Socialistische Partij Anders

Belgische politieke partij

Socialistische Partij Anders, afgekort als sp.a, is een Vlaamse sociaaldemocratische politieke partij. De partij heeft volksvertegenwoordigers in het Brussels, Vlaams en federaal parlement en heeft één vertegenwoordiger in het Europees Parlement, zetelt in vijf Vlaamse provincieraden en komt op in ongeveer 270 van de 308 Vlaamse gemeenten. De partij zit in een derde van de gemeenten in het bestuur.[2]

Socialistische Partij Anders
(sp.a)
Socialistische Partij Anders (logo).png
Algemene gegevens
Partijvoorzitter Conner Rousseau
Vicepartijvoorzitter Funda Oru
Politiek secretaris Gorik Van Holen
Actief in Vlag Vlaams Gewest Vlaanderen
Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
Hoofdkantoor Grasmarkt 105/37
1000 Brussel
Vlag van België België
Fractieleiders
Europees Parlement Kathleen Van Brempt
Senaat Bert Anciaux
Kamer Melissa Depraetere
Vlaams Parlement Hannelore Goeman
Brussels Parlement Fouad Ahidar
Mandaten
Europees Parlement
1 / 21
Senaat
4 / 60
Kamer
9 / 150
Vlaams Parlement
13 / 124
Brussels Parlement
3 / 89
Burgemeesters in Vlaamse gemeenten
13 / 300
Ideologie / Geschiedenis
Richting Centrum-links
Ideologie Sociaaldemocratie
Voormalige namen 1877: VSA / BSP
1879: BSAP
1885: BWP-POB
1940: BSP-PSB
1978: BSP
1980: SP
2001: sp.a
Verwante organisaties
Jongerenorganisatie Jongsocialisten
Seniorenorganisatie S-Plus[1]
Vrouwenorganisatie Zij-kant
Cultuurorganisatie Curieus
Internationale organisatie SI
Europese fractie S&D
Europese organisatie PES
Media
Ledenblad kd.
Website s-p-a.be
Portaal  Portaalicoon   Politiek
België
Voormalig logo

In 2017 had de partij 42.473 leden. Daarmee stond ze toen op de derde plaats in Vlaanderen wat het aantal partijleden betreft, na respectievelijk Open Vld en CD&V, maar voor N-VA, Vlaams Belang en Groen.[3]

Op 9 september 2020 liet voorzitter Rousseau weten dat sp.a in december een nieuwe naam krijgt: VOORUIT.[4][5]

GeschiedenisBewerken

  zie Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij (VSA) vanaf 1877 tot en met 1880
  zie Belgische Werkliedenpartij (BWP) vanaf 1885 tot en met 1940
  zie Belgische Socialistische Partij (BSP) vanaf 1940 tot en met 1980
  zie Socialistische Partij (SP) vanaf 1980 tot en met 2001

Een nieuwe naamBewerken

Patrick Janssens startte een vernieuwing en generatiewissel. De partijnaam werd in 2001 herdoopt tot socialistische partij.anders (sp.a) met als ondertitel Sociaal Progressief Alternatief. Sociaal Progressief Alternatief is slechts de ondertitel van de partij, maar die wordt vaak verward met de betekenis van de afkorting. Het puntje in sp.a moet het onderscheid maken met de Belgische gemeente Spa en met bronwaterfabrikant Spa Monopole. Onder Janssens werd ook de samenwerking gestart met Spirit. Dit was de start van de periode 2002-2007 toen verschillende nationale kartels gemaakt werden. Uit vrees voor de pas ingevoerde kiesdrempel (2002) sloten de kleinere partijen Spirit, Vivant en N-VA zich aan bij een grote klassieke partij.

In 2003 werd Janssens burgemeester van Antwerpen en werd als voorzitter opgevolgd door de Limburger Steve Stevaert. Onder Steve Stevaert werkte de partij verder aan de vernieuwing en verbreding die door diens voorganger was ingezet, onder meer met een ideologische herbronning (Het Groot Onderhoud) en de samenwerking met het links-liberale Spirit. Het voorzitterschap van Stevaert was kenmerkend door de zeer sterke electorale scores bij de federale verkiezingen van 2003 en de Vlaamse verkiezingen van 2004 met het kartel sp.a-Spirit. Eind mei 2005 werd Steve Stevaert gouverneur van Limburg, waardoor Caroline Gennez tijdelijk het sp.a-roer over nam tot de voorzittersverkiezingen van oktober 2005. Deze werden gewonnen door Johan Vande Lanotte, Gennez wordt ondervoorzitter.

 
De grootste zes Vlaamse partijen en hun behaalde resultaten voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. Van 1978 tot en met 2014, uitgedrukt in procenten voor 'Het Rijk'.

Verruiming van de sp.a onder GennezBewerken

De partij trok onder leiding van Johan Vande Lanotte naar de verkiezingen met de projectlijst. Deze moest ervoor zorgen dat er meer arbeiders in het parlement zouden komen. Uiteindelijk verliest de partij 9 zetels in de kamer. De partij kiest daarop voor de oppositiebanken. Als gevolg van de verkiezingsnederlaag in juni 2007 trekt Johan Vande Lanotte zich terug als partijvoorzitter. Caroline Gennez stelt zich samen met Dirk Van der Maelen kandidaat voor het voorzitterschap. Tegenkandidaat was Erik De Bruyn, die tijdens de campagne door Gennez een 'communist' genoemd werd - een incident dat breed uitgesmeerd werd in de pers. Op het partijcongres van 21 oktober worden Gennez en Van Der Maelen overtuigend verkozen. Tegen alle verwachtingen in kreeg echter ook De Bruyn de steun van heel wat partijafdelingen, waaronder de grootste sp.a-afdeling: Antwerpen. Erik De Bruyn en zijn running mate Elke Heirman behaalden 33,6 procent van de stemmen.[6] Aan deze nederlaag is een fors prijskaartje van 1,3 miljoen euro per jaar verbonden en ontslag van ongeveer 300 medewerkers. De wegvallende ministeriële afdrachten aan de partijkas moeten ook in mindering gebracht worden.[7]

Eind november 2008 werd het kartel met de VlaamsProgressieven (Vl.Pro.) opgezegd. Dit gebeurde na het ontslag van Bettina Geysen als voorzitter van Vl.Pro. en na het voorstel van Geert Lambert om met zijn partij een zelfstandige koers te varen. Vl.Pro.-oprichter Bert Anciaux dacht hier anders over: hij wilde bij de regionale en Europese verkiezingen van juni 2009 nog een laatste keer in kartel met de sp.a opkomen. Daarna moest er volgens hem worden gezocht naar een nieuwe formule. Dat kwam in de praktijk neer op een samensmelting van Vl.Pro met sp.a. Tijdens een partijraad van Vl.Pro. schaarde 68% zich echter achter het voorstel van Lambert. Daarmee had het progressief kartel sp.a/Vl.Pro formeel ophouden te bestaan. Daardoor trok toenmalig Vlaams minister Anciaux volledig de deur dicht met de VlaamsProgressieven. Hij begon daarop te onderhandelen met de sp.a tot een mogelijke aansluiting. Vrij snel werd duidelijk dat de socialisten hem niet zonder slag of stoot zouden aanvaarden. Vooral sp.a Rood vreesde dat de komst van Anciaux de partij enkel nog meer zou vervagen. Uiteindelijk stapte Anciaux midden januari 2009 toch over. Hij deed dat nadat de partij haar baseline wijzigde van Sociaal Progressief Alternatief naar Socialisten en Progressieven Anders. Voorzitter Caroline Gennez stelde voor om de partijnaam te veranderen in Socialisten en Progressieven Anders maar werd teruggefloten door enkele prominente partijleden.[8] Enkele zwaargewichten binnen de partij, waaronder Louis Tobback en Freddy Willockx, stelden dat dit niet kon zonder goedkeuring van een algemeen ledencongres. Het partijbureau kwam tot het compromis om enkel de baseline te veranderen.[9] Anciaux was trouwens niet de enige ex-Vl.Pro'er die de overstap maakte. Onder anderen Brussels parlementslid Fouad Ahidar, Stijn Bex, Joris Vandenbroucke en Jan Roegiers gingen hem vooraf. Het sp.a-partijbureau keurde tezelfdertijd ook een koepeltekst goed die de inleiding moest worden voor het verkiezingsprogramma van de Vlaamse socialisten, dat op 8 maart definitief zou worden vastgelegd op een algemeen ledencongres. In de tekst stond onder andere dat de partij openstond voor nieuwe progressieve kandidaten.

In de aanloop naar de regionale en Europese verkiezingen weigerde Caroline Gennez haar mandatarissen PVDA de nodige handtekeningen te verschaffen om deel te kunnen nemen.[10] sp.a werd in Vlaanderen bij de regionale verkiezingen van 7 juni 2009 de op twee na grootste partij met slechts 712 stemmen verschil met Vlaams Belang. De partij behaalt een resultaat van 15,27% (627.852 stemmen) en haalt 19 zetels binnen.[11] Formateur Kris Peeters vormde een coalitieregering met CD&V, N-VA en sp.a in juli 2009 waarbij de sp.a drie ministers leverde aan de Regering-Peeters II, met name Ingrid Lieten, Freya Van den Bossche en Pascal Smet. Bij de Federale verkiezingen 2010 werd ze de derde partij in Vlaanderen en samen met de PS de grootste politieke familie in het parlement. De partij verloor licht ten opzichte van de federale verkiezingen in 2007. In de kieskringen Antwerpen en Limburg ging elk één zetel verloren voor de Kamer. In West-Vlaanderen boekte ze één zetel winst en in de kieskring Leuven werd ze met lijsttrekker Bruno Tobback de tweede partij. Ze behaalde 14,6% (659.043 stemmen) en haalde daarmee dertien zetels binnen voor de Kamer. In de Senaat behield de partij haar zeven zetels met een resultaat van 15,31% (613.091 stemmen). (Geert Lambert werd onafhankelijke na de breuk van het kartel sp.a-Spirit. Daardoor had de partij slechts zes zetels voor de verkiezingen.) De sp.a kreeg 15.000 euro extra federale overheidstoelagen voor haar verkozenen in Kamer en Senaat wat het totaal op 3,01 miljoen euro bracht. Ze kreeg ook 4,4 meer personeelsleden dan voorheen, wat het totaal op 41,14 bracht.[12] De formatieonderhandelingen liepen moeizaam - ze waren de langstdurende formatie in de geschiedenis van België en duurde 541 dagen. De formatie werd uiteindelijk op 6 december 2011 afgerond met de eedaflegging van de regering-Di Rupo, waarin sp.a twee ministers (Johan Vandelanotte en Monica De Coninck) en één staatssecretaris (John Crombez) had.

Ruk naar linksBewerken

In 2011 stelde Bruno Tobback zich kandidaat om ontslagnemend partijvoorzitster Gennez op te volgen als voorzitter van de sp.a. Hij was de enige kandidaat, en op 18 september 2011 hield zijn partij een congres in Nieuwpoort waarbij hij officieel verkozen werd met 96,6% van de stemmen. Joke Quintens werd hierbij verkozen tot ondervoorzitster van de partij.[13] De partij kondigt een ruk naar links aan[14] en richt in de schoot van de socialistische beweging de coöperatie Samen Sterker op. Deze coöperatieve heeft als doel door samenaankopen de prijzen te drukken. De bekendste producten zijn de samenaankopen van gas en elektriciteit, maar er is ook de mogelijkheid om de krachten te bundelen bij de aankoop van autoverzekeringen, isolatiemateriaal, elektrische fietsen, brandhout etc.[15]

In de aanloop naar de moeder aller verkiezingen van 2014 was er een hevige linkse broederstrijd tussen sp.a, PVDA en Groen enerzijds[16][17][18][19] en een links-rechts-strijd tegen N-VA anderzijds waar te nemen.[20][21] Lijsttrekkers voor de Vlaamse verkiezingen waren John Crombez (West-Vlaanderen), Freya Van den Bossche (Oost-Vlaanderen), Caroline Gennez (Antwerpen), Ingrid Lieten (Limburg), Bruno Tobback (Vlaams-Brabant) en Yamila Idrissi (Brussel). Voor de federaal verkiezingen waren dit respectievelijk Johan Vande Lanotte (West-Vlaanderen), Karin Temmerman (Oost-Vlaanderen), Monica De Coninck (Antwerpen), Peter Vanvelthoven (Limburg) en Hans Bonte (Vlaams-Brabant), voor de Europese verkiezingen ten slotte was Kathleen Van Brempt lijsttrekster en voormalig federaal secretaris van het ABVV Eddy Van Lancker lijstduwer. De partij haalde voor de Kamerverkiezingen 14,2% (-0,8%) in Vlaanderen. Gezien over heel het land, haalde de partij 8,8%. De partij bleef hierdoor stabiel op 14 zetels. Bij de Vlaamse verkiezingen, die op dezelfde dag werden gehouden, strandde sp.a op 13,96% (-1,3%). Hierdoor verloor de sp.a in het Vlaams Parlement een zetel, waardoor ze er 18 overhielden, een laagterecord. Op beide niveaus was de partij daardoor de vierde Vlaamse partij, na N-VA, CD&V en Open Vld. Door de uitslag op Vlaams niveau kreeg de sp.a vier gemeenschapssenatoren en door de uitslag voor de Kamer één gecoöpteerd senator. Opvallend waren evenwel de regionale verschillen in de uitslagen, zo boekte de partij 2,5% winst (federale verkiezingen) in kieskring West-Vlaanderen, maar verloor ze 2,7% voor diezelfde verkiezingen in kieskring Antwerpen. Dezelfde tendens viel eveneens op bij de Vlaamse verkiezingen waar de partij 3,6% in kieskring Antwerpen en 2,6% in Vlaams-Brabant moest prijsgeven, maar in Brussel (+ 1,4%) en West-Vlaanderen (+2,2%) groeide. Kort nadat de verkiezingsuitslagen bekend werden, werden er door verschillende partijkopstukken vragen gesteld bij een langer verblijf van Tobback op de Grasmarkt. Zo werd onder andere Combrez genoemd als mogelijke opvolger. Tobback zelf probeerde de kritiek te blussen door te vergelijken met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, toen sp.a strandde op 12,5 procent.[22]

Overzicht kamerzetelsBewerken

socialisten in de Kamer (1919-2019) - uitgedrukt in zetels[23]
70
68
78
70
73
70
64
69
66
77
86
84
84
64
59
61
59
62
58
61
35
26
67
35
32
72
40
32
63
35
28
41
21
20
33
19
14
48
25
23
34
20
14
39
26
13
36
23
13
29
20
09
19 21 25 29 32 36 39 46 49 50 54 58 61 65 68 71 74 77 78 81 85 87 91 95 99 03 07 10 14 19
 • '19-'21: 186 zetels/ '25-'32: 187 zetels/ '36-'46: 202 zetels/ '49-'91: 212 zetels/ '95-'19: 150 zetels
 •      BWP (1919-1939)
 •      BSP (1946-1978)
 •      SP (1981-1999)
 •      sp.a-spirit (2003-2007)
 •      sp.a (2010-heden)
 •      PS

Politiek gedachtegoedBewerken

Vlaamse standpuntenBewerken

Zie Het Vlaanderen van Morgen

 • Kinderen zijn onze toekomst: Onderwijs voor de kleinsten, Strijden tegen kinderarmoede, Kinderen beschermen, Veilig verkeer voor kinderen, Een progressief gezinsbeleid.
 • Onderwijs is welvaart voor iedereen: Beter onderwijs voor iedereen, Jongeren naar werk begeleiden, begeleiden begint op school, Met het openbaar vervoer naar school.
 • Iedereen aan het werk en zekerheid van werk: de overheid neemt het voor u op, Combineer werk en gezin, Vlot naar het werk, Een woning voor elk loon, Een ontspannen loopbaan.
 • Een mooie oude dag: Zorg voor senioren, Een woning voor senioren, Mobiliteit voor senioren garanderen.
 • Zorgen voor kwetsbare mensen: Zorgen voor kansarmen, minderheden en mensen met een achterstand, Zorgen voor wie het nodig heeft, Mensen gezond houden.
 • We steken energie in de toekomst, Groene jobs zijn slimme jobs, Groene energie duurt het langst, Een Europees energiebeleid en een plaatselijke oplossing.

Europese standpuntenBewerken

PES manifesto:

 • De economie nieuw leven inblazen en volgende financiële crisissen voorkomen.
 • Een nieuw sociaal Europa maken waarin de mensen beter af zijn.
 • Europa omvormen tot wereldwijd voortrekker in de strijd tegen klimaatverandering.
 • De gelijkheid van mannen en vrouwen in Europa bevorderen.
 • Een doeltreffend Europees migratiebeleid ontwikkelen.
 • De rol van Europa als partner voor vrede, veiligheid en ontwikkeling vergroten.

StructuurBewerken

VoorzittersBewerken

Voorzitters sp.a[24]
Periode Voorzitter Ondervoorzitter
2001-2003 Patrick Janssens
2003-2005 Steve Stevaert Caroline Gennez
2005 Caroline Gennez (ad interim) n.v.t.
2005-2007 Johan Vande Lanotte Caroline Gennez
2007-2011 Caroline Gennez Dirk Van der Maelen
2011-2015 Bruno Tobback Joke Quintens
2015-2019 John Crombez Stephanie Van Houtven
2019-heden Conner Rousseau Funda Oru
  De voorzitters voor 2001, zie Voorzitters SP

PartijleidingBewerken

Partijleiding[25]
Functie Wie Opmerking
Voorzitter Conner Rousseau in november 2019 verkozen termijn van 4 jaar
Ondervoorzitter Funda Oru verkozen termijn van 4 jaar
Partijbureau voorzitter, ondervoorzitter, nationaal secretaris,
adjunct-nationaal secretaris(sen), 16 verkozen leden
komt wekelijks samen
Nationaal secretaris Alain André
Studiedienst Inti Ghysels
Politiek Directeur Gorik Van Holen
Directeur Communicatie Lot Wildemeersch
Directeur Ambassadeurs Sascha Luyckx
Congres alle sp.a-leden komt jaarlijks samen in oktober
Raad van voorzitters & secretarissen alle voorzitters en secretarissen komt tweejaarlijks samen

Politieke mandatenBewerken

VerledenBewerken

  De regeringsdeelnames voor 1940, zie Regeringsdeelnames BWP
  De regeringsdeelnames van 1940 tot 1978, zie Regeringsdeelnames BSP
  De regeringsdeelnames van 1978 tot 2001, zie Regeringsdeelnames SP

Overzicht federale regeringsdeelnamesBewerken

Regering Premier Partijen Van Tot
Verhofstadt I Guy Verhofstadt VLD/PRL-FDF-MCC, sp.a/PS, Agalev/Ecolo 12 juli 1999 11 juli 2003
Verhofstadt II Guy Verhofstadt VLD/MR, sp.a-Spirit/PS 11 juli 2003 21 december 2007
Di Rupo I Elio di Rupo Open Vld/MR, sp.a/PS, CD&V/cdH 6 december 2011 11 oktober 2014
De Croo Alexander De Croo Open Vld/MR, sp.a/PS, Ecolo/Groen, CD&V 1 oktober 2020

Overzicht Vlaamse regeringsdeelnamesBewerken

Regering Viceminister-president Partijen Periode
Regering-Dewael Patrick Dewael VLD, sp.a, Agalev, VU 1999-2003
Regering-Somers Bart Somers VLD, sp.a, Groen!, Spirit 2003-2004
Regering-Leterme Yves Leterme CD&V-N-VA, sp.a-Spirit, VLD-Vivant 2004-2007
CD&V-N-VA, sp.a-Spirit, Open Vld
Regering-Peeters I Kris Peeters CD&V-N-VA, sp.a-Spirit, Open Vld 2007-2009
CD&V, sp.a-Spirit, Open Vld
CD&V, sp.a, Open Vld
Regering-Peeters II Kris Peeters CD&V, sp.a, N-VA 2009-2014

Gewezen ministersBewerken

  Voor de ministers en staatssecretarissen van voorgangers BWP, BSP en SP zie de respectievelijke pagina's.

De ministers en staatssecretarissen van de SP/sp.a van 1978 tot heden zijn/waren:

HedenBewerken

Supranationaal niveauBewerken

Wetgevende machtBewerken
  Zie Europese Parlementsverkiezingen 2019 in België voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Federaal niveauBewerken

Wetgevende machtBewerken
Kamer van volksvertegenwoordigersBewerken
  Zie Belgische federale verkiezingen 2019 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Fractievoorzitter:   Melissa Depraetere

SenaatBewerken
  Zie Samenstelling Belgische Senaat 2019-2024 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Regionaal niveauBewerken

Uitvoerende machtBewerken
Federale regeringBewerken

Na de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers op 26 mei 2019 is de formatie van een nieuwe federale regering van start gegaan. Op 1 oktober 2020 werd hieruit de regering-De Croo gevormd, waaraan sp.a deelneemt.

Federale regering De Croo
Functie Naam Bevoegdheid
Vicepremier Frank Vandenbroucke Sociale Zaken en Volksgezondheid
Minister Meryame Kitir Ontwikkelingssamenwerking, belast met de Grote Steden
Brusselse regeringBewerken

Na de verkiezingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 26 mei 2019 is de formatie van een nieuwe Brusselse regering van start gegaan. Op 18 juli 2019 werd hieruit de regering-Vervoort III gevormd, waaraan sp.a (in Brussel One.Brussels-sp.a) deelneemt.

Brusselse regering Vervoort III
Functie Naam Bevoegdheid
Staatssecretaris Pascal Smet Stedenbouw, Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Medische Hulp
Wetgevende machtBewerken
Vlaams parlementBewerken
  Zie Vlaamse verkiezingen 2019 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Fractievoorzitter:   Hannelore Goeman

Brussels parlementBewerken
  Zie Brusselse gewestverkiezingen 2019 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Lokaal niveauBewerken

2006 - 2012

Vlaamse Provincieraden
Provincie Perc. Stemmen Zetelverdeling
  Antwerpen 19,46% 214.240
  Limburg 25,46% 137.140
  Oost-Vlaanderen 16,81% 163.069
  Vlaams-Brabant 16,20% 111.562
  West-Vlaanderen 20,04% 159.958
  Zie Belgische lokale verkiezingen 2006 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

2012 - 2018

Vlaamse Provincieraden
Provincie Perc. Stemmen Zetelverdeling
  Antwerpen 12,80% 141.759
  Limburg° 20,10% 108.748
  Oost-Vlaanderen 12,70% 122.761
  Vlaams-Brabant 12,10% 82.897
  West-Vlaanderen 15,80% 124.857

° In Limburg trok sp.a in kartel met Groen naar de kiezer.

  Zie Belgische lokale verkiezingen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

2018 - 2024

Vlaamse Provincieraden
Provincie Perc. Stemmen Zetelverdeling
  Antwerpen 8,0% 90.521
  Limburg 15,4% 85.010
  Oost-Vlaanderen 9,7% 95.751
  Vlaams-Brabant 9,0% 63.688
  West-Vlaanderen 12,4% 99.243
  Zie Belgische lokale verkiezingen 2018 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Uitvoerende machtBewerken

Gedeputeerden:

Burgemeesters:

Wetgevende machtBewerken

Provincieraadsleden:

Bekende (ex-)ledenBewerken

  Voor een volledig overzicht van biografieën zie categorie sp.a-politicus.
  Voor de bekende (ex-)leden van voorgangers BWP, BSP en SP zie onderaan de respectievelijke pagina's.

Externe linkBewerken

  Commons heeft mediabestanden in de categorie Socialistische Partij Anders.
Leden (32):   Socialistische Partij Anders (sp.a) ·    Parti Socialiste (PS) ·   Bǎlgarska Socialističeska Partija (BSP) ·   Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών (EDEK) ·   Socialdemokraterne (SD) ·   Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ·   Suomen Sosialidemokraattisen Puolue (SDP) ·   Parti Socialiste (PS) ·   Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ·   Panellinio Sokialistiko Kinima (PASOK) ·   Magyar Szocialista Párt (MSZDP) ·   Labour Party (PLO) ·   Partito Socialista Italiano (PSI) ·   Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija (LSDSP) ·   Lietuvos Socialdemokratu Partija (LSDP) ·   Letzeburger Socialistesch Arbechterpartei (LSAP) ·   Partit Laburista (PL) ·   Partij van de Arbeid (PvdA) ·   Det Norske Arbeiderpartiet ·   Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) ·   Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (SLD-UP) ·   Partido Socialista ·   Partidul Social Democrat (PSD) ·   Socialni Demokrati (SD) ·   SMER - sociálna demokracia ·   Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ·   Česká Strana Sociálně Demokratická (ČSSD) ·   Sveriges socialdemokratiska arbetareparti ·   Labour Party (LP) ·   Páirtí Sóisialta Daonlathach an Lucht Oibre (SDLP) ·    Pàrtaidh Làbarach na h-Alba (PLA) ·    Llafur Cymru (LC)
Partijvoorzitters:Wilhelm Dröscher · Robert Pontillon · Joop den Uyl · Vítor Constâncio · Guy Spitaels · Willy Claes · Rudolf Scharping · Robin Cook · Poul Nyrup Rasmussen
Fractievoorzitters EP:Guy Mollet · Hendrik Fayat · Pierre Lapie · Willi Birkelbach · Käte Strobel · Francis Vals · Georges Spénale · Ludwig Spénale · Ernest Glinne · Rudi Arndt · Jean-Pierre Cot · Pauline Green · Enrique Baron Crespo · Martin Schulz
Fracties EP:Fractie van de Socialisten (S) ('53-'58) · Socialistische Fractie (SOC) ('58-'93) · PES ('93-'09) · Socialisten en Democraten (S&D) ('09)
Voorloper:Confederatie van Socialistische Partijen van de Europese Gemeenschap (CSPEG)
Commissarissen Juncker:Neven Mimica · Corina Crețu · Maroš Šefčovič · Frans Timmermans · Pierre Moscovici · Karmenu Vella · Vytenis Andriukaitis · Federica Mogherini
Leden Europese Raad:Werner Faymann · Helle Thorning-Schmidt · François Hollande · Robert Fico · Matteo Renzi · Joseph Muscat · Zoran Milanović · Stefan Löfven · Bohuslav Sobotka