Hoofdmenu openen

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is de volksvertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in België en zetelt in Eupen.

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Duits: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Wetgevend orgaan van de Duitstalige Gemeenschap van België
Vlag van de Duitstalige Gemeenschap
Vlag van de Duitstalige Gemeenschap
Algemene informatie
Opgericht in 2004
Aantal leden 25
Ontmoetingsplaats Eupen
Huidige legislatuur (2019-2024)
Voorzitter Karl-Heinz Lambertz
Partijen Meerderheid (13)
 •      ProDG (6)
 •      SP (4)
 •      PFF (3)

Oppositie (12)

Portaal  Portaalicoon   Politiek
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, in Eupen

Het parlement telt 25 leden en wordt iedere vijf jaar, tegelijk met de verkiezingen voor het Europees Parlement gekozen.

GeschiedenisBewerken

Sinds 1973 beschikt de Duitstalige Gemeenschap over een eigen parlement, maar heette toen nog Rat der deutschen Kulturgemeinschaft (RdK, Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap) en had slechts zeer beperkte bevoegdheden. Deze raad werd opgericht bij wet van 10 juli 1973 en had haar openingszitting op 23 oktober 1973. De eerste leden waren nog niet rechtstreeks verkozen; de zetelverdeling werd afgeleid van de verkiezingsuitslag voor het nationale parlement. Een half jaar later, op 10 maart 1974, vonden de eerste rechtstreekse verkiezingen plaats.

In 1984 kreeg de gemeenschap meer autonomie en werd de naam veranderd in Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Raad van de Duitstalige Gemeenschap), in 2004 kreeg het zijn huidige benaming "parlement".

Sinds oktober 2013 zetelt het parlement in het Parlementsgebouw van de Duitstalige Gemeenschap, daarvoor zetelde men in Huis Kaperberg 8.

BevoegdhedenBewerken

Het parlement heeft een drietal bevoegdheden:

 • Het controleren van de regering.
 • Goedkeuren van decreten (wetten) voor de Duitstalige Gemeenschap.
 • Goedkeuren van de begroting.

De Duitstalige Gemeenschap mag van de Belgische Grondwet over de volgende beleidsterreinen besluiten:

 • Culturele aangelegenheden
 • Persoonsgebonden aangelegenheden (familie, gezondheid, sociale aangelegenheden)
 • Onderwijsaangelegenheden, weliswaar met de volgende uitzonderingen:
  • het bepalen van het begin en het einde van de leerplicht
  • de minimale voorwaarden voor het uitreiken van de schooldiploma’s
  • de pensioenregeling voor het personeel in de onderwijssector
 • Samenwerking tussen de gemeenschappen en internationale samenwerking, inclusief het recht om verdragen af te sluiten met betrekking tot al haar bevoegdheden
 • Het taalgebruik in het onderwijs

Het Waals Parlement heeft (per artikel 139 van de Belgische Grondwet) in de loop der jaren de volgende bevoegdheden overgedragen:

 • 1994
  • Bescherming van monumenten en landschappen
 • 2000
  • Tewerkstelling (arbeidsmarktbeleid)
 • Bij decreet van 27 mei 2004 en met ingang van 1 januari 2005
  • De kerkfabrieken;
  • De begrafenissen;
  • De gemeentefinanciering;
  • Administratief toezicht op de gemeenten en meergemeentelijke politiezones;
  • De gesubsidieerde werken;
 • Bij decreet van 28 april 2014 en met ingang van 1 januari 2015 werd het volgende aan het decreet van 27 mei 2004 toegevoegd
  • De samenstelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werking van de gemeentelijke instellingen;
  • De verkiezing van de gemeentelijke en binnengemeentelijke organen, inclusief de controle van de verkiezingsuitgaven;
  • De tuchtregeling van burgemeesters;
  • De gemeenteverenigingen met een doel van publiek nut, die enkel bestaan uit Duitstalige gemeenten;
  • De voorwaarden en de wijze waaronder de binnengemeentelijke organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet (zoals de districten van Antwerpen), kunnen worden opgericht.
 • 2019
  • Huisvesting
  • Ruimtelijke ordening
  • Delen van het energiebeleid

VoorzittersBewerken

SamenstellingBewerken

Hieronder staat in een schema de samenstelling van het Parlement. Leden met een raadgevende stem zijn niet meegeteld. ProDG is sinds 2009 de partij ontstaan uit de vroegere coalitie PJU-PDB.

Periode CSP PFF SP ProDG Ecolo SEP Vivant Regering Coalitie
1973-1974 13 6 3 3 0 0 0 n.v.t.
1974-1977 12 4 3 6 0 0 0 n.v.t.
1977-1978 10 5 3 7 0 0 0 n.v.t.
1978-1981 11 4 3 7 0 0 0 n.v.t.
1981-1986 9 6 3 7 0 0 0 Fagnoul CSP + PFF + SP
1986-1990 10 5 3 5 1 1 0 Maraite I CSP + PFF
1990-1995 8 5 4 4 4 0 0 Maraite II CSP + PFF + SP
1995-1999 10 5 4 3 3 0 0 Maraite III CSP + SP
1999-2004 9 6 4 3 3 0 0 Lambertz I PFF + SP + ECOLO
2004-2009 8 5 5 3 2 0 2 Lambertz II PFF + SP + PJU/PDB
2009-2014 7 4 5 4 3 0 2 Lambertz III SP + PFF + ProDG
2014-2019 7 4 4 6 2 0 2 Paasch I ProDG + SP + PFF
2019-2024 6 3 4 6 3 0 3 Paasch II ProDG + SP + PFF

De 25 leden worden elke vijf jaar rechtstreeks verkozen in één kieskring bestaande uit de kantons Eupen en Sankt-Vith.

Huidige samenstellingBewerken

  Zie Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 2019-2024) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken