Duitstalige Gemeenschapsverkiezingen 1995

Op 21 mei 1995 vonden Duitstalige Gemeenschapraadverkiezingen plaats. De winnaar was de CSP, die twee zetels won. De verliezers waren de PJU-PDB en Ecolo, die elk één zetel verloren. De PFF en de SP bleven status quo.

Op 13 juni 1995 legde de Regering-Maraite III de eed af. Ze bestond uit de CSP en de SP.

Uitslagen bewerken

Zetelverdeling Duitstalige Gemeenschapsraad 1995
3
4
10
5
3
10 
De 25 zetels zijn als volgt verdeeld:
Partij 1995 1990 verschil
stemmen % zetels stemmen % zetels stemmen % zetels
CSP 13.307 35,93 10 13.178 33,60 8 129 2,33 2
PJU-PDB 5.051 13,64 3 5.982 15,25 4 -931 -1,61 -1
SP 5.958 16,09 4 6.407 16,34 4 -449 -0,25 0
PFF 7.367 19,89 5 7.756 19,78 5 -389 0,11 0
Ecolo 5.128 13,85 3 5.897 15,04 4 -769 -1,19 -1
Andere 226 0,61 0 - - - 226 0,61 0
Totaal Geldig 37.037 100 25 39.220 100 25 -2.183 -5,56 0
Blanco & Ongeldig 3.797 9,30 2.661 6,35 1.136 2,95
Totaal Stemmen 40.834 100 41.881 100 -1.047 -2,50
Absenteïsme 4.239 9,40 3.419 7,55 820 23,98
Ingeschreven Kiezers 45.073 100 45.300 100 -227 -0,50

Verkozenen bewerken