Wikipedia:Mogelijke relevantie per onderwerp

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Voorstel De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.
Notendop Deze pagina in een notendop: Op Wikipedia mogen alleen relevante onderwerpen een eigen pagina krijgen. De relevantie van een onderwerp is aan te tonen met betrouwbare bronnen (van de hand van derden).
Zie ook de verwante pagina Acceptatie van artikelen.
Zie WP:RPO

Op Wikipedia is relevantie een toets die dient om te besluiten of een onderwerp in aanmerking komt voor een pagina op Wikipedia. Het wordt ook wel "E-waarde" of "wikiwaardigheid" genoemd. Een eerste criterium is of er afdoende betrouwbare bronnen, van de hand van derden, over het onderwerp zijn; als die er niet zijn, mag het onderwerp geen eigen pagina op Wikipedia krijgen. Ook als het onderwerp wordt aangeduid op Wat Wikipedia niet is, mag het niet worden opgenomen.

Relevantie gaat niet over de vraag of een onderwerp in een bestaande pagina mag worden opgenomen, maar enkel over de vraag of het een eigen pagina (hetzij als een artikel, hetzij als een lijst) mag krijgen. Relevantie gaat ook niet over artikelen, maar heeft betrekking op onderwerpen.

Algemene overwegingenBewerken

Het begrip relevantie is subjectief en niet exact te definiëren, maar in grote lijnen is een onderwerp relevant als het om een of andere reden een aantoonbare maatschappelijke, wetenschappelijke, culturele of historische invloed heeft gehad. Hoe groter de invloed, hoe relevanter het onderwerp. Een onderwerp dat een internationale weerklank heeft gevonden, is relevanter dan een onderwerp met een regionaal bereik. Een onderwerp met uitsluitend een plaatselijk belang, of uitsluitend interessant voor een zeer beperkte groep mensen, wordt over het algemeen niet relevant bevonden. Hoe groot die invloed precies moet zijn om een artikel te rechtvaardigen, is een kwestie waarover de meningen sterk uiteenlopen en het uiteindelijke oordeel over relevantie wordt dan ook door een moderator geveld, daarin gesteund door advies uit de gemeenschap. Relevantie kan daarom nooit een reden zijn voor onmiddellijke verwijdering van een artikel. Als twijfel over de relevantie bestaat dient een artikel te worden genomineerd als Niet Encyclopedisch {{ne}}.

Deze pagina beoogt een aantal handreikingen te doen in de discussies over dit onderwerp, door voorbeelden te geven van duidelijke gevallen. Ze beoogt niet een rigide set regels te zijn waar niet van afgeweken kan worden. Integendeel, negeer alle regels als het nodig is en er consensus is gevonden.

LezerBewerken

Wikipedia is een vrije online-encyclopedie. Relevant is dan ook datgene dat een grotere groep van (internet)lezers verwacht te kunnen lezen in een goede encyclopedie. De doelgroep van Wikipedia is de encyclopedisch georiënteerde lezer. Privézaken en triviale aangelegenheden dienen niet te worden opgenomen.

Relevantie is niet tijdgebonden, wat wil zeggen dat iets wat meer dan 50 jaar geleden heel bekend was, nu nog altijd relevant is voor de hedendaagse lezer (historisch relevant). Vertalen we dit naar de huidige tijd, dan moet van het opgenomen lemma de verwachting zijn dat het over 50 jaar nog altijd relevant is voor de dan-malige lezers (personen die nu meedoen aan een talentenjacht op tv zullen over het algemeen over 50 jaar niet meer relevant zijn, behalve misschien de winnaars van zo'n tv-programma).

VerifieerbaarheidBewerken

Door het open karakter van Wikipedia kan er over van alles en nog wat een artikel begonnen worden. Bij het beoordelen van het bestaansrecht van zo'n artikel is een minimale eis dat de inhoud verifieerbaar is in betrouwbare bronnen. Als er geen betrouwbare bronnen bestaan, van de hand van derden, dan mag een artikel sowieso niet, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is. "Van de hand van derden" houdt in dat informatie van de persoon zelf, van de betrokken organisatie, en van personen die behoren bij die organisatie niet meetellen bij het bepalen van relevantie, dus bij een film telt het materiaal van de makers van de film of enige bij de film betrokken persoon niet mee bij de vraag of die film relevant is, en bij een voetballer telt het materiaal van de club waarvoor hij speelt niet mee. In het algemeen zijn meerdere onafhankelijke bronnen nodig om een vraag naar relevantie te beantwoorden.

Over het algemeen zal de relevantie van een onderwerp recht evenredig zijn met de beschikbaarheid van bronnen, maar het is niet bij voorbaat gegeven dat het bestaan van voldoende betrouwbare bronnen ook een afdoende voorwaarde is om een artikel bestaansrecht te geven, dit ter beoordeling van de gemeenschap. Het moge duidelijk zijn dat het niet aanwezig zijn van enige bronvermelding in een artikel niet betekent dat er geen bronnen bestaan (bronvermelding is niet verplicht); en een opgave van bronnen in een artikel hoeft niet te betekenen dat deze bronnen ook daadwerkelijk acceptabel zijn.

Deze (ontwerp)richtlijn heeft geen betrekking op de kwaliteit van de artikelen. Mocht een onderwerp heel relevant zijn, terwijl de inhoud niet deugt, dan wordt dit artikel aan andere interne processen onderworpen.

OpmerkingenBewerken

 • Ook als een artikel volgens de onderstaande criteria niet in Wikipedia past, is het daarmee niet als nuweg te verwijderen. Na toetsing op de beoordelingslijst is het mogelijk dat het artikel toch behouden blijft.
 • Een artikel dat wel voldoet aan onderstaande criteria kan evengoed verwijderd worden (of voor verwijdering worden voorgedragen) indien het op grond van andere richtlijnen/regels (of naar de mening van de gemeenschap) niet op Wikipedia past. Bijvoorbeeld: het onderwerp is relevant, maar de inhoud van het lemma is triviaal of onzin.
 • Een artikel dat niet op Wikipedia past, past misschien wel op een van de zusterprojecten. In dit geval dient het artikel hier wel verwijderd te worden, maar kan het elders weer herplaatst worden.

PersonenBewerken

Algemene uitgangspunten:

 • Een persoon bepaalt nooit zelf of er wel of niet voldoende relevantie is voor vermelding in Wikipedia (zie WP:ZP), en familie, collega's (die bij dezelfde werkgever werken) en vriend(inn)en ook niet.
 • Informatie over een persoon die niet door bronnen wordt ondersteund, grievend of privacyschendend is wordt niet opgenomen (zie WP:BLP).
 • Andy Warhols beroemde 15 minutes of fame leveren geen relevantie op.

Zie behalve de hieronder genoemde groepen personen ook onder de overige onderwerpen, zoals #Muziek, #Radio en televisie, #Scholing en wetenschap, enz.

PoliticiBewerken

Meer relevant:

 • Vertegenwoordigers van de politiek van het land (staatshoofden, regeringsleiders, bekende leden van nationale parlementen) of internationale organisaties zoals VN, Europarlement, Organisatie Afrikaanse Staten, enz. (leider en bekende leden).
 • Kabinetsleden (zowel ministers als staatssecretarissen).
 • Leden in parlement.
 • Voorzitters van (landelijk bekende) politieke partijen.
 • Overige politici die intensief in een langere periode (meer dan 1 maand regelmatig) landelijk en op de televisie in hun eigen land worden besproken.
 • Ambassadeurs bij de Verenigde Naties.
 • Bestuurders voor zover deze in eigen land ook buiten hun (sub)regio bekend zijn:
  • commissarissen van de koningin, gouverneurs van provincies en districten,
  • gedeputeerden van provincies,
  • burgemeesters,
  • overige bestuurders met noemenswaardige activiteiten (bijv. landelijk bekende schepenen of wethouders).

Minder relevant:

 • Bestuursleden van jongerenorganisaties van politieke partijen (die indien opportuun plaatsen in het artikel over de betreffende organisatie).
 • Plaatselijke of provinciale politici die geen dagelijks bestuurder zijn, dus geen raadsleden, deelraadsleden of provinciale statenleden of algemene bestuursleden van een waterschap.
 • Politici die in hun eigen land niet buiten hun eigen (sub)regio bekend zijn.
 • Landelijke bestuursleden van landelijke politieke partijen (behalve de voorzitter) alsmede regionale of plaatselijke bestuursleden (inclusief de voorzitter).

Ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatiesBewerken

Meer relevant:

Minder relevant:

 • Een ondergeschikte functie van een Encyclopedische organisatie (zie #Organisaties en #Ondernemingen), zoals een directiesecretaris of helpdeskmedewerker.
 • Oprichters en algemeen directeuren van kleine bedrijven of organisaties.
 • Vestigingsdirecteuren van een dochteronderneming van een holding.
 • Directeuren van lokale afdelingen van een landelijke of internationale organisatie.

Uitoefenaars van beroepenBewerken

Meer relevant:

 • Personen die in of buiten hun specifieke gebied van expertise bekendheid genieten (mainstream of controversieel) zoals wetenschappers, kunstenaars (zie #Kunst) en dergelijke.

Minder relevant:

 • Personen die zelfs in hun eigen gebied van expertise weinig bekendheid hebben.

Journalisten en schrijversBewerken

Meer relevant:

 • Journalisten of schrijvers die bekendheid genieten buiten de artikelen die ze schrijven. Zodra er over hen geschreven gaat worden kunnen ze vernoemd worden in Wikipedia. Komt met name voor als ze een prijs hebben gewonnen of een boek hebben geschreven dat stof deed opwaaien (een boek dat bijv. an sich al op Wikipedia vermeld zou kunnen worden).

Minder relevant:

 • Journalisten die gewoon hun werk doen en hun dagelijkse stukjes schrijven. Opgepast moet worden met freelance-journalisten, die een Wikipedia-artikel kunnen gebruiken als misplaatste pr.
 • Journalisten en andere schrijvers die weinig opmerkelijke boeken hebben geschreven, of slechts in eigen beheer hebben gepubliceerd. In het algemeen worden schrijvers niet opgenomen als ze nog maar één boek op hun naam hebben staan.

SportersBewerken

Meer relevant:

 • Personen die actief zijn of waren op nationaal seniorenniveau (in het land waar de sporter vandaan komt dan wel het land waar hij/zij op dat moment leeft) in een activiteit die door velen als 'sport' gezien wordt.
 • Sporters die deelgenomen hebben aan de Olympische Spelen, wereldkampioenschappen, continentale kampioenschappen, of vergelijkbare wedstrijden in andere sporten:
  • tennissers die deelgenomen hebben aan het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi,
  • wielrenners die minstens één jaar onderdeel uitmaakten van een ploeg op WorldTour- of ProContinentaal niveau.
 • Voetballers die minimaal een officiële wedstrijd op het hoogste niveau hebben gespeeld voor een voetbalclub uit het betaald voetbal.
 • Tennissers met een Top 150-positie op de ranglijst.
 • Nederlandse en Belgische tennissers met een Top 250-positie op de ranglijst.
 • Schaatsers: zie Overleg:Lijst van schaatsers voor een eerder gehouden peiling (niet bindend, maar wel een richtlijn).
 • Tennissers die in de finale van een ATP-/WTA-toernooi hebben gestaan.
 • Tennissers die in de Fed Cup of de Davis Cup spelen/hebben gespeeld (mits het land in de Wereldgroep (I/II) uitkomt).
 • Golfers: zie hier voor een uitgebreide uitleg en het daarbij behorende overleg.

Minder relevant:

 • Personen die (tevergeefs) een poging gedaan hebben in het Guinness Book of Records te komen.
 • Lokale sporthelden die geen nationale bekendheid hebben.
 • Jeugdsporters zonder relevante prestaties bij de senioren.
 • Voetballers die een keer zijn uitgekomen tijdens een oefenwedstrijd voor een voetbalclub uit het betaald voetbal.
 • Voetballers van een amateurvereniging, ook als ze uitkomen tijdens een wedstrijd voor de Nationale beker (tenzij ze ooit betaald voetbal hebben gespeeld).
 • Tennissers die een ITF-toernooi of een challenger-toernooi hebben gewonnen.
 • Tennissers die deel hebben genomen aan het kwalificatietoernooi van een grandslamtoernooi.

Verdachten en veroordeeldenBewerken

Meer relevant:

 • Personen met een historische relevantie, bijv. de Daltons en Billy the Kid.
 • Personen die verantwoordelijk zijn voor de dood van een prominent persoon.
 • Personen die een misdrijf plegen uit een ideëel motief, zoals terroristen, en hierdoor een maatschappelijke relevantie krijgen (bijv. Mustafa Setmariam Nasar).

Minder relevant:

 • Ter dood veroordeelden die alleen in het nieuws komen door protest tegen de doodstraf.
 • Personen die zijn vrijgesproken van een aanklacht. Zij hoeven hier niet apart vermeld te worden, want het kan hun privacy schaden. Indien zij zelf de publiciteit zoeken, kan dit anders liggen.
 • Plegers van delicten als tasjesroof, fraude, zelfmoordterrorisme.

Slachtoffers van misdrijvenBewerken

Bij slachtoffers van misdrijven dient grote omzichtigheid te worden betracht in verband met privacy en de gevoeligheid van het onderwerp. Een misdrijf moet een grote maatschappelijke invloed hebben gehad voor het slachtoffer relevant genoeg is om vermelding te rechtvaardigen. Het verdient sterk de voorkeur om een artikel vanuit het perspectief van de misdaad of zaak te schrijven, in plaats van als biografie, zodat het vermelden van persoonlijke gegevens niet nodig is.

Meer relevant:

 • Slachtoffers van misdrijven die internationaal of landelijk in het nieuws zijn geweest, waar kamervragen over gesteld zijn of anderszins grote maatschappelijke weerklank hebben gevonden zoals bijvoorbeeld zaak-Anja Joos, Moord op Kerwin Duinmeijer, Doodslag op Joes Kloppenburg.
 • Slachtoffers van misdrijven die daarna zelf naar buiten treden met hun verhaal (bijv. door het schrijven van een boek).

Minder relevant:

 • Alle anderen.

ActeursBewerken

Meer relevant:

 • Acteurs van een theatergroep die landelijk optreden of een landelijke bekendheid hebben in hun eigen land.
 • Acteurs die een vast personage in een televisieserie zijn of een rol in een (professionele) film speelden.
 • Acteurs die in hun land van herkomst bekend zijn.

Minder relevant:

 • Acteurs van (jeugd)theatergezelschappen die niet bekend zijn buiten eigen kring.
 • Acteurs uit de porno-industrie, uitgezonderd heel bekende namen - dat wil zeggen ook bekend buiten de groep van liefhebbers.
 • Acteurs die een of meerdere kleine bijrollen vervulden en verder niet zelfstandig zijn opgevallen.

Fictieve personenBewerken

Meer relevant:

 • Fictieve personages die grote bekendheid genieten bij zowel liefhebbers als niet-liefhebbers, zoals diegenen die voorkomen als hoofdpersoon in cultseries als Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica, X-Files, Twin Peaks, Harry Potter enzovoorts, alsmede andere veel bekende fictieve personen, in zoverre deze personages een hoofdrol hebben. Bijrollen worden in het artikel over de serie zelf behandeld.
 • Personificaties zoals Uncle Sam.

Minder relevant:

 • Personages die alleen binnen een liefhebberskring bekend zijn en zelfs dan niet altijd wijdverbreid.
 • Bijrollen worden in het artikel over de serie zelf behandeld, tenzij het bijrollen zijn in langlopende reeksen (bijv. The Simpsons) en deze bijrollen ook bij niet-liefhebbers bekend zijn.

OrganisatiesBewerken

Meer relevant:

 • Organisaties die op mondiaal of nationaal niveau een grote invloed op de maatschappij hebben.
 • Organisaties op mondiaal of nationaal niveau die vaak in de publieke belangstelling staan.
 • Algemene beschrijvingen van lokale afdelingen van nationale organisaties.

Minder relevant:

 • Specifieke kantoren van lokale of regionale organisaties, die buiten hun regio geen maatschappelijke invloed hebben.

OndernemingenBewerken

Meer relevant:

 • Informatie op pagina's over bedrijven moet openlijk, gratis verifieerbaar zijn (dus niet alleen via de KvK).
 • Dat betekent dus in het algemeen beursgenoteerde ondernemingen of (grotere) bedrijven die dit soort gegevens regelmatig openbaar maken.
 • Bedrijven met het predikaat 'Hofleverancier'.
 • Bedrijven met het predikaat 'Koninklijk' (die zijn honderd jaar of ouder).
 • Bedrijven die uniek zijn in hun product of dienst en daarmee gezichtsbepalend zijn voor hun markt.
 • Bedrijven die van historisch belang zijn.

Minder relevant:

 • Artikelen over bedrijven die niet veel meer informatie brengen dan de internetsite van dat bedrijf ook al verschaft.
 • Opsommingen van producten en diensten, al dan niet voorafgegaan door een summiere inleiding.
 • Reclame.

MuziekBewerken

Voor een uitgebreidere versie van het onderstaande, dat slechts een aantal vuistregels geeft, zie de pagina Wikipedia:Relevantie van muziekgerelateerde artikelen.

Bands en artiestenBewerken

Meer relevant (overal waar band staat, kan ook artiest staan):

 • Bands die een cd bij een platenmaatschappij uitgegeven hebben.
 • Bands die weliswaar zelf de cd uitgeven (DIY/eigen beheer) maar voor hun cd- en vinyluitgaven wel een officiële distributeur (Konkurrent, Bertus, Pias of aanverwant) hebben, waardoor de uitgaven verkrijgbaar zijn in de winkel.
 • Bands die als live-act nationale bekendheid genieten (of in een bepaalde grote regio) en op nationale radio/televisie optreden.
 • Leden van bands die buiten de band een solocarrière hebben, een langere carrière bij verschillende bekende bands of anderszins bekend zijn.
 • Bands met een cd-recensie in OOR of gelijkwaardige andere journalistieke bron.
 • Bands met een recensie over optredens op Lowlands, Pinkpop, Noorderslag en aanverwante grote festivals.
 • Wat betreft Nederlandse artiesten: vermelding met artikel in de muziekencylopedie van het Muziek Centrum Nederland.

Minder relevant:

 • Plaatselijke popgroepjes, bruiloftsbandjes etc.
 • Alle leden van een band een eigen artikel, met als belangrijkste inhoud dat de persoon lid is van de band. Die informatie kan beter vermeld worden in het artikel over de band zelf. Er zijn echter uitzonderingen: als bijvoorbeeld het bandlid naast zijn deelname aan de band ook een succesvolle solocarrière heeft, is de persoon wel degelijk Wiki-waardig.

OrkestenBewerken

Meer relevant:

 • Orkesten die nationale en internationale faam bezitten.
 • Bekende/beroemde solisten, dirigenten, concertmeesters en componisten.
 • Leden van kleinere ensembles alleen als ze zelf zeer bekend zijn, anders bij het ensemble vermelden.

Minder relevant:

 • Overige leden van een orkest.
 • Kleine fanfares en orkesten, salon-orkesten, kleine (kamer)ensembles, dweilorkesten etc. die slechts lokale bekendheid genieten.

ComponistenBewerken

Meer relevant:

Minder relevant:

 • Componisten die op een conservatorium het hoofdvak compositie hebben gestudeerd, maar van wie geen aantoonbare relevante uitvoeringen of cd-opnamen bestaan, tenzij zij voldoen aan een van bovenstaande voorwaarden.
 • Pop-, jazz- of klassieke musici die eigen liedjes of andere composities schrijven (deze dienen in de eerste plaats te worden beoordeeld op hun relevantie als artiest of musicus), tenzij zij voldoen aan een van bovenstaande voorwaarden.
 • Componisten wier werken uitsluitend door henzelf ten gehore worden gebracht, tenzij zij voldoen aan een van bovenstaande voorwaarden.

Meer relevant:

 • Kunststromingen.
 • Kunstwerken die gerenommeerd en vrij algemeen bekend zijn (zoals De Nachtwacht en de Mona Lisa).
 • Kunstenaars die een tentoonstelling in een museum hebben of hun werk hebben tentoongesteld.

Minder relevant:

 • Kunstwerken zonder bekendheid.
 • Lokale kunstenaars die buiten de eigen plaats/streek geen bekendheid genieten.

Literatuur en lectuurBewerken

Algemene stelregel voor deze sectie:

 • Artikelen die (vrijwel) alleen bestaan uit het navertellen van de inhoud zijn niet toegestaan (Wat Wikipedia niet is), ook als het onderwerp zelf wel relevant is. Een samenvatting/beschrijving van een plot kan een van de onderdelen zijn van een artikel, maar niet een zelfstandig artikel.
 • Personages worden in hetzelfde artikel besproken en niet opgesplitst in aparte pagina's, tenzij er door de hoeveelheid encyclopedische informatie over dit personage een aparte pagina wenselijk is.

Meer relevant:

 • Boeken die algemene bekendheid genieten of die door hun inhoud vermeldenswaardig zijn of waardoor omwille van grote media-aandacht de bekendheid is vergroot.
 • Literaire werken van internationale allure, of die tot de Nederlandse literatuur kunnen gerekend worden.
 • Stripboeken van strippersonages met relatief grote bekendheid (zoals Suske en Wiske en Kuifje).
 • Allerhande documenten waarvan de cultuur-historische of actuele waarde duidelijk kan worden aangetoond, zoals edicten, literaire brieven, encyclieken, pauselijke buls, manuscripten, verdragen, rapporten, pamfletten, manifesten en oorkondes.
 • Tijdschriften die een voldoende bekendheid genieten en niet-commercieel gericht zijn.

Minder relevant:

 • Hoofdstukken (uitgezonderd de boeken van de Bijbel en de soera's van de Koran).
 • Persartikels.
 • Tijdschriften e.d. die niet of nauwelijks bekend zijn en dus geen inhoudelijke relevantie bezitten.

Radio en televisieBewerken

Meer relevant:

 • Radio- en televisiestations.
 • Televisieprogramma's.
 • Radioprogramma's, indien er voldoende informatie over te verstrekken valt of al meer dan 15 jaar bestaan.
 • Presentatoren, televisieregisseurs en radiomakers die grote bekendheid (internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal) genieten buiten hun eigen programma of zender en over wie geschreven is in nieuwsmedia buiten radioforums, (rtv-)blogs, sites van rtv-stations e.d.

Minder relevant:

 • Radioprogramma's die slechts kort op antenne zijn.
 • Allerhande technici voor radio of televisie (cameramannen, geluids- en lichttechnici, kabelslepers e.d.).
 • Hitlijsten en andere aanverwante lijsten met nummers (zoals draaiboeken, programmaschema's e.d.).

Tv en filmsBewerken

Algemene stelregel voor deze sectie:

 • Artikelen die (vrijwel) alleen bestaan uit het navertellen van de inhoud zijn niet toegestaan (Wat Wikipedia niet is), ook als het onderwerp zelf wel relevant is. Een samenvatting/beschrijving van een plot kan een van de onderdelen zijn van een artikel, maar niet een zelfstandig artikel.
 • Personages worden in hetzelfde artikel besproken en niet opgesplitst in aparte pagina's, tenzij er door de hoeveelheid encyclopedische informatie over dit personage een aparte pagina wenselijk is.

TelevisieseriesBewerken

Meer relevant:

 • Televisieseries die in het land van productie gedurende minimaal 1 seizoen door een landelijke zender werden uitgezonden.

Minder relevant:

 • Een aflevering van een televisieserie is niet encyclopedisch, tenzij er in de media nadrukkelijke belangstelling is getoond (bijv. vanwege actuele gebeurtenissen die het nieuws hebben gehaald). Informatie over de afleveringen kan eventueel in het hoofdartikel over de tv-serie opgenomen worden; het is daarbij niet de bedoeling dat de plot van elke aflevering naverteld wordt.

FilmsBewerken

Meer relevant:

 • Films die officieel in bioscopen of filmhuizen zijn uitgebracht in het land van productie.
 • Direct-naar-dvd/vcd-films die landelijk zijn uitgebracht in het land van productie.
 • Tv-films die zijn uitgezonden op een landelijk netwerk in het land van productie.

PrijzenBewerken

 • Tv- en filmprijzen zijn toegelaten, alsook de winnaars van deze prijzen.

Bouwwerken en architectuurBewerken

Een bouwwerk/gebouw is relevant als het een bijzondere architectuur heeft of een bijzondere functie (cultuur, regelmatig terugkerende evenementen, opmerkelijke architecturale vorm) of omdat het historisch relevant is (het is een rijksmonument, werelderfgoed of er heeft een belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden). Daarnaast kan het relevantie verkrijgen doordat het gezichtsbepalend is voor een stad, of omstreden of juist heel geliefd. Het kan ook belangrijk zijn omdat het de zetel is van een belangrijke organisatie (zoals het hoofdkwartier van de VN).

Bij artikelen over hoogbouw worden in principe alleen artikelen opgenomen van gebouwen/objecten met een relevante hoogte. Bij nieuwbouw kan een minimale hoogte van 70 m worden gehanteerd als criterium. Artikelen over moderne gebouwen minder dan dit minimum zijn in principe onvoldoende relevant; deze hoogte is niet opzienbarend anno 2023. Uiteraard kunnen andere criteria een rol spelen om hiervan af te wijken (bestemming van het gebouw, nieuwswaarde, uitzonderlijke architectuur e.d.).

Andere bouwwerken, centra en locatiesBewerken

Meer relevant:

 • Musea, pretparken, tentoonstellingen, beurzen, gevangenissen, gemeentehuizen, havens, hotelketens, bioscoopketens, kerken, kathedralen, kapellen, kastelen, casinozalen, discotheken, markten, begraafplaatsen, molens, congresgebouwen, parlementen, operazalen, winkelcentra, wolkenkrabbers, ziekenhuizen e.d. die een nationale of nog grotere uitstraling of bekendheid genieten.

Minder relevant:

 • Locaties en centra die slechts lokaal bekend zijn, en waarover geen bijzonderheden te melden zijn (zoals daar zijn: lokale feest-, theater- en muziekzalen, flatgebouwen, residenties, kleine ziekenhuizen, rusthuizen, pensions, kazernes, vakantieverblijven, herbergen e.d.).
 • Individuele attracties of onderwerpen binnen musea, beurzen, tentoonstellingen, exposities, vernissages e.d.
  • Uitzondering: grote attracties op pretparken, die internationale bekendheid genieten.

ComputerBewerken

WebsitesBewerken

Enkele maatgevende criteria voor opname van een website in Wikipedia:

 • De website is veel besproken en/of bekroond (zoals startpagina.nl).
 • De website is een monument in de ontwikkeling van het internet.
 • De website hoort niet onder een bedrijf thuis (meer uitleg over bijv. "De Standaard Online" kan geplaatst worden onder De Standaard; het is dus niet nodig om een nieuw artikel aan te maken).
 • De website is van voor 1997 (voor de dot-com bubble) en van historisch belang voor de ontwikkeling van het internet.

Opmerkingen:

 • Websites van bedrijven, kranten, omroepen en dergelijke worden niet afzonderlijk opgevoerd.
 • Onderdelen van websites met een eigen artikel worden daar behandeld (en niet als separaat artikel).

SoftwareBewerken

Allerhande software is toegelaten, mits met duidelijke uitleg en informatie. Pagina's met software waarvoor reclame wordt gemaakt, worden verwijderd.

Meer relevant:

 • Besturingssystemen die ofwel historisch belangrijk zijn of hedendaags een zekere bekendheid genieten.
 • Besturings- en programmeertalen.
 • Bekende computervirussen en aanverwante begrippen (zoals Trojaans paard, Spyware en Hoax).
 • Netwerksoftware.
 • Software engineering.
 • Systeemontwikkelaars.
 • Allerhande aan software gerelateerde onderwerpen die voldoende uitgebreid kunnen worden beschreven (zoals softwarebedrijven, -ontwikkelaars en -pakketten).

Minder relevant:

 • Kleine softwarebedrijven die geen grote bekendheid genieten.
 • Programmeurs, informatici e.d. die geen grote uitstraling genieten.
 • Programma's met een zeer beperkte gebruikersgroep.

Sport en spelBewerken

Meer relevant:

 • Clubs of verenigingen van sporten die actief zijn in een officiële competitie van een landelijke of nationale bond of daar een langere tijd actief waren (voetbalclubs bijvoorbeeld).
 • (Inter)nationale competities die enige bekendheid hebben buiten de "fanbasis" zoals wereldkampioenschappen, de majors in tennis en golf, en continentskampioenschappen in sporten als EK schaatsen, Afrika Cup voetbal e.d.
 • Wielerwedstrijden uit de World-Tour, HC-, 1.- en 2.-categorie en bekende criteriums.

Minder relevant:

 • Clubs of verenigingen die nog nooit in een officiële competitie van een landelijke of nationale bond actief waren (alleen regionaal of in een onofficiële bond).
 • Supportersclubs van ploegen.
 • Individuele teams van een club of vereniging.
 • Clubs of verenigingen die alleen bij de jeugd actief zijn.
 • Uitslagenlijsten behalve die van belangrijke finales of toernooien of winnaars van grote evenementen.
  • Uitzonderingen: Tour de France, Wimbledon, Aziatische cup voetbal, Masters golftoernooi, Formule 1, mits vermelding van bronnen en extra uitleg.

Per geval te bepalen:

 • Kwalificatietoernooien, voorrondes, lijst van nummers twee en verder van grote evenementen.
 • Losse wedstrijden van een EK, WK en Olympische Spelen bij voetbal.
 • Losse wedstrijden, van zowel competitie en (finales van) nationale toernooien.
 • Losse wedstrijden, van onder 21.
 • (Inter)nationale jeugdcompetities - kampioenschappen.

Geografie en geologieBewerken

Meer relevant:

 • Landen, staten, deelstaten, gewesten, provincies, districten, departementen, arrondissementen, kantons, prefecturen en regio's van de wereld.
 • Steden, gemeenten, dorpen, gehuchten, buurtschappen en in die lijn liggende aanverwante gebiedsnamen.
 • Zeeën, meren, rivieren, gebergtes, bergen, heuvels e.d. van (niet geringe) betekenis en die bekendheid genieten buiten de lokale omgeving.
 • Straten met een voldoende historische of culturele achtergrond.
 • Nationale, internationale en intercontinentale wegen (zoals E40 en N34).
 • Termen uit de geografie, geologie, cartografie en geometrie.
 • Atlassen en andere naslagwerken met brede bekendheid (National Geographic, Bosatlas).
 • Allerhande aan geologie gerelateerde onderwerpen, zoals alle soorten gesteenten (mineralen, edelstenen, natuurstenen, ertsen e.d.), vulkanen, mijnen, bodemsoorten, grondsoorten, dateringsmethoden, en tektonische en stratigrafische onderwerpen.
 • Geologische formaties en gesteentelagen.

Minder relevant:

 • Wijken, indien zij niet buiten de stad waar ze zijn gelegen bekendheid genieten.
  • Uitzonderingen: grote wijken en stadsdelen, die erg bekend zijn (Plaka, SoHo, de Jordaan, The Bronx) of tenzij er een voldoende relevante historische achtergrond rond te vertellen valt (hierbij is gebruik van relevante/primaire bronnen noodzakelijk om deze achtergrond te staven).
 • Kleine meertjes, beekjes, heuvels die geen bekendheid genieten buiten direct daar wonende bevolking, tenzij er een voldoende historische of geologische achtergrond rond te vertellen valt.
 • Fictieve plaatsen uit strips, tekenfilms of televisieserie, tenzij deze duidelijk kunnen gecontextualiseerd worden en een grote bekendheid genieten (zoals Rommeldam).

DierenBewerken

Meer relevant:

 • Diersoorten of groepen van dieren zoals de orde van kevers.
 • Individuele dieren, al dan niet fictief, die bekend zijn uit televisieseries of films, omdat ze daar een hoofdrol in vertolken, zoals Samson, Kermit de Kikker en Lassie.
 • Individuele dieren die om een bijzondere reden bekend zijn geworden, zoals Tu'i Malila (oudst levende gewervelde dier) of Sneeuwvlokje (enige albino-gorilla), inclusief individuele dieren die door sport beroemd zijn geworden (Phar Lap).
 • Fictieve diersoorten die in bekende computerspellen voorkomen zoals Aron en andere Pokémonwezens.

Minder relevant:

 • Dieren die meespelen in strips, boeken, televisieseries of films, maar slechts een bijrol zijn, zoals een huisdier van een hoofdrolspeler.
  • Uitzondering: huisdieren van hoofdrolspelers in series die lange tijd meedraaien, een grote bekendheid genieten en waarover voldoende informatie te verstrekken valt (bijvoorbeeld: Azraël in de Smurfen en Nero in F.C. De Kampioenen).
 • "Gewone" huisdieren van burgers die geen bekendheid genieten.

VerenigingenBewerken

Voor sportverenigingen zie #Sport en spel.

Meer relevant:

 • Verenigingen met een landelijk of provinciaal karakter.
 • Grote studentenverenigingen en studieverenigingen in hun eigen land.

Minder relevant:

 • Lokale verenigingen, enkel bekend binnen gemeentegrenzen.
 • Verenigingen zonder verifieerbare documentatie (op internet of in secundaire papieren publicaties).
 • Onderverenigingen en disputen van studentenverenigingen krijgen geen eigen lemma maar worden beschreven onder het artikel over de overkoepelende vereniging.
 • Supportersclubs.

Dit geldt evenzo voor stichtingen en andere organisaties.

PolitiekBewerken

Meer relevant:

 • Politieke partijen en organisaties met een nationaal of internationaal karakter.
 • Politieke stromingen (bijv. extremisme, liberalisme, socialisme en libertarisme) en daarmee verwante onderwerpen die onderbouwd en neutraal beschreven kunnen worden.
 • Lokale politieke bewegingen die genoeg bekendheid genieten, en niet alleen binnen hun activiteitsgebied.
 • Lokale politieke partijen met minimaal één zetel in gemeenteraad, Provinciale Staten, of andere gelijksoortige lokale bestuurslaag.
 • Onderwerpen met betrekking tot geopolitiek, diplomatie, globalisering, internationaal recht en handel.
 • Oorlogen, veldslagen, oproeren, opstanden, verzetten, belegeringen, bezettingen, zeeslagen en conflicten, mits te kaderen in een duidelijke historische, geografische en politieke context.
 • Internationale verdragen, resoluties en akkoorden.
 • Termen met betrekking tot fiscaliteit, begrotingen en ruimtelijke ordening.
 • Voor de relevantie van politici, zie #Politici.

Minder relevant:

 • Lokale politieke bewegingen die weinig bekendheid genieten.

ReligieBewerken

Meer relevant:

Minder relevant:

 • Religies, nieuwe religieuze bewegingen, sektes met geringe aanhang en geen tot weinig wetenschappelijke beschrijvingen of mediabelangstelling.
 • Fictieve religies en sektes, tenzij ze vermeldenswaardig zijn in hun context (per geval te bekijken).

Scholing en wetenschapBewerken

InstellingenBewerken

Meer relevant:

 • Scholen voor middelbaar/secundair onderwijs, mits encyclopedisch beschreven (dus geen droge opsomming van aantal leerlingen, docenten etc.).
 • Hogescholen en universiteiten, mits encyclopedisch beschreven en zonder dat het een promotiepagina voor de opleidingen is.

Minder relevant:

 • Scholen voor basisonderwijs, buitengewoon onderwijs of gehandicaptenonderwijs waarover niets bijzonders te melden is. Enkel scholen met een lange historie, bijzondere verdiensten, landelijke bekendheid of een bijzonder historisch waardevol schoolgebouw komen in aanmerking indien het artikel dat duidelijk aangeeft.
 • Departementen of faculteiten van universiteiten of hogescholen (deze moeten op de overkoepelende pagina van de desbetreffende instelling worden geplaatst).

PersonenBewerken

Meer relevant:

 • Een hoogleraar aan een onderzoeksuniversiteit is volgens een deel van de gemeenschap automatisch relevant maar dit is een controversieel standpunt. Een hoogleraar zal meestal relevant bevonden worden wanneer er voldoende te vertellen is over hem/haar waarbij de informatie voortvloeit uit geschikte bronnen. Wanneer een hoogleraar prestigieuze prijzen heeft ontvangen of functies als rector (magnificus) vervuld heeft zal de hoogleraar in de regel als relevant beoordeeld worden terwijl een buitengewoon of bijzonder hoogleraar die net is aangesteld als niet relevant beoordeeld kan worden. Het noemen van tijdspannen van functie(s) en instelling(en) in lemma's is onvoldoende om de relevantie aan te tonen. Er dient in ieder geval wat over de wetenschappelijke verdiensten vermeld te worden. Mits een artikel over een hoogleraar van voldoende kwaliteit is, dan is er een goede kans dat het artikel behouden wordt mocht het ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd worden.
 • Wetenschappers die geen hoogleraar zijn, zijn relevant wanneer ze iets uitzonderlijks presteren, prijzen krijgen toegekend, zich in het publieke debat mengen of op een andere manier bijzonder zijn.

Minder relevant:

 • Docenten/onderwijzers aan middelbaar/secundair onderwijs en lager.

Verkeer, vervoer en infrastructuurBewerken

Straten en wegenBewerken

Meer relevant:

 • Wegen die als internationaal, nationaal of provinciaal kunnen worden aangemerkt.
 • Wegen die vanwege historische context relevant zijn.
 • Belangrijke wegen en straten en pleinen in grote steden in een land.

Minder relevant:

 • Wegen of straten die niet aan bovenstaande criteria voldoen.
 • Fictieve wegen of straten waarvan geen nieuwswaarde bekend is.

Bruggen en tunnelsBewerken

Meer relevant:

 • Bruggen en tunnels van internationaal/nationaal/provinciaal belang vanwege een hoge verkeersbelasting (snelwegen) of vanwege een hoge bekendheid bij het publiek.
 • Bruggen en tunnels die vanwege historische context relevant zijn.
 • Bruggen en tunnels die in het nieuws zijn geweest vanwege een wikiwaardig item.

Minder relevant:

 • Aparte artikelen over lokale bruggen en tunnels (in een gemeente) als nieuwsfeiten van toegevoegde waarde of monumentstatus ontbreken. (In zo'n geval is een overzichtsartikel met alle bruggen in een plaats een mogelijkheid, zie bijvoorbeeld Bruggen in Delft over het Schiekanaal.)

LijstenBewerken

 • Lijsten op zich hebben geen relevantie.
 • Ze krijgen relevantie op het moment dat er een encyclopedische inleiding bestaat t.a.v. de lijst zelf of de punten opgevoerd in de lijst, en indien de lijst een ondersteuning vormt van een ander relevant artikel. Eventueel kan een lijst aansluiten bij een ander artikel maar afgesplitst zijn voor de duidelijkheid; in dat geval dient zeker duidelijk naar het originele artikel gelinkt te worden.
 • Indien alle artikels die op een nieuwe lijst zouden voorkomen, allemaal in een bepaalde categorie aanwezig zijn, dan voegt deze lijst geen relevante info toe en is dus niet wenselijk; tenzij in de lijst extra informatie, sortering of duiding is opgenomen. Sommige lijsten dienen juist om een overzicht te geven zonder overcategorisatie van bepaalde artikelen. Wanneer de lijst puur een opsomming is, kan een inleidende tekst geplaatst worden op de categoriepagina.

PortalenBewerken

  Voor relevantie van portalen zie Wikipedia:Portalen#Een portaal opstarten en onderhouden.

Zie ookBewerken