Districtsraad (België)

België

De districtsraad is het volksvertegenwoordigend orgaan van de districten (deelgemeenten). In België is Antwerpen de enige gemeente waarvan de deelgemeenten een bestuurslaag vormen (zie: district in Antwerpen.)

Voorgeschiedenis bewerken

Vóór 2000 werden de districtsraden gekozen door de leden van de Antwerpse gemeenteraad, op voordracht van de politieke partijen. Sinds 2000 worden de leden van de districtsraad om de 6 jaar rechtstreeks door de burgers verkozen. De verkiezingen vonden plaats op 8 oktober 2000, 8 oktober 2006, 14 oktober 2012 en 14 oktober 2018.

De grootte van de districtsraad bedraagt 2/3 van die van de gemeenteraad van een gemeente met hetzelfde inwoneraantal als het district. In de praktijk heeft de kleinste districtsraad 15 leden (district Berendrecht-Zandvliet-Lillo), de grootste heeft 33 leden (district Antwerpen).

Uit en door de districtsraad wordt het districtscollege gekozen (vóór 2007 districtsbureau genoemd). Dit bestaat uit de districtsvoorzitter en districtsschepenen (vroeger bureauleden of ondervoorzitters).

Bevoegdheden bewerken

De districten hebben beslissingsbevoegdheid over sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenbeleid. Ook over de communicatie van het district, de feestelijkheden en een gedeelte van de straat- en groenwerken kunnen de districtsorganen nu beslissingen nemen. Over de andere domeinen kan de districtsraad adviezen geven.

Antwerpen bewerken

  Zie Districten van Antwerpen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Antwerpen is verdeeld in negen districten met elk zijn raad: Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk.

Zetelverdeling per district bewerken

District Aantal zetels per partij
N-VA Groen sp.a VB PVDA CD&V Open Vld D-SA Totaal
Antwerpen 10 8 4 2 3 2 3 1 33
Berchem 9 9 1 2 2 2 - 25
Berendrecht-Zandvliet-Lillo 6 4 4 0 1 0 - 15
Borgerhout 6 9 3 1 4 1 1 - 25
Deurne 12 5 3 4 3 1 1 0 29
Ekeren 9 3 2 4 1 1 1 - 21 (+2)
Hoboken 8 3 3 4 3 1 0 1 23
Merksem 11 3 3 4 1 2 1 0 25
Wilrijk 10 4 2 3 2 2 2 0 25 (+2)
Totaal 81 48 33 27 21 13 11 2 221 (+4)

De grootste partij staat in kleur.