Wikipedia:Stemlokaal


Welkom in het Stemlokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Stemlokaal worden de stemmingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden. Een stemming is formeel, dus bindend. De afgesloten stemmingen staan in het Stemlokaal/Archief. Alle subpagina's van het Stemlokaal kunnen op de Voorvoegselindex bekeken worden.
1. Voor de coördinator
 • Een stemming moet verlopen volgens de Stemprocedure.
 • Maak een subpagina van het Stemlokaal aan, bijv.: Wikipedia:Stemlokaal/Stemming. Er is een sjabloon.
 • Zet de subpagina in het Stemlokaal boven de oudere stemmingen. Vb {{/Stemming}}.
 • Wanneer de stemming start, maak je deze bekend zoals beschreven op Mededelingen#Stemming.
 • (Eventueel kan zo'n subpagina automatisch opgezet worden door hieronder de nieuwe zelfgekozen titel in te vullen en op de knop te drukken).

2. Voor de gebruikers
 • Onderzoek of je stemgerechtigd bent op Stemprocedure.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de stemming niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.
 • Motivaties en discussies horen op de overlegpagina van de stemming.
 • Commentaar op de stempagina zal verwijderd worden.
Stemming
Onderwerp De kop "Trivia" in artikelen vervangen door "Varia"
Voorstel In alle artikelen de kop "trivia" vervangen door "varia"
Begindatum maandag 25 maart 23:00 uur CET (23:00 uur in Nederland en België)
Einddatum woensdag 10 april 23:00 uur CEST (23:00 uur in Nederland en België)
Stemopties huidige situatie behouden / alternatief
Krachtens de stemprocedure hebben alleen ingelogde gebruikers met voldoende bewerkingen stemrecht.
Minimaal nodige voorstemmen 20
Stemcoördinator Ellywa (overleg)
Opmerkingen Korte stemtoelichtingen (max. 25 200 woorden) achter de stem zijn toegestaan. Reacties op elkaars stem kunnen op de overlegpagina gegeven worden. Lange stemverklaringen en reacties op uitgebrachte stemmen zullen worden verplaatst naar de overlegpagina.
(Het maximaal aantal woorden voor een stemverklaring is verhoogd van 25 naar 200 op 26 mrt 2024 18:16 (CET) nav suggesties op de overlegpagina)
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Inleiding bewerken

Vaak staat er in artikelen een kopje "Trivia" met daaronder enige losse feiten die niet in de hoofdtekst van het artikel opgenomen zijn. De term "trivia" stuit bij een aantal collega's op bezwaren. Uit een eerder gehouden peiling is gebleken dat de term "varia" als het beste alternatief wordt gezien voor de aanduiding "trivia." Bij die peiling is behoud van de huidige situatie bewust niet meegenomen en is ook niet gepeild of vervanging van alle kopjes door de gemeenschap gewenst wordt. Dit komt aan de orde in deze stemming, zodat de gemeenschap een besluit kan nemen over vervanging van het kopje "trivia" door "varia" in alle artikelen in de hoofdnaamruimte.

Toelichting op de betekenis van trivia resp. varia bewerken

Het woord "trivia" betekent in het Nederlands "onbeduidende zaken, nutteloze feiten of alledaagse dingen." De term "varia" betekent volgens de Dikke van Dale "mengelwerk, allerlei, verscheidenheden (vooral als rubriek in een krant, tijdschrift)". De term varia is neutraler en voorkomt het beeld dat er onder een kopje in een artikel nutteloze feiten zijn opgenomen.

De bezwaren tegen de term "trivia" zijn al diverse malen besproken, zie Wikipedia:Taalcafé/Archief/202402#Trivia en deze zoekresultaten.

De beste oplossing zou volgens sommigen zijn de losse feiten in de hoofdtekst op te nemen. Het kopje ==Trivia== komt echter in meer dan 19.000 artikelen voor, zie rechts boven in deze zoekresultaten. Het verwerken van alle losse feiten in deze artikelen naar de hoofdtekst is veel werk; iets voor de lange termijn. Deze stemming is bedoeld voor de korte termijn. Er zijn echter ook gebruikers die geen bezwaar zien in een lijst met losse feiten, of die het zelfs leuk vinden om te lezen.

Volgende stappen bewerken

Als het voorstel wordt aangenomen, zal een botverzoek worden ingediend om het kopje "Trivia" in alle artikelen in de hoofdnaamruimte te vervangen door "Varia". Tevens zal een aantal hulppagina's en/of pagina's in de Wikipedia naamruimte handmatig aangepast worden om de term "Varia" als voorkeur voor een lijst met feiten te adviseren. De aanduiding "Trivia" wordt als advies dan van die pagina's verwijderd.

N.B. Het gebruik van de term "Varia" wordt - mocht het voorstel worden aangenomen - niet verplicht gesteld. Maar het vervangen van "Trivia" door "Varia" zal na deze stemming niet gezien worden als een "BTNI" bewerking, maar als een verbetering. Schrijvers van artikelen kunnen echter ook een ander kopje gebruiken dan "Varia". Uit de eerdere peiling en de overlegpagina daarbij blijkt dat er ook vele alternatieven voor zo een kopje in aanmerking komen.

Stemming bewerken

Huidige situatie handhaven bewerken

 1. Apdency (overleg) 25 mrt 2024 23:02 (CET) Tegen het massaal vervangen van een term omdat slechts sommige mensen zich er per definitie aan storen en er dus geen noodzaak is, laat staan een generieke. Het heeft veel met smaak te maken en de term trivia dekt de informatie die eronder staat nu eens wel, dan weer niet. Per geval bekijken wat past is encyclopedisch werk, de sloopmachine aanzetten en vervolgens zelf weglopen is dat niet. Verder blijf ik erbij dat deze ronde de eerste had moeten zijn in plaats van de tweede (zie de schildermetafoor daar en de diverse commentaren van anderen).[reageer]
 2.  LeeGer  25 mrt 2024 23:03 (CET) Dit is symptoombestrijding die niets gaat oplossen. Mensen die irrelevante Trivia willen toevoegen doen dat toch wel. Ook als dat kopje "Varia" heet. Die gaan niet bedenken: "Wacht, dit zijn Trivia, geen varia. Dit moet ik hier niet toevoegen." Lood om oud ijzer. Als dit een probleem is dan moet je dat anders oplossen.[reageer]
 3. hiro the club is open 25 mrt 2024 23:37 (CET) Dit is een puur taalkundige kwestie die geen probleem gaat oplossen. Degenen die feitjes in opsommingen plaatsen, gaan echt niet geremd worden door een ander kopje. Een woord vervangen door een ander woord is niets anders dan het stof onder de mat vegen. Er zijn meer wikiprojecten met een scope van (tien)duizenden artikelen; daar kan het oplossen van het echte probleem van opsommingen van feitjes heus wel bij. En ook al zal dat proces traag verlopen; we creëren er een veel grotere waarde mee voor onze lezers. Verder mis ik in de vele discussies de vraag in hoeverre een woord vervangen gevolgen heeft voor scrapers die specifiek zoeken op een woord. (Stemverklaring uitgebreid 27 mrt 2024 08:57 (CET))[1][reageer]
 4. Natuur12 (overleg) 25 mrt 2024 23:39 (CET) Gezien de bovenstaande opmerking is de impact van dit voorstel nog niet voldoende in kaart gebracht. Daarom liever bij het oude houden.[reageer]
 5. Agora (overleg) 26 mrt 2024 00:56 (CET) Verkeerd opgezette peiling; eerst had moeten worden gepeild of er een probleem was waarbij iets moest veranderen en dan pas een alternatief kiezen en niet andersom. Nu biased. Zie ook overlegpagina. Daarom vooralsnog 'Bij Twijfel Niet Inhalen'[reageer]
 6. Inertia6084 - Overleg 26 mrt 2024 02:09 (CET) Deels per Agora. Gewoon de oude term aanhouden.[reageer]
 7. Woordenbrij2 (overleg) 26 mrt 2024 08:14 (CET)[reageer]
 8. Mbch331 (overleg) 26 mrt 2024 11:28 (CET) Dit is momenteel meer een fietsenschuurprobleem dan een echt probleem. Sommige mensen vinden het woord trivia maar niets, terwijl het echte probleem niet het woord trivia is, maar dat de inhoud soms erg triviaal is en niet echt relevant voor een encyclopedie. En dat probleem los je niet op door het kopje te veranderen.[2][reageer]
 9. Bas dehaan (overleg) 26 mrt 2024 11:38 (CET) - Per Apdency, Hiro en Mbch311. Daarnaast zien we hoe succesvol deze verandering was. Kortom, het labeltje aanpassen lost niets op voor de inhoud.[reageer]
 10. GewoonZomaar (overleg) 26 mrt 2024 18:23 (CET) Liever alle "trivia" weghalen nadat nuttige informatie op een goede manier in het artikel is verwerkt.[reageer]
 11. AnarchistiCookie  Overleg 26 mrt 2024 21:22 (CET) Een dergelijk grootschalige onderneming moet wel daadwerkelijk iets toevoegen aan de encyclopedie. Dat het technisch "correcter" is weegt m.i. niet op tegen het gedoe dat erbij komt kijken, vooral nu er stemmen opgaan om iets aan de inhoud te doen - waar ik het grondig mee eens ben. Zowel "trivia" als "varia" hebben beiden geen bestaansrecht in de encyclopedie, dus ik zie geen meerwaarde. Al geef je een aap een gouden ring...[reageer]
 12. GeeJee (overleg) 27 mrt 2024 16:36 (CET) Een kopje als 'Overige informatie' was wellicht een verbetering, maar varia of trivia is om het even. Ben er niet voor om 'varia' standaard te gaan maken. Wat mij betreft vermijden we het zoveel mogelijk. GeeJee (overleg) 27 mrt 2024 16:36 (CET)[reageer]
 13. A.D.Ha-Tsekidé (overleg) 28 mrt 2024 17:44 (CET) oplossing zoekt probleem, of what's in a name. Dit komt op zoveel pagina's voor, laat het maar zijn. En wie gaat al die artikelen dan aflopen? A.D.Ha-Tsekidé (overleg) 28 mrt 2024 17:44 (CET) [3][reageer]
 14. Akadunzio (overleg) 28 mrt 2024 18:32 (CET)[reageer]
 15. XXBlackburnXx (overleg) 28 mrt 2024 21:27 (CET)[reageer]
 16. Yannick1 (overleg) 29 mrt 2024 09:38 (CET)[reageer]
 17. Emmarade (overleg) 29 mrt 2024 11:11 (CET) Trivia is zeer toepasselijk, want triviaal zijn de uitspraken die onbeduidend zijn voor een theorie of structuur, maar wel een feit constateren. Het trivium omvat de grammatica, retorica en dialectiek, de basisvaardigheden waarmee je een theorie of (een stukje van) een wikipagina kunt opbouwen. Past iets nog niet in die structuur, dan kan je het feit onder trivia algemeen toegankelijk maken ofwel trivialiseren. Door de losse feiten op te sommen, kunnen we op het retorische idee voor een nieuwe paragraaf komen. Voorgaande schuine woorden komen uit Van Dale. [4][reageer]
 18. ♠ Troefkaart (overleg) 29 mrt 2024 16:26 (CET) Dit hele gedoe voor een eventuele verbetering van 0,01% is te triviaal om veel tijd aan te verspillen[reageer]
 19.   Drummingman (overleg) 29 mrt 2024 17:45 (CET)[reageer]
 20. Sindala (overleg) 29 mrt 2024 17:47 (CET)[reageer]
 21. Wikiwerner (overleg) 29 mrt 2024 19:43 (CET) Het kopje 'Varia' zal net zo goed mensen tegen de borst stuiten. Op mij komt het over alsof je ineens iets heel anders gaat lezen, dat niks te maken heeft met het onderwerp van het artikel.[reageer]
 22. JoostB (overleg) 29 mrt 2024 22:05 (CET) - Per Emmarade[reageer]
 23. Themanwithnowifi (overleg) 30 mrt 2024 17:52 (CET) - Per Emmarade, mooi verwoord.[5][reageer]
 24. Gasthuis(overleg) 30 mrt 2024 20:06 (CET) - Zoals IJzeren Jan onder Neutraal terecht opmerkt, dit lost het probleem niet op. Dan beter de huidige situatie handhaven en zoeken naar iets dat het wel oplost.[reageer]
 25. MLTRock (overleg) 30 mrt 2024 22:59 (CET) - Inhoudelijk vind ik Varia in veel situaties beter passen dan Trivia, maar dat moet situatie per situatie bekeken worden en niet via een botrun[reageer]
 26. Renevs (overleg) 31 mrt 2024 12:23 (CEST)[reageer]
 27. De Wikischim (overleg) 31 mrt 2024 15:09 (CEST) De commentaren hierboven leggen al goeddeels uit hoe ik hierover denk. Ik heb eigenlijk ook een voorkeur voor de standaardkop "Varia", maar dat er op veel plekken nu "Trivia" staat vind ik nou ook weer niet zo enorm storend dat het per se overal weg zou moeten. Ofwel: idd. gewoon een net wat te triviale kwestie.[reageer]
 28. — Zanaq (?) 31 mrt 2024 21:24 (CEST) Schrijvers van artikelen kunnen echter ook een ander kopje gebruiken dan "Varia", doch er zal een botverzoek worden ingediend om het kopje "Trivia" te vervangen...[reageer]
 29. Hoopje (overleg) 1 apr 2024 17:57 (CEST)[reageer]
 30. Ik zie geen noodzaak een massale vervanging te organiseren... Den Hieperboree (overleg) 4 apr 2024 00:29 (CEST)[reageer]
 31. Mikalagrand (overleg) 4 apr 2024 20:42 (CEST) Liever verbieden, maar die optie staat er niet tussen. Mijns inziens is trivia gewoon in strijd met WP:NIET/LZ.[reageer]
 32. Jeroen N (overleg) 5 apr 2024 00:36 (CEST) Voorstel sanctioneert trivia.[reageer]
 33. Ciell need me? ping me! 10 apr 2024 10:56 (CEST) Het ene woord door het andere vervangen verandert de situatie niet. Dan liever de trivia afvangen onder het kopje dat precies daarvoor bedoeld is, en mensen misschien ook aanzet om alle toevoegingen die zij zelf niet als 'triviaal' zien in de artikeltekst te verwerken.[reageer]
 34. Saschaporsche (overleg) 10 apr 2024 13:23 (CEST)[reageer]
 35. Frank Geerlings (overleg) 10 apr 2024 14:27 (CEST): Ik vind het eigenlijk te triviaal voor een botrun.[reageer]
 36. Rots61 Overleg 10 apr 2024 14:47 (CEST)[reageer]
 37. Milliped (overleg) 10 apr 2024 15:04 (CEST)[reageer]
 38. Geerestein3 (overleg) 10 apr 2024 20:27 (CEST)[reageer]
 39. Gebruiker:Wouterhagens 10 apr 2024 21:36 (CEST)[reageer]
 40. Perudotes (overleg) 10 apr 2024 22:01 (CEST) Dit voorstel veronderstelt dat ik een Cola of Pepsi wil. Wat als ik helemaal geen dorst heb?[reageer]
 41. Brimz (overleg) 10 apr 2024 22:42 (CEST)[reageer]
 42. Flügel-Flitzer (overleg) 11 apr 2024 07:19 (CEST) Stemming is beëindigd op 10 april. Thieu1972 (overleg) 11 apr 2024 08:04 (CEST)[reageer]

De stemming is beëindigd — stemmen is dus niet meer mogelijk

Kopjes "Trivia" in alle artikelen vervangen door het kopje "Varia" bewerken

 1. Elly(Overleg) 25 mrt 2024 23:33 (CET) Het kopje "trivia" in artikelen boven een lijst met feiten suggereert dat het artikel "onbeduidende zaken etc" bevat, hetgeen mag ik hopen niet het geval is. Bestaande kopjes "trivia" kunnen bovendien mensen als het ware oproepen om meer trivialiteiten toe te voegen. Het kopje "varia" heeft deze nadelen niet.[reageer]
 2. WIKIKLAAS overleg 26 mrt 2024 00:54 (CET) Het gaat aan de inhoud eronder voorlopig niets veranderen, maar de betekenis van 'varia' is een andere dan 'trivia': iets wat triviaal is hoort niet in een encyclopedie, voor losse feitjes moet volgens diverse medewerkers een mogelijkheid bestaan: dan bij voorkeur onder een zinnige kop.[reageer]
 3. Matroos Vos (overleg) 26 mrt 2024 03:04 (CET) — Precies wat Elly en Wikiklaas zeggen. 't Is pijnlijk om te zien hoe een aantal 'Trivia'-stemmers hierboven de gezaghebbende bronnen volkomen negeren en hun geheel eigen werkelijkheid creëren. De nieuwste editie van de Dikke Van Dale geeft maar één betekenis aan trivia, en die is: "onbeduidende zaken". Varia heeft volgens diezelfde mijnheer Van Dale een volstrekt andere, geheel neutrale betekenis, te weten "mengelwerk, allerlei, verscheidenheden (vooral als rubriek in een krant, tijdschrift)". Doen alsof dat enorme betekenisverschil "lood om oud ijzer" is, is net zo curieus als stug volhouden dat water en vuur hetzelfde zijn.[reageer]
  Een kopje dat dus feitelijk "onbeduidende zaken" betekent, is een open uitnodiging om nog meer onbeduidende zaken aan de encyclopedie toe te voegen. Wie dat ontkent, ontkent de kracht van taal. En dat kopje is ook nog eens buitengewoon ongepast boven een los feit als: "X kreeg in maart 2007 een miskraam." Dan is er maar één oplossing, te weten de vervanging door een echt neutraal kopje, en dat is 'Varia'. Met dat kopje zit je altijd goed, wat er ook onder staat.
 4. Thieu1972 (overleg) 26 mrt 2024 07:20 (CET)[reageer]
 5. Chescargot ツ (overleg) 26 mrt 2024 08:29 (CET)[reageer]
 6. DovaModaal (overleg) 26 mrt 2024 08:52 (CET)[reageer]
 7. Hobbema (overleg) 26 mrt 2024 08:54 (CET)[reageer]
 8. Karmakolle (overleg) 26 mrt 2024 09:06 (CET)[reageer]
 9. Sneeuwvlakte (overleg) 26 mrt 2024 11:20 (CET)[reageer]
 10. Laurier (xij/die) (overleg) 26 mrt 2024 11:40 (CET) (Korte toelichting: Het kopje 'Trivia' is een magneet voor triviale feitjes (= onbeduidende feitjes). Als feitjes relevant zijn (en natuurlijk ook nog goed bebrond) dan hoeven ze niet onder het kopje 'Trivia', en als ze niet relevant zijn hoeven ze niet op de pagina. De pagina's demagnetiseren lijkt mij nuttig. Laurier (xij/die) (overleg) 10 apr 2024 12:04 (CEST))[reageer]
 11. Johanraymond (overleg) 26 mrt 2024 20:45 (CET)[reageer]
 12. Gouwenaar (overleg) 26 mrt 2024 20:54 (CET)[reageer]
 13. StuivertjeWisselen (overleg) 26 mrt 2024 21:34 (CET) – Het is in mijn ogen vrij simpel. Trivia zijn per definitie onbeduidende zaken (hoe graag sommigen dat feit lijken te willen negeren) en die horen niet in een encyclopedisch artikel thuis. Er zijn echter wel relevante zaken over een onderwerp te benoemen die niet altijd lekker in de lopende tekst passen. Dan is Varia als generiek kopje een uitstekende oplossing.[reageer]
 14. Verdel (overleg) 26 mrt 2024 21:54 (CET)[reageer]
 15. Taketa (overleg) 26 mrt 2024 23:50 (CET) Ik lees nergens een argument waarom trivia beter is dan varia. Dat het moeite kost en problemen kan veroorzaken is wmb geen reden om iets niet te verbeteren. Als het 1 artikel betrof zou niemand bezwaar maken, nu het er veel zijn is er bezwaar. Alles wat 1 artikel verbetert, kun je wmb op veel artikels ook gewoon doen.[reageer]
 16. Jvhertum (overleg) 27 mrt 2024 14:35 (CET)[reageer]
 17.  →bertux 27 mrt 2024 18:34 (CET) Verplichting hoeft voor mij niet, een verbetering is het wel; het voorkomt in elk geval dat overlijdens van naasten onder trivia komen 🙄[reageer]
 18. Ymnes (overleg) 27 mrt 2024 19:23 (CET) Voelt respectvoller in biografieën.[reageer]
 19. Philemonbaucis (overleg) 27 mrt 2024 21:18 (CET)[reageer]
 20. Bob.v.R (overleg) 28 mrt 2024 18:47 (CET) Mijn voorkeur heeft "Overige wetenswaardigheden", maar als de keuze gaat tussen deze twee dan kies ik "Varia" omdat er dan hopelijk minder onderling 'gedoe' is dan bij "Trivia".[reageer]
 21. Caudex Rax ツ (overleg) 29 mrt 2024 10:57 (CET)[reageer]
 22. JanB46 (overleg) 29 mrt 2024 18:18 (CET)[reageer]
 23. Hans Erren (overleg) 29 mrt 2024 23:51 (CET) idd beter[reageer]
 24. Maarten1963 (overleg) 30 mrt 2024 13:08 (CET) Beter, veel van wat nu onder kopjes Trivia staat is totaal niet triviaal.[reageer]
 25. HT (overleg) 31 mrt 2024 11:21 (CEST) Uitstekend idee dit alternatief. Veel van de toevoegingen zijn helemaal niet triviaal, dus onzinnig om die term te gebruiken. "Varia" is neutraler. Hieronder wordt voorgesteld om een projectgroep op te richten die alle informatie onder het huidige kopje "Trivia" elders in de tekst moet verwerken. Dat zou dan een beter alternatief zijn dan het kopje te veranderen. Maar dan ben je over vijftig jaar nog steeds bezig met aanpassen. En er komen dagelijks ook weer toevoegingen onder dat kopje van derden bij. Onwerkbaar dus.[reageer]
 26. Ziqo (overleg) 31 mrt 2024 16:58 (CEST)[reageer]
 27. RonnieV (overleg) 31 mrt 2024 17:42 (CEST) - Door onder meer Matroos Vos overtuigd dat 'varia' beter is dan 'trivia' om wenselijke inhoud onder te plaatsen. Tegelijk ben ik er natuurlijk niet op tegen om te kijken of de kopjes varia verwerkt kunnen worden in de artikelen, en er wellicht iets geschrapt kan worden. Ellywa, bedankt voor het opzetten van deze peiling en stemming, in de juiste volgorde: eerst een alternatief bepalen, dan één alternatief tegenover de huidige situatie zetten.[reageer]
 28. LeonardH (overleg) 1 apr 2024 00:34 (CEST)[reageer]
 29. ~Ycleymans~ (overleg) 1 apr 2024 10:53 (CEST)[reageer]
 30. Zwolsche (overleg) 1 apr 2024 13:06 (CEST) Per Bob.v.R.[reageer]
 31. Japiot (overleg) 1 apr 2024 13:25 (CEST)[reageer]
 32. Encycloon (overleg) 3 apr 2024 12:59 (CEST)[reageer]
 33. Wikilekkerkerk (overleg) 5 apr 2024 00:30 (CEST)[reageer]
 34. Iiwikii (overleg) 7 apr 2024 10:47 (CEST)[reageer]
 35. Fransvannes (overleg) 8 apr 2024 13:11 (CEST) (al is het nóg beter als de faits divers elders in het betreffende artikel worden ondergebracht, of verdwijnen wegens het vermelden niet waard).[reageer]
 36. Nico (overleg) 9 apr 2024 08:29 (CEST)[reageer]
 37. Nietanoniem (overleg) 9 apr 2024 10:41 (CEST) Als je moet kiezen tussen Trivia/Varia, dan heeft Varia mijn voorkeur. Het is namelijk niet triviaal wat wordt vermeld. Liever zie ik overigens de term 'Wetenswaardigheid'. En nog liever dat het wordt opgenomen in de rest van het artikel, maar soms is het ondanks de wetenswaardigheid het dan weer net te weinig om in het artikel te vermelden. Ik vind overigens vaak de leukste links onder dit kopje, dus helemaal verwijderen zou ik erg jammer vinden.[reageer]
 38. Koning van Katoren (overleg) 9 apr 2024 14:28 (CEST) Per Nietanoniem, hierboven, met alles eens. Overigens, ik ben een stuk of tien kopjes 'Trivia' langsgelopen en bleek er acht te kunnen vervangen door een betekenisvol kopje, bijv. 'Andere gebouwen met deze naam' of 'Doorwerking in de latere cultuur'.[reageer]
 39. Smiley.toerist (overleg) 10 apr 2024 11:18 (CEST) In principe mee eens, maar soms kan in specifieke gevallen een betere titel gevonden worden. Daarnaast is er altijd de vraag of de feitjes wel belangrijk/interesant genoeg zijn voor onze Wikipedia. Soms is verwijderen ook een optie of toch opnemen in de hoofdtekst. Het blijft maatwerk. Zonder bron kunnen de feiten sowieso niet opgenomen worden (verificatie).[reageer]
 40. Ziko (overleg) 10 apr 2024 11:20 (CEST)[reageer]
 41. Mark in wiki (overleg) 10 apr 2024 11:26 (CEST)[reageer]
 42. RONN (overleg) 10 apr 2024 12:02 (CEST)[reageer]
 43. Andries Van den Abeele (overleg) 10 apr 2024 18:56 (CEST)[reageer]
 44. CaAl (overleg) 10 apr 2024 21:18 (CEST) Per een aantal bovenstaanden[reageer]
 45.   Husky (overleg) 10 apr 2024 22:53 (CEST) "Trivia" heb ik altijd lelijk gevonden en suggereert inderdaad trivialiteiten. "Wetenswaardigheden" is beter, maar klinkt alsof we populaire artikelen schrijven voor basisschoolkinderen. Daarom lijkt "Varia" me een prima alternatief.[reageer]

De stemming is beëindigd — stemmen is dus niet meer mogelijk

Neutraal bewerken

 1. Dajasj (overleg) 26 mrt 2024 20:52 (CET) Ja tja, liever zie ik de irrelevante informatie verwijderd en de relevante informatie verwerkt in de tekst.[reageer]
 2. Mondo (overleg) 27 mrt 2024 17:52 (CET) – Er valt voor beide kanten wat te zeggen. Taalkundig gezien zou Varia beter zijn, maar het gaat hier vooral om een verdergaand doel, te weten het weren van onbeduidende informatie. Ik ben er niet geheel van overtuigd dat Varia als kopnaam dat probleem gaat oplossen. Misschien met een heel andere naam, maar Varia klinkt nog steeds erg generiek en aantrekkelijk voor feitjesdumpers. Maar omdat het taalkundig beter is, ben ik er (als taalkundige) ook niet geheel op tegen.[reageer]
 3.   IJzeren Jan 30 mrt 2024 13:22 (CET) — Je lost geen enkel probleem op door er een ander labeltje aan te hangen. Relevante feiten horen natuurlijk zoveel mogelijk in de lopende tekst te worden verwerkt. Vermeldenswaardigheden die niet goed in de lopende tekst te plaatsen zijn, zouden bij voorkeur een kopje moeten krijgen dat de lading dekt. Veel artikelen op de Engelse hebben bijvoorbeeld een afzonderlijk kopje "In popular culture", dat veel van de huidige trivia-gevallen overbodig zou maken. Bij een biografie zou je bijvoorbeeld onder een kopje "Gedenktekens" melding kunnen maken van standbeelden, straatnamen e.d. En de werkelijke onbenulligheden moeten natuurlijk gewoon worden verwijderd, maar als ze toch blijven staan, kan er net zo goed "trivia" boven staan. Vanwege het bovenstaande ben ik van mening dat het ongewenst is om nu klakkeloos alle joost-mag-weten-hoeveel kopjes botmatig te gaan vervangen. Zou het niet wenselijker zijn om een Wikiproject:Trivia op te zetten teneinde het probleem op te lossen in plaats van ons er middels een nutteloze naamswijziging af te maken?[reageer]
 4. De Geo (overleg) 9 apr 2024 14:51 (CEST). Het probleem is niet de titel, maar het creëren van een plek voor info die niet relevant genoeg is voor het artikel.[reageer]
 5. Geertivp (overleg) 10 apr 2024 11:35 (CEST) - De titel is niet het probleem; het is de relevantie. Ik vind varia al even storend als triva. Beter andere kopjes gebruiken, of gewoon vermelden in de lopende tekst. Bepaalde op het eerste zicht triviale dingen kunnen wel heel vernoemenswaard zijn (mogelijks zelfs met een bronvermelding!, zie b.v. Herman Van Rompuy#Varia). En indien het werkelijk geen relevantie heeft, gewoon weglaten.[reageer]
 6. OrviIIe (overleg) 10 apr 2024 11:54 (CEST) Ik deel de mening van de andere "neutralen". "Trivia" veranderen in "Varia" is slechts een tijdelijke oplossing, en deze stemming leidt af van het eigenlijke probleem. Door een andere ("betere") benaming te gebruiken wordt een concrete oplossing zoeken voor dit probleem als minder dringend beschouwd, en dat is jammer. Wat mij betreft mag "Trivia" in "Varia" worden veranderd, maar dan moet hierna wel onmiddellijk actie worden getroffen en moeten dus al deze kopjes onder de loep worden genomen.[reageer]
 7. Grasmat|(Vragen?) 10 apr 2024 14:18 (CEST) Wat mij betreft mogen beide termen gebruikt worden.[reageer]

De stemming is beëindigd — stemmen is dus niet meer mogelijk

Conclusie bewerken

 • Er zijn 41 stemmen uitgebracht voor het behouden van de huidige situatie.
 • Er zijn 45 stemmen uitgebracht voor het vervangen van het kopje "trivia" door "varia."
 • Er hebben 7 personen neutraal gestemd. Deze stemmen tellen verder niet mee in de uitslag.
 • Er is een meerderheid van (45/86)*100 = 52.3 % van de stemmers voorstander van vervanging.
 • Conform de stemprocedure is het voorstel hiermee afgewezen, omdat een minimale steun van 55 % nodig is.

Dank aan iedereen voor het meedenken bij het opzetten van de peiling en de stemming en voor de bijdragen op de overlegpagina, die over het algemeen beleefd en vriendelijk bleven. Elly Sta jij al hier? (Overleg) 11 apr 2024 17:29 (CEST)[reageer]

P.S. Er is door diverse deelnemers het voorstel gedaan om de feiten in de artikelen met lijstjes "trivia" te verwerken in de hoofdtekst, voor zover relevant. Er zijn momenteel 19.863 artikelen waarin het kopje trivia voorkomt. De coördinator is hier bijzonder groot voorstander van en hoopt dat deze personen samen spoedig een project gaan opstarten en uitvoeren. Als dat lukt met 10 artikelen per dag gaat dat project naar schatting 5,5 jaar duren. Daarnaast zijn er rond de 200 artikelen met de gruwelijke onjuiste kop "trivium." Wat mij betreft is een botvervanging daarvoor zonder stemming en met spoed noodzakelijk. Elly Sta jij al hier? (Overleg) 11 apr 2024 17:29 (CEST)[reageer]