Wikipedia:Te beoordelen categorieën

Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder


Zie WP:TBC
Zie WP:CVW
Zie WP:VC
Zie WP:TVC
Zie WP:CFD

UitlegBewerken

Overzicht beheerpagina's

Let op: Het is NIET de bedoeling de artikelen in een categorie alvast uit die categorie te halen, alvorens deze te nomineren voor verwijdering. De moderator die de verwijdering uitvoert, zal na het verwijderen van een categorie ook de verwijzingen naar die categorie weghalen of aanpassen. Dit moet niet vooraf gebeuren, omdat men commentaar moet kunnen leveren op een nominatie. Als de verwijzingen naar de categorie voortijdig worden verwijderd (of bijvoorbeeld door een bot worden aangepast), is het zeer moeilijk deze artikelen en verwijzingen weer terug te vinden als na discussie de categorie toch niet wordt verwijderd.

Deze pagina is bestemd voor het vermelden van categorieën die in hun geheel uit het systeem verwijderd kunnen worden. Dit kunnen categorieën zijn waarvan je vindt dat deze niet thuishoren in Wikipedia of waarvan de inhoud moet worden verplaatst. Geef hier duidelijk de reden aan; geef ook aan of het om een hernoeming van de categorie gaat en vermeld in dat geval ook de nieuwe naam van de categorie. Plaats tevens op de categorie zelf het {{catweg}}-sjabloon; indien het om het hernoemen van de categorie gaat, plaats je het sjabloon {{catweg|h=Nieuwe_naam_van_de_categorie}} op de categorie.

Pas nadat een categorie verwijderd is, moeten de links naar die categorie ook nog verwijderd of aangepast worden.

Mocht je het niet eens zijn met het plaatsen van een categorie op deze lijst, dan kan je dat aangeven. Langere discussies over het al dan niet verwijderen van een categorie zijn het meest op hun plaats op de overlegpagina bij de betreffende categorie en kunnen verplaatst worden. (Geef dan even aan op deze pagina dat de discussie daarnaartoe is verplaatst.) Langere discussies, zoals over de structuur van de categorieën, vinden plaats in het Categoriecafé.

Plaats een nieuwe kandidaat voor verwijdering onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag. Als het om een typfout in de titel gaat (of je eigen fout), dan kan het onder de kandidaten voor directe verwijdering, met vermelding van de juiste titel.

Een pagina (dus ook een categorie) die definitief is verwijderd, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Zie ook Archief 2023 voor de discussies en de geschiedenis van Wikipedia:Te beoordelen categorieën voor oudere discussies

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan recent afgehandelde subpagina's. Het is niet de bedoeling om de sub-pagina's op te schonen, ze dienen als archief van verwijdernominaties


Week 39Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd woensdag 28/09, af te handelen vanaf 12/10Bewerken

Toegevoegd vrijdag 30/09, af te handelen vanaf 14/10Bewerken

Deze categoriestructuur moet volledig op de schop. Categorieën voor toernooien moeten gescheiden worden van de zogenaamde combinatieduursporten. Of combinatieduursport voor die laatste een betere naam is weet ik niet. Het ontbreken van een gelijknamig artikel doet vermoeden van niet.
Ik heb dit probleem inmiddels aangekaart in Wikipedia:De kroeg, Wikipedia:Categoriecafé en Wikipedia:Sportcafé maar nergens heeft dat ook maar tot een begin van een voorstel van een oplossing geleid. Dan blijft nominatie als enige optie over.  LeeGer  30 sep 2022 12:27 (CEST)
 • Dag LeeGer, ik heb discussie in de verschillende kroegen gemist, dus ik reageer hier maar even. Ik denk dat je inderdaad terecht constateert dat er verschillende begrippen door elkaar gebruikt worden als het gaat om multisport en multisportevenement en dat dit tot verwarring leidt. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat de term multisportevenement in de categoriën (en in de Nederlandse sportjournalistiek?) gebruikt wordt voor een multi-sportevenement en niet voor een multisport-evenement. Multisport gaat dan zoals gezegd over een combinatie van sportonderdelen binnen een sport. Met dat in het achterhoofd zou ik het volgende voorstellen:
Je probleem met 'C:Multisportevenement —> C:Europese Kampioenschappen —> C:Europese Kampioenschappen 2022 —> C:Europese kampioenschappen beachvolleybal 2022' herken ik niet. Volgens mij is daar wel een logische gedachtelijn. De EK beachvolleybal 2022 vonden plaats binnen de Europese Kampioenschappen 2022. De EK 2022 zijn de tweede/derde editie van de Europese Kampioenschappen. De Europese Kampioenschappen zijn een multi-sportevenement. Groet, Nick (overleg) 8 okt 2022 12:31 (CEST)
Dank voor de reactie. Het eerste voorstel lijkt me prima. Al vind ik het moeilijk in te schatten hoe bekend de term combinatieduursport is, lijkt het me wel duidelijker dan de term multisport, die in het Nederlands vele verschillende betekenissen blijkt te hebben. Het tweede gedeelte van het voorstel heb ik daarom ook mijn twijfels over. Naast dat de term, zoals deze nominatie al aantoont, voor onduidelijkheid zorgt, zie ik eerlijk gezegd ook de toegevoegde waarde niet voor Categorie:Multisportevenement als subcategorie van Categorie:Sportevenement. Was de betekenis van de term multisport breed bekend en met een eenduidige betekenis dan was dat misschien anders.
Iets soortgelijks geldt voor de subcategorie Categorie:Europese Kampioenschappen. Ook die term is verwarrend omdat er aldoor vele verschillende Europese kampioenschappen georganiseerd worden. De naam van deze categorie zou dan duidelijk moeten maken dat het hier alleen om onderwerpen over dat ene evenement gaat. Voor jou zal dat een logische gedachtengang zijn. Voor anderen of mensen die niet bekend zijn met de Europese kampioenschappen is dat niet het geval. Die verwachten alle artikelen uit de categoriestructuur Categorie:Europees kampioenschap daar ook aan te treffen. Categorieën kunnen handig zijn bij het navigeren maar wanneer ze een titel hebben die onduidelijk is of meerdere verschillende betekenissen zou kunnen hebben dan werkt het vooral averechts.  LeeGer  8 okt 2022 13:24 (CEST)
Ik denk dat de toegevoegde waarde van de Categorie:Multisportevenement zit in het feit dat het gaat om een specifiek type sportevenement dat zich onderscheidt van andere sportevenementen waar slechts een sport beoefend wordt. Dit blijkt naar mijn idee ook uit het feit dat de term gebruikt wordt in de media. LexisNexis geeft bij mij 176 hits en los vind ik onder meer: NOS (5), de Volkskrant (7), Trouw (5), Sporza (2). De Categorie:Multisportevenement en afgeleide categorieën fungeren naar mijn idee vooral als een paraplu voor sportevenementen die uit meerdere sporten bestaan en waar toernooien van een specifieke sport niet op zich zelf staan.
Wat betreft je tweede punt. De hoofdletter alleen is inderdaad een (te) subtiel (en willekeurig?) verschil om onderscheid te maken tussen Europese kampioenschappen en dé Europese kampioenschappen, maar zou een toelichting op de categoriepagina of de toevoeging '(multisportevenement)' de onduidelijkheid weg kunnen nemen? Iets als: "Deze categorie is bedoeld voor pagina's die betrekking hebben op de Europese kampioenschappen, het multisportevenement dat eens in de vier jaar georganiseerd wordt. Zie voor de onafhankelijk van elkaar georganiseerde Europese kampioenschappen de Categorie:Europees kampioenschap." Groet, Nick (overleg) 8 okt 2022 14:56 (CEST)
Hiermee blijft het probleem nog steeds dat er geen eenduidige betekenis is van de term "multisport". Een evenement waarbij meerdere sporters het opnemen in verschillende sporten is slechts één ervan. Voor de uitleg over Europese kampioenschappen geldt eigenlijk hetzelfde. Al uit de categorienaam zou duidelijk moeten blijken wat men in de categorie gaat vinden.  LeeGer  8 okt 2022 15:16 (CEST)

 LeeGer  30 sep 2022 12:27 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Categorie:Curaçaos tekenaar en Categorie:Curaçaos illustrator: beide bevatten slechts één kunstenaar, Herman van Bergen (beeldend kunstenaar) en Ailsa Anastatia. Zij noemen zichzelf bovendien geen tekenaar of illustrator maar beeldend kunstenaar. Kattiel (overleg) 30 sep 2022 17:40 (CEST)
  Meer van belang is hoe de bronnen hem noemen én of het artikel het tekenaar- en/of illustratorschap een significant onderdeel van zijn leven beschouwt. Ik zie dat beide dingen slechts eenmaal genoemd worden. –bdijkstra (overleg) 30 sep 2022 18:31 (CEST)
  Vriendelijk verzoek niet te verwijderen. We zijn met Wiki goes Caribbean hard bezig de zaken minder rommelig aan te pakken en meer artikelen toe te voegen. Merci. We El (overleg) 12 okt 2022 14:54 (CEST)
  Prima, als je voldoende inhoud toevoegt voordat de nominatie wordt afgehandeld is er niets aan de hand. Maar voeg dan ook echt inhoud toe, en niet zoals [hier], [hier], [hier] en [hier] alleen twee niet relevante categorieën voor illustrator en tekenaar toevoegen aan een artikel waarbij werk in die functie verder in het artikel niet meer genoemd wordt. Eerst het werk beschrijven, daarna pas relevante categorieën toevoegen. Sleutelwoord hier is dus "relevante".  LeeGer  12 okt 2022 15:36 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 01/10, af te handelen vanaf 15/10Bewerken

 LeeGer  1 okt 2022 00:10 (CEST)

Week 52Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd donderdag 29/12, af te handelen vanaf 12/01Bewerken

Toegevoegd vrijdag 30/12, af te handelen vanaf 13/01Bewerken

Het lijdt weinig twijfel dat de naam van een categorie en van het hoofdartikel regelmatig gelijkluidend zijn; daar is ook vaak een goede reden voor. Maar dat is geen wet van Meden en Perzen, en als de aanmaker een bepaalde bedoeling heeft gehad, moet dat natuurlijk ook kunnen. Ik steun bdijkstra dat het aanbeveling verdient in dergelijke gevallen op de categoriepagina een en ander expliciet te maken - Skuipers (overleg) 1 jan 2023 19:03 (CET)
Ik ben het eens met Skuipers. Ik heb tevens op de overlegpagina van de categoriepagina volgende geplaatst: "Ik heb de categorienaam beperkt tot "Vereniging West-Vlaamse schrijvers", door het weglaten van het woord "van". Het is natuurlijk geen wet, en anderen doen het anders, zonder dat ik me geroepen voel dit voor wijziging voor te stellen, maar ik denk dat het geraadzaam is om de titel van een categorie zo kort en bondig als mogelijk te houden, met verwijdering van wat overbodig kan lijken. Ik heb ook "schrijvers" niet met hoofdletter geplaatst. Enerzijds ben ik voorstander alleen hoofdletters te gebruiken waar dit moet en anderzijds gaat het hier om een categorienaam en niet om de letterlijke titel van een bestaande vereniging, die natuurlijk vrij is hoofdletters voor elk woord van zijn benaming te gebruiken." Andries Van den Abeele (overleg) 6 jan 2023 14:52 (CET)
Maar er is dus geen goede reden om van de gebruikelijke werkwijze af te wijken dan alleen uw persoonlijke voorkeur?  LeeGer  6 jan 2023 15:02 (CET)
Waar haalt u die "gebruikelijke werkwijze"? Mij onbekend. En als het alleen om mijn persoonlijke voorkeur zou gaan, die is natuurlijk zoveel waard als de persoonlijke voorkeur van iemand anders. In huidig geval zelfs iets méér, omdat ik de categorie heb gemaakt. Als u een categorie zou maken, mag u er gerust op zijn dat ik u hierover niet zal achtervolgen. Andries Van den Abeele (overleg) 9 jan 2023 18:09 (CET)
De gebruikelijke werkwijze dat de categorie dezelfde naam draagt als de organisatie die het betreft. Ik distantieer me verder van uw beschuldigingen over het achtervolgen. Dergelijke persoonlijke aanvallen in het vervolg graag achterwege laten.  LeeGer  9 jan 2023 18:46 (CET)
Volgens mij heeft Andries Van den Abeele nergens beweerd dat de categorie enkel en alleen over die ene vereniging gaat. Echter ontbreekt nog steeds een afbakening op de categoriepagina. –bdijkstra (overleg) 9 jan 2023 19:10 (CET)
Het zou dan best zijn dat de categorie hernoemd wordt naar het onderwerp van de categorie. Vermits het hier blijkbaar hoofdzakelijk gaat over auteurs beschreven in de VWS-cahiers zou het misschien beter hernoemd worden naar Categorie:VWS-cahiers. Er staan namelijk ook auteurs bij nooit lid van deze vereniging zijn geweest of kunnen geweest zijn. Als er een categorie van de organisatie zelf nodig is dan best de naam gebruiken van het artikel. Een categorie dient toch om meer artikelen rond een bepaald onderwerp beschreven in een artikel terug te vinden. Akadunzio (overleg) 9 jan 2023 20:16 (CET)
Wat hebben de notitieboeken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ermee te maken?  LeeGer  9 jan 2023 20:51 (CET)
Een categorie heeft toch best dezelfde benaming als het artikel. VWS-cahiers is hier de benaming van een artikel. Net zoals we hier ook KNVB Beker hebben. Als Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook cahiers zouden hebben dienen we het artikel te hernoemen. Akadunzio (overleg) 13 jan 2023 18:42 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd zondag 01/01, af te handelen vanaf 15/01Bewerken

in verband met de gemeentelijke herindeling van deze drie gemeenten per 1 januari 2023. De inhoud kan worden toegevoegd aan de categorie:Geografie van Voorne aan Zee - Skuipers (overleg) 1 jan 2023 13:06 (CET)
in verband met de gemeentelijke herindeling van deze drie gemeenten per 1 januari 2023. De inhoud kan worden toegevoegd aan de categorie:Sport in Voorne aan Zee - Skuipers (overleg) 1 jan 2023 19:31 (CET)
in verband met de gemeentelijke herindeling van deze drie gemeenten per 1 januari 2023. De inhoud kan worden toegevoegd aan de categorie:Rijksmonument in Voorne aan Zee - Skuipers (overleg) 1 jan 2023 21:48 (CET)
in verband met de gemeentelijke herindeling van deze drie gemeenten per 1 januari 2023. De inhoud kan worden toegevoegd aan de categorie:Politiek in Voorne aan Zee - Skuipers (overleg) 1 jan 2023 22:15 (CET)

Week 03Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 16/01, af te handelen vanaf 30/01Bewerken

 • Categorie:Metro in Azerbeidzjan - te weinig inhoud - Er is maar één artikel over Metro in Azerbeidzjan: Metro van Bakoe. Sinds de invoeging van de lijst van metrostations van de Metro van Bakoe in dit artikel afgelopen september, is er te weinig inhoud voor een eigen categorie.  LeeGer  16 jan 2023 18:12 (CET)
 • Categorie:Rivier in Norrbottens län. Er is nog een oude indeling in categorieën over die niet rechtstreeks is, maar met de hand wordt ingevoerd. Ik ben dat aan het omzetten, maar de verklaring die er nu nog bovenin staat is daar voor mij handig bij. ChristiaanPR (overleg) 16 jan 2023 13:23 (CET) verhuisd van Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20230116#Categorie:Rivier_in_Norrbottens_län]
  Ik snap niet wat de bedoeling is van deze nominatie. Enige nadere uitleg lijkt me wel handig.  LeeGer  16 jan 2023 19:04 (CET)
  • LeeGer, Het feit dat iemand een nominatie niet begrijpt is geen voldoende reden om er dan maar voor te zijn de hele categorie weg te doen. Bij de Rijn bijvoorbeeld wordt de Categorie:Rivier in Duitsland niet genoemd. Deze nominatie betekent het zo voor de rivieren in Norrbottens län te doen dat ze in de Categorie:Rivier in Zweden moeten worden ondergebracht. Die indeling is onnodig grof.
   Er staat nu bovenin de Categorie:Rivier in Norrbottens län een schema met een genummerde indeling. De Kleine Piterivier bijvoorbeeld bij de E. De Kleine Piterivier komt in de Botnische Golf uit, dus is er een stroomgebied van de Kleine Piterivier. De Kleine Piterivier heeft ook zijrivieren en die horen bij dat stroomgebied. De Norrbodbäcken is er daar een van. De categorie-indeling voor de Norrbodbäcken is nu gecodeerd:
   [[Categorie:Rivier in Norrbottens län|E Kleine Piterivier]]
   Logischer is
   [[Categorie:Rivier in Norrbottens län]]
   [[Categorie:Stroomgebied van de Kleine Piterivier]]
   Ik heb deze laatste categorie omwille van mijn betoog daarnet aangemaakt.
   Er liggen in het stroomgebied van de Torne rivieren in Zweden, maar ook in Finland. Alle kantons, deelstaten en provincies waar de Rijn doorheen komt staan bij de categorie-indeling van de Rijn genoemd. Het was de enige bedoeling van mijn nominatie ermee aan te geven, dat ik het op die manier aan het omzetten ben.
   ChristiaanPR (overleg) 16 jan 2023 20:20 (CET)
   Sorry maar wat bedoel je hier precies mee? Ik begrijp de nominatie niet maar ik heb ook niet gepleit voor of tegen het verwijderen van deze categorie. De nominatie komt van jouzelf. Ik vroeg slechts om nadere uitleg waarom de categorie volgens jou weg zou moeten?  LeeGer  16 jan 2023 22:39 (CET)
   En deze categorie is ook al een subcategorie van Categorie:Rivier in Zweden.  LeeGer  16 jan 2023 22:55 (CET)
   • Ik heb mijn nominatie als wiu aangemerkt, dat de afkorting van werk in uitvoering is. Ik zeg daar alleen mee dat ik ermee bezig ben. Het is mijn bedoeling niet en het is ook nooit mijn bedoeling geweest de categorie te verwijderen. Wanneer het aan mij ligt wordt de nominatie verwijderen ongedaan gemaakt. ChristiaanPR (overleg) 18 jan 2023 00:27 (CET)
    Dan zou ik de nominatie doorhalen. Ongeacht jouw intenties is een WIU nominatie namelijk wèl een verwijdernominatie. Ik acht de kans zeer groot dat de afhandelend moderator na het lezen van de hele discussie besluit tot behoud, maar daar zou ik nooit 100% op vertrouwen.  LeeGer  18 jan 2023 10:23 (CET)
  Niet uitgevoerd Onduidelijk verzoek. –bdijkstra (overleg) 1 feb 2023 21:29 (CET)

Toegevoegd dinsdag 17/01, af te handelen vanaf 31/01Bewerken

Toegevoegd woensdag 18/01, af te handelen vanaf 01/02Bewerken

 • Categorie:Musical opgenomen in de MGM Studios en Categorie:Film opgenomen in de Ealing Studios - Niet relevant - Mijns inziens is de studio waar een film wordt opgenomen niet relevant genoeg om erop te categoriseren. Het maakt voor de lezer ook weinig verschil in welke studio de film is opgenomen want dat is niet te zien of herkenbaar aan de film. Er wordt immers met (tijdelijke) decors gewerkt die in principe in ieder ruimte/locatie neergezet kunnen worden zolang die maar groot genoeg is. Of de film wordt (gedeeltelijk) op locatie gefilmd. Over de opnamestudio wordt dan ook meestal weinig of niets gezegd in het artikel van een film. Hooguit wordt er vermeld waar er op locatie gefilmd is.  LeeGer  18 jan 2023 14:14 (CET)
Voor veel lezers is wel degelijk herkenbaar dat een film is opgenomen in de Ealing Studios of dat een musical is opgenomen in de MGM Studios; er is daar ook voldoende reclamebudget aan besteed. En niet alleen reclamebudget: de hele bestaansreden van die studios was om een onderscheidend product te maken. Vooral MGM was in haar hoogtijdagen een koninkrijkje op zich, met enorm veel mensen in vaste dienst, waaronder regisseurs en veel sterren. Daar komt dan ook het technisch instrumentarium bij, met onderscheidende mogelijkheden en beperkingen. En zeker in de tijd dat film zich ontwikkelde, leverde dat grote verschillen per studio op.
        En over "relevant" gesproken. de categorie Categorie:Film van Metro-Goldwyn-Mayer geeft aan "[...] biedt een overzicht van artikelen over films gemaakt/gedistribueerd door Metro-Goldwyn-Mayer." waarbij het woord "gedistribueerd" niet nader geduid wordt. Enig zoekwerk leert dat MGM films gedistribueerd heeft van allerlei andere maatschappijen, waarbij het per film kan varieren in welk land of werelddeel, en welk tijdvak. De films die MGM zelf gemaakt heeft zijn ooit juridisch in tweeën gesplitst, en worden op het ogenblik gedistribueerd door meer dan twintig bedrijven, afhankelijk van waar en hoe dat gebeurt. Over zinloos gesproken.
        Tot de basisprincipes van het categoriseren hoort dat categoriën niet te groot of te klein horen te zijn. Het verder indelen van onhanteerbaar grote categoriën als Categorie:Amerikaanse film (meer dan twaalfduizend lemma's) of Categorie:Britse film (meer dan zestienhonderd lemma's) naar zinvolle subcategoriën is daartoe het geëigende middel. - Brya (overleg) 19 jan 2023 12:37 (CET) - bijgested - Brya (overleg) 20 jan 2023 13:15 (CET)
Inhoudelijke argumenten over de nominatie van Categorie:Musical opgenomen in de MGM Studios en Categorie:Film opgenomen in de Ealing Studios graag. Niet over andere categorieën, die zijn hierboven niet genomineerd. De persoonlijke opmerkingen doen al helemaal niet ter zake dus laat die maar weg.  LeeGer  19 jan 2023 16:30 (CET)
Och, bij het bespreken van een categorie is de context (de andere categoriën) allicht van belang, zeker als daar grote problemen aanwezig zijn die door de nieuwe categorie verminderd worden. Zoals het ook relevant is dat 35 Wikipedias een categorie hebben voor "Films by shooting location": dat is helemaal geen rare invalshoek.
        De verdachtmaking "Er wordt immers met (tijdelijke) decors gewerkt die in principe in ieder ruimte/locatie neergezet kunnen worden zolang die maar groot genoeg is." miskent het hele onderwerp, en de hele bestaansreden van deze filmstudios.
        Dat "Over de opnamestudio wordt dan ook meestal weinig of niets gezegd in het artikel van een film." is voor nlwiki vaak waar, maar in veel van die lemmas wordt weinig of niets gezegd over welk onderwerp dan ook, behalve dan een lijstje met acteurs, de regisseur, een al dan niet kloppende indruk van de plot en wat data. Vergelijk wat uitgebreidere lemma's op enwiki en die hebben vaak wel een kopje "Production" of "Filming location", met vaak uitgebreide details. Dus dat het hier niet gebeurt is een gebrek dat hopelijk nog ingehaald wordt.
        En als een film op locatie opgenomen is, dan is hij niet in de studio opgenomen, en hoort niet in de categorie thuis. Dat lijkt me niet ingewikkeld. Wel is het zo dat het ook mogelijk zou zijn een "Categorie:Film gemaakt door Ealing Studios" of "Categorie:Film gemaakt door MGM Studios" te gebruiken (16 Wikipedias hebben een "Category:British films by studio"), maar gezien de geschiedenis van de film-maatschappij Ealing Studios (en de diverse verschijningvormen), en evenzo MGM, lijkt het me dan wel wenselijk om een tijdvak in te voegen. Om nog maar te zwijgen over de vraag wanneer iets een "Britse film" is: wanneer is een film van een Britse film-maatschappij opgenomen in Australië een Britse film? Als alle acteurs Brits zijn? De helft? Etc. - Brya (overleg) 20 jan 2023 13:15 (CET)
Ter informatie: er stonden op het ogenblik van nominatie iets meer dan dertig lemma's in de Categorie:Musical opgenomen in de MGM Studios. Dat was ongeveer de helft van het aantal dat in deze categorie past. Maar ja, LeeGer trekt zich niets van regels aan. - Brya (overleg) 19 jan 2023 13:23 (CET)
Is dit laatste slechts een hele domme opmerking? Of bewuste smaad en laster? Kun je je voortaan beperken tot inhoudelijke opmerkingen en de persoonlijke aanvallen achterwege laten? Waarschijnlijk niet maar ik vraag het toch maar.  LeeGer  19 jan 2023 16:28 (CET)
Het lijkt mij een zakelijke opmerking, die erop wijst dat je je niets aantrekt van de regels: sinds jaar en dag geldt dat de categorie pus inhoud intact gelaten hoort te worden tot de nominatie is afgehandeld ("Dit moet niet vooraf gebeuren, omdat men commentaar moet kunnen leveren op een nominatie.") Deze bijdrage is niet bepaald een oproep om het tegen de regels in verwijderen van lemma's uit de categorie ongedaan te maken. En deze verwijdering en deze en deze zijn vermoedelijk ook weer "denkbeeldige" bewerkingen? - Brya (overleg) 20 jan 2023 12:36 (CET)
Nee, een valse beschuldiging is nooit een "zakelijke opmerking". Het is ofwel een hele domme opmerking, ofwel bewuste smaad en laster en dan tevens een hele domme opmerking. Zeker op Wikipedia waar iedere bewerking is terug te vinden.  LeeGer  20 jan 2023 13:47 (CET)
Zoals je zegt is "op Wikipedia ... iedere bewerking ... terug te vinden" zodat iedereen kan zien dat de opmerking terecht is. - Brya (overleg) 21 jan 2023 11:52 (CET)
Dat iedereen kan zien dat jij liegt en mensen vals beschuldigd ja. Iedereen kan zien dat het hier terugdraaiingen betreft door moderator DirkVE.  LeeGer  21 jan 2023 17:56 (CET)
Voor een deel zijn het inderdaad "terugdraaiingen betreft door moderator DirkVE", zwaar tegen de regels in. Maar zoals de lezer kan zien was " Deze bijdrage niet bepaald een oproep om het tegen de regels in verwijderen van lemma's uit de categorie ongedaan te maken." De overige verwijderingen zijn wel door jou persoonlijk gedaan. - Brya (overleg) 22 jan 2023 11:13 (CET)
Ik vraag daar inderdaad een van onze moderatoren om advies in plaats van zelf zaken terug te draaien. Wat maakt mij dat toch een slecht mens hè?  LeeGer  22 jan 2023 11:42 (CET)
Een oproep om de regels te overtreden is laakbaar, allicht minstens even laakbaar als het zelf overtreden van de regels. Dat jij geen onderscheid maakt tussen de acties van een gebruiker en de kwaliteiten van die gebruiker als mens laat ik voor jouw rekening. - Brya (overleg) 23 jan 2023 12:37 (CET)
Het lijkt me logischer om te beginnen met een sectie "Films hier opgenomen" in het artikel over de Ealing Studios. - FakirNLoverleg 27 jan 2023 15:03 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd vrijdag 20/01, af te handelen vanaf 03/02Bewerken

 • Categorie:Filmreeks naar land - te weinig inhoud - Er is maar één subcategorie. Die kan rechtstreeks in de bovenliggende categorie.  LeeGer  20 jan 2023 14:19 (CET)
  Er waren er twee. –bdijkstra (overleg) 20 jan 2023 14:23 (CET)
  Die ging over animatieseries en dus sowieso niet over films.  LeeGer  20 jan 2023 19:29 (CET)
 • Categorie:Grieks cameraman - te weinig inhoud - Inhoud is slechts één cameraman. Die mag in de bovenliggende categorieën.  LeeGer  20 jan 2023 19:31 (CET)
  •   Tegen Maakt de structuurboom van de categoriën kapot. Themanwithnowifi (overleg) 28 jan 2023 13:36 (CET)
   Ik snap dit argument niet. Ja, het maakt de structuurboom kapot. Hetzelfde argument zou gelden als je categorieën zou hebben aangemaakt voor cameramannen uit elke Griekse gemeente. Maar wat is een boom zonder blaadjes? –bdijkstra (overleg) 28 jan 2023 18:16 (CET)
 • Categorie:Noors cameraman - te weinig inhoud - Inhoud is slechts één cameraman. Die mag in de bovenliggende categorieën.  LeeGer  20 jan 2023 19:31 (CET)
 • Categorie:Iers cameraman - te weinig inhoud - Inhoud is slechts één cameraman. Die mag in de bovenliggende categorieën.  LeeGer  20 jan 2023 19:31 (CET)

Toegevoegd zaterdag 21/01, af te handelen vanaf 04/02Bewerken

Toegevoegd zaterdag 21/01, af te handelen vanaf 04/02 deel 2Bewerken

Toegevoegd zondag 22/01, af te handelen vanaf 05/02Bewerken

Dit lijkt me een loze kreet. Dit is geen supercategorie. Het gaat om een te lege subcategorie op het diepste niveau en heeft op de structuur van de categorieboom dan ook geen enkele invloed.  LeeGer  28 jan 2023 16:15 (CET)

Week 04Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 23/01, af te handelen vanaf 06/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd dinsdag 24/01, af te handelen vanaf 07/02Bewerken

 • Tegen. Verbreekt structuur van bovenliggende “x naar land”. 2A02:A456:1CD2:1:18CD:7874:E228:9EDA 31 jan 2023 10:07 (CET)
  Onjuist want de bovenliggende categorie "Verkeer en vervoer in ..." is juist deel van de structuur "x naar land" maar straks dankzij deze nominaties met een duidelijker en meer uniforme structuur.  LeeGer  31 jan 2023 10:45 (CET)

Toegevoegd woensdag 25/01, af te handelen vanaf 08/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd donderdag 26/01, af te handelen vanaf 09/02Bewerken

 • Zoals u ook ziet heb ik keurig ondertekend, als gebruiker zonder een account. Ik insinueer bovendien niks. Ik geef aan waarom ik het niet eens ben met het door u aantasten van de categoriestructuur. Daar gaat u in het geheel niet op in. Dus nogmaals: tegen het verbreken van de structuur vanuit “verkeersinfrastructuur naar land”. 2A02:A456:1CD2:1:18CD:7874:E228:9EDA 31 jan 2023 09:59 (CET)
  De structuur wordt juist verbetert door de artikelen en subcategorieën samen te brengen in de categorieën Verkeer en vervoer naar land, in plaats van alles te verdelen tussen Verkeer en vervoer naar land en Verkeersinfrastructuur naar land. Er is meestal (misschien zelfs altijd maar zover ben ik nog niet) te weinig onderscheid om die extra subcategorie te rechtvaardigen en het onderscheid is er vaak ook niet omdat veel infrastructuur ook in andere subcategorieën van Verkeer en vervoer naar land te vinden is. De structuur is dus ver te zoeken.  LeeGer  31 jan 2023 10:19 (CET)
 • Ik deel uw opvatting in deze geenszins. 2A02:A456:1CD2:1:18CD:7874:E228:9EDA 31 jan 2023 13:59 (CET)
 • Categorie:Slowaaks spoorwegmaterieel - geen zinvolle inhoud - Enige inhoud is het artikel Plan U over Nederlandse hondekoptreinstellen waarvan er ooit zes aan Slowakije zijn verkocht, waarvan er uiteindelijk slechts twee zijn geleverd maar die nooit in Slowakije dienst gedaan hebben. Het lijkt me dan ook op zijn minst erg overdreven om hier van "Slowaaks spoorwegmaterieel" te spreken.  LeeGer  26 jan 2023 00:09 (CET)

Toegevoegd vrijdag 27/01, af te handelen vanaf 10/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 28/01, af te handelen vanaf 11/02Bewerken

Toegevoegd zondag 29/01, af te handelen vanaf 12/02Bewerken

Week 05Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 30/01, af te handelen vanaf 13/02Bewerken

Toegevoegd dinsdag 31/01, af te handelen vanaf 14/02Bewerken

Toegevoegd woensdag 01/02, af te handelen vanaf 15/02Bewerken

Tegen. Het weghalen van bepaalde takken uit de categorieboom is zeer zeker GEEN verbetering. Ook al is het maar één artikel, de vindbaarheid vanuit “kerkgebouw naar land” via “kerkgebouw naar territorium” gaat onnodig verloren doordat iemand per se meent de categorieboom wat leger (of moet ik zeggen LeeGer) te moeten maken. 2A02:A456:1CD2:1:55F2:D400:2045:A44E 2 feb 2023 15:36 (CET)
De vindbaarheid wordt juist gigantisch verbetert doordat de gebruiker niet meer door een doolhof aan lege categorieën hoeft te dwalen naar een klein beetje inhoud. Wie dat niet inziet moet beter heel ver van het categoriseren vandaan blijven. Zoals ook onze eigen richtlijnen aangeven is 1 artikel per categorie al een slecht idee en hier is het zelfs nòg véél minder. (zelfs minder dan ½ artikel per categorie)  LeeGer  2 feb 2023 17:17 (CET)

Toegevoegd donderdag 02/02, af te handelen vanaf 16/02Bewerken

Toegevoegd vrijdag 03/02, af te handelen vanaf 17/02Bewerken

Toegevoegd zaterdag 04/02, af te handelen vanaf 18/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 05/02, af te handelen vanaf 19/02Bewerken

 • ...

Week 06Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 06/02, af te handelen vanaf 20/02Bewerken

Toegevoegd dinsdag 07/02, af te handelen vanaf 21/02Bewerken

Toegevoegd woensdag 08/02, af te handelen vanaf 22/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd donderdag 09/02, af te handelen vanaf 23/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 10/02, af te handelen vanaf 24/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 11/02, af te handelen vanaf 25/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 12/02, af te handelen vanaf 26/02Bewerken

 • ...
  WP:VC/D
  WP:TBC/D
Direct te verwijderen

Alleen in geval van werkelijke onzin of echt duidelijke (spel)fouten, waar geen discussie over zal bestaan. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of stemmingen. Bij onenigheid of discussie omtrent een nominatie wordt aangeraden zich te wenden tot de gewone verwijderprocedure. Voor de exacte criteria, zie richtlijnen voor moderatoren.

Als je een pagina hernoemd hebt wegens een duidelijke spelfout, vergeet dan niet het label op Wikidata aan te passen.

Kandidaten directe verwijderingBewerken