Wikipedia:Te beoordelen pagina's

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:TVP)

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

UitlegBewerken

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nominerenBewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

NominatiesjablonenBewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
{{reclame}} en {{auteur}} kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor directe verwijdering.

Gebruikte afkortingenBewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dagBewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?Bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 16/07; af te handelen vanaf 30/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

DJ MystiqueBewerken

NE of wiu. ErikvanB (overleg) 16 jul 2020 04:55 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: zowel WIU als NE lijken me afdoende opgelost. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 07:43 (CEST)

DTS - Door Training SterkBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit deze bronloze inhoud zonder opmaak. Arch (Overleg) 16 jul 2020 08:11 (CEST)

Tekst is ook niet neutraal, en wijdt uit over zaken buiten het voetbalteam. Zonder bronnen is dit niet relevant voor een encyclopedie. Edoderoo (overleg) 16 jul 2020 11:29 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: onopgemaakt, bronloos verhaal dat het leuk doet in de lokale kroeg, maar niet in een encyclopedie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 07:43 (CEST)

Gijs TeuwsenBewerken

WIU – Bronnen ontbreken voor gedetailleerde info over zijn persoonlijke leven. Verdel (overleg) 16 jul 2020 11:43 (CEST)

 • Hier mag trouwens stevig in gesnoeid worden, want het artikel staat boordevol met niet-encyclopedische details. Onafhankelijke bronnen aangaande zijn palmares zijn eveneens vereist om de E-waarde te kunnen beoordelen. Fred (overleg) 16 jul 2020 12:31 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: gesnoied is er zeker, alleen staat er nu vrijwel niks meer in en hebben we twee onbebronde regeltjes en een leeg kopje Biografie. In deze vorm onhoudbaar. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 07:43 (CEST)

KorrelcelBewerken

De eerder argumenten om dit lemma te verbeteren gelden nog steeds. Het is zelfs voor relatieve deskundigen niet goed te volgen en moeilijk te verbeteren. Ook is onduidelijk of bronnen wel geraadpleegd zijn. Flinke opknapbeurt meer dan nodig. mvg HenriDuvent 16 jul 2020 12:40 (CEST)

Al ben ik het natuurlijk met u eens dat het lemma nog steeds niet in orde is (als oorspronkelijke persoon die dit lemma nomineerde), ik weet niet of het lemma zo snel weer ter beoordeling voorgelegd kan worden. Wellicht kan moderator Thieu1972, die de vorige nominatie heeft afgehandeld daar meer over zeggen. Overigens heb ik in de tussentijd zowel in het ""medisch café", het "biologiecafé", als op "overleg gewenst" een oproep tot overleg geplaatst. Aanmaker Rasbak lijkt niet meer te reageren op mijn oproep om te reageren op de vragen die ik al eerder had gesteld op de overlegpagina alsmede de nieuwe vragen die ik zeer recent heb neergezet. Ik heb Rasbak ook allerlei vragen gesteld over zijn/haar brongebruik/literatuurlijst, maar ik heb daar nog geen antwoord op gekregen. Wimpus (overleg) 16 jul 2020 13:20 (CEST)
Wellicht heb je gelijk, maar ik vreesde dat dit lemma niet meer verbeterd zou worden. De reden voor behoud vond ik niet overtuigend. Vandaar. Als ik tot de orde geroepen word, zie ik het wel. Het doel is een beter lemma, of, indien dit onmogelijk is, liever nu geen lemma, mvg HenriDuvent 16 jul 2020 13:55 (CEST)
IK zou eerder verwachten dat moderator Thieu1972 een verlenging zou geven van 14 dagen. Nu lijken bepaalde voorwaarden te worden gesteld (ook aan Rasbak) in zijn slotwoord, maar het is onduidelijk wat er moet gebeuren/gaat gebeuren als er vervolgens niet aan die volwaarden wordt voldaan. Ik denk eerlijk gezegd dat u net te laat aan bent komen waaien en als u het lemma eerder had gezien en een opmerking had geplaatst bij de eerste nominatie dan was wellicht het lemma niets behouden gebleven. Wimpus (overleg) 16 jul 2020 14:14 (CEST)
Wellicht was ik te laat voor de beooordeling, maar hopelijk niet te laat om tot een goed lemma te komen. Je voorstel voor verlenging lijkt me uitstekend, hoe kunnen we dat realiseren? mvg HenriDuvent 16 jul 2020 15:11 (CEST)
Ik zou niet (zonder zelf eerst grondig te verdiepen in de vakliteratuur) tot een goed lemma kunnen komen. Wellicht zal Thieu1972 wel reageren op een gegeven moment. Wimpus (overleg) 16 jul 2020 17:44 (CEST)

Zie hier voor mijn reactie. Thieu1972 (overleg) 17 jul 2020 07:01 (CEST)

Het verbaast mij dat er nog steeds discussie is. De discussie wordt gevoerd door twee wikipedianen, die zelf zeggen dat ze onvoldoende verstand van het onderwerp hebben om het te verbeteren. Hoe kunnen die het lemma dan voordragen voor verwijdering. Er wordt meer gevallen over het taalgebruik dan over de inhoud. Het lemma staat al vele jaren op de engelstalige wikipedia en daar is niemand over de inhoud gevallen. Verwijderen vind ik daarom onjuist. Beter is het verbetersjabloon te laten staan.Rasbak (overleg) 21 jul 2020 13:10 (CEST)
Ter informatie: Henriduvent heeft zelf aangegeven opgeleid te zijn als bioloog en ik ben zelf opgeleid als biologisch psycholoog. Dat betekent niet meteen dat je alle specialistische lemmata zelf kan opknappen, maar het geeft wel aan dat je wellicht kan beoordelen of het lemma niet in orde is. Ik heb zelf aangegeven op de overlegpagina dat er ook echt fouten in het Engelstalige origineel staan. Dat zijn overigens ook net de delen op de Engelstalige Wikipedia die onbebrond zijn. Dat er nog niemand aan de bel heeft getrokken op de Engelstalige Wikipedia, betekent niet meteen dat het ook klopt. Aangezien u ook deze informatie heeft geplaatst op de Nederlandse Wikipedia, mag ik ook van u verwachten dat u aangeeft waarop deze informatie gebaseerd is. Als u dat niet kan, dan hoort die informatie (waarover er twijfel is) er ook niet te staan. Tot op heden bent u nog geen enkele keer inhoudelijk ingegaan op deze kwestie. Wimpus (overleg) 21 jul 2020 14:05 (CEST)
@HenriDuvent, je hebt het wiu-sjabloon geplaatst bij dit artikel en daardoor kwam er bovenaan met grote vetgedrukte letters te staan "Verbetering gevraagd!" De toelichting daarop begon met "Bevat meerdere onbegrijpelijke woorden en zinnen." Doordat je als eertse begon over onbegrijpelijke woorden neem ik aan dat dat je hoofdreden is om het te nomineren. Jammer genoeg heb je geen voorbeelden gegeven van die onbegrijpelijke woorden. Je plaatste dus een oproep om het artikel te verbeteren met blijkbaar als hoofdreden (of toch minstens als belangrijke reden) onbegrijpelijke woorden. Om te kunnen helpen bij het verbeteren lijkt het me daarom wenselijk dat je hieronder aangeeft wat volgens jou de onbegrijpelijke woorden zijn in dat artikel. - Robotje (overleg) 28 jul 2020 15:34 (CEST)

  Voor verwijderen Zoals te lezen valt op de overlegpagina vindt HenriDuvent dat er een overmaat aan jargon aanwezig is. Ik neem aan dat dit wel evident is. Wat ook evident is, is dat aanmaker Rasbak op allerlei vragen op de overlegpagina na al die weken nog steeds niet is ingegaan en dat er nog een hele literatuurlijst aanwezig is waar Rasbak nog steeds niet eerlijk van heeft aangegeven wat hij of zij nu werkelijk heeft geraadpleegd. Rasbak wil kennelijk niet erkennen dat hij/zij niet veel meer weet dan wat Google Translate (of een soortgelijk vertaalprogramma) er van gemaakt heeft en vermijdt dus het beantwoorden van inhoudelijke vragen. Van Rasbak kunnen we ook niet meer verwachten dat hij of zij aanzienlijke wijzigingen gaat aanbrengen (omdat Rasbak zelf niet weet wat er staat) en ondanks mijn oproepen op drie verschillende plekken (""medisch café", het "biologiecafé", "overleg gewenst") heeft er nog niemand zich gemeld, die wel deze omvangrijke tekst onderhanden kan nemen. Wimpus (overleg) 31 jul 2020 09:16 (CEST)

Al jouw insinuaties ben ik meer dan zat. Een wetenschapper zou zich moeten baseren op feiten. Op jouw eerste wensenlijst ben ik ingegaan en heb die afgehandeld. Daarna kwamen er steeds meer vragen, ook hele simpele (al of niet met hoofdletter) en insinuaties. In zo'n klimaat wil ik niet werken. Beter had je alle energie kunnen steken in verbeteren in plaats van de ongefundeerde kritiek. Ik zou het artikel allang verbeterd hebben als het niet op de beoordelingslijst stond. Eerst wil ik zekerheid hebben dat het blijft staan.Rasbak (overleg) 31 jul 2020 13:28 (CEST)
Gaat het dan niet om een computervertaling en heeft u dan wel alle bronnen geraadpleegd? Dit is geen ongefundeerde kritiek. Wimpus (overleg) 31 jul 2020 13:31 (CEST)
Zoals ik al eerder heb bepleit, kan Rasbak beter op zijn/haar eigen kladblok verder werken aan dit lemma en laten zien dat hij/zij meer begrijpt dan alleen wat er uit Google Translate kwam. Dan kan Rasbak ook eens de tijd nemen om de bijbehorende artikelen te lezen. Dan komt hij/zij er vanzelf achter dat er ook echt inhoudelijke problemen met dit lemma zijn en dat meerdere zaken elkaar tegenspreken (Komen de axonen van alle korrelcellen nu wel of niet bij de purkinjecellen in de kleine hersenen uit? Is het cellichaam nu rond of elliptisch?). De hele tijd halsstarrig blijven ontkennen dat er iets mis is met het lemma en maar blijven verzwijgen dat het gaat om een computervertaling en dat de bronnen eigenlijk niet zijn geraadpleegd, lijkt mij niet de juiste houding. Na zes weken tijd hoort dit lemma gewoonweg niet meer in de hoofdruimte te blijven staan, aangezien genoeg tijd is gegeven om inhoudelijk in te gaan op meerdere zaken. Wimpus (overleg) 31 jul 2020 14:46 (CEST)
Ik ben bezig de opmerkingen van Wimpus te verwerken. Dat ik alle bijbehorende artikelen moet lezen is zijn mening, maar feitelijk onzin. Bij collegedictaten wordt van de student niet verwacht dat hij alle bronnen ook gaat lezen. Bij handboeken ga je ook niet alle bronnen nalezen. Het is geen proefschrift.Rasbak (overleg) 11 aug 2020 20:07 (CEST)
He? Als ik een collegedictaat schrijf, lees ik alle bronnen die ik noem, dat is toch normaal? En dat is m.i. de vergelijking die hier opgaat. Trouwens, dat geldt toch altijd, zeker ook bij handboeken? Een vermelde bron is een gelezen bron. mvg HenriDuvent 11 aug 2020 21:55 (CEST)
(na bwc) "Dat ik alle bijbehorende artikelen moet lezen is zijn mening, maar feitelijk onzin." Dat is geen onzin, gegeven: "Wikipedia berust op vertrouwen. Het is daarom van groot belang eerlijk te zijn over de gebruikte bronnen. Dus: Voer nooit bronnen op die u niet zelf heeft geraadpleegd. " U bent niet eerlijk over welke bronnen u en wel en niet heeft geraadpleegd (en u liegt ook over uw brongebruik op meerdere overlegpagina's) en u heeft ook nog steeds geen gehoor gegeven aan Thieu1972 zijn oproep: "Laten we stellen dat Rasbak, voor zover nog nodig, de bronvermelding op orde gaat brengen (dwz: verwijder de bronnen die je echt niet bekeken hebt)". Vergeet dniet dat u niet de lezer van het lemma bent (want dan hoef je niet per se allerlei bronnen uit de literatuurlijst te controleren), maar de schrijver. Dat lijkt mij een wezenlijk verschil. U bent uiteindelijk eindverantwoordelijk voor wat u hier op Wikipedia plaatst. Wimpus (overleg) 11 aug 2020 22:04 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Marco Polo AlkmaarBewerken

NE - een onderdeel van Scouting Nederland en in wat er beschreven in nagenoeg niets afwijkend van andere onderdelen - vis ←     → overleg 16 jul 2020 16:04 (CEST)

> Aanpassingen gedaan aan de pagina. De inhoud komt nu meer overeen met de inhoud die in de encyclopedie staat over bijvoorbeeld voetbalclubs. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Casperodonoghue (overleg · bijdragen)
 •   Voor verwijderen Een lokale scoutingvereniging, en die zijn gewoonlijk NE, behalve als er iets bijzonders over te vertellen valt, wat hier niet het geval lijkt te zijn. Fred (overleg) 16 jul 2020 23:06 (CEST)
 • De tientallen (?) verwijderde scoutinggroepen in de afgelopen tien jaar staan me nog helder voor de geest. ErikvanB (overleg) 17 jul 2020 04:11 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik zie niets in de tekst dat op enige E-waarde wijst. Een scoutinggroep zoals er zoveel zijn. Onafhankelijke bronnen die aandacht aan deze groep hebben besteed, ontbreken. Het is nu vooral een infopagina geworden die in een gemeentegids o.i.d. prima past, maar in een encyclopedie weinig waarde heeft. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 07:43 (CEST)

Kaasmuseum BodegravenBewerken

Reclame: niet neutraal en bronloos. Edoderoo (overleg) 16 jul 2020 20:16 (CEST)

De aanmaker heeft de spelfout in de titel ontdekt en daarom Kaasmuseum Bodegraven met vrijwel identieke bronloze reclametekst geplaatst. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 16 jul 2020 20:49 (CEST).
Ik heb de pagina's dan maar even samengevoegd. Encycloon (overleg) 16 jul 2020 20:54 (CEST)
 • Het onderwerp is E-waardig, maar dan met een goed en beschrijvend artikel en niet met deze reclametekst. Fred (overleg) 16 jul 2020 23:04 (CEST)
Ik heb een poging gedaan, maar het blijft behelpen. Nl maclean (overleg) 17 jul 2020 22:39 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de reclame is er nu wel uit. Verder heb ik ook nog wat toegevoegd, waaronder een bron, en daarmee is het andere probleem ook opgelost. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 07:43 (CEST)

Gageldonk OostBewerken

WB – eenzinner die uitbreiding kan gebruiken. Encycloon (overleg) 16 jul 2020 20:45 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: dit korte eenzinnertje is nog lang geen artikel. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 07:43 (CEST)

PjeterBewerken

WEG - Drie onopgemaakte zinnetjes zonder enige inhoud, behalve dan de opmerking dat hij erg tevreden is. Geen enkele onafhankelijke bron die enige E-waarde zou kunnen aantonen. Ook geen palmares. Verder ontbreken basisgegevens als geboortedatum e.d. Aan de naam van de aanmaker te zien is het een gevalletje ZP. Fred (overleg) 16 jul 2020 21:07 (CEST)

  Voor verwijderen: Drie zinnetjes; drie keer niks.  Erik Wannee (overleg) 25 jul 2020 21:12 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het wordt in dit opmaakloze tekstje niet eens duidelijk wie Pjeter eigenlijk is, en bronnen ontbreken volledig. Het inschatten van zijn E-waarde is vrijwel onmogelijk. In deze vorm is het artikel volkomen onhoudbaar, en dus heb ik het artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 14:51 (CEST)

Joop van OyenBewerken

WIU – Is deze informatie ook te verifiëren in gepubliceerde bronnen? Aanmaker meldt dat de informatie via diens vader verkregen is, wat echter niet controleerbaar is. Zelf kwam ik op Delpher alleen enkele vernoemingen tegen in wedstrijdverslagen van Feyenoord, echter niets om de rest van de informatie mee te staven. Encycloon (overleg) 16 jul 2020 22:58 (CEST)

Bij eventueel behoud lijkt het me trouwens beter om dit artikel naar Joop van Ooijen (voetballer) te hernoemen. Encycloon (overleg) 16 jul 2020 23:01 (CEST)
Zowel Feijenoord als RDM zijn via Delpher te verifiëren. De ploegmaats gedeeltelijk ook (ik heb niet naar allen gekeken). Maar daarmee heb je nog geen zinvol artikel. The Banner Overleg 17 jul 2020 00:44 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel geeft drie bronnen. De een is uit een weekblad waar ene Van Ooijen wordt genoemd als deelnemer; de tweede is het clubblad met een regel uit een liedje waarin Joop van Ooijen voorkomt; het derde is ook weer het clubblad en daarin wordt vermeld dat Van Ooyen meedeed aan een schaatswedstrijd. Als we er van uit gaan dat het allemaal over 'onze' Joop van Oyen gaat, dan is het nog steeds uitermate magertjes om een artikel aan op te hangen. De tekst in het artikel is met deze bronnen namelijk niet of nauwelijks verifieerbaar. Het artikel is sowieso al vrij summier: geen geboortedatum, geen periode waarin hij speelde, geen prijzen die hij eventueel behaalde met zijn team. De aanmaker meldt dat de info vooral via familie is verkregen, en dat is nou niet de manier waarop we artikelen samenstellen hier. Wellicht zijn er toch nog ergens voldoende goede bronnen waarmee een goed artikel over Van Oyen/Ooyen/Ooijen geschreven kan worden, maar het huidige artikel kent gewoonweg te veel problemen om te kunnen behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 15:14 (CEST)

Toegevoegd 18/07; af te handelen vanaf 01/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Gordon & PattyBewerken

 • NE - slechts 1 regeltje in de Engelse taal  algontoverleg 18 jul 2020 00:42 (CEST)
  • Ik heb het per direct verwijderd: Engelstalig, inhoudsloos, en volkomen onbegrijpelijk geklieder. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2020 08:32 (CEST)

Andries van IshovenBewerken

WIU: mist bronnen, opmaak, en informatie. Mogelijk daarom ook niet voldoende relevant Edoderoo (overleg) 18 jul 2020 08:56 (CEST)

Was een meier (voorloper van burgemeester) van Deurne-Borgerhout van 1800 tot 1802. Norbert zeescouts (overleg) 31 jul 2020 18:39 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel is nu op orde, relevantie is aangetoond. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 1 aug 2020 09:31 (CEST)

Dj Rob van DijckBewerken

Weg/ZP – Een niet-neutraal, bronloos verhaal over een DJ. Uiteraard als kind al last van een muziekvirus, en zo kabbelt de hele tekst een beetje door. Hij was niet meer 'weg te denken' uit de cafés, was ergens vaste DJ, was bevriend met een zanger, en werd kennelijk landelijk bekend vanwege een mix. En 'momenteel' is hij kennelijk een graag geziene DJ die ook draait bij andere artiesten op feestjes 'waar hun zingen' (sic). De afsluitende zinnen zijn nog even wat reclame voor zijn unieke stijl, en dat hij prima inzetbaar is op feestjes. Kortom: een niet-neutraal, promotioneel artikel, vol met POV, en voor helemaal niets van alle beweringen en persoonsgegevens is een bron voorhanden. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2020 12:56 (CEST)

  Voor verwijderen Is letterlijk overgenomen van hier; Copyright 2018-2019 Cas Events staat onderaan de pagina, mag wmb nuweg Arch (Overleg) 18 jul 2020 16:58 (CEST)
Ik had het kunnen weten...... Dit soort teksten zijn vaak copyvio..... Ik heb het artikel per direct verwijderd. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2020 17:26 (CEST)
Als "baby al geïnfecteerd door het muziekvirus" wezen, 't is wel wat hoor. Ik zit er eigenlijk nog op te wachten totdat iemand gaat beweren dat er voor een artiest/sporter reeds in de fase als embryo sprake was van een heus wonderkind. Een voetballer die in de baarmoeder al flink kon schoppen? Enfin, past prima op de eigen website. Voor een artikel op Wikipedia zou ik de aanmaker graag willen uitnodigen om WP:TIPS even door te nemen. MVG, Arch (Overleg) 18 jul 2020 20:59 (CEST)

Rigellians en VissianBewerken

Een regeltje. ErikvanB (overleg) 18 jul 2020 16:53 (CEST)

  Voor verwijderen Alleen interessant voor hardcore trekkies. Fancruft dus. Arch (Overleg) 18 jul 2020 16:59 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: mochten deze onderwerpen al geschikt zijn om een artikel over te schrijven, dan toch niet op deze manier: een kort zinnetje, zonder opmaak, en voor de leek volkomen onbegrijpelijk. Artikelen verwijderd. Thieu1972 (overleg) 1 aug 2020 09:31 (CEST)

AziatenBewerken

hier heeft (een anoniem) iemand een doorverwijzing vervangen door een zeer uitgebreid artikel met een groot POV-gehalte (in ieder geval zeer arbitrair) over welke landen wie als Aziaten beschouwen - eerder een schoolwerkstuk dan een encyclopedisch artikel - vis ←     → overleg 18 jul 2020 20:32 (CEST)

Toch niet mee eens. Je kan het (allicht terecht) "arbitrair" vinden dat mensen uit Azië in delen van de wereld "Aziaten" worden genoemd, maar het artikel lijkt goed onderbouwd, met de nodige referenties (o a Statistiekburo Australië). Zou het in dat geval niet aangewezen zijn dat je (a) die hinderlijke sjabloon weghaalt, en (b) zelf een kopje "Controverse" o i d toevoegt, en daar ingaat op het arbitraire (wel met referenties)? Zo krijgen we het debat in wp. Terebra (overleg) 26 jul 2020 12:52 (CEST)
Is het echt zo goed onderbouwd? Voor het feit dat ook in Nederland op de 'Amerikaanse' manier naar Aziaten wordt gekeken, geldt een algemene verwijzing naar de website van een Aziatische bibliotheek van de Universiteit Leiden. Ik zie daar nergens uitgelegd staan dat ze de Amerikaanse definitie van Azië hanteren; het is dus een zelfbedachte conclusie? En wie zegt dat het woordenboek van 1799 de oudste Nederlandstalige vermelding bevat van het woord Azië? De link verwijst alleen maar naar dat woordenboek, maar daarmee ondersteun je de bewering niet. Sowieso is het woord al bekend in de Romeinse tijd, dus eigenlijk zou je nog veel verder de tijd in moeten gaan. Of is het Nederlands het uitgangspunt van dit artikel? De link naar het Australische CBS vertelt mij niet hoe zij Aziaten zien en indelen; de quickstat toont helemaal geen indeling, maar laat alleen zien hoe de Australiërs hun culturele achtergrond beleven, en dat doen ze met verwijzingen naar landen. Misschien staat de gewenste uitleg wel ergens, maar waarom moet ik daar zelf zo intensief naar zoeken? Verder worden zaken als '...in de omgangstaal verwijst Asian (Aziatisch, Aziaat) naar personen met...' en '...werden hun grieven door zwarte mensenrechtenactivisten zelden serieus genomen...' niet van bronnen voorzien, en dat zou ik juist wel verwachten met dergelijke uitspraken. Alles bij elkaar lijkt het artikel me een beetje een samenraapsel van wat willekeurige weetjes, feitjes en eigen interpretaties. Thieu1972 (overleg) 1 aug 2020 09:49 (CEST)
 • gaat het niet meer over stereotypering aan de hand van het voorbeeld bewoners van Azië? - wat dat betreft was de doorverwijzing (stukken) beter - vis ←     → overleg 1 aug 2020 12:44 (CEST)


Toegevoegd 23/07; af te handelen vanaf 06/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Polytechnic College SurinameBewerken

ZP/reclame – Deze reclamefolder voor PTC wordt u aangeboden door PTC. Om hier een encyclopedisch artikel van te maken, zal er veel geschrapt moeten worden. Ook de opmaak moet een bezem doorheen. Tot slot zouden onafhankelijke bronnen welkom zijn, zodat de geboden info niet van alleen de school zelf afkomstig is. Thieu1972 (overleg) 23 jul 2020 06:56 (CEST)

 •   Tegen verwijderen Ik heb net een aantal reclame-achtige dingen uit het artikel gehaald en bronnen toegevoegd. Deze hogeschool is zeker E. Ymnes (overleg) 26 jul 2020 17:02 (CEST)
  • Over de E maakte ik me ook weinig zorgen. Gelukkig is het promogehalte verdwenen en is het artikel goed opgeknapt, inclusief de gewenste bronnen. Nominatie dan ook doorgestreept. Thieu1972 (overleg) 26 jul 2020 17:47 (CEST)

Hanazuki: Full of TreasuresBewerken

Weg – Hiermee doen we de lezer geen plezier, herschrijven en uitbreiden met (niet triviale) kennis, anders beter weg. Arch (Overleg) 23 jul 2020 08:18 (CEST)

Weg ermee - Volledig eens met het bovengenoemde. Stoepkrijtske (overleg) 26 jul 2020 00:12 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: er is niets meer aan verbeterd. In deze vorm niet te handhaven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 aug 2020 07:38 (CEST)

Asian handicapBewerken

Bij vlagen onbegrijpelijke of foutief vertaalde googletranslate. Hoyanova (overleg) 23 jul 2020 10:13 (CEST)

  Voor verwijderen wmb zelfs nuweg per nominatie. Arch (Overleg) 24 jul 2020 05:16 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik kan al geen touw vastknopen aan de eerste zin, en de rest van het artikel is evenmin een toonbeeld van duidelijkheid. Hier heeft de lezer niets aan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 aug 2020 07:38 (CEST)

TwizziBewerken

RECLAME Een -alleen al aan de ongeoorloofde gebruikersnaam van aanmaker af te leiden- poging tot naamsbekendheid van een NE-bedrijf. De marketeer (Digitalmarketeer&sales sic!) waagde nog een poging veranderd naar encyclopedie stijl maar erg geslaagd is deze poging niet. Fred (overleg) 23 jul 2020 10:24 (CEST)

Gisteren heb ik ook al een versie verwijderd. De website is blijkbaar toe aan meer naamsbekendheid en zoekt dat via Wikipedia. Dqfn13 (overleg) 23 jul 2020 10:56 (CEST)
Mij stoort deze versie niet enorm om onmiddellijk te verwijderen. Taalkundig kan het nog wat verbeterd en ik las ook graag iets meer over de geschiedenis en ontwikkeling van de onderneming zodat die meer in lijn komt met bijvoorbeeld hebbes.be. Je vindt wel wat neutrale artikels over de wite trouwens (https://www.nieuwsblad.be/cnt/gee2g6j2b, https://radio2.be/de-inspecteur/online-op-zoek-naar-een-vakman, https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/wonen/zo-vind-je-betrouwbare-bouwpartners/article-normal-559111.html of https://www2.telenet.be/nl/business/inspiratie/twizzy-online-platform/) Castorwega (overleg) 4 aug 2020 12:23 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is in ieder geval niet correct opgemaakt, en de tekst komt ook niet erg encyclopedisch over. Het artikel beweert verder van alles over de bedrijfsnaam en de gewijzigde focus van de site, zonder enige bron hiervoor te geven. Sowieso ontbreken bronnen. Mocht het bedrijf voldoende E-waarde hebben, dan moet iemand anders maar eens een poging wagen voor een neutrale, bebronde tekst. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 aug 2020 07:38 (CEST) '

Leung Long ChauBewerken

WIU – Overgenomen vanaf en-wiki, maar ook daar is het bronloos. Graag een bron ter verificatie. Verdel (overleg) 23 jul 2020 14:02 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: afgelopen 2 weken is geen enkele bron aangedragen. Ik heb zelf ook even gezocht, en vond alleen maar een blogje, maar dat blogje is dan weer een kopie van het Engelstalige artikel. Daar hebben we dus niks aan. Zonder goede bronnen wordt het echter niet eens duidelijk of deze dichter überhaupt heeft bestaan, en dat is toch wel het minste wat geverifieerd moet kunnen worden. Vanwege de vele onduidelijkheden, heb ik het artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 aug 2020 07:38 (CEST)

ViaKunstBewerken

Weg – ZP, prima voor op de eigen website, niet voor op een neutrale encyclopedie. Uit de bronloze inhoud blijkt geen relevantie, wel promo. Een reis buiten Utrecht wordt buitenlands genoemd [sic] en er is sprake van "ons imago" [sic] waardoor de (te nauwe) betrokkenheid van auteur duidelijk blijkt. Arch (Overleg) 23 jul 2020 15:36 (CEST)

  Voor verwijderen - NE: dit heeft geen plaats op een encyclopedie: eigen website enz. voor gezelligheidsvereniging is voldoende. Mist uiteraard elke gezaghebbende, onafhankelijke bron die maar enig belang van dit clubje aantoont. Paul Brussel (overleg) 23 jul 2020 22:22 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een niet-encyclopedisch geschreven verhaaltje dat het vast leuk doet op de eigen clubwebsite, maar niet in een encyclopedie. Het verstrekte bronmateriaal is voornamelijk de eigen clubwebsite, of een notarissite die uitlegt of je wel of geen KvK-inschrijving nodig hebt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 aug 2020 07:38 (CEST)

Trage wegBewerken

WIU – De tekst is niet helder geschreven. Er zijn meerdere omweggetjes gemaakt om duidelijkheid te verschaffen echter is het daardoor vrijwel onbegrijpelijk. En dan wordt er nog een soort Greenways bijgehaald en in de tekst verwoven, hetgeen blijkbaar iets anders is volgens de Engelse wiki. De juridische status wordt ook besproken, maar mag de tekst aub in gewoon Nederlands en niet als een juridische analyse geschreven worden. VanBuren (overleg) 23 jul 2020 21:09 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

MotivatiesprekerBewerken

WIU/Weg - is dit een gebruikelijke ingeburgerde Nederlandse term? Zijn daar gezaghebbende bronnen voor? Toehoorders transformeren klinkt overigens behoorlijk eng. In deze vorm, en als blijkt dat deze Nederlandse term niet bestaat: gewoon weg. Paul Brussel (overleg) 23 jul 2020 22:11 (CEST)

 • Er zijn zeker hits op Google te vinden. Delpher is echter zeer sporadisch, met slechts een drietal berichten, waarvan één van 1994. Woordenboeken geven geen resultaat, dus inburgering van dit woord is zeer twijfelachtig te noemen. Fred (overleg) 23 jul 2020 22:43 (CEST)
  • Delpher is, vrees ik, te oud om al deze term voor goeroes gebruikt te zien. Woordenboeken en andere gezaghebbende bronnen zouden inderdaad uitsluitsel moeten geven. (Als bekend: ik ben een groot tegenstander van vertalingen uit andere WP's, zeker als jezelf maar wat termen gaat 'verzinnen', zoals hier het geval lijkt.) Paul Brussel (overleg) 23 jul 2020 22:51 (CEST)
   • "Motiverende spreker" schijnt de meer gangbare term te zijn (geeft 105.000 hits op Google als je zoekt op de term met aanhalingstekens, waarmee alleen wordt gezocht op hits waarbij die combinatie van woorden in die volgorde voorkomt, in tegenstelling tot pagina's waar de woorden "motiverende" en "spreker" los van elkaar voorkomen), al word het gebruikt zowel om te refereren naar een beroep/functie als "een spreker die motiverend is" (d.w.z. als iemand schrijft over een conferentie die hij/zij bijwoonde met een spreker die ze "zeer motiverend" vond, dan wordt dit ook meegenomen in de zoekresultaten). Ter vergelijking geeft motivatiespreker ~5770 hits. ReneeWrites (overleg) 24 jul 2020 00:09 (CEST)
    • En wat is nu plots weer een beroep als motiverende spreker of een spreker die motiverend is? - wat mij betreft een onencyclopedisch 'begrip' voor een onencyclopedisch 'beroep', om niet te zeggen: wartaal. Nogmaals: gezaghebbende bronnen (en google hoort daar niet bij) moeten aangeven dàt het bestaat, wàt het is, én of het gangbaar is (en niet alleen maar in bepaalde kringen wordt gebruikt). Paul Brussel (overleg) 24 jul 2020 00:23 (CEST)
     • Hoi Paul, ik heb het bovenstaande antwoord wat aangepast zodat het hopelijk duidelijker is wat ik bedoelde. De discussie over of "motiverende spreker" een bestaand beroep is staat los van of "motivatiespreker" goed Nederlands is (wat het niet schijnt te zijn), of de nominatie van deze pagina zelf, en dat is eerlijk gezegd geen discussie waar ik interesse in heb. ReneeWrites (overleg) 24 jul 2020 11:54 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel op de En-Wiki is al uitermate summier, en is ook nog eens voorzien van een bronverzoek. Geen goed uitgangspunt om juist dát artikel eens te gaan vertalen. Ik herken de Engelstalige term wel, maar vind de vertaling naar het Nederlands ook wat vreemd overkomen. Het artikel zelf vertelt weinig, en bestaat voor de helft uit een onzinnige opsomming van plekken waar de spreker mogelijk zou kunnen spreken. Tsja, zo vul je een artikel wel. Een ondermaatse tekst, een gebrek aan goede bronnen, en ernstige twijfel over de juistheid van de Nederlandstalige benaming: genoeg redenen om dit artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 6 aug 2020 18:29 (CEST)

Preventive lawBewerken

WIU/Weg - essayistisch, volstrekt onduidelijk verhaal, dat waarschijnlijk gericht is op het reclame maken voor een Maastrichtse opleiding. Ontbeert maar enige gezaghebbende, onafhankelijke bron. Indien niet verbeterd en van bronnen voorzien, dan dus maar weg. Paul Brussel (overleg) 23 jul 2020 22:14 (CEST)

Het betreft inderdaad een pagina in ontwikkeling; de komende dagen zal ik het artikel uitbouwen (zowel met extra auteurs alsook met nadere referenties).

Max HameetemanBewerken

WIU / NE – Enceclopedische relevantie blijkt niet uit artikel. Enige toegevoegde bron is site van en over beschreven persoon zelf Ronnie PG (overleg) 23 jul 2020 23:37 (CEST)

Ik heb er twijfel over of het artikel geen copyvio meer is. The Banner Overleg 24 jul 2020 01:36 (CEST)
Betrokkene heeft aan twee Eftelingmusicals meegedaan, en was daar onderdeel van de 'kindercast'. Geen specifieke rol dus. De rest is allemaal onderdeel van zijn opleiding. Onafhankelijke bronnen heb ik eigenlijk niet gevonden. Kortom: een artikel over deze jongen is nog gewoon veel te vroeg. Laat hem eerst een carrière opbouwen. Thieu1972 (overleg) 24 jul 2020 06:55 (CEST)
Helemaal eens met The Banner, dit is inderdaad nog steeds copyvio. Ik heb overduidelijk niet iets niet goed gedaan bij mijn controle na de gedane wijzigingen. Opnieuw als nuweg genomineerd. Ronnie PG (overleg) 24 jul 2020 14:26 (CEST)

Toegevoegd 24/07; af te handelen vanaf 07/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

BergmolenbosBewerken

Weg – Een halve (niet kloppende) zin en een mededeling dat er "druk aan gewerkt wordt", ook dat klopt niet. Er is na 19 uur niet eens meer een punt aan toegevoegd. Het betreft een leerling van Benedict Wydooghe zie ook Gebruiker:Benedict Wydooghe/Wikipediaklas, die reeds als tip kreeg om vanaf het kladblok te gaan werken. Arch (Overleg) 24 jul 2020 05:11 (CEST)

Maar wel een bos dat bestaat. Het lijkt me wel een beetje voorbarig, D'Arch. Na 19 uur? Als het nou 19 dagen was.... Jcwf (overleg) 24 jul 2020 05:26 (CEST)
Het is niet de bedoeling op de hoofdnaamruimte als kladblok te gebruiken, de leerlingen worden daarom bij voorbaat hierover ingelicht én geadviseerd om vanaf een kladblok te werken. Daarnaast is deze leerling al in mei j.l. persoonlijk door een moderator ingelicht. Drie maanden (!) later blijkt deze nog steeds dergelijke dingen dumpen (er is eerder wat verwijderd van deze auteur) dan is het absoluut niet voorbarig. Ik kijk in deze situaties verder dan de lengte van m'n neus. Daarnaast, een artikel hoort bij aflevering gewoon "af" te zijn. Als er al zo'n sjabloon gebruikt wordt, mogen andere gebruikers er ook op rekenen dat hier inderdaad "hard aan gewerkt wordt", wmb zelf 'nuweg dit soort SMS berichten. De gebruiker heeft nu twee weken tijd om hier iets deftigs van te maken. Arch (Overleg) 24 jul 2020 06:02 (CEST)
Mijn suggestie: verplaatsen naar de kladruimte van de gebruiker, en die gebruiker daarvan op de hoogte stellen op haar OP, met (opnieuw) de uitleg dat het artikel pas in de hoofdnaamruimte welkom is als het wat om het lijf heeft, oftewel als haar leraar het wikiwaardig verklaard heeft.  Erik Wannee (overleg) 25 jul 2020 21:17 (CEST)
Ik zag geen bezwaren verschijnen tegen mijn suggestie, en heb daarom het artikel verplaatst naar Gebruiker:Jessica Wyffels/Bergmolenbos en de aanmaakster daarvan op de hoogte gesteld. De nominatie kan daarmee worden doorgehaald, omdat het artikel niet meer in de hoofdnaamruimte staat.  Erik Wannee (overleg) 27 jul 2020 18:43 (CEST)

Cynthia Stijger AramburuBewerken

WIU – Uit de summiere en bronloze inhoud blijkt geen relevantie. De "bron" is afkomstig van een uitgeverij en mogelijk door het onderwerp zelf geschreven. Kan daarom uitbreiding en onafhankelijke bronnen gebruiken om die EW aan te tonen. Arch (Overleg) 24 jul 2020 05:20 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: er zijn nu 2 bronnen, te weten de uitgeverij zelf en een boekenblog waarvan ik de status niet kan inschatten. Alles bij elkaar oogt het weinig gezaghebbend en/of onafhankelijk en daarmee is de relevantie van de schrijfster onvoldoende aangetoond. Het biografische deel van het artikel is uitermate summier, en met slechts 1 boek kun je je afvragen of je iemand dan al 'schrijfster' kunt noemen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 aug 2020 09:11 (CEST)

Strijd voor de vrijheidBewerken

WEG: geen binnenkomende links, en als redirect niet zinvol Edoderoo (overleg) 24 jul 2020 08:29 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: artikel is reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 7 aug 2020 09:11 (CEST)

Vlaamse muziekgeschiedenisBewerken

WIU - Opzet kan goed zijn, maar op een bepaald moment is het volledig ontspoord. Dit is geen geschiedenis meer maar een opsomming van feiten. Is ook niet neutraal geschreven. En ook dit artikel stopt plots in 2015. Ik denk niet dat sindsdien hier nog iemand mee bezig was. Akadunzio (overleg) 24 jul 2020 14:18 (CEST)

 • Bij mijn weten is Hildegard von Bingen, die voor de 11e eeuw wordt genoemd, geen Vlaams componist. Zo staan er nog wel meer onjuistheden en speculaties in het artikel, bijvoorbeeld aangaande de Keltische muziek. Het artikel zou derhalve een poets kunnen gebruiken. Ook de onlogische inleiding, die vooral over hedendaagse muziek en liederen over Vlaanderen gaat, zou vervangen moeten worden door een inleiding die allereerst het terrein afbakent en definieert wat onder Vlaanderen door de eeuwen heen precies wordt verstaan. Het Nederlandstalig deel van België? Of dat van de Spaanse Nederlanden? Maar die bestonden in de middeleeuwen nog niet en omvatten voor 1830 ook Opper Gelre. Graafschap Vlaanderen? Gewest Vlaanderen? We komen het niet te weten. Fred (overleg) 24 jul 2020 21:46 (CEST)
 • Het is inderdaad een goedbedoelde maar compleet onaangepaste 'geschiedenis'. Er is enorm veel werk aan om dit artikel op talrijke gebieden recht te krijgen. Andries Van den Abeele (overleg) 25 jul 2020 10:41 (CEST)
 • Ben het eens met Andries Van den Abeele: aan het artikel is veel werk. De werken van Ludwig van Beethoven als Vlaams omschrijven is ver gezocht (wegens een grootvader uit Mechelen). Eugène Ysaÿe was een Luikenaar, geen Vlaming. enz Philemonbaucis (overleg) 6 aug 2020 23:05 (CEST)
 • Dit artikel is inderdaad een bijeengeraapte verzameling van weetjes, zonder duidelijke afbakening en criteria. Als eerste moet duidelijk zijn wat je eigenlijk verstaat onder 'Vlaanderen', maar dat wordt niet uitgelegd. Het kopje 'Algemeen' is een rare verzameling feitjes. Het kopje 'Oudheid' is nogal vreemd, want Vlaanderen bestond toen helemaal nog niet, dus het is nogal vergezocht om Keltische en Germaanse muziek te vermelden. En waarom wordt Brel niet als Vlaamse zanger genoemd? Hij beschouwde zichzelf als Vlaming, ondanks dat hij Frans sprak. Thieu1972 (overleg) 7 aug 2020 09:11 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Alex bergmansBewerken

weg: geen bronnen, geen opmaak, niet neutraal en niet encyclopedisch geschreven. Daarbij waarschijnlijk door het onderwerp zelf geschreven. Edoderoo (overleg) 24 jul 2020 16:14 (CEST)

 • Artikel lijkt op cyberpesten en privacyschending, gezien de nogal intieme (en niet-encyclopedische) details die ter sprake komen, waarbij de betiteling als succesvol kaas-vleeswarenwinkelier nog een kleinigheid is. En dan onzinnige beweringen als: Aan het einde van 2018 kon hij zich beroepen op het produceren van ruim 1150 boeken, wat op een welhaast onmogelijke productiviteit zou neerkomen. Fred (overleg) 24 jul 2020 21:02 (CEST)
 • Ik vraag me af of dit stukje (poging tot) ZP wel de volle beoordelingstermijn behouden moet blijven; volgens mijn gevoel zijn er voldoende redenen om het eerder te verwijderen. Overigens slaat het produceren van boeken niet op boeken die hij zelf geschreven heeft, maar letterlijk op het laten afdrukken van dat aantal exemplaren. Daar zouden best bv. dag- of fotoboeken met de oplage van één exemplaar bij kunnen zitten.  Erik Wannee (overleg) 25 jul 2020 21:23 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een niet-neutraal artikel zonder noemenswaardige opmaak. Bronloos, dus per WP:BLP ook al onwenselijk. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 aug 2020 07:38 (CEST)

Malik IlhanBewerken

NE – Uit artikel blijkt geen encyclopediciteit. Geen enkele bron toegevoegd dus niet conform WP:BLP. Er worden in het artikel samenwerkingen genoemd met meerdere bewijzen. Hierover is (door mij althans) niets te vinden en valt dus niet te verifiëren Ronnie PG (overleg) 24 jul 2020 16:41 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: uit de tekst blijkt weinig E-waarde, en het gebrek aan bronnen helpt ook niet om die E-waarde alsnog te zien. Enig bewijs voor zijn bijrollen in de films zou ook fijn zijn, evenals bewijzen voor de samenwerking met grote bedrijven. En wat is 7 jaar toneelschool als je 17 bent? Vast geen officiële toneelopleiding. En hij 'zou' hebben meegedaan aan The Voice Kids? Kortom, te veel vragen en geen antwoorden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 aug 2020 07:43 (CEST)


Toegevoegd 25/07; af te handelen vanaf 08/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

DJ RedukeBewerken

ZP/reclame – Debutant die gisteren zijn eerste "single" uitbracht. Onduidelijk is of het om een geluidsdrager gaat of een muziekdownload, of het in eigen beheer ging of via een uitgeverij enz. Wekt de indruk uit de eerste hand te zijn geschreven. Relevantie lijkt volkomen afwezig, onafhankelijke bronnen kunnen die aantonen Arch (Overleg) 25 jul 2020 04:54 (CEST)

De enige resultaten in een zoekopdracht zijn wikipedia, facebook (273 volgers) en soundcloud (40 volgers). Ik denk niet dat we deze beginnende hobby-DJ nog 2 weken lang een platform hoeven te bieden op wikipedia. Nuweg dus. Thieu1972 (overleg) 25 jul 2020 07:26 (CEST)

  Concusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 8 aug 2020 21:37 (CEST)

Wouter EijkmanBewerken

NE – Artikel beschrijft een persoon de de potentie zou hebben om op topniveau te acteren in het Para-cycling. Heeft echter nog niet aan een wedstrijd op niveau meegedaan. Als hij inderdaad (zoals beschreven staat) zijn debuut gaat maken in wereldbekerwedstrijden, in de toekomst mogelijk encyclopedisch relevant. Maar tot die tijd in ieder geval niet. Bovendien ontbreken bronnen wat wel zeer wenselijk is om te voldoen aan WP:BLP Ronnie PG (overleg) 25 jul 2020 10:36 (CEST)

Artikel is leeggehaald door aanmaker. Ook gezien het feit dat gebruiker een vraag op mijn overlegpagina zonder dat ik heb kunnen reageren op een later tijdstip weer heeft weggehaald voor nu als nuweg genomineerd. Gebruiker op zijn OP verdere uitleg gegeven en de optie tot het, inclusief lopende nominatie, terug laten plaatsen via WP:TERUG. Ronnie PG (overleg) 26 jul 2020 10:45 (CEST)

  Concusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 8 aug 2020 21:37 (CEST)

Sem DonkersBewerken

NE – Niet relevant genoeg voor eigen artikel - Evert100 (overleg) 25 jul 2020 10:55 (CEST)

Suspicion (Toy)Bewerken

Vraag mij af wat dit artikel toevoegt, omdat het een letterlijk overname is van een zin in Toy (Belgische popgroep) - vis ←     → overleg 25 jul 2020 11:21 (CEST)

Beste, uw opmerking is volledig terecht. Deze zin was een probeersel... Vandaag publiceerde ik de 'juiste' tekst, geschreven in overleg met Theo Van Hemelrijk, stichtend lid van Toy. Met dank en vriendelijke groeten, Kaat. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kaatdebuck (overleg · bijdragen)

Eerst stond er Deze single kreeg wat aandacht door airplay en stond drie weken vermeld in de toenmalige BRT Top 30., maar dat werd nu volgens mij wel erg opgeklopt. Hier al wat gepoetst, maar de tekst zal nog wel verdere bronvermelding kunnen gebruiken. Ik ben bang dat dit een voorbeeld is waarin nauwere betrokkenheid ten koste ging van neutraliteit. Encycloon (overleg) 26 jul 2020 16:57 (CEST)
De loftrompet klinkt nogal hard in dit lied. Arch (Overleg) 27 jul 2020 12:36 (CEST)
Op de officiële website van Toy (http://www.toyofficial.be/) kunt u 'bewijzen' terugvinden dat Suspicion wel degelijk een hit was in 1981. Dit 'bewijs' kan u terugvinden op de site bij het tabblad 'Press' > artikel 4/7 (uittreksel uit Humo van de hitparade 1981). Daar kan je ook zien dat 'drie weken vermeld in de toenmalige BRT Top 30' eigenlijk een understatement is en dat hier geen sprake is van 'wel erg opgeklopt'.
Op dezelfde website staat eveneens een 'bewijs' dat Toy opgetreden heeft op de premièreparty van Anyway The Wind Blows, nl. een foto waarop Harry Woods en Tom Barman te zien zijn (tabblad 'Photos' > foto 13/15). Het Toy-archief bevat nog foto's van deze party en als jullie het nog steeds niet geloven staat het jullie vrij om Tom Barman eens op te bellen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kaatdebuck (overleg · bijdragen)
  Voor verwijderen "Wij van WC eend, adviseren WC eend." WP:BVB, bellen gaan we niet doen. WP:GOO. Arch (Overleg) 31 jul 2020 10:20 (CEST)
Een wat vage foto op de website van het onderwerp zelf, is niet de meest sterke bron. Ik moet dan maar geloven dat het de bewuste party is, en dat ze daar hebben opgetreden. Het zal best dat het allemaal klopt, maar een encyclopedisch artikel is geen persoonlijk blog en je zult dan toch met betere, onafhankelijk bronnen - en bij voorkeur secundaire - moeten komen.
Dat het in de top30 heeft gestaan, is overigens al bewezen: zie de bron die ik daarvoor al had toegevoegd.
Met de kritiek van Arch en Encycloon wordt wel de kern van het probleem aangestipt: een artikel dat allerlei geweldige prestaties aan het nummer toekent (en in eerste instantie volkomen promotioneel van aard was), maar die prestaties niet met goede bronnen kan ondersteunen. Dan wordt het dus 'van horen zeggen' en uit eerste hand van betrokkenen. Maar inmiddels is het artikel al aardig aangepast. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 10:33 (CEST)

Graag zowel de nominatie als het artikel laten staan. Alles gewoon maar weghalen wordt niet erg gewaardeerd. Het artikel is afgelopen periode heel aardig opgeknapt, maar het schiet niet heel erg op als je vage bronnen toevoegt en dan verbolgen bent dat die worden verwijderd. Wat moeten we met een door 40 mensen bekeken filmpje van 2 pratende mannen op Vimeo? Is dat een enigszins gezaghebbend online programma? Wie zitten achter dat programma? Niet dat ik de kennis en kunde van de twee heren in twijfel wil trekken, maar een heel erg sterke bron is zo'n filmpje natuurlijk ook weer niet. Thieu1972 (overleg) 10 aug 2020 12:43 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Brabant trioBewerken

Weg – Het artikel geeft eigenlijk zelf al aan dat de band geen E-waarde heeft: een amateurbandje dat speelde op bruiloften en partijen, en op wat lokale piratenzenders te horen was. Bronnen zullen moeten aantonen dat de band voldoende E-waarde heeft, en zijn tevens nodig om de persoonsgegevens mee te verifiëren. Thieu1972 (overleg) 25 jul 2020 11:45 (CEST)


  Concusie afhandelend moderator: sinds nominatie is er niets meer veranderd en de relevantie is dan ook niet aangetoond. Encycloon (overleg) 9 aug 2020 21:59 (CEST)

Technische Staf (Koninklijke Landmacht)Bewerken

opknappen - lijkt ergens van overgeschreven (zie met name de eerste versie hiervoor) maar ik kan niet vinden van waar dit komt. Stijl en toon zijn niet geschikt voor de encyclopedie en het aantal bronnen is nogal bescheiden. The Banner Overleg 25 jul 2020 13:20 (CEST)

  • Nou..ik heb e.e.a aangepast. @ Banner => kijk je even ? Neeroppie (overleg) 29 jul 2020 13:50 (CEST)

  Concusie afhandelend moderator: het blijft wat summier, maar voldoende om te behouden. Thieu1972 (overleg) 8 aug 2020 21:37 (CEST)

Hans BosklopperBewerken

NE – "De tafel op 2" is nergens te googelen. De rest is slechts lokale activiteiten, die geen encyclopedische relevantie aantonen. Wikiwerner (overleg) 25 jul 2020 17:10 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel leest als een CV, maar nergens wordt een bron voor gegeven. Een korte zoektocht levert me niets meer op dan wat sociale media. E-waarde is op geen enkele wijze aangetoond, artikel dus verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 aug 2020 07:49 (CEST)

Iragna (natuursteen)Bewerken

NE ? - Relevant? De naam is de handelsnaam van de plaatselijke delver (=reclame?); geologisch is het gewoon gneiss. BonteKraai (overleg) 25 jul 2020 20:47 (CEST)

Leuk weetje, wist ik niet! Het woord komt uit een beschrijving over het (oude) stadhuis van Rijswijk (ZH). Een doorverwijzing naar gneiss volstaat wellicht?

Update: ik zie dat het lemma al is aangepast. Lijkt me nu in orde toch? Yoast1970

Een doorverwijzing naar gneiss lijkt me prima.BonteKraai (overleg) 31 jul 2020 18:32 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een doorverwijzing naar gneis lijkt me niet handig, want het is geen gneis maar graniet. Ik begrijp dat het in de handel nog al eens door elkaar wordt gehaald. In ieder geval kom ik het redelijk vaak tegen in bronnen, en ik heb er eentje toegevoegd. Artikel behouden.Thieu1972 (overleg) 8 aug 2020 21:37 (CEST)

MomentvastBewerken

dit artikel gaat wel heel erg uit van bij de lezer bestaande kennis - als je niet weet wat vrijheidsgraad is, tast je in het duister: Deze verbindingen kennen bepaalde vrijheidsgraden. Wanneer een verbinding geen vrijheidsgraad heeft spreekt met van een verbinding welke momentvast is. - verbindingen hebben een een eigenschap die ze soms niet hebben - vis ←     → overleg 25 jul 2020 21:18 (CEST)

Ik heb het artikel geheel herschreven en hoop dat het nu (veel) duidelijker is.  Erik Wannee (overleg) 25 jul 2020 22:10 (CEST)
Mij is het duidelijk. Vraag: is er ook in andere talen een artikel over dit onderwerp waarnaar verwezen kan worden? En moet er geen verband gelegd worden met het artikel: Statisch (on)bepaald? Fred (overleg) 25 jul 2020 22:38 (CEST)
Een verband leggen met Statisch (on)bepaald lijkt me niet nodig/zinvol. Maar als jij dat verband wel wilt leggen, WP:VJV. Ik heb gezocht naar interwiki's maar ze niet kunnen vinden. Dat zegt uiteraard niet dat ze er niet zijn.  Erik Wannee (overleg) 26 jul 2020 09:46 (CEST)
Ik zal het in de vorm van een zieookje doen. In leerboeken kom ik de term 'momentvast' wel tegen maar hoe je dit vertaalt in, bijvoorbeeld, Engels, weet ik niet. Woordenboeken helpen hier niet. Mocht je de verwijzing onnodig vinden, dan kun je hem uiteraard weghalen. Fred (overleg) 26 jul 2020 11:30 (CEST)
Prima zo!  Erik Wannee (overleg) 29 jul 2020 08:52 (CEST)
 • doorgehaald - vis ←     → overleg 2 aug 2020 17:35 (CEST)


Toegevoegd 26/07; af te handelen vanaf 09/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Guido Van GervenBewerken

WIU Dit is geen artikel maar een opsomming waarvan elke opmaak ontbreekt. Zinnen als: Guido Van Gerven stond zijn hele professionele carrière ten dienste van de maatschappij zijn niet-neutraal en lijken eerder op een in memoriam dan op een encyclopedisch artikel (persoon is enkele dagen geleden overleden). Hij zou een standaardwerk hebben geschreven, maar de gegevens (titel, jaar van uitgifte, uitgever) omtrent dit standaardwerk worden niet genoemd. Fred (overleg) 26 jul 2020 00:23 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: dit nauwelijks opgemaakte artikel is niet verder gekomen dan een kale, bronloze opsomming van functies en titels. In deze vorm ongeschikt voor een encyclopedie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 07:57 (CEST)

Arno DaglinckxBewerken

ZP/reclame/NE/WIU – Een ontzettend slecht geschreven stukje zelfpromotie. Het artikel zal wel door de betrokkene zelf zijn gedaan, gezien de identieke schrijfstijl op zijn website en op verkoopsites. Verder vertelt het artikel niets encyclopedisch: de jeugdjaren worden vanaf de kleuterschool toegelicht, hij speelde wat jeugdtoneel, en heeft een figurantenklusje gedaan. Als iemand er nuweg van wil maken, snap ik het prima... Thieu1972 (overleg) 26 jul 2020 09:01 (CEST)

Dit is geen nuweg, maar wel een valse start voor het artikel. Ik zou het snappen als iemand het opnieuw schrijft, en dit dan niet als uitgangspunt gebruikt. Edoderoo (overleg) 26 jul 2020 11:32 (CEST)
Ik vrees dat er niks van te maken valt. Het lijkt mij een amateurschrijver die in eigen beheer wat boeken uitbrengt en droomt van een eigen pretpark en tv-serie. En als de boeken in hetzelfde erbarmelijke Nederlands zijn geschreven als het artikel en de plotverhaaltjes op de verkoopsites.....
Afgezien van verkoopsites ben ik overigens geen bron tegengekomen die iets over hem meldt. Zoals het er nu naar uitziet, gebruikt hij Wikipedia om zijn bekendheid te vergroten. Thieu1972 (overleg) 26 jul 2020 12:24 (CEST)
  Voor verwijderen - pure WP-vervuiling.  Erik Wannee (overleg) 27 jul 2020 10:07 (CEST)
  Voor verwijderen Een verschrikkelijk slecht geschreven artikel en bovendien zelfpromotie door iemand van wie ik niet ben overtuigd ben dat hij enige encyclopedische waarde heeft. Wobuzowatsj (overleg) 28 jul 2020 02:08 (CEST)
  Voor verwijderen - en indien toch behouden verdient het een enorme schoonmaak. - FakirNLoverleg 6 aug 2020 10:42 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Werner MartensBewerken

WIU - Werner Martens tekende (...) een contract (...) bij AS Trencin. Maar... wie is hij? - vis ←     → overleg 26 jul 2020 11:58 (CEST)

Ik heb in mijn leven ook al heel wat contracten getekend, maar dat heeft me nooit EW gemaakt. (Hoewel mijn initialen misschien anders suggereren.)  Erik Wannee (overleg) 27 jul 2020 10:10 (CEST)
Daarnaast ook nog een hoop vraagtekens aan de relevantie, enkel assistent? - Agora (overleg) 7 aug 2020 16:47 (CEST)
<kan EW zijn ondanks hij alleen maar assistent is geweest maar dan moet je wel iets kunnen vinden, na tien minuten zoeken niets nuttig gevonden. Themanwithnowifi (overleg) 7 aug 2020 20:03 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: erg summier artikeltje. We weten eigenlijk nog steeds niet wie Martens is, alleen dat hij assistent 'wordt'. En ondanks dat de tekst zegt dat het contract in juli is getekend en 2 jaar geldig is, meldt de infobox dat het medio 2021 afloopt. Er zijn geen bronnen, hetgeen het moeilijk maakt iets te zeggen over de E-waarde. Het gebrek aan bronnen is overigens ook onwenselijk per WP:BLP. Alles bij elkaar is het artikel ongeschikt om te behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 07:57 (CEST)

Pagina's isopoda-soortenBewerken

Meerdere pagina's:

WEG - In alle gevallen gaat het om soorten die uit de bron-database zijn verwijderd. De eerste drie waren verwijderd omdat de soorten nooit wetenschappelijk zijn beschreven, en dus in feite niet bestaan. Bij de vierde gaat het om een spellingsfout in de naam.
Bij Schizidium latifrons en Syneurycope elongata wordt er verwezen naar een soort die al wel een Wikipedia-pagina heeft (en waarvan de namen geen synoniemen zijn, anders had ik het aangepast naar een redirect).
In het geval van Agabiformius minutus wordt er verwezen naar een soort die nog niet een Wikipedia-pagina heeft, maar waarvan de naam in nomen dubium is, dus ik denk dat het beter is om de pagina te verwijderen dan te hernoemen.
In het geval van Pseudomesus breviremis gaat het om een taalfout, waarvan de juist gespelde versie (Pseudomesus brevicornis) al een pagina op onze Wiki heeft. ReneeWrites (overleg) 26 jul 2020 12:03 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Richard KrižanBewerken

wiu - rommeltje, en dan is er al een eerste aanzet gedaan door anderen. Onvolledig, deels onjuist, bronloos Agora (overleg) 26 jul 2020 12:54 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel vermeldt 2 verschillende geboortejaren. Als ik de bron bekijk die het Engelstalige artikel heeft, dan zie ik wéér een ander geboortejaar. Tevens zie ik dat hij in 2019 nog niet speelde voor AS Trencin, en dat hij bij Nitra zou hebben gedebuteerd. Kortom, het artikel is inhoudelijk een rommeltje, en door het gebrek aan bronnen is de tekst ook niet direct te verifiëren. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 07:57 (CEST)

Denis Chudy Bewerken

wiu - idem en dan kloppen hier zowel de naam als die van de geboorteplaats ook niet qua schrijfwijze. Agora (overleg) 26 jul 2020 12:55 (CEST)

vooruit, nog maar eentje opgelapt. - Agora (overleg) 26 jul 2020 13:14 (CEST)

Michal KukuckaBewerken

wiu / Ew? - idem en dan zijn er bij deze speler ook nog twijfels aan de relevantie, er staan in ieder geval geen gespeelde wedstrijden bij. Agora (overleg) 26 jul 2020 12:56 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos artikel. Hetgeen ik kan vinden over deze voetballer, lijkt er op te wijzen dat hij vooral op de bank heeft gezeten. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 07:57 (CEST)

Granny: Chapter TwoBewerken

WIU – De tekst lijkt afkomstig uit een folder of van de achterkant van de doos. Ook indien deze niet overgenomen is, is deze tekst niet geschikt voor de encyclopedie per WP:ZP en WP:NPOV. Wikiwerner (overleg) 26 jul 2020 13:36 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: uitermate slecht geschreven tekst. Lijkt een computervertaling van de achterkant van het doosje waarin het spel zit verpakt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 07:57 (CEST)

Santino SlootwegBewerken

Weg – Het artikel leest als een CV van een beginnend acteur. Hij lijkt vooral actief met het volgen (en niet altijd afronden) van opleidingen. Er is een waslijst aan voorstellingen, meer het meeste lijkt vooral onderdeel van zijn opleidingen te zijn. Onder 'Trivia' wordt duidelijk dat hij geen voltijds acteur is, maar het acteren naast zijn werk doet (of andersom, natuurlijk); dat is niet erg, maar geeft wel aan dat we hier nog niet met een professioneel acteur van doen hebben. De lijst met referenties is vrij lang, maar bestaat voornamelijk uit vermeldingen van de theaters of toneelgroepen zelf (en Slootweg wordt ook niet eens altijd genoemd), en zijn dus weinig onafhankelijk en evenmin secundair. De enige bronnen die een beetje inhoud hebben, gaan meer over theatergroep Het Paradijs dan over Slootweg. Her en der is de tekst ook weinig neutraal ('een indrukwekkende solo'). Al met al lijkt het een acteur-in-opleiding die nog onvoldoende E-waarde heeft, maar op Wikipedia nu wel een mooi CV heeft staan. Thieu1972 (overleg) 26 jul 2020 13:49 (CEST)

Alle 26 letters uit de categorie:Sport van A tot ZBewerken

Hopeloos incompleet. Indien wel compleet, dan zouden ze onpraktisch groot en onoverzichtelijk worden. Bovendien hebben we hiervoor tegenwoordig categorieën, of bijv. de pagina's genoemd op de pagina Sport van A tot Z. Wikiwerner (overleg) 26 jul 2020 13:50 (CEST)

eens, nutteloos - Agora (overleg) 26 jul 2020 14:02 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Raoul BovaBewerken

Wiu - Oneliner. ErikvanB (overleg) 26 jul 2020 14:20 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: ik heb er nog een paar zinnen bijgeplaatst. Er is meer van te maken, maar zo moet het maar even voldoende zijn. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 22:28 (CEST)

Mat GerritsBewerken

WIU: geschreven als een jongensboek, niet als neutraal encyclopedisch artikel. Daarbij bronloosEdoderoo (overleg) 26 jul 2020 14:30 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Alles Moet Nieuw - Piet ZwartBewerken

OTRS toestemming voor de auteursrechten is ontvangen: graag een beoordeling op onze WP:Conventies. Ciell 26 jul 2020 17:12 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel bestaat bijna alleen uit een synopsis, en die bestaat dan weer vooral uit een beschrijving van Piet Zwart. Het artikel is hiermee vooral een losse verhaallijn en mist dus balans. De enige bronnen zijn de website van het productiebedrijf, de filmpagina op IMDb, en Moviemeter (met slechts 2 stemmen). Onafhankelijke bronnen ontbreken. Ik heb zelf ook nog gezocht, maar ik kom alleen maar aankondigingen tegen, en dus ook tig keer dezelfde aankondigingstekstjes. Kennelijk zijn er geen recensies geschreven of prijzen toegekend. De film bestaat, en meer lijkt er niet over verteld te kunnen worden. Kortom, de tekst mist balans, de E-waarde is onvoldoende aangetoond, en het artikel lijkt vooral bedoeld als promo voor het productiebedrijf. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 08:26 (CEST)

Jan Schoonhoven - Beambte 18977Bewerken

OTRS toestemming voor de auteursrechten is ontvangen: graag een beoordeling op basis van de algemene WP:Conventies. Ciell 26 jul 2020 17:13 (CEST)

Het is geen neutrale tekst: Schoonhoven maakte 'mysterieuze' reliëfs die 'nu voor tonnen geveild' worden, hij wordt 'beschouwd als één van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van de 20ste eeuw' (wie zegt dat?), en hij was kennelijk sober en bescheiden. Wat doet een vragende zin als Wie was deze man die zich in het openbaar spontaan naakt liet beschilderen door de wereldberoemde Japanse kunstenares Yayoi Kusama, om de volgende dag weer bedaard op tijd op kantoor te verschijnen? in een encyclopedie? Verder is de synopsis helemaal geen synopsis, maar een beschrijving van het leven van Schoonhoven. De documentaire lijkt zich in feite netjes samen te vatten in de laatste zin van de synopsis: het is een zoektocht naar een verdwenen reliëf, en tijdens die zoektocht wordt het leven van Schoonhoven verteld. De rest van de tekst is dus onnodige ballast die prima past in een recensie of een promotionele tekst, maar hier geen enkele toegevoegde waarde heeft. Verder vraag ik me af of je de citaten uit de recensies niet van een bron moet voorzien, ondanks dat de oorspronkelijke tekst via OTRS is vrijgegeven. Tot slot: is het echt zinvol te vermelden dat er 7 mensen hebben gestemd op IMDb? Dat stelt toch niets voor? Thieu1972 (overleg) 26 jul 2020 18:04 (CEST)
Ik heb het artikel (titel was toen geschreven met zo'n groot koppelstreepje) op 23 juni genomineerd met de volgende reden: Artikel bestaat vooral uit een synopsis. De inleiding bestaat uit een zin over wie de regisseur is, het onderwerp en wanneer de docu is gemaakt. Het ontvangst is vooral wat een museum van de docu vond. Uit deze drie zinnen blijkt onvoldoende wat deze documentaire relevant maakt voor de encyclopedie. daar is eigenlijk weinig aan veranderd, anders dan dat het drie recensies betreft en niet slechts een. Dqfn13 (overleg) 26 jul 2020 18:08 (CEST)
Ik ben sowieso erg sceptisch over de teksten die door deze gebruiker worden opgeleverd. Zie ook de overlegpagina. Die paar recensies zeggen weinig (een museum, een omroepgids en 7 stemmen op IMDb....), en het kan best dat er kritischer opmerkingen en zelfs recensies bestaan die gewoon worden genegeerd. Zou niet de eerste keer zijn dat deze gebruiker selectief de bronnen citeert.... Uiteindelijk maakt ook dit alles weer duidelijk dat je licenties kunt vrijgeven wat je wilt: zolang de tekst niet in orde is en je vooral lovende artikelen wil voor je opdrachtgever, wordt het niks. Thieu1972 (overleg) 26 jul 2020 18:19 (CEST)
@Dqfn13 het artikel is op 23 juni aangemaakt en op 24 juni door jou verwijderd [1] - dat het niet is opgeknapt is dus niet meer dan logisch. De plaatser van de tekst was verder in afwachting van de OTRS-procedure die wat langer geduurd heeft dan gebruikelijk. Laten we haar dus voor al constructieve feedback geven, zodat ze het artikel verder op kan knappen. Ciell 26 jul 2020 18:36 (CEST)
Hoi Ciell, ik denk dat mijn nominatiereden van toen nog best wel constructief is. Voor mij is wel veel belangrijker of er ook informatie van elders afkomstig is, want nu hangt alles eigenlijk aan een bron. Ik mis ook zaken als: waarom is deze documentaire gemaakt, wat waren de kosten (niet echt relevant, maar wel informatief), wanneer is deze uitgezonden, etc.? Dqfn13 (overleg) 26 jul 2020 19:21 (CEST)
Maar het artikel is toch 'opgeknapt'? Er is toch niet voor niets via OTRS toestemming gegeven om de persteksten van de filmmaatschappij over te mogen nemen? Dan is dit dus het resultaat. Of mis ik iets? Thieu1972 (overleg) 26 jul 2020 21:10 (CEST)
Bedankt voor alle opmerkingen. Inmiddels heb ik de pagina aangepast. Over de recensies is weinig te vinden, omdat het een relatief oude film is. Ik heb niet opzettelijk negatieve recensies weggelaten. Maar ik hoor graag feedback om het artikel verder te verbeteren. Lucyav (overleg) 28 jul 2020 13:38 (CEST)
Het artikel bestaat nog altijd uit hoofdzakelijk een verhaallijn, met wat extra informatie. Het ontvangst is echt minimaal: 7 stemmen op IMDb en 5 op Moviemeter. Het artikel bevat nog altijd onvoldoende onafhankelijke bronnen. Dqfn13 (overleg) 9 aug 2020 10:48 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Senio4kBewerken

Reclame Een artikel dat vol taalfouten en POV staat, zoals: was al sinds jongs af aan heel creatief. Ook namesdropping en tal van niet-encyclopedische feitjes, zoals: Arsenio is opgegroeid in Rotterdam-Zuid wat hij zelf de mooiste plek in Nederland vind. Maar ook zijn rap loopbaan is niemand ontlopen, wie zegt dat? Onafhankelijke bronnen ontbreken dan weer geheel want zijn eigen YouTube en instagramaccount zijn geen onafhankelijke bronnen. De E-waarde van de persoon blijkt dan ook niet uit dit artikel, dat dan ook zweemt naar zelfpromo. Fred (overleg) 26 jul 2020 21:23 (CEST)

  Voor verwijderen Schaamteloze zelfpromo, geen E-waarde. Wobuzowatsj (overleg) 28 jul 2020 02:14 (CEST)
  Tegen verwijderen Onder de jeugd is hij zeer populair. sommige bronnen ben ik persoonlijk de bron vergeten erbij te vermelden. deze bronnen zijn afkomstig uit interviews die hij persoonlijk heeft afgenomen. En staat ook op zijn eigen Instagram account, die kerel heeft onder de urban jeugd een reuze bereik en heeft ook niet zo zeer een promotie nodig van een wikipedia account.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Annamarey (overleg · bijdragen) 28 jul 2020 16:16‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
  Voor verwijderen Babbelverhaal. Weg ermee. ErikvanB (overleg) 30 jul 2020 04:21 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel heeft geen enkele bron, hetgeen al schuurt met WP:BLP. Bronnen zijn ook handig om de inhoud te kunnen verifiëren en de E-waarde van het onderwerp te bepalen, maar dat alles is nu dus niet mogelijk. Kennelijk komt de informatie uit interviews, maar er wordt niet vermeld welke interviews dat dan zijn. Sowieso is een interview al niet de meest geschikte bron - liever hebben we onafhankelijke, secundaire bronnen - , maar zolang we niet weten over welke interviews het gaat, kunnen we ook geen inschatting maken van de eventuele bruikbaarheid ervan. Verder is de tekst niet al te best geschreven, leest het weinig neutraal, en staat het vol beweringen die door geen bron ondersteund worden. Het zal dan misschien niet als promo zijn bedoeld, maar het leest wel als zodanig. Er is dus gewoonweg te veel mis met dit artikel, en daarom heb ik het verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 08:42 (CEST)

Julius BudwilowitzBewerken

Weg – Een oude bekende: in 2019 nog verwijderd wegens gebrek aan inhoud, bronnen en relevantie. Ook de nieuwste versie biedt weinig: hij heeft een boek geschreven, organiseerde een 'uniek' evenement, en heeft een stichting. En qua bronnen: een verkooplink ('niet verkrijgbaar'), een link naar een Engelstalig wikipedia-artikel over een schaker (geen idee waarom), een melding van de stichting op een algemene bedrijvensite, en een melding van de Oekraïense ambassade dat betrokkene een wereldreis wil maken met de auto. Noch de tekst noch de bronnen maken op enigerlei wijze duidelijk waarom Budwilowitz E-waarde zou hebben. Thieu1972 (overleg) 26 jul 2020 21:30 (CEST)

  Voor verwijderen - Deze was me ook al opgevallen. Dat je een (e-)boek hebt geschreven over een aristocratische familie maakt je nog niet tot "literatuurschrijver". De "bronnen" zijn zo'n beetje van dezelfde soort als de vorige keer, begrijp ik, inclusief eentje gerelateerd aan schaken, omdat hij blijkbaar lid is van een schaakvereniging en een schaakevenement organiseerde waar Yochanan Afek de eerste prijs won. Budwilowitz' naam geeft ruim 60 Google-resultaten als je doorklikt naar het eind, maar die zijn van geen waarde. Het is gewoon reclame of zelfpromotie. ErikvanB (overleg) 27 jul 2020 00:46 (CEST)
Gezien de bewerkingen van een bepaalde account, die ik niet zal onthullen, heb ik inderdaad reden te vermoeden dat het zelfpromotie is. ErikvanB (overleg) 27 jul 2020 03:31 (CEST)
  Voor verwijderen Opvallend dat zijn boek uitgegeven is door een uitgever die niet eens een eigen webpagina heeft. The Banner Overleg 27 jul 2020 12:42 (CEST)
Om de haverklap wordt het artikel gevandaliseerd trouwens. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 13:30 (CEST)
  Voor verwijderen ZP en heraanmaak zonder de route via WP:TERUG te gaan.Arch (Overleg) 31 jul 2020 21:16 (CEST)


Toegevoegd 27/07; af te handelen vanaf 10/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Adriaan LintersBewerken

WIU – nu te beperkt - namedropping maar mogelijk wel E Flurp (overleg) 27 jul 2020 00:30 (CEST)

  Tegen verwijderen Ik zal in de eerstkomende dagen het artikel herwerken. Wat er nu staat is inderdaad heel flauw. Het is onwaardig van de aanzienlijke personaliteit die Linters is en die eigenlijk al lang op Wikipedia een ernstig lemma had moeten hebben. Wat geduld dus graag. Andries Van den Abeele (overleg) 9 aug 2020 12:06 (CEST)

  Opmerking Ik heb ondertussen het artikel aanzienlijk uitgebreid en ben zo vrij om er de schrapping van op de verwijderlijst te vragen. Andries Van den Abeele (overleg) 9 aug 2020 14:57 (CEST)

  Tegen verwijderen - akkoord met doorhaling. Blijft nog beetje een opsomming maar is zo zeker E-waardig. Flurp (overleg) 11 aug 2020 18:21 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: inderdaad nog wel erg opsommerig, maar voldoende in orde zo. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 20:44 (CEST)

VVIABewerken

WIU – Artikelnaam is een afkorting, bronloos, opmaak nog niet in orde. 150Elias (overleg) 27 jul 2020 01:25 (CEST)

  Tegen verwijderen Zelfde bemerking zoals hierboven bij Adriaan Linters. Andries Van den Abeele (overleg) 9 aug 2020 12:07 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: op verzoek verleng ik de nominatie met 2 weken. Zie hier voor het vervolg. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 20:44 (CEST)

Bojack Hates the TroopsBewerken

Weg – Ik begrijp niet waarom een aflevering van een seizoen een aparte pagina moet hebben. Bestaat voornamelijk uit een losse verhaallijn. Een samenvatting van de plot of het verhaal van een boek of film, etc. kan zeker wel een onderdeel van een pagina zijn, maar heeft geen bestaansrecht als artikel. Arch (Overleg) 27 jul 2020 07:12 (CEST)

Evert BaptistBewerken

Weg – Een artikeltje met vrij weinig informatie en opmaak, en al helemaal geen enkele bron die enig licht op de E-waarde kan doen schijnen. De presentator zelf - Wim Drent - heeft hier geen artikel, dus daar kan ik ook geen info ophalen. Een zoekopdracht levert wat filmpjes op van het typetje, maar daar hebben we verder niet zo veel aan. Een tekst met meer inhoud, ondersteund door onafhankelijk bronnenmateriaal, is wenselijk. Thieu1972 (overleg) 27 jul 2020 07:13 (CEST)

Prickly-MuffinBewerken

Weg – Ik begrijp niet waarom een aflevering van een seizoen een aparte pagina moet hebben. Bestaat voornamelijk uit een losse verhaallijn. Een samenvatting van de plot of het verhaal van een boek of film, etc. kan zeker wel een onderdeel van een pagina zijn, maar heeft geen bestaansrecht als artikel. Arch (Overleg) 27 jul 2020 07:14 (CEST)

Bart ChiauBewerken

WIU – Moet flink opgeknapt worden. Stijl, toon en opmaak zijn niet geschikt voor de encyclopedie. Ik zie een hele hoop bronnen maar welke info precies waar vandaan komt is niet duidelijk. 150Elias (overleg) 27 jul 2020 14:48 (CEST)

Die 'hele hoop bronnen' lijken te dienen als ondersteuning voor Als expert komt hij veel aan het woord in de media. Hij schrijft regelmatig voor De Tijd, Netto, Trends, Moneytalk, Knack, L’ Echo, Life & Benefits, Bericht aan het notariaat, Het Nieuwsblad, HLN, Vitaya Magazine, Libelle… Beter zou zijn als hier een secundaire overzichtsbron voor is. Encycloon (overleg) 29 jul 2020 11:30 (CEST)
Beste, ik heb tekst aangepast volgens een ander contactpersoon, kan u de opmerking verwijderen of laten weten wat ik nog kan aanpassen?
Vergelijk je artikel eens met bv Hendrik Vuye: die biografie is een nette tekst die zijn levensverhaal en carrière toelicht; de (belangrijkste) eigen publicaties staan onder het kopje 'Publicaties'; de geraadpleegde bronnen gaan voor een groot deel daadwerkelijk over Vuye. En kijk dan naar je eigen tekst: de biografie is een opsomming van de door hem gegeven opleidingen, een opsomming van de thema's die hij in zijn publicaties behandelt, een opsomming van media waarin hij schrijft. En de bronnenlijst lijkt voornamelijk te bestaan uit publicaties waarin Chiau iets zegt of schrijft, dus in feite is het ook weer een soort lijst van zijn publicaties. Hiermee is het artikel niet veel meer dan een soort overzichtje van alles wat Chiau heeft gezegd of geschreven. Maar wie Chiau nu precies is, dát komen we niet te weten. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2020 16:55 (CEST) Thieu1972 het is opgemaakt naar analogie van de wikipedia van UGent Prof. Annemans
Is de tekst nu in orde conform wikipedia van prof Annemans?
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

MmcBewerken

heeft iets met carnaval te maken - daarna houdt de kennis op - vis ←     → overleg 27 jul 2020 14:50 (CEST)

Abracadabra of onzin - een van de twee. ErikvanB (overleg) 27 jul 2020 15:08 (CEST)
Volgens mij is 'geen zinvolle inhoud' reden voor een directe verwijdering. Ik heb er dus een nuweg op gezet.  Erik Wannee (overleg) 27 jul 2020 19:38 (CEST)
 • Evidente onzin. Weggepoeft. Wutsje 27 jul 2020 20:21 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 07:17 (CEST)

Happy GBewerken

Weg – Uit de bronloze en summiere inhoud over deze debutant blijkt geen relevantie, uiteraard ontbreken de gebruikelijke promo clichés niet: "sinds een kleine jongen gedreven" en "passie". Kan uitbreiding en vooral onafhankelijke en gezaghebbende bronnen gebruiken om die relevantie aan te tonen. Arch (Overleg) 27 jul 2020 16:38 (CEST)

Artikel is leeggehaald door aanmaker, daarom er nuweg van gemaakt. Ronnie PG (overleg) 27 jul 2020 19:16 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 07:17 (CEST)

MediastiltesBewerken

WIU: Zwaar ondermaats artikel. Bovendien verdient de enkelvoudsvorm de voorkeur bij de titel van het artikel.  Erik Wannee (overleg) 27 jul 2020 19:29 (CEST)

Heeft in de huidige vorm meer weg van eigen kennis (bij elkaar bedachte dingen). ErikvanB (overleg) 27 jul 2020 19:34 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een opmaakloos artikel waarin iemand kennelijk even snel zijn gedachtes over het onderwerp heeft neergepend. Artikel zonder kop en staart. Volkomen ongeschikt voor een encyclopedie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 07:17 (CEST)

Persoonlijke soevereiniteitBewerken

WIU – Bronloos essay, opmaak niet oké en twijfel over encyclopedische relevantie.  DirkVE overleg 27 jul 2020 19:34 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: er is niets aan het artikel verbeterd, en daarmee is het een bronloos, vrijwel onopgemaakt essay gebleven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 aug 2020 22:31 (CEST)

Veldproef Amsterdam-Sloten 1992Bewerken

WIU – Maakt een wat warrige, technische indruk, terwijl het mij als leek niet duidelijk wordt wat deze proef nu precies inhield. Met een opening "De toekomstige wensen van klanten zal leiden tot uitbreiding en opwaarderen van de huidige telecommunicatie-infrastructuur. Kosten en exploitatie moeten wel beheersbaar en aanvaardbaar blijven." en de zin "Het Passive Optical Network ( PON )biedt nu deze diensten en verwacht in de toekomst meerdere diensten te kunnen leveren tegen laag mogelijke kosten" lijkt het ook meer op een aankondiging zoals de PTT die destijds zou kunnen hebben geschreven. Over resultaten wordt eigenlijk niet gesproken.

Verder zouden opmaak en bronvermelding welkom zijn. Encycloon (overleg) 27 jul 2020 21:04 (CEST)

 •   Voor verwijderen Dit is meer de stijl van een uitgebreid rapport dan van een encyclopedisch artikel. Overigens is het hele verhaal nogal warrig: kop noch staart zijn te onderscheiden. Het wordt niet duidelijk wat men met deze veldproef nu precies wilde, laat staan wat de E-waarde ervan is. Fred (overleg) 27 jul 2020 22:31 (CEST)
 •   Voor verwijderen Ik probeerde wat bronnen te vinden maar Google en Delpher zwijgen. The Banner Overleg 8 aug 2020 01:11 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een vreemd artikel. Lijkt inderdaad een tekst uit een rapport of vaktijdschrift waarin een nieuwe techniek wordt uitgelegd. In deze vorm ongeschikt voor een encyclopedie. Dat er geen bronnen over lijken te bestaan, maakt het er niet beter op. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 07:13 (CEST)

Hendrik BoellaardBewerken

NE - gewone militair zonder enige bijzondere prestaties, zonder hoge rang, met een ridderorde die in die tijd bij honderden, zo niet meer, werd vergeven, bovendien niet de hoogste klasse. Verder overigens bronloos. Paul Brussel (overleg) 27 jul 2020 21:26 (CEST)

Dit is natuurlijk geen artikel in deze vorm maar een "Ridder der Militaire Willems-Orde 3e klasse" heeft natuurlijk wel een aardige kans op E-waarde. Dat de hogere graden van de orde alleen toegekend worden aan hogere officieren maakt de onderscheiding niet minder hoog. Koning Willem I heeft in 1815 gekozen voor een orde naar het voorbeeld van de Orde van Maria Theresia waarin het grootkruis voor veldmaarschalken, admiraals en staatshoofden gereserveerd is. Het commandeurskruis is voor zegevierende bevelhebbers van legers en vloten gedacht. Het ridderkruis der derde klasse of vierde klasse kunnen aan succesvolle bevelhebbers van schepen en legereenheden worden toegekend. In feite is alleen de 4e klasse een onderscheiding voor persoonlijke dapperheid. Wie nogmaals zo moedig is dat hij of zij opnieuw de Willems-Orde verdient, kan tot ridder 3e klasse in de Orde worden bevorderd. The Banner Overleg 28 jul 2020 11:31 (CEST)
Kijk eens naar de cijfers zoals hier op WP:NL gegeven: Van 1815 tot 1930 is de MWO ongeveer 6000 maal toegekend. Slag bij Quatre-Bras en Slag bij Waterloo: 1004. Dat betekent dat die medaille bepaald niet zeldzaam was voor de gebeurtenissen in 1815 en dus bijna automatisch niet tot E-waarde leidt; uit dit artikel, dat bovendien meldt: Hij en zijn bataljon kregen allemaal de Militaire Willems-Orde, blijkt dan ook geen E-waarde van deze persoon. Paul Brussel (overleg) 28 jul 2020 12:28 (CEST)
  Opmerking Dit artikel bevat storende fouten. Boellaard was vanaf 1786 als militair onder meerdere regimes actief o.a. in het Staatse leger, maar ook in de Koninklijke Garde van Lodewijk Napoleon en - in de periode 1810-1813 - in dienst van het Franse leger. In 1814 ging hij aanvankelijk met pensioen (in de rang van majoor) om in 1815 weer terug te keren in actieve dienst. Volgens het artikel zou hij in de rang van kapitein deelgenomen hebben aan de slag bij Waterloo. Dat is onjuist, hij was tijdens de slagen bij Quatre-Bras en Waterloo majoor. Werden alle soldaten van zijn bataljon onderscheiden met de Willemsorde? Dat lijkt me sterk, ik tref in de desbetreffende Koninklijke Besluiten slechts 11 namen aan van militairen van dit bataljon, die onderscheiden werden met de Willemsorde. Ik mag toch aannemen dat het bataljon uit meer manschappen bestond. Gouwenaar (overleg) 28 jul 2020 22:15 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: dit is een artikel met inhoudelijke fouten over een man waarvan de E-waarde onduidelijk is gebleven. In deze vorm niet houdbaar. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 07:08 (CEST)

Petrus BeelenBewerken

NE - persoon van wie enige bijzondere, encyclopedische betekenis niet duidelijk wordt gemaakt. Paul Brussel (overleg) 27 jul 2020 21:29 (CEST)

  Opmerking - Ook dit artikel bevat - evenals het vorige -storende fouten. Zo zou Beelen op 9 juni 1815 uit dienst getreden zijn. Dat kan niet kloppen want op op 16 juni 1815 en op 18 juni 1815 nam hij deel aan de slagen bij Quatre-Bras en Waterloo. Zijn bataljon stond toen onder leiding van Hendrik Boellaard en niet van Hendrik Detmers. Gouwenaar (overleg) 28 jul 2020 22:25 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het is onduidelijk gebleven wat de E-waarde van Beelen is. Een kadastraal bericht en een benoemingsmelding zijn geen relevantiegevende bronnen. Wie heeft er over Beelen gepubliceerd? Zijn er secundaire bronnen? Alleen al gezien de inhoudelijke fouten in het artikel, zijn bronnen zeer gewenst. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 07:05 (CEST)


Toegevoegd 28/07; af te handelen vanaf 11/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Pierre DwomohBewerken

WIU - Uit artikel blijkt niet dat Dwomoh ook speelminuten heeft gemaakt tijdens officiële wedstrijden. Alleen een contract getekend hebben is onvoldoende voor encyclopedische relevantie. Dqfn13 (overleg) 28 jul 2020 09:28 (CEST)

Al wel begin deze maand in een oefenwedstrijd gespeeld. Ook hier wordt afgelopen week een wedstrijd vermeld. ̴̴̴̴
Een oefenwedstrijd is geen officiële wedstrijd en die telt dus niet. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2020 14:34 (CEST)

Lijst van HolocaustslachtoffersBewerken

WEG: er bestaat gewoon een categorie, en deze lijst, die verre van compleet is, overlapt daar geheel mee, dus geen toegevoegde waarde. Paul Brussel (overleg) 28 jul 2020 13:04 (CEST)

Misschien nuttig om geboorte- en overlijdensdatum, beroep/reden van bekendheid en (indien bekend) plaats van overlijden toe te voegen? Encycloon (overleg) 28 jul 2020 13:20 (CEST)
Overigens lijkt het me hier te gaan om strikt door en in de holocaust omgekomen slachtoffers; overlevenden met al hun trauma's zijn uiteraard evenzeer holocaustslachtoffers, net zoals zij die na terugkeer zelfmoord hebben gepleegd of door de opgelopen ontberingen erna alsnog zijn overleden. Paul Brussel (overleg) 28 jul 2020 13:26 (CEST)
Dat wordt volgens mij bepaald door de auteurs van de betreffende artikelen? Zodra zij de Categorie:Holocaustslachtoffer toevoegen, dan geldt het als een kandidaat voor de lijst, ongeacht ze in de holocaust omgekomen zijn.Chescargot ツ (overleg) 28 jul 2020 13:41 (CEST)
Volgens de categorie-omschrijving: "De categorie Holocaustslachtoffer biedt een overzicht van artikelen over personen die omkwamen in de Holocaust". Een dergelijke afkadering ('personen die omkwamen tijdens de Holocaust') in de inleiding of, zoals hier, een titelwijziging lijkt me zinvol.
Prima om de categorie aanvankelijk als basis te nemen, maar op een vrij bewerkbare website liever niet als doorslaggevend criterium - we weten niet of iedere auteur even bewust nadenkt over het toevoegen van de categorie.
Ik denk trouwens dat 'Holocaustslachtoffers' met een hoofdletter geschreven moet worden. Encycloon (overleg) 28 jul 2020 19:24 (CEST)
Er is inderdaad een taalkundig verschil. Verder:   Voor verwijderen, op dit moment geen meerwaarde t.o.v. de categorie. MichielDMN 🐘 (overleg) 28 jul 2020 20:22 (CEST)
BEHOUDEN: Een lezer komt normaal gesproken niet op een pagina dat begint "Categorie:" dat is de meerwaarde ten aanzien van de Categorie.
De lijst is opgebouwd naar analogie van Lijst van Nederlandse architecten, met het doel alleen namen van mensen te vermelden die een artikel op de Nederlandse Wikipedia hebben. Als er namen ontbreken dan kunnen die altijd toegevoegd worden, maar heden zijn alle artikelen die in het categorie:holocaustslachttoffer zitten erin gedekt en is het in die zin voldoende gevuld als een beginnetje.
De lijst is bewust eenvoudig (discreet) gehouden, om niet in details te vervallen zoals in deze engelstalige versie, welke op mij een beetje smakeloos overkomt. Ik sta echter geheel open voor verdere uitbreiding, zoals beroep en geboorte en overlijdensjaar.Chescargot ツ (overleg) 28 jul 2020 13:34 (CEST)
Gelukkig is jouw lijst al beperkter dan die Engelstalige lijst. Daar kan zo'n beetje elke gesneuvelde soldaat in. Plus een heleboel anderen. The Banner Overleg 28 jul 2020 19:01 (CEST)
:D Dank voor de eerste aanzetten tot (informatieve) uitbreiding. Hoop er spoedig aan bij te dragen.Chescargot ツ (overleg) 28 jul 2020 20:39 (CEST)
Het geeft een beeld van hoe de lijst er uit kan gaan zien. The Banner Overleg 28 jul 2020 20:51 (CEST)
BTW, Han Hollander hoort ook thuis in de lijst maar staat niet in de categorie. dat is dus een meerwaarde voor de encyclopedie van dit artikel boven de categorie. The Banner Overleg 28 jul 2020 22:14 (CEST)
Goede vondst. Maar is dat niet het gevolg van dat men simpelweg vergeten is de betreffende categorie aan Han Hollander toe te voegen?Chescargot ツ (overleg) 28 jul 2020 22:21 (CEST)
Inmiddels is de lijst aangevuld met geboorte en sterftedata alsook de nationaliteit en bezigheid van elk individue. Zie ook discussie op de overlegpagina van dat artikel over hoe de lijst verder ontwikkeld zou kunnen worden.
Kan die slabloon nu weg? Chescargot ツ (overleg) 6 aug 2020 20:15 (CEST)

Nicholas White (Australisch wielrenner)Bewerken

weg: volgens Pucky zuig ik artikelen uit mijn duim, en begint hij daarom een bewerkingsoorlog omdat hij vind dat ik mijn referenties niet op de juiste plek heb gezet. Gooi dan maar weg. Edoderoo (overleg) 28 jul 2020 13:43 (CEST)

Beste Edoderoo, ik heb jouw nominatie doorgestreept, ongeldige reden, het gaat hier duidelijk om een Ew sporter. Verder heb ik de pagina beveiligd en gebruiker Pucky een waarschuwing gegeven, hopelijk voldoet dit voor jou. Mvg  DirkVE overleg 28 jul 2020 14:13 (CEST)

MobiriseBewerken

Crosswiki geplaatste produktpromo. Relevantie totaal onhelder. Hoyanova (overleg) 28 jul 2020 14:17 (CEST)

David MichiganBewerken

Crosswiki geplaatste persoonspromotie door twee samenwerkende accounts die enkel dit soort promo/reclameartikelen schrijven overal in alle taalversies van wikipedia met gepolijste googletranslate teksten Hissamelriys (nl-talk | nl-contribs | nl-blocks | CA | cross-wiki) en Restedit (nl-talk | nl-contribs | nl-blocks | CA | cross-wiki), ook de produktpromo hierboven is van hen. Hoyanova (overleg) 28 jul 2020 14:23 (CEST)

 • De persoon is op de nationale televisie verschenen zoals Canal+, te zien in verschillende internationale tijdschriften, gepubliceerd in meerdere betrouwbare bronnen. Voldoet duidelijk aan de richtlijnen. Hissamelriys (overleg) 28 jul 2020 17:40 (CEST)
 •   Voor verwijderen In dit artikel wordt vooral de mening van genoemd persoon uiteengezet, dat is POV. Dat iemand ooit juryvoorzitter is van de verkiezing van miss tattoo France maakt hem nog niet encyclopedisch relevant evenmin als het feit dat hij cursussen verkoopt. Fred (overleg) 28 jul 2020 19:01 (CEST)
Ik denk niet dat een niet-opmerkelijk persoon een jury kan worden of als expert op televisie kan verschijnen tenzij hij niet goed bekend is in zijn eigen vakgebied. Hoe dan ook, zie [2] van Harvard-universiteit. Hij werd ook geciteerd door Dr. Michael W. Kirst van Standford universiteit. Hij wordt ook genoemd in het tijdschrift[3]. Het artikel moet mogelijk worden opgeschoond voor POV, maar het onderwerp is inderdaad opmerkelijk. Hissamelriys (overleg) 28 jul 2020 21:47 (CEST)
@Fred Lambert: Ik heb POV uit het artikel verwijderd en ook verbeterd. Controleer nu alstublieft. Bedankt, Hissamelriys (overleg) 28 jul 2020 22:05 (CEST)
Ik heb wat doorgezocht en zie nu hier en vooral hier. Hoyanova (overleg) 30 jul 2020 08:16 (CEST)

Ik weet niet wie de links naar het artikel op nlwiki heeft verwijderd, maar die horen hier toch echt te blijven staan. De link naar het Engelstalige artikel hoort hier zeer zeker niet in het kopje. We beoordelen het artikel hier, niet dat op enwiki. Dqfn13 (overleg) 30 jul 2020 09:29 (CEST)

Ik ben het met je eens, alleen het artikel en.wiki is 2 jaar geleden verwijderd. Ik zal hen ook schrijven met nieuwe bronnen/referenties. Ik heb de pagina bijgewerkt. Neem nu een kijkje. Vriendelijke groeten, Hissamelriys (overleg) 30 jul 2020 19:07 (CEST)
Het engelstalige artikel is in die tijd drie keer verwijderd. En wat ik opvallend vind is dat volgens de tweede verwijdernominatie het artikel geschreven is door twee personen, beide betaalde editors. Dat kan toeval zijn, dat weet ik. Maarre... The Banner Overleg 30 jul 2020 22:09 (CEST)
Bedankt voor de informatie. Ik zal proberen de en.wiki-beheerder te overtuigen om de bronnen die we nu hebben te controleren en op basis hiervan de relevantie van het onderwerp te onderzoeken. Ik weet zeker dat de persoon zeker voldoet aan de relevante richtlijnen. vriendelijke groeten, Hissamelriys (overleg) 30 jul 2020 22:58 (CEST)
Mocht de nuweg niet gehonoreerd worden, dan is er wel een handige link: Wikipedia:Articles_for_deletion/David_Michigan, met meer achtergrondinformatie en iemand die alle links heeft onderzocht. Dqfn13 (overleg) 11 aug 2020 10:29 (CEST)

Frans CallebautBewerken

NE? - er lijkt niets over deze apotheker te vinden te zijn. Maar misschien zijn er kunstkenners die hem wel kennen. Hobbema (overleg) 28 jul 2020 14:57 (CEST)

Heb nav deze nominatie eens gegoogled en heb eea gevonden. Mogelijk is wel een artikeltje uit te persen. Chescargot ツ (overleg) 28 jul 2020 15:36 (CEST)
Heb inmiddels het compleet nieuwe artikel Franz Callebaut aangemaakt ter vervanging van Frans Callebaut. De genomineerde artikel kan nu in zijn geheel verwijderd worden.Chescargot ツ (overleg) 29 jul 2020 03:43 (CEST)
Bedankt. Ik heb een doorverwijzing gemaakt van de oude pagina. Hobbema (overleg) 29 jul 2020 10:30 (CEST)

FramelessnessBewerken

WegFringe-theorie en/of -term. Geen betrouwbare onafhankelijke bronnen. Google levert één boek op dat het in deze betekenis hanteert. Tekstman (overleg) 28 jul 2020 16:04 (CEST)

Martijn HoogstoevenbeldBewerken

NE – Uit artikel wordt me niet duidelijk waarom deze persoon encyclopedisch relevant zou zijn. Financieel en operationeel directeur zijn bij een betaaldvoetbalorganisatie maakt niet meteen relevant Ronnie PG (overleg) 28 jul 2020 16:05 (CEST)

  Voor verwijderen - uit niets blijkt wat deze man-met-(goede-)baan een plaats doet verdienen in een encyclopdie. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 00:54 (CEST)

Superintendent (scheepvaart)Bewerken

WIU – Een artikel dat niet correct is opgemaakt, en evenmin encyclopedisch is geschreven. Ik kon geen copyvio ontdekken, maar vind de tekst wel erg raar overkomen: Het valt niet te ontkennen dat het beroep van scheepssuperintendent uniek is en veel kansen biedt. Zoals out-of-the-box beroepen gaan, lijdt het geen twijfel dat scheepssuperintendent een van de meest prominente keuzes is van alle andere maritieme banen die momenteel op de markt zijn. Wat was de bedoeling van deze tekst? Een opleidingsfolder? Onderdeel van een beroepskeuzetest? Een folder voor maritieme beroepen? Alles is ook volkomen bronloos. Overigens noemt de tekst het dan weer scheepsinspecteur, dan weer scheeps-superintendent, maar ook scheepsopzichter. Thieu1972 (overleg) 28 jul 2020 19:02 (CEST)

  Voor verwijderen - bronloos, 'essayistisch' artikel dat het 'beroep' ophemelt. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 00:52 (CEST)

StannahBewerken

ZP/reclame – Een stukje promo voor Stannah. Het kopje geschiedenis vertelt welgeteld één historisch feitje, om daarna meteen over te stappen op het uitgebreide assortiment en dat ze de expertise van de grondlegger nog steeds gebruiken 'om mensen en goederen in beweging te houden'. Dan volgt een geschiedenis van de diverse soorten liften, oftewel een reclamepraatje voor een aantal 'unieke' en zelfs 'baanbrekende' liften die Stannah heeft geproduceerd. Onder het kopje 'Prijzen' staat o.a. een groot onderhoudscontract dat ze hebben binnengehaald; niet echt een prijs dus. Het artikel wordt afgesloten met de bedrijfssites voor B en NL. Kortom: één groot promoverhaal, en de lezer leert dus niets over de historie, de hoogte- én dieptepunten, aantallen werknemers, de vestigingen, kortom, alles wat in een beetje artikel over een bedrijf toch wel thuishoort. Thieu1972 (overleg) 28 jul 2020 21:34 (CEST)

Er is in ieder geval een Engelse wikipagina en:Stannah Lifts en opmerkelijk ook daar hetzelfde commentaar op de inhoud Neeroppie (overleg) 29 jul 2020 15:20 (CEST)
Er is ook een Franstalig artikel over dit onderwerp. Dat heeft sinds 6 jaar een copyvio-nominatie op de overlegpagina staan.  Erik Wannee (overleg) 30 jul 2020 00:01 (CEST)
Dat is toch een OTRS-melding die juist toestemming tot gebruik van de tekst geeft? Thieu1972 (overleg) 30 jul 2020 06:53 (CEST)
Verrek, je hebt gelijk. Sorry. Moet mijn Frans maar eens bijschaven denk ik.  Erik Wannee (overleg) 30 jul 2020 17:35 (CEST)

CegekaBewerken

Relevantie onduidelijk, geen bronnen vermeld. Aanmaker werkt als "digital marketeer" voor Cegeka. Edoderoo (overleg) 28 jul 2020 21:51 (CEST)

Cegeka geniet een grootte bekendheid in de Benelux, dit is nu ook met bronnen binnen het artikel verduidelijkt. De relevantie beperkt zich niet enkel tot Hasselt of Limburg. Verschillende bestaande artikels verwijzen reeds naar Cegeka (Marc De Groote, Provinciehuis (Belgisch Limburg) en Koninklijke KPN). Ondanks mijn betrokkenheid ben ik zo factueel mogelijk gebleven, ik sta altijd open voor feedback met betrekking tot objectievere bewoording. Steuwie Fonke (overleg) 29 jul 2020 09:56 (CEST)

Cegeka is relevant, maar een artikel geschreven door een digitale marketeer is nooit objectief. Akadunzio (overleg) 31 jul 2020 09:49 (CEST)
Ik heb het artikel zodanig gewijzigd dat er van de tekst van de marketeer niet veel meer overblijft. Bedrijf is alleszins relevant genoeg. Akadunzio (overleg) 31 jul 2020 23:39 (CEST)
Het artikel is ondertussen dusdanig aangepast dat een verwijdering niet noodzakelijk is: artikel is objectief genoeg en onderneming is relevant binnen de ICT-wereld.Castorwega (overleg) 10 aug 2020 08:46 (CEST)

VerschijningsvormBewerken

Een onsamenhangende verzameling begrippen, in de vorm van een doorverwijspagina gegoten, maar het is geen doorverwijspagina zoals gedefinieerd op WP:DP, daaarom kan dit artikel beter verwijderd worden. Elly (overleg) 28 jul 2020 22:42 (CEST)

Cornelia Proost (1884-1992)Bewerken

wiu - Saschaporsche (overleg) 28 jul 2020 23:06 (CEST)

De E-waarde van deze krasse dame lijkt mij ook hoogst twijfelachtig. The Banner Overleg 29 jul 2020 00:36 (CEST)
  Voor verwijderen - oud worden maakt iemand niet encyclopedisch, en dat blijkt dan ook nergens uit in het 'artikel', hooguit een curiositeit. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 00:47 (CEST)


Toegevoegd 29/07; af te handelen vanaf 12/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Jade Anna van VlietBewerken

Artikeltje was genomineerd als 'nuweg' zonder verdere motivatie. Voor ons kleine kikkerlandje heeft deze jonge vrouw best veel (mijn pov) kijkers en volgers, zowel op Youtube (meer dan 200.000 weergaven in een jaar) als op Insta (meer dan 445.000 volgers). Laten we het 2 weken de tijd geven om te zien wat de media al over haar zeggen, en of ze dus misschien ook al opgenomen kan worden. Ciell 29 jul 2020 00:42 (CEST)

  Opmerking Mooie aantallen, maar onbetrouwbaar. Volgens de voorwaarden van YouTube is het kopen van abonnees, views en likes volkomen legaal Ldhank (overleg) 29 jul 2020 07:08 (CEST)
Artikel aangevuld. Goede bronnen vinden is lastig, ik kom weinig verder dan een handvol influencersites. Verdel (overleg) 29 jul 2020 11:54 (CEST)
  Opmerking gebruiker die nuweg nomineerde is daar al tientallen malen op aangesproken, maar wordt dan altijd boos, want je mag hem niet bekritiseren. Er zou een ArbCom-zaak in de steigers staan, daar heb ik ook nog wel wat munitie voor. Edoderoo (overleg) 29 jul 2020 12:03 (CEST)
Dat is wel interessant, want één keer goed beoordelen over e/ne kan juist werk en discussie schelen op de langere termijn. Jammer dat sommige gebruikers dit steeds maar niet inzien, terwijl dat wel zou moeten als iemand de verantwoordelijkheid neemt om een onderwerp voor 'nuweg' te nomineren. Eigenlijk schuif je het met een sjabloon zonder motivatie maar gewoon weer af op een van de 35 moderatoren die we nu weer hebben om een eindoordeel te vellen, en ontneem je de rest van de gemeenschap hun inspraak. Ciell 29 jul 2020 12:09 (CEST)
  Opmerking Het betrof een bronloos éénzinnertje, van welgeteld 39 bytes en niet van onzin te onderscheiden, en dus niet dit artikel, dat nuweg werd genomineerd. Dit is een kleine bijkomstigheid die Edoderoo echter niet vermeldt waardoor de lezer wél op het verkeerde been wordt gezet. Termen als munitie doen nogal krijgshaftig en oorlogszuchtig aan en lijken me dan ook volledig uit den boze. Fred (overleg) 29 jul 2020 13:48 (CEST)
Een artikel dient volgens de WP:RVM aan de nuweg-criteria te voldoen, en dat was niet het geval. Daarmee basta. Edoderoo (overleg) 29 jul 2020 15:31 (CEST)
Meneer is ook vaak genoeg aangesproken over het snel nomineren van een artikel, dit keer 19 minuten. En natuurlijk heeft de IP geen enkele uitleg gekregen hoe het beter kan. Zoals te doen gebruikelijk. Voor aanvullingen op de ArbCom-zaak, zie: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Fred Lambert. The Banner Overleg 29 jul 2020 15:38 (CEST)

@The Banner, jouw denigrerende opmerkingen (meneer is ook vaak genoeg aangesproken) horen in geen geval thuis op deze pagina. Je handelt hiermee voor de zoveelste maal lijnrecht tegen de regels van Wikipedia in, die zakelijk, beleefd en ter zake doend commentaar voorschrijven. Dat jij en enkele van jouw medestanders me liever zouden zien verdwijnen omdat ik zou zondigen tegen -overigens niet-bestaande- regels en daarom een ArbCom-zaak aanspannen is me ten enen male bekend. Fred (overleg) 29 jul 2020 22:38 (CEST)

Om Fred hierin toch even bij te vallen: hij nomineerde het als nuweg, en ik meen toch dat een uur wachten daar niet van toepassing is. Overigens is dat uur een verzoek en geen regel, en als dit hetgene is wat iemand kennelijk prima vindt om op wikipedia te kwakken - een eenregelig, nikszeggend tekstje met taalfouten en geklets over 'gelieft (sic) bij de jongens' - dan begrijp ik ook wel dat je weinig hoop hebt dat de IP-er het artikel nog gaat verbeteren, al dan niet na een opvoedkundige tip op diens OP. Overigens was dit artikel inderdaad onvoldoende slecht voor een nuweg: dan moet toch echt wel uit een korte zoektocht blijken dat het onderwerp echt volkomen NE is en ook nog schuurt met WP:BLP. Wel knap wat Verdel er nog van heeft weten te maken trouwens. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2020 16:13 (CEST)
De AC-zaak is natuurlijk flauwekul, maar we hebben afgesproken niet binnen een uur te nomineren: als sommige gebruikers dat niet willen accepteren dan kan er beter een stemming opgezet worden om dit te bekrachtigen en af te dwingen dan vage AC-zaken in te dienen. "Eenregelig, nikszeggend tekstje met taalfouten en geklets" is nu eenmaal geen nuwegciterium. De nuwegcriteria zijn een richtlijn, en gebruikers kunnen best aangesproken worden op het schenden van de richtlijn. Als gebruikers de richtlijnen herhaaldelijk overtreden dan beginnen we met een korte blokkade die bij herhaling verdubbeld wordt. Ook daarvoor is het niet nodig zaken in te dienen. Het is ook gewenst om de aanmaker op de hoogte te stellen, zeker bij nuweg. Er zijn meerdere gebruikers die dit nalaten, dus deze kunnen daarop aangesproken worden. Als sommige gebruikers dat niet willen accepteren dan kan er daarvoor ook een stemming opgezet worden om dit te bekrachtigen en af te dwingen. Ook daarvoor is het niet nodig zaken in te dienen. — Zanaq (?) 30 jul 2020 10:16 (CEST)
Zie de edit van Edoderoo van 29 jul 2020 12:03 (CEST). The Banner Overleg 30 jul 2020 14:25 (CEST)

FIFA 21Bewerken

WEG/reclame - bronloos artikel over verre toekomstmuziek en ook reclame voor product dat nog niet op de markt is en nog niet door gezaghebbende, onafhankelijke bronnen besproken kan zijn. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 00:58 (CEST)

  Opmerking Dit onderwerp is onlangs ook al verwijderd. Toen hadden we een eenregelig zinnetje met infobox, maar wel een bron (=persberichtje). Nu hebben we dan een artikel met aardig wat tekst, maar helemaal geen bron. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2020 07:34 (CEST)
We hadden dat artikel destijds ook moeten behouden, want je kunt op je klompen aanvoelen dat blockbuster-spellen zoals deze snel weer aangemaakt worden. Dat een moderator geen PlayStation heeft, en daarom niet weet welke spellen belangrijk zijn en welke niet, mag geen verwijderreden zijn. Edoderoo (overleg) 29 jul 2020 12:00 (CEST)
Precies, daarom heeft het artikel ook wat bronnen nodig, zodat de relevantie in elk geval ook voor de leek wat duidelijker wordt. Verdel (overleg) 29 jul 2020 14:03 (CEST)
Ik zie dat jij er wat moois van hebt gemaakt, hopelijk kan dit dan worden behouden. Edoderoo (overleg) 29 jul 2020 15:32 (CEST)
Kan me niet herinneren dat ik het verwijderd heb omdat ik geen PS heb. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2020 16:19 (CEST)

Jan II van CuijkBewerken

NE - ontbeert enige gezaghebbende bron waarom deze persoon E zou zijn. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 01:03 (CEST)

Ik ben akkoord dat er weinig te melden valt over deze persoon, en dat dit misschien te weinig is om E te zijn, maar er zijn acht Jan van Cuijks op vrij korte tijd in de geschiedenis die regelmatig met elkaar verward worden. Elke telg van de familie noemde de eerste zoon Jan naar de held Jan I van Cuijk. Zo zijn er regelmatig neven die in dezelfde tijdsperiode leven (Jan II en Jan III van Cuijk, en Jan V, Jan VI en Jan (IV) van Cuijk). Indien men enigszins de verwarring wil oplossen, dienen alle jannen uit elkaar getrokken te worden. Ik hoop dat dit het lezen en analyseren van historische bronnen ten goede komt. Voorts maak ik ook gebruik van bronnen van heemkundige kringen in de verschillende lenen, omdat deze plaatselijke geschiedkundigen dikwijls een andere invalshoek op deze gordiaanse knoop geven. Paul 936 (overleg) 8 augustus 2020

Rembrandt (musical)Bewerken

WIU – Hier wordt in de eerste plaats naverteld wat een ip'er blijkbaar heeft gezien en gehoord. Geen bron te zien, niets over recensies, niets over publiekswaardering, niets over bezoekersaantallen, niets over de kosten en opbrengsten. In de huidige vorm primair fancruft. Wutsje 29 jul 2020 03:52 (CEST)

Dat eerste geldt waarschijnlijk voornamelijk voor het verhaal: het geldt vermoedelijk niet voor de inleiding en voor de castlijst. Zelfs als we het verhaal weghalen - wat nergens voor nodig is - dan blijft er nog meer dan genoeg over. Het is overigens redelijk gebruikelijk om plotomschrijvingen op het werk zelf (de meest betrouwbare bron die daarvoor beschikbaar is) te baseren, wat meestal prima is, en in dit geval ook. Alleen als de musical niet door anderen terug te zien is (bijvoorbeeld als er geen homevideo wordt uitgebracht) wordt het inderdaad onverifieerbaar. Het is niet nodig iets over publiekswaardering, bezoekersaantallen, kosten en opbrengsten te vermelden (hoewel dat natuurlijk wel welkom is): we hebben daar afspraken over. De huidige vorm kan uiteraard verbeterd worden, maar voldoet verder aan geen enkel verwijdercriterium. — Zanaq (?) 30 jul 2020 09:35 (CEST)

Eén beeld zegt meer dan duizend woordenBewerken

WB – Voor uitbreiding vatbaar, bevat slechts één feitje, dat het een "adagium" is. De vermelde uitleg voegt imo niet veel kennis toe, omdat het gezegde al duidelijk genoeg is van zichzelf. Arch (Overleg) 29 jul 2020 05:42 (CEST)

Indien er niet meer over te vertellen is, dan kan het wel een redirect worden. Wutsje 29 jul 2020 05:50 (CEST)
Artikel is bijgewerkt Purplefishy (overleg) 29 jul 2020 13:34 (CEST)
Doorgehaald, dank voor de inzet! MVG, Arch (Overleg) 29 jul 2020 13:42 (CEST)

Location matchingBewerken

Weg – Vorig jaar bedachte marketingterm, welke zelfs geregistreerd is. Geen enkele onafhankelijke bron die deze term behandeld, alle hits op Google betreffen gewone woordcombinaties in de zin van "locatie komt overeen met". Dqfn13 (overleg) 29 jul 2020 09:37 (CEST)

Anke de JongBewerken

WIU – nuweg naar wiu omgezet, originele nominatiereden was: bronloos verhaal over levend persoon (laatste is door ondergetekende aangevuld) Dqfn13 (overleg) 29 jul 2020 11:20 (CEST)

Dat is die gebruiker al eerder verteld. Edoderoo (overleg) 29 jul 2020 11:58 (CEST)

Er is trouwens een behoorlijk uitgebreid Friestalig artikel. Niet alles zal voor nl-wiki interessant zijn, maar er valt wel wat inspiratie op te halen. Edoderoo (overleg) 29 jul 2020 12:39 (CEST)

Bron toegevoegd, beetje gepoetst, het is nu minimaal. — Zanaq (?) 29 jul 2020 12:39 (CEST)

Ilse Rombouts-GrünewaldBewerken

WIU/Weg - ontbeert enige gezaghebbende bron die haar belang aantoont. Heeft weliswaar een nietszeggend profiel op RKD (waaraan hier zonder bronvermelding informatie aan ontleend lijkt), maar dat zegt dus niet zo veel. Bevat bovendien POV, en informatie waarschijnlijk afkomstig van betrokkene. Indien geen gezaghebbende, onafhankelijke bronnen die haar belang aantonen, dan maar liever weg. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 11:38 (CEST)

An sich is het RKD een prima bron: kunstenaars die daarop geregistreerd zijn, zijn eigenlijk wel zeker E. Helaas is dit een abominabele tekstdump, dus je nominatie is zeker wel terecht. Ik zal een kijken of er een gendergapper is die deze op wil pakken. Ciell 29 jul 2020 22:47 (CEST)
RKD is zeker een prima bron, maar betekent m.i. helemaal niet dat iemand die daar vermeld wordt "zeker E" is. Het is de grootste database van kunstenaars ter wereld en er staan heel erg veel mensen in, ook amateurkunstenaars enz. Ik vond via delpher slechts 1 expositie in Drenthe: dat is te weinig om E te zijn. Paul Brussel (overleg) 1 aug 2020 10:56 (CEST)

VV Goes in het-seizoen 2020/2010Bewerken

NE: de club is wel encyclopedie-waardig, maar het team niet, en daarom de seizoenen ook niet Edoderoo (overleg) 29 jul 2020 11:55 (CEST)

RSV HIONBewerken

NE/Weg -amateurvereniging. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 12:35 (CEST)

Dat het een amateurvereniging is, is geen criterium om het te verwijderen. Wel lijkt het me WIU omdat er geen bronnen zijn opgegeven voor de gegeven feiten, en het verders een heel kort artikel is dat feitelijk weinig zegt. Als het over twee weken nog zo karig is, kan het beter weg, maar hopelijk krijgen we nog wat geschiedenis, met een bron. Edoderoo (overleg) 29 jul 2020 15:45 (CEST)
  Tegen verwijderen Aangesloten bij een landelijke bond is voldoende voor E-waarde. Ik heb wat meer informatie en wat bronnen toegevoegd. The Banner Overleg 29 jul 2020 16:11 (CEST)
Waarom is lidmaatschap van een landelijke bond voldoende voor E-waarde? Mijn hobbyclubje is ook lid van een landelijke bond. Heeft dat clubje dan ook E-waarde? Thieu1972 (overleg) 29 jul 2020 16:26 (CEST)
Dat is ergens in de mist der tijden besloten. Geen idee waar. The Banner Overleg 29 jul 2020 17:24 (CEST)
Als jouw hobbyclubje is aangesloten bij een erkende landelijke bond, dan is het ook geen hobbyclubje meer. Dit artikel is als amateurvereniging genomineerd, maar dat is geen bekend criterium (zelfs niet voor sporters, er zijn eindeloos veel amateursporters beschreven, velen worden zelfs wereldkampioen). Aangesloten zijn bij een landelijke bond geeft elke club een zekere status, en scheidt de vriendenclubjes en kroegvoetbalteams als het kaf van het koren. Edoderoo (overleg) 30 jul 2020 08:47 (CEST)
Eens dat de nominatiereden niet goed is. Oneens dat lidmaatschap van een bond zorgt voor E-waarde. De E-waarde van een bond straalt niet af op de leden. Thieu1972 (overleg) 30 jul 2020 21:20 (CEST)
Mag ik jouw nominatie van Rotterdam Anaconda's nog even in herinnering roepen? En de nominatie hier: Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd_20200621#Rotterdam Anacondas. Met als commentaar aan het einde: Conclusie afhandelend moderator: behouden. De club is aangesloten bij de landelijke bond, wat ook wordt bewezen met de bijgevoegde bronnen. Voldoet als beginnetje. DirkVE overleg 10 jul 2020 12:09 (CEST) The Banner Overleg 30 jul 2020 22:32 (CEST)
Het wil ook niet zeggen dat ik achter die conclusie sta. Bijna elke club, winkel, organisatie is wel ergens bij aangesloten, al dan niet met een stempeltje 'erkend'. Maar dan ben je zelf nog niet automatisch EW. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 11:01 (CEST)

Dat een club aangesloten is bij een landelijke bond DUS E-waardig zou zijn is natuurlijk je reinste onzin. Wanneer de club besproken wordt in (enigszins) gezaghebbende bronnen is toch het criterium? Niet wat Wikipedianen E "vinden". Vanwaar toch elke keer die verwarring? Vinvlugt (overleg) 10 aug 2020 10:06 (CEST)

Misschien vanwege WP:RPO#Sport en spel: "Clubs of verenigingen van sporten die actief zijn in een officiële competitie van een landelijke of nationale bond". Maar dat is idd geen richtlijn: er staat alleen dat dergelijke verenigingen meestal voldoen aan de bronneneis. Wikiwerner (overleg) 10 aug 2020 13:54 (CEST)
Meer een gevolg dat clubs die bij een officiële bond spelen vaker besproken worden in onafhankelijke bronnen, hier ook zie Delpher. Het heeft verder wel wat WP:Punt-achtigs om deze nu te nomineren terwijl de categorie vol staat met dergelijke clubs. Viel over deze nog best wat te melden ook eigenlijk. - Agora (overleg) 10 aug 2020 19:21 (CEST)
  Tegen verwijderen Gewoon als je naar de inhoud kijkt. Geen promo, gewoon feitelijk een stuk over een club uit het verleden. Past prima. Stunteltje (overleg) 10 aug 2020 21:23 (CEST)

Cleymans en Van GeelBewerken

ZP/reclame – Bronloos relaas over een debuterend muziekgezelschap, bevat tevens een aankondiging voor hun eerste liveoptreden volgend (!) jaar. Mag wmb ook nuweg Arch (Overleg) 29 jul 2020 16:39 (CEST)

Jerry van StaverenBewerken

ZP/reclame/NE – Aanvankelijk als nuweg genomineerd wegens reclame van een NE-persoon. Maar de tekst bevat voldoende beschrijvende onderdelen en spoort de lezer niet aan tot het afnemen van de diensten van Van Staveren. Daarom omgezet in een reguliere nominatie.
De E-waarde van deze man-met-baan ontgaat mij overigens ook. Wat is er zo bijzonder aan een business consultant die ook trainingen geeft en blogs schrijft? Het lijstje met al zijn online-profielen (met linkjes) doet vooral promotioneel aan. En de lijst met bronnen biedt ook al geen E-waarde: we zoeken onafhankelijke, secundaire bronnen die óver Van Staveren schrijven, maar de huidige bronnenlijst toont publicaties van Van Staveren zelf, of publicaties die niet of nauwelijks iets over hem vertellen. E-waarde is dus niet aangetoond, en het artikel lijkt vooral als een soort CV bedoeld. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2020 17:40 (CEST)

  Voor verwijderen - was door mij genomineerd als nuweg wegen overduidelijke reclame/ZP voor NE persoon, en dat geldt m.i. nog steeds; de naam van de aanmaker zegt voor mij ook genoeg. Paul Brussel (overleg) 30 jul 2020 13:45 (CEST)
  Voor verwijderen Overduidelijke ZP. Arch (Overleg) 30 jul 2020 14:01 (CEST)
  Voor verwijderen Als ik een blog schrijf en mezelf verkoop als trainer, krijg ik dan ook een artikel? Wikiwerner (overleg) 30 jul 2020 19:03 (CEST)
Dan moet je wel al je eigen publicaties linken, en doen alsof het bronnen over jezelf zijn. Even serieus: het artikel is inmiddels aangepast 'naar aanleiding van de feedback', maar het blijft gewoon een promotekst voor een consultant die blogt. Thieu1972 (overleg) 30 jul 2020 21:18 (CEST)
Hoop niet dat ie met 'The Next Level Marketing' ook zelfpromotie via Wikipedia bedoeld.   Voor verwijderen NE, zp - Agora (overleg) 10 aug 2020 19:26 (CEST)

Marc Hendrickx (auteur)Bewerken

WIU – Opmaak kan beter  4ever(Overleg) 29 jul 2020 19:08 (CEST)

qua neutraliteit en POV valt ook nog een flinke slag te slaan. - Agora (overleg) 10 aug 2020 19:28 (CEST)

Disco (familienaam)Bewerken

WEG - bronloos artikel vol speculaties over NE onderwerp. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 19:49 (CEST)

Academische paboBewerken

WIU (NE?) – Een zeer onvolledig artikeltje. In twee onopgemaakt zinnetjes wordt uitgelegd wat de academische pabo zou zijn, maar ik vind hier al een informatiebron die de tekst onderuit haalt: de opleiding duurt geen 4 maar 5 jaar, en is niet alleen in Leiden maar bv ook in Rotterdam te volgen. In Nijmegen kan het ook, maar dan weer in 4 jaar. Kortom, het artikel is veel te beperkt, en geeft sowieso onvoldoende toelichting op het concept van deze opleiding. Of de opleiding voldoende E-waarde heeft om zelfstandig behandeld te worden, weet ik niet. Ik vond wel een onafhankelijke bron, en misschien is er nog meer te vinden. Zo niet, dan zou het voldoende zijn om PABO verder aan te vullen. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2020 22:06 (CEST)

Anse du PortierBewerken

Weg – Woordenboekdefinitie met 1 extra feit.. wat mij betreft te weinig voor een artikel. Ook niet duidelijk of dit E is. 150Elias (overleg) 29 jul 2020 22:07 (CEST)

Omgezet in doorverwijzing naar Le Portier 2A02:1811:43C:4EF0:6030:5F85:E920:5053 31 jul 2020 13:42 (CEST)
Top. 150Elias (overleg) 1 aug 2020 14:52 (CEST)

Torenstraat ('s-Hertogenbosch)Bewerken

ne wiu- We kunnen nu eenmaal niet elke straat van elke gemeente die er bestaat op Wikipedia zetten, want dat zou een gekkenwerk zijn. Ik ben niet van de streek, maar ik denk ook niet dat deze straat echt bekend is bij de bevolking. Straat zou zeven monumenten bevatten, maar artikel is nog wat beknopt.   Monseigneur Léopold (Contact) 29 jul 2020 22:35 (CEST). Geduld is een schone zaak ArLuc (overleg) 29 jul 2020 22:57 (CEST) Nominatie is ingetrokken omdat artikel genoeg aangepast is naar mijn mening (hoewel ik graag wat meer zou zien onder het kopje "Monumentale panden" over de geschiedenis van die gebouwen)   Monseigneur Léopold (Contact) 30 jul 2020 10:34 (CEST)

Een straat in het historische centrum, naast de kathedraal, en met zeven monumenten: daar zal toch wel iets zinnigs over te schrijven zijn. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2020 22:43 (CEST)
In dat geval verander ik het naar wiu   Monseigneur Léopold (Contact) 29 jul 2020 22:46 (CEST)
  Monseigneur Léopold (Contact) Geduld is in deze een enorm schone zaak. Ik ben nog met de pagina bezig om het aan te vullen (zie historie van de pagina)... Daarnaast ben ik het er mee eens dat er nog wel wat meer zinnigs over te schrijven valt... Dusse.... Geduld AUB!! ArLuc (overleg) 29 jul 2020 22:48 (CEST)
Graag sjabloon verwijderen op de pagina. "Straat zou zeven monumenten bevatten, maar artikel is nog wat beknopt." is al lang namelijk toegevoegd plus véél meer informatie!
Arluc, zet in het vervolg dan even het Sjabloon:meebezig ({{meebezig}}) boven de pagina, dan is het voor iedereen bekend dat er nog aan gewerkt wordt. Ik zie dan een van onze collega's dit inmiddels voor je heeft toegevoegd. Ook het verzoek het wiu sjabloon bovenaan het artikel te laten staan. Indien MrLeopold het artikel voldoende verbeterd acht zal hij dit zelf verwijderen. Anders blijft het staan tot het beoordelingstermijn verlopen is en een moderator hierover heeft besloten. 150Elias (overleg) 29 jul 2020 23:35 (CEST)
Geschiedenis over panden zal zeker interessant zijn! Graag dan hulp van anderen nodig, aangezien ik niet weet waar ik dat kan achterhalen. Verdere aanvulling is ook wenselijk. Ik ben van plat binnenkort wat foto's in en rond Den Bosch te maken, zodat meerdere artikelen aangevuld kunnen worden (in plaats van alleen maar 'oude' foto's te gebruiken)...

Toegevoegd 30/07; af te handelen vanaf 13/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

KEMABewerken

Wiu, tekst lijkt gekopieerd te zijn, opmaak - Saschaporsche (overleg) 30 jul 2020 10:05 (CEST)

Het is voldoende om terug te draaien naar de versie van 29 jul 2020 11:53‎ door IP 77.249.91.101. Dan is al het vreemde spul weer weg. The Banner Overleg 30 jul 2020 14:18 (CEST)
Inderdaad terugdraaien en wat informatie in de infobox vernieuwen. Overbodige nominatie. - Richardkiwi - Overleg 30 jul 2020 14:45 (CEST)
  Uitgevoerd Dergelijke reclameteksten hoeven niet te blijven staan en kunnen gewoon teruggedraaid worden. Nominatie heb ik hiermee doorgehaald. Thieu1972 (overleg) 30 jul 2020 20:45 (CEST)

Lode VereeckBewerken

Toepassing van het Europees recht om vergeten te worden. 2A02:A03F:959E:6C00:4831:9323:1A30:6E33 30 jul 2020 12:40 (CEST)

  Tegen verwijderen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Een publieke figuur als een actief politicus kan niet eisen dat de hem onwelgevallige berichtgeving van internet verwijderd wordt onder het mom van privacy. Daar is het recht om vergeten te worden ook nooit voor bedoeld. Ze zien u bij de VRT, die ook aandacht aan deze man heeft geschonken, al aankomen met een dergelijk verzoek. Dit neigt overigens een beetje naar een aangekondigd streisandeffect. Velocitas(↑) 30 jul 2020 13:52 (CEST)
Is niet genomineerd, staat alleen hier. Kan wat mij betreft meteen een streep doorheen. - Richardkiwi - Overleg 30 jul 2020 14:45 (CEST)
Mee eens, dit is gewoon een ongeldige (onzin) nominatie, die eveneens niet voldoet aan WP:WQ, ik ben zo vrij geweest (ondanks dat ik geen mod ben) een streepje erdoorheen te zetten. Arch (Overleg) 30 jul 2020 16:26 (CEST)

Wikipedia:MededelenBewerken

weg - overbodige redirect The Banner Overleg 30 jul 2020 13:55 (CEST)

Inderdaad.   Graag weg. ErikvanB (overleg) 8 aug 2020 00:22 (CEST)

Michel NulensBewerken

ZP/reclame – Michel Nulens over zichzelf of overduidelijk door een (te nauw) betrokkene geschreven. Met loftrompet:"deskundige uitleg", "is gespecialiseerd" of "kent hij als geen ander" naast verkooppraat "De roman heet "El Somiador" en is nog steeds verkrijgbaar." zou deze inhoud eigenlijk een nuweg rechtvaardigen. Enfin, indien relevant zal dit neutraal herschreven moeten worden op basis van gezaghebbende bronnen. Arch (Overleg) 30 jul 2020 16:16 (CEST)

Uplifting tranceBewerken

Weg – Dit werd vorige maand nog verwijderd per sessie. Wederom een bronloos relaas, bevat meningen die om een bronvermelding schreeuwen. Arch (Overleg) 30 jul 2020 16:19 (CEST)

Shaquille PolakBewerken

Wiu - Vol spelfouten en zinnen als "Vol enthousiasme en liefde voor dans, begon Polak in 2004 met zijn acteur carrière" of "Radio maken is Polak's droom geweest sinds jongs af aan." ErikvanB (overleg) 30 jul 2020 19:13 (CEST)

Patricia MannaertsBewerken

Weg – Een tekst die geschreven lijkt door iemand die dicht bij Mannaerts staat: voornaamgebruik, persoonlijke details over d'r jeugd, info over haar toekomstwensen, niet-neutrale bewoordingen als 'met veel succes'. Overal kom je ook onhandige tijdsaanduidingen tegen als 'momenteel', 'sinds kort', 'ze hoopt in de toekomst', alsof de tekst alleen bedoeld is voor deze week i.p.v. in een encyclopedie die nog jaren meegaat. Het hele artikel is verder bronloos, en daarmee voldoet het dus niet aan WP:BLP. Tevens zouden bronnen wenselijk zijn om de relevantie van Mannaerts te kunnen duiden, want uit de tekst maak ik dat niet zo snel op. En dat complete foto-album, dat is echt niet nodig: 1 foto volstaat. Tot slot: er moet nog wel het e.e.a. aan de opmaak gebeuren. Thieu1972 (overleg) 30 jul 2020 22:02 (CEST)

Bronnen https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181029_03892555?utm_source=google

http://www.bsfp-sbcf.be/patricia-mannaerts.html

https://www.phryso.com/patricia-mannaerts-debuteert-succesvol-met-tweede-plaats-in-grand-prix/

https://www.phryso.com/ek-nieuws-marc-peter-spahn-en-patricia-mannaerts-beiden-europees-kampioen/

https://equnews.be/sportnieuws/dressuur/patricia-mannaerts-en-suraya-hendrikx-imponeren-tijdens-nationale-dressuur-in-jeneffe


https://m.hbvl.be/cnt/dmf20191014_04663258/goud-en-zilver-voor-mannaerts


https://equnews.nl/kampioenschappen/patricia-mannaerts-marc-peter-spahn-en-amber-den-heyer-winnen-op-ek-friese-paarden

https://www.galop.be/nieuws/tag/2565/patricia-mannaerts


https://paardensport.vlaanderen/nl/nieuws/Flanders-Horse-Expo-2017-Verslag-van-dag-2 – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Vandaagofmorgen (overleg · bijdragen)

Bronloos relaas zonder opmaak, ZP geschreven door een (te nauw) betrokkene, mogelijk zelfs uit eerste hand. Indien relevant zal een neutrale invulling op basis van onafhankelijke bronnen geen overbodige luxe zijn, die zijn zeker gewenst binnen WP:BLP ivm met de beschreven privé. Ik vraag me af of die foto's allemaal wel "eigen werk" zijn. Arch (Overleg) 30 jul 2020 22:43 (CEST)
  Let op: De afbeeldingen zijn auteursrechtschendingen maar nog niet voor verwijdering aangemerkt op dit moment. ErikvanB (overleg) 31 jul 2020 01:12 (CEST)
  Opmerking 2: Nu wel. ErikvanB (overleg) 31 jul 2020 04:12 (CEST)
Lijkt wel E, maar als het hierbij blijft, wordt het niets. ErikvanB (overleg) 6 aug 2020 17:03 (CEST)

Rob GraaflandBewerken

WIU - staat vol met bronloze beweringen, en zonder bronnen dient het meeste te worden verwijderd. Zie ook betreffende OP. Paul Brussel (overleg) 30 jul 2020 22:19 (CEST)

Toegevoegd 31/07; af te handelen vanaf 14/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Thera van HomeijerBewerken

NE en wiu - Iets over een persoon. Geen bronnen. ErikvanB (overleg) 31 jul 2020 05:07 (CEST)

Druck (webserie)Bewerken

WIU – Machinevertaling en heraanmaak van het op 1 februari j.l. verwijderde Druck (Duitse web serie) door gebruiker die niet de Nederlandse taal beheerst. Deze persoon plaatst regelmatig "Funk" gerelateerde artikelen, hetgeen doet vermoeden dat het om een betaalde bijdragen gaat. Steevast worden de "vertalingen" dmv een vertaalmachine omgezet naar het Nederlands. Dat levert soms kromme en onbegrijpelijke zinnen op: "...het afdrukken in de zomer van 2020 zou doorgaan", "Hanna vindt eindelijk een stop bij een nieuwe groep vrienden" of "De serie zal door Funk op een eerder onbekende manier worden gepubliceerd", enz. Deze gebruiker gaat daarmee door, ondanks ontvangen uitleg. Enfin, de inhoud zal wederom een grondige poets kunnen gebruiken. Arch (Overleg) 31 jul 2020 07:55 (CEST)

  Voor verwijderen - Voor mijn part mag het artikel weg tenzij iemand dit grondig wil oppoetsen. Dit is inderdaad overduidelijk een machinevertaling. De gebruiker is al meermaals gewaarschuwd geweest op zijn overlegpagina. Misschien is het een idee om de gebruiker nogmaals te blokkeren?   Monseigneur Léopold (Contact) 31 jul 2020 11:23 (CEST)

Sien van Helvoort-SlegersBewerken

NE – Uit de summiere inhoud zonder bronnen en opmaak blijkt geen relevantie. Kan daarom ter behoud een noodzakelijke uitbreiding en bronnen gebruiken. Arch (Overleg) 31 jul 2020 08:36 (CEST)

Borssele (etymologie)Bewerken

WIU: Inleidende alinea ontbreekt; niet duidelijk wordt of het hier over een eiland, een plaats of een gemeente gaat, en hoe de samenhang daartussen is. Er is (te) duidelijk te zien dat deze tekst van elders komt, en dat blijkt ook uit de bewerkingssamenvatting van de aanmaker.
Ik vraag me ook af of het wel de beste keuze is om deze tekst in een apart artikel te zetten. Het zou beter een alinea in een bestaand artikel over deze plaats/gemeente/eiland kunnen worden, lijkt me. Maar ja, in welk bestaande artikel dan?  Erik Wannee (overleg) 31 jul 2020 10:42 (CEST)

In ieder geval niet als extraatje op de doorverwijspagina, want die is bedoeld om door te verwijzen, niet om artikelen te schrijven. Edoderoo (overleg) 31 jul 2020 16:28 (CEST)
Helemaal mee eens. Ik heb een lichte voorkeur om die tekst in te voegen in het artikel Borssele (eiland), omdat dat het oudste is en omdat er in dat artikel al iets wordt geschreven over de oorsprong van de naam. En dan vanaf de artikelen Borsele (gemeente) en Borssele (dorp) daarheen een verwijzing te maken.  Erik Wannee (overleg) 31 jul 2020 17:49 (CEST)

Gitaar akkoordenBewerken

WIU: leuk begin, maar veel open deuren, spelfout in de titel, uitweiding buiten het onderwerp van de titel en geen bronnen Edoderoo (overleg) 31 jul 2020 16:27 (CEST)

Jessica SpringsteenBewerken

wiu - Artikel is veel te beknopt opgebouwd en lijkt me op deze manier ne   Monseigneur Léopold (Contact) 31 jul 2020 19:11 (CEST)

Ze lijkt mij verre van NE. De tekst is wel veel te kort, en is in deze vorm een waardeloze biografie. Thieu1972 (overleg) 31 jul 2020 20:13 (CEST)
Als reserve-rijder voor de Olympische Spelen natuurlijk wel relevant, en vanaf en-wiki wat bronmateriaal en gegevens overgenomen. In deze beknopte vorm kan het dan wel blijven. Edoderoo (overleg) 1 aug 2020 17:32 (CEST)

Teun van de BeekBewerken

Vorm van artikel is niet in orde en lijkt mij ne   Monseigneur Léopold (Contact) 31 jul 2020 19:20 (CEST)

Gaat om een youtube kanaal met 37 abonnees, ik heb hem direct verwijderd, dit hoeft niet te wachten tot een beoordeling Look Sharp!   31 jul 2020 22:44 (CEST)

The Kissing Booth 2Bewerken

WIU – Regelrechte machinevertaling vanaf en-wiki. Graag verbeteren. Verdel (overleg) 31 jul 2020 21:45 (CEST)


Toegevoegd 01/08; af te handelen vanaf 15/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Nicotinerge receptorBewerken

WIU – Voor de leek is dit onbegrijpelijke jargon zonder opmaak en bronnen. Daarin zal wmb verandering mogen komen, in deze vorm geen leerzaam leesplezier. Arch (Overleg) 1 aug 2020 07:03 (CEST)

ArtyteaBewerken

nu 5 dagen oud, deze eenzinner - vis ←     → overleg 1 aug 2020 11:37 (CEST)

Ik heb de pagina inmiddels aangevuld met een korte bio en een discografie.

Patrick SmitsBewerken

wiu - te beknopt opgebouwd   Monseigneur Léopold (Contact) 1 aug 2020 14:22 (CEST)

DeurbeslagBewerken

WIU: is dit geschreven om de website van de DeurbeslagGigant onder de aandacht te brengen? Edoderoo (overleg) 1 aug 2020 17:40 (CEST)

In de huidige vorm is het meer een babbelpraatje dan een encyclopedisch artikel. Het is te overwegen om er een redirect naar Hang-en-sluitwerk van te maken, hoewel dat artikel ook niet bepaald een ster verdient.  Erik Wannee (overleg) 2 aug 2020 16:36 (CEST)
 • is dit serieus: Men die u complimenteert met "wat heb jij mooi deurbeslag" zal dus doelen op deurklinken. - vis ←     → overleg 2 aug 2020 17:16 (CEST)
doorverwijzen naar Hang-en-sluitwerk, want dat is, lees ik daar, (nagenoeg) hetzelfde - vis ←     → overleg 2 aug 2020 17:18 (CEST)

Asad Ali PalijoBewerken

NE – "Pakistaans acteur", geboren 2001. Eén zin, een infobox en een tabelletje met acht rolletjes, waarvan vijf TBA. Volgens IMDb, de enige opgevoerde referentie, best known for his acting videos on YouTube and Tik-Tok and also for his amazing look. Op en:wiki al vijf keer verwijderd wegens NE en/of zelfpromo (link, zie ook hier). Aanmaker ontduikt mogelijk (opnieuw) een na een verzoek wegens spam/promotion only account across multiple projects opgelegde global lock (link, link). Mag om mij ook nuweg. Wutsje 1 aug 2020 18:45 (CEST)

Ja, die TikTok-account lijkt me een dikke hit, met acht volgers. Gelukkig heeft hij op YouTube er wel vijftien.Thieu1972 (overleg) 1 aug 2020 18:52 (CEST)
Zie ook hier. Wutsje 1 aug 2020 19:13 (CEST)
Zojuist werd een enorme hoeveelheid bronnen toegevoegd. Ik heb er een aantal bekeken, maar het zijn allemaal nikszeggende databases waarin alleen zijn naam wordt vermeld, of waarbij dezelfde tekstjes eindeloos hergebruikt worden. Bij een verhaal over een van de films wordt hij zelfs niet eens genoemd. Kennelijk is het heel moeilijk om gewoon een goede bron te plaatsen waarbij zijn E-waarde wordt aangetoond? Thieu1972 (overleg) 1 aug 2020 19:16 (CEST)
Ja, en de kans dat een van de moderatoren een dergelijk persoon E gaat bevinden is nul. Daarom maar gewoon verwijderd. Apdency (overleg) 1 aug 2020 19:30 (CEST)

Bill CarterBewerken

WIU – Niet neutrale en bronloze ophemeling met een aanbeveling. Dat kan (en moet) beter. Arch (Overleg) 1 aug 2020 21:47 (CEST)

Sonja LavaertBewerken

NE E-waarde niet aangetoond. Bronnen ontbreken Ziqo (overleg) 1 aug 2020 22:39 (CEST)


Toegevoegd 02/08; af te handelen vanaf 16/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

UnifireBewerken

NE – Artikel maakt onvoldoende duidelijk wat deze dj/muziekproducer relevant maakt. Mbch331 (overleg) 2 aug 2020 08:46 (CEST)

Peter O. GerritsBewerken

WIU: zonder opmaak, bronloos, en daardoor onduidelijke relevantie. Edoderoo (overleg) 2 aug 2020 09:33 (CEST)

Niek PultrumBewerken

Weg – Uit dit ene, bronloze zinnetje blijkt geen E-waarde. Thieu1972 (overleg) 2 aug 2020 10:06 (CEST)

Reuzegom Bewerken

NE - deze studentenclub is al verschillende keren NE verklaard. Het uitvoeren van extreme ranzigheden met de dood van een student tot gevolg maakt hen niet plots E. Akadunzio (overleg) 2 aug 2020 11:24 (CEST)

Neem nu binnen 5 jaar wil iemand weten, "wat was dat ook alweer met Reuzegom". Dus artikel heeft zeker encyclopedische waarde. Eerdere versie werd verwijderd, niet omwille van NE, maar omwille van zelfverheerlijking. Let op ook dat het Reuzegom-lobby massaal profielen verwijdert op allerhande sociale media. Lijkt er wel op dat men hier iets gelijkaardigs probeert te doen.Jnyssen (overleg) 2 aug 2020 11:34 (CEST)
Het is niet een incident dat 'een keertje' de media haalde. Het is een incident dat een grote impact had, over een periode van zeker 2 jaar, en in talloze media uitgebreid aan bod is gekomen (en nog steeds komt). Ook in 2013 was er een incident. Dergelijk wangedrag was voor de KU zelfs reden om een gedragscode in het leven te roepen. Los daarvan is het een oude club, en het artikel biedt een aardige paragraaf over de historie. Misschien vind je de balans in het artikel te veel gericht op de incidenten, maar dat is niet hetzelfde als iets NE bestempelen. Vergelijk GSC Vindicat atque Polit, waar de incidenten ook beschreven staan maar een minder prominente plek hebben. Thieu1972 (overleg) 2 aug 2020 12:02 (CEST)
  Tegen verwijderen Het was een walgingwekkende club, maar er zijn wel meer walgingwekkende clubs die hier een artikel hebben (ik zal de verleiding weerstaan om voorbeelden te geven). Om te voorkomen dat ex-leden het reuzegom over het artikel proberen te halen, zou een moderator het kunnen beveiligen. Sijtze Reurich (overleg) 2 aug 2020 12:43 (CEST)
Beste Jnyssen, het artikel werd in 2012 verwijderd wegens NE. Daarna werd het nog eens teruggeplaatst en werd het terug verwijderd in 2017. En je beschuldiging dat ik banden zou hebben met Reuzegom en daarom dit artikel zou willen laten verwijderen slaat gewoon nergens op. Ik vind deze insinuatie zelfs hoogst ongepast. Akadunzio (overleg) 2 aug 2020 14:19 (CEST)
Laat je niet opjutten, de gebruiker is nieuw en snapt nog niet dat dit soort procedures niet vreemd zijn bij eerdere NE beoordelingen.
Er zijn sinds die beoordelingen nieuwe gebeurtenissen geweest waarmee de club in het nieuws is geweest: een herbeoordeling is terecht. Deze nieuwe feiten zullen opnieuw gewogen moeten worden. Ciell 2 aug 2020 14:22 (CEST)
Beste Ciell, omdat een gebruiker nieuw is mag die mij dus beschuldigen? Er is sinds de laatste beoordeling slechts één nieuwe gebeurtenis geweest. De fatale doop van Sanda Dia. Met een artikel over deze ene gebeurtenis zou ik uiteraard geen probleem hebben. Maar daarvoor zouden we eigenlijk eerst de rechtbank een oordeel moeten laten vellen. Het gerechtelijk onderzoek is afgerond en uiteraard ook al naar de pers gelekt, maar de betrokken studenten zijn nog niet eens in beschuldiging gesteld. Akadunzio (overleg) 2 aug 2020 14:52 (CEST)
Wil je echt dat ik je weer eens uitleg hoe jou reactie het conflict eerder verder laat oplaaien, dan dat iemand anders constructief mee zal geen werken Akadunzio? Kom op, ik heb je er echt al wel vaker op gewezen dat je daar zelf ook een aandeel in hebt. (En anders: Lees meer!) Ciell 2 aug 2020 16:21 (CEST)
  Tegen verwijderen Deze club is nu (helaas) absoluut E. Ciell 2 aug 2020 14:14 (CEST)
  Tegen verwijderen De pagina is op vier dagen +13168 keer bekeken!! Dan lijkt mij het onderwerp zeker encyclopedisch relevant voor een artikel op de WP met verifieerbare feiten. De inhoud kan (zoals elk WP artikel) verbeterd worden.(Leonasimov (overleg) 2 aug 2020 16:40 (CEST))
  Tegen verwijderen - Uiteraard is deze club E. Men mag dan via dure advocaten wel proberen om zo veel mogelijk informatie weg te halen online, op Wikipedia lukt dat helaas niet. Dit is overigens geen verwijt naar Akadunzio toe, maar naar de leden van Reuzegom zelf. Mvg, GreenDay2 2 aug 2020 17:55 (CEST)
  Tegen verwijderen Akadunzio heeft gelijk dat het artikel in 2017 als NE is verwijderd. Maar het is ook een feit dat een incident uit 2018 een heel ander licht op de organisatie werpt alsmede veel publiciteit genereerde en nog steeds genereert. Om geheel foute redenen is de organisatie daarmee E geworden. The Banner Overleg 2 aug 2020 19:55 (CEST)
  Tegen verwijderen - e-waarde kan veranderen door de tijd, en dat lijkt mij hier gebeurt. Edoderoo (overleg) 2 aug 2020 21:24 (CEST)

Alhoewel de helft van het artikel niet te verifiëren valt omdat het gebaseerd is op lekken in de pers van een gerechtelijk onderzoek dat in principe alleen door betrokkenen kan ingekeken worden en de gerechtelijke vervolging zelfs nog moet beginnen, wil ik niet als de verdediger van Reuzegom overkomen en dus trek ik de nominatie in. En uiteraard is er een verband tussen de perslekken van eind juli en het artikel op Wikipedia. Ik ben alleszins niet akkoord met de inhoud van het artikel omdat het tegen de regels van de verifieerbaarheid ingaat. Akadunzio (overleg) 2 aug 2020 21:00 (CEST)

US-Mexico-Canada Agreement (rd)Bewerken

Weg - misleidende redirect. Verwijst naar Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, maar de USMCA is een geheel nieuw verdrag dat daarom een eigen artikel moet krijgen. Dit soort "noodredirects" belemmert enkel de aanmaak, omdat het lijkt alsof er al een eigen artikel is. De Wikischim (overleg) 2 aug 2020 13:38 (CEST)

Schaakvereniging DSCBewerken

Op OTRS kwam toestemming binnen voor deze artikeltekst. Graag over 2 weken een beoordeling op Encyclopedische waarde en conventies. Ciell 2 aug 2020 14:13 (CEST)

Onze toelichting vermeldt niet voor niets de zin 'Herschrijven van de tekst geniet vaak de voorkeur daar teksten uit andere bronnen meestal niet voor een encyclopedie bedoeld zijn en dus niet de juiste opzet hebben.' Er had door de aanmaker beter energie gestoken kunnen worden in het zelf schrijven van een net, neutraal stukje tekst i.p.v. een OTRS-procedure op te starten. Maar goed. We zitten nu met een artikel waar het vanaf de eerste zin al niet goed gaat: in plaats van een mooie inleiding waarin kort wordt verteld wat DSC is of was (ik maak nergens uit op of de club nog bestaat), begint het met een anekdotisch verhaal over de oprichting. Neutraliteit is vaak ver te zoeken: 'de illustere gedachte', 'het schone schaakspel', 'die er als de kippen bij zijn wanneer het gaat om een leuk bestuursbaantje', de schrijver die zichzelf vragen stelt, zijpaden bewandelt als 'De slager die het pal naast het schaakartikeltje nog probeert met de wanhopige slagzin "Eet meer vleesch op de boterham!" zal daarvan mee kunnen praten.'. En over het bezoek van Euwe komt er het 'glorieuze verslag van deze ware happening'. Te veel anekdotes, te veel zijpaden en bijzaken. Het hele artikel is geschikt voor de eigen website (en daar staat het dan ook), maar niet voor een encyclopedie.
Naast het volledig herschrijven (of gewoon opnieuw schrijven) van het artikel, zijn er onafhankelijke, secundaire bronnen nodig. De huidige tekst is van DSC, voor DSC, over DSC, en dus een WC-eendje. Met onafhankelijke bronnen ontstaat er in ieder geval een gezondere afstand tot het onderwerp en wat meer neutraliteit, zaken die nu ver te zoeken zijn. Een korte zoektocht levert me nog weinig op, maar wellicht dat Delpher uitkomst biedt. In de huidige vorm is het artikel in ieder geval zwaar WIU; de E-waarde is nog onduidelijk. Thieu1972 (overleg) 2 aug 2020 14:50 (CEST)

Future RaveBewerken

deze nieuwe muziekstijl gaat het vanaf 2020 maken - toekomstmuziek dus die eerst moet bewijzen om E te zijn - vis ←     → overleg 2 aug 2020 17:00 (CEST)

  Voor verwijderen Kapstokartikel voor het gelijktijdig aangemaakte ZP artikel D’Angello & Francis dat alles behalve neutraal is. Arch (Overleg) 2 aug 2020 17:03 (CEST)

D’Angello & FrancisBewerken

Weg – Het duo heeft 'talrijke succesvolle releases...op hun palmares', ze spelen op de grootste festivals, ze brachten onlangs een 'iconische Dj set', en ze hebben een nieuwe muziekstijl ingevoerd (zie nominatie hierboven). Het artikel is niet geweldig geschreven, en bevat geen enkele bron. Gezien de claims en beweringen zou bebronning toch wel wenselijk zijn: nu is het vooral een reclamepraatje voor een duo waarvan de E-waarde onduidelijk is. Thieu1972 (overleg) 2 aug 2020 17:59 (CEST)

Toen ik de prestatiegerichte tekst las, dacht ik dat het om een artiest van het kaliber Martin Garrix (bijna 14 miljoen volgers op Youtube) zou moeten gaan. De 800 volgers die dit duo op Youtube heeft lijkt daarmee 'uit te toon' te vallen. De 'loftrempet' mag dus een toontje lager. De EW zal wel aangetoond moeten worden met enerzijds een neutrale tekst, anderzijds ondersteund met gezaghebbende- en onafhankelijke bronnen. In de huidige vorm is niet te handhaven POV. Arch (Overleg) 2 aug 2020 21:35 (CEST)

Rhoda Mary AbbottBewerken

WIU: kromme vertaling van en-wiki, bronloos, en eigenlijk ook veel te kort Edoderoo (overleg) 2 aug 2020 21:21 (CEST)

Ik heb het artikel verruimd aan de hand van de Engelstalige versie. Geschiedschrijver (overleg) 6 aug 2020 16:05 (CEST)
Aanvulling op mijn vorig bericht: Misschien zouden we wel de naam van het artikel kunnen verkorten tot Rhoda Abbott, zoals ook bij de andere taalversies het geval is. Geschiedschrijver (overleg) 6 aug 2020 16:39 (CEST)
Als jij van mening bent dat een andere titel meer geschikt is mag je het artikel hernoemen. Ook tijdens een lopende beoordeling. Mbch331 (overleg) 7 aug 2020 07:29 (CEST)

LoodmaatBewerken

WIU – Als je verder weinig weet van techniek - zoals ik - dan is het een nogal onbegrijpelijke uitleg. De tekst is erg summier, plaatjes ontbreken (en die zouden juist handig kunnen zijn), en enig ondersteunend bronmateriaal is er ook niet. Thieu1972 (overleg) 2 aug 2020 22:17 (CEST)

Thom VendrikBewerken

NE - net afgestudeerde acteur - vis ←     → overleg 2 aug 2020 23:09 (CEST)

Artikel bleek copyvio te zijn (eerste versie scoorde 97.3% bij de copyvio checker). Daarom per direct verwijderd. Mbch331 (overleg) 7 aug 2020 07:28 (CEST)


Toegevoegd 03/08; af te handelen vanaf 17/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Lee RockBewerken

Weg - Onjuiste redirect. Lee Rock is een film. De enige twee inkomende links hebben inderdaad met de film te maken. Mag per WP:NAR of meer specifiek WP:SNEEUW ook best nuweg gezien het zeer beperkte belang en de zeer beperkte gevolgen. maarten|overleg 3 aug 2020 02:11 (CEST)

Ik heb de pagina direct verwijderd. Deze RD was gewoon verkeerd. Dat hoeft niet nog 2 weken zo te blijven staan. Thieu1972 (overleg) 3 aug 2020 06:52 (CEST)

Vrienden van de OlifantBewerken

WIU - ontbrekende bronnen - vis ←     → overleg 3 aug 2020 12:58 (CEST)

 • kan de club (stichting?) niet vinden bij ANBI - vis ←     → overleg 3 aug 2020 13:08 (CEST)
  • Hij staat in het ANBI register onder naam Stichting Vrienden van de Olifant (zie screenshot omdat ik niet naar zoekqueries kan linken) ReneeWrites (overleg) 3 aug 2020 15:14 (CEST)
  • is dat opgelost - vis ←     → overleg 3 aug 2020 19:58 (CEST)
   • is bijgewerkt en wat mij betreft nu akkoord - vis ←     → overleg 4 aug 2020 16:52 (CEST)

Ice RadioBewerken

onduidelijk verhaal - slechte opmaak - taalfouten - vis ←     → overleg 3 aug 2020 13:37 (CEST)

Anton BelovBewerken

Weg – Uiteraard op "zeer jonge leeftijd" begonnen. Relevantie blijkt niet uit de inhoud noch uit een online zoektocht. Het Facebookprofiel wordt door enkele honderden personen geliked. Kan daarom uitbreiding en bronnen gebruiken om EW aan te tonen. Arch (Overleg) 3 aug 2020 14:03 (CEST)

Lijst van voetbalinterlands België - Nieuw-ZeelandBewerken

Weg – Moet op 3 oktober aanstaande plaats gaan vinden, dus dit is een lijst van nog te houden vriendschappelijke voetbalinterlants (sic). Of de wedstrijd door zal gaan is niet eens duidelijk. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2020 14:51 (CEST)

Behouden – Verschillende bronnen geven duidelijk aan dat deze wedstrijd wel degelijk georganiseerd zal worden. Dit ter voorbereiding van enkele wedstrijden in de UEFA Nations League. Door de huidige coronapandemie is het mogelijk dat de wedstrijden zonder publiek zulln worden gespeeld. DOBEIS (overleg) 3 aug 2020 15:07 (CEST)

Hoe kunnen die bronnen dat nou twee (2!) maanden van tevoren weten? Dit is, gezien de pandemie, echt een glazen bol-artikel. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2020 15:38 (CEST)
Wikipedia beschrijft zaken die gebeurd zijn, of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen gaan gebeuren. Voorbeelden daarvan zijn: verkiezingen die in een (grond)wet vastgesteld zijn en astronomische gebeurtenissen zoals zonsverduisteringen en kometen die langs zullen komen. Zo'n beetje alle andere zaken zouden pas na de gebeurtenis beschreven moeten worden, omdat er te veel kan gebeuren waardoor zaken niet plaats zullen vinden. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2020 16:38 (CEST)

Jacques GreuterBewerken

NE – Geen zelfstandige encyclopedische relevantie, enige relevantie komt alleen uit de band en daar gaat het artikel ook voor het grootste deel over. Dqfn13 (overleg) 3 aug 2020 15:01 (CEST)

 •   Tegen verwijderen - Greuter was een van de oprichters van band, voor de komst zelfs van George Baker. Speelde mee op en zorgde voor wereldhits die vandaag nog culthits zijn. Hij kan dus, net als voor de andere bandleden geldt (die wat meer op de voorgrond stonden) een wiki. Hij staat ook op meerdere fotos in WikiCommons, o.m. bij uitreiking Exportprijs (overgenomen in artikel). Externe bronnen zijn toegevoegd met bijkomende persoonlijke informatie over zijn rol.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 83.134.201.234 (overleg · bijdragen)

TjodvitnerBewerken

Weg – Geen flauw idee waar dit over gaat. 150Elias (overleg) 3 aug 2020 16:30 (CEST)

De naam komt erg weinig voor. Kennelijk komt deze wolf alleen voor in de Grímnismál, en dan in vers 21 als Þjóðvitnis. Dat is wel erg mager om een heel artikel aan te wijden. Thieu1972 (overleg) 3 aug 2020 18:07 (CEST)

More ItzBewerken

 • NE Geen onafhankelijke bronnen waaruit de eventuele e-waarde kan blijken, teveel reclame. BonteKraai (overleg) 3 aug 2020 16:34 (CEST)

Maria Julia Van HoolBewerken

NE - uit niets blijkt wat haar E maakt; opname in lijst lijkt meer dan voldoende. Paul Brussel (overleg) 3 aug 2020 17:00 (CEST)

 •   Tegen verwijderen Mag blijven bestaan voor mij. Andere oudste personen kregen in het verleden ook steeds opnieuw een pagina. Daarnaast is de geplaatste informatie publiekelijk te raadplegen. Ik zie er geen graten in. Walterwiki (overleg) 3 aug 2020 22:45 (CEST)
 •   Tegen verwijderen Het feit dat ze de oudste inwoner van het land is maakt haar wel E en er zijn voldoende bronnen. Ze maakt nu ook deel uit van een lange rij al hier beschreven personen. Ik twijfel wel of het kies is de namen van haar kinderen zo expliciet te vermelden. Dat heeft hier geen meerwaarde of E-waarde en het gaat waarschijnlijk om nog levende personen. Johanraymond (overleg) 3 aug 2020 23:17 (CEST)
  • Laat nu iemand mij eens echt goed, liefst met gezaghebbende bronnen (die er natuurijk niet zijn), uitleggen, wat er E is aan.. oud worden!??? En ik zou ook graag gezaghebbende bronnen zien dat zij de oudste persoon is, want ik heb sterke twijfels aan de bronnen daarvoor, zoals ik al een en andermaal heb duidelijk gemaakt. Dit hoort een encyclopedie te zijn die gebaseerd is op gezaghebbende en onafhankelijke en betrouwbare bronnen: wie levert die voor deze persoon? (HLN is dat uiteraard nooit.) Paul Brussel (overleg) 3 aug 2020 23:20 (CEST)
 •   Voor verwijderen Relevantie blijkt niet uit de inhoud, een hoge leeftijd bereiken geeft niet automatisch relevantie. Ook niet nationaal. Er zijn 196 erkende staten, er is altijd wel iemand de "oudste". Dan mag men in een encyclopedisch artikel wel meer prestaties verwachten dan 100+ worden en in een slagerij werken. Arch (Overleg) 4 aug 2020 10:15 (CEST)
 •   Tegen verwijderen - Dergelijke personen zijn op Wikipedia steeds relevant bevonden. Bovendien bevat het artikel voldoende genuanceerde informatie die gebaseerd is op diverse bronnen. — Mileau (overleg) 4 aug 2020 11:37 (CEST)
    Opmerking - Sinds wanneer is de weduwe van een beenhouwer E? Paul Brussel (overleg) 4 aug 2020 12:24 (CEST)
  • Sinds ze de oudste inwoner van België is geworden. Geen grote prestatie op zich, maar wel een die aandacht krijgt in elke Belgisch krant, nieuwssite en ook op de VRT. Binnen enige tijd (bij haar overlijden) zal ze weer volop aandacht krijgen in de media. En hoe je het draait of keert, dit interesseert mensen. En ze is voorlopig de laatste in een stilaan lange lijst van personen met een artikel hier. En van mij mag iemand gerust hier een artikel over de oudste inwoner van Spanje of Vietnam schrijven. Johanraymond (overleg) 4 aug 2020 18:44 (CEST)
   • Dat heet fancruft. 99% van de personen die in de media verschijnen, zijn NE. Oud worden is NE. En er is voor die 'fans' een lijst waar ze in staat. Echt: een weduwe van een beenhouwer heeft niets encyclopedisch gepresteerd en verdient geen artikel in een serieuze encyclopedie. En nog steeds: de bronnen dàt zij de oudste is, zijn onvoldoende want daar zijn namelijk geen verifieerbare gegevens over, maar alleen simpel giswerk (door diezelfde fans) want in verband met Europese privacywetgeving en WP:BLP kunnen dit soort gegevens nooit worden prijsgegeven door de officiële instanties (de enige namelijk die het wél kunnen weten), en dat zij een lemma hier heeft, dient ook met uitdrukkelijke toestemming van haar te zijn, die ik nog niet gezien heb. Paul Brussel (overleg) 4 aug 2020 19:44 (CEST)
    • Absolute zekerheid of ze nu echt de oudste is, heb je nooit. Maar De Standaard en VRT zijn toch redelijk gezaghebbend. Ik heb er de richtlijnen nog eens op nageslagen. Ik citeer: "De doelstelling van Wikipedia is om alle menselijke kennis te verzamelen. Die kennis is alle informatie die relevant is en vermoedelijk zal blijven voor een redelijk aantal mensen." Een lijst van oudste Belgen is dat zeker. Over een individuele oudste Belg kan je nog discuteren (zoals hier dus). Maar een kort biografisch artikel kan voor mij wel. Waar staat die regel van de "uitdrukkelijke toestemming"? Het is me wel duidelijk dat al die nieuwsartikels met de toestemming of minstens medeweten van het subject zijn geschreven (of haar naaste omgeving - ik weet niet hoe helder de dame nog is). Ik ben nu wel overtuigd dat de namen van haar (mogelijk) nog levende kinderen niet in het artikel thuishoren. mvg, Johanraymond (overleg) 4 aug 2020 20:33 (CEST)
     • Inderdaad: mijn belangrijkste punt tegen deze artikelen is altijd geweest dat er helemaal geen zekerheid is of deze personen wel de oudst levende in België enz. zijn. Er is een clubje in België dat zich daarmee bezighoudt, maar dat ook heeft moeten toegeven hier dat dat niet op solide bronnen maar op puur giswerk is gebaseerd, juist vanwege de privacywetgeving die het onmogelijk maakt dat officiële instanties gegevens mogen geven. Naar mijn mening hoort giswerk in een encyclcopedie niet thuis: laat dat maar aan die fancruftsites waar al die media, zoals De Standaard en VRT zich op baseren. Voort is natuurlijk mijn andere belangrijke punt: oud worden is op zichzelf geen enkele reden voor enige encyclopedische relevantie, en nogmaals: wat is er E aan een weduwe van een beenhouwer? Paul Brussel (overleg) 4 aug 2020 20:45 (CEST)
     • @Paul Brussel, laat het gaan, die hele Categorie:Honderdplusser is zo'n beetje NE. Op een paar namen na (namelijk oudste man/vrouw ter wereld) is die categorie niet relevant. Er staan ook veel mensen in die toevallig 100-plus zijn geworden, maar juist relevant zijn als acteur, kunstenaar, politicus, etc. Die categorie is dus tot de rand toe gevuld met niet relevante mensen, met een bodem van mensen die toevallig 100-plus zijn geworden. Het gaat je ook niet lukken er wat aan te doen, er is namelijk een kleine en zeer harde groep die hier keihard aan werkt en stug door blijft gaan met wat zij als juist ervaren, ook als het niet in lijn is met wat de rest van de encyclopedie vind. Ik heb het al eens gehad bij de Lijst van oudste mensen, pas nadat er meer mensen kwamen die mijn standpunt hadden konden we het met moeite een encyclopedisch artikel maken. Dqfn13 (overleg) 4 aug 2020 20:47 (CEST)
      • Dat ben ik helemaal met je eens, Dqfn13: het 100+ zijn is in beginsel volstrekt NE, en ik weet ook dat er een ongelooflijk hardnekkig groepje hier is dat dat wil 'verdedigen'. Maar: ik acht het onaanvaardbaar dat zaken die niet bewezen kunnen worden, want dat kan namelijk in deze gevallen niet, zoals dat groepje ook gewoon heeft toegegeven, in een encyclopedie terechtkomen: het is niet gebaseerd op gezaghebbende, onafhankelijke en verifieerbare bronnen, want die bestaan hier simpelweg niet voor, vanwege privacy. (Ik zal je verklappen: ik ben 112 maar kom in al die amateurdatabases om mij evidente redenen niet voor: die slagersweduwe hoort hier niet thuis, want ik ben de oudste mens in België!.) Paul Brussel (overleg) 4 aug 2020 21:30 (CEST)
       • Dan wil ik allereerst mijn respect uitspreken voor dat je op toch wel al latere leeftijd nog met computers bent gaan werken en dat nog altijd goed doet. Dan als tweede: ik ben bang dat wij met een artikel die groep niet tot goed nadenken zullen krijgen. Het is bijna een fetisj of verslaving zoals zij met die 100-plus bezig zijn. Willem Drees en Piet de Jong staan er ook in, want ja... die zijn respectievelijk 102 en 101 geworden. *rolt met ogen* Dqfn13 (overleg) 4 aug 2020 21:40 (CEST)
   • Als oudste inwoner van een land nooit E mag zijn, waarom dan geboren worden met een zilveren lepel in je mond wel, en beschrijven we eindeloze ellenlange onzin-familie-stambomen alleen maar omdat ze een ingewikkelde naam hebben? Ik citeer: veel mensen in die toevallig XX zijn geworden. Edoderoo (overleg) 7 aug 2020 22:56 (CEST)

Showtime, StorytimeBewerken

WIU – Niet neutrale POV dat tegen reclame aanhangt, de aanbeveling om dit te kopen ontbreekt nog net. Een artikel over een DVD/CD hoort neutraler gebracht te worden. In de huidige vorm kan het weg, zal neutraal herschreven mogen worden. Bronnen, opmaak en wikificatie welkom. Arch (Overleg) 3 aug 2020 20:45 (CEST)

Niels HakBewerken

NE & ZP - Geen noemenswaardige prestaties, geen benoeming in onafhankelijke bronnen en zelf promotie. Mikalagrand (overleg) 3 aug 2020 22:15 (CEST)


Toegevoegd 04/08; af te handelen vanaf 18/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Johnny DelbeekeBewerken

Weg – Het artikel is in de huidige vorm niet geschikt. De tekst rammelt aan alle kanten. Het begint al met het noemen van de leeftijd van Delbeeke, hetgeen natuurlijk niet handig is want volgend jaar is hij 74 etc. De vraag die wordt gesteld over de kleinkinderen - 'zullen zij het bedrijf overnemen?' - , hoort niet thuis in een artikel. Sowieso gaat het allemaal te veel over het bedrijf. De encyclopedische relevantie van Delbeeke wordt mij niet duidelijk uit de tekst, en een korte zoektocht leert mij ook niet veel. Bronnen ontbreken in het artikel. Hiermee schuurt het dus sowieso al met WP:BLP. Thieu1972 (overleg) 4 aug 2020 06:59 (CEST)

Abu (aap)Bewerken

WIU – Summiere inhoud voor de leek onduidelijk. Kan uitbreiding en bronnen gebruiken ter handhaving. Arch (Overleg) 4 aug 2020 11:45 (CEST)

DeugenBewerken

WIU – Geen bewijs dat de hier gegeven definitie een algemeen geaccepteerde is. In verschillende woordenboeken (1 en 2) komt deze definitie niet eens voor. Dqfn13 (overleg) 4 aug 2020 13:20 (CEST)

Bovendien is die definitie zo goed als onbegripelijk. In de Van Dale staat trouwens wel 'deugmens', waar wordt doorverwezen naar 'goedmens': "(spottend of minachtend) iem. die politiek correct is en daar op demonstratieve wijze uiting aan geeft". En in de Taalbank (een initiatief van Ton den Boon, hoofdredacteur van de Van Dale) staat hier het volgende te lezen: "Deugen – zonder een ontkennende bepaling – is sinds een paar jaar echter aan een opmars in onze taal bezig. Mensen die politiek gezien niet deugen, worden nogal eens weggezet als populisten. Op hun beurt noemen die populisten hun deugende tegenvoeters – mensen die van zichzelf vinden dat ze het hart op de politiek correcte plaats hebben – soms spottend deugmensen. Sommigen van die deugmensen hebben dat woord als geuzennaam omarmd." Marrakech (overleg) 4 aug 2020 13:47 (CEST)
Zie overigens ook het Taalcafé. Encycloon (overleg) 4 aug 2020 15:33 (CEST)

In deze vorm: weg ermee, OO, taalvorming is geen taak van een encyclopedie. Wutsje 4 aug 2020 19:01 (CEST)

Ik denk dat dit artikel het best kan worden samengevoegd met het al bestaande lemma 'Gutmensch'. Zie wat ik hier in het Taalcafé schreef, voor een motivering van die gedachte. — Matroos Vos (overleg) 4 aug 2020 19:14 (CEST)
Hooguit voor klein deel onderbrengen bij Gutmensch. Deugmens, bestaat dat al? mvg HenriDuvent 4 aug 2020 23:07 (CEST)

Yolanda EijgensteinBewerken

WIU – Waarvan is Eijgenstein bekend? Waar is zij zakenvrouw en bestuurder? Welke onafhankelijke bronnen hebben over haar geschreven? Dqfn13 (overleg) 4 aug 2020 13:43 (CEST)

Genia van der Grinten-LückerBewerken

WIU – Uit tekst blijkt alleen dat Van der Grinten-Lücker werkneemster was, niet wat haar zelfstandige encyclopedische relevantie maakt. Opmaak voldoet niet, bronweergave is niet zoals het hoort en de inleiding gaat over niet relevante zaken zoals haar familie. Dqfn13 (overleg) 4 aug 2020 13:53 (CEST)

 • Gewikificeerd, ingekort en van meer bronnen voorzien. Nl maclean (overleg) 6 aug 2020 16:03 (CEST)

SRFACEBewerken

Een startup is een beginnend bedrijf en daarmee nog niet bewezen E - bovendien leest de tekst nogal wervend - vis ←     → overleg 4 aug 2020 16:50 (CEST)

Jeffrey van GiersbergenBewerken

WIU – Te weinig blijk van relevantie: op welk niveau bokst hij, in welke gewichtsklasse, welke onafhankelijke bronnen hebben over hem geschreven, etc.? Dqfn13 (overleg) 4 aug 2020 17:34 (CEST)

Het TorenvenBewerken

WIU/AUT – Artikel was als nuweg aangemeld wegens copyvio. En ja, er staan best veel stukken in die de tekst te nauw volgen, maar het is m.i. ook weer geen complete kopieersessie die directe verwijdering vereist. Veel is eenvoudig op te lossen met een herformulering, en zinnen als '... niet bestemd was voor de gewone man...' horen sowieso al niet in een neutrale encyclopedie thuis. Het copyvio-gedeelte is dus wel redelijk makkelijk op te lossen. Verder moet de opmaak verbeterd worden - de tussenkopjes zijn vetgedrukt, en dat hoort niet - en mogen er wat taalfouten opgelost worden. Ook zijn veel wikilinkjes verkeerd want naar DP's. Thieu1972 (overleg) 4 aug 2020 18:27 (CEST)

Copyvio-gedeelten zijn niet makkelijk op te lossen, en door het niet direct te verwijderen wordt er moeite gestoken in verbeteringen. Herformuleren levert ook een afgeleid werk op, en is dus nog steeds schending. Als het niet geheel copyvio is, dan kunnen de schendende passages verwijderd worden, wat naarmate de tijd vordert steeds moeilijker wordt. — Zanaq (?) 4 aug 2020 20:55 (CEST)
Het lemma is krachtig onderhanden genomen. Het overleeft nu de plagiaatscanner denk ik. Wellicht zouden oude versies verwijderd moeten worden, mvg HenriDuvent 4 aug 2020 23:03 (CEST)
Die scanner haalt er nu niets noemenswaardigs meer uit. Ik zal de besmette versies verbergen. Thieu1972 (overleg) 5 aug 2020 06:42 (CEST)
Dat de auteursrechtenschending niet meer zo makkelijk te herkenen is, betekent alleen dat zij goed verborgen is, en verbergen van de versies maakt het nog moeilijker dat te zien. — Zanaq (?) 5 aug 2020 14:15 (CEST)
Toch lijkt me dit de correcte procedure. We geven aan dat we het probleem serieus nemen, en grijpen in, zelfs als het om een lokale blaadje gaat. Dat de mogelijke auteursrechtenschending niet meer herkenbaar is, betekent m.i. dat deze niet meer bestaat, althans in juridische zin. Zo werkt het aan de universiteit althans. Je bouwt immers altijd voort op werk van anderen en mag/moet dit weergeven, in eigen woorden maar wel recht doen aan de originele tekst. Parafraseren is geeen probleem, mits de originele bron maar wel genoemd wordt. HenriDuvent 5 aug 2020 15:00 (CEST)
De correcte procedure is alle schendingen verwijderen en daar geen afgeleide werken van maken. We hoeven overigens niets te doen aan auteursrechtenschendingen, wij nemen alleen die verantwoordelijkheid. — Zanaq (?) 5 aug 2020 15:34 (CEST)
Inderdaad; alle schendingen zijn nu verwijderd. Dat er een afgeleide tekst is ontstaan, lijkt me onvermijdelijk en acceptabel. Ik zie niet hoe het anders kan als je obv bestaande schriftelijke bronnen een nieuwe tekst componeert. En of we die verantwoordelijkheid nemen of ook moeten nemen weet ik niet. Mij lijkt het overnemen van letterlijke teksten altijd onjuist. Of bedoelen we hetzelfde? mvg, HenriDuvent 5 aug 2020 16:34 (CEST)
We hebben niet voor niets en:Clean room design middels een en:Chinese wall uitgevonden. IANAL, maar het herschrijven van teksten levert een afgeleid werk op, of je het kan detecteren of niet. Het is de bedoeling dat uit de bronnen een nieuwe selectie feiten - die niet hetzelfde is als een niet-triviale selectie in de bron - te nemen en die in eigen woorden op te schrijven. — Zanaq (?) 6 aug 2020 14:22 (CEST)
Klopt en dat is nu voldoende in orde, mvgHenriDuvent 6 aug 2020 15:37 (CEST)
Kan zijn, maar dat is vrij moeilijk te controleren. — Zanaq (?) 6 aug 2020 19:43 (CEST)
Aan de instelling waar ik werk nemen we genoegen met een plagiaatscanner, en dat is hier ook gebeurd, mvg HenriDuvent 6 aug 2020 22:53 (CEST)
Ik zou daar geen genoegen mee nemen. — Zanaq (?) 7 aug 2020 09:41 (CEST)
Wij gelukkig wel, met dien verstande dat de overlap laag moet zijn. Bovendien, om te bepalen of redeneringen of data gepikt zijn, wat inderdaaad lastiger is te achterhalen, zijn er oordelen van de specialisten, de beroemde peer review. Dat zou wmb op Wikipedia ook mogen, maar stuit op bezwaren. Geprikkeld door Zanaq's opmerkingen ben ik nog eens door de tekst gegaan en heb waar zinvol en mogelijk de tekst verder aangepakt. De overlap is laag, maar we zullen het moeten doen met de hier gepresenteerde feiten en volgorgdelijkheid, die m.i. hout snijden. Sommige gegevens ontbreken helaas, zoals het preciese belang van het oude en nieuwe Torenven, de karaktersitieken van bewoners, archictectuur en park, en sommige data, maar die zijn niet eenvoudig te vinden denk ik, althans niet door mij. De vraag is nu, nadat de plagiaatkwestie m.i. voldoende is opgelost, is dit lemma relevant en van voldoende kwaliteit? mvg HenriDuvent 7 aug 2020 11:41 (CEST)
Wat mij betreft is het relevant en van voldoende kwaliteit. Voor de auteursrechtenschending (mi niet hetzelfde als plagiaat) zou ik graag een oordeel hebben van een niet-betrokken moderator, bij voorkeur een met kennis van en ervaring met auteursrechtenkwesties. Ik zal een opmerking/verwijzing neerzetten in het Wikipedia:Auteursrechtencafé. — Zanaq (?) 7 aug 2020 12:07 (CEST)
Normaal gesproken zou dit een simpele nuweg zijn, zie echter Helpdesk#Pagina Het Torenven. Ik neem aan dat de betrokken moderator uitgaat van goede wil en de zaak zijn tijd gunt — bertux 7 aug 2020 12:29 (CEST)
Plagiaat noch auteursrechtschending lijkt me hier aan de orde, als we louter naar de huidige versie kijken, en mits de bronvermelding nog wat explicieter wordt. Ben benieuwd hoe een juridisch geschoold moderator dit beoordeelt, maar het zou me verbazen, gelet op mijn eigen ervaringen met plagiaat- en auteursrechtkwesties, als hier een probleem van wordt gemaakt, zeker gezien de context. mvg HenriDuvent 7 aug 2020 12:38 (CEST).
Dit artikel had direct moeten worden verwijderd. Iedere verdere bewerking is, zoals Zanaq terecht opmerkt, een afgeleid werk van een auteursrechtenschending. De meest zuivere oplossing is in alle gevallen zo'n artikel verwijderen en pas daarna een nieuwe 'schone' versie plaatsen. Gouwenaar (overleg) 7 aug 2020 13:22 (CEST)
Klopt waarschijnlijk, maar dat verwijderen is niet gebeurd. Ik vind het geen geweldig lemma, maar geen onderwijsinstelling, geen uitgever en geen rechter zou problemen hebben met de huidige versie, zo lijkt me, als het gaat om de inhoudelijke gelijkenis en auteursrechtschending, zeker gezien de context. Willen jullie , Zanaq, Bertux en Gouwenaar het lemma toch verwijderen? mvg HenriDuvent 7 aug 2020 13:39 (CEST)
Waarom maakt iedereen zich toch feitvrij boos? Ik neem aan dat er contact is geweest tussen de aanmaker en Thieu1972 of het OTRS-team en dat daaruit een aannemelijke auteursrechtenclaim voortkwam. In dat geval is het juist om te wachten tot de formaliteiten afgewikkeld zijn — bertux 7 aug 2020 14:21 (CEST)
Nee, het is juist om de schendingen direct te verwijderen en pas terug te plaatsen bij geleverd bewijs. a) Er is geen garantie dat het bewijs ook echt gaat komen. b) Als Henriduvent gelijk heeft is het bewijs ook niet meer nodig. Ik maak me overigens hier niet boos. — Zanaq (?) 7 aug 2020 14:45 (CEST)
Je klinkt wel boos, zulk hardnekkig vasthouden aan onbewezen opvattingen ken ik alleen van boze mensen. Als het niet je bedoeling is om boos te klinken, kun je beter wat vriendelijker formuleren en wat meer voorbehoud aanbrengen. Het nodige voorbehoud is: We weten helemaal niet of er een auteursrechtenschending is en zolang we dat niet weten, mogen we vertrouwen op het oordeel van de moderator. Het ontbreken van een juiste bronvermelding is nooit voldoende om te concluderen tot een auteursrechtenschending, hooguit kunnen wij vermoedens hebben en deze voorleggen aan het bevoegd gezag, zijnde de moderatoren — bertux 7 aug 2020 15:20 (CEST)
Dan begin ik toch een beetje boos te worden. Er wordt helemaal niet vastgehouden aan onbewezen opvattingen: ik was hopelijk heel duidelijk dat ik het niet (makkelijk) kan controleren, en dat ik dat een probleem vind. Ik heb het nergens over bronvermelding gehad. Het enige is dat ik denk dat het een feit is (IANAL) dat als er een afgeleid werk gemaakt is van een auteursrechtenschending dat het dan nog steeds een auteursrechtenschending is, zelfs als dat niet te zien is. Het oordeel en eventuele controle laat ik aan anderen. Zoals bekend hou ik gewoon van het droog en zakelijk opschrijven van meningen en feiten. — Zanaq (?) 7 aug 2020 16:06 (CEST)
Teksten die gemakzuchtig via copy-paste zijn geplaatst, gaan richting nuweg; als de copy-paste wat minder opzichtig is én duidelijk blijkt dat er sprake is van goede wil, kan TBP een uitkomst bieden (we hebben niet voor niets de nomineeroptie AUT, toch?). De hoeveelheid copy-paste viel m.i. mee, én de aanmaker had naar mijn inschatting serieuze bedoelingen. De tekst was geen 1-op-1 navolging van de bron (te weten 'de Poemp'), maar er was wel veel te makkelijk de oorspronkelijke formulering gebruikt. Daarom heb ik besloten om het artikel niet direct te verwijderen, maar te volstaan met het herschrijven van de zinnen/zinsdelen die niet in orde waren. Daarnaast waren er wel meer zaken aan de hand met de tekst, waardoor het aantal aanpassingen uiteindelijk nog groter is geworden dan puur o.b.v. de copyvio had gehoeven. Ik had nog wel het plan om te vragen hoe het staat met het advies om OTRS in te schakelen, maar dat heb ik nog niet gedaan, en zal ik alsnog doen. Indien er behoefte aan bestaat de inmiddels verborgen versies weer terug te plaatsen, laat het dan even weten; ik had die uit voorzorg alvast verborgen, maar wellicht was dat een beetje te snel. Thieu1972 (overleg) 7 aug 2020 16:25 (CEST)
{{Auteur}} is een redelijk overbodig sjabloon dat zelden gebruikt wordt. Het is vooral nuttig als er twijfel is of er echt sprake is van auteursrechtenschending. Dan moet er niet direct verwijderd worden maar moet er onderzoek plaatsvinden.
Bij het niet nuweggen hadden de schendende passages direct verwijderd moeten worden. Schendend materiaal moet niet geherformuleerd/herschreven worden, maar geheel opnieuw opgebouwd worden.
OTRS is nuttig om bewijs te leveren dat de plaatser echt de rechthebbende is, en na levering van het bewijs kan een en ander teruggezet worden. Een goedwillende gebruiker die hier duidelijke uitleg over krijgt zal dit begrijpen en niet gedemotiveerd worden. Het is juist een service van ons dat wij xijn rechten als auteur beschermen. — Zanaq (?) 7 aug 2020 17:02 (CEST)
  Opmerking - hoewel de eerste versies van het artikel verborgen zijn, mag ik aannemen dat de kladversie van de aanmaakster niet substantieel daarvan verschilt. Een vergelijking met de bron levert dan toch wel een aanzienlijke hoeveelheid copyvio op. Dan is er imo slechts een mogelijkheid. Verwijderen en opnieuw beginnen. Gouwenaar (overleg) 7 aug 2020 20:35 (CEST)
Voor de eerste versie geldt dat denk ik. Gesteld dat ik het huidige lemma op mijn kladblok zet, en het lemma wordt als lemma verwijderd, en ik maak op grond van mijn kladblokversie - de huidige versie dus -, die minder dan 2% overlap met de oorspronkelijke bronteskt heeft, een nieuw lemma. hoe heet dat dan? Is dat erformulering of een nieuw opgebouwd artikel? ik vind de grens niet scherp. Al met al volg ik dit met verbazing. Een artikel als bron nemen, die brontekst aanpassen, herstructuren, er uit selecteren, het aanvullen met andere bronnen, dat kun je toch niet voortgezette auteursrechtschending noemen, indien de bron op gepaste wijze genoemd wordt en de context duidelijk is? Ik zie dat overal en rechters dat in auteurszrechtzaken accorderen. Wat heb ik gemist? mvg HenriDuvent 7 aug 2020 22:12 (CEST)
Voor de goede orde, ik ben niet uit op behoud van het lemma. HenriDuvent 8 aug 2020 10:03 (CEST)

Lijst van gewijzigde stadsnamen in MyanmarBewerken

Weg – Zonder context is dit geen zinvolle informatie. Bijvoorbeeld Ava en Inwa zijn volgens de Engelse Wikipedia eerder uitingen van regionale of historische verschillen in uitspraak dan van een wijziging. Met Pagan en Bagan zal dat niet anders zijn, of mogelijk is het een kwestie van gewijzigde orthografie. Bago en Pegu zijn endoniem en exoniem van elkaar. Het historische koninkrijk Arakan is niet hetzelfde als Rakhine. Bij behoud moet de titel totaal anders: gewijzigd suggereert een welbewuste ingreep, wat meestal niet het geval zal zijn. Bovendien zijn het drie lijsten: ook van rivieren en gebieden — bertux 4 aug 2020 18:41 (CEST)

N.B.: de artikelen uit de lijst noemen in alle gevallen de andere variant, wat dat betreft gaat er weinig verloren bij verwijdering — bertux 4 aug 2020 18:44 (CEST)

Beleg van TortosaBewerken

weg - machinevertaling vanaf de Spaanstalige Wikipedia waardoor alle bronnen verwoest zijn. Ook nog wat knip- en plakwerk vanaf de Engelstalige Wikipedia. Maar en:Anglo-Normans zijn geen Noormannen, zoals beweerd wordt. The Banner Overleg 4 aug 2020 20:52 (CEST)

  Voor verwijderen recidivist, genoeg is genoeg. Arch (Overleg) 4 aug 2020 21:24 (CEST)

KaasjeBewerken

NE: Waarom moet dit spel, waar helemaal niets over verteld wordt, en ook geen bronnen bevat, in een encyclopedie?Edoderoo (overleg) 4 aug 2020 20:59 (CEST)

Ik heb wat tekst en bronnen toegevoegd. Maar je kunt je afvragen of dit spelletje nu al een encyclopedisch artikel waard is. De bronnen zijn alle van vandaag, dus het is echt de waan van de dag. En wellicht is deze game wel een eendagsvlieg en blijft het bij deze kortstondige aandacht. Thieu1972 (overleg) 4 aug 2020 21:19 (CEST)
Dit YouTube-item van eind juni over de game heeft ruim vijf weken later bijna een half miljoen views. Ik concludeer daar niets uit, het is gewoon ter info. Apdency (overleg) 4 aug 2020 21:37 (CEST)
Hier is een overzicht met zijn meest recente uploads, de filmpjes over Kaasje schieten niet uit in hoe goed of slecht ze scoren vergeleken met de rest. Ik concludeer daar vooral uit dat hij een populaire Youtuber is, dus een zekere mate van populariteit van zijn uploads is te verwachten :p ReneeWrites (overleg) 5 aug 2020 20:21 (CEST)

Koen van HeestBewerken

NE: de "uitvinder" van het eerder genoemde Kaasje, met zijn youtube kanaal als bron. Bronnen dienen onafhankelijk te zijn, geen zelfpromotie. Edoderoo (overleg) 4 aug 2020 21:06 (CEST)

Karel LoosBewerken

WIU / NE Er is geen artikel race engineer, er is ook geen categorie voor dit beroep of lijst van mensen die dit beroep uitoefenen in de F1, wat zou deze man dan relevant moeten maken voor Wikipedia? Dqfn13 (overleg) 4 aug 2020 22:09 (CEST)

Zolang deze persoon niet bijzondere prijzen in de wacht heeft gesleept, een eigen TV-serie heeft, beroemde prestaties of wat mij betreft wereldschokkende blunders heeft begaan, heeft het stukje toch wel een hoog 'man met baan'-gehalte, en pleit ik   Voor verwijderen.  Erik Wannee (overleg) 4 aug 2020 22:51 (CEST)
  Voor verwijderen - man met een baan als automonteur. JoostB (overleg) 6 aug 2020 22:47 (CEST)

Kruistocht van DellysBewerken

weg - machinevertaling van een niet-bestaande versie van de Catalaanse Wikipedia. Deels onbegrijpelijk. De vloot kon de Rhône niet oversteken vanwege de lage stroming van de rivier, maar wist de belegerden een wapenstilstand van drie maanden te verlenen. The Banner Overleg 4 aug 2020 22:51 (CEST)

Moros y cristianosBewerken

weg - machinevertaling van een niet-bestaande versie van de Portugeestalige Wikipedia, technisch gezien copyvio. Noot: het versie nummer is identiek aan het versienummer gebruikt voor Kruistocht van Dellys. The Banner Overleg 4 aug 2020 22:59 (CEST)

Mennens GroepBewerken

NE/WIU – De Mennens Groep over de Mennens Groep. In de artikelnaamruimte terechtgekomen door hernoeming van een gebruikerspagina via een Wikipedia-pagina. Indien E, dan WIU. Overigens lijkt me dit een mooie aanleiding om nog even te wijzen op deze discussie. Wutsje 4 aug 2020 23:06 (CEST)

De groep is geen groep maar maakt deel uit van en groep. Daarom het artikel hernoemd. Ik vermoed dat het aan de Leuvehaven is weggebombardeerd, maar kon dat niet vinden. Wel ken ik het uit eigen ervaring op het Noordereiland en nu in de Spaanse polder. Stevig de bijl in gezet en aangevuld. Zou nu moeten kunnen, vind ik. Stunteltje (overleg) 10 aug 2020 22:56 (CEST)

Republiek TripolitaniëBewerken

weg - technisch copyvio aangezien de auteur claimt dat hij een artikel vertaald heeft vanaf de Engelstalige Wikipedia, maar dat artikel blijkt over heel wat anders te gaan: en:Siege of Tudela. Hierdoor wordt niet aan de vereisten van de licenties voldaan. The Banner Overleg 4 aug 2020 23:11 (CEST)

Koninklijke steden van MarokkoBewerken

weg - technisch copyvio aangezien de auteur claimt dat hij een artikel vertaald heeft vanaf de Engelstalige Wikipedia, maar dat artikel blijkt over heel wat anders te gaan: en:Siege of Tudela. Hierdoor wordt niet aan de vereisten van de licenties voldaan. The Banner Overleg 4 aug 2020 23:14 (CEST)

Nee, dit is geen kopieerfout. De auteur heeft dezelfde fout meerdere keren gemaakt. The Banner Overleg 4 aug 2020 23:14 (CEST)
Ik heb een déjà-vu. Hij had al vaker artikelen naar een verkeerd anderstalig artikel - te weten Siege of Tudela - verwezen. Thieu1972 (overleg) 5 aug 2020 06:45 (CEST)

Mohand Arav BessaoudBewerken

weg - technisch copyvio aangezien de auteur claimt dat hij een artikel vertaald heeft vanaf de Engelstalige Wikipedia, maar dat artikel blijkt over heel wat anders te gaan: en:Berber flag. Hierdoor wordt niet aan de vereisten van de licenties voldaan. The Banner Overleg 4 aug 2020 23:17 (CEST)

Het is een vertaling van dit artikel en:Mohand_Arav_Bessaoud, maar ik zie op het eerste gezicht geen problemen met de vertaling. Weet je zeker dat je het juist artikel hebt genomineerd? ReneeWrites (overleg) 5 aug 2020 23:31 (CEST)
Ik zie al waar het fout ging, de vertaler hergebruikte het appendix sjabloon van een vorig artikel maar vergat de juiste id erin te stoppen, dit is nu recht gezet. Maar was een verwijdernominatie hiervoor echt nodig? ReneeWrites (overleg) 5 aug 2020 23:41 (CEST)
Het feit dat in de vertaling wordt gezegd dat een bron in 2016 is geraadpleegd maakt me wantrouwig, heeft de auteur de vermelde bronnen echt bekeken? Sommige zinnen zijn ook onbegrijpelijk, ook in de Engelse versie. Ik vraag me sterk af of de auteur weet waarover hij of zij schrijft. mvg HenriDuvent 6 aug 2020 00:14 (CEST)
Slordig misschien, maar niet onbegrijpelijk. En bedankt voor het helpen met het oppoetsen van dit artikel :-) ReneeWrites (overleg) 6 aug 2020 01:27 (CEST)
Maar ook een tamelijk stelselmatige fout. The Banner Overleg 6 aug 2020 02:53 (CEST)
Naar mijn mening maakt de auteur een Google Translate-vertaling en plaatst deze tekst onder een bepaalde titel. En daarna mogen anderen er een artikel van maken. The Banner Overleg 7 aug 2020 15:59 (CEST)


Toegevoegd 05/08; af te handelen vanaf 19/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Angela ArangoBewerken

Wiu - Onvoldoende onafhankelijke bronnen ter onderbouwing van de tekst. Ik heb wel links waarop niets te zien was verwijderd. Zie hier. Verder denk ik dat haar naam fout gespeld is en mogelijk Ángela Rocío Arango Suárez (of Arango-Suárez) moet zijn, maar ik heb haar naam nog niet gevonden. ErikvanB (overleg) 5 aug 2020 06:28 (CEST)

Ze zou hier tussen kunnen zitten (klik onderaan op Ещё картинки voor meer) (archief), maar uitvergroten helpt niet (link). Wutsje 5 aug 2020 06:50 (CEST)
Dat zijn er nogal wat. ErikvanB (overleg) 5 aug 2020 17:55 (CEST)
Na lang zoeken... misschien kan iemand (indien het de moeite waard is) iets met dit en vooral dit, hoewel niet "onafhankelijk" en hoewel nergens een volledige naam staat en er ook verder weinig publicaties zijn. ErikvanB (overleg) 5 aug 2020 18:30 (CEST)

Maria AdanBewerken

NE - geen bronnen, op internet hierover niets (of nauwelijks) iets terug te vinden, geen anderstalige wiki's - JP001 (Overleg)   5 aug 2020 10:12 (CEST)

Zolang het artikel zelf geen sjabloon krijgt, en liefst de aanmaker (uit 2007!!!) wordt verwittigd, is deze nominatie niet geldig. Edoderoo (overleg) 5 aug 2020 18:13 (CEST)
Onduidelijk, geen bronnen. Wat is een "co-editor" van "drama"? ErikvanB (overleg) 5 aug 2020 20:53 (CEST)
De geschiedenis van dit artikel is wel interessant. Ik heb de indruk dat het destijds ZP was. Het artikel was toen ook genomineerd, maar behouden. Door de tijd is het artikel uitgebreid, maar in 2018 is het grotendeels leeggehaald. Zelf kan ik ook geen onafhankelijke bronnen vinden. Mikalagrand (overleg) 6 aug 2020 14:13 (CEST)

Luc WeegelsBewerken

NE & ZP - In het nieuws wordt Weegels alleen vermeldt als 1 van de 100 artiesten van het coronalied. Verder is het zelf promotie; Luc Weegels is namelijk onderdeel van Music Mates (auteur van het artikel). Mikalagrand (overleg) 5 aug 2020 10:37 (CEST)

De namedropping valt op, 1 van de 100 is uiteraard geen zelfstandige EW. De ZP druipt er vanaf, vergelijk de naam van de auteur hiervan en naam het "label" (volgens website en KvK een opname/productie studio) opgericht in 2018, eerste single (eigen beheer) 2020. Ik heb er wat bronvragen geplaatst, die lijken een noodzaak binnen BLP. Arch (Overleg) 5 aug 2020 13:42 (CEST)
De bronnen die ik nu net zie staan, zijn vaak zelfs voor WP:VER niet voldoende. Encyclopedische waarde blijkt nergens uit. Edoderoo (overleg) 5 aug 2020 18:09 (CEST)

Holley ShiftwellBewerken

Weg – Is dit fictieve personage uit een tekenfilm relevant voor een artikel? De interwiki's verwijzen slechts naar overzichten van de filmpersonages. Een korte zoektocht levert niets op, behalve een fanpagina en diverse verkoopsites. Los daarvan is dit artikel niet goed opgemaakt, en inhoudelijk is het ook al niet zoals we het graag zouden willen zien. Thieu1972 (overleg) 5 aug 2020 10:40 (CEST)

  Voor verwijderen - Geen blijk van relevantie. ErikvanB (overleg) 5 aug 2020 20:49 (CEST)

Berber AcademieBewerken

weg - technisch copyvio aangezien de auteur claimt dat hij een artikel vertaald heeft vanaf de Engelstalige Wikipedia, maar dat artikel blijkt over heel wat anders te gaan: en:Berber flag. Hierdoor wordt niet aan de vereisten van de licenties voldaan. The Banner Overleg 5 aug 2020 16:42 (CEST)

Wereld Amazigh CongresBewerken

weg - technisch copyvio aangezien de auteur claimt dat hij een artikel vertaald heeft vanaf de Engelstalige Wikipedia, maar dat artikel blijkt over heel wat anders te gaan: en:Berber flag. Hierdoor wordt niet aan de vereisten van de licenties voldaan. The Banner Overleg 5 aug 2020 16:45 (CEST)

Nieuwe christenBewerken

weg - vertaling van een niet-bestaande versie van de Franstalige Wikipedia. Technisch gezien copyvio. The Banner Overleg 5 aug 2020 16:53 (CEST)

Dit is een luie nominatie. Hoeveel moeite is er gedaan om te achterhalen welke versie dan wel vertaald is? BoH (overleg) 6 aug 2020 03:40 (CEST)
Zie bv. hier. Wutsje 6 aug 2020 06:17 (CEST)
Het steeds weer recht poetsen van de fouten zal geen verbetering brengen in de situatie met deze medewerker. The Banner Overleg 6 aug 2020 12:02 (CEST)
Nu haal je wat trajecten door elkaar. Ik heb geen idee wat de problemen zijn, maar om daar een verder prima artikel voor te verwijderen, terwijl dat in een minuut opgelost is, is een stuitend bureaucratische benadering. BoH (overleg) 7 aug 2020 04:46 (CEST)
Als het artikel jou aan het hart gaat, had je ook even verder kunnen kijken naar het artikel, zoals de onvertaalde - en dus vermoedelijk ongecontroleerde - bronnen, compleet met geïmporteerde sjablonen. The Banner Overleg 7 aug 2020 11:49 (CEST)
Vermoedelijk? Dat betekent dat je het niet gevraagd hebt? En dat ik dat moet onderzoeken? Veel meer bewijs van een luie nominatie is niet nodig. BoH (overleg) 9 aug 2020 05:17 (CEST)
Denk je dat geïmporteerde sjablonen een aanwijzing zijn dat de auteur de bronnen gecontroleerd heeft? Of probeer je te verbloemen dat jij de bronnen ook niet bekeken hebt toen je de tekst op ging poetsen? The Banner Overleg 9 aug 2020 20:02 (CEST)
Ik probeer niets anders dan te vertellen dat dit een luie nominatie is. BoH (overleg) 10 aug 2020 01:50 (CEST)
Ik probeer niets ander duidelijk te maken dan dat de eerdere opknappers hun huiswerk niet goed gemaakt hebben en de daadwerkelijke gebreken qua bronnen en licenties hebben laten zitten. Half werk en zo en waarschijnlijk waard dezelfde diskwalificatie die jij gebruikt voor mijn nominatie. The Banner Overleg 10 aug 2020 02:02 (CEST)
  Opmerking Bestaat de term "nieuwe christen" (en ook "oude christen") in het Nederlands in deze context? Ik kan er namelijk op Google maar weinig over vinden. ReneeWrites (overleg) 10 aug 2020 16:05 (CEST)

Lambertus SchilderBewerken

WEG - Onvoldoende onafhankelijke bronnen over deze schilder kunnen vinden. De eerste externe link is al direct betrokken omdat dat het archief is waar documenten van Schilder bewaard worden. De tweede link gaat over de Zwolse krant, niet over Schilder en is dus niet bruikbaar. Dqfn13 (overleg) 5 aug 2020 20:04 (CEST)

Het Regthuis en de Rechtspraak in Onderdendam vanaf het jaar 1800Bewerken

wiu – Oogt door de opbouw, opmaak en de veelheid aan citaten niet als een encyclopedisch artikel. Onderwerp is waarschijnlijk zelf wel encyclopedisch. Het laatste woordje in de titel zal wel gesplitst moeten worden. Apdency (overleg) 5 aug 2020 21:11 (CEST)

Het is mij niet duidelijk wat de schrijver ons nu eigenlijk wil vertellen. Het is een verzameling feiten, citaten en zijpaden die op nogal chaotische wijze zijn samengevoegd tot iets dat op een artikel lijkt. Ik denk dat eerst duidelijk moet worden waarover het artikel nu in feite gaat. En dat moet vervolgens in een nette, bondige inleiding worden verwoord. En daarna: schrappen, heel veel schrappen...... Thieu1972 (overleg) 5 aug 2020 21:26 (CEST)
Dit kan het beste maar verhuizen naar het kladblok van de aanmaker, die kennelijk ook al graag een coach wil (link). Wutsje 6 aug 2020 06:27 (CEST)
  Opmerking - inmiddels drie keer hernoemd, oorspronkelijke titel was Het Regthuis en de Rechtspraak in Onderdendam vanaf het jaar1800. De hernoeming door de aanmaker (in tweede instantie naar Geschiedenis van het Regthuis en de historie van de rechtspraak in Onderdendam welke is afgeleid uit de wettelijke stukken.) geeft mij overigens de indruk dat het de intentie is om zelf een geschiedenis af te leiden uit wettelijke stukken - wat niet samengaat met de richtlijn Wikipedia:Geen origineel onderzoek. Encycloon (overleg) 8 aug 2020 17:50 (CEST) / 8 aug 2020 18:27 (CEST)
  Opmerking - in samenspraak met aanmaker naar diens kladblok verplaatst om hieraan te werken met een coach. Encycloon (overleg) 9 aug 2020 19:48 (CEST)

NIELSON FCBewerken

{{nuweg}} is gepaster. Dit heeft geen kans om te blijven bestaan. JP001 (Overleg)   8 aug 2020 18:20 (CEST)
Mee eens; ik heb er nuweg op gezet. Wikiwerner (overleg) 8 aug 2020 21:46 (CEST)
Ik zou het eigenlijk net gaan afwijzen omdat het geen duidelijke reclame is, maar onder het kopje Een pagina direct verwijderen op de RVM staat ook: Op grond van de geboortedatum is het vrijwel onmogelijk dat de persoon opmerkelijke dingen heeft gedaan. Het gaat in de zin dan om een persoon, maar deze regel kan uiteraard ook gelden voor YouTubekanalen, daarom toch versneld verwijderd. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2020 22:01 (CEST)


Toegevoegd 06/08; af te handelen vanaf 20/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

SinofobieBewerken

weg: zelfverzonnen term, zonder bronnen. Edoderoo (overleg) 6 aug 2020 09:32 (CEST)

Ik heb het artikel verbeterd en aangevuld. Geschiedschrijver (overleg) 6 aug 2020 10:16 (CEST)
Het is niet een zelfverzonnen term (ref), maar wat bronnen bij de uitspraken kan geen kwaad. Mikalagrand (overleg) 6 aug 2020 13:35 (CEST)
Ik ben overtuigd, nominatie ingetrokken. Edoderoo (overleg)

Benjamin Royaards (schrijver)Bewerken

ZP/Reclame/NE: heeft columns geschreven in voornamelijk coronatijd. Gezaghebbende, onafhankelijke bronnen die zijn belang aantonen, ontbreken; alle toevoegingen lijken van het onderwerp zelf te zijn. Paul Brussel (overleg) 6 aug 2020 14:50 (CEST)

  Neutraal Dat er niets in de media staat hoeft niet te betekenen dat hij niet relevant is. Wat het wel kan betekenen is dat de media de man wil verbergen. Dat is net zoiets als atoombom plannen verbergen, betekent niet dat ze niet relevant zijn... Just saying... Wikidrinker overleg 9 aug 2020 23:55 (CEST)

Emil RoséBewerken

WIU – Beginnend muzikant, onvoldoende onafhankelijke bronnen die over Emil Rosé geschreven hebben. Dqfn13 (overleg) 6 aug 2020 18:14 (CEST)

AlgerijnenBewerken

WIU: hoewel voor mij een infobox ook onderdeel van een artikel is, is dit niet de bedoeling (geen artikeltekst). En brongebruik is goed, maar is dit niet een beetje teveel? Edoderoo (overleg) 6 aug 2020 19:03 (CEST)

Helemaal mee eens. Wel onder de indruk van het voorafgaand opzoekwerk via breed scale aan bronnen. Worst case, wanneer het geen work in progress blijkt, verplaatsen naar kladblok zou ik voorstellen. Castorwega (overleg) 7 aug 2020 08:36 (CEST)
Mijn vermoeden is, dat het is gekopieerd van een andere wiki, de tekst is weggesmeten, en dit is overgebleven. Daarom zijn de bronnen mogelijk ook zo rommelig. Edoderoo (overleg) 7 aug 2020 15:15 (CEST)
Probeer eens de tekst op het internet op te zoeken, en anders het met Google Translate naar Arabisch te vertalen en dat op te zoeken... Misschien is het een copyright-vrije tekst... En anders moet het sowieso verwijderd worden. Wikidrinker overleg 10 aug 2020 00:05 (CEST)

Levi de ReederBewerken

WIU/NE - geheel onbebrond artikel waarvan dus ook geheel onduidelijk is wat ervan klopt. Indien niet verbeterd, dan liever weg. Paul Brussel (overleg) 6 aug 2020 19:52 (CEST)

Zie: [Joods Monument] The Banner Overleg 6 aug 2020 21:02 (CEST)
Die link zegt dus eigenlijk heel weinig over die persoon, en al helemaal niets of deze persoon E is. Dus inderdaad: eerder weg. (Ik speel ook piano.) Paul Brussel (overleg) 6 aug 2020 23:37 (CEST)
Het geeft een bron voor geboorte en overlijden plus de correcte naam. The Banner Overleg 7 aug 2020 01:34 (CEST)
Bron toegevoegd, met dank @The Banner. Tekst tot Beginnetje omgevormd. Kan de Verbetering Gevraagd! sjabloon weg (bron iig toegevoegd) en alleen het Beginnetje sjabloon laten staan? Dat is iets discreter, en prettiger voor de willekeurige bezoeker.Chescargot ツ (overleg) 7 aug 2020 10:01 (CEST)
Gezien. Voor mij is duidelijk dat een pianoleraar, meer is niet over hem bekend (trouwens: ook daar zijn geen bronnen voor, en waar komt vandaan dat hij componist was?), NE is. Daarom toegevoegd als reden voor plaatsing op deze TBP. Overigens is de 'bron' vrij door iedereen bewerkbaar en daarom alleen al onbetrouwbaar: het feit dat zijn moeder daar een zus wordt genoemd, toont dat al aan; van een huwelijk en kinderen (twee, drie?) heb ik niets kunnen terugvinden. Paul Brussel (overleg) 7 aug 2020 10:06 (CEST) PS: in de regel wordt youtube niet geaccepteerd als betrouwbare bron; dat dat hier ook niet kan, bewijst alleen al de foute naam van de dichteres, Hélène Swarth. Paul Brussel (overleg) 7 aug 2020 10:34 (CEST)
Betreffende zus/moeder, heb de betreffende Joods monument paginas bekeken en denk toch echt dat het een zus van Levi betreft.
Betreffende Youtube: ter kennisgeving aangenomen, dank. Ik stel voor het vooralsnog als deel van een beginnetje te beschouwen en zonodig later de bron te corrigeren.
Ik ga die youtube auteur, die een achterkleinkind van Levi de Reeder blijkt te zijn, proberen te bereiken met de vraag of ie bronnen heeft / anderszins een bijdrage kan leveren. Chescargot ツ (overleg) 7 aug 2020 10:54 (CEST)
Zie de betreffende OP: de website Joodsmonument is onbetrouwbaar en dus niet als bron te gebruiken. Ook die youtube-auteur dient met gedegen bronnen te komen. Zoals het lemma nu is, is het m.i. niet houdbaar: er blijkt geen enkele betrouwbare en gezaghebbende bron te zijn voor de gegeven informatie. Paul Brussel (overleg) 7 aug 2020 10:59 (CEST)
Ik heb inmiddels contact met een nazaat van J.L. de Reeder, de genealoog van de familie zeg maar, en deze persoon is bereid mee te werken het artikel te corrigeren, uit te breiden en aan te vullen met bronnen. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp wenst deze persoon dat echter op strikt anonieme basis te doen - het zal dus via mij gaan. Deze persoon is ook druk, dus voortgang zal niet te snel zijn.
Dan weten we dus bij deze dat dit een artikel in ontwikkeling is. Mag ik voorstellen dat we die nominatieslabloon vervangen met een discreter "Werk in Uitvoering"? Groet, Chescargot ツ (overleg) 7 aug 2020 19:16 (CEST)
Dat is natuurlijk mooi, maar hulp van famiie bij artikelen op WP is in vele gevallen niet wenselijk of draait uit op problemen. Wat ik nu zie lijkt er nog steeds op dat deze gewone pianoleraar zegge en schrijve 1 lied lijkt te hebben geschreven, maar dat maakt iemand nog niet E, en zeker geen componist. Ik ben overigens ook benieuwd naar serieuze bronnen, want die heb ik tot nu toe evenmin gezien: die er staan, zijn notoir onbetrouwbaar, zoals ik al heb aangegeven. Of een nazaat als bijvoorbeeld Stef de Reeder dus behulpzaam kan zijn met het aanleveren van gezaghebbende, gepubliceerde en dus verifieerbare bronnen (en die acht ik in dit geval zeer nodig), betwijfel ik (ook gezien de volstrekt onbetrouwbare informatie op Joodsmonument.nl), en ik vind het sjabloon NE, als nominator, ook nog steeds van toepassing. Paul Brussel (overleg) 7 aug 2020 19:47 (CEST)
Volgens het artikel zou niet bekend zijn of zijn partner en kinderen de oorlog overleefd hebben. In ieder geval heeft zijn partner de oorlog overleefd. Hij trouwde in 1927 met Boudewijna Paauwe. Zij hadden tenminste twee zonen Paul Louis (1927) en Emile Richard Jacob (1931). Boudwijna Paauwe overleed in 1996 in Hellendoorn. Volgens mij was Paul Louis in 2012 nog in leven. Een dergelijke vermelding in het artikel is imo niet gepast. Gouwenaar (overleg) 11 aug 2020 22:36 (CEST)
Dank @Gouwenaar: ik heb het artikel overeenkomstig geupdated in afwachting van verdere input van mijn contact. Kun jij de bron bijvoegen? Je hebt gelijk dat het niet gepast is de recente staat van de nakomelingen is (ihb qua privacy maar ook qua scope van artikel), dus ik houd het er bij dat ze de oorlog overleefd hebben.Chescargot ツ (overleg) 12 aug 2020 08:47 (CEST)

MV RhosusBewerken

NE - Van dit schip is in 2014 vracht gelost, die vracht is opgeslagen en leidt in 2020 tot een explosie. M.i. hebben de autoriteiten gefaald in de opslag van het ammoniumnitraat vanaf een moment dat het schip buiten beeld is. De achtergrond kan gewoon blijven in het lemma Explosies in Beiroet 2020 JoostB (overleg) 6 aug 2020 22:34 (CEST)

Er is natuurlijk wel wat meer te vertellen dan de betrokkenheid van dit schip bij de ramp in Beiroet. Ik heb her en der wat info gevonden over de bouwgegevens e.d. Als je het Engelstalige artikel ziet, dan blijkt er zelfs nog veel meer informatie over dit schip te zijn. Thieu1972 (overleg) 7 aug 2020 08:44 (CEST)
Bronnen genoeg, de link met de ontploffing lijkt me duidelijk genoeg (niet als schuldvraag, wel als relevant feit), dus NE lijkt me te kort door de bocht. Dit artikel kan wmb beter blijven. Edoderoo (overleg) 7 aug 2020 09:45 (CEST)
Ik denk aan de regel niet de persoon, maar de gebeurtenis, in dit geval niet het schip, maar de explosie in Beiroet. (N.B. ik heb gezocht naar deze regel in de conventies, beheerpagina's e.d., maar kan dit niet vinden. Weet iemand wat ik bedoel? Bedankt.) JoostB (overleg) 7 aug 2020 10:22 (CEST)
Je bedoelt deze, denk ik. Die gaat over personen die overduidelijk NE zijn maar meeliften op een gebeurtenis en daardoor opeens een eigen artikel krijgen. Bij dit schip zou je dat ook kunnen stellen, zeker met een tekst die voor 3/4e over de gebeurtenis gaat. Maar ik denk dat er voldoende andere informatie over dit schip te vermelden valt om het toch als voldoende E te kunnen beschouwen. Zie het Engelstalige artikel. Thieu1972 (overleg) 7 aug 2020 10:27 (CEST)
Die bedoel ik inderdaad. Bedankt voor de link, JoostB (overleg) 10 aug 2020 11:25 (CEST)
Je schrijft: Zie het Engelstalige artikel. Bedoel je daarmee dat dit artikel gerechtvaardigd is omdat de Engelstalige deze heeft? Wij mogen als Nederlandstaligewikipediagemeenschap toch zelf beslissen, onze eigen redactie voeren! JoostB (overleg) 10 aug 2020 11:25 (CEST)
Dat bedoel ik ook helemaal niet. Ik geef het Engelstalige artikel slechts als voorbeeld, omdat het 1) een vrij uitgebreid artikel is en 2) voor de helft over andere zaken gaat dan de ramp in Beiroet. Het toont aan dat er meer over dat schip te vertellen valt dan alleen die ene gebeurtenis. Thieu1972 (overleg) 10 aug 2020 11:45 (CEST)

  Tegen verwijderen de Enola Gay heeft ook een lemma. Hans Erren (overleg) 7 aug 2020 20:36 (CEST)

Dit vind ik zo'n slecht argument! De inzet van de EG en de gevolgen hiervan heeft na ong. 60 jaar nog steeds zoveel impact dat hierover een artikel bestaat. Of dit voor de Rhodos gaat gelden, dan kan een volgende wikipediageneratie hier ook nog over beslissen. JoostB (overleg) 10 aug 2020 11:25 (CEST)
En óf het voor de Rhosus geldt. Door die explosie is de helft van de hoofdstad weggevaagd. Het land heeft er de grootste crisis ooit in hun geschiedenis aan over gehouden! En dan is het nog eens een land dat al zijn hele geschiedenis vol heeft zitten met crisissen! Dit is bijna zo erg, of misschien zelfs erger, dan het feit dat Rotterdam in de WWII platgebombardeerd was. En dat allemaal beginnende met de weigering van dienst van de motor van dat schip. Wikidrinker overleg 10 aug 2020 14:59 (CEST)
Wikidrinker jij hebt blijkbaar jouw feiten niet op een rijtje zitten. Het bombardement op Rotterdam had 900 doden als resultaat, de explosies in Beiroet 200. Rotterdam is ook vrijwel geheel plat gegaan, tegen alleen de oude binnenstad van Beiroet. Jij vergelijkt hier echt verkeerde zaken met elkaar. Het bombardement was het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, de explosies niet. De Enola Gay is ook niet vergelijkbaar met dit schip, omdat het schip niet bij de actie zelf betrokken was en er is ook nauwelijks over geschreven, terwijl dat vliegtuig direct betrokken was en er hele boeken over geschreven zijn.
Dat Libanon de ene na de andere crisis heeft is erg vervelend, maar daar kunnen wij niks aan doen. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 15:06 (CEST)
Ik zeg niet voor niets "bijna zo erg", maar goed. Als jij 200 doden niet zo erg vindt, en 900 opeens wel, ben ik zeer verbaasd. Daarnaast heeft het bombardement op Rotterdam helemaal niet de WWII in Nederland geïntroduceerd, dat was 7 dagen eerder met de inval van de Duitsers. Dit laat wel zien dat jíj je feiten niet op een rijtje hebt zitten. Die bombardement was helemaal niet nodig geweest voor de oorlog, Hitler was gewoon ongeduldig. Zo onnodig waren ook deze explosies in Beiroet. Wikidrinker overleg 10 aug 2020 15:33 (CEST)
Daarnaast, de binnenstad van een stad is het hart van de stad. Zonder binnenstad is er geen stad. Als de binnenstad van Amsterdam plotseling weg zou zijn, zou ik Amsterdam niet meer als een 'gedeelte' van een stad gaan zien ofzo, dan is de stad gewoon verwoest, basta. Wikidrinker overleg 10 aug 2020 15:37 (CEST)
Dat wij er niets aan kunnen doen betekent niet dat het niet erg of relevant is. Wikidrinker overleg 10 aug 2020 15:33 (CEST)
Zou je gewoon onder mijn tekst willen reageren in plaats van er tussenin? Dank je. Ik zeg nergens dat 200 doden niet erg is, je vult zaken voor mij in die ik nergens laat blijken of zelfs maar toe probeer te suggereren. Goed, de oorlog was al bezig, ik had moeten schrijven dat het de laatste zet was om Nederland tot overgave te dwingen. De discussie hoort over de relevantie van het schip te gaan. Als het schip zo relevant is, waarom is er dan nooit eerder een artikel over geschreven? Waarom pas nadat een voormalige lading een ramp heeft veroorzaakt? Jaren nadat het gedumpt is. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 16:38 (CEST)
Weet ik veel, omdat er heel veel schepen zijn die toentertijd dezelfde niveau van relevantie hadden als dit schip, en ik weet zeker dat er een persoon is geweest die geprobeerd heeft zo veel mogelijk schepen toe te voegen. Maar nu heeft het schip net dit stukje relevantie erbij gekregen, waardoor het naar mijn idee de meest relevante schip is waarvan nog geen artikel bestaat. Daarom is dit artikel ook geplaatst. Zodat er wél een artikel over het schip bestaat. Als ik dit artikel niet als een beginnetje had geplaatst, met zeer weinig info, dan was hij nooit op deze pagina terecht gekomen. De staat waarin het artikel nu dankzij Thieu in verkeert is acceptabel. Wikidrinker overleg 10 aug 2020 17:38 (CEST)
Ik heb nog maar even wat aan de taal gedaan. Jammer dat het overgrote deel van dit "zo vreselijk relevante schip" over de ontplofte lading gaat. Als de relevantie echt alleen daarvan af moet hangen, dan is het triest gesteld. Vrijwel alle bronnen gaan ook daarover en niet over het schip van voor de explosie. Blijkbaar vonden alleen gespecialiseerde sites het schip dus relevant voordat het in het nieuws kwam vanwege het achterlaten van de lading, dan wel het ontploffen va die lading. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 18:13 (CEST)

  Tegen verwijderen. Ik heb het artikel aangemaakt, omdat ik vooral bezig was met het artikel over de explosies, maar wel vond dat dit artikel moest bestaan. Ik weet niet veel van schepen, dus ik heb alleen even de hoofdzaken neergezet, maar er valt een hele boel meer te vertellen. Dat is ook de rede dat ik het als 'beginnetje' heb gemarkeerd. Natuurlijk is dit nog niet genoeg, maar er valt genoeg te vertellen, en het is relevant genoeg... Besef dat als de motor van die boot het gewoon gedaan had, dat er nu geen miljoen mensen in Beiroet dakloos zijn... Relevant genoeg, lijkt me... Daarnaast ook de argumenten van Thieu waar ik het volkomen mee eens ben. Wikidrinker overleg 9 aug 2020 23:51 (CEST)   Tegen verwijderen - Ik heb het artikel hernoemd overeenkomstig de andere schepen. Niets aan de tekst aangepast, hoewel het gaat om het MS Rhosus of de Rhosus. Wel in Commons de bijbehorende categorieën aangemaakt.Stunteltje (overleg) 12 aug 2020 00:38 (CEST)   Tegen verwijderen. Ik begrijp niet zo goed waarom men een factueel en neutraal artikel waar niemand op grove fouten kan wijzen, bovendien gelinkt aan een van de meest belangrijke begeurtenissen uit 2020 zou verwijderen. De bovenstaande vragen over de 'echte' historische relevantie ontgaan me eveneens en kunnen we pas binnen een jaar of 5 objectief beoordelen. Voor mij heeft het artikel zeker een plaats op Wiki: alleen al het feit dat ik iets bijleerdere is een algemeen irrelevante maar wel persoonlijke graadmeter.Castorwega (overleg) 12 aug 2020 08:36 (CEST)

Ruud VeltenaarBewerken

wiu / reclame / zp / EW? - behoorlijk niet neutraal en promotioneel cv-lemma zonder goede onafhankelijke bronnen en nog een stukje boekpromo ook. Agora (overleg) 6 aug 2020 23:09 (CEST)

The return of het nativeBewerken

Een boekverslag - de schrijver heeft er zelf al een {{ne}}-sjabloon opgezet - vis ←     → overleg 6 aug 2020 23:30 (CEST)

De geschiedenis laat zien dat je zelf het ne en wiu sjabloon geplaatst hebt. Mikalagrand (overleg) 6 aug 2020 23:54 (CEST)

Nuweg op gezet. Het artikel bestaat al: The Return of the Native. Sijtze Reurich (overleg) 7 aug 2020 08:20 (CEST)

  Uitgevoerd Thieu1972 (overleg) 7 aug 2020 08:47 (CEST)

Haha, dus sowieso al slordig hoe de titel van het artikel is geplaatst 😂 ! Wikidrinker overleg 10 aug 2020 00:09 (CEST)

Toegevoegd 07/08; af te handelen vanaf 21/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

ChatmoBewerken

weg - zelfpromo, bronloze BLP waardoor de feiten niet gecontroleerd kunnen worden The Banner Overleg 7 aug 2020 03:54 (CEST)

POV - Hij heeft het stukje tekst bewerkt en wacht op een 2de/nieuwe beoordeling. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MaroeVDBjwz (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
ik heb het (kleine) eerste deel al wat opgesmukt. Er is wel nog wat werk aanCastorwega (overleg) 7 aug 2020 16:04 (CEST)
Opsmukken is niet wat het artikel nodig heeft. Onafhankelijke bronnen zijn nodig. The Banner Overleg 7 aug 2020 17:03 (CEST)
Sta me toe het helemaal met je oneens te zijn dat opsmuk niet nodig is... Castorwega (overleg) 7 aug 2020 17:52 (CEST)
Misschien WP:BLP eens lezen? The Banner Overleg 7 aug 2020 18:21 (CEST)

AnassBewerken

weg - promo, bronloze BLP waardoor de feiten niet gecontroleerd kunnen worden The Banner Overleg 7 aug 2020 03:55 (CEST)

Pagina stond genomineerd voor verwijdering omdat er geen spraken was van zekerheid dat de info op de pagina wel waar is, waardoor ik bronnen heb kunnen toevoegen om alles te bevestigenBramvanberten123 (overleg) 7 aug 2020 04:11 (CEST)
Een bron dient onafhankelijk te zijn, niet iets dat je zelf op YouTube hebt gezet. Edoderoo (overleg) 7 aug 2020 09:41 (CEST)
 •   Voor verwijderenEen "bedrijf" zonder KvK inschrijving, of website, wel Instagram met 5 berichten. Een kanaal op YT met 588 abo's + ontbreken bronnen. Niet relevant voor opname. Arch (Overleg) 7 aug 2020 05:57 (CEST)
 • Dit zijn van die dingen die eigenlijk gewoon nuweg zouden kunnen. ErikvanB (overleg) 7 aug 2020 13:48 (CEST)

Leonardo López LujánBewerken

WIU - Uit deze bronloze eenzinner blijkt geen relevantie, uitbreiding lijkt een noodzaak ter behoud. In deze vorm geen plezier voor de lezer. Arch (Overleg) 7 aug 2020 06:53 (CEST)

Ik heb het artikel uitgebreid. Geschiedschrijver (overleg) 8 aug 2020 14:00 (CEST)

Herberg De WachtzaalBewerken

Weg – Niet neutraal relaas over een dorpscafé. Onduidelijk is of dit nog bestaat of niet. Bevat veel wollig taalgebruik zoals: "Iedereen kende iedereen... hechte vrienden bij de graag geziene Marcella en de vriendelijke Edward", "Ze huwden in volle oorlogstijd toen de wereld leed onder Hitler's Nazi-macht." of "Hiermee kwam een einde aan een goed stuks volkse geschiedenis" passen niet binnen een neutrale encyclopedie. Daarnaast, de relevantie voor een internationale encyclopedie blijkt niet uit de inhoud. Is het een monument? Was het café buiten de regio bekend? Hoe zit het met die afbeeldingen, alle als "eigen werk" geupload. Kortom, kan naast een taalpoets gezaghebbende en onafhankelijke bronnen gebruiken die hierover hebben geschreven. Nu staat er bijvoorbeeld een zoon vermeld onder bronnen, dat mogelijk met WP:GOO in de knel komt. Arch (Overleg) 7 aug 2020 07:52 (CEST)

Doktor KlaunBewerken

Bronloos verhaal over een soort CliniClowns in Tsjechie, dat niet te verifieren is. De naam komt volgens Google vooral in Polen voor. Daarbij zegt het artikeltje ook nog bijna niks. Edoderoo (overleg) 7 aug 2020 09:40 (CEST)

Martijn VosBewerken

WIU: niet encyclopedisch taalgebruik, niet echt neutraal ook. Onterecht als nuweg gezet (en leeg gemaakt). Edoderoo (overleg) 7 aug 2020 14:16 (CEST)

Epiphone Les Paul CustomBewerken

NE - een artikel over een goedkoop geproduceerde kopie van de Gibson Les Paul Custom. Het origineel is imo zeker E, maar deze epipiphone-variant niet Sidebart (overleg) 7 aug 2020 14:48 (CEST)

 • Mogelijk wel E want ook een artikel in 4 andere talen (dan wel over de Les Paul en zijn verschillende uitvoeringen waaronder de Custom). Johanraymond (overleg) 7 aug 2020 21:39 (CEST)
  • Mijn probleem is niet dat het over de Les Paul Custom gaat, maar over een goedkoop aftreksel daarvan dat geen grote betekenis heeft in de popwereld. De Epiphone versie zou niet meer dan een voetnoot in een artikel over de Gibson versie moeten zijn. Daarnaast ontbreekt het encyclopedische karakter in het artikel. Het ontbreken van jaartallen, de Japanse, Koreaanse en Chinese fabrieken waar ze in verschillende periodes zijn gebouwd, de functies van de draaiknoppen en het taalgebruik past beter op wikikids. Sidebart (overleg) 8 aug 2020 04:13 (CEST)
  Voor verwijderen, kan vermeld worden op Gibson Les Paul (dat is het al trouwens) zeker niet in deze niet neutrale vorm. Bevat POV, instructies, de lezer wordt rechtstreeks aangesproken. Een zelfstandig artikel zou naast encyclopedisch zeker gezaghebbende bronnen kunnen gebruiken. Arch (Overleg) 8 aug 2020 06:45 (CEST)

Hikmet Temel AkarsuBewerken

Weg – computervertaling vol fouten uit onbekende bron. Aangezien ik nog redelijk kan snappen wat er staat is het niet slecht genoeg voor nuweg en mocht er iemand het willen opknappen dan krijgt die persoon hier 2 weken de tijd voor. Mbch331 (overleg) 7 aug 2020 18:36 (CEST)

Eerste aanzet gedaan. Wie volgt? --Theo Oppewal (overleg) 9 aug 2020 00:58 (CEST)

De Fryske WrâldBewerken

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze organisatie hebben geschreven. In artikel alleen eigen sites gebruikt als bron. Artikel leest sterk als poging meer naamsbekendheid te verkrijgen. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2020 21:18 (CEST)

Gewikified ... waarna er niets meer van over bleef dan een promo-website. --Theo Oppewal (overleg) 10 aug 2020 11:57 (CEST)
Ik heb het gezien Theo Oppewal, toch wil ik je bedanken voor de poging er iets fatsoenlijks van te maken. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 13:02 (CEST)

Hesperomyces halyziaBewerken

WIU – Twee zinnen: de eerste rond niet af en de tweede gaat door op de eerste. Er komt geen enkele duidelijkheid over wat voor schimmel (waar leeft het [van]) het is, behalve dat het invasief is, maar waar dan?De schimmel zou niet ontdekt zijn, wanneer is dat dan? Dqfn13 (overleg) 7 aug 2020 21:25 (CEST)

Léopold De KoninckBewerken

WIU – Op naam en geboorte- en sterfdatum en dito plaatsen na, ontbreekt alles wat deze pagina tot een functioneel encyclopedisch artikel maakt. Zaken die ontbreken zijn onder andere: verloop carrière, relevante gebeurtenissen (veldslagen, etc), ontvangen decoraties, etc. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2020 22:04 (CEST)

Ik heb er een artikel van gemaakt. Geschiedschrijver (overleg) 8 aug 2020 13:35 (CEST)

Toegevoegd 08/08; af te handelen vanaf 22/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Mike VincentBewerken

Wiu - Bronloos oud artikel. ErikvanB (overleg) 8 aug 2020 04:36 (CEST)

Als bronloos de enige reden is, dan is deze ingelost. Ldhank (overleg) 8 aug 2020 09:07 (CEST)
Als lokale cultuur prima te behouden. Dank aan Ldhank voor de toegevoegde bronnen. Edoderoo (overleg) 8 aug 2020 17:52 (CEST)
Yep, dank. Doorgehaald. ErikvanB (overleg) 8 aug 2020 19:49 (CEST)
Graag gedaan. De uibreidingen zijn weliswaar minimaal, maar ik heb oprecht lol gehad met het bijwerken. Friet met mayonaise - Toppop (1974) vind ik hilarisch. Toch wel het summum van foute muziek. Ldhank (overleg) 8 aug 2020 22:43 (CEST)
Haha. Helemaal eens! ErikvanB (overleg) 9 aug 2020 04:27 (CEST)
Dank aan LdhankBijwyks (overleg) 9 aug 2020 10:27 (CEST)

Thalamita woodmansoniBewerken

NOMINATIEREDEN Extrapolaris (overleg) 8 aug 2020 05:23 (CEST) Vahe Demirjian

Wat moeten we hiermee? Sijtze Reurich (overleg) 8 aug 2020 07:26 (CEST)
Geen nominatiereden, geen nominatiesjabloon: ik haal deze nominatie door. Thieu1972 (overleg) 8 aug 2020 07:29 (CEST)

Benjamin van der VeldenBewerken

NE/zp?, tevens wiu, met heel veel namedropping in andere artikelen (hoe weet de auteur dat allemaal?). NRC-recensie: "Tot zover de rode draad van zijn voorstelling, die verder aaneengeregen wordt met flauwe, net niet grappige vertellingen, eindeloos veel herhalingen en net niet ontroerende liedjes." ErikvanB (overleg) 8 aug 2020 13:37 (CEST)

MustelodonBewerken

Dit artikel is een hoax. Mustelodon is een nep-mustelid. Zie de discussie op de Engelse Wikipedia. Gobonobo (overleg) 8 aug 2020 13:48 (CEST)

Dat krijg je ervan als je andere wiki's vertaalt en zelf geen enkele bron hebt gezien. ErikvanB (overleg) 8 aug 2020 14:00 (CEST)
Mag dan behouden in het archief of naar Humor en onzin. ErikvanB (overleg) 8 aug 2020 14:04 (CEST) – Sommigen herinneren zich nog wel de hoax Urker vistaart, die het net iets minder lang volhield.

Cliften NilleBewerken

NE - De relevantie wordt niet aangetoond in het artikel. Verder kan ik zelf geen onafhankelijke bronnen vinden die hem beschrijven. Wellicht is het ook ZP, maar dat kan ik niet hardmaken vanwege de anonieme auteur. Mikalagrand (overleg) 8 aug 2020 15:51 (CEST)

Freek de Jong Bewerken

Wiu en mogelijk ook NE. Tekst in artikel komt niet overeen met de bijgevoegde bron. De Jong is niet 15 keer kampioen geworden bij de Masters, daar hij in het artikel voor het eerste mee deed bij die klasse. Verder gaat het hier om een amateursporter en misschien ook goed om te beoordelen of hier wel sprake is van E-waarde (regels en afspraken hieromtrent zijn voor mij niet echt duidelijk) Geerestein (overleg) 8 aug 2020 18:19 (CEST)

Een Nederlands kampioen is al snel E-waardig, wat mij betreft ook bij de masters. Maar het hangt dan ook een beetje van de tekst van het artikel af, is dat encyclopedisch opgesteld, of sensationeel? En zijn de bronnen goed op orde? Ik zal eens kijken of hier nog iets aan uit te breiden valt... Edoderoo (overleg) 9 aug 2020 09:39 (CEST)

Nominatie doorgehaald, artikel is verbeterd, relevantie blijft voor mij wat onduidelijk maar dat lijkt me te persoonlijk om deze nominatie te laten staan. Geerestein (overleg) 10 aug 2020 18:09 (CEST)

De MaghrebijnBewerken

Islamitisch Zuidoost-Azië
Koeweit (gouvernement)
Verenigd Arabisch Koninkrijk
Belegering van Ceuta
Verovering van Melilla

weg - technisch copyvio aangezien de auteur claimt dat hij een artikel vertaald heeft vanaf de Engelstalige Wikipedia, maar dat artikel blijkt over heel wat anders te gaan: en:Siege of Tudela. Hierdoor wordt niet aan de vereisten van de licenties voldaan. The Banner Overleg 8 aug 2020 20:33 (CEST)


Verovering van Faro

weg - machinevertaling van een niet-bestaande versie van de Portugeestalige Wikipedia, technisch gezien copyvio. Noot: het versienummer is identiek aan het versienummer gebruikt voor Kruistocht van Dellys. The Banner Overleg 8 aug 2020 21:01 (CEST)

Muladi

weg - machinevertaling van een niet-bestaande versie van de Franstalige Wikipedia, technisch gezien copyvio. Noot: het versienummer is identiek aan het versienummer gebruikt voor Kruistocht van Dellys. The Banner Overleg 8 aug 2020 21:01 (CEST)

Slag bij de Rots van Frigiliana

weg - machinevertaling van een niet-bestaande versie van de Spaanstalige Wikipedia, technisch gezien copyvio. Noot: het versienummer is identiek aan het versienummer gebruikt voor Kruistocht van Dellys

Stel je de aanmaker ook op de hoogte? (Nlwikibots lijkt het niet altijd te doen, en ik heb het idee dat De Maghrebijn zijn aangemaakte artikelen niet actief volgt.) Encycloon (overleg) 8 aug 2020 20:51 (CEST)
Wordt aan gewerkt. The Banner Overleg 8 aug 2020 21:01 (CEST)
Het artikel Slag bij de Rots van Frigiliana is op 20 april al eens ter beoordeling voorgelegd. Het artikel is toen verbeterd, waarna de nominatie verwijderd is. Er is sindsdien niks meer aangepast in het artikel. Het lijkt me daarom een beetje onnodig om deze opnieuw te beoordelen. Tempo beul (overleg) 9 aug 2020 04:45 (CEST)
Het niet voldoen aan de licenties is een serieuze zaak, waard een nieuwe nominatie. The Banner Overleg 9 aug 2020 12:19 (CEST)

Bongo ImmanuelBewerken

WIU – Niet neutraal geschreven en bronvermelding is ook conform WP:BLP gewenst. Het artikel lijkt met passages als "Djoga bewijst zijn talenten keer op keer tijdens de oefeningen" en "Zijn getalenteerd gehoor" en de contextloze namedropping "Sinds hij in Europa woont, werkt Bongo Immanuel met Naphtali, Perlsye Elijah, Jah Mantie en anderen" meer te passen op een eigen website dan in een neutrale encyclopedie. Encycloon (overleg) 8 aug 2020 20:42 (CEST)

AshafarBewerken

NE: geen bronnen, geen relevantie, en niet encyclopedisch taalgebruik. Edoderoo (overleg) 8 aug 2020 21:35 (CEST)

List of rulers of OmanBewerken

WIU – Halfvertaling van het Engelstalige artikel/Machine vertaling (Said bin Sultan vertaald naar Zei bin Sultan, ruler als liniaal etc). Onjuiste infobox. Opmaak heeft nog aandacht nodig, loze titel (Opvolging), onjuiste afbeeldingen. 150Elias (overleg) 8 aug 2020 23:33 (CEST)


Toegevoegd 09/08; af te handelen vanaf 23/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

PjeirefrettersBewerken

NE Wikipedia is geen woordenboek en ook geen vertaalsite, derhalve ongeschikt voor wikipedia. Op de pagina van Vilvoorde staat deze wetenswaardigheid ook al vermeld, dat lijkt me afdoende Tempo beul (overleg) 9 aug 2020 00:16 (CEST)

Ragnar LothbrokBewerken

wiu artikel over een personage dat gespeeld wordt door de acteur, maar de auteur van het artikel heeft simpelweg de wikipedia-pagina van de acteur gekopieerd en geplakt. Ik heb geen idee of het personage een eigen wikipedia-pagina verdient, maar in de huidige vorm is het in ieder geval niet goed. Tempo beul (overleg) 9 aug 2020 00:23 (CEST)

Het is al opgelost door er een doorverwijzing van te maken naar het al lang bestaande artikel Ragnar Lodbrok.Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 06:54 (CEST)
ah, een andere schrijfwijze. Top! Tempo beul (overleg) 9 aug 2020 15:43 (CEST)

Het lelijke eendje (lied)Bewerken

Weg – Een liedje van Annie M.G. Schmidt dat nooit bekendheid heeft gekregen. Tekstman (overleg) 9 aug 2020 10:16 (CEST)

Dat het liedje niet bekend is, is niet zozeer het probleem. Wel dat het lemma bronloos is, waardoor het niet verifieerbaar is. Edoderoo (overleg) 9 aug 2020 11:22 (CEST)

Uit dit krantenbericht blijkt toch zeker enige relevantie, helaas lijkt de tekst uit het huidige artikel copyvivo vanaf deze plek Geerestein (overleg) 9 aug 2020 13:48 (CEST)

Anton Blok (antropoloog)Bewerken

WIU: Bronnen gewenst ter onderbouwing van het artikel. NB: Als het artikel behouden blijft dan zal Anton Blok een dp moeten worden.  Erik Wannee (overleg) 9 aug 2020 12:26 (CEST)

Ik kwam wel wat krantenartikelen tegen, maar die zitten helaas achter betaalmuren. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 12:54 (CEST)
Mocht het artikel behouden blijven, dan zullen de teksten toch echt verbeterd moeten worden, want de "bekendste" werken en dergelijke blijken niet uit bronnen. Dqfn13 (overleg) 9 aug 2020 13:33 (CEST)

FormulaFPVBewerken

Artikel over een vrij nieuw bedrijf waarvan de EW mij ontgaat. Ik vind dit artikel nogal reclameachtig. Verder ontbreken bronnen en veel links.  Erik Wannee (overleg) 9 aug 2020 12:31 (CEST)

Jeanne De CoenBewerken

WIU - Dit is wel erg weinig. Beschrijf bijvoorbeeld haar levensloop, zoals welke films ze in gespeeld heeft. Mikalagrand (overleg) 9 aug 2020 13:53 (CEST)

Matthias NauwelaertsBewerken

COPYVIO Tekst is vrijwel letterlijk gekopieerd van nederlandstalig cv op de website van Matthias Nauwelaerts. Nl maclean (overleg) 9 aug 2020 14:29 (CEST)

Dat is een nuweg, want de pagina is pas net aangemaakt, dus hebben wij het overduidelijk overgenomen en niet zij van ons. Wikiwerner (overleg) 9 aug 2020 14:50 (CEST)
Bij de instructies voor 'nuweg' staat dit: "Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure." Dit artikel was al door twee collega's bewerkt toen ik het sjabloon wilde plaatsen. Overigens is de aanmaker nu bezig om het artikel te bewerken. 'Nuweg' maar weghalen? Nl maclean (overleg) 9 aug 2020 15:17 (CEST)
Het gaat om deze 3 bewerkingen; het artikel was dus nog niet "reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders". Wikiwerner (overleg) 9 aug 2020 16:15 (CEST)
Tekst is herschreven om het copyright te laten vervallen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:350f:2300:842c:3465:5ecf:4cbe (overleg · bijdragen) 9 aug 2020 15:12
Dan nog moeten de versies met copyvio verborgen worden. Het beste kunnen we dan het artikel verwijderen, waarna we de herschreven versies terugplaatsen. Wikiwerner (overleg) 9 aug 2020 16:15 (CEST)
Copyrightvrije tekst gepubliceerd met inhoud over Belgische klassieke pianist, copyrightdocument van vorige COPYVIO is verwijderd.
Vandaag is er, na verwijdering, een nieuw artikel gestart. Nieuwe artikel vereist ook een eventueel nieuwe beoordeling. Dqfn13 (overleg) 9 aug 2020 20:33 (CEST)

SpurckBewerken

Twijfel over E, vrijwel niets van belang over hem kunnen vinden Look Sharp!   9 aug 2020 17:16 (CEST)

Twee referenties toegevoegd, waarschijnlijk nog meerdere referenties te vinden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kang242 (overleg · bijdragen) 11 aug 2020 12:27‎ (CEST)

Kan verwijdersjabloon geannuleerd worden aub? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:a522:e600:816d:ccc9:14ab:e0e4 (overleg · bijdragen) 11 aug 2020 12:43‎ (CEST)

Lijkt me geen goed plan. Wat bracht u ertoe juist over Spurck een artikel te schrijven? ErikvanB (overleg) 11 aug 2020 14:14 (CEST)
Is lid van band die materiaal heeft uitgebracht (verifieerbaar) en die nu na lange tijd stilte opnieuw (solo) materiaal gaat uitbrengen, is wel degelijk bekend in muzikale kringen. Dus omdat er blijkbaar momenteel weinig te vinden is, gaat men er van uit dat het onderwerp niet relevant is? Nochtans meerdere bronnen van derden toegevoegd. Pagina kan en zal in de loop van tijd ook verder aangevuld worden.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:a522:e600:3deb:e6bc:3724:6cc0 (overleg · bijdragen)
Om na te gaan of iets of iemand voldoende bekend is om opgenomen te worden in een encyclopedie zijn enige serieuze referenties toch wel van belang, Als ik zoek op "Spurck" of "Marco Vanoppen" in combinatie met "Worlddevil" kom ik 2 websites tegen en dat zijn websites waar je, voor zover ik kan zien, zelf je band en muziek kunt aanmelden. Look Sharp!   11 aug 2020 18:24 (CEST)

Secret of the WingsBewerken

WIU – Was als nuweg aangemeld, maar iemand heeft nadien nog een nette tekst geplaatst dus daarmee is het zeker geen nuweg-kandidaat meer. Omdat er nog wel het e.e.a aan verbeterd kan worden, heb ik er een WIU-nominatie van gemaakt. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 17:25 (CEST)

Dit artikeltje was dermate snel opgeknapt door verschillende gebruikers, dat de nominatie weer meteen doorgestreept kan worden. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 17:37 (CEST)

AspergesoepBewerken

WEG - Wikipedia is geen kookboek - geen definitie - wollige taal - het recept lijkt te zijn overgeschreven uit een kookboek van 2010 - als dat zo is, is hier spraken van schending van auteursrechten - vis ←     → overleg 9 aug 2020 17:29 (CEST)

En als nu eens alles vanaf het kopje "Bereiding" geschrapt wordt? Is dat niet voldoende? ErikvanB (overleg) 10 aug 2020 17:19 (CEST)
 • ja, je hebt gelijk - ga er wat van maken - vis ←     → overleg 10 aug 2020 19:40 (CEST)
  • aangepast - zo goed? - vis ←     → overleg 10 aug 2020 19:48 (CEST)

Davina Calabuig van PraagBewerken

Weg – Echt een rommeltje: opmaak is een chaos, zinnen lopen niet en zijn soms bijna onbegrijpelijk, zij is een hij en dan weer een zij, de tekst is verre van neutraal, en het artikel lijkt niet af (laatste zin eindigt abrupt). En bronnen ontbreken, dus of Van Praag voldoende E-waarde heeft, kom ik niet te weten. Het gebrek aan bronnen schuurt ook met WP:BLP. Mocht betrokkene E-waarde hebben, dan moet er heel veel gedaan worden om hier een leesbaar artikel van te maken. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 20:56 (CEST)

  Voor verwijderen vrijwel geen bronnen te vinden, niet meer dan een stuk of tien op verschillende naamsvormen en haar dansacademie. En de meeste van die bronnen zijn nog sociale media ook. The Banner Overleg 9 aug 2020 21:54 (CEST)
Mislukte zelfpromotie. ErikvanB (overleg) 10 aug 2020 17:30 (CEST)

Circus HarlekinoBewerken

WIU – Artikel lijkt nog niet gereed te zijn. Er staat een nootvermelding in met een foute opmaak, een categorie ontbreekt, en bronnen zijn er niet. Die laatste zijn wel wenselijk vanwege de vele persoonlijke gegevens in de tekst (naam en geboortedatum van de oprichter; een echtscheiding; naam van (klein)kinderen). Ook ter verificatie van de tekst kunnen bronnen geen kwaad. De tekst is verder ook niet altijd even neutraal en behoeft dus een poetsbeurt. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2020 22:00 (CEST)

Toegevoegd 10/08; af te handelen vanaf 24/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Isabelle UdoBewerken

NE/WIU – Genomineerd als nuweg omdat het Engelstalig was, maar dat is door de aanmaker snel verholpen. Wat er nu staat is echter ook geen geschikt artikel. De opmaak is niet conform de conventies, wiki-linkjes ontbreken, bronnenlijst is niet in orde. En wat is eigenlijk een 'Digital Artist'? Verder heeft de lezer weinig aan vage tijdsaanduidingen als 'momenteel' en 'onlangs'. En hoe kun je door Facebook worden geïnterviewd? Wat is trouwens 'botanische AR'? Het lijkt allemaal geschreven door en voor mensen die allemaal al wel bekend zijn met Udo en haar werk, maar de geïnteresseerde lezer van wikipedia kan er weinig tot niets mee, want na lezing weet je eigenlijk nog steeds niet veel.
Verder zijn bronnen nodig om te voldoen aan WP:BLP, en zijn onafhankelijke, secundaire bronnen wenselijk om de daadwerkelijke E-waarde van Udo te kunnen bepalen. Een optreden in een radioprogramma is mooi, maar zegt nog niet heel veel over haar zelf. Thieu1972 (overleg) 10 aug 2020 12:30 (CEST)

Complimenten aan Thieu1972 voor de (altijd, geloof ik) goede uitleg. ErikvanB (overleg) 10 aug 2020 17:14 (CEST)

De Drie Leliën (brouwerij)Bewerken

weg - geen indicatie van E-waarde. Het bestaan van een pentekening zegt niets over het belang en status van de brouwerij zelf. The Banner Overleg 10 aug 2020 14:06 (CEST)

  Voor verwijderen - Alleen al in Nederland bestonden in de 17e eeuw duizenden van dit soort brouwerijen, bijvoorbeeld 106 brouwerijen in 1650 te Maastricht. Het feit dat er een pentekening bestaat en een eigenaar bekend is maakt idd niet automatisch relevant. In deze vorm onvoldoende. Arch (Overleg) 11 aug 2020 08:40 (CEST)

Belgisch DartenBewerken

NE: dat iemand onzinnige dingen verzint op de radio, is geen reden het in een encyclopedie op te nemen. De bronnen die aantonen dat dit wel relevant is, ontbreken in zijn geheel. Edoderoo (overleg) 10 aug 2020 15:54 (CEST)

  Voor verwijderen - Per nominatie. Arch (Overleg) 11 aug 2020 08:41 (CEST)

SvensimcicBewerken

WIU – Summier sms artikel zonder opmaak en bronnen. Relevantie onduidelijk. Kan daarom naast opmaak, taalpoets (titel?), wikificatie vooral uitbreiding en bronnen gebruiken om de EW aan te tonen. Arch (Overleg) 10 aug 2020 18:27 (CEST)

VTM 2Bewerken

Weg – Enige bron is VTM. Zender komt ter vervanging van een bestaande zender, dan kan die ter zijner tijd beter hernoemd worden in plaats van een compleet nieuw (bronloos) artikel op basis van één persbericht aan te maken. Wikipedia is geen nieuwssite. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 20:31 (CEST)

Niet akkoord. Zie uitleg onder VTM3. Dankzij de kranten van heden zijn er voldoende objectieve bronnen.Castorwega (overleg) 11 aug 2020 12:02 (CEST)

VTM 3Bewerken

Weg – Enige bron is VTM. Zender komt ter vervanging van een bestaande zender, dan kan die ter zijner tijd beter hernoemd worden in plaats van een compleet nieuw (bronloos) artikel op basis van één persbericht aan te maken. Wikipedia is geen nieuwssite. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 20:31 (CEST)

Het gaat hier niet over een rebranding of een restyling van een bestaande zender. Vitaya is een lifestyle/vrouwenzender, VTM 3 wordt een filmzender. Een totaal ander doelpubliek dus. Als het bestaande artikel over Vitaya hernoemd wordt, dan ligt het in de lijn der verwachting dat de inhoud grotendeels zal moeten herschreven worden. Dan is een nieuw artikel meer aangewezen. VTM (of liever DPG Media) lijkt mij een relevante bron, aangezien zij de eigenaar zijn van de zender. 2A02:A03F:844A:6600:4567:4E8:DD3D:FFD8 (overleg) 11 aug 2020 00:50 (CEST)
Dat lijkt mij niet dat VTM een relevante bron is voor een VTM artikel zelf. Bronnen zullen per definitie onafhankelijk zijn om het "wij van WC eend" gevoel te vermijden. Wikipedia is niet de plaats om bekendheid te geven aan nieuwe dingen, zie WP:NIET. Arch (Overleg) 11 aug 2020 08:44 (CEST)
Geachte bewerker van IP-adres, ook bij het veranderen van het merk is het nog altijd gewoon een directe opvolger. Dat het artikel herschreven moet worden is onzin, het moet alleen aangevuld worden. Dit gebeurd ook bij bedrijven of scholen die een andere naam aannemen. Zaken uit het verleden maken deel uit van de geschiedenis van het bedrijf en blijven relevant. Dqfn13 (overleg) 11 aug 2020 08:52 (CEST)
DPG Media kondigt een nieuwe zender aan en dit bericht wordt overgenomen door diverse kranten. Me dunkt dat die niet allemaal volgens het "wij van WC eend"-principe werken. Bij het stopzetten en vervangen van zenders wordt er doorgaans een nieuw artikel gestart, de voorbeelden zijn talrijk: CAZ 2 vervangt VTM Kids Jr., VTM Kids Jr. vervangt Kadet, Kadet vervangt JIM, CAZ vervangt Acht. Toegegeven, bij de vervanging van vtmKzoom door VTM Kids is het artikel wel gebleven omdat het daar effectief ging om een verandering van de merknaam en niet om een nieuwe zender met andere content voor een ander doelpubliek. 2A02:A03F:844A:6600:4567:4E8:DD3D:FFD8 (overleg) 11 aug 2020 10:35 (CEST)
Een persbericht overnemen kan heel erg snel en gemakkelijk gedaan worden. Het principe blijft zeker wel (gedeeltelijk) overeind dan. Bij de Nederlandse Publieke Omroepen (NPO 1, 2 en 3) zijn ook verschuivingen geweest omdat NPO 3 zich meer op kinderen moet gaan richten, toch zijn de artikelen na de naamswijziging en verschuiving in doelgroep alleen maar hernoemd van Nederland 1, 2 en 3 naar NPO 1, 2 en 3. Dqfn13 (overleg) 11 aug 2020 11:02 (CEST)
Dat is wel heel kort door de bocht om de situatie van het Nederlands publiek omoepbestel zomaar te vergelijken met het Vlaamse commerciële televisielandschap. Ik ben ook niet akkoord met jouw bewering dat het persbericht zomaar overgenomen is: de Vlaamse kranten doen hun redactionele job en geven duiding en kritische vragen bij de beslissing van DPG Media (zie bijvoorbeeld hier en hier). Bovendien, wie na 31 augustus informatie wil over VTM 3 is niet noodzakelijkerwijs geinteresseerd in hele alinea's tekst over het vroegere Vitaya. Die informatie hoort thuis op een aparte pagina over de verdwenen zender. 2A02:A03F:844A:6600:4567:4E8:DD3D:FFD8 (overleg) 11 aug 2020 13:03 (CEST)
Of iemand wel of niet geïnteresseerd is in de geschiedenis maakt niet uit, het is een deel dat er bij hoort. Of de kranten hun werk doen weet ik niet, ik weet alleen wel dat zij allemaal pas berichten hebben geplaatst nadat DPG de wijziging bekend heeft gemaakt, dat doen zij op basis van wat dat bedrijf bekend wilt maken, daar geven zij dan hun menig over. Je kan geen mening vormen over toekomstige gebeurtenissen op basis van zaken die niet bekend zijn gemaakt. Dqfn13 (overleg) 11 aug 2020 13:27 (CEST)
De geschiedenis van de vrouwenzender Vitaya hoort niet thuis in die van de filmzender VTM 3. De enige link die ze met elkaar hebben is dat VTM 3 zal uitzenden op het kanaal waar voorheen Vitaya te zien was. Vandaar de nood om een pagina over de verdwenen zender te behouden. Wat de kranten betreft: ik weet niet welke passages uit de gerefereerde krantenartikels twijfels oproepen over of de kranten al dan niet hun werk doen, maar volgens die redenering wordt het wel heel moeilijk om nog relevante bronnen te vinden. 2A02:A03F:844A:6600:4567:4E8:DD3D:FFD8 (overleg) 11 aug 2020 14:31 (CEST)
maar volgens die redenering wordt het wel heel moeilijk om nog relevante bronnen te vinden dat is mijn hele punt: hoe wil je nou een onafhankelijke bron vinden die op onafhankelijke wijze relevante informatie heeft kunnen brengen over iets dat nog moet gaan gebeuren? Dqfn13 (overleg) 11 aug 2020 14:35 (CEST)
Integendeel: het punt is dat de beslissing van DPG Media gecommuniceerd werd via een persbericht en dat de kranten dat bericht opgepikt hebben en daar duiding bij gegeven hebben (een professor Media aan de VUB in Het Nieuwsblad en een assistent-professor media-economie en mediabeleid aan de UGent in Het Laatste Nieuws om er maar twee te noemen). Dat deze berichtgevingen geen onafhankelijke bronnen van relevante informatie zouden zijn, louter omdat de nieuwe zenders pas binnen enkele weken beginnen uitzenden, houdt geen steek. 2A02:A03F:844A:6600:4567:4E8:DD3D:FFD8 (overleg) 11 aug 2020 17:01 (CEST)
Niet akkoord. het gaat niet over een naamswijziging maar over een nieuw concept, waarbij elke nieuwe zender 'per toevel' de plaats inneemt van een andere zender. Ik citeer De tijd (https://www.tijd.be/tech-media/media-marketing/doelgroepenzenders-gaan-op-in-een-vtm-familie/10244449): "Die drie zustermerken van VTM zijn aan hun laatste levensweken bezig". Een nieuwe pagina die verwijst naar de verdwenen zender lijkt met daarom zelfs nuttiger dan een hernoemen van de pagina's van Q2 of Vitaya. Dezelfde aanpak werd trouwens aangehouden voor zender "Acht" (https://nl.wikipedia.org/wiki/Acht_(televisiezender)) die CAZ werdCastorwega (overleg) 11 aug 2020 12:02 (CEST)

VTM 4Bewerken

Weg – Enige bron is VTM. Zender komt ter vervanging van een bestaande zender, dan kan die ter zijner tijd beter hernoemd worden in plaats van een compleet nieuw (bronloos) artikel op basis van één persbericht aan te maken. Wikipedia is geen nieuwssite. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 20:31 (CEST)

Behouden - zie uitleg VTM3

RollBotsBewerken

Weg – Voldoet niet aan WP:BEG. In deze vorm niet iets om te bewaren. Arch (Overleg) 10 aug 2020 21:06 (CEST)

Malou HolshuijsenBewerken

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die óver haar hebben geschreven. Relevantie blijkt ook onvoldoende uit de tekst. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 21:37 (CEST)

Ik kwam haar heel veel tegen in een zoekopdracht, maar dan voornamelijk vermeldingen en haar columns. Een bron óver haar zag ik zo gauw niet. Thieu1972 (overleg) 10 aug 2020 22:10 (CEST)
Ik heb hetzelfde probleem gehad, daarom ook dat ik de nadruk op over heb gelegd. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 22:14 (CEST)
Summier artikel in telegramstijl, in deze vorm geen biografie zoals we dat per H:SVB het liefst zien. Als er niet meer over te schrijven is, mag het wmb net zo makkelijk weg als dat het geplaatst is. Arch (Overleg) 10 aug 2020 22:29 (CEST)

S.v. rijssenBewerken

WIU – Opmaak voldoet niet aan de conventies, artikel leest als een verslag van de oprichting, maar nergens blijkt wat deze vereniging relevant maakt. Dqfn13 (overleg) 10 aug 2020 22:27 (CEST)

Fusieclub van twee e-waardig geachte verenigingen (die heb ik maar even gelinkt). Maar inderdaad, je hebt een heel team poetsers nodig voor hier een goed artikel van te maken. The Banner Overleg 10 aug 2020 23:50 (CEST)

DiksapBewerken

AUT – Zoekende op de term, tref ik sterk gelijkende inhoud, zoals bijvoorbeeld een gedeelte van de tekst lijkt geparafraseerd overgenomen te zijn vanaf deze site. Kortom, zal herschreven mogen worden op basis van onafhankelijke bronnen. Arch (Overleg) 10 aug 2020 22:57 (CEST)

Matthias NauwelaertsBewerken

ZP/reclame – Niet neutrale inhoud, dat kenmerken heeft van ZP, voldoet niet aan WP:NPOV wegens het ontbreken van onafhankelijke bronnen. Bronvragen voor de POV werden weggemoffeld, of voorzien van een link naar de eigen website van deze muzikant. Ondanks de achtergelaten link naar WP:BVB. Opvallend is de namedropping en de lovende en lyrische POV: "behaalde met de grootste onderscheiding en orgel met complimenten van de jury.", "diepgaande interesse" of "verfijnde hij zijn pianospel in diverse masterclasses bij gerenommeerde pianisten" Het is onduidelijk of onafhankelijke bronnen deze mening delen. Arch (Overleg) 10 aug 2020 23:14 (CEST)

Dirk van der WeteringBewerken

WIU – Summiere inhoud zonder opmaak en bronnen, relevantie onduidelijk. Kan aanvullingen en bronnen gebruiken om die aan te tonen Arch (Overleg) 10 aug 2020 23:17 (CEST)

Toegevoegd 11/08; af te handelen vanaf 25/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

FSweekendBewerken

NE - Alleen vermeld op websites van hobbyclubs, sponsors en andere betrokken partijen. maarten|overleg 11 aug 2020 02:14 (CEST)

  Voor verwijderen klinkt als reclame. The Banner Overleg 11 aug 2020 10:57 (CEST)
  • mee bezig, is wel een evenement met een behoorlijk internationale bezoekerschare. Neeroppie (overleg) 11 aug 2020 12:10 (CEST)

Ella PurnellBewerken

WIU - Bronnen ontbreken bij deze nog levende persoon. Fred (overleg) 11 aug 2020 11:17 (CEST)

Dat is natuurlijk niet heel erg moeilijk op te lossen bij een actrice waarover zoveel te vinden is. Heb enkele bronnen opgezocht en toegevoegd. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 13:37 (CEST)
{{Authority control}} toegevoegd, en in 1x zeven broningangen. Edoderoo (overleg) 11 aug 2020 21:08 (CEST)
Dan kan de nominatie vervallen, dank voor het werk. Fred (overleg) 11 aug 2020 21:29 (CEST)

Jan Van RyckeghemBewerken

NE naar aanleiding van deze discussie in het kunstcafe dit artikel voorgedragen ter beoordeling. Geen enkele onafhankelijk bron tot op heden te vinden die de relavantie van deze kunstenaar aantoont Geerestein (overleg) 11 aug 2020 13:05 (CEST)

  Voor verwijderen Encyclopedische relevantie voor deze kunstschilder is in het lemma niet aangetoond, ondanks dat diverse Wikipedianen hiernaar gezocht hebben. Geen informatie over werken in een of meerdere musea, geen info over eventuele tentoonstellingen, geen afbeeldingen van een of meer werken, lemma is verder geheel bronloos. HT (overleg) 11 aug 2020 14:07 (CEST)

DamasenBewerken

Niet duidelijk wat dit is, daarom zo niet geschikt voor WP Arend41 (overleg) 11 aug 2020 14:44 (CEST)

De auteur weet het ook niet, gezien de opmerking in de bws, ik citeer: "het hele verhaal. Of dit echt helemaal waar is weet ik niet 100% zeker. Dit is wat ik heb gelezen en erover (denk) te weten" Laten we dit dan maar in het grijze archief bewaren ipv de hoofdnaamruimte per WP:5Z: Wikipedia is niet de plaats om je eigen mening, ervaringen of argumenten toe te voegen   Voor verwijderen Arch (Overleg) 11 aug 2020 18:03 (CEST)
Damasen is een figuur uit de Griekse mythologie. Zie bijvoorbeeld grieksemythologieproject.jouwweb.nl/vijanden en www.theoi.com/Gigante/GiganteDamasen.html, of de diverse exlinks in de anderstalige artikelen. Ik mag van het spamfilter (een van) de URL's niet als link opgeven, dus doe ik het maar zo. hiro|was maartenschrijft 11 aug 2020 18:26 (CEST)
Ik heb het al herschreven, en bronnen bijgevoegd. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 19:05 (CEST)

SupinfoBewerken

Googletraanslate onderdelen van het en-wiki artikel. Hoyanova (overleg) 11 aug 2020 19:39 (CEST)

  Tegen verwijderen Helemaal niet. Maar voel je vrij om het artikel te verbeteren als je wilt. 2A01:CB00:B51:3E00:4995:FD15:CC09:3D9F 11 aug 2020 20:40 (CEST)

Pôle universitaire Léonard-de-VinciBewerken

Googlevertaling van het engelstalige wikipedia-artikel zonder dat dit is vermeld. Bevat verder vertaalfouten en onjuistheden. Sommige begrippen zijn onvertaald gebleven. Hoyanova (overleg) 11 aug 2020 19:54 (CEST)

  Tegen verwijderen In feite zie je Googlevertalingen overal! (zie hierboven) 2A01:CB00:B51:3E00:4995:FD15:CC09:3D9F 11 aug 2020 20:40 (CEST)
Ik denk dat Google Translate dan helemaal perfect is. De vertaalfouten en onvertaalde begrippen zie ik zo 123 niet. Edoderoo (overleg) 11 aug 2020 21:06 (CEST)

VVIABewerken

WIU - Betreft verlengde nominatie van hier. Gebruiker Andries Van den Abeele heeft verzocht er nog wat extra tijd aan vast te plakken, zodat het artikel in de tussentijd opgeknapt kan worden. Thieu1972 (overleg) 11 aug 2020 20:41 (CEST)

Arnhem FalconsBewerken

WEG: bronloos en niet neutraal juichverhaal, waarvan de relevantie op deze manier niet duidelijk wordt. Edoderoo (overleg) 11 aug 2020 20:55 (CEST)

  Opmerking - mogelijk best terug naar een veel neutralere versie van enkele weken terug. Edoderoo (overleg) 11 aug 2020 20:57 (CEST)
Ik zie een opvallende overeenkomst tussen een van de genoemde oprichters en de auteur van de recente bijdrage... Ik stel voor om het artikel terug te zetten naar deze versie uit 2015. The Banner Overleg 11 aug 2020 21:55 (CEST)

Hyper ScapeBewerken

WIU – Vandaag uitgebracht spel, relevantie dient te blijken uit onafhankelijke bronnen, enige bron is Tweakers een site dat zo'n beetje elk spel wel een keer recenseert en dat was in juli toen het spel nog niet uitgebracht was waardoor Tweakers dus niet onafhankelijk was. Dqfn13 (overleg) 11 aug 2020 22:26 (CEST)

Ik snap je redenering van waarom Tweakers niet onafhankelijk is niet. De aangehaalde bron is namelijk gewoon een nieuwsbericht over de aankondiging van de releasedatum van het spel, wat is daar niet-onafhankelijk aan? Verder ben ik   Tegen verwijderen. Het spel is ontwikkeld door een grote gamefabrikant, Ubisoft, en ondanks dat het spel pas net officieel uit is is er op alle grote gamewebsites al uitvoerig aandacht aan geschonken. Ook is het spel al zo'n maand als bèta te spelen, waarbij het heeft aangetoond vrij populair te zijn. Ik heb het artikel dan ook wat uitgebreid met deze informatie. Thebowserjr (overleg)
  Tegen verwijderen Tweakers had de game helemaal niet gerecenseerd voordat het uitkwam. Het artikel is een aankondiging, geen recensie. Ik ben het er wel mee eens dat een enkele aankondiging onvoldoende E-waarde aantoont, maar dat de game voldoende aandacht vergaart om razendsnel de populairste stream op Twitch te worden mag toch wel op zijn minst opmerkelijk heten. Ik verwacht binnen twee weken recensies en meer aandacht. hiro|was maartenschrijft 12 aug 2020 00:33 (CEST)

Toegevoegd 12/08; af te handelen vanaf 26/08Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Roberto BlanquezBewerken

WIU – Eenzinner waaruit geen EW blijkt, kan uitbreiding, bio, bronnen, enz. gebruiken ter behoud Arch (Overleg) 12 aug 2020 04:36 (CEST)

BroodschappersBewerken

WIU – Eenzinner kan uitbreiding, bronnen, enz. gebruiken ter behoud. Als er na een week geen verbetering of aanvulling is, dan mag het van mij wel weg. Een verkort vertaling vanuit het Engels of andere taal al voldoende zijn. Carsrac (overleg) 12 aug 2020 09:35 (CEST)

Directe verwijderingBewerken

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin, overduidelijke zelfpromotie, expliciete reclame, auteursrechtenschending, niet-Nederlandstalige tekst of om niet-controversiële administratieve/technische reden, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen. Deze categorie wordt regelmatig opgeschoond, waardoor het voor niet-dringende pagina's meestal niet nodig is om ze hieronder (dus dubbel) te vermelden.


Nominaties voor directe verwijderingBewerken

 • ...