Lampolie

Lampolie is een brandbare olie die gebruikt wordt in olielampen en petroleumlampen.

Een fles lampolie uit de supermarkt.

Tot in het midden van de negentiende eeuw werd vooral gebruikgemaakt van plantaardige of dierlijke olie. Deze hadden als nadeel dat ze vaak een kleine hoeveelheid water bevatten, waardoor de olie niet zo goed wilde branden. Door deze onvolledige verbranding werd roet gevormd, welke neersloeg op het lampenglas, met als gevolg verminderde lichtopbrengst. Ook vervuilde het roet de omgeving. Door de olie met sterk zwavelzuur te behandelen werd het water verwijderd. Dat proces was gepatenteerd, dergelijke gezuiverde lampolie werd patentolie genoemd.

Aardolie werd aanvankelijk vooral gewonnen om te voorzien in de behoefte aan goed brandende olie. Ook nu nog is lampolie meestal een zuivere, uit aardolie gewonnen kerosine, al dan niet gekleurd met een geschikte kleurstof.

Duurdere varianten van lampolie zijn op basis van paraffine vervaardigd en zijn bij verbranding reukloos. Wanneer eerder gewone kerosine in een lamp is gebruikt zullen resten daarvan toch een typische petroleumlucht verspreiden zodra de lamp brandt. De lamp zal dan eerst gereinigd en van een nieuwe lont moeten worden voorzien, voordat de reukloze lampolie de lamp daadwerkelijk reukloos laat branden.

Op lampolie staat altijd het vlampunt vermeld. Dat moet overeenkomen met het vlampunt dat door de fabrikant van de lamp is gespecificeerd.

Lampolie is gevaarlijk bij inslikken, er kan dan een chemische longontsteking ontstaan. Belangrijk is dat bij inslikken geen braken wordt opgewekt. Door braken kan de lampolie in de longen komen en kan er een chemische longontsteking ontstaan.[1]

  1. (nl) Grrr.nl, Lampolie. waarzitwatin.nl. Geraadpleegd op 6 mei 2021.