Hoofdmenu openen

Wikipedia:Stemlokaal/Bijstelling Richtlijnen voor Moderatoren (juni-juli 2009)

Bijstelling van de Richtlijnen voor Moderatoren (juni-juli 2009): Concept StemvoorstelBewerken

Uit de net afgesloten peiling blijkt dat er consensus is over het gegeven dat de Richtlijnen voor Moderatoren bijstelling behoeft. Ook is er consensus over de richting waarin dat veranderd hoort te worden. Wat overblijft is de vraag hoe de verandering verwoord hoort te worden. Daarom hier een concept voor dit deel van de Richtlijnen voor Moderatoren, met voorgestelde veranderingen in het rood.

Direct daaronder de vier aparte deel-stemmingen. - Brya 11 jun 2009 08:00 (CEST)

Huidige tekst Stemvoorstel
OUD
 • Een echte geregistreerde gebruiker
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurende, correctieve blokkeringen en langdurige blokkeringen wegens bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie. Het langdurig blokkeren van een echte geregistreerde gebruiker (geen ingelogde vandaal) is te allen tijde onderworpen aan instemming van de gemeenschap. Blokkeringen dienen onmiddellijk te worden gemeld op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen onder toevoeging van een duidelijke motivering. Bij blokkeringen van geregistreerde gebruikers gelden voorts de volgende richtlijnen:
   1. Korte blokkeringen voor lichte overtredingen (correctieve of zgn. 'afkoelbloks') mogen worden opgelegd met een blokkeringsduur van ten hoogste 24 uur. Bij herhaling of na soortgelijk wangedrag kan een verhoging van de blokkeertermijn worden toegepast.
   2. Boven de blokkeertermijn voor lichte overtredingen geldt een verhogingsregel, als volgt: 3 dagen, 1 week, 2 weken, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar. De verhogingsregel vervalt wanneer een gebruiker gedurende zes maanden niet geblokkeerd is geweest.
   3. Blokkeringen vanaf drie dagen kunnen op twee manieren worden aangevochten:
    1. door een blokpeiling op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen. Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hierdoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten.
    2. de geblokkeerde gebruiker of derden kunnen een beroep doen op de Arbcom; echter pas bij blokkeringen boven 3 dagen. Dit in overeenstemming met de Arbcom-reglementen.
   4. Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, en hebben voorafgaande instemming van de gemeenschap nodig middels een aangekondigde peiling. Er gelden echter de volgende uitzonderingen:
    1. Misbruik van sokpoppen;
    2. Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
    3. Ongewenst openbaar maken van privégegevens;
   In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd.
VOORSTEL
 • Een echte geregistreerde gebruiker
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurende, correctieve blokkeringen en langdurige blokkeringen wegens bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie. Het langdurig blokkeren van een echte geregistreerde gebruiker (geen ingelogde vandaal) is te allen tijde onderworpen aan instemming van de gemeenschap. Blokkeringen dienen onmiddellijk te worden gemeld op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen onder toevoeging van een duidelijke motivering. Bij blokkeringen van geregistreerde gebruikers gelden voorts de volgende richtlijnen:
   1. Korte blokkeringen voor lichte overtredingen (correctieve of zgn. 'afkoelbloks') mogen worden opgelegd met een blokkeringsduur van ten hoogste 24 uur. Bij herhaling of na soortgelijk wangedrag kan een verhoging van de blokkeertermijn worden toegepast.
   2. Boven de blokkeertermijn voor lichte overtredingen geldt een verhogingsregel, als volgt: 3 dagen, 1 week, 2 weken, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar. De verhogingsregel vervalt wanneer een gebruiker gedurende zes maanden niet geblokkeerd is geweest.
   3. Blokkeringen vanaf drie dagen kunnen op twee manieren worden aangevochten:
    1. door een blokpeiling op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen. Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers (mits stemgerechtigd volgens de Stemprocedure) kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hierdoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten.
    2. de geblokkeerde gebruiker of derden kunnen een beroep doen op de Arbcom; echter pas bij blokkeringen boven 3 dagen. Dit in overeenstemming met de Arbcom-reglementen.
   4. Wanneer bij het toepassen van de verhogingsregel de 3 maanden wordt bereikt is bevestiging van die blokkering nodig middels een blokpeiling. Deze moet plaatsvinden zo snel als verantwoord is (in verband met de voorbereiding, en het vermijden van rustige momenten), binnen hooguit een paar dagen. De blokkerende moderator is aanspreekbaar op het doorgaan van deze blokpeiling.
   5. Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, met de volgende uitzonderingen:
    1. Dreigen met juridische stappen, tegen Wikipedia of Wikipedia-gebruikers
    2. Misbruik van sokpoppen;
    3. Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
    4. Ongewenst openbaar maken van privégegevens;
    In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd.
   6. Een gebruiker die een blokverzoek doet op de RegBlok-pagina moet dit verzoek meteen melden aan de gebruiker tegen wie het blok aangevraagd wordt.


Stemrecht bij BlokpeilingBewerken

Stemming
Onderwerp Wie is er stemgerechtigd bij een Blokpeiling?
Voorstel Invoegen in punt 3.1 van de RvM van "(mits stemgerechtigd volgens de Stemprocedure)"
Begindatum Maandag 22 juni 2009, 06.00 uur
Einddatum Maandag 6 juli 2009, 06.00 uur
Stemopties Voor, tegen, of blanco
Minimaal nodige voorstemmen 20
Stemcoördinator Brya
Opmerkingen Overleg
Korte stemverklaringen zijn toegestaan
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Toelichting: het gaat hier om een zo terughoudend mogelijke wijziging, die zo weinig mogelijk verstoort. Er is dus niet gekozen voor een zo mooi mogelijke formulering, maar voor de meest minimale toevoeging aan de Richtlijnen die toch het stemrecht kan regelen.

De betreffende bepaling met de voorgestelde toevoeging in het rood:

Huidige tekst Voorstel
OUD
[3.1.] door een blokpeiling op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen. Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hierdoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten.
VOORSTEL
[3.1.] door een blokpeiling op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen. Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers (mits stemgerechtigd volgens de Stemprocedure) kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hierdoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten.

* Het woord Stemprocedure hoort gelinkt te worden, maar is dat direct hierboven niet omdat het dan niet meer rood kleurt
VoorBewerken

 1. CaAl 22 jun 2009 07:54 (CEST) Misschien werd het al impliciet zo bedoeld, maar je kan niet duidelijk genoeg zijn in je richtlijnen
 2. Taketa (overleg) 22 jun 2009 08:57 (CEST)
 3. Michiel1972 22 jun 2009 09:19 (CEST)
 4. ♣ Troefkaart 22 jun 2009 10:20 (CEST)
 5. eVe Roept u maar! 22 jun 2009 10:23 (CEST)
 6. Josq 22 jun 2009 11:09 (CEST)
 7. Lymantria overleg 22 jun 2009 11:19 (CEST)
 8. KKoolstra 22 jun 2009 12:23 (CEST) voor extra duidelijkheid
 9. C (o) 22 jun 2009 12:29 (CEST)
 10. marc 22 jun 2009 12:57 (CEST)
 11. Robotje 22 jun 2009 13:08 (CEST)
 12. Fontes 22 jun 2009 13:11 (CEST)
 13. — Zanaq (?) 22 jun 2009 13:14 (CEST) ziet er goed uit
 14. Jacob overleg 22 jun 2009 13:14 (CEST)
 15. - αελεβερα- 22 jun 2009 13:17 (CEST)
 16.  Beany Overleg 22 jun 2009 13:43 (CEST)
 17. De Geo (overleg). 22 jun 2009 13:46 (CEST)
 18. Maasje 22 jun 2009 14:23 (CEST)
 19. Enormekever 22 jun 2009 14:33 (CEST)
 20. Carolus 22 jun 2009 14:54 (CEST)
 21. KanmanVraagje? 22 jun 2009 15:37 (CEST)
 22. A ansems 22 jun 2009 15:46 (CEST)
 23. Hettie 22 jun 2009 16:06 (CEST)
 24. Kwik (overleg) 22 jun 2009 16:48 (CEST)
 25. Fenke 22 jun 2009 18:07 (CEST)
 26. Willem(o) 22 jun 2009 18:15 (CEST)
 27. Davin 22 jun 2009 18:50 (CEST)
 28. Olivier Bommel 22 jun 2009 19:07 (CEST) lijkt mij het beste
 29. De Slager 22 jun 2009 20:27 (CEST)
 30. Cro-Cop 22 jun 2009 20:36 (CEST)
 31. Guusb 22 jun 2009 21:13 (CEST)
 32. Wikibelgiaan 22 jun 2009 23:02 (CEST)
 33. Itsme 23 jun 2009 01:56 (CEST)
 34. **Man!agO** 23 jun 2009 08:48 (CEST)
 35. Peterson Overleg 23 jun 2009 10:12 (CEST)
 36. Jarii94Overleg 23 jun 2009 16:26 (CEST)
 37. BlueKnight 23 jun 2009 21:06 (CEST)
 38. Vinvlugt 23 jun 2009 21:27 (CEST)
 39. GijsvdL 24 jun 2009 08:23 (CEST)
 40.   Timk70 vraagje? 24 jun 2009 18:43 (CEST)
 41. Ziyalistix 24 jun 2009 22:41 (CEST)
 42. Hoopje 24 jun 2009 22:46 (CEST) Voor alle stemmingen zouden dezelfde gebruikers stemgerechtigd moeten zijn.
 43. TjakO 25 jun 2009 01:34 (CEST)
 44. Fransvannes 25 jun 2009 09:01 (CEST)
 45. Look Sharp! 25 jun 2009 09:05 (CEST)
 46. Siebrand 26 jun 2009 20:12 (CEST)
 47. Ucucha 26 jun 2009 23:09 (CEST)
 48. MADe 27 jun 2009 12:20 (CEST)
 49. nl:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 27 jun 2009 18:15 (CEST)
 50. Annabel(overleg) 28 jun 2009 15:43 (CEST)
 51. Kwiki overleg 29 jun 2009 19:32 (CEST)
 52. Caber 30 jun 2009 02:15 (CEST)
 53. C&T 30 jun 2009 19:54 (CEST)
 54. EdwinB 30 jun 2009 22:28 (CEST)
 55. Proborc 1 jul 2009 13:03 (CEST)
 56. Erik'80 · 1 jul 2009 19:57 (CEST) Duidelijk.
 57. oscar ° overleg 2 jul 2009 01:34 (CEST)
 58. S.Kroeze 5 jul 2009 23:20 (CEST)

De stemming is gesloten

TegenBewerken

 1. DirkV 22 jun 2009 20:50 (CEST)

De stemming is gesloten

BlancoBewerken

UitslagBewerken

Er hebben 59 gebruikers deelgenomen aan de stemming. Dank! Met 98% voor is het voorstel aangenomen. - Brya 6 jul 2009 08:20 (CEST)Punt 4 van de RvMBewerken

Stemming
Onderwerp Herformulering punt 4
Voorstel Splitsen van punt 4 van de RvM, en herformuleren van het eerste deel
Begindatum Maandag 22 juni 2009, 06.00 uur
Einddatum Maandag 6 juli 2009, 06.00 uur
Stemopties Voor, tegen, of blanco
Minimaal nodige voorstemmen 20
Stemcoördinator Brya
Opmerkingen Overleg
Korte stemverklaringen zijn toegestaan
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Toelichting: Er is een breed gevoel dat dit punt onduidelijk geformuleerd is (zie boven en in de diverse discussies, zoals De Kroeg).

De betreffende bepaling met de voorgestelde wijziging in het rood:

Huidige tekst Voorstel
OUD
[4.] Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, en hebben voorafgaande instemming van de gemeenschap nodig middels een aangekondigde peiling. Er gelden echter de volgende uitzonderingen:
1. Misbruik van sokpoppen;
2. Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
3. Ongewenst openbaar maken van privégegevens;
In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd.
VOORSTEL
[4.] Wanneer bij het toepassen van de verhogingsregel de 3 maanden wordt bereikt is bevestiging van die blokkering nodig middels een blokpeiling. Deze moet plaatsvinden zo snel als verantwoord is (in verband met de voorbereiding, en het vermijden van rustige momenten), binnen hooguit een paar dagen. De blokkerende moderator is aanspreekbaar op het doorgaan van deze blokpeiling.
[5.] Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, met de volgende uitzonderingen:
1. Misbruik van sokpoppen;
2. Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
3. Ongewenst openbaar maken van privégegevens;
In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd.

Noot 1: merk op dat de voorgestelde formulering is "De blokkerende moderator is aanspreekbaar op het doorgaan van deze blokpeiling"; er staat dus niet dat de blokkerende moderator de blokpeiling zelf moet organiseren, maar er is alleen sprake van verantwoordelijkheid voor het plaatsvinden van de blokpeiling. De moderator is dus aanspreekbaar op het doorgaan van de peiling, maar kan aan iemand anders verzoeken de coördinatie op zich te nemen, zo lang het maar door gaat.

Noot 2: merk op dat niet vastgelegd wordt dat de blokkerende moderator de enige is die de blokpeiling mag starten. Als er een andere gebruiker is aan wie het teveel wordt (en die de relevante links bij elkaar weet te brengen) kan die zelf een blokpeiling starten.

Noot 3: er kwam de opmerking dat "instemming van de gemeenschap" zo onduidelijk is dat er het woord "achteraf" bij moet. Dan is het handiger om deze zinsnede maar te verwijderen, en in feite is het ook al dubbelop. Het woord blokpeiling zegt het allemaal al.


VoorBewerken

 1. CaAl 22 jun 2009 07:55 (CEST)
 2. Taketa (overleg) 22 jun 2009 08:59 (CEST)
 3. Fontes 22 jun 2009 13:13 (CEST) Uit de peiling bleek dit juist de wenselijke nieuwe optie. De oude zin blijkt moeilijk te begrijpen voor de meeste mensen, waaronder mods.
 4. Jacob overleg 22 jun 2009 13:16 (CEST)
 5. De Geo (overleg). 22 jun 2009 13:47 (CEST)
 6. Carolus 22 jun 2009 14:55 (CEST)
 7. Hettie 22 jun 2009 16:09 (CEST) een peiling moest bij 3 maanden sowieso al plaatsvinden. Uit de peiling bleek dat we dat liever niet vooraf willen. Dus moet het op deze manier.
 8. Guusb 22 jun 2009 21:14 (CEST) Cf. Hettie.
 9. Itsme 23 jun 2009 01:55 (CEST)
 10. TjakO 25 jun 2009 01:36 (CEST) beter dan het was, nog niet optimaal
 11. Fransvannes 25 jun 2009 09:03 (CEST)
 12. Ucucha 26 jun 2009 23:11 (CEST) De inhoud blijft (vrijwel) hetzelfde, de begrijpelijkheid neemt toe.
 13. nl:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 27 jun 2009 18:16 (CEST)
 14. Sum?urai8? 27 jun 2009 21:06 (CEST)

De stemming is gesloten

TegenBewerken

 1. ♣ Troefkaart 22 jun 2009 10:23 (CEST) Rompslomp
 2. Josq 22 jun 2009 11:15 (CEST) De verdubbelingsregel wordt in de praktijk vrijwel nooit consequent toegepast. Daarom verwacht ik dat deze regel problemen gaat opleveren.
 3. Lymantria overleg 22 jun 2009 11:21 (CEST)
 4. KKoolstra 22 jun 2009 12:25 (CEST) M.i. ongewenste beperking van blokpeiling tot éérste keer 3 maanden; bovendien: wat als iemand voor ander type vergrijp lang blok krijgt --> discussie
 5. Ciell 22 jun 2009 12:42 (CEST) Je veranderd hier de hele intentie van dit lid: een blokpeiling behoort eigenlijk plaats te vinden vóórdat iemand überhaupt 3 maand geblokkeerd wordt!
 6. marc 22 jun 2009 12:59 (CEST). Niet in deze vorm.
 7. Robotje 22 jun 2009 13:11 (CEST) - geen verplichte blokpeiling; als in bepaalde gevallen niemand de noodzaak ziet voor een blokpeiling kan die net zo goed achterwege blijven
 8. — Zanaq (?) 22 jun 2009 13:15 (CEST) Eens met KKoolstra en Robotje, en natuurlijk Ciell
 9.  Beany Overleg 22 jun 2009 13:46 (CEST) Eens met Robotje
 10. Maasje 22 jun 2009 14:25 (CEST)
 11. A ansems 22 jun 2009 15:47 (CEST)
 12. C (o) 22 jun 2009 16:10 (CEST) - Dit vind ik niet kunnen: zie Ciell
 13. Kwik (overleg) 22 jun 2009 16:50 (CEST)
 14. Fenke 22 jun 2009 18:09 (CEST) Te vaag.
 15. Willem(o) 22 jun 2009 18:16 (CEST)
 16. Davin 22 jun 2009 18:51 (CEST)
 17. Olivier Bommel 22 jun 2009 19:06 (CEST)
 18. De Slager 22 jun 2009 20:34 (CEST) zie Ciell
 19. DirkV 22 jun 2009 20:50 (CEST)
 20. Wikibelgiaan 22 jun 2009 23:03 (CEST) zie Ciell
 21. BlueKnight 23 jun 2009 21:08 (CEST) zie Ciell
 22. Vinvlugt 23 jun 2009 21:30 (CEST) eens met Robotje
 23.   Timk70 vraagje? 24 jun 2009 18:44 (CEST)
 24. Lexw 27 jun 2009 14:34 (CEST)
 25. Annabel(overleg) 28 jun 2009 15:45 (CEST) Absoluut tegen. Wel Wikipedia:Stemlokaal/Schrappen verplichte blokpeiling
 26. Caber 30 jun 2009 02:17 (CEST) Als niemand een peiling aanvraagt is het overbodig.
 27. Kwiki overleg 30 jun 2009 07:00 (CEST) per Ciell, marc
 28. Proborc 1 jul 2009 13:04 (CEST)

De stemming is gesloten

BlancoBewerken

 1. KanmanVraagje? 22 jun 2009 15:41 (CEST)
 2. Ziyalistix 24 jun 2009 22:44 (CEST)
 3. Hoopje 24 jun 2009 22:50 (CEST) Nieuwe tekst is even verwarrend en gaat ook problemen veroorzaken, dus ik wil niet voor stemmen. Maar hij is wel beter dan de oude tekst, dus ik wil ook niet tegen stemmen.

De stemming is gesloten

UitslagBewerken

Er hebben 45 gebruikers deelgenomen aan de stemming. Dank! 33% voor betekent dat het voorstel niet is aangenomen. - Brya 6 jul 2009 08:23 (CEST)Dreigen met juridische stappenBewerken

Stemming
Onderwerp Dreigen met juridische stappen
Voorstel Toevoegen in de Richtlijnen voor moderatoren, als reden voor een blokkade onbepaalde tijd: "Dreigen met juridische stappen, tegen Wikipedia of Wikipedia-gebruikers"
Begindatum Maandag 22 juni 2009, 06.00 uur
Einddatum Maandag 6 juli 2009, 06.00 uur
Stemopties Voor, tegen, of blanco
Minimaal nodige voorstemmen 20
Stemcoördinator Brya
Opmerkingen Overleg
Korte stemverklaringen zijn toegestaan
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Toelichting: Het is sinds lang een regel dat er bij dreigen met juridische stappen voor onbepaalde tijd geblokkeerd wordt. Het lijkt een goed idee om dat dan ook maar op te nemen in de Richtlijnen voor moderatoren. Zie ook Wikipedia:Niet dreigen met juridische actie en de engelstalige pagina.

De betreffende bepaling met de voorgestelde wijziging in het rood:

Huidige tekst Voorstel
OUD
[4.] ... de volgende uitzonderingen:
1. Misbruik van sokpoppen;
2. Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
3. Ongewenst openbaar maken van privégegevens;
In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd.
VOORSTEL
[4.] ... de volgende uitzonderingen:
1. Dreigen met juridische stappen, tegen Wikipedia of Wikipedia-gebruikers
2. Misbruik van sokpoppen;
3. Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
4. Ongewenst openbaar maken van privégegevens;
In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd..

* De zinsnede "Dreigen met juridische stappen" hoort gelinkt te worden, maar is dat direct hierboven niet omdat het dan niet meer rood kleurt


VoorBewerken

 1. CaAl 22 jun 2009 07:56 (CEST) Het is al een richtlijn. Dan is het wel zo handig het ook hier te vermelden
 2. Taketa (overleg) 22 jun 2009 08:59 (CEST)
 3. Josq 22 jun 2009 11:19 (CEST)
 4. Lymantria overleg 22 jun 2009 11:23 (CEST) Waarbij natuurlijk wel de ernst van de dreiging moet worden meegewogen.
 5. C (o) 22 jun 2009 12:30 (CEST)
 6. marc 22 jun 2009 13:00 (CEST)
 7. Robotje 22 jun 2009 13:11 (CEST)
 8. — Zanaq (?) 22 jun 2009 13:15 (CEST) Dat was toch al zo? (Eens met CaAl en Lymantria)
  22 jun 2009 13:17 (CEST)dubbele stem jacobh eruit gehaald door oscar ° overleg 6 jul 2009 16:05 (CEST)
 9. - αελεβερα- 22 jun 2009 13:18 (CEST)
 10. Maasje 22 jun 2009 14:27 (CEST)
 11. KanmanVraagje? 22 jun 2009 15:42 (CEST)
 12. A ansems 22 jun 2009 15:47 (CEST)
 13. Kwik (overleg) 22 jun 2009 16:51 (CEST)
 14. Davin 22 jun 2009 18:52 (CEST)
 15. Olivier Bommel 22 jun 2009 19:06 (CEST)
 16.  Beany Overleg 22 jun 2009 22:37 (CEST)
 17.   Akoopal overleg 23 jun 2009 09:38 (CEST) Dit is typisch een goed geval van bescherming, waarbij OT in dit geval echt niet 'levenslang' is maar voor de duur van de procedure. Impliceert ook alleen blokken bij doorzetten, niet bij een opwelling.
 18. GijsvdL 24 jun 2009 08:24 (CEST)
 19.   MoiraMoira overleg 24 jun 2009 11:08 (CEST) eens met CaAl
 20. Jacob overleg 24 jun 2009 15:40 (CEST)
 21.   Timk70 vraagje? 24 jun 2009 18:44 (CEST)
 22. Ziyalistix 24 jun 2009 22:43 (CEST)
 23. Hoopje 24 jun 2009 22:51 (CEST) En iedereen die tegen stemt, die klaag ik aan!
 24. Look Sharp! 25 jun 2009 09:02 (CEST)
 25. Siebrand 26 jun 2009 20:13 (CEST)
 26. Lexw 27 jun 2009 14:27 (CEST)
 27. Edwtie 29 jun 2009 01:04 (CEST)
 28. Caber 30 jun 2009 02:18 (CEST)
 29. Kwiki overleg 30 jun 2009 06:47 (CEST) Dreigen met juridische stappen moet wel "strafbaar" zijn zodat die accounts geblokkeerd zijn en er geen verdere ontwikkelingen zijn als het echt komt tot een rechtzaak. Ik ben van mening dat de kans niet zo groot is dat een mod van deze "macht om iemand te blokkeren die met een rechtzaak dreigt" misbruik kan maken omdat mensen die dat doen toch al op de ergst mogelijke manier aan hebben getoond niet in staat te zijn om tot consensus te komen. En anders is er altijd nog de ontsnappingsclausule of "my little brother did it".
 30.  JZ85overleg 1 jul 2009 16:23 (CEST)
 31. oscar ° overleg 2 jul 2009 01:36 (CEST)
 32. S.Kroeze 5 jul 2009 23:22 (CEST)

De stemming is gesloten

TegenBewerken

 1. Michiel1972 22 jun 2009 09:13 (CEST) tegen blokkades onbepaalde tijd
 2. ♣ Troefkaart 22 jun 2009 10:17 (CEST) Te definitief voor iets dat vaak in een opwelling geschreven wordt
 3. Fontes 22 jun 2009 13:14 (CEST) idem bovenstaande
 4. Carolus 22 jun 2009 14:55 (CEST)
 5. Mezelf14 22 jun 2009 15:03 (CEST) Wordt vaak in woede gedaan.
 6. Hettie 22 jun 2009 16:14 (CEST) Mensen mogen dreigen waarmee ze maar willen. In dit geval is zelfs uitvoeren geoorloofd, want juridische stappen ondernemen is ieders goed recht.
 7. Fenke 22 jun 2009 18:06 (CEST) Eens met Hettie
 8. Balko Kabo 22 jun 2009 20:24 (CEST) Dreigen is niet het probleem. In een juridische procedure tegen Wikipedia en/of tegen medewerkers daarvan verwikkeld zijn en tegelijkertijd hier bewerken en overleggen, dat is onwenselijk. En dan nog: na beëindiging van de procedure dient de blokkering onverwijld te worden opgeheven. Was er over dit item trouwens gepeild? Ik kan het me niet herinneren en ook zo 1-2-3 niet terugvinden.
 9. De Slager 22 jun 2009 20:36 (CEST) Zie Hettie
 10. Cro-Cop 22 jun 2009 20:40 (CEST)
 11. DirkV 22 jun 2009 20:51 (CEST)
 12. Guusb 22 jun 2009 21:16 (CEST) Cf. Troefkaart.
 13. Wikibelgiaan 22 jun 2009 23:06 (CEST) - zie Hettie
 14. De Geo (overleg). 22 jun 2009 23:19 (CEST) dreigen en/of juridische actie ondernemen is toch geen ernstig vergrijp ?
 15. Itsme 23 jun 2009 02:00 (CEST) Eens met Hettie en Bijltjespad
 16. BlueKnight 23 jun 2009 21:11 (CEST) 'dreigen' is in het algemeen toch 'not done', ongeacht of het jurdisch is.
 17. Fruggo 24 jun 2009 13:21 (CEST) Zie Hettie. Is in Nederland zelfs een grondrecht.
 18. TjakO 25 jun 2009 01:37 (CEST) Er is verschil tussen dreigen met en de stappen zelf.
 19. Fransvannes 25 jun 2009 08:59 (CEST)
 20. Richardkw 27 jun 2009 11:23 (CEST)
 21. Puck 29 jun 2009 22:10 (CEST)
 22. C&T 30 jun 2009 19:48 (CEST) Zie Hettie, je mag dreigen met wat je wilt, valt onder vrije meningsuiting vind ik, waarom zou dat in godsnaam niet mogen? Wil dat dan zeggen dat er op Wikipedia misdrijven mogen worden begaan zonder dat ze worden bestraft?
 23. Paul kuiper 30 jun 2009 20:54 (CEST) Het lijkt onzuiver om "dreigen met juridische stappen" te zien als een vergrijp in dezelfde categorie als "herhaalde racistische uitlatingen of laster" en "ongewenst openbaar maken van privégegevens".
 24. Proborc 1 jul 2009 13:22 (CEST) Ik ben bang dat deze policy in strijd is met het recht. Immers, het is namelijk het indirect hinderen van mensen om de gang naar de rechter te maken. Allicht dat het zelfs strafbaar is om een dergelijke policy te hebben. Maar ik ben geen expert.
 25. Crazyphunk 1 jul 2009 16:03 (CEST) Zowiezo vreemd geregeld
 26. Metz(ujan) 5 jul 2009 21:58 (CEST) @Troefkaart en Bijltjespad. Bovendien te stellig. Het hangt van de omstandigheden van het specifieke geval af. Zo kan het ondernemen van juridische actie tegen een specifieke gebruiker, gerechtvaardigd zijn. Verder tav dreiging per BK.

De stemming is gesloten

BlancoBewerken

 1. Enormekever 22 jun 2009 14:40 (CEST)
 2. Cumulus. 24 jun 2009 08:59 (CEST)

De stemming is gesloten

UitslagBewerken

Er hebben 61 gebruikers deelgenomen aan de stemming. Dank! Met 56% voor is het voorstel aangenomen. - Brya 6 jul 2009 08:25 (CEST)

Van de 61 gebruikers hebben 33 gebruikers met de wijziging ingestemd. Het betreft hier slechts 54%, hetgeen minder is dan de benodigde 55% (Artikel 5:Eén van de stemopties moet ten minste 55% van het totaal aantal geldige stemmen behalen). Met vr gr Metz(ujan) 6 jul 2009 12:02 (CEST)
Het percentage wordt uitgerekend ten opzichte van de voor + tegenstemmen: in dit geval 59 geldige stemmen. Dus "blanco stemmen" zijn formeel onthoudingen (dit komt omdat de gebruikers die zich echt onthouden zich niet op de pagina vertonen, en dus niet gezien worden, wat allicht over kan komen als zijnde niet-betrokken); zie ook de toelichting hier: "<!--- Blanco stemmen worden volgens de stemprocedure niet meegeteld --->". - Brya 6 jul 2009 13:06 (CEST)
Vandaar het verschil, tekst doorgestreept. JacobH heeft overigens twee keer een stem uitgebracht, zowel de 9e als de 21e stem. Daardoor is er niet met 56%, maar net met 55 % voor het voorstel gestemd. Metz(ujan) 6 jul 2009 15:54 (CEST)
jacobh stemde zelfs een, twee, driemaal maar haalde zelf de laatste weg. het controleren op dubbele of reglementair correcte stemmen is overigens ook een taak van de coördinator. verder ben ik het met metzujan eens en tel nu 32/58=55,17% --oscar ° overleg 6 jul 2009 16:03 (CEST)
Dank, het is inderdaad een taak van de stemcoordinator om op dubbele stemmen te controleren, dus het is niet mooi dat ik deze over het hoofd gezien heb! Van de andere kant ben ik ook vergeten om zelf te stemmen, anders was de marge iets meer respectabel geweest: het is nu wel erg een dubbeltje op zijn kant. - Brya 6 jul 2009 16:12 (CEST)


Melden van blokaanvraagBewerken

Stemming
Onderwerp Melden van blokaanvraag
Voorstel Toevoegen aan de RvM van een nieuwe regel:
"Een gebruiker die een blokverzoek doet op de RegBlok-pagina moet dit verzoek meteen melden aan de gebruiker tegen wie het blok aangevraagd wordt"
Begindatum Maandag 22 juni 2009, 06.00 uur
Einddatum Maandag 6 juli 2009, 06.00 uur
Stemopties Voor, tegen, of blanco
Minimaal nodige voorstemmen 20
Stemcoördinator Brya
Opmerkingen Overleg
Korte stemverklaringen zijn toegestaan
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Toelichting: Het gebeurt regelmatig dat er een aanvraag van een blokkade gedaan wordt op de RegBlokpagina, waarover een discussie plaats vindt en soms een beslissing genomen wordt, zonder dat de gebruiker op wie het verzoek betrekking heeft dit in de gaten heeft.

De betreffende bepaling met de voorgestelde wijziging in het rood:

Huidige tekst Voorstel
OUD


VOORSTEL
[6] Een gebruiker die een blokverzoek doet op de RegBlok-pagina moet dit verzoek meteen melden aan de gebruiker tegen wie het blok aangevraagd wordt.

* Het woord RegBlok-pagina hoort gelinkt te worden, maar is dat direct hierboven niet omdat het dan niet meer rood kleurt
VoorBewerken

 1. De Geo (overleg). 22 jun 2009 13:48 (CEST). Is wel zo zorgvuldig. maak van de wikiquette dus maar een regel.
 2. Carolus 22 jun 2009 14:57 (CEST) Ik vind het normaal dat als jouw basis recht van bijdragen word ontnomen, je daarvan word op de hoogte gesteld. Dit is ook zo in een gewone rechtstaat.Carolus 30 jun 2009 11:42 (CEST)
 3. Hettie 22 jun 2009 16:16 (CEST)
 4. Cro-Cop 22 jun 2009 20:37 (CEST)
 5. Wikibelgiaan 22 jun 2009 23:01 (CEST)
 6. Fransvannes 25 jun 2009 09:06 (CEST) Aangenomen dat dit impliceert dat er níet geblokkeerd mag worden als dat niet is gebeurd. En dát is de reden waarom het beter maar wel in de richtlijnen kan staan.
  • Een hele goede opmerking. Ik zou voorstemmen als dit expliciet in het voorstel wordt opgenomen. Josq 25 jun 2009 11:28 (CEST)
 7. Puck 29 jun 2009 22:16 (CEST) Ik vind het vreemd dat de tegenstemmers het argument gebruiken dat dat impliceert dat je ook moet wachten op een reactie. Dat staat er niet, maar melden is wel netjes en zou verplicht moeten zijn, zodat het voor nieuwe mods ook gelijk duidelijk is. Update: "de" doorgestreept, want het is niet zo dat alle tegenstemmers dat argument gebruiken en zo zou het wel opgevat kunnen worden - Puck 29 jun 2009 22:17 (CEST)
 8. Itsme 30 jun 2009 01:40 (CEST). Eens met Puck
 9. Proborc 1 jul 2009 13:24 (CEST) Het is wel zo netjes.
 10. oscar ° overleg 2 jul 2009 01:37 (CEST)
 11. Balko Kabo 2 jul 2009 21:20 (CEST) - Hij of zij die een collega voor blokkering voordraagt zonder deze collega tegelijk van deze voordracht op de hoogte te stellen is heel vervelend bezig. Dit gaat verder dan "-quette"

De stemming is gesloten

TegenBewerken

 1. CaAl 22 jun 2009 07:58 (CEST) Ik vind 'moet' een te zwaar woord. Meestal is het inderdaad gewenst (en meestal gebeurt het ook al), maar er zijn situaties waarbij ik het niet nodig vind.
 2. Taketa (overleg) 22 jun 2009 09:14 (CEST), Ik zie hier liever een beleefdheidsadvies dan een verplichting. Het heeft niet altijd meerwaarde. De mod is niet verplicht te wachten op de verdediging van de persoon in kwestie. Bij zware vergrijpen kan een gebruiker al geblokkeerd zijn voordat deze het bericht leest.
 3. ♣ Troefkaart 22 jun 2009 10:21 (CEST)
 4. eVe Roept u maar! 22 jun 2009 10:23 (CEST) zie Taketa.
 5. Lymantria overleg 22 jun 2009 11:24 (CEST)
 6. Josq 22 jun 2009 11:20 (CEST). Goed idee ivm recht op verweer. Maar als richtlijn voor alle gebruikers hoort dit niet in de RvM thuis.
 7. KKoolstra 22 jun 2009 12:27 (CEST) Zie Josq
 8. C (o) 22 jun 2009 12:31 (CEST)
 9. Ciell 22 jun 2009 12:43 (CEST) Is een wikiquette, geen richtlijn voor een moderator.
 10. marc 22 jun 2009 13:00 (CEST)
 11. Robotje 22 jun 2009 13:14 (CEST) - verzoeken aan moderatoren komen meestal van niet-moderatoren dus meldplicht (als die er al zou moeten komen) hoort niet in de richtlijnen voor de moderatoren.
 12. Fontes 22 jun 2009 13:14 (CEST) Het zou een verplichting moeten zijn wmb maar het hoort niet in deze regels thuis.
 13. Maasje 22 jun 2009 14:28 (CEST) Zie Taketa & Josq
 14. Jacob overleg 22 jun 2009 13:18 (CEST)
 15. Enormekever 22 jun 2009 14:38 (CEST), zie Robotje
 16. KanmanVraagje? 22 jun 2009 15:44 (CEST)
 17. A ansems 22 jun 2009 15:47 (CEST)
 18. Willem(o) 22 jun 2009 18:17 (CEST)
 19. Davin 22 jun 2009 18:53 (CEST)
 20. Olivier Bommel 22 jun 2009 19:05 (CEST) nee
 21. De Slager 22 jun 2009 20:40 (CEST) Zie Josq en Robotje
 22. DirkV 22 jun 2009 20:52 (CEST)
 23. Guusb 22 jun 2009 21:19 (CEST) Cf. Josq
 24. BlueKnight 23 jun 2009 21:13 (CEST) Zie Taketa
 25. Vinvlugt 23 jun 2009 21:32 (CEST) eens met Taketa en Josq
 26. GijsvdL 24 jun 2009 08:27 (CEST) - hoort niet in de RvM en is m.i. tevens onwenselijk, omdat dit waarschijnlijk gaat leiden tot grote hoeveelheden wraakblokverzoeken
 27. Cumulus. 24 jun 2009 09:02 (CEST)
 28.   Timk70 vraagje? 24 jun 2009 18:45 (CEST)
 29. Ziyalistix 24 jun 2009 22:46 (CEST)
 30. TjakO 25 jun 2009 01:39 (CEST) De blokaanvrager is vaak reeds getroubleerd met de gebruiker, en een verplichte melding kan extra escalerend werken op betreffende OP.
 31.  Beany Overleg 25 jun 2009 11:21 (CEST)
 32. Lexw 27 jun 2009 14:27 (CEST)
 33. Annabel(overleg) 28 jun 2009 15:47 (CEST)
 34. Romaine (overleg) 30 jun 2009 01:52 (CEST) - "Hé hallo, ik heb zojuist tegen jou een blokverzoek ingediend." -> De ideale manier om iemand lekker op de kast te krijgen, en niets bijdraagt aan een wiki waar gebruikers er naar dienen te streven er samen uit te komen.
 35. Caber 30 jun 2009 02:19 (CEST) Ik sluit me aan bij Romaine
 36. C&T 30 jun 2009 19:45 (CEST) Niet te veel regelneverij graag.
 37. Crazyphunk 1 jul 2009 16:00 (CEST) Eens met Tjako
 38. S.Kroeze 5 jul 2009 23:24 (CEST)

De stemming is gesloten

BlancoBewerken

 1. Kwik (overleg) 22 jun 2009 16:51 (CEST)

De stemming is gesloten

UitslagBewerken

Er hebben 50 gebruikers deelgenomen aan de stemming. Dank! 24% voor betekent dat het voorstel niet is aangenomen. - Brya 6 jul 2009 08:30 (CEST)Schrappen van verplichte blokpeilingBewerken

Stemming
Onderwerp de verplichte blokpeiling bij een blokkering van drie maanden of langer
Voorstel Herzien van punt 4 van de Richtlijnen voor moderatoren, waarbij "en hebben voorafgaande instemming van de gemeenschap nodig middels een aangekondigde peiling. Er gelden echter" geschrapt wordt en vervangen door "met"
Begindatum Zaterdag 27 juni 2009, 06.00 uur
Einddatum Zaterdag 11 juli 2009, 06.00 uur
Stemopties Voor, tegen, of blanco
Minimaal nodige voorstemmen 20
Stemcoördinator Brya
Opmerkingen Overleg
Korte stemverklaringen zijn toegestaan
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Toelichting: dit is bedoeld als alternatief voor het bovenstaande voorstel dat kennelijk niet populair is (alhoewel gebaseerd op een peiling waaruit een steun van 45 tegen 3 bleek). Een deel van de tegenstemmers wil überhaupt van de verplichte blokpeiling af. En de praktijk leert dat dergelijke peilingen nu niet bepaald elke keer gehouden worden, zodat het enigszins het schrappen van een dode letter is. Schrappen levert in elk geval wel een overzichtelijke tekst op.

De betreffende bepaling met de voorgestelde toevoeging in het rood:

Huidige tekst Voorstel
OUD
[4.] Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, en hebben voorafgaande instemming van de gemeenschap nodig middels een aangekondigde peiling. Er gelden echter de volgende uitzonderingen:
1. Misbruik van sokpoppen;
2. Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
3. Ongewenst openbaar maken van privégegevens;
In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd.
VOORSTEL
[4.] Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, met de volgende uitzonderingen:
1. Misbruik van sokpoppen;
2. Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
3. Ongewenst openbaar maken van privégegevens;
In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd.


VoorBewerken

 1. ♠ Troefkaart 27 jun 2009 07:57 (CEST) Stuk simpeler en duidelijker; werkbaarder dus.
 2. Robotje 27 jun 2009 08:36 (CEST) - als er bezwaren komen, kan ook nog teruggevallen worden op een deblokkade verzoek, de blokpeiling en/of de arbcom
 3. Lymantria overleg 27 jun 2009 09:11 (CEST) Blokpeiling vooraf is een vreemd construct.
 4. Jarii94Overleg 27 jun 2009 09:35 (CEST)
 5. C (o) 27 jun 2009 09:59 (CEST) - Dit is veel transparanter
 6. Jacob overleg 27 jun 2009 10:09 (CEST) Per ♠
 7. Olivier Bommel 27 jun 2009 11:26 (CEST)
 8. Lexw 27 jun 2009 14:28 (CEST)
 9. Wikibelgiaan 27 jun 2009 15:45 (CEST) - Veel duidelijker geformuleerd.
 10.  Beany Overleg 27 jun 2009 20:01 (CEST)
 11. BlueKnight 27 jun 2009 20:22 (CEST)
 12. A ansems 27 jun 2009 23:25 (CEST)
  • Rododendron 27 jun 2009 23:44 (CEST) geblokkeerde sokpopaccount
 13. LolSimon -?- 27 jun 2009 23:49 (CEST) En ook hier: per ♠
 14. Annabel(overleg) 28 jun 2009 15:41 (CEST) Per ♠
 15. hardscarf 28 jun 2009 23:17 (CEST)
 16. Edwtie 29 jun 2009 01:05 (CEST)
 17. Maasje 29 jun 2009 14:34 (CEST) Zie Robotje.
 18.   Silver Spoon (?) 29 jun 2009 16:49 (CEST)
 19. Look Sharp! 29 jun 2009 16:57 (CEST)
 20. Joris 29 jun 2009 22:39 (CEST)
 21. Enormekever 30 jun 2009 08:20 (CEST)
 22. Wowu 30 jun 2009 09:33 (CEST)
 23. Josq 30 jun 2009 10:46 (CEST)
 24. C&T 30 jun 2009 19:39 (CEST) Je bent moderator voor iets, laten we hopen dat die mensen hun bevoegdheden zonder al te veel tussenkomst van de gemeenschap op een verantwoorde manier kunnen gebruiken. Maar als natuurlijk plots heel wat tweedracht zou oprijzen dan lijkt me een opiniepeiling wel wenselijk.
 25. Paul kuiper 30 jun 2009 19:58 (CEST)
 26. Willem(o) 30 jun 2009 21:01 (CEST)
 27. Tekstman 1 jul 2009 00:29 (CEST)
 28. Erik'80 · 1 jul 2009 19:57 (CEST) Voorkomt eerst peilen, dan blokken, en dan wéér peilen. Stuk werkbaarder.
 29. oscar ° overleg 2 jul 2009 01:40 (CEST)
 30. Jvhertum 5 jul 2009 17:49 (CEST)
 31. S.Kroeze 5 jul 2009 23:25 (CEST) Regels die zelden of nooit worden nageleefd dienen te worden afgeschaft.
 32. Maiella 7 jul 2009 20:20 (CEST)
 33. MartinD 8 jul 2009 12:23 (CEST)
 34. Karoma .:. .ιllιlı.ıl.lılılι. .:. 9 jul 2009 13:00 (CEST)

De stemming is gesloten

TegenBewerken

 1. Hettie 27 jun 2009 10:45 (CEST) of het nu vooraf of achteraf plaatsvindt, vanaf drie maanden lijkt peilen me geen overbodige luxe.
 2. Kwik (overleg) 27 jun 2009 11:37 (CEST)
 3. Mexicano 27 jun 2009 22:52 (CEST) Klinkt heel fraai. Maar het betekent ook dat na een 2e of volgende sanctie van drie maanden of langer geen blokpeiling (vooraf of achteraf) behoeft plaats te vinden. Want wie van de gebruikers houdt dat in het oog, en wil zonodig een achteraf een blokpeiling of deblokkadeverzoek starten? Het geeft een te grote vrijbrief aan de moderatoren en daarmee kan de rechtsgeldigheid of zorgvuldigheid van het opleggen van de blokkade in het geding zijn.
 4. TjakO 28 jun 2009 00:21 (CEST) Lange blokkades dienen m.i. in principe aan de gemeenschap ter beoordeling te worden aangeboden.
 5. Guusb 28 jun 2009 12:28 (CEST) Cf. Hettie.
 6. De Slager 28 jun 2009 14:27 (CEST)
 7. D.A. Borgdorff - e.i. - 29 jun 2009 02:37 (CEST)
 8. — Zanaq (?) 29 jun 2009 14:15 (CEST) in elk geval niet elke verwijzing naar een mogelijke peiling schrappen
 9. WDV 29 jun 2009 16:09 (CEST) - Zie Hettie.
 10. Fenke 29 jun 2009 19:32 (CEST)
 11. Hoopje 30 jun 2009 01:05 (CEST) - Blokpeiling bij zeer lange blokkering moet verplicht worden/blijven, zodat iedereen een eerlijke behandeling krijgt.
 12. Kwiki overleg 30 jun 2009 06:54 (CEST) per Tsjako & Hettie
 13. Fransvannes 1 jul 2009 23:29 (CEST)
 14. --Lidewij 2 jul 2009 11:01 (CEST)
 15. De Geo (overleg). 3 jul 2009 11:04 (CEST) Peilen is m.i. noodzakelijk bij lange blokkades, moderatoren maken immers ook wel eens fouten bij het opleggen van een blok
 16. samnl! 3 jul 2009 22:44 (CEST)
 17. Maarten R 4 jul 2009 02:56 (CEST)
 18. DirkV 4 jul 2009 09:59 (CEST)
 19. Balko Kabo 7 jul 2009 20:18 (CEST) - Onder protest, want stemming ongeldig (zie Peter b)
 20. Daka 8 jul 2009 18:26 (CEST)
 21. Cro-Cop 9 jul 2009 00:22 (CEST)

De stemming is gesloten

BlancoBewerken

 1. Peter b 27 jun 2009 09:26 (CEST) Je kunt niet tijdens een lopende stemming een nieuwe optoe toevoegen omdat de stemming klaarblijkelijk een uitkomst gaat geven die niet verwacht was.
 2. Mezelf14 27 jun 2009 15:38 (CEST) Peiling 227
 3. Ciell 2 jul 2009 11:09 (CEST) Per Peter
 4. EdoOverleg 2 jul 2009 11:10 (CEST) eens met Peter_b
 5. Itsme 4 jul 2009 07:02 (CEST). Eens met Peter_b.
 6. Robert (overleg) 6 jul 2009 12:58 (CEST) Eens met Peter b, de stemming is niet helder.
 7. Vinvlugt 8 jul 2009 23:13 (CEST) Eens met Peter b.

De stemming is gesloten

UitslagBewerken

Er hebben in totaal 62 gebruikers aan deze stemming deelgenomen. Dank! Met 60,2% voor is het voorstel aangenomen.

Degenen die opmerkingen maken over het 'toevoegen van een stemming' zijn te verwijzen naar de eerdere discussie en de Stemprocedure, en zouden zich af kunnen vragen wat de definitie is van "stemming", "keuzemogelijkheid" en "onderwerp". - Brya 11 jul 2009 14:24 (CEST)