Overzicht beheerpagina's
Zie WP:SV

Hoe werkt samenvoegen?Bewerken

Op Wikipedia:Samenvoegen worden artikelen geplaatst waarvan iemand meent dat ze beter samengevoegd kunnen worden.

Dit kan een duplicaat zijn die door een andere schrijfwijze per ongeluk is aangemaakt. Maar dit kan ook zijn dat de tekst beter in een ander artikel geplaatst kan worden omdat een artikel te beknopt of niet relevant is om zelfstandig te bestaan.

De wens om artikelen samen te voegen hoeft niet door iedereen gedeeld te worden. Wanneer je een goede reden weet waarom een verzoek tot samenvoegen ongewenst is kun je dat op deze pagina ook aangeven.

Op deze pagina staan alleen de openstaande verzoeken. Afgehandelde verzoeken (al of niet uitgevoerd) zijn te vinden op de maandpagina's onder het kopje Afgehandeld (alleen zichtbaar op de maandpagina's).

Zo nomineer je artikelen voor samenvoegingBewerken

Zie je een artikel dat zou moeten worden samengevoegd met een ander artikel, dan kun je de wikipediagemeenschap daar op de volgende manier op wijzen:

 • bovenaan het artikel met de juiste titel plak je het sjabloon {{samenvoegenvan|naam van het andere artikel}}.
 • bovenaan het artikel waar de redirect moet komen plak je het sjabloon: {{samenvoegennaar|naam van het andere artikel}}.

Als je niet kunt kiezen, of de keuze aan een ander wilt overlaten, kan je in beide artikelen dit sjabloon gebruiken:

 • {{samenvoegen|naam van het andere artikel}}.

Vermeld de genomineerde artikelen ook even onderaan deze pagina. Hier toevoegen

Help mee!Bewerken

Het samenvoegen van artikelen kan gedaan worden wanneer twee bestaande artikelen elkaar in inhoud overlappen. Het is een handmatig (niet geautomatiseerd) proces waarbij twee bestaande overeenkomstige artikelen door een gebruiker worden samengevoegd tot één artikel.

Alle Wikipediagebruikers mogen een samenvoeging uitvoeren. Als twee artikelen worden genomineerd voor samenvoeging, kan je op deze pagina overleggen met andere gebruikers om samen consensus te bereiken over het wel of niet samenvoegen.

Als er na twee weken geen tegenargumenten zijn gegeven of als consensus bereikt wordt, kan je je gang gaan en de genomineerde artikelen samenvoegen.

Zelf twee artikelen samenvoegen verdient de voorkeur boven het te laten uitvoeren door een ander. Dus, heb je de tijd en de kennis in huis, ga dan vooral je gang. Heb je niet genoeg verstand van het onderwerp, zoek dan een Wikipediagebruiker die er wel verstand van heeft en de samenvoeging kan uitvoeren.

Voor meer informatie, zie Help:Samenvoegen van artikelen.Hulp nodig?Bewerken

Zie Help:Samenvoegen van artikelen.

ArchiefBewerken

Zie het archief voor voorgaande maanden (met afgehandelde voorstellen).

ControlelijstBewerken

Als iemand een fout maakt bij de nominatie, dan wordt dit door een bot gemeld op de controlelijst samenvoegen en indien mogelijk automatisch gecorrigeerd.

CategorieënBewerken

Je kan ook categorieën nomineren voor samenvoeging. Gebruik hiervoor de categoriebeoordelingslijst.

Juni 2018Bewerken

 • Nederlandse wet en Wet in formele zin. Zelfde onderwerp. Het ene artikel behandelt vooral het wetgevingsproces, het andere het verschil met het begrip 'wet in materiële zin'. Jeroen N (overleg) 2 jun 2018 22:03 (CEST)
  • Klopt het dat de uitdrukkingen in materiële/formele zin alleen met betrekking tot Nederland worden gebruikt? Ik kan me voorstellen dat men in andere landen een soortgelijk onderscheid maakt tussen wetten die zijn vastgesteld door de wetgevende macht en dus 'wet' mogen heten, en andere besluiten die eveneens kracht van wet hebben.
   Ik zie zelfs dat er op de Duitse Wikipedia in het artikel de:Gesetz tussenkopjes zijn over 'Gesetz im materiellen Sinn' en 'Gesetz im formellen Sinn'. Daarom denk ik dat het geen goed idee is om het onderscheid alleen te behandelen in een artikel over Nederlandse wetgeving. Bever (overleg) 5 jun 2018 13:37 (CEST)
   • Het gaat er natuurlijk om dat het artikel 'Wet in formele zin' alleen maar de situatie in Nederland behandelt (het vertoont van begin af aan, inmiddels al bijna negen jaar, systematische bias), en het artikel 'Nederlandse wet' ook slechts ziet op wetten in formele zin. Het onderscheid met het begrip 'wet in materiële zin' kan prima kort worden uitgelegd in dat laatste artikel. Of dit onderscheid in andere landen ook wordt gemaakt is niet relevant. Dat is informatie die eventueel thuishoort in een artikel over wetgeving in die landen, niet in een artikel dat in wezen niet meer dan een opgetutte woordenboekdefinitie is en een onderwerp behandelt waarover niet of nauwelijks literatuur beschikbaar is (en dus NE is). Jeroen N (overleg) 5 jun 2018 14:11 (CEST)
    • Naar Wet in formele zin wordt nu verwezen op zeer veel andere pagina's, vooral in infoboxen. Dat is wel iets om op te letten. Bever (overleg) 2 jul 2018 03:44 (CEST)
    • Van het etiket 'woordenboekdefinitie' ben ik niet heel onder de indruk als het een vakterm van meerdere woorden die men in een woordenboek niet zal aantreffen. Als het in andere artikelen op Wikipedia wordt gebruikt, is het handig als de lezer makkelijk de uitleg van die term kan terugvinden.
    • Het huidige artikel legt inderdaad wel heel sterk de nadruk op de Nederlandse situatie. Dat kan eventueel aangepakt worden door duidelijker te maken dat het slechts om voorbeelden van een algemeen begrip gaat en door het wat in te korten. Het zou wel een drastische herschrijving zijn. Ik ben er wel voor de 'bias' niet alleen aan te pakken door een rigoureuze scheiding te maken tussen Nederlands recht en het recht in andere talen; er zouden ook algemene artikelen moeten zijn waar zulke onderwerpen in het algemeen worden behandeld met voorbeelden uit verschillende landen. Dat is natuurlijk wel lastig want veel mensen houden zich niet bezig met vergelijkende rechtswetenschap.
    • Naast het voorstel van Jeroen of herschrijving van het huidige artikel noem ik nog een alternatief: een tweelingartikel Wet in formele of materiële zin waar beide begrippen worden behandeld. Dit zou te vergelijken met links en rechts (richting) of yin en yang. Momenteel schakelt wet in materiële zin door naar Algemeen verbindend voorschrift dus daar is hetzelfde probleem dat een algemeen begrip doorschakelt naar een Nederlands begrip.
    • Ook in wet wordt het onderwerp trouwens beknopt behandeld onder het kopje 'Soorten wetten'. Als het huidige artikel wordt opgeheven, is de vraag dus waar de doorschakeling heen zou moeten leiden. Bever (overleg) 3 jul 2018 21:25 (CEST)
 • Annuïteitenhypotheek en Annuïteitenlening. Veel overlap. –bdijkstra (overleg) 24 jun 2018 22:30 (CEST)
  • Hé, daarvan had ik eerder ook al bedacht dat die wel samengevoegd kunnen worden. Een annuïteitenhypotheek zowel is een speciale vorm van zowel de hypothecaire lening als de annuïteitenlening (men kan deze omschrijven als hypothecaire lening met aflossing via annuïteiten of als een annuïteitenlening met een registergoed als onderpand). De begrippen zijn dus niet gelijk maar er is zoveel overlap dat er weinig reden is voor aparte artikelen. Bever (overleg) 25 jun 2018 15:03 (CEST)
  • Het zijn verschillende onderwerpen, dus niet samenvoegen. Overlap is geen reden voor samenvoeging maar reden om het onderscheid nog duidelijker te maken en goed over en weer te linken. — Zanaq (?) 29 jun 2018 19:49 (CEST)
   • Vind je dat overlap nooit reden tot samenvoeging mag zijn, of alleen niet in dit geval? Bever (overleg) 31 jul 2018 04:00 (CEST)
   •   Voor samenvoegen ChristiaanPR (overleg) 13 aug 2018 06:17 (CEST)
   • In feite is een annuïteitenhypotheek een soort annuïteitenlening: als bij zo'n lening een registergoed in onderpand (hypotheek) wordt gegeven, wordt het een annuïteitenhypotheek genoemd. Bij de alternatieve optie 'beter onderscheid maken' zou een groot deel van de inhoud van Annuïteitenhypotheek moeten worden overgeplaatst naar Annuïteitenlening. Overigens hangen nu alle interwikilinks aan het eerstgenoemde artikel maar verschillende van die artikelen gaan eigenlijk over de annuïteitenlening in het algemeen. Bever (overleg) 13 aug 2018 16:49 (CEST)
   •   Voor samenvoegen, waarbij het nieuwe artikel de titel Annuïteitenlening krijgt. Het zijn inderdaad twee termen voor hetzelfde, met als enige verschil dat niet alle leningen hypothecair zijn. Jan Rap z'n maat (overleg) 28 jan 2019 22:21 (CET)
   •   Voor samenvoegen per Bever en Jan Rap. Koos van den beukel (overleg) 31 jan 2019 11:40 (CET)
   •   Voor samenvoegen: de overlap is zo groot dat het onwenselijk is om deze twee artikelen naast elkaar te laten bestaan. Aangezien een annuïteitenhypotheek een specifieke vorm van een annuïteitenlening is, is het wenselijk om eerstgenoemde in te voegen in laatstgenoemde. Daarin wordt nu al keurig uitgelegd dat een dergelijke lening vooral wordt toegepast bij hypotheken, dus de lezer komt in dat artikel ruim aan zijn trekken.  Erik Wannee (overleg) 11 dec 2019 19:19 (CET)


Juli 2018Bewerken

 • Fytofotodermatitis en Fototoxiciteit. Fytofotodermatitis is medisch jargon voor: huidaantasting door een plantaardige fototoxische stof. Ik verwacht niet dat er veel over te melden valt dat niet voor fototoxiciteit in het algemeen geldt, en ik zie dus nu geen rechtvaardiging voor een apart artikel. Daarom lijkt het me beter om de ene alinea van het huidige artikeltje naar het artikel voor Fototoxiciteit over te hevelen. Rp (overleg) 3 jul 2018 10:08 (CEST)
  • Niet hetzelfde, dus niet samenvoegen. Het is ook meer dan 1 alinea. Doelartikel kan makkelijk uit balans raken. Het maakt de informatie moeilijker vindbaar. Samenvoegen is hier geen verbetering. — Zanaq (?) 15 okt 2018 19:54 (CEST)
  • Niet samenvoegen. Zie o.a. de anderstalige artikelen voor uitgebreidere informatie. Naast de twee genoemde artikelen is er ook nog fotocontactallergie, ook een reactie op licht. Ze hebben alledrie bestaansrecht. VanBuren (overleg) 23 jan 2019 15:22 (CET)
 • Normeren in Eenheidsvector. Beide artikelen geven de definitie van hetzelfde begrip. Normeren: Een willekeurige vector die niet de nulvector is, kan genormeerd worden door hem door zijn norm te delen. Eenheidsvector: Door een van de nulvector verschillende vector te 'delen door zijn norm' ... ontstaat een eenheidsvector. ChristiaanPR (overleg) 20 jul 2018 21:15 (CEST)
  •   Voor - Normeren kan doorverwijzen naar eenheidsvector. Madyno (overleg) 21 jul 2018 07:41 (CEST)
  • Er is ook nog Genormeerde vectorruimte, dus als ik het goed begrijp kan 'normeren' binnen de wiskunde zowel met vectoren als met vectorruimtes. Maar ook buiten de wiskunde heeft het woord betekenissen, bijv. het normeren van een examen of van een psychologisch meetinstrument (d.w.z. bepalen hoe de ruwe score in een eindscore moet worden omgerekend) of het opstellen van een standaard (norm, het is dan eigenlijk een synoniem van standaardiseren). Nadat evt. informatie uit het artikel is ingevoegd in eenheidsvector, kan normeren dus denk ik beter een doorverwijspagina worden. Bever (overleg) 31 jul 2018 02:48 (CEST)
 • Evaporatie en Verdamping. "Evaporatie" staat niet in de Dikke van Dale en is geen Nederlands woord. Ook de Hydrologische woordenlijst van de Nederlandse Hydrologisch Vereniging raadt gebruik van evaporatie af. Het Nederlandse woord is "verdamping". "Evaporatie" is een vernederlandsing van de Engelse term "evaporation". Daarmee draagt deze pagina bij aan verwarring, gebruik van verkeerde termen en verengelsing van onze taal. Er bestaat dus ook niet zoiets als een evaporatiepan of evaporatiesnelheid. Alle dit soort begrippen zijn foute vertalingen vanuit het Engels Ik stel voor om de pagina "evaporatie" te verwijderen en samen te voegen met "verdamping", wellicht onder een subkop: verdamping van water. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 131.180.128.123 (overleg · bijdragen) 24 jul 2018 12:06‎
  •   Voor samenvoegen, zelfde proces. Echter, volgens het Groene Boekje, de leidraad van de spelling op deze wiki, is evaporatie wel een Nederlands woord. Blijkbaar is het in bepaalde kringen gebruikelijker dan andere. –bdijkstra (overleg) 24 jul 2018 12:33 (CEST)
  • (Commentaar van collega:Ellywa, hiernaartoe gekopieerd) Als ik nu de strekking van de artikelen zie gaat verdamping inderdaad over het algemene natuurkundige verschijnsel, de fase overgang tussen vloeistof en gas (damp). Dus ook over verdamping van kwik bijvoorbeeld, of andere vloeistoffen. Evaporatie gaat over verdamping van water in de aardatmosfeer. Het lijkt me dat het artikel Evaporatie dan hernoemd kan worden naar "Verdamping van water in de aardatmosfeer". En dan kan het ene naar het andere artikel linken. Is dat misschien een idee. Maar de inleiding van evaporatie moet dan gewijzigd, want dat suggereert dat het over het fysische verschijnsel in het algemeen gaat. Ook kunnen grote stukken van het artikel "verdamping" beter verplaatst worden naar het artikel evaporatie, want het gaat deels over de aardatmosfeer. Kopieer dit gerust naar de Samenvoegpagina als je dat zinvol acht. Groeten, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 31 jul 2018 19:55 (CEST)
  •   Tegen De discussie zou dus niet moeten gaan over het vermeende verengelsen van de taal maar over de inhoud. Het artikel evaporatie is op 10 april 2005 begonnen met het argument op de commentaarregel "evaporatie, van essentieel belang in de hydrologische cyclus". Het artikel verdamping voldeed niet. Ook in andere talen onderscheid men een verschil waar deze artikelen naar doorlinken.VanBuren (overleg) 31 jul 2018 20:09 (CEST)
  •   Tegen. Evaporatie is een vakterm die wordt gebruikt in de meteorologie, klimatologie en hydrologie. Het begrip verdamping is breder. Ik zou dus evaporatie laten staan. Wat zouden we anders moeten met het begrip evapotranspiratie als evaporatie niet meer mag? Verdamptranspiratie??? De Geo (overleg) 10 aug 2018 11:21 (CEST)
  •   Voor samenvoegen: Het kan dan wel zijn dat de Latijnse (of zo je wilt de Engelse) term in bepaalde vakgebieden meer gebruikt wordt; de essentie is dat het om hetzelfde natuurkundige proces gaat. Dat weerkundigen graag de term 'evaporatie' gebruiken, zegt niet veel, want ze gebruiken ook wel gewoon het begrip 'verdamping'. En 'evaporatie' wordt ook niet alleen door weerkundigen gebruikt, en niet alleen voor water. Zie HIER waar ze het hebben over het verdampen van alcohol, en HIER waar het gaat over het scheiden van organische stoffen. Uiteraard is er hiernaast wel plaats voor de artikelen transpiratie en evapotranspiratie, waarmee wel specifiekere processen worden gedefinieerd.  Erik Wannee (overleg) 7 dec 2018 22:21 (CET)
  •   Tegen. Ik sluit me aan bij Gebruiker:De Geo: evaporatie is een artikel dat de klimatologische/hydrologische aspecten behandeld, terwijl verdamping een algemeen onderwerp betreft. TheBartgry (overleg) 14 aug 2019 11:01 (CEST)
  • Het is hetzelfde, dus samenvoegen. Het is een groot onderwerp met veel aspecten dus opsplitsen. Dat betekent dat het probleem de onderliggende structuur is, en niet de hoeveelheid artikelen. Verdamping is een algemeen onderwerp en het klimatologische aspect is een deelonderwerp. Maak er dus een {{hoofdartikel}}-structuur van. Voor de lezer lijkt het het handigst als het hoofdartikel zowel via Verdamping als Evaporatie te vinden kan zijn ongeacht de mogelijke incorrectheid van de tweede term. — Zanaq (?) 14 aug 2019 21:05 (CEST)


Augustus 2018Bewerken

 • Wikipedia:Educatieprogramma/ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalers/Grote Brand van Londen 1666 naar Grote brand van Londen. Ongewikificeerde vertaling van het Engelse kwaliteitsartikel in het kader van het vertaalproject. Graag samenvoegen met behoud van bewerkingsgeschiedenis, maar zonder redirect vanuit de projectruimte. Encycloon (overleg) 16 aug 2018 11:26 (CEST)
 • Lijst van onroerend erfgoed in Ronse (L-Z) invoegen in Lijst van onroerend erfgoed in Ronse (A-K). De bewerking is reeds uitgevoerd. Zoals gesuggereerd op Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Artikel_verplaatsen#Lijst_van_onroerend_erfgoed_in_Ronse_(A-K)_naar_Lijst_van_onroerend_erfgoed_in_Ronse wordt hierover overleg gevraagd vooraleer de samengevoegde lijst kan worden hernoemd. Gebruiker @The Banner: stelt dat door het invoegen van afbeeldingen de maximale transclusiegrootte misschien wel kan worden overgeschreden. Er zijn nochtans grotere van deze lijsten met meer afbeeldingen. Aan het ritme dat er afbeeldingen worden ingevoegd kan het bovendien nog jaren duren vooraleer de lijst vol is. Op Gebruiker:Henxter/testerfgoed heb ik de lijst volledig voorzien met afbeeldingen, en er treedt geen probleem op. Henxter (overleg) 28 aug 2018 18:19 (CEST)
  •   Bezwaar Er was een duidelijke reden om de eerdere lijst te splitsen namelijk overschrijving van de maximale transclusiegrootte en de maat van het artikel. Nu is zonder eerder overleg die splitsing ongedaan gemaakt. Als het artikel opnieuw flink groeit, moet de artikel opnieuw gesplitst worden. Zo verwordt het tot een soort jojo. Op dit moment is het artikel al zwaar genoeg voor mensen met mobiel internet. The Banner Overleg 28 aug 2018 20:03 (CEST)
   • Er is geen inhoudelijk argument voor het gesplitst houden. De reden voor het opsplitsen was duidelijk en van technische aard, maar gaat niet meer op omdat dezelfde informatie nu anders is geordend. Het technische argument over een in de toekomst mogelijke overschrijding van de maximale transclusiegrootte door het invoegen van afbeeldingen gaat niet op. Een gevoelige uitbreiding van de lijst in de toekomst is niet waarschijnlijk aangezien de onderzoekers indertijd al zeer ijverig geïnventariseerd hebben (vandaar dat de lijst vrij lang uitvalt). En dan nu een nieuw technisch argument over lange artikelen en mobiel internet dat ik helaas niet kan verifiëren: is het de bedoeling om in de toekomst de hele encyclopedie in kleine hapklare stukjes te verdelen? Henxter (overleg) 29 aug 2018 11:24 (CEST)
    • Dat lijkt mij inderdaad een beter idee dan artikelen ontoegankelijk te maken voor sommige groepen gebruikers puur vanwege de grootte van de artikelen. The Banner Overleg 7 sep 2018 23:36 (CEST)


September 2018Bewerken

 • Botanische woordenlijst in Plantkunde van A tot Z - vrijwel dezelfde lijst. PAvdK (overleg) 4 sep 2018 11:07 (CEST)
  • A-Z-lijsten hebben een andere functie en bevatten simpelweg alle artikelen over een onderwerp. Een gewone lijst (zoals deze) kan rode links bevatten en uitleg bij termen. Niet samenvoegen dus. — Zanaq (?) 15 okt 2018 20:00 (CEST)
 • Lijst van spelers van Jong FC Utrecht in Lijst van spelers van FC Utrecht (mannen) - en
 • Lijst van spelers van Jong Ajax in Lijst van spelers van Ajax (mannen) - en
 • Lijst van spelers van Jong PSV in Lijst van spelers van PSV (mannen) - gaat in deze gevallen niet om spelers van een club maar enkel om spelers van 1 team van de club. Uiteraard kan bij spelers die enkel voor het beloftenteam uitkwamen de toevoeging (jong) gedaan worden. - Agora (overleg) 9 sep 2018 23:44 (CEST)
  • Aan de ene kant waar dat het een ander team van dezelfde club is, maar dit zou dan ook voor de vrouwenelftallen gelden. Dan zou je per club drie elftallen in één lijst kunnen zetten, maar als je het overzichtelijk wil houden zou ik ze gescheiden houden. StroompjeZeewier (overleg) 10 sep 2018 00:27 (CEST)
   • De vrouwenteams hebben eigenlijk allemaal een aparte rechtsvorm waardoor ze enkel de naam en locatie met een club delen. Die vallen hier zo buiten. Eigenlijk volgt dit op de discussie destijds of de Jong teams überhaupt een eigen lemma moesten krijgen en dat werd enkel omdat de inhoud het hoofdlemma zou ontwrichten. Bij deze lijsten zie ik dat laatste niet zo snel omdat ze toch al aanzienlijk zijn en er ook nog overlap is van spelers die beloften naar eerste team doorstromen. - Agora (overleg) 10 sep 2018 00:41 (CEST)
    • Oké, maar dan moet wel duidelijk in de tekst aangegeven staan welke speler voor het eerste elftal heeft gespeeld, welke voor Jong, en welke voor beide. De lijst van spelers van Ajax bevat dan spelers van zowel Ajax 1 als Jong Ajax, terwijl iemand een speler uit de lijst van spelers van Ajax eerder zal associëren met een speler van Ajax 1, en niet als speler van Ajax als vereniging. Om dit te illustreren: "Hij heeft voor Ajax gespeeld" zal de gemiddelde lezer doen denken dat hij voor het eerste elftal van AFC Ajax heeft gespeeld, en niet voor AFC Ajax als club (maar dan in een ander elftal.) Ik vrees ook, ik ben geen voorstander van beloftenteams in de Eerste divisie, dat in de toekomst de lijst van spelers van een club meer spelers van het Jong-elftal gaat bevatten dan spelers van het eerste elftal, omdat Jong-elftallen gemiddeld meer spelers gebruiken dan eerste elftallen. Zeker dan is duidelijkheid voor de lezer belangrijk. Ik ben überhaupt geen fan van deze lijsten van spelers, omdat ze op enkele uitzonderingen na zeer incompleet zijn. Als ik ooit nog tijd over heb, ga ik proberen deze lijsten volledig te maken. StroompjeZeewier (overleg) 10 sep 2018 12:28 (CEST)
     • Waarom moet dat? Het gaat hier om een lijst van 1 specifiek elftal, daar moet de speler in gespeeld hebben. Of ga je bij een lijst van spelers van Oranje ook vermelden dat ze ook voor Barcelona en Santiago Tigers hebben gespeeld? Vooral de zin zal de gemiddelde lezer is een aanname. Die moet je niet doen. Niet domheid invullen voor een ander, please. Edoderoo (overleg) 30 mrt 2019 09:40 (CET)
      • Nee, het gaat hier dus om een discussie of twee lijsten van twee elftallen van één vereniging samengevoegd moeten worden of niet, dus niet zoals in het voorbeeld van het Nederlands elftal en Barcelona. Als de lijst van spelers van Jong Ajax samengevoegd wordt met die van Ajax, dan staan deze spelers door elkaar in een lijst. Maar een lijst van spelers van Ajax impliceert naar mijn mening wel dat die spelers voor het eerste elftal van Ajax gespeeld hebben, dus ben ik van mening dat daar een duidelijk onderscheid in gemaakt moet worden om verwarring te voorkomen. Ik zou het anders simpelweg heel onduidelijk vinden, waarmee ik mezelf en de 'gemiddelde lezer' (oké, ik ben niet de gemiddelde lezer, weet ik veel hoe die denkt) niet tot dom wezen degradeer. StroompjeZeewier (overleg) 3 apr 2019 01:06
  • Waarom zou het feit dat het "in deze gevallen niet [gaat] om spelers van een club maar enkel om spelers van 1 team van de club" reden zijn om het samen te voegen? Daar wordt het alleen onduidelijker van. Samenvoegen is altijd een goed idee als het over precies hetzelfde onderwerp gaat. In alle andere gevallen leidt het meestal tot verslechtering, onoverzichtelijkheid, en de lezer niet precies kunnen sturen naar wat hij zoekt. — Zanaq (?) 13 mei 2019 17:49 (CEST)
 • Kasteel Batavia en Kasteel van Batavia (deze versie) – zie de opmerkingen van De Geo en Happytravels bij de beoordelingssessie 20180829. Wellicht dat laatstgenoemde hier een actieve rol in wil spelen. JurriaanH (overleg) 12 sep 2018 15:00 (CEST)
 • Reiger Boys Zaalvoetbal in VV Reiger Boys - onderdeel van club, ook overlap. - Agora (overleg) 17 sep 2018 11:12 (CEST)
 • Syndroom (aandoening) en Ziektebeeld. Sjablonen geplakt maar hier niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot 23 sep 2018 23:39 (CEST)
  •   Tegen: Er is een wezenlijk verschil tussen beiden, alleen is dat in het artikel syndroom niet goed beschreven. 'Syndroom' komt van het Griekse σύνδρομος, 'samenlopen'. Het typische van een syndroom is dat het een vaste combinatie van verschijnselen/symptomen kent, waarvan in de regel de causale relatie niet bekend is. Voor een ziektebeeld geldt dat helemaal niet. Zie ook hier en hier. Kortom: niet samenvoegen maar duidelijker het onderscheid aangeven.  Erik Wannee (overleg), arts 24 sep 2018 22:18 (CEST)
 • Okke Verberk en Party Piet Pablo - acteur/producent en z'n alterego/enige Ew rol. Zeer grote overlap en andere Ew zaken zijn er eigenlijk niet bij de persoon. -Agora (overleg) 24 sep 2018 10:54 (CEST)
  • Van samenvoegen wordt het niet duidelijker. Alleen zaken samenvoegen die precies hetzelfde zijn. Als hij als persoon overigens NE is, dan hoeft hij ook nergens genoemd te worden en valt er niks samen te voegen. — Zanaq (?) 13 mei 2019 17:55 (CEST)


Oktober 2018Bewerken

 • ING (bank) naar ING Groep, zie ook [1] Golradir (overleg) 14 okt 2018 22:47 (CEST)
  • Nu is het misschien een eenheid, maar vroeger zeker niet. Het is makkelijker de geschiedenis in beeld te houden bij gescheiden artikelen. Ook evenwicht en vindbaarheid en zo. — Zanaq (?) 15 okt 2018 20:05 (CEST)
  • In dit geval vind ik meer dan bij de Rabobank (zie onder) wat te zeggen voor het historische argument. Als er toch wordt samengevoegd, liever onder de naam ING Bank want ING Groep heeft geen andere onderdelen en ING Bank is het echte bedrijf. Bever (overleg) 16 okt 2018 01:23 (CEST)
  •   Tegen Twee lemma's waar ik redelijk veel tijd en moeite heb gestopt. Het lemma ING Groep gaat vooral over de combinatie van bankieren (ING Bank) en verzekeren (nu Nationale Nederlanden of NN Group). De combinatie heeft een heftige geschiedenis, zeker door de kredietcrisis, die beide hoofdactiviteiten zwaar hebben geraakt. Het werd gered, maar ING Groep moest alle verzekeringsactiviteiten verkopen. Bij ING Bank staat niet de hele geschiedenis van ING Groep, omdat die ook de verzekeringsactiviteiten betreffen. Graag zo gescheiden laten staan. Bij toekomstig banknieuws zal ik meer gebruik gaan maken van het lemma ING (Bank). De ING Groep blijft als houdstermij bestaan, maar zal meer op de achtergrond raken. Zandcee (overleg) 20 dec 2018 14:23 (CET)
 • Rabobank naar Rabobank Groep, zie ook [2] op blz. 41 Golradir (overleg) 14 okt 2018 22:52 (CEST)
  • Uit die bron volgt geen reden om samen te voegen, hooguit om het onderscheid nog scherper te maken. — Zanaq (?) 15 okt 2018 20:07 (CEST)
  • Er is ook nog Rabobank Nederland. Dat was de officieuze naam van de centrale Rabobank. Rabobank Groep was voorheen de officieuze naam voor de gezamenlijke lokale Rabobanken en Rabobank Nederland (plus dochterondernemingen) samen. Door de opheffing van de lokale Rabobanken als zelfstandige rechtspersonen is het verschil tussen 'Rabobank' in het algemeen, de groep en Rabobank Nederland weggevallen, alleen Rabobank Nederland is overgebleven.
   Natuurlijk is er wel wat te zeggen voor het argument dat afzonderlijke artikelen wenselijk kunnen zijn om de historische situatie te beschrijven, maar in feite is de Rabobank altijd al een groep geweest (een coöperatie van coöperaties) zodat afzonderlijke artikelen over het fenomeen 'Rabobank' en over de Groep altijd al redundant waren.
   De Rabobank heeft ook enkele dochterbedrijven en grote deelnemingen. Deze vallen niet (zoals bij sommige andere concerns, zoals Ahold / Albert Heijn en Vendex / V&D) onder een aparte holding maar direct onder de bank zelf. Volgens belasting- en boekhoudregels vormen de bank en dochterondernemingen samen een 'groep', maar dat is geen reden voor een apart artikel over dit verband: dat kan gewoon in een paragraaf van het hoofdartikel. Anders zou elk artikel over een bedrijf met dochters of deelnemingen opgesplitst moeten worden.
   Overigens zou ik een eventuele samenvoeging in de omgekeerde richting willen, Rabobank Groep is geen officiële naam dus geen reden om dat als titel van het artikel te kiezen. Bever (overleg) 16 okt 2018 01:18 (CEST)


November 2018Bewerken

 • Spotify Technology S.A. in Spotify - bedrijf met 1 bekende dienst. Overlap en overbodig om dat apart te doen (redirect volstaat). Zie ook hoe dat in de interwiki's gedaan is. Agora (overleg) 28 nov 2018 16:19 (CET)
  •   Voor - Als ze ooit nog met een ander product op de markt komen, kan het weer opgesplitst worden, maar nu is daar geen reden voor. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MichielDMN (overleg · bijdragen)
  •   Tegen - De twee lemma's geven duidelijk verschillende info. Het lemma Spotify gaat bijna uitsluitend over de dienst en Spotify Tech over het bedrijf, met aantallen abonnee's, financiële resultaten, beursnotering, financieel belang in Tecent Music etc. Bij het schrijven heb ik de overlap tot een minimum beperkt, al is dit nooit helemaal uit te sluiten. Zandcee (overleg) 28 nov 2018 16:56 (CET)
   • De abonnees zijn geabonneerd op de dienst, niet op het bedrijf, dus die gegevens horen op de pagina over de dienst, als dat gescheiden blijft. –bdijkstra (overleg) 28 nov 2018 17:05 (CET)


December 2018Bewerken

 • Bezirk Unterfranken (nieuw) naar het al langer bestaande Regierungsbezirk Unterfranken; c.q. samenvoegen tot Unterfranken. De aanduiding 'Bezirk Unterfranken' is in ieder geval niet gepast op de nederlandstalige wikipedia. De gebruikelijke benaming is (in het Duits, Nederlands en andere talen) simpel Unterfranken (in het Nederlands soms Nederfranken), dat geeft ook geen onduidelijkheid. Daarnaast is de officiële volledige benaming, die ook in Duitsland bijna alleen in formele documenten gebruikt wordt: 'Regierungsbezirk Unterfranken'. Dus: de nepnaam Bezirk Unterfranken slaat nergens op, dat is niet een officiële naam, niet een gebruikelijke naam en niet een omschrijving in het Nederlands (dat zou iets kunnen worden als: district Nederfranken/Unterfranken, maar er is niet een ander Nederfranken/Unterfanken dan dit district). Paulbe (overleg) 6 dec 2018 02:57 (CET)
  • In Beieren zijn de Regierungsbezirke en Bezirke geografisch identiek, maar juridisch anders qua opzet. We kunnen de opzet hier inderdaad omdraaien: we hernoemen het al langer bestaande Regierungsbezirk Unterfranken tot het lemma Unterfranken waarin we het geografische gebied beschrijven en vermelden hier dat Unterfranken bestuurlijk zowel een Regierungsbezirk als een Bezirk is. Hanhil (overleg) 6 dec 2018 05:34 (CET)
 • Orde van Sint Jacob van het Zwaard (Portugal) en Orde van Sint-Jacob van het Zwaard (Spanje) zijn voor een groot deel identiek. Maak er maar Orde van Sint Jakobus van het Zwaard van. Handige Harrie (overleg) 6 dec 2018 10:54 (CET)
 • Station Utrecht Staatsspoor naar Geschiedenis van station Utrecht Centraal. Voorstel voor alles over de voormalige stations in één lemma. JoostB (overleg) 8 dec 2018 17:37 (CET)
  •   Tegen, hoewel de teksten elkaar nu inderdaad teveel overlappen. Goed dat je er naar kijkt! De teksten over de twee stations (zie ook het voostel hieronder) in het artikel Geschiedenis van station Utrecht Centraal kunnen beter worden ingekort en verder kan verwezen worden naar de andere twee artikelen. Samenvoegen leidt tot onduidelijkheid over de vraag wanneer er sprake is van meerdere stations, of wanneer er sprake is van één station en die artikelen dus samengevoegd zouden moeten worden. En het leidt ook tot een onnodig lang artikel over het de geschiedenis van het centraal station van Utrecht. Vriendelijke groeten van Marten de Vries (overleg) 11 dec 2018 22:19 (CET)
 • Station Utrecht Buurtstation naar Geschiedenis van station Utrecht Centraal. Voorstel voor alles over de voormalige stations in één lemma. JoostB (overleg) 8 dec 2018 17:37 (CET)
 • Microvolt, Millivolt, Kilovolt, Megavolt en Gigavolt naar Volt (eenheid). Deze artikelen hebben geen meerwaarde. Quistnix (overleg) 8 dec 2018 23:19 (CET)
  •   Voor - helemaal mee eens Madyno (overleg) 9 dec 2018 23:41 (CET)
  •   Bezwaar - Het artikel Volt (eenheid) geeft uitgebreid uitleg over wat de betekenis is. Hoewel de andere volt-artikelen klein zijn geeft elk in compacte vorm uitleg over dat voltage. Deze kleine volt-artikelen hebben al veel linkjes in weer andere artikelen. Mocht er samenvoeging komen dan wel graag zo dat wanneer in een artikel bijvoorbeeld naar Microvolt gelinkt is of wordt, dat men dan meteen bij de relevante paragraaf in het artikel Volt (eenheid) terechtkomt en niet eerst moet zoeken of een heel eind daarbeneden moet scrollen. VanBuren (overleg) 31 dec 2018 21:32 (CET)
  •   Voor mits de inhoud van de kleine artikelen wordt overgenomen, bijvoorbeeld als kopjes. De voorbeelden van het gebruik van de afgeleide SI eenheden vind ik nuttig, ze zouden zelfs uitgebreid kunnen worden. En graag met links zoals VanBuren voorstelt. Mark Potse (overleg) 11 mei 2019 09:31 (CEST)
  •   Voor samenvoegen. Het moest er nu maar eens van komen. Het in perspectief zetten van de verschillende afgeleide eenheden gaat juist beter als ze naast of onder elkaar staan in één artikel. Een compacte uitleg over wat 1000 volt is, lijkt me vooral onhandig wanneer daar niet ook de 'kale' volt en de megavolt te vinden zijn. Uiteraard moeten deze eenheden wel gedefinieerd worden in volt (eenheid), en een directe doorverwijzing naar een relevante paragraaf lijkt me ook wel wenselijk. Paul B (overleg) 17 mei 2019 00:12 (CEST)
  •   Tegen Het in perspectief zetten van de verschillende afgeleide eenheden gaat juist beter als ze in een apart artikel staan dat over en weer verwijst. Ook het evenwicht is dan makkelijker te bewaren. De bezwaren van VanBuren - zoekgemak voor de lezer - kunnen in dat geval ook met minder moeite gerealiseerd worden. Als er "geen meerwaarde" was zouden we gewoon redirecten en was er niks samen te voegen. "Geen meerwaarde" is duidelijk onjuist: we moeten moeite doen om de zinnige inhoud op een overzichtelijke manier te integrereren in het artikel. Dat is overbodig aangezien de overzichtelijke duidelijkheid er al is, en zeer waarschijnlijk door samenvoegen verslechterd wordt. — Zanaq (?) 28 mei 2019 09:14 (CEST)
 • Hellend vlak en hellingkracht - grote overlap Madyno (overleg) 27 dec 2018 11:13 (CET)
  • Overlap is geen reden om samen te voegen maar om nog beter en duidelijker uit te splitsen. Het zijn verschillende zaken, dus niet samenvoegen. — Zanaq (?) 28 mei 2019 09:19 (CEST)
 • Ronde tafel naar Orde van de Ronde Tafel. Het eerste is wat kinderlijk geschreven in uitstekend Nederlands, het tweede is zwak geschreven, onevenwichtig en neigt hier en daar naar POV, doordat het essayistisch, ongenuanceerd en onbebrond is (Kenmerkend voor de mentaliteit van de middeleeuwse ridders is dat dames wel worden genoemd maar burgers, boeren, horigen, zieken, geestelijken en anderen die weerloos waren...). En waren de kruistochten een beschavingsoffensief? Herschrijven is een dankbaar werk, maar moet wel zorgvuldig gedaan worden — bertux 29 dec 2018 09:41 (CET)
 • Blikpakket en Transformatorblik - grote overlap en eigenlijk hetzelfde onderwerp Madyno (overleg) 31 dec 2018 13:30 (CET)


Januari 2019Bewerken

 • Adobe (materiaal) in Zonsteen (bouwkunde). Beide artikelen vermelden dat de twee termen inwisselbaar gebruikt worden en in essentie hetzelfde betekenen. Fey|Bart - 11 jan 2019 12:39 (CET)
  • Het is wikigebruikelijk latere informatie aan het oudste artikel toe te voegen. Dat is in dit geval adobe. Adobe is in de bouwkunde een gebruikelijke term. De benaming zonsteen is niet gebruikelijk (staat niet in VanDale). Wel ziet men zonnesteen voor een sieraad. VanBuren (overleg) 23 jan 2019 15:05 (CET)
   • Zonsteen is echter een goed Nederlands woord (itt het Amerikaanse adobe). Joostik (overleg) 24 jan 2019 20:06 (CET)
    • Fout. Adobe is een goed Nederlands woord, zie [3]. En het wordt veel meer gebruikt dan het woord zeldzame zonsteen dat niet eens in VanDale staat. VanBuren (overleg) 22 feb 2019 22:32 (CET)
 • Johanneskerk invoegen in Sint-Johanneskerk. Voorkomt verwarring met diverse spellingen en variaties. Standaardisatie van kerknamen ten bate van de lezer. The Banner Overleg 22 jan 2019 18:30 (CET)
 • Park Sonsbeek behandelt compact, maar wel veel netter de inhoud van het nieuwe lemma Sonsbeek (kunsttentoonstelling) Ldhank (overleg) 25 jan 2019 20:02 (CET)
  • De Sonsbeektentoonstellingen spelen zich niet alleen in Park Sonsbeek af. Er is zelfs een editie geweest verspreid over heel Nederland. Een apart artikel over de tentoonstellingen lijkt mij zeker nuttig. Dus dan liever dat nieuwe artikel aanpassen en een hoofdpagina-verwijzing vanuit het park-artikel. Bever (overleg) 21 mei 2019 06:06 (CEST)
  • Eens met Bever. Er is ook meer dan voldoende representatie in secundaire bronnen om een zelfstandig artikel te rechtvaardigen. -- Mdd (overleg) 6 dec 2019 18:18 (CET)
   • Ik zie nu pas, dat een groot deel over de Sonsbeektentoonstellingen reeds in het Park Sonsbeek artikel staat aangezien er eerder Sonsbeek (kunstfestival) in 2007 al daar is ingevoegd. Het lijkt me hier juist zinvol dat deel over te hevelen naar Sonsbeek (kunsttentoonstelling). Op commons heb ik net geconstateerd, dat er zo'n 60 afbeeldingen beschikbaar zijn van de eerste edities en die kunnen ook in het artikel verwerkt worden. -- Mdd (overleg) 6 dec 2019 20:11 (CET)
 • Bouworde en Pilarenorde - Bouworde is uit 2011, het ietwat breedsprakige, nieuwe Pilarenorde behandelt hetzelfde onderwerp. Leo CXXIV (overleg) 28 jan 2019 16:46 (CET)
 • Soldij en Wedde_(loon) - Gaat om twee begrippen voor hetzelfde, bovendien staan in het lemma Soldij enkel algemeenheden en geen op bronnen gebaseerde info. Jan Rap z'n maat (overleg) 28 jan 2019 22:12 (CET)
 • Atrahasis invoegen in Atrahasis-epos, er is veel samenhang en de eerste is een beginnetje. Koos van den beukel (overleg) 31 jan 2019 11:47 (CET)


Februari 2019Bewerken


Maart 2019Bewerken


April 2019Bewerken

 • Geldezel invoegen in Katvanger. Redirect lijkt me nuttig. -- TheGuyOfDoom (overleg) 3 apr 2019 08:26 (CEST)
  • Waarom? Volgens de artikelen is een Geldezel een speciale vorm van een Katvanger. We kunnen de lezers en de linkers goed van dienst zijn door dit mooi uitgesplitst te laten. — Zanaq (?) 13 mei 2019 18:00 (CEST)
 • Sociale werkplaats, Sociale werkplaats (Vlaanderen) en Beschutte werkplaats. Gaat allemaal over hetzelfde; het wordt ook niet goed afgebakend van Nederland, België en daarin weer Vlaanderen betreft. Leo R. (overleg) 8 apr 2019 17:45 (CEST)
 • PostAuto invoegen in Postauto. Ik merkte dat er bij het eerstgenoemde artikel geen interwikilinks te vinden waren. Toen ik wat nader keek bleken de twee artikelen wel èrg veel overlap te vertonen. Beide artikelen verwijzen ook naar dezelfde externe link. Mijns inziens is er geen rechtvaardigingsgrond voor het apart bestaan van deze twee artikelen. Of het artikel PostAuto zou hernoemd moeten worden naar PostAuto Schweiz A.G. (zie de rode link in Postauto), waarbij dat artikel helemaal herschreven moet worden tot er echt alleen bedrijfsinformatie in staat.  Erik Wannee (overleg) 14 apr 2019 22:17 (CEST)
  • Ik zou het artikel Postauto in ieder geval terug hernoemen naar Postbus (Zwitserland) o.i.d.: zo'n ding heet in het Nederlands geen postauto (met kleine letter, als soortnaam) maar een postbus. Paul B (overleg) 12 mei 2019 11:39 (CEST)
 • Humane wetenschappen, Gammawetenschappen en Sociale wetenschappen. Een andere termen is menswetenschappen (redirect). Ook de inhoud van Gedragswetenschap kan hierbij. Nu allemaal vrij summiere artikelen over een heel breed scala van wetenschappen. Hier past beter één uitgebreid verhaal waarbij één van de titels gekozen dient te worden. De Geo (overleg) 16 apr 2019 14:08 (CEST)
  • Waarom? De huidige lengte is van geen belang, en het moeten kiezen van één van de titels is een groot bezwaar dat bovendien de duidelijkheid niet ten goede komt. Alleen zaken samenvoegen die hetzelfde zijn. — Zanaq (?) 13 mei 2019 17:58 (CEST)
  • Ik zie ook geen nadeel in het naast elkaar bestaan van deze lemma's. ErikvanB (overleg) 22 mei 2019 21:58 (CEST)


Mei 2019Bewerken

 • Bocagelandschap samenvoegen in Coulisselandschap. Zoals te lezen op Coulisselandschap en tal van andere bronnen is bocage de Franse benaming voor een coulisselandschap, en bocagelandschap lijkt een wat vreemde combinatie waar ik de herkomst niet van weet. Coulisselandschap is de algemeen gebruikte term in het Nederlands taalgebied, waar dus al een artikel over bestaat. Graag een samenvoeging van de tekst van het artikel "Bocagelandschap" in het artikel "Coulisselandschap", waarbij Bocagelandschap een doorverwijziging wordt. Kliek (overleg) 6 mei 2019 19:01 (CEST)
 • Miljoenennota samenvoegen in Nederlandse Rijksbegroting. De miljoenennota wordt reeds behandeld onder Nederlandse Rijksbegroting, in iets andere bewoordingen. Mogelijk is er nog wat meer low-hanging fruit, zoals een categorie voor de individuele miljoenennota-pagina's. -TheGuyOfDoom (overleg) 15 mei 2019 12:45 (CEST)

Beide artikelen zijn samengevoegd FrDr (overleg) 31 jul 2019 15:04 (CEST)

Dat kan niet. Bij samenvoeging wordt een van de twee een redirect. –bdijkstra (overleg) 31 jul 2019 15:12 (CEST)


Juni 2019Bewerken

 • Tegen. Dit zijn twee afzonderlijke, duidelijk onderscheiden onderwerpen. Een blik op de 'Links naar deze pagina' geeft dat ook wel aan. Jürgen Eissink (overleg) 29 jun 2019 14:36 (CEST).
  Opmerking De link naar bijvoorbeeld de en-wiki, maakt duidelijk dat het inprincipe wel kan en de links naar insluitmidddel kunnen ook naar de subkop in hoofdartikel Dekglas. Mocht het inderdaad zo onderscheidend zijn, dan mag wat mij betreft wel duidelijker worden beschreven dat insluitmiddel echt niet verbonden is aan een dekglas. Geerestein (overleg) 29 jun 2019 15:53 (CEST)
Ik kreeg door "vooral op microscoopglaasjes" de indruk dat het niet exclusief in combinatie met dekglaasjes wordt gebruikt. Overigens wordt het dekglaasje (waarom is dat niet de paginatitel) wél exclusief gebruikt met Voorwerpglaasje, dus het samenvoegen van die twee ligt in elk geval voor de hand. Jürgen Eissink (overleg) 29 jun 2019 16:04 (CEST).


Juli 2019Bewerken


Augustus 2019Bewerken

 • Drinkwater in Nederland en Drinkwater. De eerste is nu vooral een kopie van de tweede. Het idee is dat de eerste vooral over Nederland gaat en dat de tweede een meer algemene invulling heeft. Er moet dus meer onderscheid tussen die twee komen. VanBuren (overleg) 5 aug 2019 21:23 (CEST)
  • Voor mij is nominatie voor samenvoeging heel raar. Ik heb VanBuren een paar dagen geleden uitgelegd, dat ik het Nederlandse artikel af wil splitsen, omdat het algemene artikel voor drie kwart over Nederland gaat. Intussen heb ik afbeeldingen en informatie over de Nederlandse situatie toegevoegd, zodat een samengevoegd artikel nu voor 80% over NL zou kunnen gaan. Het huidige NL-artikel staat niemand in de weg, hooguit op het meebezig-sjabloon na, omdat er nog wat niet-Nederlandse info in staat die ik nog niet meteen weg wil gooien. Eventueel kan ik dat sjabloon gewoon verwijderen. Een andere optie is, om het NL-artikel te verplaatsen naar mijn kladblokruimte, omdat er vermoedelijk wel een half jaar overheen gaat voor de Siamese scheiding voltrokken is. Zelfs een verwijdernominatie is nog zinvoller dan samenvoegen — bertux 5 aug 2019 22:28 (CEST)
   • In het sjabloon staat: "...of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt...". Hoewel het sjabloon de titel heeft "samenvoegen" gaat het in dit geval dus over het maken van een duidelijker afsplitsing. Voor twee artikelen die zoveel overeenkomen is de hier gevolgde procedure vziw gebruikelijk. VanBuren (overleg) 6 aug 2019 08:36 (CEST)
    • Oh ja, dat was ik even vergeten, sorry VanBuren. Met mijn slaperige hoofd reageerde ik te emotioneel.
Ik zal er het meebezig-sjabloon afhalen, zodat anderen zich niet geremd hoeven te voelen. Als er een maand lang niets aan gedaan is door anderen dan ikzelf, mag het naar mijn kladblok — bertux 6 aug 2019 09:56 (CEST)
 • Esenkasteel en Streekhuis Essenkasteel, zelfde locatie, eensluidende gezchiedenis, en alias op Wikidata komt overeen. If it sounds like a duck ... Edoderoo (overleg) 9 aug 2019 17:35 (CEST)
  • Het is natuurlijk hetzelfde, al heet het ding geen Essenkasteel maar Esenkasteel, naar de plaats Esen. Waarom het artikel over het Streekhuis consequent over Essenkasteel spreekt, begrijp ik niet helemaal, want alle bronnen hebben het over het Esenkasteel. Het artikel over het Streekhuis gaat eigenlijk vooral over het Streekhuis, de huidige bestemming. De geschiedenis van het Esenkasteel komt er maar erg summier uit de verf. De Tweede Wereldoorlog met het verblijf van enkele belangrijke personen ook niet. Het betreffende Streekhuis heet overigens: Streekhuis Westhoek. Fred (overleg) 9 aug 2019 20:24 (CEST)
 • Diepzeehaven samenvoegen naar Haven Zeehaven. Sjablonen geplakt maar hier nog niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot (overleg) 11 aug 2019 03:02 (CEST)
  •   Tegen, het wordt niet beter als we dit samenvoegen, we voegen ambulance en brandweerwagen ook niet samen naar voorrangsvoertuig omdat ze dat beiden zijn. Edoderoo (overleg) 11 aug 2019 12:15 (CEST)
   • Onbegrijpelijke reactie van Edoderoo. Zijn vergelijkend voorbeeld slaat nergens op. Hij is nodig aan vakantie toe. (Zijn reactie is gewoon irritant, je kunt er niks mee.) VanBuren (overleg) 16 aug 2019 22:04 (CEST)
  • De nominatie tot samenvoegen, zoals die is ingevuld bovenaan artikel diepzeehaven, gaat over het samenvoegen van diepzeehaven met het artikel zeehaven. Echter, er is geen artikel zeehaven, dat is namelijk een doorverwijzing naar haven. Relevant is dat in het artikel haven wel genoemd wordt dat een zeehaven en een binnenhaven zich van elkaar onderscheiden, maar daar wordt verder niet noemenswaardig op ingegaan. Mogelijk is een uitbreiding van Zeehaven aan de orde. (Saillant detail: Rotterdam wordt genoemd als zijnde een diepzeehaven, zie googleboeken.) VanBuren (overleg) 16 aug 2019 22:07 (CEST)
  •   Tegen, eerder tegen, hoewel niet radicaal; ook andere soorten havens hebben eigen, zij het kleine artikels, zie bv. Strafhaven, Kolenhaven dus in die zin zou een afzonderlijk artikel “Diepzeehaven” zin kunnen hebben, zeker met mogelijk toekomstige uitbreiding van havens naar volle zee toe. Intussen link gevoegd in de opsomming bij Haven#Soorten_havens Robberd77 (overleg) 7 okt 2019 18:24 (CEST)
 • Oud Sint-Janshospitaal naar Sint-Janshospitaal (Brugge). Het museum wordt in beide besproken. Beter opdelen is mij ook goed, maar twee artikels die één museumcomplex in detail bespreken, dat is nergens goed voor. Het eerstgenoemde artikel staat zelfs slechts summier gelinkt in het laatstgenoemde. MichielDMN 🐘 (overleg) 16 aug 2019 21:05 (CEST)
 • Jurassic Park (Universal) naar Jurassic Park: The Ride. Het eerste artikel is zojuist aangemaakt maar gaat over dezelfde attractie als het reeds bestaande tweede artikel. Hanhil (overleg) 18 aug 2019 09:01 (CEST)
  •   Tegen, De eerste gaat over een over een heel themagebied, de ander over een enkele attractie. Het themagebied is in verschillende Universal parken te vinden, ook in parken die deze specifieke attractie niet hebben. Andersom is ook waar, er is een Universal park dat wel deze attractie heeft maar niet het themagebied. 87.209.2.16 18 aug 2019 10:14 (CEST)
  •   Neutraal, ik ben voor samenvoegen, maar niet met Jurassic Park: The Ride. Maar met de artikelen: Universal Studios Japan, Universal Studios Singapore en Universal's Islands of Adventure. In alle drie de artikelen staan immers ook de themagebieden beschreven. Ik zou liever zien dat de beschrijvingen van het themagebied in die artikelen uitgebreid wordt. MW007 (overleg) 18 aug 2019 10:59 (CEST)
 • Waarderpolder samenvoegen Bedrijventerrein Waarderpolder. Sjablonen geplakt maar hier nog niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot (overleg) 21 aug 2019 03:04 (CEST)
  • De nadelen lijken me groter dan de voordelen. De beschreven onderwerpen bevinden zich op dezelfde plaats, maar dat geldt ook voor Nieuw-Amsterdam en New York. Er is geen enkele overlap in thematiek. Zou deze nominatie ook zijn gedaan als het bedrijventerrein toevallig Nieuwevlijt was genoemd? — bertux 21 aug 2019 09:15 (CEST)
  • Welke nadelen zouden er volgens jou dan zijn? Op dit moment gaat het ene artikel vooral over de adminastrieve indeling binnen Haarlem en het andere voornamelijk over het bedrijventerrein dat precies binnen deze buurt valt. Het lijkt mij overzichtelijker om de informatie in het artikel over het bedrijventerrein in te voegen bij Waarderpolder omdat het toch over het zelfde gebied gaat. En het argument of de nominatie ook zal gedaan zijn bij een andere naam is nonsense, want dit is nu eenmaal niet aan de orde. Deze twee artikelen lijken nu qua naam voering te sterk op elkaar. Melvinvk (overleg) 5 sep 2019 15:35 (CEST)
   • Het vermelden van aantal inwoners van een bedrijventerrein lijkt me wat apart, maar als dit onderwerp zelfstandig volwaardige aandacht gekregen heeft in betrouwbare onafhankelijke bronnen hoeft het niet in een 'bovencategorie' ingevoegd te worden. Het argument van de 'qua naamvoering te sterk op elkaar lijkende artikelen' vat ik niet helemaal, dat het een om een bedrijventerrein gaat en de ander niet is toch wel duidelijk uit de titel? Encycloon (overleg) 6 okt 2019 12:12 (CEST)
 • Hechtel en Eksel naar Hechtel-Eksel, er staat ongeveer hetzelfde. Misschien Hechtel en Eksel apart bespreken onder Hechtel-Eksel i.p.v. 3 pagina’s. Belgicapolitica (overleg) 22 aug 2019 01:19 (CEST)
  •   Tegen - logischerwijs delen twee naburige ex-gemeenten een stuk geschiedenis. Maar voor de fusie waren er ook verschillen, wellicht nog veel meer dan dat er hier staat. Het bestuur van beide gemeenten was anders en ik zie niet goed in hoe je die netjes kunt samenvoegen in één artikel. Het is overigens heel normaal om deelgemeenten een eigen artikel te geven. Een betere verdeling van de info is wellicht mogelijk, maar samenvoegen lijkt mij geen verbetering. MichielDMN 🐘 (overleg) 22 aug 2019 08:52 (CEST)
  •   Tegen - twee gemeenten met een aparte geschiedenis. Andere deelgemeenten en wijken hebben meestal ook een eigen artikel. Akadunzio (overleg) 6 okt 2019 11:53 (CEST)
  •   Tegen - Zie de twee bovenstaande reacties. Het lijkt me geen probleem om desnoods nog heel wat extra informatie over de afzonderlijke deelgemeenten toe te voegen. Wikibelgiaan (overleg) 25 okt 2019 13:03 (CEST)
 • Kigali (provincie) invoegen bij Kigali (stad). De provincie Kigali beslaat het gehele grondgebied van de stad Kigali. Daarnaast heeft deze provincie geen eigen gouverneur zoals de rest van de provincies, maar een burgemeester. Kigali is dus een stad die bestuurlijk is ingedeeld als een provincie. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kevin 990 (overleg · bijdragen) 22 aug 2019 14:53 (CEST)
  •   Tegen Kigali (provincie) past in het overzicht van de staatsindeling in het land. Dat bestuurlijk element zou helemaal verzinken in het lemma van de stad en zou daar ook niet dominant aanwezig kunnen zijn. Door de aparte indeling is dit nu wel duidelijk. 2A02:1811:43C:4EF0:BC4B:2D99:D043:AC0C 15 okt 2019 00:36 (CEST)


September 2019Bewerken

 • Naar mijn mening kunnen de pagina's Animazia, Jungola, Nortica en Serenga opgenomen worden in het artikel Wildlands Adventure Zoo Emmen. De genomineerde pagina's bevatten beknopte uitleg over wat er in deze delen van het park te zien is. De pagina Wildlands Adventure Zoo Emmen daarentegen is vrij kort en zou uitbreiding kunnen gebruiken. Het opnemen van de beknopte uitleg over de verschillende parkdelen op de pagina over het park zelf verkleint de versnippering van informatie en brengt meer overzichtelijkheid. Emmenaar (overleg) 4 sep 2019 16:46 (CEST).
Geheel mee eens, zou ook kunnen gelden voor de afzonderlijke attracties, mvg HenriDuvent 7 sep 2019 16:35 (CEST)
De afzonderlijke attracties moeten n.m.m. absoluut hun eigen pagina's houden. Op die pagina's staat veel specifieke informatie die niet past in Wildlands Adventure Zoo Emmen. Bovendien is het op Wikipedia heel normaal dat attracties een eigen pagina hebben. 2A02:A453:B295:1:2819:AEF0:D0AA:D4C7 7 sep 2019 20:48 (CEST)
Ik ben het hiermee niet eens, de specifieke informatie past juist goed in het hoofdartikel. Attracties verdienen een eigen lemma als ze heel bijzonder zijn, of als ze op verschillende plekken voorkomen, ook in andere attractieparken. Dat is hier niet het geval. Ook samenvoegen lijkt me, mvg HenriDuvent 7 sep 2019 22:04 (CEST)
Er zijn tal van attracties met een eigen lemma, die niet meer bijzonder of uniek zijn dan de attracties in Wildlands en ook niet op verschillende plekken voorkomen. Zo hebben álle achtbanen die in bijv. Walibi, Toverland, Efteling, Hellendoorn, Slagharen en Duinrell staan hun eigen lemma. Dan is het niet anders dan logisch dat ook die in Wildlands dat heeft. Dus samenvoegen is nergens voor nodig. Bovendien is dat hier de discussie helemaal niet. Het gaat hier om de themagebieden. 2A02:A453:B295:1:3062:2829:7D86:5318 8 sep 2019 20:44 (CEST)
 • Naar mijn mening zou de informatie van Bevolking van Nederland samengevoegd kunnen worden in het artikel van Bevolkingsontwikkeling in Nederland. beide pagina's dekken het zelfde thema. Echter is het laats genoemde artikel actueler. Melvinvk (overleg) 5 sep 2019 15:28 (CEST)
 • Processor (bosbouw) samenvoegen naar Velmachine. Sjablonen geplakt maar hier nog niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot (overleg) 8 sep 2019 03:02 (CEST)
  • Is dat echt hetzelfde? Als het niet hetzelfde is dan niet samenvoegen maar duidelijker onderscheid aanbrengen. — Zanaq (?) 20 sep 2019 19:47 (CEST)
 • Naast themagebieden ook de bijbehorende attracties invoegen in Wildlands Adventure Zoo Emmen. De meerwaarde van afzonderlijk lemma's ontbreekt en het lemma wildlands wordt er sterker van, mvg HenriDuvent 8 sep 2019 21:01 (CEST)
  •   Tegen De specifieke informatie die in de lemma's van de attracties staat past niet in het lemma Wildlands. Bovendien is het zeer gebruikelijk op Wikipedia om attracties hun eigen lemma te geven (zie bijvoorbeeld de lijst van lemma's in Lijst van achtbanen in Nederland. Ik zie geen enkele aanleiding waarom dit in het geval van Tweestryd of de andere attracties in Wildlands, anders zou moeten zijn. Bovendien worden de opmerkingen de meerwaarde van afzonderlijk lemma's ontbreekt en het lemma wildlands wordt er sterker van verder totaal niet beargumenteerd. 2A02:A453:B295:1:3062:2829:7D86:5318 8 sep 2019 21:11 (CEST)
  • Dat sommige attracties van pretparken wel een lemma hebben is nooit een argument hier, maar misschien een reden om ook die eens kritisch te bekijken. De bedoelde attracteis hebben alleen betekenis binnen het lemma Wildlands en verdienen juist omdat ze specifiek voor deze dierentuin zijn een plek in het lemma wildlands. Niet elk aquarium of reataurant dat deel uitmaakt van een dierenpark, vereist of verdient een eigen lemma, mvg HenriDuvent 11 sep 2019 10:09 (CEST)
   • Je gaat wel heel vrij (slordig) om met je argumentatie. Je spreekt eerst van sommige attracties, terwijl ik je er op wees dat een eigen lemma voor een attractie als een achtbaan eerder regel dan uitzondering is. Als jij van mening bent dat al die attracties zouden moeten worden ingevoegd in het artikel van het betreffende park waar ze staan, dan stel dat gerust voor. Maar om zonder specifieke argumentatie alleen voor Wildlands hierop een uitzondering te maken is op geen enkele manier te onderbouwen. Bovendien voegt informatie over hoe lang, hoe snel, etc. een achtbaan is niets toe aan het artikel over het park an sich, integendeel. Vervolgens zeg je niet elk aquarium of restaurant...vereist een eigen lemma, terwijl daar ook helemaal geen sprake van is. Het gaat om twee tropische kassen, waarvan één de grootste ter wereld is, om een achtbaan, om een waterattractie en om een 4D-ride. Feitelijk blijven graag. 2A02:A453:B295:1:8C89:92E3:B2A:F0EC 11 sep 2019 14:43 (CEST)
   • Wat het eerste betreft. Het viel me op dat sommige elementen van dierentuinen wel een eigen lemma hebben, andere niet. Daar slaat sommige op. Het feit dat sommige het hebben, is hier nooit een argumnet zijn om het overal te doen. Met name de kassen lijken me belangrijk voor het lemma Wildlands. De achtbaan kan via en doorverwijzing. Sowieo kan eenvoudig door verwezen worden. En als er een heel bijzonder element een eigen lemma houdt, het is me best. Maar Wildlands is opgetuigd met allerlei in soms tenenkropmend proza geschreven lemma's die niet te verdedigen zijn, terwijl het lema zelf wat kaal is. Dat was mijn observatie, mvg HenriDuvent 11 sep 2019 15:03 (CEST)
    • Nu heb je het over dierentuinen, terwijl je eerst sprak over attractieparken. Dat sommige (lees: veel) attracties/achtbanen een eigen lemma hebben is inderdaad geen reden om dat overal te doen. Maar jij bent van mening dat de lemma's over attracties van Wildlands moeten verdwijnen, dus is het aan jou om te beargumenteren waarom dit zou moeten, en waarom dan specifiek voor deze attracties, en niet voor al die andere. De kassen worden gewoon benoemd in het lemma Wildlands. De informatie over de bouw, de technische eigenschappen en wat er te zien is, zijn juist niét belangrijk voor het lemma Wildlands, maar wel interessant genoeg om een eigen lemma te rechtvaardigen. Als je problemen hebt met de schrijfstijl van de artikelen, moet je die aanpassen, niet pleiten voor verwijdering van het artikel. 2A02:A453:B295:1:8C89:92E3:B2A:F0EC 11 sep 2019 15:25 (CEST)
    • Wat ik probeer te zeggen, geldt zowel voor dierentuinen, als pretparken, als wat ook maar. Afzonderlijke elementen van een eenheid die de moeite waard zijn horen in het lemma van de eenheid zelf. Soms zijn ze zo belangrijk dat een eigen lemma gerechtvardigd is. Ik heb mijn twijfel geuit en die heb ik nog steeds. M.i. heb ik dat inmiddels wel voldoende aangegeven. De problematische schrijfstijl kan als aparte kwestie worden gezien, Maar een knullige beschrijving van iets waarvan de relevantie toch al niet glashelder is, versterkt bij mij het gevoel dat het lemma misbaar is. Laten we afwachten wat anderen zeggen. Als veel mensen om goede redenen hechten aan die afzonderlijke lemma's, moeten we zoeken naar andere manieren van verbetering, mvg HenriDuvent 11 sep 2019 15:56 (CEST)
     • Als veel mensen om goede redenen hechten aan die afzonderlijke lemma's, moeten we zoeken naar andere manieren van verbetering. Zo werkt het niet. Pagina's kunnen worden samengevoegd als er geen bezwaren zijn (die zijn er wel) of als er consensus is bereikt (die is er niet). Nu lijk je te suggereren dat jij de pagina's gewoon wilt gaan samenvoegen, tenzij er "veel" (het aantal bezwaren is niet doorslaggevend) mensen zijn met "goede" (in jouw ogen dan vast, want ik heb redenen genoeg genoemd) redenen om het niet te veranderen. Enfin, in een poging wel te komen tot een consensus, stel ik het volgende voor: de pagina's van de afzonderlijke themagebieden worden samengevoegd in het lemma Wildlands (mits daar geen bezwaren toe komen) en de pagina's van de afzonderlijke attracties worden herschreven. Dan krijgt het lemma Wildlands de gewenste/benodigde uitbreiding en worden de pagina's van de attracties kwalitatief beter. Daarna kan er altijd opnieuw geëvalueerd worden, mits het volgens wie dan ook alsnog niet voldoet. 2A02:A453:B295:1:8C89:92E3:B2A:F0EC 11 sep 2019 16:41 (CEST)
   • Wel, wel. Ik wil best terugkomen op mijn woordkeuze. ik bedoelde te zeggen: 1. We wachten nog even. 2. als er goede redenen zijn voor handhaving of onvoldoemnde goede redenen voor verwijdering, dan handhaven we de lemma's over de attracties, of in ieder geval de belangrijkste. Daarnaast: we streven naar verbetering. En dan zijn we het denk ik eens? mvg HenriDuvent 11 sep 2019 17:05 (CEST)
    • Het is de toon die de muziek maakt, hè. Wachten moeten we sowieso volgens de regels van Wikipedia (tot 2 weken na de 'start' van het voorstel tot samenvoeging). Dat we beide streven naar verbetering lijkt me evident. 2A02:A453:B295:1:8C89:92E3:B2A:F0EC 11 sep 2019 17:14 (CEST)
Zeker, de toon is ook van belang. Graag zou ik op je overlepagina daar nog een rustig naar willen kijken, is het een idee zo'n pagina te openen?

mvg HenriDuvent 11 sep 2019 17:49 (CEST)

Ik zie in dit geval de meerwaarde van een separate discussie niet. Laten we het "ontopic" houden. 2A02:A453:B295:1:7858:F965:3CA7:A50A 11 sep 2019 19:02 (CEST)
Jammer, want, zoals je zegt, de toon is en was relevant, mvg HenriDuvent 12 sep 2019 09:08 (CEST)
Voor alle duidelijkheid, ik handhaaf mijn voorstel. Ik heb nog eens naar de zogenaamde attracties gekeken, maar deze zijn moeiteloos in te voegen in het lemma wildlands, en betekenen een grote verrijking van de nu wat kale opsomming. Waarom iemand verwijzen naar een apart lemma, en niet gewoon iets moois en karakteristieks als de Vlindertuin opnemen in dit lemma wildlands? De technische spcifiacties van de attracties beslaan maar een zeer klein deel van de beschrijvingen in de afzonderlijke lemma's, dus dat lijkt me op te lossen. mvg HenriDuvent 12 sep 2019 12:23 (CEST).
Het lemma Wildlands Adventure Zoo Emmen is door ondergetekende uitgebreid met een overzicht van aanwezige diersoorten. Het artikel heeft hierdoor meer 'body' gekregen. Het lijkt mij prima om hier ook de lemma's Jungola, Serenga, Nortica en Animazia in te voegen op een wijze en met een indeling vergelijkbaar als in het lemma Disney's Animal Kingdom. De attracties zou ik in verband met de overzichtelijkheid en het niet té lang worden van het lemma Wildlands Adventure Zoo Emmen separaat houden (waarbij ik nogmaals refereer aan het lemma Disney's Animal Kingdom als zijnde een goed voorbeeld. Emmenaar (overleg) 12 sep 2019 19:16 (CEST)
Ik denk dat het met de overzichtelijkheid wel mee valt, zeker afgewogen tegen de toegevoegde waarde. Ik zal denk ik delen van de informatie uit de 'attracties' invoegen nadat alle 'themagebieden' ingevoegd zijn. Dan kunnen we zien wat de voor- en nadelen zijn en of de afzonderlijke lemma's nog bestaansrecht hebben. Ik heb even naar andere dierentuinen gekeken, en daar lijkt het goed mogelijk de belangrijkste kenmerken van de diergaarde op te nemen op een goede en overzichtelijke manier. Maar erst de themagebieden dus, en haast is niet geboden, mvg HenriDuvent 13 sep 2019 09:01 (CEST)
Wat betreft het laatste is het natuurlijk wel zo dat de meeste andere dierentuin geen attracties of themagebieden kennen. Waar dat wel het geval is, is er ook veelal sprake van separate lemma's. Zie bijvoorbeeld het al eerder aangehaalde Disney's Animal Kingdom, maar ook de lemma's Oceanium en Taman Indah, behorende tot Diergaarde Blijdorp en de lemma's Burgers' Bush, Burgers' Ocean, Burgers' Desert, Burgers' Rimba, Burgers' Mangrove en Burgers' Safari, behorende tot Burgers' Zoo. Emmenaar (overleg) 13 sep 2019 14:11 (CEST)
Klopt daar zal ik op letten.En ook op wat redelijkerwijs de aanduiding 'attractie' of bijzonderheid verdient. Niet een grote klimtoren, lijkt me, wel een uitzonderlijk aquarium dat een van de pijlers van het park is of waarvan de betekenis die van het park (bijna) overstijgt. mvg HenriDuvent 13 sep 2019 17:12 (CEST)
Op welke attractie/lemma doel je wat betreft een grote klimtoren? Deze is mij niet bekend. Emmenaar (overleg) 13 sep 2019 18:33 (CEST)
Het waren algemeen bedoelde voorbeeldem. andere voorbeelden: wel museum Kroller Muller in jet Nationale Park De Hoge veluwe, niet de grote glijbaan in familiepark Nienoord. mvg HenriDuvent 13 sep 2019 22:00 (CEST)
Duidelijk. Dan ben ik het met de strekking van je voorbeelden eens. Wel ben ik van mening dat de attracties van Wildlands daarbij in de eerste categorie passen, eventueel met uitzondering van de Vlindertempel. Wat betreft Diergaarde Blijdorp geldt het grote glijbaan-argument mijns inziens eventueel wel voor Taman Indah, maar niet voor Oceanium en wat betreft Burgers' Zoo wel voor Burgers' Safari en Burgers' Rimba, eventueel voor Burgers' Desert en Burgers' Mangrove, maar niet voor Burgers' Ocean en Burgers' Bush. Tenzij 'we' van mening zijn dat dierenverblijven, tropische kassen en grote aquaria incluis, per definitie geen lemma 'waardig' zijn. Persoonlijk vind ik dat een verarming van Wikipedia, maar het is voor mij geen halszaak. Gelijke monniken, gelijke kappen, is dat wel. Emmenaar (overleg) 13 sep 2019 22:54 (CEST)
Ik denk dat ik de grens iets anders trek, maar laten we maar zien. Ook voor mij is het geen halszaak. De lezer moet overzichtelijke, goed geschreven en juiste informatie krijgen, dat staat denk ik voor ons beiden voorop. mvg HenriDuvent 18 sep 2019 17:48 (CEST)
 • Van samenvoegen wordt het niet sterker, maar wel makkelijk onoverzichtelijk en ongebalanceerd, en maakt het moeilijker specifiek te linken. Het is niet hetzelfde dus niet samenvoegen. Het zijn deelonderwerpen, dus goed over en weer linken, en mogelijk de {{hoofdartikel}}-constructie gebruiken. — Zanaq (?) 20 sep 2019 19:51 (CEST)
 • Diamantfraude naar Imitatiediamant. behandelen beide imitatiediamanten. Diamantfraude benoemt daarnaast dat er mee gefraudeerd zou kunnen worden maar wordt daar nergens concreet over Hannolans (overleg) 22 sep 2019 11:53 (CEST)
  • Van (zomaar) samenvoegen zou het niet duidelijker worden. Het is beter om bijvoorbeeld concreter te worden over de fraude (hoewel het artikel al zodanig te bewerken noemt). Voor een besluit over samenvoegen is het van minder belang wat er nu in het artikel staat en van groter belang wat er in het artikel zou kunnen/moeten staan. — Zanaq (?) 23 sep 2019 07:56 (CEST)
   • OK, nomineren voor verwijdering dan? (bronloos en uitsluitend suggestief)? Hannolans (overleg) 23 sep 2019 08:58 (CEST)
    • Waar? Welke? Het is niet zo als zaken niet samengevoegd worden dat ze dan maar verwijderd moeten worden, en ook niet zo als zaken niet verwijderd worden dat ze dan maar samengevoegd moeten worden. Als zaken "bronloos en uitsluitend suggestief" zijn, is dat vooral een reden om dat niet elders in te voegen. — Zanaq (?) 24 sep 2019 19:06 (CEST)


Oktober 2019Bewerken

 • Para-cycling en Handbiken, zo ver ik kan zien, gaat dit over hetzelfde. Edoderoo (overleg) 5 okt 2019 23:33 (CEST)
  • Zo te zien gaat het niet over hetzelfde. Handbiken is een onderdeel van Para-cycling volgens dat artikel. Het lijkt dat Para-cycling meer over een soort overkoepelende organisatievorm gaat. Dit mag veel duidelijker. — Zanaq (?) 12 okt 2019 17:43 (CEST)
 • Nike (merk) samenvoegen van Nike, Inc.. Sjablonen geplakt maar hier nog niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot (overleg) 6 okt 2019 03:03 (CEST)
  • Natuurlijk niet. Anders moeten de andere merken Air Jordan, Converse en Hurley er ook in samengevoegd worden. Het is niet nodig 1 merk uit te zonderen omdat die (toevallig) dezelfde naam heeft. Het is niet precies hetzelfde, dus niet samenvoegen. — Zanaq (?) 12 okt 2019 17:35 (CEST)
Tussen Converse en Nike zit er inderdaad een dusdanig verschil dat er geen overlapping is. Air Jordan is al een verwijzing naar Nike, Inc. En wat is dan nou precies het verschil tussen Nike en Nike, Inc.? Op Apple Inc. Worden bijvoorbeeld ook de verschillende producten beschreven. Melvinvk (overleg) 9 nov 2019 00:18 (CET)
Nike is een merk en Nike, Inc. is een bedrijf. Er is ook niet gezegd dat de verschillende producten niet beschreven kunnen worden. Air Jordan is vermoedelijk onterecht een redirect. — Zanaq (?) 25 nov 2019 17:55 (CET)
 • Eluens en Mobiele fase, beide gaan over draagstoffen en procedures in de chromatografie. Geen voorkeur voor een van de titels, maar ik vermoed dat Mobiele fase gangbaarder is. In elk geval is dat artikel veel uitgebreider — bertux 6 okt 2019 17:58 (CEST)
  • Ik heb er geen verstand van, en de artikelen zijn ook niet al te makkelijk. Als het precies hetzelfde is, dan moet het samengevoegd worden. In andere gevallen lijkt het beter verduidelijking aan te brengen en niet samen te voegen. Verduidelijking lijkt ongeacht of er samengevoegd wordt een goede optie. — Zanaq (?) 12 okt 2019 17:37 (CEST)
 • Indische Archipel samenvoegen met Insulinde (Nederlands-Indië). Sjablonen geplakt maar hier nog niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot (overleg) 9 okt 2019 03:01 (CEST)
 • Mentor (slaaf) en Present (slaaf) invoegen in Kodjo Mentor (slaaf), Present (slaaf) en Kodjo invoegen in Stadsbrand_van_Paramaribo_(1832). Drie vrijwel identieke artikelen, die in de eerste plaats over een gebeurtenis en een bijbehorende roman gaan, en niet over de daadwerkelijke individuen. Aparte lemma's zijn dan ook niet nodig. Feer (overleg) 12 okt 2019 08:10 (CEST)
  • Waarom zou je artikelen over drie personen invoegen in willekeurig een van de personen? Het maakt niet uit dat de tekst vrijwel hetzelfde is: in elk geval staan er verschillende afbeeldingen. Het zou alleen maar verwarring veroorzaken. Beter is om (ook) een artikel over de roman te maken. Daar zouden ze ingevoegd kunnen worden, maar zelf zou ik dan een constructie met {{hoofdartikel}} prefereren. — Zanaq (?) 12 okt 2019 17:40 (CEST)
   • Ik viel vooral over het feit dat het drie vrijwel identieke artikelen zijn. Toen had ik Stadsbrand_van_Paramaribo_(1832) nog niet gezien, inmiddels is mij duidelijk dat de drie artikelen hierin gevoegd zouden moeten worden. Ik zal de sjablonen aanpassen. Feer (overleg) 15 okt 2019 13:58 (CEST)
    • Ik zie liever dat de artikelen zodanig herschreven worden dat ze zelfstandig door kunnen gaan. Ymnes (overleg) 21 okt 2019 18:18 (CEST)
 • Sok (verbindingsstuk) en fitting - het eerste artikel (nieuw) stelt dat een sok gesoldeerd wordt en dat een constructie met een schroefdraad een fitting is. Het artikel fitting spreekt van (schroef)draad-, soldeer-, knel- en persfittingen. Wat mij betreft kan sok worden ingevoegd in fitting (door dit synoniem bij de soldeerfitting te noemen). Fitting heeft overigens het nadeel dat er twee verschillende betekenissen worden behandeld (pijpfitting en lamphouder). Den Hieperboree (overleg) 12 okt 2019 17:27 (CEST)
  • Als artikelen elkaar tegenspreken is het van belang eerst de fout op te zoeken en ze niet (klakkeloos) samen te voegen. Het beste is om de fout op te lossen en beter onderscheid aan te brengen. Zaken die niet precies hetzelfde zijn moeten wmb niet samengevoegd worden. In dit geval zijn er vermoedelijk dus drie artikelen nodig. — Zanaq (?) 12 okt 2019 17:33 (CEST)
 • Dichte verzameling samenvoegen met Dicht (wiskunde). Beide gaan over hetzelfde begrip. Madyno (overleg) 19 okt 2019 14:06 (CEST)
 • Centre National des Républicains Sociaux samenvoegen met Républicains sociaux. Sjablonen geplakt maar hier nog niet vermeld. Automatisch bericht van MrBlueBot (overleg) 27 okt 2019 02:01 (CET)


November 2019Bewerken

 • Horlogemaker en Uurwerkmaker. Dit is in wezen hetzelfde beroep. Binnen het vak kan men zich wel specialiseren in b.v. klokken of horloges. Beide artikelen zijn overigens vrij summier en er kan beter één goed artikel komen. De Geo (overleg) 13 nov 2019 19:55 (CET)


December 2019Bewerken

 • Idaeasoorten invoegen in Idaea: geen goede reden om deze lijst apart te zetten. De lijst is weliswaar lang, maar dat is bij dit soort artikelen, die alleen interessant zijn voor biologen die toch diep in de materie duiken, geen bezwaar. Uiteraard is het wenselijk om de lijst onderaan het artikel te zetten. (Overigens betwijfel ik of de erg rommelige paragraaf over de in Europa voorkomende soorten wel gehandhaafd moet worden. Misschien kan er met symbooltjes aangegeven worden welke soorten in Nederland, België en/of in de rest van Europa zijn gesignaleerd, of desnoods wordt er een tabel voor gebruikt.)  Erik Wannee (overleg) 8 dec 2019 00:27 (CET)
  • Er is ook geen doorslaggevende reden de lijst samen te voegen, maar het zou ook niet erg zijn (zolang er niet met uitklappertjes gewerkt wordt.) — Zanaq (?) 21 dec 2019 10:18 (CET)
 • Burgemeester Paaltjes in Lijst van personages uit Samson en Gert - Geen zelfstandige encyclopedische relevantie (om die reden ook al eerder verwijderd na sessie). Encycloon (overleg) 11 dec 2019 12:41 (CET)
  • Liever die lijst uitsplitsen zodat er korte omschrijvingen ontstaan met links naar een apart artikel voor elk item. Die lijst is een onoverzichtelijke bende. Van samenvoegen wordt de lijst niet beter. Er bestaat mi niet iets als "zelfstandige encyclopedische relevantie" en er bestaat al helemaal geen "zelfstandige encyclopedische relevantie" waar ook maar enige consensus voor is. — Zanaq (?) 18 dec 2019 16:45 (CET)
 • Gigagram graag samenvoegen met Kiloton, het is namelijk hetzelfde gewicht. Dqfn13 (overleg) 24 dec 2019 12:05 (CET)
  • Goed plan!  Erik Wannee (overleg) 24 dec 2019 12:27 (CET)
  • Er zijn nog meer van zulke paren, zie de zijbalk. Handige Harrie (overleg) 9 jan 2020 14:13 (CET)
   • Mogelijk. Het artikel kiloton heeft specifieke gebruikstoepassingen. Het artikel gigagram is slechts een toepassing van een voorvoegsel. Daarom de tekst van gigagram toevoegen aan kiloton en gigagram wordt een doorverwijspagina. Wat te doen met de sjablonen {Zijbalk afgeleide eenheden van gram} en {Zijbalk afgeleide eenheden van ton} weet ik niet. VanBuren (overleg) 15 jan 2020 11:41 (CET)


Januari 2020Bewerken