Wikipedia:Stemlokaal


Welkom in het Stemlokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden. Een stemming is formeel, dus bindend. De afgesloten stemmingen staan in het Stemlokaal/Archief. Alle subpagina's van het Stemlokaal kunnen op de Voorvoegselindex bekeken worden.
1. Voor de coördinator
 • Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure.
 • Maak een subpagina van het Stemlokaal aan, bijv.: Wikipedia:Stemlokaal/Stemming. Er is een sjabloon.
 • Zet de subpagina in het Stemlokaal boven de oudere stemmingen. Vb {{/Stemming}}.
 • Wanneer de stemming start, maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Stemming.
 • (Eventueel kan zo'n subpagina automatisch opgezet worden door hieronder de nieuwe zelfgekozen titel in te vullen en op de knop te drukken).

2. Voor de gebruikers
 • Onderzoek of je stemgerechtigd bent op Stemprocedure.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de stemming niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.
 • Motivaties en discussies horen op de overlegpagina van de stemming.
 • Commentaar op de stempagina zal verwijderd worden.

A tot Z-lijstenBewerken

Stemming
Onderwerp A tot Z-lijsten
Voorstel Het verwijderen van de A tot Z-lijsten wegens het gebrek aan relevantie in het algemeen nu er categorieën bestaan. De stemming heeft betrekking op de lijsten in de Categorie:A-Z lijsten.
Begindatum 7 oktober 2020 19:30 (CEST)
Einddatum 21 oktober 2020 19:30 (CEST)
Stemopties Voor/tegen/neutraal
Minimaal nodige voorstemmen 20 stemmen
Stemcoördinator JP001
Opmerkingen Zie eerdere discussies: Overleg categorie:A-Z lijsten#Wat willen we met deze lijsten?, Wikipedia:De kroeg/Archief/20200909#A tot Z-lijsten, Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20200821#Sport van A tot Z en zie voor eventuele overwegingen en stemverklaringen de overlegpagina van deze stemming
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Dit onderwerp is al enkele keren aangehaald op Wikipedia en de discussie leidt steeds tot "we zouden er eens een peiling of stemming rond moeten houden". Mij lijkt een stemming dan ook gewenst om de discussie af te ronden en een beslissing te nemen inzake de A tot Z-lijsten. Hieronder enkele voors en tegens.

 • De argumentatie waarom het verwijderd moet worden: onvolledig, weinig views, geen consistentie, onduidelijke afbakening (wat verdient een A tot Z-lijst en hoever kan je daarin gaan), handig in de beginjaren en nu niet meer, veel onderhoudswerk
 • De argumentatie waarom het behouden moet worden: het staat niet in de weg, handig voor lezers

JP001 (Overleg)   16 sep 2020 12:23 (CEST)

Voor verwijdering van A tot Z-lijstenBewerken

 1. Natuur12 (overleg) 7 okt 2020 19:34 (CEST) Niet zozeer vanwege een gebrek aan relevantie. Dergelijke lijsten zouden nuttig kunnen zijn. Denk aan een A-Z lijst met alle relevante termen uit de geomorfologie. Maar de uitvoering is dusdanig belabberd dat de lijsten weg mogen.
 2. AnarchistiCookie  Overleg 7 okt 2020 20:59 (CEST) Dat de categorieën niet op de mobiele site te vinden zijn, is een probleem waar ik ook zelf vaak tegen aanloop. Maar deze lijsten zijn het antwoord daarop niet, en het zou me verbazen als iemand mij hier eerlijk kan vertellen dat ze ooit een A-Z-lijst gebruikt hebben als alternatief voor categorieën. De lijsten zijn te breed qua onderwerp, veelal slecht onderhouden, vaak te groot (mensen voegen van alles toe wat er ook maar een beetje mee te maken heeft) of te klein (het onderwerp is kennelijk te obscuur) om er iets zinnigs uit te kunnen halen, en de opzet is inherent gewoon onhandig: alfabetisch i.p.v. op (sub)onderwerp. Dus tenzij je al een idee hebt van wat je zoekt (maar je weet bijvoorbeeld de juiste spelling niet), zouden deze lijsten nuttig kunnen zijn. De belabberde opzet van deze stemming zal waarschijnlijk veel mensen ertoe zetten om neutraal of tegen te stemmen en dat is spijtig, want dan zullen we door blijven gaan met het onderhouden van kwalitatief slechte lijsten die weinig bijdragen, ook wat betreft bezoekersaantallen - zo bleek uit een korte steekproef in de Kroeg.
 3. Ymnes (overleg) 7 okt 2020 21:08 (CEST) Onze categorieën zijn completer, Google zoekt makkelijker en als je er echt iets van wilt maken start je een portaal. Ik zie – meegenomen hoe slecht deze lijsten bijgehouden worden (oftewel, hoeveel behoefte eraan lijkt te zijn) – geen bruikbaar doel voor deze lijsten. Helaas. Ik ben vóór gewone lijsten trouwens.
 4.   IJzeren Jan 7 okt 2020 22:08 (CEST) In de tijd dat we nog geen categorieën hadden, waren lijsten feitelijk de enige manier om artikelen vindbaar te maken, want ook de zoekfunctie was lang nog niet zo gestroomlijnd als nu. Een pagina als Polen van A tot Z vervulde destijds wel degelijk een belangrijke functie en dit was althans voor een deel te danken aan het feit dat het aantal artikelen beperkt was (toen de betreffende pagina werd aangemaakt, had deze wiki nog maar zo'n 20.000 artikelen). Inmiddels heeft de betreffende pagina geen bestaansrecht meer. Ten eerste omdat de pagina zeer onvolledig is en maar een fractie van de artikelen bevat die er eigenlijk op hadden moeten staan. Aanvullen en bijhouden zou een heidense klus worden en bovendien onnodig zijn. Ten tweede hebben we momenteel alleen over Poolse steden al zo'n 900 artikelen; als we hieraan ook nog eens alle Poolse films, voetballers, gerechten, politieke partijen, componisten, veldslagen, heiligen, treinstations, automodellen enz.enz.enz. gaan toevoegen, krijgen we een lijst met daarop tienduizenden artikelen, een ratjetoe van onderwerpen die qua thematiek eigenlijk niets met elkaar gemeen hebben dan dat ze iets met Polen te maken hebben. Zo'n lijst heeft geen enkel praktisch nut. In plaats daarvan hebben we lijsten van Poolse steden, schrijvers, films en ga zo maar door. Dergelijke thematisch georganiseerde lijsten zijn veel handiger en behapbaarder en kunnen bovendien middels rode links laten zien wat er nog ontbreekt. Wat mij betreft kunnen de meeste A–Z-lijsten dus probleemloos worden verwijderd — niet uit verwijderdrift, maar omdat het een overblijfsel betreft uit een tijd dat de software een stuk primitiever was dan tegenwoordig, en nu eigelijk geen enkel doel meer dient. Wel is het naar mijn mening te kort door de bocht om te zeggen dat alle A–Z-lijsten dus maar weg moeten. Sommige zijn dermate compact van opzet, dat ze wat mij betreft prima kunnen blijven. Een pagina als Soest van A tot Z heeft, mede dankzij de afbeeldingen, een beetje het karakter van een portaal en zou best kunnen worden omgewerkt tot portaal dan er deel van worden. Conclusie: de meeste A–Z-lijsten kunnen probleemloos worden verwijderd, maar er zijn wat uitzonderingen. Van geval tot geval bekijken dus.
  Het voorstel is om het niet per geval te bekijken, maar om ze allemaal in de kliko te doen, misschien dat je de verkeerde optie aankruist? Peter b (overleg) 7 okt 2020 22:19 (CEST)
  Dat komt doordat de peiling knullig is opgezet. Maar ik vind wel dat zeker 90% van die lijsten weg mag, daarom voel ik me toch het meeste thuis bij deze optie.   IJzeren Jan 7 okt 2020 22:33 (CEST)
 5. Tristan Surtel (overleg) 8 okt 2020 08:41 (CEST)
 6.  Erik Wannee (overleg) Deze lijsten zijn een rudiment uit het verleden, en hadden meteen verwijderd moeten worden toen de verbeterde versie hiervan werd geïntroduceerd: de categorieën. Die kennen i.t.t. de A-Z-lijsten de mogelijkheid tot subcategorieën, tenzij die dan ook weer handmatig in elkaar geknutseld worden, zoals in Natuur en milieu van A tot Z. Zoek je in Flevoland van A tot Z naar wegen in Flevoland, dan moet je behoorlijk rondsnuffelen om ze allemaal te vinden. Kijk je in Categorie:Weg in Flevoland dan krijg je zó een keurig overzicht.
  In de praktijk blijkt bovendien dat dergelijke A-Z-lijsten niet (goed) bijgehouden worden, en terecht: men kan de energie veel beter besteden aan het bijhouden van de categorieën. Lezers zullen ook niet zelf 'xxx van A tot Z' in de zoekregel invoeren, en er blijkt ook dat dergelijke pagina's maar weinig bezocht worden. Verder bieden ze vaak niet wat ze pretenderen; zo werd Sport van A tot Z recent al verwijderd omdat die slechts verwees naar een handjevol sporten. Zocht je een andere sport: jammer dan!
  Misschien hebben we een ander beeld van wat 'A tot Z' betekent. Van wat ik begrijp, gaat het juist om ongelijksoortige artikelen die thematisch samenhangen. Als je een weg zoekt, zou je inderdaad niks hebben aan zo'n artikel, ook niet als het goed wordt bijgehouden. Net zo goed dat als je wilt weten wie de president van Frankrijk is, je niet in het artikel 'Frankrijk van A tot Z' moet zoeken. Daar is het nooit voor bedoeld. Als je een beeld wilt hebben van welke onderwerpen kunnen samenhangen met Flevoland, dan zou 'Flevoland van A tot Z' in een ideale wereld je een mooie springplank kunnen geven. Een categorie misschien ook wel, maar op een heel andere manier. Niet iedereen is op zoek naar een specifiek brokje informatie. Effeietsanders 9 okt 2020 00:57 (CEST)
  Als je een beeld wilt hebben van welke onderwerpen kunnen samenhangen met Flevoland, dan moet je gewoon het artikel Flevoland lezen, waar de meeste onderwerpen al aan bod komen. Daar kun je vervolgens klikken op een van de honderden links die je het meest aanspreekt; binnen een of hooguit twee klikken bereik je elke pagina die er ook maar iets mee te maken heeft, op een véél logischere manier dan met een A-Z-pagina.  Erik Wannee (overleg) 9 okt 2020 17:02 (CEST)
 7. Mikalagrand (overleg) 8 okt 2020 15:44 (CEST) Kan de volgende stemming gaan over lijsten van Latijnse dierennamen?
  Dat hangt in hoge mate van jouzelf af.  Erik Wannee (overleg) 8 okt 2020 15:49 (CEST)
 8. Wikiwerner (overleg) 8 okt 2020 18:47 (CEST) Er is meerdere keren overleg geweest over deze A-Z-lijsten. Daaruit kwam telkens dat ze in de huidige vorm niet optimaal zijn, want bijv. moeilijk te onderhouden en (daardoor) zeer onvolledig. Toch is er sindsdien niks aan verbeterd. Dan is het een keer klaar. Als we categorieën gehad zouden hebben vanaf het allereerste begin, dan waren deze lijsten nooit uitgevonden.
 9. Apdency (overleg) 8 okt 2020 20:02 (CEST) O.a. per Wikiwerner. Alleen het 'mobiele' argument snijdt zo op het oog enig hout, maar om dat probleem te ondervangen, zou je niet over slechts een select aantal onderwerpen een A-Z-lijst in de steigers moeten zetten, maar over élk onderwerp dat nu een equivalent heeft in een categorie. Totdat er een script is dat zoiets zonder menselijke tussenkomst regelt (dan is ook het onderhoudsprobleem opgelost), zeg ik: kappen dat struikgewas.
 10. Philemonbaucis (overleg) 8 okt 2020 21:30 (CEST) zie startargumenten van Gebruiker:JP001
 11. netraaM • 10 okt 2020 11:55 (CEST)
 12. Felipe Rosier (overleg) 11 okt 2020 23:30 (CEST) per bovenstaanden
 13. Cerkeliste (overleg) 14 okt 2020 10:13 (CEST) veel te heterogene categorie
 14. vis ←     → overleg 20 okt 2020 21:24 (CEST) - ik gebruik ze nooit om iets te zoeken en ik neem aan dat het velen zo vergaat - ten eerste weet je bijna nooit op welke lijst je zou moeten zoeken, dus onder welke rubriek iets valt - ten tweede zullen de lijsten nooit 'compleet' worden - staan alle 784 voormalige Groninger waterschappen onder 'Groningen'?
 15. FEER 你好 21 okt 2020 11:27 (CEST) per IJzeren Jan.

Stemperiode afgelopen.

Tegen verwijdering van A tot Z-lijstenBewerken

 1. Lezers van de mobiele versie hebben niets aan categorieën, want die krijgen ze niet te zien. Ook tegen deze 'alles of niets'-benadering: dat niet iedere AZ-lijst even goed wordt bijgehouden lijkt me geen reden om ze dan allemáál maar te verwijderen: dat zou juist een reden kunnen zijn om ze beter zichtbaar te maken, bijvoorbeeld in de hoofdartikelen over het onderwerp waarop ze betrekking hebben. Per geval bekijken. Wutsje 7 okt 2020 19:38 (CEST)
 2. Wederom een stemmingscoordinator die een stelling doordrukt zonder afdoende overweging van alternatieven. Erg spijtig! Ik denk dat er goede verandering nodig is, de A-tot-Z lijsten zijn inderdaad moeilijk te onderhouden. Maar zoals ik al op de overlegpagina voorstelde, zijn er betere oplossingen denkbaar. Nu rucksichtlos alles verwijderen schiet niemand iets mee op. De afbakening van de set lijsten is zelfs onvoldoende uitgewerkt. Het probleem bestaat al jaren, en ik mis waarom haastige spoed nu ineens zo goed zou zijn. Ten slotte is er een karikatuur van 'argumenten' gemaakt. Treurig. Effeietsanders 7 okt 2020 19:45 (CEST)
 3. Omdat dan gegevens weg gaan. Bvb Lijst van personages uit Star Wars. Niet elk personage hoeft een eigen lemma en dat is ook niet wenselijk. Een lijst kan dit opvangen en de weinig beperkte info toch ter beschikking stellen. Lijst van Belgische brouwerijen is er ook zo eentje. Niet elke brouwerij is EW om ene eigen lemma te hebben maar wel om in de lijst te staan. Ze staan ook niet in de weg. Vdkdaan (Gif mo sjette) 7 okt 2020 21:21 (CEST)
  Deze stemming heeft enkel betrekking op de lijsten die in Categorie:A-Z lijsten staan - alle andere lijsten staan niet ter discussie. AnarchistiCookie  Overleg 7 okt 2020 22:28 (CEST)
  Oh, dus als ik artikelen toevoeg aan die categorie, moeten die ook worden verwijderd? Effeietsanders 8 okt 2020 04:35 (CEST)
 4. Peter b (overleg) 7 okt 2020 22:07 (CEST) geeft, als de lijst is bijgewerkt, een goed overzicht.
 5. Richardkiwi - Overleg 7 okt 2020 22:10 (CEST) Grotendeels per bovenstaanden.
 6. Het gaat toch alleen om de A-Z-lijsten, toch niet álle lijsten? Hoe dan ook tegen het in één keer verwijderen van alle A-Z-lijsten. Ik heb geen probleem met het verwijderen van individuele lijsten die niet actueel meer zijn. Het is me niet duidelijk of dat voor al die lijsten geldt.Joris (overleg) 7 okt 2020 22:10 (CEST)
 7. Robotje (overleg) 7 okt 2020 22:29 (CEST) - bij deze peiling gaat van alles mis. Eerst zou het vorige week beginnen met een minder dan 48 uur om van het stemvoorstel te komen tot de definitieve tekst. Daar staat standaard een week voor, en van die minder dan 48 uur was de coördinator aan het begin ook nog eens meer dan de helft onbereikbaar of zo (geen enkele edit na aankondiging). Het zou vanmiddag om 12:00 starten maar zonder aankondiging vooraf is dat niet gebeurd maar opeens gaat het vanavond toch door. Ook met de feedback op de overlegpagina maar ook bij bijv. Wikipedia:De kroeg/Archief/20200909#A tot Z-lijsten is zo te zien weinig of niets gedaan. Het voorstel is nu alles weggooien dat een A-Z lijst is of niets. Vele A-Z lijsten stammen uit de tijd dat er nog geen categorieën waren of er pas net waren (rond 2004) en zijn al lange tijd niet of nauwelijks meer bijgewerkt. Die kunnen wat mij betreft zeker weg. Er zijn er ook die in de afgelopen twee jaar weldegelijk bijgewerkt zijn (zoals Suriname van A tot Z en Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden van A tot Z). Er zijn er zelfs die veel later dan 2004 aangemaakt zijn zoals Baarn van A tot Z en Sieraden van A tot Z. Alles wordt nu op een hoop gegooid wat vermoedelijk ook te maken heeft met de belabberde voorbereiding door de coördinator. Jammer, want alles weggooien is volgens mij gewoon te veel. Het bekende kind met het badwater. - Robotje (overleg)
 8. Norbert zeescouts (overleg) 7 okt 2020 23:28 (CEST) Zie Peter b, Richardkiwi, Robotje en Wutsje.
 9. Bob.v.R (overleg) 8 okt 2020 02:54 (CEST)
 10. Hans Erren (overleg) 8 okt 2020 06:43 (CEST) per Robotje
 11. Tulp8 (overleg) 8 okt 2020 07:01 (CEST)
 12. Sijtze Reurich (overleg) 8 okt 2020 07:07 (CEST) Na lang nadenken toch maar tegen. Je kunt beter eerst kijken of er een andere opzet mogelijk is en of de lijsten daarbij niet automatisch in plaats van handmatig bijgehouden kunnen worden voordat je alles botweg weggooit. Verder gaat er van dit voorstel iets dwingends uit: als je wilt zoeken, doe je dat maar via de categorieën - punt uit. Verder eens met Robotje.
  "Botweg" heeft hier dus ook een tweede interessante wikibetekenis... Hans Erren (overleg) 9 okt 2020 07:51 (CEST)
  Ik gebruikte het woord dan ook opzettelijk. Sijtze Reurich (overleg) 9 okt 2020 11:01 (CEST)
 13. Nietanoniem (overleg) 8 okt 2020 08:58 (CEST) Omdat de categorieën niet op een goede manier gebruikt kunnen worden, veels te beperkt en daardoor omslachtig (imo). Daarom zijn deze lijsten nog nodig. Een portaal inzetten als vervanging van lijsten is een idee maar ik denk niet dat je van elke lijst een volwaardig portaal zou kunnen maken. Nietanoniem (overleg) 8 okt 2020 08:58 (CEST)
 14. Pucky (overleg) 8 okt 2020 11:14 (CEST) Tegen het in één keer verwijderen van alle A-Z-lijsten. Ik heb geen probleem met het verwijderen van individuele lijsten (via TBP -max. 1 per dag dan; het zijn er 194-), maar het is me niet duidelijk voor welke van die lijsten dat geldt. Ik ga ze niet missen -denk ik nu-, maar ze staan mij ook niet in de weg.
 15. PAvdK (overleg) 8 okt 2020 12:04 (CEST). Zolang het niet duidelijk is gemaakt welk doel(en) wordt/worden nagestreefd, kun je ook niet spreken van "gebrek aan relevantie". Voorlopig dus tegen verwijdering, en voor doeltreffender maken voor de doelen die dan wel duidelijk geformuleerd moeten zijn.
 16. Trijnstel (overleg) 8 okt 2020 12:09 (CEST)
 17. Wat mij betreft zou het een goede oplossing zijn dat 1 of 2 Wikipedianen er telkens om de twee weken bijvoorbeeld 20 bekijken. Dan gaat de meerderheid van die 20 naar TBP, omdat ze in meerderheid niet bruikbaar zijn, maar wat (vrijwel) goed is, kan blijven. Hierboven worden al enige voorbeelden genoemd van lijsten die zo slecht nog niet zijn. Dan is er vervolgens nog twee weken de tijd ook een lijst die al redelijk goed is daar op TBP, te "redden". Alles nu weggooien is kind en badwater. Leo CXXIV (overleg) 8 okt 2020 12:45 (CEST)
 18. Malinka1 (overleg) 8 okt 2020 13:42 (CEST)
 19. Wat Wutsje schrijft over mobieltjes. Bijdenhandje (overleg) 8 okt 2020 18:37 (CEST)
 20. Akadunzio (overleg) 8 okt 2020 21:12 (CEST)
 21. Ciell 9 okt 2020 11:09 (CEST) Wat is het nut van het verwijderen van deze lijsten, als we geen afspraken maken over de toekomst, of over de gevolgen voor de talloze andere lijsten die we hebben? Misschien zal er een precedent-werking vanuit gaan, misschien niet: de consequenties zijn totaal onduidelijk. Daarom tegen: er zal nu een half jaar niet over dit onderwerp gestemd mogen worden. Neem dat half jaar om de discussie breed te begeleiden en te komen tot een door de gemeenschap gedragen beleidsvoorstel.
  Het nut van het verwijderen van dergelijke lijsten is dat ze inmiddels achterhaald zijn door iets beters, dat wèl bijgehouden wordt. Overigens betekent het feit dat er een half jaar niet over gestemd mag worden, niet dat individuele A-Z-lijsten niet voor verwijdering genomineerd mogen worden. Recent werd Sport van A tot Z succesvol verwijderd, en zo kunnen er meer volgen.  Erik Wannee (overleg) 9 okt 2020 17:15 (CEST)
  Je wilt dus Suriname van A tot Z en Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden van A tot Z verwijderen? Norbert zeescouts (overleg) 9 okt 2020 17:57 (CEST)
  Ja. Met een bezoekcijfer van slechts 5 per dag (voor de Surinaamse versie; de Caribische versie bestaat nog te kort om er iets zinnigs over te zeggen) is het bezoekerscijfer uiterst marginaal, en vanuit het artikel Suriname en eventueel via de categorie-boom kun je heel eenvoudig de meeste van de artikelen uit die lijst ook vinden.  Erik Wannee (overleg) 9 okt 2020 22:45 (CEST)
  Maar dat is toch geen reden om een artikel te verwijderen? Het staat niet in de weg, en het maakt misschien wel 5 mensen per dag blij! Ciell 9 okt 2020 22:49 (CEST)
  Je kunt inderdaad alles bewaren onder het mom van 'wie weet heb je er ooit nog iets aan'. Zo kunnen we nog wel een aantal andere zoekmogelijkheden maken. Maar hoe meer verschillende zoekmanieren je de lezer presenteert, des te onoverzichtelijker en verwarrender zal het worden; zeker als je al die manieren niet goed bijhoudt. Ik heb trouwens niet de minste illusie dat die vijf bezoekers per dag (zo dat al mensen waren en geen bots) inderdaad allemaal blij verder hebben geklikt op die A-Z-lijst.  Erik Wannee (overleg) 9 okt 2020 23:00 (CEST)
  Je hebt hem ingesteld op 'gebruiker', dat betekent dat het mensen waren, zie de legenda onder het vraagteken]. Ciell 9 okt 2020 23:19 (CEST)
  "Maar 5 bezoekers per dag" lijkt me geen sterk argument. Kazys Grinius heeft zelfs de afgelopen drie weken maar 5 bezoekers gehad. Ook maar weg? Sijtze Reurich (overleg) 10 okt 2020 00:20 (CEST)
  Dat zou heel erg zonde zijn Sijtze, dergelijke lemma's tonen de betere kant van dit project. Peter b (overleg) 10 okt 2020 00:28 (CEST)
  Zou het aantal bezoeken per periode een criterium moeten zijn om artikelen te verwijderen? Dan moet ik snel beginnen met reclame maken voor "mijn" pagina's …. Pagina's waarvan je verwachten mag dat er bijna geen bezoekers komen moet je dan al helemaal niet meer gaan schrijven …. Met dergelijke argumenten kun je beter terecht op de social media (lekker duimpjes omhoog en likes scoren) en niet op een encyclopedie. Ik kijk wel eens op wiskundige artikelen en begrijp er vaak geen hout van - ze zijn niet geschreven voor de geïnteresseerde leek. Moeten we die maar weggooien als er beperkt bezoek is? Wat kunnen we nog meer bedenken op weg te gooien. Het lijkt me een heilloos pad. PAvdK (overleg) 10 okt 2020 13:16 (CEST)
  Voor alle volledigheid: ik heb het hier uitsluitend over lijsten die zelf geen inhoud bevatten maar alleen beogen de lezer de weg te wijzen. Ik doelde uitdrukkelijk niet op inhoudelijke artikelen.  Erik Wannee (overleg) 10 okt 2020 14:44 (CEST)
  Kijkcijfers vind ik ook geen graadmeter, maar wel of deze lijsten bijgehouden worden. Suriname van A tot Z is een mooi voorbeeld want die houd ik niet bij ondanks de vele artikelen die ik schrijf over Suriname. Als we deze lijsten zouden willen behouden, dan zouden ze eigenlijk geautomatiseerd geüpdatet moeten worden. Dat is nog wel lastig merk ik met PetScan. De Categorie:Nederlands is bijvoorbeeld een subcategorie van Suriname, waardoor de resultaten over Suriname worden vertroebeld met Nederlandse en Vlaamse schrijvers. Misschien Wikidata? Ik heb op zich niets tegen die A-Z-lijsten, als ze maar up-to-date en juist zijn, en daar wringt nu de schoen. Ymnes (overleg) 11 okt 2020 22:32 (CEST)
  @Ymnes: misschien is deze discussie op de overlegpagina interessant voor je, daar hebben we het over een alternatief voor deze handmatige lijsten. Ciell 12 okt 2020 00:10 (CEST)
  We zouden eens moeten stoppen met discussiëren op basis van oneigenlijke argumenten. Natuurlijk zijn lage bezoekersaantallen nog geen reden om een artikel te verwijderen. Maar aan de andere kant is "staat niet in de weg" net zo goed een kul-argument. Als ik een artikel over mijn parkiet schrijf, staat dat ook niemand in de weg, maar het moge duidelijk zijn dat de encyclopedie er niet beter van wordt: het verwijderen van rommel is wel degelijk in het belang van de encyclopedie. De kern van de discussie is volgens mij gelegen in het feit dat veel van deze lijsten onhandelbaar zijn omdat ze een veel te breed onderwerp bestrijken, maar dat andere lijsten best nog bruikbaar kunnen zijn. Als we nu eens proberen te bepalen op grond van wat voor criteria zo'n lijst al dan niet verwijderd kan worden, is deze hele stemming misschien toch niet helemaal voor niks geweest.   IJzeren Jan 12 okt 2020 00:36 (CEST)
  Dat is volgens mij ook wat ik bij mijn stem hierboven (9 okt 2020 11:09), hoewel ik heb heb over 'afspraken' en jij over 'criteria'. Ciell 12 okt 2020 13:26 (CEST)
  Afspraken, criteria... als we zo'n beetje inzichtelijk kunnen maken onder wat voor condities een lijst al dan niet mag (blijven) bestaan, maakt het mij weinig uit wat voor naam het beestje krijgt. Wat dat betreft is deze stemming een gemiste kans. In plaats van een paar werkbare opties aan te bieden, kunnen we alleen maar vóór, tegen of neutraal zijn. Terwijl diegenen die het per geval willen bekijken onder al die drie opties te vinden zijn. Zoals zo vaak bij slecht opgezette stemmingen het geval is, zal de conclusie luiden dat er niet echt een conclusie kan worden getrokken. Een typisch geval van jammer.   IJzeren Jan 13 okt 2020 00:22 (CEST)
  (terugsprong) het is erg lastig constructief overleg te voeren wanneer iemand een stemming afdwingt ondanks verzoeken om toch eerst dat overleg te voeren. Een inspringing bij een stem is niet echt ingericht om genuanceerd tot criteria te komen. Volgens mij is het goed om vooral eerst eens na te denken over wat we willen bereiken met deze lijsten, en vervolgens wat daar dan het beste format voor is. Mijn indruk is dat er meerdere doelstellingen door elkaar lopen, die om verschillende oplossingen vragen. Effeietsanders 13 okt 2020 01:44 (CEST)
 22. Japiot (overleg) 12 okt 2020 14:11 (CEST). Via de normale weg TBP en dan niet meer dan een per dag.
 23. TomdeGroen (overleg) 12 okt 2020 20:02 (CEST)
 24.  Klaas `Z4␟` V:  12 okt 2020 23:46 (CEST)
 25. oSeveno (overleg) 14 okt 2020 12:35 (CEST) Een sterk argument tegen verwijderen is dat je kan bedenken of er manieren zijn waardoor de A/Z lijsten beter benut kunnen worden. In plaats van deze stemming had er ook tijd besteed kunnen worden aan een artikel te verbeteren, bijvoorbeeld door extra hulp te geven bij Wikipedia:Review. 'Grote schoonmaak' gaat vaak ten koste van zaken als sensitiviteit voor het werk van anderen. Dus voorzichtig mee zijn.
  Ik weet niet of dat zo'n sterk argument is. Een argument tegen het weggooien van een oude typemachine is dat je kunt bedenken of er manieren zijn waarop die typemachine beter benut kan worden. Tja, misschien als deurstopper?  Erik Wannee (overleg) 14 okt 2020 12:46 (CEST)
  Appels met peren vergelijken. Reageer dan liever niet op mijn stemverklaring. Jammer hoor. oSeveno (overleg) 18 okt 2020 18:33 (CEST)
 26. Quistnix (overleg) 16 okt 2020 18:17 (CEST) (mijn argumentatie geef ik niet, want daar wordt toch tegen geschopt, getuige discussies hierboven)
  Nog vijf dagen slechts en we hebben nu reeds een ruime meerderheid van twee derden tegen de deletionisten die niet eens aan hun vereiste aantal van twintig voorstemmen geraken. Norbert zeescouts (overleg) 16 okt 2020 19:12 (CEST)
  Het lijkt er inderdaad op dat de tijd er nog niet rijp voor is.  Erik Wannee (overleg) 16 okt 2020 21:39 (CEST)
 27. Bean 19 (overleg) 17 okt 2020 17:37 (CEST)Lijsten zijn handig als nog niet alle onderwerpen uit een bepaalde categorie, zoals straten en pleinen in een bepaalde stad, een eigen onderwerp hebben terwijl die wat mij betreft wel relevant voor de encyclopedie zijn.
  @Bean 19: Voor alle duidelijkheid: daarmee pleit je er dus voor om ook rode links toe te laten tot die A-Z-lijsten. Dat is strijdig met wat er staat in Sjabloon:Inhoud abc lijst: daar staat zelfs vet gedrukt: '... op Wikipedia aanwezige artikelen', alsmede 'Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.'.  Erik Wannee (overleg) 17 okt 2020 18:39 (CEST)
 28. RONN (overleg) 18 okt 2020 14:12 (CEST)
 29. Ecritures (overleg) 19 okt 2020 23:53 (CEST)
 30. Matroos Vos (overleg) 21 okt 2020 10:57 (CEST) — De vraag die mij hier feitelijk gesteld wordt is: zijt gij, Matroos Vos, voor het ongezien wegkieperen van zo'n tweehonderd lijsten, louter op grond van het feit ze 'van A tot Z' in hun naam hebben? Nou nee, natuurlijk niet. 't Is weer het overbekende binaire denken, een alles of niets-benadering, zoals Wutsje het ook al noemde. Ik mis hier helaas maar al te vaak de nuance en oplossingen op maat. En ik mis ik in verwijderdiscussies als deze maar al te vaak de notie van een geïnformeerde, mondige lezer die, op grond van hem vooraf aangereikte 'leeswaarschuwingen', zelf de afweging wel kan maken of hij een artikel wel of niet wil lezen. Dit specifieke probleem is bijvoorbeeld heel simpel op te lossen door in het sjabloon boven al deze lijsten te vermelden dat ze mogelijk verouderd en/of onvolledig zijn, inclusief een eventuele verwijzing naar ons categorieënsysteem. Dan kan ik, als lezer, aan de hand van die waarschuwing vervolgens zelf een weloverwogen beslissing maken of ik zo'n 'van A tot Z'-lijst ga raadplegen of niet.
  Dank voor deze opbouwende kritiek. Je hebt een punt. Ik ben zeker voornemens om dergelijke lijsten individueel, en apart beargumenteerd, te gaan nomineren voor verwijdering, maar het lijkt me verstandig om daarmee te wachten totdat deze stemming is afgelopen.  Erik Wannee (overleg) 21 okt 2020 11:08 (CEST)
  Deze stemming zal (na afloop) nomineren niet verhinderen, maar gezien het (voorlopige) resultaat is het mi de vraag of dat handig is. (Zonder de voorgestelde aparte beargumentering zou ik het onacceptabel noemen.) — Zanaq (?) 21 okt 2020 12:11 (CEST)
  Ik lees hier vele pleidooien voor individuele beoordeling van dergelijke lijsten in plaats van deze massanominatie. Ik vind dat dat dan ook gehonoreerd moet worden.  Erik Wannee (overleg) 21 okt 2020 12:56 (CEST)
  Dat klopt, maar een minstens zo belangrijk onderdeel van mijn betoog was het voorstel om dit soort lijsten niet weg te gooien (noch in één keer, noch via geleidelijke verwijdernominaties), maar om er een lezerswaarschuwing boven te zetten. Ik geef toe dat het handiger was geweest als ik daar twee weken geleden mee was gekomen, en of er enige steun is voor dat idee zou ik nu dus niet weten. Maar het lijkt me wel een interessante mogelijkheid om te onderzoeken. Sowieso vind ik dat er hier op Wikipedia maar al te vaak slechts een keuze is tussen óf behouden óf verwijderen. Wikipedia is geen Encyclopædia Britannica die, ondanks alle onvermijdelijke tekortkomingen, staat als een huis, maar eerder een Sagrada Família, waar goedwillende amateurs een zo bruikbaar mogelijke kennisverzameling van proberen te maken. Daarbij zou je wat mij betreft veel meer de rafelrandjes moeten laten zien, bijvoorbeeld door zo'n expliciete lezerswaarschuwing boven een artikel. Een serieuze, kritische lezer heeft uiteindelijk meer aan een onvolkomen artikel dat duidelijk van zichzelf zegt een of meerdere tekortkomingen te hebben, maar wellicht toch een aardig opstapje naar meer kennis kan bieden, dan aan – het ene uiterste – een onvolkomen artikel dat gewoon zonder enige waarschuwing blijft staan, of – het andere uiterste – een artikel dat verwijderd is en die kritische, geïnteresseerde lezer dus geen enkel aanknopingspunt meer biedt. — Matroos Vos (overleg) 21 okt 2020 21:07 (CEST)
  Andries Van den Abeele (overleg) 22 okt 2020 11:02 (CEST) (buiten stemperiode geplaatst)

Stemperiode afgelopen.

NeutraalBewerken

 1. Edoderoo (overleg) 7 okt 2020 20:55 (CEST) ik zal ze niet missen, maar ze zitten me ook niet in de weg. Maar zelf geloof ik toch meer in portalen, deze lijsten zijn een erfenis uit de tijd dat ik er zelfs nog niet bij was.
 2. Conform Edo. The Banner Overleg 7 okt 2020 21:32 (CEST)
 3. MatthijsWiki (overleg) 8 okt 2020 09:58 (CEST) Zomaar alles verwijderen vind ik te ver gaan. Ja, degene die slecht omkaderd zijn, verre van volledig zijn en dus van weinig waarde hebben voor de lezer kunnen wat mij betreft weg. Maar mogelijk zijn er ook lijsten die wel een duidelijk kader hebben en die wel goed zijn bijgehouden. Die hoeven van mij niet weg.
 4. Melvinvk (overleg) 8 okt 2020 13:13 (CEST)
 5. Waarom is er niet gekozen voor een middenweg? Er zijn veel van dat soort lijsten die nauwelijks een doel dienen, maar ook veel die wel een doel dienen. Daarnaast schijnen categorieën op mobiel niet zo lekker te werken, en werken ze verder toch best wel anders dan een lijst. — Zanaq (?) 8 okt 2020 18:08 (CEST)
 6. Arch (Overleg) 8 okt 2020 21:32 (CEST) Per Zanaq. Het zal wmb per geval bekeken moeten worden.
 7. JoostB (overleg) 10 okt 2020 14:34 (CEST) - In principe behouden, maar voordragen voor verwijdering als ze niet bijgehouden of geactualiseerd worden.
 8. FakirNLoverleg 12 okt 2020 12:22 (CEST), per Edo en Zanaq
 9. Encycloon (overleg) 14 okt 2020 10:34 (CEST)
  RoestVrijStaal (overleg) 20 okt 2020 18:55 (CEST) Je kan het ook omdraaien: "Waarom zijn er A tot Z-lijsten?" Mijns inziens omdat die makkelijker te vinden zijn via de zoekfunctie (geen prefix "Categorie:" of enigzins voorkennis van het bestaan van categorieën nodig) en een minder technisch layout hebben. Ik raad aan om eerst categorieën en "Panelen" d.m.v. Navigatie-sjablonen toegankelijker te maken op de "mobiele weergave" van Wikipedia, voordat de A tot Z lijsten verwijderd worden. (gebruiker nog niet stemgerechtigd)
 10. ABPMAB 21 okt 2020 18:42 (CEST) per Edo en Arch.
  Themanwithnowifi (overleg) 22 okt 2020 10:19 (CEST) Ben geen voorstander van verwijderen om te verwijderen en per Edo. (buiten stemperiode geplaatst)

Stemperiode afgelopen.


ConclusieBewerken

De meerderheid (66,67%) vindt dat het niet gewenst is om alle A tot Z-lijsten per direct te verwijderen. Er zijn wel enkele tegenstemmers die hebben laten blijken dat individueel verwijderen via de Te Beoordelen-pagina wel een optie kan zijn. Concreet blijft het zoals het is en zal er niets veranderen. Er werd geen rekening gehouden met de neutrale stemmers in het berekende percentage. JP001 (Overleg)   25 okt 2020 14:14 (CET)