Wikipedia:Te beoordelen pagina's


Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

UitlegBewerken

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nominerenBewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

NominatiesjablonenBewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
{{reclame}} en {{auteur}} kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor directe verwijdering.

Gebruikte afkortingenBewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dagBewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?Bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 30/09; af te handelen vanaf 14/10Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Manja CroisetBewerken

Weg - Zolang de familie van Croiset zich eenzijdig onder verschillende accounts en anoniem met dit lemma blijft bezighouden, kan deze promo beter weg. Tevens eindeloos geklieder. Hier is de vorige nominatie uit 2013 – toen met de hakken over de sloot behouden door Wikiklaas. ErikvanB (overleg) 30 sep 2020 02:51 (CEST)

Alternatief kan zijn: semibeveiligen en waar nodig accounts deelblokkeren (in de plaats van volledig beveiligen). Encycloon (overleg) 30 sep 2020 09:28 (CEST)
Waarom begint die familie van Croiset geen eigen website, of schrijven ze een boek? Dit is echt al jaren en jaren aan de gang. Edoderoo (overleg) 30 sep 2020 16:36 (CEST)
Van de eindeloze bibliografie blijft bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren trouwens één regel over. ErikvanB (overleg) 30 sep 2020 18:54 (CEST)
De KB-cat vermeldt meer publicaties (link), waaronder flink wat eerste drukken, vaak uitgebracht door de vermaarde uitgeverij Brave New Books. Wutsje 4 okt 2020 18:31 (CEST)
Zie overigens ook hier. Encycloon (overleg) 11 okt 2020 09:55 (CEST)
  Voor verwijderen Prachtig voor haar al die publicaties, maar voor Wikipedia onvoldoende e-waarde. Verder per ErikvanB en Wutsje. HT (overleg) 11 okt 2020 23:04 (CEST)
Die publicaties zijn nu drastisch gesnoeid. Op zijn minst de jaartallen hadden wel mogen blijven staan lijkt mij. Encycloon (overleg) 13 okt 2020 22:30 (CEST)
@Encycloon Ik bedoel dat er eigenlijk helemaal geen voldoende e-waarde is voor haar. Overigens staat ze in het lemma als "dichteres" genoemd, terwijl ze in een van de bronvermeldingen aangeeft ïets als "niet te pretenderen een dichter te zijn. HT (overleg) 14 okt 2020 23:29 (CEST)
http://poezine.com/product/po-e-zine-13 Ik pleit van harte voor het behouden van deze informatieve pagina. Alles wat er op vermeld staat is volkomen waarheidsgetrouw. Inmiddels zijn de onderdelen, die wellicht opgevat zouden kunnen worden als marketing, verwijderd. Bovendien is mevrouw Croiset doodziek. Zij heeft zich altijd ingezet voor minderheden die onrecht werden aangedaan en daarbij haar hoofd boven het maaiveld gestoken. Niemand verwachtte dat ze nog zou leven. Schenk mij dat ik haar overlijden kan toevoegen en haar dat ze niet nog een klap te verduren krijgt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hanneke Tinor-Centi (overleg · bijdragen)
Beste Hanneke, de vraag die voorligt is of er genoeg onafhankelijke, gezaghebbende bronnen zijn die op een diepgaande wijze aandacht hebben geschonken aan haar persoon en haar carrière. Of de pagina informatief en waarheidsgetrouw is, staat hier niet ter discussie. Als het artikel onverhoopt mocht worden verwijderd, raad ik je aan om voor mevrouw een blog op te zetten via bijvoorbeeld Wordpress of Blogspot. Dat is in een paar minuten geregeld en daar heb je ook geen last van regels die je opleggen wat en hoe iets mag worden geplaatst. Velocitas(↑) 16 okt 2020 14:13 (CEST)
Zo'n blog bestaat al trouwens. Encycloon (overleg) 16 okt 2020 14:18 (CEST)
Mijn voorstel van zojuist de nominatie te verwijderen, nog links toegevoegd en het idee van ( semi)beveiligen. Ik doe dit alleen omdat de tijd dringt en er vanuit Joodse hoek bevestigingen komen, daar zijn nu de hoogtij dagen achter de rug. Als uw mijn account hierna wilt blokkeren, vind ik dat prima. Ik word ook ouder en niet handig pc 's en programma's – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Louise Bamberg (overleg · bijdragen)
Het enige wat gewenst is dat er gezaghebbende, onafhankelijke bronnen haar belang aantonen - tot nu toe is dat nog steeds niet gebeurd en dus is verwijdering aanstaande. Ik begrijp werkelijk niets van "de tijd dringt" noch van "en er vanuit Joodse hoek bevestigingen komen" - dat zijn allemaal geen serieuze argumenten voor behoud van dit lemma. Paul Brussel (overleg) 17 okt 2020 22:12 (CEST)

--- VERSLAG VAN EEN FILM OVER EEN GETRAUMATISEERD LEVEN 'Manja, een leven achter onzichtbare tralies' van cineast Willy Lindwer

Zondag 22 april 2018 ben ik in het Holocaustmuseum in Amsterdam naar de film geweest over het leven van Manja Croiset. Hieronder schets ik in het heel kort wat mij in het bijzonder heeft getroffen. Dat ik juist dit stukje uit de film neem en de rest hier onbesproken laat, heeft te maken met mijn focus op hechting en de gevolgen van vroegkinderlijk trauma. Manja is in 1946 geboren uit twee ouders die beiden onder ellendige omstandigheden de oorlog hebben overleefd. Het kan niet anders dan dat Manja al in de baarmoeder de ellende heeft meegekregen van haar moeder die er zo ernstig aan toe was dat ze zich voor de tram had willen werpen. Toen was nog niet bekend dat een kind al tijdens de zwangerschap blootgesteld kan zijn aan veel te hoge doses stresshormoon wat een ontwrichtende werking heeft op de ontwikkeling van het brein en ook op het afweersysteem. Direct na de geboorte van Manja werd stukje bij beetje duidelijk dat haar moeder het grootste deel van haar familie voorgoed kwijt was - dat iedereen vermoord was. Alle voorwaarden om een goede hechtingsrelatie met dit derde en jongste dochtertje op te bouwen, dat toch al zo geleden had tijdens de zwangerschap, werden finaal geamputeerd. Manja lag moederziel-alleen in haar wiegje en een gevoel van een niet te stillen existentiële angst en eenzaamheid werd geboren.

Puberteit Haar oudere zus merkte op dat Manja niet meer naar ballet ging, wat ze aanvankelijk toch met plezier deed en dat de nachtelijke angsten begonnen. Stiekem keek ze in het dagboek van haar zusje en zag paginalang herhaald: Ik ben bang Ik ben bang Ik ben bang. Manja werd ouder en kon het na de derde klas gymnasium niet meer opbrengen om naar school te gaan - dat werd een te grote beproeving. Niemand wist wat er met haar aan de hand was. Het gezin met de drie dochters woonde in Amsterdam, maar vader werkte door de week in Almelo. Manja wist van ellende niet waar ze het moest zoeken en er ontstonden door schreeuwende paniekaanvallen grote spanningen in huis. Op een gegeven moment vond moeder dat het zo niet langer kon. Er werd een intake gedaan (al werd die naam in 1963 natuurlijk nog niet gebruikt) en Manja werd op haar zestiende en nog maar 38 kilo zwaar - zonder ook maar enige vorm van afscheid van haar vader die haar met de auto bracht - opgenomen in een gesloten paviljoen van een kliniek. Hier werd ze op een onmenselijk afstandelijke manier behandeld. In plaats van met haar te praten, kreeg ze alleen maar pillen toegediend en werd zelfs een periode platgespoten. Ze zou twee en een half jaar in deze kliniek blijven, zowel in het gesloten als in het open paviljoen, zonder er iets verder mee te komen, zonder er iets geleerd te hebben. Integendeel: door alle vergiftigende medicatie en de kille bejegening werd ze nog sterker getraumatiseerd dan ze al was. Helemaal aan het eind van het leven van haar moeder, die bijna 100 werd, kon Manja pas liefde tussen hen voelen en haar daadwerkelijk ervaren als moeder. Voor die tijd had ze haar moeder altijd met de voornaam aangesproken. Ze deed iets wat ze daarvoor nooit had gedaan en zette een foto van haar moeder neer.

MIJN CONCLUSIE Voor mij vormt de film een bevestiging van de stelling dat een hechtingsprobleem niet/nooit in het kind zit, maar in de verbindende RELATIE met de belangrijkste hechtingsfiguren. Als een dergelijke relatie niet tot stand is kunnen komen en het kind daarbij op zeer jonge leeftijd, zelfs al in de baarmoeder, is blootgesteld aan grote hoeveelheden stresshormonen dan zijn de gevolgen desastreus. Het immuunsysteem laat het afweten en de ene ziekte wordt gestapeld op de andere. Dan wordt het leven overleefd achter onzichtbare tralies - als in de hel. Gelukkig heeft Manja het schrijven gevonden, waarin ze zichzelf kan uitdrukken en hiermee heeft ze alsnog op eigen kracht een bodem gelegd onder haar bestaan.

AANDACHT VOOR HECHTING EN MOGELIJKHEDEN TOT HERSTEL In de afgelopen decennia is er aandacht gekomen voor het fenomeen 'Hechting'. Er wordt veel onderzoek gedaan en er worden methoden ontwikkeld om ook op latere leeftijd alsnog 'hechting' en geborgenheid te ervaren. Er is een stroom aan literatuur op gang gekomen en ook op internet is veel te vinden over de nieuwste - wetenschappelijk onderbouwde - ontwikkelingen en mogelijkheden tot herstel.

De film 'Manja, een leven achter onzichtbare tralies' zou mijns inziens een grote bijdrage kunnen leveren aan meer aandacht voor, inzicht in en leren van de hechtingsproblematiek en de ontwrichtende gevolgen daarvan bij tweede- en ook derde-generatie oorlogsgetraumatiseerden.

Vriendelijke groet, Anja Verheijen, humanistisch geestelijk raadsvrouw ---

En in welk onafhankelijk, gezaghebbend medium is bovenstaand verhaal gepubliceerd, mevrouw Verheijen? Velocitas(↑) 20 okt 2020 11:39 (CEST)

--- Beste Velocitas, dit is een persoonlijk verslag (geïllustreerd met foto's van de film die ik 22 april 2018 heb gemaakt in het Nationaal Holocaust Museum) dat ik heb geschreven over de filmvertoning. Ik heb bij die gelegenheid ook de cineast gesproken en hem gevraagd of zijn film gebruikt zou mogen worden voor opleidingsdoeleinden of in een gespreksgroep. Die toestemming heeft hij verleend. ---

Maar wat is de feitelijke toegevoegde waarde van uw verslag op deze plaats? De vraag of Wikipedia een artikel over Croiset zou moeten handhaven wordt beantwoord aan de hand van de vraag of er onafhankelijke, gezaghebbende bronnen zijn die diepgaand over Croiset hebben geschreven. Concreet betekent dat dat er een krant, tijdschrift of andere geschreven bron moet bestaan die het de moeite waard vond om aan haar persoon een verhaal te wijden. Tot dusver zijn die bronnen niet geleverd. Wel komen er om de haverklap nieuwe gebruikers die kennelijk zijn aangespoord hier te verklaren tegen verwijdering te zijn, meestal gevolgd door een persoonlijke ervaring met het beschreven onderwerp. Met alle respect, maar er is inmiddels meer dan tien keer uitgelegd dat dat niet volstaat. Wellicht kunt u die overweging doorgeven aan diegene die u heeft uitgenodigd hier te reageren. Eens raakt het geduld hier op. Velocitas(↑) 20 okt 2020 12:25 (CEST) (ping)
--- Beste Velocitas, volgens mij wordt er op de pagina van Manja Croiset gevraagd om een bron bij de bewuste filmvertoning. Het gegeven dat ik hierbij aanwezig ben geweest en daar foto's van heb gemaakt is volgens u dus niet voldoende 'bron'??? Zelf vond ik het de moeite waard om vanuit beroepsmatige interesse over haar te schrijven. Het medium waar ik voornamelijk op communiceer is Facebook omdat ik daar toch het grootste bereik heb. Als u goed hebt gelezen, heb ik niet iets vóór of tegen verwijdering geschreven. Ik heb mijn verslag van de film over haar leven weergegeven, zodat u zelf kunt beoordelen. Ik zal u niet meer antwoorden als uw geduld op is. Vriendelijke groet, Anja Verheijen (- onder deze eigen naam, kunt u mij eventueel opzoeken op Facebook, mijn praktijkpagina op FB en op LinkedIn)---

Ik ben voor behoud van dit artikel. Er is een documentaire gemaakt over mevrouw Croiset, er is sprake van interviews op televisie en in kranten/bladen en ze heeft boeken gepubliceerd. Dit lijkt mij voldoende relevantie. De hele cultus die er om Manja Croiset lijkt te bestaan, vind ik wel verontrustend. De bijdragen van al die volgelingen helpen ook niet echt, doen in mijn ogen meer kwaad dan goed, en zijn eigenlijk de directe reden waarom dit artikel nadat het ruim 11 jaar bestaan heeft nu ter discussie staat. Er wordt ook geen enkele moeite gedaan om te begrijpen wat Wikipedia is. Het is geen herdenkingsplek, geen eerbetoon, we proberen hier om op neutrale wijze en aan de hand van onafhankelijke en controleerbare bronnen onderwerpen te beschrijven. Ik bepleit daarom om naast het behoud van dit artikel voorlopig ook de mogelijkheid tot bewerken af te sluiten. Dringende relevante wijzigingen kunnen dan op de overlegpagina worden aangekaart en vervolgens verwerkt door een moderator. GeeJee (overleg) 24 okt 2020 15:04 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: dank aan GeeJee voor de heldere samenvatting. Je legt precies de vinger op de zere plek: betrokkene is E-waardig, maar de kennelijk cultus rondom haar persoon en het idee dat je op Wikipedia vrij je gang kunt gaan om je bewondering voor haar te etaleren, maken het artikel problematisch. De rij aan bewonderaars die niet maar willen begrijpen dat we hier o.b.v. secundaire bronnen werken en dus niet met eigen ervaringen, facebook en bol.com-recensies, maakt het er niet makkelijker op. Ik zal het artikel behouden, maar er een beveiliging op zetten. Gewenste wijzigingen kunnen op de overlegpagina van het artikel worden gemeld, en een moderator kan dan beoordelen of de wijzigingen worden opgenomen. Thieu1972 (overleg) 25 okt 2020 08:43 (CET)

Savannah PhillipsBewerken

NE/wiu en iets bronloos over speels gedrag. ErikvanB (overleg) 30 sep 2020 05:07 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: dit is te slecht om te behouden. Artikel dan ook verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 okt 2020 22:12 (CEST)

Johan Francois DekensBewerken

Wiu, geen blijk van relevantie en bronloos. Hij heeft wel "een unieke vibe". - ErikvanB (overleg) 30 sep 2020 05:09 (CEST)

 •   Voor verwijderen Staat boordevol POV en wazige taal, zoals: Een idee, gevoel, inspiratie, groeit en start vaak chaotisch in opbouw, waarna richting ontstaat en rust vindt in evenwicht. Fred (overleg) 30 sep 2020 15:04 (CEST)
 •   Voor verwijderen - bronloos gewauwel waar geen touw aan vast te knopen is. Paul Brussel (overleg) 30 sep 2020 16:01 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: niets aan toe te voegen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 okt 2020 22:13 (CEST)

De PindakaaswinkelBewerken

weg - overduidelijke reclame The Banner Overleg 30 sep 2020 10:18 (CEST)

Ik twijfelde over nuweg omdat het artikel inmiddels door een moderator was bewerkt. The Banner Overleg 30 sep 2020 11:31 (CEST)

Björn SchilderBewerken

WIU – Bronloos biografisch artikel met twee bronverzoeken waar ook echt een bron bij moet komen. Dqfn13 (overleg) 30 sep 2020 10:19 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Behouden, er waren al een paar bronnen gegeven en voor de vele blessures was ook maar een korte zoektocht nodig. MatthijsWiki (overleg) 21 okt 2020 08:39 (CEST)

ArbocatalogusBewerken

is dit reclame? in de laatste regel wordt de lezer in ieder geval direct aangesproken om naar een site te gaan - het begrip komt bovendien niet in de Arbowet voor, dat lijkt erop dat het bedacht is door een bureau - vis ←     → overleg 30 sep 2020 10:24 (CEST)

 • nou....het staat toch echt letterlijk beschreven op de site van de inspectie SZW. Neeroppie (overleg) 30 sep 2020 11:21 (CEST)
  • ziet er nu een stuk beter uit - vis ←     → overleg 30 sep 2020 22:34 (CEST)

Bas MentingBewerken

Weg - CV, man met baan - RonaldB (overleg) 30 sep 2020 15:41 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Artikel lijkt veel op de vorige, verwijderde versie. Er is alleen iets toegevoegd over enkele opmerkelijke dingen die hij in de uitzending uitgezonden zou hebben, maar daar mist (net als voor de rest van het artikel) een bron voor. Daarom nu weer verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 21 okt 2020 08:44 (CEST)

Overleg gebruiker:2A02:A44F:20C4:1:D9B:AC7D:4652:D4D1Bewerken

weg - een overlegpagina van een IP met een berisping wordt nu door Hoyanova verandert in een name & shame pagina door het te koppelen aan een range. The Banner Overleg 30 sep 2020 15:51 (CEST)

Het zou je sieren om eerst eens te overleggen (met Hoyanova), in plaats van maar weer eens je standpunt door te drukken. Mikalagrand (overleg) 30 sep 2020 19:55 (CEST)
Zie ook WP:OV. (En ik vermoed dat een moderator bij deze nominatie voor behouden zal kiezen: de vraag is niet of de overlegpagina volledig verwijderd moet worden, maar op welke manier het dossier aangelegd moet worden.) Encycloon (overleg) 30 sep 2020 20:02 (CEST)
Ik heb de nominatie verwijderd. Dit is kennisgebrek van de nominator en de door Hoyanova gekozen dossieroplossing is correct. Ik gebruik die ook regelmatig. Joris (overleg) 1 okt 2020 10:52 (CEST)
En dus is name & shame nu toegelaten. Jammer. Ik meende dat het regel was respect voor collega's te hebben. Blijkbaar gaan we weer terug naar de tijden van vroeger waarin IP's veel strenger werden beoordeeld en gestraft dan geregistreerde accounts. The Banner Overleg 1 okt 2020 11:12 (CEST)
Hoezo name & shame? Dit is gewoon een dossier voor een anonieme internetaansluiting, niet anders dan we al jaren doen bij een IPv4-adres. Joris (overleg) 1 okt 2020 11:32 (CEST)

MesschenveldBewerken

Weg – Aankondiging/glazen bol. Allesbehalve neutraal: "grote Russische investeerder" of " lastige bewoners". Schreeuwt om bronnen en herschrijven per WP:NPOV indien relevant. Arch (Overleg) 30 sep 2020 16:03 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Bronloos, erg vaag en beoordelend en inderdaad een glazen bol. Daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 21 okt 2020 08:46 (CEST)

Museum voor Schone Kunsten (Duinkerke)Bewerken

WB – uitbreiding noodzakelijk. Encycloon (overleg) 30 sep 2020 16:04 (CEST)

 • Ik ga hier eens naar kijken, want wat er nu staat klopt niet: een Musée Mondiale de Dunkerque heeft nul hits. Het Musée des beaux-arts de Dunkerque werd op 1 april 2015 gesloten om in de toekomst verenigd te worden met het Musée portuaire. Blijkbaar heeft heropening nog niet plaats gevonden. Toch zal ik, met het gidsje van Jozef van Overstraeten en de Franstalige en Duitstalige Wiki, er iets zinnigs van trachten te maken. Fred (overleg) 30 sep 2020 21:34 (CEST)
  • Ik heb er iets van gebrouwen. Helaas is het museum sinds 2015 gesloten, maar zal eens in een nieuwe setting heropend worden. Fred (overleg) 30 sep 2020 22:59 (CEST)

Amstel Gold Race 2020Bewerken

Weg - Wedstrijd is afgelast, en een pagina over een koers die nooit verreden is lijkt me overbodig. 2A02:A03F:8D36:B000:DD69:7846:470F:6D1D 30 sep 2020 17:50 (CEST)

Volgens het artikel is die verplaats naar oktober maar niet afgelast. Paul Brussel (overleg) 30 sep 2020 17:52 (CEST) PS: inderdaad geannuleerd maar dat staat niet in het artikel. Paul Brussel (overleg) 30 sep 2020 18:03 (CEST)
Hier schrijft men dat de wedstrijd is afgelast. 2A02:A03F:8D36:B000:DD69:7846:470F:6D1D 30 sep 2020 17:54 (CEST)
Zojuist had ik gelinkt naar een bericht van de organisatie zelf die inderdaad van afgelasten spreekt, maar dat werd door een bwc door u overschreven. Overigens wil afgelasting nog niet zeggen dat er geen artikel over kan worden geschreven; er zijn immers bronnen voor deze race, zij het dat het artikel dus geactualiseerd moet worden. Paul Brussel (overleg) 30 sep 2020 18:00 (CEST)
Eens met Paul. Overigens zijn artikelen over niet-gehouden sportevenementen zeker niet uniek, zie bijvoorbeeld Olympische Zomerspelen 1916. Dus het feit op zich dat een evenement geen doorgang kan vinden maakt het niet per definitie NE. Maarten1963 (overleg) 30 sep 2020 18:04 (CEST)
(moderator wordt geadviseerd goed te lezen)   Tegen verwijderen liever voor alle onderwerpen die niet doorgaan eigen artikelen, zodat informatie goed verspreid wordt en mensen moeten gaan zoeken. Zie ook Pinkpop 2020, Olympische Zomerspelen 2020. Vuelta 2020 moet nog gemaakt worden. Het nut ontgaat mij volledig, maar het zal wel iets te maken hebben met de structuurboom, of wat dan ook voor onzinnigs. Er valt niets over deze versie te vertellen anders dan dat hij niet door kon gaan vanwege corona, net zoals zo'n beetje alles dit jaar. Dqfn13 (overleg) 30 sep 2020 21:51 (CEST)
  Voor verwijderen Wat mij betreft mag ie weg. In het hoofdartikel Amstel Gold Race kan onder een kopje genoemd worden dat de editie 2020 eerst werd uitgesteld, toen alsnog werd afgelast en dat een alternatieve onlineversie gehouden werd (al heeft DeRonde2020 wel een eigen artikel). PS Het artikel Ronde van Spanje 2020 (Vuelta) bestaat al: mocht deze ronde alsnog afgelast worden, dan zou ik dat artikel wel behouden, omdat er meer over te vertellen valt (aanvankelijke start in Utrecht, oorspronkelijke parcours, alternatieve parcours etc). Hoebele (overleg) 1 okt 2020 10:34 (CEST)
  Tegen verwijderen - en kort en zakelijk (met bronnen) vermelden dat deze editie niet doorging, plus wat de bronnen nog meer te melden hebben. Deze editie heeft zeker wel bestaan, maar is niet doorgegaan, en dat is precies wat het artikel moet vermelden. Als ze volgend jaar zelfs niets meer organiseren/plannen/datumrpikken, dan hoort er ook geen artikel over te bestaan. Edoderoo (overleg) 1 okt 2020 16:01 (CEST)
  Tegen verwijderen Met die logica kunnen de lemma's Olympische Zomerspelen 1916, Olympische Zomerspelen 1940, Olympische Zomerspelen 1944, Olympische Winterspelen 1940, Olympische Winterspelen 1944 en Eurovisiesongfestival 2020 ook weg. Someone Not Awful (overleg) 3 okt 2020 12:44 (CEST)
Kan er iemand zeggen wat er in dit artikel opgenomen moet worden? Informatie over het coronavirus staat in het artikel hierover, informatie over de afgelastigen staat in UCI World Tour 2020 en informatie over de Amstel Gold Race staat ook in het algemene artikel hierover. Vergelijken met de Olympische Zomerspelen lijkt me geen goed idee, het verschil in schaal van belangrijkheid en reden van afgelasting is in niets te vergelijken met elkaar. Mvg, OrviIIe (overleg) 3 okt 2020 13:02 (CEST).
  Voor verwijderen Wedstrijd is nooit verreden, een korte passage over de annulatie op de hoofdpagina (staat er nu al) moet volstaan. Takk (overleg) 9 okt 2020 11:30 (CEST)
  Tegen verwijderen - ik heb er geen bezwaar tegen dat dit blijft bestaan. Er worden diverse feiten opgesomd: oorspronkelijke datum, nieuwe datum, het houden van een virtuele editie en de afgelasting. Ik begrijp de cynische commentaar van Dqfn13, maar ik zou het als gebruiker vervelend vinden naar het hoofdartikel te moeten terwijl ik naar de gegevens van de editie van 2019 aan het kijken ben. De infobox vermeldt immers ook de volgende editie (ook al was deze nu geannuleerd). Noot: ik zou dit nu ook niet doen voor elk evenement/sportwedstrijd, maar ik vind het niet toevallig dat dergelijke artikels wel ontstaan voor mondiaal gevolgde evenementen. En ja, ook de Amstel Gold Race hoort daar bij als UCI World Tour-wedstrijd. Rembert vragen? 12 okt 2020 15:46 (CEST)
  Neutraal Ben toch even gaan kijken op de Engelstalige wikipedia en heb in het licht daarvan UCI World Tour 2020 wat herschreven en vervolledigd. Kan het een idee zijn om de 2020-pagina's door te linken naar UCI World Tour 2020#Definitief afgelaste wedstrijden. Het is denk ik relevanter alle annulaties te zien en te behandelen als groep. De inhoud heeft daarnaast uiteraard ook zijn plaats in de overzichtsartikels van elke wedstrijd. Rembert vragen? 13 okt 2020 17:07 (CEST)
Ik denk dat dit het beste voorstel is. Een gelijkaardig iets zou dan ook moeten gebeuren met de UCI Women's World Tour, de UCI ProSeries en de UCI Women's ProSeries van 2020. Als ik tijd vind wil ik me daar wel mee bezig houden. Mvg, OrviIIe (overleg) 13 okt 2020 18:32 (CEST).

  Conclusie afhandelend moderator: Voorstel van Rembert_Andy overgenomen. De reden van annulering is niet uniek maar speelt voor veel wielerwedstrijden. Deze zijn gecombineerd beschreven in UCI World Tour 2020#Definitief afgelaste wedstrijden. Een redirect daarnaartoe is dan ook een prima oplossing en heb ik zojuist gerealiseerd. MatthijsWiki (overleg) 21 okt 2020 08:52 (CEST)

Tabel van Nederlandse gemeentenBewerken

Nu dupliceert de inhoud van deze tabel de inhoud van de lijst van Nederlandse gemeenten. Er zijn echt andere kolommen in de tabel en er zijn ook drie openbare lichamen. Ik stel voor om te bespreken hoe de fusie het beste kan worden uitgevoerd Delasse (overleg) 30 sep 2020 18:09 (CEST)

@Delasse: dat kan het beste via WP:SV verlopen, niet via deze beoordelingspagina. Encycloon (overleg) 30 sep 2020 18:14 (CEST)
@Encycloon: Oké, je kunt deze discussie verplaatsen waar je maar wilt. Ik ken de lokale wetten nog niet goed :) Delasse (overleg) 30 sep 2020 18:17 (CEST)
Prima, zie Wikipedia:Samenvoegen/202009. Encycloon (overleg) 30 sep 2020 18:24 (CEST)

John WoodenBewerken

WIU - Net geen beginnetje kan E zijn. Themanwithnowifi (overleg) 30 sep 2020 18:23 (CEST)

Is zeker E maar dan moet er nog veel gebeuren onze Engelse collega's hebben zo'n kleine 95000 bytes groot artikel. Themanwithnowifi (overleg) 1 okt 2020 07:55 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Niets aan gebeurt in de tussentijd. Een halve zin is nog ver weg van een beginnetje. Daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 21 okt 2020 08:53 (CEST)

Vorstendom Nassau-OranjeBewerken

Weg – Een land met deze naam heeft nooit bestaan HRvO (overleg) 30 sep 2020 18:58 (CEST)

Merkwaardig. Voor zo'n Duits onderwerp zou je een interwiki naar de Duitstalige WP verwachten. The Banner Overleg 30 sep 2020 20:18 (CEST)
Hier roept iemand zich tot enige en onfeilbare autoriteit over de Nassau.s uit.... Is dat terecht? In ieder geval staat op blz. 417 van het zeer uitgebreide alle Duitse staatjes behandelende Historisches Lexikon der Deutschen Lãnder een lemma "Nassau-Oranien (Fürsten)". Bluf van HRvO of is hij een nassau-staatje vergeten... Dat kan een kenner zoals hij toch ook overkomen? In ieder geval niet iets om op ZIJN gezag te verwijderen... Robert Prummel (overleg) 20 okt 2020 03:28 (CEST)
Na ruim 35 jaar (de leden van) het Huis Nassau bestudeerd te hebben durf ik mij wel een expert te noemen ja. Onfeilbaar? Nee, ik ben de paus niet.
Het is zeer wel mogelijk een bron te vinden die niet in staat is om het onderscheid tussen de familienaam Nassau-Oranien en de naam van de staat te maken. Ik bluf niet, ik baseer mij op betrouwbare bronnen. En die geven duidelijk aan dat er nimmer een vorstendom met de naam Nassau-Oranje heeft bestaan. Uitleg heb ik op de OP van het artikel gegeven. Tussen 1702 en 1742 heersten Johan Willem Friso en Willem IV over Nassau-Diez, die naam wijzigde niet door het verkrijgen van de titel Prins van Oranje. In 1742 vond een herverdeling van bezittingen plaats waarna de vorstendommen Nassau-Diez, Nassau-Dillenburg en Nassau-Siegen door Willem IV werden gefuseerd en als hoofdstad Dillenburg kregen. De naam van dat nieuwe vorstendom was Nassau-Dillenburg, zoals ook blijkt uit de keizerlijke administratie, en dus niet Nassau-Oranje. En zo bleef dat vorstendom heten tot de opheffing in 1806.
Het zou toch een feit van algemene bekendheid moeten zijn dat er in de gehele geschiedenis maar één land is dat naar zijn regerende dynastie genoemd is: Saoedi-Arabië. HRvO (overleg) 20 okt 2020 18:16 (CEST)
   • En het vorstendom Hohenzollern dan? Geregeerd door de gelijknamige familie.... 21 okt 2020 02:33 (CEST)
    • Hoe het ook zij, ik geef een degelijke gedrukte bron, Gerhard Köbler, "Historisches Lexikon der Deutschen Länder" blz. 417, een lemma "Nassau-Oranien (Fürsten)" met een beschrijving. De naam is dus wel gangbaar. Köbler vermeldt dat Willem IV zich "Fürst v. Nassau" noemde. Zo ken ik hem ook en in Nederland noemen wij zijn Duitse gebied kortweg Nassau. Zou iedereen zich in een doorverwijzing kunnen vinden? Kortweg " Vorstendom Nassau" is in Nederland m.i. gebruikelijk voor de Duitse gebieden van Willem IV en Willem V. Overigens volgens mijn bron de staat Nassau-Diez of Nassau-Oraniën en juist niet Nassau-Dillenburg dat ophield te bestaan in 1702. Al met al een aardige puzzel. Robert Prummel (overleg) 21 okt 2020 02:33 (CEST)
Hohenzollern was eerst slechts een burcht. Toen gingen de bezitters zich Graf zu Hohenzollern noemen naar deze burcht. Toen werd het omringende land dat ook in hun bezit was graafschap Hohenzollern genoemd (later vorstendom). En tot slot werden de leden van de familie naar het land genoemd, omdat ze nou eenmaal als oeroude adel niet zoiets burgerlijks als een familienaam hadden. Het land werd dus niet naar de familie genoemd, maar de familie naar het land, en het land naar de burcht. Voor de Nassaus geldt exact hetzelfde, en voor nog heel veel andere Duitse vorstelijke families ook.
Ik vind het prima dat je naar een gedrukte bron verwijst, zoals ik hierboven al zei, het is niet zo moeilijk om onbetrouwbare bronnen te vinden. Zeker zogenoemde - snel in elkaar gedraaide - lexicons vallen wat mij betreft niet onder de noemer betrouwbaar en gezaghebbend. Zeker niet als de auteur blijkbaar niet eens weet dat de titel die Johan Willem Friso, Willem IV en Willem V niet Fürst v. Nassau was maar Fürst zu Nassau. Ze waren niet de enigen trouwens, dat deden alle regerende vorsten van Nassau namelijk. Furst von ... werd alleen gebruikt als er verwezen werd naar het vorstendom dat daadwerkelijk geregeerd werd, zoals bijvoorbeeld de stemgerechtigde vorsten in de Rijksdag uit de Ottoonse Linie: Der Fürst von Nassau-Dillenburg und der Fürst von Nassau-Hadamar.
In de periode 1702-1806 waren er negen vorstendommen met de naam Nassau, in de Ottoonse Linie vier: Nassau-Diez, Nassau-Dillenburg, Nassau-Hadamar en Nassau-Siegen, en in de Walramse Linie vijf: Nassau-Idstein, Nassau-Ottweiler, Nassau-Saarbrücken, Nassau-Usingen en Nassau-Weilburg. Slechts de titel veranderen in vorstendom Nassau lost dus niks op, want welk vorstendom bedoel je dan?
Nogmaals, in 1702 hield er geen enkel vorstendom Nassau op te houden met bestaan. De bron is simpelweg onbetrouwbaar. Raadpleeg het zevendelige standaardwerk over de Duitse vorstelijke families: l’Allemagne Dynastique door Michel Huberty, Alain Giraud, F. & B. Magdelaine. Het derde deel behandelt o.a. het Huis Nassau.
Volgens mij roept Wikipedia van zichzelf dat ze een encyclopedie is. Wel dan is het simpel, dan dient de correcte informatie voorgeschoteld te worden, en niet iets dat is voortgekomen uit de alomtegenwoordige - ook naar het buitenland verspreide - Oranjemythologie. HRvO (overleg) 21 okt 2020 19:10 (CEST)
Ik denk dat HRvO gelijk heeft. In Nederland is in de literatuur Nassau gebruikelijk als aanduiding voor het door Willem IV en Willem V in Duitsland geregeerde vorstendom. Die door mij genoemde Duitse bron en die paar andere vermeldingen in andere Wiki's laten zien dat Nassau-Oranien wel gebruikt wordt. Maar niet in Nederland voorzover ik weet.... Dan is een redirect van Nassau-Oranje naar Nassau (vorstendom) gepast. Robert Prummel (overleg) 26 okt 2020 01:14 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: interessante, maar ook complexe materie. Uit bovenstaande discussie en uit de OP bij het artikel wordt mij duidelijk dat het artikel niet correct is en een niet-bestaand vorstendom behandelt. Ik verwijder het artikel dan ook. NB: er zijn heel veel pagina's die verwijzen naar dit artikel. Om eerlijk te zijn weet ik niet wat de beste oplossing is: alle links verwijderen, of er alsnog een RD van maken? Suggesties zijn gewenst... Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 12:08 (CET)

Vorstendom Nassau-Oranje-FuldaBewerken

Weg – Een land met deze naam heeft nooit bestaan HRvO (overleg) 30 sep 2020 18:59 (CEST)

 • Volgens onze Duitse collega's wel: "Das Fürstentum Nassau-Oranien-Fulda (manchmal auch Fürstentum Fulda und Corvey) bestand von 1802 bis 1806 gegen Ende des Alten Reiches." Maarten1963 (overleg) 30 sep 2020 22:58 (CEST)
  Wikipedia als bron? Al geef ik toe dat dat artikel beter is, feitelijk is daar alleen de titel onjuist. Fürstentum Fulda (und Corvey) was beter geweest. Daar gaat het artikel ook over. Het Nederlandse artikel claimt echter dat Fulda etc. gefuseerd werd met het bovengenoemde Vorstendom Nassau-Oranje tot één land. HRvO (overleg) 1 okt 2020 00:57 (CEST)
  Ik denk dat HRvO helemaal gelijk heeft. HT (overleg) 1 okt 2020 01:04 (CEST)
  Fulda, Corvey, Dortmund en Weingarten (en enkele andere gebieden) werden in 1802 samengevoegd tot een samengestelde staat onder de regering de latere koning Willem I. Een officiële naam voor die 'staat' heb ik niet kunnen vinden. Willem schijnt een enkele keer vorst van Oranje-Fulda genoemd te zijn, of gewoon vorst van Fulda. ('Wachse hoch, Oranien!', blz. 219, slechts gedeeltelijk in te zien via Google Books) Tegelijkertijd was het vorstendom Fulda slechts een deel van de grotere samengestelde staat. Mij lijkt het nuttig om een (beter) artikel te hebben over de grotere 'staat' waar het Vorstendom Fulda deel van uit maakte. Dat artikel zou je pars-pro-toto ook vorstendom Fulda kunnen noemen, maar dat is eigenlijk niet correct. Het probleem is dus niet dat de 'staat' niet bestond, maar de 'staat' geen naam had en er daarom inderdaad geen land met deze naam heeft bestaan. Dat zouden we beter kunnen oplossen met een discussie over de wenselijkheid en de beste naam van het artikel dan via een verwijderprocedure.
(Iets degelijks speelt ook met de gebieden die geregeerd werden Karl Theodor von Dalberg. Deze kaart omschrijft zijn gebieden in de legenda als 'Fürstlich Primatische Staaten des Fürstprimas Dalberg'.) Sir Iain overleg 1 okt 2020 01:52 (CEST)
U hebt helemaal gelijk over Fulda enz. en het ontbreken van een naam voor deze samengestelde staat. Zolang het artikel claimt dat Fulda enz. gefuseerd werd met het Vorstendom Nassau-Oranje tot één land, lijkt mij alleen het hernoemen van het artikel niet voldoende. HRvO (overleg) 1 okt 2020 16:17 (CEST)
Het enige wat dit artikel over de Nassause graafschappen zegt is: "Toen op 9 april 1806 Willem V overleed, kwamen ook de stamlanden van Nassau onder Willem Frederik, maar dit alles was van korte duur."
De belangrijkste vraag lijkt mij: Hoe moeten we op Wikipedia dit complex van staten noemen? Sir Iain overleg 4 okt 2020 15:14 (CEST)
Nee, de laatste alinea noemt de stamlanden als onderdeel van dit vorstendom. En in de infobox wordt als opvolgende staat het hertogdom Nassau genoemd. Voor wat betreft de naam, ik denk dat of Vorstendom Fulda of Vorstendom Fulda en Corvey de beste keuzes zijn. HRvO (overleg) 4 okt 2020 18:16 (CEST)
Dan stel ik voor te hernoemen naar "Vorstendom Fulda en Corvey" en overal duidelijk te maken dat de stamlanden géén onderdeel uitmaakten Fulda, Corvey etc. Sir Iain overleg 5 okt 2020 01:30 (CEST)
Lijkt me prima. Mvg, HRvO (overleg) 5 okt 2020 12:03 (CEST)
Door Sir Iain hernoemd en gecorrigeerd. Dank daarvoor! Daarom nominatie doorgehaald. HRvO (overleg) 5 okt 2020 13:48 (CEST)
Graag gedaan. :)! Sir Iain overleg 5 okt 2020 15:38 (CEST)

Nassause erfverenigingBewerken

Weg – Verkeerd vertaalde titel, artikel bevat zoveel fouten dat het beter gewoon weg kan HRvO (overleg) 30 sep 2020 19:01 (CEST)

  • Wikipedia is een samenwerkingsproject... Ik kan me voorstellen dat HRvO een betere vertaling weet, maar die houdt hij voor zich.... Een door mij hier gebruikte bron, Van Zelm van Eldik, laat het begrip Nassauischer Erbverein onvertaald, dat helpt ons niet verder... Verder is het niet gepast om tegelijk vraagtekens te zetten, de betreffende overlegpagina leeg te laten èn een verwijderingsnominatie te plaatsen... Dat alles terwijl je ook nog een "vertrokken" bent... Robert Prummel (overleg) 20 okt 2020 03:06 (CEST)
Ik schrijf geen nieuwe artikelen meer, en ik bewerk geen bestaande artikelen meer. Dat is zo en dat blijft zo. Wel heb ik een aantal artikelen, die na raadpleging van de ter zake doende bronnen onjuist bleken, ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenschap. Als de gemeenschap van mening is dat onzin te prefereren is boven niks, be my guest.
Dat in een bepaalde bron de titel van het verdrag niet vertaald wordt, lijkt me geen probleem. Ik gebruik ook altijd de Duitse titel van het verdrag. Maar als op Wikipedia besloten wordt om de titel te vertalen, dan is een correcte vertaling m.i. de enige juist manier om het te doen. Een Erbverein is dus geen erfvereniging maar een erfverdrag of erfovereenkomst. HRvO (overleg) 20 okt 2020 18:22 (CEST)
 • Kijk, daar hebben we wat aan... komt Verein hier van Vereinbarung? Dan veranderen we het. In veel bronnen wordt het begrip ook niet vertaald. Ik heb voor mijn eigen vertaling dus geen bron. Er is is wel een vereniging in geïmpliceerd. Namelijk die der Nassau's. Vandaar mijn vertaling. Robert Prummel (overleg) 25 okt 2020 17:22 (CET)
Op een encyclopedie hoor je niet zelf een vertaling te verzinnen. Als je het niet weet, vertaal dan niet.
Voor mijn kritiek op je overige toevoegingen bij het artikel verwijs ik naar de overlegpagina. HRvO (overleg) 25 okt 2020 20:21 (CET)
Daar gaan we weer: Prummel is een niet serieus te nemen bijdrager: al 'zijn' artikelen staan op nalooplijsten omdat aan de betrouwbaarheid getwijfeld wordt; Ook over zijn vele zelfverzonnen 'vertalingen' is uitvoerig overleg gepleegd: hij bleek maar wat te gokken zonder iets van de brontaal te weten, en uiteraard al helemaal niet van echt vertaalwerk. Zelfs Van Zelm van Eldik, bedoeld is: Moed en deugd (2003), bleek hij slecht te lezen. (Een treffend voorbeeld van zijn werkwijze is te vinden op: Overleg:Internationale Lenin-Vredesprijs.) Paul Brussel (overleg) 25 okt 2020 20:54 (CET)
Dank voor de bevestiging van mijn vermoedens. Maar waarom mag deze gebruiker, die hierboven onder het kopje Vorstendom Nassau-Oranje zijn bijdrage begint met mijn deskundigheid in twijfel te trekken, terwijl de Wikipediagemeenschap blijkbaar weet dat deze gebruiker zelf allesbehalve deskundig is, dan nog steeds bijdragen leveren aan Wikipedia? Een vervelende vraag wellicht, maar ik wil hem toch stellen. HRvO (overleg) 26 okt 2020 00:48 (CET)
Een beoordelingspagina lijkt me niet echt een goede plek om uitvoerig gebruikers te bespreken, maar mogelijk is het verhelderend om deze achtergrond te lezen. Encycloon (overleg) 26 okt 2020 10:14 (CET)
Dank voor de link. Inderdaad niet de juiste plek, dus bij deze afgesloten wat mij betreft. HRvO (overleg) 27 okt 2020 17:19 (CET)

  Tegen verwijderen Kan de tekst beter? Wellicht. Ik ben onvoldoende thuis in de materie, maar vind het onderwerp alvast interessant. Kenners zullen er ongetwijfeld de eventuele fouten kunnen uit rechtzetten. Maar 'weg' zou onverantwoord zijn. Andries Van den Abeele (overleg) 20 okt 2020 11:46 (CEST)

Met alle respect, dan verschillen wij van mening. Ik ben het geheel met u eens dat het onderwerp zeer interessant is. Laten we hopen dat kenners de fouten kunnen rechtzetten en er ook een leesbaar artikel van kunnen maken. Maar als dit zo blijft staan, bewijst Wikipedia zichzelf m.i. een slechte dienst. Mijn advies is daarom dat als dit artikel in de beoordelingsperiode niet opgeknapt wordt, om het weg te gooien en een deskundige vragen om een geheel nieuw artikel te schrijven. HRvO (overleg) 21 okt 2020 19:15 (CEST)
  Voor verwijderen - duidelijk onbetrouwbaar artikel en dus in deze vorm weg. (Ik zie niemand die bereid zal/kan zijn hier een serieus te nemen artikel van te maken.) Paul Brussel (overleg) 25 okt 2020 20:54 (CET)
Ik heb al de vragen beantwoord en drie omstreden zinnen weggelaten, Ik beschik nu niet zoals in 2012 over het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek waar destijds de info uitkwam. Uiteindelijk zijn een paar fouten, dankzij HRvO, hersteld. Ik begrijp alleen niet waarom een discussie hier zo venijnig moet zijn en waarom er wel hard wordt geknokt om een artikel te verwijderen maar geen enkele moeite wordt genomen om te vertellen wat er bijvoorbeeld niet deugt aan het titel. Met veel moeite kom je er achter wat er mis kan zijn, maar daarvoor ontbreekt de benodigde bron. Wat bedoelt men hier met "Verein? Ik zie als tweede betekenis ook im Verein [mit] im Zusammenwirken, gemeinsam, zusammen [mit], gepaart mit.... Ook HRvO moet dan met bronnen komen, niet alleen ik. Hij kan niet volstaan met een "ik weet het".
Overigens mijn bewondering voor zijn kennis van de Nassau's en de Luxemburgse grondwet.
Wil HRvO nu zelf veranderingen en aanvullingen aanbrengen dan juich ik dat toe, maar dan moet hij ook zelf gedrukte bronnen leveren. Regels zijn regels! Robert Prummel (overleg) 26 okt 2020 02:13 (CET)
Terzijde: het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek is online raadpleegbaar, evenals het Biografisch Woordenboek van Nederland. Encycloon (overleg) 26 okt 2020 09:53 (CET)
Er is veel voortgang geboekt met hij corrigeren van het artikel, allen dank daarvoor! Er zijn n.m.m. nog een paar losse eindjes, maar die kunnen wat mij betreft prima op de overlegpagina van het artikel verder besproken worden. Daarom heb ik de nominatie doorgehaald. HRvO (overleg) 27 okt 2020 17:19 (CET)
BESTE HRvO, Mijn complimenten voor je bijdragen. Je kennis van de Nassaus heeft duidelijk vrucht gedragen. Blijft over de titel van het artikel. Je hebt bezwaren tegen "vereniging" als veraling van Verein. Daar kan ik inkomen, maar bronnen laten "Erbverein" onvertaald. Erfgemeenschap, erfovereenkomst, erfverdrag, wat komt het dichtst bij de Duitse titel, en dan bij het taalgebruik uit de 18e eeuw?. Robert Prummel (overleg) 28 okt 2020 14:05 (CET)

Cimburga van BadenBewerken

NE – Als dit alles is wat er over haar te vermelden is, dan is ze NE HRvO (overleg) 30 sep 2020 19:05 (CEST)

  • Ze is een belangrijke voorouder van onze Koning, verder is ze voor de funeraire geschiedenis interessant. Ze werd in Breda teruggevonden op de op onder de gisant afgebeelde mat, haar goed bewaarde lichaam was op een bijzondere wijze geconserveerd. Al met al interessant genoeg en een mooi ogend artikeltje. Wanneer we zo met artikelen over vrouwen omgaam halen die de quote niet.... En dan dit; waarom zo fel zijn over verwijderen HRvO? wat is er mis met een artikeltje over een historische figuur? Robert Prummel (overleg) 20 okt 2020 03:15 (CEST)
Hoe iemand die geen kinderen had iemands voorouder kan zijn, ontgaat mij volkomen. Ik heb niks tegen artikelen over vrouwen, zie de door mij geschreven artikelen Agnes van Leiningen, Beatrix van Limburg, Carolina van Nassau-Saarbrücken, Carolina van Nassau-Weilburg, Catharina van Nassau-Beilstein, Elisabeth van Nassau-Hadamar, Henriette Charlotte van Nassau-Idstein, Imagina van Isenburg-Limburg, Isabella van Lotharingen (1397-1456), Johanna van Saarbrücken, Katharina Kest, Machteld van Gelre en Margaretha van Nassau-Weilburg (1426-1490). Het artikel in de oorspronkelijke staat was n.m.m. onvoldoende. Dat is inmiddels door Gebruiker:Thieu1972 hersteld. En daarom trek ik de nominatie in. Niet vanwege jouw reactie! HRvO (overleg) 20 okt 2020 18:27 (CEST)

  Tegen verwijderen Goed artikel, beantwoordt aan de minimumvereisten van Wikipedia. Andries Van den Abeele (overleg) 20 okt 2020 11:42 (CEST)

Het genomineerde artikel was inderdaad niet veel soeps. Ik heb echter enkele bronnen gevonden op basis waarvan ik een aardig verhaal kon toevoegen. In de huidige staat ben ik dus   Tegen verwijderen. Thieu1972 (overleg) 20 okt 2020 12:16 (CEST)
Het artikel was per abuis van mijn volglijst verdwenen, daarom had ik je toevoeging nog niet gezien. Met veel dank voor die toevoeging trek ik de nominatie in. Mvg, HRvO (overleg) 20 okt 2020 18:23 (CEST)

Elisabeth van LeuchtenbergBewerken

NE – Als dit alles is wat er over haar te vermelden is, dan is ze NE HRvO (overleg) 30 sep 2020 19:07 (CEST)

  Tegen verwijderen Dit is toch wel een eigenaardige voordracht tot verwijdering. Het artikel beantwoordt aan de minimumvereisten die door Wikipedia gesteld worden. Daarbij is er een belangrijke link met de Nassaufamilie, wat so wie so op de Nederlandstalige Wikipedia aan bod mag komen, des te meer gelet op de vele artikels over de nazaten naar wie verwezen wordt. Het zou onbegrijpelijk zijn dat deze Elisabeth hier zou ontbreken, daar waar er artikels over haar staan op de Engelse, Spaanse en Franse Wikipedia staan. Andries Van den Abeele (overleg) 13 okt 2020 11:34 (CEST)
Als dit de minimumvereisten zijn, dan stel ik bij deze die minimumvereisten ter discussie. Als ze echt zo belangrijk was, dan verwacht ik een artikel waarin de lezers meer te lezen krijgen dan wie haar ouders, haar echtgenoot en haar kinderen waren. Dan verwacht ik feiten over de persoon zelf die een beeld van haar persoon schetsen. De anderstalige artikelen vermelden overigens ook niets meer dan het Nederlandstalige artikel. Het lijkt er dus op dat het met haar belangrijkheid wel meevalt, en ze alleen opgenomen is omdat ze toevallig de directe voormoeder van het Nederlandse koningshuis is. Dat lijkt mij niet voldoende om haar als E te kwalificeren. HRvO (overleg) 13 okt 2020 12:03 (CEST) P.S.: De Duitstalige Wikipedia heeft over haar geen artikel, hetgeen mij ook veelzeggend lijkt. HRvO (overleg) 13 okt 2020 14:57 (CEST)
  Voor verwijderen - NE - er valt niets meer over haar op te merken dan dat ze trouwde en kinderen kreeg, informatie die ook geheel een doublure is met het (uitgebreidere) artikel over haar echtgenoot. Paul Brussel (overleg) 13 okt 2020 15:12 (CEST)
Off topic: Uitgebreider is het artikel over haar echtgenoot wel, maar het artikel valt mij vooral op door wat er allemaal niet in staat... HRvO (overleg) 15 okt 2020 19:58 (CEST)
  Tegen verwijderen Zie Andries Van den Abeele. Ze trouwde met een lid van de Nassaufamilie en werd hierdoor oudovergrootmoeder van Willem I der Nederlanden, Koning der Verenigde Nederlanden en daarna van de Nederlanden. Stamboom Oranje-Nassau Lidewij (overleg) 14 okt 2020 21:54 (CEST)
  Voor verwijderen Op Wikipedia geldt de regel dat als iemand alleen om één feit bekend is, dat die persoon dan verwerkt wordt in een algemener lemma. Haar enige prestatie was kinderen baren, cru gezegd. C'est tout. Dat feit kan gewoon vermeld worden in het lemma over haar man. HT (overleg) 14 okt 2020 22:08 (CEST)
Op Wikipedia hebben we geen regels maar richtlijnen. Lidewij (overleg) 14 okt 2020 22:28 (CEST)
Ik weet wie ze was. Daar gaat het mij niet om. Ik kijk naar wat er feitelijk nu in het artikel vermeld staat: dochter van, echtgenote van, moeder van, einde verhaal. Neem van mij aan dat als er in dit artikel ook maar een klein begin was waarin andere feiten over haar genoemd werden die een beeld van haar als persoon schetsen, ik deze nominatie niet gedaan had. En ja, ik heb voordat ik deze nominatie deed, gezocht naar bronnen die meer over haar te vertellen hebben. Mijn collectie bronnen is na 35 jaar onderzoek naar het Huis Nassau vrij uitgebreid, maar ook die vermelden niets anders over haar dan er in het artikel staat. Ik kan dan ook tot geen andere conclusie komen dan dat ze NE is. HRvO (overleg) 15 okt 2020 00:02 (CEST)
Die discussie was er ook bij Anna van Eppstein-Königstein, wanneer er geen beginnetje is zal niemand ooit iets kunnen aanvullen. Dat is hoe Wikipedia werkt en meer en meer zie ik dat er Wikipedianen zijn die dit gegeven niet kunnen hanteren. Lidewij (overleg) 15 okt 2020 00:28 (CEST)
@Lidewij Een lemma dient e-waardig te zijn van zichzelf. Het is een non-argument om te zeggen dat er dan wel niets over haar te vermelden is, maar dat ze vast erg belangrijke dingen moet hebben gedaan en dat ze daarom een eigen lemma verdient. HRvO geeft echter aan - en ik twijfel er niet aan dat hij dat in alle oprechtheid doet - dat hij na 35 jaar bronnen verzamelen over het Huis Nassau nog steeds niets e-waardigs over haar is tegengekomen. De kans dat dit alsnog gaat gebeuren, acht ik uitgesloten. Als we het argument mogen gaan gebruiken dat iemand belangwekkend was, zonder daar ook maar het geringste bewijs voor aan te dragen, dan komen er ontelbare extra lemma's bij van allemaal mensen waar we echt helemaal niets van weten, die - en dat weten we wel - nooit een formele functie hebben vervuld en nooit welk beroep dan ook. Laten we Wikipedia serieus houden. HT (overleg) 15 okt 2020 10:11 (CEST)
De (voor mij ongewenste) verwijdering van dit artikel zou een aanzienlijke wijziging betekenen in de behandeling van de leden van het huis van Nassau op Wikipedia. Dat er veel of weinig over hen te zeggen valt, heeft tot hiertoe weinig of geen rol gespeeld. De vrouwen onder hen speelden meestal geen andere rol dan als echtgenote en moeder. Men heeft het blijkbaar interessanter gevonden dat geïnteresseerden makkelijk gegevens kon vinden over alle leden van de Nassaufamilie. Wellicht zal men nog informatie over Elisabeth van Leuchtenberg kunnen toevoegen, maar voor mij lijkt het aanzienlijke aantal kinderen dat ze baarde en het feit dat ze via een van hen een rechtstreekse voorouder is van het Nederlandse koningshuis, voldoende. Of zal men dan grote kuis gaan houden onder de Nassaus op Wikipedia, en om te beginnen de twee andere vrouwen verwijderen die Elisabeth opvolgden als echtgenote van Jan van Nassau-Dillenburg? En wat met alle andere vrouwen onder de Nassaus die een lemma hebben gekregen op de Nederlandstalige Wikipedia? Ik ben er als Belg minder bij betrokken maar roep toch mijn Nederlandse vrienden op om er over na te denken of verwijdering van dit lemma echt een verbetering van de Nederlandstalige Wikipedia zou betekenen. Is een lid van de familie Nassau, moeder van dertien kinderen, minder vermeldenswaard dan om het even welke "ster" in een soapserie die onbedreigd op Wikipedia voorkomt? Ik vermeld er nog bij dat dit artikel al in 2005 op Wikipedia werd geplaatst door Aart-Teun, een van de pioniers van deze encyclopedie en die nog steeds actief is. Tot hiertoe was het onbedreigd. Andries Van den Abeele (overleg) 15 okt 2020 10:55 (CEST)
Dus iemand met een bepaalde achternaam is per definitie relevant, ook al heeft hij/zij helemaal niets gedaan behalve leven? Dat je meer belang hecht aan een voorouder van een koning dan aan een soapster, is toch gewoon puur subjectief? Het enige dat m.i. telt, is of er voldoende secundaire bronnen over de persoon aanwezig zijn, en dat er qua tekst iets meer verteld kan worden dan die paar basisgegevens. Dat iemand een voorouder van een belangrijk figuur was, maakt die voorouder niet opeens ook belangrijk. De achternaam is volkomen irrelevant. Voor adel gelden dezelfde criteria als voor de rest van de onderwerpen. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2020 12:25 (CEST)
Iemand in de kwartierstaat en basislijn van onze koning vind ik dat in een encyclopedie thuis hoort. Omdat deze personen een rol speelden aan de basis van ons land. Zou Nederland bestaan zoals het nu bestaat, wanneer deze personen er niet waren? Meerderen van haar kinderen hadden een rol in het ontstaan van Nederland.
Ik heb keer op keer moeite hoe de ene persoon zo hier vermeld kan worden, zoals een voetballer die we ook alleen maar kennen om het enige feit dat deze even betaald achter een bal aanliep. (Waar bijna niemand buiten de regio deze voetballer zal kennen wanneer dit maar enkele minuten was) Of een categorie vol pornosteren die van uit de eigen groep een prijs kregen. Mvg, Lidewij (overleg) 15 okt 2020 13:47 (CEST)
  Opmerking - Zij lijkt zelf geen enkele rol te hebben gespeeld in de Noordelijke Nederlanden. En al die vergelijkingen hebben geen zin: ieder artikel wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Paul Brussel (overleg) 15 okt 2020 13:59 (CEST)
  Opmerking - Het punt en de kracht van een Wiki is nu juist dat het om de samenhang gaat. Lidewij (overleg) 15 okt 2020 14:45 (CEST)
  Opmerking -Vrouwen worden uitgezocht, ze is geen toevallige geliefde. Lidewij (overleg) 15 okt 2020 14:53 (CEST)
  Opmerking Jullie maken een samenraapsel van onderwerpen die jullie belangrijk vinden. Waarna er een nietje door wordt geslagen, en klaar is de encyclopedie. Lidewij (overleg) 15 okt 2020 15:00 (CEST)
Ik neem aanstoot aan de suggesties dat ik met mijn nominatie probeer het artikel te laten verwijderen, en dat ik wat tegen artikelen over vrouwelijke leden van het Huis Nassau zou hebben. Om met het laatste te beginnen, ik denk dat ik door het aanmaken van artikelen over Agnes van Leiningen, Beatrix van Limburg, Carolina van Nassau-Saarbrücken, Carolina van Nassau-Weilburg, Catharina van Nassau-Beilstein, Elisabeth van Nassau-Hadamar, Henriette Charlotte van Nassau-Idstein, Imagina van Isenburg-Limburg, Isabella van Lotharingen (1397-1456), Johanna van Saarbrücken, Katharina Kest, Machteld van Gelre en Margaretha van Nassau-Weilburg (1426-1490), en het aanvullen van verscheidene andere artikelen over vrouwelijke leden van het Huis Nassau, het tegendeel ruimschoots bewezen heb.
Mijn nominatiereden luidt niet voor niets "Als dit alles is wat er over haar te vermelden is, dan is ze NE", hetgeen expliciet de mogelijkheid open laat dat als er wel meer over haar te vermelden is, ze dus wel E-waardig is. Het voorbeeld Anna van Eppstein-Königstein is heel goed gekozen. Lange tijd bevatte het alleen "dochter van, echtgenote van, moeder van, einde verhaal". Toen werd op op TBP geplaatst, werd er over gediscussieerd, feiten genoemd, en uiteindelijk het artikel aangevuld met die feiten. Blijkbaar was de nominatie dus het zetje dat het artikel nodig had om uit te groeien tot een lezenswaardig artikel waar de lezer ook daadwerkelijk wat aan heeft. Dit zetje heb ik - na eerst tevergeefs zelf naar informatie gezocht te hebben - dit artikel ook willen geven. Aanvullingen die het artikel een kwaliteitsimpuls geven, zullen voor mij reden zijn om met dankzegging aan degenen die dat doen, mijn nominatie door te halen. Want dan heb ik mijn daadwerkelijke doel bereikt: een lezenswaardig artikel met daadwerkelijke informatie over deze persoon.
Mocht onverhoopt blijken dat er toch echt niets meer over Elisabeth van Leuchtenberg te vermelden is dan "dochter van, echtgenote van, moeder van, einde verhaal", dan vrees ik dat ze niet relevant genoeg is voor een eigen artikel. Dan is vermelding als echtgenote van in het artikel van haar echtgenoot m.i. voldoende. Maar dat is een beslissing die ik niet hoef te nemen (en ook niet wil nemen). Dat laat ik over aan de moderator van dienst, wiens beslissing ik op voorhand accepteer. HRvO (overleg) 15 okt 2020 19:55 (CEST)
U vraagt en wij draaien. Laat los waar je mee bezig was, nu is eerst dit lemma aan de beurt. Doe maar weg dan. Lidewij (overleg) 15 okt 2020 20:40 (CEST)
Het overgrote deel van de informatie in dit artikel staat ook al vermeld bij het artikel Jan VI van Nassau-Dillenburg. Als over die mevrouw nauwelijks meer te beschrijven valt dan dat ze trouwde en kinderen baarde, dan kan dit artikel beter worden samengevoegd bij het artikel over Jan VI en er daarna een redirect van maken. - Robotje (overleg) 16 okt 2020 11:26 (CEST)
Wat ik moeilijk vind aan dit soort gevallen is dat je er zeker van kan zijn dat Elisabeth zeer waarschijnlijk meer dan genoeg vermeldenswaardige dingen gedaan heeft in haar leven. Met een gedegen brononderzoek zou iemand dit naar boven kunnen halen. Alleen is dat onderzoek of (nog) niet gedaan of het is zeer lastig te vinden.
Ik zou dit artikel laten staan. Het past in de structuur en bevat een aantal makkelijk te verifieerbare feiten. Dat die op de pagina van haar vader en haar man herhaald zullen worden doet daar niets aan af. Sir Iain overleg 15 okt 2020 22:46 (CEST)
Helemaal mee eens Sir Iain Mvg, Lidewij (overleg) 16 okt 2020 11:48 (CEST)
Beste Sir Iain, waar zouden die bronnen dan te vinden moeten zijn? Toen ik 24 jaar geleden voor de eerste keer een bezoek bracht aan het vroegere graafschap Nassau vertelden zowel de stadsarchivaris van Siegen als die van Herborn mij dat al het materiaal over de graven van Nassau in het Hessisches Hauptstaatsarchiv te Wiesbaden, het Hessisches Staatsarchiv te Darmstadt en de stadsarchieven van Siegen, Herborn, Dillenburg, Beilstein, Hadamar en Diez wel onderzocht was en gebruikt was voor publicaties. Beide stadsarchivarissen hebben zelf ook regelmatig over de Nassaus gepubliceerd. Zij hebben mij op interessante publicaties gewezen, waarvan ik de meeste in de loop der jaren heb kunnen aanschaffen, dan wel een fotokopie van heb kunnen verkrijgen.
Tot nu toe heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden dat er nog ergens relevante informatie over Elisabeth van Leuchtenberg verborgen is waaruit zou kunnen blijken dat ze toch heel belangrijk was. Aanwijzingen voor het tegendeel zijn er wel. Want hoewel ze wel de echtgenote van de regerende graaf was, was ze nimmer Queen of the Castle. En als haar echtgenoot voor langere tijd afwezig was, zoals bijvoorbeeld in de periode dat hij stadhouder van Gelre en Zutphen was, droeg hij de regering niet over aan Elisabeth. Ze lijkt zich ook nooit bemoeid te hebben met de hofschool op de Dillenburg, die in de regio welbekend was, en waar haar kinderen ook hun eerste opleiding kregen.
In hoeverre dit alles aan haar lag, of aan haar echtgenoot of haar schoonmoeder, is onduidelijk. Mvg, HRvO (overleg) 16 okt 2020 16:49 (CEST)
@HRvO: je vraagt naar bronnen? Om te beginnen lijkt een necrologie te zijn overgeleverd over haar uit 1579, zie ook hier en hier, geschreven door de:Christoph Pezel...!? -- Mdd (overleg) 21 nov 2020 11:28 (CET)

Een reactie op Thieu1972 die schreef: "Dus iemand met een bepaalde achternaam is per definitie relevant, ook al heeft hij/zij helemaal niets gedaan behalve leven?" Behalve leven is de vrouw in kwestie getrouwd met een belangrijkz Nassau, is ze moeder geworden van een tiental kinderen (met vermeldenswaardig nageslacht) en is ze een rechtstreekse voorouder van de huidige Nederlandse koninklijke familie. Voor mij is dat voldoende voor een lemma. Als het dat voor anderen niet is, dan vind ik dat jammer. Andries Van den Abeele (overleg) 19 okt 2020 17:55 (CEST)

Nou, kennelijk zijn die 'prestaties' nog nooit reden geweest om ook maar één zinnig woord over haar te publiceren. En zolang niemand een zinnig woord aan haar heeft gewijd, doet het er voor mij niet toe uit welke familie ze komt en wie haar verre nazaten zijn. Teren op een achternaam is niet voldoende. Thieu1972 (overleg) 19 okt 2020 18:46 (CEST)
Niets over haar gepubliceerd? Kom nou. En als dat zo zou zijn, dan wordt die vergetelheid door Wikipedia goedgemaakt. Andries Van den Abeele (overleg) 20 okt 2020 11:36 (CEST)
Kom maar op dan met die publicaties. Tot nu toe heeft echter nog niemand iets laten zien. (en het is niet de taak van Wikipedia om iemand uit de vergetelheid te halen als verder helemaal niemand ooit die moeite heeft genomen: wij hobbelen achter de bronnen aan, niet andersom) Thieu1972 (overleg) 20 okt 2020 12:20 (CEST)

  Tegen verwijderenAangevuld met de publicatie die Gebruiker:Mdd noemde en informatie over drie portretten van haar. Hiermee gaat het artikel in elk geval over meer dan alleen haar huwelijk, afstamming en kinderen. Wie de tekst van Pezel kan lezen en achterhalen... graag. Lijkt erop dat het niet digitaal beschikbaar is. Elly (overleg) 1 dec 2020 22:30 (CET)

@Ellywa Slechts twee zijn zeker een portret van haar, de ander is volgens één persoon "mogelijk" Van Leuchtenberg en ik maak gebruik van exact dezelfde bronnen als jij deed. Ook dat er van haar portretten zijn, wil dat nog niet zeggen dat ze dan recht heeft op een eigen lemma. HT (overleg) 1 dec 2020 22:51 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

VoetgangersVereniging NederlandBewerken

ne: Dit is geen encyclopedisch artikel, maar een pleidooi. Edoderoo (overleg) 30 sep 2020 20:29 (CEST)

Pleidooi? Ik noem het eerder reclame voor een vers opgerichte club. Totaal 5 hits op Google: wikipedia (2x), de oprichters (2x) en blijkbaar een voorganger. The Banner Overleg 30 sep 2020 20:42 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: reclametekstje voor een gloednieuwe vereniging waar kennelijk geen enkele secundaire bron over bestaat. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 okt 2020 22:23 (CEST)

Huismusbescherming NederlandBewerken

is dit artikeltje waard om te behouden? de stichting bestaat, heeft een site, maar leidt, lijkt mij, een sluimerend bestaan - vis ←     → overleg 30 sep 2020 22:32 (CEST)

 •   Voor verwijderen Het huidige artikeltje bevat geen encyclopedische informatie. Enig palmares van de stichting en een onafhankelijke bron zouden welkom zijn. Fred (overleg) 30 sep 2020 23:00 (CEST)
  • Nu staan er de kale doelstellingen bij, maar die horen op de eigen website thuis en lijken -gezien de ambtelijke stijl- wel ergens van te zijn overgenomen. Een encyclopedisch artikel moet de context aangeven (gaat het slecht met de mussen, en zoja, waarom, en wat is er aan te doen), verder de geschiedenis van de stichting en wat ze concreet gedaan hebben en doen, niet enkel wat ze beogen te doen. Ook het vermelden van onafhankelijke bronnen die over de stichting schrijven zou kunnen helpen. Fred (overleg) 1 okt 2020 12:10 (CEST)
  • de stichting heeft een andere naam dan de titel doe vermoeden: Stichting Witte Mus, Huismusbescherming Nederland - vis ←     → overleg 1 okt 2020 16:03 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: dit artikel vertelt niets over de stichting, maar geeft alleen een rijtje doelstellingen. Jaar van oprichting, palmares, publicaties, acties, impact: het artikel vertelt er helemaal niks over. In deze staat zwaar ondermaats. Of de stichting enige E-waarde heeft, is niet uit de huidige tekst op te maken. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 okt 2020 22:26 (CEST)

Noppes (bedrijf)Bewerken

NE Ik zie geen enkele encyclopedische reden om dit bedrijf een eigen lemma te geven. Wat Wikipedia niet is: géén Gele Gids !! Het is niet meer dan een bedrijf, that's all. Daar zijn er dertien van in een dozijn. HT (overleg) 30 sep 2020 23:49 (CEST)

Volgens WP:RPO zijn relevant Bedrijven die uniek zijn in hun product of dienst en daarmee gezichtsbepalend zijn voor hun markt.. Dit geldt beslist voor Noppes; er zijn ca. 1500 kleinere kringloopwinkels, maar dit is een van de grootste, met vele vestigingen. Misschien wel dé grootste. Elly (overleg) 1 okt 2020 00:27 (CEST)
Ik kan niet heel enthousiast zijn over de bronnen. Maar wat mij het meest verbaast is dat er in de eerste bron harde noten gekraakt worden over de privatisering en commercialisering maar dat die informatie niet is terug te vinden in het artikel. En bij de inzet van vluchtelingen (bron vier) mis ik dat de vluchtelingen moeten werken voor een uitkering. The Banner Overleg 1 okt 2020 00:41 (CEST)
(na bwc) Noppes is niet uniek in zijn product of dienst. Tweedehandszaken zijn er in overvloed. "Misschien wel dé grootste". Niet zeker dus! En de grootste waarvan? Van het kleine Nederland? Lijkt mij ook geen e-waardige reden. Elk bedrijf dat ergens in Nederland (misschien) de grootste van is een eigen lemma geven? Lijkt mij geen goed idee. HT (overleg) 1 okt 2020 00:45 (CEST)
  • nee...hier geldt inderdaad het 13-in-dozijn-principe naar mijn mening Neeroppie (overleg) 1 okt 2020 11:17 (CEST)
 •   Tegen verwijderen - Ook buiten de eigen regio bekend, meerdere bronnen die er over hebben geschreven. Relevantie is afhankelijk van voornoemde twee zaken, niet aan het uniek zijn. Dqfn13 (overleg) 1 okt 2020 13:14 (CEST)
Volgens jouw definitie is dan blijkbaar alles e-waardig genoeg voor een lemma, zolang er maar door anderen over geschreven is, relevant of niet. Dan verworden we tot een soort Gele Gids! Het barst namelijk van de (gratis) bladen die over bedrijven schrijven. HT (overleg) 16 okt 2020 00:35 (CEST)
HT, dat is de definitie die de meeste mensen aanhouden ja. Ik verbind er wel een voorwaarde aan: die artikelen moeten onafhankelijk zijn, dus geen advertorials of interviews, want dan zijn de bronnen niet onafhankelijk. Dqfn13 (overleg) 19 okt 2020 22:14 (CEST)
Het recht op een eigen lemma alleen al als er ergens in een onafhankelijke bron over geschreven is, relevant of niet, zal leiden tot een tsunami van lemma's. Ben je ooit genoemd in bijvoorbeeld NRC én de Volkskrant: hup, een eigen lemma. Er staan duizenden bedrijven in gezaghebbende kranten en tijdschriften. Maar als een directeur geïnterviewd wordt mag er weer geen lemma over geschreven worden. Een onderwerp moet gewoon van zichzelf relevant zijn en dan maakt het niet uit of het in de vorm van een interview is gegoten of niet. Terug naar Noppes: niet meer dan een doodnormaal bedrijf. Nergens is aangetoond dat ze encyclopedisch relevant zijn. HT (overleg) 20 okt 2020 08:30 (CEST)
Het bedrijf heeft bekendheid buiten de eigen regio en is daarmee relevant. Een lemma is geen recht, het wordt alleen geschreven als iets relevant is. Er moet over geschreven zijn, op meer dan triviale wijze, dus niet alleen even bij naam noemen. Er is meer dan voldoende over Noppes geschreven, dus het is relevant. Dqfn13 (overleg) 26 okt 2020 10:07 (CET)
Bedrijven die buiten de eigen regio actief of bekend zijn, zijn niet te tellen. Internet helpt daarbij. Al die bedrijven dan relevant noemen, is ongeloofwaardig. HT (overleg) 26 okt 2020 10:14 (CET)
Dus ondanks meerdere onafhankelijke bronnen die op meer dan niet-triviale wijze over het bedrijf schrijven, er meer bekendheid is dan alleen binnen de eigen regio en nog vind jij het onvoldoende... dan wachten we af wat de afhandelend moderator gaat zeggen. Dqfn13 (overleg) 26 okt 2020 21:14 (CET)
  Voor verwijderen - uit gegeven bronnen blijkt niet dat dit een nering en bedrijf [?- daar wordt wazig overgedaan: bedrijf met winst, geen winstoogmerk?] is die van alle vele collega's in de rest van het land exact hetzelfde doen essentieel verschilt. NE dus. Paul Brussel (overleg) 26 okt 2020 21:57 (CET)
  Tegen verwijderen - Een bedrijf (volgens hun site zonder winstoogmerk), dat iets toevoegt aan de samenleving en ruim voldoende neutraal is beschreven.Stunteltje (overleg) 15 nov 2020 15:11 (CET)
  Tegen verwijderen Dit is een van de grotere spelers op het gebied van kringloopwinkels in Nederland. 700 werknemers is niet niks. Tekstman (overleg) 24 nov 2020 10:05 (CET)

  Voor verwijderen in deze vorm. Als het zo'n grote speler is waarom ontbreken dan vooral gezaghebbende bronnen mbt dit bedrijf? KLG transportbedrijf staat ook op 1 van de beoordelingslijsten en zal denk ik ook veel werknemers tellen maar daar ontbreekt hetzelfde. E waardigheid zou moeten blijken uit op zijn minst wat van die gezaghebbende bronnen, anders is het gewoon een 13 in dozijn bedrijf Neeroppie (overleg) 24 nov 2020 11:14 (CET)

 •   Tegen verwijderen Dit is echt een van de grotere ketens. Eens dat het verwijderd zou moeten worden als het om slechts een winkel ging, maar daar is hier geen sprake van. Het gele gids-argument slaat natuurlijk nergens op. Ten eerste gebruikt niemand Wikipedia op die manier, ten tweede kan je dat bij elk willekeurig bedrijf gaan roepen. Evert100 (overleg) 24 nov 2020 19:50 (CET)
  • Ik vind de "het is een gewoon bedrijf"-argumenten nogal slap: we nemen namelijk wel elk zichzelf een vliegmaatschappij-noemend bedrijf op (zelfs als ze geen eigen vliegtuigen hebben), maar deze landelijke kringloopwinkel is in ene te gewoon, te 13 in dozijn. Dqfn13 (overleg) 24 nov 2020 21:11 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Geval van "bij twijfel behouden". Nee, het onderwerp is geen nationaal icoon, maar het ontstijgt wel het niveau van een willekeurige lokale kringloopwinkel. Encycloon (overleg) 1 dec 2020 12:31 (CET)


Toegevoegd 23/10; af te handelen vanaf 06/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

MegastructuurBewerken

Nominatie verlengd, pagina heeft inmiddels inhoud. Maar niet iedere Engelse gangbare term kan direct als vertaald worden en dan de inhoud van de Engelse term als inhoud meegeven voor de Nederlandse term. De Nederlandse term is nauwelijks gangbaar en daarom vraag ik me af of dit artikel wel bestaansrecht heeft. Er zijn ook geen bronnen die verdere duiding geven aan de Nederlandse term.MatthijsWiki (overleg) 23 okt 2020 09:20 (CEST)

Inmiddels twee Nederlandstalige bronnen gegeven, maar gangbaar lijkt de term inderdaad niet. hiro|overleg 23 okt 2020 09:50 (CEST)
Ik zit toch meer te denken aan Megaproject. The Banner Overleg 23 okt 2020 10:53 (CEST)
Een zeer gangbare term in het engels. Een fantasieloze oncontroversiële vertaling die daadwerkelijk gebruikt wordt. Een megaproject is iets anders: niet te veel fantasie gebruiken aub. Ongeacht de gangbaarheid van de term in het nederlands heeft een artikel over dit zeer bekende onderwerp waar zeer veel over geschreven is bestaansrecht. — Zanaq (?) 27 okt 2020 12:22 (CET)
Zeer gangbaar in het Engels, maar dit is de Nederlandstalige encyclopedie. De vertaling wordt wel gebruikt, maar uit de link die je deelt blijkt wel dat slechts enkele vertalingen veelvuldig voorkomen. Schiphol megastructuur, een buitenaardse megastructuur... En dan? Het aantal van 5.000 zoekresultaten zegt werkelijk niets als 4950 allemaal naar dezelfde twee of drie gebruiken verwijzen. hiro|overleg 27 okt 2020 12:33 (CET)
De titel die we een artikel geven is onafhankelijk van de relevantie van het onderwerp en de wenselijkheid van een artikel. Desnoods geven we het artikel de gangbare engelse titel. De nederlandse titel lijkt mij gangbaar genoeg, wat mi vooral blijkt uit buitenaardse megastructuur (waaruit ook blijkt dat megaproject een onzinnige vertaling is). — Zanaq (?) 27 okt 2020 12:35 (CET)
De titel die we een artikel geven, moet wel gangbaar zijn in het Nederlandse taalgebied. Twee gebruiken van een term maken die term nog niet gangbaar. hiro|overleg 27 okt 2020 13:19 (CET)
We gaan geen artikelen over relevante onderwerpen weggooien alleen omdat we geen wenselijke titel kunnen bedenken. Daar is hier echter geen sprake van: de nederlandse titel ís voldoende gangbaar, en anders geven we het een andere titel, maar daar is TVP niet voor bedoeld. — Zanaq (?) 27 okt 2020 13:23 (CET)
Volgens mij, maar dat kan MatthijsWiki beter zelf aangeven, is het bezwaar niet alleen dat de term "megastructuur" niet gangbaar is. Maar je hebt wel een punt. Dan zou er iets moeten staan als "Megastructure is een Engelstalig begrip dat in Angelsaksische landen gebruikt wordt om constructies van (extreem) groot formaat te beschrijven". hiro|overleg 27 okt 2020 13:35 (CET)
(Artikelen gaan niet over begrippen - met een paar uitzonderingen die hier niet van toepassing zijn - maar over concepten. Begin artikelen dan ook niet met X is een begrip..., X is een term... of variaties daarop. — Zanaq (?) 27 okt 2020 13:39 (CET))
Het is makkelijk om te zeggen hoe het niet moet, maar kom gerust met een verbetervoorstel. Je hebt nog anderhalve week. hiro|overleg 27 okt 2020 13:42 (CET)
Ik vind het zo goed. — Zanaq (?) 27 okt 2020 13:54 (CET)
Zo het artikel er nu bij staat, wordt er een concept geïntroduceerd in de Nederlandse taal. Dat is niet onze taak. Ik voel er dan toch meer voor om duidelijk te maken dat het woord megastructure Engels is en in Engelstalige literatuur beschreven wordt. hiro|overleg 27 okt 2020 15:19 (CET)
Er wordt geen term (niet concept: het concept bestaat al en is niet gebonden aan enige taal) geïntroduceerd. Heeft de aanmaker die term bedacht? Hebben jij of ik die term bedacht? Nee, de term is al in gebruik buiten wikipedia. En gekoppeld aan het feit dat het een "fantasieloze oncontroversiële vertaling" is, zie ik geen enkel probleem. — Zanaq (?) 27 okt 2020 15:26 (CET)
Er wordt een woord in de Nederlandse taal geïntroduceerd. "Megastructuur" is niet gangbaar en per WP:TITEL dan ook niet te gebruiken als titel voor een artikel. De vraag wie de term bedacht heeft, is irrelevant; de vraag of de term gangbaar is, is te beantwoorden met "nee". Verder wordt het concept (vrijwel?) uitsluitend in niet-Nederlandstalige bronnen besproken en dat dient dan ook in het artikel vermeld te worden. Vergelijk het artikel over blackface: "(...) die in theatervoorstellingen in de Verenigde Staten werd gebruikt om (..)" (Onderstreping van mijn hand.) hiro|overleg 27 okt 2020 16:31 (CET)
Als wij de term niet bedacht hebben introduceren we geen woorden. We kunnen wel doorgaan met welles nietes of de term al dan niet gangbaar is: feit is dat de term in gebruik is in het nederlands bij meer of minder mensen. Dat voorbeeld is overigens zeer slecht: ten eerste is de focus van dat artikel verkeerd, en ten tweede is het geheel niet van toepassing. Deze hele discussie hoort echter - nogmaals - niet op TBP thuis. — Zanaq (?) 27 okt 2020 17:29 (CET)
We introduceren een term als gangbaar door deze op te nemen in de encyclopedie. Maar wij horen niet iets gangbaar te noemen als het niet al gangbaar is. Feit is dat de term slechts zeer weinig in gebruik is en daarmee dus niet gangbaar. Het voorbeeld illustreert heel goed hoe je van een term of concept hoort uit te leggen dat het in een bepaald gebied van de wereld gebruikt wordt wanneer het in het eigen taalgebied niet of nauwelijks gebruikt wordt. hiro|overleg 27 okt 2020 18:15 (CET)
Als een woord op de woordenlijst staat is het een nederlands woord, en hoeven we dus niet uit te leggen hoe het in een bepaald gebied van de wereld gebruikt wordt: dat is de verkeerde focus van dat artikel. Zwarte Piet is gewoon blackface, ongeacht of nederlandstalige bronnen dat melden. Het voldoet aan de definitie, ongeacht hoeveel nederlandssprekenden dat weten. Een megastructuur is niet iets engels, dus er hoeft absoluut niet uitgelegd te worden hoe het door engelstalige sprekers gebruikt wordt. Bovendien is wikipedia geen woordenboek, dus informatie over de woorden zelf hoort hier niet thuis (en liefst zou ik alle expliciete informatie over woorden zelf schrappen en een betere integratie met wikt proberen te bereiken, maar dat is een andere discussie.) We hebben geen richtlijnen over hoe gangbaar een woord moet zijn, slechts dat we de meest gangbare term kiezen. Niet-gangbare termen die niet de titel zijn moeten vet gedrukt in de inleiding staan. Het is niet zo dat niet-gangbare termen vogelvrij zijn: het enige criterium is dat ze in gebruik zijn bij voldoende mensen, waarbij we niet vastgesteld hebben wat voldoende is, maar de term is mi voldoende gangbaar, en totdat vastgesteld is wat "voldoende gangbaar" is blijft het een welles-nietes-spelletje waar ik geen zin in heb. Ik heb aangetoond dat de term in gebruik is en dus geen OO is: toon eerst maar aan dat het niet voldoende gangbaar is. — Zanaq (?) 27 okt 2020 18:34 (CET)
Je hebt aangetoond dat de term hier en daar gebruikt is, maar dat was al lang aangetoond. Maar daar blijkt nog niet uit dat de term gangbaar is. Verder heb je niet aangetoond dat een megastructuur in significante mate in Nederlandstalige media/literatuur als concept beschreven wordt. Wat je hebt gedaan, is een paar zoekresultaten uit Google plakken maar dat zegt werkelijk niets. Zoals in ons artikel over blackface beschreven is het controversieel om Zwarte Piet blackface te noemen. Laten we dat pad niet gaan bewandelen; ik heb geen zin in nóg een ellenlange discussie. hiro|overleg 27 okt 2020 18:49 (CET)
Hier en daar gebruikt = voldoende gangbaar. Het is ook absoluut niet nodig dat "een megastructuur in significante mate in Nederlandstalige media/literatuur als concept beschreven wordt". Een paar zoekresultaten in google zegt hoe vaak een term gebruikt wordt (op het internet) buiten wikipedia. — Zanaq (?) 27 okt 2020 18:54 (CET)
Je shcrijft dat je geen zin hebt in een welles-nietes-spelletje maar toch blijf je doorgaan. Ik zie geen nieuwe argumenten en dus kan ik niet anders dan mezelf herhalen. Nee, de term is niet voldoende gangbaar. Daarvoor is het nodig om aan te tonen dat de term in significante mate gebruikt wordt. Anders gaan wij de term introduceren als gangbaar, terwijl daar dus geen sprake van is. Wat Google laat zien, is dat de term "megastructuur" hoofdzakelijk gebruikt wordt bij twee onderwerpen; iets op Schiphol en een mogelijke Dysonbol rond een ster. Daaruit blijkt in het geheel niet dat de term gangbaar is. hiro|overleg 27 okt 2020 19:28 (CET)
Dat is prima, maar is geen reden om het artikel te verwijderen: het onderwerp is overduidelijk relevant en de inhoud is verder prima. — Zanaq (?) 27 okt 2020 22:25 (CET)
Nee, de inhoud is niet prima. Immers, er wordt een term gebruikt die niet gangbaar is. Verder maakt de tekst niet duidelijk dat het concept vrijwel uitsluitend buiten het Nederlandse taalgebied als zodanig beschreven is. hiro|overleg 27 okt 2020 23:42 (CET)
Dat is dan ook nergens voor nodig. — Zanaq (?) 28 okt 2020 00:04 (CET)
Zolang niet is aangetoond dat "megastructuur" überhaupt iets is in het Nederlands, is dat zeker wel nodig. hiro|overleg 28 okt 2020 01:31 (CET)
Dat is aangetoond. Wikipedia is een internationale encyclopedie waarvan deze versie toevallig in het nederlands is gesteld. Het concept is onafhankelijk van de taal. Het onderwerp is zeker relevant. De inhoud is verder goed. Dus is het niet verwijderbaar. Een "onjuiste" titel is niet iets wat op TBP besproken moet worden, is onafhankelijk van de verdere inhoud, en is dus geen reden om het artikel te verwijderen. Er staat - behalve de titel - niets controversieels in het artikel. — Zanaq (?) 28 okt 2020 09:42 (CET)
Nee, dat is niet aangetoond. Ik ben het er zeker wel mee eens dat de Nederlandstalige Wikipedia internationaal is en dat we dus ook onderwerpen kunnen beschrijven die niet in het Nederlandse taalgebied leven. Maar dan moeten we dat wel goed doen. Dit artikel moet grondig herzien worden, wil de lezer kunnen begrijpen dat "megastructure" en Engels begrip is van een concept dat in Angelsaksische landen beschreven is (en dus niet in Nederlandstalige literatuur). hiro|overleg 28 okt 2020 12:16 (CET)
De lading van termen uitleggen is de taak van het woordenboek. De encyclopedie hoeft alleen feiten over de concepten te noemen. — Zanaq (?) 28 okt 2020 15:37 (CET)
Juist, zoals het feit dat het concept in Engelstalige literatuur beschreven is. Het is een Engelse term voor een concept dat leeft in Angelsaksische landen. Dat is wat mij betreft een prima omschrijving en dat biedt correcte informatie aan de lezer. Net doen alsof het concept ook buiten het genoemde gebied leeft, levert desinformatie op en dat is funest voor een encyclopedie. hiro|overleg 29 okt 2020 11:06 (CET)
Ik lees net wat Vinvlugt hieronder schrijft, en hij heeft wel een beetje gelijk. Maar blijkbaar hebben zowel jij als ik graag het laatste woord. Weet je wat? Ik gun je dat laatste woord. Ik heb alles gezegd wat ik te zeggen heb over de huidige staat waarin het artikel verkeert en ben al een tijdje bezig met een herhaling van zetten. Laat ik daar maar eens mee stoppen. hiro|overleg 29 okt 2020 11:18 (CET)

Dit lijkt me absoluut geen gangbare benaming. Wikipedia doet niet aan taalvorming, dus ik zou opteren voor de Engelse term. Vinvlugt (overleg) 27 okt 2020 16:19 (CET)

megabouwwerk lijkt ook een gangbare mogelijkheid. — Zanaq (?) 27 okt 2020 16:32 (CET)
Gezien jouw manier van discussiëren hierboven ontbreekt het me aan de puf om hierop in te gaan, sorry. Klinkt erg onaardig, maar het is wel zo. Vinvlugt (overleg) 29 okt 2020 09:55 (CET)
Wat mij betreft kan het artikel weg. Lijkt me een letterlijke vertaling van een Engelse term, maar in het Nederlands nauwelijks gangbaar. Stipenstoer (overleg) 29 okt 2020 14:17 (CET)
Omgezet naar megabouwwerk, probleem opgelost. Zelfs ook nog iets toegevoegd over het angelsaksisme, probleem nog meer opgelost. Niet dat het echt grote problemen waren waar een artikel voor verwijderd moet worden. — Zanaq (?) 31 okt 2020 11:27 (CET)
 •   Voor verwijderen de oude naam was niet gangbaar, de door Zanaq doorgevoerde nieuwe naam is evenmin gangbaar. The Banner Overleg 31 okt 2020 11:46 (CET)
 • Roepen dat het niet gangbaar is heeft geen enkele zin zonder daarbij de criteria te noemen (waar we nog geen formele afspraken over hebben). De term is in gebruik in het nederlandse taalgebied buiten wikipedia. De term wordt bovendien al sinds 2008 gebruikt (en gelinkt) op wikipedia zelf. (En ook toen zag ik - en andere gebruikers - geen enkele reden om te twijfelen.) — Zanaq (?) 13 nov 2020 11:52 (CET)
 •   Opmerking In zijn huidige vorm is het een keurig afgerond Wikipedia artikel. In de literatuur wordt dit begrip (megastructuur) echter te pas en te onpas gebruikt voor van alles en niets van bouwwerken tot sterrenstelsels. Het lijkt zo'n turbotaal begrip. Anders is het met het begrip "infrastructurele werken" dat zo te zien zo'n 82 keer hier op Wikipedia is genoemd, zie hier. Van alle infrastructuur zijn dat vooral de civieltechnische bouwwerken. De begrippen megastructuur en megabouwwerk kan je volgens mij wel in een Wikitionary lemma uitwerken, maar een Wikipedia artikel valt niet fatsoenlijk verder uit te bouwen. -- Mdd (overleg) 15 nov 2020 19:27 (CET)
 • Wat de literatuur te pas en/of te onpas gebruikt is juist wat we in artikelen horen te beschrijven. Dat het niet fatsoenlijk uit te bouwen is, is aantoonbaar onjuist: kijk bij de andere talen, bijvoorbeeld it:Megastruttura. Deze nominatie betreft echter het onderwerp, niet de inhoud. — Zanaq (?) 15 nov 2020 20:40 (CET)
  • Klopt. Het laatste deel van m'n gezegde behoeft wat nuancering. Het zou een goede zaak zijn als deze begrippen ook in Wikiwoordenboek opgenomen worden, waarbij duidelijk wordt gemaakt in welke verschillende context deze begrippen worden gehanteerd: stedenbouwkunde, planologie, civiele techniek en/of science fiction met voorbeelden en specifieke betekenis. Dat Italiaanse lemma begint inderdaad ergens op te lijken met een onderbouwde begripsbepaling, etc. Zelf geef ik overigens de voorkeur aan de noemer megastructuur. Voor de rest ben ik het ook mee eens, dat Wikipedia artikel over concepten gaan. Inherent is veelal dat er over zo'n concept internationaal meer wordt gesproken als in het Nederlands. De Nederlandse literatuur zou niet maatgevend moeten zijn om de encyclopediewaardigheid van het concept te bepalen. -- Mdd (overleg) 16 nov 2020 20:58 (CET) / 17 nov 2020 00:08 (CET)
    • Over de gewenste/correcte titel moet het mi hier niet gaan: daar kan gewoon over overlegd worden, desgewenst in het Taalcafé. Mijn intuitie zegt dat megastructuur meer gangbaar is, maar daar vond ik (zo snel) geen bewijs voor. Wel is structuur een valse vriend: in het engels kan structure slaan op een bouwwerk, en het nederlandse structuur niet, behalve in samenstellingen als megastructuur. Maar die discussie hoort dus niet hier. — Zanaq (?) 17 nov 2020 09:57 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Volgens de Art & Architecture Thesaurus - die mij redelijk gezaghebbend lijkt - is megabouwwerk een correcte benaming en dit woord kom ik her en der ook wel tegen; vinden we toch dat dit anders moet heten zou ik dit inderdaad eerst maar eens in het Taalcafé neerleggen en eventueel zou de Engelse term gebruikt kunnen worden. Niet duidelijk is waarom het volledige artikel weg zou moeten. Encycloon (overleg) 25 nov 2020 16:58 (CET)

Fons TrompenaarsBewerken

WIU - Zelfpromotie. De persoon in kwestie is misschien E, maar het artikel is nu een door de hoofdpersoon zelf uitgeschreven CV. StuivertjeWisselen (overleg) 23 okt 2020 09:48 (CEST)

  Opmerking - blijkens dit bericht niet exact door Trompenaars zelf geschreven (wel door een betrokkene), en het is vrij duidelijk een vertaling van het Engelse artikel. Encycloon (overleg) 23 okt 2020 10:28 (CEST)
Ik zit enorm in dubio: het artikel leest ietwat als een uitgeschreven CV en maakt daardoor niet volledig duidelijk wat deze man nou echt relevant maakt. Aan de andere kant de publicaties en prijzen maken toch wel duidelijk dat we hier niet met een eenvoudige econoom en organisatiedeskundige te maken hebben. Dat het artikel ook uitsluitend is gebaseerd op het Engelstalige artikel is een minpunt. Helaas durf ik nu dus niet zelf de knoop door te hakken. Dqfn13 (overleg) 15 nov 2020 17:25 (CET)

Dit artikel in z'n huidige vorm heb ik zeven jaar terug op de Engelse Wikipedia min of meer in de huidihe vorm gegoten, zie hier. Hierbij heb ik een sectie over z'n werk in een apart artikel ondergebracht, en wel dit artikel hier. Dat werk zelf is in academische kringen zeer invloedrijk, getuige de vele citaties van dit werk, zie hier. Zijn hoofdwerk Riding the waves of culture: Understanding diversity in global business is volgens Google scholar zo'n 13.500 maal geciteerd. Het grote probleem met de Wikipedia representatie toen en nu is echter, dat het slechts een flauwe notie geeft van wat het is. Er wordt niet vermeld hoe het werkt, waar het werk en/of wat het teweeg heeft gebracht. Dat is echt een kunst om dit behoorlijk weer te geven. Dan nog zal dit een extra schil zijn op de biografische basis. Die biografische basis is solide... en biedt een expert de mogelijkheid daar op voort te bouwen. Op de Spaanse Wikipedia hebben ze daar al werk van gemaakt, zie hier. Het is mij duidelijk dat het hier een organisatiekundige van wereldformaat betreft. -- Mdd (overleg) 15 nov 2020 19:04 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Material Positioning AnalysisBewerken

Onduidelijk waar het over gaat en of het relevant is. Mist bronnen die de basis zouden moeten zijn van het artikel. MatthijsWiki (overleg) 23 okt 2020 10:14 (CEST)

Goed om erbij te melden is dat ik wel alvast 95% van de tekst heb verwijderd omdat het volledige abacadabra was. MatthijsWiki (overleg) 23 okt 2020 10:18 (CEST)
  Voor verwijderen - Ik heb net bij Google gezocht op "Material Positioning Analysis" en kreeg maar 1 resultaat en dat is het Wikipedia-artikel. Het zou een nieuwe ontwikkeling moeten zijn maar onder deze term is het blijkbaar niet bekend. Dan maar beter weg tot het wel een gangbaar begrip en er ook voldoende onafhankelijke bronnen over bestaan. - Robotje (overleg) 23 okt 2020 11:08 (CEST)
Ik kan de door MatthijsWiki verwijderde tekst al bij oppervlakkige lezing redelijk begrijpen. Wel lijkt het alsof iemand herinneringen aan het ophalen is terwijl hij een boekenkast of oud studieboek doorneemt. Het aardige is, dat de tekst meer informatie geeft over het oudere en verwante concept material requirements planning dan ons artikel daarover. Hopelijk vind ik een middag de tijd om er de bruikbare informatie uit te distilleren. Iets anders: ik word wantrouwig van de bewerkingssamenvatting Eerste publicatie van het concept MPA en de trotse stelling MPA, is een nieuw concept, methode en ook een computerprogramma. Als dat zo is, heeft het op Wikipedia geen bestaansrecht, overeenkomstig NIET — bertux 23 okt 2020 21:33 (CEST)
Bedankt voor deze heads-up. De tekst was al eens genuwegd, omdat de moderator de tekst niet begreep. Er is van alles mis met deze tekst, maar moeilijk te lezen is altijd beter dan onbegrijpelijk. Het artikel zal na 14 dagen vast ook wel verwijderd worden, maar mogelijk heeft het dan een doel gediend: het artikel over MPR wat bijpoetsen. Het zijn best lastige onderwerpen voor mensen die hier niet beroepsmatig mee te maken hebben gehad. Edoderoo (overleg) 24 okt 2020 11:17 (CEST)
Precies. In de Richtlijnen voor moderatoren staat dan ook, bij de criteria voor directe verwijdering: "Pagina's met overduidelijke zelfpromotie (...) Op grond van een zoektocht op internet worden geen relevante verwijzingen gevonden." Misschien was de nuweg dan toch wel terecht. Wikiwerner (overleg) 24 okt 2020 17:18 (CEST)
Tja, de nominatiereden was WC-eend van de ontwikkelaar, NE programma, geen touw aan te knopen en ik heb me inderdaad op de WC-eend en geen touw aan vast te knopen gericht. NE blijkt alleen uit totaal gebrek aan bronnen en dat kan ik niet in 2 minuten controleren. Overigens worden encyclopedische artikelen geschreven om zaken uit te leggen, niet om onderwerpen op onbegrijpelijke wijze uit te leggen. Dqfn13 (overleg) 24 okt 2020 19:06 (CEST)

De aanmaker is een softwareontwikkelaar / ERP deskundige. Die heeft denk ik een nieuw programma ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij het verwerken van orders door via een soort sql/database-omgeving van alles aan elkaar te koppelen mbt voorraad grondstoffen, bestelmoment, productiemoment etc etc. Mooi plan maar dat kan ie dan beter in zijn brochure zetten bij aanbieden van het speciale softwarepakket dan hier op wikipedia. In deze vorm niet houdbaar idd Neeroppie (overleg) 5 nov 2020 14:34 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Wikipedia is geen plek om nieuwe concepten te droppen. De oorspronkelijke tekst was bovendien allesbehalve encyclopedisch geschreven. De huidige tekst is dan weer dermate kort dat de lezer er ook helemaal niks aan heeft. E-waarde is niet aangetoond. Met zoveel problemen kan dit artikel niet gehandhaafd blijven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2020 18:44 (CET)

CrossbarchallengeBewerken

NE - slechts spelregels van spel. Paul Brussel (overleg) 23 okt 2020 13:30 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: er wordt zelfs niet eens uitgelegd wat het spel eigenlijk is. Wel worden we met 'u' toegesproken. En wat een 'kampeerder' er mee te maken heeft? Deze tekst is duidelijk niet geschreven voor een encyclopedie. Ik verwijder deze warrige spelhandleiding dan ook maar. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2020 18:36 (CET)

Elisabeth van LoonBewerken

WIU/Weg - bronloos artikel over 2 begravenen/stichters kerk? Indien niet verbeterd, dan liever weg. (Overigens stichtte niet zij, maar haar man de kerk, volgens het lemma hier op WP:NL; in dat geval zou wel haar man maar niet zij eventueel een lemma kunnen krijgen.) Paul Brussel (overleg) 23 okt 2020 13:34 (CEST)

Het volgende commentaar is verplaatst van hier :
Het is maar helemaal de vraag wat er van dit alles klopt, want er staat informatie zonder bron, en vooral veel informatie gebaseerd op wel heel oude bronnen. Moderne, gezaghebbende bronnen lijken er nauwelijks over haar te bestaan. Of dat boek over de dorpskerk uit 2012 gezaghebbend is, is me niet duidelijk geworden. Paul Brussel (overleg) 26 okt 2020 23:22 (CET)

Het artikel is wat uitgewerkt met verschillende bronnen en is gebaseerd op enkele primaire bronnen uit de 15e en 16e eeuw, en secundaire en tertiaire bronnen uit de 17e eeuw tot en met de 21e eeuw. -- Mdd (overleg) 28 okt 2020 19:51 (CET)

De meeste bronnen kan ik niet controleren, zijn te oud, of te triviaal. (Maar gezien de belangrijkste bijdrager, en mijn ervaringen met hem, ben ik absoluut niet van plan mij in dat artikel verder te verdiepen.) Paul Brussel (overleg) 28 okt 2020 20:42 (CET)
  Opmerking In mijn bezit zijn twee artikelen van J.C. Kort t.w. "Repertorium op de lenen van de hofstede Dussen, 1356-1671", waarvan het eerste verscheen in Ons Voorgeslacht jaargang 33 (1978) en het tweede in jaargang 36 (1981). Volgens de bronopgave zouden enkele feiten in dit artikel ontleend zijn aan het eerste artikel en wel op de pagina's 342 en 343. Het artikel is overigens een stuk langer en beslaat de pagina's 342 t/m 385. In beide artikelen kan ik echter geen enkel spoor vinden van de beweringen in dit artikel. Wat wordt exact aan deze bron ontleend? en waar kan ik dat precies vinden? Gouwenaar (overleg) 28 okt 2020 23:19 (CET)
Bedankt, ik lijk me hier te hebben vergist in de bron en dit is gecorrigeerd, zie verder de Overleg:Elisabeth van Loon. -- Mdd (overleg) 29 okt 2020 01:17 (CET)
Niet dus. Zie OP. Paul Brussel (overleg) 29 okt 2020 01:20 (CET)
Overigens wordt hetzelfde gegeven ook in Kwartierstaat van Gijs en Frank Edelbroek » Pieter Dirksz van Slingeland (± 1430-1502) op genealogieonline.nl genoemd, zie hier. Daar staat:
18 april 1460: Pieter van Slingeland Dirksz., bij dode van zijn broer Jan, beleend met het halve ambacht van Puttershoek; Pieter van Slingeland draagt het leen 23 febr.1486 over aan Elisabeth van Loon, vrouwe van Moerkerken. (Kort, p. 304).
Verderop in de Kwartierstaat is het betreffende artikel van Kort genoemd, maar hier in het citaat werd kennelijk naar een ander artikel van Kort verwezen. -- Mdd (overleg) 29 okt 2020 02:05 (CET)
Betekent dit dat je een of meer bronnen hebt toegevoegd zonder die zelf te raadplegen, zoals het werk van Kort? Toevallig beschik ik over alle door Kort geschreven artikelen in "Ons Voorgeslacht", dus dit kon ik vrij gemakkelijk natrekken. Maar geldt dat ook voor de andere bronnen? Je verwijst nu naar De Nederlandsche Leeuw 2000, maar daar tref ik niet deze informatie aan. Een genealogische website van ene Aad Edelenbroek is overigens geen betrouwbare bron waar gebruik van gemaakt kan worden. Ook een bron als reliwiki is ongeschikt vanwege de hoge mate van onbetrouwbaarheid, maar vermeldt bovendien op de gelinkte site ook niet de genoemde informatie. Verwijzingen naar nogal gedateerde bronnen maken het geheel niet betrouwbaarder. Gouwenaar (overleg) 29 okt 2020 12:20 (CET)
Vreemd. Van de bron van De Nederlandsche Leeuw (2000), online zie hier, heb ik nu een screenshot geupload op Flickr, zie hier. Daar lees ik de tekst: 18 april 1460. Pieter van Slingeland Dircksz. bij doden van zijn broer Jan beleend het halve ambacht van Puttershoek. Pieter van Slingeland draagt het leen 23 februari 1486 over aan Elisabeth van Loon, Vrouwe van Moerkercke... -- Mdd (overleg) 29 okt 2020 12:39 (CET)
Daarom gebruik ik dus nooit googlebooks. Paul Brussel (overleg) 29 okt 2020 12:48 (CET)
Die tekst staat niet in de De Nederlandsche Leeuw 2000!. Gouwenaar (overleg) 29 okt 2020 13:34 (CET)
Die tekst staat in DNL (2001), k. 557, met verwijzing in voetnoot 271 naar Kort in Ons voorgeslacht 51 (1996) 472 (juni), p. 304. Paul Brussel (overleg) 29 okt 2020 13:40 (CET)
Klopt, dat artikel heb ik eveneens gezien, maar ik mag toch aannemen dat de schrijver van een Wikipedia-artikel de door hem gegeven bronnen zelf eerst ook heeft geraadpleegd. Dat blijkt hier niet het geval te zijn, waardoor de lezer met verkeerde vermeldingen het bos in wordt gestuurd. Gouwenaar (overleg) 29 okt 2020 15:02 (CET)
Inderdaad, en daarmee wordt het artikel meteen onbetrouwbaar, want wat klopt er van de andere bronnen en bronvermeldingen? Paul Brussel (overleg) 29 okt 2020 15:05 (CET)
Een goed biografisch artikel schrijven in een hedendaagse encyclopedie over een historisch persoon uit de 15e eeuw is een tamelijk complexe aangelegenheid. Daarvoor is eerst zorgvuldig bronnenonderzoek vereist. Die google je niet zomaar even bij elkaar. Als ik kijk naar de bij dit artikel gebruikte bronnen dan voldoet een groot deel niet aan de betrouwbaarheidseisen die heden ten dage gesteld mogen worden. Sommige bronnen zijn dermate gedateerd dat het maar de vraag is of de daar vermelde feiten wel betrouwbaar genoeg zijn. Laat ik een voorbeeld geven. Jacob van Oudenhovens (wordt in het artikel Jacob Oudenhoven en nog merkwaardiger Out-Jacob Oudenhoven genoemd) vermeldt hier op blz. 174, dat Elisabeth van Loon de ambachtsheerlijkheid Puttershoek in 1485 gekocht zou hebben. Deze bron wordt in het artikel opgevoerd bij de vermelding dat zij de heerlijkheid in 1486 verkreeg. Dat wringt nogal. Andere gebruikte bronnen zijn notoir onbetrouwbaar. In de vierde opgevoerde bron het "Tijdschrift voor geslacht-, wapen- en zegelkunde enz." tref ik op blz. 76 slechts een klein deel van de genoemde zaken op. Kennelijk zijn, gelet op de gebruikte naam Veercoop, genealogische websites als bron gebruikt, maar die zijn over het algemeen even onbetrouwbaar als het gedateerde tijdschrift uit 1886. Gouwenaar (overleg) 29 okt 2020 17:10 (CET)
Bronnen zijn wat aangepast aan de hand van bovenstaand commentaar. Overigens lijkt het werk Vijf eeuwen dorpskerk : oudste monument in het hart van Barendrecht, onder redactie van Kees Brinkman van de Historisch Genootschap Heerjansdam best betrouwbaar. Hij heeft ook vergelijkbaar werk gepubliceerd, zie hier. -- Mdd (overleg) 30 okt 2020 15:46 (CET)
Helaas: onjuiste aanpassingen. Gouwenaar heeft volkomen gelijk. Iemand die zo'n artikel schirjft zou eerst moeten beschikken over de juiste bronnen, die zelf raadplegen, en dan pas een artikel schrijven of aanpassen. Dat lijkt hier, zoals zo vaak met deze gebruiker, weer eens totaal niet het geval. Ik ben dus nog steeds voor verwijderen wegens onbetrouwbaarheid van het artikel en het hier toegepaste 'gebruik' van bronnen. Deze gebruiker zadelt de rest van de gemeenschap door zijn 'methode van werken' alleen maar op met steeds te verifiëren werk. Paul Brussel (overleg) 30 okt 2020 15:59 (CET)
De verwijzingen naar de bronnen zijn niet correct, omdat kennelijk de artikelen in de Nederlandsche Leeuw niet gelezen zijn. Hoe kan Elisabeth van Loon in 1484 een deel indijken van de heerlijkheid Barendrecht als ze West-Barendrecht pas zeven jaar later in leen zou ontvangen? In 1484 was Jacob Dammaesz van Mynnenbeke toch heer van West-Barendrecht? Gouwenaar (overleg) 31 okt 2020 20:50 (CET)
Enkele bronnen zijn wat aangepast aan de hand van bovenstaand commentaar. -- Mdd (overleg) 3 nov 2020 15:51 (CET)
 •   Voor verwijderen - hier wreekt zich toch echt dat er geen zorgvuldige bronnenstudie heeft plaatsgevonden. Zo was Elisabeth van Loon in 1483-1486 niet in het bezit van de heerlijkheid West-Barendrecht. Niet zij, maar de toenmalige bezitter van de heerlijkheid was verantwoordelijk voor het bedijkte deel dat in die heerlijkheid gelegen was. Uit de nu bijgevoegde bron "De ruimtelijke ontwikkeling van Barendrecht tot aan de Tweede Wereldoorlog" valt dat ook in het geheel niet op te maken. Elisabeth van Loon wordt daar zelfs niet genoemd. Kennelijk zijn er uit bijelkaar verzamelde fragmenten van publicaties verkeerde conclusies getrokken. Waarom wordt overigens nog steeds in het artkel de naam Veercoop gebruikt, die ik alleen op niet altijd even betrouwbare genealogische websites aantref. In de gangbare literatuur worden andere namen voor haar moeder en grootvader gebruikt. Gouwenaar (overleg) 4 nov 2020 17:15 (CET)
Die bron (Marcel IJsselstijn, 2014) is bijgevoegd puur voor de datum, en verder is het gegeven gebaseerd op Rotterdam in den loop der eeuwen, Volume 1, 1906, p. 97, zie ook hier. Het kan natuurlijk best zijn, dat dit in een meer actuele bron tegengesproken is, maar dat heb ik niet gevonden. -- Mdd (overleg) 4 nov 2020 18:20 (CET)
Bij nader inzien klopt dit laatste toch niet. Het Waterschap IJsselmonde kreeg in 1959 een kaart van G.J. Vermaat Bieling, zie hier, met de namen van de bedijkers met de tekst: ELISABETH PRAET VAN LOON CARNISSE / 1483 - JACOB VAN MINNEBEKE / WEST BARENDRECHT / 1483 - JOHAN VAN WASSENAAR / OOST BARENDRECHT / 1483'. Ik zal dit en het overige gezegde nog eens nader bezien. -- Mdd (overleg) 4 nov 2020 19:41 (CET)
Ik was er al bang voor, dat je op basis van een bij elkaar gegoogled fragmentje verregaande conclusies zou trekken, zonder de context te kennen. Verantwoordelijk voor de het Barendrechtse deel waren de toenmalige bezitters van de heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht, dat was niet Elizabeth van Loon. Haar betrokkenheid had te maken met een ander bezit in die omgeving, nl. de heerlijkheid Carnisse. Waarom niet eerst de gepubliceerde recente bronnen bestudeerd? Google zoekresultaten met fragmentweergaven geven soms een vertekend beeld, waardoor de lezer van het Wikipedia-artikel op het verkeerde been wordt gezet. Gouwenaar (overleg) 4 nov 2020 20:38 (CET)
Dit is helaas een structureel en systematisch patroon bij deze bijdrager waar ik dientengevolge erg weinig vertrouwen in heb, des te meer omdat hij zich bemoeit met onderwerpen waarvoor hij noch over de bronnen, noch over de kennis beschikt. Het is iemand die zich louter lijkt te baseren op google, en dat is inzake dit soort onderwerpen volstrekt onvoldoende, en dat is met zijn verwijzingen naar DNL al zeer duidelijk gebleken. Paul Brussel (overleg) 4 nov 2020 22:18 (CET)
Een ander bezit in die omgeving...?, zegt Gouwenaar. Heerlijkheid Carnisse grensde aan West Barendrecht, dat grensde aan Oost Barendrecht. Het is best aannemelijk, wat de bron uit 1906 beschreef. Die kaart uit 1959 met een vermelding is slechts een indicatie. Welke meer recente bron biedt hier uitkomst? -- Mdd (overleg) 4 nov 2020 22:43 (CET)
Dat is toch niet zo ingewikkeld en blijkt op vele plaatsen in de literatuur. Ze was in die periode 1483 in het bezit van de heerlijkheid Carnisse, maar niet van de heerlijkheid West-Barendrecht, die verkreeg ze pas in 1491 (zie acte van overdracht). Dat ze betrokken was bij de bedijking omstreeks 1483 wordt in het Wikipedia-artikel vermeld. De suggestie dat ze betrokken was vanwege het bezit van West-Barendrecht is dus niet correct. Nogmaals het trekken van conclusies uit een fragmentweergave van Google is voor dit soort onderwerpen wmb onacceptabel. Overigens waren er zelfs in 1492 nog geschillen tussen Jan van Wassenaar, heer van Oost-Barendrecht, Elisabeth van Loon, vrouwe van Carnisse en Jacob Jacobszn van Mynnenbeke, die merkwaardigerwijze toen aangeduid werd als heer van West-Barendrecht. Wat die geschillen precies betekenden en welke conclusies hieruit getrokken moeten worden zou eerst eens grondig bestudeerd moeten worden in de literatuur (en niet door te grabbelen in googlefragmentjes). Gouwenaar (overleg) 5 nov 2020 08:08 (CET)
"De suggestie dat ze betrokken was vanwege het bezit van West-Barendrecht is dus niet correct...," zeg Gouwenaar. Hoe kom je daar nu op? Er stond slechts in het artikel "... In 1483-1486 lieten Jan van Wassenaar en Elisabeth van Loon ieder een stuk indijkten, Oost- en West - Barendrecht." Dat is een gezegde uit 1906 van Chris te Lintum.
Dit gezegde is verwijderd en ook een verdere bron (Marcel IJsselstein, 2014), omdat daar volgens Gouwenaar de naam van Elisabeth van Loon niet genoemd is. In de bron wordt echter wel degelijk de tijdsperiode genoemd, en de bron geeft tekst een uitleg van die drooglegging. Het gezegde van Te Lintum (1906) wordt zelfs onderschreven met de zinssnede "Wanneer het binnenland van Barendrecht en Carnisse in 1486 opnieuw is ingepolderd..." Hier wordt bevestigd dat een heel deel van Barendrecht, "het binnenland," opnieuw is drooggelegd.
Per saldo zijn nu twee redelijk betrouwbare bronnen verwijderd door Gouwenaar op basis van een vermeende suggestie en een verwijzing van een acte uit 1491. Dit lijkt me niet houdbaar. -- Mdd (overleg) 6 nov 2020 14:14 (CET)
Er is, zoals hierboven toegelicht, een zin verwijderd die een totaal verkeerde suggestie wekt. Dat daarmee een bron is verwijderd waarin in het geheel niets wordt gezegd over de hier beschreven persoon kan geen enkel probleem vormen (dit gaat over Elisabeth van Loon). De andere - gedateerde - bron mist de context waardoor de vekeerde indruk alleen maar wordt versterkt. Nogmaals Elisabeth van Loon was in die periode niet verantwoordleijk voor de heerlijkheden West- en Oost-Barendrecht, dan moet die suggestie ook niet gewekt worden. Dat ze wel betrokken was bij de bedijking, maar dan als vrouwe van Carnisse wordt vermeld. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2020 16:13 (CET)
De suggestie is klaar en duidelijk: Drie mensen besluiten in 1483 tot een drooglegging, en twee voeren het uit. Dit eerste over de besluitvorming is in veel bronnen te vinden, en meerdere bronnen melden nog dat deze overeenkomst in 1484 is bevestigd. Dit tweede gegeven over de uitvoering staat specifiek beschreven in Te Lintum (1906). De achtergrond van de drooglegging wordt nog eens in (Marcel IJsselstein, 2014) beschreven.
 
Situatie met Zuid-Hollandse eilanden met het verloren land van Carnisse en Barendrecht
In dit geval valt Chris te Lintum te bezien als betrouwbare schrijver, en kan dit worden gebruikt. Als je het gegeven onwaarschijnlijk vind, dan kan de tekst zelf iets gerelativeerd worden. In het gezegde over de uitvoering van de drooglegging valt niet meer te lezen, dan dat er staat.
Er is het nodige geschreven over de drooglegging van de Riederwaard, en een kaart over de situatie van 1421 geeft ook een aardige indruk, zie afbeelding, van de situatie in die tijd. Het verdronken land van Carnisse en Barendrecht is er te vinden, wat Marcel IJsselstein (2014) iets nuanceerd. Duidelijk is dat de overstromingen en aanzetten tot herstel menig betrokkenen financieel hadden uitgeput. Het was toentertijd niet automatisch zo, dat de plaatselijke bestuurders ook de drooglegging bekostigen. -- Mdd (overleg) 6 nov 2020 17:01 (CET)
En op basis van welke gezaghebbende bron geldt de volgende opmerking over een gewone geschiedenisleraar: "In dit geval valt Chris te Lintum te bezien als betrouwbare schrijver", en op basis waarvan geldt hij als gezaghebbend inzake dit onderwerp? (In het artikel over hem wordt geen publicatie uit 1906 vermeld.) Paul Brussel (overleg) 6 nov 2020 17:09 (CET)
Het schijnt niet door te dringen dat Elisabeth van Loon in 1483-1486 geen zeggenschap had over de beide heerlijkheden West- en Oost-Barendrecht, dus dat die suggestie dan ook niet gewekt moet worden. Natuurlijk had ze in die tijd belang bij de dijkaanleg en wel als vrouwe van Carnisse, dat wordt nadrukkelijk genoemd in de bronnen. Dan moeten we ook niet op een gekunstelde wijze in een artikel dat over haar gaat suggereren dat zij voordat zij in 1491 een deel van het leen West-Barendrecht verkreeg, zij al zeggenschap in dit gebied gehad zou hebben. Dat behoort op z'n minst aangetoond te worden door een betrouwbare en gezaghebbende bron. Een enkele zinnetje uit een zeer gedateerde bron is daarvoor en ontoereikend en wekt een verkeerde suggestie. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2020 20:38 (CET)
Volgens het artikel zou Elisabeth van Loon in 1486 in het bezit gekomen zijn van "de leen Puttershoek". Nu lijk mij dat het hier gaat over "het leen Puttershoek", maar dat terzijde. Zij was niet in het bezit van het leen, maar slechts een deel daarvan, door Kort omschreven als "De helft van het leen (1456: met huis en 70 morgen; met het bedijkte land en nu 4 morgen 5 hont met timmering en teling daarop)". Hoe meer ik natrek, hoe meer er niet blijkt te kloppen. Er is veel meer recente literatuur te raadplegen, maar dat kost tijd, veel tijd. Gouwenaar (overleg) 5 nov 2020 17:32 (CET)

Wellicht kan je je meest recente toevoeging, zie hier, ook nog eens nakijken en een fatsoenlijke bronvermelding toevoegen. Het gegeven "Abel Voercoper... schepen van Dordrecht van 1418-1432" is bijvoorbeeld te vinden in Kees Kuiken, "De Stoppelare (Gent, Zeeuws-Vlaanderen), een Verkenning." op academia.edu. Bezien 6 november 2020. Nu is dat gegeven zelf ook ongeveer te vinden hier in Beschryvinge der stad Dordrecht, van Matthijs Balen uit 1677. Daar staat beschreven dat hij in 1418 begon bij de Raden, en Schepen was van 1419 t/m 1425 en 1428 t/m 1432. -- Mdd (overleg) 6 nov 2020 21:44 (CET)

 •   Opmerking - Tot slot: ik blijf teveel twijfels houden bij dit artikel. Te meer omdat een deel berust op sterk verouderd bronmateriaal, dat niet geverifieerd is op basis van recentere publicaties, die inmiddels verschenen zijn. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2020 21:55 (CET)
  • Er is nog een recente bron teruggezet, die hier was verwijderd en het gezegde wel degelijk onderschrijft. De laatste suggestie hierboven, dat zaken berusten op sterk verouderd bronmateriaal is een misvatting. Er zijn juist oudere bronnen geraadpleegd, en overeen gebracht met recente publicaties. -- Mdd (overleg) 15 nov 2020 14:46 (CET)
   • Die bron - kan overigens in zijn geheel hier door iedereen geraadpleegd worden - rept met geen enkel woord over Elisabeth van Loon. Dit is - met uitzondering van Kort - een schaarse recente bron die geraadpleegd is. Deze bron geeft 0,0 informatie over het beschreven onderwerp, t.w. de persoon Elisabeth van Loon. Andere betrouwbare recente publicaties ontbreken. Gouwenaar (overleg) 16 nov 2020 19:50 (CET)
    • Het ging hier om de betreffende data wanneer de drooglegging was uitgevoerd, en nu nog over dat "pogingen tot herbedijking hadden gefaald." Er is een stapel bronnen die bevestigen dat de afspraak is gemaakt in 1483 en de afspraak is bevestigd in 1484, en dat Elisabeth van Loon daarbij betrokken is. Daar was dus nu een bron over de uitvoering zelf aan toegevoegd, en rest nu dus nog eens stukje voorgeschiedenis. Een bron betreffende het wanneer in een korte opzet lijkt me voldoende hier. -- Mdd (overleg) 16 nov 2020 20:21 (CET) P.S. Dat tweede argument dat andere betrouwbare recente publicaties ontbreken is ook betrekkelijk, zie bovenstaand gezegde over Kees Brinkman, ea.
     • Of dit jubileumboek gezien kan worden als en gezaghebbende bron mbt Elisabeth van Loon waag ik zeer te betwijfelen. Het lukte mij niet om een exemplaar te raadplegen in mijn universiteitsbibliotheek. Het boek is in Nederland slecht beschikbaar bij twee theologische universiteiten, bij de KB en bij de bibliotheek van Dordrecht. Gouwenaar (overleg) 17 nov 2020 11:20 (CET)
    • Een werk van regionale historici. Op pagina 11 van dit werk staat bijvoorbeeld geschreven:
     Het duurde bijna 110 jaar voordat de waterkering werd hersteld. Pas op 20 december 1483 tekenden de ambachtsheren van West- en Oost-Barendrecht - Jacob Dammaszoon van Minnebeke en Jan heer van Wassenaar - en de ambachtsvrouw van Carnisse - Elisabeth van Loon van Moerkercken (Mijnsheerenland)- samen met de ingelanden van hun ambachten een overeenkomst over de bedijking van de polder Binnenland. Alle vorige pogingen om tot herstel van de waterkeringen te komen, waren mislukt door onderlinge onenigheid, gebrek aan financiële middelen en de gevolgen van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De werkzaamheden waren al aan de gang toen aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk (hij was regent voor zijn vijfjarige zoon Philips de Schone, graaf van Holland) op 14 juni 1484 als wereldlijke heerser de afspraken van beide ambachtsheren, de ambachtsvrouw en de ingelanden formeel bekrachtigde. De bedijking van de polder Binnenland van Oost- en West-Barendrecht verliep vlot en was in 1486 voltooid. Reeds na enkele jaren groeide er weer koren op, dankzij het achtergebleven slib vruchtbare akkers. In groene weiden graasden weer koeien. Het leven had er eindelijk zijn vertrouwde loop hernomen. De drie ambachtsheerlijkheden stonden wederom op de kaart.
    In het nieuwsblad van Barendrecht stond er in die tijd ook een stukje over dat werk, zie hier op pagina 5. In dat artikeltje wordt nog eens de rol van Elisabeth van Loon als stichter van de kerk beschreven. Nu is dat ook weer zo'n fragment, dat de herinnering aan Elisabeth van Loon telkens weer opnieuw gevoed wordt. Nu was dat in Barendrecht. Kom je in Mijnsheerenland, dan lees je over haar in het bordje bij de plaatselijke kerk, zie hier. En in diverse bronnen wordt bevestigd, dat graftombe een belangrijk deel uitmaakt van de kerk als rijksmonument. -- Mdd (overleg) 17 nov 2020 12:05 (CET)
 •   Opmerking Twee van de drie redactieleden van het jubileumboek "Vijf eeuwen dorpskerk" waren journalist en geen lokale historici. Heb je wel het hele exemplaar van "Vijf eeuwen dorpskerk" geraadpleegd en niet slechts het ene fragment (blz. 11), dat als 'voorproefje' op internet te zien is? Hier wreekt zich toch echt dat er geen serieuze voorstudie van de gepubliceerde bronnen ia gedaan, waardoor dit artikel gebaseerd is op een ratjetoe aan bijelkaar gegoogelde fragmentjes. Overigens, wat betreft de opmerking hieronder, haar encyclopedische relevatie heb ik nergens in twijfel getrokken, mijn kritiek richt zich op het twijfelachtig gehalte van het gebruikte bronmateriaal. Gouwenaar (overleg) 17 nov 2020 13:12 (CET)
 •   Opmerking Dit soort bronnen tonen aan, dat de herinnering aan Elisabeth van Loon 500 jaar later levendig gehouden worden, en dat maakt haar encyclopediewaardig. De uitreiking van dat boek in 2012 was overigens landelijk nieuws, waarbij ze als personage werd opgvoerd. Zie: Reinald Molenaar. "Kroonprins: Barendrecht koestert traditie", Reformatorisch Dagblad, 30-03-2012. Zie ook: digibron, 2020. -- Mdd (overleg) 17 nov 2020 12:21 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Maarten PlatjeBewerken

WIU - artikel slechts voorzien van informatie van zijn galerist. Het lijkt me dat gezaghebbende, onafhankelijke bronnen zijn belang dienen aan te tonen als kunstenaar. Hij heeft geen professionele kunstopleiding gevolgd. Hij komt niet voor in de database van de RKD. Paul Brussel (overleg) 23 okt 2020 13:56 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de E-waarde is op geen enkele manier aangetoond. Tekstueel is het ook allemaal erg magertjes: we komen eigenlijk weinig over hem en zijn kunstwerken te weten. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2020 18:30 (CET)

Dünyayı Kurtaran AdamBewerken

WIU - Deze minder-dan-eenzinner kan best uitgebreid worden naar een fatsoenlijk artikel. hiro|overleg 23 okt 2020 14:44 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel behouden, want het is inmiddels wel meer dan een zin. Uitbreiding is nog zeker gewenst, want we weten nu nog niet eens welke van de twee acteurs welke rol(len) gespeeld hebben. Het artikel heeft nog niet veel omhanden, maar is voldoende verbeterd om behouden te kunnen worden. Dqfn13 (overleg) 15 nov 2020 17:31 (CET)

Chaleo YoovidhyaBewerken

WIU - Chaleo Yoovidhya is zeker relevant, alleen is dit artikel onder de maat. Het is niet encyclopedisch geschreven en korter dan een beginnetje. Mikalagrand (overleg) 23 okt 2020 16:38 (CEST)

Ik ben eraan begonnen, geef mij even tijd om deze wat beter te krijgen a.d.h.v. de Engelstalige versie. Mattiasvle (overleg) 24 okt 2020 09:50 (CEST)

Tip: zoek wat onafhankelijke bronnen, en kijk pas later naar de anderstalige artikelen (ik gebruik ze het liefst ter inspiratie, zelden als startpunt). Edoderoo (overleg) 24 okt 2020 11:14 (CEST)

  Conclusie afhanelend moderator: artikel behouden, maar pas nadat ik zelf ook nog een wikify heb uitgevoerd. De inhoud is nog wat magertjes, maar relevantie blijkt zeer zeker wel als oprichter van Red Bull. Dqfn13 (overleg) 15 nov 2020 17:48 (CET)

Surest (producent)Bewerken

Weg – Een artikeltje dat nog niet gereed lijkt te zijn. Tenminste, het oogt allemaal erg summier: de inleiding is weinigzeggend, een biografie ontbreekt, er is een wel erg kort stukje over de kennelijk uitgebrachte nummers, en bronnen zijn er al helemaal niet. Ik heb gezocht naar meer info, maar kom niks tegen. De E-waarde van deze producent lijkt me dus afwezig, en mocht die er tóch zijn, dan moet er nog heel wat aan het artikel gebeuren om het op niveau te krijgen. Thieu1972 (overleg) 23 okt 2020 17:56 (CEST)

Met 65 luisteraars per maand op Spotify, twee ep's die pas dit jaar zijn uitgebracht, geen vermelding op Discogs, geen vermelding op MusicBrainz en zelfs geen vermelding op Partyflock wil ik voorstellen dat deze beste man eerst wat bekendheid vergaart voordat we een artikel aan hem kunnen wijden. hiro|overleg 23 okt 2020 18:34 (CEST)

  Conclusie afhanelend moderator: geen enkele blijk van relevantie. Nominatie afgehandeld per bovenstaande argumenten. Dqfn13 (overleg) 15 nov 2020 17:48 (CET)

Steven KazànBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Ik kan wel een aantal artikeltjes vinden over z'n goocheltrucs, maar die beschrijven Steven vooral als de zoon van illusionist Hans Kazàn. Dit artikel van Story geeft wel wat achtergrond. Hij lijkt op het moment vooral in de aandacht te staan vanwege Corona TV (NPO Radio 1). Mikalagrand (overleg) 23 okt 2020 18:42 (CEST)

Waarom iemand beschreven wordt is van geen belang: het enige dat van belang is, is dát men beschreven wordt (=dat er feiten over het onderwerp vermeld worden). Waarom iemand in de aandacht staat is van geen belang: het enige dat van belang is, is dát men in de aandacht staat. Relevantie blijkt echter inderdaad niet echt uit het artikel. En waarom comedian als je ook gewoon komiek kan schrijven? — Zanaq (?) 27 okt 2020 12:18 (CET)
Er is toch wel wat te vinden over Kazàn. Ook is hij niet alleen bekend als de zoon van Hans Kazàn. Z'n relevantie ligt op het randje, maar ik behoud hem liever dan dat het artikel weer in de pedaalemmer verdwijnt. Nominatie doorgehaald. Mikalagrand (overleg) 27 okt 2020 17:03 (CET)

Michael LoganBewerken

opknappen - waarschijnlijk wel E doch strijdig met WP:BLP: Ongefundeerde of slecht onderbouwde informatie over levende personen (negatief of positief) hoort onmiddellijk en zonder discussie verwijderd te worden uit de artikelen in de hoofdnaamruimte van Wikipedia, maar ook uit overlegpagina's, gebruikerspagina's en andere projectruimten. The Banner Overleg 23 okt 2020 21:12 (CEST)

Heb een externe link toegevoegd Der Belsj (overleg) 25 okt 2020 17:18 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Link naar referentie omgezet, verder onduidelijk welke informatie te ongefundeerd zou zijn. Encycloon (overleg) 25 nov 2020 15:22 (CET)

Paul HumphreyBewerken

opknappen - waarschijnlijk wel E doch strijdig met WP:BLP: Ongefundeerde of slecht onderbouwde informatie over levende personen (negatief of positief) hoort onmiddellijk en zonder discussie verwijderd te worden uit de artikelen in de hoofdnaamruimte van Wikipedia, maar ook uit overlegpagina's, gebruikerspagina's en andere projectruimten. The Banner Overleg 23 okt 2020 21:14 (CEST)

Heb twee externe links toegevoegd Der Belsj (overleg) 25 okt 2020 17:20 (CET)
Verdere bronnen toegevoegd. Der Belsj (overleg) 4 nov 2020 08:46 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het is me sowieso al niet echt duidelijk wat er precies strijdig met WP:BLP zou zijn (staan er fouten in het artikel? zijn er beweringen nodig die een bron nodig hebben? is er ergens discussie over?). Er staan m.i. nu voldoende bronnen in, dus het artikel kan behouden worden. Verzoek aan @Der Belsj:: kun je de fouten in de opmaak van enkele noten nog even oplossen? Het staat zo slordig nu. Thieu1972 (overleg) 8 nov 2020 12:19 (CET)

MobipersBewerken

Reclame/ZP?/NE? - lijkt geheel reclame voor (eigen?) NE (?) bedrijf daar ook alle onafhankelijke, gezagehbbende bronnen ontbreken om het belang van dit bedrijf aan te tonen. Paul Brussel (overleg) 23 okt 2020 21:30 (CEST)

Waarde gebruiker Brussel
Ik ben zeker niet de eigenaar, ik ben er gisteren voor hert eerst van mijn leven geweest om 100 kilo appels te laten persen.
Ik kreeg de tip van een vriend in Zeeland. Als u even zoekt op internet, Delpher of wat dan ook kunt u overal krantenberichten vinden waarin het belang van dit bedrijf duidelijk wordt. Zeker in deze tijd waarin voedselverspilling een thema is is het belangrijk dat dit soort initiatieven er zijn (per jaar wordt alleen daar zo'n 100.000 kilo bruikbaar fruit verwerkt tot een goed product en ook nog veevoer. Ik dacht zelf dat de artikelen in De Gelderlander voldoende uitsluitsel geven over het maatschappelijk belang. Als u wilt zal ik de links voor de vele krantenberichten aan u doorgeven, verder heb ik de prijsvergelijking, die overigens reëel is, verwijderd.
Ik wil u vragen de nominatie te verwijderen of mij te laten weten wat de problemen verder nog zijn.
gr. Arie M. den Toom (overleg) 24 okt 2020 10:13 (CEST)
Vooral in dat jaar melden zich vele particulieren die graag gebruik maakten van deze dienst. Het bedrijf werd gestart en een bescheiden pers gekocht met een capaciteit van 1000 kilo per dag, de formule bleek ijzersterk dus al snel werd de capaciteit verhoogd to 1500 kilo per uur. heeft een ietwat onneutrale ondertoon. Zoiets zou in informelere krantenteksten nog kunnen, maar liever niet in een encyclopedisch artikel. Encycloon (overleg) 24 okt 2020 10:40 (CEST)
Delpher toont juist niet de E-waarde aan van dit bedrijf. De kranten in het eigen archief van de Koninklijke bibliotheek komen tot welgeteld 0 hits. De Krantenbank Zeeland komt tot wegeteld 36 hits, waaronder losse opmerkingen. The Banner Overleg 25 okt 2020 21:14 (CET)

Google dacht, net als ik, dat rubanisatie een spelfout was, maar tot mijn verbazing lijkt het echt iets semi-bekends te zijn. Deze tekst is echter promo. — Zanaq (?) 27 okt 2020 12:09 (CET)

Ik heb de gewraakte tekst aangepast Arie M. den Toom (overleg) 31 okt 2020 16:12 (CET)

 • Het leest nog steeds als een advertentie. The Banner Overleg 31 okt 2020 16:39 (CET)
  • Inderdaad. Voorbeelden:
   • Omdat er veel belangstelling was: nietszeggend, kan weg. Het bedrijf werd opgericht en dat impliceert belangstelling.
   • prima geschikt: welke onafhankelijke, gezaghebbende bron stelt dit? De uitweiding onder het kopje Achtergrond kan sowieso korter en zakelijker.
  • Het advertentiegevoel komt ook doordat het nogal veel over het productieproces en de klandizie gaat en weinig over het bedrijf. Wie is de eigenaar, wat is de rechtsvorm, hoeveel personeel is er, hoe wordt het gefinancierd? — bertux 31 okt 2020 17:43 (CET)
   • Het anekdotische verhaal over jongeren die naar het platteland trekken vanwege de huizenprijzen en de kansen om er een bedrijf te beginnen, en dan huizen met hoogstamboomgaarden kopen, is ook typisch zo'n tekstje dat het leuk doet in een verkooppraatje. Bronnen voor deze beweringen ontbreken echter. Draait Mobipers inderdaad grotendeels op jongeren die verhuisd zijn? Thieu1972 (overleg) 1 nov 2020 10:14 (CET)


Tekst aangepast, meer gegevens over het bedrijf vraag ik wel op als het artikel blijft, anders jammer van mijn tijd


Prima geschikt, zie voorwaarden mobipers Het fruit moet schoon zijn van zand of klei, en er mag geen schimmel of rot op zitten. Het fruit wordt nog wel gewassen in onze machine. Plekjes en wormsteken op het fruit zijn geen bezwaar. Kwalitatief goed fruit geeft niet alleen een betere smaak maar ook een betere houdbaarheid.

Appels met wormsteek kunnen ook gegeten worden maar het is niet prettig en daardoor belanden ze bij het GFT, prima wil niet zeggen beter dan, maar gewoon goed of prima geschikt.

Arie M. den Toom (overleg) 4 nov 2020 16:25 (CET)


Over de anekdote: Ieder die in Nederland het nieuws volgt weet dat er een trendmatige trek naar het platteland is, vooral jongeren (huizenprijzen) en ook gepensioneerden die de stad beu zijn. Vooral agrarische gebouwen met een ruim perceel zijn in trek. (zie ook meerdere tv-programma's die deze trend behandelen o.a. Binnenste Buiten ook tijdschriften zoals Landleven vermelden het). Als er al sprake is van een anekdote hierbij citaat uit Wikipedia: Ondanks dit alles kunnen anekdotes waardevol zijn voor wetenschappelijk onderzoek omdat de observaties van opmerkelijke voorvallen kunnen dienen als beginpunt van onderzoek volgens de wetenschappelijke methode.

Corona versnelt de trek naar het platteland, https://www.annexum.nl/nieuws-uit-de-markt/corona-versnelt-de-trek-naar-het-platteland-zeggen-makelaars/ Er is dus duidelijk sprake van trek naar het platteland die nu klaarblijkelijk nog wordt versneld. De particulieren die fruit aanbrengen bezitten vaak meerdere fruitbomen, het fruit is teveel om zo te consumeren en een deel is aangetast, dus een logische stap is er sap van te persen waarvoor het wel geschikt is.

Draait Mobipers inderdaad grotendeels op jongeren die verhuisd zijn?: Neen, het overige deel van het jaar wordt geperst voor bedrijven met name kleine fruittelers en in de herfstmaanden zijn er allerlei particulieren die fruit brengen, in de krantenberichten kunt u dit lezen.

(Ik vind de toon van de discussie niet prettig, ik ben geen vertegenwoordiger van wie dan ook dus ik houd geen VERKOOPPRAATJES, samen iets opbouwen was dacht ik het uitgangspunt van Wikipedia.)

Arie M. den Toom (overleg) 4 nov 2020 16:42 (CET)

tot besluit: Ik wil u verwijzen naar het verhelderende artikel Appelepap, M. VAN Dinther, Het Vrije Volk., 7-11-2012. Deze tekst is echter alleen voor abonnees beschikbaar, ik kan u een afschrift sturen.

Arie M. den Toom (overleg) 4 nov 2020 17:26 (CET)

 • Dit bedrijf is dus 1 van de 15 bedrijven die zo'n mobiele pers hebben. Vanaf de aanschaf en start in 2008 is er niets meer vermeldenswaardigs gebeurd met het bedrijf. Daar zit dus geen e-waarde in. Het artikel kan derhalve beter gaan over de mobiele pers op zich want dat is op zich nog wel aardig en interessant en niet over 1 van de bedrijven die zo'n ding heeft. Dan maakt het meer kans. Nu niet vrees ik. Neeroppie (overleg) 5 nov 2020 21:19 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Vk bautershovenBewerken

WIU – Te weinig onafhankelijke bronnen die deze voetbalclub op meer dan triviale wijze beschrijven. Dqfn13 (overleg) 23 okt 2020 21:58 (CEST)

Er is geen consensus, mogelijk een meerderheid voor het tegendeel, dat "meer dan triviale wijze beschrijven" nodig is, en het is ook niet verplicht deze te noemen. Relevantie blijkt echter verder ook nergens uit. — Zanaq (?) 27 okt 2020 12:06 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: E-waarde is niet aangetoond, en de inhoud is sowieso al ondermaats. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2020 10:17 (CET)

A-plek en redirect A-spotBewerken

De bronnen van dit artikel zijn naar mijn mening onder de maat, en het bestaan van deze plek als specifiek erogene zone is niet aangetoond. De enige serieuze bron (van Springer) is niet toegankelijk, maar betreft controverses over bestaan van verschijnselen als vr. ejacul, G- en A-spot. Dat er twijfel is aan het bestaan van de A-spot, of dat het mogelijk aan de clitoris verbonden is, is niet in dit artikel vermeld. Door voldoende twijfel te beschrijven zou het artikel wellicht zinvol zijn, maar in de huidige vorm naar mijn mening niet. Elly (overleg) 24 okt 2020 00:00 (CEST)

Gaat hetzelfde dan niet op voor de G-plek? Verder is als vrouw geboren mensen nog meer PC dan de meest overdreven karikaturen in South Park. Mikalagrand (overleg) 24 okt 2020 16:32 (CEST)
In dat artikel staat tenminste nog het een en ander over twijfel en controverse. Wat je tweede punt betreft, tja.... Bovendien komt een "als vrouw geboren mens" wel een beetje over als een pechvogel, maar dat zal wel aan mij liggen. Ik ben blij zo geboren te zijn, als vrouw. Elly (overleg) 24 okt 2020 21:59 (CEST)
@Elly: Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt
@Mikalagrand: volgens mij is er bij 'personen met een vagina' en wetenschappers (NB over het algemeen twee niet-overlappende cirkels in een Venn-diagram ;) ) meer consensus over de G-plek dan over de plekken met alle andere letters van het alfabet. (Mag ik u trouwens op deze late zaterdagavond opmerkzaam maken op en uitnodigen voor project 'De Orgasmekloof' waar gepoogd wordt ontbrekende artikelen over seks te schrijven en bestaande artikelen te verbeteren en te actualiseren.) Ecritures (overleg) 25 okt 2020 01:47 (CEST)
Die bewoording is overigens elders opgelost met een voetnoot (nadat daar een bwo over gevoerd werd). Encycloon (overleg) 25 okt 2020 09:58 (CET)
Het is allemaal terzijde... maar @Encycloon het artikel kan inderdaad ook op diezelfde manier verbeterd worden. @Ecritures. Ja, tot vrouw gemaakt in de zin van gender. Zoals we tot Wikipediaan gemaakt zijn, tot wetenschapper, tot kunstenaar. Bedankt , goed om weer van bewust te zijn. Ik ben geboren met een vagina bedoel ik dus :-). De G en A heb ik daar niet in aangetroffen nog. Misschien eens beter onderzoek doen ;-)Elly (overleg) 25 okt 2020 10:09 (CET)


Toegevoegd 03/11; af te handelen vanaf 17/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Jamilla BaidouBewerken

weg - NE, onvoldoende onafhankelijke bronnen om de E-waarde te duiden. Deels is de gegeven informatie onzin (bijvoorbeeld: je kan geen 150.000 vrienden hebben, slechts 5000). De rel over haar Fb-account is ook nergens terug te vinden (ook niet als het om een YouTube-account gaat). Fancruft The Banner Overleg 3 nov 2020 03:11 (CET)

  Opmerking Er is een verschil tussen facebookvolger en vriend. Een facebookvolger mag alle openbaar gedeelde posts zien. Daar is geen limiet aan. Een 'vriend' mag ook de posts zien, die alleen met vrienden gedeeld zijn. Het max. aantal vrienden is inderdaad 5000. Ldhank (overleg) 3 nov 2020 09:07 (CET)
  Opmerking Dat er niets over te vinden valt is niet helemaal waar. Zie bijvoorbeeld dit artikel in het AD. Ze heeft blijkbaar ook meegedaan aan de Voice van Vlaanderen. Of ze voldoende E is weet ik niet, maar ze is niet helemaal een nobody. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 3 nov 2020 18:26 (CET)
Ik stel ook dat er onvoldoende bronnen zijn. Niet dat er geen bronnen zijn. The Banner Overleg 3 nov 2020 18:37 (CET)
Je stelt dat er niets te vinden is over de rel met haar Fb-account. Dat is feitelijk onjuist. Je stelt dat de gegeven informatie over haar 150k volgers onzin is. Dat is feitelijk onjuist. Dat betekent dat je beide aangedragen voorbeelden geen hout snijden. Ik weet niet zo goed wat je dan nog nastreeft met deze reactie? StuivertjeWisselen (overleg) 3 nov 2020 18:48 (CET)
Geen onafhankelijke bronnen. Een interview met het onderwerp levert geen onafhankelijke bron op. The Banner Overleg 3 nov 2020 20:13 (CET)
De tekst is herschreven op basis van onafhankelijke bronnen. Ik hoop dat The Banner zal inzien dat het probleem aanpakken een betere manier is om discussies te voorkomen dan met hamers slaan. Maar nog belangrijker; we verrijken er de encyclopedie mee. hiro|overleg 4 nov 2020 14:10 (CET)
Onafhankelijke bronnen is inderdaad wat de encyclopedie nodig heeft. The Banner Overleg 4 nov 2020 18:08 (CET)

Interviews als bronBewerken

  Zie ook Wikipedia:De kroeg/Archief/20190614#Bronnen en interviews [oral history-discussie revisited?]
Dat is te kort door de bocht. Om ze stijf af te keuren als bron lijkt mij vreemd. Je moet de details uit de interviews wegen op betrouwbaarheid. Oh, wacht... hiro|overleg 4 nov 2020 10:07 (CET)
En dat is ook nogal kort door de bocht geredeneerd, Hiro. Het vastleggen van geschiedenis (i.e. geschiedschrijving) is wat anders dan naar de pers rennen. The Banner Overleg 4 nov 2020 10:59 (CET)
Je hebt natuurlijk gelijk. Orale geschiedenis is misschien nog veel gevoeliger voor feitenverdraaiingen (Chinees fluiterspel maar dan over meerdere generaties...). Maar een interview afdoen als onbetrouwbaar "want interview" tenzij het een onderwerp betreft dat je nader aan het hart ligt, is niet de juiste manier van omgaan met bronnen. Hoe dan wel? Door de betrouwbaarheid te wegen, zoals je zelf aangaf in de kroegdiscussie. En door informatie afkomstig uit interviews ook als zodanig te vermelden. "Tijdens een interview met X in 2020 gaf Baidou aan dat...", "Volgens Baidou zelf...". hiro|overleg 4 nov 2020 11:20 (CET)
En in de volgende stap worden ook advertenties betrouwbare bronnen volgens jouw redenering. The Banner Overleg 4 nov 2020 12:45 (CET)
Ik merk dat we door de serieuze argumenten heen zijn. Aangezien ik geen zin heb om inhoudelijk in te gaan op flauwekul, zal ik het hier bij laten. hiro|overleg 4 nov 2020 12:52 (CET)
En dat is waarom ik vraag om onafhankelijke bronnen, zodat dit soort discussies niet nodig zijn. The Banner Overleg 4 nov 2020 13:09 (CET)
Vooruit, ik laat me nog eenmaal verleiden tot een reactie. Jouw volgende "stap" volgt in het geheel niet uit wat ik zei. Een interview wordt gestuurd door de interviewer. Die gaat niet zomaar op zijn of haar handen zitten en alles voor waar aannemen. Het is de taak van een goede interviewer om aan waarheidsvinding te doen. Een interview is dan ook op geen enkele manier te vergelijken met een advertentie die integraal overgenomen zal worden door de publicerende partij.
De lat zo leggen, geldt natuurlijk niet voor elk interview en niet voor elke interviewer. Daarom is het goed om per interview te kijken naar de betrouwbaarheid van de informatie. Die moet gewogen worden, wat je zelf zei in de kroegdiscussie. Op dat punt zijn we het dus gewoon met elkaar eens. Scheer niet alle interviews over een kam maar bekijk per geval wat je er aan hebt.
Het is lovenswaardig en naar mijn bescheiden mening zelfs essentieel voor de betrouwbaarheid van een artikel op Wikipedia om onafhankelijke bronnen te willen zien. Ook op dat punt zijn we het dus met elkaar eens. Maar je lijkt aan willekeur te doen door de ene keer interviews af te keuren als bron, terwijl je de andere keer het afkeuren van interviews als bron "heel vreemd" noemt. Jouw mening lijkt wel ingegeven door het onderwerp waar het interview over gaat, in plaats van de kwaliteit van het interview.
Laatste opmerking; ik heb vooralsnog geen mening over het artikel over Baidou, noch over interviews die zij gehouden heeft. Ik reageerde slechts op The Banner's standpunt dat "[e]en interview met het onderwerp (...) geen onafhankelijke bron [oplevert]". hiro|overleg 4 nov 2020 13:34 (CET)
Voor de encyclopedie is het aanzienlijk veiliger om uit te gaan van de regel "Interviews zijn geen betrouwbare bronnen" en daarop uitzonderingen toe te staan dan er vanuit te gaan dat alle interviews betrouwbare bronnen zijn.
Maar gezien de eerste regel onder dit kopje verwar jij geschiedschrijving met nieuwsgaring. The Banner Overleg 4 nov 2020 18:45 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: we kunnen heel ingewikkeld gaan doen over interviews en nieuwsberichten, maar uiteindelijk is Baidou een persoonlijkheid die meerdere malen in het nieuws is geweest, over een langere periode, en dan ook nog in een divers scala aan media. Zoals bij elke youtuber hoef je niet te gaan zoeken naar wetenschappelijke verhandelingen en diepe analyses, en zul je het voornamelijk moeten hebben van nieuwsmedia. E-waarde is wat mij betreft voldoende aangetoond. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2020 12:31 (CET)

Nh1816 VerzekeringenBewerken

WIU – Opmaak voldoet niet, betreft geen artikel maar een pagina met losse zinnen/cv van een verzekeringsmaatschappij. Pagina leest als reclame-artikel. Dqfn13 (overleg) 3 nov 2020 09:17 (CET)

  • Ja gezien de historie moet er meer van te maken zijn. Neeroppie (overleg) 3 nov 2020 13:22 (CET)
  • Opgepoetst en geneutraliseerd Neeroppie (overleg) 11 nov 2020 09:58 (CET)
  • Pagina verder aangevuld. Mag het sjabloon 'Verbetering gevraagd' bovenaan de pagina verwijderd worden? (Suzanneleonie)
  • een deel van de aanvullingen zorgt nu voor een ongewenst promo effect. Onnodig. Neeroppie (overleg) 11 nov 2020 18:19 (CET)
   • Ik heb nog wat geschaafd aan de tekst. Zo'n oud bedrijf vind ik erg interessant, maar waarom elk directie- en bestuurslid genoemd moet worden, is mij een raadsel. Het zijn over het algemeen niet-encyclopedische personen, en zolang ze geen specifieke rol hebben gespeeld in het bedrijf, is het niet nodig ze met naam en toenaam te vermelden, lijkt me. Het is waarschijnlijk alleen voor henzelf leuk om genoemd te worden. Ook de ledenvoordelen mogen weg, want het voegt weinig toe en komt erg promotioneel over. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 18:46 (CET)
Nominatiesjabloon verwijderd: artikel lijkt voldoende opgeknapt te zijn. artikel lijkt ook voldoende neutraal te zijn doordat meerdere mensen al stukken hebben verwijderd. Dqfn13 (overleg) 12 nov 2020 18:33 (CET)

Sepehr MaghsoudiBewerken

WIU – Artikel voldoet qua vorm nog niet aan de WP-conventies. Ook missen onafhankelijke bronnen. Hoofdpersoon is vermoedelijk wel E. Ik wil wel een poging wagen hier wat van te maken. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 3 nov 2020 11:15 (CET)

 • Bevat veel POV: Zijn collecties weerspiegelen zijn levendige persoonlijkheid, zijn voorkeur voor experiment en vakmanschap. Zijn werk is futuristisch, elegant, vernieuwend en constructief en dergelijke. Fred (overleg) 3 nov 2020 11:52 (CET)
 • Artikel opgepoetst, POV verwijderd en van bronnen voorzien. Wat mij betreft kan de nominatie vervallen maar bevestiging van anderen is hierin prettig. Nominatie doorgehaald. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 3 nov 2020 17:38 (CET)
  • heb het opnieuw genomineerd omdat het bezwaar van @Fred Lambert: nog staat - vis ←     → overleg 3 nov 2020 18:59 (CET)
   • Kan je een voorbeeld van POV geven wat er dan nog in het artikel staat? Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 3 nov 2020 19:19 (CET)
    • dat moet @Fred Lambert: beoordelen - vis ←     → overleg 3 nov 2020 20:03 (CET)
     • @Vis, de POV is er wel uit, behalve dan: verwierf hij al snel.. De E-waarde kan ik als niet-deskundige niet beoordelen, laat ik graag aan anderen over. Fred (overleg) 4 nov 2020 12:44 (CET)
     • Volgens mij is het evident dat er geen POV meer in het artikel zit, waaraan gerefereerd wordt is sowieso verwijderd. Het lijkt me dan ook logischer dat Fred opnieuw nomineert als hij daar reden toe ziet dan dat jij de verwijdering van mijn eigen nominatie terugdraait, maar dat zal de geldende procedure zijn. Ik wacht het verder rustig af :-) Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 4 nov 2020 11:17 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: tekst is zakelijk en neutraal, en er zijn bronnen toegevoegd die duidelijk de E-waarde van Maghsoudi aantonen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2020 15:37 (CET)

Jerome CaseBewerken

WIU – nog twee weken de tijd om er een geschikt artikel van te maken.  DirkVE overleg 3 nov 2020 11:23 (CET)

 • De bronnen kloppen. Het mag zeker nog uitgebreider maar als beginnetje volstaat het voor mij. Johanraymond (overleg) 3 nov 2020 11:51 (CET)
 • Ik wil even ingaan op de vorm van deze nominatie:
  1. Woorden als geschikt artikel zijn wezelwoorden: is dit duidelijk en concreet? De mededeling nog twee weken de tijd oogt meer als een ultimatum dan als constructieve kritiek.
  2. De genomineerde versie ziet er onverzorgd uit, vooral door die kale linkjes die enkel uit nummers bestaan ([1] [2] [3] [4]), maar zou een persoonlijk verzoek op de OP van de aanmaker daarvoor niet beter geweest zijn? — bertux 4 nov 2020 09:57 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: in de huidige vorm is het voldoende om te behouden. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2020 15:42 (CET)

MeersstraatBewerken

WIU – Tramhalte waar blijkbaar niets anders over te vertellen valt dan dat. Wikipedia is een encyclopedie, deze pagina is nu een dienstboekje en dat is Wikipedia dus niet. Dqfn13 (overleg) 3 nov 2020 15:36 (CET)

Ik zie de noodzaak van deze artikelen ook niet zo, maar we hebben zoveel tram/trein en metro-stations, die eigenlijk allemaal van eenzelfde niveau zijn. Voor de stad Gent hebben we inmiddels 15 metrostations beschreven, die allemaal van hetzelfde laken een pak zijn. Edoderoo (overleg) 3 nov 2020 16:19 (CET)
Kunnen we deze artikelen niet in een lijst/overzichtsartikel plaatsen? Ecritures (overleg) 12 nov 2020 15:21 (CET)
Gentse tram, Tramlijn 1 (Gent), Tramlijn 2 (Gent) en Tramlijn 4 (Gent) geven toch al voldoende overzicht? Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 20:38 (CET)
Voldoet wel aan de drie feiten om een beginnetje te mogen zijn. We hebben wel meer zulke beginnetjes, hoewel veel daarvan allicht met een bot aan zijn gemaakt. - netraaM • 19 nov 2020 21:37 (CET)
  Opmerking Op 10, 11, 12, 13 en 14 november zijn de andere Gentse tramhaltes genomineerd. Mikalagrand (overleg) 19 nov 2020 23:29 (CET)
netraaM, het gaat helemaal niet over of het een beginnetje is, het gaat er over dat er niks anders te vertellen valt dan dat het een tramhalte is waar een aantal tramlijnen langskomen en dat het ergens in Gent ligt. In een tramboekje staat net zoveel informatie als in dit artikel, wat een encyclopedisch artikel behoort te zijn. Waar is de historie, want dat hoort in een encyclopedisch artikel te staan. Ik kan letterlijk net zoveel vertellen over bushaltes bij mij in Hoorn en die zijn echt niet relevant. Dqfn13 (overleg) 20 nov 2020 10:28 (CET)
Dqfn13: Nou ja, het is dus wel een beginnetje, want er staan drie feiten in, en zoals je zelf al aangeeft valt er vast meer te vertellen over de halte: sinds wanneer bestaat ie, voor welke instanties in de omgeving is het de belangrijkste ontsluiting, een uitgebreidere omschrijving van de halte (wat voor soort perrons en hoeveel, zijn er overkappingen, wat voor overkappingen dan en sinds wanneer, is er toegang voor rolstoelen en sinds wanneer), hoeveel reizigers stappen hier in een jaar in en uit. Beetje alledaags allemaal en ik geeft toe dat het nooit een etalage-artikel zal worden, maar ik denk wel dat het een legitiem beginnetje is. Misschien valt er over de bushaltes in Hoorn ook wel meer te vertellen dan je zelf denkt ;-) - netraaM • 20 nov 2020 10:46 (CET)
Mijn POV: het concept 'beginnetje' wordt m.i. te makkelijk geplakt op onderwerpen waarvan de verwachting is dat ze eigenlijk nooit veel verder dan die 3 feitjes komen. Een beginnetje zou wat mij betreft moeten betekenen wat het zegt: dit is slechts een start, maar er is nog wel meer te vertellen alleen heeft nog niemand daartoe de moeite daartoe genomen. Ik heb enkele haltes eens bekeken, en soms valt er inderdaad wel wat meer over te melden, zoals een verbouwing of een discussie over de locatie. Zo vind ik dit artikel heel aardig geworden. Helaas weten veel Belgische kranten en tijdschriften iets te goed hun sites af te schermen, dus menig bericht kan ik niet lezen. En goede Belgische OV-sites zijn schaars, merk ik. Dus zelfs een datum van indienststelling valt niet eventjes te achterhalen... Thieu1972 (overleg) 20 nov 2020 11:03 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Er is niet aangetoond dat over deze individuele tramhalte meer te vertellen is dan (geparafraseerd) dat het bestaat. Een overzichtsartikel kan dan inderdaad volstaan. Encycloon (overleg) 1 dec 2020 12:37 (CET)

Huttendorp StadshagenBewerken

Geen bronnen, niet duidelijk in welke plaats/stad gebouwd werd Arend41 (overleg) 3 nov 2020 16:51 (CET)

  Opmerking - direct verwijderd wegens overname zonder toestemming vanaf de betrokken website (wat de neutraliteit overigens ook niet ten goede kwam). Encycloon (overleg) 3 nov 2020 18:21 (CET)

Daan ServaasBewerken

NE - componist die geen noten kan lezen lijkt me NE - vis ←     → overleg 3 nov 2020 17:37 (CET)

Zo'n iemand kan op zich best relevant zijn, maar de betrouwbare onafhankelijke bronnen die dat dan zouden moeten ondersteunen lijken niet te bestaan. Encycloon (overleg) 3 nov 2020 18:17 (CET)
Stevie Wonder kon ook geen noten lezen, mag die ook weg? Edoderoo (overleg) 3 nov 2020 21:50 (CET)
 • haha, die niet ... maar er is meer aan de hand - het artikel mist niveau - zinnen als: Servaas was als kleuter al enorme fan van filmmuziek. of Hij probeerde heel wat genres uit. - ik kan daar niets mee - vis ←     → overleg 3 nov 2020 23:43 (CET) @Gebruiker:Encycloon en @Gebruiker:Edoderoo. Ik ben Daan Servaas zelf. Onderaan dit artikel heb ik neergeschreven welke fouten ik maakte en hoe ik poog deze recht te zetten. Ik schreef een biografie zonder relevante bronnen te vermelden.

Er werden 8 bronnen toegevoegd. Ook werd het niveau van het artikel omhoog gekrikt door minder relevante delen weg te laten. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.235.51.112 (overleg · bijdragen)

Als ik het wel heb, is dit nieuwsartikel de enige onafhankelijke bron van een beetje kaliber. Dat lijkt me onvoldoende om encyclopedische relevantie te bewijzen. Encycloon (overleg) 7 nov 2020 21:46 (CET)
Heeft u een voorstel om de encyclopische relevantie te optimaliseren? De basisinformatie lijkt me zeker relevant. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.235.51.112 (overleg · bijdragen)
Encyclopedische relevantie moet blijken uit onafhankelijke en enigszins gezaghebbende bronnen die Servaas hebben beschreven. Het is niet aan Wikipedia om encyclopedische relevantie te creëren of te optimaliseren. hiro|overleg 7 nov 2020 22:06 (CET)
@Gebruiker:Hiro Bedankt voor deze informatie. Uit alle feedback is gebleken dat ik jammer genoeg zeer amateuristisch te werk ging. Onderaan dit artikel heb ik hiervan een relaas neergeschreven.
Deze bronnen zijn zeker relevant. https://audpop.com/films/encontro-224883 http://www.filmhuismechelen.be/tag/hannah-van-den-bulck/ https://www.game-ost.ru/albums/295882/please,_let_me_go__original_motion_picture_soundtrack/ Naar mijn mening is het artikel dusdanig verbeterd en aangepast en past het zeker wel binnen Wikipedia. Kan het artikel van de beoordelingslijst worden gehaald?– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.235.51.112 (overleg · bijdragen)
Beste anonieme gebruiker, ik heb een vraag voor u: bent u Daan Servaas, of kent u Daan Servaas persoonlijk? - netraaM • 8 nov 2020 05:28 (CET)
Als je denkt dat dit een serieuze bron is, dan heb je toch echt iets niet begrepen. Iedereen kan die site aanpassen, dus de vermelding op die site is van nul en generlei waarde. Een verkoopsite zegt evenmin iets, bovendien gaat dat over het boek en niet over het album. De korte film behaalde een 2e plek, maar dat gaat dus om de film en niet om de muziek van Servaas; daarbij is me onduidelijk hoe gezaghebbend die organisatie eigenlijk is. En facebook en linkedin, dat hoef ik natuurlijk niet uit te leggen dat dat primaire bronnen zijn die niets over E-waarde vertellen. Dus zoals Encycloon al zegt: met slechts 1 interview in de GvA is het wel erg magertjes allemaal. Het artikel komt me dan ook vooral over als een poging tot (zelf)promotie. Thieu1972 (overleg) 8 nov 2020 09:25 (CET) @Gebruiker:Netraam Beste, ik ben Daan Servaas.
@Thie1972:
Eigenlijk is mijn doel geen poging tot (zelf)promotie, maar ik begrijp zeker dat dit zo overkomt. Ik schreef eigenlijk een biografie neer zodat mensen objectieve (inschattingsfout --> was niet objectief) informatie over me vinden op het internet. Sinds enkele weken publiceer ik muziek op mijn eigen label 'Servaas'. U kan dit controleren door op Google "Daan Servaas YouTube Music" op te zoeken. In het venster rechts onderaan vind je de benodigde informatie (ik kan helaas niet refereren naar Google). Men vindt mijn muziek op volgende streamingsdiensten (Spotify[1], iTunes & Apple Music [2], YouTube Music[3], Deezer[4], ...). Wikipedia lijkt me een gepast medium voor mensen die meer informatie over me willen opzoeken wanneer ze me tegenkomen op een streamingsdienst.
De eerste versies van de pagina werden zeer amateuristisch opgesteld. Dit geef ik van harte toe. Ik heb getracht de informatie nu heel beknopt neer te schrijven en zaken die ik niet met een relevante bron kon bewijzen weggelaten. U komt met heel sterke argumenten en ik had duidelijk enkele dingen niet goed begrepen. Ik schatte verkeerd in dat alle informatie die ik op Wikipedia schrijf, ook al ben 'ikzelf' de bron, onderbouwd moet worden met gepaste bronnen.
Indien u nog verder advies heeft, hoor ik dit graag.
Youtube, Spotify, dat zijn geen geschikte bronnen: iedereen kan daar zijn filmpjes en muziekjes op zetten. Het bewijst alleen maar dat een nummer bestaat, maar het zegt verder helemaal niets. Het zijn primaire bronnen, meestal gevuld door de betrokkene zelf. Wij van WC-eend, zeg maar... Graag zien we secundaire, onafhankelijke bronnen die de muziek besproken hebben: kranten, tijdschriften, gerenommeerde muzieksites. Dát zegt namelijk iets over iemands impact. Thieu1972 (overleg) 8 nov 2020 20:32 (CET)
Tja, inmiddels ben ik voor directe verwijdering wegens expliciete zelfpromotie en ter bescherming van Servaas. Het is duidelijk dat er geen enkele neutrale en enigszins gezaghebbende bron is, of is gebruikt bij het schrijven van de tekst met uitzondering van een interview. Ik lees nog altijd promotionele tekst, zoals "(...) dat aandacht van de media kreeg" waar enkel dat interview bedoeld wordt, of "werd meer dan 4800 keer beluisterd" wat een mooie prestatie is maar naar mijn bescheiden mening nog altijd veel te weinig om enige mate van encyclopedische relevantie te geven. Daarnaast heeft aanmaker toegegeven het artikel over zichzelf te hebben geschreven wat niet anders uit te leggen is dan zelfpromo. Er wordt niet voldaan aan WP:BLP aangezien er geen bronnen zijn waar de (persoonlijke) informatie te verifiëren is. Tenslotte is het me duidelijk dat betrokkene geen goed besef heeft van waar hij hier op Wikipedia mee bezig is en daarmee ook niet van de mogelijke impact van een artikel over hem waar langere tijd een groot sjabloon boven hangt. Het lijkt me dan ook goed om dit voor hem mogelijk pijnlijk hoofdstukje te sluiten. hiro|overleg 8 nov 2020 20:57 (CET)
Wikipedia is geen facebook waar je naar eigen inzicht een pagina kunt starten om je fans ter wille te zijn. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2020 08:04 (CET)
Hallo Daan, Heb je een eigen website? Ik denk dat dat beter is om aanvullende informatie aan je volgers te geven, en die kan je inrichten zoals je zelf wilt. Zoals je inmiddels waarschijnlijk ook wel begrijpt, je artikel zal deze beoordeling waarschijnlijk niet overleven. - netraaM • 9 nov 2020 10:19 (CET)
@Netraam Ik heb er alle begrip voor. Bedankt voor uw oprechte verwoording. Het is moeilijk als artiest, zeker in mijn genre, om mensen te bereiken. Ik ben erg onder de indruk van jullie professionalisme en vind me volledig in jullie argumentatie.
muziekproductieopmaat.webnode.be
Mocht iemand zich afvragen hoe die door mij voorgestelde directe verwijdering te motiveren valt;
 • WP:BLP - [e]en artikel over een levend persoon is óf neutraal en respecteert de privacy, óf bestaat niet,
 • WP:RVM - overduidelijke zelfpromotie ([o]p grond van een zoektocht op internet worden geen relevante verwijzingen gevonden),
 • WP:SNEEUW/WP:NAR - we lijken het erover eens dat het artikel uiteindelijk toch gaat verdwijnen.
Zullen we Servaas niet langer kwellen met dat sjabloon onder zijn naam? Het dient hem niet, en het helpt de encyclopedie niet. hiro|overleg 9 nov 2020 11:14 (CET)
Gasten. Verwijder het maar. Jullie hebben gelijk. Ik heb ook veel respect voor jullie werk. Jullie argumenten zijn goed en heb er niets tegen in te brengen. Vriendelijke groet, Daan. Nog een vraagje aan jullie voordat het definitief verwijderd wordt. Vanaf wanneer zou deze Wikipediapagina voor jullie wel relevant genoeg zijn? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 62.235.51.112 (overleg · bijdragen)
Dat is lastig om concreet te zeggen, maar bij meerdere betrouwbare onafhankelijke bronnen die de persoon en zijn werk beschreven hebben (=meer dan 'genoemd') kun je aan een herkansing gaan denken. Encycloon (overleg) 14 nov 2020 20:13 (CET)
  Opmerking - direct verwijderd per argumenten van Hiro en tevens met instemming van auteur. Encycloon (overleg) 14 nov 2020 20:13 (CET)

Lijst van kastelen in Nederland, die door de Fransen rond 1672 of 1794 verwoest zijnBewerken

NE - lijst zonder enige logische samenhang, en gebaseerd op WP:GOO op basis van een kennelijk zelf gekozen willekeurig criterium en 2 volstrekt niets met elkaar te maken hebbende jaartallen. Paul Brussel (overleg) 3 nov 2020 18:15 (CET)

 •   Opmerking Ik vind het in deze vorm ook een beetje een rare verzameling. Als alternatief zou ik voorstellen om er een Lijst van voormalige kastelen in Nederland van te maken (naar analogie van Lijst van kastelen in Nederland), waarbij kan vermeld worden wat het jaartal en de oorzaak is van hun verdwijnen, inclusief verwoesting door oorlog, verwoesting door (natuur)ramp, geplande sloop etc. Dat is een lekker korte titel en is ook een stuk completer, gestructureerder en duidelijker dan de huidige criteria, die met name de Fransen als vijand framen. Bovendien kan het woord 'verwoest' nog wel eens tot discussie leiden; het Valkhof is bijvoorbeeld weliswaar beschadigd tijdens het Beleg van Nijmegen (1794), maar de uiteindelijke sloop was een gepland proces goedgekeurd door de gemeenteraad, ruim nadat de gevechten waren afgelopen. Is het dan 'verwoesting' of 'sloop'? Historici zijn erg verdeeld over deze kwestie, omdat die relevant is voor de discussie die al sinds 2005 speelt over of de Donjon herbouwd zou moeten worden of niet (voorstanders: 'Ja want de Fransen hebben ons mooie kasteel verwoest en dat willen we terug!'; tegenstanders: 'Nee, we hebben er bewust zelf voor gekozen om het kasteel af te breken om een statement tegen het ancien régime te maken.'). Al dat soort problemen kun je veel beter aanpakken met de titel die ik heb voorgesteld; met de huidige titel kun je oeverloze discussies verwachten. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 3 nov 2020 19:44 (CET)
In de literatuur worden tegenwoordig in met name de provinciale standaardwerken ook de voormalige kastelen genoemd, en daar valt wel wat voor te zeggen. (De bronnen voor dit genomineerde artikel zijn daarentegen niet adequaat want niet gezaghebbend.) Want met deze vreemde titel maak je inderdaad alleen maar discussies los. De meeste nog bestaande kastelen zijn ooit eens verwoest geweest, gesloopt, vervangen door een nieuw kasteel, enz. Er zijn zo goed als geen bestaande kastelen in Nederland waarvan het grootste deel niet al heel lang niet meer bestaat, soms alleen nog wat van de funderingen. Andere 'kastelen' zijn gewoon zeer recent, zoals Kasteel de Haar of Kasteel Sypesteyn. Paul Brussel (overleg) 3 nov 2020 19:59 (CET)
  Voor verwijderen voegt niets toe aan het bestaande artikel Lijst van kastelen in Nederland. En waarom juist door de Fransen? Ik denk dat water zo mogelijk nog schadelijker is geweest voor veel kastelen. The Banner Overleg 3 nov 2020 20:17 (CET)
Goed punt, veel informatie staat al in lijst van kastelen in Nederland, inclusief of het voormalig is of dat er tegenwoordig slechts een ruïne over is. Zelf zou ik het toevoegen van jaartallen en omstandigheden waardoor het verdwenen of geruïneerd is wel mooi vinden, maar dat zou een geheel andere opmaak vereisen. Het huidige overzicht heeft ook wel z'n voordelen omdat het lekker beknopt is zo. Wat vind jij Paul? Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 3 nov 2020 20:35 (CET)
Ai: die lijst zie ik nu voor het eerst: wat een waardeloze (en onbebronde) lijst! Uiteraard dient eerst gedefinieerd te worden wat een kasteel is, en dat ontbreekt in die lijst helemaal: een havezate is geen kasteel, een stins ook niet, een state ook niet, een borg evenmin, noch een ridderhofstad, en wat moet je met Kasteel Almere in die lijst? Eerlijk gezegd zou die lijst ook beter verwijderd worden. Paul Brussel (overleg) 3 nov 2020 20:52 (CET)
Op zich is het wel heel opvallend dat er een enorme verwoesting in 1672 heeft plaatsgevonden. De Franse troepen hebben toen echt heel veel kastelen verwoest of dermate uitgewoond dat herstel niet meer aan de orde was. Maar deze lijst, nee, dit is vreemd, want men plakt twee jaartallen aan elkaar die niets met elkaar van doen hebben. En inderdaad, er zullen altijd nog discussiepunten zijn over wat de exacte genadeslag voor een kasteel was. Thieu1972 (overleg) 3 nov 2020 22:52 (CET)
Opvallend? Zie Rampjaar 1672... Precies drie eeuwen voor de geboorte van Thieu1972. Ter informatie: de meeste kastelen zijn in de 19e eeuw verdwenen, de meest desastreuze eeuw in de kastelengeschiedenis, niet daarvoor: die werden, zoals dat heet, "voor afbraak verkocht": men gebruikte de stenen enz. voor iets anders. (De meeste kastelenartikelen op WP:NL zijn ondermaats; ik heb tientallen boeken in mijn bibliotheek over kastelen en buitenplaatsen, soms heel erg goede, vanaf Moes/Sluyterman uit begin vorige eeuw of de uitmuntende van de betreurde onlangs overleden Anthony Lisman over bijvoorbeeld zijn VreedenHoff en Kasteel Heemstede, soms zeer ondermaatse, zoals ik nog onlangs aanhaalde over de Hondsdonk.) Paul Brussel (overleg) 3 nov 2020 23:04 (CET)
Ja, Rampjaar, daar hebben we het toch ook over? Ik weet dat ik als kind een boekje over Utrechtse kastelen doorkeek en dat zeker de helft van de vermelde kastelen in 1672/1673 was opgeblazen door de Fransen. Dat vond ik opvallend, die enorme verwoestingsdrang. Voor veel kastelen een kantelpunt, die oorlog. Dus ik kan me nog wel iets voorstellen bij een lijst die alle kastelen bijeenbrengt die in 1672/1673 zijn verwoest. Wel moet er meer ruimte voor nuance zijn, want zo is kasteel Culemborg niet direct verwoest, maar wel dermate veel beschadigd dat de graaf er geen gat meer in zag het te herstellen. En 1794 moet er sowieso uit gehaald worden, want alleen het feit dat het om Fransen gaat, is m.i. te mager als criterium. Het zijn twee compleet andere conflicten die geen enkel verband met elkaar hebben. Thieu1972 (overleg) 4 nov 2020 08:45 (CET)
  Opmerking - Waarom staan in een lijst van "verwoeste kastelen" ook gespaarde kastelen? En wat is de volgorde eigenlijk? Het lijkt op plaatsnaam, maar vele in de lijst staan niet op plaatsnaam. En wat doen Abcoude en Bodegraven in de lijst? En waarom staat Zuylichem onder Brakel? Eigenlijk is dit gewoon een enorme rommel die wat mij betreft ook meteen weg mag. Paul Brussel (overleg) 3 nov 2020 23:47 (CET)
  Voor verwijderen Dit is los van het ontbreken van referentiemateriaal een samengeraapte hoeveelheid los zand. Aan de andere kant kan het bijeenbrengen van informatie over wanneer kastelen gebouwd of juist gesloopt/verwoest zijn in één overzicht informatief zijn. Het is alleen een behoorlijke klus om de lijst met kastelen om te zetten in een sorteertabel met kolommen voor bouwjaar en sloop.T.vanschaik ([[Overleg

gebruiker:T.vanschaik|overleg]]) 4 nov 2020 04:08 (CET)

Beste @T.vanschaik , je kritiek klopt toch niet? Toch echt géén los zand - hoe kom je erbij? - maar een overzichtje van een grote slag voor Nederlandse kastelen door één actor. Die sorteertabel is zó gemaakt, wilde ik eerst doen, maar ik sluit me nu aan bij de Lijst van kastelen in Nederland, hoewel die verder nog per provincie is. Als je die sorteertabel wilt maken, is het ook goed. Je kunt vast iets verbeteren. Hansmuller (overleg) 5 nov 2020 10:00 (CET)
Over de nominatie - Die spreekt van "NE - lijst zonder enige logische samenhang, en gebaseerd op WP:GOO op basis van een kennelijk zelf gekozen willekeurig criterium en 2 volstrekt niets met elkaar te maken hebbende jaartallen"
 1. "zonder enige logische samenhang"? - er is wél logische samenhang, dit is een alfabetische lijst van plaatsen met vooral kastelen die verwoest zijn door één ander land
 2. "gebaseerd op WP:GOO"? - een vleiend misverstand maar gewoon niet waar: het maken van een lijst, compilatie, inventaris enzovoorts telt helaas absoluut niet als "eigen onderzoek", er is weer jammer genoeg geen originialiteit in het spel.... Wel kan een lijst enzovoorts een hulpmiddel bij onderzoek worden.
 3. "op basis van een kennelijk zelf gekozen willekeurig criterium"? - (weer "basis", slechte Nederlandse stijl) de grootschalige verwoesting maakte deel uit van een Franse strategie van verschroeide aarde en is welbekend. Het gaat om de oorlogsschade in twee Franse oorlogen tegen Nederland en het ligt voor de hand - niet origineel - voorhanden kennis op WP en elders bijeen te rapen.
 4. "2 volstrekt niets met elkaar te maken hebbende jaartallen"? - (stijl: bedoeld is "twee") in beide gevallen bezette Frankrijk delen van Nederland, dus voor beide landen was en is er een zonneklaar verband tussen beide jaartallen...
Dus de nominatie is blijkbaar slecht doordacht en onjuist.
Verderop wordt gerept van "onbebronde" lijst - dit is natuurlijk onjuist, kijk maar, er staat wat er staat.
Graag toelichting van de auteur van de beoordelingsnominatie @Paul Brussel, die zich overigens op WP wél bewezen heeft met doorwrochte biografische artikelen, dus ik hoop dat hij een logisch argument opzet, zoals hij hierboven eigenlijk fatsoenshalve meteen had moeten doen. We kunnen niet evenveel weten als Paul, maar hij kan ons wel helpen om tot zinvolle lijsten en artikelen te komen. Misschien had ik het geheel beter een "beginnetje" kunnen noemen, want zo zie ik het. Natuurlijk juich ik allerlei verbeteringen toe. Dank & groet, Hansmuller (overleg) 4 nov 2020 07:43 (CET)
Een beginnetje heeft een vastgestelde definitie. Een artikel buiten de definitie markeren als "beginnetje" (omdat het beter kan) is ongewenst. Mikalagrand (overleg) 4 nov 2020 08:55 (CET)
( @Mikalagrand , Ja Mika, daarom heb ik dat toch maar niet gedaan.. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 5 nov 2020 10:19 (CET) )
  Opmerking (bronvermelding) Ter verdediging van Hansmuller moet ik zeggen dat hij behoorlijk wat bronnen heeft opgegeven voor deze lijst, hetgeen totaal niet gezegd kan worden van de Lijst van kastelen, de Lijst van kastelen in Nederland, de Lijst van kastelen in België, de Lijst van mottes en mottekastelen in Nederland en de lijsten van kastelen in Nederlandse provinces m.u.v. Lijst van kastelen in Friesland (en Utrecht geeft wat algemene literatuur op maar geen referenties). Het argument van Paul en T.vanschaik dat de inhoud van het artikel op origineel onderzoek berust, houdt zeker geen stand (tenzij zij dit artikel aan een hogere norm willen houden dan al die andere bronloze artikelen en dat zou inconsistent en onrechtvaardig zijn). Gelukkig heeft Paul al aangegeven ook de Lijst van kastelen in Nederland in de huidige vorm niet goed te vinden en wellicht zelfs voor verwijdering vatbaar met het argument dat het volledig bronloos is, maar dat is een stap te ver; op de Nederlandstalige Wikipedia hebben we, in tegenstelling tot de Engelstalige Wikipedia, nog altijd geen verplichting om voor alles wat we schrijven bronnen op te geven, alleen voor zaken die mogelijk controversieel zijn. Hoewel ik zelf een groot voorstander ben van het Engelstalige model en een paar jaar geleden ook een voorstel heb voorbereid om bronvermelding verplicht te maken, werd ik nog voordat ik het officieel heb ingediend al van zo veel kanten fel bekritiseerd dat ik het heb laten zitten; de consensus lijkt te zijn dat verplichte bronvermelding hier vooralsnog niet als noodzakelijk wordt gezien is en kan dus ook niet als verwijdergrond worden gehanteerd. Wel kunnen we van specifiek de Lijst van kastelen in Nederland ons afvragen wat de toegevoegde waarde ervan is als het in feite een veredelde doorverwijspagina is van de 12 provincielijsten, die veel meer informatie geven per kasteel dat ook in de landelijke lijst staat. Ik ben geneigd om de landelijke lijst een echte DP te maken en de provinciale lijsten verder uit te werken, óf we besluiten de 12 provincielijsten in de landelijke lijst te integreren; beide hebben schaalvoordelen en -nadelen.
(Frankrijk als verwoester & 'zonneklaar verband' 1672/1794) De framing van Frankrijk als de verwoester (wat wel iets ingewikkelder is omdat de Republiek in het Rampjaar door 4 staten werd aangevallen, niet 1, en dat sommige kastelen zoals het Valkhof en kasteel Culemborg slechts beschadigd zijn en pas na de gevechtshandelingen geheel gesloopt, zoals ik en Thieu1972 hebben opgemerkt) en een verondersteld verband tussen 1672 en 1794 is daarmee overigens nog niet mee gerechtvaardigd; ik denk dat die bezwaren (tegen de titel en de opzet van het artikel) standhouden. Maar veel van de tekst met bronnen en afbeeldingen kan nog steeds nuttig zijn in een andere vorm, hetzij onder een andere titel (bijv. 'Lijst van voormalige kastelen in Nederland'), hetzij opgesplitst en verplaatst naar andere artikelen, bijvoorbeeld naar Lijst van kastelen in Nederland, naar de desbetreffende provincielijsten of naar de artikelen over Rampjaar respectievelijk Franse veldtocht in de Nederlanden. De laatste optie is met name relevant als Hansmuller zijn (overigens zeer interessante) punt wil maken over het systematisch verwoesten van kastelen als een tactiek van de verschroeide aarde, maar daarvoor is dan wel literatuur nodig van historici / militair deskundigen die een dergelijke analyse hebben gemaakt in betrouwbare bronnen. Louter aannemen dat Frankrijk een bewust beleid van verwoesting voerde omdat er nou eenmaal best wel veel kastelen in specifiek deze jaren zijn verwoest is niet genoeg op zichzelf en niet zo 'zonneklaar' als hij beweert; het is een geschiedkundige claim over de Franse intenties die onderbouwd moet worden, los van de feitelijk behaalde resultaten. Daarin moet ook mee worden genomen waarom bijvoorbeeld het Valkhof pas in februari 1796 werd afgebroken, lang nadat de Fransen al heel Nederland hadden veroverd (januari 1795) en de strategische waarde dus niet meer zo groot zal zijn geweest, terwijl het beschadigd raakte tijdens het Beleg van Nijmegen (1794) in oktober-november 1794; historica Sandra Langereis betoogde in Breken met het verleden (2010) dat de Valkhofburcht is gesloopt om economische en ideologische redenen, strategische redenen zoals 'tactiek van de verschroeide aarde' noemt ze niet eens (recensie).
(Definitie van 'kasteel') Paul heeft terecht het punt aangeroerd dat misschien niet alles wat nu onder de noemer 'kasteel' wordt geschaard ook als zodanig moet worden beschouwd. Ik stel echter vast dat er op de Nederlandstalige Wikipedia (nog) geen consensus bestaat over wat wel en geen 'kasteel' is. De Lijst van kastelen in Friesland noemt ook stinsen (maar geen blokhuizen?), de Lijst van kastelen in Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland noemt ook landhuizen, de Lijst van kastelen in Groningen noemt ook borgen, de Lijst van kastelen in Overijssel en Drenthe noemt ook havezaten, de Lijst van kastelen in Utrecht noemt ook ridderhofsteden, die volgens Paul allemaal geen kastelen zijn in de strikte zin van het woord. Het artikel kasteel zelf benoemt dit probleem ook al in de eerste twee zinnen: 'Een kasteel is een zelfstandig versterkt bouwwerk dat onder middeleeuwse omstandigheden te verdedigen was.[1] De benaming kasteel wordt ook wel gebruikt voor jongere bouwwerken die qua vorm aansluiten bij een kasteel.[2]' Deze striktere en ruimere definities zorgen dus niet alleen bij dit artikel voor problemen, het is een structureel (no pun intended) probleem op de hele Nederlandstalige Wikipedia dat we eerst centraal zouden moeten oplossen (d.w.z. we kiezen ofwel de striktere ofwel de ruimere definitie als de norm) vóórdat dat hier goed en wel als argument gebruikt zou kunnen worden. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 4 nov 2020 17:04 (CET)
Na wat van die lijsten en artikelen te hebben bekeken, moet ik zeggen dat het inderdaad een grote rommel is op dit gebied op WP:NL, waar ik nogal van geschrokken ben. Sinds Henri van der Wyck is het gemeengoed om te spreken van Historische buitenplaatsen, hetgeen inderdaad de meest adequate, want meest omvattende term is om dergelijke historische objecten te omschrijven, en die ook in de wetenschappelijke literatuur gebruikt wordt, net als in de naam van de Groningse leerstoel die mede vanwege de stichting van Van der Wyck is ingesteld. Er zou dus wat dit onderwerp betreft, waar hoogstzelden gezaghebbende bronnen worden vermeld (het betreft veelal internetsites), gigantisch veel werk verricht moeten worden om er iets ordentelijks van te maken. Ook de bronnen die Hansmuller gebruikt, zijn in de meeste gevallen van dubieus gehalte. Alles geeft mij daarom in dat dit artikel om verschillende aangedragen redenen in deze vorm niet houdbaar kan zijn. Paul Brussel (overleg) 4 nov 2020 18:23 (CET)
Ok maar hoe zou je het dan willen oplossen? Want dat het niet houdbaar is in deze vorm ben ik met je eens, maar dat kun je vanwege het definitieprobleem en het gebrek aan bronvermelding ook van de andere lijsten zeggen; daarvoor moeten we ook oplossingen bedenken en ik heb er een paar voorgesteld. Dat we besluiten om 'historische buitenplaatsen' als overkoepelende term te gebruiken kan een deel van de oplossing worden. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 4 nov 2020 19:03 (CET)
Voor die overkoepelende term historische buitenplaatsen zou ik inderdaad pleiten, ook gezien een recent werk uit de Reeks adelsgeschiedenis uit 2017, en nogmaals Van der Wyck. Dat is volgens mij ook de term die de RCE hanteert. Paul Brussel (overleg) 4 nov 2020 20:27 (CET)
Zoals de nominator aangeeft, het betreft hier een zelf gekozen willekeurig criterium. Zijn er gereputeerde historici die dezelfde verbanden leggen tussen deze gebeurtenissen? Dat lijkt me wel heel onwaarschijnlijk, gezien de totaal verschillende tijdperken. Een lijst van kastelen die in het Rampjaar door Fransen zijn vernield zou ik kunnen billijken als onschuldig lijstjesfetisjisme. Tekstman (overleg) 4 nov 2020 15:57 (CET)
Los van het al dan niet behouden van dit artikel, heb ik wat vragen voor Hansmuller. Ziet u in dat opmerkingen ad hominem als "slechte Nederlandse stijl" en andere kritiek op de schrijfstijl van een ander op een overlegpagina, waar iedereen vrij is de stijl te hanteren die hij of zij goed acht, gevolgd door opmerkingen die de kennis van de nominator zo gezegd het graf in prijzen, en vooral gezien voorgaande geuite kritiekpunten als sarcastisch op zouden kunnen worden gevat, de aandacht afleiden van een volwassen, inhoudelijke discussie? Ziet u ook het verband tussen dergelijke uitingen en de onaangename en werksfeerverstorende discussies waar u de laatste tijd geregeld in terecht komt? Bent u eventueel wils van dergelijke persoonlijke opmerkingen af te zien zodat toekomstige discussies zonder deze "ruis" plaats kunnen vinden, ook al is niet iedereen van uw "niveau"? - netraaM • 4 nov 2020 18:29 (CET)
Goede vragen, maar misschien beter verplaatsen naar Hansmullers persoonlijke overlegpagina? Encycloon (overleg) 4 nov 2020 18:42 (CET)
Goed idee, ik doe even een knip-plak operatie. - netraaM • 4 nov 2020 19:06 (CET)

Beste @Netraam en andere polemisten, heb je kritiek hier gepareerd. Maar je actie is nadelig, want gaat ten koste van het gewraakte artikel. Citaten uit het werk van Belle van Zuylen verdween voortijdig voor er tijd was geweest voor verdere aanpassing, mede door tijdverlies aan eigenlijk irrelevante polemiek. Ik werk nu dus verder liever door aan ... het artikel zelf en neem later weer deel aan de discussie. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 5 nov 2020 09:54 (CET)

Kan het niet laten al te reageren: de historische buitenplaatsen en het loskoppelen van 1794 moeten we inderdaad maar doen, denk ik. Ja, die arme Valkhof en de Nederlandse sloopwoede. Maar een goede historische discussie past toch niet in een Lijst? dus die hoort er eigenlijk niet bij. De bronnen uit de losse artikelen over de losse "kastelen" die ik gebruik, zijn al dubieus. Er wordt blijkbaar veel gegokt en overgeschreven over die romantische gebouwen... Geen reden om dan maar niks te zeggen over deze belangrijke categorie verdwenen/beschadigde bouwwerken? Gaan we ten onder aan subtiliteit en scrupules? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 5 nov 2020 10:10 (CET)
Denk aan de grap over het bordje "Heden verse vis". Na voortgezette tekstkritiek verdween het hele bord, volgens de anekdote. Hansmuller (overleg) 5 nov 2020 10:15 (CET)
Een goede historische discussie/uitleg kan wel degelijk deel uitmaken van de introductie een artikel dat verder hoofdzakelijk een lijst is. Een lijst moet namelijk vaak worden verdedigd als een groep van gerelateerde items (eventueel bestaande uit subgroepen) in plaats van een onzorgvuldig bij elkaar geharkte verzameling. In principe zou je verantwoording moeten kunnen afleggen over ieder woord dat je in de titel van een artikel gebruikt; het kan zijn dat meerdere daarvan omstreden zijn en dat blijkt ook bij 'Lijst van kastelen in Nederland, die door de Fransen rond 1672 of 1794 verwoest zijn' het geval te zijn. Een uitleg/discussie kan bijvoorbeeld aangeven waarom een categorie omstreden is omdat men het niet eens is over de criteria (wat, waar, wanneer, wie, hoe, waarom? > 'Het 'verwoesten' van kastelen in Nederland tijdens de invasies van 1672 en 1794 door de Fransen middels oorlogshandelingen als tactiek van de verschroeide aarde' is men het hier niet over eens), de terminologie of omdat er nog bewijs ontbreekt dat er een duidelijk verband is tussen alle items die op de lijst staan. Ik zal een paar voorbeelden geven van artikelen die ik heb geschreven, verbeterd of vertaald die hoofdzakelijk lijsten zijn, maar een introductie bevatten met uitleg/discussie: Tekstvarianten van het Nieuwe Testament#Introductie, Lijst van stadhouders in de Nederlanden#Korte geschiedenis, Pan-nationalisme#Uitleg, Lijst van politieke groepen in de Franse Revolutie (intro), Lijst van landen met datum van onafhankelijkheid (intro), Straatnaamcontroverse#Theorie, Uitfasering van fossiele brandstofvoertuigen#Achtergrond en Lijst van oorlogen in de zuidelijke Lage Landen (1560–1829) (intro). Je kunt het ook op een andere manier vormgeven, namelijk dat je eerst een definitie geeft, dan een lijst of overzicht en daaronder een discussie over wat iets is en wat daar allemaal onder zou moeten vallen, zoals ik heb gedaan in Verbod op korte vluchten. Stel dat er een heel groot debat bestaat onder historici of de Fransen in 1672 expres zo veel mogelijk Nederlandse kastelen hebben verwoest, of dat daar helemaal geen bewust beleid achter zat, dan is dat laatste formaat misschien gewenst. In andere gevallen zou ik voor de eerste manier gaan. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 6 nov 2020 18:04 (CET)
Ik zie dat je toch behoorlijk wat bronnen aanhaalt, kan je aangeven waarom die bronnen volgens jou niet betrouwbaar zijn? - netraaM • 7 nov 2020 09:04 (CET)
De meeste bronnen zijn ongeschikt, niet gezaghebbend of simpelweg WP zelf. Er is bij dit artikel geen enkel systematisch vooronderzoek gepleegd, maar gewoon willekeurig gezocht op WP en internet, zelfs gewoon plaatjes, om deze lijst samen te stellen, en elk nieuw gevonden elementje wordt vervolgens in de lijst geplaatst. Paul Brussel (overleg) 11 nov 2020 14:41 (CET)
  Voor verwijderen - Volgens de titel van het artikel betreft het Nederlandse kastelen die verwoest zijn, maar bij de openingszin gaat het opeens over "... lijst van Nederlandse kastelen en andere markante bouwwerken ...". Weer iets verderop is zelfs een kopje 'Beschadigde dorpen' dus geen kastelen die verwoest zijn of markante bouwwerken die verwoest zijn, nee, zelfs geen verwoeste dorpen, een overzicht met beschadigde dorpen. En dan is er ook nog eens een kopje 'Gespaarde kastelen en sterkten'; die horen al helemaal niet op zo'n lijst. Verder worden verwoestingen in de periode rond 1672 gecombineerd met verwoestingen in 1794. Daar zit meer dan 120 jaar tussen en dat betreft dus niet dezelfde oorlog of (militair) conflict. Verder valt op dat er sprake is van Nederlandse kastelen en dorpen, en zo te zien liggen alle plaatsen ook netjes in het huidige Nederland, maar rond 1672 en ook rond 1794 bestond Nederland zoals we dat nu kennen niet. In het artikel wordt gelinkt naar Franse veldtocht in de Nederlanden en dat betrof o.a. de Slag bij Tourcoing en schermutselingen in het huidige Vlaanderen. Het artikel komt op mij over als een allegaartje, een incomplete lijst variërend van verwoeste kastelen tot beschadigde dorpen uit twee verschillende periodes die netjes vallen binnen het huidige Nederland. Beperk het tot kastelen die rond 1672 door de Fransen verwoest zijn en dan zou het nog kunnen. Met zo'n zelfgemaakt lijstje zonder duidelijk en/of onlogische afbakening komt het wel erg neer op eigen onderzoek. - Robotje (overleg) 9 nov 2020 13:03 (CET)

Beste mensen, ik heb jullie kritiek verwerkt:

 1. er bleken veel bronnen te zijn waarvan ik een aantal heb toegevoegd
 2. het verhaal gebruikt nu de term "buitenplaatsen" als parapluwoord
 3. het verband met 1794 wordt niet meer gelegd, schade in dat jaar past elders beter
 4. het bleek om verwoesting van dorpen en buitenplaatsen in 1672 en 1673 te gaan, dus de titel moest aangepast.

Conclusie:

 • het gaat om een encyclopedisch niet te missen deel van de geschiedenis van Nederland. De verwoestingen van minstens tien dorpen en tientallen buitenplaatsen waren schokkende gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis.
 • Grote, trouwens verder uitstekende overzichten als Jonathan Israels De Republiek 1477-1806 bespreken deze "details" niet, en concentreren zich op de politiek van deze jaren.
  • Op Wikipedia kunnen we wél een encyclopedisch overzicht geven, dat elders niet voorhanden is. (De andere goede lijsten van kastelen belichten het aspect van oorlogsschade in deze speciale jaren natuurlijk niet.)
 • Wikipedia dient onderwijs en voorlichting volgens de statuten van de Wikimedia Foundation. Het is niet gewaagd om te veronderstellen dat het huidige artikel - en nog verbeterde versies - een redelijk uitgangspunt kan vormen voor profielwerkstukken geschiedenis op de middelbare school en scripties op de universiteit.

Met vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 11:53 (CET)

Taalkundige   Opmerking: N.a.v. de discussie heeft Hansmuller zojuist de titel aangepast. De komma daarin is wel gehandhaafd. Deze kan m.i. echter beter weg. Het gedeelte wat erachter staat kan namelijk als een beperkende bijzin worden gezien; zie daarbij een taaladvies. Met de komma lijkt het net of het gedeelte dat daarachter staat (de beperking) betrekking heeft op álle dorpen en buitenplaatsen in Nederland. Apdency (overleg) 14 nov 2020 11:44 (CET)
Mee eens, bedankt, gedaan Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 11:57 (CET)
  Opmerking - de lijst is nog steeds inconsistent en gebaseerd op dubieuze bronnen; voor sommige (gedeeltelijke) verwoestingen wordt geen literatuur gebruikt, maar gravures uit het rijksmuseum zonder verdere tekst. Wat mij betreft nog steeds een volstrekt onvoldoende, niet goed bebronde lijst die in deze vorm helemaal geen onderwijsdoeleinden dient, waarvoor WP trouwens ook niet bedoeld is, maar eerder desinformatie verstrekt. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 12:06 (CET)
Die dubieuze bronnen kun je niet hard maken? Inconsistent, wat bedoel je dan? Grote woorden? Uit ervaring weet ik, dat deze lijst wel degelijk onderwijsdoeleinden kan dienen, gaf jij les? groet, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 12:09 (CET)
Zie mijn opmerking van 11 nov 2020 14:41 (CET). Inconsistent omdat niet duidelijk wordt gemaakt welke dorpen buitenplaatsen deels, dan wel geheel verwoest werden; er staan ook dezulke in die niet verwoest werden. Maar eerst en vooral: deze lijst is niet gebaseerd op gedegen bronnen die het onderwerp behandelen, maar gebaseerd op toevallig, meestal op het internet, zelfs op wikipedia aangetroffen informatie. Dat laatste is voor wikipedia onacceptabel, en ik acht deze lijst ook voor het onderwijs dus volslagen ongeschikt. Dat die daar gebruikt zou wroden, doet overigens geheel niet terzake. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 12:17 (CET)
Onderwijsdoeleinden natuurlijk wel, zie Wikipedia:Vijf zuilen plus een, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 12:12 (CET)
Paul, alleen bij '?' staan in het artikel verwoestingen die alleen een ets als aanwijzing hebben. Kun je met serieuze argumenten komen en eerst goed kijken? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 12:16 (CET)
Dat is aantoonbaar onjuist. Eigenlijk is dit hele artikel een rommeltje, en dat heeft waarschijnlijk te naken met de onsystematische manier waarop het is 'gegroeid'. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 12:28 (CET)
Toon dat dan aan a.j.b. in plaats van te roepen..., Groet, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 13:09 (CET)
Over het brongebruik heb ik al het een en ander gezegd: daar zit te veel tussen wat niet gezaghebbend is. Dan de rommelige structuur: het artikel wordt genoemd: Lijst van dorpen en buitenplaatsen in Nederland die door de Fransen in 1672 en 1673 verwoest werden. Dan spreekt de eerste zin van: "verwoest of ernstig beschadigd zijn". En dan noemt de tweede paragraaf een kasteel dat door Willem III is verwoest. Dan komt er ineens een kopje Verwoeste en beschadigde dorpen dat alleen gaat over gravures van Isaac Sorious, waarvoor bij enkele alleen het werk van die kunstenaar als bron wordt opgegeven. Dan krijgen we een kopje Buitenplaatsen en andere markante bouwwerken die in 1672/1673 door Franse troepen beschadigd werden, waar ineens "andere markante bouwwerken" ten tonele worden gevoerd. In die lijst komen dan ook weer onder andere buitenplaatsen voor die niet verwoest, maar "gedeeltelijk verwoest" zijn of "deels ontmanteld". Bij Kasteel Merckenburg staat door auteursrechtenschending geen bron, maar dat lijkt ook logisch omdat de RCE en het werk uit 1995 elkaar tegenspreken, het kasteel ook niet (geheel) is opgeblazen want de poorttoren bleef gespaard. En dan eindigt het met een lijstje van 'etsen' van buitenplaatsen waarvan de bijbehorende plaatsnaam onbekend is. Vervolgens komt er plotseling nog een lijst van Gespaarde buitenplaatsen en sterkten waarvan onduidelijk is wat "sterkten" zijn. Dan is er een literatuurlijst waarover ik ook al het en ander heb opgemerkt. Kortom: dat maakt zo'n artikel een rommeltje en niet houdbaar. Dit berust niet op gedegen, voorafgaand onderzoeks- en schrijfwerk en zou ik onenecyclopedisch willen noemen. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 16:29 (CET)

Herziening?
@Paul Brussel @The Banner @Nederlandse Leeuw @Thieu1972 @T.vanschaik @Mikalagrand @netraaM @Encycloon @Robotje @Apdency en anderen Het artikel heet nu Lijst van dorpen en buitenplaatsen in Nederland die door de Fransen in 1672 en 1673 verwoest werden en is gerenoveerd - niet verwoest - , dus jullie kritiek is aan herziening toe, kunnen jullie nog eens kijken? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 12:07 (CET)

  Voor verwijderen - zie eerdere opmerkingen. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 12:17 (CET)
Paul komt met onmogelijke en onduidelijke eisen (bijvoorbeeld "Inconsistent"?), die de huidige Wikipedia en elke andere encyclopedie in de kiem gesmoord zouden hebben. Hij heeft geen rationele argumenten. Er zijn wél veel bronnen, het is een encyclopedisch onderwerp. Paul doet onnodig moeilijk en miskent het nut van Wikipedia. Dat is hier schadelijk voor de encyclopedie. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 13:02 (CET)
Laat ik nog twee voorbeelden geven van de zogenaamde literatuurlijst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht kende helemaal niet als enige redacteur Ben Olde Meierink, maar negen genoemde personen, waarvan Tromp er geen is; Vogelzang, met een foute titelbeschrijving, is literatuur waarvan werkelijk slechts 1 zin gebruikt is. Dit is niet serieus te nemen. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 13:15 (CET)
Beste Paul,
Ah, nu kom je met iets.
Waarom overleg je niet in plaats van draconisch te willen vernietigen?
Ben benieuwd naar andere gebreken, als je die opgeeft dan doe je wel echt iets nuttigs. Dank en groet, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 16:44 (CET)
Tja, ik gebruik altijd PiCarta, vrijwel altijd betrouwbaar, voor dat soort zaken, maar aangezien ik over beide boekwerken beschik, heb ik beide erop nageslagen; het deel uit de Reeks adelsgeschiedenis kent maar liefst zes redacteuren, maar als gezegd: die titel zou vanwege de ene gebuikte zin daaruit, helemaal niet genoemd moeten worden. Tromp heeft een, ook in mijn bibliotheek aanwezige, publicatie doen verschijnen in 1971 in zijn driedelige reeks Kastelen langs de Wetering een tweede deel met als ondertitel Vijf ridderhofsteden van Utrechts Overkwartier. Kortom, ook hier weer onvoldoende vooronderzoek en gebruik van ondermaatse 'bronnen'... Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 17:14 (CET)
Mooi, ik zei ook alleen maar dat Tromp genoemd werd.. We willen gewoon iets anders met Wikipedia, je bent defensief, maar ik wil een overzicht geven en details verbeteren.
 • Je doet of Wikipedia een gedrukte, vaststaande bron door een verre auteur is, zoals dat vroeger inderdaad was.
 • Maar de bedoeling van Wikipedia is juist door samenwerking een beter resultaat te krijgen. Op een afstandje kun je op mijn kastelen schieten, dat is geen kunst, maar de hoofdzaak van de synthese blijft toch overeind: ja, er zijn veel kastelen verwoest. Deze synthese ontbrak blijkbaar. En dan kunnen we foute details bijslijpen. Akkoord? Wat doen we hier anders? Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 17:34 (CET)
  Voor verwijderen Uit de bronnen blijkt niet dat dit een lijst is die als zodanig behandeld wordt in literatuur. Het is een samenraapsel van bronnen waardoor de E-waarde van de lijst "als lijst" niet aangetoond is. Evenmin is het duidelijk in hoeverre de lijst volledig is, of in hoeverre de buitenplaatsen/dorpen/kastelen geheel of gedeeltelijk verwoest zijn als onderdeel van de strategie om "al het mogelijke te verbranden". hiro|overleg 14 nov 2020 13:09 (CET)
Beste Hiro, er staat duidelijk "onvolledige" lijst aan het begin, gewoon lezen? Je wilt verder iets weten dat misschien niemand precies kan weten? Is het relevant? Uit het lijstje gespaarde kastelen blijkt dat het van persoonlijk contact kon afhangen, enzovoorts. Je zoekt spijkers op laag water, mee eens? Groeten, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 16:48 (CET)
Beste Hansmuller, gewoon lezen gaat mij prima af. Er staat inderdaad "onvolledig", maar niet hoe "onvolledig". Met andere woorden; is deze lijst als zodanig beschreven in literatuur en zo ja, in welke mate ontbreken er dorpen en buitenplaatsen op "onze" lijst in vergelijking met die in de literatuur beschreven lijst? Als deze lijst niet als zodanig in literatuur beschreven is; hoeveel dorpen en kastelen heb je in je OO over het hoofd gezien, of wellicht bewust buiten beschouwing gelaten? Moeten we überhaupt een onvolledige lijst willen? Ja, deze lijst is puur OO zoals collega netraaM hieronder ook al aangaf. Je hebt immers zelf redelijk lukraak een samenhang gecreëerd die er mogelijk helemaal niet is, maar in ieder geval niet in literatuur beschreven is. Bij een bron, binnenstebuiten.kro-ncrv.nl Ted van Hooff: Geschiedenis en innovatie op landgoed Zuylestein, geef je een citaat. Maar dat citaat is nergens daadwerkelijk in die opgegeven bron terug te vinden waardoor ik nu ook begin te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de bronnenopgave. hiro|overleg 14 nov 2020 19:21 (CET)
@hiro Dankjewel, het citaat kwam uit de andere van de twee referenties bij Zuylestein, helaas een bekend type fout. "Volledigheid" is een perfectionistisch fata morgana, zeker met historische zaken. We werken hier zo goed mogelijk. Graag meer opgemerkte fouten! Je kunt moeilijk volhouden dat dit geen nuttige lijst is op Wikipedia-niveau, dus geen wetenschappelijke publicatie. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 16 nov 2020 14:22 (CET)
Het is mogelijk een nuttige lijst, voor een blog dat zich richt op de geschiedenis van Nederland. Ik zou zeggen, leef je uit. Maar voor een encyclopedie is de lijst natuurlijk ongeschikt. De lijst is zelfverzonnen, komt niet voor in literatuur, schendt daarmee WP:GOO. Maar ik treed nu in herhaling, dit is dan ook mijn laatste bijdrage aan deze nominatie. hiro|overleg 16 nov 2020 18:30 (CET)
  Tegen verwijderen - ik zie veel verbeterargumenten, pak dan de handschoen op en verbeter het artikel, in plaats van energie te steken in wegmikken. Edoderoo (overleg) 14 nov 2020 13:20 (CET)
Werkelijk alles zou moeten worden nagelopen: systematisch onderzoek van dagen in goede bronnen is nodig om hier iets acceptabels van te maken. Als jij denkt dat je dat kunt, ga je gang, maar ik ben van niet plan om in dit geheel onsamenhangende artikel dagen te gaan steken. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 13:26 (CET)
Paul, ik geef overal bronnen, er is geen redelijke twijfel over de hoofdzaken, loop die kastelen maar na. ~~ Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 17:01 (CET)
  Voor verwijderen - Hiro vat het goed samen, en om het nog bondiger te zeggen: dit riekt wel een beetje naar OO. Ik ben overigens wel onder de indruk van het doorzettingsvermogen en de wil tot constructief bijdragen van Hansmuller, en ik hoop dat hij binnenkort een onderwerp oppakt dat buiten wikipedia ook als een erkend, duidelijk afgebakend en reeds beschreven gegeven bestaat, dit in tegenstelling (helaas) tot deze lijst of een eerdere bloemlezing uit het werk van Belle van Zuylen. - netraaM • 14 nov 2020 16:33 (CET)
Hiro had niet goed gelezen, en jij toch ook niet? "Eigen onderzoek" is iets anders, dit is een compilatie van andermans onderzoek, dat mag of moet zelfs. Het gaat uiteraard om een zeer duidelijk afgebakend gebied, de oorlogsschade rond het Rampjaar. (Er was alleen een tegenstrijdig argument tegen citaten van Belle, geen context - was er wel - maar mocht er ook niet bij, "opdikken".) Zie je dat je argument niet klopt? Groeten, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 16:52 (CET)
Het eigen onderzoek zit hem niet in elk kasteel op zich, maar door het verband tussen het slopen van verschillende willekeurige objecten die je aanbrengt door ze allemaal in een lijst te vangen. Er is al voldoende gezegd waarom deze verbanden niet zo gelegd kunnen worden, ik ga dat niet weer herhalen. Hetzelfde deed je met de bloemlezing uit het werk van Belle van Zuylen, verbanden aanbrengen die buiten wikipedia nergens zo worden gelegd, maar over dat artikel gaat het hier niet. Je kunt voor een artikel op wikipedia inderdaad uit meerdere bronnen putten, dat is juist goed, maar alleen om iets te beschrijven wat buiten wikipedia op zich óók een vastomlijnd en duidelijk gedefinieerd concept is. Wikipedia is niet geschikt voor het samenstellen van je eigen historisch onderzoek of het zelf samenstellen van een bloemlezing.
Een vaste component in jouw "polemische" argumentatie is dat de anderen het allemaal niet zouden begrijpen. Het gebeurt de laatste tijd alleen erg vaak dat erg veel anderen "het niet begrijpen". Zoveel zelfs, dat het me verwondert dat je je nog niet af hebt gevraagd of je misschien zelf een en ander niet begrijpt. - netraaM • 14 nov 2020 19:40 (CET)
 • Over de hoofdzaken in dit artikel is absoluut geen twijfel in de literatuur - mee eens? - daarom kan er gerust nog een boekenkastje omvallen als jullie dat willen. (Het was wel moeilijk om nu bij boeken te komen helaas.) De critici lijken niet vertrouwd met encyclopedisch werk, waar literatuur wordt samengevat en een hoofdlijn wordt vastgehouden. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 16:58 (CET)
 • Wat een walgelijke opmerking! ("De critici lijken niet vertrouwd met encyclopedisch werk, waar literatuur wordt samengevat en een hoofdlijn wordt vastgehouden.") Zie voorts mijn bijdrage van 14 nov 2020 16:29 waarin ik dit artikel "onencyclopedisch" noem. Ja, ik heb gegronde bezwaren tegen dit artikel, dat moge duidelijk zijn, en als encyclopedist, zoals ik mezelf beschouw, zou een artikel als dit nooit uit mijn schrijversmouw getoverd kunnen worden. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 17:30 (CET) PS: gezien deze walgelijke opmerking zal ik me met dit artikel en deze nominatie niet meer bezighouden. Ik hoop en verwacht dat dit artikel zo snel als mogelijk is verwijderd zal worden. Voor het uitoefenen van amateuristische hobbies dien je je niet op WP:NL te begeven. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 17:40 (CET)
Uiteraard "Wij-van-WCEend" :-), maar met argumenten   Tegen verwijderen Ik had dit artikel graag van iemand anders gelezen, maar ja, dat was er niet, ik moest het dus zelf maken. Hansmuller (overleg) 14 nov 2020 17:22 (CET)
Wederom die onnodig venijnige overlegstijl. Waarom was die steek onder water nodig, Hansmuller? - netraaM • 14 nov 2020 17:47 (CET)
Beste @Netraam wat bedoel je nu weer? Echt onduidelijk. We zitten hier om inhoud bij te dragen. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg)
"De critici lijken niet vertrouwd met encyclopedisch werk" is een verwijt dat niets te maken heeft met de inhoud. Als je zegt dat je hier zit om aan de inhoud bij te dragen, doe dat dan ook. - netraaM • 17 nov 2020 07:32 (CET)

@Paul Brussel : Je had gelijk met die dorpen en huizen die alleen op etsen staan, maar trouwens ook in Het ontroerde Hollandt.
Verwijdering van deze Lijst? Het Rijksmuseum bijvoorbeeld maakt fouten in zijn catalogus, bijvoorbeeld bij die ets van Nieuwegein: Schans te Jutphaas hierboven, dat is blijkbaar geen verwoesting. Ik vond nog een andere fout - zogenaamde spotprent op Bolland door Erich Wichmann, ken je misschien - toch heffen we het Rijksmuseum maar niet op. Dus deze Lijst kan na je tips nu zo slecht niet meer zijn, tenzij je concreet nog iets kunt aangeven. We hebben het wel over een zo goed mogelijke Wikipedia-tekst, geen wetenschappelijke uitgave: die pretentie hebben we hier helemaal niet! Jij wel?

De genoemde bezwaren in je verwijdernominatie zijn nu alle drie ondervangen:

 1. logische samenhang?: schade aan dorpen en buitenplaatsen rond Rampjaar, nu heldere indeling
 2. GOO?: het is jammer genoeg geen eigen onderzoek, maar een compilatie, een overzicht van andermans onderzoek, en
 3. twee periodes behandeld? nu alleen rond Rampjaar.

Je bent het blijkbaar eens met de hoofdzaak van het artikel en wilt bijslijpen van details als de bronnen? Dat wil ik ook. Wees niet onredelijk en stel alsjeblieft geen vage onmogelijke eisen. Heb je nog verbeterpunten, graag, dan werk ik daar aan. Dank en groet, Hansmuller (overleg) 16 nov 2020 14:06 (CET)

Het zou door mij bijzonder op prijs gesteld worden als je me geen woorden in de mond legt die ik absoluut niet gezegd heb: alle genoemde bezwaren voor NE gelden voor mij nog steeds: dit artikel is niet gebaseerd op deugdelijk encyclopedisch onderzoek voorafgaand aan publicatie, de bronnen zijn volstrekt willekeurig 'gekozen' en dus evenmin encyclopedisch, er lijkt geen enkel werk te bestaan dat systematisch aan dit onderwerp aandacht besteedt, de structuur van dit artikel is eveneens onencyclopedisch, de meeste 'bronnen' zijn ondeugdelijk of NE, een lezer schiet met zo'n onencyclopedisch artikel werkelijk nets op (want die moet vervolgens op zoek naar wel deugdelijke bronnen over dit onderwerp, zo die bestaan), en daarmee kan de conclusie geen andere zijn dat dit artikel als NE verwijderd dient te worden. Nogmaals: je eigen amateuristische, uitdrukkelijk geen 'encyclopediscche' hobbies leef je maar uit op je eigen blogspot o.i.d. maar niet in wat beoogt een encyclopedie te zijn. En daarmee, en met al mijn eerdere bijdragen over deze nominatie die nog allemaal overeind staan, laat ik het hierbij. Paul Brussel (overleg) 16 nov 2020 19:46 (CET)
 • Je bestrijdt het hoofdthema blijkbaar niet, dat er dorpen en buitenplaatsen door Franse militairen verwoest en beschadigd zijn, en dat dat door bronnen bevestigd wordt. Een monografie hebben we nog niet gevonden, misschien is die er niet en moeten we die zelf schrijven.
 • In de tussentijd is een voorlopig Lijstje toegestaan dat documentatie bijeenbrengt maar niets pretendeert, zoals de hele Wikipedia dat niet doet: het vormt een zo goed mogelijk beginpunt voor het zoeken van informatie en is per definitie amateuristisch in de goede zin van het woord, maar wel met inspanningsverplichting voor het haalbare. Deze Lijst is niet wetenschappelijk en niet bedoeld voor publicatie in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, ik zou wel willen.
 • Je invalshoek is hier dus misplaatst en jammer genoeg onproductief, je zou de hele wikipedia uit ongericht perfectionisme willen opdoeken? Dezer dagen zijn bibliotheken dicht, ik heb jouw boeken helaas niet en kan er nu niet meer van maken. Maar later wel als je je redelijk opstelt. Al je punten zijn nagelopen, je hebt alleen nog detailkritiek die je niet specificeert of hard kunt maken. Graag meer kritiek maar dan concreet, ik wil ook meer weten. Dank en groet, Hansmuller (overleg) 16 nov 2020 21:08 (CET)
 • STOP! STOP!! STOP!!! Helemaal geef ik geen detail- maar fundamentele kritiek en zeg ik niet: "Je bestrijdt het hoofdthema blijkbaar niet, dat er dorpen en buitenplaatsen door Franse militairen verwoest en beschadigd zijn". Je hebt het kennelijk niet door maar dan maar eens klip en klaar: ik zeg dat je prutswerk levert, eerst en vooral omdat je kennelijk encyclopedische kwaliteiten mist, als: eerst gedegen vooronderzoek doen op basis van gezaghebbende bronnen over het onderwerp. Je beschikt kennelijk niet over de benodigde gezaghebbende bronnen, en zegt maar simpelweg: "Dezer dagen zijn bibliotheken dicht, ik heb jouw boeken helaas niet en kan er nu niet meer van maken" - de enige encyclopedische werkwijze is in dat geval: NIET schrijven want dan lever je prutswerk, en dat is dan ook wat er uit je amateuristische pen komt. Voorts ben je kennelijk niet in staat om informatie op een encyclopedische wijze te structureren. Je blaast enorm hoog van de toren, maar eigenlijk beschouw je WP:NL gewoon als een niet serieus te nemen, eigen hobbysite waar jouw NE normen maar goed genoeg moeten zijn, en als dat niet zo is, moeten anderen het probleem maar oplossen en jou aangeven: "Graag meer kritiek maar dan concreet, ik wil ook meer weten" - wie iets schrijft maar én niet over de benodigde kennis én niet over de benodigde bronnen beschikt, dient hier geen artikelen te leveren, en dat lijkt bij jou een serieus en structureel probleem. Dus: in het kort: dit is een ondeugdelijk, NE artikel dat niet gebaseerd is op deugdelijk enyclopedisch onderzoek en waarbij de schrijver er blijk van geeft niet te weten wat encyclopedisch schrijven is. Paul Brussel (overleg) 16 nov 2020 22:33 (CET)
Beste Paul,
 • we zijn het niet eens over wat Wikipedia is en hoe je informatie kunt verzamelen, zonder wetenschappelijke pretenties. Een lijstje maken van Nederlandse provinciesteden is niet anders dan een lijst van schade in 1672, met bronnen. Zo eenvoudig is het, je doet aan mystificatie. We hebben blijkbaar allebei ruime ervaring met wél origineel onderzoek zelf doen en dat publiceren? Dan weten we dat dat een andere sport is dan hier. Je betwijfelt dat Kasteel Amerongen in brand is gestoken? Ik ben gedekt door de bronnen, als die toch niet kloppen heb ik pech maar heb ik niemand misleid. Definieer maar eens wat encyclopedisch op Wikipedia dan wel moet zijn.
 • Eigenlijk moeten we nu wel origineel onderzoek gaan doen en die monografie schrijven over het onderwerp van deze lijst. Tot dan heb je echt geen poot om op te staan. (Ik ben een halve amateur zou je kunnen zeggen, geen afgestudeerd historicus, maar heb diploma middelbaar archiefambtenaar Rijksarchiefschool en heb een aantal inventarissen met historische inleidingen gemaakt die nog gebruikt worden. Deed betaald archiefonderzoek op Algemeen Rijksarchief, op verzoek van briefschrijvers.)
 • Als Wikipedia niet goed genoeg is, kun je zelf toch elders publiceren, en is dit zonde van je tijd. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 17 nov 2020 11:35 (CET)
"Eigenlijk moeten we nu wel origineel onderzoek gaan doen en die monografie schrijven over het onderwerp van deze lijst". 1: de lijst is dat al. 2: Hoezo moet er OO gedaan worden over het onderwerp? Als er OO gedaan moet worden, dan moet het onderwerp nog niet beschreven worden op wikipedia tot dat OO bevestigd is door externe, gezaghebbende bronnen. - netraaM • 17 nov 2020 11:47 (CET)
  • Als je nog specifieke en concrete vragen hebt, ga ik die beantwoorden zodra bibliotheken en archieven weer open zijn. Hansmuller (overleg) 17 nov 2020 11:42 (CET)
@Robotje @Nederlandse Leeuw nu redelijkerwijs wel goed? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 16 nov 2020 14:06 (CET)
@The Banner nog eens kijken? Hansmuller (overleg) 16 nov 2020 14:07 (CET)
@Thieu nu beter? Hansmuller (overleg) 16 nov 2020 20:52 (CET)
  Tegen verwijderen Interessant en leerzaam onderwerp. De maker van het artikel laat duidelijk merken dat hij openstaat voor verbeterpunten. Prima toch! Niet te veel negatieve energie er in steken, maar samen er wat moois van maken. In het artikel heb ik al verschillende zaken gelezen die me verrasten en er voor zorgden dat ik verder las, niet verwijderen dus. WeeJeeVee (overleg) 16 nov 2020 17:14 (CET)
@WeeJeeVee: Dan zou Harry Potter en de steen der wijzen in zijn geheel ook een wp artikel kunnen zijn, dat nodigt ook uit om steeds verder te lezen. Het probleem is dat de nieuwe dingen die je leert van het artikel uit onbetrouwbare bronnen komen. Je leert dus allicht foute dingen. Daarnaast is het verband tussen 1672 en 1794 gelegd wordt kunstmatig, want er is geen verband, en bovendien werd Nederland in 1672 door een aantal landen aangevallen, waarom dus alleen de Franse verwoestingen eruit halen?
Ik sluit me volledig aan bij Paul Brussel. Het artikel heeft kop nog staart. - netraaM • 17 nov 2020 07:32 (CET)
Beste Netraam, je begrijpt Wikipedia niet: het is niet wetenschappelijk. En heb je niet gezien dat 1794 er al lang uit is? Zou je niet zelf iets bijdragen? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 17 nov 2020 11:35 (CET)
Ik had dat gezien inderdaad, waarvoor mijn excuses, maar ik blijf erbij dat de lijst gestoeld is op eigen onderzoek en dat er mogelijk verbanden gelegd worden die er niet zijn. Wat bedoel je met "Zou je niet zelf iets bijdragen?"? - netraaM • 17 nov 2020 11:47 (CET)
Beste Netraam, je begrijpt het niet: het is geen origineel onderzoek, allemaal bronnen, ik kan dat niet bedenken, lees die Lijst nu eens zelf. Er worden geen verbanden gelegd, eigenlijk helaas, je fantaseert. Kun je nu zelf iets aan Wikipedia bijdragen in plaats van lastigvallen? Dank, Hansmuller (overleg) 17 nov 2020 14:04 (CET)
Wat hebben mijn bijdragen aan wikipedia te maken met deze discussie? Heb jij uberhaupt gekeken of en hoeveel ik bijdraag, bijvoorbeeld in de laatste week? - netraaM • 17 nov 2020 17:58 (CET)
 • Er zijn nu 68 voetnoten bij een literatuurlijst van tien boeken. Alle vermeldingen hebben een of meer bronnen, die soms naar nog een ander boek verwijzen. Hansmuller (overleg) 17 nov 2020 19:59 (CET)
En wat zegt dat nu eigenlijk? Voor een groot deel wordt in ieder geval door mij het gezag van die bronnen betwist, en ik heb al aangegeven dat gezaghebbende bronnen over kastelen eenvoudig weg ontbreken (en ik heb er hier nu juist wel tientallen staan). Vogelzang is bijvoorbeeld een belachelijke (en als gezegd: geen juiste) referentie die zonder enige bronvermelding in 1 zin vermeldt dat Ter Meer verwoest zou zijn. Je blijft maar punten 'maken' terwijl je geen punten hebt... Paul Brussel (overleg) 17 nov 2020 22:23 (CET)
Wat bedoel je hier? Je hebt dus ook gevonden - dank - dat Vogelzang, een expert, dit zegt over Ter Meer. Dus hij bevestigt de litho van Sorious. Je zou ook om een verdere bron kunnen vragen - dat bedoel je eigenlijk - in plaats van het kind met het badwater willen weggooien.. je bestrijdt bijvoorbeeld kasteel Amerongen vast niet? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 19 nov 2020 15:52 (CET)
 • De Canon van Nederland besteedt in zijn artikel over het Rampjaar expliciet aandacht aan de verwoesting door de Fransen van "veel kastelen en buitenplaatsen", met name in de gewesten Utrecht en Gelderland. Daar wordt dus een duidelijk verband gelegd tussen specifiek het Franse leger en de verwoestingen in dat Rampjaar. Ik denk dat je daaruit kunt concluderen dat een lijst die die verwoestingen opsomt op zich e-waardig is. Of de lijst in zijn huidige vorm voldoet is natuurlijk een volstrekt andere vraag. Ik weet zelf te weinig van dit onderwerp om net zo gedetailleerd kritiek te leveren als de collega's hierboven, maar alleen al het feit dat er allerlei vage websites als bron worden opgevoerd, doet me het ergste vrezen. Mocht dit artikel uit de hoofdnaamruimte verwijderd worden – en dat lijkt me onvermijdelijk – dan zou mijn advies zijn om het, vanwege die potentiële e-waardigheid, op het kladblok van Hansmuller te zetten, zodat hij, liefst met hulp van anderen (bijvoorbeeld via een oproep in historisch café Het Verleden), deze lijst grondig kan verbeteren. Wanneer zulks echt heeft plaatsgevonden (dus niet alleen in de ogen van Hans zelf, maar ook volgens de opgetrommelde experts), zou de lijst opnieuw ter beoordeling moeten worden voorgelegd op TBP, om eventueel alsnog in de hoofdnaamruimte te kunnen worden opgenomen. Dit is mijn uitspraak, en daar zult u het mee moeten doen.  Matroos Vos (overleg) 18 nov 2020 06:36 (CET)
  Dank Matroos Vos, voor de erkenning van het historische belang. Die "vage websites" zijn deels volgeschreven door auteurs van boeken over dit onderwerp - aangegeven bij Externe links. De strekking van de lijst is totaal niet omstreden, een gepromoveerde historicus/a - hebben we die hier? - zou de lijst toejuichen, en zien als een uitnodiging voor een monografie. Betere bronnen zijn prima, maar zullen materieel niet veel veranderen. Moet het kind met het badwater weg? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 19 nov 2020 16:41 (CET)
Dag Hans, ik doelde bijvoorbeeld op dit artikel op de website van een lifestyleprogramma, geschreven door de redacteur van dienst, die een volgend moment weer net zo makkelijk loopt te kwebbelen over een make-over van de tuin van Nicole uit Rijswijk. Dat kun je toch moeilijk een gezaghebbende bron noemen. — Matroos Vos (overleg) 20 nov 2020 07:57 (CET)
@Hans, op de andere punten in je bijdrage heb ik hier gereageerd, omdat het daarbij meer over je overlegstijl dan over de lijst zelf gaat. — Matroos Vos (overleg) 20 nov 2020 09:03 (CET)

  Voor verwijderen eens met kritiekpunten die door Netraam, Paul Brussel en Hiro worden genoemd. Daarbij biedt de lijst niet wat de titel doet vermoeden; zo is er onder andere informatie over 'Gespaarde buitenplaatsen en sterkten'. Vanwege de oncollegiale overlegstijl van Hans Muller waarbij voortdurend op de persoon en niet de inhoud wordt ingegaan, uitlatingen vol insinuaties en gezien de eerdere conflicten met deze collega zal ik de nominatie zelf niet afhandelen. Ik zou zelf als moderator het advies van Matroos Vos opvolgen met dien verstande dat de lijst ook bij een project geplaatst zou kunnen worden. Dit bevordert misschien de samenwerking die kan leiden tot een verbeterde en uiteindelijk wel een encyclopedisch geheel. Eventuele terugplaatsing graag via WP:TERUG, Ecritures (overleg) 19 nov 2020 11:46 (CET)

 • De bezwaren van Netraam en Hiro zijn al opgeheven, onduidelijk of echoën Paul Brussel. Maar Paul wil eigenlijk een papieren encyclopedie maken met standaarden zoals bij de Britannica, maar dan zouden hij en ik niet over dit verhaal gaan, maar gepromoveerde historici - ik neem even aan dat hij dat niet is. (Natuurlijk zou dat beter zijn, maar niet de opzet hier op Wikipedia. In het algemeen willen actieve academici nu eenmaal niet aan wikipedia bijdragen op hun onderzoeksgebied, dus we zullen zelf naar beste kunnen moeten werken.) Paul staat een onwerkbaar perfectionisme voor en stelt helaas geen concrete eisen, waar op in kan worden gegaan. Graag concrete kritiek!
 • De bronnen zijn nu voldoende - voor Wikipedia bovengemiddeld - om aan de verwachting van de lezer - redelijke, maar niet per se wetenschappelijke onderbouwing - tegemoet te komen. Dieper graven zal materieel niet veel meer opleveren, denk aan de 80/20 regel van inspanning en resultaat. Bij de meest gebruikte websites heb ik de diepere bronnen aangegeven.
 • Ik wil sommige zaken verder ophelderen, maar materieel zal de lijst niet veel veranderen: die berust nu al voor het overgrote deel op algemeen aanvaarde feiten - Paul kon geen concrete bezwaren leveren - al kan aan details gesleuteld worden.
 • (Hierboven spreekt iemand mee, die deze zaak niet objectief kan bekijken, niet in overleg over inhoud kan of wil treden en van verwijdering van mijn schrijfsels op onlogische gronden, met onder meer tegenstrijdige eisen, een sport heeft gemaakt, en zich dus redelijkerwijs van een oordeel hier zou moeten onthouden.)
 • Zelf wil ik zaken over de oorlogsschade van 1672/1673 verder te weten komen en toevoegen aan de lijst en ingaan op bezwaren: nu gaan bibliotheken weer open, en met hulp van elkaar komen we verder op Wikipedia en met deze historisch voor de hand liggende lijst met veel bronnen. Dus zegt de bloem: "Pluk mij niet, maar laat me staan". Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 19 nov 2020 14:50 (CET)
Het is gewoonweg ongehoord hoe je fundamentele kritiek op brongebruik, structuur, inhoud, feitelijke onjuistheden met zo veel gemak naast je neerlegt, en ook nog even tussendoor critici diskwalificeert. Als gezegd, dit is allemaal, net zo min als het artikel, nog serieus te nemen. Om bij jouw vergelijking te blijven: dit is geen bloem maar onkruid dat gewied moet worden. Want liever geen informatie dan desinformatie op WP:NL. Paul Brussel (overleg) 19 nov 2020 15:31 (CET)
Paul, het is toch niet ongehoord? Je komt nooit met concrete kritiek op het artikel als geheel, je bent met me eens dat er veel dorpen en buitenplaatsen zijn beschadigd. Wil je het kind met het badwater weggooien? De bronnen hier zijn trouwens nu beter dan in losse kasteelartikelen. Wil je aan Wikipedia meewerken? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 19 nov 2020 15:37 (CET)
In mijn onderzoekscarrière heb ik veel resultaten ten onrechte niet gepubliceerd, en dan deden anderen het wel met mindere experimentele methoden. Hier gaat het niet om onderzoek, maar documentatie. Les: We moeten oppassen voor verwoestend perfectionisme. Dank, Hansmuller (overleg) 19 nov 2020 16:58 (CET)
Nog een ding: Paul geeft van begin tot eind nooit aan wanneer hij wél met bronnen genoegen zou nemen: met één, twee of drie goede boeken? Als hij dat eens aangaf, sportief. Anders is het oever- en redeloos. Hij wil steeds alles weggooien, ook de objecten die bronnen hebben die hij goed zou vinden? Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 19 nov 2020 23:38 (CET)
 •   Tegen verwijderen Bij dezen neem ik een standpunt in: het artikel is nu goed genoeg om te behouden. Hansmuller heeft inmiddels ontzettend veel verbeteringen doorgevoerd waar we om hebben gevraagd. De titel dekt veel beter de lading ('kastelen' vervangen door 'buitenplaatsen en dorpen') en is beperkt tot één oorlog. Wellicht kan de titel nog beter, maar inmiddels vind ik hem acceptabel. De inleiding geeft een aardige historische context en maakt de onderbouwde bewering dat het een bewuste strategie van de Fransen was om zo veel mogelijk schade aan te richten aan Nederlandse bouwwerken. Zowat iedere bewering in het artikel is nu onderbouwd met referenties en er is een aardige literatuurlijst. Dit artikel is inmiddels van hogere kwaliteit dan menig ander Wikipedia-artikel en heeft een overtuigend encyclopedische waarde. De resterende bezwaren zijn wat mij betreft bij lange na niet meer doorslaggevend om het te verwijderen, maar kunnen nog wel dienen voor verdere verbeteringen. Ik vind dat Hansmuller zich, ondanks duidelijke maar begrijpelijke uitingen van frustratie, behoorlijk constructief heeft opgesteld en onze kritiekpunten erg serieus heeft genomen, daarvoor verdient hij onze dank. Ik denk dat we allemaal van dit proces hebben geleerd. Met vriendelijke groet, Nederlandse Leeuw (overleg) 20 nov 2020 15:22 (CET)
  Tegen verwijderen Hoewel de schrijfstijl naar mijn smaak iets te verhalend is voor een encyclopedie (In de Guerre de Hollande (Hollandse Oorlog) was de strategie (...) om "al het mogelijke te verbranden. U moet complete dorpen afbranden", schreef de Franse legerleider Louvois aan zijn intendant om te zeggen de Fransen hanteerden de bewuste strategie dorpen en buitenplaatsen te vernietigen, in mijn ogen niet geschikt voor een inleiding), zie ik ook geen onoverkomelijke redenen meer om het artikel niet te handhaven, en ben ik het eens met Nederlanse Leeuw dat Hansmuller een lovenswaardige inspanning heeft gedaan het artikel naar een hoger niveau te tillen en daar ook in is geslaagd. Wel zou ik hem op willen roepen in toekomstig overleg zich te weerhouden van persoonlijke kwalificaties van zijn discussiepartners, zoals in deze discussie: "slechte Nederlandse stijl" over de overlegbijdrage van een ander op een discussiepagina, "De critici lijken niet vertrouwd met encyclopedisch werk" over mensen die hier al een poos meelopen en "Kun je nu zelf iets aan Wikipedia bijdragen in plaats van lastigvallen?". Dit soort opmerkingen verslechtert de sfeer in een overleg en zijn ook gewoon niet nodig. - netraaM • 20 nov 2020 19:26 (CET)
Ook ik zou de inspanningen van Hansmuller lovenswaardig willen noemen. We zien nu een goed bebronde lijst, waarvan het 'waarom' duidelijk wordt aangegeven in de inleiding. Met de stand van zaken van nu zeg ik: dit artikel mag er zijn. Apdency (overleg) 20 nov 2020 20:11 (CET)
  Opmerking - Het is een fascinerend voorbeeld, deze discussie, wat mij betreft, om te zien dat kwaliteitsbewaking bij WP:NL niet adequaat plaatsvindt, en deze encyclopedie door mij dan ook voor bijna 100 procent niet serieus kan worden genomen. Als gezegd, dat deed ik al niet, maar ik ben verbijsterd welke kant het in dit geval lijkt op te rollen. Maar gelukkig gebruik ik geen Hansmullers c.s. voor bijdragen die ik buiten WP:NL doe waar gelukkig wel adequate kwaliteitsbewaking bestaat. Paul Brussel (overleg) 20 nov 2020 20:39 (CET)
Beste Paul en anderen,
De jacht op bronnen zet ik voort, ik moet nog verbeteren: 1. Haaften: Goudenstein, 2. Herwijnen: Frissestein, 3. Loenen aan de Vecht: Kasteel Kronenburg en 4. Nederhorst den Berg: Kasteel Nederhorst. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 21 nov 2020 10:24 (CET)
Ik zou het zeker toejuigen als je (eventueel uit eigen initiatief) in dialoog bleef met Paul Brussel over de kwaliteit van de gebruikte bronnen. Prettig weekend. - netraaM • 21 nov 2020 10:58 (CET)
Netraam heeft weer een originele invalshoek en bedoelt waarschijnlijk "toejuichen" en "op eigen initiatief", een aardige grap. Zalig weekeinde, Hansmuller (overleg) 22 nov 2020 11:14 (CET)
Ik bedoelde dat serieus, en het zou je sieren als je op dit samenwerkingsproject de handschoen opnam, in plaats van er een grapje over te maken. - netraaM • 22 nov 2020 14:22 (CET)
Overigens ben ik buiten WP zeker bereid aan een wél wetenschappelijk artikel mee te werken met wetenschappelijke methoden, daar ben ik voor opgeleid. Dank en vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 21 nov 2020 10:27 (CET)
Achter deze hele discussie zit een interessant principieel verschil van mening over de waarde van Wikipedia: @Paul Brussel vertrouwt haar terecht niet voor 100%, maar vindt dat een negatieve kwalificatie. Integendeel, Wikipedia is volgens mij niet bedoeld als de van God gegeven waarheid, maar een startpunt en een vrijblijvende uitnodiging verder kennis te zoeken. Wat mij betreft komt er op elk Wikipedia-artikel een Sjabloon:Voorbehoud: Deze "informatie" is naar beste kunnen verzameld, maar bevat niet de eeuwige waarheid gebeiteld in graniet. De lezer wordt opgeroepen zelf kritisch na te denken! (Ik vond zelfs in een artikel van Einstein een natuurlijk al bekende rekenfout ... dus ook Einstein moeten we uiteraard kritisch lezen, reken zelf). Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 22 nov 2020 11:37 (CET)
Oei, dit vind ik dan weer heel moeilijk, een vrijbrief voor amateuristisch hobbyisme. Dat wp niet helemaal te vertrouwen is, weten we allemaal. Maar het streven zou moeten zijn het betrouwbaarder maken, niet het accepteren dat het niet betrouwbaar is dus gooi je mentale diarree er maar lekker op. - netraaM • 22 nov 2020 14:22 (CET)
Pardon Netraam, draag liever zelf eens iets constructiefs bij. Je begrijpt niet waar wikipedia om draait en bent welkom bij geenstijl.nl. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 24 nov 2020 20:55 (CET)
Wat is het hogere doel van deze opmerking, behalve dan dat je niet in staat bent tot een inhoudelijk overleg en het steeds maar weer nodig hebt om je overlegpartners te denigreren? Je klaagt dat ik je artikel niet goed bekijk, maar beschuldigt mij ervan hier enkel aanwezig te zijn om te trollen zonder te bekijken wat ik zoal bijdraag. Ik vind serieus dat het je aan professionaliteit ontbreekt, in de omgang met anderen, en, gezien je opmerking van 22 nov 2020 11:37 (CET), ook in je bijdragen aan wikipedia. Begrijp je Überhaupt wat er zorgelijk is aan die opmerking? - netraaM • 24 nov 2020 22:02 (CET)
Nu vrees ik dat behalve dat het hier om dat principiële verschil gaat, het vooral gaat om hoe iemand hier encyclopedisch te werk dient te gaan. Ik heb daar hier een en ander over gezegd, maar daar is verder niet op gereageerd. Sinds de aanmaak worden, waar aanmaker die maar vinden kan, nieuwe 'bronnen' aangedragen, maar de belangrijkste ontbreken: recente publicaties over kastelen en buitenplaatsen in Noord-Brabant (hoewel om onduidelijke redenen geheel ontbrekend in deze lijst, van 2012), Utrecht (1995) en Gelderland (2013). Van dat laatste werk wordt ene Jorien Jas ineens door aanmaker gepromoveerd tot eindredacteur, terwijl mijn exemplaar toch echt iets anders aangeeft; maar als eerder aangegeven: ik heb een zeer sterk vermoeden dat aanmaker deze werken helemaal niet heeft geraadpleegd... Ik vrees eerlijk gezegd dat -wat ik zelf overigens belachelijk zou vinden- onder de lijst gespaarde kastelen en buitenplaatsen dus alle dezulke die 1672-1673 zijn doorgekomen zouden moeten worden opgenomen, anders heeft het huidige lijstje natuurlijk weinig zin. Kortom, dit blijft voor mij een NE lijst, gebaseerd op ondeugdelijk brononderzoek en meestal even dubieuze bronnen, eigenlijk gewoon een in elkaar geflanste lijst waarvan de betrouwbaarheid ver te zoeken blijft en dus het zogenaamde educatieve doel niets anders kan zijn dan aantonen hoe een encyclopedie ook desinformatie kan leveren, of louter een amateuristische experimenteerpagina als deze kan opleveren. Wie hier iets van wil maken dient alle door aanmaker aangeleverde informatie op basis van wel gezaghebbende bronnen na te trekken, te verbeteren (want er zitten heel veel fouten in) en enorm aan te vullen. Dat is niet te doen... Daarom: als NE en onbetrouwbaar ben ik nog steeds voor verwijdering, eventueel de suggestie van Gebruiker:Matroos Vos meenemend, dus buiten de hoofdnaamruimte plaatsen. Paul Brussel (overleg) 23 nov 2020 00:18 (CET)

Beste Paul, Wikipedia is niet moeilijk en is ... inderdaad amateuristisch hobbyisme, dat heb je goed gezien! Ik hoop dat je nu genoeg aandacht van ons allemaal gekregen hebt, die wilde je toch graag?

Verder speel je nog steeds langdradig verstoppertje en je leest toch niet goed? (Ik ben benieuwd of je wel eens iets wetenschappelijk gepubliceeerd hebt, leuk om te weten? Bij mij kun je het makkelijk nagaan.) Je zou op jouw manier niet makkelijk bij een wetenschappelijk instituut of museum kunnen functioneren en constructief werken. Graag maak ik gebruik van je bibliotheek, als je dat uitkomt. Jas staat gewoon in de literatuurlijst - inderdaad geen eindred., dank - ik heb nog paleografieles gehad van coauteur Frank Keverling Buisman - Utrecht (Olde Meierink, 1995) en Gelderland (Jas, 2013) heb ik te pakken dacht ik. Noord-Brabant houd je stiekem geheim? Werk gerust verder mee aan het artikel, dank en groet, Hansmuller (overleg) 24 nov 2020 21:27 (CET)

OK, je bent een hele bink. Ga eens een volwassen discussie aan en reageer eens inhoudelijk. Zonder anderen omlaag te halen of jezelf op te hemelen. Kan je dat? - netraaM • 24 nov 2020 22:02 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

James UtechinBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Lijkt vooral bekend te zijn van een bijrol in een Harry Potter film. Mikalagrand (overleg) 3 nov 2020 18:40 (CET)

 •   Opmerking Op de EN:WP hebben ze van zijn pagina een redirect gemaakt naar een pagina over Harry Potter castmembers. Er valt dus waarschijnlijk inderdaad niet zoveel meer over hem te vertellen wat E is. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 3 nov 2020 19:55 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: E-waarde lijkt inderdaad afwezig. Sowieso is dit artikel in de huidige staat - slordig tekstje, geen opmaak, geen bronnen - ongeschikt om te behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2020 15:58 (CET)

Ballet de la NuitBewerken

 • Zwaar WIU want in deze vorm niet te handhaven. Het is een stuk. Waarschijnlijk een ballet. Maar wat voor stuk dat is en wie het heeft geschreven wordt in deze ultrakorte éénzinner ons niet geopenbaard. Fred (overleg) 3 nov 2020 21:25 (CET)
Ik heb zojuist het artikeltje opgepoetst. Het is nog maar een beginnetje, maar voldoende om het te behouden. Het artikel kan later eventueel worden uitgebreid. Tevens heb ik de titel gewijzigd naar: "Ballet royale de la nuit" omdat dit, ondanks een spellingswijziging, de officiële titel is. Wobuzowatsj (overleg) 4 nov 2020 03:13 (CET)
Dank voor de bewerking. Ik heb de nominatie verwijderd. Fred (overleg) 4 nov 2020 12:46 (CET)

InternetkrantBewerken

WIU - Er wordt wel een soort van definitie gegeven, maar waar komt deze vandaan? Uit eigen hand, of van een bron? Waarom beperken tot apps voor smartphones en tablets? Waar is het lijstje van vormen op gebaseerd, zijn er meer vormen? Ik mis duiding, bijvoorbeeld over ontwikkeling en impact. hiro|overleg 3 nov 2020 23:38 (CET)

Ik zie nu het artikel Nieuwswebsite. Als het geheel over hetzelfde gaat, dan is een doorverwijzing natuurlijk zo gemaakt. hiro|overleg 3 nov 2020 23:44 (CET)
Externe links toegevoegd. De genoemde beperking lijkt er niet te zijn: "internet" wordt genoemd. Inderdaad is de Internetkrant een soort Nieuwswebsite, maar het lijkt toch om een apart journalistiek genre te gaan. Dan verdient het een eigen artikel, zoals hier besproken. Hansmuller (overleg) 5 nov 2020 11:15 (CET)
Dus   Tegen verwijderen, het genre is in ontwikkeling, goed om te volgen. Hansmuller (overleg) 17 nov 2020 19:46 (CET)
Met "beperking" bedoelde ik de apps. Er worden alleen apps voor smartphones en tablets genoemd. Waarom kan er niet gebruik gemaakt worden van apps voor andere apparaten? Hierdoor krijg ik ernstig het gevoel dat de hele tekst zelf verzonnen lijkt en niet gebaseerd op bronnen. hiro|overleg 5 nov 2020 12:52 (CET)
  Voor verwijderen - dit is gewoon een krant die gebuik maakt van een ander medium dan de oude. Kan gewoon vermeld worden in het artikel krant, maar een apart artikel lijkt me bepaald niet nodig. Paul Brussel (overleg) 5 nov 2020 11:32 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst lijkt inderdaad verzonnen op basis van eigen inzichten. In ieder geval is er geen enkele bron gegeven die iets over het fenomeen vertelt. De externe links zijn slechts volkomen willekeurig gekozen linkjes naar bestaande internetsites, en zeggen dus niets over het fenomeen zelf. Eigenlijk zegt Nieuwswebsite alles al, en dan uitgebreider. Het verschil tussen een internetkrant en een nieuwswebsite wordt in ieder geval niet duidelijk gemaakt, dus de reden voor een apart artikel lijkt vooralsnog afwezig. Ik maak er een RD van, zodat de lezer in ieder geval ergens terechtkomt dat wél iets uitlegt over het fenomeen. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2020 22:10 (CET)


Toegevoegd 05/11; af te handelen vanaf 19/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Maarten van der BurgBewerken

WEG: NE, bronloos; vermoedelijk ZP.  Erik Wannee (overleg) 5 nov 2020 08:11 (CET)

 •   Voor verwijderen - Een scholier die een onderneming zou hebben, zonder enig idee te hebben wat die onderneming behelst. Dat wordt niks. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 5 nov 2020 09:46 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: E-waarde is nergens mee aangetoond in dit summiere tekstje. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 nov 2020 07:01 (CET)

C.T.S.G. AlembicBewerken

NE - bronloos artikel over zoveelste studievereniging. Gezaghebbende bronnen zijn nodig om het bovenlokaal belang van deze vereniging aan te tonen, anders weg. Paul Brussel (overleg) 5 nov 2020 10:34 (CET)

Noot: al twee keer eerder verwijderd. The Banner Overleg 5 nov 2020 11:46 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel voldoet al niet aan de eisen qua opmaak. Bronnen ontbreken, dus E-waarde is geenszins aangetoond en zelfs verificatie is onmogelijk. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 nov 2020 07:01 (CET)

SubraverBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit deze zelfpromotie. Een zoektocht op het web levert ook geen onafhankelijke bronnen. Mikalagrand (overleg) 5 nov 2020 13:54 (CET)

@RonaldB: Ik denk niet dat Edoderoo, Zanaq en Hiro blij zijn met de nuweg. Mikalagrand (overleg) 5 nov 2020 14:39 (CET)
Het is ook niet voor niets dat ik al jaren roep dat deze moderator zijn bitje afgepakt zou moeten worden. Maar helaas ben je tegenwoord God voor het leven, ook al trek je je niks aan van commentaar, kritiek of advies op deze wiki. Edoderoo (overleg) 5 nov 2020 16:29 (CET)
Dank je wel, Mikalagrand. Ik word inderdaad niet heel gelukkig van snel nuweggen wanneer daar geen aanleiding toe is. Maar ik begrijp uit Encycloon's reactie hieronder dat er wel degelijk terecht genuwegd is. Hoewel het niet mijn genre is, ligt er blijkbaar behoefte aan een artikel en ik zal dan ook eens kijken of ik er niet toch iets mee kan doen. Wordt vervolgd. hiro|overleg 5 nov 2020 20:57 (CET)
Ik kan geen enkele bron vinden die Subraver beschrijft buiten de biografie op Partyflock. Ik ken die website niet goed genoeg om te kunnen beweren dat het wel of niet door hem of zijn PR-personeel geschreven is maar sterke E-waarde wil ik in ieder geval niet aan Partyflock ontlenen. Hij staat op Discogs met een paar singles uit 2019 en 2020 en hij heeft op festivals gedraaid. Meer kan ik niet zien. hiro|overleg 5 nov 2020 21:11 (CET)
Overigens was er in dit geval tevens sprake van auteursrechtenschending. Encycloon (overleg) 5 nov 2020 16:37 (CET)
Bedankt, het helpt altijd als er uitleg is, want dat was bij RonaldB ook altijd een punt, uitleg kwam niet, en vragen werden niet beantwoord. Edoderoo (overleg) 5 nov 2020 20:44 (CET)

10 inversion roller coasterBewerken

WIU - Door Mikalagrand voor directe verwijdering voorgedragen, maar er is niet voldaan aan de nuweg-criteria. Het aritkel bevat nu alleen wat statistiekjes maar mist uitleg over wélke achtbaan dit nu precies gaat, mist duiding, mist wikificatie... hiro|overleg 5 nov 2020 14:34 (CET)

De Engelse versie heeft wat meer informatie. Mikalagrand (overleg) 5 nov 2020 14:41 (CET)
Die in China is een exacte, latere kopie van Colossus (Thorpe Park) - is het dan wel nodig om hier een apart artikel aan te wijden? Van de Chinese melding maken in het artikel over de Britse is misschien voldoende. Paul Brussel (overleg) 5 nov 2020 16:50 (CET)
Ik ben vanuit de EN-wiki begonnen dit artikel op te zetten Mattiasvle (overleg) 9 nov 2020 16:04 (CET) => Laat maar, ook het engels artikel is niet helemaal goed. Ik Zal dus niet meer aan dit artikel werken Mattiasvle (overleg) 11 nov 2020 17:28 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel is erg summier, en de opmaak houdt niet over. In deze staat is het onvoldoende om te behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 nov 2020 07:01 (CET)

Door vriendschap sterkBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen om encyclopedische waarde van dit muziekkorps vast te stellen. StuivertjeWisselen (overleg) 5 nov 2020 21:09 (CET)

 • Het lijkt me, gezien de foto's, wel een bijzondere band. Maar aan het artikel moet nog heel wat worden gesleuteld. Er staan voor de leek onbegrijpelijke afkortingen in (Amv, Dws), pas na enig gepuzzel kwam ik er achter dat de band in Katwijk opereert. Er is dan ook geen aanhef maar er begint gelijk een verhaal. Ongekend succes en vele successen? Geef daar voorbeelden van. En dan moet er toch door onafhankelijke bronnen over geschreven zijn? Noem deze bronnen. Fred (overleg) 5 nov 2020 22:24 (CET)
  • DVS is toch wel een grote naam in tamboerland, maar waar alle kranten elke week over voetbal schrijven, moet je iets beter zoeken om iets over een taboerkorps te vinden. DVS heeft in 2003 een CD uitgebracht, waarover bronnen te vinden zijn. En in 2009 hebben ze een grote prijs gewonnen op het WMC. Voor kenners is dat het wereldkampioenschap van de marchingbands. Als we alles gaan verwijderen wat we niet zonder op te zoeken kennen, zijn we geen encyclopedie meer, maar een oudejaarsconference geworden. Edoderoo (overleg) 6 nov 2020 09:39 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het is jammer dat niemand dit artikel onder handen heeft genomen. Woorden als 'ongekend succes', 'Vele muzikale successen', 'Een ongekende luxe in die tijd' en 'een succesvolle doorstart' vragen toch echt wel om onafhankelijke bronnen. Nu lijkt het artikel vooral gebaseerd op primaire bronnen. Opvallend is dat de eigen website niets over de historie vermeldt, maar wel met een grote kop laat zien dat ze een 'jubileum 1980-2020' hebben. Dat jaartal wordt echter nergens genoemd in het artikel? Kortom, de huidige tekst is niet op orde, lijkt fouten te bevatten, en ontbeert onafhankelijke bronnen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 nov 2020 07:01 (CET)

DetheatermakerBewerken

WIU - ontbeert elke gezaghebbende, onafhankelijke bron om het belang aan te tonen: is louter gebaseerd op 'bronnen' van belanghebbenden. Paul Brussel (overleg) 5 nov 2020 22:23 (CET)

Ik heb de tekst verbeterd en bronnen aangevuld betreffende het kunstendecreet, subsidies en de Ultima cultuurprijs die toegekend werd aan detheatermaker. Ik heb ook info geplaatst over het boek dat de organisatie gemaakt heeft en een recensie daaromtrent. Daarnaast heb ik interne wikilinks gecreëerd naar alle pagina's waar detheatermaker reeds vermeld werd. En ik heb een aantal co-producties opgelijst, waar ik ook interne links aan kon vasthangen.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door AbrahamTuizentfloot (overleg · bijdragen)
Ik vraag me af of mijn aanpassingen grondig genoeg zijn om het sjabloon "verbetering gevraagd" te verwijderen?– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door AbrahamTuizentfloot (overleg · bijdragen)

David JonckheereBewerken

NE - een veerman, zonder enige bijzondere 'prestatie', noch bronnen die daarop wijzen. Paul Brussel (overleg) 5 nov 2020 22:26 (CET)

Op zich is 71 jaar lang dezelfde baan uitvoeren toch best een prestatie. Er lijken ook wel wat bronnen over hem aanwezig te zijn. Maar of het veel verder komt dan een aardig lokaal weetje? Ik ben benieuwd. Thieu1972 (overleg) 5 nov 2020 22:28 (CET)
kan dit niet bij die brug opgenomen worden? Voor een eigen lemma is dit te weinig. - Agora (overleg) 17 nov 2020 15:27 (CET)

  Tegen verwijderen Artikel bijgewerkt. Andries Van den Abeele (overleg) 18 nov 2020 14:54 (CET)

Jonckheere fietsbrugBewerken

WIU Dit artikel gaat niet over de brug, maar over de naamgever van de brug (zie boven). Over de brug komen we in dit artikel vrijwel niets te weten: hoe lang, welke constructie, wanneer in gebruik genomen, wat maakt de brug bijzonder, bijvoorbeeld. Fred (overleg) 5 nov 2020 22:31 (CET)

  Tegen verwijderen - Aangevuld en van een foto voorzien. Ik moet nog ergens een doorvaarthoogte vinden. Stunteltje (overleg) 15 nov 2020 18:07 (CET)

Spaans-AfrikaBewerken

WIU – Artikel is nu slechts een opsomming van gebieden, ik weet niet goed wat de toegevoegde waarde is t.o.v. het artikel over het Spaanse Rijk, zonder additionele context of bronnen StuivertjeWisselen (overleg) 5 nov 2020 22:43 (CET)

Dit artikel is een vertaling van het Engelstalige artikel "Spanish Africa", het is een opsomming van alle voormalige Spaanse kolonies in Afrika en de huidige Spaanse gebieden. De jaartallen en de indelingen komen van het artikel zelf. Het Spaanse Rijk is een ander artikel waar alle koloniën wereldwijd in staan. De Maghrebijn (overleg) 5 nov 2020 23:40 (CET)
Ik snap dat Spaans Afrika een sub selectie beschrijft van het Spaanse Rijk, ik vraag me alleen af of dat zonder historische context van waarde is. Maar ik zie dat Engelstalige artikel fungeert als doorverwijspagina, als dat ook jouw doel is met deze pagina zou het handig zijn die melding toe te voegen, zie Help:Doorverwijzen. StuivertjeWisselen (overleg) 6 nov 2020 00:06 (CET)
Er kan eventueel nog een stukje geschiedenis bij zoals op de Franstalige Wikipedia maar dit is misschien voor later (tenzij iemand anders het wil doen). Er bestaat ook een artikel Spaans-Amerika maar dat gaat meer over de taal. De Maghrebijn (overleg) 6 nov 2020 00:15 (CET)
Een lijst van Spaans-Afrikaanse gebieden, wat is het bezwaar? De titel wellicht. Tekstman (overleg) 6 nov 2020 16:45 (CET)

  Tegen verwijderen Dit is een overzichtelijke pagina. Ik heb wel de 1e zin herschreven omwille van de dubbele inhoud verleden vs heden. Heb hetzelfde gedaan met Frans-Afrika. Philemonbaucis (overleg) 6 nov 2020 21:21 (CET)

  Opmerking Soit, ik had hier misschien als enige een artikel verwacht dat bijvoorbeeld in zou gaan op hoe Spanje de koloniën verwierf in Afrika, tot welke oorlogen dit geleid heeft, welke rijkdommen verworven zijn, etc. Nu staat er een droge maar inderdaad wel overzichtelijke lijst over Spaans Afrika, die er ook al was voor Spaans Noord-Afrika en Spaans West-Afrika en ook al in het Spaanse Rijk benoemd wordt. Ik heb mijn nominatie doorgestreept. StuivertjeWisselen (overleg) 6 nov 2020 22:35 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Metal Gear Ac!d 2Bewerken

 • NE - Anonieme aanmaker zelf benoemt dit 'artikel' met iets lol  algontoverleg 5 nov 2020 23:06 (CET)
  •   Voor verwijderen De tekst is gekopieerd vanaf Metal Gear (computerspelserie) en voegt dus niets nieuws toe. Opzet van artikel lijkt vooral experimenteren, waarbij zelfs de paginatitel foutief is geschreven. Verdel (overleg) 5 nov 2020 23:59 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 19 nov 2020 07:01 (CET)

PascalwiersmaBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen om encyclopedische waarde vast te stellen. Het feit dat hij slechts 400 abonnees op YouTube zou hebben als een van de belangrijkste wapenfeiten voorspelt weinig goeds StuivertjeWisselen (overleg) 5 nov 2020 23:34 (CET)

  Voor verwijderen Youtuber met 400 abonnees, waar geen onafhankelijk bronnen over te vinden zijn. Mikalagrand (overleg) 18 nov 2020 18:59 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Pascal, geboren als Pascal, maar zijn naam Pascal is bij de radio ontstaan? Een vaag verhaal. Ik kan het bewuste youtube-kanaal al niet eens vinden. Het artikel heeft geen enkele bron, dus de E-waarde van Wiersma is sowieso al niet aangetoond. Per WP:BLP deugt de tekst ook al niet, aangezien niets van de 'biografie' gecontroleerd kan worden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 nov 2020 07:01 (CET)


Toegevoegd 06/11; af te handelen vanaf 20/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Manon HerrewijnenBewerken

NE - Te weinig onafhankelijke bronnen. SanderO (overleg) 6 nov 2020 02:31 (CET)

  Voor verwijderen - Ik kan geen onafhankelijke bron vinden die enige bekendheid suggereert. Leest nu als een CV, onvoldoende relevant. StuivertjeWisselen (overleg) 6 nov 2020 09:03 (CET)
  Voor verwijderen - Het is een portfolio! Wikipedia:Wat Wikipedia niet is#Persoonlijke webruimte JoostB (overleg) 11 nov 2020 15:05 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel lijkt meer op een CV, en de encyclopedische relevantie van Herrewijnen is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2020 06:44 (CET)

VockeyBewerken

NE – Onvoldoende bronnen om encyclopedische relevantie aan te tonen, dit creatieve verzinsel is vast een leuk spelletje maar NE StuivertjeWisselen (overleg) 6 nov 2020 09:09 (CET)

"Ontstaan bij Hockeyclub Lochem ( LHC Lochem ) tijdens de Corona maatregelen in april 2020". Waarom twee weken laten staan? Tekstman (overleg) 6 nov 2020 16:42 (CET)
Erg interessante sport en goed onderbouwd waarom het voor mensen voornamelijk in deze moeilijke tijden leuk kan zijn. Door deze sport een podium te geven zullen meer mensen kunnen sporten in deze tijden, wat belangrijk is voor de gezondheid. Als deze pagina niet mag waarom hockey en volleybal wel? Lijkt mij erg onterecht. Roos Siebelink (overleg) 6 nov 2020 17:30 (CET)
Zijn er dan voor vockey net zo veel betrouwbare bronnen beschikbaar als voor voetbal en hockey? Encycloon (overleg) 6 nov 2020 17:50 (CET)

Lijkt mij duidelijk dat dit zeer zeker een relevante sport is , kan zijn. Ergens moet een sport beginnen. Zie ook vuistbal. Ontstaan in 2016. Alles verdient een kans – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a444:2ed3:1:e8b5:4b1a:6086:5ecd (overleg · bijdragen) 7 nov 2020 16:57 (CET)

Tuurlijk, alleen schrijven wij op basis van gepubliceerde bronnen en zijn wij er niet om iets bekend te maken. The Banner Overleg 7 nov 2020 17:00 (CET)
  Voor verwijderen - iets dat nu alleen even in alleen Lochem bestaat. Paul Brussel (overleg) 7 nov 2020 17:39 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel geeft geen enkele onafhankelijke, secundaire bron die over deze vrij nieuwe en nogal lokale sportvariant heeft gepubliceerd. Wikipedia is geen platform om nieuwe zaken onder de aandacht te brengen. Wij volgen de bronnen, niet andersom. De E-waarde is dus geenszins aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2020 07:25 (CET)

De geheime wereld van de KerstmanBewerken

WEG Ten onrechte afgevinkt. Het is echter een computervertaling waaraan bij nadere lezing geen touw is vast te knopen: een Franse en Canadese kinderen's geanimeerde tv-show . Het is gesyndiceerde naar verschillende landen wereldwijd, waaronder Teletoon in Canada , en wordt over het algemeen ieder jaar in december te zien tijdens de feestdagen en zo gaat het maar door, vele, vele alinea's lang, die overigens niet echt belangwekkende encyclopedische informatie bevatten. De slotzin luidt: Zijn elfen vertel hem dan is er nog een laatste moment te leveren: een wereld voor hem dat de gezichten van alle kinderen hij glimlach maakte kan laten zien. Ook aan de interpunctie ontbreekt het een en ander. Ook de verwijzing naar de diverse stemacteurs is niet comme il faut. Fred (overleg) 6 nov 2020 11:44 (CET)

Bizar slecht qua taal en fancruft. Opgeruimd, misschien nog te redden. Tekstman (overleg) 6 nov 2020 16:33 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: in ieder geval is er flink gesnoeid en is de tekst nu leesbaar. Maar het blijft onduidelijk wie het programma heeft geproduceerd, hoe de ontvangst was, hoe lang de serie heeft gelopen, etc. Ook is onduidelijk of de serie in Nederlandstalig gebied heeft gedraaid: als ik op de titel zoek, krijg ik geen enkel zoekresultaat. Daarmee lijkt de titel van dit artikel dus al een gevalletje 'eigen vertaalwerk', en is de titel dus in feite zelfbedacht. Ik denk niet dat we een artikel moeten behouden waar nog zoveel onduidelijkheden over bestaan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2020 07:25 (CET)

Five Night's at Freddy's: Sister LocationBewerken

WIU – Er zijn geen onafhankelijke bronnen, POV ("maar is dat wel een goed plan"), taalgebruik is hopeloos (zelfs automatische vertalingen zijn beter) en vorm verdient aandacht. StuivertjeWisselen (overleg) 6 nov 2020 12:57 (CET)

Ik heb er een nuweg opgezet; het artikel bestaat al als Five Nights at Freddy's: Sister Location. Nights was incorrect gespeld als Night's. Mikalagrand (overleg) 6 nov 2020 13:56 (CET)
Scherp gezien. Er is nu een doorverwijzing op gezet naar de juiste pagina. Aangezien de link naar de pagina daarmee actief blijft streep ik de nominatie door om verwarring te voorkomen. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 6 nov 2020 15:21 (CET)
de doorverwijzing kan in feite (nu)weg omdat het berust op een oorspronkelijke type/taalfout - vis ←     → overleg 6 nov 2020 15:39 (CET)
Ja, onnodig om dit te behouden als redirect. Mikalagrand (overleg) 18 nov 2020 19:00 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: redirect verwijderd. We hoeven inderdaad geen onlogische spelfout in stand te houden. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2020 07:25 (CET)

Water-labBewerken

Water-lab is een particulier bedrijf dat tests verkoopt om water op lood te testen. mi hoort dit bedrijf niet op WP thuis, zeker niet in deze vorm. Arend41 (overleg) 6 nov 2020 14:43 (CET)

 •   Voor verwijderen Is dit niet gewoon expliciete reclame? Een dienstverlener met een missie die strijdt voor een loodvrij Nederland? Fred (overleg) 6 nov 2020 15:05 (CET)
 •   Voor verwijderen Ik stel voor dat ze dit op hun eigen website zetten. Dat is de plaats voor deze tekst. Niet hier idd. Neeroppie (overleg) 6 nov 2020 15:11 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het gaat eigenlijk bij de openingzin al verkeerd: Water-lab is geen dienstverlener die de gezondheid wil verbeteren door goed drinkwater, maar het is gewoon een bedrijf dat particulieren een commerciële loodtest aanbiedt. Dergelijk verhullend taalgebruik duidt vaak op promotionele bedoelingen. Dat geldt ook voor de veronderstelde samenwerking met de overheid: ik zie nergens een bron die stelt dat die samenwerking bestaat. Door de suggestie te wekken dat er een samenwerking bestaat, krijgt Waterlab echter een semi-officieel tintje.
De tekst in ons artikel gaat verder vooral over lood in drinkwater, over gemeentelijke acties, over de testwijze, maar niet over Water-lab zelf. De verstrekte bronnen gaan evenmin over het bedrijf. Zo gaat het artikel in Het Parool helemaal niet over Water-lab - het bedrijf wordt niet eens genoemd - maar door dit artikel als bron aan te bieden wordt toch gesuggereerd dat er een connectie is tussen de gemeente en Water-lab. Kortom: de E-waarde van het bedrijf is niet aangetoond, en het artikel lijkt vooral bedoeld als een reclamefolder. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2020 07:25 (CET)

Erik SegersBewerken

ZP/NE - gewoon journalist, bij erg gewoon jeugdtijdschrift. Richt eigen 'uitgeverij' op om zijn eigen, 'bejubelde' romans uit te geven. Boeken zijn in geen enkele openbare collectie in Nederland aanwezig (zie: PiCarta) en werden in mijn krant, NRC, niet besproken. Gezaghebbende, onafhankelijke bronnen zijn nodig om zijn belang aan te tonen. Paul Brussel (overleg) 6 nov 2020 15:49 (CET)

Omdat mijn bronvraag werd weggehaald, hier maar even: bronvermelding lijkt me alleen al gewenst vanwege verifieerbaarheid. Informatie uit de eerste hand is immers niet de bedoeling. Encycloon (overleg) 6 nov 2020 15:57 (CET)
Een zoektocht op het internet leverde alleen dit interview van HLN. De boeken leverden ook niks bijzonders op. De titels zijn wel goed verzonnen: Ik ging naar de dokter en Een meisje met twee borsten. Wat zou de volgende titel zijn? Misschien wel Een rondje fietsen. Mikalagrand (overleg) 6 nov 2020 19:15 (CET)
Deze opsomming van: 10 nov 2020 12:28‎ WikiWriterRight
Man met baan. Wat betreft deze opsomming van boekreviews: een meervoudige marketingpush van een boek over een meisje met twee borsten. Dat is m.i. geen functie voor een encyclopedie. VanBuren (overleg) 17 nov 2020 12:55 (CET)

Genesis AkessonBewerken

NE/ZP - sinds 2019 'acteur', minderjarige, ontbeert elke gezaghebbende bron om belang aan te tonen; gezien naam aanmaker lijkt het op ZP (zie ook leeggehaalde GP). Erbarmelijk 'Nederlands'. Paul Brussel (overleg) 6 nov 2020 16:09 (CET)

Is leeggehaald door aanmaker, dus: nuweg. Paul Brussel (overleg) 6 nov 2020 17:01 (CET)

MeakusmaBewerken

WIU: Een klein stukje tekst met daarna een enorme hoeveelheid rode links. Ik heb er een wat ongemakkelijk gevoel bij; dit lijkt me niet een artikel waar de lezer blij van wordt. Hoe zou dit het beste opgeknapt kunnen worden?  Erik Wannee (overleg) 6 nov 2020 17:02 (CET)

WP:TNT? Die blokken van rode linkjes kunnen beter weg. Misschien vervangen met een kort stukje met de meest prominente van de linkjes. Het lijkt nu vooral op namedropping. Mikalagrand (overleg) 6 nov 2020 19:19 (CET)
Het is gebruikelijk om de line-up te vermelden van een festival op wikipedia gebruiker:Mikalagrand. Artikel is ook van bronnen voorzien, hoort dus niet op de verwijderlijst en al helemaal niet opgeblazen te worden. 2A02:1810:4810:E200:34EA:8BBF:CEC5:E6A6 11 nov 2020 02:21 (CET)
Van mij mag het blijven. Wel zou meer tekst wenselijk zijn. Meer informatie en ook meer tekst waaruit blijkt hoe relevant dit is, hoewel dat voor sommigen al duidelijk is, moet dat voor de lezer ook zo zijn. - Richardkiwi - Overleg 11 nov 2020 14:53 (CET)
Ik zou de line-up beperken tot een aantal interessante namen, zoals bv Pinkpop dat ook doet. Niet elk groepje dat een keertje heeft gespeeld hoeft toch vermeld te worden? Deze opsomming leest gewoon niet lekker, neemt veel te veel ruimte in beslag (de balans in het artikel is daardoor zoek), en voegt inhoudelijk niet veel toe. Een verwijzing naar de website van het festival lijkt me voldoende. Nu is het toch vooral namedropping en - om eerlijk te zijn - ook een beetje interessantdoenerij. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2020 19:02 (CET)

KLG_EuropeBewerken

NE - bronloze bedrijfspresentatiepagina over een vrachtvervoersbedrijf. Aangemaakt in 2011 door het bedrijf zelf en wordt af en toe bijgehouden door ip-adressen vanaf het bedrijf zelf hetgeen leidt tot reclameteksten en linkspam. Ik heb al een en ander gefatsoeneerd - reclameteksten weggehaald alsmede de spamlinks maar vraag me af of dit bedrijf encyclopedisch relevant genoeg is. Hoyanova (overleg) 6 nov 2020 17:06 (CET)

  • ik heb ook nog even gekeken maar het houdt niet over mbt beschikbare bronnen. Neeroppie (overleg) 16 nov 2020 16:13 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Rafels van RioBewerken

Weg – Dit is te weinig voor een beginnetje. Het boek van Gijs Wanders verdient beter. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 6 nov 2020 18:01 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Niet verbeterd. Encycloon (overleg) 29 nov 2020 17:27 (CET)

AutohoogwerkerBewerken

WIU: Ik denk dat dit onderwerp wel EW is, maar taalkundig rammelt het enorm, en het stukje is nog niet opgemaakt.  Erik Wannee (overleg) 6 nov 2020 18:09 (CET)

Inmiddels voldoende opgeknapt; nominatie doorgehaald: Wikipedia is weer een bruikbaar artikel rijker.  Erik Wannee (overleg) 7 nov 2020 08:40 (CET)

Crista tuberculi majorisBewerken

WB Een korte definitie zonder uitleg. Verdient uitbreiding om het ook voor de leek duidelijker te maken. Fred (overleg) 6 nov 2020 18:56 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Bezwaar niet verholpen. Encycloon (overleg) 29 nov 2020 17:27 (CET)

De werking van een epilepsie aanvalBewerken

WIU/WEG: Spelfout in de titel. De titel is onlogisch; dit artikel gaat over epilepsie, en daar is al een artikel over. Verder is de opmaak nog niet goed: links in de tekst ontbreken en voetnootverwijzingen zijn niet correct aangebracht. Is dit originele tekst, of is het misschien ergens van overgenomen? Ik vind dit nl. een opvallend uitgebreide tekst voor een absolute debutant in Wikipedia.  Erik Wannee (overleg) 6 nov 2020 19:13 (CET)

De referentienoten als tekst wijzen op een vertaling van een anderstalige wikipedia, maar het lijkt niet een vertaling van Epilepsie (Engels, Duits, Frans vergeleken). Earwig's Copyvio Detector geeft aan dat het knip en plak werk is van een aantal websites van epilepsie organisaties. Mikalagrand (overleg) 6 nov 2020 19:29 (CET)

De afbeeldingen in het artikel worden nu een voor een verwijderd, want die blijken stuk voor stuk auteursrechtenschendend. Ik heb er net ook twee genomineerd voor verwijdering. Het is alleen nogal zoeken naar waar die plaatjes vandaan komen. De plaatjes werden ge-upload door degene die ook het artikel aanmaakte. Dat geeft ernstig te denken over de herkomst van de tekst.  Erik Wannee (overleg) 14 nov 2020 09:56 (CET)

Daar is aantoonbaar voor gewinkeld in andere publicaties (link, archief). Wutsje 14 nov 2020 10:52 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het is wel apart dat iemand zo'n uitgebreid, complex artikel schrijft, en tegelijk zo'n klungelige titel met een taalfout verzint. Inderdaad lijkt de tekst een plak-knip-sessie te zijn van diverse bronnen, en het feit dat de foto's zijn verwijderd wegens schending van auteursrechten, maakt het er niet beter op. En van de aanmaker vernemen we intussen niets op deze kritiekpunten. Alles bij elkaar lijkt er hier iets niet in de haak. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2020 18:47 (CET)

Daytime Emmy Award voor beste mannelijke bijrol in een dramaserie e.a.Bewerken

Genoemd artikel, samen met:

Wiu. Deze artikelen bestaan voor het grootste deel uit een tabel, die gekopieerd is vanuit de Engelstalige Wikipedia en waar vervolgens minimale tot geen redactie op uitgevoerd is. Niet alleen zijn zo parameters meegenomen die geen betekenis hebben op deze Wikipedia, ook is er dankzij de gekozen werkwijze een notenapparaat ontstaan dat bestaat uit half Nederlandse en half Engelse teksten ("Gearchiveerd op August 18, 2004. Geraadpleegd op May 18, 2013."). Ik heb de aanmaker van deze lemma's, Waterloo1974 hierop aangesproken, en die geeft expliciet aan het ongeredigeerde notenapparaat niet als een probleem te zien, met de woorden "Het staat toch ook maar bij de referenties, maakt dat zoveel uit? Als het in hoofdartikel staat ok, maar daar onderin bij referenties, wie kijkt daar uiteindelijk naar". Deze houding vind ik tamelijk ontstellend; hoezo zouden de referenties onbelangrijk zijn? Na nog enige kritische input van anderen is de situatie echter ongewijzigd gebleven. Middels deze wiu-nominatie hoop ik ofwel een flinke ingreep in of verwijdering van deze artikelen te zien, die op dit moment antireclame voor Wikipedia zijn. Apdency (overleg) 6 nov 2020 21:36 (CET)

  Voor verwijderen Gezien Wikipedia:Opinielokaal/Vertalen is verwijderen zeker een optie. Want de bronnen zijn overduidelijk nimmer bekeken en simpelweg gekopieerd. The Banner Overleg 7 nov 2020 00:09 (CET)
Sowieso voldoen de artikelen ook niet aan de licenties. The Banner Overleg 7 nov 2020 15:16 (CET)
  Opmerking - Waterloo1974 is overigens ook principieel van mening dat bronvermelding niet nodig is, ook niet wanneer, zoals hij eigenlijk alleen maar doet, het een vertaald artikel is uit een andere WP. Eigenlijk doen bronnen er voor W er helemaal niet toe, en dus betrouwbaarheid ook niet. Paul Brussel (overleg) 7 nov 2020 01:01 (CET)
  Opmerking Zou het niet mee kopiëren van de referenties beter zijn? Dat staat er namelijk te gebeuren. Er ontbreken ook naamsvermeldingen van de anderstalige wikipedia’s; niet eens “vertaald van [taal] wikipedia” in de bewerkingsgeschiedenis. Mikalagrand (overleg) 7 nov 2020 11:25 (CET)
@ Paul Brussel, graag wat meer respect voor mijn werk. Ik heb de referenties hier weggehaald nu in alle artikels, ik dacht werkelijk waar niet dat ik er iets fout mee deed om die te over te nemen omdat ik er laatst opmerkingen over gekregen had, nu is het weer niet goed. Jij doet net alsof ik zomaar wat onzin opschrijf zonder dat dat waar of geverifieerd is Waterloo1974 (overleg) 7 nov 2020 19:37 (CET)
Zoals ik eerder in een discussie heb gemeld, ben ik principieel tegen het vertalen van artikelen uit interwiki's omdat eerst en vooral WP geen bron voor WP kan zijn. U lijkt bijna niets anders te doen dan vertalen van andere WPs, iets waar ik dus op tegen ben. Nu zet u artikelen op WP:NL zonder enige bron, waar ik ook op tegen ben; als u vertaald heeft, dient de originele bron van de andere WP vermeld te worden volgens de licentievoorwaarden, zoals TB al aangeeft. En dus: nee: het is weer niet goed. En dat laatste ligt niet aan mij, maar aan u. Paul Brussel (overleg) 7 nov 2020 19:50 (CET)
Tja, ik zie het probleem niet als ik uit de Engelse wikipedia vertaal, kunnen we dan overeenkomen dat we het niet eens zijn. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat als ik een artikel wil maken dat ik op internet moet gaan kijken naar bronnen en niet naar andere wikipedia, staat daar dan schele zever op die niet gecontroleerd wordt? Het is niet zo omdat jij iets vindt dat dat ook zo is, evenmin dat iets zo is omdat ik het vind. Trouwens een heel groot deel van mijn activiteiten hier zijn over voetbalkampioenschappen en die info haal ik niet van de Engelse wikipedia maar van andere websites, waar ik meestal de link bijzet, behalve bij een Brazilaanse website omdat die geen aparte links heeft en dus nooit naar dat kampioenschap verwijst en bijgevolg dus onbruikbaar is als link Waterloo1974 (overleg) 7 nov 2020 20:05 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Zapplive ExtraBewerken

ontbrekende definitie en bron(nen) - is twee maal eerder door dezelfde gebruiker aangemaakt - vis ←     → overleg 6 nov 2020 22:05 (CET)

In het logboek is te zien dat het artikel zelfs al vier keer eerder door deze gebruiker aangemaakt. Zou een nuweg niet passender zijn? Sneeuwvlakte (overleg) 7 nov 2020 09:21 (CET)
 • kan het niet toegevoegd worden aan Zapplive? - (met daarbij waarom het "extra" is) - vis ←     → overleg 16 nov 2020 12:27 (CET)
Ik vind dat een prima oplossing, het feit dat het Zapplive Extra-artikel dan een redirect is, zou de aanmaker (en andere mensen die het willen aanmaken) dan misschien ook tegenhouden om het nog een keer aan te maken. Sneeuwvlakte (overleg) 18 nov 2020 19:15 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: prima idee, maar dan moet iemand wel de info over dat programma toevoegen aan Zapplive. Nu heeft een RD dus nog weinig zin. En het artikel is in de huidige staat niet iets om te behouden, dus ik heb het artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 nov 2020 18:31 (CET)


Toegevoegd 07/11; af te handelen vanaf 21/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

The Rights ForumBewerken

Weg – De tekst is volledig gebaseerd op de website van de organisatie. Voor een betere balans én om de E-waarde beter te kunnen inschatten, zijn onafhankelijke, secundaire bronnen gewenst. Die missen nu volledig, en ik kon zelf ook niets vinden. Is deze organisatie dan niet meer dan een clubje-op-papier? Of hebben ze daadwerkelijk aanhang, wapenfeiten, media-aandacht? Dat zou ik graag terugzien in de tekst, die nu gewoonweg te eenzijdig is. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2020 09:31 (CET)

 •   Voor verwijderen Dat idee had ik ook al. Bijvoorbeeld: The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Dat is nobel, maar hoe ze dat doen blijft in nevelen gehuld. Ambtelijk taalgebruik dat op de eigen website thuishoort. De enige bron komt uit eigen koker, dat is te mager. E-waarde is wellicht aanwezig, maar moet aangetoond worden met onafhankelijke bronnen. Fred (overleg) 7 nov 2020 11:36 (CET)

Onafhankelijke bronnen toegevoegd. Kopjes Resultaten en Kritiek toegevoegd. Als ik een beetje tijd heb ga ik die aanvullen. Tot die tijd graag nog even geduld Daanijel (overleg) 10 nov 2020 20:57 (CET)

Darth MalakBewerken

Weg – Als nuweg aangemeld, maar het personage bestaat wel degelijk. De oorspronkelijke tekst was overigens wel erg slecht... Ik heb er even iets leesbaars van gemaakt, maar weet niet hoe E-waardig dit personage verder is. Meer inhoud, gebaseerd op goede bronnen, is wenselijk. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2020 12:19 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

PigmentinktBewerken

WB - alleen 'n definitie waar je in feite niet veel wijzer van wordt - de vermelde bron geeft niets extra's - vis ←     → overleg 7 nov 2020 15:09 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een uiterst magere WB. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2020 09:42 (CET)

BinnenskamersBewerken

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over het onderwerp hebben geschreven. Enige hier gebruikte bron is ook direct betrokken. Het zou om een soap gaan, maar waarom stopt het hier dan al in juli? Dqfn13 (overleg) 7 nov 2020 15:59 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de tekst is opgeknapt, alhoewel her en der de POV doorschemert. De enige twee bronnen zijn de omroep zelf, en een uitermate lokale website die een stukje heeft geschreven m.m.v. de omroep... Ik heb ook nog gezocht naar bronnen maar kon niks vinden. E-waarde is onvoldoende aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2020 09:42 (CET)

Slag bij AlbesaBewerken

weg - vertaling van een niet bestaande versie van de Catalaanstalige WP. Knip- en plakwerk van de bronnen, die dus duidelijk niet gecontroleerd zijn. Grotendeels een Google-vertaling. The Banner Overleg 7 nov 2020 16:49 (CET)

Het betreffende versienummer is knip- en plakwerk dat al menig keer eerder is gebruikt. In feite zie je hier alle gebreken weer terug waarop de schrijver al vele malen eerder is aangesproken. The Banner Overleg 7 nov 2020 16:53 (CET)
De versie van de Catalaanse Wikipedia is "Batalla d'Albesa", het bestaat wel De Maghrebijn (overleg) 10 nov 2020 18:57 (CET)
Nope! Heb jij er al op geklikt? The Banner Overleg 10 nov 2020 21:11 (CET)
Ja links onderaan bij talen De Maghrebijn (overleg) 18 nov 2020 21:40 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het probleem is dat het vertaalsjabloon naar een pagina verwijst die niet bestaat. Er was een verkeerd pagina-ID ingevoerd. Dat heb ik hersteld. En ik heb de bronvermelding weggehaald, want die was slechts overgekopieerd en zal ongetwijfeld niet zijn geraadpleegd. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2020 09:42 (CET)

Okay, maar ik heb wel serieuze bedenkingen over de competentie van De Maghrebijn. The Banner Overleg 21 nov 2020 10:06 (CET)

LimpenshostBewerken

Weg – Een nikszeggend tekstje over een relatief nieuw bedrijfje. Volkomen bronloos, dus verifieerbaarheid is afwezig en E-waarde blijft onduidelijk. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2020 17:30 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Niet opgeknapt, relevantie onduidelijk gebleven. Encycloon (overleg) 29 nov 2020 17:19 (CET)

Ryder carrollBewerken

WIU – Relevantie blijkt onvoldoende uit onafhankelijke bronnen. Idem voor de methode die Carroll bedacht zou hebben. Dqfn13 (overleg) 7 nov 2020 18:16 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het tekstje vertelt in feite niets over Carroll, en is dus gewoonweg geen goede biografie. Met de opmerking over de 'journal methode' kun je als lezer ook niets, want het is te summier allemaal. E-waarde blijkt niet uit de tekst, en er zijn geen bronnen gegeven dus ook daar valt niets uit op te maken. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2020 09:42 (CET)

Tom HeerBewerken

Weg – In 2019 ook al als NE verwijderd. Inmiddels zit hij op 182.000 abonnees. Maar liever zie ik onafhankelijke, secundaire bronnen die de E-waarde van deze youtuber aantonen. Ook zou het per WP:BLP prettig zijn als de gegeven informatie geverifieerd kan worden. Tot slot moet er tekstueel en opmaaktechnisch natuurlijk nog veel gebeuren, want in de huidige vorm is het geen encyclopedisch artikel. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2020 18:20 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Aan bezwaar rondom bronnen is niets gedaan, waardoor relevantie en verifieerbaarheid onduidelijk zijn gebleven. Encycloon (overleg) 29 nov 2020 17:19 (CET)

Willy MignotBewerken

Auteur - Grotendeels overgenomen uit Marike N.J.A. van der Knaap (1998) Willy Mignot : Een vergeten beeldhouwer. Zwolle: Waanders Uitgevers. RONN (overleg) 7 nov 2020 18:44 (CET)

In de oorspronkelijke opzet van dit artikel uit 2005 staat tekst die letterlijk is overgenomen uit het in 1998 verschenen boek over Mignot van Van der Knaap, waaronder: "Geboren in een geslaagde, degelijk conservatief-katholieke fabrikantenfamilie lag het voor de hand dat zoon Willy net als zijn broers een plaats zou vinden in de leiding van de sigaren- en sigarettenfabriek. Mignot & De Block, het bedrijf van zijn vader en grootvader. (...) Zijn vader ondernam pogingen om hem een carrière te laten doorlopen in de militaire dienst, maar voor Willy stond vast dat hij de kunst wilde dienen en ging naar de Rijksacademie in Amsterdam." Ook de teksten over Pieter d'Hont, Schrikker, Rädecker en Snoey komen letterlijk uit dat boek. Hoewel het artikel sindsdien meerdere keren is aangepast, is de auteursrechtenschending nog duidelijk aanwezig. Ik kan het zelf verwijderen, maar werk inmiddels aan een nieuwe versie. Het leek mij zuiverder dat even gescheiden te houden. RONN (overleg)
@Ronn, fijn dat je aan een nieuwe versie werkt, want ik kom in Eindhoven regelmatig werk van hem tegen (station, dierenriemfontein, Vakcollege). De E-waarde van de persoon is dus evident en een artikel waard maar, inderdaad, zonder copyvio. Fred (overleg) 7 nov 2020 22:09 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het is aangetoond dat delen zijn overgenomen uit het boek dat als bron is gebruikt. De tekst is dan wel wat aangepast zodat het minder erg lijkt, maar het blijft toch te dicht op de bron zitten. Hoewel ik het zelf moeilijk kan beoordelen - ik heb het boek niet - ga ik er van uit dat Ronn zijn huiswerk hier goed heeft gedaan. Bovendien moeten we het gewoonweg niet willen dat een artikel te veel copyvio-achtig materiaal bevat. Ik verwijder dus het artikel, en kijk uit naar de gloednieuwe versie die Ronn gaat schrijven. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2020 12:27 (CET)

Lijst van rijksmonumenten in Nieuw-West (Amsterdam)Bewerken

Hernoemd naar Lijst van rijksmonumenten in Amsterdam Nieuw-West, in lijn met de naamgeving voor de rijksmonumentpagina's voor de overige 6 stadsdelen. IIVQ (overleg) 7 nov 2020 20:04 (CET)

De vraag is alleen: waarom nomineer je het hier ter verwijdering? Thieu1972 (overleg) 7 nov 2020 20:35 (CET)
  Tegen verwijderen Prima naamswijziging, maar de redirect verwijderen is niet gewenst. Mikalagrand (overleg) 7 nov 2020 21:03 (CET)
Beste IIVQ, Dat de titel na tien jaar (hij dateerde uit 2010) in lijn met de andere lijsten wordt gebracht, daar kan ik mee instemmen. Vreemd is echter dat je niet alleen de naam van het artikel hebt gewijzigd, maar ook nog een nominatie voor verwijdering hebt geplaatst. Dit lijkt mij overbodig. Het lijkt mij beter om dat laatste terug te draaien. Groeten, Eriksw (overleg) 7 nov 2020 20:59 (CET)
Loze DP's (waar geen links naartoe zijn) kunnen toch verwijderd worden? IIVQ (overleg) 7 nov 2020 21:00 (CET)
Nee, er kan in de afgelopen tien jaar ook extern naar gelinkt zijn (zie WP:R#Verwijderen) en het staat daarbij niet in de weg. Overigens zou een echt onjuiste redirect gewoon nuweg mogen (buiten de beoordelingspagina om). Encycloon (overleg) 7 nov 2020 21:04 (CET)
Prima, bedankt voor de uitleg. Dan trek ik bij deze mijn verwijdernominatie in. Dat doe ik ook met de twee links Lijst van rijksmonumenten in Amsterdam (stad) en Lijst van rijksmonumenten in Amsterdam (gemeente) die ik hieronder genomineerd heb (daarvan heb ik het hele kopje verwijderd) IIVQ (overleg) 7 nov 2020 21:22 (CET)
Bij deze dan ook mijn excuses voor alle links naar deze 3 pagina's die ik gewijzigd heb, op gebruikers-, overleg- en projectpagina's. Dat was dus achteraf niet nodig geweest. IIVQ (overleg) 7 nov 2020 21:26 (CET)
O, geen probleem. Nog één kleine opmerking: de afkorting DP staat in het algemeen voor doorverwijspagina, niet voor doorverwijzing/redirect. Encycloon (overleg) 7 nov 2020 21:31 (CET)
Dank je.... Jeetje, ik ben 16-14 jaar geleden érg actief gebruiker van Wikipedia (zelfs moderator) geweest, maar nu kennelijk toch wat roestig. IIVQ (overleg) 7 nov 2020 21:37 (CET)

Antoon MortierBewerken

WIU – Voldoet nog niet aan de conventies: geen lopende tekst en de helft van de (vrij summiere) inhoud bestaat uit een citaat zonder echt duidelijke context. Encycloon (overleg) 7 nov 2020 20:56 (CET)

Update: nu voldoende qua inhoud, maar ik zou nog graag willen weten in welke bron(nen) de informatie te verifiëren is. Verder kan "Exposities" m.i. beter worden teruggebracht tot een selectie. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 18:25 (CET)
De vraag stelt zich of deze tentoonstellingen allemaal relevant zijn. De schrijfster van het artikel heeft bindingen met Antoon Mortier en is dus niet echt neutraal. Akadunzio (overleg) 11 nov 2020 21:34 (CET)
Dat lijkt me eerlijk gezegd niet: veelal in onbelangrijke plaatsen en culturele centra (waaronder in het door hem zelf opgerichte in NOH), en geen serieuze musea of galeries. Paul Brussel (overleg) 14 nov 2020 20:54 (CET)
Hij komt inderdaad voor in Piron (2016) waar overigens wordt vermeld dat hij onder andere bediende van beroep was, dus hij deed de kunst erbij. In Beeldend Benelux komt hij niet voor. Hij staat ook in de database van de RKD. Paul Brussel (overleg) 13 nov 2020 17:24 (CET)
Kan nog beter, maar wat mij betreft op voldoende niveau. Nominatie ingetrokken. Encycloon (overleg) 16 nov 2020 22:44 (CET)

De Oosterse ZwaanBewerken

weg - NE, onvoldoende onafhankelijke bronnen die over het bedrijf schrijven. Geen indicatie van de encyclopedische waarde. The Banner Overleg 7 nov 2020 21:55 (CET)

artikel is verbeterd en toont de geschiedenis van het dorp. Verder voldoende links/


  Conclusie afhandelend moderator: 'geschiedenis van het dorp'? Het gaat toch om een restaurant? Als bronnen zijn een bedrijvengids en een monumentvermelding gegeven. Die eerste zegt niks over de encyclopedische waarde van het restaurant, en die tweede gaat puur over het gebouw - en zegt dus evenmin iets over de encyclopedische waarde van het restaurant. Waarom nu juist dit restaurant een artikel in een encyclopedie moet krijgen, blijft dus volkomen onduidelijk. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2020 12:33 (CET)

Netzer NederlandBewerken

weg - NE, onvoldoende onafhankelijke bronnen om de E-waarde van deze vereniging te bepalen The Banner Overleg 7 nov 2020 22:03 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: onduidelijk tekstje dat niet duidelijk maakt wat de E-waarde is van deze vereniging. Bronnen ontbreken. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 21 nov 2020 17:26 (CET)

Janey JackéBewerken

WIU – Bronloos artikel, dit is in strijd met de richtlijn biografie levende personen. Dqfn13 (overleg) 7 nov 2020 23:35 (CET)

Nu niet meer bronloos. Edoderoo (overleg) 8 nov 2020 10:30 (CET)
Heb je dan ook een bron voor zijn tweede naam? Je hebt nu een bron voor zijn naam geplaatst, maar die vermeldt de tweede naam niet. Geen van de twee bronnen doet dat. Dqfn13 (overleg) 8 nov 2020 10:35 (CET)
--> Deze bron is inmiddels toegevoegd. Zijn er nog andere dingen die aangepast worden? Zo niet, zou dan de melding van de pagina verwijderd kunnen worden?
Het artikel leest niet echt lekker. Waarom wordt deze persoon met 'zij' aangeduid? Het hele idee is toch dat het een man is die zich in vrouwenkleding presenteert? En wat betekent een 'residentie in Mykonos'? Ik zou dergelijk popi taalgebruik wat beter uitleggen, want ik denk dat veel lezers toch echt denken dat Jacké er een woning heeft. Tot slot vraag ik me af waarom de ouders bij naam en toenaam vermeld moeten worden. Heeft dat enige toegevoegde waarde voor het artikel? Thieu1972 (overleg) 8 nov 2020 13:02 (CET)
--> Ik heb de zin over Mykonos aangepast en de naam van zijn ouders verwijderd. Wat betreft het persoonlijk voornaamwoord: wanneer er gesproken wordt over Justin Mooijer, wordt er gesproken over "hij/zijn", wanneer er wordt gesproken over Janey Jacké, is dit "zij/haar". Dit heb ik nu aangepast.


Toegevoegd 08/11; af te handelen vanaf 22/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Tramlijn Heerlen - KerkradeBewerken

WIU: Uitsluitend een infobox volstaat niet; er hoort een artikel bij.  Erik Wannee (overleg) 8 nov 2020 09:56 (CET)

Artikel werd geschreven (in maar liefst meer dan 40 minieme bewerkingen); nominatie ingetrokken.  Erik Wannee (overleg) 8 nov 2020 22:49 (CET)

LedenadministratieBewerken

WIU: mist bronnen, is alleen op Nederland gericht zonder dat duidelijk te maken, bevat wat open deuren. Edoderoo (overleg) 8 nov 2020 09:58 (CET)

Ik heb enige twijfel of dit überhaupt wel een EW onderwerp is. Als we de open deuren en algemeenheden verwijderen dan blijft er bar weinig over waar de lezer wat aan heeft.  Erik Wannee (overleg) 8 nov 2020 14:43 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: problemen zijn niet opgelost, en daarmee is dit artikel nog steeds een onbebrond samenraapseltje van open deuren. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2020 10:20 (CET)

Nathan ZolaBewerken

wiu: Bronloos, en niet neutraal geschreven. Is dit door Zola zelf geschreven?Edoderoo (overleg) 8 nov 2020 10:08 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: artikel staat vol met url's in de lopende tekst, en vaak betreft het linkjes naar spotify, hetgeen het gevoel van promo versterkt. Dat een single 'erg geliefd' was, wordt dan weer niet bebrond, evenmin als de waslijst aan invloeden die in zijn muziek te horen zouden zijn. Zijn muziek zou in kranten zijn besproken, maar linkjes naar die artikelen ontbreken. Het artikel kent wel enkele bronnen, maar de eerste is een bedrijvengids, de tweede geeft een foutmelding, de derde is een kritiekloos vraaggesprekje op een blog van een label, de vierde en vijfde vermelden een nummer van hem (maar de status van beide sites is mij niet duidelijk, en erg veel informatie geven de tekstjes ook niet over Zola), en de zesde is een concertagenda. De E-waarde is onvoldoende aangetoond, en de tekst is niet erg neutraal geschreven, dus genoeg redenen om het artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2020 10:20 (CET)

Teller (breuk)Bewerken

kan WEG omdat de essentiële tekst is overgebracht naar Breuk (wiskunde) - vis ←     → overleg 8 nov 2020 11:14 (CET)

Het is nu een redirect, en het lijkt me dat die gewoon kan blijven bestaan. Dat voorkomt meteen dat iemand opnieuw een artikel met die naam gaat aanmaken.  Erik Wannee (overleg) 8 nov 2020 14:40 (CET)
De nominator heeft ná de nominatie het artikel omgezet in een redirect en daarbij zelf het nominatiesjabloon gewist. Daarom lijkt mij dat dit voorstel afgehandeld is, ik heb het hierboven doorgehaald. Bever (overleg) 9 nov 2020 06:03 (CET)
ja, dat had ik ook kunnen doen, maar zo is het feitelijk netter - vis ←     → overleg 9 nov 2020 12:19 (CET)

Steef BadenbroekBewerken

NE: bronloos, waardoor de relavantie niet kan worden bepaald. Gezien de gebruikersnaam door het onderwerp zelf geschreven, in een niet encyclopedische stijl, en vol met spelfouten. Edoderoo (overleg) 8 nov 2020 12:09 (CET)

De gebruiker S.Badenbroek over een S. Badenbroek. Volgens Partyflock is zijn naam Stefan en heet hij ook wel MC Steef. Let wel, die "biografie" leest als een advertentie. Op een vertaling van die biografie op DJGuide na is er niets over deze beste man te vinden. hiro|overleg 8 nov 2020 12:40 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: een erg slecht geschreven tekstje over een persoon waarvan de E-waarde volledig onduidelijk blijft. Door het ontbreken van secundaire, onafhankelijke bronnen valt zijn E-waarde niet te bepalen. Gezien de opmerkingen van Hiro zullen die bronnen naar alle waarschijnlijkheid ook helemaal niet bestaan, dus een artikel over Badenbroek hoort niet thuis op Wikipedia. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2020 10:20 (CET)

Trigon (DC Comics)Bewerken

WIU – Nu een ongestructureerd en bronloos artikel. Zie de Engelse versie ter inspiratie StuivertjeWisselen (overleg) 8 nov 2020 13:03 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een opmaakloos en vrijwel onleesbaar verhaaltje vol taalfouten. Geen idee waar het eigenlijk over gaat. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2020 10:20 (CET)

Jan OddingBewerken

NE: geen bronnen, en zeer waarschijnlijk ook geen relevantie. Edoderoo (overleg) 8 nov 2020 15:20 (CET)

  Opmerking - zelf ook geen bronnen voor gevonden, en op basis van de schrijfstijl vermoed ik dat dit niet door de persoon zelf geschreven is (en dus mogelijk ook zonder toestemming gepubliceerd werd). Daarom de pagina per WP:BLP direct verwijderd. Encycloon (overleg) 8 nov 2020 19:45 (CET)

Tommie in de zorgBewerken

Graag een herbeoordeling, omdat dit artikel 6 keer is verwijderd als Tommie Niessen en eenmaal onder de huidige titel. Ik zie wel vermeldingen in een bestsellerlijst (als die kloppen). ErikvanB (overleg) 8 nov 2020 16:38 (CET)

Zie ook hier. Ik zal het verzoek daar dan naar Afgehandeld verplaatsen.
Verzoek aan de beoordelende moderator om bij eventueel behoud de beveiliging van Tommie Niessen op te heffen; dat lijkt me dan ook de beste titel voor de pagina. Encycloon (overleg) 8 nov 2020 16:44 (CET)
Daar heb je gelijk in, die titel is passender.
bij deze een link naar de bestsellerlijst: https://www.debestseller60.nl/index.asp?searchString=tommie%20in%20de%20zorg – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 5.132.84.85 (overleg · bijdragen)
De afhandelend moderator zal moeten nagaan in hoeverre dit artikel extra informatie biedt ten opzichte van de vorige 7 keren die behoud van deze persistente promo rechtvaardigt. ErikvanB (overleg) 10 nov 2020 06:01 (CET)
Nog steeds vóór verwijderen, zoals ik dat ook de vorige zeven keren heb aangegeven. Meneer is een verpleegkundige die een boek heeft geschreven. Dat overstijgt wat mij betreft de man-met-baan-doctrine niet. Bovendien is het ook niet behulpzaam dat de plaatser het zoveelste terugplaatsverzoek niet heeft afgewacht en het artikel onder een andere titel heeft gepubliceerd. Op al die vorige terugplaatsverzoeken is nooit een reactie gekomen op de vraag waarom het onderwerp nu wél relevant zou zijn. Het gegeven dat ook deze herplaatsing inhoudelijk hetzelfde is als voorgaande pogingen, sterkt mij in de overtuiging dat de aanmakers c.q. aanvragers hun pogingen beter kunnen staken en ook deze poging na veertien dagen verwijderd dient te worden. Velocitas(↑) 13 nov 2020 11:42 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de voorgeschiedenis van dit artikel is moeizaam. Maar uiteindelijk is er voor mij maar één vraag: wordt Niessen op meer dan triviale wijze beschreven in onafhankelijke, secundaire bronnen? Het antwoord daarop is: ja. Er staat in het artikel een waslijst aan bronnen, variërend van lokale dagbladen tot nationale nieuwsmedia, van krantenartikelen tot televisie-interviews, en dat alles over een periode van meerdere jaren. Hij heeft twee boeken geschreven waarvan in ieder geval het eerste boek voor veel publiciteit heeft gezorgd. Als je op zijn naam googelt, dan struikel je over de hits. Ik kan echt niks bedenken dat op gebrek aan E-waarde duidt. De tekst in het artikel is bovendien voldoende zakelijk. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2020 13:08 (CET)

Cui bonoBewerken

WIU - Voldoet niet aan de conventies. Kan aangevuld worden met de Engelse versie. Mikalagrand (overleg) 8 nov 2020 17:11 (CET)

Het artikel is in lijn met de conventies gebracht en enigszins uitgebreid. Kan wat mij betreft nu behouden blijven. Sint Aldegonde (overleg) 10 nov 2020 11:04 (CET)
Prima, bedankt. Nominatie doorgehaald. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 18:25 (CET)

JO1Bewerken

NE - Hun eerste album wordt blijkbaar 25 november uitgebracht en de anderstalige versies zijn ook recent aangemaakt, wat de indruk van crosswiki-promo wekt. De bronnen zijn allemaal Japans, waardoor de relevantie lastig te bepalen is. Zelf kan ook geen internationale bronnen vinden. Mikalagrand (overleg) 8 nov 2020 17:28 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het blijft lastig als de bronnen in een taal zijn die men hier doorgaans niet machtig is. Toch lijkt me dat er voldoende over deze band beschikbaar is om hen voldoende E-waarde te kunnen geven. Ik heb zelf ook maar (Engelstalige) bronnen toegevoegd, waaruit in ieder geval blijkt dat ze enkele hits hebben behaald. Of de Japanse bronnen daadwerkelijk zijn geraadpleegd door de aanmaker, durf ik niet te zeggen; ik heb ze maar laten staan. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 23 nov 2020 07:29 (CET)

Arend GerdsBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn gewenst, gezien WP:BLP. Zelf kan ik alleen wat lokale krantenberichten over Gerds vinden. Zou eventueel ook nuweg kunnen, aangezien de tekst ook schending van auteursrechten is. Ik neem aan dat het zelfpromotie is, dus dan schendt de auteur alleen z'n eigen auteursrechten. Mikalagrand (overleg) 8 nov 2020 17:41 (CET)

Op zijn OP reageert de auteur niet op aanmerkingen; als dat zo blijft ben ik voor verwijderen. BonteKraai (overleg) 9 nov 2020 08:34 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: copyvio, niet-aangetoonde E-waarde, geen secundaire bronnen, er is veel mis met dit artikel. Ik heb het dan ook verwijderd. Thieu1972 (overleg) 23 nov 2020 07:33 (CET)

Freddy Van DyckBewerken

Weg – Een soort tekstdump die aan geen enkele opmaakconventie van Wikipedia voldoet. De inleiding legt niet eens uit wat Van Dyck eigenlijk doet; dat leren we pas elders in het artikel. De tekst staat bol van de POV, en lijkt meer op een hulde aan Van Dyck dan op een neutrale, zakelijke encyclopedische tekst. Bronnen ontbreken (afgezien van een eigen website]. Om de E-waarde te kunnen bepalen van deze kunstenaar, zijn onafhankelijke, secundaire bronnen gewenst; tevens zijn die bronnen welkom vanwege WP:BLP. Thieu1972 (overleg) 8 nov 2020 17:51 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Terechte bezwaren, en niets veranderd sinds de nominatie. Encycloon (overleg) 29 nov 2020 21:54 (CET)

Calimero (televisieserie uit 1992)Bewerken

WIU – Volgens Calimero zou het gaan om een serie uit 1992/1993, dus dan klopt de titel al niet echt. Ik vraag me ook af of je dit 'anime' moet noemen, als het gewoon animatie is die toevallig in Japan is getekend. Het artikel heeft nauwelijks enige tekst, en is daarmee dus niet in balans. En dan staan al die lijstjes ook nog eens vol met vraagtekens, dus 'gereed voor publicatie' kun je dit artikel niet noemen. Qua bronmateriaal lijken alleen IMDb en een fansite te zijn gebruikt, niet bepaald de meest ideale bronnen; liever zie ik onafhankelijke, secundaire bronnen die iets over de serie vertellen (ontstaansgeschiedenis, ontvangst, landen van uitzending e.d.). Thieu1972 (overleg) 8 nov 2020 18:10 (CET)

Jacques VanderlindenBewerken

Weg – Een bronloos verhaal over een leraar die schildert. Los van problemen als vreemde paragraaftitels ('Situering & Opleiding') en een teveel aan foto's, is de tekst niet erg neutraal en zakelijk geschreven: 'Dit realisme zet de kijker aan om dichterbij te komen en daar heeft de schilder zijn doel bereikt' en 'Zijn werk wordt gekenmerkt door een streven naar perfectie tot in het kleinste detail'. Wikipedia is geen plek voor het recenseren van iemands werk, maar dit artikel lijkt daar wel erg op. Verder ontbreken bronnen, en dat is niet alleen vervelend per WP:BLP, maar ook de E-waarde van Vanderlinden blijft daardoor ongewis: is de schilder bekend, heeft hij geëxposeerd, zijn er recensies van zijn werken, wordt hij beschreven in kranten en vakliteratuur? Thieu1972 (overleg) 8 nov 2020 18:23 (CET)

Bij een schilder vind ik het niet overdreven enkele plaatjes van zijn werk te plaatsen. Maar de beste man lijkt me niet E, op basis van de aangehaalde bronnen enkel lokaal actief/bekend. Johanraymond (overleg) 8 nov 2020 21:39 (CET)
  Neutraal - is wat een goede amateur wordt genoemd - soms is iemand E met een bijzondere hobby - het hangt dus af van de kwaliteit van het werk - ik ben niet ondersteboven, voor mij mist er iets - vis ←     → overleg 10 nov 2020 20:43 (CET)
Ach, iets ook in de trant van Henk Helmantel - mist alles, maar levert wel veel geld op. Fakekunst... Maar: gezaghebbende, onafhankelijke bronnen dienen zijn belang aan te tonen, geen plaatselijke reclameblaadjes. Paul Brussel (overleg) 10 nov 2020 20:58 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Teun Heymans Bewerken

NE - Niet relevant genoeg voor Wikipedia. Het gaat hier om een kunstenaar, acteur, leraar & kok. Als ik de naam google, kan ik echter niks over hem vinden. Verder heeft het artikel ook geen bronnen. Sneeuwvlakte (overleg) 8 nov 2020 19:33 (CET)

  Voor verwijderen - Inderdaad niets online te vinden, zegt - zeker voor een contemporaine kunstenaar - voldoende. Tekstman (overleg) 9 nov 2020 13:49 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het leest als een hoax, als een flauw geintje. Zie ook hier. E-waarde is er niet, onafhankelijke bronnen ontbreken, per WP:BLP is het allemaal ook niet in orde. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2020 14:33 (CET)

Larry stylinsonBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Dit hoort thuis in de bladen, niet in een encyclopedie. Mikalagrand (overleg) 8 nov 2020 19:47 (CET)

  Voor verwijderen Vorm van het artikel is hopeloos. Dit fenomeen, een complottheorie, bestaat wel als ik Vox mag geloven, maar het lezen van het artikel was vooral zonde van mijn tijd. Inderdaad geen onderwerp voor in een encyclopedie. StuivertjeWisselen (overleg) 8 nov 2020 21:37 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: een uitermate slecht geschreven roddeltekstje, en ook nog eens volkomen bronloos. Tekst is in strijd met WP:BLP. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 nov 2020 14:26 (CET)

Edith EgerBewerken

WIU - als psychologe E, mede dankzij haar -zij het slechts- 2 boeken. Het grootste deel van dit artikel betreft echter haar holocaustverleden waarvoor geen enkele andere bron wordt aangedragen dan die van haarzelf (haar boek, interviews, ...): dat is voor een encyclopedie niet acceptabel en kan alleen vermeld worden indien er gezaghebbende, onafhankelijke bronnen zijn die haar 'eigen verhaal' kunnen bevestigen; indien dat laatste niet kan, dient m.i. die informatie allemaal verwijderd te worden of te worden voorzien van een duidelijke disclaimer dat dit alleen berust op haar, verder door derden onbevestigde informatie die dus niet bevestigd wordt door andere bronnen. (Er zijn andere personen met soortgelijke verhalen die helaas gecorrigeerd moesten worden, zo niet geheel naar de prullenbak moesten worden verwezen.) [Zie ook bijbehorende OP.] Paul Brussel (overleg) 8 nov 2020 19:48 (CET)

  Opmerking Aangezien het succes van de twee boeken van Eger volledig samenhangt met haar holocaustverleden is het volgens mij zeer onlogisch om dat deel weg te laten in een artikel over haar. Ik weet niet hoe reëel het is om te verwachten dat een verhaal als dat van Eger in detail te verifiëren is. Een disclaimer lijkt me om die reden het meest logisch. StuivertjeWisselen (overleg) 8 nov 2020 22:03 (CET)
Nee, het succes van die boeken hangt samen met het door haar, en door haarzelf alleen naar voren gebrachte holocaustverleden waarvoor, zo ver ik zie, geen enkele bevestiging door onafhankelijke derden bestaat. De zaken dienen absoluut niet omgedraaid te worden. (Dus ik blijf voor verwijdering van alle gegevens over haar holocaustverleden die niet door onafhankelijke derden zijn bevestigd, en voor het zich hier beperken tot alleen verifieerbare vaststaande feiten.) Paul Brussel (overleg) 8 nov 2020 22:35 (CET)
Volgens mij spreken wij elkaar niet tegen en draai ik niets om. Ik zeg alleen dat de kern van haar boeken draait om haar - door haarzelf in detail opgevoerde - holocaustverleden. Dat kan je achterwege laten, maar zij heeft haar faam niet verkregen omdat zij 'slechts' Auschwitz overleefd heeft (ik hoop dat eenieder de context begrijpt waarin ik dit zo formuleer) maar omdat zij daar haar verhaal van gemaakt heeft (wat niet geverifieerd is - voor zover we nu weten). Haar boeken en faam zouden nooit bestaan hebben zonder dat verhaal. Ik vind een duidelijke disclaimer dan beter te verdedigen dan het volledig achterwege laten StuivertjeWisselen (overleg) 8 nov 2020 23:03 (CET)
  Tegen verwijderen. Wellicht ten onvervloede, maar ik vind dus dat het artikel moet worden behouden. Kan me ook vinden in de motivatie van Tekstman hieronder. StuivertjeWisselen (overleg) 9 nov 2020 13:55 (CET)

  Tegen verwijderen. Prima artikel. Goed bebrond. Relevante persoon. Elly (overleg) 8 nov 2020 23:19 (CET)

  Voor verwijderen In de huidige weergave voor verwijderen. Dat wil niet zeggen dat er over haar geen lemma kan komen, maar niet in de huidige weergave. Het lemma is nog steeds voor een flink deel opgebouwd uit een primaire bron (Eger zelf) zonder dat dit door wie dan ook gecontroleerd is. Het lemma bevat krantenartikelen en enkele op tv-camera uitgebrachte interviews, maar het interview met Oprah was 'betaalde content' (dat staat gewoon in beeld) en het interview van de School van Transitie was een collaboratie tussen Eger en een instituut dat Eger voor een zaal van 500 mensen had laten praten, dus beide zijn niet onafhankelijk. De krantenartikelen halen de informatie rechtstreeks uit haar boeken of krijgen die rechtstreeks toegediend door Eger, dus ook hier geen onafhankelijk onderzoek. En ik heb inmiddels vele uren aan het lemma gewerkt, interviews afgeluisterd, krantenartikelen gelezen en wat al niet meer en ik kan daarom zeggen dat het lemma niet goed bebrond is. HT (overleg) 9 nov 2020 08:08 (CET)
Correctie: Het interview met Oprah bevat (niet: was) betaalde content, namelijk enkele commerciële advertenties. In het beeld staat daarom: "Bevat betaalde promotie." Kattiel (overleg) 9 nov 2020 14:01 (CET)
@Kattiel Al die boeken in Oprah's Book Club zijn paid content. Een uitgever kan Oprah benaderen, maar uiteindelijk beslist Oprah of het boek bij haar past. Dat is tenminste de opzet van haar boekenclubpresentaties. HT (overleg) 9 nov 2020 20:54 (CET)

  Tegen verwijderen Is het niet zo dat het leeuwendeel van biografieën van kampoverlevenden uit ego-documenten bestaat? Zelden was er iemand om deze verhalen te verifiëren, omdat getuigen het niet overleefd hadden ofwel niet geïdentificeerd konden worden. En wie denkt dat in de chaos van de laatste oorlogsmaanden de nazi's nauwgezet optekenden welke gevangenen waarheen op dodenmars gestuurd werden vergist zich. Intussen is het artikel op het manische af voorzien van "naar eigen zeggen" en "volgens haar memoires". Dat lijkt me overmatig, maar in elk geval reden voor behoud. Tekstman (overleg) 9 nov 2020 13:41 (CET)

@Tekstman Het gaat er in dit geval niet zozeer om dat het om ego-documenten gaat, noch is er iemand hier die beweert dat er administratie is bijgehouden over wie aan een dodenmars heeft deelgenomen. Het gaat er alleen maar om dat je overduidelijk aangeeft dat als er sprake is van niet door onafhankelijke, gezaghebbende bronnen bevestigde aangedragen feiten, dat je dat dan aangeeft in het lemma. Dat is nog steeds niet het geval en de geplaatste disclaimer is naar mijn mening voor de gemiddelde lezer te onduidelijk. Ook is het niet zo dat iedereen bij die disclaimer zal beginnen te lezen. HT (overleg) 9 nov 2020 21:01 (CET)
Dit is uitstekend opgelost door de duidelijke, aangebrachte disclaimer dankzij Kattiel en Ellywa, en daarom trek ik mijn nominatie in. Paul Brussel (overleg) 9 nov 2020 21:24 (CET)


Toegevoegd 09/11; af te handelen vanaf 23/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Jan Johan OyevaarBewerken

WIU/NE: De opmaak is nog niet in orde; encyclopedische relevantie wordt mij niet duidelijk. Dit is meer een genealogisch dan een encyclopedisch artikel.  Erik Wannee (overleg) 9 nov 2020 07:25 (CET)

Daardoor bij mij ook enige twijfel of de tekst niet letterlijk vanaf elders komt; dat 'elders' zou dan de vermelde schriftelijke bron kunnen zijn. Encycloon (overleg) 9 nov 2020 09:32 (CET)
Goedemiddag, Ik heb de lay-out verbeterd en interne links geplaatst. Ik heb 2 bronnen vermeld. De informatie van deze pagina komt o.m. uit deze bronnen en uit eigen kennis vanuit de familie van Jan Johan Oyevaar. De tekst is zelf geschreven. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Odrecht (overleg · bijdragen) 9 nov 2020 12:50 (CET)
Ik heb de inhoud gecontroleerd: alles komt uit de 2 vermelde bronnen.
  Opmerking - met een lemma in het BWN en als topambtenaar en topbestuurder in het Nederlandse rederijwezen lijkt hij mij zeker E. Voor de rest lijkt het artikel me al voldoende opgeknapt om behouden te blijven. Paul Brussel (overleg) 9 nov 2020 18:50 (CET)
kan deze pagina van de beoordelingslijst afgehaald worden?Odrecht (overleg) 10 nov 2020 10:41 (CET)
Paul, heb je het zelfgeschreven boekje kunnen inzien? Ik vraag me namelijk toch wel af wat we aan moeten met een eigen schrijfsel dat slechts in beperkte kring bekend is. Hoe valt zo'n bron te controleren? Bovendien is en blijft het een primaire bron. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2020 14:58 (CET)
Nee, dat boek van 212 pagina's heb ik niet ingezien hoewel het zowel bij het NIOD als de Haagse KB aanwezig is, en de oplage 100 was, verschenen voor zijn 80e verjaardag; het is in beginsel inderdaad geen bruikbare bron. De meeste informatie heb ik geverifieerd aan de hand van het artikel in het BWN en ik meen dat de inhoud van het WP-artikel daarom ook grotendeels correct is. (Veel heb ik ook geverfieerd via delpher; niet al zijn nevenfuncties, noch zijn onderscheidingen heb ik kunnen terugvinden, en die zijn mogelijk wel afkomstig uit zijn eigen levensverhaal.) Paul Brussel (overleg) 10 nov 2020 15:24 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: hoewel wat meer bronnen dan alleen het BWN en een autobiografie wenselijk zouden zijn, lijkt het artikel me inhoudelijk voldoende in orde om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 13:30 (CET)

Iljo Van DelsenBewerken

WIU – Slordige opmaak, geen bronnen per WP:BLP. Er moet nog wel het e.e.a. gebeuren om hier een net artikel van te maken. Over de E-waarde heb ik niet echt twijfels: een korte zoektocht levert al meerdere krantenartikelen op over hun prestaties (het zijn tweelingbroers) op jonge leeftijd. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2020 08:23 (CET)

Dag, Wat moet er volgens jou gebeuren ? Mvg – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Badmitonlover (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Beste, Is het in orde nu ? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Badmitonlover (overleg · bijdragen)
De opsomming is erg slordig, er staan externe URL's in de lopende tekst, het paragraafkopje heeft een vreemde naam ('beste resultaten': hoezo de beste? t.o.v. wat zijn ze de beste?), en tekstueel is het erg mager allemaal. Denk dat het ook zou helpen als er gebruik werd gemaakt van secundaire bronnen i.p.v. die paar databases. Het zou de inhoud waarschijnlijk ten goede komen. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2020 16:28 (CET)
Kan je me helpen ? Ik wil de pagina graag behouden.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Badmitonlover (overleg · bijdragen)
Dat was verspilde moeite geweest. Mikalagrand (overleg) 23 nov 2020 15:19 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Cüneyt ArkınBewerken

WIU – In deze vorm nog te kort, geen bronnen, niet WP:BLP-conform. Wutsje 9 nov 2020 09:34 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is helaas niet verbeterd. Voor 'een van de meest prominente Turkse acteurs aller tijden' (sic) zou je toch wel wat meer verwachten, zowel qua tekst als qua bronnen. Twee zinnetjes, ondersteund door een link naar IMDb, dat is gewoonweg te mager. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 13:30 (CET)

Daphne MerlevedeBewerken

WIU Onopgemaakt artikel van een late roeping die een gooi deed naar het olympisch ticket, wat mislukte (en is dus niet encyclopedisch relevant). Geen bronnen. Niet-encyclopedisch en niet-neutraal taalgebruik. Fred (overleg) 9 nov 2020 11:26 (CET)

  Tegen verwijderen Ik ben niet akkoord met de onnodig denigrerende opmerkingen van de nominator. Hij mag eens uitleggen waarom het missen van de OS niet relevant zou zijn. Of zijn alleen sporters die deelgenomen hebben aan de OS relevant? Voor de rest is de WIU volgens mij volledig weggewerkt. Akadunzio (overleg) 11 nov 2020 13:30 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst staat helaas vol met kromme zinnen en tik- en taalfouten. Zinnetjes als 'om zich vol te smijten voor het schaatsen' en 'Ze mocht daar aan de bak', dat past niet in een encyclopedische tekst. En waar komt een bewering als 'dit valt niet te combineren met fulltime werken' vandaan? De bronnen die ik kan inzien, vertellen vrijwel niks over Merlevede. Kortom, ik ben niet direct overtuigd van de E-waarde van Merlevede, maar vooral de rommelige, niet-neutrale tekst maakt dat ik het artikel verwijder. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 13:30 (CET)

Wilbert MagréBewerken

WIU – Een keurig opgemaakt artikel over Wilbert Magré door een gebruiker met dezelfde naam (daarmee mogelijk zelfpromotie). Hier en daar niet-neutrale zinsdelen, maar het artikel mist vooral nog onafhankelijke bronnen om de encyclopedische waarde vast te stellen. StuivertjeWisselen (overleg) 9 nov 2020 12:33 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de E-waarde is moeilijk te bepalen, want onafhankelijke, secundaire bronnen ontbreken. De enige verstrekte bron is de website van Magré, en het artikel lijkt daar wel een verlengstuk van: 'op zeer vroege leeftijd in aanraking gebracht met de liefde voor muziek', 'prachtige kerken', duizenden luisteraars bij de 'bekende online muziekdienst Spotify', een 'veel gevraagde organist/pianist'. Door de uitgebreide opsomming van alle klussen die Magré doet, leest het bovendien als een CV. In deze staat is het artikel ongeschikt voor een encyclopedie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 13:30 (CET)

Floor PaulBewerken

NE – Bronloos artikel over Floor Paul door gebruiker met dezelfde naam, duidelijke vorm van zelfpromotie StuivertjeWisselen (overleg) 9 nov 2020 12:41 (CET)

De tekst in dit artikel is wat mij betreft over de grens van het toelaatbare gegaan. Het linkje naar het boekingsbureau en de expliciete verwijzing naar de eigen website zijn ook een stap te ver. Genuwegd wegens expliciete promo. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2020 13:00 (CET)

Knuppel en CoBewerken

Weg – Daar is Teun Heymans weer, mag ook nuweg. Tekstman (overleg) 9 nov 2020 14:11 (CET)

Met 158 weergaven sinds 2008 (!) is dit overduidelijk NE. We hoeven dit niet-encyclopedisch geschreven artikeltje geen 2 weken te laten staan. Genuwegd. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2020 15:53 (CET)

Marnix KaartBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Bronnen zijn gewenst vanwege WP:BLP. Lijkt vooral in het nieuws te komen vanwege het songfestival. Mikalagrand (overleg) 9 nov 2020 17:39 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de tekst mag dan wel door Beeld & Geluid zijn vrijgegeven voor hergebruik, maar een bronvermelding naar Beeld & Geluid lijkt me toch wel noodzakelijk. Overigens bevat het eerste zinnetje al enkele taalfouten, en lijkt de rest van de tekst meer op een reclamepraatje voor Kaart. Zijn E-waarde wordt niet duidelijk uit de tekst, en aangezien bronnen volledig ontbreken, valt ook daar geen E-waarde uit op te maken. Sowieso wordt WP:BLP niet nageleefd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 13:30 (CET)

Michèle DebouverieBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Misschien als ze daadwerkelijk Miss wordt in 2021. Een zoektocht op het internet levert alleen wat HLN artikeltjes. Mikalagrand (overleg) 9 nov 2020 19:47 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het tekstuele gedeelte is nogal kort, en bovendien niet al te best geschreven. Er wordt tevens gemeld dat ze influencer is, maar verder wordt er nergens duidelijk gemaakt wat ze dan precies 'influenct'. Een zinnetje als 'misschien word zij wel Miss België 2021' (sic) heeft natuurlijk ook niet veel te zoeken in een encyclopedie. De tabel is verkeerd opgemaakt (denk dat het een infobox had moeten zijn?). Met slechts één bericht in HLN is de E-waarde ook al magertjes. Genoeg redenen om dit artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 13:30 (CET)

Noël KeulenBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet levert ook niks bijzonders op niets op waar de relevantie wel uit blijkt. Mikalagrand (overleg) 9 nov 2020 19:53 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: hij is acteur en speelde in een film, en meer informatie krijgt de lezer niet. Inhoudelijk is het artikel dus echt veel te mager. De enige bron is zijn portfolio. E-waarde is geenszins aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 22:15 (CET)

OTTCBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet levert ook niks bijzonders op niets op waar de relevantie wel uit blijkt. Wat maakt deze tafeltennisvereniging EW? Mikalagrand (overleg) 9 nov 2020 20:07 (CET)

Er staan meerdere tafeltennisverenigingen op wikipedia, waarom is de ene wel en de andere niet relevant? Kijk bijvoorbeeld naar de pagina van TTV Yerseke, volgens mij is de pagina van OTTC hierbij vergeleken niet minder relevant. (10 nov 2020) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.69.103.132 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Het klopt dat er allerlei twijfelachtige artikelen op Wikipedia staan. Bij de poort controleren is nou eenmaal makkelijker dan de 2 miljoen bestaande doorpluizen. TTV Yerseke staat nu ook op de lijst. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 17:43 (CET)

  Tegen verwijderen - Club is actief geweest in de landelijk hoogste klasse (zij het kort) maar daarom w.m.b. voldoende E. StuivertjeWisselen (overleg) 24 nov 2020 11:00 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Albert Pahimi PadackéBewerken

WIU - Voldoet niet aan de conventies en korter dan een beginnetje. Mikalagrand (overleg) 9 nov 2020 21:39 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Inmiddels voldoende opgeknapt. Encycloon (overleg) 26 nov 2020 23:06 (CET)

René Le BlancBewerken

NE – Le Blanc raakt nu enigszins bekend omdat hij figureert in het genoemde SBS6 programma, maar tot dan toe was hij slechts een van de tienduizenden redelijk talentloze volkszangers die Nederland rijk is en die niet verder gekomen is dan aanrommelen op braderieën en bingoavonden (heel erg POV, ik weet het). Of zijn nieuwbakken faam voldoende is voor een vermelding op Wikipedia weet ik niet, voorlopig is het een bronloos artikel waarmee de encyclopedische relevantie niet kan worden aangetoond StuivertjeWisselen (overleg) 9 nov 2020 22:35 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Ik geloof inderdaad dat Le Blanc in principe wel in de encyclopedie beschreven kan worden, maar het artikel is ondermaats en onbebrond gebleven terwijl de nominatieperiode verstreken is. Encycloon (overleg) 26 nov 2020 23:06 (CET)

Hedera helix ArborescensBewerken

kan dit niet gewoon WEG? - een artikel met 4 verzoeken voor een bron en een verzoek om samenvoeging met Hedera helix terwijl het artikel tekstueel duidelijk niet meer is dan de beschrijving van een (1?) klimopvariant in een tuincentrum - vis ←     → overleg 9 nov 2020 23:55 (CET)

 • Ik heb het verzoek om samenvoeging gedaan, maar het kan wat mij betreft ook gewoon weg. Jvhertum (overleg) 20 nov 2020 11:08 (CET)
 • Eens met Vis met 1 oog. TheBartgry (overleg) 25 nov 2020 10:21 (CET)


Toegevoegd 10/11; af te handelen vanaf 24/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Ylber SefaBewerken

Onvertaald artikel - Saschaporsche (overleg) 10 nov 2020 04:35 (CET)

 • Teruggezet naar last known good, artikel blijft echter wiu. Wutsje 10 nov 2020 04:49 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: lijkt me nu weer in orde te zijn. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 24 nov 2020 18:20 (CET)

De Lieve TandartsBewerken

NE – Sterk vermoeden van zelfpromotie aangezien de naam van de oprichter overeenkomt met de naam van de gebruiker die dit artikel gemaakt heeft. Er zijn op dit moment geen onafhankelijke bronnen opgevoerd die de encyclopedische relevantie aan kunnen tonen. StuivertjeWisselen (overleg) 10 nov 2020 09:28 (CET)

Zie ook de overlegpagina. - ErikvanB (overleg) 10 nov 2020 15:42 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst voldoet al niet aan de conventies qua opmaak, en de tekst is ook niet erg neutraal en zakelijk. De overlegpagina spreekt van 'een nieuwe ontwikkeling in de mondzorg', maar Wikipedia is geen platform om nieuwe dingen onder de aandacht te brengen. Het artikel heeft geen onafhankelijke, secundaire bronnen óver de organisatie, waarmee dit artikel een WC-eendje is. De E-waarde van het onderwerp is vooralsnog onvoldoende aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 24 nov 2020 07:48 (CET)

WaterremBewerken

Wazig ongefundeerd verhaal, misschien het wel direct weg? Arend41 (overleg) 10 nov 2020 10:43 (CET)

  Opmerking - Zie de Engelse versie voor inspiratie hoe het ook kan. StuivertjeWisselen (overleg) 10 nov 2020 10:50 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: inderdaad een wazig verhaal. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 24 nov 2020 18:20 (CET)

ZwalkBewerken

NE – Ik vraag me sterk af of een fictieve gemeente die (eenmalig?) wordt aangedaan bij de Sinterklaasintocht van 2020 een eigen encyclopedie-artikel zou moeten hebben, of dat een melding bij Sinterklaasintocht volstaat StuivertjeWisselen (overleg) 10 nov 2020 11:25 (CET)

In dat geval stel ik voor consequent te blijven en ook Juinen te verwijderen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.217.108.32 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Als-dan argumenten gaan niet op. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 11:40 (CET)
Geen appels met peren vergelijken. Zwalk 'bestaat' sinds enkele dagen, Juinen heeft een historie. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2020 11:42 (CET)
Appels, peren. Krant, vis. ErikvanB (overleg) 10 nov 2020 15:46 (CET)
Mij lijkt een redirect naar Sinterklaasjournaal (2020) wel voldoende, tenzij dit een heel eigen leven blijkt te gaan leiden zoals dus bij Juinen het geval is. Encycloon (overleg) 10 nov 2020 13:12 (CET)

De conclusie dat het Sinterklaasfeest is gered door ene Matthijs van Nieuwkerk behoeft wel een betere bron. Als dat eruit gaat, blijft er geen artikel over. Edoderoo (overleg) 10 nov 2020 15:53 (CET)

Dat is ongetwijfeld grappig bedoeld, over dat krachtige optreden, maar erg encyclopedisch is het niet. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2020 16:19 (CET)
Wat mij betreft kan dit beter een redirect naar het Sinterklaasjournaal worden; daar kan dan eventueel meer informatie over Zwalk worden gelezen. N👁vopas (overleg) 11 nov 2020 12:37 (CET)
Sinterklaasjournaal (2020) dus in dit geval. Mag van mij per WP:SNOW ook wel eerder doorgevoerd worden, zodat de googelende televisiekijkers niet op een genomineerde pagina terechtkomen. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 12:42 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator:   Uitgevoerd we hoeven dat sjabloon inderdaad niet 2 weken te laten staan. Heb er een RD van gemaakt naar Sinterklaasjournaal (2020) en daar tevens de tekst en opmaak wat verbeterd, want het oogde erg rommelig. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 13:04 (CET)

 • De nominatie is door de aanmaker teruggeplaatst. ErikvanB (overleg) 11 nov 2020 19:17 (CET) - Ping Thieu1972.
  • Ik zag het. Ik heb dat weer teruggedraaid. Per WP:SNOW lijkt Zwalk op dit moment nog geen enkele kans te maken op een eigen lemma, en twee weken lang een verwijdersjabloon boven een Sinterklaas-artikel is ook niet wenselijk. De info kan - al dan niet voorlopig - prima op het geredirecte artikel ondergebracht worden. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 20:46 (CET)

Nieuwsblad TransportBewerken

NE - Uit de tekst blijkt niet wat dit vakblad encyclopedische relevantie geeft. hiro|overleg 10 nov 2020 12:27 (CET)

 • afdeling Gouden Gids van Wikipedia :) Neeroppie (overleg) 23 nov 2020 09:29 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 24 nov 2020 18:20 (CET)

Björn KoremanBewerken

WIU – De eerste versies van het artikel bevatten auteursrechtenschending. Maar door het onzichtbaar maken van die versies is het artikel kennelijk op 'gecontroleerd' gezet, terwijl we hier een artikel hebben dat natuurlijk nog helemaal niet af is. Er staat nu één zinnetje, en een paragraafkopje zonder inhoud. Bronnen ontbreken, aan WP:BLP is niet voldaan. Ik weet niet of deze hardloper E-waarde heeft. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2020 14:00 (CET)

Welke auteursrechten worden er geschend? Dat was gisteren inderdaad nog niet af nee, clever gezien.. Bronnen worden toegevoegd? E-waarde?? Ben jij degene om dat te beoordelen?? Weet je iets van hardlopen? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Paulvisser07 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Beste Paulvisser07, in beginsel staat het eenieder vrij (beargumenteerd) een artikel ter discussie te stellen. Persoonlijk getinte opmerkingen zijn onnodig. Groeten, Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:24 (CET)
Een jaar later, tijdens dezelfde wedstrijd en nog zonder noemenswaardige focus op de loopsport, was met een prestatie van 19’31 al een prima progressie waarneembaar. Een nieuwe sprong richting een tijd van hoog in de 17 minuten weer een half jaar later overtuigde Koreman om, tezamen met een gezondere levensstijl, defintief te kiezen voor de loopsport. - het mag allemaal nog wel iets zakelijker geformuleerd... Encycloon (overleg) 11 nov 2020 19:30 (CET)
Ik snap de meerwaarde niet helemaal om te reageren op a) Wikipedia pagina's in het algemeen (aanmaken en naar eigen voorkeur opmaken/indelen etc. staat toch vrij?) b) een pagina van een persoon c.q. onderwerp waar in het geheel geen kennis over aanwezig is bij personen die reageren? Daarom mijn vraag naar de inschatting van de E-waarde, wat dit begrip dan ook concreet mag inhouden. Ik prefereer een zakelijk, doch enigszins vlot geschreven artikel op de pagina, dat mag toch? Paulvisser07 (overleg) 11 nov 2020 20:38 (CET)
Beste Paulvisser07, ik zal even wat links ter informatie plaatsen op Overleg gebruiker: Paulvisser07. Praten we daarna verder. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 20:41 (CET)
Paulvisser07, kennelijk was een deel van de tekst overgenomen van elders, waardoor een collega een aantal versies van het artikel heeft verborgen. Vervolgens trof ik het artikel aan in deze staat, en zo kan een artikel natuurlijk niet gehandhaafd blijven. Vandaar de nominatie hier. En ja, ik mag wat vinden van de E-waarde, en nee, ik hoef niks te weten van hardlopen. Als een artikel gewoon een nette, bebronde tekst bevat waaruit duidelijk blijkt waarom de persoon encyclopedisch relevant is, dan vind ik het prima; heeft het artikel slechts één zinnetje, zonder noemenswaardige tekst, en zonder enige bron om relevantie mee te duiden en de feiten te verifiëren, dan vind ik dat niet prima. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 21:00 (CET)
Beste Thieu, het artikel had gisteren inderdaad slechts een intro, vandaag is hier een biografie aan toegevoegd en een overzicht met persoonlijke records. De komende dagen zal nog verdere uitbreiding volgen. Relevante bronnen zijn inmiddels toegevoegd. Hopende dat e.e.a. zo aan de Wikipedia norm kan en mag voldoen Paulvisser07 (overleg) 11 nov 2020 22:49 (CET)
  Voor verwijderen Met beschrijvingen als explosieve verbetering van persoonlijke records en ludieke opwelling kan dit beter op de eigen website. Mikalagrand (overleg) 24 nov 2020 23:23 (CET)
Het leest nog steeds te veel als een journalistiek verhaal. Ik heb zojuist teksten weggehaald als 'explosieve verbetering' en 'nestelde zich in de nationale top', want dergelijke woordkeus is gewoonweg niet droog en zakelijk genoeg. Een opmerking als 'ludieke opwelling' klinkt leuk, maar wie heeft ooit beweerd dat het een ludieke opwelling was? Koreman zelf? Welke bron bevestigt dit? En zo wordt er her en der van alles beweerd dat niet met bronnen wordt ondersteund en dus m.i. vooral een eigen interpretatie van de cijfers lijkt ('voegt zich frequenter bij de beste Nederlanders' en 'statistisch gezien de sterkste afstand'). Waar zijn de onafhankelijke, secundaire bronnen die óver Koreman hebben gepubliceerd? Ik zie alleen twee databases met resultaten, en verder niks. Heb met wat googelen wel enkele op Brabant gerichte media gevonden die over Koreman hebben bericht, dus wellicht kan daar iets mee gedaan worden. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 09:41 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Younes El YakhloufiBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit deze woordenboekdefinitie. Ik kan alleen vinden dat hij een bijrol speelde in een film (imdb). Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 15:34 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: tekst is te mager voor een artikel. Bronnen ontbreken. Aan WP:BLP is niet voldaan. E-waarde is niet aangetoond. Kortom: artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 24 nov 2020 18:25 (CET)

Urbanov ProtskiBewerken

WIU: Wat hier staat zijn nog niet eens zinnen. Er moet echt het een en ander verbeterd worden om dit artikel te kunnen behouden.  Erik Wannee (overleg) 10 nov 2020 15:36 (CET)

Er is het een en ander toegevoegd aan het lemma!   Antoine.01 overleg(Antoine) 21 nov 2020 15:13 (CET)
Mooi! Artikel is nu geslaagd. Nominatie verwijderd.  Erik Wannee (overleg) 21 nov 2020 18:21 (CET)

Lijst van hattricks in de Eredivisie (mannenvoetbal)Bewerken

weg - Dit is meer bronloze fancruft dan een zinvol artikel. The Banner Overleg 10 nov 2020 16:39 (CET)

TTV YersekeBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet leverde eigenlijk alleen dit artikeltje op. In 2012 werd het echter wel behouden. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 17:39 (CET)

  Tegen verwijderen Zie ook hier (1986), of hier (1987). Er zijn op Delpher wel meer bronnen te vinden. Normale tafeltennisvereniging aangesloten bij een landelijke organisatie. Heeft wel wat extra inhoud en bronnen nodig. The Banner Overleg 10 nov 2020 18:58 (CET)
  Tegen verwijderen - Club is actief geweest in de landelijk hoogste klasse daarom w.m.b. voldoende E. StuivertjeWisselen (overleg) 24 nov 2020 11:07 (CET)

Bibliotheek (tramhalte)Bewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet levert ook niks bijzonders op niets op waar de relevantie wel uit blijkt. Er is blijkbaar niet meer over te vertellen dan dat het een tramhalte is, wat meer iets is voor een reisgids. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 18:03 (CET)

BrielkenBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet levert ook niks bijzonders op niets op waar de relevantie wel uit blijkt. Er is blijkbaar niet meer over te vertellen dan dat het een tramhalte is, wat meer iets is voor een reisgids. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 18:03 (CET)

Waarom staat het lemma hier ter beoordeling terwijl in het lemma het betreffende sjabloon (Ne|2=2020|3=11|4=10) ontbreekt?   Antoine.01 overleg(Antoine) 21 nov 2020 15:29 (CET)
Dat is inderdaad merkwaardig. Wellicht is er iets misgegaan bij het opslaan van de bewerking. Mikalagrand (overleg) 23 nov 2020 14:26 (CET)

Eric BrekelmansBewerken

misschien is een lichtontwerper een zeer uniek beroep, maar dit lijkt me NE - iig ontbreken bronnen - vis ←     → overleg 10 nov 2020 19:12 (CET)

voor nuweg Je was mij net voor met de nominatie en op basis van Twitter kwam ik tot de conclusie dat dit expliciete zelfpromotie is. (Eric Brekelmans @powerledje) Even snuffelen op Google leverde maar 80 hits op, inclusief naamgenoten, dus ook nog NE. The Banner Overleg 10 nov 2020 19:13 (CET)
  Opmerking - vervroegd verwijderd, ook vanwege leeghalen door aanmaker. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 11:15 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Italian BoysBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet levert ook niks bijzonders op niets op waar de relevantie wel uit blijkt. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 19:34 (CET)

  Tegen verwijderen Heb je Delpher geprobeerd? Zie hier (1985) bijvoorbeeld. Normale voetbalclub aangesloten bij een landelijke organisatie. Heeft wel wat extra inhoud en bronnen nodig. Waarschijnlijk is op De Krant van Toen ook nog wel wat te vinden. The Banner Overleg 10 nov 2020 19:41 (CET)
@Mikalagrand: zou je in jouw nominaties "niets bijzonders" wat anders (=beter, nauwkeuriger, eenduidiger) willen omschrijven? We zijn als encyclopedie nou niet specifiek op zoek naar iets bijzonders ofzo. Volgens WP:WQ hoort een nominatie goed onderbouwd te zijn. Dit soort vage opmerkingen dragen daar niet aan bij. Ecritures (overleg) 11 nov 2020 17:03 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de bronnen blijven wel aan de magere kant, en lijken vooral beperkt tot de beginjaren van de club. Ook gaat het vooral om lokale dagbladen. De E-waarde druipt er niet echt van af. Het beetje wat ik gevonden heb, heb ik toegevoegd aan het artikel. Tevens de achtergrond van de club iets meer toegelicht, want juist die Italiaanse achtergrond is wat de club bijzonder maakt (en bronnen oplevert). Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 24 nov 2020 19:00 (CET)

T'ChakaBewerken

Dit artikel doet mij denken aan de artikelen over personages uit de tv-serie Thuis. Over die artikelen wordt verschillend gedacht. Hoe denken we over dit artikel? Voldoende of moet het herschreven worden, zodat ook niet-ingewijden het begrijpen? Sijtze Reurich (overleg) 10 nov 2020 20:06 (CET)

Is dit een verwijdernominatie? In dat geval de nominatie graag (überhaupt) onderbouwen. Meningen over dit soort artikelen om gewoon een discussie aan te gaan hier niet op een verwijderlijst voeren. Misschien op de OP met behulp van een virtueel zetje via WP:OG? Mocht je uitgangspunt zijn om 'dit soort' artikelen structureel te verwijderen of juist te behouden dan lijkt me een plek als de Kroeg, peiling ed me een redelijkere, pragmatische en oplossingsgerichte weg. Ecritures (overleg) 11 nov 2020 17:01 (CET)
Ik begrijp je opmerking niet. Vind je dit voldoende als artikel? Zeg dat dan. Vind je dit niet voldoende? Dan zal er iets aan moeten gebeuren. Dat lijkt me toch duidelijk? Wat valt daaraan te onderbouwen? Sijtze Reurich (overleg) 11 nov 2020 17:16 (CET)
Er is ook een Engelstalig artikel dat heel wat meer vertelt dan 'ons' warrige, summiere artikeltje doet. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 17:53 (CET)
Kijk eens aan. Dan kan dat dus gebruikt worden om ‘ons’ artikel op te knappen. Als dat gebeurt, trek ik mijn nominatie met plezier in. Sijtze Reurich (overleg) 11 nov 2020 17:56 (CET)

Viv Van RooyBewerken

WEG - Origineel onderzoek in z'n puurste vorm; dit zijn niet-gepubliceerde observaties van een tv-show. Wat maakt dit personage van een tv-serie EW? Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 20:43 (CET)

Waarom toch, waarom voelt iemand de behoefte lemma's die al maanden bestaan, en kaderen in een reeks van lemma's rond soappersonages waarvan er honderden bestaan, te selecteren en te nomineren? De nominator zelf beschrijft als eigen bijdrage de gameplay van videospelletjes, en verwijt hier dat het om origineel onderzoek zou gaan. Pot, ketel, zwart ... Kunnen we niet wat meer gewoon samenwerken aan dit project en ruimte laten voor heel wat verschillende vormen van Kennis, kennis en weetjes, allemaal in een grote bol? 94.225.229.115 11 nov 2020 00:14 (CET)
Ik ben er niet voor elk personage uit Thuis (of welke film of serie ook) zomaar op te nemen als uit niets in het lemma blijkt dat dat personage een cruciale of memorabele rol speelt, laat staan dat erover gepubliceerd is. (Memorabel weten we pas over 25 jaar: "Iedereen herinnert zich nog...".) Anders worden er honderden lemma's aan één tv-serie gewijd die je beter aan andere onderwerpen had kunnen wijden.
WP:REL: "Personages worden in hetzelfde artikel besproken en niet opgesplitst in aparte pagina's, tenzij er door de hoeveelheid encyclopedische informatie over dit personage een aparte pagina wenselijk is." Ook: "Wel fictieve personages die grote bekendheid genieten bij zowel liefhebbers als niet-liefhebbers, zoals diegenen die voorkomen als hoofdpersoon. Niet personages die alleen binnen een liefhebberskring bekend zijn en zelfs dan niet altijd wijdverbreid; bijrollen (...), tenzij het bijrollen zijn in langlopende reeksen (bijv. The Simpsons) en deze bijrollen ook bij niet-liefhebbers bekend zijn." ErikvanB (overleg) 11 nov 2020 01:18 (CET)
Encyclopedische relevantie blijkt niet uit hoe lang een artikel bestaat, maar uit een beschrijving van een onderwerp in neutrale en gezaghebbende bronnen in meer dan triviale mate. Wanneer daar geen sprake van lijkt, is het goed om een dergelijk artikel op TBP te plaatsen. Er is genoeg ruimte voor allerlei vormen van kennis en weetjes, zolang die maar encyclopedische relevantie genieten. hiro|overleg 11 nov 2020 01:50 (CET)
Dan vraag ik me af waarom Wolf People, dat enkel de All Music-database als bron opgeeft, het triviale ontstijgt. Edoderoo (overleg) 11 nov 2020 13:21 (CET)
Dit helpt wel natuurlijk. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 15:19 (CET)
Hoezo WP:GOO? Daar staat precies beschreven wat GOO is: Geen origineel onderzoek is een term die op Wikipedia wordt gebruikt met betrekking tot materiaal dat nog niet gepubliceerd werd in een betrouwbare bron die betrekking heeft op het betreffende onderwerp. Origineel onderzoek omvat ongepubliceerde feiten, termen, argumenten, concepten, stellingen of theorieën, of ieder andere vorm van niet-gepubliceerde analyse of synthese van gepubliceerd materiaal – of zoals in de woorden van Wikipedia-oprichter Jimmy Wales: "een nieuwe zienswijze of nieuwe historische interpretatie". Daar lijkt me bij een artikel over een tv-serie allemaal geen sprake van te zijn. Nominatie graag beter onderbouwen zoals WP:WQ voorschrijft. (PS dit is geen pleit voor behoud van artikel: maar zorg in ieder geval voor een onderbouwde, begrijpelijk nominatie.) Ecritures (overleg) 11 nov 2020 16:58 (CET)
Beste Ecritures, bedoelde je niet in je PS'je: dit is geen pleit voor behoud...? ErikvanB (overleg) 11 nov 2020 18:49 (CET)
Helemaal waar. Dank voor de melding. Ecritures (overleg) 11 nov 2020 21:46 (CET)
Ik heb zo de indruk dat men nomineert omdat met soaps maar minderwaardig vindt. En dan valt men terug op regeltjes die voor de zelf aangemaakte artikelen blijkbaar niet gelden. Akadunzio (overleg) 14 nov 2020 17:34 (CET)
Hieronder wordt m.i. duidelijk uitgelegd waarom die laatste zin niet van toepassing is, dus ik verbaas me er wat over dat je dat toch zo stellig poneert. Encycloon (overleg) 14 nov 2020 18:31 (CET)
Hieronder lees ik niets dat mijn laatste zin zou tegenspreken of weerleggen. Akadunzio (overleg) 14 nov 2020 19:20 (CET)
Kun je dan misschien iets concreter verwoorden welk "regeltje", of welke "regeltjes", men niet voor zelf aangemaakte artikelen laat gelden en wel voor Viv Van Rooy? Encycloon (overleg) 14 nov 2020 19:42 (CET)
De zogezegde regeltjes over GOO die gelden als men artikels maakt over tv-figuren. Als men iets schrijft over Tv-figuren maakt men analyses. Als het gaat over de werking van toekomstige computergames niet. Akadunzio (overleg) 14 nov 2020 20:06 (CET)
Ah oké, dat is iets anders dan waar het hieronder over ging. Dan houd ik me er verder buiten. Encycloon (overleg) 14 nov 2020 20:19 (CET)
Naar mijn mening zit er een verschil tussen een artikel dat alleen een soort biografie van een personage geeft, en een artikel dat naast een verhaallijn ook de ontwikkeling, ontvangst en eventueel zaken als invloed en dergelijke van een game beschrijft. Als een artikel over een game werkelijk alleen een verhaallijn bevat, kan het wat mij betreft ook ter beoordeling genomineerd worden. hiro|overleg 14 nov 2020 20:28 (CET)
@Akadunzio: Die gameplay-beschrijving waren niet mijn observaties, maar de beschrijving van de Engelse versie. Zie dan ook de WP:BAW sjablonen onderaan de pagina's en de bronvermeldingen die op de andere versies bij de beschrijving staan. Mikalagrand (overleg) 18 nov 2020 19:18 (CET)

Zij-discussieBewerken

Beste Edo, als je vindt dat het artikel over Wolf People niet voldoet aan onze regels en richtlijnen dan kun je het gerust ter beoordeling aanbieden. Je slaat dan wel een pad in waarvan ik nog wel wat artikelen weet waar ik vraagtekens bij kan plaatsen. Zoals sporters die louter in databases voorkomen, of verzorgingsplaatsen. hiro|overleg 11 nov 2020 15:21 (CET)
Het was dan ook jouw bewering dat triviale databases niet voldoende zijn, maar als ik dan een van jouw laatste artikelen erbij pak, is het plots mijn probleem? Je kunt natuurlijk ook gewoon mijn vraag netjes beantwoorden, of lukt dat niet meer? Edoderoo (overleg) 11 nov 2020 18:52 (CET)
Ik had weinig zin om een ervaren collega uit te leggen hoe bronvermelding werkt. Volgens mij weet je dat heel goed, maar wilde je gewoon even klagen. Vooruit, bij deze alsnog een inhoudelijke reactie. Als er één bron in een artikel is opgenomen, wil dat niet zeggen dat er maar één bron is. Zie bijvoorbeeld het artikel op wpen. Vind ik AllMusic dan een goede bron? Soms wel, soms niet. Over Frank Klepacki heeft AllMusic niet meer dan een item in hun database. In dit geval vind ik AllMusic geen geschikte bron. Echter, over Wolf People is een beschrijving te vinden die geschreven is door een muziekjournalist. Dan vind ik AllMusic weer wel een goede bron en zeker méér dan een triviale opname in een database. Overigens heb ik nergens beweerd dat triviale databases niet voldoende zijn. Wat ik heb gedaan, is het standpunt uiten dat E-waarde blijkt "uit een beschrijving van een onderwerp in neutrale en gezaghebbende bronnen in meer dan triviale mate". hiro|overleg 11 nov 2020 19:11 (CET)
Bij mij blijft toch het gevoel hangen dat er met twee maten gemeten wordt, en tevens dat er selectief wordt getuinierd in de argumenten. Ik ben ook geen voorstander van een meetlatje voor relevantie, want dat werkt niet in de praktijk. Maar dat is wel wat er steeds gebeurt als er met algemeenheden wordt geschermd om artikelen verwijderd te krijgen. En je eigen artikelen met andere argumenten verwerken dan de artikelen van iemand anders, vind ik dan weer niet zo fraai. Edoderoo (overleg) 11 nov 2020 21:49 (CET)
Een meetlatje voor relevantie lijkt mij ook geen goed idee. Sommige onderwerpen zouden daar hoger op scoren en sommige lager, maar dat heeft naar mijn mening geen verdere betekenis. Een ondergrens lijkt me wel goed en dat zijn die bekende bronnen. Meten met twee maten doe ik niet, die bewering zul je toch hard moeten maken. Immers, er zijn onafhankelijke en enigszins gezaghebbende media die over Wolf People hebben geschreven in meer dan triviale mate. Daarmee is voldaan aan wat ik als ondergrens voor E-waarde zie en wat ik ook op diverse plaatsen in diverse discussies heb aangehaald. hiro|overleg 11 nov 2020 22:05 (CET)
@Edoderoo: Zie je nog kans om aan te tonen hoe ik met twee maten meet, of dat ik selectief tuinier in argumenten? Zomaar iets zeggen zonder daarvoor bewijs aan te dragen, vind ik op mijn beurt niet zo fraai. hiro|overleg 12 nov 2020 22:29 (CET)
Ik dacht dat het hierboven door jezelf werd aangegeven een artikel is NE wanneer het bronnen bevat die het triviale overstijgen, dus geen databases. Dat hier als algemeenheid deponeren als verwijder argument, maar bij je eigen artikelen plots heel genuanceerd gaan toepassen, valt bij mij onder met twee maten meten. Edoderoo (overleg) 13 nov 2020 08:13 (CET)
Beschikbaarheid van bronnen die iets/iemand beschreven hebben, is niet per se hetzelfde als bronnen die in het artikel vermeld zijn. Hiro heeft het dan ook nergens gehad over "bevat" (wat je met die gecursiveerde tekst wel suggereert), en ook niet categorisch over databases. Encycloon (overleg) 13 nov 2020 08:57 (CET)
Aha, nu snap ik waarom je vindt dat ik met twee maten meet; je leest niet wat er staat. Met je cursieve tekst lijk je me te citeren, maar dat "citaat" komt niet eerder voor op deze pagina (ook al schrijf je "hierhoven"). En dit is niet de eerste keer dat je me gigantisch parafraseert.
Ik wijs databases niet categorisch af maar dat hangt dan wel een beetje af van je definitie van een database. AllMusic kun je zien als een database en dat is het duidelijkst bij bijvoorbeeld het gegeven voorbeeld van Frank Klepacki. Maar AllMusic besteedt ook journalistieke aandacht aan muziek, recenseert en bevat biografieën die door journalisten - zelfs E-waardige journalisten - zijn geschreven. Hebben we het dan nog steeds over een database? Als je vindt van wel, dan kan ik databases inderdaad niet categorisch afwijzen. Maar ik vind geen E-waarde blijken uit alleen een opname in Discogs, MusicBrainz, zo'n vermelding als Klepacki in AllMusic of soortgelijke zaken. Dan zullen er toch andere bronnen gevonden moeten worden hiro|overleg 13 nov 2020 14:51 (CET)
En om nog maar eens duidelijk te maken dat ik niet met twee maten meet. Hier heb ik artikelen van mijn hand laten verwijderen omdat ik vond dat ik zelf niet voldeed aan de minimale eis voor E-waarde. hiro|overleg 13 nov 2020 16:26 (CET)

Lexi WaeyaertBewerken

WEG - Origineel onderzoek in z'n puurste vorm; dit zijn niet-gepubliceerde observaties van een tv-show. Wat maakt dit personage van een tv-serie EW? Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 21:13 (CET)

Hoezo WP:GOO? Daar staat precies beschreven wat GOO is: Geen origineel onderzoek is een term die op Wikipedia wordt gebruikt met betrekking tot materiaal dat nog niet gepubliceerd werd in een betrouwbare bron die betrekking heeft op het betreffende onderwerp. Origineel onderzoek omvat ongepubliceerde feiten, termen, argumenten, concepten, stellingen of theorieën, of ieder andere vorm van niet-gepubliceerde analyse of synthese van gepubliceerd materiaal – of zoals in de woorden van Wikipedia-oprichter Jimmy Wales: "een nieuwe zienswijze of nieuwe historische interpretatie". Daar lijkt me bij een artikel over een tv-serie allemaal geen sprake van te zijn. Nominatie graag beter onderbouwen zoals WP:WQ voorschrijft. (PS dit is pleit voor behoud van artikel: maar zorg in ieder geval voor een onderbouwde, begrijpelijk nominatie. Ecritures (overleg) 11 nov 2020 16:57 (CET)
Aangevuld. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:12 (CET)
Dit is geen origineel onderzoek. In dit artikel worden geen stellingen of theorieën bewezen door eigen onderzoek. Ik zie in dit artikel ook geen analyse van een tv-show. Ondermaatse onderbouwing van de nominatie. Akadunzio (overleg) 14 nov 2020 17:29 (CET)
Het zijn eigen observaties. Mikalagrand (overleg) 15 nov 2020 18:58 (CET)

Sahan DosovaBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. De Engelse versie is verwijderd. Zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen voor de discussie over de relevantie van oude mensen. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen. Dosova zou de oudste van de wereld zijn geweest, maar er zijn twijfels over de juistheid van haar leeftijd. Een zoektocht bracht de volgende artikelen te boven:

Groeten, Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 21:46 (CET)

Was er geen moratorium op de beoordeling van dit soort artikelen? Over deze vrouw is wel wat te vinden, bvb [5]. Zo lang duidelijk blijkt uit het artikel dat dit een niet bewezen claim is, vind ik haar E-waardig. Johanraymond (overleg) 11 nov 2020 13:27 (CET)
Beste @Mikalagrand, zoals bij het project oude mensen voorgesteld, deze nominaties graag doen met referentie aan de stemming die eerder is gehouden. Dus graag vermelden in welke categorie dit artikel valt (vervolgens ieder individueel betrokken artikel een verwijdersjabloon geeft inclusief welke verwijderreden van toepassing is (oudste van de wereld, oudste van een land of oudste van een groter lansdeel)), waarom het verwijderd moet worden e.d. zodat moderatoren niet weer worden opgezadeld met onduidelijke nominaties en hevige discussies.Ecritures (overleg) 11 nov 2020 16:53 (CET)
Uitgevoerd. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 18:53 (CET)
Er zijn voldoende bronnen. Juist de ongefundeerde claim maakt haar nieuws- en voor mij ook E-waardig. Johanraymond (overleg) 15 nov 2020 10:58 (CET)
Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Er komen genoeg bronnen boven om een mooi artikeltje te kunnen hebben. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 1 dec 2020 10:44 (CET)
  Tegen verwijderen - artikel bevat diverse interessante wetenswaardigheden. - Bob.v.R (overleg) 1 dec 2020 18:50 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Shirali MuslimovBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen voor de discussie over de relevantie van oude mensen. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen. Muslimov zou de oudste van de wereld zijn geweest, maar er zijn twijfels over de juistheid van zijn (bovennatuurlijk hoge) leeftijd. Een zoektocht bracht de volgende artikelen te boven:

Groeten, Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 22:36 (CET)

Moratorium? In de sovjettijd waren er wel meer van die recordbrekers - blijkbaar goede publiciteit voor de "weldaden" van een communistisch bestuur... Maar zo lang blijkt dat het ongefundeerde claim betreft, is dit een E-waardig artikel. Voldoende bronnen. Johanraymond (overleg) 11 nov 2020 13:30 (CET)
Beste @Mikalagrand, zoals bij het project oude mensen voorgesteld, deze nominaties graag doen met referentie aan de stemming die eerder is gehouden. Dus graag vermelden in welke categorie dit artikel valt (vervolgens ieder individueel betrokken artikel een verwijdersjabloon geeft inclusief welke verwijderreden van toepassing is (oudste van de wereld, oudste van een land of oudste van een groter lansdeel)), waarom het verwijderd moet worden e.d. zodat moderatoren niet weer worden opgezadeld met onduidelijke nominaties en hevige discussies. Ecritures (overleg) 11 nov 2020 16:53 (CET)
Uitgevoerd. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 18:54 (CET)
Er zijn voldoende bronnen. Juist de ongefundeerde en totaal ongeloofwaardige claim maakt hem nieuws- en voor mij ook E-waardig. Johanraymond (overleg) 15 nov 2020 10:59 (CET)
Als iemand in National Geographic komt en ze een artikel over je schrijven denk ik wel dat het E is. De meeste 100+ waar dit over gaat zijn hoogstens beschreven in een lokale of nationale krant. Als een tijdschrift als NG over je schrijft dan denk ik dat hij ook bij ons een plaatje verdiend. Themanwithnowifi (overleg) 23 nov 2020 17:32 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: zijn leven als schapenhoeder mag dan misschien oninteressant zijn geweest, maar de vele bronnen die meer dan triviale aandacht aan deze 'oudste man ooit' besteden maken hem alsnog E-waardig. Ik ben het hierin eens met Themanwithnowifi en Johanraymond. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 24 nov 2020 07:29 (CET)

Groninger Kantoor VoetbalbondBewerken

WIU - Onduidelijk waar dit artikel overgaat, en wat de relatie is met Groninger Voetbalbond en Lijst van voetbalclubs aangesloten bij de Groninger Voetbalbond. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 22:50 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: ik heb ook geen flauw idee wat hiervan de bedoeling is. Er is geen tekstueel gedeelte, dus wat die bond dan was, wordt niet duidelijk. Wellicht was de aanmaker nog niet klaar en was dit slechts een eerste opzetje? In deze vorm kunnen we het echter niet handhaven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 17:08 (CET)

Foot of the MountainBewerken

WIU - Momenteel een woordenboekdefinitie. Kan aangevuld worden met de Engelse versie. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 22:58 (CET)

Onjuist: het is zelfs groter dan een beginnetje. Ik begin een soort patroon van snel afgeraffelde VERWIJDERnominaties te herkennen. Graag niet mee doorgaan. Als artikels verbeterd moeten worden, eerst bv er zelf aan werken, de Overlegoagina('s) gebruiken om te bespreken hoe artikel verbeterd kan worden of bijvoorbeeld WP:DKB gebruiken. Als dat allemaal niet lukt en artikel is niet eens een beginnetje dán kan er eens gekeken worden of een artikel verwijderd zou moeten worden. Ecritures (overleg) 11 nov 2020 16:49 (CET)
Ecritures, had je de bewerkingsgeschiedenis al bekeken? Op het moment van nomineren was het wel degelijk een woordenboekdefinitie. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 16:51 (CET)
Neemt niet weg dat 11 minuten na aanmaak erg snel is om een artikel al vanwege wiu te nomineren. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 16:56 (CET)
^ Dat laatste precies. Ecritures (overleg) 11 nov 2020 17:15 (CET)
De nominatie was inderdaad wat snel. Als de auteur er moeite in heeft gestoken gooi ik het niet meteen op TBP, maar bij 'broodkruimels' van IP-adressen is wat je beschrijft onbegonnen werk. Ik heb de nominatie doorgehaald. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:11 (CET)
Soms - hier ben ik niet consequent in - vermeld ik niet op TBP dat ik een artikel uitgebreid heb, omdat ik ervan uit ga dat degenen die hier actief zijn toch wel weten dat een blik op de bewerkingsgeschiedenis nodig is om vast te kunnen stellen in welke staat een artikel verkeerde voordat het ter beoordeling aan de gemeenschap is voorgelegd of in welke staat het artikel verkeert op het moment van afhandelen van de sessie. Maar ik begrijp dat dat, bijvoorbeeld in de gauwigheid, niet altijd gebeurt. Om misverstanden zoals hier te voorkomen, zal ik voortaan bij uitbreiden van een artikel steeds een update geven op TBP. hiro|overleg 11 nov 2020 23:07 (CET)

Umi DefoortBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Bronnen zijn gewenst vanwege WP:BLP. Zelf kon ik onder andere de volgende 'artikelen' vinden: HLN, Nieuwsblad, MSN, Knack Focus. Mikalagrand (overleg) 10 nov 2020 23:24 (CET)

Er zijn bronnen en er staan bronnen in het artikel vermeld. Daarnaast geeft je zelf ook bronnen: ik begrijp niet waarom doe je een beroep op de richtlijn WP:BLP en aangeeft dat 'bronnen gewenst' zijn als die er gewoon zijn. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ecritures (overleg · bijdragen)
Ik heb bronnen en informatie toegevoegd. Dit is de eerste keer dat ik met artikels help dus hopelijk heb ik niet te veel fout gedaan. De persoon hierboven heeft het waarschijnlijk al over de door mij aangepaste versie. Poeleeee (overleg) 11 nov 2020 16:56 (CET)
Dit artikel werd 11 minuten na het aanmaken reeds NE-bevonden door gebruiker:Mikalagrand... Misschien moet je de mensen eens de tijd geven om er iets van te maken? Gelukkig heeft het sjabloon de aanmaker niet afgeschrikt.   Tegen verwijderen mvg 2A02:1810:4810:E200:CC81:AF56:BCB:D1AE 12 nov 2020 22:42 (CET)
In het geval van een WIU nominatie geef ik je groot gelijk. Echter betreft dit een NE nominatie. Als de relevantie niet blijkt uit een artikel en een eigen zoektocht levert geen onafhankelijke bronnen die de relevantie aantonen; dan kun je wachten totdat je een ons weegt, maar dat maakt niks uit voor de relevantie. Mikalagrand (overleg) 12 nov 2020 23:09 (CET)
Als het NE is omdat het niet uit het artikel blijkt, lijken mij die 11 minuten ook heel kort. Geef de mensen de tijd om een deftig artikel te maken waaruit de relevantie zou blijken. Akadunzio (overleg) 14 nov 2020 17:20 (CET)
  Tegen verwijderen Er staat voldoende in het artikel om de relevantie aan te tonen. Er staan ook bronnen in het artikel. Akadunzio (overleg) 15 nov 2020 10:25 (CET)

Umi Defoort heeft onlangs zijn ongezouten mening gegeven over K-pop muzikanten in het populaire tv-programma "De Slimste Mens" waarvan een hele hetze is ontstaan bij Vlaamse fans van K-pop (zogenaamde 'armies') waardoor zelfs bij herhalingen van die aflevering dit fragment eruit geknipt is. Deze aanvraag tot verwijdering lijkt me dan ook eerder een aanval op de persoon Umi Defoort onder vals voorwendsel en zou Wikipedia beheer eerder de aanvrager tot verwijdering in vraag moeten stellen dan dit artikel zelf.

Bron: https://www.hln.be/tv/uitspraak-umi-defoort-over-k-pop-wordt-uit-herhalingen-van-de-slimste-mens-geknipt~acb33f1e/ – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Wackotaku (overleg · bijdragen)


  Conclusie afhandelend moderator: de insinuatie van Wackotaku lijkt me nogal ongegrond, en voegt dan ook weinig toe aan de discussie. Bedenk ook dat het artikel in deze staat was toen het genomineerd werd: niet iets om blij van te worden. Of er dan NE aan toegekend moet worden, gezien de bronnen die er na een eigen zoektocht wel degelijk bleken te zijn, betwijfel ik ook; beter was het om het zwaar ondermaatse tekstje even snel wat op te knappen o.b.v. de gevonden bronnen, en dan eventueel na een uur als WIU te nomineren.
Inmiddels is de tekst mooi aangevuld, met dank aan vooral Poeleeee. Er zijn diverse bronnen die een aardig beeld van de artiest geven, en m.i. meer dan voldoende zijn om zijn E-waarde te bevestigen. Artikel dan ook behouden. Thieu1972 (overleg) 25 nov 2020 17:04 (CET)


Toegevoegd 11/11; af te handelen vanaf 25/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Marie-Anne Paulze LavoisierBewerken

WIU – Lavoisier is natuurlijk E, daar kan geen misverstand over bestaan. Maar het artikel mist onafhankelijke bronnen die de cruciale rol die Lavoisier wordt toegedicht kan onderbouwen en is nu nog wel heel summier - zie andere talen voor inspiratie StuivertjeWisselen (overleg) 11 nov 2020 08:16 (CET)

 •   Tegen verwijderen Ik zie dat er nu twee duidelijke wetenschappelijke bronnen gegeven worden. The mother of modern chemistry, dat lijkt me encyclopedisch behoorlijk relevant. Fred (overleg) 11 nov 2020 13:09 (CET)
  • Zowel de initiator als ikzelf hebben wat gepoetst en toegevoegd. De twee bronnen zijn overigens één en dezelfde, desalniettemin is het artikeltje nu w.m.b. voldoende om te behouden. Nominatie doorgehaald. StuivertjeWisselen (overleg) 11 nov 2020 14:03 (CET)
   • Volgende keer liever eerst verbeteringen/veranderingen bespreken op de OP, artikel verbeteren/aanpassen voordat je nomineert als 'Werk in Uitvoering'. Zie ook bovenaan deze pagina: Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.. Een pagina voorstellen voor verwijdering is een ingrijpende optie. Ecritures (overleg) 11 nov 2020 16:39 (CET)
    • Je hebt een valide punt, ik zal daar voor de toekomst rekening mee houden. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 11 nov 2020 20:55 (CET)

InstafamousBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet leverde vooral informatie over het fenomeen, in plaats van deze show. Uiteraard is er wel een HLN artikel. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 11:08 (CET)

De serie is ook van zeer recente datum. De vraag is dan of er voldoende bronnen zijn die er al iets zinnigs over gemeld hebben. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 14:52 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Peter ThiessenBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Bronnen zijn gewenst vanwege WP:BLP. Een zoektocht leverde ook niks bijzonders op:

Groeten, Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 11:27 (CET)

Die bronnen zet je hier nu toch gewoon neer? Kun je aangeven wat je bedoelt met leverde niets bijzonders op? Worden de feiten hiermee niet onderbouwd? Ecritures (overleg) 11 nov 2020 16:42 (CET)
De bronnen tonen aan dat hij een schrijver is, maar zijn relevantie blijkt er niet uit. Dat bedoel ik met leverde niets bijzonders op; niets waaruit blijkt dat hij wél relevant is. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 18:19 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: als je de bronnen doorneemt, dan houdt het niet over:

 • Bron 1: Thiessen wordt genoemd, maar als nieuwe medewerker.
 • Bron 2: hij zegt het e.e.a. over een programma van hem.
 • Bron 3: korte bio op de site van een auteursvereniging.
 • Bron 4: hij wordt helemaal niet genoemd.
 • Bron 5: een lokale internetkrant.

De door Mikalagrand hierboven gegeven bronnen zijn ook niet bepaald relevantiegevend, m.u.v. wellicht GvA, maar helaas kan ik die niet inzien.
De tekst is niet altijd even neutraal geschreven, met woorden als 'showrunner van kijkcijferkanonnen'. Hij zou aan de wieg van een sportzender staan, en dat suggereert toch een soort rol als oprichter, maar de bron meldt dat hij er gewoon een baan kreeg. Hij zou een nominatie voor een filmprijs hebben gekregen, maar bewijs zie ik nergens. Uiteindelijk is veel van wat het artikel vermeldt, niet verifieerbaar in de gegeven bronnen. Het schuurt dus allemaal met WP:BLP. Tot slot is de opmaak van het artikel ook nog niet op orde. Al met al te veel problemen op gebied van E-waarde, verifieerbaarheid en opmaak om het artikel te laten staan. Artikel dan ook verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 nov 2020 18:16 (CET)

Anton SlotboomBewerken

RECLAME Tussen de bedrijven door allerlei linkjes naar commerciële websites van een uitgever, waarop 's-mans boeken worden aangeprezen. Geen onafhankelijke bronnen worden genoemd. Niet neutraal taalgebruik: kreeg volop positieve recensies, het gezicht van de societyrubriek. Ook allerlei niet-encyclopedische suggesties: Hoe belandt een bejubelde actrice op het hoogtepunt van haar carrière ineens in de gevangenis? enz. Een encyclopedie is nu juist bedoeld om antwoorden op vragen te geven, niet om mensen lekker te maken een boek te kopen. De aanmaakster immers: zet haar tanden in de nodige communicatie- en marketingstrategieën, aldus haar eigen website. Fred (overleg) 11 nov 2020 13:03 (CET)

Otto BekiusBewerken

NE - Omdat niet duidelijk wordt waarom hij vermeldenswaard is. Hij heeft het Verzetsherdenkingskruis, (iets anders als het Verzetskruis) ontvangen, maar waarvoor is niet duidelijk. Hij wordt volgens schrijver vermeldt in het register dragers verzetsherdenkingskruis, maar voor de rest zijn er geen goede bronnen die nader inzicht kunnen geven. Zie ook overlegpagina Jan Arkesteijn (overleg) 11 nov 2020 14:12 (CET)

  Voor verwijderen Er zijn tal van mensen geweest die op nobele wijze aan het verzet hebben bijgedragen (mijn opa heeft dezelfde herinneringsmedaille gekregen) zonder bijzonder op te vallen. Traces of War is ongeschikt als bron, aangezien het Wikipedia als bron gebruikt. De bron Zuidfront komt tot een losse vermelding zonder voornaam. Ik heb respect voor de daden van dhr. Bekius, maar er is geen bewijs van zijn E-waarde. The Banner Overleg 13 nov 2020 11:57 (CET)
Ik ga even iets corrigeren, de naam van diegene die gevochten heeft is mijn grootvader, Nicolaas Bekius ( die wordt daar ook vernoemd ) en heb ik als bron gebruikt om aan te geven dat hij daadwerkelijk gevochten heeft in Rotterdam om de Maasbruggen te verdedigen gedurende de begin dagen van WOII.
Ik heb het al op de Overleg pagina gezegd van Otto Bekius, aangezien er niets gedocumenteerd is wat mijn oom gedaan heeft ( wellicht is dit wel beschikbaar bij de commisie die heeft moeten oordelen om de onderscheiding te geven), kan ik niets vermelden over de daadwerkelijke verzetdaden van Otto Bekius , behalve de directe verhalen uit de familie, over de mislukte arrestatie thuis.
Ik heb het balletje al opgegooid om de pagina te verwijderen bij de overleg pagina, op Traces of War blijft gewoon staan dat hij een onderscheiding heeft gekregen vanwege zijn verzetsdaden, de rest zou mijn Oom niets interesseren of hij wel of niet op een online Enclopedie staat en ik eigenlijk op dit moment ook niet meer. Mschapink (overleg) 13 nov 2020 13:27 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Minka MoorenBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet leverde niks op. Bronnen zijn gewenst vanwege WP:BLP. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 14:28 (CET)

 • NE - Minka Mooren is de partner van zangeres Suzanne Klemann, en wordt in het artikel over haar ook als zodanig genoemd. In dit - uiterst beperkte - nieuwe artikel tref je echter geen relevante info over MM aan, zelfs geen geboortegegevens, en er lijkt - althans door de anonieme opsteller - ook geen poging te worden gedaan om een en ander aan te vullen. Het gaat dus niet alleen om de (eventuele) relevantie van de persoon, maar ook om de volstrekte onvolwaardigheid van dit artikel in zijn huidige vorm. - NUWEG zou ik daarom zeggen.
 • De Jaren (overleg) 11 nov 2020 20:04 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Bovenstaande bezwaren niet verholpen. Encycloon (overleg) 1 dec 2020 19:55 (CET)

Agrios (zoon van Odysseus)Bewerken

NE - In de gehele antieke mythologie gaat er maar één regel over deze persoon. Het artikel bestaat nu uit twee zinnen. Uitbreiding is niet te verwachten. Bovendien klopt de tweede zin niet eens, bij mijn weten. Sint Aldegonde (overleg) 11 nov 2020 16:08 (CET)

Ik heb er nu 5 zinnen van gemaakt :-) En inderdaad, de 2e zin van het oorspronkelijke artikel klopte niet. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 18:27 (CET)
Zoals het nu geworden is, mag dit artikel van mij blijven staan. - De Jaren (overleg) 11 nov 2020 20:09 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Geen etalage-artikel, maar inderdaad kan het zo wel blijven. Encycloon (overleg) 1 dec 2020 19:55 (CET)

Wesley SteenbakkerBewerken

NE – Een hardloper van 16 jaar oud nog zonder enig noemenswaardig palmares. Wie weet in de toekomst encyclopedie waardig, nu nog niet zou ik zeggen. StuivertjeWisselen (overleg) 11 nov 2020 16:14 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond. Encycloon (overleg) 1 dec 2020 19:55 (CET)

Ultimate JitsuBewerken

NE – Zonder onafhankelijke bronnen niet vast te stellen of het artikel überhaupt op waarheid berust. Passages als "De Nationale Federatie van Mauritius was de eerste federatie die volledig werkt met het programma “Ultimate Jitsu”" doet me twijfelen aan de geloofwaardigheid. Online kan ik over de genoemde Michel van Rijt wel wat vinden, de term 'Ultimate Jitsu' is daarentegen (voor mij) onvindbaar. StuivertjeWisselen (overleg) 11 nov 2020 16:23 (CET)

Nominatie ongeldig vanwege het niet plaatsen van het sjabloon. Bij de opvolgende sessie opnieuw genomineerd door een andere gebruiker. Mikalagrand (overleg) 12 nov 2020 14:14 (CET)

Computers van A tot ZBewerken

Weg – Na 2015 is het artikel 5 keer bewerkt waarbij 2 artikelen zijn toegevoegd en verder zijn er nog wat kleine aanpassingen zoals hoofdlettergebruik bij de titel van artikelen. De ontwikkelingen in de ICT gaan snel maar bij 'Computers van A tot Z' is daar al jaren lang (bijna) niets van te merken. Termen als kilobyte, cd-rom, insteekkaart, magneetband, minicomputer en Mosaic komen wel aan de orde maar cloud computing moet blijkbaar nog 'uitgevonden' worden. Als het artikel in de komende twee weken niet drastisch verbeterd wordt dan kan het artikel beter weg. Robotje (overleg) 11 nov 2020 17:09 (CET)

Deze lijst stamt inderdaad uit de prehistorie, want zelfs die ouwe MSX-computer die ik op zolder heb staan, staat er niet tussen. Misschien moet het artikel ten bate van de conservationisten die nooit iets weg willen gooien, bewaard worden in een aparte naamruimte 'fossielen'?  Erik Wannee (overleg) 11 nov 2020 17:56 (CET)
  Voor verwijderen Bij elkaar geraapte lijst van termen gerelateerd aan computers, zonder enige afbakening. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 18:34 (CET)
  Voor verwijderen Zie hierboven bij Mikalagrand.Philemonbaucis (overleg) 11 nov 2020 21:07 (CET)

Aron DijkstraBewerken

WIU – Leest als een achterflaptekst, niet WP:BLP-conform. Wutsje 11 nov 2020 19:29 (CET)

Het komt inderdaad nog erg overeen met de eigen website. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 19:36 (CET)

Mathew BeardBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Beard was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht enkel minimale wiki's te boven; geen noemenswaardige onafhankelijke bronnen. Als er al iets was, is het bedolven onder en:Matthew Beard. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:39 (CET)

Mocht de moderator besluiten dat dit artikel weg moet, dan heb ik geen bezwaar tegen vervangen door een redirect naar Lijst van oudste mensen, mits met verwijzing in de bewerkingssamenvatting naar deze beoordelingssessie. Bob.v.R (overleg) 1 dec 2020 18:57 (CET)

Marie BernátkováBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Bernátková was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht enkel minimale wiki's te boven; geen noemenswaardige onafhankelijke bronnen. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:39 (CET)

Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 1 dec 2020 10:48 (CET)
Mocht de moderator besluiten dat dit artikel weg moet, dan heb ik geen bezwaar tegen vervangen door een redirect naar Lijst van oudste mensen, mits met verwijzing in de bewerkingssamenvatting naar deze beoordelingssessie. Bob.v.R (overleg) 1 dec 2020 18:59 (CET)

Julie Winnefred BertrandBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Bertrand was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht enkel te boven: Pittsburgh Post-Gazette. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:39 (CET)

Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Er komen genoeg bronnen boven om een mooi artikeltje te kunnen hebben. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 1 dec 2020 10:48 (CET)
Merk op dat plusminus 10 wikipedia's een artikel hebben over deze persoon. Mocht desondanks de moderator besluiten dat dit artikel weg moet, dan heb ik geen bezwaar tegen vervangen door een redirect naar Lijst van oudste mensen, mits met verwijzing in de bewerkingssamenvatting naar deze beoordelingssessie. Bob.v.R (overleg) 1 dec 2020 19:08 (CET)

Eugénie BlanchardBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Blanchard was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht het volgende te boven: BBC, HLN, Het Parool. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:39 (CET)

Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Er komen genoeg bronnen boven om een mooi artikeltje te kunnen hebben. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 1 dec 2020 10:48 (CET)
  Tegen verwijderen - Het artikel bevat diverse interessante wetenswaardigheden (bijnaam, gewoond op Curaçao, non geweest, diverse emigraties). Mocht ondanks de argumenten voor behoud de moderator besluiten dat dit artikel weg moet, dan heb ik geen bezwaar tegen vervangen door een redirect naar Lijst van oudste mensen, mits met verwijzing in de bewerkingssamenvatting naar deze beoordelingssessie. Bob.v.R (overleg) 1 dec 2020 19:14 (CET)

Johanna BooysonBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Booyson was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht enkel minimale wiki's te boven; geen noemenswaardige onafhankelijke bronnen. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:39 (CET)

Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 1 dec 2020 10:48 (CET)
Mocht de moderator besluiten dat dit artikel weg moet, dan heb ik geen bezwaar tegen vervangen door een redirect naar Lijst van oudste mensen, mits met verwijzing in de bewerkingssamenvatting naar deze beoordelingssessie. Bob.v.R (overleg) 1 dec 2020 19:02 (CET)

DuivelsteenBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet leverde ook niets op waar de relevantie wel uit blijkt. Er is blijkbaar niet meer over te vertellen dan dat het een tramhalte is, wat meer iets is voor een reisgids. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:52 (CET)

In ieder geval moet het artikel hernoemd worden. Het kan toch niet dat iemand die zoekt op Duivelsteen eerst bij de tramhalte uitkomt, ipv bij het belangrijk gebouw waar de tramhalte naar is genoemd. Johanraymond (overleg) 11 nov 2020 20:45 (CET)
* de Gesloten Steen in Utrecht wordt ook Duivelssteen (met een extra s) genoemd - vergeet die niet als het een dp wordt - vis ←     → overleg 11 nov 2020 23:37 (CET)

Flanders Expo (tramhalte)Bewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Een zoektocht op het internet leverde ook niets op waar de relevantie wel uit blijkt. Er is blijkbaar niet meer over te vertellen dan dat het een tramhalte is, wat meer iets is voor een reisgids. Mikalagrand (overleg) 11 nov 2020 19:52 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Claire VeldkampBewerken

WEG - Ik ben, ik sta vooral bekend enzovoort. Er zijn dan ook geen onafhankelijke bronnen die de E-waarde aantonen. Mocht de persoon E-waardig zijn, wat zeer te betwijfelen valt, dan geen lemma op basis van dit ik-documentje. Fred (overleg) 11 nov 2020 21:01 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie is niet aangetoond middels onafhankelijke bronnen. Encycloon (overleg) 1 dec 2020 19:55 (CET)

Jacobus van EstBewerken

Weg – Ik trof het artikel in deze staat aan. Dankzij het RKD kon ik in ieder geval enkele feitjes verifiëren en de boel wikificeren. Maar veel verder kom ik niet, omdat ik geen enkele bron kan vinden over Van Est. Zijn kennelijke pseudoniem levert al helemaal niets op. Ook Delpher laat me in de steek. Op deze manier blijft niet alleen de biografie uitermate kort, maar valt er ook niets over de E-waarde te zeggen. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 21:24 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Niet verbeterd. Encycloon (overleg) 1 dec 2020 19:55 (CET)

Zuid-Libanon OorlogBewerken

WIU – Het artikel leest niet lekker, en dat begint al met de titel die niet in correct Nederlands is gesteld. Als ik bv de Engelse en Franse wiki's bekijk, dan zou 'Zuid-Libanees conflict' o.i.d. beter zijn. Idem met 'Zuid-Libanon Leger': dat is geen Nederlands. Verder loopt het vrij korte artikel in enorme stappen door een conflict dat 15 jaar duurde (of in ieder geval zo wordt afgebakend), waardoor het nooit echt recht kan doen aan de complexe inhoud ervan. Met slechts twee bronnen is het ook niet bijster goed onderbouwd. Vergelijk eens het lange Engelstalige artikel dat ook nog eens 69 nootvermeldingen kent... een soort gulden middenweg zou mooi zijn. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2020 21:39 (CET)

Spul (Hilvarenbeek)Bewerken

Opknappen - twijfel of deze samenvoeging wel correct is uitgevoerd in het licht van de licenties. De samengevoegde artikelen zijn Hoog Spul en Laag Spul. Het gaat mij met name of de juiste naamsvermelding/attributie. The Banner Overleg 11 nov 2020 22:10 (CET)

Hier werd geen permanente link gegeven, dus dat zou enigszins discutabel kunnen zijn. Gebruik van Sjabloon:Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia is een optie. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 22:17 (CET)
De auteur heeft meer van dit soort samenvoegingen gedaan. En ook om die samenvoegingen ben ik bezorgd.