Belgische lokale verkiezingen 2024

De Belgische provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen van 2024 vinden plaats op zondag 13 oktober 2024.

Provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen 2024
Datum 13 oktober 2024
Land Vlag van België België
Opvolging verkiezingen
2018     2030
Portaal  Portaalicoon   Politiek
België

De Belgische kiezer kan zijn stem uitbrengen:

Het Vlaams Parlement heeft enkele hervormingen goedgekeurd die tegen deze verkiezingen ingevoerd worden; zo zal er (in tegenstelling tot de Europese, federale en regionale verkiezingen die in mei 2024 zullen plaatsvinden) in Vlaanderen geen opkomstplicht meer zijn voor de lokale verkiezingen (in oktober 2024). Ook zal de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste partij binnen de meerderheidscoalitie burgemeester worden. Het kan dus niet meer dat de kleinste coalitiepartner de burgemeester levert. De lijsttrekker van de grootste partij heeft twee weken het exclusief recht om een coalitie te vormen. Ook de lijststem verdwijnt, alleen het aantal voorkeurstemmen bepaalt wie verkozen wordt.[1]

Daarnaast heeft de Vlaamse regering de ambitie om meer gemeenten te laten fuseren dan er tijdens de voorgaande legislatuur doorgevoerd zijn.[2] Bij fusies die voor een decretale deadline goedgekeurd worden, wordt bij deze verkiezingen de gemeenteraad voor de nieuwe fusiegemeente verkozen. Er zijn reeds een aantal fusies in voorbereiding tegen de verkiezingen van 2024.

Regelgeving en organisatieBewerken

Sinds de bijzondere wet van 13 juli 2001 zijn de drie gewesten (zijnde het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bevoegd voor de organisatie van de lokale verkiezingen.

Na de verkiezingenBewerken

De uittredende raden en besturen blijven na de verkiezingen nog even in functie. Een meerderheid van de nieuw verkozen raadsleden ondertekent voordrachtsakten voor een deputatie (voor provincies) en de aanstelling van burgemeesters en schepenen (voor gemeenten en districten). In Vlaanderen worden de burgemeesters officieel benoemd door de Vlaamse Regering en leggen ze de eed af in handen van de provinciegouverneur, in Brussel bij de minister-president en in Wallonië bij de gemeenteraadsvoorzitter.

De installatie van de verkozen raden gebeurt op de volgende momenten:

  • Vlaamse provincieraden: op een van de eerste vijf werkdagen van december (Art. 7 Provinciedecreet)
  • Vlaamse gemeenteraden: op een van de eerste vijf werkdagen van december (Art. 6 Decreet Lokaal Bestuur)
  • Brusselse gemeenteraden: op een van de eerste vijf werkdagen van december
  • Waalse provincieraden: eind oktober (Art. L6111-1 CDLD)
  • Waalse gemeenteraden: begin december (Art. L1122-3 CDLD)

Externe linksBewerken

Nieuwsberichten die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden in de categorie Belgische lokale verkiezingen, 2024 van Wikinieuws.