Wikipedia:Werk in uitvoering

Overzicht beheerpagina's

Werk in uitvoering (WIU) is een term die op Wikipedia wordt gebruikt om aan te geven dat er nog aan een artikel gewerkt wordt. Hoewel Wikipedia in principe nooit af is en er dus continu 'werk in uitvoering' is, zijn er een aantal specifieke sjablonen om aan te geven dat een artikel niet voldoet aan de conventies, nog niet is gewikificeerd of is geschreven met Engelse ziekte.

Nieuw artikel dat niet voldoetBewerken

Een nieuw artikel dat niet voldoet en genomineerd wordt voor mogelijke verwijdering, kan worden voorzien van een {{wiu}}-sjabloon. Uiteraard geldt dit ook voor oudere artikelen, maar vaak worden nieuwe artikelen gecontroleerd en dan voorzien van een sjabloon als ze nog niet voldoen.

De uitdrukking "werk in uitvoering" kan in dit geval misleidend zijn: aan veel artikelen die genomineerd zijn wegens "wiu" wordt helemaal niet meer gewerkt. Een nominatie wegens "wiu" kan beter opgevat worden als: dit artikel is (nog) van onvoldoende kwaliteit.

{{wiu}}Bewerken

Geplaatst:
--
    Verbetering gevraagd!

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat deze pagina in deze vorm niet binnen de Wikipedia-encyclopedie past.

De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden.

Help mee dit artikel te verbeteren, zodat het voldoet aan de conventies van Wikipedia.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden. Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(//)

{{wiu|<commentaar>}}Bewerken

Vervang <commentaar> door een korte omschrijving van de redenen om dit artikel als Werk in uitvoering te markeren. De tekst verschijnt dan in het sjabloon.

Bestaande artikelen die uitgebreid wordenBewerken

Wie aan een artikel gaat werken en niet gestoord wil worden door bewerkingsconflicten, kan gebruik maken van het {{meebezig}}-sjabloon. Dat sjabloon ziet er zo uit:

  Mee bezig
Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt.
Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen.

{{wikify}}Bewerken

Als een artikel uitsluitend nog gewikificeerd hoeft te worden, kan het ook voorzien worden van het {{wikify}}-sjabloon. Het artikel wordt dan niet genomineerd voor verwijdering, maar geplaatst in een speciale categorie.

Andere redenen voor nominatieBewerken

Veelvoorkomende redenen om een artikel voor verwijdering te nomineren zijn:

  • de inhoud van het artikel is onjuist of is moeilijk in korte tijd te verbeteren (weg)
  • het artikel of het onderwerp is niet encyclopedisch (ne)
  • het artikel is in strijd met het auteursrecht (auteur, vaak afgekort tot AUT)
  • het artikel is voorzien van reclame of is slechts aangemaakt ten behoeve van zelfpromotie (reclame)
  • het artikel heeft geen neutraal standpunt (NPOV) — in veel gevallen wordt op de overlegpagina van het artikel aangegeven wat het twistpunt is en wordt het artikel niet voor verwijdering voorgedragen
  • het artikel bevat onvoldoende inhoud, minder dan drie niet-triviale zinnen, voor een beginnetje (wb)