Enkele spelregels:
 1. Vragen die hier aan mij gesteld worden, zullen door mij hier beantwoord worden.
 2. Vragen die ik elders heb gesteld, dienen - om de samenhang tussen vraag en antwoord te behouden - daar beantwoord te worden.
 3. Bijdragen die naar mijn oordeel strijdig zijn met de Wikiquette, kunnen direct door mij verwijderd worden.
 4. Ook bijdragen die op de man in plaats van op de zaak zijn gericht, kunnen direct door mij worden verwijderd.
 5. Bijdragen aan deze pagina kunnen direct na lezing door mij worden gearchiveerd.

Laat een nieuw bericht achter
Sullivan 1906 5 10.jpg

Er fladderen soms vreemde vogels rond op Wikipedia, ze zijn als volgt te typeren:

 • het zendelingetje, probeert Wikipedia te gebruiken om zijn evangelie uit te venten
 • het egotrippertje, probeert koste wat kost zichzelf, zijn familie en/of zijn zaak te promoten
 • het autoriteitje, vindt het gewone volk te min om daarmee in discussie te gaan, wat hij te melden heeft staat immers niet ter discussie


 • het kladderaartje, meent dat de vrije bewerkbaarheid van Wikipedia een vrijbrief is om te mogen kladderen
 • het overschrijvertje, neemt zonder blikken of blozen teksten van anderen over en plaatst deze als eigen werk op Wikipedia
 • het dovemannetje, is zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat iedere discussie onmogelijk is
 • het fabulantje, mixt feiten en fictie tot een schier onontwarbare kluwen

(n.b. waar hij of zijn staat kan natuurlijk ook zij of haar worden gelezen)
Mocht u zich onverhoopt in een van deze types herkennen dan is fladderen naar een andere plek dan Wikipedia wellicht verstandiger.

Kermis of circus in Gouda in 1616?Bewerken

Van deze vraag die ik op Twitter voorbij zag komen , dacht ik direct: 'als iemand dat weet dan is Gouwenaar dat wel'! Waar zou een koorddanseres in 1616 haar kunsten in Gouda vertoond kunnen hebben? Groet, Ecritures (overleg) 2 feb 2022 17:11 (CET)

Tja, als een van de schrijvers van het standaardwerk "Duizend jaar Gouda" en de onlangs verschenen nieuwe "Geschiedenis van Gouda", Paul Abels, het niet weet, dan vrees ik, dat ook ik in gebreke zal blijven om dit antwoord te ontdekken. Gouwenaar (overleg) 2 feb 2022 17:22 (CET)
Je ziet: ik heb jou heel hoog zitten! Ecritures (overleg) 2 feb 2022 17:23 (CET)
Nu vooruit, een kleine hint. Ze vertoonde haar spel voor de heren magistraten van Gouda. Zie hier, waar ze overigens Isabella le Gaudere wordt genoemd. Gouwenaar (overleg) 2 feb 2022 17:35 (CET)
Op Twitter dankt Abels je hartelijk voor deze tip. Vysotsky (overleg) 2 feb 2022 21:12 (CET)
Dank voor je bericht. Ik zit niet op Twitter, maar op deze manier lukt het ook. Gouwenaar (overleg) 2 feb 2022 21:14 (CET)

Bevolking Amstelveen geactualiseerdBewerken

Goedemiddag Gouwenaar, ik heb de bevolkingssamenstelling van Amstelveen geactualiseerd. Was inderdaad nodig.;) Groet, MartinD (overleg) 10 feb 2022 15:06 (CET)

Dank, dat was me ook al opgevallen ;) Gouwenaar (overleg) 10 feb 2022 15:17 (CET)

VraagjeBewerken

Moi Gouwenaar, zou jij hier ook naar willen kijken? Peter b (overleg) 10 apr 2022 15:15 (CEST)

Zie daar voor het vervolg.

WebnetprofBewerken

Beste Gouwenaar

De je niet onbekende "Webnetprof" en sedert 2013 geblokkeerde "Webnetprof" is volgens mij weer op Wikipedia actief. Ditmaal met gebruikmakig van deze IP-adressen:

84.35.53.112 194.151.127.162

Vanaf december 2021 probeert hij herhaaldelijk om op deze pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_FM_Droog wijzigingen aan te brengen, die deels gericht op het in diskrediet brengen van de persoon waar die pagina over gaat en het promoten van de aciviteiten van de persoon achter "Webnetprof".

Een paar voorbeelden:

1 februari 2022: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bart_FM_Droog&oldid=60993763 Toegevoegd: "Hij krijgt hier kritiek op vanwege het hetze-achtig karakter van sommige van zijn publicaties[3]" Noot 3 verwijst naar een door een NN Graaff geplaatst (en inmiddels verdwenen) bericht op Indymedia, getiteld: "Huichelende hetzepublicist' Droog startte petitie: NUL ondertekenaren".

9 februari 2022: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bart_FM_Droog&oldid=61062782 Toegevoegd (incusief de spelfouten): "Vasn de literaire website Tzum kreeg Droog het verwijt te plagiëren. [3]. Vanaf 2013 stelt Droog dat hij ook werkzaam is als onderzoeksjournalist. Hij publiceerde onder meer op de rechtse website ThePostOnline. (...) In 2021 werd Droog ontslagen van rechtsvervolging in neen smaadzaak. [5]"

28 februari 2022: Toegevoegd: "Droog wordt bij zijn publicaties fanatisme en vergaand op de man spelen verweten, zoals bij zijn al twee jaar voortdurende vervolging van de antifascist Arthur Graaff.[8] Deze heeft in november 2021 aangifte van belaging, smaad en laster tegen Droog gedaan."

Noot 8 is een verwijzing naar een wederom door een nn geplaatst artikel op Indymedia, https://www.indymedia.nl/node/51106 . Uit de reacties onder dat stuk blijkt dat de plaatser Arthur Graaff is.

De enige reden waarom het persoon achter deze IP-adressen dit doet, is omdat Droog als onderzoeksjournalist meerdere artikelen over Graaff gepubliceerd heeft. Dit nadat Graaff in 2020 een persbericht rondstuurde waarin hij stelde tot VN-rapporteur te zijn benoemd. Met als gevolg dat Droog, die dat niet vertrouwde, onderzoek deed naar deze en andere uitlatingen van Graaff.

Dat de persoon acher de recente IP-adressen Graaff, dus Webnetprof is, kan ook gededuceerd worden uit dit verzoek d.d. 11 februari 2022, dat gedaan werd door... Arthur Graaff, met wederom een nieuw IP-adres: 217.120.14.28 https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Beveiligen&oldid=61078334#Arthur_Graaff

Anyhow - om een lang verhaal kort te maken: de Bart FM Droog pagina staat momenteel onder verscherpt toezicht. Medegebruiker Bertux houdt een oogje in het zeil. Maar hij of zij is niet bekend met de voorgeschiedenis van Webnetprof en wil niet van me aannemen dat de persoon achter de nieuwe IP-adressen Webnetprof is, met als gevolg dat de nieuwe IP-adressen niet geblokkeerd zijn.

Bertux raadde me aan om hierover contact met jou op te nemen. Dus bij deze.

Daarnaast heb ik herhaaldelijk verzocht om de genoemde pagina terug te brengen naar zoals die was vóór de Webnetprof-sokpoppen er op begonnen te rommelen (dus vóór december 2021. Alle wijzigingen nadien zijn het gevolg van het gerommel door Webnetprof, en bij pogingen tot herstel door derden is de kwaliteit van de pagina alleen maar verslechterd.

Zelf durf ik er geen wijzingen op aan te brengen, uit angst om zelf geblokkeerd te worden, op beschuldiging van deelname aan een bewerkingsoorlog.

Dus ben erg benieuwd of jij Bertux kan overtuigen dat een strikte blokkade voor Webnetprof en al zijn sok- en mogelijk ook vleespoppengedoe de enige oplossing is.

Met vriendelijke groet,

John Drummond. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door John A. Drummond (overleg · bijdragen) 2 mei 2022 15:22‎

Ja, dat lijkt er wel verdacht veel op. De laatste geconstateerde blokontduiking is alweer enige tijd geleden. Ik vrees dat een verzoek tot checkuser dan geen kans maakt. Helaas is MoiraMoira niet meer actief op Wikipedia, want zij bezat een grondige dossierkennis over deze zaak. Misschien dat Natuur12 hierin kan adviseren. Gouwenaar (overleg) 2 mei 2022 17:08 (CEST)
Opmerking: ook als er al wat tijd is verstreken kan een cu-verzoek zinvol zijn, want de checkusers hebben archieven en die leveren ook nog wel eens iets op. Wutsje 2 mei 2022 20:41 (CEST)
Kleine correctie: in 2020 werd het weer opgemerkt: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_beoordelen_pagina%27s/Toegevoegd_20200813#Arthur_Graaff
Checkuser heeft weinig zin, omdat de persoon achter Webnetprof steeds weer (nou ja, om de zoveel tijd) nieuwe IP-adressen tot zijn beschikking heeft. De ducktest is wat dat betreft een betere indicator, plus het gegeven dat de persoon achter Webnetprof op Indymedia herhaaldelijk als nn berichten plaatst, die hij vervolgens op Wikipedia als bron opgeeft - waarbij hij daarna in de reacties op die Indymediaberichten zijn ware identiteit onthult (als die reacties écht van hem zijn - wat je op Indymedia nooit 100% zeker weet). John A. Drummond (overleg) 2 mei 2022 23:30 (CEST)
Cu's kijken niet enkel naar ip-adressen, maar ook naar useragents. En niet geschoten is altijd mis. Wutsje 3 mei 2022 00:12 (CEST)
Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat dit wederom een blokkade-ontduiking is. Daarom heb ik de IP's geblokkeerd. Goed, het kan in theorie ook om een vriendje of medestander gaan, maar die zijn wat mij betreft net zo min welkom om te komen POV-pushen. Natuur12 (overleg) 7 mei 2022 12:35 (CEST)
Dank. Gouwenaar (overleg) 7 mei 2022 12:42 (CEST)

Leo DriessenBewerken

Dag Gouwenaar. Is dit acceptabel? (Ik had per ongeluk gemarkeerd.) Ik heb de naam naar de infobox verhuisd, maar absolute zekerheid is er eigenlijk niet. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 5 aug 2022 19:32 (CEST)

Dag Erik, zelf ben ik wat voorzichtig bij het vermelden van volledige namen en exacte geboortedata van nog levende personen indien die gegevens niet algemeen bekend zijn. De namen staan weliswaar op de website van het stadsarchief Amsterdam, maar met de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gegevens over mogelijk nog levende personen alleen gebruikt mogen worden voor historisch (waaronder genealogisch), wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Ik betwijfel of een artikel op Wikipedia hier aan voldoet. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 5 aug 2022 21:36 (CEST)
Ja, dat is inderdaad een heel goed punt. Ik haal de naam weg. Bedankt. Mvg, ErikvanB (overleg) 5 aug 2022 23:51 (CEST)

Ridderkerk als heerlijkheidBewerken

Hoi Gouwenaar. Ons artikel Ridderkerk begint met de woorden "Ridderkerk is een plaats, heerlijkheid en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland ...". Heb jij een idee of het woord 'heerlijkheid' daar wel op één lijn mag worden gesteld met 'plaats' en 'gemeente'? Ofwel: heeft het anno 2022 voor de plaats en gemeente Ridderkerk wat te beduiden dat er ook sprake is van een Heerlijkheid Ridderkerk? Groet, Apdency (overleg) 1 sep 2022 13:20 (CEST)

Een heerlijkheid anno 2022 is toch niet veel meer dan een toeristische sticker? Die bestuursvorm is eind 18e eeuw opgeheven, en de laatste resten zijn in de 19e eeuw verdwenen. Thieu1972 (overleg) 1 sep 2022 14:10 (CEST)
Hoi Thieu1972, dat was ook mijn uitgangspunt, net als met die stadsrechten die gemeentebesturen het publiek graag mogen voorspiegelen als nog altijd bestaand. Alleen ik zag in het staartje van het artikel Heerlijkheid Ridderkerk wat zinnetjes die suggereren dat de specifieke heerlijkheid tot op heden (althans 2019) in een zeker geslacht is gebleven, zijnde de familie Groeninx van Zoelen. Al weet ik niet wat dat 'gebleven zijn' dan concreet inhoudt. Apdency (overleg) 1 sep 2022 18:37 (CEST)
Ja, ik begrijp dat sommige oude rechten nog kunnen bestaan en in een familie zijn gebleven. Maar het concept van een juridische entiteit met een eigenaar die van alles kan bepalen, lijkt me toch in 1795 wel te zijn opgeheven? Alhoewel ik een keer Heerlijkheid Hemmen tegen kwam, en daar is het halve dorp nog daadwerkelijk in eigendom van de erfgenamen (in dit geval een stichting). Thieu1972 (overleg) 1 sep 2022 18:46 (CEST)
Zoiets vermelden in de definitie van Ridderkerk lijkt me dan inderdaad schromelijk overdreven, ik denk dat het weg kan. Het staat er overigens al meer dan 9 jaar, zie hier de invoeging. Apdency (overleg) 1 sep 2022 19:07 (CEST)
De heerlijkheid als bestuurlijke eenheid bestaat niet meer, ook de daaraan verbonden heerlijke rechten zijn in de loop der tijd voor het grootste deel afgeschaft. De veerrechten zijn echter in Ridderkerk blijven bestaan (bron: Archieven van de ambachten en gemeenten Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek (in het Stadsarchief Rotterdam). Heerlijkheden kunnen ook nu nog steeds in het economisch verkeer een meer of minder belangrijke rol spelen. Dat dit geen loos begrip is blijkt bijv. uit gewonnen proces bij de Haagse Rechtbank van de ambachtsheer van Ridderkerk tegen de staat der Nederlanden toen hij zich benadeeld zag in zijn rechten na de bouw van de brug over de Noord (Algemeen Handelsblad d.d. 8 december 1941). Van de economische betekenis van heerlijkheden in deze tijd zijn meerdere voorbeelden te geven. Thieu noemde al de heerlijkheid Hemmen, maar er zijn meer voorbeelden.Voor het artikel "Ridderkerk" is de betekenis van het begrip "heerlijkheid" vooral historisch en hoort imo dus wel degelijk in het artikel thuis. Ik zou het alleen iets anders formuleren bijv. Ridderkerk was vroeger bestuurlijk gezien een ambachtsheerlijkheid. De grenzen van de ambachtsheerlijkheid Ridderkerk vielen grotendeels, maar niet geheel, samen met die van de gemeente Ridderkerk (zie De grenzen van Ridderkerk). Gouwenaar (overleg) 1 sep 2022 19:49 (CEST)
OK, dank voor het uitzoekwerk, interessant. Apdency (overleg) 1 sep 2022 19:54 (CEST)

PingenBewerken

Hoi Gouwenaar, even bij dit: ik meen dat iemand naar wie gelinkt wordt in een overlegbijdrage, in dit geval FolkertKuipers, dus, alleen een notificatie ontvangt als dat gepaard gaat met een gelijktijdige ondertekening. Dus niet als de link later wordt aangelegd. Al weet ik het niet 100% zeker, ik meld het toch maar even. Groet, Apdency (overleg) 21 sep 2022 15:27 (CEST)

Dank ik zal het voor de zekerheid nog een keer afzonderlijk melden. Gouwenaar (overleg) 21 sep 2022 15:29 (CEST)

Noorse broeders/CGNBewerken

Tekst verplaatst naar Noorse broeders.

Mochten Dealbatros en of Gasthuis daar bezwaar tegen hebben dan plaats ik de tekst weer terug. Gouwenaar (overleg) 4 okt 2022 08:56 (CEST)

VraagjeBewerken

Dag Gouwenaar,

ik vroeg me af of je dit hebt gezien, en wat je ervan vindt? Kan iemand op deze manier over zichzelf schrijven op nl-wiki? Mij lijkt het lastig. Ik hoor graag jouw opinie. Hartelijke groet, --Dick Bos (overleg) 3 nov 2022 17:37 (CET)

Dag Dick, neen ik had het niet gezien. Het artikel is nogal subjectief geschreven en deels niet gebaseerd op onafhankelijke bronnen. Vermoedelijk komt een deel van de informatie die wel gebaseerd is op gelinkte bronnen, ook uit zijn eigen koker. Niet voor niets wordt geadviseerd om niet over jezelf te schrijven op Wikipedia. Ook dit artikel ontkomt niet aan de schijn van een zekere mate van 'zelfverheerlijking'. Voor een deel is het artikel imo ook strijdig met de richtlijn 'Geen origineel onderzoek '. Gouwenaar (overleg) 3 nov 2022 19:47 (CET)
Dat lemma is al drie keer regulier verwijderd, zo ver ik kan nagaan steeds geschreven door de man zelf. Als ik de overlegpagina van de betreffende gebruiker lees dan krijg je het idee dat de opbrengst van zijn bijdragen zwaar negatief is. Om dat te belonen met een eigen lemma, waarin ook kond wordt gedaan van zijn meewerken aan dit project, gaat dan wat ver. Peter b (overleg) 5 nov 2022 16:28 (CET)

Van JeverenBewerken

U heeft dit artikel voorgelegd voor nominatie. Heeft u alle andere pagina’s van uitgestorven families ook genomineerd? Anders is dat niet consistent.

Het feit dat ze in een vroege editie staan, maakt het juist relevant, omdat in het Patriciaat van belang hoe vroeg een geslacht is opgenomen, en hoe vaak er heropnames zijn geweest. Endymion87 (overleg) 29 nov 2022 20:22 (CET)

De discussie over het artikel kunt u het beste voeren op deze pagina. Of een geslacht al dan niet is uitgestorven is overigens niet relevant voor deze discussie. De maatschappelijke betekenis van een uitgestorven geslacht kan zeer groot geweest zijn. Als dat aangetoond kan worden aan de hand van onafhankelijke, gezaghebbende bronnen dan is er uiteraard een plek voor op Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 29 nov 2022 20:46 (CET)
Sorry, maar dan begrijp ik de reactie niet. U maakt zelf pagina's van burgemeesters, dit geslacht heeft die ook geleverd. En onafhankelijke gezaghebbende bronnen, het CBG lijkt mij, als (voormalig) uitgever van Nederlands Adelsboek en Nederlands Patriciaat enigszins gezaghebbend.
Wat is de motivatie voor nominatie tot verwijdering, en wat is uw suggestie tot verbetering? die zie ik tot dusver nog niet. Endymion87 (overleg) 29 nov 2022 21:03 (CET)
Zie deze pagina. Gouwenaar (overleg) 29 nov 2022 21:09 (CET)

Persoonlijke opmerking: Ik zie zojuist de door u geplaatste suggestie in het boek over Volkert van Jeveren, en dit vind ik bijzonder leuk om te lezen, hierbij dank ik u, want dit artikel kan ik gebruiken Endymion87 (overleg) 5 dec 2022 09:57 (CET)