Maan Deze gebruiker is voorlopig niet actief op Wikipedia ('wikibreak').
laatste bijdragen
Welkom bij Gasthuis!

Gasthuisregels
Vragen die hier gesteld worden zal ik hier beantwoorden.
Vragen die ik op een andere pagina gesteld heb kunnen het beste daar beantwoord worden.
Hier kunt u een nieuw bericht achterlaten

EleosBewerken

Dank voor berichten op overleg-pagina. 'Wikipedia-regels zijn niet simpel' vind ik nog een understatement :). Net een nieuw verzoek ingediend, moet nu goed komen. merci.Eleosggz (overleg) 23 okt 2017 15:24 (CEST)

Beste Eleosggz, blij dat u het zo sportief opvat. Degene die de naamshernoeming deed had dit natuurlijk moeten controleren, maar voor die persoon is Nederlands niet de moedertaal, dus een vergissing is dan snel gemaakt. Nogmaals veel succes met uw bijdragen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 24 okt 2017 19:51 (CEST). P.S. Mooie naam. Filippenzen 4:7 vermoed ik. Gasthuis(overleg) 25 okt 2017 23:22 (CEST)

H.D. van GennipBewerken

Beste Gasthuis,

Er zijn eerder deze week door Gouwenaar en mij wat aanpassingen gedaan op Henderikadius Zwantinus Kloekers. Zie voor het fantastische speurwerk van Gouwenaar de OP. Het is wel aardig om nu ook nog de twee anderen te beschrijven die naar aanleiding van het bezoek van Gützlaff naar China vertrokken. Van Medenbach Wakker heb ik de relevante persoonsgegevens weten te achterhalen, al haar voornamen en datum van geboorte en overlijden, haar ouders, etc.

Bij Van Gennip lukt mij dat niet helemaal. Bij Jongeneel en ook in alle digitale bronnen die ik kan vinden wordt hij steeds benoemd als H.D. van Gennip. Nergens heb ik een voornaam kunnen vinden. Zij bijvoorbeeld hier in het repertorium

In deze bron is sprake van 1822-1866. Ik kom als geboortejaar echter ook 1824 tegen en als jaar van overlijden 1868. Jongeneel geeft in het personenregister (pag. 341) 1822 -1868. Volgens dit blog zou hij in 1824 in Appingedam geboren zijn. Er wordt gerefereerd aan een bericht van overlijden in het kerkblad De Bazuin dat van Gennip op 10 november 1866 zou zijn overleden. Een digitale versie van het blad heb ik niet kunnen vinden. Hier wordt ook 1824-1866 gegeven.

Het gaat mij in de eerste plaats om een voornaam. Maar onomstreden data van geboorte en overlijden zijn natuurlijk ook zeer welkom. Ik weet dat Gouwenaar deze pagina volgt. Als die tijd kan vinden, dan natuurlijk ook heel graag. Renevs (overleg) 22 nov 2017 22:00 (CET) PS. Ik heb ruim een kwartier nodig gehad om er achter te komen dat met de brieven aan H. de Cock die in het blog en het repertorium worden genoemd waarschijnlijk de mij tot dan toe volstrekt onbekende Helenius de Cock, de zoon, wordt bedoeld.

De zendeling Hendrik Douwes (ook Hindrik Doewes) van Gennip werd op 4 september 1822 geboren in het Groningse Tjamsweer (gem. Appingedam) als zoon van de landbouwer Schelte Hindriks van Gennip en Trijntje Klaassen Vegter. Hij overleed op 10 november 1866 in Nieuwe Pekela. Op 23 juli 1863 was hij in Kampen getrouwd met Willemina Schepman, dochter van de scheepstimmerman Toon Schepman en Femmigje van Hoorn. Gouwenaar (overleg) 22 nov 2017 22:21 (CET) Het is een wat triest verhaal. Hij verkeerde in het jaar van zijn overlijden in kommervolle omstandigheden en kreeg een jaarlijkse gratificatie van de synode verleend (zie Handelingen van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk). Van Gennip was de eerste zendeling die door de Afgescheide Kerken naar China zou zijn uitgezonden. Hij heeft na zijn terugkeer uit Indië ook nog als provinciale evangelisatie-colporteur in Groningen gewerkt (zie De Gereformeerde Kerk van Stadskanaal-Pekelderweg) Enkele maanden na zijn overlijden stierf op 2 april 1867 ook zijn in september 1866 geboren dochtertje. Nog geen jaar later overleed op 23 januari 1868 ook zijn weduwe. Gouwenaar (overleg) 22 nov 2017 22:40 (CET)
Beste Gouwenaar, Opnieuw mijn dank. Wat de snelheid van verstrekken van persoonsgegevens betreft lijkt het wel of je kan toveren. Van die behoeftige omstandigheden was ik op de hoogte. In andere bronnen wordt die laatste functie reizend evangelist genoemd. Renevs (overleg) 22 nov 2017 22:53 (CET)
Ja, de geboorte- en overlijdensjaren genoemd in het Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960 zijn dus correct. Ik was verrast om ook hem weer te zien opduiken in mijn vroegere werkgebied het veenkoloniale gebied van Groningen. Gouwenaar (overleg) 22 nov 2017 22:59 (CET)
Beste Renevs, beter dan Gouwenaar had ik je vraag niet kunnen beantwoorden en even goed als hem ook niet. De meest uitvoerige bron over Van Gennip is van A. Goslinga, Dr Karl Gützlaff en het Nederlandsche protestantisme in het midden der vorige eeuw ('s Gravenhage: Boekencentrum, 1941), p. 66-74. Omdat de blog deze bron gebruikt heeft, klopten daar ook de gegevens. Ik heb het boek in de kast staan en zal kijken of het ook nog aanvullende informatie over Kloekers en Van Medenbach Wakker bevat die het moeite van het vermelden waard is.
Dat Van Gennip opduikt in de veenkoloniën verbaast mij niet. De plattelandsbevolking werd door de leiding minstens een van de zendingsgenootschappen als goed oefenterrein voor toekomstige zendelingen beschouwd, met andere woorden, men beschouwde de mensen daar als halve of hele heidenen. Bovendien werden de zendelingen in de negentiende eeuw minder goed opgeleid dan de predikanten en dus als niet geschikt voor het werk in een stadsgemeente beschouwd. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 24 nov 2017 07:46 (CET).
Zij het dat het in het blog genoemde geboortejaar 1824 niet juist is. Op 27 oktober 1824 werd zijn zus Jantje (akte nr. 83) geboren. Hij werd op 4 september 1822 geboren (akte nr. 72). In het blog wordt genoemd dat hij in 1868 zou zijn overleden met een kanttekening dat Goslinga dit al - terecht nmm - gecorrigeerd heeft. Zie zijn overlijdensakte d.d. 10 november 1866. Gouwenaar (overleg) 24 nov 2017 14:14 (CET)
Het was mij al gaan duizelen van de jaartallen. In tegenstelling tot de sterfdatum geeft Goslinga bij zijn onjuiste geboortedatum dan ook geen bron. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 24 nov 2017 16:44 (CET).
Het repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960 gebruikt ook Goslinga als bron, maar geeft wel de juiste jaartallen. Het viel mij al op dat in het repertorium bij de bronvermelding "o.a.: Goslinga, Karl Gützlaff, 72", uitdrukkelijk o.a. was toegevoegd. Gouwenaar (overleg) 24 nov 2017 16:58 (CET)

Johannes Wisse vs Jacobus WisseBewerken

Beste Gasthuis, vreemd die naamsverwisseling. Wanneer ik in het Zeeuws Archief een zoekactie doe op Wisse J*, kind, geboren in Oostkapelle, in de periode van 1840 tot 1846, wordt er ene Jacobus Wisse gevonden en dat was de reden voor de titelwijziging.
zie: Zoekaktie Zeeuws Archief
Waar komt die naamsverwisseling vandaan? Groet Arend41 (overleg) 30 nov 2017 10:42 (CET)

Nog een paar opzoekingen, twee in de Zeeuwse krantenbank op het overlijden van Wisse en eentje in het Zeeuws Archief ook het overlijden van Wisse
krantenbank 1
krantenbank 2
Zeeuws Archief
Naar mijn idee hebben de heren die Wisse de voornaam Johannes gaven zich vergist. Groet Arend41 (overleg) 30 nov 2017 11:38 (CET)
Zie mijn opmerkingen hier en hier. Misschien verstandig om de discussie te vervolgen op de overlegpagina van het artikel. Gouwenaar (overleg) 30 nov 2017 11:53 (CET)
Ik heb die verstandige suggestie gevolgd. Het blijft pijnlijk dat de vakliteratuur hier zo de mist in is gegaan. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 30 nov 2017 21:23 (CET).

DankBewerken

voor je bijdrage. Ik heb geprobeerd in de discussie over de karakterisering van de plaats vooral te zoeken naar wat in betrouwbare bronnen daarover te vinden is. Ik heb er vier (uit hele diverse hoeken) gevonden en geraadpleegd, t.w. (in chronologische volgorde) het onderzoek van Motivaction uit 2008, het werk van Van Deursen uit 2011, het jaarboek van de PKN 2011-2012 (over een recentere uitgave beschikte ik niet) en het onderzoek van de Universiteit Utrecht uit 2015. Maar ik krijg niet de indruk dat bronnen hier veel gewicht in schaal leggen. Kennelijk is de eigen perceptie van de werkelijkheid van groter belang. Dan houden mijn mogelijkheden op. Ik houd het artikel wel op mijn volglijst om een klein beetje een oogje in het zeil te houden (voor een vissersplaats niet ongewoon ;-). Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 1 feb 2018 21:35 (CET)

Traiectum (oud)Bewerken

Gasthuis, ik heb eerst maar eens de titel van mijn bijdrage gewijzigd, gezien alle commotio rond de vorige titel. Ik heb er nu Traiectum (oud) van gemaakt om onderscheid te maken met Utrecht en Maastricht.

Ik begrijp de bezwaren tegen de inhoud van het artikel eigenlijk niet. De Utrechters zeggen zelf dat er in Utrecht een archeologische leegte bestond in de vroege Middeleeuwen. En de Maastrichtenaren zeggen zelf hetzelfde over Maastricht. Dat zijn vaststellingen, feiten. En een encyclopedie hoort feiten op te sommen. In het lemma Traiectum (Uttrecht) wordt ditzelfde met zoveel woorden gezegd, en ook in het overleg erbij wordt gezegd dat Utrecht vóór Willibrord niet bestond.

Ook het Itinerarium geeft feiten: het noemt plaatsen en een afstand van 147 km tussen Kleef en Traiecto. Traiecto kon niet in Utrecht kon liggen, want dat ligt op 88 km. Ook hier een gewone vaststelling, een feit. En ook de volgende bronnen zijn niet uit de duim gezogen. Ook hier gaat het om verifieerbare feiten, waarvan ik dacht dat wikipedia ermee gediend was. Het vroege Traiectum (250-850) toch in Utrecht plaatsen is dan ook niet erg wetenschappelijk.

Groet Doorneroosje (overleg) 8 apr 2018 19:03 (CEST)

Beste Doorneroosje, allereerst heb ik uw bijdrage om redenen van overzichtelijkheid van een kopje voorzien. Ik hoop dat u mij deze kleine ingreep niet kwalijk neemt. Het kernprobleem is al genoemd op de beoordelingspagina: de theorie is niet geaccepteerd in wetenschappelijke kring en dat is de norm die hier gehandhaafd wordt. Het uitgangspunt van uw bijdrage is dat er een derde Traiectum is geweest, terwijl dat eigenlijk alleen in de kringen rond Albert Delahaye wordt aangenomen. Dat kan dus niet op Wikipedia. Pas wanneer die opvatting door een grote groep wetenschappers wordt gedragen kan deze worden opgenomen.
Overigens wil ik hiermee niet afdingen op uw kennis van de vroege Middeleeuwen. Die lijkt mij groter dan de mijne. Het artikel Greveningen maakt op mij de indruk van een genuanceerde bijdrage waarvan ik met plezier kennis heb genomen. Ik vraag mij wel af of de naam van de polder één-op-één aan de stad gekoppeld kan worden, gezien de bronnenschaarste in die tijd. U scheert daarmee langs de grenzen van wat wij origineel onderzoek noemen. Plaatsing daarvan is verboden volgens deze richtlijn. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 9 apr 2018 09:58 (CEST).

Beste Gasthuis, Ik heb intussen begrepen dat ik niet moet overtuigen met argumenten waarom de werkelijkheid anders zou zijn, maar me moet houden aan een zo neutraal mogelijke verhaal. Daarom heb ik Traiectum herschreven: alles over het Traiectum in Utrecht en Maastricht heb ik geschrapt en me beperkt tot de gegevens over het oude Frankische Traiectum. Dus geen drievoud meer, maar één oud Traiectum. Dus niet alleen de titel is aangepast, ook de inhoud. Graag hoor ik of zo is voldaan aan de wikipedia-eisen, en of je je beoordeling kunt bijstellen. Groet Doorneroosje (overleg) 12 apr 2018 12:16 (CEST)

Beste Doorneroosje, ik zie dat het artikel inmiddels verwijderd is, dus ik kan het helaas niet meer beoordelen. Ik begrijp uit je bijdrage dat de herschreven tekst er nog steeds van uitgaat dat het Traiectum uit de Frankische tijd een andere plaats dan Utrecht of Maastricht is. Dat lost het gesignaleerde probleem dus niet op - eerder integendeel - en het artikel is dan ook terecht verwijderd.
Over het artikel Greveningen ben ik inmiddels ook minder positief. De identificatie met Greveninge bij het Zwin is mij veel te stellig. Mijns inziens moet ook hier duidelijk worden aangegeven dat wij het niet weten en dat er meerdere opties zijn. Ook het Franse Gravelines is met zijn St.-Willibrorduskerk die al rond 800 bestond namelijk een vooral in de Franstalige literatuur veel genoemde kandidaat. Dat moet echter vrij eenvoudig zijn op te lossen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 13 apr 2018 15:16 (CEST).

Stadstatus bij onze burenBewerken

Moi Gasthuis, bij deze bewerking vroeg ik me af of ik iets niet goed zie. Ik had altijd gedacht dat in Dld tegenwoordig geldt dat stad ziet op de status van een gemeente, een gemeente is al dan niet een stad, maar binnen een gemeente heb je alleen ortsteilen. Gemeentes zoals in NL Súdwest-Fryslân die tig dorpen én vijf steden omvat leek mij daar eigenlijk niet mogelijk, maar ik ben graag bereid bij te leren. Peter b (overleg) 9 apr 2018 10:34 (CEST)

Beste Peter b, ik zie al waar ik de mist in ben gegaan. Bij Ämter gaat dit wel op omdat daar de gemeenten/steden hun zelfstandigheid niet verliezen. Je keuze "dorp" vind ik echter echt niet kunnen voor een plaats die het grootste deel van de geschiedenis een stad is geweest en daar ook nog steeds de sociaaleconomische kenmerken van bezit. Ik blijf daarom pleiten voor "stad", maar dan niet in juridische zin. Anders is misschien een vertaling van de constructie op de Duitse Wikipedia een oplossing: "een van de twee hoofdkernen van"? Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 9 apr 2018 11:20 (CEST).
Bedankt voor je reactie. Ik ben met je eens dat dorp misschien ook niet de correcte term is, een echt bevredigende oplossing heb ik ook niet een,twee,drie. Voor Nederlanders zou stad rustig kunnen, maar ik dacht dat onze Vlaamse collega's stad ook enkel gebruiken voor een hele gemeente en dan is het weer verwarrend. (overigens vind ik hun gebruik van deelgemeente weer erg verwarrend) Hoofdkern zou kunnen, maar twee hoofdkernen in een stad van nog geen 20.000 inwoners vind ik ook weer zo wat. Peter b (overleg) 9 apr 2018 12:36 (CEST)
Beste Peter b, ik zie dat probleem niet zo, maar laten we het dan maar simpel op "plaats" houden. Zo lang een stad(je) maar geen dorp genoemd wordt. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 10 apr 2018 07:47 (CEST).

BuijsBewerken

Hallo Gasthuis, wanneer ik bij Buijs op Jan Buijs (28 augustus 1948 - 1 december 2015), hoogleraar industrieel ontwerpen aan de TU Delft klik, kom ik weer bij Buijs terecht. Is dat de bedoeling? :) Lotje (overleg) 14 apr 2018 15:48 (CEST)

Nee.Gasthuis(overleg) 18 apr 2018 21:21 (CEST)

Dank!Bewerken

Beste Gasthuis, nog wilde ik je bedanken voor je berichten inzake de blokkade voor privacyschending. Hoewel ik nog steeds de dreiging voel (want het moet iemand zijn die hier al eerder onder een andere naam actief moet zijn geweest, mogelijk ook dezelfde die zich al eerder aan hetzelfde richting mij schuldig heeft gemaakt, en mogelijk iemand die nog steeds hier onder weer een andere naam aanwezig is), en ik geen enkel idee heb hoe dit kon gebeuren, ben ik toch blij dat het voor deze gebruiker dankzij gebruiker:Ecritures tot een OT-blok is gekomen. Vriendelijke groet van Paul Brussel (overleg) 13 aug 2018 17:16 (CEST)

Beste Paul Brussel, ik kan alleen maar zeggen: graag gedaan. Ik weet uit eigen ervaring hoe vervelend een privacyschending kan zijn en ik hoop voor je dat deze gebruiker dit gedrag niet verder doorzet. Wel geldt: hoe minder aandacht je er zelf aan besteedt, hoe minder het anderen zal opvallen. Daarom ben ik ook blij dat Ecritures zo snel heeft ingegrepen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 14 aug 2018 19:52 (CEST).

Completering wikipedia Gerard MosterdBewerken

Beste Gasthuis,

De huidige biografie van choreograaf, regisseur, impresario, curator Gerard Mosterd bevat veel onjuistheden. (Zo is hij bv niet van Indonesische oorsrong maar van Nederlands-Indische.) Mijn correcties en toegevoegde teksten zijn inhoudelijk correct en ook online verifieerbaar. (Oa via de online theaterencyclopedie.) Aanprijzende teksten haal ik er uiteraard uit. Referentielinks zijn blijbaar niet gewenst dus haal ik ook die eruit. (Hoewel het verhelderend is om door te linken zodat de lezer weet om welke relevante Indonesiers het gaat.)

Antwoord op jouw vraag over de danssolo Angin: Deze is door Gerard Mosterd aanvankelijk zelf gedanst maar werd tijdens het bezoek van keizer Akihito door de in Nederland woonachtige Japanse danser Shintaro O-Ue gedanst.

Dank je voor het deblokkeren.

Hieronder de bijgwerkte tekst met de door u toegepaste regels. Is een chronologische opsomming van zijn dansvoorstellingen en chronologische opsomming van de gezelschappen waarbij hij heeft gedanst niet volgens uw regels toegestaan?

Mvrgr Pytha21

Gerard Mosterd (Amersfoort, 21 april 1964) is een Nederlandse choreograaf, regisseur, impresario en curator van Nederlands-Indische afkomst. Gerard studeerde academische-, moderne-, volksdans en muziek aan het Koninklijk Conservatorium en aan de Rijksscholengemeenschap van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Na afronding van zijn studie danste hij aansluitend als beroepsdanser bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, Hwa Kang Dance Company Taipei, London Festival Ballet, English National Ballet, Concordanse in Parijs, het [Basel Stad Theater] en [Ulmer Stad Theater].

In 1996 startte Gerard Mosterd met het maken van onafhankelijke, alternatieve dansvoorstellingen in de Melkweg in Amsterdam. Vanaf 2002 reisden zijn producties jaarlijks langs theaters en festivals in Zuidoost-Azië en in het bijzonder in Indonesië. Tot nu toe realiseerde hij meer dan veertig dansvoorstellingen waarvan er verschillende uitgebreid door Azië en Nederland toerden. (Zie lijst onderaan deze pagina.) Regelmatig was er sprake van samenwerking met Indonesische podiumkunstenaars waaronder Boy G. Sakti, Martinus Miroto, Eko Supriyanto, Sri Qadariatin, Rudy Wowor en Didik Nini Thowok.

In 1999 creëerde Mosterd een eclectische, moderne dansvoorstelling, Ketuk Tilu[1] op dynamische en sensuele Jaipongan muziek uit West Java, een choreografie over verboden erotische expressie. Er volgen in de loop der jaren verschillende versies van deze voorstelling. In 2000, rondom het Nederlandse staatsbezoek van keizer Akihito van Japan en de demonstrerende Indië veteranen speelt hij de solovoorstelling Angin, onder andere in de Haagse Pasar Malam, gedanst door de Japanse danser Shintaro Oue.

In 2002 arriveerde hij in de Indonesische podiumkunstenwereld, op aanmoediging van de Indonesische dans autoriteit Farida Oetoyo met de voorstelling “Lichtende Schemering” (Luminescent Twilight). Een voorstelling over het falen van een Europees-Aziatisch huwelijk. Na een tournee langs Nederlandse theaters gespeelt in theaters door Java en Bali.

Kamu/jij (2014) is een op Louis Couperus’ koloniale, erotische thriller De Stille Kracht geïnspireerde, intieme dansvoorstelling die in een serie theaters door Nederland, Maleisië en Indonesië heeft gespeeld. In 2007 pionierde hij met een samenwerkingsproject[2] rondom de matrilineaire Minangkabau uit de hooglanden van Padang in West Sumatra. Dit project, uitgevoerd door de legendarische Silat krijgers van Gumarang Sakti speelde langs zo’n 60 theaters in Zuid Oost Azië en Europa vergezeld van lezingen en workshops over het verdwijnende matriarchaat.

Na dit project volgde in 2009 een Nederlandse toernee van Ibu Bhumi, een educatief samenwerkingsproject met Benny Krisnawardi en ekele amateur- plus Indonesische dansers.

Unfolding (2004) is een korte, fysieke voorstelling met electronica en film. Deze solo performance speelde op verschillende internationale locaties.

In 2011 toerde Mosterd langs Indonesische theaters met een Javaanse versie van Stravinsky's L'Histoire du Soldat, uitgevoerd door de Dutch Chamber Music Company en prominente Javaanse performers. Dezelfde productie opende in juni 2012 het 11e Indonesian Dance Festival. Dan Ada Sebuah Kotak (2012) is een groepsvoorstelling voor Sumber Cipta in Jakarta, het balletgezelschap van Farida Oetoyo in opdracht van het Erasmushuis Jakarta. Het is de eerste samenwerking met journalist/dichter en mensenrechtenactivist Goenawan Mohamad.

In 2010 startte Gerard Mosterd het agentschap [1] dat de uitwisseling van artiesten faciliteert tussen Azië, West- en Oost Europa. Het eerste project was een Russisch balletgala in Manila met sterren van het Mariinsky en Bolshoi Ballet. Vanaf 2016 produceert hij als Kantorpos-Music Theatre Stage Management naast tournees met Aziatische voorstellingen zoals van [Miroto], [Sutra Dance Theatre] en [Wangnin Bunmei] eveneens grote opera en ballet producties. Gerard is sinds 2013 verbonden als "resident principal", gastchoreograaf en docent aan EKI Dance Company in Jakarta.

Gerard Mosterd danst en acteert als antagonist in de Indonesische all star film [Guru Bangsa: Tjokroaminoto] (2014) van Garin Nugroho[3]. In 2017 maakte hij met het New European Ensemble en Wieteke van Dort de voorstelling 'Een Javaanse L'Histoire du Soldat'[4] voor Nederlandse podia. De tekst hiervoor werd geschreven door dichter, journalist en mensenrechtenactivist Goenawan Mohamad[5].
Bovenstaande niet middels vier tildes (vier keer '~') ondertekende overlegbijdrage is op 3 sept. 2018 om 11:03 uur geplaatst door Pytha21.

Beste Pytha, referentielinks zijn op zichzelf niet een probleem, maar ze moeten gelabeld zijn als 'referentie'. Deze ochtend heb ik zes van uw referenties gewijzigd richting de manier zoals alhier gebruikelijk is. Wellicht kunt u dat nog even goed bekijken. Zie deze versie van het artikel, helaas heeft een andere gebruiker mijn toevoegingen er daarna uit gesloopt. Vriendelijke groet, Bob.v.R (overleg) 3 sep 2018 17:46 (CEST)
Beste Pytha21, allereerst: bedankt voor het antwoord op mijn vraag over Angin. Dat maakt het een stuk duidelijker. Ten tweede: ik ben niet verantwoordelijk voor het opheffen van je blokkade en trouwens ook niet voor het opleggen ervan. De tekst komt op mij al een stuk zakelijker over. Wat betreft de lijst met voorstellingen: Wikipedia is een encyclopedie, geen CV. Dat betekent dat de lijst niet volledig hoeft te zijn. Ik zou zelf vooral kiezen voor de voorstellingen waarmee hij op reis is geweest en voorstellingen die voor zijn ontwikkeling belangrijk zijn geweest. Het zou ook mooi zijn als je berichten en recensies van die voorstellingen zou kunnen vinden. Dat toont ook meteen het belang ervan aan. Tot slot 1: ik heb nog wat praktische tips op je overlegpagina gezet. Tot slot 2: verwacht tussen 09:00 en 19:30 geen antwoorden van mij. Tot slot 3: maar buiten die tijd zal ik proberen snel vragen te beantwoorden. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 sep 2018 21:34 (CEST).

Completering wikipedia Gerard Mosterd (2)Bewerken

Hartelijk dank Gasthuis,

Ik zou dankbaar zijn als je me wilt coachen of op wat voor manier wilt helpen om me te bekwamen in het schrijven van goede wikipedia artikels. Ik heb het nog niet helemaal door.

Ik begrijp nu dat ik beter geen externe links en niet Nederlandse links in het artikel plaats. Prijzende teksten haal ik er inmiddels uit.

Ik weet ook nog niet hoe ik foto's toevoeg. Videoclips mogen ook niet worden toegevoegd denk ik.

Ik hoor graag van je en volg je adviezen. Mvrgr

Pytha21Pytha21 (overleg) 3 sep 2018 22:43 (CEST)

Beste Pytha21, graag help ik je, al ben ik geen officiële coach. Die kun je aanvragen via Wikipedia:Coachingsprogramma. De gebruikers daar hebben veel meer ervaring dan ik, zeker ook met het begeleiden van nieuwe bewerkers, en hebben mogelijk ook tijd om je overdag te helpen.
Foto's kun je alleen toevoegen als ze al op Wikimedia:Commons staan. Anders moet je ze zelf daar uploaden. Meer informatie vind je op Wikipedia:Snelcursus/Vormgeving#Afbeeldingen en de links.
Videoclips kunnen ook toegevoegd worden. Zeker bij een onderwerp als ballet/dans lijkt me dat een waardevolle aanvulling. Daarvoor geldt dezelfde werkwijze als voor foto's.
N.B. 1: Je mag alleen foto's en video's uploaden waarvan je zelf de maker bent of waar geen auteursrecht meer op rust, bijvoorbeeld omdat de maker meer dan 70 jaar geleden is overleden.
N.B. 2: Als je een foto of video op de Nederlandse Wikipedia plaatst geef je deze vrij voor commercieel hergebruik en bewerking. Denk dus goed na of je dat echt wilt. Ik kan me voorstellen dat het niet leuk is om (een fragment van) een dansopname terug te zien in een reclamefilmpje voor een product dat je verafschuwt.
Andere vragen beantwoord ik graag morgenavond weer. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 sep 2018 23:10 (CEST).
Nogmaals, externe links zijn op zichzelf niet 'verboden', maar ze moeten niet in lopeende tekst staan. Zie hierboven de link naar mijn voorbeeld van hoe externe links kunnen worden toegevoegd. Bob.v.R (overleg) 3 sep 2018 23:18 (CEST)

Frank de GraaffBewerken

Beste Gasthuis, mag ik je ondanks je 'break' lastigvallen? In een poging het artikel over bovengenoemde geleerde wat neutraler te maken heb ik onder andere enkele tekstdelen uit 2010 teruggehaald waarin jij de hand had. Zou je eens kunnen kijken of het eindresultaat acceptabel is? Vr. groet, JanB46 (overleg) 12 feb 2019 11:04 (CET)

Beste JanB46, dat is geen enkel probleem. De aanduiding 'break' is om aan te geven dat je niet te veel moet verwachten van mij, maar niet dat je niets moet verwachten. Je aanpassingen zijn even zovele verbeteringen. Zelf heb ik ook nog wat kleine aanpassingen gedaan. Ik vond het vermakelijk om te zien dat iemand het kopje "Trivia" had gezet boven de rel rond de Evangelische Hogeschool, waardoor De Graaffs opvattingen juist in bredere kring bekend raken. Wat ik nog mis is zijn bekendheid in bevindelijk-gereformeerde studentenkringen, waar mensen echt met hem dweepten (eigen waarneming, maar ben zelf nooit aanhanger geweest. Toch te veel westers wetenschapper, denk ik). Dat stond er eerder wel in en kan ik terugzetten. Mijns inziens verdienen de passages over Nietzsche en Kant hetzelfde lot als die over Bergson: weg. Ik wil hier later nog wel naar kijken en dan meteen pagina's 225-232 van het proefschrift van Remco van Mulligen (Radicale protestanten) meenemen die specifiek over het conflict aan de Evangelische Hogeschool gaan en ook wat achtergrond daarbij geven. Tot zover mijn geheugensteuntje. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 13 feb 2019 12:40 (CET).
Mijn vraag was duidelijk aan het goede adres gericht. Bedankt! JanB46 (overleg) 13 feb 2019 14:56 (CET)
En jij bedankt voor de vraag. Ik houd wel van dit soort klusjes. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 13 feb 2019 17:57 (CET).

Clement MatotBewerken

Beste Gasthuis,

Clement Matot is wel degelijk een fictieve componist, een romanfiguur. Mijn wijzigingen betreffen dus geen vandalisme, maar feitelijke informatie.

Dit betreft een beknopt biografisch artikel over een bestaande musicus uit de 16e eeuw. Hij wordt genoemd in het "Handboek van de koormuziek" uit 2012. Of zou hier Clément Marot bedoeld zijn? Grove Music Online/Oxford Music Online kent slects Clément Marot (en geen Matot). Gouwenaar (overleg) 10 jun 2019 16:01 (CEST)
Beste Corvanleeuwen en Gouwenaar, op grond van dezelfde bron als Gouwenaar was ook mijn conclusie dat Matot blijkbaar toch een bestaande persoon was. Echter, ik twijfel nu toch echt. Ik zie dat er geen andere boeken zijn die hem noemen. Alle andere bronnen zijn verkeerde spellingen van Marot. Marot was echter dichter en zeker geen leerling van Willaert. Dat Matot een leerling van Adriaan Willaert zou zijn staat al sinds 2005 in dat artikel en is geplaatst door de schrijver van het artikel over Matot. Dat het Handboek uit 2012 dit daarvan heeft overgenomen is dus bepaald niet uit te sluiten. Echter, ook over Leon Cornel als schrijver is niets te vinden. Mocht Corvanleeuwen Leon Cornel zijn - ik zie enige overeenkomst tussen de namen -, dan verzoek ik hem het artikel voor directe verwijdering voor te dragen. Het boek is namelijk nooit verschenen en daarmee is dit karakter per definitie niet relevant genoeg om in Wikipedia te worden opgenomen. Als dit een hoax is, vind ik het overigens zeer kwalijk dat iemand dit heeft geplaatst, zonder duidelijk te maken dat het gaat om een fictief karakter. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 10 jun 2019 22:04 (CEST).
Gezien dit lijkt het me inderdaad zeer waarschijnlijk dat Cor van Leeuwen Leon Cornel is en het artikel over de fictieve persoon Clement Matot heeft geschreven. Het zou hem sieren als hij de redactie van Handboek van de koormuziek zou attenderen op het niet bestaan van Matot. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 10 jun 2019 22:10 (CEST).
Dank voor je analyse. Ik ging aanvankelijk uit van de vermelding in het "Handboek van de koormuziek", maar begon ernstig te twijfelen toen bleek dat hij niet voorkwam in Grove Music Online/Oxford Music Online. Daar wordt wel Clément Marot genoemd, maar niet als leerling van Willaert: "A number of poems appeared in musical settings copied in manuscript or printed collections before they were published in volumes of Marot's verse. The main contemporary composers were Sermisy and Janequin, but some 60 others include Conseil, Le Heurteur, Sandrin, Arcadelt, Gardano, Certon, Willaert and Gombert. After Marot’s death most of the settings were by Netherlanders, such as Crecquillon, Canis, Manchicourt, Clemens non Papa, Waelrant, Castro, Turnhout, Faignient, Pevernage and Sweelinck, who were slower in their response to the latest literary fashions. Calvin adopted Marot’s 30 psalms for liturgical and domestic use and augmented the small monophonic repertory of the Protestant community at Strasbourg, fitting them to tunes adapted from Catholic, Lutheran or secular models". Er valt hier inderdaad wel wat op te helderen. Gouwenaar (overleg) 10 jun 2019 22:41 (CEST)
Maar even rechtstreeks gevraagd naar het mogelijke verband. Gouwenaar (overleg) 10 jun 2019 23:22 (CEST)
Dank je. Ik hoop dat er een reactie komt. Wat ik het meest kwalijke van dit alles vind, is de toevoeging van de fictieve Matot aan het artikel van Willaert. Dat kan echt niet. Gelukkig heb je de naam daar verwijderd, maar inmiddels waart dit via allerlei mirrorsites van Wikipedia wel rond op het internet. Triest. Het past ook niet bij het verder serieuze karakter van de bijdragen van deze gebruiker. Een blok gaat me daarom te ver, ook al omdat het vergrijp inmiddels veertien jaar oud is. Een boetekleed aantrekken en de rommel opruimen lijkt me voldoende. Maar dat moet wel snel gebeuren. Om druk op de ketel te houden, zal ik het artikel op de beoordelingslijst plaatsen, hoewel het eigenlijk een nuweg is. Maar dat laatste moet Corvanleeuwen maar zelf doen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 11 jun 2019 23:00 (CEST).

Betse Gouwenaar en Gasthuis. Je analyse is correct. Ik heb dit lemma ooit om educatieve redenen gemaakt, en een tamelijk onschuldige casus gemaakt. Niet als grap, maar als serieuze test. Dat past dus in andere artikelen van mijn hand, waar ik ook serieus mee ben omgegaan. Nu de fictieve persoon zelfs in een boek over koormuziek verschijnt leek mij de tijd rijp om hem te laten verdwijnen. Ik weet echter niet hoe ik een lemma kan verwijderen. Dus als je dat voor mij wilt doen graag. Bedankt!Corvanleeuwen (overleg) 19 jun 2019 18:49 (CEST)

Beste Corvanleeuwen, ik kan geen artikelen verwijderen. Dat kunnen alleen moderatoren. Wel kan ik een artikel al voorgedragen ter verwijdering en dat had ik al gedaan. Het zou dus sowieso worden verwijderd. Na je erkenning en uitleg kan het echter beter per direct verwijderd worden. Daarom heb ik het voorzien van een nuweg-sjabloon. Op Wikipedia zou het probleem daarmee opgelost moeten zijn. Op de sites die dit artikel hebben overgenomen en in Google Books zal dit echter blijven staan. Misschien toch nog maar aan een paar websites melden dat ze deze informatie beter kunnen verwijderen?
En die test: niet handig dus. Voor experimenten was er ook toen al de Wikipedia:Zandbak. Een positief neveneffect van je test is dan weer wel dat we hierdoor kunnen zien wie er zonder bronvermelding materiaal van Wikipedia hebben overgenomen. Maar dat zal niet het doel van de test zijn geweest. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 19 jun 2019 23:11 (CEST).

Een en ander was voor mij aanleiding om het artikel Cor van Leeuwen te nomineren, want de vraag of deze gebruiker zijn eigen biografie niet ook van de nodige fantasieën heeft voorzien lijkt gerechtvaardigd. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2019 03:12 (CEST).

Gegeven bovenstaande reactie van Corvanleeuwen heb ik besloten om een verzoek in dienen om zijn account voor onbepaalde tijd te blokkeren. Zie hier voor een toelichting. Gouwenaar (overleg) 20 jun 2019 12:36 (CEST)
Beste Corvanleeuwen, je krijgt nog een kans om serieus bij te dragen. Voeg alleen informatie toe waarvan je weet dat die klopt. Als je toch weer onzin toevoegt, dan word je geblokkeerd en kun je Wikipedia nooit meer bewerken. Je hebt gezien wat de gevolgen van het toevoegen van zelfverzonnen informatie kunnen zijn. Doe dit daarom nooit weer. Floortje Désirée (overleg) 5 jul 2019 08:47 (CEST)

Adelmann von und zu Adelmannsfelden (1979)Bewerken

Beste Gasthuis, bedankt voor je correcties aangaande dit artikel. Ik heb kennelijk behoorlijk gerommeld met een en ander - ingewikkeld gedoe ook allemaal, maar dankzij jou nu prima in orde. Het artikel over Adelmann von Adelmannsfelden volgt uiteraard nog. Groet van Paul Brussel (overleg) 8 sep 2019 23:46 (CEST)

Beste Paul, graag gedaan. Als ik zie welke correcties er na mijn laatste wijziging nog zijn gedaan door jou, lijkt het me correcter om ook jou een pluim te geven voor de huidige fraaie staat van dit artikel. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 9 sep 2019 07:56 (CEST).

excuses?Bewerken

Fijn die excuses (NOT), maar je zit met je dwangmatige spelfoutcontrole behoorlijk in de weg. Ik krijg echt hele nare foutmeldingen met de VE, waardoor ik van alles opnieuw moet doen. Please, respecteer het WIU. Ik zet het er niet voor niets op. Spelfouten hebben geen haast. Elly (overleg) 20 sep 2019 20:11 (CEST)

Beste Elly, nogmaals mijn excuses. Ik heb je zo te lezen veel meer problemen bezorgd dan ik had verwacht. Ik heb zelf namelijk geen ervaringen met de VE, maar blijkbaar kan daar niet over een bewerking heen geplakt worden, zoals bij broncode wel mogelijk is. Vervelend dat dat niet kan. Ook vind ik het vervelend dat je me van dwangmatigheid beticht. Het gaat hier om het systematisch verbeteren van een fout en ik wil - net als jij blijkbaar - daar graag het overzicht bij houden. Geen losse eindjes dus. Met haast heeft dit niets te maken. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 sep 2019 20:17 (CEST).
Doe het svp niet meer, ik heb er zovaak problemen mee, dus als een artikel onder de aandacht van anderen zet ik dat sjabloon erop. De VE is heel erg fijn met bronnen, daarom gebruik ik die. Zet een artikel voortaan even op een lijstje als je een "mee bezig" ziet staan, dan houd je het overzicht. Toch? Elly (overleg) 20 sep 2019 20:28 (CEST)
Beste Elly, nogmaals, ik vind dit oprecht vervelend omdat de gevolgen voor jou groter waren dan ik had vermoed. Nu ben ik van dit nadeel van de VE op de hoogte - nog een reden voor mij om die niet snel te gaan gebruiken - en ik zal hier rekening mee houden als ik een meebezig-sjabloon tegenkom. En dat lijstje had ik ook net bedacht... Die opmerking over dwangmatigheid vind ik trouwens nog steeds vervelend. Je bericht was ook zonder die duidelijk geweest. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 sep 2019 20:35 (CEST).
Excuses voor de term dwangmatigheid, sorry dat ik je daarmee geraakt heb. Elly (overleg) 20 sep 2019 20:55 (CEST)
Beste Elly, excuses geaccepteerd en verder zand erover wat mij betreft. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 sep 2019 21:00 (CEST).

verwijderdiscussie Soumaya S.Bewerken

Beste Gasthuis,

dank voor je opmerkingen.

  • Kun je expliciet met een sjabloon aangeven of je voor of tegen verwijderen bent?

Handig voor de moderator. Welbedankt, Hansmuller (overleg) 29 sep 2019 19:59 (CEST)

Beste Hansmuller, ik dacht dat moderatoren altijd beoordeelden op argumenten, niet op stemmen.   Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 29 sep 2019 23:50 (CEST).

Adriaan LinkBewerken

Beste Gasthuis, ik zag dat je, ondanks je break, even terug was. Deze week werd het artikel over Adriaan Wink vrij ingrijpend gewijzigd. Ik kon nergens een voldoende betrouwbare bron vinden voor een van beide lezingen, vandaar deze ingreep. Mocht je tijd hebben zou je er dan eens naar willen kijken. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 19 jan 2020 15:16 (CET)

Ik heb gekeken, maar ik heb ook niets kunnen vinden en mijn toegang tot de Zeeuwse Bibliotheek is inmiddels verdwenen, zodat ik niet langer daar kan gaan zoeken. Dank je voor je ingreep. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 jan 2020 08:55 (CET)