Hoofdmenu openen

Wikipedia:Te beoordelen pagina's


Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

UitlegBewerken

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nominerenBewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

NominatiesjablonenBewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingenBewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dagBewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?Bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 09/11; af te handelen vanaf 23/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Stichting Zorggroep Noordwest VeluweBewerken

NE – Uit de bronloze inhoud blijkt geen relevantie. Kan daarom uitbeiding gebruiken om die aan te tonen. De vermelde "specialisatie" lijkt in elk geval niet in overeenstemming met een openbaar inspectierapport van het ministerie (PDF) uit 2018. Arch (Overleg) 9 nov 2019 07:08 (CET)

Ik kan niet veel met een zin als ...De Zorggroep is ontstaan uit een visie in 2004... Welke visie bedoelen ze? Het is zo'n loze marketingterm. Verder is het artikel niet meer dan een opsomming van alle locaties die ze hebben, en dat levert ook nog eens dermate veel rode linkjes op dat het artikel gewoon rood kleurt. En met een kopje 'Organisatie nu' kunnen we in een tijdloze encyclopedie vrij weinig. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 09:15 (CET)
Ik lees nu ...Vanuit de christelijke levensvisie van de organisatie voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar... en dat woordje 'we' wijst op kopie-plak en/of zelfpromotie. Inmiddels is het aantal rode linkjes ook vertigvoudigd. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 16:10 (CET)

Leo van der LindenBewerken

WIU – Uit deze summiere eenzinner blijkt geen relevantie, kan daarom de nodige opmaak, uitbreidingen, bronnen enz. gebruiken Arch (Overleg) 9 nov 2019 07:12 (CET)

Oln'zels Plezeer OrkestBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de bronloze inhoud zonder opmaak, er lijkt geen bovenlokaal belang te zijn. Onafhankelijke en gezaghebbende bronnen kunnen die aantonen. Arch (Overleg) 9 nov 2019 07:20 (CET)

 • Tsja, de prinsenverkiezing komt er weer aan.... Fred (overleg) 9 nov 2019 17:30 (CET)

PetelBewerken

WIU – Gewijzigde nominatie van deze pagina. Artikel is eerder al genomineerd geweest wegens NE en toen behouden. Nu een WIU-nominatie omdat E best mogelijk is, maar E of NE voor mij beide niet heel duidelijk zijn. Nieuwe nominatiereden is: Chaotisch artikel welke begint met de derde generatie. Er zit een onduidelijke nummering in waarvan het nut ook niet direct blijkt omdat een groot aantal nummers ontbreekt. De telling is gebaseerd op een oudere versie, maar is nooit gecorrigeerd na verwijdering van oudere generaties. Het artikel is geheel bronloos, wat de verifieerbaarheid in deze ook niet bepaald ten goede komt. Dqfn13 (overleg) 9 nov 2019 12:36 (CET)

Kami GarciaBewerken

WIU – Eenzinner zonder opmaak, komt in aanmerking voor uitbreiding, opmaak, taalpoets, enz. Arch (Overleg) 9 nov 2019 16:14 (CET)

Uitgevoerd, met dank aan het Engelstalige artikel. NB: een deel van de boeken is in het Nederlands vertaald. Als iemand nog de moeite zou willen nemen deze uit te zoeken: graag. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 17:44 (CET)
Klasse bedankt voor de inzet! MVG, Arch (Overleg) 9 nov 2019 17:47 (CET)


Henny VerstijlenBewerken

NE - E-waarde wordt uit bronloze tekst niet duidelijk. Niet iedereen die als hobby een tekst schrijft is E-waardig. Fred (overleg) 9 nov 2019 17:29 (CET)

New Looney TunesBewerken

Tekstdump, mogelijk vertaald overgenomen. Kattenkruid (overleg) 9 nov 2019 18:38 (CET)

 •   Voor verwijderen overduidelijk tekstdump, zonder verplichte bronvermelding. Arch (Overleg) 10 nov 2019 01:17 (CET)
  Voor verwijderen Hier is niets meer van te maken. Weggooien en opnieuw beginnen. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 09:16 (CET)

Antverpia (studentenvereniging)Bewerken

NE – Pagina over een studentenvereniging, die niet onmiddellijk relevantie aantoont. Het artikel begint met een korte woordenboekdefinitie over de club (voor wie?, dan opgericht en de clubkleuren), gaat verder met een lijstje van de voormalige senioren en eindigt met het clublied en een link naar de website van de club. Al bij al toont het artikel in zijn huidige vorm weinig relevantie aan: de vermelde feitjes zijn zaken die voor een buitenstaander niet altijd even relevant zijn. Met vriendelijke groet, Daniuu 9 nov 2019 20:36 (CET)

en de schabouwelijke tekst onderaan; volwassen worden maakt veel lawaai :) Paul Hermans (overleg) 9 nov 2019 21:16 (CET)
Een vrij onvolwassen artikel met wederom een lange lijst namen die alleen leuk is voor de betrokkenen maar irrelevant voor een encyclopedie. En uiteraard mag het clublied niet ontbreken... Helaas ontbreekt de informatie die mogelijk wél interessant is: de historie, publicaties over de vereniging, de rol van de vereniging binnen het Antwerpse, de encyclopedisch relevante oud-leden etc. In deze vorm is het vooral leuk voor de insiders, maar ongeschikt voor een encyclopedie.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 23:15 (CET)

AIRrepublicBewerken

weg - reclame, grotendeels een bewerking van de website van het restaurant. Aangeboden door zusterbedrijf Strandhotel. Geen bewijs voor de chef-kok (de bedrijfswebsite en onafhankelijke bronnen noemen andere chefs). Geen enkel bewijs voor welk feit dan ook. The Banner Overleg 9 nov 2019 21:58 (CET)

Die bezwaren lijken me terecht. Wel merkwaardig dat de naam van de chef-kok dus kennelijk niet (correct) is overgenomen vanaf de restaurantwebsite. Zou inderdaad nog een poets-/redactiebeurt mogen krijgen op basis van onafhankelijke bronnen. Encycloon (overleg) 9 nov 2019 22:02 (CET)
De naam van de kok is een dubbele naam, vandaar de verwarring. Ik heb nog wel wat bronnen toegevoegd ter verificatie. Er zijn ook wel recensies te vinden, maar die vertellen alleen dat het eten er lekker is dus dat leek me geen echt toegevoegde waarde hebben. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 23:36 (CET)
  Voor verwijderen, overduidelijk ZP. Arch (Overleg) 10 nov 2019 10:20 (CET)

J.K. RowlingBewerken

een goed artikel maar de passage over haar onderscheiding bevat veel fouten. Robert Prummel (overleg) 11 nov 2019 00:47 (CET) In plaats van "Op 12 december 2017 werd Rowling geridderd door prins William tot lid van Orde van Broeders van de Eer", zou ""Joanne Rowling werd op 12 december 2017 opgenomen in de exclusieve Orde van Broeders van de Eer. Ze ontving het versiersel uit handen van Prins William"" beter zijn. Ze werd immers niet in de adelstand verheven, een dame kan in het VK geen ridder zijn en ridderen tot een orde is een verkeerde trope. Robert Prummel (overleg) 11 nov 2019 00:56 (CET)

En daarom wil je het hele artikel over één van de beroemdste auteurs van dit moment, laten verwijderen??? Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 05:53 (CET)
  Tegen verwijderen Misschien toch maar weer WP:TVP, ipv TBP? Het woord "verwijderen" vervangen naar "beoordelen" blijkt toch wel eens vaker dan eens misleidend. Arch (Overleg) 11 nov 2019 06:04 (CET)
  Tegen verwijderen Ik heb het gewraakte deel herschreven en van een bron voorzien. The Banner Overleg 11 nov 2019 08:58 (CET)
Doorgehaald, dit is onzin. Kwestie is aangekaart op de OP, dan gaan we een artikel niet ontsieren met een dergelijk sjabloon. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2019 09:01 (CET)
Beste Thieu, Banner en Vinvlugt, natuurlijk is een mooi en belangrijk artikel. Ik schrijf\schreef hier vooral over de ridderorden en dan valt zo'n kreupele zin erg op... Die exclusieve Companions of Honour zijn bovendien een orde waaraan expres niet de adeldom en de titel 'Lady" zijn verbonden. Zelf mag ik niets veranderen en dan was dit de enige manier om de, juist mij stekende, fout te verbeteren. Er is geen "verbetersjabloon" naast het verwijdersjabloon, dat zou wel nuttig zijn geweest. Verwijderen was uiteraard nooit mijn bedoeling. Gelukkig is het rechtgezet! Met vriendelijke groet, Robert Prummel (overleg) 22 nov 2019 13:04 (CET)

Toegevoegd 10/11; af te handelen vanaf 24/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Station KortekeerBewerken

WIU – Te mager om als artikel te kunnen handhaven, kan uitbreiding, wikificatie en bronnen gebruiken. Arch (Overleg) 10 nov 2019 01:09 (CET)

Ik heb het e.e.a. toegevoegd. Helaas is er online vrij weinig te vinden over (voormalige) Belgische spoorstations. Zelfs de officiële sluitingsdatum heb ik niet kunnen achterhalen. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 09:05 (CET)
NB: het betreft een halte en geen station. Ik heb de titel gewijzigd. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 09:14 (CET)
Samenvoeging met Spoorlijn 73 is een bruikbaar alternatief voor verwijdering. The Banner Overleg 10 nov 2019 10:12 (CET)
In de huidige vorm voldoet het in elk geval aan WP:BEG, dus nominatie ingetrokken. Gebruiker is overigens wel dapper doorgegaan met het plaatsen van eenzinners. Qua EW wil ik me niet uitlaten, MVG Arch (Overleg) 10 nov 2019 10:14 (CET)
Mooi dat jullie (al) het werk voor deze aanmaker doen; dat kan wel niet echt de bedoeling zijn. Johanraymond (overleg) 10 nov 2019 11:17 (CET)
Ik word er inderdaad ook niet erg blij van :-( De aanmaker heeft ook Station Bokselaar en Station Oostakker aangemaakt, twee minimale en niet-opgemaakte artikelen waar anderen dan weer tijd en energie in moeten steken... Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 11:37 (CET)

Station DesselgemBewerken

WIU – Te mager om als artikel te kunnen handhaven, kan uitbreiding, wikificatie en bronnen gebruiken. Hamvraag: is het nu een station of halte? Arch (Overleg) 10 nov 2019 01:10 (CET)

Wordt getypeerd als 'station'. Ik heb er een artikeltje van gemaakt, maar de informatie blijft magertjes. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 09:47 (CET)
Samenvoeging met Spoorlijn 75 is een bruikbaar alternatief voor verwijdering. The Banner Overleg 10 nov 2019 10:13 (CET)
Nominatie doorgehaald, niet langer wiu. Verder zie hierboven, MVG Arch (Overleg) 10 nov 2019 10:15 (CET)

Commandant NeyoBewerken

NE, misschien zelf nuweg, voor behoud is in elk geval nog heel wat werk nodig. BonteKraai (overleg) 10 nov 2019 08:55 (CET)

 •   Voor verwijderen De tekst in haar huidige versie is onbegrijpelijk. Philemonbaucis (overleg) 14 nov 2019 00:02 (CET)

Station BokselaarBewerken

WIU – Zeer kort artikel, dat zeer sterke uitbreiding behoeft. Zou zonde zijn om dit artikel verwijderd te zien. Met vriendelijke groet, Daniuu 10 nov 2019 12:04 (CET)

 • Uitgebreid, genoeg voor een beginnetje lijkt mij. Melvinvk (overleg) 10 nov 2019 18:06 (CET)
  • Volledig mee eens, nominatie is doorgehaald, hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Daniuu 10 nov 2019 19:38 (CET)

Wat is omzetBewerken

Er is al een prima artikel Omzet; het kan altijd beter maar dat is hier niet het geval. BonteKraai (overleg) 10 nov 2019 15:10 (CET)

Inmiddels genuwegd, ook prima. BonteKraai (overleg) 10 nov 2019 15:11 (CET)

ComprehensieBewerken

EW artikel, alleen zou het beter uitgelegd dienen te worden en zou het artikel een bron kunnen gebruiken Melvinvk (overleg) 10 nov 2019 16:10 (CET)

Urban JungleBewerken

De term geldt niet alleen naar een interieur maar kan ook verwijzen naar het exterieur, de architectuur van een gebouw of de vormgeving van een stad Melvinvk (overleg) 10 nov 2019 16:19 (CET)

Beetje willekeurige lijst met kamerplanten ook. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 17:55 (CET)

‘t LuisterhuysBewerken

NE - twee maand bestaande podcast - lijkt me daarom (nog) niet E - vis ←   → overleg 10 nov 2019 16:43 (CET)

Het bestaat kennelijke pas sinds augustus, maar het artikel is geschreven alsof het al jaren bestaat. Is dit een podcast van de Efteling zelf, of een liefhebber die dit als hobby doet? Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 17:56 (CET)
 • het lijkt me een private hobby van Karel Wessels volgens deze en deze site - vis ←   → overleg 10 nov 2019 23:26 (CET)

Energieverbruik van auto'sBewerken

Artikel lijkt gebaseerd op eigen onderzoek. (Er worden slechts twee bronnen genoemd die kennelijk ingezien zijn.) In de Inleiding wordt gebruikt gemaakt van het vage "Het blijkt". Er worden verder beweringen/stellingen geponeerd zonder directe referentie naar bronnen. "Cw" wordt nergens gelinkt. Geen link met anderstalige artikelen. Ik heb onvoldoende theoretische (achtergrond)kennis om hier te gaan verbeteren/corrigeren, maar heb twijfels over de juistheid van de beweringen die hier gedaan worden. Saschaporsche (overleg) 10 nov 2019 18:20 (CET)

Zinnen op het eind als 'Energie is kwadratisch met de tijd en moet nogmaals vermenigvuldigd worden met de snelheid om het vermogen te krijgen. Dus het vermogen gaat met de derde macht van de snelheid.' zijn nogal krom en kloppen natuurkundig gezien in elk geval van geen kant. Het betoog - deels in de 'je-vorm' - komt op mij over als de transcriptie van een hoorcollege waarbij het verhaal uit de losse pols is verteld en en passant de formules op het schoolbord worden geschreven.  Erik Wannee (overleg) 10 nov 2019 22:16 (CET)
De zin "Die energie moet geleverd worden om de auto op gang te brengen en gaat verloren bij remmen tot stilstand (tenzij de bewegingsenergie wordt opgeslagen in bijvoorbeeld een vliegwiel, wat niet gebeurt in personenauto's)." gaat anno 2019 voor meerdere modellen niet meer op. - Robotje (overleg) 11 nov 2019 00:56 (CET)
@Saschaporsche @Erik Wannee @Robotje Beste collega's, hoe komen jullie erbij, ik ben teleurgesteld in jullie intelligentie (?), dit is absoluut geen eigen onderzoek, was het maar waar!, dit is trouwens allemaal havo/vwo natuurkunde, ik heb uit een bekend boek de info over auto's (Appendix Cars II) korter samengevat, zie bron, kan nog meer toevoegen over afschattingen. Dit onderwerp hoorde bij mijn zogenaamde "pluslessen" natuurkunde voor vwo-5 op College de Heemlanden in 2012, geloof ik. Leerlingen behandelden hoofdstukken uit de bron, beroemd boek van Britse professor McKay die de Britse regering adviseert op energiegebied, dat geheel op internet staat, kijk zelf. Raar dat je als je ontbrekende info in het publieke domein levert, van belang voor maximumsnelheid, je van kennelijke alfa's zulke vreemde reacties krijgt. @Erik Wannee Hoe kom je erbij dat het krom is, wat weet je ervan, kom maar op als je het beter weet, je hebt wel grappige fantasie ;-).
@Robotje: zet je info er maar bij, dank. Anderen ook: iets leuks toevoegen in plaats van ....?
"Geen link met anderstalige artikelen", Ja Sascha, hoe is het mógelijk dat we in NL iets zouden kunnen doen dat (nog) niet op de EN-wp staat... Heb nog geen tijd gehad het daar ook te zetten, misschien, of door jullie?
Achtergrond: premier Rutten hield herhaaldelijk op TV vol dat harder rijden niet uitmaakt voor energieverbruik en uitstoot: "je bent toch eerder thuis..." (lineair, recht evenredig), haha. Allen vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 11 nov 2019 10:47 (CET)
PS Zouden we Rutten hiermee (de eerste alinea) kunnen overtuigen? Groet, Hansmuller (overleg) 11 nov 2019 10:51 (CET)
Achteraf: het is natuurlijk Mark Rutte, sorry...Hansmuller (overleg) 12 nov 2019 07:51 (CET)
PS2 Heb foutje aan eind, dus E kwadraties met snelheid natuurlijk, verbeterd, dank. Als @Erik Wannee ook maar even had gelezen, had hij het wel kunnen verbeteren hoor... Hansmuller (overleg) 11 nov 2019 10:56 (CET)
PS3 Ik heb @Robotje mijn excuses aangeboden, hij/zij/het had een nuttige toevoeging...Kunstmatige intelligentie is toch zo gek nog niet en stelt me niet teleur. Hansmuller (overleg) 11 nov 2019 11:39 (CET)
Wel jammer dat de eerste poging om het artikel te verbeteren vanwege twijfel/commentaar, gelijk een poging tot verwijdering is. Edoderoo (overleg) 11 nov 2019 21:45 (CET)
@Hansmuller: Ook na je correctie van tijd naar snelheid klopt de bewering volgens mij nog niet. "Energie is kwadratisch met de snelheid en moet nogmaals vermenigvuldigd worden met de snelheid om het vermogen te krijgen." Maar vermogen is energie per tijdseenheid; hoe kan vermogen dan tevens energie maal snelheid - dus: energie maal afstand per tijdseenheid - zijn? Ook het kopje 'Vermogen is evenredig met de derde macht van de topsnelheid' klopt m.i. niet. Dat suggereert dat een auto die een twee maal zo groot vermogen heeft, een 2³ = acht maal zo hoge topsnelheid heeft. Iedereen kan zo aanvoelen dat dat niet kàn kloppen. Los daarvan rammelt de tekst 'energie is kwadratisch met de snelheid' en 'vermogen gaat met de derde macht van de snelheid' taalkundig.
Ik ben bepááld geen alfa trouwens, maar een beta in hart en nieren.  Erik Wannee (overleg) 11 nov 2019 23:02 (CET)
@Erik Wannee Ja, dat is een sprongetje (maar valt wel binnen de schoolnatuurkunde, staat in het artikel): de afgelegde weg is snelheid maal tijd, dus s(patium) = v(elocitas) x t(tempus), s = v x t dus t = s/v. Delen door de tijd t betekent vermenigvuldigen met 1/t = 1/(s/v) = v/s, dus vermenigvuldigen met de snelheid v, jawel! Zo kom je met vermogen P = energie/tijd op energie x v/s, dus als
energie evenredig is met snelheid kwadraat  , dan vermogen  . Het blijkt ook uit de meetgrafiek van Tennekes in het artikel. PS1 Trouwens, je hebt het wel over "rammelen" van de tekst, maar ik hoor daar niets (?;-)) Kun je specifieker zijn of zelf wikigewijs corrigeren ipv...? PS2. Je draait snelheid en vermogen om ("dat kan iedereen aanvoelen", vergelijk ook met BoH met Scheepsweerstand): 2x harder, kost 8x meer vermogen, ok bèta ;-) grapje ? Hansmuller (overleg) 12 nov 2019 06:49 (CET)
Tekstueel rammelt het, maar de natuurkunde klopt, zie ook Scheepsweerstand en Slow steaming. Die derde macht is een benadering en zal per model verschillen. Ook zullen er variaties optreden afhankelijk van in welke versnelling wordt gereden, en op welk optimum de motor ontworpen is om een minimaal specifiek brandstofverbruik te hebben, maar desondanks zal grofweg die lijn gelden. BoH (overleg) 12 nov 2019 03:43 (CET)
Beste @BoH , dank voor je begrip. Inderdaad noemt Scheepsweerstand ook de evenredigheid  . Die derde macht is geen benadering maar onontkoombare theorie op grond van spijkerharde mechanica uit de zeventiende (Newton) en achttiende eeuw (Châtelet (toch eens een vrouw)), waar materie nu eenmaal niet aan ontsnapt. In de praktijk heeft elke motor zijn eigenaardigheden..., doet geen afbreuk aan het principe.
Wat "rammelt" er nog? (Dat geeft wrijvingsverlies.) Kun je dat aangeven of corrigeren in plaats van roepen? Dank , Hansmuller (overleg) 12 nov 2019 07:01 (CET)
Misschien een idee om natuurkunde-experts die Wikipediaan zijn te vragen het lemma even door te nemen, Paul B, bijvoorbeeld. Tekst kan wel wat formeler, lijkt mij. HT (overleg) 12 nov 2019 09:28 (CET)
Ik heb een poging gedaan, over optrekken en remmen denk ik nog na. Dit is zo variabel dat er slechts wat zinnigs over gezegd kan worden via een standaardtest. BoH (overleg) 13 nov 2019 01:49 (CET)

Bij nader inzien denk ik dat het artikel te wijdlopig is en dat het resterende deel prima samengevoegd kan worden in Brandstofverbruik. BoH (overleg) 21 nov 2019 13:22 (CET)

  Tegen Het is een belangrijk actueel onderwerp. Inmiddels meer dan voldoende aangepast om behouden te mogen worden. Het dient als apart lemma behouden te blijven, en dus ook niet samengevoegd te worden zoals direct hierboven wordt voorgesteld. HT (overleg) 22 nov 2019 18:55 (CET)

Coby leeuwenburgh-KloostermanBewerken

WIU/NE - Relevantie blijkt niet echt uit artikel; lijkt op poging tot promotie - Sum?urai8? 10 nov 2019 19:34 (CET)

Artikel aangevuld, lijkt mij wel relevante schrijfster, 3 boeken, weliswaar in eigen beheer uitgegeven, maar opgenomen in catalogus bibliotheek en ook recensies aangetroffen. Elly (overleg) 10 nov 2019 23:33 (CET)
Eigen nominatie doorgehaald op basis van verbeteringen. Sum?urai8? 12 nov 2019 20:09 (CET)

Alexander P M van den BoschBewerken

NE - Uit artikel wordt niet duidelijk wat hem encyclopedisch maakt. De lange lijst onder 'Bibliografie'; zijn dat boeken die gepubliceerd zijn door toonaangevende uitgeverijen? - Robotje (overleg) 10 nov 2019 20:00 (CET)

Alles in eigen beheer: dunne boekjes voor een gezien de omvang te hoge prijs. Naast zijn proefschrift en een oudere bijdrage aan een Studium Generale geen enkele vermelding in Picarta. Deze persoon lijkt me inderdaad NE. Al met al wel een respectabele productie. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 11 nov 2019 22:06 (CET).

Tristan BierenbroodspotBewerken

NE - Nederlandse golfer, die geen resultaten heeft bereikt, die zijn E-waarde kunnen bevestigen. Zie hier. Malinka1 (overleg) 10 nov 2019 20:49 (CET)

InterbellumgeneratieBewerken

WIU: Na vijf bewerkingen staat er nog steeds maar één zinnetje, dat eigenlijk niet meer zegt dan wat het woord zelf ook al zegt. En een ongebruikte appendix.  Erik Wannee (overleg) 10 nov 2019 22:06 (CET)

  Opmerking - Ik had de periode aangepast volgens de definitie van interbellum, nadat er eerst beweerd werd dat het vlak voor en tijdens WOII betreft, maar de Engelstalige Wikipedia heeft het over het eerste decennium van 1900. Een bron voor de definitie is dus gewenst. Encycloon (overleg) 10 nov 2019 22:23 (CET)
De Spaans- en Arabisch-talige artikelen roepen dat ook, en het is in elk geval niet in overeenstemming met het Nederlandstalige artikel. Overigens ontbreken in de andere talen de bronnen eveneens, en op de overlegpagina van het Engelstalige artikel lees ik dat het ook voorgedragen werd voor verwijdering omdat elke bron ontbreekt, en uiteindelijk met twijfel werd behouden. Dus is de basis onder dit begrip uiterst wankel. Als voorts dit begrip niet te onderbouwen valt met gezaghebbende Nederlandstalige bronnen, dan pleit ik   Voor verwijderen.  Erik Wannee (overleg) 11 nov 2019 07:58 (CET)
In ieder geval het Spaanstalige artikel is een vertaling van het Engelstalige. Encycloon (overleg) 12 nov 2019 18:51 (CET)
 • Artikel uitgebreid vanuit het Engels die wel te ondersteunen valt met de toegevoegde bronnen. Het klopt inderdaad dat de mensen die tot deze generatie behoren juist voor het interbellum zijn geboren, zodat zij juist op leeftijd zijn tijdens dit interbellum. Op volwassen leeftijd begin je je namens pas een noemenswaardige bijdrage als persoon en dus ook als generatie in de samenleving te volbrengen. Melvinvk (overleg) 13 nov 2019 02:30 (CET)
"Mensen die (...) op leeftijd komen (...)" is direct vertaald uit het Engels (came to age). Heeft de Nederlandse uitdrukking niet eerder de betekenis "tot een echt wat oudere generatie gaan behoren", "oud worden" (en dan ben je op leeftijd)? Ik zou "come to age" vertalen als "volwassen worden". Ja, en als je dat schrijft, is het slechts een kwestie van rekenen en lijkt mij de zin enigszins overbodig._ Daaf Spijker overleg 21 nov 2019 08:45 (CET)
bedankt voor je aanpassingen heb het zelf ook nog even aangepast dat er nu staat op volwassen leeftijd. Maar dit weghalen? Het lijkt me juist de kern van de tweede alinea. Melvinvk (overleg) 21 nov 2019 10:32 (CET)

Bart HollebekkersBewerken

Niet encyclopedisch relevant - er is niet gebleken dat er in voldoende mate over deze persoon gepubliceerd is in onafhankelijke, betrouwbare secundaire bronnen om een artikel te rechtvaardigen. Tijdens dit schrijven is de pagina effectief bronloos. Natuur12 (overleg) 10 nov 2019 23:00 (CET)

Man met baan en hobby? Ik zie in het artikel geen enkel aanknopingspunt voor EW. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 20:35 (CET)
Inderdaad graag dit artikel weg. Het vervelende is dat de afgelopen dagen iemand met een wisselend IP-nummer de nominatie steeds verwijdert. VanBuren (overleg) 17 nov 2019 22:42 (CET)

Toegevoegd 11/11; af te handelen vanaf 25/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Andy StandaertBewerken

NE/ZP – Bronloze persoonspromo over iemand die iets doet in de lokale politiek. Mogelijk ZP. Inhoud voldoet in ieder geval niet aan richtlijn WP:BLP daarnaast blijkt de relevantie niet uit de inhoud. Zal daarom naast uitbreiding per WP:NPOV bronnen kunnen gebruiken om de EW aan te tonen. Arch (Overleg) 11 nov 2019 04:41 (CET)

Ik lees echt niets dat ook maar wijst op enige EW. Het allegaartje aan opleidingen en banen is leuk om te lezen, maar wat moet ik er verder mee? Is dit kost voor een encyclopedie? Zo te zien is het dat niet.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 05:57 (CET)

Hey, ik heb het artikel volledig aangepast, naar de bezwaren die werden gemaakt. Ik had een interview gedaan met Andy Standaert en dat had ik deze nacht al gepubliceerd. Helaas kan ik hier geen bron vermelden omdat dit niet eerder werd gepubliceerd. Ik heb de sectie dan ook gewist en de sectie politiek afgewerkt met alle bronvermeldingen. Hopelijk zijn hiermee alle bezwaren opgelost. TwiggyBelgium

Toch blijft de vraag wat deze politicus nu interessant maakt voor een encyclopedisch artikel. Hij is geen burgemeester, geen schepen, en zelfs geen gemeenteraadslid. Hij bekleedt functies binnen de lokale afdeling van Zelzate. De linkjes verwijzen naar artikelen die zijn naam slechts vermelden of hem kort citeren wegens het een of ander, maar niets lijkt ook maar enigszins diepgravend over Standaert zelf te gaan. Een link naar Facebook ben ik nooit zo weg van: een primaire bron die moeilijk te controleren valt... Al met al snap ik niet zo goed het doel van dit artikel? Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 17:59 (CET)

  Tegen verwijderen Een politiek secretaris, een van de sleutelposities binnen partijen en hun beleid is niet interessant genoeg volgens jou. Dat vind ik wel een heel subjectieve reden en dan kunnen heel veel onderwerpen weg op Wikipedia wegens niet interessant genoeg. Ik probeer iets objectief te maken en iets wat mensen wel interesseert. Maar misschien jou niet. Ik hou rekening met je bezwaren, want ik wou zeker niet dat het zp zou zijn. Ik inspireerde me gewoon op wat bijvoorbeeld over andere lokale politici, verkozen en zelfs niet-verkozen, die op Wikipedia staan en hoe die waren opgesteld. TwiggyBelgium

Maar wat is zijn beleid dan? Wie heeft er gepubliceerd over zijn beleid? Het is nu in feite alleen een opsomming van een aantal functies die hij heeft bekleed. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 05:33 (CET)

Hallo Thieu1972, ik heb net het kopje politieke visie toegevoegd. Omdat een politiek secretaris iets meer op de achtergrond werkt, was dit wat moeilijker maar ik heb mijn best gedaan dit voor jou toe te voegen. Ik heb dan ook deze morgen opnieuw een kort interview gedaan. Ik hoop dat dit nu voor jou voldoende is. TwiggyBelgium

De gemeente Zelzate telt 13.000 inwoners. Begrijp ik het goed het betreft hier een lokaal politicus van de partij Open vld, die niet in de gemeenteraad zit ondanks de 132 voorkeursstemmen? Op wikipedia zijn gemeenteraadsleden vaak niet interessant genoeg voor opname, laat staan politici die niet in de gemeenteraad zitten. Ldhank (overleg) 12 nov 2019 11:17 (CET)
Sorry, maar een zelf afgenomen interview is geen geldige bron. Een interview is namelijk een primaire bron en daardoor te onbetrouwbaar: de geïnterviewde vertelt immers alleen wat hij/zij zelf graag wil dat men te weten komt. Interviews zijn hoogstens bruikbaar als ze door gerenommeerde, kritische, onafhankelijke interviewers zijn afgenomen, omdat dan de kans groot is dat er een serieuze kennis en analyse aan ten grondslag ligt. Wat jij doet, is bovendien een vorm van eigen onderzoek en dat is niet de bedoeling: Wikipedia 'herkauwt' wat anderen hebben gemeld over een onderwerp, Wikipedia gaat dus niet zelf op onderzoek uit. Heeft er niemand iets gepubliceerd over een politicus? Jammer maar helaas, dan is er ook niks te schrijven over hem/haar en kun je beter geen artikel aan hem/haar wijden. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 18:39 (CET)

Emma TVBewerken

NE – Bronloos relaas (oorspronkelijk in "we" en "wij" vorm geschreven) over een ziekenhuisomroep. Relevantie onduidelijk. Arch (Overleg) 11 nov 2019 05:15 (CET)

  Tegen verwijderen Een bron is zo gevonden en veel van wat op de officiele website staat, is rechtstreek overgenomen op Wikipedia. Ik vind een ziekenomzoek best encyclopisch. Ik ga het artikel neutraal maken. Japiot (overleg) 11 nov 2019 15:35 (CET)
Aangepast. Japiot (overleg) 11 nov 2019 16:05 (CET)

Cedella MalcolmBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de summiere inhoud. Voldoet niet aan WP:BEG. Arch (Overleg) 11 nov 2019 11:52 (CET)

en verwarrend bovendien. Ze is eerder bekend als Cedella Booker. Ldhank (overleg) 11 nov 2019 12:34 (CET)

Schoeller AllibertBewerken

Bevat woorden zoals we waarop het meer op zelfpromotie lijkt. 90.145.57.18 11 nov 2019 13:24 (CET)

  Opmerking - Letterlijke vertaling van de eigen website waarvoor geen expliciete toestemming gegeven is. Op persoonlijke(re) titel: dit is tevens geen encyclopedische en neutrale tekst, dus vrijgeven van die tekst zou ook weinig zinvol zijn. Encycloon (overleg) 11 nov 2019 14:53 (CET)

Ton OjersBewerken

wiu / Ew? - Naast dat het bepaald geen neutraal geschreven lemma is met wat claims en superlatieven (zat de nodige (zelf)promo in de bewerkingsgeschiedenis waar al wel in gesnoeid is), vraag ik met toch vooral af wat nou eigenlijk de relevantie van de man is. Hij werkte enkel in het amateurvoetbal en voor de regionale tv. Als gast mocht hij op de landelijke tv een paar keer tijdens een wk aanschuiven bij Villa BvD en eenmalig een keer bij Studio Voetbal, maar dat is qua Ew mijns inziens toch echt veel te weinig. Agora (overleg) 11 nov 2019 13:53 (CET)

ONEDEFINEDBewerken

Niet voldoende onafhankelijke bronnen. -- Leo CXXIV (overleg) 11 nov 2019 14:28 (CET)

Misschien Fack It Records ook eens bekijken: dat is het label van de DJ zelf, en toevallig ook vandaag aangemaakt. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 14:41 (CET)
 •   Voor verwijderen die "singles" zijn geen geluidsdragers, maar muziekdownloads. Zo wordt een lijst wel erg lang. Hetzelfde zal wel voor die "EPs" gelden. Zijn er hitlijsten mee bereikt? Waren er optredens op grotere/bekende podia en/of festivals? Recensies in vakbladen? Wekt de indruk van een debutant, die die alles in eigen beheer doet. Arch (Overleg) 11 nov 2019 15:35 (CET)

Fack It RecordsBewerken

NE - zie nominatie hierboven Agora (overleg) 11 nov 2019 14:46 (CET)

 •   Voor verwijderen Een "label" dat exclusief "onderdak" biedt voor 1 artiest, klinkt meer als een artiest die zijn muziekjes online plaatst onder een merk. Heeft niets te maken met een platenlabel. Onder eigen beheer is niets mis mee, zolang de lezer niet op het verkeerde been gezet wordt. Met andere woorden, die ene artiest is toevallig de eigenaar van dit "label"? Arch (Overleg) 11 nov 2019 15:35 (CET)
Kennelijk is het van oorsprong een technofeest. Het loopt dus allemaal erg in elkaar over, de DJ, de feest-act, en het label. Waarom niet gewoon alles in één artikel gestopt i.p.v. dit verwarrende uitsplitsen in aparte onderwerpen die elk voor zich weinig EW lijken? Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 17:45 (CET)

BelastingduurkrommeBewerken

WIU – Onopgemaakt artikel, dat recht uit een of ander cursusboek zou kunnen komen. Met vriendelijke groet, Daniuu 11 nov 2019 15:58 (CET)

In de huidige vorm is er echt geen touw aan vast te knopen.  Erik Wannee (overleg) 12 nov 2019 18:48 (CET)

Post-ApollosyndroomBewerken

Aanmaker geeft aan niet meer de precieze bron te weten waar het begrip Post-Apollosyndroom vandaan komt. Het is mij dan ook onduidelijk waar de informatie precies vandaan komt en in welke mate dit dan samenhangt met het al dan niet bestaande onderwerp. Tevens is er niks over het onderwerp op internet door mij te vinden. Zie ook dit overleg met de aanmaker Melvinvk (overleg) 11 nov 2019 17:24 (CET)

Ook ik (de aanmaker van het artikel) zoek naar mogelijke online bronnen. Ik weet zeker dat ik het ooit gelezen heb in een gedrukt artikel omtrent de naweeën van NASA's Apolloprogramma, maar ik weet helaas niet meer in welk artikel. Het kon evengoed in een bijdrage aan Reader's Digest ("Het Beste") geweest zijn, ik kan het mij niet meer herinneren, maar ik herinner mij wel nog de benaming Post-Apollosyndroom. DannyCaes (overleg) 11 nov 2019 19:50 (CET)
Het zou vreemd zijn als dit syndroom alleen voor zou komen bij mensen die met een Apollo-raket hebben gevlogen; het lijkt me - als het als zodanig al bestaat - minstens zo toepasselijk op andere kosmonauten. Denk aan mensen die een tijd in een ruimtestation hebben verbleven. Ik vond iets op en:Psychological and sociological effects of spaceflight#On-orbit and post-spaceflight psychiatric issues, maar of dat je verder helpt bij dit artikel valt te betwijfelen.  Erik Wannee (overleg) 12 nov 2019 19:17 (CET)
Het Post-Apollosyndroom had (denk ik) ook veel te maken met het besef dat ze (dus de astronauten die op de maan liepen) slechts één keer zoiets mochten doen, en ook omdat het zo kort duurde (na jaren van training om te leren werken op het maanoppervlak). En ook omdat ze slechts met 12 waren. Het aantal Apollo astronauten dat de maan vanuit orbit heeft gezien was 24 (inbegrepen de 12 die op de maan liepen). Bij astronauten en kosmonauten die aan boord waren (of nog steeds aan boord zijn) van het I.S.S. bestond (of bestaat) nog het besef dat ze nog steeds in aanmerking konden (of kunnen) komen om nog eens zo'n verblijf mee te maken. Zou er zoiets als het Post-I.S.S.syndroom bestaan? In ieder geval is dat een interessante aanklik-link die U daar in uw bericht heeft ingelast! Dank U Erik Wannee. DannyCaes (overleg) 13 nov 2019 17:06 (CET)
Er staat mij ook vaag iets bij van psychische problemen van ex-astronauten. Ze hebben immers (letterlijk en figuurlijk) het hoogste bereikt wat er is, en alles wat daarna komt is dus automatisch minder. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 17:37 (CET)
Staat ook beschreven in het boek In de Ban van de Maan van Jacques Ros en Hendrik Jan van Brandwijk (1989). Een schitterend boek dat de schaduwzijde (de andere kant van de medaille) van het "naar de maan gaan" toont via interviews met alle twaalf van de toen nog in leven zijnde maanwandelaars. DannyCaes (overleg) 14 nov 2019 17:07 (CET)
Indien die interessante feiten in aangehaald boek inderdaad beschreven staan onder die noemer Post-Apollosyndroom pleit dat m.i. voor het behoud van dat lemma, en/maar dan kan het er beter bij vermeld worden. Is het echter niet daar of eventueel elders uitdrukkelijk beschreven onder die noemer, dan lijkt het me niet op de weg van Wikipedia liggen dat dan wel te doen. Galilei~nlwiki (overleg) 16 nov 2019 14:05 (CET)

Kon ik het maar terugvinden (de term Post-Apollosyndroom). Ik weet zeker dat ik het niet gedroomd heb of zo. Ofwel moet ik al mijn Apolloboeken bladzijde na bladzijde herlezen om het alsnog terug te vinden... DannyCaes (overleg) 16 nov 2019 20:40 (CET)

KCOV AmsterdamBewerken

WIU – Een artikel met nauwelijks enige opmaak, summiere tekst (terwijl het koor al ruim 100 jaar bestaat), geen bronnen. Hier moet toch meer van te maken zijn. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 18:46 (CET)

ZocchihedronBewerken

WB – woordenboekdefinitie, zou sterk kunnen uitgebreid worden (bijvoorbeeld op basis van de Engelstalige wiki).Met vriendelijke groet, Daniuu 11 nov 2019 19:07 (CET)

CB Futsal Jette Bxl CapBewerken

WIU – Deze club uit Jette bestaat sinds 1980. Akadunzio (overleg) 11 nov 2019 19:34 (CET)

 • onzinnominatie, maar dat zijn we gewoon van deze gebruiker. Bjelka (overleg) 12 nov 2019 10:19 (CET)
  • Als je dan ook wat beters opleverde dan [1], dan hoefde je hier niet zo misplaatst verongelijkt te doen met een PA. Hier moest je op een vermelding van competitie in de infobox maar gokken dat het relevant was, en info hoort ook niet enkel in de infobox te staan maar juist in het lemma zelf. - Agora (overleg) 12 nov 2019 12:03 (CET)
   • Het is algemeen geweten dat Akadunzio een probleemgebruiker is. Zie zijn/haar blokkeerlogboek betreffende zijn/haar talrijke blokkeringen voor vandalisme, verstoring van de werksfeer e.d. Bjelka (overleg) 12 nov 2019 12:48 (CET)
  • Een zogezegde onzinnominatie, maar toch informatie toevoegen. En persoonlijke aanvallen plaatsen in plaats van argumenten aan te brengen zijn het handelsmerk van Bjelka. Akadunzio (overleg) 12 nov 2019 20:12 (CET)

Narek AwanesyanBewerken

NE – Mager artikeltje over een jonge acteur met twee (recente) rollen. De enige bron is IMDb. Ik heb gezocht naar andere bronnen, maar kon niets vinden afgezien van dit TV-interview en wat bioscoopvermeldingen. Deze acteur is nog te kort bezig om in publicaties tegen te komen, vrees ik. Het artikel is dus nog te vroeg. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 21:56 (CET)

Gekke sokken VrijdagBewerken

Geen bronnen te vinden, hoax of zelfverzonnen. Kattenkruid (overleg) 11 nov 2019 22:17 (CET)

Komt over als een zeer lokaal grapje, zonder enige encyclopedische waarde. Ik vond alleen iets over een borrel trouwens. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 05:37 (CET)

Toegevoegd 12/11; af te handelen vanaf 26/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Julie VermeireBewerken

NE/WIU – Een niet-neutraal geschreven artikeltje over een persoon die kennelijk vooral wegens 1 gebeurtenis kortstondig in het nieuws was. De tekst bevat niet-neutrale bewoordingen als 'bloedstollende finale', 'trotse vader' en 'sympathieke radiozender'. Bronnen ontbreken. Een eigen zoektocht levert eigenlijk maar 1 ding op, en dat is het winnen van een dansshow op TV. En nog een bijrolletje-zonder-tekst in een TV-serie. Komt allemaal dus wat magertjes over voor een artikel. Los daarvan is de schrijfstijl van het artikel ongeschikt voor een encyclopedie. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 07:14 (CET)

Ik kwam dit artikel tegen omdat het relatief vaak bekeken was. Bron erbij gevonden, op punt gezet qua neutraliteit. Dat je met zulke tv-shows veel aandacht krijgt, mag toch geen verassing meer zijn? Dat die roem vaak ook vergankelijk blijkt ook, maar dat geldt ook voor wie deze week een eenmalige nummer-1-hit scoort. Edoderoo (overleg) 13 nov 2019 07:52 (CET)
Nog wat verder gezocht, kwam ik opvallend genoeg twee bronnen tegen van vóór het eenmalige nieuwsfeit. Niet dat daar nu relevantie vanaf spat, maar "alleen maar bekend van 1 ding" is evengoed net niet waar. Edoderoo (overleg) 13 nov 2019 08:04 (CET)
Ik heb de tekstloze bijrol ook maar toegevoegd. Evenmin iets waar de relevantie vanaf spat, maar kennelijk vinden sommige media het uitermate belangwekkend om aandacht aan te besteden. Maar nog steeds blijft het allemaal flinterdun. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 09:41 (CET)
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat we geen geschiedenisboek (lees: encyclopedie van winnaars) schrijven. Ook zaken die iemand flinterdun vindt, worden beschreven. Zoals straten met enkele rijksmonumenten, televisiezenders in talen die niemand hier spreekt, en deelnemers aan spelshows waar encyclopedisten hun tijd niet aan verdoen. Edoderoo (overleg) 15 nov 2019 10:30 (CET)
Je hebt een punt. Ze krijgt meer dan voldoende aandacht in publicaties, en de inhoud van haar werkzaamheden is hier van ondergeschikt belang. Ik streep mijn nominatie dan ook door. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 11:59 (CET)

Martine BrandBewerken

WIU – Het rommelige en onoverzichtelijke geheel wekt geen prettige indruk voor een lezer. Woorden als "fashion" en "mode" worden naast elkaar gebruikt, "cover" ipv boekomslag, overbodige Engelse woorden zoals title, editor, publisher, directed by enz. externe linken in de lopende tekst, behoorlijk wat namedropping, waarbij het opsommen van opdrachten meer gewicht lijkt te hebben dan een overzichtelijke biografie met een subkopje "werk". De lijst expo's en publicaties wekken een indruk van tekstdump. Veel gebruikte bronnen bestaan uit verkoopsites en sociale media. Relevantie is er wel degelijk, er is een vermelding in RKD, die ontbreekt echter op de pagina. De inhoud kan per H:SVB Wikipedia:Balans een taal- en opmaakpoets gebruiken. Arch (Overleg) 12 nov 2019 07:19 (CET)

 • Doorgehaald, niet langer wiu, bedankt voor de inzet! Arch (Overleg) 16 nov 2019 20:22 (CET)

Vedat MuriqiBewerken

WIU – Het rommelige en onoverzichtelijke geheel wekt geen prettige indruk voor een lezer. Het wekt de indruk van een (machine) vertaling ergens van, echter zonder de verplichte bronvermelding. Bevat o.a. niet werkende sjablonen en niet vertaalde woorden, vreemd hoofdlettergebruik, kromme zinnen zoals: "...die hem betrouwbaar en labelen beschrijven hem best vooruit in Turkije in die periode" hier moet nog veel aan gebeuren. Arch (Overleg) 12 nov 2019 07:36 (CET)

Amadou-Mahtar M'BowBewerken

WIU – "bron: Duitse Wiki en Franse Wiki" staat er in de bewerkingssamenvatting. Dus de lezer mag zelf uitzoeken wat precies waar vandaan komt, op basis van welke bronnen precies? Inhoud bevat een mening/waardeoordeel, zoals: "Te veel informatie was afkomstig uit de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en was door die landen politiek gekleurd. Men bedenke, dat in die tijd de helft van alle zeer krachtige computers in de VS stonden, en de Amerikaanse persbureaus wereldwijd (te??) invloedrijk waren. Ook hadden landen uit de zgn. Derde Wereld te weinig invloed op de wereldwijde informatievoorziening: integendeel, de wereldmachten verzorgden nog propagandistisch gekleurde uitzendingen, gericht op die landen en hun bevolkingen. Daarnaast was er sprake van onrechtvaardige beperkingen van journalisten in het uitoefenen van hun werk." In geen van de genoemde taalversies komt deze bewering voor, hetgeen mij reden genoeg kijkt om de inhoud kritisch te bekijken. Arch (Overleg) 12 nov 2019 07:56 (CET)

SesamschedeBewerken

WB - Dit was goedgekeurd, maar het uiterst summiere artikel zonder cats, doorverwijzingen e.d. geeft nauwelijks meer informatie dan een woordenboek en behoeft uitbreiding. Fred (overleg) 12 nov 2019 11:40 (CET)

Ik begrijp niet eens waar dit artikel over gaat? Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 11:50 (CET)
nuweg van gemaakt. ivm copyvio https://docplayer.nl/20656857-Universiteit-gent-faculteit-diergeneeskunde-academiejaar-2010-2011-de-sesamschede-van-het-paard-door-valerie-de-lange.html - Ldhank (overleg) 12 nov 2019 13:11 (CET)

Privé-chauffeurBewerken

WIU - Dit artikel zweemt niet alleen naar eigen onderzoek, maar bevat daarnaast heel erg veel POV. Het zouden bestuurders die graag voor andere personen rijden zijn; Chaufferen tijdens de studieperiode is voor veel studenten dé ideale bijbaan; Met een directiechauffeur heb je de professional achter het stuur, enzovoort. Dat het vak van privé-chauffeur bovendien een lange geschiedenis kent die begon bij de koetsier, dat iemand die aan een ander een ritje aanbiedt daarmee nog geen privé-chauffeur is, en zo staan er nog wel een aantal ongefundeerde beweringen in. Los daarvan vind ik via Google enkel de spelling privé chauffeur. Merkwaardig is ook dat niet naar het reeds bestaande artikel directiechauffeur wordt verwezen, waarin te lezen staat: Deze chauffeur wordt in de volksmond ook wel privéchauffeur of kortweg chauffeur genoemd, wat dan weer in tegenspraak is met de tekst van hier genomineerd artikel. Fred (overleg) 12 nov 2019 13:53 (CET)

Het lijkt me nogal POV allemaal. Met aanbevelingen zoals "dé ideale bijbaan". Inhoud bevatte oorspronkelijk externe linken waardoor het een indruk van reclame wekte. In de huidige vorm doen we de lezer hiermee geen plezier. Arch (Overleg) 12 nov 2019 13:59 (CET)
Verwijderd wegens copyvio.  DirkVE overleg 12 nov 2019 15:17 (CET)

Echte bereik multilateratieBewerken

Was als nuweg genomineerd met als reden computervertaling. Dat zit er niet ver naast, maar gezien de artikelgeschiedenis met meerdere bewerkers lijkt het me beter dit via de reguliere procedure te doen. Milliped (overleg) 12 nov 2019 14:13 (CET)

"Echte-Bereik Multilateratie" bijvoorbeeld is geen Nederlands (gooi maar eens in google). Kromtaal vol anglicismen - google vertalen is nog niet alles blijkt weer. Leo CXXIV (overleg) 12 nov 2019 15:33 (CET)

Freedom InternetBewerken

NE / reclame - gloednieuw initiatief, nog in de crowdfunding fase. Vooralsnog eigenlijk vooral een voetnoot bij XS4ALL. Agora (overleg) 12 nov 2019 14:37 (CET)

  Opmerking Volgens mij is crowdfunding niet meer mogelijk, is deze fase gesloten en kun je sinds 11 november alleen nog doneren en/of lid worden. Gewild (overleg) 12 nov 2019 16:26 (CET)
Veel te recent fenomeen. Valt nog niet veel zinnigs over te zeggen. Bieden ze al producten aan? Hebben ze al klanten? Hoeveel dan? Volgens mij geven ze momenteel alleen emailadressen uit. De infobox vermeldt overigens dat het de opvolger is van XS4all: dat is onzin, want het is geen juridische opvolger. Alleen KPN kan een juridische opvolger creëren, en zij houden juist de merknaam bij zichzelf. Was Freedom Internet écht de opvolger, dan gingen klanten en mailadressen namelijk automatisch mee. Al met al lijkt het artikel wel wat op ZP/reclame. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 18:55 (CET)
Deze opmerkingen lijken me meer op zijn plaats op de overlegpagina om het artikel te verbeteren, dan als argument om het artikel te verwijderen. Er valt altijd iets zinnigs over te zeggen, als er bronnen voor zijn. Na alles wat ik hierover al heb gehoord en gelezen, moet er wel wat bronmateriaal zijn. Dat de toekomst onzeker is, geldt voor XS4all wellicht ook. Doe die dan ook maar weg? Edoderoo (overleg) 15 nov 2019 10:44 (CET)
Ik vernam dat Internet Freedom al meer dan 5000 founding members heeft. Het groeit nog snel,omdat Internet freedom vanaf 1e kwartaal van 2020 internet provider wordt. Het is echt geen reclame,maar een groep van ontevreden klanten en oud-medewekers heeft al provider opgericht als een Plan B. Het is iets meer met geschiedenis dan reclame. Edwtie (overleg) 19 nov 2019 02:39 (CET)

Articulatio acromioclavicularisBewerken

WIU – Eenzinner. Moet worden aangevuld om van betekenis te zijn voor de encyclopedie. Verdel (overleg) 12 nov 2019 20:37 (CET)

Dank allen voor het aanvullen. Nominatie doorgehaald. Verdel (overleg) 13 nov 2019 11:49 (CET)

Greet ValckBewerken

Weg (en wel z.s.m.) – Een vrouw met een baan, niet encyclopediewaardig. Het belang van dit artikel is blijkbaar de paragraaf "Controverse" hier te publiceren zonder in die paragraaf te schrijven over de aard van die controverse. Mogelijk wordt Wikipedia hier betrokken in persoonsbeschadiging. Het gaat er namelijk vooral om de inhoud van een drietal bronnen, die gaan over deze vrouw, bekendheid te geven. Daar is wikipedia niet voor. VanBuren (overleg) 12 nov 2019 22:09 (CET)

Inderdaad erg opvallend dat twee van de drie linkjes naar een anoniem blog verwijzen (ik kan tenminste geen colofon o.i.d. ontdekken) waarvan de onafhankelijkheid en relevantie mij onbekend is. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 22:14 (CET)

Pieter LossieBewerken

Wiu - Deze jongeman is op zich wel e relevant maar het artikel is nog niet voorzien van bronnen. Wel is er voldoende informatie over hem te vinden op internet. Gympetic (overleg) 12 nov 2019 22:43 (CET)

Op grond waarvan is hij encyclopedisch relevant? RONN (overleg) 13 nov 2019 00:26 (CET)
Ik vind voorzitter van het LAKS best een relevante positie: groot bereik en praat vaak mee over zaken die scholieren aangaan. Ecritures (overleg) 13 nov 2019 15:36 (CET)
Inmiddels heb ik het artikel voorzien van bronnen, verscheidene andere bronnen toegevoegd en de tekst aangepast. Volgens mij is hiermee bovenstaande kritiek voldoende ontkracht waarmee het 'Verbetering gevraagd' sjabloon verwijderd kan worden. Tenzij iemand nog andere kritiek/verbeter punten heeft, meld het dan graag en dan ga ik er mee aan de slag. Bernard Frijlink (overleg) 14 nov 2019 20:49 (CET)

Bas jongenelenBewerken

NE – Lijkt meer op een cv dan een artikel en heeft ook zweem van promo - RonaldB (overleg) 12 nov 2019 22:56 (CET)

  Voor verwijderen. Bij het doorlezen van het artikel zat ik me voortdurend af te vragen: Waar blijft nou dat ene feit dat hem over de streep trekt, zodat duidelijk is waarom hij een artikel in een encyclopedie verdient? Dat feit kwam niet. Sijtze Reurich (overleg) 12 nov 2019 23:08 (CET)
Heeft alle kenmerken van zelfpromo. Kattenkruid (overleg) 12 nov 2019 23:40 (CET)
Grotendeeels OO. (Zelf)promo. Qua stijl totaal ongeschikt. Leo CXXIV (overleg) 16 nov 2019 14:46 (CET)
Wat een eindeloos verhaal zeg..... Anekdote na anekdote, insidersgrapjes, lollig taalgebruik, beetje puberaal gezwets, het is allemaal vooral heel erg leuk voor de direct betrokkenen, maar ik als gewone lezer kan hier helemaal niks mee. En na de eindeloze hoop triviale weetjes komt er ook nog eens een kopje 'Trivia'.... Her en der lijkt er zowaar iets interessants tussen te staan (boeken, onderzoek, TV-optredens) dat wellicht kan helpen om het onderwerp als EW te bestempelen. Maar door de eindeloze NE-opmerkingen is die EW niet goed te zien. Kortom: artikel weggooien en helemaal opnieuw beginnen. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 15:56 (CET)

REMIXBewerken

NE/ZP – Artikel over een meidengroep dat niet onmiddellijk relevantie aantoont (zijn er al platen uitgegeven, en zo ja, welke verkoop hadden die? - hebben de dames al iets anders verwezenlijkt afgezien van hun 3e plaats in de nationale voorselectie van Junior Eurosong?). Wat doen de dames nu (afgezien van muziek maken, zoals aangegeven in Ze stonden in de finale met het nummer What Girls Do en behaalden daarmee de derde plaats. Daarna was het tijd om zelf muziek uit te brengen en zo bleef REMIX voortbestaan.)? Gelet op de gebruikersnaam van de aanmaker zou ik durven stellen dat het ZP is. Met vriendelijke groet, Daniuu 12 nov 2019 23:09 (CET)

Ik had ook al zitten zoeken naar informatie, maar kwam niet verder dan enkele vermeldingen in een [meidentijdschrift]. Het lijkt er op dat na de deelname aan het junior songfestival er weinig meer is gedaan. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 09:29 (CET)

Toegevoegd 13/11; af te handelen vanaf 27/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Ismail MireBewerken

WIU – Relevantie blijkt niet uit één feitje. Kan per WP:BEG uitbreiding gebruiken, anders beter weg. Arch (Overleg) 13 nov 2019 02:02 (CET)

Even geduld, ik ben er druk mee bezig. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 10:02 (CET)
Klaar. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 10:51 (CET)

TheScillsBewerken

NE – Uit geen enkele bron blijkt enige encyclopedische relevantie. Het lijkt alsof de relevantie alleen gehaald wordt uit het werk dat de individuele bandleden hebben gedaan voor andere artiesten, en die informatie brengt het artikel dan ook redelijk uit balans. De enige bron die kennelijk is gebruikt, is de website van de band (zie de twee voetnoten, en de vele externe URL's die ik al uit de lopende tekst heb verwijderd). Ik heb zelf geen bronnen kunnen vinden: geen optredens, geen recensies, helemaal niets. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 17:23 (CET)

Is in 2 jaar al 3 keer verwijderd met als titel The Scills. Kattenkruid (overleg) 13 nov 2019 22:00 (CET)
Ik zie het. De laatste keer op 23 oktober nog wegens NE. Zo blijf je bezig natuurlijk... Ik zet er een nuweg op. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 22:09 (CET)

Banque Nationale de ParisBewerken

WIU – Bronloze eenzinner. Ik dacht eerst om van de pagina een redirect te maken naar BNP Paribas, om vast te stellen dat dit een constructie zou opleveren van een redirect die terug naar BNP Paribas zou leiden. Ik zou voorstellen om dit artikel om te gooien naar een artikel waarin de geschiedenis van deze specifieke bank wordt behandeld, en waarin de latere fusie met Paribas als item in het artikel wordt opgenomen (en alles wat daarna gebeurd is niet meer). Met vriendelijke groet, Daniuu 13 nov 2019 17:25 (CET)

Tom KaneBewerken

WIU – Uit de bronloze en summiere inhoud blijkt nog geen relevantie. Kan daarom wat uitbreiding, bronnen, opmaak enz. gebruiken. Arch (Overleg) 13 nov 2019 18:04 (CET)

Eva TijkenBewerken

WIU – Eenzinner waaruit geen relevantie blijkt. Onduidelijk of die er al is, kom de naam via een online zoektocht wel tegen als assistent en iemand in opleiding, echter wekt de indruk van een debutant. Kan daarom uitbreiding in de vorm van een biografie, een filmografie, bronnen, opmaak enz. gebruiken. Arch (Overleg) 13 nov 2019 18:08 (CET)

Ze verleent her en der wel medewerking, regisseert ook, maar het is wel moeilijk te vinden allemaal. Er duiken nou niet bepaald veel uitgebreide bronnen op. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 22:02 (CET)

Theatermakerij STORMBewerken

ZP/reclame – Heraanmaak. Ik kan niet zien in hoeverre de tekst gewijzigd is, anders mag het wmb ook nuweg. Leest als een reclamefolder met teksten zoals: "Grenzeloos is onze voorstelling": overduidelijk ZP. Inhoud bevat POV. Relevantie is onduidelijk, bronloze inhoud bevat externe linken in de lopende tekst. Indien relevant zal dit binnen WP:NPOV herschreven mogen worden. Arch (Overleg) 13 nov 2019 20:19 (CET)

Ik had 'm al vóór jouw nominatie op nuweg gezet? De tekst was namelijk overgenomen van de website van het theaterbedrijf. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:25 (CET)
Ah, wacht, ik zie het nu: na mijn eerste nuweg was-ie weer gewoon teruggeplaatst, en toen heb jij 'm genomineerd. Inmiddels is het artikel overigens weer verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:27 (CET)

Annie WineBewerken

NE – Promotioneel (op eigen bevindingen?) geschreven inhoud die prima op de eigen website zal passen, echter niet binnen Wikipedia. Relevantie lijkt hier nog niet aanwezig te zijn, het gaat om debutanten bezig met opnames voor volgend jaar. Optredens in grotere/bekende zalen en/of festivals worden niet vermeld. Kan uitbreiding met onafhankelijke en gezaghebbende bronnen gebruiken om de EW aan te tonen. Arch (Overleg) 13 nov 2019 20:35 (CET)

Ik had de aanmaker al gemeld dat de tekst promotioneel kon overkomen, gezien de jonge leeftijd van de band, de lopende opnames van nog uit te brengen singles, de eenzijdige bron die is gebruikt (nl de eigen website), en de 'verdachte' gebruikersnaam. Ik heb het toevoegen van onafhankelijke bronnen aangeraden om de relevantie van de band aan te tonen, en om het promotionele karakter tegen te gaan. Zelf kon ik zo gauw geen bronnen vinden. Jammer genoeg heeft de aanmaker sindsdien alleen maar ondermaatse teksten geplaatst met clichés als 'muzikale reis', 'creatieve golflengte' en 'een eigen sound te vormen met invloeden uit diverse genres'. En 'Nederland' veranderd in 'Netherlands'. Krijg sterk het vermoeden dat Wikipedia alleen maar gebruikt wordt als promotiemiddel voor een beginnende band.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:36 (CET)

Ariano SuassunaBewerken

Machinevertaling (?). Staat bol van fouten en onbegrijpelijke taal. Sint Aldegonde (overleg) 13 nov 2019 21:38 (CET)

Zie ook de eveneens genomineerde pagina Dichter Ronaldo Cunha Lima Convention Center. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:44 (CET)

BoodeyBewerken

Weg – Volgens mij een totaal nutteloze doorverwijzing. Boodey was de naam van het paard van legerleider Ismail Mire. Om de een of andere reden was deze naam met [[...]] omgeven, en de niet-bestaande pagina was vervolgens als redirect naar Ismail Mire aangemaakt. Geen idee waarom het paard moet doorverwijzen naar zijn eigenaar. Dat paard speelt ook geen enkele rol in het artikel van Mire. En mocht het paard EW blijken te zijn, dan is een artikel al problematisch vanwege de redirect. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:51 (CET)

Gh0stwrit3rBewerken

Geen bronnen te vinden die relevantie aantonen. Daarnaast is het lemma een verhaal over een man met ouders, een studie, een vrouw en kinderen. Typisch zelfpromo. Kattenkruid (overleg) 13 nov 2019 22:17 (CET)

Ik kan ook geen bronnen vinden. Alleen maar sites waar hij zelf een account heeft. Op YouTube heeft hij 727 abonnees, op Spotify 19 luisteraars. Artikel heeft geen goede balans: te lange biografie, te veel privégegevens over het gezin, en een tabel vol met YouTube-linkjes. Dit riekt naar promo. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 22:21 (CET)
Privegegevens uit het artikel geschrapt. Verdel (overleg) 13 nov 2019 22:35 (CET)

Toegevoegd 14/11; af te handelen vanaf 28/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Mark LefeverBewerken

WIU – Een onopgemaakte tekst die in feite niet meer is dan een lange opsomming van alles wat Lefever heeft gedaan. Er is geen inleiding, geen biografie, en geen standaardopmaak. Op deze manier onleesbaar. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 05:47 (CET)

Valcke (bedrijf)Bewerken

NE - Een bedrijf dat betonnen dingen produceert.  Erik Wannee (overleg) 14 nov 2019 09:04 (CET)

 • Bedrijf is belangrijkste werkgever van Vlamertinge, heeft 400 medewerkers en bestaat sinds 1930. Fred (overleg) 14 nov 2019 17:23 (CET)
 •   Tegen verwijderen, artikel over Vlaams bedrijf dat voldoende groot is (400-tal werknemers) SpamHunters (overleg) 14 nov 2019 23:14 (CET)
Nationaliteit en aantal werknemers zijn - gelukkig - geen criteria. De nominator zal vooral doelen op het ontbreken van enige relevantie als het bedrijf niet meer doet dan een product maken. Zijn er andere publicaties over dit bedrijf dan alleen de bedrijfswebsite? Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 23:21 (CET)
Je hebt mijn bedoeling correct verwoord. Er bestaan miljoenen bedrijven die een paarhonderd werknemers hebben en die dingen produceren. Maar Wikipedia is geen bedrijvengids (overigens mis ik dat in Wikipedia:NIET), dus komen bedrijven alleen in aanmerking voor vermelding waarover ook encyclopedisch relevante feiten te vermelden zijn. En die mis ik vooralsnog.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 08:00 (CET)
Ik kwam de eigenaar nog tegen in de lijst van 500 rijkste Belgen, ik meen op de 432e plaats, maar of dat een criterium is? Verder [2] wordt het een ambassadeur van de Westhoek genoemd, samen met een aantal andere toonaangevende bedrijven daar. Charles Valcke blijkt trouwens in ondernemerskringen behoorlijk actief te zijn. Meer kan ik niet vinden. Fred (overleg) 14 nov 2019 23:40 (CET)
 •   Voor verwijderen, er zijn geen onafhankelijke bronnen die dit bedrijf relevant noemen. Bij de Standaard vind ik een staking in 2001 en dodelijke arbeidsongevallen in 2006 en in 2011. Blijkbaar dus vrij onveilig, maar daarom nog niet relevant. Akadunzio (overleg) 17 nov 2019 01:52 (CET)

Oostenrijk en GentBewerken

Weg – Dit is geen encyclopedisch artikel, maar een essay of onderzoekswerkstuk over een zelf geformuleerd onderwerp. Het onderwerp had ook 'Habsburg en Gent' of 'Frankrijk en Gent' kunnen zijn. De inleiding maakt het karakter van het artikel ook al duidelijk: normaal gesproken wordt daar in enkele zinnen kernachtig het onderwerp beschreven, maar in deze inleiding wordt de onderzoeksvraag omschreven. Daarna volgt een nauwgezette chronologische opsomming van alles waar de auteur de Oostenrijkse invloed op Gent herkent, voorzien van bronnen die de feitjes ondersteunen. Maar daarmee is 'Oostenrijk en Gent' nog geen bestaand fenomeen dat in publicaties als zodanig is benoemd. Dergelijk 'eigen onderzoek' is niet geschikt voor een encyclopedie, en past beter in een historisch tijdschrift of website. Daar heeft de (nog niet ingevulde) lijst met aanbevolen archiefbronnen ook meer bestaansrecht. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 09:42 (CET)

Tightrope (film)Bewerken

WIU - weet niet of het voldoende reden is om het te nomineren, maar ik mis hier de verhaallijn - voor mij is het daardoor niet af - vis ←   → overleg 14 nov 2019 11:26 (CET)

De verhaallijn lijkt mij geen verwijderreden, maar het was wel heel kaal zo. Ik heb er nog twee feiten met een bron bijgezocht. Edoderoo (overleg) 16 nov 2019 20:43 (CET)
  Tegen verwijderen Artikel is nog steeds erg kort en mist de verhaallijn, maar er is geen reden om het artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 22:42 (CET)

Mark OuwerkerkBewerken

NE – Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Verdel (overleg) 14 nov 2019 11:43 (CET)

Topstukken archief gentBewerken

WIU/NE/weg? - Volgens de titel gaat het artikel over de topstukken in het archief van Gent, maar in de openingsparagraaf staat dat er maar 1 topstuk is en dat blijkt al een eigen artikel te hebben. Dan zou het artikel dus beter hernoemd kunnen worden tot 'Topstuk archief Gent' wat dan weer omgezet kan worden in een redirect naar het artikel over dat topstuk. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 13:29 (CET)

Dit artikel behandelt een willekeurige verzameling archiefstukken, naar eigen inzicht van de auteur. Net als het hierboven genomineerde artikel Oostenrijk en Gent is ook dit artikel uitermate geschikt voor op een website die zich op de historie van Gent richt, maar minder voor Wikipedia. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 14:59 (CET)

Michiel GraussBewerken

NE - Een wethouder is in principe NE en uit artikel blijkt niet waarom Grauss die in 2018 wethouder werd, wel E zou zijn. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 14:30 (CET)

Er zijn geen betrouwbare onafhankelijke bronnen vermeld, maar mogelijk bestaan die nog wel voldoende om relevantie te bieden. Dit is in ieder geval een begin. Encycloon (overleg) 14 nov 2019 14:37 (CET)
Zolang niet duidelijk is wat hem E zou kunnen maken, helpt die bron ook niet zo. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 14:41 (CET)
Dat is dan een verschil van inzicht. Mijns inziens zijn het namelijk betrouwbare onafhankelijke bronnen die hem op niet-triviale manier beschreven hebben die de persoon E kunnen maken. Daarvoor hoeft Grauss niet per se iets bijzonders gepresteerd te hebben, zolang gezaghebbende bronnen hem maar voldoende beschrijvenswaardig vonden. (Volgens het RD wel een bijzondere positie, maar die staan hier uiteraard niet volledig neutraal in.) Encycloon (overleg) 14 nov 2019 14:51 (CET)
Er zijn ook heel wat onafhankelijke bronnen over mijn huis (WOZ waarde, oorspronkelijk bouwtekeningen, informatie bij Kadaster, bouwtekeningen m.b.t grote verbouwingen waarvoor toestemming verleend is, etc.) zonder dat dat een bijzonder huis is. Een voorstel om alles waar maar onafhankelijke bronnen over zijn ook meteen maar E te verklaren is volgens mij nooit in stemmning gebracht laat staan door de nl-wiki gemeenschap aangenomen. Voor (voormalige) wethouders en (overige) gemeenteraadsleden geldt dat ze in principe NE zijn. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 15:01 (CET)
Dat het om secundaire bronnen gaat (dus niet om bouwtekeningen, registers van het kadaster, etc.) en je voorbeeld over een huis dus niet opgaat is al meermaals gezegd. Je bewering dat [v]oor (voormalige) wethouders en (overige) gemeenteraadsleden geldt dat ze in principe NE zijn. is voor zover ik weet ook nog nooit in stemming gebracht. Encycloon (overleg) 14 nov 2019 15:10 (CET)
Hoi Encycloon, je had het hierboven over "... betrouwbare onafhankelijke bronnen ..." en ik zou niet weten waarom bijv. gegevens van het Kadaster onbetrouwbaar of niet-onafhankelijk zijn. Verder is er weldegelijk een peiling geweest om wethouders E te verklaren en daar was een zeer ruime meerderheid tegen. Daarom zijn schepenen en wethouders nog steeds volgens Wikipedia:Relevantie per onderwerp niet E tenzij het gaat om landelijk bekende schepenen of wethouders. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 15:27 (CET)
Dat ik bij betrouwbare, onafhankelijke bronnen primaire bronnen niet meereken had je inmiddels wel kunnen weten, maar afijn. Nu we toch kritische opmerkingen aan het maken zijn: ik vind 55% geen zeer ruime meerderheid (de conclusie was dan ook niet wethouders en schepenen zijn in principe NE maar Bij wethouders en schepenen dient dus per geval bekeken te worden of een persoon voldoende relevant is om een artikel op Wikipedia te rechtvaardigen. / een betere conclusie is: wethouders en schepenen zijn niet per definitie E). Encycloon (overleg) 14 nov 2019 15:42 (CET)
Dan had ik het verkeerd onthouden, sorry, goed opgemerkt. Die ruime meerderheid was bij het categoriseren. Hoe dan ook, als uit het artikel niet blijkt waarom de beschreven wethouder wel E is, dan hoort het dus niet op nl-wiki. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 15:58 (CET)
Het artikel vermeldt overigens niets dat op EW lijkt. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 16:07 (CET)
Daar ben ik het mee eens (al ligt dat bij mij dus vooral aan de niet-onafhankelijke bronnen). Encycloon (overleg) 14 nov 2019 16:08 (CET)

Blijft vreemd dat als deze persoon morgen benoemt wordt tot burgemeester ineens en direct wel E is!?. Wanneer geld nu wp:rel en wanneer zijn betrouwbare onafhankelijke bronnen doorslaggevend? De content van wikipedia zou niet afhankelijk moeten zijn van peilingen en stemmingen uit het verleden maar zoveel mogelijk gebaseerd op neutrale criteria die over elke artikel en elk onderwerp gelegd zou moeten kunnen worden. Nu creëren we een situatie waarin de 1 wel zijn hobby mag uitvoeren, namelijk alle voetballers, geslachten en burgemeesters toevoegen en een ander mag dit niet nl wethouders, stemacteurs, wegen etc. toevoegen. Geerestein (overleg) 14 nov 2019 17:44 (CET)

Er was toch iets met wethouders van grote (niet afgebakend) gemeenten wel en van kleine gemeenten niet Ew? Overigens waren tien jaar terug alle wethouders Ew. Maar nou lijkt Ew mij hier nog niet het echte probleem, onafhankelijke bronnen echter wel en dan zijn enkel linkedin en de gemeentesite echt nog onvoldoende. - Agora (overleg) 14 nov 2019 18:12 (CET)
@Agora, ik kan me daar niets van herinneren. Stel die wethouder van Diemen die enkele maanden geleden op het journaal kwam, blijft de komende maanden/jaren steeds weer in de kranten blijft komen, dan wordt die vanzelf E. Als een ander al jaren wethouder in Amsterdam is maar daarna zowel binnen als buiten die gemeente nog steeds onbekend is gebleven zal minder E zijn lijkt me. Een Amsterdamse wethouder die bijv. verantwoordelijk is voor een forse budgetoverschrijding bij de aanleg van een nieuwe metrolijn zal eerder bekend worden dan een wethouder in een kleine plattelandsgemeente waar problemen zijn met een nieuwe buslijn. De grootte van de gemeente kan zodoende wel meespelen. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 20:24 (CET)
@Geerestein, als iemand een andere politieke functie krijgt (Tweede Kamerlid wordt, benoemd wordt tot burgemeester of minister om eens wat te noemen) dan lijkt het me niet vreemd dat dat invloed heeft op wel of niet E zijn. En dat speelt niet alleen bij politici. Als een goede amateurvoetballer z'n eerste wedstrijd in de eredivisie speelt, dan lijkt me dat die daarmee E geworden is. Als een sportvrouw voor het eerst deelneemt aan de Olympische Spelen dan is die daarmee voor mij E. Als een relatief onbekend wetenschapper opeens een Nobelprijswinnaar blijkt te zijn, dan is die daarmee toch wel E geworden. Je wilt graag "... neutrale criteria die over elke artikel en elk onderwerp gelegd zou moeten kunnen worden ..." maar ook als die er zijn zul je houden dat iemand na een benoeming of zo, opeens wel E genoeg is. Ik weet niet hoeveel wegen er in Amsterdam zijn, maar het zou me niet verbazen als dat er meer dan 2000 zijn. In heel Nederland heb je het dan vermoedelijk over tienduizenden en dan is dan alleen nog maar 1 land. Als we besluiten dat deelnemers aan de Olympische Spelen altijd E zijn en gewone straten in principe niet E zijn, kan de ene dus veelvuldig artikelen maken over deelnemers van de Olypmische Spelen terwijl een ander sterk beperkt wordt in de artikelen over alle wegen in zijn dorp. Wikipedia is er echter niet om mensen aan een hobby te helpen maar om een encyclopedie te maken. Als iemand graag artikelen schrijft over alle wegen en pleintjes in zijn dorp zal die wellicht op Wikia of zo wel terecht kunnen of zijn eigen website beginnen. Tenzij je alles wilt gaan toestaan zijn er dus criteria nodig. Als iemand met nieuwe criteria komt dan zullen die vast niet zomaar opeens algemeen geaccepteerd worden. Dat zal veel beter gaan na een peiling/stemming waarbij een meerderheid stemt voor het invoeren van die nieuwe criteria. Dan zijn dat de criteria totdat er een nieuwe peiling/stemming komt om die criteria aan te passen. Of vind jij dat criteria na drie jaar of zo automatisch komen te vervallen waarna het weer een chaos wordt met vrijheid en blijheid? Als jij bezwaren hebt tegen bepaalde criteria waar vroeger over gestemd is, dan kun je ook een nieuw voorstel in stemming brengen. Verder lijkt het me een illusie dat er ooit criteria komen waar iedereen het mee eens is en ook lijkt het me onrealistisch dat er criteria komen waarin alles netjes dichtgetimmerd is (waarin dus voor elk mogelijk geval iedereen precies kan zien wat net wel en net niet kan). Ik ben er dan ook van overtuigd dat wat de criteria ook zouden zijn, er altijd discussies blijven en er mensen teleurgesteld worden omdat het door hen aangemaakt artikel verwijderd wordt. - Robotje (overleg) 15 nov 2019 11:15 (CET)
Ik heb niet het idee dat je volledig begrijpt wat ik probeer aan te geven, (de suggestie om een nieuwe stemming op te zetten is daar wat mij betreft een illustratie van). Wellicht wordt het allemaal duidelijker als ik deze wethouder naast bijvoorbeeld deze burgemeester, Frits Naafs plaats. Dhr Naafs is E-relevant omdat we besloten hebben dat zijn baan per definitie E is. Dhr Grauss heeft een andere baan en valt buiten de richtlijnen van wikipedia en krijgt dus geen artikel. Echter de impact van de werkzaamheden van beide personen zijn verschillend en op basis van hun verschillende werkgebieden en politieke verantwoordelijkheid is het helemaal niet vreemd om te stellen dat datgene wat dhr Grauss doet op zijn minst net zo relevant is wat dhr Naafs doet. De conclusie dat beide wellicht geen artikel verdienen is nu echter uitgesloten door het vreemde criterium dat wordt aangehouden. Geerestein (overleg) 15 nov 2019 17:22 (CET)
Gaat dit om zowel de inhoud van het artikel als de bronnen?
En wat kan ik bewerkstelligen om het beter te maken? JasperWiki86 (overleg) 15 nov 2019 00:35 (CET)
Tja, hier is dus een verschil van inzicht te zien. Sommigen menen dat een wethouder iets bijzonders/opvallends gepresteerd moet hebben om relevant te zijn (vergelijk WP:RPO), anderen vinden dat hij in voldoende mate door betrouwbare, onafhankelijke bronnen beschreven moet zijn (vergelijk en:WP:SIGCOV). Encycloon (overleg) 15 nov 2019 11:25 (CET)
Richtlijnen voor de Engelstalige wiki zijn hier niet van toepassing. Bij Wikipedia:Relevantie per onderwerp wordt aangegeven dat landelijk bekende wethouders E zijn. Als jij met bronnen kan onderbouwen dat hij als wethouder voor tal van onderwerpen landelijk in het nieuws gekomen is (denk aan nieuwe plannen die ook elders in het land doorgevoerd worden of dat hij verdacht wordt van grootschalige fraude om eens wat voorbeelden te geven) dan zou dat al een hoop helpen. Het kan ook zijn dat hij buiten zijn wethoudersschap E is. Misschien heeft hij wel eens een Elfstedentocht gewonnen, heeft hij een best-seller geschreven, was hij de vaste drummer van een bekende popgroep of zo. Alleen wethouder zijn en soms een lintje doorknippen is niet genoeg. - Robotje (overleg) 15 nov 2019 11:41 (CET)
WP:RPO is een voorstel, geen richtlijn, en meldt daarnaast Deze pagina in een notendop: Op Wikipedia mogen alleen relevante onderwerpen een eigen pagina krijgen. De relevantie van een onderwerp is aan te tonen met betrouwbare bronnen (van de hand van derden). Dat iets niet onder 'Wel' staat betekent daarnaast niet automatisch dat het geen relevant onderwerp is. Verder - maar dan komen we bij de eeuwige relevantiediscussie uit - is het m.i. verre van neutraal om op basis van eigen ideeën over wat 'belangrijke/opvallende prestaties' zijn een onderwerp uit te sluiten. Voor mij is, zoals gezegd, die 'significant coverage' genoeg. In die woorden geen beleid op nlwiki, maar wel prima te verdedigen ook op basis van het voorstel WP:REL. Encycloon (overleg) 15 nov 2019 12:01 (CET)
Eigen ideeën over wat 'belangrijke/opvallende prestaties' wordt hierboven afgezet tegen 'significant coverage'. Als de ene gebruiker denkt dat er sprake is van 'significant coverage' is, dan kan een ander daar weer heel anders over denken. Daar geldt dus ook dat mensen eigen ideeën hebben over wat 'significant coverage' is. Verder is er bij REL sprake van landelijk bekende schepenen of wethouders en ook daar zal de ene landelijke bekendheid anders inschatten dan een ander. Inschattingsverschillen zul je altijd houden, dat is dus niet over als je het maar gooit op 'significant coverage'. Ik heb trouwens voor wat betreft Michiel Grauss niets gezien dat wijst op landelijke bekendheid en ook niet op 'significant coverage'. Tenzij jij wel iets gevonden hebt maakt het voor dit specifieke geval dus niet uit. - Robotje (overleg) 15 nov 2019 12:20 (CET)
Mijn laatste reactie op deze plek over de algemenere relevantiediscussie: niemand zal beweren dat je bij significant coverage nooit meer interpretatieverschillen en 'grijze gebieden' hebt. Het fundamentele verschil is echter dat je bij de 'prestatienorm' in feite je eigen mening (of de mening van de gemeenschap) volgt over hoe belangrijk iemand is. Dat is bij de bronnennorm niet het geval, daar is immers het basisprincipe dat onafhankelijke gezaghebbende (secundaire) bronnen het onderwerp belangrijk/opvallend genoeg gevonden hebben. Maar laten we eventuele verdere discussie houden op Overleg gebruiker:Vinvlugt/Peiling relevantie. Encycloon (overleg) 15 nov 2019 17:41 (CET)
 •   Voor verwijderen Als wethouder zou hij minstens een provinciale rol moeten vervullen/landelijke bekendheid genieten. Dat blijkt niet uit de inhoud. Als bestuurslid en gemeenteraadslid is hij sowieso NE. Lijkt teveel op een CV, meer iets voor LinkedIn, dan voor op Wikipedia. Arch (Overleg) 15 nov 2019 11:50 (CET)
  Opmerking probleem met deze redenering is dat wanneer het een burgemeester zou zijn hij blijkbaar geen provinciale betekenis en/of landelijke bekendheid hoeft te genieten. Landelijke bekendheid krijgt Grauas bijvoorbeeld al door aandacht in het landelijke gepubliceerde Reformatorisch Dagblad. (of is Wikipedia niet bedoelt voor bepaalde denominaties) Verder krijgt Grauss zoals hier ook aandacht in landelijke vaktijdschriften/publicaties gericht op Binnenlandse Bestuur. De notie dat een bestuurslid of gemeenteraadslid sowieso NE is heeft niks te maken met het ontsluiten van kennis en het werken aan een neutrale encyclopedie. In mijn beleving is het niet uitgesloten dat een bestuurslid of gemeenteraadslid E kan zijn. Andersom een burgemeester kan best NE zijn. Geerestein (overleg) 17 nov 2019 11:12 (CET)

Jeroen CamerlynckBewerken

WB WIU – Er lijkt wel wat over deze persoon te vinden, maar deze woordenboekdefinitie is sowieso onvoldoende. Encycloon (overleg) 14 nov 2019 16:45 (CET)

 • Intussen al bijgewerkt. 2A02:2C40:100:B20B:0:0:1:1A0C 14 nov 2019 17:50 (CET)
  Waardering voor de moeite, of dat voldoende is? Ik zie geen zelfstandige relevantie. Ik zou meer heil zien in een artikel over Fleddy Melculy dan een artikel over Camerlynck als er niet meer te melden valt dan dat hij in band A en band B speelt. Arch (Overleg) 15 nov 2019 06:13 (CET)
  De door u gerefereerde beheerspagina rond relevantie is maar een voorstel, geen Wikipedia-richtlijn. In het hyperlinked geheel van lemma's in Wikipedia vind ik een pagina over een musicus die actief was in meerdere groepen wel relevant, al was het maar om het verband dat zo gecreëerd wordt, en omdat je informatie over die persoon (al was het maar de basis van geboortedatum, eventuele opleiding, korte bio) niet in de groepslemma's kwijt kan. Om even de zaken scherp te stellen: gezien voetbal een ploegsport is, is er geen enkele noodzaak duizenden pagina's over voetballers te hebben. Als het argument daar niet telt, telt het bij kunstenaars ook niet... 2A02:2C40:100:B20B:0:0:1:1A0C 18 nov 2019 16:06 (CET)
  Dat schrijf ik toch ook niet? Als u perse een richtlijn wenst, dan is WP:BLP iets om rekening mee te houden: Behandel de gebeurtenis, niet de persoon. M.a.w. dat Camerlynck zanger/gitarist is, wordt reeds vermeld op het artikel over De Fanfaar. Dat hij dat eveneens doet in Fleddy Melculy kan zelfs daar vermeld worden. De info die er nu voornamelijk staat heeft betrekking op de bands waarin Camerlynck speelde, niet op Camerlynck zelf. Dat staat reeds beschreven in het lemma over de band. Neem het me niet kwalijk dat ik persoonlijk liever een leerzaam artikel als Henny Vrienten of Jerney Kaagman lees? Er blijkt in die gevallen méér uit dan "in een band gespeeld" te hebben. Wel staat er wat privé (geboorte- en woonplaats/geboortedata) zonder bronondersteuning. Uitgangspunt is dat als de persoon zelf deze informatie (telkens) naar buiten brengt of als de informatie in heel brede kring bekend is zulke privé-informatie opgenomen mag worden. Als het slechts ergens in een tijdschrift of database gevonden kan worden, dan niet. Voor een "basis van geboortedatum, eventuele opleiding, korte bio" bestaan andere plekken zoals sociale media of LinkedIn. We hebben het hier over een muzikant, niet over voetballers. Geen appels met peren vergelijken AUB, ieder artikel wordt op de eigen merites beoordeeld. Arch (Overleg) 18 nov 2019 16:42 (CET)
Ik laat de nominatie nog even lopen als wiu, een woordenboekdefinitie is het in ieder geval niet meer. Na iets meer informatie over de persoon zelf (bij voorkeur met bronvermelding) zal ik de nominatie intrekken. Ik vond wel al hier een bron voor de woonplaats.
Overigens geldt wat mij betreft zowel voor voetballers als voor muzikanten dat ze zelfstandig beschreven moeten zijn in onafhankelijke bronnen. Daar kun je dan ook evenwichtige artikelen op baseren die daadwerkelijk over de persoon handelen. Encycloon (overleg) 18 nov 2019 17:02 (CET)

Pedagogische Hogeschool De KempelBewerken

WIU Niet-neutraal verhaal met niet-relevante uitwijdingen in niet-encyclopedische stijl, dat van elders lijkt te zijn overgeschreven. RONN (overleg) 14 nov 2019 16:56 (CET)

Beau ReusBewerken

 • Weg – Niet relevant voor opname in deze encyclopedie, indien toch, dan ernstig wiu en niet conform WP:BLP. Was ter directe verwijdering voorgedragen (Privacyschending van een voetballer die net meerderjarig is geworden), maar voldoet niet aan de criteria. Van privacyschending lijkt me geen sprake, zie bv. hier. Wutsje 14 nov 2019 17:04 (CET)
NE - Bij dit artikel geldt hetzelfde als bij Rasmus Wendt: voetballer die nog niet in het profvoetbal gespeeld heeft.Hansaviertel (overleg) 14 nov 2019 21:18 (CET)

Judith BokhoveBewerken

NE - nog een artikel over een wethouder waarbij uit het artikel niet duidelijk wordt waarom die E zou zijn. Een wethouder is niet automatisch E, dus wat maakt Bokhove dan wel E? - Robotje (overleg) 14 nov 2019 17:27 (CET)

Ik heb de gedeelde kennis overgezet naar WikiData. Edoderoo (overleg) 15 nov 2019 11:34 (CET)

Rasmus WendtBewerken

NE - 1-zinner over voetballer die nog niet in het profvoetbal gespeeld heeft. - Agora (overleg) 14 nov 2019 18:15 (CET)

Knock-OutBewerken

- wiu - Opmaak is niet in orde, er wordt niet eens aangegeven wanneer de musical speelt of gaat spelen, waar deze over gaat, etc. Onduidelijk wat Kadanza e.d. hiermee te maken hebben. Dqfn13 (overleg) 14 nov 2019 18:24 (CET)

Kennelijk worden de laatste rollen vergeven begin december. Overigens is het artikel laatst verwijderd wegens auteursrechtenschending, dus er zal ergens een website zijn. In ieder geval wordt hier een datum van 7 maart 2020 genoemd. LIjkt me dus nog wat vroeg om al een artikel te besteden aan een niet-bestaande musical met nog oningevulde rollen. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 18:40 (CET)
De teksten zijn nu niet hetzelfde, ik heb ze net vergeleken en ze komen niet eens een beetje overeen. Dqfn13 (overleg) 14 nov 2019 18:47 (CET)
Nee, maar dat bedoelde ik ook niet - maar het kan inderdaad wel overkomen alsof ik die suggestie wekte. Het was meer bedoeld om aan te geven dat er kennelijk ergens (officiële?) informatie beschikbaar is over deze musical, ondanks dat het huidige artikel niets qua bronnen vermeldt. Hoe dan ook lijkt het artikel me wat prematuur. Maar wie weet zijn er wel genoeg publicaties verschenen over dit evenement? Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 19:00 (CET)
Aanvulling: ik heb geprobeerd er iets van te maken, maar met een nogal magere oogst aan bronnen is dat niet makkelijk. Eigenlijk praten alle bronnen elkaar na, dus het zal wel om 1 of 2 persberichten van Ketnet/Studio 100 gaan die braaf door iedereen wordt overtypt. Voor een evenwichtig artikel is dat echter niet zo wenselijk. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 19:16 (CET)
Dan krijgen we straks dus weer de eeuwenoude vraag: zijn de bronnen wel onafhankelijk genoeg, of hangen ze volledig aan de persberichten? Dqfn13 (overleg) 14 nov 2019 21:00 (CET)
Tot nu toe kom ik niet verder dan bronnen van VRT en Studio100, al dan niet via een persbericht verspreid over andere media. Op zich ook logisch, want wat valt er te vertellen over een musical die niet bestaat? Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 08:44 (CET)

Noord-OverijsselBewerken

Weg – Geen toegevoegde waarde op de pagina COROP. Dqfn13 (overleg) 14 nov 2019 21:27 (CET)

Dit is een gevalletje 'onnodig opsplitsen'. De info staat al duidelijk in het artikel COROP, dus waarom exact dezelfde info nog eens apart vermelden? Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 23:01 (CET)
Mee eens. Elke organisatie kan weer andere regio's bedenken/vaststellen. Het is zinloos om bij elke regio-indeling aan elke regio een apart artikel te wijden.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 07:43 (CET)

Zuidwest-OverijsselBewerken

Weg – Geen toegevoegde waarde op de pagina COROP. Dqfn13 (overleg) 14 nov 2019 21:28 (CET)

Zie hierboven.  Erik Wannee (overleg) 16 nov 2019 11:42 (CET)

De KaneelfabriekBewerken

NE – Recentelijk opgerichte stichting, welke in december een festival zal gaan organiseren. Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze stichting hebben geschreven. Dqfn13 (overleg) 14 nov 2019 21:55 (CET)

  Voor verwijderen Riekt naar promo. Misschien maar even wachten tot volgend jaar: dan zal het duidelijk zijn wat relevanter is, de stichting of het festival? De stichting kan altijd nog vermeld worden op een artikel over dat festival, mits er voldoende onafhankelijke bronnen beschikbaar zijn, uiteraard. Arch (Overleg) 15 nov 2019 06:07 (CET)

SquarecirclecoBewerken

Weg – Artikel zonder echt concrete inhoud (waar? wie?), ze hebben geen actieve site (meer), ook geen vermelding op andere wiki's. Artikel is sinds de aanmaak in 2006 door Jazar inhoudelijk niet meer gewijzigd. SpamHunters (overleg) 14 nov 2019 23:05 (CET)

Andere Wiki's hebben Squarecircleco gekoppeld aan Miniclip. Waarom dat zo is, is me echter nog niet duidelijk. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 23:15 (CET)

MuceusBewerken

Weg – Dit lijkt mij een woordenboekdefinitie, en dus iets voor wiktionary. Andere oplossing is het artikel over te zetten naar slijmvlies, dat soortgelijke inhoud biedt SpamHunters (overleg) 14 nov 2019 23:12 (CET)

  Opmerking Dit artikel is geen woordenboekdefinitie zie WP:WBD. - Wel vind ik dit een vreemd artikel en zie ik er de meerwaarde naast het artikel over Slijm (mucus) niet van in. Melvinvk (overleg) 15 nov 2019 01:11 (CET)
Het is gewoon een beginnetje, en daar hebben we er ongeveer een miljoen van. Leven en laten leven. Wellicht groeit het nog eens. Edoderoo (overleg) 15 nov 2019 10:51 (CET)
Per Melvinvk. Lemma voegt niets toe, ook geen interwiki. Het zou misschien net als Mucus kunnen doorverwijzen naar slijm Ldhank (overleg) 15 nov 2019 19:05 (CET)
'Muceus' is simpelweg het bijvoeglijk naamwoord van 'mucus', en daarover hebben we het artikel Slijm. Het is dus evident dat 'muceus' daarheen hoort te redirecten. Daarom heb ik dat daarnet aangepast, en de nominatie doorgehaald. In het artikel Slijm heb ik in het inleidende kopje het bijv. nw. genoemd.  Erik Wannee (overleg), arts. 17 nov 2019 10:10 (CET)

Toegevoegd 15/11; af te handelen vanaf 29/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Masur berkBewerken

Wiu: De auteur heeft een vergelijkbaar artikel dit voorjaar ook al eens aangemaakt. Het werd toen verwijderd omdat het vermoedelijk een machinevertaling was. Het gaat nu in de herkansing, maar het taalgebruik is nog steeds erg slecht. Het lijkt me wel een E onderwerp, maar dan moet het helemaal langs gelopen worden door iemand die de Nederlandse taal wel goed beheerst.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 00:22 (CET)

Poetsbeurt gegeven, en aan de hand van de bronnen de correcte Nederlandse naam bij gevonden. Milliped (overleg) 20 nov 2019 15:39 (CET)

Tis al de schuld van de sossenBewerken

weg/wiu: Bronloos verhaaltje waar ik niet veel wijs uit word.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 00:28 (CET)

Nee, ik kan er ook niet veel van maken. Geen idee waar het nu precies over gaat. Het is een zegswijze, gericht op socialistische regeringen, en daarna volgt een onnavolgbare toelichting. Bronloos, hetgeen het ook niet echt makkelijker maakt. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 05:36 (CET)

Olaf LemmensBewerken

Weg: Dit riekt naar ZP.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 00:31 (CET)

Munten (taalkunde)Bewerken

Bron gevraagd / woordenboekdefinitie: Ik kende dit begrip niet, en kon er met een zoekopdracht op het internet ook bijna niets over vinden, maar dat is natuurlijk ook niet makkelijk omdat het overeenkomende zelfstandige naamwoord zoveel meer gebruikt wordt. Met lang zoeken vond ik de term één keer: hier. Mijn goeie oude Dikke van Dale (1984) kent het woord niet in deze betekenis. De woordenlijst Nederlandse taal kent dit werkwoord wel, maar geeft geen betekenis.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 00:50 (CET)

Ik ken dit woord, maar ik heb het bij slechts een enkele auteur gelezen (en vond het nogal irritant dat ze het zo vaak gebruikte). Dat woordenboeken er echter niet veel over melden, maakt het lastig voor dit artikel. De tekst bestaat overigens voornamelijk uit een voorbeeld van Toonder als 'munter' van nieuwe woorden, hetgeen het artikel weinig balans geeft. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 05:42 (CET)

Ik bedenk nu dat het ook wel erg een woordenboekdefinitie is. Mogelijk is dat alleen al een reden waarom het niet hier thuis hoort maar in het WikiWoordenboek, waar het trouwens al blijkt te staan.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 07:50 (CET)

Volgens mij is dit toch best een bekend begrip? Het woord staat ook gewoon in deze betekenis in mijn Van Dale (1999): '(...) (fig) een woord munten , maken, bedenken.' Ecritures (overleg) 15 nov 2019 11:05 (CET)
Ik ben het woord herhaaldelijk tegengekomen, bijvoorbeeld in de krant. Ik acht het een bekend begrip. Of er veel over te vertellen valt, zodat het geen wb is, is een andere zaak. Fred (overleg) 15 nov 2019 12:49 (CET)

Bronnen zijn zeker nodig, maar je zou zeggen dat hier wel wat van te maken zou moeten zijn. Even grof zoeken in Delpher levert direct al op, dat het woord in deze zin in ieder geval al in 1938 werd gebruikt (link). Van Kooten en De Bie waren er ook goed in (link). Als alternatief kan een verwijzing naar en een aanvulling op neologisme worden overwogen. Wutsje 15 nov 2019 21:09 (CET)

Inderdaad is dit een werkwoord dat hoort bij het zelfstandig naamwoord 'neologisme'; munten is niets anders dan een neologisme introduceren. Ik zie nu dat het woord 'gemunt' ook al een keer in dat artikel gebruikt wordt. Ik ondersteun het voorstel van Wutsje om er een redirect van te maken en de term daar uit te leggen.  Erik Wannee (overleg) 16 nov 2019 11:35 (CET)

Astrid SercuBewerken

WIU – Te mager om in deze vorm als artikel te kunnen handhaven, kan uitbreiding, opmaak, bronnen enz. gebruiken om de relevantie aan te tonen. Arch (Overleg) 15 nov 2019 05:20 (CET)

Ik heb het wat uitgebreid, met tekst en bronnen. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 07:30 (CET)
In deze vorm niet langer wiu, dus doorgehaald. Dank voor de inzet! Arch (Overleg) 15 nov 2019 07:45 (CET)

Ilyo HansenBewerken

WIU – Uit de summiere inhoud blijkt geen relevantie. Het hebben van een partner en sinds enkele maanden een boekhandel maakt niet relevant. Als auteur blijkt het niet uit de bronloze inhoud zonder opmaak. Kan daarom uitbreiding gebruiken. Arch (Overleg) 15 nov 2019 05:30 (CET)

Wat lokaal getinte berichtjes van Nieuwsblad en HLN geven wat meer inkijk, maar of dat daadwerkelijk veel zegt over haar werk als schrijfster weet ik nog niet zo goed. Ik vind haar ook terug bij deze uitgeverij, een soort on demand uitgever. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 05:50 (CET)

Dromen (K3-album)Bewerken

WIU – Rommelig geheel zonder bronnen en opmaak. De inleiding ontbreekt bijvoorbeeld, de inhoud bevat slechts enkele triviale feiten en een speellijst. Mag daarom nog wat aanvullingen hebben om hier een lezenswaardig artikel van te maken. Arch (Overleg) 15 nov 2019 05:45 (CET)

Semih EdeBewerken

NE - jonge amateurvoetballer  DirkVE overleg 15 nov 2019 11:43 (CET)

Jeugdclub Ten GoudbergeBewerken

ZP/reclame – Gisteren aangemaakt als Jc ten goudberge en vorig jaar aangemaakt en verwijderd als promo, zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20181231. Ik heb geen inzicht in het verwijderde artikel, echter deze inhoud is beslist niet neutraal. Zal herschreven moeten worden, indien relevant. Mag wmb ook nuweg Arch (Overleg) 15 nov 2019 15:07 (CET)

DynacontentBewerken

Productfolder of zelfs reclame maar in ieder geval geen encyclopedisch artikel. 2001:983:F8EA:1:52F:B9B9:5B80:675A 15 nov 2019 18:09 (CET)

Heb de hele module-spam eruit gehaald, en de externe link uit de lopende tekst gehaald, maar het blijft akelig promotioneel. Dit onderzoek noemt Dynacontent niet eens. Sum?urai8? 15 nov 2019 18:27 (CET)
Bij een zoekopdracht krijg ik eigenlijk ook alleen het bedrijf te zien. Het gebrek aan bronnen lijkt aan te tonen dat het CMS niet bepaald een grote speler is. Daarmee kun je je afvragen of een artikel gerechtvaardigd is; ik denk van niet. En zeker niet zoals het was afgeleverd, met de lange toelichting op alle modules die je kunt aanschaffen. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 22:18 (CET)
Is gisteren nog verwijderd, in ieder geval met dezelfde inleiding volgens het verwijderingslogboek. Wikiwerner (overleg) 16 nov 2019 14:35 (CET)

Demi SteijnBewerken

Geen bronnen beschikbaar die relevantie aantonen. Kattenkruid (overleg) 15 nov 2019 20:56 (CET)

Een 'influencer agency'? Het komt allemaal erg pril over. Op zijn 18e verliet hij school, maar ja, dat is dus 2 maanden geleden. Wat is er gebeurd in die korte periode? Zijn website vertelt eigenlijk niets en lijkt me nou geen geweldig middel om klanten mee aan te trekken. Dus ik begrijp de vermelde carrière niet zo goed. Kan de aanmaker met bronnen komen die hier licht op werpen? Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 22:09 (CET)

Raf Van Den BroeckBewerken

Onbekend atleet, geen tijden die er toe doen. Weinig bronmateriaal. Geen bronmateriaal dat het triviale overstijgt. Leo CXXIV (overleg) 15 nov 2019 21:27 (CET)

Mathieu TerrynBewerken

NE Terryn is zanger van een band. Verder heeft hij deelgenomen aan een junior songfestival en aan een televisiequiz. Ik zie hierin onvoldoende redenen om hem een eigen artikel te geven. Bronnen schrijven voornamelijk over hem als lid van de band, niet als eigen entiteit. maarten|wpbe|mp|ytb 15 nov 2019 23:05 (CET)

Toegevoegd 16/11; af te handelen vanaf 30/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Christelijk-sociaalBewerken

Weg: De pagina heeft nauwelijks inhoud, staat al sinds 2018 op 'twijfel' en vertoont te veel overeenkomsten met de pagina christensocialisme. Laatstgenoemde pagina uitbreiden en deze verwijderen lijkt het beste. BBuskoop 16 nov 2019 06:17 (CET)

Lijkt me een goede keus om er gewoon een redirect naar christensocialisme van te maken. Dan komen alle inkomende links ook op de goede plek terecht. (Dan moet er el even voor gezorgd worden dat de dubbele redirects - die nu verwijzen naar Christelijk sociaal - verholpen worden.)  Erik Wannee (overleg) 16 nov 2019 09:43 (CET)

  Tegen verwijderen Hoewel er zeker overlap is en is geweest in de geschiedenis is het christelijk-sociaal denken echt niet hetzelfde als christensocialisme. (sociaal denken is niet direct socialisme). Een WIU zou hier beter op zijn plaats zijn en zorgen dat beide artikelen de term beter omschrijven zodat overlap en verschil beter tot zijn recht komt. Hier een aantal bronnen: 1, 2, 3,Geerestein (overleg) 16 nov 2019 18:13 (CET)

Miss Grand InternationalBewerken

Weg: Promotioneel artikel, slecht qua taalgebruik (machinevertaling?), weinig onafhankelijke bronnen - (is dit evenement een van de schoonheidswedstrijden die de meeste publiciteit krijgt in de wereld., (not!), blijft het programma onverminderd populair in vele delen van de wereld (oh ja?) - - Leo CXXIV (overleg) 16 nov 2019 13:21 (CET)

Vertaling is niet overal geslaagd (een lidwoord vóór landnamen, en een tabel met 'hometown' i.p.v. woonplaats). Er wordt gesproken over 'tanende belangstelling' die weer is 'opgekrikt', een bewering waar dan - ondanks de enorme overdaad een nootvermeldingen - weer net geen nootvermelding bij staat. De vele linkjes naar alle social media-kanalen is wat overdreven en mag wel gesaneerd worden. En heel veel wikilinkjes verwijzen naar de Engelstalige Wikipedia en dat is onwenselijk. Er zit dus sowieso al veel opknapwerk aan dit artikel vast. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 13:44 (CET)

Opperbokk'nBewerken

NE - Lokale bijeenkomst met een kennelijk driejarige geschiedenis. JanB46 (overleg) 16 nov 2019 13:33 (CET)

Geen enkele bron in het artikel, en een zoekopdracht levert me ook geen enkel resultaat op. Onderwerp lijkt me volledig NE, en qua opmaak is het artikel ook al niet op orde. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 13:48 (CET)

WasschipBewerken

WIU – Wekt de indruk van een opstel. Roept meer vragen op, dan dat het antwoorden geeft. De inleiding: "...wasschip is een schip dat in een stad in de rivier" bijvoorbeeld. Dus als zo'n schip in een dorp of meer lag, dan niet? Eveneens wordt de lezer rechtstreeks aangeproken met "we" en "je". Inhoud wekt een rommelige indruk, als bron wordt de.wiki gebruikt. Artikel kan naast een taalpoets eveneens opmaak en wikificatie, bronnen enz. gebruiken. Arch (Overleg) 16 nov 2019 14:15 (CET)

Een leuk onderwerp. Maar in deze vorm is het artikel niet geschikt. Inderdaad een opstel-achtige tekst waar je als lezer niet veel aan hebt. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 14:20 (CET)
Iets opgeschoond, maar ik ben nog wel benieuwd naar de gebruikte bronnen. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 13:15 (CET) PS: Zie hier wat opmerkingen van de aanmaker, die deze niet helemaal zoals gebruikelijk had geplaatst.

Lijst van wijngoederen in NederlandBewerken

Weg – Verlengd vanaf hier. Mocht de lijst na twee weken (volgens de afhandelende moderator) onvoldoende zijn opgeknapt kan de pagina wat mij betreft verplaatst worden naar de gebruikersnaamruimte van Malinka1. Encycloon (overleg) 16 nov 2019 15:46 (CET)

 • Deze lijst heeft geen meerwaarde. Er dienen rode linken opgenomen te zijn, echter zodra artikelen aangemaakt over deze bedrijfjes worden ze via TBP afgeserveerd. Ook door Malinka zelf. Een "opsomming van artikelen" is het evenmin, slechts 3 of 4 zullen voldoende relevantie hebben, Malinka's eigen woorden. Daarom is dit imo slechts een POV opsomming van veelal toeristische- en hobbywijngaarden die minder dan 1 hectare omvang omvatten. Steekproefje: Sophia 200 m2, de Swaenen 150 m2, lidrusgaarde 200 m2, Paparisa 150 m2 enz. via missethoreca.nl te verifiëren. Ik ken mensen met grotere moestuinen! Wat zijn de criteria? Waarom de ene wel, de ander niet? Arch (Overleg) 16 nov 2019 16:38 (CET)
Ik heb er eens twee uitgepikt: beide hobbytuinders, waarvan eentje zelfs op een volkstuin. We hebben het over 100 liter wijn per jaar. Dat is zoiets als een hobbybrouwer die in de schuur wat bier brouwt en af en toe een paar flesjes verkoopt in de buurt. Of mijn eigen likeurproductie op basis van fruit uit de tuin die ik in de wodka leg. Moeten we dergelijke hobbytuinen nu echt onder de 'wijngoederen' scharen? Een aantal criteria voor de lijst zouden w.m.b. welkom zijn, zoals afmetingen van de gaard, productie-aantallen, en mate van professionaliteit. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 18:23 (CET)
 • Ping, beste Encycloon : Wat mij betreft mag je dit lemma verwijderen, want ik heb a) deze lijst sterk ingekort omdat veel info wat mij betreft NE is, daar ik de zogenaamde kleine hobby-percelen eruit heb gelaten. Niks denigrerends overigens. b) Er een lemma bestond Wijnbouw in Nederland, waar de overgebleven wijngaarden een betere plek vinden. Dan hebben we netjes de info over wijn in Nederland op 1 pagina staan en dat vind ik beter, duidelijker en ook transparanter. Waar heb ik dat laatste woord toch meer gelezen ? Haha. Groet, Malinka1 (overleg) 17 nov 2019 21:01 (CET)
  • Tja, verlengd is verlengd. Maar misschien hier - indien daar consensus voor is - een redirect van maken? Encycloon (overleg) 17 nov 2019 21:55 (CET)
   • Wat mij betreft mag dat hoor,........... maar consensus zoeken ??? Laat dit maar lekker 14 dagen staan dan. Malinka1 (overleg) 17 nov 2019 21:59 (CET)

DisneyplusserBewerken

ZP/reclame – Op de website zelf lees ik: "Disneyplusser.nl is een officieuze en onafhankelijke fan- en informatiewebsite. Wij zijn in geen enkele hoedanigheid gelieerd aan Disney" Dan ga ik me afvragen wat de relevantie is, van zo'n site die net twee maanden online staat? Opmerkelijk is het brongebruik. In de eerste twee wordt Disneyplusser slechts genoemd, de derde niet in het geheel. Ik vraag me af hoe op basis daarvan al deze wijsheid geput kan worden? In de huidige vorm kan ik er slechts promo inzien. Arch (Overleg) 16 nov 2019 17:51 (CET)

In de derde link wordt Disneyplusser ook genoemd als bron D'Arch. Kijk maar onder het artikel. Daar staat 'Bron'. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hera van Leen (overleg · bijdragen)

In eerste instantie komt het wel verdacht over dat een nieuwe fansite nu al een artikel heeft. Dat riekt sterk naar het promoten van de nieuwe site. De enige hits die ik in een zoekopdracht krijg, zijn Disneyplusser. Dat de site genoemd wordt als bron bij enkele nieuwsberichtjes, maakt de site nog niet EW. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 18:15 (CET)

Als jullie het artikel willen verwijderen moeten jullie dat natuurlijk doen. Jullie beslissen. Ik vind de website erg informatief. Het heeft wat mij betreft meerwaarde omdat er erg veel informatie opstaat. Daarnaast brengen ze origineel/eigen nieuws. Ik zag dat TotaalTV.nl (die nieuwsberichten van Disneyplusser overneemt met bronvermelding) ook een artikel heeft op Wikipedia. Ik vind de websites qua informatie in principe hetzelfde doen. Ik merk het wel. Alvast bedankt! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hera van Leen (overleg · bijdragen)

Jesse van DrielBewerken

NE - Te weinig voor een begin. Op imdb is acteur alleen bekend van die ene rol. (lemma mag wmb ook nuweg, dit is geen serieuze bijdrage) Ldhank (overleg) 16 nov 2019 22:48 (CET)

Ik zat toevallig ook net te zoeken naar info. Hoopte nog iets van dit artikeltje te maken. Maar dat gaat lastig worden, want inderdaad, slechts 1 rol in 2008 en daarna niets meer dat kennelijk ergens voldoende is opgevallen. Met zo weinig aanknopingspunten wordt het moeilijk. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 22:53 (CET)
Maar wel een rol in een van de meer bekende en iconische Nederlandse speelfilms. Het is water en vuur vergelijken maar eigenlijk heeft betrokkene "gedebuteerd in beroepsvoetbal". Lemma is correct opgesteld, als er volgt, wordt het later bijgevuld. 2A02:1811:43C:4EF0:150C:593A:1D77:A7B4 17 nov 2019 09:07 (CET)
Er moet natuurlijk wel iets zijn om over te schrijven. We hanteren ook deze richtlijn en daar kun je deze eenmalige rol onder scharen. En eigenlijk is Van Driel zelfs nauwelijks in het nieuws geweest, afgaande op het gebrek aan recensies waarin hij enigszins besproken wordt. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2019 09:33 (CET)
Maar hoe zet je dat af tegen een voetballer die maar 3 minuten betaaldvoetbal heeft gespeeld? die is ook niet eens nadrukkelijk beschreven of in het nieuws geweest, laat staan dat er een recensie te vinden is over de 3 minuten dat hij heeft gevoetbald. En ik heb het dan over een voetballer die inmiddels met pensioen is en dus ook niet meer kans maakt op meer minuten. Geerestein (overleg) 17 nov 2019 12:51 (CET)

Toegevoegd 17/11; af te handelen vanaf 01/12Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Tim van FurstenbergBewerken

Bandlid van muziekgroep met onduidelijke relevantie. Onderdeel van campagne om de groep meermaals genoemd te krijgen. Dit lid levert iig geen relevante Googleresultaten op. De overige pagina's zouden ook genomineerd mogen worden maar ik ga eerst slapen. Kattenkruid (overleg) 17 nov 2019 03:47 (CET)

Remco SchilderBewerken

Weg – Uit de summiere en bronloze inhoud blijkt dat deze persoon geen succesvolle solocarrière heeft, doch heeft als belangrijkste inhoud dat deze persoon lid is van een band. Eveneens is het onduidelijk hoe het zit met de relevantie van WETT, echter ieder bandlid een eigen lemma (in deze vorm) lijkt me teveel van het goede. Arch (Overleg) 17 nov 2019 04:43 (CET)

Louis CarleburBewerken

Weg – Uit de summiere en bronloze inhoud blijkt dat deze persoon geen succesvolle solocarrière heeft, doch heeft als belangrijkste inhoud dat deze persoon lid is van een band. Eveneens is het onduidelijk hoe het zit met de relevantie van WETT, echter ieder bandlid een eigen lemma (in deze vorm) lijkt me teveel van het goede. Arch (Overleg) 17 nov 2019 04:44 (CET)

Manus BoerlageBewerken

Weg – Uit de summiere en bronloze inhoud blijkt dat deze persoon geen succesvolle solocarrière heeft, doch heeft als belangrijkste inhoud dat deze persoon lid is van een band. Eveneens is het onduidelijk hoe het zit met de relevantie van WETT, echter ieder bandlid een eigen lemma (in deze vorm) lijkt me teveel van het goede. Arch (Overleg) 17 nov 2019 04:44 (CET)

WETTBewerken

WIU – Relevantie blijkt niet uit de summiere en bronloze inhoud, opmerkelijk is de namedropping meteen in de inleiding. Albums uitbrengen via fundraising is tegenwoordig heel gewoon, echter onduidelijk is of hier uitgebreid aandacht aan werd besteed door onafhankelijke uitgegeven werken van betrouwbare bronnen. Evenmin is bekend of deze band een landelijk bereik heeft. Blijkens de eigen website spelen ze voornamelijk binnen de provincie van herkomst. Onduidelijk is of de band op grotere/bekendere podia of festivals stond, prijzen hebben gewonnen, of misschien op landelijke radio/TV zijn geweest, enz. Kan daarom noodzakelijke uitbreiding en bronnen gebruiken om die relevantie aan te tonen. Arch (Overleg) 17 nov 2019 05:12 (CET)

Facebook: 181 likes. YouTube: 90 abonnees. Dat zijn geen grote aantallen. Een zoekopdracht levert me eigenlijk niks op. Geen recensies, helemaal niets. Het zou helpen als de aanmaker van dit artikel - en de overige aan WETT gelieerde artikelen - onafhankelijke bronnen vermeldt waaruit de EW van deze band blijkt. Nu hangt het artikel vooral af van de vele beroemde bands waarmee WETT vergeleken zou worden, en dat is geen sterk punt. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2019 09:15 (CET)

Enkele bronnen toegevoegd.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 86.87.176.186 (overleg · bijdragen)

Die bronnen laten te wensen over. 3VOOR12/lokaal (geschreven door lokale vrijwilligers beschrijft enkel wat er lokaal plaatsvindt, maar zegt niets over de algemene (landelijke) relevantie van een band. De mening van ene "Dennis" lijkt me daarom geen gezaghebbende bron om op een Wikipedia-artikel een vergelijking met grote namen te maken. Hetzelfde betreffende lokale- en streekkranten. Steekproef, het genoemde feit: "deed verschillende Nederlandse festivals aan" wordt niet met de vermelde bron ondersteund, dat er met geen woord over rept... Arch (Overleg) 17 nov 2019 13:38 (CET)
Aan gebruiker 86.87.176.186: ik heb kennelijk een verkeerd aantal FB-likes genoteerd, het moet volgens jou 818 zijn. Goed dat je aangeeft dat ik daarin een fout heb gemaakt. Maar wil je ajb niet mijn tekst aanpassen? Dus graag mijn fout laten staan. Dat voorkomt onduidelijkheden over wie wat nu precies geschreven heeft, iets dat we in een discussie immers niet willen. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2019 11:44 (CET)
Aab Thieu1972: Mijn oprechte excuses. Ik ben niet bekend met wat gebruikelijk is hierin, maar je hebt natuurlijk gelijk. Het zal niet nogmaals gebeuren.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 86.87.176.186 (overleg · bijdragen)
Geeft niet, al doende leert men :-) Thieu1972 (overleg) 17 nov 2019 12:44 (CET)

Nog wat informatie en bronnen toegevoegd.

Ik zie er nog altijd geen relevantie in. Er blijkt geen landelijke bekendheid, wel wekt het een promotionele indruk. Zeker als er bronnen worden opgevoerd zoals deze dat overduidelijk een persbericht is. Inderdaad, "Bron: WETT" staat erbij vermeld. Komt om me over als "Wij van WC eend, adviseren WC eend", niet neutraal en overduidelijk WP:ZP dus. Arch (Overleg) 17 nov 2019 13:52 (CET)

Wet T-Shirt ContestBewerken

Weg – Dit lemma ontbrak nog bij bovenstaande nominaties aangaande WETT. nuweg is ook een optie. Ldhank (overleg) 17 nov 2019 08:04 (CET)

Om over de Googleresulaten nog maar te zwijgen :D Kattenkruid (overleg) 18 nov 2019 16:44 (CET)

Ydo van OostendeBewerken

NE/WIU – Een artikel zonder noemenswaardige opmaak (in feite gewoon een lange opsomming van prestaties) over een jeugdatleet die uiteindelijk niet is doorgebroken. Er zijn geen bronnen gegeven die mogelijk iets over de relevantie van deze jeugdatleet kunnen vertellen, en zelf heb ik ook niet zo snel iets kunnen vinden. Op basis van de huidige informatie zou ik dus zeggen: NE. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2019 09:24 (CET)

Het artikel leest in telegramstijl, wat opsommingen, kruisband gescheurd en nu eigen praktijk. De E-waarde wordt niet echt duidelijk. Verdel (overleg) 17 nov 2019 11:44 (CET)

StatsHuntersBewerken

WIU/Reclame - Naam geeft zo'n 1000 resultaten in google, dus niet bijster bekend. Artikel leest momenteel als een samenvatting uit een productgids en niet als een encyclopedisch artikel. Sum?urai8? 17 nov 2019 10:00 (CET)

Uiteindelijk 81 Googleresultaten. In lemma geen geschiedenis vermeld, enkel productinfo. Kattenkruid (overleg) 18 nov 2019 16:46 (CET)

John Coenen (Politicus)Bewerken

Bronloos, en wethouder is in eerste instantie geen relevante functie voor een encyclopedie. Tevens onopgemaakte tekst. Edoderoo (overleg) 17 nov 2019 11:04 (CET)

Jean-Paul KompierBewerken

Nog een wethouder uit Vaals. Wethouder is volgens WP:REL niet voldoende voor opname in de encyclopedie. Ik adviseer deze kennis te delen op Wikidata. Edoderoo (overleg) 17 nov 2019 11:07 (CET)

In plaats van WP:REL bedoel je WP:RPO neem ik aan? WP:REL heeft het immers alleen over betrouwbare onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 12:19 (CET)
Volgens allebei. Mijn voorstel wethouders op WikiData aan te maken blijft staan. Edoderoo (overleg) 17 nov 2019 14:00 (CET)

Paul de GraauwBewerken

Derde wethouder van Vaals. Zelfde als de twee hierboven. Edoderoo (overleg) 17 nov 2019 11:10 (CET)

Susana WernerBewerken

WIU – Bronloos geheel zonder opmaak dat niet voldoet aan WP:BLP, ivm de vermelde privé. Relevantie onduidelijk, van andere taalversies wordt ik niet veel wijzer. Zo'n waslijst met films zegt op zicht niet zoveel, evengoed gaat het om figureren. Uitbreiding en bronnen kunnen het verschil uitmaken. Arch (Overleg) 17 nov 2019 11:11 (CET)

Chantal De SmetBewerken

WIU/NE ? – drieregelig, behoeft uitbreiding indien E persoon. Saschaporsche (overleg) 17 nov 2019 15:04 (CET)

Afgaande op de vermeldingen die ik zo her en der tegenkwam, lijkt NE niet aan de orde. Uitbreiding van het artikel is wel gewenst, want volgens mij is er genoeg over De Smet te vertellen. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2019 15:17 (CET)

Ter Ham (heemkring)Bewerken

weg - NE, onvoldoende onafhankelijke bronnen om de E-waarde aan te tonen. The Banner Overleg 17 nov 2019 20:55 (CET)

De ene bron verwijst naar het kasteel Ter Ham, een nogal zinloze verwijzing aangezien het niets over de heemkring vertelt. De andere bron is een boek en kan ik dus niet inzien, maar of dat nu over de heemkring gaat, heb ik toch wel mijn twijfels over. Blijft dus over de website van de kring zelf, die gek genoeg ontbrak in het artikel. Heb die link maar toegevoegd. Overigens is de EW er nog niet mee bewezen uiteraard. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2019 21:13 (CET)
Een lokale heemkundekring is vermoedelijk niet E, tenzij er iets bijzonders over te vermelden valt. Fred (overleg) 17 nov 2019 21:16 (CET)

Oorlogsmonument van MembruggenBewerken

 • WIU Hier valt hier meer over te vermelden dan trivialiteiten: dat het een monument is en dat het in Membruggen staat, want zulks blijkt al uit de titel. Wanneer opgericht? Door wie ontworpen? Hoe ziet het eruit? Wat is het oostelijke deel van België? Is dit het enige oorlogsmonument in Membruggen? Hoe kan het zijn dat in het artikel over Roger Martens een geheel ander monument wordt afgebeeld dan in de in het hier genomineerde artikel genoemde bron? Er worden genoeg bronnen gemeld om er een deftig artikel van te maken. Fred (overleg) 17 nov 2019 21:06 (CET)

  Opmerking in de gegeven link wordt toch gewoon hetzelfde monument weergegeven als in het artikel van Roger Martens? Het zijn alleen twee verschillende foto's van verschillende kwaliteit maar gaat echt om hetzelfde monument. Geerestein (overleg) 18 nov 2019 20:23 (CET)

Hotspot (Pet Shop Boys)Bewerken

Weg – Glazenbolartikel voor een album dat misschien in 2020 uitkomt. Misschien kunnen t.z.t. ook wat recensies worden toegevoegd. Zonder bron is het erg kaal. VanBuren (overleg) 17 nov 2019 22:00 (CET)

De bewering "voor een album dat misschien in 2020 uitkomt" is simpelweg onzin; 24 januari 2020 is de officieel bekendgemaakte releasedatum. De tracklisting is ook officieel en de pagina kent dezelfde opzet als de pagina's voor eerdere Pet Shop Boys-albums. Ik zie niet waarom je een pagina zou verwijderen om deze over dik twee maanden weer toe te voegen. DVTB (overleg) 18 nov 2019 23:08 (CET)

Laat ik het zo zeggen: onafhankelijke bronnen voor de beweringen maken het artikel veel betrouwbaarder en verhogen de kans op behoud. The Banner Overleg 18 nov 2019 23:58 (CET)
Termen zoals: "geplande releasedatum", "gelanceerd", "grootste hits" en "zien ook twee nieuwe bonustracks het levenslicht" wekken enigszins een promotionele indruk. Op basis van welke onafhankelijke en gezaghebbende bronnen is deze wijsheid precies afkomstig? Arch (Overleg) 19 nov 2019 06:47 (CET)

Toegevoegd 18/11; af te handelen vanaf 02/12Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Wereldkampioenschap shorttra201ck 1981 (individueel)Bewerken

Rare typo, snel gefixt, zou geen inkomende links meer moeten hebben nu ook het sjabloon is aangepast. FakirNLoverleg 18 nov 2019 00:37 (CET)

Genuwegd, discussie overbodig. Kattenkruid (overleg) 18 nov 2019 16:15 (CET)

Jan 'Skippy' de VaalBewerken

WIU – De opmaak is nog niet op orde, zoals een duidelijker tekstindeling en een ontbrekende categorie. Het artikel betreft een levende persoon, dus dan zou bronvermelding wel gewenst zijn. Dan kan meteen het verhaal uitbreiding krijgen. Met bronnen als deze, deze en deze zal er toch wel iets mogelijk zijn. Thieu1972 (overleg) 18 nov 2019 05:51 (CET)

Carina WiegmanBewerken

NE/WIU – Een veel te popi geschreven tekstje over een schrijfster die op internet vrij onbekend lijkt te zijn: de enige hits die ik tegenkom, zijn van haar eigen website. Het artikel zelf geeft evenmin een bron aan, dus waarom Wiegman EW is, blijft voor mij onduidelijk. Verder ontbeert het artikel een correcte opmaak conform de conventies van Wikipedia. Thieu1972 (overleg) 18 nov 2019 07:14 (CET)

  Voor verwijderen Geen relevante bronnen kunnen vinden, slechts 107 volgers op Twitter. Dit artikel lijkt aangemaakt te zijn ter promotie van persoon en/of boek. Verdel (overleg) 18 nov 2019 11:00 (CET)

Oliver HadesBewerken

Weg – Wikipedia wordt hier ge- of misbruikt om iemands carrière proberen op te starten, zelfpromotie, reclame. VanBuren (overleg) 18 nov 2019 07:50 (CET)

Sonic SummerBewerken

NE - twijfels over de E-waarde vaan deze coverband - ook vanwege de nogal voor de hand liggende tekst (Het publiek herkent de meeste songs meteen en zal het vaak ook kunnen meezingen.) - vis ←   → overleg 18 nov 2019 12:30 (CET)

De tekst is wel een beetje gevalletje 'open deuren', ja. De lijst met nummers heeft geen toegevoegde waarde, want als coverband van de jaren 60/70 kun je zo wel eindeloos doorgaan met aanvullen. Belangrijker is of er geluidsopnames zijn gemaakt van bepaalde nummers, en zo ja, waarvan precies, en is daar door anderen over gepubliceerd etc. Zijn er recensies van concerten? Nu blijft het een hobbybandje dat op feesten en partijen de boel komt opluisteren met bekende gouwe-ouwe-nummers. Niks mis mee, maar past dat in een encyclopedie? Thieu1972 (overleg) 18 nov 2019 13:40 (CET)
121 vind-ik-leuks is al niet zo veelbelovend. Kattenkruid (overleg) 18 nov 2019 16:13 (CET)

De Nieuwe ZuilBewerken

Relevantie wordt niet duidelijk uit de tekst, noch uit de niet onafhankelijke refs, noch uit vindbare Googleresultaten. Kattenkruid (overleg) 18 nov 2019 16:31 (CET)

  • google / twitter leert dat de naam(nickname) van de aanmaker lijkt te behoren tot de voorzitter van deze club. De vraag is dan gerechtvaardigd : welk belang is er Neeroppie (overleg) 18 nov 2019 17:00 (CET)
Het leest toch wel vooral als een reclametekst voor de eigen club i.p.v. een informerend, neutraal artikel. Thieu1972 (overleg) 18 nov 2019 19:13 (CET)

VRIJ (organisatie)Bewerken

Recente afsplitsing van bovenstaande. Vrij lege agenda. Minimaal aantal FB likes. Kattenkruid (overleg) 18 nov 2019 16:35 (CET)

 •   Voor verwijderen Artikel is niet-neutraal. Fred (overleg) 18 nov 2019 17:05 (CET)

NAG (automerk)Bewerken

WIU – Betreft een machinevertaling vanaf en.wiki inclusief voetnoten, echter zonder verplichte bronvermelding. Kan daarom naast een taal- en opmaakpoets bronvermelding anderstalige Wikipedia gebruiken. Arch (Overleg) 18 nov 2019 19:27 (CET)

Flink bijgewerkt, basis volstaat nu in mijn visie Zandcee (overleg) 22 nov 2019 10:45 (CET)

Schlossplatz (Stuttgart)Bewerken

WIU – Betreft een (machine) vertaling vanaf en.wiki inclusief voetnoten, echter zonder verplichte bronvermelding. Kan daarom naast een taal- en opmaakpoets bronvermelding anderstalige Wikipedia gebruiken. Arch (Overleg) 18 nov 2019 20:01 (CET)

Bijgewerkt en aangevuld Zandcee (overleg) 22 nov 2019 10:46 (CET)

OzosnelBewerken

Weg – Relaas zonder opmaak en bronnen. Is een zelfstandig artikel gerechtvaardigd? Staat al beschreven op artikel Paard van Sinterklaas (paard), waar ruimte is voor uitbreiding, indien hier meer over te vermelden is dan dit. Arch (Overleg) 18 nov 2019 20:06 (CET)

 •   Voor verwijderen Dit verhaal past inderdaad prima binnen Paard van Sinterklaas (paard) waar even een nieuwe sectie Ozosnel aangemaakt is. Gosseweening (overleg) 21 nov 2019 19:11 (CET)
 • Om hier een redirect van te maken is geen verwijdernominatie nodig, voor samenvoegen hebben we een ander proces, en verwijdering zal alleen tot vrijwel directe (waarschijnlijk slechtere) heraanmaak leiden. — Zanaq (?) 21 nov 2019 19:47 (CET)
  Ik nomineer niet voor een redirect en samenvoeging, ik nomineer voor "weg". Als er na verwijdering nog slechtere heraanmaak volgt, dan kan de boel nog altijd op slot. Niet alles is een eigen artikel waard. Arch (Overleg) 21 nov 2019 20:19 (CET)
  Excuseer mij als ik dingen als "waar ruimte is" en "past inderdaad prima binnen" interpreteer als eigenlijk willen redirecten (en mogelijk samenvoegen). Als we het daar vermelden, waarom zou het geen zoekingang (niet hetzelfde als een artikel) mogen hebben om het vindbaar te maken en aanmaak te voorkomen zonder dat beveiliging nodig is? — Zanaq (?) 21 nov 2019 21:13 (CET)
  "Past prima" waren niet mijn woorden.   Waarom geen zoekingang? Omdat er theoretisch gezien (t.o.v. de mogelijkheid van zo'n slechtere aanmaak) een evenredige kans bestaat; dat iemand hier een etalageartikel over gaat schrijven. Wat de technische afhandeling betreft, heb ik het volste vertrouwen in de afhandelend moderator. Arch (Overleg) 22 nov 2019 06:58 (CET)
  Er was ook iemand anders met woorden. Ik schat de kans op plaatsing van een etalageartikel vrijwel nihil (en bij beveiliging daadwerkelijk nihil). — Zanaq (?) 22 nov 2019 07:19 (CET)
  Dat is logica. De ene heeft voorkeur voor 'zoet' een ander voor 'zout'. Arch (Overleg) 22 nov 2019 07:38 (CET)
  Ik begrijp niet hoe dat een reactie is op wat ik zeg. Als we er meteen een redirect van hadden gemaakt (wat nu ook nog meteen kan) zou deze discussie niet nodig zijn. Mijn voorkeur heeft om alles dat zonder moderator afgehandeld kan worden en door andere gebruikers herzien kan worden ook zonder moderator af te handelen. Mijn voorkeur heeft ook om alle onderwerpen die we hebben vindbaar en linkbaar te maken. Waarom zou het niet vindbaar mogen zijn? Waarom zou het niet vindbaar mogen zijn maar wel genoemd mogen worden? — Zanaq (?) 22 nov 2019 18:14 (CET)

Bob WinterBewerken

Het enige wat ik van hem weet is, dat hij een aantal jaren bij de Atletiekunie heeft gewerkt. Maar op prestatiegebied schiet mij zo een-twee-drie niets te binnen. Hier moet ik echt 'ns even induiken. Groet, Piet.Wijker (overleg) 18 nov 2019 21:15 (CET)

PeroxisomeBewerken

Wiu - Zeer veel overbodige spaties overal, her en der slecht vertaald. De titel alleen al is slecht vertaald: het is peroxisoom in het Nederlands en dat artikel bestaat al - zij het dat het een veel korter artikel is. MichielDMN 🐘 (overleg) 18 nov 2019 21:25 (CET)

Toegevoegde machinevertaling op peroxisoom teruggedraaid. Verdel (overleg) 19 nov 2019 10:42 (CET)
Dan kan deze pagina toch meteen weg? De tekst is immers ook beschikbaar via de bewerkingsgeschiedenis van het bestaande artikel, voor eventueel verder bewerken daarvan. Het is sowieso ongewenst om 2 artikelen te hebben over één onderwerp. Wikiwerner (overleg) 20 nov 2019 20:37 (CET)

ValstrikBewerken

Dit is wel heel duidelijk een woordenboek definitie Mbch331 (overleg) 18 nov 2019 23:13 (CET)

 • Eens. Maar in ieder geval wat betreft de betekenis "contraptie voor het vangen van dieren" zou er wel wat van te maken moeten zijn, zie bv. de:Tierfalle, en:Trapping en fr:Piégeage animal voor inspiratie. Wutsje 18 nov 2019 23:34 (CET)
  •   Direct verwijderd gejat van Wiktionary zonder bron, dus auteursrechtenschending. Tina (overleg) 19 nov 2019 02:51 (CET)

Toegevoegd 19/11; af te handelen vanaf 03/12Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Jens TummeleerBewerken

WIU/ZP - Artikel mist onafhankelijke bronnen. Niet neutraal geschreven. Sum?urai8? 19 nov 2019 00:04 (CET)

FUNK.netBewerken

WIU – Machinevertaling vanaf de-wiki. Kan zeker nog worden verbeterd. Verdel (overleg) 19 nov 2019 12:03 (CET)

Genuwegd. Herhaalde aanmaak verwijderde pagina. Kattenkruid (overleg) 19 nov 2019 13:47 (CET)

Formosa carBewerken

Weg – Ik begrijp uit de bronloze POV, dat dit een soort bovenbouw is voor een auto, waarmee een liefhebber zijn kever een uiterlijk kan geven van een jaren '50 raceauto. Is dit relevant? Misschien dat een begrijpelijker en neutraler inhoud, ondersteund met gezaghebbende bronnen kunnen overtuigen? Arch (Overleg) 19 nov 2019 12:20 (CET)

Toon AchtergaeleBewerken

Weg – Zeer magere inhoud. Kan uitbreiding, bronnen, enz. gebruiken tot artikel, indien relevant. Arch (Overleg) 19 nov 2019 13:39 (CET)

Ik denk dat deze persoon totaal NE is. Geen enkel resultaat op zijn naam waar je iets mee kunt aanvangen, ook niet in combinatie met 'zwemmer' of 'KNZB'. Mocht deze man bekend zijn vanwege zijn zwemkwaliteiten, dan moeten er toch wel ergens prestaties te vinden zijn? Thieu1972 (overleg) 19 nov 2019 20:54 (CET)

Canvas (leerplatform)Bewerken

Weg – Een systeem waarmee leerlingen op 1 specifieke school werken, is dat relevant? Zo ja, dan komt deze eenzinner in aanmerking voor uitbreiding, opmaak, bronnen, enz. bij tot een deftig artikel.Arch (Overleg) 19 nov 2019 13:42 (CET)

Hier valt, denk ik, wel iets over te vertellen (zie wp-en), dus ik wil hier de komende dagen wel een worp(je) naar doen. WikiLies (overleg) 22 nov 2019 15:17 (CET)

Game TwoBewerken

Computervertaling van recalcitrant. Pagina staat er al bijna een maand, dan ga ik niet nuweggen maar als een andere moderator dat wil doen vind ik het prima. Kattenkruid (overleg) 19 nov 2019 14:57 (CET)

 •   Voor verwijderen Deze gebruiker (tevens one-issue-account FUNK gerelateerd) beheerst overduidelijk niet de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld het woord "presentator" wordt stug als "moderator" geschreven. Daarnaast onleesbare woorden zoals "videogameelementen". Reageert niet op overleg, herplaatst herhaaldelijk verwijderde inhoud, dan houdt het een keertje op. Arch (Overleg) 20 nov 2019 06:11 (CET)

Veikkausliiga 2020Bewerken

WIU (weg) – Toekomstvoorspelling. Er staat zelfs in de tekst dat relevante informatie nog niet bekend is. Dit artikel hoort hier nog niet. VanBuren (overleg) 19 nov 2019 16:56 (CET)

Oleksiy HoncharukBewerken

Opmaak niet goed, en leest niet lekker Gekko99 (overleg) 19 nov 2019 17:22 (CET)

Ik heb er nuweg van gemaakt. Overduidelijk een machinevertaling en al drie keer eerder verwijderd als machinevrtaling. The Banner Overleg 19 nov 2019 17:25 (CET)

DisruptieBewerken

AUT – Bronloze marketingbabbel vol met meningen en waardeoordelen zonder dat duidelijk wordt wiens meningen dat precies zijn, liggen niet in lijn met WP:NPOV. Twijfel aan de relevantie. Indien deze materie wel relevant is zou de inhoud neutraler kunnen dmv bronondersteuning. Daarnaast is er mogelijk een probleem qua auteursrechten. Passage onder kopje "Disruptieve bedrijven" staat letterlijk op customerfirst.nl over het Kodak-moment aldaar. Arch (Overleg) 19 nov 2019 17:37 (CET)

Het lijkt meer op een presentatie van een marketeer of een inleiding uit een lesboek voor bedrijfsvoering. Encyclopedisch geschreven is het in ieder geval zeker niet. En met lukraak twee namen van kennelijke experts te vermelden, lijkt het ook best wel op promo. Thieu1972 (overleg) 19 nov 2019 18:54 (CET)
  • ja , ik ga kijken of ik het marketing lesboek kan vinden waar dit in staat. In deze vorm mag het weg hoor Neeroppie (overleg) 20 nov 2019 09:54 (CET)
Over een van de aangehaalde experts (hun namen zijn inmiddels door DirkVE verwijderd) is zojuist een eveneens niet-neutraal artikel verschenen. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 12:06 (CET)
Dit laatste artikel verwijderd wegens (zelf)promotie. Zat er aan te komen en dit vergroot mijn vermoeden dat hier een of ander reclamebureau achter zit.  DirkVE overleg 20 nov 2019 12:56 (CET)

The Psycho BboysBewerken

Weg – Bronloze POV opgericht door een tweetal personen zonder artikel, daarna een opsomming van alle vm leden. Relevantie blijkt echter niet uit de inhoud. Arch (Overleg) 19 nov 2019 19:18 (CET)

Albert SpaggiariBewerken

WIU – Blijkbaar "man met baan". Ik krijg van deze drie zinnen niet de indruk dat hij EW is. VanBuren (overleg) 19 nov 2019 20:40 (CET)

Ik heb in ieder geval de tik- en taalfoutjes weggehaald, want het zag er niet echt uit zo. Er zijn overigens genoeg andere wiki's die een lijvig artikel aan hem hebben gewijd; jammer dat de auteur niet iets van die artikelen heeft overgenomen. Thieu1972 (overleg) 19 nov 2019 20:46 (CET)

MahnverfahrenBewerken

Weg – Relevantie van het hier droppen van deze gekopieerde tekst is niet duidelijk gemaakt. VanBuren (overleg) 19 nov 2019 20:44 (CET)

Dit is een vertaling van de inleiding van het Duitse artikel. Relevantie lijkt me zeker aanwezig. Ik heb wat verbeteringen aangebracht. Tekstman (overleg) 20 nov 2019 21:36 (CET)

Tijs de BreeBewerken

NE – Lid van de Staten van Overijssel en fractievoorzitter, beide zijn geen direct relevante functies. Daarnaast onvoldoende onafhankelijke bronnen die over De Bree hebben geschreven. Dqfn13 (overleg) 19 nov 2019 23:56 (CET)

Toegevoegd 20/11; af te handelen vanaf 04/12Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Frans van der hoffBewerken

WIU – Werk in uitvoering. Betreft een (machine) vertaalde tekstdump, inclusief voetnoten, exclusief verplichte bronvermelding en ontbreken van een hoofdletter in de titel en opmaak en wikificatie in de inhoud. Arch (Overleg) 20 nov 2019 12:07 (CET)

 • Merkwaardig zijn inderdaad de verwijzingen [1], [2] enz. die echter nergens naar verwijzen en de schijn wekken dat deze tekst ergens van is overgenomen. Fred (overleg) 20 nov 2019 13:04 (CET)
Het is ook opmerkelijk dat Earwig geen copyvio constateert. Op basis van die verwijzingen zou je toch iets anders verwachten. Maar goed, het kan natuurlijk ook uit een Word-document komen dat niet online staat. Hoe dan ook: in de huidige vorm is er nog wel wat werk aan de winkel om dit artikel netjes op te maken. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 13:07 (CET)
Of gewoon en:Frans van der Hoff vertaald. Ldhank (overleg)
Hahaha, soms is het allemaal helemaal niet zo ingewikkeld :-) Maar in dit geval is het dus een onopgemaakt artikel zonder verplichte bronvermelding. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 16:48 (CET)
De afgelopen dagen heb ik een poging gedaan het artikel iets meer aan de geldende normen te laten voldoen. Misschien wil iemand er nog ‘de laatste hand aan leggen’, zodat het Wiu-bord eventueel kan worden verwijderd. (Zie ook de Overlegpagina bij het artikel.) Succes! Mvg., Woordenbrij (overleg) 21 nov 2019 16:18 (CET)

Yoko TawadaBewerken

WIU – Een artikel, bestaande uit twee zinnetjes, zonder noemenswaardige opmaak. Te zien aan de anderstalige artikelen is er veel over Tawada te melden, maar de auteur heeft er duidelijk geen tijd in willen steken (vanaf dat IP-adres zijn diverse van deze mini-artikeltjes aangemaakt). Ik weet ook niet waar de info vandaan komt: samenvatting van de Engelstalige Wiki, zelf bronnen geraadpleegd, geen idee want er staat niets in het artikel over vermeld. In ieder geval heeft de lezer er weinig aan in de huidige vorm. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 13:02 (CET)

"Geen idee waar de info vandaan komt." (persoonlijke aanval verwijderd). Dat mag bij bijna alle artikelen staan. Waarom dan hierbij wel, en ergens anders niet? Als de heer die dit heeft geschreven ernstig is, en het artikel te kort vindt, dat hij het dan zelf uitbreidt (persoonlijke aanval verwijderd). (persoonlijke aanval verwijderd). Het staat iedere bezoeker van Wikipedia vrij om de teksten TE VERBETEREN,(persoonlijke aanval verwijderd).– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.235.87.102 (overleg · bijdragen)
Zou u WP:HOF en WP:WQ ter harte willen nemen? Arch (Overleg) 21 nov 2019 11:46 (CET)
Wikipedia-redacteurs staan bekend om hun hoogmoed. Dit probleem is niets nieuws. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.11.139.203 (overleg · bijdragen)
Je kunt ons nu wel vervelend vinden, maar waarom heb je de waslijst met prijzen gekopieerd vanaf de Engelstalige Wikipedia en gewoon gedumpt in het artikel? Gevolg: opmaakfouten, onvertaalde datumvermeldingen, en de verplichte bronvermelding naar de Engelstalige Wikipedia ontbreekt ook nog eens (ja, da's een vrij belangrijke bronvermelding: iets met auteursrechten.....). Thieu1972 (overleg) 21 nov 2019 16:05 (CET)
Het staat je vrij om die fouten te corrigeren. Ik heb al een stuk van het werk gedaan door de gegevens over te brengen. Doe jij nu ook maar je deel, in plaats van te zeuren. Het is altijd hetzelfde met Wikipedia: zich vriendelijk voordoen om simpele zielen gratis te laten werken, en als ze dan iets doen, krijgen ze klachten. Als je hier zo actief bent, kun je het probleem met die lijst oplossen. Lost het probleem met die lijst op, en zeur niet. Het enige wat Wikipedia heeft gedaan, is professionele encyclopedieën kapotmaken en ons daardoor afhankelijk maken van een system dat door amateurs wordt in elkaar geflanst die bovendien nog een hoge dunk hebben van zichzelf omdat ze zogezegd "redacteur" zijn. Laat mensen die GRATIS ana de artikelen werken met rust. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.11.139.203 (overleg · bijdragen)

Flandrien (kaas)Bewerken

Reclame - neutraal artikel is omgezet in een artikel vol met reclame en mogelijk foto's die auteursrechtelijk beschermd zijn. Getracht om de vorige versie terug te zetten maar dit werd ongedaan gemaakt. In deze vorm niet geschikt voor wikipedia.  DirkVE overleg 20 nov 2019 13:35 (CET)

Ik hoor graag wat er anders of beter kan! Zeker bereid om de pagina extra bij te werken zodat ze wel geschikt is. De geleverde informatie is alleszins zo volledig mogelijk meegegeven. Nmg Bernard (overleg) 20 nov 2019 13:59 (CET)
nou..DirkVE geeft het al aan: het artikel staat tamelijk vol reclame/promo- achtige tekst nu. Flinke snoei zal noodzakelijk zijn om het te behouden denk (en vrees) ik. Neeroppie (overleg) 20 nov 2019 14:06 (CET)
Bovendien: heeft u een belang bij het artikel? Bent u betrokken bij de marketing campagne ? Via Google kom ik een facebook resultaat tegen met verwijziging naar NMG (marketingbureau) en uw naam. Neeroppie (overleg) 20 nov 2019 14:07 (CET)
DirkVE heeft aangeboden om morgen extra tijd vrij te maken om te helpen de pagina te verbeteren. Nmg Bernard (overleg) 20 nov 2019 14:08 (CET)
Het artikel is volledig om zeep geholpen. Zinnen als 'De kaasmeesters van Flandrien Kaas respecteren daarbij het natuurlijke rijpingsproces', 'Flandrien Kaas trekt de kaart van authenticiteit & ambachtelijkheid' en 'In 2018 sloeg Flandrien Kaas de handen in elkaar met Brouwerij Haacht: de brouwerij lanceerde dat jaar het SUPER 8 Flandrien bier dat naar eigen zeggen een perfecte combinatie vormt met de Flandrien gerijpte kaas' zijn toch gewoonweg vreselijke verkooppraatjes? Dit is pure marketing en heeft helemaal niets met een encyclopedie te maken. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 14:25 (CET)
Ik had het bijschrift bij de foto nog niet gezien: 'Flandrien Kaas past bij elke maaltijd'. Hoe krijg je het uit je toetsenbord..... Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 14:28 (CET)
Enkele van jullie opmerkingen zijn reeds verwerkt om de pagina aan te passen. Morgen meer!Nmg Bernard (overleg) 20 nov 2019 15:10 (CET)
De versie van 19 februari is beter dan het marketinggezwatel dat Nmg Bernard kennelijk aanziet voor informatie. Het beste is: kijken of er nog iets nieuws tussen zijn aanprijzingen staat en voor het overgrote deel de oude tekst terugzetten, misschien met een paar van de nieuwe professionele foto's. Deze Bernard heeft blijkbaar de klok horen luiden over het aangeven van bronnen, maar waar het echt nodig is, laat hij verstek gaan. Welke onafhankelijke, gezaghebbende bron heeft gesteld dat Bernards kaas een intense, lange nasmaak en een smeuïge textuur heeft en dat andere kazen dat niet hebben? — bertux 20 nov 2019 18:30 (CET)
De tekst werd versoberd. Geef gerust aan waar de tekst nog beter kan gemaakt worden. Hopelijk heb ik hiermee de gemoederen wat kunnen bedaren. Denken jullie wel nog even aan jullie wikiquette, ga uit van goede wil? Nmg Bernard (overleg) 20 nov 2019 20:37 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Het leest allemaal teveel als een reclamefolder, duidelijk geschreven door iemand die betaald krijgt om iets te promoten. Ik verwijs even naar de conclusie van Neeroppie hierboven. Die "bronnen" die er nu staan zijn ongeschikt. Ik twijfel zeer sterk of men in staat is om op "traditionele ambachtelijke manier" kaas te maken in grote industriële hoeveelheden, is het dan niet gewoon fabriekskaas? Of werken daar honderden mensen die het stremsel met de hand in kuipen persen of doen misschien toch machines dat werk? Wordt er gewerkt met rauwe melk? Ik lees dat voor Flandrien van gepasteuriseerde melk gebruikt wordt gemaakt, dat klinkt niet zo traditioneel of ambachtelijk, de boeren in mijn beurt gebruiken rauwe melk, 100% handwerk. Ik meen dat net als bij boerenkaas slechts met gebruik van rauwe melk pas van gegarandeerde traditionele specialiteit gesproken kan worden? Wat wordt hier precies bedoeld met minstens 50% met de hand gemaakt, waar bestaat dat gedeelte precies uit, waarom komt die info van de fabriek zelf ipv een onafhankelijke bron? Hoe gezaghebbend is de UNIZO erkenning? Het blijkt allemaal maar niet uit de inhoud, ook niet uit gezaghebbende bronnen, althans ik kan het online (nog) niet vinden. De loftrompet voert de boventoon; vooral dat het lekker is, de kaas succesvol en een productie kent van 1000 ton. @Nmg Bernard denkt u nog even aan de gebruiksvoorwaarden betreffende het doen van betaalde bijdragen? Op Wikipedia wordt het niet algemeen gewaardeerd dat mensen schrijven over onderwerpen waar ze beroepsmatig of persoonlijk dicht bij betrokken zijn. Krijgt u hiervoor een vergoeding, dan moet u bovendien hierover openheid van zaken geven. Zie ook Wikipedia:Zelfpromotie. MVG, Arch (Overleg) 20 nov 2019 21:17 (CET)

Vandaar de ook enigszins harde reacties die we geven. De wervende tekst werkt gewoon als een rode lap op een stier. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 21:45 (CET)
Ik heb ondertussen de tekst herwerkt naar een neutrale versie met alle nieuwe informatie up-to-date. De nominatie kan daarom weg.  DirkVE overleg 22 nov 2019 08:08 (CET)

SimaviBewerken

Promo. Zeer uitgebreide missieverklaring. Kan zo het jaarverslag in, of komt er uit. Kattenkruid (overleg) 20 nov 2019 15:23 (CET)

  • eerste snoei gedaan Neeroppie (overleg) 20 nov 2019 16:06 (CET)
   • tweede snoei uitgevoerd Verdel (overleg) 21 nov 2019 10:35 (CET)
    • Flink opgeknapt, waarvoor dank. Paragraaf Doelstelling en werkwijze kriebelt nog wat bij mij. Kattenkruid (overleg) 22 nov 2019 00:50 (CET)
  • ja eens. Dat stuk behoeft nog aanpassing Neeroppie (overleg) 22 nov 2019 07:46 (CET)

Toon JanssensBewerken

 • weg Deze bronloze tekst bevat diverse private en niet-encyclopedisch relevante gegevens en neigt sterk naar cyberpesten. Fred (overleg) 20 nov 2019 17:29 (CET)
Dit is een "grap" van omroeper Tom De Cock, dat was zonet te horen op radiozender MNM. Er valt wel iets van te maken, maar momenteel is het artikel inderdaad niets meer dan een grap en mag het inderdaad verdwijnen. Mvg, OrviIIe (overleg) 20 nov 2019 17:48 (CET).

Aangepast, alle grapjes zijn weggehaald.

Wouter PolspoelBewerken

Weg/NE/WIU – Nu al de 4e keer aangemaakt in een jaar tijd (eerste keer als 'Wouter polspoel'), terwijl onduidelijk is wat de encyclopedische waarde van deze auteur is. Hij blijft een co-auteur van 1 boek. Het huidige artikel beslaat slechts 2 zinnetjes (geen opmaak cfm Wikipedia-conventies), en wederom zijn er geen bronnen gegeven waaruit de EW van Polspoel blijkt. Ik twijfelde even over een nuweg, maar we zijn 3 maanden verder sinds de laatste verwijdering dus ik was niet zeker of dat gerechtvaardigd is. Maar goed, in deze vorm is het geen goed artikel. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 17:47 (CET)

  Opmerking Alle informatie uit deze eenzinner is te vinden in het artikel Twintigste treinkonvooi, dat de gebeurtenissen behandelt waar dit boek op gebaseerd is — bertux 20 nov 2019 18:14 (CET)

Grand Prix Formule 1 van Australië 2020Bewerken

Weg – Te vroeg aangemaakt, we hebben niks aan een artikel die de komende vier maanden grotendeels bestaat uit lege tabellen. Jordyvandebunt (overleg) 20 nov 2019 19:20 (CET)

Ik ben het er niet mee eens. De Grand Prix van Nederland in 2020 staat ook al online, terwijl deze gp 2 maanden eerder is... – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door CptVanDam (overleg · bijdragen)

Over de GP van NL is al veel gezegd en geschreven in nationale en internationale media. Dat rechtvaardigt een artikel meer dan een GP waarover (kennelijk) nog niets relevants is gemeld. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 20:24 (CET)

Dan is het alsnog niet terecht dat de GP van Nederland er wel op mag staan en de GP van Australië niet. Het is dan voor beide een 'Glazen Bol'. Ik vind het goed als de GP van Australië verwijdert word, mits die van de GP van Nederland ook. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door CptVanDam (overleg · bijdragen)

Alleen werkt het niet zo, dat je het voortbestaan van het ene artikel koppelt aan dat van het andere. Wat betreft de glazen bol: die discussie komt vaker voorbij. Bij onderwerpen waar nu al genoeg onafhankelijke, goede bronnen over bestaan, is er over het algemeen geen twijfel dat een artikel best kan bestaan vóórdat het evenement (of de film) heeft plaatsgevonden. Er is immers al in ruime mate over gepubliceerd, en vaak speelt ook mee dat het betreffende evenement ongetwijfeld door zal gaan (bv een WK of Olympische Spelen). De discussies ontstaan bij onderwerpen waarover nog weinig tot niets anders is te melden dan dat ze op datum x gaan plaatsvinden, waarna we tot datum x met een vrijwel leeg artikel zitten. Zeker met al die tabellen is dat best storend. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 21:43 (CET) (PS, wil je je bijdragen ondertekenen door 4x op de ~ te klikken? Dan verschijnt automatisch je gebruikersnaam+datum+tijdstip.)

In de GP van Australië heb ik toch algemene info gegeven? Zoals de datum, naam van de GP en dat het de eerste os van het kampioenschap. Ik zie nog geen reden om de artikel te verwijderen.CptVanDam (overleg) 20 nov 2019 21:51 (CET)

Over de GP van Nederland 2020. Het klopt 100% dat die race op dit moment eigenlijk ook nog geen artikel verdient - het duurt immers nog maanden voordat deze plaatsvindt, en tot die tijd komt er waarschijnlijk weinig interessante informatie bij. Maar men vond bij een eerdere beoordeling kennelijk dat het wel een artikel verdient omdat het toevallig een GP in Nederland betreft. Het is alleen niet mogelijk om te zeggen, "als dit artikel weg moet, dan moet dat artikel ook weg". Zo werkt het inderdaad niet. Jordyvandebunt (overleg) 22 nov 2019 19:22 (CET)

Weg – Er zijn te weining wetenswaardigheden om de GP van Australië 2020 al een artikel te geven. We weten de datum en waar het zal plaatsvinden, maar dat is het eigenlijk een beetje. Er is niets "interessant" om te vermelden en dat zorgt ervoor dat de pagina heel leeg is. Dus van mij mag deze pagina gerust verwijderd worden. Pax de tweede (overleg) 21 nov 2019 16:38 (CET)

Sedäle HoogvlietsBewerken

NE – Ik twijfel over de EW van deze stemacteur. In het artikel wordt geen enkele bron vermeld, maar ik kan zelf ook geen enkele bron over Hoogvliets vinden. Op een videokanaal na (met nauwelijks enige views) is er niets over Hoogvliets te achterhalen. Als je werkt voor de genoemde grote TV-kanalen, moet er toch wel ergens iets over je staan vermeld? Hoe encyclopedisch relevant is deze acteur? Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 21:25 (CET)

Het artikel voldoet daardoor niet aan de vuistregel van WP:BLP: "Het artikel moet simpelweg kloppen." Zonder bronnen zijn de gegevens klaarblijkelijk onmogelijk te verifiëren. In de huidige (bronloze) vorm wmb voorweg. Arch (Overleg) 20 nov 2019 21:30 (CET)
Het zou ook zomaar een nep-artikel kunnen zijn van iemand die voor de lol stemmetjes inspreekt en daar een gewichtig artikel over fabriceert. Zonder bronnen acht ik het artikel kansloos. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2019 21:35 (CET)
Juist, bronnen zijn een must in dit geval. Arch (Overleg) 20 nov 2019 21:37 (CET)

Toegevoegd 21/11; af te handelen vanaf 05/12Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Fraser (automerk)Bewerken

NE/WIU – Bestaat dit merk eigenlijk wel? In dit erg korte en onvolledig opgemaakte artikeltje zijn geen bronnen aangedragen door de aanmaker, en zelf kon ik nergens iets vinden. Kom wel een Frazer tegen, en zelfs een Fraser die kits verkoopt maar dat is een jonger bedrijf en is ook niet door 2 broers opgericht. Omdat de aanmaker ook al geen land van herkomst vermeldt, is het moeilijk zoeken. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2019 05:44 (CET)

Jeroen PiketBewerken

wiu - Betreft geen verwijdernominatie. Per 01 november is er een lap tekst toegevoegd wat in mijn optiek gebabbel is, en bronloos. Ook de verwijzingen waren veelal verkeerd. Inmiddels zijn enkele hersteld, maar mijn idee is oude versie terugzetten. Ldhank (overleg) 21 nov 2019 10:17 (CET)

Yep, ik zou de oude terugzetten. Die nieuwe lap tekst staat bol van POV als ...Een zoete herinnering aan een toernooi... en ...verloor hij op dramatische wijze... en ...Een verleidelijke conclusie, maar wel een die louter op speculatie berustte... . En waarom worden al die wedstrijden tot in detail besproken? Het lijkt nu meer een artikeltje uit een schaaktijdschrift dan uit een encyclopedie. Zelfs de standaard openingszin is om zeep geholpen. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2019 11:21 (CET)
Ook hier de raad van Thieu1972 en Ldhank opgevolgd en de oudere neutrale versie teruggeplaatst zodat ook deze nominatie kan doorstreept worden. We moeten wel in het oog blijven houden dat deze versie blijft staan.  DirkVE overleg 21 nov 2019 14:52 (CET)

Roxanne KwantBewerken

ZP/reclame/WIU (NE?) – Een glad marketingverhaal dat totaal niet in een encyclopedie past. Sowieso is het artikel al niet opgemaakt conform de Wikipedia-conventies. Inhoudelijk is het een aaneenschakeling van niet-neutrale teksten:

 • heeft een grote dosis humor en zelfspot waardoor ze zich op social media onderscheidend profileert
 • geen geposeerde en gepolijste foto’s maar feelgood content met een randje
 • Dit was een hilarische en spraakmakende serie
 • Haar missie om zich door niks of niemand te weerhouden om haar dromen te verwezenlijken is haar levensmotto geworden

Ik kan niet eens bepalen of Kwant wel EW genoeg is voor een artikel, vanwege de eindeloze hoeveelheid promotionele zinnen in dit artikel. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2019 11:27 (CET)

Ik moest de pagina even goed lezen, ze is kennelijk presentatrice voor een online platform. Door alle promo en zelfverheerlijking wordt niet duidelijk hoe relevant deze persoon is. Verdel (overleg) 21 nov 2019 12:12 (CET)
Direct verwijderd wegens expliciete reclame. Kattenkruid (overleg) 21 nov 2019 13:28 (CET)

Brol TourBewerken

NEEerder verwijderd wegens NE en de relevantie is mijns inziens nog steeds niet afdoende duidelijk (zie ook dit terugplaatsverzoek). Onafhankelijke bronnen die de tournee als geheel beschreven hebben in plaats van een 'los' optreden van Angèle lijken te ontbreken. Encycloon (overleg) 21 nov 2019 12:36 (CET)

Koen VanmechelenBewerken

(Zelf)promotie - Deze pagina was tot april 2019 vrij neutraal maar is een reclamevehikel geworden met woorden als "...internationaal befaamd...", "...een van de meest productieve en prominente hedendaagse kunstenaars in België...", "...verwierf voor het eerst wereldwijd erkenning...", "...zijn baanbrekend werk...", enz... In deze vorm niet geschikt voor nlwiki.  DirkVE overleg 21 nov 2019 14:41 (CET)

DirkVE, waarom dan niet terugzetten naar de wel neutrale versie? Waarom dan de hele pagina verwijderen als dhr. Vanmechelen wel relevant is? Dqfn13 (overleg) 21 nov 2019 14:43 (CET)
Ja, dit is ter beoordeling niet ter verwijdering, maar je hebt wel gelijk dat de eerdere versie terugzetten efficiënter is. Ik ga dit doen en dan hopen dat deze niet teruggeplaatst wordt.  DirkVE overleg 21 nov 2019 14:45 (CET)
De goede raad van Dqfn13 opgevolgd en oudere versie teruggeplaatst.  DirkVE overleg 21 nov 2019 14:48 (CET)
Ik snap dat het erg vervelend is om een goed artikel omgebouwd te zien worden naar een reclamepagina, maar ga dan a.u.b. de strijd aan, dat doe ik ook vaak genoeg met artikelen waar ik het zie gebeuren. Dqfn13 (overleg) 21 nov 2019 15:01 (CET)

Tim StuartBewerken

WIU – Wekt enigszins de indruk van promo voor een beginnend acteur, termen zoals: "vocal coach, passie, succesvol en veelzijdigheid" lijken afkomstig te zijn uit een markeringhandboek. Daar doorheen lezende blijkt nadruk te liggen op een waslijst van prestaties dat op zijn beurt weer een CV-achtige indruk wekt. Het artikel lijkt daarmee niet in WP:Balans te zijn. Wat deze acteur nu precies relevant maakt blijkt niet uit de bronloze inhoud: hoofdrol, bijrol of figurant? Onafhankelijke en gezaghebbende bronnen lijken gewenst per WP:BLP. Arch (Overleg) 21 nov 2019 17:34 (CET)

Betreft wel degelijk een professioneel acteur / zanger. Zijn ervaringen werden ingekort en gespeelde rollen werden meer specifiek gemaakt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ghost writer for artists (overleg · bijdragen)
Juist door die lange lijsten met elk rolletje en klusje lijkt het veel op een opgeleukt CV van een beginner. Door de vele werkzaamheden zie je de eigenlijke relevantie van deze acteur niet meer. Overdaad schaadt. Ik kan me zo voorstellen dat de bijrollen en ensemblewerkzaamheden geschrapt kunnen worden, en bv het televisiewerk (slechts bijrollen) in een simpel zinnetje kort gemeld kan worden. Ook de lijst met werk als 'vocal coach' zou beperkt kunnen worden tot de echt belangrijke zaken. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2019 11:16 (CET)

DarpinsBewerken

WIU – Niet geheel geslaagde vertaling, mogelijk vanaf de.wiki, gezien de Duitse woorden die her en der door de inhoud zweven. De verplichte bronvermelding onbreekt daarnaast. Kan een taalpoets gebruiken. Arch (Overleg) 21 nov 2019 17:46 (CET)

2711 (getal)Bewerken

WIU - Dit artikel (een éénzinner) is goedgekeurd, maar er staan enkel trivialiteiten in. Ook hoeven we geen lemma voor elk van de oneindig vele priemgetallen. Beter is een lijst te geven van de priemgetallen tussen 1 tot pakweg miljoen. Als er meer geavanceerde eigenschappen van dit getal te melden zijn, prima, maar die zijn in het huidige "artikel" niet te vinden. Fred (overleg) 21 nov 2019 18:01 (CET)

 • In Wikibooks kwam ik deze lijst tegen. Gek trouwens dat 2713, waarover blijkbaar evenveel te vertellen valt als over 2711, nog geen artikel heeft... Fred (overleg) 22 nov 2019 11:45 (CET)

Ömer Faruk DemirciogluBewerken

NE – Uit de summiere en bronloze inhoud blijkt geen relevantie. Kan uitbreiding en bronnen gebruiken om die EW aan te tonen. Arch (Overleg) 21 nov 2019 20:08 (CET)

Toegevoegd 22/11; af te handelen vanaf 06/12Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Seelter WipstäiteBewerken

NE - Een organisatie die uiterst obscuur lijkt te zijn: ik kan er online weinig (lees: niks) over vinden (zie hier). Op de pagina Frysk Ynternasjonaal Kontakt lezen we dat de organisatie in de jaren 90 actief was, en het artikel van SeWi stamt uit 2003, dus ik vermoed dat het om een initiatief gaat dat helaas niet heeft kunnen groeien. AnarchistiCookie  Overleg 22 nov 2019 00:52 (CET)

Ellen PeetersBewerken

Relevantie is onmogelijk te bepalen in de huidige vorm. Kattenkruid (overleg) 22 nov 2019 01:11 (CET)

Klopt, ik heb gisteravond een tijdje gezocht naar informatie over haar, maar er is eigenlijk niet veel te vinden. Op IMDb staan wat producties vermeld, maar het betreft vooral kleine, eenmalige rolletjes, en een functie als productie-assistente. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2019 05:48 (CET)

Theater Bank VooruitBewerken

NE – Een niet erg neutraal geschreven tekst over een lokaal amateurgezelschap. Ze reizen rond, maar het is allemaal kleinschalig: 740 bezoekers verspreid over 5 voorstellingen, is niet heel veel. Zinnen als ...Deze zes mensen delen één gemeenschappelijke passie namelijk theater... en ...voor kinderen en iedereen die jong van hart is... en ...Of er in de toekomst nog meerdere producties komen, zal de tijd moeten uitwijzen... zijn duidelijk niet voor een encyclopedie bedoeld; het lijkt er daarom ook wel op alsof het artikel door een betrokkene is geschreven. Is dit voldoende voor een encyclopedisch artikel? Bronnen ontbreken. Zelf kom ik niet verder dan een artikeltje in de GvA. Tot slot ontbreekt er nog het e.e.a. aan de opmaak (verkeerde paragraafkopjes, geen categorie). Thieu1972 (overleg) 22 nov 2019 05:46 (CET)

In de openingszin staat "... in 2016 werd opgericht door zes leerkrachten uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs." en uit de rest van het artikel komt naar voren dat het nog steeds gaat om een soort amateurgezelschap. Niks mis mee, maar volgens mij onvoldoende voor een eigen artikel in Wikipedia. - Robotje (overleg) 22 nov 2019 11:48 (CET)

Jelmer JepsenBewerken

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die de relevantie van deze schrijver aantonen. Dqfn13 (overleg) 22 nov 2019 12:45 (CET)

SSV The Blue ToesBewerken

NE – Geen betrouwbare, onafhankelijke bronnen kunnen vinden die het encyclopedische belang van deze studentenstijldansvereniging zouden kunnen aantonen (ook niet eens een ingezonden bericht o.i.d.). Encycloon (overleg) 22 nov 2019 14:13 (CET)

Matra R550 Magic 2Bewerken

WIU – Beetje te kort artikel: wat voor bom is het? Door wie, waarom en wanneer ontwikkeld? Welke springstof? etc. Dqfn13 (overleg) 22 nov 2019 14:37 (CET)

Fatigue in de luchtvaartBewerken

WIU – Artikel dat een serieus loopje neemt met de conventies: er is geen inleiding voorzien, de opmaak is niet in orde, de tekst lijkt uit een folder te komen etc. Er moet nog veel gebeuren aan het artikel. Eventueel zou het artikel kunnen uitgebreid worden naar model van bijvoorbeeld de Engelstalige Wikipedia. Met vriendelijke groet, Daniuu 22 nov 2019 18:47 (CET)

Ah, ik vroeg me al af of het een bestaand fenomeen is dat is beschreven in onafhankelijke bronnen. Het Engelstalige artikel bevestigt dat in ieder geval. Dan moet er dus wel iets mogelijk zijn, maar in de huidige staat is het artikel helaas niet zo geschikt. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2019 19:01 (CET)

Directe verwijderingBewerken

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin, overduidelijke zelfpromotie, expliciete reclame, auteursrechtenschending, niet-Nederlandstalige tekst of om niet-controversiële administratieve/technische reden, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen. Deze categorie wordt regelmatig opgeschoond, waardoor het voor niet-dringende pagina's meestal niet nodig is om ze hieronder (dus dubbel) te vermelden.

Nominaties voor directe verwijderingBewerken