Wikipedia:Archief peilingen en stemmingen

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenDeze bladzijde geeft een overzicht van afgesloten peilingen en stemmingen op Wikipedia.


Afgesloten stemmingenBewerken

2022Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
11/02/2022 Wikipedia:Stemlokaal/Naamsvermelding bij afbeeldingen Kleine meerderheid tegen naamsvermelding, maar verschil te klein volgens stemprocedure. Vermelding naam toegestaan: 41 stemmen (47%), vermelding naam niet toegestaan: 46 stemmen (53%)

2021Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
08/11/2021 Top 2000 (Nederland)   Nee optie 1,   Ja opties 2 en 3
14/04/2021 Stemgerechtigdheid initiator afzettingsprocedure   Nee - 21 voor, 23 tegen
15/12/2021 Sjabloon 'Bronvermelding anderstalige Wikipedia' Stelling 1 (redirecten): 24 (92%) voor, 2 (8%) tegen. Stelling 2 (hernoemen): 14 (54%) voor, 12 (46%) tegen.

2020Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
29/12/2020 Gebruik van mannelijke voornaamwoorden in het artikel over Sam Smith meerderheid voor optie 1 (36/22)
23/12/2020 Vereenvoudiging Reglementen Arbitragecommissie   Nee
23/12/2020 Verkiezingen Arbitragecommissie   Nee
21/10/2020 A tot Z-lijsten   Nee - 15 stemmen voor, 30 stemmen tegen
28/06/2020 Deelblokkeren   Ja - 23 stemmen voor (afgerond 76,7%) en 7 stemmen tegen (afgerond 23,3%)
18/06/2020 Verifieerbare relevantie door bronnen 1):  Nee; 2):  Nee; 3):  Nee; 4):  Nee;
18/01/2020 Gebruik van voornaamwoorden in het artikel over Sam Smith Stemming gestaakt en vervangen door peiling

2019Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
1/03/2019 Jinek en Vonk   Ja 37 (69,8%) stemmen voor, 16 (30,2%) stemmen tegen

2018Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
03/12/2018 Geheim stemmen over personen   Nee 7 (13,3%) stemmen voor, 44 (86,3%) stemmen tegen
17/10/2018 Stemgerechtigde gebruikers   Ja 60 (69,8%) stemmen voor, 26 (30,2%) stemmen tegen
01/09/2018 Instemmen reglementen interfacemoderatoren   Nee - quorum niet behaald
27/08/2018 Inactiviteitsregel bijzondere moderatoren 2 aangenomen - 67,3% voor
28/05/2018 Aanpassing richtlijn voor moderatoren betreffende preventief blokkeren 1) 47,5% voor, 52,5% tegen
2) 50,0% voor, 50,0% tegen
3) 25,5% voor, 74,5% tegen
24/03/2018 Invoeren hoofdbetekenisconstructie Thomas Hardy   Ja - 45 (60,8%) stemmen voor, 29 (39,2%) stemmen tegen

2017Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
28/02/2017 Wijziging Stemprocedure 1):  Nee; 2):  Ja; 3):  Ja;

2016Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
16/12/2016 Afschaffen herbevestigingsprocedure   Ja 70 (55,1%) stemmen voor, 57 (44,9%) stemmen tegen
29/10/2016 Categoriseren van personen twee stellingen; beide verworpen
15/07/2016 Wijziging van de richtlijn Wikipedia:Benoemen van een pagina, voor de systematiek bij scheepsnamen.   Ja - 26 stemmen voor voor en 13 stemmen tegen
12/07/2016 Afzetting Arbcom 2016   Nee - 10 stemmen voor voor en 69 stemmen tegen
17/06/2016 Afhandeling Februari-artikelen voorstel 5 met 41 stemmen (74,6%) aangenomen
15/02/2016 Bijdragen van derden aan overleg op de verzoekpagina voor sokpopcontrole blijven daar staan   Ja - 33 stemmen voor voor en 20 stemmen tegen

2015Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
18/12/2015 Auteursrechtenschendingen verbergen   Ja: 91% voor, 9% tegen
15/04/2015 Interwikilinks met anchors moeten worden behouden   Nee: 13% voor, 87% tegen
31/03/2015 Invoeren van een 'Aanbevolen artikel'   Nee - 47% voor en 53% tegen
13/01/2015 Nieuwe hoofdpagina   Ja - 85% voor en 15% tegen

2014Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
21/11/2014 Wijziging aanmeldingsprocedure moderatoren   Nee - 49 stemmen tegen, 35 voor
05/09/2014 Er moet een leeftijdssjabloon komen in infoboxen   Nee - 37 stemmen voor, 60 tegen en 5 neutraal
18/08/2014 Afzetting Arbitragecommissie   Nee - 14 stemmen voor afzetting, 88 tegen en 18 neutraal
16/06/2014 Moet er op de mailinglijst voor moderatoren een observator aangesteld worden?   Nee - 25 stemmen voor, 56 tegen
01/03/2014 Verifieerbaarheid   Nee - Bronvermelding verplicht stellen
  Ja - toevoegingen dienen verifieerbaar te zijn
31/03/2014 Wikipedia:Relevantie wordt een richtlijn   Nee - 14 stemmen voor, 37 stemmen tegen
07/03/2014 Vermelden van speciale rechten op de gebruikerspagina Ongeldige stemming

2013Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
10/12/2013 Doorverwijsconstructies voor enkele artikelen Grace Kelly: 53,9% voor HB-constructie ("onbeslist"); Popart: 67,0% voor HB-constructie
21/11/2013 Doorverwijsconstructie Popart Ongeldige stemming
21/11/2013 Doorverwijsconstructie Grace Kelly Ongeldige stemming
20/11/2013 Doorverwijsconstructie Grace Kelly Ongeldige stemming
05/09/2013 Aanpassing richtlijnen voor moderatoren   Nee - 8 stemmen voor, 31 tegen, 2 'anders'
03/09/2013 Bestandsvoorvoegsels uniformeren tot niet-Engelse termen   Nee - meerderheid tegen bij alle stellingen.
06/05/2013 De ontwerp-richtlijn Verifieerbaarheid wordt een richtlijn   Nee - 34 stemmen voor, 36 tegen en 6 neutraal
02/02/2013 Cornelis de Witt - Doorverwijspagina of Amsterdamconstructie   Ja - 69% voor Amsterdamconstructie
10/01/2013 Schrijfwijze van trashmetal of thrashmetal   Ja - 76,81% voor thrashmetal

2012Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
04/11/2012 Uitspraken van de arbitragecommissie met een algemene strekking   Nee - 9 voor, 47 tegen
31/10/2012 Wijziging Reglementen Arbitragecommissie voorstel 1:   Ja, voorstel 2:   Nee
01/11/2012 Afzetten gebruiker CaAl als lid van de ArbCom   Nee - 4 voor, 112 tegen
23/10/2012 Het toestaan bestaande Amsterdamconstructies te migreren naar een omgekeerde-redirectconstructie   Ja - 63% voor
07/09/2012 Het invoeren van een kwaliteitsmerk als "Goed Artikel".   Nee - 50% voor, 50% tegen
14/08/2012 WP:REL, WP:BLP en WP:GOO officieel richtlijn maken WP:BLP   Ja 74,6% voor | WP:GOO   Ja 91,7% voor | WP:REL   Nee 27,4% voor
13/06/2012 Het aantal bewerkingen dat moderatoren per jaar minimaal moeten doen wordt verhoogd van 50 naar 250   Ja - 62% voor
16/05/2012 De frequentie van de herbevestiging wordt verlaagd naar twee maal per jaar   Ja - 70% voor verlagen van de frequentie, 69% voor twee maal per jaar.
09/05/2012 Wijziging van het auteursrechtenbeleid - nuweggen bij copyvio   Nee - 13,8% voor het voorstel.
01/05/2012 De verwijderlijsten voor artikelen, sjablonen, categorieën en afbeeldingen moeten een andere naam krijgen   Ja - 65% voor hernoeming van verwijderlijsten naar beoordelingslijsten.
17/04/2012 Stemgerechtigden bij bureaucratenaanmelding   Nee 24% voor
05/03/2012 Een stemming over Wikipedia:Plan van aanpak bij problematisch gedrag   Nee 34% voor
27/02/2012 Nieuwe regeling voor sokpopmisbruik   Ja - 66,7% voor, 33,3% tegen
17/02/2012 Benaming van enkele Amerikaanse steden 2 onbeslist, 6 verworpen
30/01/2012 Goed artikel   Ja - 72% voor, 28% tegen.
09/01/2012 Invoering interwikisymbool voor goede artikelen op anderstalige Wikipedia's Ongeldig verklaard.

2011Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
14/12/2011 Het hernoemen van een aantal prominente pagina's die uitkomen op een doorverwijzing, deel twee. Eén voorstel is aangenomen, de rest is afgewezen.
02/12/2011 Het hernoemen van een aantal prominente pagina's die uitkomen op een doorverwijzing. Een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd.
15/11/2011 De uitzonderingspositie op de inactiviteitsregel voor "bijzondere moderatoren" moet komen te vervallen.   Nee - 22% voor, 78% tegen.
13/06/2011 Procedure tot creëren uitzondering op Taalunierichtlijn   Nee - 29% voor en 71% tegen
24/05/2011 Invoering aparte rollbackfunctie voor niet-moderatoren   Ja - 69% voor, rollback/terugdraaien is ingevoerd, zie hier, hier en hier
22/04/2011 A: Bij 2 of meer pagina's over een term met verschillende betekenissen of gebruiksmogelijkheden: altijd standaard dp / B: Bij 2 of meer pagina's met exact dezelfde titel (excl. het tussen haakjes staande achtervoegsel): altijd standaard dp   Nee en   Nee - alternatieve doorverwijsconstructies zijn in principe mogelijk
13/04/2011 Nieuwe hoofdpagina 2011   Nee - Geen 55% gehaald + pluraliteit voor oude hoofdpagina

2010Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
30/10/2010 Namen van kinderen van beroemdheden   Geen bindend eindoordeel; 51% voor, 49% tegen
01/10/2010 Markeringen misbruikfilter   Stemming was ongeldig en werd uitgesteld
20/09/2010 Verbergen van versies door moderatoren   Ja - 80% voor, verder vastgelegd wanneer toepassen
20/09/2010 Verkiezing arbcom maand later   Ja - 81% voor
20/09/2010 Lokaal uploaden afschaffen   Nee - 38% voor, situatie blijft hetzelfde
20/09/2010 Wikipedia:Stemlokaal/Geen titels in de artikelnaam   Nee - 22,5% voor; 65 % tegen; 12,5% neutraal.
22/04/2010 Nieuw systeem voor Portaal van de week   Ja - 98% voor.
11/04/2010 Naamgeving bij misdrijven   67% van de gebruikers heeft bezwaar tegen de stemming
15/03/2010 Verbod op programmaoverzichten   Quorum niet gehaald: ongeldig
04/02/2010 Overlegpagina open bij blokkade   Ja - 64% voor
03/02/2010 Het aandeel steun voor moderatoren, bureaucraten en arbitragecommissieleden   Nee - respectievelijk 37% voor, 27% voor en 9% voor.

2009Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
01/12/2009 Verwijderde bijdragen zichtbaar voor Checkusers en arbcomleden   Ja 97% en 100% voor
08/08/2009 Regeling benoeming bureaucraten   Ja - 64,6% voor
27/07/2009 Toevoegen van stemopties bij een blokpeiling over een lang blok   Nee - 43,9% voor
11/07/2009 Wikipedia:Stemlokaal/Bijstelling_Richtlijnen_voor_Moderatoren_(juni-juli_2009) drie van de vijf punten zijn aangenomen; twee niet
06/07/2009 Stemrecht bij Blokpeiling gelijk trekken met Stemprocedure   Ja - 98% voor
06/07/2009 Herzien van punt 4 van de Richtlijnen voor moderatoren   Nee - 33% voor
06/07/2009 Tekstuele wijziging: vermelden van dreigen juridische stappen   Ja - 55% voor
06/07/2009 Aan de betrokkene melden van blokaanvraag   Nee - 24% voor
11/07/2009 Herzien van punt 4 van de Richtlijnen voor moderatoren: schrappen verplichte blokpeiling   Ja - 60% voor
02/07/2009 Afscherming voor zoekmachines (noindex)   Ja - Voorstel is aangenomen met 80%
09/05/2009 Misbruikfilter installeren   Ja - Voorstel is aangenomen met 83.3%
21/04/2009 Afschaffen lokaal uploaden   Nee - Voorstel is verworpen
21/04/2009 Verhoging aanmeldingseis moderatoren naar 6 maanden   Ja - Voorstel is aangenomen
20/04/2009 Aanpassen stemgerechtigdheid bij moderatorstemmingen   Stemming afgelast
09/04/2009 AbuseFilter invoeren   Stemming afgelast
06/02/2009 Verwijdering niet-encyclopedische onderwerpen   Ja

2008Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
24/11/2008 Quorum herbevestiging moderatoren   Ja Voorstel is aangenomen: quorum gaat naar vier
24/11/2008 Aantal bezwaren herbevestiging moderatoren verhogen naar twee   Nee Voorstel is verworpen: quorum gaat niet naar twee
24/11/2008 Bezwaren herbevestiging herziening-keuze uit voorstellen   Nee Uitslag is irrelevant
17/07/2008 Verbeteringsvoorstellen uitgesteld
24/06/2008 Mogelijkheid tot beroep   Nee Voorstel is verworpen
15/06/2008 Reglementen ArbCom: Art. 3.9 schrappen   Ja Voorstel is aangenomen
15/06/2008 Reglementen ArbCom: Nieuw Artikel   Nee Voorstel is verworpen
15/06/2008 Reglementen ArbCom: Regeling omtrent checkusers   Ja - 42 geldige stemmen, 25 voor en 17 tegen. (permalink)
09-24/ 06/2008 Wijzigingen Reglementen Arbitragecommissie Zie deelstemmingen
09/06/2008 Reglementen ArbCom: Art. 3.9   Nee Voorstel is verworpen
09/06/2008 Reglementen ArbCom: Art. 7   Nee Voorstel is verworpen
09/06/2008 Reglementen ArbCom: Art. 5.10.5   Nee Voorstel is verworpen
09/06/2008 Reglementen ArbCom: Art. 4.3   Nee Voorstel is verworpen
09/06/2008 Reglementen ArbCom: Art. 5.4 en 6.6   Nee Voorstel is verworpen
01/06/2008 Afzetten van ArbCom   Nee Voorstel is verworpen
26/05/2008 Aanvulling kandidaatstelling moderator, namelijk op voordracht van 3 personen   Nee Voorstel is verworpen
27/02/2008 Belangen   Nee Voorstel is verworpen
28/01/2008 Het ontwerp van "Negeer alle regels"   Nee Uitslag is irrelevant

2007Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
25/11/2007 Vereenvoudiging Richtlijnen voor Moderatoren   Ja - 69 geldige stemmen, 54 voor en 15 tegen. Daarnaast 5 neutrale stemmen.
06/10/2007 Voorwaarde voor aanvraag moderatorschap De stemming kreeg geen doorgang
27/09/2007 Aanpassing van artikel 5 van de stemprocedure   Ja - 68 geldige stemmen, 63 voor en 5 tegen. Daarnaast 5 blanco stemmen en 4 ongeldige stemmen
22/06/2007 Niet dreigen met juridische acties   Stemming afgelast
29/05/2007 Links met een auteursrechtelijk beschermde inhoud   Nee - 81 geldige stemmen (37 voor en 44 tegen) - quorum (40) gehaald
29/05/2007 Afzetting Arbitragecommissie   Nee - 98 geldige stemmen (22 voor en 76 tegen) - quorum (40) gehaald
17/05/2007 Geen origineel onderzoek   Onbeslist 38 geldige stemmen (16 voor en 22 tegen, 5 teruggetrokken) - quorum (40) niet gehaald
07/04/2007 Nieuwe hoofdpagina 2007 - Ronde 2 185 geldige stemmen (61% voor het ontwerp van Hardloper, 20% voor het ontwerp van Evil Berry, 19% van de stemmen voor SPQRobin)
10/01/2007 Oprichting Arbitragecommissie   Ja - 87 geldige stemmen (74 voor, 13 tegen)
10/01/2007 Aanvulling Richtlijnen voor moderatoren   Nee - 39 geldige stemmen (18 voor, 21 tegen)

2006Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
28/12/2006 Richtlijn blokkeertermijn voor niet-geregistreerde gebruikers   Ja - 54 geldige stemmen (35 voor 19 tegen)
28/12/2006 Richtlijn blokkeertermijn voor geregistreerde gebruikers   Ja - 50 geldige stemmen (32 voor 18 tegen)
10/11/2006 Modificatie tekst pagina direct verwijderen   Ja - 38 geldige stemmen (38 voor 0 tegen)
13/10/2006 Bewerkingen accepteren van CommonsDelinker   Ja - 50 geldige stemmen (35 voor 15 tegen)
08/08/2006 Update van Wikipedia:Koel blijven   Ja - 25 geldige stemmen (15 voor 10 tegen)
07/08/2006 Update van Wikipedia:Neutraal standpunt   Nee - 35 geldige stemmen (18 voor 17 tegen)
17/06/2006 Beginnetjes mogen in categorieën onderverdeeld worden   Ja : voor: 72, tegen: 9, onthouding: 4, ongeldig: 1
17/06/2006 Beginnetjessjabloon zoveel mogelijk verbergen   Nee : voor: 31, tegen: 47, onthouding: 4, ongeldig: 2
15/06/2006 NietCommercieel Ongeldig verklaard
11/05/2006 Albumcovers en citaatrecht   Onbeslist - 49% stemmen voor, 51% stemmen tegen
06/03/2006 Een nieuw blokkeerbeleid   Onbeslist 49 stemmen voor voorstel 1, 57 stemmen voor voorstel 2
07/02/2006 Inkorting van de tijd tussen twee stemmingen over dezelfde stelling: De periode dat er niet gestemd mag worden na een stemming over datzelfde onderwerp, wordt verlaagd van 12 naar 6 maanden   Ja ;   Voor- 33   Tegen- 17
22/01/2006 Tijdinstellingen op nl.wikipedia: Instelling aanpassen naar CET/CEST, de tijd dus die gebruikt wordt in Nederland en België   Ja;   Voor- 44 stemmen   Tegen 5

2005Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
05/11/2005 Keuze nieuwe hoofdpagina - Ronde 2: Behoud huidige hoofdpagina   Nee- 97 stemmen (39 voor behoud, 58 voor ontwerp Rex)
22/10/2005 Keuze nieuwe hoofdpagina - Ronde 1 Stemmen: 156 Huidige hoofdpagina: 39 Ontwerp van Rex: 53 Ontwerp van empoor: 16 Ontwerp van jeroenvrp: 10 Ontwerp van Geograaf: 6 Ontwerp van WebBoy: 32
18/09/2005 Voorstel beeindiging gedoogbeleid licentie Enkelwikipedia voor media: Media die worden geupload met de licentie {Enkelwikipedia} (of uploads met een soortgelijke beschrijving) worden geweigerd op Wikipedia NL   Ja- 95 stemmen (56 stemmen voor en 39 stemmen tegen)
13/08/2005 Voorstel tot een blokkade van een jaar voor Peter Lee   Ja - 60 stemmen (43 voor 17 tegen)
15/05/2005 Finale ontwerpwedstrijd sjablonen Stemmen: 53 (Ontwerp II van Jeroen: 29 stemmen, Ontwerp van Waerth: 12, Ontwerp van Michiel1972: 11)
05/05/2005 Blokkade van Wikix voor minimaal een half jaar   Ja - 58 stemmen (36 voor en 22 tegen)
01/05/2005 Beginnetjes moeten worden ingedeeld in verschillende categorieën, maar de onderverdeling hoeft niet officeel te worden vastgelegd en is variabel   Nee - 60 stemmen (22 voor 31 tegen 7 neutraal)
29/04/2005 Van verdachten in een Nederlands strafproces of slachtoffers van misdrijven in Nederland de namen weergeven zoals dat in de Nederlandse media gebruikelijk is   Onbeslist - 59 stemmen (27 voor, 29 tegen en 3 blanco)
22/04/2005 Vermelden van achternamen van slachtoffers en verdachten Ongeldig verklaard

2004Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
06/11/2004 Het al dan niet standaard gebruik van het Sjabloon:Wikt   Onbeslist- 44 stemmen (2 nooit 16 voor indien het aanvullende info geeft 26 altijd gebruiken)
05/09/2004 Mogen afbeeldingen onder de Amerikaanse Fair use regeling gebruikt worden op WikipediaNL?   Nee - 37 stemmen (27 tegen 10 voor)
13/08/2004 Gebruik van Arabisch, Cyrillisch, Hebreeuws, etc in intro   Ja- 36 stemmen (27 voor 8 tegen 1 niet)
30/06/2004 Artikels over eigennamen behouden   Ja - 12 geldige stemmen (11 voor 1 tegen)
30/06/2004 Moeten schrijvers ingedeeld worden naar taal of naar nationaliteit?   Onbeslist - Meeste stemmers (7) hebben voorkeur voor categorisatie naar nationaliteit
14/05/2004 Vertaling Engelse teksten of invoering van Nederlands als alternatief   Ja - 23 geldige stemmen (16 stemmen voor behoud van alleen de Engelse tekst, 6 voor het invoeren van Nederlands als alternatief, 1 anders)
01/05/2004 Navigatietabellen op artikelen over hetzelfde onderwerp   Ja - 15 geldige stemmen (9 voor, 5 tegen, 1 onthouding)
21/04/2004 Continenten boodschappen Handhaven: 0; Aanpassen: 5; Verwijderen: 8; Stem-onthouding: 9
15/04/2004 MSG op slechts één pagina niet toepassen, tenzij er een goede reden voor is
15/04/2004 Navigatietabel paus 13 voor een balkje en verwijzingen, 10 voor een pausensjabloon, 3 voor een combinatie
09/04/2004 Ervaringspagina 60% is voor verwijdering
08/04/2004 Wijzig-linkje voor: 8, tegen: 8, andere opties: 4
26/03/2004 Mediawiki Navigatietabel 2e ronde 'Navigatietabel': 8, 'Prefab-element': 5
26/03/2004 Navigatietabel 16 voorstellen voor een naam
11/01/2004 Kunsttaal Canis behouden: 4; verwijderen: 15

Tot nader order uitgestelde stemmingenBewerken

2013Bewerken

Einddatum Link en stelling Reden uitstel
n.t.b. Ieder nieuw door een bot-account aangemaakt artikel moet, naast de titel, minstens vijf encyclopedische feiten bevatten. Nog niet opportuun


Afgesloten peilingenBewerken

2023Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
14/03/2023 Wenselijkheid van enige wijze van evaluatie van de moderatoren Geen conclusie mogelijk

2022Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
09/07/2022 Verwijderen Appendix-sjabloon Onvoldoende steun voor verwijderen van het Appendix-sjabloon
13/04/2022 Opgave overlijdensplaats biografie Consensus dat een uitgeschreven vermelding van de overlijdensplaats nodig is (63 stemmen voor, 0 tegen). Geen sterke voorkeur voor hoe dit te doen. Zie verder de conclusie.
27/03/2022 Wel of niet intern linken bij datums (dag van de maand en jaar) Zie conclusies.
02/02/2022 Naamsvermelding bij afbeeldingen Stemverklaringen tonen grote verdeeldheid. De uitslag is daarom niet bruikbaar voor de geplande stemming.

2021Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
08/11/2021 Lijst van kerncentrales Afgewezen
06/07/2021 Sjablonen 'Bronvermelding Wikipedia' vóór hernoemen
13/04/2021 Opinielokaal/Hulpmoderatoren 23 voor, 2 in principe voor maar tegen deze uitwerking, 17 tegen
24/03/2021 Opinielokaal/Voorwaarden bij start afzettingsprocedure Zie conclusie
13/03/2021 Opinielokaal/Sjablonen voetbalklassementen 5 voor, 18 tegen, 2 neutraal
24/02/2021 Meetbare verplichte bronvermelding Afgewezen
20/01/2021 Opmaak van een doorverwijspagina Geen conclusie mogelijk

2020Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
10/11/2020 Sortering in categorieën Zie conclusie
5/10/2020 De gemeenschap van Wikipedia werkt democratisch 2 stemmen voor, 5 tegen, 3 neutraal, 31 anders
25/09/2020 Vertalen Toestaan vertalen artikelen vanuit anderstalige Wikipedia's: altijd 31%, onder voorwaarden 58%. Toestaan van overname bronnen uit het originele artikel: altijd 19%, alleen indien geraadpleegd 69%
21/8/2020 IP: Strenger blokkeerbeleid 5 stemmen voor, 23 tegen, 4 neutraal
12/8/2020 Titel van "Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar" Zie peiling
6/8/2020 Portalenbalk alfabetisch maken Afgewezen
4/6/2020 "Wikipedia:Buitenlandse geografische namen" kan aangepast worden naar "Wikipedia:Anderstalige geografische namen" Aangenomen
23/5/2020 Deelblokkeren Zie conclusie
8/5/2020 Relevantie ronde zoveel Zie conclusie
19/3/2020 Richtlijnen moderatoren IP-blok Afgewezen
31/1/2020 Twee miljoenste artikel Zie conclusie
24/1/2020 Gebruik van mannelijke voornaamwoorden in het artikel over Sam Smith Zie conclusie
02/01/2020 Inschakelen visuele tekstverwerker Aangenomen met 39 stemmen voor, 5 tegen en 12 neutrale stemmers

2019Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
06/12/2019 Nieuwe moderatoren met proeftijd voorstel 1: 5 voor, 31 tegen; voorstel 2: 26 voor, 12 tegen; voorstel 3: 7 voor, 29 tegen
28/11/2019 Friedrich Nietzsche was ongeneeslijk krankzinnig Ja: 3 stemmen, Neen: 19 stemmen, Neutraal: 21 stemmen
26/10/2019 Doorverwijsconstructies en BTNI overleg vooraf bij standaard dp: 0 voor, 29 tegen, 1 neutraal
overleg vooraf bij hbc: 12 voor, 16 tegen, 2 neutraal
BTNI toepassen: 15 voor, 13 tegen, 4 neutraal
01/10/2019 Inschakeling van de functie deelblokkades? 29 voor, 11 tegen, 3 neutraal
26/08/2019 Doorverwijsconstructie voor Godzilla: King of the Monsters basisconstructie: 12 voor doorverwijspagina, 2 voor redirect, 2 neutraal
gewenste constructie: 11 voor doorverwijspagina, 1 voor redirect, 2 voor andere redirect, 3 neutraal
22/03/2019 Nieuwe indeling TBP-pagina's 50 voor nieuwe indeling; 4 tegen; 4 neutraal

2018Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
01/12/2018 Inschakelen visuele tekstverwerker voor nieuwe gebruikers Voor 18; tegen (behoud oude situatie) 19 ; tegen, maar voor bij twee tabjes 6 ; neutraal 1
09/10/2018 Alleen Creative Commons voor nieuwe bijdragen Voor 11 ; tegen (behoud oude situatie) 11; neutraal 5
19/09/2018 Stemgerechtigde gebruikers Verkrijgen gebruikers stemrecht voor het leven of dient het stemrecht te vervallen na een bepaalde periode van inactiviteit? Stemrecht is voor het leven 18
Stemrecht kan verlopen na lange inactiviteit 60
Neutraal 2
10/08/2018 Aftasten reglementen interfacemoderatoren Duidelijke voorkeur voor aanmelden zoals bij misbruikfilterredacteuren en dat moderatorschap niet vereist is.
03/06/2018 Relevantie van oudste mensen Voldoende relevant voor opname in lijsten, niet 'automatisch' voldoende relevant voor een artikel
17/02/2018 Preventief blokkeren mobiel internet en wifi-spots Mobiel internet: voor 16, tegen 30, neutraal 3
Wifi-spots: voor 15, tegen 28, neutraal 1

2017Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
28/12/2017 Links naar zusterprojecten Wikiquote: voor linken 50, niet linken 22
Wikivoyage: voor linken 41, niet linken 26
Wikibooks: voor linken 45, niet linken 20
Wikisource: voor linken 59, niet linken 9, neutraal 1
Wikinieuws: voor linken 43, niet linken 32
Wikiwoordenboek: voor linken 56, niet linken 10
23/05/2017 Inactieve bots 24 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 1 neutraal
07/05/2017 Verwijderen uitzondering in WP:BGN Uitzondering verwijderen 28, Uitzondering behouden: 19

2016Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
30/11/2016 Aanpassing herbevestigingsprocedure Een meerderheid steunt een afschaffing van de herbevestigingsprocedure
14/10/2016 Hoofdlettergebruik bij namen van kerkgenootschappen
  • Hoofdletters bij elk naamsdeel bij drieledige namen van kerkgenootschappen (ook na koppelstreepje): 22 voor, 2 tegen, 2 anders
  • Hoofdletters bij het woord kerk: 20 voor, 1 tegen, 2 neutraal
07/06/2016 Richtlijnen voor het benoemen van pagina's: Systematiek scheepsnamen
  • Aanpassen richtlijn: 23 voor, 9 tegen, 1 neutraal.
  • Britse en Amerikaanse schepen, jaar van eerste indienststelling: 18 voor, 3 tegen, 1 neutraal.
  • Amerikaanse oorlogsschepen afwijkend van Commons: 16 voor, 3 tegen en 1 neutraal.
  • Oorlogsschepen benoemen zoals gebruikelijk is in het land van herkomst: 18 voor, 3 tegen, 1 neutraal.
31/05/2016 Nalooplijsten Februari Twee voorstellen die in een stemming worden voorgelegd

2015Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
31/12/2015 Eigen pagina's verwijderen/beveiligen Zeer ruime meerderheid is tegen (6 voor, 33 tegen, 2 neutraal)
08/12/2015 Medische nomenclatuur Zeer ruime meerderheid is voor (23 voor, 6 tegen, 5 neutraal)
12/11/2015 10 peilingen naar aanleiding van nalooplijsten Uitslag per peiling
24/09/2015 Lijsten in biografieën Geen duidelijke uitslag
17/09/2015 Lijsten met actuele informatie Zeer ruime meerderheid is voor
17/08/2015 Witte spelling in sommige gevallen toestaan in artikelen? Overgrote meerderheid tegen
02/07/2015 Dient er een banner getoond te worden om aandacht te vragen voor panoramavrijheid in de Europese Unie Geen meerderheid voor
09/04/2015 Afschaffen ronde 1 van herbevestigingsprocedure, en vervangen door klassieke stemming met eis: 75% of meer van de stemmen 6 voor, 20 tegen, 5 neutraal
09/03/2015 Lemma's over carnavalsvieringen zijn encylopediewaardig Geen conclusie mogelijk
28/02/2015 Huidige aantal of 3 items tonen in sectie geschiedenis op de nieuwe hoofdpagina een meerderheid is voor slechts 3 opties

2014Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
29/11/2014 Beste alternatief voor de hoofdpagina 7x Wiki13, 4x WOLF LΔMBERT, 4x Msj, 34x Olivier Bommel (1), 5x Olivier Bommel (2), 5x Rik007, 7x Southparkfan, 2x Dinosaur918
26/11/2014 Wikipedia:Opinielokaal/Relevantie voetballers II Met 55,42 % tegen het aanpassen van de tekst op Wikipedia:Relevantie per onderwerp, en 27,71 % daarvoor, waarbij bovendien 16,87 % neutraal stemde, is gebleken dat er geen draagvlak is voor het wijzigen van de tekst die handelt over voetballers
05/07/2014 Op de Nederlandstalige Wikipedia moet een lijst komen van gebruikers die niet meer actief zijn geen draagvlak voor: 15 gebruikers voor, 46 tegen, 13 neutraal
19/06/2014 Wenselijkheid van een artikel over Marten Fortuyn 25x voor, 14x tegen, 5x in artikel Pim Fortuyn, 15x neutraal
17/06/2014 Terugplaatsen Lijst van bekende personen die voor hun veertigste zijn overleden? 13x voor, 52x tegen, 7x neutraal
17/05/2014 Regeling rond de functie van Observator op de moderatormailinglijst 26 voor, 43 tegen, 3 neutraal en 1 voor handhaven situatie. Vervolgd in Wikipedia:Stemlokaal/Observator 2014.
26/04/2014 Op welke wijze wordt een observator op de moderatormailinglijst benoemd 28x door gemeenschap, 0x door arbitragecommissie, 25x iets anders
21/03/2014 Gebruikers met speciale rechten moeten dat vermelden op hun gebruikerspagina 13 voor, 43 tegen, 13 neutraal
18/03/2014 Het is wenselijk het vertrouwen in de individuele checkusers te peilen 9 voor, 40 tegen, 4 neutraal
26/02/2014 1. Bepalen steun alternatieve namen voor 'Verzoekpagina voor moderatoren'.
2. Bepalen steun alternatieve namen voor 'Verzoekpagina voor moderatoren/Sokpoppen'.
Dit was een vervolgpeiling op Wikipedia:Opinielokaal/Titelwijziging verzoekpagina's
ad. 1: meerderheid voor handhaven oude naam
ad. 2: meerderheid voor handhaven oude naam
08/02/2014 Invoeren categorieën 'geboren in XXXX' en 'overleden in XXXX'. 27% voor, 65% tegen, 8% neutraal
02/02/2014 1. 'Verzoekpagina voor moderatoren' hernoemen naar 'Verzoeken aan moderatoren'
2. 'Verzoekpagina voor moderatoren/Sokpoppen' hernoemen naar 'Verzoeken/Sokpopcontrole'.
ad. 1: 30 eens, 21 oneens, 11 anders

ad. 2: 6 eens, 12 oneens, 23 anders
11/01/2014 'Veel bezocht door actualiteit' is een grond om een artikel te semibeveiligen 36% eens, 50% oneens, 14% neutraal

2013Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
20/11/2013 Informatie tussen haakjes bij televisieprogramma's 94% voor 'televisieprogramma'
03/10/2013 ZP op zich reden tot verwijdering? Artikelen worden uiteindelijk los van hun auteur beoordeeld: 42 van 68 stemmen.
01/09/2013 Moeten we een volledige filmografie toestaan? 30 van de 53 stemmen voor volledige filmografie, incl. gastrollen
03/09/2013 Ongewenste gebruikersnamen Ongewenst zijn: impersonatie, primaire geslachtsdelen, uitingen standpunt.
26/08/2013 Sjablonen op nl-Wikipedia moeten in principe gebruik maken van templatedata   Ja: 16 stemmen (70%) voor, 2 tegen en 5 neutraal
24/08/2013 Prominentie visuele tekstverwerker in bèta fase. Standaard tekstbewerker blijft 1e optie; visuele tekstverwerker moet herkenbaar zijn als 'beta'; notificatie bij 1e gebruik.
24/08/2013 Moeten de huidige blokkaderegels anders? Ruime meerderheid tegen wijzigingen.
13/08/2013 Wenselijkheid nieuwe hoofdpagina 49 voor, 16 tegen, 11 neutraal.
22/07/2013 Tijdelijk uitschakelen visuele tekstverwerker Brede meerderheid van bijna 80% voor het verbergen van de visuele tekstverwerker bij problemen.
22/07/2013 Wel of niet onderzoeken van de mogelijkheden voor een nieuwe hoofdpagina Hoofdpagina vergelijken met alternatieven: 17 voor, 32 tegen, 2 neutraal.
24/06/2013 Waaraan moet een mogelijke nieuwe hoofdpagina voldoen? (12 vragen) Zie hier.
19/03/2013 Dient de recent aangepaste pagina Wikipedia:Relevantie de richtlijnenstatus te krijgen? Een meerderheid (58.6%) is voor; andere opties (voor mits en tegen) geen meerderheid
14/03/2013 Relevantie van individuele artikelen over biersoorten (eigen artikel versus vermelden in artikel over de brouwerij) Geen consensus
06/03/2013 De aangepaste tabel voor de plaatsingslijst in tennis artikelen versus de standaard tabel. Een kleine meerderheid (52,6%) is voor de aangepaste opmaak
22/02/2013 Zijn artikelen over brouwerijen en bieren relevant of niet? 41%: alle biercultuurartikelen relevant; 17%: ja, mits onderbouwd door bronnen; 23%: voor opnamecriteria; 19%: voor strenge opnamecriteria
18/02/2013 Voorstel tot invoeren commissie rond peilingen/stemmingen Geen draagvlak
15/02/2013 Zijn artikelen over brouwerijen en bieren relevant of niet? Peiling voortijdig afgebroken
14/02/2013 Koningsbergen samenvoegen met Kaliningrad Geen eenduidige uitslag door peilingopzet
14/02/2013 (Carnavals)verenigingen zijn opnamewaardig, mits E 12 voor, 18 tegen, 22 neutraal.
13/02/2013 Toevoegen van een filmquotering Geen draagvlak
21/01/2013 Opmaak van titels van liedjes 53% voor cursivering (opm.: 27% neutraal)

2012Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
24/12/2012 Infobox molen Voorkeur: info databases opnemen zowel in infobox als onderaan lemma
18/11/2012 Redirectaanduiding bij omgekeerde-redirectconstructie Blijft 'hoofdbetekenis'
20/10/2012 Doorverwijsconstructie Vivaldi Antonio Vivaldi wordt een Paraguayconstructie
22/09/2012 Lijst of lijsten bij categorieën 19 voor, 12 tegen, 5 neutraal: een krappe meerderheid voor verandering naar enkelvoud
14/09/2012 Interwiki- of externe links in doorlopende tekst 10 voor, 56 tegen, 6 neutraal: duidelijke meerderheid tegen
12/09/2012 Overnemen van opiniepeilingen in artikels 27 voor, 21 tegen, 2 neutraal: geen duidelijke meerderheid
06/09/2012 De functie van "observator" op de moderatormailinglijst 50 voor behouden, 18 voor afschaffen
20/08/2012 Cinematografie in Sjabloon Infobox film Cinematografie behouden: 28 voor, Vervangen door Camera: 26 voor, overigen stemoptie 1 of 2 voor.
22/07/2012 Adviescommissie. 19 voor, 36 tegen proef, 3 anders
23/06/2012 De vijfmodsoptie op WP:RB wordt gehandhaafd. Steun voor handhaven vijfmodsoptie, geen steun voor toevoeging van optie aan WP:RVM. Zie conclusie.
03/06/2012 Een wijziging van de Regelingen rond moderatoren Er was een ruime steun (>90%, neutrale stemmen niet meegeteld) voor de wijziging.
16/05/2012 Aanscherpingen voor de regels rond onvoldoende activiteit van moderatoren. Steun voor het ophogen van het aantal verlangde bewerkingen, twee andere voorstellen onvoldoende steun. Zie conclusie.
09/05/2012 Eventueel verlagen aantal bezwaren in eerste ronde moderatorherverkiezing. Slechts ongeveer 10% van de deelnemers was voor het verlagen naar drie ipv. vier Zie Conclusie.
08/05/2012 Voorstel: vervolgstemming tegen de naamswijziging van Te verwijderen pagina's.   Nee, ruim onvoldoende steun (7%) voor een vervolgstemming.
28/04/2012 De stemming "wijziging van het auteursrechtenbeleid" dient te worden beëindigd Niet voldoende steun (45,5%) om de stemming te beëindigen. Zie ook de conclusie.
25/04/2012 Veranderingen met betrekking tot de herbevestiging moderatoren en de inactiviteitsregel Enkel duidelijke steun voor stelling 6 (herbevestiging in minder rondes) en stelling 7 (aanscherping inactiviteitsregel). Zie ook de conclusie.
21/04/2012 De beveiliging van WP:ABC en WP:AM moet opgeheven worden.   Nee - Vrijwel geen steun voor alle voorgelegde stellingen.
02/04/2012 Wikipedia:Te verwijderen pagina's moet een andere naam krijgen. 59% van de 88 deelnemers is voor een naamswijziging. Nu daarvoor in de peiling een meerderheid is behaald wordt er een vervolg aan gegeven via een stemming.
02/04/2012 Naam van de categorie voor artikelen over de in de Nederlandse taal geschreven literatuur Een ruime meerderheid (80%) voor naam Categorie:Nederlandstalige literatuur
25/03/2012 Wijziging systeemtekst bij aanmaken van een eerder verwijderd artikel Een meerderheid is voor aanpassen
11/03/2012 Plaatsing (zoals op Engelstalige Wikipedia) van een extra knop 'Kladblok' in de topregel. vóór: 68%, tegen: 25%, neutraal: 8%.
27/02/2012 Keuze van de gewenste (dp-) constructie voor Taverna (Italië) en Griekse taverna. Een meerderheid is voor optie 3: Taverna als doorverwijspagina.
06/02/2012 Wat wordt het interwikisymbool voor Goede artikelen?. Een meerderheid is voor een zilveren sterretje:  .
18/01/2012 Snelpeiling over op nl-wikipedia (op 18-01-2012) tonen van een zwarte banner als protest tegen voorgestelde antipiraterij-wetgeving.   Ja 67% voor, 33% tegen.

2011Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
19/12/2011 Melden botimport Geen consensus over het verplicht stellen van het melden van geplande botimport (wel draagvlak voor een vrijwillige meldpagina).
13/12/2011 Scholen aanspreken op vandalisme Er is draagvlak voor het benaderen van scholen, maar die is niet wikipedia-breed.
11/12/2011 Voorstel link naar spellendatabase BoardGameGeek in Sjabloon:Infobox spel   Nee 19% voor, 81% tegen
03/12/2011 Naamgeving lemmata over politieke organen in anderstalige landen Patstelling. Nipte meerderheid tegen nooit vertalen; ruime meerderheid tegen altijd vertalen en beide voorgestelde tussenoplossingen. Per geval bekijken.
03/10/2011 Botsgewijze aanmaak redirects voor diakrieten Ruime meerderheid voor botsgewijze aanmaak voor redirects van diakrieten. Project wordt opgezet op Wikipedia:Wikiproject/Redirects.
29/09/2011 Voorstel uniforme naamgeving sportseizoenen 46 stemmen: 2 tegen uniforme naamgeving, 1 voor unif. naamg. zonder voorkeur, 14 voor '2008/2009', 3 voor '2008/09', 26 voor '2008-2009', geen voor '2008-09'. Conclusie: sterke voorkeur voor unif. naamg., sterke voorkeur voor voluit schrijven en lichte voorkeur voor liggend streepje i.p.v. slash.
27/09/2011 Verwijderingsnominaties van nieuwe artikelen Een meerderheid voor "Optie 2: Zonder voorafgaand bericht op de overlegpagina van de auteur(s) is het niet wenselijk een nieuw artikel binnen een uur te nomineren voor verwijdering"
23/09/2011 Links naar en uitleg boven verwijderlijst Ruime meerderheid voor "Optie 1: invoegen uitleg boven dagpagina + verbergoptie voor ervaren gebruikers"
04/09/2011 Voorstel invoering nieuw boodschapsjabloon bovenaan artikelen voor onjuiste spelling, grammatica of stijl (tiu) 17 voor, 21 tegen
24/08/2011 Titel van het Parijse noorderstation-artikel Meerderheid voor optie Gare du Nord (Parijs)
23/08/2011 Trashmetal of Thrashmetal 51% voor thrashmetal, 41% voor trashmetal, 8% neutraal
13/08/2011 Hoe vermelden we de maximumsnelheid op snelwegen: met een afbeelding zoals een verkeersbord, of gewoon in tekst. De meerderheid (52,7%) stemt op optie 1: vermelding van de snelheid zonder afbeelding, met km/h aanduiding
06/08/2011 Openstreetmap Een meerderheid is voor het gebruiken van Openstreetmap
15/07/2011 Naamwijziging bij originele titel 33% voor en 67% tegen.
07/07/2011 Waardebonnen Schrijfwedstrijd 2011 48% voor, 37% tegen, 15% neutraal.
08/06/2011 Schokkende plaatjes Naar aanleiding van reacties via IRC werd de peiling voortijdig afgesloten.
07/06/2011 Rampen definiëren Peiling werd voortijdig afgesloten
03/06/2011 Doorverwijsconstructies Objectieve criteria zijn niet onwenselijk, het voor lief nemen van foutieve links is ongewenst. Discussie over de uitvoerbaarheid (42% wil objectieve criteria baseren op bezoekersaantallen).
21/04/2011 Zijn termen als Allah of Jahwe POV en de term God niet? Afgebroken.
05/04/2011 Plaats sjabloon ingesproken artikelen Meerderheid (54%) voor nieuwe plaats van de betreffende sjablonen, minderheid (46%) tegen verandering. Verschillende meningen over keuze nieuw sjabloon.
30/03/2011 Peiling NoIndex Een meerderheid vindt het onderwerp een non-issue en het is daarom voortijdig afgesloten.

2010Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
25/11/2010 Artikelen worden voortaan een jaar na aanmaak opnieuw gecontroleerd Een kleine meerderheid stemde neutraal (47%) en het voorstel is niet aangenomen.
22/11/2010 In het artikel over de Internationale Socialisten mag verwezen worden naar een rapport van de IVA 41,3% voor, 38,9% neutraal, 19,4% tegen.
12/11/2010 Blokontduiking middels een sokpop is geen reden om diens bijdragen, gedaan tijdens de blokkade, ongedaan te maken Geen eenduidige uitslag, zie peiling voor conclusie.
08/11/2010 Wenselijkheid van schuine artikeltitels voor wetenschappelijke namen op niveau geslacht en lager Meerderheid (70,3%) voor
30/10/2010 Het toevoegen van markeringen aan recente wijzigingen via de misbruikfilter Meerderheid (100%) voor, dus voorstel doorgevoerd
22/10/2010 De tekstbox die het sjabloon {{beginnetje}} achterlaat, dient verwijderd te worden Meerderheid (65%) tegen, doch de vorm van het sjabloon zou aangepast mogen worden
07/10/2010 De wenselijkheid van overzichten van wekelijkse hitnoteringen Kleine meerderheid (58%) tegen week-tot-week-overzichten, minderheid (42%) voor. Zie peiling voor uitgebreide conclusie.
05/10/2010 De keuze tussen twee manieren om hitnoteringen van muziek te vermelden Zie peiling voor uitslag en conclusie
03/10/2010 Wenselijkheid van aparte categorieën voor vrouwen in beroepen Meerderheid tegen
03/10/2010 Moet Sjabloon:Controverses een richtlijn worden Nee zegt de overgrote meerderheid
20/09/2010 Wenselijk om voorstel uit te werken dat het besluiten over welke doorverwijsconstructie bundelt in twee momenten in het jaar Geen consensus
28/08/2010 Paraguay-constructie opnemen in overzicht van doorverwijsconstructies Ruime meerderheid is voorstander
23/08/2010 De pagina 'Schaken' moet een doorverwijspagina zijn Zeer ruime meerderheid is tegen, 'Schaken' bevat voortaan het artikel
17/08/2010 De AIVD als bron Ja kan, maar niet per definitie
06/08/2010 Encyclopedische waarde van scoutingverenigingen Er is geen consensus voor de encyclopedische waarde van deze verenigingen
01/08/2010 Naamswijziging sjablonen wiu en wiu2 Voor wiu2 wel consensus, voor wiu niet
01/07/2010 Zijn vernederlandste woorden nodig? Meerderheid tegen
13/06/2010 Bij twijfel niet inhalen als richtlijn? (BTNI) Meerderheid voor, maar met flink wat kanttekeningen, zie peiling
02/06/2010 Verwijderen van alle ingesproken artikelen Meerderheid tegen, echter wel draagvlak voor vernieuwen van verouderde bestanden
28/05/2010 Shanghai vs Sjanghai Shanghai wordt de aan te houden schrijfwijze
20/05/2010 Draagvlak recente infoboxwijziging Zie peiling
19/05/2010 Sjablonen boven ieder artikel zonder bronvermelding Meerderheid is tegen dergelijke sjablonen
15/05/2010 Is het gebruik van kleuren in sjabloon Episode lijst (en tabellen) gewenst? Meerderheid is tegen het gebruik van kleuren in sjabloon Episode lijst en dergelijke tabellen.
02/05/2010 Peiling over procedure rond herbevestiging moderatoren Zie peiling.
08/04/2010 Encyclopedische waarde van wethouders en schepenen + Categorisatie wethouders en schepenen 55% is van mening dat wethouders en schepenen NE kunnen zijn + Meerderheid tegen altijd categoriseren op wethouders of schepenen
22/02/2010 Bronvermelding bij vertaling van anderstalige Wikipedia De meerderheid wil graag bronvermelding, voor de rest geen duidelijkheid.
06/02/2010 Vermelden van de staat bij Amerikaanse plaatsen in aanhef biografie 56.5%: overlaten aan de oorspronkelijke auteur van het artikel; 29.0%: de staat niet vermelden; 14.5%: wel vermelden.
27/01/2010 Notabilitieit buslijnen Geen duidelijke meerderheid voor of tegen het al dan niet encyclopedisch zijn van individuele buslijnen.
31/03/2010 Wikipedia:Opinielokaal/Richtlijn toekomstige films Meerderheid tegen extra voorwaarden voor het mogen aanmaken van artikelen over nog niet uitgebrachte films.
10/01/2010 D.A. Borgdorff hoeft niet meer terug te keren op de Nederlandstalige Wikipedia Een nipte meerderheid van stemmers is voor een permanente blokkade van D.A. Borgdorff.

2009Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
02/12/2009 Ongewenste gebruikersnaam organisaties 66,7% voor het voorstel dat namen van organisaties niet toegestaan zijn als gebruikersnaam
06/10/2009 Instellen van een 'basic review' pagina Geen duidelijke meerderheid voor of tegen vervangen wiu door basic-review pagina
28/09/2009 Micro-formaat van deze afbeeldingen Twee van de 3 afbeeldingen op microformaat niet gewenst, 3e kan wel.
19/09/2009 Geheime stemmingen Voorstanders voor geheime stemmingen bij: leden Arbcom 57,0%; aanmleding moderatoren 53,3%; bevestiging moderatoren 58,4%; afzetting moderatoren 59,2%; aanmelding bureacraten 57,1%; (de)blokkeringspeilingen 50,0%
05/09/2009 Encyclopedische relevantie van voetballers 78% tegen het voorstel
13/08/2009 Wenselijkheid breaktag in sjabloon Break-tags in sjablonen die de "fluid" beïnvloeden zijn ongewenst
25/07/2009 Inactiviteitsregeling voor moderatoren Geen duidelijke uitslag
16/07/2009 Ongeldig verklaarde aanmelding Meerderheid: ongeldige aanmelding is geen aanmelding
12/07/2009 Wenselijkheid toekomst- en actueel-sjablonen Sjabloon:Nieuws en Sjabloon:Nieuws-sport zijn gewenst, de andere sjablonen toekomstig/bestaand zijn ongewenst.
05/07/2009 Misbruikfilter als controle op vergeten handtekening overleg Het misbruikfilter moet niet worden ingezet om te controleren op handtekeningen onder overlegbijdragen.
13/06/2009 Noindex peiling 2 Voorkeur voor het afschermen van pagina's met peilingen of stemmingen over gebruikers, en de bijbehorende OP's; er is een stemming gestart
13/06/2009 Noindex peiling Voorkeur voor plaatsen van een noindex tag op specifieke pagina's; nieuwe peiling gestart voor nadere bepaling.
25/05/2009 De filosofie van Plato is religieus Aan de hand van deze peiling vallen geen conclusies te trekken over de filosofie van Plato.
21/05/2009 Nieuw Wiu-sjabloon Sjabloon kan aangepast, niet volgens voorstel
6/05/2009 Kwaliteitsoordeel op overlegpagina Ruime meerderheid tegen door individuele gebruiker op een OP te plaatsen kwaliteitssjabloon.
27/04/2009 Uitzonderingsdoctrine 56,8% tegen op nl-wikipedia meer soepelheid in toegelaten afbeeldingen dan elders
17/04/2009 Aanpassen blokpeiling Meerderheid is voor meer opties, voor standaardopties in de richtlijnen, voor meetellen van lichtere bloks om meerderheid te vinden en voor het gelijktrekken van stemgerechtigheid met stemmingen
02/04/2009 Aanpassen aanmeldingsvoorwaarden moderatoren Meerderheid voor zowel 6 maanden als 1000 bewerkingen.
15/03/2009 De functie van categorieën Zowel systematische ordening als navigatie zijn de prioritaire functies van categorieën.
20/02/2009 Categorieën met weinig artikelen Kleine categorieën hoeven niet ongewenst te zijn.
02/02/2009 Encyclopediciteit van Walter van Kalken Geen duidelijke consensus
17/01/2009 Nuweggen eigen gebruikersoverlegpagina Nuweggen op zich niet gewenst, zie link voor de uitslag
09/01/2009 Naamgeving middeleeuwse vorsten Zie de link voor uitslag

2008Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
28/12/2008 Deelnemers aan TV-programma's, wel of niet E? verworpen
21/12/2008 Sokpopmisbruik Richtlijn over sokpopmisbruik
07/11/2008 Aanpassingen procedure herbevestiging moderatoren Meerderheid voor aanpassingen in inactiviteitsregel en verhoging quorum eerste ronde.
15/07/2008 Namen en liederen studentenverenigingen Verenigingsliederen en namenlijsten van (oud-)bestuurders horen niet thuis in een lemma over een studentenvereniging
11/07/2008 Amsterdamconstructie voor Barcelona 30 voor, 25 tegen
11/07/2008 Amsterdamconstructie voor Texas 29 voor, 31 tegen
08/07/2008 Voorstel voor te geven WP-informatie over archiveren‎ Voor: 5/26 (19%); voor na wijziging: 4/26 (15%); tegen: 16/26 (62%);neutraal: 1/26 (4%); voorstel afgewezen
13/06/2008 Peiling naamgeving subcategorieën van Categorie:Eiland naar land Meerderheid voor gebruik bijvoeglijk naamwoorden
09/06/2008 Deblokkade 86.83.155.44 / D.A. Borgdorff 24 tegen, 22 voor
06/06/2008 inventariserende peiling [?] over opheffen mentoraat Guido_den_Broeder vele meningen
26/05/2008 Peiling aanpassen gebruikersnaamcriteria 37 voor, 5 tegen: richtlijn wordt aangepast
24/05/2008 De (onbepaalde) blokkade van Castruccio is onterecht en dient daarom ongedaan gemaakt te worden. Tegen ongedaan maken blokkade
05/06/2008 Peiling om het voorbehoud te verplaatsen/vermindering 13 stemmen voor minder opvallende disclaimers, 33 stemmen tegen
15/05/2008 peiling checkusers checkusers best benoemd door Arbitragecommissie
09/05/2008 Blokpeiling Dolfy 5 De blokkade van 3 maanden werd goedgekeurd.
28/04/2008 peiling over de interpretatie van artikel 3.9 van het regelement van de Arbitragecommissie. 27 tegen 21 vóór een ruime interpretatie
19/04/2008 Aankondiging blokpeilingen Richtlijnen worden aangepast
10/04/2008 Blokpeiling Guido den Broeder 1 De blokkade van 1 week werd goedgekeurd.
24/03/2008 Procedurefouten tijdens een blokpeiling Procedurefouten heffen de blokkade niet op.
23/03/2008 Blokpeiling Dolfy 4 De blokkade van 1 maand werd goedgekeurd.
10/03/2008 Blokpeiling Dolfy 3 De blokkade van 1 maand werd afgewezen.
28/02/2008 Welke instantie benoemt checkusers afgelast
13/02/2008 Michael Jackson 41 voor Amsterdamconstructie, 36 tegen
10/02/2008 Beheer en archivering eigen overlegpagina   Onbeslist 48 geldige stemmen (21 voor en 21 tegen, 6 neutraal)
05/02/2008 Castruccio's initiatieven met betrekking tot de richtlijnen van Wikipedia worden in principe niet meer aanvaard Geen speciale voorwaarden voor Castruccio
30/01/2008 Plaatjes bij ondertekening Meerderheid tegen toestaan plaatjes in ondertekening
26/01/2008 Voorstelpagina's ouder dan 6 maanden worden gearchiveerd Weerhouden
16/01/2008 Peiling over voorstellen verbetering wiu en ne sjablonen Uitslag:
Wiu vervangen met voorstelsjabloon: Niet wenselijk (wenselijk 6 /niet wenselijk 26 /anders 1),
Ne vervangen met voorstelsjabloon: Niet wenselijk (wenselijk 4 /niet wenselijk 23 /anders 1)
14/01/2008 Toerkonje of Tourcoing 14 voor 'Tourcoing', 12 tegen
14/01/2008 Peiling n.a.v. It Heidenskip of Het Heidenschap? Optie 1: onbeslist; Optie 2: verworpen
12/01/2008 De Duitse NPD is extreemrechts (Ja/Neen) Ja ongeldig verklaard
11/01/2008 Peiling over de relevantie van basisscholen Geen duidelijke consensus, zie conclusie bij peiling.
10/01/2008 Peiling over blokkade gebruiker onder IP 86.83.155.44 Peiling gestopt door Gebruiker:Josq. Gebruiker gedeblokkeerd. (Voor deblokkeren:25/ Tegen:21)

2007Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
31/12/2007 Voorstelrichtlijn belangenverstrengeling Geen meerderheid voor voorstelrichtlijn (voor:12 / tegen:24)
29/12/2007 Een ontwerp van een Peilprocedure De Peilprocedure werd niet goedgekeurd
18/12/2007 Gebruik van BIG Er was geen voorkeur voor de <big> functie
07/12/2007 Blokpeiling Dolfy 2 De blokkade van 1 week werd goedgekeurd.
27/11/2007 Blokpeiling Dolfy 1 De blokkade van 3 dagen werd goedgekeurd.
30/10/2007 Relevantie van de opvattingen van Barbara Walker Niet interessant
30/10/2007 Televisiedocumentaires als bron Kritisch blijven
23/10/2007 Vereenvoudiging Richtlijnen voor Moderatoren 23 stemmers; voor de meeste voorstellen was geen meerderheid; wel meerderheid voor 2 zaken: blokkades langer dan 1 dag niet meer verplicht stellen, moderator mag zonder blokpeiling iemand 48 uur blokkeren (nu: 24 uur)
14/10/2007 Artikelen waarvan de relevantie van het onderwerp betwijfeld wordt mogen niet direct verwijderd worden   Onbeslist Geen stemmen
08/10/2007 Blokpeiling Castruccio Geen blokkade
06/10/2007 Richtlijnen Nederlandstalige titels Geen additionele richtlijnen, gezond verstand gebruiken
04/10/2007 Wikipedia:Opinielokaal/Persoonsgegevens. Hoe persoonsgegevens opnemen in artikels? Door middel van (1) sjablonen (Sjabloon:Persoon), (2) categorieën (Categorie:Overleden in september 2007) of (3) metadata (en:Wikipedia:Persondata) Sjablonen - 3 geldige stemmen; categorieën - 5 geldige stemmen; metadata - 10 geldige stemmen; 4 tegen dit vastleggen
01/10/2007 Ieder Nederlands slachtoffer in Uruzgan krijgt een eigen artikel   Nee - 44 stemmen (6 voor en 38 tegen) - quorum (20) gehaald
10/09/2007 Naamgeving subcategorieën provincies Unaniem voor "Tegen consequent gebruik van provinciecategorienaam in subcategorieën".
09/09/2007 toestemming voor botmatig toevoegen van ca. 15.000 artikelen over plaatsen in de VS voor 8, tegen 0
20/08/2007 Mein Kampf of Mijn Kamp Mein Kampf
13/08/2007 Schrijfwijze van coördinaten sjablonen Geen overtuigende meerderheid voor een bepaalde schrijfwijze
10/08/2007 Blokkadereglement Geen meerderheid voor het opstellen van een 'Blokkadereglement'
10/08/2007 Godwin-blokkade Geen voorstanders voor een aparte 'Godwin-regel'
27/07/2007 Peiling over de blokkade van Daniel575 Voldoende steun voor deze blokkade (24 stemmen voor, 17 stemmen tegen)
23/07/2007 Mogen anoniemen een gebruikerspagina aanmaken? De stelling "Anoniemen mogen geen gebruikerspagina aanmaken" werd verworpen (46% voor, 54% tegen)
22/07/2007 toestemming voor botmatig toevoegen van ca. 2500 artikelen over Poolse gemeenten voor 8, tegen 1
19/07/2007 Naamgeving Nederlandse en Belgische provinciecategorieën/Vervolgpeiling probleemgevallen Bij meerdere betekenissen: zowel cat voor stad als voor provincie krijgen een toevoeging tussen haakjes
18/07/2007 Over het verwijderbeleid van artikelen Er bestaat geen aanleiding het huidige verwijderbeleid aan te passen naar een beslissing bij meerderheid van stemmen
18/07/2007 Over het gebruik van waarschuwingssjablonen Onmiddellijk reageren op vandalisme; de wijze waarop is naar eigen inzicht te bepalen
10/07/2007 Geef een cijfer voor Wikipedia afgeblazen
09/07/2007 Vervolgpeiling naamgeving Nederlandse en Belgische provinciecategorieën Provinciecats zullen niet het woord 'Provincie' in de naam hebben
08/07/2007 Verwijderen van niet gewikifyceerde nieuwe artikelen na 3 weken 5 voor automatisch verwijderen na 3 weken, 30 daartegen
29/06/2007 Naamgeving Nederlandse en Belgische provinciecategorieën Peiling afgebroken
27/06/2007 Verschillende stellingen over anoniemen Anoniemen mogen bij blijven dragen aan wikipedia
26/06/2007 Tornado, Tornado (doorverwijspagina) of Tornado (wervelwind) Behoud van bestaande situatie
21/06/2007 Moet de Arbitragecommisie toe naar meer openheid? Interne verschillen blijven intern
21/06/2007 Kan de Arbcom zelf sancties opleggen en uitvoeren? quorum niet gehaald
18/06/2007 Blokpeiling Limbo (3 maanden) Blokkade wordt gesteund (25 van 36 stemmen)
14/06/2007 Over melding van het getal 911 op Moord op Theo van Gogh 73% tegen
11/06/2007 Snelpeiling over een blok van 3 maand voor Daniel575 8 voor, 18 tegen
09/06/2007 Snelpeiling over BartBogaerts, Gajarigon & Kenshin voor het verlengen van blokkeertermijn van 1 dag naar 1 maand 16 voor '1 maand', 9 tegen '1 maand'
06/06/2007 Blokpeiling gebruiker X10 9 stemmen voor 1 jaar blok, 34 stemmen tegen 1 jaar blok
05/06/2007 Over de verplichting voor anoniemen om een wijziging te bekijken alvorens deze op te kunnen slaan De uitslag is 30 stemmen voor en 26 tegen die verplichting.
13/05/2007 Voorstel te gaan stemmen over 3 Wikipedia-pijlers Geen uitslag, want minder dan 15 deelnemers.
10/05/2007 Over het aanpassen van Wikipedia:De kroeg Meerderheid is voor aanpassen van Wikipedia:De kroeg, geen meerderheid voor een manier waarop dat gedaan moet worden.
08/05/2007 3 peilingen over de bevestigingsronde voor moderatoren vermelden van commentaar op de stem/peilingpagina: 16 voor, 25 tegen; drie bezwaren van gebruikers leiden pas tot een tweede ronde (nu: 1): 14 voor, 21 tegen; 'neutraal' is geen keuzemogelijkheid: 22 voor, 18 tegen
15/04/2007 Over stemprocedure en stemsysteem Portaal van de week Nieuw systeem: 16 voor, 7 tegen; aantal portalen in stemming: meerderheid voor 8; weghalen portalen: op basis van tijdsduur
23/03/2007 Eerste ronde verkiezing nieuwe hoofdpagina op basis van deze peiling zijn drie ontwerpen gekozen voor ronde 2, een stemming.
14/03/2007 Over stopzetten van het buiten de verwijderlijst om verwijderen van artikelen 36 stemmers waren voor het onmiddellijk stopzetten van het verwijderen van de artikelen, 16 stemmers waren daartegen
11/03/2007 Over nieuwe benaming van het Portaal:Oude Rome Voor het veranderen van de titel van dit portaal naar Romeinse Rijk 7, tegen het veranderen van de titel 0, neutraal 1
10/03/2007 Over het gebruik van het etalage-artikel sjabloon FA bij interwiki's Toestaan van het aangeven van etalageartikelen van andere talen: 27 voor, 4 tegen; het aangeven van anderstalige etalageartikelen mag in het artikel: 24 voor, 0 tegen; etalageartikelen van alle talen mogen aangegeven worden: 24 voor, 0 tegen
05/03/2007 Over de vrije bewerkingsmogelijkheid van de pagina Wikipedia:Gewenste artikelen Er waren 19 stemmen uitgebracht; 6 voor, 9 tegen en 4 neutraal.
25/02/2007 Over editten vanaf open proxies Editten vanuit open proxies: 9 voor en 22 tegen; toestaan van editen door ingelogde gebruikers, vanuit elke locatie: 27 voor en 17 tegen
25/02/2007 Over welk kopje er boven de externe links sectie hoort te staan Uniform kopje: 15 voor, 4 tegen; kopje 'Externe links': 10 voor; kopje 'Externe link' of 'Externe links': 14 voor; kopje 'Externe informatie': 4 voor.
21/02/2007 Over scoutinggroepartikelen Uitstel van de stemming
15/02/2007 Zijn persoonscategorieën naar streek, etniciteit en plaats gewenst? Categoriseren van personen naar streek of provincie: 7 voor, 22 tegen; categoriseren van personen naar etniciteit: 17 voor, 13 tegen; categoriseren van personen naar plaats: 12 voor, 16 tegen.
15/02/2007 Over de "definitie betreffende doorverwijspagina's gemeentelijke artikelen" Richtlijn dat een 'hoofdpagina' geen dp mag zijn. Er waren 14 stemmers, 8 waren voor de richtlijn, 6 waren daar tegen.
29/01/2007 toestemming voor botmatig toevoegen van ca. 1500 artikelen over Zwitserse gemeenten voor 22, tegen 3
24/01/2007 Automatische informatievoorziening aan nieuwe gebruikers 15 voor, 8 tegen (aangenomen met 65% voor).
18/01/2007 Over een Berlijnconstructie voor Zwolle Dp-constructie 21 stemmen, Berlijn-constructie 32 stemmen
18/01/2007 Over het al dan niet geblokkeerd blijven van Johanna83 Gedeblokkeerd wegens geen 60% steun voor blokkade (8 voor, 7 tegen)
16/01/2007 Over een Amsterdamconstructie voor 's-Hertogenbosch 30 voor zie dp, 23 tegen (en 1 neutraal).
15/01/2007 Principiële peiling over de omgang met medegebruikers Peiling ongeldig verklaard wegens ontbreken van blokkeringstermijn en tussentijds wijzigen van de vraagstelling.
10/01/2007 Over een doorgaand systeem voor het portaal van de week 13 voor en 0 tegen. Conclusie: meerderheid voor voorstel
08/01/2007 Blokpeiling Torero 28 voor, 52 tegen; Torero wordt niet voor een jaar geblokkeerd.
07/01/2007 Plato als doorverwijspagina of Amsterdam-constructie? Duidelijke meerderheid voor dp

2006Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
25/12/2006 Peiling over het al dan niet in stemming brengen van een voorstel tot oprichting van een arbitragecommissie 19 stemmen voor het voorstel in stemming brengen, 6 stemmen tegen. Voorstel wordt in stemming gebracht.
18/12/2006 Kwalificaties bij artikelen Enkele sjablonen voortaan op overlegpagina
15/12/2006 Blokpeiling VKing VKing wordt geblokkeerd voor onbepaalde tijd
14/12/2006 Religieuze titels? 6 voor optie 2 en 5 voor optie 3, conclusie niet te trekken vanwege geen of onvoldoende ondersteuning voor de wijze van peilen.
06/12/2006 Lange blokkade Daniel575 86% voor (18/21) en 14% tegen (3/21); De moderatoren hebben nu het mandaat om Daniel575 voor een langere tijd te blokkeren als hij zich wederom niet wenst neer te leggen bij de hier gebruikelijke spelling.
18/11/2006 Lezenswaardig wel of niet op Wikipedia-nl? 11 voor, 1 voor maar met gewijzigde criteria, 19 tegen
17/11/2006 Minimumtermijn voor herkandidering voor het moderatorschap 24 voor, 7 tegen. Termijn: 17 van de 24 voorstemmers koos 3 maanden als termijn
17/11/2006 Voorstel aanpassing blokkeerbeleid ter stemming voor te dragen 7 voor, 8 tegen
16/11/2006 Opmaak van {{zie hoofdartikel}} en {{zie ook}} Reacties op diverse aspecten van de opmaak; zie hier.
15/11/2006 Religie, etniciteit, enz. opnemen in infoboxen over staten? Daartegen 13, daarvoor 10, neutraal 4.
09/11/2006 Snelpeiling (de)blokkering Torero 23 voor blokkade van twee weken (59%), 16 daartegen.
05/11/2006 Feiten checken Artikel controleren door meerdere mensen: 8 vinden 1 voldoende, 3 willen minstens 2; alleen gebruikers met kennis mogen controleren: 10 voor, 5 tegen.
26/10/2006 deblokkeren Daniel575 15 tegen deblokkeren, 8 voor: blokkade van 4 weken gehandhaafd; vanwege het opzetten van deze peiling is Wikix 1 week geblokkeerd (na peiling: 19 voor, 6 tegen)
23/10/2006 Organisatie van wetenschapperscategorieën Optie A (huidige categorisering wetenschapper naar nationaliteit en discipline) kreeg 9 stemmen, opties B1 en B2 kregen ieder 2 stemmen.
23/10/2006 Updatefrequentie van de lijst met links naar doorverwijspagina's Geen resultaat
19/10/2006 Interpretatie peilingsuitslag blok Daniel575 6 tegen 1 is van mening dat uit de blokkadepeiling van Daniel575 géén duidelijke instemming van de gemeenschap kan worden afgeleid voor een blok van 1 maand.
13/10/2006 Blokpeiling Daniel575 16 voor blokkade Daniel575 voor 1 maand, 13 voor div. andere opties.
12/10/2006 Toepassing sjabloon Nuweg 28 voor, 2 tegen.
07/10/2006 Blokkade Torero peiling 2 2 voor kroegverbod als alternatieve maatregel, 12 tegen.
06/10/2006 Blokkade Torero 7 voor verlenging naar 5 dagen en 22 tegen verlenging
02/10/2006 Gebruik van ° en † in introductiezin van biografieën is overbodig als geboorte en sterfdatum bekend zijn 40 eens, 2 oneens
02/10/2006 Gebruik van ° en † in introductiezin van biografieën verbieden 30 eens, 17 oneens
02/10/2006 Nieuwe opzet portaal van de week 1 voor het voorgestelde systeem, 7 tegen
26/09/2006 Peiling over de vraag wat we willen met leeswaarschuwingssjablonen 28 voor leeswaarschuwingen bij samenvattingen en plots, 16 willen leeswaarschuwing niet verplichten
22/09/2006 Over lopende blokkade van twee weken van Muijz 6 voor opheffing van de blokkade, 0 tegen, 1 neutraal
22/09/2006 Nieuwe opzet m.b.t. portalen van de week 3 voor de nieuwe opzet, 7 tegen
15/09/2006 Opheffen van de nieuwe blokkade van Bart Versieck 36 voor ontblokken van Bart Versieck, 33 tegen, 1 neutraal
15/09/2006 Drietal peilingen over eerdere Versieckpeiling 10 tegen geldigheid van de Versieckpeiling, 2 voor
29/08/2006 Doorverwijspaginakwestie m.b.t. hout 15 voor een 'zie-dp' constructie, 13 voor 'hout' is een dp
26/08/2006 Cuba: Doorverwijspagina of Amsterdamconstructie 8 voor AC, 13 voor dp
07/08/2006 Sjabbat of Sabbat? 6 voor 'Sjabbat', 17 voor 'Sabbat (jodendom)'
07/08/2006 titel van artikel over Messiasbelijdende Joden 13 voor 'Messiasbelijdende Joden', 4 voor 'Messiaanse beweging'
04/08/2006 Aquarium: Dp of Zie-dp? 11 voor 'aquarium' is een dp, 24 voor Zie-dp constructie
01/08/2006 Moet Italiaans een doorverwijspagina zijn? 19 voor 'Italiaans' is dp, 13 voor 'Italiaans' gaat over de taal
27/07/2006 Tweede ronde bevestiging moderatorstatussen Effeietsanders en Ype blijven moderator, CyeZ niet
14/07/2006 Doorverwijsstructuur bij de letterpagina's A wordt dp, A (letter) wordt artikel.
09/07/2006 Welke kaartjes te gebruiken bij de artikelen over de territoriale indeling van Brazilië? 26 stemmen voor svg-kaartjes, 0 stemmen voor png-kaartjes
03/07/2006 Afschaffen van de Engelse constructie/Amsterdam-constructie 35 tegen afschaffen, 20 voor afschaffen
28/06/2006 Externe link naar Dial.nl plaatsen in lemma "Almere" of niet? 3 voor, 42 tegen
16/06/2006 Voor of tegen extra IRC-kanaal genaamd #wikipedia-nl-offtopic 6 voor, 16 tegen
16/06/2006 Geen sterfdata vermelden in een rubriek die over de geboortedatum van een bepaalde persoon gaat 6 mee eens, 15 mee oneens
07/06/2006 Kan een blokkade gebruikt worden als straf? 14 ja, 26 nee
02/06/2006 Vaststellen of 2 specifieke opmerkingen een "persoonlijke aanval" zijn. 13 ja, 14 nee
30/05/2006 Een 'uitgelicht' artikel voor de hoofdpagina moet "perfect" zijn 8 voor, 10 tegen
25/05/2006 "Moldavië (land)" of "Republiek Moldavië"? Moldavië (land): 8; Republiek Moldavië: 8; dus onbeslist
29/04/2006 Artikelnaam: Abstract gegevenstype of Abstract datatype of ADT? Abstract datatype: 33; Abstract gegevenstype: 9
29/04/2006 Artikelnaam: Gegevenstype, datatype of nog iets anders? Gegevenstype: 5; Datatype: 14
12/04/2006 Artikel Plompzakken behouden? 15 voor, 7 tegen
08/04/2006 Willen we een Portaal:Maffia? 16 voor, 4 tegen
07/04/2006 Tweede peiling Noniljoen 9 voor Quadriljoen en hoger een redirect maken; 6 voor onverkort handhaven
04/04/2006 Grote-getallenpagina's verwijderen/behouden verwijderen: 12; behouden: 15
28/03/2006 toestemming voor botmatig toevoegen van aanzetjes over Franse gemeenten en toevoegen infoboxen aan reeds bestaande artikelen voor 25, tegen 10, onthoudingen 3
16/03/2006 Kerknamen hoofdletter of kleine letter? 5 voor hoofdletters, 2 voor kleine letters, 3 voor bekijken per geval
15/03/2006 Beginnetjessjabloon en categorie weghalen Meningen geïnventariseerd.
06/03/2006 De werkgroep CRR maakt haar doorstart en zoekt nieuwe leden bevestigd: oscar, Quistnix; nieuwe leden: Peter boelens, RonaldB, MADe, Niels, Dolledre, Mig de Jong
06/03/2006 toestemming voor botmatig toevoegen van aanzetjes over Italiaanse gemeenten voor 28, tegen 0
06/02/2006 Aanpassing percentage in procedure voor opzeggen vertrouwen 2 voor aanpassing, 27 tegen; blijft 25%
24/01/2006 Voorstel tot ontnemen moderatorschap Waerth 85 (71%) tegen afzetten, 35 (29%) voor afzetten; vertrouwen is lager dan 75%
22/01/2006 Peiling over 'dynamisch quorum' voor toekomstige stemmingen 6 voor, 7 tegen; geen overeenstemming
16/01/2006 Afzetten van Waerth als persverantwoordelijke Geannuleerd nadat er vrij snel voldoende steun was voor aanblijven
16/01/2006 Minimale tijd tussen twee stemmingen over hetzelfde onderwerp 11 voor wijzigen in 6 maanden, 5 voor handhaven van 12 maanden
15/01/2006 Vereiste van 300 edits voor kandidaat-moderatoren ophogen 2 voor ophogen, 16 tegen, 7 neutraal; geen ophoging
15/01/2006 "Verenigde Staten" of "Verenigde Staten van Amerika" 19 voor optie 1, 18 voor optie 2, 4 neutraal; situatie voor de peiling blijft behouden
13/01/2006 Opheffing Werkgroep Conventies, Richtlijnen en Regels 6 voor voortzetten, 1 voor opheffen
08/01/2006 Hercategoriseren van Belgische steden 6 voor hercategorisatie per gewest, 12 tegen hercategorisatie

2005Bewerken

Einddatum Link en stelling Uitslag
31/12/2005 Status werkgroep 'Conventies, richtlijnen en regels' De werkgroep wordt een tijdelijke werkgroep.
31/12/2005 Niet dreigen met juridische actie peiling is niet 'geopend', er zijn geen stemmen geplaatst
27/12/2005 Eduard Douwes Dekker of Multatuli? gelijkspel (12-12), situatie voor de peiling behouden (Eduard Douwes Dekker)
25/12/2005 Toerkonje of Tourcoing? 16 voor 'Toerkonje', 19 voor 'Tourcoing'
24/12/2005 'Egypte' al of niet een dp? dp: 0; uitgebreide dp: 11; 'Egypte' gaat over de staat: 9; zie-dp constructie: 3
23/12/2005 Minimumvereisten voor kandidaat-moderatoren schrappen? 1 voor schrappen, 11 tegen
19/12/2005 Galápagoseilanden inplaats van Galápagos-eilanden? Onvoldoende belangstelling, gekozen voor Galápagoseilanden
11/12/2005 Inkorten kroegsjabloon 3 voor, 13 tegen; conclusie: geen inkorting kroegsjabloon
27/11/2005 Samenvoeging Australië (land) en Australië (continent)? 7 voor, 21 tegen; conclusie: geen samenvoeging
19/11/2005 Bijna-moedertaalniveausjabloon goed idee? ja: 5, nee: 0, neutraal: 2; sjablonen zijn gecreëerd
04/11/2005 Nieuwe spelling: re-integratie/reïntegratie 4 tegen nieuwe regels, 12 voor spelling 2006, 1 neutraal
04/11/2005 Artikelnaam Mondiale zonsverduistering of Global_dimming? 0 voor 'mondiale verduistering', 17 voor 'global dimming'
27/10/2005 Wikipedia logo / Naam auteur in afbeeldingen niet meer toestaan voor: 27, tegen: 27, neutraal: 1
23/10/2005 Plaatsen van oproep om geld te geven voor de slachtoffers in Pakistan voor: 21, tegen: 22, neutraal: 2; er komt geen sitenotice met een hulpoproep
28/09/2005 toestemming voor semi-geautomatiseerde import van artikelen over plaatsen voor 8, tegen 22
27/09/2005 toestemming voor botmatig toevoegen 6700 Spaanse gemeenten voor 19 (54,2 %), tegen 16, onthoudingen 1
27/09/2005 toestemming voor botmatig toevoegen 16.000 vissoorten voor 31, tegen 0
24/09/2005 Mexico als dp of "zie dp"? dp: 21, zie dp: 14
18/09/2005 Verbod op het aanmaken van artikelen door bots voor 19, tegen 21, neutraal 6; onvoldoende verschil, zie o.a. peiling 27-09-2005.
16/09/2005 Florida als dp of "zie dp"? dp: 12, zie dp: 16
07/09/2005 Wel of geen nieuws op de hoofdpagina wel: 11, niet: 6, neutraal: 2; conclusie: wel nieuws
02/09/2005 Wikipedia:Design Hoofdpagina opgeschort
31/08/2005 Niet meer gedogen van {Enkelwikipedia} voor: 24, tegen: 11, anders: 5; is uiteindelijk stemming geworden
13/08/2005 Naamgeving Zuid-Tiroolse plaatsnaamartikelen (2, 3) Duits voor plaatsen waar volgens de en.wp het Ladinisch niet de belangrijkste taal is; Ladinisch voor plaatsen waar volgens de en.wp het Ladinisch wel de belangrijkste taal is.
04/08/2005 Overleg:Opstanden in Irak sinds 2003#Opiniepeiling_over_de_naam_van_het_artikel Naamgeving artikel "Iraaks verzet" "Opstanden in Irak sinds 2003"
02/08/2005 Naamgeving Zuid-Tiroolse plaatsnaamartikelen (1) Ladinisch voor plaatsen waar volgens de en.wp Ladinisch wordt gesproken
27/07/2005 Westfriesland of West-Friesland? spelling "West-Friesland"
10/07/2005 "Rudolf Heß" of "Rudolf Hess"? voor Heß: 8, voor Hess: 22, tegen deze peiling: 8; conclusie: spelling "Hess"
10/07/2005 Nederlandstalige namen of officiële namen voor gemeenten en plaatsen in Friesland? 20 voor Nederlands, 2 voor officieel; conclusie: altijd Nederlandstalige namen
08/07/2005 Vanwege 175-jarig jubileum een jaar lang aparte "Uitgelicht" over Belgisch onderwerp op de hoofdpagina? voor: 11, tegen: 8
01/07/2005 Geen lijsten met getallen/gegevens plaatsen op wikipedia eens: 6, oneens: 2, neutraal: 4, anders: 3
15/06/2005 Vernederlandste of Latijnse spelling van Latijnse namen vernederlandst: 29, Latijns: 8
09/06/2005 Drie opties voor de gebruiken taxonomie bij vogels Afgesloten wegens vrijwel geen reacties, taxonomie zoals in 'Geïllustreerde Encyclopedie van de vogels' doorgevoerd
08/06/2005 Wijziging stemprocedure aanvraag moderatorschap P1 (8 tegen 2): Alleen voor- en tegenstemmen worden geteld; P2 (6 tegen 4): Peiling van 1 week is voldoende
24/05/2005 Hebben Babel-sjablonen en -categorieën een toevoegende waarde? Sjablonen en cats: 17, sjablonen maar geen cats: 7, geen mening: 8, geen sjablonen en geen cats: 8, blanco: 5; conclusie: Babelsjablonen zijn gewenst, met categorieën
15/04/2005 Blokpeiling Wikix Voor terugkeer: 30, tegen terugkeer: 3, blanco: 8, 'peiling ongeldig': 4; conclusie: goedkeuring van de vervroegde terugkeer van Wikix