Wikipedia:Te beoordelen categorieën


Zie WP:TBC
Zie WP:CVW
Zie WP:VC
Zie WP:TVC

UitlegBewerken

Overzicht beheerpagina's

Let op: Het is NIET de bedoeling de artikelen in een categorie alvast uit die categorie te halen, alvorens deze te nomineren voor verwijdering. De moderator die de verwijdering uitvoert, zal na het verwijderen van een categorie ook de verwijzingen naar die categorie weghalen of aanpassen. Dit moet niet vooraf gebeuren, omdat men commentaar moet kunnen leveren op een verwijderingsnominatie. Als de verwijzingen naar de categorie voortijdig worden verwijderd (of bijvoorbeeld door een bot worden aangepast), is het zeer moeilijk deze artikelen en verwijzingen weer terug te vinden als na discussie de categorie toch niet wordt verwijderd.

Deze pagina is bestemd voor het vermelden van categorieën die in hun geheel uit het systeem verwijderd kunnen worden. Dit kunnen categorieën zijn waarvan je vindt dat deze niet thuishoren in Wikipedia of waarvan de inhoud moet worden verplaatst. Geef hier duidelijk de reden aan; geef ook aan of het om een hernoeming van de categorie gaat en vermeld in dat geval ook de nieuwe naam van de categorie. Plaats tevens op de categorie zelf het {{catweg}}-sjabloon; indien het om het hernoemen van de categorie gaat, plaats je het sjabloon {{catweg|h=Nieuwe_naam_van_de_categorie}} op de categorie.

Pas nadat een categorie verwijderd is, moeten de links naar die categorie ook nog verwijderd of aangepast worden.

Mocht je het niet eens zijn met het plaatsen van een categorie op deze lijst, dan kan je dat aangeven. Langere discussies over het al dan niet verwijderen van een categorie zijn het meest op hun plaats op de overlegpagina bij de betreffende categorie en kunnen verplaatst worden. (Geef dan even aan op deze pagina dat de discussie daarnaartoe is verplaatst.) Langere discussies, zoals over de structuur van de categorieën, vinden plaats in het Categoriecafé.

Plaats een nieuwe kandidaat voor verwijdering onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag. Als het om een typfout in de titel gaat (of je eigen fout), dan kan het onder de kandidaten voor directe verwijdering, met vermelding van de juiste titel.

Een pagina (dus ook een categorie) die definitief is verwijderd, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Zie ook Archief 2018 voor de discussies en de geschiedenis van Wikipedia:Te beoordelen categorieën voor oudere discussies

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan recent afgehandelde subpagina's. Het is niet de bedoeling om de sub-pagina's op te schonen, ze dienen als archief van verwijdernominaties


Week 16Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 13/04, af te handelen vanaf 27/04Bewerken

 • Categorie:Document uit 1945 - weg - slechts één artikel; deze categorie staat ook eenzaam in de categorie:document uit de 20e eeuw (en we moeten zeker niet overal de overcategorisering van de Engelstalige Wikipedia volgen). - AGL (overleg) 13 apr 2020 10:59 (CEST)
  • De genomineerde categorie heeft nu ook een subcategorie. :-) Is er verder geen enkel document uit 1945 beschreven?
Wat bedoel je met overcategorisering? Ik hoor die kreet wel vaker, maar het lijkt wel alsof iedereen er wat anders mee bedoelt.
Categorie:document uit de 20e eeuw lijkt nu wel een categorie uit de Latijnse Wikipedia. Het lijkt me handig als al die encyclieken in een Categorie:Pauselijke encycliek uit de 20e eeuw komen. Dan kan daarna een goed plekje voor dat testament worden gezocht. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:44 (CEST)
Niet doen. Dat is wat ik onnodige of overcategorisering zou noemen. Want je zou die 20e-eeuwse pauselijke documenten al in vijf of zes categorieën moeten indelen, dezelfde als de ondercategorieën van Categorie:Geschrift in de Rooms-Katholieke Kerk. En gaan we dat dan ook voor de vorige eeuw doen, en voor de daaraan voorafgaande eeuwen? En waarom geen jaarcategorieën. Zo loopt het uit de hand. - AGL (overleg) 19 apr 2020 23:12 (CEST)
Ik heb nu toch uw advies opgevolgd, maar met een meer overkoepelende categorie:20e-eeuws rooms-katholiek geschrift; dan staan die netjes bij elkaar zonder dat een andere categorie moest opgesplitst worden. AGL (overleg) 22 apr 2020 14:19 (CEST)
Bedankt, een stuk overzichtelijker zo! Dan moet dat akelige testament maar tussen de resterende religieuze geschriften in de hoofdcategorie komen... Bever (overleg) 30 apr 2020 02:43 (CEST)
Zo is dat. - AGL (overleg) 11 mei 2020 15:36 (CEST)
  Voor verwijderen De categorie:Document naar jaar is al verwijderd in 2018. Wikiwerner (overleg) 24 apr 2020 22:45 (CEST)
  Uitgevoerd structuurcategorie zonder structuur. Effeietsanders 23 mei 2020 22:47 (CEST)

Toegevoegd dinsdag 14/04, af te handelen vanaf 28/04Bewerken

 • Categorie:Commerciële treinsoort - De categorie 'commerciële treinsoort' valt moeilijk te definiëren. De artikelen in deze categorie kunnen w.m.b. in de overkoepelende categorie Treinsoort komen te staan. Dat geeft een beter overzicht. Soreat (overleg) 14 apr 2020 00:36 (CEST)
  • Veel staan ook al in die bovenliggende categorie. Inderdaad is afbakening moeilijk, want Thalys is bijv. volledig een samenwerking van staatsbedrijven (althans, bedrijven die volledig eigendom van een staat zijn, volgens sommige mensen mag je de NS geen staatsbedrijf noemen). Mee eens dus. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:56 (CEST)
 • Categorie:Treinsoorten per land en onderliggende categorieën: het lijkt me vrij verregaand om treinsoorten zoals bv. Thalys, Eurostar etc. nog eens te gaan opdelen naar land. Ik stel voor de overkoepelende categorie:Treinsoort te gaan gebruiken. Soreat (overleg) 14 apr 2020 01:38 (CEST)
  • Stoptreinen en sneltreinen hebben ze in elk land met een spoornet wel. Dus het is niet terecht dat die in een categorie 'Treinsoorten in Nederland' staan. Dan komen die artikelen straks in wel honderd categorieën.
De Thalys hoort wel bij een beperkt aantal landen, maar dat zijn dus vier van de zeven landen waar een categorie voor is. EuroCity staat ten onrechte alleen bij Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië. Alles bij elkaar bevatten die subcategorieën 34 pagina's waarvan 12 in de speciale ICE-categorie (die vreemd genoeg niet aan Nederland toebedeeld is). Bij de andere 22 zitten heel veel dubbelen, het aantal afzonderlijke artikelen is misschien de helft.
Kortom, ik steun het voorstel. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:54 (CEST)
  • Wilde je ook de onderliggende landcategorieën laten verwijderen, Soreat? Daar staat namelijk geen verwijdersjabloon en het lijkt me, met jouw redenatie, dat ze toch bij deze nominatie zouden (moeten) horen. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 apr 2020 13:01 (CEST)
   • Deze ook, inderdaad. Soreat (overleg) 3 mei 2020 00:44 (CEST)
    •   Niet uitgevoerd De categorieen hebben voldoende potentie. Hoewel er stoptreinen in meerdere landen zijn, heet het concept in ieder land anders, en heeft het een andere geschiedenis: het ligt dus voor de hand dat hier aparte artikelen voor komen te zijner tijd. Het feit dat sommige artikelen in heel veel categorieen terecht zouden komen, betekent misschien dat je die artikelen anders moet behandelen. Diezelfde redenering zou je immers kunnen hanteren bij Categorie:Monarch naar land en Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent niet dat die categorieen niet te handhaven zijn. Effeietsanders 23 mei 2020 22:55 (CEST)

Toegevoegd woensdag 15/04, af te handelen vanaf 29/04Bewerken

Voordeel van categorieën per jaar is wel dat ze zowel de opsomming van categorieën onderaan de artikelen minder vol kunnen maken als de lijst met artikelen in een categorie. Ik weet niet of "overcategorisering" ergens gedefinieerd is, maar op dit moment staat het artikel over 'Versailles' in maar liefst 18 categorieën, is dat geen overcategorisering? Als de genomineerde categorie behouden blijft, hoeft het artikel niet meer in het bovenliggende Categorie:1919 en Categorie:Verdrag in de 20e eeuw te staan.
Categorieën per jaar hebben in het algemeen het voordeel dat men van de chronologische categorielijn via (Categorie:1919) kan overstappen naar de inhoudelijke lijn (in dit geval Categorie:Verdrag. Zo'n hiërarchie met dwarsverbindingen past beter bij de complexe werkelijkheid dan alleen een boomstructuur.
Als ik goed geteld heb, staan er in de genomineerde categorieën (inclusief die hieronder over de periode 1931-1945) 55 artikelen. Er zijn maar liefst 294 artikelen direct onder Categorie:Verdrag in de 20e eeuw. Dat zouden er dus zo'n driehonderdvijftig worden. Dat is wel erg veel. Heeft zo'n grote categorie wel nut? Onderverdeling lijkt mij wenselijk. Zo niet per jaar, dan toch per decennium of andere deelperiode of door bijv. de vredesverdragen na de wereldoorlogen als subcategorieën hiervan aan te merken, want logischerwijs zijn die allemaal in de 20e eeuw gesloten.
Overigens ben ik wel voor het verwijderen van Categorie:Verdrag naar jaar (los van de subcategorieën, waar nog even goed over moet worden nagedacht), het lijkt me logischer als de categorieën 'verdrag per jaar' alleen onder een categorie 'verdrag per eeuw' staan. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:17 (CEST)
  • Ik zie nu pas dat Categorie:Verdrag in de 20e eeuw pas net door AGL is aangemaakt. Ik vraag me echt af hoe nuttig dat is zonder enige onderverdeling. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:32 (CEST)
   • Ik zie liever een overzichtelijke historische categorie met 200-300 artikelen dan zo'n opdeling in 100 jaarcategorieën van gemiddeld 2-3 artikelen. Zoals het nu is, is het 'half werk', namelijk dat sommige jaren wél bestaan en de meeste niet (94/100 in de 19e eeuw en 79/100 in de 20e eeuw). Het is helemaal half werk geweest doordat inderdaad de enkele jaarcategorieën die wel aangemaakt zijn, ook nog eens duidelijk incompleet zijn. Alle verdragen staan nu in de door mij aangemaakte eeuwcategorieën, een miniem aantal staat in zo'n jaarcategorie. - AGL (overleg) 19 apr 2020 15:51 (CEST)
    • 350 artikelen vind ik toch eigenlijk niet bepaald overzichtelijk. Wat is het doel van zo'n grote categorie? Is er een tussenoplossing mogelijk? Bever (overleg) 30 apr 2020 02:40 (CEST)
     • Soms geeft net zo'n volledige lijst ook een mooi overzicht. De hoofdcategorie:Verdrag wordt parallel al opgesplitst in vredesverdrag, grensverdrag, militaire alliantie, milieuverdrag,unieverdrag, enz. Déze indeling zou ik niet nóg eens eens ('dubbel') maken in de indeling naar eeuw. De indeling naar jaar is ook buitensporig. - AGL (overleg) 11 mei 2020 15:42 (CEST)
 • Categorie:Verdrag gesloten in de periode 1931-1945 - aansluitend bij het voorgaande. De 'periode 1931-1945' is geen bekend historische tijdvak. Zulke willekeurige indeling is niet nuttig en voor het overzicht zelfs storend. Het mogelijke aantal willekeurig gekozen periodes is onbeperkt. - AGL (overleg) 15 apr 2020 19:02 (CEST)
  • Vreemde periodisering inderdaad. Het lijkt erop dat men 1931 als beginjaar van de jaren '30 heeft genomen en als eindjaar van WO II, oftewel een mengeling van kalendergericht en gebeurtenissengericht periodiseren.
Er staat zo te zien trouwens geen verdrag uit 1931 in, het vroegste is als ik goed gekeken heb uit 1934. En het laatste de Gruber-De Gasperi-overeenkomst uit 1946, die zou er dus eigenlijk niet in horen. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:24 (CEST)

Toegevoegd donderdag 16/04, af te handelen vanaf 30/04Bewerken

 • Categorie:Europese ijzertijd, net aangemaakt, hernoemen naar Categorie:IJzertijd in Europa, duidelijker en analoog aan vergelijkbare pagina's. Joostik (overleg) 16 apr 2020 00:26 (CEST)
  •   Opmerking Deze categorie heeft alleen zin als het overgrote deel van de inhoud van Categorie:IJzertijd ernaar wordt overgeheveld, anders ontstaat verbrokkeling. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:59 (CEST)
  • Je hebt de categorie zelf eergisteren aangemaakt. Je mag hem daarom ook versneld laten uitvoeren. Dan kun je verder met je werk. Wikiwerner (overleg) 18 apr 2020 17:58 (CEST)
 • Categorie:Aquitanië - bevat het hoofdartikel en de categorie:Geschiedenis van Aquitanië. Aangezien de regio opgeheven is, is alles hierover geschiedenis, Beide (art & cat) kunnen daarom direct in de categorie:Geschiedenis van Nouvelle-Aquitaine en Aquitanië direct in de categorie:Voormalige regio van Frankrijk, wellicht direct boven de A. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 apr 2020 09:08 (CEST)
 • Categorie:Bourgondië en Categorie:Franche-Comté - idem. De categorieën kunnen direct in de categorie:Geschiedenis van Bourgogne-Franche-Comté en de artikelen direct in de categorie:Voormalige regio van Frankrijk. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 apr 2020 09:13 (CEST)
 • Categorie:Picardië - idem. De categorie kan direct in de categorie:Geschiedenis van Hauts-de-France en het artikel, wederom, direct in categorie:Voormalige regio van Frankrijk. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 apr 2020 09:16 (CEST)
  • Deze drie nominaties zijn nogal gericht op de huidige bestuurlijke indeling. Aquitaine, Bourgondië en Picardië zijn echter niet alleen voormalige bestuurlijke regio's, het zijn ook bekende historische streken van voor de republiek. In feite volgde de indeling in regio's sinds halverwege 20e eeuw, of de naamgeving dan toch, deels oude indelingen van voor de revolutie. Nu de genoemde regio's zijn opgeheven, zijn de namen in alle opzichten historisch geworden. Het zijn dus juist de categorieën 'geschiedenis van...' die moeten worden opgeheven. De inhoud van categorie:Geschiedenis van Picardië kan volledig worden overgeheveld naar Categorie:Picardië, Picardië is zelf immers ook historisch waardoor de woorden 'geschiedenis van...' overbodig zijn. Met andere woorden: net als in het voorstel van Cycn het aantal categorieën met 4 terugbrengen, maar dan vier andere. Bever (overleg) 16 apr 2020 14:17 (CEST)
   • Ik geef de voorkeur aan de constructie zoals voorgesteld door Cycn. Op die manier blijft er een nette koppeling met de andere moedercategorie:Geschiedenis van Frankrijk naar historische provincie - Skuipers (overleg) 17 apr 2020 17:00 (CEST)
    • Maar waar zijn de woorden 'geschiedenis van...' voor nodig als het sowieso om historische artikelen gaat? Bever (overleg) 18 apr 2020 05:23 (CEST)
     • Zoals ik al schreef: dan blijft er een goede koppeling met de moedercategorie:Geschiedenis van Frankrijk naar historische provincie - Skuipers (overleg) 22 apr 2020 00:12 (CEST)
      • Bedoel je dat Categorie:Picardië geen subcategorie zou mogen zijn van categorie:Geschiedenis van Hauts-de-France omdat Picardië niet alléén een historische streek is? Dat kan ik volgen: een streek kan ook los van administratieve indelingen ervaren worden als iets dat bestaat. Zo is Bourgondië tevens een wijnstreek en een toeristisch gebied.
       Maar kun je dan nog wel van het artikel over Picardië naar de geschiedeniscategorie linken? Dat lijkt me wel belangrijk. Zeker bij Bourgondië is trouwens een aandachtspunt dat die naam vroeger op een veel groter gebied sloeg, inclusief de Nederlanden.
       Ik zie trouwens dat de algemene categorieën over de drie regio's heel aardige introtextjes hebben. Zo zie ik het graag. Kunnen die – als het voorstel van Cycn toch wordt gevolgd – deels overgeplaatst naar de geschiedeniscategorieën? Bever (overleg) 30 apr 2020 02:27 (CEST)
       • Die 'aardige introtekstjes' zijn nog van mij. Dat was om ervoor te zorgen dat de artikelen over bezienswaardigheden en dergelijke niet in de categorie van het departement zouden komen, maar in die van de regio. Dat ging een beetje tégen de trend in om zoveel mogelijk de laagste categorie te kiezen. Maar die departementen zijn te klein en voor ons (Nederlandstaligen) te onbekend. De departementele categorie is dan louter administratief voor arrondissementen en gemeenten, terwijl de regio's de informatie bevatten die bijvoorbeeld voor ons als toerist nuttig kan zijn. Intussen zijn er per regio tussencategorieën gemaakt van bouwwerken, cultuur, rivieren, enz. Maar dat betekent nog steeds dat die kastelen, wijnen, meren, bergen, enz. in de regel per regio verzameld zijn en niet per departement (met die nieuwe tussencategorieën zou dat ook wel in beide mogelijk zijn). - AGL (overleg) 11 mei 2020 16:07 (CEST)
       • Eigenlijk vind ik het in dit geval niet erg dat de categorie van de afgeschafte regio's blijft bestaan met enkel de geschiedeniscategorie en het artikel zelf erin. Het 'leuke introtekstje moet dan wel weg. Dus eigenlijk hoeft die verwijdering niet, maar als het toch gebeurt, zou ik ook de geschiedeniscategorie behouden. Al was het dan maar omdat dan, bijvoorbeeld in de categorie:Geschiedenis van Hauts-de-France systematisch een echte geschiedeniscategorie staat van alle oude regio's die daar tegenwoordig helemaal of gedeeltelijk in vallen (Artesië, Champagne, Henegouwen, Picardië en Vlaanderen). Onder het woord 'geschiedenis' is het minder een probleem dat er meer staat dan wat er hoort. Je kunt de geschiedenis van Brabant makkelijker bij Nederland en België plaatsen dan Brabant zelf. - AGL (overleg) 11 mei 2020 16:26 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Categorie:Politiek in Zierikzee - zie categorie politiek in Brouwershaven hierboven - Brimz (overleg) 16 apr 2020 13:24 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Voor mij geldt ook wat ik hierboven bij Brouwershaven heb geschreven.Mesenvork (overleg) 16 apr 2020 13:34 (CEST)
  • De argumentatie van Brimz was nogal generiek, maar ik denk dat ik het voorstel steun, omdat deze categorie alleen als tussenschakel dient tussen drie bovenliggende cats (Zierikzee / Politiek in Schouwen-Duiveland / Politiek naar voormalige Nederlandse gemeente) en de twee onderliggende cats Burgemeester van Zierikzee‎ en Wethouder van Zierikzee‎ dient. Slechts twee onderliggende categorieën, dat betekent dat ze prima in Categorie:Zierikzee en categorie:Politiek in Schouwen-Duiveland kunnen staan zonder dat die categorieën opeens overstromen. Voor categorie:Politiek naar voormalige Nederlandse gemeente geldt misschien hetzelfde als voor het hierboven besproken Wethouder van een voormalige Nederlandse gemeente enz. Waarom zou je alleen willen navigeren tussen een kleine plukje voormalige gemeenten? Bever (overleg) 31 mei 2020 05:45 (CEST)
 • Categorie:Wethouder van Eemnes - idem. Zit maar één artikel in, dat is categorisatie om het categoriseren. Niet om samenhangende artikelen te bundelen, zoals bedoeld. Brimz (overleg) 16 apr 2020 13:28 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Nuttig, al zou er maar 1 artikel in zitten (en zitten nu al 3 artikels in). Gelijksoortige categorieën als die van burgemeesters worden ook niet opgeheven omdat ze maar 1 artikel hebben.Mesenvork (overleg) 16 apr 2020 14:38 (CEST)
  • Het eeuwige discuzeuren: de een wil een volledige categorie-boom, de ander wil minimaal X artikelen per categorie. Allebei kan niet. Nu staan die wethouders dus in Categorie:Nederlands wethouder waar ze ook niet thuishoren. Een categorie met 1 artikel is soms wel zinvol. Als we 1 schaatser uit Zimbabwe hebben, heeft de categorie Categorie:Zimbabwaans schaatser maar 1 artikel, en gooien we die ene niet in Categorie:Schaatser naar nationaliteit. Edoderoo (overleg) 20 apr 2020 22:06 (CEST)
   • PS: vroeger (voor 2016) was de afspraak de categorie niet alvast leeg te halen. Waarom wordt die afspraak nu geschonden? Edoderoo (overleg) 20 apr 2020 22:07 (CEST)
    • Die afspraak bestaat nog steeds; zie de uitleg bovenaan deze pagina. Het zou te prefereren zijn als alle nominatoren hier er rekening mee zouden houden - Skuipers (overleg) 28 apr 2020 00:31 (CEST)
     • Inderdaad. Bever (overleg) 30 apr 2020 02:29 (CEST)
     • Niels Rood teruggeplaatst in de categorie. Niet meer doen Brimz, je plaatste bovendien onjuiste informatie terug in de hoofdtekst van het artikel. Of iemand die vooral bekend is als schrijver moet worden gecategoriseerd als wethouder, daar valt over te twisten. Maar hij was nu eenmaal beide. Hoe gaat dat bij andere bekende mensen die actief worden in de lokale politiek? Overigens is 5 categorieën onder zijn artikel niet buitensporig veel. Bever (overleg) 31 mei 2020 05:37 (CEST)

Toegevoegd vrijdag 17/04, af te handelen vanaf 01/05Bewerken

 • Categorie:Arthur van Schendel - niet een hele grote schrijver, dus een aparte categorie is niet nodig; zitten weinig artikelen in deze categorie om een aparte categorie te rechtvaardigen. Niet te vergelijken met een Multatuli oid. Brimz (overleg) 17 apr 2020 15:36 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Aangemaakt om de Categorie:werk van Arthur van Schendel in onder te brengen.Mesenvork (overleg) 17 apr 2020 21:08 (CEST)
  •   Voor verwijderen Categorie:Arthur van Schendel is een subcategorie van uitsluitend de categorie:Nederlands schrijver. Voor wie zijn boeken zoekt, is er de Categorie:Boek naar schrijver en de boom daarboven. Wikiwerner (overleg) 17 apr 2020 22:43 (CEST)
  • De categorie is ook niet echt nodig omdat de in de subcat opgenomen artikelen over werk van Van Schendel ook alle gelinkt staan in zijn biografisch artikel - Skuipers (overleg) 17 apr 2020 23:46 (CEST)
   • Niet een héél grote, maar toch wel een van de bekendere schrijvers uit het Interbellum. 9 artikelen is op zich genoeg. Dat ze ook gelinkt zijn in het biografische artikel vind ik niet echt een argument, want ik meen begrepen te hebben dat verschillende navigatie- en indelingswijzen (lijstpagina's, lijsten in artikelen, navigatiesjablonen, categorieën, Wikidata) naast elkaar mogen bestaan. Ik zie dan ook geen bezwaar tegen toepassing van categorieën hier. Lastig alleen dat de betreffende pagina's in het streven naar een nette structuur verspreid zijn over twee categorieën waardoor de genomineerde categorie niet veel meer is dan een tussenstation. Is daar geen andere oplossing voor? Hoe doet men dat bij andere auteurs (en componisten enz.)? Bever (overleg) 30 apr 2020 02:35 (CEST)
    • Bij componisten is het gebruikelijk om een categorie compositie van ... op te zetten, die dan opgenomen wordt in de categorie:Compositie naar componist; in het biografisch artikel van de componist wordt dan daarnaar verwezen. Naamscategorieën voor componisten zijn echt een uitzondering; ook iemand als Verdi heeft er geen - Skuipers (overleg) 6 mei 2020 21:33 (CEST)
     • Er is blijkbaar wel een Categorie:Compositie van Giuseppe Verdi maar die is niet te vinden vanaf het artikel over hem. Terwijl er ook geen lijst is van zijn composities, alleen van zijn opera's. Niet handig. Zou het ernstig bezwaarlijk zijn om hem in die categorie te zetten? Hij was natuurlijk geen compositie, maar voor de navigatie is het wel bevorderlijk. Voor nette datastructuren is er Wikidata, maar met categorieën zou misschien wat pragmatisch omgegaan moeten worden. Bever (overleg) 31 mei 2020 05:18 (CEST)
      • Dat kan natuurlijk, maar via het persoonsartikel zijn alle artikelen over de werken eenvoudig bereikbaar, en in elk opus-artikel wordt naar de componist (of schrijver) terugverwezen. Dus een categorie lijkt me niet echt nodig - Skuipers (overleg) 31 mei 2020 22:06 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 18/04, af te handelen vanaf 02/05Bewerken

Deze trof ik leeg aan. Overigens is de bovenliggende categorie:Romanschrijver ook slechts matig gevuld. Wikiwerner (overleg) 18 apr 2020 18:12 (CEST)

 •   Voor verwijderen De maker van de categorie:Romanschrijver noteerde in 2015 "vreemd dat deze nog niet bestond; bij deze". Dat die categorie in 2015 nog niet bestond en in 2020 nauwelijks ingevuld is, kan ook betekenen dat daar geen nood aan was, integendeel, dat dit de categorie:schrijver en alle ondercategorieën nodeloos compliceert. AGL (overleg) 19 apr 2020 23:18 (CEST)
  • Het leegstaan van de categorieën kan er ook op duiden dat iemand ze heeft leeggehaald en dat ze ergens tussen 2015 en 2020 wél gevuld waren. Een probleem met alle romanschrijver-categorieën is echter dat veel schrijvers ook andere genres beoefenen. 'Prozaschrijver' zou misschien dan nog beter zijn, als er behoefte is aan opsplitsing. Bever (overleg) 30 apr 2020 02:37 (CEST)
   • Precies om wat u zegt, voegt de categorie 'romanschrijver' weinig toe aan de categorie 'schrijver'. Integendeel, het geeft een nutteloze vermenigvuldiging van categorieën. De oude idee (vóór 2015 dus) was om alle schrijvers in één categorie te houden met uitzondering van specifieke 'niches', zoals sciencefiction- of jeugdliteratuur. - AGL (overleg) 5 mei 2020 11:46 (CEST)
   • @Bever - De categorieën waren gevuld met behulp van het sjabloon:Autocat, dat verwijderd is. Een aantal cats zijn toen gevuld op de gebruikelijke manier, maar deze dus niet. Wikiwerner (overleg) 11 jul 2020 17:54 (CEST)

Toegevoegd zondag 19/04, af te handelen vanaf 03/05Bewerken

 • Categorie:Belgische verkiezingen in 1958 - weg - deze valt uit de toon in de Categorie:Belgische verkiezingen naar jaarː 1958 is vóór de staatshervormingen er is (definitief) ook maar één artikel. - AGL (overleg) 19 apr 2020 15:39 (CEST)
 • Categorie:Tweede Opiumoorlog - weg - slechts één artikel en niet passend in een ruimer geheel. AGL (overleg) 19 apr 2020 23:05 (CEST)
  • Het hoofdartikel moest er nog in, dan zijn het er twee, nog steeds niet veel... -      - (Gebruiker - Overleg) 25 apr 2020 13:18 (CEST)
   • Bij historische gebeurtenissen, net als bij personen, moeten we toch wat restrictief zijn om enkel de allerbelangrijkste categorieën aan te maken. Stel je voor dat we dat veralgemenen naar duizenden categorietjes met het hoofdartikel en nog één of twee andere. - AGL (overleg) 5 mei 2020 11:36 (CEST)
    • Categorie:Opiumoorlogen, zou dat wel voldoende potentie hebben? De twee oorlogen, een aantal vredesverdragen, een aantal betrokken personen, het begrip opium zelf... Bever (overleg) 31 mei 2020 05:23 (CEST)
     • Het begrip opium zou er niet in horen, dat is verkeerd om categoriseren, maar inderdaad: Dan begint het al aardig ergens op te lijken... -      - (Gebruiker - Overleg) 3 jun 2020 16:15 (CEST)

Week 17Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 20/04, af te handelen vanaf 04/05Bewerken

Toegevoegd woensdag 22/04, af te handelen vanaf 06/05Bewerken

Toegevoegd donderdag 23/04, af te handelen vanaf 07/05Bewerken

  Tegen verwijderen Het gaat om sjablonen die helpen te navigeren tussen gevechten om een specifieke stad door haar geschiedenis heen; deze categorie verzamelt dit type sjablonen en heeft daarom een relevante functie. Ik zie verder niet de toegevoegde waarde van hernoemen, maar als dat technisch somehow heel erg belangrijk is dan mag de categorie wat mij betreft best hernoemd worden. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 23 apr 2020 16:51 (CEST)
De naamgeving van sjablonencategorieën is minder relevant, want deze wordt door het grote publiek gewoonlijk niet gebruikt. Daarom spelen daarbij andere zaken een rol als bij de gebruikelijke artikelcategorieën. Ik ondersteun de nominatie - Skuipers (overleg) 24 apr 2020 19:47 (CEST)
  Voor hernoemen, en zo te zien heeft geen van de bijdragers daar problemen mee. -      - (Gebruiker - Overleg) 15 jun 2020 22:53 (CEST)

Toegevoegd zondag 26/04, af te handelen vanaf 10/05Bewerken

Week 18Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 27/04, af te handelen vanaf 11/05Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Categorie:ANITA-groep, hernoemen naar Categorie:ANA-grade – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door KrisMaes (overleg · bijdragen) 27 apr 2020 22:04
  • Deze nominatie is anderhalve week geleden geplaatst, maar is niet van een link voorzien, bevat geen argumentatie en is niet ondertekend. Bovendien is er geen sjabloon geplaatst op de categoriepagina. Eerst maar eens goed afmaken alvorens in behandeling te nemen - Skuipers (overleg) 8 mei 2020 10:13 (CEST)

Toegevoegd dinsdag 28/04, af te handelen vanaf 12/05Bewerken

 • Categorie:Haas en konijn vervangen door Categorie:Leporidae. Deze categoriseert de familie Hazen en konijnen (Leporidae) binnen de haasachtigen. Het zou iig meervoud moeten zijn, en 'Leporidae' (ook in gebruik in andere talen) is eenduidiger zonder 'en', zodat het duidelijk is dat het om een enkele biologische familie gaat. Hannolans (overleg) 28 apr 2020 23:31 (CEST)
  • We hanteren hier toch Nederlandstalige namen voor dieren als die gebruikelijk zijn? - Skuipers (overleg) 3 mei 2020 15:30 (CEST)
   • Kan, dan moet het 'hazen en konijnen' zijn. Zie Nederlands soortenregister Hannolans (overleg) 3 mei 2020 17:45 (CEST)
    • Ik zie nog geen argumenten om de categorie in het meervoud te zetten, behalve dat het iig zou moeten - een niet al te sterke redenering. Zijn er meer diercategorieën die met hun Nederlandse naam in het meervoud staan? Ik heb een kleine test gedaan en kwam uitsluitend op namen in het enkelvoud uit; daarvan kan ik hier zomaar een paar duizend opnoemen - Skuipers (overleg) 8 mei 2020 00:17 (CEST)
      • Ah, we noemen op nlwiki de titels van artikelen van dierenfamilies meervoud en de categorien enkelvoud! Waarom wijken we hierbij af van de schrijfwijze? Ik zie het bij Reptielen, maar ook Zoogdieren, en Vogels. In dat geval zou het 'haas of konijn' horen te zijn. Een onderliggend dier is namelijk niet allebei tegelijk.Hannolans (overleg) 8 mei 2020 12:31 (CEST)
       • Een categorie definieert geen "is een"-relatie. –bdijkstra (overleg) 8 mei 2020 12:50 (CEST)
       • Zoals we de Taalunie volgen voor taaltechnische vragen, hebben we het Nederlands Soortenregister voor de taxonomie. We moeten dat hier maar volgen, en geen eigen benamingen bedenken. Alleen voor enkelvoud/meervoud kan Wikipedia zijn eigen normen hanteren, en van die normering moeten we niet incidenteel gaan afwijken - Skuipers (overleg) 8 mei 2020 20:26 (CEST)

Toegevoegd donderdag 30/04, af te handelen vanaf 14/05Bewerken

 1. Bij het Sjabloon:Beginnetje wordt met geen woord gerept dat er niet zomaar categorieën mogen worden aangemaakt. Het kan niet zo zijn dat je heel Wikipedia van buiten moet kennen voordat je iets doet. Indien je niet duidelijk bent bij het sjabloon dat iemand wil gebruiken moet je m.i. niet gaan klagen dat er iets gebeurt dat ongewenst is, zo dit al daadwerkelijk ongewenst is.
 2. Op WP:BEG#Onderverdeling van beginnetjes worden 3 punten genoemd waarvan het door Brimz genoemde punt het derde is. Het eerste punt zegt: "schrijf de parameter naam in {{Beginnetje|naam|jaar|maand|dag}} met een kleine letter (b.v. biologie in plaats van Biologie, hierdoor ontstaat Categorie:Wikipedia:Beginnetje biologie in plaats van Categorie:Wikipedia:Beginnetje Biologie". Dit is onjuist, het Sjabloon:Beginnetje zorgt ervoor dat de eerste letter in de parameter naam in een kleine letter wordt veranderd. Het tweede punt zegt: "kies de naam op basis van de lijst van onderwerpen hieronder. De namen komen overeen met de hoofdportalen en belangrijkste subportalen." Wederom niet juist, er zijn e.g. categorieën voor hockey en motorsport maar geen portalen voor deze sporten. Daarentegen is er wel een portaal voor handbal.
 3. Er is sprake van een te kleine subcat, namelijk maar 9 artikelen. Wat Brimz er niet bijverteld is dat er 19 artikelen onder stonden voordat hij er 12 verwijderde. Dat is er 1 meer dan onder de categorie Categorie:Wikipedia:Beginnetje nieuwste tijd staan. Wat hij er ook niet bijverteld is dat ik op dat moment bezig was om pagina's toe te voegen. Was er vanavond gekeken dan zouden het er nog veel meer zijn geweest.
 4. De 12 artikelen zijn verwijderd onder het mom dat er 3 feiten stonden. De vermelding dat het om een handbalvereniging ging beschouwde hij als het eerste feit, en de vermelding waar de vereniging vandaan komt als tweede. De aanwezigheid van een minimaal stukje geschiedenis beschouwde hij als derde feit. De afwezigheid van secundaire bronnen en uitsluitend een primaire bron, de website van de vereniging, was in zijn optiek geen bezwaar daar het om algemeen verifieerbare informatie gaat. Als dat feiten zijn, snap ik niet waarom onder de beginnetje-categorieën van de andere sporten zoveel pagina's staan. Op basis van dit soort criteria kom ik daar op legio pagina's ook wel tot 3 feiten. Of neem Categorie:Wikipedia:Beginnetje sinds maart 2004, voor zover ik zo snel kan zien staat op de daar genoemde pagina's overal 3 feiten, n.l. dat het om een provincie gaat, in welk land de provincie ligt, en wat de hoofdstad van de provincie is. Deze "feiten" voldoen aan het door Brimz genoemde criteria van "algemeen verifieerbaar". Hoe dan ook opmerkelijk dat de pagina's al 16 jaar in een categorie staan zonder dat evident niemand iets aan doet.
Kortom, voorwaarden/richtlijnen voor een categorie staan niet op de plek waar ze relevant zijn. Van de 3 voorwaarden/richtlijnen zijn er 2 feitelijk (deels) onjuist. Het argument van het aantal pagina's in een categorie geldt niet in elke categorie en de redenen (3 feiten) voor plaatsing in een categorie gelden blijkbaar niet voor de andere categorieën. Ik kan dit niet anders kwalificeren als dubbele standaarden en het bestempelen van behoeften van anderen als minder relevant. Sb008 (overleg) 30 apr 2020 12:04 (CEST)
Twee zojuist gecreëerde pagina's: SDS'18 en Combinatie '64. De eerste absoluut minimalistisch en tweede ook behoorlijk minimalistisch en in zeer slecht Nederlands. Ik heb geen tijd om terstond al die pagina's te corrigeren en aan te vullen. Dus ik heb graag een categorie waar ik deze pagina's in kan bijhouden om dit op en later moment te doen. En ga me niet vertellen dat ik ze zelf maar op een briefje moet noteren. Indien de categorie weg moet, stel ik voor dat Brimz terstond gaat corrigeren en aanvullen. Sb008 (overleg) 30 apr 2020 12:28 (CEST)
En dat kan niet vanuit de Categorie:Wikipedia:Beginnetje sport of, als die te vol is, door een linkje op je eigen gebruikerspagina? (dat briefje kun je niet kwijtraken) -      - (Gebruiker - Overleg) 7 jul 2020 10:04 (CEST)

Toegevoegd vrijdag 01/05, af te handelen vanaf 15/05Bewerken

 • Categorie:Canadese parken van de Rocky Mountain
  • Graag deze categorie hernoemen naar Categorie:Canadese parken van de Rocky Mountains. Het betreft immers de parken van de Rocky Mountains (gebergte), niet de "Rocky Mountain" (één berg). In het Engels (Canadian Rocky Mountain Parks) valt de s louter weg uit grammaticale redenen; er is van enkelvoud dan ook geen sprake in bijvoorbeeld de officiële Franstalige UNESCO-benaming van de site (zie link). Zie ook de benaming van de categorie in de andere talen. ~Ycleymans~ (overleg) 1 mei 2020 17:46 (CEST)
   • Of beter nog Categorie:Canadees park van de Rocky Mountains, per Help:Gebruik van categorieën#Categorienaam. –bdijkstra (overleg) 1 mei 2020 18:04 (CEST)
    • Een meervoudsvorm als benaming lijkt me hier uitzonderlijk toepasselijk. Dit aangezien de categorie hier verwijst naar de officiële benaming van een werelderfgoedsite (Canadian Rocky Mountain ParksParcs des montagnes Rocheuses canadiennes) en niet naar eender welk park dat zich in het Canadese deel van de Rocky Mountains bevindt. Aangezien deze distinctie niet duidelijk is wanneer men de categorie bekeek, heb ik deze zonet aan de beschrijving van de categorie toegevoegd. ~Ycleymans~ (overleg) 1 mei 2020 23:22 (CEST)
     • In dat geval is meervoud inderdaad toepasselijk. Maar als ik die Franstalige naam bekijk, kan Parken van de Canadese Rocky Mountains ook. –bdijkstra (overleg) 1 mei 2020 23:46 (CEST)
      • Ik sluit mij erbij aan dat Parken van de Canadese Rocky Mountains correcter is, zowel kijkend naar de Franstalige als Engelstalige naam. ~Ycleymans~ (overleg) 2 mei 2020 00:21 (CEST)
  • Bij de benoeming van de categorie ben ik uitgegaan van de Nederlandse Commissie UNESCO die dit werelderfgoed Canadese parken van de Rocky Mountain noemt. Dat lijkt me de officiële benaming of hebben zij een fout gemaakt? Hannolans (overleg) 1 mei 2020 23:24 (CEST)
   • Dag Hannolans, ik had me gebaseerd op de website van unesco.org, niet wetende dat er ook een variant unesco.nl bestond. Ik zou toch durven zeggen dat deze benaming op unesco.nl op z'n minst een zeer bizarre (in mijn ogen incorrecte) vertaling vanuit het Engels is (cf. mijn uitleg hierboven). Ik merk ook op dat er sprake is van "Mount Robsen" (het is in realiteit Mount Robson) en van het "Columbia ijsveld" (wat volgens mij "Columbia-ijsveld" zou moeten zijn). Mij lijkt dit echt een matige robotvertaling vanuit het Engels. ~Ycleymans~ (overleg) 2 mei 2020 00:18 (CEST)
    • Het lijkt inderdaad een dubieuze vertaling, hoewel ze in het algemeen van de erfgoedlocaties wel redelijk goede nl-titels hebben. Als er ook andere fouten in hun tekst zitten in dit geval moeten we het hier misschien als een slordigheid bij hen zien. Ik zie 'Rocky Mountain' enkelvoud ook niet op andere plekken terug, het is altijd meervoudsvorm. Hannolans (overleg) 2 mei 2020 03:57 (CEST)
     • Ik zie het inderdaad ook als een slordigheid en overal is het inderdaad een meervoudsvorm, wat het ook zou moeten zijn. Ik stel voor om de s alvast ook toe te voegen in de infobox en in de tekst van het artikel over het onderwerp? ~Ycleymans~ (overleg) 2 mei 2020 12:29 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 02/05, af te handelen vanaf 16/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 03/05, af te handelen vanaf 17/05Bewerken

 • ...

Week 19Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 04/05, af te handelen vanaf 18/05Bewerken

 • Categorie:Doelverdediger (voetbal), toegevoegd door een sokpop van Wwikix, Mesenvork en 1001 andere gebruikers, resulteert in overijverige overcategorisatie. De volgende stap is dan wellicht om alle linksbuitens, nummer tiens, vleugelverdedigers en zuivere spitsen te gaan categoriseren, maar ik zie dat eerlijk gezegd niet goed zitten. Dit project is nu half af, en het enige voordeel dat ik nu zie, is dat deze categorie op Wikidata gebruikt zou kunnen worden om het veld "positie van speler" aan te vullen. Juist op Wikidata vind ik deze informatie wel weer passend. Edoderoo (overleg) 4 mei 2020 07:32 (CEST)
  •   Tegen verwijderen - Doelverdedigers zijn belangrijke personen in het voetbal, de naam zegt het al, zij zijn dé doelverdedigers, staan vlak voor het doel om de bal te stoppen, krijgen veel aandacht in de voetbalmedia, anderstalige Wikipedias zoals de Engelse, Duitse en Franse hebben daarom ook deze categorie. Foetbal (overleg) 4 mei 2020 08:42 (CEST) Geschrapt wegens sokpop van de aanmaker.  DirkVE overleg 4 mei 2020 15:47 (CEST)
  •   Voor verwijderen per edO. Foetbal is ook een sokpop. ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 14:32 (CEST)
  •   Voor verwijderen Sokpop of niet: dat doet niet ter zake. De overige argumenten wel. Wikiwerner (overleg) 4 mei 2020 20:30 (CEST)

Toegevoegd dinsdag 05/05, af te handelen vanaf 19/05Bewerken

Toegevoegd woensdag 06/05, af te handelen vanaf 20/05Bewerken

Toegevoegd donderdag 07/05, af te handelen vanaf 21/05Bewerken

 • Categorie: Nederlands complotdenker - Het is een categorie met een pejoratieve naam. Het lijkt mij dat complotdenkers zelf niet zo te boek willen staan, maar wellicht eerder als vrijdenkers of kritische denkers. Het zou zo maar zo kunnen zijn het waarschijnlijk ook de hen niet goedgezinde (mainstream?) media zijn die hen zo betitelen - ik heb dit niet nagegaan - waardoor deze m.i. niet als onafhankelijke bron gebruikt zouden kunnen worden. Het punt is dat ik een categorie complotdenkers net zo bedenkelijk dan wel pov vindt als dat er een categorie goede zangers zou zijn. --Theo Oppewal (overleg) 7 mei 2020 08:09 (CEST)
  Steun - AGL (overleg) 7 mei 2020 22:12 (CEST)
  Steun, maar er moet nog wel even een sjabloon geplaatst worden - Skuipers (overleg) 8 mei 2020 20:51 (CEST)
Dat sjabloon heb ik dan maar geplaatst. Een wetenschappelijke theorie klopt of zij klopt niet en dat blijkt vaak maar achteraf. Dat geldt uiteraard ook voor een theorie die stelt dat achter een gebeurtenis een complot schuilging. Maar zo nuchter is het woord 'complotdenker' niet bedoeld; men bedoelt dat iemand dat 'te snel' denkt. Dat mag óók gezegd worden maar daarom is die kwalificatie nog niet 'encyclopedisch'. - AGL (overleg) 8 mei 2020 21:18 (CEST)

Toegevoegd vrijdag 08/05, af te handelen vanaf 22/05Bewerken

 • Categorie:Bisschop van Genua - leeg. Genua is in 1133 een aartsbisdom geworden. Er zijn wel bisschoppen van Genua bekend van voor die tijd, maar die hebben hier geen artikel. Als die er alsnog zouden komen, kan de categorie vanzelfsprekend weer in kracht hersteld worden - Skuipers (overleg) 8 mei 2020 20:47 (CEST)
  • Ha, u hebt dat vorig jaar leeggemaakt met de melding 'juiste volgorde'. Een aartsbisschop is ook een bisschop maar niet omgekeerd. De 'juiste volgorde' is dus dat de aartsbisschoppen bij de bisschoppen staan. Ik heb dat nogal gezien bij die van Utrecht. Groet. - AGL (overleg) 8 mei 2020 21:08 (CEST)
   • Dat is heel bewust gebeurd. Bisdommen en aartsbisdommen (en de bijbehorende persoonscategorieën) staan in historische volgorde. Daarom is een bisdomscategorie een subcat van de aartsbisdomscategorie - de verheffing tot aartsbisdom gebeurt immers altijd later. Bij Utrecht is dat kort geleden veranderd, maar niet door mij - Skuipers (overleg) 9 mei 2020 00:15 (CEST)
    • Ik vind dat fout. De aartsbisschoppen (A) zijn een deelverzameling van de bisschoppen (B), niet omgekeerd. - AGL (overleg) 11 mei 2020 14:28 (CEST)
     • Dit is correct in algemene zin, dus zonder de lidwoorden erbij. Maar in een specifiek (aarts)bisdom zijn óf bisschoppen aanwezig, óf aartsbisschoppen. De eerste soort namelijk bij de instelling van het bisdom en zolang dat bestaat, en de tweede soort vanaf de verheffing tot aartsbisdom (ik laat hulpbisschoppen er even buiten, die worden dan ook anders gecategoriseerd). Daarom vind ik het beter om de categorisering van (aarts)bisschoppen van een specifiek (aarts)bisdom te bekijken in hun historische context, en in die visie behoort bisschop van ... een subcat te zijn van aartsbisschop van ... - Skuipers (overleg) 13 mei 2020 16:41 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 09/05, af te handelen vanaf 23/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 10/05, af te handelen vanaf 24/05Bewerken

 • ...

Week 20Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 11/05, af te handelen vanaf 25/05Bewerken

Toegevoegd donderdag 14/05, af te handelen vanaf 28/05Bewerken

Toegevoegd vrijdag 15/05, af te handelen vanaf 29/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 16/05, af te handelen vanaf 30/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 17/05, af te handelen vanaf 31/05Bewerken

 • ...

Week 23Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 01/06, af te handelen vanaf 15/06Bewerken

 • Categorie:Plaats in Lingewaard. Hoewel ik deze categorie zelf heb aangemaakt past deze niet in de standaard-opzet van de categorie-indeling waarin plaatsen en categorieën over plaatsen binnen een gemeente In de categorie Geografie van ... worden geplaatst. Ik zie dat ik de categorie nig niet had mogen leeghalen, maar dat had ik per abuis al gedaan. Electionworld (overleg) 1 jun 2020 11:15 (CEST)
  • Ik neem aan dat je hem ook zelf gevuld had, dan kan je vooral zelf boos zijn over het leeghalen... Je hebt de categorie zelf aangemaakt dus ik denk dat dit onder nuweg valt... -      - (Gebruiker - Overleg) 3 jun 2020 16:09 (CEST)

Toegevoegd dinsdag 02/06, af te handelen vanaf 16/06Bewerken

Toegevoegd woensdag 03/06, af te handelen vanaf 17/06Bewerken

Toegevoegd donderdag 04/06, af te handelen vanaf 18/06Bewerken

Toegevoegd vrijdag 05/06, af te handelen vanaf 19/06Bewerken

 • Gebruikelijk is om bij dergelijke constructies het voorzetsel in te gebruiken in plaats van uit - Skuipers (overleg) 5 jun 2020 16:08 (CEST)
 • Dat klopt. maar bovendien wil ik hier pleiten voor een volledige verwijdering van deze categorieën. De combinatie van een beroep naar land en naar eeuw wordt echt een overcategorisering en versnippering, zelfs al heb je telkens in elke categorie zogezegd een voldoende aantal personen. - AGL (overleg) 5 jun 2020 18:53 (CEST)
 •   Tegen verwijderen: Akkoord met in in plaats van uit maar tegen verwijderen: ook heel wat anderstalige Wikipedia's en ook Wikimedia Commons maken een onderscheid per eeuw, hetgeen overzichtelijker is (zie bijvoorbeeld hier en hier). Geschiedschrijver (overleg) 14 jun 2020 21:21 (CEST)
  Tegen verwijderen: Ik ben het niet eens met een eventuele verwijdering en wens deze categorieën te behouden om volgende redenen:
 • 1: Het systeem om te categoriseren volgens "JAAR in LAND" bestaat op veel anderstalige Wikipedia’s. De categorieën "JAAR in Zwitserland" bestaan in een 20-tal Wikipedia’s (zie hier). Op Wikimedia Commons (zie hier) wordt eveneens deze manier van categoriseren consistent toegepast. Waarom zou dit dan op de Nederlandstalige Wikipedia niet kunnen?
 • 2: Artikelen en categorieën volgens het systeem "JAAR in LAND" laten toe om de geschiedenis van dat land 1) uitvoerig weer te geven en 2) gestructureerd weer te geven.
 • 3: De combinatie van "JAAR" en "LAND" in categorieën bestaat al. Ziehier enkele voorbeelden uit verschillende domeinen en verschillende eeuwen: Categorie:Duits competitievoetbal 1891/92, Categorie:Nederlands voetbalseizoen 1915/16, Categorie:België op het wereldkampioenschap voetbal 2018, Categorie:Belgische verkiezingen in 2010, Categorie:Amerikaanse presidentsverkiezingen 2020, Categorie:Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2009-10. Indien we dan met uw argumentatie consequent zouden zijn, zouden we ook kunnen/moeten argumenteren dat er 1) in zowat elk land ter wereld 2) ook al een eeuwigheid voetbal wordt gespeeld en verkiezingen plaatsvinden, en dat daarom deze categorieën op de schop moeten.
 • 4: Er bestaan al categorieën zoals "boek uit JAAR", "computerspel uit JAAR", "evenement in JAAR", "gebeurtenis in JAAR" enz. Bij "sport in JAAR" zijn er bovendien nog een groot aantal subcategorieën met verschillende sporten. Deze categorieën verliezen hun bestaansrecht toch niet omdat je in theorie veel categorieën krijgt als je een "combinatie maakt van de laatste 300 jaar en de 50 belangrijkste sporten"? Mvg Geschiedschrijver (overleg) 14 jun 2020 21:21 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 06/06, af te handelen vanaf 20/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 07/06, af te handelen vanaf 21/06Bewerken

 • ...

Week 24Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 08/06, af te handelen vanaf 22/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd dinsdag 09/06, af te handelen vanaf 23/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 10/06, af te handelen vanaf 24/06Bewerken

Toegevoegd donderdag 11/06, af te handelen vanaf 25/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 12/06, af te handelen vanaf 26/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 13/06, af te handelen vanaf 27/06Bewerken

De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat Paul B die hernoeming zelf heeft uitgevoerd. Ik steun het voorstel wel, want we noemen e-mail ook niet "electronic mail". Wikiwerner (overleg) 8 jul 2020 22:45 (CEST)
Ja, dat had ik er even expliciet bij kunnen zeggen, inderdaad, of het iets anders kunnen formuleren ("nu ik het hoofdartikel naar e-sport heb hernoemd"). Paul B (overleg) 9 jul 2020 10:33 (CEST)

Toegevoegd zondag 14/06, af te handelen vanaf 28/06Bewerken

 • ...

Week 25Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 15/06, af te handelen vanaf 29/06Bewerken

Nog gebruikelijker is Categorie:Treinsoort naar land. Wikiwerner (overleg) 8 jul 2020 22:48 (CEST)
  Steun - Ik had 1958 al genomineerd op 18/04 met als argument dat dit jaar vóór de Belgische staatshervormingen was en dat er in dat jaar 'definitief' maar één verkiezing geweest is. Na 1985 neemt u in de categorie:Belgische verkiezingen naar jaar toevallig die jaren waar er maar één artikel is. Die mógen ook weg; het is minder noodzakelijk maar eigenlijk zou ik liever het hele boompje zien verdwijnen. - AGL (overleg) 22 jun 2020 01:40 (CEST)

Toegevoegd dinsdag 16/06, af te handelen vanaf 30/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 17/06, af te handelen vanaf 01/07Bewerken

Toegevoegd donderdag 18/06, af te handelen vanaf 02/07Bewerken

Toegevoegd vrijdag 19/06, af te handelen vanaf 03/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 20/06, af te handelen vanaf 04/07Bewerken

Toegevoegd zondag 21/06, af te handelen vanaf 05/07Bewerken

 • ...

Week 26Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 22/06, af te handelen vanaf 06/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd dinsdag 23/06, af te handelen vanaf 07/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 24/06, af te handelen vanaf 08/07Bewerken

 • Categorie:Luchthaven - opgezet n.a.v. een vermeend verschil tussen vliegveld en luchthaven. M.i. geeft deze cat een risico op niet eenduidig gecategoriseerde vliegvelden, waardoor het cat-systeem niet goed meer te gebruiken is voor vliegvelden (luchthavens). Bob.v.R (overleg) 24 jun 2020 09:49 (CEST)
 • Zou je voor een goed begrip kunnen uitleggen wat het verschil is? Op het artikel Vliegveld lees ik een paar definities, maar het gebruik van het woord vermeend door jou geeft de indruk dat hier iets niet correct vermeld staat. Als je dit zou kunnen uitleggen (en bij voorkeur ook corrigeren in het artikel!) helpt dit bij de beoordeling van de nominatie - Skuipers (overleg) 24 jun 2020 18:58 (CEST)
In het artikel Vliegveld staan inderdaad definities, echter zonder bron. De vraag kan gesteld worden of het in dat artikel gemaakte onderscheid juist is. In ieder geval, bij de huidige categorisatie is zelfs London Heathrow Airport een 'vliegveld' hoewel het wel degelijk ook in zeer forse mate in gebruik is voor de burgerluchtvaart. Op zijn minst zou invoering van een categorie 'Luchthaven' een zeer brede discussie (vooraf!!) vereisen, gezien de enorme impact die het zou hebben op de manier waarop op nl-wikipedia alle (!) vliegvelden momenteel gecategoriseerd zijn. (voorbeeld) Bob.v.R (overleg) 24 jun 2020 21:46 (CEST)
Het lijkt me dat er nogal wat discussie is over het gebruik van de termen vliegveld en luchthaven. Zelf heb ik hier geen mening over, dat laat ik graag over aan deskundigen op dit terrein. Het door mij geciteerde artikel maakt een onderscheid tussen deze begrippen, en op grond daarvan heeft de genomineerde categorie bestaansrecht. Voordat we een categorie gaan verwijderen moet over dat verschil wel eerst uitsluitsel verkregen worden - Skuipers (overleg) 25 jun 2020 00:05 (CEST)
Ik heb zojuist een oproep tot overleg geplaatst op 'Overleg gewenst'. Bob.v.R (overleg) 25 jun 2020 04:58 (CEST)
Ik heb een bron toegevoegd in het artikel "Vliegveld" waar het gewenst was. WikiJonathan2 (Overleg) 25 jun 2020 07:12 (CEST)
Nu de uitleg: "Een vliegveld zijn weliswaar gewoon banen, Een luchthaven is een groter vliegveld dat ingericht is op de aankomst en het vertrek van passagiers en goederen, meestal met speciale accommodaties zoals toiletten, winkels en wachtruimten. Nu beter ingelicht? WikiJonathan2 (Overleg) 25 jun 2020 07:19 (CEST)
Dus er is wel degelijk een verschil tussen een vliegveld en een luchthaven. Dat maakt de verwijdernominatie niet sterker - Skuipers (overleg) 25 jun 2020 07:55 (CEST)
Dus, London Heathrow Airport is ABSOLUUT geen vliegveld. WikiJonathan2 (Overleg) 25 jun 2020 09:06 (CEST)
Zoals ik het in de bron lees is het inderdaad strikt genomen niet hetzelfde, hoewel in de praktijk beide termen wel vaak voor hetzelfde worden gebruikt. Maar ook lezen we in diezelfde bron dat iedere luchthaven een vliegveld is! Dus dan is London Heathrow Airport wel degelijk een vliegveld en zit het op dit moment in de correcte categorie, net zoals overigens tientallen andere artikelen op nl-Wikipedia. De toegevoegde waarde van een aparte categorie 'Luchthaven' blijft onduidelijk. Bob.v.R (overleg) 25 jun 2020 09:12 (CEST)
Waarom staat London Heathrow dan vermeld op de Lijst van vliegvelden in Europa? Het lijkt mij dat het dan wel een vliegveld is - Skuipers (overleg) 25 jun 2020 13:44 (CEST)
Tja, ik weet ook niet waarom ,maar London Heathrow Airport is een van de grootste Luchthavens van Europa. WikiJonathan2 (Overleg) 25 jun 2020 17:36 (CEST)
Onderstrepen en cursief maakt het argument niet sterker. Maar los daarvan: nmm moeten we eerst maar eens beginnen de artikelen consequent op te zetten. Daarna kunnen we beginnen te denken over de hierbij behorende en geëigende categoriestructuur - Skuipers (overleg) 25 jun 2020 18:32 (CEST)

Opmerking: op Overleg categorie:Luchthaven wordt momenteel ook inhoudelijk overlegd over deze categorie. Laten we voorkomen dat er gelijktijdig op twee plaatsen inhoudelijk overlegd wordt. Bob.v.R (overleg) 25 jun 2020 20:14 (CEST)

Inderdaad, en deze pagina is dan de betere plek, want als de cat wordt verwijderd, gaat die overlegpagina mee. Inhoudelijk: bij discussies als deze wil een woordenboek nog wel eens behulpzaam zijn. Van Dale(14, 2005) definieert een luchthaven als een vliegveld voor verkeersvliegtuigen met accommodatie voor ontvangst en vertrek van passagiers en verzending van goederen. Begrippen als "verkeersvliegtuig" en "accommodatie" laten zich echter niet goed omschrijven: een Cessna-172 kan prima een verkeersvliegtuig zijn en er zijn talloze vliegvelden waar de accomodatie uit weinig meer bestaat dan een al dan niet veredelde bouwkeet. Elke luchthaven is een vliegveld, niet elk vliegveld is een luchthaven, maar de grens zal altijd arbitrair blijven. Onderscheid maken is een recept voor overbodige en vermijdbare discussie. Niet doen, zou ik zeggen. Wutsje 26 jun 2020 04:36 (CEST)
Oke, in het Engels bestaat categorie Airfield (vliegveld) en Airport (luchthaven). Dus ik vind dat luchthaven mag blijven!!!! WikiJonathan2 (Overleg) 29 jun 2020 17:24 (CEST)

Op een rijtje gezet (en zie ook Overleg categorie:Luchthaven) :

 1. dat taalkundig gezien iedere luchthaven valt onder de vliegvelden, blijkt uit de door diverse gebruikers aangedragen bronnen; bijvoorbeeld London Heathrow Airport is dus ook taalkundig gezien een vliegveld
 2. bij een aparte categorie 'Luchthaven' en aparte categorieën daar 'onder', zouden tientallen artikelen moeten worden nagelopen en gecontroleerd op categorisatie
 3. het onderscheid tussen 'luchthaven' en 'vliegveld' wordt door veel lezers en gebruikers niet zo gevoeld; gevolgen:
  1. verwarring bij lezers als vanwege de wikipedia-categorisatieregels van grote vliegvelden de categorie 'Vliegveld' zou worden verwijderd
  2. verwarring bij gebruikers, waardoor er niet consequent meer zal worden gecategoriseerd
 4. omdat iedere luchthaven ook een vliegveld is, moet er alleen een aparte categorisatie komen als dat voor de lezer voordelen oplevert
 5. hier zijn de voordelen van een aparte categorie 'Luchthaven' onduidelijk, maar zijn er juist risico's en nadelen (zie het 3e punt)

Met vriendelijke groet, Bob.v.R (overleg) 4 jul 2020 07:38 (CEST)

Toegevoegd donderdag 25/06, af te handelen vanaf 09/07Bewerken

 • Categorie:Airstrip - behandelen conform discussie vliegveld/luchthaven. Is een onderscheid vliegveld/airstrip wel gewenst? Deze categorie wordt voor de meeste lemma's over airstrip (vliegstrip) niet gebruikt! Naar mijn idee is airstrip een verbijzondering van een vliegveld. Het kan dan beide zijn.   Davv69 overleg 25 jun 2020 09:10 (CEST)

Nee, een airstrip is alleen maar een baan, meestal van gras. Met niets erbij. WikiJonathan2 (Overleg) 25 jun 2020 10:55 (CEST)

in de meeste lemma’s die over een airstrip gaan staat nochtans dat de airstrip een vliegveld is; zie bijvoorbeeld Kabalebo Airstrip en Donderskamp Airstrip, ook in het lemma vliegveld staat nu:” Kleinere vliegvelden zijn doorgaans alleen geschikt voor kleinere types vliegtuigen, die korte afstanden kunnen afleggen. De faciliteiten zijn navenant minder. Het allerkleinste type vliegveld is de vliegstrip, meestal niet meer dan een korte startbaan in een verder onbegaanbaar gebied. De startbaan is soms onverhard (bijvoorbeeld gras), er is weinig verkeer en er wordt "op zicht" (VFR) gevlogen, soms zonder radioprocedures.”   Davv69 overleg 25 jun 2020 11:34 (CEST)
Ook in de door Jonathan aangehaalde bron staat: “ airstrip m; klein, eenvoudig vliegveld vaak zonder een verharde landingsbaan“   Davv69 overleg 25 jun 2020 11:37 (CEST)
Ik heb de noot verwijderd. Op deze pagina is het niet gebruikelijk met noten te werken - Skuipers (overleg) 25 jun 2020 13:54 (CEST)
De afbakening tussen de begrippen "airstrip" en "vliegveld" is dusdanig onduidelijk, dat subcategoriseren neerkomt op overcategoriseren: de zoekende lezer heeft er niets aan, die kijkt gewoon in de categorie Vliegveld en wat daaronder hangt. Zie ook bij Luchthaven hierboven. Wutsje 26 jun 2020 04:36 (CEST)
Op de website van Amsterdam Zuidoost wordt het streepje niet vermeld. Waarom zou Wikipedia dat dan wel moeten doen? - Skuipers (overleg) 25 jun 2020 13:51 (CEST)
Ook de bovenliggende categorie Amsterdam Zuidoost is zonder streepje. JoostB (overleg) 25 jun 2020 18:00 (CEST)
@Skuipers:@JoostB: Jullie hebben bezwaren, maar leg dan ook even uit waarom Amsterdam Zuidoost in wikipedia niet consistent met streepje wordt geschreven en waarom in de andere wijken wel consistent met streepje worden geschreven, zoals ik al schreef. En waarom deze inconsistentie volgens jullie moet blijven voortduren. Het artikel Amsterdam-Zuidoost is wel met streepje, zoöok de andere wijken in Amsterdam. VanBuren (overleg) 26 jun 2020 14:10 (CEST)
Het is van mijn kant niet zo zeer een bezwaar, maar ik zie graag dat alles consequent met of zonder streepje wordt gespeld. De herinnering is natuurlijk de voormalige woonplaats 'Amsterdam Zuidoost' (in de postcodetabel 1100-1108) die in 2014 gewijzigd is in 'Amsterdam'. Zie dit artikel; ik heb naar een officieel stuk gezocht, die kan ik niet zo snel vinden. JoostB (overleg) 27 jun 2020 11:32 (CEST)
Zeer verwarrend. Ook vanwege het wikipedia artikel Amsterdam-Zuidoost. In feite zou je het dan moeten hebben over "zuidoost-Amsterdam". Ook vreemd in combinatie met de andere wijken die dan blijkbaar wel apart worden beschouwd met een eigennaam. Ik vind het prima, misschien zijn er wikipediamedewerkers in Amsterdam die deze anomalie eens kunnen gladstrijken. VanBuren (overleg) 27 jun 2020 14:37 (CEST)
De categorie:Brug in Amsterdam Zuidoost zou, nu sinds jaren Amsterdam-Zuidoost gewoon Amsterdam heet, moeten veranderen in categorie:Brug in zuidoost-Amsterdam? En zo ook enige andere categorieën? VanBuren (overleg) 27 jun 2020 14:50 (CEST)
Amsterdam-Zuidoost bestaat nog gewoon; al laat ik in het midden of het met of zonder streepje moet, https://data.amsterdam.nl/data/gebieden/stadsdeel/id03630000000016/?zoom=8,Ceescamel (overleg) 27 jun 2020 15:17 (CEST)
Sorry voor vinnige reactie hierboven, maar dat geplaatste sjabloon kon echt niet op Amsterdam-Zuidoost. Alle wijken worden tegenwoordig (weer) zonder streepje genoteerd; dat wisselt kennelijk nog wel eens, zie bijv hier en hier. Het zal wel te maken hebben gehad met de afschaffing van de deelraden. Misschien alles met een bot vervangen?Ceescamel (overleg) 27 jun 2020 15:42 (CEST)

Toegevoegd vrijdag 26/06, af te handelen vanaf 10/07Bewerken

Toegevoegd zaterdag 27/06, af te handelen vanaf 11/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 28/06, af te handelen vanaf 12/07Bewerken

Week 27Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 29/06, af te handelen vanaf 13/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd dinsdag 30/06, af te handelen vanaf 14/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 01/07, af te handelen vanaf 15/07Bewerken

Toegevoegd donderdag 02/07, af te handelen vanaf 16/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 03/07, af te handelen vanaf 17/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 04/07, af te handelen vanaf 18/07Bewerken

Toegevoegd zondag 05/07, af te handelen vanaf 19/07Bewerken

Week 28Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 06/07, af te handelen vanaf 20/07Bewerken

Toegevoegd dinsdag 07/07, af te handelen vanaf 21/07Bewerken

Toegevoegd woensdag 08/07, af te handelen vanaf 22/07Bewerken

Over de Onafhankelijke Congostaat:

Over Belgisch-Congo

En verder:

Geschiedschrijver (overleg) 8 jul 2020 07:57 (CEST)

  Steun - Eén en ander is mede het gevolg van de aanmaak van een aparte categorie:Persoon in de Onafhankelijke Congostaat. Verder is het beter de oude schrijfwijze Kongo te vervangen door de hedendaagse schrijfwijze Congo. - AGL (overleg) 8 jul 2020 09:47 (CEST)
Wat betreft hernoeming van Kongo-Vrijstaat: ik denk dat de consensus van deze discussie is dat we het principe van WP:BTNI moeten gebruiken. Verandering van Kongo-Vrijstaat naar Congo-Vrijstaat is dus een verbetering, maar verandering naar Onafhankelijke Congostaat is inhalen bij twijfel. Ik heb me neergelegd bij het feit dat de naam van het artikel Onafhankelijke Congostaat zo blijft, maar ook dat in het artikel Gruweldaden in Congo-Vrijstaat de andere benaming wordt gebruikt. Dus laten we het principe van WP:BTNI behouden en niet terug een hele discussie ontketenen. PJ Geest (overleg) 8 jul 2020 13:40 (CEST)

Toegevoegd donderdag 09/07, af te handelen vanaf 23/07Bewerken

Toegevoegd vrijdag 10/07, af te handelen vanaf 24/07Bewerken

Toegevoegd zaterdag 11/07, af te handelen vanaf 25/07Bewerken

Toegevoegd zondag 12/07, af te handelen vanaf 26/07Bewerken

 • ...

Week 29Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 13/07, af te handelen vanaf 27/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd dinsdag 14/07, af te handelen vanaf 28/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 15/07, af te handelen vanaf 29/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd donderdag 16/07, af te handelen vanaf 30/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 17/07, af te handelen vanaf 31/07Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 18/07, af te handelen vanaf 01/08Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 19/07, af te handelen vanaf 02/08Bewerken

 • ...


  WP:VC/D
  WP:TBC/D
Direct te verwijderen

Alleen in geval van werkelijke onzin of echt duidelijke (spel)fouten, waar geen discussie over zal bestaan. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of stemmingen. Bij onenigheid of discussie omtrent een nominatie wordt aangeraden zich te wenden tot de gewone verwijderprocedure. Voor de exacte criteria, zie richtlijnen voor moderatoren.

Als je een pagina hernoemd hebt wegens een duidelijke spelfout, vergeet dan niet het label op Wikidata aan te passen.

Kandidaten directe verwijderingBewerken