Wikipedia:Stemlokaal/Duur blokkade JurgenNL

Duur blokkade JurgenNL

Stemming
Onderwerp Duur blokkade JurgenNL
Voorstel JurgenNL mag, na een blokkade van twee jaar, met ingang van 28 november 2016 weer aan Wikipedia-NL gaan bijdragen.
Begindatum Maandag 14 november 2016, 0:00 CET
Einddatum Zondag 27 november 2016, 23:59 CET
Stemopties voor, tegen
Minimaal nodige voorstemmen 20
Stemcoördinator IJzeren Jan
Opmerkingen Als het voorstel conform de stemprocedure door ten minste 20 stemgerechtigde gebruikers en door ten minste 55% van de uitgebrachte stemmen wordt gesteund, zal de blokkade van JurgenNL op 28 november 2016 worden opgeheven. In alle andere gevallen zal deze worden omgezet in een blokkade die afloopt op 28 november 2018.
Stemverklaringen zijn welkom, discussie zal naar de overlegpagina worden verplaatst. De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Op 28 november 2014 werd JurgenNL door Natuur12 voor onbepaalde tijd geblokkeerd naar aanleiding van een aantal nieuwe verstorende en deels privacyschendende handelingen, die een verder uitvloeisel waren van eerdere gedragingen in 2014[1] die niet alleen tot een blokkade van een week hadden geleid, maar ook tot het ontnemen van lokale en globale moderator/sysop-privileges.[2][3]

Op 2 april 2015 heeft JurgenNL de Arbitragecommissie verzocht deze blokkade te heroverwegen. Dat heeft de Arbitragecommissie gedaan en op 8 mei 2015 heeft de Arbitragecommissie besloten dat de blokkade wordt omgezet in een blokkade voor twee dan wel vier jaar, waarbij de gemeenschap kort voor het verstrijken van de eerste twee jaar hierover een beslissing mag nemen. De Arbitragecommissie heeft van JurgenNL begrepen dat hij het op prijs stelt als deze stemming gehouden wordt.

De Arbitragecommissie legt de volgende vraag aan de gemeenschap voor: Mag JurgenNL twee jaar na het ingaan van deze maatregel weer aan Wikipedia-NL gaan bijdragen?

Een toelichting van JurgenNL is te vinden op diens overlegpagina. Daar mag hij voor en tijdens de stemming ook reageren op vragen die gesteld en opmerkingen die gemaakt worden.

De stemming loopt van 14 november 0:00 uur CET t/m 27 november 23:59 uur CET. Deze stemming wordt gecoördineerd door IJzeren Jan.

Voor (de blokkade van JurgenNL wordt op 28 november 2016 opgeheven)

 •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  14 nov 2016 00:16 (CET) Ik gun collega's die twee jaar geblokkeerd zijn geweest graag de kans om aan te tonen dat zij hun best zullen doen.
 1. Richardkiwi - Overleg 14 nov 2016 00:23 (CET) Tuurlijk! Ik heb goede ervaringen met JurgenNL, ook op een ander Wiki-project, tijdens zijn blokkade hier. Ook heb ik altijd al gevonden dat de hele situatie wat 'opgeblazen' is en van mij had hij al eerder terug mogen keren.
 2. Mvg,   TheDragonhunter | Vragen? 14 nov 2016 00:38 (CET) Dat hele gedoe rond MM was overigens zeer ernstig (zie meta voor het overzicht). Er was overigens nog iemand betrokken (het was misbruik van privégegevens, niet openbaar gemaakt), maar die was slechts voor 1 week geblokkeerd. Echter is het nog steeds een serieus twijfelgeval, maar WP:GW gaf voor mij de doorslag.
  Joris (overleg) 14 nov 2016 00:46 (CET) Mag van mij wel een laatste nieuwe kans krijgen. Ik zou er wel de voorwaarde aan koppelen dat bij hernieuwd wangedrag direct kan worden overgegaan op een nieuw blok voor onbepaalde tijd
 3. De Wikischim (overleg) 14 nov 2016 10:22 (CET) Hoewel ik niet denk dat het (mijn stem, bedoel ik) veel gaat uitmaken, zie hieronder.
 4. Goudsbloem (overleg) 14 nov 2016 10:26 (CET) Het oordeel van MoiraMoira als slachtoffer weegt ook voor mij zwaar. Maar zal het (terechte!) gevoel dat MM heeft over twee jaar (want ook als hier 'tegen' gestemd wordt, de blokkade houdt over twee jaar sowieso op) wel over zijn? Denk het niet, dat gaat nooit meer weg. Dus die twee jaar extra doen er in mijn ogen nu ook niet echt meer toe. Als ik de keus zou hebben tussen twee jaar en OT, zou ik eerder geneigd zijn richting OT, maar dat is nu niet het geval, door de eerdere uitspraak van de arbcom.
 5. Peter b (overleg) 14 nov 2016 11:40 (CET) Dit is een encyclopedie, geen opvoedingsgesticht. Jurgen heeft een paar grote fouten gemaakt waar een passende reactie op is gekomen. Wie denkt dat een verlenging daarvan tot een ander inzicht zal zorgen heeft een verkeerd idee van wat dit project is en wat het kan bewerkstelligen. !
  (reactie(s) verplaatst naar de overlegpagina)
 6. Mx9 (overleg) 14 nov 2016 11:57 (CET)
 7. The Banner Overleg 14 nov 2016 13:26 (CET) (...) And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. (...) Ik wil hier wel het Gentleman's Agreement aan koppelen dat JurgenNL geen enkele functie van verantwoordelijkheid op zich neemt vanaf de opheffing van zijn blokkade tot 31-12-2020. Dus geen echte functies maar ook geen rollen als coördinator van projecten, stemmingen of peilingen.
 8. Sonuwe () 14 nov 2016 16:11 (CET) - Mag wel een nieuwe kans krijgen, hoe zwaar de overtreding ook was. Bij een eventuele deblokkade geef ik Jurgen wel de raad om zeker nog geen verantwoordelijke taken op zich te nemen maar zich enkel op artikelinhoud te concentreren.
 9. Balko Kabo (overleg) 14 nov 2016 17:52 (CET) Zie Peter b.
 10. De ernst van de zaak is naar mijn mening voldoende voor een blokkade voor OT, maar die keus hebben we niet in deze stemming. Als we de zondaar weer in de gemeenschap moeten opnemen vraag ik me af welk nut twee jaar verlenging dient. In die omstandigheden geef ik er de voorkeur aan nu een eind aan de blokkade te maken en de zondaar in handen van de Reclassering te geven. O, die hebben we niet. Magere Hein (overleg) 14 nov 2016 18:42 (CET)
 11. Ik (Kloentje2) of Overleggen 14 nov 2016 21:17 (CET) 14 nov 2016 21:17 (CET) Iedereen verdiend een tweede kans, we kunnen wel blijven straffen, maar alsnog blijft het iemand die destijds veel goeds deed voor Wikipedia. Zodoende.
 12. CaAl (overleg) 15 nov 2016 08:43 (CET) Wat Jurgen gedaan heeft was erg en een lang blok is terecht. Ik zie geen argument waarom een blok van vier jaar terechter is dan een van twee jaar. CaAl (overleg) 15 nov 2016 08:43 (CET)
 13. Tjako   (overleg) 15 nov 2016 10:38 (CET) De arbcom schrijft zelf: "Na het opheffen van de blokkade wordt van JurgenNL verwacht dat hij zich zal gedragen met volledig respect voor de veilige werkomgeving van alle collega-gebruikers. Mocht dit op een gegeven moment toch dreigen mis te gaan, dan verwacht de commissie hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld, zodat zij zo nodig nieuwe maatregelen kan stellen." Ik zou daar aan toe willen voegen als extra voorwaarde die de arbcom kan stellen, dat - indien hij nu gedeblokkeerd wordt - hij nog wel de komende twee jaar (tot nov 2018) geen extra functies (zoals sysop of projectleider of stemmings- of peilingsleider) zou mogen uitvoeren. Wat hij deed kan natuurlijk van geen meter, en heeft grote gevolgen gehad voor MM, maar hij is daar langzamerhand lang genoeg voor gestraft naar mijn mening.
 14. Alice2Alice (overleg) 15 nov 2016 11:04 (CET) - Als iemand geleerd heeft van zijn/haar fouten dan is het tijd voor een nieuwe kans.
 15. Meerdervoort (overleg) 15 nov 2016 11:30 (CET)
 16. Livenws (overleg) 16 nov 2016 23:41 (CET) Twee jaar blokkade is meer dan genoeg geweest. Ik zie geen reden waarom nog eens 2 jaar er bovenop zolang JurgenNL geen recht heeft gekregen op een nieuwe kans.
 17. Akadunzio (overleg) 17 nov 2016 00:18 (CET) Twee jaar is meer dan voldoende. Wat er nu bijkomt is gewoonweg rancune. Akadunzio (overleg) 17 nov 2016 00:18 (CET)
 18. JP001 (Overleg)   17 nov 2016 19:14 (CET) - Per bovenstaanden
 19. Selime (overleg) 18 nov 2016 12:13 (CET) Na lang lezen vind ik toch dat hij/zij weer een kans moet krijgen.
 20. Bart Versieck 21 nov 2016 03:25 (CET) Per zowat alle stemverklaringen hierboven.
 21. Cro-Cop (overleg) 21 nov 2016 14:29 (CET) Iedereen verdient een tweede kans!
 22. Grasmat (overleg) 21 nov 2016 14:42 (CET) Per Tjako.
 23. Otto (overleg) 22 nov 2016 23:16 (CET) Per Woody, ook wat betreft de blokkade OT van Russavia.
 24. Oesermaatra0069 25 nov 2016 10:29 (CET) - Ik heb alles zo eens even doorgelezen. Het is naar wat er is gebeurt voor MoiraMoira (naar is een "understatement") maar we zijn nu enkele jaren verder. Ik ga uit van het goede in mensen, dat ook mensen kunnen veranderen en kunnen leren van hun fouten.
 25. Michiel1972 25 nov 2016 23:11 (CET) lang genoeg geweest
 26. Paul K. (overleg) 26 nov 2016 02:30 (CET) Wordt de zaak niet wat opgeblazen? Een blokkering van twee jaar is al zeer lang.
 27. Lidewij (overleg) 26 nov 2016 11:33 (CET)
 28. Woody|(?) 26 nov 2016 17:03 (CET) Ik verwijs naar de stemverklaring die ik heb gegeven bij de blokpeiling (link), en voeg daaraan het volgende toe. De gemeenschap weet nog altijd niet welke gedragingen precies hebben geleid tot de uiteindelijke blokkade voor onbepaalde tijd. De uitspraak van de arbitragecommissie heeft een en ander niet verduidelijkt. Ik lees dat Jurgen geleerd heeft van 'grote fouten', maar welke fouten dat zijn en wat hij precies geleerd heeft wordt niet duidelijk gemaakt. De blokkerend moderator verwijt hem onder meer dat hij een e-mail heeft verspreid waarin de echte naam van een collega genoemd wordt (verder wordt hem nog 'de boel beduvelen' en 'collega's erin luizen' verweten, wat dat ook moge betekenen). De arbitragecommissie heeft het echter over het verspreiden van "'bewijsstukken' (foto, e-mails) (...) die moesten aantonen dat het eerdere vergrijp hem [Jurgen] niet zo zwaar had moeten worden aangerekend". De commissie lijkt Jurgen aldus niet zozeer hernieuwde privacyschendingen aan te rekenen, maar hem eerder volharding in zijn vermeende onschuld te verwijten. De aard en ernst van het 'vergrijp', om dat woord maar te gebruiken, worden aldus niet helder gemaakt. Ik begrijp maar al te goed dat aan dit alles overwegingen van privacy ten grondslag liggen. Het is echter niet redelijk om vervolgens van de gemeenschap – die niet over alle informatie beschikt – te vragen over deze kwestie een oordeel te vellen. Aan menig stemverklaring is ook te zien dat mensen niet begrijpen waar deze stemming over gaat. Namelijk niet over het feit dat Jurgen een bezoekje heeft gebracht aan MoiraMoira (door een aantal collega's boos en ten onrechte omschreven als stalking), maar over hetgeen zich daarna zou hebben afgespeeld. Gezien het gebrek aan informatie zou ik mij eigenlijk van stemming moeten onthouden. Ik vind echter niet dat de onkunde (of onwil) van de arbitragecommissie in dezen aan Jurgen mag worden toegerekend, en kies er daarom voor hem – uitgaande van (hernieuwde) goede wil – het voordeel van de twijfel te geven. Ik neem daarbij in aanmerking dat inmiddels twee jaar zijn verstreken, dat Jurgen in die tijd (voor zover wij weten en naar wij mogen aannemen) geen gebruik heeft gemaakt van sokpoppen, dat hij inmiddels volwassen is, dat nog eens twee jaar niets toevoegt, dat niets erop wijst dat Jurgen dezelfde fout nog eens zal begaan en dat wij hem anders gewoon opnieuw voor onbepaalde tijd kunnen blokkeren, en dat Jurgen ongetwijfeld beseft dat hij nooit meer de benodigde steun zal verkrijgen om nog moderator te worden. Woody|(?) 26 nov 2016 17:03 (CET)
  (reactie(s) verplaatst naar de overlegpagina)

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Tegen (de blokkade van JurgenNL dient voort te duren tot 28 november 2018)

 1. EvilFreD (overleg) 14 nov 2016 00:16 (CET) Ik heb het destijds van kortbij meegemaakt, en ben er getuige van geweest dat Jurgen, samen met zijb compagnon, opschepperig en lacherig deed en vervolgens de zaken bagetaliseerde en kritiek verwierp. Tót het moment waarop hij besefde welke gevolgen er voor hem persoonlijk aan zaten te komen. Toen pas kwamen de 'excuses'. Niet omdat er sprake was van oprechte spijt, maar om het eigen hachje te redden. Er is nooit sprake geweest van spijt, of überhaupt van inzicht. Vier jaar is nog te kort. Jurgen had een levenslange blok moeten krijgen.
 2.   MoiraMoira overleg 14 nov 2016 08:12 (CET) Schokkend en schaamteloos. Geen enkele verantwoordelijkheid genomen, geen enkel schuldbesef getoond immer ook nu niet en zijn partner in het kwaad is sinds recent weer aanwezig in het wijzigingencontrolekanaal hetgeen bijzonder onplezierig is. Heeft heel veel kwaad berokkend en anderen aangezet tot handelingen die het gemeenschapsproject ernstig schaadden. En dan heb ik het nog niet eens over de angst voor mij en degenen die mij dierbaar zijn. Ik wil graag hier kunnen blijven bijdragen maar dit verzoek nu gaat tien grenzen over.
 3. JurriaanH (overleg) 14 nov 2016 09:18 (CET) – Eens met MoiraMoira, schokkend: ik hoop dat dit vroege stemverloop niet de trend zal blijven. Ik ben fel tegen opheffen van deze blokkade van JurgenNL en hoop dat de meerderheid van onze vrijwilligersgemeenschap inziet dat het een bijzonder wrang en verkeerd signaal zou zijn om reeds na twee jaar te zeggen ‘zand erover’ en toe te staan dat iemand als JurgenNL terugkeert op de Nederlandstalige Wikipedia, een vrijwilligersproject nota bene dat gestoeld is op het vertrouwen in elkaars oprechtheid en goede bedoelingen om er het beste van te maken. We spreken hier niet simpelweg over privacyschending: we spreken over iets dat erger is, iets dat terecht heeft geresulteerd in een blokkade voor onbepaalde tijd voor JurgenNL. In een geval als deze moet een streep getrokken worden en moet aangegeven worden dat vrijwilligers welkom en nodig zijn, maar niet ten koste van alles. Soms moet duidelijk zijn dat we iemand liever kwijt dan rijk zijn. Kunnen er verzachtende omstandigheden zijn – excuses, bijvoorbeeld? In dat geval kan er sprake zijn van versoepeling. Bij JurgenNL is er echter geenszins sprake van oprechte excuses en, erger nog, iets dat mij behoorlijk frustreerde toen ik het las: hij doet dit op zijn persoonlijke overlegpagina af als “(...) van alles uit (te) spoken (...)”. Dan heb je er niets van begrepen en ben je mijns inziens niet meer welkom hier. Voel je vrij een andere hobby te zoeken waar je geen kwaad kan, maar val ons er niet mee lastig.
 4. Oskardebot (overleg) 14 nov 2016 09:32 (CET) De woorden van JurgenNL overtuigen mij niet om zijn OT-blokkade nu al ongedaan te maken.
 5. Josq (overleg) 14 nov 2016 09:51 (CET) Het oordeel van MoiraMoira als "slachtoffer" weegt zwaar. Zij moet met een redelijk gevoel van veiligheid kunnen werken. Mocht JurgenNL er alsnog in slagen om balsem te vinden voor de wonde, dan herzie ik mijn stem graag. Josq (overleg) 14 nov 2016 09:51 (CET)
 6.  Klaas `Z4␟` V:  14 nov 2016 10:19 (CET) iemand die collegae en hun familieleden niet alleen online (is al erg genoeg voor een ferme sanctie) maar ook in het echt stalkt, zijn we liefst zo snel mogelijk kwijt en willen we nooit meer tegenkomen. Niet hier en ook niet toevallig op straat. In het laatste geval ken ik mijn eigen kracht niet om hem een stevig lesje in fatsoen te lerem.
 7. Peter19 (overleg) 14 nov 2016 10:34 (CET)
 8. Saschaporsche (overleg) 14 nov 2016 10:37 (CET) Oprechte en uitgebreide excuses van Jurgen heb ik nog niet gezien. Ook de knieval naar de gemeenschap is niet overtuigend. Beter de gemeenschap nog 2 jaar extra bescherming bieden lijkt me.
 9. Elly (overleg) 14 nov 2016 10:40 (CET). Deze persoon heeft het in hem gestelde vertrouwen als moderator dusdanig geschaad dat van terugkeer als bewerker op Wikipedia geen sprake kan zijn. Zie https://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment/Privacy_violation_by_TBloemink_and_JurgenNL.
 10. Zwitser123 (overleg) 14 nov 2016 10:52 (CET) De beschrijving van de blokkadereden hierboven laat te wensen over. Ik begreep pas wat met "deels privacyschendende handelingen" bedoeld werd, toen ik meermaals doorklikte. Waarom niet man en paard noemen zodat de potentiele stemmer gelijk weet waarover het gaat: stalking gedrag in real life, mede op basis van gegevens die hier als vertrouwlijk gelden.
 11. Iooryz (overleg) 14 nov 2016 11:02 (CET)
  Mx9 (overleg) 14 nov 2016 11:27 (CET) - Privacy is een groot goed, vooral voor gebruikers die door hun werkzaamheden nogal in de vuurlinie staan. Ik ben overigens voor een blok OT totdat JurgenNL blijk geeft van inzicht in de onjuistheid van zijn acties en gevolgen daarvan voor M2. Zodra hij dat inzicht wel toont, zou ik deblokkeren en is hij wat mij betreft welkom. Een blok dient geen straf te zijn, maar niet meer dan een maatregel ter bescherming van de encyclopedie en haar gebruikers. Vooralsnog lijken de gebruikers beschermd te moeten worden tegen JurgenNL. - Verklaring van JurgenNL uit 2015 nu pas ontdekt. Hij toont daar inzicht. Zoals al bij de stemverklaring aangegeven dan voor deblokkade. Mx9 (overleg) 14 nov 2016 11:57 (CET)
 12. Tulp8 (overleg) 14 nov 2016 11:39 (CET)
 13.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  14 nov 2016 13:04 (CET) Na het lezen van de oorspronkelijke toedracht stem naar tegen verplaatst.
 14. Dqfn13 (overleg) 14 nov 2016 13:19 (CET) Jurgen is ouder geworden, maar uit uitleg op zijn OP blijkt geen volwassener inzicht. Wat er gebeurd is, is zo erg dat terugkeer mij pas mogelijk lijkt nadat hij heeft getoond dat hij spijt heeft en dat hij ook door heeft wat hij heeft veroorzaakt. Dat mensen er twee jaar na dato nog mee zitten, zegt voor mij als persoon met autisme (!) al genoeg.
 15. Maasje In principe verdient iedereen een tweede kans, maar nu m.i. nog niet. De verontschuldiging op de ArbCompagina komen op mij over als "damage control". Hij was weliswaar geblokkeerd, maar zijn mailfunctie niet. Ik heb (via email met M2) begrepen, dat JurgenNL (na door WMF opgelegde maatregelen) op wiki-nl is doorgegaan. Zowel de afgelopen twee jaar als recent heeft hij op geen enkele wijze persoonlijke excuses aan zijn slachtoffer aangeboden. Dit duidt m.i. op een serieus gebrek aan inzicht wat hij heeft veroorzaakt. Blijkbaar ontbeert het JurgenNL aan bepaalde fatsoensnormen en dat weegt voor mij zeer zwaar. De consequentie is dat ik dan liever de deur nog even gesloten houd.
 16. Malinka1 (overleg) 14 nov 2016 16:56 (CET) Twee jaar heeft JurgenNL de tijd gehad om ALLES te doen om te proberen met MoiraMoira in het reine te komen. Is niet gebeurd. De pijn die zij nog steeds voelt is voor mij reden om tegen een terugkeer te zijn.
 17. Joris (overleg) 14 nov 2016 17:26 (CET) Blijkbaar nooit de moeite genomen om iets van spijt te betuigen, dan ook maar van ja naar nee.
  (reactie(s) verplaatst naar de overlegpagina)
 18. Ymnes (overleg) 14 nov 2016 18:10 (CET) Om hier weer samen te kunnen werken met MoiraMoira, hoort daar ontzettend veel meer berouw, schuldbesef en verantwoordelijkheidsbesef bij dan een lullig "In principe is in dat verzoek te lezen waarom ik graag gedeblokkeerd wil worden en hier heb ik niets meer aan toe te voegen."[4] Net als MoiraMoira al reageert: "Schokkend en schaamteloos" Ymnes (overleg) 14 nov 2016 18:10 (CET)
 19. Mbch331 (Overleg) 14 nov 2016 18:42 (CET) Ik vind het een lastige kwestie. In de tijd dat ik met JurgenNL heb samengewerkt, heb ik hem een fijne collega gevonden. Echter is wat hij gedaan heeft erg schadelijk. Als ik dan kijk naar zijn reactie op het moment dat de ArbCom aankondigt deze stemming te starten, is zijn enige reactie dat we maar moeten lezen wat hij op de zaakpagina geschreven heeft destijds. Dat vind ik voor iemand die zo graag terug wil komen, erg mager. We moeten dus maar aannemen dat hij in 4 maanden tijd voldoende heeft bijgeleerd. Hij heeft zijn excuses aangeboden destijds, maar echt berouw komt er niet uit de tekst naar voren naar mijn inziens. En dat berouw zie ik nu nog niet echt. Ik krijg meer een gevoel dat hij gewoon Wikipedia wil bewerken en het hem een worst is hoe MoiraMoira en anderen zich daar onder voelen. Het incident is lang genoeg gelden om niet meer mee te tellen, dat is de indruk die ik krijg. En voor wat hij gedaan heeft, is twee jaar zeker niet genoeg om het maar gewoon te vergeten. Mbch331 (Overleg) 14 nov 2016 18:42 (CET)
 20. Wammes Waggel (overleg) 14 nov 2016 19:36 (CET) - het zou JurgenNL sieren als hij zich vrijwillig permanent van dit project terugtrok.
 21. ARVER (overleg) 14 nov 2016 20:09 (CET) Zoals anderen het ook opmerken, ik merk "weinig" spijtbetuiging en meer drang om weer te kunnen bewerken aan Wikipedia. Het zou juist andersom moeten zijn. Vertrouwen komt terug wanneer de jaren slijten en dat kan alleen door elkaar niet continue tegen te komen. Daar gezien Jurgen vandalisme wilt bestrijden en TBP wilt doen en dat toevallig juist ook de taken zijn die MoiraMoira uitvoert, zie ik zelfs dit nog meer richting natrappen. Oftewel het tegenovergestelde van wat we willen. Had het inderdaad fout gelezen, dus door gehaald. ARVER (overleg) 15 nov 2016 07:28 (CET)
  (reactie(s) verplaatst naar de overlegpagina)
 22. CineCreator (overleg) 14 nov 2016 21:49 (CET)
 23. Renevs (overleg) 14 nov 2016 22:21 (CET) Alleen al de kennelijk bij JurgenNL aanwezige aanname dat voor dit verzoek een meerderheid zou kunnen zijn zegt mij al genoeg.
 24. ed0verleg 15 nov 2016 08:40 (CET) we zijn een encyclopedie, en geen opvoedingsgesticht. Niets persoonlijks (of misschien wel) tegen de personen die dit aangaat, maar ons doel is een encyclopedie schrijven, en deze gebeurtenis heeft de encyclopedie enkel en alleen geschaad.
 25. Nietanoniem (overleg) 15 nov 2016 11:46 (CET) Bij een bedrijf zou Jurgen niet terug in dienst worden genomen. Dat dit een project is van vrijwilligers doet daar in mijn optiek weinig aan af. De vertrouwensbreuk is te groot, het zelfbesef van het misbruik te klein en het berouw kwam te laat en voelde voor mij onoprecht.
 26. Michielderoo (overleg) 15 nov 2016 12:22 (CET) Per MoiraMoira. Verder wil hij graag bijdragen met zo nu en dan een kleine bewerking in artikelen (denk aan taal- en spelfouten) en vindt het blijkbaar gerechtvaardigd daarvoor de gemeenschap en betrokkene op te zadelen met dit gedoe. Een schokkend gebrek aan inzicht helaas.
  (reactie(s) verplaatst naar de overlegpagina)
 27. Chielbuseyne (overleg) 15 nov 2016 15:44 (CET) Stalkers kunnen we missen als kiespijn. Verder een compleet gebrek aan inzicht en geen enkel schuldbesef. Leest u er het oorspronkelijke document maar eens op na.
 28. Queeste (overleg) 15 nov 2016 20:39 (CET) Iedereen mag meerdere kansen krijgen. Maar blijken van inzicht, nederigheid en duidelijke, doorleefde verontschuldigingen zijn dan een minimumvereiste. Queeste (overleg) 15 nov 2016 20:39 (CET)
 29. AnarchistiCookie (overleg) 15 nov 2016 22:10 (CET) Het lijkt me in de eerste plaats al vreemd dat er überhaupt overwogen wordt om de blokkade van iemand die "verstorende en deels privacyschendende handelingen" op Wikipedia heeft gepleegd op te heffen. Een ban zou niet als strafmaatregel moeten werken, maar juist ter preventie van het soort gedrag waar deze persoon zich schuldig aan heeft gemaakt. Wat Jurgen zelf betreft; schuld bekennen en verklaren waarom hij terug wil komen zou een betere strategie zijn geweest. De verklaring op zijn OP is, naar mijn mening, te kort.
 30. Ecritures (overleg) 16 nov 2016 06:24 (CET)
 31.  Groucho NL overleg 16 nov 2016 20:11 (CET)
 32. Sijtze Reurich (overleg) 16 nov 2016 23:36 (CET) Na lang wikken en wegen gaf de stemverklaring van MoiraMoira, het slachtoffer van Jurgens handelen, voor mij de doorslag.
 33. Tekstman (overleg) 17 nov 2016 11:18 (CET)
 34. Magalhães (overleg) 18 nov 2016 19:04 (CET)
 35. Trijnstel (overleg) 19 nov 2016 13:27 (CET) Per onder meer EvilFreD, MoiraMoira en Nietanoniem.
 36. Annabel(overleg) 21 nov 2016 11:19 (CET)
 37. B kimmel (overleg) 21 nov 2016 20:01 (CET)
 38. Glatisant (overleg) 21 nov 2016 20:16 (CET)
 39. Japiot (overleg) 21 nov 2016 20:47 (CET)
 40. Machaerus (overleg) 22 nov 2016 09:23 (CET)
 41. De Geo (overleg) 22 nov 2016 10:15 (CET) JurgenNL zal toch wel wat meer moeten doen om het vertrouwen van de gemeenschap en MM in het bijzonder te herstellen dan dit nauwelijks onderbouwde verzoek. Omdat hij zelf al aangeeft hier alleen af en toe iets te willen "verbeteren of bijwerken" lijkt me een terugkeer op dit moment voor de opbouw van de encyclopedie niet noodzakelijk. De Geo (overleg) 22 nov 2016 10:15 (CET)
  (reactie(s) verplaatst naar de overlegpagina)
 42. Die twee hebben het ondanks hun miezerige spijtbetuiginkjes nog steeds niet door. Niet meer hier komen jongens (nee, die andere ook niet). Hartenhof (overleg) 22 nov 2016 21:46 (CET)
 43.  DirkVE overleg 23 nov 2016 19:44 (CET)
 44.  LeeGer  24 nov 2016 01:22 (CET) Blok voor onbepaalde tijd, dan is 2 en ook 4 jaar tekort.
 45. Agora (overleg) 24 nov 2016 18:59 (CET)
 46. GreenDay2 24 nov 2016 19:46 (CET) - Ter bescherming van onze gemeenschap. JurgenNL heeft de grens van het betamelijke ruim overschreden, ook zijn gedrag nadien stelt mij absoluut niet gerust.
 47.   Freaky Fries (Overleg) 26 nov 2016 14:27 (CET)

De stemming is gesloten; er kan niet meer gestemd worden.

Conclusie

Er zijn in totaal 75 stemmen uitgebracht. Daarmee is aan het quorum voldaan en is de stemming geldig. Van deze 75 stemmen zijn er 28 (37,3%) voor onmiddellijke deblokkade van JurgenNL en 47 (62,7%) voor deblokkade over twee jaar. Conform de uitspraak van de Arbitragecommissie in de zaak Blokkade JurgenNL wordt de blokkade dus omgezet in een blokkade die afloopt op 28 november 2018. Met dank aan iedereen die heeft gestemd,   IJzeren Jan 28 nov 2016 00:05 (CET)