Hoofdmenu openen

Inhoud

RelevantieBewerken

Stemming
Onderwerp Relevantie
Voorstel Wikipedia:Relevantie wordt een richtlijn
Begindatum 17 maart 2014, 21:00
Einddatum 31 maart 2014, 21:00
Stemopties voor, tegen
Minimaal nodige voorstemmen 30
Stemcoördinator Josq (overleg)
Opmerkingen Beargumenteerde toelichting bij een stem is erg welkom. Bijkomende discussie kan verplaatst worden naar de overlegpagina t.b.v. de overzichtelijkheid.
Een stemming is bedoeld om een weloverwogen beslissing te nemen over het betreffende onderwerp op Wikipedia. Aan een geldige uitslag worden – in tegenstelling tot een peiling – formele gevolgen verbonden.

Aan een stemming mogen alleen geregistreerde gebruikers meedoen die voor aanvang van de stemming voldoende bijdragen hadden geleverd.

Na enkele grote wijzigingen verkeert de pagina Wikipedia:Relevantie nu bijna een jaar in een stabiele toestand. Dat neemt niet weg dat er voortdurend discussies zijn over wat wel of niet relevant is. Het is bijvoorbeeld een terugkerend thema bij verwijdernominaties. Daarom zou het waardevol kunnen zijn om het begrip "relevantie" te omschrijven in een richtlijn.

Het gaat daarbij dus om de volgende tekst:

"Op Wikipedia is relevantie een criterium waaraan een onderwerp moet voldoen om in aanmerking te komen voor een eigen pagina. De waarschijnlijkheid dat een onderwerp relevant, encyclopedisch (E) oftewel encyclopediewaardig (Ew) is, groeit naarmate er meer en met grotere deskundigheid over is gepubliceerd. Een onderwerp is in elk geval (nog) niet relevant voor Wikipedia als (behalve belanghebbenden en direct betrokkenen) niemand het de moeite waard heeft gevonden om het te beschrijven.

Wie de relevantie van een onderwerp wil aantonen, dient te streven naar een onderbouwing met zo betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig mogelijke bronnen. Indien zulke bronnen niet voorhanden zijn of opgegeven worden, kan een pagina of gedeelte daarvan als "niet-encyclopedisch" (NE) verwijderd worden."

Bij een eerdere indicatief bedoelde en dus niet bindende peiling bleek een meerderheid het wenselijk te vinden dat WP:REL een richtlijn zou worden, terwijl anderzijds duidelijk werd dat een zeer breed gedragen consensus niet binnen het verschiet lag. Er zijn wel enkele aanpassingen gedaan, en die hebben geresulteerd in een stabiele versie. Bij gebrek aan een duidelijke consensus kan nu door middel van een stemming de knoop doorgehakt worden: kan Wikipedia:Relevantie een richtlijn worden?

De versie die nu ter stemming wordt gebracht is deze versie mogelijk is de actuele versie anders omdat er onenigheid was over het vermelden van Wikipedia:Relevantie per onderwerp.

Deze stemming heeft geen betrekking op het thans voor verwijdering genomineerde Wikipedia:Relevantie per onderwerp. De lange lijsten met per onderwerp uitgesplitste criteria voor relevantie maken thans geen deel meer uit van WP:REL en worden in dit stemvoorstel zeker niet ter goedkeuring voorgelegd.


VoorBewerken

 1. Grashoofd (overleg) 17 mrt 2014 22:31 (CET) - Ja, doe maar. Ik loop nu constant nieuwe gebruikers te verwijzen naar WP:NE, en het eerste wat ze zien is: De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia. Lekker geloofwaardig.
 2. JurriaanH overleg 17 mrt 2014 22:41 (CET)
 3. Sijtze Reurich (overleg) 18 mrt 2014 09:30 (CET) Maar ik zou wel graag zien dat de richtlijn nog wat werd uitgebreid.
 4. EvilFreD (overleg) 18 mrt 2014 12:41 (CET) Relevantie als criterium is staande praktijk en de facto dus al richtlijn. De tekst op WP:REL beschrijft dit concept alleen. Voor meer uitleg (zoals in de oude vorm) is zeker plaats maar de meningen lopen gewoonweg te zeer uiteen om daar ooit een consensus over te bereiken. (Wat je trouwens ook kunt doen als je tegen het tot richtlijn verheffen van deze vorm van WP:REL stemt, is meehelpen aan het realiseren van een vorm die wél jouw goedkeuring kan wegdragen)
 5. Kvdh (overleg) 18 mrt 2014 16:45 (CET) Deze tekst kan alle nonsensnominaties op de beoordelingspagina's irrelevant maken. Bij het bestaan van goede bronnen komt een relevantiebeoordeling te vervallen. De wegpolitie zal het nakijken hebben en mensen die met ernst positief werk leveren op Wikipedia kunnen geruster werken. Dit als richtlijn is de evidentie zelf, het versterkt de roep om goede bronnen, het laat toe ook iets anders dan dieren, voetballers en wegknooppunten toe te voegen zonder het eeuwige gevecht met destructieve krachten. Onderbouw met kwalitatieve bronnen, wie kan er iets tegen hebben?
 6.  4ever(Overleg) 18 mrt 2014 16:51 (CET) Al kan de tekst natuurlijk nog verbeterd worden.
 7. Queeste (overleg) 18 mrt 2014 18:20 (CET) Eigenlijk gedeeltelijk voor: de verwijzing naar relevantie per onderwerp moet weg, want die is niet aanvaard en wordt helemaal niet gevolgd. Is pure misleiding.
 8. MADe (overleg) 23 mrt 2014 17:22 (CET)
 9. The Banner Overleg 26 mrt 2014 01:45 (CET)
 10. Natuur12 (overleg) 27 mrt 2014 20:44 (CET) Een hoop open deuren maar Wie de relevantie van een onderwerp wil aantonen, dient te streven naar een onderbouwing met zo betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig mogelijke bronnen. Indien zulke bronnen niet voorhanden zijn of opgegeven worden, kan een pagina of gedeelte daarvan als "niet-encyclopedisch" (NE) verwijderd worden. spreek me toch wel aan.
 11. Woudloper overleg 28 mrt 2014 03:31 (CET) Maar liever niet met de huidige tekst, zie de overlegpagina: laat de ambigue en verwarrende woorden weg. Het principe dat op deze pagina uiteengezet wordt is echter wel correct, en i.t.t. wat de tegenstemmers beweren helemaal niet vaag: hoe meer bronnen er bestaan, des te meer een onderwerp het waard wordt genoemd te worden in Wikipedia.
 12. Mark in wiki (overleg) 28 mrt 2014 11:44 (CET)
 13. 12345danNL (overleg) 30 mrt 2014 08:57 (CEST)
 14. Josq (overleg) 31 mrt 2014 14:58 (CEST)

stemming gesloten

TegenBewerken

 1. Woody|(?) 17 mrt 2014 21:25 (CET) Zonder algemene definitie heeft het verheffen tot richtlijn m.i. geen enkele zin.
 2. JurgenNL (overleg) 17 mrt 2014 21:27 (CET) Ik zie WP:Relevantie per onderwerp liever als richtlijn.
 3. Nederduivel 17 mrt 2014 21:45 (CET) In deze magere vorm niet. Wel bij een herschrijving met behulp van de Portugeestalige pagina en een uitbreiding met behulp van de Engelstalige pagina.
 4. — Zanaq (?) 17 mrt 2014 21:54 (CET) Moedigt samenvoegen en verwijderen aan. De versie waarover gepeild is zegt mi minder controversiële zaken. Zie ook uitgebreide bezwaren.
 5. Mkr (overleg) 17 mrt 2014 22:25 (CET) Ik vind de richtlijn nogal verwarrend. Er staat weliswaar duidelijk dat iets niet relevant is als niemand het de moeite waard heeft gevonden om erover te schrijven, maar er staat niet duidelijk wanneer het wel relevant is. Er staat alleen hoe de relevantie kan groeien (wat ik vreemd vind. Iets is of wél of niet relevant, niet half-relevant of zo) en dat je relevantie kan aantonen met bronnen (maar wat betekent dat? Dat de bron moet zeggen of iets relevant is voor Wikipedia? Hoe dat het dat? Of betekent dat, dat alles wat in (betrouwbare, onafhankelijke, deskundige) bronnen staat, relevant is?).
 6.   IJzeren Jan 17 mrt 2014 22:47 (CET) We hebben al WP:VER en WP:GOO. Als je relevantie als criterium wilt toevoegen, best, maar dan niet met zo'n open deur.
 7. Tjako   (overleg) 17 mrt 2014 23:03 (CET) Al ben ik geneigd wel graag een richtlijn over relevantie te willen voor de encyclopedie, dan toch liever niet deze te beperkte/te onuitgesproken versie.
 8.  Michiel  18 mrt 2014 08:23 (CET)Niet duidelijk genoeg voor een richtlijn
 9. Hettie (overleg) 18 mrt 2014 09:08 (CET) Relevantie proberen te vangen in een richtlijn... kansloos.
 10. Milliped (overleg) 18 mrt 2014 09:09 (CET) Per Hettie
 11. Mbch331 (Overleg) 18 mrt 2014 09:27 (CET) Per JurgenNL
 12. CaAl (overleg) 18 mrt 2014 09:44 (CET) Per o.a. IJzeren Jan. Daarnaast laten de recente edits en terugdraaiingen op Wikipedia:Relevantie zien dat de inhoud nog niet zo "vast ligt" als we willen en dat nu precies een stemming waarin het toch vastgelegd wordt, erg slecht getimed is. Had op z'n minst eerst de beoordelingssessie van WP:Relevantie per onderwerp afgewacht.
 13. ed0verleg 18 mrt 2014 10:02 (CET) WP:REL is heel handig voor nieuwelingen. Als richtlijn zal het misbruikt gaan worden als verwijdercriterium. Soms is dat terecht, maar dit maakt discussie onmogelijk. Bovendien is "relevantie" een zogenaamd zijns-oordeel, en dus per definitie niet objectief. Daarnaast is mijn beleving dat WP:REL nu wordt gebruikt om artikelen te weren, en zelden tot nooit om artikelen toe te laten, maar dat kan heel goed mijn blindheid zijn.
 14. Agora (overleg) 18 mrt 2014 11:45 (CET) Nietszeggende tekst die verwijderd mag worden want overbodig naast Wikipedia:Neutraal standpunt, Wikipedia:Geen origineel onderzoek en Wikipedia:Verifieerbaarheid (maak van die laatste liever ook een richtlijn!). Daarnaast voor herinvoeging van Wikipedia:Relevantie per onderwerp (niet als richtlijn) want waar verwezen wordt naar WP:REL wordt dat toch nog steeds merendeels bedoeld.
 15. Supercarwaaroverleg 18 mrt 2014 13:19 (CET) - Per geval bekijken
 16. Bob.v.R (overleg) 18 mrt 2014 13:33 (CET) - versie die niet aansluit bij de huidige praktijk; over hoeveel Pokémon-figuren is er 'met grote deskundigheid' gepubliceerd? Die artikelen zouden dan meteen kunnen worden weggegooid; ik vraag me echter af of dit inderdaad met deze stemming beoogd wordt. Wel zou ik voorstander zijn van het komen tot richtlijn, na eventuele aanpassingen, van Wikipedia:Relevantie per onderwerp. Bob.v.R (overleg) 18 mrt 2014 13:33 (CET)
 17. Mooi is de wereld (overleg) 18 mrt 2014 13:34 (CET) Per ed0. Ik kan het zelf niet beter verwoorden.
 18. ~~BurgerHalloJan~~ 18 mrt 2014 17:24 (CET)
 19. Ik wil zien waaraan encyclopedische relevantie af te leiden kan zijn:
  Wetenschappelijke literatuur, onafhankelijk onderzoek, vermelding in meerdere kwaliteitsmedia, onderzoeksjournalistiek, et cetera, geven soms duidelijke indicaties. Deze niet-ondertekende stem is op 18 maart 2014 om 20:16 uur uitgebracht door Jasper Coenraats.
 20. Multichill (overleg) 18 mrt 2014 22:53 (CET)
 21. Pieter2 (overleg) 18 mrt 2014 23:08 (CET) Hoe kun je nu een regel maken voor een toestand die voor iedereen weer anders geïnterpreteerd wordt? Dat gaat dus niet zonder concessies of botte bijl-toestanden.
 22. Gollem (overleg) 19 mrt 2014 15:31 (CET) Ik vindt het simplistisch om te stellen dat als een (bijv. moeilijk technisch) onderwerp alleen door belanghebbenden beschreven is het dan per definitie NE zou zijn. Gollem (overleg) 19 mrt 2014 15:31 (CET)
 23. Bas (o) 20 mrt 2014 17:43 (CET) - O.a. omdat het commentaar dat de richtlijn verkeerde termen aanmoedigt niet verwerkt is.
 24. Of er voldoende bronnen over het onderwerp zijn staat voor mij los van het begrip relevantie. Een onderwerp kan best relevant zijn, maar het schrijven ervan kan bemoeilijkt worden als er geen of weinig goede bronnen zijn. Zodra er bronnen gevonden worden kan het artikel wel geschreven worden. (ineens wel relevant? rare redenering) Deze stelling lost het probleem niet op en zal bijvoorbeeld de discussies over welke voetballer wel of niet E is, niet stoppen. De moeite waard om over te schrijven argumentatie is een kip en ei verhaal. Smiley.toerist (overleg) 20 mrt 2014 18:00 (CET)
 25. Sjoerd de Bruin (overleg) 20 mrt 2014 18:02 (CET)
 26. Saschaporsche (overleg) 20 mrt 2014 19:24 (CET)
 27. Kennyannydenny (overleg) 20 mrt 2014 22:56 (CET)
 28. Belsen (overleg) 21 mrt 2014 12:27 (CET) Hoewel duidelijkheid goed is, zal het maken van de relevantielijst als richtlijn er enkel voor zorgen dat de hiaten van de lijst opgevuld zullen moeten worden. Ieder artikel moet op zijn eigen mores bezien worden en er zijn genoeg artikelen, die tussen wal en schip vallen binnen welke lijst dan ook. Dit zegt dan uiteindelijk meer over de lijst, dan over het artikel. Belsen (overleg) 21 mrt 2014 12:27 (CET)
 29. Arch   overleg 21 mrt 2014 14:21 (CET) Meer regels maakt Wikipedia minder vrij.
 30. Iceandsnow overleg 22 mrt 2014 11:40 (CET) Per ed0.
 31. Lymantria overleg 22 mrt 2014 21:56 (CET) Deze richtlijn is een zwak verhaal waar we weinig verder mee komen.
 32.  Klaas|Z4␟V:  24 mrt 2014 03:14 (CET)
 33. RonnieV (overleg) 24 mrt 2014 18:04 (CET) - De op Wikipedia:Relevatie aangetroffen tekst is mij veel te vaag. Dit verdient het niet een richtlijn te worden. Daarnaast staat dit haaks op de uitgangspunten van vrije informatievoorziening en VJV&GJG.
 34. Monkaap (overleg) 29 mrt 2014 14:53 (CET) Per ed0
 35.   Silver Spoon (?) 29 mrt 2014 20:11 (CET)
 36. Kukkie (overleg) 31 mrt 2014 08:44 (CEST)
 37. Peve (overleg) 31 mrt 2014 18:36 (CEST)

stemming gesloten

ConclusieBewerken

Met 14 stemmen (27%) voor en 37 stemmen (73%) tegen is het voorstel niet aangenomen.