Enkele spelregels:
 1. Vragen die hier aan mij gesteld worden, zullen door mij hier beantwoord worden.
 2. Vragen die ik elders heb gesteld, dienen - om de samenhang tussen vraag en antwoord te behouden - daar beantwoord te worden.
 3. Bijdragen die naar mijn oordeel strijdig zijn met de Wikiquette, kunnen direct door mij verwijderd worden.
 4. Ook bijdragen die op de man in plaats van op de zaak zijn gericht, kunnen direct door mij worden verwijderd.
 5. Bijdragen aan deze pagina kunnen direct na lezing door mij worden gearchiveerd.

Laat een nieuw bericht achter
Sullivan 1906 5 10.jpg

Er fladderen soms vreemde vogels rond op Wikipedia, ze zijn als volgt te typeren:

 • het zendelingetje, probeert Wikipedia te gebruiken om zijn evangelie uit te venten
 • het egotrippertje, probeert koste wat kost zichzelf, zijn familie en/of zijn zaak te promoten
 • het autoriteitje, vindt het gewone volk te min om daarmee in discussie te gaan, wat hij te melden heeft staat immers niet ter discussie


 • het kladderaartje, meent dat de vrije bewerkbaarheid van Wikipedia een vrijbrief is om te mogen kladderen
 • het overschrijvertje, neemt zonder blikken of blozen teksten van anderen over en plaatst deze als eigen werk op Wikipedia
 • het dovemannetje, is zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat iedere discussie onmogelijk is
 • het fabulantje, mixt feiten en fictie tot een schier onontwarbare kluwen

(n.b. waar hij of zijn staat kan natuurlijk ook zij of haar worden gelezen)
Mocht u zich onverhoopt in een van deze types herkennen dan is fladderen naar een andere plek dan Wikipedia wellicht verstandiger.

CeresmeerBewerken

Moi Gouwenaar, ik kwam weer eens langs Ceresdorp en vroeg me af hoe ver het is met het onderzoek naar de vervuiling van het Ceresmeer. Weet jij of daar de laatste jaren enige voortgang is geboekt? Peter b (overleg) 25 jan 2021 13:59 (CET)[]

In 2016 deelde de gemeente Stadskanaal (jaarverslag 2015) mee, dat de sanering in volle gang was. In 2018 stemde G.S. in met het evaluatieverslag locatie Ohmweg (Ceresmeer). Bij de raadsstukken van november 2020 noemde het gemeenstebestuur het "Overleg Grondbank Nederland in het kader van de sanering van het Ceresmeer" (zie ook Demping Ceresmeer Stadskanaal). Gouwenaar (overleg) 25 jan 2021 14:53 (CET)[]
Dank. Peter b (overleg) 25 jan 2021 15:27 (CET)[]

Van NaerssenBewerken

Beste Gouwenaar, kun jij ook nog even checken of de toevoegingen op dat lemma terecht zijn, en of het hier op basis van de -m.i. nogal betrouwbaar overkomende- bron inderdaad om wettige afstammelingen gaat? Groet van Paul Brussel (overleg) 26 jan 2021 23:20 (CET)[]

Of de toevoegingen al dan niet terecht zijn durf ik niet aan te geven, maar er zitten wel wat slordigheden in die kwartierstaat. Nr. 32 Frederik van Naerssen zou geboren zijn als zoon van Carel van Naerssen (1754-1821) en een onbekende relatie. Normaal zou Carel dan nr. 64 in de kwartierstaat zijn. Hier staat hij als nr. 65 met de vermelding dat zij gedoopt is. Nogal slordig lijkt mij. De doopdatum heb ik wel kunnen natrekken in het doopboek van Breda en die is correct. Kennelijk zijn twee van zijn kinderen in hetzelfde jaar 1801 geboren, dat kan natuurlijk (tweeling?), maar uitleg ontbreekt. Kortom ik vind het nogal mager om deze kwartierstaat als betrouwbare, gezaghebbende bron te gebruiken. Gouwenaar (overleg) 27 jan 2021 13:30 (CET)[]

VerschutBewerken

Beste Gouwenaar, zou ik jou om een oordeel mogen vragen over dit (deels Gouda-gerelateerde) genealogische artikel? Mvg, Encycloon (overleg) 28 feb 2021 18:53 (CET)[]

Een typisch geval van origineel onderzoek waar ook nog eens de nodige kanttekeningen bij gezet kunnen worden. Waarom Gerrit Verschut als 'bekende' pijpmaker wordt genoemd is hoogst merkwaardig: hij was een van de vele Goudse pijpmakers. Ik ken er zo al acht met de naam Verschut. Of de naam Verschut voor het eerst in 1631 werd gebruikt durf ik niet te bevestigen. Deze verwijzingen in het streekarchief Midden Holland naar het weeskamerarchief, t.w. resp. 1588, 1600 en 1602 lijken te duiden op eerdere vermeldingen, maar daarvoor zou ik de weeskameraktes zelf moeten raadplegen. Een vermelding in het weeskamerarchief in 1588 wijst mogelijk op een aanwezigheid van de Verschuts in Gouda voor 1592. Kortom het artikel bevat naar mijn oordeel wat bij elkaar gesprokkelde zaken als resultaat van eigen archiefonderzoek van de schrijver in het streekarchief Midden-Holland. De relevantie van het Goudse geslacht Verschut blijkt nmm niet uit gepubliceerde bronnen. Gouwenaar (overleg) 28 feb 2021 19:58 (CET)[]
Dank voor de reactie, ik zal de pagina op TBP nomineren (inclusief verwijzing naar dit commentaar). Encycloon (overleg) 28 feb 2021 20:20 (CET)[]

Wanneer wordt een overlijden publieke informatie?Bewerken

Hallo Gouwenaar, iets wat enigszins tangentieel aan jouw kunsten is, maar waarover ik denk dat jij wel iets zinnigs over kan zeggen, is de vraag wanneer informatie over een overlijden (in dit geval in Nederland) publieke informatie wordt. Er is nu in een krocht van Wikipedia een discussie daaromtrent bezig. Overlijdensinformatie heeft een misschien ietsje verder strekkende consequentie: het betekent dat WP:BLP niet meer van toepassing is. In dit geval is het ook geverifieerd door iemand van Wikipedia, maar ik neem aan dat dit soort gegevens op een gegeven ogenblik ook voor willekeurig geïnteresseerden beschikbaar zal zijn. (de overlijdensaktes van mijn grootouders waren bij de beeldbank van de gemeente op te vragen, maar die lopen al een tijdje hier niet meer rond). Ik ben wel benieuwd wat voor mechanisme en wat voor vervaldata hier achter zitten? Met vriendelijke groet, Milliped (overleg) 19 mrt 2021 09:07 (CET)[]

Voor de officiële akten gelden wettelijke termijnen. Zo worden geboorteaktes na 100 jaar, huwelijksaktes na 75 jaar en overlijdensaktes na 50 jaar openbaar gemaakt (zie hier). Op dat moment zijn die aktes voor iedereen te raadplegen. Er zijn natuurlijk meer bronnen waaruit geput kan worden. Zo kunnen door het CBG - tegen betaling - uittreksels verstrekt worden van persoonskaarten en -lijsten van mensen die na 1938 in Nederland zijn overleden (zie hier). Overigens kan die informatie pas verkregen worden in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van overlijden. Minder officieel (maar ook minder betrouwbaar) zijn de verschillende verzamelingen van familieberichten, waarin data van geboorte, huwelijk en overlijden te vinden zijn. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 19 mrt 2021 12:59 (CET)[]
Dank, kan ik dus eigenlijk uit je toevoeging afleiden dat als je niet één van de genoemde secondaire bronnen (familieberichten/krantenartikelen etc.) er pas in het tweede kalenderjaar na iemands overlijden (dus de 1 januari van het op het overlijden volgende jaar) deze informatie voor iedereen toegankelijk kan zijn? Milliped (overleg) 19 mrt 2021 16:03 (CET)[]
Als het overlijden niet op de een of andere manier publiekelijk bekend is gemaakt dan zit er niets anders op dan te wachten tot deze gegevens alsnog beschikbaar komen. Zo heb ik zelf een abonnement op bepaalde familienamen, waardoor ik automatisch jaarlijks de gegevens krijg van de in het voorvorige jaar overleden personen. Gouwenaar (overleg) 19 mrt 2021 19:38 (CET)[]

Jacob François MoreauBewerken

Beste Gouwenaar, deze Jacob François Moreau is al langer overleden (zie boven). Overal staat vermeld dat hij op 9 oktober zou zijn overleden, maar alles wat ik kan vinden is dat hij op 14 oktober 1751 begraven is. Ik heb hem gevonden via stadsarchief Rotterdam (met vrouw). Als ik dan verder zoek in familysearch raak ik de draad al snel kwijt. Zou jij een poging willen wagen om de achterhalen of de 9e een harde datum is of een inschatting? Voorlopig houd ik het op begraven 14 oktober.Ceescamel (overleg) 1 apr 2021 11:44 (CEST)[]

Op 12 oktober 1751 werd in het gaardersregister van Rotterdam ingeschreven dat er f 15 gaardersrecht betaald was voor "'t lijk van Jacob François Moreau orgelmaker tegen over de Groote kerk". De vermelding in het begraafboek is hier te vinden (rechterbladzijde, 5e inschrijving van boven, die inschrijving vond plaats op donderdag 14 oktober 1751). Waar die 9 oktober op gebaseerd is weet ik niet. Op basis van deze vermeldingen kan je niet verder gaan dan dat hij voor of op 12 oktober ia overleden. Gouwenaar (overleg) 1 apr 2021 13:07 (CEST)[]
Ik vond in een ander boek op familysearch dat hij op de 14e begraven is (zoals ook vermeld bij Stadsarchief Rotterdam), maar ik ben vergeten de link te bewaren en kon hem niet meer terugvinden. Ik laat het dus zo staan, dank voor de bevestiging,Ceescamel (overleg) 2 apr 2021 09:44 (CEST)[]
Ik zie dat de vermelding van zijn overlijdensdatum o.a. vermeld is in de Encyclopedie Zeeland. Ik heb onlangs van Gasthuis een positief geluid gehoord over deze bron. Wellicht dat Gasthuis zijn mening zou willen geven over de betrouwbaarheid van de encyclopedie Zeeland op dit onderdeel. Gouwenaar (overleg) 2 apr 2021 15:01 (CEST)[]
Beste Ceescamel en Gouwenaar, het oorspronkelijke artikel is geschreven door J.H. Kluiver, een serieus historicus, die zich ook met orgelgeschiedenis heeft beziggehouden. Zonder tegenbewijs zou ik uitgaan van de juistheid van wat hij schrijft. Bovendien geeft Ceescamel in zijn eerste bijdrage al aan dat dit niet de enige bron is die deze overlijdensdatum noemt. Ik zag trouwens dat ik nog een CD heb met onder andere opnamen van zijn orgel in de kerk van Baarland. Ik zal op basis van Musik in Geschichte und Gegenwart nog wat info toevoegen. Die heeft het trouwens over 12 oktober "(oder kurz davor)". Ik zag dat ook Grove Music Online gebruikt was, voor zover die publiek toegankelijk is. Deze bron zit in het pakket van digitale bronnen waar je als lid van de Koninklijke Bibliotheek in kan. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 apr 2021 15:54 (CEST).[]
Dank voor je reactie Gasthuis. Inderdaad is er een artikel in Grove Music Online, t.w. 'Moreau, Jacob François' (Hans Klotz, revised by Adri de Groot). In dat artikel wordt ook vermeld dat hij op 9 oktober 1751 in Rotterdam is overleden. Omdat ik ook een stukje over het Moreau-orgel in de Sint-Janskerk heb gecorrigeerd (dit betrof geen restauratie, maar een nieuwbouw, Carré was geen orgelontwerper, maar een schilder, tekenaar en decorateur (zie RKD), die een ontwerptekening van het orgelfront maakte). De inmiddels oud-archivaris van de Sint-Janskerk heeft meerdere malen over dit orgel gepubliceerd. Gouwenaar (overleg) 3 apr 2021 17:38 (CEST)[]
Beste Gouwenaar, gelukkig let er nog iemand goed op. Ik zie dat ik in de MGG achter het woord "Reparaturen" een dubbele punt heb gelezen terwijl er een puntkomma staat. De restauratie betrof een ander, niet meer bestaand orgel. Uit de rest van het artikel bleek duidelijk dat Gouda de belangrijkste opdracht van zijn leven was, dus ik had beter kunnen weten. Carré komt niet van mij. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 apr 2021 21:30 (CEST).[]
Beste Gasthuis, het was mij niet opgevallen wie de tekst geplaatst had. Ik keek slechts naar de inhoud van het artikel en vergeleek die met mijn Goudse bronnen. Graag gedaan overigens. Gouwenaar (overleg) 3 apr 2021 23:27 (CEST)[]
mm, eigenaardig. De Grove is zo te zien aangepast aan ons stuk. Toen ik hem 1 april raadpleegde heette hij er nog Jean, nu Jacobus. De Encyclopedie van Zeeland zie ook wel als betrouwbaar, maar daar staan ook vreemde dingen op. Dus daar zonder meer van uitgaan, lijkt me niet geheel juist. Ik kan me er ook voor aanmelden, zie ik,Ceescamel (overleg) 18 apr 2021 10:47 (CEST)[]

Willem NicolaïBewerken

Verplaatst naar Overleg:Willem Nicolaï. Gouwenaar (overleg) 19 apr 2021 19:53 (CEST)[]

Otto de NobelBewerken

Gouwenaar, ik weet niet of je Otto de Nobel op volgen hebt staan. Ik vond in een krant dat hij in 1953 een grafsteen kreeg en een collega heeft die gefotografeerd. Omdat je ook wel eens beelden fotografeert, zie de schoonheid,Ceescamel (overleg) 24 apr 2021 11:43 (CEST)[]

Ja, ik had het gezien, het artikel staat op mijn volglijst. Gouwenaar (overleg) 24 apr 2021 12:02 (CEST)[]

HeinsiusBewerken

Hallo Gouwenaar, ik heb zo mijn twijfels bij de wrochtsels van (naar ik aanneem) FNH: Heinsius (hugenotengeslacht) en Heinsius (adelsgeslacht). Wil jij er eens een blik op werpen? Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 24 apr 2021 23:48 (CEST)[]

Je twijfels lijken mij terecht. Ook deze artikelen lijken weer de resultaten van origineel onderzoek, zie ter vergelijking de hier gevoerde discussie over Auke Heinsius. De als bron opgevoerde publicatie Het Huis Heinaut is oorspronkelijk in 2017 door F.N. Heinsius in eigen beheer uitgebracht en op internet gepubliceerd. De laatste versie (9e herziene versie) uit 2020 is te raadplegen in het e-depot van de KB (klikken op "Open de publicatie"). Er is overigens geen sprake van een Nederlands adelsgeslacht Heinsius, dat deze in de Noordelijke Nederlanden gevestigde familie zich tot de Belgische adel zou mogen rekenen lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk. Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 13:57 (CEST)[]
Volgens het NNBW werd de eerste Daniel inderdaad onderscheiden als ridder van Sint-Marcus. Dit was echter (volgens het artikel op de Engelstalige wikipedia) níet erfelijk (enkele uitzonderingen daargelaten). Notum-sit (overleg) 25 apr 2021 14:15 (CEST)[]
Ik vraag me verder ten eerste af of geloofsvluchtelingen uit Vianden wel als hugenoten kunnen worden aangeduid en vervolgens of iemand die in 1577 al bezittingen in Leeuwarden zou hebben, daar wel als vluchteling terecht is gekomen. Notum-sit (overleg) 25 apr 2021 14:19 (CEST)[]
De publicatie van Heinsius berust op tal van niet bewezen veronderstellingen. Dat er sprake zou zijn van telgen van verdreven hugenoten behoort tot die onbewezen veonderstellingen. Die onderscheiding als ridder van Sint-Marcus maakt een geslacht niet adellijk (noch in België, noch in Nederland). Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 14:37 (CEST) P.s. Het Huis Heinaut (de gebruikte bron) is verder in geen enkele bibliotheek te vinden en ook nimmer - voor zover ik kan nagaan - gepubliceerd in een gerenommeerd genealogisch tijdschrift. Kortom Wikipedia wordt hier voor een oneigenlijk doel gebruikt. Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 19:32 (CEST)[]
Een mij bekend fenomeen is, dat je vaak helemaal geen kennis van zaken nodig te hebben om aan je water te voelen als er slecht werk geleverd wordt. De auteur schrijft in Heinsius (hugenotengeslacht) over het graafschap Vianden, maar linkt naar de stad. Van een mededeling die begint met men schrijft echter gaan mijn haren overeind staan. En er is blijkbaar gedoe tijdens de reformatie, dan mag je wel heel goed in secundaire bronnen nagaan of de aanduiding remonstranten betrekking heeft op bezwaarschriften of op de remonstrantie; juist in de beschreven periode slaat de betekenis om. Het korte tekstje staat vol wezelzinnen: men schrijft echter; aanvankelijk; veiligheid in het geding; et cetera.
Het verbaast mij dat er geen nominatiesjabloon boven staat. Zal ik de kat de bel aanbinden, hopend op enige steun? Kan ik mijn eigen bezwaren, met een samenvatting van jouw bevindingen in een nominatietekst plaatsen? Desgewenst wil ik eerst wel een concept-nominatie maken  →bertux 25 apr 2021 21:18 (CEST)[]
Wat ik zeer kwalijk vind is dat in het Wikipedia-artikel allerlei data als feiten gepresenteerd worden, waarvan de auteur in de bijgevoegde bron zelf zegt dat het slechts schattingen van hem zijn. In de bron worden bovendien allerlei slagen om de arm gehouden door het veelvuldig gebruik van termen als circa, hoogstwaarschijnlijk, mogelijk enz. enz. Kennelijk zijn dat allemaal eigen conclusies van de schrijver. Zoals al blijkt uit mijn eerdere reactie ben ik van mening dat dergelijke artikelen hier niet thuishoren. Gouwenaar (overleg) 25 apr 2021 21:47 (CEST)[]
Nog een voorbeeld van gemakzuchtig redeneren vond ik in Het Huis Heinaut, waar ik op kwam via de bronvermelding. Hij schrijft daar: De geslachtsnaam Heinsius vormt de voortzetting van het patroniem Heins, waarbij het Romeins-Latijnse adjectief ius voor recht, ingesloten is. Inderdaad, inclusief link naar Wiktionary, en daarenboven nog dubbel fout, want ius is geen adjectief, én hij had dan in elk geval moeten verwijzen naar -ius. Maar dat zou minder interessant zijn, want niet objectieve geschiedschrijving is hier het doel, maar verheerlijking van het voorgeslacht  →bertux 25 apr 2021 21:48 (CEST)[]
Ik heb bij beide artikelen wat vragen gesteld. Als er geen betrouwbare en gezaghebbende bronnen genoemd kunnen worden waar de beweringen op gestoeld zijn kunnen ze wmb beide voor verwijdering worden genomineerd. Gouwenaar (overleg) 26 apr 2021 20:44 (CEST)[]

Sybrandt van Noordt juniorBewerken

Beste Gouwenaar, zou je even willen meelezen in Sybrandt van Noordt junior. Ik vond zijn begrafenis in dit boek, maar weet niet of dat de daadwerkelijke begrafenis is of alleen de aanbetaling. Ik las elders dat hij begraven zou zijn in de Westerkerk, maar die site vermeldt hem niet. Boven zijn naam staat bovendien NK, zie hier,Ceescamel (overleg) 30 apr 2021 12:08 (CEST)[]

De Westerkerk klopt inderdaad niet. Hij staat genoteerd op 25 februari 1705 in het begraafboek van de Nieuwe Kerk en Engelse Kerk in Amsterdam. Uit beide boeken kan opgemaakt worden dat hij op woensdag 25 februari 1705 begraven is in de Nieuwe Kerk. Gouwenaar (overleg) 30 apr 2021 12:31 (CEST)[]
Dank,Ceescamel (overleg) 30 apr 2021 13:21 (CEST)[]

Paul NiessingBewerken

Ik heb gisteren Paul Niessing aangemaakt. Ik wilde zijn persoonlijke gegevens controleren, maar kwam er maar moeilijk achter. De naam schijnt gedurende zijn leven opgeschoven te zijn van Niesing naar Niessing. Kan dat zomaar? Of is dat ergens na te lezen. Zoon Edvard Niessing ken ik qua naam niet anders dan met dubbel ss, maar bij de lintjesregen van 1988 werd de Orde van Oranje-Nassau nog uitgereikt aan Paul Niesing en dat zal toch wel gecontroleerd zijn,Ceescamel (overleg) 18 mei 2021 10:15 (CEST)[]

Het gebeurt wel vaker dat personen/familie hun familienaam anders spellen dan de officieel geregistreerde achternaam. Een bekend voorbeeld is Joop den Uyl, die officeel als "Den Uijl]] geregistreerd stond. Dat zou hier ook het geval kunnen zijn. Zeker is dat in de bevolkingsregisters van Rotterdam de familienaam als Niesing geregistreed stond. Toen de vader van Paul Niessing in 1949 overleed werd dan ook Niesing in de overlijdensakte genoemd. De familie plaatste echter een overlijdensadvertentie waar toen al Niessing als naam werd gebruikt. Ik betwijfel of er een formele naamswijziging heeft plaatsgevonden. Ik ben dat in ieder geval niet tegengekomen. Terzijde: iemand wordt niet verheven tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, maar benoemd. Gouwenaar (overleg) 18 mei 2021 13:03 (CEST)[]
Dank je wel... en meteen verbeterd,Ceescamel (overleg) 18 mei 2021 15:34 (CEST)[]

Douwe Gerbrandt SteynBewerken

Hallo Gouwenaar,

De Zuid-Afrikaanse collega Oesjaar vroeg in De kroeg of iemand een kort artikeltje uit het Zuid-Afrikaans wilde vertalen. Vertalen uit die taal vind ik leuk, helpen ook, en daar kwam Douwe Gerbrandt Steyn uit voort. Maar ik heb nu al spijt, gezien de bronnen en hun relatie tot de tekst.

Zo geeft deze bron (genoemd in het artikel) 1660 als geboortedatum, terwijl het artikel 1631 geeft. Ook wordt daar geen sterfdatum genoemd, alleen dat hij in 1699 nog in leven geweest moet zijn. Het overlijdensjaar 1700 zal wel uit deze bron komen, maar dat lijkt me user-generated content. Verder stelde het Zuid-Afrikaanse artikel dat Douwe Gerbrandt de biologische stamvader van de Steyns zou zijn, maar de enige die de lijn en de naam voort kon zetten is Jacobus, een aangenomen zoon. Het hoeft niet onwaar te zijn, maar ik zie geen genetisch onderzoek als bron vermeld en dat getuigt van een tekort aan zorgvuldigheid. Wat denk je, moet ik de tekst voor verwijdering of nuweg nomineren? Duidelijkheid is in elk geval nodig, een beoordeling van de bronnen kan me helpen bij mijn beslissing  →bertux 18 mei 2021 20:56 (CEST)[]

Tja, of het allemaal klopt is maar de vraag. De huwelijksinschrijving van Douwe Gerbrandts en Maria Lozee is hier te zien. Maar dan begint mijn twijfel. Vermeld wordt dat hij afkomstig is van Leeuwarden, wat niet behoeft te betekenen dat hij daar geboren is. Deze bron gokt maar wat. Afgaande op zijn huwelijksdatum vermoeden ze een geboortejaar van circa 1660. Volgens deze bron was hij eerder in 1657 in Weidum getrouwd met Rikstje Egberts. In 1657 gingen voor het gerecht van Leeuwarden Douwe Gerbens en Rixt Egberts in ondertrouw. Maar is hij dezelfde persoon die naar Zuid-Afrika ging? En waaruit blijkt dat dan? Volgens diezelfde bron zou hij voor 23 januari 1631 in Weidum geboren zijn. Daar wordt een bladzijde van dit doopboek bijgevoegd. Daar wordt weliswaar een doop op 10 juli 1631 vermeld van Douwe, zoon van Gerben Jacobs en Antje Huigis. Waarom daar uit afgeleid wordt dat hij voor 23 januari 1631 geboren zou zijn is een raadsel. Maar het wordt nog veel gekker. De getoonde pagina is helemaal niet het doopboek van Weidum, maar van Bozum. Waardoor alles als los zand aan elkaar lijkt te hangen. Te veel aannames en te veel losse eindjes. Volgens deze bron zou hij ook nog een zoon Age in Amsterdam gehad hebben voor hij naar de Kaap vertrok. Er trouwde in Amsterdam in 1686 een Age Douwes van Leeuwarden, bij zijn ondertrouw werd vermeld dat zijn ouders gestorven waren. Er werd inderdaad op 11 oktober 1661 in Leeuwarden een Aege gedoopt, zoon van Douwe Gerbens, maar helaas geen naam van een moeder. Gouwenaar (overleg) 18 mei 2021 22:42 (CEST)[]
Risie Egberts, vrouw van Douwe Gerbrantsz overlijdt in 1679 in Amsterdam. Laat 1 kind na. Notum-sit (overleg) 18 mei 2021 23:18 (CEST)[]
Mogelijk zoonlief overlijdt waarschijnlijk als Agge Douwesz Steijn. Notum-sit (overleg) 18 mei 2021 23:37 (CEST)[]
@Oesjaar: dit zijn zware kritiekpunten, die veel aandacht nodig hebben. Ik hoop dat het de komende tijd duidelijk wordt!  →bertux 19 mei 2021 01:26 (CEST)[]
Samenvattend: het lijkt aannemelijk dat Douwe Gerbrandts al voor het overlijden van zijn eerste vrouw Rixt Egberts naar de Kaap is vertrokken. Dat bij het huwelijk van zijn zoon Age vermeld werd dat zijn beide ouders overleden waren gebeurde wel vaker in die tijd als beide ouders afwezig waren, gemakshalve werd dan aangenomen dat ze overleden waren. Het uittreksel uit zijn testament in 1687 zoals hier vermeld ondersteunt het verhaal van zijn zoon in Amsterdam en zijn afkomst uit Weidum bij Leeuwarden. Of hij ook de op 10 juli 1631 in Bozum gedoopte Douwe is, zoon van Gerben Jacobs en Antje Huigis, is niet onmogelijk, maar ondersteunend bewijs ontbreekt. Dat lijkt mij toch de kern van het probleem. Het komt neer op het koppelen en interpreteren van primaire bronnen. Secundaire bronnen ontbreken op dit punt met uitzondering van diverse genealogische websites, waarvan vastgesteld kan worden dat ze op onderdelen de plank misslaan. Volgens Algra in "Dispereert niet" zou Douwe Gerbrandts zich al in 1658 in de Kaapkolonie hebben gevestigd. Maar ik kom in de doopboeken van Leeuwarden pas in 1661 de doop van Age, zoon van Douwe Gerbrandts tegen. Kortom het ontbreken van betrouwbare secundaire literatuur lijkt mij een serieus probleem bij dit artikel. Gouwenaar (overleg) 19 mei 2021 12:33 (CEST)[]
Dat jaartal bij Algra viel me inderdaad ook al op, maar volgens mij is dat gewoon een drukfout o.i.d. Op pagina 246 aldaar staat achter Arnoldus Basson tot en met Gijsbert Verwey het jaartal 1658, maar gezien het feit dat Algra's verdere opsomming van namen chronologisch is, had daar hoogstwaarschijnlijk 1668 moeten staan, het jaartal dat ook in andere bronnen genoemd wordt (bv. hier). — Matroos Vos (overleg) 19 mei 2021 17:09 (CEST)[]
Tot slot: In de Navorscher, jaargang 85, blz. 66 e.v. uit 1936 staat een artikel van Fred. Oudschans Dents getiteld "Genealogie en levensloop van eenige Zuid-Afrikaansche voormannen". In paragraaf III getiteld "Afkomst en levensloop van Marthinus Theunis Steyn, zesde en laatste Staaatspresident van den Oranje Vrijstaat" is een stamreeks opgenomen, die begint bij Douwe Gerbrants Steyn, baasmetselaar van Leeuwarden, die zich in 1668 aan Kaap de Goede Hoop gevestigd zou hebben. Als functies worden verder nog vermeld: opzichter van het kerkhof, landmeter, diaken, ouderling en heemraad (hij wordt als kaartmaker ook genoemd in het repertorium van Nederlands kaartmakers van 1697-1700 in Kaap de Goede Hoop, die hem dan wel abusievelijk afkomstig uit Leiden laten zijn). Volgens het artikel in de Navorscher is hij overleden in 1700. Of hij de biologische vader is van nr. 2 in de reeks, Jacobus Steyn blijft in het ongewisse. Deze Jacobus werd twee jaar voor zijn huwelijk met Maria Lozee in Kaap de Goede Hoop gedoopt en nam later de naam Steyn aan. Ik heb het desbetreffende doopboek van Stellenbosch geraadpleegd. Daar wordt inderdaad vermeld dat op 29 augustus 1683 Jacob, als zoon van Maria Lossee werd gedoopt, met als getuige "Juffrou Koon". Geen enkele aanduiding wie de [biologische] vader van het kind was. Gouwenaar (overleg) 19 mei 2021 17:34 (CEST)[]

Mijn conclusies:

 1. de in het artikel genoemde doopdatum (afkomstig uit het doopboek van Bozum) is speculatief
 2. of hij werkelijk de stamvader van het geslacht Steyn is is niet bewezen; hooguit kan vastgesteld worden dat zijn stiefzoon Jacobus, die de naam Steyn aannam, dat was
 3. de naam van zijn vader zal geen Gerbens (met een s) geweest zijn, maar waarschijnlijk Gerben (zonder s) of Gerbrandt
 4. of dat patroniem zijn tweede voornaam werd is twijfelachtig; in Friesland is/was het niet ongebruikelijk om naast de achternaam ook een patroniem te blijven gebruiken (zelfs na het invoeren van de burgerlijke stand bleef dit gebruik nog lange tijd van kracht; zo werd bijvoorbeeld Pieter Jelles Troelstra officieel ingeschreven als Pieter Troelstra, maar staat bekend als Pieter Jelles Troelstra, waarbij Jelles niet zijn tweede voornaam was, maar het patroniem).
 5. de bij het artikel genoemde literatuur is deels onbetrouwbaar, waar niet naar verwezen zou moeten worden
 6. grote twijfel - gelet op het voorgaande - of Douwe Gerbens Steyn zelf relevant genoeg is voor een encyclopdisch artikel; ik deel de opvatting van Notum-sit dat vermelding in een artikel over de familie Steyn een betere oplossing is Gouwenaar (overleg) 20 mei 2021 15:51 (CEST)[]

Hallo Gouwenaar,

Inmiddels heb ik het artikel op Te beoordelen pagina's geplaatst, deze versie van je OP en deze versie van De kroeg in ogenschouw genomen hebbend.

Mijn hartelijke dank voor het meedenken, mijn excuses voor werk dat vermeden had kunnen worden →bertux 20 mei 2021 20:33 (CEST)[]

Graag gedaan en excuses zijn al helemaal niet nodig. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 20 mei 2021 21:05 (CEST)[]

Van de RovaartBewerken

Hallo Gouwenaar, ik heb net het artikel Frans Marie Arij van de Rovaart aangemaakt over een burgemeester van Nieuw-Lekkerland. Het lukt mij niet om te vinden wanneer deze in 1889 geboren man overleden is. Ik zag wel dat CBG m.b.t. ene F.M.A. van de Rovaart overlijdensadvertenties of zo heeft. Kun je daar voor mij eens naar kijken want ik heb geen toegang tot die gegevens. Wellicht kun je ook nog iets anders over hem vinden voor in dat artikel want wat ik nu heb is nogal karig. Het valt niet mee om informatie over hen te vinden. Alvast bedankt. - Robotje (overleg) 8 jun 2021 09:37 (CEST)[]

In de collectie familieadvertenties van het CBG bevindt zich een huwelijksadvertentie van F.M.A. van de Rovaart, burgemeester van Nieuw-Lekkerland en H. Kruyt, getrouwd op 5 mei 1938. De advertentie die op wiewaswie genoemd wordt (10-07-1946) is een geboorteadvertentie van een zoon van hen. Verder nog wat dankbetuigingen bij zijn 25-jarig en 30-jarig ambtsjubleum in resp. 1946 en 1951 en een dankbetuiging bij zijn koperen bruiloft (1950). Van de Rovaart is op deze foto de man zittend tweede van rechts. Veel informatie over hem is te vinden in De Klaroen, o.a. een uitgebreid verslag van zijn afscheid in De Klaroen d.d. 30 juli 1954 en het bericht van zijn overlijden in maart 1979. Gouwenaar (overleg) 8 jun 2021 12:47 (CEST)[]
Bedankt voor het uitzoeken, ik zal de komende dagen het artikel bijwerken. - Robotje (overleg) 8 jun 2021 13:36 (CEST)[]

Jacoba van der PasBewerken

In het artikel van Jacoba van der Pas wordt ook haar zus Helena Afia Sophia van der Pas genoemd. Ik heb getracht haar sterfdatum en -plaats te vinden, maar niet gevonden. via ancestry wordt 1964 genoemd, maar ik kan dat nergens bevestigd zien. Laatstbekende adres was in Velp (toen haar man H. Gorden Goldsmith overleed). Zou jij nog een poging willen wagen,Ceescamel (overleg) 14 aug 2021 12:56 (CEST)[]

ancestry.com vermeldt "about 1964" en "about" wil op dat soort genealogische websites nogal eens heel ruim opgevat worden. Ik tref haar overlijden niet aan in de bij mij bekende verzamelingen. Dat zij vermoedelijk in 1964 zou zijn overleden lijkt mij dan ook een veel te stellige formulering. Zij woonde bij het overlijden van haar man ook niet in Velp, maar waren daar op vakantie (zie: Arnhemsche Courant d.d. 5 februari 1953). Ik neem aan dat ze in Engeland woonden en dat zij daar mogelijk is overleden.Gouwenaar (overleg) 14 aug 2021 13:52 (CEST)[]

Jacob PotholtBewerken

Beste Gouwenaer, zou je willen meelezen in dit document, blz 64 (intoetsen 32). Als omschrijving staat er dat hij begraven is op 14 augustus, maar ik lees toch echt 14 oktober 1782. Meeste bronnen omschrijven als overlijdensplaats Amsterdam, maar in de database van alle Amsterdammers is er geen Jacob Potholt in Amsterdam overleden dat jaar (en ook niet vlak daarvoor of daarna). Via zijn vrouw kwam ik uiteindelijk uit op Epe. Via andere gegevens bleek dat daar zijn dochter woonde en dat hun woning aan de Rozengracht verkocht is vanuit Epe en dat het echtpaar Potholt/Mortier daar was ivm de doop van een kleinkind (?).Ceescamel (overleg) 30 aug 2021 12:22 (CEST)[]

Dat hij op 8 oktober 1782 in Epe is overleden en aldaar is begraven op 14 oktober 1782 klopt. Ook in de transcriptie van het Doodboek van Epe valt dit te lezen. Dat hij vermoedelijk bij zijn dochter verbleef is aannemelijk (zijn vrouw en hij waren daar eerder dat jaar als doopgetuige aanwezig bij de doop van hun kleinzoon), maar een dergelijke eigen veronderstelling hoort naar mijn mening niet thuis in een artikel op Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 30 aug 2021 12:55 (CEST) P.s. dat hij psalmen geschreven zou hebben lijkt mij een wat vreemde formulering. Hij zal muzikale bewerkingen gemaakt hebben voor de reeds bestaande psalmen, zie bijv. 'De muzyk van de CL psalmen, benevens de lofzangen : naar den nieuwsten zangtrant met prae en interludiums en bassen'. Gouwenaar (overleg) 30 aug 2021 13:11 (CEST)[]
De slotzin heb ik wat herschreven:
Hij overleed op 8 oktober 1782 te Epe. Zijn dochter Anna Catharina Potholt woonde in die plaats en hij werd er op 14 oktober begraven.
Daar zit nog wel een sterke suggestie in. Kan dat zo, of moet het nog losser? Dat kan door de volgorde te wijzigen:
Potholts dochter Anna Catharina Potholt woonde in Epe. Hij overleed op 8 oktober 1782 in die plaats en hij werd er op 14 oktober begraven.
   →bertux 30 aug 2021 13:22 (CEST)[]

Watervliet (Velsen)Bewerken

Hallo Gouwenaar,

Net geen tien jaar geleden heb je het artikel Watervliet (Velsen) geschreven en zojuist heb ik daar wat aan gewerkt. Kun je eens kijken of het zo goed is? Speciale aandacht voor de verborgen tekst bij de spoorlijn, die zichtbaar wordt als het artikel bewerkt wordt. Het was me daar niet volledig duidelijk wat je bedoelde.

Met vriendelijke groet  →bertux 30 aug 2021 22:03 (CEST)[]

Weliswaar heb ik het artikel indertijd geschreven, maar de passage over de spoorlijn is niet van mij. Die komt uit deze versie van het artikel over Ernst Sillem (1807-1861). De schrijver ervan is Nathanmilstein (niet meer actief), die zich bezig hield met zaken gerelateerd aan de familie Sillem (net als de gebruikers Wethouderwibaut en Hermankrebbers). Ik heb de bewuste passage slechts verplaatst (toegelicht op deze overlegpagina). In de door mij geschreven versie van het artikel stond: "De aanleg van het Noordzeekanaal was de directe aanleiding dat de buitenplaats in de tweede helft van de 19e eeuw werd afgebroken". Gouwenaar (overleg) 30 aug 2021 22:54 (CEST)[]

reclameBewerken

nav deze, wat heb je tegen sierbestrating? :-) Peter b (overleg) 16 sep 2021 12:13 (CEST)[]

niets, ook niets tegen de Coop en ook niets tegen hotel LiBo. ;) Gouwenaar (overleg) 16 sep 2021 12:21 (CEST)[]