Wikipedia:Ga uit van goede wil

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Blauwe vink Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Zie WP:GW
Zie WP:GUVGW
Zie WP:AGF
Notendop Deze pagina in een notendop: Ga er vanuit dat medegebruikers er zijn om te helpen en niet om Wikipedia schade te berokkenen.

Ga uit van goede wil (Engels: Assume good faith) is een fundamenteel beginsel op Wikipedia. Het is het principe dat we ervan uitgaan dat gebruikers goede bedoelingen hebben en serieus bezig zijn de encyclopedie te verbeteren. Als de meeste gebruikers dat niet zouden beogen, zou Wikipedia gedoemd zijn te mislukken. Dat betekent niet dat ook verondersteld moet worden dat gebruikers serieus bezig zijn als er bewijs is dat dit niet het geval is, maar de ander hoort altijd het voordeel van de twijfel te krijgen. Ook betekent dit niet dat er geen kritiek geuit mag worden op bewerkingen, of dat er niet gediscussieerd mag worden, maar dit kan ook met respect.

Iedereen maakt wel eens een fout, en zulke fouten mogen niet behandeld worden als vandalisme. Soms zijn fouten makkelijk te corrigeren en anders kan de gebruiker er voorzichtig op gewezen worden dat de bewerking waarvoor hij verantwoordelijk is niet voldoet. Hou bij meningsverschillen in je achterhoofd dat jouw 'opponent' net als jij denkt het project verder te brengen. Gebruik overlegpagina's om je positie te verduidelijken en laat anderen dat ook doen. Voorkom dat problemen escaleren.

Ook ernstige overtredingen zoals auteursrecht-overtredingen, het toevoegen van origineel gedachtegoed of ontoelaatbare informatie over een levende persoon kunnen met de beste bedoelingen gebeuren. Dat betekent niet dat deze overtredingen geaccepteerd moeten (of mogen) worden, maar wel dat er duidelijk verschil gemaakt moet worden tussen de niet-toegestane overtreding (die aangepakt moet worden) en de goedbedoelende en onbedoeld in overtreding zijnde gebruiker (die uitleg verdient).

Dit principe is vooral van belang bij de omgang met nieuwe gebruikers, omdat van hen nog niets bekend is; zij verdienen zeker het voordeel van de twijfel. Ook hebben nieuwe gebruikers vaak nog geen besef van de gemeenschap waarin ze terechtgekomen zijn, en moeten zij langzaam aan wennen. Ook Wikipedianen die al langer meewerken waren ooit onervaren. Denk hier af en toe opnieuw aan; zeker met nieuwkomers is het belangrijk om ervan uit te gaan dat ze het goed menen, wijs hen dus op ter zake doende richtlijnen en leg uit wat ze al dan niet verkeerd doen. Benader nieuwelingen liefst persoonlijk, met een zelfgeschreven boodschap.

Bekende overtredingen van deze richtlijn zijn:

Natuurlijk hoeft niet alles een uiting van goede wil te zijn, en wanneer het overduidelijk is dat daar geen sprake van is, kan gepast opgetreden worden.

Zie ook bewerken