Duitstalige Gemeenschapsverkiezingen 2009

Op zondag 7 juni 2009 werden in de Belgische Duitstalige Gemeenschap verkiezingen voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap gehouden. Deze verkiezingen worden gelijktijdig met de verkiezingen voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest, het Vlaamse gewest en het Waalse gewest en met de Europese verkiezingen gehouden.

Uitslagen bewerken

Zetelverdeling 2009
5
3
7
4
2
4
De 25 zetels zijn als volgt verdeeld:
Partij 2009 2004 verschil
stemmen % zetels stemmen % zetels stemmen % zetels
CSP lijst 10.122 27,02 7 11.905 32,79 8 -1.783 -5,77 -1
ProDG lijst 6.553 17,49 4 4.243 11,69 3 2.310 17,49 1
SP lijst 7.231 19,30 5 6.903 19,01 5 328 0,29 0
PFF lijst 6.562 17,52 4 7.615 20,98 5 -1.053 -3,46 -1
Vivant lijst 2.684 7,16 2 2.665 7,34 2 19 -0,18 0
Ecolo lijst 4.310 11,50 3 2.972 8,19 2 1.338 3,32 1
Totaal Geldig 37.462 100 25 36.303 100 25 1.159 3,19 0
Blanco & Ongeldig 4.817 11,39 4.594 11,23 223 0,16
Totaal Stemmen 42.279 100 40.897 100 1.382 3,38
Absenteïsme 5.167 10,89 5.078 11,04 89 1,97
Ingeschreven Kiezers 47.446 100 45.975 100 1.471 3,20

Verkozenen bewerken