Rumst

gemeente in Antwerpen, België

Rumst (vroeger: Rumpst) is een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen en ligt aan de samenvloeiing van Dijle en Nete tot de Rupel. De gemeente heeft drie deelgemeenten (Rumst, Reet en Terhagen), telt ongeveer 15.000 inwoners en behoort tot het gerechtelijk en kieskanton Boom.

Rumst
Gemeente in België Vlag van België
Rumst (België)
Rumst
Geografie
Gewest Vlag Vlaams Gewest Vlaanderen
Provincie Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
Arrondissement Antwerpen
Oppervlakte
– Onbebouwd
– Woongebied
– Andere
20,15 km² (2021)
59,73%
16,91%
23,36%
Coördinaten 51° 5' NB, 4° 25' OL
Bevolking (bron: AD Statistiek)
Inwoners
– Mannen
– Vrouwen
– Bevolkingsdichtheid
15.254 (01/01/2022)
49,6%
50,4%
757,62 inw./km²
Leeftijdsopbouw
0-17 jaar
18-64 jaar
65 jaar en ouder
(01/01/2022)
19,77%
58,97%
21,25%
Buitenlanders 4,37% (01/01/2022)
Politiek en bestuur
Burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA)
Bestuur N-VA, CD&V-3D
Zetels
N-VA
CD&V-3D
sp.a-Groen
Vlaams Belang

25
9
7
6
3

Economie
Gemiddeld inkomen 22.954 euro/inw. (2019)
Werkloosheidsgraad 3,87% (jan. 2019)
Overige informatie
Postcode
2840
2840
2840
Deelgemeente
Rumst
Reet
Terhagen
Zonenummer 03 - 015
NIS-code 11037
Politiezone Rupel
Hulpverleningszone Rivierenland
Website www.rumst.be
Detailkaart
RumstLocatie.png
ligging binnen het arrondissement Antwerpen
in de provincie Antwerpen
Portaal  Portaalicoon   België
Lazaruskapel met aanpalende woning
Voormalige lepra-woningen
Voormalig tramstation
Onze-Lieve-Vrouw beeld in de Peperstraat
Aankomst van Sinterklaas via de Rupel

De fusiegemeente (en dan vooral Terhagen en het gedeelte van Rumst dat aan de oevers van de Rupel ligt) staat nog steeds bekend om haar talrijke kleiputten en steenbakkerijen, hoewel deze vrijwel allemaal sinds de jaren 80 verdwenen zijn. Het bos van schoorstenen dat men tot die tijd kon aantreffen is reeds jaren geleden gesloopt en op dit ogenblik (2006) blijven er slechts twee over. In Reet en op de Vosberg (het Oostelijke deel van Rumst) daarentegen werd haast uitsluitend aan land- en tuinbouw gedaan. De laatste decennia ontplooit de gemeente zich als een groen buitengebied (tussen Mechelen en Antwerpen) met aandacht voor wonen en recreatie, vooral door de fiets- en voetgangersbruggen over Nete en Dijle, en wonen.

ToponymieBewerken

Rumst heeft vele naamvariaties gekend: Rumesta, Rumestam, Rumest, Rumpst en andere. Historici en toponymisten hadden de volgende verklaringen:

 • Sel trachtte de benaming af te leiden uit het Grieks en gaf als betekenis “woning aan den waterkant”.[bron?]
 • Een andere verklaring die Sel geeft is een afgeleide van de Romeinse overheersing. Rumst zou dan een verbastering zijn van Rommestein, wat zoveel zou willen zeggen als Romeinse burcht.
 • Joseph Mansion stelde dat de naam Rumst een samenstelling is van de Middelnederlandse woorden ruum (uitgestrekt, breed, ruim, open) en ast (bebouwde grond?).
 • Albert Carnoy ging eveneens uit van het Middelnederlandse ruum als stam. Hij stelde echter dat -st een suffix is en ruumst dus eerder als een verzamelwoord beschouwd moest worden en dus iets als "de uitgestrekte gronden" of "Ruime nederzetting" betekende.
 • Ten slotte zijn er nog de opvattingen van Albert Kreglinger (“Loop van het water”) en Louis Stroobant. Deze laatste stelde dat Rumst de verbastering vorm was van Romanorum statio, wat zoveel zou willen zeggen als Romeinse standplaats, daar de Romeinse vloot tijdens de Romeinse overheersing hier gestationeerd zou zijn geweest.
 • Volgens Alfred Michiels is de meest plausibele verklaring [bron?] dat de naam een verbastering is van Ruperosta, dat dan "aanlegplaats aan de Rupel" zou betekenen.[1]

GeschiedenisBewerken

De Romeinse periodeBewerken

Van Dessel stelt dat Rumst een Romeinse villa was die bewoond werd door een inlandse bevolking. Deze hield zich vooral bezig met landbouw en het ontginnen van klei. Met deze klei werd aardewerk vervaardigd, dat op zijn beurt werd uitgevoerd via enerzijds de Rupel, anderzijds de heerbaan. Deze heerbaan zou van Bavai naar Utrecht gelopen hebben en in de onmiddellijke nabijheid van Rumst de Rupel overbrugd hebben. De eerste vici ten noorden van Rumst waren die van Kontich en Mortsel, ten zuiden waren dit die van Asse en Elewijt.

Bij een opgraving is een tegula gevonden met het opschrift C.G.P.F. Deze initialen kunnen op twee manieren geïnterpreteerd worden. Een eerste interpretatie is Cohors Germanica Pia Fidelis, wat een kleine legereenheid was. Een andere mogelijke verklaring is Classis Germanicae Piae Fidelis, een onderdeel van de Romeinse vloot met als opdracht het bewaken van de Rijn die als grensrivier van het rijk fungeerde. Hieruit concludeert men dat Rumst een bijstation zou geweest zijn van de Romeinse vloot. Rumst heeft inderdaad een strategische ligging aan de samenvloeiing van de Dijle en de Nete in de Rupel. Neyens verwijst nog naar Stroobant die ook deze mening toegedaan is wanneer hij schrijft dat Rumst het snijpunt is van de enige Romeinse heerbaan van Gallië naar het noorden, ten westen van de Maas, met de samenvloeiing van Rupel, Nete en Dijle. Bijgevolg, zegt Stroobant, kan Rumst niet anders dan een belangrijke Romeinse nederzetting zijn geweest.[bron?]

Hoe het ook zij, Rumst was destijds een bloeiende gemeenschap die leefde van landbouw, visserij en pottenbakkerij. Neyens besluit zijn uiteenzetting over de Romeinse periode nog door te zeggen dat Rumst zijn ontstaan en bloei te danken heeft aan het verblijf van de Romeinen. Ook zou Rumst een begraafplaats gehad hebben, dit doen de urnen met as vermoeden die in 1863 ontdekt zijn. Daar het gebied werd uitgebaggerd voor de exploitatie van klei, is deze vermoedelijke begraafplaats hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan.

Archeologisch onderzoek heeft ook verschillende brandsporen aan het licht gebracht. Hieruit concluderen archeologen de verwoesting van Rumst. De Maeyer vermoedt dat deze vernieling heeft plaatsgehad tijdens de inval van de Chauken, een Germaanse stam die oorspronkelijk langs de kusten van de Noordzee resideerde tussen de Eems en de Elbe, die vermoedelijk heeft plaatsgevonden in de jaren 172-174 n.Chr. Daarna herstelde de villa zich enigszins en werd een tweede maal onder de voet gelopen door de Franken in de jaren 425-430 n.Chr., die zich er daarna hoogstwaarschijnlijk zelf vestigden.

Recente opgravingen op het Molenveld eind jaren tachtig, hebben meer voorwerpen uit de Gallo-Romeinse tijd boven gebracht. Het zijn vooral gebruiksvoorwerpen zoals wrijfschalen en ander aardewerk maar ook tegelovens en grafversieringen zoals ook in het Gallo-Romeins museum in Tongeren te zien zijn. De meest opmerkelijke vondst is een bronzen hand met Romeinse versieringen. Archeologen twijfelen er niet langer aan dat Rumst een niet onbelangrijke Romeins handelscentrum en legerplaats is geweest. De omvang van deze Romeinse nederzetting is moeilijk te achterhalen omdat het huidige centrum is gebouwd op die plaats.

De heren van Grimbergen en de BerthoutsBewerken

De periode die volgt is in nevelen gehuld. Vanaf het jaar 1000 lijkt er meer klaarheid te komen, maar de kennis die in de literatuur naar voor wordt gebracht, berust voor een groot stuk op gissingen en veronderstellingen. Men weet dat Rumst, als onderdeel van het Land van Grimbergen, bezit was van de heren van Grimbergen.

Voor zover bekend was Wouter “draeckenbart” van Grimbergen1076 - ±1120) de eerste heer van Grimbergen. Hij wordt gezien als de stamvader van de familie van Grimbergen. Het enige wat men over hem kan afleiden uit de bronnen is dat hij een belangrijke rol gespeeld heeft in de stichting van de abdij van Grimbergen. Croenen gaat ervan uit dat, gezien de sterke positie van Wouter I van Grimbergen binnen de neder-Lotharingse aristocratie, hij een aanzienlijk aantal verwanten telde binnen de neder-Lotharingse aristocratische families.[bron?] Het Nationaal Biografisch Woordenboek noemt Wouter I van Grimbergen overigens Wouter I Berthout. Deze zienswijze, die de heren van Grimbergen vereenzelvigt met de familie Berthout, was lange tijd de meest gangbare en wordt ook vandaag nog algemeen aanvaardt onder lokale historici. Deze werd echter ontkracht na een diepgaand onderzoek van Godfried Croenen.[bron?]

Vermoedelijk zijn de heren van Grimbergen ook verantwoordelijk voor de bouw van het kasteel van Rumst. Dit kasteel werd waarschijnlijk gebouwd in de late 9de eeuw, als reactie op de inval van de Noormannen die, volgens een kroniek uit de 15de eeuw, in 837 Rumst geteisterd zouden hebben. De betrouwbaarheid van deze kroniek (Brabantsche yeesten), die ruim 600 jaar na dato verscheen, lijkt echter betwijfelenswaardig. Naast het kasteel zouden de heren van Grimbergen ook een versterking gebouwd hebben. Rond het kasteel ontwikkelde zich de nederzetting Rumst.

De heren van Grimbergen resideerden, na de vernieling van hun woonst te Grimbergen, tijdens de Grimbergse Oorlogen, na enkele omzwervingen uiteindelijk in Rumst zelf, wat kan worden afgeleid uit een aldaar ondertekend charter uit 1181. Grimbergen, en bijgevolg ook Rumst, blijft tot 1248, de dood van Adelize van Grimbergen, in handen van de heren van Grimbergen. Na de dood van Adelize van Grimbergen gaat het land van Grimbergen over naar de familie van haar man, Godfried van Perwijs.

De eerste heer van Grimbergen uit het geslacht Perwijs is Godfried II van Perwijs, de zoon van Adelize van Grimbergen en Godfried van Perwijs. Na de dood van Godfried II van Perwijs ging het land van Grimbergen naar zijn zuster Ada van Perwijs, om vervolgens, in 1290, naar haar neef Filips van Vianden te gaan, en het geslacht van Grimbergen te verlaten.

Het land van RumstBewerken

Na deel te hebben uitgemaakt van het land van Grimbergen werd Rumst een afzonderlijke heerlijkheid. Filips van Vianden was de eerste die zich als heer van Rumst betitelde. Hoogstwaarschijnlijk werden bij het overlijden van Ada van Perwijs de bezittingen van de heren van Grimbergen gesplitst en werd Rumst gescheiden van Grimbergen. Rumst vormde vanaf dan een afzonderlijke heerlijkheid, samen met Boom, Ruisbroek, Willebroek en Heindonk.

Vermoedelijk verwierf Rumst in deze periode ook zijn vrijheden, waarschijnlijk geschonken door Filips van Vianden. Men vermoedt dit daar het wapen van de Vianden een onderdeel is van het vrijheidszegel van Rumst. Het is ook lang niet zeker dat de heren van Rumst standvastig in Rumst verbleven. Bij gebrek aan bewijzen veronderstelt Neyens dat de heren van Rumst niet in Rumst resideerden en enkel lijfelijk in Rumst aanwezig waren bij officiële aangelegenheden. Zij lieten zich vervangen door een Drossaard en schepenen, waar verschillende contemporaine bronnen melding van maken.

Na Filips van Vianden kwam het land van Rumst in handen van een hele reeks heren. In 1536 verkocht Margareta van Bourbon het land van Rumst aan Hendrik van Nassau, die het op zijn beurt naliet aan zijn zoon Renier van Nassau. Onder zijn bewind werd Rumst in 1542 verwoest door Willem V van Kleef. Hij verdacht de Rumstenaars er van de pontons van de Nete vernield te hebben, en brandde als vergelding het dorp plat.

Na de dood van Renier van Nassau kwam het land van Rumst in 1544 in handen van Willem van Oranje, die het in 1559 op zijn beurt verkocht. De laatste heer van Rumst was Karel van Baume. Onder zijn heerschappij verbrokkelde het gebied. Karel van Baume verkocht aparte stukken grond en van het oorspronkelijke grondgebied van het land van Rumst bleef enkel nog het huidige grondgebied over, wat hij ten slotte in 1690 verkocht aan Hendrik Lodewijk Ernest van Ligne.

Rumst na 1800Bewerken

In 1874 werd het gehucht Terhagen een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling van 1977 werd het net als Reet weer aangehecht.

GeografieBewerken

DeelgemeentenBewerken

# Naam Opp.
(km²)
Inwoners
(2020)
Inwoners
per km²
NIS code
1 Rumst 8,36 5.516 659 11037A
2 Terhagen 1,98 2.706 1.365 11037B
3 Reet 9,55 6.828 715 11037C

KernenBewerken

De huidige fusiegemeente ontstond in 1977 door de fusie van Rumst met de gemeenten Reet en Terhagen. Van de drie deelgemeenten telde Rumst voor de fusie de meeste inwoners. Mede met de rijke geschiedenis die dit dorp heeft, was dit de basis om de fusiegemeente Rumst te noemen. Ondertussen is door verkaveling van landbouwgrond Reet ook naar inwoners de grootste deelgemeente (bron: bevolkingsregister gemeente Rumst).

Naast deze dorpscentra liggen nog enkele gehuchten en wijken verspreid in de gemeente. In het oosten liggen de gehuchten Vosberg, met een eigen parochie H.Familie, en Lazernij een vroegere melaatsengemeenschap. Ten westen van het dorpscentrum van Reet liggen de Predikherenvelden en de meest westelijke wijk, Kleine Paepedaelen. Deze laatste vormt één kern met de bebouwing van het gehucht Koekoek in Aartselaar en het meest noordelijke deel van Boom, de wijk Kruiskenslei.

Aangrenzende gemeentenBewerken

   Aangrenzende gemeenten   
 Aartselaar       Kontich        
             
 Niel, Boom   Duffel 
           
 Willebroek       Mechelen       Sint-Katelijne-Waver 

DemografieBewerken

Demografische ontwikkeling voor de fusieBewerken

 • Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1970=volkstellingen; 1976 = inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeenteBewerken

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

 • Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

PolitiekBewerken

StructuurBewerken

De gemeente Rumst ligt in het kieskanton Boom, het provinciedistrict Boom, het kiesarrondissement Antwerpen en ten slotte de kieskring Antwerpen.

Rumst Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Antwerpen Rumst
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Antwerpen Boom Boom Rumst
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads-

GemeentebestuurBewerken

De coalitie voor 2007-2012 bestond uit een coalitie van CD&V/N-VA en sp.a, die samen 12 op 23 zetels hadden.

Voor de periode 2013-2018 wordt Rumst bestuurd door een coalitie van N-VA en CD&V, die samen 13 op 23 zetels hebben.

GeschiedenisBewerken

(Voormalige) BurgemeestersBewerken

Tijdspanne Burgemeester
1977 - 1986 Frans Bruynseels (CVP)
1986 - 1996 Francis Van Den Eede (CVP)
1997 - 2006 Edgar Thys (CVP / CD&V)
2007 - 2009 Francy Van der Wildt (sp.a)
2009 - 2012 Eddy Huyghe (CD&V)
2013 - 2015 Wendy Weckhuysen (CD&V)
2016 - 2018 Geert Antonio (N-VA)
2019 - heden Jurgen Callaerts (N-VA)

Legislatuur 2013 - 2018Bewerken

De kartelpartner van Open Vld, Volksbelangen, werd kort na de verkiezingen van 2006 omgedoopt tot 3D. Een verwijzing naar de drie dorpen Rumst, Reet en Terhagen. De letter "D", staat hierbij voor doelgericht, democratisch en doorzichtig.[2] Lijsttrekkers waren Geert Antonio (N-VA), Marie-Luce Gyselen (Vl.Belang), Francy Van der Wildt (sp.a-Groen), Eddy Huyghe (CD&V) en André Gielis (3D-Open Vld).

De twee winnaars van de verkiezingen waren het progressief kartel sp.a-Groen (hoewel een licht verlies van 2,24% ten overstaan van het gezamenlijk resultaat van 2006, één extra zetel) en N-VA met 26,77%. Grote verliezers waren het kartel Open Vld-3D (−10,13% en 3 zetels minder) en Vlaams Belang (−12,6% en eveneens 3 zetels minder). CD&V ten slotte moest een licht verlies slikken van 1,8% en 1 zetel minder. De populairste politica was Francy Van der Wildt (sp.a-Groen, 1.597) met grote voorsprong op Geert Antonio (N-VA, 842), Wendy Weckhuysen (CD&V, 804), Eddy Huyghe (CD&V, 768) en Chris Ceuppens (sp.a-Groen, 546).[3]

Kort na de verkiezingen kwam het tot een coalitie tussen voormalige kartelpartners CD&V en N-VA, waarop er hevig protest ontstond omdat de grootste partij van de gemeente - het progressief kartel - in de oppositie belandde.[4] Burgemeester werd Wendy Weckhuysen (CD&V). In april 2013 kwam het opnieuw tot protesten na een verbod van het gemeentebestuur voor rode vlaggen op 1 mei op openbaar domein.[5] Op 1 januari 2016 volgde Geert Antonio (N-VA) Wenckhuysen op als burgemeester. Met zijn 35 jaar, was hij een van de jongste burgemeesters van België.[6]

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976Bewerken

Partij of kartel 10-10-1976[7] 10-10-1982 9-10-1988 9-10-1994 8-10-2000 8-10-2006[8] 14-10-2012[9] 14-10-2018[10]
Stemmen / Zetels % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 25
VU1 / VU&ID2 / CD&V+N-VAA / N-VA3 - - 17,41 4 - 16,432 4 27,32A 7 26,773 7 34,13 9
CVP1 / CD&V+N-VAA / CD&V2 / CD&V-3DD 41,381 11 42,341 11 43,231 11 34,941 10 32,871 9 25,522 6 25,5D 7
VB761 / VolksBelangen2 / 3 Dorpen 16,121 3 18,582 4 - 13,42 3 21,66B 5 19,85B 5 9,72C 1
PVV1 / VLD2 / VLD-VolksBelangenB / 3D-Open VldC / Open Vld3 - 4,491 0 4,391 0 7,812 1 4,03 0
SP 1 / sp.a2 / sp.a-GroenE 36,641 9 34,591 8 27,391 7 20,831 5 18,261 4 21,632 5 27,99E 7 23,4E 6
Agalev1 / Groen!2 / sp.a-GroenE - - 7,61 1 9,231 2 9,041 1 8,602 1
Vlaams Blok1 / Vlaams Belang2 - - - 11,41 2 - 22,592 5 9,992 2 13,12 3
VIVANT - - - - 1,74 0 - - -
SD - - - 2,38 0 - - - -
BOOM 5,86 0 - - - - - - -
PVDA 1,64 0 - - - - - - -
Totaal stemmen 9470 9865 10038 10412 10547 10804 10531 10952
Opkomst % 95,9 93,72 92,67 93,77 90,48 93,3
Blanco en ongeldig % 3,57 5,36 3,68 5,21 3,37 3,72 2,71 3

Het aantal zetels van de gevormde meerderheid wordt vet weergegeven. De grootste partij is in kleur.

BezienswaardighedenBewerken

 • De Lazaruskapel: ooit een opvangtehuis voor de leprozen, sinds vele jaren de bestemming voor een jaarlijkse bedevaart op 15 augustus.
 • Kasteel Hof van Tibur.
 • De Slykenhoeve.
 • Het Drossaardhuis. Het huis dat tijdens de middeleeuwen door de drossaard werd bewoond. De drossaard of ook baljuw genoemd voerde het gezag, uit zowel politiek als rechterlijk, in opdracht van de heren van Rumst.
 • Steenbakkerijmuseum Het Geleeg.
 
Kleiput, gezien vanop de watertoren aan de Rumstsestraat.
 
De "blauwe bruggen" over Nete en Dijle.
 
Binnenaanzicht van de neogotische Sint-Pieterskerk.
 • De Rumstse Kleiputten (ingang via de Hoogstraat in deelgemeente Terhagen): dit is een 150 ha groot natuurgebied, uniek in de streek. Dit niet alleen omwille van de grote variëteit in het landschap (zo is er bijvoorbeeld een bosgebied, een moerasgebied, een zanderig gebied, een vijvercomplex, een gebied waar men nog steeds klei afgraaft), maar ook omwille van enkele mooie vergezichten (zo kan men op bepaalde punten bij helder weer zelfs het Atomium zien). Deze grote variëteit is het gevolg van opspuitingswerken en van het storten van vuilnis vanaf de jaren 70, waardoor op bepaalde plaatsen grote hoeveelheden zand werden gedumpt (met het ontstaan van een zanderig gebied tot gevolg), hetgeen er dan weer voor zorgde dat andere zones moerassig werden. Het vijvercomplex bestaat in feite uit ondergelopen zogenaamde verdiepputten. Het gebied wordt echter bedreigd omwille van plannen van het provinciebestuur om op een deel ervan een golfterrein in te planten, anderzijds doordat het zuidelijke gebied als woonuitbreidingsgebied bestempeld is, alsook door een geplande ringweg.
 • Natuurgebied De Oude Netearm: ontstaan door de aanleg van de A1-E19 autosnelweg. Door de grote bocht die de Nete maakte was het moeilijk om een brug aan te leggen. De bocht werd hiervoor recht getrokken. Ondanks het rechttrekken van de Neteloop werd een brug geconstrueerd in parallellogramvorm. Het gebied dat zo ontstond werd onaangeroerd gelaten en is een natuurgebied ideaal als broedgebied voor (water)vogels.
 • De Maria Magdalenakerk (deelgemeente Reet).
 • Het Laarkasteel (deelgemeente Reet).
 • Museum Rupelklei (deelgemeente Terhagen), Uitbreidingsstraat 33. Het gemeentelijk museum bevat naast een industrieel archeologische collectie over de steennijverheid eveneens een opmerkelijke collectie fossielen die gevonden werden in de kleiputten van de Rupelstreek. Dhr. Pierre De Loenen groef eigenhandig de fossielen op uit de kleiputten van Boom tot Rumst. Na zijn overlijden bracht de familie de collectie onder in het museum. Opmerkelijk zijn een gedeeltelijke menselijke schedel die de oudste menselijke vondst is in Vlaanderen en een schedel van een wolharige neushoorn. Een erg leerzame en unieke docu-animatiefilm over het ontstaan van de Rupeliaanse of Boomse kleilagen, van de hand van prof. Noël Vandenberghe (Dep. Geologie-Geografie - KU Leuven), zijn een bezoek meer dan waard.
 • De fiets- en voetgangersbruggen over Nete en Dijle, in de volksmond de "blauwe bruggen" genoemd. Onder impuls van wijlen burgemeester Francis Van Den Eede werden deze bruggen aangelegd voor recreatie van fietsers, skaters en wandelaars. Dankzij de medewerking van het Vlaamse Gewest en subsidies van de Europese gemeenschap werden deze bruggen gefinancierd.
 • De Sint-Pieters-Kerk dateert van 1864 en werd gebouwd op de plaats van de oude (kleinere) kerk uit de 12e eeuw. Ze werd opgetrokken in neogotische stijl met de herkenbare gotische bogen in de middenbeuk en kruisbeuk. Gekleurde glasramen sieren de zijgevel en het hoogkoor. Binnenin de kerk bevinden zich nog waardevolle kunstvoorwerpen. Het arduinen doopvont werd overgenomen uit de vorige kerk en dateert uit de 12e eeuw. Van de oude kerk zijn verscheidene oude zerkstenen ingemetseld in de zij- en achtergevel van de kerk. Zoals deze van Priester Adrianus van Dievoet (Brussel, 25 november 1670 - Rumst, 17 juni 1711):[11]
D. O. M.
HIER LEEDT BEGRAEVEN
DEN EERWERDIGHEN
HEEREN ADRIANNUS
VAN DIEVOET
DIE IN SYN LEVEN
GEWEEST HEEFT 9 IAER
ENDE
2 MAENT ONDERPASTOOR
ENDE
5 IAER EN 7 MAENT
PASTOOR IN RUMST
GESTORVEN DEN 17 JUNI
ANNO 1711
OUDT 40 JAEREN
BITD VOOR DE SIELE

Geboren in RumstBewerken

Externe linksBewerken

VoetnotenBewerken

 1. Andouerpis Antwerpen: nieuwe zoektocht naar de betekenis van de naam Antwerpen en de vroegste geschiedenis van de Antwerpenaars (Rumst 2007)
 2. Partij Volksbelangen heet voortaan 3D, Gazet van Antwerpen, 9 oktober 2007
 3. Uitslagen verkiezingen 2012 - Rumst; Vlaanderenkiest.be
 4. Stil en zwart protest tegen nieuwe coalitie, Het Nieuwsblad, 27 oktober 2012
 5. Geen rode vlaggen meer in Rumst?, deredactie.be, 11 april 2013
 6. Geert Antonio legt eed af als burgemeester, Het Laatste Nieuws, 19 december 2015
 7. 1961-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken
 8. Vlaanderenkiest.be: Gegevens 2006
 9. www.vlaanderenkiest.be: Gegevens 2012
 10. www.vlaanderenkiest.be: Gegevens 2018
 11. Adrianus Van Dievoet is geboren in Brussel, gedoopt in Sinte-Goedele op 25 november 1670 (g. Adrianus Schooneians en Anna De Proost), zoon van Antonius Van Dievoet, deken van het Vettewariers ambacht (1691), woonend (vanaf 1666) op de hoek van de Kancellerij het huis « den Cardinael (geboren in Vilvoorde op 16 februari 1639) en van Barbara De Proost, dochter van Joos De Proest, bakker. Kleinzoon van Antonius Van Dievoet, (Haren 9 april 1609), pachter, wonende in Dilbeek, daarna in Neder-Heembeek (hij baatte in 1670 in Neder-Heembeek de hoeve uit genaamd « den Geestelycken Hoeve »), en van Martina (Van) Herbos. Adrianus Van Dievoet had in de godgeleerdheid in het Bisschoppelijke Seminarie van Antwerpen gestudeerd: Augustin de Backer, Aloys de Backer, Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 1895, volume 6, blz. 54: Theses Theologicae de Jure et Justitia quas Praeside R. P. Nicolao Rayé Societatis Jesu S. Theologiae Professore defendent D. Ægidius Cornet, D. Adrianus van Dievoet Seminarii Episc. Antverp. Alumni, Antverpiae in Collegio Societatis Jesu I Junii hora 9 ante et 3 post meridiem, Antverpiae, ex Typographia Henrici Thievlier, 1695, 4°". Te lezen: Julien Cuypers, "Famille Van Dievoet", in: L’Intermédiaire des Généalogistes, Brussel, nº 117, mei 1965, p. 115 (Adrien Van Dievoet); Pastoors, Onderpastoors en Kapelrij-beneficianten te Rumst-Sint-Pieter, uitgaven van de Geschiedkundige Kring RUMESTA, Rumst, 1986, p. 80: "Adrianus VAN DIEVOET. Uit zijn grafschrift blijkt dat E.H. Adrianus Van Dievoet in zijn leven 9 jaar en 2 maanden onderpastoor en 5 jaar en 7 maanden pastoor in Rumst is geweest. Hij overleed te Rumst op 17 juni 1711. Vooraleer E.H. Adrianus Van Dievoet pastoor van Rumst werd, was hij possessor (bezitter) van de Sint-Pieterkapelrij, dit na het overlijden van de vorige beneficiarius Egidius Braeckmans, zoals blijkt uit de visitatie van 1696; tevens was hij van die datum onderpastoor te Rumst. Er is ruzie tussen de pastoor en onderpastoor over het recht bij begrafenissen van kinderen, aldus de visitator anno 1700. E.H. Van Dievoet wordt in 1702 berispt door de visitator; hij moet wereldse gezelschappen mijden, herbergbezoek laten, zich toeleggen op studie en vroomheid en de catechismuslessen verzorgen; tevens drukt pastoor Ysermans zijn spijt uit dat hij niet gehoord was bij de approbatie van E.H. Van Dievoet als biechtvader. Na het overlijden van Petrus Ysermans op 5 december 1705, wordt onderpastoor Adrianus Van Dievoet pastoor van Rumst. De kerkvisitatie van 1709 vermeldt geen kapelaan.". Zie ook betreffend E.H. Adrianus Van Dievoet: blz. 28, 29, 30, 31, 75, 79, 96, 101-102, 108. En parochie registers Sint Pieter Parochie: "17 Jun (1711) Obiit Rdus dnus Adrianus van dievoet pastor in Rumpst".
Zie de categorie Rumst van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.