Hoofdmenu openenEnkele spelregels:
 1. Vragen die hier aan mij gesteld worden, zullen door mij hier beantwoord worden.
 2. Vragen die ik elders heb gesteld, dienen - om de samenhang tussen vraag en antwoord te behouden - daar beantwoord te worden.
 3. Bijdragen die naar mijn oordeel strijdig zijn met de Wikiquette, kunnen direct door mij verwijderd worden.
 4. Ook bijdragen die op de man in plaats van op de zaak zijn gericht, kunnen direct door mij worden verwijderd.
 5. Bijdragen aan deze pagina kunnen direct na lezing door mij worden gearchiveerd.

Laat een nieuw bericht achter
Sullivan 1906 5 10.jpg

Er fladderen soms vreemde vogels rond op Wikipedia, ze zijn als volgt te typeren:

 • het zendelingetje, probeert Wikipedia te gebruiken om zijn evangelie uit te venten
 • het egotrippertje, probeert koste wat kost zichzelf, zijn familie en/of zijn zaak te promoten
 • het autoriteitje, vindt het gewone volk te min om daarmee in discussie te gaan, wat hij te melden heeft staat immers niet ter discussie


 • het kladderaartje, meent dat de vrije bewerkbaarheid van Wikipedia een vrijbrief is om te mogen kladderen
 • het overschrijvertje, neemt zonder blikken of blozen teksten van anderen over en plaatst deze als eigen werk op Wikipedia
 • het dovemannetje, is zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat iedere discussie onmogelijk is
 • het fabulantje, mixt feiten en fictie tot een schier onontwarbare kluwen

(n.b. waar hij of zijn staat kan natuurlijk ook zij of haar worden gelezen)
Mocht u zich onverhoopt in een van deze types herkennen dan is fladderen naar een andere plek dan Wikipedia wellicht verstandiger.

Gereformeerde kerk (Appingedam)Bewerken

Kijk 's hier. Vandaag veranderd, inclusief nog wat aanvullingen over de bouwgeschiedenis. Zeker twee jaar, zo niet meer, na mijn eerste aanvraag. Ambtelijke molens draaien langzaam, maar toch. Ik kreeg zelfs bericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hartenhof (overleg) 31 jan 2019 20:41 (CET)

Maar ze malen dus wel. Dank voor je reactie, voor wie belangstelling heeft voor dit onderwerp zie
 1. Geref. Kerk Appingedam en
 2. Brand meester Gouwenaar (overleg) 31 jan 2019 22:13 (CET)
'Probleem' met de monumentenbeschrijving is dat de beschrijving de formele wettelijke tekst is, het wijzigen moet, als ik het me goed herinner uit het gesprek met de RCE, bij ministerieel besluit.   Akoopal overleg 3 feb 2019 22:42 (CET)
Dat wist ik niet. Goed om te weten dat een excellentie na 93 jaar het sein brand meester heeft gegeven. ;-) Hartenhof (overleg) 3 feb 2019 23:48 (CET)
Dan wil je op een zondagavond nog even grasduinen en dan kom je dit tegen, de aanhouder wint uiteindelijk dus wel. Complimenten aan Hartenhof en Gouwenaar, en mooi leesvoer. Peter b (overleg) 3 feb 2019 23:59 (CET)
@Akoopal, bedankt voor je reactie. Ik neem aan dat jouw opmerking slaat op "Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet" (artikel6).Gouwenaar (overleg) 4 feb 2019 12:52 (CET)
Vervelend is dat de tekst nog steeds niet klopt. De informatie onder "Verbijzonder" onder het kopje "Oorspronkelijke functie" noemt "Geref. Gem. in Nederland". Wie durft het rijksmonumentenregister uit te leggen dat de Gereformeerde Gemeenten in Nederland toch echt een ander kerkgenootschap is dan de Gereformeerde Kerken in Nederland en dat de omschrijving dus dient te zijn "Geref. Kerk in Nederland"? Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 4 feb 2019 23:01 (CET).
Email is onderweg naar de infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; maar het kan enige tijd duren. Gouwenaar (overleg) 4 feb 2019 23:17 (CET)
Beste Gouwenaar, bedankt dat je dit plaagstootje van mij richting RCE hebt opgepakt. Ik heb overigens wel begrip voor de gemaakte fout, waarvan ik vermoed dat het niet de enige van dit type zal zijn. Het is immers lastig dat de plaatselijke afdeling van een kerkgenootschap bij het ene kerkgenootschap officieel "gemeente" heet en bij het andere "kerk", terwijl in de praktijk die begrippen door elkaar gebruikt worden. Dit soort gesprekken typeren volgens mij Wikipedia veel meer - anders zou het nooit zo'n succes zijn geworden - dan het beeld dat NRC schetst. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 4 feb 2019 23:35 (CET).
Beste Gasthuis, het bericht is inmiddels door de rijksdienst voor het cultureel erfgoed ontvangen, zo werd mij keurig gemeld. Ik ben benieuwd of het dit keer wat vlotter gaat. Wat betreft het NRC-artikel heb ik me enorm gestoord aan het eenzijdige beeld dat daar geschetst wordt, waardoor de lezer een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld wordt. Gouwenaar (overleg) 5 feb 2019 12:03 (CET)
@Gasthuis en @Hartenhof. Ik kreeg de volgende reactie van het RCE: "Helaas is deze storende fout in de registergegevens van rijksmonument 509407 op dit moment niet te verhelpen. Het is een term uit het verleden die nog niet is aangepast. De hoop is dienaangaande op de toekomst gevestigd".Gouwenaar (overleg) 26 feb 2019 19:18 (CET)
Beste Gouwenaar, dank je voor deze melding. Goed om te lezen dat men erkent dat het een fout is en voor de rest zal ik dan maar de toekomst afwachten. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 1 mrt 2019 10:02 (CET).
(na bwc) Hoi Gouwenaar. Dat klopt, alhoewel ik niet de wettekst ken, dank daarvoor. In de begintijd van het erfgoedproject, waarbij we contact legden met de RCE over de lijsten kregen we uitleg van de beheerder van het register. Daar legde hij uit dat een deel van het register, waaronder de beschrijving wettelijk vastgelegd waren en daardoor lastig te wijzigen. Ook was de uitleg dat de beschrijving daardoor de beschrijving bij opname van het monument is, en niet bedoelt als de beschrijving nu. De discussie kwam o.a. voort uit de foutenlijst die we bijhielden, waar ze zeker blij mee waren, maar ze ook probeerden aan te geven wat wel en niet kon. Een zeer nuttig gesprek toen. Goed om te zien dat dit soort fouten uiteindelijk toch goedkomen, dit is natuurlijk een geval waar aanpassing wel te rechtvaardigen is.   Akoopal overleg 4 feb 2019 23:24 (CET)

reactie op vragen en bedenkingen van Gouwenaar t.a,. mijn artikel over Jan BachBewerken

artikel over Jan BachBewerken

Beste GouwenaarIk heb iets verbeterd en iets toegevoegd aan het artikel over Jan Bach.Je vroeg naar het mogelijke bestaan van een hagiografie Ik heb nu aan het lijstje boeken van Jan Bach zijn memoires toegevoegd, vorig jaar verschenen in een kloek boek, uitgegeven door de uitgever van boeken over het begin van de luchtvaart in Nederland, Flying Pencil NL. Als je wilt mag je het van me lenenom te kunnen beoordelen hoe goed het edocumenteerd is. Naar mijn inzicht is het totaal niet hagiografisch zoals jijvoor mogelijk hieldDolph Kohnstamm (overleg) 7 feb 2019 12:05 (CET)

Beste Dolph, mijn opmerking had betrekking op het karakter van het Wikipedia-artikel, dat in deze versie - vanwege o.a. de familiaire toon en de vermeldingen die slechts in beperkte kring bekend konden zijn - deze indruk wekte. Ik zie overigens dat de KB een exemplaar van "Vervlogen Jaren" bezit, zodat geïnteresseerden in deze materie het kunnen raadplegen. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 7 feb 2019 12:21 (CET)

bronvermeldingBewerken

Dag Gouwenaar, dank je voor dit. Ter toelichting: ik gebruik de automatische bronvermelding met de visuele editor, dat komt dus allemaal automatisch (en andere gegevens dus niet). Ja, die is zeker voor verbetering vatbaar. Elly (overleg) 7 feb 2019 19:16 (CET)

Ik liet het maar staan, maar het maakt op mij altijd een merkwaardige, om niet te zeggen komische, indruk, omdat veel teksten niet meer veranderen en het dus niet uitmaakt op welk moment er kennis van genomen is. Dat ligt overigens anders bij de inhoud van websites, die wel veranderlijk zijn of soms weer spoorloos verdwijnen. Dan kan het wel nuttig zijn om te weten op welk moment de website geraadpleegd is. Gouwenaar (overleg) 7 feb 2019 19:20 (CET)
Er zal iemand over nagedacht hebben denk ik. In het kader van verifieerbaarheid bijvoorbeeld is het nuttig de datum van raadplegen erbij te zetten. Ik heb wel eens meegemaakt dat teksten veranderden... bijvoorbeeld omdat er voor een persoon onwelgevallige info stond. Wat dat betreft zijn websites toch totaal anders dan gedrukte bronnen. Elly (overleg) 7 feb 2019 19:30 (CET)
Van het artikel in de NRC 25 september 2015 weet ik niet zeker of dit artikel alleen verschenen is in de digitale krant of ook in de fysieke uitgave. De uitzending met Vullings op 28 januari 2018 heb ik beluisterd in de auto. Gouwenaar (overleg) 7 feb 2019 19:48 (CET)

Hartman (geslacht)Bewerken

Beste Gouwenaar,

Hartelijk dank voor alle verbeteringen op de nieuw aangemaakte Hartman (geslacht) pagina. Ik heb waar nodig de bronnen herzien. Ik gebruik nu direct de bron naar de vermelding van Johannes Hartmanni in het Album Studiosorum Academia Lugduno Batavia MDLXXV-MDCCCLXXV. Daar is inderdaad niet te lezen dat het hier Sittard in Duitsland (er zijn twee kleine plaatjes die Sittard heten beide vlak over de grens) betreft. Die verwijdering lijkt me dus volkomen terecht. Wel lijkt het mij encyclopedisch relevant om te vermelden dat vergelijkbare heraldische kenmerken op Hartmann wapens uit Zuid-Duitsland en Zwitserland voorkomen. Maar uiteraard met de toevoeging dat er geen connectie is aangetoond met de Nederlandse Hartman familie in kwestie. Zelf denk ik dat heraldische kenmerken uit de familiewapens een 'betere' bron zijn dan het in het Nederland's Patriciaat 49, 1963 geconstrueerde narratief dat deze Johannes Hartmanni "wellicht" een zoon van Hermann Hartmans (pachter onder Sittard) zou zijn. Vandaar dat ik dat op de wikipedia pagina niet wil noemen. Om welk dorpje Sittard het hier gaat moeten we volgens mij maar in het midden laten. Het zou - gezien de geografische ligging - immers elk van de drie in aanmerking komende plaatsjes Sittard kunnen zijn. De koppeling met Zuid-Duitse en Zwitserse wapens die vergelijkbare kenmerken vertonen lijkt mij voor de lezer relevante informatie die in staat stelt tot verder onderzoek in Europees verband. Ook denk ik dat hier argumenten verschijnen die aangeven dat het om "nieuwe historische interpretatie" en orgineel onderzoek betreft en als bron naar de Siebmacher wapenboeken kan verwijzen. Ik heb e.e.a. aangepast aan de pagina. Nogmaals dank voor alle hulp en correcties.

Alle goeds, MarcAntoniWiki (overleg) 10 feb 2019 13:46 (CET)

Dank voor deze reactie. Wat betreft het laatste punt verschil ik van mening. Zolang de relatie niet is aangetoond tussen de Duitse en Zwitserse families hoort een dergelijke passage niet in Wikipedia thuis. Het is een veronderstelling, die heel goed past binnen een genealogisch publicatie, maar niet in deze encyclopedie. Wikipedia vermeldt slechts de feiten, zoals gepubliceerd in betrouwbare, gezaghebbende bronnen. Voor zover ik weet is over deze mogelijke relatie niet eerder gepubliceerd. De redenering valt dan ook in de categorie "Synthese van gepubliceerd materiaal", zoals hier beschreven. Immers het is een redenering die als volgt wordt opgebouwd het wapen van de Nederlands familie Hartman beschreven in het NP vertoont overeenkomst met wapens van gelijknamige families uit Duitsland en Zwitserland. Een dergelijk redenering suggereert een mogelijk verband, hoewel dat niet is aangetoond en er ook geen bron is, waar dit vermoeden wordt onderbouwd. Het is dus een eigen conclusie op basis van een vergelijking van twee verschillende bronnen. Gouwenaar (overleg) 10 feb 2019 15:43 (CET) P.s. er staat nog een vraag open op de overlegpagina. Gouwenaar (overleg) 10 feb 2019 15:44 (CET)
Wederom bedankt. Ik snap de redenering en ik zal me ook bij uw redenatie neerleggen. Ik begrijp alleen het verschil niet goed tussen een gesuggereerd verband en het beschrijven van heraldische overeenkomsten. Volgens mij doe ik nu dat laatste en niet het eerste. Ik zal op de vraag op de overlegpagine terugkomen, die had ik nog niet gezien, excuus! Groet, MarcAntoniWiki (overleg) 10 feb 2019 18:05 (CET)
Omdat niemand een verband heeft kunnen leggen tussen deze geslachten wordt alleen al door te wijzen op de zelf geconstateerde overeenkomsten een mogelijk verband gesuggereerd. Anders heeft het vermelden immers geen enkele zin. Juist door de overeenkomsten te benoemen ontstaat de suggestie. Het is wat anders als in een onafhankelijke, betrouwbare publicatie een dergelijk verband zou worden geopperd. In dat geval kan zo'n bron gebruikt worden om op een mogelijk verband te wijzen. Gouwenaar (overleg) 10 feb 2019 19:10 (CET)

DelpherBewerken

Dag Gouwenaar, dank dat je mooie bronnen aan Els Mulders hebt toegevoegd! Heel interessant om via deze omweg te lezen over die opvoering van Aida in Tilburg. Kun je me uitleggen hoe je die oude krantenbronnen weet te vinden? Groet, Vinvlugt (overleg) 14 feb 2019 09:43 (CET)

En belangrijke bron voor krantenartikelen is Delpher van de Koninklijke Bibliotheek. Met enige ervaring leer je op een creatieve wijze gebruik te maken van zoektermen. Vooral het zoeken door oude teksten moet met enige creativiteit gedaan worden, omdat de tekstherkenning geen 100% betrouwbare tekst oplevert voor zoekopdrachten. Maar Delpher is zeker niet de enige bron op dit vlak. Eric Hennekam is zo vriendelijk geweest om een overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het Internet te plaatsen. Gouwenaar (overleg) 14 feb 2019 11:41 (CET)
Ik dacht al dat je dat via Delpher deed, daar ga ik me binnenkort eens in verdiepen. Dank! Vinvlugt (overleg) 14 feb 2019 11:43 (CET)

Adriaan BisdomBewerken

Beste Gouwenaar, je hebt een artikel aangemaakt over Adriaan Bisdom maar daarin wordt niet duidelijk gemaakt waarom deze man als individu relevant is en een artikel verdient. Daarom heb ik het op de beoordelingslijst geplaatst. Het artikel gaat veel over de nazaten, maar daarover bestaat reeds een artikel Bisdom (geslacht). Groeten, Queeste (overleg) 15 feb 2019 08:51 (CET)

Jan SmeltekopBewerken

Gouwenaar, ik kreeg de melding "Uw bewerking op Jan Smeltekop is teruggedraaid." De eerste referenties voegde ik toe, zodat het lemma niet onder mijn handen zou worden verwijderd. De tweede referentie, omdat ik er van baalde dat mijn geschreven tekst niet over die van jou geplakt kon worden. Vandaar ook BWC. Ik was vergeten dat het op Wikipedia echt nodig is om wiu2 op te plakken, omdat een lemma waar 17 dagen niets aan gebeurde met 17 minuten na bewerking in eens wel wordt bewerkt. Het lemma is helemaal voor jou, de lol is er vanaf. Het is van groot belang dat een vrijwilligers project als Wikipedia vooral zakelijk moet worden aangepakt. Succes en dank dat de Groninger misschien nu wel kan blijven. Met vriendelijke groet, Lidewij (overleg) 20 feb 2019 13:59 (CET)

Ik begrijp hier niets van. Ik heb niets teruggedraaid. Ik heb allerlei zaken toegevoegd aan het artikel. Ik heb slechts het bronverzoek van Thieu1972 teruggeplaatst, omdat de gegeven bron niets zegt over dat zijn werk te zien zou zijn op vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Het waarom heb ik op twee plaatsen toegelicht (zie hier en hier). Een dergelijk bronverzoek moet je wel serieus nemen en kan je niet afdoen met een verwijzing naar één tentoonstelling. Gouwenaar (overleg) 20 feb 2019 15:28 (CET)
Gouwenaar, ik weet niet wat die tekst activeerde? Hij staat er. Verder begrijp je niet wat ik schrijf, dus tweemaal de zelfde toelichting heeft geen zin. (want die begrijp ik wel) Daar ging het niet om. Ik verklaarde de achtergrond van mijn werkwijze. Groet, Lidewij (overleg) 20 feb 2019 15:53 (CET)
Sorry met dit is voor mij abracadabra. Gouwenaar (overleg) 20 feb 2019 15:55 (CET)
Het is deze edit van Lidewij C J. die teruggedraaid is met de edit die Gouwenaar erna deed. Het was meer dan terecht dat die edit van Lidewij C J. teruggedraaid werd want de gevraagde bron werd niet gegeven. Het is beter als Lidewij C J. voortaan in dergelijke gevallen afblijft van een bron-sjabloon. - Robotje (overleg) 20 feb 2019 17:31 (CET)
Twee heren die niet begrijpen, wat ik schreef. En reageren vanuit de eigen kader. Het is niet anders. Lidewij (overleg) 20 feb 2019 21:31 (CET)
Je komt hier met een warrig verhaal binnenvallen om mij te verwijten dat ik wat zou hebben teruggedraaid. Waarom zou een artikel onder jouw handen worden verwijderd? Het was toch niet als nuweg genomineerd? Ik kan er toch niets aan doen dat jij een bewerkingsconflict krijgt. Je moet eens weten hoe vaak mij dat overkomt. Dat is toch geen reden om iemand te gaan verwijten dat hij een artikel in die tijd heeft bewerkt, waardoor de lol er voor jou vanaf zou zijn. Bewerk artikelen en accepteer dat er van tijd tot tijd bewerkingsconflicten kunnen plaatsvinden. Dat doet niemand opzettelijk. Kom me alsjeblieft niet meer met dit soort pietluttigheden lastigvallen. Het is wel weer genoeg zo. Gouwenaar (overleg) 20 feb 2019 21:42 (CET)
Gouwenaar, warrig verhaal, dat is jou oordeel. Om mij te verwijten, ik schreef geen verwijt. Er is meer dan eens, een lemma onder mijn handen verwijderd. (je krijgt dan met rode letters, dat het lemma tijdens de bewerking is verwijdert) Het lemma kon vanaf vanaf 16/02 worden verwijderd. Wanneer iemand na 17 dagen een lemma bewerkt, is de kans groot dat er nog verder gewerkt wordt. Ik schreef geen verwijt, ik had geen wiu2 toegevoegd. Het is wel zo, dat men er hier niet aan denkt, elkaar wat meer ruimte te geven. De bewuste zin had ik iets veranderd en de ref voldeed. Ik wilde jou tekst niet overschrijven. (Zodat je geen last zou hebben van mijn bewerking) Wel wilde ik jou kenbaar maken, dat ik ook nog met bewerken actief was. Dat kwartje viel niet, vandaar mijn actie. Lidewij (overleg) 20 feb 2019 23:49 (CET)
Natuurlijk geef ik op mijn overlegpagina mijn oordeel. Wiens oordeel verwacht je anders hier te zullen horen? Als het geen verwijt was dan begrijp ik niet waarom je mij komt vertellen, dat na het bewerkingsconflict de lol er voor jou vanaf is en dat het lemma helemaal voor mij zou zijn. Dat laatste vind ik helemaal een vreemde opmerking, er zijn immers geen lemma's op Wikipedia die van mij of van jou zouden zijn. Ik kan me niet herinneren ooit iemand na een bwc lastig te hebben gevallen op zijn/haar overlegpagina met die mededeling, laat staan om iemand dan te gaan vertellen, dat de lol er vanaf zou zijn. Een korte notitie "na bwc" in de bewerkingssamenvatting is immers meer dan voldoende. Gouwenaar (overleg) 21 feb 2019 13:37 (CET)

Gebruiker:KajMetzBewerken

Beste Gouwenaar, nu ik hier toch even ben, wilde ik je op deze gebruiker opmerkzaam maken zo hem je al niet ontgaan was. Wij beiden zijn geïnteresseerd in geschiedenis, en dat lijkt ook bij deze het geval. Ik heb echter vanaf het allereerste begin grote twijfels gehad (en geuit) over zijn bijdragen, en ik heb er nogal wat van geverifieerd aan de hand van de mij ter beschikking staande bronnen: daar blijkt, ondanks de schijn van exactheid, weinig van te kloppen. Uiteraard wil ik je niet met werk opzadelen, maar ik, zoals je weet, vind de motivatie niet meer hier. In ieder geval, mijn hartelijke en als altijd zeer waarderende groet, Paul Brussel (overleg) 15 mrt 2019 22:22 (CET)

Dag Paul, neen die is mij niet ontgaan, zie hier. Een artikel dat gelukkig door Notum-sit behoorlijk is gesaneerd. Maar ik heb de laatste tijd al weer zoveel onzin hier voorbij zien komen dat de moed mij regelmatig in de schoenen zinkt. Ik ben al blij als de artikelen, waarvan ik de materie enigszins meen te kennen, gevrijwaard blijven van nergens op gebaseerde flauwe kul. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 15 mrt 2019 22:35 (CET)
Beste Gouwenaar, dank voor je antwoord - dan zal WP:NL met deze malafide gebruiker moeten leven. (Artikelen als Van Vladeracken en De Vriese kloppen bijvoorbeeld in het geheel niet.) Met vriendelijke groeten, Paul Brussel (overleg) 16 mrt 2019 11:25 (CET)
Stijl, onderwerpkeuze en wijze van bronvermelding doen mij denken aan de zeer slordige en ruwe drie-eenheid Taksen/T. Tichelaar/Taks, waarvan de eerste voor onbepaalde tijd geblokkeerd is en de andere, oudere identiteiten alleen om redenen van opportuniteit nog vrij zijn. Ik heb beslist geen zekerheid dat KajMetz dezelfde persoon is, maar het is de moeite waard om dit in gedachten te houden, aangezien het mogelijk een handvat biedt om hem snel aan te pakken — bertux 16 mrt 2019 12:37 (CET)
De bronvermelding bij De Vriese doet het ergste vermoeden. De Genealogische en Heraldische bladen uit 1906 en de Navorscher uit 1881 en 1884 zijn toch geen bruikbare bronnen om een hedendaags encyclopedisch artikel op te baseren. Zo wordt in de Navorscher uit 1881 op p348 (bij het geslacht van Cuyck) inderdaad een Jan de Vriese genoemd, die in 1278 schepen van Dordrecht was, maar daar wordt aan toegevoegd dat de naam Vriese, Frise, Friso herhaaldelijk voorkomt in Dordrecht, maar ook elders in Utrecht, Holland en Zeeland. Waar dan de bewering op berust dat dit allemaal leden van een en dezelfde familie zouden zijn blijkt nergens. Allerlei verschillende personen afkomstig uit Friesland of West-Friesland werden in Hollandse steden vaak De Vries, De Vrieze of De Vriese genoemd. Het wordt nog gekker want in het artikel wordt ook verwezen naar De Navorscher 1884, p68. Van enige informatie over Dordrecht en/of De Vriese is daar in het geheel niets te bespeuren. Kortom het rammelt inderdaad aan alle kanten. Gouwenaar (overleg) 16 mrt 2019 13:34 (CET)
Die bronnen, en Van Herwaarden [et al.; hij is namelijk niet de enige auteur van dit werk over Dordrecht, en niet verifieerbaar is of hij dat is van de betreffende aangehaalde pagina's], had ik er inderdaad op nageslagen en mijn conclusie was dezelfde als die van Gouwenaar: er staan gegevens in het artikel De Vriese die niet ontleend kunnen zijn aan de vermelde bronnen, laat staan dat een familieverband tussen de daar genoemden kan worden aangetoond. Een volstrekt onbetrouwbare 'bijdrager' dus, hetgeen ook strookt met andere door mij geverifieerde door hem ingebrachte 'bijdragen'. Paul Brussel (overleg) 16 mrt 2019 13:53 (CET)
Aangezien ik geen toegang heb tot de bronnen van KajMetz, doelde ik met de 'wijze van bronvermelding' vooral op de visuele stijl ervan en het overvloedig gebruik van primaire bronnen, maar de bevindingen van Gouwenaar en Paul Brussel sluiten nauwkeurig aan bij wat ik in januari constateerde over Taksen, T. Tichelaar (permalink) en versterken dus mijn vermoeden dat het hier blokontduiking per sokpop betreft. Ik ping daarom Natuur12 met de vraag of blokkade of checkuser-onderzoek opportuun is — bertux 16 mrt 2019 16:50 (CET)
@Bertux, ik betwijfel of dit zo is. Ik heb de bewerkingen van Taksen/T. Tichelaar een reeks van jaren gevolgd, die verschillen beduidend van de bewerkingen van KajMetz. Taksen richt zich vnl op de geschiedenis van Amsterdam en Friesland, de focus van KajMetz ligt op andere onderwerpen. Gelet op wat ik inmiddels gezien heb van zijn bijdragen is er wel reden tot grote zorg. Gouwenaar (overleg) 16 mrt 2019 17:39 (CET) P.s. inmiddels is het artikel De Vriese omgezet in een doorverwijspagina. Gouwenaar (overleg) 16 mrt 2019 17:48 (CET)
Ook ik heb geen moment gedacht aan een verband tussen KajMetz en Tichelaar c.a. gezien de totaal verschillende interesses en taalgebruik. Paul Brussel (overleg) 16 mrt 2019 17:50 (CET)

Nominatie Clemens van den BrinkBewerken

Beste Gouwenaar, is zag dat je het door mij aangemaakte artikel van Clemens van den Brink op de nominatielijst heb geplaatst. Het is waar dat ik inderdaad een aantal ding van zijn cv heb afgekeken van LinkedIn en facebook. Ik weet dat dit eigenlijk niet de bedoeling is en het geen geschikte bron is. Wel heb ik een bron vermeld van zijn tweede boek De geheimen van Bajesdorp (Veenhuizen 1818-2018) die hij in 20178 uitgaf. Zie hier. Ik heb ook enkele stukken van zijn cv afgekeken van de achterkant van zijn bovengenoemde boek. Zie hier. Dat hij katholiek is weet ik niet zeker maar ik veronderstel het vanwege zin doopnaam Clemens Henricus Joseph. Ik ken deze man niet persoonlijk maar de aanleiding van het artikel over hem is dat ik heel lang geleden een keer in het gevangenismuseum ben geweest. Nog voor hij bekent werd. Ook vind ik het leuk om artikelen te schrijven over auteurs die zich richten op een bepaald thema. De niet relevante stukken kan ik altijd weer verwijderen. Laat mij dan wel even weten welke dat moeten zijn. P.s. Ik leg jouw deze worden niet boos in uw mond. Hartelijke groet Gympetic (overleg) 23 mrt 2019 15:32 (CET).

Linkedin en Facebook zijn inderdaad geen acceptabele bronnen, omdat de informatie van de betrokken persoon zelf afkomstig is. Het zelf conclusies trekken uit voornamen van een persoon (waarvan je veronderstelt dat het doopnamen zijn) is nog minder acceptabel. Gouwenaar (overleg) 23 mrt 2019 17:29 (CET)
Gympetic is een meester in het verzinnen van 'feiten': zo voegt hij bronloos toe dat Frans Andriessen in Kraainem zou zijn overleden, hetgeen onjuist is. Overigens is soortgelijk Gebruiker:Keuwatcher die ook allerlei verzinsels rond personen op WP:NL plaatst, zoals dat Henri van Orléans (1933-2019) in Dreux zou zijn overleden, hetgeen ook al onjuist is. (Het is onmogelijk om zulke personen continu te volgen, maar wel met het gevolg dat zij WP:NL vervuilen met onjuistheden waarvan volstrekt onduidelijk is waar ze die desinformatie vandaan halen...) Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2019 13:43 (CET)
Inmiddels heeft Keuwatcher de juiste bron gevonden van overlijdensplaats Parijs, de “vervuiler” heeft het hersteld zonder hulp van Paul Brussel!– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Keuwatcher (overleg · bijdragen) 25 mrt 2019 18:57
Ik heb geen idee waar dit over gaat, misschien is de overlegpagina van het artikel een betere plaats om hierover in discussie te gaan. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 25 mrt 2019 19:08 (CET)
Dit gaat over twee voorbeelden van bijdragers aan WP:NL die zeer geregeld informatie toevoegen op basis van eigen conclusies of vermoedens zonder dat er gezaghebbende en betrouwbare bronnen voor die informatie bestaan: zij die liever (prematuur) een fout 'feit' vermelden, dan geen feit (hoe speculatief ook, bijvoorbeeld inzake data rond overlijden; zo heeft de foute overlijdensplaats van de Graaf van Parijs meer dan twee maanden op WP:NL gestaan terwijl iedereen die een beetje de betrouwbare bronnen over dezulken volgt, ja: in het Frans, al meteen wist dat hij in Parijs was overleden), precies waar je op wijst in je eerste reactie onder dit kopje en iets dat ik bij beiden al veel vaker heb gezien. (Maar ik zal me verder weer van commentaar onthouden.) Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2019 21:02 (CET)
Beste Gouwenaar, moet ik de informatie van zijn hbo studie in Heerlen en de opleidingen fysiologie, pathologie en anatomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. nu verwijderen voordat het artikel zaterdag word beoordeeld en misschien word verwijderd? Groet Gympetic (overleg) 4 apr 2019 22:24 (CEST)
Het punt is dat een biografisch artikel gebaseerd moet worden op onfhankelijke, betrouwbare bronnen. Als de informatie in het artikel hoofdzakelijk - direct of indirect - afkomstig is van de beschreven persoon zelf dan is zo'n artikel imo niet te handhaven. Gouwenaar (overleg) 4 apr 2019 22:31 (CEST)

Goudsche GlucosefabriekBewerken

Beste Gouwenaar, dit is al een oud lemma. Ik heb daar helaas geen bron bij toegevoegd en mijn herinnering laat me enigszins in de steek, maar ik meen dat het Techniek in Nederland in de negentiende eeuw was, waar ik het echter niet in kan terugvinden. Deze omissie zou ik tegenwoordig niet meer maken. Ik zou het erg waarderen als je het artikel met je kennis van het Goudse kunt verbeteren. Het onderwerp is immers erg relevant. Met vriendelijke groet, Fred (overleg) 23 mrt 2019 23:44 (CET)

Het punt is dat ik wel over een deel van de voor dit artikel noodzakelijke bronnen beschik, maar dat er veel meer bronmateriaal mbt dit onderwerp bestaat, waarover ik niet direct de beschikking heb. Ik zal in ieder geval het artikel zoveel mogelijk ontdoen van feitelijke onjuistheden en herschrijven op basis van de bij mij beschikbare bronnen. Met name de periode van 1914-1960 zou nog verder uitgebreid kunnen worden. Gouwenaar (overleg) 24 mrt 2019 16:01 (CET)

Scheepswerf het kromhoutBewerken

Beste Gouwenaar, weet jij of de scheepsbouwloods van de kaarsenfabriek aan de Schielands Hoge Zeedijk in Gouda welke hoorde bij scheepswerf Het Kromhout, iets te maken heeft met die in Rotterdam zie [[1]] en nl:Kromhout (bedrijf)? Ik kan zou dan mijn foto van de loods in die category kunnen plaatsen. groeten Agaath (overleg) 24 mrt 2019 22:14 (CET)

Beste Agaath, de eerste link die je geeft gaat niet over een werf in Rotterdam, maar over de Goudse scheepswerf "Het Kromhout" aan de IJsseldijk in Gouda (later ook bekend als de scheepswerf van de fa. Van Vlaardingen, zie ook "Scheepswerven en windmolens aan de IJssel te Gouda", door J.L. van Eijk in zesde verzameling bijdragen, Oudheidkundige kring “Die Goude”, juni 1949 en "Op hoop van zaken - de industrialisatie van Gouda 1813-1913", door Bregje de Wit, Gouda 2004). Die scheepswerf heeft geen enkele relatie met de Amsterdamse werf in je tweede link. Van de Goudse werf heeft Gijsbert Johannes Verspuy een mooie litho gemaakt. Ik kan die wel uploaden naar Commons. Zie ook dit artikel (de werf had dus al voor 1856 een locatie in gebruik aan de Goudse kant van de IJssel en werd later verplaatst door de toenmalige eigenaar Van Vlaardingen naar de overkant aan de Gouderaksedijk). Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 24 mrt 2019 23:07 (CET)
Dank je wel Gouwenaar, dat zo fijn zijn. Wil je de afbeelding dan gelijk in een category plaatsen? Mvg Agaath (overleg) 25 mrt 2019 08:23 (CET)
Zie Het Kromhout. Gouwenaar (overleg) 25 mrt 2019 17:37 (CET)
Dank je wel Gouwenaar, je hebt me verrast met het nieuwe artikel. Zo snel gaat dat niet bij mij. Ik heb het het artikel toegevoegd aan de doorwijspagina Kromhout Mvg Agaath (overleg) 26 mrt 2019 16:39 (CET)
Dat was in dit geval niet zo ingewikkeld. Het was voor mij een vrij bekende materie. Gouwenaar (overleg) 26 mrt 2019 20:34 (CET)

Jan Hubertus Philippus de WildeBewerken

Hallo Gouwenaar, ik heb zojuist het artikel Jan Hubertus Philippus de Wilde aangemaakt maar ondanks ik hard mijn best gedaan heb kan ik niet vinden wannneer hij overleden is. Toch is deze Nederlandse meneer eerder geboren dan de huidige oudste Nederlandse man. Ik kwam hier tegen dat zijn partner K. De Wilde-Eigeman heet. Mogelijk is dat I. Eigeman (zie [2]). Zou je voor mij eens willen kijken of er een bron is voor diens overlijden? - Robotje (overleg) 3 apr 2019 15:13 (CEST)

  Uitgevoerd Paul Brussel (overleg) 3 apr 2019 16:01 (CEST)
Bedankt! - Robotje (overleg) 3 apr 2019 16:02 (CEST)
Zijn echtgenote was enkele jaren medewerkster van het algemeen secretariaat van de VVD.Gouwenaar (overleg) 3 apr 2019 16:51 (CEST)
Ook dat even verwerkt in het artikel. Zo wordt het dankzij m'n collega's steeds completer. - Robotje (overleg) 3 apr 2019 17:03 (CEST)
Zijn vrouw heette Ina Eigeman, maar het is best mogelijk dat haar officiële naam Katharina was en dat beide vermeldingen I en K Eigeman dus kloppen. Gouwenaar (overleg) 3 apr 2019 20:22 (CEST)
Zoiets zou het inderdaad kunnen zijn. - Robotje (overleg) 3 apr 2019 21:38 (CEST)

Beoordelingsnominatie GetswerdersylBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Getswerdersyl dat is genomineerd door Fyke Bôle.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190407#Getswerdersyl en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 8 apr 2019 00:57 (CEST)

ReliwikiBewerken

Dag Gouwenaar, ook hier is (helaas) reliwiki weer vermeld als bron. In dit geval heeft reliwiki ook aantoonbaar tekst overgenomen vanaf de andere vermelde bron.

Ik weet dat hier het een en ander over besproken is, maar is daar nog iets van een ideale handelswijze uitgekomen? Mvg, Encycloon (overleg) 13 apr 2019 22:42 (CEST)

De discussie over reliwiki is afgesloten met twee constateringen en een voorstel, t.w.
 1. reliwiki is een voor Wikipedia ongeschikte bron vanwege de aard van het medium (informatie die door Jan en alleman kan worden geplaatst)
 2. reliwiki heeft op grote schaal zonder toestemming beschermde teksten van elders overgenomen
 3. beide vaststellingen resulteerden in het voorstel om alle verwijzingen op Wikipedia naar reliwiki te verwijderen.
Ondanks twee oproepen die ik op "overleg gewenst" heb gedaan (1 en 2) is hier maar erg weinig respons op gekomen. Nu is reliwiki imo maar een klein onderdeel van een veel groter probleem nl. de grootschalige vervuiling van Wikipedia met fakefeiten die van elders geïmporteerd worden, zonder eerst grondig onderzoek in de beschikbare bronnen te doen. Ik heb tot mijn spijt moeten vaststellen dat de aanpak van deze problematiek kennelijk geen hoge prioriteit heeft. Sjorren aan een dood paard vind ik zelf niet de meest inspirerende bezigheid. Gouwenaar (overleg) 14 apr 2019 10:08 (CEST)
Oké, bedankt voor de reactie. Misschien dat er een peiling of stemming over kan plaatsvinden dat reliwiki niet als bron gebruikt en vermeld mag worden (conform de bronnenban op Wikinieuws, die overigens wel bediscussieerd wordt)?
En ja, het probleem zal vast groter zijn - een soort Wet van Gresham waarbij snel googelbare informatie de betrouwbare informatie verdringt ligt zeker bij een vrij bewerkbare vrijwilligerssite op de loer. (Zie ook hier). Encycloon (overleg) 14 apr 2019 12:00 (CEST)
Hier staat het nu bij in ieder geval, eigenlijk vreemd dat het kopje 'User-generated content' nog ontbrak. Encycloon (overleg) 17 apr 2019 00:32 (CEST)
Dank voor het bericht en nu maar hopen dat het ook effect heeft. De reactie die ik meerdere malen heb gekregen is "het is toch geen richtlijn", alsof dat een vrijbrief zou zijn om informatie uit inferieur bronnen te mogen gebruiken. Gouwenaar (overleg) 17 apr 2019 16:29 (CEST)

Joseph ZwalfBewerken

Dag Gouwenaar, wat moeten we met dit artikel? Het lijkt erop dat de huidige pagina van tracesofwar.nl de tekst (later) heeft overgenomen van Wikipedia, terwijl ook de nazaat betrokken lijkt als bron (appendix en bewerkingsgeschiedenis). Mvg, Encycloon (overleg) 7 mei 2019 17:35 (CEST)

  Opmerking - uit het artikel wordt volstrekt niet duidelijk wat hij heeft gedaan om bijvoorbeeld die twee onderscheidingen te krijgen. Het artikel lijkt aldus in deze staat NE want nergens blijkt E-waardigheid uit. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2019 17:38 (CEST)
Al in de eerste versie van het artikel wordt verwezen naar deze bron. Het heeft er alle schijn van dat er teksten letterlijk zijn overgenomen van die website. Een bronverwijzing als "Zijn zoon Willem Zwalf" kan natuurlijk volstrekt niet door de beugel. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 17:47 (CEST)
Het is bovendien nog maar de vraag of die pagina op TracesOfWar.nl überhaupt een geloofwaardige bron is. Volgens de overlijdensadvertentie zou Joseph Zwalf niet op 6 maar op 11 april 1982 zijn gestorven, en zou hij, naast het Bronzen Kruis, niet het Verzetsherdenkingskruis maar het Oorlogsherinneringskruis hebben gedragen. Hoe betrouwbaar de rest van de informatie op die website is laat zich dan raden... — Matroos Vos (overleg) 7 mei 2019 18:53 (CEST)
Al met al reden genoeg om ter beoordeling voor te leggen dus. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 20:52 (CEST)

Bron op 10 jan 2014: http://nl.ww2awards.com/person/48979 WW2 Awards

Wat wil je hier precies mee zeggen? Dat op 10 januari 2014 de informatie is overgenomen uit deze bron (die noem je immers als bron op 10 januari 2014). Ben jij daar 100% zeker van? Dan zou deze versie copyvio zijn. Er kan dan wel een bron vermeld worden, maar het is niet toegestaan - zonder de toestemming van Stiwot - teksten integraal over te nemen. Een enkel citaat mag, maar dan moet wel gemarkeerd worden wat er geciteerd worden. Bovendien mag je niet meer dan strikt noodzakelijk overnemen en zeker niet een heel artikel in Wikipedia volledig laten bestaan uit van deze website geplukte tekst. Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 22:24 (CEST)
Web.archive heeft ook een versie uit 2016, zonder de Wikipedia-tekst en de vermelding van de zoon als bron. Zoals ook op TBP gemeld acht ik het dus zeer aannemelijk dat Wikipedia de originele tekst bevat. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 22:27 (CEST)
Ja, dat lijkt mij een correcte conclusie. Dat dit de bron geweest zou zijn voor het Wikipedia-artikel lijkt mij meer voor de hand te liggen. Er is dan wel sprake van het rondpompen van foutieve informatie. Kennelijk is die foutieve overlijdensdatum dan weer van Wikipedia overgenomen door TracesOfWar. Zo blijven we aan de gang. Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 22:37 (CEST)
Dit was niet de bron van het artikel > > https://www.tracesofwar.nl/persons/48979/Zwalf-Joseph.htm?c=aw Dit is het gevolg van een door verwijzing binnen de site.
Dit was wel de bron op 10 jan 2014: http://nl.ww2awards.com/person/48979 WW2 Awards zie internet archief. http://web.archive.org/web/20140110092739/http://nl.ww2awards.com/person/48979
De foute geboorteplaats was ter goede getrouw overgenomen. Lidewij (overleg) 7 mei 2019 22:54 (CEST)
Zo is het wel weer goed Lidewij. Ik deel de conclusies van Encycloon. Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 23:13 (CEST)
Ik schreef dit omdat bij de zin: Dat dit de bron geweest zou zijn voor het Wikipedia-artikel lijkt mij meer voor de hand te liggen. De link weer naar de site van nu gaat, die dus niet de bron was. Lidewij (overleg) 7 mei 2019 23:38 (CEST)

Ik heb nog naarstig gezocht of er nou echt geen betrouwbare bronnen over Zwalfs rol in de Tweede Wereldoorlog te vinden zijn, die bovendien wat meer te melden hebben dan dat hij aanwezig was bij die 'kaping' van de Katwijk II, maar dat heeft weinig opgeleverd. Afijn, zie voor een wat uitgebreider verslag mijn bijdrage op TBP. — Matroos Vos (overleg) 8 mei 2019 08:11 (CEST)

Geboorteplaats Pieter Breugel de OudeBewerken

Beste Gouwenaar,

Bij het doornemen van Overleg Pieter Breugel (uitgedrukt 75 blzn. !) was ik zeer teleurgesteld over de amateuristische benadering van de wetenschap omtrent Breugel. Het terugdraaien van mijn bijdrage over de geboorteplaats van Breugel vind ik dan ook spijtig. U vermeldt : “voor een dergelijke ingrijpende wijziging is voorafgaand overleg en consensus vereist”. Ik heb getracht de beschrijving wikipediaans (= wetenschappelijk) te herwerken. Zo “ingrijpend” lijkt me de wijziging overigens niet (één paragraaf van ca. 10 regels in een artikel van 14 blzn.). Over wetenschappelijke feiten moet niet noodzakelijk consensus zijn. De geboorteplaats van Breugel is tot heden onbekend. Toch merk ik in uw tekst een onrechtmatige sturing naar “Son en Brogel”. Dat is niet gefundeerd. Als u schrijft “De plaatsen die het meest genoemd worden zijn ...”, vereist dat op z’n minst een objectieve bronvermelding. De toeristische brochures of actuele lokale persberichten uit de streek zijn daarvoor onmogelijk betrouwbare bronnen.

De verwijzing dat Son en Brogel in Brabant ligt, doet weinig ter zake. Die streek was - net als de Zuiderkempen - dun bevolkt en onderhevig aan migratie. Het nabije versnipperde land van Loon / prinsbisdom Luik behoorde niet tot Brabant, maar er was wél heel wat verkeer, handel en migratie tussen deze streken. Ik doe zelf genealogisch onderzoek in die streken, en alles wijst daar op.

Het feit dat u opnieuw Grote Brogel vermeldt als mogelijke geboorteplaats, vind ik vreemd. Het lijkt me dat u mijn tekst terug gedraaid heeft zonder de wijzigingen te lezen. Grote Brogel was in de 16de eeuw een onbewoond landgoed en het is quasi onmogelijk dat Pieter Breugel de Oude daar geboren zou zijn. Kleine Brogel is daarentegen een oud Kempisch dorp waarvan nu een groot deel is ingenomen door een militair vliegveld. “Klein” en “Groot” wijzen hier op de uitgestrektheid van het gebied, en niet op het belang van de plaats.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Grencken (overleg · bijdragen) 12 mei 2019 14:14

Voor de goede orde: ik vermeld niets in dit artikel. De vermelding over zijn mogelijke geboorteplaats(en) is dan ook niet van mij afkomstig. Ik wijs slechts op het feit dat over deze kwestie in 2015 zeer uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden op de overlegpagina van het artikel. Als over een dergelijke kwestie zoveel overleg nodig was dan is het ongebruikelijk en ongewenst om dit overleg te negeren en wijzigingen aan te brengen zonder daarover eerst overleg te plegen. Dat is de reden waarom ik u tot drie keer toe gevraagd heb (1, 2 en 3) om alvorens het artikel op dit punt te wijzigen eerst het overleg aan te gaan. Best mogelijk dat u goede argumenten hebt voor uw wijziging, maar - nadat er zoveel overleg over gevoerd is - kan de uitkomst van dit overleg niet zonder meer genegeerd worden. Dat laat onverlet dat de uitkomst van hernieuwd overleg uiteraard niet vaststaat. Als u goede inhoudelijke argumenten hebt voor uw wijziging, dan zullen die in ieder geval gewogen moeten worden. Gouwenaar (overleg) 12 mei 2019 15:19 (CEST)

Huizen van standBewerken

Beste Gouwenaar, bezig zijnde met het geslacht Van der Wyck kwam ik er tot mijn verbazing achter dat noch Huis Archem (dus zeer ondermaats lemma...), noch 't Laar in bovengenoemd boek voorkomen; heb jij enig idee waarom? Groet van Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 19:16 (CEST)

 • Omdat Huizen van stand over Drentse havezaten en voorname huizen handelt en deze huizen liggen niet in Drenthe, maar in Overijssel. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 17 mei 2019 20:19 (CEST)
  • Aha, zo simpel is het dus: ik ben geografisch altijd heel slecht geweest en die provincies ken ik ook al nauwelijks. Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 20:22 (CEST)

Overleg:Lijst van burgemeesters van OosterhesselenBewerken

Beste Gouwenaar, kun je daar ook je mening geven? Groet van Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 19:18 (CEST)

ExcusesBewerken

Beste Gouwenaar, sorry voor mijn hard uitgedrukte term op de samenvattingspagina: Eigenaar is overleden en het museum zal definitief gaan sluiten. op het artikel Onstwedde (plaats). Dit was eigenlijk niet mijn bedoeling. Ik wilde allen even een update maken op het artikel dat het museum vanaf heden gesloten is i.v.m. met het overlijden van de eigenaar. Excuses hiervoor. (P.s. Ik heb heus wel respect voor overleden mensen) Met vr. groet Gympetic (overleg) 24 mei 2019 22:17 (CEST)

Daar twijfel ik niet aan, het ging mij om het direct verwijderen van het bestaan van het museum uit het artikel Onstwedde, dat vond ik niet erg kies, drie dagen na het overlijden van de eigenaar, en daar was bovendien geen reden toe. Ook als een museum gesloten wordt behoeft de vermelding ervan niet per se te worden verwijderd van Wikipedia. Zo wordt in het artikel Bronkhorst nog steeds vermeld dat daar ooit het Dickens Museum gevestigd was. Ook wordt het artikel het Museum Lambert van Meerten niet verwijderd ondanks de sluiting ervan. Of de vermelding in het artikel Onstwedde na verloop van tijd nog zinvol is behoeft niet op stel en sprong te worden besloten. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2019 22:50 (CEST)

Geboortedata Rutger VlieckBewerken

Hallo Gouwenaar,

Jij ben hier ongetwijfeld handiger in: Ik zoek de geboortedatum- en plaats van Rutger Vlieck, die op 13 mei 1673 in Amsterdam terechtgesteld is. Uit morbide curiositeit: Wat zeggen de archieven over wat de resten van terechtgestelde misdadigers gebeurde? Ik gok dat dhr. Vlieck geen reguliere begrafenis gehad heeft. Met vriendelijke groet, Milliped (overleg) 16 jun 2019 13:11 (CEST)

Rutger Vlieck werd omstreeks 1611 in Danzig geboren (bron huwelijks intekeningen van de kerk Amsterdam, d.d. 23 mei 1636 DTB 444, p.308). Meestal werd er in het vonnis wel opgenomen wat er met de stoffelijke resten van een terdoodveroordeelde moest gebeuren. Vaak werden de resten nog dagen tentoongesteld, waarna de overblijfselen op een aangewezen plek - in Amsterdam bijv. het galgenveld Volewijck - werden begraven. Ook werden stoffelijke resten wel, zoals we dat nu noemen, ter beschikking van de wetenschap gesteld. Als secundaire bron is "Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725" van P. Dehing uit 2012 aan te bevelen. Zie ook de informatie over Vlieck in de eindnoten Gouwenaar (overleg) 16 jun 2019 14:13 (CEST) P.s. de man wordt zowel door Dehing als in de stukken van die tijd aangeduid als Rutgert Vlieck (zie bijv. hier, hier en hier).
Hallo Gouwenaar, mijn bijzonder grote dank weer voor je inspanningen. Ook heel grote dank voor de tip over het werk van Dehing, ik kende het niet en dat stuk bancaire geschiedenis is machtig interessant, ik ga het op de E-reader zetten. Ik zal de andere naam erbij zetten, ik kan me voorstellen dat HN en het gemeentearchief een wat hedendaagser spelling gebruikt hebben (of niet goed hebben oogelet, kan ook). Milliped (overleg) 16 jun 2019 14:58 (CEST)
Wat er na de terechtstelling met het lichaam vanVlieck gebeurde is overigens ook bekend: hij werd op de dag van de terechtstelling - 13 mei 1673 - keurig begraven in de Oude Kerk van Amsterdam, waarvoor 8 gulden betaald moest worden. Er wordt het volgende vermeld " 13 [mei] Rutgert Vlieck quam uijt het stathuijs". Gouwenaar (overleg) 16 jun 2019 15:02 (CEST)

FiladelfiaBewerken

Dank voor deze mooie foto. Geboortehuis van mijn vader. Hartenhof (overleg) 18 jun 2019 08:27 (CEST)

Geen dank, graag gedaan. Leuk om te weten dat het geboorthuis van je vader was. Ik heb een bestand met hogere resolutie op Commons geplaatst. Gouwenaar (overleg) 18 jun 2019 17:24 (CEST)
Nog mooier! Hartenhof (overleg) 18 jun 2019 20:47 (CEST)

Patriciërsfamilie SassenBewerken

Hoi Gouwenaar, jaren terug heb je eens gemeld dat je de beschikking hebt over de digitale versie van het NP. Zou je nav deze zaak uitsluitsel kunnen geven of die familie Sassen daar al dan niet genoemd worden? Alvast bedankt. -- Mdd (overleg) 19 jul 2019 16:42 (CEST)

Het probleem is dat het begrip "patriciërsfamilie" een tamelijk leeg begrip is. Het is gebaseerd op tamelijk subjectieve criteria. De familie Sassen wordt beschreven in NP jrg. 38 p.271 t/m 300, met een aanvulling in NP 39 p. 366. Dat wil alleen maar zeggen dat deze familie beschreven is in het "Nederland's Patriciaat", niets meer en niets minder. Maakt dat een familie tot een patriciërsfamilie? Dat is nogal discutabel. Voor opname in het NP moest/moet betaald worden en de gegevens worden veelal door een lid van de beschreven familie aangeleverd. Dit artikel is, naar ik vermoed, geschreven door Ferdinand Léon Rudolphe Sassen zelf samen met F. de Josselin de Jong (de ondertekening is F.L.R.S. en F.d.J.d.J.). Inplaats van een complete familie het etiket patriciërsfamilie op te plakken is de meest neutrale omschrijving, dat deze familie beschreven is in het NP jrg. 38. Gouwenaar (overleg) 19 jul 2019 20:12 (CEST)
Hartelijk dank. Dat eerste had ik ondertussen begrepen. Het criterium van die "150 jaar een vooraanstaande rol" is wellicht ook een rekbaar begrip. De data die je geeft is heel informatief: "De familie Sassen wordt beschreven in Nederland's Patriciaat [NP] (1952), jrg. 38 p.271 t/m 300, met een aanvulling in NP 39 p. 366." Wellicht kan deze tekst er als referentie bij verder zonder enig etiquette!?
Overigens heb ik hier en hier een mededeling geplaatst over het zelf raadplegen van het NP (en had ik je al als contact opgevoerd, zie bv hier). Kan ik je daar (weer) als contact opvoeren? -- Mdd (overleg) 19 jul 2019 21:08 (CEST)
Iedereen kan op elk willekeurig moment het NP raadplegen. Voor wie niet beschikt over de uitgave zelf of over de digitale versie ervan (1910-1997) kan als lid van een bibliotheek altijd de CD-Rom, de DVD of een fysiek exemplaar lenen. Gouwenaar (overleg) 19 jul 2019 21:44 (CEST)
Hoi Gouwenaar, ik heb hier reeds gemeld, dat ik terug zou komen op je commentaar aldaar, maar hiervoor wil ik graag nog eens terugkomen op hetgeen hier besproken: Ik heb dat zelf een nagekeken in het NP jrg. 38 en gezien dat de bespreking niet op p. 271 maar op p. 272 begint. Mis ik daar wat? -- Mdd (overleg) 23 jul 2019 13:39 (CEST)
Inderdaad is het p. 272. Overigens heb ik geen trek meer in het soort discussies, zoals je die nu aan het voeren bent op verschillende plekken in de Nederlandstalige Wikipedia. In dit verband wijs ik je op punt 5 bovenaan mijn overlegpagina. Gouwenaar (overleg) 23 jul 2019 13:54 (CEST)
Dat is je goed recht hier. Ik heb deze discussie naar mijn eigen OP gekopieerd en zal je daar wel pingen. -- Mdd (overleg) 23 jul 2019 14:08 (CEST)

Gouwenaar, Goudse stenen pijpBewerken

 
Een passende afbeelding bij dit onderwerp (het onderschrift luidt:"Portret van een vooraanstaand persoon die een Goudse kwaliteitspijp in de hand houdt"), afkomstig uit het genoemde proefschrift (het origineel bevindt zich in de collectie van het Historisch Museum Den Briel)

Hallo Gouwenaar,

In de Verzameling van opstellen over Rotterdamsche straten kwam ik dit citaat tegen, in de onderste alinea van pagina 2:

Toe gaauw, laat mijnheer binnen komen, klonk het haastig antwoord van den deftigen, met een langen gouwenaar gewapenden Nicolaas Versteeg; waarom heb je mijnheer niet dadelijk binnen gelaten [...]

Ik vermoed sterk dat dit gaat over de tabakspijp die bij ons beschreven wordt in het artikel Goudse stenen pijp. Kun jij dit bevestigen? Zonder nazoekwerk dan; ik kan daar zelf ook vast wel achter komen, maar ja, met jouw naam... Ik zie alvast, dat Ensie de gouwenaar beschrijft als een kalken pijp, misschien verwijzend naar kaolien, dat eruitziet als kalk, vooral na een warmtebehandeling, die gecalcineerde klei met een hoge witheid oplevert. Een hernoeming naar Gouwenaar (pijp) lijkt toch wel in aanmerking te komen. Ook gezien de site kleipijp.nl denk ik, dat Ensie hier onnauwkeurig is.

Ik wil een doorverwijspagina maken met de betekenissen van (G/g)ouwenaar met ook het konijnenras, het scheepstype en uiteraard de bewoners van Ter Gouwe. Het noemen van de buikloop is misschien te detaillistisch, tenzij er een zinvol verband is te leggen met de vreselijke drinkwatertoestand, bijvoorbeeld via Willem Frederik Büchner. Misschien toch maar, want WNT noemt dit ook. Ook het schip Gouwenaar II lijkt me noemenswaardig. Tot slot Gouwenaerbåen en Jacob de Gouwenaer. Gek genoeg heeft onze taalversie daar niets over te melden.

Met deze betekenissen en wat merknamen is Google uitgepraat, maar ik laat me graag verrassen als je nog aanvullingen voor een dp weet. Hartelijke groet — bertux 19 jul 2019 17:32 (CEST)

Ja het klopt dat met "Gouwenaar" ook kleipijpen werden aangeduid. Vroeger was het in de winter een traditie om vanuit Rotterdam naar Gouda te schaatsen en daar "Gouwenaars" te kopen en die om de nek te hangen. De kunst was om ze vervolgens heelhuids naar Rotterdam te vervoeren (zie bijv. hier). Er bestaat een nieuwsbrief "De Gouwenaar" van de Stichting De Goudse Pijp, maar encyclopedisch relevant is die imo niet. Wel relevant is de door jou genoemde betekenis buikloop. In een brief van Jan Hendrik Scheltema in 1880 beschrijft hij dat na het feest t.g.v. de zeventigste verjaardag van zijn vader de gasten hun nachtverblijf op zolder opzochten. Daarbij openbaarde bij één van de gasten zich 'de gouwenaar'. Geen frisse bedoening dus. Zie ook het lemma Gouwenaar in het WNT en dit artikeltje in de Goudsche Courant d.d. 12 september 1892. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 19 jul 2019 19:44 (CEST)
Ter aanvulling @Bertux: vanaf 3 september a.s. komt de handelseditie beschikbaar van het proefschrift "De economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met speciale aandacht voor de export" van Ruud Stam (zie aankondiging Universiteit Utrecht). Gouwenaar (overleg) 8 aug 2019 11:32 (CEST)
Via de gegeven link op de UU is het proefschrift als pdf nu al te downloaden. Paul Brussel (overleg) 8 aug 2019 11:44 (CEST)
Ik kom heel veel voor mij bekende namen van Goudse pijpmakers/fabrikanten tegen. Interessante dissertatie en een mooie aanvulling op wat al eerder door Duco is gepubliceerd. Gouwenaar (overleg) 8 aug 2019 12:14 (CEST)
Dank, Paul Brussel en Gouwenaar, ik zal er zo gauw mogelijk naar kijken! — bertux 8 aug 2019 12:22 (CEST)

Bijdragen Wander IIBewerken

En dan had ik me bij het plaatsen van verzoeken om bronnen nog heel erg ingehouden. (Anders krijg je dit.)
Persoonlijk word ik zolangzamerhand moedeloos van de rotzooi die ik tegenkom. Muijz (overleg) 10 aug 2019 16:54 (CEST)

Ja, het is soms water naar de zee dragen. Elementaire beginselen als verifieerbaarheid van de inhoud van Wikipedia aan de hand van gezaghebbend bronnen zou toch niet iedere keer weer zwaar bevochten moeten worden? Gouwenaar (overleg) 10 aug 2019 18:38 (CEST)

Nicolaus Adrianus JanssenBewerken

Beste Gouwenaer, zou je mij willen helpen met de doop van Nicolaus Adrianus Janssen (Den Bosch 10 januari 1808). Hij staat in wiewaswie als Nicolaus Janssen bij de doop, maar voor de rest is het steeds Nicolaus Adrianus. Staat hij foutief in wiewaswie of heeft hij die tweede naam er later bijgenomen. Ik kan het aangehaalde boekwerk St Jan, St Pieter, St Catharina er nergens bijvinden. Alvast bedankt,Ceescamel (overleg) 16 aug 2019 12:38 (CEST)

Wiewaswie is niet volledig op dit punt, maar heeft dit ook weer overgenomen van de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum. In het doopboek van de Sint Pieter wordt op 10 januari 1808 de doop vermeld van Nicolaus Adrianus zoon van Joannis Janssen en Maria van Miert. Gouwenaar (overleg) 16 aug 2019 13:20 (CEST)
Dank voor de bevestiging. Ik heb die pagina ook gezien, maar hield geen rekening met een niet chronologische volgorde,Ceescamel (overleg) 16 aug 2019 14:15 (CEST)
Met de chronologie is niets mis: dopen op resp. 4, 5, 9, 10 (3x), 13 en 17 januari 1808. Met de overname naar wiewaswie is wel het nodige misgaan. Ik zie dat bij veel meer dopelingen slechts de eerste naam is overgenomen. Ook ontbreken er dopen in wiewaswie. Gouwenaar (overleg) 16 aug 2019 14:36 (CEST)
Ik las 1 "10" als "20" en "13" als "18". Nogmaals dank,Ceescamel (overleg) 16 aug 2019 16:09 (CEST)

Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 7 sep 2019 03:00 (CEST)

Bart van Hove (beeldhouwer)Bewerken

Beste Gouwenaar, ik was/ben op zoek naar gegevens over een beeldengroep langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het blijken kopieën te zien van beelden van Bart van Hove (beeldhouwer). Aangezien de site, die de beelden omschrijft net zo vaak Hove als Hoven schrijven, ben ik even gaan kijken via Familysearch dat in ieder geval Hove oplevert. Echter in die geboorteakte staat dat hij de 18e geboren zou zijn. Ook zijn sterfdatum levert problemen op. Wij schrijven de 9e, maar de daarbij behorende bron (RKD) de 10e. Alle overlijdensadvertenties melden heden "10 februari", de Maasbode] zet er zelfs de tijd bij "half drie". Ook de BS Amsterdam meldt de 10e, maar die schrijft dan wel weer de 17e als geboortedatum. Wat is wijs hier? Over de beelden is ook al strijd gaande, maar dat weet ik wel te omzeilen,Ceescamel (overleg) 9 sep 2019 17:02 (CEST)

In dit geval is van belang om na te gaan wat er in de overlijdensakte zelf staat, daaruit blijkt dat de bronnen die 10 februari 1914 (half drie in de morgen) noemen correct zijn. Ik zal het RKD op de hoogte stellen, dat de juiste geboortedatum 18 maart 1850 is, volgens zijn geboorteakte in het Haags gemeentearchief. Gouwenaar (overleg) 9 sep 2019 19:17 (CEST)
Dank je wel, ik houd het artikel even in de gaten, zodra het RKD aangepast is zal ik het aanpassen. Ik ben er nog wel even mee bezig, want in de bron over de beelden staan ook een aantal (makkelijk op te lossen) fouten, zoals bv de plaats van de beelden.Ceescamel (overleg) 10 sep 2019 11:34 (CEST)
Het RKD heeft de datum inmiddels aangepast, maar het kan soms enige tijd duren voordat dit zichtbaar wordt op de website. Gouwenaar (overleg) 10 sep 2019 12:36 (CEST)
Oeps, dat gaat zo te zien om fouten die ik meer dan 10 jaar geleden geïntroduceerd heb in dat artikel. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. De bron leek betrouwbaar, maar dat is dus niet altijd genoeg. Bedankt voor het uitzoeken en vervolgacties. - Robotje (overleg) 10 sep 2019 12:41 (CEST)
Ach zo gaat dat, de verhalen over de leeuwen lopen ook doorelkaar heen. Ik was niet gaan zoeken als de namen Hove en Hoven niet (in)consequent door elkaar werden gebruikt.Ceescamel (overleg) 10 sep 2019 14:10 (CEST)
Een van die leeuwen trof ik ruim vijf jaar geleden - feestelijk gestrikt - aan in Kraggenburg. Gouwenaar (overleg) 10 sep 2019 14:27 (CEST)
Die ziet er in ieder geval beter (scherper qua uitvoering) uit, maar ja hij was dan ook 65...In Amsterdam staan ze op een verlaten plek, beetje zielig...Ceescamel (overleg) 10 sep 2019 16:51 (CEST)
De leeuwen in Kraggenburg zijn wel ouder, maar de strik was tgv het 65-jarig bestaan van de plaats Kraggenburg. Gouwenaar (overleg) 10 sep 2019 17:06 (CEST)
Geb.datum vandaag aangepast op data en en.Ceescamel (overleg) 13 sep 2019 12:28 (CEST)

Verplaatste bewerkingenBewerken

Beste Gouwenaar,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:08 (CEST)

Geen flauw idee waar dit bericht betrekking op heeft. Gouwenaar (overleg) 11 sep 2019 10:02 (CEST)
Zelfde bij mij (2x zelfs). Absoluut ontraceerbaar. Blijkbaar een automatisch gegenereerde boodschap. Hartenhof (overleg) 11 sep 2019 11:08 (CEST)
Dag Gouwenaar, het betreft een (op zijn zachtst gezegd enigszins controversiële) verplaatsing van niet-afgevinkte artikelen op deze nalooplijsten. Mvg, Encycloon (overleg) 11 sep 2019 23:36 (CEST)

Auke HeinsiusBewerken

Ter info: ik heb Auke Heinsius toch maar verwijderd. De argumenten op de overlegpagina gaven de doorslag. Trijnstel (overleg) 12 sep 2019 00:02 (CEST)

@Trijnstel, dank voor je reactie en voor je heroverweging. Vanwege een verblijf elders was ik niet in staat om eerder te reageren. Gouwenaar (overleg) 14 sep 2019 17:04 (CEST)
Ow, dat is geen verkeerde plek. Tof!! Trijnstel (overleg) 15 sep 2019 15:42 (CEST)

Soms ..Bewerken

... gaat het dus wèl goed, zie hier. Altijd mooi om te zien. Groet, 213.10.126.18 15 sep 2019 19:47 (CEST)

Dank, hulde aan RTV-Noord. Gouwenaar (overleg) 15 sep 2019 19:57 (CEST)

Hallenhuisboerderij (Ten Arlo)Bewerken

Mooie voormalige boerderij. Ik heb de woorden "monumentaal" vervangen (relatief groot); het wordt nog wel eens verward met monument, maar heeft niets met elkaar te maken. Voorts heb ik maar een link gemaakt naar rijksmonument en de infobox wat geordend.Ceescamel (overleg) 17 sep 2019 10:54 (CEST)

De laatste twee wijzigingen zijn wmb akkoord, maar de eerste niet. Het gaat in de beschrijving niet om de grootte van het complex, maar om het monumentale karakter. In de betekenis die in de nieuwste druk van van Dale ook aan monumentaal gegeven wordt, t.w. van de aard van of het uiterlijk hebbend van een monument veelal (maar niet noodzakelijk) in de zin van weids, groots (citaat Van Dale, onderstreping door mij). Gouwenaar (overleg) 17 sep 2019 13:06 (CEST)

Er is hier dus sprake van een rijksmonument met "de aard van of het uiterlijk hebbend van een monument veelal in de zin van weids, groots". Door monumentaal te gebruiken is niet duidelijk wat je ermee bedoelt: heeft het de aard van een monument, heeft het uiterlijk van een monument of is het misschien weids of groots ( (en wat is weids/groots?). Aangezien al via het monumentschap bepaald is dat het een monument is, kan je volgens mij beter omschrijven wat je hier bedoelt. Gezien je tekst in de noot is het misschien een oplossing monumentaal te linken naar rijksmonument of misschien in de eerste regel al te vermelden dat het een rijksmonument is, dan hoef je de uitleg ook niet meer te vermelden. Tot slot, aangezien verschillende versies van Van Dale kennelijk een verschillende omschrijving geven van "monumentaal" zou ik er het jaartal van druk bijzetten als de noot blijft gehandhaafd,Ceescamel (overleg) 19 sep 2019 11:15 (CEST)

In de verklarende voetnoot geef ik, hoewel ik dat enigszins overbodig vind, expliciet aan dat weids en groots hier uitdrukkelijk niet bedoeld wordt. Wat hier met monumentaal c.q. monument bedoeld wordt staat eveneens uitgelegd in deze verklarende voetnoot, t.w. een object van cultuur- en architectuurhistorische waarde (ook ontleend aan Van Dale). Ik ga er vanuit dat indien Van Dale als bron gebruik wordt, dit uitsluitend de meest recente versie kan zijn, tenzij het om een woordverklaring binnen een historische context zou gaan. Maar goed ook dat heb ik toegevoegd om misvestanden te voorkomen. De online versie van de Dikke van Dale is niet meer gebonden aan jaar van uitgave, maar wordt regelmatig geactualiseerd. Gouwenaar (overleg) 19 sep 2019 20:05 (CEST)

Beste Gouwenaar, dit lost het/mijn probleem niet op. Het/mijn probleem is dat in het artikel door de toevoeging "monumentaal" staat, dat het een monument is en een complex dat veel weg heeft van een monument (welke reden dan ook). Het is het een of het ander, hier dus een monument en daar moeten wij het volgens mij dan ook bij houden. Ten aanzien van het tweede punt, als Van Dale vandaag besluit de tekst van de online-versie aan te passen, kan het zo zijn dat het niet meer als bron bij het artikel past, terwijl dat als je de datum van raadpleging of versie vermeldt dat minder speelt.Ceescamel (overleg) 21 sep 2019 10:51 (CEST)

De gegeven uitleg dat onder monumentaal hier verstaan moet worden een object van cultuur- en architectuurhistorische waarde is imo correct en cf de definiëring van Van Dale. In eerste instantie controleer ik dit in de laatste papieren versie van Van Dale in mijn bezit (de 14e druk uit 2005), maar check vervolgens in de online versie (dwz de versie achter de betaalmuur) of de gegeven omschrijving in de papieren versie nog gewijzigd is. Dat bleek niet het geval te zijn!. Gouwenaar (overleg) 21 sep 2019 13:27 (CEST)

Gouwenaar, sorry dat ik zo dram, maar daarmee klopt het nog steeds niet. Volgens het artikel is het gebouw eerst "een gebouw van de aard van of het uiterlijk hebbend van een monument" en later een "monument". Dat kan niet samen; ik kan ook niet in een artikel schrijven "deze persoon lijkt op Gouwenaar" en dan "deze persoon is Gouwenaar". Het is een van de twee. Misschien naar het Taalcafé?Ceescamel (overleg) 21 sep 2019 16:47 (CEST)

Daar verschillen wij dan van mening "van de aard van of het uiterlijk hebbend van ..." is niet hetzelfde als "lijkt op ...". Gouwenaar (overleg) 21 sep 2019 17:37 (CEST)

Gemaal VerdooldBewerken

Hallo Gouwenaar,

Zojuist heb ik Gemaal Verdoold wat uitgebreid en daarbij de poldernaam Beijersche veranderd in Het Beijersche. Ik kom beide varianten tegen (en ook Beyersche). Zonder lidwoord strijdt het nogal met mijn taalgevoel, maar ik kan me betere argumenten voorstellen. Los van voorkeur of dit specifieke geval, zijn er in de geschiedkunde argumenten waaruit je een voorkeursschrijfwijze kunt afleiden als de bronnen slordig, strijdig of vaag zijn? — bertux 19 sep 2019 15:56 (CEST)

Het Beijersche is wmb prima en spoort goed met de vermelding op de meest recente topografische kaarten van de topografische dienst/het kadaster. Het Beijersche is niet alleen de naam van de polder maar ook van de gelijknamige buurtschap langs de Beijerscheweg (zie bijvoorbeeld "Het Schoonhovense spoortje"). Ook de namen Beijersche (zie bijv. hier) en 't Beijersche' komen wel voor. En in oudere bronnen inderdaad ook Beyersche en 't Beyersche. Maar jouw keuze voor Het Beijersche lijkt mij bij nader inzien beter dan de door mij gebruikte variant zonder lidwoord, gelet ook op de vermelding door de topografische dienst. Een gerenommeerd schrijver over de geschiedenis van de Krimpenerwaard, Henk Povée, gebruikt voor de buurtschap eveneens een variant met het lidwoord, t.w. het Beijersche (zie bijvoorbeeld "Gifmoorden en ‘sluijkerijen’ in de Krimpener- en Lopikerwaard"). Kortom ik kan geheel megaan in jouw keuze. Gouwenaar (overleg) 19 sep 2019 19:44 (CEST)
Dag beiden, voor wat het waard is: Gerald van Berkel en Kees Samplonius noemen in deel 12 van hun Nederlandse plaatsnamen verklaard (2018) de buurtschap Het Beijersche en de polder Beyerse, de laatste dus zonder lidwoord (p. 64). De informatie uit dit naslagwerk is onlangs ook toegevoegd aan de Etymologiebank. De namen zouden teruggaan op een persoon die Beyer heette. Mogelijk een oude voorvader van de vroegere Journaal-lezeres dus. — Matroos Vos (overleg) 19 sep 2019 23:21 (CEST)
Of haar overgrootslavenhouder, want met de knoet kregen de rechtelozen ook vaak de naam van hun drijver ingeslagen. Ah, opdrijver en vader tegelijk kan ook nog, zie ik in haar artikel. Ik kan in elk geval niet geloven dat Noraly haar prachtig gekleurde velletje uit de modder van de Beyersche Vliet of de Beijersche Vliet heeft, al zal die ook wel een bruintint hebben. Google Maps heeft beide namen overigens broederlijk naast elkaar staan, om het zicht nog wat te vertroebelen — bertux 19 sep 2019 23:52 (CEST)
Op zich is het natuurlijk helemaal niet uitgesloten dat een van de voorvaderen van Noraly een uit de roomblanke Beyersche modder getrokken Beyer is, die op een gegeven moment zijn geluk in de West is gaan zoeken en aldaar vleeschelijke gemeenschap met een zwarte vrouw heeft gehad. Veel van die gemengde 'relaties' zullen van de kant van de vrouw – understatement! – niet altijd op geheel vrijwillige basis zijn geweest, maar er is ook de uitzonderlijke geschiedenis van de selfmade zakenvrouw Elisabeth Samson, die in 1767 als eerste vrije zwarte vrouw in Suriname met een blanke man in het huwelijk trad – reeds een eeuw voor de afschaffing van de slavernij dus. — Matroos Vos (overleg) 20 sep 2019 05:45 (CEST)
Als de kat van huis is ... ontspint zich een aardig discussie. Ik moet wel aantekenen dat de relatie van mensen met de familienaam Beijer/Beyer met Het Beijersche bij Stolwijk zeer waarschijnlijk minimaal zal zijn. Er zijn meer voor de hand liggende mogelijkheden, zoals de Nederlands Familienamenbank (oorspronkelijk opgezet door Het Bureau) vermeldt. In Schoonhoven kom ik in de 16e eeuw een schepen Arien Ghijsbertz Beyer tegen, daar ligt wellicht eerder een relatie met Het Beijersche voor de hand. In het oud (rechterlijk) archief van diverse plaatsen in de Krimpenerwaard wordt gesproken over in Beyerse onder de jurisdictie van Stolwijk en wonende c.q. gelegen in t beyerse onder stolwijk. In het register van schepenakten van Stolwijk komen de namen Beijers(s)e(n), Beijerssom, Beijerschen als toponiem zeer frequent voor (helaas achter een betaalmuur, dus hier niet te linken). Gouwenaar (overleg) 21 sep 2019 13:27 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 20 sep 2019 21:07 (CEST)

Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Gouwenaar".