Gnome-compressed.svg Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Iedereen kan hier een (de)blokkeringsverzoek voor een geregistreerde gebruiker plaatsen. Probeer inhoudelijke conflicten niet via deze pagina te beslechten. Plaats nieuwe verzoeken onder kopje 1.1 of 1.2. Voorzie je verzoek van een duidelijke motivering met links naar relevante pagina's. Stel de betreffende gebruiker op een vriendelijke manier op de hoogte via zijn of haar overlegpagina. Betreft het crosswikivandalisme op meerdere taalversies dan kan hier een verzoek geplaatst worden.
Overzicht beheerpagina's
Zie WP:RB
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Beoordeling: Elk verzoek wordt geëvalueerd door een moderator, die kan beslissen om de gebruiker al dan niet te (de)blokkeren, of eventueel een andere in zijn/haar ogen gepaste actie te ondernemen. De behandelend moderator voegt zijn feedback en de gekozen maatregel toe en verplaatst het verzoek naar de afgehandelde verzoeken. Deze worden na een week in het archief geplaatst. (De)blokkades van geregistreerde gebruikers (met uitzondering van echte ingelogde vandalen, die voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden) worden door de behandelend moderator op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen gemeld.
Discussies: Omwille van de overzichtelijkheid wordt na het nemen van de beslissing een eventuele discussie verplaatst naar de overlegpagina.
Procedure: Volgens de richtlijnen wordt een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal. Voor een echte geregistreerde gebruiker moet er echter duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn van de gemeenschap.
Structureel vandalisme: Bij vermoeden van structureel vandalisme kun je de checklijst raadplegen en hier bij het blokverzoek aanvullende informatie plaatsen.
Gelieve in je verzoek – niet in het kopje! – {{lg|Gebruikersnaam}} te plaatsen en te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)!


VerzoekenBewerken

Nieuwe verzoekenBewerken

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatorenBewerken

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Beroep op de Ontsnappingsclause IX_V_MM (2)Bewerken

Beste moderatoren,

Vorige maand trad de arbcom op als doorgeefluik bij een verzoek van de onbepaald geblokkeerde gebruiker IX V MM (overleg | bijdragen | bloks). Dit verzoek hebben jullie toen geweigerd te behandelen: [1].

De arbcom ontving op 14 januari opnieuw bericht van deze gebruiker, waarin het volgende stond:

Beste,
Bij deze wil ik u verzoeken om mijn eeuwigdurende blokkade om te zetten naar een eindige blokkade. Ik snap erg goed waarom ik deze blokkades heb gekregen. Mijn manier van communiceren was niet altijd correct en vriendelijk. Sinds mijn allerlaatste blokkade van mijn laatste "sokpop-account" heb ik de tijd genomen om eens goed na te denken. Ik wil verdergaan met mijn (nu geblokkeerde) Wikipedia-account IX V MM. Het spijt me en een straf is terecht, maar de tijd dient zich aan om verder te gaan. Ik ben niet van kwade wil. Het is vanzelfsprekend dat ik nooit meer gebruik zal maken van sokpoppen. Sinds een tijdje doe ik dit tevens al niet meer. Alvast bedankt voor de hulp! met vriendelijke groeten
Nogmaals: het spijt me Alvast bedankt! met vriendelijke groeten IX V MM

Zoals de regels voorschrijven geven we ook dit weer door, zodat jullie opheffing van de blokkade of omzetting naar bepaalde duur kunnen overwegen. De richtlijnen zijn niet geheel duidelijk maar persoonlijk vermoed ik dat in beide gevallen de ontsnappingsclausule komt te vervallen. Wellicht is deze onduidelijkheid in de richtlijnen een punt van aandacht.

Met vriendelijke groet, Woudloper overleg, namens de Arbitragecommissie, 22 jan 2020 15:29 (CET)

  • Het is vorige keer om een tweetal redenen niet in behandeling genomen: 1. De verplichte belofte om in het vervolg geen sokpopmisbruik te maken. 2. Indienen van OC-verzoeken via de arbcom kan enkel en alleen als de mailfunctie geblokkeerd is (zie WP:OC, eerste punt 3 onder kopje Ontsnappingsclausule) en dat is bij IX V MM niet het geval.
De belofte van punt 1 is nu wel gegeven. Maar uitleg waarom de arbcom gemaild is, ontbreekt nog steeds. Wat mij betreft kan het verzoek dus wederom om procedurele redenen niet in behandeling genomen worden. Maar dit lijkt me wel een dossier waarover wederom meerdere moderatoren zich moeten uitspreken. CaAl (overleg) 22 jan 2020 15:55 (CET)
Op persoonlijke titel denk ik niet dat we te kritisch moeten doen over op welke manier een verzoek precies bij ons project terecht komt. De arbcom is een "vertrouwde gebruiker" zoals die in de oorspronkelijke OC werd beschreven. Bij veel van de sokpopdossiers gaat het ook om mensen die de regels niet kennen of begrijpen; dat lijkt hier mee te spelen. Dat alles is slechts mijn mening, niet die van de arbcom - uiteraard. Woudloper overleg 22 jan 2020 17:29 (CET)
modmening 1: Normaal gesproken wordt een verzoek tot deblokkade de eerste keer ingewilligd. Bij deze gebruiker ligt het wel wat lastiger omdat, gezien diens blokkade-historie, deze gebruiker vaak voor problemen zorgt. Aan de andere kant, voor die problemen (BWO's etc) is geen blokkade onbepaalde tijd opgelegd en zou dus ook niet mee mogen wegen. Dat dit verzoek technisch misschien niet helemaal aan de regels voldoet vind ik niet direct een reden om het verzoek af te wijzen. Al met al zie ik dus geen reden om dit verzoek niet te honoreren en daarom   Voor omzetten tot een tijdelijke blokkade. MatthijsWiki (overleg) 24 jan 2020 08:38 (CET)
modmening 2: Ik wil op zich ook niet te zwaar tillen aan het verkeerd indienen van het verzoek, maar het is m.i. wel een teken dat deze gebruiker de richtlijnen niet al te serieus neemt. Inhoudelijke beschouwing: deze gebruiker heeft niet een beetje gesokpopt, maar jarenlang en structureel. Zelfs nadat hij ontmaskerd is (eind 2017) is hij nog een dik jaar doorgegaan en minder dan een jaar geleden vond hij het allemaal nog een grote grap. Van nu al deblokkeren kan wat mij betreft dan ook geen sprake zijn. Omzetting naar blok van bepaalde tijd wel, met bv. een duur van twee jaar sinds het laatste sokpopmisbruik (dus tot ergens in februari/maart 2021). CaAl (overleg) 24 jan 2020 08:57 (CET)
modmening 3: Procedureel vind ik het vooral aan de arbcom om eventueel die mail niet door te geven, nu zij dit wel gedaan heeft lijkt het me te bureaucratisch het om die reden af te wijzen. (Al is het inderdaad geen teken van zorgvuldigheid.) Verder eens met omzetting naar bepaalde tijd, gezien het verleden komt deblokkade nu nog te vroeg. 2 jaar sinds laatste misbruik zou ik prima vinden.
Wat moeten we overigens met Sinds een tijdje doe ik dit tevens al niet meer; was hij/zij na de laatste blokkade dan alsnog actief met een sokpop? Encycloon (overleg) 24 jan 2020 16:06 (CET)
Ik vermoed dat met "sinds een tijdje" "sinds de blokkade in maart 2019" bedoeld wordt. Mocht blijken dat deze gebruiker daarna ook gesokpopt heeft en nu doodleuk OC't, dan kan het blok wat mij betreft een permanente worden. CaAl (overleg) 24 jan 2020 16:33 (CET)

Afgehandelde verzoekenBewerken

Futinvesting20Bewerken

Futinvesting20 (overleg | bijdragen | bloks) "Linkse Ratten" + leeghalen op Overleg:Anuna De Wever en nog grovere kwalificaties bij Frank Deboosere. Hier moet ook de bijdrage verborgen worden. Is niet hier om bij te dragen — bertux 18 jan 2020 16:24 (CET)

  • Uitgevoerd. Ingelogde vandaal, o.t. -- Wutsje 18 jan 2020 16:42 (CET)

KarmakolleBewerken

Karmakolle (overleg | bijdragen | bloks) - Persoonlijke aanval, verwijderen van informatie met bronverwijzing zonder argumentatie, toevoegen van boute beweringen zonder bronvermelding. Leuningbijter 18 jan 2020 15:29 (CET)

Ik zie maar één iemand schelden in je link, en ben jij met "vooringenomen nitwit". De inhoudelijke discussie die je op het artikel uit de weg ging, wil je blijkbaar hier voeren, maar daar is het de plaats niet voor. Karmakolle (overleg) 18 jan 2020 17:08 (CET)
  Niet uitgevoerd - Van een PA is aan de kant van Karmakolle geen sprake, het inhoudelijke conflict kan op de bijbehorende overlegpagina bediscussieerd worden (met eventueel inbreng van derden als jullie er samen niet uitkomen). Encycloon (overleg) 18 jan 2020 19:03 (CET)

LeuningbijterBewerken

Leuningbijter (overleg | bijdragen | bloks) - Persoonlijke aanval Karmakolle (overleg) 18 jan 2020 15:13 (CET)

  Uitgevoerd - Het is nergens voor nodig de ander een vooringenomen nitwit te noemen en dit is ook strijdig met de richtlijnen WP:GPA, WP:KOEL en WP:GW. Derhalve een afkoelblok van twee uur opgelegd; ik raad Leuningbijter aan om in die tijd deze pagina (met name het vierde onderdeel) eens door te nemen.
Het inhoudelijke conflict kan verder op de bijbehorende overlegpagina bediscussieerd worden (met eventueel inbreng van derden als jullie er samen niet uitkomen). Encycloon (overleg) 18 jan 2020 19:03 (CET)

KjzijlstraBewerken

Kjzijlstra (overleg | bijdragen | bloks) Maakt meerdere keren het onzinartikel Koos Zijlstra aan. Leo CXXIV (overleg) 18 jan 2020 19:15 (CET)

  Uitgevoerd - is voor een dag geblokkeerd door collega Sumurai8, zie hier. Encycloon (overleg) 18 jan 2020 22:58 (CET)

Jij bent lelijkBewerken

Jij bent lelijk (overleg | bijdragen | bloks) - Niet-toegestane gebruikersnaam (Namen die beledigend, aanstootgevend of haatdragend kunnen zijn} ABPMAB 20 jan 2020 11:41 (CET)

  Uitgevoerd - gebruikersnaam buiten gebruik genomen -  DirkVE overleg 20 jan 2020 13:26 (CET)

SchnitzelnasiBewerken

  Uitgevoerd OT blokkade als IV. (Nog) geen sokpopcheck aangevraagd gezien frequentie redelijk laag is, maar ducktest zegt dat het waarschijnlijk om dezelfde persoon gaat. Bedankt voor het melden. Sum?urai8? 21 jan 2020 22:44 (CET)

BrimzBewerken

Brimz (overleg | bijdragen | bloks)
Wegens een (nog niet) bewerkingsoorlog doorzetten die al gestopt is, [2]. Brimz haalt goede informatie met bronnen weg en is bovendien een notoire stalker van mij die al flink heeft zitten knoeien, met bewerkingsoorlogen tot gevolg. Dagdeel (overleg) 23 jan 2020 19:42 (CET)

  Niet uitgevoerd Een bewerkingsoorlog bestaat wanneer twee of meer mensen elkaars wijzigingen verbatim terugdraaien. Het is een standaardprocedure om de oorspronkelijke versie terug te zetten tot er een vorm van consensus is. Uit zowel de geschiedenis als de overlegpagina blijkt dat er geen consensus is. Brimz heeft hier dus correct gehandeld. Sum?urai8? 23 jan 2020 20:42 (CET)
Jammer dat de werkelijke inhoud er niet toe doet. Wutsje beweerd dat bronnen gebruiken eigen onderzoek betreffen en daarom het teruggedraaide. Deze stelling is niet houdbaar. Brimz is een stoker en stalker, iemand die regelmatig bewerkingsoorlogen voert, maar lijkt er steeds mee weg te komen. Slechts signaal. Dagdeel (overleg) 23 jan 2020 21:12 (CET)

DagdeelBewerken

Dagdeel (overleg | bijdragen | bloks)
Net terug van drie maanden blokkade wegens Verstoring/bedreiging van werksfeer: Bewerkingsoorlog en BTNI, maar gaat daar nu gewoon weer mee verder, zie hier. Met zijn manier van drammen schiet Wikipedia inhoudelijk niets op. Wutsje 23 jan 2020 19:13 (CET)

We hebben beide nu twee keer elkaar teruggedraaid. Ik laat het verder hierbij. Mocht je doorgaan is het niet ik die de bewerkingsoorlog voet. Het probleem is dat Wutsje informatie verwijder zowel van het Kadaster als ook Naamkunde, dit onder het nom van eigen onderzoek. Wutsje probeert bewust er voor te zorgen dat twijfel wordt gerezen omtrent het artikel omdat Wutsje van mening is dat het onder de Friestalige naam dient te staan omdat de Nederlandstalige naam niet gebruikt zou worden in moderne contect. Zowel Gildemacher als het Kadaster (zie tijdopreis.nl 2018) geven anders aan. Dagdeel (overleg) 23 jan 2020 19:18 (CET)
Beste Dolfy, ik zou mijn energie niet steken in speculeren over mijn motieven, maar in het concreet weerleggen van de tegen jouw bewerkingen aangevoerde inhoudelijke argumenten. Wutsje 23 jan 2020 19:24 (CET)
Mijn naam is Dagmar, je hebt tot nu toe niks onderlegd dan puur je eigen mening. Geen bronnen gegeven, geen onderbouwing waarom het Kadaster leidt tot eigen onderzoek of waarom Naamkunde geen bron zou zijn, en ook eigen onderzoek zou betreffen. Je zegt letterlijk: "Ik heb inmiddels een blokverzoek tegen je gedaan wegens het opnieuw in dit artikel prakken van je eigen particuliere, niet door bronnen ondersteunde visie op de inhoud van dit artikel." Je beweerd dat geen weerlegging heb gedaan, maar is lariekoek. Als je op Tijdopreis.nl kijk, en dat is van het kadaster staat duidelijk bij 2018; Swarte Beien Zwarte Beien. Het Kadaster geeft dus duidelijk die namen op diens kadasterkaart aan. Het geeft verder duidelijk aan dat in 1931 de plaats voor het eerst op het Kadaster wordt aangeduid, als in een plaats. Gildemachet geeft enkel en alleen bij de publicatie huidige plaatsnamen in de kopjes. Nergens staat te lezen dat deze achterhaald is. Dagdeel (overleg) 23 jan 2020 19:37 (CET)
Kennelijk heeft Dolfy inderdaad nog altijd niet geleerd van alle blokkades wegens bewerkingsoorlogen in de afgelopen 10 jaren. Met deze bewerking draait Dolfy/Dagdeel als eerste vandaag deze en deze bewerking van Wutsje terug, en zet daarmee in feite de bewerkingsoorlog voort die al langer op dit artikel woedt, eerst met ene gebruiker:Argos901 en later met Dagdeel. Of zou het hier om dezelfde persoon kunnen gaan? Brimz (overleg) 23 jan 2020 19:41 (CET)
Mij zou dat helemaal niets verbazen, maar wat daarvan ook zij, ik ben wel benieuwd wie die hierboven tot tweemaal toe aangehaalde Schumacher toch is. Dat soort verhaspelingen wijst ook al niet op grote zorgvuldigheid. Wutsje 23 jan 2020 19:52 (CET)

:Opnieuw meent Dolfy/Argos901/Dagdeel deel te moeten nemen aan een bewerkingsoorlog: [3]. 3 maanden een blokkade wegens voortdurende bewerkingsoorlogen was kennelijk niet genoeg? Brimz (overleg) 23 jan 2020 20:02 (CET)Per [4]

Wutsje draait ook tweemaal terug, dus Wutsje is niet zo hardleers? Wutsje heeft het kennelijk hoog zitten met dit artikel, maar was denk ik nog niet bekend met de bronnen Gildemacher en Kadaster, daar geeft deze nu dan ook op af, want dat zit blijkbaar in de weg. Wutsje zegt letterlijk; 'Westermarck-fix (hier kan men goed zien dat hij z'n namen zelf verzint, hij weet kennelijk niet dat beien "bessen" betekent' namelijk. Het blijkt dus niet uit de duim is gezogen door die andere gebruiker vroeger zoals Wutsje toen beweerde. Het afgeven op een 'vertyping' en niet inhoudelijk reageren zegt mij ook meer dan genoeg. Verder op Brimz, een foutje, ik wilde bronsjabloon plaatsen maar zat met een andere tab nog in de oudere versie bij het wisselen van tabs. Dagdeel (overleg) 23 jan 2020 20:07 (CET)
Ik ga hier niet over de inhoud van dit artikel discussiëren, daar is Talk:Zwarte Beien voor. Hier gaat het over jouw werk- en overlegstijl en wat die Wikipedia oplevert - en dat is in de allereerste plaats voortdurend gedoe, zie hier. Wutsje 23 jan 2020 20:50 (CET)
Beste Wutsje, ik zou graag willen dat je werkelijk over de inhoud zou gaan, in plaats van je eigen mening. Je stellingen zijn niet onderbouwd, doet net of iets er niet is. Daar loopt het spaak. Je beweerd dat het Kadaster eigen onderzoek is maar probeer wel via hetzelfde kadaster je gelijk te halen door slechts een webpagina aan te halen van het kadaster en een gedegen andere, topotijdreis.nl te negeren. Ook de Delpher bewering is nogal uit diens verband gerukt, want de andere naam komt helemaal niet voor daar eens. Ook Gildemacher duidt iets anders dan wat jij beweer. Nogmaals de vraag aan je om met serieuze onderbouwingen te komen in plaats van halve waarheden. Dagdeel (overleg) 23 jan 2020 21:17 (CET)
Nogmaals, discussiëren over de inhoud van dit artikel dient op Talk:Zwarte Beien te gebeuren. Hier gaat het over jouw werk- en overlegstijl. Je herhaalde gespeculeer over mijn motieven, je voortdurend niet concreet ingaan op inhoudelijke argumenten en je slordigheden illustreren die overigens uitstekend. Waar jij verschijnt, ontstaat gedoe, zie hier. Wikipedia is daarbij niet gebaat. Wutsje 23 jan 2020 21:46 (CET)
Daarom vind je het nodig hier extra na te trappen en niet inhoudelijk verder te reageren op het overleg van Zwarte Beien, zoals deze actie duidelijk aangeeft: waarbij je weer niet inhoudelijk reageert maar de andere persoon probeert weg te zetten. Dagdeel (overleg) 24 jan 2020 06:53 (CET)
Het zicht op je werk- en overlegstijl, het enige onderwerp dat hier aan de orde is, wordt met iedere bewerking helderder. Dank daarvoor, het verheldert veel. Wutsje 24 jan 2020 08:52 (CET)
  •   Uitgevoerd
Wutsje komt inderdaad fel uit de hoek. Zou hij dat bij een nieuwe gebruiker gedaan hebben, dan was dat inderdaad niet netjes geweest. Bij een recidiverende gebruiker is het echter volkomen begrijpelijk: WP:AGF stelt dat je er van uit moet gaan dat men hier met goede wil is; maar als ze het tegendeel bewijzen dan hoef je dat niet naïef vol te blijven houden. 'Dagdeel' gaat de dag van zijn/haar deblokkade op exact dezelfde voet verder als de dagen voor de blokkade. Net als die andere gebruiker met een D van dik 10 jara geleden, lijkt Dagdeel niet te willen begrijpen wat de kern van de kritiek is (of hij/zij begrijpt het wel en zit ons keihard te trollen). We hoeven het niet uit te blijven leggen, dat kost de encyclopedie te veel energie. Als een verplichte denkpauze van 3 maanden onvoldoende is, dan maar eentje van een half jaar. Ik hoop dat het werkt, maar het zou me weinig verbazen als we het eind juli op deze pagina weer over Dagdeel hebben... Constructief en inhoudelijk bijdragen zit er gewoon niet in bij deze gebruiker, lijkt het. CaAl (overleg) 24 jan 2020 09:02 (CET)

WutsjeBewerken

Wutsje (overleg | bijdragen | bloks)
Blok graag voor het frustreren van overleg c.q. vervormen van het overleg. Door het blijven rommelen met het toevoegen van kopjes midden in een overleg wordt er een vals onderscheiding gemaakt; deze edit. Ik reageer namelijk direct op de beweringen van Wutsje doet onder het kopje 'Zwarte Beien?'; zie deze edit. Het is niet netjes een reactie die direct ingaat op de inhoud van wat er voor is gezegd los ervan te koppelen. Het zorgt voor meer verwarring dan duidelijkheid. Dagdeel (overleg) 24 jan 2020 08:45 (CET)

  •   Niet uitgevoerd Onzinnominatie. CaAl (overleg) 24 jan 2020 09:02 (CET)

JGTVBewerken

QamarbeastBewerken

Bob bibberBewerken

Tante GerdaBewerken