Wikipedia:Te beoordelen pagina's

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:TBP)
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG
Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden verwijderd.

Pagina nomineren bewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegen naar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegen van|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen bewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

 • {{weg}}: een algemene tekst voor de verwijderingsnominatie. (Categorie Wikipedia:Weg). Onderbouw de nominatie duidelijk op de beoordelingslijst en houd er rekening mee dat nieuwe gebruikers niet altijd bekend zijn met wiki-jargon.
 • {{nuweg|<commentaar>}}: voor pagina's die meteen verwijderd kunnen worden. Dit zijn enkel pagina's met onleesbare onzinteksten, zandbakachtige experimenten, maar ook die met beledigende teksten of anderszins aanstootgevend materiaal. Let daarbij op de geschiedenis van de pagina: het kan om een goede pagina gaan die is gevandaliseerd. In dat geval moet de correcte versie worden teruggezet. (Categorie Wikipedia:Nuweg)

Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Artikelen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor directe verwijdering.

Gebruikte afkortingen bewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dag bewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd? bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies bewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 12/04; af te handelen vanaf 26/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE – Artikel aangemaakt door de instantie die de term zou hebben geïntroduceerd. Dubieuze relevantie, claims zonder onderbouwing, bronnen ontbreken. – StuivertjeWisselen (overleg) 12 apr 2024 09:02 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: Sinds de nominatie niets mee gedaan. Nog even geozcht naar bronnen, maar niet echt iets bruikbaars gevonden. Relevantie onvoldoende aangetoond en dus verwijderd. Mbch331 (overleg) 26 apr 2024 14:58 (CEST)[reageren]

NE – De e-waarde wordt nog niet helemaal duidelijk uit de tekst. Daarnaast heeft de aanmaker in het verleden bij diverse artikelen foto's geplaatst van producten van dit bedrijf (zie onder meer de artikelen Terpentine en Wasbenzine, bij Brandspiritus en Lampolie zijn deze reeds verwijderd) waardoor ik het vermoeden van reclame/ZP krijg. – TheGoodEndedHappily (overleg) 12 apr 2024 10:18 (CEST)[reageren]

  Voor verwijderen Inmiddels iets opgeknapt door Thieu, maar ik vind nog steeds niet dat de e-waarde is aangetoond. En de reclame in het verleden doet ook de wenkbrauwen fronsen. Mondo (overleg) 12 apr 2024 11:27 (CEST)[reageren]
Ik heb vrij weinig bronmateriaal kunnen vinden tot nu toe. Thieu1972 (overleg) 12 apr 2024 12:29 (CEST)[reageren]
Misschien kan iemand dit lezen? Hobbema (overleg) 12 apr 2024 13:30 (CEST)[reageren]
https://archive.ph/R9GI4 Mondo (overleg) 12 apr 2024 13:43 (CEST)[reageren]
Die staat al in het artikel, maar dan het originele krantenartikel. Thieu1972 (overleg) 12 apr 2024 13:43 (CEST)[reageren]
poeh, er val bar weinig te vinden over dit handelsbedrijf dus je moet misschien wel concluderen dat de e waarde ontbreekt, in ieder geval niet in de historie zit. Als het enige brede media-nieuws uit 1993 stamt en te maken heeft met een productiefout dan is dat best weinig. Ook mbt de eerste locatie, de boterfabriek in Bredevoort is amper iets te vinden, laat staan dat het verkocht was/werd aan oprichter Schepers etc. Neeroppie (overleg) 12 apr 2024 13:55 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Door het gebrek aan onafhankelijke bronnen blijft de encyclopedische relevantie van dit bedrijf onduidelijk. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 26 apr 2024 14:27 (CEST)[reageren]

NE – Een Chiro zoals er zoveel in België zijn voor de jeugd. Regionale bronnen zullen er vast wel over hebben geschreven, maar wat maakt deze chiro encyclopedisch relevant ten opzichte van andere Chiro's? En de tekst leest alsof het van de eigen website is geplukt. Fijn dat deze Chiro alles zo goed geregeld heeft, maar nergens blijkt enige encyclopedische relevantie uit. BasFCT (overleg) 12 apr 2024 13:21 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: Sinds nominatie niet verbeterd. Wat overblijft is een bronloos artikel dat leest als een informatiefolder, zonder blijk van enige encyclopedisch belang. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 26 apr 2024 14:30 (CEST)[reageren]

WIU – ambtelijk knip- en plakwerk van deze website (Was genomineerd voor nuweg wegens auteursrechtenschending, maar de site gebruikt CC0 voor teksten) – Mbch331 (overleg) 12 apr 2024 14:14 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: Dit artikel mist een fatsoenlijke situatieschets met een concrete aanleiding voor dit deltaprogramma. Ook blijft de impact van dit programma vrij vaag door slechts hoogover wat maatregelen te benoemen, zonder ergens de inhoudelijke diepte in te gaan. Voor wie Deltaprogramma wil updaten, VJVEGJG, maar als zelfstandig artikel is dit hoe dan ook onvoldoende. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 26 apr 2024 14:37 (CEST)[reageren]

WIU – In de eerste versie van het artikel was het vrij onduidelijk om wie het precies ging, dat heb ik al iets aangepast. De tekst kan nog wel een verdere uitbreiding/verduidelijking gebruiken, wellicht met behulp van de Duitse versie van het artikel. – TheGoodEndedHappily (overleg) 12 apr 2024 15:33 (CEST)[reageren]

En een paar bronnen zouden ook welkom zijn, gezien de aard van zijn werkzaamheden. Mondo (overleg) 12 apr 2024 16:07 (CEST)[reageren]
Het barst trouwens van de taalfouten en kromme zinsconstructies. Fred (overleg) 12 apr 2024 18:19 (CEST)[reageren]
Misschien eens volledig opnieuw vertalen en val nul beginnen ? Dit zal sneller gaan dan pogingen om het huidig artikel WIU te krijgen en dan is direct alle discussie van de baan. De Duitse versie is veel gedetailleerder dan de Franse, dus iets moeilijker voor broncontrole, maar geeft wel een beter beeld van de persoon en de verdwijning.Lacuna Leemte (overleg) 13 apr 2024 10:07 (CEST)[reageren]
Dat lijkt me zeker geen verkeerd idee! :) - TheGoodEndedHappily (overleg) 13 apr 2024 10:36 (CEST)[reageren]
Ik ben er al mee bezig.Lacuna Leemte (overleg) 13 apr 2024 10:42 (CEST)[reageren]
De vertaling is ondertussen gepubliceerd en in de plaats gekomen van het oorspronkelijk artikel. Belangrijkste broncontrole is uitgevoerd. Over zijn jeugd, overgenomen uit de Duitse vertaling, heb ik voorlopig geen bronnen (in de Duitse versie zijn er eigenlijk ook geen), ik zal het nog eens nazien. Het is niet essentieel voor het artikel, eventueel kan een deel ervan weg. Lacuna Leemte (overleg) 13 apr 2024 16:58 (CEST)[reageren]
Ziet er in elk geval al stukken beter uit, bedankt voor je harde werk! :) - TheGoodEndedHappily (overleg) 13 apr 2024 19:08 (CEST)[reageren]
Een stuk beter ? Er is geen letter van het oude artikel overgebleven. Het is 100% een nieuw artikel. Nu ben ik eens nieuwsgierig hoe lang die banner er gaat op blijven staan. Lacuna Leemte (overleg) 13 apr 2024 19:58 (CEST)[reageren]
Nominatie is doorgehaald. Dank aan Lacuna Leemte voor het opknappen! TheGoodEndedHappily (overleg) 13 apr 2024 20:19 (CEST)[reageren]
Bedankt. Je weet waarom ik deze beoordelingspagina volg. Ik werk op een constructieve manier mee, maar ik blijf kritisch. Lacuna Leemte (overleg) 13 apr 2024 20:54 (CEST)[reageren]

NE – Lijsttrekker in een deel van België voor de federale verkiezingen. Bronnen zijn schijnbaar sociale media aldus de samenvatting. En we komen eigenlijk ook vrij weinig over de persoon zelf te weten. – Mbch331 (overleg) 12 apr 2024 19:37 (CEST)[reageren]

Misschien moet je zelf ook eens kijken op de website van de partij en op de Wikipedia pagina van de Belgische Federale verkiezingen 2024 want daar staat het ook vermeld !!
dus stop toch met discriminatie en censuur FBreyssem (overleg) 12 apr 2024 20:10 (CEST)[reageren]
Stop toch eens met jezelf zo te promoten in een encyclopedie. En schrijf ook eens wat beter. Thieu1972 (overleg) 12 apr 2024 20:43 (CEST)[reageren]
ik heb die pagina gemaakt, mijnheer Breyssem François heeft dat niet zelf gedaan, dus STOP met mensen vals te beschuldigen 2A02:1810:9CA1:3900:3978:D648:59A4:E933 12 apr 2024 21:21 (CEST)[reageren]
Het betreft een partijtje dat nauwelijks stemmen (0,32%) en al helemaal geen zetels haalt (blijkbaar afgezien van eentje in de Ukkelse gemeenteraad). Zo encyclopedisch relevant is de lijsttrekker daarvan dus niet. Fred (overleg) 12 apr 2024 23:35 (CEST)[reageren]
Elke lijsttrekker, van elke partij is even relevant, dat heet democratie, en eentje in de ukkelse gemeenteraad is dus toch meer waard dan iemand die hier alleen maar mensen afbreekt en tegen de democratie is FBreyssem (overleg) 12 apr 2024 23:39 (CEST)[reageren]
Wat een grote woorden toch weer. Weet meneer Breyssem ook dat dit geen overheidswebsite is, geen kieswijzer, geen LinkedIn, en geen Facebook? Hier gaat het er niet om dat je bestaat, maar dat je meer dan terloops bent besproken in onafhankelijke, liefst secundaire bronnen. Thieu1972 (overleg) 13 apr 2024 08:10 (CEST)[reageren]
Ik ben meer besproken dan terloops, dat kan je snel vinden als je mijn naam opzoekt, of er tenminste de moeite voor doet FBreyssem (overleg) 13 apr 2024 09:20 (CEST)[reageren]
Dan zou het ook vrij eenvoudig moeten zijn om die betrouwbare onafhankelijke gezaghebbende bronnen toe te voegen aan het artikel.  LeeGer  13 apr 2024 09:55 (CEST)[reageren]
Awel kom jij dan maar eens naar Belgisch Limburg en ga maar eens praten met de gepensioneerde mijnwerkers FBreyssem (overleg) 13 apr 2024 09:57 (CEST)[reageren]
Wat is dat toch, mensen die zichzelf zo belangrijk vinden omdat ze wel eens met mensen praten dat ze perse een wikipedia pagina willen en dat gesprek niet zonder beledigen en schelden kunnen? Staat u die voormalige mijnwerkers ook zo te woord, of zij u? Afijn, we hebben een mooi woord in het Nederlands en Vlaams hiervoor en het begint met een ij. Labrang (overleg) 13 apr 2024 10:06 (CEST)[reageren]
Ten eerste heb ik niet zelf de pagina geschreven, Ten tweede heb ik in het vorige bericht (waar u zich op baseert) niet gescholden, en ten derde waar moeit u zich mee als je blijkbaar niet weet waarover u spreekt, ik heb de pagina niet zelf gemaakt en dus stop met de leugens en de laster en eerroof, want anders ben ik genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen tegen Wikipedia en haar gebruikers FBreyssem (overleg) 13 apr 2024 10:19 (CEST)[reageren]
@FBreyssem Als we iedereen die weleens met andere mensen heeft gesproken een eigen artikel moeten geven, wordt Wikipedia een telefoonboek in plaats van een encyclopedie en zijn de werkelijk interessante personen niet meer te vinden in de grote massa.  LeeGer  13 apr 2024 10:16 (CEST)[reageren]
Blijkbaar bekijkt u de bronnen ook niet hè, want er staan enkele bronnen vermeld als externe link, en sommige bronnen dateren van voor het digitale tijdperk FBreyssem (overleg) 13 apr 2024 10:22 (CEST)[reageren]
Tja, uw geboorte kan in een tv programma zijn gereconstrueerd, maar dat zegt niets over wat u als persoon bereikt heeft dat u in een encyclopedie vermeldt dient te worden. Zoals beroemde schilders, wetenschappers etc in een encyclopedie komen op basis van hun prestaties. Lokaal politiek actief zijn is doorgaans - hoe bewonderenswaardig en maatschappelijk betrokken ook - meestal geen criterium om opgenomen te worden. Zeker niet als dit nog vrij kort van duur is en er geen duidelijke meetbare maatschappelijke resultaten zijn buiten persoonlijke ambities verwezenlijkt. Gesprekken voeren met de gemeenschap is simpelweg onderdeel van het politieke handwerk. Dat is geen indicatie van hoe relevant je bent. Dit alles heeft natuurlijk niets met discriminatie te maken, maar alles met een ijdelheidsfilter. Labrang (overleg) 13 apr 2024 10:42 (CEST)[reageren]
Of u de pagina zelf gemaakt hebt of niet doet daar niets aan af. Labrang (overleg) 13 apr 2024 10:44 (CEST)[reageren]
Maar het is ondertussen Duidelijk dat elke Belgische politicus/Politica een pagina mag hebben behalve zij die op een lijst van een kleine partij staan, dan is het heel simpel, een rechtszaak tegen Wikipedia, wegens discriminatie en uitsluiting FBreyssem (overleg) 13 apr 2024 10:26 (CEST)[reageren]
Ik weet niet of dat nu direct een goed idee is. Wat wel een goed idee is, is om deze pagina eens door te lezen. :) - TheGoodEndedHappily (overleg) 13 apr 2024 10:42 (CEST)[reageren]
  Opmerking, de gebruiker is inmiddels door mij voor onbepaalde tijd geblokkeerd,   Drummingman (overleg) 13 apr 2024 13:04 (CEST)[reageren]
  Voor verwijderen. Ik heb alle niet-relevante zaken opgeruimd en alleen enigszins betrouwbare bronnen laten staan, niet zijnde facebook, instagram en tiktok. Wat overblijft is een artikel over een meneer die alleen relevant is vanwege zijn geboorte. En daarmee is het artikel in de huidige vorm NE. Brimz (overleg) 14 apr 2024 09:23 (CEST)[reageren]
  Neutraal - Het artikel is (nog steeds, ondanks diverse pogingen tot herredactie) taalkundig behoorlijk slecht geschreven, maar qua E-waarde volgens mij een twijfelgeval. Breyssem lijkt hoe dan ook niet onvolledig onbekend, in Vlaanderen dan. Wat betreft het feit dat hij blijkbaar zelf de eerste auteur is: ook dat is niet helemaal ongewoon en betekent niet noodzakelijkerwijs dat het artikel pure zelfpromo is, zie bijv. ook dit (het artikel in kwestie is gewoon behouden en later verder uitgebreid). Mocht hij zijn politieke carrière met succes weten door te zetten, dan is er denk ik een gerede kans dat hij zonder meer voldoende E wordt.
Een meer algemene opmerking: het gebeurt geloof ik ook vaker dat politici die in eerste instantie NE zijn bevonden, later alsnog E worden. Wordt het misschien tijd dat we ook voor politici de grens voor E-waarde eens wat scherper/duidelijker gaan afbakenen? De Wikischim (overleg) 14 apr 2024 12:24 (CEST)[reageren]
  Voor verwijderen Ik heb het artikel nog een beetje opgekuist. Dat hij lijsttrekker is, maakt hem enigszins relevant, maar probleem is dat het hier in isolement staat: we vinden geen bronnen die staven dat hij eerder kandidaat was, een ambt bekleedde, acties organiseerde, of ga zo maar door. Dat hij brouwer is, valt nergens te staven. Het verhaal van zijn geboorte is een fait divers dat wat mij betreft zeker in het artikel van een E-waardige persoon zou kunnen staan; maar ook dat verhaal maakt Breyssem niet E. DimiTalen 16 apr 2024 11:18 (CEST)[reageren]
De enige bronnen die niet van WC-eend zijn, gaan vooral over de grootvader van, en zijn op zich al niet wikiwaardig. In het YouTube filmpje met de reconstructie van de geboorte, pakt grootvader tijdens het wandelen de verkeerde afslag en loopt 12 kilometer (2 uur?) extra. Vorig jaar reed ie op de snelweg en zei achteraf: "Dedju, ik zit precies verkeerd".
    De partij waar deze politieker voor komt uitkomt mag zeker relevant genoemd worden en wordt dus uiteraard met een uitvoerige wiki-pagina vermeld. Echter, de BUB heeft bij vorige verkiezingen in de Kieskring Limburg slechts 0,20% gehaald, en na de splijting van de partij 0,13%. Dat is veel minder dan de kiesdrempel van 5,00% van de stemmen per kieskring. Deze partij moet het dus in Limburg grofweg 40 keer beter doen dan de vorige keer, om te bewijzen van enige relevantie te zijn.
    Ik hoop dat meneer niet alleen de voornaam van zijn grootvader overneemt, maar ook zal gaan zeggen: "Dedju, ik zit precies verkeerd". Ik kan me beter het politieke handwerk doen, gaan canvassen, onder de mensen begeven, in plaats van m'n tijd in de wikiforums te verprutsen. Als u meneer ervoor zorgt verkozen te worden, en daarnaast nog een aantal wikiwaardige daden verricht, krijgt u vanzelf een eigen pagina. Tot die tijd:
NE ZP WIU   Voor verwijderen Emmarade (overleg) 19 apr 2024 18:23 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Een hoop discussie over een biografie die inhoudelijk eigenlijk nauwelijks wat voorstelt. Het belangrijkste wapenfeit van deze politicus lijkt zijn geboorte op de snelweg te zijn. Relevantie blijkt niet uit het artikel, noch de bronnen. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 26 apr 2024 14:40 (CEST)[reageren]

Ik vind de verwijdering van deze persoon zijn Wikipedia pagina, en zijn account Blokkeren gewoonweg schandalig, ik vind het ondemocratisch en dan vind ik dat je van elke politicus de wikipedia pagina moet verwijderen want het is niet omdat deze politicus niet mediageil is dat hij minder relevant is, hij is tenminste geen vuile zakkenvuller zoals al die andere Mediageile rotzakken, conclusie idioten die mensen hun leven ruïneren zijn wel wikipedia waardig en een politicus die uit de media blijft, met een bestaansminimum leeft en al 12 jaar Vrijwilligerswerk doet om mensen te helpen in de samenleving een huisbrouwerij heeft die mensen zijn dan niet wikipedia relevant, dan zijn de meningen van de moderatoren en admin's van Wikipedia gewoonweg ondemocratisch en discriminerend MVG van een personeelslid van VRT– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2A02:1810:9CA1:3900:FDD1:C7B7:A87E:BA24 (overleg · bijdragen)

Meneer Breyssem is niet relevant vanwege gebrek aan gezaghebbende onafhankelijke betrouwbare bronnen die over hem schrijven. Die richtlijn geldt voor iedere politicus. De blokkade van meneer Breyssem heeft hij te danken aan dreigen met rechtszaken. Dat is op Wikipedia een garantie voor een volledige blokkade. Die regel zal worden toegepast bij iedereen, politicus of gewone burger. Veel eerlijker en democratischer kan het niet. Het is aan meneer Breyssem zelf om die dreigementen in te trekken.  LeeGer  30 apr 2024 23:20 (CEST)[reageren]
Hoe idioot is deze Reactie, iemand die geblokkeerd is kan geen worden intrekken of verwijderen dus is deze reactie van jou complete onzin, ik heb met meneer breyssem gesproken en hij heeft het ook laten zien dat hij zijn woorden niet kan intrekken vanwege blokkering, dus echt democratisch is het niet hé, "iemand die geblokkeerd is kan zijn reacties niet intrekken vanwege de Blokkering" dit waren meneer Breyssem zijn woorden toen ik hem vroeg of hij zijn woorden zou intrekken. 2A02:1810:9CA1:3900:FDD1:C7B7:A87E:BA24 30 apr 2024 23:33 (CEST)[reageren]
Niets idioots aan. De eigen overlegpagina blijft bij een blokkade gewoon bewerkbaar. Tenzij men zich daar misdraagt, dan kan ook die geblokkeerd worden maar dat is volgens mij in dit geval niet gebeurd. Het staat hem dus vrij om aldaar aan te geven dat hij afziet van rechtszaken tegen Wikipedia en/of diens medewerkers. Ik adviseer u ook om uw toon een beetje te matigen.  LeeGer  30 apr 2024 23:48 (CEST)[reageren]
Blijkbaar is zijn Extern IP-adres geblokkeerd (die melding krijgt hij in Beeld (ALTIJD) dus hij kan NIETS bewerken 2A02:1810:9CA1:3900:FDD1:C7B7:A87E:BA24 1 mei 2024 00:02 (CEST)[reageren]
een zekere Apdency heeft meneer Breyssem geblokkeerd voor onbepaalde duur !!!
Ik noem dat onrechtvaardig en discriminerend 2A02:1810:9CA1:3900:FDD1:C7B7:A87E:BA24 1 mei 2024 00:05 (CEST)[reageren]
Was meneer Breyssem wel genegen om zijn dreigementen in te trekken? Zo ja, dan zouden we @Apdency kunnen vragen om een oplossing te bedenken. Als hij daartoe niet genegen is, zoals hij ook bij zijn laatste mededeling op zijn overlegpagina liet blijken, hoeven we daar verder natuurlijk ook geen tijd aan te besteden.  LeeGer  1 mei 2024 00:23 (CEST)[reageren]
Meneer Breyssem was en is zeker genegen zijn Dreigementen in te trekken, het komt voor hem alleen over alsof iedereen hier hem viseert, met stellingen die totaal van de pot zijn gerukt, zoals (hij doet aan zelf promo, hij heeft zelf de pagina gemaakt (wat niet zo is), er zijn geen bronnen en bewijzen (als men elke Bron verwijdert, dan kan je daar ook uw bedenkingen bij maken) want meneer Breyssem Heeft ZEER veel bronnen gedeeld)
voor meneer Breyssem voelt dat als een persoonlijke aanval op hem, en ik hoef u niet uit te leggen dat dat geen prettig gevoel is.
ik vermoed dat deze Computer met het zelfde IP adres is verbonden als Meneer Breyssem, want wij delen een Kantoor ruimte, Meneer Breyssem heeft hier een Kantoor voor zijn Huisbrouwerij en zijn Politieke administratie, en ik heb hier mijn privé kantoor voor onderzoek werk te doen, en er zijn hier nog 2 andere mensen met een Kantoor.
bovendien woont Meneer Breyssem ook boven het Kantoor.
MVG 2A02:1810:9CA1:3900:FDD1:C7B7:A87E:BA24 1 mei 2024 00:36 (CEST)[reageren]
Tja, dat hij dat gevoel heeft dat kan maar dat is dan het gevolg van hier beginnen te bewerken zonder eerst de regels en gebruiken te kennen. Zo is zelfpromotie "het schrijven over zichzelf of onderwerpen waar men nauw bij betrokken is" en vallen bewerkingen als deze door meneer Breyssem daar ook onder. Net als wanneer er geschreven wordt over een onderwerp waarbij men erg nauw betrokken is zoals de eigen partij of een kandidaat die men persoonlijk kent. Totaal van de pot gerukt zijn die stellingen dus absoluut niet. Ook aan de betrouwbaarheid van bronnen stellen we hier nogal hoge eisen. Sociale media als bron voldoen bijvoorbeeld niet. Dat zijn allemaal richtlijnen die we hier al jaren gebruiken en die dus gelden voor iedereen, ook voor politici tijdens hun verkiezingscampagne. Dat dat niet handig is wanneer je verkozen wilt worden of dat dat een vervelend gevoel geeft, dat kan zijn maar had meneer Breyssem, zijn vrienden en bekenden of andere betrokkenen bij zijn partij, kunnen voorkomen door zichzelf eerst te verdiepen in de regels en richtlijnen hier. Dat had hij simpelweg kunnen doen via de diverse links in het welkomstsjabloon op zijn overlegpagina. En nu ben ik eerlijk gezegd niet heel erg bekend met de Belgische politiek maar misschien moet meneer Breyssem zich ook realiseren dat het gevoel dat men hem "viseert" waarschijnlijk veel vaker zal gaan voorkomen wanneer hij mee wil doen aan de federale politiek. Inmiddels is Apdency hierboven al geattendeerd op dit overleg. Misschien dat andere gebruikers als @Thieu1972 of @StuivertjeWisselen anders weten hoe meneer Breyssem zijn intenties om zijn dreigementen in te trekken over kan brengen.  LeeGer  1 mei 2024 07:49 (CEST)[reageren]
Ik doe voorlopig even niets. StuivertjeWisselen (overleg) 1 mei 2024 21:32 (CEST)[reageren]
Ik heb de overlegpagina van FBreyssem weer opengezet. Die pagina was inderdaad ook mee afgesloten tijdens het blokkeren. Het is me niet direct duidelijk waarom daar voor is gekozen, dus ik heb dat stukje nu ongedaan gemaakt. Thieu1972 (overleg) 1 mei 2024 23:16 (CEST)[reageren]
Dag Thieu1972, als je niet direct duidelijk is waarom voor een bepaalde maatregel is gekozen, kun je ook eerst navraag doen naar dat waarom. Dat was er.
Het is bij toeval dat ik op dit overleg terechtkwam. Aan LeeGer ligt dat denk ik niet, want die heeft inderdaad gepingd. Maar dat heeft mij niet bereikt of het is me niet opgevallen. Apdency (overleg) 2 mei 2024 19:12 (CEST)[reageren]
Je was gepingd, maar toen een reactie uit bleef, wilde ik niet langer wachten, want dat is m.i. ook niet netjes naar de verzoeker(s) toe. En aangezien de richtlijnen voorschrijven dat een OP in principe open blijft bij een blokkade, leek het me niet erg om het vinkje aan te passen. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2024 20:35 (CEST)[reageren]
OK, opnieuw geen interesse dus. Dan laat ik mijn beweegredenen voor me. Apdency (overleg) 2 mei 2024 20:53 (CEST)[reageren]
Prima. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2024 21:04 (CEST)[reageren]
Mijn hemel Apdency, als je wat zinvols te melden over je motivatie die overlegpagina ook dicht te zetten meldt het dan gewoon direct in plaats van deze quasi-interessantdoenerij. StuivertjeWisselen (overleg) 2 mei 2024 21:17 (CEST)[reageren]
Wat fijn voor mij dat eindelijk iemand interesse toont in mijn motief voor een blokuitbreiding. Wel, ingewikkeld is het niet. Zie het overleg dat FBreyssem met Drummingman voert op zijn overlegpagina. Juridische gewichtigdo insinuatie komt daar flink uit de verf. Door andere Wikipedianen te beschuldigen van discriminatie en racisme als zijnde strafbare feiten, in het verlengde van zijn dreigementen op een andere pagina, worden wij alsnog geacht de schrik in de benen te krijgen en onze toon te matigen, want anders zou meneer ons nog weleens voor de strafrechter kunnen slepen. Dit is maar een kleine stap verwijderd van expliciet dreigen met juridische stappen. Dat niemand op Wp zich door zulke dreigementen en insinuaties zal laten beperken, maakt het niet tot acceptabel gedrag. En meneer leek niet van plan zich te gaan inhouden. Vandaar dat ik een blokuitbreiding nodig achtte.
Verder is het voor mij duidelijk dat ik geen enkele prioriteit geef aan het tegemoetkomen in welke vorm dan aan iemand die zich, op precies dezelfde heetgebakerde wijze als FBreyssem, voordoet als zowel pleitbezorger als ‘adresgenoot’ van F. Breyssem. Het gaat hier natuurlijk gewoon om iemand die zichzelf verdedigt en de voordeur met zichzelf deelt. Apdency (overleg) 3 mei 2024 18:57 (CEST)[reageren]
En voilà. Apdency (overleg) 3 mei 2024 19:41 (CEST)[reageren]
Erg fraai was het allemaal niet, nee. Ik wou desondanks dan toch maar de deur alsnog op een kier zetten na de mededeling dat hij genegen was 'zijn Dreigementen in te trekken', ondanks al het bijbehorende gescheld en gefoeter over wat er allemaal niet deugt aan ons. Dat lijkt zonde van de moeite, want het schijnt er na twee dagen nog niet van te zijn gekomen om op een nette manier de dreigementen in te trekken. Nou ja, erg verbaasd ben ik dan ook weer niet. En uiteindelijk gaat het allemaal om het artikel en dat is verwijderd wegens gebrekkige relevantie (en krom taalgebruik), en daar verandert die blokkade verder niets aan: zonder deugdelijke secundaire bronnen en een nette tekst wordt het niks. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2024 23:43 (CEST)[reageren]

Buslijnen bewerken

Buslijn 12 (Haaglanden) bewerken

NE Vier verschillende buslijnen, die alle slechts kort gereden hebben. De enige overeenkomst is het lijnnummer en de regio Den Haag. Eigen onderzoek op basis van o.a. Falkplan plattegrond en een lijnennetkaart? De Geo (overleg) 12 apr 2024 20:06 (CEST)[reageren]

Buslijn 29 (Haaglanden) bewerken

NE Acht verschillende buslijnen, waar van de meeste slechts kort, beperkt en/of alleen voor evenementen gereden hebben. De enige overeenkomst is het lijnnummer en de regio Den Haag. Deels eigen onderzoek op basis van eigen waarnemingen en lijnennetkaarten? De Geo (overleg) 12 apr 2024 20:06 (CEST)[reageren]

Buslijn 34 (Haaglanden) bewerken

NE Vier verschillende buslijnen op verschillende routes, waar van de eerst drie resp. slechts kort, alleen voor toeristen en alleen in de spits gereden hebben. Bij de vierde wordt verwezen naar een niet altijd even betrouwbare site (Meer over deze lijn op wiki.ovinnederland.nl.) Deels eigen onderzoek op basis van busdienstregelingen en lijnennetkaarten? De Geo (overleg) 12 apr 2024 20:06 (CEST)[reageren]

Buslijn 37 (Haaglanden) bewerken

NE Drie verschillende buslijnen en een tramlijn (!) op verschillende routes 1n de regio Den Haag. De opgeheven lijnen bestonden slechts kort of reden alleen enkele ritten in de spitsuren. De huidige lijn bestaat te kort (sinds 2019) om nu al E te zijn. Deels eigen onderzoek op basis van busdienstregelingen en lijnennetkaarten? De Geo (overleg) 12 apr 2024 20:06 (CEST)[reageren]

Wat is er afgesproken omtrent het bestaan van een buslijn? Dit in verband met je opmerking dat de lijn, die inmiddels al 6 jaar bestaat, te kort bestaat. Mondo (overleg) 12 apr 2024 21:51 (CEST)[reageren]
Een lijn die nu zo'n 4,5 jaar bestaat (sinds aug 2019), waar al wijzigingen in route en eindpunt zijn geweest, en die nu maar eens per half uur rijdt [1], lijkt me geen erg belangrijke verbinding in een grotestadsregio. Voor mij zou zo'n lijn pas E zijn als er iets bijzonders over te schrijven valt, zoals lange geschiedenis, belangrijke verbinding (met hoge frequentie en reizigersaantallen) of een lijn met zelfrijdende bussen. De Geo (overleg) 13 apr 2024 21:01 (CEST)[reageren]
@De Geo 5,5 jaar dan. Maar de frequentie zegt niks over hoe belangrijk een verbinding is. Mijn semi-stadsbus rijdt ook niet erg frequent, maar de ritten zitten wel bijna allemaal vol. Voor een hoop mensen is het dus een belangrijke verbinding (inclusief voor mijzelf).

Maar goed, eens dat er voldoende bronnen moeten zijn die iets over de lijn schrijven. Maar of de lijn 5 jaar of 15 jaar bestaat maakt voor de bronnen niet uit. Als we het nu over één jaar hadden, was het een ander verhaal geweest. Mondo (overleg) 13 apr 2024 21:06 (CEST)[reageren]
Het 5,5 jarige jubileum zal niet eerder zijn dan februari 2025 😉 De Geo (overleg) 14 apr 2024 12:23 (CEST)[reageren]
@De Geo Eh, nee? In 2019 reed de lijn al, dus dat jaar telt mee. Dan is het:
 1. 2019
 2. 2020
 3. 2021
 4. 2022
 5. 2023
 6. 2024
Dus 6, maar minus een halfjaar gezien de startdatum in augustus lag, oftewel 5,5 jaar. Mondo (overleg) 14 apr 2024 12:26 (CEST)[reageren]
Haha, 2024-2019 = 5 ! De Geo (overleg) 14 apr 2024 12:28 (CEST)[reageren]
@De Geo Nee, zo werkt dat niet. Je telt verkeerd. Maar goed, het doet er ook niet toe: de buslijn is waarschijnlijk niet relevant genoeg. Mondo (overleg) 14 apr 2024 12:29 (CEST)[reageren]
Komop zeg, dit is lagere school rekenen. Jij telt een jaar extra! De lijn begon in AUGUSTUS 2019. Dus bestond die in aug 2020 1 jaar, in aug 21 2 jaar, in aug 22 3 jaar in aug 23 4 jaar, en nu (april 2024) 4 jaar en 8 maanden. De Geo (overleg) 14 apr 2024 12:34 (CEST)[reageren]
@De Geo Bij zoiets als concessies telt het jaar van indienststelling ook mee als actief jaar, in dit geval 2019. Dus moet je per concessiejaar tellen en niet per absolute jaren. Mondo (overleg) 14 apr 2024 12:40 (CEST)[reageren]
Maar eigenlijk klopt die 5,5 jaar hier ook niet, want de eerste lijn 37 van de 21e eeuw begon al in 2005: https://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Lijn_37_Den_Haag_Leyenburg_-_Delft_Station_Centrum
Die werd opgevolgd door een andere lijn 37: https://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Lijn_37_Den_Haag_Leyenburg_-_Delfgauw_Overslagweg
Daarna nogmaals: https://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Lijn_37_Den_Haag_Leyenburg_-_Rotterdam_Airport
En die werd weer opgevolgd door de huidige lijn 37: https://wiki.ovinnederland.nl/wiki/Lijn_37_Den_Haag_Leyenburg_-_Delft_Station

Uiteraard heeft de huidige een iets andere route, maar op hoofdlijnen is de route gelijk gebleven. En eigenlijk is de huidige lijn 37 zeer vergelijkbaar met die van 2005 tot 2012. Mondo (overleg) 14 apr 2024 12:45 (CEST)[reageren]
Mondo heeft gelijk, lijn 37 begon in 2005 al bij Connexxion, ging in 2009 over naar Veolia en in 2019 naar EBS en bestaat in de huidige vorm dus dit jaar 19 jaar. En voor 2005 werd tussen Den Haag en Delft gereden door lijn 131 en voorgangers, maar deze informatie is verwijderd dus de lijn bestaat nog veel langer.Bijwyks (overleg) 14 apr 2024 14:00 (CEST)[reageren]
@De Geo, deze pagina werd 6 juni 2022 goed gekeurd. Dit zijn de wijzigingen sinds Welke van deze 8 bijdragen maakte dat je dit lemma nomineerde? Met vriendelijke groet, Lidewij (overleg) 16 apr 2024 10:18 (CEST)[reageren]
Voortschrijdend inzicht waarschijnlijk. Lees het artikel en je ziet een verzameling openbaar vervoerlijnen van stadsbus, streekbus en tram, die behalve een willekeurig gekozen nummer niets overeenkomstigs lijken te hebben. Het hangt met los zand aan elkaar.  LeeGer  16 apr 2024 10:29 (CEST)[reageren]
Lidewij, je kan bij de vorige nominatie zien dat ik toen ook voor verwijderen was. En lees daar dan vooral ook dezelfde hopeloze discussies met Straatspoor bij de nominatie erboven van het artikel over buslijn 30 (met vertrouwde opmerkingen als "Ik zie ook dat je de enige bent die zich zo opwind" of "niemand kan alles weten of alles onthouden"). Dat de beoordeling twee maanden op zich heeft laten wachten zegt mijns inziens genoeg. Het werd uiteindelijk een mazzeltje voor Straatspoor. De Geo (overleg) 17 apr 2024 14:35 (CEST)[reageren]
Ja, na die oeverloze 'discussies' waren de ergste WIU-problemen opgelost, en toen heb ik de nominaties maar weer doorgehaald. Thieu1972 (overleg) 17 apr 2024 15:41 (CEST)[reageren]
De Geo, het gaat over een lemma, niet over oud overleg. Je nomineerde, omdat je vindt dat het lemma onterecht werd behouden? ~~ (toegevoegd door: Lidewij C J. 21 apr 2024 16:09‎)

Buslijn 38 (Haaglanden) bewerken

NE Twee zeer verschillende buslijnen, een in het Westland en een die maar zeer kort heeft gereden in Rijswijk. De bus die voor de laatste lijn 38 in de plaats gekomen is "wordt nu verlengd tot Delft station". Fancruft en eigen onderzoek. De Geo (overleg) 12 apr 2024 20:06 (CEST)[reageren]

De zin 'Het zou 52 jaar duren voor nummer 38 opnieuw gebruikt werd, maar dan niet als HTM-lijn' zegt wel genoeg: dat buslijnen in een bepaalde regio eenzelfde nummer hebben gekregen - met 5, 10 of zelfs 52 jaar ertussen - heeft dus niets te maken met een vast patroon van nummering, maar met toeval. De lijnen hadden niks met elkaar van doen, ze reden op andere trajecten, en hadden niks anders met elkaar gemeen dan dat ze hetzelfde nummer hadden en ergens rond Den Haag reden. Thieu1972 (overleg) 12 apr 2024 20:52 (CEST)[reageren]
Het artikel is ditmaal goed bebrond, maar de tekst is niet je-van-het en is zelfs niet helemaal juist, zoals Thieu al aangeeft. Mondo (overleg) 12 apr 2024 21:50 (CEST)[reageren]
Met de zin 'Het zou 52 jaar duren voor nummer 38 opnieuw gebruikt werd, maar dan niet als HTM-lijn' wordt alleen aangeduid dat 52 jaar, in de regio Haaglanden, geen buslijn 38 heeft gereden. Verder helemaal niets, dus ook niet over het vergeven van nummers.
Het lemma werd in 2013 al eens beoordeeld, en dit zijn de wijzigingen sinds Wanneer het nieuwste onderdeel HTM-buslijn 38 het euvel is, zou dat verwijderd kunnen worden. Lidewij (overleg) 16 apr 2024 11:41 (CEST)[reageren]
Het probleem met deze artikelen is dat de titel suggereert dat ze over een buslijn gaan naar dat ze helemaal niet gaan over één buslijn. Ze gaan over één getal. Zo'n getal wordt dan aan een buslijn gehangen. Vaak door de jaren heen aan verschillende lijnen en die verschillende lijnen hebben de ene keer wel maar heel vaak ook niet iets met elkaar te maken. Wil je een artikel maken over één buslijn? Schrijf dan over een traject in plaats van over een getal.  LeeGer  16 apr 2024 11:59 (CEST)[reageren]
LeeGer, wat jij een probleem vindt, zie ik als een goede oplossing. Wanneer er meerdere lemma's gemaakt worden met een zelfde nummer van een buslijn in de zelfde plaats, is de kans groot dat iemand dat op de lijst van samenvoegen zet. Ook bij ander buslijnen in andere regio's worden meerdere lijnen op een pagina beschreven. Eerst moet daar maar overeenstemming over zijn voordat pagina's om deze rede worden verwijderd. Lidewij (overleg) 21 apr 2024 16:09 (CEST)[reageren]
Daarom dus dat zo'n artikel niet moet gaan over een nummer maar over een traject (indien relevant). Het busvervoer tussen plaats A en B. In plaats van Buslijn x met in plaats van de x een willekeurig gekozen getal dat de ene keer wordt gehangen aan de stadsdienst van plaats A, vervolgens aan de streeklijn tussen plaats A en C, en daarna weer aan de lijn tussen plaats B en D.  LeeGer  21 apr 2024 16:39 (CEST)[reageren]
Als aanvulling op de opmerking van LeeGer. In het verleden reden er buiten de steden heel wat busondernemingen zonder lijnnummers. Ze werden wel gebruikt in de dienstregelingboekjes, maar die nummering veranderde ook wel eens. Bijvoorbeeld de buslijn Emmen-Groningen, in de jaren 70 reden daar de GADO en de DVM, bij de Gado was het nummer 14, bij de DVM nr 40. Later werd dat 50, 59 en nu 300? De Geo (overleg) 22 apr 2024 14:59 (CEST)[reageren]
@De Geo En ook lijnletters kwamen vroeger meer voor dan nu. Mondo (overleg) 22 apr 2024 17:39 (CEST)[reageren]
Buslijnen
 • Er staan 5 buslijnen genomineerd. De nominatoor heeft problemen met de samenvoeging van verschillende lijnen met het zelfde nummer in de zelfde regio op een pagina. Sommige lijnen zouden niet lang gereden hebben. Ook in andere regio's worden meerdere lijnen onder een zelfde nummer op een pagina gezet.
Het verwijderen van 5 pagina's is geen oplossing bij een verschil van inzicht, wat in nog vele van dit soort pagina's gelijk is. Er moet eerst een breedgedrage oplossing, komen voor er verder gegaan kan worden. Anders worden er op een moment weer pagina's voorsamenvoeging aangemeld. Pagina's kunnen voor zolang in de gebruikers ruimte gezet worden. Lidewij (overleg) 25 apr 2024 22:38 (CEST)[reageren]
Reden te meer om geen artikelen te schrijven over een willekeurig gekozen nummer maar over een traject. Dan heb je dat probleem niet. Zo was er voorheen in Den Bosch een buslijn 6 naar Rosmalen. Die werd op enig moment ongenummerd naar 66. Daarna kwam er weer een lijn 6 maar dan naar Empel. Die lijnen met nummer 6 hadden niets met elkaar te maken maar zouden wel bij elkaar in één artikel komen. Terwijl de lijn 6 en lijn 66 ieder in een ander artikel terecht zouden komen terwijl het over één en dezelfde buslijn gaat. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.  LeeGer  25 apr 2024 22:53 (CEST)[reageren]
Ik ken lijnen die vernummerd werden, of opgesplitst in aparte nummers (alhoewel het dezelfde bus betrof die hetzelfde traject bleef rijden). Volgens de huidige logica is de buslijn dan gestopt? Dat kan toch niet waar zijn dat een buslijn volgens wikipedia ophoudt te bestaan vanwege een nummerwijziging? Kennelijk wel. Want we kijken niet naar vervoersstromen tussen A en B, maar naar een willekeurig iets als een nummertje.
Zoals gewoonlijk: rommel importeren is niet zo moeilijk, maar de rommel uit wikipedia krijgen vereist een 'breedgedragen oplossing'. Thieu1972 (overleg) 25 apr 2024 23:04 (CEST)[reageren]
Thieu1972, geef er maar een schop tegen dat helpt vast. En volgend jaar schrijft iemand weer teksten die lijken op wat er nu staat. Wanneer een traject beschreven gaat worden, gaat dat goed, wanneer dat traject blijvend is. Helaas veranderen ook trajecten om van A naar B te gaan, misschien kunnen datums dan nog helpen. Lidewij (overleg) 25 apr 2024 23:35 (CEST)[reageren]
Eigenlijk is het gewoon heel simpel: zijn er enigszins gezaghebbende, onafhankelijke bronnen die over het onderwerp hebben geschreven? Is buslijn 1 een iconische lijn waarover is gepubliceerd? Dan is het relevant om te beschrijven. Maar deze artikelen zijn doorgaans slechts een samenraapsel van verbindingen in ongeveer dezelfde regio, waarbij slechts het busboekje is uitgeschreven. Thieu1972 (overleg) 26 apr 2024 07:36 (CEST)[reageren]
  Opmerking Als "nominator" ben ik het eens met Thieu1972. Een "iconische lijn" kan natuurlijk wel in een encyclopedie. Maar over veel lijnen valt (blijkbaar) weinig bijzonders te vermelden, en zeker als de nummering en de route ook nogal eens veranderen is er weinig reden om ze op te nemen in wikipedia.
In tegenstelling tot de beginjaren van wikipedia is er de laatste jaren meer aandacht voor het gebruik van gezaghebbende en onafhankelijke bronnen. Ook wordt er openlijker gesproken over de kwaliteit van de artikelen. En dat is voor gebruikers die alles koste wat kost willen behouden misschien moeilijk, maar helaas onvermijdelijk als we een fatsoenlijke encyclopedie neer willen zetten. De Geo (overleg) 26 apr 2024 14:46 (CEST)[reageren]
Daarom is OV in Nederland ook beter opgezet voor OV-lijnen. Je kunt daar namelijk gewoon oude en nieuwe lijnpagina's hebben en doorklikken. Dus als lijn 72 niet meer van A naar B rijdt maar van A naar C, dan blijft de pagina behouden en komt er een nieuwe met de route van A naar C. Daar wordt dan ook als ‘Opvolger’ naar gelinkt vanuit het oude artikel. Die opzet kennen wij hier niet (pagina's over singles komen enigszins in de buurt van dat concept), dus hier per pagina een lijn gaan bijhouden is niet te doen en sta ik ook niet achter.

Kortom: ik ben vóór OV-lijnen beschrijven, maar ze passen beter op OVNL, omdat die daar een specifieke structuur voor hebben. Mondo (overleg) 26 apr 2024 17:00 (CEST)[reageren]

Eens met de verwijdernominatie van bovenstaande 5 (vijf) artikelen. Het is steeds een chaotische opsomming van details die toevallig door de samensteller zijn opgemerkt. Vreemd dat in de titels Haaglanden staat terwijl die term volgens het artikel Stadsgewest Haaglanden alleen van 1992 tot 2015 courant was. Ik kan verder alleen maar bovenstaande bezwaren voor deze artikelen onderschrijven. VanBuren (overleg) 22 mei 2024 15:07 (CEST)[reageren]

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE - Onderafdelingen van organisaties worden in de regel niet als encyclopedisch relevant beschouwd.  Erik Wannee (overleg) 12 apr 2024 21:01 (CEST)[reageren]

Beste Erik,
Alle begrip, maar dit was een eerste aanzet. De bedoeling is echter om de pagina nog verder aan te vullen met de geschiedenis van de Loge, het kenteken en verwijzingen naar andere aspecten van Reguliere Vrijmetselarij. Begrijp daarnaast niet goed de benaming "onderafdeling van organisaties". Vrijmetselarij is immers geen organisatie. Of codeerde ik de pagina verkeerd?
Zou dit dan de toets kunnen doorstaan?
Bedankt voor de verduidelijking. Ronny Decuyper (overleg) 22 apr 2024 22:39 (CEST)[reageren]
Het verbaast me dat de vrijmetselarij volgens jou geen organisatie zou zijn. In de openingszin van het artikel Vrijmetselarij lees ik dat het een genootschap is. Verderop in dat artikel lees ik: "Een loge is in de organisatorische zin van het woord de basiscel waaromheen de vrijmetselarij structureel is opgebouwd. Het is de plaatselijke afdeling van een overkoepelend organisme, of obediëntie genoemd." Dat is toch een duidelijke aanwijzing dat een loge een onderafdeling van een obediëntie is. Verder lees ik hier een heel stuk over de structuur van de vrijmetselarij. Dat geeft toch wel aan dat het een organisatie is, die op een bepaalde manier gestructureerd is.
Los daarvan wordt uit het genomineerde artikel(tje) niet duidelijk wat de encyclopedische relevantie is van dit onderwerp, en ook niet waarop deze informatie is gebaseerd.  Erik Wannee (overleg) 23 apr 2024 23:34 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Uit deze bronloze drie regels blijkt geenzins wat deze vrijmetselaarsloge relevant maakt. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 26 apr 2024 14:44 (CEST)[reageren]

Zeer kort en opmaakloos artikeltje over iemand die 27 is (en kennelijk altijd blijft?) en wiens relevantie onduidelijk is. – Thieu1972 (overleg) 12 apr 2024 22:37 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: Niet verbeterd, dus per nominator verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 26 apr 2024 14:45 (CEST)[reageren]

Atep over Atep. Niet vreemd, met slechts de eigen website als bron. Tekstueel lijkt het wel AI, zeker de weinig neutrale afsluiter over 'de uitdagingen van een steeds veranderende consumptiemaatschappij' en dat de winkel een 'essentieel onderdeel van de gemeenschap' zou zijn. Hoe relevant is deze winkel overigens? – Thieu1972 (overleg) 12 apr 2024 22:40 (CEST)[reageren]

Geen blijk van relevantie buiten het dorp zelf. Iemand die echt interesse heeft in deze winkel kan beter gewoon op de website van die winkel zelf kijken; daar is Wikipedia niet voor nodig.   Voor verwijderen dus.  Erik Wannee (overleg) 12 apr 2024 22:50 (CEST)[reageren]
Is dit geen expliciete reclame, met zinnen als: Met een sterke focus op klantenservice, een breed assortiment aan producten en diensten, en een diepgewortelde betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, kijkt de winkel met vertrouwen naar de toekomst? Zou daar niet nuweg op kunnen worden geplakt?Fred (overleg) 12 apr 2024 23:39 (CEST)[reageren]
De ATEP formule komt iig uit Amerika. Zie hier dus… commentaar overbodig. Neeroppie (overleg) 13 apr 2024 01:19 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Zinnen als "Ondanks de uitdagingen van een steeds veranderende consumptiemaatschappij blijft de ATEP in Beegden een vertrouwd begrip in de regio en een essentieel onderdeel van de gemeenschap." verraden een niet-neutrale kijk op het onderwerp. Artikel mist onafhankelijke bronnen en inhoudelijk is het onvoldoende. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 26 apr 2024 14:48 (CEST)[reageren]

NE - Dit artikel leunt vooral op 'gedelpherde' krantenartikelen waarin de beschreven persoon meestal alleen in het voorbijgegaan wordt genoemd en op wetenschappelijke artikelen waaraan zij mede heeft bijgedragen, waarbij haar rol soms wat wordt aangedikt. Wat node ontbreekt zijn een of meer secundaire bronnen van enig kaliber die alléén over Kapsenberg gaan of waarin zij in ieder geval prominente aandacht krijgt. Zulke bronnen zijn er bijvoorbeeld wel voor een virologe als Marion Koopmans. Marrakech (overleg) 12 apr 2024 23:44 (CEST)[reageren]

Zij wordt tientallen malen genoemd in het boek van Van Doornum, open access via https://www.jstor.org/stable/j.ctvwh8bpb en genoemd in de biblografie van het artikel, een makkelijker te doorzoeken versie is te vinden op Google books. En inderdaad, er zijn meer knappe virologen in Nederland, ook nu nog, zelfs vrouwen, maar dat lijkt me niet relevant voor deze nominatie. Elly Sta jij al hier? (Overleg) 13 apr 2024 08:38 (CEST)[reageren]
overigens heb ik de eerste versie van het artikel vertaald uit de Engelstalige WP, daar nog meer bronnen. Elly Sta jij al hier? (Overleg) 13 apr 2024 08:39 (CEST)[reageren]
  Tegen verwijderen Er staan meer dan voldoende bronnen in het artikel, ook waarin ze meer dan terloops besproken wordt. En op EN:WP staan inderdaad nog meer bronnen. Áls er al sprake is van zaken als “aandikken”, dan moet Marrakech met voorbeelden komen. Mondo (overleg) 13 apr 2024 12:13 (CEST)[reageren]
Het aantal bronnen doet er toch niet toe? Het gaat om hun kwaliteit. Maar goed, in welke bronnen wordt Kapsenberg meer dan terloops besproken? En dan bedoel ik uiteraard niet een of twee zinnen, maar op z'n minst een volwassen hoofdstukje.
Wat aandikken betreft, er staat in het artikel Vanaf 1979 werkte ze op uitnodiging van de WHO mee aan de maandelijkse rapportage over virologische uitslagen, door deze uitslagen door te geven aan de WHO. Ook stimuleerde ze andere laboratoria om daaraan mee te werken. Volgens de bron deed het RIV dat en heeft Kapsenberg daar slechts melding van gemaakt. Marrakech (overleg) 13 apr 2024 13:13 (CEST)[reageren]
> Het aantal bronnen doet er toch niet toe? Het gaat om hun kwaliteit.

Daarom moet je ook niet alleen het eerste deel van de zin lezen, maar ook het tweede deel. Mondo (overleg) 13 apr 2024 13:28 (CEST)[reageren]
  Tegen verwijderen - Onnodige nominatie, of iig met een verkeerde reden. Deze persoon lijkt meer dan voldoende E-waarde te bezitten. Het artikel is inmiddels ruimschoots bebrond met artikelen waarin ze als wetenschapper genoemd wordt, naast haar eigen werk dat wordt genoemd (Ja ik weet het, dat laatste telt niet mee voor iemands E-waarde). Online is hier verder nog een ander boek uit 1981 raadpleegbaar, naast het boek dat Ellywa hier al geeft. De Wikischim (overleg) 13 apr 2024 11:28 (CEST)[reageren]

Maar dat bedoel ik nu juist: in de bronnen wordt ze inderdaad – slechts in het voorbijgaan – genoemd, terwijl er toch wel wat meer nodig is voor een eigen artikel. Althans, dat mag ik hopen. Dat is bijvoorbeeld ook het terechte bezwaar tegen de beruchte artikelen over 'mannen met een baan'; over hen zijn er evenmin bronnen te vinden waarin ze meer dan triviale aandacht krijgen. Marrakech (overleg) 13 apr 2024 12:06 (CEST)[reageren]

Hoor ik hier nu een verongelijkt "dit is positieve discriminatie in het nadeel van mannen met een baan" ondertoon in de nominatie? Het is wel een beetje discriminatie-dag hier he? Labrang (overleg) 13 apr 2024 13:11 (CEST)[reageren]
Hè? Dat is wel een erg onheuse en tendentieuze opmerking. Ik schreef juist expliciet dat ook de bezwaren tegen artikelen over zulke mannen terecht zijn. Dus hoezo 'verongelijkt'? En hoezo 'discriminatie-dag'? Marrakech (overleg) 13 apr 2024 13:20 (CEST)[reageren]
Met discriminatie-dag refereerde Labrang denk ik naar de discussie over François Breyssem die hierboven gevoerd werd ;) - TheGoodEndedHappily (overleg) 13 apr 2024 14:21 (CEST)[reageren]
Ja. Laat ik het er op houden dat hier vooralsnog geen sprake lijkt van het voortrekken of anders behandelen van een persoon-met-baan omdat het een vrouw betreft, maar simpelweg een slecht afgebakend ew-criterium in combinatie met een persoon met een aantoonbaar wetenschappelijk trackrecord in de virologie en microbiologie, waarbij de vraag nog is wat haar nalatenschap en erkenning precies is. Bijvoorbeeld in hoeverre haar onderzoek de basis heeft gelegd voor vaccinaties of medische diagnostiek of vervolgonderzoek met ditto uitkomsten. Labrang (overleg) 13 apr 2024 17:02 (CEST)[reageren]
Kapsenberg wordt inderdaad niet voorgetrokken, maar intussen heb je wel de kwalijke en daarmee ook allerminst constructieve suggestie gewekt dat zij volgens mij wél wordt voorgetrokken ten nadele van 'mannen met een baan'. Over uitgaan van goede wil gesproken... Wat aantoonbare trackrecords betreft: die hebben talloze wetenschappers, maar daarmee zijn ze nog niet relevant voor een eigen Wikipedia-artikel. Daar is zoals gezegd heel wat meer voor nodig. Marrakech (overleg) 14 apr 2024 14:23 (CEST)[reageren]
Mijn inschatting is dat, zoals het artikel er nu voorstaat, er geen moderator zal zijn die het aan het eind van de beoordelingsperiode zal verwijderen. Laten we daarom ons best doen om het artikel te verbeteren, en in de laatste zin van Labrang hierboven zie ik een zakelijke poging om dat te doen. De belangrijkste bron die voor het Engelstalige artikel is gebruikt is het ook onder ons artikel geciteerde boek van Gerard van Doornum, Ton van Helvoort & Neeraja Sankaran (2020). Leeuwenhoek's Legatees and Beijerinck's Beneficiaries: A History of Medical Virology in The Netherlands. Daarin wordt ze vrij vaak genoemd. Als ik lees: "The leading position of RIV in the field of medical virology should come after 1951 with the arrival of R. Gispen and J.G. Kapsenberg and the opening of the Laboratory for Viral and Rickettsial Diseases," dan is Kapsenbergs rol niet onbelangrijk, en we moeten ons realiseren dat Nederland op dat moment internationaal aan de top stond van het werk aan vaccinaties. "An internationally recognized expert on enteroviruses who was responsible for viral diagnostics at the National Laboratory of Public Health (1954–1989), she was also later the author of a chapter on enteroviruses in a definitive handbook on infectious disease diagnostics." Over H.S. Frenkel: "the students that he supervised at his laboratory during their training and research for their thesis would go on to become the country’s well-known virologist and infectious disease specialist, notably J.G. Kapsenberg (1955), and J. Huisman (1956), respectively." "Jacoba G. Kapsenberg [...] joined the Laboratory for Virology in 1956 and thanks to her efforts the laboratory functioned in the capacity of the national virological reference laboratory." "Thus, the important international work on public health and disease prevention started by RIV scientists Gispen, Kapsenberg and Van Wezel was continued by the likes of Van Loon and Van der Avoort." "The impetus for this workshop was a decision by the WHO to establish the cell culture techniques for isolation and identification of polioviruses developed by Cootje Kapsenberg and Anton van Wezel as the standard for nearly all 150 laboratories in its Global Polio Network." Opvallend is wél dat Kapsenbergs naam niet voorkomt in het hoofdstuk 'Conclusions'. En verder moeten we ons realiseren dat het boek van Van Doornum is geschreven door een Nederlands viroloog die schrijft over de instituten waarvoor hij zelf werkzaam was. Een COI ligt dan op de loer. WIKIKLAAS overleg 14 apr 2024 16:51 (CEST)[reageren]
Toch zal elke moderator zien wat wij ook zien, namelijk dat zelfs in de 'beste' bronnen hooguit een paar zinnen voorkomen waarin Kapsenbergs naam wordt genoemd. Bij mijn weten ligt de lat op deze beoordelingspagina's al sinds tijden een stuk hoger. Marrakech (overleg) 26 apr 2024 14:42 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: ik zie bronnen met kwalificaties als 'zij werd een belangrijke spil voor de virologische diagnostiek in Nederland' en 'Jacoba G. (Cootje) Kapsenberg played an important role in public health virology and diagnostic virology'. Dan wordt het toch moeilijk om haar rol als weinig relevant te beschouwen. En ze wordt in veel publicaties genoemd. Het klopt dat de informatie in die publicaties niet enorm uitgebreid is en het artikel soms wat 'gedelpherd' lijkt, maar de relevantie van Kapsenberg lijkt me voldoende aangetoond door gezaghebbende bronnen - en minstens geldt hier het voordeel van de eventuele twijfel. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2024 23:22 (CEST) [reageren]


Toegevoegd 19/04; af te handelen vanaf 03/05 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Een waarschijnlijk AI-gegenereerd artikel waar nog veel aan moet gebeuren om er een normaal lemma van te maken. Enige bebronning zou ook niet gek zijn, want hoe relevant is het onderwerp? En waar komen alle wijsheden vandaan? – Thieu1972 (overleg) 19 apr 2024 09:35 (CEST)[reageren]

Het onderwerp is ook beschreven op EN-Wiki. Het staat ook bekend als swishing, zie bijvoorbeeld dit artikel van De Morgen en deze van De Standaard.
Het is zeker wel een bekend fenomeen (met name in de kringen van mensen die veel tweedehands kopen), maar aan de tekst kan zeker nog wel wat gesleuteld worden, het klinkt inderdaad erg als AI. - TheGoodEndedHappily (overleg) 19 apr 2024 10:42 (CEST)[reageren]
Lijkt me inderdaad vrij evident AI en voldoet ook niet aan de eisen die we stellen aan een artikel, geen wikilinks, geen NPOV, etc.   Husky (overleg) 19 apr 2024 11:15 (CEST)[reageren]
ai-gegenereerd vehikel aangemaakt vanaf de RAI die ook de huishoudbeurs houdt en daar kledingparties organiseert. Hoyanova (overleg) 19 apr 2024 11:53 (CEST)[reageren]
Hoewel deze tekst toch zeker nog wel wiu is, kreeg ik met AI een veel beter alternatief voorgeschoteld. De huishoudbeurs-party is trouwens al maanden geleden geweest, dus ik weet niet hoeveel zin het heeft daar hier nog op te wijzen. Kuddekop (overleg) 19 apr 2024 12:22 (CEST)[reageren]
Na wat googlen, het woord Kledingparty wordt niet ezclusief gebruikt voor 2e handskleding, maar ook bijv. voor een nieuwe collectie in een winkel. Om die reden lijkt mij 'kledingruilparty' of kledingruilfeestje een betere term. Of anders gewoon Swap party noemen.Ldhank (overleg) 19 apr 2024 23:17 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Sinds nominatie niets meer aan gebeurd, genoemde problemen zijn dus niet opgelost. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 3 mei 2024 10:39 (CEST)[reageren]

Een snelle googlezoektocht levert weinig bronnen op, dus ik twijfel enigszins aan de E-waarde. Mocht het onderwerp E zijn, dient het artikel in ieder geval opgeknapt te worden. Vinvlugt (overleg) 19 apr 2024 10:16 (CEST)[reageren]

Reeds eerder verwijderd als reclame en in 2020 ook na twee weken beoordelingstijd i.v.m. hetzelfde euvel als boven geschetst. Zie hier. Hoyanova (overleg) 19 apr 2024 11:43 (CEST)[reageren]
Dat ook, en de eerste zin begint al met “[…] is een bekende website [.…]”. Klinkt dus meer als een promovehikel.   Voor verwijderen Mondo (overleg) 19 apr 2024 12:35 (CEST)[reageren]
Dit is toch gewoon een bekende motorsite? Lijkt nu wel of elke media hier genoemd wordt, maar motor (nieuws) sites niet? 31.21.129.132 1 mei 2024 15:58 (CEST)[reageren]
Nee hoor, er worden genoeg nieuwssites niet opgenomen op Wikipedia. Onlangs bijvoorbeeld ook nog een voetbalsite, en dat zegt heel wat, als je weet hoe men hier voetbal op een voetstuk zet…

Maar goed, het probleem met dit artikel zit hem meer in de bewoording en ontbreken van bronnen. Mondo (overleg) 1 mei 2024 17:14 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: volgens de huidige (vrij magere) tekst is het een 'bekende' site, maar dat blijkt verder nergens uit, want er is geen bron aangedragen waaruit een dergelijke bewering voortkomt. De relevantie is daarom ook onduidelijk gebleven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2024 08:49 (CEST) [reageren]

WIU Dit is geen encyclopedisch artikel maar een zielloze, onleesbare en betekenisloze opsomming. Bisschops is wel E, maar dán met een fatsoenlijk, en door onafhankelijke en gezaghebbende bronnen onderbouwd, artikel. Dit bronloze verhaal lijkt veeleer uit Bisschop's eigen website geknipt en geplakt, want ook daar zien we soortgelijke opsommingen. Zinnen als: De schilderijen van Jac Bisschops kenmerken zich door harmonieuze minimale composities in subtiele kleuren en ontvouwen zich als fijn gestemde kleurklanken in de ruimte bevatten louter POV en wat daarna komt bevat louter namesdropping. Fred (overleg) 19 apr 2024 12:20 (CEST)[reageren]

Op 14 april j.l. reeds verwijderd als auteursrechtenschending en daar neigt het nu ook weer naar. Mondo (overleg) 19 apr 2024 12:37 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: het is nog steeds niet meer dan een vormloze opsomming. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2024 08:39 (CEST) [reageren]

Geen bronnen. Biografische gegevens ontbreken volledig. Niet neutraal ("visionaire kijk op de wereld") –   Zoetermeerder (overleg) 19 apr 2024 12:37 (CEST)[reageren]

  Voor verwijderen De bekende platitudes (visionaire kijk op de wereld, rebels, humoristisch, intellectueel, artistiek) zonder veel feitelijke info. Bronnen ontbreken volledig. --Joostik (overleg) 20 apr 2024 10:37 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: relevantie blijkt nergens uit en de tekst is WIU. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2024 08:36 (CEST) [reageren]

Het artikel was genomineerd, maar weer ingetrokken door de nominator. Er is echter nog steeds discussie over de relevantie.

Citaat van collega Wikiklaas:

Hoe kan de nominatie nou worden doorgehaald als er geen enkele bron is toegevoegd maar wel veel meer tekst, die dus vooralsnog bronloos is? Dit was het soort van prutswerk waarop we niet zitten te wachten als artikelen voor verwijdering worden voorgedragen: ze moeten dan serieus worden verbeterd. Mijn zogenaamd 'slechte motivering' bestond eruit dat ik constateerde dat er over De Bie slechts drie dingen werden gemeld: zijn geboortedatum en twee etappezeges. Mijn motivering was niet dat die gegevens al ergens anders te lezen waren, maar de echte wielerfan zal zo'n website eerder vinden dan een Wikipedia-artikel, en kon daar dan bovendien ook nog eens meer vinden dan er in ons artikel werd vermeld.

Ook ik ben in de huidige staat voor verwijderen. Het artikel toont aan dat hij gereden heeft, maar in hoeverre hij als prof gereden heeft wordt niet duidelijk (onderbouwd door bronnen). Mondo (overleg) 19 apr 2024 13:06 (CEST)[reageren]

Ik begrijp het probleem niet. Hij staat toch in de uitslagenlijsten? Hobbema (overleg) 19 apr 2024 13:52 (CEST)[reageren]
Maar uitslagenlijsten zijn niet echt geweldig als bron. Ik kan ook geen artikel over Amsterdam schrijven op basis van een gemeentelijst. En in dit geval gaat het ook nog om een levend persoon. Mondo (overleg) 19 apr 2024 13:56 (CEST)[reageren]
En voor de duidelijkheid: Wikiklaas en ik zijn niet de enige die daar zo over denken.
Citaat van Akadunzio:

Een database is geen geschikte bron. Dit is gewoon een opsomming van uitslagen zonder er bij te vertellen of dit al dan niet belangrijke wedstrijden waren. Om de relevantie aan te tonen moeten er betrouwbare secundaire bronnen gebruikt worden.

Mondo (overleg) 19 apr 2024 21:51 (CEST)[reageren]
Ik begrijp niet hoe dit artikel verschilt van de meeste andere voetballers, wielrenners of buitenlandse deelnemers aan de Olympische spelen. En wat precies maakt het dat dit artikel over een levende persoon weg moet en niet alle andere (uitgezonderd die over de echte beroemdheden). Hobbema (overleg) 19 apr 2024 22:40 (CEST)[reageren]
Inmiddels staan er meerdere bronnen in het artikel. Neem aan dat alle info daarmee is afgedekt. Het is ook positief voor de relevantie. Wat mij betreft kan dit wel behouden blijven. Thieu1972 (overleg) 19 apr 2024 23:17 (CEST)[reageren]
Door de extra bronnen is het artikel wel wat beter geworden. Maar ik weet het niet helemaal zeker, dus ik laat het nog even openstaan. En ik wil ook graag nog even @Wikiklaas' reactie horen, aangezien hij net als ik een van de critici was. Mondo (overleg) 19 apr 2024 23:19 (CEST)[reageren]
@Hobbema, zie oorspronkelijke nominatie, dan begrijp je de nominatie wss. beter. Het zag er op dat moment zo uit. groet, Bjelka (overleg) 20 apr 2024 13:37 (CEST)[reageren]
Ik snap het wel, maar in dit geval lijken de familierelaties tussen de verschillende de Bies op een aantal plaatsen genoemd te worden in stukjes over de verschillende wielrenners. Hobbema (overleg) 21 apr 2024 18:57 (CEST)[reageren]
Er is geen artikel over de familie De Bie als je dat bedoelt (lijkt me ook niet nodig). Dat de familiebanden (voor zover relevant) op elk artikel over een e-waardig familielid worden vernoemd lijkt me dan weer logisch. Of bedoelde je iets anders? mvg, Bjelka (overleg) 22 apr 2024 11:30 (CEST)[reageren]
Om de moderators niet verder te belasten, haal ik de nominatie door. Ik laat me daarbij leiden door @Daniuu's advies alhier om het artikel te behouden. Ik vertrouw Daniuu daarin. 🙂 Mondo (overleg) 2 mei 2024 22:10 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Nominatie doorgestreept door de nominator. Dat maakt het leven voor een eenvoudige moderator altijd makkerlijker :) . Artikel uiteraard behouden. Dank voor het uitzoeken! Daniuu (overleg) 2 mei 2024 23:12 (CEST)[reageren]

NE -- Zelfpromotie (zie gebruikersnaam) zonder bronnen die relevantie aantonen. -- Joostik (overleg) 19 apr 2024 13:17 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2024 08:40 (CEST) [reageren]

Het overleg beslaat enkele regel van lang geleden met een aanbeveling voor een afbeelding. Dat is kennelijk veranderd. Het overleg is niet ondertekend. Het artikel zelf moet natuurlijk bewaard blijven. ChristiaanPR (overleg) 19 apr 2024 14:28 (CEST)[reageren]

Dit mag van mij wel nuweg. Doorgehaald - zie mijn volgende reactie. Mondo (overleg) 19 apr 2024 15:15 (CEST)[reageren]
Algemene vraag: heeft het ook enig nut om dergelijke overlegpagina's te verwijderen? Creëert alleen maar meer logboeken en als het niet schaadt, waarom de moeite? Joostik (overleg) 20 apr 2024 10:41 (CEST)[reageren]
Het kwam op mij niet heel serieus over, maar door jouw opmerking ben ik nog eens gaan kijken en het plaatje blijkt zowaar gearchiveerd te zijn: https://web.archive.org/web/20140603105422/http://img419.imageshack.us/img419/6164/icosader0za.gif

En het plaatje past ook wel bij het artikel, los van of we een gifje in het artikel zouden willen. Daarmee is het niet meer een onzinnige pagina en valt het gewoon onder oud overleg, net als heel veel andere overlegpagina's.   Tegen verwijderen Mondo (overleg) 20 apr 2024 12:19 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Ik zie nu geen aanleiding deze overlegpagina te verwijderen. StuivertjeWisselen (overleg) 3 mei 2024 10:41 (CEST)[reageren]

NE – Kort artikel over een toekomstige autosnelweg. Encyclopedische relevantie is volstrekt onduidelijk, ook de opmaak verdient aandacht. – StuivertjeWisselen (overleg) 19 apr 2024 15:33 (CEST)[reageren]

Dit is nieuwe stuk snelweg die in aanbouw is. Het is relevant aangezien Marokko druk bezig is met uitbreiding van snelweggen. Komende tijd wordt er rekening gehouden met minimaal 1000km extra snelweg. Jamesbond22 (overleg) 20 apr 2024 22:44 (CEST)[reageren]
Het is relevant aangezien Marokko druk bezig is met uitbreiding van snelweggen. Wat mij betreft niet. Een encyclopedie beschrijft in aanleg zaken die in het hier en nu relevant zijn, niet onderwerpen die mogelijk in de toekomst een keer relevant worden. We kunnen helemaal niet met zekerheid zeggen dat die snelweg er komt, wanneer die dan komt en hoe die er exact uit komt te zien. Gewoon wachten tot die snelweg is afgebouwd en er onafhankelijke bronnen zijn die erover geschreven zijn is mijn devies. StuivertjeWisselen (overleg) 21 apr 2024 18:59 (CEST)[reageren]
Deze snelweg komt er zeker. Ik ken deze regio en de werkzaamheden zijn al gestart. Daarnaast ik maak geen nieuwe artikel als ik niet 100% zeker ben dat die gaat komen. De plannen kloppen ook zoals aangegeven in het artikel Jamesbond22 (overleg) 22 apr 2024 05:18 (CEST)[reageren]
Die 100% zekerheid kan je helemaal niet geven. De bouw van Kasteel Almere werd gestart maar nooit afgemaakt, de Olympische Zomerspelen 2020 werden uiteindelijk helemaal niet in 2020 gehouden, om maar wat te noemen. Er zijn legio zaken waarover een hoop mensen op voorhand heel zeker waren maar die toch anders zijn gelopen. Los daarvan is de encyclopedische relevantie van een nog niet bestaande snelweg natuurlijk extreem discutabel. StuivertjeWisselen (overleg) 23 apr 2024 19:55 (CEST)[reageren]
Toch zijn er artikelen over geschreven ondanks dat er de bouw niet is afgemaakt en dat Olympische spelen op een andere moment is gedaan.
De relevantie is er aangezien de bouw is gestart en deze stuk snelweg is belangrijk wegens de aansluiting op de nieuwe haven van Nador med west Jamesbond22 (overleg) 25 apr 2024 07:54 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: op dit moment zie ik een slordig artikel met opmaakproblemen, een waarschijnlijk verkeerde titel (het betreft volgens de overheid de ’autoroute Guercif-Nador'), en twee bronnen die exact hetzelfde zijn. Daarmee gaan we dit artikel dus niet overeind houden. Na wat zoeken kom ik overigens ook secundaire bronnen tegen die mogelijk interessant zijn om het artikel van extra informatie te voorzien: Bladna 1, Bladna 2, Aujourd'hui le Maroc, Maroc Hebdo. Ik zal de nominatie verlengen, en hoop dat de opmaakproblemen worden verholpen en de inhoud wordt aangevuld o.b.v. relevantiegevende secundaire bronnen. Thieu1972 (overleg) 15 mei 2024 07:39 (CEST) [reageren]

Als ik zoek op "Talent prestatie-indicatoren" krijg ik van alles gevonden omtrent kpi's, maar geen tpi's. – Mbch331 (overleg) 19 apr 2024 15:36 (CEST)[reageren]

het artikel is nog niet af. de berekeningsmethode kan er nog bij evenals bronverwijzingen. Snirpprins (overleg) 22 apr 2024 10:32 (CEST)[reageren]
Als het nog niet af is, hoort het niet in de hoofdnaamruimte. Je hebt sowieso tot 3 mei om de relevantie aan te tonen, vanaf die datum zal een moderator een besluit nemen. Relevantie toon je aan door secundaire bronnen die meer dan terloops aandacht schenken aan het onderwerp. Mbch331 (overleg) 22 apr 2024 11:38 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Enige bron is (een afgeleide van) een afstudeerrapport. Uit niets blijkt dat deze indicatoren enigszins gemeengoed geworden zijn. Dat zal ook verklaren waarom er eigenlijk niet meer bronnen te vinden zijn. Als NE verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 3 mei 2024 10:44 (CEST)[reageren]

WIU – Zeer rommelig geschreven artikel over een toekomstige Marokkaanse olieoverslaghaven waarvan onduidelijk of deze nou al is gebouwd of niet, want later in het artikel staat: De werkzaamheden begonnen in 2016 en duurden 60 maanden. Er staat allerhande informatie in die nu niet te verifiëren is omdat bronnen ontbreken. Redactieslag is echt nodig om dit te behouden. – StuivertjeWisselen (overleg) 19 apr 2024 15:37 (CEST)[reageren]

Aanpassingen gedaan in de artikel. Jamesbond22 (overleg) 20 apr 2024 22:44 (CEST)[reageren]
Artikel kan beter verwijderd worden er is al een Engelse versie die wel netjes is geschreven met bronnen etc 178.51.108.103 25 apr 2024 16:00 (CEST)[reageren]
De bronnen had ik al toegevoegd Jamesbond22 (overleg) 2 mei 2024 14:08 (CEST)[reageren]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Dit artikel is niet altijd even neutraal en leest vooral als een eenzijdig voorsteltekstje van Donker. Een zinsnede als 'sinds een aantal jaar' schiet niet op, want sinds wanneer dan? De woorden 'boeiende en kleurrijke loopbaan' horen echt niet thuis in een encyclopedie. En helemaal niets van de vele beweringen wordt ondersteund door bronnen. Voor de verificatie van de gegevens en het bepalen van Donkers relevantie zijn bronnen echter van groot belang. – Thieu1972 (overleg) 19 apr 2024 15:39 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: Er zijn na nominatie wel wat bronnen toegevoegd, maar die overtuigen niet heel erg. Ze zijn lokaal, primair, of onderschrijven niet (volledig) wat is opgeschreven. Zo stelt het artikel: "Tijdens zijn loopbaan was hij zeer regelmatig gast in diverse talkshows en vaste spreker in het programma Tijd voor Max." Dan is een bron die een aflevering van Max laat zien met een item van hem niet voldoende. Ook blijven een aantal zaken in het artikel onbebrond, zaken die ook schuren met WP:BLP. Ik ben het ook eens met Thieu dat de tekst verder vooral leest als een voorsteltekst, en kan ik me dus ook niet volledig aan de indruk onttrekken dat de auteur vrij dicht bij het onderwerp staat. Relevantie is er mogelijk wel, maar aan het huidige artikel schort echter teveel voor behoud. Verwijderd als WIU. StuivertjeWisselen (overleg) 3 mei 2024 10:56 (CEST)[reageren]

WIU – Rommelig en bronloos artikel over een volleybalvereniging. De geschiedenis is nauwelijks te begrijpen ("De opening van het Eibernest was de eerste sporthal in Den Haag. Er werden Europacupwedstrijden. SVC vond een eigen thuisbasis in de Berekuil en Saturnus/Oikos in de Eendenburcht. Thuiswedstrijden worden gespeeld in de oudste sporthal van Den Haag: sporthal HKV/Ons Eibernest."), alles onder het kopje 'Locaties' lijkt rechtstreeks van een clubwebsite af te komen ("Onze thuiswedstrijden spelen we op vrijdagavond in de oudste sporthal van Den Haag" etc.), dat stukje promo heb ik er maar gelijk uitgehaald. – StuivertjeWisselen (overleg) 19 apr 2024 15:42 (CEST)[reageren]

NE, geen externe bronnen vindbaar. Ze hebben al een eigen website, daar past dit Wc-eendje beter op. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Emmarade (overleg · bijdragen) 8 mei 2024 14:26 (CEST)[reageren]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU – Onduidelijk waar het artikel nou eigenlijk over gaat. De openingszin "Topologie in de brede zin van het woord, houdt zich bezig met eigenschappen en de onderlinge samenhang (structuur) en oriëntatie, die bijdragen tot de samenstelling van een entiteit." is al vaag, de rest eigenlijk ook. – StuivertjeWisselen (overleg) 19 apr 2024 15:47 (CEST)[reageren]

Vergelijk ook het veel duidelijkere Engelse artikel. Joostik (overleg) 20 apr 2024 10:47 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Artikel is geheel herschreven, nu met het Engelstalige artikel als uitgangspunt. Het artikel is nu goed leesbaar. Daarom behouden. MatthijsWiki (overleg) 3 mei 2024 08:25 (CEST)[reageren]

NE Een artikel aangaande een komiek die al vijf maal heeft opgetreden en daarom is een lijstje van deze optredens erg nuttig -zij het niet voor een encyclopedie. Hij heeft niet alleen een NE-baantje als duikleraar en reisleider, maar dat moet blijkbaar ook in een encyclopedie worden vermeld, compleet met link naar LinkedIn in de tekst. Onafhankelijke en gezaghebbende bronnen ontbreken echter in het artikel. Wellicht is LinkedIn, en niet een encyclopedie, dan ook het juiste medium om deze tekst te plaatsen. Fred (overleg) 19 apr 2024 22:24 (CEST)[reageren]

Ik had tegelijk een nominatie aangemaakt, en kon die niet afronden omdat Fred me net voor was. Mijn nominatietekst was als volgt:
NE - Ik heb de vele linkjes in de tekst naar de eigen sociale media al weggehaald, maar het lijkt er eigenlijk op dat er qua bronnen ook niet veel meer is dan die sociale media. In Google kom ik zo snel geen enkele recensie tegen, en daarmee lijkt Van den Born echt nog niet geschikt voor een encyclopedie. De bewerkingssamenvatting meldt dat hij 'beginnend stand-up comedian' is, en met slechts een handvol optredens in kleine zaaltjes - waarvan de eerste in 2023 - lijkt me dat een correcte constatering. Waarom hij dan in een encyclopedie thuishoort? Geen idee. Het lijkt een gevalletje 'te vroeg'. Eerst eens zorgen voor een carrière en voor recensies, dan zien we wel weer verder.
Thieu1972 (overleg) 19 apr 2024 22:34 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Verwijderd per hierboven genoemde argumenten. MatthijsWiki (overleg) 3 mei 2024 08:21 (CEST)[reageren]

Toegevoegd 22/04; af te handelen vanaf 06/05 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Het artikel is zonder enige opmaak en de tekst is niet neutraal. Enige bronnen ter ondersteuning zouden ook welkom zijn. – Thieu1972 (overleg) 22 apr 2024 10:50 (CEST)[reageren]

De glorie jaren waren deze van 82 tot en met 86. Ik zal nog hoop houden, want die leeftijd komt hopelijk ook nog. PAvdK (overleg) 22 apr 2024 15:57 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Niet verbeterd en ook bronloos gebleven. Verwijderd per nominatie. StuivertjeWisselen (overleg) 6 mei 2024 08:10 (CEST)[reageren]

WIU - al een week {{meebezig}} - er staat niet meer dan dat er ooit in Heelsum papier werd gemaakt - vis →  )°///<  ← overleg 22 apr 2024 13:19 (CEST)[reageren]

Mogelijk is dit de voorloper van de Parenco Renkum . Er is wel eea te vinden op delpher maar of het genoeg is weet ik niet. Men had in ieder geval jarenlang het predicaat Koninklijk . Neeroppie (overleg) 23 apr 2024 09:28 (CEST)[reageren]
En na wat speurwerk is er geen link met De Parenco , wel met Van Houtum&palm in Apeldoorn. Derhalve in deze vorm niet houdbaar. Neeroppie (overleg) 23 apr 2024 18:52 (CEST)[reageren]
De website van Papiergeschiedenis biedt informatie over de historie van het bedrijf, maar de pagina's zijn vrij chaotisch vormgegeven. Mijn poging om er een chronologisch verhaal van te maken, heb ik dan ook maar opgegeven. Thieu1972 (overleg) 23 apr 2024 21:07 (CEST)[reageren]
ik vond dit artikel over het zg kroningspost dat speciaal voor de inhuldiging van Koningin Wilhelmina gemaakt is door papierfabriek Pannekoek. Dat maakt eea wel wat interessanter misschien ? Zie hier Het nieuws van de dag (23 april 1898) maar ook deze over het bezoek van Prins Hendrik in 1883 deze en deze mbt de NV waar toch andere bestuurders / eigenaren lijken betrokken dan Pannekoek familieleden oprichting NV Neeroppie (overleg) 23 apr 2024 23:37 (CEST)[reageren]
Mooi gevonden. Maar – klein detail – "Z. M. de Koning" was in 1883 toch Willem III, oftewel Koning Gorilla? Prins Hendrik was zijn broer, en die andere prins Hendrik is later met zijn dochter Wilhelmina getrouwd.
Ergens in mijn eenvoudige bovenwoning moet zich trouwens nog een boek over de geschiedenis van de Nederlandse papiermakers bevinden, en hopelijk staat daar ook iets in over de firma Pannekoek. Vooralsnog is de belangrijkste vraag echter: waar is dat boek toch? — Matroos Vos (overleg) 24 apr 2024 00:23 (CEST)[reageren]
ah verkeerd idd mbt de koning. Excuus. Mbt het einde van het bedrijf: In de staatscourant staat een bericht dat de NV Koninklijke papierfabriek in Heelsum per 31 december 1941 is ontbonden. Dat maakt vooral de laatste jaren wat ingewikkeld mbt de overname en de brand een paar jaar later. Staatscourant 2 jan 1942

WIU – Bronloos artikel dat volstaat met vage teksten ("Bij redefinitie transformeert technologie het leerproces volledig en opent het nieuwe mogelijkheden die voorheen ondenkbaar waren.") en opinies formuleert zonder dat het duidelijk wordt waar deze vandaan komen. – StuivertjeWisselen (overleg) 22 apr 2024 13:56 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: problemen zijn niet opgelost. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2024 11:49 (CEST) [reageren]

In deze vorm kan het niet blijven, we zijn geen Gouden Gids. Op basis van een snelle Google-zoektocht zou het wel E kunnen zijn, maar in de huidige vorm is het gewoon een bedrijfspresentatie. Vinvlugt (overleg) 22 apr 2024 14:04 (CEST)[reageren]

Ik ben zeker van mening dat dit E kan zijn. Het deel van deze site is verwijderd, maar bleek niet voldoende. Heb je tips? Ik zie geen verschillen met een pagina zoals bijvoorbeeld deze Willem1967 (overleg) 22 apr 2024 19:21 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Artikel is verwijderd wegens auteursrechtenschending, waarna een nieuwe start is gemaakt met het onderwerp waar ik verder geen problemen mee zie. Geen actie meer nodig. StuivertjeWisselen (overleg) 23 apr 2024 21:38 (CEST)[reageren]

We hebben al Ottomaanse Rijk. Moet dit dan een redirect worden? Vinvlugt (overleg) 22 apr 2024 14:26 (CEST)[reageren]

Dat lijkt me prima. Dit artikel is in de huidige vorm sowieso onhoudbaar, een redirect is in dit geval wel nuttig. StuivertjeWisselen (overleg) 22 apr 2024 14:31 (CEST)[reageren]
Ik heb deze pagina met tekst voorzien om dat hij reeds aangemaakt maar leeg was.
Deze pagina gaat over het Ottomaans Kalifaat en niet over het Ottomaanse Rijk.
Maar u doet maar uit alle respect
Groetjes Rouzee Gino (overleg) 22 apr 2024 15:13 (CEST)[reageren]
De collega's op EN WP hebben een artikel Ottoman Caliphate, waarin de rol van de Ottomaanse sultan als kalief van de moslims wordt besproken. Maar dat doet dit artikel, behoudens een zin, nadrukkelijk niet. Daarom is het in deze vorm dubbelop met het bestaande Ottomaanse Rijk. En bovendien sterke AI-vermoedens, bijvoorbeeld die afsluitende paragraaf. Johanraymond (overleg) 22 apr 2024 18:12 (CEST)[reageren]
Voor verwijderen in de huidige staat. Op zich is er best ruimte voor een apart artikel over het kalifaat van de sultans. Dit artikel handelt daar echter volstrekt niet over. In een apart artikel gebaseerd op goede wetenschappelijke bronnen zou er uitgebreider aan dit aspect aandacht kunnen worden gegeven dan hier onder het kopje Het kalifaat van de sultans mogelijk was. Dan moet het de lezer ook wel duidelijk gemaakt worden dat het kalifaat van de sultans in de islamitische wereld over het algemeen van slechts geringe betekenis is geweest. Gezien de complete onzin van het tekstdeel Nalatenschap en Moderne Invloed deel ik de hierboven al door Johanraymond verwoorde AI-vermoedens. Renevs (overleg) 22 apr 2024 21:49 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: conform bovenstaande punten het artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 mei 2024 05:47 (CEST) [reageren]

Dit is geen encyclopedisch artikel, maar een soort betoog waarvan onduidelijk is op welke betrouwbare bronnen de geponeerde stellingen zijn gebaseerd. Gouwenaar (overleg) 22 apr 2024 14:59 (CEST)[reageren]

Wat zijn dit voor AI-achtige artikelen? Dat artikel hierboven is ook al van zo'n vaag niveau. Thieu1972 (overleg) 22 apr 2024 15:10 (CEST)[reageren]
Het lemma is inderdaad buitengewoon vaag. De titel suggereert dat het onderwerp pederastie in 'Islamwereld' is, maar wat nu precies het verband tussen die twee is, wordt niet duidelijk. In de huidige staat doet het lemma net zo willekeurig aan als een lemma over pederastie in Meppel of pederastie in Honolulu. In ons lemma 'Pederastie' hebben we overigens al een zo op het eerste gezicht degelijke paragraaf over pederastie in de islamitische wereld. — Matroos Vos (overleg) 22 apr 2024 15:41 (CEST)[reageren]
Ik vermoed dat als je een AI-machine vraagt om pederastie in Honolulu te schrijven, je een heel gelijkaardige tekst krijgt. Weg ermee. Johanraymond (overleg) 22 apr 2024 18:03 (CEST)[reageren]
Eerst en vooral wil ik jullie erop aanduiden dat dit staat onder lege pagina’s stond. Ga naar portaal Relegem. En daar vind je lege pagina’s die graag zouden worden aangepakt. Ik doe mijn best om dit aan te pakken en wordt hier als een dwaze behandeld. Gelieve beste moderatoren, gelieve eerst te controleren waarom deze aanpak.
met beleefde groet
PS verder moet je hier niet meer reageren want zoals vroeger kennen de moderators hun werk niet.
en na dit heb ik er geen zin meer in.
En als je denkt dit ik nu nog geld zal storten, dit mag je vergeten. 109.236.142.209 22 apr 2024 18:22 (CEST)[reageren]
Ik zie de link inderdaad op dat portaal staan, maar het is en blijft een vreemde omschrijving. Maar goed, op zich kan iedereen daar een rode link toevoegen, of het nou zinvol is of niet.
Hoe dan ook: het heeft weinig zin om dit soort AI-artikelen te plaatsen. De herkomst van de inhoud is onbekend, er zijn nul bronnen, de teksten zijn te gladjes en onvoldoende neutraal, en de eindconclusies gaan vaak nergens over en passen hier ook helemaal niet. En zeker bij een moeilijk onderwerp als dit is het belangrijk om je eerst heel goed te verdiepen in de materie i.p.v. een algemeen opstel te schrijven of een programma te vragen iets in elkaar te draaien. Thieu1972 (overleg) 22 apr 2024 19:41 (CEST)[reageren]

Volgende in het rijtje (zie hierboven). Is dit een serieus onderwerp? Vinvlugt (overleg) 22 apr 2024 15:18 (CEST)[reageren]

Het is een serieus onderwerp, zie de interwiki-links. Als het een vertaling daarvan zou zijn, ok. Maar nu lijkt het inderdaad gegenereerd door AI. Riki (overleg) 22 apr 2024 18:37 (CEST)[reageren]
gezien de beperkte inhoud heb ik voorgesteld om het op te nemen in internet. Als er ooit meer tekst/inhoud komt, dan kan een extra artikeltje altijd wel SpamHunters (overleg) 23 apr 2024 09:12 (CEST)[reageren]
Beslist niet samenvoegen met/laten doorverwijzen naar internet, anders komt er immers een misleidende blauwe link. Dit is duidelijk een nieuwe (nu nog geheel toekomstige) ontwikkeling. Als dit artikel niet snel genoeg wordt verbeterd, kan het beter gewoon worden verwijderd zodat de link weer "vrij" is voor een echt artikel. De Wikischim (overleg) 23 apr 2024 11:21 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: weer een rode link van gemaakt, zodat er een beter (en bebrond) artikel van gemaakt kan worden. Thieu1972 (overleg) 6 mei 2024 06:04 (CEST) [reageren]

En nog een (zie hierboven). Weet niet zo goed hoe, maar het moet in ieder geval anders en beter. Vinvlugt (overleg) 22 apr 2024 15:20 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: de openingszin is eigenlijk al onbegrijpelijk, waardoor je afhaakt om te rest te willen lezen. Het is geen encyclopedisch artikel zoals bv op de Engelstalige wiki, waar een uitgebreid, bebrond artikel staat dat netjes de achtergronden toelicht. Overigens vermeldt men daar 3 en geen 4 gebieden? Artikel verwijderd wegens te veel losse eindjes. Thieu1972 (overleg) 6 mei 2024 05:57 (CEST) [reageren]

Ik twijfelde over nuweg, maar ik zie zijn naam op Portaal:Molens/Gewenst. Artikel moet wel flink wat beter. Vinvlugt (overleg) 22 apr 2024 15:26 (CEST)[reageren]

Kan aangevuld worden heb een klein opzetje erop gezet 2A02:A449:5ECC:1:E0A1:B8E8:5525:FD3C 22 apr 2024 18:14 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: ik tref twee zinnetjes aan, met taalfouten. De inhoud is zo minimaal, dat je er als lezer echt niks aan hebt. Dit is geen biografie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 mei 2024 05:50 (CEST) [reageren]

NE of WIU - Hier staat te weinig over het blad zelf. Hoeveel nummers verschenen? Politieke of ideologische stroming? Enig belang lijkt de publicatie van enkele Hergé-strips. Op de Franse WP is er alvast geen artikel aan besteed, nochtans wel aan twee andere tijdschriften met dezelfde titel. Dit voedt mijn vermoeden dat het blad nauwelijks E-waardig is. Beter te vermelden onder Hergé. Johanraymond (overleg) 22 apr 2024 18:24 (CEST)[reageren]

Ik kon ook geen bronnen vinden, afgezien van de Franse uitgaves uit de 19e eeuw. Thieu1972 (overleg) 22 apr 2024 19:42 (CEST)[reageren]
De link met Hergé is zelf verdacht .. als dit zo zou zijn, dan was dit blad veel bekender geweest SpamHunters (overleg) 23 apr 2024 09:12 (CEST)[reageren]
Ik kom de melding wel her en der tegen. Thieu1972 (overleg) 23 apr 2024 09:16 (CEST)[reageren]
Het zegt ook niet altijd wat. Er zijn ook een paar artiesten die ik op o.a. YouTube volg en een duet/samenwerking met een hele bekende artiest hebben gehad, maar het nummer in kwestie is dan toch relatief weinig bekeken/beluisterd. Dus samenwerken met een bekende artiest, of dat nu in de muziek of in een blad is, zegt niet alles. Mondo (overleg) 23 apr 2024 12:31 (CEST)[reageren]
Klopt. Ik kwam ook verder niks tegen over dit kennelijk satirische magazine, afgezien van wat losse mededelingen m.b.t. Kuifje. Maar goed, wie weet zijn er boekwerken die er aandacht aan hebben besteed, en heeft iemand toevallig net zo'n boek in de kast staan. Thieu1972 (overleg) 23 apr 2024 12:46 (CEST)[reageren]
Het tijdschrift was meer dan het weekblad waarin Hergé eind jaren twintig zijn eerste schreden op het strippad zette. In het Handboek der Nederlandsche taal heeft Jac. van Ginneken het over "een reeks Marolsche feuilletons" die in 1913 en 1914 in "het Brusselsche spotblad Le Sifflet" verscheen (p. 168). Maar waarschijnlijk zul je inderdaad in de papieren naslagwerken en archieven moeten duiken om meer over dit tijdschrift te weten te komen. — Matroos Vos (overleg) 23 apr 2024 13:01 (CEST)[reageren]
Als het zulke lange geschiedenis heeft, kan het E-waardig zijn. Maar voorlopig is het onvoldoende en uit evenwicht door de focus op Hergé. Johanraymond (overleg) 23 apr 2024 21:28 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Het tijdschrift is zeer wel mogelijk relevant, maar dat blijkt echt niet uit dit korte stukje met een afstudeerscriptie als enige bron. Te weinig en inderdaad niet evenwichtig. Verwijderd als WIU. StuivertjeWisselen (overleg) 6 mei 2024 21:42 (CEST)[reageren]

NE Dit bronloze verhaal lijkt sterk op persoonspromotie. Zelfs de hobbys van deze journalist, radiopresentator en podcastmaker komen uitgebreid ter sprake, alsof een encyclopedie daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn. Ook waar hij zoal stage liep zal een encyclopedie een worst zijn. Dat hij in dienst is bij een negental werkgevers lijkt me stug. Hij zal wel freelance journalist zijn en af en toe een bijdrage aan een dergelijk tijdschrift leveren, al zou dat met bronnen moeten worden gestaafd. Laat aanmaakster nu willen afstuderen op een vraagstuk in de richting van SEO, branding, naamsbekendheid of iets totaal anders. Heel fijn, maar niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 22 apr 2024 19:34 (CEST)[reageren]

Ik vermoed dat ze haar (afstudeer)stage doet bij BNR Nieuwsradio, want ik zie veel "artikelen" van haar hand voorbijkomen van BNR-journalisten. Mbch331 (overleg) 22 apr 2024 19:41 (CEST)[reageren]
Het artikel is inmiddels van 17 bronnen voorzien, de functies zijn ontrafeld. De persoon geniet, als radiopresentator en journalist, voldoende bekendheid om een plek in deze encyclopedie te hebben. Wat mij betreft zou de nominatie ingetrokken mogen worden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 apr 2024 17:38 (CEST)[reageren]
Kom op RonnieV, iets meer moeite doen om daadwerkelijk het bronapparaat te duiden mag best. Van de zeventien aangedragen bronnen is het leeuwendeel primair (zijn eigen social accounts, zijn eigen artikelen, afleveringen van programma's, lijstjes van de FIA, KNAF, etc.) en vrijwel geen enkele onafhankelijke bron gaat daadwerkelijk over Van Burik. Behalve Journalismlab (waarvan het gezag mij onduidelijk is) heeft geen enkel medium het blijkbaar nodig gevonden iets over deze journalist te schrijven, waarom wij dan wel?
Daarnaast klopt er weinig van het brongebruik. Zo stelt het artikel Tussen 2015 en 2021 was Van Burik regelmatig te horen op NPO Radio 1 bij het programma De Nieuws BV als autosportkenner, en als bron hiervoor wordt een enkel radiofragment uit 2018 opgevoerd. Voor de mededeling Sinds 2010 werkte hij als freelance journalist bij AutoWeek, Autovisie, NU.nl, De Telegraaf en Ziggo. worden verschillende bronnen aangedragen, maar geen enkele daarvan stelt daadwerkelijk vast dat hij sinds 2010 freelance deze rol vervult. En zo kan ik wel even doorgaan.
Deze nominatie zou wat mij betreft zeker niet moeten worden ingetrokken. StuivertjeWisselen (overleg) 3 mei 2024 12:48 (CEST)[reageren]
Kom op, @StuivertjeWisselen, als de nominator niet verder komt dan de opmerking dat het een bronloos verhaal zou zijn en op geen enkele wijze de moeite neemt om de aanmaker fatsoenlijk te informeren (namelijk door te vertellen hoe het artikel daadwerkelijk verbeterd kan worden), dan is het eenvoudig om het gebrabbel van de nominator te weerleggen. De aanmaakster heeft de moeite genomen om een berg bronnen aan te dragen. Kan best zijn dat die niet allemaal even goed zijn (primaire bronnen zijn niet à priori verboden!), en de aanmaakster is daar niet op gewezen. Overigens heb jij (bijna) alle bronnen behouden, alleen de datum aangepast naar de datum van jouw actie. Groet, RonnieV (overleg) 8 mei 2024 00:16 (CEST)[reageren]
RonnieV, als je een probleem hebt met de manier waarop Fred zijn nominatie onderbouwt of de aanmaker informeert dan moet je dat zeggen, maar je rept er in je vorige reactie wonderlijk genoeg met geen woord over. Overigens, de aanmaker is hier geïnformeerd en daarmee gewezen op de nominatie en de bijbehorende argumenten op deze pagina.
Feit is dat van de aangedragen bronnen vrijwel geen enkele onafhankelijk is – wat wel nodig is om encyclopedische relevantie aan te ontlenen – en het brongebruik simpelweg niet klopt. Niet voor niets staan de bronvragen in het artikel nog altijd open. Als jij dan meldt dat de nominatie wel doorgestreept kan worden moet je daarvoor wel inhoudelijke argumenten aandragen die ergens op gebaseerd zijn, niet het simpelweg afdoen met de constatering dat er bronnen zijn en zonder er verder een blik op te werpen concluderen dat het dus allemaal wel goed zal zijn. Ik lees dan ook nergens een inhoudelijke weerlegging van het 'gebrabbel' van de nominator, zoals jij zelf stelt. Ik lees vooral gemakzucht en een dedain in je laatste reactie die niet gepast is.
Ik heb elk van de bronnen nagelopen (waar ik in de bewerkingssamenvatting dus ook expliciet melding van maak) waardoor ik wél een fatsoenlijke analyse heb kunnen doen van het artikel. Je hoeft mij niet te vertellen dat primaire bronnen niet verboden zijn, maar deze moeten wel correct worden gebruikt en met mate. Ik zou jou niet moeten hoeven uitleggen dat je een encyclopedische biografie niet vrijwel volledig aan primaire bronnen kan ophangen. Verder ga ik ga niet het artikel volledig strippen tijdens een lopende nominatie maar gebruik ik de discussie om mijn mening te ventileren. StuivertjeWisselen (overleg) 8 mei 2024 00:45 (CEST)[reageren]

Hij heeft in januari van dit jaar wel een Dakar live-reportage gemaakt voor de Telegraaf in ieder geval en dat is niet voor iedere redacteur of verslaggever weggelegd denk ik. Blijkbaar vindt de teleport redactie hem kundig genoeg om het item in te kopen of het hem te laten maken. Zie hier. Maar toch ook dit ..de Gelderlander heeft een artikel aan hem gewijd, “ Snelle Joe wil meer dan gamen” zie hier . Ter overweging in ieder geval denk ik mbt het bepalen van relevantie Neeroppie (overleg) 4 mei 2024 10:46 (CEST)[reageren]

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU - komt mij wat onwaarschijnlijk over. Waarom zou je zo'n scherpe peper willen? Bronnen zijn zeer gewenst. vis →  )°///<  ← overleg 22 apr 2024 19:54 (CEST)[reageren]

Even googelen levert meteen al een hoop betrouwbare bronnen op die Pepper X 's werelds heetste peper noemen, dus in grote lijnen lijkt het lemma wel te kloppen. En waarom je zo'n scherpe peper zou willen? Volgens de 'uitvinder' van deze bekverbrander zou je er een endorphin rush van krijgen. — Matroos Vos (overleg) 22 apr 2024 20:22 (CEST)[reageren]
Op Strijp-S hadden ze onlangs een peper-eetwetstrijd, voor een dergelijk evenement is een dergelijke lekkernij toch wel nuttig.Fred (overleg) 23 apr 2024 11:07 (CEST)[reageren]
Ik heb het artikel herschreven en van bronnen en recente informatie voorzien. Thieu1972 (overleg) 23 apr 2024 11:36 (CEST)[reageren]
Mooi, bedankt! – Matroos Vos (overleg) 23 apr 2024 12:00 (CEST)[reageren]
  Tegen verwijderen Afgezien van Thieus opknapbeurt, waarvoor dank 🙂, zie ik niet waarom dit artikel überhaupt genomineerd moest worden. Mondo (overleg) 23 apr 2024 12:33 (CEST)[reageren]

WEG Een bronloze WC-eend die barst van de POV: bekend van zijn veelzijdige carrière, zijn opmerkelijke repertoire. Hij vertolkte verschillende rollen, maar of het nu om hoofd- of bijrollen ging blijft in het vage. Hij begon zijn artistieke reis. Waarheen, zo vraag je je dan af. Entertainer op een cruiseschip, dansleraar, geven van workshops, of dat nu allemaal in een encyclopedie thuishoort vraag ik me ten zeerste af. Veeleer is een reclamemedium hiervoor de geëigende weg. Fred (overleg) 22 apr 2024 23:17 (CEST)[reageren]

  Voor verwijderen SpamHunters (overleg) 23 apr 2024 09:12 (CEST)[reageren]
  Voor verwijderen Mee eens, gewoon weg. MartinD (overleg) 23 apr 2024 15:23 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Niets aan bovenstaande toe te voegen. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 6 mei 2024 21:39 (CEST)[reageren]

Toegevoegd 23/04; af te handelen vanaf 07/05 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU - Onduidelijk wat de bron van deze informatie is. Het artikel citeert ene Bakker, maar wie is dat? Jvhertum (overleg) 23 apr 2024 08:35 (CEST)[reageren]

Ik kan zo snel geen buitenplaats van die naam vinden. Als deze buitenplaats al heeft bestaan, dan moet dat toch wel in een recentere bron staan beschreven dan vermeldingen uit de 18e en 19e eeuw. Thieu1972 (overleg) 23 apr 2024 12:23 (CEST)[reageren]
Aanvulling: Van der Aa maakt melding van de woning, maar dat is doorgaans niet de beste bron. Verder noemt de bewuste camping de woning ook. Allemaal m.i. te mager om een artikel aan op te hangen. Thieu1972 (overleg) 23 apr 2024 12:30 (CEST)[reageren]
Verder kom ik ook niet. Mondo (overleg) 23 apr 2024 12:38 (CEST)[reageren]
Ja, dat zijn allemaal hetzelfde soort overzichtswerken uit de 19e eeuw. Interessante bronnen voor onderzoekers, maar je kunt er geen artikel op baseren: daarvoor is het doorgaans te onbetrouwbaar (en ook te minimaal qua inhoud).
Wel jammer, want ik ben best benieuwd naar dat huis. Thieu1972 (overleg) 23 apr 2024 12:44 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Helaas is het huidige artikel simpelweg onvoldoende voor behoud. De aangehaalde bronnen in de tekst zijn niet in te zien, andere bronnen die hier houvast zouden kunnen geven lijken er niet te zijn. Daarmee is verificatie lastig en de relevantie onduidelijk gebleven. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 10 mei 2024 10:56 (CEST)[reageren]

Het artikel stopt net op het moment dat zijn relevantie begint: het moment waarop hij een eigen bedrijf opricht. Als ik de derde bron bekijk, lijkt hij wel relevant. Maar dan mag het artikel wel wat meer vertellen. – Mbch331 (overleg) 23 apr 2024 16:35 (CEST)[reageren]

Dank voor deze review. Is het artikel nu voldoende gestoffeerd? SPKLJ (overleg) 25 apr 2024 09:06 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: voldoende zo. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 7 mei 2024 06:47 (CEST) [reageren]

WIU – Relevantie van deze zangeres blijkt niet uit deze bronloze twee regels. Ze zou het meest bekend zijn vanwege haar bijdrage aaneen nummer van Sam Feldt (welke bijdrage is onduidelijk), maar wat haar discografie is of welke impact ze heeft gemaakt blijft ongewis. – StuivertjeWisselen (overleg) 23 apr 2024 20:54 (CEST)[reageren]

Voldoende opgeknapt, ik streep de nominatie door. StuivertjeWisselen (overleg) 25 apr 2024 10:16 (CEST)[reageren]

NE – Ik kan over Dechamps, afgezien het overlijdensbericht in het artikel (helaas achter een betaalmuur), niets materieels vinden over deze zanger of zijn carriere. Waar zijn discografie vandaan komt is onduidelijk, hoe lang hij zanger is geweest en welke impact zijn muziek heeft gemaakt idem. – StuivertjeWisselen (overleg) 23 apr 2024 20:59 (CEST)[reageren]

Artikel is opgeknapt, nominatie doorgestreept. StuivertjeWisselen (overleg) 25 apr 2024 20:41 (CEST)[reageren]

WIU – Lokale promotieprijs waarvan onduidelijk blijft wat de reikwijdte is. Opmaak is niet conform conventies, bronnen ontbreken. Artikel leest grotendeels als een juryrapport. Twijfel aan de encyclopedische relevantie. – StuivertjeWisselen (overleg) 23 apr 2024 21:34 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: problemen zijn niet opgelost. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 mei 2024 06:49 (CEST) [reageren]

Twijfels bij relevantie van deze mountainbiker. mvg, Bjelka (overleg) 23 apr 2024 22:43 (CEST)[reageren]

Ik heb geen twijfels bij relevantie. Themanwithnowifi (overleg) 25 apr 2024 15:36 (CEST)[reageren]

Twijfels bij relevantie van deze veldrijder. mvg, Bjelka (overleg) 23 apr 2024 22:53 (CEST)[reageren]

Zou je je nominaties voortaan wat beter kunnen onderbouwen? Want bij elk van je nominaties hier, maar ook andere TBP-pagina's, komt het niet verder dan “twijfel bij relevantie”. Maar het is niet duidelijk waarom je twijfelt. Bij voorbaat dank. 🙂 Mondo (overleg) 24 apr 2024 12:23 (CEST)[reageren]
6 zinvolle binnenkomende links, dan lijkt het mij wel relevant. Die rood maken vanwege de twijfels van een gebruiker, lijkt me niet een verbetering voor het project. De linken verwijderen dus ook niet, voordat iemand dat gaat voorstellen (of erger, uitvoeren). Kuddekop (overleg) 24 apr 2024 14:24 (CEST)[reageren]
@Mondo, renner was voornamelijk actief in het b-circuit. Nam volgens het artikel deel aan enkele superprestiges, maar behaalde daar nergens een ereplaats. Mijn inziens te mager voor een artikel, maar mischien oordeelt een moderator anders. mvg, Bjelka (overleg) 24 apr 2024 16:22 (CEST)[reageren]
Dank voor je toelichting. 🙂 Mondo (overleg) 24 apr 2024 17:13 (CEST)[reageren]
Volgens CycloCross24 heeft hij toch wel jarenlang bij de Elite gereden. Moet je dan minstens 25 crossen per jaar rijden voordat je hier relevant bent verworden? Kuddekop (overleg) 25 apr 2024 09:46 (CEST)[reageren]
Hey Kuddekop, allereerst moet uit het artikel blijken dat het onderwerp relevant genoeg is voor de encyclopedie, het is immers op basis daarvan dat er beoordeeld zal worden. Nog dit, voor de meeste sporters wordt de regel gehanteerd dat er noemenswaardige resultaten moeten zijn op wk's, ek's of nationale kampioenschappen of een deelname aan de Olympische Spelen of Wereldspelen. Voor populaire sporten wordt dat veelal uitgebreid met ereplaatsen in bekende/belangrijke wedstrijden. Wanneer er enkel noemenswaardige resultaten zijn als nieuweling, junior, belofte,.... (of zoals hier enkel in het b-circuit) is dat in principe onvoldoende voor opname op wikipedia. Mocht je zijn relevantie aangetoond krijgen ben ik bereid de nominatie te laten vallen (let wel, de nominatie kan dan nog steeds door een andere gebruiker worden overgenomen, zoals onlangs gebeurde bij Eddy De Bie), anders gebeurd de beoordeling omstreeks 7/5 door de afhandelende moderator. Succes! mvg, Bjelka (overleg) 25 apr 2024 10:23 (CEST)[reageren]
Die jaren bij de Elite staan toch gewoon in dat lijstje? Alleen staat er niet expliciet bij dat het bij de elite was, zoals dat bij de Cat. B wel is gedaan. Eigenlijk vind ik dat wel zo deftig, om die Cat. B erbij te vermelden. Hoewel ik zelf zou hebben gekozen die uitslagen gewoon niet in het lijstje te zetten. Dan had jij ook nooit die Cat. B zien staan, en vermoedelijk het hele artikel nooit genomineerd. Ik wacht 7 mei wel even af. Kuddekop (overleg) 25 apr 2024 11:43 (CEST)[reageren]
Als je het artikel behouden wil zien zou ik toch vooral op verbetering inzetten en trachten de E-waarde duidelijker te krijgen. Bijkomend zou het inderdaad al kunnen helpen om die b-categorie wedstrijden alvast te verwijderd waardoor er minder ruis in het artikel is. (hoewel er dan anderzijds wel heel weinig overblijft...) Ik vrees dat als er gewacht wordt tot 7 mei een verwijdering een reële kans maakt. mvg, Bjelka (overleg) 25 apr 2024 11:57 (CEST)[reageren]
Ik heb geen twijfels bij relevantie. Themanwithnowifi (overleg) 25 apr 2024 15:36 (CEST)[reageren]
Heeft onder andere een eindklassement gewonnen in de trofee gazet van antwerpen. Een van de belangrijkste competities in het veld naast de wereldbeker. Themanwithnowifi (overleg) 25 apr 2024 22:42 (CEST)[reageren]
Trofee Gazet van Mechelen en Trofee Gazet van Antwerpen zijn niet hetzelfde... Denk dat je je vergiste hier ;-) mvg, Bjelka (overleg) 25 apr 2024 22:50 (CEST)[reageren]
Hij staat toch genoemd op de pagina's van de GvA, waaronder GvA Trofee veldrijden 1987-1988? Mondo (overleg) 25 apr 2024 22:52 (CEST)[reageren]
En staat daar dat hij het eindklassement heeft gewonnen Mondo? Hij heeft in het door jou aangehaalde seizoen inderdaad wel enkele keren een top 10 gereden toen. (resultaten die overigens niet in de tabel op zijn pagina voorkomen, just saying voor wie het artikel zou willen proberen te verbeteren) Het is gewoon allemaal heel mager op dit moment... maar zoals al eerder aangehaald... mss oordeelt de afhandelende moderator anders dan mij en wordt het artikel behouden... En de beste manier om dat te bekomen is door het artikel te verbeteren... :-) mvg, Bjelka (overleg) 25 apr 2024 22:57 (CEST)[reageren]
Dan mij? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kuddekop (overleg · bijdragen)
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU - Zowel onder de kop "Levensloop" als ook onder "Erkenning" grote lappen onvertaalde Franse tekst.  LeeGer  23 apr 2024 23:12 (CEST)[reageren]

Als dat een probleem is, dan zou je het terug kunnen zetten naar deze versie. Het betreft hier echter voor zover ik zie enkel citaten en geen biografietekst. GeeJee (overleg) 23 apr 2024 23:43 (CEST)[reageren]
(en het is natuurlijk ook mogelijk de citaten te reduceren of te verwijderen) GeeJee (overleg) 23 apr 2024 23:44 (CEST)[reageren]
Dat zou kunnen maar mijn Frans is erg roestig en daarom laat ik er liever eerst anderen naar kijken die de Franse taal beter beheersen.  LeeGer  23 apr 2024 23:48 (CEST)[reageren]
Maar dat is toch niet iets voor de verwijderlijst? — Zanaq (?) 24 apr 2024 10:17 (CEST)[reageren]
Inderdaad. Er zijn bruikbare versies beschikbaar die teruggeplaatst kunnen worden. Of de gewraakte citaten kunnen gewoon verwijderd worden (ik ben daar overigens voorstander van: die citaten maken niet alleen de tekst erg rommelig, maar het is ook bijzonder lezersonvriendelijk om ze onvertaald te laten). Maar het artikel zal echt niet verwijderd gaan worden. Thieu1972 (overleg) 24 apr 2024 10:25 (CEST)[reageren]
Aangezien iedereen tot nu toe voorstander lijkt van simpelweg verwijderen van de Franstalige teksten, heb ik conform het voorstel van GeeJee een oudere versie teruggezet.  LeeGer  24 apr 2024 11:49 (CEST)[reageren]


Toegevoegd 27/04; af te handelen vanaf 11/05 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Lijkt meer een fanpagina dan een encyclopedische beschrijving, en uit de tekst valt ook niet op te maken waarom de persoon in kwestie encyclopedisch relevant zou zijn, vooral door het ontbreken van onafhankelijke bronnen. Apdency (overleg) 27 apr 2024 10:20 (CEST)[reageren]

Dus nu zijn bronnen wel nodig… oké. Nou ja, er staat in elk geval één bron van NPO Radio 2, dat is al een begin (die van de Top 40 telt niet echt). Mondo (overleg) 27 apr 2024 12:27 (CEST)[reageren]
Ik heb 'm tekstueel opgepoetst en bronnen toegevoegd. Hij lijkt me zeker encyclopedisch relevant: heeft met z'n debuutsingle de top 40 gehaald, verkocht tweemaal de Melkweg uit, verschillende landelijke radiostations schrijven over hem. GBB57 (overleg) 27 apr 2024 12:29 (CEST)[reageren]
OK GBB57, dat is zeker enige verbetering, dankjewel. Ik zal nog een nachtje (of wat) slapen over deze nominatie. Apdency (overleg) 27 apr 2024 15:50 (CEST)[reageren]
Ik vind het nog steeds te weinig. Die eerste bron is wel bruikbaar, maar die tweede bron bevat nauwelijks iets over hem. Bovendien is het ook nog een commerciële bron en niet zozeer een onafhankelijke. Al met al vind ik het qua bronnen te mager.   Voor verwijderen Mondo (overleg) 27 apr 2024 16:19 (CEST)[reageren]
Wél is de tekst er duidelijk op vooruit gegaan, met dank aan GBB57. 🙂 Mondo (overleg) 27 apr 2024 16:19 (CEST)[reageren]
En nu ook dank aan HugoNL00 en Michzondag voor de verdere uitbouw! Dat nachtje slapen is niet meer nodig en ik heb de nominatie doorgehaald. Groet, Apdency (overleg) 27 apr 2024 21:16 (CEST)[reageren]
Nú is het veel beter, ja. 🙂 Mondo (overleg) 27 apr 2024 21:43 (CEST)[reageren]
Graag gedaan! En dank aan de anderen! HugoNL00 (overleg) 27 apr 2024 23:07 (CEST)[reageren]

Was als nuweg genomineerd ovv "computervertalingsdump uit niet gegeven bron (is en-wiki) zonder bronverificatie ook. En dit leidt tot zeer storende vertaalfouten als schrijven dat deze vrouw afstudeert aan een middelbare school (sic), al tijdens haar bachelor haar proefschrift zou hebben geschreven en dat ze in een kerk is begraven in plaatst van op de begraafplaats naast de kerk" Op zich is er wel een bronvermelding, maar er wordt nu een golf van artikelvertalingen neergezet door one-time posters. Het artikel zelf is wel op te knappen, maar de hoeveelheid artikelen doen me denken dat er hier iets raars aan de hand is. Milliped (overleg) 27 apr 2024 13:48 (CEST)[reageren]

Zie ook Marie Crous, Jeanne Villepreux-Power, en Loredana Marcello, ook vandaag aangemaakt door nieuwe gebruikers. Milliped (overleg) 27 apr 2024 13:53 (CEST)[reageren]
Ping @Hoyanova Milliped (overleg) 27 apr 2024 13:54 (CEST)[reageren]
Er was een wikithon. Mondo (overleg) 27 apr 2024 13:58 (CEST)[reageren]
De bronnen bestaan alleen maar uit boeken. Heb je die allemaal nagekeken om te zien of wat de aanmaker geschreven heeft klopt? En belangrijker nog: heeft de aanmaker die wel nagekeken? Mondo (overleg) 27 apr 2024 13:49 (CEST)[reageren]
Ik heb aanvullende uitleg hierover hier geplaatst. Hoyanova (overleg) 27 apr 2024 14:11 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: ontbrekende punten, te veel spaties, Engelstalige schoolbenamingen, een 'bibliografie' als bronnenlijst wordt bedoeld, onvertaalde maanden in de bronnen, en naar verwachting is geen enkele bron zelf gelezen: het is rommelig. Ik heb de bronnenlijst en referenties geschrapt en geprobeerd alle tikfouten te verhelpen. Dan kan het als vertaald artikel wel behouden blijven. Thieu1972 (overleg) 11 mei 2024 07:42 (CEST) [reageren]

WIU - computervertalingsdump uit niet gegeven bron (is en-wiki) met storende kommafouten, taalfouten en vertaalfouten als "Naast auteur van brieven en poëzie studeerde ze ook plantkunde" en "Naast auteur van brieven en poëzie was ze ook gepassioneerd door plantkunde" (beide fout vertaald en tevens dubbelop) en "als in de afleidingen van voorspoed". Hoyanova (overleg) 27 apr 2024 14:09 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: De vertaling is inderdaad van bedenkelijke kwaliteit, verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 24 mei 2024 08:52 (CEST)[reageren]

Twijfels bij relevantie van deze wielrenner. Bleek vooral actief bij liefhebbers, amateurs en in B-cat. wedstrijden. Vermoedelijk aangemaakt omwille van 'vader van' (wilde gok). mvg, Bjelka (overleg) 27 apr 2024 14:17 (CEST)[reageren]

Was actief van 1966 tot 1984. Reed inderdaad een mix tussen amateur (lees beloften), b-cat/c-cat maar tussen de lijst aan wedstrijden zag ik ook podia en top tien plaatsen bij elite wedstrijden die geen b/c-cat wedstrijden waren. Ook dat hij zeer lange tijd actief was lijkt me te wijzen dat er wel relevantie te vinden is. Themanwithnowifi (overleg) 27 apr 2024 15:48 (CEST)[reageren]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU - computervertalingstekstdump uit niet gegeven bron (is en-wiki) zonder bronverificatie en met storende taalfouten en vertaalfouten wat leidt tot onzin als "afkomstig van bescheiden afkomst," en "Niettemin schrijft ze de verdienste van haar uitvindingen niet aan haar toe." en "mentale calculaties" (bedoeld wordt: hoofdrekenen) en "het gebruik van een nul in het decimale deel om aan te geven dat een plaats ontbreekt". Bevat bovendien veel onbebronde beweringen. Hoyanova (overleg) 27 apr 2024 14:18 (CEST)[reageren]

Het artikel op ENWP dat is vertaald blijkt zelf gebaseerd op een vertaling (uit 2011) van FRWP. Sindsdien is het Franstalige artikel aanmerkelijk verbeterd, de Engelse versie minder. Ik heb de huidige versie van het artikel op FRWP als basis genomen, en die geverifieerd op basis van bronnen. Nl maclean (overleg) 28 apr 2024 09:58 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: dank voor het opknappen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 11 mei 2024 07:56 (CEST) [reageren]

NE - cross wiki geplaatste (en weer overal verwijderde) computervertaalde persoonspromotie over een student van 20 jaar Julien Amiel die een half jaar geleden ook een studievereniging begon, dit artikel. Gedaan door een groep accounts die enkel Julien en zijn vereniging overal blijven plaatsen cross wiki. Zie ook hier want deze account doet daarom op en-wiki niet meer mee en op simple-wiki is er ook een groepje sokken geblokt. Hoyanova (overleg) 27 apr 2024 14:25 (CEST)[reageren]

Inderdaad NE, wmb is nuweg meer op zijn plaats ivm de voorgeschiedenis, anders zitten we bij iedere poging weer 2 weken hiermee opgescheept. Jcb - Amar es servir 28 apr 2024 13:51 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: E-waarde niet aangetoond, artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 mei 2024 07:45 (CEST) [reageren]

WIU - onderwerp mogelijk relevant maar dit is niet zoals geclaimd wordt de vertaling van het (lezenswaardige) engelstalige artikel over deze film maar slechts (en zo cross wiki geplaatst ook door deze account) de vier zinnen van de inleiding ervan. Bovendien is de vierde zin foutief vertaald. De opgegeven referenties zijn in het farsi en niet geverifieerd ook. In deze vorm duidelijk bedoeld om internationaal aandacht te genereren voor de film die drie dagen geleden uitkwam slechts. Hoyanova (overleg) 27 apr 2024 15:09 (CEST)[reageren]

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU - computervertaling van het engelstalige artikel dat niet als herkomst is genoemd met wat bewerkingen maar alle bronnen/referenties zijn niet nagekeken. Ik heb er een nagekeken, de eerste, een artikel in "The Independent" maar de inhoud daarvan komt totaal niet overeen met dit nogal eulogie-achtige verhaal wat nu op wikipedia staat. Daar staat namelijk over haar At the age of 14, Caterina took over his role as pharmacist of the Order of St John becoming the first female pharmacist in Malta. However, there was a dark side to the woman. Ms Muscat described her as an “industrial prostitute” who slept with the knights and then threatened to report them unless they bought property or slaves. She kept eight slaves that she mistreated constantly. These slaves took Caterina to the Inquisitor’s court three times, complaining that she mistreated and whipped them. However, she was a very crafty woman who always managed to elude justice thanks to her connections. She was also very cruel to her own daughter who did not agree with her mother’s lifestyle and, as a way of making amends, decided to go and help the prostitutes at the convent of the Maddalene. However, Caterina went to the convent and forced her out. In de encyclopedie wordt ze echter beschreven als een vroege vrouwelijke apotheker en scheikundige die ook nog eens goede daden deed en de beschuldigingen waren vals. Hoyanova (overleg) 27 apr 2024 15:56 (CEST)[reageren]

Even een sjabloontje geplakt op het artikel en een berichtje achtergelaten voor de nieuwe gebruiker. Verdel (overleg) 28 apr 2024 16:03 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: zo slecht is de vertaling m.i. niet. Overigens wordt wel degelijk gemeld dat het artikel is vertaald: zie de 1e bewerking in de geschiedenis. De bronnen lijken inderdaad niet nagekeken, en die heb ik dan ook verwijderd. Wat betreft de negatieve toon van het geciteerde krantenbericht: ik weet niet hoe veel waarde we moeten hechten aan het verslag van een gids die toeristen rondleidt. Ik heb de tekst desondanks aangepast, en in het midden gelaten of ze slachtoffer was van een mannenmaatschappij (zoals er eerst stond) of dat haar slechte reputatie gewoon terecht was. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 15 mei 2024 11:56 (CEST) [reageren]

NE - Bronloze korte organisatievermelding. Hoyanova (overleg) 27 apr 2024 16:10 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond. MatthijsWiki (overleg) 15 mei 2024 10:57 (CEST)[reageren]

Genomineerd als nuweg wegens "het belang en de prominentie van het individu worden niet aangetoond", alleen is NE geen nuwegreden.Mbch331 (overleg) 27 apr 2024 20:50 (CEST)[reageren]

Hij werd geboren na de afschaffing van de monarchie en kan zelfs theoretisch gezien de troon niet erven. In het artikel staat alleen: Waar hij geboren is, waar hij woont, met wie hij getrouwd is. Ik kan zo'n artikel ook over mezelf schrijven. 85.254.74.78 27 apr 2024 21:07 (CEST)[reageren]
Het is niet heel veel, nee, maar Mbch331 heeft gelijk dat het geen nuwegreden is. Maar wel   Voor verwijderen over twee weekjes (dus aan het einde van deze beoordelingsperiode). Mondo (overleg) 27 apr 2024 21:44 (CEST)[reageren]
Volgens welk Wikipedia-criterium is het significant? 85.254.74.78 27 apr 2024 22:15 (CEST)[reageren]
Ik snap je vraag niet. Ik geef duidelijk aan voor verwijderen aan het einde van de beoordelingsperiode te zijn, juist omdát ik vind dat de relevantie ontbreekt (of in jouw woorden: hij is in mijn ogen niet “significant”). Mondo (overleg) 27 apr 2024 22:36 (CEST)[reageren]
  Voor verwijderen Indrukwekkende stamboom. Doch de 2 referenties zijn niet consulteerbaar en dus ga ik ervan uit dat de referenties enkel de stamboom geven, en niet wat zijn relevantie is als bosbeheerder, kasteelheer of figuur binnen het Duitse Rode Kruis.Philemonbaucis (overleg) 9 mei 2024 22:39 (CEST)[reageren]
Ik heb nog een poging gedaan om bronnen te vinden, maar dat is niet gelukt. Een enkele vermelding vanwege festiviteiten op Burg Zwingenberg, maar er is kennelijk niets inhoudelijks over hem gepubliceerd. Thieu1972 (overleg) 9 mei 2024 23:11 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: de beste man bestaat en heeft enkele functies, maar daar houdt het verder dan ook mee op. In ieder geval vindt niemand het de moeite waard om een publicatie aan hem te besteden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2024 12:22 (CEST) [reageren]

WIU Al een ouder artikel, maar externe bronnen en geboortedatum ontbreken. Fred (overleg) 27 apr 2024 22:51 (CEST)[reageren]

Mijn reactie zal wel weer voor wat opschudding zorgen, maar de geboortedatum is niet verplicht, meen ik me te herinneren. Maar verder kan het artikel wel een bron of twee gebruiken. Mondo (overleg) 28 apr 2024 12:28 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: een geboortedatum is handig - dan weet je iemand in tijd te plaatsen - maar is niet verplicht. Het artikel kent enkele bronnen en eentje gaat ook zowaar óver Piron. Beetje magertjes allemaal, maar artikel toch maar behouden. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2024 12:22 (CEST) [reageren]

WEG Een warrig essay met een onmogelijke titel. Het essay gaat echter niet over datgne dat door de titel wordt beloofd maar slechts over een rapport dat een maand geleden uitkwam en dat deels in nevelen is gehuld. Over die Russische inmenging valt vast het een en ander te vertellen, maar dan door iemand met kennis van zaken en door middel van een gedegen artikel, ondersteund met bronnen, dat dieper graaft dan een enkel nieuwsfeitje en bijbehorende speculaties. Wat betekent bijvoorbeeld de inleidende zin: De Voice of Europe-zaak was een van een aantal ongedekte invloedsoperaties op de Europese politiek, wat betekent "ongedekt", wat zijn die andere invloedsoperaties, wat is een rechts- vleugel, enzovoort. Fred (overleg) 27 apr 2024 22:58 (CEST)[reageren]

We hebben overigens al Voice of Europe Dajasj (overleg) 29 apr 2024 10:52 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: ik vermoed dat het een vertaling betreft ('Vlaams Belang feest' zal wel Vlaams Belang Party zijn geweest?). De problemen zijn in ieder geval niet opgelost. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2024 12:22 (CEST) [reageren]

Toegevoegd 01/05; af te handelen vanaf 15/05 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE: Als het artikel begint met 'Tygo van drogen is een onbekende auteur' dan zegt dat al genoeg. Ik vermoed dat hij een paar keer als figurant heeft opgetreden. Google weet over hem te vertellen dat deze 18-jarige ex-vmbo'er een tweetal Youtubefilmpjes heeft ge-upload met maar liefst 5 subscribers. Dat is nèt niet voldoende voor een doorbraak op Wikipedia.  Erik Wannee (overleg) 1 mei 2024 07:15 (CEST)[reageren]

Waar slaat dit nou weer op?
Als iemand zich zelf op Wikipedia zet, kun je dat toch gewoon accepteren?
T is mijn eigen keuze.
En ja, ik ben nog onbekend.
Maar ik ga op 6 mei naar Amsterdam voor een grotere rol. Mensenspotter (overleg) 1 mei 2024 09:08 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: voor het aanmaken van een profiel en het bevorderen van je eigen bekendheid, ga je maar naar LinkedIn, Facebook of Instagram. In een encyclopedie hoor je pas thuis als onafhankelijke, secundaire bronnen jouw acteerprestaties hebben besproken. Ik sneeuwbal dit artikel, want dit hoeft geen twee weken hier te blijven staan. Thieu1972 (overleg) 1 mei 2024 09:15 (CEST) [reageren]

NE - Artikel is op 25 april verwijderd omwille van NE. Hierin staat geen extra informatie die staaft waarom ze E zou zijn. DimiTalen 1 mei 2024 07:32 (CEST)[reageren]

Voor de volledigheid, zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20240405. Groetjes, DimiTalen 1 mei 2024 07:35 (CEST)[reageren]
Voor de volledigheid dient ook gemeld te worden dat uw oordeel, als kandidaat op een lijst voor PVDA, over de al dan niet E-waardigheid van een andere partij, op zijn minst twijfelachtig te noemen is.
Het artikel werd niet verwijderd omwille van NE. Het finale argument in de discussie was omdat de partij nog niet had deelgenomen aan verkiezingen en omdat auteursrechten geschonden zouden zijn. Ik heb daarop geargumenteerd dat andere partijen zoals Voor U en Chez Nous, ook nog nooit hebben deelgenomen aan verkiezingen, en dat die wél op wikipedia opgenomen zijn. Ik heb een bestuurder van Partij BLANCO gecontacteerd, en die heeft me gezegd dat hij op 3 april 2024 de registratie van de merknaam heeft bezorgd via Wikiportret en het gebruik ervan op het Wikimedia-project heeft toegestaan onder CC-BY-SA-4.0. Geert Demesmaeker (overleg) 2 mei 2024 11:15 (CEST)[reageren]
Ik citeer de conclusie van de behandelende moderator: "Verwijderd als NE." DimiTalen 2 mei 2024 11:20 (CEST)[reageren]
  Tegen verwijderen Het lijkt mij dat elke partij die officieel opkomt bij verkiezingen E is. Partij BLANCO wordt ook op officiële nieuwskanalen besproken, bijvoorbeeld op VRTNWS. Riki (overleg) 1 mei 2024 11:10 (CEST)[reageren]
Ik hou het erop dat een partij die landelijk bijvoorbeeld 2000 stemmen weet te behalen niet bijster E-waardig is. Fred (overleg) 1 mei 2024 13:25 (CEST)[reageren]
Zie ook deze discussie op mijn overlegpagina. Ik zal de afhandeling aan een andere moderator laten, maar wat mij betreft is BLANCO misschien nieuwswaardig, maar nog niet encyclopediewaardig. Het is niet voor niets dat het artikel weinig om het lijf heeft, er is simpelweg nog nauwelijks wat over deze partij te vinden dat verder gaat dan de aankondiging dat ze meedoen en wat er in hun PR-bericht staat. StuivertjeWisselen (overleg) 1 mei 2024 13:50 (CEST)[reageren]
Ik deel het oordeel dat de partij nieuwswaardig is en mogelijk encyclopediewaardig; dat zal deels afhangen van het resultaat op 9 juni en de mediabehandeling ervan. Voorlopig, in mijn oordeel, nog NE. DimiTalen 1 mei 2024 20:36 (CEST)[reageren]
Dit is zeer eigenaardige stelling en mogelijk een precedent en is volgens mij in strijd met het principe van de neutraliteit van wikipedia. De enige criteria die in aanmerking genomen kunnen worden zijn de uitgangspunten van wikipedia.nl. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mogelijke_relevantie_per_onderwerp#Politici : "Meer relevant: Politieke partijen en organisaties met een nationaal of internationaal karakter." Er staat hier niets bij over al of niet deelname aan verkiezingen. En gelukkig maar, stel dat er in de toekomst een grote fusie tussen partijen of een grote nieuwe partij tot stand zou komen, dan zou die niet op wikipedia mogen komen tot ze aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Aangezien de partij BLANCO een partij is die opkomt bij de nationale verkiezingen is het "nationaal karakter" al bij voorbaat bewezen en zou hierover dus geen discussie mogen zijn, of we dat nu graag hebben of niet. Uiteraard is elke vorm van propaganda uit den boze. Ik vind het artikel in de huidige vorm OK. Lacuna Leemte (overleg) 2 mei 2024 19:01 (CEST)[reageren]
Het gaat om bronnen. Niet om arbitraire suggesties die ergens op een achterhaalde pagina staan. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2024 20:32 (CEST)[reageren]
Er zijn tientallen secundaire bronnen over die partij. In alle kranten, nieuwssites, omroepen enz. komt die nieuwe partij aan bod. Er zijn uitgebreide interviews, enz. Dat er in de media enkel vermeld wordt dat ze deelneemt aan de nationale verkiezingen is niet correct, er wordt wel degelijk ingegaan op het programma en op blanco stemmen in het algemeen. Dus op dat vlak kan er geen discussie zijn. Het is natuurlijk een partij met slechts 1 punt, dus heel veel valt er niet over te zeggen. Te veel informatie in het artikel kan de neutraliteit in het gedrang brengen. Ik zal trachten het artikel aan te vullen. Maar het gaat mij eigenlijk niet om deze individuele partij. Ik wil toch pleiten om voor delicate zaken zoals politieke partijen, politiekers, enz. een duidelijk standpunt in te nemen dat voor alle partijen en alle politiekers geldt. Ik dacht dat dit de pagina was die ik vermeldde in de link, maar die blijkt achterhaald te zijn. Ik kan u zeker volgen wanneer u stelt dat er voldoende secundaire bronnen moeten zijn. Lacuna Leemte (overleg) 3 mei 2024 10:21 (CEST)[reageren]
Die RPO-pagina is al eeuwen niet meer aangepast, en wordt ook onvoldoende onderschreven. Het is niet meer dan een pagina die je enige richting en inspiratie kan geven. Uiteindelijk moeten er gewoon voldoende (secundaire) bronnen zijn, waarbij we moeten uitkijken dat we niet tot een nieuwsdienst verworden die politieke eendagsvliegen kortstondig ruimte geeft.
Ik heb me verder niet in deze specifieke partij of dit artikel verdiept, maar wil slechts aangeven dat 1) bronnen het uitgangspunt moeten zijn en 2) geen enkele politieke partij of politicus relevant is puur omdat-ie bestaat. Zelf vinden ze zich uiteraard mega relevant, maar we zijn geen kieswijzer of overheidsorgaan. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2024 10:31 (CEST)[reageren]
Eventueel nog aan te vullen met neutraliteit, objectiviteit en gelijkwaardige behandeling. Geert Demesmaeker (overleg) 3 mei 2024 10:50 (CEST)[reageren]
Ik kan je volgen en wat je vermeldt is trouwens een duidelijke leidraad, waar ik naar vroeg. Ik heb het artikel aangepast op basis van een selectie van beschikbare bronnen. Er is o.a. discussie over het feit of deze partij nu al of niet bijdraagt tot de antipolitiek, maar daar ben ik niet op ingegaan. Daarnaast is er naar aanleiding van deze partij ook veel discussie ontstaan over blanco stemmen. Het vermelden van de naam van de lijsttrekkers lijkt mij niet opportuun. Bekijk je het eens ? Voor het overige, ik heb geen banden of "anti-banden" of wat dan ook met deze partij, het gaat mij meer om het principe. Lacuna Leemte (overleg) 3 mei 2024 11:31 (CEST)[reageren]
De aanmaker heeft deelgenomen aan de vorige discussie over de verwijdering, en is dus op de hoogte dat dit artikel zeer onlangs verwijderd is. Deze discussie zou daarom ook niet opnieuw hier moeten worden gevoerd, maar eventueel op WP:TERUG. GeeJee (overleg) 1 mei 2024 23:01 (CEST)[reageren]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Een AI-achtige tekst ( '...blijft een kenmerkend kledingstuk in de modewereld') die veel woorden bevat maar eigenlijk weinig zegt. De drie bronnen komen vooral commercieel over (eentje is een winkel) en gooien er wat algemeenheden tegenaan om het 'vissershoedje' (kennelijk is dat de Nederlandstalige naam, dus vanwaar die Engelse titel?) toe te lichten. Het resultaat is dan ook een Cosmo-achtig artikel. – Thieu1972 (overleg) 1 mei 2024 12:53 (CEST)[reageren]

In principe maakt het niet super veel uit dat er AI kenmerken in terugkomen, zolang de pagina maar nuttig is en waarde brengt / uitlegt wat een bucket hat is voor internetzoekers. AI heeft overigens meestal een betere schrijfstijl dan mensen, wel moet fluff natuurlijk voorkomen worden door een simpele scan over de content te doen en nutteloze informatie weg te halen.
De bronnen zijn vooral commercieel omdat er weinig tot geen bronnen zijn over dit onderwerp buiten commerciele bedrijven / fashionblogs. Indien we betere bronnen kunnen vinden voor dit onderwerp kunnen we deze uiteraard toevoegen en de content tweaken.
Ik geloof dat het belangrijk is voor wikipedia om een pagina over dit onderwerp te hebben omdat het een groeiende mode trend is binnen Nederland om bucket hats te dragen, wat inderdaad in Nederlandse vertaling ook "vissershoedje" is. Het is een beetje lastig om te zeggen welke van de twee verwoordingen we het beste kunnen gebruiken, omdat mensen het vooral aankaarten als "bucket hat". Dit kan je ook terugzien in het zoekvolume op Google, binnen Nederland wordt er 12.1k keer per maand gezocht op "bucket hat" en ~6k keer op "vissershoedje". Vandaar de keuze om toch voor "bucket hat" te gaan. 2001:1C05:2214:1F00:BC13:6AF2:4187:D557 1 mei 2024 13:25 (CEST)[reageren]
Het maakt op dit moment nog wel degelijk iets uit dat er AI-elementen in een tekst zitten: ze zorgen doorgaans voor een commercieel-gladde tekst met veel blabla en weinig inhoud ('veelzijdige accessoire', ' zijn comfortabele pasvorm en moeiteloze uitstraling', 'unieke interpretaties'). Niet dat een menselijke schrijver dit soort gebabbel altijd netjes ontwijkt - overtikken van commerciële bronnen gebeurt helaas ook maar al te vaak, en menig marketeer probeert zijn product hier te pluggen - maar AI doet dit soort dingen vrij standaard.
Qua titel zou ik voor de Nederlandse gaan, met vermelding van de Engelse in de tekst en dan een redirect maken van de huidige titel. Thieu1972 (overleg) 1 mei 2024 13:37 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Ik had ineens last van een déjà vu. En dat was niet gek, want dit artikel is een paar maanden geleden ook al verwijderd. Er kan een verzoek op WP:TERUG geplaatst worden met een degelijke onderbouwing. MatthijsWiki (overleg) 1 mei 2024 13:41 (CEST)[reageren]

NE - Een hoax over een voetballer die zogenaamd de duurste aankoop van Manchester United is geweest. Ik kan nergens bronnen vinden over het bestaan van deze voetballer. Lijkt me wel klaar voor een nuweg omdat dit nooit iets zal worden, maar niet 100% zeker. BasFCT (overleg) 1 mei 2024 13:37 (CEST)[reageren]

Inmiddels verwijderd BasFCT (overleg) 1 mei 2024 13:43 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Ik heb na wat zoeken een Ruben Llewellyn gevonden, die een broertje heeft met dezelfde naam als de broer in het artikel. Alleen zijn dat geen Britse voetballers, maar Belgische jongens. Dus per WP:SNEEUW direct verwijderd. Wordt nooit een zinvol artikel over een Britse voetballer. Mbch331 (overleg) 1 mei 2024 13:45 (CEST)[reageren]

WIU – In de huidige vorm is het te mager. Het zit ergens tussen een woordenboekdefinitie en een receptenboek. – Mbch331 (overleg) 1 mei 2024 14:19 (CEST)[reageren]

Ik heb het een beetje aangevuld. MLTRock (overleg) 1 mei 2024 16:07 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: prima om te behouden. Thieu1972 (overleg) 16 mei 2024 05:59 (CEST) [reageren]

POV - gebaseerd op één bron "Geschiedenis van de Nederlandse stam" van 1948-1959 dat geschreven is met een groot-Nederlandse visie en kan niet onafhankelijk worden genoemd.

Het artikel heeft betrouwbare bronnen nodig. Hetzelfde gaat voor de plannen die worden opgenoemd. Tom Igodt (overleg) 1 mei 2024 14:29 (CEST)[reageren]

Afgezien van de bronnen is dit een van die gevallen waar de naam in meervoud zou moeten zijn. Joostik (overleg) 3 mei 2024 09:28 (CEST)[reageren]
    Ik zie dit nu voor het eerst en denk er wel iets meer van te kunnen maken. Gezien de wolk aan pagina's waarmee dit samenhangt, en de verschillende perspectieven die ik zo snel in bronnen tegenkom, heb ik daar wel meer dan een weekend voor nodig. Het door mij nu toegevoegde sjabloon verwijst met titel naar deze pagina, die in die geest ook wat breder kan worden getrokken. Het sjabloon was al eerder gehandhaaft na nominatie door Tom: Wikipedia:Te beoordelen sjablonen/Toegevoegd 2024 week 18.
    Ik heb geen idee of en hoe het werk van Pieter Geijl in de politiek wordt gebruikt, maar wat ik in de gauwigheid over hem lees, is dat hij uitging van de gelijke achtergrond qua taal en cultuur. Hij zou zijn "Hollandse" kijk op de zaak in zijn jongere jaren ferm hebben uitgedragen. Gezien zijn aanstelling als hoogleraar in Utrecht, kampervaringen in de oorlog, en bescheiden activiteiten voor de PvdA, zal een nationalistische insteek niet de boventoon hebben gevoerd. Emmarade (overleg) 23 mei 2024 09:05 (CEST)[reageren]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE Een vorig jaar opgerichte organisatie waarvan slechts de doelstelling wordt vermeld, geen bronnen worden gegeven en ook geen enkele indicatie die het belang van deze organisatie illustreert. Ultrakort artikel. Fred (overleg) 1 mei 2024 23:02 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 mei 2024 07:00 (CEST) [reageren]


Toegevoegd 06/05; af te handelen vanaf 20/05 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Eerdere versie werd al eens direct verwijderd als expliciete reclame. Deze versie is beter, maar ik twijfel of de het bedrijf relevant is voor opname. Anders dan eigen social media en een hoop webshops komt er weinig naar boven voor mij. Sum?urai8? 6 mei 2024 00:47 (CEST)[reageren]

Kan wat mij betreft nuweg Harmendewind (overleg) 6 mei 2024 09:17 (CEST)[reageren]

  Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond, artikel verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 20 mei 2024 18:16 (CEST)[reageren]

Nominatiereden voor {{nuweg}} door @Romaine: "niet voor deze naamruimte, boeken zijn overzichten van pagina's die voor die betreffende gebruiker persoonlijk verzameld zijn". Hier ben ik het echter niet mee eens. Zie Overleg gebruiker:Romaine#Wikipedia:Boeken/Essays over Wikipedia over onze discussie. Graag jullie meningen! Met vriendelijke groet, S. Perquin (overleg) (ontdek de kracht van dankbaarheid!)6 mei 2024 02:35 (CEST)[reageren]

De situatie is dat je in de Wikipedia-naamruimte een boek aanmaakte met essays over Wikipedia die jij persoonlijk interessant vindt, inclusief enkele essays van jezelf. Zoals dat al jaren gangbaar is wordt zo'n boek verplaatst naar de gebruikersnaamruimte. De redirect wordt daarna per nuweg verwijderd, omdat een kruisverwijzing tussen deze naamruimtes ongepast is. Vervolgens maak je van de nuweg op de redirect een verwijdernominatie. Verder geef je aan dat je graag wilt "nadenken over de filosofie en de regels". Wikipedia heeft als doel om een encyclopedie te bouwen, niet om te gaan filosoferen. Romaine (overleg) 6 mei 2024 03:47 (CEST)[reageren]
De redirect hoort er sowieso niet, dus die heb ik opgeruimd. Wat betreft de pagina die is verplaatst zie ik het nut ervan niet onder Wikipedia:Boeken. Het is geen boek, slechts een arbitraire lijst. Het kan prima bestaan in de eigen naamruimte gezien het ook een eigen lijst is. Sum?urai8? 6 mei 2024 04:55 (CEST)[reageren]
Even om Romaine te corrigeren: ik heb geen boek aangemaakt met essays over Wikipedia die ik persoonlijk interessant vind, maar ik heb een boek aangemaakt met alle essays die op Sjabloon:Navigatie Wikipedia-essays verzameld zijn, ongeacht wat ik ervan vind. Ik heb niet gekozen welke ik wel en niet interessant vind - alle essays zijn naar mijn mening even belangrijk, ook al ben ik het niet eens met wat in een essay wordt gesteld. Verder zegt Romaine: "Wikipedia heeft als doel om een encyclopedie te bouwen, niet om te gaan filosoferen." Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Op Wikipedia:Wat Wikipedia niet is lees ik nergens dat Wikipedia geen platform is om na te denken over wat de wiki zou moeten zijn. (Er staat wel dat het geen discussieforum is, enigszins vaag beschreven wat daar de definitie van is, maar ik denk dat dit voornamelijk gaat over ethische en maatschappelijke discussies, niet over discussies betreffende Wikipedia.) Met vriendelijke groet, S. Perquin (overleg) (ontdek de kracht van dankbaarheid!)6 mei 2024 08:45 (CEST)[reageren]

WIU – Dit is geen encyclopedisch artikel, onvoldoende voor een beginnetje. – StuivertjeWisselen (overleg) 6 mei 2024 08:12 (CEST)[reageren]

Inmiddels wel leuk opgeknapt toch? Thieu1972 (overleg) 7 mei 2024 19:05 (CEST)[reageren]
Ja, het is wel acceptabel zo. StuivertjeWisselen (overleg) 9 mei 2024 11:22 (CEST)[reageren]

Per WP:RPO:

 • Algemene overwegingen: "[...]Vertalen we dit naar de huidige tijd, dan moet van het opgenomen lemma de verwachting zijn dat het over 50 jaar nog altijd relevant is voor de dan-malige [sic] lezers". Het lijkt, op dit moment, niet in de lijn der verwachting te liggen dat over vijftig jaar nog iemand over Laurens Buijs spreekt, laat staan schrijft. Het klokkenluidersverhaal lijkt niet meer te zijn dan een intern akkefietje, aan de grote klok gehangen door Buijs zelf.
 • Scholing en wetenschap: Buijs is geen hoogleraar.
 • Personen, uitoefenaars van beroepen: Buijs geniet als uitoefenaar van een beroep (docent UvA, socioloog) nauwelijks bekendheid onder vakgenoten omwille van de uitoefening van zijn vak. Zulks komt althans onvoldoende tot uitdrukking in het artikel.
 • Personen, politici: Buijs voldoet niet aan de criteria van opname.
 • Lauren Buijs geniet vooral enige bekendheid door zijn zelfverklaarde klokkenluiderfunctie en zijn misnoegdheid. Er is echter te weinig en niet deskundig genoeg geschreven over dit aspect van zijn persoonlijkheid om relevantie aan te tonen en opname te rechtvaardigen. Wanneer we iedere persoon die zegt misnoegd te zijn voor opname overwegen, zijn we nog wel even bezig. Omwille van andere persoonlijke 'kwaliteiten' (zoals zijn kortstondige politieke carrière of zijn onderzoeken op sociologisch gebied) geniet Buijs vooralsnog te weinig bekendheid, onder vakgenoten of daarbuiten, om opname te rechtvaardigen. GrootGheim (overleg) 6 mei 2024 11:44 (CEST)[reageren]
Dus samengevat, de nominatiereden is 'niet-encyclopedisch' (WP:NE)? Ecritures (overleg) 6 mei 2024 11:07 (CEST)[reageren]
Retorisch, neem ik aan? GrootGheim (overleg) 6 mei 2024 11:48 (CEST)[reageren]
Hoi GrootGheim, nee dat was een serieuze vraag. We gebruiken WP:RPO (in principe...) inderdaad niet als leidraad bij het verwijderen van artikelen. Omdat we proberen bij ieder verwijdervoorstel duidelijk de belangrijkste nominatiereden te plaatsen en ik die hier miste wilde ik om latere beoordeling te vergemakkelijken de exacte nominatiereden (laten) benoemen. NE was mijn aanname. Het had bv ook WIU ('niet goed genoeg') kunnen zijn. (Mijn vraag is in latere reacties van collega's al verduidelijkt) Groet, Ecritures (overleg) 8 mei 2024 10:30 (CEST)[reageren]
  Tegen verwijderen Als de persoon Laurens Buijs op zichzelf niet encyclopedie-waardig genoeg zou zijn, zo is zijn ontslagrel dat zeker wel. Dat is opgepakt door zo ongeveer elk landelijk medium en heeft veel pennen in beweging heeft gebracht. Gebeurtenissen die zo breed worden uitgemeten in de media en zoveel discussies laten oplaaien hebben kennelijk een maatschappelijke relevantie en verdienen om die reden een plek op wikipedia.
Ik ben daarom tegen verwijdering. Toch zie ik ook dat de ontslagrel de enige gebeurtenis is waarmee Buijs bekend is geworden. Daarom is het wellicht een idee om de pagina om te dopen naar "Het ontslag van Laurens Buijs", en deze pagina uitsluitend in het teken te laten staan van de ontslagrel, en de verdere biografische elementen te verwijderen. CarpeDiem91 (overleg) 10 mei 2024 18:05 (CEST)[reageren]
Je moet nieuwswaarde niet verwarren met encyclopedische waarde. Zo'n beetje elke scheet in de samenleving leidt tot verontwaardiging en gedoe, en media pikken het maar wat graag op. Maar als je er later op terug kijkt heeft de hele affaire hoogstwaarschijnlijk geen enkele echte impact, en is het hoogstens een voetnoot in een groter debat over non-binair, woke, cancelcultuur etc. Thieu1972 (overleg) 10 mei 2024 18:42 (CEST)[reageren]
Dat is ook net het punt hier hè. Het akkefietje bij de UvA kan niet los gezien worden van Laurens Buijs, maar in tegenstelling tot het akkefietje heeft niemand het tot nog toe interessant gevonden om over Lauren Buijs zelf te schrijven. Sterker nog: als je in Google 'wie is Laurens Buijs' intypt, is het enige dat in de buurt van een profielschets komt één of ander gaar artikeltje van BNNVARA's Joop. En van Joop kan je van alles vinden, maar niet bepaald dat ze neutraal, deskundig en betrouwbaar zijn.
Op Wikipedia worden onderwerpen beoordeeld naar hun eigen merites. Als aan het akkefietje al encyclopedische relevantie toe te kennen valt (omwille van gezaghebbende bronnen die erover schrijven), en niet enkel nieuwswaarde, dan wil dat nog niet per se zeggen dat Laurens Buijs dat ook is. Encyclopedische relevantie geeft niet af. GrootGheim (overleg) 11 mei 2024 21:24 (CEST)[reageren]
  Voor verwijderen Wellicht is het akkefietje e-waardig, maar dan kunnen we daar in een ander artikel over schrijven. Voor een pagina over de persoon zelf is het nog wat te vroeg op basis van dit akkefietje. Mondo (overleg) 11 mei 2024 22:41 (CEST)[reageren]
In de huidige vorm   Voor verwijderen. Belangrijkste wapenfeit is eigenlijk het relletje rondom zijn ontslag. Nummer 7 op de lijst van een partij die niet in de kamer is verkozen, helpt niet voor de relevantie. Vooral niet als die partij niet of nauwelijks in het nieuws is geweest rondom de verkiezingen. Mbch331 (overleg) 6 mei 2024 15:17 (CEST)[reageren]
Ik wil het ook niet groter maken dan het is, maar dit relletje kreeg wel aardig wat media aandacht én er volgde een onderzoek naar de cultuur bij de UvA (waarna bleek dat het wel meeviel). De naam duikt ook met regelmaat ergens op. Langs de lat van aanwezigheid van bronnen zou ik zeggen behouden (als de lat is "is het over 50 jaar nog relevant", dan kan ik nog wel flink wat voordragen voor verwijdering). Dajasj (overleg) 6 mei 2024 17:01 (CEST)[reageren]
Kan het niet beter bij het voorval worden vermeld dan? Thieu1972 (overleg) 6 mei 2024 17:06 (CEST)[reageren]
Als dat er was, was ik voor.. Dajasj (overleg) 6 mei 2024 17:27 (CEST)[reageren]
Ik denk dat die 50 jaar sowieso lastig is, want veel relevantie hangt ook samen met interesses. Over 50 jaar is iedereen misschien ook weer de coronacrisis vergeten, maar geïnteresseerden zullen de bijbehorende artikelen wel weten te vinden. En in onze tijd geldt dat ook: hoeveel jongeren zijn er geïnteresseerd in kasteel van Gaasbeek, ondanks dat het kasteel ooit relevant geweest is en waarschijnlijk regionaal nog steeds relevant? Uiteindelijk moet je geïnteresseerd genoeg zijn om artikelen te lezen, of dat nu iets relevants voor deze tijd is of niet. Niemand gaat - behoudens wat scholieren voor een schoolopdracht - artikelen lezen die hem of haar niet interesseren. Mondo (overleg) 6 mei 2024 17:46 (CEST)[reageren]
Het lijkt erop dat hier nu een discussie gevoerd wordt over de inhoud van WP:RPO, hetgeen allerminst mijn bedoeling was. Ik haalde die pagina aan in de veronderstelling dat deze enige waarde had bij de beoordeling van artikelen.
Ik zie nu dat bovenaan de pagina staat dat deze momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen, wat bij mij dan weer de vraag doet rijzen waarom deze pagina überhaupt nog bestaat. GrootGheim (overleg) 6 mei 2024 19:05 (CEST)[reageren]

Volgens mij moet het criterium niet zijn of iemand over 50 jaar nog relevant is, maar of er (enigszins) gezaghebbende bronnen aandacht aan de beste (nou ja...) man besteden. Het is denk ik nogal een kleine Twitter-bubbel waarin meneer wild om zich heen schopt en aandacht vraagt en krijgt. Ik zie een paar krantenartikelen, maar die gaan vooral/nagenoeg geheel over zijn ontslag bij de UvA. Ik neig naar   Voor verwijderen. Vinvlugt (overleg) 8 mei 2024 14:30 (CEST)[reageren]


  Conclusie afhandelend moderator: Buijs is vrij kort in het nieuws geweest na wat heisa over zijn uitspraken. zijn ontslag bij de UvA en het kort geding wat hij daarna aanspande. Die zaak zou mogelijk e-waardig kunnen zijn, al lijkt me het vooral nieuwswaardig geweest omdat deze zaak verder geen enkele maatschappelijke impact heeft gehad. Wat is dan de waarde van deze biografie? Wat mij betreft hoeft iemand niet over vijftig jaar nog relevant zijn, maar nu blijkt uit niets dat de persoon Buijs encyclopedisch relevant is. Daarom verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 20 mei 2024 18:26 (CEST)[reageren]

NE - vraag me af of dit essay thuishoort in een encyclopedie - vis →  )°///<  ← overleg 6 mei 2024 10:30 (CEST)[reageren]

Ik zat met de zelfde vraag. Wat er staat is geen onzin en het is allemaal behoorlijk onderbouwd, maar het is inderdaad veel meer een essay dan een encyclopedisch artikel. Zo zie ik geen reden om specifiek iets over de Belgische impact op het klimaat te schrijven, terwijl je de effecten van de cementindustrie uit andere landen natuurlijk hier nooit los van kunt zien. Ik was trouwens verbaasd te zien dat er vrijwel gelijktijdig een artikel Cementindustrie in België is verschenen, maar van een andere schrijver. Zit daar weer een (school)project achter of zo?  Erik Wannee (overleg) 6 mei 2024 12:20 (CEST)[reageren]
Zou dit (een gedeelte van) het Milieurapport 2022 van FEBELCEM kunnen zijn (dat verrassend genoeg niet als referentie wordt opgegeven in de lange bronnenlijst en dat ook compleet onvindbaar is op internet)? GrootGheim (overleg) 6 mei 2024 13:13 (CEST)[reageren]
Zowel dit artikel als zijn broertje Cementindustrie in België zullen trouwens uitgebreid moeten worden gecontroleerd op juistheid. In het artikel over de cementindustrie kwam ik al een mogelijke fout tegen (aangegeven op de overlegpagina), en in dit artikel wordt gesteld dat cement het meest gebruikte materiaal in de bouw is na water. Dat is aantoonbaar onwaar, aangezien na water zand de meest gebruikte grondstof is. GrootGheim (overleg) 6 mei 2024 13:24 (CEST)[reageren]
Hoewel milieueffecten altijd in verbinding staan met een globaal kader heeft ieder land een specifiek eigen cultuur en regeling van hun industrie en de effecten die hiermee verbonden zijn. Indien voor elk land een pagina zou bestaan van hun eigen cementindustrie zouden deze allen sterk verschillen en zou iedere pagina unieke info met zich meebrengen. Zo zijn de cementindustrieën van bijvoorbeeld België, China en Mexico 3 zeer verschillende zaken ondanks hun gezamenlijk onderwerp. Het is de nuance tussen de verschillende landen dat interessant is binnen zo'n globaal thema om de informatie per land te kunnen kaderen binnen een globaal plaatje. Enkel de globale milieuimpact geven in een encyclopedie is de gehele industrie over de zelfde kam scheren als de grootmachten binnen de nijverheid zoals China. Dit zou een grove veralgemening zijn van een verder zeer complex en genuanceerde werkelijkheid.
België in het bijzonder is een zeer interessant geval door zijn uiterst hoge verbruikshoeveelheden. Zo is België samen Met Luxemburg de grootste gebruikers van cement per inwoner met vaak het dubbele van zijn buurlanden. Voor zo'n kleine oppervlakte is de impact door de Belgische cementindustrie dus zeer groot. Pantagor (overleg) 6 mei 2024 18:34 (CEST)[reageren]
@ Erik Wannee (overleg) Meetgegevens met betrekking tot CO2 uitstoot worden op landelijk niveau verzameld en beschikbaar gesteld. Ze worden door nationale overheden gebruikt om beleid te maken of bij te stellen en spelen een belangrijke rol bij internationale klimaatonderhandelingen. Ik ben zelf onvoldoende ingevoerd in deze materie om hierover te schrijven, maar een soortgelijk artikel over de situatie in Nederland zou naar mijn mening op Wikipedia niet misstaan. Ik hoop dat iemand die uitdaging kan oppakken.Grijz (overleg) 8 mei 2024 21:39 (CEST)