Hoofdmenu openen

Welkom in het Opinielokaal

Overzicht beheerpagina's
Stemmen en peilenIn het Opinielokaal kunnen de peilingen van de Nederlandstalige Wikipedia gehouden worden. Een peiling is informeel, dus niet bindend. De afgesloten peilingen staan in het Opinielokaal/Archief. Alle subpagina's van het opinielokaal kunnen hier worden bekeken.
1. Voor de coördinator

2. Voor de gebruikers
 • Iedereen kan deelnemen aan een peiling, ook IP-gebruikers.
 • Een stem is de handtekening van een gebruiker (hekje en vier tildes: #~~~~).
 • Zolang de termijn van de peiling niet verstreken is, mag een gebruiker zijn stem veranderen.
 • Er kan gecontroleerd worden op misbruik van sokpoppen via de Checkuser.


Doorverwijsconstructies en Bij twijfel niet inhalenBewerken

Opiniepeiling
Onderwerp Doorverwijsconstructies en Bij twijfel niet inhalen (BTNI).
Stelling Er moet overlegd worden voordat er een standaarddoorverwijspagina en/of een hoofdbetekenisconstructie wordt aangelegd waar voorheen geen doorverwijsconstructie was. Als een doorverwijsconstructie eenmaal op correcte wijze is aangelegd geldt BTNI.
Begindatum 12 okt 2019 19:03 (CEST)
Einddatum ca. 26 oktober 2019
Keuzes Voor/Tegen bij drie stellingen.
Coördinator Zanaq
Overleg/opmerkingen
 • Iedereen is stemgerechtigd, ook anonieme gebruikers.
 • Uitgebreid stemcommentaar wordt op prijs gesteld.
 • Korte reacties bij stemmen zijn toegestaan. Lange reacties graag onder Overleg bij stemmen, desgewenst met korte verwijzing.
 • Als er discussie ontstaat (reactie op de reactie), dan deze graag verplaatsen naar Overleg bij stemmen, desgewenst met korte verwijzing.
 • Inhoudelijk overleg over de stellingen onder Algemeen overleg. Overleg over de peiling op de Overlegpagina.
 • Zie de Overlegpagina voor meer (mogelijk gekleurde) achtergrond en stemadvies.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

Het strikt in acht nemen van Bij twijfel niet inhalen en vastleggen wanneer er vooraf overleg nodig is bij het aanleggen van doorverwijsconstructies zou diverse onaangename situaties kunnen voorkomen door de kwestie te beperken tot de vraag of er sprake is van BTNI, en het makkelijker maken te bepalen of er sprake is van BTNI.

Op Wikipedia:Doorverwijsconstructies staat:

 • Vóór de toepassing van een andere doorverwijsconstructie dan de standaardmanier wordt er eerst (aangekondigd) overleg gevoerd waarbij er een brede overeenstemming is over de te gebruiken doorverwijsconstructie.

Op Help:Titel van een pagina wijzigen staat:

 • Wijzig de titel [...] alleen als het nodig is en verander de titel alleen als het waarschijnlijk geen grote weerstand op zal roepen.

Deze twee (niet-officiële) richtlijnen zijn mogelijk met elkaar in tegenspraak. Om een standaarddoorverwijspagina aan te leggen is het nu eenmaal nodig de titel te wijzigen.

Daarom drie stellingen:

 1. Overleg vooraf is nodig om een standaarddoorverwijspagina aan te leggen.
 2. Overleg vooraf is nodig om een hoofdbetekenisconstructie aan te leggen.
 3. BTNI moet (strikt) toegepast worden.

Zie ook de gevallen rond Kitenge, Gary Cooper en Socrates.

In een situatie dat er gekozen moet worden tussen een standaarddoorverwijspagina of een hoofdbetekenisconstructie, maar er nooit consensus zal zijn over welke keuze gemaakt wordt, is het niet praktisch vooraf te moeten overleggen. Het zou dus wenselijk zijn dat minstens één soort doorverwijsconstructie zonder overleg aangelegd mag worden.

Tegen stelling 1 én 2 stemmen betekent dat er geen overleg vooraf nodig is om welke soort (erkende) doorverwijsconstructie dan ook aan te leggen waar deze voorheen niet aanwezig was. Degene die de doorverwijsconstructie aanlegt kan zelf bepalen welke constructie hij/zij kiest. (De huidige situatie.) Voor stelling 1 én 2 stemmen betekent dat er altijd overleg nodig is om een nieuwe doorverwijsconstructie aan te leggen.

 • De optie waar mogelijk een grotere meerderheid voor zal zijn: "Geen overleg vooraf voor een hoofdbetekenisconstructie als er een hoofdbetekenis is en geen overleg vooraf voor een standaarddoorverwijspagina als er geen hoofdbetekenis is" wordt niet aangeboden omdat er geen consensus is over wanneer iets een hoofdbetekenis is en dat dus niets zou oplossen.
 • De optie om alleen te moeten overleggen als het waarschijnlijk grote weerstand op zal roepen wordt niet aangeboden omdat fouten altijd zonder overleg gecorrigeerd moeten kunnen worden. Ook kan men niet verwachten dat een gebruiker de weerstand in alle gevallen tevoren goed in kan schatten. Bovendien is er in veel gevallen weerstand en zal er dan geen consensus zijn.

Geef desgewenst in je commentaar je mening over deze opties aan.

Overleg vooraf voor standaarddoorverwijspaginaBewerken

Vóór de toepassing van een standaarddoorverwijspagina wordt er eerst (aangekondigd) overleg gevoerd waarbij er een brede overeenstemming is over de te gebruiken doorverwijsconstructie. (Dit is niet de huidige situatie.)

De zin op Wikipedia:Doorverwijsconstructies moet komen te vervallen of gewijzigd worden. In het geval dat er ook consensus is voor de optie Overleg vooraf voor hoofdbetekenisconstructie, zal voor elke aanleg van elke doorverwijsconstructie overlegd moeten worden. Bij Tegen wordt er op Help:Titel van een pagina wijzigen een uitzondering gemaakt voor het aanleggen van een doorverwijspagina. (Dit is de huidige praktijk, maar mogelijk niet volgens deze richtlijn.)

Voor (1)Bewerken

 1. ...

Tegen (1)Bewerken

 1. Ymnes (overleg) 12 okt 2019 19:27 (CEST)
 2. Frank Geerlings (overleg) 12 okt 2019 22:00 (CEST)
 3.  Klaas `Z4␟` V:  13 okt 2019 00:59 (CEST)
 4. Bob.v.R (overleg) 13 okt 2019 01:34 (CEST)
 5. Hanhil (overleg) 13 okt 2019 07:36 (CEST) - tegen deze formulering. Voor het aanmaken van een dp bij plaatsnamen als Rijswijk is overleg vooraf onzinnig.
 6. ♠ Troefkaart (overleg) 13 okt 2019 08:35 (CEST)
 7.  Erik Wannee (overleg) Strijdig met WP:VJVEGJG. Door overleg verplicht te stellen, ontmoedig je mensen bij voorbaat om Wikipedia te verbeteren.
 8. Joris (overleg) 13 okt 2019 10:35 (CEST)
 9. Romaine (overleg) 13 okt 2019 11:53 (CEST) - in principe leggen we altijd een standaarddoorverwijspagina aan, tenzij we dat gezamenlijk in overleg anders besluiten.
 10. FakirNLoverleg 13 okt 2019 14:38 (CEST) per hierboven
 11. oSeveno (overleg) 13 okt 2019 16:14 (CEST)
 12. 24.132.242.139 13 okt 2019 17:51 (CEST)
 13. Stunteltje (overleg) 13 okt 2019 20:47 (CEST) Vertraagt het aanmaken als je dat steeds eerst moet voorleggen
 14. The Banner Overleg 13 okt 2019 20:48 (CEST) Dit is niet meer dan het creëren van overbodige bureaucratie
 15. Vdkdaan (Gif mo sjette) 13 okt 2019 20:55 (CEST) Pas overleg als je afwijkt van standaard. We gaan over de aanmaak van een pagina te niet overleggen alvorens ze aan te maken?
 16. De Wikischim (overleg) 13 okt 2019 21:01 (CEST)
 17. Leo CXXIV (overleg) 13 okt 2019 22:45 (CEST)
 18. Feer (overleg) 14 okt 2019 11:23 (CEST)
 19. Tom (overleg) 14 okt 2019 15:30 (CEST)
 20. RonnieV (overleg) 14 okt 2019 15:52 (CEST) - Gebruik van de standaardwijze hoeft (natuurlijk) niet vooraf voorgelegd te worden
 21. Encycloon (overleg) 14 okt 2019 16:14 (CEST)
 22. Vinvlugt (overleg) 14 okt 2019 16:22 (CEST)
 23. Rots61 Overleg 15 okt 2019 14:32 (CEST)
 24. Mvg,   TheDragonhunter | Vragen? 16 okt 2019 17:57 (CEST) Per Erik Wannee.

Neutraal (1)Bewerken

 1. ...

Overleg vooraf voor hoofdbetekenisconstructieBewerken

Vóór de toepassing van een andere doorverwijsconstructie dan de standaardmanier wordt er eerst (aangekondigd) overleg gevoerd waarbij er een brede overeenstemming is over de te gebruiken doorverwijsconstructie. (Dit is de huidige situatie volgens de richtlijnen, maar is niet de praktijk.)

De zin op Wikipedia:Doorverwijsconstructies blijft in stand. Aanvullende consensus voor de optie Overleg vooraf voor standaarddoorverwijspagina, betekent dat voor elke aanleg van een doorverwijsconstructie overlegd moet worden, en de zin gewijzigd moet worden.

Voor (2)Bewerken

 1. Ymnes (overleg) 12 okt 2019 19:28 (CEST)
 2. Frank Geerlings (overleg) 12 okt 2019 22:00 (CEST) - die is in bijna alle gevallen m.i. niet wenselijk, maar als het dan toch nodig wordt gevonden: eerst bespreken.
 3.  Klaas `Z4␟` V:  13 okt 2019 01:00 (CEST)
 4. ♠ Troefkaart (overleg) 13 okt 2019 08:31 (CEST) Het is een afwijking van de standaard, het is aan de voorstanders van hbc's om ein-de-lijk eens met een voorstel te komen om een hbc te kunnen bepalen, inhoudsloos gedoe bij individuele gevallen met de argumenten die op dat moment het beste uitkomen is zó 2004.
 5. Romaine (overleg) 13 okt 2019 12:05 (CEST) - Afwijken van de standaard doorverwijsconstructie lijkt mij het beste als daar altijd overleg vooraf over plaatsvindt, want géén overleg = garantie op gedoe/ruzie. Dat neemt niet weg dat er wat mij betreft óók overleg dient te zijn indien voordat de standaard doorverwijsconstructie dient toegepast te worden wanneer er een giga-overduidelijke hoofdbetekenis bestaat. Nog veel beter lijkt het mij als er een duidelijke regel komt wanneer de hoofdbetekenisconstructie dient toegepast worden.
 6. 24.132.242.139 13 okt 2019 17:51 (CEST)
 7. Vdkdaan (Gif mo sjette) 13 okt 2019 20:53 (CEST) Omdat een hoofdbetekenis steeds ingaat tegen de neutraliteit van aanbod. Wat voor mij hoofdbetekenis is is voor een andere soms anders. Wikipedia is ene samenwerkingsproject. Overleg is daar inherent deel van. Per Romaine (geen overleg is meer kans op gedoe, afwijkend van standaard)
 8. De Wikischim (overleg) 13 okt 2019 21:01 (CEST) Of als alternatief het hele door sommigen toch zo vermaledijde systeem van disambigueren afschaffen en bijv. titels gaan genereren op basis van Wikidata, iets wat onlangs in de kroeg werd voorgesteld (al was het naar ik begreep niet serieus bedoeld). Overigens heb ik hetzelfde probleem als een van de gebruikers hieronder bij "Tegen", maar dan precies omgekeerd: het lijkt nu net of ik voor hbc's stem, terwijl ik in principe juist tégen het tot standaard maken van dit soort constructies ben. De kopjes zijn dus allesbehalve duidelijk.
  Zie Overleg Wikipedia:Opinielokaal/Doorverwijsconstructies en BTNI#Onduidelijke kopjes. — Zanaq (?) 13 okt 2019 12:15 (CEST)
 9. RonnieV (overleg) 14 okt 2019 15:54 (CEST) - Aangezien dit afwijkt van de door de gemeenschap gekozen standaard, is overleg vooraf gewenst. Maak maar duidelijk waarom de standaard doorverwijspagina hier niet zou voldoen.
 10. Encycloon (overleg) 14 okt 2019 16:14 (CEST)

Tegen (2)Bewerken

 1. Bob.v.R (overleg) 13 okt 2019 01:34 (CEST)
 2. Hanhil (overleg) 13 okt 2019 07:42 (CEST) - wanneer er naast het Franse Parijs ook nog een dorpje Parijs in Zuid-Afrika blijkt te zijn is er geen uitgebreid overleg vooraf nodig om het Franse Parijs als hoofdbetekenis te verklaren.
 3.  Erik Wannee (overleg) Ik sluit me aan bij bovenstaande. Met gezond verstand kom je er in 99% van de gevallen uit. Als het in 1% een keer botst, is het vroeg genoeg om daarover een discussie aan te gaan. (Alleen jammer dat die discussie meestal meteen zo vervelend verloopt, met vooringenomen standpunten.)
 4. Joris (overleg) 13 okt 2019 10:37 (CEST) Inderdaad, gebruik gezond verstand. De tekst bij de kopjes van deze stelling zijn onduidelijk. Het is nu net of ik tegen de hbc stem, terwijl ik voor ben. Kun je dat aanpassen?
  Zie Overleg Wikipedia:Opinielokaal/Doorverwijsconstructies en BTNI#Onduidelijke kopjes. — Zanaq (?) 13 okt 2019 12:15 (CEST)
 5. oSeveno (overleg) 13 okt 2019 16:14 (CEST)
 6. The Banner Overleg 13 okt 2019 20:49 (CEST) Nee, dit is niet meer dan het creëren van extra bureaucratie
 7. Leo CXXIV (overleg) 13 okt 2019 22:46 (CEST) Per Hanhil
 8. Feer (overleg) 14 okt 2019 11:19 (CEST) Per bovenstaande argumenten
 9. Tom (overleg) 14 okt 2019 15:30 (CEST)
 10. Vinvlugt (overleg) 14 okt 2019 16:22 (CEST) Zéér tegen. Op zich is overleg zoeken de juiste weg, maar de praktijk is dat er altijd iemand roept "ik wil nooit een hoofdbetekenisconstructie, dus er is geen consensus". In de praktijk mag degene die een hbc wil dan van ellende een stemming op gaan zetten.
 11. Mvg,   TheDragonhunter | Vragen? 16 okt 2019 17:57 (CEST) Per Hanhil en Vinvlugt.

Neutraal (2)Bewerken

 1. ...

BTNI toepassenBewerken

Op doorverwijsconstructies is WP:BTNI van toepassing. Om een correcte doorverwijsconstructie in een andere correcte doorverwijsconstructie om te zetten moet er consensus voor zijn. (Dit is de huidige situatie.) Op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen moet BTNI in dit soort situaties (strikt) in acht genomen worden. (Dit is niet altijd de huidige situatie.)

Voor (3)Bewerken

 1. Ymnes (overleg) 12 okt 2019 19:29 (CEST)
 2. De Wikischim (overleg) 12 okt 2019 21:04 (CEST)
 3. Bob.v.R (overleg) 13 okt 2019 01:34 (CEST) - met een voorkeur voor constructief overleg zonder 'standaard reacties'
 4. Woudloper overleg 13 okt 2019 07:26 (CEST) afwijken van de richtlijn maakt de regels nodeloos ingewikkeld. De richtlijn is er bovendien niet voor niets, maar o.a. om bwo's te voorkomen
 5. Hanhil (overleg) 13 okt 2019 07:43 (CEST)
 6. 24.132.242.139 13 okt 2019 17:52 (CEST) Je zou verwachten dat BTNI onderdeel is van de Wikipedia-Grondwet (die er niet is, maar je begrijpt vast de strekking). 24.132.242.139 13 okt 2019 17:52 (CEST)
 7. Vdkdaan (Gif mo sjette) 13 okt 2019 20:35 (CEST) We gaan toch niet toestaan dat iedereen zomaar bestaande constructies kan wijzigen zonder overleg? Er is een reden waarom iemand die constructie maakte. Het minste is dat je het vraag waarom en niet zomaar aanpast.
 8. Leo CXXIV (overleg) 13 okt 2019 22:47 (CEST)
 9. RonnieV (overleg) 14 okt 2019 16:09 (CEST) - De afspraak is dat er een standaard doorverwijspagina wordt aangemaakt. Om hiervan af te wijken, dient er vooraf overleg gevoerd te worden. Is uit dat overleg gekomen dat een andere constructie (hoofbetekenis, Paraguay,...) meer op zijn plaats is, dan kan dit niet zo maar omgezet worden in een standaard doorverwijspagina. Is er een standaard doorverwijspagina aangemaakt, dan kan dit niet zonder overleg worden omgezet in een andere vorm. Lastig punt: wat doe je met afwijkende constructies die zijn aangemaakt zonder voorafgaand overleg? De elegante wijze zou zijn om dan alsnog het overleg te starten, en bij gebrek aan consensus voor de afwijkende vorm alsnog omzetten naar een standaard doorverwijspagina.
  Uitzondering is een Paraguay-constructie als er meer dan twee onderwerpen blijken te zijn: die mag dan zonder overleg vervangen worden door een standaard doorverwijspagina.Aangevuld op 16 okt 2019 01:39 (CEST)~
  Een paraguayconstructie ís een (soort) hoofdbetekenisconstructie. Er kan gewoon een redirect X (hoofdbetekenis) zijn. Alleen de doorverwijspagina ontbreekt. — Zanaq (?) 16 okt 2019 18:02 (CEST)
  Zie verder overleg onder #Bij #Voor (3). — Zanaq (?) 17 okt 2019 19:54 (CEST)
 10. Joris (overleg) 17 okt 2019 00:10 (CEST) In principe is BTNI een slechte regeling, maar het is een pragmatische oplossing om een hoop editwars te voorkomen. Met enige tegenzin dan maar handhaven.

Tegen (3)Bewerken

 1. Frank Geerlings (overleg) 12 okt 2019 22:00 (CEST)
 2.  Klaas `Z4␟` V:  13 okt 2019 01:00 (CEST)
 3.  Erik Wannee (overleg) Zolang het niet lukt om consensus te verkrijgen doordat er mensen standaard elk wijzigingsvoorstel blokkeren, wordt elke wijziging onmogelijk gemaakt. Ik vind dat we toch eindelijk eens moeten komen tot een richtlijn die aangeeft wanneer we welke constructie worden geacht te gebruiken, en dan kunnen we ons daar allemaal aan houden. Dat is veel beter dan BTNI, waarbij de doorverwijsconstructie afhangt van degene die het betreffende artikel c.q. de betreffende doorverwijsconstructie toevallig heeft aangemaakt.
 4. — bertux 13 okt 2019 21:31 (CEST) BTNI dient *overal en *volledig afgeschaft te worden, niet alleen voor doorverwijzing. Het toekennen van speciale rechten aan eerdere auteurs is een schending van CC-BY-SA in combinatie met de Vijf zuilen. Conflicten moeten niet aangepakt worden door een regel die alleen maar meer ruzie genereert, maar door gedachtewisseling vooraf, overeenkomstig Wikiquette
 5. The Banner Overleg 13 okt 2019 21:54 (CEST) Dit voorstel maakt het mogelijk dat een vrij toevallige aanmaker van een doorverwijsconstructie een constructie "in gijzeling" kan houden door serieus overleg te saboteren. Je geeft edits vrij, het zijn geen persoonlijke eigendommen. Dit voorstel is dus gewoon in strijd met de licenties en gebruiksvoorwaarden.
  Dus als iemand bij een evidente hoofdbetekenis een hbc heeft aangelegd, dan mag van jou iemand uit het 'altijd dp' kamp daar zonder overleg een dp van maken. Ik denk niet, mede door een flinke toename van het aantal editwars, dat dit positief zou uitwerken op de werksfeer op wikipedia. Bob.v.R (overleg) 14 okt 2019 14:32 (CEST)
  Zie verder overleg onder #Overleg bij stemmen. — Zanaq (?) 14 okt 2019 21:19 (CEST)
 6. Het alom gebruikte argument BTNI betekent ook hier weer extra werk, dus ook extra bureaucratie. Pieter2 (overleg) 14 okt 2019 01:21 (CEST)
  Zie Overleg Wikipedia:Opinielokaal/Doorverwijsconstructies en BTNI#Geldigheid stemmen. — Zanaq (?) 14 okt 2019 17:41‎ (CEST)
 7. Feer (overleg) 14 okt 2019 11:22 (CEST) BTNI mag wat mij betreft z.s.m. afgeschaft.
 8. Tom (overleg) 14 okt 2019 15:31 (CEST)

Neutraal (3)Bewerken

 1. oSeveno (overleg) 13 okt 2019 16:14 (CEST)
 2. Vinvlugt (overleg) 14 okt 2019 20:54 (CEST) Ik heb geen idee welke keuze mij hier wordt voorgelegd.
 3. Encycloon (overleg) 15 okt 2019 21:07 (CEST) Eens met Om een correcte doorverwijsconstructie in een andere correcte doorverwijsconstructie om te zetten moet er consensus voor zijn., maar het onderdeel Op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen moet BTNI in dit soort situaties (strikt) in acht genomen worden. vind ik lastig in te schatten.
 4. Mvg,   TheDragonhunter | Vragen? 16 okt 2019 17:57 (CEST) BTNI blijft wel een richtlijn. Het heeft ook een zeker nut aangezien onze conventies niet zo uitgebreid zijn en redelijk wat ruimte openlaten voor persoonlijke smaak (vergelijk bv. eens met het Engelse MoS). Dat is op zich gewoonlijk beter, vind ik, maar er zijn gebruikers geweest die zulke bewerkingen op zeer grote schaal deden. Als die richtlijn er niet was, dan deden ze strikt genomen niets verkeerd. De huidige toepassing bij doorverwijsconstructies is echter wat vermoeiend. Ik twijfel wat tussen voor of tegen, dus neutraal.

Overleg bij stemmenBewerken

Bij #Tegen (3)Bewerken

5.The Banner Overleg 13 okt 2019 21:54 (CEST) Dit voorstel maakt het mogelijk dat een vrij toevallige aanmaker van een doorverwijsconstructie een constructie "in gijzeling" kan houden door serieus overleg te saboteren. Je geeft edits vrij, het zijn geen persoonlijke eigendommen. Dit voorstel is dus gewoon in strijd met de licenties en gebruiksvoorwaarden.
Dus als iemand bij een evidente hoofdbetekenis een hbc heeft aangelegd, dan mag van jou iemand uit het 'altijd dp' kamp daar zonder overleg een dp van maken. Ik denk niet, mede door een flinke toename van het aantal editwars, dat dit positief zou uitwerken op de werksfeer op wikipedia. Bob.v.R (overleg) 14 okt 2019 14:32 (CEST)
Je geeft precies aan waarom dit een hele slechte peiling is. Maar het dit voorstel kan iemand een Wildervanksterdallen-constructie aanmaken en vervolgens voorkomen dat er ooit eens logisch van gemaakt kan worden. Dit voorstel zegt namelijk niets over overleg maar alleen maar iets over eigendom van edits, in strijd met de licenties. The Banner Overleg 14 okt 2019 21:07 (CEST)
Vertellen dat iemand anders een hele slechte peiling heeft opgezet, brengt ons dat nader tot elkaar? Waarom zo graag benadrukken wat de ander verkeerd doet, in plaats van je best doen om te kijken waar je elkaar kunt vinden? Vinvlugt (overleg) 14 okt 2019 21:15 (CEST)
Wat grappig dat jij nu klaagt dat ik het een slechte peiling vind, maar zelf stelt: Ik heb geen idee welke keuze mij hier wordt voorgelegd. The Banner Overleg 14 okt 2019 22:14 (CEST)
@The Banner: Er zijn niet zo veel breed erkende toegelaten doorverwijsconstructies. Volgens mij drie: de standaard dp, de hbc en de Paraguayconstructie. Het door jou gegeven hypothetische voorbeeld waarbij iemand een nog weer andere constructie aanlegt (zoals je zelf recentelijk deed bij Godzilla) valt m.i. buiten de 'BTNI' zoals bedoeld in de peiling. Hoewel m.i. ook in een dergelijk 'buiten de orde' geval het voeren van constructief, beleefd en inhoudelijk overleg geen kwaad kan. Bob.v.R (overleg) 15 okt 2019 07:01 (CEST)
Conform de licenties ben je simpelweg geen eigenaar van een edit/constructie maar het voorstel van Zanaq maakt wel dat je in de praktijk eigenaar word. The Banner Overleg 15 okt 2019 07:37 (CEST)
Ik zeg ook niet dat ik het een uitstekende peiling vind. Bij 1 en 2 heb ik, na wat zoeken op de OP, redelijk weten te vinden welke keuze er voorligt, bij 3 heb ik geen idee. Ik vind wel dat jouw stellige "je geeft precies aan waarom dit een hele slechte peiling is" weinig constructief is, en niet erg bijdraagt aan het verbeteren van de zure discussies die spelen rond dit onderwerp (en waar jij ook regelmatig in verzeild raakt). Vinvlugt (overleg) 15 okt 2019 09:45 (CEST)
De keuze is om de officiële richtlijn BTNI te volgen, of deze niet (altijd) te volgen. — Zanaq (?) 15 okt 2019 19:11 (CEST)

Bij #Voor (3)Bewerken

9. RonnieV (overleg) 14 okt 2019 16:09 (CEST) - De afspraak is dat er een standaard doorverwijspagina wordt aangemaakt. Om hiervan af te wijken, dient er vooraf overleg gevoerd te worden. Is uit dat overleg gekomen dat een andere constructie (hoofbetekenis, Paraguay,...) meer op zijn plaats is, dan kan dit niet zo maar omgezet worden in een standaard doorverwijspagina. Is er een standaard doorverwijspagina aangemaakt, dan kan dit niet zonder overleg worden omgezet in een andere vorm. Lastig punt: wat doe je met afwijkende constructies die zijn aangemaakt zonder voorafgaand overleg? De elegante wijze zou zijn om dan alsnog het overleg te starten, en bij gebrek aan consensus voor de afwijkende vorm alsnog omzetten naar een standaard doorverwijspagina.
Uitzondering is een Paraguay-constructie als er meer dan twee onderwerpen blijken te zijn: die mag dan zonder overleg vervangen worden door een standaard doorverwijspagina.Aangevuld op 16 okt 2019 01:39 (CEST)~
Een paraguayconstructie ís een (soort) hoofdbetekenisconstructie. Er kan gewoon een redirect X (hoofdbetekenis) zijn. Alleen de doorverwijspagina ontbreekt. — Zanaq (?) 16 okt 2019 18:02 (CEST)
Is er inderdaad ergens besloten dat we dergelijke redirects ook voor Paraguayconstructies kunnen aanleggen? Bob.v.R (overleg) 17 okt 2019 09:33 (CEST)
Over de aanvullende opmerking van RonnieV bestaat m.i. in het geheel geen consensus. In de meeste gevallen zal bij een Paraguayconstructie waarbij er meer dan 2 betekenissen blijken te bestaan, vervanging door een hbc verreweg de voorkeur verdienen. Bob.v.R (overleg) 17 okt 2019 09:38 (CEST)


Algemeen overlegBewerken

 • ...