Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder


Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

UitlegBewerken

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden verwijderd.

Pagina nominerenBewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegen naar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegen van|[[lemma]]}}.

NominatiesjablonenBewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
{{reclame}} en {{auteur}} kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor directe verwijdering.

Gebruikte afkortingenBewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dagBewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?Bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 14/12; af te handelen vanaf 28/12Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU: slecht Nederlands, ik vermoed een vertaling en NE: inhoud van dit lemma kan worden toegevoegd aan Naviduct Krabbersgat. JoostB (overleg) 14 dec 2022 10:22 (CET)

I'm sorry for not speaking Dutch.
For me, this island needs a separate article. It belongs to a national park, it certainly deserves more information. What species live there. Can it be visited etc. It is described as a prototype for the other projects. What did it bring ?
The naviduct is something else, for instance it doesn't belong to the parc.
- Io Herodotus (overleg) 14 dec 2022 11:10 (CET)
I don't want to sound rude, but if you don't speak Dutch, it's not recommended to write articles here. Mondo (overleg) 14 dec 2022 12:28 (CET)
Fortunately, more and more people are interested in ecology. What the Dutch are doing in this regard is great and should be described in this wiki. Please understand that I do not pretend to write articles by myself, I just try to fill a gap and hope that specialists will improve and complete what I dared to start. Io Herodotus (overleg) 14 dec 2022 22:30 (CET)
I agree that the subject is important enough to be dealt with on Wikipedia. As I understand, however, this land reclamation project is so new that it has not even a name of its own. Therefore, for the moment it can only be placed as a paragraph within the article Naviduct Krabbersgat.
-- Tevergeefs (overleg) 15 dec 2022 00:25 (CET)
In addition to this, I have just suggested a provisional renaming of the lemma as to Natuurgebied bij het Naviduct (voorlopige naam) (Naviduct natural area). With this adaptation maintaining the actual stub as a lemma of its own seems defendable.
--Tevergeefs (overleg) 15 dec 2022 13:39 (CET)
An adequate and rather simple solution would be to choose a name referring to the adjacent topographical location. In this case there is a possibility to connect the new natural area with the name Hoornsche Gat, which exists already for this part of the Markermeer near Enkhuizen. I would propose to use Natuurgebied Hoornsche Gat instead of the provisionary title used thus far. This would define exactly its historic and actual topographic location.
--Tevergeefs (overleg) 15 dec 2022 19:20 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het eerste probleem is nog steeds de naamgeving: een onderwerp dat geen naam heeft, is niet heel handig voor in een encyclopedie. Het lijkt me ook lastig om dan op zoek te gaan naar bronnen, want zonder een al-dan-niet-officiële naam is het moeilijk zoeken. Dat zie je dan ook terug in de bronnen. Om een bewering als 'nieuwe flora en fauna wordt gestimuleerd' te onderbouwen, verwijst men naar een site waar particulieren een waarneming kunnen melden. Dat heeft toch wel iets weg van WP:GOO. En referenties 4 t/m 6 gaan over historische bewoordingen en de historie van het gebied, maar gaan dus niet over het natuurgebied zelf. Dan blijven nog over de planbeschrijvingen van de overheid en een ontwerpbureau voor het toekomstig te realiseren natuurgebied. Die beschrijven alleen de plannen, en dus niet de uiteindelijke realisatie. Uiteindelijk is het gebied kennelijk onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, dus een vermelding aldaar lijkt me meer dan voldoende. Dat lemma biedt nog voldoende ruimte om iets over deze natuurlocatie te vertellen. Voor een eigen lemma is het nog te vroeg. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 28 dec 2022 11:12 (CET)

NE – Erg sombertjes, hier moet toch wat beters van te maken zijn? – Antonius6317 (overleg) 14 dec 2022 10:25 (CET)

Op basis van de andere interwikis zou ik dat wel denken ja… Mondo (overleg) 14 dec 2022 12:30 (CET)
Hij zat in een team dat Olympisch Kampioen werd, maar dat zegt niks over hem zelf. Maar wat is sombertjes? De dagen worden snel weer langer, niet zo somber! Putmetkeren (overleg) 14 dec 2022 13:18 (CET)
Verbeterd.

  Conclusie afhandelend moderator: de man is duidelijk wel relevant. Er stonden bij aanmaak al meer dan 2 feiten in het artikel, waarmee het een beginnetje was. Ik heb een infobox geplaatst en de bronnen netjes vormgegeven. Artikel voldoet in mijn ogen nu voldoende om het te behouden. Dqfn13 (overleg) 28 dec 2022 12:47 (CET)

Als je de fancruft en algemeenheden schrapt blijft er bijna niets over. Daarnaast is de E-waarde nogal mager. – Rwzi (overleg) 14 dec 2022 11:45 (CET)

Zie ook Stichting Carnaval de Stijloren. StuivertjeWisselen (overleg) 14 dec 2022 12:54 (CET)
  Voor verwijderen Een doodgewone carnavalsvereniging die precies datgene doet wat elke carnavalsvereniging geacht wordt te doen. Fred (overleg) 14 dec 2022 15:09 (CET)
Technisch gezien is het zelfs geen carnavalsvereniging, maar het Stijlorenrijk is de naam van (een deel van) het dorp Etten-Leur tijdens carnaval. Als het artikel meer in lijn zou zijn met een artikel zoals Oeteldonk zou het de moeite zijn. In deze vorm, zeker niet. Het zijn nu vooral 2 heel lange tabellen, maar waar de naam Stijlorenrijk bijvoorbeeld vandaan komt wordt verder niet toegelicht. TheGoodEndedHappily (overleg) 14 dec 2022 16:27 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst bestaat vooral uit algemeenheden over carnaval. En die lijstjes zijn vast heel leuk voor de betrokkenen, maar hebben in een encyclopedie weinig te zoeken. Relevantie is sowieso niet aangetoond middels bronnen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 28 dec 2022 11:22 (CET)

WIU – Niet-neutraal en bronloos artikel over een Belgisch gitarist. Blijkt nu geen encyclopedische relevantie uit en schuurt met WP:BLP. – StuivertjeWisselen (overleg) 14 dec 2022 12:35 (CET)

Over Erik Wauters is redelijk wat te vinden in verband met de band ‘De Kreuners’, zie bijvoorbeeld hier. Over hem persoonlijk vond ik ook nog dit. Ik denk dat hier nog wel iets van valt te maken. TheGoodEndedHappily (overleg) 14 dec 2022 13:56 (CET)
  Tegen verwijderenIk heb het lemma bijgewerkt. Er zijn meer dan 10 andere pagina’s die naar Erik Wauters verwijzen, dus zekere een E-gehalte. SvenDK (overleg) 18 dec 2022 08:39 (CET)
Artikel gaat vooral over wat Wauters met De Kreuners heeft gedaan. Wat is dan zijn zelfstandige relevantie, als alles direct aan de Kreuners verbonden lijkt te zijn. Dqfn13 (overleg) 2 jan 2023 23:05 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het lemma vertelt dat hij de Kreuners mede stichtte, dat zijn geluid 'uniek' was bij de Kreuners (bron?), dat hij een lied inzong bij de Kreuners en dat een paar jaar later iemand anders dat lied inzong bij de Kreuners. En oh ja, hij had er nog een baan naast. Dit is een biografie die meer over de Kreuners gaat dan over Wauters. Van de 4 bronnen gaat de 1e over de Kreuners, de 2e over de baan van Wauters, de 3e is een database, en de 4e werkt niet (maar zal ook vooral over de Kreuners gaan). Daarmee is het lemma toch wel wat vergezocht, en niet meer dan een samenraapsel van wat losse feitjes die vooral met de band samenhangen. Wauters lijkt toch weinig relevant. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 jan 2023 22:56 (CET)

Bron een is zijn eigen website. Bron twee is een aankondiging op facebook van een optreden. Bron drie is de website van de organisator van dat optreden. Bron vier beschrijft hem niet, daarnaast is de bron niet gezaghebbend. bron vijf beschrijft hem niet, daarnaast is de bron niet gezaghebbend. bron zes noemt hem niet eens voor zover ik kan vinden. Daarnaast is het artikel WIU. zo bevat het artikel externe links, bronvervalsing en namedropping. – Rwzi (overleg) 14 dec 2022 13:25 (CET)

Werd gistermiddag ook al op een onhandige manier gekopieerd vanaf Gebruiker:Santigro/Kladblok. Zie ook het korte gesprek op mijn OP. Ennomien (overleg) 14 dec 2022 15:03 (CET)
Gisteren nog door mij verwijderd als expliciete reclame/promotie en eigenlijk is er weinig aan de strekking van het artikel gewijzigd. Ja de tekst is enorm uitgebreid, maar het blijft hetzelfde: naamsbekendheid genereren voor deze jonge artiest. Taal is ook niet echt in orde (interpunctie, grammatica, etc.). Dqfn13 (overleg) 14 dec 2022 16:20 (CET)
Deze jonge artiest heeft al naamsbekendheid in Iran en is aan het doorgroeien met grotendeels Amerikaanse volgers. Dit is absoluut geen promotie voor hem, eerder een informatief punt voor zijn volgers. Hoe kan ik deze pagina, naar uw mening en tevredenheid, bewerken? Ik ontvang graag uw feedback. mvg Santigro (overleg) 14 dec 2022 16:39 (CET)
@Santigro Je zou om te beginnen die claim over naamsbekendheid in Iran kunnen onderbouwen... Rwzi (overleg) 14 dec 2022 16:41 (CET)
hartelijk dank voor uw hulp en tijd. Ik zal de pagina proberen bewerken hier omtrent Santigro (overleg) 14 dec 2022 16:44 (CET)
Naar aanleiding van uw feedback heb ik het artikel aangepast. Ik heb, zoals Dqfn vermeld, de grammatica en interpunctie verbeterd waar nodig maar ook een aantal ongerelateerde bronnen verwijderd en belangrijke nieuwsbronnen toegevoegd. Prince Emcee was bekend als Farbod Emcee in Iran. Zoals u kan zien heeft hij bij de platenlabel en radio 'Radio Javan' gezeten, werd zijn muziek op tal van Iraanse muziek blogs en streaming websites geplaatst maar ook gedraaid op de nationale tv RJTV. Hij heeft samenwerkingen aangegaan in een bekende album Nicotine met Iraanse artiesten die bijna 1 miljoen volgers hebben.
Ik hoor graag van u de nodige feedback. Vriendelijke groeten, Santigro Santigro (overleg) 14 dec 2022 23:38 (CET)
Bijvoorbeeld: Heel veel namesdropping en het artikel houdt in het geheel geen afstand tot het onderwerp. Heeft hij de studie op de hotelschool ook tot een goed einde gebracht, bijvoorbeeld, even los van de vraag of een dergelijke studie nu in een encyclopedie thuishoort. En zo staan er wel meer details in die in het geheel niet in een encyclopedie thuishoren, zelfs niet in een CV. Fred (overleg) 15 dec 2022 00:18 (CET)
@Santigro: Waarop baseert u de claim dat RJTV de nationale TV is? Rwzi (overleg) 15 dec 2022 16:57 (CET)
Ik verwijs naar deze links : https://www.squidtv.net/usa/ethnic/persian-015.html , https://www.instagram.com/rjtv/ en http://www.irantv.online/. RJTV is een satelliet tv en dus één van de belangrijke tv zenders in Iran. Santigro (overleg) 16 dec 2022 02:02 (CET)
Daar staat nergens dat het de nationale TV is. Dat een satellietkanaal automatisch een van de belangrijkste tv zenders is is ook onzin. Rwzi (overleg) 16 dec 2022 14:05 (CET)
Verder verwijs ik naar die bestaande wikipedia artikel waarin Radio Javan wordt vermeld. RJTV is een onderdeel van Radio Javan: https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_Iran Santigro (overleg) 16 dec 2022 13:51 (CET)
  Voor verwijderen Hij heeft op Instagram nog geen 3.000 volgers en op Spotify is zijn meest gestreamde nummer slechts 6.300 keer gestreamd. Puur promotie dus om deze artiest groter te kunnen maken. CasparusJeronimus (overleg) 21 dec 2022 10:10 (CET)
Beste, op zijn voormalige Iraanse instagram heeft hij bijna 18.000 volgers. Op zijn Europese, Prince Emcee pagina klopt het dat er nog niet al teveel volgers zijn Santigro (overleg) 25 dec 2022 14:56 (CET)
  Voor verwijderen - wereldberoemd in eigen land, niet relevant voor de NL-wiki. Nietanoniem (overleg) 27 dec 2022 16:00 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: qua taal en opmaak is er sowieso al veel te veel mis met dit lemma. De relevantie is ook nog steeds niet duidelijk: de referenties onderin het lemma verwijzen naar zijn eigen site, naar een homepagina van een podium, en naar een wikipedia-artikel. De externe url's in de tekst lijken vooral te verwijzen naar sociale media en naar platforms waar hij zijn muziek uploadt. Kortom: een WIU-artikel over een artiest waarvan de relevantie bij lange na niet is aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 28 dec 2022 11:27 (CET)

WIU – Bronnen ontbreken (in strijd met WP:BLP), relevantie van genoemde overname en de nieuwe stichting blijkt niet uit deze tekst. – Dqfn13 (overleg) 14 dec 2022 14:16 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2022 08:59 (CET)

WIU - Teveel bronverzoeken moeten plaatsen. Relevantie blijkt ook niet echt uit twee nieuwsberichten. Dqfn13 (overleg) 14 dec 2022 14:26 (CET)

 • Tsja, een keertje op het orgel in politie-uniform is niet écht E-waardig. Fred (overleg) 14 dec 2022 15:08 (CET)
  Tegen verwijderen Als hij serieus genomen wil worden moet ie niet z'n politiepakje aandoen bij het orgelspel. Toch is André Nieuwkoop in reformatorische kringen een bekende en populaire organist met een mega-discografie. Niet mijn wereld, maar m.i. wel E-waardig. Hartenhof (overleg) 28 dec 2022 12:53 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: problemen lijken me opgelost. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 2 jan 2023 22:42 (CET)

NE – Bron een beschrijft hem niet. Bron twee is een stukje van de werkgever. Bron drie is een stukje in het lokale suffertje dat zijn naam een keer noemt. Bron vier is een database en beter kan ik niet vinden. – Rwzi (overleg) 14 dec 2022 15:39 (CET)

Goh, wat een leuk staaltje cabaret. De eerste bron beschrijft hem alleen niet voor mensen die het alfabet nog niet hebben geleerd. Iemand een suffertje noemen zegt meer over jouw gebrek aan respect en niveau dan over een journalist. En 'beter kan ik niet vinden'? Leugenaar. Je hebt geen seconde je best gedaan. Hoe snel kan er een streep door deze onzinnominatie? Heb trouwens ook nog even drie bronnen toegevoegd, voor het geval iemand dit gaat beoordelen met net zo'n niveau. Flügel-Flitzer (overleg) 14 dec 2022 16:45 (CET)
“Iemand een suffertje noemen zegt meer over jouw gebrek aan respect en niveau dan over een journalist.”
Hij noemde de persoon in kwestie geen sufferdje, maar de lokale krant. “Het lokale sufferdje” is de gebruikelijke spreektaalterm voor lokale kranten in Nederland.
Iemand uitmaken voor leugenaar gaat trouwens wel een behoorlijke grens over. Gelieve dat soort taalgebruik achterwege te laten. Mondo (overleg) 14 dec 2022 16:59 (CET)
Flügel-Flitzer zou jij je toon willen matigen? We gaan hier discussies aan met elkaar over een onderwerp, we gaan geen scheldpartijen houden en elkaar beoordelen. Dqfn13 (overleg) 14 dec 2022 17:01 (CET)
Dat van die bijnaam voor lokale kranten wist ik niet. Vreemde bijnaam, maar oké. Dat neem ik dan ter kennisgeving aan. Verder heb ik niet gescholden. Ik heb de toegevoegde bronnen binnen twee minuutjes zoeken gevonden. Zeggen dat je niet beter kan vinden, betekent dat je niet gezocht hebt. Met die zin wordt dat wel geïnsinueerd, dus is het een leugen. Met 'dat soort taalgebruikt' [sic] is dan niet zoveel mis. Flügel-Flitzer (overleg) 14 dec 2022 17:07 (CET)
Als ik jou een hork of lompe boer noem omdat jij iemand uitscheld, is daar dan ook niks mis mee? Hier op Wikipedia kennen wij de Wikiquetten. Wij houden taalgebruik netjes. Hou je daar gewoon aan, dan voorkom je ergere zaken. Dqfn13 (overleg) 14 dec 2022 17:14 (CET)
Ik noem mensen die fietsen fietsers, mensen die acteren acteurs, mensen die voetballen voetballers en mensen die liegen leugenaars. Dat betekenen die woorden ook. Niet mijn mening, maar een feit. Dus ik hou me er netjes aan, gescheld hoeven we hier inderdaad niet te hebben. Daar heb je helemaal gelijk in. Flügel-Flitzer (overleg) 14 dec 2022 17:18 (CET)
Hoe je het ook wendt of keert, iemand een “leugenaar” noemen is een schending van de wikiquette. Je bent er nu zowel door mij als moderator Dfqn13 op aangesproken, dus let er in het vervolg s.v.p. op. Mondo (overleg) 14 dec 2022 17:47 (CET)
Prima hoor. Vanaf nu weet ik dat blijkbaar niet de bedoeling is. Dat kon ik eerst niet raden natuurlijk. Flügel-Flitzer (overleg) 14 dec 2022 18:21 (CET)
je had het uiteraard zelf ook kunnen bedenken, op straat doe je dat soort dingen ook niet om ruzie te voorkomen. Nu is het online en blijkbaar laat jij dan de teugels los en vindt je het prima om gewoon de lompe boer uit te hangen. Dqfn13 (overleg) 14 dec 2022 19:16 (CET)
Nee hoor, dingen benoemen die ik zie doe ik vaker. Niet alleen online. En niet iedereen die buiten de bewoonde kom woont is een boer hoor. Er zijn boerderijen in de buurt, maar ondanks onze rieten kap zijn wij geen boeren. Flügel-Flitzer (overleg) 14 dec 2022 19:40 (CET)
De drie toegevoegde bronnen zijn:
 • "PSV geeft angstig Volendam pak slaag: 7-1, Dagblad van het Noorden, 1 september 2022". Dat artikel bestaat niet. Wel is er een artikel van het Noordhollands Dagblad van 31 augustus met die titel en dat komt niet verder dan "Memorabel puntje aan Volendam-zijde was het debuut van de 16-jarige jeugdinternational Imran Nazih, die twintig minuten voor tijd Carel Eiting mocht aflossen.", daar kan je geen E-waarde aan ontlenen.
 • RTL "In Harkema kwam Volendam na een kwartier op voorsprong door Imran Nazih."
 • een filmpje waarin hij een doelpunt maakt.
de E-waarde is dus nog steeds niet aangetoond. Rwzi (overleg) 15 dec 2022 17:13 (CET)
Dat artikel bestaat wel, maar alleen in de krant. Het stuk van Noordhollands Dagblad kan ik ook nog wel toevoegen, dat is een goede. RTL Nieuws beschrijft zijn doelpunt, net als ESPN (niet zomaar een filmpje dus, maar van de rechthebbende). Als ik die van jou toevoeg, kom ik op vier gezaghebbende bronnen die zijn E-waarde bewijzen. Bedankt voor de waardevolle aanvulling. Flügel-Flitzer (overleg) 15 dec 2022 18:27 (CET)
Maar er zijn nog steeds geen onafhankelijke bronnen die meer dan triviale aandacht aan dit onderwerp besteed hebben gevonden. Rwzi (overleg) 15 dec 2022 18:47 (CET)
Nu staat er nóg een bron bij. Eentje waarbij hij zelfs in de kop staat. Duidelijk genoeg lijkt me. Flügel-Flitzer (overleg) 16 dec 2022 08:18 (CET)
Ik blijf het verbazingwekkend vinden hoe makkelijk mensen hier om blijven gaan met de encyclopedische relevantie van sporters versus die van andere personen. Sporters, en dan met name voetballers, blijken alles waard te zijn: nieuwsartikelen zijn hier standaard voldoende om encyclopedische relevantie mee aan te tonen. Ga je echter een ander persoon beschrijven (wetenschapper, kunstenaar, oorlogsheld, etc.) dan heb je op z'n minst een overzichtsartikel nodig, want dan zijn nieuwsartikelen niet meer voldoende, want die tonen alleen nieuwswaarde aan. Als ik aangeef dat alleen nieuwsberichten over korte tijd alleen nieuwsaarde aangeven, dan is dat bij andere onderwerpen dan voetballers te begrijpen en krijg ik geen commentaar. Geef ik datzelfde aan bij voetballers, dan luistert er niemand. Dqfn13 (overleg) 29 dec 2022 11:11 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE – Lokale afdeling van een landelijke studentenvereniging. Alle bronnen zijn van de afdeling zelf. Relevantie blijkt hierdoor niet. – Dqfn13 (overleg) 14 dec 2022 16:28 (CET)

 •   Voor verwijderen De relevante informatie omtrent de afdeling Ede staat al vermeld in V.C.S. Ichthus Landelijk. Dit artikel voegt daar slechts trivia aan toe zoals iedereen is welkom, wat voor vrijwel élke vereniging geldt. Fred (overleg) 14 dec 2022 18:24 (CET)
  Ik denk dat ze iedereen is welkom expliciet benoemen omdat er daarvoor wordt gesproken van een christelijke groep. Het is niet vanzelfsprekend dat christelijke groepen (m.u.v. kerken en aanverwanten) zomaar iedereen toelaten; er zijn er ook die alleen christenen toelaten.
  Dat gezegd hebbende lijkt het meer op wat promo en is de relevantie ook m.i. ver te zoeken. Al wat enigszins relevant is en ontbreekt op het gelinkte, landelijke artikel, kan eventueel dáár worden toegevoegd.   Voor verwijderen Mondo (overleg) 14 dec 2022 18:36 (CET)
Dit lijkt me een simpel gevalletje van DOORVERWIJZING[[V.C.S._Ichthus_Landelijk#Ede]] — Chescargot ツ (overleg) 26 dec 2022 16:32 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: als bron is voornamelijk de eigen website gebruikt. Verder nog een interview voor een EO-site, en een studiegidsvermelding. Dit zijn dus niet het soort bronnen die op relevantie van deze lokale vereniging wijzen. Het lemma is dan ook vooral een opsomming van wat de website ongetwijfeld ook al vermeldt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2022 10:36 (CET)

WIU – Verlengde nominatie, zie hier voor meer info. Thieu1972 (overleg) 14 dec 2022 20:03 (CET)

Mag ik vragen waarom je de nominatie verlengd hebt? Mondo (overleg) 14 dec 2022 20:08 (CET)
Als ik de uitleg op de beoordelingspagina moet geloven, staat de uitleg iets boven de afhandeling. Dqfn13 (overleg) 14 dec 2022 20:13 (CET)
O, dat had ik even gemist. Excuses. Mondo (overleg) 15 dec 2022 12:02 (CET)
Er is m.i. geen touw vast te knopen aan de huidige tekst. Het roept vooral veel vragen op. Thieu1972 (overleg) 14 dec 2022 21:11 (CET)
Pagina en tekst is wervend en past niet als onafhankelijk binnen Wiki. Auteurs zijn tevens bezig met het verwerken van hun eigen promotionele teksten binnen andere Wiki pagina's van concurrenten. Rhoekje (overleg) 15 dec 2022 10:46 (CET)
Niets meer aan gebeurd, een ne-bedrijf uit 2017. Hoyanova (overleg) 29 dec 2022 10:10 (CET)
Er staan 2 referentiepunten vermeld ter verduidelijking! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 143.178.207.23 (overleg · bijdragen) op 31 dec 2022 00:26 (CET)
Ik zou zeggen: pas de tekst dan ook maar meteen aan, zodat het voor elke lezer een begrijpelijk verhaal wordt. Thieu1972 (overleg) 31 dec 2022 11:17 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: er is helemaal niets meer aan dit lemma gedaan. Daarom alsnog verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 23:05 (CET)

NE Ultrakort artikel aangaande iemand die zijn ingenieursdiploma behaalde en daarna promoveerde. In het krantenartikel staat wel wat, maar dat staat dan weer niet in het artikel, want daar staat zo ongeveer niets in. Fred (overleg) 14 dec 2022 20:43 (CET)

Aangevuld Cccar (overleg) 15 dec 2022 13:41 (CET)
  Tegen verwijderen Voldoende E-inhoud aangebracht. Philemonbaucis (overleg) 19 dec 2022 19:35 (CET)
  Tegen verwijderen mooi opgeknapt artikel! Hoyanova (overleg) 29 dec 2022 10:12 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: net artikel, dus behouden. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2022 10:30 (CET)

WIU – Opmaak voldoet niet aan de eisen van Wikipedia (niet qua opmaak en niet qua indeling). Artikel is geschreven zonder bronnen te noemen, wat in strijd is met WP:BLP. Artikel schrijft vooral veel lof over Geluyckens, leest daarmee als promotioneel stuk. – Dqfn13 (overleg) 14 dec 2022 22:02 (CET)

 • Wat zijn eigenlijk pluskinderen?Fred (overleg) 14 dec 2022 22:32 (CET)
  De kinderen van je nieuwe partner. Thieu1972 (overleg) 14 dec 2022 22:34 (CET)
  Pluskinderen zijn stiefkinderen, maar die laatste term wordt niet meer als aanvaardbaar gezien in woke-tijden. Louwiequinze (overleg) 15 dec 2022 16:34 (CET)
Ik heb de tekst aangepast zodat het niet meer promotioneel overkomt en heb bronnen toegevoegd. Hoe de opmaak kan worden verbeterd, weet ik niet. Misschien kan iemand me daarbij helpen. Alvast bedankt. Louwiequinze (overleg) 15 dec 2022 16:33 (CET)
Ik heb het artikel nog even verder aangepast. Er stonden wat woorden in die niet heel erg neutraal waren. Ik heb nog een aantal bronnen toegevoegd en een infobox geplaatst. Er missen wel nog bronnen die gaan over het werk als acteur en daarbij zijn alle bronnen over de boeken aankondigingen van publicaties, maar zijn er geen reviews van kranten (bijvoorbeeld De Morgen) die schrijven over de boeken. Daardoor blijven het vrij lokale nieuwsfeiten. TheGoodEndedHappily (overleg) 16 dec 2022 14:44 (CET)
Bedankt! Ziet er een stuk beter uit. Naar mijn mening voldoet het nu toch grotendeels aan de eisen. Louwiequinze (overleg) 19 dec 2022 10:22 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de opmaak is verbeterd, en er zijn bronnen die de E-waarde aantonen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 3 jan 2023 06:44 (CET)


Toegevoegd 28/12; af te handelen vanaf 11/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Weg - woordenboekdefinitie. Paolingstein (overleg) 28 dec 2022 00:14 (CET)

Dit is toch het soort informatie waarvoor je er een encyclopedie bij pakt? Dan zou ik het juist niet weggooien.
Voor zover daar niet al vermeld kan de inhoud naar Helena (voornaam), dit kan dan een redirect worden. Wutsje 28 dec 2022 09:59 (CET)
Ik heb er werk van gemaakt. Mondo (overleg) 28 dec 2022 13:31 (CET)
Dank. Doorgestreept. Wutsje 28 dec 2022 13:43 (CET)

NE – Met één lokale bron en twee promotionele bronnen is de relevantie van deze school nog niet aangetoond. – hiro the club is open 28 dec 2022 07:16 (CET)

Inmiddels wat bronnen toegevoegd. Paolingstein (overleg) 28 dec 2022 13:30 (CET)
Ook Omroep Venlo is een lokale bron. Op Onderwijsinformatiegids.nl wordt de Fotovakschool in twee zinnen genoemd. Nog steeds heel erg mager om relevantie aan te ontlenen. hiro the club is open 28 dec 2022 16:33 (CET)
Artikel uitgebreid, en met extra bronnen (niet alleen Omroep Venlo). Paolingstein (overleg) 28 dec 2022 17:38 (CET)
Bovendien: het is een beginnetje (zie sjabloon onderaan de pagina). Dat er dus weinig info in het artikel staat, wil niet zeggen dat het niet relevant is. Paolingstein (overleg) 28 dec 2022 18:46 (CET)
De vraag is welke bronnen geaccepteerd worden. Er is hier altijd discussie over lokale en regionale bronnen, dus dat kan een dingetje zijn. Maar wat mij betreft is het zo voldoende om te behouden. Dank voor je inspanning tot dusver!   Tegen verwijderen Mondo (overleg) 28 dec 2022 19:25 (CET)
Is er nog iets dat verbetering behoeft in dit artikel? Zo ja, dan verneem ik dat graag zodat ik er nog aan kan werken. Paolingstein (overleg) 7 jan 2023 20:42 (CET)
Ik zie nog altijd lokale en promotionele bronnen. Zijn er geen landelijke media, vakbladen etc die de school op een neutrale wijze, zonder promotioneel doel of zonder afhankelijke relatie, beschreven hebben? hiro the club is open 8 jan 2023 08:48 (CET)
Hebben we het over hetzelfde artikel? Limburger is niet lokaal, AD is niet lokaal. Ja, er staat ook een enkel vakblad bij, maar promotioneel? Waar zie je dat dan? Paolingstein (overleg) 8 jan 2023 12:31 (CET)
Nou vooruit, er staan ook regionale bronnen in. Maar het feit dat er gediscussieerd moet worden over de toelaatbaarheid van regionale bronnen om relevantie te zien, geeft toch wel te denken. Ook het artikel in het AD is van het regiokatern, niet van de landelijke redactie. Dan de andere bronnen, niet zijnde nieuws of van de gemeente: tkomst, School & College Listings, Which Museum. Fotoexpositie.nl. In al deze bronnen wordt geadverteerd voor de school. Om er te studeren, of om reclame te maken voor een expositie. Daar valt geen relevantie uit te destilleren. hiro the club is open 8 jan 2023 14:30 (CET)
De Limburger is niet regionaal, maar provinciaal. Maar goed, even verder. Dus als een landelijke krant (het AD wordt toch gezien als een landelijke krant) een stukje over een bepaalde regio plaatst, dan is het meteen weer een regiokatern? Als de Telegraaf een stukje over een explosie in Enschede schrijft, dan komt dat in het regiokatern en dus NE? Rare gedachtengang hoor. En Whichmuseum, tkmst, school & college listings en fotoexpositie noemen de school in verband met een expositie/eindexamenopdracht, inderdaad. Mag dat ook niet meer? Dan blijven eigenlijk alleen de landelijke redacties van kranten als Telegraaf, Trouw, NRC en Volkskrant over als legitieme bron, zoals ik jouw reactie lees... Paolingstein (overleg) 8 jan 2023 14:39 (CET)
Tja, De Limburger is hoe dan ook geen nationale krant. Het bezwaar dat tegen lokale, regionale en provinciale media gemaakt kan worden is dat klein nieuws al gauw groot wordt gemaakt. Dat is toch een beetje hun raison d'être. Ook kunnen de lijntjes tussen de journalisten en personen of instanties heel kort zijn, maar dat speelt natuurlijk hoofdzakelijk - niet uitsluitend - bij de lokale sufferdjes.
Er is geen artikel in 'het AD' geplaatst, maar in het regiokatern van het AD. Dat kun je heel duidelijk zien; hier zie je in de menubalk bovenin de knop 'Regio' een donkerdere kleur rood hebben dan de andere knoppen. Precies onder die knop zie je dat je de editie van Apeldoorn leest. En ook aan het webadres kun je zien dat je niet in de landelijke AD zit te kijken maar het regionieuws van Apeldoorn zit te lezen. Dan heb ik het nog niet gehad over het gemeentebord dat als watermerk over de hele foto bij het artikel gebruikt is. Ik ben niet bekend met de Telegraaf ― als in; misschien een enkele keer gelezen, geen idee of ze (een) regioredactie(s) hebben. Maar hier zie ik een artikel in het AD, niet zijnde het regiokatern, over de vuurwerkramp in Enschede. Er zit een verschil tussen nieuws uit een regio en regionieuws.
Je conclusie klopt. Nogmaals; het zegt genoeg dat we aan het discussiëren zijn over regionale of provinciale of whatever bronnen. Blijkbaar zijn er geen onafhankelijke en gezaghebbende bronnen die een niet-promotionele beschrijving hebben gegeven van de Fotovakschool. hiro the club is open 8 jan 2023 14:53 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE - ooit geplande ruimtemissie waarover niets te vertellen is. Kan samen met Orion 1 - Orion 11 (waarvoor hetzelfde geldt) op Constellationprogramma genoemd worden (staat eigenlijk al op Lijst van geannuleerde Constellation-missies). Hobbema (overleg) 28 dec 2022 10:31 (CET)

Ik vind individuele ruimtemissies al op het randje, maar missies die niet verder dan de tekentafel gekomen zijn, zijn toch echt niet E. Hooguit zouden ze een redirect kunnen worden naar Lijst van geannuleerde Constellation-missies, maar zelfs dat betwijfel ik. Eigenlijk vind ik dat het lijstje Lijst van geannuleerde Constellation-missies het best ingevoegd kan worden in Constellationprogramma, om het geheel een beetje compact te houden.
Overigens begrijp ik niet waarom je alleen nummer 10 nomineerde. Moeten we er niet gewoon een collectieve nominatie van maken? Dan kan dat sjabloon:Navigatie Project Constellation meteen ook genomineerd worden voor verwijdering.  Erik Wannee (overleg) 30 dec 2022 09:53 (CET)
Ik wilde eerst reacties afwachten voor alles te nomineren, maar ik ben het er wel mee eens. Hobbema (overleg) 30 dec 2022 13:10 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst telt slechts één zinnetje en haalt daarmee het niveau van een beginnetje niet eens. De twee bronnen zijn NASA zelf. Relevantie blijkt in ieder geval nergens uit. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 12 jan 2023 09:02 (CET)

  Opmerking Het zou natuurlijk heel raar zijn als dit ene (tamelijk willekeurig gekozen, zie hierboven) artikel uit de reeks van 11 verwijderd zou worden en de andere 10 niet. Voor die artikelen geldt precies dezelfde redenering dat het gaat om iets wat niet gebeurd is en ook niet gaat gebeuren, en waarvan de NASA de enige bron is. En bovendien is alles al uitvoerig beschreven in de lijst van geannuleerde Constellation-missies. Daarom zet ik daar, conform VJVEGJG, nu allemaal nuweggen op.  Erik Wannee (overleg) 12 jan 2023 22:37 (CET)

WIU: Potjeslatijn: in de huidige vorm is het alleen voor medici te begrijpen. De opmaak is ook niet niet in orde. Het lijkt erop alsof deze tekst van ergens anders is overgenomen.  Erik Wannee (overleg) 28 dec 2022 11:14 (CET)

“niet niet in orde” dus wél in orde? 😉
Alle gekheid op een stokje: op basis van EN:WP moet er wel wat van te maken zijn. En graag ook, want het is op deze manier inderdaad totaal onbegrijpelijk. Mondo (overleg) 28 dec 2022 15:02 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: ' 'WIU gebleven, artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 12 jan 2023 08:28 (CET)

NE ? -- Bedrijf dat goedkope imitaties op de markt brengt ("Cuba Paris is een gerespecteerd parfummerk onder de parfumliefhebbers, vanwege zijn lage prijs", "Vaak worden de parfums vergeleken met andere geuren"). Zelfs de datum van oprichting is niet bekend. Mogelijk te zien als reclame? Joostik (overleg) 28 dec 2022 14:46 (CET)

Op Delpher kan ik niets vinden over het bedrijf en via Google zijn het enkel advertenties. De bron met lijst van parfumvergelijkingen komt trouwens van een heel bijzondere bron: Reddit. TheGoodEndedHappily (overleg) 28 dec 2022 16:00 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: volgens deze database werd in 2016 het eerste parfum uitgebracht, maar ons artikel meldt dat Cuba al in de 20e eeuw bestond. Het populairste product zou 'vrij controversieel' zijn vanwege gelijkenis met een bekend merk, maar de bron is wederom diezelfde database die alleen dat bekende merk bespreekt. Waarom het een 'gerespecteerd' merk zou zijn, wordt ook al niet duidelijk. Qua bronnen is het allemaal onbruikbaar om relevantie mee aan te tonen en het artikel van inhoud te voorzien, m.u.v. deze bron, maar de status daarvan lijkt me dan weer uitermate gering. Alles bij elkaar is de relevantie onduidelijk, en de inhoud promotioneel. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 12 jan 2023 06:49 (CET)

NE – Relevantie van deze kunstenaar wordt niet duidelijk. De tekst wordt cross-wiki gedumpt door waarschijnlijk dezelfde aanmaker, de tekst is duidelijk niet door iemand geschreven die het Nederlands machtig is. – StuivertjeWisselen (overleg) 28 dec 2022 15:40 (CET)

  Opmerking Het valt mij op dat veel nieuwe artikelen over "influencers" gaan, behalve dan hun eigen vakgebied. Niet alleen deze kunstenaar, maar ook mensen in andere disciplines, zoals voeding, muziek, mode, enzovoorts. Het lijkt wel een ziekte die steeds meer verspreid wordt... Paolingstein (overleg) 28 dec 2022 15:46 (CET)
Het artikel is verbeterd door toevoeging van gezaghebbende bronnen en verbetering van de leesbaarheid van de pagina, gelieve de pagina niet te verwijderen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Sofiabluemoon (overleg · bijdragen) Een vriendelijk verzoek wordt ook gedaan om het sjabloon te verwijderen dat is aangebracht
Zo werkt het helaas niet. Eerst zal beoordeeld moeten worden of de aanpasssingen voldoen aan de regels, en of er voldoende verbetering is gebeurd. Ik zie hier en daar nog wat dingetjes die niet geheel volgens de regels zijn. Paolingstein (overleg) 11 jan 2023 17:41 (CET)
(Aanvulling) Waaruit blijkt bijvoorbeeld dat deze persoon daadwerkelijk een "influencer" is? En wat werd in 2023 opgenomen in dat boek? Paolingstein (overleg) 11 jan 2023 17:44 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: een raar artikel. De tekst loopt niet lekker, de vele tussenkopjes vertellen nauwelijks iets (het kopje 'Belangrijkste cycli van werken' geeft bijvoorbeeld als enige tekst: 'Onderwerpen van maatschappelijk belang'. De referentie is een zelf uitgegeven boekwerk.), er lijkt slechts 1 werk in een (onbekend?) museum te staan, en de bronnen zijn vooral zelf uitgegeven boeken. Het lijkt er sterk op dat een niet-relevant kunstenaar hier wordt gepromoot. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jan 2023 22:39 (CET)

WB – Twee zinnen. Initieel als nuweg genomineerd. – Daniuu (overleg) 28 dec 2022 16:53 (CET)

  Opmerking Wellicht kan dit artikel iets uitgebreid worden aan de hand van de Duitstalige versie. Basnoordwijk (overleg) 10 jan 2023 11:24 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: nog steeds is het een WB. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jan 2023 22:30 (CET)

NE De E-waarde knalt niet echt van het artikel af, en ook de "bronnen" keuze beperkt zich tot de eigen website. Er wordt echter gevraagd om serieuze, gezaghebbende en betrouwbare secundaire bronnen, dus geen interviews in roddelbladen e.d. Fred (overleg) 28 dec 2022 19:29 (CET)

  Opmerking En alwéér een "influencer"... Echt, als al die influencers niet gewoon bij hun beroep alleen genoemd kunnen worden, ga ik nog pleiten voor het weren van zulke artikelen! Paolingstein (overleg) 28 dec 2022 20:49 (CET)
Aparte reactie. Het is van deze tijd, de digitale wereld is eenmaal belangrijk voor o.a. jongeren. Iemand die veel volgers/bereik heeft op Social media wordt een influencer genoemd. Dat maakt ze niet minder E-waardig, misschien nog wel meer. Als een generatie de persoon niet kent wordt er gelijk neerbuigend gedaan over de persoon of zijn/haar beroep. Polhuttinga (overleg) 9 jan 2023 20:12 (CET)
Ik heb wat bronnen toegevoegd in het artikel. Persoon is bekend van een televisieprogramma. Polhuttinga (overleg) 9 jan 2023 20:09 (CET)
  Opmerking Momenteel is het artikel een verzameling taalfouten en kromme zinnen. Bijna niets van de informatie in het artikel wordt trouwens afgedekt door de bronnen, dus WP:BLP wordt niet erg nageleefd. En dit is geen bron, maar een door Eurojackpot gesponsorde tekst. Thieu1972 (overleg) 9 jan 2023 22:31 (CET)
Dat had ik zelf nog niet gezien, excuus! Ik heb enkel geprobeerd wat bronnen toe te voegen over betreffende persoon. Verder niet gekeken naar de zinnen etc. Een simpele zoekopdracht leverde me een aantal artikelen op Polhuttinga (overleg) 10 jan 2023 10:39 (CET)
Flink geschrapt in het artikel, geprobeerd alle niet relevant info eruit te halen. Ook de kromme zinnen aangepast en hopelijk alle spelfouten eruit gehaald. Geen idee of het voldoende E-waarde is voor wiki Polhuttinga (overleg) 10 jan 2023 19:49 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: in ieder geval is het lemma door Polhuttinga flink onder handen genomen, zodat de grootschalige WIU-problemen er niet meer zijn. Maar we blijven wel zitten met het relevantieprobleem: er is eigenlijk geen enkele onafhankelijke bron die iets over Celina vertelt. Ook verifieerbaarheid is moeizaam, want de enige bron die er nu staat, dekt vrijwel niets van de verstrekte informatie af. Meest sexy DJ, getrouwd met Jxxxxx Sxxxxx, uitgebrachte singles (zonder enige notering), online bekendheid, deelname aan programma's: de tekst vermeldt het allemaal, maar ik zie geen enkele bron die hier over heeft gepubliceerd en er enige duiding aan heeft gegeven. Wellicht is Celina voldoende relevant voor een encyclopedie, maar op dit moment blijkt dat niet uit de verstrekte bronnen. In combinatie met de verificatieproblemen genoeg reden om dit lemma te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 11 jan 2023 18:58 (CET)

Kan wat mij betreft worden verwijderd - Een jongerengroep die ongeveer 2 jaar heeft bestaan. Ik kan geen krantenkoppen vinden in Delpher over deze groep. Kortom te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. Misschien interessant als tijdsbeeld, maar dan kan dit in korte vorm worden opgenomen in het artikel over Provadya. Elly (overleg) 28 dec 2022 19:41 (CET)

Ik vond dit artikel. Er is zeer recentelijk een boek uitgegeven over Paclax door een persoon met dezelfde naam als de aanmaker van het artikel. Ik neem aan dat veel van de informatie in het artikel gebaseerd is op de informatie die voorkomt in het boek (dat ik niet in mijn bezit heb, dus dit kan ik niet checken). TheGoodEndedHappily (overleg) 28 dec 2022 19:48 (CET)
Tweede toevoeging: het stuk van de tekst over de krantenkoppen lijkt hiervan afkomstig TheGoodEndedHappily (overleg) 28 dec 2022 19:51 (CET)
En díe site lijkt auteursrechten te hebben, dus nuwegje i.v.m. (gedeeltelijke) copyvio? Mondo (overleg) 28 dec 2022 20:31 (CET)
De tekst lijkt me voldoende geparafraseerd, en titels van krantenkoppen zijn natuurlijk altijd een letterlijke copy/paste. Of dit nu copyvio is vind ik lastig te zeggen, ik heb daar denk ik nog te weinig ervaring voor om dat te beoordelen. Misschien kan iemand anders daar iets over zeggen? TheGoodEndedHappily (overleg) 28 dec 2022 20:52 (CET)
Ik ben de schrijver van het onderhavige artikel. Ik ben het er niet mee eens dat iemand de betekenis van een artikel in twijfel trekt, louter omdat betrokkene de onderhavige koppen niet kan terugvinden in Delpher. De betrokken koppen komen zoals aangegeven uit dagblad De Stem, dat destijds in Noord-Brabant ongeveer 100.000 abonnees had, maar waarvan de exemplaren nog steeds niet zijn gedigitaliseerd en in databases als Delpher ondergebracht. Ik schreef het artikel juist omdat de korte maar roerige jaren van Paclax in Dongemond anders in de nevelen van de geschiedenis verdwijnen. Wat betreft onafhankelijke bronnen: de kranten met onderhavige artikelen, foto's en koppen, zijn o.a. bewaard in het Stadsarchief Breda. Over de groep is ook uitvoerige schriftelijke documentatie bewaard gebleven, en in bezit van de schrijver. Zo nodig kunnen die in een ZIP-file worden overlegd. Over Paclax is in 2014/1013 een 40 minuten durende documentaire gemaakt door cineaste Birgit Verhoeven, die in mei 2015 door Omroep Brabant op tv is uitgezonden. Ten plattelande bestonden meerdere groepen als Paclax. Maar veelal ziet men hun activiteiten pas op erkende wijze gedocumenteerd wanneer die hebben plaatsgevonden in de Randstad of grote stad. Overigens is op Wikipedia ook een uitvoerig artikel te vinden over 'Provadya Kaatsheuvel'; dat zeker niet meer betekenis had dan Paclax. Om dezelfde reden dat ik het artikel schreef voor Wikipedia (de geschiedenis levendig houden) stelde ik er in beperkte oplage een boek over samen, en schreef ik op internet een blog. Die uitgaven zijn gebaseerd op de bewaard gebleven Paclax-archiefstukken, krantenartikelen en eigen waarneming. Via internet is het boek als magazine verkrijgbaar en door te bladeren op: https://nl.blurb.com/b/11428094-paclax-1969-72 Van schending van copyrights is geen sprake. Ikzelf ben de schrijver van het boek, en de maker van diverse foto's. Nadat bij Wiki Commons twijfels rezen over de rechthebber op 1 van de 3 foto's, heeft de betrokken fotograaf deze organisatie vandaag schriftelijk verklaard dat hij de foto heeft vrijgegeven als CC document. Ik ben geen influencer, maar ben meer dan veertig jaar werkzaam geweest in de dagbladjournalistiek, en vervaardig tegenwoordig producties en artikelen over historische onderwerpen. De Paclax-film is als onafhankelijke bron op aanvraag voor iedereen beschikbaar als van internet te downloaden ZIP-file (147 MB). Ook in deze film zijn shots van krantenartikelen (met foto's) opgenomen, en publicaties die Paclax destijds zelf het leven liet zien, en fragmenten van interviews met 4 personen die tot Paclax behoorden. Henkoetsepostma (overleg) 29 dec 2022 02:36 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het eerste probleem is dat een heldere inleiding ontbreekt. Het volgende probleem is het gebrek aan afstand en dus ook zakelijkheid: 'geruchtmakende activiteiten', 'De krantenkoppen logen er niet om', '...blokletterde dagblad De Stem', 'Zo was er maar één krakkemikkige toiletpot beschikbaar. De ‘dames’ en de ‘heren’ werden geacht daar beurtelings zitting op te nemen.'. Het hele artikel leest vooral als een journalistiek product. Het is leuk en interessant om te lezen, maar de broodnodige zakelijkheid ontbreekt gewoonweg, en dat is al voldoende reden voor verwijdering van het artikel. Bronnen zie ik ook niet. Dat wil zeggen: ze worden tekstueel wel aangestipt ('...schreef dagblad De Stem in april 1970'), maar we willen ze in een reguliere bronnenlijst terugzien (nb: het maakt hierbij overigens niet uit of ze wel of niet online benaderbaar zijn). En bij beweringen als 'de gemeente Raamsdonk werkte niet mee' of 'soms zelfs op advies van de politie' wil je eigenlijk wel een referentie hebben. Tot slot: ik begrijp dat de inhoud is gebaseerd op een zelf geschreven boekwerk dat in uitermate kleine oplage is verschenen bij een doe-het-zelf-drukker. Het schuurt wmb wel een beetje als iemand zelf onderzoek doet en dat niet op reguliere wijze publiceert (zodat ook vakgenoten, recensenten, wie-dan-ook er kennis van kan nemen), maar het wel als hoofdbron gebruikt voor een artikel alhier. Maar goed, de WIU-problemen zijn sowieso te groot om het artikel te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 11 jan 2023 18:47 (CET)


Toegevoegd 29/12; af te handelen vanaf 12/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

NE – Onvoldoende bronnen die relevantie ondersteunen – Dajasj (overleg) 29 dec 2022 00:15 (CET)

Weg – NE geen onafhankelijke bronnen die de relevantie aantonen. Akadunzio (overleg) 29 dec 2022 00:44 (CET)

Weg – NE geen onafhankelijke bronnen die de relevantie aantonen. Akadunzio (overleg) 29 dec 2022 00:48 (CET)

Weg – NE geen onafhankelijke bronnen die de relevantie aantonen. Akadunzio (overleg) 29 dec 2022 01:03 (CET)

NE – Op 15 december genomineerd als WIU. De genoemde problemen lijken wel aardig verholpen, maar ik heb veel twijfels over de relevantie van Krutzen. Het lemma wordt slechts ondersteund door haar eigen website, een profiel, en een huis-aan-huisblad. Ik kom geen enigszins gezaghebbende secundaire bronnen tegen die daadwerkelijk over Krutzen en haar werk hebben gepubliceerd. Thieu1972 (overleg) 29 dec 2022 07:49 (CET)

Beste wiki medewerker, Ik werk ook aan het lemma van Carla Krutzen en ben op de hoogte van haar werk en exposities. Zij heeft veel in Canada en Nuuk Groenland (2016) geexposeerd en gewerkt. Daarbij is zij professioneel beeldend kunstenaar en werkend lid van de Design en architectuur afdeling van de Haagse Kunstkring. Belangrijk is dat zij naast haar zelfstandige werk les heeft gegeven aan de Vrije Academie Den Haag en Gouda, tevens heeft zij een eigen academie onderhouden gedurende 25 jaar en les gegeven aan inmiddels prominente kunstenaars. Martin Sjardijn 87.214.77.218 3 jan 2023 17:29 (CET)
Beste Martin Sjardijn, daar kunnen we pas wat mee als er gepubliceerde onafhankelijke bronnen van zijn. U bent vrij de inhoud van het artikel aan te passen / uit te breiden met toevoeging van deze bronnen. — Chescargot ツ (overleg) 3 jan 2023 17:57 (CET)
De RKD is de meest onafhankelijke bron en de Haagse Kunstkring: leden
Deze zijn goed voor enige feitelijke informatie, maar mn de kunstkring is geen onafhankelijke bron. Zijn er ook kranten- en/of tijdschriftartikelen die over haar handelen? — Chescargot ツ (overleg) 4 jan 2023 19:46 (CET)
Zelfs het RKD zegt weinig over E-waarde. Thieu1972 (overleg) 4 jan 2023 20:11 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE – Klein stukje over een school dat verdwenen is, vrijwel meer is er niet. Misschien kan iemand er meer van maken, maar ik vind het persoonlijk wat te weinig. – Antonius6317 (overleg) 29 dec 2022 11:07 (CET)

Vandaar ook het begin-sjabloon. Beter kijken graag. Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 12:40 (CET)
 •   Voor verwijderen het simpelweg bestaan hebben, maakt een school nog niet relevant voor een encyclopedie. Uit dit artikel blijkt niets meer dan dat. Dat het is vernoemd naar "een van de bekendste Venlonaren" maakt het ook niet relevant. Sowieso is de pagina archieven.nl een hele slechte bron, want het betreft een archief waar geen onderzoek uit mogelijk is, tenzij het origineel onderzoek betreft en dat mag hier niet. Dqfn13 (overleg) 29 dec 2022 12:53 (CET)
Huh Dat is nieuw voor mij. Kun je uitleggen wat je bedoelt met "een archief waar geen onderzoek uit mogelijk is"? Naar mijn weten is het namelijk een bruikbare bron, juist omdat het een archief is, dus dat argument van "origineel onderzoek" raakt kant noch wal. Wel graag argumenten gebruiken die begrijpelijk en juist zijn. Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 12:58 (CET)
@Paulingstein: lees WP:GOO even door. Jij publiceert nieuwe feiten, die alleen in een fysiek archief te lezen zijn. Jij trekt ook eigen conclusies uit dat archief, dat hoort niet in een encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 29 dec 2022 13:12 (CET)
Hoezo "conclusies uit dat archief"? Het staat allemaal online in de bronnen die ik heb aangereikt. Dus niks geen origineel onderzoek. En het staat wellicht ook in een fysiek archief, maar zeker ook gewoon online. Bekijk eerst even die bronnen voordat je iets zelf verzint en roeptoetert, wil je? Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 14:13 (CET)
Volgens mij, maar zeg het mij als ik het verkeerd heb, is de archiefbeschrijving gebruikt als bron, daarvoor is inzage in de bron zelf (en daarmee inzage in het fysieke archief) niet noodzakelijk. TheGoodEndedHappily (overleg) 29 dec 2022 14:34 (CET)
Dat je een archiefbeschrijving gebruikt is apart, want het beschrijft het archief en is niet bedoeld om iets over het door jou beschreven onderwerp te noemen. Maar goed, het is wel te gebruiken. De tweede bron is erg lastig door te zoeken omdat het niets anders is dan platte tekst van weet ik veel hoeveel nieuwsberichten. Het enige wat ik, met moeite, kon vinden is een stukje over dat leerlingen van drie scholen een warenhuisfiliaal runnen. Dat en het archief zeggen dus niets over relevantie van de school. Dqfn13 (overleg) 29 dec 2022 14:43 (CET)
Klopt, het is inderdaad een beschrijving van een archief, maar in dit geval geeft de beschrijving informatie over het fusiejaar wat vervolgens gebruikt is in het artikel. Maar goed, ik heb het artikel niet geschreven, daarvoor kun je beter te rade gaan bij @Paolingstein.
Wat betreft de tweede bron, deze is ook hier te vinden. Verder komt de school een paar keer voor op Delpher, maar er is weinig te vinden over de oprichting of verdere geschiedenis. Ik vond wel nog dat het in 1990 is afgebrand. TheGoodEndedHappily (overleg) 29 dec 2022 14:58 (CET)
@TheGoodEndedHappily: Het feit dat de school is afgebrand betreft eigenlijk de naastgelegen LEAO, niet het Puteanus College zelf. Daarom heb ik dat niet gebruikt, omdat dat eigen onderzoek zou betreffen (ik heb de LEAO zien afbranden). Maar als Delpher als bron mag worden genoemd, wil ik dat graag gebruiken. Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 15:13 (CET)
@Dfn13: Ik had ook de boeken kunnen gebruiken als bron, maar ik weet dat niet iedereen die kan inzien, vandaar dat ik archieven.nl heb gebruikt als bron (staat hetzelfde in als de boeken (Venloclopedie, Blerickclopedie, Tegelenclopedie, Belfeldclopedie, ArcenLommVeldenclopedie)). Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 15:15 (CET)
(Aanvulling) Ik heb voor nu de Delpher-links in het artikel gebruikt. Mocht dit niet toegestaan zijn, zie ik het vanzelf wel. Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 15:29 (CET)
Als ik het goed begrijp, is de bron dus eigenlijk Venloclopedie waaruit op archieven.nl geciteerd wordt. In dat geval lijkt mij het een beetje verwarrend om in de bronvermelding enkel archieven.nl te vermelden. Encycloon (overleg) 29 dec 2022 18:29 (CET)
Als je het stukje op archieven.nl had gelezen, had je gezien dat het uit de Venloclopedie komt in dit geval. Maar goed, er wordt kennelijk een verschil gemaakt tussen het archief van stukjes uit een naslagwerk en het naslagwerk zelf, terwijl archieven.nl precies hetzelfde vertelt als in het boek staat... Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 19:17 (CET)
Ik neem aan dat "Als je" niet aan mij gericht is, want wat je verder schrijft is precies in lijn met wat ik ook schreef. Ik zou het dan alleen bijvoorbeeld als "Venloclopedie via Archieven.nl" vermelden of iets dergelijks. Encycloon (overleg) 29 dec 2022 19:34 (CET)
Maar waarom zou je Venloclopedie als bron willen gebruiken? Voor zo ver ik begrijp van een online-zoekopdacht is dat een encyclopedie. Je kunt een encyclopedie toch niet als basis voor een encyclopedie gebruiken? Mondo (overleg) 29 dec 2022 19:39 (CET)
Oké, dus as ik de Venloclopedie gebruik als bron in plaats van archieven.nl, of Venloclopedie via archieven.nl, dan mag dat wel? Enne, !Vistaus/Mondo: De Venloclopedie is een deel uit een serie van groot-Venlose encyclopedieën, zoals ik eerder al aangaf. Het is een 5-delige boekenserie, met voor elk stadsdeel een eigen encyclopedie. Alle stukjes daarin zijn ook in het gemeentearchief als papieren versie (officiële documenten, naslagwerken, boeken, enz.) te vinden, maar om niet elke Wikipediaan fysiek naar het gemeentearchief van Venlo te sturen zijn die stukken dus gebundeld in de respectievelijke "clopedieën. Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 19:47 (CET)
Dat laatste kan wel zo zijn, maar dan is de encyclopedie dus, naast ongeschikt als bron, niet dé bron maar het gemeentearchief. Mondo (overleg) 29 dec 2022 22:11 (CET)
Nou weet ik nog steeds niet of delpher en de boeken ipv de website wel of niet mogen. Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 23:14 (CET)
Delpher wordt zeer vaak gebruikt, het is namelijk een archief dat de originele berichten toont. Aangezien wij ook websites van kranten zelf gebruiken, zijn Delpher en websitearchieven niets anders dan alternatieven van online kranten. Boeken mogen altijd, die zijn namelijk in veel bibliotheken te raadplegen. Had je gewoon in andere artikelen gekeken, dan had je dat ook kunnen weten. Het probleem met een archief dat jij in jouw artikel hebt gebruikt: dat is een niet-beschreven fysiek archief dat jij ook niet hebt ingezien. Jij gaf niet aan dat jij de beschrijving hebt gebruikt. Een archief dat niet gepubliceerd is, is wat anders dan een weergave van het originele bericht. Dqfn13 (overleg) 30 dec 2022 00:04 (CET)
Oké, nu is het duidelijk! Dank voor de uitleg. Dan ga ik vanaf nu die boeken en delpher gebruiken (indien mogelijk). Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 00:20 (CET)

Is dit artikel nog steeds niet naar wens? Ik heb al diverse aanpassingen gedaan, maar er wordt niet meer op gereageerd. Paolingstein (overleg) 3 jan 2023 15:17 (CET)

Aangezien er geen reactie meer komt, mag ik aannemen dat het artikel nu wel in orde is? Dan streep het a.u.b. door. Mochten er nog dingen zijn die verbetering nodig hebben, laat het dan a.u.b. weten. Maar om simpelweg niet meer te reageren is ook not done. Paolingstein (overleg) 7 jan 2023 20:18 (CET)
Dat is niet aan jou Paolingstein, jij bent de originele auteur en niet de nominator. Dqfn13 (overleg) 8 jan 2023 11:06 (CET)
Ik weet dat het niet aan mij is. Daarom vraag ik of er nog wat aangepast dient te worden, zodat ik daar nog even aan kan werken. Maar er kwam 0,0 ractie tot vandaag. Paolingstein (overleg) 8 jan 2023 12:37 (CET)
Afgezien van wat nieuwsfeitjes is er niks over deze school te melden, wat zou het dan van encyclopedische relevantie moeten maken? Die vraag geldt voor veel meer schoolgebouwen en scholen in Venlo. Dqfn13 (overleg) 8 jan 2023 17:15 (CET)
Oh er waren nog heel wat meer scholen in Venlo, maar verder dan "ze hebben van (jaartal) tot (jaartal) bestaan" kwam ik niet. Die heb ik juist daarom ook achterwege gelaten. Paolingstein (overleg) 8 jan 2023 17:28 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: voor een school die slechts 4 jaar heeft bestaan, is het nog een wonder dat er zowaar enkele bronnen blijken te bestaan. OK, het komt vooral doordat de school afbrandde, maar toch. Wat dat betreft voordeel van de twijfel, en artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 19:33 (CET)

NE – Pagina dat vertaald is. Ik vraag mij af wat de encyclopedische waarde hiervan is, ik zie hem niet, misschien andere medewikipedianen wel. Matige vertaling en geen onafhankelijke bronnen en geen juiste tijdsaanduiding, ook het vertaalsjabloon ontbreek. – Antonius6317 (overleg) 29 dec 2022 11:20 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een erg rommelig artikel dat ook nog eens meer over hun product gaat dan over het bedrijf zelf. Te ondermaats om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 19:04 (CET)

WIU - povertjes, geen fotootje, maar vooral zonder bronnen - vis ←  )°///<  → overleg 29 dec 2022 12:31 (CET)

Deze pagina moet al een keer eerder verwijderd zijn, aangezien ik die destijds ook heb gezien en dr nog aan wou gaan werken en nu weer een nieuwe pagina ervan gemaakt is. Maakt niet uit ga ik er nu mee aan de slag. Bedankt voor de nominatie. Antonius6317 (overleg) 29 dec 2022 14:42 (CET)
Misschien dat-ie al een keer eerder verwijderd was, maar dan wel onder een andere naam, want ik zie in het paginalogboek geen verwijderregel staan. Mondo (overleg) 29 dec 2022 17:56 (CET)
Dit zou inderdaad kunnen. Heb iniedergeval mijn best gedaan op de pagina, maar betwijfel of het genoeg is, kon er niet veel meer van maken helaas. Antonius6317 (overleg) 29 dec 2022 19:55 (CET)
Heb me best gedaan, Meer dan dit kon ik er momenteel niet van maken. Of het genoeg is tja… Antonius6317 (overleg) 29 dec 2022 16:17 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU – Stichting JvGF over zichzelf. Van de bronnen gaan er slechts twee over het fonds, de rest gaat over aangestelde hoogleraren bij de UvA. De twee andere bronnen zijn van diezelfde universiteit. Artikel leest als een soort van presentatiepagina die beter op de site van de UvA past dan in een encyclopedie. – Dqfn13 (overleg) 29 dec 2022 12:45 (CET)

Ik zou er gewoon een redirect van maken naar John van Geuns. Daar staat het m.i. al voldoende beschreven voor zover het encyclopedisch relevant is.  Erik Wannee (overleg) 1 jan 2023 09:57 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: RD van gemaakt. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 18:16 (CET)

Glazen bol. Een toekomstige film die letterlijk over twee jaar uit zou moeten komen. Dit lijkt me wat te veel van het goede. Nukemduke (overleg) 29 dec 2022 17:09 (CET)

In principe mee eens, maar eerder dit jaar hebben moderators me meermaals kenbaar gemaakt dat bijvoorbeeld artikelen over toekomstige wielerwedstrijden behouden mogen blijven, dus dan lijkt me de kans hier klein dat de pagina verwijderd gaat worden. Mondo (overleg) 29 dec 2022 17:58 (CET)
Er moeten wel onafhankelijke bronnen zijn Mondo. Welke onafhankelijke bronnen zijn er nou over een toekomstige film? Zo'n wielerwedstrijd is wat mij betreft ook een no-go, want een pandemie en die wedstrijd gaat niet door. Maar daar zijn wel soms al onafhankelijek bronnen voor. Die film, daar zijn de bronnen volledig afhankelijk van wat de productiemaatschappij naar buiten brengt, dan is er dus niets onafhankelijk aan de berichtgeving. Dqfn13 (overleg) 29 dec 2022 18:13 (CET)
Het is bevestigd dat er een derde en vierde film zal komen, en het is bevestigd dat de films al zijn opgenomen. Dit is geen glazen bol, eerder snel vooruitdenkend. Laten staan, maar het heeft niet veel nut Cnaeusy (overleg) 29 dec 2022 20:46 (CET)
Dan nog kan de productiemaatschappij besluiten om de film terug te trekken. Pas als de film daadwerkelijk in de bioscoop draait, is het zeker. Daarvóór echt niet. Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 20:47 (CET)
Ook dát kan e-waardig zijn. Er staan op Wikipedia ook artikelen over nooit uitgebrachte producten, films, etc. Mondo (overleg) 29 dec 2022 22:06 (CET)
Is pas als de film in de bioskoop draait niet een voorbeeld van GOO? Als er bronnen zijn die zeggen dat er een deel 8 komt, en er meer details zijn dan alleen dat, lijkt mij het tijd voor een kort artikel. Als er ergens gesuggereerd wordt dat er een deel X komt, dan lijkt het me nog te vroeg. Dat heeft dan niks met de bioskoop te maken (wie weet komt hij alleen bij Netflix, en dan???). Urinoise (overleg) 30 dec 2022 13:50 (CET)
volledig afhankelijk van wat ... naar buiten brengt, geldt dat niet voor alle bronnen? Urinoise (overleg) 29 dec 2022 22:13 (CET)
Ja, bij een rijksmonument ben ik volledig afhankelijk van wat de rijksdienst, gemeente of een onderzoeker naar buiten brengt. Zij hebben geen baat bij een spannende beschrijving of een goede recensie. Zij schrijven dus feitelijk. Bij een film of welk commercieel product dan ook, echter, ben ik volledig afhankelijk van wat een criticus er over schrijft na het product bekeken/getest te hebben (die criticus is onafhankelijk, als het goed is). Bij een nog te verschijnen product wil ik nog steeds een objectieve beschrijving, de producent echter wilt een zo positief mogelijke beschrijving zodat het product zo veel mogelijk verkocht gaat worden. Daarom is het van te voren plaatsen van een artikel geen goed idee. Dqfn13 (overleg) 29 dec 2022 22:21 (CET)
Nou, excusez my french, maar dat vind ik gewauwel om je eigen ongelijk weer recht te praten. Nou en of dat het Rijksmuseum zorgt dat hun toko spectaculair bij de VVV er af spat. Dat er feitelijk wordt geschreven, dat mag je vinden, maar dat gebeurt niet per definitie. In deze maatschappij is zelfs de krant niet feitelijk, en Wikipedia vaak ook niet. Laat de bronnen (en een juiste interpretatie van die bronnen) dan leidend zijn. Urinoise (overleg) 30 dec 2022 13:53 (CET)
Waar had ik het over een museum Urinoise? Ik had het over een rijksmonument (geen instelling, alleen maar een beschermd gebouw) en dat daar door niet-betrokken partijen over werd geschreven. Jij gaat het nu hebben over een museum dat zichzelf wilt promoten om meer bezoekers te krijgen, dat is een compleet andere situatie. Ja musea zijn ook commerciële instellingen, meer bezoekers is meer inkomsten, dus daarom begon ik daar al niet eens over. Dqfn13 (overleg) 30 dec 2022 14:00 (CET)
Het gaat hier om te beginnen over een film, en dan kom jij met monumenten om je gelijk te halen. En dan ga je mij op mijn nummer zetten? Doei! Urinoise (overleg) 30 dec 2022 14:27 (CET)
Het gaat erom dat dit een typisch geval van glazen bol is. Film zou pas in 2024 uitkomen. In die tijd kan er heel veel veranderen, ook de beslissing om de film niet uit te brengen. Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 14:30 (CET)
@Urinoise: over iets dat bestaat kan je objectieve en onafhankelijke informatie vinden, over iets dat nog gemaakt wordt/moet worden niet. Monumenten bestaan, de instanties die daarover berichten hebben geen baat bij het monument op te hemelen. De film bestaat niet, de productiemaatschappij heeft baat bij meer publiek lekker maken voor de film die nog moet komen. Daarom mijn "rare" vergelijking. Dqfn13 (overleg) 30 dec 2022 14:36 (CET)
Het klopt de film kan niet worden uitgebracht, alleen is er bevestigd door de producers regisseur en uitgevers dat de film zelfs al is opgenomen en dus wordt uitgebracht. Ik vind dit niet eens waardig op verwijderd te worden. Bronnen genoeg.. Cnaeusy (overleg) 30 dec 2022 22:31 (CET)
Zelfs al is de film opgenomen, dan nog kan de productiemaatschappij besluiten om de film niet te laten uitkomen. Weet je eigenlijk hoe het in de filmindustrie werkt? Of je nou wel of niet waardig vindt om dit artikel te verwijderen (daar moet nog steeds een beslissing over vallen), het is en blijft een glazen bol totdat de film daadwerkelijk uitkomt. Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 22:39 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: bij een 'glazen bol' kun je denken aan een idee dat niet veel verder is gekomen dan een persbericht. In dit geval gaat het om een film waaraan al daadwerkelijk is gewerkt, waarvoor acteurs zijn aangenomen, en waarvan de opnames zelfs al zijn afgerond. Zelfs als de film nooit wordt uitgebracht, is er al jaren aan werk verzet die in een groot aantal publicaties is beschreven. En die publicaties zijn niet allemaal veredelde persberichten. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 18:45 (CET)

Zie Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20200807 en Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20210130. – Rwzi (overleg) 29 dec 2022 17:50 (CET)

  Voor verwijderen Oké, wéér een "incluencer". Waar is hij nog meer mee bekend? Een influencer is voor mij iemand die mensen manipuleert (beïnvloedt), dus als hij niet met andere dingen bekend staat is hij NE. Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 18:21 (CET)
Als Shiekie's Talk Show op YouTube al als een zinvolle bron moet gelden (Kleden jonge meisjes zich te oud!?), dan hoef je eigenlijk al niet meer verder te denken: dit kan gerust (weer) weg. Wutsje 29 dec 2022 18:55 (CET)
Influencer is tegenwoordig ook een beroep. En je mag er van vinden wat je wilt (ik ben er ook geen fan van), maar zelfs áls je zo iemand als manipuleerder beschouwt, dan kan diegene nog steeds encyclopedisch zijn. Willem Holleeder manipuleerde ook mensen en is er ook een artikel aan hém geweid (om maar even een extreem voorbeeld te noemen).
Dat gezegd hebbende is de persoon in dít artikel m.i. niet e-waardig genoeg. Een beetje streamen hier en daar is nou niet bepaald e-waardig. Dan kunnen we iedereen die eens op tv komt ook wel een eigen artikel geven…   Voor verwijderen Mondo (overleg) 29 dec 2022 19:42 (CET)
Nou, ik verschil van mening daarin met je, Vistasu/Mondo. Een beroep wil zeggen dat je doorgaans een redelijk (vast) inkomen kunt genereren met je werk, en dat is bij "influencers" absoluut niet het geval - tenzij je al bekend bent om andere dingen, zoals acteur, schrijver, politicus of dergelijke. Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 19:49 (CET)
Dat is onzin Paolingstein, de populairste influencers, vloggers, youtubers, of hoe je ze ook wil noemen, genereren een meer dan riant inkomen met hun filmpjes. Ik noem een Enzo Knol, Giovanni Latooy, Nina Warink of Kalvijn. Daar valt deze Chatmo overigens niet onder, de relevantie van deze knul lijkt vrij minimaal. Grappig is wel dat je schrijvers en acteurs schaart onder de beroepen met een redelijk (vast) inkomen. Een hoop schrijvers en acteurs zullen het niet met je eens zijn. StuivertjeWisselen (overleg) 29 dec 2022 22:47 (CET)
Behalve Kalvijn doen alle voorbeelden die je noemt nog iets anders dan alleen beïnvloeden: auteur, (stem)acteur.... Dus je bewijst eigenlijk mijn punt. Dank daarvoor.Paolingstein (overleg) 29 dec 2022 23:13 (CET)
Ze zijn andere dingen erbij gaan doen nadat ze al lang en breed succesvol als vlogger waren. Maar blijf vooral in je eigen gelijk geloven. StuivertjeWisselen (overleg) 29 dec 2022 23:17 (CET)
Ter discussie staat niet of influencer een volwaardig beroep is, de vraag is of deze influencer relevant genoeg is om hier te worden opgenomen. Die relevantie blijkt in ieder geval niet uit de opgevoerde, flinterdunne bronnen, die met aanzienlijke moeite van de bodem van het vat lijken te zijn geschraapt. Wutsje 29 dec 2022 21:26 (CET)
Afgehandelde nominaties van bijna twee jaar geleden zeggen me niet zoveel – er kan ondertussen van alles gebeurd zijn wat de persoon in kwestie ondertussen relevant maakt – en zijn zonder verdere uitleg natuurlijk al helemaal geen geldige nominatiereden. Maar goed, we worden blijkbaar steeds lakser op TBP. StuivertjeWisselen (overleg) 29 dec 2022 22:38 (CET)

Dit is een bijzonder achteloze nominatie, met als argumentatie slechts verwijzingen naar verwijderde artikelen die niets met de genomineerde versie van doen hebben en waarop discussies als ZP ook niet van toepassing zijn. Zie deze gearchiveerde discussie op de Helpdesk voor de aanleiding van het huidige artikel.

Dat gezegd hebbende was de genomineerde versie zeker voor flinke verbeteringen vatbaar. Bovendien is er zoals hierboven reeds gesuggereerd wordt idd veel veranderd in de afgelopen twee jaar. Het artikel is overeenkomstig flink op de schop genomen en het is m.i. nu in acceptabele staat. Opbouwende kritiek blijft desalniettemin welkom. — Chescargot ツ (overleg) 31 dec 2022 13:08 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Versneld afgehandeld vanwege de volgende redenen: 1) niet onderbouwde nominatie 2) met - zoals Chescargot en StuivertjeWisselen al aangeven - alleen nutteloze en nietszeggende verwijzingen naar artikelen die behalve de titel niets met het genomineerde artikel te maken hebben en 3) argumenten voor verwijdering die niet verder komen dan Oké, wéér een 'incluencer'. Waar is hij nog meer mee bekend? Een influencer is voor mij iemand die mensen manipuleert (beïnvloedt), dus als hij niet met andere dingen bekend staat is hij NE. Zowel voor- als tegenstanders voor verwijderingen wordt verzocht zoveel mogelijk 'inhoudelijke' argumenten te berde te brengen. (En vergeet niet dat - als je niets of minder van een onderwerp afweet - je niet verplicht bent te reageren.) Het artikel gelezen hebbende ben ik van mening dat het volledig thuishoort in de encyclopedie: encyclopediewaardig persoon, helder beschreven en het belangrijkste een behoorlijk aantal bronnen. Ik laat dit artikel voornamelijk vanwege overwegingen 1 en 2 niet twee weken op de verwijderlijst staan. Ecritures (overleg) 1 jan 2023 21:46 (CET)

Toegevoegd 30/12; af te handelen vanaf 13/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU - Dit lijkt me een ongereviseerde machinevertaling. Neem deze zin: 'Avonden' was Gogol's grensverleggende werk, hoewel niet zijn eerste, en vormde de kern van zijn stijl, vooral gruwelijke gevoel. "Sense of macabre" vertalen door "gruwelijke gevoel" is natuurlijk inhoudelijk mis, maar ook grammaticaal klopt dit niet. En wat wil die zin nu eigenlijk zeggen? In het Engels begrijp ik haar, maar het Nederlands is zo letterlijk dat het alleen maar lijkt of het iets betekent, wat natuurlijk niet verwonderlijk is voor een machinevertaling. Idem met het kopje "Aanpassingen" voor "Adaptations": letterlijk, maar verkeerd. Op andere plekken is het dan weer te weinig precies: serenity is geen verademing (in: "de aangename verademing van het boerenleven"). Verkeerde genitieven ("Gogol's") en samenstellingen ("literatuur wereld") zijn misschien vergeeflijke schoonheidsfoutjes, maar hier zit het probleem dieper. Verder is de typering van Gogol als een Oekraïense auteur in tegenspraak met het Engelse bronartikel en met ons eigen lemma over de auteur. Zeker voor dit werk mag zijn geboortestreek in de verf worden gezet, maar hij identificeerde zich als een Rus en dat moet niet onder de mat worden geveegd. Ten slotte vind ik het jammer dat geen moeite is gedaan om Nederlandse vertalingen van dit werk te vermelden. Het zou misschien duidelijk hebben gemaakt dat ook de lemmatitel betwistbaar is. Hans Leerink vertaalt de titel als Avonden op een dorp bij Dikanka en Aai Prins houdt het op Avonden op een hoeve nabij Dikanka. Niemand gebruikt "in de buurt van", behalve Google Translate. Overigens is zelfs het dorp uit de titel niet consequent gespeld (Dikanka/Dykanka). Dit soort machinewerk is geen verrijking voor WP:NL. Karmakolle (overleg) 30 dec 2022 11:01 (CET)

Help die 16-jarige Ilya gewoon even door gewoon even wat redactie te doen in plaats van te nomineren voor verwijderen. Labrang (overleg) 30 dec 2022 12:33 (CET)
Het is Illya met dubbele L. Maar dat terzijde, ik kan we wat hulp gebruiken inderdaad. Illya Kolbeek (overleg) 30 dec 2022 12:41 (CET)
Die bal kan ik terugkaatsen, maar ik geef anderen geen opdrachten hier. Wikipedia moet niet als verplicht werk voelen. Leuk dat hij wil bijdragen, maar ik denk dat zijn schrijftaalbeheersing nog onvoldoende is om dat zonder coach/begeleider te doen. Karmakolle (overleg) 30 dec 2022 12:43 (CET)
Wellicht een coach in de arm nemen. Het welkomstsjabloon geeft daar informatie over. Fred (overleg) 30 dec 2022 14:14 (CET)
@Karmakolle En jij hebt "betere dingen te doen" net als ieder ander dus heb ik meteen na mijn reactie hierboven maar even wat gedaan - terwijl ik ook andere dingen wilde doen. Want ik wilde je voorspelbare "kaats" voor zijn.Labrang (overleg) 30 dec 2022 14:15 (CET)
Het zou al heel wat schelen als het Russisch schrift volledig is omgezet naar Westers-Latijn schrift... Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 14:22 (CET)
tot uw dienst Labrang (overleg) 30 dec 2022 14:55 (CET)
Ik doe af en toe redactiewerk, maar niet op bestelling of commando. Tant pis als je daar geen begrip voor hebt. Het is in elk geval al iets beter, waarvoor dank, maar ik blijf met vragen zitten: Wat is een "bindende verteller"? Zijn de titels correct vertaald? ("Sorochyntsi's kermis" suggereert een persoon, maar blijkbaar is het een plaats? "Meinacht van het verdronken meisje": "van" moet "of" zijn? enz.) Is "Rudy Panko" ook de Nederlandse transliteratie? Karmakolle (overleg) 30 dec 2022 14:42 (CET)
Ik dacht .... ik laat ook wat werk liggen voor wat anderen. Welnu, trek de nominatie maar in. Labrang (overleg) 30 dec 2022 15:16 (CET)
Oh nee..we zitten nog met de vraag rond de titel. Daar zijn OP pagina's voor. Labrang (overleg) 30 dec 2022 15:17 (CET)
De titel moet gelaten worden, er staat letterlijk Buurt en het hoeft niet verandert te worden in dorp of plaats. Buurt is buurt en dat moet zo gelaten worden. Illya Kolbeek (overleg) 30 dec 2022 16:10 (CET)
De vertalers twijfelen tussen hoeve of dorp, misschien dat "buurt" ook kan, maar over die betekenis gaat het niet. Jij gebruikt "in de buurt van" als synoniem van bij/nabij, wat nodeloos omslachtig is. Karmakolle (overleg) 30 dec 2022 16:23 (CET)
Een blinde verteller is letterlijk een blinde verteller. Illya Kolbeek (overleg) 30 dec 2022 16:09 (CET)
En wat is dat in het Nederlands? Rwzi (overleg) 30 dec 2022 16:13 (CET)
Ik zie nog steeds cyrillisch (Russisch) schrift in de tekst staan. Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 16:18 (CET)
Waar bedoel je en wat precies bedoel je? Ik heb geloof ik alles voorzien van een lang sjabloon, mét ru-latn versie én de Nederlandse uitgeschreven versie, maar misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Voel je vrij en ga je gang wat er niet klopt of wat anders moet (naar richtlijnen en / of smaak) Labrang (overleg) 30 dec 2022 19:55 (CET)
Een binding narrator is me ook in het Engels een raadsel. Is het een verschrijving voor blind, of is die verteller helemaal niet blind? Karmakolle (overleg) 30 dec 2022 16:23 (CET)
Een verhaalverteller die blind is. Maar wel een blinde verteller en niet een blindende verteller, Illya. 😉 Mondo (overleg) 30 dec 2022 16:41 (CET)
De Engelse Wikipedia heeft het wel degelijk over een "binding narrator", niet over een "blinding narrator". Het gaat hier om een verhalenbundel. Ik denk dat bedoeld wordt: een verteller die in alle verhalen terugkomt en zo het verbindende element vormt. Sijtze Reurich (overleg) 30 dec 2022 22:29 (CET)
Ja, dit houdt steek. Beter vertalen met "verbindende verteller" dan, veronderstel ik. Karmakolle (overleg) 30 dec 2022 23:04 (CET)
Nee, vroeger in Oekraïne waren er blinde mensen die verhalen vertelde over kozakken van vroeger. De verteller is dus blind. Illya Kolbeek (overleg) 31 dec 2022 10:32 (CET)
De schrijver heeft het over een blinde verteller en geen verbindende verteller. Illya Kolbeek (overleg) 31 dec 2022 10:32 (CET)
In deze paper lees ik:
In recent studies of Gogol, the narrative structure of Vechera (1831-1832) has been analyzed in terms of the opposition between its two main narrators, Makar Nazarovich, the gentleman (“panich”) who represents a Russified Ukrainian, and Foma Grigorievich, the local Dikan’ka sexton who has been described as the personification of “unadulterated and self-confident Ukrainianness” (Bojanowska 47). The persona of Rudy Panko has been interpreted within this scheme as a kind of superstructure that cements the heterogeneous stories and mediates between the two conflicting viewpoints.
Rudy Panko is dus de overkoepelende verteller die in bijna alle verhalen terugkomt, wat spoort met zijn beschrijving op het Engelse lemma als "binding narrator". Je vertaalde dit zelf met "bindende verteller". Nergens lees ik dat dit personage blind was. Ik heb het boek natuurlijk niet gelezen, jij misschien wel? Karmakolle (overleg) 31 dec 2022 11:17 (CET)
Het zal mij een worst wezen waar EN:WP het over heeft, ik beantwoordde alleen Rwzi's vraag. Mondo (overleg) 31 dec 2022 12:20 (CET)
Ik begrijp steeds minder van deze discussie. Er wordt hier beweerd dat de verteller blind is, maar dat staat helemaal niet in het artikel. Er staat: "Elk van de verhalen in het boek is gebaseerd op Oekraïense folklore en bevat komische elementen en een bindende verteller, imker Panko-de-Roodharige, die de verhalen aan de lezer voorleest." Als hij voorleest, is hij niet blind. Of leest hij soms voor uit een brailleboek? Nee, want brailleboeken waren er nog niet in 1829. Het lijkt me trouwens ook onwaarschijnlijk dat een imker blind is. Zou het niet handig zijn als iemand die het boek gelezen heeft even naar het artikel kijkt? Sijtze Reurich (overleg) 31 dec 2022 21:16 (CET)
De grap is dat het boek in het artikel staat gerefereerd en dat een ieder het gratis kan lezen via een archive.org account. Ondergetekende was zo aardig dat op te zoeken en aan het artikel toe te voegen. Labrang (overleg) 31 dec 2022 21:44 (CET)
Karmakolle bedankt voor de laatste slagen en de controle van de verfilmingen (goed gezien!). Om dan toch nog met een kwinkslag over "blind" te eindigen: zo zien we maar weer dat blind vertalen zonder alles van A tot Z secuur te verifiëren kan leiden tot vermenigvuldiging van foutieve informatie. En dat leunen op een vertaalsjabloon eigenlijk slecht is. Het is beter onafhankelijk een artikel te smeden waar je voor kan instaan met ditto bronnen, al dan niet "geïnspireerd op". Labrang (overleg) 2 jan 2023 21:55 (CET)
Ik gebruik de vertaaltool zelf regelmatig, maar verifiëren blijft inderdaad de basis. Dikwijls wordt maar snel iets neergekwakt zonder veel redactie, laat staan bronnencontrole. Dank voor je hulp om het beter te maken! Karmakolle (overleg) 2 jan 2023 22:12 (CET)

WIU – Geen enkele bron gaat over de studentenvereniging zelf. Encyclopedische relevantie blijkt daardoor onvoldoende. Dqfn13 (overleg) 30 dec 2022 11:51 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een leuk stukje tekst, maar bijna alles is gebaseerd op eigen bronnen als de club, de universiteit, opnames van optredens, en evenementen. Alleen op het eind komen nog een paar stukjes van het ED langs die iets over de groep melden. Alles bij elkaar lijkt het dus meer op een verhaal van de eigen website waar je in details kunt losgaan over je eigen club. Maar een encyclopedie heeft behoefte aan minder incrowd-informatie en meer aan secundair bronmateriaal. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 24 jan 2023 18:58 (CET)

WB - In de huidige staat is het artikel zeer karig; er staat niet zo heel veel in waar ik als lezer wat aan heb. Dat lijstje met welk onderhoud wordt uitgevoerd en dat er naar storingen wordt gekeken, is iets wat je ook prima op bijvoorbeeld Wiktionary zou kunnen aantreffen. Het is daarmee niet veel meer dan een woordenboekdefinitie. Ik zie dus niet echt een reden tot behoud, maar samenvoegen met Monteur zou een optie kunnen zijn. Mondo (overleg) 30 dec 2022 12:19 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een WB met beweringen zonder bron. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jan 2023 22:43 (CET)

WIU - gezien het onderwerp graag beoordeling - het onderwerp is zweverig en in mijn ogen daardoor mogelijk niet neutraal - lijkt bovendien niet af te zijn getuige het kopje Geschiedenis - vis ←  )°///<  → overleg 30 dec 2022 13:18 (CET)

 •   Voor verwijderen Er wordt niet helder uitgelegd wat er uniek zou zijn aan deze methode. Overigens: blijkbaar goede vriendjes met Modi. Ook daaromtrent zou enige explicatie welkom zijn. E-waarde is blijkbaar wel aanwezig gezien de uitgebreide campus van deze club. Maar niet op de wijze zoals in dit wazige en onbegrijpelijke artikel wordt gedaan. Fred (overleg) 30 dec 2022 14:07 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: rommelig en onduidelijk artikel. Het is te WIU om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 15 jan 2023 22:41 (CET)

NE Een pas opgerichte studentenfanfare die naamsbekendheid behoeft. Hij onderscheidt zich van andere fanfares door zijn feestelijk karakter. Leuk voor de eigen website, met al die feestmutsen. Maar de E-waarde is nihil. Dat blijkt ook wel uit de "bron": een feesboekpagina. Fred (overleg) 30 dec 2022 17:28 (CET)

Beste Fred, ik begrijp deze reactie. Waar en hoe kunnen suggesties gedaan worden om het artikel? Zo kan ik het artikel meer informatief maken om de misconceptie van publiciteit/ naambekendheid weg te werken. Emielruts (overleg) 30 dec 2022 18:07 (CET)
Door een onafhankelijke bron te vinden die over deze band heeft geschreven. Bij voorkeur een bron die vaker schrijft over fanfares. Je kan je uiteraard ook eerst afvragen of een nog geen jaar oude fanfare werkelijk van encyclopedische relevantie is. Dqfn13 (overleg) 30 dec 2022 18:11 (CET)
De informatie is gestaafd door onafhankelijke bronnen. De fanfare waarover het gaat is aangesloten bij alle hoge scholen en universiteiten van de stad Antwerpen. Het maakt deel uit van cultuur en heeft historische waarde. Dit geeft het artikel volgens mij wel enige encyclopedische waarde. Emielruts (overleg) 31 dec 2022 12:34 (CET)
Maar is bijvoorbeeld "Verder onderscheiden ze zich van andere Antwerpse ensembles door hun feestelijk karakter" te vinden in een onafhankelijke bron? Overigens denk ik dat die historische waarde vooralsnog niet heel groot is. Encycloon (overleg) 31 dec 2022 15:36 (CET)
Het artikel is bijgewerkt. Accepteert u de aanpassingen? Emielruts (overleg) 4 jan 2023 12:16 (CET)
Jullie vinden jullie eigen Facebookpagina een onafhankelijke bron? Rubi geeft niets meer dan informatie over vergelijkbare groepen. Het is een soort kennismakingsplatform, waar je kennis kan maken met groepen waar je je vrije tijd kan spenderen. Bron 2, Adomnesbrugge, is geplaatst als hoofdpagina van die site, er staat geen informatie over KLAANK en is als bron dus niet te gebruiken. Bron 3 is de Morgen en het betreft een nieuwsbericht over het op willen richten van de fanfare. Meer informatie kan ik niet lezen aangezien ik geen abo heb. Bron 4 is jullie eigen Facebookpagina. Kortom: te weinig onafhankelijke bronnen waar encyclopedische relevantie uit blijkt. Dqfn13 (overleg) 4 jan 2023 13:50 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Wikipedia is geen platform om elke club 'zomaar' in te vermelden. Hierboven is duidelijk uitgelegd waarom deze fanfare van nog geen jaar oud geen enkele encyclopedische relevantie heeft. Tevens is uitgelegd wat er mis is met de bronnen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jan 2023 22:37 (CET)

Reclame Peter over Peter, dat belooft geen erg objectief artikel te worden en dat ís dit wervende artikel dan ook niet. Verder ontbreken onafhankelijke en gezaghebbende bronnen. Bovenal ontbreekt zelfs de minste hint die enige E-waarde zou doen vermoeden. Fred (overleg) 30 dec 2022 18:23 (CET)

Nuweg, met zinnen als ...timmert Peter al jaren aan de weg, heeft een geweldig stemgeluid en is op het podium een rasentertainer..., expliciete zelfpromotie.  DirkVE overleg 30 dec 2022 18:28 (CET)

WIU - Glazen bol, en toch verleden tijd? Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 21:32 (CET)

Die verleden tijd klopt inderdaad niet, maar ik vind dit niet glazen bol genoeg, aangezien dit al gaat plaatsvinden vóórdat het artikel überhaupt door een moderator beoordeeld wordt. Tegen die tijd weet ik zeker dat er voldoende bronnen en inhoud zijn. Mondo (overleg) 30 dec 2022 21:40 (CET)
Oké, blijft die verleden tijd wel een dingetje natuurlijk. Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 21:41 (CET)
In de infobox staat 6–8 januari 2021 en dat is toch al geweest? Rwzi (overleg) 30 dec 2022 21:42 (CET)
....en de titel van dit artikel gaat over 2023. Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 21:43 (CET)
Dit artikel is voor de eeuwigheid geschreven, we zijn immers geen krant. Dus die verleden tijd mag nooit een verwijderreden zijn. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 37.201.198.152 (overleg · bijdragen) 31 dec 2022 08:53 (CET)
Toernooi is komend weekend, dus tegen de tijd dat deze nominatie beoordeeld wordt zal het artikel wel beter zijn. - FakirNLoverleg 2 jan 2023 09:10 (CET)
Doorgestreept. Paolingstein (overleg) 13 jan 2023 00:14 (CET)
(Aanvulling) Op de pagina zelf was blijkbaar al op 06-01 het sjabloon verwijderd door Gebruiker:Wouter Willems. Dit is echt een Faux Pas! Paolingstein (overleg) 13 jan 2023 00:19 (CET)

WIU - Dat moet veel beter. Zoals het er nu uitziet is dit slechts een beginnetje. Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 21:36 (CET)

Dit artikel kan inderdaad wel wat hulp gebruiken. Mondo (overleg) 31 dec 2022 12:32 (CET)

NE - Is dit wel iets voor Wikipedia? - Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 21:47 (CET)

Kunt U argumenten aangeven waarom niet? Ik heb de pagina aangemaakt omdat ik vond dat het aan de Wikipedia voorwaarden voldeed.
De pagina gaat over een prijs, net zoals de Nobelprijs of de Christoffel Plantin Prijs (voor welke er pagina's op Wikipedia zijn), weliswaar voor een stad en niet de wereld of een land. De laureaten zijn bekende personen of verenigingen in België, Europa of wereldwijd. Elhosee (overleg) 30 dec 2022 23:32 (CET)
Ik twijfel gewoon of dit iets is voor Wikipedia. Om het even of de prijs voor een bekend iemand is of niet. Als er anderen zijn die zeggen dat mijn twijfel ongegrond is, so be it. Maar ik heb gewoon mijn twijfels. Paolingstein (overleg) 30 dec 2022 23:45 (CET)
Ik vind dit júist iets voor Wikipedia. Dit zijn precies van die leukigheidjes die ik wil lezen als ik een encyclopedie opensla of zomaar op Wikipedia tegenkom. Dat gezegd hebbende zou iets meer tekst en een of meerdere bronnen behalve HBVL gewenst zijn.
Maar goed, punt is (ja, feit, geen mening) wel dat de nominatie eigenlijk onjuist is, omdat je niet duidelijk hebt gemaakt waarom je twijfelt. Een paar goede argumenten kunnen geen kwaad. Mondo (overleg) 31 dec 2022 12:36 (CET)
Nu met meerdere bronnen. Elhosee (overleg) 4 jan 2023 21:45 (CET)
Gewoon behouden, Wikipedia is niet bedoeld voor dingen die iedereen al uit zijn hoofd weet, maar juist voor de dingen die mensen moeten opzoeken. En dit is zo een ding. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 37.201.198.152 (overleg · bijdragen) 31 dec 2022 08:53‎. PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
@Vistaus/Mondo: Ik twijfel vooral aan de relevantie van dit onderwerp. Een lokale prijs voor (vooral) landgenoten of zelfs streekgenoten. In mijn stad kennen we een soortgelijk iets, maar juist omdat dat voor de rest van de Nederlands-sprekende community niet relevant is schrijf ik daar niets over. Dat was mijn insteek bij de nominatie. Paolingstein (overleg) 31 dec 2022 15:47 (CET)
Als voorbeeld: Jan van Mersbergen die een boek heeft geschreven dat zich afspeelt in Venlo, die dan een Venlose "opstaeker" krijgt, lijkt mij echt niet relevant voor de rest de NL wiki. Paolingstein (overleg) 31 dec 2022 15:49 (CET)
Het voorbeeld dat U aanhaalt is misschien niet een geheel gelijkaardige situatie. Volgens de bronnen die ik op het internet kan vinden, is de opstaeker een pin die jaarlijks in verband met carnaval aangemaakt wordt en die gekocht kan worden bij carnavalvereniging Jocus (die trouwens een wikipedia pagina heeft). Voor zover ik kan zien, is het geen jaarlijkse prijs die uitgereikt wordt door een belangrijke sociaal-culturele vereniging. Aan de andere kant, moest ik me vergissen en het is inderdaad  een prijs, dan past het best op wikipedia volgens mij. Trouwens, als ik het goed begrepen heb, wordt er elk jaar een nieuwe pin ontworpen door telkens een andere kunstenaar. In dat geval vind ik een lijst met afbeeldingen en de ontwerpers voor ieder jaar,  best kunnen op wikipedia. Ik noteer ook dat Jan van Mersbergen de Halewijnprijs, de literatuurprijs van de stad Roermond, gekregen heeft. Deze lokale prijs  heeft een pagina op wikipedia.
Belangrijker, blijkbaar is Uw grootste bekommernis dat het om een lokale prijs gaat.
Ten eerste, ja, er is een lokale verankering van de laureaat nodig, maar de laureaten moet van het kaliber zijn dat ze een invloed gehad hebben op de maatschappij, niet (alleen) op lokaal niveau, maar normaal gezien op internationaal niveau. Of wat zegt U over een mede-uitvinder van het WWW, internationaal bekende artiesten en kunstenaars, of een persoon die in de adel verheven is voor haar baanbrekend werk in integratiebeleid dat een voorbeeld in Europa was.  Ten tweede, veel pagina's op wikipedia gaan toch over lokale dingen: de geschiedenis van een stad, een bedrijf, een voetbalploeg, een carnavalvereniging, een school, en noem maar op. Moeten die dan allemaal weg? Laat ons als voorbeelden ter vergelijking de prijs in Tongeren en een school in Venlo nemen. Gaan deze over lokale onderwerpen? Ja. Is er meer niewswaarde of relevantie voor informatie over een school in Venlo dan voor een prijs in Tongeren voor de Nederlands-sprekende community? Neen. De school is misschien interessant voor de ene en niet voor een ander, en gelijkaardig voor de prijs. Kunnen deze onderwerpen op wikipedia? Ik zou zeggen, ja, beide onderwerpen hebben hun plaats. Aangezien de relevantie gelijkaardig is en beide onderwerpen lokaal zijn, denk ik dat, logisch gezien, als U twijfelt over het bestaansrecht van het ene onderwerp, dat U ook moet twijfelen over het bestaansrecht van het andere. Nu denk ik dat U niet twijfelt over het bestaansrecht van wikipedia pagina's over scholen in Venlo, en ik hoop dan ook dat U niet meer twijfelt over het bestaansrecht van een pagina voor de Markante Tongenaar en de nomimatie doorstreept. Elhosee (overleg) 4 jan 2023 21:47 (CET)
Oké, ik noemde als vergelijk de Venlose "opstaeker", maar ik had het moeten vergelijken met de lokale prijs "Venlonaar van het jaar". Dat is de lokale prijs die (de laatste tijd ook) aan nationaal en internationaal bekende personen of instellingen gaat, zoals Boris Titulaer, internationaal ondernemer Hai Berden, Sef Thissen, of Evert Thielen. Bovendien hebben bijna alle Venlose scholen die je aankaart tenminste één keer in het landelijke nieuws gestaan. Maar die worden hier niet beoordeeld; het gaat om het artikel Markante Tongenaar. De encyclopedische waarde is naar mijn mening nog steeds niet aangeduid. Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 01:22 (CET)
De Venlonaar van het jaar is inderdaad een beter voorbeeld en ligt waarschijnlijk in het midden tussen de Tongerse prijzen 'Marcel Engelborghs prijs' (maatschappelijke inzet voor Tongeren) en 'Markante Tongenaar' (internationale maatschappelijke inzet). Ik noteer ook dat in een van de voorbeelden die U geeft (Sef Thissen) de Venlonaar van het jaar vermeld wordt met een niet aktieve koppeling. Ik noteer ook dat U schrijft dat een andere pagina een vermelding heeft in het landelijke nieuws. Als dat de voorwaarde voor relevantie is, dan is aan deze voorwaarde voldaan. Elhosee (overleg) 12 jan 2023 23:12 (CET)
Ik dank allen die verbeteringen aan de pagina aangebracht hebben en kommentaar en goede raad gegeven hebben, en ik wacht met spanning de beoordeling van de moderator af. Elhosee (overleg) 12 jan 2023 23:13 (CET)


Toegevoegd 31/12; af te handelen vanaf 14/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE – cv van twee zinnen over een niet encyclopedisch relevant persoon Hoyanova (overleg) 31 dec 2022 09:06 (CET)

Over deze persoon is in 2018 ook al eens een pagina aangemaakt, die op 26 december 2018 is verwijderd vanwege dezelfde reden. TheGoodEndedHappily (overleg) 31 dec 2022 09:25 (CET)
  Voor verwijderen Tenzij er gezaghebbende bronnen kunnen worden toegevoegd waaruit blijkt dat hij wel EW is. Paolingstein (overleg) 1 jan 2023 03:55 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: een WIU-artikel over een vooralsnog NE-persoon. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 17:42 (CET)

WIU - Het is onduidelijk waar dit artikel over zou moeten gaan. Sinds 2005 bevat het geen 'onderhavige tekst'. Hobbema (overleg) 31 dec 2022 11:57 (CET)

  Voor verwijderen Dit kan vast wel worden opgenomen, voor zover dat niet al gebeurd is, op een andere pagina, zoals Zangkunst. Mondo (overleg) 31 dec 2022 12:40 (CET)
  Voor verwijderen Een warrige en deels onbegrijpelijke tekst. Zinnen als: Ondanks dat ook de pop-stem in het college "De zangstem" is binnengekomen doet me werkelijk afvragen wat hiermee wordt bedoeld. Een lesuur, een onderwijsinstelling en zo ja: welke? of nóg iets anders. Fred (overleg) 31 dec 2022 13:24 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: per bovenstaande argumenten het artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 17:42 (CET)

Reclame Ralf Smetsers over Ralf Smetsers. Ondanks de ellenlange nietszeggende lijst en de "nodige" namesdropping (label van, samen met) zie ik geen betrouwbare en gezaghebbende externe bronnen die over Ralf Smetsers, alias Galactixx, schrijven. Fred (overleg) 31 dec 2022 13:19 (CET)

  Voor verwijderen Gevalletje "wij van WC-eend"? Paolingstein (overleg) 1 jan 2023 03:53 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: lemma dat aan elkaar hangt van namedropping. Er zijn wel enkele bronnen gegeven, maar slechts één gaat echt óver betrokkene. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 17:42 (CET)

WIU – Veel Engelse spatieziekte, taalfouten, ontbrekende woorden, vreemde woordkeuze ('twee piloten', 'een nieuw bumper systeem die Amendola de roet in het eten bracht'), en soms onbegrijpelijke teksten ('Amendola zijn topprestaties - ondanks zijn pech waren in de ogen geschoten van Italiaans kart manufacturer Parolin Racing kart.') Al met al lijkt het sterk op een vertaling die niet is nagekeken op fouten, maar waar komt de vertaling vandaan? De bronnenlijst is ook een aardig rommeltje. Thieu1972 (overleg) 31 dec 2022 18:06 (CET)

Beste Thieu, ik heb dit geschreven na een interview met Michelangelo zelf. Klopt. Ik heb enkele schrijffouten gemaakt omdat dit allemaal snel in elkaar is gestoken. Ik maak hier werk van. Ik ben zelf nog bezig met andere bronnen aan te spreken.
Bedankt en nog een fijn eindejaar!
groetjes, Venerdimattina Venerdimattina (overleg) 1 jan 2023 02:22 (CET)
Begrijp ik hieruit dat jij zelf dat interview met deze persoon hebt afgenomen? Paolingstein (overleg) 1 jan 2023 02:33 (CET)
Beste,
deels wel. Merendeels komt de info uit nieuwsartikels en ben ik met die artikels verder naar hem toe gegaan om het verhaal beter en uitgebreider te laten overkomen. Venerdimattina (overleg) 1 jan 2023 03:52 (CET)
Dan moet ik je aanraden om te stoppen met dit artikel, want het riekt naar geen origineel onderzoek. Dus om die reden kun je beter niet verdergaan met dit artikel. Paolingstein (overleg) 1 jan 2023 05:04 (CET)
Nee, dit klinkt inderdaad niet heel positief. Het zelf afnemen van een interview is niet toegestaan: het is een vorm van origineel onderzoek, en het is een extreem primaire bron. Thieu1972 (overleg) 1 jan 2023 11:40 (CET)
Ja begrijp ik, maar Michelangelo is een best bekend en herkend persoon. Het is niet zomaar een sporter. Hij staat in boeken, tijdschriften, heeft zelf een boek geschreven en awards verdiend als sporter van het jaar. Alles wat hier staat in onderzocht en juist. Ik heb het laten lezen door hem en hij gaat hier helemaal akkoord mee. groetjes – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Venerdimattina (overleg · bijdragen)
Je maakt het er niet beter op.... Dat hij 'helemaal akkoord' is met jouw tekst is voor jou prettig, maar geeft mij het gevoel dat we nu een kritiekloze autobiografie hebben in plaats van een encyclopedisch lemma. Zie WP:GOO, WP:BLP en WP:BVB. Thieu1972 (overleg) 1 jan 2023 17:01 (CET) Dankjewel voor deze bijdage, maar wat over alle andere sporters? Die hebben wel hun wikipedia pagina. Zelfs zijn teamgenoten en collega’s hebben identiek dezelfde pagina.mvg – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Venerdimattina (overleg · bijdragen)
Niemand heeft een eigen pagina. Het is geen facebook maar een encyclopedie. Wij baseren ons op bronnen, en dus niet op wat het onderwerp zelf graag wilt teruglezen. Thieu1972 (overleg) 1 jan 2023 22:02 (CET)
Zijn die collega's van hem ook door jou geïnterviewd, en door jou hier geplaatst? Dan zullen ook die eens doorgelicht moeten worden. Anyway, het gaat hier niet om zijn collega's, maar om hemzelf. Elk artikel wordt los van andere artikelen beoordeeld. Dat zijn (een paar van) de spelregels. Paolingstein (overleg) 1 jan 2023 22:02 (CET)
De pagina bevatte inmiddels ook iets te veel meldingen over het bedrijfje van Amendola, inclusief een promofoto op Commons. Thieu1972 (overleg) 6 jan 2023 16:32 (CET)
Ik heb het een beetje mee zitten lezen en het lijkt mij erop dat Amendola graag meer naamsbekendheid en aandacht voor zn bedrijf wilt. Ook erg toevallig dat dit artikel (na een persoonlijk interview van de aanmaker) verschijnt een week voordat hij zijn opwachting in Big Brother (televisieprogramma) maakt. Manier waarop dit artikel tot stand is gekomen is in mijn ogen niet neutraal. Groet RuedNL2 (overleg) 10 jan 2023 17:49 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Weg - In deze opzet totaal ongeschikt voor Wikipedia. Geen bronnen, geen layout, geen links, helemaal niks. Paolingstein (overleg) 31 dec 2022 21:35 (CET)

  Voor verwijderen Om de al door jou genoemde redenen. Mondo (overleg) 31 dec 2022 22:52 (CET)
Aanpassingen gemaakt aan de genoemde redenen.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a463:44b2:1:9d6c:e709:fe5e:c0e (overleg · bijdragen) op 1 jan 2023 01:28 (CET)
Oké, het is wat beter opgemaakt, maar nog steeds niet geheel volgens conventies. Bovendien vertelt de enige geleverde bron dat dit duo afvallers zijn voor de finale. In hoeverre zijn deelnemers die niet winnen of in de finale staan EW? Paolingstein (overleg) 1 jan 2023 01:46 (CET)
Ik zal mij verder inlezen wat betreft de conventies. Mocht u mij hier tips voot kunnen geven dan hoor ik dat graag. Dit is mijn eerste aanlevering op wikipedia.
Verder is de groep na mijn inzien zeker EW aangezien deze jaargang van het Leids Cabaret Festival de finalistentour voor de finale plaatste. Alleen al dit unicum maakt het volgens min EW. Ik zal in ieder geval meer bronnen aanleveren. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a463:44b2:1:9d6c:e709:fe5e:c0e (overleg · bijdragen) op 1 jan 2023 02:06 (CET)
Zoals collega Wutsje al heeft aangereikt, kan Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel uitkomst bieden en helpen bij het aanmaken/aanpassen van een artikel. Daar heb je vast wel wat aan. Je bent in ieder geval op de goede weg qua layout. En inderdaad, wat meer (onafhankelijke, externe) bronnen zouden ook kunnen helpen. Succes! Paolingstein (overleg) 1 jan 2023 02:10 (CET)
Na aanpassingen van mijzelf en andere gebruikers ben ik benieuwd of ik sjabloon al (bijna) mag verwijderen. 88.159.255.125 1 jan 2023 18:23 (CET)
Bedankt voor uw antwoord. Ik heb inmiddels de bronnen aangevuld. Verder zal ik spoedig de opmaak opschonen. Voor nu wens ik u een voorspoedig nieuwjaar. De beste wensen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a463:44b2:1:9d6c:e709:fe5e:c0e (overleg · bijdragen)
Er worden nog geen gezaghebbende onafhankelijke bronnen met bijvoorbeeld recensies gebruikt die de relevantie van het onderwerp zouden kunnen aantonen. JanB46 (overleg) 1 jan 2023 20:44 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: ik zie vijf bronnen: 1) een aankondiging in een theater, 2) een lokaal blog dat een weinig gezaghebbend sfeerverslag schreef en het duo af en toe kort noemt, 3) het cabaretfestival dat iets over hen zegt nadat ze waren afgevallen, 4) een cabaretsite die de deelnemers van een cabaretfestival opsomt, en 5) de website waar ze zelf columns voor schrijven. Conclusie: geen één secundaire, onafhankelijke bron (van enig gezag) die daadwerkelijk over het duo heeft gepubliceerd. Verder dan een vermelding in een opsomming komt het duo niet. Tekstueel lijkt het artikel ook vooral uit eigen koker te komen, want waar komt anders alle POV en info vandaan? Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 17:42 (CET)

WB - Paolingstein (overleg) 31 dec 2022 21:43 (CET)

Graag een motivatie, anders is de nominatie ongeldig. Mondo (overleg) 31 dec 2022 21:50 (CET)
Ik neem aan dat de motivatie "woordenboekdefinitie" wel voor zich spreekt? En hoezo "ongeldig"? Paolingstein (overleg) 31 dec 2022 22:07 (CET)
De letters WB verwijzen naar WP:WBD (zie ook de tekst van Template:WB) en zijn als samenvatting van de nominatiereden zowel duidelijk als "geldig". Wutsje 31 dec 2022 22:18 (CET)
Maar waarom is het een woordenboekdefinitie? Er is geen enkel argument aangedragen. Daar gaat het mij om. Mondo (overleg) 31 dec 2022 22:51 (CET)
De woordenboekdefinitie is het argument. Paolingstein (overleg) 31 dec 2022 23:07 (CET)

We zouden het ook WIU kunnen noemen, want als er bijvoorbeeld een plaatje wordt toegevoegd, en duidelijker wordt uitgelegd hoe zo'n ding werkt, dan is het misschien wel EW. Vergelijk het artikel Analytische balans.  Erik Wannee (overleg) 1 jan 2023 10:10 (CET)

Waar zie dat WIU in dan? Ik zie het namelijk niet. Bovendien geen hoofdlettergebruik, en die tweede zin"vaak worden ze door criminelen gebruikt om de hoeveelheid drugs precies te berekenen.", daar gebruiken ze toch gewoon een (keuken)weegschaal voor? Dat dacht ik nameijk wel altijd. Nee, dus laat de aanmaker maar komen met een fikse verbetering, of anders blijft het gewoon WB. Paolingstein (overleg) 1 jan 2023 12:25 (CET)
Een doorsnee keukenweegschaal is véél te onnauwkeurig om een paar grammetjes cocaïne (pakweg €50 per gram) nauwkeurig af te wegen.  Erik Wannee (overleg) 1 jan 2023 17:20 (CET)
dat dacht ik altijd ... en dat doet betweterig op een site waar ze een encyclopedie schrijven. Poeh.
  Voor verwijderen Ik vond het een raar artikel. Ik, geen crimineel zijnde, gebruikte in mijn beroepspraktijk regelmatig een Mettler-balans, wat ook apothekers en analisten regelmatig doen, en zoiets noemt men een precisieweegschaal. Bij de "grammenweger" denkt men aan de brievenweger die al een lemma heeft en tot op de gram nauwkeurig af kan wegen. De precisieweegschaal is overigens veel nauwkeuriger. Om wat voor toestel het gaat wordt in het ultrakorte artikel niet uiteengezet, wellicht om criminelen niet op een idee te brengen....Fred (overleg) 1 jan 2023 13:27 (CET)
Ik vermoed dat die precisieweegschaal dan weer een synoniem is voor de Analytische balans. Of zitten daar nog verschillen tussen? En dan hebben we ook nog het goudschaaltje.  Erik Wannee (overleg) 1 jan 2023 17:20 (CET)
Ja, aan het plaatje te zien is dat een Mettler-balans. Dus inderdaad een synoniem. Fred (overleg) 1 jan 2023 20:23 (CET)
Gaan we weer. "Ik dacht" en vervolgens gooien we alles wat we niet kennen weg. Moeten we met zulke verzinsels een encyclopedie vullen? Een grammenweger is geen precisieweegschaal, geen Metler-balans, en niet alleen bij criminelen in gebruik, noch (maar dat vermoed ik persoonlijk) worden hier geen dingen achterwege gehouden om "criminelen niet slim te maken". Alleen al die hoogdraverij is potsierlijk.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2001:1c02:1e04:4600:a5ef:8386:bc12:ea89 (overleg · bijdragen) 1 jan 2023 19:41‎
Wellicht kunnen woorden als hoogdraverij en potsierlijk achterwege blijven, gezien de stelregel dat we het fatsoen in acht dienen te nemen op deze pagina. Fred (overleg) 1 jan 2023 20:26 (CET)
Ik heb het artikel Analytische balans hernoemd naar Precisieweegschaal, omdat dat synoniemen blijken te zijn, en dan vind ik de tweede term neutraler omdat hij niet alleen analytisch hoeft te worden gebruikt. Ik maak uit de opmerkingen van de anoniem hierboven op dat een grammenweger weer wat anders is dan een precisieweegschaal. Ik lees wat het allemaal niet is, maar wat is het dan wel? Komt het toch in de buurt van de brievenweger? Wat er nu in het artikel staat over drugs, gist en zout, overtuigt me in elk geval bepaald niet.  Erik Wannee (overleg) 2 jan 2023 22:56 (CET)
Het ding kost een tientje bij bol.com en die noemen het voor het gemak ook maar grammenweger / brievenweger / postweegschaal Neeroppie (overleg) 12 jan 2023 09:01 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: ondermaats lemma dat wat over criminelen en banketbakkers roept, en als bron een broodbaksite geeft die het woord 'grammenweger' niet eens noemt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 17:42 (CET)


Toegevoegd 05/01; af te handelen vanaf 19/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU - Reijngoud over Norbert Reijngoud - niet geheel neutraal (In samenvatting is Norbert Reijngoud een veelzijdig en getalenteerd muzikant en fotograaf uit Enkhuizen) - vis ←  )°///<  → overleg 5 jan 2023 00:22 (CET)

 •   Opmerking al tweemaal eerder verwijderd i.v.m. persoonspromo / niet relevant / privacyzaken en redelijk gelijkaardig herplaatst via een nieuw account. Zie hier. Hoyanova (overleg) 5 jan 2023 15:22 (CET)
  • dan kan-ie evengoed nu weg - vis ←  )°///<  → overleg 5 jan 2023 15:51 (CET)

Eens. Ik heb de nieuwe account ook geïnformeerd over de eerder gegeven uitleg ook. Hoyanova (overleg) 5 jan 2023 16:41 (CET)

tsja ... als we een discussie gaan starten wat neutraal is dan kunnen er zeer veel artikelen verwijdert worden. 212.127.196.209 5 jan 2023 23:54 (CET)
ik wilde hem juist gaan uitbreiden de komende tijd. Ik zal nu vragen dat te doen door iemand anders. Dan is het opgelost? 212.127.196.209 5 jan 2023 23:55 (CET)
Liefst niet, want dan zal het iemand zijn die u kent en dan is het nog niet neutraal en onafhankelijk.
En zou u alstublieft willen ophouden met dat argument over dat zeer veel artikelen verwijderd kunnen worden? Dat passeert hier elke dag de revue, door vele met name nieuwkomers, en het begint me zo langzamerhand de keel uit te komen. Als u van mening bent dat een ander artikel ook niet neutraal is, dan staat het u vrij het te nomineren. Mondo (overleg) 6 jan 2023 12:32 (CET)

wiu - Het inhoudelijke gedeelte is grotendeels gebaseerd op de webshop ookinhetpaars ('Claudia begon Ookinhetpaars alleen in 2017, en is sindsdien uitgegroeid tot een gezellig team'), die niet bepaald als een onafhankelijke en gezaghebbende bron kan worden beschouwd. De rest van het artikel lijkt eerder op een woordenboeklemma, met allerlei oude vindplaatsen van het woord plaid die algemene beweringen moeten ondersteunen. Marrakech (overleg) 5 jan 2023 09:05 (CET)

Bovenstaande is bijzonder suggestief. Wat wordt bedoeld met grotendeels, zijn de letters per bron geteld? En hoezo is de gebruikte bron niet gezaghebbend, naar mijn mening staat er prima informatie op de website Ookinhetpaars. Er zijn trouwens veel meer bronnen voor het artikel gebruikt. En soortgelijke informatie staat op veel plaatsen op het internet. Alle info is kortom verifieerbaar. Ik hoor graag van collega M welke zinnen in het artikel onjuist zouden zijn of beter onderbouwd moet worden. Elly (overleg) 5 jan 2023 13:18 (CET)
Als het onderwerp werkelijk relevant is voor de encyclopedie, zijn er ongetwijfeld onafhankelijke, niet-commerciële bronnen van enig gezag (denk aan een textielencyclopedie of iets dergelijks) die de inhoud ervan schragen. Maar ookinhetpaars? We gaan artikelen toch ook niet baseren op Wehkamp of bol.com? Marrakech (overleg) 5 jan 2023 14:09 (CET)
Opmerking De bron ookinhetpaars wordt in het artikel gebruikt voor het beschrijven van de afmeting en waar een plaid voor gebruikt kan worden. De afmetingen van een deken of plaid lijken mij geen exacte wetenschap en wordt door heel veel websites beschreven, dus makkelijk te verifiëren. De Nederlandse Encyclopedie gebruikt trouwens dezelfde bron. TheGoodEndedHappily (overleg) 5 jan 2023 14:31 (CET)
De Nederlandse Encyclopedie is een verzamelsite zonder enig gezag. Marrakech (overleg) 5 jan 2023 16:50 (CET)
Ik vind het momenteel best een verwarrend artikel. Allereerst dacht ik qua artikelnaam 'Plaid (textiel)' iets te zullen lezen over de stof 'plaid': zie bijvoorbeeld ons artikel 'Prince of Wales en Glen Urquhart plaids'. Daarnaast noemen we een dergelijke deken in het Nederlands inderdaad een plaid (maar in het Engelse zou je eerder 'blanket' of 'rug' gebruiken. Ik vraag me ook af of de betekenisvorming van dit woord plaid voor een warme doek wel in samenhang beschreven moet worden met het 'Schotse/Engelstalige' plaid als een doel met een Schotse ruit als onderdeel van een uniform. Is er een bron om überhaupt te onderbouwen dat dit Nederlandse 'plaid' (doek) afkomstig is van 'plaid'(onderdeel van uniform)? Of waren dergelijke reisdekens oorspronkelijk van 'plaid' (een vaak flanellen of wollen stof met ruitpatroon)? Ik zou zelf - als dit artikel over de Nederlandse plaid 'om je warm te houden') zonder bronnen in ieder geval de verwijzing naar het uniformonderdeel verwijderen en de titel te wijzigen in 'Plaid (deken)' ipv 'Plaid (textiel)'. HTH, Ecritures (overleg) 5 jan 2023 17:51 (CET)
  Voor verwijderen Nodigt commerciële bedrijven uit om zelfbedachte informatie op hun website te zetten en vervolgens de website als bron te gebruiken voor een lemma alhier. Commerciële winkels als vtwonen.nl en ookinhetpaars.nl zijn géén gezaghebbende bronnen en zouden nimmer gebruikt mogen worden. Het doet er niet toe of de informatie klopt. HT (overleg) 5 jan 2023 19:08 (CET)
Als voorbeeld van een lemma dat geschreven werd door een commercieel bedrijf geef ik Ojibweg, notabene een Etalage-lemma. Het is voor een groot deel geschreven door een sieradenontwerper en de meeste bronvermeldingen leiden naar informatie op zijn site unieketrouwringen.nl. HT (overleg) 6 jan 2023 20:01 (CET)
Die rotzooi heb ik zojuist verwijderd. Wat een ranzige manier van reclame maken voor je toko is dat zeg..... Thieu1972 (overleg) 6 jan 2023 23:05 (CET)
  Neutraal Het onderwerp lijkt me als zodanig toch beslist encyclopedisch. Bronnen (ik doel dan niet op de links naar commerciële bedrijven) zijn er duidelijk meer dan genoeg te vinden, wat dat betreft snap ik deze nominatie dan ook niet. Het artikel focust nu echter vooral op het lexicologische aspect van het woord plaid en er staan enkele citaten uit 19e-eeuwse literatuur waarvan de precieze meerwaarde niet helemaal duidelijk is (OK, het woord plaid wordt in de citaten genoemd, maar zo kun je natuurlijk van alles erbij halen). Daarmee lijkt de inhoudelijke structuur van het artikel nu dus wat uit balans. (Jammer is daarbij dat mijn aanpassingen deels zijn teruggedraaid.) De Wikischim (overleg) 6 jan 2023 15:04 (CET)
Op welke specifieke bronnen doel je dan? Marrakech (overleg) 6 jan 2023 16:02 (CET)
Inmiddels   Tegen verwijderen, de webshoplinks die als "bedrijfsspam" kunnen worden gezien zijn er nu uit. W.m.b. komen de belangrijkste verwijderredenen zo te vervallen. De Wikischim (overleg) 14 jan 2023 01:21 (CET)
Toch begrijp ik dit niet goed. Na je terechte ingrepen (waaronder de weer door Elly teruggedraaide verwijdering van het citaat van Couperus) schort het nog altijd aan solide bronnen voor datgene waar het werkelijk om draait: het inhoudelijke gedeelte (etymologie en attestaties kunnen in een encyclopedie hooguit als aanvullende informatie worden beschouwd). Marrakech (overleg) 14 jan 2023 07:31 (CET)
Wat ik lees, is: "In de handel zijn ze verkrijgbaar met afmetingen tussen 120 en 150 cm breed en 170 tot 200 cm lang, maar daar zijn ook uitzonderingen op." En dan blijkt de bron hiervoor twee Nederlandse webshops te zijn. Wat die toevallig op de markt brengen, is geen basis om dan maar aan te nemen dat hun afmetingen de standaard zijn. Een ander voorbeeld is de zin: "De aanduiding plaid werd oorspronkelijk gebruikt voor een doek die gebruikt werd tijdens reizen of als mantel." Als bron wordt opgevoerd het gratis online-woordenboek van Van Dale, waar staat: "langwerpige doek, gebruikt als mantel of reisdeken". Met de beste wil haal ik daar niet uit dat dit de oorspronkelijke betekenis is; het is de betekenis van nu. Het hele lemma lijkt opgebouwd met links en rechts toevallig gevonden summiere informatie over van alles en nog wat over plaids, waaraan eigen conclusies verbonden worden. Dat is niet de manier om een wetenschappelijk verantwoord encyclopedisch lemma te schrijven. HT (overleg) 7 jan 2023 06:57 (CET)
  Voor verwijderen Als ik geen rekening houd met de aanmaker – voor wie ik veel waardering heb – maar sec naar het artikel kijk heb ik echt wel moeite met de huidige staat. Conclusies over afmetingen, materiaalgebruik en het dan al niet hebben van franjes neigen zeer sterk naar eigen onderzoek en zijn geenzins onderbouwd. De bronnen helpen daarbij niet; een mix van woordenboeken, commerciële verkoopsites en literatuur waarin toevallig het woord 'plaid' voorbijkomt. Een neutrale secundaire bron waarin in enkele regels de ontstaansgeschiedenis van de plaid beschreven heeft en ingaat op verschijningsvormen e.d. is er niet, en dat is wel heel spijtig. Daarmee is de verifierbaarheid en de encyclopedische relevantie van dit onderwerp wat mij betreft niet voldoende aangetoond. StuivertjeWisselen (overleg) 8 jan 2023 23:14 (CET)
  Opmerking Ik zie dat er intussen veel stemmen voor verwijderen zijn. Volgens mij is dit artikel nog best te redden als er flink in wordt gesnoeid, bijv. door het citaat van Couperus eruit te halen dat – hoe mooi ook van zichzelf – willekeurig gekozen lijkt (noot: ikzelf had het er eerder al uitgehaald maar het moest per se weer terug). Verder kan ook het woordenboekgedeelte het beste worden ingekort tot één zin over de ontlening aan het Engels in deze betekenis, nu trekt dit het hele artikel inhoudelijk uit balans. Het gedeelte "Plaid (textiel)#Attestaties" is daarnaast erg onduidelijk en verwarrend (wanneer is het woord nou in de huidige betekenis voor het eerst aangetroffen, in 1877, 1880 of toch eerder?) De externe links die volgens sommigen te commercieel zijn, mogen van mij desgewenst ook gewoon weg.Doorgehaald nadat ik dit zelf maar heb aangepast, daarmee was deze kritiek overbodig geworden. De Wikischim (overleg) 14 jan 2023 01:06 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

weg - Voor vrijwel het hele artikel worden alleen maar YouTube-filmpjes als bron opgegeven. Als er blijkbaar geen enkele enigszins gezaghebbende bron voor is, dan hoort het onderwerp niet thuis in de encyclopedie. Marrakech (overleg) 5 jan 2023 09:05 (CET)

Heb je echt het hele artikel goed bekeken voor je deze nominatie deed? De eerste genoemde bron is een artikel uit Daily Express. Verder lijkt me deze persoon gezien de iw's zonder meer E-waardig, daarom   Tegen verwijderen. De Wikischim (overleg) 5 jan 2023 10:24 (CET)
Maar ik schreef toch 'Voor vrijwel het hele artikel worden alleen maar YouTube-filmpjes als bron opgegeven'? Het woord vrijwel duidt erop dat dus niet alle bronnen YouTube-filmpjes zijn. Overigens is slechts één zin uit het artikel op dat artikel uit de Daily Express gebaseerd. Marrakech (overleg) 5 jan 2023 11:15 (CET)
In plaats van vrijwel kun je dan beter bijna schrijven. Verder staan er in de infobox nu reeds vier externe links (een ervan is Williams' eigen site), daarmee komt het aantal overige bronnen die het artikel noemt naast YouTube dus feitelijk op vijf. Tenzij je hard kunt maken dat het artikel grote inhoudelijke onjuistheden bevat, lijkt me zodoende dat deze nominatie geen enkele concrete grond heeft. Over de E-waarde van deze persoon kan immers ook geen twijfel bestaan, zie hierboven. De Wikischim (overleg) 5 jan 2023 12:24 (CET)
De woorden vrijwel en bijna zijn synoniemen, dus waarom zou ik dan het ene synoniem door het andere moeten vervangen? Verder zijn die links in de infobox geen bronnen voor het artikel. Wat ook begriijpelijk is, want IMDB bijvoorbeeld geldt nooit als een betrouwbare bron en het profiel op MusicBrainz bevat slechts een uit het Engelstalige Wikipedia-artikel gekopieerde zin. Ten slotte moet de inhoud van elk willekeurig artikel te verifiëren zijn in betrouwbare bronnen van enig kaliber. Dat is met dit artikel niet het geval. Marrakech (overleg) 5 jan 2023 12:40 (CET)
  Opmerking In mijn ervaring maakt de woordkeuze van bijna synonieme woorden weinig uit. Je gaat me niet wijsmaken dat als er bijna had gestaan, dat je het dan ineens wél goed had gelezen. Mondo (overleg) 5 jan 2023 13:06 (CET)
(na bwc) Tja. Als je IMDB (en Discogs?) dan per definitie als geldige bronnen wilt afkeuren, heb je denk ik nog wel aardig wat werk te doen in de muziekgerelateerde artikelen hier (en dat zijn er nogal wat). Verder: als het onderwerp volgens jou niet in de encyclopedie hoort, hoort het dus kennelijk ook niet op Data en Commons. Ga je het daar ook voor verwijdering voordragen? Dan ook nog heel even over wat je zegt over vrijwel en bijna; het eerste woord is veel beperkender dan het tweede, dus je kunt deze twee woorden echt niet zonder meer als zuivere synoniemen aanmerken (het verwondert me eerlijk gezegd een beetje dat juist jij zo'n opmerking maakt).
@Encycloon: even over deze toevoeging die me zojuist opviel; hoe is die destijds precies tot stand gekomen, zou je dat iets nader kunnen uitleggen? Was hier onder alle betrokkenen overeenstemming over? De Wikischim (overleg) 5 jan 2023 13:20 (CET)
Discogs is inderdaad afkeurenswaardig, daar alles, net als op Wikipedia, vrij kan worden aangepast. IMDb is m.i. discutabel: weliswaar kan daar ook alles vrij worden aangepast, maar er vindt wel een controle plaats voordat de informatie wordt gepubliceerd. In die zin is het dus wel een betere bron. Daarentegen is er geen inzicht in de werkwijze en redeneringen van de controleurs, dus het is moeilijk te zeggen of ze goede controles uitvoeren. In die zin is het dus ook weer niet per se een betere bron. Oftewel: discutabel. Mondo (overleg) 5 jan 2023 13:56 (CET)
De pagina is verbeterd. Geen onduidelijkheid meer mbt de zin waarin 'volgens de ene bron dat en volgens de andere bron dit'. Dat is nu onderbouwd met links naar bronnen waar het beweerde grotendeels is terug te vinden. Haar uitgebrachte werk na Boney M. is nu ook voorzien met links naar andere bronnen en dus niet alleen maar via You Tube videotjes. Eigenlijk is er best wel veel inhoud op waarheid te controleren via de links naar bronnen die veelal best wel gezaghebbend zijn zoals officiële hitlijsten. Neem de grote Wikipedia pagina ABBA (nederlandstalige versie) waarop nog geen 15 links te vinden zijn en ondanks dat gewoon on air is. Er zijn pagina's waarbij bijna alles onderbouwd wordt via bronnen.
Verzoek het proces van verwijderen te beëindigen mede omdat er ook een nederlands talige van Wiliams behoort te zijn.
En duidelijk moge zijn dat het niet een vertaalde versie is van een anderstalige versie. Op basis van grotendeelse reeds aanwezige kennis. Wat mede te verklaren is omdat MWV ook specialistisch materiaal van Boney M. upload op You Tube en daarnaast communiceert met andere kanalen die Boney M. uploaden of gerelateerd zijn en zo elkaar op de hoogte houden van allerei feiten e.d.   Tegen verwijderen. Musicworldvision(Overleg) 08-01-2023 15:25 (CET)
1) "Tja. Als je IMDB (en Discogs?) dan per definitie als geldige bronnen wilt afkeuren, heb je denk ik nog wel aardig wat werk te doen in de muziekgerelateerde artikelen hier (en dat zijn er nogal wat)." Kan wel wezen, maar dat zegt natuurlijk niets over de 'houdbaarheid' van dit artikel.
2) "Verder: als het onderwerp volgens jou niet in de encyclopedie hoort, hoort het dus kennelijk ook niet op Data en Commons. Ga je het daar ook voor verwijdering voordragen?" Waarom zou ik? En ook dit zegt niets over de 'houdbaarheid' van dit artikel.
3) "Dan ook nog heel even over wat je zegt over vrijwel en bijna; het eerste woord is veel beperkender dan het tweede" Je zoekt wel heel opzichtig spijkers op laag water. Waarom? Zie ook wat Vistaus/Mondo hierboven schrijft. Marrakech (overleg) 5 jan 2023 13:38 (CET)
Ik begrijp echt helemaal niets van deze nominatie. Boney M (en daarmee dus ook Williams) was een wereldbekende formatie in de jaren 70 en 80. Zo iemand verdient meer dan terecht een eigen artikel! Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 16:57 (CET)
Iemand 'verdient' een artikel als er veel acceptabele bronnen zijn: waar zijn deze dan te vinden @Paolingstein:. We hebben bij het beoordelen van verwijdernominaties aan niet onderbouwde algemeenheden. Ecritures (overleg) 5 jan 2023 17:15 (CET)
Over de E-waarde lijkt me weinig te betwisten. Het artikel kan best wat redactie gebruiken, en als ik deze zinnen lees "over de eerste formatie is weinig bekend. De ene bron vertelt dat ze hebben getoerd en zelfs opgetreden hebben voor tv en de andere bron vertelt dat het slechts enkele foto's waren" dan zou ik graag de voorbeelden van "de ene" en de "andere" bron zien, en wil ik niet uit moeten zoeken in de referenties of het daar ergens tussen te vinden is. Niettemin is dit alles niet genoeg voor de nominatie "weg", wat een belachelijke propositie is. Het zou eerder WIU zijn. Maar zelfs dan, als dit -zulke artikelen- is hoe we deze TBP gaan vullen kan half Wikipedia erop en zou iemand gewoon een script moeten draaien voor de massa nominaties. Zijn we in een keer klaar. Labrang (overleg) 5 jan 2023 17:37 (CET)
"Over de E-waarde lijkt me weinig te betwisten." Op welke betrouwbare en gezaghebbende bronnen baseer je die mening? Vergeet trouwens niet dat elk artikel op zijn eigen merites wordt beoordeeld. Marrakech (overleg) 5 jan 2023 18:45 (CET)
Die heb je niet van jezelf en is een dooddoener. Als je een dergelijke pagina niet eens als WIU maar "op individuele basis" als "weg" beoordeeld, is de vraag gerechtvaardigd waarom deze wel en die duizenden andere paginas die veel minder voorstellen niet. Dat je de niet ziet kan ik me niet voorstellen. Klik rond in wat voorspelbare categorieën en je hebt een dagbesteding. Ergo, mijn stelling gaat gewoon op als vraag hoe je tot deze beoordeling komt, dan tot nominatie overgaat en zovele veel slechtere gevallen niet. Dat je ze niet "toevallig" tegenkomt gaat er bij mij niet echt in. Het is gewoon hit&go als dit artikel he meetlat is. Overigens heb ik niks met het onderwerp. Even een disclaimer. Labrang (overleg) 5 jan 2023 21:39 (CET)
Waarom de zoveel “slechtere gevallen” niet is eigenlijk geen discussie voor hier, maar om héél even te happen: we zijn allemaal vrijwilligers en kunnen niet alle weet-ik-hoeveel pagina's op Wikipedia af gaan. Daarom dat er genoeg pagina's zijn die er doorheen glippen. Ook zijn er gevallen waarbij er bijvoorbeeld 10 jaar geleden andere richtlijnen waren en toen voldeden, maar nu niet meer. Maar goed, dan moet je die pagina's allemaal maar net tegenkomen, en zoals ik al zei zijn we allemaal vrijwilligers en we kunnen nu eenmaal niet álles bijhouden. Als jij een pagina tegenkomt waarvan je vindt dat-ie niet voldoet, dan staat het je vrij om die te nomineren. Mondo (overleg) 5 jan 2023 22:48 (CET)
Het lijkt me een beetje vreemd om hier alle YouTube filmpjes bij voorbaat al als niet gezaghebbend af te schrijven. Het ligt maar net aan wie het filmpje maakt. Er is ook schrijvende pers in de vorm van de roddelbladen, die ik als onbetrouwbaar beschouw maar daarmee schrijf ik ook niet meteen alles wat geschreven is af. Een van de YouTube filmpjes in deze is van Toppop. Dat was vroeger al een betrouwbare bron van informatie. Ik zie niet in wat daaraan veranderd is?  LeeGer  7 jan 2023 00:19 (CET)
Zoals hieronder zo keurig staat "Relevantie moet blijken uit onafhankelijke bronnen die haar beschreven (gefilmd, besproken) hebben. Is er een tijdschrift geweest dat een artikel aan haar gewijd heeft, is er een website dat een artikel over haar gemaakt heeft?" Het artikel dat als eerste bron wordt gegeven hier laat haar daaraan ruimschoots voldoen. Of al die youtubelinks die overduidelijk zijn gekopieerd van elders in het artikel thuishoren vraag ik me af maar dit artikel is behoudbaar en de persoon is relevant. Hoyanova (overleg) 8 jan 2023 15:31 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst kan wel wat duidelijker, zeker voor de lezer die niks van Boney M weet. Ook dekken de bronnen volgens mij niet alle beweringen af. De vele youtubefilmpjes zijn m.i. ook niet heel zinvol als bron: ze laten alleen maar zien dat Williams ergens aan mee deed, maar het zegt verder niets (of je gebruikt ze voor eigen conclusies - maar dat mag dan weer niet). De relevantie van Williams lijkt me echter wel voldoende aangetoond, want er zijn wel degelijk bronnen over haar: Express, Mercury, Malta Today. Ook Marketing Tribune benoemt haar. Alles bij elkaar voldoende voor behoud. Thieu1972 (overleg) 23 jan 2023 06:59 (CET)

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over Vertommen hebben geschreven. Artikel leest toch als een soort CV om meer naamsbekendheid te krijgen. Werken zijn in opdracht gedaan in de tijd dat ze bij of voor een bedrijf werkte. Haar huidige werk is ook geen encyclopedisch relevante functie. – Dqfn13 (overleg) 5 jan 2023 11:03 (CET)

  Tegen verwijderen Het artikel is geschreven in een Wikiproject. Ik heb het artikel zo herwerkt dat het niet meer leest als een CV en dat enkel de essentiële informatie behouden wordt. De lijst van tentoonstellingen en werken heb ik vervangen door erkenningen of werken die veel aandacht hebben gekregen. Ik denk niet dat kan worden gezegd dat er onvoldoende onafhankelijke bronnen zijn. De bronnenlijst onderaan het artikel spreekt voor zich.
WimLo (overleg) 6 jan 2023 12:36 (CET)
WimLo ook ik schrijf voor de Gendergap (Amelia Dyer was mijn meest recente bijdrage voor de #100wikiwomen challenge). Maar een onderwerp moet ook bij zo'n project nog altijd relevant zijn, los van het project. Relevantie moet blijken uit onafhankelijke bronnen die haar beschreven (gefilmd, besproken) hebben. Is er een tijdschrift geweest dat een artikel aan haar gewijd heeft, is er een website over design dat artikel (film, vlog, etc.) over haar gemaakt heeft? UAntwerpen is betrokken, dat kan dus onmogelijk als bron gebruikt worden om haar encyclopedische relevantie mee aan te tonen. FlandersDC is een interview waar Vertommen zonder al te veel tegenspraak zichzelf kan presenteren. Voor Radio1 geldt dat ook. Het artikel in de Tijd kon ik helaas niet lezen. Dqfn13 (overleg) 6 jan 2023 12:52 (CET)
Ik vermeldde enkel het Wikiproject om aan te geven dat het hier niet gaat om zelfpromotie. Verder ben ik het er zeker mee eens dat de artikels relevant moeten zijn. Qua artikels die aan haar worden gewijd of vermeldingen op designwebsites denk ik dat er zeker geen probleem mag zijn. Naast de bronnen die al vermeld zijn, zijn er nog volgende artikels: https://absoluutmagazine.be/2023/01/09/duurzaam-inrichten-met-axelle-vertommen/ (zeer recent), https://liesmertens.be/blogs/portraits/axelle-vertommen-on-colour-and-antwerps-best-preserved-secret, https://subbacultcha.be/editorial/detail/furniture-pieces-and-interiors-that-put-a-smile-on-your-face... Maar m.i. wijzen de vermeldingen door De Tijd en Flanders DC al voldoende op relevantie.
Bronnen met een kritische reflectie zullen niet meteen voorhanden zijn, maar is dit werkelijk een vereiste voor e-worth? WimLo (overleg) 10 jan 2023 18:33 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: ik zie toch wel een voorzichtige relevantie, gezien de diverse bronnen (zowel binnen als buiten het artikel). Daarom toch minstens het voordeel van de twijfel en lemma behouden. Thieu1972 (overleg) 22 jan 2023 22:39 (CET)

NE – Artikel lijkt eerder aangemaakt als promotie, dan als encyclopedisch artikel. – Brimz (overleg) 5 jan 2023 14:23 (CET)

Dat klopt - promo over een "partner van bol.com" aangemaakt vanaf het bedrijf bol.com. Hoyanova (overleg) 5 jan 2023 15:16 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: WIU, NE, promo: genoeg redenen om dit artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 20 jan 2023 23:16 (CET)

NE – Artikel maakt niet duidelijk wat deze online service nou precies is en waarom dit relevant zou zijn. Wel veel promotie over hoeveel downloads, en op welke plaats de site staat. Twijfel aan relevantie derhalve. – Brimz (overleg) 5 jan 2023 14:26 (CET)

Dat ook, en alle bronnen zijn zomaar overgenomen zonder ze na te kijken (zie datums). Mondo (overleg) 5 jan 2023 14:33 (CET)
Duidelijk een machine-vertaling. Met zinsconstructies als Met ingang van 2016, het woordenboek is ongeveer 1.000.000 keer gedownload. lijkt het rechtstreeks via Google Vertalen van het Engels naar het Nederlands te zijn vertaald. Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 17:56 (CET)
En wat dacht je van online website? 😂 Mondo (overleg) 5 jan 2023 19:48 (CET)
Tja, strikt genomen kan een website ook offline zijn, en toch nog steeds een website... Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 20:25 (CET)
Klopt, maar dan zal-ie niet op plaats 100 van meest bezochte Sri Lankaanse sites staan. 😉 Mondo (overleg) 5 jan 2023 20:40 (CET)
Zie ook nu Madura Kulatunga van dezelfde aanmaker met de zelfde lappen "bronnen". Dudielijk bedoeld om bekendheid te genereren voor deze persoon en diens website. Hoyanova (overleg) 6 jan 2023 10:01 (CET)
Dit is ook verhelderend. Hoyanova (overleg) 6 jan 2023 10:04 (CET)
  Voor verwijderen - Een digitaal woordenboek, op zich niet echt bijzonder. Zeker als het om de digitalisering van een door iemand anders geschreven woordenboek gaat. Joostik (overleg) 6 jan 2023 12:43 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: dat bronnenbombardement doet je al automatisch twijfelen aan de oprechtheid van dit lemma, want het verhult doorgaans het gebrek aan relevantie. Nou zie ik wel wat bronnen staan die zijn relevantie wel degelijk kunnen aantonen. Maar de tekst is duidelijk van een vertaalprogramma, de refs zijn deels onvertaald (en hoogstwaarschijnlijk ook nooit door de vertaler zelf geraadpleegd), en per zin drie refs om een feitje mee aan te tonen is overdreven. Alles bij elkaar is het te WIU. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 07:19 (CET)

WIU - Twijfel tussen weg en wiu. Aanmaker is een telg van deze familie (gezien de gebruikersnaam). Verder leest dit artikel niet prettig door gebrek aan layout, wikilinks, geen bronnen... Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 15:25 (CET)

Aanvulling) Bovendien gaat meer dan de helft van dit artikel over een nog uit te brengen kroniek. Twijfel nu over nuweg! Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 15:28 (CET)
Bij nader inzien toch nuweg van gemaakt. Duidelijk ZP. Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 15:31 (CET)

Weg - Wikipedia is geen online agenda. Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 16:13 (CET)

Die pagina hoort in de projectruimte van de Gendergap te staan, ik denk dat er gewoon een foutje gemaakt is. Er staan veel meer agenda's in projectruimtes. Dqfn13 (overleg) 5 jan 2023 16:56 (CET)
Idd een foutje, ik heb de pagina net hernoemd naar de juiste plaats. Sir Iain overleg 5 jan 2023 17:00 (CET)
Excuses, ik wilde te snel publiceren. Ik zie dat het opgelost is, dankjewel @Dqfn13 en @Sir Iain voor de snelle fix! Morgen ga ik verder met de koppelingen naar de juiste projectpagina's. Thamara Groenleer - Wikimedia Nederland (overleg) 5 jan 2023 17:05 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Voordat je een dergelijke pagina voor verwijdering voordraagt kun je het beste even contact opnemen met de aanmaker; vergeet niet ons gebod 'Ga uit van goede wil. Ik vind - @Paolingstein: - dat je regelmatig best snel (soms té snel) pagina's zonder al te goede beoordeling of argumentatie ed op deze verwijderlijst zet. Wat overleg of eigen inzet om oneffenheden in een artikel te verbeteren of verwijderen kan soms best een optie zijn voordat je iets op deze verwijderlijst plaatst. Ecritures (overleg) 5 jan 2023 17:10 (CET)

Alle inkomende links gefixed, redirect naar redirect en bijbehorende redirect verwijderd vanwege niet meer nodig. Wutsje 5 jan 2023 17:26 (CET)

Weg - Onduidelijk wat hem EW maakt. Veel namedropping, iets over een kasteel dat hij heeft bewoond, maar verder weinig over hemzelf. Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 16:18 (CET)

  Tegen verwijderen Wat vooral onduidelijkis, is deze nominatie. Er staan meer dan voldoende gegevens over zijn beroep, over zijn medestichterschap van een belangrijke vereniging, over zijn publicaties, over zijn culturele rol: meer dan voldoende om te beantwoorden aan de E-voorwaarden van Wikipedia. Als dit alles niet over hemzelf gaat, over wie dan wel? Nergens trouwens staat vermeld dat hij een kasteel bewoonde. Het ontbreekt de nominator blijkbaar aan aandachtig lezen. Zie de bemerking hierboven van Ecritures. Andries Van den Abeele (overleg) 6 jan 2023 10:42 (CET)

"Albert Vermeire bracht zijn ganse leven door in Beernem. Eerst was hij onderwijzer, na een aantal jaren werd hij regisseur van de Boom- en plantenkwekerijen Drie Koningen, eigendom van de familie van Outryve d'Ydewalle, bewoners van het gelijknamige kasteel en domein. Na de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel bewoond door het gezin van graaf d'Hespel, echtgenoot van Hélène du Sart de Bouland, de weduwe van Hubert van Outryve d'Ydewalle.
Vanaf 1953 en tot in 1980 organiseerde de kasteelvrouw trimestrieel weekends, waarop kunstenaars uit verschillende disciplines en allerlei personaliteiten werden uitgenodigd. Ze kreeg hiervoor veel waardering. Bij de organisatie van deze weekends werd ze bijgestaan door Jan Vercammen, Fernand Bonneure en Rik Slabbinck. Ter plekke was haar regisseur Vermeire van bijzondere hulp en werd als de voornaamste medeorganisator aanzien. Hij nam actief aan de 72 weekends deel en ontving telkens ook de deelnemers in zijn landhuis."
Daarin zie ik weinig tot niets terug over Vermeire zelf. Paolingstein (overleg) 6 jan 2023 12:59 (CET)
(Aanvulling) Ik zie alleen over hem:
1) Hij bracht zijn hele leven door in een plaats
2) Hij was regisseur bij een kwekerij??
3) Hij bood hulp in het kasteel en nam actief deel aan 72 weekends
Wat heeft de rest van de tekst te maken met Vermeire? dat hoort thuis bij het artikel over het kasteel of de familie die er woont/woonde. Paolingstein (overleg) 6 jan 2023 13:05 (CET)
Wie het artikel leest zal vaststellen dat hier een loopje wordt genomen met de waarheid. Trouwens, zelfs de gegevens die Paolingsteiun wel wil toegeven (terwijl hij andere over het hoofd ziet), zijn meer dan voldoende volgens de minimale vereisten van Wikipedia. Wat daarbij vooral van belang is en hij natuurlijk verzwijgt, zijn de publicaties van Vermeire als auteur. Het zal toch hopelijk niet zo zijn dat Wikipedia zou toegeven aan simpele zielen die zijn verwezenlijkingen minder E vinden dan de overwinningen van zijn neef, veldrijder Bertje Vermeire, die al vele jaren zonder discussie op Wikipedia voorkomen. Andries Van den Abeele (overleg) 8 jan 2023 13:58 (CET)
De schrijver van het artikel neemt inderdaad een loopje met de waarheid. En je ontwijkt heel handig de vraag: wat heeft een kasteel dat hij dus kennelijk niet bewoont te maken met de EW van deze persoon? Wat is een regisseur bij een kwekerij? (Volgens mij kan een kwekerij wel een bedrijfsleider hebben, maar een regisseur? Regisseert hij de groei van de bomen/planten?) Met andere woorden: Wat maakt dit artikel over Vermeire EW? Ik zie het namelijk niet. Paolingstein (overleg) 8 jan 2023 14:45 (CET)
Met zo een simpele ziel ben ik zo vrij niet in diuscussie te treden. Wel, om hem te plezieren, heb ik wat bijkomende informatie over het leven van Albert Vermeire toegevoegd. Die wel interessant zijn, maar niet veel toevoegen aan zijn duidelijke E-waarde als auteur en cultureel promotor. Andries Van den Abeele (overleg) 8 jan 2023 15:12 (CET)
Je zou ook gewoon inhoudelijk kunnen reageren, zonder dat soort bewoordingen te gebruiken. Paolingstein (overleg) 8 jan 2023 15:48 (CET)
(Aanvulling) Je hebt er inderdaad informatie aan toegevoegd. Echter, niet alles wat genoemd word is EW. De gevangenneming en krijgsgevangenschap bijvoorbeeld wel, maar niet dat hij ergens op een schooltje lesgaf. De bibliografie is prima, keurig. Maar ik zet nog steeds vraagtekens bij het stuk over het kasteel en het domein: een regisseur van een kwekerij?? Dat noemt men in AN toch een directeur of manager? Of regisseert hij er toneelstukken? Dat gedeelte blijft nog onduidelijk. Voor nu zal ik de nominatie doorstrepen, maar de NE gedeeltes moeten nog wel eruit worden gefilterd. Paolingstein (overleg) 8 jan 2023 15:55 (CET)
Er stonden best wat NE-zaken in dat lemma, evenals pov's. Dus de nominatie kwam niet echt uit de lucht vallen. Bijzonder jammer is dat Andries Van den Abeele opnieuw de boodschapper denigrerend benadert. Dat moet echt eens stoppen. In elk geval is puur dankzij Paolingstein het lemma sterk verbeterd. Hulde! HT (overleg) 8 jan 2023 16:51 (CET)
Nou, je hoeft mij niet teveel eer toebedelen hoor. Ik heb enkel wat NE-zaken geschrapt. De EW toevoegingen zijn wel degelijk van Andries. Paolingstein (overleg) 8 jan 2023 16:57 (CET)
@Paolingstein. Ik weet, maar dat laatste gebeurde dankzij jouw nominatie. Afijn, succes verder!! HT (overleg) 8 jan 2023 17:51 (CET)
Beste Paolingstein, Regisseur is een gebruikelijk woord dat door sommigen wordt gebruikt (en dit was het geval voor Vermeire en voor zijn beroep) als synoniem voor bedrijfsleider of manager. Ik moet helaas de laatste tijd vaststellen dat sommige (jonge) Nederlanders denken dat alleen hun woordenschat de enige juiste is. Men moet anderzijds niet te streng zijn in wat men persoonlijk vindt wat E is en wat niet. Alles wat bijdraagt om iemands levensverhaal te situeren, kan interessant zijn. Wat voor de ene onbelangrijk lijkt kan een ander net belangrijk tot zelfs essentieel vinden. Het is goed dat u uw verwijderingsvoorstel verwijderd hebt. U bent nog jong student heb ik begrepen. Ik moedig u aan om artikels te schrijven; daar heeft men veel plezier aan. Andermans werk beknibbelen en willen doen verwijderen is veel minder voldoeninggevend. En liever dan verwijderen is overleg en discussie de betere weg. Hoop u in prettiger omstandigheden opnieuw te ontmoeten. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 8 jan 2023 17:59 (CET)
In de zin van leider bij het maken van een film: klopt. Ik eb het voor de zekerheid even opgezocht in de Dikke Van Dale:
regisseur (de (m)) 1. iemand die de regie voert, (fig.) iemand die iets ensceneert. 2. (fig.; balspel) speler die zijn medespelers aanwijzingen, leiding geeft, vr. regisseuse.
Oké, je zou uitleg 2 kunnen lezen als een soort bedrijfsleider, maar dat wordt denk ik niet ermee bedoeld. Paolingstein (overleg) 8 jan 2023 23:23 (CET)

ZP/reclame – bronloze reclame voor een website. Relevantie zo totaal onhelder. Hoyanova (overleg) 5 jan 2023 17:28 (CET)

Dit is exact wat TAGMAG inhoudt, doet en waar TAGMAG voor staat. Gelieve uw bezwaar te verwijderen. Dit is 10000% relevant en beschrijft TAGMAG tot in het detail. 2A02:1812:2514:AA00:30E7:34B5:4A20:7416 5 jan 2023 17:30 (CET)
Dat is juist een van de problemen: in dit artikel staat veel te veel dat op de eigen website thuishoort. Een ander probleem: welke betrouwbare, onafhankelijke en secundaire bronnen hebben over dit "internetplatform" gepubliceerd, oftewel: wat maakt het relevant voor opname in een encyclopedie? Wutsje 5 jan 2023 17:36 (CET)
Tja, dan kan je dit ook zeggen over de Wiki pagina van DPG Media. Is identiek dezelfde insteek :) 2A02:1812:2514:AA00:30E7:34B5:4A20:7416 5 jan 2023 17:39 (CET)
Met dien verstande dat bij DPG Media bronnen als De Standaard, Parool en Nu.nl worden genoemd. Los daarvan: elk artikel wordt op zichzelf beoordeeld; niet aan de hand van andere artikelen. Paolingstein (overleg) 5 jan 2023 17:43 (CET)
(na bwc) Er is geen Wiki pagina van DPG Media, wikipedia is een encyclopedie en artikelen gaan hier over een onderwerp. Bovendien wordt ieder artikel onafhankelijk van andere beoordeeld. Dit stukje over TAGMAG doet in de huidige vorm sterk denken aan een wc-eendje. Wutsje 5 jan 2023 17:54 (CET)
Het was vanmiddag nog veel erger. Het lijkt wel of een marketeer bezig is geweest....... Thieu1972 (overleg) 5 jan 2023 18:05 (CET)
Nog niet gezien, maar inderdaad, ja zeg... De Feesboekpagina heeft dit "internetplatform" kennelijk nog niet genoeg in de markt gezet. Wutsje 5 jan 2023 18:50 (CET)
Lijkt wel of de marketingafdeling zich verveelde en daarom maar de pijlen op Wikipedia richtte… Mondo (overleg) 5 jan 2023 19:51 (CET)
  Tegen verwijderen TAGMAG bereikt een publiek van 1,5 miljoen jongvolwassenen per week. Tomaatje12 (overleg) 9 jan 2023 22:34 (CET)
Dat lijkt mij wel erg overdreven. Vlaanderen heeft slechts 6,6 miljoen inwoners, en zou dus een kwart van de bevolking bereiken? Paolingstein (overleg) 14 jan 2023 10:13 (CET)
een cumulatief nummer als je al hun kanalen optelt Tomaatje12 (overleg) 17 jan 2023 20:18 (CET)
En hoeveel van die bezoekers gaan naar meerdere kanalen? Paolingstein (overleg) 17 jan 2023 20:49 (CET)
dat weet ik niet Tomaatje12 (overleg) 17 jan 2023 22:15 (CET)
Na een promosnoei (dank) is dit een bronloze pagina gebleven over een website die zich op jongeren richt blijkbaar en graag exposure wil vergroten via wikipedia enkel. Hoyanova (overleg) 21 jan 2023 09:31 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Encyclopedische relevantie onduidelijk, zijn hierover secundaire bronnen? Een eerdere versie noemde ook een boek dat echter nog niet verschenen is. – Encycloon (overleg) 5 jan 2023 20:38 (CET)

  Voor verwijderen - De enige "relevantie" lijkt te zijn dat hij uit een vooraanstaande regentenfamilie stamde, tot levenslang veroordeeld werd (waarvoor eigenlijk?) en de rest van zijn leven gevangen zat. Joostik (overleg) 6 jan 2023 12:55 (CET)
 •   Opmerking - een van de vroegste veroordelingen in Nederland van een homoseksueel. Een lezenswaardig artikel over hem is hier te vinden met bronnen er bij. Hier zou iets van te maken moeten zijn want zo is het enkel een uittrekseltje van enige zinnen uit dat artikel jammer genoeg. Hoyanova (overleg) 6 jan 2023 16:20 (CET)
  Voor verwijderen Geen reden om het lemma in deze staat te behouden. HT (overleg) 8 jan 2023 23:30 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: mischien is er wel relevantie, maar niets in dit bronloze lemma wijst daar vooralsnog op. Zonder context - die er kennelijk wel is - kun je er als lezer weinig mee. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 jan 2023 23:13 (CET)

Reclame een lofprijzend -maar helaas bronloos- artikel aangaande een artistiek ondernemer die tot op heden (...) helpt met het uitbouwen van een solide zakelijke structuur. Fred (overleg) 5 jan 2023 21:25 (CET)

Zie ook hier. Wutsje 5 jan 2023 21:59 (CET)
Allereerst wil ik opmerken dat er andere manieren bestaan om overleg te plegen over de inhoud van een pagina dan deze pagina — zonder enige kennis terzake — meteen te nomineren voor verwijdering op de dag dat ze werd aangemaakt.
Ik betreur het ten zeerste dat gebruiker Fred Lambert, die daar blijkbaar een sport van maakt, het nodig vindt zijn licht hierover te moeten laten schijnen. Hij plukt de woorden “artistiek ondernemer”, “tot op heden” en “helpt met het uitbouwen van een solide zakelijke structuur” uit verschillende zinnen weg, om deze dan zonder verdere context samen te gooien in een pseudo-argument waaruit zou moeten blijken dat deze wikipedia-pagina een bepaald gewin beoogt. Quod non.
Dat het hier om een artistiek ondernemer binnen het bredere veld van de podiumkunsten gaat, die vanuit zijn levenslange ervaring op dit moment enkel nog een adviserende (lees: onbetaalde) rol opneemt binnen een jong (lees: weinig ervaren) muziektheater — dat zich daarenboven inzet voor talentontwikkeling — daaraan wordt hier op een zeer tendentieuze, misplaatste manier voorbij gegaan. “Het uitbouwen van een solide zakelijke structuur” staat geheel los van wat de heer Focking “tot op heden” doet, en heeft betrekking op de periode 2015-2020, waarin Hans Focking actief was binnen InTeam Producties en hij zijn uitgebreide culturele netwerk, alsook zijn rijke ervaring kosteloos ter beschikking heeft gesteld aan dit jonge gezelschap, om hen zo op korte tijd te doen groeien van een startersidee tot een professionele organisatie met een degelijk bestuur. Daarna heeft hij zich teruggetrokken in een zuiver adviserende rol, iets wat hij inderdaad tot op heden op vrijwillige basis doet.
Daarnaast vind ik het stuitend dat er getwijfeld wordt aan de wiki-relevantie van een persoon, die tijdens een carrière van 60 (!) jaar mee het culturele beleid op vlak van dans en podiumkunsten in Nederland en Vlaanderen heeft vormgegeven, zowel vanuit zijn rol als oprichter en (30 jaar lang) directeur van het internationaal gerenommeerde dansgezelschap Introdans, als door zijn deelname aan verschillende adviesraden en commissies in Vlaanderen en Nederland. De verschillende onderscheidingen op basis van culturele verdienste mogen het belang van zijn rol hierin onderstrepen.
De pagina wil zowel een aanzet zijn tot het documenteren en samenbrengen van informatie die anders dreigt verloren te gaan, als een toevoeging aan de reeds bestaande (helaas minder uitgewerkte) wikipedia-pagina’s van bijvoorbeeld Introdans en mede-oprichter Ton Wiggers. Ze biedt ook een startpunt voor verdere uitdieping van dit onderwerp, meer bepaald de ontwikkeling van het culturele beleid mbt dans en podiumkunsten in Nederland en Vlaanderen in het tweede deel van de twintigste eeuw.
Wat de bronnen betreft, is op Theater Encyclopedie een onvolledige oplijsting van zijn producties te vinden. Er kan ook verwezen worden naar de website van Introdans, waar meer informatie terug te vinden is over de vroege jaren van dit gezelschap. Over diezelfde geschiedenis handelen o.a. ook enkele krantenartikels en het boek “50 jaar Introdans, een bewogen geschiedenis”. Wat de gedemocratiseerde leiding van toneelgroep Theater (vandaag bekend als Theater Oostpool) betreft, kan er verwezen worden naar de website van Theater Oostpool. Ik zal deze bronnen allemaal toevoegen aan de pagina.
Daarnaast wijs ik als bron ook op de reeds bestaande pagina’s van Ton Wiggers en Introdans, waar reeds naar de heer Focking verwezen wordt, en naar de pagina van Theater Oostpool voor de geschiedenis van toneelgroep Theater, meer bepaald mbt de democratisering van het bestuur. Onderlinge doorsteken werden maximaal aangebracht en zal ik waar nodig aanvullen.
~~~~ Jutsugan (overleg) 6 jan 2023 13:02 (CET)
Graag onafhankelijke, secundaire bronnen gebruiken. Ik lees hierboven vooral publicaties van betrokken instanties en personen (Introdans, Oostpool) en enkele wikipagina's - die laatste tellen sowieso nooit als bron. Per WP:VER en vooral WP:BLP is het ook wenselijk om goede bronnen te vermelden, zeker als het gaat om persoonlijke gegevens (denk aan geboortedatum) en beweringen ('meningsverschillen', of 'het uitbouwen van een solide zakelijke structuur'). Zie bv het lemma Ton Wiggers, waar netjes enkele bronnen zijn vermeld. Thieu1972 (overleg) 6 jan 2023 13:30 (CET)
Aanvullende opmerking: op uw overlegpagina lees ik de zinnen '...de info uit een jarenlange vriendschap met de heer Focking voortkomt' en 'Het is net dit gebrek aan online documentatie dat ik probeer te verhelpen met deze pagina, zodat deze info naar de toekomst toe niet verloren gaat'. Dit klinkt als origineel onderzoek en dat is niet toegestaan op wikipedia: alles dient reeds in onafhankelijke, voldoende gezaghebbende (liefst secundaire) bronnen te zijn vastgelegd vóórdat het op wikipedia kan worden vermeld. Eigen kennis en ervaring, eigen interviews, van-horen-zeggen etc, het telt allemaal niet mee als bronnen. Bijkomend nadeel van een dergelijke betrokkenheid is ook dat het meestal leidt tot promotioneel aandoende artikelen waarin geen enkele balans zit. We raden ook niet voor niks af om vooral niet te schrijven over onderwerpen waarbij men betrokken is. Tot slot: een bron hoeft niet online te staan. Ook papieren boeken en tijdschriften zijn prima geschikt als bron. Thieu1972 (overleg) 6 jan 2023 13:38 (CET)
Bedankt voor de feedback. Ik heb zojuist enkele aanpassingen gemaakt ter verduidelijking en de verschillende bronnen toegevoegd. Jutsugan (overleg) 6 jan 2023 14:07 (CET)
Na wat gegoogle bleken er toch nog verschillende secundaire bronnen te bestaan die de inhoud staven (Theater Encyclopedie, Krantenartikels, het boek 50 jaar Introdans). Kan op basis van deze toevoegingen het sjabloon verwijderd worden? Jutsugan (overleg) 6 jan 2023 14:26 (CET) Kan op basis van de gemaakte aanpassingen het sjabloon verwijderd worden?
Dat lijkt me ongewenst - dit is geen neutraal feitelijk artikel over iemand maar een promotint curriculum vitae met aanprijzingen en subjectieve loftuigingen - frasen als "waarna hij een stap opzij zet en zijn aandacht richt op andere culturele uitdagingen" en "één van de grootste dansgezelschappen van Nederland" en "succesvolle projecten" en "De gala's, vaak in aanwezigheid van een lid van het Koninklijk Huis, hebben altijd een benefietkarakter." en "groots opgezet benefietconcert" en "een unieke avond" en "onderstrepen het opmerkelijke parcours van een halve eeuw leven voor de cultuur." horen hier echt niet in thuis. De lijst met "referenties" is onhelder en adstrueert niet veel van het gestelde. Ik zie enkel vermeldingen in de theatherencyclopedie - een soort wikiwebsite waar iedereen zijn/haar gegevens kan toevoegen en de enige referentie over introdans stelt enkel dat in 2008 de danser Roel Voorinthold uit dat gezelschap een prijs won. Geen enkele secundaire onafhankelijke toonaangevende bron is aanwezig die over deze persoon schrijft. Hoyanova (overleg) 8 jan 2023 10:51 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU Meer een mededeling dan een artikel. Wanneer opgericht? Wat doet deze werkgroep wat haar encyclopedisch maakt? Bronnen? Bovendien slordige taalfouten. Het is, bijvoorbeeld West-Vlaamse Milieufederatie en niet: West-Vlaamse Milieu Federatie. Fred (overleg) 5 jan 2023 23:15 (CET)

  Voor verwijderen HT (overleg) 5 jan 2023 23:27 (CET)
Beste,
Dank u voor uw opmerkingen. Ik ben nog maar een beginneling (zeker in het editen). Alle hulp is zeker welkom.
Deze werkgroep situeert zich op lokaal vlak wat bv WWF wereldwijd probeert te realiseren. ETIEN (overleg) 6 jan 2023 18:27 (CET)
Beste,
Ik heb dit item geschreven omdat het recent vernoemd wordt onder andere als auteur in bv https://www.natuurpunt.be/nieuws/herstel-de-zeeparkduinen-de-panne-20221102
Nochtans vind je nergens een definitie van die werkgroep die toch al een en ander in het veld gerealiseerd heeft.
Ik wou een aanzet geven om dit te documenteren.
Dank u om hiermee rekening te houden en alle suggesties voor verbetering worden in dank aanvaard. ETIEN (overleg) 6 jan 2023 19:25 (CET)
Het gebrek aan bronnen maakt het lastig om de relevantie te bepalen. Dat men een keer een stuk tekst schrijft, maakt een organisatie nog niet meteen relevant voor wikipedia. Ben ook benieuwd waar alle informatie nu vandaan komt als er kennelijk nergens een definitie van de groep bestaat? Met enige moeite vind ik nog wel enkele krantenartikels waarin de groep iets te melden heeft, maar uiteindelijk krijg ik toch het gevoel dat de Kustwerkgroep beter vermeld kan worden als samenwerkingsverband in een lemma over Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie. Thieu1972 (overleg) 19 jan 2023 06:38 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: er is niets meer gedaan aan het oplossen van de genoemde problemen. Het is bronloos gebleven, de E-waarde is niet duidelijk geworden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 jan 2023 22:23 (CET)


Toegevoegd 06/01; af te handelen vanaf 20/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken


Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE – persoon met werkzaamheden - aangemaakt door dezelfde plaatser van Madura English–Sinhala Dictionary met dezelfde lappen met "bronnen" - bedoeld om bekendheid te genereren voor website en persoon Hoyanova (overleg) 6 jan 2023 09:58 (CET)

  Voor verwijderen - Heeft een door iemand anders geschreven woordenboek gedigitaliseerd en op internet gezet. Joostik (overleg) 6 jan 2023 12:40 (CET)
Dat is wel degelijk noemenswaardig. Als je dat niet vindt, dan beledig je nu een hoop mensen die bij stads- en streekarchieven werken, die zich elke dag uit de naad werken om door anderen geschreven materiaal te digitaliseren. Het is echt geen eenvoudige opgave om zoiets te doen en zeker bij zoiets uitgebreids als een woordenboek niet.
Dat gezegd hebbende is het artikel zeker niet neutraal geschreven, dus er is werk aan de winkel. Mondo (overleg) 6 jan 2023 12:45 (CET)
Wil je zeggen dat alle mensen die bij stads- en streekarchieven werken, allemaal een artikeltje in Wikipedia zouden moeten hebben?  Erik Wannee (overleg) 6 jan 2023 16:15 (CET)
Nee, dat zeg ik niet; ik zeg alleen dat het digitaliseren van andermans werk, wat zij doen, noemenswaardig is. Een Wikipedia-artikel is iets anders dan een “noemenswaardig” feit. Mondo (overleg) 6 jan 2023 17:52 (CET)
Bedankt Mondo, voor mijn werk digitaliseer ik ook veel. In mijn geval veel bouwtekeningen, fijn dat iemand dat waardeert. Het verschil tussen jouw interpretatie van relevant werk en dat van Joostik is echter of het van encyclopedische relevantie is of dat het voor het wel relevant is. Het digitaliseren, in mijn geval simpelweg door en kopieerapparaat halen, is geen werk dat internationaal lof verdient in een encyclopedie, het is voor mijn collega's er het regelmatig zeer relevant en soms zelfs onmisbaar gebleken. Het digitaliseren van een woordenboek is misschien een andere taal van sport, maar dan moet dat uit goede bronnen blijken. En ik heb nog niet de tijd gehad om de 30 of zo bronnen door te nemen. Dqfn13 (overleg) 6 jan 2023 23:27 (CET)
Nogmaals: ik zei niet dat hij op basis van alleen digitaliseren een lemma verdient; ik zei alleen dat het een noemenswaardig feit is. Maar het is uiteraard niet het enige feit dat er moet zijn voor een voltallig lemma (afgezien van de bronnen, die ook moeten bestaan). Mondo (overleg) 7 jan 2023 11:09 (CET)
Ik bedankte jou alleen voor de geuite waardering Mondo, al was het niet aan mij gericht, maar ging het (indirect) wel over mijn werk. Ik gaf al aan dat het digitaliseren van dat woordenboek een andere tak van sport is en dat relevantie van de persoon uit bronnen moet blijken. Dqfn13 (overleg) 9 jan 2023 10:43 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de lijst bronnen is langer dan de tekst in het artikel zelf. Als je voor elk feitje 2 tot 3 bonnen nodig hebt ter onderbouwing, dan slaat de twijfel toe: daargaans verhult zo'n bronnenbombardement het gebrek aan relevantie. Tekstueel is het overigens nog een duidelijke vertaling, dus het lemma is nog steeds WIU. Mocht Kulatunga E-waarde hebben, dan graag een net artikel, met relevante bronnen, en in goed Nederlands. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 jan 2023 22:21 (CET)

NE – bronloos artikel over een jeugdspeler die enkel uitkwam in jeugdelftallen en de italiaanse jongerencompetitie die zijn debuut nog moet maken in het betaald voetbal Hoyanova (overleg) 6 jan 2023 11:13 (CET)

Enkele bronnen en een infobox toegevoegd. Gaat waarschijnlijk binnen enkele weken wel zijn debuut maken in het betaalde voetbal.Ckoelma (overleg) 6 jan 2023 11:38 (CET)

Weg – Een vrij leeg biografisch lemma met diverse bronverzoeken. Die werden deels opgelost door LinkedIn en de websites van haar werkgevers te plaatsen, maar dergelijke bronnen bieden nog geen relevantie. Een zoekopdracht levert niks op, behalve haar werkgevers (toegegeven: haar naam werkt ook niet echt mee bij het zoeken....). Maar vooralsnog zijn we dus niet veel verder gekomen dan een lemma dat lijkt op een werknemersprofiel. Thieu1972 (overleg) 6 jan 2023 15:12 (CET)

Die websites heb ik allemaal verwijderd (LinkedIn stond er niet tussen) omdat het geen sites of bronnen (profielen) over haar waren, maar gewoon de sites van haar werkgevers. WP:EXLINK is daar toch best duidelijk over: een pagina moet wel extra informatie bevatten over het onderwerp. Dqfn13 (overleg) 6 jan 2023 15:19 (CET)
In deze versie zit een LinkedIn-profiel verstopt. Thieu1972 (overleg) 6 jan 2023 15:38 (CET)
Ik zie het, op zich is dat eigenlijk ook al iets wat niet echt op Wikipedia hoort. Dqfn13 (overleg) 6 jan 2023 16:08 (CET)
Bêste minsken, sympathiek dat jullie meedenken en assisteren in het correct en volledig krijgen van deze wikipagina. Wat me desalniettemin ergert en frustreert is het zonder overleg of voorstel verwijderen van links/ bronnen. Het ter discussie stellen lijkt me uitstekend en uiteraard zijn er de regels van het wiki spel, maar zo zwart wit zijn die ook niet en zeker niet consistent toegepast. Bijv. de zgn. werkgevers links. Dit onderbouwt en illustreert direct de concrete werkzaamheden zoals genoemd in het artikel. Ondertussen zie ik dat dezelfde KFG link naar een redactiepagina van het KFG/Fryslan wel als bron kan gelden? Dat de pagina meer 'gewicht' vergt obv verder sites/ bronnen, snap ik en die zijn zeker te vinden op verschillende sites en kranten. Als ik even de tijd krijg voordat er meer wordt gedelete, voeg ik die graag toe voor verdere commentaren. Tige tank oant sa fier, Fwsmaster (overleg) 6 jan 2023 16:58 (CET)
Het doel van Wikipedia is niet alleen vrije informatie, maar ook vrij bewerkbare informatie. Dat betekent dat we elkaar helpen om artikelen in orde te maken. Als u nog bezig was, dan had u het meebezig-sjabloon boven het artikel moeten zetten om te voorkomen dat anderen zouden helpen. Dit alles zou u ook moeten weten, gezien u hier al sinds 2018 actief bent. Mondo (overleg) 6 jan 2023 17:55 (CET)
We zitten niet echt te wachten op werkgeverslinks, want in beginsel vertellen die niets over de relevantie van De Boer. Inmiddels zijn er diverse bronnen toegevoegd, maar vrijwel alle vertellen ze niets over De Boer: ze melden alleen dat ze in een jury zat. De bronnen zelf gaan over de prijzen, en in hun geheel niet over De Boer. En de link naar het krantenartikel in Delpher gaat over een taalonderzoek, niet over De Boer; ze wordt slechts één keer zijdelings genoemd, als medewerkster. Kortom: we weten tot nu toe alleen dat De Boer werk heeft. Tsja, half Nederland heeft werk en staat wel ergens genoemd. Maar wat maakt De Boer nu zo relevant dat ze in een encyclopedie thuishoort? Dat zou moeten blijken uit onafhankelijke, secundaire bronnen. Maar die zie ik dus nog steeds niet.
Bij het schrijven van een biografie zouden niet de vermeldingen bij haar werkgevers uitgangspunt moeten zijn, maar onafhankelijke, secundaire bronnen die haar werkzaamheden duiden. Dit is dus verkeerd om te werk gaan. Thieu1972 (overleg) 6 jan 2023 18:33 (CET)
Zeker. Aanname t.a.v. kennis en kunde is misschien wat voorbarig? Ondertussen hoop ik dat de aangedragen nieuwe bronnen enig gewicht in de schaal kunnen leggen. WIU ipv 'weg'? Fwsmaster (overleg) 6 jan 2023 18:44 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Weg – bronloos drieregelig curriculum vitae van een persoon met werkzaamheden Hoyanova (overleg) 6 jan 2023 15:28 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet duidelijk geworden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 jan 2023 23:08 (CET)

WIU - dit lijkt mij onaf te zijn - er wordt iets over de jeugd van deze zangeres verteld en dan houdt het op - de alinea Carrière heb ik verwijderd, want daarin stond een enkele zin die ook in de biografie stond - het vermelden van bronnen is wenselijk - vis ←  )°///<  → overleg 6 jan 2023 23:44 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos verhaaltje, en geen idee wat de relevantie van Van Renesse zou moeten zijn. Ze wordt nog wel hier vermeld, dus wie weet. Maar voor nu is het te WIU. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 jan 2023 23:06 (CET)


Toegevoegd 09/01; af te handelen vanaf 23/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Weg – Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Geen biografie aanwezig van deze persoon waaruit encyclopedische relevantie blijkt, enkel een naam met daarna een lijst met rollen zonder de rol te benoemen. Iedere "rol" heeft vervolgens wel een "director"... Hoyanova (overleg) 9 jan 2023 08:53 (CET)

Als ze inderdaad in al die dingen heeft gespeeld, dan is er m.i. wel een basis voor haar e-waardigheid. Maar inderdaad moeten er dan wél bronnen en een biografie zijn om dat te ondersteunen. Mondo (overleg) 9 jan 2023 12:49 (CET)
@Hoyanova, ik heb het artikel inmiddels voorzien van wat bronnen, waaronder ook een paar onafhankelijke, gezaghebbende, en een regel toegevoegd aan haar biografie. Het kan nog beter en ik zal er nog wel even naar kijken later, maar in elk geval is het artikel zo al wat meer onder-/opgebouwd. Mondo (overleg) 9 jan 2023 13:07 (CET)
Inmiddels geheel gewikificeerd en nog wat bronnen, waaronder ook nog een paar gezaghebbende, en zelfs een gezaghebbende met kritische noot over een toneelstuk waarin ze speelde, toegevoegd. Alleen nog wat rollen die ontbreken en haar biografie is nog wat magertjes, maar daar kan ik zo 1, 2, 3 niks van maken op basis van de bronnen. Maar goed, wat vind je er tot nu toe van, @Hoyanova? Mondo (overleg) 9 jan 2023 14:07 (CET)
De meeste bronnen doen eigenlijk niks anders dan vermelden dat ze ergens aan heeft meegedaan. Ik heb dan ook een beetje zitten schrappen in de dubbele bronnen, want één bron om een rol te vermelden lijkt me wel genoeg. Inhoudelijk zijn de bronnen ook nogal magertjes: de enige die daadwerkelijk iets over Shilue melden, gaan over verloren fotoalbums en hebben dus niets met haar acteerwerk te maken. Kortom: het houdt niet echt over. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 07:11 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Weg – Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) ook is er hier zeer waarschijnlijk sprake van Zelfpromotie. Saschaporsche (overleg) 9 jan 2023 11:06 (CET)

  Tegen verwijderen De oorspronkelijke versie was voor grote stukken overgenomen van de website van Doorzon architecten. Vandaar dat het overkomt als zelfpromotie. Ik heb informatie die niet essentieel is verwijderd, hier en daar wat herschreven en de statements aangevuld met onafhankelijke bronnen. Het is een toonaangevend interieurarchitectuurbureau in België dat zeker een plaatsje verdiend op Wikipedia. WimLo (overleg) 9 jan 2023 18:53 (CET)
in deze vorm   Voor verwijderen. Het is simpelweg reclame op deze manier. Onder het kopje werk wordt de ambitie nog even aangedikt . De bronnen 2 en 3 zeggen niets over de betreffende interieurarchitecten. Neeroppie (overleg) 9 jan 2023 23:29 (CET)
Als de eerste zin onder werk teveel als reclame overkomt, deze is nu verwijderd. Verder vermeldt werk enkel projecten waarover andere onafhankelijke bronnen berichten. WimLo (overleg) 10 jan 2023 17:37 (CET)
@WimLo.. kun je hier iets mee? zie hier Neeroppie (overleg)
Ik heb de link als voetnoot gebruikt + de vermelding van de monografie toegevoegd. Maar nu wel het artikel laten staan he ;-) WimLo (overleg) 16 jan 2023 12:43 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: E-waarde is aanwezig, artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2023 07:02 (CET)

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die de encyclopedische relevantie van deze kunstenaar aantonen. Artikel lijkt ook vooral te bestaan uit namedropping. Opmaak ontbreekt, bronnen ontbreken in het artikel zelfs in het geheel (is in strijd met WP:BLP). – Dqfn13 (overleg) 9 jan 2023 16:58 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos en opmaakloos lemma met taalfouten en rommelige zinnen. E-waarde is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2023 07:05 (CET)

WIU het lijkt me een relevant onderwerp, maar komt op deze manier nog niet helemaal uit de verf. Momenteel heeft het artikel ook geen bronvermelding. TheGoodEndedHappily (overleg) 9 jan 2023 17:54 (CET)

 • Zou dit in deze summiere vorm niet ingepast kunnen worden in het lemma over de Vrije Universiteit? Fred (overleg) 9 jan 2023 23:24 (CET)
  Misschien beter van niet, want het blijkt copyvio TheGoodEndedHappily (overleg) 10 jan 2023 09:42 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2023 07:03 (CET)

WIU – Van alle genoemde bronnen zijn er 2 niet van de hand van Van Doorsselaer of van haar werkgever. Meer onafhankelijke bronnen zijn dus nodig om de encyclopedische relevantie aan te tonen. – Dqfn13 (overleg) 9 jan 2023 21:58 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de bronnen in het artikel zijn haar eigen proefschrift, haar uitgever, haar boek in de bieb, haar boek in een database, en haar werkgever. De bronnen die hierboven vermeld worden, zijn vooral Van Doorsselaer die zelf aan het woord is.
Alles bij elkaar zie ik dus geen enkele bron die daadwerkelijk óver haar gaat. De enige bronnen die dat wel doen, zijn van niet-onafhankelijke partijen als een werkgever en de uitgever. In plaats van dat het artikel een samenvatting is van in secundaire bronnen opgetekende informatie over Van Doorsselaer, is het artikel gebaseerd op bijeengesprokkelde CV-feitjes en wat ze zelf te melden heeft. En daarmee lijkt het sterk op een LinkedIn-pagina. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 18:49 (CET)


Toegevoegd 11/01; af te handelen vanaf 25/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Geen expliciete reclamepagina, dus de nuweg heb ik omgezet in een gewone nominatie. Want er is nog wel het e.e.a. niet op orde: promotionele tekst, niet neutraal, onzinnige trivia en details, en geen enkele onafhankelijke, secundaire bron om alles mee te verifiëren of relevantie uit te kunnen halen. Het artikel is duidelijk geschreven vanuit de podcast (of een fan) zelf, en leest dus niet encyclopedisch. – Thieu1972 (overleg) 11 jan 2023 08:45 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE – bronloos tweezinnig curriculum vitae van een persoon met werkzaamheden Hoyanova (overleg) 11 jan 2023 09:03 (CET)

En eerder op mijn aanvraag al verwijderd omdat het artikel toen in het Engels was. Ik begrijp de intenties van de aanmaker dan ook niet helemaal: eerst Engelstalig en na verwijderen wel Nederlandstalig, maar dan alléén zo'n halfbakken cv… Mondo (overleg) 11 jan 2023 12:28 (CET)
Pagina is inmiddels al leeggehaald TheGoodEndedHappily (overleg) 24 jan 2023 16:49 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: ik tref een leeggehaalde pagina aan, dus dan maar het artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 16:27 (CET)

ZP/reclame – bedrijfspresentatiepagina - geen fabrikant maar een jonge onderneming die lampen restaureert Hoyanova (overleg) 11 jan 2023 09:11 (CET)

ZP is het niet; dat was de vorige versie die gisteren genuwegd is. Ik heb juist een hele hoop ZP uit het artikel gehaald en mijn versie op het kladblok van de aanmaker geplaatst, die het vervolgens (opnieuw) heeft gepubliceerd. Dat is dus de versie die je hier ziet. Zie ook de discussie op de overlegpagina van de aanmaker. Dat je er misschien nog wat reclame in ziet, prima, maar ZP is het dus zeker niet, want ik ken dit hele bedrijf verder niet (en bovendien weet je dat ik een ervaren Wikipediaan ben, dus ik ben sowieso tegen ZP). Mondo (overleg) 11 jan 2023 12:36 (CET)
De encyclopedische relevantie daarentegen is wel zeer twijfelachtig. Ik zie niet hoe uit het bronmateriaal en inhoud blijkt dat het een plek in een encyclopedie behoort te hebben. StuivertjeWisselen (overleg) 11 jan 2023 22:03 (CET)
Daar ben ik het niet mee oneens, maar het is beter dan wat er eerst stond. De eerste versie, aangemaakt door een van de oprichters van het bedrijf, bevatte namelijk alleen primaire bronnen. Om die reden en de ZP werd het artikel dan ook terecht genuwegd. De bronnen die ik in de herschreven versie heb toegevoegd zijn inderdaad twijfelachtig, maar in elk geval beter dan primaire bronnen. Maar goed, ik had omtrent het bronmateriaal ook feedback aan moderatoren gevraagd op de overlegpagina van de aanmaker en daar ook feedback op gekregen. Het is alleen jammer dat de aanmaker blijkbaar niet kon wachten tot de herschreven versie was goedgekeurd voor herplaatsing… Mondo (overleg) 12 jan 2023 00:16 (CET)

Niets meer aan gebeurd - de drie "bronnen" zijn slechts referenties naar een blogsite Architectuur.nl van een bedrijf - Eisma Bouwmedia en de tweede zijn ook blogs. Geen secundaire onafhankelijke bronnen aanwezig. Hoyanova (overleg) 25 jan 2023 16:30 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de relevantie is onvoldoende aangetoond. We zoeken onafhankelijke, secundaire (gezaghebbende) bronnen die daadwerkelijk over het bedrijf hebben gepubliceerd. De huidige drie bronnen zijn echt heel mager om relevantie aan te tonen (een soort blogs op bedrijfspagina's). Een simpele zoekopdracht op Google laat zien dat er ook nauwelijks resultaten naar boven komen, en dat het dan voornamelijk om sociale media en bedrijfsgidsen gaat. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 07:38 (CET)

bronloze voetbalspeelster met een enkele invalbeurt. 83.98.230.147 11 jan 2023 09:18 (CET)

Artikel mag wel wat uitgebreider maar is gewoon een topsporter die op hoogste niveau is gedebuteerd. Hoyanova (overleg) 25 jan 2023 16:31 (CET)
Dat vind ik ook, maar van Heerenveen is vorig jaar een half elftal verwijderd. Die speelden in dezelfde competitie, maar hadden geen nationale krant als bron, en moesten daarom allemaal sneuvelen. Urinoise (overleg) 25 jan 2023 17:19 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE – Ik kan de relevantie van dit YouTube-kanaal niet in het artikel terug vinden. Er zijn ook geen bronnen aangeleverd die dit wel kunnen aantonen – S9H (overleg) 11 jan 2023 10:07 (CET)

Milan Knol, de YouTuber van wie het kanaal is, heeft een eigen pagina, dus misschien kan de informatie op zijn pagina worden toegevoegd? TheGoodEndedHappily (overleg) 11 jan 2023 18:20 (CET)
Zowel Milan Knol als alle leden die hielpen met het kanaal hebben hun eigen pagina, al snap ik dat er nu eigenlijk nogal weinig wordt gezegd. Ik zal proberen het wat uit te breiden. Hier valt wel iets van te maken volgens mij.
Grijsstreep (overleg) 12 jan 2023 11:21 (CET)
Dit was een youtube-productie die meer bereik had dan pak-m-beet Koffietijd op televisie. Dat er bronnen nodig zijn, lijkt me logisch, maar de info verstoppen op andere pagina's maakt het niet plots wel relevant. Maar die relevantie is er zeker wel, nu nog de bronnen als bewijs... Ik zal morgen eens gaan zoeken. Putmetkeren (overleg) 17 jan 2023 14:35 (CET)
Ik zal ook eens zien, heb hier vroeger wel veel naar gekeken (voordat Milan het veranderde), het kanaal zelf is ook wel bekend dus ik hoop dat bronnen zoeken niet al te lastig is. Er is al sinds een video waarin Milan Knol uitlegt waarom hij DHD van naam heeft veranderd.
Grijsstreep (overleg) 17 jan 2023 14:53 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de niet al te uitgebreide informatie is ook in het lemma Milan Knol te vinden, dus het is nogal dubbelop. Ik had om eerlijk te zijn ook meer verwacht qua bronnen, want het was een vrij groot kanaal, maar noch het lemma zelf noch Google geven bruikbare bronnen prijs. Voor een encyclopedie is de relevantie dan al snel flinterdun. Gelukkig staat de info ook al in de biografie van Knol, dus niemand zal iets gaan missen bij verwijdering van het genomineerde lemma. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 19:11 (CET)

WIU – Dit is nog niet een goed artikel. Vele foutjes die overgenomen zijn bij het vertalen, slechts een inleidende regel en dan twee grote tabellen en geen onafhankelijke bronnen. In deze staat is er nog veel werk aan de winkel – S9H (overleg) 11 jan 2023 10:13 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: problemen zijn niet opgelost. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 18:47 (CET)

NE – Deze mevrouw heeft grote ambities om mee te doen aan de Dakar-rally, maar dat is nu nog toekomstmuziek. De bron gaat over haar ambities om mee te doen en toont mijns inziens haar relevantie niet aan. – S9H (overleg) 11 jan 2023 10:26 (CET)

Ze reed al mee in 2023, alleen in een andere klasse. Artikel kan dus prima, maar zou wat meer kunnen bevatten over haar (uitstekende) prestatie in de 2023. Maar dat kan na afloop van de rally pas echt goed. 80.61.127.167 11 jan 2023 19:31 (CET)
Waar dan niet gewoon wachten met zo'n artikel totdat de rally 2023 is afgelopen en er wellicht geschikt bronmateriaal is? Thieu1972 (overleg) 11 jan 2023 19:51 (CET)
Ze doet op dit moment mee met Dakar. Het ingebrachte argument dat het enkel toekomstmuziek is en ambitie klopt aantoonbaar niet. 2001:1C03:520B:E500:1800:C4E5:C15B:E2F 13 jan 2023 23:14 (CET)
Dus dat ze op dit moment aan een wedstrijd mee doet, maakt haar relevant genoeg om in een internationale encyclopedie op te nemen? Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 10:45 (CET)
Wikipedia is van de lezers voor de lezers, dus het lijkt me ongewenst om van bovenaf (of democratisch) te bepalen wie wel en wie niet relevant genoeg is. Laten we er voor zorgen dat er geen onwaarheden op Wikipedia staan; dat is belangrijk. De opmerking over toekomstmuziek is aantoonbaar onjuist. 149.143.52.38 14 jan 2023 13:53 (CET)
Wikipedia is geen sportblog. Het is niet de bedoeling dat alles en iedereen maar wordt opgenomen omdat een lezer dat zo leuk vindt. Er moet wel enige reden zijn om in een encyclopedie terecht te komen. Een keer op TV vertellen dat je mee gaat doen aan een rally lijkt me wat magertjes. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2023 16:05 (CET)
Dit is wel heel ontmoedigend om nog een keer een pagina te schrijven en ik snap ook ineens waarom er zo weinig pagina's over vrouwen zijn. Mevrouw van Loon heeft niet eerder meegedaan aan de Dakar en vanaf de helft van de race was het meer dan duidelijk dat ze hoog zou eindigen. Met een 14e plek is dat gelukt en daarnaast was ze 2e vrouw van de 7 deelnemende vrouwen.
Over de toekomstmuziek. Het team is klaar, navigator en mechanic zijn bekend. En ook dat zijn allemaal dames.
Er is inmiddels behoorlijk wat toegevoegd aan de pagina. Hartelijk dank aan diegenen die dit gedaan hebben. Oceanonix (overleg) 15 jan 2023 20:03 (CET)
Beste @Oceanonix, het kan idd ontmoedigend zijn als men onbekend is met de richtlijnen van Wikipedia. Daarom bij deze enkele ophelderingen: het onderwerp dient 'encyclopedisch relevant' (ER) zijn, waarvoor binnen WP deze criteria aangehouden wordt. Kortgezegd, in Wikipedia betekent dat elke informatie reeds gepubliceerd moet zijn in onafhankelijke en betrouwbare publicaties. Dit geldt in het bijzonder voor biografieën van levende personen, zoals het geval is voor het artikel over Anja van Loon. Het eerdergenoemde 'toekomstmuziek' is inmiddels iets encyclopedischer geherformuleerd: zoals het er nu staat is het duidelijk dat het om een intentie gaat, niet om een onveranderbaar feit.
  Opmerking: Op uw persoonlijke overlegpagina is een Welkomstsjabloon toegevoegd. Mag ik u aanraden daar eens doorheen te lopen om een beter begrip te krijgen van wat Wikipedia wel en niet is en wat wel en niet gewenst is. Vragen niet specifiek voor deze nominatie kunt u op uw overlegpagina ook stellen. Hopelijk bemoedigt dit u om meer te schrijven, met name over vrouwen, waarover het gebrek aan artikelen wel in bredere kring erkend wordt. Hiervoor is op Wikipedia het Gendergaproject gaande. Misschien dat u daar ook wat inspiratie uit kunt halen. Succes! — Chescargot ツ (overleg) 15 jan 2023 20:57 (CET)
Ja, absoluut. Ik kwam op dit artikel omdat ik benieuwd was naar haar achtergronden nadat ik kaar op TV gevolgd heb deze Dakar. Ze is coureur, volgend jaar met een vrouwen team meedoen met de trucks. Wat voor redenen wil je nog meer? 2001:1C04:4B00:CC00:7483:3581:42F7:E094 15 jan 2023 21:07 (CET)
Lemma is inmiddels goed opgeknapt en relevantie is mijns inziens aangetoond. Bedankt voor het aanvullen collega's. Nominatie doorgehaald. S9H (overleg) 15 jan 2023 21:10 (CET)

NE – Een straat in Amsterdam waarvan de ligging en het karakter wordt toegelicht, maar waarvan niet wordt aangetoond waarom deze straat een encyclopedische karakter heeft. E-waarde wordt ook niet ondersteund met bronnen. – S9H (overleg) 11 jan 2023 10:32 (CET)

De passage on der het kopje 'Karakter' lijkt op het eerste gezicht eigen onderzoek. StuivertjeWisselen (overleg) 11 jan 2023 21:12 (CET)
Inmiddels is het lemma (belangrijke uitvalsweg en monumenten) voorzien van bronnen en voldoende uitgebreid en in lijn met andere stratenlemma's in Amsterdam.Bijwyks (overleg) 13 jan 2023 10:32 (CET)
Lemma is inmiddels erg goed opgeknapt en relevantie is aangetoond. Bedankt voor het aanvullen collega's. Nominatie doorgehaald. S9H (overleg) 14 jan 2023 06:50 (CET)

ZP/reclame – bronloze bedrijfspresentatiepagina over een groothandel in elektotechniek die zo te lezen enkel bewerkt wordt vanuit het bedrijf. Geen secundaire onafhankelijke bronnen die eventuele relevantie zouden aantonen Hoyanova (overleg) 11 jan 2023 13:47 (CET)

de bedrijfsinformatie was verouders en er stonden onjuistheden op. Daarnaast is het logo aangepast en deze heb ik geupdate. De pagina omvat geen reclame, indien dit wel zo is, dan hoor ik graag welke pagina's verwijderd moeten worden. 212.178.68.238 11 jan 2023 14:01 (CET)
ik bedoel "welke pagina's verwijderd moeten worden" 212.178.68.238 11 jan 2023 14:01 (CET)
Het logo is volgens mij direct afkomstig van de Conrad-website. Dat is niet toegestaan, omdat er auteursrecht op het logo berust. Mondo (overleg) 11 jan 2023 14:12 (CET)
Dit logo is ons nieuwe logo en staat inderdaad ook op de website, net zoals het oude logo trouwens. In verband met een nieuwe huisstijl moeten we vanuit ons hoofdkantoor in Duitsland overal onze logo's aanpassen, vandaar de wijziging. 212.178.68.238 11 jan 2023 14:28 (CET)
Maar dat mag niet zonder schriftelijke toestemming op Wikipedia (tenzij het logo is vrijgegeven onder een vrije licentie, maar dat zie ik op de officiële website niet terug). Ook is het niet de bedoeling dat bedrijven überhaupt bijdragen aan (hun eigen) pagina's op Wikipedia. Mondo (overleg) 11 jan 2023 14:44 (CET)
Hoe geef ik zelf de schriftelijke toestemming? Aangezien ik verantwoordelijk ben voor deze branding binnen Conrad. En ik begrijp dat we niet zelf mogen bijdragen, maar er stond zwaar verouderde en foutieve informatie op Wikipedia die ik heb aangepast. 212.178.68.238 11 jan 2023 14:48 (CET)
Laat maar weten als ik het logo moet verwijderen en als ik daarmee deze discussie oplos, dan doe ik dat. De pagina staat al sinds 2007 online dus erg vreemd dat dit nu ineens speelt. 212.178.68.238 11 jan 2023 15:47 (CET)
Het kan dat de pagina verouderd was, maar dan had je hem ter verbetering moeten voordragen zodat iemand die niet bij Conrad betrokken is de pagina kon bijwerken.
De pagina staat inderdaad al sinds 2007 online, maar door jouw bewerkingen namens Conrad en die van je collegae (zie de bewerkingsgeschiedenis) viel de pagina en de promo-inhoud ervan op. Mondo (overleg) 11 jan 2023 17:06 (CET)
Ok, dan mag wat mij betreft de oude informatie terug worden gezet en zal ik de pagina voordragen zodat iemand anders de pagina van juiste informatie kan voorzien. Die heeft dan wel input nodig van iemand binnen Conrad omtrent bijvoorbeeld sponsoring (dit was een deel van de foutieve informatie en we krijgen veel sponsoraanvragen dus hier moet juiste informatie staan). Verder zal ik dan ook de naam van het logo doorsturen zodat iemand anders deze kan uploaden. De afbeelding van het kantoor in Hamburg is ook niet meer correct; deze bestaat niet meer. Als dat voor jullie de oplossing is, dan doen we dat zo. Ik hoor het graag. 212.178.68.238 12 jan 2023 08:08 (CET)
Wikipedia doet niet aan sponsoring; we beschrijven onderwerpen neutraal. Er is dus helemaal geen sprake van “dat de juiste sponsorinformatie hier moet staan in verband met sponsoraanvragen”. Dat gaat hoe dan ook niet gebeuren. En het logo mag ook niet zomaar door iemand anders worden geüpload; er moet schriftelijke toestemming naar Wikipedia worden gestuurd vanuit Conrad. Mondo (overleg) 12 jan 2023 16:31 (CET)
Ik denk dat je het hier niet correct begrijpt; er stond al informatie over dat Conrad hoofdsponsor was van de Twente Rally maar dit is verouderde informatie.
Maar om deze discussie te beëindigen: zet de oude informatie maar terug, dan laten we het foutief staan. Of verwijder ons nieuwe logo maar. 212.178.68.238 13 jan 2023 12:57 (CET)
Is het een optie dat je vanaf een officieel mailadres de gewenste nieuwe afbeelding(en) verstuurt naar info-nl wikimedia.org inclusief toestemming? Ik denk dat het dan wel goed komt. Encycloon (overleg) 13 jan 2023 13:04 (CET)
Done! 212.178.68.238 16 jan 2023 07:59 (CET)
Als er al sponsorinformatie stond, dan moet die oude informatie ook weg. Sponsoring heeft geen plek op Wikipedia. Mondo (overleg) 13 jan 2023 13:13 (CET)
Ik wijs u graag op de volgende informatiepagina's: Help:Toestemming, Wikipedia:Betaald bijdragen. Encycloon (overleg) 11 jan 2023 17:47 (CET)
Interessant, ik dacht sinds mijn jonge jeugd dat het Conrad Electronics is, ben zelfs nog speciaal naar jullie vestiging in Rotterdam geweest, toen die nog bestond. Grappig dat jullie maar één electronic hebben. Schilbanaan (overleg) 11 jan 2023 20:32 (CET)
Hahaha zo leer je nog eens wat! Er zijn veel mensen die dat denken hoor, je bent niet de enige ;-) 212.178.68.238 12 jan 2023 08:10 (CET)
Bronnen zijn niet verplicht (en bestaan weldegelijk) en de relevantie van dit bedrijf – dat bijna een eeuw actief is en meer dan een miljard euro omzet – zit echt wel goed. Dat kan dus geen reden zijn om het artikel te verwijderen. Wel bloedirritant dat de communicatieafdeling van het bedrijf in kwestie hier druk mee is. StuivertjeWisselen (overleg) 11 jan 2023 21:20 (CET)
Ik kan het me eerlijk gezegd wel voorstellen, als de gemeenschap het hier niet zo serieus neemt allemaal. Sorry, maar dit komt echt niet vanzelf. Labrang (overleg) 11 jan 2023 21:30 (CET)
Want alle collega's zitten te niksen? Schilbanaan (overleg) 11 jan 2023 21:37 (CET)
Sorry, maar dan kun je het artikel ter verbetering voordragen zodat het onder de aandacht van de gemeenschap komt. Mondo (overleg) 11 jan 2023 21:38 (CET)
Ik snap dat je het niet leuk vind zulke feedback over de gemeenschap als geheel. Pech dit keer. En daarbij: voordragen is 1 ding, daadwerkelijk informatie op systematische wijze bijwerken of botweg onwaarheden die een decennium blijven staan ondanks een attenderende opmerking van een bekende gebruiker is vers twee. Blijkbaar. Nogmaals, laat het een oproep zijn om wat meer te poetsen. Labrang (overleg) 11 jan 2023 22:15 (CET)
Maar hoe kunnen we poetsen als er, bij wijze van spreke, een miljoen artikelen zijn en niet altijd weten welke onderhouden nodig hebben? Daarom dat je beter een artikel ter verbetering kunt voordragen dan dat je als betrokken persoon/bedrijf gaat zitten poetsen. Mondo (overleg) 12 jan 2023 00:12 (CET)
Als we dit soort zaken willen voorkomen moeten de richtlijnen van WP:COI en WP:ZP stevig aangescherpt worden. Nominaties met oneigenlijke motivatie helpen ons niets verder. StuivertjeWisselen (overleg) 11 jan 2023 21:51 (CET)
Ik heb de indruk dat door sommigen bij de interpretatie van de 'richtlijnen over bijdragen door betrokkenen' aan het doel van de richtlijnen voorbijschieten. Hier gaat het over een verouderd artikel. Als bepaalde informatie outdated is, zijn het juist betrokkenen die de meest up-to-date informatie kunnen verzorgen zonder dat ze ad 'inhoud' toevoegen/verwijderen. Zo mogen we m.i. erkentelijk zijn voor de bijdragen van de IP-anoniem, ongeacht het belang (uiteraard wel zolang de info's binnen de licentievoorwaarden vallen). Als het om potentieel promotionele informatie gaat, dan dienen dergelijke info's natuurlijk wel met solide bronnen onderbouwd te worden. Maar door bijdragen op voorhand af te schieten omdat ze van betrokkenen en dus mogelijk niet neutraal zouden zijn, snijden we in onze eigen vingers. Alsof we liever verouderde (lees: incorrecte) informatie dan up-to-date informatie aan de lezers presenteren. Een eventuele vleug promo kan altijd en eenvoudig gecorrigeerd worden. — Chescargot ツ (overleg) 13 jan 2023 13:22 (CET)
Uiteraard   Tegen verwijderen - Idd. wel een erg merkwaardige nominatie. Conrad bestaat dit jaar net 100 jaar maar nu zou het bedrijf ineens NE zijn, ondanks talloze interwiki's, een eigen Commons-pagina e.d.? (Toevallig kende ik dit bedrijf zelf allang van naam, omdat ik er vroeger weleens voor mijn eigen werk mee te maken heb gehad.)
Voor de goede orde: verkeerde edits moeten natuurlijk altijd worden teruggedraaid, maar deze nominatie lijkt totaal ongegrond en zou w.m.b. eigenlijk het beste gewoon meteen kunnen worden doorgestreept. De Wikischim (overleg) 12 jan 2023 15:41 (CET)
  Tegen verwijderen - altijd dat gezeur over te betrokken schrijvers... veel mensen schrijven alleen over onderwerpen die ze zelf mateloos interessant vinden en daar ook een duidelijke visie op hebben. Als het die lukt om een artikel toch neutraal te beschrijven, dan kan dat bij een op een andere manier betrokken schrijver toch ook lukken?! Uiteraard moet er worden gelet op promotionele taal, maar die kan ook worden gebezigd door een fan van een bedrijf, artiest, boek, etc. Conrad is zeker E, ik zie in de tekst niet zo snel promotaal. Wat die sponsoring betreft, als een bedrijf hoofdsponsor is van een evenement of sportclub is dat (in mijn ogen) zeker relevante info. Eigenlijk ook wel verbazingwekkend dat Twenterally een rode link is. Nietanoniem (overleg) 13 jan 2023 17:23 (CET)
Mwoah, negen van de tien keer maakt de communicatieafdeling van een bedrijf er een dramatisch overdreven wervende reclametekst van, dus dat we scherp zijn daarop vind ik zeker geen gezeur. In dit geval viel het wel mee met het promotiegehalte en was het zeker onvoldoende reden voor een verwijdernominatie. StuivertjeWisselen (overleg) 13 jan 2023 17:54 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: aan de relevantie hoeven we niet te twijfelen. Eventuele promo dient uiteraard gewoon verwijderd te worden. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 18:45 (CET)

DJ Johnson inmiddels hernoemd naar John DebnathBewerken

Dit is een wat rommelig verlopen nominatie. Zie hier. Thieu1972 (overleg) 11 jan 2023 17:58 (CET)

 • Dit artikel is -ter zelfpromotie- aangemaakt door ene Groovemaster Johnson, alias het onderwerp van dit artikel. Fred (overleg) 11 jan 2023 19:43 (CET)
  @Fred waarom reageer je zo? Ik heb je gevraagd om wat advies of heb ik dat ook niet op de juiste manier gevraagd aan je? Groovemaster Johnson (overleg) 11 jan 2023 20:13 (CET)
@Thieu1972 Is dit nu het juiste plek om verder te communiceren? Groovemaster Johnson (overleg) 11 jan 2023 20:04 (CET)
Gezien de richtlijnen: ja. Mondo (overleg) 11 jan 2023 20:24 (CET)
@ Mondo Dankjewel voor je reactie, wordt erg gewaardeerd...de richtlijnen zijn best uitgebreid en ik wil mij er zeker aan houden, het zijn teveel om in 1 keer uit m'n hoofd te kennen, ik zit hier nog niet zo lang. Nogmaals dank Groovemaster Johnson (overleg) 11 jan 2023 20:34 (CET)
Tot de richtlijnen behoort ook dat het sterk wordt afgeraden om over jezelf te schrijven. Fred (overleg) 11 jan 2023 21:21 (CET)

Het artikel is door @Schilbanaan grondig schoongeveegd en mede door ondergetekende herbouwd en verzien van diverse bronnen. Hiermee zijn mi aan de oorspronkelijke bezwaren ruimschoots tegemoet gekomen en hebben we nu een acceptabel artikeltje waarop door geïnteresseerden verder gebouwd kan worden (mn de carrière vanaf 2000 en de discografie kunnen nog aangevuld worden). — Chescargot ツ (overleg) 12 jan 2023 14:28 (CET)

Tegen verwijderen artikel ziet er na de opknapbeurt van Schilbanaan en Chescargot er goed uit TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 21:47 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: dank voor het opknapwerk! Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 18:39 (CET)

WIU/NE - Onduidelijk wat deze buurt zo encyclopedisch maakt. Dat er veel allochtonen wonen, waar het artikel vooral de nadruk op legt, maakt hem niet encyclopedisch. Mondo (overleg) 11 jan 2023 20:34 (CET)

  Tegen verwijderen - een buurt of wijk is altijd encyclopedisch. Artikel kan wel wat verbetering gebruiken, maar dat geldt voor ieder artikel op Wikipedia. Romaine (overleg) 12 jan 2023 08:12 (CET)
Er zijn ook genoeg buurten en wijken die niet voorbij TBP zijn geraakt en verwijderd zijn, dus “altijd encyclopedisch” klopt niet. Mondo (overleg) 12 jan 2023 16:33 (CET)
Er zijn meer redenen dan alleen NE waarom een artikel verwijderd kan worden. Een onderwerp kan E zijn en slecht geschreven en om de slechte kwaliteit verwijderd. Romaine (overleg) 18 jan 2023 23:35 (CET)
  Voor verwijderen - De hele wijk Overdie valt onder de 40 wijken van Vogelaar, daarom kan wat mij betreft volstaan worden met het lemma Overdie. JoostB (overleg) 12 jan 2023 22:01 (CET)
Een wijk is iets anders dan een buurt. Dat jij voldoende hebt aan een artikel over de wijk is leuk en aardig, maar dat is geen inhoudelijke onderbouwing voor verwijdering van de buurt. Mij interesseert deze buurt niets, toch denk dat het een artikel zou moeten hebben. Romaine (overleg) 18 jan 2023 23:39 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de relevantie van deze buurt wordt me niet duidelijk, zeker niet met bronnen die slechts CBS-cijfers ophoesten over aantallen allochtonen. Over de buurt zelf - historie, kenmerken, voorzieningen etc - komen we door deze zeer eenzijdige benadering ook al helemaal niets te weten. Het hoge WIU-gehalte is voldoende reden om tot verwijdering van het artikel over te gaan. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 16:49 (CET)

NE Ali wordt geïntroduceerd als een beroemdheid, een ondernemer enz. Dat is heel wat, en dat op 17-jarige leeftijd! Maar het verhaal bevat vooral veel kromme en onbegrijpelijke zinnen die een computervertaling doen vermoeden. Wat is bijvoorbeeld het muziekprobleem bij de pesantren dat hij heeft overwonnen? Wat is MT's? Blijkbaar niet de MTS want die heeft geen klas 9. De bronnen zijn enkel te beoordelen voor wie Bahasa Indonesia machtig is. Fred (overleg) 11 jan 2023 21:27 (CET)

Cross wiki persoonspromotie door inmiddels daarom globaal gelockte account. Hoyanova (overleg) 25 jan 2023 16:35 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is vrijwel onleesbaar door de onbegrijpelijke zinnen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 16:43 (CET)

Dit artikel is een bijna letterlijke kopie van stukken uit blz 127-128 van het boek 'Duikbootoorlog' van David Mason. Het is geen volledige kopie, want een paar zinnen worden in romantaal geherformuleerd. bvb 'Eerst werd de U-306 tot zinken gebracht door een gezamelijk optreden van een korvet en een torpedobootjager' wordt dan 'Een korvet en een fregat traden hardhandig op tegen de U-306 die voor altijd naar de zeebodem verhuisde'. De reden om dit artikel te verijderen is : die gecopieerde fragmenten gaan in feite helemaal niet over het onderwerp van deze pagina ; de U-220 wordt er alleen terloops in vermeld omdat hij in die periode tot zinken werd gebracht, maar de rest heeft niks met die u-boot te maken Klutserke (overleg) 11 jan 2023 22:51 (CET)

@Klutserke: als het inderdaad maar op een paar woorden afwijkt, dan is dit waarschijnlijk ook een auteursrechtenprobleem en dat alleen kan al reden zijn voor verwijdering. (Kun je een volgende keer trouwens een nominatiesjabloon toevoegen?) Encycloon (overleg) 11 jan 2023 23:18 (CET)
Sterk gesnoeid tot relevante stukken. Johanraymond (overleg) 13 jan 2023 08:53 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: nog wat aangevuld (zo was er geen 'laatste missie': ze voerden slechts één missie uit), en artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2023 16:41 (CET)

Toegevoegd 12/01; af te handelen vanaf 26/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Weg - Glazen bol? Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 03:20 (CET)

Hoezo glazen bol? De raket is gebouwd en een eerste (weliswaar mislukte) lancering werd gedaan op 10 januari.  DirkVE overleg 12 jan 2023 11:46 (CET)
In mijn woordenboek is "in ontwikkeling" nog niet af, dus glazen bol. Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 12:21 (CET)
“in ontwikkeling, gebouwd en gelanceerd door het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf ABL Space Systems.” 1 betekenis van in ontwikkeling is in deze niet juist, in ontwikkeling, gebouwd en gelanceerd. Ze hebben het al gebouwd en getest maar het is in een verdere ontwikkeling. Alles behalve glazenbol werk. Wat een nutteloze nominatie! @DirkVE mooie pagina! Antonius6317 (overleg) 12 jan 2023 12:26 (CET)
@DirkVE Bovendien kan een concreet conceptontwerp soms ook al E zijn in mijn ogen. Bij deze raket heb ik gewacht tot ze zover waren omdat de media aandacht voor ABL kleiner is dan voor concurrenten Firefly en Relativity. Verzoek aan @Paolingstein om zijn nominatie in te trekken. Sidebart (overleg) 12 jan 2023 12:49 (CET)
De testlancering was een eerste, mislukte test van een paar seconden. Als ik het vergelijk met de autosport, dan zou ik zeggen: eerste test of de verbrandingsmotor werkt. Dat is evenmin EW. Terug naar dit artikel: Zodra de ontwikkelingsfase gepasseerd is, zou het wat mij betreft kunnen, maar eerder niet. Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 13:11 (CET)
De eerste vraag dient te zijn: welke onafhankelijke bronnen hebben reeds voldoende aandacht besteed aan dit onderwerp? Het doet er verder niet veel toe of een onderwerp wel of niet is gerealiseerd. De Markerwaard is er ook nooit gekomen, maar toch is er heel wat over gepubliceerd en daarmee is het EW. Thieu1972 (overleg) 12 jan 2023 13:15 (CET)
Aan de andere kant heb je het artikel Red Bull RB19, die er zeker komt maar toch genomineerd is (NE). Bovendien wordt elk artikel los van anderen beoordeeld. Toch? Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 13:20 (CET)
Van de RB19 weten we niet veel meer dan de naam. Lanceerdatum, specificaties, alles bij die auto is nog speculatie. Dat is fundamenteel anders dan de RS1-raket die daadwerkelijk is gebouwd en gelanceerd (hoe kort dat ding ook gevlogen heeft). StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2023 15:13 (CET)
@Paolingstein Voor je vergelijking met de autosport kun je dit beter vergelijken met een uitvallen tijdens de eerste wedstrijd. Er waren kleine satellieten aan boord. Het testen van de motoren was al lang gedaan in proefopstellingen.Sidebart (overleg) 12 jan 2023 14:50 (CET)
Eerder te vergelijken met de testdagen voorafgaand aan het seizoen. Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 16:51 (CET)
Slecht onderbouwde nominatie. De raket is daadwerkelijk gebouwd en een eerste lancering heeft plaatsgevonden, dus dit artikel heeft niets met een glazen bol te maken. De relevantie zou wel beter naar voren komen als het bronmateriaal wat uitgebreider is. StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2023 15:11 (CET)
  Tegen verwijderen Ik sluit me aan bij StuivertjeWisselen. Mondo (overleg) 12 jan 2023 16:34 (CET)
  Tegen verwijderen Stuivertjewisselen's argumenten snijden hout. Artikel is dan weliswaar niet perfect, maar ruim voldoende om te behouden. M.i. volstrekt onnodige nominatie. Maasje 13 jan 2023 15:21 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het is geen 'glazen bol', want het beschrijft gewoon allerlei zaken die al gewoon gebeurd zijn, ondersteund met bronnen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 07:04 (CET)

NE - Een ballerina die in een film acteert dat ze een ballerina is. Artikel is aangemaakt door de vertegenwoordigende "agency" (dus direct betrokkene) en verder twijfel over E-waarde. Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 03:36 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: erg karig lemma met slechts één (lokale) bron. De E-waarde is me nog niet echt duidelijk. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 07:04 (CET)

NE - Wat is de meerwaarde van deze lijst? Verder zitten er fouten in deze lijst, en ontzettend veel verenigingen (onnodig en onterecht) met lidwoord ervoor. Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 03:56 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een kleine steekproef leert dat de lemma's eveneens het lidwoord in de titel hebben, dus ik ga er dan maar van uit dat dat zo hoort. Welke fouten er in de lijst zitten, is me niet duidelijk. En de meerwaarde, tsja, dat weet ik persoonlijk ook niet, maar dergelijke lijsten zijn volkomen geaccepteerd op wikipedia. Pagina behouden. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 07:04 (CET)

WIU – Bronloze biografie over een Nederlandse dj. Relevantie wordt niet duidelijk, veel bronvragen staan open waarbij verifieerbaarheid een issue is en het schuurt in deze vorm met WP:BLP. – StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2023 09:40 (CET)

Het is de start van een nieuw artikel en het onderwerp is een relevante toevoeging op datgene wat al is geschreven over de nederlandse radiogeschiedenis. Het is de start van een artikel en Ik zal bronnen toevoegen en verwacht dat ook andere schrijvers dat zullen doen. Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 10:31 (CET)
Een groot aantal bronnen en referenties zijn toegevoegd. Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 11:16 (CET)
Kun je daar dan weer in gaan schrappen? Een artikel dat begint met 14 referenties, nog vóór de onderwerptitel, is echt niet wenselijk. Thieu1972 (overleg) 12 jan 2023 13:39 (CET)
leg even uit hoe ik dat het best kan doen... ik ben nog vrij nieuw hierin dus elke hulp is welkom Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 14:37 (CET)
“leg even uit”
Ten eerste mag uw toon wel wat vriendelijker. Ten tweede staat er een keurig welkomstbericht met allerlei hulpbronnen op uw overlegpagina. Mondo (overleg) 12 jan 2023 16:38 (CET)
Duizendmaal excuses als ik niet vriendelijk overkwam. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik vind het juist geweldig dat iedereen hier meewerkt aan een artikel en zo behulpzaam is Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 19:21 (CET)
Opmerking was de foto die nu bij het artikel staat niet eerder verwijderd omdat deze in strijd was met de auteursrechten? TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 13:51 (CET)
Hmmmmm ja, er staat letterlijk in de omschrijving "Nederlands: Foto gemaakt door Rudy Blom tijdens een fotoshoot voor het album The New Girl on 51st Street. Gemaakt in metrostation Wilhelminahaven in Rotterdam in 2020, Date 20 August 2020. Maar dan(!) Source Own work, Author: Claudiawallenburg! Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 14:15 (CET)
ja er was toen niet bij vermeld dat het een rechtenvrije foto was. Nu wel. Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 14:36 (CET)
Op de website van de fotograaf staat het volgende: "© all images: Rudy Blom" en "Copyright: The copyright of the Photographic Works is owned by the Photographer." en "Any unauthorized use of a Photographic Work is deemed to be an infringement of the Photographer’s copyright" TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 14:39 (CET)
Bedankt voor je reactie en fijn dat jij (en iedereen) zo meedenkt. Mits vermeld met naam fotograaf mag de foto gebruikt worden. Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 16:16 (CET)
Niet helemaal, we hebben expliciete schriftelijke toestemming nodig van de fotograaf. Zie ook hier en meer specifiek hier. StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2023 16:23 (CET)
Omdat ik niet zeker was of de foto wel of niet vrijgesteld was van auteursrechten, heb ik de foto aangepast naar een die al langer om commons stond. TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 18:50 (CET)
Ja, prima! Bedankt nogmaals voor de geweldige samenwerking en hulp Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 19:22 (CET)
Duidelijk! Daar ga ik achteraan dat die toestemming er komt. Bedankt voot het meedenken en de hulp Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 19:19 (CET)
Ik heb het artikel inmiddels herwerkt en de opmaak aangepast zodat de bronnen op de juiste plek staan. Ik ga nog even verder zoeken op Delpher of ik daar meer kan vinden over zijn radio-carrière. TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 18:25 (CET)
Geweldig!!! Wat super dat er zo wordt samengewerkt en meegedacht. Ik ga ook verder op zoek naar meer informatie en vraag ook anderen om dat te doen. Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 19:22 (CET)
Dat is graag gedaan! Wat bijvoorbeeld nu nog niet in zijn artikel naar voren komt is zijn samenwerking met de bands 'One For All' en 'Bad News'. Dit zou eventueel nog verder uitgeplozen en daarna toegevoegd kunnen worden. TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 19:25 (CET)
Ga ik achteraan! Ik weet dat een deel van Bad News (drummer en gitarist) oude muzikanten van One for All waren. De overige leden waren nieuwe bandleden. Ik ga kijken of ik er meer van te weten kan komen en ga het navragen. Ik meld me weer, bedankt!!! Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 19:46 (CET)
Zorg wel dat je ondersteunend bronmateriaal hebt (bijvoorbeeld een krantenartikel waar dit in staat), anders is de informatie niet gefundeerd.TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 20:06 (CET)
Ja! Duidelijk! Ik ga mijn best doen! Claudiawallenburg (overleg) 12 jan 2023 23:11 (CET)
Goedenavond, nog even een vraagje van een nog onervaren auteur.... Dankzij uw medewerking is het artikel voorzien van bronvermeldingen en is het onderbouwd en mooi ingedeeld. Ik ben nog bezig met het uitwerken en verdiepen van de samenwerking met One for All en Bad News. Het valt mij op dat het artikel nog steeds is genomineerd voor verwijdering terwijl de kritiek (gebrek aan bronvermelding) niet meer actueel kan zijn. Hoe kunnen we de nominatie voor verwijdering ongedaan maken? Claudiawallenburg (overleg) 16 jan 2023 01:24 (CET)
Er is volgens de TBP-etiquette een (1) persoon die de beoordelingsfase kan onderbreken, en dat is StuivertjeWisselen, de nominator. Maar StuivertjeWisselen is daar absoluut niet toe verplicht, en het is netjes om gewoon de beoordelingsperiode van ongeveer 2 weken af te wachten. Als het artikel nu werkelijk in orde is dan hoef je je geen zorgen te maken.
Het kan vervelend zijn om lang in twijfel te zitten of het nu "goed genoeg" is (ik ken het gevoel). De beste manier om deze spannende fase te voorkomen is om het in een keer goed te doen, zodat de TBP-procedure helemaal niet nodig is. Bespaart iedereen tijd en energie. –Frank Geerlings (overleg) 16 jan 2023 09:25 (CET)
Voldoende opgeknapt, ik streep de nominatie door. StuivertjeWisselen (overleg) 16 jan 2023 20:34 (CET)
Bedankt voor het meedenken en de positieve bijdrage Claudiawallenburg (overleg) 17 jan 2023 01:06 (CET)
Artikel is iniddels voorzien van bronvermeldingen en door meerdere schrijvers verbeterd en aangepast. Waarvoor dank. Claudiawallenburg (overleg) 15 jan 2023 01:37 (CET)
kan dit artikel van de beoordelingslijst worden gehaald? Inmiddels is het met meerdere schrijvers aangepast (waarvoor bedankt) en voldoet het gelukkig aan de normen. Bronvermeldingen zijn aanwezig, zodat de grond voor plaatsing op de beoordelingslijst niet meer nodig lijkt te zijn. Claudiawallenburg (overleg) 15 jan 2023 01:43 (CET)

WIU – Een bronloze en niet-neutrale biografie over een Nederlands ontwerper. De encyclopedische relevantie is niet evident – bronnen zijn zeer gewenst – en de tekst dient een stuk zakelijker en meer to-the-point te zijn. – StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2023 09:44 (CET)

Het grootste gedeelte van de tekst lijkt van deze website afkomstig. TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 10:38 (CET)
Ik krijg bij jouw link een 503-melding. Maar hier (en dan op de naam klikken) geeft waarschijnlijk dezelfde tekst. Ruim 68% gelijkenis volgens Earwig's Copyvio Detector, voldoende voor een nuweg. StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2023 14:04 (CET)
Klopt, het is via jouw link inderdaad dezelfde tekst. TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 14:08 (CET)

  Opmerking Het genomineerde artikel is verwijderd n.a.v. copyvio. Er is een nieuwe versie aangemaakt, die zal opnieuw moeten worden genomineerd als deze ondermaats bevonden wordt. Mijn nominatie is komen te vervallen. StuivertjeWisselen (overleg) 14 jan 2023 20:41 (CET)

NE – Bronloze biografie over een drag-artiest die in Canada op televisie geweest schijnt te zijn. Geen enkele blijk van encyclopedische relevantie, inhoudelijk informeert me het nauwelijks. – StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2023 09:49 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het is een deelvertaling van het Engelstalige lemma. Ik heb een kleine toevoeging gedaan en het lemma behouden. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 07:04 (CET)

WIU – Zeer matige machinevertaling inclusief sjabloonfouten. Bronnen lijken niet gecheckt. – StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2023 10:09 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: problemen zijn niet opgelost, artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 07:04 (CET)

ZP/reclame – persoon is mogelijk wel encyclopedisch relevant maar dit is geen neutrale bebronde biografie met opleiding, werkzaamheden en publicaties met uitgeverij en isbn nummers maar een aanprijzende tekst met frases als "De gelaagdheid is dankzij deze achtergrond en ondergrond op unieke wijze terug te vinden in zijn poëzie." en "Terwindt zet zich met de meest uiteenlopende samenwerkingen landelijk in" en eindigt met de loftuiging "mag met recht de eerste Met-Kinderboekenschrijver heten." (wat dat ook moge inhouden) Hoyanova (overleg) 12 jan 2023 12:02 (CET)

Ik heb de tekst en opmaak nog wat aangepast en wat extra bronnen toegevoegd. Over hemzelf is weinig te vinden, maar over zijn werk wel redelijk wat. TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 13:29 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de biografie blijft heel klein, maar de relevantie lijkt er wel te zijn. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 07:04 (CET)

NE – uit dit bronloos stukje tekst blijkt geen encyclopedische relevantie  DirkVE overleg 12 jan 2023 12:25 (CET)

Ik heb de tekst inmiddels wat aangepast en bronmateriaal toegevoegd. TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 13:44 (CET)
Heb meer bronnen toegevoegd. Aftervirtue (overleg) 13 jan 2023 12:06 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: ik zie 12 bronnen: 6x zijn werkgever of uitgever, 2 filmpjes van hemzelf, 1 wetenschappelijk document dat niet van hem is, 1 opiniestuk van hemzelf, 1 website waarvoor hij werk doet, en 1 blog dat kort meldt dat Van Baardewijk een prijs heeft gewonnen. Oftewel: ik zie geen enkele onafhankelijke, secundaire bron die daadwerkelijk iets over Van Baardewijk vertelt. Het lemma is dus vooral opgebouwd met info die volledig afkomstig is van Van Baardewijk of directbetrokkenen zelf, en dat wijst niet bepaald op relevantie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 28 jan 2023 23:17 (CET)

WIU - Het artikel lijkt een vertaling van de Engelstalige pagina over dit onderwerp zonder vertalingssjabloon. De opmaak is verder ook niet in orde. TheGoodEndedHappily (overleg) 12 jan 2023 13:47 (CET)

Het fixen van de opmaak is gebeurd. Als het zo overduidelijk een vertaling is als TheGoodEndedHappily denkt dan kan {{Licentievermelding anderstalige Wikipedia}} er toch op? Het kopje "Literatuur" is nog wat sus, want die hebben wij niet geraadpleegd en de vertaler denk ik ook niet. –Frank Geerlings (overleg) 13 jan 2023 17:09 (CET)
De intro herschreven en gecorrigeerd aan de hand van gerenommeerde bron. Er moet nog veel gebeuren aan dit artikel. Wobuzowatsj (overleg) 16 jan 2023 02:09 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE Een bronloze DJ waarvan het enige opzienbarende feit is dat hij dood werd aangetroffen. Fred (overleg) 12 jan 2023 17:03 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: zijn overlijden heeft in ieder geval voor een stortvloed aan publicaties gezorgd, dus er zal toch wel enige E-waarde zijn. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2023 07:42 (CET)

WIU – Lijkt mij een niet afgemaakte vertaling. Sommige zinnen kloppen niet en de opmaak laat een klein beetje te wensen over. En wie weet de relevantie hiervan? (Ik weet het niet:).)– Antonius6317 (overleg) 12 jan 2023 20:16 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het is een vertaling, zonder dat dat ergens wordt vermeld. Ik gok dat het Engelstalige lemma is vertaald? Uiteindelijk leest de tekst nog steeds wat rommelig. De Nederlandse boektitels lijken me onbestaand, aangezien zijn werk niet vertaald is. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2023 07:16 (CET)

WIU - kennelijk een nieuwe manier van ontwerpen - wat er nieuw aan is wordt niet duidelijk, want wat waar het aan moet voldoen, lijkt mij zeer voor de hand liggend - vis ←  )°///<  → overleg 12 jan 2023 20:45 (CET)

Bovendien ZP! Enige bron toont een TEDtalk van dezelfde persoon als de aanmaker van het artikel. Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 21:49 (CET)
Het eerste waar ik aan moest denken was KISS. Een van de betekenissen van KISS is zelfs Keep it smart and simple. Zou dit artikel dan niet gewoon kunnen worden samengevoegd? Mondo (overleg) 12 jan 2023 22:22 (CET)
Ik zou het nog niet eens samenvoegen. Ik zou er zelfs een Nuweg van maken wegens ZP/promotie. Paolingstein (overleg) 12 jan 2023 22:25 (CET)
Ik zou het niet zomaar samenvoegen. KISS is namelijk iets anders. Het "houd het simpel"-aspect betreft lijkt mij bij KISS nadrukkelijk de ontwerp- en implementatiefase. Zoals omschreven is het idee achter Slimpel (waar ik nog nooit van had gehoord tot nu) juist om het gerealiseerde product "simpel" te laten zijn. Daarbij mag wat denkwerk worden verschoven naar de ontwerpfase. (Ik heb hier geen bronnen voor, en ik heb het artikel KISS niet gelezen voordat ik dit schreef). –Frank Geerlings (overleg) 16 jan 2023 09:11 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: zonder onafhankelijke, secundaire bronnen die de methode beschrijven, is dit niet meer dan een poging een NE-onderwerp op Wikipedia te krijgen. Artikel verwijderen. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 07:19 (CET)

Dit artikel heeft dezelfde problemen als het artikel over de U220 : dit komt recht van blz 128-130 van het boek 'Duikbootoorlog' van David Mason. Sommige dingen zijn gewoon overgenomen andere dingen in romantaal herwerkt. En er staan fouten in : een FW 190 is een eenmotorig jachtvliegtuig, dat wordt niet gebruikt bij verkenningen over zee, en als ze het toch zouden doen heeft zo'n vliegtuig geen actieradius om tot bij het konvooi te geraken. er zal FW200 bedoeld zijn. Er staat maar één lijn in dit artikel dat echt over de U-211 gaat, de rest heeft er echt niks mee te maken. Klutserke (overleg) 12 jan 2023 21:24 (CET)

Mee eens. Het begint al in de inleiding: "De U-211 was weer een van de zovele slachtoffers die in de bloedige maand november 1943 ten offer viel door geallieerde dieptebommen." NE taalgebruik. En verder zou er duchtig moeten gesnoeid worden. Ik vind twee alinea's die behouden zouden kunnen blijven. @Klutserke, gelieve nog een sjabloon ivm de nominatie te plaatsen. Johanraymond (overleg) 12 jan 2023 22:00 (CET)
Ik heb duchtig gesnoeid in dit artikel. Johanraymond (overleg) 13 jan 2023 08:44 (CET)
Dit is een brouwsel van gebruiker Renegade. Die stond er om bekend (veelal erbarmelijke) machinevertalingen op wiki te dumpen. P.S.: Sjabloon geplaatst. Maasje 13 jan 2023 15:37 (CET)
Maar wel een dag te laat geplaatst, dus ik weet niet of het nog telt. Ik ben het ook een keer een dag vergeten en toen werd de nominatie doorgestreept… Mondo (overleg) 13 jan 2023 17:45 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: nog een paar dingen aangepast, en artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2023 07:16 (CET)

Toegevoegd 13/01; af te handelen vanaf 27/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU en twijfel aan of hij belangrijk genoeg is voor een artikel. Wat ik mis en waarschijnlijk anderen is waar een wanneer is deze sporter geboren en waarom heeft deze persoon recht op een Nederlandstalige artikel in wikipedia. Carsrac (overleg) 13 jan 2023 04:44 (CET)

Idem als Abdulnasser Yusuf hieronder, voor mij ne.  DirkVE overleg 13 jan 2023 17:02 (CET)
Voldoende aangevuld. Nominatie in getrokken. Voordeel van de twijfel. Carsrac (overleg) 15 jan 2023 09:57 (CET)
Ik heb de nominatie doorgestreept. Thieu1972 (overleg) 15 jan 2023 10:48 (CET)

NE – uit dit beknopt en bronloos artikel blijkt geen encyclopedische relevantie  DirkVE overleg 13 jan 2023 07:03 (CET)

Intussen beter bebrond dan voorheen, maar zou fijn zijn als daar nog wat meer bronnen bij kunnen die niet van de toernooiorganisatie zijn, en misschien wat meer over de speler zelf vertellen? -- Effeietsanders (overleg) 13 jan 2023 07:30 (CET)
Goedendag, heb inmiddels enkele aanpassingen gedaan. Zou een moderator kunnen oordelen over het al dan niet weghalen van het sjabloon? Groet, TijnM (overleg) 13 jan 2023 09:36 (CET)
Een moderator zal niet eerder dan 27 januari de nominatie afhandelen. Mogelijk dat de nominator DirkVE eerder voldoende reden ziet om de nominatie te verwijderen. StuivertjeWisselen (overleg) 13 jan 2023 15:15 (CET)
Ik heb nog steeds mijn twijfel over de Ew. Yusuf is een monteur die als hobby darts speelt. Is één deelname in zijn thuisland voldoende om encyclopedisch relevant te zijn?  DirkVE overleg 13 jan 2023 17:00 (CET)
Ik heb dezelfde twijfel. Carsrac (overleg) 15 jan 2023 09:01 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Genomineerd door Vistaus (oorspronkelijk als nuweg). " Geschreven alsof het van een of andere fandomsite afkomstig is. En áls er iets nuttigs aan zou zijn, dan zou dat prima op Eeuwige vlam kunnen worden ingevoegd." Artikel is niet onderbouwd en het is onduidelijk hoe het artikel past tussen andere artikelen. Kan zijn dat er een sprankeltje zinnige inhoud tussenzit, maar die inhoud kan ook prima vanaf nul worden aangemaakt. Voldoet echter niet aan de criteria voor nuweg. -- Effeietsanders (overleg) 13 jan 2023 07:27 (CET)

Maar wat vind jij er dan nuttig aan? Het is niet encyclopedisch geschreven, er is al een artikel Eeuwige vlam, waarvan bijv. op EN:WP veel meer over de geschiedenis in staat en dus ook op NL:WP zou kunnen… Ik snap werkelijk niet waarom dit niet aan de nuwegcriteria voldoet. Mondo (overleg) 13 jan 2023 10:11 (CET)
Omdat nuweg echt moet bestaan uit onzin of geklieder. Dit is meer in de richting van onduidelijk, geen hoofdlettergebruik en bronloos. Als er iets over de noordse mythologie kan worden geschreven dan inderdaad op Eeuwige vlam met een doorverwijzing. Verdel (overleg) 13 jan 2023 10:53 (CET)
Het een gaat over het algemene fenomeen 'eeuwige vlam', het andere over een specifiek onderdeel van de Noordse mythologie. Thieu1972 (overleg) 13 jan 2023 10:57 (CET)
Maar in Noorwegen spreken ze Noors, en in Nederland spreken we Nederlands. Waarom dan een titel in het Engels? Los daarvan is het artikel in kinderlijke taal gesteld, bevat de nodige fouten en is de gepresenteerde kennis vermoedelijk niet uit een mythologieboek, maar uit een computerspelletje afkomstig.Fred (overleg) 13 jan 2023 11:49 (CET)
Voor mij is dit een "nuweg".  DirkVE overleg 13 jan 2023 17:02 (CET)
Toch een moderator die er wél een nuweg in ziet. 😉 En misschien dat Fred zich er ook wel in kan vinden. In dat geval zouden er al 3 voor nuweg zijn, waaronder één moderator; dat lijkt me best voldoende om toch maar weg te poefen. Mondo (overleg) 13 jan 2023 17:57 (CET)
Ik ben ook voor nuweg. Fred (overleg) 13 jan 2023 19:12 (CET)
Nu weg is alleen voor echte onzin of geklieder: dat is dit niet. Dit artikel hoort twee weken op deze lijst te staan zodat het verbeterd of uitgebreid kan worden. Na twee weken kan het beoordeeld worden. Ecritures (overleg) 16 jan 2023 16:16 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: er is niets meer aan dit lemma gedaan, en in de huidige staat past het echt niet in wikipedia. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2023 18:51 (CET)

NE De zoveelste editie van een vakbeurs. Zo zijn er duizenden en duizenden, elk jaar weer. Waar deze werd gehouden wordt niet vermeld. Ook naar het reeds bestaande artikel Horecava wordt niet gelinkt. Merkwaardig is voorts dat het artikel, dat weinig tot geen encyclopedische inhoud heeft, in de tegenwoordige tijd is gesteld hoewel de gebeurtenis 13 jaar geleden heeft plaats gevonden. Dat in de Engelstalige Wiki, van waaruit vertaald werd, multiple issues (meerdere tekortkomingen) in het artikel werden gevonden, komt daar nog bij. Fred (overleg) 13 jan 2023 11:45 (CET)

Ik vind het artikel Horecava voldoende. Eventueel kan in dat artikel een lijstje worden opgenomen van de individuele edities, als daarover iets bijzonders te vertellen valt, bijvoorbeeld een thema of een gebeurtenis.  Erik Wannee (overleg) 13 jan 2023 12:07 (CET)
Een lijstje van meer dan twee hoort toch in een eigen lemma? En van elke GP hebben we ook een pagina. Pas op...knipoog. Labrang (overleg) 13 jan 2023 22:26 (CET)
  Voor verwijderen Onvoldoende zelfstandige relevantie, de vraag is zelfs of er wel voldoende interessante informatie instaat om toe te voegen aan het artikel Horecava. StuivertjeWisselen (overleg) 13 jan 2023 15:13 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU/AUT Het museum is zeker E-waardig en heeft al een paar jaar een pagina op Wiki, echter is een deel van het artikel (het stuk over het gebouw) nu volgens Earwig's Copyvio Detector voor 77.8% hetzelfde als hun website. Dit is blijkbaar in de versie van 14 aug 2022 15:42‎ door een account met dezelfde naam als het museum toegevoegd. Daarbij vind ik de opmaak van het artikel op dit moment nog niet helemaal in orde. TheGoodEndedHappily (overleg) 13 jan 2023 09:26 (CET)

Dan maak je die versie toch gewoon ongedaan? Mondo (overleg) 13 jan 2023 10:12 (CET)
Blijven de bewerkingen die daarna zijn gedaan dan staan? Ik ben nog niet helemaal thuis in hoe dat soort dingen werken, en ik wilde niet per ongeluk iets verkeerd doen. TheGoodEndedHappily (overleg) 13 jan 2023 10:21 (CET)
  Uitgevoerd - Bij zoiets kun je melden het te verbergen op WP:VV! Dajasj (overleg) 13 jan 2023 10:26 (CET)

ZP/reclame – (Zelf)promo voor een architectenbureau dat pas twee jaar bestaat.  DirkVE overleg 13 jan 2023 17:09 (CET)

Beste,
kunt u laten weten welke passage (zelf)promo is? Ik heb me gebaseerd op de pagina's van de andere Belgische architectenbureaus, te vinden via Categorie:Belgisch architectenbureau - Wikipedia.
Het bureau bestaat niet 'pas twee jaar', maar al bijna 30 jaar. Sinds 3 jaar heeft het wel een andere naam met een extra vennoot. Vergelijkbaar met &bogdan architects - Wikipedia dat pas sinds enkele weken van samenstelling en bijgevolg ook van naam wijzigde. Ik heb de oprichtingsdatum 2004 toegevoegd, is inderdaad duidelijker.
Gelieve te laten weten wat er nog eventueel aangevuld moet worden om dit in lijn te brengen met de andere opgenomen Belgische architectbureaus, want geheel in de geest van Wikipedia is het zeker de bedoeling om neutrale, feitelijke info te geven en dus geen promo.
bedankt! Pjbreyne (overleg) 13 jan 2023 18:06 (CET)

  Voor verwijderen In deze vorm gewoon 13 in een dozijn architectenbureau denk ik. Wat maakt het E ? Neeroppie (overleg) 25 jan 2023 08:09 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: met de eigen website en slechts één onafhankelijke bron kan ik de relevantie van dit bureau ook niet echt ontwaren. Als dit de bronnenopbrengst is na 19 jaar werkzaamheden verrichten (waar die 30 jaar vandaan komt, snap ik niet: het bureau is in 2004 opgericht), dan lijkt het bureau toch echt onvoldoende relevant voor vermelding in een encyclopedie. De geur van promo blijft dan toch wel sterk hangen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2023 07:57 (CET)

NE – bronloos curriculum vitae over een persoon met werkzaamheden Hoyanova (overleg) 13 jan 2023 17:21 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos lemma over persoon waarvan de relevantie niet duidelijk is. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2023 07:49 (CET)

NE – bronloos kort curriculum vitae van een persoon met werkzaamheden Hoyanova (overleg) 13 jan 2023 22:03 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is onduidelijk gebleven in dot bronloze lemma. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2023 07:48 (CET)

WegRelevantie en verifieerbaarheid onduidelijk. Zijn hier (onafhankelijke) bronnen over? Encycloon (overleg) 13 jan 2023 22:25 (CET)