Waalse verkiezingen 1995

Op 21 mei 1995 werden verkiezingen gehouden in Wallonië voor het Waals Parlement. Het was de eerste keer dat in het federale België de afgevaardigden van de regionale parlementen rechtstreeks door de kiezer verkozen konden worden tijdens een aparte verkiezing. Voorheen werden deze parlementen samengesteld uit de leden van het federale parlement verkozen in de kieskringen van het betroffen gewest. De PS werd de grootste partij van Wallonië. Na deze verkiezingen vormden de PS en de PSC de Waalse gewestregering.

Uitslagen bewerken

Zetelverdeling Waals Parlement 1995
8
30
16
19
2
30 16 19 
De 75 zetels zijn als volgt verdeeld:
Partij Stemmen % Zetels
PS 665.986 35,22 30
PRL-FDF 447.542 23,67 19
PSC 407.741 21,56 16
Ecolo 196.988 10,42 8
FN 96.574 5,11 2
Overige 76.303 4,03 0
Totaal Geldig 1.891.134 100 75
Ongeldig & Blanco 162.900 7,93
Totaal Stemmen 2.054.034 100
Absenteïsme 215.101 9,48
Ingeschreven Kiezers 2.269.135 100