Wikipedia:Opiniepeiling

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenEen opiniepeiling op de Nederlandstalige Wikipedia is bedoeld om bij een aanvankelijk gebrek aan consensus te achterhalen of er voor een standpunt een duidelijke meerderheid lijkt te bestaan. Een opiniepeiling is niet bindend. Als de uitkomst duidelijk een bepaalde kant op wijst kan dat in sommige gevallen de minderheid ertoe bewegen om wat water bij de wijn te doen om zo alsnog consensus te bereiken.

De meest eenvoudige opiniepeiling heeft een duidelijke stelling waar mensen "voor" of "tegen" kunnen zijn met daaronder ruimte waar gebruikers hun mening kunnen uiten. De stelling kan ook ingewikkelder zijn, met meerdere mogelijke antwoorden, maar dat wordt niet aanbevolen. Er kan dan verwarring ontstaan over de bedoeling van de vraag en over de uitslag.

Een fictief voorbeeld van een opiniepeiling:

Stelling: Op Wikipedia mogen geen artikelen over hapsnurkers worden geplaatst

Voor

 1. Gebruiker 1, 27 jan 2014 20:47 (CEST)
 2. Gebruiker 2, 27 jan 2005 20:57 (CEST)
 3. Gebruiker 3 28 jan 2005 19:47 (CEST)
 4. Gebruiker 4, 29 jan 2005 22:53 (CEST)

Tegen

 1. Gebruiker 5, 27 jan 2005 20:48 (CEST)
 2. Gebruiker 6, 27 jan 2005 20:55 (CEST)
 3. Gebruiker 7, 30 jan 2005 15:12 (CEST)

Neutraal

 1. Gebruiker 8, 28 jan 2005 16:14 (CEST)

Een opiniepeiling kan technisch gezien door iedereen op een willekeurige overlegpagina worden opgezet. Dit is echter niet aan te raden, voer eerst een discussie over het onderwerp elders. Bijvoorbeeld in de Wikipedia:De kroeg, één van de gerelateerde cafés zoals het categoriecafé of op de overlegpagina van een artikel. Mocht het tot een peiling komen, dan is het opinielokaal vaak de meest aangewezen plaats. De kroeg is ongeschikt vanwege het grote aantal bewerkingen. Indien de opgezette peiling er een betreft die over specifieke gebruiker(s) gaat, voeg dan een {{noindex}}-sjabloon toe bovenaan de peilpagina en bijbehorende overlegpagina.*

Hoe zorgvuldiger een opiniepeiling wordt opgezet, hoe meer deze het karakter krijgt van een formele stemming. Een zorgvuldig opgezette opiniepeiling zal ook serieuzer worden genomen door de meeste Wikipedianen.

Dat wil niet zeggen dat een opiniepeiling nooit gebruikt kan worden om snel knopen door te hakken als resultaten zeer duidelijk zijn. Als binnen een etmaal bijvoorbeeld 54 stemmen voor een keuzeoptie zijn, en 3 tegen, en het onderwerp specialistisch of detaillistisch is of een enkele Wikipediaan betreft, enzovoorts, kan op grond daarvan al een beslissing worden genomen. Een peiling kan ook een werktuig zijn om in gevallen waar spoed geboden is, een (al dan niet voorlopige) beslissing te nemen.

Suggesties om met behulp van een opiniepeiling tot een oplossing te komen:

Opmerking Opmerking Het wordt aangeraden om het concept van de opiniepeiling voor te leggen aan de gemeenschap ter beoordeling (bij voorkeur via Wikipedia:Overleg gewenst). Geef op de overlegpagina van de (concept)peiling andere gebruikers de kans om suggesties voor verbeteringen van de peiling aan te dragen. Start de peiling pas enige tijd later (bijv. 14 dagen) zodat er een volledig doordachte vraagstelling van de peiling geformuleerd is.

 • Een opiniepeiling moet alleen worden gebruikt wanneer overleg echt vastloopt of om een peiling vraagt. Een peiling is een vervolgstap en geen beginpunt.
 • Leg vooraf goed uit wat er met het resultaat zal worden gedaan.
 • Maak de keuzes zo neutraal mogelijk.
 • Beperk de peiling tot één stelling.
 • Het sjabloon {{Opiniepeiling}} staat ter beschikking.
 • Een looptijd van 1-2 weken is gebruikelijk.
 • Maak de peiling bij aanvang bekend op Wikipedia:Mededelingen en {{Lopende peilingen}}, pas het aantal lopende peilingen op Wikipedia:Mededelingen/volglijstkader/data aan. (Zie ook: Portaal:Gebruikersportaal/Mededelingen#Peiling.)
 • Verander de stelling niet terwijl de peiling loopt. Een taalfout verbeteren of een verduidelijking als toevoeging onder de stelling kan wel.
 • Een peiling heeft geen verplicht quorum.
 • Het kopje "neutraal" kan toegevoegd worden aan de peiling. Houd bij het schrijven van de conclusie ook rekening met het aandeel (en de meningen van) gebruikers die neutraal stemmen.
 • Archiveer na minstens één week de afgesloten peiling in Wikipedia:Opinielokaal/Archief en plaats een peiling in de Categorie:Wikipedia:Archief peilingen.