Hoofdmenu openen

Wikipedia:Opinielokaal/Controversiële artikelen

Inhoud

Controversiële artikelenBewerken

Peiling gesloten

Opiniepeiling
Onderwerp Controversiële artikelen
Stelling De huidige tekst op de sjabloonpagina Sjabloon:Controverses wordt een voorstel tot richtlijn, en derhalve wordt Sjabloon:Controverses omgenoemd tot Wikipedia:Controverse.
Begindatum zondag 19 september 00.01 uur (CEST)
Einddatum zondag 3 oktober 00.01 uur (CEST)
Keuzes voor, tegen, neutraal
Coördinator TjakO
Overleg/opmerkingen Omdat dit een peiling is, en geen officiële stemming, zijn er eigenlijk geen restricties nodig aan hen die hier willen meedenken. Wel geldt: slechts 1 stem per persoon, welke vervolgens onder het kopje 'voor' of 'tegen' of 'neutraal' kan worden geplaatst, en sokpoppenmisbruik wordt niet geduld. Eventuele discussies, opmerkingen en/of toelichtingen aangaande deze peiling graag op Overleg Wikipedia:Opinielokaal/Controversiële artikelen.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.
 • Toelichting: Wikipedia bevat vele artikelen die als controversieel kunnen worden gezien, en regelmatig ontstaan er discussies (of zelfs editwars) over dit soort onderwerpen. Om deze artikelen toch adequaat te kunnen beschrijven, wordt al enige tijd gewerkt aan het ontwerp van een richtlijn, die beschrijft hoe op zulke controversiële artikelen het best bewerkt kan worden. Zie ook het overleg op Overleg_sjabloon:Controverses. Het uiteindelijke doel van een dergelijke richtlijntekst is:
 1. Voorkomen dat editors in editwars terecht komen wegens hun visie op het controversiële fenomeen;
 2. Vermijden van POV situaties in de artikelen;
 3. Vermijden van conflicten tussen editors.
 4. Het realiseren van informatieve, met bronnen gedocumenteerde, niet kwetsende, neutrale, beschrijvende encyclopediewaardige artikelen over controversiële onderwerpen.

Naar zo'n (toekomstige!) richtlijn die specifiek op het editten van controversiële artikelen is toegesneden, zou kunnen worden verwezen door op de overlegpagina van een controversieel artikel een sjabloontje te zetten dat verwijst naar die richtlijn. Nadat deze peiling uitwijst of een voorstelrichtlijn wenselijk is, kan eventueel na hernoeming verder worden gewerkt aan de inhoud van het voorstel alvorens de wikigemeenschap zich er eventueel in een stemming over uit kan spreken.

 • Let wel - 1.: Er wordt uitdrukkelijk verzocht om hier bij de peiling geen inhoudelijke discussies te voeren of uitgebreide stemtoelichtingen te zetten over de inhoud van het sjabloon: doel is slechts om te kijken of er draagvlak is om tot een voorstel tot richtlijn te komen, wat dan vervolgens inhoudelijk verder zou kunnen worden uitgewerkt in de Wikipedia-naamruimte. Er wordt dus niet over het voorstel zelf of over de inhoud van de toekomstige richtlijn zelf gepeild!
 • Let wel - 2.: Of dit daadwerkelijk tot een richtlijn voert, is een eventuele vervolgstap indien deze peiling -om eerst eens tot een voorstel te komen- voldoende draagvlak heeft. Er wordt dus alleen gepeild over het omzetten naar een voorstelrichtlijn, die dan later eventueel (na eventuele verdere aanpassingen en verdere uitwerking en bespreking) in stemming zou kunnen worden gebracht bij voldoende draagvlak!
 • Vragen, opmerkingen, discussies, uitgebreide stemverklaringen e.d. die deze peiling aangaan, kunnen plaatsvinden op de overlegpagina bij deze peiling.

VoorBewerken

 1. Beachcomber 19 sep 2010 00:08 (CEST) zolang het geen harde regel is sta ik achter elk initiatief om problemen rond gevoelige artikelen te verminderen.
 2. -- •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  19 sep 2010 00:17 (CEST) Ik wil hier graag op aanmerken, dat het nodig is om een neutrale buitenstaander te hebben die de bewuste lemmata/Categoriën bewaakt. Alleen dan kan POV bewerking voorkomen worden.
 3. Sonty 19 sep 2010 00:33 (CEST) Niet onsympathiek voorstel.
 4. TjakO 19 sep 2010 01:39 (CEST) (het moge duidelijk zijn dat ik voor dit idee ben. Wel zal ik de peiling zelf zo neutraal mogelijk blijven coordineren uiteraard.)
 5. Richardkw 19 sep 2010 11:49 (CEST)
 6. Datu 19 sep 2010 14:08 (CEST) Het zou geleidelijk voor heel wat 'ontmijning' kunnen zorgen en het kinderachtige op de man spelen wat temperen? Goed en opbouwend initiatief!
 7. Pieter2 19 sep 2010 20:20 (CEST) per Sonty
 8. Lidewij 19 sep 2010 20:50 (CEST) het lijkt toch om de inhoud te gaan. Ik ben voor een richtlijn zoals op het sjabloon is beschreven.
 9. 它是我 20 sep 2010 11:25 (CEST)
 10. Saschaporsche 21 sep 2010 15:44 (CEST)
 11. Bedbug 22 sep 2010 00:06 (CEST) Een richtlijn is slechts een richtlijn. VD richt·lijn de; v(m) -en aanwijzing voor te volgen gedrag & fe·no·meen het; o -menen 1 ieder waarneembaar (natuur)verschijnsel 2 zeldzaam verschijnsel

....

TegenBewerken

 1. Jcb - Amar es servir 19 sep 2010 00:16 (CEST) - een richtlijn geldt hier in feite als harde regel, hiervoor is de tekst m.i. onbruikbaar, alleen al vanwege het feit dat nooit objectief valt af te bakenen op welke artikelen het van toepassing is.
 2. BoH 19 sep 2010 01:03 (CEST) - tegen omdat hier twee zaken gelijk gepeild worden en de discussie nog maar net loopt. Allereerst de vraag of dit een richtlijn moet worden en daarnaast of het sjabloon een pagina moet worden.
 3. Kwiki overleg 19 sep 2010 03:54 (CEST) Ik denk dat dit eerder een stap richting POV is dan een stap richting NPOV. Kritiek wegmoffelen door het allemaal bij elkaar onder 1 kopje geheel onderaan de pagina te zetten is, zeker bij lange artikelen die niet iedereen geheel doorleest, een slecht idee. De eisen dat mensen zich niet dom mogen voelen en niet mogen gaan ergeren aan een artikel als ze ergens in geloven zijn, mijns inziens, niet verstandig. Denk aan een artikel als anti-semitisme dat stelt dat dat vaak gepaard gaat met kromme en omgekeerde redeneringen en voortkomt uit angst voortvloeiend uit vooroordelen.
 4. Dennis P:TW 19 sep 2010 08:32 (CEST)
 5. Hanhil 19 sep 2010 10:47 (CEST) - per Kwiki. De opzet van het sjabloon is verre van evenwichtig. Kritiek kan volgens dit sjabloon in de inleiding kort worden aangestipt; verdere kritiek moet helemaal onderaan in het lemma terecht komen. In deze vorm volstrekt ongeschikt als richtlijn.
 6. Bas 19 sep 2010 10:51 (CEST) - De visie van de gelovers moeten we dus uitgebreid beschrijven, en er mag alleen maar heel kort gezegd worden dat niet iedereen het daarmee eens is? Naar mijn mening moet het bij verzinsels overduidelijk zijn dat het verzinsels zijn. Mvg, Bas 19 sep 2010 10:51 (CEST)
 7. C (o) 19 sep 2010 10:55 (CEST) - Eens met Kwiki. Controversiële onderwerpen bevatten bijna per definitie een bepaalde POV. Dit omzetten in een "richtlijn" überhaupt is geen goed idee.
 8. Tom Meijer MOP 19 sep 2010 11:46 (CEST) - Ik ben zeer tegen. Dit sjabloon is zeer geschikt voor misbruik en bovendien volstrekt onnodig als men zich aan de bestaande richtlijnen houdt. Er is onduidelijk wat verstaan wordt onder 'controverse'/'controversieel'. Het kan niet zo zijn dat begrippen die gebaseerd zijn op verzinsels en waar nooit een spatje bewijs voor aangedragen is op hetzelfde niveau geplaatst kunnen worden als begrippen waarvoor dat wel het geval is. Daartussen kan dus nooit een controverse ontstaan. Het een is flauwekul het andere niet. Verder volledig eens met Kwiki en Bas.
 9.   Druyts.t overleg 19 sep 2010 12:59 (CEST)
 10. Cumulus. 19 sep 2010 13:50 (CEST).
 11. brimz 19 sep 2010 15:13 (CEST) Dus ik hoef alleen maar te zeggen dat een bepaalde zienswijze controversieel is om ongebreideld een enorm verhaal aan POV in een artikel te krijgen? Nee, dan maar per Kwiki en andere bovenstaanden.
 12. Olivier Bommel 19 sep 2010 15:15 (CEST) Per Brimz
 13. Robotje 19 sep 2010 15:52 (CEST) - per Kwiki; NPOV moet het uitgangspunt blijven
 14. VR-Land 19 sep 2010 16:24 (CEST)
 15. S.I. ’Patio’ Oliantigna 19 sep 2010 17:09 (CEST) Kritiek niet in de inleiding. Daar alleen de hoogstnoodzakelijke feiten. Niets meer en niets minder S.I. ’Patio’ Oliantigna 19 sep 2010 17:09 (CEST)
 16. Fontes 19 sep 2010 17:47 (CEST) Om zelfs een serieus voorstel te heten mag hier nog behoorlijk aan gesleuteld worden. Probeert de visie van believers te verheffen tot de basis van een artikel, dit zouden feiten moeten zijn.
 17. controverse is zelf al controversieel. De NPOV en twijffel sjablonen voldoen ook wel Agora 19 sep 2010 18:53 (CEST)
 18. Davin 19 sep 2010 20:23 (CEST) Per Agora en enkele anderen. Daarbij zijn er nog wel meer mogelijkheden (peiling, overleg, om maar een paar te noemen) en krijg ik de indruk dat er met een dergelijk probleem niet naar een oplossing/antwoord wordt toegewerkt, maar deze juist blijft bestaan.
 19. Multichill 19 sep 2010 21:25 (CEST)
 20. Foxie001 19 sep 2010 21:37 (CEST)
 21.  LeeGer  19 sep 2010 21:59 (CEST) Belachelijk plan
 22. JetzzDG 19 sep 2010 22:23 (CEST)
 23. Woudloper overleg 19 sep 2010 23:13 (CEST) Nee, Wikipedia is geen tijdschrift of opinieforum, het is een encyclopedie. Voorgestelde tekst schendt WP:GOO, WP:V, WP:Balans, enz. enz.
 24. Paul B 20 sep 2010 00:02 (CEST) Dit sjabloon, in deze of soortgelijke opzet, is in principe een nuttige tool, maar aleen wanneer "beide" partijen elkaar daarin vinden. Het gebruik dwingend opleggen is m.i. niet gewenst. Paul B 20 sep 2010 00:02 (CEST)
 25. -rikipedia 20 sep 2010 11:50 (CEST). Aan 'controversiële' (en andere) artikelen schrijven we best vanuit de basisprincipes van Wikipedia. Daarbij kan een leidraad handig zijn, maar de richtlijnen bestaan in feite al. Ik vrees dat de nieuwe richtlijn vooral gebruikt zal worden om af te wijken van de basisprincipes van Wikipedia en ben dus zeer tegen.
 26. Josq 20 sep 2010 11:59 (CEST) Naast andere mogelijke bezwaren ben ik tegen de suggestie dat plaatsing in de Wikipedianaamruimte ook maar iets zegt over de formele status van een pagina.
 27. Eddy Landzaat 20 sep 2010 13:08 (CEST)
 28. Hettie 20 sep 2010 13:32 (CEST) "Voorstanders" en "tegenstanders" van een fenomeen? Onzin, een encyclopedie beschrijft sowieso neutraal, en belicht daardoor een dispuut zonder waardeoordeel. Daar is geen aparte richtlijn voor nodig.
 29. Kalsermar 20 sep 2010 17:41 (CEST)
 30. Vier Tildes 20 sep 2010 22:39 (CEST) Als de vos de passie preekt..
 31. Vinvlugt 20 sep 2010 22:42 (CEST)
 32. A ansems 21 sep 2010 08:21 (CEST)
 33. Astrion 21 sep 2010 11:27 (CEST)
 34. Zwitser123 21 sep 2010 17:01 (CEST) De opmerking bij "Let wel 1" is onmogelijk: natuurlijk moet je het eerst over de inhoud eens zijn, voordat je de status veranderd. De tekst van het sjabloon is als sjabloon al niet houdbaar, laat staan als richtlijn.
 35. Maasje ? 21 sep 2010 19:16 (CEST)
 36. Gouwenaar 24 sep 2010 21:54 (CEST)
 37. --.....jeroen..... 27 sep 2010 01:03 (CEST)
 38. Leodb 28 sep 2010 02:50 (CEST) Het getwist en de pennenstrijd, wat nu eigenlijk controversiële artikelen zijn zal niet opgelost worden.
 39. Gar onn 1 okt 2010 21:25 (CEST)

NeutraalBewerken

 1. Michaelovic 19 sep 2010 19:48 (CEST) Ik zeg eerlijk..ik kan niet kiezen.
 2. De Wikischim 20 sep 2010 12:48 (CEST) Ik begrijp op zich zeer goed de achterliggende gedachte, maar vraag me af of zo'n nieuwe richtlijn echt veel verandert. Het oeverloze gebakkelei op de OP' s van sommige artikelen zal er wel altijd in meer of mindere mate blijven, dat is nu eenmaal inherent aan de opzet van dit hele project. Anderzijds lijkt het me ook geen verslechtering.

ConclusieBewerken

Allereerst dank voor de nette wijze waarop de gebruikers hun meningen, argumenten en standpunten in en bij deze peiling hebben geformuleerd.De peiling heeft uitgewezen dat een behoorlijk grote meerderheid in de gemeenschap vooralsnog geen behoefte heeft aan een richtlijn om controversiële zaken nader te reguleren in een voorstelrichtlijn. We zullen dus vooralsnog verder roeien met de gegeven riemen. Het Sjabloon:Controverses verdient hierdoor niet langer de status van voorstelrichtlijn. Ik zal dit n.a.v. de uitslag van deze peiling zometeen aanpassen. Ik dank alle meedenkers voor hun serieuze input. Mocht er naar aanleiding van deze conclusie nader overleg gewenst zijn kunt u terecht op de daartoe geëigende overlegpagina's. Groet van uw peilcoördinator in deze, TjakO 4 okt 2010 23:51 (CEST) (P.s. met excuses voor de late afronding, maar ik was buiten de wikipedia te druk om het eerder te doen.)