Maan Deze gebruiker is voorlopig niet actief op Wikipedia ('wikibreak').
laatste bijdragen
Welkom bij Gasthuis!

Gasthuisregels
Vragen die hier gesteld worden zal ik hier beantwoorden.
Vragen die ik op een andere pagina gesteld heb kunnen het beste daar beantwoord worden.
Hier kunt u een nieuw bericht achterlaten

EleosBewerken

Dank voor berichten op overleg-pagina. 'Wikipedia-regels zijn niet simpel' vind ik nog een understatement :). Net een nieuw verzoek ingediend, moet nu goed komen. merci.Eleosggz (overleg) 23 okt 2017 15:24 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Eleosggz, blij dat u het zo sportief opvat. Degene die de naamshernoeming deed had dit natuurlijk moeten controleren, maar voor die persoon is Nederlands niet de moedertaal, dus een vergissing is dan snel gemaakt. Nogmaals veel succes met uw bijdragen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 24 okt 2017 19:51 (CEST). P.S. Mooie naam. Filippenzen 4:7 vermoed ik. Gasthuis(overleg) 25 okt 2017 23:22 (CEST)Reageren[reageer]

H.D. van GennipBewerken

Beste Gasthuis,

Er zijn eerder deze week door Gouwenaar en mij wat aanpassingen gedaan op Henderikadius Zwantinus Kloekers. Zie voor het fantastische speurwerk van Gouwenaar de OP. Het is wel aardig om nu ook nog de twee anderen te beschrijven die naar aanleiding van het bezoek van Gützlaff naar China vertrokken. Van Medenbach Wakker heb ik de relevante persoonsgegevens weten te achterhalen, al haar voornamen en datum van geboorte en overlijden, haar ouders, etc.

Bij Van Gennip lukt mij dat niet helemaal. Bij Jongeneel en ook in alle digitale bronnen die ik kan vinden wordt hij steeds benoemd als H.D. van Gennip. Nergens heb ik een voornaam kunnen vinden. Zij bijvoorbeeld hier in het repertorium

In deze bron is sprake van 1822-1866. Ik kom als geboortejaar echter ook 1824 tegen en als jaar van overlijden 1868. Jongeneel geeft in het personenregister (pag. 341) 1822 -1868. Volgens dit blog zou hij in 1824 in Appingedam geboren zijn. Er wordt gerefereerd aan een bericht van overlijden in het kerkblad De Bazuin dat van Gennip op 10 november 1866 zou zijn overleden. Een digitale versie van het blad heb ik niet kunnen vinden. Hier wordt ook 1824-1866 gegeven.

Het gaat mij in de eerste plaats om een voornaam. Maar onomstreden data van geboorte en overlijden zijn natuurlijk ook zeer welkom. Ik weet dat Gouwenaar deze pagina volgt. Als die tijd kan vinden, dan natuurlijk ook heel graag. Renevs (overleg) 22 nov 2017 22:00 (CET) PS. Ik heb ruim een kwartier nodig gehad om er achter te komen dat met de brieven aan H. de Cock die in het blog en het repertorium worden genoemd waarschijnlijk de mij tot dan toe volstrekt onbekende Helenius de Cock, de zoon, wordt bedoeld.Reageren[reageer]

De zendeling Hendrik Douwes (ook Hindrik Doewes) van Gennip werd op 4 september 1822 geboren in het Groningse Tjamsweer (gem. Appingedam) als zoon van de landbouwer Schelte Hindriks van Gennip en Trijntje Klaassen Vegter. Hij overleed op 10 november 1866 in Nieuwe Pekela. Op 23 juli 1863 was hij in Kampen getrouwd met Willemina Schepman, dochter van de scheepstimmerman Toon Schepman en Femmigje van Hoorn. Gouwenaar (overleg) 22 nov 2017 22:21 (CET) Het is een wat triest verhaal. Hij verkeerde in het jaar van zijn overlijden in kommervolle omstandigheden en kreeg een jaarlijkse gratificatie van de synode verleend (zie Handelingen van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk). Van Gennip was de eerste zendeling die door de Afgescheide Kerken naar China zou zijn uitgezonden. Hij heeft na zijn terugkeer uit Indië ook nog als provinciale evangelisatie-colporteur in Groningen gewerkt (zie De Gereformeerde Kerk van Stadskanaal-Pekelderweg) Enkele maanden na zijn overlijden stierf op 2 april 1867 ook zijn in september 1866 geboren dochtertje. Nog geen jaar later overleed op 23 januari 1868 ook zijn weduwe. Gouwenaar (overleg) 22 nov 2017 22:40 (CET)Reageren[reageer]
Beste Gouwenaar, Opnieuw mijn dank. Wat de snelheid van verstrekken van persoonsgegevens betreft lijkt het wel of je kan toveren. Van die behoeftige omstandigheden was ik op de hoogte. In andere bronnen wordt die laatste functie reizend evangelist genoemd. Renevs (overleg) 22 nov 2017 22:53 (CET)Reageren[reageer]
Ja, de geboorte- en overlijdensjaren genoemd in het Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960 zijn dus correct. Ik was verrast om ook hem weer te zien opduiken in mijn vroegere werkgebied het veenkoloniale gebied van Groningen. Gouwenaar (overleg) 22 nov 2017 22:59 (CET)Reageren[reageer]
Beste Renevs, beter dan Gouwenaar had ik je vraag niet kunnen beantwoorden en even goed als hem ook niet. De meest uitvoerige bron over Van Gennip is van A. Goslinga, Dr Karl Gützlaff en het Nederlandsche protestantisme in het midden der vorige eeuw ('s Gravenhage: Boekencentrum, 1941), p. 66-74. Omdat de blog deze bron gebruikt heeft, klopten daar ook de gegevens. Ik heb het boek in de kast staan en zal kijken of het ook nog aanvullende informatie over Kloekers en Van Medenbach Wakker bevat die het moeite van het vermelden waard is.
Dat Van Gennip opduikt in de veenkoloniën verbaast mij niet. De plattelandsbevolking werd door de leiding minstens een van de zendingsgenootschappen als goed oefenterrein voor toekomstige zendelingen beschouwd, met andere woorden, men beschouwde de mensen daar als halve of hele heidenen. Bovendien werden de zendelingen in de negentiende eeuw minder goed opgeleid dan de predikanten en dus als niet geschikt voor het werk in een stadsgemeente beschouwd. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 24 nov 2017 07:46 (CET).Reageren[reageer]
Zij het dat het in het blog genoemde geboortejaar 1824 niet juist is. Op 27 oktober 1824 werd zijn zus Jantje (akte nr. 83) geboren. Hij werd op 4 september 1822 geboren (akte nr. 72). In het blog wordt genoemd dat hij in 1868 zou zijn overleden met een kanttekening dat Goslinga dit al - terecht nmm - gecorrigeerd heeft. Zie zijn overlijdensakte d.d. 10 november 1866. Gouwenaar (overleg) 24 nov 2017 14:14 (CET)Reageren[reageer]
Het was mij al gaan duizelen van de jaartallen. In tegenstelling tot de sterfdatum geeft Goslinga bij zijn onjuiste geboortedatum dan ook geen bron. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 24 nov 2017 16:44 (CET).Reageren[reageer]
Het repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960 gebruikt ook Goslinga als bron, maar geeft wel de juiste jaartallen. Het viel mij al op dat in het repertorium bij de bronvermelding "o.a.: Goslinga, Karl Gützlaff, 72", uitdrukkelijk o.a. was toegevoegd. Gouwenaar (overleg) 24 nov 2017 16:58 (CET)Reageren[reageer]

Johannes Wisse vs Jacobus WisseBewerken

Beste Gasthuis, vreemd die naamsverwisseling. Wanneer ik in het Zeeuws Archief een zoekactie doe op Wisse J*, kind, geboren in Oostkapelle, in de periode van 1840 tot 1846, wordt er ene Jacobus Wisse gevonden en dat was de reden voor de titelwijziging.
zie: Zoekaktie Zeeuws Archief
Waar komt die naamsverwisseling vandaan? Groet Arend41 (overleg) 30 nov 2017 10:42 (CET)Reageren[reageer]

Nog een paar opzoekingen, twee in de Zeeuwse krantenbank op het overlijden van Wisse en eentje in het Zeeuws Archief ook het overlijden van Wisse
krantenbank 1
krantenbank 2
Zeeuws Archief
Naar mijn idee hebben de heren die Wisse de voornaam Johannes gaven zich vergist. Groet Arend41 (overleg) 30 nov 2017 11:38 (CET)Reageren[reageer]
Zie mijn opmerkingen hier en hier. Misschien verstandig om de discussie te vervolgen op de overlegpagina van het artikel. Gouwenaar (overleg) 30 nov 2017 11:53 (CET)Reageren[reageer]
Ik heb die verstandige suggestie gevolgd. Het blijft pijnlijk dat de vakliteratuur hier zo de mist in is gegaan. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 30 nov 2017 21:23 (CET).Reageren[reageer]

DankBewerken

voor je bijdrage. Ik heb geprobeerd in de discussie over de karakterisering van de plaats vooral te zoeken naar wat in betrouwbare bronnen daarover te vinden is. Ik heb er vier (uit hele diverse hoeken) gevonden en geraadpleegd, t.w. (in chronologische volgorde) het onderzoek van Motivaction uit 2008, het werk van Van Deursen uit 2011, het jaarboek van de PKN 2011-2012 (over een recentere uitgave beschikte ik niet) en het onderzoek van de Universiteit Utrecht uit 2015. Maar ik krijg niet de indruk dat bronnen hier veel gewicht in schaal leggen. Kennelijk is de eigen perceptie van de werkelijkheid van groter belang. Dan houden mijn mogelijkheden op. Ik houd het artikel wel op mijn volglijst om een klein beetje een oogje in het zeil te houden (voor een vissersplaats niet ongewoon ;-). Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 1 feb 2018 21:35 (CET)Reageren[reageer]

Traiectum (oud)Bewerken

Gasthuis, ik heb eerst maar eens de titel van mijn bijdrage gewijzigd, gezien alle commotio rond de vorige titel. Ik heb er nu Traiectum (oud) van gemaakt om onderscheid te maken met Utrecht en Maastricht.

Ik begrijp de bezwaren tegen de inhoud van het artikel eigenlijk niet. De Utrechters zeggen zelf dat er in Utrecht een archeologische leegte bestond in de vroege Middeleeuwen. En de Maastrichtenaren zeggen zelf hetzelfde over Maastricht. Dat zijn vaststellingen, feiten. En een encyclopedie hoort feiten op te sommen. In het lemma Traiectum (Uttrecht) wordt ditzelfde met zoveel woorden gezegd, en ook in het overleg erbij wordt gezegd dat Utrecht vóór Willibrord niet bestond.

Ook het Itinerarium geeft feiten: het noemt plaatsen en een afstand van 147 km tussen Kleef en Traiecto. Traiecto kon niet in Utrecht kon liggen, want dat ligt op 88 km. Ook hier een gewone vaststelling, een feit. En ook de volgende bronnen zijn niet uit de duim gezogen. Ook hier gaat het om verifieerbare feiten, waarvan ik dacht dat wikipedia ermee gediend was. Het vroege Traiectum (250-850) toch in Utrecht plaatsen is dan ook niet erg wetenschappelijk.

Groet Doorneroosje (overleg) 8 apr 2018 19:03 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Doorneroosje, allereerst heb ik uw bijdrage om redenen van overzichtelijkheid van een kopje voorzien. Ik hoop dat u mij deze kleine ingreep niet kwalijk neemt. Het kernprobleem is al genoemd op de beoordelingspagina: de theorie is niet geaccepteerd in wetenschappelijke kring en dat is de norm die hier gehandhaafd wordt. Het uitgangspunt van uw bijdrage is dat er een derde Traiectum is geweest, terwijl dat eigenlijk alleen in de kringen rond Albert Delahaye wordt aangenomen. Dat kan dus niet op Wikipedia. Pas wanneer die opvatting door een grote groep wetenschappers wordt gedragen kan deze worden opgenomen.
Overigens wil ik hiermee niet afdingen op uw kennis van de vroege Middeleeuwen. Die lijkt mij groter dan de mijne. Het artikel Greveningen maakt op mij de indruk van een genuanceerde bijdrage waarvan ik met plezier kennis heb genomen. Ik vraag mij wel af of de naam van de polder één-op-één aan de stad gekoppeld kan worden, gezien de bronnenschaarste in die tijd. U scheert daarmee langs de grenzen van wat wij origineel onderzoek noemen. Plaatsing daarvan is verboden volgens deze richtlijn. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 9 apr 2018 09:58 (CEST).Reageren[reageer]

Beste Gasthuis, Ik heb intussen begrepen dat ik niet moet overtuigen met argumenten waarom de werkelijkheid anders zou zijn, maar me moet houden aan een zo neutraal mogelijke verhaal. Daarom heb ik Traiectum herschreven: alles over het Traiectum in Utrecht en Maastricht heb ik geschrapt en me beperkt tot de gegevens over het oude Frankische Traiectum. Dus geen drievoud meer, maar één oud Traiectum. Dus niet alleen de titel is aangepast, ook de inhoud. Graag hoor ik of zo is voldaan aan de wikipedia-eisen, en of je je beoordeling kunt bijstellen. Groet Doorneroosje (overleg) 12 apr 2018 12:16 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Doorneroosje, ik zie dat het artikel inmiddels verwijderd is, dus ik kan het helaas niet meer beoordelen. Ik begrijp uit je bijdrage dat de herschreven tekst er nog steeds van uitgaat dat het Traiectum uit de Frankische tijd een andere plaats dan Utrecht of Maastricht is. Dat lost het gesignaleerde probleem dus niet op - eerder integendeel - en het artikel is dan ook terecht verwijderd.
Over het artikel Greveningen ben ik inmiddels ook minder positief. De identificatie met Greveninge bij het Zwin is mij veel te stellig. Mijns inziens moet ook hier duidelijk worden aangegeven dat wij het niet weten en dat er meerdere opties zijn. Ook het Franse Gravelines is met zijn St.-Willibrorduskerk die al rond 800 bestond namelijk een vooral in de Franstalige literatuur veel genoemde kandidaat. Dat moet echter vrij eenvoudig zijn op te lossen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 13 apr 2018 15:16 (CEST).Reageren[reageer]

Stadstatus bij onze burenBewerken

Moi Gasthuis, bij deze bewerking vroeg ik me af of ik iets niet goed zie. Ik had altijd gedacht dat in Dld tegenwoordig geldt dat stad ziet op de status van een gemeente, een gemeente is al dan niet een stad, maar binnen een gemeente heb je alleen ortsteilen. Gemeentes zoals in NL Súdwest-Fryslân die tig dorpen én vijf steden omvat leek mij daar eigenlijk niet mogelijk, maar ik ben graag bereid bij te leren. Peter b (overleg) 9 apr 2018 10:34 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Peter b, ik zie al waar ik de mist in ben gegaan. Bij Ämter gaat dit wel op omdat daar de gemeenten/steden hun zelfstandigheid niet verliezen. Je keuze "dorp" vind ik echter echt niet kunnen voor een plaats die het grootste deel van de geschiedenis een stad is geweest en daar ook nog steeds de sociaaleconomische kenmerken van bezit. Ik blijf daarom pleiten voor "stad", maar dan niet in juridische zin. Anders is misschien een vertaling van de constructie op de Duitse Wikipedia een oplossing: "een van de twee hoofdkernen van"? Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 9 apr 2018 11:20 (CEST).Reageren[reageer]
Bedankt voor je reactie. Ik ben met je eens dat dorp misschien ook niet de correcte term is, een echt bevredigende oplossing heb ik ook niet een,twee,drie. Voor Nederlanders zou stad rustig kunnen, maar ik dacht dat onze Vlaamse collega's stad ook enkel gebruiken voor een hele gemeente en dan is het weer verwarrend. (overigens vind ik hun gebruik van deelgemeente weer erg verwarrend) Hoofdkern zou kunnen, maar twee hoofdkernen in een stad van nog geen 20.000 inwoners vind ik ook weer zo wat. Peter b (overleg) 9 apr 2018 12:36 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Peter b, ik zie dat probleem niet zo, maar laten we het dan maar simpel op "plaats" houden. Zo lang een stad(je) maar geen dorp genoemd wordt. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 10 apr 2018 07:47 (CEST).Reageren[reageer]

BuijsBewerken

Hallo Gasthuis, wanneer ik bij Buijs op Jan Buijs (28 augustus 1948 - 1 december 2015), hoogleraar industrieel ontwerpen aan de TU Delft klik, kom ik weer bij Buijs terecht. Is dat de bedoeling? :) Lotje (overleg) 14 apr 2018 15:48 (CEST)Reageren[reageer]

Nee.Gasthuis(overleg) 18 apr 2018 21:21 (CEST)Reageren[reageer]

Dank!Bewerken

Beste Gasthuis, nog wilde ik je bedanken voor je berichten inzake de blokkade voor privacyschending. Hoewel ik nog steeds de dreiging voel (want het moet iemand zijn die hier al eerder onder een andere naam actief moet zijn geweest, mogelijk ook dezelfde die zich al eerder aan hetzelfde richting mij schuldig heeft gemaakt, en mogelijk iemand die nog steeds hier onder weer een andere naam aanwezig is), en ik geen enkel idee heb hoe dit kon gebeuren, ben ik toch blij dat het voor deze gebruiker dankzij gebruiker:Ecritures tot een OT-blok is gekomen. Vriendelijke groet van Paul Brussel (overleg) 13 aug 2018 17:16 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Paul Brussel, ik kan alleen maar zeggen: graag gedaan. Ik weet uit eigen ervaring hoe vervelend een privacyschending kan zijn en ik hoop voor je dat deze gebruiker dit gedrag niet verder doorzet. Wel geldt: hoe minder aandacht je er zelf aan besteedt, hoe minder het anderen zal opvallen. Daarom ben ik ook blij dat Ecritures zo snel heeft ingegrepen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 14 aug 2018 19:52 (CEST).Reageren[reageer]

Completering wikipedia Gerard MosterdBewerken

Beste Gasthuis,

De huidige biografie van choreograaf, regisseur, impresario, curator Gerard Mosterd bevat veel onjuistheden. (Zo is hij bv niet van Indonesische oorsrong maar van Nederlands-Indische.) Mijn correcties en toegevoegde teksten zijn inhoudelijk correct en ook online verifieerbaar. (Oa via de online theaterencyclopedie.) Aanprijzende teksten haal ik er uiteraard uit. Referentielinks zijn blijbaar niet gewenst dus haal ik ook die eruit. (Hoewel het verhelderend is om door te linken zodat de lezer weet om welke relevante Indonesiers het gaat.)

Antwoord op jouw vraag over de danssolo Angin: Deze is door Gerard Mosterd aanvankelijk zelf gedanst maar werd tijdens het bezoek van keizer Akihito door de in Nederland woonachtige Japanse danser Shintaro O-Ue gedanst.

Dank je voor het deblokkeren.

Hieronder de bijgwerkte tekst met de door u toegepaste regels. Is een chronologische opsomming van zijn dansvoorstellingen en chronologische opsomming van de gezelschappen waarbij hij heeft gedanst niet volgens uw regels toegestaan?

Mvrgr Pytha21

Gerard Mosterd (Amersfoort, 21 april 1964) is een Nederlandse choreograaf, regisseur, impresario en curator van Nederlands-Indische afkomst. Gerard studeerde academische-, moderne-, volksdans en muziek aan het Koninklijk Conservatorium en aan de Rijksscholengemeenschap van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Na afronding van zijn studie danste hij aansluitend als beroepsdanser bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, Hwa Kang Dance Company Taipei, London Festival Ballet, English National Ballet, Concordanse in Parijs, het [Basel Stad Theater] en [Ulmer Stad Theater].

In 1996 startte Gerard Mosterd met het maken van onafhankelijke, alternatieve dansvoorstellingen in de Melkweg in Amsterdam. Vanaf 2002 reisden zijn producties jaarlijks langs theaters en festivals in Zuidoost-Azië en in het bijzonder in Indonesië. Tot nu toe realiseerde hij meer dan veertig dansvoorstellingen waarvan er verschillende uitgebreid door Azië en Nederland toerden. (Zie lijst onderaan deze pagina.) Regelmatig was er sprake van samenwerking met Indonesische podiumkunstenaars waaronder Boy G. Sakti, Martinus Miroto, Eko Supriyanto, Sri Qadariatin, Rudy Wowor en Didik Nini Thowok.

In 1999 creëerde Mosterd een eclectische, moderne dansvoorstelling, Ketuk Tilu[1] op dynamische en sensuele Jaipongan muziek uit West Java, een choreografie over verboden erotische expressie. Er volgen in de loop der jaren verschillende versies van deze voorstelling. In 2000, rondom het Nederlandse staatsbezoek van keizer Akihito van Japan en de demonstrerende Indië veteranen speelt hij de solovoorstelling Angin, onder andere in de Haagse Pasar Malam, gedanst door de Japanse danser Shintaro Oue.

In 2002 arriveerde hij in de Indonesische podiumkunstenwereld, op aanmoediging van de Indonesische dans autoriteit Farida Oetoyo met de voorstelling “Lichtende Schemering” (Luminescent Twilight). Een voorstelling over het falen van een Europees-Aziatisch huwelijk. Na een tournee langs Nederlandse theaters gespeelt in theaters door Java en Bali.

Kamu/jij (2014) is een op Louis Couperus’ koloniale, erotische thriller De Stille Kracht geïnspireerde, intieme dansvoorstelling die in een serie theaters door Nederland, Maleisië en Indonesië heeft gespeeld. In 2007 pionierde hij met een samenwerkingsproject[2] rondom de matrilineaire Minangkabau uit de hooglanden van Padang in West Sumatra. Dit project, uitgevoerd door de legendarische Silat krijgers van Gumarang Sakti speelde langs zo’n 60 theaters in Zuid Oost Azië en Europa vergezeld van lezingen en workshops over het verdwijnende matriarchaat.

Na dit project volgde in 2009 een Nederlandse toernee van Ibu Bhumi, een educatief samenwerkingsproject met Benny Krisnawardi en ekele amateur- plus Indonesische dansers.

Unfolding (2004) is een korte, fysieke voorstelling met electronica en film. Deze solo performance speelde op verschillende internationale locaties.

In 2011 toerde Mosterd langs Indonesische theaters met een Javaanse versie van Stravinsky's L'Histoire du Soldat, uitgevoerd door de Dutch Chamber Music Company en prominente Javaanse performers. Dezelfde productie opende in juni 2012 het 11e Indonesian Dance Festival. Dan Ada Sebuah Kotak (2012) is een groepsvoorstelling voor Sumber Cipta in Jakarta, het balletgezelschap van Farida Oetoyo in opdracht van het Erasmushuis Jakarta. Het is de eerste samenwerking met journalist/dichter en mensenrechtenactivist Goenawan Mohamad.

In 2010 startte Gerard Mosterd het agentschap [1] dat de uitwisseling van artiesten faciliteert tussen Azië, West- en Oost Europa. Het eerste project was een Russisch balletgala in Manila met sterren van het Mariinsky en Bolshoi Ballet. Vanaf 2016 produceert hij als Kantorpos-Music Theatre Stage Management naast tournees met Aziatische voorstellingen zoals van [Miroto], [Sutra Dance Theatre] en [Wangnin Bunmei] eveneens grote opera en ballet producties. Gerard is sinds 2013 verbonden als "resident principal", gastchoreograaf en docent aan EKI Dance Company in Jakarta.

Gerard Mosterd danst en acteert als antagonist in de Indonesische all star film [Guru Bangsa: Tjokroaminoto] (2014) van Garin Nugroho[3]. In 2017 maakte hij met het New European Ensemble en Wieteke van Dort de voorstelling 'Een Javaanse L'Histoire du Soldat'[4] voor Nederlandse podia. De tekst hiervoor werd geschreven door dichter, journalist en mensenrechtenactivist Goenawan Mohamad[5].
Bovenstaande niet middels vier tildes (vier keer '~') ondertekende overlegbijdrage is op 3 sept. 2018 om 11:03 uur geplaatst door Pytha21.

Beste Pytha, referentielinks zijn op zichzelf niet een probleem, maar ze moeten gelabeld zijn als 'referentie'. Deze ochtend heb ik zes van uw referenties gewijzigd richting de manier zoals alhier gebruikelijk is. Wellicht kunt u dat nog even goed bekijken. Zie deze versie van het artikel, helaas heeft een andere gebruiker mijn toevoegingen er daarna uit gesloopt. Vriendelijke groet, Bob.v.R (overleg) 3 sep 2018 17:46 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Pytha21, allereerst: bedankt voor het antwoord op mijn vraag over Angin. Dat maakt het een stuk duidelijker. Ten tweede: ik ben niet verantwoordelijk voor het opheffen van je blokkade en trouwens ook niet voor het opleggen ervan. De tekst komt op mij al een stuk zakelijker over. Wat betreft de lijst met voorstellingen: Wikipedia is een encyclopedie, geen CV. Dat betekent dat de lijst niet volledig hoeft te zijn. Ik zou zelf vooral kiezen voor de voorstellingen waarmee hij op reis is geweest en voorstellingen die voor zijn ontwikkeling belangrijk zijn geweest. Het zou ook mooi zijn als je berichten en recensies van die voorstellingen zou kunnen vinden. Dat toont ook meteen het belang ervan aan. Tot slot 1: ik heb nog wat praktische tips op je overlegpagina gezet. Tot slot 2: verwacht tussen 09:00 en 19:30 geen antwoorden van mij. Tot slot 3: maar buiten die tijd zal ik proberen snel vragen te beantwoorden. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 sep 2018 21:34 (CEST).Reageren[reageer]

Completering wikipedia Gerard Mosterd (2)Bewerken

Hartelijk dank Gasthuis,

Ik zou dankbaar zijn als je me wilt coachen of op wat voor manier wilt helpen om me te bekwamen in het schrijven van goede wikipedia artikels. Ik heb het nog niet helemaal door.

Ik begrijp nu dat ik beter geen externe links en niet Nederlandse links in het artikel plaats. Prijzende teksten haal ik er inmiddels uit.

Ik weet ook nog niet hoe ik foto's toevoeg. Videoclips mogen ook niet worden toegevoegd denk ik.

Ik hoor graag van je en volg je adviezen. Mvrgr

Pytha21Pytha21 (overleg) 3 sep 2018 22:43 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Pytha21, graag help ik je, al ben ik geen officiële coach. Die kun je aanvragen via Wikipedia:Coachingsprogramma. De gebruikers daar hebben veel meer ervaring dan ik, zeker ook met het begeleiden van nieuwe bewerkers, en hebben mogelijk ook tijd om je overdag te helpen.
Foto's kun je alleen toevoegen als ze al op Wikimedia:Commons staan. Anders moet je ze zelf daar uploaden. Meer informatie vind je op Wikipedia:Snelcursus/Vormgeving#Afbeeldingen en de links.
Videoclips kunnen ook toegevoegd worden. Zeker bij een onderwerp als ballet/dans lijkt me dat een waardevolle aanvulling. Daarvoor geldt dezelfde werkwijze als voor foto's.
N.B. 1: Je mag alleen foto's en video's uploaden waarvan je zelf de maker bent of waar geen auteursrecht meer op rust, bijvoorbeeld omdat de maker meer dan 70 jaar geleden is overleden.
N.B. 2: Als je een foto of video op de Nederlandse Wikipedia plaatst geef je deze vrij voor commercieel hergebruik en bewerking. Denk dus goed na of je dat echt wilt. Ik kan me voorstellen dat het niet leuk is om (een fragment van) een dansopname terug te zien in een reclamefilmpje voor een product dat je verafschuwt.
Andere vragen beantwoord ik graag morgenavond weer. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 sep 2018 23:10 (CEST).Reageren[reageer]
Nogmaals, externe links zijn op zichzelf niet 'verboden', maar ze moeten niet in lopeende tekst staan. Zie hierboven de link naar mijn voorbeeld van hoe externe links kunnen worden toegevoegd. Bob.v.R (overleg) 3 sep 2018 23:18 (CEST)Reageren[reageer]

Frank de GraaffBewerken

Beste Gasthuis, mag ik je ondanks je 'break' lastigvallen? In een poging het artikel over bovengenoemde geleerde wat neutraler te maken heb ik onder andere enkele tekstdelen uit 2010 teruggehaald waarin jij de hand had. Zou je eens kunnen kijken of het eindresultaat acceptabel is? Vr. groet, JanB46 (overleg) 12 feb 2019 11:04 (CET)Reageren[reageer]

Beste JanB46, dat is geen enkel probleem. De aanduiding 'break' is om aan te geven dat je niet te veel moet verwachten van mij, maar niet dat je niets moet verwachten. Je aanpassingen zijn even zovele verbeteringen. Zelf heb ik ook nog wat kleine aanpassingen gedaan. Ik vond het vermakelijk om te zien dat iemand het kopje "Trivia" had gezet boven de rel rond de Evangelische Hogeschool, waardoor De Graaffs opvattingen juist in bredere kring bekend raken. Wat ik nog mis is zijn bekendheid in bevindelijk-gereformeerde studentenkringen, waar mensen echt met hem dweepten (eigen waarneming, maar ben zelf nooit aanhanger geweest. Toch te veel westers wetenschapper, denk ik). Dat stond er eerder wel in en kan ik terugzetten. Mijns inziens verdienen de passages over Nietzsche en Kant hetzelfde lot als die over Bergson: weg. Ik wil hier later nog wel naar kijken en dan meteen pagina's 225-232 van het proefschrift van Remco van Mulligen (Radicale protestanten) meenemen die specifiek over het conflict aan de Evangelische Hogeschool gaan en ook wat achtergrond daarbij geven. Tot zover mijn geheugensteuntje. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 13 feb 2019 12:40 (CET).Reageren[reageer]
Mijn vraag was duidelijk aan het goede adres gericht. Bedankt! JanB46 (overleg) 13 feb 2019 14:56 (CET)Reageren[reageer]
En jij bedankt voor de vraag. Ik houd wel van dit soort klusjes. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 13 feb 2019 17:57 (CET).Reageren[reageer]

Clement MatotBewerken

Beste Gasthuis,

Clement Matot is wel degelijk een fictieve componist, een romanfiguur. Mijn wijzigingen betreffen dus geen vandalisme, maar feitelijke informatie.

Dit betreft een beknopt biografisch artikel over een bestaande musicus uit de 16e eeuw. Hij wordt genoemd in het "Handboek van de koormuziek" uit 2012. Of zou hier Clément Marot bedoeld zijn? Grove Music Online/Oxford Music Online kent slects Clément Marot (en geen Matot). Gouwenaar (overleg) 10 jun 2019 16:01 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Corvanleeuwen en Gouwenaar, op grond van dezelfde bron als Gouwenaar was ook mijn conclusie dat Matot blijkbaar toch een bestaande persoon was. Echter, ik twijfel nu toch echt. Ik zie dat er geen andere boeken zijn die hem noemen. Alle andere bronnen zijn verkeerde spellingen van Marot. Marot was echter dichter en zeker geen leerling van Willaert. Dat Matot een leerling van Adriaan Willaert zou zijn staat al sinds 2005 in dat artikel en is geplaatst door de schrijver van het artikel over Matot. Dat het Handboek uit 2012 dit daarvan heeft overgenomen is dus bepaald niet uit te sluiten. Echter, ook over Leon Cornel als schrijver is niets te vinden. Mocht Corvanleeuwen Leon Cornel zijn - ik zie enige overeenkomst tussen de namen -, dan verzoek ik hem het artikel voor directe verwijdering voor te dragen. Het boek is namelijk nooit verschenen en daarmee is dit karakter per definitie niet relevant genoeg om in Wikipedia te worden opgenomen. Als dit een hoax is, vind ik het overigens zeer kwalijk dat iemand dit heeft geplaatst, zonder duidelijk te maken dat het gaat om een fictief karakter. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 10 jun 2019 22:04 (CEST).Reageren[reageer]
Gezien dit lijkt het me inderdaad zeer waarschijnlijk dat Cor van Leeuwen Leon Cornel is en het artikel over de fictieve persoon Clement Matot heeft geschreven. Het zou hem sieren als hij de redactie van Handboek van de koormuziek zou attenderen op het niet bestaan van Matot. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 10 jun 2019 22:10 (CEST).Reageren[reageer]
Dank voor je analyse. Ik ging aanvankelijk uit van de vermelding in het "Handboek van de koormuziek", maar begon ernstig te twijfelen toen bleek dat hij niet voorkwam in Grove Music Online/Oxford Music Online. Daar wordt wel Clément Marot genoemd, maar niet als leerling van Willaert: "A number of poems appeared in musical settings copied in manuscript or printed collections before they were published in volumes of Marot's verse. The main contemporary composers were Sermisy and Janequin, but some 60 others include Conseil, Le Heurteur, Sandrin, Arcadelt, Gardano, Certon, Willaert and Gombert. After Marot’s death most of the settings were by Netherlanders, such as Crecquillon, Canis, Manchicourt, Clemens non Papa, Waelrant, Castro, Turnhout, Faignient, Pevernage and Sweelinck, who were slower in their response to the latest literary fashions. Calvin adopted Marot’s 30 psalms for liturgical and domestic use and augmented the small monophonic repertory of the Protestant community at Strasbourg, fitting them to tunes adapted from Catholic, Lutheran or secular models". Er valt hier inderdaad wel wat op te helderen. Gouwenaar (overleg) 10 jun 2019 22:41 (CEST)Reageren[reageer]
Maar even rechtstreeks gevraagd naar het mogelijke verband. Gouwenaar (overleg) 10 jun 2019 23:22 (CEST)Reageren[reageer]
Dank je. Ik hoop dat er een reactie komt. Wat ik het meest kwalijke van dit alles vind, is de toevoeging van de fictieve Matot aan het artikel van Willaert. Dat kan echt niet. Gelukkig heb je de naam daar verwijderd, maar inmiddels waart dit via allerlei mirrorsites van Wikipedia wel rond op het internet. Triest. Het past ook niet bij het verder serieuze karakter van de bijdragen van deze gebruiker. Een blok gaat me daarom te ver, ook al omdat het vergrijp inmiddels veertien jaar oud is. Een boetekleed aantrekken en de rommel opruimen lijkt me voldoende. Maar dat moet wel snel gebeuren. Om druk op de ketel te houden, zal ik het artikel op de beoordelingslijst plaatsen, hoewel het eigenlijk een nuweg is. Maar dat laatste moet Corvanleeuwen maar zelf doen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 11 jun 2019 23:00 (CEST).Reageren[reageer]

Betse Gouwenaar en Gasthuis. Je analyse is correct. Ik heb dit lemma ooit om educatieve redenen gemaakt, en een tamelijk onschuldige casus gemaakt. Niet als grap, maar als serieuze test. Dat past dus in andere artikelen van mijn hand, waar ik ook serieus mee ben omgegaan. Nu de fictieve persoon zelfs in een boek over koormuziek verschijnt leek mij de tijd rijp om hem te laten verdwijnen. Ik weet echter niet hoe ik een lemma kan verwijderen. Dus als je dat voor mij wilt doen graag. Bedankt!Corvanleeuwen (overleg) 19 jun 2019 18:49 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Corvanleeuwen, ik kan geen artikelen verwijderen. Dat kunnen alleen moderatoren. Wel kan ik een artikel al voorgedragen ter verwijdering en dat had ik al gedaan. Het zou dus sowieso worden verwijderd. Na je erkenning en uitleg kan het echter beter per direct verwijderd worden. Daarom heb ik het voorzien van een nuweg-sjabloon. Op Wikipedia zou het probleem daarmee opgelost moeten zijn. Op de sites die dit artikel hebben overgenomen en in Google Books zal dit echter blijven staan. Misschien toch nog maar aan een paar websites melden dat ze deze informatie beter kunnen verwijderen?
En die test: niet handig dus. Voor experimenten was er ook toen al de Wikipedia:Zandbak. Een positief neveneffect van je test is dan weer wel dat we hierdoor kunnen zien wie er zonder bronvermelding materiaal van Wikipedia hebben overgenomen. Maar dat zal niet het doel van de test zijn geweest. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 19 jun 2019 23:11 (CEST).Reageren[reageer]

Een en ander was voor mij aanleiding om het artikel Cor van Leeuwen te nomineren, want de vraag of deze gebruiker zijn eigen biografie niet ook van de nodige fantasieën heeft voorzien lijkt gerechtvaardigd. Jürgen Eissink (overleg) 20 jun 2019 03:12 (CEST).Reageren[reageer]

Gegeven bovenstaande reactie van Corvanleeuwen heb ik besloten om een verzoek in dienen om zijn account voor onbepaalde tijd te blokkeren. Zie hier voor een toelichting. Gouwenaar (overleg) 20 jun 2019 12:36 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Corvanleeuwen, je krijgt nog een kans om serieus bij te dragen. Voeg alleen informatie toe waarvan je weet dat die klopt. Als je toch weer onzin toevoegt, dan word je geblokkeerd en kun je Wikipedia nooit meer bewerken. Je hebt gezien wat de gevolgen van het toevoegen van zelfverzonnen informatie kunnen zijn. Doe dit daarom nooit weer. Floortje Désirée (overleg) 5 jul 2019 08:47 (CEST)Reageren[reageer]

Adelmann von und zu Adelmannsfelden (1979)Bewerken

Beste Gasthuis, bedankt voor je correcties aangaande dit artikel. Ik heb kennelijk behoorlijk gerommeld met een en ander - ingewikkeld gedoe ook allemaal, maar dankzij jou nu prima in orde. Het artikel over Adelmann von Adelmannsfelden volgt uiteraard nog. Groet van Paul Brussel (overleg) 8 sep 2019 23:46 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Paul, graag gedaan. Als ik zie welke correcties er na mijn laatste wijziging nog zijn gedaan door jou, lijkt het me correcter om ook jou een pluim te geven voor de huidige fraaie staat van dit artikel. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 9 sep 2019 07:56 (CEST).Reageren[reageer]

excuses?Bewerken

Fijn die excuses (NOT), maar je zit met je dwangmatige spelfoutcontrole behoorlijk in de weg. Ik krijg echt hele nare foutmeldingen met de VE, waardoor ik van alles opnieuw moet doen. Please, respecteer het WIU. Ik zet het er niet voor niets op. Spelfouten hebben geen haast. Elly (overleg) 20 sep 2019 20:11 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Elly, nogmaals mijn excuses. Ik heb je zo te lezen veel meer problemen bezorgd dan ik had verwacht. Ik heb zelf namelijk geen ervaringen met de VE, maar blijkbaar kan daar niet over een bewerking heen geplakt worden, zoals bij broncode wel mogelijk is. Vervelend dat dat niet kan. Ook vind ik het vervelend dat je me van dwangmatigheid beticht. Het gaat hier om het systematisch verbeteren van een fout en ik wil - net als jij blijkbaar - daar graag het overzicht bij houden. Geen losse eindjes dus. Met haast heeft dit niets te maken. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 sep 2019 20:17 (CEST).Reageren[reageer]
Doe het svp niet meer, ik heb er zovaak problemen mee, dus als een artikel onder de aandacht van anderen zet ik dat sjabloon erop. De VE is heel erg fijn met bronnen, daarom gebruik ik die. Zet een artikel voortaan even op een lijstje als je een "mee bezig" ziet staan, dan houd je het overzicht. Toch? Elly (overleg) 20 sep 2019 20:28 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Elly, nogmaals, ik vind dit oprecht vervelend omdat de gevolgen voor jou groter waren dan ik had vermoed. Nu ben ik van dit nadeel van de VE op de hoogte - nog een reden voor mij om die niet snel te gaan gebruiken - en ik zal hier rekening mee houden als ik een meebezig-sjabloon tegenkom. En dat lijstje had ik ook net bedacht... Die opmerking over dwangmatigheid vind ik trouwens nog steeds vervelend. Je bericht was ook zonder die duidelijk geweest. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 sep 2019 20:35 (CEST).Reageren[reageer]
Excuses voor de term dwangmatigheid, sorry dat ik je daarmee geraakt heb. Elly (overleg) 20 sep 2019 20:55 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Elly, excuses geaccepteerd en verder zand erover wat mij betreft. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 sep 2019 21:00 (CEST).Reageren[reageer]

verwijderdiscussie Soumaya S.Bewerken

Beste Gasthuis,

dank voor je opmerkingen.

  • Kun je expliciet met een sjabloon aangeven of je voor of tegen verwijderen bent?

Handig voor de moderator. Welbedankt, Hansmuller (overleg) 29 sep 2019 19:59 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Hansmuller, ik dacht dat moderatoren altijd beoordeelden op argumenten, niet op stemmen. 😉 Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 29 sep 2019 23:50 (CEST).Reageren[reageer]

Adriaan LinkBewerken

Beste Gasthuis, ik zag dat je, ondanks je break, even terug was. Deze week werd het artikel over Adriaan Wink vrij ingrijpend gewijzigd. Ik kon nergens een voldoende betrouwbare bron vinden voor een van beide lezingen, vandaar deze ingreep. Mocht je tijd hebben zou je er dan eens naar willen kijken. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 19 jan 2020 15:16 (CET)Reageren[reageer]

Ik heb gekeken, maar ik heb ook niets kunnen vinden en mijn toegang tot de Zeeuwse Bibliotheek is inmiddels verdwenen, zodat ik niet langer daar kan gaan zoeken. Dank je voor je ingreep. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 jan 2020 08:55 (CET)Reageren[reageer]

De GraaffBewerken

Beste Gasthuis, ik vermoed dat hier in de zin Wat in de huidige tekst gebaseerd op de in de appendix vermelde vakliteratuur... nog iets moet worden toegevoegd als Wat in de huidige tekst staat, is gebaseerd op de in de appendix vermelde vakliteratuur...? Mvg, Encycloon (overleg) 12 jun 2020 08:58 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Encycloon, je hebt helemaal gelijk. Dank je voor het attenderen! Ik heb dit aangepast. Ik zag aan de reactie van Peter Koolaard dat hij ondanks deze fout de strekking van mijn opmerking goed begrepen heeft. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 12 jun 2020 19:04 (CEST)Reageren[reageer]

Pieter SerrurierBewerken

Beste Gasthuis,

Zat zelf te twijfelen over de naam. In archiefstukken hiet hij Pieter Serrurier, zoals uit de illustraties blijkt. Assie maar vindbaar blijft. Groetjes, Hansmuller (overleg) 20 jun 2020 12:38 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Hansmuller, allereerst: nogmaals complimenten. Het artikel wordt steeds mooier. Namen staan niet erg vast in de zeventiende eeuw. Daarom heb ik gekozen voor de naam waaronder ik hem uit de vakliteratuur kende, met name de omvangrijke dissertatie van Ernestine van der Wall. "Het geluk zit niet altijd in een klein boekje" herinner ik mij nog als stelling. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 21 jun 2020 15:08 (CEST).Reageren[reageer]

@Gasthuis Dank Gasthuis, ook voor je eerdere steun in een legendarische verwijderdiscussie. Leuke ironische stelling. Heb van de Wall (deels) gelezen, jij ook blijkbaar. Vroeg haar per email of haar dikke pil gescand mocht worden (vanwege vragen van een Serrariusfan uit Michigan aan mij, namelijk de hoofdauteur van het artikel op de Engelse wiki) bij de UB Leiden, in hun gescande serie daar, maar niets van haar vernomen... Bij Baruch de Spinoza sta ik vreemd genoeg meteen al aan jouw kant, moet dus "Benedictus de" zijn volgens mij. Misschien kun je je hierover uiten op Overleg:Baruch_Spinoza#Benedictus_of_Bento. Tibi gratias ago, Hansmuller (overleg) 23 jun 2020 12:16 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Hansmuller, dank voor je vriendelijke woorden en graag gedaan. Wat betreft Spinoza weet ik niet of ik wel aan jouw kant sta. Bij Serrarius is het makkelijk om voor de latinisering te kiezen, aangezien andere naamvarianten eerder terloops worden vermeld. Bij Spinoza ligt dit toch echt anders. Ik zal mijn bevindingen melden op de overlegpagina. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 25 jun 2020 06:27 (CEST).Reageren[reageer]

StaringBewerken

Beste Gasthuis, in onze familie, dankzij mijn vader en diens (literair aangelegde) voorouderen, werd dit citaat ook vaak (correct) herhaald. Ik zocht vanmiddag even naar het boek A.C.W. Staring, dichter en landman, regionalist en nationalist maar kon het helaas door de somwijlen onbereikbare delen uit mijn bibliotheek niet zo snel vinden. Groet van Paul Brussel (overleg) 16 jul 2020 00:51 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Paul, wat een ontboezemingen van ons beiden. Bij mijn moeder zal het of de christelijke nationale lagere school - een heel vooruitstrevende school volgens haar, dus Staring kon er nog mee door - of de gereformeerde meisjesvereniging zijn geweest. Mijn vader had meer met de Jaromir-cyclus en de hoofdige boer, waarvoor ik ook nog een keer ben omgefietst. En als ik mag plagen: wat heb je aan boeken als je ze niet meer kunt terugvinden? Ik houd mijn collectie daarom maar wat overzichtelijker, al overkomt het ook mij wel eens dat ik mij afvraag of ik een boek niet kan vinden omdat ik het niet kan vinden of omdat ik het niet heb, maar wel ooit geleend had van een bibliotheek. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 16 jul 2020 19:12 (CEST).Reageren[reageer]
Beste Gasthuis, eerlijk gezegd weet ik niet waar mijn vader dat vandaan had, ook al vermoed ik via zijn moeder, die zelf namelijk ook verhalen schreef: ze zijn helaas na het overlijden van mijn grootvader, die ook dichtte en psalmen berijmde, niet tevoorschijn gekomen. Natuurlijk is je vraag naar het onvindbaar zijn van boeken in mijn bibliotheek volkomen terecht. De laatste maanden zijn in mijn woonst nogal wat werken uitgevoerd, waaronder de plaatsing van nogal wat grote, op maat gemaakte kasten. De naweeën zijn dat ik nu bezig ben om een grote reorganisatie uit te voeren, en zoveel als mogelijk allerlei boeken naar de kelder te verplaatsen: de delen van het AW van Van der Aa kunnen uiteraard gewoon naar beneden, net als die van het BWSA als je alles op cd of via het biografisch portaal kan vinden. Ook al die 2e, 3e, 4e en volgende drukken kunnen naar beneden wanneer ik ook over de verzamelde werken beschik. Maar dat is al met al een hele klus, met die hoeveelheid boeken. Mijn meer dan 100 papieren jaargangen van De Nederlandsche Leeuw staan er al wel, maar de 100 jaargangen hiervan laat ik toch nog maar even hier staan. Maar ik zal er wel komen, hoop ik. En al die honderden genealogische jaarboekjes als de Almanach de Gotha, GHdA, GGH, Nederland's Patriciaat, Nederland's Adelsboek, of de 104 delen van de Annuaire de la noblesse de Belgique en de tientallen delen van de État présent de la noblesse belge... - tja. Overigens, aangezien ik buiten Nederland woon en de Albertina mager bedeeld is met literatuur rond Nederland, dient mijn bibliotheek groter te zijn dan wanneer ik dicht bij de Haagse KB of de Amsterdamse UB zou wonen, ook al moet ik toegeven dat ik ook werken bezit die in geen enkele openbare Nederlandse collectie zijn te vinden. (Stel je eens voor dat ik ooit aan de KB mijn dubbele exemplaar van het werkje met eigenhandige verbeteringen van de auteur van De oudheid bij Louis Couperus (Couperuslezing, 1989) heb verkocht omdat het zich niet in die collectie bevond...) Zo, dan weet je ook al deze zinloze ontboezemingen weer :-). Met vriendelijke groeten, Paul Brussel (overleg) 16 jul 2020 20:19 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Paul Brussel, en dan voel ik mij schuldig omdat ik boeken heb, waarvan ik nu al weet dat ik er niet aan zal toekomen... Maar het BWSA, ik had verwacht dat dat bij jou niet eens binnengekomen zou zijn. Nu ja, vooruit, er waren ook "rode jonkers". Gezien je uitlandigheid zal ik je inderdaad de extra omvang van je collectie niet euvel duiden. En zeker in deze coronatijd is het handig om dingen in huis te hebben. Momenteel kan ik bijvoorbeeld geen gebruik maken van de handboeken op de studiezaal van de plaatselijke bibliotheek. En ontboezemingen die zoveel leesplezier en overwegingen oproepen zijn niet zinloos, maar zeer zinvol en het leven verrijkend. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 16 jul 2020 20:35 (CEST).Reageren[reageer]
Beste Gasthuis, als altijd dank voor je vriendelijk en puntige bericht. WP is niet de plaats om zich uit te laten over politieke of staatsrechtelijke (zoals adels-)zaken. Maar je zou verbaasd staan over mijn opvattingen. Zoals je weet is het BWSA geïnitieerd door Piet Meertens van wie ik een groot bewonderaar ben, om velerlei redenen, en niet in het minst vanwege het eerste deel van Het bureau dat ik momenteel toevallig voor de zoveelste keer aan het lezen ben. Mijn interesse voor de (Nederlandse) adel heeft mijn familie en vrienden altijd verbaasd, gezien juist mijn opvattingen, maar die is uiteraard louter gebaseerd op mijn historische interesse. Overigens ben ik blij dat de adel in Nederland een uiterst marginale rol speelt: Nederland is een zeer egalitaire maatschappij. In mijn huidige thuisland ligt dat echter geheel anders: ik ken nogal wat Belgische edellieden, en in dit land is dat een geheel ander verhaal. Maar eerst en vooral: ik ken mijn wortels, en sta daardoor zowel in de arbeiders- als in de betere klasse. Maar noch het een noch het ander zou van enige betekenis moeten zijn. En het is juist: in deze, voor mij verschrikkelijke tijden is het heerlijk te kunnen terugvallen op een adequate, interessante en waardevolle bibliotheek, waaraan ik juist deze week bijvoorbeeld het laatste Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis heb kunnen toevoegen. Maar ook heb ik me daardoor kunnen verdiepen in het geslacht Van Winssen, kasteel Heemstede en Jan van Schaffelaar en de kroniek over de laatste (die laatste deed me overigens weer denken aan de interessante en belangwekkende Kattendijkekroniek van de familie Huyssen van Kattendijke waaraan ik ooit dacht nog eens een artikel op WP te wijden). En inderdaad: er bestaan rode jonkers, zelfs een rode freule en ook nog een roze jonker. Met vriendelijke groeten, Paul Brussel (overleg) 16 jul 2020 22:37 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Paul Brussel, nu durf ik haast niets meer te schrijven uit vrees dat ik je weer verleid tot allerlei boeiende uitweidingen. Ik ben in ieder geval nog steeds blij dat je bibliotheek uitkomst heeft geboden bij Van Schaffelaar. En Het bureau. Dat is wel een epos, ja. Bij mijn laatste herlezing merkte ik wel dat ik op het eind wat verschoof qua perspectief en al die zogenaamd vreselijke collega's van Maarten steeds aardiger mensen begon te vinden. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 17 jul 2020 12:43 (CEST).Reageren[reageer]
Beste Paul Brussel, deze afbeelding zul je waarschijnlijk wel interessant vinden. Zoals je kunt zien hebben brandstichters weinig kans om het bureau te vernielen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 jul 2020 21:00 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Gasthuis, 'het' bureau kende ik, volgens mij als eerste van een zeer lang artikel in VN waar vele medewerkers hun verhalen vertelden, alleen was Jo Daan niet bereid zich voor die reportage te lenen. Ik heb nogal veel documentatie over Het bureau, en inmiddels 4 van de 7 delen door de auteur gesigneerd, waarvan ik er 1 zelf door hem heb laten signeren. Er zijn natuurlijk meer museale bureaux, zoals dat van Marcellus Emants of zoiets als dit, maar ik vrees dat het NLMD, of hoe dat nu ook heten mag (aan branding wordt meer geld uitgegeven tegenwoordig dan aan collectievorming, bij dat soort instellingen...), zich dat allemaal niet meer kan permitteren. Met vriendelijke groeten, Paul Brussel (overleg) 20 jul 2020 21:11 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Paul Brussel, volgens mij heet het sinds 2016 Literatuurmuseum in plaats van Nederlands Letterkundig Museum, iets dat waarschijnlijk wel wat zegt over de onkundigheid met betrekking tot de schone letteren. Het bureau van Meertens staat uiteraard in het naar hem genoemde Instituut, dat al in mijn studententijd - heel lang geleden dus - al zo heette. Mijn bemoeienis met het Meertens Instituut is beperkt geweest tot een bliksembezoek voor iemand die daar wilde gaan solliciteren en wel wat meer wilde weten over het instituut, maar zich liever nog niet als potentiële sollicitant wilde bekendmaken. Zodoende heb ik geleerd dat je over wetenschappelijke instellingen het meest te weten komt van de financieel beheerder, in wie geen wetenschapper echt geïnteresseerd, en die dus allang blij is wanneer iemand aan hem vragen stelt... Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 jul 2020 21:56 (CEST).Reageren[reageer]
Beste Gasthuis, het Meertens Instituut heb ik nooit bezocht, ook al heb ik er wel gebruik van gemaakt, en hier ook ergens dat boekje van Peter Jan Margry over Meertens staan; zelfs de volkskundige atlassen en de beroemde kaarten staan en liggen in mijn bibliotheek, evenals tientallen nummers van het Volkskundig Bulletin uit de periode-Voskuil. Het Literatuur Museum, dat heb ik al lang niet meer bezocht, maar dat is dan ook in deplorabele staat, ook financieel. De collectie is vrijwel onbeheerd, en personeel is er nauwelijks, behalve voor kinderactiviteiten. Nederland is geen cultuurland, en ik waande me altijd veilig in het Belgenland, maar sinds de N-VA wordt ook hier op cultuur, immers altijd iets elitairs voor populistische partijen, (flink) bezuinigd. Ik constateerde onlangs ook met verbazing dat de brief van Marcel Proust over Vermeer die het Mauritshuis wilde hebben, tot een voor mij belachelijke Nederlandse limiet leidde, en die brief dus ook elders is beland; als een simpele ziel als ik al wist dat die limiet van het Mauritshuis belachelijk was -ik volg redelijk goed wat de prijzen van een gewone brief van Proust doen, laat staan wat een bijzondere als deze, met veel publiciteit omgeven, zou moeten opbrengen- dan vraag ik me af wat die deskundigen in dat museum voorstellen... Zo gaat dat, en 100 jaar geleden was het al niet anders door de collecties-Van Winter en -Six te laten gaan, waardoor de Nederlandse staat een eeuw later een fortuin heeft moeten neerleggen voor een half koppel. Maar goed, laar ik maar niet op je OP gaan somberen en zeuren... Met vriendelijke groeten, Paul Brussel (overleg) 20 jul 2020 23:10 (CEST)Reageren[reageer]
PS: tijdens mijn vakantie heb ik me maar eens met het wetenschappelijk werk van Voskuil beziggehouden, zoals je mogelijk hebt opgemerkt. En intussen ligt het bedoelde boek over Staring naast me. Met vriendelijke groeten, Paul Brussel (overleg) 31 aug 2020 17:25 (CEST)Reageren[reageer]

VraagBewerken

Hallo Gasthuis, u lijkt me een uiterst weloverwogen en neutrale gebruiker. Vandaar mijn vraag. Op het artikel Israelische nederzetting heb ik enkele toevoegingen gedaan, namelijk dat er ook geweld is tegen de kolonisten (dit kwam in het artikel niet voor, geweld van de andere zijde wel) en ik heb de Israëlische visie op de nederzettingen toegevoegd. Beide toevoegingen worden verhinderd door enkele actieve gebruikers. Zou u er een neutrale en deskundige blik op willen werpen. Ik weet het, het is een gevoelig onderwerp. Maar ik voel me nu onheus bejegend in het doen van enkele in mijn ogen waardevolle toevoegingen.Stipenstoer (overleg) 19 jul 2020 22:47 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Stipenstoer, ik voel er weinig voor om mij in dit wespennest te steken. Besef bovendien dat het gebruik van geweld door Israël en de kolonisten inherent is aan het inbreuk maken op de rechten van Palestijnen, terwijl het geweld van de Palestijnen richting de kolonisten vooral een reactie is en daarmee minder direct ermee verbonden. Het dient overigens mijns inziens wel aan de orde te komen, aangezien het ook relevant is voor het leven in de nederzettingen en bijdraagt aan de vestingmentaliteit van de kolonisten en de spiraal van geweld eromheen. Daarnaast zou Palestijns geweld niet afzonderlijk behandeld moeten worden als tegenwicht tegen het geweld van de kolonisten, maar als onderdeel van een breder arsenaal aan middelen om de vestiging en bewoning van de Israëlische nederzettingen tegen te gaan, zie bijvoorbeeld ook de aanwijzing van bedreigde gebieden als Werelderfgoed. Wat betreft het bredere plaatje van Israël en de Palestijnen ligt de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de verstoorde verhoudingen volgens mij wel anders dan bij dit specifieke onderwerp. Hier laat ik het echter bij met het oog op het houden van mijn goede humeur. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 20 jul 2020 20:21 (CEST).Reageren[reageer]

Apostolisch GenootschapBewerken

Dag Gasthuis, bedankt voor je reactie en bereidheid om in dit onderwerp te duiken. Volgens mij ben je de aangewezen persoon om met een neutrale en feitelijke weergave over dit onderwerp te komen. Dat zaken geschrapt moeten worden vind ik niet erg :) Het ging mij er vooral om om een duidelijke lijn vanaf het orthodox chiliastisch begin tot huidige vrijzinnig AG te trekken. Waarom de wederkomst zo centraal stond, waarom hier apostelroepingen voor nodig zouden zijn, hoe de positie van de apostel zo dominant werd (Nieuwe Licht en Van Licht Tot Licht, je gaat het allemaal nog wel lezen), naar de onorthoze opvatting Van Oosbree, naar de reden van de breuk waardoor het AG ontstond en apostel nog meer centralere plek kreeg (wederkomst was vervuld). Tevens heb ik alvast iets geschreven over oprichting Apostolisch Genootschap, en periode Lambertus Slok (1951-1984) en Jan Slok (1984-2001), zie hieronder. Tang is nuttig tot 1984 (datum van publicatie), Brand naar mijn gevoel daarna (publicatie 2013). Je kon hem niet vinden echter is te gedeelte te lezen en samenvatting via deze link Berry Brand, Nieuw licht op oude wegen.Berry Brand, Nieuw licht op oude wegen. (samenvattingen). Tevens verwijs ik naar boeken Apostolischen uit 2001 Apostolischen. Voor Jan Slok gebruik ik als bron lezing professor Bremmer in 2019 [1]. Ook zijn boek uit 2005 Van zendelingen, zuilen en zapreligie tweehonderd jaar godsdienst in Nederland en het Apostolisch Genootschap, is interessant maar kan ik geen digitaal exemplaar van vinden. Voor periode na 2011 ben ik bezigen met bronnen maar worden iets vager, zoals kranten artikelen en item in magazine. Echter ook wel wat wetenschappelijke artikelen en onderzoek van KASKI. Kom ik later op terug eerst hier maar eens soep van maken lijkt me. Hoop dat je er iets mee kan. (RogierMulder (overleg) 6 aug 2020 10:46 (CEST))Reageren[reageer]


Oprichting Apostolisch Genootschap

Als reactie richt Slok het “Apostolisch Genootschap” op met als voornaamste doel; de oorspronkelijke bedoelingen van Jezus Christus te herontdekken en levend te maken. De benaming 'genootschap' werd gekozen, omdat dit woord in ons taalgebruik een vereniging aanduidt met een culturele taak. Het hoogste cultuurgoed, dat de mensheid kent, is de Christusgezindheid. Slok heeft bij de oprichting circa 25.000 mensen achter zich maar geen lokalen om ze te herbergen. Er werd sterk geappelleerd aan het opbouwen van ‘Gods Werk’ (men ging "bergen ging verzetten" naar 1 Korintiërs 13:2) onder de absolute leiding van deze apostel. Het ging niet langer om een bovennatuurlijke wederkomst van Christus maar volgens Slok om het herboren worden van Zijn gezindheid in het hier en nu. Dit noemde hij het God-als-mens evangelie. Er bloeide een sterk geïnspireerde geloofsbeleving op. In de tientallen jaren die volgden, bouwde men in grote saamhorigheid en offervaardigheid vele tientallen nieuwe plaatsen van samenkomst. (Tang)

Positie van de apostel

Dit alles resulteerde in een versterking van de positie van de apostel, zoals deze was ingezet onder Van Oosbree. Met de 'dualistische' gedachte van een God als een realiteit buiten de mens heeft men afgerekend. God moet door de mens gerealiseerd worden. In de eerste plaats via de apostel. Zo nam Slok net als Van Oobree de titel 'tijdovereenkomstige Christus' aan. Apostel en God werden gaandeweg meer en meer uitwisselbare begrippen. De apostel werd als de ‘Man Gods’ van zijn tijd gezien. (Tang hoofdstuk 4) Slok past in de lijn van krachtige naoorlogse persoonlijkheden met totale toewijding aan de eigen groep, soberheid, vriendelijkheid en puritanisme. Naast charisma had Slok ook een dominant karakter en een groot roepingsgevoel. Een persoonlijkheid die werkte in de opbouwende fase van het Apostolisch Genootschap echter begon te scheuren in de jaren ‘60 en ’70. Dit resulteerde in wrijving waarbij veel meestal jongeren zich begonnen af te zetten van het Apostolisch Genootschap en van Slok af. Het resultaat was dat het Genootschap een gesloten karakter kreeg door de focus te verplaatsen naar intern waarbij weinig ruimte was voor tegenspraak. In zekere zin was dit ook een breuk met de oorspronkelijk gedachtehoed, die de apostolisch beweging als de redding van de wereld zag en zendingsgericht was qua karakter.

Vernieuwing

Hij werd opgevolgd door zijn zoon, Jan Slok en deze verwierp dat de apostel de “tijdsovereenkomstige Christus” zou zijn. Vanaf 1992 gebruikte hij de term ‘Man Gods’ niet meer, dat synoniem stond aan de apostel onder zijn vader. Jan Slok vond de rol van de apostel te sterk aanwezig in de dagelijkse geloofsbeleving. Het ging volgens hem niet meer om de plaats van de apostel maar juist om de kernwaarden waar het Apostolisch Genootschap voor staat. Daarnaast voerde hij vernieuwingen door die meer die in lijn waren bij het vrijzinnig karakter van het Apostolisch Genootschap. Zo konden vrouwen vanaf halverwege jaren ’90 geroepen worden tot voorganger en werd in 2001 het homohuwelijk volledig geaccepteerd en kon deze bevestigd worden in een eredienst. https://www.trouw.nl/cultuur-media/kerken-komen-met-homogids-coming-out-churches~b22a2a0d/. (Prof. Bremmer: DE APOSTEL J.L. SLOK IN ZIJN EN ONZE TIJD, 2019, presentatietekst file:///C:/Users/darwinkm/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/06NFDT8E/tekst-symposium-jan-bremmer%20(1).pdf)

Beste RogierMulder, dank voor de nuttige links. Daar ben ik blij mee. Ik hoop hier morgen verder naar te kijken, maar zag hierboven al enkele passages die ik niet over zal nemen. Een encyclopedie dient bijvoorbeeld zo weinig mogelijk uitspraken te doen over het karakter van mensen. Ik heb inmiddels ook het arrest van de Hoge Raad uit 1951 tot mijn beschikking. Daaruit blijkt dat Slok c.s. de zaak verliezen omdat hun formeel-juridische pogingen de uitspraak van het Hof Amsterdam aan te tasten afstuiten op het feit dat de bevoegdheid tot benoeming van de apostel voor Nederland ligt bij de hoofdapostel en niet bij de voorgaande apostel van Nederland. Kortom: van Oosbree heeft zich in zijn testament niet aan de regels gehouden. De rechter kan dan weinig anders dan wel de regels volgen. Hij is immers aangesteld om deze te handhaven. Het zegt veel over de status van Van Oosbree in zijn gemeenten dat desondanks de meerderheid de door hem aangewezen apostel Slok volgt. Maar een hoofdapostel op afstand die bovendien Duits was lag in 1946 en volgende jaren ook niet goed, een sentiment waarop Slok ook in de rechtszaak probeert in te spelen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 6 aug 2020 20:24 (CEST).Reageren[reageer]
Is ook een ruwe versie wat ik had opgesteld en weet zelf ook nog veel geschrapt en/of herschreven moet worden. Zoals ik al zei is geschiedenis complex, maar moet ook beknopt en logisch in volgorde zijn. Wens je veel wijsheid :)
Ben het met je eens de juridische gronden zijn duidelijk. Wat ik probeerde te zeggen is dat Slok c.s. de rechtszaak probeerden over de geloofsrichting te laten (waarbij zij vonden dat Slok de juiste was) echter dat het Hof hier uiteraard niet naar kijkt, ook niet wat de overgrote meerderheid van de apostolischen vond. Vind trouwens terugkijkend dat het Hof tot zekere hoogte hiervoor niet doof was en meerdere pogingen tot verzoening heeft gedaan. Persoonlijk denk ik dat Slok al langer wist dat kansloze zaak zou zijn echter deze periode (5 jaar) heeft gebruikt is om zijn positie te consolideren. De breuk was in alle eerlijk in 1946 al onvermijdelijk. De anti-Duitse segmenten heeft hij duidelijk gebruik van gemaakt. Dat Bischoff Nazi sympathieën had en zijn latere 'stamapostel-boodschap' speelde Slok in de kaart. Van Oosbree (die Bisschof aangewezen had tot stamapostel in roepingsdienst te Berlijn en zelf deze rol ook kreeg aangeboden maar weigerde) heeft heeft zich inderdaad niet aan de regels gehouden, hamvraag is wist hij dat een schisma zou gaan plaats vinden en keurde hij dit goed? Een bekende uitspraak binnen apostolische kringen is dat van Oosbree zou hebben gezegd op zijn sterfbed: "Ik hoor het ritselen van een nieuwe dag". Daarmee legitimeerde Slok intern ook de breuk. Er zijn echter genoeg aanwijzingen dat Van Oosbree er alles aan heeft gedaan om binnen de "Eenheid der Apostelen" te blijven. Tevens heeft Slok de breuk ook geholpen om saamhorigheid te kweken. De uitspraak "we gaan bergen verzetten" sloeg aan en zorgde voor grote offervaardigheid. Karakteristieken over de persoon Slok heb ik rechtstreeks overgenomen van professor Bremmer uit zijn boek Zapreligie (2005) om aan te geven dat deze leiderschapsstijl prima werkte in de opbouw en beginjaren, maar medio jaren '60 tegen hem begon te werken, met negatieve spiraal tot gevolg want deze leiderschapsstijl werd alleen maar versterkt.
Mocht je kijkende naar de inhoudsopgave van Nieuw Licht op Oude Wegen nog een bepaalde hoofdstuk willen zien kan ik je deze toesturen, heb het boek namelijk(RogierMulder (overleg) 7 aug 2020 10:05 (CEST))Reageren[reageer]

VertaaltipsBewerken

Hoi,

Kun je mij eens een link of screenshot doen van de "het vertaalaanbod dat getoond wordt als je op een rode link klinkt"? Ik heb gisteren even zitten zoeken, maar weet niet helemaal zeker of ik zie wat je bedoelt. Bedoel je het lijstje met links vanaf Wikidata op de pagina van het zoekresultaat, zoals hier? (bij mij: ziet dat er zo uit) Ciell 13 aug 2020 08:55 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Ciell, dat gaat helaas nu niet. De melding die ik gisteren kreeg en al eerder gezien had, krijg ik vandaag niet meer. Het lijkt alsof er al iemand naar mij geluisterd heeft... Het volgende gebeurde: als je op een rode link klikt wordt een pagina geopend voor het aanmaken van een nieuw artikel. Op die pagina verscheen bij mij rechtsboven een pop-up die mij op de mogelijkheid attendeerde om de pagina te vullen met de inhoud van een al bestaand artikel uit een andere Wikipedia over dit onderwerp en dat daarvoor gebruik kon worden gemaakt van een vertaalprogramma. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 13 aug 2020 20:28 (CEST).Reageren[reageer]
@Ciell: Dit is de Content Translation pop-up die ik te zien krijg als ik op een rodelink klik. Ik heb vaak op "Nee, bedankt" geklikt, maar een volgende keer is hij er weer. (In de betafuncties-voorkeuren heb ik "Vertaling van inhoud" trouwens uitgevinkt staan.) Met vriendelijke groeten — Mar(c).[overleg] 14 aug 2020 22:25 (CEST)Reageren[reageer]
Ahhh, dan weet ik denk ik al wie ik daarvoor moet mailen, dank voor de afbeelding Mar(c).
Dat je de pop-up telkens weer krijgt heeft misschien te maken met sessies? Gooi je altijd je cookies weg bijvoorbeeld? Ik weet dat ik voor centralnotices in kan stellen hoe vaak een gebruiker een bepaald iets ziet, in meerdere cycli, maar daarna wordt het dus onthouden en ziet iemand het bv voor een week niet. Of pas nadat hij/zij weer op 10 rode links geklikt heeft. Het zal vast nog ingewikkelder kunnen, daar hebben we een heel ontwikkelingsteam op zitten ten einde de communicatiemogelijkheden met lezers, gebruikers en onderling te verbeteren. Ciell 14 aug 2020 22:53 (CEST)Reageren[reageer]
Ik lijd aan hetzelfde symptoom als Gasthuis: de melding komt nu niet meer terug. Aan mijn cookiebeleid ligt het niet (dat is al tijden hetzelfde, Wikimedia-cookies ruim ik nooit op); mogelijk dat het in- en uitschakelen van de "Vertaling van inhoud"-functie een cookie-waarde gunstig gewijzigd heeft? Of het ligt aan mijn onwetenschappelijke onderzoeksmethode van op mijn geheugen vertrouwen, maar dat het opnieuw tonen inmiddels, zoals je beschrijft, volgens slimmere, minder opdringerige algoritmen plaatsvindt. De ergernis van "elke keer weer" heb ik in het verleden wel ervaren; tegenwoordig zie ik 'm nog steeds veel maar eigenlijk geen idee hoeveel (minder actief dan voorheen), noch hoe vaak ik 'm dan überhaupt wegklik (bij een #redirect aanleggen zit hij bijvoorbeeld niet in de weg). Met vriendelijke groeten — Mar(c).[overleg] 15 aug 2020 01:07 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Mar(c), dank voor het bewijs dat ik niet iets verzonnen heb. Niet dat Ciell daaraan twijfelde. Dat is precies de melding die ik geregeld zag langs komen. Punt blijft dat als niet gewezen wordt op de vertaaltips of op de verplichte bronvermelding bij vertaling, dit dus licentieovertredingen uitlokt. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 15 aug 2020 15:11 (CEST)Reageren[reageer]
Yep, ik had de aanleiding inderdaad langs zien komen. Goed punt in het hele vertaalverhaal. Met vriendelijke groeten — Mar(c).[overleg] 15 aug 2020 17:01 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb vanavond een ticket op phabricator ingediend hierover: T260841.Blijkbaar komt die pop-up alleen tevoorschijn als je de beta-functie nog niet hebt ingeschakeld? Ciell 19 aug 2020 23:17 (CEST)Reageren[reageer]
Dat laatste klopt (voor zover dat niet veranderd is in de laatste jaren), vandaar dat ik dat er expliciet bij zei hierboven. Het in de reactie op je ticket gestelde "only shown once" klopt sowieso niet. Zonder kennis van de basis van de achterliggende algoritmen/cycli (cookies? lokale opslag? andere sessie-informatie? accountgegevens?) kan ik echter maar moeilijk nagaan in hoeverre het iets in mijn specifieke configuratie betreft. Bedankt voor de ticket, ik heb aldaar ook gereaguurd.   Met vriendelijke groeten — Mar(c).[overleg] 20 aug 2020 09:55 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Gasthuis, over bovenstaande bijdragen heb ik ernstige twijfels (over bronnen, WP:GOO, té oude bronnen, gezaghebbendheid ervan, ...), reden waarom ik ze op de TBP heb geplaatst. Heb jij daar een mening over? Groet van Paul Brussel (overleg) 19 aug 2020 22:01 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Paul Brussel, de problemen die je signaleert lijken me op de eerste blik terecht, maar ik ben - zoals je weet - niet zo deskundig in de geschiedenis van allerlei geslachten en beschik ook niet over de benodigde bronnen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 21 aug 2020 09:42 (CEST).Reageren[reageer]

Suryoyo vlagBewerken

Beste Gasthuis, nu ik je naam elders voorbij zag komen: ben je het met me eens dat deze redirect onjuist/ongewenst is? Mvg, Encycloon (overleg) 5 sep 2020 12:54 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Encycloon, de vlag van de Arameërs blijkt inderdaad ook Suryoyo vlag genoemd te worden. In die zin is een doorverwijzing dus mogelijk. Vervolgens is de vraag of het een dp of een redirect moet zijn. Een dp is alleen van toepassing als er meerdere Suryoyo vlaggen zijn, dus als niet-Aramese Suryoye ook een vlag zouden hebben. Voor zover ik het kan zien is dat niet het geval. Ik heb dus geen bezwaar tegen deze redirect. Mijns inziens is hier geen sprake van een onderliggende problematische claim dat alleen Arameërs Suryoye zijn. Wel zou volgens mij het woord zonder spatie moeten, maar daarin geven de Googleresultaten mij geen gelijk. Dat zal komen omdat mensen op losse woorddelen zoeken in plaats op de samenstelling. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 5 sep 2020 13:07 (CEST).Reageren[reageer]
Hartelijk dank voor het meekijken en de uitleg. Ik heb de nominatie ingetrokken. Mvg, Encycloon (overleg) 5 sep 2020 13:14 (CEST)Reageren[reageer]
Een gerelateerde vraag: is er een reden te bedenken waarom Vlag van de Arameeërs niet Aramese vlag heet, zoals dat in de categorie:Vlag gebruikelijk is en ook in de introductie verwoord is? Encycloon (overleg) 5 sep 2020 13:44 (CEST)Reageren[reageer]
Nee, die is er niet. Google geeft ook een duidelijke indicatie dat "Aramese vlag" de meest gangbare term is. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 6 sep 2020 11:00 (CEST).Reageren[reageer]
Bedankt weer. De pagina is zojuist door mij hernoemd. Mvg, Encycloon (overleg) 6 sep 2020 11:03 (CEST)Reageren[reageer]

Nog iets...Bewerken

Beste Gasthuis,

Mocht je nog tijd en zin hebben je met dit onderwerp bezig te houden, ben ik benieuwd of de gegeven uitleg op Overleg:Enschede#Suryoye/Assyriërs/Arameeërs hout snijdt. Ik zal het voorlopig in ieder geval maar laten staan zoals het nu staat.

Mvg, Encycloon (overleg) 12 sep 2020 15:16 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Gasthuis, Ik zou het op prijs stellen als we Assyriërs en Arameeërs op gelijke voet zouden zetten in het Enschede-artikel. Er zijn Suryoye die zichzelf Assyriërs noemen en er zijn Suryoye die zichzelf Arameeërs noemen. Ik vond de versie Assyriërs/Arameeërs vrij neutraal. Pseudowetenschappen zijn in tegenspraak met de erkende wetenschap. Eigenlijk is de zaak behoorlijk duidelijk. Zie opmerkingen en verklaring van Robert Rollinger (Universiteit van Innsbruck), Simo Parpola (Universiteit van Helsinki) en Svante Lundgren (Universiteit van Lund). Suryoyo betekent niets anders dan Assyrisch. Als consensus vraag ik u vriendelijk om beide termen te kunnen noemen. Met vriendelijke groet Verum-nunc

Beste Verum-nunc, ik ben niet degene die gaat over de tekst, maar een gewone gebruiker die aan de discussie deelneemt en wat algemene kennis van kerk en theologiegeschiedenis heeft. Ik heb niet de indruk dat Nahroyo je voorstel als consensus zal opvatten, zeker als de Assyriërs als eerste genoemd worden. Ook mijn indruk is dat de groep mensen in Enschede die zich Aramees noemt aanzienlijk groter is dan die zich Assyrisch noemt. Dat verschil mag best benoemd worden, maar dat hij alleen de Aramese groep wil noemen vind ik niet correct. Zijn bezwaar tegen Suryoye als neutraal alternatief is ook mij niet helder. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 17 sep 2020 21:38 (CEST).Reageren[reageer]

Jan Mulder (musicus)Bewerken

Beste Gasthuis, hopelijk gaat het je goed in deze sombere en ziekelijke tijden, ook al is het in de Noordelijke Nederlanden een pak beter gesteld dan in het dramatische Brusselse, met alle gevolgen vandien. Maar een vraag: ik ben er zo goed als van overtuigd dat bovenstaande musicus een in 1963 geboren oomzegger is van Klaas Jan Mulder, broer van zijn vader, en bovendien een kleinzoon, via zijn moeder, van prof. Pieter Deddens. Weet jij daar misschien meer van, want ik kan er geen bronnen voor vinden? Met vriendelijke groeten van Paul Brussel (overleg) 2 nov 2020 21:33 (CET) PS: wat het eerste betreft: ik weet nog goed hoe ik, als 15-jarige, voor de eerste keer Camus' De pest las, en hoe ik daarvan onder de indruk was, en hoe in mijn tienertijd ook Sartre en hij met elkaar werden vergeleken, in het 'voordeel' van de meer humanistische Camus tegenover de nihilistische Sartre met zijn Walging, dat ik ook al als tiener las. Ik zag onlangs dat dat meesterwerk van Camus ook in deze tijden weer naar boven werd gehaald. Paul Brussel (overleg) 2 nov 2020 21:38 (CET)Reageren[reageer]

Beste Paul Brussel, ik beschik helaas niet over literatuur of andere bronnen die iets zeggen over een familierelatie tussen de organist en de pianist. Een vrijgemaakte achtergrond van Jan Mulder zou mij niets verbazen aangezien hij tot Arie Slobs (geboren 1961) muzikale favorieten behoort en een klasgenoot van hem was [2]. Van Camus heb ik wel L'étranger gelezen, maar in La peste ben ik gestrand. Dat was een paar jaar na mijn middelbare schooltijd en toen bleek dat mijn Frans hard achteruit was gegaan. Inmiddels ben ik weer bezig dat wat op te krikken. Een kennis las het in de eerste golf en was toen zeer onder de indruk. Ik zal maar eens een keer erin beginnen. Weer een excuus om niet Wikipedia actief te zijn. 🙂 Ik wens je veel sterkte. Hier is weliswaar ook het nodige gesloten, maar ik kan gelukkig nog voldoende naar buiten. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 4 nov 2020 20:00 (CET).Reageren[reageer]
Beste Gasthuis, dank voor je bericht. Ik weet genoeg (maar dat wist ik eigenlijk al) maar dat kan dus niet vermeld worden. (De vrijgemaakte Jan Mulder was overigens een verre van muzikaal organist/musicus, mogeijk ook een reden dat hij het in het bombastische Amerika beter doet.) La peste in het Frans gewerd mij pas na het overlijden van mijn vader die na zijn niet afgemaakte studie klassieke talen Frans ging studeren; ik las dus gewoon De pest in het Nederlands (en meer dan eens) - Frans spreek en schrijf ik pas sinds ik in Brussel ben gevestigd. Groet van Paul Brussel (overleg) 4 nov 2020 20:44 (CET)Reageren[reageer]
Beste Paul Brussel, je ontboezeming over de muzikale kwaliteiten van Jan Mulder (of het gebrek daaraan) lijken de familierelatie te bevestigen. Orgel minnende medestudenten hadden het bij de oom over "Klaas Jan Bulder". Maar "wettig en overtuigend bewezen", nee dat is het niet. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 4 nov 2020 22:34 (CET).Reageren[reageer]
Dat Jan Mulder een oomzegger is van Klaas Jan Mulder wordt door hemzelf bevestigd in een interview in het Reformatorisch Dagblad d.d. 24 december 2013. Gouwenaar (overleg) 23 feb 2021 21:06 (CET)Reageren[reageer]
Beste Gouwenaar, na drie-en-een-halve maand toch nog licht in de duisternis.🙂 Deze muzikale familieconnectie lijkt me relevant voor het artikel, dus ik zal deze plaatsen in de tekst. Met bronvermelding. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 23 feb 2021 21:15 (CET)Reageren[reageer]
Graag gedaan. Hij is overigens veel lovender over de muzikale kwaliteiten van zijn oom - Mijn oom, Klaas Jan, speelde voortreffelijk orgel, veel beter dan ik - dan ik uit jullie oordeel meende te mogen opmaken. Maar ja, zoals we hier ook wel weten, is het moeilijk om objectief over naaste verwanten te oordelen ;-). Gouwenaar (overleg) 23 feb 2021 21:34 (CET)Reageren[reageer]
Beste Gouwenaar, ik heb geen oordeel gegeven, maar slechts een verband gelegd tussen de bijnaam van de oom (Bulder) en de analyse van de neef (bombastisch) door Paul Brussel. Gezien de overeenkomst daarin verbaast mij de lof van Jan Mulder voor oom Klaas Jan niet. Zelf heb ik van beiden te weinig gehoord om een oordeel te kunnen geven over hun muzikaliteit, nog afgezien van mijn eigen incompetentie op muziekgebied. Maar nogmaals dank voor je mooie aanvulling. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 23 feb 2021 21:45 (CET).Reageren[reageer]
Ik meende uit je vermelding van het oordeel van orgelminnende medestudenten een verholen instemming met hun oordeel op te kunnen maken. Ten onechte dus, mijn excuses. Gouwenaar (overleg) 23 feb 2021 21:52 (CET)Reageren[reageer]
Beiden, oom en neef, heb ik horen spelen: meer dan verschrikkelijk... - maar uiteraard is dat slechts mijn persoonlijke oordeel. Paul Brussel (overleg) 23 feb 2021 21:55 (CET)Reageren[reageer]
Je weet dat ze ook nog samen een concert hebben gegeven? Op 20 januari 2007 in de Grote Kerk van Westzaan. Gouwenaar (overleg) 23 feb 2021 22:01 (CET)Reageren[reageer]
(na bwc) Ik beperk mij wat betreft muzikale oordelen tot een NPOV-standpunt. Zo kan ik niet afgerekend worden op mijn slechte smaak... Het oordeel betreffende Klaas Jan Mulder was vooral gebaseerd op het project KAJEM en die popversie van orgelwerken kon voor de liefhebbers van traditionele orgelmuziek natuurlijk niet door de beugel. Als liefhebber van Sky had ik daar toen wat minder moeite mee, al hebben de klassieke originelen nog steeds mijn voorkeur. En nu stop ik, voordat ik mijn reputatie nog meer beschadig. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 23 feb 2021 22:03 (CET).Reageren[reageer]
@Gouwenaar: nee, dat wist ik niet, en ik zou dat concert ook absoluut gemist willen hebben, maar dat was niet moeilijk: ik was toen al lang en breed voor Nederland een L'étranger... Paul Brussel (overleg) 23 feb 2021 22:09 (CET)Reageren[reageer]
Een briljante formulering, die eerste zin. En nu is de cirkel weer helemaal rond: terug bij Camus... Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 23 feb 2021 22:14 (CET)Reageren[reageer]

Namen van vorstenBewerken

Beste Gasthuis,

Gisteren had ik een uitgebreid antwoord geschreven op jouw laatste bijdrage in Het Verleden over de vernederlandsing van namen. Die bijdrage heb ik weer verwijderd. Uiteindelijk draait het zo om persoonlijke voorkeuren, zowel van mij, als van de auteurs en redacteurs van verschillende bronnen, dat het lastig was om een goed argument te formuleren. Hoewel ik nog steeds moeite heb om de grens voor het vernederlandsen bij de keurvorsten te leggen heb ik geen probleem met de strekking van je voorstel, en zou ik niet per se tegen de brede invoering ervan zijn.

Een uitgebreider antwoord hou je nog van me tegoed. Sir Iain overleg 23 feb 2021 12:39 (CET)Reageren[reageer]

Beste Sir Iain, dank je voor dit bericht. Ik ben nu natuurlijk wel heel erg benieuwd naar je bijdrage, zeker omdat ik je bijdragen zeer waardeer. Wat mij betreft mag je die ook hier plaatsen, zodat we iets rustiger kunnen overleggen, al vermoed ik dat veel volgers van Het Verleden mijn OP wel in de gaten zullen houden. Ook opmerkingen die nog niet afgerond en samenhangend zijn, kunnen helpen om een discussie verder te brengen.
Helemaal sluitend krijgen zal het ook bij mijn voorstel niet mogelijk zijn. Neem nou de Nassaus. Velen van hen zijn opgenomen in Wikipedia omdat ze een rol spelen in de Nederlandse geschiedenis en krijgen dus volgens mijn voorstel een Nederlandse naam, terwijl directe familieleden (ouders, broers, zussen) die rol niet hebben en dus de Duitse naam gebruikt zou moeten worden. Dat is niet mooi.
Ik ben mij er overigens van bewust dat ik net als de meeste schrijvers over de Duitse geschiedenis aan de Duitse namen gewend ben en dat dit misschien voor een bias ten gunste van het Duits zorgt. Aan de andere kant: ik weet dat jij deze interesse deelt en dus ook daar last van zou moeten hebben. Dat je desondanks andere keuzes maakt dan ik, maakt mij alleen maar nieuwsgieriger naar je overwegingen. Kortom: voel je vrij om ook "onrijpe vruchten" te plaatsen. Zo kijk ik namelijk ook tegen mijn eigen voorstel aan. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 23 feb 2021 20:06 (CET).Reageren[reageer]
Hoi Gasthuis,
Even tussendoor: dank je wel voor deze ontzettend fijne bijdrage!
Wat betreft mijn persoonlijke voorkeur denk ik dat ik zo vaak dezelfde figuren in zowel het Engels, Duits en Nederlands ben tegengekomen dat ik het eigenlijk niet eens meer zie. Tot een minuut geleden dacht ik dat Peter H. Wilson in Europe's tragedy alle namen van ten minste hogere adel omzette naar het Engels. Maar nee: Karl Ludwig, Elector Palatine. De afwisseling van Engels en Duits heb ik daar niet eens geregistreerd. In de Veertigjarige Oorlog van Olaf van Nimwegen viel Georg Friedrich von Waldeck me dan wel weer op, tussen alle Nederlandse officieren. Waarom daar wel en bij Wilson niet? Misschien omdat het me tussen het Nederlands meer opviel dan tussen het Engels? Sir Iain overleg 23 feb 2021 22:30 (CET)Reageren[reageer]
Beste Sir Iain, graag gedaan. Het lijkt me inderdaad logisch dat je het verschil tussen je moedertaal en een vreemde taal beter herkent dan het verschil tussen twee vreemde talen. Daar komt denk ik bij dat je bij een Duits onderwerp Duitse namen verwacht en bij een Nederlands onderwerp niet. En ik blijk de regel van Peter H. Wilson uit zijn The Holy Roman Empire niet goed geïnterpreteerd te hebben. Hij heeft het daar over het verschil tussen royalty en aristocracy. Blijkbaar vallen de keurvorsten bij hem niet onder de royalty, maar onder de aristocracy. Zelf zou ik echter geen onderscheid maken tussen de keurvorst van Brandenburg en de koning van Pruisen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 23 feb 2021 22:49 (CET).Reageren[reageer]

NormaalBewerken

Dag Gasthuis, en zeer bedankt voor je vriendelijke woorden hier. Ik heb op een gegeven moment een Wikibreak ingelast die veel langer duurde dan ik ooit van plan was. Alle gedoe, muggenzifterij en vooral het niet tegen zakelijke kritiek kunnen van nogal wat medewerkers was me hoog komen te zitten. En dan de nogal eens gebezigde dooddoener dat 'bronnen niet verplicht zijn' op momenten dat er aan de inhoud van een artikel werd getwijfeld. Daarnaast deed ik als moderator ook nogal wat corvee, zoals verzoeken om blokkeringen, afhandelen van TBP, en andere verzoekpagina's voor moderatoren, die veel tijd kostten, en doorgaans meer kritiek dan waardering opleverden. Het zat me kennelijk allemaal zo hoog of was me dermate gaan tegenstaan dat ik een enorme drempel ervoer om de draad weer op te pakken. Het was bovendien erg fijn om veel meer tijd te hebben voor dingen die zich in het echte leven afspeelden. Ik deel bijvoorbeeld een patio met mijn buren, en het bleek zeer dankbaar werk om daar het nogal verrotte meubilair te vervangen (ik ben geen onhandig doe-het-zelver) en ervoor te zorgen dat de kale ruimte veranderde in een kruiden- en sierplantentuin. Mijn buren en ik genieten er nog steeds iedere mooie dag van, en de uitroepen van bezoekers die er voor het eerst komen zijn onbetaalbaar.

Een van mijn buren kocht niet lang geleden een tuinhuisje in een volkstuinencomplex. Als kenner van het groen was mijn bijdrage aan het snoeien van wat inmiddels op een oerwoud leek zeer gewenst. Er was vooral een enorme wildgroei van de westerse levensboom (Thuja occidentalis). Mijn vraag waarom die soort (of dat geslacht) 'levensboom' heet, bracht me terug op Wikipedia. De verklaring die ik daarvoor las, leek me dusdanig uit de duim gezogen (altijdgroen zijn heel veel bomen, en voor veelvuldig medicinaal gebruik werden geen bron en geen voorbeeld genoemd), dat ik besloot dit verder uit te zoeken. Ik had nog steeds geen zin om me aan te melden, dus ik deed dit allemaal oningelogd. Sleutelfiguur in de beschrijving en benoeming van coniferen bleek Pierre Belon te zijn, een vroeg-renaissance wetenschapper over wie we geen artikel bleken te hebben. En deze zestiende-eeuwer had uiteraard voor zijn werk relevante contacten met tijdgenoten die in het artikel waaraan ik werkte bleken op te duiken als rode links. En zo heb ik uiteindelijk een stuk of tien biografieën over tijdgenoten van Belon aangemaakt, en bovendien wat artikelen over voor hem of voor zijn tijdgenoten relevante onderwerpen (Palazzo d'Accursio, Umbilicus rupestris). Via die biografieën kwam ik ook terecht in een zeer onaangename discussie over de nummering van de graven van Nassau waaronder enkele van de door mij beschreven wetenschappers hadden gediend. Ik merkte dat er enkele medewerkers waren die mijn kritische houding wisten te waarderen, maar geen link legden met Wikiklaas. In discussies over taxonomie werd ik daarentegen wel degelijk herkend als een bekende medewerker. Uiteindelijk heb ik besloten dat het geen zin had oningelogd bij te dragen als de link met mijn gebruikersnaam toch wel gelegd werd. En in plaats van alleen de verklaring van de naam 'levensboom' te verbeteren, had er zich inmiddels een hele reeks aan andere nog te verbeteren onderwerpen aangediend.

Ik was dus al weer even actief, ook op overlegpagina's. En nu doe ik dat weer ingelogd. En het compliment dat ik jou en Roelof Hendrickx maakte kwam uit de grond van mijn hart, en geeft inderdaad aan dat ik deze positieve manier van elkaar aanvullen vaak mis. Ik ken jou natuurlijk allang als een medewerker met wie het prettig samenwerken is, dus voor jou zal het wellicht ongewoon aanvoelen dat het als een uitzondering benoemd wordt. Maar je mag jezelf best rijk prijzen dat jouw omgangsvormen zo gewaardeerd worden. Anderzijds voel ik me zeer gewaardeerd als je zegt dat je mijn bijdragen hebt gemist. Het motiveert me meer dan je waarschijnlijk vermoedt om nog even te blijven. Met de hartelijkste groet, WIKIKLAAS overleg 15 jun 2021 00:35 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Wikiklaas, dank voor je vriendelijke woorden. Nogmaals: hartelijk welkom terug! Al is dit misschien minder goed nieuws voor de patio en de volkstuin. Ik zie dat je in Westerse levensboom inderdaad een andere, correcte verklaring hebt gevonden voor de naam van de boom. Als ik me een puntje van kritiek mag veroorloven: hoort die verklaring ook niet bij het lemma over het geslacht?
Prettige samenwerking is inderdaad de grote kracht van Wikipedia. En de reden dat ik hier al vanaf 2006 geregeld kom, is juist dat, ondanks de soms onaangename ervaringen. Zelf ben ik ook wel vatbaar voor de emotie van "someone is wrong on the Internet", maar ik weet dat er onder het tekstveld ook nog een knop "Annuleren" staat. Die heb ik met veel en met goed resultaat gebruikt. Bovendien doe ik dit als hobby en realiseer ik mij meestal wel tijdig dat dit ook geldt voor de mensen met wie ik het oneens ben. Dat neemt niet weg dat als je aan een encyclopedie werkt, je dat ook serieus moet doen. Maar dat hoef ik jou niet uit te leggen.
Mijn ervaring is ook dat als kritiek gepaard gaat met een vriendelijke opmerking, je veel minder gedoe krijgt dan wanneer je alleen kritiek levert. En een vriendelijke opmerking is zo gemaakt. Zelfs bij de grootste kluns kun je zeggen "Leuk dat je hiermee bezig bent", om vervolgens het werk inhoudelijk vragenderwijs terecht tot de grond toe af te branden. En gek genoeg werken vriendelijke woorden en je twijfels aan het beweerde benoemen vaak veel beter dan een puntige kritiek, die de ander klem zet. Alleen al om strategische redenen zouden gebruikers vriendelijk voor elkaar moeten zijn en zakelijk discussiëren. Reclamemakers, vandalen en anderen die hier niet zijn om een encyclopedie te maken uitgezonderd. Maar dat is een minderheid, die het hier meestal toch niet lang volhoudt. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 15 jun 2021 19:57 (CEST)Reageren[reageer]
En na ons vriendelijke en zinvolle gesprek is dan elders dit nodig. Verbijsterend. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 15 jun 2021 21:24 (CEST)Reageren[reageer]

Van SlobbeBewerken

Beste Gasthuis,

Als Belg iets schrijven op Wikipedia over een Nederlander wordt door sommige (gelukkig weinig talrijke) Nederlanders, als een soort majesteitsschennis bekeken! Steun en hulp vanwege Nederlanders is dan ook dubbel aangenaam. Dank dus voor uw bemerkingen en toevoegingen.

Ik ben wel niet zo overtuigd over de titelwijziging. Waarom toch niet liever de officiële voornaam "Willem-Jan"? Niet dat ik het erg vind en zal er niets aan wijzigen. Misschien kan u nog een stapje verder gaan en een "tegenweg" op de besprekingspagina plaatsen? Ik kreeg zopas bijkomende gegevens per mail, die me zullen helpen om het artikel verder aan te vullen. met hartelijke groeten, Dries Van den Abeele.

Beste Andries Van den Abeele, dank u voor uw vriendelijke woorden. Ik kan het inderdaad wel waarderen als vanuit België iets over Nederland wordt geschreven. Net zoals ik hoop dat wanneer ik als Nederlander iets over België schrijf dat ook gewaardeerd wordt. De ervaringen zijn gelukkig positief. Wel ben ik mij ervan bewust dat mijn Nederlandse taalgebruik niet altijd correct zal zijn in de Belgische context. Het is dan prettig dat de Vlaamse collega's dit aanpassen.
Titelwijziging: bij mijn weten is het op Wikipedia gebruikelijk om de roepnaam te gebruiken en niet de doopnaam. Aan die regel heb ik mij gehouden. In dit geval heb ik de roepnaam kunnen achterhalen via de biografie van Mansholt door Johan van Merriënboer. Willem Jan van Slobbe en W.J. van Slobbe kunnen prima als redirects worden aangemaakt.
Tegenweg: voor mijzelf ben ik er nog niet helemaal uit. Wat ik gevonden heb is een aaneenschakeling van functies, die redelijk belangrijk zijn, maar ieder afzonderlijk niet voldoen aan de relevantiecriteria. Dat Van Slobbe betrokken is geweest bij het landbouwbeleid is duidelijk. Dat was immers zijn functie als tweede man op het departement. Maar over wat zijn invloed is geweest is niets te vinden. Wel is er inmiddels zoveel onderzoek gedaan, dat het ergens jammer zou zijn, deze informatie te verwijderen. Overigens kijkt de moderator als het goed is naar de argumenten en niet naar de stemmen.
Belangrijk zal in ieder geval de staat van het artikel zijn op het moment dat het beoordeeld wordt. Ik ben dan ook benieuwd naar uw aanvullingen. De nodige bronnen zijn ook al gegeven op de overlegpagina bij het artikel en op de beoordelingspagina. Ik zal enkele dagen voor het aflopen van de discussie nog eens kijken wat dan de stand van zaken is. Mocht ik u nog kunnen helpen met informatie over Nederlandse titulatuur en politieke organisaties, dan zal ik dag graag doen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 26 jun 2021 11:06 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Gasthuis, Hartelijke dank voor uw reactie. Ik kijk samen met u uit naar het eindresultaat. De discussie is helaas vertroebeld door de tussenkomst van wie u wel weet, die zijn reputatie van 'troublemaker' hier bevestigt. Ik ben er eigenlijk toe gekomen om iets over Willem van Slobbe te schrijven, nadat ik me geïnteresseerd had aan het artikel over zijn vader, de belangrijkste telg uit de familie Van Slobbe. De bronnen waren tamelijk schaars, maar ik vond toch dat ook Wim E was. De toevoegingen hebben dat denk ik bevestigd. Wat een vraagteken blijft is waarom hij, na enkele jaren, zowel Mansholt als het openbaar ambt heeft verlaten, om een toch relatief bescheiden positie in het bedrijfsleven te gaan innemen (of waren de functies toch wel van een evenwaardig belang als die van adjunct-kabinetschef?) Ik ga er van uit dat Wim van Slobbe nog leeft. Misschien komt ooit wat meer uitleg over zijn levensloop, desgevallend door een van zijn kinderen. Het zal wellicht ook interessant zijn verbanden te kunnen leggen met andere Van Slobbes, zoals Alexander en Merel, die op Wikipedia een lemma hebben. Meer algemeen, zoals ik elders schreef, ben ik soms verwonderd over de gestrengheid tegenover artikels over ernstige personen uit de academische, ambtelijke of ondernemende wereld, voor wie men de lat zeer hoog legt, daar waar Wikipedia kritiekloos overspoeld is door (zeer vaak bronloze) artikels over bescheiden sportlui, acteurs, films, soaps, games, enz. Met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 30 jun 2021 10:03 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Andries Van den Abeele, ook mijnerzijds hartelijke dank voor uw vriendelijke woorden. Het centrale punt is inderdaad de vraag of Van Slobbe E is. Mijn conclusie is dat hij niet voldoet aan onze relevantiecriteria. Verschillende functies die op zich net niet E zijn, maar bij elkaar wel behoorlijk wat gewicht hebben. Daar kom ik zelf niet goed uit. Vandaar mijn "onbeslist" en het afschuiven op het bordje van de beoordelend moderator. Wel heb ik met anderen mijn best gedaan om de gegevens zo volledig op te schrijven en te wegen. Dat is, naar ik begrepen heb, belangrijker dan het alleen maar voor of tegen stemmen.
Het probleem met de per onderwerp wisselende criteria is mij bekend. Daar is al veel over geschreven. Wel is het feit dat elders onjuiste criteria worden toegepast geen reden om dat hier dan ook maar te gaan doen, aangenomen dat de criteria elders inderdaad onjuist zijn. En na al het werk hoopt in ieder geval een deel van mij dat het artikel behouden blijft. Een ander deel blijft echter sceptisch. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 30 jun 2021 20:27 (CEST).Reageren[reageer]

Pels Rijcken (advocatenkantoor)Bewerken

Hallo Gasthuis, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over Pels Rijcken (advocatenkantoor). Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia. Agora (overleg) 17 jul 2021 14:58 (CEST)Reageren[reageer]

Gelukkig nieuwjaarBewerken

 
Beste Gasthuis, ik wens je een heel gelukkig 2022 toe. Dank je wel voor de fijne samenwerking de afgelopen tijd. Ik hoop meer werk van jouw hand te kunnen lezen en dat je balans kan vinden nu je wat minder actief bent. Elly (overleg) 1 jan 2022 12:22 (CET)Reageren[reageer]
Beste Elly, dank je voor deze mooie wens. Dat waardeer ik zeer. Ook ik wens je een goed en gezond 2022 toe. Mede vanwege je bericht heb ik mij maar weer eens het schrijven gezet. En deze rode link moet ik ook al een tijdje blauw maken. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 5 jan 2022 18:49 (CET).Reageren[reageer]

Enquête bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2022Bewerken

Wikimedia Nederland organiseert voor de vierde keer een enquête onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013, 2015 en 2018 soortgelijke enquêtes gehouden. Doel van de enquête is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en om inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Via deze weg benaderen we 300 willekeurige bewerkers persoonlijk, om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot woensdag 26 januari. Hier vind je de link naar de enquête.

Dank bij voorbaat, en hartelijke groet, Sandra Fauconnier - Wikimedia Nederland 20 jan 2022 15:29 (CET)Reageren[reageer]

OngedaanmakingBewerken

Beste Gasthuis,

Excuus voor de niet toegelichtte verwijdering van je aanpassing. Ik ben nog nieuw en drukte beetje snel op die knop, gebrek aan ervaring.

Het was in elk geval niet de bedoeling, ik heb je bewerking handmatig teruggezet.

Hartelijk, Alan Alanrajvanrijn (overleg) 1 feb 2022 14:55 (CET)Reageren[reageer]

Beste Alanrajvanrijn, geen probleem. Dat kan gebeuren als je net begonnen bent. Het is erg netjes dat je het zo meldt. En ik had bij mijn wat schoolmeesterachtige commentaar vergeten te zetten dat ik het erg leuk vind dat je met deze drukker aan de slag bent gegaan. Je hebt de smaak van het bewerken van Wikipedia inmiddels al aardig te pakken gekregen, zie ik. Heel veel plezier hier gewenst! Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 1 feb 2022 21:05 (CET).Reageren[reageer]

Door / omwille vanBewerken

Beste, Na je verbetering en je reactie op de kwestie door/omwille van op de pagina van Imbert. Hier heb je de uitleg waarom omwille van niet geschikt is als standaardtaal en door / vanwege op gelijk voet staan. 'https://www.vlaanderen.be/taaladvies/omwille-van-vanwege-wegens) Het gebruik van "vanwege" in plaats van "door" is natuurlijk helemaal gelijk voor mij dus hiermee is de kwestie afgerond. Ik wou je gewoon informeren over de "juiste taal". Klaverenaas (overleg) 22 feb 2022 22:31 (CET)Reageren[reageer]

Beste Klaverenaas, dank je voor de link, die ik gezien had. Ik ben het in dit opzicht niet eens met het taaladvies en heb dat uit solidariteit met Andries Van den Abeele kenbaar gemaakt, maar ik heb zoals je gezien hebt mij wel aan dat advies geconformeerd. En "door" was in deze context misleidend en daarmee niet correct, zoals ik heb aangegeven, ook al kan het in andere situaties wel uitwisselbaar met vanwege gebruikt worden. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 23 feb 2022 00:15 (CET).Reageren[reageer]

Otto V van Waldeck-EisenbergBewerken

Beste Gasthuis, Ik zag uw aanpassing op de pagina Otto V van Waldeck-Eisenberg, waar u "(Amt Vörden)" wijzigde in "(Gemeente Rieste)" met als argumentatie "Ligt in een andere gemeente. Zie https://de.wikipedia.org/wiki/Kommende_Lage". Ik heb daar enige moeite mee. Ik bestrijd overigens niet dat de commanderij Lage thans in de gemeente Rieste ligt. De tekst "de commanderij in Lage in het bisdom Osnabrück (Amt Vörden)" zoals deze er stond, komt rechtstreeks uit de aangehaalde bron. Daarmee bedoelde de auteur niet een aanduiding te geven van de bestuurlijke indeling in de tijd van zijn publicatie (1883), maar van de bestuurlijke indeling ten tijde dat de genoemde graaf leefde. Ik heb er dan ook een voorkeur om de tekst niet op deze manier aan te passen. Ik zou graag met u overleggen wat de beste manier is om de tekst duidelijk(er) te maken. Mvg, Roelof Hendrickx (overleg) 12 mrt 2022 12:10 (CET)Reageren[reageer]

Beste Roelof Hendrickx, deze achtergrond was mij niet duidelijk, aangezien er een link onder stond naar de huidige gemeente waar Vörden in ligt. Dat wekte bij mij de indruk dat de reden hiervoor een indicatie van de locatie van Lage was. Dat zou niet alleen voor de lezer, maar ook voor de schrijver van het artikel nuttig zijn, aangezien de links naar Lage in de eerste zin en de infobox momenteel verwijzen naar een ander Lage, namelijk de stad in Lippe (Noordrijn-Westfalen), terwijl dit Lage in Nedersaksen ligt. Ik zal dit zo gaan aanpassen. Eerlijk gezegd zie ik weinig meerwaarde in een verwijzing naar een niet meer bestaande bestuursstructuur, maar ik zal de zin zodanig aanpassen dat mijn misverstand niet meer mogelijk is. Iets meer over de geschiedenis van de Kommende en de verhouding met Vörden is hier te vinden. Otto wordt hierin niet genoemd.
Overigens heb ik daarom ook moeite met de link naar Amt onder ambt, aangezien die verwijst naar de huidige bestuursstructuur, waarin het Amt toch echt een andere status heeft. Over Amt in de hier bedoelde betekenis is helaas nog geen artikel. Dat is er trouwens wel over de Graafschap Steinfurt. Ik weet niet of u die bewust hebt weggelaten, dus die zet ik er niet in. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 12 mrt 2022 15:51 (CET).Reageren[reageer]
Beste Gasthuis, het klopt dat de link naar de huidige gemeente Vörden verwarring oplevert. Ik zou dan ook willen voorstellen die link gewoon te verwijderen. Dank voor het herstellen van de link naar de juiste plaats Lage. Altijd fijn als er iemand met verstand van zaken ook naar kijkt. Zoals gezegd, had ik de verwijzing naar het oorspronkelijke ambt overgenomen omdat dat zo in de bron staat. Daarom zou ik dat wel graag willen laten staan, maar dan met een verduidelijking. Bijvoorbeeld "(Amt Vörden thans gemeente Rieste)".
U hebt gelijk dat de link naar Amt beter een rode link kan worden naar de historische bestuursstructuur. Ik weet alleen niet wat de beste manier is om dat te doen.
Een link naar het graafschap Steinfurt lijkt mij een goede toevoeging, dank voor die suggestie!
Tot slot, dank voor link naar de geschiedenis van de commanderij. Mvg, Roelof Hendrickx (overleg) 12 mrt 2022 17:03 (CET)Reageren[reageer]
Beste Roelof Hendrickx, wat mij betreft is de verwarring opgelost door de koppeling aan de bestuursstructuur van het bisdom Osnabrück. Daarmee is duidelijk dat het niet gaat om een aanduiding van de huidige geografische situatie. Mijn probleem met de door u voorgestelde formulering is dat deze suggereert dat het Amt Vörden is opgegaan in de gemeente Rieste en dat is niet het geval.
Een rode link is eenvoudig aangemaakt door de gewenste titel te typen tussen vierkante haken. Maar de informatie over de historische bestuursstructuur kan ook worden toegevoegd aan het huidige artikel Amt. Er is immers continuïteit in de naamgeving, zij het niet in de juridische status, en zo lang is het artikel niet. Dan kan de link weer terug.
En het is altijd leuk om op basis van een artikel eens te kijken in een Duitse regio waar ik wat minder van afweet. In het andere Lage ben ik al wel eens geweest. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 12 mrt 2022 17:18 (CET)Reageren[reageer]
Beste Gasthuis, dank voor de extra uitleg. Ik kan mij uitstekend vinden in de tekst zoals hij er nu staat. Wel heb ik de link naar de stad Steinfurt verplaatst. Voor wat betreft het ambt, dat heb ik voor nu even gewijzigd in Amt zonder link. Ik heb niet voldoende informatie beschikbaar om het huidige artikel aan te passen of een artikel of de historische bestuursstructuur te schrijven. Nogmaals dank voor uw betrokkenheid bij het artikel. Mvg, Roelof Hendrickx (overleg) 12 mrt 2022 17:56 (CET)Reageren[reageer]
Beste Roelof Hendrickx, graag gedaan. Ik heb dankzij het vrijwillige uitzoekwerk een plezierige middag gehad. De verplaatsing van de link is een prima aanpassing. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 12 mrt 2022 18:03 (CET)Reageren[reageer]

Jodocus HeinsiusBewerken

Dag Gasthuis, mocht je in de gelegenheid zijn en zin hebben zou je dan eens naar dit artikel willen kijken. Het staat vol beweringen waarvan ik me afvraag hoe betrouwbaar de desbetreffende inhoud is. In de driedelige "Geschiedenis van Groningen" wordt deze Heinsius niet genoemd. Volgens het artikel zou Heinsius met zijn enorme libido edellieden als Gockinga, Clant, Riemersma, Aldringa, Alberda, van Leeuwen en prins Willem gek gemaakt hebben. Hij ontleent dat aan Saken van Staet En Oorlogh van Lieuwe van Aitzema. Dat lijkt mij een wat merkwaardige veronderstelling op basis van deze bron. Hoe beoordeel jij dat? Dat hij een van de eerste studenten was die zich inschreef onder het rectoraat van Pijnacker kan kloppen (zie Naamlijst ingeschreven studenten hogeschool Groningen). Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 8 jun 2022 17:27 (CEST) Aanvulling: zijn koop van Garmerwolde wordt ook beschreven in "De Ommelander borgen en steenhuizen". Dat hij overhoop lag met het stadsbestuur van Groningen de Ommelander heren is ook wel duidelijk. In de Groninger Archieven bevinden zich diverse stukken die betrekking hebben op de problemen met deze Heinsius (zie link, link en link en diverse andere stukken link). Ik zal ook Otto Knottnerus vragen om eens naar het artikel te kijken.Gouwenaar (overleg) 8 jun 2022 19:59 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Gouwenaar, het lijkt me dat Otto Knottnerus je hier beter zal kunnen helpen dan ik. Ik weet wel iets over conflicten in het begin van de Eerste Stadhouderloze Tijd, maar dat betreft toch Zeeland en Holland en niet Groningen. Een context die overigens volledig ontbreekt in het artikel dat daardoor eerder een chronique scandaleuse lijkt, dan dat het een beeld geeft van Heinsius. Wel ben ik vertrouwd met het zeventiende-eeuwse taalgebruik en ken ik een beetje Latijn. Dat is zo te zien meer dan F.N. Heinsius. "Libido Dominandi" is natuurlijk niet wat hij er van maakt, maar "heerszucht". En gezien de bronnen onderaan het artikel is dan weer vreemd dat niet vermeld wordt dat hij zo'n tien jaar curator van de Groningse universiteit is geweest. Merkwaardig allemaal. Met de archiefstukken kan ik helaas weinig, aangezien deze niet gedigitaliseerd zijn. En dat is dan afgezien van het probleem met origineel onderzoek.
Wel kan de informatie over zijn carrière gebruikt worden. Dat hij de belangrijkste jurist in de stad Groningen zou zijn geweest, zoals het artikel stelt, lijkt mij ongeloofwaardig aangezien hij syndicus was van de Ommelanden, die in deze tijd vrijwel voortdurend met de stad Groningen overhoop liggen. Het lijkt mij dat hier een vertegenwoordigende rol voor het gewest is verward met die voor de stad. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 8 jun 2022 21:50 (CEST)Reageren[reageer]
Dank voor je snelle reactie. Volgens Formsma c.s. in "De Ommelander borgen en steenhuizen" diende hij het landschap tegen de stad, maar werd hij later betrokken in de intrigues van de Ommelander heren onderling. Ik ben benieuwd naar het oordeel van Otto Knottnerus. Wellicht kan hij nog wat van dit artikel maken. Vind je het goed dat ik deze discussie verplaats naar de overlegpagina van het artikel? Ik heb dezelfde vraag aan Otto Knottnerus gesteld.Gouwenaar (overleg) 8 jun 2022 22:13 (CEST)Reageren[reageer]
Inmiddels opgelost door op de overlegpagina van het artikel te linken naar dit overleg. Gouwenaar (overleg) 9 jun 2022 06:34 (CEST)Reageren[reageer]

Citaten Assyrische genocideBewerken

Je geeft aan dat ik geen citaten mag wijzigen. Heb je überhaupt naar de bronnen gekeken dan? Dan zal je namelijk zien dat de huidige citaat op Wikipedia niet klopt. Zie referentie naar "Assyrian christians" ook hier. Zo kan je er wel meer vinden, in feite klopt het dus niet wat er nu staat. In het boek zelf staat de verwijzing op "Assyrian christians" en dus heb ik dat correct aangepast. Maar ik ben vooral benieuwd naar je uitleg en waarom jij dit anders ziet. Yaniki94 (overleg) 8 jun 2022 23:02 (CEST)Reageren[reageer]

Je hebt gelijk. Ik ben er ten onrechte blindelings vanuit gegaan dat iemand bij plaatsing een citaat correct weergeeft. Zie verder mijn reactie op de overlegpagina van Encycloon. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 9 jun 2022 22:38 (CEST).Reageren[reageer]

Bericht van de ArbitragecommissieBewerken

Geachte Gasthuis,
De Arbitragecommissie heeft het deblokkadeverzoek van 10Guillot aangenomen. Zie de daarbij behorende zaakpagina: Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Deblokkade 10Guillot.
De Arbitragecommissie, 22 sep 2022 13:58 (CEST)

Mijn dank voor de melding. Dat waardeer ik zeer. Mocht mijn naam in dit deblokkadeverzoek genoemd zijn dan zou ik graag van de betreffende passage kennis nemen om deze zo nodig van commentaar te kunnen voorzien. De reden voor dit verzoek is dat 10Guillot mij in het verleden meerdere malen andere motieven heeft toegedicht dan die ik zelf in mijn bijdragen, commentaren en reacties heb genoemd. En aan zijn mening ook heeft vastgehouden als ik uitdrukkelijk en gemotiveerd ontkende dat dit mijn diepere beweegredenen zouden zijn. Om deze reden heb ik tijdelijk de mogelijkheid om mij te mailen open gezet. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 22 sep 2022 19:32 (CEST).Reageren[reageer]

Noorse broedersBewerken

Beste Gasthuis, zou je - als je tijd en zin hebt - je mening willen geven of ik een passage in het artikel over de Noorse broeders al dan niet terecht hebt verwijderd. Als je wilt reageren dan graag op bij dit overleg. Ik stel je mening in deze zeer op prijs. Gouwenaar (overleg) 3 okt 2022 08:35 (CEST)Reageren[reageer]