Hoofdmenu openen

Wikipedia:Te beoordelen pagina's

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:TVP)

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

UitlegBewerken

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nominerenBewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

NominatiesjablonenBewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingenBewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dagBewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?Bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 01/10; af te handelen vanaf 15/10Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Arnoud EngelfrietBewerken

NE/Reclame - Dit is een artikel over een persoon zonder bronnen (laat staan onafhankelijke) die de relevantie ervan aantonen: er staat zelfs geen enkele bron in (enkel maar een verwijzing naar wat hij geschreven heeft in het kopje "Bibliografie", en online is al helemaal niets te vinden wat staaft hetgeen onder het kopje "Werk" staat): echt ironisch voor een internetjurist. 83.134.143.33 1 okt 2019 03:06 (CEST)

Heeft aan de bewerkingsgeschiedenis [1] te zien meer weg van een WP:Punt-actie dan van een onderbouwde nominatie. - Agora (overleg) 1 okt 2019 13:38 (CEST)
  • maar in het kader van 1 lijn trekken: ook hier zouden dan die onafhankelijke, secundaire en betrouwbare bronnen toch nog wel moeten komen toch? Meten met 1 maat lijkt me wel wenslijk. Vaak zie ik hier de term voorbij komen "man met een baan" . Nou op deze manier wellicht wel idd. Neeroppie (overleg) 1 okt 2019 17:20 (CEST)
   • De bronnen dat hij internet-jurist is, zijn er in honderdtallen. Voor mij lijkt hij mij dan ook niet meer NE noch man-met-baan, maar je hebt ze er altijd bij die roomser willen zijn dan the master of the white smoke. Edoderoo (overleg) 1 okt 2019 18:19 (CEST)
    • Sorry, hoor, maar ik heb andere artikelen geweten met méér bronnen die toch om wat voor "reden" dan ook verwijderd werden, en héél wat van hetgeen hierin beweerd wordt is zelfs bronloos! 213.49.86.186 24 okt 2019 00:58 (CEST)
 • Wat meer bronnen zouden, WP:BLP in aanmerking nemend, wel prettig zijn, maar de stelling "NE" is redelijkerwijs niet te onderbouwen, zie bv. de catalogus van de KB. En waar zou in dit artikel precies "reclame" voor worden gemaakt? Wutsje 24 okt 2019 02:02 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: enerzijds is het natuurlijk vervelend om deze pagina te verwijderen omdat Engelfriet onze gemeenschap altijd welwillend geholpen heeft. Daarnaast wordt deze man getarget door internettrollen. Echter: de argumentatie van de nominator is correct. Er is niet aangetoond dat er voldoende onafhankelijke, betrouwbare bronnen zijn die Engelfriet beschrijven op een manier die het triviale overstijgt. Of in andere woorden: op basis van onafhankelijke, betrouwbare bronnen dient een artikel geschreven te kunnen worden. Onafhankelijk en betrouwbaar zijn een set, niet onderling uitwisselbaar. Dat Edo een bron toevoegt waarin Engelfriet geciteerd wordt doet hier verder niets aan af. Daarmee toon je de relevantie niet aan. De stelling dat NE niet redelijkerwijs te onderbouwen is, is dan ook onbegrijpelijk en onnavolgbaar. Bovendien is wp:BLP heel duidelijk: "Onverbiddelijke strengheid is geboden ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen." Ik zou dit lemma graag behouden omdat het een sympathiek artikel is over een sympathiek persoon maar ik kan onze uitgangspunten niet negeren. Bovendien heeft Neeroppie gelijk. We moeten meten met één maat. Mvg. Natuur12 (overleg) 4 nov 2019 11:41 (CET)

Koninklijke StapelhuizenBewerken

AUT het lemma is 100% copy van de erfgoed inventaris [2], en werd anoniem toegevoegd. Het betreft echter een interessant Antwerps erfgoedkundig onderwerp, en zou een verrijking zijn voor Wikipedia mocht iemand het lemma herschrijven. SvenDK (overleg) 1 okt 2019 04:44 (CEST)

 • Ja, een stuk gekopieerde tekst zonder kop of staart. Er staat niet eens in waar deze stapelhuizen te vinden zouden zijn. Pas uit de titel van een der bronnen wordt duidelijk dat het in Antwerpen moet zijn. Fred (overleg) 1 okt 2019 12:54 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Had nuweg gemogen; ook het herschrijven van een gepubliceerde tekst is in feite voortbouwen op een auteursrechtelijk beschermd product. Encycloon (overleg) 26 okt 2019 12:00 (CEST)

Form 8-KBewerken

WIU – Betreft een vertaling van de Engelstalige wikipedia. Het is vrijwel woord voor woord vertaald, maar de onleesbaarheid van het Engelstalige artikel is hierbij helaas ook overgenomen. Misschien ligt het aan mij, maar ik begrijp de inleiding al niet, want er wordt geen enkele context gegeven. Het lijkt meer op een handleiding voor deskundigen dan op een encyclopedische tekst. Paragraaf 1 bestaat uit vrijwel één zin en is daardoor onleesbaar:

Dit soort evenementen omvat het ondertekenen, wijzigen of beëindigen van materiële definitieve overeenkomsten die niet zijn gemaakt in het kader van de normale bedrijfsvoering, faillissementen of curatoren, sluiting van mijnen of schendingen van de gezondheids- en veiligheidswetten van mijnen, voltooiing van een verwerving of verkoop van materiële activa, resultaten van operaties en financiële toestand, het creëren van bepaalde financiële verplichtingen, zoals het ontstaan van materiële schulden, gebeurtenissen die materiële verplichtingen (zoals wanbetalingen op een lening) versnellen, kosten in verband met herstructurering- of sluitingsplannen ( ontslagen, het afsluiten van een fabriek of materiaal) verandering in diensten of verkooppunten), materiële waardeverminderingen, schrapping van een effectenbeurs of het niet voldoen aan de rapporteringsvereisten, niet-geregistreerde aandelenverkopen (private plaatsingen), wijzigingen in aandeelhoudersrechten, verandering in accountants, vaststellingen waarop eerder uitgegeven financiële overzichten niet kunnen worden vertrouwd, verandering in controle, benoemingen en vertrekken van hogere functionarissen, verkiezingen voor directeuren nd vertrek, wijzigingen in certificaat / statuten of statuten, wijzigingen in het fiscale jaar, handelsschorsing onder personeelsbeloningsplannen, wijzigingen of afstand van ethische code, wijzigingen in de status van shell-onderneming, resultaten van aandeelhoudersstemmen, toelichtingen van toepassing op emittenten van activa -gedekte effecten, toelichtingen die nodig zijn om te voldoen aan voorschrift FD, andere belangrijke gebeurtenissen en bepaalde financiële overzichten en andere exposities.

Ik hoop echt dat dit artikel simpeler kan, want de gemiddelde lezer kan volgens mij weinig met deze ingewikkelde tekst. Thieu1972 (overleg) 1 okt 2019 07:48 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Eens met nominator, in deze vorm geen toegankelijke tekst (artikel bevatte overigens ook nog Engelse voetnoten). Wie het eventueel nog wil opknappen kan mij vragen de tekst in een gebruikersnaamruimte te plaatsen. Encycloon (overleg) 26 okt 2019 12:00 (CEST)

DielegemBewerken

WIU: artikel dient bronnen te hebben, en zich niet te beperken tot een heel klein deelaspect van de geschiedenis van deze plaats waardoor artikel volkomen uit balans is. Paul Brussel (overleg) 1 okt 2019 09:18 (CEST)

Het artikel had beter de naam van de (voormalige) abdij kunnen dragen, want gaat voor 99% over die abdij. Thieu1972 (overleg) 1 okt 2019 09:32 (CEST)
Het is nog erger: de tekst is gewoon overgenomen van het artikel Abdij van Dielegem. Dit heeft weinig nut zo. Thieu1972 (overleg) 1 okt 2019 09:37 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Sowieso al schending van de licenties (overname is niet gemeld in bewerkingsgeschiedenis of in artikel), maar verder is het inderdaad geen artikel over de plaats maar over de abdij. Encycloon (overleg) 26 okt 2019 12:00 (CEST)

KalerenBewerken

NE/wiu/weg: dit lijkt geen serieuze 'sport' met nationale bonden, nationale officiële wedstrijden, door een nationale bond erkende clubs, enz. Het artikel ontbeert daarbij elke gezaghebbende, onafhankelijke bron waarin deze 'sport' serieus behandeld wordt. (Zie ook deze discussie.) Paul Brussel (overleg) 1 okt 2019 13:11 (CEST)

Zoals ik in die andere discussie al stelde: de 'bondswebsite' en alle info wijzen op een schoolpleinspelletje dat op grappige wijze wat uit de hand is gelopen. Het mag echter wel middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen worden aangetoond dat deze sport het schoolpleinstadium is ontgroeid. Thieu1972 (overleg) 1 okt 2019 14:11 (CEST)
  Tegen verwijderen Drie onafhankelijke bronnen toegevoegd. The Banner Overleg 2 okt 2019 01:47 (CEST)
Die drie bronnen maken het wat mij betreft nog steeds niet E. Wel bewijzen ze dat, net als hier, de marketingvaardigheden van deze groep die eraan doet groot blijken. Paul Brussel (overleg) 2 okt 2019 14:46 (CEST)
Wij zijn een neutrale encyclopedie. Dat houdt in dat wij ook kleine sporten vermelden als daar voldoende bronnen voor zijn. Wij sluiten niet op voorhand Belgische sporten uit omdat ze Belgisch zijn. The Banner Overleg 13 okt 2019 08:44 (CEST)
Net als bijvoorbeeld tikkertje en verstoppertje lijkt dit me momenteel nog steeds meer een spel dan een sport. Encycloon (overleg) 2 okt 2019 15:33 (CEST)
  • hoe dan ook : de bronnen zijn er, heb net VRT toegevoegd. Die zijn dan, net als de andere media, toch ook van mening dat het kampioenschap een relevant ding is. Of het een balsport of balspel is kun je over redetwisten.   Tegen verwijderen Neeroppie (overleg) 2 okt 2019 16:18 (CEST)
Zoals al vaak opgemerkt: het is een misverstand om te denken dat wanneer bepaalde media triviale aandacht besteden aan een onderwerp, en dus 'bronnen' lijken te zijn, er dan ook sprake zou zijn van encyclopedische relevantie. Over tienduizenden onderwerpen en personen zijn bronnen te vinden waarvan het overgrote deel NE. Dat geldt m.i. ook hier. Paul Brussel (overleg) 2 okt 2019 17:01 (CEST)
 •   Tegen, er zijn nu bronnen toegevoegd en ook triviale referenties kunnen relevantie aantonen en zou daardoor een onderwerp niet per definitie NE maken. Of het een sport of spel is idd een twistvraag, het lijkt naar mijn idee nog op een spel dat in kleine maten wordt gespeeld, maar dat dus wel encyclopediewaardig genoeg is.Melvinvk (overleg) 3 okt 2019 01:17 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Vlad MitreaBewerken

NE – Voetballer zonder professioneel optreden Flügel-Flitzer (overleg) 1 okt 2019 14:50 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond volgens de gewoonteregel van 'minuten gemaakt' (en zelf ook geen enigszins diepgaande onafhankelijke bronnen over dit onderwerp gevonden). Encycloon (overleg) 26 okt 2019 12:00 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Yarne LenaertsBewerken

NE – Voetballer zonder professioneel optreden Flügel-Flitzer (overleg) 1 okt 2019 14:51 (CEST)

 • Ik snap dit dat hij nog geen wedstrijd gespeelt heeft maar dat kan soms jaren duren voordat een keeper een plaats veroverd in het team. Zo zijn er keepers die in een carrière van 15-20 jaar maar een 20 tal van wedstrijden gespeeld hebben maar altijd als derde doelman gediend hebben. Zijn zij dan ook wel EW? Verder als het tot een verwijdering komt kan e dit dan eerst op mijn overlegpagina laten weten zodat ik ze in mijn kladblok zet tot ze een wedstrijd gespeeld hebben. MVG Bart Bartson (overleg) 1 okt 2019 17:40 (CEST)
  • Nou, Bart, kijk voor de grap maar eens naar de bewerkingsgeschiedenis van Jeroen Zoet, die overkwam zo'n beetje hetzelfde. Hij had bij Oranje O17 al een kwart-finale op het WK gespeeld, maar nog niet in de Nederlandse competitie, en dan gaat het meermalen gewoon weg, want het mag niet. Ik zou het maar zelf naar je kladblok kopieren. Edoderoo (overleg) 1 okt 2019 18:30 (CEST)
  Voor verwijderen - Behalve de 'statistiekwebsites' zoals transfermarkt.nl geen betrouwbare, onafhankelijke bronnen gevonden die deze doelman enigszins diepgaand beschreven hebben. Encycloon (overleg) 2 okt 2019 11:52 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Geen debuut op het hoogste niveau. Daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 1 nov 2019 11:16 (CET)

DSRBewerken

NE - Doorsnee studievereniging van een doorsnee faculteit die NE activiteiten organiseert zoals een quiz en, ik citeer, de bibliotheek openhoudt tijdens examens. Take Mirrenberg (overleg) 1 okt 2019 22:35 (CEST)

Erg doorsnee, en het artikel voelt niet geschreven voor de buitenwereld. Thieu1972 (overleg) 2 okt 2019 09:14 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 26 okt 2019 12:00 (CEST)


Toegevoegd 10/10; af te handelen vanaf 24/10Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Sporten op de Olympische Winterspelen 2022Bewerken

Met alle respect voor de auteur van dit artikel, maar de discussie over sporten die eventueel toegevoegd/verwijderd worden van het olympische programma is te triviaal om een apart artikel te verdienen. Het lijkt mij meer dan voldoende om op de hoofdpagina Olympische Winterspelen 2022 kort en bondig te omschrijven welke sporten van het programma verwijderd dan wel toegevoegd werden, zoals dit ook in het verleden werd gedaan (zie bijvoorbeeld Olympische_Winterspelen_2018#Olympische_sporten. Takk (overleg) 10 okt 2019 11:07 (CEST)

Kan deze ook uitgevoerd worden aub? Takk (overleg) 31 okt 2019 10:07 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per genoemde argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 4 nov 2019 11:08 (CET)

World record slidingBewerken

WIU – Onduidelijk verhaal. Gaat dit over wereldrecords of de discipline van het sliden? Heeft meer uitleg nodig. Verdel (overleg) 10 okt 2019 12:54 (CEST)

Zelfde auteur als 'freestyle', wederom wartaal. Hansaviertel (overleg) 10 okt 2019 20:30 (CEST)
Ik heb het artikeltje nu enkele keren gelezen, maar snap er nog steeds niks van. Thieu1972 (overleg) 11 okt 2019 05:37 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Sinds nominatie niets meer aan gedaan en eens met bovenstaanden. Te onduidelijk helaas. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 17:12 (CET)

Freestyle schaatsenBewerken

WIU – Eenzinner zonder opmaak en interpuntie. Graag verbeteren. Verdel (overleg) 10 okt 2019 12:57 (CEST)

De wartaal 'personen met bepaalde skills oefeningen uitvoeren en hierdoor hun Eigen stijl ondervinden'(?!) belooft niet veel goeds.Hansaviertel (overleg) 10 okt 2019 20:24 (CEST)
Hier snap ik nog minder van dan van sliding. Thieu1972 (overleg) 11 okt 2019 05:39 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Onbegrijpelijk gebleven. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 17:12 (CET)

Flam3DBewerken

WIU – Uit gegeven tekst blijkt geen relevantie voor deze brancheorganisatie. Noch de geschiedenis, noch de activiteiten tonen enige relevantie aan. Dqfn13 (overleg) 10 okt 2019 13:10 (CEST)

De website vermeldt eigenlijk ook niet zo heel veel over de geschiedenis en de activiteiten. Het oogt niet heel concreet allemaal. Met een enkele bron als deze en deze wordt het al wel wat duidelijker. Nu is het artikel in ieder geval nog erg onbeduidend. Thieu1972 (overleg) 10 okt 2019 18:23 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare onafhankelijke bronnen die het onderwerp in voldoende mate beschreven hebben. Deze en deze bronnen zijn duidelijk onvoldoende diepgaand om een evenwichtig artikel op te baseren en ook deze bron is onvoldoende om aan te geven dat het onderwerp zich leent voor een encyclopedie. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 16:36 (CET)

FIT.nlBewerken

Geen encyclopedische waarde, lijkt me enkel aangemaakt voor betere SEO en linkbuilding, om hoger te scoren in de Google zoekresultaten. ..LesRoutine..(overleg) 10 okt 2019 14:33 (CEST)

Extra notitie: Artikel is blijkbaar ook geschreven door de zaakvoerder. ..LesRoutine..(overleg) 10 okt 2019 14:42 (CEST)
Je weet ook dat expliciete reclame een reden is om en artikel direct te verwijderen? In dit geval is het artikel net wel of net niet over het randje, afhankelijk van welke moderator je het vraagt. De naam wordt in ieder geval wel in elke zin genoemd, vooruit alleen in de laatste niet, en dat is voor mij een reden voor directe verwijdering. Dqfn13 (overleg) 10 okt 2019 15:40 (CEST)
Ik was aan het twijfelen... Voeg jij er een nuweg aan toe of doe ik het? ..LesRoutine..(overleg) 10 okt 2019 15:41 (CEST)
Dan kan ik hem beter meteen verwijderen, ik beschouw deze vraag wel als verzoek. Dqfn13 (overleg) 10 okt 2019 15:57 (CEST)

Robert-jan sipsBewerken

NE – Sips is vooral actief in het werkveld, maar als CTO (technisch directeur in goed Nederlands) bij een bedrijf ben je niet automatisch relevant voor een encyclopedie. Sips wordt in alle bronnen genoemd en zelfs ondervraagd, maar geen van de bronnen gaat óver hem, wel over wat MyTomorrows doet. Dqfn13 (overleg) 10 okt 2019 18:25 (CEST)

pagina iets aangepast, focus is met name op het werk rondom CrowdTruth en Inclusive Enterprise, beide bij IBM, MyTomorrows speelt slechts een rol in 2 referenties (waarvan 1 een algemeen carriere overzicht in een vakblad) Necessious (overleg) 10 okt 2019 23:38 (CEST)

Ningyo (2019) Bewerken

NE / zp - afstudeer kortfilm die als zodanig ook op een festival gedraaid is en in het experimentele 3LAB op tv uitgezonden is. Relevantie van de film blijft echter onduidelijk, verhaal is letterlijk overgenomen en aangemaakt door een betrokkene. Agora (overleg) 10 okt 2019 19:52 (CEST)

Onze-Lieve-Vrouwetoren (Aarschot)Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Wiu - 9 oktober gestart. De bronnen staan los tussen de passages, veel is vetgedrukt en ik zie geen categorie. Als ik het goed heb 'niet volgens de conventies'. Dat ik dit nomineer is niet dat het verwijderd gaat worden, maar dat verbetering nodig is. Hartelijke groet. Toughfinish (overleg) 10 okt 2019 20:00 (CEST)

Het betreft ook allemaal dezelfde bron. Vreemde opmaak van het artikel in ieder geval. De aanmaker is duidelijk op eigen houtje aan de slag gegaan, zonder zich erg veel te bekommeren over de gemiddelde werkwijze. Thieu1972 (overleg) 10 okt 2019 20:25 (CEST)
Deze gebruiker is de laatste tijd erg actief bezig. Het artikel over de OLV Kerk in Aarschot, de kerktoren en de beiaard. Een inwoner van Aarschot met een passie voor beiaarden? Hij/zij heeft spijtig genoeg geen overlegpagina. Ik zie moeilijk hoe de toren los kan bezien worden van de kerk. We gaan toch geen apart artikel starten voor elk onderdeel van een kerk. Mijn voorstel is dit artikel samen te voegen met dit van de kerk. Maar dan moet er in beide danig gesnoeid worden (want er is een zootje van gemaakt). De vredesbeiaard verdient wellicht wel een eigen artikel? Maar ook hier is nog veel werk om er een encyclopediewaardig artikel van te maken. Johanraymond (overleg) 10 okt 2019 20:44 (CEST)
Het artikel gaat ook eigenlijk vooral over de kerkklokken en niet de toren zelf. En dan is er ook nog een artikel over de beiaard. Is dit niet een beetje veel van het goede? Het maakt het tot een erg onoverzichtelijk geheel. Thieu1972 (overleg) 10 okt 2019 20:54 (CEST)

Lotte van LeeuwenBewerken

NE / zp - deelnemer aan een reality-programma. Er wordt nog iets van (jeugd)tennis bijgehaald, maar dat komt (ook volgens de bronnen) bij lange na niet in de buurt van enige relevantie op dat gebied. Tevens zelfpromotie aan de gebruiksnaam te zien. - Agora (overleg) 10 okt 2019 19:58 (CEST)

In het artikel worden irrelevante zaken erbij gehaald om het wat meer body te geven. Zo is de opmerking dat Love Island ook in België te zien is, onzinnig, want het uitzendschema doet er verder niet toe. De tenniscarrière is niet indrukwekkend: 14e pek in NL, en een WTA-pagina waar eigenlijk niets op staat vermeld (laat staan iets noemenswaardig). Waar is ze dus nu eigenlijk bekend van? Een programma dat nog lopende is en waarin ze een van de vele deelnemers is. Thieu1972 (overleg) 10 okt 2019 20:32 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Dit is onvoldoende diepgaand om een encyclopedisch artikel op te baseren. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 17:12 (CET)

Cees SteijgerBewerken

NE / ZP – Man met baan en vermoeden van zelfpromo. Verdel (overleg) 10 okt 2019 20:35 (CEST)

Het vermoeden is wel heel sterk. Een in het verleden gepubliceerd boek wordt zonder bron 'bestseller' genoemd en en passant wordt ook een nieuw boek in de markt gezet. Nickname verwijst naar boek van persoon zelf. Als je in marketing zit, is het kennelijk moeilijk om je in te houden.Hansaviertel (overleg) 11 okt 2019 07:31 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 17:12 (CET)

Lamy (vulpen)Bewerken

ZP/reclame/WIU – op moment van nomineren lijkt het artikel net niet overgenomen uit een catalogus. Met vriendelijke groet, Daniuu 10 okt 2019 21:42 (CEST)

Juist wel overgenomen van promosite, dus genuwegd. Kattenkruid (overleg) 10 okt 2019 21:56 (CEST)
@Kattenkruid: bedankt voor je ingreep, ik had de bron niet meteen gevonden. Met vriendelijke groet, Daniuu 10 okt 2019 22:54 (CEST)

Michael Smith (voetballer, 1988)Bewerken

Forever young (24 jaar) maar dat kan heden ten dage al niet kloppen met het geboortejaar uit de titel. Kattenkruid (overleg) 10 okt 2019 22:23 (CEST)

De pagina is enigszins aangepast maar het blijft erg weinig informatie. Kattenkruid (overleg) 11 okt 2019 01:13 (CEST)
Nu wel een duidelijk beginnetje van gemaakt. Agora (overleg) 11 okt 2019 11:36 (CEST)
Nog niet zoals een pagina eigenlijk hoort te zijn maar voorlopig   Tegen verwijderen. Flügel-Flitzer (overleg) 11 okt 2019 15:09 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Voldoende uitgebreid/opgeknapt. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 17:12 (CET)

Toegevoegd 13/10; af te handelen vanaf 27/10Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Rutger RadstaakeBewerken

WIU/NE? – Een nette inleiding met daarin de juiste persoonsgegevens, ontbreekt. Bronnen ontbreken ook dus onduidelijk is waar de feitjes vandaan komen. De opmaak is vrijwel afwezig. Een snelle zoektocht leverde me overigens weinig informatie op over deze presentator, dus hoe EW is hij precies? Thieu1972 (overleg) 13 okt 2019 09:17 (CEST)

wiu aangepakt, relevantie volgt uit lemma en daar beschreven onderdelen carrière 2A02:1811:43C:4EF0:F8BA:BDBC:3B3F:3B6 13 okt 2019 12:45 (CEST)
Niet echt, beginnende dj's die enkel in de nachtelijke daluren ervaring op mogen doen worden geregeld als nog niet relevant gezien. - Agora (overleg) 13 okt 2019 19:33 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 3 nov 2019 14:36 (CET)

S MurthyBewerken

Golfer bereikte op de wereldranglijst als hoogste positie plaats 738. Micnl (overleg) 13 okt 2019 11:05 (CEST)

 •   Voor verwijderen Geen relevante resultaten. Malinka1 (overleg) 13 okt 2019 13:47 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 6 nov 2019 13:19 (CET)

Sabah MastersBewerken

Toernooi was volgens het artikel onderdeel van de Aziatische Tour. De Engelse wiki vermeld dit toernooi niet op de jaarpagina’s. Micnl (overleg) 13 okt 2019 11:13 (CEST)

 •   Voor verwijderen Dat de Engelse Wiki dit toernooi niet meldt kan natuurlijk niet het doorslaggevende argument zijn, maar het is maar 2x gespeeld en er is verdraaid weinig op internet te vinden. De eigen website van dit toernooi bestaat niet meer. Malinka1 (overleg) 13 okt 2019 13:54 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per Malinka1 verwijderd, relevantie niet aangetoond. Encycloon (overleg) 3 nov 2019 14:36 (CET)

Sierra ClassicBewerken

Toernooi op het derde golfniveau in Europa. Micnl (overleg) 13 okt 2019 11:21 (CEST)

 •   Voor verwijderen Wedstrijden op de EPD Tour zijn wel degelijk E indien het jaren en jaren gespeeld wordt. Het "niveau" van de baan is wel degelijk zeer hoog op de EPD Tour, maar in dit geval heeft deze wedstrijd geen lang leven gehad. Malinka1 (overleg) 13 okt 2019 14:04 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 7 nov 2019 08:04 (CET)

Sallandsche Pro-AmBewerken

Invitatietoernooi lijkt mij geen toevoeging op Wikipedia. Micnl (overleg) 13 okt 2019 11:31 (CEST)

 •   Voor verwijderen Niet meer dan een regionaal toernooi. Malinka1 (overleg) 13 okt 2019 13:56 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 6 nov 2019 13:19 (CET)

Andrea SignorBewerken

Speler die enkele toernooien gespeeld heeft op het tweede niveau lijkt mij niet E waardig. Micnl (overleg) 13 okt 2019 11:31 (CEST)

 •   Voor verwijderen Speler is NE, want heeft nooit een overwinning geboekt op de Alps Tour. Zie hier. Malinka1 (overleg) 13 okt 2019 14:07 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 6 nov 2019 13:21 (CET)

Dancing with the Stars (seizoen 4)Bewerken

Bizarre onbegrijpelijke tekst. Het lijkt wel een computervertaling, of in ieder geval een tekst van iemand die het Nederlands niet machtig is. De zin "Voor het eerst stonden er geen acht, maar negen bekende Nederlanders tegenover elkaar" staat ook al in Dancing with the Stars (seizoen 3). Maar er zijn geen bronnen om die bewering te controleren. GeeJee (overleg) 13 okt 2019 12:42 (CEST)

Het gekke is dat die kromme tekst er al jaren staat? Thieu1972 (overleg) 13 okt 2019 13:20 (CEST)

Ik heb nog getwijfeld om de tekst te verwijderen en alleen de eerste zin te laten zin, maar dan krijg je een artikel dat vrijwel geheel uit tabellen bestaat. Ben ik niet zo'n voorstander van. De tabellen lijken mij deels ook fancruft (net als overigens in de andere seizoensartikelen over dit programma). GeeJee (overleg) 13 okt 2019 17:33 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Niets meer aan verbeterd; eens met nominator. Encycloon (overleg) 3 nov 2019 14:36 (CET)

Sierra Leone OpenBewerken

Artikel van PvT Paulien. Dit gaat om een toernooi dat niet gelieerd is aan een Tour. Ik vermoed een invitatietoernooi. Micnl (overleg) 13 okt 2019 13:54 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Per gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 6 nov 2019 13:23 (CET)

Golf Club de SierreBewerken

Artikel van PvT Paulien. Naar mijn idee is het bestaan van een golfbaan onvoldoende voor opname. Er blijkt uit dit artikel niet dat er een groot toernooi gehouden is op deze baan. Micnl (overleg) 13 okt 2019 15:51 (CEST)

 •   Voor verwijderen Al deel ik de opgegeven reden bepaald niet. Het bestaan van een kwalitatief hoogstaande baan is ruimschoots E, al moet dat uit een lermma wel blijken. Malinka1 (overleg) 13 okt 2019 20:14 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 7 nov 2019 08:03 (CET)

Merel BarendsBewerken

wiu / Ew? - slag neutraliteit en de relevantie wordt ook nog niet erg duidelijk, mede doordat de gebruikte bronnen erg onvoldoende zijn. Agora (overleg) 13 okt 2019 19:36 (CEST)

Hoi Agora, ik weet niet wat "wiu/Ew" betekent, maar ik heb een uitgebreid notenapparaat toegevoegd. Zou je nog eens willen kijken of het wat jou betreft zo door de beugel kan? Margreet Hamilton (overleg) 13 okt 2019 20:33 (CEST)
  Opmerking De gebruikte afkortingen worden helemaal bovenaan deze lijst toegelicht. Meteen een tip: Je kunt je bijdragen ondertekenen door vier tildes (~~~~) te typen, of door te klikken op het knopje 'ondertekening en tijdstempel' bovenaan het bewerkingsscherm. (Ik merkte dat je nu handmatig iets ingewikkelds in elkaar zet.)  Erik Wannee (overleg) 17 okt 2019 03:05 (CEST)
Dank je, Erik Margreet Hamilton (overleg) 20 okt 2019 15:17 (CEST)
  Tegen verwijderen: gezien de publicaties relevante illustrator. Elly (overleg) 26 okt 2019 23:57 (CEST)

Jantiene de KroonBewerken

wiu / Ew? - idem als bovenstaand genomineerd lemma. Beiden lijken overigens uit de stal van dat Mooves te komen. - Agora (overleg) 13 okt 2019 19:40 (CEST)

Hoi Agora, antwoord ook idem, notenapparaat toegevoegd. Zou je er nog eens naar willen kijken? Gebruiker:Margreet Hamilton 13 okt 2019 20:36 (CEST)
Ik zie dat NRC als bron is toegevoegd, maar in dat artikel wordt Jantiene de Kroon helemaal niet genoemd, wel de film Trouble in Mind, maar voor die film is geen bron nodig in het artikel Jantien de Kroon. Dit soort bronnen maken eigenlijk alle bronnen in een keer invalide, en daarmee het artikel mank. Edoderoo (overleg) 14 okt 2019 17:15 (CEST)
Hoi Edoderoo, NRC stond twee keer als bron vermeld, eenmaal bij samenwerking met Jan Cleijne (lijkt me nog steeds correct) en eenmaal bij samenwerking met Marlyn Spaaij. Het tweede NRC-artikel gebruikte ik inderdaad om aan te tonen dat de genoemde film-in-productie bestaat, maar aangezien Jantiene de Kroon niet genoemd wordt heb je zeker een punt. Tweede NRC-bron verwijderd dus, evenals de hele film-in-productie-mention, evenals de volgende om dezelfde reden. Mijn eigen originele bron was website Mooves, maar die bron geldt als discutabel, want eigen website. Gebruiker:Margreet Hamilton (Overleg gebruiker:Margreet Hamilton) 14 okt 2019 22:53
Dat is eigenlijk het probleem met bijna alle bronnen bij deze twee lemma's: ofwel het onderwerp komt er (nauwelijks) in voor (enkel verwijzing dat een productie bestaat), ofwel niet onafhankelijk (uit eigen stal of daar direct over, of user generated zoals imdb hier) of valt de status ervan niet te duiden. In ieder geval geen/ nauwelijks bronnen die direct over het onderwerp gaan (bij De kroon meer dan Barends). Zie overigens de melding op uw overlegpagina over wiu (conventies) en relevantie (NE/ Ew?). - Agora (overleg) 15 okt 2019 18:41 (CEST)
Bedankt voor de uitleg over de betekenis van wiu en Ew, Agora. Ik had het gelezen, maar realiseerde me niet dat het gebruik van die afkortingen belangrijk was. Ik moet nog veel leren.
Over de bronnen: het Nederlands Filmfestival, NRC, Boekenkrant, Cine, Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en Schokkend Nieuws zijn toch alle onafhankelijke bronnen met een duidelijke status? Animatieblog.nl is misschien een twijfelgeval voor mensen buiten de animatiesector, maar het is bij mijn weten een drukbezochte blog. Mocht je die bedoelen met "onduidelijke status", dan wil ik hem best weghalen als dat je van mening kan doen veranderen. Wat betreft imdb heb je natuurlijk gelijk dat het user generated is, maar imdb wordt toch ook voortdurend aangehaald in andere filmgerelateerde artikelen?
Deze beide artikelen ben ik begonnen in het kader van de gendergap op Wikipedia. Mijn bedoeling is het aandeel relevante vrouwen in de sectoren waar ik iets van weet, namelijk de Nederlandse animatie- en stripscene, een tikje groter te maken. Op mijn gebruikerspagina Gebruiker:Margreet Hamilton vind je een lijstje met andere vrouwen die volgens mij ten onrechte ontbreken en over wie ik over zou willen schrijven.
Zoals ik zei, ik ben nieuw hier, maar ik sta open voor kritiek. Dat kun je ook zien aan de bewerkingen die ik inmiddels gedaan heb. Maar, en ik bedoel dit nadrukkelijk niet persoonlijk, als er bij elk nieuw artikel over een vrouw zoveel vraagtekens op het gebied van relevantie worden gezet kan ik me wel iets voorstellen bij de oorzaken van die gendergap. In dat verband is het opvallend dat veel mannen uit de sectoren die ik noem wel vertegenwoordigd zijn op Wikipedia. Hun relevantie is blijkbaar tamelijk kritiekloos goedgekeurd.
Als ik kijk bij een willekeurige selectie artikelen over andere Nederlandse filmproducenten, dan zie ik precies hetzelfde: één bron, het door jou als twijfelachtig beoordeelde IMDB (met soms als tweede bron een verwijzing naar de eigen website). Jacco Groen, Laurens Geels, Johan Nijenhuis, Dave Schram, Marc van Warmerdam, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Erg consequent lijkt het bezwaar dat je noemt me niet, in elk geval.
Ik zou je willen vragen welke aanpassingen in deze twee artikelen je nog nodig vindt om je nominatie-voor-verwijdering in te trekken. Geef me een kans. (Overleg gebruiker:Margreet Hamilton) 16 okt 2019 16:43
Als er geen twijfel was over de relevantie, dan was die hele vraag naar bronnen er natuurlijk ook niet. Wat er tekortschiet aan de bronnen staat hierboven al duidelijk uitgelegd, kort gezegd vooral bronnen over het onderwerp nodig, niet dat een productie bestaat. Op de opmerkingen over gendergap ga ik bewust niet in omdat dat nou net de belangrijkste kritiekpunten op dat hele project raakt en daardoor geen discussie is voor deze pagina. Wel raad ik in het kader daarvan aan nog even goed te kijken naar de Wikipedia:Vijf zuilen. - Agora (overleg) 23 okt 2019 12:58 (CEST)
  Tegen verwijderen relevante producer. Elly (overleg) 26 okt 2019 23:59 (CEST)

Literair Dispuut FlanorBewerken

NE - studentenclub, eerder in 2014 al eens verwijderd. Agora (overleg) 13 okt 2019 19:44 (CEST)

Geen bruikbare bronnen in het artikel. De inleiding meldt 'op dit moment' en dat is niet erg handig, want wanneer is dat dan? Verder geen info over ledenaantallen, activiteiten, hoogtepunten etc. Na lezing weet je dus nog steeds niets. Thieu1972 (overleg) 13 okt 2019 20:29 (CEST)
Ik heb aan de pagina gewerkt. De inleiding is verbeterd en ik heb meer informatie toegevoegd over de structuren en de opzet van de vereniging, en daarnaast heb ik een aantal bronnen bijgevoegd. Flanor is de grootste culturele studentenvereniging van Groningen en bovendien is Flanor in het Noorden een van de grotere organisaties op het gebied van literatuurpromotie. Ik denk daarom dat het zeker relevant is om hier een pagina voor aan te maken. Verdere tips/commentaar zeker welkom! DezePersoon (overleg) 18 okt 2019 00:29 (CEST)
Beste DezePersoon, zijn er onafhankelijke, enigszins gezaghebbende bronnen die over dit onderwerp schrijven? Zo niet, moet het artikel vrees ik weg. Vinvlugt (overleg) 18 okt 2019 02:02 (CEST)
De vele noten die naar de site van Flanor verwijzen, hebben niet echt een toegevoegde waarde: dat is Flanor over Flanor. De link naar Dagblad van het Noorden werk trouwens niet. Thieu1972 (overleg) 18 okt 2019 05:30 (CEST)
Ik heb bronnen ingevoegd naar o.a. het boek Herman Sandman, Arcadia der Poëten : het literaire leven in Groningen, 1945-2005 (Groningen 2008) waarin Flanor besproken wordt, het Groninger Archief, een aantal verschillende kranten en nieuwswebsites. De link naar het dagblad van het noorden heb ik aangepast. Is dit voldoende, of is er meer nodig? Overigens zijn er meer dan genoeg pagina's van studentenverenigingen die online staan met alleen verwijzingen naar eigen site ([[3]], [[4]])DezePersoon (overleg) 18 okt 2019 07:59 (CEST)

Mega Pacifische OceaanBewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Weg – Een mogelijk toekomstige oceaan dankzij een mogelijke vorming van Pangea Ultima; Is dit wel relevant? Zo ja, dan mag de relevantie beter beschreven worden (en bronnen die de relevantie aantonen ook graag opnemen). Mbch331 (Overleg) 13 okt 2019 20:27 (CEST)

Het artikel Pangea Ultima vermeldt de oceaan, maar het artikel is bronloos dus geen idee waar dit vandaan komt. Het Engelstalige artikel is een stuk uitgebreider (en bebrond) maar geeft geen naam aan de oceaan. Kom het verder ook niet tegen, ook niet hier bij de NASA. Wie heeft de naam nou verzonnen?? Thieu1972 (overleg) 13 okt 2019 21:57 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Te veel onduidelijk gebleven. Encycloon (overleg) 3 nov 2019 14:36 (CET)

Ml/uurBewerken

WB/WIU – eenzinner, op dit moment een woordenboekdefinitie. Kan volgens mij nog wel uitgebreid worden. Met vriendelijke groet, Daniuu 13 okt 2019 21:45 (CEST)

Beter invoegen op Posologie en redirect. Rembert vragen? 15 okt 2019 09:53 (CEST)
 •   Voor verwijderen - de eenheid wordt hier omschreven als te gebruiken bij het rekenen (?) - het is alsof je een km definieert als iets dat je waarmee je rekent als je wandelt - als medische leek zou ik zeggen dat het de (een?) snelheid is waarop medicijnen worden toegediend, al zou ik dat schrijven als ml/h (dus zonder hoofdletter) - weg omdat dit een onjuiste definitie is - vis ←   → overleg 18 okt 2019 23:51 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Woordenboekdefinitie gebleven (die mogelijk ook nog onjuist is). Encycloon (overleg) 3 nov 2019 14:36 (CET)

Amber VerbraekenBewerken

WIU/NE? – Artikel is duidelijk niet gereed: nauwelijks tekst, geen bronnen, geen opmaak. Gaat over een handbalster die wel EK speelt, maar in de jeugdgroep. Voor mij niet duidelijk of dit voldoende EW is voor een eigen artikel. In ieder geval schort er al genoeg aan de huidige tekst en is het geen fijn artikel om te lezen. Thieu1972 (overleg) 13 okt 2019 22:16 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Vrijwel niets meer aan gebeurd; eens met nominator. Encycloon (overleg) 3 nov 2019 14:36 (CET)

Jürgen IngelsBewerken

ZP/reclame – Zeer wervend artikel, mogelijk ZP. Mogelijks overgenomen van een reclamewebsite (maar ik kan niet meteen een bron vinden). Met vriendelijke groet, Daniuu 13 okt 2019 23:29 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Niets meer aan gebeurd; eens met nominator. Encycloon (overleg) 3 nov 2019 14:36 (CET)

Toegevoegd 16/10; af te handelen vanaf 30/10Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Anne HuizingaBewerken

Ik heb dit artikel genomineerd om procedurele redenen. Na verwijdering heb ik om terugplaatsing gevraagd en na enkele uitbreidingen nomineer ik het nu opnieuw, hoewel ik vind dat het artikel kan blijven. De inhoud van het artikel is feitelijk juist. Deze schrijfster bestaat en vrijwel alle feiten uit het artikel zijn verifieerbaar in onafhankelijke bronnen. De senarioschrijfster is bovendien relevant voor wikipedia als hoofdschrijver bij Endemol en gezien haar bijdragen aan populaire TVseries. De enige info die uit een niet onafhankelijke bron komt (LinkedIn) zijn gegevens over haar opleiding. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dit onjuist zou zijn. Graag eindbeoordeling door een andere moderator dan degene die het artikel in eerste instantie heeft verwijderd. Elly (overleg) 16 okt 2019 10:41 (CEST)

Het grote manco van het artikel is nog steeds dat geen van de bronnen specifiek over Anne Huizinga gaat, maar telkens over iets anders, waarbij zij dan slechts wordt genoemd of kort aan het woord komt. Daarmee blijven de bezwaren die Encycloon bij de eerste beoordeling van het artikel uiteenzette overeind. Marrakech (overleg) 16 okt 2019 15:47 (CEST)
  Voor verwijderen - Ellywa geeft hierboven dan wel aan "... vrijwel alle feiten uit het artikel zijn verifieerbaar in onafhankelijke bronnen ..." toch staan er maar liefst ZES voetnoten die verwijzen naar een LinkedIn profiel. En die staan echt niet alleen bij 'feiten' die te maken hebben met haar opleiding! Het artikel is blijkbaar voor een belangrijk deel gebeaseeerd op die pagina die niet gezien kan worden als onafhankelijke bron. Het artikel was eerder al verwijderd en ook toen werd LinkedIn opgevoerd als bron. Het artikel staat er weer zonder dat dat probleem verholpen is. Dan maar definitief weggooien. - Robotje (overleg) 16 okt 2019 16:36 (CEST)
 • Vaak genoemd worden=relevant zijn. Het is niet nodig dat de bronnen over het onderwerp gaan. Ik zie geen enkele reden waarom dit weg zou moeten. — Zanaq (?) 16 okt 2019 17:30 (CEST)
 • Er wordt ook zeer veel naar gelinkt. De encyclopedie denkt dus dat het een relevant onderwerp is, en na verwijdering zal het mogelijk herhaaldelijk aangemaakt gaan worden. Verwijderen van het artikel is geen oplossing: maak eerst de linkstructuur in orde, en als er dan niets meer naar linkt kan het weg. (behalve dat de linkstructuur al in orde lijkt en het beter behouden kan blijven.) — Zanaq (?) 16 okt 2019 17:32 (CEST)
Wikipedia is volgend. Als tot nu toe geen enkel medium Anna Huizinga relevant of interessant genoeg heeft geacht om al was het maar enkele alinea's specifiek aan haar en haar werk te wijden, dan is het niet aan Wikipedia om dat wel te doen. Verder doet het aantal links naar het artikel in dit verband uiteraard niet ter zake. Marrakech (overleg) 16 okt 2019 17:54 (CEST)
Het aantal links is wmb bij uitstek een manier om relevantie te beoordelen, maar ik geef toe dat daar nog geen consensus voor is. Het is echter een feit dat een rode link een uitnodiging is om een artikel aan te maken, en er dus niet gelinkt moet worden naar NE onderwerpen. Ik hoop dat er wel consensus is dat dát een feit is. Wikipedia volgt inderdaad, dus als er feiten over een onderwerp in bronnen staan, dan kunnen wij dat volgen, en gewoon een pagina over dat onderwerp aanmaken, zelfs als een professor met dubbele titel nog geen standaardwerk erover heeft geschreven. Zolang het artikel niet te lang is kan de essentiële verbindende Lijst van programma's geschreven door Anne Huizinga gewoon in het artikel staan. — Zanaq (?) 16 okt 2019 17:59 (CEST)
@Zanaq, ze staat gelinkt in een sjabloon waarin heel artikelen staan en dat sjabloon wordt uitgebreid gebruikt. En daarom dus ook veel gelinkt maar niet per se genoemd in die artikelen zelf. Overigens staan in dat sjabloon ook een paar niet gelinkte namen. Dagdeel (overleg) 16 okt 2019 18:26 (CEST)
Dan is de vraag of ze in dat sjabloon thuishoort. Als ze NE is niet. Verwijderen als NE en de link in het sjabloon laten staan is mi geen optie. Ongelinkte namen vind ik niet gewenst, zeker niet in navigatiesjablonen. — Zanaq (?) 16 okt 2019 18:30 (CEST)

Ik heb Anne Huizinga tijdelijk zwart gemaakt op Sjabloon:Navigatie Goede tijden, slechte tijden. Nu is Speciaal:VerwijzingenNaarHier/Anne Huizinga plots een stuk korter geworden.

Lijst van personen geboren in 1964, Lijst van personen geboren op 5 april en Huizinga zijn geen prestatie en de aanwezigheid op het lijstje van Alberdingk Thijm College is ook apart. Ze is wel de minst bekende bekende oud leerling.

Relevante links: Goede tijden, slechte tijden, meegeschreven aan 7 afleveringen volgens IMDB. (geen ideale bron, weet ik) Goudkust (televisieserie) (meegeschreven aan 200+ afleveringen), Nick Sanders (GTST personage, volgens @Omaylie: mede bedacht door Huizinga, helaas geen bron), en.. nee, dat was het. @Zanaq:: ik kan me wel vinden in jouw perspectief, maar Anne Huizinga is misschien niet het beste voorbeeld.

Wat knip-en-plakwerk van het artikel met commentaar: voor Onderweg naar Morgen gaf ze leiding aan een team schrijvers en had ze onder meer de taak om onderwerpen en thema’s te bedenken. Klinkt als een soort manager-rol. Dat is meestal niet erg snel E. Daarna was ze scripteditor bij de RTL-serie Rozengeur & Wodka Lime. (voor 13 van de 78 afleveringen volgens IMDB) Ze schreef ook mee aan Het Glazen Huis (soapserie) maar daar is weer geen bron voor. Vanaf 2008 werkte Huizinga als redacteur van het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht bij de AVRO. Da's leuk maar als ze achter de schermen werkte waarschijnlijk niet zo snel E. Hierna werkte ze als redacteur bij Skyhigh TV aan het programma Weglopers van maart tot april 2014. Dat programma heeft geen artikel hier en staat ook niet op IMDB. Ik kan er behalve aankondigingen praktisch geen bal over vinden. In de aankonding van Mediacourant vond ik een link: https://www.weglopers.nl/. Okay, die is dus dood. Oudere versie van de site is ook niet hoopvol. Is het überhaupt ooit uitgezonden?

@Ellywa: Het enige echt noemenswaardige zijn dan toch die 200+ Goudkust afleveringen, op basis van de huidige bronnen. Dit artikel is eigenlijk meer een CV voor mijn gevoel. De meeste bronnen noemen haar zijdelings. Als er een make-up artiest aanwezig is geweest bij 200+ Goudkust afleveringen dan heeft die ook een belangrijke bijdrage geleverd, maar is toch niet automatisch E. Alexis Jazz (overleg) 17 okt 2019 07:27 (CEST)

De verwijdering uit het sjabloon door Alexis Jazz heb ik teruggedraaid. Vooruitlopen op verwijderen vind ik geen goede zaak. Verder weet jij kennelijk niet het verschil in belang tussen een scenarioschrijver en een (doorsnee?) make up artiest? De stoom komt uit mijn oren bij deze vergelijking en ik ben geneigd die opmerking het als uitermate sexistisch en stereoptiep te beoordelen. Misschien moet je die opmerking even van een afstandje opnieuw bekijken. Elly (overleg) 17 okt 2019 10:52 (CEST)
Seksisme is een vorm van discriminatie en als zodanig volstrekt uit den boze. Dat zou reden genoeg moeten zijn om niemand daar lichtvaardig van te beschuldigen. Toch lijkt dat hier wel te gebeuren, en zeker niet voor de eerste keer. Op Elly rust dan ook de morele plicht om duidelijk uit te leggen waarom Alexis Jazz' opmerking volgens haar als 'uitermate seksistisch' zou kunnen worden bestempeld. Marrakech (overleg) 17 okt 2019 11:26 (CEST)
@Ellywa: Wat is er seksistisch aan mijn opmerking? Ik had ook cameraman/vrouw of set dresser kunnen zeggen. En als Anne toevallig André was geweest had ik het ook gezegd. En doe je make-up artiesten niet tekort? Ik had de link zwart gemaakt om zeker te weten dat Speciaal:VerwijzingenNaarHier/Anne Huizinga zo kort zou worden als de zoekfunctie suggereerde, dit weer terugdraaien is prima wmb, in de samenvatting stond al dat het tijdelijk was. Alexis Jazz (overleg) 17 okt 2019 20:17 (CEST)
  Tegen verwijderen - Deze persoon heeft door haar werk voldoende bekendheid, hetgeen blijkt uit de diverse opgevoerde bronnen. Het artikel kan altijd nog verder worden aangevuld en verbeterd als er meer externe bronnen die aandacht aan haar besteden beschikbaar komen. De aanvullende eisen die sommigen hier stellen zijn (op dit moment) geen formeel beleid, dus kan een artikel niet louter op grond daarvan verwijderd worden. De Wikischim (overleg) 17 okt 2019 15:22 (CEST)
@De Wikischim: ik vind het moeilijk. Ik ben over het algemeen een inclusionist. Goudkust is overduidelijk E, maar is Huizinga als één van de vele mensen die eraan heeft meegewerkt ook automatisch E? De schrijver van een boek of een acteur in een film krijgen automatisch een sterke associatie met het werk. We kunnen erover discussiëren of schrijvers van televisieseries ondergewaardeerd zijn, maar de associatie is gewoon zwakker. Dat komt wel vaker voor, de uitvinder van iets wat iedereen gebruikt kan volslagen onbekend zijn. Zelfs als er dan om onduidelijke redenen amper onafhankelijk over die persoon is gepubliceerd kan zo'n persoon dan best E zijn naar mijn mening. (in hoeverre je zonder goede bronnen een zinnig artikel kan schrijven is een andere vraag) Dan even buiten wat het beleid zegt stel ik de vraag hoe E Huizinga's bijdrage is. Voor Onderweg naar Morgen gaf ze leiding aan een team schrijvers, ze schreef zelf dus (zover wij weten) niet. Lijkt me niet E. Scripteditor voor 13 afleveringen Rozengeur & Wodka Lime.. Klein beetje E? 7 afleveringen GTST.. ook een klein beetje E? Bijdrage aan Het Glazen Huis is zonder bron niet E. Redacteur bij Opsporing Verzocht, ik vrees niet E. Weglopers is nooit uitgezonden zover ik heb kunnen vinden, dus niet E. Het is echt alleen Goudkust. En dan is Huizinga één van de schrijvers die meewerkte aan 200+ van de 925 afleveringen. Dat vind ik toch wat mager om iemand als E te bestempelen. Haar rol daarin, vooral de slotaflevering, kan wel uitgebreider beschreven worden op het artikel over Goudkust. Ik zal kijken of ik daar wat mee kan doen. Daarmee vervalt dan imho de noodzaak voor een artikel over Huizinga zelf. Alexis Jazz (overleg) 17 okt 2019 20:17 (CEST)
Samenvoegen is niet hetzelfde als verwijderen. Wel eens met tijdelijk even zwart maken om de links te bekijken, als het maar kort is. — Zanaq (?) 17 okt 2019 20:54 (CEST)
Deels samengevoegd met het Goudkust artikel. Het lijkt mij ook prima om Anne Huizinga door te verwijzen naar Goudkust (televisieserie)#Zesde seizoen (2000-2001). Mocht Huizinga in de toekomst meer E-waarde krijgen, dan is er vast een begin. Alexis Jazz (overleg) 17 okt 2019 21:26 (CEST)
Redirecten is geen goed idee, Anne Huizinga is niet Goudkust, en de meeste informatie over haar hoort ook niet in dat artikel thuis. Wat er wel in thuis hoort, kan ook zonder redirect worden genoemd, als het relevant is voor de serie Goudkust althans. Redirecten en samenvoegen alleen om je verwijderzin te krijgen is altijd een slecht idee. Edoderoo (overleg) 17 okt 2019 21:33 (CEST)
@Edoderoo: het lijkt wel of het beschuldigen van medegebruikers een soort traditie is hier. Misschien dat ik daarom zo weinig hier kom, ik weet het niet zeker, maar gezellig is het niet. De meeste informatie over haar is niet E. Geboortedatum en -plaats, opleiding, etc is op zichzelf niet E. De meeste andere zaken, behalve Goudkust dus, zijn ook niet of amper E. En Goudkust past ook prima (of eigenlijk: beter) op het artikel over Goudkust. Of een redirect dan wel of niet op z'n plaats is staat daar imho los van. Waarom beschuldig je mij ervan om iets samen te voegen om "mijn verwijderzin" te krijgen? Wat win ik daarmee? Waarom zou ik dat überhaupt willen? Ik zie graag dat relevante informatie behouden blijft, daarom heb ik dat toegevoegd aan Goudkust. Ik zal er echt niet slechter door slapen als Anne Huizinga verwijderd zou worden, of niet verwijderd zou worden. Om eerlijk te zijn, het zal me een worst wezen. Alexis Jazz (overleg) 17 okt 2019 22:26 (CEST)
Hoewel ik het eens ben met Edoderoo is het niet nodig hier partij te kiezen. Als er inhoud elders is ingevoegd dan mag het artikel niet (zomaar) verwijderd worden wegens de licentie. Samenvoegen kan ook door elke gebruiker die het er niet mee eens is ongedaan gemaakt worden en/of er kan overlegd worden en consensus bereikt worden. Een gang naar TVP is dus volkomen onnodig al je wil samenvoegen. Alleen een redirect achterlaten en geen inhoud overzetten is mi ook samenvoegen. — Zanaq (?) 19 okt 2019 08:25 (CEST)

Ik heb haar LinkedIn profiel nog eens bekeken. Haar huidige positie is vreemd genoeg niet genoemd in het artikel: videoproducer bij de politie. Onder het kopje "publications" staat een bericht van de politie met een link naar Voor één dag in de schoenen van een agent. 388751 keer bekeken. (met Politievlogger Jan-Willem) Als zij daar inderdaad de producer van is dan vind ik dat noemenswaardig. Niet direct per definitie E, maar ik kan me voorstellen dat onafhankelijke bronnen over zoiets schrijven. (helaas kan ik weinig vinden) https://www.bleck.nl/cases/politie/ is misschien ook iets. Nieuw jurylid voor de avond van de opdrachtfilm 2019: Anne Huizinga is weer heel wat anders. Avond van de opdrachtfilm, Pakhuis de Zwijger. Die Avond van de opdrachtfilm/Gouden reigers zijn zelf misschien E. Daar jurylid voor zijn is niet echt E, maar wel noemenswaardig denk ik. Alexis Jazz (overleg) 18 okt 2019 02:34 (CEST)

Bedankt voor de links, dat is constructief. Ik ga ernaar kijken. De verwijdering van programma Weggelopen gister was helaas destructief. Het gaat niet aan info te verwijderen van een artikel voordat de beoordeling van het artikel volledig is afgerond. Dit deel heb ik derhalve teruggeplaatst met aanvulling. Elly (overleg) 18 okt 2019 10:32 (CEST)
@Ellywa: het lijkt erop dat Huizinga inderdaad heeft bijgedragen aan Voor één dag in de schoenen van een agent: Met veel plezier aan meegewerkt in opdracht van Moving Target & Anne Huizinga van de Politie Nederland. (Facebookbericht van Postlounge, ik geloof wel dat het klopt, maar telt denk ik niet als onafhankelijke bron) Alexis Jazz (overleg) 18 okt 2019 23:32 (CEST)
Dat dacht ik ook. We moeten eraan wennen dat Facebook, met name pagina's van bedrijven of organisaties, best een goede bron kan zijn. Er gebeurd steeds minder op eigen websites, steeds meer op sociale media. Elly (overleg) 18 okt 2019 23:37 (CEST)

Ellywa schreef hierboven "... De enige info die uit een niet onafhankelijke bron komt (LinkedIn) zijn gegevens over haar opleiding. ..." Op haar OP heb ik haar voor meerdere specifieke zaken die toen in het artikel stonden die niet met haar opleiding te maken hadden, gevraagd welke onafhankelijke bron ze daarvoor had. Toen kwam de aap uit de mouw. Er volgde wel een reactie ("Robotje, je hebt vast gelijk, maar ik ben niet verantwoordelijk voor alles wat in het artikel staat. ...") maar geen bron. Ze vond dat ze niet verantwoordelijk was voor alles wat er in het artikel stond. Dat klinkt logisch maar het artikel was verwijderd en het is in haar gebruikersnaamruimte geplaatst zodat ze het kon opknappen. Na afloop daarvan komt ze met een verklaring die onjuist blijkt te zijn maar waar ze blijkbaar geen verantwoordelijkheid voor wil nemen. Dat geeft te denken. Ook de stelling m.b.t. de inhoud van het toenmalige artikel "... vrijwel alle feiten uit het artikel zijn verifieerbaar in onafhankelijke bronnen ... " blijkt intussen onjuist. Intussen wordt het artikel dat blijkbaar toch al behoorlijk gebaseerd is op een pagina in LinkedIn ook nog eens aangevuld te worden met informatie afkomstig van Facebook. Het gaat hier wel over een levend persoon en juist dan is de kwaliteit van de bronnen extra belangrijk. Bij WP:BLP staat daarover: "Onverbiddelijke strengheid is geboden ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen. Ongefundeerde of slecht onderbouwde informatie over levende personen (negatief of positief) hoort onmiddellijk en zonder discussie verwijderd te worden uit de artikelen in de Hoofdnaamruimte van Wikipedia, ..." Behoorlijk wat informatie waar alleen sites als LinkedIn of Facebook voor gebruikt zijn, hoort daar dus niet thuis. In de huidige vorm kan het artikel beter verwijderd worden en als het niet verwijderd wordt, dient het behoorlijk opgeschoond te worden. - Robotje (overleg) 18 okt 2019 13:30 (CEST)

Ik heb (nog) geen mening over de E-waardigheid, maar geboortedatum "ca. 1964"??? Vinvlugt (overleg) 21 okt 2019 16:04 (CEST)
@Vinvlugt: zie Overleg gebruiker:Ellywa#Huizinga. Alexis Jazz (overleg) 22 okt 2019 00:52 (CEST)
Daardoor was ik hier terechtgekomen   - Vinvlugt (overleg) 23 okt 2019 17:19 (CEST)

  Tegen verwijderen Twaalf jaar lang heeft Anne Huizinga een topfunctie bij Scriptstudio van Endemol vervuld, en als hoofdschrijfster langere tijd aan een viertal dagelijkse soaps meegeschreven. In de wiki.beeldengeluid.nl van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt dat beter beschreven. De IMDb opgave waar Alexis Jazz zich op heeft gebaseerd is heel onvolledig. Met de jaren heeft ze de nodige sporen achtergelaten in de media. Recentelijk is er van haar als jurylid nog een hele biografie op FB verschenen, en zo valt hier echt wat van te maken. Binnen het geheel van Nederlandse scenarioschrijvers heeft ze een tijd lang aan de top meegedraaid, en door haar creatieve inbrengen miljoenen kijkers geïnspireerd. Dit artikel verdient een verdere uitwerking. -- Mdd (overleg) 24 okt 2019 20:37 (CEST)

@Mdd: "In de wiki.beeldengeluid.nl van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt dat beter beschreven." Ik kan het niet vinden. Anne Huizinga is een rode link daar. Alexis Jazz (overleg) 26 okt 2019 01:24 (CEST)
Die biografie op FB is overigens geen onafhankelijke bron. Encycloon (overleg) 26 okt 2019 11:23 (CEST)
@Encycloon: Afgezien van het laatste stukje: "Sindsdien begeleidt ze de totstandkoming van jaarlijks gemiddeld zo’n zeven kleine en maar vooral grotere filmproducties, vanaf de conceptontwikkeling tot de oplevering ervan. Een enkele keer schrijft ze zelf nog scenario’s of neemt ze de regie van een film zelf ter hand, maar doorgaans zijn het ingehuurde externe filmbureaus die onder haar leiding en in nauwe samenwerking met een interne opdrachtgever bij de politie het uitvoerende werk verrichten."
bevat de gehele biografie geen informatie die niet op Linkedin staat. Alexis Jazz (overleg) 26 okt 2019 17:59 (CEST)
  Tegen verwijderen Voldoende gegevens met referenties. Waarom begrijp ik deze rare discussie niet? Hansmuller (overleg) 16 nov 2019 13:00 (CET)
@Hansmuller: er is aardig wat toegevoegd gedurende de discussie. Maar het probleem is niet de hoeveelheid gegevens of de verifieerbaarheid daarvan (nouja, verifieerbaarheid is voor een deel van de gegevens ook een probleem), maar in hoeverre Huizinga E is. Er zijn praktisch geen interviews die echt over haar gaan. Misschien dat die uitzending van DWDD zou kunnen helpen.. Moeten we uitzoeken of daar nog aan te komen valt.. Alexis Jazz (overleg) 16 nov 2019 20:51 (CET)

Jeroen DiepemaatBewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE – Is een wethouderschap voldoende voor een encyclopedisch artikel? Dieptemaat is de jongste wethouder van Enschede, maar is dat zo bijzonder dat een artikel daar aan kan worden opgehangen? Aanvankelijk had ik er nuweg op gezet, omdat de eerste versies volledig waren overgenomen van de gemeentelijke website. Inmiddels is de tekst aangepast. Qua bronnen kom ik Dieptemaat wel vaak tegen, maar het zijn allemaal gewone nieuwsberichten over onderwerpen waar hij dan als wethouder ook iets over zegt. Erg veel over Dieptemaat zelf kom ik niet tegen: geen hoogte- of dieptepunten, geen grote verdiensten. Thieu1972 (overleg) 16 okt 2019 13:49 (CEST)

  Voor verwijderen Volgens Wikipedia:Relevantie per onderwerp zijn alleen bestuurders relevant "voor zover deze in eigen land ook buiten hun (sub)regio bekend zijn". Dat lijkt mij hier niet het geval. Elly (overleg) 16 okt 2019 15:49 (CEST)
  Voor verwijderen - Een wethouder is pas relevant als hij iets bijzonders gedaan heeft wat het lokale overstijgt. De jongste wethouder ooit voor de gemeente waarin hij wethouder is, schijnt zijn grootste wapenfeit tot nu toe te zijn, aldus het artikel. Dat is niet het lokale overstijgende en dus blijkt daaruit geen relevantie. Mbch331 (Overleg) 16 okt 2019 23:24 (CEST)
Hier is volgens mij sprake van een misverstand. Een onderwerp is relevant wanneer er in (enigszins) gezaghebbende bronnen serieuze aandacht aan dat onderwerp besteed wordt. Geen subjectieve door onszelf verzonnen criteria als "iets bijzonders gedaan hebben". Vinvlugt (overleg) 22 okt 2019 23:04 (CEST)

Het is voldoende dat "qua bronnen Dieptemaat wel vaak tegen [gekomen wordt". De bronnen hoeven voor het beoordelen van relevantie slechts onafhankelijk te zijn: het is voldoende dat hij genoemd wordt. — Zanaq (?) 23 okt 2019 09:46 (CEST)

Ik vrees dat dat iets genuanceerder ligt. Vinvlugt (overleg) 23 okt 2019 17:21 (CEST)
Diverse gebruikers zijn het er dan ook niet mee eens, maar een aantal volgens mij wel. We hebben in elk geval nog geen consensus over wat relevantie veroorzaakt. Dit is mi de enige neutrale manier om ermee om te gaan, mits je vindt dat bronnen relevantie bepalen. Al die extra eisen aan bronnen verhogen de drempel nodeloos en is mi niet neutraal en er is ook geen consensus voor. — Zanaq (?) 23 okt 2019 20:15 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Dit is onvoldoende om een evenwichtig encyclopedisch artikel op te baseren. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 16:42 (CET)

TsjoepenBewerken

Weg – Onduidelijk waar dit over gaat: geen enkele bron die iets vertelt over de afkomst, de regels etc. ondanks dat het artikel rept over 'westerse bronnen'. Even zelf zoeken en het blijkt dat er meerdere betekenissen van tsjoepen zijn, zoals een biljartvariant en een dobbelsteenspelletje. Ook blijkt het in Antwerpen nog een bepaalde betekenis te hebben. Kortom: is dit serieus bedoeld, of een hoax? Thieu1972 (overleg) 16 okt 2019 16:15 (CEST)

Volgens het artikel is mijnheer Peeters één van de grondleggers van het spel. Ik kan hier echter nergens iets over terugvinden in combinatie met het tsjoepen. Daarom grote twijfel over de juistheid van dit artikel. Verdel (overleg) 16 okt 2019 20:14 (CEST)
  • er is in ieder geval een kampioenschap dat klaarblijkelijk in 2016 voor de 7e keer plaatsvond...... hier Neeroppie (overleg) 23 okt 2019 09:55 (CEST)
   • Het is mi niet duidelijk of dat hetzelfde soort tjoepen is. — Zanaq (?) 23 okt 2019 10:25 (CEST)
  • ik heb even gekeken idd=> het is de biljartvariant zie hier

BangsebroBewerken

NE – Betreft een slaapgehuchtje naast een grotere plaats. Het gehucht is niet meer dan een soort wijk, zonder enige interessante historie, geen opmerkelijke zaken, geen interessante gebouwen. Zelfs de Deense Wikipedia - die anders nog wel iets meldt over winkels of scholen - volstaat met een redirect naar Nordbyen. Eigenlijk wil ik hetzelfde voorstellen. Thieu1972 (overleg) 16 okt 2019 17:37 (CEST)

Voor samenvoegen hebben we een ander proces. Samenvoegen en verwijderen sluiten elkaar uit. Het is niet nodig dat een onderwerp interessant is. Dit bevat informatie die prima op een (korte) eigen pagina zou staan: samenvoegen zou of tot verlies van die informatie leiden. Samenvoegen leidt ook makkelijk tot een ongebalanceerde onoverzichtelijke pagina. Volgens de laatste werkwijze (waarvan ik het niet geheel eens ben met de uitvoering) wordt relevantie bepaald door bronnen. De nominatiereden zegt niets over bronnen, dus is het geen geldige NE-nominatie.- — Zanaq (?) 16 okt 2019 17:45 (CEST)
Er zijn geen bronnen. Niks, nada, noppes. Het is een verzameling huizen. Meer niet. Er ligt een bos, en dat is het enige wat je over Bangsebro kunt zeggen. Ik wil ook niks samenvoegen, want er valt niks samen te voegen: op Nordbyen staat alleen dat het bestaat uit de genoemde drie gehuchten, en meer informatie is ook niet te melden. Thieu1972 (overleg) 16 okt 2019 17:51 (CEST)
Het maakt niet uit of er niet meer over te melden is: er is genoeg over te melden. Bijvoorbeeld de inwonertallen staan niet in het hoofdartikel: niet samenvoegen zou dat doen verdwijnen. Als NE verwijderen moet slechts gebeuren als er geen zoekingang gewenst is en er geen redirect gemaakt wordt. Een redirect zou mij juist wel wenselijk lijken, en als de artikelen te kort zijn, dan maar samenvoegen (Wat mi niet nodig is.), maar geen informatie weggooien. Redirects aanmaken kan bovendien ook zonder via deze lijst te gaan: daar is geen verwijdering voor nodig. Wat wordt de encyclopedie beter van verwijderen? — Zanaq (?) 16 okt 2019 18:34 (CEST)
Redirect naar Nordbyen lijkt me wel een goed idee, met vermelding van de inwonertallen in dat artikel. BonteKraai (overleg) 16 okt 2019 18:41 (CEST)
Voor de duidelijkheid: dat is dus samenvoegen, en dat is ook wat de nominatiereden zegt. — Zanaq (?) 16 okt 2019 18:55 (CEST)
Nee, ik zeg niet dat het samengevoegd moet worden. Ik zeg dat deze drie buurtjes volkomen NE zijn. Dat een of andere bot ooit een database heeft gedumpt in Wikipedia zegt niks over de EW van van de gedumpte gegevens. In Nordbyen staat al netjes vermeld dat deze drie buurtjes er sinds 2007 onderdeel van uitmaken. Het enige dat dan aan info mist, is het inwoneraantal per buurtje, maar sinds de samenvoeging tot één plaatsje zijn die gegevens niet eens meer beschikbaar bij het Deense CBS. Dus als ik die info uit de drie artikeltjes haal, staat er helemaal niks meer in. Vandaar dat - als service naar de lezer - de plaatsnamen het beste kunnen redirecten naar Nordbyen. Niks samenvoegen dus, maar gewoon weggooien. Thieu1972 (overleg) 16 okt 2019 21:44 (CEST)
Je stelt voor dat een redirect naar Nordbyen [volstaat]. Daarvoor is het niet nodig deze verwijderlijst te bezoeken. En waarom zou je die info uit de artikeltjes willen halen? Die vraag hoeft dan ook ook niet beantwoord te worden via de verwijderlijst. De overlegpagina('s) of WP:SV lijkt de beste optie hiervoor, ook om te bepalen welke informatie al dan niet overgezet moet worden. — Zanaq (?) 16 okt 2019 22:22 (CEST)
Waarom zouden inwonersaantallen van tig jaar geleden bewaard moeten blijven? Die worden altijd vervangen door de meest recente. Zo werkt dat met dergelijke goegrafie-artikeltjes. En aangezien er geen recente gegevens meer zijn, blijven die velden dus leeg. Dat ik deze artikeltjes via TBP heb aangemeld, komt omdat er op de overlegpagina's zelden enige reactie komt (waardoor ik uiteindelijk de drie artikeltjes uit het oog zal verliezen), en om te voorkomen dat de halve goegemeente boos wordt dat er info verdwijnt door er meteen een redirect van te maken. Dit leek me dus de meest nette weg. Thieu1972 (overleg) 17 okt 2019 19:07 (CEST)
De hele goegemeente kan het gewoon weer ongedaan maken (dus waarom zou men woest worden?) en overleggen. Die weg wordt middels verwijdering uitgesloten, evenals het doorlopend kunnen herzien van besluiten zonder benodigde moderatoractie. Als er een redirect moet achterblijven is verwijdering onnodig en mi dus ongewenst. — Zanaq (?) 17 okt 2019 19:36 (CEST)
Bij een opgeheven gemeente lijken oude inwonertallen prima omdat er geen nieuwe komen. In plaats van weghalen beter aanvullen met oudere data. Inwonertallen vervangen door de meest recente vind ik ongewenst: updaten betekent uitbreiden, niet vervangen. Dus de oude laten staan en de nieuwe toevoegen. Geschiedenis is encyclopedischer dan actualiteit. — Zanaq (?) 17 okt 2019 19:38 (CEST)
Dan mag je dat nog even aanpassen bij een paar honderdduizend plaatsen waarbij de inwoneraantallen regelmatig worden vervangen. Want vervangen, dat is de gewoonte. Thieu1972 (overleg) 17 okt 2019 20:32 (CEST)
Een slechte gewoonte is er om te verbreken, en je moet ergens beginnen. De kern is echter nog steeds dat er niet verwijderd hoeft te worden als er een redirect gemaakt wordt, en dat is ook geen moderatorbeslissing. Het maakt daarbij niet uit of er inhoud overgezet wordt. Of er inwonertallen vermeld moeten worden, welke inwonertallen, en waar ze vermeld moeten worden, is ook niet een zaak om via TBP te beslechten. — Zanaq (?) 17 okt 2019 20:58 (CEST)
Ik stel voor het gewoon te laten staan. Geografische zaken zijn al snel relevant, ook als er niet veel over te melden valt. Er is geen minimum aantal inwoners, net als dat een beek geen minimum debiet nodig heeft om relevant te zijn. Destijds zijn ook van Tsjechië en Frankrijk heel veel gehuchten automagisch aangemaakt, als je dat niet interessant vindt moet je de artikelen gewoon niet lezen, in plaats van ze laten verwijderen. Edoderoo (overleg) 17 okt 2019 21:05 (CEST)
  Tegen verwijderen Eens met Edoderoo. Plaatsjes, gehuchten, locaties en andere geografische zaken zijn al snel van belang. In Nederland krijgt een gehuchten met nog 6 inwoners een lemma. Hier wonen heel wat meer mensen. We spreken toch over Wikipedia in de Nederlandse taal en niet over een Nederlandse Wikipedia. Lidewij (overleg) 12 nov 2019 11:29 (CET)

MøllehaveBewerken

NE – Idem als Bangsebro. Thieu1972 (overleg) 16 okt 2019 17:38 (CEST)

Idem als Bangsebro. — Zanaq (?) 16 okt 2019 17:45 (CEST)
Redirect naar Nordbyen lijkt me wel een goed idee, met vermelding van de inwonertallen in dat artikel. BonteKraai (overleg) 16 okt 2019 18:42 (CEST)
  Tegen verwijderen Plaatsjes, gehuchten, locaties en andere geografische zaken zijn al snel van belang. In Nederland krijgt een gehuchten met nog 6 inwoners een lemma. We spreken toch over Wikipedia in de Nederlandse taal en niet over een Nederlandse Wikipedia. Lidewij (overleg) 12 nov 2019 11:34 (CET)

StubberupBewerken

NE – Idem als Bangsebro. Thieu1972 (overleg) 16 okt 2019 17:39 (CEST)

Idem als Bangsebro. — Zanaq (?) 16 okt 2019 17:45 (CEST)
Redirect naar Nordbyen lijkt me wel een goed idee, met vermelding van de inwonertallen in dat artikel. BonteKraai (overleg) 16 okt 2019 18:42 (CEST)

Mogelijk biedt de interwiki link nog een mogelijkheid voor uitbreiding. Wel valt op dat Stubberup van nl-wiki andere geografische coordinaten heeft dan die op de Deense en Zweedse wiki. (zijn het verschillende onderwerpen of is de een nauwkeuriger dan de ander?) Verder komt er nu nog een domme vraag: Wat wordt op deze pagina bedoelt met: statistisch valt het onder ... Geerestein (overleg) 16 okt 2019 20:43 (CEST)

Dat is een andere Stubberup. De Deense wiki heeft geen artikel over Stubberup op Falster. De verkeerde interwiki's zijn dus gelinkt. Net als er meerdere varianten van Laren zijn.
Wat betreft met je laatste vraag: dat zinnetje is ook erg vreemd. De drie buurtjes werden tot 2007 elk als een aparte 'by' geteld en kwamen in o.a. de statistieken dus ook apart tevoorschijn; in 2007 werden ze samengevoegd tot één 'by' en sindsdien worden ze statistisch ook als één behandeld. Vandaar dat ik ook geen update van de inwoneraantallen kan terugvinden. Thieu1972 (overleg) 16 okt 2019 21:50 (CEST)
  Tegen verwijderen Plaatsjes, gehuchten, locaties en andere geografische zaken zijn al snel van belang. In Nederland krijgt een gehuchten met nog 6 inwoners een lemma. Hier wonen heel wat meer mensen. We spreken toch over Wikipedia in de Nederlandse taal en niet over een Nederlandse Wikipedia. Lidewij (overleg) 12 nov 2019 12:04 (CET)

Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlstBewerken

WIU/NE? – Het artikel is nauwelijks opgemaakt en daardoor al moeilijk leesbaar. Tekstueel is het allemaal niet echt in orde: de tekst is een opsomming van doelstellingen, zonder dat het netjes in een lijstvorm staat (denk dat de aanmaker dat wel geprobeerd heeft, maar de eigenaardigheden van Wikipedia niet onder de knie heeft). Overigens denk ik dat zo'n lijstje niet echt geschikt is.
Het artikel gaat over deze stichting. Die beheert het Museum Nooitgedacht (we hebben een artikel Nooitgedagt dat echter helaas geen melding van het museum maakt) en houtzaagmolen De Rat (ook daar is de tekst nooit bijgewerkt). Ik weet niet of de stichting voldoende EW is, maar beide musea zijn dat wel. In ieder geval moet het artikel over de stichting flink aangepakt worden, zowel tekstueel als opmaaktechisch, en de EW zal aangetoond moeten worden. Het zou mooi zijn als de artikelen over de molen en de voormalige fabriek dan ook meteen bijgewerkt worden. Thieu1972 (overleg) 16 okt 2019 22:12 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Per gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 11 nov 2019 08:24 (CET)


Toegevoegd 22/10; af te handelen vanaf 05/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Heilige Michaël GemeenschapBewerken

NE/WIU - E-waarde onduidelijk, vooral omdat de inhoudelijke info erg summier is, en bronloos. Na wat speurwerk in mijn optiek NE. Het zou een gemeenschap (?) zijn van de Oud-rooms-katholieke kerk, die zelf maar 500 leden heeft in Nederland (2004), maar deze gemeenschap wordt niet genoemd op de site van de ORKK. Er is wel een facebookpagina (55 likes), en volgens die pagina hebben ze in sept. jl. het 1 jarig bestaan gevierd. Ldhank (overleg) 22 okt 2019 05:46 (CEST)

  Voor verwijderen - Eens met de nominator. Een miniem religieus groepje. Dat MrBishop93 het heeft aangemaakt doet zelfpromotie vermoeden. Tekstman (overleg) 28 okt 2019 14:52 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 11 nov 2019 11:36 (CET)

Prayuth Chan-ochaBewerken

WIU – Betreft wederom een bronloze geïmporteerde (computer)vertaling inclusief voetnootjes zonder verplichte bronvermelding geplaatst door een recidivist. Kan naast een taalpoets dus bronnen gebruiken. Arch (Overleg) 22 okt 2019 06:38 (CEST)

Marie WijnenBewerken

weg - NE, onvoldoende bronnen te vinden om de E-waarde aan te tonen. Dat zij adellijk is maakt haar niet E. The Banner Overleg 22 okt 2019 11:20 (CEST)

 •   Tegen verwijderen - Volgens artikel was ze 12 jaar particulier secretaresse van kroonprinses Beatrix en is ze ook particulier secretaresse van prinses Irene en prins Claus geweest. Dit is dus zeker iemand die meer is dan zomaar iemand van adel. The Banner meldt heel stellig ".. onvoldoende bronnen te vinden om de E-waarde aan te tonen .." maar dat onderbouwt hij niet. - Robotje (overleg) 4 nov 2019 13:10 (CET)
  • Moet ik nu ook al gaan bewijzen dat er op Google en Delpher nauwelijks bronnen te vinden zijn? Ga daar eens kijken... The Banner Overleg 4 nov 2019 13:58 (CET)
   • Jij beweert heel stellig dat er onvoldoende bronnen te vinden zijn om de E-waarde aan te tonen. Je geeft op geen enkele wijze aan hoe je aan die stelling komt. Het is dus niet duidelijk wie hebben er allemaal gezocht naar die bronnen, wat ze wel gevonden hebben, waar ze gezocht hebben, etc. Ook in je reactie wordt dat niet duidelijk. Een gemiste kans. - Robotje (overleg) 4 nov 2019 15:35 (CET)
    • wie hebben er allemaal gezocht naar die bronnen - Denk je dat The Banner een redactieteam achter zijn account heeft zitten? Maar goed, blijkbaar heeft hij dus op Google en Delpher gezocht. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 15:38 (CET)
     • Als hij zo stellig beweert dat die bronnen onvoldoende te vinden zijn, mag je toch hopen dat hij dat niet doet op basis van een eigen onderzoekje. Vooralsnog is niet bewezen dat die bronnen onvoldoende te vinden zijn, dan is dat dus ook geen reden om het artikel te nomineren voor verwijdering. - Robotje (overleg) 4 nov 2019 15:49 (CET)
      • Toen eind 1959 bekend werd dat Wijnen de particulier secretaresse van kroonprinses Beatrix zou worden was dat voor heel wat kranten een reden om daarover een artikel te publiceren [5]. Deze zoekopdracht op Delpher geeft alleen al voor de jaren 60 niet minder dan 197 hits in kranten uit die tijd die zo te zien (bijna) allemaal gaan over deze Wijnen. Ook in het decenium daarna kwam ze als particulier secretaresse dus veelvuldig in de media. - Robotje (overleg) 4 nov 2019 17:29 (CET)
       • Ik heb even snel gekeken en de meeste vermeldingen zijn van het type "was vergezeld door". Ik wacht dus met spanning op de bronnen die iets inhoudelijks over Marie Wijnen zeggen, althans meer dan naam en functie. The Banner Overleg 4 nov 2019 18:29 (CET)

Manuel GoossensBewerken

NE / wiu - relevantie wordt onvoldoende duidelijk in lemma, tevens niet erg neutraal. - Agora (overleg) 22 okt 2019 15:16 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie blijkt niet uit het artikel. Enkele nieuwsberichten over diens bedrijf waarin hij ook wordt genoemd, maar dat toont niet direct de relevantie aan. MatthijsWiki (overleg) 11 nov 2019 11:42 (CET)

Ralph Moorman (schrijver)Bewerken

wiu / Ew? - bepaald geen neutraal verhaal, tevens bronloos en de relevantie wordt zo ook (nog) onvoldoende helder Agora (overleg) 22 okt 2019 15:36 (CEST)

alleen maar informatie van ralph moormans eigen website/bronnen. VErder te weinig informatie over studie en zelf gedaan onderzoek dat wel op zijn eigen website wordt genoemd, maar niet wordt uitgelegd. 84.87.247.205 22 okt 2019 22:56 (CEST)
  Voor verwijderen leest als reclame (en als het behouden blijft, moet er een dp komen op de naam) The Banner Overleg 22 okt 2019 23:09 (CEST)
Er wordt wel kritiek genoemd maar de relevantie van het onderwerp ontgaat me. Ook redirect Ir. Ralph Moorman verwijderen. Kattenkruid (overleg) 22 okt 2019 23:34 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Inmiddels wel enkele links, maar die tonen de relevantie onvoldoende aan. Daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 11 nov 2019 11:44 (CET)

Matthias Dobbelaere-WelvaertBewerken

wiu - bepaald niet neutraal en gaat eigenlijk vooral over die mediazaak. Agora (overleg) 22 okt 2019 15:48 (CEST)

  Opmerking Wat ik alvast voor verbetering vatbaar vind is de zinsnede eerste juristenkantoor in België. Er bestaan honderden advocatenkantoren en dat zijn toch allemaal juristenkantoren? Ofwel moet dit weg, ofwel moet duidelijker gemaakt worden wat men precies bedoelt. Dit 'juristenkantoor' is trouwens nogal een verwarde bedoening, met een externe partner die weldra de enige andeelhouder wordt en met het vertrek van de stichter. Wat is dat allemaal? Andries Van den Abeele (overleg) 29 okt 2019 10:01 (CET)

One FM ketensamenwerkingBewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Weg – Onduidelijk verhaal met overvloedig gebruik van modewoorden en marketingtaal. Vermoeden van promo door auteur. Verdel (overleg) 22 okt 2019 16:35 (CEST)

Dit proeft als zand in een boterham. Kattenkruid (overleg) 22 okt 2019 23:35 (CEST)
  • gewoon reclame, niet meer en niet minder. De aanmaker gebruikt de naam van genoemde website.   Voor verwijderen in deze vorm Neeroppie (overleg) 23 okt 2019 09:19 (CEST)
Tsja, een zin als ...One FM ketensamenwerking is één facility team dat multidisciplinair en lean alle taken frequent afstemt.... is toch duidelijk een schrijfsel van een marketing- of communicatieafdeling.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 25 okt 2019 09:15 (CEST)

Ik was een dag te vroeg met de beoordeling, maar als er aan het artikel of aan de discussie niets verandert blijft mijn conclusie uiteraard hetzelfde. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 09:17 (CET)
Niets veranderd, dus verwijderd. Encycloon (overleg) 5 nov 2019 07:00 (CET)

Triade (misdaad)Bewerken

WIU - Te summier voor begin. (Zie overigens wikisage voor een betere uitleg) Ldhank (overleg) 22 okt 2019 17:47 (CEST)

Noot: in verschillende vormen al vier keer eerder verwijderd. The Banner Overleg 22 okt 2019 19:12 (CEST)
Heeft 38 taalversies, en betreft een populair onderwerp, dus was het misschien wel een gewenst lemma. Ldhank (overleg) 23 okt 2019 08:14 (CEST)
  Opmerking - Aangevuld met - weliswaar bepaald nog niet perfecte - inhoud van eerdere versie en een zin + bron over de geschiedenis, wil hier binnenkort nog wel wat verder naar kijken. Verzoek aan Ldhank de nominatie niet te snel in te trekken ivm çhecks and balances. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 00:37 (CET)
Er is een eerdere versie teruggezet, deze nominatie is daarop niet van toepassing, dus kan deze nominatie afgesloten worden. — Zanaq (?) 4 nov 2019 07:47 (CET)
Het is niet aan jou om deze nominatie in te trekken. Sterker, degene die aan het werk is met het artikel vraagt juist om de nominatie niet te snel in te trekken. The Banner Overleg 4 nov 2019 08:56 (CET)
Dat kan wel zo zijn, maar de nominatie heeft nu eenmaal op geen enkele wijze betrekking op het teruggeplaatste artikel. Bovendien is deze nominatie al een tijd onderweg, en zou een nieuwe termijn op zijn plaats zijn, met argumenten die betrekking hebben op het teruggeplaatste artikel. Dat nominaties alleen door de nominator ingetrokken kunnen worden is er overigens ingeslopen zonder dat daar consensus voor bereikt is en onderschrijf ik absoluut niet. — Zanaq (?) 4 nov 2019 09:04 (CET)
Ik vind eventueel doorstrepen ook wel prima eigenlijk. Als ik klaar denk te zijn zal ik de eerdere nominator vragen om ernaar te kijken, dan zit daar de extra controle. Het gaat me erom dat ik niet als tegelijkertijd terugplaatser en bewerker op eigen gezag kan bepalen dat het artikel goed genoeg is. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 09:13 (CET)
@Encycloon: De bewering dat triades uit de eerste eeuw na Chr. stammen is echt onjuist. De vakliteratuur is unaniem over het feit dat de triades niet eerder dan eind zeventiende eeuw zijn ontstaan en de meeste vakliteratuur geeft tweede helft achttiende eeuw aan. Ik wil als het behouden wordt wel een hoofdstuk over de geschiedenis van de triades toevoegen want het is wel een aardig stukje sociale geschiedenis. Voor die lijst van triades is wat geplukt van de Engelse Wiki, maar ik vind dat zonder degelijke bronnen die lijst ook na eventueel behoud verwijderd zou moeten worden. Renevs (overleg) 7 nov 2019 14:35 (CET)
Dag Renevs, dan zal die bron het hebben over gemeenschappen die volgens de auteur iets weg hebben van triades? Maar terechte opmerking en die paragraaf was uiteraard nog niet af (waarvoor ik me eerst verder moest inlezen). Ook prima als jij ermee bezig wilt, het is inderdaad een interessant onderwerp dat meer verdient dan wat er nu staat. Mvg, Encycloon (overleg) 7 nov 2019 15:07 (CET)
  Tegen verwijderen - ik was het eens met de nominatie op basis van de versie die genomineerd werd. Daarna is artikel aanzienlijk verbeterd en volgens mij goed genoeg voor behoud. - Robotje (overleg) 5 nov 2019 09:41 (CET)
  •   Tegen verwijderen. Deze bron deze geeft ook wat interessante info mbt de actualiteit anno 2001 en de geschiedenis Neeroppie (overleg) 6 nov 2019 00:29 (CET)
   • Terzijde: voor de actualiteit heb ik een m.i. vrij degelijk Bloomberg-artikel (2019) gevonden, maar voor geschiedenis/ontwikkelingen is er gezaghebbender bronmateriaal over triades beschikbaar (zie bv Google Books en Google Scholar) dat de voorkeur verdient boven dat de Volkskrant-artikel. Encycloon (overleg) 6 nov 2019 00:58 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Van bronnen voorzien en onderwerp wordt duidelijk beschreven. Het is natuurlijk (nog) geen etalage-artikel, maar wel voldoende om te behouden. MatthijsWiki (overleg) 11 nov 2019 11:49 (CET)

Harrison DeanBewerken

 • Weg – Was genomineerd als nuweg ("14 volgers Soundcloud, overduidelijk NE/promo"), maar voldoet niet aan de criteria: NE kan kloppen, maar dat is geen nuweg-reden - en echte promo is in het artikeltje niet te ontdekken. Wutsje 22 okt 2019 21:42 (CEST)
 •   Voor verwijderen Even op een rijtje, hij heeft recent een muziekupload op Soundcloud gezet, op Wikipedia kwam dit artikel, dat imo slechts vanuit promotionele redenen zijn gedaan; A) Vooral omdat de tweede zin uit een aankondiging voor volgend jaar bestaat. B) Naam van de aanmaker = dezelfde naam is als de echte naam van deze muzikant. Zoekende naar die single vind ik het liedje die op Soundcloud met 14 volgers, het is eerder als "Koen D" op YouTube gezet. Op zijn eigen website staat dat die single (in eigen beheer mbv crowdfunding gerealiseerd) pas in 2020 uitkomt. Zoektocht online beperkt zich tot enkele treffers van eigen hand. Op RVM onder "Overduidelijke zelfpromotie" staat beschreven: Op grond van een zoektocht op internet worden geen relevante verwijzingen gevonden. Leek me een legitieme nuweg. Arch (Overleg) 22 okt 2019 22:02 (CEST)
  • Die redenering kan ik volgen en dat het hier niet de nieuwe Boudewijn de Groot betreft zal best - maar wat wordt er in dit artikel nou precies aangeprezen dan? Wanneer wordt een feitelijke mededeling (zelf)promotie c.q. reclame? Ik was trouwens niet de enige mod die twijfelde: het stukje heeft ruim acht uur als hete aardappel in de Categorie:Nuweg gestaan voordat ik het hier neerzette. Wutsje 22 okt 2019 22:44 (CEST)
   "Promo = het onder de aandacht brengen van een nieuw of bestaand product of service met als doel de omzet positief te beïnvloeden." Als ik straks een liedje maak, dat morgen op een downloadsite plaats, volgende week een melding van maakt dmv een pagina op Wiki, brengt ik dat uitgebrachte plaatje daarmee onder de aandacht. Dát is promo. Daarvoor is Wikipedia niet bedoeld. Iets promoten hoeft dus niet noodzakelijk wervend te zijn, het kan niet vergeleken worden met reclame: "aanprijzen van product of een dienst". Daarom staan die zaken zoals reclame en promo ook apart vermeld op RVM. Het is me niet ontgaan dat dit een hete aardappel was geworden. Dat zou niet moeten, RVM is duidelijk genoeg. Als er ook maar "geringste twijfel" was geweest, zou ik dit zeker bij voorbaat op TBP hebben geplaatst. Echter, over twee weken zal die niet E zijn; deze artiest is nog niet doorgebroken, geniet nog geen landelijke media-aandacht, staat niet op grote/belangrijke podia/festivals, enz. Het is een debutant die net zoals miljoenen anderen nog op zoek is naar roem. Ik zal (als ik zin heb) eens een balletje op gooien op de OP van RVM. MVG, Arch (Overleg) 23 okt 2019 08:49 (CEST)
Nogmaals, ik kan de redenering wel volgen en wellicht heb straks achteraf ten onrechte het voordeel van de twee weken durende twijfel gegeven, maar van een intentie om "(...) de omzet positief te beïnvloeden" blijkt m.i. uit de tekst van dit artikeltje niets ("koopt deze plaat!"). Dit is ook geen debutant: als ik het zo gauw goed begrijp, treedt de man als helft van een duo al jaren min of meer regelmatig op, zij het met een ander repertoire en voor een publiek dat gewoonlijk niet op het internet de grote trom roert. Dat er daar weinig over hem te vinden is, betekent niet volautomatisch dat hij dús een volstrekt onbekende is. Het is wat mij betreft over dertien dagen aan de dan dienstdoende mod om dat te beoordelen. Wutsje 23 okt 2019 22:50 (CEST)
Als de reclame uiting niet expliciet is waarom niet gewoon twee weken laten staan. Het gevaar lijkt mij anders, dat een lemma mogelijk onterecht wordt aangemerkt om direct te verwijderen door een nominator met andere interesses. Ldhank (overleg) 23 okt 2019 10:48 (CEST)
Nogmaals, het gaat hier niet om reclame, echter om promo voor een NE artiest. Dat hoeft WP:NIET twee weken te blijven staan. Ik bedenk dit niet, dit is gewoon een: richtlijn voor moderatoren. Arch (Overleg) 23 okt 2019 11:13 (CEST)
  Voor verwijderen over 14 dagen ... tegen overhaaste nuweg, dat op WP:PUNT begint te lijken. Edoderoo (overleg) 23 okt 2019 11:59 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 00:42 (CET)
Ik was een dag te vroeg met de beoordeling, maar als er aan het artikel of aan de discussie niets verandert blijft mijn conclusie uiteraard hetzelfde. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 09:17 (CET)
Niets veranderd, dus verwijderd. Encycloon (overleg) 5 nov 2019 07:00 (CET)

Vakantiewerking BoutersemBewerken

Weg – Geen encyclopedische tekst, maar een verhaal over de activiteiten en dagindeling van de organisatie. Past beter op de eigen website of voorlichtingsfolder. Verdel (overleg) 22 okt 2019 23:12 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Eens met nominator. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 00:42 (CET)
Ik was een dag te vroeg met de beoordeling, maar als er aan het artikel of aan de discussie niets verandert blijft mijn conclusie uiteraard hetzelfde. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 09:17 (CET)
Niets veranderd, dus verwijderd. Encycloon (overleg) 5 nov 2019 07:00 (CET)

Toegevoegd 23/10; af te handelen vanaf 06/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Bjørn ArisBewerken

ZP/reclame – Inhoud leest niet neutraal, past prima op de eigen website, echter niet op Wikipedia. Bevat privé, feiten en waardeoordelen die niet in lijn met WP:BLP/WP:NPOV liggen. Gebruikte "bronnen" zoals Amazon, YouTube, speakersacademy, returnonpeople enz. wekken de indruk van eigen hand te zijn. Inhoud lijkt door een (te nauw) betrokkene geschreven waardoor het een indruk van WP:ZP wekt. Indien relevant, zou de inhoud neutraler mogen worden aan de hand van betrouwbare en gezaghebbende bronnen. Arch (Overleg) 23 okt 2019 09:25 (CEST)

Dit komt over als een zzp'er met een paar hobby's. Werkte bij een bank, zoekt naar het spirituele. Zichzelf spreker noemen is niet voldoende en wat hij geschreven heeft zijn (bijdragen aan) management tools voor bedrijven. Het boek lijkt gedistributeerd door een stichting. Ik zie niet in wat deze man E zou maken. Er is geen enkele richtlijn voor bankmedewerkers of mensen die zichzelf spiritueel vinden of die meeschrijven aan een bedrijfsplan.IlseKol (overleg) 24 okt 2019 13:53 (CEST)

Beste d'Arch en Ilse, ik zie nu de comment van Ilse. Bjorn Aris is een veelgevraagd spreker en was ook op TedX, daar kom je niet te staan als freelancer/hobbyist. Hij is ook topsporter (Iaido). Zijn eerste boek is overigens uitgegeven door uitgeverij AnkHermes. Wellicht dat een en ander niet duidelijk was in de eerste versie. We hebben van de week al contact gehad en een stevige revisie van de pagina uitgevoerd. @d'Arch: Ik heb inmiddels ook je laatste puntjes doorgevoerd. Kan de pagina inmiddels van de beoordelingslijst af? Groetjes Martine Martinevdh (overleg) 2 nov 2019 12:41 (CET)

Wat doet dat copyrightteken in de tekst? Dat hoort niet in een encyclopedisch artikel thuis. Thieu1972 (overleg) 2 nov 2019 13:23 (CET)
Erg promotioneel opgesteld artikel. Bronnen noemen het onderwerp wel, maar of dit nou echte onafhankelijke bronnen zijn of meer als bladvulling dienden (zoals het artikel in de VK) vind ik nog wel onduidelijk. Lijkt me een van de vele trainers op dit gebied, ik zie niet direct wat deze nou speciaal maakt. Nietanoniem (overleg) 5 nov 2019 13:10 (CET)

Hi Thieu en d'Arch, niet bij stil gestaan! Zo werd het genoemd, heb het nu verwijderd. @nietanoniem, er waren wel veel meer bronnen, die er eerst ook bij stonden, maar op advies van d'Arch hebben we het een beetje beperkt om geen overdaad aan externe links en bronnen te hebben. Het interessante aan Bjørn Aris vind ik zelf dat het echt een figuur is, hij verschijnt in Samurai outfit met zwaard op het podium voor topbedrijven, Japanse ambassade, TedX. Het is dus niet de doorsnee trainer. Ik heb geprobeerd om uit te gaan van vergelijkbare personen als Ben Tiggelaar. Ik denk daarom dat de persoon wel toegevoegde waarde heeft voor de encyclopedie. Martinevdh (overleg) 7 nov 2019 10:17 (CET) Voor de afhandelende moderator: ik heb op basis van de feedback de gehele inhoud sinds de nominatie herschreven om alle subjectieve elementen te verwijderen en de tekst zo neutraal mogelijk te maken. Ik had eerst voor elke zin een bronvermelding, maar dat stond te rommelig en veel externe linken, dus die heb ik op advies geminimaliseerd naar wat er nu staat. Copyrightteken is verwijderd, zonder bij stil te staan overgenomen. Graag hoor ik het als er nog verdere adviezen zijn om dit artikel te optimaliseren. Ik vind het zelf van toegevoegde waarde om de pagina te behouden vanwege het niveau waarop Aris acteert, zijn opvallende stijl, zijn door een uitgever gepubliceerde boek en het feit dat hij topsporter is in de Japanse vechtkunst.Martinevdh (overleg) 7 nov 2019 10:25 (CET)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Jean Chrétien Baud (1893-1976)Bewerken

weg - NE, man met een baan. Leuke kapstok met namen maar zijn E-waarde blijkt niet uit het artikel. Onbruikbare bronvermelding "Krantenberichten (1917-1978, via delpher.nl" De meeste bronnen op Google gaan over een naamgenoot. The Banner Overleg 23 okt 2019 10:08 (CEST)

  Tegen verwijderen Interessant artikel. Geen enkele reden tot verwijdering Andries Van den Abeele (overleg) 26 okt 2019 16:18 (CEST).

  Opmerking Interessant is niet het neutrale criterium om te bepalen of een artikel wel of niet kan worden opgenomen. Onafhankelijke gezaghebbende bronnen die het onderwerp diepgaand hebben besproken wel. Geerestein (overleg) 28 okt 2019 11:27 (CET)

  Tegen verwijderen In het artikel staat dat hij chef van het kabinet van de burgemeester van 's-Gravenhage, kamerheer van de koningin en particulier secretaris van koningin Juliana was. Dat zijn niet zomaar baantjes. De opmerking "De meeste bronnen op Google gaan over een naamgenoot." lijkt me onzinnig. Als een Tweede Kamerlid uit de 19e eeuw een naamgenoot heeft die nu een populaire voetballer is, wordt dat Tweede Kamerlid daardoor toch niet minder E omdat er op Google nogal wat hits zijn m.b.t. die voetballer? Als er genoeg bronnen overblijven die wel over deze Baud gaan is dat belangrijker dan de verhouding tussen hits op Google tussen de ene Jean Chrétien Baud en de andere Jean Chrétien Baud. - :Robotje (overleg) 3 nov 2019 21:26 (CET)

Fraai argument, vooral om dat de naamgenoot eerder leefde: Jean Chrétien Baud (1789-1859). Heeft dus niet zo veel te maken met voorbijgelopen worden door een moderne naamgenoot. The Banner Overleg 3 nov 2019 21:53 (CET)

Samenvattend: welke onafhankelijke gezaghebbende bronnen gaan er dus over deze persoon?Geerestein (overleg) 3 nov 2019 21:52 (CET)

Zoiets? - Robotje (overleg) 3 nov 2019 23:50 (CET)

Toevoegen?Geerestein (overleg) 3 nov 2019 23:53 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Per argumenten van Gouwenaar behouden. MatthijsWiki (overleg) 12 nov 2019 12:57 (CET)

Roeivereniging WeertBewerken

WIU – Uit de summiere inhoud zonder opmaak blijkt geen relevantie, kan daarom uitbreiding en bronnen gebruiken om deze aan te tonen. Doet de vereniging mee met wedstrijden? Is deze aangesloten bij een landelijke overkoepelende organisatie? Oprichting, geschiedenis enz. zijn welkom. Arch (Overleg) 23 okt 2019 11:30 (CEST)

Weg. reclame. een goudengids vermelding Ldhank (overleg) 23 okt 2019 11:37 (CEST)
  Opmerking Bij eventuele verwijdering ook redirect RV Weert meenemen. Encycloon (overleg) 23 okt 2019 13:08 (CEST)

Raypricker 27 oktober 2019 8:20 (CEST): de gewenste verbeteringen zijn aangebracht.

De tekst is niet erg encyclopedisch. Het begint al met de eerste regel die uit 4 zeer korte zinnetjes bestaat: dat leest niet fijn. Vervolgens allemaal namen van de stichtende leden, hetgeen vooral leuk is voor die leden maar voor de gemiddelde lezer is dat oninteressant. Het kopje 'vandaag de dag' schiet natuurlijk niet erg op, want wat betekent zo'n tijdsaanduiding over tien jaar? Woorden als 'enthousiast' en zinnetjes als 'Dat is dé gelegeheid om zelf een keer (mee) te roeien. Je kunt je dan ook aanmelden voor de basisinstructie roeien waarbij je de kneepjes van het roeien onder de knie krijgt' en 'Parkeren kan voor de deur en is gratis', getuigen niet bepaald van een neutrale, afstandelijke blik. Het hele artikel is eigenlijk vooral gericht op de eigen doelgroep: leuk voor de achterban, leuk voor het werven van nieuwe leden. Voor een encyclopedie is de tekst echter ongeschikt. En onafhankelijke bronnen (kranten, tijdschriften etc) ontbreken. Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 08:41 (CET)

Raypricker 27 oktober 2019 14:10 (CEST): de gewenste verbeteringen zijn aangebracht.


 •   Conclusie afhandelend moderator: De inhoud was nog steeds niet een neutrale encyclopedische tekst maar eerder een stuk tekst wat in een clubblad thuis hoort. Daarmee lijkt het er sterk op dat het van binnenuit de organisatie is geschreven en niet met behulp van onafhankelijke en gezaghebbende bronnen. Daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 12 nov 2019 12:54 (CET)

Beeld en Geluid Den HaagBewerken

WEG - dit is een persbericht - vis ←   → overleg 23 okt 2019 11:57 (CEST)

Lijkt verdacht veel op dit persbericht afkomstig van beeldengeluid.nl. Arch (Overleg) 23 okt 2019 12:00 (CEST)
 • dan kan het ook nuweg - het lijkt me beter COMM (museum) te hernoemen enz. - vis ←   → overleg 23 okt 2019 12:05 (CEST)

Aaron TshibolaBewerken

WIU – Kennelijk een voetballer en mogelijk voldoende E, maar in deze vorm nog onvoldoende voor behoud. Machaerus (overleg) 23 okt 2019 18:10 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Inderdaad mogelijk E, maar dan moet er wel wat inhoud in het artikel komen te staan. MatthijsWiki (overleg) 12 nov 2019 08:55 (CET)

Dick PoundBewerken

WB – Nog te kort voor een beginnetje, terwijl uitbreiding zeer wel mogelijk is. Encycloon (overleg) 23 okt 2019 18:59 (CEST)

 • Naar mijn idee heb ik het artikel dermate uitgebreid dat de nominatie kan worden doorgehaald. Micnl (overleg) 23 okt 2019 20:28 (CEST)
  • Zeker, hartelijk dank namens de lezer! Encycloon (overleg) 23 okt 2019 21:03 (CEST)

Animalnature.wwBewerken

Reclame - Heb het al eens eerder langs zien komen, maar weet even niet waar. Neigt naar expliciete promo daar er geen enkel feit wordt genoemd waaruit blijkt dat het onderwerp relevant is voor opname. Sum?urai8? 23 okt 2019 23:13 (CEST)

Hallo sumurai8 Ik heb de reclame weg gehaald. Zou je het graag terug kunnen draaien? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.14.21 (overleg · bijdragen)

Zijn er, naast feiten, vooral ook betrouwbare onafhankelijke bronnen die dit onderwerp beschreven hebben en er daardoor de relevantie van aantonen? Encycloon (overleg) 23 okt 2019 23:54 (CEST)

Ik vind het wel relevant en er zijn zeker ook onafhankelijke bronnen. Die vroegen waarom er nog geen wikipedia was. Zou u het alstublieft weg kunnen halen🙏

Als het om het gelijknamige twitteraccount gaat, met 26 volgers, zeg ik nuweg, hiervoor is Wikipedia niet bedoeld. Arch (Overleg) 24 okt 2019 03:44 (CEST)

Animalnature.ww heeft geen officiel twitter of facebook alleen instagram ik weet niet wie dat is ik zal zorgen dat dar account weg gaat

Haal je het nu weg? Want de instagram is alleen officeel animalnature.ww hij heeft geen verdere accounts – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.14.21 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Wat is het verschil? Instagram heeft minder dan 3k volgers. Niet relevant dus. Zie ook WP:Vijf zuilen. Arch (Overleg) 24 okt 2019 08:30 (CEST)
Laat maar zien dan die betrouwbare onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben. Je mag ze hieronder linken/vermelden of in het artikel zelf. Mvg, Encycloon (overleg) 24 okt 2019 10:48 (CEST)
Waar gáát dit artikel eigenlijk over??? De tekst vertelt praktisch niks, de tabel is nutteloos, en op internet heb ik geen enkele hit kunnen vinden. Vanwege welke instagrampagina is deze persoon dan zo bekend?   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 25 okt 2019 09:26 (CEST)
  Voor verwijderen - nietszeggend artikel. Nietanoniem (overleg) 5 nov 2019 13:21 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie blijkt niet uit het artikel en daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 12 nov 2019 08:57 (CET)

Toegevoegd 27/10; af te handelen vanaf 10/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Louisa JanssenBewerken

WIU - Uit artikel blijkt niet echt relevantie van onderwerp. Deze persoon staat als transgender, realityster, youtuber en zangeres vermeld. Transgender is niet relevant om naar te kijken of iemand bekend is of niet. Ik ken de kijkcijfers niet van de series die genoemd worden, dus misschien dat deze persoon wel relevant is als realityster. Met 25k volgers is iemand niet bepaald populair of bekend van youtube en behalve een aantal audities is het onduidelijk of er enige bekendheid is als zangeres. Zangeres is echter wel het beroep dat wordt uitgelicht in de infobox. Sum?urai8? 27 okt 2019 00:37 (CEST)

Tekstueel ook niet geweldig: beetje houterig geschreven, met veel korte zinnetjes. Gezien de nogal private informatie lijken me enkele bronnen wel gewenst. In hoeverre deze persoon EW is: geen flauw idee. In ieder geval wordt er in de tekst met geen woord gerept over haar carrière als zangeres. Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 08:48 (CET)
Sterke twijfel over EW. Bronnen kunnen het verschil maken. Die bronnen lijken met in dit geval ook een noodzaak om te voldoen aan WP:BLP. In de huidige vorm niet iets om te behouden. Arch (Overleg) 27 okt 2019 09:23 (CET)
Na zelf wat gezocht te hebben lijkt ze wel E-waarde te hebben als realityster. Ik heb het artikel wat herschreven en de dingen die ik niet eenduidig kon onderbouwen eruit gehaald. Hieronder valt onder andere de zinsnede dat ze op straat leefde tussen 12 en 15 jaar oud. De begindatum staat op verschillende plekken vermeld, maar de einddatum niet. Het is onduidelijk of ze zelf is weggelopen, of uit huis is gezet. Het is ook onduidelijk wat precies de reden was. Verschillende plekken geven verschillende redenen. Ik heb ook de vermelding van beroep zangeres uit het infobox gehaald, omdat het aantal aankondigingen van optredens 0 of bijna 0 is. Ik heb het gehouden bij het noemen van de twee audities en het uitbrengen van de single. Op dit moment denk ik dat het artikel wel behoudbaar is, hoewel de eerste paragraaf van de biografie nog steeds stroef loopt. Gezien de opmerkingen hierboven zal ik mijn nominatie niet zelf doorstrepen. Sum?urai8? 30 okt 2019 22:46 (CET)
Vijf jaar lang een eigen programma op de nationale televisie + twee singles uitgebracht lijkt mij voldoende E. RONN (overleg) 4 nov 2019 11:55 (CET) Dat ik haar toevallig heb zien optreden en de foto bij het artikel heb gemaakt speelt bij mijn opmerking natuurlijk geen enkele rol.  

Bep ZeemanBewerken

WIU – Inhoud zonder wikificatie kan redactie en bronnen gebruiken, eveneens wat uitbreiding zal welkom zijn om EW aan te tonen. Inhoud bevat een bronloos citaat. Het artikel lijkt af te sluiten met een triviale afsluiting over een reunie? Twijfel aan relevantie, want heeft Zeeman als "adjunct-architect" zelfstandige ontwerpen op naam stan, zijn er gebouwen bekend? Of is het vrouwelijk pionierschap voldoende? Arch (Overleg) 27 okt 2019 04:10 (CET)

Het artikel vertelt inderdaad niet erg veel. Ze had een duidelijke mening, maar was die breed bekend? En wat heeft ze nu eigenlijk ontworpen? Ze bezocht een vergadering, ontmoette allerlei andere afgestudeerde vrouwen, maar wat betekende dat dan precies? Het artikel roept vooral vragen op. Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 08:51 (CET)
De vermelde brief toont als primaire bron geen encyclopedische relevantie aan, maar er lijkt wel meer over te vinden - hoewel Zeeman daar niet echt zelfstandig beschreven wordt. Hopelijk kan de aanmaker de overige geraadpleegde bronnen nog vermelden en het artikel liefst ook wat uitbreiden. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 11:36 (CET)
Dit artikel is geschreven nav een schrijfactie in het Rijksmuseum op de Nacht van de Geschiedenis. Ik verwacht niet dat de auteur dit artikel zelf binnen 2 weken aan zal passen, dus voel je vrij om het onder handen te nemen. Ciell 27 okt 2019 22:04 (CET)
Bedankt voor de toelichting, ik vroeg me al af wat de achtergrond van die aangemaakte vrouwenartikelen was. Mocht ik er meer over kunnen vinden zal ik inderdaad niet aarzelen het artikel aan te passen. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 22:22 (CET)
  Tegen verwijderen bron toegevoegd The Banner Overleg 29 okt 2019 10:20 (CET)

Lies!Bewerken

WIU – Een biografie en onafhankelijke bronnen zouden kunnen helpen om relevantie aan te tonen. Verificatie is lastig i.v.m. de bandnaam. EW blijkt namelijk (nog) niet uit de summiere inhoud. Trad de band reeds op op grotere/bekendere podia en/of festivals? Zijn er andere zaken die bijzonder zijn? Kan tevens per WP:NPOV bronondersteuning krijgen voor de mening over invloeden in de inleiding. Arch (Overleg) 27 okt 2019 09:15 (CET)

Kitskensberg (speeltuin)Bewerken

WIU – Relevantie blijkt niet uit de summiere inhoud, wat maakt deze speeltuin nu bijzonder? Uitbreiding dmv geschiedenis en bronnen kunnen die EW aantonen. Arch (Overleg) 27 okt 2019 09:20 (CET)

Ik vind zo gauw geen interessante wetenswaardigheden. Geen bekende architect, en/of een lange historie. Lijkt dus een 'gewone' speeltuin. Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 09:24 (CET)

Frederica CamperBewerken

NE – Artikel gaat vooral over de familieleden van Camper. Er staat dat ze dagboekschrijfster was, maar verder wordt daar helemaal niets meer over verteld. Ze maakte geologische aantekeningen tijdens de reizen van haar man, maar wat is de importantie van die aantekeningen? De tekst vermeldt dus niets over haar prestaties. Verder is de opmaak van het artikel nog niet op orde, NB: opvallend dat er momenteel veel artikeltjes geplaatst worden met als enige bron 'Els Kloek, 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis' of 'Kloek, E (2018), 1001 vrouwen in de 20ste eeuw'. Ik kan die boeken niet inzien, maar als de informatie kennelijk zo summier is, wat voor artikel kun je er dan op baseren? Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 09:37 (CET)

Hier wordt eigenlijk ook niet veel over haar zelfstandig verteld. Vrouwengeschiedenis is een traditioneel onderbelichte tak van sport en ik denk dat dat hierin is terug te zien; zo komt er ook een gedeelte uit de biografie over haar man. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 12:47 (CET)

Thérèse HovenBewerken

NE/WIU – Een onopgemaakt artikel waarin het levensverhaal van deze schrijfster wordt vermeld, inclusief haar rol in de emancipatie van vrouwen. Er is echter geen enkele bron vermeld, dus het is onduidelijk waar die analyse van haar maatschappelijke rol precies vandaan komt. Een lijstje publicaties zou ook welkom zijn. Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 09:42 (CET)

Bronloos relaas over een interessant persoon, echter zonder opmaak en wikificatie. Bevat wat waardeoordelen/meningen die per WP:NPOV bronondersteuning behoeven. Die zijn voldoende beschikbaar. Uitbreiding met een bibliografie zou welkom zijn. Arch (Overleg) 27 okt 2019 09:43 (CET)
Ik heb de auteur gemaild met een vraag de bron toe te voegen (want die is er wel). Ciell 27 okt 2019 22:13 (CET)
@Arch:: Op welke waardeoordelen/meningen doel je concreet? @Ciell: Ik heb bron al toegevoegd. Ecritures (overleg) 28 okt 2019 00:44 (CET)
Aan de bezwaren is ruimschoots tegemoet gekomen. Nominatie vervalt dan ook. Thieu1972 (overleg) 28 okt 2019 05:36 (CET)

Johanna RacerBewerken

NE – Wederom een artikel dat is gebaseerd op een vermelding in slechts 1 boek (nl van Els Kloek). Wat is echter de relevantie van deze onderneemster Johanna Racer? Ze had een manufacturenhandel in Amsterdam en liet veel geld na. Was dit een unieke situatie? Welke rol speelde Racer precies? Zijn er meer bronnen dan een ogenschijnlijk willekeurige vermelding in 1 boek? Het blijft nogal oppervlakkig en dat is erg jammer. Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 09:48 (CET)

Ik haal mijn eigen nominatie door. Ik vond een goede bron met heel wat extra informatie, dus heb het artikel verder aangevuld. Relevantie is wmb in orde. Thieu1972 (overleg) 28 okt 2019 21:44 (CET)

Louisa (naam)Bewerken

WIU – Een artikel over een naam dat momenteel bestaat uit drie regels. De enige vermelde naam verwijst naar een artikel dat hierboven al genomineerd is wegens WIU. Beide artikels zijn niet toevallig aangemaakt door dezelfde auteur. Met vriendelijke groet, Daniuu 27 okt 2019 10:26 (CET)

Isabella de MoerlooseBewerken

WIU – Artikel behoeft wikificatie. Artikel zou beter ook kunnen ingaan op de precieze opvattingen die aanleiding gaven tot de wrevel met het geloof, en hierbij zouden extra bronnen welkom zijn. Tot slot is het artikel soms wat houterig geschreven, en herkauwt het informatie: er wordt in de tweede alinea aangehaald dat ze in conflict stond met de plaatselijke religieuze elite, waarna in de derde paragraaf wordt aangehaald dat ze nogal onorthodoxe ideeën had over elite, om in de slotalinea nog eens te vermelden dat ze tijdens haar leven soms in conflict kwam met haar geloof. Misschien kan het artikel van de Franstalige wiki als model gebruikt worden? Met vriendelijke groet, Daniuu 27 okt 2019 10:39 (CET)

Irene BestBewerken

WIU – Artikel kan een kleine wikificatie gebruiken. Het artikel leest soms wat houterig (de opeenvolging van drie korte zinnetjes in het begin van het artikel is een goed voorbeeld daarvan). Het artikel is soms wat wervend geschreven (De Decupré matrassen zijn uiters geschikt voor de preventie en behandeling van Decubitus, doorligwonden.). Met vriendelijke groet, Daniuu 27 okt 2019 10:55 (CET)

Het artikel is kennelijk geheel gebaseerd op de bedrijfssite? Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 11:19 (CET)
Niet neutraal, voldoet niet aan WP:NPOV. Ik heb twee bronvragen gesteld, echter de relevantie lijkt twijfelachtig. Arch (Overleg) 27 okt 2019 11:27 (CET)

Margeretha DedelBewerken

NE – Maakt een flinke duit doen in het zakje van een stichting (waarvan je tevens voorzitter bent) E? Kortom twijfel aan de relevantie. Kan naast wikificatie en opmaak tevens uitbreiding en aanvullende bron(nen) gebruiken om die EW aan te tonen. Arch (Overleg) 27 okt 2019 11:40 (CET)

Lees ik hier nu in dat je de opgegeven bron niet voldoende acht? Je gegeven argumentatie doet bijna vermoeden dat je denkt dat Dedel opzettelijk geld heeft gestoken in een stichting, om hier een artikel te kopen. Maar zo werkte het natuurlijk niet in het jaar 1830. Edoderoo (overleg) 27 okt 2019 11:51 (CET)
Het lijkt erop dat de bewuste bron min of meer massaal wordt overgeschreven, gezien de hausse aan nieuwe artikelen die allemaal dat ene boek als bron gebruiken. Het lijkt dus wel wat magertjes om een persoon EW te noemen omdat die persoon in één boek kort wordt beschreven. Daarnaast zijn de meeste van deze artikeltjes dermate slecht opgemaakt dat je alleen al daarom twijfels krijgt over de inhoud. Ik was overigens bezig dit artikeltje te wikificeren en heb er nog een bron bij gevonden (die overigens het genoemde boek lijkt te overlappen, want het Huygens Instituut is ook bij dat boek betrokken). Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 12:05 (CET)
Ook overschrijven lijkt mij een beschuldiging, en de correctheid van de inhoud koppelen aan de correctheid van de opmaak, vind ik ook niet opportuun. Jammer dat nieuwe gebruikers op deze manier op de brandstapel worden gelegd. Edoderoo (overleg) 27 okt 2019 12:35 (CET)
Het is een geval en...en: een grote hoeveelheid korte artikelen, zo'n beetje allemaal gebaseerd op één boek dat 1001 biografieën heeft verzameld, en bij bijna elk artikel mist van alles in de opmaak. Het komt gewoon wat onzorgvuldig over allemaal. Ik beschuldig niemand van overschrijven, maar stel alleen dat het er op lijkt dat de artikeltjes massaal zijn geschreven, met alleen het bewuste boek naast het toetsenbord (excuses als iemand het als een beschuldiging van plagiaat heeft ervaren: dat was niet mijn bedoeling). Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 13:11 (CET)
Ik maak heel veel NK-schaatsters, Eredivisie-voetbalspeelsters en grandslam-tennissters aan. Allemaal "overgeschreven" uit hetzelfde kleine setje bronnen, want ik mag het immers niet allemaal zelf verzinnen. Volgens mij doet deze gebruiker/gebruikster het niet veel anders, hoewel ze wel een zetje in de rug (in de goede richting) kan gebruiken. Die krijgt ze niet door hier te gaan zitten afgeven dat alle artikelen uit 1 bron komen, en dat dat dan blijkbaar verdacht is. Dan kun je beter die gebruiker gelijk blokkeren en uitleggen dat we hier geen artikelen over vrouwen uit een boek willen. Edoderoo (overleg) 27 okt 2019 13:44 (CET)
Elke keer weer een paar woorden uit iemands betoog halen en daar dan een overtrokken aantijging omheen brouwen, is dat nou nodig? Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 16:42 (CET)
Het is wat gevoelsmatig, maar ik ervaar deze persoon wel als E-waardig, zij het niet heel royaal. Achterdocht over de nominatie heb ik verder niet. BonteKraai (overleg) 27 okt 2019 15:53 (CET)
Eens, het is een magere EW maar ik ervaar het ook als voldoende. De opmaakproblemen zijn inmiddels ook verholpen, en er zijn twee bronnen die haar beschrijven. Dus   Tegen verwijderen Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 16:44 (CET)
1001 vrouwen van Els Kloek is een van de bronnen die we gisteren gebruikten bij de Nacht van de Geschiedenis (Nederland) in het Rijksmuseum. Vandaar de niet al te lange stukken, en de vele artikelen die op 26 oktober zijn aangemaakt en aan dezelfde bron refereren. Ik heb er echter op gehamerd dat mensen *niet* mochten overschrijven. Bedankt voor het wikificeren, daar had ik vannacht toen ik thuiskwam geen puf meer voor! Ciell 27 okt 2019 22:19 (CET)
Ah, ik dacht ook al aan een soort schrijfavond of zo. Dat verklaart het e.e.a. Ik zie dat het gebruikte boek een prima bron is (mijn twijfel hierover was dus onterecht), maar niet altijd goed lijkt te zijn ingezet. Ik heb enkele artikeltjes inmiddels aangevuld en dan blijken de onderwerpen helemaal niet zo gek te zijn. Is er een overzichtje van de artikelen die in die schrijfnacht zijn geschreven? Misschien een idee om de artikelen nog eens te bekijken en waar nodig, wat te verbeteren? Wil daar best wel mee helpen. Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 22:29 (CET)
Hoi Thieu1972, dat vind ik heel vriendelijk van je! Er zijn enkele copyvio's terecht verwijderd, maar de overige 31 artikelen staan in deze wijziging. Er zit idd nog wat werk bij dat gedaan moet worden. Komende zaterdag is het Museumnacht en heeft het Rijksmuseum gevraagd of we de activiteit willen herhalen, dus dan komen er (hopelijk) weer zoveel artikelen bij. Ciell 28 okt 2019 12:24 (CET)

Hillegonda Justine AxwijkBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de summiere inhoud over deze maatschappelijk werker en vrouwenrechtenactivist uit de jaren '80. "Zij zette zich in voor..." is uiteraard fijn om te lezen, echter de lezer wil uiteraard leren of er ook iets bereikt is met die inzet? Kan daarom uitbreiding enz. gebruiken om EW aan te tonen. Arch (Overleg) 27 okt 2019 11:47 (CET)

Catharina Christina PetitBewerken

NE – Dit artikel over een toneelspeelster uit een toneelfamilie die toneel speelde en trouwde met een toneelspeler behoeft meer duidelijkheid over de relevantie. Verdel (overleg) 27 okt 2019 12:50 (CET)

Is aangevuld met bron en tekst. Nominatie doorgehaald. Verdel (overleg) 28 okt 2019 13:11 (CET)

British MovementBewerken

WIU – Genomineerd door een collega o.v.v. "bronloos" Arch (Overleg) 27 okt 2019 15:14 (CET)

Dit lijkt me geen deugdelijke onderbouwing (overigens was de aanmaker aanspreken volgens mij een beter idee geweest dan meteen zo'n sjabloon toevoegen). Waarom zou het artikel in de huidige staat verwijderd moeten worden, is de informatie hopeloos onverifieerbaar? Encycloon (overleg) 27 okt 2019 15:20 (CET)

Sander VahleBewerken

Weinig zinvolle inhoud. Kattenkruid (overleg) 27 okt 2019 15:33 (CET)

Alberto Ángel FernándezBewerken

Matige of computervertaling. Kattenkruid (overleg) 27 okt 2019 16:32 (CET)

Na diverse verbeteringen en aanvullingen wil ik voorstellen het sjabloon te verwijderen.Zandcee (overleg) 28 okt 2019 14:40 (CET)

Geertruit GordonBewerken

NE – Wat oppervlakkige biografie, artikel behoeft uitbreiding met onafhankelijke bronnen om sommige claims (bv. Gordon was een van de eerste vrouwen in Nederland die haar dichtbundels publiceerde onder haar eigen naam terwijl ze nog leefde) in dit artikel te staven. Wederom een artikel uit de reeks "Vrouwen uit het boek van Els Kloek". Zoals hierboven aangehaald door gebruikers, zou de rol die deze dichteres gespeeld heeft in de geschiedenis verder toegelicht kunnen worden, of zou een overzicht van publicaties etc. kunnen opgenomen worden. Bronnen om bv. het citaat Ze schrijft dat het bijbels was om haar talenten te gebruiken, vandaar dat zij toch haar talenten in de poëzie wil benutten. te staven zouden een welkome uitbreiding zijn van het artikel. Met vriendelijke groet, Daniuu 27 okt 2019 16:53 (CET)

@Daniuu: er staat toch al een bron bij om de inhoud te staven? Of ben je er zeker van dat die bron de lading niet dekt? Encycloon (overleg) 27 okt 2019 17:15 (CET)
@Encycloon: gisterenavond zijn er een aantal artikels (relatief) kort na elkaar aangemaakt die het beschreven boek als bron aanhalen. Dit lijkt erop te wijzen dat het boek niet zozeer bestaat uit biografieën, maar veelal als een soort encyclopedie. Ik kan dan ook niet meteen verifiëren of de bron ook het citaat volledig dekt. Voorts sluit ik mij aan bij de opmerkingen die collega Thieu1972 maakte bij de discussie over het artikel Margeretha Dedel. Met vriendelijke groet, Daniuu 27 okt 2019 17:25 (CET)
Uit je nominatiereden lijkt het alsof je de claims in twijfel trekt. Als Ze schrijft dat het bijbels was om haar talenten te gebruiken, vandaar dat zij toch haar talenten in de poëzie wil benutten. in dat boek te vinden is, is daar toch geen extra bron voor nodig? Overigens vermoed ik dat het betreffende boek er ongeveer zo uitziet en dus lijkt op de lemma's in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Maar dat zou wellicht even gecontroleerd kunnen worden bij iemand die dit boek in bezit heeft. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 17:35 (CET)
Ik heb inderdaad ook het idee dat het boek sterk lijkt op de lemma's uit het Vrouwenlexicon. Begrijp ook dat het een samenwerkingsproject was? Ik heb inmiddels enkele artikelen aangevuld o.b.v. de info uit het Vrouwenlexicon, en het valt me op dat de aanvankelijke teksten in Wikipedia redelijk de teksten uit het Lexicon volgden. De aanmakers hebben alleen ontzettend veel nuttige en interessante info weggelaten, en dat is zonde, want die extra info tilt het niveau van het onderwerp omhoog. Thieu1972 (overleg) 27 okt 2019 18:10 (CET)

Samia Manel BezzeghoudBewerken

WIU – Vermoedelijke computervertaling, mogelijks van de Franstalige wiki. Met vriendelijke groet, Daniuu 27 okt 2019 16:59 (CET)

Lassi (plaats)Bewerken

Indertijd aangemaakt door RobotMichiel1972, die niet in de gaten had dat er twee plaatsen met de naam Lassi zijn: Lassi (Hiiumaa) en Lassi (Saaremaa). Is nu een redirect naar die laatste plaats. Er bestaat nog een derde Lassi; dat is een yoghurtdrank. Lassi (doorverwijspagina) verwijst naar alle drie. Het lijkt me geen elegante oplossing om van Lassi (plaats) een aparte dp naar de twee plaatsen te maken. Sijtze Reurich (overleg) 27 okt 2019 18:13 (CET)

Bestaat al sinds 2012, dus mag van mij een redirect naar Lassi (doorverwijspagina) worden voor mogelijke verwijzingen op externe sites of in bewerkingssamenvattingen. Encycloon (overleg) 27 okt 2019 18:20 (CET)

Jumping GiantsBewerken

WIU/ZP/NE – Artikel zonder bronnen, dat niet neutraal geschreven is (Daarnaast is Jumping Giants een gevreesde tegenstander in Limburg). Artikel lijkt geschreven door een insider en maakt gewag van een verdubbeling van het ledenaantal (ten opzichte van welk jaar? Is dit relevant?). Artikel zal volgens mij een behoorlijke poets nodig hebben. Met vriendelijke groet, Daniuu 27 okt 2019 19:13 (CET)

George LovettBewerken

NE. Artikel over een onbekende "componist" waarover op internet niets is te vinden. Zeer mager artikel van Nlkalwien (die veel artikelen over allerlei meer en minder bekende componisten uit de HaFaBra wereld heeft aangemaakt) die in de tweede zin al aangeeft dat er over deze man weinig bekend is. De Geo (overleg) 27 okt 2019 21:17 (CET)
Of de in het artikel genoemde bronnen ook gebruikt zijn, kan ik niet beoordelen. Ik heb ze zelf niet en het zijn titels die Nlkalwien vaker heeft gebruikt in zijn artikelen. De Geo (overleg) 28 okt 2019 10:47 (CET)

Heilig Hart BrouwerijBewerken

NE – Dit jaar opgerichte brouwerij waar alleen nieuwsberichten over bestaan. De kerk is als erfgoed van belang en kan dus als zelfstandig object beschreven worden. Dqfn13 (overleg) 27 okt 2019 22:10 (CET)

Hoezo? Zijn al die brouwerijen in die lijst dan enkele maanden oud? Ik snap wel wat Dqfn13 bedoelt: de HHB bestaat nog maar net, de eerste biertjes zijn net geproduceerd, en het hele artikel gaat eigenlijk over het kerkgebouw. Dan is de relevantie van deze piepjonge brouwerij nog niet duidelijk. Thieu1972 (overleg) 28 okt 2019 05:41 (CET)

Hoezo? vanaf wanneer kunnen pagina's hier dan aangemaakt worden? De kerk werd in 2016 verkocht.In 2017 werden de eerste bieren gebrouwen door hen en gecommercialiseerd onder die naam. Het kerkcafé en de eventlocatie openden al in december 2017. Vanaf wanneer kan iets dan wel opgenomen worden?? HansDSM (overleg) 28 okt 2019 09:21 (CET)

 •   Voor verwijderen WP:ZP. Voldoet ten eerste niet aan de criteria en WP:NIET]: er is geen sprake van "vrij grote mate van bekendheid genieten". Wel kan de kerk beschreven worden, waarin uiteraard de vermelding dat de kerk sinds 2019 als brouwerij in gebruik is genomen. Ten tweede werd dit aangemaakt door een one-issue-account dat slechts zijn eigen toko wil promoten. Arch (Overleg) 28 okt 2019 06:05 (CET)

Hoezo? een brouwerij in een gewoon industrieel pand is encyclopedisch, maar een brouwerij in een kerk is dat niet omdat de kerk op zich al encyclopedisch is? Bizarre redenering....HansDSM (overleg) 28 okt 2019 09:21 (CET)

Beste HansDSM, die redenering wordt hier niet gemaakt. De argumenten zijn 1) nog te jong en 2) te weinig gezaghebbende bronnen over het onderwerp ("alleen nieuwsberichten"). Als dit de enige onafhankelijke bron is over deze brouwerij ben ik het daar eigenlijk wel mee eens.
Dat de kerk wel in een eigen artikel beschreven zou kunnen worden en de brouwerij daarin genoemd, staat feitelijk los van die redenering. Mvg, Encycloon (overleg) 28 okt 2019 09:54 (CET)

Beste Encycloon, ik herhaal mijn vraag van hierboven: wat is te jong? vanaf wanneer (hoeveel dagen/maanden/jaren) voldoet iets aan de 'criteria'?? En welke 'gezaghebbende' bronnen vindt u op de andere brouwerijpagina's? De consequentie is ver zoek... HansDSM (overleg) 28 okt 2019 11:13 (CET)

Daar had ik expres geen mening over gegeven, met dat criterium ben ik het persoonlijk niet helemaal eens namelijk. Wat mij betreft gaat het om de beschikbaarheid van gezaghebbende onafhankelijke bronnen die het onderwerp voldoende diepgaand beschreven hebben, 'leeftijd' maakt dan voor mij niet uit (hoewel oudere, 'gevestigde' bedrijven vaak ook meer aandacht krijgen in onafhankelijke bronnen).
Zoals gezegd vind ik die ene lokale HLN-bron hier wel te weinig. De andere twee bronnen gaan niet direct over de brouwerij maar over de kerk.
Wat betreft andere pagina's: ten eerste hoeven relevantiebiedende bronnen niet per se vermeld te zijn, als ze maar wel beschikbaar zijn. Ten tweede kan het zo zijn dat sommige artikelen aan de controle ontsnapt zijn, Wikipedia is een vrijwilligersproject zonder standaard professionele controle vooraf. Encycloon (overleg) 28 okt 2019 11:21 (CET)
HansDSM, klik u wel eens een link aan, als u die worden aangeboden? Op het bierproject hebben ze criteria vastgelegd dat: "Brouwerijen, bierfirma's of brouwerijhuurders die minstens vijf jaar een bier zelf brouwen of op de markt brengen danwel tenminste het equivalent van 100.000 standaard bierflesjes à 33cl geproduceerd hebben. (België telt circa 145 brouwerijen, Nederland heeft circa 110 brouwerijen, de rest zijn bierfirma's of brouwerijhuurders.) Als de brouwerij voordien als bierfirma actief was, telt die tijd mee bij de vereiste minimumperiode van activiteit. Enkel officiële ondernemingen, dit wil zeggen ondernemingen met een handelsregister komen hiervoor in aanmerking." Uiteraard kan van alle regels worden afgeweken, echter dan geldt wmb wel minstens verificatie om relevantie aan te tonen. Onder punt 3 van de gebruiksvoorwaarden (zie onder de blauwe knop "wijzigingen publiceren") waarmee u steeds verklaart akkoord te zijn, steeds als u die blauwe knop intoetst, meldt expliciet onder punt 3.: "dat uw bijdrage aan artikelen en/of daarin opgenomen sjablonen is gebaseerd op controleerbare feiten en/of bronnen" dan mag voor ieder onderwerp minstens meer verwacht worden dan één lokale HLN bron om vermeende relevantie aan te tonen. Arch (Overleg) 28 okt 2019 11:34 (CET)
WP:NIET: Wikipedia is een encyclopedie waarin beschrijvingen thuishoren. Maar dat moet wel over zaken of personen gaan die een vrij grote mate van bekendheid genieten. Het is niet de bedoeling om die bekendheid te suggereren of te creëren door hier een artikel over jezelf te plaatsen. Arch (Overleg) 28 okt 2019 11:38 (CET)

De Heilig Hart Brouwerij is erkend als brouwerij door douane en accijnzen en is opgenomen in de lijst van erkende brouwerijen door zythos... Dat lijkt me encyclopedisch iets anders dan 'gazettepraat'. Innovatie kan dus niet op wikipedia, begrijp ik. HansDSM (overleg) 28 okt 2019 11:44 (CET)

Ik heb hier een bakker op de hoek zitten die hofleverancier is. Dat wil niet zeggen dat deze tevens relevant zijn? Een onderwerp zal een vrij grote mate van bekendheid mogen genieten. M.a.w. geduld is een schone zaak. Arch (Overleg) 28 okt 2019 11:55 (CET)

Op de lijst met brouwerijen staat heel wat brouwerijen waar ik als bierliefhebber (en heel velen met mij) nog niet over gehoord heb... Bekendheid is dus niet echt een criterium zo blijkt...Bij de meeste brouwerijen staan zelfs geen bronnen, laat staan dat er dus enige bekendheid, dan wel encyclopedische relevantie werd aangetoond. Nogmaals de inconsequentie van de meeste reacties hier is echt onvoorstelbaar...Die zijn door de mazen van het net geglipt en geluk gehad? De onjuistheid zegeviert daardoor meer, maar dat blijkt dan weer geen probleem, zo te zien.HansDSM (overleg) 28 okt 2019 12:03 (CET)

U bent uiteraard vrij om niet relevante vermeldingen te verwijderen. WP:VJVEGJG. Arch (Overleg) 28 okt 2019 12:07 (CET)
Klopt, wanneer de relevantie van 'oudere' artikelen (deugdelijk) betwist wordt, kunnen ook die verwijderd worden wanneer na nominatie die relevantie niet is aangetoond. 'Ontglipte' artikelen uit het verleden zijn geen reden om nieuwe artikelen die niet aan de eisen voldoen te behouden. Dan zouden we ook hoaxen mogen toestaan, daarvan bestonden er immers ook een paar voor langere tijd (en mogelijk nog steeds). Encycloon (overleg) 28 okt 2019 12:10 (CET)

Het gaat over het gros van de brouwerijen op die lijst...HansDSM (overleg) 28 okt 2019 12:26 (CET)

Dan moet je die lijst misschien eens opschonen ipv steeds maar je eigen brouwerijtje eraan toe te voegen De Geo (overleg) 28 okt 2019 12:34 (CET)
Een bron is niet verplicht, dus artikelen zonder bronnen zijn er in overvloed. Als er echter twijfel bestaat over de inhoud (klopt het wel? is het verifieerbaar?) kan om bronnen worden gevraagd. Een artikel - nieuw of reeds bestaand - kan zelfs voor verwijdering worden voorgedragen als de twijfel groot is. Relevantie haal je niet uit een nummer van de Kamer van Koophandel of een erkenning door Zythos of een lidmaatschap van een branche-organisatie; relevantie ontstaat als er over je gepubliceerd wordt, en dan liever niet door het wijkblaadje maar door gerenommeerde media (en dan bij voorkeur door gespecialiseerde bronnen). Uit het huidige artikel blijkt niets daarvan: een vrij jonge brouwerij waarover niet veel anders lijkt te zijn gepubliceerd dan 'ze zitten in de kerk'. Het zelf produceren van bier lijkt ook van vrij recente datum. Op zich dus ook logisch dat er dan nog weinig over de brouwerij te vinden is. En nee, Wikipedia is niet innovatief, want het is een encyclopedie en een encyclopedie kijkt nu eenmaal vooral naar 'achteren'. Voor het bekendmaken van alle biermerken en -soorten zijn andere media geschikter. Thieu1972 (overleg) 28 okt 2019 12:56 (CET)

En alweer blijken sommige regels op wikipedia hier anders geïnterpreteerd te worden dan op andere pagina's...#inconsequentie. Het huidige innovatieve kan volgens u niet, het moet echt ver in de tijd gaan. De Heilig Hart Brouwerij kan volgens u niet opgenomen worden omdat ze nog niet lang genoeg actief is (eerste brouwsels 02/01/2017). Echter op het bierportaal kunnen bieren "Nieuw gelanceerde Belgische biermerken eerste helft 2019" toegevoegd worden. Zoveel onlogica in één en dezelfde 'encyclopedie' lijkt me toch moeilijk te rijmen...En als het een troost mag zijn, deze Heilig Hart Brouwerij-pagina is helemmal geen reclame, enkel een aanvulling op de lijst met bijhorende uitleg die bijzonder interessant lijkt voor de bierliefhebber (zoals bieren op amforen), meer dan op andere brouwerijpagina's. Als het niet mag, let it be. Ik ga in elk geval de andere brouwerijpagina's niet wegdoen of nomineren, ik heb wel wat anders te doen en bovendien gun ik hen die pagina. HansDSM (overleg) 28 okt 2019 13:22 (CET)

Waarom dat een onderdeel is van het Bierportaal weet ik niet - nogmaals: Wikipedia is een vrijwilligersproject zonder professionele redactie en er bestaan inderdaad weleens inconsequenties omdat niet alles centraal geregeld wordt - maar betekent niet dat die nieuwe bieren per definitie encyclopediewaardig zijn. Ze zijn daar ook niet gelinkt.
In principe laten we conform WP:NPOV de gezaghebbende bronnen bepalen welke informatie interessant is voor de lezer/bierliefhebber. Mvg, Encycloon (overleg) 28 okt 2019 13:27 (CET)

  Voor verwijderen Het is nog geen brouwerij, want er wordt nog niets gebrouwen. Het is alleen nog een café waar je ook 'evenementen' kunt laten houden. Gebrouwd wordt vooralsnog ergens anders. Uit de bedrijfswebsite blijkt evenmin dat er al gebrouwen wordt, noch uit de opgevoerde blog in die link van 7 september jl. Ik heb getracht er nog iets van te maken, maar het dat heeft geen zin zolang er niets gebrouwen wordt. Voor nu is het alleen een promo-artikel met reclame voor een café. HT (overleg) 28 okt 2019 13:36 (CET)

Het bier dat in de 2 terra cotta eieren zit is in de kerk gebrouwen en is volop in de warme kamer aan het gisten (op de foto staan deze bieren trouwens in de warme kamer...). Beste Happytravels, u verkondigt onwaarheden. HansDSM (overleg) 28 okt 2019 13:42 (CET)
Beetje rustig a.u.b. met opmerkingen over onwaarheden vertellen. Ik beroep mij allereerst op je eigen bedrijfswebsite waar met geen woord gerept wordt over bier dat zelf gebrouwen wordt. Uit de foto - door jou op Commons geplaatst - is verder niet op te maken dat die 'eieren' in de kerk staan. Nergens in het lemma, totdat jij hier zonet schrijft dat er wél gebrouwen wordt, staat een verwijzing dat je al in de kerk zelf brouwt, dus kom mij alsjeblieft niet vertellen die ik hier opzettelijk - want daar komt het neer - hier de boel aan het bedonderen zou zijn. HT (overleg) 28 okt 2019 14:10 (CET)

Op de website van Heilig Hart Brouwerij wordt inderdaad nog met geen woord gerept over de bieren die in de kerk gebrouwen worden. Deze zijn nog niet commercieel te verkrijgen, reden te meer dat de pagina hier wel degelijk niet een weergave is van enkel reclame... Zoals u op een andere pagina laat uitschijnen zal u mij toch blijvend aanvallen. Het feit dat u in twijfel trekt dat deze terra cotta eieren (nochtans gemakkelijk te verifiëren op FB bvb) zegt op dat vlak alles. De waarheid en juistheid van informatie speelt blijkbaar geen rol. Volgende week wordt opnieuw gebrouwen in de kerk. Breng eens een bezoekje... Of zou jouw info dan ook al niet meer correct zijn omdat je uitgenodigd bent...HansDSM (overleg) 28 okt 2019 14:46 (CET)

Ik kan hier geen touw meer aan vastknopen. Het artikel gaat over een brouwerij in een kerk, de brouwerij stamt uit 2019, maar eigenlijk komt de brouwerij uit 2017, en de brouwerij is gevestigd in een kerk maar eigenlijk wordt er helemaal nog geen bier in die kerk gebrouwen, of eigenlijk toch wel maar dat bier is nog niet te koop. Echt, als het allemaal nog in zo'n pril stadium is en er geen andere bronnen zijn dan lokale krantenberichtjes over de aankoop van de kerk, dan houdt het wel een beetje op denk ik. Dan kun je wel elke keer onze uitleg uit zijn verband halen en hard roepen dat het allemaal oneerlijk is en dat iemand onwaarheden verkondigt, maar met zo'n onduidelijk verhaal wordt het wel wat lastig allemaal hoor. Thieu1972 (overleg) 28 okt 2019 20:35 (CET)
@HansDSM, Het is duidelijk: u bent betrokken en u probeert hier de eigen toko te promoten. U hebt zich niet ingelezen in wat Wikipedia is en hoe het hier werkt, anders zou u niet zo blijven reageren en vooral blijven benadrukken dat u niets anders doet dan andere artikelen en dat als uw artikel het niet waard is, dat die andere artikelen het ook niet waard zijn. Dqfn13 (overleg) 28 okt 2019 20:39 (CET)

Op de lijst van Belgische brouwerijen, op de pagina met uitleg over brouwerij, etc... vind ik nergens dat een brouwerij 5 jaar dient te bestaan als brouwerij (wat een criterium ook....). De lijst van Belgische brouwers heet ook niet 'De lijst van Belgische brouwers die minstens 5 jaar bestaan'... Soit. De Heilig Hart Brouwerij ontving een schrijven van Zythos vzw dat zij zijn toegevoegd als officieel erkende brouwerij en dat zij bij de volgende update van hun site (wellicht november) zullen verschijnen. Wellicht is het tot dan wachten voor een onafhankelijk encyclopedisch onderbouwde bevestiging en kan deze zinloze discussie stoppen. De lijst van Belgische brouwers vermeldt immers zelf dat Zythos hun bron is. Dat stelselmatig kinderachtig verwijderen kan dan wellicht stoppen. Het toevoegen van Heilig Hart Brouwerij heeft, (vallen in herhaling), niets met reclamedoeleinden te zien, doch enkel met een juiste weergave van de brouwerijen in België. De brouwerij is erkend, de ketels staan in de kerk, er werd en wordt bier geproduceerd en vergist. Het is niet omdat vergistingsvaten 'mobiel' zijn dat het geen brouwerij is toch, hahaha... Soit, u bekijkt het maar. De zinloze discussie is er méér dan over. De brouwerij is erkend door Douane en Accijnzen en door Zythos, dat is véél belangrijker. Indien jullie liever een onjuiste en onvolledige 'encyclopdie' willen, ga dan gerust verder met verwijderen. Dat komt ongetwijfeld jullie encyclopedische waaarheid tegemoet. Ik laat het hierbij. HansDSM (overleg) 29 okt 2019 11:40 (CET)

Volgens de vandaag door HansDSM geplaatste link wordt er in de kerk nog geen zelf gebrouwen bier geserveerd. De tekst uit de link is: "Tegen de kerst van 2019 wensen ze hun eerste bieren te kunnen serveren in de kerk gebrouwen in de microbrouwerij dat een plaats heeft gevonden in de kerk." (link). Amen! HT (overleg) 30 okt 2019 14:09 (CET)

Inderdaad! Dat is wat al gans de tijd beweerd wordt...De brouwerij is aanwezig en in werking. Er werd al bier in de kerk gebrouwen. Dit bier is nog aan het gisten/lageren. Dat bier wordt dus nog niet geschonken. De link die vandaag werd toegevoegd is een link van een onafhankelijke site die brouwerijen in Vlaanderen in kaart brengt. U zocht een onafhankelijke bron die bevestigde dat het een brouwerij is (en niet een onnozel gazetje), ik heb deze toegevoegd. Welk probleem u daar nu achter zoekt tart toch elke verbeelding...Intussen zie ik wel dat Heilig Hart Brouwerij op de lijst van Belgische Brouwerijen opnieuw overijverig werd verwijderd (door Arch) . Na deze verwijdering werd een andere brouwerij toegevoegd die gelijkaardig is als Heilig Hart Brouwerij (slechts brouwerij in werking juli 2019, Heilig Hart Brouwerij september 2019). Deze wordt door niemand verwijderd. Goed zo! Ik gun het hen. Méér nog: het is volledig correct dat ze op een lijst met Belgische brouwerijen staan, want dat zijn ze ook!!! Maar het verklaart opnieuw de inconsequentie en verduidelijkt de manier waarop Heilig Hart Brouwerij gezocht wordt en overmatig negatief behandeld wordt door enkelen...De opname in de onafhankelijke site van Vlaamse brouwerijen zou ook hier als onafhankelijke bron kunnen dienen voor toevoeging van Heilig Hart Brouwerij, maar we zullen dat beter niet meer doen zeker? Eén onder jullie zal Heilig Hart Brouwerij toch weer van die lijst gooien...Ook al hoort ze wel degelijk op die lijst, net als de laatst toegevoegde brouwerij. HansDSM (overleg) 30 okt 2019 16:58 (CET)

Dit is dus gewoon overduidelijk ZP (pur sang!) vanaf een one-issue-account die hier zijn toko wil promoten voor een brouwerijtje die nog geen druppel heeft geproduceerd! Daarvoor is Wikipedia niet bedoeld, wel bedrijfsgidsen. Ondanks wat HansDSM allemaal vindt. Dit had eigenlijk beter nuweg'gekund, hetgeen nog altijd een goede optie is om die direct te verwijderen. Ik heb zelden een sterker staaltje Calimerocomplex ervaren hier, wacht eerst maar even af totdat anderen het de moeite waard gaan vinden. Arch (Overleg) 30 okt 2019 17:47 (CET)
Niemand ontkent dat het een brouwerij is. Dus een site als vlaamsebrouwers.be (onafhankelijk? gezaghebbend? ik heb mijn twijfels....) gebruiken als bronvermelding is niet erg relevant. Probleem is nog steeds dat de bierproductie nog niet zo heel lang plaatsvindt, en dat-ie niet in eigen huis gebeurt maar in een brouwerij van een andere partij, en dat de productie in de kerk zelf nog geen enkel bier heeft opgeleverd want alles ligt nog te gisten. Dus het artikel gaat nog steeds over een jonge brouwerij (2017, toch? het artikel vermeldt het niet eens) die zijn bier buitenshuis heeft laten produceren (hoeveel eigenlijk? dat staat ook nergens) en nu bezig is om binnenshuis te produceren maar nog niets heeft te bieden (maar al wel roept dat ze bier brouwen in de kerk). Is dat nou echt voldoende voor een encyclopedie? Om eerlijk te zijn komt het momenteel meer over als een uit de hand gelopen hobby dan een professioneel draaiende brouwerij met serieuze productiehoeveelheden. (wat betreft die toegevoegde brouwerij op de lijst: dat betreft een rood linkje, dus een artikelloze brouwerij; maak je dus niet zo druk.......) Thieu1972 (overleg) 30 okt 2019 18:57 (CET)

Beste Arch, u blijft naast de kwestie antwoorden en haalt geen argumenten aan die geen leugens zijn. Toch spijtig dat u zo rancuneus blijft. HansDSM (overleg) 30 okt 2019 18:58 (CET)

De 'niemand ontkent dat het een brouwerij is' vind ik tot nu toe de beste. Einde discussie. Als u, Thieu1972, de brouwketels op de foto bekijkt en u noemt dit een 'uit de hand gelopen hobby', dan kan ik begrijpen dat u niet veel van artisanale bierproductie afweet, hetgeen uw reacties natuurlijk duidt. Waarvan akte. HansDSM (overleg) 30 okt 2019 19:10 (CET)

Ach, ik ken kleine brouwerijen als de uwe die met zeer professioneel materiaal werken en vele mooie biertjes produceren, maar het zelf zien als een uit de hand gelopen hobby. Al was het maar omdat het produceren van kleine hoeveelheden ook veel werk kost, nauwelijks enig financieel gewin oplevert en het dus naast regulier werk uitgevoerd moet worden. De producten van die uit de hand gelopen hobbies liggen trouwens nu in mijn koelkast. Kortom: omdat geenszins duidelijk is over welke productie-aantallen we het hebben, moeten we het voorlopig doen met 'het bier ligt nog te gisten' (en er is kennelijk al een keer ergens anders bier gemaakt). Dat getuigt vooralsnog niet van een grootschalige productie over langere tijd. De magerte in de aangeleverde bronnen bevestigt dit vermoeden. Thieu1972 (overleg) 31 okt 2019 05:50 (CET) PS Deze hele discussie geeft maar weer eens aan waarom wordt afgeraden om artikelen te schrijven over zichzelf en/of het eigen bedrijf. Afstand nemen, neutraal schrijven, kritiek ontvangen, het lukt meestal niet als men te betrokken is bij het onderwerp.
Ik mag hopen dat u wat hoffelijker bent naar uw eventuele gasten, mochten er eens fijnproevers bij u over de vloer komen. Arch (Overleg) 30 okt 2019 21:30 (CET)

Ik reageerde op alle bagger die ik hier over mij kreeg, via mijn eigen overlegpagina. Ik deed dat als antwoord op een mooi onderbouwde tussenkomst van iemand die met kennis van zaken reageerde zonder direct verwijtend en offensief te zijn. Met deze reactie sluit ik deze onnodige discussie's af. Veel succes allemaal. Ik concentreer me nu op wat voor mij belangrijker is: mijn brouwerijtje. Have fun. HansDSM (overleg) 31 okt 2019 13:51 (CET)

 •   Voor verwijderen - had al bij de eerste lezing mijn twijfels, omdat het (indirect) reclame is - had het daarom op mijn lijstje "later nog eens naar kijken" gezet ... en terecht - vis ←   → overleg 3 nov 2019 16:19 (CET)

Maarten VosBewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU – Onopgemaakte en bronloze tekst. Uit tekst blijkt vooral dat Vos veel opdrachten aanneemt, maar niet wat hem van encyclopedische relevantie maakt. Dqfn13 (overleg) 27 okt 2019 22:46 (CET)

Tekst is aangepast en bronnen zijn vermeld. Hoop dat dit zo voldoet.

  Voor verwijderen - Riekt naar ZP. Bevat lyrische bronloze inhoud door een (te nauw) betrokkene geschreven. Eén bron is niet neutraal, de andere twee verwijzen slechts naar de namedropping. Gevolgd door een vijftal externe linken waardoor het wel op een startpagina begint te lijken. Keer op keer foto's zonder afdoende licentie geplaatst (inmiddels verwijderd) echter inhoudelijk blijkt geen relevantie. Arch (Overleg) 30 okt 2019 21:27 (CET)

Goedenavond, ik kan je garanderen dat ik niet deze persoon ben. Dus zelf promotie is het zeker niet. Ik heb geprobeerd verder te zoeken naar onafhankelijk artikelen zoals Trouw, telegraaf enz. Dit staat er nu ook bij vermeld. Hoop dat dit het opgehelderd heeft.

Wikipedia:Zelfpromotie: hoeft niet perse "zelf" te zijn geschreven, het kan ook zijn "waar men nauw bij betrokken is" Een zin zoals: "Het doel van Vos is om deze twee werelden samen te smelten tot een uniek geheel met een organisch resultaat." moet verifieerbaar zijn naar een onafhankelijke en gezaghebbende bron, echter lijkt door een betrokkene geschreven te zijn, of minstens iemand die zijn eigen mening daarover geeft, waardoor het weer in conflict kan komen met richtlijn WP:NPOV, het neutrale standpunt. Vergelijk bijvoorbeeld met Jules de Corte (of andere pagina's uit die categorie) waar de relevantie duidelijk blijkt uit de inhoud. Ik lees zeer vlug dat er prijzen gewonnen zijn, teksten in boekvorm werden uitgegeven, platenmaatschappijen die het werk uitbrachten, een hitnotering enz. allemaal dingen waaruit relevantie blijkt. Dat soort dingen zijn belangrijker dan "iets samensmelten tot een organisch geheel". De lezer wenst kennis. Die wil leren of de persoon op grotere/bekende podia stond, welke platenmaatschappijen werk hebben uitgegeven, of er andere wapenfeiten zijn zoals erkenningen, prijzen enz. PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst. MVG, Arch (Overleg) 30 okt 2019 22:16 (CET)

Kijk dit is duidelijk taal. Dankjewel. De zinnen waar je naar refereert komen uit zijn biografie van zijn website. Dit zou ik verwijderen en opzoek gaan naar neutralere stand punten. Bedankt voor de feedback. Kan ik dit morgen aanpassen of is het nu al te laat?

De afhandeling zal na 10 november plaatsvinden. Dat zal ruim voldoende tijd moeten geven om relevante zaken toe toe te voegen. Succes! Arch (Overleg) 30 okt 2019 22:24 (CET)

  Tegen verwijderen - artikel is voldoende verbeterd en van bronnen voorzien. Elly (overleg) 3 nov 2019 10:00 (CET)

 • Bronnen? De eerste linkt naar een soort CV mogelijk door hemzelf geschreven, in de beide krantenartikelen wordt hij slechts zijdelings genoemd. Arch (Overleg) 3 nov 2019 10:23 (CET)
  • Die twee krantenartikels gaan niet over Vos zelf maar benoemen enkel dat hij samenwerkt met Benders en Beving. Juist wat hem nu zelf relevant maakt, blijkt vooralsnog onvoldoende uit het lemma. - Agora (overleg) 8 nov 2019 13:47 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen die Maarten Vos enigszins diepgaand beschreven hebben, zie de laatste twee commentaren hierboven. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 16:53 (CET)


Toegevoegd 30/10; af te handelen vanaf 13/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Van Empel Goldman FoundationBewerken

Relevantie onduidelijk. Er zijn slechts een handjevol Googleresultaten en 140 vind-ik-leuks. Kattenkruid (overleg) 30 okt 2019 00:36 (CET)

Het komt bij mij ook erg over als ZP. Een relatief jonge organisatie bestaande uit scholieren, het uitgebreid noemen van namen van oprichters en bestuursleden, de opsomming van elk projectje dat is uitgevoerd, en de relatief lage uitgekeerde bedragen (ruim € 5000 uitgegeven in een jaar is niet zo heel veel), het gaat hier duidelijk (nog) niet om een bekend, gerenommeerd goed doel. Ze zitten in de opbouwfase, het is zeer kleinschalig, en afgezien van enkele lokale nieuwsberichten zijn de bronnen vooral primair van aard. Ik vind het ook enigszins opvallend dat er ook meteen een lemma in de Engelstalige wiki is aangemaakt, hetgeen de ZP in mijn ogen alleen maar versterkt. Thieu1972 (overleg) 30 okt 2019 09:55 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp enigszins diepgaand beschreven hebben. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 17:08 (CET)

Sint-Jan Berchmanscollege (Mol)Bewerken

Weg – Bronloze summiere inhoud zonder opmaak waaruit geen relevantie blijkt. Arch (Overleg) 30 okt 2019 08:31 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Sinds nominatie niets meer aan gedaan; eens met nominator. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 17:08 (CET)

Serie losse nummers van Bastille (band)Bewerken

WegBasket Case (nummer), Basement (nummer), Axe To Grind, The Anchor, An Act Of Kindness, Adagio For Strings, 4AM en Another Place – Volgens mij kan een vermelding dat dit liedje gecoverd is door Bastille prima op Basket Case (single) worden beschreven, ipv een zelfstandig artikel. Dit heeft imo geen meerwaarde voor de lezer. Daarnaast, wat maakt deze cover relevant?? Voor de rest, dit neigt naar fancruft. Ieder uitgebracht nummer (geen single, geen video) een pagina? Dit betreft een serie nummers van een mixtape, zo kunnen er dus honderden mini-artikelen gevormd worden voor 1 band. Onbekend of dit ergens in een hitlijst staat, relevantie eveneens onduidelijk. Arch (Overleg) 30 okt 2019 08:49 (CET)

Ik heb de eerste paar nummers eens bekeken. Ze worden niet op Bastille (band) genoemd. Ze staan hoogstens genoemd op de artikelen over de betreffende albums, maar soms zijn die er ook nog niet eens. Je kunt je inderdaad afvragen wat de toegevoegde waarde is van aparte lemma's voor elk nummer. Alle aangeboden informatie kan prima in de lemma's over de albums worden opgenomen. Alleen als een nummer voor veel publicaties heeft gezorgd, is een eigen artikel gerechtvaardigd (want dan kun je er daadwerkelijk iets interessant over schrijven). Nu lijkt het vooral op het artikelen aanmaken om het artikelen aanmaken. Thieu1972 (overleg) 30 okt 2019 10:05 (CET)
Ik had niet gedacht dat dit als fancruft gezien ging worden, maar ik begrijp de nominatie wel. Volgens mij moet The Draw, een artikel door @Mountainhead:, dan ook genomineerd worden, om het volledig te houden. Als ik het goed begrijp mogen artikels over hun singles (deze ontbreken nog: Joy, Doom Days, Quarter Past Midnight, I Know You, Send Them Off!, Fake It, Good Grief, Blame, Glory, Torn Apart, Those Nights en Bad Decisions) wel worden aangemaakt? Dan kan ik me daar misschien mee bezig houden. Ook ontbrekende artikels over hun albums (Other People's Heartache en Doom Days) mogen aangemaakt worden, neem ik aan? Mvg, OrviIIe (overleg) 30 okt 2019 10:59 (CET).
Alles wordt uiteraard op de eigen merites beoordeeld. Over "alles" kan in principe ook geschreven worden, mits er voldoende onafhankelijke bronnen beschikbaar zijn die over het onderwerp schreven. Zodat er op Wikipedia wat meer over te vertellen is, dan dat het bestaat. Singles lijken me in principe relevant genoeg, zeker als blijkt dat de voorbeelden miljoenen keren bekeken zijn op YT en/of dat deze (steekproef) singles in verschillende hitlijsten beland zijn. Daarvan lijkt eveneens sprake te zijn voor "BASTILLE/THE DRAW"; 1.093.240 weergaven op YT, nummer 3 vermelding op de dutchcharts vermeldingen in diverse andere hitlijsten. Dat onbreekt jammer genoeg, echter daarentegen wel wat extra informatie. Persoonlijk zou ik dit voldoende vinden. MVG, Arch (Overleg) 30 okt 2019 14:02 (CET)

VacatBewerken

Zelfpromotie 90.145.57.18 30 okt 2019 11:33 (CET)

De oorspronkelijke tekst ademde vooral promotie uit. Gelukkig is het e.e.a. al weggehaald, maar de intentie van het artikel is daarmee wel duidelijk: zp/reclame. En zinnetjes waarin iets 'bijzonder' wordt genoemd (zonder een onafhankelijke bron die dat bevestigt), zijn ook enigszins verdacht. Tot slot snap ik de melding over Google Jobs niet: waarom moet dat in dit artikel? Kortom:   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 30 okt 2019 12:53 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Geen onafhankelijke bronnen aan toegevoegd waardoor dit artikel te zeer op gespannen voet staat met WP:NPOV. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 17:08 (CET)

Lars MinneartBewerken

1 zin zonder punt en verder staat er helemaal niks. 90.145.57.18 30 okt 2019 12:02 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Werd direct verwijderd wegens geen zinvolle inhoud (in dit geval richting cyberpesten of onzin). Encycloon (overleg) 17 nov 2019 17:08 (CET)

Kenne PerryBewerken

NE – Relevantie onduidelijk, geen bronnen. Tevens te kort nu Joris (overleg) 30 okt 2019 12:12 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie onduidelijk gebleven (en na snoei van promotionele delen vooraf aan nominatie ook te kort voor een beginnetje). Encycloon (overleg) 17 nov 2019 17:08 (CET)

Dinner TrainBewerken

wiu / reclame / Ew? - in deze vorm eigenlijk vooral promo voor een recente doorstart. Agora (overleg) 30 okt 2019 12:34 (CET)

Eigenlijk was dit gewoon onderdeel van deze pagina. Door het faillissement van Railpromo is deze specifieke trein kennelijk als apart onderdeeltje herstart. Is een nieuw lemma dan gerechtvaardigd? Op zich wel, denk ik, maar dan moet er ook echt iets zinnigs over die trein gemeld kunnen worden. De huidige tekst is te veel gericht op die doorstart en komt dus promo-achtig over. De balans moet verbeterd worden door meer ruimte te geven aan de historie en de voorgaande eigenaren. En wat goede bronnen ter ondersteuning zou fijn zijn, want nu staan er een reisbureau en het bedrijf zelf. Thieu1972 (overleg) 30 okt 2019 12:47 (CET)
 • Het lijkt teveel een afsplitsing vanaf Railpromo te zijn. Wekt door het ontbreken van onafhankelijke bronnen promotionele indruk. Wat het rijdende restaurant nu relevant maakt blijft onduidelijk. In de huidige vorm onvoldoende. Arch (Overleg) 30 okt 2019 14:06 (CET)
  • juist in het kader van de recente doorstart van de trein, per oktober 2019, wekt het bij mij idd ook absoluut de schijn van promo/reclame op deze manier. Snoei en historie kan het redden wellicht Neeroppie (overleg) 30 okt 2019 15:29 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Na opknapbeurt van Neeroppie zijn de bezwaren m.i. voldoende verholpen. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 17:08 (CET)

Quintus PoppaeusBewerken

Weg – Een Romeinse aristocraat uit Pompeï waarvan de exacte geboortedatum en sterfdatum bekend zijn, maar over wie verder niets verteld kan worden: dat lijkt al wat ongeloofwaardig. De tekst geeft overigens aan dat betrokkene in het jaar 79 onder een laag as terecht kwam en in 69 overleed, dus dat klopt al niet. En als iemand tijdens de uitbarsting overleed, is een exacte sterfdatum onmogelijk te noemen. Het grootste deel van het artikel gaat echter over de stad en zijn faciliteiten en hebben niets met de genoemde persoon te maken. Die Popaeus lijkt daarom meer een kapstok om een werkstuk over Pompeï aan op te hangen.
Er is wel een huis bekend uit Pompeï dat toebehoorde aan Quintus Poppaeus Sabinus, en zo zijn er nog wel wat naamgenoten bekend maar geen enkele lijkt gekoppeld kunnen worden aan de man uit het artikel. Thieu1972 (overleg) 30 okt 2019 20:30 (CET)

Het artikel is behoorlijk uit WP:Balans. Ik ben wel benieuwd welke bronnen er gebruikt zijn, wekt enigszins de indruk van knip en plakwerk. Arch (Overleg) 30 okt 2019 22:32 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Volledig eens met nominator. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 17:08 (CET)

House of No LimitsBewerken

WIU – Dit artikel bevatte een nominatiesjabloon maar stond nog niet op TBP. Vreemd genoeg zie ik nergens terug wie het sjabloon heeft geplaatst.Ik zet het artikel daarom maar even hier neer.
Als reden voor nominatie is gegeven: Tweezinner zonder bronnen, over een film over influencers en youtubers Thieu1972 (overleg) 30 okt 2019 20:43 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Dit betrof kennelijk een foutje. In ieder geval is er geen valide reden gegeven dit artikel te verwijderen. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 17:08 (CET)

DierpersoonlijkheidBewerken

wiu - Dit lemma lijkt gebaseerd op origineel onderzoek, de schrijver lijkt te suggereren dat dierpersoonlijkheid een enkel in Nederland onderzocht domein zou zijn, de meegeleverde "bronnen" worden op geen enkele wijze gelinkt met de inhoud, en de link tussen dit lemma en de bronnen lijkt bijzonder vaag. 2A02:1811:43C:4EF0:740B:D26A:451F:16CE 30 okt 2019 22:06 (CET)

 • Dit artikel gaat niet over dierpersoonlijkheid, maar over het onderzoek van Kees van Oers. Ook het verhaal van die anekdotes is rijkelijk vaag. Worden daar soms fabels mee bedoeld? Fred (overleg) 31 okt 2019 12:29 (CET)
  De inhoud leest inderdaad niet neutraal. Volgens mij vonden zulke onderzoeken al in de jaren '40 plaats, zo niet vroeger. Hier moet nog veel aan gebeuren lijkt me, in deze vorm mag het wmb weg. Arch (Overleg) 30 okt 2019 22:30 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Terechte bezwaren zijn niet verholpen. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 17:08 (CET)

Toegevoegd 31/10; af te handelen vanaf 14/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Hoe Zit Het?Bewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de inhoud, website werd deze maand gestart. Enkele tientallen "likes" op Facebook. Kan uitbreiding en onafhankelijke bronnen gebruiken om de EW aan te tonen. Arch (Overleg) 31 okt 2019 09:20 (CET)

Een net opgestarte website die nog in opbouw is? Lijkt me dat Wikipedia nu een soort middel is om meer bekendheid te genereren? Thieu1972 (overleg) 31 okt 2019 09:23 (CET)
Opgericht oktober 2019 en de naam van de aanmaker die van de oprichter? Maak daar maar een nuweg van - Agora (overleg) 31 okt 2019 13:02 (CET)
  Uitgevoerd Pas vandaag opgericht en Wikipedia gebruikt als promotie, natuurlijk is dit een nuweg.  DirkVE overleg 31 okt 2019 19:26 (CET)

Emiel VandeveldeBewerken

ZP - Zelfpromotie 90.145.57.18 31 okt 2019 10:50 (CET)

Nuweg van gemaakt. (NE (13-jarige jongen met hobby's). Tekstman (overleg) 31 okt 2019 11:12 (CET)

Marcus (zanger)Bewerken

Deze pagina ziet er uit als reclame voor deze persoon(woorden zoals nieuw in hoofdletters)90.145.57.18 31 okt 2019 10:54 (CET)

 • De gebruiker die deze pagina heeft gemaakt zegt hieraan mogelijk te gaan werken 90.145.57.18 31 okt 2019 11:17 (CET)
'Mogelijk'?? In deze vorm is het artikel totaal ongeschikt. Overal externe linkjes, opmaak klopt niet, subjectieve bewoordingen, en er is geen enkele onafhankelijke bron om e.e.a. te onderbouwen. Thieu1972 (overleg) 31 okt 2019 12:07 (CET)
Daar ben ik het compleet met je over eens 90.145.57.18 31 okt 2019 13:07 (CET)
Ik heb flink de snoeischaar gehanteerd: externe linkjes eruit gesloopt, de waslijst aan artiesten verwijderd (lijkt namelijk vooral op namedropping, en het is volkomen onduidelijk wat die samenwerking dan eigenlijk behelst), zinnetje over samenwerking met zijn zoons weggehaald (want geen idee wat de relevantie van die info is), en zo blijft er een vrij kaal en saai tekstje over. Of het inhoudelijk allemaal klopt: geen idee, ik heb geen bronnen opgezocht. Dus of alles waar is, en wat de samenwerking met Lange Frans/Baas B dan precies voorstelde, daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Thieu1972 (overleg) 31 okt 2019 17:44 (CET)
  Opmerking Zie ook overlegpagina aanmaker. Encycloon (overleg) 1 nov 2019 00:25 (CET)
  Opmerking Parafrase van wat ik ook op overlegpagina van OP heb geschreven:
 • Artikel bevat geen bronnen, terwijl feiten voor biografieën van levende personen wel geverifieerd moeten kunnen worden met onafhankelijke bronnen. Het oorspronkelijke artikel had een berg aan youtube-links, welke niet als onafhankelijke bron kunnen worden gebruikt. De laatste versie heeft een claim over de Dutch Reggae Award, waar onduidelijk is wie het uitreikt, en Bredda Marcus en een band genaamd K-Wida de enige entiteiten zijn die het hebben gekregen. Voor zijn aandeel in "Amsterdam huilt" heeft Google geen hits. Deze zoekvraag geeft wel resultaten, maar genius linkt het nummer aan deze Franse? artiest. Dat kan natuurlijk een foutje van hen zijn, maar in het artikel wordt "Marcus" (zonder toevoegingen) ook niet genoemd als artiestennaam.
 • Het is mij momenteel onduidelijk waaruit blijkt dat deze persoon bekend is. Een award is over het algemeen een goede indicator dat iemand bekend is, maar deze award lijkt totaal onbekend. Muziek met iemand als primaire zanger die in een top X komt is ook een goede indicator, maar het artikel rept er momenteel niet over. Het enige waar het originele artikel over rept is een serie ongedefinieerde samenwerkingsverbanden waaruit niet blijkt wat zijn rol was.
Sum?urai8? 2 nov 2019 13:09 (CET)

SeviBewerken

ZP/NE - Ze hebben het over *we* wat kan slaan op zelfpromotie en de hele pagina is in het Engels geschreven 90.145.57.18 31 okt 2019 14:00 (CET)

Niet in het Nederlands? Daar mag een nuweg op. Zie ook WP:RVM, mvg Arch (Overleg) 31 okt 2019 14:02 (CET)

Canis lupus orionBewerken

WIU – Drie zinnen zonder bronnen en opmaak, waarin het "Canadese wolf" genoemd wordt, terwijl andere taalvarianten het over een "Groenlandse wolf" hebben. Eén en ander is dus voor verbetering vatbaar. Arch (Overleg) 31 okt 2019 17:47 (CET)

Ahmad JoudehBewerken

Relevantie onduidelijk, niet neutraal, aangekleed met het auteursrecht schendende foto's. Velocitas(↑) 31 okt 2019 18:25 (CET)

Ook niet erg tijdloos met woorden als 'onlangs' en 'inmiddels'. Thieu1972 (overleg) 31 okt 2019 18:32 (CET)
  Voor verwijderen een balletstudent die vanwege z'n afkomst tweemaal in Nieuwsuur te zien was. Lijkt eigenlijk vooral aangemaakt om de bijbehorende crowdfundingcampagne te ondersteunen qua bekendheid. Relevantie verder onduidelijk. Agora (overleg) 13 nov 2019 15:28 (CET)

Amir RrahmaniBewerken

WIU – Dit artikel is heel duidelijk nog niet voldoende af. Zeg maar, een rommeltje. De vele niet-bestaande categoriën alvast verwijderd. Nog veel wikificatie nodig. VanBuren (overleg) 31 okt 2019 19:43 (CET)

 •   Voor verwijderen Broddelwerk, dmv een machinevertaling vanaf en.wiki zonder de verplichte bronvermelding. Arch (Overleg) 31 okt 2019 19:52 (CET)
 • Tja, als machinevertaling genomineerd voor nuweg maar door een moderator afgewezen. Waarschijnlijk denkt hij dat het artikel nog te redden is. The Banner Overleg 2 nov 2019 09:59 (CET)

Samuel BothBewerken

Jeugdacteur met bijrol. Kattenkruid (overleg) 31 okt 2019 23:36 (CET)

Toe maar! Een carrière nog wel! Ik vraag me af of hij nu nog leven kan van royalty's als figurant (van een bijrol kan geen sprake zijn) in luiers.   Voor verwijderen uiteraard... Arch (Overleg) 1 nov 2019 07:38 (CET)
Het is niet aan mij, maar ik stoor mij een beetje aan de toon van de reactie. Het betreft hier een eerste bijdrage. Van de nieuwe aanmaker kun je niet verwachten, dat deze bekend is met WP:REL. Ldhank (overleg) 1 nov 2019 08:54 (CET)
Ik reageerde tenminste nog inhoudelijk, niet op de persoon die het schreef. Dat had u ook mogen doen. Arch (Overleg) 2 nov 2019 03:00 (CET)
Op IMDB is slechts 1 film bekend, het reeds genoemde bijrolletje. Dat lijkt het dus ook wel zo'n beetje te zijn. Thieu1972 (overleg) 1 nov 2019 19:02 (CET)

Toegevoegd 01/11; af te handelen vanaf 15/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

De DierendetectivesBewerken

WIU – Summiere eenzinner waaruit geen relevantie blijkt, kan uitbreiding, bronnen enz. gebruiken. In de huidige vorm doen we de lezer hiermee geen plezier. Arch (Overleg) 1 nov 2019 11:13 (CET)

Rserno (overleg) 2 nov 2019 15:12 (CET)RSerno: niet de auteur van dit artikel, maar heb enige informatie toegevoegd. Educatieve TV-serie voor kinderen van de NTR.

Nederland Maakt HetBewerken

WIU – Na weghalen auteursrechtenschending/overname zonder toestemming (overigens was dat gedeelte ook weinig neutraal) is de huidige inhoud erg summier, eigenlijk alleen data van uitzending en een infobox. Uitbreiding is dus wenselijk. Onafhankelijke bronnen voor relevantie-aantoning eigenlijk ook wel, ik kom tot dusver vooral bronnen tegen als deze, deze en deze. Daar is lastig een neutraal encyclopedisch artikel op te baseren. Encycloon (overleg) 1 nov 2019 11:49 (CET)

Lawrence VancraeyenestBewerken

NE – Schepen die door één voor Wallonië beledigende tweet het nieuws heeft gehaald. Geen voor de encyclopedie belangrijke functies vervuld. Nieuwsbronnen hebben of lokaal belang, of gaan over zijn ene tweet. Artikel is ook met onvoldoende afstand tot het onderwerp beschreven, waardoor het niet bepaald objectief is geschreven. Dqfn13 (overleg) 1 nov 2019 13:47 (CET)

In de huidige vorm   Voor verwijderen. Slechts twee "bronnen", die "tweet" van hemzelf, en een interview met hemzelf. De beschreven privé lijkt daarom niet in lijn met WP:BLP te liggen. Arch (Overleg) 1 nov 2019 13:59 (CET)

Rudi WijnenBewerken

WIU – POV over een YouTuber die ivm met 400.000 abo's mogelijk relevant is. Blijkt echter (nog) niet uit de niet neutrale, summiere en bronloze inhoud. Kan uitbreiding, verbetering en bronnen gebruiken om EW aan te tonen, indien relevant. Arch (Overleg) 1 nov 2019 16:36 (CET)

Sven RoosenBewerken

NE - alleen jeugdprestaties. Heeft nog geen medailles gehaald op de nationale kampioenschappen bij de senioren. Akadunzio (overleg) 1 nov 2019 17:17 (CET)

Helemaal mee eens. Piet.Wijker (overleg) 1 nov 2019 17:28 (CET)

Mario Abdo BenítezBewerken

weg/wiu: kromme computervertaling uit het Engelstalige artikel, waarbij niet eens de moeite genomen is om de voetnoot om te zetten, en waarbij het laatste woord abrupt afbreekt.  Erik Wannee (overleg) 1 nov 2019 18:40 (CET)

Gedumpt door een recidivist die niets anders doet dan dat, wmb een nuweg en een blok OT. Arch (Overleg) 1 nov 2019 18:42 (CET)
  Voor verwijderen De zoveelste keer dat deze aanmaker dit soort onvolledige artikelen plaats. Thieu1972 (overleg) 1 nov 2019 19:16 (CET)
Aha, ik zie het. Inderdaad iemand die niet van plan is zijn leven te beteren, en die ook nooit reageert op commentaren op zijn OP. En die maar het beste blijvend geweerd kan worden.  Erik Wannee (overleg) 1 nov 2019 19:22 (CET)

Royal dutch DeejayBewerken

WIU – Slecht geschreven (de tweede paragraaf spreekt voor zich), bronloos artikel. Bronnen zouden E-waarde verder kunnen staven. Met vriendelijke groet, Daniuu 1 nov 2019 18:48 (CET)

Franziska GehmBewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Er staat letterlijk 1 zin zonder interpunctie, bronnen of wat dan ook. Is het misschien wel waard voor wikipedia maar moet dan wel uitgebreid worden! TestgamerNL (overleg) 1 nov 2019 19:23 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Niet meer uitgebreid; eens met nominator. Encycloon (overleg) 16 nov 2019 17:09 (CET)

De Val (film uit 2019)Bewerken

NE /(zelf)promo - soort schoolproject werd kortfilm. Ging gisteren in première in de lokale bioscoop - Agora (overleg) 1 nov 2019 19:47 (CET)

 •   Voor verwijderen Inhoud is niet in WP:Balans, want bestaat voornamelijk uit een losse verhaallijn. Daarnaast is de relevantie onduidelijk, de rode linken helpen niet. In hoeveel bioscopen is/was de film te zien, was dat landelijk? Is er een DVD uitgebracht? Is het landelijk op TV uitgezonden geweest? Heeft het een prijs gewonnen? Arch (Overleg) 2 nov 2019 10:46 (CET)

Bommetje! (televisieprogramma)Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU – Eenzinner over een TV-programma waarover primo visu meer kan verteld worden. Met vriendelijke groet, Daniuu 1 nov 2019 21:36 (CET)

Ik ben er mee bezig om dit artikel geschikt te krijgen voor Wikipedia. Ik heb met het bewerken van de pagina ook de titel veranderd van Bommetje (programma) in Bommetje (televisieprogramma) en de links hierboven aangepast. Mvg, ABPMAB (overleg) 4 nov 2019 20:14 (CET).
Het artikel is verbeterd. Van mij mag de nominatie geschrapt worden. PS: ik heb nog een titelcorrectie uitgevoerd: de titel is nu Bommetje! (televisieprogramma), met een !. De link in het kopje hierboven is gecorrigeerd en de dubbele doorverwijzing heb ik meteen aangepakt. Mvg, ABPMAB (overleg) 5 nov 2019 14:58 (CET).

 •   Conclusie afhandelend moderator: Voldoende uitgebreid. Encycloon (overleg) 16 nov 2019 17:09 (CET)

Lijst van huishoudelijke takenBewerken

NE – Een lijstje met huishoudelijke taken, zeer grote twijfel aan de E-waarde. Wat die legionellabestrijding in het lijstje doet is me enigzins een raadsel. Met vriendelijke groet, Daniuu 1 nov 2019 21:48 (CET)

  Opmerking Terwijl ik de nominatie aan het plaatsen was al nuweg-genomineerd door collega Gympetic. Met vriendelijke groet, Daniuu 1 nov 2019 21:49 (CET)
Daar werd mi iets te enthousiast genuwegd. Maar zeer fantastisch zag het er zo te zien niet uit, dus ik laat het zitten. Huishoudelijke taak zou mi een betere titel zijn. — Zanaq (?) 5 nov 2019 12:26 (CET)

Eigencirkel van een 2x2 matrixBewerken

WIU – Geen touw aan vast te knopen voor mensen die niet iets met wiskunde hebben. Enige twee bronnen zijn de artikelen van genoemde auteurs er is dus (nog) geen spraken van onafhankelijke bronnen. Dqfn13 (overleg) 1 nov 2019 22:46 (CET)

Beste, vergelijkt het eenvoudige artikel even met het artikel over [6]
Daar staan maar zes referenties voor een veel moeilijker onderwerp.
Er is inderdaad basiskennis nodig om het artikel te lezen.
Ik ben er van overtuigd dat de twee bronnen voldoende zijn. Het gaat niet om een opinie en de wiskunde is niet zo complex dat wiskundigen er zullen over debatteren.
Het is een éénvoudig, maar wel heel slim gevonden concept.Bart vanderbeke (overleg) 3 nov 2019 22:42 (CET)
Het gaat er niet om of het veel of weinig bronnen bevat, het gaat er om dat de beide bronnen van de bedenkers zijn en dus niet onafhankelijke bronnen. Dit is dus een slager die zijn eigen vlees keurt. Dqfn13 (overleg) 3 nov 2019 23:44 (CET)
Voor dit artikel is de overweging geen 'keuring': wat in de artikels staat is formeel correct. Het probleem van het onderwerp is dat het vooral didactisch nut heeft en geen groot wetenschappelijk nut, dus er zal nooit veel over gepubliceerd worden.
Omwille van het didactische nut, wil ik het graag heel toegankelijkBart vanderbeke (overleg) 6 nov 2019 16:32 (CET)
Wikipedia is een encyclopedie en beschrijft zaken die verifieerbaar zijn in onafhankelijke bronnen. Wikipedia is geen vrije webruimte waar men kan en mag doen wat men wil. Dqfn13 (overleg) 6 nov 2019 16:50 (CET)
Beste Dqfn13, houdt u het aub zakelijk: "Wikipedia is geen vrije webruimte..." : ik wil info publiceren die relevant is mensen die met wiskunde bezig zijn, ik publiceer geen opinie, maar info die zinvol en correct is want geaccpteerd in twee vaktijdschriften. dat ik een motivatie heb om dit te publiceren doet geen afbreuk aan de waarde van de info.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bart vanderbeke (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Beste Bart vanderbeke, een ping werkt alleen als u ook uw handtekening plaatst door middel van de vier tildes, zoals beschreven achter uw opmerking van vanavond. Mijn opmerking over de vrije webruimte vatte u persoonlijk op, maar die was van mijn kant niet zo bedoeld. Mijn reactie was puur en alleen gericht op uw opmerking Omwille van het didactische nut, wil ik het graag heel toegankelijk. Wat is het (encyclopedische) nut van dit concept als het pas twee keer in een tijdschrift is verschenen en alleen nog aan de hand van de bedenkers van het concept? Dqfn13 (overleg) 6 nov 2019 23:23 (CET)
Begin een artikel met een definitie in de vorm X is een y en vermijd meta-informatie in het artikel over het artikel zelf. — Zanaq (?) 4 nov 2019 08:26 (CET)

OK dit zal ik met die bril bekijken.Bart vanderbeke (overleg) 6 nov 2019 16:32 (CET)

@Bart :: Je schrijft hierboven "dat het [lemma] vooral didactisch nut heeft". In welk deel van het lemma kan de niet-ingewijde lezer het nut (vereenvoudigen van de interpretatie(s) van meetkundige tranformaties) zien?_ Daaf Spijker overleg 10 nov 2019 13:34 (CET)
De bronnen waarop het artikel is gebaseerd, zijn m.i. van voldoende niveau. Ook het artikel zelf lijkt correct te zijn. Het onderwerp lijkt me relevant. Inderdaad is het vreemd dat er weinig of geen 'derden' dit begrip in de afgelopen jaren hebben gebruikt, althans dit lijkt het geval als ik zoek met google. Misschien kan iemand anders nog eens zoeken in specifiekere databases? Bob.v.R (overleg) 11 nov 2019 02:01 (CET)
Misschien is het beter te beginnen met Eigencirkel? Dat kan dan ook als basis dienen voor een definitie die vertelt wat deze eigencirkel is, niet wie het heeft uitgevonden. (Een eigencirkel van een 2x2 matrix is een eigencirkel die/waarvoor geldt/met/in/van....) Aan het begin van het artikel kan het mi iets begrijpelijker, later in het artikel kan het uiteraard wel complexer worden. Vermijd nog steeds meta-informatie ("Dit artikel...", "De gerefereerde artikels bevatten...."). Het is ook mogelijk dat dit artikel beter over de eigencirkel in het algemeen zou kunnen gaan, wat het zo te lezen ook doet, en hernoemd zou kunnen worden. Misschien nog wat (veel) meer interne links? — Zanaq (?) 11 nov 2019 02:18 (CET)
Het artikel handelt overduidelijk over het 2x2 geval en in het geheel niet over veralgemeniseringen. Bob.v.R (overleg) 11 nov 2019 02:24 (CET)
De inleiding gaat zo te lezen alleen over het algemene geval. Eigencirkels vereenvoudigen..., eigencirkels laten toe..., ...elementaire eigenschappen van eigencirkels.... De inleiding geeft mi geen afdoende definitie (en korte inleiding) van het specifieke onderwerp (en linkt ook niet naar Eigencirkel). Verwacht niet dat ik de rest van het artikel (volledig) begrijp. — Zanaq (?) 11 nov 2019 02:34 (CET)
 •   Tegen verwijderen Natuurlijk moeten we dit leuke wiskunde artikel behouden. Niet iedereen hoeft alles te begrijpen (vergelijk buitenspelval ;-)), dus ik begrijp het argument van @Dqfn13 deze keer niet. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 15 nov 2019 21:48 (CET)
 • Heel erg simpel Hansmuller, artikelen dienen verifieerbaar te zijn bij onafhankelijke bronnen. Er zijn voor dit artikel geen onafhankelijke bronnen omdat de schrijvers van de beide tijdschriftartikelen ook de bedenkers zijn. Dit artikel is dus een WC-eendje (Wij van WC-eend, adviseren WC-eend). Dqfn13 (overleg) 17 nov 2019 15:58 (CET)

Willemijn SchonewilleBewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU – Uit gegeven tekst blijkt niet dat Schonewille professioneel speler is of op het hoogste niveau golft. Uit het artikel blijkt vooral dat ze ambitie heeft en dat maakt haar nog niet relevant. Dqfn13 (overleg) 1 nov 2019 23:07 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond. Encycloon (overleg) 16 nov 2019 17:04 (CET)

Toegevoegd 02/11; af te handelen vanaf 16/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Ed DohleBewerken

WIU/ZP – Artikel is nog lang niet af, mist bronnen (en lijkt aangemaakt te zijn als zelfpromotie). Met vriendelijke groet, Daniuu 2 nov 2019 11:46 (CET)

Vermoed dat deze persoon encyclopedisch niet relevant is. Een gemeenteraadslid zonder verder enige bekendheid anders dan in de lokale politiek. Bronnen ontbreken, dus dat zegt vermoedelijk ook wel iets. Thieu1972 (overleg) 2 nov 2019 12:30 (CET)
  Voor verwijderen mag gerust ook nuweg als expliciete zelfpromotie The Banner Overleg 2 nov 2019 12:44 (CET)
Weer eens iemand die gegrepen is door een virus. Kattenkruid (overleg) 2 nov 2019 20:58 (CET)
  Voor verwijderen, want een willekeurig raadslid is NE. Ben ook voor een nuweg, want riekt naar promo. De Geo (overleg) 2 nov 2019 22:07 (CET)

Arjan LangenBewerken

NE – Een diaken is een belangrijke functie binnen de kerk, maar is niet van encyclopedisch belang. Dat deze diaken op een nieuwe manier werkt, maakt hem bekend binnen de kerk, maar nog niet bekend op nationaal niveau. Dqfn13 (overleg) 2 nov 2019 12:56 (CET)

Het artikel is in 2009 al eens verwijderd wegens NE. In de tussentijd kan veel gebeurd zijn, maar het huidige artikel geeft helaas geen aanleiding om dat te denken. Ik heb de aanmaker verzocht om wat bronnen te plaatsen, al was het om een bewering als ...baarde hij opzien... te staven. Thieu1972 (overleg) 2 nov 2019 13:04 (CET)

Ik ben zijn pastoor en zie het geheel van activiteiten van hem die hem nationaal bekend hebben gemaakt. Hij is iemand die zich altijd dienstbaar voor anderen inzet. Eerst als artietsenmanager voor Renee van Wegberg, en later als diaken voor kansarmen, zieken en andere gekwetsten. Zijn artikel in De Limburger over het homohuwelijk heeft nationaal veel discussie opgeleverd (http://www.rkvenlo.nl/nieuws.asp?ntid=1&nid=48&Hanreiking-noodzakelijk). Ook zijn foto waarop hij een selfie maakt, ging heel Nederland door en won diverse prijzen (zie.a. http://www.karindejonge-fotografie.nl/Gewonnen%20prijzen%20en%20publicaties/slides/De%20kerk%20gaat%20met%20haar%20tijd%20mee.html) omdat Langen hiermee laat zien hoe modern hij het diaconaat invult. Ik zal de referenties toevoegen (weet nog niet hoe dat moet, maar dat zoek ik uit).

Ik heb diverse bronnen toegevoegd, ook al vooral over Langens internationale werk als microbioloog voor de ECA. Hij is de enige Nederlandse microbioloog betrokken bij het beoordelen van nieuwe Europese wetgeving voor fabrikanten van steriele medicijnen. Zie ook de referenties.is dit voldoende om het label weg te halen? Hairos.

De foto van Karin de Jonge is alleen een foto en dus geen indicatie van encyclopedisch belang. Dat die foto een of meer prijzen heeft gewonnen zegt meer over De Jonge dan over Langen. De Limburger is een lokale krant, die brengen wel meer nieuws over lokale zaken, dit is dus niet een sterke indicatie van encyclopedisch belang. De bron van de ECA is niet onafhankelijk en kan dus alleen dienen om vaststaande feiten te onderbouwen. Een onafhankelijke bron is op geen enkele wijze betrokken: dus geen werkgever (bisdom, parochie of ECA), werknemer (kan De Jonge zijn als die is ingehuurd) of bijvoorbeeld iemand die hem interviewt. Een onafhankelijke bron heeft ook onafhankelijk van Langen onderzoek óver hem gedaan. Dqfn13 (overleg) 2 nov 2019 15:53 (CET)

Dank voor uw reactie. Ten dele mee eens. De ECA is een internationale onafhankelijke stichting met een onafhankelijke board. Zie link bij de referenties. De link naar de internationale conferentie maakt helder dat Langen ook als internationale microbioloog naar buiten treedt. Zijn werk voor de ECA is het meest E waardig vind ik. Met de rest ben ik het wel eens. Hairos

Brouwerij LoonBewerken

NE – Deze brouwerij lijkt erg klein te zijn, en niet boven het lokale belang uit te stijgen. Het hele artikel is geschreven op basis van de bedrijfssite (NB: de inleiding was gewoonweg gekopieerd; ik heb die herschreven en ik laat de 'foute' versies verbergen). Onafhankelijke bronnen ontbreken en ik kan die vooralsnog ook zelf niet vinden. Heeft dan niemand iets gepubliceerd over deze brouwerij? Gezien de startdatum in 2018 en de vergunningen in 2019 kan dat logisch zijn, maar daardoor blijft de relevantie wel erg twijfelachtig. Ook bv productie-aantallen zouden welkom zijn. Thieu1972 (overleg) 2 nov 2019 13:10 (CET)

 •   Voor verwijderen Website biernet is het niet eens met de oprichtingsdatum, daar staat 2019 vermeld. Specifiek, er is op 1 januari 2019 vergunning verleend. De gebruikte foto is dezelfde als op de website waarmee ZP bewezen lijkt. Zo niet, dan moet de licentie van de afbeelding op Commons in orde gemaakt worden. Voldoet niet aan de relevantiecriteria (Voor het geval dat men het daar niet mee eens is; we kennen en accepteren ook soortgelijke afwijkende criteria voor voetballers) de brouwerij is jonger dan 5 jaar. Los van de criteria is relevantie evenmin duidelijk, dat blijkt zelfs niet uit de eigen website waar geen woord gerept wordt over hoeveelheden enz. Arch (Overleg) 2 nov 2019 16:27 (CET)
De vergunning is pas in 2019 verleend, de opstart was vast al een jaar eerder, maar hoe dan ook een zeer jonge brouwerij. Aangezien de tekst al auteursrechtenschending was, verbaast het me niet veel als de foto dat ook is. Verder heb ik zelfs geen berichten in lokale blaadjes gevonden. Overigens wordt de inleiding op hun website werkelijk overal op biersites integraal overgenomen, dus anderen nemen het kennelijk niet zo nauw met het copyrighttekentje..... Thieu1972 (overleg) 2 nov 2019 18:59 (CET)
 •   Voor verwijderen - NE - (zelf)promotie voor net opgestarte brouwerij.  DirkVE overleg 11 nov 2019 19:57 (CET)

David Sheldrick Wildlife TrustBewerken

Promo. Geschiedenis ontbreekt, enkel productpresentatie. Kattenkruid (overleg) 2 nov 2019 17:07 (CET)

  Voor verwijderen los daarvan slecht geschreven, vermoedelijk door een persoon die het Nederlands onvoldoende machtig is. Passages als Deze locatie kan dagelijks tussen 11.00 en 12.00 worden bezocht. Ook is er voor mensen die een wees hebben geadopteerd de mogelijkheid om op afspraak een bezoek te plannen. spreken wat mij betreft voor zich. Met vriendelijke groet, Daniuu 2 nov 2019 17:12 (CET)

Ik heb het artikel hier en daar aangevuld en herschreven.

Maurice VollebregtBewerken

NE – Encyclopedische relevantie onduidelijk, artikel zonder bronnen waaraan de beschreven persoon meegewerkt lijkt te hebben. Wellicht ook sprake van zelfpromotie. Tom (overleg) 2 nov 2019 17:45 (CET)

Opmerkelijk dat hij ook meewerkt aan een programma van 2020-heden. Thieu1972 (overleg) 2 nov 2019 19:02 (CET)
Daardoor viel hij mij ook op, ik had dezelfde vermelding onder het kopje presentatie al verwijderd. Ik heb de vermelding nu ook maar verwijderd uit het kopje productie. Groet, Tom (overleg) 2 nov 2019 19:21 (CET)

Volgend jaar gaat Maurice Vollebregt Ondernemerslounge op RTL7 presenteren. Kan ook dan pas toegevoegd worden natuurlijk. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 95.97.45.130 (overleg · bijdragen)

Sowieso geen zaken toevoegen die nog niet hebben plaatsgevonden. Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 16:49 (CET)

De lijsten van Personen overleden en geborenBewerken

Weg - Per vraag aan De Kroeg wat te doen met deze lijsten korte tijd geleden, waarbij het merendeel voor verwijderen was van deze pagina's. (Omdat het vrijwel onmogelijk maar ook onwenselijk is om het overzicht te behouden is alles weer te geven hier gekozen voor tot en met-optie.)

Eerder vonnis voltrokken (behoud) door een moderator die nauw bij dit project betrokken is, dus geen onafhankelijke afhandeling. The Banner Overleg 2 nov 2019 18:26 (CET)

Dat eerdere 'vonnis' is niet behoud, maar verplaatsen uit hoofdnaamruimte of anders verwijderen. Welke zwaarwegende reden heb je precies om vrijwel direct hier een nieuwe nominatie te starten? Alleen dat de betreffende moderator volgens jou niet onafhankelijk geoordeeld heeft? Encycloon (overleg) 2 nov 2019 19:27 (CET)/2 nov 2019 21:55 (CET)
Wat mij betreft kan deze nominatie als overbodig worden beschouwd. Ecritures is tot een weloverwogen besluit gekomen en heeft dit zelfs uitvoerig toegelicht. Overigens staat verplaatsen uit de hoofdnaamruimte zo goed als gelijk aan verwijdering: de enige andere conclusie die The Banner zou kunnen bereiken is een ongedaanmaking en dus behoud. Daarvoor is dit niet de juiste pagina. Effeietsanders 2 nov 2019 22:10 (CET)
Deze lijsten zouden toch naar de gebruikersruimte van de aanmaker worden verplaatst? En daarmee uit de hoofdnaamruimte verwijderd worden. Daar waren heel veel argumenten voor. Indien dit niet wordt gedaan, dan maar   Voor verwijderen. De Geo (overleg) 2 nov 2019 22:13 (CET)
Zou je eerst de eerdere nominatie en afhandeling kunnen doorlezen, De Geo? Encycloon (overleg) 2 nov 2019 22:18 (CET)
Had ik ook gezien, en daar is de afhandelend moderator "..van mening dat deze geboorte- en sterflijsten momenteel in de huidige vorm met de huidige werking niet houdbaar zijn in de hoofdnaamruimte". Maar ik begrijp wel dat dat niet zo vlot zal gebeuren. Daarmee is natuurlijk deze nominatie van TB enerzijds wat flauw, maar anderzijds wel een goede herinnering aan het feit dat het wel gedaan moet worden. De Geo (overleg) 2 nov 2019 22:30 (CET)
We moeten van die lijsten natuurlijk geen Brexit maken. Ik stel voor: binnen een maand onderdak in iemands gebruikersruimte en anders een harde Brexit, dus gewoon allemaal weg. Maar een nieuwe nominatie is toch niet nodig? Sijtze Reurich (overleg) 3 nov 2019 08:10 (CET)
Hahaha die @The Banner:, zo verblind door zijn vooringenomenheid dat hij niet eens werkelijk leest wat de afhandeling inhoudt. @Sijtze Reurich en anderen, ik wacht gewoon even de reactie af van de aanmaker van deze lijsten, te weten RonnieV. Dat lijkt me wel net zo netjes en collegiaal. Natuurlijk hoeft er geen nieuwe nominatie gedaan te worden: ik neem aan dat zelfs The Banner de stupiditeit van deze nominatie wel in ziet en hem doorhaalt. Ecritures (overleg) 3 nov 2019 20:42 (CET)
Tja, als je geen argumenten hebt, kun je nog altijd met persoonlijke aanvallen gaan zwaaien. The Banner Overleg 3 nov 2019 20:58 (CET)
Dag The Banner, blijkbaar is het je dus bekend dat het vonnis over de lijsten niet 'behoud' was maar 'verplaatsen uit hoofdnaamruimte of anders verwijderen'. Kun je dan nog antwoorden op mijn vraag welke inhoudelijke argumenten je voor je nominatie hebt waardoor dit oordeel via TBP herzien zou moeten worden? Encycloon (overleg) 3 nov 2019 21:10 (CET)
Verplaatsen is wat anders dan "behouden". The Banner Overleg 3 nov 2019 21:20 (CET)
Klopt, verplaatsen (uit de hoofdnaamruimte) is inderdaad iets anders dan behouden, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Encycloon (overleg) 3 nov 2019 21:29 (CET)
Ik ben soepel genoeg om de nominatie in te trekken als de eerder afgeproken afhandeling ook daadwerkelijk plaatsgevonden heeft. The Banner Overleg 3 nov 2019 21:59 (CET)
Nou inderdaad soepel hoor. Blijkbaar heb je nog steeds niet door hoe idioot deze nominatie is. Want wat wil je nou precies bereiken? Hetzelfde toch als wat er al besloten is? Gelukkig maar dat je zo soepel bent, zeg. Anders was er vast iets anders uit gekomen. Ecritures (overleg) 3 nov 2019 22:14 (CET)
Om te beginnen zou ik het leuk vinden wanneer jij mij met respect behandelde en niet als een dweil. Ten tweede heb ik voldoende vertrouwen verloren in jou om je niet meer te geloven op jouw woorden, maar slechts op jouw daden. The Banner Overleg 4 nov 2019 00:48 (CET)
Awww... Wat wil je nu precies bereiken met deze nominatie? Waarom geef je niet gewoon toe dat je de afhandeling van de werkelijke nominatie gewoon verkeerd gelezen/geïnterpreteerd/begrepen hebt? Ego? Ecritures (overleg) 4 nov 2019 11:07 (CET)
Wat probeer jij te bereiken met al jouw geschreeuw en persoonlijke aanvallen? The Banner Overleg 5 nov 2019 10:59 (CET)

Miek MaesBewerken

ZP/reclame – Bronloos artikel dat i.v.m. enkele meningen en waardeoordelen niet voldoet aan richtlijnen WP:BLP en WP:NPOV. De claims zoals "een ongeneeslijke ziekte genezen", "succes boekt met haar methode" en "veelgevraagd spreker" wekken geen neutrale indruk, wel die van zelfpromotie vanaf een one-issue-account voor een pas uitgebracht boek. Relevantie onduidelijk, volgens de inhoud beken door het boek, dat dit jaar uitkwam? Is dat voldoende? Lemma kan dus wat neutraler, uitbreiding en onafhankelijke gezaghebbende bronnen gebruiken om EW aan te tonen. Arch (Overleg) 2 nov 2019 19:41 (CET)

Beste, dank je wel om te wijzen op de neutrale inhoud van de tekst. Hij werd aangepast, voldoet deze nu wel aan de eisen aub? Of dient er nog wat gewijzigd te worden? Dank je van harte. Witkin44 (overleg) 2 nov 2019 19:49 (CET)
Zijn er ook onafhankelijk bronnen die over haar hebben gepubliceerd? Ik kom zelf niets tegen, afgezien van verkooppunten van het boek. Thieu1972 (overleg) 2 nov 2019 20:14 (CET)
Het lijkt me een van de vele alternatieve genezers die een boek heeft geschreven en daarmee wordt de E-waarde onduidelijk. Bij welk instituut heeft ze haar diploma orthomoleculaire geneeskunde gehaald, en is dat een reguliere geneeswijze? De categorie van het artikel is immers: Geneeskunde en niet: Alternatieve behandeling. Is gezondheidstherapeute geen pleonasme, want een therapie onderga je toch altijd om gezond te worden? Fred (overleg) 2 nov 2019 21:37 (CET)
Wel vreemd, het gebruik van bronnen die niet ingekeken zijn. Het lijkt ook een probleem om gezaghebbende bronnen te vinden.Hansaviertel (overleg) 4 nov 2019 20:00 (CET)

Beste, het artikel werd aangepast en zo goed als kan neutraal gemaakt. Ik ben ook maar nieuw hier op Wikipedia, dus een flinke oefening om het juist te krijgen. Ook alle bronnen werden vermeld. Deze komen weliswaar van de website van Miek Maes omdat ik de artikels niet terug kan vinden op de site van de magazines zonder dat je een betalende account hebt. Maar de artikels zijn duidelijk, dus hoop dat dat wel kan? Wat betreft het diploma, daar kan een kopie van bezorg worden indien dat wenselijk is? Evenals van alle opleidingen die zij volgde? Verder past het mogelijk niet onder de noemeer geneeskunde. Kan iemand me laten zien hoe dat veranderd kan worden naar Alternatieve Behandeling aub? Met dank.

Beste, het artikel lijkt me ondertussen te voldoen aan de voorwaarden? Kan iemand me nog even zeggen of er verder nog aanpassingen nodig zijn? Zo niet, mag dan de boodschap^bovenaan verwijderd worden aub?

De relevantie is nog altijd onduidelijk. Zogezegd ontbreken gezaghebbende bronnen. De gebruikte interviews zijn niet betrouwbaar omdat interviews gericht zijn op promotie. De geïnterviewde persoon zal zichzelf altijd positief profileren. Gebruik daarom secundaire bronnen, indien deze niet voorhanden zijn dan lijkt het onderwerp niet relevant genoeg voor opname. Daarmee voldoet de inhoud niet aan WP:BLP. De afhandelend moderator zal na volgende week een afweging maken. Arch (Overleg) 6 nov 2019 10:31 (CET)

Dat vind ik bijzonder jammer aangezien ik voorbeelden nam als Rens Kroes, Pascale Naessens, Tom Waes en Ralph Moorman en nog zoveel meer, collega's van Miek Maes die ook op wikipedia staan en waar ik ook als enige bronnen hun eigen boeken, hun eigen tv-prgramma's, eigen interviews en artikelen kon vinden over deze personen. Ik begrijp niet wat je dan nog meer bedoelt met secundaire bronnen aangezien ik deze ook niet terug vind bij bovengenoemde collega's van Miek Maes die wel een toegelaten Wikipedia pagina hebben die erg lijkt op degene die ik aanmaakte over haar, aangezien ik deze als voorbeeld nam. Kan je me daar meer duiding in geven dan aub? Dank je van harte.

Sorry, wat je zegt over de voorbeelden is beslist niet juist. Bij Tom Waes zijn diverse gezaghebbende Belgische kranten geraadpleegd. Bij Pascale Naessens twee artikelen, die zeer negatief zijn over Pascale Naessens, hetgeen een wat meer genuanceerd beeld geeft over Pascale. De bronnen van het artikel over Ralph Moorman zijn niet helemaal duidelijk, maar het is in ieder geval geen zelfpromotie. Het artikel over Rens Kroes is enigszins dubieus, maar een deel van de gebruikte bronnen is in ieder geval redelijk gezaghebbend. Kortom, ik begrijp je hele punt niet. Wat is gezaghebbend aan de tijdschriften Feeling, Vriendin, MS Liga en Goed Gevoel? Was het artikel maar zoals het artikel over Pascale Naessens, waar voor- en tegenstanders aan het woord komen. Dat is een genuanceerd artikel en geen (zelf)promotie. Ik vind het wijzen naar artikelen over anderen overigens ook geen sterke verdediging. Het gaat hier niet over artikelen van anderen, maar het gaat over jouw artikel. En als het artikel niet deugt, dan deugt het niet, ongeacht het feit dat andere artikelen eventueel ook niet deugen. Hansaviertel (overleg) 8 nov 2019 08:41 (CET)

Beste, dank je van harte opnieuw voor alle informatie en uitleg. Ik heb totaal geen ervaring met Wikipedia en wist niet dat er ook een onderscheid gemaakt werkt in de artikelen uit de pers. Ik heb Miek Maes op Wikipedia gezet alleen maar omdat ze mij en mijn gezin zo goed geholpen heeft met onze gezondheidsproblemen en omdat ik haar nog niet vond in Wiki. Als jullie vinden dat zij hier geen plekje verdient omdat er nog niet in de juiste media over haar werd gepubliceerd, dan is dat zo. Waar plaatsen jullie programma's als TVL journaal en telefacts? Is dat ook bij de niet gezaghebbende pers? Alle begrip daarvoor. Alvast dank voor alle info, het is nu veel duidelijker hoe het werkt bij jullie.

TrimonoranBewerken

WIU – Tweezinner, valt wel meer over te vertellen. Met vriendelijke groet, Daniuu 2 nov 2019 20:35 (CET)

ManserBewerken

Relevantie onduidelijk, lijkt zelfpromo, slechts bebrond met sociale media. Kattenkruid (overleg) 2 nov 2019 20:56 (CET)

Fanja ChapiroBewerken

WIU In deze vorm een ondermaats artikel. Alle zinnen zijn met wat kleine wijzigingen overgenomen uit de laatste alinea van genoemde bron, terwijl deze bron een uitgebreid verhaal geeft. Het lijkt erop dat geen andere bronnen zijn geraadpleegd?? De Geo (overleg) 2 nov 2019 21:10 (CET)

  Tegen verwijderen Ik heb het artikel wat uitgebreid aan de hand van een andere bron. Desalniettemin moet ik wel zeggen dat het overschrijven van het Digitaal Vrouwen Lexicon duidt op een serieus euvel tijdens dat soort schrijfbijeenkomsten. The Banner Overleg 3 nov 2019 09:51 (CET)
Ik had er een meebezig-sjaboon op geplaatst, dus sorry The Banner, jouw aanpassingen zijn door mij weer overschreven dankzij een BWC.... In ieder geval heb ik nu 3 bronnen gebruikt en het artikel daarmee flink kunnen uitbreiden. Chapiro verdient duidelijk meer dan de paar zinnetjes die er aanvankelijk stonden. Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 10:29 (CET)
Tis niet anders. Weliswaar is mijn tekst verdwenen maar mijn kritiek op de begeleiding van de schrijfdagen niet. In die begeleiding is duidelijk ruimte voor verbetering. The Banner Overleg 3 nov 2019 12:36 (CET)

  Opmerking Na verbeteringen door Thieu1972 en The Banner is er nu een artikel dat kan blijven staan. De nominatie heb ik daarom doorgehaald. De Geo (overleg) 3 nov 2019 14:08 (CET)

Anna PaesBewerken

WIU. Artikel van dezelfde auteur als de vorige nominatie. Eigenares van een suikerplantage zonder verder relevante gegevens is wiu, maar als er niets meer over te melden valt is het NE. Weer een ondermaats artikel, waarin alle zinnen zijn met wat kleine wijzigingen overgenomen, nu uit de tweede alinea, van genoemde bron. Verder geen onderzoek of moeite voor gedaan ? De Geo (overleg) 2 nov 2019 21:14 (CET)

  Voor verwijderen Vooral deze tekst is in slecht Nederlands en zonder historisch inzicht geschreven. De auteur lijkt o.a. niet te beseffen dat het Nederlands bewind in een deel van Brazilië maar kort heeft geduurd. Om verdrietig van te worden.Hansaviertel (overleg) 3 nov 2019 10:50 (CET)
De woordkeuze is ook te letterlijk overgenomen uit de bron. Zoiets als 'Luso-Braziliaans' lijkt me handiger om te verwoorden als 'Braziliaans van Portugese afkomst' of iets dergelijks. Verder ontbreekt heel veel informatie, zoals haar overstap naar het Calvinisme en haar verhuizing naar Nederland. Al met al valt er veel over Anna Paes te vertellen en mag dit artikel echt wel uitgebreid worden. Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 13:14 (CET)

Tjoet Nja MeuthiaBewerken

WIU Weer een artikel van dezelfde auteur als de twee voorgaande. Opnieuw een in deze vorm ondermaats artikel. Alle zinnen lijken vrij willekeurig, met enige aanpassingen, uit genoemde bron geplukt. De Geo (overleg) 2 nov 2019 21:19 (CET)

Ter verduidelijking: dit account wordt (samen met enkele andere) gebruikt bij een schrijfavond in het Rijksmuseum, zie hier. Encycloon (overleg) 2 nov 2019 21:20 (CET)
Hoi Encycloon. Dat is een heel mooi initiatief, dat ik zeker toejuich. Maar misschien zou het goed zijn als men een artikel eerst afmaakt voor het wordt geplaatst. En niet zomaar wat zinnetjes uit één bron te plukken en dat publiceren op deze wiki. De Geo (overleg) 2 nov 2019 21:52 (CET)
Ik ben er niet bij betrokken, maar mogelijk gaat het om verschillende voorbijgangers die laagdrempelig een artikel kunnen aanmaken? Dat zou ook de toestemming achteraf verklaren. Encycloon (overleg) 2 nov 2019 22:12 (CET)
Er was vorige week een schrijfavond en nu weer, als ik het goed heb. Met enkele bronnen - zoals het Digitale Vrouwenlexicon - worden artikelen aangemaakt i.h.k.v. de Gender Gap, maar de schrijvers zijn nog onervaren: soms is de info te letterlijk overgenomen, veel informatie ontbreekt (zie maar hoe veel in de bron wordt verteld dat in het artikel jammer genoeg ontbreekt), en de opmaak is niet altijd in orde. Thieu1972 (overleg) 2 nov 2019 23:01 (CET)
Let trouwens ook op de jaartallen: soms is de 'ca.' of 'beg.'/'ged.' over het hoofd gezien. (De opmerking maar even hier omdat we er geen centrale overlegplaats voor hebben.) Encycloon (overleg) 2 nov 2019 23:10 (CET)
  Opmerking Doorverwijzen naar of samenvoegen met Cut Nyak Meutia. Ldhank (overleg) 4 nov 2019 07:37 (CET)
  Uitgevoerd, redirect aangemaakt naar het completere artikel. Sir Iain overleg 6 nov 2019 21:09 (CET)
  Opmerking Nominatie doorgehaald, nu blijkt dat er al een artikel bestond, maar dan met de naam in de huidige Indonesische spelling. Eigenlijk wel slordig van mij dat ik dat niet gecheckt heb. Ik vraag me wel of we voor de naam van het artikel niet beter de Nederlandse spelling (Tjoet Nja Meuthia) moeten gebruiken en niet de huidige Indonesische spelling Cut Nyak Meutia. De Geo (overleg) 7 nov 2019 17:44 (CET)

Anna Willemsdochter van der AarBewerken

WIU. Nummer 4 van dezelfde auteur. Lijkt wel massaproductie door willekeurig stukjes uit het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland over te nemen. Helaas is de opmerking over Scricerius niet in overeenstemming met de genoemde bron. De Geo (overleg) 2 nov 2019 21:27 (CET)

Ik heb geprobeerd er wat meer van te maken, maar het enige dat over haar valt te vertellen, is dat ze mogelijk een list heeft bedacht voor een boete die haar man kreeg. Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 16:47 (CET)
Misschien bekend vanwege haar portret door Frans Hals. en:Portrait of Anna van der Aar. Ldhank (overleg) 4 nov 2019 10:18 (CET)
Niet alleen een portret door Hals, maar ook één door I.C. Swanenburgh. Deze twee portretten rechtvaardigen n.m.m. al een lemma. Hansaviertel (overleg) 12 nov 2019 20:03 (CET)

Ilse-Marie HajaryBewerken

WIU Nr 5 in de serie van voornoemde auteur. In deze vorm en opmaak een ondermaats artikel. De zinnen lijken, met enige aanpassingen uit genoemde bron geplukt. De Geo (overleg) 2 nov 2019 21:35 (CET)

Christina Petronella AchenbachBewerken

WIU Nr. 6 van deze auteur. De inhoud lijkt weer, met enige aanpassingen uit genoemde bron geplukt. Volgens deze bron is er meer over haar te vertellen, maar van de laatste 49 jaar van haar leven weet deze bron niets. Blijkbaar geen andere bronnen geraadpleegd. Daarnaast is het de vraag of deze contra-alt wel E is. De Geo (overleg) 2 nov 2019 21:44 (CET)

Op basis van het Digitaal Vrouwenlexicon heb ik het artikel zo goed als mogelijk uitgebreid. Is het zo goed genoeg om te behouden? Sir Iain overleg 6 nov 2019 22:17 (CET)

Cornelia van AdrichemBewerken

WIU Nog één. Opnieuw zijn de zinnen zijn met wat kleine wijzigingen een selectie van de genoemde bron. Maar er is daar meer info.De Geo (overleg) 2 nov 2019 21:49 (CET)

Ik heb die extra informatie toegevoegd. Er is verder vrij weinig (zeg maar: niks) online over deze vrouw te vinden helaas. Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 18:26 (CET)

Zäzilie WangBewerken

AUT/WIU – Een paar zinnetjes die letterlijk zijn overgenomen uit de vermelde bron, vermoedelijk aangemaakt op een schrijfavond die hierboven al genoemd werd. Het huidige artikel laat een aantal (ogenschijnlijk interessante) passages uit de bron weg: het oorlogsverleden lijkt bijvoorbeeld zo'n interessante piste waar het artikel niet over rept, er valt derhalve zeker een mooi artikel van te maken. Met vriendelijke groet, Daniuu 2 nov 2019 22:01 (CET)

  Opmerking Doorverwijzen naar of samenvoegen met Cilli Wang. Ldhank (overleg) 4 nov 2019 11:58 (CET)
  Opmerking Ben maar zo vrij geweest er een doorverwijzing van te maken. De Geo (overleg) 7 nov 2019 17:49 (CET)

Hanneke RouwBewerken

NE Niet neutraal geschreven artikel. De hier opgenoemde feiten zijn nog te mager voor opname in encyclopedie. Lijkt zeker talentvol en ik twijfelde even ivm het Prinses Christina Concours. Maar dat was een eervolle vermelding en geen winnaar (zie ook hier). De Geo (overleg) 2 nov 2019 23:00 (CET)

  Voor verwijderen Oorspronkelijke tekst is gekopiëerd van de website van Hanneke Rauw, zie ik nu. Vandaar al dat 'met plezier'Hansaviertel (overleg) 3 nov 2019 09:25 (CET)
Direct overgetypt van deze site. Zonder toestemming is dat auteursrechtenschending en dus reden voor nuweg. Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 13:17 (CET)
  Opmerking - Derhalve direct verwijderd. Encycloon (overleg) 3 nov 2019 14:11 (CET)

Maria van Aerssen van SommelsdijkBewerken

NE. Lid van een religieuze gemeente, relaties, verblijf en vertrek naar Suriname zijn toch geen relevante feiten die opname in een encyclopedie rechtvaardigen. De Geo (overleg) 2 nov 2019 23:12 (CET)

Inderdaad weinig zelfstandige informatie, ook in het Vrouwenlexicon kom je eigenlijk nauwelijks iets over haarzelf te weten. Encycloon (overleg) 2 nov 2019 23:15 (CET)
Waarschijnlijk is zij ingevoerd omdat ze een lid is van de adellijke familie Van Aerssen van Sommelsdij(c)k.Hansaviertel (overleg) 3 nov 2019 17:47 (CET)
  Tegen verwijderen Interessant artikel over niet onbelangrijke persoon in de protestantse geschiedenis, als voorname figuur bij de Labadisten. Integendeel met de mening van de nominator, is dit een historisch relevante persoon. Het artikel kan wellicht nog worden aangevuld. Andries Van den Abeele (overleg) 3 nov 2019 19:13 (CET)
Beste Andries, dan zou je misschien wel wat relevante feiten aan het artikel kunnen toevoegen die een opname in een encylopedie rechtvaardigen. De Geo (overleg) 7 nov 2019 17:53 (CET)

Toegevoegd 03/11; af te handelen vanaf 17/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Herman VijtBewerken

WIU – Eenzinner over een burgemester. Er valt volgens mij wel meer te vertellen over die persoon Met vriendelijke groet, Daniuu 3 nov 2019 00:01 (CET)

Artikel is bijgewerkt. Beoordeling mag geschrapt worden. Akadunzio (overleg) 3 nov 2019 17:46 (CET)
@Akadunzio: hartelijk dank om het artikel zo op te knappen. De nominatie is bij dezen doorgehaald. Met vriendelijke groet, Daniuu 3 nov 2019 19:48 (CET)

Politiezone Hamme-WaasmunsterBewerken

WIU – Eenzinner over een politiezone, behoeft uitbreiding Met vriendelijke groet, Daniuu 3 nov 2019 00:02 (CET)

NedparkBewerken

Weg – Het is niet duidelijk wat dit bedrijf (geen 'organisatie') encyclopedisch maakt. Onafhankelijke bronnen niet kunnen vinden. Tekstman (overleg) 3 nov 2019 11:56 (CET)

  • ik vrees dat het niet duidelijk gáat en kan worden. Dit is op deze manier gratis naamsvermelding Neeroppie (overleg) 3 nov 2019 15:10 (CET)

Ender scholtensBewerken

NE - Nog niet de minste E-waarde blijkt uit dit bronloze artikel. Fred (overleg) 3 nov 2019 13:03 (CET)

Een YouTuber met 2700 abonnees valt al snel buiten de categorie EW. De tekst is niet afstandelijk genoeg ("Ender heeft een flauwe humor, woordmopjes zijn niet weg te denken uit zijn video's" en "De Gabbers zijn een vriendengroep uit het middelbaar, die nu in Leuven word verdergezet"). Op deze manier lijkt het ook erg op promotie van de betreffende kanalen.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 13:23 (CET)
Vraag is wel of dit nog een kleine twee weken moet blijven staan... Nuweg vanwege expliciete reclame? Vinvlugt (overleg) 6 nov 2019 14:13 (CET)

Am al-NakbaBewerken

Weg – Dit is geen artikel, maar een beginnetje zonder relevante bronnen. Am staat voor het jaar en al-Nakba = Nakba (van de ramp). Bij de Nakba of al-Nakba wordt vrijwel altijd verwezen naar het jaar 1948. 1948 kan dus ook worden aangeduid als Am Al-Nakba. Deze wordt echter al beschreven in Al-Nakba. Voor 1920 als Am al-Nakba zijn vrijwel geen relevante bronnen. Slapend artikel met nauwelijks bewerkingen. Volgens mij is het artikel daarom ook NE. Wickey (overleg) 3 nov 2019 13:42 (CET) Dit artikel is NE, omdat het geen relevant onderwerp heeft. Blijkens de eerste bewerking in 2005 – die 3 jaar lang quasi ongewijzigd bleef en sindsdien niet wezenlijk is uitgebreid – is het onderwerp het feit, dat de Arabieren een eeuw gelden 1920 als "het rampjaar" beschouwden. De recente toevoeging n.a.v. deze nominatie gaat over alles, behalve over Am Al-Nakba. Wickey (overleg) 7 nov 2019 10:30 (CET)

Dat er ook een andere Nakba is volgt al uit het feit dat Nakba een doorverwijspagina is. Voor het gebruik van de de term Am al-Nakba in de betekenis van het rampjaar 1920 zijn meerdere bronnen. Allereerst is er de bron die er al jaren staat. Er is in het artikel een twijfelsjabloon geplaatst met de opmerking Dubieuze bron. Staat het citaat überhaupt in het boek. Dat het citaat in dat boek staat is eenvoudig controleerbaar. De grond onder het plaatsen van het sjabloon is daarmee weggenomen.
De term Am al-Nakba komt ook terug in diverse andere werken, zoals het boek International Affairs, 1890-1939 van Raymond Norman Rundle, in 1979 uitgegeven bij Holmes & Meier Publishers, in het boek Minderheden in het Midden-Oosten: Hun betekenis als politieke factor in de Arabische wereld van Leonard C. Biegel, uitgegeven bij Van Loghum Slaterus en in het boek Holy Land, unholy war: Israelis and Palestinians van Anton La Guardia, uitgegeven bij Penguin.
Het artikel heb ik inmiddels uitgebreid; ik zie geen reden voor verwijdering. Hanhil (overleg) 4 nov 2019 20:06 (CET)
Bij een andere versie kreeg ik geen resultaten. Hoe dan ook, dat de term een paar keer in de literatuur genoemd wordt in combinatie met 1920, zegt niets over de relevantie in onze tijd, noch rechtvaardigt dit een apart artikel in WP. In ieder geval is de titel incorrect, omdat het geen eenduidige term is. Op zijn best zou dit een doorverwijzing naar Al-Nakba of naar Mandaatgebied Palestina kunnen zijn. Zie ook [7]. Wickey (overleg) 5 nov 2019 16:01 (CET)
Het boek "The Arab awakening" waarin deze term genoemd werd dateert blijkbaar van 1938 of 1939, dus royaal vóór de pijnlijke gebeurtenissen van 1948/1949, die nu algemeen als de "Nakba" aangeduid worden. Dat woord heb ik ook nooit anders horen gebruiken. Er is blijkbaar ook geen enkele andere Wikipedia met een artikel onder deze naam dat op 1920 slaat. Niet in te zien wat voor zin dit artikeltje heeft. Paul K. (overleg) 5 nov 2019 21:12 (CET)

KlimaathysterieBewerken

weg - volgens mij voegt dit artikel erg weinig toe dat niet al in "controverse over klimaatverandering" staat. Lijkt me dat het ook sterk risico loopt om met Wikipedia:Neutraliteit in aanvaring te komen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Licks-rocks (overleg · bijdragen)

Overigens is op Controverse over de opwarming van de Aarde een edit-war ontstaan, waaraan Licks-rocks deelneemt.BonteKraai (overleg) 3 nov 2019 15:53 (CET)
een edit war is meer dan drie edits. Ik kwam de wijziging van vertel daar eerst tegen, en heb die teruggedraaid. Als vertel daar problemen mee heeft, Dan kan hij me daar op een overlegpagina op aanspreken. Ik zie waarom je het hier ter sprake brengt, maar aan de andere kant, de contributie van vertel daar illustreert wel waar ik me zorgen over maak bij de pagina die ik hier ter verwijdering opdraag. Licks-rocks (overleg) 3 nov 2019 16:28 (CET)
Je hebt inderdaad mijn toevoeging op Controverse over de opwarming van de Aarde teruggedraaid en deze gemarkeerd als "Vandalisme", wat ik buitenproportioneel vind. Daar heb ik dus een probleem mee, iets respectvoller mag wel. Overleg plegen ook, ben een redelijk mens en werk graag samen. Ook als het artikel voor zinsverbetering vatbaar is, of als tekst beter op een andere pagina past. Wil de pagina nog uit gaan breiden met internationale aandacht. Hoewel, jouw acties hebben mij doen twijfelen of dit wel zinvol zal zijn. Verdel (overleg) 3 nov 2019 17:23 (CET)
ik ging er in eerste instantie inderdaad van uit dat het vandalisme was. Dit onder meer vanwege de aanwezigheid van zinnen zoals " Klimaatalarmisten baseren zich op ondeugdelijke theorieën die veronderstellen dat de wetenschap de natuurlijke evolutie doorgrondt, en lijken net zomin het toekomstige klimaat te kunnen voorspellen als dat een menselijke geschiedenis voorspelbaar is." Het blijkt nu een oprechte poging om een artikel te verbeteren, prima. Desondanks lijkt het mij duidelijk dat dit soort tekst niet strookt met NPOV, of met de wetenschappelijke realiteit, voor wat dat betreft. Licks-rocks (overleg) 3 nov 2019 17:36 (CET)
weg - Verwijderen wat mij betreft. Artikel is niet relevant genoeg. Aquatic Ambiance (overleg) 3 nov 2019 16:03 (CET)
  Opmerking Artikel aangevuld. Verdel (overleg) 7 nov 2019 14:44 (CET)
  Voor verwijderen Volgens de inleiding is de "veronderstelde" hysterie van toepassing op de ontkenners van klimaatverandering, later gaat het juist om mensen die de ernst van de klimaatproblemen in twijfel trekken en in de laatste alinea blijkbaar over mensen/politici die de klimaatverandering te serieus zouden nemen (en daardoor extremere beleidskeuzes maken). Het is een vreemd artikel dat lijkt te zijn aangemaakt omdat de auteur het artikel Controverse over de opwarming van de Aarde al een behoorlijke pil vond en toch iets kwijt wilde over de randverschijnselen, zoals het alarmisme (zie hier). Wikipedia is geen plek voor een betoog op basis van een opsomming van feiten uit wat krantenartikelen. Het kan daarom beter weg. Eventueel kan er aan het artikel Controverse over de opwarming van de Aarde of Opwarming van de Aarde, b.v. onder een kopje Trivia, een opmerking worden toegevoegd over een door sommigen veronderstelde hysterie over klimaatverandering. De Geo (overleg) 7 nov 2019 19:28 (CET)
Wat de schrijver bedoelt in dat eerste stukje is waarschijnlijk dat Klimaathysterie/"alarmisme" een vrij veel voorkomende beschuldiging van klimaatontkenners in de richting van klimaatactivisten is. Licks-rocks (overleg) 7 nov 2019 20:01 (CET)
Ik snap niet goed wat je bedoelt, Geo. De tekst over de randverschijnselen zoals het alarmisme is eruit gehaald, ook het woord "veronderstelde". Dit artikel gaat alleen over de hysterie, het is verifieerbaar en beschrijft het verschijnsel. Bij mijn weten is het gebruik van krantenartikelen juist toegestaan, en de inleiding wordt zo volgens Trouw beschreven. De tekst kan worden verplaatst naar Controverse.., net zoals dat is ook gebeurd met Klimaatontkenner. Prima, zal ik uitvoeren. Verdel (overleg) 7 nov 2019 21:22 (CET)
  Opmerking / update: zoals verdel hierboven al aangeeft heeft hij geprobeerd de inhoud van zijn artikel over te plaatsen naar Controverse over de opwarming van de Aarde, waar het vervolgens binnen een dag in zijn geheel verwijderd is wegens schending van NPOV, zie ook: Overleg:Controverse over de opwarming van de Aarde#Klimaathysterie. Het originele artikel is nu gereduceerd tot een doorverwijs-link. Licks-rocks (overleg) 8 nov 2019 18:09 (CET)

Geert GordijnBewerken

NE – Behalve dit incident geen diepgaandere onafhankelijke bronnen over Gordijn kunnen vinden. Nu slechts een overname van de (niet meer recente) biografie op rtl.nl. Encycloon (overleg) 3 nov 2019 15:53 (CET)

De RammenasBewerken

NE, mogelijk ZP - E blijkt niet uit artikel, noch bij rondgang op het web. Geschreven door een gebruiker met een naam met daarin de voornaam van de drummer (mogelijk ZP). ABPMAB (overleg) 3 nov 2019 16:08 (CET).

Uitgaande van de concertlijst op de eigen website vooral bekend van kerstmarkten, buurtfeesten en boerenkermis. Kattenkruid (overleg) 3 nov 2019 16:11 (CET)
Een korte zoektocht levert vooral recepten voor rammenas op, en enkele vermeldingen van een gelijknamige big band. Als er door de aanmaker geen onafhankelijke bronnen worden bijgeplaatst die de band enige relevantie kunnen geven:   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 16:17 (CET)

Lijst van schaatsers die deelnamen aan de NK-vrouwenBewerken

Een kaal lijstje; geen inleiding - niets. Wat moeten we ermee? Zijn dit vrouwen die ooit een meegedaan hebben? Dan lijkt het me sowieso wat kort. Of zijn dit vrouwen die een medaille hebben gewonnen. Dan is de titel onjuist (en nog steeds te kort). vis ←   → overleg 3 nov 2019 16:00 (CET)

Verplaatst naar de gebruikersnaamruimte van de aanmaker (link), zodat hij daar in alle rust verder aan deze lijst kan werken. Over de inhoud heb ik geen mening. Wutsje 3 nov 2019 18:49 (CET)

Nathalie KriekBewerken

Geen relevante informatie, al jaren niet bewerkt, slapende pagina. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 92.108.67.190 (overleg · bijdragen)

 •   Voor verwijderen - dit is inderdaad allemaal wat vaag - vis ←   → overleg 3 nov 2019 16:36 (CET)
 •   Tegen verwijderen - Hoezo? Gepubliceerd auteur en columnist. Een verzoek tot verwijdering kan en mag niets te maken hebben met een aversie tegen het onderwerp spiritualiteit. Het artikel is zakelijk geschreven en heeft niets vaag. J.G.G. (overleg) 4 nov 2019 10:34 (CET)
  • De relevantie van het onderwerp wordt niet aangetoond door onafhankelijke bronnen Kattenkruid (overleg) 4 nov 2019 14:43 (CET)
  • vaag in de betekenis dat paranormale zaken als vaststaand worden gepresenteerd - de toekomst voorspellen voor het komende jaar is een gebbetje - dat maakt iemand die dat doet niet E - vis ←   → overleg 4 nov 2019 21:27 (CET)
 •   Voor verwijderen - Spiritualiteit is iets heel moois, maar helaas zijn er teveel charlatans. Aquatic Ambiance (overleg) 5 nov 2019 11:11 (CET)
 • Hoewel het mi iets te jubelend is (maar niet zo jubelend dat geen verbetering mogelijk is) worden "paranormale zaken" slechts in zoverre als "vaststaand gepresenteerd" als dat sommige mensen dit soort ervaringen hebben. Daar lijkt mij echter geen twijfel over mogelijk. De twijfel begint pas bij de verklaring van de ervaringen (en het onderscheiden van charlatans). Zij verklaart de ervaringen met psychologie in plaats van met het bovennatuurlijke. Het woord spiritualiteit is inderdaad te vaag (eigenlijk te vaag om in de encyclopedie te gebruiken), maar houdt niet noodzakelijk iets onwetenschappelijks in (als je niet naar het bovennatuurlijke grijpt). — Zanaq (?) 5 nov 2019 12:35 (CET)

Joes KlijnsoonBewerken

E-waarde wordt niet duidelijk gemaakt. vis ←   → overleg 3 nov 2019 16:30 (CET)

Marcelle HendrickxBewerken

NE – Het cv van een wethouder, waarvan de encyclopedische relevantie niet aangetoond wordt middels secundaire bronnen. Wikiwerner (overleg) 3 nov 2019 16:53 (CET)

Zo te zien trouwens al eerder verwijderd in januari 2018, na aanmaak door een reclamebureau. Ook de huidige versie gaat vooral over de periode vóór het wethouderschap. Als de inhoud inderdaad vergelijkbaar is, dan kan het zelfs nuweg. Wikiwerner (overleg) 4 nov 2019 20:37 (CET)
Inhoud is anders, dus toch maar weer op deze lijst gezet. Maar dit artikel is in de huidige vorm inderdaad niet best: een cv en zonder enige bronnen waaruit de relevantie van en de feiten over mevrouw Hendrickx blijken (zie ook WP:BLP). Toch zou die relevantie er best kunnen zijn: de gemeente Tilburg is qua inwonertal de zevende stad van Nederland (met op 1 juni van dit jaar 217.979 inwoners, link) en wethouder daarvan zijn is dus vast niet zomaar een baantje. In de huidige vorm is het artikel echter zwaar onder de maat (wiu) en moet er erg veel aan gebeuren wil het behouden blijven. Wutsje 5 nov 2019 02:41 (CET)

Molecular Science & TechnologyBewerken

NE – Het artikel bestaat grotendeels uit studiegidsinfo. De encyclopedische relevantie wordt niet aangetoond middels secundaire bronnen. Wikiwerner (overleg) 3 nov 2019 17:00 (CET)

weg/WIU - De doorslaggevende factor lijkt mij het gegeven dat dit artikel over maar een voorbeeld van deze studie gaat. Als we willen weten hoe delft en leiden deze studie inrichten pakken we zoals wikiwerner opmerkt de studiegids er wel bij. Als het artikel wordt herschreven om deze opleidingsrichting in het algemeen te beschrijven mag het wat mij betreft blijven. Licks-rocks (overleg) 3 nov 2019 17:18 (CET)

Geen artikelen over opleidingen of opleidingsrichtingen, maar alleen over vakgebieden. Alle opleidingen leiden toch ergens voor op? Beschrijf de kennis van het vakgebied waarvoor opgeleid wordt, niet hoe er opgeleid wordt. — Zanaq (?) 4 nov 2019 07:30 (CET)

Lijst van dieren in EuropaBewerken

NE Over dieren zijn er al meer lijsten hier. Maar alle? Alleen in Nederland zijn er al zo'n 27.000 soorten. In Europa nog veel meer, dus alle dieren van Europa zou wel een heel erge lange lijst worden De Geo (overleg) 3 nov 2019 17:37 (CET)

Dit is 1) niet te vullen en 2) niet bij te houden. Het zou hoogstens botmatig kunnen of zo, als dergelijke gegevens uit infoboxen gehaald kunnen worden? Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 17:42 (CET)
Staan ook dieren op, die alleen buiten Europa voorkomen. Look Sharp!   3 nov 2019 19:08 (CET)
Zoals de Alaskastrandloper? Dit project is inderdaad veel te ambitieus en wie bewijs je eigenlijk een dienst met zo'n gigantische lijst? Sijtze Reurich (overleg) 3 nov 2019 19:30 (CET)
Bij die 27.000 soorten in NL zijn vast lang niet alle insecten meegerekend, niettemin zijn dat ook dieren. Fred (overleg) 3 nov 2019 22:25 (CET)
Ja hoor, er zijn in NL ca. 27000 ongewervelde dieren (waaronder de insecten) en nog geen 400 gewervelde dieren. De Geo (overleg) 7 nov 2019 20:01 (CET)
Wat zou de toegevoegde waarde van deze lijst zijn? Even een beestje opzoeken is er niet bij, met 100.000-en dieren. Ben je eindeloos bezig met zoeken. Je hebt ook de reguliere zoekfunctie van Wikipedia: ben je snel en efficiënt bij het gewenste artikel, en daar gaat het uiteindelijk toch om?   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 3 nov 2019 22:28 (CET)
Het voordeel van een lijst is dat deze ook rode links kan bevatten: we hebben vast nog niet alle dieren beschreven. Als hij te lang wordt kan hij uitgesplitst worden. De lijst is wel (bijna lachwekkend) kort, maar je moet ergens beginnen, dus als we dit als begin beschouwen is het prima, maar ik heb niet het idee dat het ooit handmatig uitgebreid gaat worden, en een bot maakt het zo opnieuw. — Zanaq (?) 4 nov 2019 07:35 (CET)
  Opmerking Lijst van zoogdieren in Europa, Lijst van uitgestorven dieren in Europa, Lijst van spinnen in Europa en Lijst van vogels in Europa bestaan al wel. Kan dit niet beter worden omgezet naar de manier waarop dit bij Lijst van dieren in Nederland gedaan is? Encycloon (overleg) 4 nov 2019 11:35 (CET)
Niet vragen, gewoon doen. Dqfn13 (overleg) 5 nov 2019 20:23 (CET)
Een dp lijkt me een overbodige oplossing. Er is al een pagina Lijsten van diersoorten en een Categorie:Lijsten van dieren. Nog overkoepelende lijst voegt niets extra toe. We hebben toch ook geen Lijst van planten in Europa of een Lijst van dorpen in Europa die dan weer doorverwijst naar andere lijsten? De Geo (overleg) 7 nov 2019 20:01 (CET)

Limburg Film FestivalBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen. Uit tekst blijkt onvoldoende wat de encyclopedische waarde is. Uit tekst blijkt vooral een provinciale insteek en niet een nationale of zelfs internationale. Dqfn13 (overleg) 3 nov 2019 19:54 (CET)

Eindhoven Film FestivalBewerken

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over dit filmfestival schrijven. Uit gegeven tekst blijkt het belang niet, alleen dat het gehouden wordt op drie locaties. Dqfn13 (overleg) 3 nov 2019 21:02 (CET)

Warehouse (nachtclub)Bewerken

Weg – Artikel werd sinds 2006 amper inhoudelijk aangepast. Bevat momenteel heel beperkte informatie over het artikel, en doet zelf afbreuk aan de historiek van de tent. Ik zou dit verwijderen ; de inhoud op House_(muziekstijl)#Chicagoscene is veel uitgebreider SpamHunters (overleg) 3 nov 2019 21:15 (CET)

Tekst aangepast. Kattenkruid (overleg) 6 nov 2019 15:07 (CET)

WheezingBewerken

WIU – Een poging. Mogelijk vanuit het idee het Engels artikel in het Nederlands te vertalen, echter tot nu toe is het niet gelukt. Is er een Nederlands woord voor? Een alternatieve mogelijkheid is een paragraaf met wat meer detailinformatie aan het artikel Ademhalingsstelsel (mens) toe te voegen. Dat is aldaar tot nu toe beperkt tot éen regel. VanBuren (overleg) 3 nov 2019 21:53 (CET)

Ronde Venen MarathonBewerken

NE Niet encyclopedische geschreven stukje over een evenement dat reeds éénmaal is gehouden. Op de 3e zondag van november volgt een nieuwe editie en daarvoor wordt nu op Wikipedia blijkbaar ook promotie gemaakt. De Geo (overleg) 3 nov 2019 23:21 (CET)

Geert CrevecoeurBewerken

WIU – Opmaak is niet in orde, bronnen ontbreken, relevantie wordt onvoldoende aangetoond. Dqfn13 (overleg) 3 nov 2019 23:26 (CET)

Ik had al even geprobeerd iets over deze man te vinden, maar ik kwam echt niks tegen, op een muziekschool na. Thieu1972 (overleg) 4 nov 2019 05:28 (CET)

Toegevoegd 04/11; af te handelen vanaf 18/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Miksang Contemplatieve FotografieBewerken

Deze pagina was genuwegd wegens een auteursrechtenschending maar is weer teruggeplaatst door mij omdat er toestemming is. Dit houdt echter niet in dat de pagina van voldoende kwaliteit is. De lezer wordt direct aangesproken wat tegen de conventies is. De pagina mist structuur. De aangedragen bronnen (op dit moment één) overtuigen niet want verder dan dit boek komt het allemaal niet. Zinnen als "‘Goed’ heeft hier niet de betekenis van ‘goed’ en ‘slecht’ zoals we gewend zijn dit te gebruiken, maar dit betekent dat onze geest ontspannen en open is: vrij van onze gewoonlijke interpretatie van benoemingen, oordelen, meningen, voor- en afkeuren van wat we wel en niet mooi vinden en vrij van associaties. " zijn vaagtaal. Bovendien is deze pagina niets dan reclame voor dit concept. Voorbeeld van de reclame: "Het contemplatieve aspect verwijst naar dat we de tijd nemen om diep te beschouwen, vanuit helder zien en innerlijke stilte zodat we de schittering van deze alledaagse schoonheid kunnen waarnemen. Deze combinatie met een kunstdiscipline wordt ook wel meditatie-in-actie genoemd. Met de camera als medium drukken we onze unieke ervaringen van levendige en directe waarneming oprecht en met precisie uit." Natuur12 (overleg) 4 nov 2019 09:13 (CET)

 •   Voor verwijderen NE. Aangemaakt ter introductie van "een nieuwe kunstdiscipline" (zie overlegpagina), omdat gebruiker workshops op dit gebied geeft, daar is Wikipedia niet voor bedoeld. RONN (overleg) 4 nov 2019 09:40 (CET)
 •   Voor verwijderen - niet neutraal, buzzwords. Nietanoniem (overleg) 5 nov 2019 13:05 (CET)

Tijs KrammerBewerken

Ew? - relevantie wordt onvoldoende duidelijk in lemma en geen onafhankelijke bronnen. Lijkt ook niet helemaal toeval dat onderwerp eerder (naast over zichzelf) een lemma aanmaakte over de huidige aanmaker (Overleg gebruiker:Tijs Krammer) Agora (overleg) 4 nov 2019 13:36 (CET)

Nabil TouaiziBewerken

NE - speler nog zonder profdebuut enkel jeugdwedstrijden. Komt uit in het beloftenteam van Man. City wat niet in een reguliere klasse maar in een besloten beloftencompetie uitkomt. - Agora (overleg) 4 nov 2019 13:56 (CET)

Wordt wel geselecteerd voor het Marokkaans elftal. Waarom zou je überhaupt de moeite nemen om zo iets te overwegen. (persoonlijke aanval verwijderd) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lala migos (overleg · bijdragen)
Met zijn keuze voor Marokko wel een keer in de aandacht gekomen, maar zal zich denk ik toch eerst moeten bewijzen door minuten te maken op profniveau en/of voor Marokko voor hij voldoende in betrouwbare onafhankelijke bronnen beschreven wordt en daarmee encyclopedisch relevant is. Encycloon (overleg) 4 nov 2019 16:44 (CET)


Gewoon er op laten joh heeft werk in gezeten. Je bent toch niet jaloers dat een marokkaanse jongen die jonger dan jou is een eigen pagina heeft? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lala migos (overleg · bijdragen)

  Voor verwijderen - geen professioneel optreden. Ook heb ik nog geen goede reden gehoord om deze pagina te handhaven, alleen drogredenen en persoonlijke aanvallen. Flügel-Flitzer (overleg) 4 nov 2019 22:59 (CET)

Hakimi had ook al een pagina voordat ie minuten had gemaakt voor Real. Mastour idemdito. Touaizi gaat in deze interlandperiode zijn debuut maken voor Marokko. Dan moet deze pagina gewoon blijven bestaan. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lala migos (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Ten eerste worden artikelen op zichzelf beoordeeld. Wikipedia is immers een vrijwilligersproject, zonder garantie dat iedere pagina expliciet is gecontroleerd en goedgekeurd. Omgekeerd kunnen we ook stellen dat er vele andere voetballers zijn verwijderd wegens onvoldoende relevantie; dan moet dat bij deze pagina ook net zo streng beoordeeld worden.
Om toch op Hakimi en Mastour in te gaan: die hadden al wel hun debuut gemaakt in het nationale elftal. Daardoor wordt er ook meer over hen geschreven in onafhankelijke bronnen.
Mogelijk is het nu nog te vroeg voor een artikel en kan er beter gewacht worden tot hij zijn debuut gemaakt heeft. Dat hij zijn debuut daadwerkelijk gaat maken, is overigens ook niet met zekerheid te zeggen tenzij je in de toekomst kunt kijken. Encycloon (overleg) 5 nov 2019 23:48 (CET)
  Voor verwijderen geen debuut op het hoogste niveau van zijn club binnen het betaald voetbal. Strijdig met WP:BLP door het gebrek aan bronnen. The Banner Overleg 6 nov 2019 08:52 (CET)

  Tegen verwijderen

Lala Migos

  Tegen verwijderen Speler kan elk moment zijn debuut maken en is vaste spits voor Man City 2 in de 2e premier League. Spelers van de KKD hebben ook een pagina terwijl ze ook tegen spelers van PSV 2 spelen. Is juist een goede toevoeging voor de site, kan geen kwaad om erop te laten waar praten we over.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Lala Migos (overleg · bijdragen)

Ter info: hij is niet opgeroepen voor Marokko dus gaat ook niet zijn debuut maken. Nog een reden voor   Voor verwijderen. Flügel-Flitzer (overleg) 10 nov 2019 09:34 (CET)

Je mag als één persoon niet twee keer stemmen. Ik vind ook dat de pagina moet blijven.   Tegen verwijderen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 85.148.88.224 (overleg · bijdragen)

Dit is geen stempagina maar inhoudelijke argumenten mogen wel gewoon gegeven worden. Mvg, Encycloon (overleg) 10 nov 2019 16:12 (CET)

El DankoBewerken

Beginnende rapper zonder bronnen. Kattenkruid (overleg) 4 nov 2019 16:07 (CET)

KwaaihoekBewerken

WIU – In de huidige vorm onvoldoende voor behoud. Kan daarom uitbreiding gebruiken. Er valt via de Arikaanse Wikipedia meer over dit onderwerp te vertellen dan deze ene onbegrijpelijke zin. Arch (Overleg) 4 nov 2019 16:50 (CET)

Mee bezig. BonteKraai (overleg) 5 nov 2019 12:11 (CET)
Is gedaan. BonteKraai (overleg) 5 nov 2019 13:12 (CET)
Mogelijk kan de nominatie doorgehaald? BonteKraai (overleg) 10 nov 2019 09:02 (CET)
 • Doorgehaald, niet langer wiu, dank voor de inzet! MVG, Arch (Overleg) 11 nov 2019 05:45 (CET)

BidfoodBewerken

Wiu - Mogelijk Ew maar leest nu als een reclamefolder. Trouwens worden woorden zoals "vandaag de dag" niet gebruikt in een encyclopedie. Opmaak ook nog niet in orde.  DirkVE overleg 4 nov 2019 18:44 (CET)

Inmiddels verwijderd wegens copyvio.  DirkVE overleg 4 nov 2019 19:00 (CET)

Campus Vorselaar (Thomas More hogeschool)Bewerken

Weg - Aparte campussen hebben geen aparte pagina nodig. Hoort thuis in de pagina van de hogeschool.  DirkVE overleg 4 nov 2019 18:48 (CET)

 •   Tegen verwijderen deze campus is uitzonderlijk aangezien het eigenlijk een hedendaagse normaalschool is. Men kan er enkel educatieve opleidingen (opleidingen tot leerkracht) volgen. Bovendien is er in vorselaar ook een kleuter-, lagere- en secundaire school. hierdoor is Vorselaar een echt 'schooldorp'. Ik besef dat de pagina nog niet optimaal is, zo moet er nog veel informatie toegevoegd worden rond het kloosterverleden van de campus voordat het opgenomen werd in 'thomas more', maar de pagina zoals ze nu bestaat is slechts de basis. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Nilz198 (overleg · bijdragen)
De nominatie is gedaan op basis van een artikelversie die nauwelijks iets interessants vertelt over de campus. Dus als je nog informatie hebt die het niveau van het artikel kan verbeteren en beter de EW aan kan tonen, waarom voeg je dat dan niet meteen toe? Als basis is het huidige artikel namelijk ongeschikt, want de tekst vertelt nu niks anders dan dat de campus bestaat en dat er opleidingen zijn. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 15:14 (CET)

Dee Ann CrossleyBewerken

Weg – Artikel over een muzikante die in 1973 tweede prijs won. E is niet duidelijk. Artikel is sinds 2010 niet meer inhoudelijk veranderd. Geen artikel op en.wiki. Al in 2013 werden vragen rond de E gesteld SpamHunters (overleg) 4 nov 2019 20:13 (CET)

 •   Tegen verwijderen Deze voordracht verbaast me. Een laureaat van een prestigieuze wedstrijd blijft belangrijk, ook na vele jaren. Dat heeft haar carrière bewezen. Een tweede prijs in de prestigieuze orgelwedstrijd georganiseerd in het kader van het Festival van Vlaanderen in Brugge, is op zich al een voldoende encyclopedisch gegeven. Ik heb wat meer recente informatie aan toegevoegd. Sommigen kunnen natuurlijk vinden dat een vooraanstaande organiste niet E is. Op Wikipedia zal men wel niemand vinden om een voormalige voetballer, wielrenner of andere sportman die eenmaal op de encyclopedie werd geplaatst, voor te dragen voor verwijdering, "omdat zijn of haar E-waarde niet meer duidelijk zou zijn". Maar voor personen met artistieke of intellectuele geloofsbrieven durft dit nog wel eens te gebeuren. Erg jammer. Ik moet daarbij vaststellen dat het verwijderingsvoorstel is gedaan door iemand die niet is ingeschreven op Wikipedia als gewone gebruiker en die recent als niet-ingeschrevene bijdraagt. Andries Van den Abeele (overleg) 5 nov 2019 09:58 (CET)
  • Bedoelt u met 'niet is ingeschreven (...) als gewone gebruiker' het gebruik van een pseudoniem in plaats van de echte naam? En bedoelt u met 'moet daarbij vaststellen' dat de naam/identiteit van de nominator reden is een genomineerd artikel te behouden/verwijderen? Encycloon (overleg) 6 nov 2019 11:20 (CET)
 •   Voor verwijderen - Uit artikel wordt mij niet duidelijk waarom deze organiste E zou zijn. Dat Andries Van den Abeele, de aanmaker van het artikel, voor behoud is lijkt me niet zo verwonderlijk. Als agument voor behoud geeft hij aan dat ze een vooraanstaande organiste is, maar dan zou je verwachten dat er veel meer over haar te vinden is op Wikipedia en daarbuiten maar dat lijkt behoorlijk tegen te vallen. Dat ze een vooraanstaande organiste is zou moeten blijken uit bronnen waar ze zo getypeerd wordt, en niet alleen een mening van de aanmaker van het artikel. Bij het bronloze artikel staan twee externe links. De ene is een gearchiveerde pagina waar haar naam terloops vermeld wordt en de ander is een filmpje op YouTube waar ze een van de vele optredende musici is. Andere argumenten zijn iets over behoud van artikelen over voetballers maar daarvoor zijn duidelijke regels waar de gemeenschap zich over heeft uitgelaten. En dan een aanval op de nominator; als de argumenten voor behoud overtuigend zouden zijn is het toch niet nodig? Kortom, dat ze vooraanstaande organiste zou zijn wordt niet duidelijk. - Robotje (overleg) 5 nov 2019 11:25 (CET)
 • Maar dat Robotje hier alleen tussenkomt omdat hij denkt mij hiermee een hak te zetten, dat zal wel voor iedereen duidelijk zijn. Andries Van den Abeele (overleg) 5 nov 2019 12:58 (CET)
  • Bovenaan deze pagina staat: "Dit is geen stempagina. ... wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, ..." Op de man spelen richting iedereen die voor verwijdering is lijkt niet te getuigen van uitgaan van goede wil. Ik heb een onderbouwde mening gegeven en als je niet op mijn argumenten voor verwijdering wil ingaag is dat jouw keuze. Ik heb die mening niet gegeven om iemand een hak te zetten; je opmerking hierboven over mij klopt dus niet. De nominator wegzetten als 'iemand die niet is ingeschreven op Wikipedia' is in strijd met de waarheid; zijn/haar account op nl-wiki bestaat al sinds 2018. In datzelfde jaar is deze gebruiker ook begonnen met het bewerken van de artikelen. Dat deze gebruiker pas sinds juli laatstleden bijdraagt is dus eveneens in strijd met de waarheid. Waar die juli 2019 vandaan komt is mij een raadsel. - Robotje (overleg) 5 nov 2019 13:16 (CET)
 •   Voor verwijderen Eens met Robotje Vriendelijke groet, Malinka1 (overleg) 5 nov 2019 13:44 (CET)
Deze organiste lijkt volslagen onbekend te zijn? Op een enkele vermelding als voorzitter van deze of gene vereniging na, krijg ik geen enkel zinnig zoekresultaat naar boven. Ook van de CD uit 2014 is geen spoor te bekennen, en zelfs Amazon (waar je toch de meest obscure CD's kunt vinden) kent Dee Ann Crossley helemaal niet. Dus tot nu toe is er nog geen enkele bron voorhanden die ook maar iets kan bewijzen, m.u.v. twee bestuursfuncties. Thieu1972 (overleg) 5 nov 2019 18:59 (CET)
De CD zou volgens het artikel zijn opgenomen " ... voor de platenfirma Apple ...". - Robotje (overleg) 5 nov 2019 21:05 (CET)
 •   Tegen verwijderen Dit artikel voldoet aan de vereisten van Wikipediaː neutraal geschreven en met de nodige referenties (noodzakelijk voor een BLP). Ik heb zelf nog enige gegevens toegevoegd samen een een referentie en verschillende links. Op Youtube zijn er nog meerdere van dergelijke optredens van haar. Het feit dat zij nog geen artikel bezit op de en.wikipedia mag hier niet meespelen, want zo zijn er nog veel artikels op de nl.wikipedia zonder tegenhanger op de en.wikipedia (en omgekeerd). Beschouw het als een gemis op de en.wikipedia maar een verrijking voor de nl. wikipedia.JoJan (overleg) 6 nov 2019 15:15 (CET)
Deze bron vermeldt Crossley welgeteld 1 keer als meewerkende musicus, net als Discogs overigens. Dus welke referentie en links die je hebt toegevoegd, vertellen daadwerkelijk iets over Crossley? Hoe valt er iets te verifiëren als er geen enkele bruikbare bron aanwezig is? We kunnen alleen nazoeken dat Crossley op een enkele opname staat, en dat er twee bestuursfuncties zijn bekleed - en dan moeten we er maar van uit gaan dat het om dezelfde persoon gaat, want er is geen enkele bron voorhanden die ergens een link tussen legt en iets vertelt over het leven van deze persoon. Thieu1972 (overleg) 6 nov 2019 15:27 (CET)
Welke (betrouwbare) onafhankelijke bronnen hebben dit onderwerp enigszins diepgaand beschreven? (Een filmpje van een optreden is een primaire bron en beschrijft niets.) Encycloon (overleg) 6 nov 2019 15:20 (CET)
Beste Encycloon,

Met dergelijke onredelijke eisen kan u de drievierden van Wikipedia verwijderen. Het is duidelijk dat het hier om geloofwaardige gegevens gaat. "Betrouwbaar, onafhankelijk, diepgaand"ːhebt u zelf al artikels geschreven die aan zulke vereisten voldoen? Andries Van den Abeele (overleg) 6 nov 2019 15:30 (CET)

Beste Andries Van den Abeele,
Het lijkt me sterk dat driekwart van onze artikelen zou gaan over onderwerpen die nog nooit enigszins diepgaand - dus meer dan een triviaal zijdelings genoemd worden - in onafhankelijke bronnen zijn beschreven. (Overigens betekent dit niet dat niet-onafhankelijke bronnen in het geheel niet gebruikt mogen worden of dat die beschikbare bronnen ook daadwerkelijk vermeld moeten zijn.)
Mijn artikelen doen hier niet ter zake, maar volgens mij voldoen de onderwerpen van die artikelen inderdaad aan het criterium dat ze beschreven zijn in betrouwbare onafhankelijke bronnen. Voor een encyclopedie met een neutraal standpunt is het daarbij m.i. ook alleszins redelijk de betrouwbare, onafhankelijke bronnen te volgen. Encycloon (overleg) 6 nov 2019 15:48 (CET)
Er zijn dus geen bronnen beschikbaar die iets diepgaander zijn dan 'featuring Dee Ann Crossley'? Op basis waarvan is het artikel dan eigenlijk geschreven? Thieu1972 (overleg) 6 nov 2019 17:12 (CET)
 •   Tegen verwijderen Dee Ann Crossley was één van de eerste vrouwen die een prijs won op het Internationaal orgelconcours in Brugge, en dat al in 1973. Aangezien vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in de muziekwereld (en zeker in de klassieke muziek - zie bv. dit recent artikel: Klassieke muziek van en door vrouwen) lijkt het me des te meer nodig aandacht aan haar te schenken. Homeros 29 (overleg) 6 nov 2019 17:37 (CET)
 •   Tegen verwijderen Ikzelf vind de argumentatie van SpamHunters onterecht: de actualiteitswaarde (sinds 2010 niet meer veranderd) is geen criterium, iets kan na verloop van tijd weer belangrijk worden en ons laten leiden door de Engelse Wikipedia vind ik zeer denigrerend naar ons taalgebied. Bovendien heb ik niet zoveel vertrouwen in gebruikers die hun naam in het rood laten. Ik vrees soms voor dit soort uitholling van de encyclopedie van binnenuit en denk dat dit een bedreiging is van de kwaliteit en het democratische karakter en doel van Wikipedia. En tenslotte: als in 2013 de discussie reeds werd gevoerd, waarom ze zes jaar later nog eens overdoen. Doen we dit opnieuw in 2025? Benedict Wydooghe (overleg) 7 nov 2019 08:03 (CET)
In bovenstaande discussie is meerdere malen gevraagd op welke bronnen dit artikel is gebaseerd. De filmpjes op youtube en een enkele databasevermelding lijken toch wat mager om een heel artikel aan op te hangen. Maar als reactie op deze bronvragen kwamen de volgende antwoorden: de nominator lijkt onbetrouwbaar, er zijn veel artikelen over voetballers, de bijdragen van Encycloon zijn ook vast niet allemaal even goed, het artikel gaat over een vrouw en moet daarom behouden blijven, meer artikelen hebben geen bronnen, Robotje mag zich er niet mee bemoeien, de nominatie is een bedreiging voor de kwaliteit van Wikipedia... Thieu1972 (overleg) 7 nov 2019 09:34 (CET)
Overigens werd er in 2013 welgeteld één vraag gesteld in een bewerkingssamenvatting, dat kan bezwaarlijk een serieuze discussie genoemd worden. Encycloon (overleg) 7 nov 2019 09:39 (CET)
Intussen zijn verschillende bronnen toegevoegd. Homeros 29 (overleg) 7 nov 2019 10:34 (CET)
Er is inderdaad nu een bron voor een LP waarop ze slechts als een van de optredende musici te horen was en waarvan wordt aangegeven dat het een zelf uitgegeven LP was. Er is een bron voor een CD, maar ook daar geldt dat ze daarop slechts als een van de optredende musici te horen was. In dit geval wordt nergens aangegeven wie de CD heeft uitgegeven, er wordt wel aangegeven dat die CD bij de eigen organisatie besteld kan worden (blijkbaar dus niet via de muziekhandel) dus het kan net zo goed gaan om een kleine serie van zelfgebrande CD's. Daarmee wordt bepaald niet duidelijk dat het hier gaat om een vooraanstaande organiste zoals eerder beweerd werd. Andere bronnen lijken vooral te gaan over haar opleideing en/of bestuursactiviteiten. En ja, er zijn intussen een hele zwik YouTube filmpjes als externe link toegevoegd waarbij ze opnieuw slechts een van de optredende musici was. Volgens de openingszin gaat het om een organiste en dan zou ik verwachten dat uit het artikel en de opgegeven bronnen blijkt dat ze als organiste E is. Dat wordt mij niet duidelijk uit de tekst en opgegeven bronnen. - Robotje (overleg) 7 nov 2019 15:07 (CET)
In ieder geval geven twee bronnen zowaar wat info over haar (en zelfs een foto). Dus eindelijk valt er iets te verifiëren. Het is wel vrij karige informatie, verstrekt als onderdeel van een concertagenda. Over onze lokale organist valt net zo'n verhaal te schrijven, maar zonder bv recensies in vakbladen en kranten zou ik me er toch niet zo snel aan wagen. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2019 17:53 (CET)
Is uw lokale organist laureaat geweest in een internationale wedstrijd van het niveau van het orgelconcours in het Festival van Vlaanderen? Dan zal ik een artikel over hem met plezier verwelkomen. Andries Van den Abeele (overleg) 7 nov 2019 18:11 (CET)
Het gaat hier om een nog levend uitvoerend musicus maar de CD('s) en LP waar ze op te horen zou zijn, zijn zo te zien uitgegeven in eigen beheer. Dan gaat er bij mij al een belletje rinkelen of ze wel E genoeg is. En ja, ze heeft een keer een tweede plaats gehaald bij een orgelconcours in Brugge, maar daarna heeft ze blijkbaar nooit meer als organiste iets wezenlijks bereikt op een concours. Een bron uit de vakliteratuur of zo ontbreekt. In plaast daarvan worden er maar YouTube filmpjes aan het artikel toegevoegd. - Robotje (overleg) 13 nov 2019 11:13 (CET)
De bemerking door iemand die artikels schrijft waar hij meent geen enkele referentie of bron te moeten op vermelden, is natuurlijk niet zo belangrijk. "Een orgelconcours"? De wedstrijden in Brugge georganiseerd in het kader van het Festival van Vlaanderen genieten een wereldwijde reputatie en lauraat zijn van zo een concours is op zich al voldoende belangrijk om E te zijn. "Nooit meer als organiste iets wezenlijks bereikt"? Ze was, zoals te lezen is op het lemma, naast andere activiteiten, gedurende 38 jaar muziekdirecteur en organist in de Lutherse Augustana Church in St. Paul, hoofdstad van de Staat Minnesota en was leraar piano en orgel aan de Muziekacademie in deze stad.Andries Van den Abeele (overleg) 14 nov 2019 18:12 (CET)
Dag Andries, probleem is dat mijn gitaarlerares dan waarschijnlijk hier ook een artikel zou kunnen krijgen... We hebben hier op Wikipedia bepaalde vereisten rond 'E'. Dit artikel lijkt mij persoonlijk een duidelijk voorbeeld van niet-E. SpamHunters (overleg) 14 nov 2019 23:03 (CET)
Dag SpamHunters, Als uw gitaarlerares laureaat werd van een internationaal concours van het niveau van de jaarlijkse internationale wedstrijden in Brugge, in het kader van het Festival van Vlaanderen, dan zou ze ongetwijfeld in aanmerking komen voor een artikel op Wikipedia. Als ze dan ook een carrière zou hebben doorlopen van het gehalte van die van Dee Ann Crossley dan zou dit alleen maar bevestiging geven. Het artikel beantwoordt aan de vereisten gesteld door Wikipedia en is dan ook duidelijk E. Andries Van den Abeele (overleg) 15 nov 2019 10:13 (CET)

Chimney Corner FCBewerken

Weg – Mag ik de E van dit artikel over een derderangsvoetbalclub uit Ierland even navragen? Het is een club zonder eigen website, met zeer beperkte impact. SpamHunters (overleg) 4 nov 2019 20:20 (CET)

Met derderangs zat je bijna goed, ze spelen nu zelfs op het vierde niveau. Maar het is alleen geen Ierse maar een Noord-Ierse voetbalclub, en tweevoudig kampioen op het tweede niveau waarvan alle clubs ingevuld zijn. Op die manier waarschijnlijk ooit aangemaakt om een rode link in te vullen. Lemma mag ondertussen inderdaad wel iets beter, kijk er nog wel een keertje naar. - Agora (overleg) 5 nov 2019 12:15 (CET)

Marja van PuttenBewerken

NE – Bronloos, riekt naar promo - RonaldB (overleg) 4 nov 2019 22:58 (CET)

Is de pagina nu beter? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Arttrust (overleg · bijdragen)
Nee, het houdt nog steeds niet over. Ik heb zojuist alle externe links die in de tekst staan, weggehaald; waar mogelijk, zijn de linkjes nu een bron. Ook heb ik de té vage stukjes tekst verwijderd of aangepast, zoals het verhaal over de nieuwe mogelijkheden tot het vermengen van technieken: dat wordt gebracht als een vaststaand feit zonder dat er een bron wordt gegeven die dit bevestigt. Wikipedia is geen plek voor eigen meningen en inzichten m.b.t. kunstontwikkelingen. Tot slot ontbreken nog steeds onafhankelijke bronnen die Van Putten belichten. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 05:51 (CET)

Toegevoegd 05/11; af te handelen vanaf 19/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Lijst van hooggerechtshovenBewerken

Weg - Voegt niets toe t.o.v. Categorie:Hooggerechtshof, ziet er daarbij een beetje knullig uit. netraaM • 5 nov 2019 02:48 (CET)

Als deze lijst nou duidelijk meer bood dan de categorie, dan was er nog wat voor te zeggen (zie hier voor een voorbeeld van hoe het ook kan), maar in de huidige vorm zie ik er geen meerwaarde in. Wutsje 5 nov 2019 03:16 (CET)
Aangezien de eerste versie van de pagina van mij komt kreeg ik een berichtje op mijn OP (niet van de nominator trouwens, maar van Nlwikibots). Ik heb de lijst destijds afgesplitst van het artikel Hooggerechtshof en zulke afsplitsingen heb ik wel vaker gedaan. Of de lijst nu wordt verwijderd, verbeterd of op z'n oorspronkelijke plek wordt teruggezet: ik vind het allemaal best. Apdency (overleg) 12 nov 2019 18:51 (CET)

ZeemplekkesjBewerken

 • weg. Dit lijkt meer op een pagina uit een carnavalskrant dan op een encyclopedisch artikel.Fred (overleg) 5 nov 2019 13:34 (CET)
  Voor verwijderen Dit artikel is niet encyclopedisch noch neutraal geschreven, het vertelt alleen maar eindeloos veel details en anekdotes over het wel en wee van een carnavalsvereniging. Vast heel leuk voor de betrokkenen, maar wat moet een encyclopedie met al deze triviale informatie? En wat hebben we aan een vage tijdsaanduiding als 'het huidige dagelijks bestuur'? Mocht blijken dat deze vereniging toch enige relevantie heeft, dan zal het artikel eigenlijk volledig opnieuw geschreven moeten worden. Thieu1972 (overleg) 5 nov 2019 18:17 (CET)
Verwijderd wegens copyvio. Kattenkruid (overleg) 5 nov 2019 22:56 (CET)

Marcel De RoeckBewerken

WIU – Soort CV in steno, voldoet niet aan H:SVB en WP:BLP, kan uitbreiding en bronnen gebruiken. Arch (Overleg) 5 nov 2019 13:45 (CET)

Brenno de WinterBewerken

Artikel voldoet niet of minimaal aan de eisen gedefinieerd in https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevantie/Personen#Journalisten_en_schrijvers. Artikel leest als zelf-promotie, waarbij een groot deel van de referenties artikelen zijn die door Brenno de Winter zelf zijn geschreven. 144.178.72.83 5 nov 2019 15:16 (CET)

  Tegen verwijderen Voldoet wel degelijk aan WP:REL. Over de inhoud van het artikel kun je wat zeggen maar relevant is De Winter zeer zeker. Kattenkruid (overleg) 5 nov 2019 22:56 (CET)
  Tegen verwijderen - juist voor dit soort onderwerpen bestaat een encyclopedie. Artikel leest als is een gevoel, dat ik niet deel. Edoderoo (overleg) 7 nov 2019 14:11 (CET)

Jacques KöningsBewerken

NE geen onafhankelijke bronnen te vinden, uit het huidige artikel blijkt ook niet direct wat deze persoon E-waarde geeft Geerestein (overleg) 5 nov 2019 15:34 (CET)

Vlieger (betaalpenning)Bewerken

NE - Er zijn geen bronnen gegeven en online kan ik er absoluut niks over vinden (bv. met deze zoekopdracht). Ik vermoed dat het niet E is - de E-waarde blijkt in ieder geval niet uit het huidige artikel. Het artikel op fy.wiki is overigens vertaald van deze wiki. Met vriendelijke groet, AnarchistiCookie  Overleg 5 nov 2019 16:10 (CET)

In de middeleeuwen heeft o.a. Bolsward wel een dergelijke munt gekend, en in 1995 is er een gelijknamige herdenkingsmunt voor Bolsward geslagen. Dit type munt werd op meer plekken gebruikt, maar een artikel hierover ontbreekt nog. De titel van het artikel is eigenlijk een beetje vreemd gekozen: het zou m.i. beter zijn om een algemeen artikel Vlieger (munt) te hebben en wellicht een specifiek artikel over de Vlieger als Bolswarder herdenkingsmunt. Maar als er niks over te vertellen valt, kan dat laatste misschien beter niet worden gedaan en benoemen we het kort bij Vlieger (munt). Thieu1972 (overleg) 5 nov 2019 18:28 (CET)
Goed speur- en schrijfwerk, collega! Ik zie zojuist dit artikel voorbijkomen. Ziet er goed uit, dan kan wmb het genomineerde artikel zeker weg. Mvg, AnarchistiCookie  Overleg 5 nov 2019 22:29 (CET)

JaarserieBewerken

WB - Woordenboekdefinitie. Ik vraag me ook af of er überhaupt wel meer over te vertellen valt. Mvg, AnarchistiCookie  Overleg 5 nov 2019 16:23 (CET)

Quinten HydeBewerken

Reclame - Lijkt me heel erg op (zelf)promotie. NE en bronloos.  DirkVE overleg 5 nov 2019 17:18 (CET)

Gezien de vele (soms zeer persoonlijke) privézaken die genoemd worden, is een bronvermelding wel wenselijk. Thieu1972 (overleg) 5 nov 2019 18:29 (CET)

Toegevoegd 06/11; af te handelen vanaf 20/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Scouting kampeerterrein HeerenveenBewerken

NE – Wat maakt een kampeerterrein (dit jaar in gebruik genomen) relevant? Het blijkt niet uit de inhoud. Uitbreiding en bronnen kunnen misschien uitkomst bieden? Arch (Overleg) 6 nov 2019 06:44 (CET)

  Voor verwijderen - Inderdaad niet encyclopedisch relevant. Die informatie kan gewoon - voor zover nog niet aanwezig - HIER ingevoegd worden op de eigen website, waar alle geïnteresseerden het kunnen vinden, en hoeft niet in een encyclopedie.  Erik Wannee (overleg) 8 nov 2019 08:38 (CET)

BerlijntrilogieBewerken

NE – Ik kan niets over deze schrijfster en haar boeken vinden op andere taalversies van Wikipedia. Het artikel beschrijft hoofdzakelijk een losse verhaallijn echter bevat nauwelijks encyclopedische kennis. Daarom twijfel ik aan de relevantie. Een online zoektocht leverde geen aanknopingspunten, slechts verkooppunten op. Onafhankelijke gezaghebbende bronnen die het boek bespreken of beschreven hebben kunnen die EW aantonen. Arch (Overleg) 6 nov 2019 08:41 (CET)

 • Wacht! Ik ging nog de verhaallijn van de romans schrijven. Wij aanvaarden nu eenmaal boekbesprekingen. Hoe zit dat met Nederlandse literatuur die ook alleen maar in de Nederlandse Wikipedia besproken wordt? Deze romans zijn kennelijk toch EW genoeg dat een Nederlandse uitgeverij ze in vertaling wilde uitgeven. Waarom vinden we er weinig online over? Omdat ze van vóór het internettijdperk zijn. Karel Anthonissen (overleg) 9 nov 2019 18:13 (CET)
  • Uitbreiding en vooral bronnen zijn zeer zeker gewenst, anders zie ik het voor dit artikel somber in. Het ligt trouwens ook aanzienlijk meer voor de hand om eerst een lemma over de schrijfster aan te maken. Wat dat NE betreft echter: zowel over de schrijfster als over deze trilogie is wel het een en ander te vinden, zie bijvoorbeeld de catalogi van de Nederlandse KB (link) en die van WorldCat (link). Dat zoeken op het net enkel "verkooppunten" zou opleveren klopt niet helemaal, er duiken wel degelijk ook recensies op. Op zusterprojecten is inderdaad niet over haar geschreven, maar dat komt wel vaker voor en zegt dus op zichzelf vrij weinig. Wutsje 9 nov 2019 19:11 (CET)
   • @Beste Karel Anthonissen, over Shakespeare, Jules Verne, en vele anderen die ruim voor het "internettijdperk" schreven, is wel genoeg te vinden, zowel als in de literatuur als op internet. Het is wel een beetje een dooddoener om te schermen met dat "pre-internettijdperk". Het gaat mij erom dat de lezer slechts een losse verhaallijn krijgt. De losse verhaallijn staat opgenomen binnen WP:NIET, dat is iets anders dan een "boekbespreking", de enkele meningen die erin opgenomen zijn, schreeuwen om bronnen, dat gewoon per WP:NPOV/WP:GOO. Het wekt mij de indruk van eigen bevindingen na het lezen ervan. Neem bijvoorbeeld de Tweelingentrilogie, een goed voorbeeld hoe een artikel over zo'n onderwerp kan zijn. Alles in balans, de lezer krijgt kennis voorgeschoteld, inclusief een beknopte bio over de schrijfster, mét een doorverwijzing naar het hoofdartikel. Echter in dit geval is er zelfs over de auteur nog geen artikel. Arch (Overleg) 9 nov 2019 19:56 (CET)

Pieter Pijnsen van der AaBewerken

NE/WIU – Enige bron is een bron over straatnamen en die lijkt niet diepgaand op deze persoon in te gaan. In het artikel wordt over Pieter Pijnsen van der Aa dan ook geen informatie gegeven die het triviale overstijgt en meer bronnen over hem kan ik niet vinden. Dit onderwerp past mogelijk nog in een (aan te maken) Lijst van schouten van Den Haag (vgl. Lijst van schouten van Huisduinen en Helder), maar lijkt niet zelfstandig relevant. Encycloon (overleg) 6 nov 2019 12:33 (CET)/6 nov 2019 13:28 (CET)

Hij was schout in 1572, maar door een brand in 1536 zijn er geen gegevens over hem. Dat klinkt niet heel logisch. In de 36 jaar na die brand zal er toch nog wel ergens iets zijn opgetekend over nota bene een schout van een stad als Den Haag? Thieu1972 (overleg) 6 nov 2019 13:10 (CET)
Of zou het om deze persoon gaan? Dan klopt het jaartal 1572 niet; eerder 1527. Afgaand op Lijst van baljuws van Den Haag was hij overigens niet de hoofdschout. Encycloon (overleg) 6 nov 2019 13:28 (CET)
Bedoel je Pieter Pijnsz? Thieu1972 (overleg) 6 nov 2019 13:42 (CET)
Ja, die bedoelde ik inderdaad. Encycloon (overleg) 6 nov 2019 15:27 (CET)
Er is dus eigenlijk ook nog onduidelijkheid over de persoon zelf: wie wordt nu precies bedoeld? Over wie gaat dit artikel? Twee namen die wel op elkaar lijken maar niet helemaal gelijk zijn, verschillende jaartallen, en geen enkele bron. Dat wordt lastig. Thieu1972 (overleg) 6 nov 2019 15:29 (CET)
 •   Opmerking - de tekst is letterlijk overgenomen uit deze bron, zie hier. Het artikel zou om die reden direct verwijderd moeten worden. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2019 15:50 (CET)
  •   Opmerking - Bij het overtypen van het jaartal was duidelijk een fout gemaakt, het gaat inderdaad om 1527. In 1537 werd hij waarschijnlijk enkele malen genoemd bij de bevestiging van landeigenaren in het Abtsrecht bij Delft. Maar dit is inmiddels mosterd na de maaltijd. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2019 17:01 (CET)

Het artikel is intussen verwijderd in verband met schending van auteursrechten. - Robotje (overleg) 6 nov 2019 17:04 (CET)

Ja, dat is bekend, zie mijn aankondiging hierboven en vervolgens mijn nuweg-nominatie. Vandaar mosterd na de maaltijd. Ik heb nog gezocht naar bronmateriaal over deze Haagse schout, maar niets substantieels kunnen vinden. Dus herschrijven is voor mij in ieder geval geen optie. Gouwenaar (overleg) 6 nov 2019 17:09 (CET)

Gaverzicht BE-OkayBewerken

Weg – Ik heb geen idee waarom dit onderwerp een wikipedia-artikel verdient. Het gaat wel de verkeerde kant op wanneer zelfs de onbeduidendste sportclubs hier een platform krijgen. VanBuren (overleg) 6 nov 2019 13:21 (CET)

Wel een opmerkelijke prestatie dat deze club in 93 jaar tijds slechts drie voorzitters heeft gekend. Elke voorzitter ging dus gemiddeld 31 jaar mee, òf ze hebben het heel lang zonder voorzitter gedaan...  Erik Wannee (overleg) 8 nov 2019 08:31 (CET)

Woot (band)Bewerken

NE - Er zijn nauwelijks onafhankelijke en betrouwbare bronnen te vinden die over de band hebben geschreven. Daar staan wel het winnen van de Grote Prijs van Nederland, benoemd worden tot 3FM Serious Talent en optredens op diverse festivals waaronder SXSW tegenover. maarten|wpbe|mp|ytb 6 nov 2019 13:24 (CET)

AvatarcyclusBewerken

Weg – Als ze blijven reïncarneren dan blijven ook dit soort artikelen opduiken. Geen enkele bron aanwezig die het belang van dit fantasieverhaal ondersteunt. Het is m.i. al bezwaarlijk dat gerelateerde verhalen hier kritiekloos opduiken, maar dat nu ook al overzichten van een verhalencyclus een plaats moeten hebben is totaal onbegrijpelijk. Als het op deze wijze doorgaat hebben de fantasten straks geen publicist meer nodig, wikipedia is de vergaarbak. VanBuren (overleg) 6 nov 2019 13:41 (CET)

Is op dit moment niet meer dan een lijst van personages, waaromheen flarden van het verhaal verteld worden. Alleen begrijpelijk voor fans dus. Alleen van de inhoud vernemen we iets en voor een encyclopedie is dat nu juist het minst relevante deel. Ook het verband met Lijst van personages uit Avatar: De Legende Van Aang blijft onduidelijk.
Ik liep al vast op deze zin uit de inleiding: De eerste Avatar ontstond toen Wan samenging met de geest Raavaa om haar duistere wederhelft Vaatu te verslaan. Sindsdien leefden zij in symbiose en beschikten Wan en alle latere Avatars de kracht om alle vier de elementen te besturen en konden zij de Avatartrans betreden. Wat is samengaan, hoe gaat dat in zijn werk? In welk opzicht en op welke manier is Vaatu een wederhelft? En hoe leeft men in symbiose met een duistere wederhelft? Wat is de Avatartrans? Dit is geen inleiding, dit is jargon voor insiders. Als er al een artikel over dit deelonderwerp van een animatieserie moet zijn, dan is beginnen met een nieuw artikel waarschijnlijk vruchtbaarder dan proberen hier iets informatiefs van te maken — bertux 7 nov 2019 00:23 (CET)
Dit hoort niet op Wikipedia thuis, maar op Wikia Fandom.com. Oh wacht, daar staat het al. Wutsje 7 nov 2019 00:35 (CET)
 • Bron toegevoegd, tevens de inleiding verduidelijkt.

Dit artikel dient trouwens als verduidelijking wat precies de Avatar is want dat wordt in de andere artikelen over deze animatieserie ook niet duidelijk. Daarnaast geeft het de geschiedenis weer van de Avatars die in verhalen voorkomen. Ik vind het allemaal wel weer erg kinderachtig om dit op te dragen om als Weg te nomineren.Melvinvk (overleg) 8 nov 2019 16:51 (CET)

Beste Melvinvk, op je overlegpagina heb ik aangegeven welke aspecten een encyclopedisch artikel zou moeten behandelen, bijvoorbeeld uitgever, ontwerpfase, omzet, release, thematiek. En, let wel, thematiek is iets heel anders dan de verhaallijn of de personages. Niet alles wat ik daar schreef doet ter zake, maar je kunt minstens proberen ervan te profiteren. Een encyclopedie moet vooral duidelijk maken wat gezaghebbende critici schrijven, niet wat de fanclub wil lezen.
Als je wilt verduidelijken wat de Avatar is, kun je beter eerst het bestaande artikel verbeteren, want dat is ook onleesbaar voor iemand die de serie nooit gezien heeft.
Meerdere mensen hebben al geprobeerd om je duidelijk te maken wat een encyclopedisch artikel is, maar daar reageer je niet op, of heel kinderachtig. Ik vermoed dat je gewoon niet het vereiste denkniveau of de juiste interesserichting hebt, maar als dat wel zo is, kun je dat het beste bewijzen door te doen wat een encyclopedie doet: het samenvatten van betrouwbare, onafhankelijke bronnen in klare taal — bertux 9 nov 2019 18:41 (CET)
Intussen is het artikel iets herschreven en is een link toegevoegd. Dit is echter een link naar een wiki-fansite, en is per definitie onbetrouwbaar. Maar meer nog, het is geen onafhankelijke bron die het belang van deze tekst op wikipedia aantoont. De sprookjestekst is daarnaast ook nog in slecht Nederlands geschreven en onbegrijpelijk met allerlei aan- en verwijzingen waarvan het belang niet te achterhalen is. VanBuren (overleg) 16 nov 2019 14:14 (CET)

Mike OceanBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de inhoud, kan daarom uitbreiding en bronnen gebruiken. (Zijn er hitnoteringen van de remixes? Waren er optredens op grotere/bekende podia? Getekend bij een platenmaatschappij? enz. enz.) Stemt niet hoopvol als de "officiële website" naar Soundcloud verwijst ipv een eigen domeinnaam. Arch (Overleg) 6 nov 2019 14:00 (CET)

De platenlabels zijn ook een flinke zoektocht. Hoogstens een losse vermelding ergens, een niet-werkende website, of een verwijzing naar iemand die gitaarles geeft. Uiteindelijk wel dit artikel gevonden, alhoewel dat meer over Avicii gaat dan over hem. Kortom: het ziet er voor dit artikel nog weinig positief uit. Thieu1972 (overleg) 6 nov 2019 15:18 (CET)

Kessel (krijgskunde)Bewerken

WB – Twee zinnen zonder opmaak en bronnen die nog wel wat aanvulling en geschiedenis kunnen gebruiken om hier een encyclopedisch artikel van de maken. In de huidige vorm is het meer iets voor op WikiWoordenboek. Arch (Overleg) 6 nov 2019 14:07 (CET)

Thomas van den BeltBewerken

WIU – eenzinner zonder bronnen, behoeft sterke uitbreiding. Met vriendelijke groet, Daniuu 6 nov 2019 19:37 (CET)

  Voor verwijderen nul minuten op het hoogste niveau van zijn club. The Banner Overleg 6 nov 2019 20:03 (CET)

Lijst van oudste golfclubsBewerken

WP:NE - Mogelijk - en volgens mij waarschijnlijk - is deze lijst een OO-productie. Het is geheel onduidelijk waarop het is gebaseerd. Er worden dertien externe links gegeven, die moeten aantonen in welk jaar de clubs zijn opgericht. Dit zijn echter allemaal links naar de websites van de clubs zelf, en daarmee geen onafhankelijke en dus betrouwbare bronnen. Behalve de jaartallen, namen en soms de locaties, wordt er verder niet zoveel informatie gegeven: bestaan deze clubs überhaupt nog allemaal? Of gaat het alleen over het jaar van oprichting? Met vriendelijke groet, AnarchistiCookie  Overleg 6 nov 2019 20:50 (CET)

Waarom zou de bron onbetrouwbaar zijn? En waarom zou de golfclub nog moeten bestaan? De vraag is eerder: welke bron beweert dat deze golfclubs de oudste zijn? Dit is meer een lijst van golfclubs naar jaar van oprichting. De vraag is of zo'n lijst wel zin heeft. Edoderoo (overleg) 7 nov 2019 17:40 (CET)
Hoi, eerst het antwoord op je eerste vraag. Ik baseer dat argument op de eerste zin onder het eerste kopje "Betrouwbaarheid" van de tweede link in mijn motivatie: Wikipedia-artikelen moeten gebaseerd worden op bronnen die gepubliceerd zijn door onafhankelijke uitgevers met een goede reputatie voor nauwkeurigheid en het controleren van feiten. Dat is hier niet het geval.
Ten tweede hoeven die clubs van mij niet meer te bestaan, het ontbreken van dergelijke informatie is volgens mij een indicatie van de schaarsheid van informatie in het artikel in het algemeen. Als het inderdaad alleen bedoeld is als een lijst naar jaar van oprichting, denk ik dus niet dat het zin heeft. AnarchistiCookie  Overleg 7 nov 2019 18:05 (CET)

Live in Europe (Agua de Annique)Bewerken

NE - Er zijn geen onafhankelijke en betrouwbare bronnen te vinden die over dit album hebben geschreven. maarten|wpbe|mp|ytb 6 nov 2019 22:03 (CET)

Harry van SchaikBewerken

 • Weg – Niet relevant voor een encyclopedie en, al zou dat wel zo zijn, niet conform WP:BLP. De "grondlegger (...) van intelligente woning automatisering in de regio Utrecht". In het onwaarschijnlijke geval dat dit artikel behouden wordt graag haakjes toevoegen en een doorverwijspagina et cetera aanmaken, want er is een even relevante naam- en streekgenoot die keurslager is. Wutsje 6 nov 2019 23:58 (CET)
Het is duidelijk dat de carnavalstijd weer in aantocht is, met artikeltjes over prinsen en verenigingen. Dit reclametekstje voor een installateur heeft geen toegevoegde waarde voor een encyclopedie.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 7 nov 2019 05:33 (CET)

Toegevoegd 07/11; af te handelen vanaf 21/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Isabel de CastroBewerken

WIU – Uit de summiere inhoud blijkt geen relevantie. Kan daarom uitbreiding, opmaak, bronnen enz. gebruiken om die aan te tonen, sowieso om te voldoen aan de criteria voor beginnetje. Arch (Overleg) 7 nov 2019 00:27 (CET)

Ik had gisteren al een beetje zitten zoeken naar info, maar de naam komt vaker voor en dat maakt het lastig zoeken. In combinatie met de naam van haar man kreeg ik eigenlijk alleen maar de biografieën van haar man te zien. Er is in Wikipedia alleen een Portugees artikel over haar en dat komt niet veel verder dan 'getrouwd met X en ze hadden Y kinderen'. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2019 05:58 (CET)

Kasper van DijkBewerken

NE/WIU – Ik kom er in het artikel niet echt achter of het tekenwerk een hobby betreft of dat Van Dijk dit als zijn werk doet (het kranteninterview wijst vooral op het eerste). Er staat een lijstje met tekeningen vermeld, maar er is geen lijstje met publicaties (kranten, boeken, tijdschriften e.d.). De betekenis van zijn illustraties ontgaat mij hierdoor: hoe bekend is zijn werk nu precies? De gegeven bronnen komen niet verder dan de privésite en twee interviews; zijn er geen (onafhankelijke) publicaties rondom de tentoonstelling, de veiling e.d.? Verder mist het artikel balans: er is veel aandacht voor de school- en verhuiscarrière van Van Dijk en ook wordt zijn gezin met naam en toenaam genoemd, maar erg relevant lijkt die informatie me allemaal niet (en dan hebben we nog de privacygevoeligheid...). Ook het uitleggen van de tekentechniek neemt een hele paragraaf in beslag, waarbij het 'unieke' van deze techniek nog eens met vreemde rode linkjes wordt uitgelicht (alsof ze allemaal een eigen lemma verdienen); het zou beter zijn om een apart artikel over deze tekentechniek te maken. Al met al lijkt het artikel vooral een verhaal te zijn van iemand die nauw betrokken is bij Van Dijk en daardoor wat moeilijk afstand kan nemen. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2019 05:55 (CET)

Meteen in de inleiding staat niet relevante info (opsomming kranten waarvoor zijn vader werkte riekt naar namedropping) onder "Levensloop" staat irrelevante POV, want opgroeien en school volgen is in niet E. De carrière kan bronondersteuning gebruiken, de waslijst externe linken horen hier niet thuis, evenals de afbeeldingen, die voldoen niet aan officiële regel WP:BGM. "Scratchboard" is toch gewoon Grattage? Enfin, EW lijkt niet overtuigend. Arch (Overleg) 7 nov 2019 14:02 (CET)

Peter GøtzscheBewerken

WIU - slechte vertaling (Na de universiteit studeerde Götsche aan de universiteit en studeerde in 1974 af (...)) - slordige opmaak (zoals bij de noten en geen interne links) - vis ←   → overleg 7 nov 2019 12:23 (CET)

 • Misschien kan de aanmaker nog wat uitleg krijgen? Zie hier. Wutsje 14 nov 2019 15:12 (CET)

Cedric van den AbbeeleBewerken

WIU – Relevantie blijkt niet uit de bronloze en summiere inhoud. Kan uitbreiding gebruiken anders beter weg. Arch (Overleg) 7 nov 2019 13:29 (CET)

Berenice van LeerBewerken

wiu / Ew? - Relevantie onduidelijk, zong bij een paar bands en daarvoor moet vooral de waslijst aan podia blijkbaar gewicht geven. Lemma lijkt echter vooral promo voor net gestarte solo-activiteiten. Ook geen onafhankelijke bronnen. - Agora (overleg) 7 nov 2019 13:51 (CET) Agora (overleg) 7 nov 2019 13:51 (CET)

Ik vermoed ZP. Een zelfstandige carrière staat nog in de kinderschoenen (eerste "single" 2019) lijkt daarvoor als achtergrondzangeres te hebben gefungeerd. Hier zullen onafhankelijke en gezaghebbende bronnen welkom zijn, om naast het aantonen van EW tevens te voldoen aan WP:BLP. Arch (Overleg) 7 nov 2019 13:55 (CET)
De lange opsomming van podia is inderdaad een beetje verdacht, alsof het maskeert dat ze alleen op de achtergrond een rol speelt. De enige bron is een interview bij haar platenmaatschappij, dus niet bepaald onafhankelijk. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2019 14:00 (CET)
Optredens in het verleden kunnen vaak eenvoudig geverifieerd worden met songkick.com. Deze als bron toegevoegd, en bijgevolg bronvragen verwijderd. Wat wordt bedoeld met 'achtergrond' Zoals in het lemma staat zij was leadzangeres van Kraak & Smaak (youtube). Zij is daarnaast te verifieren met discogs, en allmusic. Ik zie het probleem niet zo. In ieder geval beter te verifieren dan een sporter met een een wedstrijd op het hoogste niveau. Muv Erik Makaay, want hij is de broer van. Berenice is de dochter van, en dat maakt haar een beetje meer ew. Ldhank (overleg) 9 nov 2019 07:00 (CET)
Ik heb mijn bronvraag weer teruggezet, songkick rept met geen woord over die waslijst. Discogs is User-generated content en geldt daarom niet als 100% betrouwbaar. Dochter van een E persoonzijn "een beetje meer EW" maken is onzin. EW is niet erfelijk, dat zal zelfstandige verdienste mogen zijn. Arch (Overleg) 9 nov 2019 07:30 (CET)
Bij een sporter is dat wel gebleken. Ldhank (overleg) 9 nov 2019 07:33 (CET)
Dat er op Wikipedia met twee maten wordt gemeten zeker wat voetballers betreft, ben ik het met je eens. Arch (Overleg) 9 nov 2019 07:36 (CET)

Inmiddels is de lijst met relevante publicaties uitgebreid. Voor de duidelijkheid: ze 'zong' niet bij een paar bands, maar zingt daar nog altijd bij. Ze is bij deze bands geen achtergrondzangeres maar leadzangeres. De vraag is of dit zo voldoende is, en de nominatie om te worden verwijderd kan worden opgeheven. Met andere woorden: of de pagina zo kan worden geplaatst?Jan Bletz (Overleg) 11 nov 2019 12:56 (CET)

Design system Bewerken

WIU – Onopgemaakte tekst, mogelijk het resultaat van een computervertaling. Met vriendelijke groet, Daniuu 7 nov 2019 13:57 (CET)

  Tegen verwijderen - Ik heb 2 verbeteringen doorgevoerd:
 1. De opmaak is aangepast aan Wikipedia.
 2. Ik heb de tekst duidelijker gemaakt.

Mijn tekst is zeker geen computer vertaling. Het is mijn eigen tekst gebaseerd op een webinar dat ik heb gevolgd van Smashing TV. Groet, Robert van Roon (overleg) 7 nov 2019 17:14 (CET)

Ik denk niet dat een webinar een geschikte bron is om een artikel op te baseren. Net als een lezing of een vraaggesprekje is het een bron die hoogstwaarschijnlijk niet door anderen geverifieerd kan worden; bovendien is het een primaire bron en daar is Wikipedia niet heel erg dol op. Je zult je op secundaire bronnen moeten baseren.
Verder is de tekst nog steeds onduidelijk. Zo moet de inleiding binnen enkele - liefst kernachtige - zinnen uitleggen waar het onderwerp over gaat. Jouw inleiding roept echter alleen maar vragen op. En een zin als 'Op deze pagina gaat het over...' past niet erg in de stijl van Wikipedia. Los daarvan vraag ik me af waarom dit artikel niet over andere design systems gaat? Waarom die beperking? De titel suggereert die beperking niet.
Woorden als 'fantastisch' horen niet thuis in een encyclopedische tekst. De opgesomde voordelen klinken als een verkooppraatje, en dergelijke beweringen dienen sowieso van een bron te worden voorzien. Tijdaanduidingen als 'op dit moment' en 'Tot op heden' zijn van geen waarde in een encyclopedie, want wat betekenen die woorden als je de tekst over 5 jaar leest?
Kortom: zowel inhoudelijke als tekstueel schort er nog heel wat aan het artikel. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2019 18:11 (CET)
Bedankt voor de feedback Daniuu en Thieu1972 Ik ben niet duidelijk genoeg geweest over mijn bronnen. De webinar van Smashing TV is onder andere de inspiratie geweest om het artikel op Wikipedia te maken toen ik merkte dat er nog geen artikel over design systems op Wikipedia te vinden was. Het is niet mijn enige bron. Ik heb nu 2 links als bron toegevoegd. Ik zal nog onderzoek moeten doen, om wat meer en wellicht betere links te vinden. Ik heb het artikel aangepast volgens jullie feedback. Groet, Robert van Roon
  Opmerking - In ieder geval tekstueel aangepast, maar wellicht dat het nu inhoudelijk nog wat verder aangepast moet worden. Daar heb ik me onvoldoende in verdiept. Encycloon (overleg) 8 nov 2019 14:14 (CET)
  Opmerking - Ik heb 3 bronnen toegevoegd. De blog en presentatie van Diana Mounter (medewerker van Github) geven een goed beeld van wat een design system is en wat het kan opleveren. @Encycloon De inhoud dekt de lading op dit moment en lijkt mij een goede basis voor een artikel. Natuurlijk valt er meer te vertellen over design systems. Mag het sjabloon er af? Ik ben benieuwd hoe het artikel zich verder ontwikkeld. Robert van Roon
Of het sjabloon eraf mag, is aan nominator Daniuu of anders over twee weken aan de afhandelende moderator. Encycloon (overleg) 10 nov 2019 11:44 (CET)
Thxs, ik zal het vragen aan Daniuu - Robert van Roon (overleg) 10 nov 2019 12:41 (CET)
@Robert van Roon: hartelijk dank om het artikel op te knappen, de nominatie is bij dezen doorgehaald. Met vriendelijke groet, Daniuu 12 nov 2019 16:08 (CET)

Ista NederlandBewerken

Twijfel aan encyclopedische relevantie van dit bedrijf. Opmaak heeft sowieso nog wat verbetering nodig. NB Artikel wordt u aangeboden door de marketingmanager van dit bedrijf.  Erik Wannee (overleg) 7 nov 2019 16:36 (CET)

Beste Erik, dank voor je aanwijzingen om ons Wikipedia pagina (ista Nederland) te verbeteren. Dat is uiteraard wat wij voor ogen hebben. Om welke links gaat het exact die we zouden moeten verwijderen? We hebben namelijk andere Wikipedia pagina's als voorbeeld genomen, ook wat betreft het plaatsen van links. Alvast hartelijk dank voor je reactie.
Met vriendelijke groet, Mariële Post / ista Nederland – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Marielle Post (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Het is een regel om geen externe (=naar buiten Wikipedia) links in de lopende tekst van een artikel op te nemen. Dergelijke links zul je - als het goed is - dan ook niet in andere artikelen aantreffen. Zie Wikipedia:Wanneer extern linken. Mocht er toch verwijzing naar een externe webpagina gewenst zijn, dan kan dat in de vorm van een voetnoot, zoals HIER wordt beschreven.  Erik Wannee (overleg) 11 nov 2019 22:25 (CET)
Beste Erik, de wijzigingen zijn doorgevoerd in de tekst, om die reden zie ik geen noodzaak deze wikipagina nog langer te nomineren voor verwijdering. Het klopt dat ik werkzaam ben voor ista Nederland. Maar de context van deze tekst is louter educatief, zonder commercieel belang. Ik verzoek u dan ook deze nominatie in te trekken. BvD. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Marielle Post (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
De vraag of dit onderwerp wel encyclopedisch relevant is, blijft staan, en dat is sowieso een reden om de nominatie niet in te trekken; ik zie graag een oordeel van de moderator hierover. Verder is de vormgeving van het artikel ook nog niet wat het zou moeten zijn. Zie ook Wikipedia:Conventies, daar staan veel nuttige handreikingen. Dan zul je zien dat het artikel zou moeten beginnen met 'Ista is een ... '. De inleidende paragraaf hoort verder duidelijk te maken waar dit onderwerp over gaat, waarbij de lezer kan besluiten om al dan niet verder te lezen. De laatste zin uit de inleiding geeft helemaal geen verduidelijking van wat Ista voor iets of iemand is, en hoort daar dan ook niet thuis. De bronvermelding onderaan is ook nog niet Oké. Nogal wat bronnen zijn zo algemeen dat de lezer er niets mee kan (zoals 6. 'woonbond'; als ik op die link klik, krijg ik niets te lezen over Ista Nederland), en ik denk dat je ze beter gericht aan een stuk tekst kunt koppelen in de vorm van een voetnoot. Met name in het paragraaf 'Geschiedenis' worden tegenwoordige en verleden tijd willekeurig door elkaar heen gebruikt, dat leest niet prettig; gebruik voor dingen uit het verleden consequent de verleden tijd. Ten slotte zijn er nog veel begrippen die van een link voorzien zouden kunnen worden.  Erik Wannee (overleg) 12 nov 2019 13:52 (CET)

TervenenBewerken

NE/WIU – Wat is er encyclopedisch aan deze straat/gehucht? Er worden aardbeien gekweekt, er staat een soort Manneke Pis, en is een jaarlijkse kermis. Heeft deze straat ook een historie? Staan er interessante gebouwen? Zijn er publicaties die iets kunnen vertellen over deze straat? Nu ontbreken er bronnen, en op basis van alleen de tekst in dit (vrijwel onopgemaakte) artikel kan ik er weinig van maken. Thieu1972 (overleg) 7 nov 2019 18:18 (CET)

 •   Tegen verwijderen Ik heb het artikel helemaal omgegooid en er bronnen aan toegevoegd, en natuurlijk ook cats en coördinaten. Fred (overleg) 7 nov 2019 22:19 (CET)

Kenzie MadisonBewerken

WB - eenzinner van een vandaal. Ik heb geen idee of het überhaupt EW is (ben het ook niet van plan op te zoeken, eigenlijk), maar de andere wiki's en Wikidata geven geen hits, en dat is meestal wel een indicatie. Mvg, AnarchistiCookie  Overleg 7 nov 2019 20:08 (CET)

ROC West-BrabantBewerken

 • wiu Behoeft heel wat uitbreiding, want in het huidige artikel staat eigenlijk niets. Fred (overleg) 7 nov 2019 21:54 (CET)
De naamgeving is al apart te noemen: 'Curio, voornamelijk ROC West-Brabant geheten...'. Officieel heet het kennelijk ROC West-Brabant, maar sinds september noemen ze zich Curio. Hoe dan ook is de ene zin die het artikel nu kent, ook al niet helemaal op orde. Thieu1972 (overleg) 8 nov 2019 05:41 (CET)

Symbolen (elektriciteit)Bewerken

Dit is na vele bewerkingen inhoudelijk een ontzettend nietszeggend artikel geworden. Quistnix (overleg) 7 nov 2019 22:52 (CET)

Kan in de huidige vorm beter weg. Overigens kan ik me voorstellen dat enkele zinvolle dingen die hier staan, ingevoegd zouden kunnen worden in het artikel Schema (elektriciteit), welk artikel overigens ook bepaald niet de schoonheidsprijs verdient, en zit te wachten op een forse opknapbeurt.  Erik Wannee (overleg) 9 nov 2019 17:00 (CET)

Toegevoegd 08/11; af te handelen vanaf 22/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Andres VercoutereBewerken

NE/WIU – Artikel dat de nodige opmaak mist, en gaat over een acteur met slechts één vermeldenswaardige stemrol. Geen bronnen die iets duiden, zelf ook zo snel niets relevants gevonden. Thieu1972 (overleg) 8 nov 2019 05:58 (CET)

Dichter Ronaldo Cunha Lima Convention CenterBewerken

WIU – Cross-wiki aangemaakt artikel (in dit geval een machinevertaling) staat daarom bol met de welbekende schrijffouten. Zal herschreven mogen worden naar een leesbaar artikel. Dit had misschien beter via Wikipedia:Vertalen naar het Nederlands kunnen gaan. Arch (Overleg) 8 nov 2019 08:24 (CET)

 • Er staan nog steeds veel fouten en slordigheden in, zoals ook een inconsequent en dus storend gebruik van hoofdletters, maar het sjabloon is blijkbaar weggehaald. Alleen al de titel: Nederlands en Engels (en waarschijnlijk ook Portugees) door elkaar. Voorts wordt Ronaldo een tribune genoemd, maar wát voor tribune komen we op de dp, waarnaar verwezen wordt, niet te weten. Van wát genoemde stad de hoofdstad is wordt niet duidelijk gemaakt, enz. En wat betekent: Het hele gebied van de onderneming wordt omzeild? Fred (overleg) 8 nov 2019 21:56 (CET)

Reding (geslacht) Duitsland.Bewerken

AUT – Knip en plakwerk. De passage onder "Toelichting" vanaf "na de dood t/m 5 augustus 1015" in Google geeft een 1 op 1 resultaat vanaf https://agrogate.biz › geslacht-magdeburg (niet aanklikken!) waardoor vermoedelijk met andere delen niet veel anders zal zijn. Gebruiker heeft dit aanvankelijk op Reding (geslacht) willen invoegen en is daarover aangesproken op Overleg gebruiker:81.204.43.104. In deze vorm is het niet iets waarmee we de lezer een plezier doen. Arch (Overleg) 8 nov 2019 08:51 (CET)

 •   Voor verwijderen - kan dit dan niet gewoon nuweg? - vis ←   → overleg 8 nov 2019 10:38 (CET)
  • Wmb wel: de pagina is net aangemaakt, dus het is overduidelijk dat wij het overgenomen hebben. Wikiwerner (overleg) 10 nov 2019 22:40 (CET)

Geachte Arch, Uw opmerking van knip en plakwerk is onjuist. Ik heb het zelf vanaf scratch geschreven met gebruikmaking van informatie uit de bekende bronnen. Voorts, als dit zo zou zijn, dan is het nogal slordige speculatie als U dat extrapoleert naar andere delen van de tekst. Met vriendelijke groet, E.Sloet

Daarbij heeft u de hierboven vermelde passage letterlijk overgenomen van een externe bron. Indien u zelf de auteur bent van die bron, zult u dat desalniettemin moeten vermelden. Indien u zelf de auteur of rechthebbende bent van de originele tekst en u wilt deze tekst vrijgeven voor gebruik op Wikipedia, dan kan dat door de "copyright disclaimer" onderaan uw eigen webpagina aan te vullen met de tekst "teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL". Een andere optie is een e-mail te sturen vanaf een adres dat duidelijk verbonden is met de website of organisatie waar de originele tekst vandaan komt naar OTRS, via het mailadres permissions-nl-at-wikimedia.org. Gebruikt u hiervoor bij voorkeur onze standaardtekst voor vrijgaven: meer informatie hierover vindt u op deze helppagina. Vermeld in de mail duidelijk om welk artikel en welke bron het gaat. Zolang u niets met OTRS geregeld heeft, kan ik aan uw IP adres niet vaststellen of u daadwerkelijk auteur bent of niet van een bepaald stuk tekst. Dat is geen speculatie, doch een vaststaand feit. MVG, Arch (Overleg) 13 nov 2019 10:29 (CET)

Die externe bron waar ik het letterlijk van heb overgenomen is een door mij eigenhandig eerder geschreven Wikipedia lemma. Wat is OTRS?? Hoe wilt U uberhaupt vaststellen of ik de daadwerkelijke auteur ben? Toch niet als ik aangeef de originele tekst beschikbaar te stellen, gesteld dat de tekst origineel is, hetgeen nog een hele heisa zal zijn om dit vast te stellen. Als U aan een stukje tekst een kwalificatie geeft en dat extrapoleer naar de gehele tekst dan is dat prototypisch speculatie. En als U dat een feit noemt, dan ben ik het geheel met U eens.

Op Wikipedia:OTRS/Mijn eigen tekst heeft u de mogelijkheid om u in te lezen rondom het vrijgeven van tekst. Ik wil nog wel even opmerken dat de inhoud niet voldoet aan WP:Conventies en diverse richtlijnen. Daarover sprak ik met u reeds anderhalf jaar geleden (als rode raaf) en bent u onlangs nog aangesproken op uw eigen overlegpagina. Zie ook WP:Vijf zuilen en/of Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst, zie ook voorwaarden punten 1 en 2 waarmee u steeds akkoord gaat na het intoetsen van de blauwe knop "wijzigingen publiceren". Veel succes! Arch (Overleg) 14 nov 2019 11:58 (CET)

Bank de KremerBewerken

NE, relevantie onduidelijk, geen bronnen, lijkt promotioneel. Bank is vorig jaar opgericht Joris (overleg) 8 nov 2019 11:39 (CET)

Amber (dj/producer)Bewerken

Reclame - (zelf)promotie, twijfel over Ew. De foto zal ook verwijderd worden op Commons.  DirkVE overleg 8 nov 2019 12:20 (CET)

De VormBewerken

NE Uit de tekst wordt niet duidelijk waarom deze interieuer- en productontwerper zo encyclopedisch waardig is. Er is niet echt een geschiedenis of ontwikkeling vermeld alleen maar samenwerkingen wat algemene informatie en prijzen die ze voor iets gewonnen zouden hebben. Melvinvk (overleg) 8 nov 2019 17:01 (CET)

IVA mobilityBewerken

ZP/reclame – Weinig informatief artikel dat vooral overkomt als een reclame voor de producten van IVA. Niets over de historie van het merk, waar het merk vandaan komt, omzetcijfers, aantal werknemers etc. Onafhankelijke bronnen ontbreken. Thieu1972 (overleg) 8 nov 2019 22:08 (CET)

Het lijkt erop dat er een marketeer actief is: dit is al het derde artikel van deze gebruiker dat op TBP komt, van de 4 aangemaakte artikelen, die allemaal over bedrijven gaan. 2 artikelen zijn inmiddels verwijderd. Wikiwerner (overleg) 10 nov 2019 22:16 (CET)

Toegevoegd 09/11; af te handelen vanaf 23/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Stichting Zorggroep Noordwest VeluweBewerken

NE – Uit de bronloze inhoud blijkt geen relevantie. Kan daarom uitbeiding gebruiken om die aan te tonen. De vermelde "specialisatie" lijkt in elk geval niet in overeenstemming met een openbaar inspectierapport van het ministerie (PDF) uit 2018. Arch (Overleg) 9 nov 2019 07:08 (CET)

Ik kan niet veel met een zin als ...De Zorggroep is ontstaan uit een visie in 2004... Welke visie bedoelen ze? Het is zo'n loze marketingterm. Verder is het artikel niet meer dan een opsomming van alle locaties die ze hebben, en dat levert ook nog eens dermate veel rode linkjes op dat het artikel gewoon rood kleurt. En met een kopje 'Organisatie nu' kunnen we in een tijdloze encyclopedie vrij weinig. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 09:15 (CET)
Ik lees nu ...Vanuit de christelijke levensvisie van de organisatie voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar... en dat woordje 'we' wijst op kopie-plak en/of zelfpromotie. Inmiddels is het aantal rode linkjes ook vertigvoudigd. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 16:10 (CET)

Leo van der LindenBewerken

WIU – Uit deze summiere eenzinner blijkt geen relevantie, kan daarom de nodige opmaak, uitbreidingen, bronnen enz. gebruiken Arch (Overleg) 9 nov 2019 07:12 (CET)

Oln'zels Plezeer OrkestBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de bronloze inhoud zonder opmaak, er lijkt geen bovenlokaal belang te zijn. Onafhankelijke en gezaghebbende bronnen kunnen die aantonen. Arch (Overleg) 9 nov 2019 07:20 (CET)

 • Tsja, de prinsenverkiezing komt er weer aan.... Fred (overleg) 9 nov 2019 17:30 (CET)

PetelBewerken

WIU – Gewijzigde nominatie van deze pagina. Artikel is eerder al genomineerd geweest wegens NE en toen behouden. Nu een WIU-nominatie omdat E best mogelijk is, maar E of NE voor mij beide niet heel duidelijk zijn. Nieuwe nominatiereden is: Chaotisch artikel welke begint met de derde generatie. Er zit een onduidelijke nummering in waarvan het nut ook niet direct blijkt omdat een groot aantal nummers ontbreekt. De telling is gebaseerd op een oudere versie, maar is nooit gecorrigeerd na verwijdering van oudere generaties. Het artikel is geheel bronloos, wat de verifieerbaarheid in deze ook niet bepaald ten goede komt. Dqfn13 (overleg) 9 nov 2019 12:36 (CET)

Kami GarciaBewerken

WIU – Eenzinner zonder opmaak, komt in aanmerking voor uitbreiding, opmaak, taalpoets, enz. Arch (Overleg) 9 nov 2019 16:14 (CET)

Uitgevoerd, met dank aan het Engelstalige artikel. NB: een deel van de boeken is in het Nederlands vertaald. Als iemand nog de moeite zou willen nemen deze uit te zoeken: graag. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 17:44 (CET)
Klasse bedankt voor de inzet! MVG, Arch (Overleg) 9 nov 2019 17:47 (CET)


Henny VerstijlenBewerken

NE - E-waarde wordt uit bronloze tekst niet duidelijk. Niet iedereen die als hobby een tekst schrijft is E-waardig. Fred (overleg) 9 nov 2019 17:29 (CET)

New Looney TunesBewerken

Tekstdump, mogelijk vertaald overgenomen. Kattenkruid (overleg) 9 nov 2019 18:38 (CET)

 •   Voor verwijderen overduidelijk tekstdump, zonder verplichte bronvermelding. Arch (Overleg) 10 nov 2019 01:17 (CET)
  Voor verwijderen Hier is niets meer van te maken. Weggooien en opnieuw beginnen. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 09:16 (CET)

Antverpia (studentenvereniging)Bewerken

NE – Pagina over een studentenvereniging, die niet onmiddellijk relevantie aantoont. Het artikel begint met een korte woordenboekdefinitie over de club (voor wie?, dan opgericht en de clubkleuren), gaat verder met een lijstje van de voormalige senioren en eindigt met het clublied en een link naar de website van de club. Al bij al toont het artikel in zijn huidige vorm weinig relevantie aan: de vermelde feitjes zijn zaken die voor een buitenstaander niet altijd even relevant zijn. Met vriendelijke groet, Daniuu 9 nov 2019 20:36 (CET)

en de schabouwelijke tekst onderaan; volwassen worden maakt veel lawaai :) Paul Hermans (overleg) 9 nov 2019 21:16 (CET)
Een vrij onvolwassen artikel met wederom een lange lijst namen die alleen leuk is voor de betrokkenen maar irrelevant voor een encyclopedie. En uiteraard mag het clublied niet ontbreken... Helaas ontbreekt de informatie die mogelijk wél interessant is: de historie, publicaties over de vereniging, de rol van de vereniging binnen het Antwerpse, de encyclopedisch relevante oud-leden etc. In deze vorm is het vooral leuk voor de insiders, maar ongeschikt voor een encyclopedie.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 23:15 (CET)

AIRrepublicBewerken

weg - reclame, grotendeels een bewerking van de website van het restaurant. Aangeboden door zusterbedrijf Strandhotel. Geen bewijs voor de chef-kok (de bedrijfswebsite en onafhankelijke bronnen noemen andere chefs). Geen enkel bewijs voor welk feit dan ook. The Banner Overleg 9 nov 2019 21:58 (CET)

Die bezwaren lijken me terecht. Wel merkwaardig dat de naam van de chef-kok dus kennelijk niet (correct) is overgenomen vanaf de restaurantwebsite. Zou inderdaad nog een poets-/redactiebeurt mogen krijgen op basis van onafhankelijke bronnen. Encycloon (overleg) 9 nov 2019 22:02 (CET)
De naam van de kok is een dubbele naam, vandaar de verwarring. Ik heb nog wel wat bronnen toegevoegd ter verificatie. Er zijn ook wel recensies te vinden, maar die vertellen alleen dat het eten er lekker is dus dat leek me geen echt toegevoegde waarde hebben. Thieu1972 (overleg) 9 nov 2019 23:36 (CET)
  Voor verwijderen, overduidelijk ZP. Arch (Overleg) 10 nov 2019 10:20 (CET)

J.K. RowlingBewerken

een goed artikel maar de passage over haar onderscheiding bevat veel fouten. Robert Prummel (overleg) 11 nov 2019 00:47 (CET) In plaats van "Op 12 december 2017 werd Rowling geridderd door prins William tot lid van Orde van Broeders van de Eer", zou ""Joanne Rowling werd op 12 december 2017 opgenomen in de exclusieve Orde van Broeders van de Eer. Ze ontving het versiersel uit handen van Prins William"" beter zijn. Ze werd immers niet in de adelstand verheven, een dame kan in het VK geen ridder zijn en ridderen tot een orde is een verkeerde trope. Robert Prummel (overleg) 11 nov 2019 00:56 (CET)

En daarom wil je het hele artikel over één van de beroemdste auteurs van dit moment, laten verwijderen??? Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 05:53 (CET)
  Tegen verwijderen Misschien toch maar weer WP:TVP, ipv TBP? Het woord "verwijderen" vervangen naar "beoordelen" blijkt toch wel eens vaker dan eens misleidend. Arch (Overleg) 11 nov 2019 06:04 (CET)
  Tegen verwijderen Ik heb het gewraakte deel herschreven en van een bron voorzien. The Banner Overleg 11 nov 2019 08:58 (CET)
Doorgehaald, dit is onzin. Kwestie is aangekaart op de OP, dan gaan we een artikel niet ontsieren met een dergelijk sjabloon. Vinvlugt (overleg) 11 nov 2019 09:01 (CET)

Toegevoegd 10/11; af te handelen vanaf 24/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Station KortekeerBewerken

WIU – Te mager om als artikel te kunnen handhaven, kan uitbreiding, wikificatie en bronnen gebruiken. Arch (Overleg) 10 nov 2019 01:09 (CET)

Ik heb het e.e.a. toegevoegd. Helaas is er online vrij weinig te vinden over (voormalige) Belgische spoorstations. Zelfs de officiële sluitingsdatum heb ik niet kunnen achterhalen. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 09:05 (CET)
NB: het betreft een halte en geen station. Ik heb de titel gewijzigd. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 09:14 (CET)
Samenvoeging met Spoorlijn 73 is een bruikbaar alternatief voor verwijdering. The Banner Overleg 10 nov 2019 10:12 (CET)
In de huidige vorm voldoet het in elk geval aan WP:BEG, dus nominatie ingetrokken. Gebruiker is overigens wel dapper doorgegaan met het plaatsen van eenzinners. Qua EW wil ik me niet uitlaten, MVG Arch (Overleg) 10 nov 2019 10:14 (CET)
Mooi dat jullie (al) het werk voor deze aanmaker doen; dat kan wel niet echt de bedoeling zijn. Johanraymond (overleg) 10 nov 2019 11:17 (CET)
Ik word er inderdaad ook niet erg blij van :-( De aanmaker heeft ook Station Bokselaar en Station Oostakker aangemaakt, twee minimale en niet-opgemaakte artikelen waar anderen dan weer tijd en energie in moeten steken... Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 11:37 (CET)

Station DesselgemBewerken

WIU – Te mager om als artikel te kunnen handhaven, kan uitbreiding, wikificatie en bronnen gebruiken. Hamvraag: is het nu een station of halte? Arch (Overleg) 10 nov 2019 01:10 (CET)

Wordt getypeerd als 'station'. Ik heb er een artikeltje van gemaakt, maar de informatie blijft magertjes. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 09:47 (CET)
Samenvoeging met Spoorlijn 75 is een bruikbaar alternatief voor verwijdering. The Banner Overleg 10 nov 2019 10:13 (CET)
Nominatie doorgehaald, niet langer wiu. Verder zie hierboven, MVG Arch (Overleg) 10 nov 2019 10:15 (CET)

Commandant NeyoBewerken

NE, misschien zelf nuweg, voor behoud is in elk geval nog heel wat werk nodig. BonteKraai (overleg) 10 nov 2019 08:55 (CET)

 •   Voor verwijderen De tekst in haar huidige versie is onbegrijpelijk. Philemonbaucis (overleg) 14 nov 2019 00:02 (CET)

Station BokselaarBewerken

WIU – Zeer kort artikel, dat zeer sterke uitbreiding behoeft. Zou zonde zijn om dit artikel verwijderd te zien. Met vriendelijke groet, Daniuu 10 nov 2019 12:04 (CET)

 • Uitgebreid, genoeg voor een beginnetje lijkt mij. Melvinvk (overleg) 10 nov 2019 18:06 (CET)
  • Volledig mee eens, nominatie is doorgehaald, hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Daniuu 10 nov 2019 19:38 (CET)

Wat is omzetBewerken

Er is al een prima artikel Omzet; het kan altijd beter maar dat is hier niet het geval. BonteKraai (overleg) 10 nov 2019 15:10 (CET)

Inmiddels genuwegd, ook prima. BonteKraai (overleg) 10 nov 2019 15:11 (CET)

ComprehensieBewerken

EW artikel, alleen zou het beter uitgelegd dienen te worden en zou het artikel een bron kunnen gebruiken Melvinvk (overleg) 10 nov 2019 16:10 (CET)

Urban JungleBewerken

De term geldt niet alleen naar een interieur maar kan ook verwijzen naar het exterieur, de architectuur van een gebouw of de vormgeving van een stad Melvinvk (overleg) 10 nov 2019 16:19 (CET)

Beetje willekeurige lijst met kamerplanten ook. Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 17:55 (CET)

‘t LuisterhuysBewerken

NE - twee maand bestaande podcast - lijkt me daarom (nog) niet E - vis ←   → overleg 10 nov 2019 16:43 (CET)

Het bestaat kennelijke pas sinds augustus, maar het artikel is geschreven alsof het al jaren bestaat. Is dit een podcast van de Efteling zelf, of een liefhebber die dit als hobby doet? Thieu1972 (overleg) 10 nov 2019 17:56 (CET)
 • het lijkt me een private hobby van Karel Wessels volgens deze en deze site - vis ←   → overleg 10 nov 2019 23:26 (CET)

Energieverbruik van auto'sBewerken

Artikel lijkt gebaseerd op eigen onderzoek. (Er worden slechts twee bronnen genoemd die kennelijk ingezien zijn.) In de Inleiding wordt gebruikt gemaakt van het vage "Het blijkt". Er worden verder beweringen/stellingen geponeerd zonder directe referentie naar bronnen. "Cw" wordt nergens gelinkt. Geen link met anderstalige artikelen. Ik heb onvoldoende theoretische (achtergrond)kennis om hier te gaan verbeteren/corrigeren, maar heb twijfels over de juistheid van de beweringen die hier gedaan worden. Saschaporsche (overleg) 10 nov 2019 18:20 (CET)

Zinnen op het eind als 'Energie is kwadratisch met de tijd en moet nogmaals vermenigvuldigd worden met de snelheid om het vermogen te krijgen. Dus het vermogen gaat met de derde macht van de snelheid.' zijn nogal krom en kloppen natuurkundig gezien in elk geval van geen kant. Het betoog - deels in de 'je-vorm' - komt op mij over als de transcriptie van een hoorcollege waarbij het verhaal uit de losse pols is verteld en en passant de formules op het schoolbord worden geschreven.  Erik Wannee (overleg) 10 nov 2019 22:16 (CET)
De zin "Die energie moet geleverd worden om de auto op gang te brengen en gaat verloren bij remmen tot stilstand (tenzij de bewegingsenergie wordt opgeslagen in bijvoorbeeld een vliegwiel, wat niet gebeurt in personenauto's)." gaat anno 2019 voor meerdere modellen niet meer op. - Robotje (overleg) 11 nov 2019 00:56 (CET)
@Saschaporsche @Erik Wannee @Robotje Beste collega's, hoe komen jullie erbij, ik ben teleurgesteld in jullie intelligentie (?), dit is absoluut geen eigen onderzoek, was het maar waar!, dit is trouwens allemaal havo/vwo natuurkunde, ik heb uit een bekend boek de info over auto's (Appendix Cars II) korter samengevat, zie bron, kan nog meer toevoegen over afschattingen. Dit onderwerp hoorde bij mijn zogenaamde "pluslessen" natuurkunde voor vwo-5 op College de Heemlanden in 2012, geloof ik. Leerlingen behandelden hoofdstukken uit de bron, beroemd boek van Britse professor McKay die de Britse regering adviseert op energiegebied, dat geheel op internet staat, kijk zelf. Raar dat je als je ontbrekende info in het publieke domein levert, van belang voor maximumsnelheid, je van kennelijke alfa's zulke vreemde reacties krijgt. @Erik Wannee Hoe kom je erbij dat het krom is, wat weet je ervan, kom maar op als je het beter weet, je hebt wel grappige fantasie ;-).
@Robotje: zet je info er maar bij, dank. Anderen ook: iets leuks toevoegen in plaats van ....?
"Geen link met anderstalige artikelen", Ja Sascha, hoe is het mógelijk dat we in NL iets zouden kunnen doen dat (nog) niet op de EN-wp staat... Heb nog geen tijd gehad het daar ook te zetten, misschien, of door jullie?
Achtergrond: premier Rutten hield herhaaldelijk op TV vol dat harder rijden niet uitmaakt voor energieverbruik en uitstoot: "je bent toch eerder thuis..." (lineair, recht evenredig), haha. Allen vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 11 nov 2019 10:47 (CET)
PS Zouden we Rutten hiermee (de eerste alinea) kunnen overtuigen? Groet, Hansmuller (overleg) 11 nov 2019 10:51 (CET)
Achteraf: het is natuurlijk Mark Rutte, sorry...Hansmuller (overleg) 12 nov 2019 07:51 (CET)
PS2 Heb foutje aan eind, dus E kwadraties met snelheid natuurlijk, verbeterd, dank. Als @Erik Wannee ook maar even had gelezen, had hij het wel kunnen verbeteren hoor... Hansmuller (overleg) 11 nov 2019 10:56 (CET)
PS3 Ik heb @Robotje mijn excuses aangeboden, hij/zij/het had een nuttige toevoeging...Kunstmatige intelligentie is toch zo gek nog niet en stelt me niet teleur. Hansmuller (overleg) 11 nov 2019 11:39 (CET)
Wel jammer dat de eerste poging om het artikel te verbeteren vanwege twijfel/commentaar, gelijk een poging tot verwijdering is. Edoderoo (overleg) 11 nov 2019 21:45 (CET)
@Hansmuller: Ook na je correctie van tijd naar snelheid klopt de bewering volgens mij nog niet. "Energie is kwadratisch met de snelheid en moet nogmaals vermenigvuldigd worden met de snelheid om het vermogen te krijgen." Maar vermogen is energie per tijdseenheid; hoe kan vermogen dan tevens energie maal snelheid - dus: energie maal afstand per tijdseenheid - zijn? Ook het kopje 'Vermogen is evenredig met de derde macht van de topsnelheid' klopt m.i. niet. Dat suggereert dat een auto die een twee maal zo groot vermogen heeft, een 2³ = acht maal zo hoge topsnelheid heeft. Iedereen kan zo aanvoelen dat dat niet kàn kloppen. Los daarvan rammelt de tekst 'energie is kwadratisch met de snelheid' en 'vermogen gaat met de derde macht van de snelheid' taalkundig.
Ik ben bepááld geen alfa trouwens, maar een beta in hart en nieren.  Erik Wannee (overleg) 11 nov 2019 23:02 (CET)
@Erik Wannee Ja, dat is een sprongetje (maar valt wel binnen de schoolnatuurkunde, staat in het artikel): de afgelegde weg is snelheid maal tijd, dus s(patium) = v(elocitas) x t(tempus), s = v x t dus t = s/v. Delen door de tijd t betekent vermenigvuldigen met 1/t = 1/(s/v) = v/s, dus vermenigvuldigen met de snelheid v, jawel! Zo kom je met vermogen P = energie/tijd op energie x v/s, dus als
energie evenredig is met snelheid kwadraat  , dan vermogen  . Het blijkt ook uit de meetgrafiek van Tennekes in het artikel. PS1 Trouwens, je hebt het wel over "rammelen" van de tekst, maar ik hoor daar niets (?;-)) Kun je specifieker zijn of zelf wikigewijs corrigeren ipv...? PS2. Je draait snelheid en vermogen om ("dat kan iedereen aanvoelen", vergelijk ook met BoH met Scheepsweerstand): 2x harder, kost 8x meer vermogen, ok bèta ;-) grapje ? Hansmuller (overleg) 12 nov 2019 06:49 (CET)
Tekstueel rammelt het, maar de natuurkunde klopt, zie ook Scheepsweerstand en Slow steaming. Die derde macht is een benadering en zal per model verschillen. Ook zullen er variaties optreden afhankelijk van in welke versnelling wordt gereden, en op welk optimum de motor ontworpen is om een minimaal specifiek brandstofverbruik te hebben, maar desondanks zal grofweg die lijn gelden. BoH (overleg) 12 nov 2019 03:43 (CET)
Beste @BoH , dank voor je begrip. Inderdaad noemt Scheepsweerstand ook de evenredigheid  . Die derde macht is geen benadering maar onontkoombare theorie op grond van spijkerharde mechanica uit de zeventiende (Newton) en achttiende eeuw (Châtelet (toch eens een vrouw)), waar materie nu eenmaal niet aan ontsnapt. In de praktijk heeft elke motor zijn eigenaardigheden..., doet geen afbreuk aan het principe.
Wat "rammelt" er nog? (Dat geeft wrijvingsverlies.) Kun je dat aangeven of corrigeren in plaats van roepen? Dank , Hansmuller (overleg) 12 nov 2019 07:01 (CET)
Misschien een idee om natuurkunde-experts die Wikipediaan zijn te vragen het lemma even door te nemen, Paul B, bijvoorbeeld. Tekst kan wel wat formeler, lijkt mij. HT (overleg) 12 nov 2019 09:28 (CET)
Ik heb een poging gedaan, over optrekken en remmen denk ik nog na. Dit is zo variabel dat er slechts wat zinnigs over gezegd kan worden via een standaardtest. BoH (overleg) 13 nov 2019 01:49 (CET)

Coby leeuwenburgh-KloostermanBewerken

WIU/NE - Relevantie blijkt niet echt uit artikel; lijkt op poging tot promotie - Sum?urai8? 10 nov 2019 19:34 (CET)

Artikel aangevuld, lijkt mij wel relevante schrijfster, 3 boeken, weliswaar in eigen beheer uitgegeven, maar opgenomen in catalogus bibliotheek en ook recensies aangetroffen. Elly (overleg) 10 nov 2019 23:33 (CET)
Eigen nominatie doorgehaald op basis van verbeteringen. Sum?urai8? 12 nov 2019 20:09 (CET)

Alexander P M van den BoschBewerken

NE - Uit artikel wordt niet duidelijk wat hem encyclopedisch maakt. De lange lijst onder 'Bibliografie'; zijn dat boeken die gepubliceerd zijn door toonaangevende uitgeverijen? - Robotje (overleg) 10 nov 2019 20:00 (CET)

Alles in eigen beheer: dunne boekjes voor een gezien de omvang te hoge prijs. Naast zijn proefschrift en een oudere bijdrage aan een Studium Generale geen enkele vermelding in Picarta. Deze persoon lijkt me inderdaad NE. Al met al wel een respectabele productie. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 11 nov 2019 22:06 (CET).

Tristan BierenbroodspotBewerken

NE - Nederlandse golfer, die geen resultaten heeft bereikt, die zijn E-waarde kunnen bevestigen. Zie hier. Malinka1 (overleg) 10 nov 2019 20:49 (CET)

InterbellumgeneratieBewerken

WIU: Na vijf bewerkingen staat er nog steeds maar één zinnetje, dat eigenlijk niet meer zegt dan wat het woord zelf ook al zegt. En een ongebruikte appendix.  Erik Wannee (overleg) 10 nov 2019 22:06 (CET)

  Opmerking - Ik had de periode aangepast volgens de definitie van interbellum, nadat er eerst beweerd werd dat het vlak voor en tijdens WOII betreft, maar de Engelstalige Wikipedia heeft het over het eerste decennium van 1900. Een bron voor de definitie is dus gewenst. Encycloon (overleg) 10 nov 2019 22:23 (CET)
De Spaans- en Arabisch-talige artikelen roepen dat ook, en het is in elk geval niet in overeenstemming met het Nederlandstalige artikel. Overigens ontbreken in de andere talen de bronnen eveneens, en op de overlegpagina van het Engelstalige artikel lees ik dat het ook voorgedragen werd voor verwijdering omdat elke bron ontbreekt, en uiteindelijk met twijfel werd behouden. Dus is de basis onder dit begrip uiterst wankel. Als voorts dit begrip niet te onderbouwen valt met gezaghebbende Nederlandstalige bronnen, dan pleit ik   Voor verwijderen.  Erik Wannee (overleg) 11 nov 2019 07:58 (CET)
In ieder geval het Spaanstalige artikel is een vertaling van het Engelstalige. Encycloon (overleg) 12 nov 2019 18:51 (CET)
 • Artikel uitgebreid vanuit het Engels die wel te ondersteunen valt met de toegevoegde bronnen. Het klopt inderdaad dat de mensen die tot deze generatie behoren juist voor het interbellum zijn geboren, zodat zij juist op leeftijd zijn tijdens dit interbellum. Op volwassen leeftijd begin je je namens pas een noemenswaardige bijdrage als persoon en dus ook als generatie in de samenleving te volbrengen. Melvinvk (overleg) 13 nov 2019 02:30 (CET)

Bart HollebekkersBewerken

Niet encyclopedisch relevant - er is niet gebleken dat er in voldoende mate over deze persoon gepubliceerd is in onafhankelijke, betrouwbare secundaire bronnen om een artikel te rechtvaardigen. Tijdens dit schrijven is de pagina effectief bronloos. Natuur12 (overleg) 10 nov 2019 23:00 (CET)

Man met baan en hobby? Ik zie in het artikel geen enkel aanknopingspunt voor EW. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 20:35 (CET)

Toegevoegd 11/11; af te handelen vanaf 25/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Andy StandaertBewerken

NE/ZP – Bronloze persoonspromo over iemand die iets doet in de lokale politiek. Mogelijk ZP. Inhoud voldoet in ieder geval niet aan richtlijn WP:BLP daarnaast blijkt de relevantie niet uit de inhoud. Zal daarom naast uitbreiding per WP:NPOV bronnen kunnen gebruiken om de EW aan te tonen. Arch (Overleg) 11 nov 2019 04:41 (CET)

Ik lees echt niets dat ook maar wijst op enige EW. Het allegaartje aan opleidingen en banen is leuk om te lezen, maar wat moet ik er verder mee? Is dit kost voor een encyclopedie? Zo te zien is het dat niet.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 05:57 (CET)

Hey, ik heb het artikel volledig aangepast, naar de bezwaren die werden gemaakt. Ik had een interview gedaan met Andy Standaert en dat had ik deze nacht al gepubliceerd. Helaas kan ik hier geen bron vermelden omdat dit niet eerder werd gepubliceerd. Ik heb de sectie dan ook gewist en de sectie politiek afgewerkt met alle bronvermeldingen. Hopelijk zijn hiermee alle bezwaren opgelost. TwiggyBelgium

Toch blijft de vraag wat deze politicus nu interessant maakt voor een encyclopedisch artikel. Hij is geen burgemeester, geen schepen, en zelfs geen gemeenteraadslid. Hij bekleedt functies binnen de lokale afdeling van Zelzate. De linkjes verwijzen naar artikelen die zijn naam slechts vermelden of hem kort citeren wegens het een of ander, maar niets lijkt ook maar enigszins diepgravend over Standaert zelf te gaan. Een link naar Facebook ben ik nooit zo weg van: een primaire bron die moeilijk te controleren valt... Al met al snap ik niet zo goed het doel van dit artikel? Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 17:59 (CET)

  Tegen verwijderen Een politiek secretaris, een van de sleutelposities binnen partijen en hun beleid is niet interessant genoeg volgens jou. Dat vind ik wel een heel subjectieve reden en dan kunnen heel veel onderwerpen weg op Wikipedia wegens niet interessant genoeg. Ik probeer iets objectief te maken en iets wat mensen wel interesseert. Maar misschien jou niet. Ik hou rekening met je bezwaren, want ik wou zeker niet dat het zp zou zijn. Ik inspireerde me gewoon op wat bijvoorbeeld over andere lokale politici, verkozen en zelfs niet-verkozen, die op Wikipedia staan en hoe die waren opgesteld. TwiggyBelgium

Maar wat is zijn beleid dan? Wie heeft er gepubliceerd over zijn beleid? Het is nu in feite alleen een opsomming van een aantal functies die hij heeft bekleed. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 05:33 (CET)

Hallo Thieu1972, ik heb net het kopje politieke visie toegevoegd. Omdat een politiek secretaris iets meer op de achtergrond werkt, was dit wat moeilijker maar ik heb mijn best gedaan dit voor jou toe te voegen. Ik heb dan ook deze morgen opnieuw een kort interview gedaan. Ik hoop dat dit nu voor jou voldoende is. TwiggyBelgium

De gemeente Zelzate telt 13.000 inwoners. Begrijp ik het goed het betreft hier een lokaal politicus van de partij Open vld, die niet in de gemeenteraad zit ondanks de 132 voorkeursstemmen? Op wikipedia zijn gemeenteraadsleden vaak niet interessant genoeg voor opname, laat staan politici die niet in de gemeenteraad zitten. Ldhank (overleg) 12 nov 2019 11:17 (CET)
Sorry, maar een zelf afgenomen interview is geen geldige bron. Een interview is namelijk een primaire bron en daardoor te onbetrouwbaar: de geïnterviewde vertelt immers alleen wat hij/zij zelf graag wil dat men te weten komt. Interviews zijn hoogstens bruikbaar als ze door gerenommeerde, kritische, onafhankelijke interviewers zijn afgenomen, omdat dan de kans groot is dat er een serieuze kennis en analyse aan ten grondslag ligt. Wat jij doet, is bovendien een vorm van eigen onderzoek en dat is niet de bedoeling: Wikipedia 'herkauwt' wat anderen hebben gemeld over een onderwerp, Wikipedia gaat dus niet zelf op onderzoek uit. Heeft er niemand iets gepubliceerd over een politicus? Jammer maar helaas, dan is er ook niks te schrijven over hem/haar en kun je beter geen artikel aan hem/haar wijden. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 18:39 (CET)

Emma TVBewerken

NE – Bronloos relaas (oorspronkelijk in "we" en "wij" vorm geschreven) over een ziekenhuisomroep. Relevantie onduidelijk. Arch (Overleg) 11 nov 2019 05:15 (CET)

  Tegen verwijderen Een bron is zo gevonden en veel van wat op de officiele website staat, is rechtstreek overgenomen op Wikipedia. Ik vind een ziekenomzoek best encyclopisch. Ik ga het artikel neutraal maken. Japiot (overleg) 11 nov 2019 15:35 (CET)
Aangepast. Japiot (overleg) 11 nov 2019 16:05 (CET)

Cedella MalcolmBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de summiere inhoud. Voldoet niet aan WP:BEG. Arch (Overleg) 11 nov 2019 11:52 (CET)

en verwarrend bovendien. Ze is eerder bekend als Cedella Booker. Ldhank (overleg) 11 nov 2019 12:34 (CET)

Schoeller AllibertBewerken

Bevat woorden zoals we waarop het meer op zelfpromotie lijkt. 90.145.57.18 11 nov 2019 13:24 (CET)

  Opmerking - Letterlijke vertaling van de eigen website waarvoor geen expliciete toestemming gegeven is. Op persoonlijke(re) titel: dit is tevens geen encyclopedische en neutrale tekst, dus vrijgeven van die tekst zou ook weinig zinvol zijn. Encycloon (overleg) 11 nov 2019 14:53 (CET)

Ton OjersBewerken

wiu / Ew? - Naast dat het bepaald geen neutraal geschreven lemma is met wat claims en superlatieven (zat de nodige (zelf)promo in de bewerkingsgeschiedenis waar al wel in gesnoeid is), vraag ik met toch vooral af wat nou eigenlijk de relevantie van de man is. Hij werkte enkel in het amateurvoetbal en voor de regionale tv. Als gast mocht hij op de landelijke tv een paar keer tijdens een wk aanschuiven bij Villa BvD en eenmalig een keer bij Studio Voetbal, maar dat is qua Ew mijns inziens toch echt veel te weinig. Agora (overleg) 11 nov 2019 13:53 (CET)

ONEDEFINEDBewerken

Niet voldoende onafhankelijke bronnen. -- Leo CXXIV (overleg) 11 nov 2019 14:28 (CET)

Misschien Fack It Records ook eens bekijken: dat is het label van de DJ zelf, en toevallig ook vandaag aangemaakt. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 14:41 (CET)
 •   Voor verwijderen die "singles" zijn geen geluidsdragers, maar muziekdownloads. Zo wordt een lijst wel erg lang. Hetzelfde zal wel voor die "EPs" gelden. Zijn er hitlijsten mee bereikt? Waren er optredens op grotere/bekende podia en/of festivals? Recensies in vakbladen? Wekt de indruk van een debutant, die die alles in eigen beheer doet. Arch (Overleg) 11 nov 2019 15:35 (CET)

Fack It RecordsBewerken

NE - zie nominatie hierboven Agora (overleg) 11 nov 2019 14:46 (CET)

 •   Voor verwijderen Een "label" dat exclusief "onderdak" biedt voor 1 artiest, klinkt meer als een artiest die zijn muziekjes online plaatst onder een merk. Heeft niets te maken met een platenlabel. Onder eigen beheer is niets mis mee, zolang de lezer niet op het verkeerde been gezet wordt. Met andere woorden, die ene artiest is toevallig de eigenaar van dit "label"? Arch (Overleg) 11 nov 2019 15:35 (CET)
Kennelijk is het van oorsprong een technofeest. Het loopt dus allemaal erg in elkaar over, de DJ, de feest-act, en het label. Waarom niet gewoon alles in één artikel gestopt i.p.v. dit verwarrende uitsplitsen in aparte onderwerpen die elk voor zich weinig EW lijken? Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 17:45 (CET)

BelastingduurkrommeBewerken

WIU – Onopgemaakt artikel, dat recht uit een of ander cursusboek zou kunnen komen. Met vriendelijke groet, Daniuu 11 nov 2019 15:58 (CET)

In de huidige vorm is er echt geen touw aan vast te knopen.  Erik Wannee (overleg) 12 nov 2019 18:48 (CET)

Post-ApollosyndroomBewerken

Aanmaker geeft aan niet meer de precieze bron te weten waar het begrip Post-Apollosyndroom vandaan komt. Het is mij dan ook onduidelijk waar de informatie precies vandaan komt en in welke mate dit dan samenhangt met het al dan niet bestaande onderwerp. Tevens is er niks over het onderwerp op internet door mij te vinden. Zie ook dit overleg met de aanmaker Melvinvk (overleg) 11 nov 2019 17:24 (CET)

Ook ik (de aanmaker van het artikel) zoek naar mogelijke online bronnen. Ik weet zeker dat ik het ooit gelezen heb in een gedrukt artikel omtrent de naweeën van NASA's Apolloprogramma, maar ik weet helaas niet meer in welk artikel. Het kon evengoed in een bijdrage aan Reader's Digest ("Het Beste") geweest zijn, ik kan het mij niet meer herinneren, maar ik herinner mij wel nog de benaming Post-Apollosyndroom. DannyCaes (overleg) 11 nov 2019 19:50 (CET)
Het zou vreemd zijn als dit syndroom alleen voor zou komen bij mensen die met een Apollo-raket hebben gevlogen; het lijkt me - als het als zodanig al bestaat - minstens zo toepasselijk op andere kosmonauten. Denk aan mensen die een tijd in een ruimtestation hebben verbleven. Ik vond iets op en:Psychological and sociological effects of spaceflight#On-orbit and post-spaceflight psychiatric issues, maar of dat je verder helpt bij dit artikel valt te betwijfelen.  Erik Wannee (overleg) 12 nov 2019 19:17 (CET)
Het Post-Apollosyndroom had (denk ik) ook veel te maken met het besef dat ze (dus de astronauten die op de maan liepen) slechts één keer zoiets mochten doen, en ook omdat het zo kort duurde (na jaren van training om te leren werken op het maanoppervlak). En ook omdat ze slechts met 12 waren. Het aantal Apollo astronauten dat de maan vanuit orbit heeft gezien was 24 (inbegrepen de 12 die op de maan liepen). Bij astronauten en kosmonauten die aan boord waren (of nog steeds aan boord zijn) van het I.S.S. bestond (of bestaat) nog het besef dat ze nog steeds in aanmerking konden (of kunnen) komen om nog eens zo'n verblijf mee te maken. Zou er zoiets als het Post-I.S.S.syndroom bestaan? In ieder geval is dat een interessante aanklik-link die U daar in uw bericht heeft ingelast! Dank U Erik Wannee. DannyCaes (overleg) 13 nov 2019 17:06 (CET)
Er staat mij ook vaag iets bij van psychische problemen van ex-astronauten. Ze hebben immers (letterlijk en figuurlijk) het hoogste bereikt wat er is, en alles wat daarna komt is dus automatisch minder. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 17:37 (CET)
Staat ook beschreven in het boek In de Ban van de Maan van Jacques Ros en Hendrik Jan van Brandwijk (1989). Een schitterend boek dat de schaduwzijde (de andere kant van de medaille) van het "naar de maan gaan" toont via interviews met alle twaalf van de toen nog in leven zijnde maanwandelaars. DannyCaes (overleg) 14 nov 2019 17:07 (CET)
Indien die interessante feiten in aangehaald boek inderdaad beschreven staan onder die noemer Post-Apollosyndroom pleit dat m.i. voor het behoud van dat lemma, en/maar dan kan het er beter bij vermeld worden. Is het echter niet daar of eventueel elders uitdrukkelijk beschreven onder die noemer, dan lijkt het me niet op de weg van Wikipedia liggen dat dan wel te doen. Galilei~nlwiki (overleg) 16 nov 2019 14:05 (CET)

Kon ik het maar terugvinden (de term Post-Apollosyndroom). Ik weet zeker dat ik het niet gedroomd heb of zo. Ofwel moet ik al mijn Apolloboeken bladzijde na bladzijde herlezen om het alsnog terug te vinden... DannyCaes (overleg) 16 nov 2019 20:40 (CET)

KCOV AmsterdamBewerken

WIU – Een artikel met nauwelijks enige opmaak, summiere tekst (terwijl het koor al ruim 100 jaar bestaat), geen bronnen. Hier moet toch meer van te maken zijn. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 18:46 (CET)

ZocchihedronBewerken

WB – woordenboekdefinitie, zou sterk kunnen uitgebreid worden (bijvoorbeeld op basis van de Engelstalige wiki).Met vriendelijke groet, Daniuu 11 nov 2019 19:07 (CET)

CB Futsal Jette Bxl CapBewerken

WIU – Deze club uit Jette bestaat sinds 1980. Akadunzio (overleg) 11 nov 2019 19:34 (CET)

 • onzinnominatie, maar dat zijn we gewoon van deze gebruiker. Bjelka (overleg) 12 nov 2019 10:19 (CET)
  • Als je dan ook wat beters opleverde dan [8], dan hoefde je hier niet zo misplaatst verongelijkt te doen met een PA. Hier moest je op een vermelding van competitie in de infobox maar gokken dat het relevant was, en info hoort ook niet enkel in de infobox te staan maar juist in het lemma zelf. - Agora (overleg) 12 nov 2019 12:03 (CET)
   • Het is algemeen geweten dat Akadunzio een probleemgebruiker is. Zie zijn/haar blokkeerlogboek betreffende zijn/haar talrijke blokkeringen voor vandalisme, verstoring van de werksfeer e.d. Bjelka (overleg) 12 nov 2019 12:48 (CET)
  • Een zogezegde onzinnominatie, maar toch informatie toevoegen. En persoonlijke aanvallen plaatsen in plaats van argumenten aan te brengen zijn het handelsmerk van Bjelka. Akadunzio (overleg) 12 nov 2019 20:12 (CET)

Narek AwanesyanBewerken

NE – Mager artikeltje over een jonge acteur met twee (recente) rollen. De enige bron is IMDb. Ik heb gezocht naar andere bronnen, maar kon niets vinden afgezien van dit TV-interview en wat bioscoopvermeldingen. Deze acteur is nog te kort bezig om in publicaties tegen te komen, vrees ik. Het artikel is dus nog te vroeg. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 21:56 (CET)

Gekke sokken VrijdagBewerken

Geen bronnen te vinden, hoax of zelfverzonnen. Kattenkruid (overleg) 11 nov 2019 22:17 (CET)

Komt over als een zeer lokaal grapje, zonder enige encyclopedische waarde. Ik vond alleen iets over een borrel trouwens. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 05:37 (CET)

Toegevoegd 12/11; af te handelen vanaf 26/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Julie VermeireBewerken

NE/WIU – Een niet-neutraal geschreven artikeltje over een persoon die kennelijk vooral wegens 1 gebeurtenis kortstondig in het nieuws was. De tekst bevat niet-neutrale bewoordingen als 'bloedstollende finale', 'trotse vader' en 'sympathieke radiozender'. Bronnen ontbreken. Een eigen zoektocht levert eigenlijk maar 1 ding op, en dat is het winnen van een dansshow op TV. En nog een bijrolletje-zonder-tekst in een TV-serie. Komt allemaal dus wat magertjes over voor een artikel. Los daarvan is de schrijfstijl van het artikel ongeschikt voor een encyclopedie. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 07:14 (CET)

Ik kwam dit artikel tegen omdat het relatief vaak bekeken was. Bron erbij gevonden, op punt gezet qua neutraliteit. Dat je met zulke tv-shows veel aandacht krijgt, mag toch geen verassing meer zijn? Dat die roem vaak ook vergankelijk blijkt ook, maar dat geldt ook voor wie deze week een eenmalige nummer-1-hit scoort. Edoderoo (overleg) 13 nov 2019 07:52 (CET)
Nog wat verder gezocht, kwam ik opvallend genoeg twee bronnen tegen van vóór het eenmalige nieuwsfeit. Niet dat daar nu relevantie vanaf spat, maar "alleen maar bekend van 1 ding" is evengoed net niet waar. Edoderoo (overleg) 13 nov 2019 08:04 (CET)
Ik heb de tekstloze bijrol ook maar toegevoegd. Evenmin iets waar de relevantie vanaf spat, maar kennelijk vinden sommige media het uitermate belangwekkend om aandacht aan te besteden. Maar nog steeds blijft het allemaal flinterdun. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 09:41 (CET)
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat we geen geschiedenisboek (lees: encyclopedie van winnaars) schrijven. Ook zaken die iemand flinterdun vindt, worden beschreven. Zoals straten met enkele rijksmonumenten, televisiezenders in talen die niemand hier spreekt, en deelnemers aan spelshows waar encyclopedisten hun tijd niet aan verdoen. Edoderoo (overleg) 15 nov 2019 10:30 (CET)
Je hebt een punt. Ze krijgt meer dan voldoende aandacht in publicaties, en de inhoud van haar werkzaamheden is hier van ondergeschikt belang. Ik streep mijn nominatie dan ook door. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 11:59 (CET)

Martine BrandBewerken

WIU – Het rommelige en onoverzichtelijke geheel wekt geen prettige indruk voor een lezer. Woorden als "fashion" en "mode" worden naast elkaar gebruikt, "cover" ipv boekomslag, overbodige Engelse woorden zoals title, editor, publisher, directed by enz. externe linken in de lopende tekst, behoorlijk wat namedropping, waarbij het opsommen van opdrachten meer gewicht lijkt te hebben dan een overzichtelijke biografie met een subkopje "werk". De lijst expo's en publicaties wekken een indruk van tekstdump. Veel gebruikte bronnen bestaan uit verkoopsites en sociale media. Relevantie is er wel degelijk, er is een vermelding in RKD, die ontbreekt echter op de pagina. De inhoud kan per H:SVB Wikipedia:Balans een taal- en opmaakpoets gebruiken. Arch (Overleg) 12 nov 2019 07:19 (CET)

 • Doorgehaald, niet langer wiu, bedankt voor de inzet! Arch (Overleg) 16 nov 2019 20:22 (CET)

Vedat MuriqiBewerken

WIU – Het rommelige en onoverzichtelijke geheel wekt geen prettige indruk voor een lezer. Het wekt de indruk van een (machine) vertaling ergens van, echter zonder de verplichte bronvermelding. Bevat o.a. niet werkende sjablonen en niet vertaalde woorden, vreemd hoofdlettergebruik, kromme zinnen zoals: "...die hem betrouwbaar en labelen beschrijven hem best vooruit in Turkije in die periode" hier moet nog veel aan gebeuren. Arch (Overleg) 12 nov 2019 07:36 (CET)

Amadou-Mahtar M'BowBewerken

WIU – "bron: Duitse Wiki en Franse Wiki" staat er in de bewerkingssamenvatting. Dus de lezer mag zelf uitzoeken wat precies waar vandaan komt, op basis van welke bronnen precies? Inhoud bevat een mening/waardeoordeel, zoals: "Te veel informatie was afkomstig uit de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en was door die landen politiek gekleurd. Men bedenke, dat in die tijd de helft van alle zeer krachtige computers in de VS stonden, en de Amerikaanse persbureaus wereldwijd (te??) invloedrijk waren. Ook hadden landen uit de zgn. Derde Wereld te weinig invloed op de wereldwijde informatievoorziening: integendeel, de wereldmachten verzorgden nog propagandistisch gekleurde uitzendingen, gericht op die landen en hun bevolkingen. Daarnaast was er sprake van onrechtvaardige beperkingen van journalisten in het uitoefenen van hun werk." In geen van de genoemde taalversies komt deze bewering voor, hetgeen mij reden genoeg kijkt om de inhoud kritisch te bekijken. Arch (Overleg) 12 nov 2019 07:56 (CET)

SesamschedeBewerken

WB - Dit was goedgekeurd, maar het uiterst summiere artikel zonder cats, doorverwijzingen e.d. geeft nauwelijks meer informatie dan een woordenboek en behoeft uitbreiding. Fred (overleg) 12 nov 2019 11:40 (CET)

Ik begrijp niet eens waar dit artikel over gaat? Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 11:50 (CET)
nuweg van gemaakt. ivm copyvio https://docplayer.nl/20656857-Universiteit-gent-faculteit-diergeneeskunde-academiejaar-2010-2011-de-sesamschede-van-het-paard-door-valerie-de-lange.html - Ldhank (overleg) 12 nov 2019 13:11 (CET)

Privé-chauffeurBewerken

WIU - Dit artikel zweemt niet alleen naar eigen onderzoek, maar bevat daarnaast heel erg veel POV. Het zouden bestuurders die graag voor andere personen rijden zijn; Chaufferen tijdens de studieperiode is voor veel studenten dé ideale bijbaan; Met een directiechauffeur heb je de professional achter het stuur, enzovoort. Dat het vak van privé-chauffeur bovendien een lange geschiedenis kent die begon bij de koetsier, dat iemand die aan een ander een ritje aanbiedt daarmee nog geen privé-chauffeur is, en zo staan er nog wel een aantal ongefundeerde beweringen in. Los daarvan vind ik via Google enkel de spelling privé chauffeur. Merkwaardig is ook dat niet naar het reeds bestaande artikel directiechauffeur wordt verwezen, waarin te lezen staat: Deze chauffeur wordt in de volksmond ook wel privéchauffeur of kortweg chauffeur genoemd, wat dan weer in tegenspraak is met de tekst van hier genomineerd artikel. Fred (overleg) 12 nov 2019 13:53 (CET)

Het lijkt me nogal POV allemaal. Met aanbevelingen zoals "dé ideale bijbaan". Inhoud bevatte oorspronkelijk externe linken waardoor het een indruk van reclame wekte. In de huidige vorm doen we de lezer hiermee geen plezier. Arch (Overleg) 12 nov 2019 13:59 (CET)
Verwijderd wegens copyvio.  DirkVE overleg 12 nov 2019 15:17 (CET)

Echte bereik multilateratieBewerken

Was als nuweg genomineerd met als reden computervertaling. Dat zit er niet ver naast, maar gezien de artikelgeschiedenis met meerdere bewerkers lijkt het me beter dit via de reguliere procedure te doen. Milliped (overleg) 12 nov 2019 14:13 (CET)

"Echte-Bereik Multilateratie" bijvoorbeeld is geen Nederlands (gooi maar eens in google). Kromtaal vol anglicismen - google vertalen is nog niet alles blijkt weer. Leo CXXIV (overleg) 12 nov 2019 15:33 (CET)

Freedom InternetBewerken

NE / reclame - gloednieuw initiatief, nog in de crowdfunding fase. Vooralsnog eigenlijk vooral een voetnoot bij XS4ALL. Agora (overleg) 12 nov 2019 14:37 (CET)

  Opmerking Volgens mij is crowdfunding niet meer mogelijk, is deze fase gesloten en kun je sinds 11 november alleen nog doneren en/of lid worden. Gewild (overleg) 12 nov 2019 16:26 (CET)
Veel te recent fenomeen. Valt nog niet veel zinnigs over te zeggen. Bieden ze al producten aan? Hebben ze al klanten? Hoeveel dan? Volgens mij geven ze momenteel alleen emailadressen uit. De infobox vermeldt overigens dat het de opvolger is van XS4all: dat is onzin, want het is geen juridische opvolger. Alleen KPN kan een juridische opvolger creëren, en zij houden juist de merknaam bij zichzelf. Was Freedom Internet écht de opvolger, dan gingen klanten en mailadressen namelijk automatisch mee. Al met al lijkt het artikel wel wat op ZP/reclame. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 18:55 (CET)
Deze opmerkingen lijken me meer op zijn plaats op de overlegpagina om het artikel te verbeteren, dan als argument om het artikel te verwijderen. Er valt altijd iets zinnigs over te zeggen, als er bronnen voor zijn. Na alles wat ik hierover al heb gehoord en gelezen, moet er wel wat bronmateriaal zijn. Dat de toekomst onzeker is, geldt voor XS4all wellicht ook. Doe die dan ook maar weg? Edoderoo (overleg) 15 nov 2019 10:44 (CET)

Articulatio acromioclavicularisBewerken

WIU – Eenzinner. Moet worden aangevuld om van betekenis te zijn voor de encyclopedie. Verdel (overleg) 12 nov 2019 20:37 (CET)

Dank allen voor het aanvullen. Nominatie doorgehaald. Verdel (overleg) 13 nov 2019 11:49 (CET)

Greet ValckBewerken

Weg (en wel z.s.m.) – Een vrouw met een baan, niet encyclopediewaardig. Het belang van dit artikel is blijkbaar de paragraaf "Controverse" hier te publiceren zonder in die paragraaf te schrijven over de aard van die controverse. Mogelijk wordt Wikipedia hier betrokken in persoonsbeschadiging. Het gaat er namelijk vooral om de inhoud van een drietal bronnen, die gaan over deze vrouw, bekendheid te geven. Daar is wikipedia niet voor. VanBuren (overleg) 12 nov 2019 22:09 (CET)

Inderdaad erg opvallend dat twee van de drie linkjes naar een anoniem blog verwijzen (ik kan tenminste geen colofon o.i.d. ontdekken) waarvan de onafhankelijkheid en relevantie mij onbekend is. Thieu1972 (overleg) 12 nov 2019 22:14 (CET)

Pieter LossieBewerken

Wiu - Deze jongeman is op zich wel e relevant maar het artikel is nog niet voorzien van bronnen. Wel is er voldoende informatie over hem te vinden op internet. Gympetic (overleg) 12 nov 2019 22:43 (CET)

Op grond waarvan is hij encyclopedisch relevant? RONN (overleg) 13 nov 2019 00:26 (CET)
Ik vind voorzitter van het LAKS best een relevante positie: groot bereik en praat vaak mee over zaken die scholieren aangaan. Ecritures (overleg) 13 nov 2019 15:36 (CET)
Inmiddels heb ik het artikel voorzien van bronnen, verscheidene andere bronnen toegevoegd en de tekst aangepast. Volgens mij is hiermee bovenstaande kritiek voldoende ontkracht waarmee het 'Verbetering gevraagd' sjabloon verwijderd kan worden. Tenzij iemand nog andere kritiek/verbeter punten heeft, meld het dan graag en dan ga ik er mee aan de slag. Bernard Frijlink (overleg) 14 nov 2019 20:49 (CET)

Bas jongenelenBewerken

NE – Lijkt meer op een cv dan een artikel en heeft ook zweem van promo - RonaldB (overleg) 12 nov 2019 22:56 (CET)

  Voor verwijderen. Bij het doorlezen van het artikel zat ik me voortdurend af te vragen: Waar blijft nou dat ene feit dat hem over de streep trekt, zodat duidelijk is waarom hij een artikel in een encyclopedie verdient? Dat feit kwam niet. Sijtze Reurich (overleg) 12 nov 2019 23:08 (CET)
Heeft alle kenmerken van zelfpromo. Kattenkruid (overleg) 12 nov 2019 23:40 (CET)
Grotendeeels OO. (Zelf)promo. Qua stijl totaal ongeschikt. Leo CXXIV (overleg) 16 nov 2019 14:46 (CET)
Wat een eindeloos verhaal zeg..... Anekdote na anekdote, insidersgrapjes, lollig taalgebruik, beetje puberaal gezwets, het is allemaal vooral heel erg leuk voor de direct betrokkenen, maar ik als gewone lezer kan hier helemaal niks mee. En na de eindeloze hoop triviale weetjes komt er ook nog eens een kopje 'Trivia'.... Her en der lijkt er zowaar iets interessants tussen te staan (boeken, onderzoek, TV-optredens) dat wellicht kan helpen om het onderwerp als EW te bestempelen. Maar door de eindeloze NE-opmerkingen is die EW niet goed te zien. Kortom: artikel weggooien en helemaal opnieuw beginnen. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 15:56 (CET)

REMIXBewerken

NE/ZP – Artikel over een meidengroep dat niet onmiddellijk relevantie aantoont (zijn er al platen uitgegeven, en zo ja, welke verkoop hadden die? - hebben de dames al iets anders verwezenlijkt afgezien van hun 3e plaats in de nationale voorselectie van Junior Eurosong?). Wat doen de dames nu (afgezien van muziek maken, zoals aangegeven in Ze stonden in de finale met het nummer What Girls Do en behaalden daarmee de derde plaats. Daarna was het tijd om zelf muziek uit te brengen en zo bleef REMIX voortbestaan.)? Gelet op de gebruikersnaam van de aanmaker zou ik durven stellen dat het ZP is. Met vriendelijke groet, Daniuu 12 nov 2019 23:09 (CET)

Ik had ook al zitten zoeken naar informatie, maar kwam niet verder dan enkele vermeldingen in een [meidentijdschrift]. Het lijkt er op dat na de deelname aan het junior songfestival er weinig meer is gedaan. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 09:29 (CET)

Toegevoegd 13/11; af te handelen vanaf 27/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Ismail MireBewerken

WIU – Relevantie blijkt niet uit één feitje. Kan per WP:BEG uitbreiding gebruiken, anders beter weg. Arch (Overleg) 13 nov 2019 02:02 (CET)

Even geduld, ik ben er druk mee bezig. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 10:02 (CET)
Klaar. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 10:51 (CET)

TheScillsBewerken

NE – Uit geen enkele bron blijkt enige encyclopedische relevantie. Het lijkt alsof de relevantie alleen gehaald wordt uit het werk dat de individuele bandleden hebben gedaan voor andere artiesten, en die informatie brengt het artikel dan ook redelijk uit balans. De enige bron die kennelijk is gebruikt, is de website van de band (zie de twee voetnoten, en de vele externe URL's die ik al uit de lopende tekst heb verwijderd). Ik heb zelf geen bronnen kunnen vinden: geen optredens, geen recensies, helemaal niets. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 17:23 (CET)

Is in 2 jaar al 3 keer verwijderd met als titel The Scills. Kattenkruid (overleg) 13 nov 2019 22:00 (CET)
Ik zie het. De laatste keer op 23 oktober nog wegens NE. Zo blijf je bezig natuurlijk... Ik zet er een nuweg op. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 22:09 (CET)

Banque Nationale de ParisBewerken

WIU – Bronloze eenzinner. Ik dacht eerst om van de pagina een redirect te maken naar BNP Paribas, om vast te stellen dat dit een constructie zou opleveren van een redirect die terug naar BNP Paribas zou leiden. Ik zou voorstellen om dit artikel om te gooien naar een artikel waarin de geschiedenis van deze specifieke bank wordt behandeld, en waarin de latere fusie met Paribas als item in het artikel wordt opgenomen (en alles wat daarna gebeurd is niet meer). Met vriendelijke groet, Daniuu 13 nov 2019 17:25 (CET)

Tom KaneBewerken

WIU – Uit de bronloze en summiere inhoud blijkt nog geen relevantie. Kan daarom wat uitbreiding, bronnen, opmaak enz. gebruiken. Arch (Overleg) 13 nov 2019 18:04 (CET)

Eva TijkenBewerken

WIU – Eenzinner waaruit geen relevantie blijkt. Onduidelijk of die er al is, kom de naam via een online zoektocht wel tegen als assistent en iemand in opleiding, echter wekt de indruk van een debutant. Kan daarom uitbreiding in de vorm van een biografie, een filmografie, bronnen, opmaak enz. gebruiken. Arch (Overleg) 13 nov 2019 18:08 (CET)

Ze verleent her en der wel medewerking, regisseert ook, maar het is wel moeilijk te vinden allemaal. Er duiken nou niet bepaald veel uitgebreide bronnen op. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 22:02 (CET)

Theatermakerij STORMBewerken

ZP/reclame – Heraanmaak. Ik kan niet zien in hoeverre de tekst gewijzigd is, anders mag het wmb ook nuweg. Leest als een reclamefolder met teksten zoals: "Grenzeloos is onze voorstelling": overduidelijk ZP. Inhoud bevat POV. Relevantie is onduidelijk, bronloze inhoud bevat externe linken in de lopende tekst. Indien relevant zal dit binnen WP:NPOV herschreven mogen worden. Arch (Overleg) 13 nov 2019 20:19 (CET)

Ik had 'm al vóór jouw nominatie op nuweg gezet? De tekst was namelijk overgenomen van de website van het theaterbedrijf. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:25 (CET)
Ah, wacht, ik zie het nu: na mijn eerste nuweg was-ie weer gewoon teruggeplaatst, en toen heb jij 'm genomineerd. Inmiddels is het artikel overigens weer verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:27 (CET)

Annie WineBewerken

NE – Promotioneel (op eigen bevindingen?) geschreven inhoud die prima op de eigen website zal passen, echter niet binnen Wikipedia. Relevantie lijkt hier nog niet aanwezig te zijn, het gaat om debutanten bezig met opnames voor volgend jaar. Optredens in grotere/bekende zalen en/of festivals worden niet vermeld. Kan uitbreiding met onafhankelijke en gezaghebbende bronnen gebruiken om de EW aan te tonen. Arch (Overleg) 13 nov 2019 20:35 (CET)

Ik had de aanmaker al gemeld dat de tekst promotioneel kon overkomen, gezien de jonge leeftijd van de band, de lopende opnames van nog uit te brengen singles, de eenzijdige bron die is gebruikt (nl de eigen website), en de 'verdachte' gebruikersnaam. Ik heb het toevoegen van onafhankelijke bronnen aangeraden om de relevantie van de band aan te tonen, en om het promotionele karakter tegen te gaan. Zelf kon ik zo gauw geen bronnen vinden. Jammer genoeg heeft de aanmaker sindsdien alleen maar ondermaatse teksten geplaatst met clichés als 'muzikale reis', 'creatieve golflengte' en 'een eigen sound te vormen met invloeden uit diverse genres'. En 'Nederland' veranderd in 'Netherlands'. Krijg sterk het vermoeden dat Wikipedia alleen maar gebruikt wordt als promotiemiddel voor een beginnende band.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:36 (CET)

Ariano SuassunaBewerken

Machinevertaling (?). Staat bol van fouten en onbegrijpelijke taal. Sint Aldegonde (overleg) 13 nov 2019 21:38 (CET)

Zie ook de eveneens genomineerde pagina Dichter Ronaldo Cunha Lima Convention Center. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:44 (CET)

BoodeyBewerken

Weg – Volgens mij een totaal nutteloze doorverwijzing. Boodey was de naam van het paard van legerleider Ismail Mire. Om de een of andere reden was deze naam met [[...]] omgeven, en de niet-bestaande pagina was vervolgens als redirect naar Ismail Mire aangemaakt. Geen idee waarom het paard moet doorverwijzen naar zijn eigenaar. Dat paard speelt ook geen enkele rol in het artikel van Mire. En mocht het paard EW blijken te zijn, dan is een artikel al problematisch vanwege de redirect. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 21:51 (CET)

Gh0stwrit3rBewerken

Geen bronnen te vinden die relevantie aantonen. Daarnaast is het lemma een verhaal over een man met ouders, een studie, een vrouw en kinderen. Typisch zelfpromo. Kattenkruid (overleg) 13 nov 2019 22:17 (CET)

Ik kan ook geen bronnen vinden. Alleen maar sites waar hij zelf een account heeft. Op YouTube heeft hij 727 abonnees, op Spotify 19 luisteraars. Artikel heeft geen goede balans: te lange biografie, te veel privégegevens over het gezin, en een tabel vol met YouTube-linkjes. Dit riekt naar promo. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2019 22:21 (CET)
Privegegevens uit het artikel geschrapt. Verdel (overleg) 13 nov 2019 22:35 (CET)

Toegevoegd 14/11; af te handelen vanaf 28/11Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Mark LefeverBewerken

WIU – Een onopgemaakte tekst die in feite niet meer is dan een lange opsomming van alles wat Lefever heeft gedaan. Er is geen inleiding, geen biografie, en geen standaardopmaak. Op deze manier onleesbaar. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 05:47 (CET)

Valcke (bedrijf)Bewerken

NE - Een bedrijf dat betonnen dingen produceert.  Erik Wannee (overleg) 14 nov 2019 09:04 (CET)

 • Bedrijf is belangrijkste werkgever van Vlamertinge, heeft 400 medewerkers en bestaat sinds 1930. Fred (overleg) 14 nov 2019 17:23 (CET)
 •   Tegen verwijderen, artikel over Vlaams bedrijf dat voldoende groot is (400-tal werknemers) SpamHunters (overleg) 14 nov 2019 23:14 (CET)
Nationaliteit en aantal werknemers zijn - gelukkig - geen criteria. De nominator zal vooral doelen op het ontbreken van enige relevantie als het bedrijf niet meer doet dan een product maken. Zijn er andere publicaties over dit bedrijf dan alleen de bedrijfswebsite? Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 23:21 (CET)
Je hebt mijn bedoeling correct verwoord. Er bestaan miljoenen bedrijven die een paarhonderd werknemers hebben en die dingen produceren. Maar Wikipedia is geen bedrijvengids (overigens mis ik dat in Wikipedia:NIET), dus komen bedrijven alleen in aanmerking voor vermelding waarover ook encyclopedisch relevante feiten te vermelden zijn. En die mis ik vooralsnog.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 08:00 (CET)
Ik kwam de eigenaar nog tegen in de lijst van 500 rijkste Belgen, ik meen op de 432e plaats, maar of dat een criterium is? Verder [9] wordt het een ambassadeur van de Westhoek genoemd, samen met een aantal andere toonaangevende bedrijven daar. Charles Valcke blijkt trouwens in ondernemerskringen behoorlijk actief te zijn. Meer kan ik niet vinden. Fred (overleg) 14 nov 2019 23:40 (CET)
 •   Voor verwijderen, er zijn geen onafhankelijke bronnen die dit bedrijf relevant noemen. Bij de Standaard vind ik een staking in 2001 en dodelijke arbeidsongevallen in 2006 en in 2011. Blijkbaar dus vrij onveilig, maar daarom nog niet relevant. Akadunzio (overleg) 17 nov 2019 01:52 (CET)

Oostenrijk en GentBewerken

Weg – Dit is geen encyclopedisch artikel, maar een essay of onderzoekswerkstuk over een zelf geformuleerd onderwerp. Het onderwerp had ook 'Habsburg en Gent' of 'Frankrijk en Gent' kunnen zijn. De inleiding maakt het karakter van het artikel ook al duidelijk: normaal gesproken wordt daar in enkele zinnen kernachtig het onderwerp beschreven, maar in deze inleiding wordt de onderzoeksvraag omschreven. Daarna volgt een nauwgezette chronologische opsomming van alles waar de auteur de Oostenrijkse invloed op Gent herkent, voorzien van bronnen die de feitjes ondersteunen. Maar daarmee is 'Oostenrijk en Gent' nog geen bestaand fenomeen dat in publicaties als zodanig is benoemd. Dergelijk 'eigen onderzoek' is niet geschikt voor een encyclopedie, en past beter in een historisch tijdschrift of website. Daar heeft de (nog niet ingevulde) lijst met aanbevolen archiefbronnen ook meer bestaansrecht. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 09:42 (CET)

Tightrope (film)Bewerken

WIU - weet niet of het voldoende reden is om het te nomineren, maar ik mis hier de verhaallijn - voor mij is het daardoor niet af - vis ←   → overleg 14 nov 2019 11:26 (CET)

De verhaallijn lijkt mij geen verwijderreden, maar het was wel heel kaal zo. Ik heb er nog twee feiten met een bron bijgezocht. Edoderoo (overleg) 16 nov 2019 20:43 (CET)
  Tegen verwijderen Artikel is nog steeds erg kort en mist de verhaallijn, maar er is geen reden om het artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2019 22:42 (CET)

Mark OuwerkerkBewerken

NE – Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Verdel (overleg) 14 nov 2019 11:43 (CET)

Topstukken archief gentBewerken

WIU/NE/weg? - Volgens de titel gaat het artikel over de topstukken in het archief van Gent, maar in de openingsparagraaf staat dat er maar 1 topstuk is en dat blijkt al een eigen artikel te hebben. Dan zou het artikel dus beter hernoemd kunnen worden tot 'Topstuk archief Gent' wat dan weer omgezet kan worden in een redirect naar het artikel over dat topstuk. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 13:29 (CET)

Dit artikel behandelt een willekeurige verzameling archiefstukken, naar eigen inzicht van de auteur. Net als het hierboven genomineerde artikel Oostenrijk en Gent is ook dit artikel uitermate geschikt voor op een website die zich op de historie van Gent richt, maar minder voor Wikipedia. Thieu1972 (overleg) 14 nov 2019 14:59 (CET)

Michiel GraussBewerken

NE - Een wethouder is in principe NE en uit artikel blijkt niet waarom Grauss die in 2018 wethouder werd, wel E zou zijn. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 14:30 (CET)

Er zijn geen betrouwbare onafhankelijke bronnen vermeld, maar mogelijk bestaan die nog wel voldoende om relevantie te bieden. Dit is in ieder geval een begin. Encycloon (overleg) 14 nov 2019 14:37 (CET)
Zolang niet duidelijk is wat hem E zou kunnen maken, helpt die bron ook niet zo. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 14:41 (CET)
Dat is dan een verschil van inzicht. Mijns inziens zijn het namelijk betrouwbare onafhankelijke bronnen die hem op niet-triviale manier beschreven hebben die de persoon E kunnen maken. Daarvoor hoeft Grauss niet per se iets bijzonders gepresteerd te hebben, zolang gezaghebbende bronnen hem maar voldoende beschrijvenswaardig vonden. (Volgens het RD wel een bijzondere positie, maar die staan hier uiteraard niet volledig neutraal in.) Encycloon (overleg) 14 nov 2019 14:51 (CET)
Er zijn ook heel wat onafhankelijke bronnen over mijn huis (WOZ waarde, oorspronkelijk bouwtekeningen, informatie bij Kadaster, bouwtekeningen m.b.t grote verbouwingen waarvoor toestemming verleend is, etc.) zonder dat dat een bijzonder huis is. Een voorstel om alles waar maar onafhankelijke bronnen over zijn ook meteen maar E te verklaren is volgens mij nooit in stemmning gebracht laat staan door de nl-wiki gemeenschap aangenomen. Voor (voormalige) wethouders en (overige) gemeenteraadsleden geldt dat ze in principe NE zijn. - Robotje (overleg) 14 nov 2019 15:01 (CET)
Dat het om secundaire bronnen gaat (dus niet om bouwtekeningen, registers van het kadaster, etc.) en je voorbeeld over een huis dus niet opgaat is al meermaals gezegd. Je bewering dat [v]oor (voormalige) wethouders en (overige) gemeenteraadsleden geldt dat ze in principe NE zijn.