Wikipedia:Wikiquette

Wikiquette

Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Het woord wikiquette is een porte-manteau van Wikipedia en etiquette.

Wikipedia hanteert het principe van Voel je vrij en ga je gang! Maar om een goede samenwerking mogelijk te maken wordt eenieder verzocht zich aan een aantal afspraken te houden.

Artikelpagina's

bewerken
 • Het ondertekenen van je bijdrage in een artikel hoort niet − de voorgeschiedenis laat zien wie wat wanneer veranderd heeft.
 • Er zijn wat conventies waaraan artikelen idealiter zouden moeten (gaan) voldoen.
 • Voel je vrij om alles aan een artikel te verbeteren, maar geef argumenten op de overlegpagina zodra je merkt dat iemand het er niet mee eens is (ook als die persoon ongelijk heeft).

Overlegpagina's

bewerken
 • Onderteken je opmerkingen op overlegpagina's en in de kroeg. Dat kan door het plaatsen van 4 tildes (~~~~) of door in de werkbalk op de handtekening-knop te klikken ( of ).
 • Reageren doe je onderaan op overlegpagina's – in elk geval onder de opmerking waar je op reageert.
 • Schrijf bijdragen aan discussies zo, dat eerdere bijdragen van anderen leesbaar blijven. Maak dus geen wezenlijke wijzigingen in de discussiebijdragen van anderen.
 • Het veranderen van andermans commentaar – al is het maar een komma – roept bij velen irritatie op. Laat dat dus liever achterwege.

Gebruikerspagina en bijbehorende overlegpagina

bewerken
 • De gebruikerspagina wordt in principe niet door anderen dan de gebruiker zelf beschreven.
 • Er is een grens aan de vrijheid van meningsuiting. Gebruik je pagina niet voor het plaatsen van kwetsende of beledigende opmerkingen aan het adres van anderen, de aangesprokene kan hier immers geen weerwoord geven.
 • Het verplaatsen van andermans bijdragen op jouw overlegpagina naar die van een ander wordt meestal niet op prijs gesteld.
 • Ook het zomaar verwijderen van andermans bijdragen op een overlegpagina wordt niet op prijs gesteld.
 • Het archiveren van je eigen overlegpagina is normaal gebruik na verloop van enige tijd.

Plaatsing van een artikel op de beoordelingslijst

bewerken
 • Plaatsing van een artikel op de beoordelingslijst dient deugdelijk te worden onderbouwd.
 • Een algemene verwijzing naar de conventies van Wikipedia is geen deugdelijke onderbouwing.
 • Als een artikel geen nuweg-kandidaat is, is het beter een uurtje te wachten met nomineren om te kijken hoe een artikel zich ontwikkelt. Vaak is de auteur er dan nog mee bezig.

Zie ook

bewerken