Wikipedia:Te beoordelen pagina's

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:TVP)

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

UitlegBewerken

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nominerenBewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

NominatiesjablonenBewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
{{reclame}} en {{auteur}} kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor directe verwijdering.

Gebruikte afkortingenBewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dagBewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?Bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 08/01; af te handelen vanaf 22/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Delivio reavonBewerken

Weg – Een niet-neutraal en weinig encyclopedisch geschreven artikel over een artiest die 'een groot succes' had met een single, uiteraard 'op jonge leeftijd (...) bijna elke dag op het Piano instrument' (sic) speelde, uitblonk in zijn talent en druk was met het 'polijsten van zijn muzikale vaardigheden'. Hij zou hebben meegewerkt aan allerlei hits van andere artiesten. Bronnen voor deze glanzende carrière en namedropping ontbreken echter. Vorig jaar kwam deze artiest ook al langs op TBP, en ook toen konden alle claims over zijn successen niet worden hardgemaakt. Thieu1972 (overleg) 8 jan 2021 07:03 (CET)

Als ik op de officiële website klik, krijg ik een error op mijn scherm.Tomaatje12 (overleg) 17 jan 2021 22:35 (CET)
http://delivioreavon.com/ Volgens is de nieuwe website in de maak Tomaatje12 (Ik zie under construction staan)
Ik heb wat rondgeneusd, en wat bronnen toegevoegd. Nu kan ik niet echt mediaverslagen vinden van Reavon, maar hij lijkt voldoende actief te zijn geweest als artiest en vooral als componist om een vermelding te rechtvaardigen. Wel heb ik twijfels of alle informatie in het artikel goed onderbouwd is. Ik neig naar behouden, maar wat snoeien. Effeietsanders 21 feb 2021 07:07 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

DecrianusBewerken

Bronloos lemma, verdient wel meer aandacht om te kunnen blijven Arend41 (overleg) 8 jan 2021 10:09 (CET)

Het beetje info dat in de tekst staat, lijkt ook niet eens te kloppen. Ik kan geen bewijs vinden voor zijn betrokkenheid bij de Engelenburcht. Het schijnt dat deze Romeinse architect slechts 1 keer ergens genoemd wordt. Ik heb het artikel dan ook herschreven. Thieu1972 (overleg) 8 jan 2021 10:57 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Na de herschrijving kan de pagina behouden blijven. Encycloon (overleg) 24 jan 2021 17:37 (CET)


De Nieuwe CopeBewerken

Weg – Dit summiere zinnetje is nog lang geen artikel. E-waarde van de school is niet duidelijk. Eigenlijk is niets duidelijk, behalve dat de school in Nieuwkoop staat (ik neem maar aan dat deze Nieuwkoop wordt bedoeld?). Thieu1972 (overleg) 8 jan 2021 12:03 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Niet meer verbeterd waarmee de bezwaren niet verholpen zijn. Encycloon (overleg) 24 jan 2021 17:37 (CET)

FASadEBewerken

NE Een stichting van lokaal belang. Wanneer opgericht? Wat heeft de onafhankelijke pers erover geschreven? Het staat er allemaal niet in. Enkel wordt gemeld wat het acroniem betekent en dat ze sinds 2020 een tweejaarlijkse prijs uitreiken. Wie de prijs heeft gewonnen, weten we niet. We mogen slechts raden naar wat ze zoal gedaan hebben. De enige bron is de eigen website. Dus twee dingen: (1) E-waarde van de stichting wordt niet duidelijk gemaakt en (2) Het artikel is wel erg mager en biedt nauwelijks tot geen encyclopedisch relevante informatie. Fred (overleg) 8 jan 2021 13:28 (CET)

Dank voor de goede suggesties. Inmiddels heb ik meer informatie en externe bronnen verzameld en aan de pagina toegevoegd. Martijn-030 (overleg) 13 jan 2021 12:25 (CET)
Prima. De kansen stijgen dan bij de eindbeoordeling door de moderatoren (niet mezelf). Dat duurt nog krap anderhalve week. Fred (overleg) 13 jan 2021 13:23 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Voldoende om op zijn minst het voordeel van de twijfel te krijgen. Encycloon (overleg) 16 feb 2021 21:23 (CET)

Charlene SanchoBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Als ik haar imdb-pagina bekijk, heeft ze enkel bijrolletjes gespeeld. In onafhankelijke bronnen wordt ze ook enkel zijdelings benoemd (Parool, RTL Boulevard, Musicalsites). Mikalagrand (overleg) 8 jan 2021 17:20 (CET)

Het geheel is dus prima verifieerbaar, wat dit korte artikeltje prima ondersteunt. Het is niet nodig dat er volledige boeken over een persoon zijn geschreven, of middenkaterns van een zaterdag-editie van een landelijk dagblad. Edoderoo (overleg) 9 jan 2021 09:51 (CET)
In het Parool staat ze op een foto, bij RTL en Musicalsites wordt slechts haar naam even genoemd. Is dat echt genoeg om encyclopedisch relevant te zijn? Zelfs de minimale biografische info die in ons artikel staat (ze is afgestudeerd in 2018) wordt niet eens in die bronnen vermeld. Er is ook nog een middenweg tussen zaterdagkaterns en boeken enerzijds, en een kale naamsvermelding anderzijds.... Thieu1972 (overleg) 9 jan 2021 10:08 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Op basis van de argumentatie van Thieu1972 verwijderd. Encycloon (overleg) 24 jan 2021 17:37 (CET)


Laagland ArcheologieBewerken

NE - De relevantie van dit archeologische bedrijf met zeven medewerkers wordt niet aangetoond in het artikel. In onafhankelijke bronnen wordt zij enkel zijdelings benoemd (zie Tubantia 2017 en Tubantia 2019). Mikalagrand (overleg) 8 jan 2021 17:33 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: deze korte bedrijfspresentatie maakt niet duidelijk wat de E-waarde van Laagland is. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 jan 2021 07:19 (CET)

Nautic StroobosBewerken

NE - De relevantie van dit scheepvaart bedrijf blijkt niet uit het artikel. De basisinfo wordt hierzo bevestigd. Een partnerbedrijf geeft ook wat info, maar het leest erg promotioneel. Mikalagrand (overleg) 8 jan 2021 17:58 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de E-waarde is niet aangetoond. Sowieso bestaat het bronloze artikel meer uit een beschrijving van het kanaal waar het bedrijf aan ligt, dan uit een beschrijving van het bedrijf zelf. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 jan 2021 07:23 (CET)

UnaGizeBewerken

NE – Ik mis de gezaghebbende onafhankelijke bronnen om de relevantie aan te tonen van deze YouTuber. Lemma is al verschillende keren verwijderd, ook nu vind ik het wel erg mager. Over UnaGize is aan bronnen erg weinig materieels te vinden. StuivertjeWisselen (overleg) 8 jan 2021 22:04 (CET)

Inmiddels 4 bronnen en een link naar IMDb-profiel toegevoegdTomaatje12 (overleg) 8 jan 2021 23:50 (CET)
absurd om aan te nemen dat van Unagize, een kanaal met meer dan 900 video's, weinig 'materieels' te vinden is. Tomaatje12 (overleg) 14 jan 2021 12:55 (CET)
Voordat je je zo krachtig uitspreekt zou ik vooral eerst eens beter lezen wat ik geschreven heb. Ik zeg niet dat over het werk van UnaGize niets te vinden is, ik zeg dat aan bronnen weinig materieels te vinden is. Dat bezwaar heb ik ook hier al geuit. Ik laat het aan de moderatoren om te beslissen, wat mij betreft houdt het nog steeds zeker niet over. StuivertjeWisselen (overleg) 15 jan 2021 16:37 (CET)
Rayan heeft een groot YouTube-kanaal met een grote invloed op de jongeren in Vlaanderen. Hij is op tv,radio en krant gekomen. Speelde in series en maakt muziek, heeft meer dan 900 video's en nam deel aan verscheidene awards. Al dit is absurd. Tomaatje12 (overleg) 18 jan 2021 09:34 (CET)

  Tegen verwijderen Grootste YouTuber van Vlaanderen, wat Tomaatje12 zegt. -- MaxBaktBrood 25 jan 2021 23:05 (GMT +1)


  Conclusie afhandelend moderator: Al met al meerdere landelijke secundaire bronnen die deze persoon meer dan zijdelings beschrijven. Wat mij betreft genoeg om minstens het voordeel van de twijfel (conform de RvM: bij twijfel behouden) te krijgen. Encycloon (overleg) 27 jan 2021 23:06 (CET)

Xior Student HousingBewerken

NE – Geen onafhankelijke bronnen aanwezig die de relevantie kunnen aantonen van dit bedrijf. De tekst is niet promotioneel van aard, maar geeft ook geen enkel inzicht. Waarom dit meer is dat een gewoon vastgoedbedrijf is onduidelijk. StuivertjeWisselen (overleg) 8 jan 2021 22:18 (CET)

Ik heb sinds uw nominatie tot verwijdering een korte geschiedenis en extra onafhankelijke bronnen toegevoegd (De Tijd, Le Soir en Trends). Wat betreft de relevantie van het bedrijf: Xior is een van de, zo niet hét grootste studentenhuisvestingsbedrijf van België (voor zover ik weet is het zelfs het enige beursgenoteerde studentenhuisvestingsbedrijf in België). Hopelijk helpt dit u een keuze te maken. Pfiers (overleg) 10 jan 2021 18:58 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Inhoudelijk zou het artikel nog wel wat uitgebreider mogen, maar ik zie voldoende onafhankelijk bronmateriaal aangedragen om relevantie aan te tonen. Encycloon (overleg) 11 feb 2021 15:21 (CET)


Toegevoegd 12/01; af te handelen vanaf 26/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

David GiuntoliBewerken

Geen zinvolle informatie tot nu toe. Geen aanwijzingen dat dit snel zal gebeuren. Dajasj (overleg) 12 jan 2021 00:03 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: dit is nog lang geen artikel. Te summier, onopgemaakt, bronloos, inhoudsloos. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2021 08:37 (CET)

Arjan LangenBewerken

NE - Voornamelijk niet-neutrale of regionale bronnen. Een telefoontje van de minister maakt deze beste man nog geen Van Dissel. Twee keer eerder verwijderd vanwege NE (20090108, 20191102). hiro the club is open 12 jan 2021 09:41 (CET)

E/EW - als collega van Arjan Langen meen ik in alle objectiviteit dat dit artikel E waardig is. De eerdere verwijderingen waren terecht maar er is inmiddels wel wat gebeurd. De volgende bronnen zijn naar mijn idee neutraal en objectief:
- Hart van Nederland: je kunt van de wijze van journalistiek van hen houden of niet, ze brengen betrouwbaar nieuws en feiten voor een specifieke doelgroep. Uit het artikel van de referentie blijkt dat ze uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar het werk van Langen. Ze schrijven dat hij door heel Europa trainingen en cursussen geeft op het gebied van infectie-preventie en microbiologie en dat hij Brussel adviseert over steriele medicijnen. En dit is wat ook wordt bevestigd door andere bronnen die zijn toegevoegd aan het artikel. Deze bron (Hart van Nederland) wordt overigens door veel media overgenomen waaruit blijkt dat deze bron over het algemeen als onafhankelijk en betrouwbaar wordt gezien (als voorbeeld:https://4nieuws.nl/binnenland/2487653/naar-de-kerk-in-coronatijd-grapperhaus-belt-katholieke-microbioloog-ar.html
- ECA Foundation: de European Compliance Academy ECA is volgens de website https://www.gmp-compliance.org/about-eca/about-the-foundation een gerenomeerde en onafhankelijke non-profit organisatie die er geen enkel belang bij heeft om feiten te verdraaien. Vanuit deze bron https://www.eca-foundation.org/eca-foundation-submits-comprehensive-comments-annex-1-revision-eu-commission.html is ook te achterhalen dat Langen lid is van de internationale ECA Annex 1 task force die Brussel (EU commissie) adviseert over wetgeving tav steriele medicijnen. Iets dat ook wordt bevestigd door onafhankelijk onderzoek van Hart van Nederland via https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/grapperhaus-katholieke-microbioloog/.Langen is de enige Nederlandse microbioloog die in deze internationale task force zit. Via de website van de ECA foundation zelf is ook te lezen dat ze onafhankelijk zijn https://www.eca-foundation.org/about-us.html
Deze twee onafhankelijke bronnen bevestigen m.i. het (inter)nationaal relevante werk van Langen als microbioloog. Naar mijn idee is dit E waardig.
Hairos, 14 jan 2021
Ik denk dat er sprake is van een klein misverstand over het begrip "niet-neutraal". ECA kan wel een onafhankelijke organisatie zijn, maar als bron is de organisatie dat niet. Immers, volgens het artikel is Langen lid van de internationale ECA Annex 1 taskforce. Tuurlijk zal volgens ECA een van haar eigen leden vaak gevraagd worden voor congressen ("Wij van WC-eend..."), maar daaruit blijkt nog geen relevantie. Want wat schrijven bronnen die verder helemaal niets met hem te maken hebben over Langen? Hart van Nederland bedrijft sensatiejournalistiek en brengt nieuws van regionaal karakter ([1], [2], [3]) waardoor moeilijk is vast te stellen of een specifiek item dat zij brengen, in een specifiek geval wél enige relevantie geeft. hiro the club is open 14 jan 2021 09:44 (CET)
Bovendien: het is geen diepgravend item over Langen zelf - het blijft bij ongeveer drie zinnen om enige biografische achtergrond te schetsen, maar verder staat het thema 'kerk en corona' centraal. Encycloon (overleg) 14 jan 2021 09:49 (CET)
Ik begrijp het eerste punt oprecht niet. Langen is lid van die internationale ECA Annex 1 test force, dat is naar mijn idee voldoende objectief aangetoond. De ECA foundation heeft geen leden, zie bijgevoegde website over de organisatie. Dat deze ECA Annex 1 task force relevantie heeft, blijkt uit het verzoek van de Europese Commissie om deze groep om advies te vragen, zie https://ec.europa.eu/health/medicinal_products/consultations/2020_sterile_medicinal_products_en) waar door de Europese Commissie wordt aangegeven dat deze task force een van de relevante organisaties is die expliciet door hen worden gevraagd om advies te geven over de specifieke wetgeving. Mee eens overigens dat er ook wat minder revevante, veelal regionaal interessante items in het artikel staan, die wil ik graag weghalen.
Hairos, 14 jan 2021
@Hairos: als een organisatie relevant is, dan zijn de leden van de organisatie dat nog niet ook. Relevantie straalt dus niet over van organisatie op lid. Om het anders te stellen: een rockband kan harstikke relevant zijn voor de encyclopedie, maar de bandleden zijn dat niet ook meteen. Om bij een band te blijven: bands hebben vaak een website met informatie over de bandleden. Die websites zijn niet objectief over de bandleden, dus die sites kunnen wij als encyclopedie niet gebruiken om de relevantie van die bandleden aan te tonen. Jouw ECA heeft een website, de informatie daar is dus onvoldoende betrouwbaar om als informatie voor een artikel over Langen te dienen. Ik hoop dat je mijn analogie wel begrijpt. Dqfn13 (overleg) 14 jan 2021 10:32 (CET)
Of: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is uitermate relevant, maar alle ambtenaren die daar werken zijn dan niet automatisch ook relevant. Dat je ergens lid van bent of op de loonlijst staat, zegt niets over wát je dan doet en hoe dat buiten de eigen werkgever opvalt. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2021 10:53 (CET)
Die vergelijkingen zijn wellicht goed bedoeld maar gaan naar mijn idee echt mank. Beide organisaties in de voorbeelden (de band en het ministerie) hebben al dan niet enige revevantie van zichzelf. De ECA Foundation en de ECA Annex 1 task force hadden die relevantie niet van zichzelf maar hebben die verdiend door het onafhankelijke werk van de benoemde leden en de erkenning hiervan door de Europese Commissie. Hairos, 14 JAN 2021
Die band is eveneens alleen relevant dankzij de inspanningen van de individuele leden. Net als een orkest niet van zichzelf relevant is, maar dat wel wordt doordat de leden een prestatie neerzetten die er voor zorgt dat er over het orkest gepubliceerd wordt. Maar dat maakt de 100 orkestleden zelf nog niet relevant. Kortom: secundaire, onafhankelijke bronnen zijn gewenst die aangeven waarom dat ene individu dan zo speciaal is. Als die ECA zo ontzettend relevant is geworden dankzij o.a. Langen, dan zal daar vast wel iemand anders iets over gemeld hebben toch? Thieu1972 (overleg) 14 jan 2021 11:44 (CET)
Die tweede onafhankelijke bron heb ik vermeld: Hart van Nederland en alle andere media die Langens werk als adviseur van Brussel vermelden. Desgewenst kan ik een lijst aandragen met referenties, maar ik neem aan dat Hart van Nederland onjectief en onafhankelijk genoeg is om dit aan te nemen? Je kunt houden van hun wijze van journalistiek of niet, ze zijn zelden betrapt op feitelijke onjuistheden. Hart van Nederland heeft inderdaad oog voor regionaal nieuws, maar zeker ook voor landelijk nieuws. In dit laatste kader kan het bericht over Langen worden geplaatst. Door hen weg te zetten als louter een bron van regionale sensatiejournalistiek doe je hen naar mijn idee tekort.
Alle bronnen, op Hart van Nederland na, zijn direct betrokken en kunnen dus niet als indicatie voor relevantie dienst doen. Het is dan alsof de slager zijn eigen vlees keurt. Hairos ik begrijp dat u nog altijd moeite hebt om dat in te zien, ik weet alleen niet meer hoe ik u duidelijk kan maken dat de meeste van uw bronnen te betrokken zijn en dus kwalitatief onvoldoende zijn om hier als bron te kunnen dienen om aan te tonen dat Langen zelfstandige encyclopedische relevantie heeft. Ik lees nog altijd dat hij in dienst is en gewoon zijn werk doet. Dqfn13 (overleg) 14 jan 2021 13:19 (CET)
Ik schrijf niet dat Hart van Nederland feiten verdraait. Mijn kritiek op Hart van Nederland als bron betreft het feit dat zij nieuws brengen omwille van sensatie en omdat het nieuws een regionaal karakter heeft. Uit het nieuws dat het programma brengt, blijkt dan ook naar mijn bescheiden mening geen encyclopedische relevantie. Het is nieuws, maar daarmee nog niet encyclopedisch relevant. Mijn mening over de stijl van Hart van Nederland - die ik niet gedeeld heb en waar je dan ook hooguit naar kunt gissen - heeft niets te maken met deze kritiek die ik heb op het programma als bron voor de encyclopedie. Verder per Dqfn13 wat de neutraliteit van ECA betreft. Of Langen nu wel of geen lid is; hij is betrokken bij de organisatie. Daarom kan ECA nooit als een neutrale bron gezien worden. hiro the club is open 14 jan 2021 13:30 (CET)
U ontkent dus niet dat Hart van Nederland als onafhankelijke bron kan fungeren. Zij schrijven dat Langen Brussel adviseert over steriele medicijnen. Dat feit is naar mijn idee al E waardig. Geen enkele andere Nederlander is hierbij betrokken. Verder heb ik de Europese Commissie aangedragen als onafhankelijke bron die zijn werk (via de ECA Annex 1 task force) objectief beschouwt als waardevol. Deze twee bronnen samen zijn naar mijn mening objectief en geven de relevantie van zijn werk voor de Europese Commissie naar mijn idee heel duidelijk aan.
Zijn invloed op de wetgeving over steriele medicijnen mag niet worden onderschat en heeft naar mijn overtuiging een enorme invloed op de industrie en de veiligheid van steriele medicijnen, waardoor jaarlijks vele mensenlevens worden gered. Eea is ook na te lezen via de website van de Europese Commissie die ik al eerder heb gedeeld.
Hairos, 14JAN2021 – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hairos (overleg · bijdragen)
Hebt u daar ook onafhankelijke bronnen voor? Welke niet betrokken partijen schrijven over die invloed van Langen? Vergeet ook niet dat u als collega ook niet volledig objectief naar Langen kunt kijken. Ik schrijf om die reden ook niet over onderwerpen waar ik bij betrokken ben (geweest). Ik weet namelijk dat ik niet volledig objectief over sommige zaken kan schrijven en dat doe ik dan dus ook niet. Dqfn13 (overleg) 14 jan 2021 14:28 (CET)
Ik heb ook nergens beweerd dat Hart van Nederland een niet-neutrale bron zou zijn. Ik vind het programma om andere redenen geen geschikte bron. De Europese Commissie beschouwt het werk van ECA als relevant. Dat zegt iets over ECA, niet over de afzonderlijke leden van een taskforce van de organisatie. Dat hebben Dqfn13 en Thieu1972 al proberen uit te leggen. De opmerking "naar mijn overtuiging" laat precies zien waarom wordt afgeraden om te schrijven over onderwerpen, in dit geval een persoon, waar de schrijver bij betrokken is. Het staat objectiviteit in de weg, zoals Dqfn13 al schrijft. hiro the club is open 14 jan 2021 15:03 (CET)
Ik zal zoeken naar andere, objectieve bronnen. Dat ik mogelijk niet objectief zou kunnen zijn, is een aanname die niet juist is. Weet dat ik geen enkele binding heb met Langen. Ik ben een collega microbioloog, ken hem alleen van een online training die ik heb gevolgd. Ik ben niet betrokken bij zijn werk noch zijn bedrijf. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hairos (overleg · bijdragen) 14 jan 2021 15:11
Hier lees ik: "ik ben zijn pastoor". (Hoe rijmt dat met "ken hem alleen van een online training"?) Daaruit blijkt toch wel dat je dicht bij het onderwerp staat. Dat staat objectiviteit in de weg, wat ook wel blijkt uit de eerder aangehaalde opmerking "naar mijn overtuiging" en het feit dat je driemaal een artikel over Langen hebt aangemaakt terwijl de encyclopedische relevantie elke keer ter discussie staat. Als er betere bronnen komen die het belang van Langen duiden, dan streep ik de beoordelingsnominatie graag door. hiro the club is open 14 jan 2021 15:19 (CET)
Helder, ik ga ermee aan de slag. Ik was jaren geleden zijn pastoor maar heb geen enkele binding meer met hem zoals aangegeven en heb ook geen contact meer met hem,behalve tijdens de online training die hij gaf voor alle kerken in Nederland. De uitdrukking 'naar mijn overtuiging' slaat op het feit dat ik als microbioloog in staat ben om de waarde van zijn werk in te schatten. Ik ga meer onafhankelijke bronnen zoeken en zal die hier inbrengen. Dank voor de discussie overigens. hairos, 14jan2021
Ik heb even overlegd en kan de volgende onafhankelijke bronnen nog aanhalen die aangeven dat Langen toonaangevend (inter)nationaal werk doet als als microbioloog en daarbij ook Brussel adviseert over steriele medicijnen en vaccins:
 1. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200513_00160205 een column van Langen, maar het onderschrift is van de redactie zelf en ook door hen onafhankelijk geverifieerd. Hier wordt bevestigd dat Langen adviseur is van Brussel.
 2. https://www.gmp-journal.com/current-articles/details/annex-1-clarification-needed.html Langen die op een internationaal congres aangeeft wat er qua wetgeving moet veranderen. Het GMP journal is een internationale, onafhankelijke bron.
 3. https://www.glatt.com/fileadmin/user_upload/NEWS/Pharma-Kongress-2017.pdf Internationaal Pharma congres waar Langen sprak over de nieuwe wetgeving voor steriele medicijnen, samen met vertegenwoordigers van de overheid (Daniel Mueller o.a.).
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7110856/ Wetenschappelijke publicatie van o.a. Langen waarin de ontwikkeling en veiligheid van steriele vaccins wordt besproken. Een vd andere auteurs (Prof. Theo Schetters) is nu veel in het nieuws ivm zijn video over bijwerkingen van mRNA vaccins.
 5. https://dokumen.tips/documents/annex-1-conference-gmp-consequences-for-environmental-monitoring-program.html Annex 1 conferentie van Concept Heidelberg (onafhankelijke organisatie) waar Langen sprak over wetgeving voor steriele medicijnen Annex 1, samen met overheidsvertegenwoordigers (Andrew Hopkins uit VK, Beate Reuter, Duitsland).
 6. https://www.vccn.nl/congressen-detailspagina/960/nationaal-symposium-contamination-control-2020/schedule#.YAGy2OhKg2w Nationaal congres van de VCCN - Vereniging van Contamination Control Nederland waar Langen sprak over de nieuwe wetgeving voor steriele medicijnen, Annex 1.
 7. Hopelijk is dit voldoende om de nominatie door te strepen. Ik pas het artikel graag grondig aan zodat alleen de hierboven genoemde relevante en E waardige zaken erin staan.
Hairos, 15 JAn 2021. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hairos (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst. Doe ik, weer iets geleerd :) Hairos (overleg) 15 jan 2021 21:30 (CET)
Uit de bronnen blijkt dat Langen steeds een van vele sprekers is en het werk van een groep presenteert, of een van meerdere co-auteurs is. Ik zie nog geen onafhankelijke bron die over Langen geschreven heeft en de relevantie van hem of zijn werk heeft geduid. hiro the club is open 16 jan 2021 21:29 (CET)
Meerdere onafhankelijke bronnen bevestigen dat Langen als microbioloog adviseur is van Brussel voor wat betreft wetgeving voor steriele medicijnen. Dit feit heeft relevantie van zichzelf en zou geen bevestiging behoeven dat dit werk relevant is. Meer bronnen kan ik helaas niet aanhalen Hairos (overleg) 17 jan 2021 11:13 (CET)
Pagina is aangepast, heb veel minder relevante zaken verwijderd en het tot de kern teruggebracht. Verzoek om het sjabloon te verwijderen nu Hairos (overleg) 6 feb 2021 14:15 (CET)
Kan wellicht één van de moderatoren nu een besluit hierover nemen? Of de pagina verwijderen of het sjabloon verwijderen? Ik vind hem nu E genoeg. Hairos (overleg) 17 feb 2021 21:37 (CET)
Dat kan nog wel even duren, omdat er meerdere moderatoren betrokken zijn bij de discussie. Er is geen vaste tijd waarop het artikel beoordeeld moet worden. Met vriendelijke groet, Dqfn13 (overleg) 17 feb 2021 23:27 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: ik ga me er toch aan wagen, aangezien ik me niet inhoudelijk heb uitgelaten over dit artikel maar vooral wilde uitleggen waarom primaire bronnen onvoldoende zijn.
Ik heb alle in het artikel vermelde bronnen nog eens doorgekeken:

 • 1: Langen is gebeld door de minister, en vertelt daar kort iets over.
 • 2 hij wordt vermeld als een van de sprekers bij een online training.
 • 3: hij wordt vermeld als een van de sprekers bij een online conferentie.
 • 4: hij wordt vermeld als een van de sprekers bij een online training.
 • 5: hij wordt vermeld als een van de sprekers op een symposium.
 • 6: geen vermelding van Langen.
 • 7: alleen vermelding van zijn naam als lid van een taskforce.

Samengevat: 6 van de 7 bronnen zijn niet meer dan een melding dat Langen ergens spreker was of lid van was. Wat dat dan betekent, wordt niet duidelijk, want enige vorm van duiding over zijn lezingen, werk en lidmaatschap ontbreekt. Die duiding zou kunnen komen uit verslagen door kranten of wetenschappelijke tijdschriften, maar die zijn er kennelijk niet. En nee, dat Hairos als collega-microbioloog vindt dat het werk van Langen belangwekkend is, doet er niet toe: ik kan het werk van collega's ook heel belangrijk vinden en waarschijnlijk ook wel namenlijsten van congressen of opleidingen oplepelen, maar het gaat er niet om wat ik vind: het gaat er om wat secundaire bronnen te melden hebben.
Uiteindelijk hebben we dus slechts één secundaire bron, en die gaat over dat telefoontje van de minister (ja, er zijn meer bronnen over dit telefoontje te vinden, maar dat verhoogt de E-waarde niet). We moeten dan de E-waarde gaan toekennen o.b.v. één magere secundaire bron pus een persoonlijke interpretatie van het belang van Langen's werk. Dat gaat niet. M.i. is de E-waarde dus onvoldoende aangetoond, hoe belangrijk zijn werk ook moge zijn. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 24 feb 2021 16:54 (CET)

Steunpunt Levend ErfgoedBewerken

WIU – Steunpunt Levend Erfgoed over Steunpunt Levend Erfgoed. Artikel leest als verlengstuk van de eigen website en daarmee dus onvoldoende neutraal. Dqfn13 (overleg) 12 jan 2021 10:00 (CET)

Antwoord door Jan Martens - Mag ik aanstippen dat dit geen argument is als het de neutraliteit betreft. Het is een neutrale uitleg over wat Steunpunt Levend Erfgoed vzw is: een opsomming van feiten. Graag verneem ik wat er in de tekst niet neutraal zou zijn. Jan Martens SLE (overleg) 12 jan 2021 15:48 (CET)

voortdurend onder de aandacht. bijvoorbeeld. Rwzi (overleg) 12 jan 2021 15:54 (CET)
Als een artikel leest als verlengstuk van de eigen site, dan is dat al een teken dat het artikel dus niet voldoet aan de strenge eisen die voor een encyclopedisch artikel op Wikipedia gelden. Rwzi geeft hierboven al een zin aan, maar ook woorden als: komt op voor en in de kijker te plaatsen zijn niet neutraal. De vraag is dan ook of die zaken relevant zijn voor SLE en de encyclopedie. Het feit dat u betrokken bent (gezien uw gebruikersnaam veronderstel ik dat) zorgt er juist voor dat u minder goed een echt neutraal standpunt in kunt nemen bij het schrijven van het artikel over de vereniging waar u voor werkt. Dqfn13 (overleg) 12 jan 2021 21:21 (CET)
Als deze organisatie opkomt voor bijna verdwenen rassen en dat onder de aandacht wil brengen door deze rassen in de kijker te stellen, kan je dat volgens mij moeilijk anders formuleren. Als ik in onafhankelijke bronnen over dergelijke organisaties lees wordt dat ook zo geformuleerd. Uiteraard zijn er wel onafhankelijke bronnen nodig voor het artikel over deze organisatie, die wel degelijk relevant is. Akadunzio (overleg) 13 jan 2021 00:31 (CET)
  Opmerking Ik heb evenals Akadunzio in aanleg ook niet zoveel moeite met de tekst. Het artikel wordt er denk ik wel beter van als er, door middel van onafhankelijke bronnen, wordt ingegaan wat SLE zoals heeft bereikt. Ook kan wat mij betreft concreter gemaakt worden wat exact de problematiek is van de oude gedomesticeerde dierenrassen. StuivertjeWisselen (overleg) 13 jan 2021 08:45 (CET)
(na bwc) @Akadunzio: opkomen voor kan ook neutraler gesteld worden door te schrijven: vestigt aandacht op of is informatiepunt over. Daarbij, jij vestigt weer de focus op relevantie, terwijl ik dáár helemaal niks over heb geschreven. Ik weet dat er in België (of misschien meer specifiek Vlaanderen) veel van dit soort door de overheid erkende groepen zijn en dat die ook door de Vlamingen als relevant gezien worden, ik ga daar als Nederlander verder ook niet over oordelen. Dqfn13 (overleg) 13 jan 2021 08:55 (CET)
Jan Martens: Mag ik hierbij opmerken dat Steunpunt Levend Erfgoed vrij uniek is in België (Vlaanderen) qua bestaansreden en actieterrein en kan vergeleken worden met Stichting Zeldzame Huisdierrassen in Nederland en een handvol andere organisaties in Europa en de wereld. "veel van dit soort door de overheid erkende groepen" is dus niet correct. Ik stel ook vast dat er op verschillende plaatsen in Wikipedia verwezen wordt naar levend erfgoed en ook naar Steunpunt Levend Erfgoed als bron. Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft wél een pagina op Wikipedia met oa. de woorden "streeft naar" - Wat is het verschil met "opkomen voor" qua neutraliteit?.
Ik stel ook vast dat er ook het vlak van Vlaams en Belgisch levend erfgoed nog een hiaat is op Wikipedia. Als Wikipedia niet toelaat dat de experten op dat vlak dit hiaat proberen te dichten op een controleerbare en neutrale manier, wie zal het dan wel doen? Aangezien over de problematiek een naslagwerk werd uitgebracht van meer dan 300 bladzijden, zal het wel zijn dat het korte artikeltje nu niet alles biedt. Het is een aanzet omdat er tot nu niets was. Een lijst met betrokken soorten en rassen kan volgen. De woorden 'voortdurend' en 'groeiend' werden ondertussen weggehaald om de neutraliteit nog meer te bereiken. Jan Martens SLE (overleg) 13 jan 2021 10:57 (CET)
Jan Martens SLE, experten zijn altijd welkom. Het probleem ligt niet bij uw expertise, maar bij de wijze waarop u schrijft over de vereniging waar u voor werkt. Ik durf mijzelf geen expert te noemen, wel heb ik kennis van erfgoed (ik heb gestudeerd aan de Reinwardt Academie) en schrijf een enkele keer zelfs over Vlaamse onderwerpen omdat ik zie dat er daar te weinig over geschreven wordt. Dit kan gaan om artikelen over overheidswapens, maar ook over onroerend erfgoed zoals Sint-Jansstraat 9 in Kortrijk. De toon in de artikelen is zeer belangrijk. U schrijft heel duidelijk vanuit het punt van een medewerker en dus onvoldoende neutraal, omdat u onvoldoende kunt zien dat u een mening over de vereniging hebt. Ervaren schrijvers geven niet voor niets vaak aan dat mensen het beste niet kunnen schrijven over onderwerpen waar zij nauw bij betrokken zijn. Dqfn13 (overleg) 13 jan 2021 12:34 (CET)
@Dqfn13:, misschien ligt het aan taalnuances tussen Nederland en Vlaanderen, maar ik zie weinig verschil tussen 'opkomen voor' en 'streven naar'. Verder is het uiteraard niet goed dat iemand uit over zijn eigen organisatie schrijft, maar dat is niet verboden en in dit geval is de schrijver nog zelfs eerlijk om er voor uit te komen. En mijn standpunt is dat bij relevante onderwerpen de focus moet liggen op behoud en dat het artikel zo moet verbeterd worden dat het behouden kan worden. Ik denk niet dat dit een verkeerd standpunt is. Akadunzio (overleg) 13 jan 2021 12:57 (CET)
Er is niks mis met streven naar behoud, maar kijk dan wel naar hoe het artikel geschreven is (woordkeuzes, opmaak, verifieerbaarheidt, etc.) en ga dan niet over die relevantie beginnen als daar niet eens voor genomineerd is. Ik zie te vaak dat de discussies daar dan over gaan en dat sommige moderatoren dan een niet-neutraal artikel gaan behouden omdat de discussie alleen over relevantie ging. Ondanks twee woorden die verwijderd zijn, leest het hier besproken artikel nog steeds niet neutraal. Dqfn13 (overleg) 13 jan 2021 13:04 (CET)
Dat de huidige tekst niet neutraal zou lezen is een mening. Laten we dat niet verwarren met een feit. StuivertjeWisselen (overleg) 13 jan 2021 13:31 (CET)
@Dqfn13 : kan u aangeven waar de tekst niet neutraal zou zijn? Ik zie weinig verschil met de tekst die over Stichting Zeldzame Huisdierrassen werd gepubliceerd op Wikipedia. Ter info: Steunpunt Levend erfgoed is een vrijwilligersorganisatie. Jan Martens SLE (overleg) 13 jan 2021 13:57 (CET)
Ik heb nog wat gepoetst aan het artikel en naast redactie wat bronnen toegevoegd. StuivertjeWisselen (overleg) 13 jan 2021 15:32 (CET)
Ik heb de nominatie ingetrokken. Wel zou ik nog graag de relevantie van de Levend Erfgoedhoven willen zien, prima dat die in het leven zijn geroepen, maar wordt er ook wat mee gedaan of is het niets meer dan een loze term die alleen binnen de vereniging gebruikt wordt? Dqfn13 (overleg) 13 jan 2021 20:40 (CET)
Ik zal in een verwijzing nog een artikel maken over de levend erfgoedhoven (met bronnen) om hieraan te voldoen. Jan Martens SLE (overleg) 14 jan 2021 08:56 (CET)

Red PersBewerken

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronenn die over het onderwerp hebben geschreven. Relevantie van dit opleidingsplatform met 150 voormalige studenten blijkt ook onvoldoende uit de tekst: te korte geschiedenis, geen bekende mensen of instellingen die er aan verbonden zijn, etc. Dqfn13 (overleg) 12 jan 2021 10:24 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: met alleen de eigen website als bron, is de E-waarde niet aangetoond. Inhoudelijk gezien is het artikel overigens ook best magertjes: als lezer ontdek je niet echt het hoe, wat en waarom van deze club. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2021 08:37 (CET)

Finley (merk)Bewerken

WIU – Te kort artikel: geschiedenis, smaken, waar komt het vandaan, etc. Dqfn13 (overleg) 12 jan 2021 10:31 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: problemen zijn niet verholpen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2021 08:37 (CET)

Waterland van FrieslandBewerken

Weg – Marketingterm voor de regio Zuidwesthoek wat precies overeenkomt met deze nieuwe regio. Artikel leest als een verlengstuk van de VVV-pagina, dergelijke websites zijn ook als externe links ingevoegd. Dqfn13 (overleg) 12 jan 2021 10:39 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: ik zie slechts twee linkjes: een toeristische website, en een website die het begrip 'Waterland van Friesland' volgens mij niet eens gebruikt. Verder is er geen enkele (secundaire) bron gegeven die iets zinvols over de veronderstelde regio vertelt. Het artikel lijkt hierdoor wel erg veel op het promoten van een marketingterm van de VVV. Het feit dat de tekst ook alleen maar toeristische informatie geeft, helpt ook niet echt mee. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2021 22:29 (CET)

Resting on a GirderBewerken

WIU – Artikel leunt volledig op de foto Lunch atop a skyscraper. Wat maakt deze (veel minder bekende) foto zo relevant? Waarom is deze foto merkwaardig? Dqfn13 (overleg) 12 jan 2021 11:01 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het is nog steeds niet duidelijk waarom deze specifieke foto een eigen artikel waard is. Sowieso geen flauw idee over welke foto het gaat, want nergens staat een linkje naar een afbeelding ervan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2021 08:37 (CET)

Sint-Catharina in WakkenBewerken

WIU – slechts een rommeltje aangetroffen. Saschaporsche (overleg) 12 jan 2021 12:03 (CET)

Zie ook OP aanmaker. Encycloon (overleg) 12 jan 2021 12:17 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: tekstueel is het nog steeds rommelig. De onderwerpskeuze is ook onduidelijk: een samenraapsel van alles wat zich in Wakken kennelijk afspeelt qua verering van deze heilige, zonder dat echt duidelijk is waar we het precies over hebben. Is het een specifiek feest of een ommegang? Hoe zit dat met die 'ringworm'? Wat is de historie van die verering? In welke bronnen wordt dit alles eigenlijk beschreven? Of is het artikel puur geschreven op basis van eigen waarneming? In deze vorm in ieder geval nog ongeschikt voor wikipedia. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2021 22:17 (CET)

Roosmolen WilhelminaBewerken

WIU – Met de huidige ene zin, na deze snoei, is er nog te veel onduidelijkheid. Om mee te beginnen: waar staat deze roosmolen nu eigenlijk? Zelfstandige relevantie wordt nu ook niet duidelijk. Encycloon (overleg) 12 jan 2021 12:09 (CET)

even zoeken: hij staat bij Schildwolde - het meest waarschijnlijk in/bij 't Roegwold - vis ←     → overleg 12 jan 2021 12:32 (CET)
Beter is natuurlijk, dat de molen in de https://www.molendatabase.net/ staat. Behalve de niet-onafhankelijke bron kan ik er online niets over vinden. Ldhank (overleg) 13 jan 2021 00:04 (CET)
Is dit niet gewoon een reclametekstje voor dit type molens? Thieu1972 (overleg) 13 jan 2021 06:50 (CET)
zou heel goed kunnen - in de molendatabase kan ik 'm niet vinden - ook niet op de site van SBB - vis ←     → overleg 13 jan 2021 12:24 (CET)
heb ze maar eens gevraagd om de coördinaten - vis ←     → overleg 13 jan 2021 12:32 (CET)
De tekst is aangepast en verschaft hopelijk wat duidelijkheid. Graag advies – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schildwolde (overleg · bijdragen)
Beter, maar het blijft onduidelijk door wie dit geplaatst/onderzocht is en naar mijn idee ook wat de relevantie is van specifiek deze roosmolen. Is er in onafhankelijke bronnen aandacht aan besteed? Encycloon (overleg) 13 jan 2021 17:08 (CET)
Ik lees...."heb ze maar eens gevraagd om de coördinaten" en.... "Waar staat de roosmolen?" 53°14'27.9"N 6°48'50.0"E
Ik heb dan ook een email gehad, dat is dan van "vis" neem ik aan, en mijn telefoon nummer gegeven. Mijn naam en telefoon nummer zijn dus bekend. Het is Samenwerkingsverband Noord Nederland die de Research & Development subsidie heeft verstrekt aan een bedrijf in Groningen die mij gevraagd heeft om te onderzoeken of er een herintroductie mogelijk is met de voorwaarde dat deze overal (!) geplaatst kan worden. De onderzoeksresultaten zijn door dat bedrijf gemeld aan de SNN die ze mag en kan publiceren. De molen zelf is door mij gemeld bij de Molendatabase.net omdat het een nieuwe en nog onbekende molen is en is ook te vinden op de Wikipedia kaart nabij kern Schildwolde. Er zijn vele wegen om reclame te maken indien het bedrijf die deze novum t.z.t. in de markt wil zetten dat nodig acht maar het ligt niet in hun noch mijn bedoeling om een Wikipedia artikel in te zetten voor commerciële doeleinden maar enkel en alleen om een nieuwe molen te melden. Zelf werk ik in de renewable energy industry op zee en heb begin vorig jaar voor het bedrijf in Groningen met grote interesse het onderzoek mogen doen.
Voor meer info, indien nodig, moet "vis" maar even bellen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schildwolde (overleg · bijdragen)
@Schildwolde: - ik heb inderdaad om de coördinaten gevraagd - ben blij dat ze nu zijn gemeld - heb ze in het artikel geplaats - vis ←     → overleg 13 jan 2021 23:43 (CET)
Maar had je ook een mail gestuurd naar Schildwolde? Ik denk zelf dat het een automatische melding betreft. Encycloon (overleg) 13 jan 2021 23:47 (CET)
Bedankt voor het plaatsen. Coördinaten zijn echter wel iets anders dan geplaatst, het is 53°14'27.9"N 6°48'50.0"E https://www.google.com/maps/place/53%C2%B014'27.9%22N+6%C2%B048'50.0%22E/@53.2410862,6.8117003,544m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1swikipedia+kaart!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d53.241083!4d6.813889 – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schildwolde (overleg · bijdragen)
Beste Schildwolde, alsnog zullen er mijns inziens eerst meer bronnen moeten bestaan voordat Wikipedia er een artikel over kan publiceren (telefonisch contact is niet verifieerbaar zoals bedoeld in deze richtlijn). Maar als de Molendatabase erbij komt lost zich dat misschien wel op. Encycloon (overleg) 13 jan 2021 23:20 (CET)
Bedankt voor de input, maar ik heb natuurlijk geen invloed op het wel of niet publiceren van onderzoeksresultaten door de SNN of het plaatsen van de molen in de database. De registratie van het onderzoek is gewoon openbaar en dus wel te vinden. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/onderzoek-bewateringssysteem-natte-ecosystemen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schildwolde (overleg · bijdragen)
Dat snap ik, maar gaat enigszins voorbij aan wat ik probeer aan te geven. Als ik een openbaar vindbaar onderzoek doe, en bijvoorbeeld in opdracht een nieuw model lantaarnpaal ergens laat neerzetten, krijgt dit onderwerp pas encyclopedische relevantie wanneer andere, onafhankelijke bronnen dit ook als beschrijvenswaardig beschouwd hebben. Hetzelfde principe geldt ook voor deze roosmolen, Wikipedia 'volgt de bronnen'. Encycloon (overleg) 14 jan 2021 11:28 (CET)
Beste Encycloon, ik zal navraag doen of het RVO / SSN verder nog iets heeft gepubliceerd naast het bedrijf die er voor zover ik weet nog geen grote ruchtbaarheid aan heeft gegeven of mogelijk nog niet wenst te geven en een promotie campagne heeft gestart en bijvoorbeeld een krant heeft benaderd, etc. Met het Molendatabase.net zouden er dan 3 externe bronnen zijn waarvan 2 onafhankelijk zijn. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schildwolde (overleg · bijdragen)
"Met de voorwaarde dat deze overal geplaatst kan worden." klinkt niet bepaald als een afgebakende onderzoeksvraag; sowieso zullen er bepaalde omgevingseisen zijn voor het plaatsen, en het functioneren van de machine wordt überhaupt niet meegenomen. Waarom is de roosmolen eigenlijk vernoemd naar Wilhemina? Mikalagrand (overleg) 13 jan 2021 23:46 (CET)
Roosmolens hebben een geslagen bron waar ze grondwater uit oppompen of een sloot of plas waaruit ze water verpompen. Deze staat niet aan het water maar op een willekeurig gekozen plaats (waar volgens het bedrijf inderdaad door de provincie Groningen en de gemeente Slochteren destijds toestemming voor is gegeven). De roosmolen heeft geen bron en staat niet aan een sloot of plas maar haalt en brengt water via buizenstelsels en standpijpen. Indien het artikel, volgens uw inzicht, daarmee compleet gemaakt kan of moet worden dan schrijf ik dat deel graag in het artikel. Het functioneren van een roosmolen staat volgens mij beschreven onder "techniek" Windmotor maar kan nogmaals maar anders worden beschreven in dit artikel indien dat u dat nodig acht. De vraag waarom deze roosmolen de naam Wilhelmina heeft gekregen lijkt mij voor het artikel niet relevant maar is wel interessant. Ik heb het gevraagd, omdat roosmolens in de tijd van Wilhelmina (1890–1948) op grote schaal in het landschap werden geplaatst. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schildwolde (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
De titel van het artikel bevat de naam Wilhelmina, dus dan is er toch wel enige reden om dan uit te leggen waarom dat ding zo heet. Verder is me nog steeds niet duidelijk waarom deze molen encyclopedisch relevant zou zijn. Hebben andere bronnen dan de fabrikant hierover geschreven? En dan bedoel ik: secundaire bronnen, dus niet van direct betrokkenen? Is de molen monumentaal? Dat laatste zal sowieso wel niet, als-ie uit 2020 stamt. Hoe dan ook moet aannemelijk worden gemaakt dat dit artikel meer is dan een promopraatje voor de molenfabrikant of het uitvloeisel van een windmolenhobby. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2021 11:03 (CET)
Helaas bespeur ik een zekere aversie gezien uw woordgebruik, "dat ding", "het zal sowieso wel niet", "promopraatje" en "uitvloeisel van een windmolenlobby". Mogelijk is dat, ik ben onbekend met het plaatsen van artikelen, normaal hoewel ik mij dat niet kan voorstellen. Ik vraag om advies die u mogelijk niet mag, niet kan of wil geven maar opbouwende kritiek of hulp is dit zeker niet. Evengoed zal ik reageren op uw opmerkingen voor zover dat mij relevant lijkt.
Naam....De naam leek mij bijzaak, het had ook een andere naam kunnen hebben, in een artikel die gaat om een authentieke maar nieuwe nog onbekende roosmolen maar ik zal dat nu vermelden nu ik weet waarom de molen de naam draagt.
Encyclopedisch relevant....De relevantie van een artikel of de encyclopedische waarde van een onderwerp is niet met een bepaalde formule te bepalen. Men kan er natuurlijk wel een mening over hebben en die van u is mij duidelijk.
Secundaire bronnen...... na plaatsing is er nog geenzins op enige manier ruchtbaarheid aan is gegeven. De molen is met foto's gemeld bij Molendatabase.net en bij het RVO landelijk bekend gemaakt. Zie ook de link al eerder geplaatst.
Monumentaal als in.... Een onroerend (bouwkundig) monument is het toonbeeld voor een bepaalde stijl van bouwen, of heeft anderszins een belangrijke betekenis als tekenend bouwwerk voor een bepaalde periode. Er is sprake van een (toekomstige) herintroductie van een monumentale molen uit een bepaalde periode, nieuw maar exact dezelfde stijl en materiaal. Hierover zullen de meningen dus denk ik ook wel over verschillen.
Promopraatje voor de molenfabrikant of het uitvloeisel van een windmolenhobby? Hierop wens ik verder geen commentaar te geven nu ik als leek in uw wereld ben gestapt en heb geprobeerd een nieuwe nog onbekende molen op de kaart te zetten juist zonder iets te promoten maar wel met de reden waarom de molen is geplaatst.
Ik zal het artikel nogmaals aanpassen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schildwolde (overleg · bijdragen)
Beste Schildwolde, op Wikipedia bepalen we relevantie voornamelijk op basis van secundaire bronnen. Vandaar dat we daar zo op hameren en een 'nieuw nog onbekend' onderwerp in de praktijk vaak als niet (of nog niet) encyclopedisch relevant beschouwd wordt. Encycloon (overleg) 14 jan 2021 12:41 (CET)
De woorden 'een nieuwe nog onbekende molen op de kaart te zetten' geven precies aan waar het mis gaat: die molen is nog door geen enkele onafhankelijke, secundaire bron beschreven. In feite is Wikipedia de eerste niet-primaire publicatie over deze molen. Een encyclopedie hobbelt echter achter de publicaties aan en babbelt alleen de publicaties na; we gaan niet zelf iets in de schijnwerpers zetten als verder niemand enige serieuze aandacht aan het onderwerp besteed heeft. Vandaar dat het artikel erg begint te lijken op een molenhobby of een promopraatje voor de fabrikant (je moest eens weten hoeveel bedrijven dat elke dag weer proberen voor hun producten....). Wat betreft monumentaliteit: dat bepaal ik niet, maar anderen. Zo is een molen als Windmotor Brakepolder een Rijksmonument, en dus door derden benoemd tot monument. Nou kan een nieuw object natuurlijk ook als monumentaal worden beschouwd, maar een moderne poldermolen die vorig jaar is geplaatst, laadt niet heel snel die verdenking op zich.... maar goed, wellicht zijn er wel bronnen die over de molen hebben gepubliceerd? Zo niet, dan is 'monumentaal' niet meer dan een subjectief oordeel dat je als schrijver dan zelf velt. Thieu1972 (overleg) 14 jan 2021 13:17 (CET)
Beste Encycloon, dank voor de uitleg. Gewaardeerd en inderdaad begrijpelijk. Men kan niet alles zo maar (laten) plaatsen.
Ik heb nogmaals het artikel proberen aan te passen om het nog neutraler te maken inzake volgorde en gegevens en alleen die gegevens betrekking hebben op de molen (waarom geplaatst, wanneer geplaats, waarom de naam, wat is er anders aan en hoe is dat tot stand gekomen) en mogelijk interessant of relevant voor de lezer te vermelden om elke vorm van "promopraatje voor de molenfabrikant " of het vermeende "uitvloeisel van een windmolenhobby" uit te sluiten.
Is er iets wat ik kan of zou moeten doen in dit specifieke geval? U schrijft dat inzake (encyclopedische) relevantie men "voornamelijk" naar secundaire bronnen kijkt. Ik zelf weet van niet meer dan de 2 (met de Molendatabase.net mogelijk 3) genoemde bronnen die melding maken van / refereren aan deze roosmolen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Schildwolde (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
wat mij betreft nu akkoord - vis ←     → overleg 16 jan 2021 12:19 (CET)
Wat mij betreft is de relevantie nog onvoldoende bewezen, ik zie geen onafhankelijke bronnen die bewust aandacht geven aan specifiek de molen. Registratie van subsidie en het onderzoek kan m.i. niet volstaan. Encycloon (overleg) 16 jan 2021 12:47 (CET)
We hebben nu meerdere onafhankelijke bronnen; https://zoeken.allemolens.nl/tenbruggencatenummer/12649 En ik zie nu ook een registratie in de molendatabase; https://www.molendatabase.net/detail.php?dbnr=4328 Schildwolde (overleg) 17 jan 2021 16:58 (CET)
vindt u een tekst met Meer informatie bij: Molendatabase.net terwijl die zeggen Bron: Wikipedia, jan. 2021. een onafhankelijke bron? Rwzi (overleg) 17 jan 2021 17:06 (CET)
Je werkte mee aan het onderzoek dat tot plaatsing leidde van deze molen, je hebt zelf de molen aangemeld bij de molendatabase, en die database gebruikt de tekst die je zelf op Wikipedia hebt geplaatst. Dat is in feite dus gewoon je eigen bronnen creëren, en die dan opvoeren als onafhankelijk... Snap je nu mijn wat sarcastische reacties? Het begint in mijn ogen steeds meer te lijken op een vorm van productpromotie. Thieu1972 (overleg) 17 jan 2021 18:06 (CET)
Als we dat geen correcte gang van zaken vinden, moeten we het aanvaarden van Molendatabase als betrouwbare bron ter discussie stellen.
Als we ervan overtuigd zijn dat Molendatabase de verstrekte informatie verifieert, is er niets mis met deze procedure. Zij kunnen Wikipedia als bron voor de tekst vermelden (dat zijn ze zelfs verplicht), zonder dat ze ons daarmee ook de bron van de informatie hebben gebruikt — bertux 17 jan 2021 18:26 (CET)
Iedereen kan kennelijk een molen aanmelden voor die database. Ik zie geen enkele redactionele controle terug op hun website. Ze willen gewoon zo veel mogelijk molens in hun database hebben. Hoe gezaghebbend is zo'n site dan?
Even samenvatten: de gegevens in de Molendatabase zijn daar dus aangemeld door gebruiker Schildwolde, en de toelichting in de Molendatabase is overgenomen van het artikel in Wikipedia - en dat artikel is door gebruiker Schildwolde geschreven. Hoe wil je dan volhouden dat de Molendatabase een onafhankelijke, betrouwbare bron is? Hoe kun je daar enige encyclopedische relevantie aan ontlenen? Thieu1972 (overleg) 17 jan 2021 19:07 (CET)
Ik wil dat helemaal niet volhouden. Vandaar dat ik twee opties aandraag: Óf we aanvaarden Molendatabase niet meer als betrouwbare bron, wat ik tot nog toe – ziende dat veel molenauteurs zo werkten – wel gedaan heb, óf we accepteren dit. De link die je geeft is inderdaad niet erg vertrouwenwekkend; het lijkt me goed om dit eens op een geschikte overlegpagina aan te kaarten — bertux 17 jan 2021 19:26 (CET)
@ Rwzi De molen is aangemeld (en geaccepteerd) bij de database omdat dat als een suggestie naar voren werd gebracht (zie bovenin dit epistel) om een van de problemen op te lossen. Nu ineens ontstaat daarover ineens een discussie....? Schildwolde (overleg) 17 jan 2021 20:32 (CET)
@Thieu1972 Ik heb geen invloed op wat zij gaan plaatsen. Maar is het niet geweldig dat wij gezamenlijk, ook met u, en na herhaaldelijke aanpassingen in de tekst tot een tekst zijn gekomen die nu is overgenomen door de Molendatabase? Volgens de gekregen adviezen zou het artikel en het opnemen van de molen in de database nu dan ook moeten voldoen aan alle plaatsingseisen. Nu begint u ineens over de integriteit van dezelfde Molendatabase waar ik op uw advies de molen heb aangemeld. Om met (zeker na uw opmerkingen op 14.01.2021 bovenin dit overleg en nu weer met product promotie) uw eigen woorden te spreken, het begint in mijn ogen steeds meer te lijken op een poging het artikel over deze unieke (!) windmolen op alle mogelijke manieren te torpederen. Waarom geen positieve bijdrage aan dit overleg?
Mijnheer Thieu 1972 het is niet een molenhobby, mijn hobby's zijn van een geheel andere aard, noch heb ik belangen in de molen fabrikant. In het artikel wordt echter wel gesproken over (speciaal) het voorkomen van uitdroging en behoud van verdwijnende biotopen en op een geheel andere (en dus unieke) manier dan alle andere bestaande roosmolens. En ja, dat spreekt mij aan. Die enthousiasme mag u mij aanrekenen maar er is volgens mij geen reden om het persoonlijk te maken en al helemaal niet om voor mij onduidelijke redenen. Schildwolde (overleg) 17 jan 2021 20:32 (CET)
@Schildwolde: Kritische vragen zijn een onderdeel van het proces en gelden zeker als positieve bijdragen, al kan ik me heel goed voorstellen dat het niet zo voelt. Verder: Wij schrijven hier allemaal voor eigen rekening en verantwoording, dus de oplossing van de een kan het probleem van de ander zijn. Dat maakt het overleggen soms lastig, zeker voor mensen die zich onverwacht onder een vergrootglas bevinden. Een duidelijke oplossing heb ik niet, dit soort problemen is een gevolg van de opzet van Wikipedia. Het veiligste is toch schrijven over iets dat al langere tijd bestaat en waar veel professionele bronnen vanuit verschillende maatschappelijke geledingen over bericht hebben — bertux 17 jan 2021 21:01 (CET)
Thieu1972 was niet degene die je adviseerde om de molen op te nemen in de molendatabase, dat was Encycloon. Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 22:14 (CET)
Nee, aanvankelijk Ldhank. Ik voegde daar later alleen aan toe dat een vermelding op deze site misschien het relevantie-probleem wel zou verhelpen. Encycloon (overleg) 17 jan 2021 22:45 (CET)
Ik heb de molendatabase niet aangeraden. En nu ik zie hoe die website te werk gaat, zou ik het ook niet snel iemand aanraden. De molendatabase is m.i. net zoiets als IMDb of Discogs: leuk om wat feitjes te checken, maar het geeft geen E-waarde, want het zijn gegevens die vrijwel zonder redactionele check worden opgenomen in de databases. Wat we zoeken zijn onafhankelijke, secundaire bronnen die over het onderwerp hebben gepubliceerd. Dat is de molendatabase dus niet (ze nemen aangeleverde data over, plus de tekst van het wikipedia-artikel); de website van de fabrikant is dat evenmin. Deze criteria heb ik al meerdere keren genoemd hierboven (en ik ben daarin overigens niet de enige). Sorry als mijn opmerkingen als een beschuldiging overkomen, maar als iemand een artikel over een gloednieuw product schrijft en zich alleen op primaire en niet-onafhankelijke bronnen baseert, dan raak ik toch wat achterdochtig. Het zou in ieder geval enorm helpen als er bronnen zijn van kranten, tijdschriften, vakpers e.d. die iets over deze molen hebben gepubliceerd. Thieu1972 (overleg) 17 jan 2021 22:20 (CET)
Goedendag allemaal, helaas zie ik dat we verdagen in vingerwijzen wie nu wat en hoe heeft gezegd, de molendatabase nu ineens in zekere mate in diskrediet is gebracht maar vooral omdat de essentie waarom ik de molen heb aangedragen naar de achtergrond is verschoven. Ik wens daarom verder niet aan dit overleg mee te doen.
Het moge duidelijk zijn dat de molen niet zomaar een molen is maar door de opzet een unieke functie kan vervullen in een tijd dat verdroging en verdwijnende biotopen een issue is. Als dit voor enigen van u geen aanvulling is of van enige encyclopedische waarde dan kan ik niet anders dan dat accepteren. We moeten dan maar wachten op de dag dat een krant of een tijdschrift er een artikel over schrijft ondanks dat we weten dat dit meestal gebeurd nadat een fabrikant of leverancier het product promoot en er commerciële ruchtbaarheid aan geeft. Iets waar juist nu totaal geen sprake van is.
Ik zou het artikel in zijn huidige vorm willen voordragen voor publicatie, ik begrijp dat iedereen in de toekomst de tekst nog kan aanvullen en veranderen, en laat het aan u allen over om daarover verder te beslissen.
Ik wil allen die positief en zonder enige vorm van vooringenomenheid inzake de schrijver en/of de inhoud van het artikel hebben bijgedragen aan dit overleg om "Roosmolen Wilhelmina" een Wikipedia acceptabel artikel te maken heel hartelijk danken! Schildwolde (overleg) 19 jan 2021 09:59 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Ryan MseguedBewerken

Kan niks over hem vinden in bronnen. Artikel is daarnaast ook niet echt encyclopedisch geschreven (vooralsnog). Dajasj (overleg) 12 jan 2021 12:17 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: op zich is de eerste helft van het artikel - afgezien van rare wikilinkjes en een wat vreemde zin - best nog wel netjes. Maar als dan over de carrière wordt gesproken, gaat het mis: geen idee wat de prestaties inhouden, geen idee wat die club is waar hij getekend heeft, en de afsluitende zin 'Wij weten niet of hij zal terugkeren' komt vreemd en onverwacht over. Door het gebrek aan secundaire bronnen valt ook niets te verifiëren, en evenmin kan de E-waarde van deze nog jonge sporter worden bepaald. Een onbebronde biografie is per WP:BLP sowieso al problematisch. Artikel dus verwijderd. Thieu1972 (overleg) 28 jan 2021 21:49 (CET)

Ouders van NuBewerken

ZP, Reclame - Met promotionele intentie geschreven stuk door ingehuuurde "mediaversterker". Dit is in strijd met de gebuiksvoorwaarden Wikipedia:Zelfpromotie#Betaald_bijdragen. Daarnaast is het niet neutraal, niet encyclopedisch van toon, en niet voorzien van gezaghebbende secundaire bronnen. Take Mirrenberg (overleg) 12 jan 2021 13:42 (CET)

Zie ook hier, hier en hier. Wutsje 12 jan 2021 14:23 (CET)
  Voor verwijderen de vorige versie is verwijderd vanwege auteursrechtenschending, maar de tekst blijft niet neutraal. De intentie van het plaatsen is ook niet om de encyclopedie te helpen, maar om reclame te maken. Wat mij betreft wordt het vandaag nog verwijderd. Dqfn13 (overleg) 12 jan 2021 15:19 (CET)
  Opmerking We hebben op OTRS een vrijgave ontvangen voor alle teksten van oudervannu.nl. De schrijver heeft bij de acceptatie van de vrijgave van mij feedback gekregen op de toon van de via email voorgestelde tekst. Ciell need me? ping me! 12 jan 2021 16:07 (CET)
inmiddels eea teruggebracht naar normale proporties hoop ik. Het blad zelf is uiteraard wel degelijk van e waarde lijkt me.Neeroppie (overleg) 12 jan 2021 22:18 (CET)
Ik zag het artikel pas na jouw snoeiwerk, en dacht 'nou, dat leest toch vrij neutraal?'. Toen kreeg ik door dat jij de boel al had herschreven.... Die genomineerde versie echter, dat kan inderdaad écht niet...... Thieu1972 (overleg) 12 jan 2021 22:34 (CET)
Er is nog wel wat te doen. Voorbeelden: een multimediaal platform, met een magazine, website, app en een online shop, dat klinkt nog steeds promotioneel en een zin als het platform richt zich vooral op kersverse ouders en ouders met kleine kinderen klinkt niet encyclopedisch. Wutsje 12 jan 2021 23:02 (CET)
geregeld Neeroppie (overleg) 13 jan 2021 10:48 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Al met al lijkt het me voldoende opgeknapt om te kunnen behouden. Encycloon (overleg) 9 feb 2021 21:27 (CET)

Emiel DehouwerBewerken

NE – Emiel Dehouwer over Emiel Dehouwer. Geen gezaghebbende bronnen om relevantie te bepalen, riekt naar zelfpromotie. StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2021 14:19 (CET)

Geen zelfpromotie, louter info over een startende vlogger/influencer van Technopolis. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Mathilde Krols (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Het artikel over Dehouwer is gestart door Dehouwer en daarna aangevuld door Mathilde Krols, die na een korte Google-check de vriendin blijkt te zijn van Dehouwer. Maakt het punt rondom zelfpromotie niet sterker. Enfin, de problemen met het artikel zijn wat mij betreft niet opgelost. StuivertjeWisselen (overleg) 15 jan 2021 16:44 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Uit artikel blijkt niet meer dan dat Dehouwer in dienst is bij Technopolis en daar ook de vlogs voor maakt. Relevantie dient uit onafhankelijek bronnen te blijken die óver Dehouwer gaan, niet die hem snel noemen, terwijl ze over bijvoorbeeld de Dag van de Wetenschap gaan. Omdat onafhankelijke bronnen ontbreken heb ik het artikel verwijderd. Dqfn13 (overleg) 28 jan 2021 22:24 (CET)

Klaas ZondervanBewerken

WIU – Bronvermelding is gewenst, zeker bij levende personen, en daarnaast heb ik enige twijfel over zijn relevantie. Algemene informatie over het televisieprogramma past beter in een algemeen artikel over het programma. Encycloon (overleg) 12 jan 2021 15:08 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: met één niet controleerbare bron (een tijdschrift zonder link) en een link naar het filmpje bij Jinek, is hier niet voldaan aan de eisen voor een biografisch artikel over een levend persoon. Alles bij een biografie dient verifieerbaar te zijn. In dit geval stond er zelfs een bronverzoek voor de woonplaats en die is niet vervuld. Artikel ging ook meer over het programma, dan over de persoon waarvan de relevantie twijfelachtig lijkt te zijn omdat deze gewoon in dienst is van het programma. Mochten er meer bronnen over Zondervan zijn, dan kan een terugplaatsingsverzoek ingediend worden om mijn ongelijk over zijn twijfelachtige relevantie te bewijzen. Dqfn13 (overleg) 28 jan 2021 22:24 (CET)

Lisa De VisscherBewerken

WIU - De Visscher is hoofdredacteur van het architectuurtijdschrift A+. Het artikel is momenteel een zooitje op het vlak van de bronnen. Verder springt er niet uit wat haar nou EW maakt. Ik kon Architectura en Knach Weekend vinden, maar die bronnen gaan niet echt over haar. Verder zegt Nai Boekverkopers dat haar boek Statie Stuifduin genomineerd is voor de Mies van der Rohe Award 2019. Mikalagrand (overleg) 12 jan 2021 20:11 (CET)

@gebruiker:Mikalagrand De bronnen zijn aangepast. Ook de vermelding van de Mies van der Rohe Award 2019 is aangevuld (met de nodige bron uiteraard). Verder is Lisa De Visscher wel degelijk WP:REL, gezien haar belangrijke teksten in verband met Belgische architectuur. Hopelijk voldoet de pagina nu aan de voorwaarden. Het zou namelijk jammer zijn om een relevante vrouwelijke intellectueel van Wikipedia te verwijderen. Gebruiker:Absintkat 14 jan 2021 19:53 (CET)
Op Wikipedia bepalen we relevantie voornamelijk op basis van secundaire bronnen. Welke onafhankelijke secundaire bronnen beschrijven haar op meer dan triviale wijze? Je geeft aan dat haar teksten belangrijk zijn in verband met Belgische architectuur, maar waar blijkt dat uit? Wat was verder de impact van haar boeken? Mikalagrand (overleg) 14 jan 2021 22:49 (CET)
Zowel de bronnen van Avril en Ville en RAB/BKO halen Lisa De Visscher aan. Meer nog, deze artikels zijn volledig aan haar gewijd, dus dat lijkt me niet meteen triviaal. Haar teksten zijn belangrijk in die zin dat ze zich bezig houdt met toekomstperspectieven van de Belgische architectuur. Het boek over Statie Stuifduin plaatst het nieuwe Lommelse Crematorium bijvoorbeeld in de hedendaagse begrafenisarchitectuur. De nominatie voor de Mies van der Rohe Award toont daarbij het belang van deze tekst. Maar het is misschien nodig om enige kennis van architectuur te hebben om haar relevantie te begrijpen, dus ik neem u deze opmerkingen zeker niet kwalijk. Absintkat 15 januari 2021 08:50 (CET)
maar in Avril en Ville staat Avril en Ville nodigt u uit (dat is dus niet een onafhankelijke bron) en RAB/BKO heeft vermeldt dat A+ Architecture een nieuwe artistiek directeur heeft. ook staat er (lid van RAB/BKO) dus ook dat is niet onafhankelijk. Rwzi (overleg) 15 jan 2021 11:01 (CET)
Die bronnen lijken mij ook onvoldoende onafhankelijk om haar relevantie op te baseren. Heeft ze misschien een bekend bouwwerk ontworpen als architect? Mikalagrand (overleg) 15 jan 2021 11:40 (CET)
Avril en Ville is een festival, waar vergaderingsdebatten gevoerd werden. Aangezien Lisa De Visscher een van de personen is die hieraan heeft deelgenomen, wordt zij voorgesteld op de website. Daarbij heb ik de bron van Museum M toegevoegd. Het is een pagina die haar voorstelt, omdat ze is komen spreken op een van hun podcasts. De Visscher heeft dus samengewerkt met Museum M, maar was geen medewerker van dit museum, wat de onafhankelijkheid van de bron aantoont. Opnieuw gaat het hier trouwens om een objectieve voorstelling. Bovendien is haar voorstelling hierin volledig objectief. Daarbij vind ik het zeer bizar om haar relevantie te laten afhangen van of zij al dan niet bouwwerken ontworpen heeft. Wil dat dan zeggen dat schrijven over een bepaald onderwerp de relevantie voor Wikipedia ondermijnt? Deze argumentatie kan ik echt niet volgen. Haar belangrijkste realisaties zijn haar boeken en de artikels, die ze in A+ publiceerde. Voor een Wikipediapagina is het echter niet mogelijk om elke tekst van haar in te voegen, aangezien deze lijst ellenlang is. Vandaar de externe link naar A+. Absintkat 15 jan 2021 15:12 (CET)
De definitie van onafhankelijk is: geen verbinding hebbend met. Deze bronnen zijn dus niet onafhankelijk. Ik krijg de indruk dat je bronnen aan het toevoegen bent, omdat ze haar vermelden in plaats van dat ze gebruikt zijn voor het schrijven van het artikel; dit is niet de bedoeling. Zoals ik hierboven al aangaf, wordt relevantie voornamelijk bepaalt op basis van secundaire bronnen. Die bronnen zouden het kunnen hebben over een gebouw dat ze heeft ontworpen, vandaar de vraag. Je gaf aan dat haar teksten belangrijk zijn, omdat ze zich bezighoudt met toekomstperspectieven van de Belgische architectuur. Kun je dat verder toelichtingen? Er zijn wel meer mensen die zich bezighouden met de toekomst. Is er een gezaghebbende bron die haar aanmerkt als een autoriteit (zoals Carolien Roelants mbt het Midden-Oosten)? Mikalagrand (overleg) 15 jan 2021 21:33 (CET)
Wanneer een bron zoals M Leuven Lisa De Visscher voorstelt, gaat het wel degelijk om een onafhankelijke bron. Deze instelling heeft namelijk niets met A+ of met De Visscher te maken. Bovendien komt de informatie uit deze bron volledig overeen met de informatie in het artikel, wat volgens mij geen probleem is. Het toevoegen van bronnen is, voor zover ik weet, nog steeds toegestaan. Avril en Ville werd georganiseerd door een vijftigtal verenigingen en culturele instellingen. Er is dus inderdaad een connectie met A+, maar deze connectie is dus enkel met een vereniging en niet met Lisa De Visscher als persoon. Als u mijn bronnen zo nodig wil controleren, loont het misschien de moeite om ze ook effectief te bekijken. Wat haar visie betreft, heb ik reeds aangehaald dat haar lijst van teksten ellenlang is en het dus onmogelijk is om haar ideeën tot in het grootste detail te beschrijven. In het artikel staan drie voorbeelden die kort en bondig beschreven zijn, maar ook hier kan uren over gepraat worden. Een eerste voorbeeld betreft haar visie op de duurzaamheid van architecturale structuren. Het gaat hier om de conservatie van hedendaagse architectuur (met andere woorden: hoe zulke gebouwen de tijd zullen overleven). Opnieuw, dit is slechts een voorbeeld. Haar teksten worden voornamelijk gepubliceerd in A+, een belangrijk tijdschrift in de Belgische architectuurwereld. Zo zet de vereniging achter het tijdschrift verschillende conferenties, tentoonstellingen en debatten op poten en dat in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Architectuur en de ULiège. Voor verdere informatie over dit tijdschrift verwijs ik u graag door naar de website van A+, die ik trouwens niet als bron toegevoegd heb aangezien deze niet onafhankelijk is. Het punt dat ik wil maken, is dus dat Lisa De Visscher wel degelijk een autoriteit is in de architectuurwereld. Alleen al haar positie als hoofdredacteur van A+ maakt dat duidelijk. Maar opnieuw, enige vertrouwdheid met architectuur zou handig zijn om dit standpunt te begrijpen. Absintkat (overleg) 16 jan 2021 17:45 (CET)
Hierboven schreef je anders dat M Leuven haar voorstelt, omdat ze is komen spreken op een van hun podcasts. Dan is er dus wel een direct samenwerkingsverband. Verder is er dus geen bron die expliciet vermeldt dat Lisa De Visscher een autoriteit is op het gebied van architectuur in België? Zij is een autoriteit omdat ze de hoofdredacteur is van A+? Mikalagrand (overleg) 16 jan 2021 19:51 (CET)
Deze opmerkingen zijn ook van toepassing op het door u aangehaalde voorbeeld van Carolien Roelants. In haar bibliografie staat De Correspondent als bron, maar aangezien zij hier columns voor schrijft, is dit ook geen onafhankelijke bron. Bovendien vermeldt geen enkele bron expliciet dat zij een autoriteit is op haar vakgebied. Als de regels zo streng dienen toegepast te worden, geldt dat voor elk Wikipedia-artikel. Het is dus duidelijk dat beide pagina's overeenkomende "fouten" hebben, als ik het zo mag uitdrukken. Toch is de ene volgens u wel relevant en de andere niet? Dat lijkt me op z'n minst vreemd. Absintkat (overleg) 19 jan 2021 10:49 (CET)
Allereerst wordt een artikel beoordeeld op eigen merites. Verder zijn er Universiteit Utrecht en VPRO die haar beschrijven als Midden-Oostenexpert. Een moderator besloot dan ook dat er geen ernstige twijfel is aan haar E-waarde. Over een kleine week zien we wel wat het oordeel is. Mikalagrand (overleg) 20 jan 2021 21:12 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

SeiderschotelBewerken

WEG - In de huidige staat is het artikel strijdig met WP:NIET. Mikalagrand (overleg) 12 jan 2021 20:19 (CET)

Het zal voor deze nieuwe gebruiker een volslagen raadsel zijn wat er mis is met deze pagina. Jammer dat de link WP:NIET#Een kookboek, reisgids of handleiding om onbegrijpelijke redenen veronduidelijkt is tot wp:NIET; de ervaring leert dat nieuwe gebruikers vaak niet op het idee komen om op zo'n nietszeggende linktekst te klikken. Willen we nieuwe gebruikers vasthouden, dan mag het wel met wat meer inlevingsvermogen. Maar dat is nog niet alles. Ik lees de tekst kennelijk anders dan Mikalagrand, want terwijl hij opsommerig is en dus niet de juiste tekstsoort heeft, zie ik er geen kookboek, reisgids of handleiding in, dus die link verduidelijkt weinig. Wat ik vooral mis is de definiërende inleiding De/een Seidermaaltijd is […]. In feite is dit een nette, encyclopedische beschrijving van de gang van zaken, waarvoor de aanmaker een compliment verdient. Zou verdienen, ware het niet dat de opsomming gekopieerd is van Sederavond, waar hij op 23 mei 2020 geplaatst is door Ellywa. Het meest logisch lijkt mij, om van Seiderschotel een redirect te maken naar Sederavond — bertux 13 jan 2021 12:42 (CET)
@bertux: zie WP:NIET/KB, WP:NIET/RG en WP:NIET/HL. Wutsje 13 jan 2021 15:20 (CET)
Nogmaals: dat zie ik er allemaal niet in. In het artikel Sederavond heeft toch niemand aanstoot genomen aan dezelfde opsomming? En mijn andere bezwaar is, dat de linktekst volslagen raadselachtig is voor niet-ingewijden. Op grond van ergonomische overwegingen en eenvoudig boerenfatsoen moet een linktekst duidelijk maken wat je ongeveer kunt verwachten. Voor de incrowd is iets als NIET wel voldoende, maar tegenover een nieuweling vind ik zoiets ongepast — bertux 13 jan 2021 16:05 (CET)
Ik bedoelde duidelijk te maken dat ik juist naar aanleiding van je opmerking hierboven eerder vanmiddag die redirects heb aangemaakt, zodat nu specifiek naar de bewuste sectie op WP:NIET kan worden verwezen. Wat de raadselachtigheid van verkorte links in het algemeen betreft: die lijkt me niet te verhelpen, de crux daarvan is nou eenmaal dat ze verkort zijn. In de praktijk zullen weinigen bereid blijken telkens weer volledig Wikipedia:Wat Wikipedia niet is#Een kookboek, reisgids of handleiding in te kloppen. Wutsje 13 jan 2021 16:28 (CET)
Dankjewel, ik had je verkeerd begrepen. Bij voldoende tijd kom ik een keer langs op je OP; beloven kan ik het niet. De kern: vaak, ook hier, wordt iets als NE benoemd (inhoudelijk dus) terwijl het werkelijke euvel de verkeerde tekstsoort (vorm) is. Dat leidt tot verwarring bij zowel de aanmaker als de nominator. En bedoel je dat er mensen zijn die geen kopieerbufferapp of minstens een kopieerlijst van veelgebruikte frasen hebben?? Los daarvan, het inkloppen hoeft niet voortdurend, alleen voor nieuwelingen — bertux 13 jan 2021 16:50 (CET)
Het artikel bestaat uitsluitend uit een stappenplan (oftewel een handleiding); Sederavond heeft ook een inleiding en wat tekst. Verder is het problematisch dat de tekst ook nog eens gekopieerd is uit dat artikel. Een redirect naar Sederavond zou kunnen. Mikalagrand (overleg) 13 jan 2021 21:49 (CET)
Verder is het problematisch dat de tekst ook nog eens gekopieerd is uit dat artikel. Waarom? Ecritures (overleg) 15 jan 2021 13:38 (CET)
(1) De naamsvermelding ontbreekt. (2) Qua onderhoud is het onhandig om dezelfde info op meerdere plekken te hebben. (3) Het artikel bestaat uitsluitend uit de gekopieerde info, waardoor onvoldoende wordt aangetoond waarom een redirect niet zou volstaan. Mikalagrand (overleg) 15 jan 2021 14:00 (CET)
Het resultaat is een verkeerd opgemaakt en vrij onbegrijpelijk artikeltje waarvan de informatie zomaar - zonder enige context - uit de lucht komt vallen, en ook nog eens niet echt over het onderwerp zelf gaat. Thieu1972 (overleg) 15 jan 2021 14:38 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Inderdaad niet duidelijk waarom dit in een eigen artikel zou passen. Omgezet naar een redirect. Encycloon (overleg) 31 jan 2021 21:04 (CET)

Urwin SandvlietBewerken

NE - Rijk zijn op zich maakt iemand niet relevant. Ik kan geen onafhankelijke bronnen vinden om zijn relevantie eventueel wel aan te tonen. Mikalagrand (overleg) 12 jan 2021 20:25 (CET)

Vanwege het noemen van zijn ex, heb ik het artikel verwijderd. Ik kan geen enkele bron over deze man vinden, wat ook bijdraagt aan mijn beslissing om het versneld te verwijderen. Dqfn13 (overleg) 12 jan 2021 22:04 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

František CejnarBewerken

NE - De relevantie van deze scheidsrechter wordt niet aangetoond. In de gegeven bronnen wordt hij enkel zijdelings benoemd. Dit lijkt mij een geval man met baan. Hij is niet te verwarren met de amateur (?) tennisspeler en:František Cejnar. Mikalagrand (overleg) 12 jan 2021 20:32 (CET)

Een internationaal scheidsrechter, dus prima E-waardig. Edoderoo (overleg) 12 jan 2021 22:05 (CET)
  Tegen verwijderen Heb je ook even op Delpher gekeken? In die tijd waren ook de scheidsrechters nog amateurs, dus het was zeker niet zijn baan. The Banner Overleg 12 jan 2021 22:43 (CET)
Zonder bronnen wordt het lastig om een artikel te schrijven. Het doet niet ter zake of het betaald was of niet, het gaat erom dat hij zich niet genoeg onderscheidt van anderen met de beschreven dienstbetrekking en/of werkzaamheden voor een vermelding op Wikipedia in de vorm van een encyclopedisch artikel. Verder geeft Delpher nul resultaten. Mikalagrand (overleg) 12 jan 2021 23:57 (CET)
Probeer het eens zonder voornaam... The Banner Overleg 13 jan 2021 00:09 (CET)
Dat levert inderdaad wel enkele krantenartikelen, maar hoofdzakelijk zijdelingse benoemingen. Het meest noemenswaardige is: John Langenus, de bekende Belgische scheidsrechter, staat naast een meneer, die nog een stuk langer en driemaal zoo breed is en dit blijkt te zijn de heer Cejner, de Tsjech, die den wedstrijd zal leiden. We taxeeren hem terloops op zijn zenuwen, maar hij blijkt volkomen rustig. (ref). Kortom, hij leek niet zenuwachtig te zijn voor een wedstrijd in 1930. Mikalagrand (overleg) 13 jan 2021 09:55 (CET)
Maar mogelijk dat het Tsjechisch en Tsjechoslowaaks voetbal: lexicon van persoonlijkheden en clubs 1906-2006 - dat vermoedelijk niet zo heet maar een anderstalige naam heeft - wel een uitgebreidere beschrijving bevat? Encycloon (overleg) 13 jan 2021 00:01 (CET)
Update: dat valt een beetje tegen, maar is wel meer dan zijdelings. Encycloon (overleg) 13 jan 2021 00:05 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Ik heb even gekeken op de interwikis (dat dat er al meerdere zijn moet al een hint geven), en vooral onze Hongaarse collega's hebben toch aardig wat bronnen. Behouden. Milliped (overleg) 21 feb 2021 09:55 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Anthony CoopsBewerken

NE - Anthony Coops was een Nederlandse natuurbeschermer bij Natuurmonumenten. Het artikel is nog onder constructie, maar er is simpelweg niks over de beste man te vinden; ik kon hier nog net z'n geboorte- en sterftedatum verifiëren. Verder is de auteur Anneke Coops, dus het lijkt hier om een nabestaande te gaan. Mikalagrand (overleg) 12 jan 2021 20:43 (CET)

  Opmerking - op verzoek aanmaker naar eigen naamruimte verplaatst. Encycloon (overleg) 12 jan 2021 22:10 (CET)

Roem (dragqueen)Bewerken

NE - Roem is een dragqueen. Een tiende plek in Drag Race Holland lijkt het meest noemenswaardige te zijn. Qua gezaghebbende bronnen zijn er Trouw (zijdelingse benoeming) en De Gelderlander (paar alinea's, misschien twee relevante feiten). Verder zijn er indebuurt Tilburg, The Best Social en winq (wat uitgebreider, maar meer sensatie). Voor mij is onduidelijk wat haar nou relevant maakt. Verder lijkt het om zelfpromotie te gaan en is niet alles terug te vinden in bronnen (strijdig met WP:BLP). Mikalagrand (overleg) 12 jan 2021 21:09 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: na nominatie is er niets meer aan het artikel gedaan, waardoor relevantie onvoldoende blijkt en teveel zaken niet verifieerbaar zijn. Dqfn13 (overleg) 28 jan 2021 22:41 (CET)

Dora and the Lost City of GoldBewerken

WIU - Gezien de anderstalige versies waarschijnlijk wel relevant, alleen voldoet het artikel niet aan de conventies. Verder lijkt het artikel geschreven te zijn op basis van eigen kennis en bestaat het artikel grotendeels uit de verhaallijn. Mikalagrand (overleg) 12 jan 2021 21:33 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: na nominatie niet verbeterd, het betrof meer een opsomming van feitjes dan een encyclopedisch artikel. Dqfn13 (overleg) 28 jan 2021 22:41 (CET)

Valere VerheustBewerken

weg - NE. Het is duidelijk dat hij een schilder was maar voor de rest biedt Google geen informatie. Dit ene zinnetje is onvoldoende als artikel. The Banner Overleg 12 jan 2021 22:22 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 28 jan 2021 21:54 (CET)

TijdsperspectiefBewerken

Dit lemma is nog niet helemaal af, verdient uitbreiding. Arend41 (overleg) 12 jan 2021 22:30 (CET)

 • denk dat nuweg een betere optie is, want dit verklaart helemaal niets - vis ←     → overleg 12 jan 2021 23:09 (CET)
  • daarom voor verbetering aangedragen! Arend41 (overleg) 12 jan 2021 23:29 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: er is in de tussentijd niets aan het artikel verbeterd, en in deze vorm is het absoluut onhoudbaar. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:06 (CET)

MaaltekenBewerken

is nu een dp - het artikel waar het naar verwijst is echter niet de meest voor de hand liggende - vergelijk: Plusteken - vis ←     → overleg 12 jan 2021 23:05 (CET)

Mee eens, deze link kan m.i. rood blijven tot iemand er een apart artikel over schrijft. Encycloon (overleg) 12 jan 2021 23:09 (CET)
 • ben een 'echt' artikel aan het schrijven - vis ←     → overleg 14 jan 2021 12:56 (CET)
  • eerste versie gereed - {{weg}} staat nog in 't artikel - vis ←     → overleg 14 jan 2021 13:32 (CET)
Dit was helemaal geen doorverwijspagina maar een redirect. En waarom het een onlogische redirect naar Vermenigvuldigen#Notatie en terminologie) was, is niet echt duidelijk gemaakt. The Banner Overleg 15 jan 2021 14:47 (CET)
 • sorry, ik haal die twee termen soms door elkaar - de nominatie is omdat het niet verwijst naar naar een artikel over het  -teken, of liever naar het teken waarmee wordt aangegeven dat we te maken hebben met een vermenigvuldiging, vergelijkbaar met wat er in het artikel over het plusteken - vis ←     → overleg 16 jan 2021 21:56 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: prima zo. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:11 (CET)

VermenigvuldigingstekenBewerken

Weg – Zie nominatie hierboven. Encycloon (overleg) 12 jan 2021 23:10 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: prima opgelost zo. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:12 (CET)

Stijn De RammelaereBewerken

NE – Onvoldoende bronnen om encyclopedische relevantie vast te stellen. Waarom De Rammelaere meer is dan een man met baan is voor mij volstrekt onduidelijk. StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2021 23:44 (CET)

Reactie op StuivertjeWisselen: Ik heb me verder verdiept in uw argument, 'man met baan'. Hierin worden criteria aangehaald als bekendheid binnen het vak en onderscheiding van andere met dezelfde functie. Binnen het vak is hij zeker bekend, dit is de reden dat ik vertrouwd ben met hem als student marketing. Hij geeft aan vele middelbare scholen infolessen en verwerft bekendheid door met zijn bedrijf overnames te doen, grote klanten (internationale & overheden) binnen te halen en prijzen te winnen (Jong ondernemer van het jaar en Voka Ambassadeur). Daarnaast is hij medeoprichter van een van de leidende jeugdvoetbaltornooien op Europese schaal, de KDB Cup. In mijn ogen overstijgt dit dus zeker het 'man met baan' argument. Van GraafVanVlaenderen op 13 januari 2021, 00:50 CET
Beste Van GraafVanVlaenderen, in 2018 was Profacts niet groter dan 45 medewerkers en draaide het bedrijf een omzet van 7,3 mln euro. Onder geen beding een bedrijf van uitzonderlijke grootte of impact. De Voka Ambassadeursprijs is mooi, maar als een onderneming in de finale wint van een orthopedische hulpmiddelen bedrijf uit Oostakker en een Gents huisvestingsbedrijf voor studenten, dan is het wat mij betreft een veilige aanname dat dit geen grootste landelijke overwinning was. Daarbij, de onderneming Profacts won deze prijs, niet De Rammelaere zelf. Met betrekking tot het overige, ik zie geen gezaghebbende onafhankelijke bronnen in het artikel staan, enkel een kort artikeltje van De Vlaamse Ondernemer en verder primaire bronnen (LinkedIn-profiel, Voka over Voka en Profacts over Profacts). Dat is nog onvoldoende, zie WP:Verifieerbaarheid wat er gewenst is. StuivertjeWisselen (overleg) 13 jan 2021 08:41 (CET)
  Voor verwijderen geen indicatie van E-waarde, wel een fraai marketing verhaal. The Banner Overleg 13 jan 2021 11:31 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Niets toe te voegen aan de reactie van StuivertjeWisselen 13 jan 2021 08:41; encyclopedische relevantie is onvoldoende aangetoond. Encycloon (overleg) 9 feb 2021 20:06 (CET)


Toegevoegd 15/01; af te handelen vanaf 29/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Retired PunxBewerken

NE - Bronloos artikel over een onderwerp waar slechts regionale ([4]) of niet-neutrale bronnen over schrijven. De bezetting van de band volgens het artikel komt niet overeen met de informatie op de website van de band. hiro the club is open 15 jan 2021 05:05 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: tekst is wat slordig geschreven, en komt over alsof een betrokkene dit heeft opgesteld. In ieder geval is de E-waarde niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:45 (CET)

Laura Van den BroeckBewerken

NE – was eerst expliciete reclame; nu wel versoberd maar relevantie is mij onvoldoende duidelijk. Welke betrouwbare onafhankelijke bronnen hebben Van den Broeck beschreven?
De bewering dat haar boeken populair zijn behoeft ook een onafhankelijke bron die dat expliciet zo stelt. Encycloon (overleg) 15 jan 2021 08:36 (CET)

Er viel meer over haar te vertellen dan dat ze (vermoedelijk) zelf schreef, dus ik vulde wat aan. Ik voegde daarbij een aantal bronnen toe. Die populariteit vond ik nog niet meteen terug, maar zelfs zonder die frase is er wel een fundament om op verder te bouwen denk ik. Al was het maar door TOPradio, een middelgrote radiozender in Vlaanderen (de zender is een van de lucky few met een licentie om heel het gewest te mogen bestrijken). MichielDMN 🐘 (overleg) 15 jan 2021 09:26 (CET)
Het is eigenlijk 3x een beetje relevant, en dat gaat op een gegeven moment toch optellen. Als schrijfster van 1 boek is het altijd twijfelachtig, en 1 week prominant op tv niet heel overtuigend, en stranden in de voorronde van Miss Belgique zeker geen reden voor een artikel alleen daarom. Maar op een gegeven moment ben je toch Bekende Vlaming, zonder dat je ergens enorm in uitblinkt. Edoderoo (overleg) 15 jan 2021 13:39 (CET)
Goeie analyse. :-) MichielDMN 🐘 (overleg) 15 jan 2021 13:58 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: ik ga ook mee in die analyse. Wel nog een beetje gesnoeid in de tekst, want een bronloos verkoopcijfer hebben we weinig aan. Ook dat ze in een kookprogramma een week 'won' heb ik maar verwijderd, want beide bronnen vermelden niets over winnen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:45 (CET)

Dag Thieu1972. Die winst staat wel in een van de bronnen hoor. Ik plaatste het dan ook terug. Dank om er nog eens door te gaan! MichielDMN 🐘 (overleg) 29 jan 2021 08:08 (CET)

Eva VlaardingerbroekBewerken

NE - twijfel aan de encyclopedische relevantie van dit persoon. Ze was een kandidaat voor de Tweede Kamer voor Forum voor Democratie, maar heeft zich sindsdien teruggetrokken. Is dat genoeg om een pagina op Wikipedia te rechtvaardigen? Jvhertum (overleg) 15 jan 2021 10:15 (CET)

Zie ook deze nominatie en de verwijzing naar de afhandeling van die nominatie hier. hiro the club is open 15 jan 2021 10:25 (CET)
Er zijn zat bronnen, dus het artikel lijkt me globaal voldoende verifieerbaar. Om heel baud te stellen niet in de Tweede Kamer is *dus* geen artikel lijkt me ook te kort door de bocht. Het stukje is kort en bondig, hoewel je je kunt afvragen of bepaalde details per se wel/niet in het artikel moeten/horen. Persoonlijk zou ik dit niet verwijderen. Edoderoo (overleg) 15 jan 2021 13:21 (CET)
Of Vlaardingerbroek uiteindelijk een prominente plaats krijgt in de Nederlandse geschiedenis valt te bezien, feit is dat ze enige tijd veelvuldig in de media besproken is en er meer dan voldoende bronnen over haar te vinden zijn over haarzelf en haar rol in de politiek. Ze was een kandidaat voor de FvD en heeft zich teruggetrokken, maar ze was ook een van de mensen die betrokken was en bijgedragen heeft aan de initiële verbanning van Baudet uit de partij. Daarom wat mij betreft   Tegen verwijderen. StuivertjeWisselen (overleg) 15 jan 2021 13:51 (CET)
Voeg informatie uit deze bron
https://chrisklomp.nl/onterechte-woede-over-jeugdige-verkrachter-in-streekbus
toe, maakt het breder dan alleen Fvd/Thierry Baudet.
De jongedame is volop in het nieuws en zeer betrokken bij populistisch rechts. Meer dan voldoende reden om hier over haar te informeren. FredVellekoop (overleg) 22 feb 2021 22:14 (CET)
  Voor verwijderen. Een belangrijk principe op Wikipedia is dat uit een artikel moet blijken waarom het onderwerp relevant is, en relevantie is nu precies wat op geen enkele manier uit dit artikel naar voren komt. "Opiniemaker" is tegenwoordig iedereen die een blog of een YouTubekanaal heeft, dus daar schieten we niks mee op. Verder vermeldt dit artikel niets anders dan: a) een carrière als student en promovendus; b) een toespraak; c) dat ze een paar weken op een kandidatenlijst heeft gestaan; d) dat ze een vriendje heeft. Alles dat alles is, moet dit artikel weg. Niet alles wat een paar keer in de krant heeft gestaan, hoor meteen in een encyclopedie thuis.   IJzeren Jan 15 jan 2021 19:02 (CET)
Genoeg bronnen die over haar schrijven, zodoende eens met Edoderoo. ('Baud' vind ik wel een leuke woordspeling trouwens.) Apdency (overleg) 16 jan 2021 13:20 (CET)
Er staan m.i. op dit moment iets te veel details in dit artikel over het geneuzel binnen FVD. Op dit moment lijkt het enige (!) waarom de persoon E zou kunnen zijn, dat ze columnist is of was, maar dan zou het artikel wel iets te melden moeten hebben over haar columns. Dat ze op een kandidatenlijst heeft gestaan en daar weer van is verdwenen maakt haar niet E. Bob.v.R (overleg) 4 feb 2021 05:42 (CET)
Dat de beschreven situatie rond de FvD geneuzel is blijft natuurlijk een mening. Secundaire onafhankelijke bronnen hebben haar in ruime mate en meer dan zijdelings beschreven, zowel beschouwend als in interview-vorm. Daarmee is haar relevantie, ongeacht welke mening over haar als persoon dan ook, toch voldoende vastgesteld? StuivertjeWisselen (overleg) 4 feb 2021 09:41 (CET)
Ik weet het niet hoor. Eva Vlaardingerbroek heeft een tijdje veel publiciteit gehad, maar het blijft toch hoofdzakelijk een Instagram-sterretje met extreme opvattingen. Er is wat gedoe in de media geweest over haar toespraak, haar vijfde plaats op de lijst en haar vertrek uit het FvD, maar verder valt er weinig te melden. Boeken en/of wetenschappelijke artikelen over het onderwerp zijn nergens te vinden. Je ziet nu al dat het artikel onverifieerbare informatie van de kant van anonieme gebruikers aantrekt (zoals haar geboortedatum, haar wetenschappelijke titel en dat het inmiddels uit schijnt te zijn met haar vriend). Als zelfs de roddelpers dat niet belangrijk genoeg vindt om over te schrijven, hoort zoiets dan op Wikipedia thuis? Locomokipkachelfant (overleg) 4 feb 2021 10:47 (CET)
Ook hier weer is vooral duidelijk een mening over de persoon Vlaardingerbroek te lezen (een Instagram-sterretje met extreme opvattingen). Het feit dat dit lemma anonieme gebruikers aantrekt die niet-verifieerbare informatie toevoegen maakt enkel de noodzaak deze informatie te verwijderen duidelijk. Een noodzaak om boeken en/of wetenschappelijke artikelen te overleggen om de relevantie van Vlaardingerbroek te onderstrepen zou de lat enorm veel hoger leggen voor haar dan vrijwel alle andere levende personen die op Wikipedia een lemma hebben. En gaan we Viruswaarheid of Donald Trump dan ook maar verwijderen omdat die artikelen veel anonieme ongewenste wijzigingen aantrekken? Natuurlijk niet, en terecht ook dat dit niet gebeurt. Maar waarom dat wel steekhoudende argumenten zouden zijn om dit lemma te verwijderen is mij een raadsel. StuivertjeWisselen (overleg) 4 feb 2021 11:20 (CET)
Kan zijn, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds helemaal niets in het artikel staat waar enigerlei encyclopedische relevantie uit blijkt. Haar rol bij het uiteenvallen van FVD is alleszins vermeldenswaard, maar daarvoor is geen zelfstandig artikel nodig; overigens valt het me op dat ze in het artikel Forum voor Democratie niet eens genoemd wordt. Discussie zou ook niet moeten gaan over de vraag of de argumenten voor verwijdering steekhoudend zijn, maar over de vraag waarom dit artikel überhaupt in een encyclopedie thuishoort. En daarop heb ik nog geen antwoord gehoord, behalve dan dat ze vaak genoeg in de krant heeft gestaan. Ik weet het, het is een oude discussie, maar niet alles wat op tv of in de krant komt, komt daarmee automatisch voor een artikel in aanmerking.   IJzeren Jan 4 feb 2021 13:05 (CET)
Vlaardingerbroek is in rechtse kringen een bekend opiniemaker (dat gelijk stellen aan een gemiddelde Youtuber met een mening vind ik intellectuele luiheid onterecht) vanwege haar publicaties en social media aanwezigheid, en haar uiterlijk heeft daarbij ook vast geholpen. Daarnaast was haar rol bij het uiteenvallen van FVD zichtbaar. Om die reden heeft ze redelijk wat mediabelangstelling gehad waarbij onder andere de Telegraaf haar 1-op-1 geïnterviewd heeft en ze in televisie-uitzendingen zat bij o.a. WNL en Jinek. Of een artikel nodig is hiervoor nodig is is niet zo relevant, het gaat erom of bovenstaande een artikel rechtvaardigt. Ik zou werkelijk niet kunnen objectiveren waarom dat niet het geval is. Of Vlaardingerbroek uiteindelijk een prominente plaats krijgt in de Nederlandse geschiedenis valt te bezien, het is niet aan deze encyclopedie om daarover te oordelen. StuivertjeWisselen (overleg) 4 feb 2021 13:51 (CET)
Mijn kwalificatie intellectuele luiheid kan je als persoonlijke aanval zien, waarvoor mijn excuses want dat is niet mijn bedoeling. De term opiniemaker is de afgelopen jaren sterk gedevalueerd, ik zie echt een verschil tussen echte opiniemakers en het gemiddelde Youtube-sterretje met ambitie. Daarom aangepast. StuivertjeWisselen (overleg) 4 feb 2021 14:47 (CET)
Maak je geen zorgen, ik voelde me niet beledigd, hoor. Ik snap ook best waar je heen wilt, ik blijf alleen moeite houden met de kwalificaties opiniemaakster en columniste. Schreef ze zelf niet ergens dat tegenwoordig iedereen met meer dan duizend volgers meteen influencer wordt genoemd? En columniste? Op The Conservative, een website van de ECR, staat welgeteld één artikel van Vlaardingerbroek, namelijk een interview met Derk-Jan Eppink. En alles op ik op Elseviers Weekblad heb kunnen vinden, zijn vier ingezonden stukken. Als ze belangrijk is vanwege haar publicaties, waar zijn die publicaties dan en waarom staan ze niet in het artikel vermeld? En als ze dan zo bekend is, waar blijkt dat dan uit? Ruim veertigduizend volgers op Twitter en Instagram (O.R. mijnerzijds) is weliswaar best een hoop, maar toch niet veel meer dan "de gemiddelde YouTuber". Juist vanwege dat soort dingen komt het hele artikeltje nogal zwaar aangezet op me over. Daarmee wil ik de werkelijke betekenis van Vlaardingerbroek heus niet tenietdoen, want haar rol bij het uiteenvallen van FVD is zeker relevant, ik denk alleen dat die informatie beter op zijn plaats is in Forum voor Democratie.   IJzeren Jan 4 feb 2021 15:21 (CET)
Fair enough. De vele reacties van meer links georiënteerde opiniemakers op haar aanwezigheid en statements maakt haar in mijn ogen impactvoller dan die 45k volgers die ze heeft, maar echt hardmaken kan ik dat ook niet. Ik vind alles beschouwend nog steeds dat ieder element op zich wellicht niet genoeg is voor een artikel, maar bij elkaar opgeteld wel. Maar ik laat het verder ter overweging aan de rest van de gemeenschap. StuivertjeWisselen (overleg) 4 feb 2021 15:55 (CET)


Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NervositasBewerken

WB - woordenboekdefinitie. En is dit niet een inmiddels verouderd verzamelbegrip voor een reeks aan aandoeningen? Jvhertum (overleg) 15 jan 2021 10:20 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: niks aan verbeterd in de tussentijd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:45 (CET)

P.vansantBewerken

NE – Encyclopedische relevantie ontbreekt van deze overleden muzikant. Verdel (overleg) 15 jan 2021 10:47 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: slordig opgemaakt artikel. Volkomen bronloos. E-waarde is niet aagetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:45 (CET)

D.B.S.G. StylosBewerken

NE – Welke betrouwbare, onafhankelijke bronnen maken dat deze studievereniging encyclopedisch relevant is? Encycloon (overleg) 15 jan 2021 11:00 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is nergens mee aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:45 (CET)

Pelagie WaeyenberghBewerken

WIU - bronloos artikel - lijkt me E - de opmaak rammelt echter en de tekst is niet helder - bijv: Tistje behaalde - alleen de mannen studeerden destijds - geen diploma (...), wat bij Sels en Van Slagmolen wel het geval was. Wat heeft het niet halen van een diploma van haar echtgenoot te maken met haar. Wie zijn Sels en Van Slagmolen? - de twee laatste zinnen (Wat volgt is (..) ingroeiden.) zijn even raadselachtig - vis ←     → overleg 15 jan 2021 12:46 (CET)

 • Ook een inleiding is nodig. Fred (overleg) 15 jan 2021 13:40 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst is nog steeds wazig. Als bron wordt 'Erf en heem' genoemd, maar wat dat dan is, blijft volkomen onduidelijk. Neutraliteit lijkt ook ver te zoeken, met woorden als 'scherp intellect' en 'erg creatief'. De externe links verwijzen alle naar een museum, hetgeen wel enigszins promotioneel overkomt. Kortom, er zijn echt nog te veel problemen in dit artikel, en daarom heb ik het verwijderd. Wel jammer, want het onderwerp zou heel interessant kunnen zijn. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:45 (CET)

HelderhoekBewerken

zonder de verwijderde, wervende tekst blijft er te weinig over - vis ←     → overleg 15 jan 2021 14:24 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: nee, dit is geen artikel zo. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:45 (CET)

Kraai UcelloBewerken

NE De E-waarde van deze kraai wordt niet duidelijk gemaakt. Fred (overleg) 15 jan 2021 14:39 (CET)

Natuurlijk   Voor verwijderen. Het gaat overigens over een raaf, geen kraai ;-) StuivertjeWisselen (overleg) 15 jan 2021 16:06 (CET)
In de kop: Ucello. In de tekst: Uccelo. Het correcte Italiaanse woord: Uccello. Nou ja, het beest zal er niet mee zitten. Sijtze Reurich (overleg) 15 jan 2021 22:18 (CET)
  Voor verwijderen - Hoewel ik vaak tegen verwijderen ben, is dit natuurlijk niet E. Het zou in twee zinnetjes bij de verhaallijn van Ludo Sanders kunnen passen, maar meer ook niet.. - Richardkiwi - Overleg 22 jan 2021 13:45 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: slordig artikeltje over een NE-'personage'. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jan 2021 07:45 (CET)

Peter van RoodenBewerken

WIU – Voetballer is wel relevant vanwege een handjevol wedstrijden voor FC Den Bosch tussen 1978 en 1980, maar het artikel gaat voor 80% over zijn periode als speler voor amateurclub VV Heukelom, wat zelfs niet eens het hoogste amateurniveau is (5e niveau van Nederland destijds). Daarbij is een betrouwbare bronvermelding zeer gewenst. GeeJee (overleg) 15 jan 2021 19:51 (CET)

Ik heb het artikel al wat gesnoeid maar meer werk is nog nodig. The Banner Overleg 15 jan 2021 23:13 (CET)
Onlangs nog verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jan 2021 23:15 (CET)
Ik heb er een kort maar net (qua layout) artikel van gemaakt, met wat bronnen. The Banner Overleg 16 jan 2021 01:03 (CET)
Ik vind die bronnen wel karig. Wat statistiekjes van Transfermarkt en het noemen van zijn naam in een selectie-overzicht. Ik heb gezocht via Delpher, maar hij wordt alleen enkele keren genoemd in een overzicht van een selectie of elftal. Zelfs in wedstrijdverslagen komt hij niet voor. GeeJee (overleg) 16 jan 2021 16:30 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Nigel PinchleyBewerken

NE – Slechts een infobox, meer relevantie blijkt niet uit het artikel. Verdel (overleg) 15 jan 2021 20:00 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: en nog een vrij lege infobox ook. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 1 feb 2021 22:22 (CET)

Bryan VermeulenBewerken

Onduidelijk of hij encyclopediewaardig is. Bevatte eerst ook promotie van sociale mediapagina.Dajasj (overleg) 15 jan 2021 21:18 (CET)

Beste, ik weet inderdaad niet of ik encyclopediewaardig ben. Momenteel is ju-jitsu namelijk geen echt bekende sport wat ik wel betreur. Daarom dat ik deze pagina van mezelf heb aangemaakt. Ik wil er gewoon op wijzen dat als je topsporter bent bv. voetbal je zo veel makkelijker aan de bak kan komen dan met ju-jitsu. Daarom doe ik er alles aan om mijn sport groter te krijgen om zo dat aan de buitenwereld te verkondigen. Ik heb niet veel bronnen, aangezien alles op sociale media staat en ik dat niet kan tonen omdat het dan zelfpromotie bevat. Kunt u mij aub helpen?

Met vriendelijke groet Bryan Vermeulen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a03f:f0ce:3e00:d837:be61:bd81:5f61 (overleg · bijdragen) 16 jan 2021 11:59

Wat betreft "groter krijgen": had u WP:NIET al eens gelezen? Mvg, Encycloon (overleg) 16 jan 2021 12:45 (CET)
Daar heeft u gelijk in, maar ik ben en blijf nog altijd een topsporter en heb ook wel wat prestaties bereikt. Niet? Bedankt voor uw tijd! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bryan Vermeulen (overleg · bijdragen) 16 jan 2021 13:24‎

Volgens mij is deze pagina wel zodanig aangepast dat het Wikipediawaardig is. Kan iemand dit aub bevestigen? Nog steeds geen antwoordSjabloon:2a02:1811:cc86:3100:90c5:2351:1b5f:74a7

Er is zeker nog een probleem met dit: "Momenteel staat hij op de 9de van de wereld in zijn categorie. Ook behoort hij tot The Belgium Team aangezien ju-jitsu daar onlangs is aan toegevoegd." Wat is "momenteel"? Wat is "onlangs"? Wanneer werd hij aan dat team toegevoegd? Wanneer was die "podiumplaats op het EK"? Wat is "zijn categorie"? De twee laatste zinnen zijn ook nogal weinig encyclopedisch. Dat dat programma hem triggerde, oké. Die hoop op wereldkampioenschap, ook ervoor al vermeld, lijkt mij zo banaal (wie wil nu geen kampioen worden in zijn sport als je prof bent?) dat het er niet echt hoort. Een kopje "Wie is Bryan Vermeulen?" is wat in hetzelfde bedje ziek. Zou heel dit artikel geen antwoord moeten zijn op die vraag? Conclusie: tijdsaanduidingen toevoegen en voor de rest nog wat schrappen, naar mijn bescheiden mening. MichielDMN 🐘 (overleg) 20 jan 2021 22:36 (CET)
Enorm bedankt!!! Ik heb dit zonet aangepast. Zou u dit misschien even kunnen controleren? Alvast bedankt voor uw tijd. Met vriendleijke groet.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 178.117.147.98 (overleg · bijdragen)

Alles is zodanig aangepast dat het normaal gezien goed zou moeten zijn. Kan iemand dat even bevestigen?– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 5.23.212.200 (overleg · bijdragen)

Er staan nog altijd relatieve tijdsaanduidingen in ... "Momenteel" (sinds wanneer?), "vandaag de dag" (dit zal wel eens wijzigen, best tijdloos schrijven). De laatste twee zinnen zijn nog altijd vreemd naar mijn aanvoelen, ze brengen niets bij. Wat is "The Belgium Team"? Die "aangezien" is mij ook niet duidelijk, je opname in dat team volgt uit het feit dat die sport erkend is? Ja, maar wat heeft dat dan met jou te maken? De kopjes zeggen ook niet veel. "Bryan vandaag"? En "jonge jaren", voor iemand van 16 jaar? MichielDMN 🐘 (overleg) 22 jan 2021 21:12 (CET)


Ik heb al het onnodige weggehaald en ervoor gezorgd dat er alleen maar feiten in staan.

Mvg!

Nog steeds geen reactie... – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 213.119.143.240 (overleg · bijdragen)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel bevat slechts primaire bronnen van betrokken instanties. We kunnen encyclopedische relevantie echter niet afmeten aan dergelijke bronnen. Wat we nodig hebben, zijn onafhankelijke, secundaire bronnen die over Vermeulen hebben gepubliceerd (kranten, tijdschriften, vakpers). Zonder dergelijke bronnen die de prestaties van Vermeulen duiden, is zijn encyclopedische relevantie dus niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 1 feb 2021 21:51 (CET)

Freud en de libidoosBewerken

NE – Artikel heeft geen bronnen die de relevantie kunnen bepalen, daarnaast staat de tekst vol met POV en is de opmaak niet volgens conventies. StuivertjeWisselen (overleg) 15 jan 2021 22:54 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 18:07 (CET)

Noelle PerezBewerken

Weg – De enige bron is de eigen organisatie. Secundaire bronnen ontbreken, en lijken me wel nodig om aan te tonen dat Perez ook buiten haar eigen kring opviel. Ook ter verificatie van de vermelde feiten zijn dergelijke bronnen welkom, want hoezo wordt haar werk 'beschouwd als een belangrijke ontbrekende schakel'? Wie beweert zoiets? Is daar een bron voor? Het artikel oogt daardoor ook enigszins promotioneel, zeker i.c.m. deze wijziging. En mocht de E-waarde in orde zijn, dan is er nog wat nodig qua opmaak en inhoud, want van een echte biografie is niet echt sprake: het gaat vooral over de techniek, en over de rest van haar leven komen we weinig te weten. Zo schreef ze kennelijk boeken: welke dan? Zijn er recensies? Thieu1972 (overleg) 15 jan 2021 23:13 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Terechte bezwaren, die niet meer verholpen zijn. Encycloon (overleg) 9 feb 2021 20:09 (CET)

Buggenhout LacrosseBewerken

WIU: Waar gaat dit over?  Erik Wannee (overleg) 15 jan 2021 23:15 (CET)

@Erik Wannee: ken je de sport lacrosse niet of bedoel je iets anders met die vraag? Encycloon (overleg) 15 jan 2021 23:17 (CET)
O nee, ik had nog nooit van die sport gehoord. Ik was niet op het idee gekomen dat dat woord op een sport zou slaan; ik dacht eerder aan een eigennaam of zo. Een linkje had het al wat verduidelijkt...  Erik Wannee (overleg) 15 jan 2021 23:20 (CET)
Ondertussen iets opgepoetst. Categorie:Belgisch lacrosseteam kan mogelijk inspiratie bieden voor de aanmaker; en een paar bronnen erbij om relevantie nader te duiden zou ook geen kwaad kunnen. Encycloon (overleg) 15 jan 2021 23:43 (CET)
Ik heb de pagina ondertussen aangevuld. Ik hoop dat dit voldoende is om de pagina niet langer te flaggen. Trobberechts (overleg) 15 feb 2021 18:17 (CET)
Ik haal de nominatie door; het is nu een bruikbaar artikel geworden. Alleen moet er nog even gekeken worden naar die infobox die verwijst naar het portaal voetbal. Misschien kan iemand de infobox zo aanpassen dat je een 'afwijkende' sport kunt ingeven als het niet gaat om de default-sport.  Erik Wannee (overleg) 16 feb 2021 23:18 (CET)
Ik heb nu het sjabloon:Infobox sportclub geplaatst. Encycloon (overleg) 16 feb 2021 23:32 (CET)

Italiaanse schorpioenBewerken

WIU – éénzinner waarbij ik ook twijfel - maar ik ben bepaald geen kenner - aan de bewering dat deze schorpioen behoort tot de klasse van insecten. Encycloon (overleg) 15 jan 2021 23:16 (CET)

Terecht - schorpioenen behoren tot de klasse der spinachtigen; niet tot de insecten. Ik heb duidelijk meer verstand van geleedpotigen dan van sporten (zie hierboven).  Erik Wannee (overleg) 15 jan 2021 23:22 (CET)
Aangepast, al is dat natuurlijk nog geen informatie waardoor we meer te weten komen over de specifieke schorpioenensoort. Encycloon (overleg) 15 jan 2021 23:40 (CET)
In het artikel Schorpioenen (dieren) staat een afbeelding van het beessie (met daarbij de Latijnse naam Euscorpius italicus). Sijtze Reurich (overleg) 15 jan 2021 23:31 (CET)
De Duitse Wikipedia heeft trouwens een uitgebreid artikel over dit boeiende dier. Vindt iemand het leuk om dat te vertalen? Sijtze Reurich (overleg) 15 jan 2021 23:44 (CET)
Ik heb alvast een infobox toegevoegd. Nu het artikel nog.  Erik Wannee (overleg) 16 jan 2021 09:41 (CET)
Een eerste aanzet met de inhoud gegeven. Johanraymond (overleg) 16 jan 2021 10:31 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel is nu voldoende op orde. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 7 feb 2021 12:42 (CET)


Toegevoegd 17/01; af te handelen vanaf 31/01Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

DrandeltochtBewerken

NE - Geen bronnen bij het artikel en er is ook niets over het onderwerp te vinden. JanB46 (overleg) 17 jan 2021 09:15 (CET)

  Voor verwijderen: Dit heeft alle schijn van een eigen bedenksel, vermoedelijk ontstaan in een door drank beneveld brein. Ik vraag me af of dit twee weken lang Wikipedia moet blijven vervuilen of dat we er meteen maar een klap op kunnen geven.  Erik Wannee (overleg) 17 jan 2021 15:08 (CET)
Ik heb er nuweg van gemaakt, dit is een verzinsel. Vinvlugt (overleg) 19 jan 2021 11:20 (CET)

Rockstar SouthBewerken

WIU - eenzinner. Saschaporsche (overleg) 17 jan 2021 10:42 (CET)

Goh, een bedrijf dat kennelijk werd opgericht op de dag waarop ook dit Wikipedia-artikel werd geschreven. En waarover ik niets zinvols op het internet kan vinden. Dat gaat waarschijnlijk niks worden.  Erik Wannee (overleg) 17 jan 2021 15:13 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: dit ene regeltje tekst kun je niet eens een artikel noemen. Verder per Erik. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:24 (CET)

KracqBewerken

Weg – N.a.v. deze nominatie kwam ik het artikel over Kracq tegen. Een volkomen bronloos artikel over een band die slechts enkele jaren bestond en vrij weinig heeft uitgebracht. In een zoekopdracht kom ik weinig tegen (alleen dit lijkt ergens op) en in Delpher vond ik 0 hits. Met zo'n minimale hoeveelheid bronnen, vraag ik me af wat de E-waarde van deze band eigenlijk is. De eventuele bekendheid van Kracq lijkt nu vooral af te hangen van dit artikel in Wikipedia. Thieu1972 (overleg) 17 jan 2021 10:42 (CET)

Aangevuld en van bronnen voorzien. hiro the club is open 17 jan 2021 16:19 (CET)
Denk dat ik wat te snel was met mijn oordeel over het onderwerp. Er staat nu een prima artikel, bebrond en wel. Dank Hiro! Nominatie doorgehaald. Thieu1972 (overleg) 17 jan 2021 16:25 (CET)

GuadelajarakartelBewerken

WIU: Nu alleen een zinnetje dat nauwelijks iets zegt.  Erik Wannee (overleg) 17 jan 2021 13:35 (CET)

Tja. De titel is nog eens fout geschreven ook. Het moet zijn "Guada" in plaats van "Guade". Het kartel is de inspiratie voor de televisieserie Narcos: Mexico. Op de spaanstalige Wikipedia is een behoorlijk artikel over het "Cártel de Guadalajara". Nog twaalf andere wikipedia´s hebben een artikel over hetzelfde onderwerp. Het is een behoorlijke klus om er een fatsoenlijk artikel over te maken. Ik heb er geen zin in.Ruud Buitelaar (overleg) 18 jan 2021 01:22 (CET) Ruud Buitelaar (overleg) 18 jan 2021 01:22 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: één zinnetje maakt nog geen artikel. Hier heeft de lezer helemaal niks aan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:24 (CET)

Vuursche draakBewerken

Weg – Een volkomen bronloos verhaal over een lokale mythe. Graag zou ik willen zien of deze mythe ook echt bestaat, en als zodanig in de literatuur is besproken. Ook kan het artikel wat meer opmaak gebruiken, en een heldere inleiding. Thieu1972 (overleg) 17 jan 2021 15:27 (CET)

 •   Voor verwijderen alleen een wandeltocht is te vinden. En de mythe begin in een jaar dat het Pluismeer nog helemaal niet bestond. Zou heel goed een hoax kunnen zijn die een nuweg verdient. The Banner Overleg 17 jan 2021 18:26 (CET)
  • Hmmm, ik had beter moeten kijken. Dit is al twee keer eerder verwijderd als zijnde een hoax. The Banner Overleg 17 jan 2021 18:29 (CET)
Dus nuweg van gemaakt. Vinvlugt (overleg) 19 jan 2021 11:23 (CET)

Sander BeumerBewerken

WIU/NE, te weinig voor een beginnetje Ldhank (overleg) 17 jan 2021 15:37 (CET)

Nominatie betreft ook Tom Beek, is van dezelfde aanmaker. Ldhank (overleg) 17 jan 2021 15:48 (CET)
Deze saxofonist heeft een paar hele korte lemmata geschreven over buitenlandse grote namen, die heb ik vorige week aan WikiData geknoopt. Maar van Sandra Beumer kan ik helemaal niets vinden, dus ik vermoed dat deze ook NE is. Edoderoo (overleg) 18 jan 2021 09:35 (CET)
Ook Jérôme Badini van dezeflde gebruiker is heel mager. Hobbema (overleg) 18 jan 2021 13:53 (CET)
Badini is inmiddels uitgebreid. Edoderoo (overleg) 22 jan 2021 20:32 (CET)
Ik zie dat het artikel over Beumer inmiddels is uitgebreid, maar onafhankelijk bronmateriaal is er niet. Alleen twee links naar youtube-filmpjes waarin Beumer blijkbaar optreedt. Edoderoo (overleg) 23 jan 2021 12:34 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: rommelig geschreven artikel (spatieziekte, sms-taal) over een saxofonist waarvan de E-waarde niet is aangetoond. Secundaire bronnen zijn niet gegeven, en filmpjes van optredens zijn onvoldoende om iemands E-waarde aan te tonen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:24 (CET)

Lore de geestBewerken

WIU - hooguit een beginnetje. geen bronnen. ǝᴉɹdnoƆ (overleg) 17 jan 2021 16:01 (CET)

Een beginnetje kan op zichzelf prima gehandhaafd worden. Deze wielrenster van 12 jaar oud is wat mij betreft echter zonder relevante prestaties bij de senioren NE. Daarom   Voor verwijderen StuivertjeWisselen (overleg) 17 jan 2021 18:46 (CET)
Aanvullend, dit artikel is niet conform WP:BLP dus is een nuweg wellicht ook te rechtvaardigen. StuivertjeWisselen (overleg) 17 jan 2021 21:03 (CET)
Strijdig zijn met BLP is geen reden voor directe verwijdering. Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 22:07 (CET)
Zeker wel. Als een artikel over een levende persoon bijna volledig uit niet-toegestaan materiaal bestaat, kan het beter verwijderd worden, zelfs zonder door de gebruikelijke procedures te gaan aldus de richtlijn. Als je de TBP-pagina's doorbladert zie je moderators dat ook op die wijze toepassen, zeker als het kinderen betreft. StuivertjeWisselen (overleg) 17 jan 2021 22:26 (CET)
Het hangt nauw samen met beschikbare bronnen. Ik kom voor Lore De Geest wel wat tegen, dus een nuweg zie ik niet zo snel gebeuren. Of hiermee haar E-waarde ook meteen afdoende is aangetoond, tsja... Thieu1972 (overleg) 17 jan 2021 22:30 (CET)
Haar geboortedatum is niet uit die bron (of een andere bron) te halen dus die moet sowieso verwijderd worden. Over haar E-waarde lijkt me persoonlijk geen discussie nodig. StuivertjeWisselen (overleg) 17 jan 2021 22:37 (CET)
Er zijn toch aardig wat bronnen over haar: WielerVerhaal (interview), Offroadbiking (Belgische titel), Offroadbiking (zijdelings), Nieuwsblad (geen idee, voor mij afgeschermd) en Nieuwsblad (ook afgeschermd). Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 22:51 (CET)
WP:RPO is daarin behoorlijk duidelijk. Niet-relevant: Jeugdsporters zonder relevante prestaties bij de senioren. Zou niet weten waarom voor De Geest een uitzondering zou gelden. Ze is ontegenzeggelijk een talent, maar het is niet zodanig exceptioneel dat we hier naar een gegarandeerde kampioen van de toekomst kijken. StuivertjeWisselen (overleg) 17 jan 2021 23:11 (CET)
Daarom laat ik de RPO ook voor wat het is: een lijstje met suggesties. Meer is het niet. Als er goede bronnen zijn over iemand, dan stijgt de E-waarde van die persoon én is er een fatsoenlijke biografie over te schrijven. Of de prestaties dan op junioren- of seniorenniveau zijn, doet er niet toe. Thieu1972 (overleg) 18 jan 2021 07:21 (CET)
  Voor verwijderen Twaalfjarige wielrenster. Dat ze favoriet is voor de provinciale kampioenschappen bij de twaalfjarigen maakt haar niet relevant. Akadunzio (overleg) 17 jan 2021 23:33 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is in de huidige staat sowieso te ondermaats om te behouden: de tekst is uitermate summier, een biografisch gedeelte ontbreekt in feite, en voor de paar zaken die worden genoemd zal per WP:BLP echt een goede bronvermelding noodzakelijk zijn. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:24 (CET)

Dries Van Den HeuvelBewerken

WEG - De relevantie van Van Den Heuvel wordt niet aangetoond. Zelf kan ik ook geen onafhankelijke bronnen over hem vinden. Verder voldoet het artikel niet aan de conventies. Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 17:09 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: artikel was al genuwegd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:24 (CET)

Gotu JimBewerken

WIU - Eenzinner over een Nederlandse rapper. Met de Volkskrant, Het Parool en Folia kan waarschijnlijk wel een artikel geschreven worden. Zie WP:BLP en WP:C voor de richtlijnen. Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 17:16 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: artikel is niet verder gekomen dan de huidige 6 woordjes. Dit is sowieso al te weinig voor een beginnetje, en door gebrek aan bronnen ook in strijd met WP:BLP. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:24 (CET)

Intramuraal Persoons Volgend BudgetBewerken

WIU - Voor zover ik kan achterhalen is dit een vorm van ouderenzorg, niet een specifiek bedrijf. Volgens Guus Schrijvers wordt het aangeboden bij diverse zorgverzekeraars. Ik kan er verder haast niks over vinden, alleen nog ipvb en persoonsvolgend-budget. Beide zijn volgens mij commercieel, en de laatste van de twee is de aanmaker van het artikel. Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 17:38 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: in de huidige vorm is het een ondermaatse WB. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:24 (CET)

Gerard GertouxBewerken

opknappen en controleren op betrouwbaarheid. Artikel is onderwerp van een wiki-wijde controverse en reeds op twee wiki's verwijderd. Is het artikel goed genoeg geschraagd om hier wel te kunnen blijven staan? The Banner Overleg 17 jan 2021 18:18 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de eerste drie voetnoten verwijzen niet naar een bron, maar naar zichzelf. Daar heb je als lezer dus helemaal niets aan. Van de publicaties is het merendeel slechts één werk, maar dan in verschillende talen. De bibliografie bestaat deels uit verwijzingen naar bibliotheken i.p.v. boeken die hij heeft geschreven. Van de twee genoemde encyclopedische werken is er eentje die slechts fragmentweergaven biedt in Google (ik kan daar niet veel mee); sowieso doen deze bronnen volgens mij niet veel meer dan hem vermelden (ze gaan dus niet óver Gertoux). De artikeltekst biedt verder ook weinig houvast: hij heeft de uitspraak van 'Jehova' verdedigd. Maar wat nu encyclopedisch relevant is aan Gertoux, wordt mij niet duidelijk. Kortom, dit artikel heeft te veel problemen. Artikel dan ook verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:24 (CET)

Søren BallegaardBewerken

NE – Het summiere artikel mist gezaghebbende bronnen om de relevantie aan te tonen. Ik kan ze voor deze musicus ook niet vinden. StuivertjeWisselen (overleg) 17 jan 2021 18:30 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:30 (CET)

Kunst aan de DijkBewerken

WIU – Artikel maakt de lezer niets wijzer over onderwerp, ik twijfel aan E-waarde. Het zou moeten gaan over een cultureel programma (muziek, literatuur, toneel en beeldende kunst) dat jaarlijks hier wordt uitgevoerd, maar dat leert Google me, niet dit lemma. StuivertjeWisselen (overleg) 17 jan 2021 18:35 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: slordige tekst, geen opmaak, geen enkele bron die iets over eventuele E-waarde kan vertellen: dit artikel is te slecht om te behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 10:32 (CET)

Kholoud al MobayedBewerken

NE – Wethouder van een lokale partij zonder andere grote wapenfeiten. Daarmee onvoldoende relevant voor opname in een encyclopedie. StuivertjeWisselen (overleg) 17 jan 2021 18:49 (CET)

 •   Voor verwijderen - als inwoner en ambtenaar van de gemeente Hoorn kan ik stellen dat geen van mijn wethouders van encyclopedische waarde zijn. Zij hebben uitsluitend belang binnen de gemeente. Slechts één voormalig wethouder is wel van belang geworden, omdat deze nu burgemeester is van Drechterland. Mw. Al Mobayed voldoet niet aan de eisen die wij stellen om een relevant persoon te zijn. Dqfn13 (overleg) 31 jan 2021 11:15 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: uit de tekst kan ik geen E-waarde halen. Door het gebrek aan secundaire bronnen valt ook daar niets uit af te leiden. Bovendien is dat bronnengebrek ook uitermate vervelend vanwege WP:BLP. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 12:34 (CET)

Lijst van katholieke universiteitenBewerken

WIU – Dit betreft een hernominatie omdat het er op lijkt dat Thieu1972 onderstaande opmerkingen niet heeft meegewogen (ze stonden er ook niet allemaal). Afgaande op de twee zinnen: Of de lijst inhoudelijk zo slecht is dat verwijdering nodig is, kan ik nu niet goed inschatten. Ik laat de lijst daarom staan. doe ik dus een onderbouwde hernominatie. Een lijst zonder goede onderbouwing, er is al een lijst van universiteiten, waar deze lijst geen overgroot deel van zal uitmaken. De bronnen die in deze lijst staan, zijn alleen maar de homepages van de genoemde uni's, wat dus betekent dat er geen bronnen zijn gebruikt en deze lijst is gemaakt op basis van eigen onderzoek. Deze pagina is nu gewoon een veredelde startpagina. Dqfn13 (overleg) 17 jan 2021 22:15 (CET)

Op internet vindt men volop lijsten van katholieke universiteiten. Ik heb er bijgevoegd voor Spanje en de VS. Up to date houden van zo'n lijst is wel problematisch. Johanraymond (overleg) 18 jan 2021 20:48 (CET)
Waarom staat Nijmegen er niet meer op? Nergens geeft de lijst aan dat het om een huidige situatie gaat. - Agora (overleg) 30 jan 2021 16:13 (CET)

Belgische lokale verkiezingen 2024Bewerken

WEG - Dit is een artikel over verkiezingen die over ruim drie jaar plaats zullen vinden. De tekst is vrijwel volledig gekopieerd van Belgische lokale verkiezingen 2018 zonder dat de correcte naamsvermelding is opgenomen. De opgegeven bronnen zijn klakkeloos overgenomen uit het 2018-artikel, en verwijzen ook nog eens alleen maar naar de hoofdpagina's van overheidswebsites. Tot mijn verbazing zijn er al wel onafhankelijke bronnen. Zo is de voorspelling dat het ongemeen spannend zal worden (VRT) en is de opkomstplicht afgeschaft (VRT, De Tijd). Misschien zit er dan toch een wiu in? Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 22:29 (CET)

WIU - Dit artikel is gewoon een gemiste kans en dus totaal onvoldoende. Alle wijzigingen die de huidige Vlaamse Regering heeft beslist voor de volgende verkiezingen zijn niet opgenomen. Ik denk aan de afschaffing van de opkomstplicht, de kandidaat van de grootste partij uit de coalitie met de meeste stemmen wordt burgemeester, het initiatiefrecht van de grootste partij, afschaffen van de lijststemmen, nieuwe regeling omtrent volmachten, het ingaan van de gemeenteraad in december 2024 in plaats van januari 2025, het invoeren van de constructieve motie van wantrouwen. Voldoende wijzigingen die een artikel nu al zouden wettigen. Alleen zitten die allemaal niet in het artikel. Akadunzio (overleg) 17 jan 2021 22:48 (CET)
Behouden: dat het artikel nog niet optimaal is en nog niet alle relevante informatie bevat is omdat het maar pas aangemaakt is. Dat moet net een uitnodiging zijn om het te verbeteren en uit te breiden, niet om het direct weg te gooien. Dat het pas over drie jaar plaatstvindt is louter op zich geen argument: ook een toekomstig vaststaand/gepland feit is een encyclopedisch feit. Of waarom zou het artikel Olympische Zomerspelen 2028 mogen bestaan? Mij verbaast het niet dat er over toekomstige gebeurtenissen reeds geschreven wordt en dus bronnen bestaan. SPQRobin (overleg) 18 jan 2021 13:31 (CET)
  Voor verwijderen er is nochtans weinig over te vertellen, anders dan een stel open deuren die voor alle verkiezingen gelden. Het enige nieuwe, is dat de Vlaamse regering wat aanpassingen wilt doen, maar dat is nog helemaal niet zeker en dus een glazen bol. Niet alle toekomstige gebeurtenissen staan vast. Dqfn13 (overleg) 18 jan 2021 13:54 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

You XieBewerken

WIU – Onvoldoende uitgewerkte vertaling. Encycloon (overleg) 17 jan 2021 23:12 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: slordig artikel, met zelfs nog een Engelse zin er in en Engelse paragraafkopjes. En waar is dit van vertaald? Ik zie geen bronvermelding die dat duidelijk maakt. Ik vraag me overigens ook af wat de E-waarde is van deze lokale politicus? De tekst komt als een soort fanpagina over, maar maakt niet echt duidelijk wat er nu zo encyclopedisch is aan hem. Hoe dan ook: een slordige vertaling, dus artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 12:38 (CET)

De JanssensBewerken

WEG - Een apart artikel wordt onvoldoende gerechtvaardigd. Deze informatie is volgens mij al opgenomen in De Ideale Wereld#Rubrieken en Lijst van afleveringen van De Ideale Wereld. Verder kan ik geen bronnen vinden over deze spin-off, vooral omdat 'Janssen' een veelvoorkomende naam is. Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 23:21 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: in De Ideale Wereld wordt slechts één zinnetje aan deze serie gewijd, en eigenlijk heb ik daar al meer aan dan aan de tekst in het hier genomineerde artikel. Het feit dat het een parodie is op de serie Thuis lijkt me toch wel vrij basale informatie die genoemd zou moeten worden. Samengevat: het artikel is nog te veel WIU, en de E-waarde is evenmin aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 12:45 (CET)

VersnipperingBewerken

WIU: Een onopgemaakt blok tekst, dat bovendien niet in encyclopedische stijl is geschreven. Verder lijkt de tekst alleen toegesneden op versnippering in het landschap, maar er zijn natuurlijk nog veel meer soorten versnippering, bv. in de politiek, in de zorg enz.  Erik Wannee (overleg) 17 jan 2021 23:22 (CET)

Ik heb alvast geprobeerd het betoog-karakter te verlagen. De titel zou kunnen luiden "Versnippering van het landschap". BonteKraai (overleg) 18 jan 2021 14:44 (CET)
Er bestaat al het artikel habitatfragmentatie, waar in dit artikel naar verwezen wordt. Het is onduidelijk wat het verschil is tussen beide termen en waarom er een tweede artikel zou moeten bestaan. Misschien een doorverwijzing van maken naar habitatfragmentatie. Ziqo (overleg) 31 jan 2021 09:56 (CET)
Dat vind ik een uitstekend plan! Beiden worden ook al in de inleiding als synoniem genoemd. Ik vind sowieso het artikel habitatfragmentatie veel sterker. Versnippering van het landschap zou dan de redirect moeten worden; Versnippering niet, omdat dat begrip veel minder de lading dekt, zoals ik hierboven beschreef.  Erik Wannee (overleg) 2 feb 2021 08:38 (CET)
Is inderdaad een goed idee, Habitatfragmentatie had ik niet eerder gezien. Eventueel kunnen enkele nuttige passages worden overgenomen naar Habitatfragmentatie. BonteKraai (overleg) 2 feb 2021 12:00 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: nog steeds is het artikel te veel een betoog, en te weinig een encyclopedisch verhaal. De suggestie voor een RD lijkt me de beste oplossing, en heb ik dan ook uitgevoerd. De pagina 'Versnippering' heb ik verwijderd, want was een onlogische titel en is dus ook als RD onlogisch. Thieu1972 (overleg) 15 feb 2021 17:57 (CET)

Ferry ZandvlietBewerken

NE – Iemand die een aanslag heeft overleefd en daarover een boek heeft geschreven, maakt dat diegene E? (Verder heb ik mijn bedenkingen bij de omschrijving van voetnoot 3.)  Erik Wannee (overleg) 17 jan 2021 23:26 (CET)

Alleen het overleven van een aanslag is wellicht niet relevant genoeg, echter is Ferry Zandvliet inmiddels een media-persoonlijkheid en (best-seller?) auteur.Kpriem (overleg) 19 jan 2021 13:17 (CET)
  Voor verwijderen geen onafhankelijke bronnen die op een niet-triviale wijze over hem hebben geschreven. Alle bronnen betreffen interviews naar aanleiding van het geven van een lezing of om bekendheid aan zijn boek te geven. Dit geldt dus ook voor alle programma's waar hij is geweest: publicatie voor zijn boek of lezingen. Met het schrijven van één boek, ben je nog geen auteur. Dqfn13 (overleg) 19 jan 2021 15:07 (CET)
Dit is mijn eerste poging een relevante wiki page aan te maken die naar mijn mening over meer gaat dan een persoon die een aanslag heeft overleven. Zandvliet en zijn vrienden zijn in het collective geheugen van Nederland geplaatst na het interview bij Humberto en Zandvliet zijn contact met familie van aanslagplegers. Het interview is nergens in zijn geheel te vinden enkel via de misschien wat onprofessionele Geenstijl link. Bedankt voor de feedback. Recentelijk heb ik de bronnen bewerkt en het profiel en bibliografie. Ik heb bij soortgelijke profielen bekeken ter inspiratie. Niet alle bronnen betreffen interviews meer. Profielen van schrijvers, acteurs, auteurs verwijzen vaak enkel door naar tv interviews en dergelijke. Het boek van zandvliet is aan druk 5 toe. Maakt dat je geen auteur? Ik hoor graag welke punten aangepast moeten worden om de page in de lucht te houden. Dit is voor mij ook een leerproces. Samy. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door SamySchat (overleg · bijdragen) 24 jan 2021 16:03‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Vooral niet bepaald neutraal met de nodige POV en neigt zelfs naar reclame. Relevantie van de persoon zelf wordt ook niet echt duidelijk in het lemma, de aanslag zelf natuurlijk wel. Dit lijkt meer promo voor z'n activiteiten als spreker en z'n boeken waarbij mediaoptredens hierbij het gewicht moeten geven. - Agora (overleg) 30 jan 2021 16:18 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

De Eerste KeerBewerken

WIU - Dit is een eenzinner over een nummer uit 2016. Het is onduidelijk of het zelf-gepubliceerd is. Ook is er niet veel over gepubliceerd, maar ik kon Songfestival en Nieuwsblad vinden (zoek "de eerste keer fabian feyaerts", vanwege menselijke voortplanting). Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 23:28 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Niet meer opgeknapt. Encycloon (overleg) 31 jan 2021 14:00 (CET)

Julia TrottiBewerken

NE - De relevantie van Julia Trotti blijkt niet uit het artikel. Qua onafhankelijke bronnen zijn er een berg artikelen van Fstoppers, PetaPixel en DIYphotography. Echter gaan die over de tips in haar YouTube-filmpjes, in plaats van over haar. Mikalagrand (overleg) 17 jan 2021 23:37 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare onafhankelijke bronnen die Trottie beschreven hebben. Encycloon (overleg) 31 jan 2021 14:00 (CET)


Toegevoegd 18/01; af te handelen vanaf 01/02Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Sarah pootBewerken

Weg – Zelfpromotie. De tekst lijkt identiek aan het artikel dat niet lang geleden al verwijderd is. StuivertjeWisselen (overleg) 13 dec 2020 22:32 (CET)

Wij hebben de bronnen toegevoegd die werden gebruikt als achtergrondinfo voor de tekst. Wij zijn studenten van de faculteit ontwerpwetenschappen van het Universiteit van Antwerpen. Wij hadden als opdracht om een artikel te schrijven over een vrouwelijk architect, bij ons was dit Sarah Poot. Dit om meer erkenning te geven, de tekst is dus door ons geschreven met als doel te informeren, het is dus absoluut geen zelfpromotie.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Andrea-2000-K (overleg · bijdragen) 15 dec 2020 19:40 (CET)
Als je wilt informeren, moet je niet de gehele website van Poot klakkeloos samenvatten. Die uitgebreide toelichting op elk ontwerp van haar is sowieso niet nodig, en het is ook nog eens direct overgenomen van haar eigen website. Dat komt dus over als promotioneel, of op zijn minst als zijnde niet-neutraal: 'Poot, over Poot'. Probeer zo veel mogelijk onafhankelijke, secundaire bronnen te zoeken die iets over Poot vertellen, en baseer daar je artikel zoveel mogelijk op. Thieu1972 (overleg) 15 dec 2020 21:20 (CET)
Aanvulling: zie ook WP:TIPS. Ik begrijp trouwens niet waarom dit artikel al in deze vorm als gecontroleerd werd gemarkeerd. Wutsje 16 dec 2020 06:57 (CET)
Die markering was het gevolg van de nominatie. Ik markeer een artikel ook altijd na nominatie. Thieu1972 (overleg) 16 dec 2020 07:01 (CET)
Ah ja, ik zie het, ik had ook naar de tijdstippen moeten kijken. Dank voor de correctie. Wutsje 16 dec 2020 07:06 (CET)
Ja die markering was van mijn hand nadat ik de nominatie had geplaatst. Ik doe dat zo n.a.v. deze discussie. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 28 dec 2020 12:36 (CET)
  Tegen verwijderen. De reden voor de beoordeling van dit artikel, "zelfpromotie" blijk onjuist. Het artikel is geschreven door studenten. Ik heb het artikel aangepast en nog wat objectiever gemaakt, gewikificeerd. De lijst met projecten kan sterk ingekort, dat wil ik doen (erewoord!) als het artikel behouden blijft. Geef dan svp even een seintje op mijn OP. Artikel moet dan nog verplaatst worden naar Sarah Poot. Groet, Elly (overleg) 7 jan 2021 15:22 (CET)
Waarom doe je dat niet meteen? Driekwart van dit artikel is gewoon een portfolio van dit architectenbureau. Moet deze reclame dan eerst behouden blijven, om er later dan eens een keertje in te gaan snoeien? Bij een artikel over een brouwerij laten we toch ook geen lyrische beschrijvingen over de geweldige kwaliteiten van elk biertje toe? Thieu1972 (overleg) 11 jan 2021 18:32 (CET)
De tekst op Wikipedia is ook gewoon overgenomen vanaf de site van Poot. Wikipedia schrijft:
"De bestaande aanbouw die in de jaren ‘80 werd toegevoegd, is wegens onvoldoende waarde gesloopt en vervangen door een ruime trap. Weinig, maar effectieve interventies. De lichte structuur valoriseert het bestaande gebouw."
Op haar eigen website staat:
"Een bestaande aanbouw die in de jaren ’80 werd toegevoegd werd gesloopt wegens niet waardevol, en vervangen door een overmaatse trappenhal. Een kleine maar doeltreffende ingreep. {...} De lichte structuur valoriseert het bestaande gebouw."
Student of niet: overnemen of parafraseren van teksten die ook nog eens niet-neutraal zijn en uit een primaire bron komen, dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. Thieu1972 (overleg) 11 jan 2021 18:42 (CET)
  Voor verwijderen Waarom Poot het niveau ontstijgt van de gemiddelde architect en daarom relevant zou zijn voor een encyclopedie is me nog altijd niet duidelijk geworden. Van de aangevoerde bronnen zijn er veel primair, bestaan er minimaal vier uit wervende introductieteksten voor een lezing die Poot geeft en zijn er een aantal niet meer dan een bewijs dat Poot geregistreerd staat als architect, assistent en commissielid is. Wat mij betreft NE. StuivertjeWisselen (overleg) 12 jan 2021 23:32 (CET)
Overigens, in reactie op Elly, het feit dat het artikel niet door Poot zelf is geschreven doet niets af aan in ieder geval mijn mening dat het artikel leest als zelfpromotie. Zeker in de staat waarin ik het artikel in eerste instantie aangetroffen heb (knip-en-plak werk van de site van Poot). StuivertjeWisselen (overleg) 13 jan 2021 11:51 (CET)
nog antwoord op vraag hierboven. ik doe dat niet meteen omdat ik het zonde van mijn tijd vind als het toch weggejorist wordt. logisch toch? Elly (overleg) 15 jan 2021 10:13 (CET)
Nou, nee, da's niet per se logisch. Want er is een kans dat juist vanwege de huidige tekst - promotioneel, copyvio - het artikel wordt weggejorist. Thieu1972 (overleg) 15 jan 2021 11:51 (CET) PS Ik heb de copyvio en promo overigens al opgelost door de teksten gewoon zelf weg te snoeien.
Ik zag het inmiddels, dank je wel! Elly (overleg) 15 jan 2021 12:17 (CET)
(ik heb de nominatiereden aangepast op het artikel, 'zelfpromotie' is een verkeerd gebruik van de term en niet behulpzaam voor deze discussie) Ik neig ernaar om de nominatie vooruit te schuiven. Volgens mij moet de algemene vraag beter beantwoord worden: waarom is dit relevant genoeg? Onder Sarah Poot bestond een uitgebreider artikel, dat vermeldde: "Zo kan ‘POOT architectuur’ sinds haar opstart al enkele prijzen in ontvangst nemen, waaronder het ontwerp van de inkomzones van Sporting A (2016) en Bouw van een Toren samen met Stefan Schöning (2018)." -- er werd echter niet bij vermeld welke prijzen, noch werd er onderbouwing middels bronnen voor gegeven. In het huidige artikel blijkt dat dit in de context is van " Open Oproepen van lokale besturen" -- waarbij het mij als leek niet helemaal duidelijk is hoe relevant dat is. Betekent dit dat zij een opdracht heeft binnengesleept? Of is het een competitieve wedstrijd met diverse gerenommeerde bureaus?
Het feit dat de decaan in deze bron Poot noemt in zijn selectie van 10 architecten, is een indicatie van relevantie. Prijzen kunnen dat ook zijn. Maar dan heb ik wel iets meer context nodig. De vorm van het artikel moet wel iets beter, maar op zich lijkt me dit niet van dien aard promotioneel dat dit belemmerend moet zijn. Ik wil graag nog een ronde de kans bieden om argumenten naar voren te brengen, en dan kunnen we daarna de knoop doorhakken. Effeietsanders 18 jan 2021 02:22 (CET)
  Opmerking Waarom heb je heel de discussie gekopieerd? Bij een verlenging van de nominatie kun je toch gewoon verwijzen naar de originele nominatie (net zoals Thieu1972 steeds doet). Op deze manier krijg je een draak van een discussie. Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 10:08 (CET)
Het artikel was in deze staat toen ik nomineerde, een volledig promotionele tekstdump inclusief externe links. Niet elke gebruiker die over zichzelf schrijft gebruikt zijn eigen naam - de nominatie en de grond waarop was wat mij betreft gewoon gepast. De belangrijkste vraag nu is niet of de tekst voldoende encyclopedisch is maar of Poot relevant is of niet. Ik heb daarover mijn mening al gegeven hierboven. StuivertjeWisselen (overleg) 18 jan 2021 10:14 (CET). StuivertjeWisselen (overleg) 18 jan 2021 10:14 (CET)

Ik heb ondertussen de pagina enigszins aangepast door vooral enkel die projecten op te nemen die relevant zijn omdat ze geselecteerd werden voor ontwerpwedstrijden (o.a. door de Vlaams Bouwmeester) of gepubliceerd werden in het Jaarboek Architectuur van het Vlaams Architectuurinstituut. Zowel de Vlaams Bouwmeester als het Vlaams Architectuurinstituut kunnen functioneren als een soort 'kwaliteitslabel' denk ik om de relevantie van Poot te ondersteunen. ~~~~Nevejansan

  Tegen verwijderen Dat het werk van Sarah Poot verschijnt in uitgaves als het Architectuurboek Vlaanderen of in architectuurreeksen van de VRT wijst inderdaad op voldoende relevantie WimLo (overleg) 16 feb 2021 10:52 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Traditie, Familie en Privé-eigendomBewerken

WIU: Ik zou dit verhaal graag onderbouwd zien met bronvermeldingen. Bestaat deze beweging echt in Nederland onder deze naam, of is het alleen het gedachtengoed dat in Nederland onder de naam Civitas Christiana de ronde doet? Heeft deze club ook eigen website(s)? Is de beweging in Nederland ook uitsluitend toegankelijk voor mannen? En zo ja, ook voor homoseksuele mannen? En hoe zit het in België?  Erik Wannee (overleg) 18 jan 2021 08:56 (CET)

Focus op Nederland en België is niet nodig. Wel wiu idd. — Zanaq (?) 19 jan 2021 10:23 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is slordig geschreven, met veel tik- en taalfouten. Bronnen ontbreken, en die zouden juist welkom zijn om duidelijk te maken hoe relevant deze club nu eigenlijk is. Opereren ze als zelfstandige organisatie, of slechts 'in naam' onder de vlag van Civitas Christiana? Hoeveel leden zijn er? Media-aandacht? Het artikel is te veel WIU gebleven om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 1 feb 2021 15:05 (CET)

Maarten HuismanBewerken

NE – Marketingspecialist met eigen bedrijf. Uit artikel blijkt niet dat hij zelfstandige encyclopedische relevantie heeft, alleen dat hij zijn werk heeft gedaan namens bedrijven of organisaties. Dqfn13 (overleg) 18 jan 2021 10:37 (CET)

Dit lijkt op een typisch geval van man met baan. Ik kon wel een Telegraaf artikel vinden, maar daar staat niks relevants in. Verder heeft de Volkskrant het over een andere Maarten Huisman (andere leeftijd: 47 in 2017). Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 10:47 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel met spatieziekte. Nergens blijkt enige E-waarde uit. Bronnen zijn niet gegeven. Aan WP:BLP is evenmin voldaan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:06 (CET)

Zwembad De HorstenBewerken

WIU – Genomineerd voor directe verwijdering door Vis met 1 oog. Echter voldoet het niet aan de nuweg-criteria. Er zijn redelijk wat nieuwsartikelen, dus waarschijnlijk is er wel wat van te maken. Zie Categorie:Zwembad in Nederland voor inspiratie. Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 11:36 (CET)

Mag ik hem bij de beginnetjes zetten? Ik werk er dan later wel aan (als niemand mij voor is uiteraard ;) ) Mattiasvle (overleg) 18 jan 2021 11:45 (CET)
Ik heb 'm bangelijk uitgebreid, zodat het ook geen beginnetje meer is. Edoderoo (overleg) 19 jan 2021 07:18 (CET)
Bedankt, ik heb de nominatie doorgehaald. Mikalagrand (overleg) 19 jan 2021 14:01 (CET)

Simone Atangana BekonoBewerken

Weg – ne/zp/wiu: voldoet niet aan conventies en het is evenmin duidelijk waar de tekst op gebaseerd is: de relevantie is dan ook niet vast te stellen. Promo ('meest belovende schrijver van Nederland') alvast verwijderd. Velocitas(↑) 18 jan 2021 15:31 (CET)

  Tegen verwijderen. Gewoon een dichter en schrijver. Niets mis mee. Beetje aangepast. BonstraGeert (overleg) 30 jan 2021 11:30 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: tekst is nu zakelijk, neutraal, en van bronnen voorzien. E-waarde is voldoende aangetoond. Arrtikel behouden. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:06 (CET)

Dennis koopmanBewerken

NE – Bestuurslid van een vereniging met ambities. Onduidelijk waar deze tekst op gebaseerd is en waar de persoon zijn relevantie vandaan haalt. Daarvoor zullen onafhankelijke, gezaghebbende bronnen moeten worden vermeld. Velocitas(↑) 18 jan 2021 15:32 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Tevens is ook niet voldaan aan WP:BLP. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:06 (CET)

Lijst van rijksmonumenten in Haaren (gemeente)Bewerken

De gemeente is opgeheven, de lijst heeft zelf geen inhoud, alleen doorverwijzingen. -      - (Gebruiker - Overleg) 18 jan 2021 15:48 (CET)

 • En waarom zou men de monumenten in voormalige gemeenten niet mogen terugvinden? Prima oplossing om doorverwijzingen te plaatsen. — Zanaq (?) 19 jan 2021 10:24 (CET)
 • Het gebeurd niet vaak dat ik het met Zanaq eens ben, vandaag is zo'n dag. Verwijderen is niet nodig, gewoon de pagina omzetten naar een doorverwijzing. Dat is bij de Lijst van rijksmonumenten in Zeevang ook gebeurd, dat is een doorverwijzing naar Lijst van rijksmonumenten in Edam-Volendam geworden. Dat lijkt mij een betere oplossing, omdat informatie zo behouden blijft en mensen van buitenaf toch gewoon de lijst zullen blijven vinden. Dqfn13 (overleg) 19 jan 2021 10:37 (CET)
  • Dat is helaas niet wat ik zeg. Ik ben niet voor het vervangen door een doorverwijzing, maar het laten bestaan van de meerdere doorverwijzingen, de huidige staat van deze pagina. — Zanaq (?) 19 jan 2021 10:50 (CET)
   • Het is of het een of het ander en dat maakt niet echt uit. In dit geval lijkt de huidige situatie mij misschien beter, bij Zeevang maakt het weinig uit omdat er maar twee extra kopjes zonder tabellen er bij kwamen. Dqfn13 (overleg) 19 jan 2021 11:49 (CET)
    • Het is niet mogelijk er een doorverwijzijg van te maken aangezien de gemeente verdeeld is over verschillende gemeente en niet, zoals Zeevang in Edam-Volendam, geheel in een gemeente is opgegaan. -      - (Gebruiker - Overleg) 25 jan 2021 08:33 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het is me om eerlijk te zijn niet heel duidelijk wat het probleem is. Ik heb het woordje 'voormalige' toegevoegd, en het artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:06 (CET)

Devrim AslanBewerken

Weg – Bronloos verhaaltje over een persoon die kennelijk bekend staat als quizzer. Geen idee waar de bewering 'grootste quiz talent' vandaan komt, of welke prijzen hij dan gewonnen heeft. Verder gaat hij meedoen aan een TV-programma, dus dat heeft nog niet plaatsgevonden. E-waarde is dus onduidelijk, aan WP:BLP is niet voldaan, en het artikel is sowieso veel te magertjes. Thieu1972 (overleg) 18 jan 2021 16:33 (CET)

  Opmerking - dat programma is al gestart, en daar wordt hij inderdaad voorgesteld als een groot quiztalent. Echter is mij bepaald nog niet duidelijk of die claim ook onderbouwd kan worden met betrouwbare onafhankelijke bronnen. Encycloon (overleg) 18 jan 2021 18:48 (CET)
Ik keek niet goed. Hij is geen deelnemer, maar een van de hoofdrolspelers. Thieu1972 (overleg) 18 jan 2021 19:01 (CET)

  Tegen verwijderen - Het programma loopt nu een paar weken en heeft ruim een miljoen kijkers per week. Zie bijvoorbeeld afgelopen zondag. Aslan is vast onderdeel van de show. Daarom denk ik wel degelijk E-waarde. Claim grootste quiztalent is inderdaad niet goed te onderbouwen, maar wel zo gezegd in een interview door Chantal Janzen. Heb dat nu zo in het artikel gezet. Verder misten er veel bronnen. Die heb ik toegevoegd. Levi Rosenberg (overleg) 3 feb 2021 13:25 (CET)

  Voor verwijderen ik zie geen een bron die als onafhankelijke bron kan dienen voor zijn relevantie. Deelnemer zijn bij een programma, zelfs als vast pannellid, maakt jou dat nog niet meteen relevant voor een encyclopedie. In dit geval gaat het allemaal om bronnen die over het programma gaan (bron 1 ,2 en 3 [RTL is ook nog eens direct betrokken, zelfde site], bron 4 is een interview met Jansen en gaat niet over Aslan, die wordt alleen genoemd. Bron 5 is een interview met Aslan over zijn hobby, niet over het programma. Bron 6 is niet onafhankelijk en gaat over het team waar Aslan lid van is, geen spoor van relevantie en bron 7 is zijn oude school, geen relevantie. Dqfn13 (overleg) 3 feb 2021 13:36 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Jozef JacobsBewerken

WEG - Jozef Jacobs zou een verzetsstrijder zijn geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het artikel vermeldt echter geen bronnen en ik kan deze zelf ook niet vinden. Verder voldoet de opmaak van het artikel niet aan de conventies en is het niet neutraal geschreven (met uitspraken als 'Nazi-gruwel'). Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 17:20 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Arikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:06 (CET)

Kris BulderBewerken

NE - Kris Bulder was een architect. Het artikel lijkt geschreven te zijn door een nabestaande, gezien de gebruikersnaam en het feit dat veel van de informatie niet te verifiëren is. Zijn relevantie wordt ook niet aangetoond. Op het eerste gezicht lijkt Delpher aardig wat resultaten te geven, echter kan ik niks vinden over hem (alleen gelijknamige Kris, of Bulder). Verder gaf Google Staat in Groningen, Haren in foto's en De bungalow. Deze bronnen bevestigen zijn volledige naam, geboorte- en sterftejaar, en dat hij een architect van bungalows was. Mijns inziens was hij een man met een baan. Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 17:35 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is dermate WIU, dat het alleen om die reden al niet behouden kan worden. Door het totale gebrek aan bronnen valt zijn E-waarde niet vast te stellen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:06 (CET)

ScoutCraftBewerken

NE - ScoutCraft is 'de' Minecraft server van Scouting Nederland. In kan geen onafhankelijke bronnen vinden om de relevantie van deze server aan te tonen, welke ook niet uit het artikel blijkt. Verder is ScoutCraft niet te verwarren met Scoutcraft. Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 17:39 (CET)

  Voor verwijderen Dit artikel vind ik ook erg als promotie lezen. Sneeuwvlakte  (overleg) 18 jan 2021 17:59 (CET)
  Voor verwijderen Zelf admin bij deze community. Ze vatten vanmiddag het idee op om een artikel over ons te schrijven. Heel tof dat ze ons op deze manier proberen te helpen aan meer bereik. Maar dit is natuurlijk niet waar WIkipedia voor bedoeld is. Omit01 (overleg) 18 jan 2021 19:31 (CET)
  Voor verwijderen Ik weet ook het een en ander van de community af, maar dit is meer iets voor WikiKids, niet voor Wikipedia. Een minecraft server is bijna niet relevant voor Wikipedia lijkt me, tenzij het een van de grootste als Hypixel is. -- MaxBaktBrood 25 jan 2021 22:58 (GMT +1)

  Conclusie afhandelend moderator: E-waarde is niet aangetoond. Het artikel is overigens door de aanmaker leeggehaald. Arikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:06 (CET)

Noorse BultrugBewerken

WIU: mogelijk iets uit Harry Potter, maar dat mag dan wel eerst eens duidelijk worden in het intro. Edoderoo (overleg) 18 jan 2021 18:40 (CET)

In hier en daar dezelfde bewoording overgenomen van Harry Potter Fandom Wiki. hiro the club is open 18 jan 2021 19:17 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: in ieder geval wordt nu in de 1e zin vermeld dat het Harry Potter betreft. Maar het artikel blijft het navertellen van wat je zelf gezien/gelezen hebt in de film/boek, alhoewel het er eerder op lijkt dat de tekst van deze site in een iets andere volgorde is overgekopieerd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:06 (CET)

S/2015 (136472) 1Bewerken

WIU – Eénzinner, onvoldoende voor een beginnetje. Encycloon (overleg) 18 jan 2021 18:54 (CET)

 • Ik heb het artikel zojuist wat uitgebreid (zelfs voorbij een strikt beginnetje getild) en denk dat het zo wel even kan blijven staan. Verdere uitbreiding wil ik wel doen, maar ik heb nog 100 andere onderwerpen die er ook om vragen. Dqfn13 (overleg) 18 jan 2021 21:48 (CET)
  • Dank, doorgehaald. Encycloon (overleg) 18 jan 2021 21:54 (CET)
   • Graag gedaan, het is dat ik de laatste tijd wat meer met astronomie doe, anders had ik niet kunnen helpen. Dqfn13 (overleg) 18 jan 2021 22:00 (CET)

DBRSBewerken

WIU: was als nuweg genomineerd, omdat het een Google-Translate-vertaling zou zijn. Nu heb ik de Engelstalige pagina eens door Google Translate gehaald, en die is totaal anders. Dan lijkt mij de nuweg ook niet terecht: nuweg is NIET bedoeld voor vertalingen waar nog wat aanmerkingen op zijn, daar hebben we WIU voor. Edoderoo (overleg) 18 jan 2021 19:12 (CET)

Ik weet niet wat jouw definitie is van 'totaal anders', maar volgens mij is dit artikel 'totaal hetzelfde' als het Engelse artikel. Desalniettemin is dat natuurlijk geen reden voor directe verwijdering. Ook wel knap dat bepaalde bronnen jaren voor de publicatie van dit artikel zijn ingezien. Ik heb WP:BAW alvast toegevoegd om te voldoen aan de verplichte naamsvermelding. Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 20:42 (CET) PS: een paar woordjes zijn anders, maar dat is niet hetzelfde als totaal anders.
Ik heb de Engelstalige tekst door Google Translate gehaald, en het resultaat was NIET gelijk aan wat er bij ons was gepubliceerd. Dat is mijn definitie van totaal anders. Als het spatgelijk was aan het Engelstalige resultaat, dan had het nuweg gekund vanwege niet Nederlandstalig, maar dat was niet het geval. Edoderoo (overleg) 18 jan 2021 20:49 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: google-vertaling of niet, de tekst leest zeer onprettig, de bronnen zijn naar verwachting niet geraadpleegd door de aanmaker, enkele bronnen zijn dode linkjes (slordig...), de tekst lijkt meer voor insiders geschreven dan voor de gemiddelde lezer, en als je zegt dat er vier werkmaatschappijen zijn waarna je er zes opnoemt, dan gaat er toch wel iets mis. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:06 (CET)

Transport in Harry PotterBewerken

Weg – Met de titel gaat het al fout: je verwacht een tekst over de Zweinsteinexpres, bezemstelen en verdwijnselen, maar krijgt iets over 'brandstof' en de open haard. Uiteindelijk blijkt het om één type van reizen te gaan. Qua opbouw mag er trouwens ook wel wat gebeuren aan het artikel: een heldere inleiding is wenselijk, alleen al om de lezer duidelijk te maken dat het om de wereld van Harry Potter gaat - dat wordt namelijk nu pas duidelijk aan het eind van het artikel. Of dit onderwerp overigens voldoende E-waarde heeft, durf ik niet te zeggen. Thieu1972 (overleg) 18 jan 2021 19:27 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Eens met nominator, wiens punten niet verholpen/weerlegd zijn. Encycloon (overleg) 2 feb 2021 17:18 (CET)

Yours-TodayBewerken

WIU Nu is het een zandbakpagina. Bovendien geen bronnen. Uit de tekst blijkt geen E-waarde. Bovendien niet-neutraal, want of een video leuk is hangt van het oordeel van de kijker af. Fred (overleg) 18 jan 2021 21:04 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: dit artikel is tekstueel een rommeltje en de tabel is halfbakken ingevuld. Inderdaad een soort zandbakpagina. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 08:12 (CET)

FreestylerapBewerken

Wiu/wb. Het is wel iets, maar de definitie is zo te zien breder en ook in andere opzichten valt er meer over te vertellen dan "Freestylerap is verzonnen rap. Je hebt geen tekst vooraf geschreven, maar vindt die op het moment dat je spreekt uit.". Dat zou ik (nog) geen artikel willen noemen. Apdency (overleg) 18 jan 2021 21:27 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Genoemde probleem niet meer verholpen. Encycloon (overleg) 2 feb 2021 17:18 (CET)

Roeiploeg UtrechtBewerken

NE - De relevantie van deze roeivereniging blijkt niet uit het artikel. De enige onafhankelijke bron die ik kon vinden was DUIC. Primair zijn er de eigen website en Sportstad Utrecht (geschreven door, gezien 'wij' en 'onze'). De tekst is grotendeels overgenomen van de eigen website, maar het copyrightteken ontbreekt waardoor het erop lijkt dat de tekst vrijgegeven wordt. Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 23:25 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond. Encycloon (overleg) 2 feb 2021 17:18 (CET)

Lijst van caps van Real MadridBewerken

WEG - Dit artikel is een tabel met wedstrijdstatistieken, wat strijdig is met WP:NIET#Cijfermateriaal. Dit is meer iets voor in een voetbaldatabase. Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 23:44 (CET)

Wat zijn 'caps'? Thieu1972 (overleg) 2 feb 2021 17:43 (CET)
Ik denk dat dat aanvoerders (captains) zijn. hiro the club is open 2 feb 2021 19:22 (CET)
Nee, het staat voor gespeelde interlandwedstrijden. Hier betreft het echter gespeelde clubwedstrijden. Encycloon (overleg) 2 feb 2021 19:45 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Nog afgezien van de titel: een afkadering ontbreekt, terwijl de lijst wel beperkt is (lang niet alle Real Madrid-spelers stonden ertussen). Voor een encyclopedie lijkt Lijst van spelers van Real Madrid mij dan ook voldoende gedetailleerd, voor meer statistieken bestaan er databases. Encycloon (overleg) 2 feb 2021 19:51 (CET)

Belgische voetballers in La LigaBewerken

WEG - Dit artikel is een tabel met wedstrijdstatistieken, wat strijdig is met WP:NIET#Cijfermateriaal. Dit is meer iets voor in een voetbaldatabase. Mikalagrand (overleg) 18 jan 2021 23:47 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Bronloos (dus hoe weten we dat de lijst compleet is?) en ook al achterhaald (cijfers van een nog steeds actieve voetballer als Adnan -1Januzaj zouden dan steeds geüpdatet moeten worden). Encycloon (overleg) 9 feb 2021 12:17 (CET)


Toegevoegd 20/01; af te handelen vanaf 03/02Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Colin van der MeijdenBewerken

NE- keeperstrainer die nooit in het profvoetbal gespeeld heeft Agora (overleg) 20 jan 2021 01:07 (CET)

Des te unieker is het dat deze keeperstrainer het betaalde voetbal haalt! Een voetbaltrainer hoeft niet per definitie een prof te zijn geweest. ‘Een goed paard maakt niet altijd een goede ruiter.’ – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2001:1c04:1230:9100:404a:a6b1:32f1:9dbb (overleg · bijdragen)
Een keeperstrainer is meestal iemand die op de achtergrond zijn werk doet. Zonder een noemenswaardige voetballoopbaan zullen we zo'n iemand dan meestal ook niet als relevant beschouwen. Het artikel uit het Noord-Hollands Dagblad zorgt wat mij betreft wel voor een kwalitatieve inhoudelijke en onafhankelijke bron die ook echt over Van der Meijden gaat. Voor de rest is het voornamelijk de gebruikelijke statistiek-websites (Transfermarkt e.d.) en websites van voetbalclubs (bv Telstar) die over hem berichten. Wat mij betreft twijfel over behoud. GeeJee (overleg) 20 jan 2021 16:55 (CET)
Artikel en tekst toegevoegd, over de stage die S. Profijt, een van de keepers van het nationaal elftal van Suriname, in mei 2019 afwerkte onder Van der Meijden.
  Voor verwijderen - NE Flügel-Flitzer (overleg) 27 jan 2021 17:03 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Of hij nu wel of niet eerst in het profvoetbal gespeeld heeft, vind ik niet zo van belang (behalve als het om zijn relevantie als keeper gaat). Wat daarentegen wel een maatstaf is, is beschrijving in onafhankelijke bronnen. Ik sluit me aan bij GeeJee dat het NH Dagblad uiteindelijk de enige inhoudelijke bron is; echter lokaal en toch ook wel een momentopname in plaats van een nog wat breder overzicht. De relevantie acht ik daarmee te mager om de pagina te behouden. Encycloon (overleg) 23 feb 2021 23:34 (CET)

Kjell BartholdsenBewerken

wiu - hier moet meer van te maken zijn Agora (overleg) 20 jan 2021 01:39 (CET)

  Tegen verwijderen Het artikel bevat ten minste twee verschillende feiten die betrekking hebben op het onderwerp. Daarmee is dit voldoende voor een beginnetje en is verwijderen op basis van deze nominatie wat mij betreft geen optie. StuivertjeWisselen (overleg) 20 jan 2021 09:09 (CET)
Er is naast persoonsgegevens maar 1 feit (saxofonist). Op basis van wat gelinkt wordt over een beginnetje juist nog te weinig daarvoor. Agora (overleg) 20 jan 2021 10:18 (CET)
Persoonsgegevens zijn niet-triviaal, waarom dat niet zou meetellen is me onduidelijk (en lees ik ook niet in de criteria). Ik vind het niet onbeduidend dat Bartholdsen een Noor is en niet meer leeft, om maar wat te noemen. Maar misschien leg ik deze richtlijn verkeerd uit. StuivertjeWisselen (overleg) 20 jan 2021 12:08 (CET)
Om deze artikeltjes te behouden, is het het simpelst (en ik denk het snelst) door ze uit te breiden naar iets dat minder triviaal is dan wat de aanmaker ons heeft aangeboden. Want dat is inderdaad veel te weinig. Edoderoo (overleg) 20 jan 2021 12:48 (CET)
Prima, gedaan. StuivertjeWisselen (overleg) 20 jan 2021 13:13 (CET)

Denys Baptiste Bewerken

wiu - idem Agora (overleg) 20 jan 2021 01:40 (CET)

Deze is nu ook uitgebreid aan de hand van enkele bronnen. Edoderoo (overleg) 20 jan 2021 16:12 (CET)

Jérôme BadiniBewerken

wiu - idem Agora (overleg) 20 jan 2021 01:43 (CET)

Ook hier een beginnetje van gemaakt. Leuk dat Selmer hier aandacht aan geeft... Edoderoo (overleg) 22 jan 2021 11:22 (CET)
De enige bron is een verkoper van saxofoons? Ik kan verder bar weinig vinden over Badini. Het artikel gaat voor de helft over zijn (groot)vader trouwens. Thieu1972 (overleg) 3 feb 2021 10:00 (CET)
Je maakt een vergissing, Selmer *verkoopt* geen saxofoons, Selmer is HET merk dat saxofoons maakt. Het is een beetje de Mercedes onder de saxofoons. Edoderoo (overleg) 20 feb 2021 11:37 (CET)
Verkoper, maker, het maakt in feite weinig uit: het blijft weinig onafhankelijk als bron. Erg magertjes om een heel artikel aan op te hangen. Thieu1972 (overleg) 20 feb 2021 12:38 (CET)
Tja, als je het verschil niet ziet, dan ga ik je ook niet overtuigen. Edoderoo (overleg) 20 feb 2021 21:47 (CET)
Ik zie het verschil wel, maar het is en blijft een verhaal van een bedrijf dat producten verkoopt aan de mensen die ze beschrijven. Alsof Mercedes een biografie van illustere Mercedesrijders verstrekt. De info is bruikbaar, maar de bron is niet geheel onafhankelijk, en gezien het totale gebrek aan andere bronnen - althans, ik kon niks vinden - blijft het moeizaam. Ik zou liever recensies zien, een muziekencyclopedie of een onafhankelijke biografie, dan slechts een verhaal van de verkoper. Thieu1972 (overleg) 20 feb 2021 22:22 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Albert AylerBewerken

wiu - idem Agora (overleg) 20 jan 2021 01:50 (CET)

Ik heb (aan de hand van slechts 1 bron nog), hier wel wat duiding bij gegeven. Edoderoo (overleg) 20 jan 2021 11:36 (CET)
Dit artikel is inmiddels de moeite waard, misschien kan de auteur die andere saxofonisten op dezelfde manier wat uitbreiden. Zie ook de anderstalige versies. BonteKraai (overleg) 20 jan 2021 11:38 (CET)
Kleine tovoeging gedaan, ik werk er nog aan Mattiasvle (overleg) 21 jan 2021 12:45 (CET)
Ik denk dat de nominatie weg kan :) Mattiasvle (overleg) 23 jan 2021 15:15 (CET)
Inhoudelijk inderdaad een stuk meer maar nu heel erg onvolledig en niet af. Het loopt nu net tot de eerste LP. Agora (overleg) 30 jan 2021 16:10 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: er is nu tenminste een artikel, met tekst en een biografie! Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 10 feb 2021 17:37 (CET)

Bundesstraße 520Bewerken

Weg – De B520 is vanwege haar parallelle verloop aan de A44 afgewaardeerd tot Landesstraße. Joshdan1012 (overleg) 20 jan 2021 08:38 (CET)

Is het dan niet beter om het artikel in de verleden tijd te zetten en erbij te vertellen welke Landesstraße het tegenwoordig is? Sijtze Reurich (overleg) 20 jan 2021 09:21 (CET)
Ik heb mijn idee even uitgevoerd. Kijk maar of het zo goed is. Sijtze Reurich (overleg) 20 jan 2021 10:51 (CET)
  Tegen verwijderen - Joegoslavië bestaat ook niet meer, maar een encyclopedie bestaat er juist voor om dat soort artikelen dan duiding te geven. Een krant is voor het nieuws van gisteren. Edoderoo (overleg) 20 jan 2021 11:09 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: per Edo. Artikel behouden (alhoewel het sjabloon al verdwenen was...). Thieu1972 (overleg) 5 feb 2021 11:55 (CET)

De Paasberg (zwembad)Bewerken

NE - encyclopedische relevantie blijkt niet uit het artikel. Jvhertum (overleg) 20 jan 2021 10:34 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een tweede bron was in Delpher zo gevonden, en geeft aan dat dit zwembad in de afgelopen 62 jaar toch wel is opgevallen. E-waarde is voldoende. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 3 feb 2021 22:49 (CET)

Paul van EfferenBewerken

 • WIU - Artikel over levend persoon, mist nog onafhankelijke bronnen. Via Google kom ik niet verder dan Linkedin, telefoongids en dergelijke. Het lijkt nu teveel op zelfpromotie.BonteKraai (overleg) 20 jan 2021 11:56 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: hij is kennelijk 'bekend' en heeft een 'passie', maar zonder onafhankelijke, secundaire bronnen blijft de E-waarde onduidelijk en is de balans van de tekst niet in orde. Het blijft te veel een promotekstje. Graag zouden we zien dat ook mensen die niets met Van Efferen te maken hebben, hem als bekend en passievol omschrijven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 5 feb 2021 12:01 (CET)

LiteBitBewerken

WIU - een second opinion lijkt me gewenst - net verwijderd als Litebit.nl vanwege reclame - nu neutraler, na het verwijderen van NE paragraaf - vis ←     → overleg 20 jan 2021 12:07 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het oogt redelijk neutraal, maar het blijft een verhaaltje 'van LiteBit, over LiteBit'. Onafhankelijke bronnen ontbreken, over het bedrijf zelf komen we vrij weinig te weten, het gaat vooral over de groei en een nieuw kantoor. Ze hebben een prijs gewonnen, maar geen idee wat dat inhoudt. De balans lijkt afwezig, en onduidelijk blijft waarom dit bedrijfje nu zo opvallend is dat het in een encyclopedie thuishoort. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 5 feb 2021 12:09 (CET)

Trifact365Bewerken

RECLAME Een 8 jaar oud bedrijf dat software ontwikkeld (sic!). Het heeft 11 medewerkers maar...Een bedrijf hoeft niet veel medewerkers te hebben om succesvol te zijn. Succesvol betekent voor ons een rol in de maatschappij. We willen een stabiele werkgever zijn voor trotse collega’s en hun familie. Fred (overleg) 20 jan 2021 12:10 (CET)

Expliciete zelfpromotie. In deze vorm zonder twijfel   Voor verwijderen. StuivertjeWisselen (overleg) 20 jan 2021 12:15 (CET)
Ik heb deze reclamefolder maar direct genuwegd. Deze promo hoeft niet nog twee weken te blijven staan. Thieu1972 (overleg) 20 jan 2021 21:39 (CET)

LRSoloBewerken

NE – Geen bronnen die encyclopedische relevantie aantonen. Wat mij betreft vrij evident dat deze 13-jarige DJ NE is, tekst is daarnaast ook niet-encyclopedisch. StuivertjeWisselen (overleg) 20 jan 2021 13:26 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Nee, deze en deze bronnen leggen geen gewicht in de schaal. Verwijderd. Encycloon (overleg) 5 feb 2021 14:14 (CET)

Leon LowetBewerken

WIU/NE - slechts twee korte zinnetjes. ǝᴉɹdnoƆ (overleg) 20 jan 2021 13:43 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Niet meer verbeterd. Encycloon (overleg) 5 feb 2021 14:14 (CET)

M74 (Groot-Brittannië)Bewerken

WIU – Onopgemaakt en inhoudelijk zou het mooi zijn als we meer te weten komen dan alleen waarlangs de weg loopt. Zo te zien is er zeker nog verdere informatie beschikbaar. Encycloon (overleg) 20 jan 2021 13:51 (CET)

Heb inmiddels Infobox toegevoegd. Joshdan1012 (overleg) 21 jan 2021 11:29 (CET)
Nominatie door mij ingetrokken, voldoende nu. Encycloon (overleg) 23 feb 2021 23:34 (CET)

Jermaine PaulBewerken

WIU - Mogelijk encyclopedische waarde, maar dan wel na herschrijven. Als ik niet op de engelstalige pagina over Jermaine Paul had gekeken,dan zou ik geen idee hebben wie deze persoon is. ǝᴉɹdnoƆ (overleg) 20 jan 2021 13:53 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: er is niks verbeterd aan het artikel, dus tekst en opmaak zijn nog steeds niet in orde. Het is overigens een vertaling van het Engelstalige artikel (inclusief de bronvraag aldaar.....), zonder dat er een vertaalsjabloon is gebruikt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 feb 2021 17:48 (CET)

Android AutoBewerken

WIU – éénzinner die mij ook niet duidelijk maakt wat dit systeem nu precies doet ("dat Android te gebruiken is in combinatie met het infotainment-systeem van verschillende wagens die dit ondersteunen"?). Encycloon (overleg) 20 jan 2021 13:54 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: artikel is niks verbeterd, en blijft dus veel te onduidelijk. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 feb 2021 12:26 (CET)

DSS Ultra'sBewerken

NE – een voetbal Supportersclub van een amateurvereniging terwijl er geen google resultaten zijn over deze Supportersclub. Rwzi (overleg) 20 jan 2021 14:35 (CET)

  Tegen verwijderen- Er hoeven niet per se google resultaten te zijn voor een onderwerp. Het internet is niet de bron van elk onderwerp. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Maarten1616 (overleg · bijdragen)

Klopt: bijvoorbeeld boeken en tijdschriften kunnen ook aanvaardbare publicaties zijn om relevantie aan te tonen. Zijn die voor dit onderwerp beschikbaar? Encycloon (overleg) 20 jan 2021 15:29 (CET)

  Voor verwijderen - leuke grap van een groepje jongeren maar mag nu gewoon weg. Sterker nog: dit is een gevalletje voor directe verwijdering. Flügel-Flitzer (overleg) 27 jan 2021 17:04 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos artikeltje, waardoor E-waarde onduidelijk blijft en verificatie totaal onmogelijk is. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 feb 2021 12:29 (CET)

Mark WeusthofBewerken

WEG: Dit oogt als een autobiografie. Daar is Wikipedia niet het juiste medium voor.  Erik Wannee (overleg) 20 jan 2021 19:42 (CET)

Verwijderd als auteursrechtenschending. Hier staat dezelfde tekst. Velocitas(↑) 20 jan 2021 23:13 (CET)

PresentatiebladBewerken

WB – nog geen beginnetje Rwzi (overleg) 20 jan 2021 19:42 (CET)

Inderdaad. Dat noemen we een open deur.  Erik Wannee (overleg) 20 jan 2021 19:43 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Niet verbeterd. Encycloon (overleg) 5 feb 2021 14:14 (CET)

Mmi KortemarkBewerken

NE – relevantie blijkt niet uit dit artikel, noch uit de (momenteel ontbrekende) bronvermelding. Encycloon (overleg) 20 jan 2021 22:31 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: te summier en ondermaats om te behouden, en relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 feb 2021 17:50 (CET)

Triple H (band)Bewerken

WIU – mocht deze Koreaanse popgroep E-waarde hebben, dan is een net artikel met een begrijpelijke tekst en goede opmaak toch echt wel gewenst. Die paar zinnen die er nu staan, blinken niet bepaald uit in duidelijkheid. Enkele bronnen zouden ook niet misstaan, ter verificatie en relevantiebepaling. Thieu1972 (overleg) 20 jan 2021 22:34 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2024Bewerken

Weg – Biden is vandaag geïnstalleerd, de rest is nog glazen bol. Er is niks zeker behalve dat een paar mensen intenties hebben deel te nemen en op welke datum de verkiezingen plaats zouden moeten gaan vinden. Dqfn13 (overleg) 20 jan 2021 22:42 (CET)

  Voor verwijderen Biden is al aardig op leeftijd (78). Zonder meer stellen dat hij in 2025 het stokje overgeeft aan een nieuwe president is nogal speculatief. Het is niet uit te sluiten dat president Harris dat doet. The Banner Overleg 21 jan 2021 00:16 (CET)
The Banner, heb je het artikel wel gelezen? Wat jij beweert staat niet in het artikel, heeft er ook nooit in gestaan, en lijkt me dan een vreemd argument ter verwijdering. Er staan twee feiten in het artikel: een datum en een volgnummer/teller, en die lijken mij beide wel tamelijk vaststaand, afgaand op de bronnen van de andere talen. Edoderoo (overleg) 21 jan 2021 10:37 (CET)
Ik denk dat ik het artikel, en met name de infobox, correct gelezen heb. In de infobox staat namelijk: "Vorige president Joseph Robinette (Joe) Biden jr (D)". The Banner Overleg 21 jan 2021 14:09 (CET)
The Banner, je hebt hier wel, mogelijk onbedoeld, een fout in die infobox die een dergelijke verkiezingsartikels wordt gebruikt blootgelegd. Er wordt immers altijd een "vorige" president opgelost. Die is er echter niet altijd. Soms wordt de huidige president herkozen en dat geldt echter nog steeds als slechts één presidentschap. George W. Bush bijvoorbeeld wordt enkel als de 43e president van de VS geteld. Grover Cleveland was totnogtoe de enige die effectief twee keer president was.Tvx1 (overleg) 22 jan 2021 03:06 (CET)
Het lijkt mij geen fout en behoeft mijns inziens ook geen correctie. The Banner Overleg 22 jan 2021 12:19 (CET)
  Voor verwijderen Een pagina maken voor een gebeurtenis die gepland staat binnen 4 jaar, lijkt me toch wat te veel van het goede. Deze pagina zal op een bepaald moment zeker en vast zeer nuttig zijn en veel E-waarde hebben, maar op dit moment heeft de pagina totaal geen nut. Klaverenaas (overleg) 21 jan 2021 14:41 (CET)
De tijdsduur op zichzelf is het punt niet (zie o.a. Categorie:Toekomstige sportgebeurtenis waarin gebeurtenissen staan die nog veel verder weg gepland liggen), maar het gegeven dat er op dit moment vrijwel niets feitelijks over valt te zeggen. Apdency (overleg) 21 jan 2021 18:31 (CET)
Ik vind het best een lastige nominatie. Ik ben niet alle 116 bronnen afgegaan, maar het artikel op Engelse wiki toont wel aan dat er voldoende relevante en bebronde feiten te vinden zouden moeten zijn. Daarentegen zie ik in dat artikel ook wel een hoop speculatie staan. StuivertjeWisselen (overleg) 21 jan 2021 23:41 (CET)
Zo klopt op z'n minst het kaartje niet. Het aantal kiesmannen/-vrouwen zal worden bepaald door de volkstelling van 2020, dit kaartje is nog die van 2010. Hierdoor zullen sommige staten zeker meer of minder afgevaardigden in het parlement krijgen, en dus ook meer of minder kiesmannen (Texas vermoedelijk drie erbij zelfs). Lavâch (overleg) 22 jan 2021 00:47 (CET)
Dan is er vier jaar de tijd om het te verbeteren. Anders hadden we die problemen waarschijnlijk pas in november 2024 tegengekomen ;-) Edoderoo (overleg) 22 jan 2021 10:48 (CET)
Op de Engelstalige wiki staat er inderdaad veel meer informatie over deze verkiezingen maar allemaal is het "potential". Er worden wel bronnen gegeven bij deze mogelijkheden maar toch staat er zeer weinig of geen echt vaststaande informatie op deze pagina. Er kunnen er namelijk veel zeggen dat ze "eventueel misschien zich wel eens kandidaat zouden kunnen stellen voor de verkiezingen van 2024". Het lijkt me dus echt nog niet de moment om deze Nederlandstalige pagina te behouden als je ziet dat de Engelstalige wiki al redelijk weinig relevante info heeft. Klaverenaas (overleg) 22 jan 2021 11:30 (CET)
Het is niet onze taak om de bronnen te gaan be/veroordelen, wel om ze te volgen. Wanneer alle bronnen onzin praten, kunnen wij ze alleen nog maar na-praten. Wat we niet moeten doen, is de onzin van 1 bron overnemen als er tien bronnen zijn die het weerspreken. En sommige bronnen zijn betrouwbaarder dan andere bronnen, maar ik vermoed dat over de komende verkiezingen wel betrouwbaar bronmateriaal voorhanden is. Dan is het nog mogelijk dat ons artikel te snel teveel informatie wil geven, dan moeten we de inhoud snoeien, en niet het hele artikel gelijk verwijderen. Edoderoo (overleg) 22 jan 2021 12:06 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Eén zin en een infobox waar het een en ander op aan te merken is. Het onderwerp kan mogelijk wel relevant zijn, maar in deze vorm voldoet het artikel niet aan de basisvoorwaarden. Encycloon (overleg) 5 feb 2021 14:22 (CET)


Changing StoriesBewerken

WIU – Uit artikel blijkt onvoldoende wat deze stichting relevant maakt voor de encyclopedie. Relevantie moet uit onafhankelijke bronnen blijken en die lijken ook buiten Wikipedia niet aanwezig te zijn. Dqfn13 (overleg) 20 jan 2021 22:57 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: uit dit bronloze, summiere artikeltje valt geen E-waarde te halen. Inhoudelijk en opmaaktechnisch is het ook nog eens ondermaats. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 feb 2021 20:53 (CET)

Rick BroersBewerken

NE – Twijfel aan relevantie: honderdduizend abonnees halen is an sich niet voldoende. De gebruikte bronnen verwijzen grotendeels naar eigen kanalen c.q. eigen uitspraken. Daarvoor zullen onafhankelijke, gezaghebbende en diepgaande bronnen in de plaats moeten komen. De onafhankelijke bronnen die er nu staan volstaan slechts met de vermelding van Broers' naam, veelal als constatering dat hij ergens voor genomineerd was of winnaar werd in een categorie, zonder dat dat voor die bron kennelijk reden was om verder aandacht aan hem te besteden. Meewerken aan een filmpje van het Jeugdjournaal zegt ook weinig over de relevantie van Broers als gamer, in welke hoedanigheid hij hier immers is opgenomen. Velocitas(↑) 20 jan 2021 22:59 (CET)

Ik ben het eens dat er veel 'eigen' bronnen gebruikt worden. De pagina verdient voor de rest ook wel een poets, gezien er best wat irrelevante informatie op staat (zoals 'Gaming Dinsdag'). Ook ben ik het eens dat 100.000 YouTube-abonnees niet voldoende is voor een pagina. Echter zit Broers óók op het streamingplatform Twitch, en daar is hij een van de grootste Nederlandse streamers. Qua kijkuren en betalende abonnees is hij de grootste, en qua populariteit (gemiddelde kijkers per stream) staat hij op nummer 4. Zie ook deze bron. Een van de grootste Nederlandse streamers zijn op het grootste streamingplatform maakt hem naar mijn mening dus wél relevant genoeg. Testpiet (overleg) 20 jan 2021 23:35 (CET)
Als dat allemaal zo belangwekkend is, dan zijn er in gezaghebbende gamemagazines vast genoeg diepgaande artikelen te vinden die aan Broers zijn gewijd. Encyclopedische relevant wordt ontleend aan de mate waarin gezaghebbende bronnen het onderwerp relevant vinden.

Velocitas(↑) 20 jan 2021 23:53 (CET)

Media op gamesgebied hebben het meestal over games, en niet perse over youtubers/Twitchers die toevallig ook gamen. Desalniettemin heeft hij wel een pagina in de Power Unlimited gehad (editie 1/2016), maar dat is dan ook een uitzondering. Broers staat op de Wiki dan ook niet zozeer als 'gamer', maar eerder als youtuber/Twitcher die onder andere gamet. Verder heeft hij wel, naast wat er momenteel al in het artikel staat, samengewerkt met de Evangelische Omroep voor Hoogvliegers en Ubisoft voor Far Cry Fear, en op zijn eigen kanalen o.a. met gamebedrijven EA en 2K. Dus gamebedrijven achten hem voor campagnes wel relevant. Ook heeft hij een volledige aflevering toegewijd gekregen van Zapplive Checkt. Testpiet (overleg) 25 jan 2021 11:55 (CET)
  Tegen verwijderen - Relevant genoeg; momenteel is Broers een van de grootse Nederlandse Twitch streamers. Ook heeft Broers meerdere keren de prijs gewonnen voor beste streamer... lijkt mij al een redelijke prestatie. Aan een medewerking aan een filmpje van het Jeugdjournaal lijkt me inderdaad weinig relevantie zitten maar het zou ondanks dat wel kort benoemd mogen worden. De gebruikte bronnen kunnen momenteel niet worden aangepast omdat de Wikipedia-pagina beveiligd is. Hierdoor kunnen de verwijzingen naar betere informatie niet worden aangepast, verbeterd worden of een poets op worden uitgevoerd. Er zijn namelijk een aantal artikelen te vinden van verschillende websites waarin aan Broers informatie wordt gewijd. Dat Broers een van de grootse Nederlandse Twitch streamers is samenkomend met de honderdduizend behaalde abonnees op YouTube lijkt het mij een redelijk relevante en goede prestatie om de Wikipedia-pagina te behouden. Lees123 (overleg) 21 jan 2021 00:04 (CET)
(Bronnen aandragen kan ook op deze pagina en tekstsuggesties in een kladblok.) Encycloon (overleg) 21 jan 2021 00:06 (CET))
  Tegen verwijderen Ligt de lat voor youtubers hoger dan voor andere beroepen? Want naast Rick Broers staat Unagize nog steeds op de verwijderingslijst, het tweede grootste Youtube-gezicht van Vlaanderen. Tomaatje12 (overleg) 21 jan 2021 01:39 (CET)
De lat ligt voor Youtubers niet hoger, alles valt of staat met de beschikbaarheid van voldoende gezaghebbende bronnen. Broers en UnaGize zijn beiden mogelijk relevant, maar dat moet verifieerbaar zijn. StuivertjeWisselen (overleg) 21 jan 2021 11:23 (CET)
Is dat zo? Alle deelnemers van De Mol seizoen 19, 20 & 21 hebben individueel een eigen Wikipediapagina. Mij lijkt het alsof televisie bevoordeeld is tegenover het YouTube-medium. De pagina van Florentijn Hofman bijvoorbeeld kent 2 bronnen die naar zijn eigen site wijzen. Toch zie ik niemand zijn pagina nomineren. Tomaatje12 (overleg) 21 jan 2021 12:28 (CET)
Niet iedere pagina wordt expliciet goedgekeurd. De pagina over Hofman is wellicht nog niemand opgevallen, of in ieder geval niet door iemand die de moeite wilde nemen om ervoor naar de beoordelingslijst te trekken. Dat er ongetwijfeld andere ongeschikte artikelen in de encyclopedie staan, betekent niet dat we dan maar alles moeten toelaten: deze lijst kan dan wel worden afgeschaft. Op dit moment staat Broers' lemma ter discussie en dat moet op zijn mores merites worden beoordeeld. Velocitas(↑) 21 jan 2021 12:33 (CET)
En op zijn merites ;-) StuivertjeWisselen (overleg) 21 jan 2021 13:21 (CET)
Het zijn ook twee rare woorden! Velocitas(↑) 21 jan 2021 13:25 (CET)
(Bronvermelding is niet per se verplicht, dus relevantie kan ook blijken uit bronnen buiten het artikel, en Hofman lijkt daarnaast vooral bekend vanwege zijn kunst, niet vanwege de tv-deelname.) Encycloon (overleg) 21 jan 2021 12:33 (CET)
Ja, en? Er zijn ruim 2 miljoen artikelen, dus je kunt altijd wel een artikel vinden waar iets mee is. Er is geen centrale redactie, dus het kan zomaar gebeuren dat er vandaag of morgen een slordig artikel door de controle heen glipt. Overigens: als je gewoon even gaat googelen op Florentijn Hofman, kom je genoeg bronnen tegen. Dat ze niet in het artikel staan, zegt dus niks. Thieu1972 (overleg) 21 jan 2021 12:39 (CET)
  Voor verwijderen onvoldoende gezaghebbende bronnen (ook niet iets noemwaardigs gevonden op google behalve dat een fan van hem gedreigd heeft om een aanslag te plegen in de Efteling) Rwzi (overleg) 21 jan 2021 20:33 (CET) ps: mij lijkt de drempel om youtuber te zijn juist lager te liggen dan bij andere beroepen
Lager? Enzo Knol en Demira van der Zeeuw stonden ooit op de verwijderlijst omdat ze alleen maar spelletjes speelden en toch niks konden. Een probleem is vaak wel dat beroemde/bekende YT-ers niet altijd even snel door de gedrukte media worden opgepikt, en als ze het dan doen, er niet veel meer wordt gemeld dat ze een dure auto kunnen rijden van hun filmpjes, en dat ze xxx volgers hebben. Dan wordt het lastig er een deftig artikel over te schrijven. Edoderoo (overleg) 22 jan 2021 11:26 (CET)
pagina opgekrikt van 12 naar 17 bronnen en 2 primaire bronnen vervangen naar secundaire. Tomaatje12 (overleg) 22 jan 2021 19:07 (CET)
Van de bronnen die er nu staan is een tweetal wellicht geschikt: die van het Noordhollands Dagblad en RTV Rijnmond, al zijn beide wel heel erg lokaal voor iemand die tot de bekendste Nederlanders in zijn vakgebied hoort. Helaas wordt die tweede slechts gebruikt om te melden dat hij bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, iets wat hij als zelfstandige gewoonweg verplicht is en wat ook niet echt tot de encyclopedische informatie hoort. Zijn er geen gezaghebbende media op gamegebied die een mate van aandacht aan Broers hebben besteed die de trivialiteit ontstijgt? Velocitas(↑) 22 jan 2021 19:27 (CET)
YouTube, Twitch en de VeedAwards zijn gezaghebbende media op gamegebied, maar dat zal u vast niet voldoende achten. Ik kan wel zorgen dat we het aantal van 20 bronnen bekomen. Tomaatje12 (overleg) 22 jan 2021 21:11 (CET)
voor zo ver ik weet is het niet moeilijk om een YouTube account aan te maken en daar wat op te zetten. Rwzi (overleg) 22 jan 2021 21:19 (CET)
Toch lijkt het mij niet makkelijk om als zelfstandige te leven van je succes op YouTube. Tomaatje12 (overleg) 22 jan 2021 21:42 (CET)
maakt dat youtube tot een gezaghebbende bron? Rwzi (overleg) 3 feb 2021 16:03 (CET)

  Tegen verwijderen: Hoi, dit is al de derde keer dat iemand dit artikel op de beoordelingenlijst probeert te plaatsen, fijn dat het nu daadwerkelijk gelukt is. Anyway:

Ik vind dat de pagina op Wikipedia zou moeten blijven bestaan. Rick heeft veel invloed op Twitch als een van de grootste streamers van Nederland. Gecombineerd met zijn YouTube carrière is het een goedgevulde pagina. Rick heeft niet zomaar 100000 YouTube-abonnees, hij heeft veel meer dan dat. De gebruikte bronnen verwijzen inderdaad veel naar zijn uitspraken, maar dat is nogal logisch als je informatie over het ontstaan en het bestaan van zijn carrière wilt vastleggen. Waarom zou er een andere bron moeten zijn, puur omdat je dan geen informatie van hem nodig hebt?
Dat hij nog niet zoveel heeft gedaan in de wereld van traditionele media, klopt. Maar dat is geen rede om iets te verwijderen, dan kunnen we ook Irene ten Voorde wel weghalen. Daar stáán niet eens bronnen bij.
Hopelijk kunnen we definitief beslissen wat er nou gebeurt met deze Wiki. -- MaxBaktBrood 24 jan 2021 09:26 (GMT +1)
(Ten Voorde heb ik zojuist ook genomineerd, maar dat staat verder los van het artikel over Broers. Encycloon (overleg) 24 jan 2021 10:28 (CET))
Als dat allemaal zo belangwekkend is, dan zijn er in gezaghebbende gamemagazines vast genoeg diepgaande artikelen te vinden die aan Broers zijn gewijd. Encyclopedische relevant wordt ontleend aan de mate waarin gezaghebbende bronnen het onderwerp relevant vinden. CC BY-SA 3.0 en GFDL vrijgegeven door Velocitas. tenslotte: ik blijf dus voorweg Rwzi (overleg) 3 feb 2021 16:03 (CET)
Waarom zouden bronnen alleen vanuit traditionele media zoals tijdschriften moeten komen. Diepgaande artikelen zijn niet echt nodig, een bericht waarin enkele dingen worden genoemd of bevestigd lijken mij al meer dan genoeg. Lees123 (overleg) 4 feb 2021 12:35 (CET)
omdat bij stemming vastgelegd is dat onderwerpen als NE verwijderd mogen worden en zonder eisen aan de bronnen kan ik over bijna ieder facbookaccount / instagramaccount / youtubekanaal / tiktok account een artikel schrijven op basis van wat op dat facbookaccount / instagramaccount / youtubekanaal / tiktok account geplaatst is. Rwzi (overleg) 10 feb 2021 18:20 (CET)
Dat snap ik wel, alleen dit is niet echt lekker in een hokje te plaatsen. Je kan zeggen dat het met gamen te maken heeft omdat Rick Broers een letsplayer is, maar hij doet veel meer dan alleen gamen en dat is de afgelopen jaren alleen maar versterkt. Broers maakt een mengelmoes aan content: Van vlogs tot scheikundevideo's, van gameplays tot praatvideo's. Het is dan niet echt interessant voor een gamemagazine om hem te interviewen bijvoorbeeld, want hij is daar echt niet vol mee bezig. De enige echte geschikte bron lijkt me een speciaal iets voor livestreamen, maar dat is erg lastig te vinden. Ik kan me wel in je vinden maar ik heb niet echt het idee welke speciale bronnen geschikt kunnen zijn voor een livestreamer die zowel evenementen, games, uitjes, winkelen als wandelen streamt, en zowel uitlegvideo's, muziekvideo's, gamevideo's als reactievideo's maakt. MaxBaktBrood (overleg) 4 feb 2021 00:57 (CET)
als er geen bronnen zijn die geïnteresseerd zijn in een livestreamer die zowel evenementen, games, uitjes, winkelen als wandelen streamt, en zowel uitlegvideo's, muziekvideo's, gamevideo's als reactievideo's maakt. is hij NE volgens mij. Rwzi (overleg) 10 feb 2021 18:20 (CET) moet zijn: onafhankelijke gezaghebbende bronnen die hem meer dan zijdelings noemen. Rwzi (overleg) 10 feb 2021 19:42 (CET)
Rzwi ik raad je aan om de bronnenlijst eens te lezen. We hebben er 20. Tomaatje12 (overleg) 10 feb 2021 19:27 (CET)
en hoeveel daarvan zijn onafhankelijke gezaghebbende bronnen die hem meer dan zijdelings benoemen? bijvoorbeeld het AD heeft in het hele artikel een keer zijn accountnaam genoemd in een lijst. Rwzi (overleg) 10 feb 2021 19:42 (CET)
in een lijst van winnaars weliswaar, waar hij een award won. Tomaatje12 (overleg) 10 feb 2021 19:57 (CET)
bij mij staat er: DE GENOMINEERDEN Rwzi (overleg) 10 feb 2021 20:01 (CET)
mijn fout Tomaatje12 (overleg) 11 feb 2021 11:15 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

DAF Club NederlandBewerken

WIU – Uit gegeven feiten (vooral de doelen van de vereniging) blijkt geen relevantie. Artikel leest ook meer als verlengstuk van de eigen website. Dqfn13 (overleg) 20 jan 2021 23:00 (CET)

Ik meende dat ik eerder gevraagd en ontvangen commentaar serieus heb genomen en in voldoende mate in mijn bijdrage had verwerkt. De relevantie heb ik - op aangeven van eerder commentaar - met name gezocht in andere bronnen en die bronnen dan ook toegevoegd. Ik zou die bronnen nog verder kunnen uitbreiden om het belang en de waardering die anderen aan de club geven, verder te onderbouwen. Bij het opstellen van mijn bijdrage ben ik zeer bewust weggebleven van de eigen website en bij de blote feiten gebleven. Tenslotte nog het volgende: DAF Club Nederland is de enige organisatie die zich al ruim 40 jaar inspant om de meest geproduceerde personenauto uit Nederland en de unieke variomatic rijdend te houden. Al was het maar om te voorkomen dat ze straks alleen nog maar in het DAF Museum kunnen worden bekeken. Ik verneem graag wat ik aanvullend nog kan doen om mijn bijdrage plaatsingswaardig te krijgen.

Zie voor reactie mijn OP, want het artikel voldoet echt nog niet. Dqfn13 (overleg) 24 jan 2021 15:47 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is blijven steken op het niveau van de eigen website. Het grootste deel van het toch al beknopte artikel behelst de geciteerde clubdoelstelling, gevolgd door wat getallen. Eigenlijk komen we niet veel meer te weten dan dat de club bestaat; maar wat de club precies doet, blijft onduidelijk. De bronnen zijn geen van alle in te zien, en zijn deels in 1 voetnoot bijeen geveegd, zonder dat duidelijk wordt wát er dan in die bronnen staat vermeld. Uiteindelijk is dit artikel niet veel meer dan een kale vermelding in een gids. Toch moet er wel meer mogelijk zijn - alleen al in Delpher kom ik wat bruikbare artikelen tegen. Ik verleng de nominatie daarom, in de hoop dat iemand met interesse in dit onderwerp het artikel alsnog kan redden. Thieu1972 (overleg) 15 feb 2021 18:20 (CET)

Orhan AgirdagBewerken

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over Agirdag schrijven op een neutrale en meer dan triviale wijze. Dqfn13 (overleg) 20 jan 2021 23:07 (CET)

Intussen is het artikel verbeterd en aangepast en zijn er onafhankelijke bronnen toegevoegd. Kan het sjabloon 'verbetering gevraagd' verwijderd worden?
Veruit de meeste bronnen zijn nog altijd betrokken, bijvoorbeeld als prijs-uitreikende organisatie. Ik heb expres geschreven dat het moet gaan om onafhankelijke bronnen. Op deze manier heb je wel een bevestiging van dat hij een prijs heeft gekregen, maar niet dat hij buiten die prijsuitreiking ook relevant gevonden wordt. Dqfn13 (overleg) 28 jan 2021 16:10 (CET)

  Tegen verwijderen Ik heb een kritische noot over zijn werk toegevoegd, met referentie. Is een onafhankelijke bron. Philemonbaucis (overleg) 1 feb 2021 20:45 (CET)

  Tegen verwijderen Gedistingeerde professor met meerdere publicaties Tomaatje12 (overleg) 2 feb 2021 01:54 (CET)
Een professor is gewoon een docent aan een universiteit, geen hoogleraar waar wel al enige relevantie vanuit gaat. Dqfn13 (overleg) 3 feb 2021 16:01 (CET)
Professor is een aanspreektitel voor een hoogleraar aan een universiteit. Tomaatje12 (overleg) 4 feb 2021 11:01 (CET)
Prima. En laten we ook vooral negeren dat er geen onafhankelijke bronnen in het artikel staan, nog altijd zijn alle bronnen betrokken. Zelfs in een oudere versie van 25 januari j.l. staan alleen direct betrokken stukken of zelfs eigen stukken als bron. Dqfn13 (overleg) 4 feb 2021 12:02 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Voor mij wegen de prijs-uitreikende bronnen wat zwaarder dan voor Dqfn13, maar wat sowieso niet kan is tekst overnemen vanaf elders, zonder expliciete auteursrechtelijke toestemming. (In de eerste versie volledig overgenomen, in latere versies ook nog voor het grootste gedeelte herkenbaar.) Kortom: artikel verwijderd, waarbij ik niet wil zeggen dat de persoon definitief niet encyclopedisch relevant is. Encycloon (overleg) 23 feb 2021 23:56 (CET)


Johannes WickertBewerken

WIU – Artikel leest als verlengstuk van de eigen website: onafhankelijke bronnen ontbreken, het zeer POV-rijke taalgebruik is storend in een encyclopedisch artikel. Dqfn13 (overleg) 20 jan 2021 23:25 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 feb 2021 20:51 (CET)


Toegevoegd 22/01; af te handelen vanaf 05/02Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Standard Luik in het seizoen 2020/21Bewerken

WIU. We hebben vele dergelijke artikels op deze Wikipedia, maar er lijkt geen echte interesse te bestaan om dit éne echt uit te werken. Slechts een handvol bewerkingen sinds de aanmaak. De informatie die momenteel in dit artikel staat is niet meer dan een kopie van wat reeds in het artikel over de club is te vinden.Tvx1 (overleg) 22 jan 2021 02:53 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is niet veel meer dan een spelerslijst, en die staat ook al op Standard Luik. Toch lijkt het me voor een voetballiefhebber niet heel moeilijk om er wat tekst bij te plaatsen, en het gaat me nu net iets te ver om dit raamwerk dan maar te verwijderen. Ik geef het dus een extra kans middels een verlengde nominatie. Thieu1972 (overleg) 5 feb 2021 07:51 (CET)

719 (getal)Bewerken

Weg – genomineerd als nuweg vanwege "onzin", maar de tekst is inhoudelijk correct en dus geen nonsens. Je kunt je wel afvragen hoe zinvol de huidige paar zinnen zijn. Encycloon (overleg) 22 jan 2021 11:05 (CET)

Sorry voor de nuweg, maar er werden in een paar minuten tijd een stuk of 15 onzinpagina's aangemaakt deze was wat onzorgvuldig van mijn kant. Twee andere hebben ondertussen wel een zinvolle inhoud gekregen door een andere gebruiker. Themanwithnowifi (overleg) 22 jan 2021 11:13 (CET)
Over dit getal valt vast meer te vertellen dan enkel trivialiteiten. Het huidige artikel is beneden de maat. Welke wiskundige zet zijn tanden erin? Fred (overleg) 22 jan 2021 12:00 (CET)
Lijkt mij inmiddels voldoende opgeknapt, dus doorgehaald. Encycloon (overleg) 22 jan 2021 14:34 (CET)

ConnectiveBewerken

Reclame Een 6 jaar oud bedrijf dat uitgebreid vermeldt aan welke kwalificaties hun gedigitaliseerde handtekening zoal voldoet. Dat hoort in een reclamefolder thuis, niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 22 jan 2021 12:44 (CET)

  • het mag allemaal wat minder. Het bedrijf heeft wel een behoorlijk klantenbestand (BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Delta Lloyd Life, Crelan, Nuon, Van Lanschot Bankiers, Bovémij etc ) en dat zijn niet de minsten dus mogelijk wel E waardig. Neeroppie (overleg) 22 jan 2021 17:02 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel komt me neutraal genoeg over om te kunnen behouden. Dat de digitale handtekening voldoet aan allerlei eisen en voorwaarden, vind ik nog niet zo heel vreemd om te vermelden: dat geeft een product immers de gewenste meerwaarde. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 5 feb 2021 07:51 (CET)

Advocaat-stagiairBewerken

Weg – Zo kun je elke stage of leerwerkplek wel een artikel geven. Waarom is nu juiste dit type stage relevant genoeg om een artikel aan te besteden? Welke bronnen kunnen hier wat meer over vertellen? Is het vergelijkbaar met bv een Coassistent? Kortom, uitbreiding is nodig, zowel qua inhoud als qua bronmateriaal (dat laatste is nu afwezig). Thieu1972 (overleg) 22 jan 2021 14:44 (CET)

 • vraag me af of het een reguliere stage is - die is maximaal 5 maand - deze is 3 jaar en men moet bovendien ingeschreven staan als advokaat - vergelijkbaar met arts in opleiding (waarvan ik dacht dat daar wel een lemma over zou bestaan) - vis ←     → overleg 22 jan 2021 16:12 (CET)
  Die is er wel, zie AIOS. Ik zal gelijk een redirect maken. StuivertjeWisselen (overleg) 22 jan 2021 16:25 (CET)
Het is wel een eigenaardig statuut, waar wel wat over te vertellen. Ik denk dat er ook wel wat te vinden moet zijn. Nu ook te veel gericht op NL. Zelfde regime bestaat ook in B en waarschijnlijk ook in F. Johanraymond (overleg) 22 jan 2021 16:52 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: inhoudelijk na nominatie niets meer aan gewijzigd. Iedereen die een opleiding tot een bepaalde beroepsgroep volgt, dient stage te lopen. Deze stages blijken te wisselen in duur, maar dat maakt deze stages nog niet relevant om per beroepsgroep te gaan vermelden in de encyclopedie. Bij artsen kan ik nog wel begrijpen dat die wel opgenomen zijn, omdat die periodes langer duren en ook specifiek gericht zijn op een bepaalde specialisatie, dat werd in het artikel over de advocaat-stagiaires al niet eens behandeld. Dqfn13 (overleg) 17 feb 2021 16:24 (CET)

Dimitri (dj)Bewerken

NE – Encyclopedische relevantie blijkt nog niet uit deze ene zin. Verdel (overleg) 22 jan 2021 14:48 (CET)

Het is vooruitgang ten opzichte van de reeds eerdere verwijderde versie, maar inderdaad geen artikel waaruit relevantie blijkt. Mbch331 (overleg) 22 jan 2021 15:18 (CET)
Er is voldoende over hem te vinden. Ik kan helaas dit artikel niet lezen, iemand? StuivertjeWisselen (overleg) 22 jan 2021 16:23 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: uit de huidige tekst blijkt geen relevantie. Bronnen zijn niet gegeven. Artikel voldoet niet aan WP:BLP, en is tevens ernstig WIU. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 5 feb 2021 07:57 (CET)

Minecraft - Volume BetaBewerken

WIU – Nog net iets te vaag en te kort. Moet worden aangevuld tot een begrijpelijke pagina. Verdel (overleg) 22 jan 2021 15:07 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: die 1,5 zin is redelijk onbegrijpelijk, en bevat ook nog eens taalfouten. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 5 feb 2021 07:59 (CET)

Drone depthBewerken

NE - De relevantie van dit drone filmbedrijf blijkt niet uit het artikel. De bedrijfsnaam is ook niet erg handig gekozen; ik krijg enkel resultaten over hoe diep een ROV kan duiken. Mikalagrand (overleg) 22 jan 2021 15:39 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond in dit vrij summiere tekstje. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 5 feb 2021 08:01 (CET)

Felix BrouwersBewerken

WIU - Dit artikel is vergelijkbaar met, en van dezelfde gebruiker als, het artikel Pelagie Waeyenbergh. Er lijkt enige E-waarde te zijn, maar er zijn geen bronnen en de informatie is zo 1-2-3 niet te verifiëren. Ik kon zijn geboorte- en sterftedata bijvoorbeeld niet terugvinden op Genealogie Online.

Verder rammelt de tekst. Zo wordt er in het eerste gedeelte van 'Studies en werk' steeds gezegd 'hij zou'; is deze informatie niet zeker? De rest is ook niet encyclopedisch geschreven, en staat vol met informatie die mij niet relevant lijkt voor een biografie. Zoals de info dat hij een klassiek Engelse tuin aanlegde als onderdeel van zijn opleiding, de toevoeging dat hij ergens ook zijn eerste les gaf, en ga zo maar door.

De zin Zijn serrebestand was echter niet te vergelijken met dat van de andere bedrijven die we in dit werk bespreken. wekt ook de indruk dat deze tekst schending van auteursrechten is. Copyvio geeft 0.0%, maar het zou uit dit boek kunnen komen. Mikalagrand (overleg) 22 jan 2021 16:11 (CET)

Hij lijkt wel E-waardig te zijn. Pitzemburg in Mechelen en de Ursulinenschool in OLV Waver zijn EW gebouwen en de aanleg van een tuin daar is dan toch wel iets. De info over OLV Waver lijkt te kloppen (zie [5]). Maar of hij dat als leerling deed? Meneer was toen al 66... Ik denk dat een stevige redactie nodig is. Johanraymond (overleg) 22 jan 2021 17:03 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: in de eerste zin wordt al niet duidelijk wat Brouwers nu encyclopedisch maakt. Denk niet dat 'zoon van een landbouwer' voldoende is. En 'voortrekkersrol in Onze-Lieve-Vrouw-Waver' wordt nergens uitgelegd. Verder lijkt de tekst inderdaad geschreven voor een ander doel dan wikipedia. Ook blijft de tijdlijn volkomen onduidelijk: wanneer volgde hij lessen, wanneer ontwierp hij die ene tuin, wanneer ging hij lesgeven? Allemaal erg warrig. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 5 feb 2021 08:11 (CET)

Leonie VesteringBewerken

WIU/NE - Bij de sessie van 7 december werd Vestering NE bevonden. Ik kan die versie niet inzien, maar het lijkt erop dat er dit maal meer bronnen zijn. Echter is de tekst niet neutraal, net zoals de vorige keer. Verder gaat de biografie teveel over de organisaties of kwesties waar ze bij betrokken is, in plaats van over haar. Wat was haar bijdrage aan deze organisaties?

Neem bijvoorbeeld De Partij voor de Dieren verdubbelde toen [in 2015] haar zetels in de Provinciale Staten van Flevoland, waarna Vestering haar zetel innam en fractievoorzitter werd. In die hoedanigheid heeft ze sindsdien meermaals de landelijke media gehaald. Wat heeft de verdubbeling van de zetels te maken met Vestering? Interessant dat ze meteen fractievoorzitter werd, wat was de aanleiding hiervan? Die laatste zin voegt niks toe; schrijf dan wat de landelijke media over haar schreef. Mikalagrand (overleg) 22 jan 2021 17:41 (CET)

Ik heb het idee dat hier spijkers op laag water worden gezocht. Alles wat ik zojuist in dit artikel aantrof is ofwel direct gerelateerd aan Vesterings optreden of is, zonder veel omhaal van woorden, een schets van een context die begrijpelijk maakt wat Vestering binnen die context doet. Apdency (overleg) 22 jan 2021 21:00 (CET)
Ik zou beginnen met al dat activisme te scheiden van haar biografie. De biografie begint al met 'Voor Vestering politica werd, [deed ze al dit succesvolle activisme].' Een stukje verder. 'Vestering leidde het verzet tegen het provinciebesluit.', 'Ondanks het protest van Vestering, werden de paarden tóch gevangen en vóór verhuizing ondergebracht in een kraal.' en 'Toen de paarden 2 maanden in de zomer in de brandende zon stonden zonder beschutting, deed Vestering opnieuw aangifte.' Dit soort zinnen over arme dieren en moedige politica zijn niet neutraal. Bijna elke zin van het artikel staat vol overbodige of niet neutrale informatie. Mikalagrand (overleg) 22 jan 2021 23:08 (CET)
  Tegen verwijderen Eens met Apdency. Vestering speelde een directe rol in al het nieuws genoemd werd (in ieder geval in de oude versie). Nu is het overzicht weliswaar neutraler, maar ook kariger. Daarenboven: als ik de peilingen zo bezie, staat de PvdD nu op 8 Kamerzetels. Vestering staat op plek 3 bij de Partij voor de Dieren. De kans is daardoor nagenoeg zeker dat Vestering binnen 6 weken Kamerlid is. Alleen daarom al is deze pagina van encyclopedisch belang. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.25.50.42 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

  Conclusie afhandelend moderator: er is dit keer wél een aardige hoeveelheid secundaire, onafhankelijke bronnen beschikbaar. Daaruit komt het beeld naar voren van een activiste en politica die vaak het nieuws heeft gehaald, en ook nog eens over een langere periode. Hoewel de bronnen geen diepgravende analyses van Vestering zelf geven, kunnen we ze ook weer niet zomaar negeren.
Tekstueel is het artikel inmiddels zakelijk en neutraal genoeg, dus dat probleem is opgelost. Alles bij elkaar zie ik onvoldoende reden om het artikel te verwijderen. Artikel dan ook behouden. Thieu1972 (overleg) 20 feb 2021 16:10 (CET)

John den OudenBewerken

WEG - John den Ouden is een stuntrijder. Het artikel is niet encyclopedisch geschreven; dit is meer iets voor op de eigen website. Ik wilde wat voorbeelden noemen, maar bijna elke zin is niet neutraal. Qua bronnen zijn er Motoplus (interview), Racesport (niet neutraal), De Stads Koerier (zijdelings) en Motorcyclist (zijdelings). De relevantie is dus ook onvoldoende aangetoond. Mikalagrand (overleg) 22 jan 2021 18:25 (CET)

  Tegen verwijderen Tekst aangepast en neutraler gemaakt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1812:1e0b:ea00:64a4:208b:8c31:170d (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

GendersalonBewerken

NE - De relevantie van deze zelfhelpgroep wordt niet aangetoond. Verder is het artikel niet encyclopedisch geschreven en staat het vol met informatie die niet relevant is voor een encyclopedie. Zoals dat het idee rijpte tussen de oprichters, en dat de zaal van de eerste bijeenkomst gratis ter beschikking werd gesteld. Qua bronnen kon ik alleen vermeldingen vinden over de gegevens van activiteiten: Uit In Vlaanderen en Nieuwsblad. Mikalagrand (overleg) 22 jan 2021 18:41 (CET)

  Voor verwijderen Ik wilde het artikel reeds nomineren, maar je was me net te snel af ;) Het is vast een sympathiek project, maar de relevantie blijkt inderdaad niet uit dit artikel. Nota bene dat de aanmaakster (zie gebruikersnaam) trouwens erg dicht bij het onderwerp betrokken lijkt te zijn. AnarchistiCookie  Overleg 22 jan 2021 18:45 (CET)
  Voor verwijderen dat een onderwerp relevant kan zijn voor een persoon of hele groepen, betekent niet dat het ook relevant is voor een encyclopedie. In dit geval is het dat zeker niet. Dqfn13 (overleg) 22 jan 2021 20:34 (CET)
  Tegen verwijderen Aanpassing voor het behoud gedaan aan de omschrijving van het Gendersalon. Tevens bronnen vermeld die de noodzaak aantonen. Joyce Dekeyser 22 Jan 2021 23:30 (CET) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Joyce Dekeyser (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
  Voor verwijderen in bron 1 staat . Ben je zelf zorgverlener en wil je graag opgenomen worden op deze zorgkaart, neem dan gerust contact met ons op! dus niet onafhankelijk. bron 2 : een overzicht van alle West-Vlaamse verenigingen die aangesloten zijn bij het West-Vlaams regenbooghuis, die we ondersteunen dus ook niet onafhankelijk. Rwzi (overleg) 23 jan 2021 12:09 (CET) ps: weet u heel zeker dat in 2017 besloten gaat worden dat er een zelfhulpgroep opgericht wordt?
  Voor verwijderen Wikipedia moet niet een stadsgids, evenenmentengids of een contactlijst worden voor zelfhulpgroepen. Hiervoor heb je een instelling als het COC. Wobuzowatsj (overleg) 24 jan 2021 07:01 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst leest niet erg encyclopedisch. Het lijkt ook meer op een informatiefolder. De agendamelding over een evenement in mei 2021 (incusief uitwijkdatum wegens corona) maakt het er niet beter op: wikipedia is géén evenementengids! De bronnen zijn geen van alle secundair en/of onafhankelijk. Kortom, de geconstateerde problemen zijn niet verholpen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 feb 2021 18:25 (CET)

Anne Morgan (filantroop)Bewerken

WIU - Genomineerd voor directe verwijdering door Couprie. Echter voldeed het artikel niet aan de nuweg-criteria. Zie en:Anne Morgan (philanthropist) voor inspiratie. Mikalagrand (overleg) 22 jan 2021 18:50 (CET)

Inmiddels voldoende opgeknapt; nominatie doorgehaald. Mikalagrand (overleg) 23 jan 2021 13:56 (CET)

Officieel MikaBewerken

NE – 97 abonnees op YouTube Rwzi (overleg) 22 jan 2021 20:22 (CET)

Direct verwijderd. Inhoud was: "Mika, ook wel bekent als 'Officieel Mika'. Officieel Mika maakt copyright-free muziek zit vaak aan codes en zit ook vaak aan games. auteur: unknown", daar moeten we geen 2 weken aandacht aan besteden. Apdency (overleg) 22 jan 2021 20:42 (CET)

Romeo VermantBewerken

NE: nog niet gespeeld op het hoogste niveau, enkel op de bank gezeten. Daarbij is het artikel bronloos. Edoderoo (overleg) 22 jan 2021 22:19 (CET)

  Tegen verwijderen - In België is Eerste klasse B profvoetbal, en Vermant heeft op 22 januari 2021 zijn debuut gemaakt in 1B. Ik snap (deels) de nominatie, want artikel was aanvankelijk heel basic, maar ik heb het inmiddels aangevuld. Mikey 111 (overleg) 23 jan 2021 00:13 (CET)
  Voor verwijderen Eerste klasse B is het tweede niveau in het Belgisch betaald voetbal (en daarmee niet het hoogste niveau) en op dat niveau heeft Vermant in totaal nu een half uur gespeeld. StuivertjeWisselen (overleg) 23 jan 2021 14:09 (CET)
  Tegen verwijderen - Voor zowel Nederland als België wordt de regel gebruikt betaald voetbal, wat in België 1A en 1B is. Anders mogen alle jeujdploegen van Ajax enzo ook volledig weg. Daar zal ongetwijfeld zeer fel tegen gereageerd worden. Themanwithnowifi (overleg) 23 jan 2021 17:27 (CET)
Er is maar één plek waar iets over richtlijnen aangaande voetballers wordt gemeld, en daar staat 'minstens één wedstrijd op het hoogste niveau'. Hoe we dan terechtkomen op 'iedereen die er geld voor krijgt' snap ik niet zo goed. Thieu1972 (overleg) 23 jan 2021 20:55 (CET)
Themanwithnowifi, ik lees graag waar is besloten dat spelers die betaald voetbal spelen in alle gevallen E-waardig zijn. StuivertjeWisselen (overleg) 23 jan 2021 22:17 (CET)
Nominatie ingetrokken. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om bij het aanmaken van een artikel de bronnen op te geven, of wellicht om een dag te wachten met aanmaken tot de bronnen er wel zijn. Gisteren was op geen enkele manier te achterhalen dat deze voetballer was opgesteld. Edoderoo (overleg) 23 jan 2021 22:36 (CET)
Ik zeg niet dat dat besloten is maar dat die regel in het algemeen wordt aangenomen door de voetbalaanmakers. En ook niet iedereen die er geld voor krijgt, hij moet bij een profclub spelen. Waarom 1B ook geld omdat het verschil tussen 1A en 1B zo klein is dat bewijst zowel Beerscjot als OHL die vorig seizoen allebei nog in 1B speelde en nu meestrijden als subtoppers. Ik ben hier niet om te zeggen dat het zo is maar die ongeschreven regel neemt men wel als maatstaf. Themanwithnowifi (overleg) 24 jan 2021 08:35 (CET)
Ja, de aanmakers vinden dat, maar dat zegt niks over daadwerkelijke E-waarde. Iedere aanmaker vindt zijn eigen onderwerp ontzettend relevant. Als dát het uitgangspunt is, dan kunnen we beter stoppen met relevantie als criterium. Thieu1972 (overleg) 24 jan 2021 09:12 (CET)
Er is hier een harde kern van voetbalfanatici die op een of andere manier afgedwongen lijkt te hebben dat iedere profvoetballer relevant genoeg is, ook al heeft diegene maar enkele minuten gespeeld en niet eens op het hoogste niveau. Is hier ooit een fatsoenlijke stemming over geweest? StuivertjeWisselen (overleg) 24 jan 2021 13:54 (CET)
Met de redenering van Themanwithnowifi is iedereen relevant. FC Seraing die vorig jaar in eerste amateurs speelden draaien nu als subtopper in 1B en dus zouden spelers van die reeks ook relevant zijn. Zo vind je waarschijnlijk in iedere reeks ploegen die pas gepromoveerd zijn en dus de relevantie van de spelers hun reeks koppelen aan die van reeks hoger. Omgekeerde redenering: Romeo Vermant daarentegen speelt bij de beloften van Club Brugge en die kunnen blijkbaar niet mee in 1B. Ze hebben de plaats in die reeks ook niet sportief afgedwongen en ze doen eigenlijk buiten competitie mee. Ik vind hem alleszins nog niet relevant. Akadunzio (overleg) 24 jan 2021 18:06 (CET)
Ik ook niet, maar wees dan aub eens consequent en laat dan ook niet al die jeugdploegen zoal Jong AZ, Jong Ajax ,... toe. Ik zelfd vind dat jeugdploegen niet EW zijn maar als zij kunnen dan deze ook dat is het enige wat ik zeg. Themanwithnowifi (overleg) 24 jan 2021 19:15 (CET)
Het is natuurlijk geen handjeklap: 'als die wel, dan die ook'. Het beste criterium blijft toch het bronnencriterium: dan kan een amateurspeler die uitgebreid aan bod komt in secundaire bronnen, prima een artikel krijgen, en een volstrekt anonieme profspeler niet. Hoeven we ook niet te bakkeleien of een minuutje gewoon je werk doen, voldoende is voor E-waarde. Thieu1972 (overleg) 24 jan 2021 19:34 (CET)
Ik vind Jong AZ ook niet relevant want niet actief op het hoogste niveau. Waarschijnlijk is er op een bepaald moment iets fout gelopen en proberen we ons te vergelijken met Engeland. Er zijn veel jeugdspelers die een profcontract hebben en die zijn niet relevant. Ook amateurvoetballers zijn niet relevant als voetballer. Akadunzio (overleg) 24 jan 2021 20:05 (CET)
Bronnen zouden idd de leidraad moeten zijn. Maar tegenwoordig is de database zo groot dat ze allemaal wel ergens vermeld worden. De hoogste klasse is een leuk argument, maar veel tweedeklas ploegen zijn een pak beter dan pakweg de Luxemburgse 1ste klasse ploegen dus dat loopt ook mank, als een andere bron over deze speler schrijft buiten een database dan vind ik hem wel E. Themanwithnowifi (overleg) 24 jan 2021 20:28 (CET)
Daarom zou de genoemde database ook niet als voldoende gezaghebbende secundaire bron moeten gelden. Eens met Thieu1972. StuivertjeWisselen (overleg) 24 jan 2021 22:19 (CET)

KanarieboekjesBewerken

NE: WIU: Wordt een dergelijke lijst boekjes als encyclopedisch relevant beschouwd? Verder is de opmaak van de tekst nog niet in orde.  Erik Wannee (overleg) 22 jan 2021 22:33 (CET)

Maar waar gaat het eigenlijk over?? Toch ook wel vrij essentieel voor een artikel. Thieu1972 (overleg) 22 jan 2021 22:39 (CET)
Ik denk dat het over kanarieboekjes gaat. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar dat doet er natuurlijk niet toe.  Erik Wannee (overleg) 22 jan 2021 22:47 (CET)
Ik had er ook nog nooit van gehoord. Alleen zo jammer dat ik nu nog steeds niet weet wat voor boekjes het zijn. Thieu1972 (overleg) 23 jan 2021 09:01 (CET)
Ik heb even een inleiding geschreven. Nu weet ik dus eindelijk waar dit onderwerp over gaat. Een leuk onderwerp, waar vast wel meer over te vertellen valt! Denk dat die lijst beter afgesplitst kan worden naar een echte lijstpagina. Thieu1972 (overleg) 23 jan 2021 09:15 (CET)
Nu is niet meer dan een lijst en je moet de links volgen om te weten komen waar het overgaat. Het is wel E, maar het is afwachten of het ooit tot een volwaardig artikel zal komen. Carsrac (overleg) 23 jan 2021 00:40 (CET)
Inderdaad leuk om de inleiding te lezen die er nu bij gekomen is. Ik vind het sowieso altijd leuker en vooral leerzamer om te lezen over iets waar ik nog nooit van gehoord had, dan over iets dat ik al door-en-door ken. De EW staat dus inmiddels als een paal boven water. Dan moet het artikel natuurlijk nog wel wat verder opgeknapt worden, maar dat gaat wel lukken. Blijft over de vraag of er een uitputtende lijst bij hoort, en zo ja of die afgesplitst zou moeten worden. Mijn bescheiden mening is dat die twee vragen met 'nee' beantwoord zouden moeten worden: ik vind het voldoende als wordt volstaan met het geven van een aantal voorbeeldtitels die illustreren wat de gedachte achter de boekjes is.  Erik Wannee (overleg) 23 jan 2021 09:41 (CET)
@ErikWannee: Betekent je commentaar dat de nominatie doorgestreept kan worden? Ecritures (overleg) 23 jan 2021 10:56 (CET)
Nee; wel dat ik NE wijzig in WIU.  Erik Wannee (overleg) 23 jan 2021 11:00 (CET)
Ik heb de tekst inmiddels uitgebreid met uitleg zodat duidelijk is waar het over gaat. De lijst is volgens mij wel relevant, er zijn veel verzamelaars die op zoek zijn naar mogelijke titels. Dit is de meest complete lijst bekend. Opgesteld door mijzelf en mijn vrouw na veel onderzoek en door het verzamelen te ervaren welke titels er zijn. Ik ben van plan deze lijst nog verder uit te breiden door aan te geven van welk soort uitgave er bepaalde titels zijn. Eric Kramer. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 31.201.25.6 (overleg · bijdragen) 25 jan 2021 19:36‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

  Conclusie afhandelend moderator: Of de lijst erbij hoort is een inhoudelijke kwestie om eventueel elders te bespreken, ik zie het niet als reden de gehele pagina te verwijderen. Encycloon (overleg) 17 feb 2021 11:51 (CET)


Toegevoegd 24/01; af te handelen vanaf 07/02Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Mahadi Abdi AliBewerken

WIU – Als nuweg genomineerd vanwege "niet encyclopedisch persoon", maar dat lijkt me nog niet zo evident ([6], [7]). Inhoudelijk mankeert er sowieso wel wat aan opmaak en toon. Encycloon (overleg) 24 jan 2021 00:49 (CET)

In mijn ogen wel degelijk encyclopedisch, al was het maar door het artikel "[Eerste NK-goud voor Steinse atleet Abdi Ali] in De Limburger. ǝᴉɹdnoƆ (overleg) 24 jan 2021 14:02 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: encyclopedisch of niet, maar dit summiere, bronloze, onafgeronde artikeltje - de laatste zin stopt abrupt - is in deze vorm absoluut onhoudbaar. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 feb 2021 09:18 (CET)

Irene ten VoordeBewerken

Weg/NE? – Ten eerste onbebrond, wat schuurt met WP:BLP. Daarnaast ook twijfels over relevantie van deze regionale presentator. Welke betrouwbare onafhankelijke bronnen - liefst het lokale overstijgend - hebben haar beschreven? Encycloon (overleg) 24 jan 2021 10:25 (CET)

De zender heeft een focus op de regio, maar is landelijk te zien. Daarmee kun je zulke presentatoren gerust landelijke presentator noemen. Er zijn inderdaad niet heel veel bronnen, ik kwam 1 intervieuw met De Gelderlander tegen. Maar toen dit artikel 10 jaar geleden werd geschreven, deden we niet zo krampachtig over bronnen als tegenwoordig. Edoderoo (overleg) 24 jan 2021 15:36 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: dit artikel is in feite niet meer dan een CV, gebaseerd op LinkedIn en haar werkgever. Dat interview in de Gelderlander is een weinigzeggend tekstje, met wat flauwe vragen over haar weekendbezigheden. E-waarde van deze omroepmedewerkster is op geen enkele wijze aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 feb 2021 09:18 (CET)

Paul VoestermansBewerken

Bronloos -- Joostik (overleg) 24 jan 2021 11:52 (CET) Door mij enigzins overhaast afgevinkt, heeft echter geen bronnen, die hier wel noodzakelijk zijn. Joostik (overleg) 24 jan 2021 11:52 (CET)

Hij vond het tijd voor een lemma over zichzelf, geloof ik. ErikvanB (overleg) 29 jan 2021 04:52 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: geen enkele bron vertelt iets over Voestermans, dus zijn E-waarde wordt niet duidelijk. Secundaire bronnen die over hem hebben gepubliceerd, ontbreken geheel. Zelfs een primaire bron om aan WP:BLP te voldoen, zie ik nergens. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 feb 2021 09:18 (CET)

Nancy RyanBewerken

NE – Als er (op basis van betrouwbare bronnen) niet meer te vertellen is dan de huidige inhoud, kan een redirect naar Lijst van oudste mensen volstaan. Overigens geen interwiki's aanwezig. Encycloon (overleg) 24 jan 2021 11:56 (CET)

(Evenals de twee hieronder afkomstig uit deze nominatieronde.) Encycloon (overleg) 24 jan 2021 19:39 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het blijft magertjes, maar ik heb in ieder geval nog twee bronnen kunnen vinden. Daarmee valt enigszins een biografie te schrijven. Voordeel van de twijfel, en artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 7 feb 2021 09:18 (CET)

Ada RoeBewerken

NE – Inhoudelijk hetzelfde als hierboven. Op EN-WP stond al wel iets meer biografische informatie, al blijft ook dat mager (en is het daar later omgezet naar een redirect). Encycloon (overleg) 24 jan 2021 12:03 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: ik heb deze nominatie over het hoofd gezien (beetje dom eigenlijk, want het stond hier toch echt duidelijk vermeld), en heb het artikel dus zojuist behouden. De nominatie staat al sinds 4 september, dus ik ga er voor het gemak maar even van uit dat niemand er bezwaar tegen heeft als ik deze onbedoelde afhandeling gewoon zo handhaaf. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2021 09:21 (CET)

Hannah SmithBewerken

NE – Idem als de oudste mensen hierboven, ook (in ieder geval: nog) geen noemenswaardige bronnen gevonden. Encycloon (overleg) 24 jan 2021 12:10 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: geen hoogtepunt, deze biografie, maar met enkele bronnetjes is er toch nog iets van te maken. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 20 feb 2021 08:36 (CET)

Rik WostynBewerken

WIU - Rammelende structuur en zinsbouw, geen bronvermeldingen. Mogelijke encyclopedische waarde, maar niet in huidige vorm. ǝᴉɹdnoƆ (overleg) 24 jan 2021 13:56 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 feb 2021 08:39 (CET)

Jelle van der ZeeBewerken

NE – Dit artikel over mist onafhankelijke bronnen om relevantie vast te stellen. Vol met POV (Hij wordt bejubeld als de ideeënman) en onzinnigheid (Van der Zee krikt zijn merknaam op tot Famous Spiegeltent en wordt als ‘Mister Spiegel’ een begrip in alle werelddelen), geschreven door waarschijnlijk een familielid. StuivertjeWisselen (overleg) 24 jan 2021 15:32 (CET)

  Opmerking - direct verwijderd, want vanaf elders overgenomen zonder aangetoonde toestemming. Encycloon (overleg) 24 jan 2021 17:05 (CET)

Bernard De BruyckerBewerken

NE – Dit artikel over mist onafhankelijke bronnen om relevantie vast te stellen. Daarnaast staat het vol met POV (Het lot is soms onvoorspelbaar: zo maakt Bernard De Bruycker, lange tijd deel uit van de nationale elite, maar won nooit het Belgisch kampioenschap!) en is de tekst totaal niet encyclopedisch. Dit leest eerder als een rede o.i.d. StuivertjeWisselen (overleg) 24 jan 2021 15:40 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de tekst lijkt wel een kopie van elders? Een zin als 'Ik vervolg nu met Bernards zegen, het voorwoord van Wasnair & Jadoul, een beetje herwerkt' komt wat verdacht over. Hoe dan ook: in deze vorm ongeschikt voor wikipedia. Het leest als een opmaakloze tekstdump, en wellicht is De Bryucker wel E-waardig, maar in dit bronloze verhaal dat vol met POV staat, komt dat onvoldoende naar voren. Bovendien is niet voldaan aan WP:BLP. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 08:17 (CET)

Thomas OnderwaterBewerken

NE – Artikel mist bronnen om relevantie aan te tonen, heeft verder ook nauwelijks inhoud. StuivertjeWisselen (overleg) 24 jan 2021 15:44 (CET)

Bronvermeldingen en discografie bij artikel gezet. Wikimentary (overleg) 31 jan 2021 12:17 (CET)

Sorry, maar dat is vast niet wat StuivertjeWisselen bedoelt, die eindeloze waslijst met nummers die van primaire bronnen is overgetypt... Het is de bedoeling dat je secundaire bronnen gebruikt die iets óver Onderwater te melden hebben. Dan kan hopelijk het biografische gedeelte van het artikel ook wat uitgebreid worden, want daar staat nu nauwelijks iets interessants in. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 12:54 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Republiek IlbeBewerken

weg: bronloos, cross-wiki aangemaakt, en naar mijn vermoeden geen juiste informatie. Edoderoo (overleg) 24 jan 2021 15:50 (CET)

  Voor verwijderen Niet-bestaande staat. StuivertjeWisselen (overleg) 24 jan 2021 18:17 (CET)
Dit lijkt me een complete onzin. WikiJonathan2 (Overleg) 25 jan 2021 08:11 (CET)
Ik stel nuweg voor. Ik kan helemaal niets op het internet vinden ook zijn de foto's genomineerd voor verwijdering. MVG, WikiJonathan2 (Overleg) 25 jan 2021 13:08 (CET)

Derya zenginogluBewerken

NE – Geen gezaghebbende bronnen die encyclopedische relevantie kunnen vaststellen van deze beeldend kunstenares en kunnen verifiëren wat er aan feiten wordt beschreven. StuivertjeWisselen (overleg) 24 jan 2021 17:32 (CET)

Ik kon onder andere Tubantia, Tubantia en in de buurt Hengelo vinden. In de bronnen wordt er meer gezegd over de gemeenteraad, dan over haar of over kunst. Mikalagrand (overleg) 26 jan 2021 18:58 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is wat onbeholpen geschreven, met rommelige zinnetjes. Er zitten nog externe url's in de tekst. Qua bronnen is er de eigen website en een universiteitssite die over haar kunstwerk schrijft. Dat is best mager om iemands E-waarde mee aan te tonen. In combinatie met de rommelige tekst is er genoeg reden om het artikel niet te handhaven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 08:23 (CET)

Nikola HendrickxBewerken

NE – Nikola Hendrickx die (niet zoveel) schrijft over Nikola Hendrickx. Geen bronnen die relevantie kunnen aantonen, artikel heeft nu nauwelijks inhoud. StuivertjeWisselen (overleg) 24 jan 2021 17:57 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: uitermate summier artikeltje. E-waarde is in ieder geval niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 08:26 (CET)

Ik zie dat dit artikel nog aanwezig is Thieu1972 :-) StuivertjeWisselen (overleg) 11 feb 2021 15:22 (CET)
Oeps.... Thieu1972 (overleg) 12 feb 2021 07:27 (CET)

Rutte-doctrineBewerken

de "Rutte-doctrine" is een politieke term die door kamerlid Pieter Omtzigt is geïntroduceerd. De in dit artikel besproken "visie" van premier Rutte is in feite niets meer dan het beroepen op bestaande wetgeving uit de Wet openbaarheid bestuur (wob) die al decennia lang van kracht is. Dit artikel moet dit op een genuanceerde manier stellen, of verwijderd worden aangezien dit nu slechts een partijpolitiek opstel is. Teylingen (overleg) 24 jan 2021 18:18 (CET)

Ik denk dat het nog te vroeg is, om te stellen dat dit een term is die in de politiek gaat worden ingeburgerd. Het is nu vooral verkiezingsretoriek. Als dit in 2022 nog steeds gebezigd wordt, kan het ook in een encyclopedie, nu is het nog te vroeg. Edoderoo (overleg) 24 jan 2021 18:58 (CET)
Werd de afgelopen 30 dagen wel meer dan 2.500 keer bekeken. WikiJonathan2 (Overleg) 1 feb 2021 18:06 (CET)
Er is een flinke lijst van bronnen toegevoegd die gepubliceerd zijn over een periode van meerdere maanden. Wat mij betreft kan het artikel bewaard worden. NotEngels (overleg) 4 feb 2021 03:56 (CET)
Dat er bronnen zijn die de "Rutte-doctrine" noemen en gebruiken betekent niet dat dit een term is van zodanige (wetenschappelijke) relevantie dat deze in een encyclopedie thuishoort. Het neemt niet weg dat de term een politieke truc is om bepaald politiek doel te behalen. Zie bijvoorbeeld deze column: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/23/het-verborgen-venijn-in-de-laatstevergaderingen-van-de-ministerraad-a4028854.

  Tegen verwijderen - De term is nu vaak in het nieuws en wordt volop gebruikt. Nuttig voor het geval dat iemand zich afvraagt waar die nu vandaan komt. Als het niet nu is, dan later zeker, als de kabinetten Rutte al verre geschiedenis zijn.Stunteltje (overleg) 4 feb 2021 11:01 (CET)

  Tegen verwijderen - De term was vaak in het nieuws over een periode van maanden, gaat over iets substantieels (vermeende afbrokkeling van democratie) en ik kan me niet voorstellen dat het uit het nieuws geraakt aangezien het journalisten betreft. Femkemilene (overleg) 22 feb 2021 13:30 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Lijst van zoogdieren in EstlandBewerken

WIU – momenteel wordt gesuggereerd dat er in Estland slechts negen zoogdiersoorten zouden voorkomen. Dit zal uitgebreid moeten worden op basis van een overzichtsbron (zie interwiki's voor inspiratie). Encycloon (overleg) 24 jan 2021 18:53 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een onaf artikeltje, met een onvolledige lijst dieren, een beetje rare openingszin, en een afwijkende opmaak. Te WIU om te kunnen behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 20 feb 2021 08:43 (CET)

Sjo wargawwsBewerken

NE – Een samenwerkingsverband tussen twee voetbalclubs, geen bronnen die enige relevantie kunnen aantonen. StuivertjeWisselen (overleg) 24 jan 2021 19:53 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 feb 2021 16:22 (CET)

RijkswachtkazerneBewerken

 • WIU Dit gaat over een specifieke Rijkswachtkazerne, maar we mogen raden waar deze zich bevindt. Fred (overleg) 24 jan 2021 21:20 (CET)
Ik dacht dat jij erfgoedspecialist was. je hebt al honderden vergelijkbare artikelen geschreven. Het is dan toch een kleine moeite om op basis van de bronnen dit artikel op te knappen. En dan weet je ineens ook waar het zich bevindt. Akadunzio (overleg) 24 jan 2021 21:58 (CET)
Dat moet wel in het artikel staan. Wiu betekent: werk in uitvoering. Dat is in de eerste plaats werk aan de winkel voor aanmaker of ieder anders die wil. Want genoemde redenering kan ook gelden voor ontbrekende bronnen, summiere maar gemakkelijk vindbare informatie, enzovoort. Nu staat het erin en nominatie dus verwijderd. Fred (overleg) 24 jan 2021 23:50 (CET)
Je mag de aanmaker ook af en toe eens helpen. Voor die is het de eerste keer en misschien evident dat het in Ekeren is. Toch bedankt dat je de nominatie ingetrokken hebt. Akadunzio (overleg) 25 jan 2021 00:07 (CET)
Ik hoop wel dat er nog meer Rijkswachtkazernes zijn met een artikel of die een artikel waard zijn. The Banner Overleg 25 jan 2021 00:35 (CET)

Elisabeth van LeuchtenbergBewerken

WIU Er staan te veel inhoudelijke fouten in dit lemma, enkele taalkundige fouten en verder ontbreken haar echte namen, waaronder haar doopnamen. Er lijkt niemand te zijn die dit lemma oppakt. Maar eigenlijk valt er over haar niet veel meer te schrijven dan wat er al over haar geschreven staat in het lemma over haar man. Er staat in dit lemma alleen van wie ze de dochter is, de vrouw, en de moeder, maar verder is er over haar geen e-waardige informatie beschikbaar. Er is geen encyclopedische reden om dit lemma te behouden. Dat er een paar portretten van haar zijn, gemaakt door overigens onbekende schilders, is ook te weinig voor een eigen lemma. Het lemma werd eerder na een TBP-nominatie verwijderd om na een terugplaatsverzoek teruggeplaatst te worden om reden dat ze een voorouder is van de Nederlandse koning Willem-Alexander. Maar dat zou betekenen dat al zijn voorouders recht krijgen op een eigen lemma. En waarom alleen die van W-A? Dan toch ook van alle monarchale hoofden ooit ter wereld. Maar Wikipedia is geen genealogische site, daar is in voldoende mate over gediscussieerd. Het is verder een richtlijn om personen die maar om één feit bekend zijn geen eigen lemma te geven, maar de informatie op te nemen in een lemma over een hoofdonderwerp dat wél e-waardig is voor een eigen lemma. Ik zou het lemma verwijderen en er een dp-link van maken. Zie ook de OP van dit lemma en de pagina Wikipedia:Het Verleden#Kinderen Elisabeth van Leuchtenberg, evenals de vorige TBP-nominatie hier en de OP van de stamboom (hier). HT (overleg) 24 jan 2021 21:24 (CET)

(Met dp-link zul je redirect bedoelen, en de terugplaatsdiscussie is hier te vinden.) Encycloon (overleg) 24 jan 2021 21:38 (CET)

  Voor verwijderen Tijdens het terugplaatsen van dit artikel is er voorbij gegaan aan de argumenten die tot verwijdering hebben geleid. Vervolgens is de pagina teruggeplaatst en zijn de gebreken alleen maar uitvergroot. Dit is allemaal te herleiden tot een hardnekkig kernprobleem op deze Wikipedia. Er blijkt dat er onvoldoende betrouwbare bronnen zijn om een artikel te schrijven over een onderwerp, maar een verwijdering gaat tegen het "gevoel" in waardoor het resultaat een artikel dat niet aan onze uitgangspunten voldoet is. Het probleem is dat je bij lemma's over onderwerpen waar geen goede bronnen over te vinden zijn blijft zitten met een legpuzzel van heel veel stukjes waarbij er stukjes ontbreken en je eigenlijk ook niet zo goed weet uithoeveel stukjes deze puzzel uiteindelijk bestaat. Informatie uit publicaties dient "getrouw, in de juiste verhoudingen en zonder vertekening aan de lezer overgebracht te worden". Dat is onmogelijk als 1) de publicaties niet gebruikt worden 2) je ongeschikte bronnen als placeholder gaat gebruiken.

Het huidige lemma is vreselijk breedsprakig. Feiten worden onnodig aangedikt en veel te wollig beschreven. Onderscheid tussen hoofd- en bijzaken ontbreekt volledig. In de broodtekst ga je immers niet allemaal genealogische gegevens opnemen. Ook dit is een symptoom van het slechte brongebruik.

Voorts staat er informatie in het artikel die niet direct te herleiden is tot wat beschreven is in betrouwbare literatuur. Een zin als Bij gebrek aan mannelijke nazaten van Willem de Zwijger, werden Jan VI en Elisabeth van Leuchtenberg de rechtstreekse voorvaders van de latere Nederlandse monarchie. Het was hun tiende kind, Ernst Casimir, langs wie de lijn doorliep die zou uitkomen bij Willem I, koning der Nederlanden. dient ondersteund te worden met een betrouwbare secundaire bron, niet door een stamboom te analyseren. Dit artikel heet de ernstige verdenking tegen zich dat het doordrenkt is van origineel onderzoek. Ook context geven aan historische "feiten" is een vorm van origineel onderzoek.

De inhoudelijke fouten kan ik weinig over zeggen, geschiedenis is niet mijn vakgebied. Maar zelfs de grootste leek kan nog zien dat er aan dit lemma de nodige bewaren liggen. Natuur12 (overleg) 25 jan 2021 18:01 (CET)

  Tegen verwijderen Het lijkt wel een stammenstrijd. Weer de zelfde argumenten zoals: "Maar eigenlijk valt er over haar niet veel meer te schrijven dan wat er al over haar geschreven staat in het lemma over haar man. Er staat in dit lemma alleen van wie ze de dochter is, de vrouw, en de moeder, maar verder is er over haar geen e-waardige informatie beschikbaar. Er is geen encyclopedische reden om dit lemma te behouden." Denken jullie nu echt dat de gemiddelde Nederlandstalige lezer hiermee bezig is. Nee die klik door en door om de voorouders van Willem Alexander te volgen. Waar ze woonde en hoeveel kinderen er waren enz. " En waarom alleen die van W-A? Dan toch ook van alle monarchale hoofden ooit ter wereld" Ik denk dat de gemiddelde Nederlandstalige lezer niet met " alle monarchale hoofden ooit ter wereld" bezig is. Want dat is een ver van mijn bed show. Maar Willem Alexander en zijn gezin staat in onze samenleving. En dat is allemaal wegens zijn voorouders. Elisabeth van Leuchtenberg trouwde met een lid van de Nassaufamilie en werd hierdoor oudovergrootmoeder van Willem I der Nederlanden, Koning der Verenigde Nederlanden en daarna van de Nederlanden. Stamboom Oranje-Nassau.
"Er staan fouten in". Wat maakt dat je dat niet wil verbeteren? Wanneer bronnen verschillende feiten melden, beschrijf dat dan. Een keuze maken in wat wel of niet juist zou zijn is eigen onderzoek en wordt niet van ons verlangd. Om dan maar helemaal niets te vermelden of nog erger geen lemma, is de lezer niet gediend. Er zullen twee huwelijksdatums zijn. Een van de notaris en een van de kerk.
Zo zijn er nog wat dooddoeners zoals "Wikipedia is geen genealogische site" en " er zijn richtlijnen dat" Juist ja, bij richtlijnen kan er een keuze worden gemaakt. Ik zie geen nieuwe argumenten. Wutsje plaatste het lemma terug, accepteer dat dan. In wat Natuur12 schrijft krijg ik het idee/gevoel dat er wordt getwijfeld aan de juistheid van het besluit van Wutsje en dat er wordt getwijfeld aan de rechtsgeldigheid van de stamboom. Alle personen worden uitgebreid in Wikipedia beschreven en ook het hoe en waarom deze knik in de stamboom. Maar misschien moet er voor de personen die bij geschiedenis niet alles hebben meegekregen een apart lemma met dit onderwerp. Lidewij (overleg) 26 jan 2021 00:25 (CET)
Het lemma was door Natuur12 verwijderd en er waren geen nieuwe argumenten, accepteer dan dat de pagina verwijderd is. Die redenering werkt twee kanten op ;). Overigens wil ik niet volledig meegaan in de redeneringen van HT want deze doet m.i. geen recht aan onze missie: namelijk de som van alle kennis presenteren op een manier die verenigbaar is met onze uitgangspunten. Dan maakt het verder niet zoveel uit of iets nu wel of niet interessant is, zolang de auteur maar aan kan tonen dat een artikel inderdaad aan de uitgangspunten voldoet. Tot dusver is dit niet aangetoond en daarmee is verwijdering nog steeds noodzakelijk. Artikelen die aan onze uitgangspunten voldoen, daarmee dienen we de lezer. Al het andere, dat is misleiding. Natuur12 (overleg) 26 jan 2021 18:37 (CET)
Natuur12, jij verwijderde het lemma en dat zou je zo weer doen. Dat snap ik. Jij vindt dat het lemma niet aan de uitgangspunten voldoet. Maar dan kijk je in mijn ogen verkokerd naar onze uitgangspunten en daar zijn richtlijnen niet voor bedoeld. Ook heb je problemen met de actie van Wutsje, die wil je aan de kant gooien. Wutsje vond in dit geval dat we vooral een encyclopedie maken voor de lezer. Natuur12, de uitgangspunten zijn geen regel, maar een richtlijn. Dus is het niet noodzakelijk om dit lemma te verwijderen. Lidewij (overleg) 26 jan 2021 19:00 (CET)
Van mij mag ieder onderwerp beschreven worden, ja, zelfs een lantarenpaal. Alleen: daar staat wel tegenover dat een artikel dan wel kwalitatief in orde moet zijn en het artikel echt aan de uitgangspunten moet voldoen. Dat is niet onredelijk toch? Overigens is het een misvatting dat richtlijnen vrijblijvend zijn. Ze zijn net zo bindend als een regel, wet of bevel. Je kan ook niet opeens besluiten af te wijken van de Kaderrichtlijn Water omdat deze zo vervelend is van tijd tot tijd. Natuur12 (overleg) 27 jan 2021 18:44 (CET)

  Tegen verwijderen Toen het artikel oorspronkelijk genomineerd werd (door mijn partner), stond er niet meer in dan wat genealogische gegevens. Het artikel is sindsdien uitgebreid.
Het klopt dat er over Elisabeth niet zo heel veel te vertellen is. Meer dan met wie ze trouwde en welke kinderen ze kreeg, vermelden de bronnen - helaas - niet. Het klopt ook dat Elisabeth vanuit genealogisch oogpunt wel relevant is, zeker voor de Nederlandse geschiedenis. Twee van haar zoons waren stadhouder van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, en de laatste van die twee zoons, Ernst Casimir, werd de stamvader van het huidige Nederlandse koningshuis. Haar tweede zoon, Johan VII van Nassau-Siegen, was indirect ook van belang voor de Nederlandse geschiedenis, maar dat blijkt helaas niet uit het artikel over hem.
De uitbreidingen die gedaan zijn na de eerste nominatie betreffen vooral de portretten die van haar bewaard zijn gebleven, en de gepubliceerde Leichenpredigt. Nu toont dat niet direct haar encyclopedische relevantie aan. Immers van personen van haar sociale klasse waren portretten gebruikelijk. Datzelfde geldt voor een gepubliceerde Leichenpredigt. Maar interessant voor de lezer vind ik beide feiten wel.
Ik vind het jammer dat de bronnen niet meer over haar te vermelden hebben, het maakt het lastig om een goed artikel over haar te schrijven. Daarmee bedoel ik een artikel waarin de lezer een beeld van de persoon krijgt. Maar daar kan niemand wat aan veranderen, wat er niet in bronnen beschreven is, kan ook niet in een artikel gezet worden. Moet het artikel dan maar weg? Als je puur naar de richtlijnen kijkt, zou de conclusie ja moeten zijn. Maar anderzijds valt niet te ontkennen dat er sinds de uitbreiding in het artikel zaken vermeld staan die m.i. lastig in het artikel over haar echtgenoot te plaatsen zijn (de portretten en de Leichenpredigt). Ik zou zonde vinden om die zaken, door er een redirect van te maken, dan maar weg te gooien.
Aan het artikel zal m.i. nog wel wat geschaafd moeten worden, er zitten nog wat foutjes in (koning Willem-Alexander is een nazaat van Willem van Oranje, en toch echt een mannelijke nazaat) en er ontbreekt nog een kind. Maar al met al, slaat bij mij de balans door naar behoud van het artikel.
Tot slot heb ik mijn partner, de oorspronkelijke nominator, gevraagd of hij het artikel zoals het nu is, zou hebben genomineerd. Zijn antwoord daarop was "nee, ik zou bronvragen gesteld hebben of een twijfelsjabloon geplaatst hebben". Royalty & Nassau Expert (overleg) 27 jan 2021 00:21 (CET)

Bedankt Royalty & Nassau Expert, ik ben drie weken terug begonnen met wat uitwerking, toen in de opvolgende dagen ineens vijf of zeven andere artikelen op het punt stonden verwijderd te worden. En daarna ben ik er niet meer aan toe gekomen. Al sinds een maand of drie bijna ben ik de betreffende bronnen zo nu en dan verder aan het bestuderen. Nu zeg je dat je het "jammer [vind] dat de bronnen niet meer over haar te vermelden hebben..." Maar dat is niet waar. In het werk van Anna van Hogerdorp uit 1902 en uit enkele latere en eerdere werken staat wel degelijk een en ander. Voor de verdere uitwerking daarvan is enige samenwerking nodig en het zou fijn zijn als er enkele mensen echt zou meedenken en meewerken.
Nu ben ik recentelijk ook gaan inzien, dat er over de mannelijke lijn ook veel meer te vertellen is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de rijke levensbeschrijving van Jan VI in de Allgemeine Deutsche Biographie, zie hier. Het is wat oubollig geschreven maar de feitelijke gebeurtenissen zijn er redelijk beschreven. Zodoende ben ik ervan overtuigd, dat de hele representatie van het Huis van Oranje in die spannende begintijd van 80-jarige oorlog een stuk verhelderd kan worden. Je moet wel gaan werken uit oudere bronnen, maar dat zie ik buiten Wikipedia in allerlei werken ook terug. In het huidige artikel mag van mij de gedetailleerd verhaal over de portretten van Elisabeth van Leuchtenberg ook in een apart verhaal gezet worden. Nu zijn er veel meer van dit soort zaken, maar ik zal het voorlopig hier even bij laten. -- Mdd (overleg) 29 jan 2021 00:38 (CET)
Beste Mdd, ik geloof meteen dat er in die publicatie uit 1902 informatie over Elisabeth van Leuchtenberg te vinden is. Waar ik schreef 'bronnen' had ik beter 'betrouwbare bronnen' kunnen schrijven.
Ik vind publicaties uit die periode - eerlijk gezegd - niet echt betrouwbaar. In die tijd werden biografieën over leden van het Huis Oranje-Nassau niet geschreven om historische accuraat te zijn, maar om de Oranjes op te hemelen. Ik beschouw zulke biografieën dan ook als hagiografieën en daardoor onbetrouwbaar. Maar als jij er onbetwistbare feiten uit kunt halen, is dat uiteraard prima. Elke goede aanvulling is wat mij betreft welkom in het artikel. Het gaat tenslotte om de lezer!
Het artikel over Johan VI op de Nederlandstalige Wikipedia is inderdaad zeer incompleet. Of de relevante zaken die ontbreken nu bewust of onbewust zijn weggelaten, het resultaat is wat mij betreft hetzelfde: geschiedvervalsing. Er zijn over hem ook genoeg moderne bronnen die voldoende over hem vermelden om een goed artikel over hem te kunnen schrijven. Ik wens je daar veel succes mee! Mocht je op detailpunten vragen hebben, kun je altijd een boodschap op mijn overlegpagina achterlaten. Als ik antwoord kan geven, zal ik dat zeker doen. Royalty & Nassau Expert (overleg) 1 feb 2021 19:32 (CET)

  Tegen verwijderen Ik bevestig mijn overtuiging dat het om een behoorlijk artikel gaat en behoud verdient binnen de lemma's over de Nassaus, zeker bij de voorouders van de huidige monarchen. Ik onderschrijf wat Lidewij hierover uitgebreid schrijft en stel met plezier de evolutie van Nassau Expert en van zijn partner vast. Volgens hen zijn zelfs de fouten verbeterd.Ik apprecieer de wijze zienswijze van Wutsje die het artikel terugplaatste. Het verbaast me dat Natuur12 (de enige die uitgebreid evoor verwijderen' argumenteert) en een paar anderen zich zo militant opstellen en niet inzien dat in dit artikel voldoende gegevens aanwezig zijn om als een objectief artikel op Wikipedia aanwezig te blijven. Alleen al het feit dat ze een rechtreekse voourouder is van de Nederlandse monarchie en van nog andere regerende vorsten is al meer dan voldoende. Men mag vrezen dat Natuur12 hier weer gebruik (misbruik) van zijn moderatorschap zal maken om uiteindelijk het artikel te verwijderen, op basis van ongepaste argumenten. Voor de rest laat ik het aan de Nederlanders om er verder over te discussiëren. Andries Van den Abeele (overleg) 27 jan 2021 10:34 (CET)

Ik heb geen idee over welke evolutie van mij je het hebt. Ik heb mij nog nooit eerder over behoud of verwijderen van dit artikel uitgesproken. Wel heb ik mij eerder uitgesproken over de inhoud van het artikel. In tegenstelling tot jou, vind ik het geen behoorlijk artikel en ook niet objectief. Integendeel, ik onderschrijf de kritiek van HT en Natuur12 op de inhoud van het artikel. En ik wijs nogmaals op de overduidelijke fouten. Twee daarvan staan al sinds 5 januari duidelijk gemarkeerd op de OP, maar zijn nog steeds niet opgepakt.
Ik maak op dit moment alleen een andere afweging wat betreft behouden of verwijderen, omdat ik het - vanwege de toevoegingen na de eerste nominatie - zonde vind om het artikel weg te gooien. Royalty & Nassau Expert (overleg) 28 jan 2021 00:09 (CET)
Ik verheug me over de nieuwe afweging, als u dat beter vindt dan evolutie. Jammer dat u de moeite niet neemt om "overduidelijke fouten" te verbeteren. Dat zou toch niet meer inspanningen eisen dan die welke u aan discussies besteedt? Ander punt: Het lemma werd op 30 september ll. voorgedragen door HRvO (thans retired user). In uw mail van 27 januari vermeldt u hem als uw partner. U kwam beiden tussen over zelfde onderwerpen en als het u niet is dan is het, volgens u schrijft, uw partner die een evolutie doormaakte. Geef toe dat het buitenstaanders wat in verwarring kan brengen. Zoveel te beter dat u thans voor het behoud van het artikel bent. Andries Van den Abeele (overleg) 28 jan 2021 14:01 (CET)
De verwarring kan ik me voorstellen, vandaar ook mijn uitleg dat we partners zijn.
Ja, mijn partner heeft een evolutie in zijn denken over Wikipedia doorgemaakt. Van "hey leuk, daar kan ik aan bijdragen" tot uiteindelijk "wat een <zelfcensuur>project en wat een <zelfcensuuur>gemeenschap". Nadat voor de derde keer een door hem geschreven artikel werd verminkt door een gebruiker die duidelijk geen idee heeft waar hij/zij het over heeft, heeft mijn partner besloten om nooit meer bij te dragen aan Wikipedia. Hij heeft verzocht zijn gebruikersnaam te verwijderen en heeft tot slot bij de twee nog niet afgehandelde door hem genomineerde artikelen de nominatie doorgehaald. Niet omdat ze verbeterd waren, dat waren ze namelijk niet, maar omdat het hem geen bal meer interesseert welke onzin Wikipedia onder de noemer encyclopedie publiceert.
Over dat laatste denk ik iets anders dan hij doet. Als ik een artikel zie dat onjuist of zodanig incompleet is, meld ik dat aan de lezer van het artikel. Ik draag al langer dan mijn partner niet meer bij aan Wikipedia. Omdat ik ervan overtuigd geraakt ben dat deskundigheid op Wikipedia niet gewenst is. Jouw bijdrage bij het verzoek tot terugplaatsing van de artikelen Juliana van Nassau (1546-1588), Elisabeth van Nassau (1542-1603), en Walburga van Egmont, was wat dat betreft duidelijk genoeg. De nominator was pas sinds 2018 actief dus had geen recht van spreken, de artikelen stonden er al heel lang, dus moeten ze wel goed zijn. Alsof kwaliteit bepaald wordt door hoe lang een artikel op Wikipedia staat en alsof deskundigheid bepaald wordt door de lengte van de activiteit. Ik zie dan ook geen enkele reden om zelf die fouten te verbeteren. Bewijs als lang bijdragende gebruiker maar dat je deskundiger bent dan mijn partner en mij. Royalty & Nassau Expert (overleg) 1 feb 2021 19:22 (CET)
R&NE, een lemma met minstens drie feiten is een beginnetje. Er werden beginnetjes op de TBP genomineerd als NE. Er waren in deze lemma's geen fouten. Of iets E of NE is een mening, waarover men kan overleggen.
Niemand kan iets aanvangen, wanneer een gebruiker aan de zijlijn Fout staat te roepen. Wanneer men wil dat er geen fouten in Wikipedia staan, moet men met feiten op het overleg komen. Op het moment dat bronnen elkaar tegenspreken is dat een feit, en kan men na zelf een voorkeur keuze gemaakt te hebben ook geen Fout roepen. Lidewij (overleg) 1 feb 2021 20:19 (CET)
De genomineerde artikelen bevatten inderdaad drie feiten, dochter van, getrouwd met, moeder van. Dat maakt een persoon niet relevant. Het teruggeplaatste artikel bevatte ook nog fouten, die overigens zijn opgelost. En ja, over E of NE kan men van mening verschillen. Dat is geen probleem. Wat wel een probleem is hoe de discussie volgens oudgedienden gevoerd moet worden. En maar klagen als je er dan op dezelfde manier terug gepraat wordt.
Ik ben pas begonnen met aan de zijlijn fout te roepen toen het mij duidelijk werd dat deskundigheid niet gewaardeerd wordt op Wikipedia. De fouten zijn aangegeven, de bronnen zijn genoemd. Maar toch kunnen de oudgediende deskundigen de artikelen blijkbaar niet herstellen. Zegt mij genoeg. Royalty & Nassau Expert (overleg) 1 feb 2021 23:03 (CET)
R&NE, fouten zijn aangegeven, de bronnen zijn genoemd. Ik schreef al eerder, zoals jij dit soort dingen naar voren brengt, daar kan ik niets mee. Ik heb die boeken niet voorhanden. Toen ik schreef dat ik niets met de lijst bronnen kon kreeg ik als antwoord: "Dat je niks met een lijst bronnen kunt, zegt meer over jou dan over mij." Ja zo'n tekst dat helpt!? Wat een vooringenomenheid. Het eerste jaar op Wikipedia heb ik wel boeken gekocht of geleend. Dat doe ik niet meer. Er zijn hier genoeg mensen, die gemakkelijker bij een bibliotheek kunnen komen dan ik. Wanneer ik tijd en energie heb, zijn hier genoeg andere dingen te doen. Mvg,Lidewij (overleg) 2 feb 2021 00:31 (CET)
Ik heb afgelopen maandag nog een oprechte poging gedaan om je vragen op Overleg:Jan VI van Nassau-Dillenburg te beantwoorden. En wat krijg ik als reactie? Dat ik maar wat fantaseer. Dus waarom zou ik je nog helpen? Je bent toch niet geïnteresseerd in de antwoorden.
Na alle tegenwerkingen en beledigingen die mijn partner en ik op Wikipedia heb ondervonden, ben ik niet van plan om mijn kennis nog te delen met Wikipedia. Wel zal ik als ik fouten aantref de lezer op deze fouten attenderen. En de Wikipedia gemeenschap mag die fouten zelf oplossen. En als ze dat niet kan omdat ze de bronnen niet beschikbaar heeft, is dat pech voor de Wikipedia gemeenschap. Daar lig ik niet wakker van.
De Wikipedia gemeenschap oogst wat het gezaaid heeft, deskundigen die er niet meer aan willen bijdragen door de manier waarop Wikipedia gemeenschap denkt dat ze met deskundigen moet omgaan. Ik ben niet vooringenomen, mijn onwil om hier nog verder fouten op te lossen is gebaseerd op de ervaringen die ik hier heb. Door wat ik gezien heb van de bijdragen van de zich expert noemende gebruikers op Wikipedia, heb ik daar geen hoge dunk van overgehouden. Arrogant? Ja. Maar die arrogantie is wel gebaseerd op kennis die gestoeld is op ruim drie decennia studie over (de leden van) het Huis Nassau. Royalty & Nassau Expert (overleg) 4 feb 2021 00:20 (CET)
Het lemma bevat nog steeds meerdere taalkundige en minimaal een storende inhoudelijke fout. Daarnaast wordt (zie het toegevoegde sjabloon) nog steeds getwijfeld aan de informatie over haar kinderen. Wat mij betreft voldoende om te verwijderen. Een lemma moet minimaal inhoudelijk juist zijn wil het behouden blijven. HT (overleg) 7 feb 2021 11:29 (CET)
Ik heb het erg moeilijk met gebruikers die voorhouden dat er inhoudelijke of zelfs maar taalkundige fouten in een artikel staan, daar waar ze de volle vrijheid hebben om de door hen vastgestelde fouten te verbeteren. Als ze dat niet doen, dan vind ik dat ze eigenlijk beter het stilzwijgen zouden behouden en Wikipedia verlaten. Wat het argument dat er onbekwamen op Wikipedia de deskundigen lastig vallen, ik stel me daar vragen over. Ik ben nu veertien jaar actief op Wikipedia en heb ook al minder aangename ervaringen opgedaan, maar met wat diplomatie en met solidariteit onder gebruikers ben ik er altijd in geslaagd om wat ik als exact wist, ook als dusdanig te doen aanvaarden. Zich zogenaamd terugtrekken maar toch blijven bazuinen dat de ondeskundigheid zegeviert is wel een heel spijtige houding. Aanbeveling: blijf u inzetten door te verbeteren wat u verkeerd vindt, de waarheid en de exactheid zullen uiteindelijk zegevieren. Andries Van den Abeele (overleg) 7 feb 2021 12:20 (CET)
@Andries Van den Abeele En ik heb het moeilijk met gebruikers die een lemma willen behouden, maar niet weten of de inhoud correct is. Echter, ik heb recent een belangrijke inhoudelijke verbetering doorgevoerd (hier) en ik was zelfs genoodzaakt de aanpassing nog eens te doen (hier). Ik zie geen reden een dergelijk bijna loopgravengevecht te herhalen en laat het lemma graag aan anderen over. Zie ook het commentaar van een de voorstanders voor behoud van het lemma maar het niet wil verbeteren. Ze geeft daarvoor hierboven als reden: "Wanneer ik tijd en energie heb, zijn hier genoeg andere dingen te doen." Als ik zoiets lees, hoef ik mij niet langer af te vragen waarom er hier zo weinig gebruikers zijn met feitenkennis: die lopen met een grote boog om Wikipedia heen. HT (overleg) 7 feb 2021 14:19 (CET)
@Happytravels, je haalt twee dingen door elkaar. Wanneer een persoon E is, mag er een lemma op Wikipedia. Wanneer zo'n lemma fouten bevat kan daaraan gewerkt worden. Een lemma verwijderen wegens mogelijke fouten is in mijn ogen, "een punt willen maken". Wat nu nog speelt, is een discussie die elders speelde of het derde portret wel of niet van Elisabeth was/zou zijn. Verder gaat het over een doodgeboren kind, waarover in een boek in uit 1994 melding zou zijn gemaakt? Ik heb in tussen vele stambomen gezien en vind nergens 14 kinderen, waardoor bij mij de vraag opkomt wat maakt dat deze publicatie geen navolging kreeg. Ik heb de bron niet gezien en ga daar dan ook geen notie van maken.
Happytravels, je maakt een eigen invulling over mijn persoonlijke situatie. Ik ben niet niet gezond en heb per dag mijn enkele uren te verdelen waarin ik actief kan zijn, dan kies ik voor iets waarvan ik het nut zie. Mvg, Lidewij (overleg) 7 feb 2021 16:52 (CET)
Dat een Duitse bron uit 1994 geen navolging krijgt in Nederlandse bronnen over de Nassaus is helemaal niet vreemd. De auteurs van Nederlandse bronnen over de Nassaus schrijven over wat ze in eerdere Nederlandse bronnen vinden en vullen hooguit nieuwe geboortes, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens toe. Nieuwe buitenlandse bronnen raadplegen doen ze zelden of nooit, zeker niet over de oudere generaties.
Hoe slordig en onvolledig Nederlandse bronnen over de Nassaus zijn, werd mij pas goed duidelijk toen ik eind jaren negentig de hand wist te leggen op de publicatie (fr) Huberty, Michel; Giraud, Alain; Magdelaine, F. & B., l’Allemagne Dynastique. Tome III: Brunswick-Nassau-Schwarzbourg. Alain Giraud, Le Perreux (1981). Dit deel uit een zevendelige serie, waarvoor de auteurs ruim tien jaar lang zo ongeveer elk archief in West-Duitsland, maar ook de Benelux, Frankrijk, Groot-Brittannië en Scandinavië, raadpleegden, opende een wereld aan nieuwe informatie. En deed mij de schellen van de ogen vallen over Nederlandse publicaties zoals (nl) Dek, A.W.E., Genealogie van het Vorstenhuis Nassau. Europese Bibliotheek, Zaltbommel (1970). Ik had nooit verwacht in een Franse publicatie meer details te vinden over de jonggestorven kinderen van prins Frederik Hendrik van Oranje, maar vond ze wel. Bron? De parochieregisters van de Nieuwe Kerk in Delft! Schokkender was de ontdekking dat koning Willem I der Nederlanden niet vijf maar zes kinderen uit zijn eerste huwelijk bleek te hebben. Dat extra kind ontbreekt nog steeds in zo ongeveer alle Nederlandse bronnen.
Dat Johan VI en Elisabeth veertien kinderen hadden, is overigens geen geheime informatie die alleen bekend is bij ingewijden. Het artikel Lodewijk Gunther van Nassau bevat al vanaf de eerste versie de correcte informatie dat hij het dertiende kind was. Royalty & Nassau Expert (overleg) 10 feb 2021 16:05 (CET)
Johan VI en Elisabeth zouden veertien kinderen gehad hebben, waarvan er een geboren zou zijn in 1574.
Ernst Casimir (Dillenburg, 22 december 1573
Lodewijk Gunther (Dillenburg, 15 februari 1575 min 40 weken is begin tweede week mei 1574.
Het 'doodgeboren kind' in Dillenburg uit 1574 zal dan niet ouder kunnen zijn dan ± 12 weken, en dit noem ik een miskraam. De 22 weken die nu nodig zijn om te kunnen leven, heeft deze vrucht niet gehaald. Dat zo iets wordt vermeld in een boek over dit echtpaar kan ik begrijpen, maar om hiervoor een twijfelsjabloon op Wikipedia te rechtvaardigen vind ik wel vergaan. Lidewij (overleg) 10 feb 2021 23:52 (CET)
Die conclusie kun je niet trekken. De bronnen noemen geen exacte datum, alleen een jaartal. Je rekent met 'normale' zwangerschapstijden maar je weet helemaal niet of het doodgeboren kind uit 1574 en Lodewijk Gunther de normale zwangerschapstijd gehad hebben. Er is geen bron die daar iets over schrijft.
Wat er wel is, zijn bronnen die spreken over een doodgeboren kind in 1574. Dus is het sjabloon terecht. Royalty & Nassau Expert (overleg) 11 feb 2021 21:33 (CET)
R&NE, die conclusie kan ik wel trekken. Er is het een en ander te berekenen. Ernst Casimir is 22 december 1573 geboren en Lodewijk Gunther 15 februari 1575. Lodewijk kan niet veel te vroeg geboren zijn, want hij bleef in leven. Veel later dan half mei 1574 kan de bevruchting niet geweest zijn. (De draagtijd ligt tussen de 38 en 42 weken.) Na een geboorte en na een miskraam heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen, om weer in cyclus te komen. Op deze manier is een berekening te maken hoeveel weken een zwangerschap in 1574 geduurd zou kunnen hebben en hoe groot de vrucht zou kunnen zijn geworden. Voor mij is met een oogopslag duidelijk dat deze zwangerschap binnen de 20 weken van een miskraam ligt. Voor mij is het begrijpelijk dat deze miskraam niet in de andere bronnen als een doodgeboren kind wordt opgenomen. Mvg, Lidewij (overleg) 11 feb 2021 23:59 (CET)Lidewij (overleg) 12 feb 2021 14:20 (CET)
Nogmaals, nee die conclusie kun je niet trekken. Het is jouw interpretatie die je met geen enkele bron kunt staven. Als er uit het bronnenonderzoek dat ik al ruim 30 jaar doe iets duidelijk geworden is, is het wel dat alles wat ik op de middelbare school leerde over zwangerschappen lang niet altijd waar is. Dus jouw interpretatie hoeft helemaal niet waar te zijn. Belangrijker is dat Wikipedia claimt een encyclopedie te zijn. Eigen interpretatie hoort niet thuis in een encyclopedie. Alleen wat de bronnen vermelden hoort thuis in een encyclopedie, ook als dat niet overeenkomt met jouw interpretatie. Royalty & Nassau Expert (overleg) 14 feb 2021 02:04 (CET)
  Tegen verwijderen. Ik kan niet anders dan mijn argumenten herhalen, zie de vorige nominatie. Ik vind het wel buitengewoon teleurstellend dat collega's een artikel niet verbeteren als er een fout in staat. Die mogelijkheid is een van de krachtige aspecten van Wikipedia, die ontbrak bij de traditionele boekwerken. Die verantwoordelijkheid hebben wij met zijn allen. Hoe kan ik aan jullie verantwoordelijkheid appelleren? Ik doe dat ook als ik een foutje zie. Ik verbeter het, maak er verder geen woorden aan vuil. Elly (overleg) 13 feb 2021 21:31 (CET)
Je teleurstelling dat ik weiger nog langer artikelen te verbeteren en alleen nog op fouten wijs, is mede aan jou te wijten. Royalty & Nassau Expert (overleg) 14 feb 2021 02:06 (CET)
We mogen er ons over verheugen dat Nassau Expert de wijze beslissing genomen heeft om toch verbeteringen aan te brengen. Ik vertrouw er op dat ze juist zijn en dat dit des te meer aanbeveelt om het lemma te behouden. Andries Van den Abeele (overleg) 18 feb 2021 09:45 (CET)
Door deze reactie heb ik al weer spijt van mijn aanvullingen en zou ze het liefst weer ongedaan maken. Royalty & Nassau Expert (overleg) 18 feb 2021 19:53 (CET)
Er is inmiddels meer op wikipedia gesproken over Elisabeth dan in de vakliteratuur ;-) Hoe dan ook is het huidige artikel een wereld van verschil vergeleken met het in september 2020 genomineerde artikel. Hoewel de biografie nog steeds vrij mager is - en dat is niet zo vreemd, want als er weinig over haar in de bronnen staat, dan valt er ook weinig over haar te schrijven - biedt het artikel toch een aardig overzicht van de wél beschikbare informatie. Het is nu meer dan 'getrouwd en kinderen gekregen'. De fouten zijn er (als het goed is) uitgehaald, en het artikel is van bronnen voorzien. Nee, het is geen etalage-artikel en nee, Elisabeth is niet de meest spannende persoonlijkheid uit de geschiedenis, maar zo slecht is dit artikel toch ook weer niet dat het koste wat het kost verwijderd moet worden? Thieu1972 (overleg) 21 feb 2021 12:28 (CET)
Er valt over haar nog steeds niet meer te vertellen dan dat ze een rechtstreekse voorouder is van de huidige Nederlandse koning. De toevoegingen met wie haar kinderen getrouwd zijn en wanneer doen in dit lemma niet ter zake. En Wikipedia is geen genealogische website. Er staat nog steeds zeker 1 inhoudelijke fout in het lemma en enkele taalkundige. En de omschrijving bij kind nr. 12 is vreemd. Een vraagteken erbij, maar uit de toegevoegde bron blijkt dan weer dat ze toch echt een doodgeboren kind heeft gebaard. Als zij alleen onderdeel wordt van het lemma van haar man, is er niets aan de hand. HT (overleg) 21 feb 2021 15:11 (CET)
Happytravels, er zal niets veranderen in wat jij en ik van belang vinden, dat de Nederlands lezende bezoeker van Wikipedia mag lezen. Jij vindt deze rechtstreekse voorouder van de huidige Nederlandse koning niet van belang en ik wel. Jij komt met de voor mij dooddoener;"Er valt over haar nog steeds niet meer te vertellen dan... ".
Maar wat ik je kwalijk neem is dat jij schrijft: "Er staat nog steeds zeker 1 inhoudelijke fout in het lemma en enkele taalkundige" en hier zelf niets aan doet. Nu is het ik zie, ik zie wat jij niet zie...en het is..... een kleuterschoolspelletje. Over kind 12 staat een vraag bij Wikipedia:Het Verleden. Wat je bedoelt met " Als zij alleen onderdeel wordt van het lemma van haar man, is er niets aan de hand." ? Misschien soms het is beter kennis achter te houden in plaats dat Wikipedia de plaats is om kennis te delen? Ik zie bij wat je schrijft daarin juist een pre om het lemma te behouden. Lidewij (overleg) 21 feb 2021 19:39 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Tania EloseguiBewerken

opknappen - bronloze BLP waardoor niet gecontroleerd kan worden of de genoemde feiten ook juist zijn, derhalve strijdig met WP:BLP. POV.The Banner Overleg 24 jan 2021 21:39 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: met een beetje zoekwerk blijkt zo'n beetje alles wel terug te vinden in bronnen. Ik heb die dan ook toegevoegd, en de echt twijfelachtige informatie weggehaald. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 9 feb 2021 20:31 (CET)

Alternatief feitBewerken

Weg – Pagina was in eerste instantie een redirect naar 'demagogie' en nu staat er een aantal begrippen die wellicht zijdelings te maken hebben met 'alternatief feit', maar niet echt een synoniem hiervoor zijn. In geen van deze genoemde artikelen wordt 'alternatief feit' genoemd (het enige artikel op nl.wiki waarin het genoemd wordt is nepnieuws). GeeJee (overleg) 24 jan 2021 22:58 (CET)

Nota bene: dit is in principe een lemma dat op 13 andere Wikipedia's bestaat. - Aiko 27 jan 2021 10:43 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

J GuzBewerken

NE – Lijkt een beginnend artiest; welke onafhankelijke bronnen hebben al aandacht aan hem besteed? Sowieso is bronvermelding voor de persoonsinformatie gewenst. Encycloon (overleg) 24 jan 2021 23:29 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: tekstueel houdt het artikel niet over. De enige verstrekte bronnen zijn niet secundair en onafhankelijk. Eerste single dateert van 2021, in eigen beheer uitgegeven. De E-waarde is geenszins aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 08:29 (CET)


Toegevoegd 25/01; af te handelen vanaf 08/02Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Bart De KortBewerken

WIU- Geen bron cat en opmaak, waarschijnlijk het zelfde als Bart de Corte. WikiJonathan2 (Overleg) 25 jan 2021 08:16 (CET)

  Opmerking - direct verwijderd vanwege WP:BLP/zelfpromotie niet encyclopedisch persoon. Overigens is Bart de Corte iemand anders. Encycloon (overleg) 25 jan 2021 09:19 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 08:39 (CET)

Dit artikel is er nog steeds??2001:1C04:3A10:E500:590C:915D:7DA4:2644 14 feb 2021 10:15 (CET)

Ja, het artikel is opnieuw aangemaakt als Bart de kort en Bart De Kort. Zie hier voor de nieuwe nominaties. Thieu1972 (overleg) 14 feb 2021 10:18 (CET)

JoycaBewerken

NE – Er zijn geen gezaghebbende bronnen die de encyclopedische relevantie van deze muzikant en Youtuber aan te tonen. Daarnaast leest de tekst als een zeer slechte vertaling (bijvoorbeeld Zonder verstopping van zijn verlangen om “serieuzer” video’s en muzieken te maken om er hits van te maken en Hij stopte zijn zakelijke studies om 16 jaar om zich helemaal te concentreren op de muziek) en POV (waar ze zachtjes lachen van de inconsistenties). In deze staat is dit artikel wat mij betreft echt niet te handhaven. StuivertjeWisselen (overleg) 25 jan 2021 11:18 (CET)

Op fr-wiki staan 28 bronnen, dus daar zit vast ook wel wat bruikbaars tussen. Voor de liefhebben, of de aanmaker. Edoderoo (overleg) 25 jan 2021 19:09 (CET)
Het artikel op de Franse wiki aanschouwend is het Nederlandse artikel overduidelijk een machinevertaling hiervan. Maar het artikel mist een vertaalsjabloon en er wordt ook geen melding in de bewerkingsgeschiedenis hierover gemaakt, hetgeen wél een vereiste is. StuivertjeWisselen (overleg) 25 jan 2021 19:40 (CET)
Het verhaal lezend is het een (beroerde) vertaling van de Franse Wikipedia. In het discografie-gedeelte is wel meer energie gestoken, zo zijn alle samenwerkingen afgesplitst. Het alsnog toevoegen van een {{Bronvermelding anderstalige Wikipedia}} en het aanpassen van de (te vele) taalfouten maken het artikel wel geschikt.
Ik neem aan dat StuivertjeWisselen het NE-gedeelte van zijn nominatie in ieder geval wil intrekken. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 jan 2021 11:59 (CET)
Ik ben even snel de 28 opgevoerde bronnen in het Franse artikel afgegaan. Heel veel daarvan ontstijgt het niveau fancruft niet of zijn database-linkjes. In het Nederlandse taalgebied heb ik werkelijk geen enkele publicatie over Joyca of Jordan Rondelli gevonden. Dus ik ben niet volledig overtuigd dat deze muzikant evident voldoende relevant is. Maar laat bij dezen genoteerd zijn dat mijn nominatie in ieder geval als WIU blijft staan. StuivertjeWisselen (overleg) 26 jan 2021 12:47 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: of Joyca nu E of NE is: dit is gewoon een zeer beroerde vertaling. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 08:39 (CET)

Kaspar SchellingerhoutBewerken

NE – Kaspar Schellingerhout over Kaspar Schellingerhout. Misschien is deze acteur wel E, maar er zijn nu geen gezaghebbende bronnen die de encyclopedische relevantie kunnen bepalen. StuivertjeWisselen (overleg) 25 jan 2021 11:27 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloze CV, in een verkeerde opmaak. E-waarde is niet aangetoond, en aan WP:BLP is niet voldaan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 08:39 (CET)

Nie Te HouweBewerken

NE – Geen bronnen die encycopedische relevantie kunnen aantonen van dit lokale carnavalsduo. Dit is evident NE. StuivertjeWisselen (overleg) 25 jan 2021 13:30 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een niet-encyclopedisch geschreven verhaal over een onderwerp waarvan de E-waarde niet is aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 18:53 (CET)

Waruhiu ItoteBewerken

WB – momenteel te weinig inhoud voor een beginnetje. De Engelstalige Wikipedia kan mogelijk inspiratie bieden. Encycloon (overleg) 25 jan 2021 13:30 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: artikel is niet meer verbeterd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 19:11 (CET)

Luna CoppelmansBewerken

NE – Geen bronnen die encyclopedische relevantie kunnen aantonen van deze kunstenares. Artikel is qua inhoud sowieso zeer mager. StuivertjeWisselen (overleg) 25 jan 2021 13:40 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: problemen zijn niet verholpen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 19:11 (CET)

Joey BravoBewerken

NE – encyclopedische relevantie niet duidelijk van deze 23-jarige youtuber die blijkbaar met een Lamborghini rijdt. Het artikel lijkt me in deze vorm vooral (zelf)promotie.  DirkVE overleg 25 jan 2021 15:49 (CET)

  Tegen verwijderen Bronnen aangepast. Lijkt mij geen zelfpromotie aangezien persoon ook negatief in de media komt en hier ook naar verwezen wordt. Joey is aangesloten bij een professioneel muzieklabel en heeft uitgebreide discografie. Publiek Figuur + Bronnen + Discografie = E ;encyclopedisch relevant volgens mij. Maximehinnekens (overleg) 31 jan 2021 16:56 (CET)
Staat ook voldoende negatieve content tussen om het evenwicht te behouden. Lijkt me zeker geen zelfpromotie. Het is ook niet omdat je je niet kan vinden in iemand levensstijl dat deze encyclopedisch niet relevant is. Een encyclopedie geeft geen waardeoordeel. YB82 (overleg) 16 feb 2021 13:26 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de E-waarde van Bravo/Talei is afdoende aangetoond, en het artikel bevat zowel positieve als negatieve zaken, dus er is in ieder geval wel sprake van enige balans. Ik zie geen redenen om het artikel te verwijderen, en behoud het dus. Thieu1972 (overleg) 22 feb 2021 21:28 (CET)

Guineebissause voetballers in het buitenlandBewerken

Weg – nutteloze lijst volgens mij, in deze vorm zeker ongeschikt. De lijst bevat ca. 25 voetballers en 67 (!) bronnen waaronder een aantal bronnen uit de enwiki, wikipedia kan geen bron van zichzelf zijn. Van deze lijst hebben enkel 10 spelers een eigen pagina, misschien zou er beter tijd gestoken worden in het aanmaken van pagina's van de andere spelers.  DirkVE overleg 25 jan 2021 16:01 (CET)

en-wiki kan geen bron voor relevantie zijn, of voor het aantonen van een bepaald feit. Maar wel als ingang dienen voor ander bronmateriaal, bijvoorbeeld voor het maken van een pagina die nu nog niet bestaat. Beter je tijd in iets anders steken vind ik sowieso een heel vreemd verwijderargument. Wikipedia is my favourite waste of time, dus ga me niet op de tenen staan. Edoderoo (overleg) 25 jan 2021 16:15 (CET)
Ik ben een beginnend Wikipediaan, dus ik leer graag. Ik was dan ook geïnspireerd door voorbeelden elders op Wikipedia.
Lijst_van_spelers_van_het_Belgisch_voetbalelftal
Nederlanders_in_het_Belgische_voetbal
List of Netherlands international footballers born outside the Netherlands
Deze lijsten lijken toch wel erg op de lijst die ik opstelde. Veel referenties lijkt me geen bezwaar, integendeel. Verwijzingen naar anderstalige Wikipedia pagina's niet toegestaan? Ik verwijs naar de [Wikipedia Help pagina]
Dat veel spelers uit Guinee-Bissau (nog) geen eigen Wiki pagina hebben, tja, daar kunnen zijzelf voornamelijk iets aan doen door goed te spelen.
Gadogado123 (overleg) 25 jan 2021 17:45 (CET)
  Voor verwijderen Per WP:NIET#Cijfermateriaal (statistieken). Mikalagrand (overleg) 26 jan 2021 09:48 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Birgit verplanckeBewerken

ZP/reclame – twijfel over encyclopedische relevantie, lijkt me eerder (zelf)promotie  DirkVE overleg 25 jan 2021 16:05 (CET)

  Tegen verwijderen Heb referenties toegevoegd en het geheel neutraler gemaakt. Geertivp (overleg) 1 feb 2021 00:47 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: er zijn twee bronnen gegeven: de ene bron is een soort advertentiepagina voor haar bedrijf, de andere bron is een site waar ze zichzelf presenteert. De zweem van promo is dus eigenlijk alleen maar erger geworden. We kunnen natuurlijk ook geen E-waarde gaan ontlenen aan dergelijke door haarzelf geschreven promotekstjes. Voor het aantonen van E-waarde is het wenselijk dat er secundaire bronnen aanwezig zijn die over Verplancke hebben gepubliceerd. Om eerlijk te zijn betwijfel ik of ze E-waarde heeft: ik zie in de tekst weinig tot geen aanknopingspunten terug die op relevantie wijzen. Hoe dan ook: artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 feb 2021 19:11 (CET)

Moyzesova-straat (Košice)Bewerken

opknappen - rijkelijk promotioneel van toon. Bronloos. The Banner Overleg 25 jan 2021 18:02 (CET)

 • Aanpassingen gedaan. Mogelijke punten van aanstoot verwijderd. Bronvermelding aanwezig. IDD5000 (overleg) 25 jan 2021 19:58 (CET)
Waarom is de naam vernederlandst? Ik zou gewoon 'Moyzesova ulica' aanhouden als titel. Alleen als blijkt dat in Nederlandstalige bronnen de naam 'Moyzesova-straat' wordt gebruikt, is het logisch die versie te gebruiken. Zo niet, dan zie ik de logica van de vertaling niet zo. Thieu1972 (overleg) 9 feb 2021 07:56 (CET)
 • Met dank aan gebruiker Thieu1972 voor zijn gewaardeerde suggestie.

Getroffen maatregelen: de Slowaakse benaming 'Moyzesova ulica' werd aangehouden en de tekst werd in die zin aangepast. IDD5000 (overleg) 9 feb 2021 20:24 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: ik snap niet zo goed wat er promotioneel was aan het artikel? Alleen het woord 'schilderachtige' was niet zo neutraal, maar dat maakt een artikel nog niet promotioneel van aard. Er was was ook een net vertaalsjabloon toegevoegd, dus 'bronloos' is niet helemaal terecht. Of wordt er getwijfeld aan de inhoud van het artikel en worden er daarom bronnen verlangd? Hoe dan ook: ik zie op dit moment geen enkele reden om het artikel te verwijderen, en behoud het dan ook. Thieu1972 (overleg) 9 feb 2021 20:42 (CET)

Right to Dream AcademyBewerken

WIU – wel relevant (zie bv en:Right_to_Dream_Academy), maar dit is meer een contextloze lijst van spelers dan een artikel over deze voetbalacademie. Doordat er een vreemde string van karakters wordt toegevoegd aan de link, zijn alle links bovendien 'rood' GeeJee (overleg) 25 jan 2021 20:11 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: nog steeds is het een artikel zonder uitleg en context, en met een lange lijst rode linkjes. Het hoe en wat van deze 'voetbalacedemie' (sic) blijft volkomen onduidelijk. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 feb 2021 07:56 (CET)

International Song ContestBewerken

NE – Een online nabootsing van het Eurovisie Songfestival, ik kan hier echter geen bronnen over vinden dus het kan ook zijn dat dit hele verhaal verzonnen is. Eerste editie in september 2020 en inmiddels al zes keer georganiseerd? Ik vind wel wat sociale media-verkiezingen met dezelfde naam, maar daar gaat het kennelijk over soortgelijke maar andere verkiezingen (bv. https://www.facebook.com/iscglobalsound1/) GeeJee (overleg) 25 jan 2021 20:24 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een slordig artikel, met zinnen die herhaald worden (waardoor je regelmatig denkt: he, dit heb ik toch al gelezen?). De relevantie is totaal niet aangetoond: welke status heeft deze wedstrijd, welke artiesten hebben meegedaan, hoeveel kijkers waren er, wie zit er achter de organisatie? Het evenement zou hebben plaatsgevonden in grote voetbalstadia, maar wat vond daar dan precies plaats? Optredens? Het gebrek aan welke bron dan ook maakt het onmogelijk om de informatie in dit artikel te verifiëren, laat staan enige E-waarde vast te stellen. Artikel is te WIU en en relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 feb 2021 07:56 (CET)

International Song Contest 1Bewerken

NE – Een online nabootsing van het Eurovisie Songfestival, ik kan hier echter geen bronnen over vinden dus het kan ook zijn dat dit hele verhaal verzonnen is. Eerste editie in september 2020 en inmiddels al zes keer georganiseerd? Ik vind wel wat sociale media-verkiezingen met dezelfde naam, maar daar gaat het kennelijk over soortgelijke maar andere verkiezingen (bv. https://www.facebook.com/iscglobalsound1/) GeeJee (overleg) 25 jan 2021 20:26 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: waar ik bij de nominatie hierboven me nog afvroeg hoe dat zat met die grote voetbalstadia, geeft dit artikel daar dan het antwoord op: het evenement werd fictief in zo'n voetbalstadium gehouden... In ieder geval staan er nu wél namen van artiesten vermeld. Echter, het blijft onduidelijk wie het evenement organiseerde, hoeveel kijkers er waren, wat de status van het evenement was e.d. Er zijn zelfs geen primaire bronnen gegeven om het e.e.a. mee te kunnen verifiëren, laat staan dat er secundaire bronnen zijn om de E-waarde aan af te kunnen meten. De E-waarde is dus niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 feb 2021 08:03 (CET)

Adriaensens LucBewerken

Weg – Titel klopt niet, opmaak ontbreekt, en tekstueel is het verre van encyclopedisch. Per WP:BLP zouden bronnen niet misstaan. Afgaande op de geschetste carrière zal hij wel E-waarde hebben, maar graag zou ik dat bevestigd zien middels goede bronnen over hem. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2021 20:37 (CET)

Ik kan geen bronnen vinden. Bij een relevante wielrenner uit de jaren 90 zouden die toch wel online te vinden moeten zijn. GeeJee (overleg) 25 jan 2021 21:35 (CET)
Wellicht een geintje van een hobbywielrenner? Thieu1972 (overleg) 25 jan 2021 21:55 (CET)
nuweg wegens onzin, nergens iets te vinden over deze "wielrenner", waarschijnlijk als grap aangemaakt.  DirkVE overleg 27 jan 2021 17:08 (CET)

OndervachtBewerken

WB – Een WB van twee zinnetjes, waarvan één met een voorbeeld. Dit is nog lang geen artikel voor een encyclopedie. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2021 20:40 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Niet meer verbeterd. Encycloon (overleg) 9 feb 2021 12:00 (CET)

Wat verklaart de hereniging van beide Duitslanden en hun succesvolle integratie in EuropaBewerken

Weg – Essay of schoolopdracht? Hoort hier in deze vorm niet thuis.  DirkVE overleg 25 jan 2021 20:57 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de laatste alinea geeft de mening van de auteur weer, in de ik-vorm. Dit lijkt inderdaad sterk op een schoolopdracht. Voor wikipedia in ieder geval volledig ongeschikt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 feb 2021 08:09 (CET)

Badminton Vereniging NijeveenBewerken

NE – amateurvereniging, encyclopedisch niet relevant  DirkVE overleg 25 jan 2021 21:00 (CET)

Goed plan, ga je nu ook alle amateur-voetbalverenigingen voor verwijdering voordragen? En daarna alle andere amateur-sportverenigingen? The Banner Overleg 26 jan 2021 12:12 (CET)
Even vergeten: en   Tegen verwijderen The Banner Overleg 26 jan 2021 14:12 (CET)
Toch stelt Relevantie/Sport en spel: Clubs of verenigingen van sporten die actief zijn in een officiële competitie van een landelijke of nationale bond of daar een langere tijd actief waren (voetbalclubs bijvoorbeeld). Bij badminton wordt ook de zesde divisie door de landelijke bond georganiseerd. Er staat nergens dat amateurverenigingen niet beschreven mogen worden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 jan 2021 14:00 (CET)
Als een ploeg in de zesde divisie volleybal als Ew wordt aanzien, dan is dit een foutje van mij, daarom nominatie weggehaald.  DirkVE overleg 27 jan 2021 17:10 (CET)

Ryan DebackerBewerken

Weg – Per ongeluk had ik dit artikel verwijderd, dus ik heb het daarna weer snel teruggeplaatst, alleen staat het dan opeens als 'gecontroleerd' afgevinkt. Om te voorkomen dat het onbebronde, summiere artikel verder ongezien de encyclopedie in gaat, nomineer ik het hier. Betrokkene heeft 54 duizend abonnees op YouTube, en hoewel dat geen notering in de top 5 zal opleveren, is het ook weer te weinig om meteen aan een nuweg te gaan denken. Maar bronnen zijn nodig, zowel wegens WP:BLP als de E-waarde. Sowieso zal er meer tekst moeten komen, want dit is wel erg mager als biografie. Thieu1972 (overleg) 25 jan 2021 23:00 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: Niet meer verbeterd. Encycloon (overleg) 9 feb 2021 12:00 (CET)


Toegevoegd 26/01; af te handelen vanaf 09/02Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Dale JacobyBewerken

NE - De bronnen zijn flinterdun; er is geen serieus medium dat geschreven heeft over Jacoby. hiro the club is open 26 jan 2021 04:46 (CET)

Lisa (televisieserie)Bewerken

Weg – Twee zinnetjes, niet al te best geschreven, over een TV-serie die gisteren is begonnen. Is dat voldoende om er nu al een artikel aan te besteden? Sowieso heeft de lezer niets aan dit summiere tekstje, dus als de serie al voldoende E is, dan is uitbreiding echt gewenst. Thieu1972 (overleg) 26 jan 2021 08:19 (CET)

Copyvio van hier alvast verwijderd Look Sharp!   27 jan 2021 17:19 (CET)

  Tegen verwijderen - Ondanks de slechte recensies over het programma, staat Wikipedia vol met series, films, boeken of eender. Ik zie dan ook geen enkele redenen een artikel waarvan de meeste informatie klopt (Jaartal, Acteurs, Regie,..) te zien worden verwijderd. Ik zal om deze redenen ook even het volledige artikel onder handen nemen, wat weg kan of niet relevant is zal ik dan ook verwijderen. Cnaeusy (overleg) 29 jan 2021 11:23 (CET)

Verhaal volledig ingekort, voor 3 aflevering was dit echt heel veel tekst. Hier een daar kleine aanpassing/toevoeging. Cnaeusy (overleg) 29 jan 2021 13:50 (CET)
Ik wou een poging doen iets over de ontvangst te schrijven, maar helaas zijn alle recensies afgeschermd, dus ik kan er niks mee. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 16:21 (CET)
@Thieu1972:, wat bedoel je met afgeschermd? Cnaeusy (overleg) 31 jan 2021 19:09 (CET)
Dat je er voor moet betalen. Thieu1972 (overleg) 31 jan 2021 22:15 (CET)
Al eens geprobeerd om via archive.vn een gearchiveerde versie op te halen? Soms kan zo'n betaalmuur daar niet mee overweg en kun je het artikel of de recensie gewoon lezen. hiro the club is open 1 feb 2021 02:23 (CET)
Uiteraard heb ik dat al geprobeerd ;-) Maar die Belgische kranten weten ook dat heel goed te frustreren. Levert niks op..... Thieu1972 (overleg) 1 feb 2021 08:07 (CET)
Thieu1972 Ik heb hier en daar wat abonnementen voor alle artikels te kunnen lezen. Als je toevallig zegt over welke krant het gaat (link) kan ik ze wel doorsturen als ik er een abonnement van heb toch. Of ga ik tegen de regels in?Cnaeusy (overleg) 6 feb 2021 15:32 (CET)
Moesten de artikels hier niet al 3 dagen geleden afgehandeld zijn? Cnaeusy (overleg) 12 feb 2021 08:08 (CET)
Het artikel ziet er nu netjes uit. Qua bronnen is het meeste helaas niet veel meer dan de aankondiging dat de serie gaat beginnen, maar er zit her en der ook wel wat beters tussen, dus qua E-waarde vind ik het wel in orde. Ik streep de nominatie door. Thieu1972 (overleg) 17 feb 2021 19:09 (CET)

X - Viering van het super decenniumBewerken

WIU - Wel E-waardig, maar artikel is nu onduidelijk. Ik dacht dat het om een soort festival of in ieder geval een viering ging. Blijkt te gaan om een cd-box, maar dat wordt in het artikel niet duidelijk gemaakt. Daarnaast kan het artikel meer inhoud/achtergrond wel gebruiken. Nietanoniem (overleg) 26 jan 2021 11:43 (CET)

Bovendien wijkt de schrijfwijze van de titel op twee punten af van die in het artikel zelf.  Erik Wannee (overleg) 26 jan 2021 16:44 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Tijmen GoresBewerken

man met een baan - vis ←     → overleg 26 jan 2021 12:06 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos verhaal over een NE-persoon. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 12 feb 2021 19:12 (CET)

CiNiiBewerken

WIU – Vertaling van de eerste twee zinnen op en:de Engelstalige Wikipedia, maar zonder opmaak, bronnen en categorieën. (Of het vertaalsjabloon erbij moet voor een dergelijke kleine passage kan over getwist worden.) Encycloon (overleg) 26 jan 2021 14:30 (CET)

 •   Tegen verwijderen Om moverende redenen worden alle bibliografische databases uit wikidata getoond in het sjabloon authority control. Bij Sommige personen, die een Cinii identifier hebben levert dit een rode link op bij het woord 'CiNii'. Het is wel zo prettig, indien dit blauw kleurt al is het maar een summiere wb uitleg. Ldhank (overleg) 26 jan 2021 15:45 (CET)
Ik ben het helemaal met je eens dat het wenselijk is om een artikel aan te maken waarmee je in één klap vele honderden rode links blauw kleurt, maar ik ben het niet met je eens dat dan 'maar een summiere wb uitleg' ineens zou volstaan. Integendeel: Als er een gerede kans is dat dit artikel vanaf talloze andere pagina's bezocht wordt, is het juist de moeite waard om er een volwaardig artikel van te maken.  Erik Wannee (overleg) 26 jan 2021 16:40 (CET)

Lijst van Nederlandse belangenorganisaties voor studentenBewerken

WIUOp dit moment feitelijk reclame voor één specifieke organisatie; indien niet uitgebreid in de komende twee weken kan de pagina beter weg. Encycloon (overleg) 26 jan 2021 15:10 (CET)

Ik ben het afgelopen uur bezig geweest met het herschrijven zodat het geen reclame is voor één specifieke organisatie. Gedurende het herschrijven ben ik me echter wel steeds meer gaan afvragen of we de lezer hiermee ten dienst zijn. Daarnaast vraag ik me af in hoeverre studentenbelangenorganisaties/studentenfracties onderdeel zijn van de studenten cultuur buiten Groningen... Samenvattend: Ik denk dat de pagina zo behouden kan blijven, maar als hij weg moet heb ik daar ook vrede mee. Bas dehaan (overleg) 29 jan 2021 00:46 (CET)
Bij nader inzien   Voor verwijderen. --Bas dehaan (overleg) 11 feb 2021 23:29 (CET)

Jack, wat heb je meegenomen?Bewerken

WEG - Jack, wat heb je meegenomen? is een segment van de talkshow Formule 1 Café. De relevantie van dit segment blijkt niet uit het artikel. Verder kan ik geen bronnen vinden, wat leidt tot de conclusie dat dit ook eigen onderzoek is. Mikalagrand (overleg) 26 jan 2021 16:27 (CET)

Deze beoordeling vind ik iets te kort door de bocht, al snap ik wel waar deze vandaan komt. Ik twijfelde al aan de relevantie voor een los artikel. Bronnen zijn overigens wel te vinden, namelijk op YouTube. Zoals in de beoordeling staat, is het een segment van de talkshow. Op YouTube is dit dan ook terug te vinden in verscheidene video's waarin Jack Plooij te gast is, alleen vind ik die vorm van bronvermelding lastiger. Ik ben het dus eens met u dat het weg mag als los artikel, maar staat u mij wel toe dat het een kopje wordt in Formule 1 Café? Ik ben hier namelijk wel serieus mee bezig geweest en ik ben teleurgesteld in de manier waarop het artikel is overgekomen op u. DetailMan   Zeg het eens 26 jan 2021 18:28 (CET)
Met 'bronnen' worden in dit geval vooral secundaire bronnen bedoeld, dus niet het programma zelf.
De pagina zou sowieso nog wel een redirect kunnen worden. Encycloon (overleg) 26 jan 2021 18:32 (CET)
Als het ging om informatie uit secundaire bronnen, zou dit opgenomen kunnen worden in Formule 1 Café. Vanwege de beperkte hoeveelheid tekst, en dan is alle informatie te vinden in één artikel (dit artikel zou dan een redirect kunnen zijn). Echter lijkt het mij niet gewenst om specifiek deze tekst te behouden, omdat het eigen observaties zijn van de show. Mikalagrand (overleg) 26 jan 2021 19:21 (CET)
Ik zou het zelfs niet opnemen in de tekst van het artikel, behalve als er bronnen zouden zijn die zouden aantonen dat dit onderdeel zo belangrijk is. Maar die indruk heb ik niet, dit past in het rijtje met triviale zaken. Edoderoo (overleg) 31 jan 2021 15:31 (CET)
Nee, dat was ik ook niet van plan. Ik heb zelf even gekeken, maar ik kan niets vinden wat betreft secundaire bronnen. Ik geef toe, dit is niet Wikipediawaardig, DetailMan   Zeg het eens 11 feb 2021 10:13 (CET).
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Shannon PurserBewerken

WIU/WEG: Dit tekstje is onvoldoende. Ik heb geen idee of het onderwerp EW is, maar als dat zo is dan moet het onderwerp duidelijk zijn, want nu lopen de actrice en een rol die ze speelde onduidelijk door elkaar heen. Tot slot is de tekst ook taalkundig niet in orde.  Erik Wannee (overleg) 26 jan 2021 16:29 (CET)

Duidelijk een opknapgeval. en:Shannon Purser kan daarbij helpen. Maar in deze staat is het rijp voor verwijdering. The Banner Overleg 26 jan 2021 20:46 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: er is geen enkele verbetering aangebracht, dus artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 feb 2021 06:57 (CET)

Rietveld TheaterBewerken

Te weinig om te blijven Arend41 (overleg) 26 jan 2021 16:30 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: zelfs te weinig voor een beginnetje. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 feb 2021 06:58 (CET)

Jongerenkoor SjaloomBewerken

NE – relevantie blijkt niet uit inhoud (klinkt als een van de talloze 'gewone' NE koren) en ook geen onafhankelijke bronnen gevonden om eventueel de relevantie wel te schragen. Encycloon (overleg) 26 jan 2021 16:35 (CET)

Met alle voorgangers mee wel oud maar het lijkt met name een kerkkoor. Geen bronnen om de E-waarde duidelijk te maken. The Banner Overleg 26 jan 2021 20:43 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de genoemde problemen zijn niet verholpen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 feb 2021 06:59 (CET)

Musica Vocalis ScyedamBewerken

WegLeest alsIs een verlengstuk van de eigen website ("Het koor is op professionele wijze met muziek bezig") en mist onafhankelijke bronnen om de encyclopedische relevantie te duiden. Overigens reikt de informatie ook niet verder dan 2007 en schijnen ze "momenteel non-actief" te zijn. Encycloon (overleg) 26 jan 2021 16:41 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: een weinig neutraal artikel dat door geen enkele secundaire bron ondersteund wordt, waardoor ook de E-waarde uitermate twijfelachtig is. Dat dit artikel ruim een decennium met deze tekst heeft bestaan, is best wel erg.... Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 feb 2021 07:05 (CET)

Enzym-substraat-complexBewerken

WB- Eenzinner die niets toevoegt ǝᴉɹdnoƆ (overleg) 26 jan 2021 17:13 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 feb 2021 07:06 (CET)

OpkomstBewerken

WIU - Heel mager. Er kan veel meer verteld worden, zie bv en:Voter turnout. Hobbema (overleg) 26 jan 2021 17:37 (CET)

Sure, klinkt als een goed idee. Is nu vooral een veredelde doorverwijspagina. Voel je vrij en ga je gang :). Maar voor alle duidelijkheid: dit is voldoende voor een beginnetje, en dus tegen verwijderen. (dat is het lastige met deze pagina) Effeietsanders 27 jan 2021 02:04 (CET)
In dit artikel staat nu al 10 jaar lang gewoon helemaal niks. Wat heeft de lezer hier aan? Niks toch? Het is niet meer dan een WB. Nee, bekijk dan de Engelstalige variant eens...... zo kan het dus ook. Thieu1972 (overleg) 11 feb 2021 07:10 (CET)

BAE173Bewerken

NE – zoveelste Koreaans jongensgroepje, pas enkele maanden geleden gedebuteerd daarom encyclopedisch niet relevant.  DirkVE overleg 26 jan 2021 17:46 (CET)

Kan best relevant zijn, maar dit is een slechte robotvertaling van en:BAE173. GeeJee (overleg) 26 jan 2021 20:51 (CET)
Pagina is bewerkt, er kunnen niet veel links ingevoerd worden. informatie iets uitgebreider. Luna (overleg) 28 januari 2021 14:23 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Thymen WabekeBewerken

Artikel niet actueel en irrelevant omdat betreffende persoon (dat ben ik zelf overigens) al aantal jaar niet meer actief is als radio dj. Thymenw (overleg) 26 jan 2021 17:49 (CET)

In principe maakt dat niet uit: als iemand ooit encyclopedisch relevant was, blijft hij/zij dat ook (tenzij er allerlei bronnen vervalst blijken of iets dergelijks). Of die 'historische relevantie' voldoende is, betwijfel ik nog wel enigszins. Encycloon (overleg) 26 jan 2021 18:37 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: een carrièreswitch of gebrek aan actualiteit zijn geen redenen voor verwijdering: als een onderwerp E-waardig is, dan zal dat niet opeens veranderen. Wel heb ik ook twijfel of er überhaupt E-waarde aanwezig is. Ik kom wel wat bronnen tegen, dus wie weet. Ik verleng deze nominatie daarom; zie hier. Thieu1972 (overleg) 11 feb 2021 07:21 (CET)

Welgelegen (Haarlem)Bewerken

Dit is duidelijk niet af - vis ←     → overleg 26 jan 2021 17:52 (CET)

Zie Wikipedia:Conventies voor de desbetreffende conventies. Mikalagrand (overleg) 26 jan 2021 19:13 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: dit is nog lang niet af, en voldoet aan geen enkele conventie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 12 feb 2021 18:47 (CET)

Jesse van wierenBewerken

WEG - Genomineerd voor directe verwijdering door ErikvanB, wegens schending van auteursrechten. Echter is die website beschikbaar onder de CC BY-SA 3.0 licentie, dus een verwijzing onderaan het artikel is in principe voldoende. Let bij het zoeken naar bronnen op voor de gelijknamige vermoordde Jesse van Wieren. Ik kon onder andere Omrop Fryslan (2019) en Omrop Fryslan (2020) vinden. Mikalagrand (overleg) 26 jan 2021 19:12 (CET)

  Voor verwijderen Wat betreft de copyvio, Everybodywiki is een kloon en de tekst is vanaf NLWP gekopieerd. Vervelender is dat het artikel niet aan WP:BLP voldoet doordat de genoemde feiten niet gecontroleerd kunnen worden. Een eerdere versie was geplaatst als "Jesse van Wieren" (met hoofdletter) en is drie keer verwijderd, waarvan de laatste twee keer gisteren en vandaag. Opvallend is ook het aantal volgers. Volgens het huidige artikel heeft hij ruim 240 duizend volgers. Tijdens de reguliere procedure in januari 2020 had hij toen 240.000 volgers. Het feit dat hij in een jaar tijd geen of geen relevant aantal volgers erbij gekregen heeft, geeft enorme twijfels over zijn bekendheid en dus E-waarde. The Banner Overleg 26 jan 2021 20:39 (CET)

Formule 1 CaféBewerken

WIU - Twee nominaties op een dag is een beetje lullig, maar dit artikel is pure eigen observaties. Ik zie ook dat je #Jack, wat heb je meegenomen? alvast hebt toegevoegd aan dit artikel. Qua secundaire bronnen zit het wel snor met dit onderwerp, dus er kan een artikel geschreven worden zonder eigen kennis. Zie AD, GP Blog, DvhN en Alles in Kaag en Braassem. Let wel op dat Tubantia het over een lokaal café heeft in plaats van dit programma. Zie WP:BRON voor het gebruik van bronnen. Mikalagrand (overleg) 26 jan 2021 19:35 (CET)

Als ik had geweten dat dit niet mocht, had ik er niet uren en uren tijd aan besteed. Het lijkt een beetje alsof je op Wikipedia de juiste mensen moet tegenkomen voor een artikel, want dit staat er al maanden met verschillende gebruikers die hier aan hebben bijgedragen, waardoor ik dacht dat dit mocht. Zodoende heb ik er nog meer tijd aan besteed. Lang verhaal kort: ik verplaats dit naar mijn kladblok, waarna de pagina verwijderd mag worden. DetailMan   Zeg het eens 26 jan 2021 21:40 (CET)
Zie overigens True or False, een soortgelijk artikel dat ik heb gemaakt. Kunt u die ook op de beoordelingslijst zetten. DetailMan   Zeg het eens 26 jan 2021 21:43 (CET)
Dat is zeker vervelend. Bij dit artikel werd het automatisch goedgekeurd door de naamsverandering, en daarna heb je het artikel nog redelijk uitgebreid. Ik denk dat het daardoor onder de radar is gevlogen. Mikalagrand (overleg) 26 jan 2021 22:34 (CET)
Naar mijn beste weten heeft Edo de Roo nog een bijdrage geleverd aan het artikel, toch zeker een noemenswaardige Wikipediaan, dus dat argument gaat niet op. Het is niet dat ik hier een discussie met u probeer te voeren, maar ik probeer middels dit mijn teleurstelling en frustratie toch enigszins aan te geven. Misschien is het een goed idee om tijdslimieten in te stellen wat betreft het verwijderen van pagina's, want het is best frustrerend voor mij dat een artikel van bijna een jaar oud en dus met veel werk daarin eventueel verwijderd gaat worden. Dit doet niets af aan uw beoordeling, maar het maakt de beoordeling plotseling. Wat ik kan doen, is het artikel herschrijven op basis van de bronnen die u hebt aangeleverd. Ik waardeer het dat u naar bronnen heb gezocht. Wat betreft true or false en Jack wat heb je meegenomen: die mogen wat mij betreft meteen weg, want daar zie ik niet de mogelijkheid om het te herschrijven DetailMan   Zeg het eens 26 jan 2021 22:52 (CET).
Zoals ik al zei, was ik niet van plan om de overige twee artikelen te herschrijven, maar ik heb wel een poging gedaan bij het artikel dat hier ter discussie staat. Ik zou nu geen redenen meer kunnen bedenken om deze pagina te verwijderen, maar als die er toch zijn, hoor ik het graag. DetailMan   Zeg het eens 27 jan 2021 00:51 (CET)
Zou je de bronvermeldingen kunnen aanpassen? Want 'DPG Media Privacy Gate' is noch een uitgever noch een artikelnaam. En maak de tekst ook meteen wat neutraler: woorden als 'een bewogen jaar' passen prima in een tijdschrift of weblog, maar horen niet in een zakelijke, neutrale encyclopedie. Tekstueel is het sowieso wel wat moeizaam: het is nog steeds te veel een beschrijving van wat je allemaal zelf hebt gezien, en dan krijg je van die triviale info als 'Hartog was geen tafelgast, maar zat aan de bar'. Te anekdotisch. Thieu1972 (overleg) 27 jan 2021 07:48 (CET)
Ja, ik had even snel automatische bronvermelding gedaan. Wat betreft dat stuk over Loek Hartog: over dat stuk twijfelde ik al, maar het gaat over een bron die Mika heeft aangeleverd, dus vandaar dat ik een poging heb gewaagd. Ik zal ook nog even kijken naar andere stukken DetailMan   Zeg het eens 27 jan 2021 11:28 (CET).
Ik heb de bronvermelding even op de schop genomen en aangescherpt. Ook heb ik een aantal stukken verwijderd of juist toegevoegd ter verduidelijking en voor en het vermijden van een anekdotische vorm. Zijn er overigens nog stukken die te anekdotisch zijn? DetailMan   Zeg het eens 27 jan 2021 12:32 (CET)
Er staan ook een boel bronnen dubbel vermeld. In de visuele editor kun je onder 'hergebruiken' verwijzen met bronnen die al vermeld zijn. Mikalagrand (overleg) 27 jan 2021 13:41 (CET)
Ah bedankt, ik zal er eens naar kijken. Ik wist namelijk niet dat dit kon. Zijn er trouwens inhoudelijk nog problemen? DetailMan   Zeg het eens 27 jan 2021 14:44 (CET)
Ik heb een poging gedaan met het hergebruiken van bronnen, maar ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Ik zag trouwens dat Encycloon het sjabloon 'beginnetje' had geplaatst, iets wat toen relevant was, maar in mijn opinie nu niet meer. Bij deze vraag ik of ik dat sjabloon weg mag halen, die vind ik nu niet meer op zijn plaats. Is die nog wel op zijn plaats hoor ik graag waarom, dan leer ik nog eens wat, DetailMan   Zeg het eens 27 jan 2021 15:04 (CET).
De bronnen zijn inmiddels goed. Het artikel is geen beginnetje meer, dus dat sjabloon heb ik weer weggehaald. Hoe laat het programma wordt/werd uitgezonden lijkt mij niet relevant (Wikipedia is geen tv-gids, WP:NIET/HL). Verder twijfel ik nog over de inhoud. Zo gaat de geschiedenis in het midden over primeurtjes in plaats van het programma. Het stukje over de petitie is ook niet 'verweven' met de rest van de geschiedenis. Was dit een belangrijk deel van het programma, of was dit iets dat Rob van Gameren buitenom het programma had gedaan? Dat over die simulator past denk ik beter in de geschiedenis: vanaf 6 maart 2020 [simulator]. Dat over de kritiek is een belangrijk stukje. Misschien is er nog meer over de ontvangst van het programma? Het ontstaan (aanleiding) kan ook interessant zijn om op te nemen in de geschiedenis. Mikalagrand (overleg) 27 jan 2021 16:52 (CET)
Ik heb de tekst over de uitzendtijd iets aangepast, namelijk dat het altijd op vrijdagavond wordt uitgezonden. De uitzendtijd is inderdaad niet relevant. Wie weet dat ik nog wel wat over de geschiedenis kan vinden. Voornamelijk de onderdelen van de geschiedenis behoeven herstructurering, daar kan ik me in vinden. Misschien is een kopje 'Inhoud' wel toepasselijk, waar dan ook dat stuk over de petitie in voor kan komen. Over die petitie gesproken: die is echt aangekondigd in het programma en daar zijn meerdere keren updates over gegeven in afleveringen. Dit staat volgens mij ook in een van de bronnen, maar ik snap dat niet al de bronnen door u worden doorgelezen. Overigens zal ik ook even kijken naar hoe u de bronnen hebt opgemaakt, want daar waren een aantal nodige wijzigingen. Wat betreft de bekendmakingen: voornamelijk de bekendmaking van Nyck de Vries, maar ook die van Rudy van Buren waren spraakmakend, omdat het dingen betroffen die doorgaans niet naar buiten worden gebracht op die manier. Daarom heb ik dat er ook in gezet, DetailMan   Zeg het eens 27 jan 2021 18:07 (CET).
Wonderlijk dat *ik* word opgevoerd als reden dat het artikel niet verwijderd zou mogen worden, omdat ik een keer een bronvraag in het artikel heb geplaatst. Toch vraag ik me af in hoeverre een verzoek tot het verwijderen van een televisieprogramma opportuun is, in de wetenschap dat zo'n beetje elk televisieprogramma hier een artikel heeft, en ik kan mij van geen een van al die programma's herinneren ooit een diepgravende bron te hebben gezien, enkel bronnen die aantonen dat het programma bestaat, en dat Pietje of Marietje het heeft gepresenteerd. Van 50 jaar jeugdjournaal heb je wel wat overzichtsbronnen, maar zelfs dat houdt niet over. Leg de lat dus niet zo hoog voor 1 artikel. Edoderoo (overleg) 31 jan 2021 15:39 (CET)
De reden dat ik u noem, is omdat ik u zie als een Wikipediaan met veel ervaring. Ik dacht dat er niet veel mis zou zijn geweest met het artikel, omdat u er niet al te veel opmerkingen over had. Toch was het artikel dus niet goed, omdat er verschillende manieren zijn waarop een artikel beoordeeld kan worden. Dat is verder niet zo erg, maar daardoor moest het artikel wel helemaal op de schop genomen worden. De tijd die ik daarvoor aan het artikel had besteed, was daardoor eigenlijk verspilde tijd. Dat was jammer, maar niet onoverkomelijk. Overigens ben ik er nu van overtuigd dat het artikel van hogere kwaliteit is, dus dat lijkt een positief punt,