Mark Catesby (1730), The Natural History of Carolina etc. plaat 39, Magnolia virginiana en Passerina caerulea.
Carl Linnaeus, Species plantarum, 1753, titelpagina
titelpagina van Charles Darwin, The Origin of Species, het boek dat de biologie richting geeft: "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution," Theodosius Dobzhansky.
Glass fish

mijn andere accountsBewerken

informatie over deze gebruikerBewerken

bewust een pseudoniemBewerken

Mijn ouders hebben me uiteraard geen Wikiklaas genoemd. Wikiklaas is mijn gebruikersnaam; de naam verwijst naar mijn opa. Een van de bijzonder aangename aspecten van het niet werken onder de naam waarmee men bij de burgerlijke stand bekend is, is dat er zo niet op grond van status en autoriteit met andere gebruikers overlegd wordt maar dat het overleg op basis van argumenten wordt bevorderd. Op die manier heeft, zolang er althans geen ruzie wordt gemaakt, de best geïnformeerde uiteindelijk het laatste woord. Volgens mij is dat goed voor de encyclopedie. Ik heb dus bewust een pseudoniem als gebruikersnaam en ik stel het bijzonder op prijs om op dit project aangesproken te worden als Wikiklaas.

contact met deze gebruikerBewerken

Wie me iets heeft mee te delen, een vraag wil stellen, of ergens met me over wil overleggen, kan dat het beste doen op mijn overlegpagina. Als er dingen te bespreken zijn die beter niet op Wikipedia genoemd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze zich in de persoonlijke levenssfeer bevinden, dan is het mogelijk me een e-mail te sturen middels de link "Deze gebruiker e-mailen" in het menu "hulpmiddelen". Vertrouwelijkheid is dan gewaarborgd: ik citeer niet uit e-mails (tenzij het gaat om bedreiging). Omdat ik niet dagelijks mijn wiki-mail check, is het handig om op mijn OP te melden dat ik een e-mail heb ontvangen. Ik zal dan zo snel mogelijk de mail lezen. Het is niet nodig op mijn OP te melden waarover de e-mail gaat; dat zie ik vanzelf wel.

account historieBewerken

Mijn account op de Nederlandstalige Wikipedia dateert van 25 maart 2006, 14:19 (CET), dat op de Engelstalige van 28 december 2005, 02:14 (CET). Sinds 9 mei 2010, 23:39, heb ik een "unified login" (ook bekend als SUL, Single User Login), waardoor op andere projectsites die ik bezoek automatisch een account met mijn naam wordt aangemaakt. Dat was toen nieuw en bijzonder; sinds de zomer van 2014 is in principe ieder nieuw aangemaakt account een SUL. Mijn bijdragen zijn grotendeels tot dit project beperkt, maar ik ben ook regelmatig actief op de Engelstalige Wikipedia, op Wikimedia Commons, waar ik file mover rights heb, en op Wikidata. Bijdragen op andere dan deze projecten betreffen in hoofdzaak correcties van wetenschappelijke namen van organismen, en correcties van bestandsnamen op Commons.

sokpopBewerken

Wikiklaas heeft een sokpop: Sinterpedia (met dank aan Olivier Bommel voor de woordspeling). Die sokpop dient uitsluitend voor het nabootsen van situaties zoals een geregistreerde gebruiker met standaardinstellingen en zonder extra rechten die ervaart, teneinde zulke gebruikers te kunnen helpen bij problemen. De sokpop doet uitsluitend bij wijze van experiment eigen bewerkingen als dat nodig is om een gebruiker met standaardinstellingen te kunnen helpen.

echte en bedachte "Nederlandse namen"Bewerken

Van de taxa die in ons taalgebied voorkomen, draagt een deel een Nederlandse naam. Met name opvallende en grote soorten, zoals zoogdieren, vogels en hogere planten, hebben er een. Veel in Nederland en Vlaanderen voorkomende insecten daarentegen hebben er geen. Ze zijn (met het blote oog) te onopvallend of lijken teveel op verwante soorten om met een eigen naam onderscheiden te worden. Er is echter een trend om ook deze organismen Nederlandse namen te geven. Zo kregen alle (ruim 70) in Nederland voorkomende libellen aan het eind van de twintigste eeuw een officiële Nederlandstalige naam. Er was een congres voor nodig om daarover te beslissen. De namen zijn nu vastgelegd in De Nederlandse Libellen (Odonata). Een voorstel van de Nederlandse Entomologische Vereniging om ook de ruim 300 bij ons voorkomende soorten loopkevers Nederlandse namen te geven is vergevorderd. Zulke namen zijn, als er eenmaal over besloten is, en ze zijn geaccepteerd door het Nederlands Soortenregister, ook voor Wikipedia beschikbaar.

Sinds er steeds meer Nederlanders en Vlamingen naar exotische vakantiebestemmingen reizen om daar van de natuur te genieten, verschijnen er ook steeds meer Nederlandstalige veldgidsen over exotische natuur. Die gidsen zijn bijna altijd uit het Engels, Duits of soms Frans vertaald. Omdat die gidsen niet geschreven zijn voor biologen, die vaak in de wetenschappelijke namen geïnteresseerd zijn, maar juist voor "leken" (niet denigrerend bedoeld), die bij soorten en families graag "Nederlandse" namen willen weten, zijn er ook vaak "Nederlandse" namen bij de soorten geplaatst, doorgaans letterlijk vertaald uit het Engels, Duits of Frans. Die vertaalde namen verschillen vaak van gids tot gids en met het vertalen zijn het natuurlijk nog geen ingeburgerde Nederlandse namen geworden.

Er is dus een trend om meer soorten Nederlandse namen te geven maar uit bovenstaande blijkt wel dat lang niet alle gepubliceerde Nederlandstalige namen even acceptabel zijn als Nederlandse naam. De gesignaleerde trend betekent ook niet dat we op Wikipedia soorten die (nog) geen Nederlandse naam hebben er maar snel zelf een moeten geven. De bedoeling van een encyclopedie is om bestaande kennis vast te leggen. Het is dus niet aan Wikipedia of haar gebruikers om nieuwe namen te bedenken.

Er zijn allerlei manieren waarop exotische soorten aan een Nederlandse naam kunnen komen. Zeer opvallende soorten hebben er vaak al een die door langdurig gebruik is ingeburgerd. In sommige gevallen worden er door experts officiële naamlijsten samengesteld en gepubliceerd. In veel gevallen zullen er waarschijnlijk in de loop der tijd namen geselecteerd worden uit het aanbod van (uit andere talen vertaalde) alternatieven. Het inburgeren van namen duurt enige tijd. Bij het bepalen of een naam een Nederlandstalige naam is, gaat het dus om de mate van inburgering of de officiële vaststelling door een autoriteit. Bij de bepaling of een naam inmiddels een Nederlandstalige naam is, gaat het er dus niet om of een naam logisch is (bijvoorbeeld naar een opvallend karakter verwijst of vertaald uit de wetenschappelijke naam) maar of het een ingeburgerde of officieel geratificeerde Nederlandstalige naam is. Ook als de naam uit de wetenschappelijke naam is "vertaald" blijft het een vertaling uit een vreemde taal en daarmee geen Nederlandstalige naam. De kern van de zaak is dat Nederlandstalige namen eerst door een officiële instantie of door ingeburgerd gebruik geratificeerd of geaccepteerd moeten zijn voordat we ze op Wikipedia als Nederlandstalige naam kunnen gebruiken. Konijn is prima; "Bewicks zwaan" (vanwege de vertaling van Cygnus bewickii) is dat zeker niet (de Nederlandstalige naam is in dit geval kleine zwaan). Ook een vertaling van een wetenschappelijke naam naar het Nederlands, hoewel verhelderend met betrekking tot de betekenis ervan, is geen Nederlandstalige naam. Ik heb niks tegen Nederlandstalige namen maar Wikipedia heeft geen taak om daarin te voorzien voor taxa die er geen hebben. Het is aan taxonomisch specialisten of aan taaldeskundigen om nieuwe namen te maken. Wij kunnen niets anders dan hen volgen.

getijdeBewerken

Tide: Stresses exerted in a body by the gravitational action of another, and related phenomena resulting from these stresses. Every body in the universe raises tides, to some extent, on every other. Vertaling: Getijde: Mechanische spanning die in een lichaam ontstaat door de werking van de zwaartekracht van een ander lichaam, en daaraan gerelateerde verschijnselen als gevolg van deze spanning. Elk lichaam in het heelal veroorzaakt, in meerdere of mindere mate, getijden op elk ander.

botaniciBewerken

mijn proeftuinBewerken

getijdeBewerken

wetenschappersBewerken

uitvindersBewerken

botanici met afbeeldingBewerken

botanici zonder afbeeldingBewerken

nomenclatuurproblemenBewerken

wensenlijstBewerken

taxaBewerken

botaniciBewerken

nomenclatuurBewerken

toppersBewerken

overigBewerken

mijn beheerpagina's 
eigen css en js
handtekening
hulpmiddelen
tekstopmaak
overig
vandalen laten blokkeren
standaarden en conventies
AWB
moderatorschap
behartigenswaardig
plezier met wetenschappelijke namen

curious taxonomy BOGUS Yanega

opdat ik niet vergeet
Pagina's die met Gebruiker:Wikiklaas/ beginnen 
overleg-archief