Districtsraad (België)

België

De districtsraad is het volksvertegenwoordigend orgaan van de districten (deelgemeenten). Antwerpen is de enige Belgische gemeente waarvan de deelgemeenten een bestuurslaag vormen (zie: district in Antwerpen).

Vóór 2000 werden de districtsraden gekozen door de leden van de Antwerpse gemeenteraad, op voordracht van de politieke partijen. Sinds 2000 worden de leden van de districtsraad om de 6 jaar rechtstreeks door de burgers verkozen. De verkiezingen vonden plaats op 8 oktober 2000, 8 oktober 2006, 14 oktober 2012 en 14 oktober 2018.

De grootte van de districtsraad bedraagt 2/3 van die van de gemeenteraad van een gemeente met hetzelfde inwoneraantal als het district. In de praktijk heeft de kleinste districtsraad 15 leden (district Berendrecht-Zandvliet-Lillo), de grootste heeft 33 leden (district Antwerpen).

Uit en door de districtsraad wordt het districtscollege gekozen (vóór 2007 districtsbureau genoemd). Dit bestaat uit de districtsvoorzitter en districtsschepenen (vroeger bureauleden of ondervoorzitters).