Belgische lokale verkiezingen 2018

De Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen van 2018 vonden plaats op zondag 14 oktober 2018.

Gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen 2018
Reclameborden voor de lokale verkiezingen van 2018 in Kortrijk
Datum 14 oktober 2018
Land Vlag van België België
Belgische lokale verkiezingen 2018
Opvolging verkiezingen
2012     2024
Portaal  Portaalicoon   Politiek
België

De Belgische kiezer kon zijn stem uitbrengen:

In Bilzen en Neufchâteau werden de gemeenteraadsverkiezingen ongeldig verklaard. In Bilzen gebeurden fouten in het tellen van de stemmen, in Neufchâteau werd er gefraudeerd met volmachten. In beide gemeentes vond er op zondag 16 juni 2019 een herverkiezing plaats.

Regelgeving en organisatie bewerken

Sinds de bijzondere wet van 13 juli 2001 zijn de drie gewesten (zijnde het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bevoegd voor de organisatie van de lokale verkiezingen. Nieuw bij deze lokale verkiezingen is dat de Duitstalige Gemeenschap sinds 1 januari 2015 bevoegd is voor de gemeentelijke instellingen en de gemeenteraadsverkiezingen op haar grondgebied, dankzij het Waals decreet van 28 april 2014.

Stemrecht en stemwijze bewerken

Stemgerechtigden zijn Belgen vanaf 18 jaar die in België wonen en op 1 augustus ingeschreven werden in de kiezerslijsten. Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen ook inwoners met een andere nationaliteit die zich in hun gemeente als kiezer hebben laten registreren, stemmen. Zij zijn dan, net als alle Belgische inwoners, onderworpen aan de opkomstplicht.

In mei 2017 werd overwogen om stemrecht in te voeren vanaf 16 jaar voor lokale verkiezingen in Vlaanderen, maar regeringspartij N-VA hield dit tegen.[1] De steden Gent en Kortrijk zullen desondanks een experiment opzetten waarbij 16- en 17-jarigen kunnen stemmen; deze tellen echter niet mee aangezien de wet dit niet toelaat.[2][3] Ook in Wallonië werd een wetsvoorstel voor stemrecht vanaf 16 jaar verworpen.[4]

Hieronder zijn de aantallen kiezers zoals vastgesteld op 1 augustus 2018:

Belgen EU-burgers Niet-EU-burgers Totaal
Ingeschreven % van het potentieel Ingeschreven % van het potentieel
Brussel-Hoofdstad 585.922 37.232 16,75% van 222.242 12.174 19,27% van 63.171 635.328
Vlaanderen 4.831.922 33.663 11,58% van 290.674 8.092 10,25% van 85.162 4.873.677
Wallonië (zonder DG) 2.508.440 57.955 25,88% van 223.938 9.263 20,47% van 45.253 2.575.658
Duitstalige Gemeenschap 49.374 1.709 14,97% van 11.413 28 2,78% van 1.007 51.111
Totaal voor België 7.975.658 130.559 17,45% van 748.267 29.557 15,19% van 194.593 8.135.774

In Vlaanderen ligt het aandeel inschrijvingen door buitenlanders lager dan in Brussel, waar het dan weer lager ligt dan in Wallonië. Het hoogste aandeel EU-burgers dat zich heeft ingeschreven bevindt zich echter in Voeren (78%, zijnde 730 van 940), een gemeente waar veel Nederlanders wonen.

Bij ministerieel besluit van 31 mei 2018 van minister Homans werd vastgelegd dat 163 Vlaamse gemeenten digitaal stemmen; in 145 gemeenten wordt met potlood en papier gestemd. In Brussel-Hoofdstad wordt digitaal gestemd. In Wallonië daarentegen werd beslist nergens gebruik te maken van digitaal stemmen. De Duitstalige Gemeenschap besliste echter, ondanks de ernstige problemen met stemcomputers in 2014, wel elektronisch te stemmen. De DG is echter enkel bevoegd voor de gemeenteraadsverkiezingen; de provincieraadsverkiezingen vallen nog onder de regelgeving van het Waals Gewest. Hiervoor werd op 30 maart 2017 een samenwerkingsakkoord tussen beide entiteiten gesloten; de DG zal bij deze verkiezingen ook de stemming voor de provincieraad op haar grondgebied op zich nemen.[5]

Sperperiode bewerken

De sperperiode, de periode waarin uitgaven voor verkiezingscampagne beperkt en gereguleerd worden, loopt in Vlaanderen van 1 juli tot op verkiezingsdag en in Brussel en Wallonië van 14 juli tot op verkiezingsdag.

Veranderingen in lokale besturen en mandaten bewerken

Samen met deze verkiezingen en de start van de nieuwe gemeentelijke en provinciale legislaturen, treden enkele wijzigingen in werking.

Vlaanderen bewerken

In Vlaanderen fuseren vijftien gemeenten tot zeven, met ingang op 1 januari 2019, waardoor het aantal gemeenten in het Vlaams Gewest vermindert van 308 naar 300. Dit zorgt ook voor een vermindering in het aantal gemeenteraadsleden en schepenmandaten.

Daarbij worden OCMW en gemeenten in het Vlaams Gewest samengevoegd. De aparte rechtspersonen blijven bestaan, maar er zullen geen aparte OCMW-raden meer zijn, die tot nu toe onrechtstreeks verkozen werden (door de gemeenteraadsleden). In de zeven faciliteitengemeenten waar de OCMW-raad rechtstreeks verkozen wordt, blijft dit zo.

Ten slotte wordt het totaal aantal provincieraadsleden in de vijf Vlaamse provincies gehalveerd van 351 naar 175: 31 in plaats van 63 voor Limburg en 36 in plaats van 72 voor de vier andere provincies.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 werden de aantallen te verkiezen mandaten vastgesteld (gemeenteraadsleden, schepenen, provincieraadsleden, ...). In totaal zijn er in het Vlaams Gewest 7.398 gemeenteraadsleden te verkiezen, een daling van 66 ten opzichte van 2012. Dertig gemeenten krijgen er twee gemeenteraadsleden bij, terwijl in Ardooie en Ieper de bevolking is afgenomen en het aantal daalt. De grootste vermindering is echter door de gemeentefusies.

Niveau Aantal raden Aantal te verkiezen raadsleden
Gemeenten 300 gemeenteraden 7.398 raadsleden
Districten (stad Antwerpen) 9 districtsraden 221 raadsleden
Faciliteitengemeenten 7 OCMW-raden 67 OCMW-raadsleden
Provincies 5 provincieraden 175 provincieraadsleden
Totaal 321 raden 7.861 raadsleden

Brussel bewerken

De ordonnantie van 25 januari 2018 bevriest het aantal schepenen voor 2018 op het aantal van 2012. Het aantal gemeenteraadsleden zal wel normaal stijgen in functie van de bevolkingsgroei: er komen twee extra gemeenteraadsleden bij in Jette, Evere, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde.

Na de verkiezingen bewerken

De uittredende raden en besturen blijven na de verkiezingen nog even in functie. Een meerderheid van de nieuw verkozen raadsleden ondertekent voordrachtsakten voor de aanstelling van burgemeesters en schepenen (voor gemeenten) en een deputatie (voor provincies). In Vlaanderen worden de burgemeesters officieel benoemd door de Vlaamse Regering en leggen ze de eed af in handen van de provinciegouverneur, in Brussel bij de minister-president en in Wallonië bij de gemeenteraadsvoorzitter.

De installatie van de verkozen raden gebeurt op de volgende momenten:

 • Vlaamse provincieraden: op een van de eerste vijf werkdagen van december (Art. 7 Provinciedecreet)
 • Vlaamse gemeenteraden: op een van de eerste vijf werkdagen van januari (Art. 6 Decreet Lokaal Bestuur)
 • Brusselse gemeenteraden: op een van de eerste vijf werkdagen van december
 • Waalse provincieraden: op vrijdag 26 oktober (Art. L6111-1 CDLD)
 • Waalse gemeenteraden: op maandag 3 december (Art. L1122-3 CDLD)

Politiek vooraf bewerken

Al in 2016 werden er verkiesbaren bekendgemaakt door hun partij in sommige steden. Zo werd in januari al duidelijk dat Tom Balthazar de lijsttrekker zou worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent voor het kartel sp.a-Groen. Later trok hij zijn kandidatuur echter in naar aanleiding van het Publipartschandaal.

Politieke achtergrond en campagne bewerken

Deze verkiezingen zijn de eerste in België sinds de Europese, federale en regionale van mei 2014; na een periode van meer dan vier jaar zonder verkiezingen dus (uitgezonderd een buitengewone verkiezing in Linkebeek eind 2015 en enkele lokale volksraadplegingen). De volgende Europese, federale en regionale verkiezingen zullen in mei 2019 plaatsvinden, slechts een aantal maanden na de lokale verkiezingen.

In de nationale peilingen zijn de grotere partijen N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a doorgaans verliezers, terwijl de kleinere partijen Groen, Vlaams Belang en PVDA+ aan aanhang winnen. Groen haalt meestal zelfs een hoger resultaat dan sp.a.

N-VA stapt naar de lokale verkiezingen met de slogan "Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen". Open Vld trekt over Vlaanderen naar de kiezer met de slogan "Gewoon doen".

Kartels bewerken

Traditioneel worden er op plaatselijk niveau in België veel kartels gevormd tussen partijen. Bij de verkiezingen van 2012 was dat zelfs bij provincieraadsverkiezingen het geval, en wel een kartel sp.a-Groen in de provincie Limburg. Dat is deze keer niet het geval: de grote partijen gaan bij de provincieraadsverkiezingen op eigen kracht naar de kiezer.

Kartels CD&V/N-VA blijven bestaan in Aalter, Ledegem, Melle en Oosterzele. In Ledegem wordt het kartel zelfs uitgebreid met Open Vld, hoewel het in 2012 met ruim 70 procent van de stemmen 17 van de 21 zetels binnenhaalde. Anders dan in 2012 is er geen kartel meer in Berlaar, Hoeilaart, Ieper, Overijse en Wielsbeke.

Kartels sp.a-Groen komen nog dikwijls voor, onder meer in Gent en in Hasselt. In Genk en Sint-Niklaas is er dan weer geen kartel meer. Een aanvankelijk gepland kartel in Antwerpen ging uiteindelijk niet door. In Berchem blijft het kartel behouden, en er komt een nieuw kartel in Berendrecht-Zandvliet-Lillo, waar Groen in 2012 nog niet opkwam.

Andere combinaties zijn minder gebruikelijk, maar komen ook voor, zoals een kartel N-VA/Open Vld in Waregem en in de nieuwe gemeente Kruisem, sp.a-Open Vld in Evergem, Open Vld-Groen in Nijlen, Open Vld-CD&V in Middelkerke of CD&V-Groen in Hemiksem, Heusden-Zolder en Zonhoven. Zulke combinaties blijven veelal beperkt tot één of twee gemeenten.

Voorakkoorden bewerken

Op lokaal niveau worden vaak voorakkoorden gesloten; dit zijn afspraken tussen partijen vóór de verkiezingen over wie de meerderheid zal vormen en vaak ook wie er schepen of burgemeester zal worden.

Volgens onderzoek ligt doorgaans in 70% van de gemeenten een voorakkoord klaar.[6] In juni 2018 werd een ontwerp van een voorakkoord gelekt in Oostende; Open Vld en N-VA zouden onderhandeld hebben om na de verkiezingen samen te besturen.[7]

Lijstnummers bewerken

Op 1 september werden de Waalse gewestelijke lijstnummers verdeeld,[8] en op 4 september kregen de partijen in Vlaanderen en Brussel gewestelijke lijstnummers toegewezen:[9][10]

Vlaams Gewest
 1. sp.a
 2. N-VA
 3. CD&V
 4. Groen
 5. Vlaams Belang
 6. Open Vld
Brussels Gewest
 1. cdH
 2. Ecolo
 3. Vlaams Belang
 4. Défi
 5. PS
 6. Open Vld
 7. CD&V
 8. N-VA
 9. PTB/PVDA
 10. Groen
 11. sp.a
 12. MR
Waals Gewest
 1. MR
 2. Ecolo
 3. PS
 4. PTB
 5. cdH

Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewerken

Gemeenten bewerken

Gemeente Zetels CD&V Open Vld N-VA sp.a Groen VB cdH PS MR Ecolo DéFI PTB*PVDA Overigen Coalitie
Anderlecht 47 0 12 1 16 8 0 i.s.m. sp.a en PS i.s.m. sp.a en cdH i.s.m. Open VLD i.s.m. Groen 3 7 PS-sp.a-cdH, Ecolo-Groen, DéFI
Brussel 49 5 7 1 / 9 0 i.s.m. CD&V 17 i.s.m. Open VLD i.s.m. Groen 3 6 1 (Change.Brussels) PS, Ecolo-Groen, DéFI, Change.Brussels
Elsene 43 / / 0 9 16 / / 9 12 i.s.m. Groen 2 2 2 (OBJECTIF XL) Ecolo-Groen, PS-sp.a
Etterbeek 35 / / / 4 11 / 2 i.s.m. sp.a 16 i.s.m. Groen 2 / LB, Ecolo-Groen, PS-sp.a+
Evere 35 (+2) / / 1 16 7 / 1 i.s.m. sp.a 6 i.s.m. Groen 4 / LB, DéFI, Humanistes Everois
Ganshoren 27 / / 1 / 4 / 9 / 5 i.s.m. Groen 2 / 6 (Ensemble Samen#Charité) ProGanshoren, LB-Liste Bourgmestre, DéFI
Jette 37 (+2) 16 / 1 6 7 0 i.s.m. CD&V i.s.m. sp.a 5 i.s.m. Groen 2 / LBJ, Ecolo-Groen, MR
Koekelberg 27 / / 0 / 4 / 2 9 12 i.s.m. Groen / / PS, Ecolo-Groen, Alternative Humaniste
Oudergem 31 0 2 0 i.s.m. CD&V 8 / / 1 i.s.m. Open VLD i.s.m. Groen 19 / 1 (Liste citoyenne) Liste du Bourgmestre, Ecolo-Groen
Schaarbeek 47 3 / 0 9 10 0 i.s.m. CD&V i.s.m. sp.a 2 i.s.m. Groen 17 6 Liste Bourgmestre, Ecolo-Groen
Sint-Agatha-Berchem 27 / 7 1 5 4 0 8 i.s.m. sp.a i.s.m. Open VLD i.s.m. Groen 2 / LBR, PS-sp.a+, Ecolo-Groen
Sint-Gillis 35 0 / / / 11 / i.s.m. CD&V 17 3 i.s.m. Groen 0 4 LB, Ecolo-Groen
Sint-Jans-Molenbeek 45 3 / 1 17 0 / i.s.m. CD&V i.s.m. sp.a 13 3 1 7 PS-sp.a, Liste Bourgmestre
Sint-Joost-ten-Node 29 1 2 0 / 9 / / 17 i.s.m. Open VLD i.s.m. Groen 0 / LB, cdH+Indépendant
Sint-Lambrechts-Woluwe 37 / / / 0 6 / / i.s.m. sp.a 4 i.s.m. Groen 25 / 2 (WolHu) LB, WolHu
Sint-Pieters-Woluwe 35 (+2) / 12 / 1 7 / 12 i.s.m. sp.a i.s.m. Open VLD i.s.m. Groen 3 / LB, Ecolo-Groen, DéFI pour Woluwe1150
Ukkel 43 (+2) / / 0 / 13 / 2 3 16 i.s.m. Groen 6 / 3 (Uccle en avant) MR, Ecolo-Groen, cdH
Vorst 37 / / / / 11 / 2 10 6 i.s.m. Groen 4 4 Ecolo-Groen, LB
Watermaal-Bosvoorde 29 (+2) / / / 3 12 / 1 i.s.m. sp.a 6 i.s.m. Groen 7 / Ecolo-Groen, MR-BM

Vlaanderen bewerken

Antwerpen bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (36 zetels in totaal) is de provincie Antwerpen ingedeeld in drie kieskringen, die overeenkomen met de drie arrondissementen Antwerpen (20 zetels), Mechelen (7 zetels) en Turnhout (9 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
N-VA 27 32,8 % 14 -13
CD&V 13 15,4 % 6 -7
Groen 6 14,4 % 5 -1
VB 7 14,2 % 6 -1
Open Vld 7 9,1 % 2 -5
sp.a 10 8,0 % 2 -8
PVDA+ 2 4,5 % 1 -1
Totaal 72 zetels 100 % 36 zetels

Gemeenten bewerken

Gemeente/Zetels CD&V N-VA Open Vld sp.a Groen VB PVDA Andere Coalitie
Aartselaar (23) 3 13 4 0 2 1 - - N-VA, Groen
Antwerpen (55) 3 23 2 6 11 6 4 - N-VA, sp.a, Open Vld
Arendonk (23) 6 10 3 i.s.m. sp.a 2 - 2 (Arendonk Positief) N-VA, CD&V
Baarle-Hertog (11) - 4 - - - - - 4 (CDK)
3 (FORUM+)
N-VA, FORUM+
Balen (27) 12 6 1 4 0 4 - 0 (LP) CD&V, sp.a Balen 2025
Beerse (25) - 7 - - 2 3 - 3 (BEERSE+)
10 (CDE-Vlim.be)
0 (Gemeentebelangen)
CDE-Vlim.be, BEERSE+
Berlaar (21) 8 5 - - 2 2 - 4 (Kartel BHG) CD&V, N-VA
Boechout (23) 2 5 - - 2 1 - 3 ('t Dorp)
10 (PRO Boechout & Vremde)
PRO Boechout & Vremde, Groen-Gangmaker, CD&V
Bonheiden (23) 4 6 3 - 4 - - 6 (BR30) BR30, CD&V, Open Vld
Boom (25) 4 10 0 - 1 3 0 7 (BOOM één)
0 (BOOM VOORUIT)
N-VA, CD&V, Groen
Bornem (27) 10 4 - - - 3 - 10 (IEDEREEN BORNEM)
0 (S.O.S. Bornem)
Iedereen Bornem, N-VA
Borsbeek (21) - 9 0 0 - 2 - 10 (Iedereen Borsbeek) Iedereen Borsbeek, N-VA
Brasschaat (33) 6 17 2 4 - 3 1 - N-VA, Open Vld
Brecht (29) 10 11 2 0 1 4 - 1 (Oprecht Brecht) N-VA, CD&V-CDB
Dessel (21) 3 11 - - - - - 7 (D & W) N-VA
Duffel (25) 6 10 1 - 6 2 0 0 (TEAM2570)
0 (VolksLiga Duffel)
N-VA, CD&V
Edegem (27) 3 18 1 0 5 0 0 - N-VA
Essen (25) 9 10 - 2 - 2 - 0 (Essen's Belang) CD&V Essen, sp.a-Jijmaakt Essen
Geel (33) 10 10 2 - - 5 1 5 (de brugpartij) N-VA, CD&V
Grobbendonk (21) 2 4 - 4 - 1 - 0 (deBurgers)
1 (De Lokale Lijst)
9 GIB
GIB, N-VA
Heist-op-den-Berg (35) 10 10 3 4 2 4 0 2 (ETA) CD&V, N-VA, PRO Heist, Open Vld, Groen
Hemiksem (21) 9 4 1 3 i.s.m. CD&V 2 0 2 (Hemiksem Vooruit) CD&V-Groen, sp.a-waaziengHeire
Herentals (29) 6 9 0 7 3 3 - 0 (Herentals-Anders)
1 Stadslijst
N-VA, CD&V
Herenthout (19) 3 8 (i.s.m. EENHEID) - - - 0 - 6 (GBL)
2 (S.A.M.E.N.)
Eenheid-N-VA, CD&V
Herselt (23) 10 8 - 0 1 - 0 4 (MENSEN MET MENSEN) N-VA, Mensen met Mensen
Hoogstraten (27) 8 5 - - - - - 3 (anders)
11 (HOOGSTRATEN LEEFT)
Hoogstraten Leeft, N-VA
Hove (19) - 6 - - - - - 4 (Fan van Hove)
4 (Hove Beweegt)
5 (pH7-Positief Hove)
N-VA, Fan van Hove
Hulshout (21) 11 8 0 0 2 - - - CD&V
Kalmthout (25) 14 6 1 1 2 1 0 - CD&V
Kapellen (29) 1 8 15 3 i.s.m. sp.a 2 0 - Open Vld, N-VA
Kasterlee (25) 13 9 i.s.m. N-VA 0 2 1 - - CD&V
Kontich (27) 5 10 5 0 - 2 0 5 (DORPSLIJST SANDER) N-VA, Open Vld
Laakdal (25) 8 5 2 - 1 3 - 6 (PROLAAKDAL) CD&V-LVA, ProLaakdal
Lier (33) 4 12 6 1 5 1 0 N-VA, Open Vld
Lille (25) 7 11 5 2 N-VA, Groen
Lint (19) 4 7 2 i.s.m. Groen 4 2 - - N-VA, CD&V
Malle (25) 3 6 - - - 2 - 6 (DBM)
0 (LIJST VAN BOXEL)
5 (OOSTWEST)
3 (Pogressief Malle)
DBM, N-VA, CD&V Malle
Mechelen (43) 3 7 25 3 i.s.m. Open Vld 4 1 - Vld-Groen-m+
Meerhout (21) - 3 - 5 - 4 - 7 (cd)
2 (MERRET anders)
CD&V, sp.a
Merksplas (19) - 2 - - 2 - - 15 (Leefbaar Merksplas) Leefbaar Merksplas
Mol (33) 10 10 3 4 - 3 - 3 (MEMO)
0 (LP)
CD&V, N-VA
Mortsel (29) 1 11 1 3 8 2 0 3 (Mortsel Leeft!) N-VA, sp.a-I Love Mortsel, Open Vld
Niel (21) 1 4 10 4 i.s.m. sp.a 2 - 0 (NIEL VOORUIT) Open Vld, N-VA
Nijlen (27) 10 6 i.s.m. Groen - 5 2 - 2 (Nieuw Nijlen)
2 (N&U)
0 ONS.dorp
CD&V, Groen-Open Vld, N&U
Olen (23) 9 5 - 2 1 - - 6 (O1) CD&V, sp.a-sociaal&anders
Oud-Turnhout (23) 8 8 - - 3 3 - 1 (LB18)
0 (NIEUW Oud-Turnhout)
N-VA, Groen, LB18
Putte (25) 11 3 - - - - - 11 (LB)
0 (Open Putte)
0 (VIA-Putte)
Lijst Burgemeester, N-VA
Puurs-Sint-Amands (29) 17 5 - - 2 2 - 5 (KR8!) CD&V-teamkoen
Ranst (25) 3 10 5 - 5 2 - - N-VA, Groen
Ravels (23) 16 5 - - 2 - - - CD&V
Retie (21) 8 2 - - - - - 11 (Nieuw Retie) NR
Rijkevorsel (21) 3 11 - - - - - 5 (Gemeentebelangen)
2 (ProVeussel)
N-VA, CD&V
Rumst (25) 7 9 0 6 i.s.m. sp.a 3 - - N-VA, CD&V-3D
Schelle (19) 10 5 0 0 2 2 - 0 (Schelse Burgerpartij) CD&V
Schilde (25) 2 12 8 - 2 1 - - N-VA, Open Vld
Schoten (31) 3 16 1 1 3 7 0 - N-VA, Open Vld
Sint-Katelijne-Waver (27) 6 10 - - 1 2 - 0 (KA-WA)
8 (SAMEN ANDERS)
N-VA, CD&V
Stabroek (25) 4 11 2 3 i.s.m. sp.a 5 - - N-VA, CD&V
Turnhout (35) 4 8 1 5 4 7 1 5 (TIM) N-VA, sp.a, CD&V, Groen
Vorselaar (19) 4 - - - - - - 15 (ACTIEV) ActieV
Vosselaar (21) 8 8 - 1 - - - 2 (V!SIE op Vosselaar)
2 (Vosselaar Vooruit)
CD&V, N-VA
Westerlo (27) 14 6 - - 1 2 - 4 (Open en Positief W'lo) CD&V
Wijnegem (21) 2 9 0 0 2 4 - 4 (dorpspartij durf!) N-VA, Dorpspartij DURF!
Willebroek (29) 4 13 1 8 3 - - - N-VA, CD&V, Open Vld
Wommelgem (23) - 11 4 0 3 2 - 3 (Gemeentebelangen)
0 (Wommelgemse Belangen)
N-VA, Open Vld
Wuustwezel (27) 16 5 2 - - 2 - 2 (PLUS) CD&V
Zandhoven (23) 14 6 0 - 1 2 - 0 (Gemeentebelangen)
0 (Zandhoven 2018)
CD&V
Zoersel (27) 8 11 1 0 2 2 - 2 (h-EERLIJK ZOERSEL) N-VA, Groen, Open Vld
Zwijndrecht (25) 3 9 0 2 8 3 - - Groen, CD&V, sp.a

Stadsdistricten bewerken

De districtsraden van de negen Antwerpse districten worden verkozen. In de districten Ekeren en Wilrijk zijn er door bevolkingsaangroei telkens twee raadsleden meer te verkiezen ten opzichte van 2012 (in Ekeren van 19 naar 21 en in Wilrijk van 23 naar 25); in de andere districten bleef het aantal ongewijzigd. Door een grenswijziging die ingaat op 1 januari 2019 zullen zo'n 5.000 inwoners van district Antwerpen voortaan deel uitmaken van het district Ekeren.

District Zetels CD&V N-VA Open Vld sp.a Groen VB PVDA+ Coalitie
Antwerpen 33 2 10 3 4 8 2 3 N-VA, Groen, Open Vld
Berchem 25 2 9 2 9 i.s.m sp.a 1 2 N-VA, Open Vld, CD&V
Berendrecht-Zandvliet-Lillo 15 1 6 0 4 i.s.m sp.a 4 0 N-VA, CD&V, onafhankelijke uit Vlaams Belang
Borgerhout 25 1 6 1 3 9 1 4 Groen, PVDA, sp.a
Deurne 29 1 12 1 3 5 4 3 N-VA, sp.a, Open Vld
Ekeren 21 (+2) 1 9 1 2 3 4 1 N-VA, sp.a, Open Vld
Hoboken 23 1 8 0 3 3 4 3 N-VA, sp.a, CD&V
Merksem 25 2 11 1 3 3 4 1 N-VA, sp.a, CD&V
Wilrijk 25 (+2) 2 10 2 2 4 3 2 N-VA, CD&V, Open Vld

Limburg bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (31 zetels in totaal) is de provincie Limburg ingedeeld in drie kieskringen, die overeenkomen met de drie arrondissementen Hasselt (15 zetels), Maaseik (9 zetels) en Tongeren (7 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
CD&V 18 25,2 % 10 -8
N-VA 17 21,5 % 7 -10
sp.a 13 15,4 % 5 -8
Open Vld 9 12,7 % 4 -5
VB 6 12,3 % 4 -2
Groen i.s.m. sp.a 8,5% 1 +1
PVDA+ 0 3,0% 0 0
Totaal 63 zetels 100 % 31 zetels

Gemeenten bewerken

Gemeente/Zetels CD&V Open Vld N-VA sp.a Groen VB PVDA Andere Coalitie
Alken (21) 1 6 11 3 0 (Helemaal Alken) N-VA, Groen
As (19) 4 2 2 11 (Voluit!) Voluit!
Beringen (35) 9 6 9 2 3 6 (VOLUIT)
0 (BeOne)
CD&V, N-VA, Voluit
Bilzen (31) 12 7 6 3 1 2 Beter Bilzen, N-VA, Bilzen Bruist
Bocholt (17) 4 9 (Via)
6 (Nieuwe Unie)
3 (Samen)
1 (Bocholt beleeft)
Samen, Via, N-VA
Borgloon (21) 2 9 2 8 0 Open Vld-Stroop, sp.a
Bree (25) 7 1 7 1 8 (Verjonging)
1 (VCD)
CD&V, N-VA, BROS
Diepenbeek (25) 3 3 7 1 2 9 (Puur - Diepenbeek) N-VA, CD&V, Open Vld, Groen
Dilsen-Stokkem (27) 6 10 3 7 (Vooruit Dilsen-Stokkem)
1 (Voor U)
Open Vld, Vooruit Dilsen-Stokkem
Genk (39) 18 0 12 5 0 3 1 0 (Genk Anders) CD&V, PRO Genk
Gingelom (19) 2 5 1 11 sp.a-Goesting
Halen (21) 13 3 4 1 CD&V
Ham (21) 8 6 2 2 1 2 CD&V, Open Vld
Hamont-Achel (23) 10 2 10 (PRO Hamont-Achel)
1 (Balans)
0 (Jawel)
PRO Hamont-Achel, N-VA
Hasselt (41) 9 4 12 11 i.s.m. sp.a 3 2 N-VA, Rood Groen +, Open Vld
Hechtel-Eksel (23) 4 1 1 1 16 (HE Lijst Burgemeester) HE Lijst Burgemeester
Heers (17) 3 3 11 (VLDUMONT)

2 (Hecht)

VLDUMONT
Herk-de-Stad (23) 5 5 6 6 1 0 (He-He !) sp.a-HdS, Open Vld, CD&V
Herstappe (7) 4 (GB-IC)

3 (Herstappe +)

GB-IC
Heusden-Zolder (31) 6 4 7 i.s.m. CD&V 3 11 (G|O|E|D)

0 (Voluit HZ)

GOED, sp.a, CD&V-Groen
Hoeselt (21) 4 9 (VLD plus)

6 (Best Groen)

2 (Wij Hoeselt)

VLD plus, N-VA/Nieuw
Houthalen-Helchteren (31) 7 4 9 i.s.m. sp.a 3 0 8 (BUUR)

0 (U&Wij)

0 (Echt)

0 (Be One)

sp.a-Groen-plus, N-VA
Kinrooi (23) 16 4 2 1 (GBK) CD&V
Kortessem (19) 10 6 2 1 0 (Dorpspartij) CD&V, N-VA
Lanaken (29) 7 13 3 4 i.s.m. sp.a 2 Open Vld, sp.a-Groen
Leopoldsburg (25) 9 4 8 2 2 (Pro Leopolsdburg) CD&V, sp.a
Lommel (31) 13 - 5 11 0 - 1 1 (Voor3920Lommel) CD&V, N-VA
Lummen (23) 12 1 3 4 3 CD&V, N-VA
Maaseik (29) 7 8 4 4 6 (PRO3680)

0 (Voluit)

Open Vld, PRO3680, N-VA
Maasmechelen (21) 12 4 3 2 0 6 (Open MM)

4 (Puur Maasmechelen)

2 (AdeM)

CD&V, Open MM
Nieuwerkerken (17) 9 1 3 4 (Gemeentebelangen) CD&V
Oudsbergen (27) 17 6 1 3 (Open Oudsbergen) CD&V
Peer (25) 16 4 0 4 (APPEL)

1 (Speer)

0 (Peer Plus)

0 (Peer Vooruit)

CD&V
Pelt (31) 17 4 3 5 (Samen Pelt)

2 (Lijst Vissers)

0 (TIP)

CD&V, Samen Pelt
Riemst (25) 14 5 5 - - 1 - CD&V
Sint-Truiden (35) 10 7 7 10 1 0 0 CD&V, Open Vld, N-VA
Tessenderlo (25) 6 2 5 9 1 2 (LOOI.nu) sp.a-Spil, CD&V
Tongeren (31) 4 9 2 2 14 (Tongeren.nu VLD CD&V)
0 (Referendum Partij)
Tongeren.nu, sp.a
Voeren (15) 10 (Voerbelangen)
5 (RAL)
Voerbelangen
Wellen (19) 3 4 1 9 2 (Voor Alle Wellenaren)
0 (GeVeWe)
sp.a-ROB, CD&V
Zonhoven (27) 4 14 4 i.s.m. CD&V 2 3 (Zonshoven) Open Vld
Zutendaal (19) 6 1 12 (ZVP)
0 (burgerZu)
0 (WARD)
0 (Hatice Kör)
ZVP

Oost-Vlaanderen bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (36 zetels in totaal) is de provincie Oost-Vlaanderen ingedeeld in drie kieskringen, die overeenkomen met drie groepen van telkens twee arrondissementen: Gent (met Eeklo, 15 zetels), Aalst-Oudenaarde (10 zetels) en Dendermonde-Sint-Niklaas (11 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
N-VA 21 21,4 % 8 -13
Open Vld 15 18,3 % 7 -8
CD&V 15 18,0 % 7 -8
VB 6 14,2 % 6 0
Groen 6 14,0 % 5 -1
sp.a 9 9,7 % 3 -6
PVDA+ 0 3,2% 0 0
Totaal 72 zetels 100 % 36 zetels

Gemeenten bewerken

Gemeente/Zetels CD&V N-VA Open Vld sp.a Groen VB PVDA Andere Coalitie
Aalst (43) 6 16 4 3 4 8 0 2 (lijstA) N-VA, CD&V, Open Vld
Aalter (29) 20 i.s.m Cd&V 2 0 6 1 - - CD&V-N-VA
Assenede (23) - - - - - 2 - 13 (SamenPlus)
8 (Anders)
0 (Content Assnee)
0 (Recht Vooruit)
0 (AVE)
SamenPlus
Berlare (23) 6 2 12 1 i.s.m. sp.a 1 - 1 (Gemeentebelangen)
0 (Stem van't volk)
0 (OBU Vooruit)
Open Vld, N-VA
Beveren (35) 13 10 1 i.s.m Groen 5 4 - 2 (Beveren2020) CD&V, N-VA
Brakel (23) 3 1 15 3 - 1 - Open Vld
Buggenhout (23) 13 5 1 0 - 4 - CD&V
De Pinte (21) 10 3 2 - - - - 6 (Ruimte) CD&V, N-VA
Deinze (35) 14 6 8 1 4 2 - CD&V, Open Deinze
Denderleeuw (27) 5 3 1 2 9 - 7 (LvB) LvB, CD&V, Groen
Dendermonde (35) 12 8 4 6 i.s.m Sp.a 5 - CD&V, N-VA
Destelbergen (25) 5 6 8 5 i.s.m. sp.a 1 - Open Vld, N-VA
Eeklo (27) 6 6 4 0 4 1 - 6 (SMS Eeklo)
0 (EVE)
SMS Eeklo, Open Vld, Groen
Erpe-Mere (25) 12 5 1 2 i.s.m. sp.a 3 - 1 (LEF)
1 (Sterk!)
CD&V, N-VA
Evergem (33) 9 14 - - 3 4 - 3 (sterk!) N-VA, CD&V
Gavere (23) 2 9 9 1 2 - - Open Vld-VOG, CD&V, sp.a
Gent (53) 4 8 15 i.s.m Groen 21 4 3 sp.a-Groen, Open Vld, CD&V
Geraardsbergen (31) 9 2 12 4 0 2 0 2 (Het alternatief) Open Vld, CD&V
Haaltert (25) 4 8 - 2 - 3 - 7 (Centrumlijst)
1 (Open en Liberaal)
0 (GLG Haaltert)
0 (Jeannine)
0 (P.A.T.)
N-VA, CD&V, Open en Liberaal
Hamme (27) 9 5 4 3 3 3 - 0 (Lijst Naudts) CD&V HamMoer, N-VA, sp.a
Herzele (25) 5 3 13 - - - 2 (Leef! en Groen)
2 (Roodgroen)
Open Vld, CD&V en Partners
Horebeke (11) i.s.m. N-VA 2 - - 2 - - 7 (Volksbelangen) Volksbelangen
Kaprijke (17) 9 i.s.m. CD&V - - i.s.m. CD&V - - 8 (Samen) CD&V-N-VA-Groen-Onafh
Kluisbergen (17) 5 1 - - - - - 11 (Gemeentebelangen) Gemeentebelangen
Kruibeke (25) 4 6 9 (SamenVoorKruibeke)
6 (Denert)
N-VA, Denert, CD&V
Kruisem (25) 14 i.s.m. Open Vld 8 3 CD&V
Laarne (23) 6 4 11 2 i.s.m. sp.a Open Vld, N-VA
Lebbeke (25) 5 7 8 3 i.s.m. sp.a 2 N-VA, CD&V, sp.a-Groen
Lede (25) 10 4 3 4 (Open Lede)
2 (Lede Vlaams & Zinvol)
2 (De Coöperatie)
0 (Voorwaarts Lede)
0 (PVC)
CD&V, Groen, De Coöperatie
Lierde (17) 0 3 0 11 (Voor Lierde)
3 (de 3e partij)
Voor Lierde
Lievegem (29) 14 4 6 2 3 0 (Project) CD&V, Open Vld
Lochristi (27) 5 4 15 i.s.m. Groen 2 1 Open Vld
Lokeren (35) 8 4 13 i.s.m Groen 7 3 - Open Vld, CD&V
Maarkedal (17) 5 8 3 0 1 (KomOp Maarkedal) N-VA, Open Vld Maarkedal
Maldegem (27) 7 5 9 2 1 3 (De Merlaan) Open Vld, N-VA, De Merlaan
Melle (21) 11 i.s.m. CD&V 4 2 4 CD&V+N-VA
Merelbeke (27) 8 4 8 1 6 CD&V, Open Vld
Moerbeke (17) 4 2 10 1 (Mens) Open Vld
Nazareth (21) 10 4 4 3 i.s.m. sp.a CD&V, sp.a-Groen
Ninove (33) - 2 9 - - - - 15 (Forza Ninove)
7 (Samen)
Open Vld, Samen, onafhankelijke uit N-VA
Oosterzele (23) 12 i.s.m. CD&V 8 3 CD&V+N-VA
Oudenaarde (31) 6 3 13 2 6 1 Open Vld, CD&V
Ronse (29) 11 8 2 6 2 0 CD&V, N-VA
Sint-Gillis-Waas (25) 9 10 4 i.s.m. Groen 2 0 (De Nieuwe Ploeg)
0 (Ons!Dorp)
CD&V, sp.a-Groen
Sint-Laureins (29) 17 5 2 2 3 (KR8!) SamenAnders
Sint-Lievens-Houtem (21) 2 2 3 2 i.s.m. sp.a 12 (Nieuw Houtem) Nieuw Houtem
Sint-Martens-Latem (19) 5 10 (Welzijn)
4 (Voor Latem en Deurle)
Welzijn
Sint-Niklaas (41) 6 14 2 5 6 7 1 N-VA, Groen, Open Vld
Stekene (25) 4 0 4 4 13 (Gemeentebelangen) Gemeentebelangen
Temse (29) 8 7 4 2 4 4 (TESAMEN)
0 (Patrick)
CD&V, N-VA, Open Vld
Waasmunster (21) 9 3 7 1 1 CD&V/Burgemeester, N-VA
Wachtebeke (19) 3 2 5 9 (ANDERS) Anders, Open Vld
Wetteren (29) 7 5 6 1 4 3 - 3 (EEN Wetteren) CD&V, Groen&CO, EEn Wetteren, sp.a plus
Wichelen (21) 2 3 1 13 (Samen)
2 (Anders)
Samen
Wortegem-Petegem (17) 1 4 11 1 Open Vld
Zele (27) 12 4 6 2 3 (Leefbaarder Zele)
0 (ZDB)
0 (Vlaams Beleid-Zele)
0 (B.U.B.-Zele)
0 (VMC)
CD&V, Leefbaarder Zele
Zelzate (23) - 1 7 7 - 1 6 1 (Zelzate positief) sp.a, PVDA
Zottegem (29) 7 8 5 7 2 - - N-VA, CD&V
Zulte (25) 6 1 17 (Open Zulte)
1 (GVZ)
Open Zulte, N-VA
Zwalm (19) 1 2 9 7 (VoorZwalm)
0 (Zwalm2030!)
VoorZwalm, N-VA, CD&V-Plus

Vlaams-Brabant bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (36 zetels in totaal) is de provincie Vlaams-Brabant ingedeeld in twee kieskringen, die overeenkomen met de twee arrondissementen Leuven (16 zetels) en Halle-Vilvoorde (20 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
N-VA 19 25,3 % 10 -9
CD&V 15 17,6 % 7 -8
Open Vld 13 15,4 % 5 -8
Groen 7 15,1 % 6 -1
sp.a 8 9,0 % 3 -5
VB 5 8,6 % 3 -2
UF 5 5,4 % 2 -3
PVDA 0 2,3 % 0 0
Totaal 72 zetels 100 % 36 zetels

Gemeenten bewerken

Gemeente/Zetels CD&V Open Vld N-VA sp.a Groen VB PVDA Andere Coalitie
Aarschot (29) 7 10 3 4 3 2 0 (ANDERS) Open Vld, sp.a, N-VA
Affligem (23) 6 1 10 (LIJST BURGEMEESTER)
6 (OPEN2040)
LIJST BURGEMEESTER, OPEN2040
Asse (31) 10 8 0 3 1 0 5 (ANDERS)
4 (ZELLIKRELEGEM-VOLK)
CD&V, N-VA
Beersel (29) 2 7 0 5 1 9 (Lijst BURGEMEESTER)
5 (union francophone)
Lijst BURGEMEESTER, N-VA, Open Vld
Begijnendijk (21) 2 9 (MGB)
6 (Samen)
2 (S.A.F.E)
2 (LEEF)
Samen, N-VA, S.A.F.E., LEEF
Bekkevoort (17) 7 1 2 6 (ONS DORP)
1 (GBL)
CD&V, ONS DORP
Bertem (21) 6 3 4 i.s.m. sp.a 8 (GEMBELANGEN OPEN VLD) GEMBELANGEN OPEN VLD, CD&V
Bever (11) 0 6 (Thuis in Bever)
5 (OPEN VOOR DE MENS)
Thuis in Bever
Bierbeek (21) 8 3 5 i.s.m. sp.a 5 (Open Bierbeek) CD&V, sp.a, Groen
Boortmeerbeek (23) 6 11 4 1 i.s.m. CD&V 1 Open Vld, sp.a
Boutersem (19) 6 2 3 5 3 0 (Leefbaar Boutersem) CD&V, N-VA, Open Vld
Diest (27) 3 5 2 1 8 (Open Diest)
8 (DDS)
Open Diest, DDS
Dilbeek (35) 5 10 i.s.m. Groen 3 1 11 (LVBurger Open-VLD)
3 (UF=MR+DÉFI+IND)
2 (DNA!)
0 (ONAFHANKELIJK)
LVBurger Open-VLD, N-VA LvBurgemeester
Drogenbos (17) 10 (DROGENBOS PLUS - LB)
5 (UF)
2 (go1620)
0 (Ecolo-GroenDrogenbos)
DROGENBOS PLUS, LB
Galmaarden (19) 11 6 1 1 (GB.G) CD&V
Geetbets (17) 3 10 1 3 (HART DORP)
0 (DNA)
Open Vld, HART DORP
Glabbeek (17) 3 0 0 12 (Dorpspartij)
2 (SamenGROEN)
Dorpspartij
Gooik (21) 16 5 0 0 0 0 (FORZA AZURA) CD&V
Grimbergen (35) 6 6 4 2 6 8 (Vernieuwing)
1 (UF)
Vernieuwing, Open VLD, N-VA
Haacht (23) 3 9 5 2 4 Open Vld, CD&V, sp.a
Halle (33) 7 1 11 7 4 2 1 (HALLE2019)
0 (UF)
0 (BVB HALLE)
CD&V, sp.a, Groen
Herent (27) 6 3 7 3 6 2 (Herent21) N-VA, CD&V, Open Vld
Herne (17) 15 0 2 (KWADRANTplus) CD&V
Hoegaarden (17) 10 3 1 3 (Gewoon WIT) CD&V
Hoeilaart (21) 5 12 0 4 (PRO Hoeilaart) Open Vld, PRO Hoeilaart
Holsbeek (21) 9 2 3 0 3 4 (Holsbeek Beweegt) CD&V, Groen, Open Vld
Huldenberg (21) 4 10 4 3 Open Vld, Groen
Kampenhout (21) 6 3 2 1 9 (Team Burgemeester) Team Burgemeester, Open Vld, N-VA
Kapelle-op-den-Bos (21) 6 9 3 3 (proKA) N-Va, Groen
Keerbergen (23) 4 10 7 0 2 0 (LSP-Consequent Links) Open Vld, CD&V
Kortenaken (19) 6 8 3 2 CD&V, N-VA, sp.a
Kortenberg (27) 11 5 7 0 3 1 (KNV) CD&V, Open Vld
Kraainem (23) 0 11 (Défi+MR+Ind.)
8 (Kraainem-Unie)
4 (LB)
Kraainem-Unie, LB
Landen (25) 7 6 4 2 0 6 (L'anders) CD&V, l'anders
Lennik (21) 3 8 2 1 7 (Lijst Burgemeester)
0 (LEF)
Lijst Burgemeester, CD&V, Groen
Leuven (47) 8 2 11 14 10 1 1 0 (Liever Leuven) sp.a, Groen, CD&V
Liedekerke (23) 7 2 8 5 1 CD&V Plus, sp.a vooruit, Open Vld
Linkebeek (15) 7 (LINK@VENIR)
5 (ensemble LKB samen)
3 (Activ')
LINK@VENIR, Activ'
Linter (19) 14 2 2 1 0 CD&V
Londerzeel (25) 3 10 1 9 (LWD)
2 (Pro1840)
LWD, CD&V, Groen
Lubbeek (23) 4 2 9 4 4 (Lubbeek Leeft) N-VA, CD&V
Machelen (25) 7 2 6 10 i.s.m. sp.a 0 (LEEFBAAR MA-DIE VB) CD&V, N-VA, Open Vld
Meise (25) 3 6 8 (LB+)
5 (Samen Anders)
3 (PRO)
0 (LEEF)
N-VA, Samen Anders, PRO
Merchtem (25) 4 3 1 10 (LIJST1785)
7 (PRO MERCHTEM)
LIJST1785, CD&V Plus
Opwijk (23) 3 8 9 1 0 2 (INZET) N-VA, Open Vld
Oud-Heverlee (21) 6 2 7 1 5 CD&V, Groen, sp.a-plus
Overijse (29) 3 10 (Overijse2002-N-VA)
9 (OPENVLDGROENOVERIJSE)
6 (Overijse Plus)
1 (Leefbaar Overijse)
0 (Bewust)
Overijse2002-N-VA, OPENVLDGROENOVERIJSE
Pepingen (15) 5 1 0 8 (LVB-LIJSTvdBURGER)
1 (DVP)
LVB-LIJSTvdBURGER
Roosdaal (21) 11 7 2 0 1 (ROOSDAAL-ANDERS) CD&V
Rotselaar (25) 10 3 5 1 3 3 (anders) CD&V, N-VA
Scherpenheuvel-Zichem (27) 9 8 5 2 3 CD&V, Open Vld
Sint-Genesius-Rode (25) 18 (IC-GB)
7 (ENGAGEMENT 1640)
IC-GB
Sint-Pieters-Leeuw (31) 7 1 11 1 2 1 7 (PF)
1 (GEMEENTEBELANGEN)
N-VA, CD&V
Steenokkerzeel (27) 1 1 3 14 (KLAVER-N-VA)
8 (LVB)
KLAVER-N-VA
Ternat (25) 9 2 5 2 i.s.m. sp.a 0 7 (Voor Ternat) CD&V en Volks, Voor Ternat
Tervuren (23) 4 9 6 4 (OPEN TERVUREN)
4 (Tervuren Unie)
N-VA, Groen+, CD&V
Tielt-Winge (21) 5 7 4 1 4 (SAMEN) Open Vld, CD&V
Tienen (31) 8 4 5 5 3 2 0 4 (Tienen Vooruit!)
0 (Tienen Plus)
0 (JES Jong En Sexy)
CD&V, N-VA, Open Vld, Groen
Tremelo (23) 8 7 3 1 2 2 CD&V, N-VA, Groen
Vilvoorde (35) 5 8 4 13 i.s.m. sp.a 2 1 2 (UF)
0 (VOLUIT RESPECT!)
sp.a-Groen, Open Vld, CD&V
Wemmel (25) 12 (LB Wemmel)
7 (Wemmel Plus!)
6 (Intérêts Communaux)
LB Wemmel, Wemmel Plus!
Wezembeek-Oppem (23) 18 (LB UNION)
5 (WOplus)
LB UNION
Zaventem (31) 4 12 7 6 (U.F.)
2 (PRO ZAVENTEM)
0 (Leef !)
Open-Vld, CD&V
Zemst (27) 9 2 8 1 2 1 4 (Vlam) N-VA, Vlam, Groen, sp.a
Zoutleeuw (19) 12 3 2 2 0 CD&V

West-Vlaanderen bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (36 zetels in totaal) is de provincie West-Vlaanderen ingedeeld in drie kieskringen, bestaande uit een of meerdere arrondissementen: Brugge (9 zetels), Ieper-Oostende-Diksmuide (met Veurne, 11 zetels) en Kortrijk-Roeselare-Tielt (16 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
CD&V 21 25,9 % 10 -11
N-VA 20 19,5 % 7 -13
VB 5 14,1 % 5 0
Open Vld 10 13,4 % 5 -5
sp.a 12 12,4 % 5 -7
Groen 4 12,2 % 4 0
PVDA 0 2,0% 0 0
Totaal 72 zetels 100 % 36 zetels

Gemeenten bewerken

In Zuienkerke vindt geen gemeenteraadsverkiezing plaats, aangezien er slechts één lijst is, die automatisch verkozen wordt.[11]

Gemeente/Zetels CD&V Open Vld N-VA sp.a Groen VB Andere Coalitie
Alveringem (17) 10 (gemeentebelangen CD&V)
7 (PRO & N-VA)
Gemeentebelangen+CD&V
Anzegem (23) 6 1 11 (Samen één)
5 (inzet)
Samen één, Inzet, N-VA
Ardooie (19) 15 (groep 82)
4 (samenplus)
Groep 82
Avelgem (21) 6 1 8 (gba - gemeentebelangen)
6 (tandem)
GBA-Gemeentebelangen, Tandem
Beernem (25) 12 9 i.s.m. Groen 4 CD&V, sp.a-Groen
Blankenberge (27) 3 9 7 6 2 N-VA, sp.a, CD&V2030
Bredene (25) 2 4 i.s.m. open VLD 15 1 3 sp.a, CD&V
Brugge (47) 17 6 5 10 5 4 CD&V, sp.a de Brugse Lijst, Open Vld
Damme (21) 16 3 2 (De Damse belangen) CD&V+
De Haan (23) 1 10 (Bewust)
10 (open & N-VA)
2 (Vooruit !)
Open & N-VA, Vooruit!
De Panne (21) 1 10 (Lijst Burgemeester)
6 (Actie)
4 (Het plan B)
Actie, Het Plan B, N-VA
Deerlijk (21) 10 6 3 2 (Deerlijk²) CD&V, Open Vld
Dentergem (19) 12 (Eendracht)
7 (Focus8720)
Eendracht
Diksmuide (25) 7 6 4 1 1 6 (idee Diksmuide) CD&V, Idee Diksmuide
Gistel (23) 7 10 2 2 1 1 Open Vld, sp.a, N-VA
Harelbeke (29) 7 5 4 11 i.s.m. sp.a 2 sp.a-Groen, CD&V
Heuvelland (19) 5 2 12 (Gemeentebelangen) Gemeentebelangen
Hooglede (21) 7 8 (groep 21)
6 (Allen 8830)
CD&V, Allen 8830
Houthulst (21) 13 6 2 CD&V
Ichtegem (23) 7 1 1 7 (Liberaal 2018)
7 (W.I.T.)
Liberaal 2018, W.I.T.
Ieper (31) 10 3 5 2 2 9 (open Ieper) Open Ieper, sp.a, N-VA
Ingelmunster (21) 5 3 13 (De brug/N-VA/Open VLd) De Brug/N-VA/Open Vld
Izegem (29) 3 1 13 2 2 3 5 (STIP) N-VA, CD&V
Jabbeke (23) 14 5 1 2 1 CD&V
Knokke-Heist |(31)| 4 i.s.m. Groen 1 1 25 (gemeentebelangen) Gemeentebelangen
Koekelare (19) 5 3 1 10 sp.a, Open Vld
Koksijde (27) 8 1 13 (lijst burgemeester)
5 (Koksijde vooruit)
Lijst Burgemeester, sp.a
Kortemark (23) 9 9 2 2 (Eerlijk & Bezorgd)
1 (CONTENT)
CD&V, Open Vld
Kortrijk (41) 7 4 6 4 5 15 ( Team burgemeester) Team Burgemeester, sp.a, N-VA
Kuurne (23) 10 4 4 i.s.m. sp.a 5 (nieuw Kuurne/VLD) CD&V, N-VA, sp.a-Groen
Langemark-Poelkapelle (19) 9 7 1 2 (TOPE 8920) CD&V, N-VA
Ledegem (21) 18 2 1 CD&V
Lendelede (17) 10 5 2 (Trots op Lendlee) CD&V
Lichtervelde (19) 12 1 2 4 (SOMM) CD&V
Lo-Reninge (15) 8 (dynamisch)
7 (inspraak)
Dynamisch
Menen (31) 10 6 4 6 2 3 Open Vld, sp.a, N-VA
Mesen (9) 7 (MLM)
2 (RESPECT !)
MLM
Meulebeke (21) 5 14 (lijst burgemeester)
2 (zorgzaam)
Lijst Burgemeester
Middelkerke (25) 3 6 1 1 14 (LIJST DEDECKER) Lijst Dedecker, CD&V
Moorslede (21) 3 7 (VISIE)
5 (STERK)
3 (groep a)
3 (PRO)
VISIE, STERK
Nieuwpoort (21) 15 2 1 3 (PRO NIEUW) CD&V
Oostende (41) 3 9 7 5 6 11 (STADSLIJST) Open Vld, N-VA, Groen, CD&V
Oostkamp (27) 16 4 3 2 2 CD&V
Oostrozebeke (19) 10 (oostrozebeke)
9 (inspraak nu)
Oostrozebeke.nu
Oudenburg (21) 9 9 1 2 Open Vld, sp.a
Pittem (17) 9 8 (nieuw Pittem) CD&V
Poperinge (25) 12 7 1 1 1 3 (samen) CD&V, SAMEN
Roeselare (39) 18 2 7 3 3 6 CD&V, sp.a &de vernieuwers, Open Vld
Ruiselede (17) 9 (rkd)
8 (respect)
RKD
Spiere-Helkijn (11) 6 (LB-2018)
5 (TeAm+)
LB-2018
Staden (21) 6 13 1 1 (WESTAON) Open Vld
Tielt (27) 13 7 2 1 4 (iedereen T) CD&V, Iedereen Tielt, Groen
Torhout (27) 14 6 3 4 CD&V, sp.a
Veurne (21) 6 6 7 (Veurne Plus)
2 (!NSPRAAK)
Veurne Plus, CD&V
Vleteren (13) 9 (LVP)
4 (Vleteren Actief)
LVP
Waregem(33) 20 i.s.m. N-VA 7 1 3 2 CD&V
Wervik (25) 6 3 9 7 (Open VLD - GROEN -PP) sp.a, Open VLD-Groen-PP
Wevelgem(31) 17 6 2 4 2 CD&V
Wielsbeke (21) 11 4 1 5 (U.) CD&V
Wingene (23) 17 2 4 (Burgerbelangen) CD&V
Zedelgem (27) 19 3 1 2 2 CD&V
Zonnebeke (23) 3 14 (TEAM8980)
5 (INSAMENSPRAAK)
1 (lijst Passendale)
Team8980
Zuienkerke (11) 11 (lijst burgemeester) Lijst Burgemeester
Zwevegem (27) 8 5 2 3 8 (Lijst burgemeester)
1 (Zwevegem vooruit)
CD&V, Lijst Burgemeester, sp.a

Wallonië bewerken

Waals-Brabant bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (37 zetels in totaal) is de provincie Waals-Brabant ingedeeld in twee kieskringen: Nijvel (16 zetels) en Waver (21 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
MR 17 16 38,27% -1
ECOLO 6 9 23,59% +3
PS 7 6 14,24% -1
cdH 5 3 8,88% -2
DéFI 2 3 7,48% +1
PTB 0 - -
Parti Populaire - 0 3,05%
Totaal 37 zetels 37 zetels 100%

Gemeenten bewerken

Gemeente/Zetels PS MR cdH ECOLO DéFI PTB PP Andere Coalitie
Bevekom (19) 3 14 (B.Ensemble)
1 (I.C.)
1 (NENA)
B.Ensemble
Eigenbrakel (33) 6 1 0 18 (L. Bourgmestre)
6 (Int. Brainois)
2 (PluS)
0 (IC)
L. Bourgmestre
Kasteelbrakel (21) 7 14 (RB) RB
Chastre (19) 6 7 (Chastre@venir)
6 (Chastre20+)
Chastre20+, Ecolo
Chaumont-Gistoux (21) 5 8 (ARC)
8 (Villages)
ARC, Ecolo
Court-Saint-Étienne (21) 7 0 12 (Liste Mayeur)
1 (PluS)
1 (Oxygène)
0 (IC)
Liste Mayeur
Genepiën (25) 18 i.s.m. MR 0 5 (CréonsDemains)
1 (+PluS)
1 (Ensemble)
MR+cdH
Graven (23) 3 1 9 (Avec Vous)
8 (A.C#Bourgmestr)
2 (équipe)
Avec Vous, Ecolo, DéFI Citoyens
Hélécine (13) 8 (UC)
5 (OCH)
0 (C.H)
UC
Incourt (17) 3 14 (EPI) EPI
Itter (17) 3 6 (E.P.I)
5 (IC)
3 (Pacte)
E.P.I., MR
Geldenaken (23) 4 14 (UC)
5 (J'M)
UC
Terhulpen (19) 3 1 13 (LB)
2 (LC)
LB
Lasne (23) 17 4 1 1 (A.L.L.-Libéral) MR-IC
Mont-Saint-Guibert (19) 4 11 (MSG Cohésion)
2 (MSG)
1 (Tous Ensemble)
1 (LLC)
MSG Cohésion
Nijvel (29) 2 6 1 13 (LB)
7 (PluS)
0 (La Droite)
LB, Ecolo
Orp-Jauche (19) 15 (UP)
4 (Pacte)
0 (Citoyen d'Europe M3E)
UP
Ottignies-Louvain-la-Neuve (31) 3 9 10 0 0 7 (Avenir)
2 (Kayoux)
0 (LocaLe)
Ecolo, Avenir, PS
Perwijs (21) 11 (Ensemble!)
10 (DRC+)
Ensemble!
Ramillies (17) 4 8 (IC)
5 (REM)
REM, Ecolo
Rebecq (21) 3 12 (Union)
5 (O.C.)
1 (ECA)
Union
Rixensart (27) 14 6 1 3 (SolidaRix)
3 (Proximité)
NAP-MR, SolidaRix
Tubeke (29) 4 4 2 0 10 (éB)
9 (RC)
0 (Pirate)
0 (Tubize Autrement)
éB, Ecolo, DéFI
Villers-la-Ville (21) 13 0 8 (Ensemble P.V.) MR
Walhain (19) 4 8 (WAL1)
7 (Avenir Communal)
Avenir Communal, Ecolo
Waterloo (31) 0 24 5 1 1 (MVW) MR
Waver (31) 3 8 2 0 16 (LB)
2 (CH+)
0 (Wachou)
0 (La Droite)
0 (IC)
LB, PS

Henegouwen bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (56 zetels in totaal) is de provincie Henegouwen ingedeeld in tien kieskringen: Aat (5 zetels), Charleroi (9 zetels), Châtelet (4 zetels), Fontaine-l'Evêque (4 zetels), La Louvière (6 zetels), Bergen (4 zetels), Boussu (7 zetels), Zinnik (4 zetels), Thuin (4 zetels) en Doornik (9 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
PS 30 27 32,85% -3
MR 16 12 18,67% -4
cdH 6 4 10,00% -2
ECOLO 4 11 13,67% +7
DéFI 0 0 4,08% 0
PTB 0 2 11,91% +2
Parti Populaire - 0 3,08% -
Totaal 56 zetels 56 zetels 100%

Gemeenten bewerken

Gemeente/Zetels PS MR cdH ECOLO DéFI PTB Parti Populaire Andere Coalitie
Aat (29) 11 4 4 0 10 (Liste Athoise)
0 (DM)
PS, MR, Ecolo
Aiseau-Presles (21) 10 1 1 8 (Ensemble)
1 (Acap6250)
PS, MR
Anderlues (23) 14 0 9 (AJC)
0 (Gauche)
0 (WI)
PS
Antoing (19) 12 6 (GO)
1 (UCA)
PS
Beaumont (19) 0 14 (ICI)
3 (ARC)
2 (UNI)
ICI
Belle (23) 10 8 (Pour L'Avenir)
2 (Bel Elan)
2 (Cap Beloeil)
1 (L'Essentiel)
0 (NATION)
PS, Bel Elan, L'Essentiel
Bergen (45) 23 2 6 0 3 0 11 (Mons en Mieux!)
0 (Citoyens)
0 (La Droite)
PS, Ecolo
Bernissart (21) 11 2 6 (6tem-IC)
2 (Oxygène-IC)
PS, Ecolo
Binche (31) 20 5 1 0 5 (Union)
0 (Chrétien)
PS, MR-CI
Boussu (25) 16 0 0 4 (Echo)
3 (Agora)
2 (RC)
0 (Jexiste)
0 (La Droite)
PS
Brugelette (13) 1 7 (LM)
3 (BE)
2 (Les Communaux)
0 (O.C)
0 (CSV)
LM
Brunehaut (19) 13 (USB)
6 (IC)
0 (En Marge)
USB
Celles (17) 9 (Cel'Avenir)
8 (Objec.-Citoyen)
0 (U.Communale)
Cel'Avenir
Chapelle-lez-Herlaimont (23) 17 1 4 (Go! Chapelle)
1 (AC)
PS
Charleroi (51) 26 6 3 2 9 1 4 (C+)
0 (La Droite)
0 (Oxygène)
0 (Agir)
0 (NWA-Nation)
0 (CA)
PS
Châtelet (33) 21 4 3 1 2 (moDem)
1 (Pour Châtelet)
1 (La Droite)
0 (RC)
0 (Agir)
PS, C+, Ecolo
Chièvres (17) 7 7 3 MR, Ecolo
Chimay (21) 0 11 (CLE)
10 (Bouge)
0 (+FE)
CLE
Colfontaine (27) 18 2 0 5 (C.Plus)
2 (Oxygène)
0 (La Droite)
PS
Courcelles (31) 8 1 3 1 18 (Bourgmestre) Bourgmestre
Doornik (39) 16 10 7 0 1 5 (Ensemble!)
0 (Nation)
0 (Oxygène)
PS, Ecolo
Dour (25) 0 14 (Dour Demain)
11 (Votre Dour)
0 (La Droite)
0 (Agora)
0 (Jaures)
Dour Demain
Écaussinnes (21) 2 4 10 (Ensemble)
5 (VÉ)
0 (ACÉ)
VÉ, Ecolo, MR-CHE
Edingen (23) 2 3 9 5 (Ensemble Engh.)
4 (En Mouvement)
LB Ecolo, En Mouvement, PS
Elzele (17) 4 3 2 8 (LB) LB, Ecolo
Erquelinnes (21) 14 (IC)
7 (UC)
0 (La Droite)
IC
Estaimpuis (21) 15 3 0 3 (Pour Vous!) PS-LB
Estinnes (19) 2 10 (EMC)
7 (GP)
EMC
Farciennes (21) 17 0 4 (Farcitoyenne)
0 (La Droite)
PS
Fleurus (27) 12 2 12 (Fleur"U")
1 (Agir)
0 (E+)
PS, DéFI
Fontaine-l'Évêque (25) 11 10 (Mieux Demain)
4 (UB)
PS, Mieux Demain
Frameries (27) 13 2 3 0 9 (Be Frameries)
0 (La Droite)
0 (Agir)
PS, MR
Frasnes-lez-Anvaing (21) 3 14 2 2 (H.Citoyen) MR
Froidchapelle (13) 0 11 (EC)
2 (AC)
EC
Gerpinnes (23) 13 10 (Horizons)
0 (Demain)
cdH
's-Gravenbrakel (27) 5 5 13 (Braine)
4 (Ensemble)
Braine, PS
Ham-sur-Heure-Nalinnes (23) 18 0 3 (Cap Communal)
2 (VivrEnsemble)
0 (OXY+)
MR, Vivr Ensemble
Hensies (17) 14 (E Bourgmestre)
3 (Osonschanger)
0 (Agora)
E Bourgmestre
Honnelles (17) 9 (PHA)
8 (Liste Maïeur)
0 (HD)
PHA
Jurbeke (21) 17 (LB)
4 (Alternative)
0 (Humanistes)
LB
Komen-Waasten (25) 1 4 11 (Action)
7 (Ensemble)
2 (MCI)
Ensemble, Ecolo, MCI
La Louvière (43) 24 6 4 2 0 7 0 0 (Cum Lupis)
0 (Agir)
0 (LuttOuvrière)
0 (UCB)
PS, Ecolo
Le Rœulx (19) 1 15 (IC)
3 (Alternative)
IC
Lens (15) 2 2 8 (MDC)
3 (Lens & Vous)
0 (Citoyens Lens)
MDC
Les Bons Villers (21) 1 8 1 11 (Citoyens) Citoyens, Ecolo
Lessen (25) 8 5 4 2 1 0 5 (Soci@Libre) PS-MC, MR-Ensemble, OSER-cdH
Leuze-en-Hainaut (23) 4 8 3 0 8 (IDEES) MR, IDEES
Lobbes (17) 5 5 2 5 (LOB 2.0.) cdH, LOB 2.0.
Manage (27) 22 3 0 1 1 (UPM)
0 (Agir)
0 (EC)
PS
Merbes-le-Château (15) 11 4 PS
Moeskroen (37) 6 5 19 6 1 cdH, MR
Momignies (17) i.s.m. MR 9 6 (IC)
2 (AC)
0 (Nation)
MR-PS
Mont-de-l'Enclus (13) 10 3 (A.C.E.) MR
Montigny-le-Tilleul (21) 3 12 2 4 (Osons!) MR, PS
Morlanwelz (25) 15 2 5 (100% Citoyen)
3 (M+)
0 (Agir)
PS
Opzullik (19) 1 2 0 12 (LB)
4 (SENS)
LB
Pecq (17) 6 (Community)
4 (ActionS)
4 (GO)
3 (Pecq Autrement)
0 (Pecq Avenir)
Community, ActionS
Péruwelz (25) 6 13 2 2 (RPP)
2 (AC)
0 (Nation)
MR-IC, Ecolo
Pont-à-Celles (25) 8 6 0 3 0 1 7 (IC) PS, IC
Quaregnon (25) 18 2 4 (Citoyen)
1 (Q W Demain)
PS
Quévy (19) 9 5 5 (EDD) PS, MR+
Quiévrain (17) 4 0 11 (Changer)
2 (UpQ)
Changer
Rumes (17) 4 13 (IC) IC
Saint-Ghislain (27) 14 2 0 11 (Osons!) PS, MR&Citoyens
Seneffe (21) 4 3 11 (LB)
3 (AC+)
LB, Ecolo
Sivry-Rance (15) 0 10 (MIL)
5 (ACE)
0 (Ensemble)
MIL
Thuin (23) 12 5 2 0 4 (IC)
0 (Oxygène)
PS, IC
Vloesberg (13) 3 8 (Flobecq-Viva)
2 (Respect)
0 (LBLCP)
Flobecq-Viva
Zinnik (29) 13 6 2 8 (Ensemble) PS, MR, Ecolo

Luik bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (56 zetels in totaal) is de provincie Luik ingedeeld in tien kieskringen: Hoei (6 zetels), Luik (10 zetels), Visé (5 zetels), Fléron (7 zetels), Seraing (4 zetels), Saint-Nicolas (6 zetels), Verviers (6 zetels), Dison (4 zetels), Eupen (4 zetels) en Borgworm (4 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
PS 21 17 25,36% -4
MR 17 15 22,52% -2
cdH 8 6 10,61% -2
ECOLO 8 12 16,29% +4
DéFI 0 0 3,81% 0
PTB 2 6 13,40% +4
Parti Populaire - 0 4,05%
Totaal 56 zetels 56 zetels 100%

Gemeenten bewerken

Gemeente/Zetels PS MR cdH ECOLO DéFI PTB PP Andere Coalitie
Amay (23) 8 13 2 (Amay Plus) Ecolo
Amel (17) 13 (GI)
4 (GZ)
GI
Ans (29) 16 6 2 3 2 0 (Nation)
0 (PVE)
0 (WI)
PS, MR-IC
Anthisnes (15) 12 2 i.s.m. MR 0 1 (CiM) PS-IC
Aubel (15) 10 (Aubel Demain)
5 (Aubel Citoyen)
Aubel Demain
Awans (21) 9 0 9 (LB)
3 (Vers Demain)
0 (Echos-Cit')
0 (ULP)
PS, Vers Demain
Aywaille (23) 2 12 3 6 (Aywail' Demain)
0 (Stop & Change)
Ensemble-MR, Progrès-PS
Baelen (15) 9 (ACBM)
5 (Trait d'Union)
1 (Alternative)
0 (POUR)
ACBM
Berloz (13) 3 2 8 (IC) IC
Beyne-Heusay (23) 12 5 i.s.m. cdH 6 (Ensemble) PS
Bitsingen (19) 4 3 12 (Bassenge Demain) Bassenge Demain
Blegny (23) 15 3 5 PS
Borgworm (25) 14 0 7 (Pour Waremme)
4 (W@lter)
PS
Braives (17) 2 1 0 10 (EC)
4 (Base)
EC
Büllingen (17) 17 (Liste Wirtz) Liste Wirtz
Burdinne (13) 11 (UPB)
2 (ParticiPe)
0 (Ensemble)
UPB
Burg-Reuland (13) 13 (AG) AG
Bütgenbach (17) 8 (FLB)
5 (FDG)
4 (ZGG)
FBL, ZGG
Chaudfontaine (27) 3 17 (UP!)
7 (Générations)
0 (Agir)
UP!
Clavier (15) 9 (IC)
6 (Ensemble)
IC
Comblain-au-Pont (17) 2 10 (IC)
5 (ECD)
IC
Crisnée (13) 1 1 11 (Code 4367!) Code 4367!
Dalhem (19) 13 (Maïeur)
3 (Renouveau)
3 (DalhemDemain)
Maïeur
Dison (25) 16 1 3 3 2 (Vivre Dison)
0 (Agir)
0 (MPE)
PS
Donceel (13) 11 (IC)
2 (Renouveau)
IC
Engis (17) 3 11 (EngiSolidair)
1 (MCER)
1 (E+)
1 (Parti Social)
EngiSolidair, Ecolo
Esneux (23) 5 8 5 0 0 5 (Agora) MR, PS
Eupen (25) 3 (SP-PS) 6 (PFF-MR) 9 (CSP-PSC) 7 0 (Liste-WRMA) Ecolo, PFF-MR, SP-PS
Faimes (13) 12 (E.D.F)
1 (A.D.F)
0 (ICGF)
E.D.F.
Ferrières (15) 9 (RpF)
6 (Envie Commune)
0 (FCC)
RpF
Fexhe-le-Haut-Clocher (13) 10 (Liste Mayeur)
3 (Envol@Fexhe)
Liste Mayeur
Flémalle (29) 17 1 3 5 3 (IC)
0 (AC3)
0 (WI)
0 (RCC)
PS
Fléron (25) 8 3 1 13 (IC)
0 (Agir)
0 (MPE)
IC, Ecolo
Geer (13) 10 (IC)
3 (GE)
IC
Grâce-Hollogne (27) 15 3 3 5 0 1 (rcGH)
0 (ULP)
PS, Ecolo
Hamoir (13) 11 (ICOM)
2 (PdH)
ICOM
Hannuit (25) 3 2 15 (Liste Mayeur)
5 (H+)
0 (La Droite)
Liste Mayeur
Héron (17) 2 9 (LB)
6 (Ent. Citoyenne)
0 (Vous Héron)
LB
Herstal (33) 19 2 0 9 1 2 (Vert Herstal) PS
Herve (25) 3 14 (H.D.M.)
8 (EPH)
H.D.M.
Hoei (27) 12 3 7 2 1 0 2 (idHuy)
0 (VLC)
PS, MR, idHuy
Jalhay (19) 13 4 (CH-Ensemble)
2 (Oser)
0 (JSD)
MR-IC-EJS
Juprelle (21) 13 (IC)
8 (UP! Juprelle)
IC
Kelmis (21) 5 (SP) 5 (PFF-MR) 8 (CSP-cdH) 3 CSP-cdH, SP
Luik (49) 17 10 3 1 9 0 8 (Vert Ardent)
0 (Vega)
0 (Agir)
0 (WI)
0 (PVC)
0 (MPE)
PS, MR pour Liège
Lierneux (13) 7 (Lx en Mieux)
6 (L.D. Mayeur @ Vous)
0 (Ensemble)
0 (Pour Tous)
Lx en Mieux
Limburg (17) 11 (La Limbourgeoise)
3 (Changeons Ens.)
3 (LDM)
La Limbourgeoise
Lijsem (13) 8 i.s.m. MR i.s.m. MR 5 (LRPS) MR-cdH-Ecolo
Lontzen (17) 3 7 (Union)
6 (Energie)
1 (Liste Plus)
Energie, Ecolo
Malmedy (23) 1 12 (Alternative)
10 (ECm)
Alternative
Marchin (17) 9 2 4 2 (GCR) PS
Modave (15) 8 (OSE)
6 (POM)
1 (UC)
OSE
Nandrin (17) 2 7 (Bourgmestre+)
5 (Vivre Nandrin)
2 (Tous Ensemble)
1 (Pour Nandrin)
Bourgmestre+, Ecolo
Neupré (21) 4 10 3 4 (Newpre) MR, PS
Olne (15) 0 2 10 (Pour Olne)
3 (Le Bon Sens)
Pour Olne
Oerle (13) 6 0 7 (Ensemble) Ensemble
Ouffet (11) 8 (IC)
3 (Agir Ensemble)
IC
Oupeye (29) 14 5 3 1 6 (Engagés Pour) PS, cdH
Pepinster (21) 4 1 16 (Pepin) Pepin
Plombières (19) 9 (OCP)
8 (URP)
2 (@ctions)
OCP, @ctions
Raeren (21) 6 8 (Mit Uns)
7 (Gem Vorw CSL)
Mit Uns, Ecolo
Remicourt (17) 0 7 (R-Renouveau)
5 (PRS)
3 (EC 2.0)
1 (VOUS!)
1 (Horizons)
0 (CM)
R-Renouveau, PRS
Saint-Georges-sur-Meuse (17) 2 2 10 (Ensemble)
3 (Pro Citoyens)
Ensemble
Saint-Nicolas (27) 16 3 2 4 0 2 (Saint-Nicolas Plus) PS
Sankt Vith (21) 13 (NBA Grommes)
4 (Liste Freches)
4 (FLS)
0 (WFE 2.0)
0 (Gerhard Schmitz)
NBA Grommes
Seraing (39) 20 4 0 4 0 11 0 0 (La Droite)
0 (Agir)
0 (WI)
PS
Soumagne (25) 6 3 7 (Soumagne Demain)
6 (ICI Soumagne)
3 (Citoyen Go)
0 (Alternative)
Soumagne Demain, ICI Soumagne, Ecolo Plus
Spa (21) 11 7 (Alternative Plus)
2 (Osons Spa)
1 (SPA)
0 (LHS)
0 (WI)
MR, SPA
Sprimont (23) 5 3 10 (Bourgmestre)
5 (MCS Citoyen)
Bourgmestre, e-PS
Stavelot (19) 11 (LB)
8 (CitoyenS!)
LB
Stoumont (13) 8 (Vivre Ensemble)
5 (Stoumont DEM)
Vivre Ensemble
Theux (23) 4 7 0 12 (IFR) IFR, PS-Plus
Thimister-Clermont (17) 13 (EIC)
4 (TC)
EIC
Tinlot (11) 8 (TP)
3 (UC)
TP
Trois-Ponts (11) 0 7 (Ensemble)
4 (Avec Vous)
Ensemble
Trooz (19) 3 0 11 (Bourgmestre)
5 (Ecova)
Bourgmestre
Verlaine (15) 15 (ICV) ICV
Verviers (37) 13 6 5 4 0 3 2 4 (Nouveau V.)
0 (La Droite)
0 (Nation)
PS, MR
Villers-le-Bouillet (17) 2 8 (Ensemble)
4 (VIDEM)
3 (GénérationS4530)
VIDEM, GénérationS4530, Ecolo
Wezet (25) 7 7 2 4 (Ensemble!)
3 (Oui Visé)
2 (Visons Demain)
MR, PS
Weismes (19) 12 (Waimes & Vous #)
7 (W. Ensemble)
Waimes & Vous #
Wanze (23) 15 4 3 (Bleu de Wanze)
1 (id Wanze)
PS
Wasseiges (11) 0 6 (UC)
5 (Alliance)
UC
Welkenraedt (21) 2 9 (LB)
5 (Ensemble)
3 (PLUS)
2 (Obj. Citoyens)
LB, PLUS

Luxemburg bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (37 zetels in totaal) is de provincie Luxemburg ingedeeld in zes kieskringen: Aarlen (8 zetels), Bastenaken (6 zetels), Marche-en-Famenne (7 zetels), Neufchâteau (5 zetels), Bouillon (4 zetels) en Virton (7 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
PS 10 7 17,62% -3
MR 11 12 26,25% +1
cdH 14 14 31,66% 0
ECOLO 2 4 14,56% +2
DéFI 0 0 3,97% 0
PTB 0 0 5,26% 0
Parti Populaire - 0 0,68%
Totaal 37 zetels 37 zetels 100%

Gemeenten bewerken

Gemeente/Zetels PS MR cdH ECOLO DéFI PTB Parti Populaire Andere Coalitie
Aarlen (29) 6 7 12 (Arlon 2030)
4 (Pour vouS)
Arlon 2030, MR
Attert (17) 17 (Ensemble) Ensemble
Aubange (25) 10 8 (TPA)
7 (IG)
CDH.com, IG
Bastenaken (25) 17 0 8 (Citoyens+)
0 (Alternative(s))
LDB-cdH
Bertogne (13) 7 (GC)
6 (Avec Vous)
GC
Bertrix (19) 2 11 (Action)
6 (Ensemble)
Action
Bouillon (17) 11 (Ensemble)
5 (C@P Citoyens)
1 (Alternative)
Ensemble
Chiny (17) 17 (Député-Maire) Député-Maire
Daverdisse (9) 7 (Pour!)
2 (Comm'1 Action)
Pour!
Durbuy (21) 1 15 (Bourgmestre)
5 (Comm1Passion)
0 (Changeons)
Bourgmestre
Érezée (13) 7 (IC)
6 (Vivr'Action)
IC
Étalle (17) 4 13 (Mayeur) Mayeur
Fauvillers (11) 8 (Fauvillers Demain)
2 (Alt-Citoyenne)
1 (Le Renouveau)
Fauvillers Demain
Florenville (17) 6 (AC)
6 (U.C.P)
5 (Vivr'ensemble)
AC, Vivr'ensemble
Gouvy (17) 10 (Horizon Neuf)
6 (Ensemble)
1 (ROC 2018)
0 (Project Action)
Horizon Neuf
Habay (19) 2 11 (Pour Habay)
6 (Vouloir)
0 (Ens. Demain)
Pour Habay
Herbeumont (9) 8 (Action)
1 (Alternative)
Action
Hotton (17) 8 (H12.O)
5 (E.C)
4 (I.C)
E.C, I.C
Houffalize (17) 9 (G&S)
8 (L'essentiel)
0 (Houffalize+)
0 (AC)
G&S
La Roche-en-Ardenne (15) 9 (Pour Vous)
6 (Vision@Venir)
Pour Vous
Léglise (17) 12 (Ensemble)
5 (Pourquoi Pas)
Ensemble
Libin (17) 14 (Horizon 2024)
3 (Vision Avenir)
Horizon 2024
Libramont-Chevigny (21) 0 10 (Chevi 2018)
10 (Libr@Vous)
1 (LIBR Envol)
Chevi 2018, LIBR Envol
Manhay (13) 7 (Avec Vous)
6 (Ensemble)
Avec Vous
Marche-en-Famenne (25) 4 6 14 1 0 Mayeur cdH, PS
Martelange (9) 5 (U.C.)
4 (MVE)
U.C.
Meix-devant-Virton (11) 7 (Maieur)
4 (Réagir)
Maieur
Messancy (19) 1 11 (NUC)
7 (ICM)
NUC
Musson (15) 6 (Vivr'Ensemble)
6 (Echo)
3 (Avançons Musson)
0 (Horizon 2024)
Vivr'Ensemble, Echo
Nassogne (17) 10 (I.C.N)
5 (Ensemble)
2 (DcM)
I.C.N
Neufchâteau (19) 10 (Agir Ensemble)
8 (Pour Vous)
1 (3ème Piste)
Agir Ensemble
Paliseul (17) 0 6 (Bourgmestre)
6 (Pour Vous)
5 (Action)
Bourgmestre, Action
Rendeux (11) 6 (GC)
5 (A,av)
GC
Rouvroy (11) 11 (G O) G O
Sainte-Ode (11) 9 (Com. Passion)
2 (CAP 2030)
Com. Passion
Saint-Hubert (17) 0 9 (CAP 2018)
6 (DYN@M'IC)
2 (PluS)
0 (Nation)
CAP 2018
Saint-Léger (13) 9 (Mayeur)
4 (Ecout@)
Mayeur
Tellin (11) 6 (ERC)
3 (LETSGO 18)
2 (Vivr'Ensemble)
ERC
Tenneville (11) 6 (IC Tenneville)
5 (Osez O.C)
IC Tenneville
Tintigny (15) 9 (Commune en Vie)
6 (Passion Commune)
Commune en Vie
Vaux-sur-Sûre (17) 17 (Bourgmestre) Bourgmestre
Vielsalm (19) 3 11 (Bourgmestre)
5 (Comm'Vous)
Bourgmestre
Virton (21) 3 3 8 (IC+)
6 (Citoyens)
1 (Ensemble EA)
IC+, Ecolo+, Ensemble EA
Wellin (13) 8 (Wellin dem@in)
5 (D ici 2024)
0 (Le blé qui lève)
Wellin dem@in

Namen bewerken

Provincie bewerken

Voor de verkiezingen voor de provincieraad (37 zetels in totaal) is de provincie Namen ingedeeld in zes kieskringen: Dinant (5 zetels), Ciney (4 zetels), Namen (9 zetels), Andenne (5 zetels), Gembloers (9 zetels) en Philippeville (5 zetels).

Verkiezingsuitslag:

Partij 2012 2018 2018 +/-
PS 12 8 20,79% -4
MR 13 12 25,37% -1
cdH 8 6 16,53% -2
ECOLO 4 8 17,19% +4
DéFI 0 2 5,67% +2
PTB 0 1 8,89% +1
Parti Populaire - 0 0,97%
Totaal 37 zetels 37 zetels 100%

Gemeenten bewerken

Gemeente/Zetels PS MR cdH ECOLO DéFI PTB Parti Populaire Andere Coalitie
Andenne (29) 3 17 (PSD@)
9 (AD&N)
0 (LE Renouveau)
0 (TS)
PSD@
Anhée (19) 16 (V.I.C)
3 (Anhée vers+)
V.I.C
Assesse (17) 3 7 (ALN)
6 (Acor+)
1 (SAD)
0 (@ROC)
0 (Oxygène)
0 (OSER)
Acor+, Ecolo
Beauraing (21) 16 (EB)
4 (Int. Citoyens)
1 (Vert Demain)
EB
Bièvre (13) 13 (E.P.V) E.P.V
Cerfontaine (15) 12 3 (CERF+) MR-IC
Ciney (25) 3 15 (ICI)
7 (Action)
0 (CLE)
ICI
Couvin (23) 6 1 10 (#PEP'S)
6 (C.V.N)
0 (Nation)
0 (C.H.E)
C.V.N, MR-IC
Dinant (23) 9 (ID!)
9 (LB)
3 (Dinant)
2 (Din.Autrement)
0 (Jexiste)
ID!, Dinant, Din. Autrement
Doische (11) 8 3 (Ensemble)
0 (CD@)
MR-IC
Éghezée (25) 2 3 13 (E.P.V)
5 (IC)
2 (LDP)
E.P.V
Fernelmont (19) 2 12 (LDB+)
5 (EPF)
0 (Nation)
LDB+
Floreffe (19) 1 5 4 9 (RPF) Ecolo, DéFI, PS
Florennes (21) 2 2 11 (Contact 21)
7 (Ad 11)
Contact 21
Fosses-la-Ville (21) 4 2 15 (U.D.) U.D.
Gedinne (15) 2 9 (Gedinne 2018)
3 (Aux12GediOui)
1 (Horizon 2018)
Gedinne 2018
Gembloers (29) 4 5 6 1 13 (Bailli) Bailli, Ecolo
Gesves (19) 3 9 (G.D.M)
7 (RPG Plus)
RPG Plus, Ecolo
Hamois (19) 3 16 (Ensemble 2018)
0 (Oxygène)
Ensemble 2018
Hastière (17) 12 (En avant)
4 (Avenir)
1 (EMC)
0 (EM)
En avant
Havelange (17) 3 8 (Hav'enir)
6 (H2018)
Hav'enir, Ecolo
Houyet (15) 1 6 (U.V.)
6 (Motiv'Action)
2 (ADN)
U.V., ADN
Jemeppe-sur-Sambre (25) 1 16 (JEM)
5 (PepS)
3 (Liste Mayeur)
JEM
La Bruyère (21) 6 8 3 0 4 (D&B) PS, D&B, Ecolo
Mettet (23) 4 2 11 (ICAP)
5 (ROPS)
1 (Oxygène)
ICAP, Oxygène
Namen (47) 9 6 16 9 4 3 0 0 (Oxygène)
0 (Nation)
cdH, Ecolo, MR
Ohey (17) 1 12 (Plus d'Echo)
3 (Pour Ohey)
1 (Ohey Plus)
Plus d'Echo
Onhaye (13) 10 (ICO)
3 (ECI)
ICO
Philippeville (21) 2 7 1 9 (Agir Ensemble)
2 (Phil'Citoyens)
0 (Phil Demain)
0 (La Droite)
Agir Ensemble, MR
Profondeville (23) 1 2 10 (MICS)
10 (PEPS)
MICS, Ecolo
Rochefort (23) 2 17 (CAP 2030-IC)
4 (UCPR)
CAP 2030-IC
Sambreville (29) 20 2 1 4 2 0 0 (La Droite) PS
Sombreffe (19) 4 1 10 (IC-MR)
4 (CI-LdB)
IC-MR
Somme-Leuze (17) 13 (U.C)
4 (Autrement)
U.C
Viroinval (17) 8 (POUR)
5 (RéCit)
4 (V.Autrement)
0 (Nation)
RéCit, V.Autrement
Vresse-sur-Semois (11) 7 (ECD)
4 (Confiance)
ECD
Walcourt (25) 10 8 2 3 (Oxygène-Autre)
2 (Solidarité.C)
0 (Charlier)
PS, MR-EC
Yvoir (21) 10 (La Relève)
8 (LB)
3 (EPY)
La Relève, LB

Externe links bewerken

Nieuwsberichten die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden in de categorie Belgische lokale verkiezingen, 2018 van Wikinieuws.