Drie dingen:

  • In mijn vorige leven geloofde ik nog in reïncarnatie, maar nu weet ik wel beter
  • Ik neem het de algoede God hoogst kwalijk dat Hij niet bestaat
  • Iedereen lijkt te denken dat ik paranoïde ben

En nu aan het werk!