Accessories-text-editor.svg
Als je mij op deze pagina een vraag stelt, mag je verwachten ook op deze pagina antwoord van me te krijgen. Andersom ga ik ervan uit dat je mij antwoordt op de plek waar ik een vraag of opmerking voor je heb achtergelaten.
AROBAZE.png
Als je me wilt e-mailen omdat je vertrouwelijke informatie wilt delen, dan kan dat met deze link; laat alsjeblieft op deze pagina een berichtje achter dat ik e-mail heb want ik check mijn inbox onregelmatig.
Plaats nieuwe berichten helemaal onderaan alsjeblieft (of gebruik deze link)
Archieven van mijn OP:
Archief 2010
Archief 2011
Archief 2012
Archief 2013 1e helft
Archief 2013 2e helft
Archief 2014 1e kwart
Archief 2014 2e kwart
Archief 2014 3e kwart
Archief 2014 4e kwart
Archief 2015 1e kwart
Archief 2015 2e kwart
Archief 2015 3e kwart
Archief 2015 4e kwart
Archief 2016
Archief 2017 1e helft
Archief 2017 2e helft
Archief 2018
laatste 20 anonieme wijzigingen
Laatste bericht van Effeietsanders
Als je mij op deze pagina een vraag stelt, dan krijg je ook op deze pagina antwoord van me  Wikiklaas  overleg 
B up.svg

PhorusrhacoideaBewerken

Ik weet dat ik je al heb opgezadeld met het schrijven over de evolutie van de Phorusrhacidae, maar ik het net de superfamilie, Phorusrhacoidea, aangemaakt en daar kwam nogal wat nomenclatuur bij te pas. Jij weet meer over de regels van het ICZN dan ik, dus zou je dit even willen nakijken? Amphicoelias (overleg) 25 jul 2013 16:43 (CEST)

Echte en bedachte "Nederlandse namen"Bewerken

Dag Wikiklaas. Ik heb net met veel plezier je stukje over Nederlandse Namen hiernaast gelezen. Ik ben benieuwd hoe je tot deze opvatting bent gekomen. Want door de stelling dat het toekennen van namen is voorbehouden aan specialisten en officiële instanties verwerp je de praktijk die eeuwenlang gangbaar is geweest. Even op een rijtje (beperkt tot naamgeving van planten):

 • Aanvankelijk bestonden er geen specialisten en verzon iedere deelverzameling van de taalgemeenschap namen voor de taxa die ze wilden onderscheiden. Veel daarvan is nooit opgeschreven en zal vemoedelijk verloren zijn gegaan. Maar omdat er over en met de namen gecommuniceerd werd kreeg een aantal daarvan een grotere verspreiding, met tal van regionale varianten.
 • met de komst van de kruidboeken werd een deel van deze namen vastgelegd. In het meest populaire stramien was er altijd een kopje "De Naem" met daaronder een opsomming van de klassieke namen en de volksnamen in verschillende landen en streken. Getuige de rijkdom die Heukels rond 1900 nog aantrof is het bovenstaande "ongeletterde" proces al die tijd nog doorgegaan.
 • Na Linnaeus ziet een aantal flora's (in de huidige zin) het licht in het Nederlands. Vele daarvan - afhankelijk van lengte van de tekst die ze zichzelf toebemeten - nemen ook zo'n lijstje volksnamen op om de laten we zeggen, formele kennis, gemakkelijker te kunnen koppelen aan de informele kennis. Het geeft vertrouwen als je met de deftige Flora bepaald hebt dat je een Equisetum palustre hebt gevonden en je leest daarbij dat dat hetzelfde is als de Unjer, wat je eigenlijk al wist. Ook stelt dat je in staat om te communiceren met lieden die geen kennis hebben van Latijnse namen.
  Het is vermeldenswaardig dat deze oudere flora's precies deden waar je je bezwaar tegen richt: namen verzinnen waar ze ontbraken, vaak door een stijve vertaling van de Latijnse naam als Nederlandse naam op te voeren.
 • in dezelfde periode (latere 19e eeuw, begin 20e eeuw) zag je ook tal van boekjes van schoolmeesters en andere geïnteresseerden die hun eigen keuze maakten uit de al of niet voorhanden Nederlandse namen. Voor de vogelliefhebbers is het boekje Zien is Kennen een rijke schat aan namen - ik weet niet wie en wat de schrijver was, overigens.
 • Een opvallende ingreep vindt plaats in 1907 met het Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. Voor het eerst wordt een poging ondernomen om de enorme rijkdom aan plantennamen zodanig te unificeren dat alle inheemse planten idealiter één verkozen Nederlandse naam hadden. De noviteit was dat waar de namen eerst onderdeel van de taal waren en dus het produkt van de bijdragen van alle taalgebruikers, nu een kleine commissie ging bepalen wat goed en fout was. Een duidelijke omslag van inventariseren naar voorschrijven.
 • de vier belangrijke Nederlandse flora's van de 20e eeuw (Heukels, Thijsse, FN, en Ecologische Flora) baseerden zich op dit woordenboek, onderwijs en literatuur werden belangrijker dan mondeling onderricht. Twee, drie generaties plantenliefhebbers groeiden op met deze namen en de in 1907 gewenste unificatie werd daardoor een feit, in elk geval binnen het vakgebied. Wanneer je echter buiten de kring van biologen aan de mensen vroeg welke plant het "pispotje" was dan kreeg je een aanmerkelijk gevarieerder beeld. Er was een (beperkte) kloof ontstaan tussen de algemene taal en het jargon van de biologen.
 • In de loop van de 20 eeuw werden er nog vrolijk nieuwe namen bedacht waar de behoefte daaraan werd gevoeld. Ik heb meegemaakt dat NJNers zich zowel bewust als automatisch van die taak kweten. Sommige van de zo verzonnen namen zijn een stille dood gestorven, andere bestonden een tijd en verwenen weer, andere worden nog steeds gebruikt.
 • Ergens begin jaren 90 vond de uiteindelijke machtsgreep uit Leiden plaats. Een van de talloze nieuwe drukken van de Heukels introduceerde opeens een massa nieuwe namen - nogal eens van het niet-fraaie soort. Na het inventariseren-selecteren-voorschrijven van 80 jaar daarvoor werd het nu verzinnen en voorschrijven. Ik ben nog altijd benieuwd naar de rationale daarachter.

Al met al zie je dus wel degelijk een geleidelijke verschuiving van boer naar botanicus tgv. het minder belangrijk worden van de orale cultuur en de toegenomen communicatie over het hele taalgebied. Maar dat het dus een taak is voorbehouden aan specialisten en taaldeskundigen, dat zie ik niet (behoudens de ene misstap in het laatste punt).

Samenvattend kom ik tot de volgende praktijk van naamgeving: - wie een naam nodig heeft en creatief is mag met een nieuwe naam komen - de gemeenschap van gebruikers van die naam (en in laatste instantie is dat de hele Nederlandse taalgemeenschap) bepaalt of ze die naam wil (blijven) gebruiken - auteurs met authoriteit helpen bij het selectieproces door hun gewicht aan die naam te geven.

(De conclusie dat dus op WP nieuwe namen geïntroduceerd moeten kunnen worden ga ik niet trekken: ik heb schrik voor Pandora...)

Zonder je stuk gelezen te hebben (ik ga dat echt nog doen maar het is erg lang): mijn betoog richt zich ertegen dat er op Wikipedia namen worden bedacht of gesanctioneerd. Dat is niet onze taak. Namen mogen overal bedacht worden maar het is niet aan de vrijwilligers van Wikipedia om te besluiten dat ze overgenomen kunnen worden. Een uitgebreidere reactie volgt als ik je hele betoog heb gelezen. WIKIKLAAS overleg 9 sep 2014 23:57 (CEST)
't Is niet als betoog bedoeld, hoor. Slechts een gemotiveerde vraag waarom jij tot een andere conclusie komt, nl. dat geïnteresseerden geen namen zouden moeten geven. Ik kijk naar je antwoord uit. - hartelijke groet, Wimw (overleg) 10 sep 2014 14:09 (CEST)
Beste Wimw, allereerst mijn welgemeende verontschuldiging om deze interessante overpeinzing meer dan drie jaar onbeantwoord te laten. Toen je het schreef moet ik het druk hebben gehad. Ik weet niet meer waarmee. Het is wél al die tijd hier blijven staan als een onderwerp dat nog een vervolg verdiende. Dat komt dan nu.
Je geeft hierboven een aardig resumé over het ontstaan van Nederlandstalige namen. Een van de aardigste constateringen daarbij is dat Flora's voorzagen in Nederlandstalige namen waar die nog niet voorhanden waren, en je schrijft daarover: "Het is vermeldenswaardig dat deze oudere flora's precies deden waar je je bezwaar tegen richt: namen verzinnen waar ze ontbraken." Die zin legt een misverstand bloot. Ik heb geen bezwaar tegen het verzinnen van Nederlandstalige namen voor taxa waarvoor ze nog niet voorhanden zijn. Waar ik bezwaar tegen heb is in de eerste plaats als er in Wikipedia namen verzonnen worden, en in de tweede plaats als er in Wikipedia namen worden overgenomen uit een willekeurige publicatie, ongeacht de acceptatiegraad daarvan.
Een prangend voorbeeld van een niet geaccepteerde publicatie die in Wikipedia werd nagevolgd is de "Nederlandse naamlijst van de recente haaien en roggen (Chondrichthyes Elasmobranchii) van de wereld" van P.H.F. Bor, lange tijd terug te vinden geweest op de website van vertaler Bartho Kriek; nu is de lijst nog hier te vinden. Hier heeft één persoon, met een bepaalde opvatting over namen die in de eerste plaats inhield dat ieder dier een Nederlandstalige naam moest hebben, maakt niet uit waarop die gebaseerd is, een lijst samengesteld die al na het lezen van de eerste paar namen kromme tenen veroorzaakt. Gekunsteld. Als er geen Nederlandstalige naam uit de literatuur voorhanden was, dan is er gretig letterlijk uit het Engels vertaald: banded houndshark werd zo "bandluipaardhaai", banded sand catshark werd "bandzandkathaai", barbeled houndshark werd "voeldraadhondshaai", barbelthroat carpetshark werd "voeldraadzadeltapijthaai", bartail spurdog werd "streepstaartdoornhaai" en ga zo nog maar even door. Namen die in het Engels niet verkeerd lopen maar in het Nederlands een gedrocht en een haast onuitsprekelijk resultaat opleveren. De bedenker heeft ook nog een andere filosofie: "Bij de Nederlandse namen is voornamelijk getracht de bestaande Nederlandse namen uit de literatuur te behouden. Indien voor een soort of groep meer dan één namen bekend zijn, is een keuze gemaakt. In een aantal gevallen kon de bestaande Nederlandse naam niet behouden worden, daar dan de naam niet meer overeenkwam met de familienaam." Moeten we nu de namen koperwiek, kramsvogel en merel ook vervangen omdat die niet overeenkomen met de familienaam? En mag de dodaars alleen zo heten wanneer die in een ander geslacht dan Podiceps wordt geplaatst? Een kenmerk van een echte Nederlandstalige naam is dat die niet verandert wanneer de systematische positie van een taxon opnieuw wordt overwogen. De samensteller van die lijst van haaien- en roggennamen heeft volgens mij niets van het fenomeen lokale namen ("vernacular names") begrepen. Zoek je nu op de titel van zijn "publicatie", dan kom je toch in de eerste plaats een hele serie Wikipedia-artikelen tegen waarin hij klakkeloos is nagevolgd. Ik vind dat een probleem. In dit geval is het namelijk Wikipedia zelf dat een doorslaggevende rol speelt in de acceptatie van die namen. En die rol mogen we niet op ons nemen, gezien de doelstellingen.
Bovenstaand voorbeeld van de haaien en roggen staat niet op zichzelf. Er zijn nogal wat uit het Engels, Duits of Frans vertaalde gidsjes waarin ook de namen letterlijk vertaald zijn. Het staat de auteur van zo'n gidsje vrij dat te doen, al strekt het tot aanbeveling om te onderzoeken of daarmee geen al eerder bedachte of zelfs ingeburgerde namen worden gepasseerd. Voor wie Wikipedia bewerkt moet echter gelden dat een uiterst kritische houding wordt aangenomen ten aanzien van die publicaties, en dat een veel breder overzicht van de Nederlandstalige literatuur nodig is alvorens te kunnen besluiten dat een naam is ingeburgerd en dus gebruikt kan worden. Je noemt zelf de NJN. Een voorbeeld van een naam die in de NJN is verzonnen en inmiddels redelijk vaste voet aan de grond heeft gekregen, is de gestippelde dieseltreinworm. Dat zal met de publicatie ervan in het veelgebruikte "Zeeboek" te maken hebben, wat lange tijd zo goed als het enige veelomvattende maar laagdrempelige werk was op het gebied van strandvondsten. Het gaat om een soort die in ons taalgebied voorkomt, en dan is het Nederlands Soortenregister een in de encyclopedie geaccepteerde scheidsrechter: die accepteert de naam. Voor namen van organismen die alleen buiten de grenzen van ons taalgebied voorkomen wordt het lastiger.
Wat ik schreef was wél een betoog. Ik riep medewerkers aan de encyclopedie op om niet zo goedgelovig te zijn dat bijvoorbeeld zomaar die namen van P.H.F. Bor als bruikbaar geaccepteerd worden. Het door "Leiden" voorschrijven en met name veranderen van namen is wat mij betreft een heel ander hoofdstuk. WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 02:46 (CET)
Dag Wikiklaas. Goed betoogd, in grote lijnen ben ik het er helemaal mee eens dat op WP geen nieuwe namen geïntroduceerd moeten worden en dat we zeer terughoudend moeten zijn met niet gangbare namen. Ik heb wel moeite met het Nederlands Soortenregister als enige criterium van wel-acceptatie. De daar toegelaten namen zijn afkomstig van commissies van vakspecialisten, die zonder twijfel zeer goed bekend zijn met diergroep-X, maar niet zijn geselecteerd om hun welontwikkelde taalgevoel. Soms zijn de criteria (en zelden de discussies daaromtrent) gepubliceerd, maar vaak ook niet. Als ze er zijn, dan staan er vaak onzinnige regels tussen. Ik herinner me daarvan nu alleen nog dat bij de bivalvia “mossel” geen deel mag uitmaken van de Nederlandse naam omdat dat specifiek is voor Mytilus edulis (Hoe ze dat met de zwanemossel, de stroommossel, de driekhoeksmossel, etc hebben opgelost heb ik nooit nagezocht). De terechte discussies bij de hogere planten tussen met name Jacob Heimans en Victor Westhoff zijn berucht, maar als resultaat daarvan rust er nu een taboe op het onderwerp.
Verder zijn er natuurlijk ook andere groepen die niet onder de door het soortenregister geraadpleegde gremia behoren, die ook Nederlandse namen genereren. Ik kom hier met name de bloemenhandel tegen. Vanmorgen nog kreeg ik en tekst ter correctie van iemand die wetenschappelijke namen wilde vermijden. Hoewel ik specialist ben in de besproken groep heb ik toch niet in alle gevallen kunnen uitpuzzelen welke soorten het betrof... Dát is de discrepantie tussen wetenschap en volksnamen. De wetenschap mag een verband leggen tussen soorten en volksnamen, mag haar voorkeur uitspreken voor één ervan, maar mag niet verhinderen dat mensen buiten de wetenschap zelf namen verzinnen. Dat kan ertoe leiden dat er slechte volksnamen in omloop raken en er een inconsequent systeem met homoniemen en synoniemen ontstaat. Maar indien je je op het standpunt stelt dat volksnamen niet gereglementeerd worden, dan is het zelfs niet zinnig om er in termen van “systeem” over te spreken.
De filosofische instinker is natuurlijk dat als de volksnamen niet zijn gereglementeerd, het ook niet verboden kan zijn dat wetenschappers toch met hun eigen lijstje komen. De noodzakelijke nuancering van deze in principe anarchistische opvatting is, dat de meeste gebruikers van die namen zichzelf in de wetenschappelijke hoek scharen en regelmatig zelfs zelf vragen om orde te scheppen in de veelheid van namen. Desondanks betoog ik dat het Soortenregister wel een goede richtlijn is, maar geen autoriteit kan zijn en niet per se gevolgd hoeft te worden, ja zelfs soms per se niet gevolgd dient te worden waar ze gedrochten als Vertakt schaafstro, Gelobde maanvaren, of Stompsnuitzeskieuwshaai voorstaan. Interessant aspect is dat het voor wetenschappelijke namen in detail is vastgelegd hoe die moeten veranderen , maar voor Nederlandse namen ken ik zo'n weg niet (wat natuurlijk ook weer verdedigbaar is, want die moeten conservatief zijn). Alleen als je toevallig de eerste bent heb je een goede kans – zoals we bij het Zeeboek zagen.
Het verhaal bij het Zeeboek is als volgt: Daarin zouden alle dieren en planten in een sleutel staan die je “regelmatig” op de Nederlandse stranden en dijken kunt vinden. Alleen voor de vissen is daar na veel discussie van afgeweken omdat het om sterk mobiele dieren gaat en destijds niet duidelijk was wat dat betekende voor de trefkans met zeldzame soorten. Al in de jaren daarvoor hanteerden we in de Sepia datzelfde criterium voor soorten die eigenlijk een Nederlandse naam zouden moeten hebben. Daarbij was het een sport om een mooie naam te verzinnen en als je de moeite nam om een stukje voor de Sepia te schrijven dan was er geen redacteur die daar bezwaar tegen had. Zo burgerden namen als Saucijsjeswier, Gordelslakje, Traliehorentje/Muizekeuteltje, Vingerafdrukje, Tweetandsmosseltje etc. geleidelijk in en werden overgenomen in het Zeeboek. De Gestippelde dieseltreinworm is als naam al iets ouder en was toen ik bij de SWG zat al tamelijk bekend. Hartelijke groet, Wimw (overleg) 5 jan 2018 16:55 (CET)
Dank voor je weloverwogen reactie. Op (ten minste) één punt sla je wat mij betreft de spijker op z'n kop: het (gebrek aan) taalgevoel bij de bedenkers van namen. Ik geloof dat ik het voorbeeld al eens eerder noemde op een of andere overlegpagina, maar dat Cordulegaster boltonii, die de prima Nederlandstalige naam "donderbolk" had, ineens gewone bronlibel genoemd moest worden omdat het geslacht de naam "bronlibel" kreeg, beschouw ik als een geval van aanranding van de taal. Problemen zie je ook onstaan bij grote geslachten als Sympetrum, waar fantasieloze en verwarrende namen als bloedrode heidelibel, bruinrode heidelibel en steenrode heidelibel werden ingevoerd. Er is geen enkele taalregel die voorschrijft dat bij het geven van Nederlandstalige namen eenzelfde systematiek moet worden gevolgd als bij de wetenschappelijke, en dat de systematische positie in de naam tot uitdrukking moet komen. Een Nederlandstalige naam heeft geen andere functie dan een taxon ondubbelzinnig bij de naam te kunnen noemen: kievit. Dat een kievit een plevier is heeft bij het toekennen van een naam nooit een rol gespeeld. Bij de loopkevers zijn namen overboord gegooid die op z'n minst bezig waren om ingeburgerd te raken; als reden gold ook hier dat in de oude naam niet tot uitdrukking kwam in welk geslacht de soort werd geplaatst. Dat duidt niet alleen op het negeren van een taalcultuur; het wekt ook de indruk dat de bedenkers doof en blind zijn voor de beweeglijkheid die de indeling van soorten in hogere taxa nu alweer een paar decennia in verhoogde mate laat zien. Maar dit zijn allemaal problemen die zich buiten Wikipedia afspelen. We hebben ons in de encyclopedie neer te leggen bij de uitkomst ervan. Protesteren tegen namen in het Nederlands Soortenregister zal bij de samenstellers daarvan moeten gebeuren, of middels het plaatsen van discussiestukken daarover in Nederlandstalige natuurtijdschriften, niet middels het kiezen van afwijkende arbitraire namen in de encyclopedie. Nog een voorbeeld van een gekunstelde naam: millennium-wratslak (Geitodoris planata), omdat die toevallig in het jaar 2000 nieuw was voor de Nederlandse fauna. WIKIKLAAS overleg 5 jan 2018 17:45 (CET)
We zouden eigenlijk onszelf ook consequent als Wijze mens moeten aanduiden :-)) Wimw (overleg) 5 jan 2018 19:35 (CET)

Varia 2Bewerken

 • Sancus Tullgren (1910) non De Nicéville (1891) - later homoniem, twee soorten. - Brya (overleg) 6 jun 2017 12:53 (CEST)
  • De naam wordt in de World Spider Catalog (versie 18.0; 2017) nog gewoon gebruikt; ik heb een opmerking over de (on)geldigheid van de naam nu in het artikel geplaatst. Aangezien er nog diverse taalversies zijn die ook een artikel onder deze naam hebben over de strekspinnen, heeft het geen haast dit te veranderen. De naam Sancus De Nicéville, 1891 wordt nu beschouwd als een junior synoniem van het monotypische Psolos Staudinger, 1889. WIKIKLAAS overleg 15 jul 2017 12:55 (CEST)
   • Dank. We zullen zien. - Brya (overleg) 16 jul 2017 08:26 (CEST)
 • Milnesium tardigradum - De naam werd in WoRMS (of een van de door hen gebruikte bronnen) onterecht geacht een naam van een borstelworm te zijn, maar was die van een beerdiertje (zie WoRMS). Dat wij nu twee artikelen hebben, Milnesium tardigradum (borstelworm) en Milnesium tardigradum (beerdiertje) is dus het gevolg van verwarring. Ik heb de borstelworm verwijderd, en zal de dp nu overschrijven met het artikel over het beerdiertje. Kan er op Wikidata ook weer een item weg, hopelijk (als er geen taalversies zijn die ons artikel hebben gekopieerd). WIKIKLAAS overleg 19 jun 2017 02:22 (CEST)
  • Ja, al een tijd geleden gevonden. Over het algemeen ben ik steeds meer geneigd een pagina in Wikidata te handhaven (wel gemerkt met de fout, en zonder taxon name, etc) om toekomstige problemen te decoderen. Ondertussen zijn er nog twee Wikipedia's die toch een pagina hebben. - Brya (overleg) 19 jun 2017 06:50 (CEST)
 • Patrizia Bonaduce & Russo, 1990 later homoniem. - Brya (overleg) 7 jul 2017 07:27 (CEST)
  • Heeft inmiddels een nomen novum Patrizianella: alles hernoemd; WoRMS had tot nu toe nog slechts het lemma over het geslacht gecorrigeerd en de soorten nog niet, maar de publicatie van Kempf was duidelijk genoeg, en noemde ook combinationes novae voor alle soorten. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 03:29 (CET)
 • Menexenus concepcionensis combinatie met later homoniem - Brya (overleg) 11 jul 2017 19:07 (CEST)
 • Temnaspis Fischer (1884) later homoniem, non Lacordaire (1845) vervangen door Fischeriella Jones & Özdikmen, 2008; ook dat een later homoniem, vervangen door Dianajonesia Koçak & Kemal, 2008. - Brya (overleg) 16 jul 2017 08:26 (CEST)
  • Hier kwam vrij veel werk achter weg, maar alle soorten die we als Temnaspis hadden maar geen kever waren, staan nu in Dianajonesia. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 01:41 (CET)
 • Neocnus later homoniem. - Brya (overleg) 19 jul 2017 05:30 (CEST)
  • Voor deze naam werd in oktober 2017 het nomen novum Incubocnus gepubliceerd. Dat is hier verwerkt. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 01:41 (CET)
 • Sermyla morta en Sermyla transversa: er zijn twee namen met de spelling Sermyla beide uit 1854 (mollusc en vlinder). Aangezien ik WoRMS en NCBI meer vertrouw dan Lepindex ga ik ervan uit dat de mollusc de eerdere naam is. In dat geval zijn de twee nlwiki-paginas dus combinaties met een later homoniem. - Brya (overleg) 7 aug 2017 20:23 (CEST)
  • In 1875 deed Lacordaire het trucje nogmaals opnieuw, en voegde er ook nog een geslacht van kevers aan toe: zie hier. De naam Sermyla van Walker (de vlinders) is van hier, die van Adams & Adams (de weekdieren) is van hier. De titelpagina van het eerste werk vermeldt voor volume 1–3 het jaartal 1854, die van het tweede werk vermeldt het jaar 1858 voor volume 1 (zie hier). Ik heb gezocht naar een lijst van publicatiedata van de "heterocerous lepidoptera" van Walker, maar die niet gevonden (maar funet geeft een globaal overzicht onderaan deze pagina; p.461 kwam in 1854 uit). Dat lijkt bij nader inzien ook minder belangrijk als dat werk van Adams & Adams niet in 1854 maar in 1858 werd uitgegeven. Voor die naam van Adams & Adams zou het synoniem Sermylasma Iredale, 1943 beschikbaar zijn. Hier is meer werk nodig, liefst door niet-Wikipedianen. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 02:54 (CET)
  • Oh, omdat het bleef knagen: ik zie net dat een deel van volume 1 toch wel degelijk in 1854 is uitgegeven, inclusief pagina 296, waarom het draait, zie hier. Er zijn dus aanvullend maanden nodig. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 04:13 (CET)
   • Dank: dit blijft lastig, al zie ik dat funet van de twee soorten er één maakt (wat het probleem "halveert"). Ik zie dat er ook een Sermylassa is als vervanging van de naam van Lacordaire. - Brya (overleg) 16 dec 2017 09:22 (CET)
    • Datum van uitgifte van de naam van Adams & Adams is februari 1854; nu nog een maand voor die van Francis Walker. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 13:51 (CET)
 • Ransonia, later homoniem, kennelijk vervangen door Blandinia. - Brya (overleg) 2 sep 2017 22:02 (CEST)
 • Thomasella - later homoniem, een soort. - Brya (overleg) 4 okt 2017 18:26 (CEST)
  • De naam is in 1928 door ene Fredericks al vergeven aan een geslacht van Brachiopoda. Voor de naam van de boktorren, uit 2012, kon ik nog geen nomen novum vinden. Omdat er over de soort wel wat te vinden is, heb ik het artikel behouden onder de oorspronkelijke naam: Ommata igniventris. In WoRMS hebben ze ook nog vrolijk een Thomasella Sirel, 1998 voor een foraminifeer. WIKIKLAAS overleg 16 dec 2017 21:36 (CET)
 • Falklandiella annulata: volgens WoRMS is Falklandiella een synoniem van Orbiniella. - Brya (overleg) 24 okt 2017 05:46 (CEST)
 • Reussina impressa -- combinatie met later homoniem? - Brya (overleg) 24 okt 2017 06:31 (CEST)
  • Het is me vooralsnog onduidelijk wat hier is gebeurd. Het lijkt erop dat de geslachtsnaam Reussina Kluge, 1962 niet beschikbaar is voor dit geslacht van mosdiertjes, aangezien die naam in 1895 al was gebruikt door "Grybowski" voor een ondergeslacht van het foraminiferengeslacht Haplophragmium Reuss, 1860, en in datzelfde jaar, maar vermoedelijk eerder, ook al door Neviani voor een geslacht van mosdiertjes.
   De naam waarom het draait is in 1846 door August Emanuel von Reuss gepubliceerd als Escharina impressa voor een uitgestorven mosdier (zie hier). Het is mogelijk dat G.A. Kluge de soort in 1962 als Reussina impressa in dat geslacht van Neviani heeft willen plaatsen, maar het kan ook dat hij de soort in een nieuw geslacht wilde plaatsen en dat vernoemde naar de auteur van de soort, terwijl die auteur al in 1895 was vernoemd in de naam voor een ander geslacht van mosdiertjes. Kluge lijkt in elk geval niet de soort Escharina impressa voorhanden te hebben gehad, maar in feite Euritina arctica Osburn, 1950 (=Reussinella arctica), vandaar de vermelding op meerdere plekken als Escharina impressa sensu Kluge, 1962 (Gordon, 2009 zou dat duidelijk moeten maken, maar schrijft het in elk geval in de samenvatting zo warrig op dat er nog steeds geen touw aan is vast te knopen). Omdat die publicatie uit 1962 niet te achterhalen lijkt (in 1975 vertaald als "Bryozoa of the northern seas of the USSR") en er dus niets zeker is over de intenties van Kluge, noch over de synonymie van Escharina impressa en Euritina arctica (die laatste naam wordt overal gewoon gebruikt, wat onlogisch zou zijn als dit een misidentificatie in de zin van Gordon 2009 zou zijn), heb ik het lemma in z'n geheel verwijderd met als reden "geen zinvolle inhoud": hier werd geen kennis gedeeld. WIKIKLAAS overleg 17 dec 2017 02:30 (CET)
  • Voor de goede orde: ook WoRMS maakt er bij deze naam en de betrokken geslachten een potje van. Geen peil op te trekken. WIKIKLAAS overleg 17 dec 2017 02:40 (CET)
 • Ceroctena bicornis -- combinatie met later homoniem. - Brya (overleg) 3 nov 2017 13:22 (CET)
  • De naam Ceroctena (type: Phalaena amynta Cramer, 1779) was in 1852 al door Guenée vergeven aan een monotypisch geslacht van Erebidae, zie hier voor verificatie van de naam. De naam is voldoende bekend want hij wordt vermeld in LepIndex, en inmiddels heeft de Engelstalige Wikipedia er zelfs een artikeltje over (en wij hebben een artikeltje over de enige soort). De naam Ceroctena C. Carré & D. Carré, 1991, voor een eveneens monotypisch geslacht van ribkwallen, is dus niet beschikbaar. Een noot: gezien deze publicatie over opnieuw een nieuwe soort en een nieuwe geslachtsnaam, lezen en citeren Claude en Danièle Carré vooral graag zichzelf, en dan kun je wel eens een naam van een ander over het hoofd zien. In ribkwallenland is het kennelijk nog iedereen ontgaan dat de naam niet beschikbaar is, want hij wordt nog genoemd in allerlei bestanden en websites, onder meer in WoRMS, en er is geen spoor van een vervangende naam. Omdat de naam hoe dan ook niet geldig is, en hier eigenlijk vooral in de weg staat, heb ik het artikel over de soort verwijderd, en van het "artikel" over het geslacht een redirect naar de vlindersoort gemaakt. WIKIKLAAS overleg 17 dec 2017 17:47 (CET)
 • Gyronotus rufipennis -- combinatie met later homoniem. - Brya (overleg) 14 dec 2017 20:30 (CET)
  • Hernoemd naar Marecon rufipenne; naamgevingsgeschiedenis in artikel gegeven, Gyronotus omgewerkt naar geslacht met het senior homoniem (de afbeelding had al sirenes en alarmbellen moeten laten afgaan dat dit geen kortschildkevers waren). WIKIKLAAS overleg 17 dec 2017 17:47 (CET)
 • Lamontia calibana -- combinatie met later homoniem. - Brya (overleg) 14 dec 2017 20:41 (CET)
  • Soort blijks al sinds 1973 in het geslacht Monalita (anagram van de niet beschikbare naam) geplaatst te zijn. WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 00:32 (CET)
 • Clytie simplex -- combinatie met later homoniem + (volgens WoRMS) nomen dubium. - Brya (overleg) 17 dec 2017 09:51 (CET)
  • Junior homoniem van Clytie Hübner, 1823, én een nomen dubium (volgens WoRMS: niet te bepalen over welk taxon dit gaat), én dan ook nog de wartaal van GrashoofdBot: na zes jaar tijd om hier korte metten mee te maken. Artikelen op drie andere taalversies heb ik voorgedragen voor verwijdering, onder verwijzing naar WoRMS en de niet-beschikbare naam. Ik weet uiteraard niet of dat wordt geaccepteerd; hun versies waren niet van GrashoofdBot. WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 00:32 (CET)
 • Dayus cirolanae - combinatie met later homoniem. Volgens WoRMS nu Steineridrilus cirolanae. We hebben ook Stratiodrilus cirolanae, de oorspronkelijke combinatie. - Brya (overleg) 17 dec 2017 19:00 (CET)
  • WoRMS maakte het hier gelukkig heel makkelijk door ook een referentie voor het nomen novum te geven. Eén artikel (dat van het protoniem) hernoemd, van het andere een redirect gemaakt, en datzelfde gedaan op de Zweedse, Cebuano en Winarai taalversies. Als het goed is moet het zich nu in Wikidata min of meer vanzelf oplossen. WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 00:32 (CET)

Hans MiddendorpBewerken

Beste Wikiklaas, Vandaag is de pagina over Hans Middendorp verwijderd. Het doel was een informatieve pagina over hem (biografie en bibliografie) op Wikipedia zetten. Hoe kan ik dit doen, zonder dat het reclame, promotie, werving of propaganda is? Alvast bedankt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door WikiGebruiker (overleg · bijdragen) 27 nov 2017 15:52‎ (CET)

Door met onafhankelijke bronnen aan te tonen dat hij in zijn vakgebied als een relevant persoon wordt beschouwd. Het "artikel" dat u aanmaakte las nogal als een verhaal door Hans Middendorp over Hans Middendorp. Duidelijk was dat een stuk tekst afkomstig was van een website die speciaal is aangemaakt om het boek dat Middendorp schreef te promoten, en waarvan de inhoud bovendien auteursrechtelijk beschermd is. Dat is dus geen onafhankelijke bron, en bovendien mag u zo'n tekst niet overnemen. Daarnaast werd op geen enkele manier duidelijk waarom Middendorp relevant zou zijn voor vermelding in de encyclopedie. Gewoon een man die gepromoveerd is in de biologie en daarna betaald werk heeft gedaan. Hij lijkt pas in de belangstelling te zijn gekomen door een incident met een hondje dat hem beet. WIKIKLAAS overleg 27 nov 2017 18:52 (CET)

PlumcotBewerken

Beste Wikiklaas, het artikel Pluot begint met de zin: "De pluot (Prunus salicina × armeniaca) is, net als de aprium en de plumcot, een soortkruising tussen..." Het woord "plumcot" hierin is een redirect naar het artikel Pluot zelf. De link zou dus eigenlijk uit het artikel moeten worden gehaald. Maar helaas is er in deze zin dan wel een link naar het artikel Aprium maar niet naar een toekomstig artikel Plumcot. Als er iemand is die een artikeltje over de plumcot zou kunnen schrijven zonder er al te veel tijd in te steken, ben jij het, maar waarschijnlijk hou je je niet graag bezig met soortkruisingen, en in dat geval wil ik je vragen de link naar Plumcot te verwijderen. Op enwiki is Plumcot samengevoegd met Pluot, dus mogelijk is het inderdaad geen eigen artikel waard.

Op Aprium staat in de eerste zin een link naar Pluot én Plumcot, die dus naar hetzelfde artikel wijzen. Bovendien zijn Aprium, Pluot en Plumcot daar allemaal met een hoofdletter geschreven. Moet dat?

Je mag best even zuchten.   Mvg, ErikvanB (overleg) 28 nov 2017 23:35 (CET)

Heeeeeeh (diepe zucht)... Opgelost!
Die hoofdletters waren misplaatst. Het ging hier om een soortnaam (er bestaan meerdere typen pluots, apriums, enzovoort); de benoemde cultivars moeten uiteraard wél met een hoofdletter worden gespeld, zoals in het artikel dat ik net heb achtergelaten is gedaan. Wanneer specifiek het fruit wordt bedoeld, en dus niet de naam van het ras, dan verdient het volgens de regels voor de spelling van het Nederlands aanbeveling om geen hoofdletter te schrijven, net als bij Malus 'Braeburn' waarvan je de vruchten in de winkel als braeburns koopt. Maar bij die abruimen werden specifiek de rassen bedoeld, niet de vruchten. WIKIKLAAS overleg 29 nov 2017 00:22 (CET)
Haha!
Wauw... ik sta perplex. En zo snel ook nog! Heel hartelijk dank. Fijn dat je het ook hebt uitgelegd. Mvg, ErikvanB (overleg) 29 nov 2017 01:30 (CET)

Nikolas SelsBewerken

Ik vind het heel droevig dat mijn pagina er terug afgehaald is. Er staat privacyschending. Als ik deze er zelf opzet, en ik geef de toestemming, is er toch geen probleem? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1812:2c3b:f000:b8bb:b084:3289:d00a (overleg · bijdragen) 8 dec 2017 10:36‎ (CET)

Beste Nikolas Sels, je hebt het over "mijn" pagina. Dat betekent dat je een pagina over jezelf op Wikipedia aanmaakte. Die pagina ging over een kind dat naar de muziekschool gaat en een muziekinstrument bespeelt in een harmonie. Daar zijn er tienduizenden van. Ik las op die pagina verder dat je vrij recent met allerlei dingen bent begonnen. Ook daarin ben je verre van uniek. Het wordt voor de encyclopedie pas relevant als er producten ontstaan die door onafhankelijke deskundigen de moeite waard gevonden worden om ze speciaal te noemen en te recenseren. Je gebruikte Wikipedia hier om jezelf in de etalage te zetten. Daarvoor is de encyclopedie niet bedoeld. Dat ik de pagina verwijderde met als reden "privacyschending" is omdat ik niet kan nagaan wie de pagina schreef maar dat er informatie openbaar werd gemaakt over een minderjarige die voor de encyclopedie volstrekt irrelevant is. Ik vertrouw erop dat ik je hiermee voldoende heb uitgelegd waarom een pagina over Nikolas Sels op dit moment en vermoedelijk ook nog jarenlang ongewenst is in de encyclopedie, en dat je sowieso beter niet over jezelf kunt schrijven. Als je ooit een bekend muzikant, componist of dirigent wordt, dan zal er vanzelf wel iemand anders een pagina aan je wijden, gebaseerd op wat deskundigen over je publiceren. Met vriendelijke groet, WIKIKLAAS overleg 8 dec 2017 12:23 (CET)

LijstjeBewerken

Hoi Wikiklaas,

Geen idee of er een lijstje van artikelen is dat aangemaakt is over planten tijdens de cursus van gisteren. Maar dit is alvast een lijstje van artikelen waarvan ik weet dat ze aangemaakt zijn:

Hopelijk heb je hier wat aan. Natuur12 (overleg) 10 dec 2017 18:53 (CET)

Zeer bedankt. Ik was inderdaad van plan ze na te lopen, en alles te doen wat nog nodig mocht zijn om ze voor de encyclopedie te behouden. Samen met MoiraMoira had ik me al ontfermd over de pijlscheefkelk, alternatief aangemaakt als Arabis hirsuta subsp. sagittata. WIKIKLAAS overleg 10 dec 2017 19:00 (CET)

ReuzenjachtluipaardBewerken

Beste Wikiklaas, wat vind je van Reuzenjachtluipaard, dat net was aangemaakt als Reuze jachtluipaard (dat schept vertrouwen) en ook een redirect Europees jachtluipaard heeft? Zie ook hier. Ik neem aan dat uitgestorven creaturen ook tot het domein van de biologie behoren, al gaat het meer om mortemlogie. Misschien is het lemma goed, ik weet het niet. Maar er wordt soms zo gauw gemarkeerd... Groet van ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 18:24 (CET)

Ik heb een déjà vu. Ik zie dat LiveSystem niet meer heeft bijgedragen sinds 3 december, en dat we sinds 6 december een nieuwe anonieme gebruiker hebben die schrijft over zaken die hij (m/v) zelf niet helemaal lijkt te begrijpen. Ook de onzorgvuldig geformuleerde zinnen vertonen sterke overeenkomsten. In elk geval werk aan de winkel. WIKIKLAAS overleg 11 dec 2017 18:59 (CET)
Ooo... Scherp. Goed geheugen ook. Dank je. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 19:17 (CET)~
Zie ook hier. Ander IP-adres. ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 19:33 (CET)
Nu ik je toch spreek, hier word ik ook moe van overal. Weer die bloed, diarree en poepresten terug. "ik neem mijn informatie meestal uit de Engelstalige Wikipedia", schrijft ie dan. Soms denk ik in zo'n geval "laat maar gaan, ik blijf niet aan de gang". ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 20:46 (CET)
En aambeien.   ErikvanB (overleg) 11 dec 2017 20:49 (CET)

Verwijderen Kim CoppesBewerken

Beste Wikiklaas, Ik schrijf een bijdrage. Dan komt er een gebruiker die zegt dat die bijdrage wel verwijderd kan worden. Was nogal een badinerende toon ook. Ik reageer daar op, inhoudelijk. Krijg geen enkele reactie. Daarna verwijder jij de bijdrage. Ik dacht dat dit soort zaken met overleg gepaard ging? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door PabloNl (overleg · bijdragen) 13 dec 2017 12:11‎ (CET)

Beste PabloNl, wat u zegt aangaande overleg is helemaal juist. Dat overleg had hier plaats dienen te vinden. Dat stond met een link ook uitgelegd bovenaan de door u aangemaakte pagina, en bovendien hebt u daarvan op uw eigen overlegpagina een bericht gehad, met ook daarin weer een link naar de juiste overlegpagina. Als u dat allemaal niet leest, of het voor kennisgeving aanneemt, en verder niet reageert, dan kunt u het anderen moeilijk verwijten dat ze geen rekening met u hielden. Ik heb het bericht gelezen dat u op de OP van Fred achterliet. Ik kan me goed voorstellen dat die daarin geen oproep tot overleg zag: u schrijft hem gewoon wat voor. Ik kan niet voor Fred spreken, maar het zou me niet verbazen als die gedacht heeft dat hij u al netjes op de juiste plek voor overleg had gewezen, en dat hij niet veel kon met uw mededeling over 7Ditches TV.
Het artikel werd op 27 november op de beoordelingslijst geplaatst. In de twee weken dat er gelegenheid was voor het uitwisselen van argumenten en het eventueel verbeteren van het artikel, was er alleen nog maar een andere gebruiker die steun uitsprak voor het verwijderen van het artikel omdat uit de inhoud ervan op geen enkele manier duidelijk werd waarom Wikipedia een pagina over deze mevrouw moest hebben. Ik heb echt niet eerder dan na twee weken, te weten op 11 december, het artikel verwijderd. Ik deed dat omdat ik de lijst van die dag behandelde. Als ik dan constateer dat er twee weken lang niet aan het artikel is gewerkt, en dat het dus nog de vorm en inhoud heeft die voor de nominator aanleiding waren het op de lijst te plaatsen, ik zie daarnaast slechts steun voor het verwijderen, en ik lees dat het over iemand gaat die professioneel dagvoorzitter is, dan zou ik een hele rare bokkensprong hebben gemaakt als ik het artikel had behouden.
Ten slotte: ja, er wordt over zulke zaken dus overlegd, maar als u daar niet aan meedoet, dan laat u uw kans voorbijgaan. Dat is vooral spijtig voor u. Met vriendelijke groet, WIKIKLAAS overleg 13 dec 2017 23:38 (CET)

AlpenklokjeBewerken

Hallo. Alpenklokje werd zojuist aangemaakt. (Leuk!) Heb er zojuist een redirect naar Alpenkwastjesbloem van gemaakt, maar deze kop boven een artikel over het gehele geslacht Soldanella L. deed me twijfelen. Ik kan wel in mijn boekenkast gaan zoeken, maar ik laat jou dit liever beoordelen. De naam alpenklokje komt in het lemma niet voor. Groet, ErikvanB (overleg) 13 dec 2017 16:49 (CET)

Je zult wel begrijpen dat ik een sprong van blijdschap maakte toen ik hierboven las dat eindelijk, zestien jaar en bijna vijf maanden na de start van deze Wikipedia, het artikel over het alpenklokje werd aangemaakt. De teleurstelling was echter groot toen ik zag dat er niet meer stond dan dat het een bloem is die voornamelijk groeit in de Alpen en andere berggebieden. Niet eens een wetenschappelijke naam. Hoe moeten we dan weten waarover we het hebben? Ik heb even in mijn Nederlandstalige literatuur gekeken, en zag daar dat alpenklokje de naam is van het geslacht Soldanella, hier kwastjesbloem genoemd. Het is maar een klein geslacht, met een stuk of tien soorten, allemaal uit Europa of net over de grens met Azië. In het artikel staan meer namen, maar die zijn natuurlijk weer eens uit een database gehaald, in plaats van uit een fatsoenlijke flora. Ik moet nog even verder zoeken of de naam alpenklokje echt voor het geslacht wordt gebruikt, en niet alleen voor die ene soort Soldanella alpina, maar jouw bron en die van mij stemmen dus alvast overeen. Groet, WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 00:18 (CET)
Het lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk dat een soldanella bedoeld wordt. Alpenklokje zou ik zien als een vernederlandsing van Campanula alpina. Dát zijn immers de klokjes. Zonder kwastjes. Dan zou de Ensie het fout hebben. Op deze website op kleur (dat is al geen reclame....) staan twee alpenklokjes, een voor de S. alpina, voor de C. alpina. En ook op deze staat een Campanula alpina met vertaling Alpenklokje. Groeten, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 14 dec 2017 03:15 (CET). P.S. geen flora met alpenklokjes in mijn boekenkast aangetroffen.
Beste Ellywa, het gaat er niet om wat logisch is, maar wat de literatuur ons vertelt. De term "klokje" wordt veel vaker gebruikt voor allerlei planten met klokvormige bloemen (denk aan sneeuwklokje), niet alleen voor het geslacht Campanula. Ik heb een vrij uitgebreid Nederlandstalig werk in huis waarin veel plantengeslachten worden behandeld. Het is niet wetenschappelijk (dan zou het niet in het Nederlands zijn geweest) maar behoorlijk degelijk, met een uitgebreide lijst van Nederlandstalige namen. Daarin wordt "alpenklokje" gemeld als naam voor het geslacht Soldanella, en voor niets anders.
Helaas vallen de Ardennen niet binnen het verspreidingsgebied van het geslacht, anders zou de "Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden" uitsluitsel geven over de te gebruiken naam. "Flora europaea" is een lastig te raadplegen werk (maar soms heb je gewoon mazzel), en doet niet aan namen in de landstalen. Gewoon googelen op "alpenklokje" levert verbluffend veel treffers voor Soldanella op. Een website die de naam "alpenklokje" zowel vergeeft aan Campanula alpina als aan Soldanella alpina valt wat mij betreft af als serieuze bron voor de onderbouwing van de naam. Ik ben er overigens van overtuigd dat er wel Nederlandstalige werkjes bestaan met titels als "Alpenflora" en "Bergflora van Europa" voor de toeristen die de Alpen in willen (van ANWB en noem maar op), en dat die werkjes de eerste zijn die nu geraadpleegd moeten worden. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 04:03 (CET)
Ik geniet van de uitleg en jullie onderhoudende gesprekje. Het eerste waar ik altijd in pleeg te kijken is Heimans et al. die ik hier heb staan (Geïllustreerde Flora van Nederland, 1960), maar ik weet niet of Wikiklaas dat een goede bron vindt (beetje oud). Afijn, ik heb dat nu toch maar eens gedaan, en als ik in het register 'alpenklokje' opzoek, word ik verwezen naar pagina 790, waar staat: "Alpenklokje, Soldanella alpina L." Dat is ook gelijk de enige Soldanella die erin staat. Hij wordt genoemd in het Aanhangsel over 'bekende sierplanten' in het hoofdstuk Sleutelbloemfamilie.
Net als bij 'foeballers' (met dank aan Kleuske) zijn bijnamen in de plantkunde natuurlijk glad ijs want informeel en soms waarschijnlijk regionaal gebonden, maar desalniettemin zou het aardig zijn als sommige planten op Wikipedia ook onder hun bijnamen te vinden zijn, zodat je ook bij Witte dovenetel terechtkomt wanneer je zoekt op hondsnetel, suikernetel, melkbloem, engeltjeseten, bloeiende brandekkel, makke brandekkel, goudhaansvoer, zuigjes of zuiglammetjes, om maar eens wat te noemen. ErikvanB (overleg) 14 dec 2017 06:36 (CET)
Ha, het sneeuwklokje had ik nog niet eens aan gedacht, terwijl er hier zoveel sneeuw lag gisteren nog  . In de 21ste druk van HH&T uit 1965 staat hetzelfde als in de versie van ErikvanB. Daarnaast heb ik nog een Dieren en plantengids voor onderweg, in ons huis binnengebracht door een reiziger. Daar staat het alpenklokje niet in, wel de alpenkwastjesbloem. In het Duits heet het geslacht Soldanella Alpenglöckchen, dus mogelijk wordt het woord alpenklokje gebruikt als onofficiële vertaling daarvan. Daarvoor vind ik ondersteuning in een Winkler Prins uit 1870, waar ik hier zojuist een downloadbare versie heb gevonden. Nu richting oplossing? Met een doorverwijzing op Wikipedia willen we de zoeker - althans dat zou ik willen - naar het gewenste artikel doorverwijzen. Misschien is het een idee om van alpenklokje een doorverwijspagina te maken, met als inleiding dat het een term is die in de niet wetenschappelijke literatuur gebruikt wordt voor verschillende plantengeslachten en soorten? Op die doorverwijzing kan mogelijk meer staan. Helaas kan ik geen goede bron vinden voor het lied "De Alpenklok", dat Jasperina de Jong ooit gezongen lijkt te hebben, in haar rol van Else Lawine, want dan zou dat ook vermeld kunnen worden op de doorverwijspagina. Voor een laatste vrolijke noot verwijs ik nog graag naar deze muzikale alpenklokjes. Maar die heten geloof ik koebel in het Nederlands. Met groet, EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 14 dec 2017 11:35 (CET)
Haha. Wel eerst het geluid zachter zetten, want met mijn koptelefoon op braken mijn trommelvliezen zowat.   Voor nog een extra vrolijke noot: hopelijk kan Wikiklaas zich vinden in deze opmerking, aangezien hij voor bloemetjes en bijtjes heeft doorgeleerd.   ErikvanB (overleg) 14 dec 2017 12:46 (CET)
Bloemetjes en bijtjes? Onze voorouders waren konijnen! 😁 Ik moest direct aan deze onvergetelijke klassieker denken. Matroos Vos (overleg) 14 dec 2017 15:07 (CET)
Hallo, hallo, Wikiklaas! We zijn klaar met grappen en grollen, dus je kan weer veilig uit je schuilplaats tevoorschijn komen. ErikvanB (overleg) 14 dec 2017 16:29 (CET)
Ik heb wel eens andere dingen te doen, en was bovendien in "de boekhandel" en in "de bibliotheek" op zoek naar de gidsjes waarover ik het hierboven had. Daarbij had ik nu de hele middag het vrolijke "Every sperm is sacred" in m'n hoofd, dankzij Matroos Vos, want dat las ik nog voor vertrek. Ik heb de gezochte gidsjes overigens niet gevonden.
Dat een boek dat maar een soort van een heel geslacht behandelt, de namen van soort en geslacht op een hoop gooit, komt helaas vaak voor, en is een fenomeen waarmee rekening moet worden gehouden bij het onderbouwen van Nederlandstalige namen. Je weet dan namelijk niet op voorhand of er sprake is van een "pars pro totem" of juist "totem pro parte". Beide komt voor, zo leert mijn ervaring. Wordt dus nog vervolgd. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 18:39 (CET)
In "Tuinplantenencyclopedie op kleur" kwam ik zojuist Soldanella montana tegen als enige soort die van het geslacht werd gepresenteerd, met, je raadt het al: de Nederlandstalige naam "alpenklokje". De Duitse naam van Campanula is "Glockenblumen", met "Alpen-Glockenblume" voor Campanula alpina, die van Soldanella is speciefiek "Alpenglöckchen", met "Alpen-Soldanelle" voor Soldanella alpina. Als hier in het verleden vertaald is om tot een Nederlandstalige naam te komen, dan was er een probleem. Ik denk overigens dat het niet voor niks is dat ons artikel over Campanula alpina geen Nederlandstalige naam heeft. Ik ben zelf weer niet zo heel erg overtuigd van de naam "kwastjesbloem" want daarvoor wordt bij ons geen enkele bron aangevoerd, of het zou de "Bergflora van Europa" van uitgeverij Tirion moeten zijn; ik ben die naam in de literatuur die ik inmiddels heb geraadpleegd maar sporadisch tegengekomen. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 00:02 (CET)
Dank, dank, in het bijzonder ook voor de moeite te proberen de gidsjes te vinden. De informele nomenclatuur is duidelijk een warboel, en er valt ook haast geen touw meer aan vast te knopen, maar dat kan ook aan mijn vermoeide geest liggen. Inderdaad meen ik opgemerkt te hebben dat bij Nederlandse namen soort en geslacht nogal eens op een hoop worden gegooid, dus het is maar goed dat het ondubbelzinnige Latijn is uitgevonden, want anders hadden we nu met de gebakken Pyrus gezeten. Mvg, ErikvanB (overleg) 15 dec 2017 00:48 (CET)

Quincy van waverenBewerken

Hoi Wikiklaas, bovengenoemd persoon is een voetballer over wie op verschillende websites wordt geschreven, zie bijvoorbeeld hier en hier. Er was dus geen sprake van privacyschending. Groet, Apdency (overleg) 14 dec 2017 18:49 (CET)

Daarbij heb je vast gezien dat ik het nuweg-sjabloon al had verwijderd. Wat je niet kon zien of weten was dat ik op dat moment de nominatie op TBP aan het schrijven was. Verwijdering als nuweg met vermelding privacy-schending is mijns inziens niet correct. Ecritures (overleg) 14 dec 2017 19:00 (CET)
Het gaat erom dat de persoon voetbalt bij een amateurteam, nog nooit een professionele wedstrijd heeft gespeeld, en dus volstrekt irrelevant is voor de encyclopedie. Als een onderwerp NE is, dan is volgens mij het openbaar maken van zaken als geboortedatum en -plaats, en zijn lengte en gewicht, ongewenst, ongeacht of men dat elders bevestigd had kunnen zien. De kans dat het artikel een beoordelingsnominatie overleeft is nul, op basis van de afspraken die we over voetballers hebben. Dan moet dit niet blijven staan. Privacyschending leek me een toepasselijke verwijderreden; WP:SNOW had ook gekund.
En nee, ik had de verwijdering van de "nuweg"-nominatie door Ecritures niet gezien. De laatste bewerking die ik zag en die ik onderzocht als onderdeel van de bewerkingsgeschiedenis van het artikel, voordat ik dat verwijderde, was die van Paul Brussel. Als je ziet dat ik het artikel om 18:42 verwijderde, dat de bewerkingen door Ecritures van 18:41 en 18:42 waren, en als je ervan uitgaat dat ik een artikel niet zonder de geschiedenis te bekijken verwijder, dan is het zelfs uitermate vreemd om te veronderstellen dat ik "vast wel gezien" zou hebben dat die nuweg-nominatie nog was verwijderd. Voor de duidelijkheid: bij zo'n nominatie open ik het artikel, open dan de geschiedenis, en bekijk via "open in a new tab" de verschillende versies van de geschiedenis. Als er dan nog wat gebeurt op het moment dat ik met dat onderzoek bezig ben, dan krijg ik dat niet meer mee.
Het staat iedereen die daartoe de behoefte gevoelt natuurlijk vrij om een verzoek tot terugplaatsing in te dienen. Met die tijdverspilling zal ik me niet bemoeien. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 19:13 (CET)
Ik geloof je direct wanneer je zegt dat je het niet gezien hebt. Ik ben het niet eens met je verwijderreden, maar dat kan. Mijn voetbalkennis stokte bij de vraag of Sparta Nijkerk een prof-vereniging is. Aangezien het geen pertinente onzin was, maakte ik de keuze om het op TBP te zetten. Ik denk dat we voorzichtiger zouden kunnen zijn met van alles te verwijderen zonder directe nuweg-reden. Dat je het "uitermate vreemd" vindt dat ik ervan uitga dat jij - als je na mij wijzigingen doet - dat jij mijn wijzigingen heb gezien vind ik dan weer een iets dramatische omschrijving van dat we op hetzelfde moment blijkbaar er mee bezig waren. Groet, Ecritures (overleg) 14 dec 2017 19:28 (CET)
Wat een tijdverspilling, deze discussie. Er was geen sprake van privacyschending en ik heb het artikel dan ook teruggeplaatst. Nu kan het op de normale manier beoordeeld worden. Apdency (overleg) 14 dec 2017 19:31 (CET)
@Ecritures: Nou ja, je gaat er zomaar van uit dat ik iets wel gezien zal hebben, en dus ook dat ik dat bewust genegeerd zou hebben, want dat laatste is de essentie van wat je me hierboven vertelt. En dan zeg ik op mijn beurt dat je daar veel te gemakkelijk van uitging; ik heb helemaal niks genegeerd, ik heb zelfs zorgvuldig de drie versies van het artikel zoals ik dat aantrof bekeken, en overwogen of ik dit kon verwijderen of dat het beter was dit naar TBP te verplaatsen. Mijn overweging was dat het met een plek op TBP alleen maar twee weken lang de aandacht van mensen zou vestigen op wat persoonlijke gegevens over een beslist niet relevant persoon, en dus verwijderde ik. Ik heb daarbij ook geen melding gekregen dat ik meer versies verwijderde dan ik oorspronkelijk aantrof, of zoiets, of dat het artikel na mijn laatste bezoek nog bewerkt was. Zo vreemd was de gang van zaken dus niet.
En @Apdency: je hebt gelezen dat ik vond dat er wel degelijk sprake was van privacyschending. Dat je me ter verantwoording roept is te billijken. Maar als je de gevraagde verantwoording krijgt, en dan eigenmachtig, zonder tussenkomst van een verzoek, mijn besluit overrulet, dan is dat wat mij betreft een bijzonder oncollegiale manier van werken. Ik heb geen zin in de confrontatie die je zo zoekt, dus ik laat het erbij. Maar ik vind dit niet in het belang van de encyclopedie, en al helemaal niet in het belang van meneer van Waveren. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2017 19:48 (CET)
Ik heb nog even gekeken of ik misschien de zin anders gegeven had ofzo maar gelukkig zei ik hierboven wat ik wilde zeggen: "Ik geloof je direct wanneer je zegt dat je het niet gezien hebt." Ecritures (overleg) 14 dec 2017 19:56 (CET)
@Apdency: "Nu kan het op de normale manier beoordeeld worden"? Ammehoela! Het artikel is nu teruggeplaatst met NE-sjabloon, maar de nominatie zelf is er niet, ook nu nog niet. Op die manier terugplaatsen betekent dat het artikel na twee weken dus niet beoordeeld wordt en zo nog jarenlang zou kunnen blijven staan... Dat lijkt mij helemaal niet de bedoeling. Misschien ook WP:Wheelwar eens goed doorlezen: "Het wordt van moderatoren verwacht dat dezen goed inzicht hebben en al hun beheersmatige acties goed doordacht uitvoeren. Het kan zijn dat moderatoren het oneens zijn maar, met uitzondering van duidelijke vergissingen, dienen beheersmatige handelingen niet ongedaan gemaakt te worden zonder goede reden, contemplatie en (in het geval van mogelijk bezwaar) een directe discussie over het onderwerp." Goede reden: niet gezien, contemplatie: ook niet, directe discussie: daaraan wil je niet deelnemen wegens "tijdverspilling". En dan ook nog eens ondoordacht terugplaatsen zonder de consequenties daarvan te zien. Trieste vertoning. Mvg, Trewal 14 dec 2017 21:18 (CET)
De tijdverspilling zat hier ook wat mij betreft vooral in de eerste bijdrage aan dit item. Als het toch niet de bedoeling was om argumenten te horen en vervolgens te weerleggen of mee te wegen, dan had het domweg terugplaatsen van de pagina, eventueel vergezeld van een mededeling hier dat dit gebeurd was, wel volstaan. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 00:10 (CET)
Pagina wederom verwijderd. Als moderatoren hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid. Een een daarvan is zorgen dat auteurs zoveel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. De tekst zweefde in limbo omdat Apdency hier niet aan voldaan heeft. Integendeel zelfs, hij deed wat er juist niet van een moderator verwacht van worden door de tekst in een limbo te laten zweven. Ik heb er totaal geen bezwaar tegen wanneer iemand de pagina alsnog teruggeplaatst vergezeld van uitleg aan de auteur en een nominatie op TBP. Maar tot die tijd is verwijderen met een duidelijke bewerkingssamenvatting die actie die m.i. de minst erge van de kwaden. Maar goed, het netto resultaat is duidelijk. Natuur12 (overleg) 15 dec 2017 01:28 (CET)

Gordon trouwde toch maar nietBewerken

Hoi Wikiklaas, dank hiervoor. Ik was zelf inderdaad ook verbaasd dat die referentie weggehaald werd, omdat ik meende in eerdere discussies gelezen te hebben dat links best achter een betaalmuur mogen zitten. Terwijl jij die link terugzette, zat ik echter net dit artikel te lezen, dat de receptie van die natuurlijk schandelijke ontknoping wat algemener weergeeft dan dat bij nader inzien misschien toch iets te particuliere Volkskrantartikel. Vandaar dat ik zelf zojuist die Volkskrant-link alsnog verwijderd heb, om die te vervangen door die NOS-link. Neemt niet weg dat ik je actie zeker waardeerde. Hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 15 dec 2017 14:56 (CET)

Ik kijk niet veel televisie, en als ik het doe zeker niet naar dit soort "vermaak". Nu ik gelezen heb waar dit programma over ging, denk ik echter dat het wel heel bijzonder zou zijn geweest als Gordon in een paar weken tijd iemand zou hebben ontmoet bij wie hij zich daadwerkelijk zo vertrouwd had gevoeld dat er al meteen een basis was voor een huwelijk. Ik vind dus eigenlijk vooral de verontwaardigde reacties onbegrijpelijk. Bij een zoektocht naar liefde is uiteraard een van de mogelijke (en zelfs meest waarschijnlijke) uitkomsten dat men die niet vindt. Daar lijkt mij niets schandelijk aan. Het programma zal dan wel voor een andere doelgroep zijn gemaakt dan die waartoe ik behoor. Mij doet het allemaal niet veel. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 18:23 (CET)
Ik denk dat de heer Heuckeroth vooral getrouwd is met de camera. De man zelf kan ook mij niet bijster veel boeien, maar dat hele fenomeen van elke scheet met het ganse volk willen delen vind ik wel buitengemeen fascinerend. Was die emotionele incontinentie vroeger nog voorbehouden aan de zogeheten BN'ers, sinds Big Brother, en zeker sinds de opkomst van de social media, heeft iedereen zijn eigen fifteen minutes of fame.
Zoiets als dit is natuurlijk het toppunt van krankzinnigheid. Twee mensen met tezamen net genoeg hersencellen om een camera aan te zetten, en met de uitstraling en de taalvaardigheid van een natte krant, die blijkbaar weer bij elkaar zijn – je zou denken: who bloody cares? Toch genereren ze al jaren miljoenen views. Vroeger wilden kinderen zanger of voetballer worden, nu willen ze in de eerste plaats "beroemd" worden. Nee, geef mij dan maar deze nog altijd zeer wijze woorden. Uw matroos, zo wil ik wel bekennen, kreeg er na al die jaren toch weer even vochtige ogen van. Matroos Vos (overleg) 15 dec 2017 21:42 (CET)
Dat laatste is meer het soort televisie waardoor ik geboeid raakte: Büch over eilanden, Büch over de dodo, Büch over boeken. Blijkt later dat hij de helft van wat hij vertelde uit zijn duim zoog. Het zal er mede oorzaak van zijn dat ik tegenwoordig zoveel zelf in die stokoude literatuur zit. Ik laat me door niemand meer zomaar wat op de mouw spelden. Dat is kennelijk de les die ik aan Büch heb overgehouden. Dus toch leerzame televisie. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2017 22:25 (CET)
Die programma's van Büch heb ik destijds ook allemaal verslonden. Toen later bleek dat hij van alles en nog wat bij elkaar gefabuleerd had – inclusief zijn eigen leven! – vond ik het nu juist alleen nog maar interessanter worden. In mij schuilt dan ook waarschijnlijk eerder een schrijver dan een wetenschapper.   Matroos Vos (overleg) 16 dec 2017 03:26 (CET)
Mooi om te zien dat Büch ook -wat mij betreft- zeer ware woorden kon spreken in dit geval. Ik las vooral indertijd met veel genoegen zijn artikelen over bibliofilie in het 'oude' tijdschrift Optima. Zijn bibliotheek bleek vooral een rommel en een grote teleurstelling: hij bleek geen bibliofiel maar een bibliomaan. Ontstellend vond ik het jammerlijk relaas over de 'vriendschap' tussen Büch en Harry G.M. Prick welke laatste aan de eerste bijzondere zaken uit de nalatenschap van Lodewijk van Deyssel cadeau deed; aan dat laatste is -gelukkig voor mij- dan weer wel te danken dat ik onder andere enige bijzondere handschriften aan Van Deyssel aan mijn verzamelingetje kon toevoegen die volgens mij juridisch gezien nu in het Literatuurmuseum een plaats hadden moeten hebben (maar bij mij waarschijnlijk veiliger zijn dan daar). Paul Brussel (overleg) 16 dec 2017 10:44 (CET)

Yun Moo Kwan = aangepast, goed?Bewerken

Dag Wikiklaas!

Nav uw commentaar op mijn artikeltje over Yun Moo Kwan heb ik het geheel qua opmaak en tekst aangepast.

Als het nu wel ok is? wilt u dan het verwijdersjabloon weg halen?

Zo nee, wat mankeert er nog het artikel wat ik moet aanpassen?

Groet Kingma34 (overleg) 18 dec 2017 10:25 (CET)

Geachte Kingma34, slechts zelden gebeurt het dat kritiek op een artikel zo goed wordt opgepakt als u nu deed. Ik heb het artikel zojuist nogmaals bekeken en kan niet anders dan u complimenteren met uw bijdragen: het is werkelijk sterk verbeterd, en is nu wat mij betreft een goed leesbaar en duidelijk verhaal, bovendien ondersteund door een paar goede bronnen. Ik heb een opmerking van die strekking zojuist op de beoordelingspagina gemaakt. Ik schat de kans hoog in dat de afhandelend moderator die opmerking zwaar meeweegt bij het afhandelen van de beoordeling. Zo niet, kom dan rustig nog een keer hier aankloppen, want dan wil ik best met u samen proberen om nog een volgende poging te doen, waarbij we dan rekening houden met het commentaar dat er eventueel nog volgt (al zou ik zo niet weten wat dat nog moet zijn). Prettig om op deze manier met u kennis te maken. Met hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 14:06 (CET)

Foute muziekBewerken

Hoi Wikiklaas,

Vandaag verwijderde je het artikel Foute muziek. Dat is natuurlijk een vaag begrip, waardoor een artikel over het onderwerp ook snel vaag wordt. Je uitleg over de verwijdering verraste me, omdat je schreef dat het begrip ná de nominatie gekoppeld was aan één begrip: Entartete Kunst. Dat was mij vorige week ook opgevallen en omdat die interpretatie van 'fout' in mijn ogen onzinnig is, was het artikel naar mijn idee juist verslechterd in plaats van verbeterd na de nominatie. Maar daarom had ik die alinea juist geschrapt (en een verwijzing naar nazimuziek toegevoegd). Had iemand anders die passage weer teruggeplaatst? Ik heb het afgelopen week niet gevolgd, maar ik ben er eigenlijk benieuwd naar.

Ik kan overigens wel leven met het verwijderen van het artikel want mijn verbeterpoging stelde ook niet veel voor, net als bij Richard Leakey waar ik alleen de opmaak had gecorrigeerd want voor het inhoudelijke werk had ik toen geen fut en/of tijd. (Weet jij trouwens of The origin of humankind een herziene uitgave is van Origins alias Origins reconsidered of een nieuw boek met bijna dezelfde titel? Ik heb er een maanden geleden een poos in zitten lezen, in het eerstgenoemde boek denk ik, maar ik heb het zelf niet.)

Groeten, Bever (overleg) 18 dec 2017 20:22 (CET)

Hallo Bever, zo ontdek je nog eens wat. Wat ik bij een beoordelingssessie altijd doe is eerst alle bijdragen op TBP lezen, vervolgens het artikel openen en dan bekijken wat eraan gedaan is sinds de nominatie (gewoon in geschiedenis versie bij nominatie en laatste versie aanklikken en dan "verschil tussen versies bekijken"). Als er dan iets is wat ik niet goed kan plaatsen, bijvoorbeeld een discrepantie tussen wat ik aan het artikel zie en wat ik op TBP lees, dan kijk ik nog verder. In dit geval waren er geen vraagtekens. Pas nu je me ernaar vraagt zie ik dat jouw wijziging van 10 december is teruggedraaid door The Banner op 15 december. Dat was de laatste wijziging. Dus inderdaad stond er een stuk over Entartete Kunst, en dat kwam overeen met wat ik op TBP las, en daarop heb ik nog gereageerd bij het geven van mijn "verantwoording".
Je bewerking op Richard Leakey had ik wél bekeken. Voor wat betreft je vraag: ik weet dat niet. Origins is van 1977. The origin of humankind is van 1994. Het gebeurt natuurlijk vaker dat een onderzoeker een boek schrijft en dan enkele jaren later behoefte heeft om een "betere" versie te schrijven. Als ik tussen de twee moest kiezen, dan koos ik voor de laatste. Maar ook dat boek in inmiddels 23 jaar oud, en dateert van het moment dat we net de techniek van het sequencen onder de knie kregen. Een onderwerp als dit kan inmiddels met veel meer diepgang worden behandeld nu we niet meer uitsluitend afhankelijk zijn van morfologische en stratigrafische kenmerken. Die oudere boeken zou ik alleen lezen om een gevoel te krijgen hoe het werk toen ging. en hoe er toen over verwantschappen werd gedacht. Voor mijn bezigheden voor Wikipedia duik ik regelmatig in nog veel oudere literatuur. Ik vind het fascinerend om te lezen hoe men toen dacht, vanuit het perspectief van nu. Er komt een tijd dat men ook over ons zo zal denken. Met hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 18 dec 2017 20:53 (CET)

VakantieBewerken

Het overleg dat hier was ontstaan, en waarin diverse bruikbare tips staan, vergezeld van suggesties voor literatuur, heb ik verplaatst naar de OP van het artikel. WIKIKLAAS overleg 20 dec 2017 15:07 (CET)

Communautair Bureau voor plantenrassenBewerken

Dag Wikiklaas. Ik heb wat minieme wijzigingen aangebracht in het artikel 'Communautair Bureau voor plantenrassen'. Misschien interesseert dit lemma je beroepshalve nog. Het is mij trouwens een raadsel waarom de infobox internationale organisatie parameters zoals dichtheid, bnp, munteenheid en volkslied bevat. Prettige feestdagen, ErikvanB (overleg) 22 dec 2017 17:08 (CET)

Die infobox wordt onder meer gebruikt voor de Europese Unie, vandaar. Voor EU-agentschappen zouden we eigenlijk een andere infobox moeten maken. Ik heb nog wat aanpassingen gedaan. Woody|(?) 22 dec 2017 18:17 (CET)
Vriendelijk dank, Woody. ErikvanB (overleg) 22 dec 2017 18:35 (CET)
Met excuus dat ik dit even liet liggen: ik was met een paar sjablonen bezig, en daarnaast met de afronding van een project over de zoogdiernamen die door Linnaeus zijn gepubliceerd (er volgen nog veel en veel meer namen van dieren in andere groepen).
Ik stuitte op het volgende: een artikel intellectuele eigendom. Mijn gevoel zegt dat dit "intellectueel eigendom" had moeten zijn. De Taalunie geeft me in zoverre geen gelijk dat eigendom geen onzijdig woord is wanneer het bedoeld wordt als een recht (zie hier). Maar "man" is bij uitstek geen onzijdig woord, en als we een artikel zouden maken over een vooraanstaand (daar heb je het al: geen verbuigings-e) man, dan zou de titel luiden "groot man", en niet "grote man". Ik ben er welhaast van overtuigd dat hier een fout is gemaakt, met die titel "intellectuele eigendom". Het klinkt mij nogal als door Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse Nederlanders beïnvloede straattaal. Wat denk jij? WIKIKLAAS overleg 23 dec 2017 23:04 (CET)
Hoi Wikiklaas, "een groot man" betekent iets anders dan "een grote man". Wanneer een zelfstandig naamwoord een persoon aanduidt, kan het bijbehorende bijvoeglijk naamwoord vaak zowel een buigings-e krijgen als onverbogen blijven. Het – soms subtiele – betekenisverschil wordt hier uitgelegd.
Bij zelfstandige naamwoorden die naar een zaak verwijzen bestaat die dubbele mogelijkheid bij mijn weten niet. Neem een mannelijk de-woord als "stoel". Je kunt alleen "een mooie stoel" zeggen, niet "een mooi stoel". Een lemma over dit onderwerp zouden we dus Mooie stoel noemen.
Zo zou het dus ook "Intellectuele eigendom" moeten zijn, omdat "eigendom" in deze betekenis een mannelijk de-woord is. Toch is er iets raars aan de hand. Mijn Dikke Van Dale (ed. 2005) maakt hetzelfde onderscheid als de woordenlijst van de Taalunie. "De eigendom" betekent "de omstandigheid dat een zaak iem. toebehoort, het recht of de heerschappij over een zaak, het recht iets zijn eigen te noemen", en "het eigendom" betekent "zaak die men zijn eigen mag noemen, zaak als aan een persoon (lichaam enz.) toebehorend". Van Dale maakt daarbij wel de kanttekening dat ook in die eerste betekenis "eigendom" vaak onzijdig gebruikt wordt – "het eigendom" dus. Bij die eerste betekenis ("de eigendom") geeft Van Dale voorbeelden als "horizontale eigendom", "industriële eigendom" en "letterkundige eigendom". Dat komt overeen met wat ik hierboven zei over "mooie stoel". Bij deze eerste betekenis geeft Van Dale echter ook het afwijkende voorbeeld "intellectueel eigendom", zonder verder toe te lichten waarom dit niet conform alle andere voorbeelden "intellectuele eigendom" is. Als ik zelf een reden zou moeten verzinnen is dat omdat "eigendom" ook in deze eerste betekenis volgens Van Dale in de praktijk vaak als het-woord gebruikt wordt. "Intellectueel eigendom" zou dus een staande uitdrukking geworden kunnen zijn omdat veel taalgebruikers toch eerder "het eigendom" dan "de eigendom" zeggen, in welke betekenis dan ook. Matroos Vos (overleg) 24 dec 2017 16:09 (CET)
P.S. Na nog wat doorzoeken zag ik dat de Taalunie zowel "intellectueel eigendom" als "intellectuele eigendom" goedkeurt. In de woordenlijst hanteert de Taalunie de schrijfwijze "intellectueel eigendom", net als Van Dale. In dit artikel, onder het kopje "Bijzonderheid", is echter te lezen dat beide vormen mogelijk zijn. Matroos Vos (overleg) 24 dec 2017 16:54 (CET)
Dank voor het zoekwerk, en het mij daar kond van doen. In de eerste regel van ons artikel wordt op dit moment net gedaan alsof "intellectuele eigendom" de enig juiste schrijfwijze is. Dat is dus ook te kort door de bocht, al ligt een titelwijziging, gezien bovenstaande, ook niet voor de hand. WIKIKLAAS overleg 24 dec 2017 17:47 (CET)

Sokpopcheck barmhartige SamaritaanBewerken

Graag je serieuze reactie op deze serieuze verzoekpagina. Mvg, Trewal 25 dec 2017 23:20 (CET)

 • Dat lijkt me inderdaad wenselijk. Ik veronderstel dat Wikiklaas' account niet gecompromitteerd is, omdat vanaf zijn account nog typisch Wikiklasiaanse bewerkingen zijn gedaan ná MoiraMoira's ongeruste ping op WP:SOKPOP om 21.45 uur, tenzij een hacker de automatische melding heeft weggeklikt en Wikiklaas die niet heeft gezien (als deze redenering klopt). Het vreemde verhaal op WP:SOKPOP heeft nu een open eind, en daarom zou een publieke reactie (dus niet via modpost of privé op IRC) wel prettig zijn. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 25 dec 2017 23:45 (CET)

Bijdragen door nieuwe gebruiker AntoneVeursBewerken

Hallo Wikiklaas. Ik zie dat jij onlangs bewerkingen door een anonieme gebruiker op Berbers ongedaan hebt gemaakt. Een vergelijkbare bewerking is nu gedaan door een nieuwe gebruiker AntoneVeurs (overleg | bijdragen | blocks), die direct maar een hele hoop wijzigingen in gerelateerde artikelen deed (tot nu toe Jbala, Marokkaans kenteken, Driouch, Berbertalen, Temsamane (stam) en Maghrebijns-Arabisch). Sommige van deze bewerkingen lijken me in orde (bv. Marokkaans kenteken), andere zijn nogal POV (bv. alhoewel hier in de praktijk minder correct mee wordt omgegaan door de overheid in Berbertalen), maar mijn kennis hierover is nihil. Heb jij er wel verstand van of weet jij iemand aan wie we kunnen vragen deze bijdragen te controleren?

Ik kwam overigens op de bijdragen van AntoneVeurs doordat hij het beoordelingssjabloon had verwijderd van Moeh na'ma n Tanout. Dat heb ik teruggezet, zoveel verstand van zaken heb ik nog wel  . Bedankt en met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 26 dec 2017 09:40 (CET)

De Berbers en Riffijnen mogen zich al veel langere tijd in een bovenmatige belangstelling verheugen die statistisch gezien ver uitstijgt boven de belangstelling die de gemiddelde bevolking daarvoor heeft. Menige terugdraaiactie en menig dossier (voorbeeld) rond deze onderwerpen heb ik al voorbij zien komen. Het begint ongezond te worden. Ik wens jullie een gezond nieuwjaar. ErikvanB (overleg) 26 dec 2017 13:05 (CET)
Ik ben uiteraard niet thuis in het onderwerp. Wat ik, net als iedereen met gezond verstand, kan constateren is dat er cijfers worden aangepast zonder een bron voor de verandering te noemen. Als het aantal Berbers in Nederland, of het totaal aantal in Marokko, ineens wordt verdubbeld door iemand die ook verder vooral lovend over de groep schrijft, dan is dat beide onacceptabel. Zelfde geldt als de geschiedenis van de groep wordt opgepoetst zonder dat er wordt gemeld op basis van welke auteur de aanpassing moet plaatshebben. Het is voor veel medewerkers kennelijk toch lastig om te schrijven dat volgens onderzoeker 1 er dit is gebeurd, en volgens onderzoeker 2 dat, en dan beide onderzoekers als bron, compleet met titel en jaar, onder het artikel te noemen. En zo kom je nooit een stap dichter bij het beschikbaar maken van kennis. WIKIKLAAS overleg 26 dec 2017 20:09 (CET)
Dan zitten we dus in hetzelfde schuitje. Ik draai inderdaad bewerkingen terug als ze aantoonbaar fout zijn (zie het voorbeeld dat Erik gaf, ik zie mijn naam ook staan in de aanmaak van dat dossier), maar heb te weinig kennis van zaken om de bewerkingen van AntoneVeurs te kunnen controleren. Zie zijn meest recente bewerking op Idrisiden: hij haalt veel, maar niet alle, verwijzingen weg dat ze afstammelingen van Mohammed zijn. Is dat terecht of niet? Heeft een eerdere bewerker dat onterecht toegevoegd? Ik weet het niet. Je hebt gelijk, veel mensen hebben moeite twee kanten van het verhaal te belichten, vooral als ze het met een kant niet eens zijn. Groet, JanCK   (overleg) 26 dec 2017 20:33 (CET)

Varia 3Bewerken

Nominatie verwijderen PlekBewerken

Dag Wikiklaas, begrijp initiële nominatie Plek platform. Heb links apps verwijderd en enige inhoud en referentie artikel op Computable toegevoegd. Havanafreestone (overleg) 27 dec 2017 22:07 (CET)

Fijn dat je het begrijpt. WIKIKLAAS overleg 27 dec 2017 22:50 (CET)
En begrijp jij relevantie beter met aanpassingen? Havanafreestone (overleg) 27 dec 2017 23:11 (CET)
Nee, ik lees nog steeds reclame, begrijp geen iota van de werkzaamheden van het bedrijf, en zie nergens iets in de tekst wat door een onafhankelijke deskundige over Plek is geschreven. Op deze manier wekt het allemaal sterk de indruk dat de marketingafdeling van het bedrijf zelf bezig is om het bedrijf via Wikipedia meer bekendheid te geven, en daarvoor is Wikipedia niet bedoeld. WIKIKLAAS overleg 27 dec 2017 23:40 (CET)

KoerdenBewerken

We hadden het hierboven over de geldingsdrang van Berbers en Riffijnen. Nu stuitte ik op de geldingsdrang van Koerden. Een anoniem heeft overal aan Turkse plaatsen de Koerdische naam toegevoegd. Is dat wel wenselijk? ErikvanB (overleg) 30 dec 2017 14:22 (CET)

Wat mij betreft is dat relevant waar het topografische namen in Koerdisch gebied betreft. Het is natuurlijk een heikel punt, want er zijn ongetwijfeld ook nationalistische Turken die menen dat die Koerdische namen helemaal niet genoemd moeten worden. Ik ben al voorzichtig waar het de Friesche plaatsnamen betreft, en begrijp nog veel minder van dat Koerdische conflict. Ik laat deze drinkbeker dan ook graag aan me voorbij gaan. WIKIKLAAS overleg 30 dec 2017 14:29 (CET)
Snap ik. Bedankt. ErikvanB (overleg) 30 dec 2017 14:35 (CET)
Waarvan akte. Lotje (overleg) 30 dec 2017 16:14 (CET)

Verwijderen van artikel Tony WillemsBewerken

U schrijft: "Ik heb het artikel daarom weer uit de hoofdnaamruimte verwijderd, en teruggeplaatst waar Mbch331 het voor je geplaatst had: in je eigen naamruimte." Ik vind dit op deze plek niet terug. Andries Van den Abeele (overleg) 30 dec 2017 19:05 (CET)

Beste Andries Van den Abeele, volgens mij kunt u gewoon het logboek van een verwijderde pagina bekijken, en dan zien dat ik bovengenoemd artikel vanmiddag wel degelijk terugplaatste in de eigen naamruimte van Sonuwe, waarbij ik ook een duidelijke bewerkingssamenvatting schreef. Ik zocht daarna onmiddellijk de OP van Sonuwe op, om nog meer duidelijkheid te verschaffen. Toen ik dat bericht opsloeg had Sonuwe het artikel alweer naar de hoofdnaamruimte verplaatst. Ik ben natuurlijk niet Gekke Henkie, en heb toen het artikel niet nogmaals naar Sonuwe's naamruimte verplaatst, maar het verwijderd: er moest hoe dan ook eerst een verzoek tot terugplaatsing in de hoofdnaamruimte worden gedaan. Totdat een dergelijk verzoek er was, maakte het niet veel uit of het dan in de naamruimte van Sonuwe stond, of verwijderd was: een verwijderd artikel kan altijd weer worden teruggeplaatst. Inmiddels heeft Multichill het weer teruggehaald, en opnieuw in de eigen naamruimte van Sonuwe geplaatst, dus je moet het daar weer kunnen vinden. Zie ook de link die Multichill daarvoor gaf op de OP van Sonuwe. WIKIKLAAS overleg 30 dec 2017 19:20 (CET)
Beste Wikiklaas, ik denk dat jij ook niet de meest geschikte moderator was om deze zaak af te handelen. Jij had je in een eerdere fase al eens uitgesproken tegen het artikel. Dan dien je van verdere acties te onthouden. Er zijn voldoende andere moderatoren om dit af te handelen en op één dag zal het ook niet aankomen. Het artikel stond er voordien ook al zes jaar. Akadunzio (overleg) 30 dec 2017 19:56 (CET)

Spergularia bocconeiBewerken

Hallo Wikiklaas,

Ik kwam Spergularia bocconi tegen en de verwarring over de spelling van het epitheton. Ik zie dat je daar stellige uitspraken over gedaan hebt.

De betreffende botanicus leefde in een tijd dat Latijn de voertaal van de wetenschap was, zodat het voor de hand ligt dat hij in een latijnse vorm aangeduid geworden zal zijn. Na enig zoekwerk bleek mij dat de gangbare latijnse vorm van de naam van Boccone "Bocconius" zal zijn (o.a hier, hier, hier, en hier). Niettemin wordt ook "Bocconus" wel gebruikt, met name door Linnaeus (hier en hier).

De pagina in Tropicos (niet hier!) heeft dus vaste grond onder de voeten. - Brya (overleg) 31 dec 2017 06:46 (CET)

Het gaat om ICN Rec. 60.C.2: Personal names [...] possessing a well-established latinized form. Zoals je zelf al laat zien is er voor Boccone geen "well-established latinized form". Boccone overleed in 1704, dus leefde ruim voor Linnaeus (geboren 1707). Als er voor zijn naam een "well-established latinized form" had bestaan, dan had Linnaeus niet zo zitten stuntelen door "Boccone" op te vatten als de ablativus van Bocco.
Er moet sowieso een keus gemaakt worden bij de spelling: volg je de spelling door Scheele, of die door Graebner? In IPNI wordt de naam als bocconei gegeven, zelfs met de toevoeging dat de schrijfwijze van het basioniem ook bocconei had moeten zijn. Wat ik in het artikel heb gedaan is aangeven waarom de keuze van Graebner op basis van de Code in retrospectief goed te verdedigen is, en die van Scheele minder. WIKIKLAAS overleg 31 dec 2017 13:30 (CET)
Je hebt natuurlijk een goed punt dat ik daar een paar dingen veel te stellig opschreef, ik schreef het bijna zeven jaar geleden, en ik zou dat inmiddels ook niet meer zo gedaan hebben. Ik heb me nog eens over het artikel gebogen en in eerste instantie de naamgevingsgeschiedenis wat exacter belicht, met links naar de publicaties die in BHL beschikbaar zijn. Wat het deel over de schrijfwijze betreft lijkt het me beter om daar de twee schrijfwijzen naast elkaar te zetten, en ik heb daar inmiddels een aanzet toe gegeven. Geef me nog even de tijd. WIKIKLAAS overleg 1 jan 2018 16:49 (CET)
Dat is toch niet helemaal zoals Rec. 60C.2 werkt. Het is bedoeling om het voorliggende epitheton (stuk voor stuk) te toetsen, of het een grammaticaal juiste vorm van een bestaande latijnse (of gelatiniseerde) persoonsnaam is. Het is niet de bedoeling om uniformiteit af te dwingen: een epitheton dat Martius eert kan zowel de vorm martii als martiusii krijgen; een epitheton dat Chamissoo eert kan zowel de vorm chamissonis als de vorm chamissoi krijgen (Ex. 16).
        Ook is het niet zo dat er slechts één gevestigde latijnse (of gelatiniseerde) vorm kan zijn voor een persoonsnaam. Een epitheton dat een Jan eert kan de vorm joannis of johannis (of iohannis, ioannis) krijgen. Bij het toetsen van een epitheton bocconii zal blijken dat er een Latijnse vorm "Bocconius" is die tamelijk algemeen gebruikt is (zoals ook blijkt uit de geslachtsnaam Bocconia, niet ' Bocconea ' naar Boccone) en door tijdgenoten ongetwijfeld zonder problemen herkend geworden zal zijn, met als genitief bocconii. Het epitheton mag dus niet 'gecorrigeerd' worden. Bij het toetsen van een epitheton bocconi blijkt dat er een Latijnse vorm "Bocconus" is (kennelijk een variant van "Bocconius") die door bijvoorbeeld Linnaeus gebruikt werd. Ook dit epitheton mag dus niet 'gecorrigeerd' worden. Dat er meerdere vormen van een persoonsnaam zijn komt uiteraard ook vandaag de dag voor (zie ook Rec. 46B.2).
        Wat betreft IPNI, gelukkig staat daar een toelichtende opmerking bij. Deze gaat uit van een "belief that Scheele implicitly latinized": deze opmerking zou geheel correct zijn als er hier sprake was van "implicit latinization". Maar dit is hier niet het geval: het gaat om een sinds lang bestaande latijnse vorm. De opmerking is dus irrelevant. - Brya (overleg) 2 jan 2018 06:18 (CET)

Bror Yngve SjöstedtBewerken

Hallo Wikiklaas,

Ik schiet altijd in de alarmstand als ik twee fouttypen in een kort artikel of in hoofdzaken aantref. Aldus bij en:Bror Yngve Sjöstedt. Meestal is er dan veel meer mis, vooral als de fouten al door de oorspronkelijke auteur gemaakt zijn. Na vergelijking met het Duitse artikel en het opsporen van een elementaire bron lijkt het in dit artikel mee te vallen; de foute botanische afkorting is door een latere bewerker ingevoegd. Daarom durfde ik het zelf aan te pakken, zie deze diff voor mijn reparatie. De zoölogische afkorting heb ik geschrapt, omdat ik als leek er geen bron voor kon vinden, terwijl de standaardisering blijkbaar te wensen overlaat en er meer zoölogen zijn met de achternaam Sjöstedt. Ook de opmerking "Unlike in botany, it is not recommended to abbreviate the name of the author in zoology" was niet aanmoedigend. Better safe than sorry. Zou je misschien na kunnen kijken of het zo goed is en eventueel een passende afkorting in kunnen voegen? Ik overweeg om uit het Engelse en Duitse artikel een vertaling naar het Nederlands samen te stellen, omdat beide teksten geen noemenswaardige valkuilen lijken te bevatten, maar ik doe het niet als je overtuigende tegenargumenten aanreikt — bertux 31 dec 2017 16:02 (CET)

Goed dat je er zo kritisch naar kijkt. Dezelfde auteur wordt vaak op een andere manier geciteerd achter botanische namen dan achter zoölogische. Voor een check op de botanische afkorting kun je terecht in IPNI. Voor zoölogische auteurs ken ik niet zo'n website. In de zoölogie is het in elk geval al lang gebruik om de achternaam van een auteur volledig te geven. Carl Linnaeus sr. wordt dus "L." bij botanische namen, en "Linnaeus" achter zoölogische. Als er meer auteurs met dezelfde achternaam zijn, dan is het bij zoölogische namen gebruikelijk om van de oudste alleen de achternaam te geven, en bij jongere de initialen toe te voegen. "Fabricius" is Johann Christian Fabricius, "O. Frabricius" staat voor Otto Fabricius (die tweede was weliswaar tien maanden ouder, maar publiceerde later en minder). Bror Yngve Sjöstedt was van 1866, de andere Sjöstedts waren niet alleen jonger: ze waren ook nog eens uitsluitend botanicus.
Het lijkt me een heel goed idee om voor de Nederlandstalige Wikipedia een vertaling te maken. WIKIKLAAS overleg 31 dec 2017 16:34 (CET)

Dank voor je uitleg!Bewerken

Ha Wikiklaas, om het risico te vermijden dat je mijn (veel te late reactie) op jouw uitgebreide uitleg over het afhandelen van cyberpesten en privacyschending]] mist: ik heb inmiddels eindelijk gereageerd op mijn eigen OP. Ik waardeer dergelijke tips zeer: mijns inziens is het vaak niet de daadwerkelijke (moderator)handelingen die ingewikkeld zijn, maar juist het precieze hoe en waarom van dergelijke handelingen die veel lastiger zijn. Ik wilde nogmaals mijn waardering uitspreken over de moeite die je hebt genomen om deze uitleg te geven. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 2 jan 2018 21:17 (CET)

Ik lees dit, vlak nadat ik een antwoord heb opgeslagen waarin ik al zei dat het goed was dat je me even pingde. Het is dus opgemerkt. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 2 jan 2018 21:25 (CET)

Scheikunde en aanverwante productenBewerken

Wanneer iemand op Verplaatsen komt verzoeken Scheikunde om te dopen in Chemie op basis van een eigen interpretatie van het woord, ga ik natuurlijk lichtelijk ongerust kijken wat iemand wél op eigen houtje hernoemd heeft. Dat was, naast een hernoeming van een pagina naar Scheikunde2, onder andere de hernoeming De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh naar De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren. Echter raak ik daar het spoor bijster, want waar wees De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh nu vóór de hernoeming in 2014 heen? Tot vandaag wees hij naar de compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh, maar dat heb ik net gewijzigd in een redirect naar het schilderij. ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:20 (CET)

Merk trouwens op dat Banninck in de redirect is gespeld als Banning. ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:25 (CET)
... en dus heb ik De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren ook maar even aangemaakt.   ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:27 (CET)
Intussen een vreemd kopje. Alles is natuurkunde en alles is scheikunde. – Maiella (overleg) 3 jan 2018 00:31 (CET)
Zelfs jij. ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:37 (CET)
Inderdaad. Maar ik ben ook biologie, filosofie en theologie. Ziel-lichaam en zo. God is dood (Nietsche). Bestaat er een hiernamaals? Daar wil ik graag in geloven. Nou ja, met leeftijd komt dat misschien vanzelf. – Maiella (overleg) 3 jan 2018 00:44 (CET)
God is dood en ik voel me zelf ook niet zo lekker.   Wie zei dat ook alweer? Gerard Reve, denk ik. ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:48 (CET)
Matroos Vos!!! Wie zei dat? ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 00:49 (CET)
Woody Allen geïnspireerd door Nietzsche's God is dead? Natuur12 (overleg) 3 jan 2018 01:00 (CET)
Huh, hè, wat, is u daar nog? Hoorde ik daar nou mijn naam? Parbleu, ik lag gisteravond nog hoogstnodelijk te detoxen van alle champagne en oliebollen van de laatste dagen. Afijn, "God is niet dood, God heeft de kanker" is de variant van Reve op Nietzsche (excuse my language, ik citeer hier slechts onze Grootste Schrijver ooit – nu ja, na Kluun natuurlijk). John Lennon dacht dat hij zelf God was, maar goed, die dacht ook dat hij een walrus was. "Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten" komt uiteraard van de dichtende broer van Glenn Close. En de fijnzinnige humanist, mensenrechtenactivist en genderklapverkleiner Camiel Eurlings heeft die laatste uitspraak op zijn beurt dan weer verbasterd tot "Ik ben God zelve, dus steek al die kritiek maar daar waar het licht nooit komt!" C'est tout, meer smaken zijn er niet. Heb ik nu de kleurentelevee gewonnen? Matroos Vos (overleg) 3 jan 2018 20:37 (CET)
Ja! Gefeliciteerd! Af te halen bij Wikiklaas thuis.   Schitterend, dankjewel! ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 20:47 (CET)
(en na 8 en 9) Ik klikte zojuist een paar keer op de knop "Toon bewerking ter controle", en toen ook nog twee keer op "Wijzigingen publiceren" (die controle maakt kennelijk weinig indruk, wat er staat dringt vaak pas echt tot me door als het is opgeslagen, volgens mij heb jij daar ook last van) en intussen zag ik elke keer het aantal bewerkingen op m'n OP oplopen: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ik heb nog even gewacht, en zag toen tot m'n geruststelling dat jij het was. Toen kwam er toch nog een 7 bij...
Ik kan je melden dat ook ik naar aanleiding van dat bizarre verzoek had gecheckt wat er allemaal op eigen houtje was veranderd. Ik herinner me dat er geen zaken bij waren die echt schadelijk waren, en dat ik het toen op z'n beloop heb gelaten. Ik vraag me alleen af wat we met die naam "Banning" moeten. Natuurlijk is die nog uit de tijd dat mensen zelfs hun eigen achternaam nog in verschillende varianten spelden, dus om nou te beweren dat "Banninck" de enig juiste vorm is, en dat dus die andere redirects maar weg zouden moeten is onzin. Maar het wordt nu wel een geval van bomen en bos.
Om mij heen kijkend zie ik het hiernamaals met leeftijd juist verdwijnen. Men noemt dat wel wijsheid. WIKIKLAAS overleg 3 jan 2018 00:53 (CET)
Dan word ik graag ouder met iets minder wijsheid, tegen beter weten. – Maiella (overleg) 3 jan 2018 00:57 (CET)
En de mens schiep God naar zijn evenbeeld... WIKIKLAAS overleg 3 jan 2018 01:00 (CET)
Dan hebben we opnieuw matroos Vos nodig. – Maiella (overleg) 3 jan 2018 01:02 (CET)
Ah, excusez-moi, deze tweede hulpkreet had ik eerder deze week over het hoofd gezien. Wat betreft die onontkoombare waarheid dat het de mens is die God schept naar des mensen evenbeeld – en niet andersom: het viel Xenophanes reeds op dat de goden van de diverse volkeren wel erg vaak sprekend op hun vereerders leken. Maar in de joods-christelijke wereld was het volgens mij de ongekend dappere Bento de Espinosa die deze voor elke vorm van godsdienst natuurlijk vernietigende theorie voor het eerst zo helder onder woorden bracht. Ook een vermaard godloochenaar als Multatuli was erg gecharmeerd van deze gedachte. Nietzsche gaf dan weliswaar met zijn Gott ist tot de eens zo Almachtige de genadeslag, maar het onvermijdelijke sloopwerk was dus eigenlijk al eeuwen daarvoor door onze eigen Spinoza in gang gezet. Matroos Vos (overleg) 6 jan 2018 00:09 (CET)
Hihi, malle mensen. Ja, Wikiklaas, natuurlijk moeten alle redirects wel blijven bestaan vanwege de (mij niet geheel onbekend voorkomende) spellingvariant. En inderdaad dringt vaak pas later door wat ik heb opgeslagen, reden waarom ik vrijwel altijd na het opslaan de diff nakijk. Door dat rood zie je het ook beter, en soms ontdek ik daarin dat ik toch een fout heb gemaakt. Groet, ErikvanB (overleg) 3 jan 2018 01:19 (CET)

SegWitBewerken

Pardon? Ik heb ruim 6 uur gewerkt aan een handmatige vertaling van het Engelse artikel over SegWit, met correcties, data verbeteringen etc. Segwit is een van de belangrijkste onderdelen van bitcoin. Het komt over als een belediging als je 6 uur werk weggooit zonder overleg en afdoet als "gebrabbel" of "autmatische vertaling" wat het zeker niet is, als je even had gekeken.

Graag terugplaatsen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door WritersBlok (overleg · bijdragen) 3 jan 2018 20:04‎

WritersBlok heeft een eventuele terugplaatsing niet afgewacht en het artikel opnieuw aangemaakt. Ik wil de gebruiker best geloven dat het geen machinevertaling is, maar in de huidige staat is het niet geschikt voor Wikipedia. Ik heb het artikel op TBP gezet. Mbch331 (Overleg) 3 jan 2018 20:24 (CET)
Ik had het niet zelf voor verwijdering voorgedragen, maar behandelde dit als een nuweg-verzoek. Er was werkelijk waar geen doorkomen aan. Alles wees op een computervertaling; de lezer werd hier geen zier wijzer van. De term "gebrabbel" was de vriendelijkste die ik voor dit zwaar onvoldoende product kon bedenken. Nou ja, de lezer mag zelf oordelen: zie hier. Dat het een van de belangrijkste onderdelen van bitcoin is, is reden om er zeer zorgvuldig over te schrijven maar geen reden om een artikel erover hoe dan ook te accepteren. WIKIKLAAS overleg 3 jan 2018 20:56 (CET)

Informatie PlantumBewerken

Beste Wikiklaas,

De intentie van de informatie over Plantum is geen reclame (wij verkopen niets) maar het beschikbaar stellen aan de gebruikers van informatie over wie we zijn. Zie ook de pagina over onze zusterorganisatie ESA (European Seed Association) die vergelijkbaar is en wel op Wikipedia staat. Ik heb de meeste woorden "Plantum" al uit de tekst gehaald, ik wil de tekst met alle plezier neutraler maken, maar wat kan ik dan meer kan doen om de tekst neutraal te maken? Het lijkt me ook niet de bedoeling dat ik een ander vraag om deze informatie te publiceren. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Plantum (overleg · bijdragen) 4 jan 2018 15:47‎ (CET)

Het lijkt me inderdaad niet de bedoeling dat u een ander vraagt om de informatie te publiceren. Het lijkt me überhaupt niet handig dat u zich bezighoudt met een artikel over uw eigen organisatie in deze encyclopedie. Als Plantum relevant is, dan komt dat artikel er vanzelf, en dan wordt het geschreven door niet-betrokkenen die zich baseren op wat er door deskundigen over uw organisatie is geschreven. WIKIKLAAS overleg 4 jan 2018 15:55 (CET)

Ik vraag me sterk af of een niet-betrokkene die zich baseert op wat door deskundigen over ons wordt geschreven wel in staat is juiste en voldoende precieze informatie over onze organisatie te produceren. En hoe wordt er dan bepaald wie deskundig is? Een dergelijke benadering lijkt me eerder te leiden tot onjuiste informatie. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Plantum (overleg · bijdragen) 4 jan 2018 16:36‎ (CET) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

De praktijk wijst uit dat het nou juist de mensen zijn die nauw bij een bedrijf of organisatie betrokken zijn, die niet in staat zijn om objectief en neutraal over dat bedrijf of die organisatie te schrijven. Bedenk daarbij dat Wikipedia geen bedrijvengids is, maar een project waarin kennis verzameld wordt en vrij beschikbaar gemaakt. Met kennis wordt bedoeld wat deskundigen over een onderwerp schrijven. Als er geen onafhankelijke economen of historici zijn die over uw organisatie schrijven/hebben geschreven, dan is er ook geen kennis over beschikbaar te maken. Wat u erover kwijt wilt, hoort thuis op uw eigen website, niet in de encyclopedie. WIKIKLAAS overleg 4 jan 2018 20:40 (CET)

Mosasaurus reconstructieBewerken

Hoezo is er geen plaats voor eigen werk? Het werk is nagekeken en geaccepteerd op de Engelstalige pagina. En de huidige reconstructies op de pagina zijn nogal gedateerd. Ze zijn erg mager en hebben nog steeds de gedateerde roeispaanvormige staartvin.

"Nagekeken en geaccepteerd op de Engelstalige Wikipedia" is een wassen neus, en geen kwaliteitsmerk. Het betreft een door jouzelf gemaakte reconstructie. Dat valt onder de noemer origineel onderzoek en daarvoor is hoe dan ook geen plaats in deze encyclopedie. Als je iets zinnigs wilt doen met betrekking tot dit onderwerp, dan zul je je moeten verlaten op gepubliceerd werk, en daarnaar moeten verwijzen; je eigen tekeningen voegen slechts extra ruis toe aan de al volop bestaande verwarring. WIKIKLAAS overleg 5 jan 2018 23:12 (CET)
Alles van Nobu Tamura en Dimitri Bogdanov, de enige huidige reconstructies op de pagina zijn ook origineel onderzoek. Dus die kunnen dan ook meteen geschrapt worden als je toch bezig bent. Beide zijn geen gepubliceerde paleontologen en worden alleen gebruikt omdat ze veel werk hebben en veel uploaden.
En als we het over afbeeldingen hebben heb je die pagina niet eens gelezen. Een grote uitzondering in dit beleid geldt voor afbeeldingen. Wikipedia-gebruikers worden juist aangemoedigd om foto's of anderssoortige afbeeldingen te produceren en die te uploaden. Dergelijke afbeeldingen dienen dan te worden vrijgegeven onder GFDL of een andere toegestane licentie ter illustratie van artikelen. Zie voor meer informatie hierover het beleid voor gebruik van media. De reden voor het wel toestaan van afbeeldingen is dat deze zelden "ongepubliceerde feiten, argumenten, concepten, stellingen of theorieën" bevatten. Bovendien staat de wetgeving in veel landen in combinatie met het willen creëren van een vrije encyclopedie ons niet toe om veel publiek toegankelijke afbeeldingen te gebruiken. Afbeeldingen gemaakt door gebruikers zijn een welkome aanvulling voor Wikipedia.
Een nadeel van het toestaan van het uploaden van eigen foto's is het feit dat gebruikers bewerkingssoftware kunnen gebruiken om bepaalde feiten anders weer te geven dan de werkelijkheid. Een bewerking van een foto moet daarom duidelijk als dusdanig zijn omschreven. Afbeeldingen die origineel onderzoek weergeven, zoals een diagram van een bepaald atoom met niet eerder ontdekte onderdelen die door de uploader nu voor het eerst worden gepubliceerd, zijn niet toegestaan. Jonagold2000 (overleg) 5 jan 2018 23:34 (CET)
Lees nou verdorie de richtlijn WP:GOO eens door, knul! Het heeft geen enkele zin om afbeeldingen bij een onderwerp te presenteren als gebruikers daar hun eigen interpretatie hebben zitten uittekenen. Als je het met een afbeelding op een pagina niet eens bent omdat die volgens jou niet voldoet aan dezelfde richtlijn, dan ben je van harte welkom om dat op de OP van het artikel te melden, maar dat is op geen enkele manier een reden om je eigen geknoei te vergoelijken. Origineel onderzoek blijft origineel onderzoek, hoe je het ook wendt of keert, en voor jouw eigen afbeelding zie ik geen enkele verantwoording in de zin van een referentie naar een door een deskundige gepubliceerde afbeelding. Wat je daar tekende bestaat hooguit in je eigen fantasie. WIKIKLAAS overleg 5 jan 2018 23:43 (CET)
En jezelf vergelijken met Nobu Tamura of Dimitri Bogdanov, dat noem ik arrogantie. Zie maar dat je buiten Wikipedia eenzelfde status voor je afbeeldingen verwerft als die twee illustratoren, en laat het dan maar aan anderen over om je afbeeldingen in de encyclopedie te plaatsen. Lange weg te gaan, zo lijkt me. WIKIKLAAS overleg 5 jan 2018 23:47 (CET)

TeslagedoeBewerken

Staat nu hier. Groet,   MoiraMoira overleg 7 jan 2018 13:17 (CET)

Had ik al gezien want jouw OP staat op mijn volglijst, zoals je uit mijn interventies zo nu en dan al wel begreep. WIKIKLAAS overleg 7 jan 2018 13:23 (CET)

Klaus JohannisBewerken

Dag Wikiklaas,

Ik ben het niet eens met de redenen die jij opgeeft om mijn aanvulling op het artikel van Klaus Johannis terug te draaien. Je eerste argument, dat ik de volgorde geweld aandoe, is op te lossen door de alinea's van volgorde te veranderen. Ik heb er voor gekozen om de alinea's na de 2013 alinea te plaatsen omdat het eindoordeel in 2017 plaatsvond. Maar als je liever ziet dat het voor 2013 geplaatst wordt omdat het in allemaal rond 1999 begon dan is mij dat om het even.

Je tweede argument, het artikel zou tendentieus zijn. Dat heb ik nu juist willen vermijden door enkel de feiten op te schrijven. Het kon veel erger, door te stellen dat elke keer als de rechtbank van Sibiu een oordeel moest vellen, dit in het voordeel van Johannis was, op hetzelfde moment als dat hij burgemeester was. Door te stellen dat hij, ondanks dat al in 2007 was aangetoond dat de papieren waarop hij zijn claim baseerde waren vervalst, toch door ging met procederen. De tweede alinea is wellicht wat tendentieuzer maar die heb ik nu juist er in gezet omdat de oorspronkelijke alinea (die jij nu hebt teruggeplaatst) nog veel tendentieuzer is. Die suggereert namelijk dat er een rechtszaak is geweest, wat niet zo is (er wordt ook geen referentie naar deze uitspraak getoond). Hij is dus ook nooit vrijgesproken van corruptie in deze zaak want de zaak is er nooit geweest. Daarnaast geeft de referentie die aan deze alinea gekoppeld is - die helemaal niet over deze zaak gaat - de suggestie dat Johannis valselijk beschuldigd is omdat er wel vaker ongefundeerde corruptie beschuldigingen in Roemenië plaatsvinden. Maar de suggestie van corruptie komt niet helemaal uit de lucht vallen. Deze alinea lijkt geschreven door een bewonderaar.

Ik vind dit een belangrijke toevoeging omdat het aantoont dat Klaus Johannis geen heilige is in een gepolariseerd land. Elke Nederlandse politicus zou een dergelijke zaak ook in zijn wiki-pagina aantreffen als dat het geval was.

Mvg, brbbl (overleg) 7 jan 2018 17:27 (CET)

 • Dag Wikiklaas, Ik zie je terugdraaiaktie en ben het maar zeer gedeeltelijk met je eens. Op het moment van schrijven van de eerste alinea over corruptiebeschuldigingen, ten tijde van de presidentsverkiezingen, waren er twee uitspraken mbt betreffende huizen in het voordeel van Johannis. Er was geen enkele uitspraak tegen hem. Intussen is er meer twijfel over zijn huizen en is er een eindoordeel van de rechtbank bij een deel daarvan, negatief voor hem. Je kunt je inderdaad afvragen hoe 'schoon' hij zelf is. Dit lijkt mij belangrijk op Wikipedia te melden. Ik ben blij dat Brbbl dit verder heeft uitgewerkt. Alleen de lengte van zijn bijdrage lijkt me hier wat lang. Ik denk dat het iets beknopter kan. Mijn voorstel is Brbbl's bijdrage terug te plaatsen. Ursulbrun(overleg) 29 jan 2018 21:58 (CET)

SupertrashBewerken

Hallo Wikiklaas,

Allereerst bedankt voor het tegenhouden van het rücksichtslos afvoeren van Supertrash naar de prullenbak wegens 'reclame'. Ik vind het nogal bruut dat een artikel, waar iemand met zorg aan heeft gewerkt, vrijwel direct 'nuweg' zou moeten zonder enige vorm van overleg. Bovendien voldoet het artikel niet aan de criteria, zoals genoemd in het Wikipedia-artikel: Reclame. Ik begrijp dat je het daardoor ook hebt tegengehouden. Een argument voor die vermeende reclame van degene die het artikel wilde verwijderen, heb ik nog niet ontvangen. Het is al-met-al toch vreemd, dat een artikel zomaar, zonder vorm van wederhoor, door een willekeurige mede-Wikipediaan kan worden afgevoerd, als iets hem/haar daarin niet bevalt, nog afgezien het wel of niet aan alle regels voldoet. Zo kan iemand, die een negatieve mening over een artikel heeft, dat artikel met een verzinsel laten afvoeren!
De vraag is alleen: hoe nu verder? Merknamen noemen is niet verboden en er zijn vele voorbeelden van artikelen die merknamen bespreken en ook niet als reclame worden aangemerkt.

Graag verneem ik jouw reactie.
Met vriendelijke groet, Djsgmnd (overleg) 9 jan 2018 03:20 (CET)

Beste Djsgmnd, mijn enige bemoeienis met uw artikel bestond eruit een verzoek om het onmiddellijk te verwijderen niet uit te voeren omdat niet was voldaan aan de criteria daarvoor, zie: hier. De opvating dat dit reclame betrof is wat mij betreft goed te verdedigen, maar bij twijfel is het beter er een oordeel van meerdere gebruikers over te vragen, en dat is wat ik deed. Mijn bemoeienis hield dus geen steun voor het artikel in, en u doet er ook het best aan dat niet zo uit te leggen. Ik zie eerlijk gezegd ook niet wat dit onderwerp relevant maakt voor de encyclopedie, en daarbij was het stuk vrij slecht geschreven. Maar nu ik het aan anderen heb overgelaten er een oordeel over te geven, trek ik mijn handen er weer met veel genoegen vanaf. Lifestyle is niet mijn specialisme, en ik concentreer me graag weer op onderwerpen waarin ik zelf goed thuis ben. Met vriendelijke groet, WIKIKLAAS overleg 9 jan 2018 11:40 (CET)

Wim RengelinkBewerken

Dit betrof geen bewerkingsoorlog over inhoud maar een anonieme bewerker die herhaald auteursrechtenschendend knip- en plakwerk plaatst in diverse artikelen. Beveiliging is dus onnodig, de anonieme bewerker heeft uitleg gekregen. Persoonlijk denk ik dat de informatie op zich relevant is overigens (net zoals een gebruiker die niet zag dat dit copyvio was en het terugplaatste) maar dat is niet het probleem hier. Als de anoniem persisteert wordt deze wederom geblokkeerd.   MoiraMoira overleg 9 jan 2018 18:27 (CET)

Ik zag dat ook gerenommeerde bewerkers zich waren gaan bezighouden met het terugplaatsen van dat knip- en plakwerk, en meende dat even rust in de tent in dat geval handig was. Maar als je denkt dat je het zonder beveiliging kunt monitoren, dan gaat die er nu weer af. Dank voor je bericht. WIKIKLAAS overleg 9 jan 2018 18:32 (CET)
Artikel staat nu op mijn volglijst.   MoiraMoira overleg 9 jan 2018 18:33 (CET)

WerklastBewerken

Beste Wikiklaas, excuus voor al het werk waarmee ik je opzadel door mijn nuweg-nominaties. Hopelijk neem je het mij niet al te veel kwalijk. Groet van Paul Brussel (overleg) 9 jan 2018 19:01 (CET)

Beste Paul, ik neem je helemaal niks kwalijk. Ik waardeer het zelfs zeer dat je zelf zoveel werk op je neemt. Wat je van mijn bezigheden merkt zijn slechts de gevallen waarin ik meen dat de RVM niet voorschrijven dat een artikel direct verwijderd moet worden. Bij twijfel daarover plaats ik een artikel liever op TBP zodat meer gebruikers het nog kunnen inzien en er een oordeel over kunnen geven. Er wordt door diverse gebruikers, Edoderoo voorop, ook regelmatig dringend verzocht om een artikel dat eenmaal op TBP is aangemeld, of een artikel waarbij twijfel bestaat of het volgens de RVM direct kan worden verwijderd, toch vooral twee weken op TBP te laten staan. Ik ben daarmee hooguit erg voorzichtig als het gaat om artikelen over minderjarigen. Ik hoop op begrip van jouw kant dat niet elk nuweg-verzoek door mij (of andere moderatoren) wordt gehonoreerd. Met hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 9 jan 2018 19:19 (CET)
Beste Wikiklaas, dank voor je bericht en zeker begrijp ik je volkomen, en af en toe ben ik het niet met je eens, maar dat stoort me in jouw geval allerminst. Groet van Paul Brussel (overleg) 9 jan 2018 19:39 (CET)

Opel, nous vivons des voituresBewerken

Beste Wikiklaas, Welnu, ik heb een nieuwe bijdrage aan het lemma Opel 'bedacht'. Zie maar of je er mee uit de voeten kunt. Mocht je het willen terugdraaien, zou je dan daarvoor in de plaats aanpassen van het lemma willen overwegen? Mijn aangehaalde bron (ANP-bericht op nu.nl) zegt dat Opel is overgenomen namelijk. Dank. Mvg, --Theo Oppewal (overleg) 9 jan 2018 23:38 (CET)

Niemand, maar dan ook werkelijk niemand, heeft ontkend of bestreden dat Opel was overgenomen. De kritiek op jouw bewerking was dat je Opel plots veranderde van een Duitse in een Franse autoproducent. En dat was veel te kort door de bocht, om niet te zeggen onjuist. KLM is een Nederlands merk, ondanks de fusie met of overname door Air France; Opel is een Duits merk, ook al heeft het nu een Franse eigenaar. Niet alleen ik, maar nog enkele andere medewerkers verzetten zich ertegen dat je daar voor olifant in porceleinkast speelde, en in één streek een hele geschiedenis wegveegde. Als je die kritiek ter harte hebt genomen, dan concentreer ik me nu graag weer op de zweefvliegen van het geslacht Eristalis. Goedenavond. WIKIKLAAS overleg 9 jan 2018 23:46 (CET)
Bijzondere reactie van je. Ik beticht je bij mijn weten helemaal nergens van. Ik beschouw het als afgedaan. --Theo Oppewal (overleg) 24 jan 2018 00:11 (CET)

Hop (plant)Bewerken

Beste Wikiklaas, ik zag jouw bewerkingen en overleg met de Britse gebruiker in verband met het toevoegen van foto's. Nu had ik eerlijk gezegd niet zoveel bezwaar tegen het toevoegen van zijn foto hoewel de kwaliteit niet al te best is. De foto toont de "gouden hop" die vooral in tuinen voorkomt en waarover sprake is in het artikel. Ik heb gezien dat de gebruiker heel wat foto's toevoegt op Commons en ook al een tijdje administrator is op enwiki, dus kunnen we hier misschien toch uitgaan van goede wil??  DirkVE overleg 10 jan 2018 15:10 (CET)

Ik wil best geloven in goede wil, maar deze gebruiker speelde hier voor de spreekwoordelijke olifant in de porceleinkast, en in dat geval zou hij er beter aan doen om op de OP van het artikel een voorstel te plaatsen voor een afbeelding. Ik wil wel eens kijken of een afbeelding over de "gouden hop" op een of andere manier in het artikel te verwerken is. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 10 jan 2018 15:14 (CET)
Ik heb even m'n best gedaan. De beschrijving die ik van cv 'Aureus' las is dat die geelgroen loof heeft. Ik heb geen enkele afbeelding op Commons gevonden waarin dat zonder meer te zien is. Ik tref daar een paar net uitgelopen bladeren aan waarin het bladgroen nog onvolledig tot ontwikkeling is gekomen (misschien de beste illustraties) en de foto van Pigsonthewing die inderdaad van slechte kwaliteit is, en waarbij het effect net zo goed veroorzaakt kan zijn door gelig zonlicht. Als we een afbeelding van die cultivar plaatsen, dan moeten daarop voor de lezer ook de kenmerken onmiskenbaar te zien zijn, anders heeft zo'n afbeelding slechts verwarring tot gevolg. WIKIKLAAS overleg 10 jan 2018 15:49 (CET)
Daar ben ik volledig mee akkoord.  DirkVE overleg 10 jan 2018 16:22 (CET)

Verwijderen Still Alive - Drama op Mt. KenyaBewerken

Wat was er mis aan de pagina: Still Alive - Drama op Mt. Kenya Dit is een vertaling van: https://de.wikipedia.org/wiki/Still_Alive_-_Drama_am_Mt._Kenya – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.239.2 (overleg · bijdragen) 10 jan 2018 21:31‎ (CET)

Als u hebt weten uit te vinden dat ik het artikel verwijderde, dan moet u ook hebben gelezen dat de daarvoor opgegeven reden "expliciete reclame" was. Het was GEEN vertaling van het Duitstalige artikel. Daarin stond niet "De film gaat in Nederland in premiere op 18 maart 2018" en was ook niet te lezen dat dit "het regie debuut van van de beroemde bergbeklimmer Reinhold Messner" is. U had de weinige tekst uit het vrij neutrale Duitstalige artikeltje dus inderdaad omgezet in een expliciete aanprijzing. En daarvoor is Wikipedia niet. WIKIKLAAS overleg 10 jan 2018 22:44 (CET)

Er staat letterlijk: es ist Reinhold Messners Regiedebüt. [1] op Reinhold Messner pagina staat dat hij een beroemde bergbeklimmer is. Ik heb dit als neutrale feiten proberen samen te voegen. Een NL premiere leek mij relevanter voor de Nederlandse wikipedia dan de Duitse premiere. Maar goed jammer. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.239.2 (overleg · bijdragen) 10 jan 2018 23:05‎ (CET)

U verwart Wikipedia misschien met een lokaal uitgegeven tijdschrift of krant, waarin aankondigingen worden gedaan van wat er binnenkort te gebeuren staat, en dan zou de aankondiging van een filmpremière hier te lande relevant zijn. Wikipedia is echter de Nederlandstalige versie van Wikipedia, bedoeld voor Nederlandstaligen van over de hele wereld, en met als doel om kennis over relevante onderwerpen van over de hele wereld vrij beschikbaar te maken. Kennis betreft over het algemeen zaken die in het verleden gebeurd of beschreven zijn. Dat een film over ruim twee maanden in première gaat is geen kennis die in deze encyclopedie thuishoort. WIKIKLAAS overleg 10 jan 2018 23:22 (CET)
Zelf bedenken dat het nuweg is en het dan ook verwijderen zou een ervaren mod niet moeten willen. Als je naar de eerdere bijdrages van de gebruiker onder IP kijkt dan zie je dat hij/zij geïnteresseerd is in mountainfilms. Niet mijn hobby, maar geen reden om hem zo horkerig te behandelen. Gewoon terugplaatsen en dan, als je dat nodig vindt, op TBP. Peter b (overleg) 10 jan 2018 23:35 (CET)
Waar haal jij in godsnaam de wijsheid vandaan dat ik zelf bedacht zou hebben dat dit een nuweg was? WIKIKLAAS overleg 11 jan 2018 00:07 (CET)
Tis niet te vinden in de geschiedenis van nuweg, en zelfs al was het door een ander genomineerd dan had jij nog geen vrijbrief om de collega onder IP, met een rode overlegpagina, zo honds te behandelen. Peter b (overleg) 11 jan 2018 00:17 (CET)
Er staan wel vaker pagina's in Categorie:Wikipedia:Nuweg die niet op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Direct te verwijderen zijn aangegeven, maar waar dus wel een nuweg-sjabloon op staat... Mvg, Trewal 11 jan 2018 01:14 (CET)
Daar is een scriptje voor. Ziet er zo uit. Natuur12 (overleg) 11 jan 2018 01:17 (CET)

Beste Wikiklaas, het betreft hier een artikel over een film, specifieker een bergfilm, neutraal geschreven obv feiten net als alle andere films op Wikipedia, het gaat niet over een filmvoorstelling maar over het filmdocument zelf. de film is in het verleden in premiere gegaan oa in Duitsland, zoals in de tabel staat, en komt idd in de toekomst uit in Nederland, waarbij ik voor een Nederlandse encyclopedie het vermelden van de premiere in Nederland relevant acht ook al licht die in de toekomst. bij films is de premiere datum een feit en kennis die relevant, dit wordt bij vrijwel elk artikel over films beschreven? Ik zie nog steeds het probleem van dit artikel niet? Wellicht is toe voegen van : "de Nederlandse premiere staat gepland op:..." beter? toevoegen van de synopsis en of omschrijving vond ik nu nog niet gepast daar ik de film zelf nog niet gezien heb. Maar goed vooral nog is het artikel weg!– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.239.2 (overleg · bijdragen) 11 jan 2018 13:50‎ - PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Ik vermoed dat u er goed aan zou doen om een paar dingen uit de handleiding van Wikipedia eens goed te lezen. Naar een heb ik hierboven al gelinkt: Wikipedia:Wat Wikipedia niet is. Het andere belangrijke stuk is Wikipedia:Geen origineel onderzoek. Na lezing van dat laatste stuk zou u vermoedelijk begrijpen dat de encyclopedie niet moet worden samengesteld op basis van wat medewerkers zelf waarnemen aan of vinden van een film, maar aan de hand van wat erover door kenners is gepubliceerd. WIKIKLAAS overleg 11 jan 2018 15:16 (CET)

wikiklaas en Peter b Bedankt en succes verder met jullie wikiplezier(145.133.239.2 11 jan 2018 19:58 (CET))

Ik begrijp dat films die bestaan wiki waardig zijn en dat de artikelen gepasseerd moeten zijn op eerder gepubliceerde feiten liefst met bronvermelding. het betreffende artikel was op enkel woorden na gebaseerd op feiten, echter ik had de bronnen niet vermeld, helaas is het artikel nu definitief weg en kan ik het niet meer aanpassen/ corrigeren. Jammer, want het is een film waar inmiddels veel over te doen is! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.239.2 (overleg · bijdragen) 13 jan 2018 12:21‎ (CET)

Op de pagina WP:Terug kun je moderatoren vragen om het artikel terug te laten plaatsen. Probeer zo neutraal en objectief mogelijk te verwoorden (zoals je hierboven o.a. ook doet) waarom je het artikel graag teruggeplaatst ziet. Groet, Ecritures (overleg) 13 jan 2018 12:28 (CET)
Het voorsel van Ecritures lijkt me een goede optie. Dan kijkt er ook nog iemand anders naar. Dat er over een film veel te doen is, betekent niet automatisch dat we er een artikel over moeten hebben. Voor de encyclopedie is het criterium of er over een onderwerp kennis te delen is. Dat de film bestaat en veel stof doet opwaaien (bij wie overigens?) is geen kennis. Een lezer die meer over de film zou willen weten omdat er veel over gepraat wordt, wil dan meer lezen dan dat het een film is waarover veel gepraat wordt. WIKIKLAAS overleg 13 jan 2018 15:11 (CET)

Monster van Loch NessBewerken

Dag Wikiklaas. Ik heb zojuist deze fantasie-infobox over een diersoort met niet-geëvalueerde IUCN-status verwijderd, maar zal ik het gefantaseer onder het kopje Taxonomie gewoon maar laten staan? Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 11 jan 2018 16:18 (CET) – PS: Waarom ga je deze zomer zelf niet eens op duikvakantie naar Loch Ness om onderzoek te doen naar de Nessiteras wikiklasius?  

Ik kan je vertellen dat ik al eens in Loch Ness gedoken heb. Op een diepte van 45 meter hielden we het wel voor gezien: geen monster te bekennen. Er was überhaupt niet veel te bekennen. Het water is helder maar zit vol organische zuren afkomstig van de veengebieden rondom het meer. Het water kleurt daardoor wat bruinig, maar belangrijker is dat die zuren veel licht absorberen. We doken rond het middaguur, en de zon stond hoog want het was hartje zomer. Op 5 meter diepte was de zon echter al verworden tot een bruine schijf. Ook het licht van onze lampen reikte niet ver. Was er daadwerkelijk een monster geweest, dan had het ons tot heel nabij kunnen benaderen zonder dat we het opmerkten. Een kleine verrassingsaanval, en we waren er niet meer geweest. Het kan natuurlijk ook zijn dat het monster geen duikers eet.... WIKIKLAAS overleg 11 jan 2018 17:09 (CET)
"Een kleine verrassingsaanval, en we waren er geweest!" is verrassend genoeg hetzelfde als "Een kleine verrassingsaanval, en we waren er niet meer geweest!". Gelukkig dus maar, dat je daar geweest bent, en er desalniettemin toch nog steeds bent! Mvg, Trewal 11 jan 2018 20:55 (CET)
Buitengewoon intrigerend inderdaad, dat twee op het eerste gezicht tegenovergestelde zinsdelen nu juist hetzelfde betekenen. Je zou kunnen zeggen dat in "en we waren er niet meer geweest" het woord "geweest" op een 'reguliere' manier gebruikt wordt, namelijk als voltooid deelwoord van het werkwoord "zijn". Terwijl in "en we waren er geweest" "geweest" verwant lijkt aan "gewezen", dat tegenwoordig "voormalig" en "ex-" betekent ("een gewezen burgemeester"), maar vroeger ook "overleden" kon betekenen. Soms is taal een verwarrend, maar schitterend spiegelpaleis. De pap van Aaf en Jelle had er waarschijnlijk wel pap van gelust! Matroos Vos (overleg) 12 jan 2018 03:30 (CET)
(Laat ze maar kletsen, hoor Wikiklaas.) Hoe is het mogelijk dat je die plek ook al weer onder water gezien hebt. Het blijkt dus een vrij bruinig, ondoorzichtig soepje. Niet echt een vrolijke omgeving om 150 miljoen jaar in rond te zwemmen. Vandaar misschien Nessies periscopisch lange nek, waarmee hij af en toe zijn kop boven water kan steken om wat rond te kijken. Anders wordt het leven daar beneden wel erg saai. En dieren kunnen ook al niet naar de bioscoop, dat weet je toch? Hoe dan ook, dankjewel voor je beschrijving; het werpt een heel nieuw licht (vertroebeld licht weliswaar) op het loch.
Beste Trewal & Matroos, ik weet niet waar jullie het allemaal over hebben, maar "er" in "we waren er geweest" verwijst naar de hemel, en "er" in "we waren er niet meer geweest" verwijst naar de aardkloot. ErikvanB (overleg) 12 jan 2018 04:59 (CET)
"En dieren kunnen ook al niet naar de bioscoop". Huh, hoe komt U daar nu weer bij? Er is in dit land zelfs een bioscoop waar knaagdieren de godganse dag sex-positive-porno kunnen kijken! Matroos Vos (overleg) 12 jan 2018 06:31 (CET)
O ja. Dan is de evolutie al in een verder stadium dan ik besefte. ErikvanB (overleg) 12 jan 2018 14:52 (CET)

Spergularia bocconeiBewerken

Hoi Klaas, Ik zag dat je werk hebt verricht aan dit artikel, maar het ligt er nu al weer een tijdje (onafgemaakt) bij. Misschien vergeten om af te voltooien? Vr groet Saschaporsche (overleg) 14 jan 2018 00:14 (CET)

Nee. Brya wacht nog op een antwoord, en ik weet niet hoe ik diplomatiek moet formuleren dat ze een eigen interpretatie van de botanische nomenclatuurcode hanteert die niet in overeenstemming is met de tekst van de Code en niet met het gebruik in de praktijk. WIKIKLAAS overleg 14 jan 2018 00:56 (CET)

Genomineerd voor een WikiUil 2017, uitnodiging voor de uitreikingBewerken

Beste Wikiklaas, Van 4 november t/m 30 november 2017 konden gebruikers van de Neerlandstalige Wikipedia de meest gewaardeerde gebruikers en projecten van 2017 nomineren. Minstens een van de Wikipedia-gebruikers heeft jou voorgedragen voor een WikiUil in de categorie:

 • RedactieUil – Vele vlijtige handen blijven vaak onopgemerkt. Hun werk vindt plaats in de achtergrond en ze zijn er wanneer je ze nodig hebt.

Van harte gefeliciteerd met deze nominatie!

Van 1 januari t/m 14 januari 2018 konden alle actieve gebruikers op Wikipedia hun stem uitbrengen. Welke gebruikers en projecten daadwerkelijk een WikiUil winnen wordt pas bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de WikiUilen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Utrecht op zaterdag 20 januari en daarna ook op Wikipedia. Omdat je genomineerd bent voor deze prijs, willen we je graag uitnodigen voor deze nieuwjaarsbijeenkomst. Meer informatie kun je vinden op: Nieuwjaarsbijeenkomst 2018.

Na de uitreiking kan men gratis het Universiteitsmuseum Utrecht bezoeken en daarna volgt een gratis borrel. Om gratis toegang te hebben is inschrijven noodzakelijk. Blijf je liever anoniem kun je gerust een pseudoniem invullen: via deze link.

Daarnaast willen wij, als organisatoren van de uitreiking van de WikiUilen, ook graag weten of je komt of niet! Kun je dit ons laten weten?   Dat kan door hieronder op dit bericht te reageren, dat kan op de pagina van de Nieuwjaarsbijeekomst, of kan door ons een e-mail te sturen.

Dank voor je bijdragen aan Wikipedia in het afgelopen jaar en we hopen in de toekomst nog meer bijdragen van je te zien!

Namens de organisatie van de prijsuitreiking, Taketa & Romaine 15 jan 2018 11:18 (CET)

Verwijderde paginaBewerken

Ik zag dat u de pagina al verwijderd had voordat ik dat zelf kon doen. Ik had de voorwaarden niet duidelijk gelezen, sorry hiervoor. Voortaan zal ik deze eerst doornemen voor ik iets plaats.

Dank voor uw begrip. U kunt een pagina niet zelf verwijderen, maar als u de enige auteur bent en u denkt bij nader inzien dat u een vergissing maakte door een pagina te publiceren, dan kunt u er een sjabloon {{nuweg}} boven zetten, en wordt de pagina voor u verwijderd. Nu plaatste iemand anders dat sjabloon omdat u inderdaad niets anders deed dan expliciete reclame voor een website maken. WIKIKLAAS overleg 15 jan 2018 15:00 (CET)

Reminder about Blocking consultationBewerken

Hello again,

The discussion about new blocking tools and improvements to existing blocking tools is happening on meta now and is in the final days.

We contacted you because you are one of the top users of the blocking tool on this wiki. We think that your comments will help us make better improvements. There is still time to share your ideas. You can post to the discussion in any language.

Thank you if you have already shared your thoughts. You can also help out by sharing a link to the meta discussion with users on this wiki. Or you can translate the summary of the discussion and share it on this wiki.

If you have questions you can contact me on wiki or by email.

 • I apologize for posting in English.

For the Anti-Harassment Tools team, SPoore (WMF), Community Advocate, Community health initiative (talk) 16 jan 2018 23:30 (CET)

Evenementen voor het artikel GroningenBewerken

Andere grote plaatsen, zoals Leeuwarden, hebben een lijst evenementen. Voor het artikel Groningen ontbreekt dit. De meerwaarde van een (gelinkte) lijst evenementen zou zijn, om de cultuurhistorie van de stad Groningen in één oogopslag te kunnen zien. Als stadjer mis ik deze informatie bij het artikel over de stad Groningen.

Ik denk aan de volgende lijst:

Evenementen
Idealiter is Wikipedia niet een verzameling lijsten maar een verzameling geschreven teksten. ErikvanB (overleg) 17 jan 2018 16:37 (CET)
Wat ErikvanB al zegt. Dit is allemaal leuk en aardig, maar wat u zojuist deed was een lijstje namen plaatsen, waarvan er geen enkele een link was, en waarbij over geen enkel evenement een nadere toelichting te lezen was. En dan heeft zoiets geen zin. Bedenk daarbij alstublieft dat voor u als "stadjer" een naam geen toelichting behoeft omdat u met het fenomeen of evenement bekend bent, maar dat de meeste lezers het artikel opzoeken om iets te weten te komen over een stad waarmee ze niet bekend zijn. Uw kijk op de zaak is daardoor een iets andere dan die van de lezer die niet in stad woont. Ook geeft de korte toelichting die u hierboven bij enkele evenementen geeft de indruk dat u reclame voor de stad aan het maken bent. Een omschrijving als "in de prachtige ambiance van" hoort in de encyclopedie niet thuis. Dat Gronings Ontzet een "belangrijke" feestdag is, is uw mening. De universiteit geeft er tegenwoordig bijvoorbeeld al geen vrije dag meer voor, dus het belang lijkt wel wat af te nemen. WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 16:41 (CET)
Dat de universiteit er geen vrij meer voor geeft komt omdat ze nog niet hebben kunnen vinden hoe ze GO in het Engels moeten noemen, dan zijn ze bang dat de studenten het niet begrijpen. Voor alle andere stadjers is de 28e nog steeds de belangrijkste dag van het jaar. Peter b (overleg) 17 jan 2018 16:55 (CET)
Dat is zeker zo als je "stadjer" definieert als iemand die de 28e de belangrijkste dag van het jaar vindt. WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 18:16 (CET)

ConsensusBewerken

Ik zie dat er inmiddels consensus is wat betreft het verwijderen van de commons- en species-sjablonen uit alle biologie-artikelen? Aangezien je er stug mee doorgaat moet er wel ergens een linkje zijn naar een bindende peiling of iets dergelijks? Ik hoop het wel, anders zal ik deze wijzigingen op korte termijn weer terugdraaien. Maar dan ook echt allemaal, niet alleen van de afgelopen maand of zo. Ik snap niet waarom deze acties de encyclopedie beter zouden maken. In tegendeel; het is eerder een verslechtering. Dat heb ik eerder ook al uitgelegd. -B kimmel (overleg) 17 jan 2018 20:06 (CET)

Beste Bart, Wikimedia Commons en Wikispecies zijn gewoon zusterprojecten, net als de andere taalversies dat zijn. In de mobiele uitgave zit ook geen duidelijk zichtbare link naar het Engelstalige artikel, hoewel ik die versie van een artikel vaak graag wil lezen na de Nederlandstalige te hebben gezien. Het gaat me niet eens specifiek om die dubbele vermelding in de marge; het gaat me erom dat er handmatig koppelingen worden aangebracht die onderhoudsgevoelig zijn, en na verloop van tijd vaak niet meer kloppen. Laat je dit lopen via het Wikidata-item, dan verandert de automatische link naar Wikispecies of Wikimedia Commons gewoon mee, als een artikel of categorie daar van naam verandert. Een door jouzelf veel gemaakte fout is dat je onbedoeld linkt naar een pagina in Commons, niet naar de categorie. Wikidata maakt die fout niet. We hebben bijna een miljoen "artikelen" over dieren. Dat is niet handmatig bij te houden. Als je de verwijderde handmatige links weer gaat terugzetten, dan betekent dat dat je bij elke link die je terugzet MOET controleren of er daadwerkelijk een pagina op Wikispecies, of een categorie in Wikimedia Commons bestaat, en dat je het op je neemt om die links ook regelmatig na te lopen. Wil je dat niet, dan ben je inderdaad bezig met het verzwakken van de encyclopedie door die overbodige links te handhaven of zelfs terug te zetten. En ik denk niet dat het jouw wens is om Wikipedia slechter te maken. Dat is ook de mijne niet. WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 20:34 (CET)
Commons biedt in veel gevallen aanvullende visuele informatie (en dat is ook kennis) en dat is iets anders dan een andere taalversie. Dat ik hierbij in het verleden fouten heb gemaakt zal ongetwijfeld maar dat is geen argument. Het kan mij trouwens niet zoveel schelen hoe een link naar commons wordt gepresenteerd -het hoeft niet perse in de taxobox te staan- áls er maar een duidelijke link is in het artikel die de lezer in 1 klik naar de commons-pagina leidt in alle mogelijke versies. Daar gaat het mij om. Met jouw oplossing is dat niet het geval, de link is in de mobiele versie zelfs volledig verdwenen. Dat soort beslissingen kun je echt niet in je eentje nemen en al helemaal niet door deze sjablonen heimelijk en onder misleidende bewerkingssamenvattingen (redactie, bronvermelding) door te voeren en dan maar hopen dat niemand het ziet of zo?
Ik sta aan de vooravond van een nieuwe herschrijfronde van alle reptielen en amfibieën en als er consensus is over het verwijderen van al die sjablonen dan zal ik dat uiteraard meenemen. Dan knal ik alle sjablonen er hoogstpersoonlijk uit. Indien deze consensus er echter niet is dan kan ik weinig anders doen dan ze weer toe te voegen. Zonde van jouw werk en ik zit er ook niet op te wachten om dat allemaal weer te herstellen. Als we de lezers gaan onthouden van visuele informatie vind ik dat prima als het maar vanuit de gemeenschap gewenst is. En het lijkt me heel sterk dat dat ooit gaat gebeuren.
Een mogelijke oplossing -want daar moeten we naartoe- is wellicht een automatische melding vanuit wikidata op een artikel dat meldt dat er afbeeldingen zijn op commons in het artikel zelf ipv in de marge. Maar ik ben niet bepaald van de ICT-afdeling dus ik ben niet in staat om daar persoonlijk invulling aan te geven. -B kimmel (overleg) 17 jan 2018 21:40 (CET)
Beste Bart, het is natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling om jou dwars te zitten. Ik stel dus voor dat ik in elk geval voorlopig ophoud om die links te verwijderen. We moeten de vraag dan inderdaad maar eens formeel aan de gemeenschap voorleggen, en de kundige inbreng vragen van een paar gebruikers die in de materie van het linken naar andere projecten goed thuis zijn, en die mogelijk ook een oplossing hebben voor het linken vanuit de mobiele versie. Overigens kun je vanuit een mobiele versie al wél naar commons navigeren door op de afbeelding in de taxobox te klikken WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 21:48 (CET)
En overigens: dat je relatief veel bewerkingen van mij ziet in artikelen die jij bent begonnen komt doordat ik veel bezig ben met het verwerken van oude literatuur. Een groot project is om ervoor te zorgen dat er voor elke soort waarvan Linnaeus in 1758 een naam publiceerde en waarover wij een artiken hebben, een link van de oorspronkelijke naam is naar dat artikel, en in het artikel zelf een link naar de pagina in Systema naturae. Ik heb de zoogdieren afgerond, en heb al wat slangen en hagedissen onderhanden gehad maar ben nog lang niet klaar. Op dit moment maak ik even een zijsprong naar Christian Frederik Lütken, die vooral over slangsterren publiceerde, maar, deels samen met Reinhardt, ook een serie nieuwe namen van kikkers het licht deed zien. Dat ik veel artikelen van jou tegenkom heeft natuurlijk in de eerste plaatst met jouw productiviteit te maken. WIKIKLAAS overleg 17 jan 2018 21:56 (CET)

Lijst van ApeldoornersBewerken

Hoi Wikiklaas. Jammer dat je mijn wijzigingen hebt terug gedraaid. Ik vind de afbeeldingen niet te groot. De abc-kopjes zijn niet onderscheidend genoeg van de andere kopjes. Andere inwoners lijsten zoals bijvoorbeeld die van Amsterdam gebruiken ook deze kopjes. Over de afbeeldingen maak ik me niet zo druk. Het overzicht kan beter. Arnoud van Dillewijn (overleg) 19 jan 2018 19:58 (CET)

Beste Adelaartjes, over het algemeen wordt van afbeeldingen bij voorkeur geen grootte opgegeven in pixels, behalve als ze daardoor te groot zouden worden. Afbeeldingen bij een lijst zijn typisch een voorbeeld waarin ze vaak kleiner worden gemaakt dan de normale breedte van een thumb (220px). Je moest een paar afbeeldingen verwijderen om het geheel nog een beetje toonbaar te houden nadat je de afbeeldingen had vergroot, en dan is zo'n bewerking wat mij betreft veel te ingrijpend zonder dat die ook maar enige verbetering oplevert. Tot slot haalde je de abc-navigatie die onderaan de pagina stond weg; alsof een gebruiker nooit vanaf de onderkant van de pagina weer omhoog wil naar een bepaalde letter. Waar ik me in vergiste was het niveau van de subkopjes: die moeten inderdaad toch van de derde orde zijn omdat het subkopjes zijn van "geboren", een kopje van de tweede orde. Ik heb geen idee wat je bedoelt met je opmerking dat "de abc-kopjes [...] niet onderscheidend genoeg [zijn] van de andere kopjes". Ik zag in je bewerking in eerste instantie geen enkele verbetering, wel een paar verslechteringen, en die werden volgens mij ingegeven door ondoordacht handelen. Reden voor mij om de eerdere versie weer terug te zetten. Wat wél een verbetering was; het veranderen van het niveau van de subkopjes, heb ik zojuist hersteld. WIKIKLAAS overleg 20 jan 2018 00:58 (CET)

Heel vaak denk ik bij jou ' 'laat gaan' ', maar ....Bewerken

Beste Wikiklaas, heel vaak denk ik bij jou ' 'laat gaan' ', maar op sommige momenten krijg ik toch het idee, dat je meer met je eigen doelen bezig ben dan aan een encyclopedie te werken. Nu weer bij het lemma Geuteling waar twee partijen elkaar van het lemma proberen te halen. Hier draai je mijn bijdrage (= herstel van de situatie) weg met de kreet: "Die refs waren verwijderd omdat ze een 404 geven, en verder nauwelijks relevant waren". Er was niets mis met de linken, JanB46 had ze in zijn bewerking na mij ook gewoon laten staan. Tot mijn verbazing deed je dit (het terugdraaien) nog een keer. Ben je partijdig in dit geschil of wil je gewoon mij een beetje pesten? JanB46 past de situatie aan, zodat niet meerdere keren het zelfde gelinkt wordt. (ook JanB46 gebruikt de linken hier bewust, er is dus geen probleem met de linken.) Vanavond verwijderd Pieterdekoekelaere de link van het Geutelingencomité en zorgt er voor dat Geutelingen van de De Koekelaere er met twee linken staat. Nadat ik dit terugzet naar de laatste bewerking van JanB46, geef ik bij de linken meer informatie, om te voorkomen dat dit gemakkelijk weer kan gebeuren. En daar is Wikiklaas weer om die de extra toevoeging te verwijderen. Gezien de vorm van je de eerdere bijdrage/bemoeienis met mijn bijdrage op dit lemma, heb ik niet het idee dat je mee wil helpen om de rust op dit lemma te bewerkstelligen. Wat maakte dat je deze acties ondernam? Groet, Lidewij (overleg) 20 jan 2018 23:44 (CET)

Dat "laat maar gaan" heb ik nou bij jou ook zo vaak. Als je weer eens een bewerking doet die door je emotie is ingegeven, en niet gebaseerd op een degelijke bron. En als je weer een complottheorie bedenkt voor iemands bewerkingen. WIKIKLAAS overleg 21 jan 2018 13:17 (CET)
Wikiklaas, kan ik hierbij ik uit jou antwoord (= geen antwoord) concluderen, dat er geen motivatie is voor je interventies op het lemma Geuteling. Lidewij (overleg) 21 jan 2018 13:44 (CET)
Hoi Lidewij C J., Wikiklaas stoort zich er blijkbaar aan als jij weer eens een bewerking doet die niet gebaseerd is op een degelijke bron. Op deze Wiki is dat wel degelijk iets om op te letten. - Robotje (overleg) 21 jan 2018 15:17 (CET)
Robotje, wanneer je niet weet wat er speelt, schrijf hier dan niet alleen omdat je op mijn wil reageren. Het gaat helemaal niet om een bron. Ik gaf een duidelijkere omschrijving van de gegeven link. Lidewij (overleg) 21 jan 2018 16:33 (CET)
Niet elke bron is een degelijk bron. - Robotje (overleg) 21 jan 2018 16:43 (CET)
Robotje, is lezen je probleem? Kijk nog eens hierboven. Of gaat het hier, over het ontbreken van bronnen bij de lemma's die jij maakt.Lidewij (overleg) 21 jan 2018 17:37 (CET)
Hoi Lidewij C J., ik kan prima lezen. Speciaal op jouw verzoek heb ik nog even erboven gekeken. Daar geeft Wikiklaas aan dat hij zo vaak bij jouw edits denkt laat maar gaan. Daarna geeft hij o.a. als voorbeeld: "Als je weer eens een bewerking doet die door je emotie is ingegeven, en niet gebaseerd op een degelijke bron." (onderstreping door Robotje) - Robotje (overleg) 21 jan 2018 18:30 (CET)
Aha het gaat dus niet over het lemma Geuteling. Je reageert op een niet onderbouwde mening/emotie van Wikiklaas. Tja, daar kan ik niet zoveel mee, laat staan de reactie van jou. Ik begrijp dat je je liever bezig houdt met deze onzin, dan het met bronnen onderbouwen van je eigen werk. (Zie overleg op je eigenOP) Goedenavond verder. Lidewij (overleg) 21 jan 2018 19:09 (CET)
Kom, kom, Lidewij C J., ik heb op nl-wiki de afgelopen twee maanden meer artikelen met bron aangemaakt dan jij. Het punt is trouwens niet het vermelden van bronnen maar of de gebruikte bronnen ook degelijke zijn. - Robotje (overleg) 21 jan 2018 19:48 (CET)
Deze versie van Janb46 was prima in orde. Janb46 is in dat artikel al tijden bezig om een neutrale en op goede bronnen gebaseerde inhoud te waarborgen. Daar kwam nu ene Pieterdekoekelaere tussendoor die er zijn eigen website kwam promoten, en vervolgens ging Lidewij C J. zich ermee bemoeien, niet om de neutrale inhoud van het artikel te herstellen, maar om scheidrechter te spelen tussen twee belanghebbende partijen, iets waaraan JanB46 zich tot nu toe terecht helemaal niets gelegen heeft laten liggen. Je bewerking was ingegeven door emotie: beide partijen moeten de kans krijgen hier hun zegje te doen. En dat is onzin: beide partijen zouden zich, als belanghebbenden, ver moeten houden van het bewerken van dat artikel. En ik vind het bijzonder zorgwekkend dat die elementaire regel jou keer op keer lijkt te ontgaan. WIKIKLAAS overleg 21 jan 2018 15:38 (CET)
Onzin Wikiklaas, er is niets mis zoals Janb46 het lemma achterlied. De aanvullende woorden waren voor een betere omschrijving van de gegeven link. In de eerste plaats voor de lezer, maar zeker ook voor ons om het lemma te kunnen controleren. Lidewij (overleg) 21 jan 2018 16:38 (CET)
Lidewij C J., zojuist ontdekte ik dat ik een essentieel onderdeel van jouw bewerking over het hoofd had gezien: het terugdraaien van de link die door Pieterdekoekelaere was geplaatst en die een "404"-foutmelding gaf (pagina niet gevonden) naar de wél werkende link die er daarvoor stond. Excuus. Als ik dat meteen had gezien, dan had ik hooguit reden gehad om deze link, naar een pagina die uitsluitend reclame bevat, nog te verwijderen. WIKIKLAAS overleg 22 jan 2018 00:15 (CET)

Opzeggen vertrouwenBewerken

Dit is de tweede keer binnen korte tijd dat jij 's nachts een pagina aanmaakt om mij belachelijk te maken. Het kan haast geen toeval zijn dat je dat 's nachts doet, desondanks je blijft ook na 12 uur zelf verantwoordelijk voor wat je hier doet. Dergelijk gedrag is een moderator onwaardig. Ik heb lang gedacht, een mod met ballen kunnen we niet missen. Maar er komt een punt dat je denkt, nee, die meneer is gewoon compleet ongeschikt. Dat punt heb ik bij jou nu bereikt. En hoe zeer ik het zonde van mijn wikitijd vind, ik laat je hierbij formeel weten dat ik een afzettingsprocedure tegen je zal beginnen. Peter b (overleg) 22 jan 2018 01:13 (CET)

En wat was de eerste keer? En als je even kijkt naar de tijdsstippen waarop ik actief ben, hoe aannemelijk is het dan nog dat ik er met opzet een nachtelijk uur voor kies om zo'n bewerking te doen, of zou het ook gewoon onderdeel van mijn normale bewerkingspatroon kunnen zijn om 's nachts pagina's op te slaan? WIKIKLAAS overleg 22 jan 2018 01:17 (CET)
LOL. Eerst zien, dan geloven. Maar als je inderdaad een afzettingsprocedure start, waar ik niets van geloof, onderbouw jij je stellingen dan wel met steekhoudend bewijs? Of moeten we dat op Google gaan zoeken? The Banner Overleg 22 jan 2018 10:07 (CET)
Beste Wikiklaas, de "humor"pagina heb ik zojuist genomineerd voor verwijdering. Jouw eventuele argumenten voor behoud kan je hier toevoegen. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 22 jan 2018 10:15 (CET)
Schaamteloos, dat moet een moderator voorstellen. Dat had ik niet bedoeld toen ik mij inzette om de herbevestigingsrondes af te schaffen om het leed onder moderatoren weg te nemen... Dat soort geëtter is zuiver getrol en een moderator onwaardig. Ymnes (overleg) 22 jan 2018 21:43 (CET)
Moi Wikiklaas, ik heb inmiddels hier aangegeven dat ik de afzettingsprocedure doorzet. Je kan daar reageren. Ik had het liever anders gezien, want we hebben te weinig mod's met ballen. Maar ballen alleen is niet genoeg. Peter b (overleg) 25 jan 2018 23:02 (CET)
Een moderator mag je publiekelijk om verantwoording vragen, dus wil ik proberen de argumenten te wegen.
Wanneer ik Wikiklaas' reactie daarop lees, dan roept dat bij mij in ieder geval een vraag op. Je zegt:
Het klopt dat ik wel eens met andere gebruikers bots. En het klopt ook dat ik dan wel eens een sneer geef. Wanneer ik met iemand bots, dan gaat daar altijd, ook in de gevallen die hierboven worden gememoreerd, aan vooraf dat ik vind dat iemand ondermaatse inhoud bijdroeg of met oneigenlijke argumenten zijn gelijk probeert te halen.
Mijn vraag is of dit niet op gespannen voet staat met de RVM:
Als moderator draagt u meer verantwoordelijkheid en heeft u een voorbeeldfunctie tegenover de andere medewerkers. Dit is dan wel niet formeel zo, maar als moderator zal men van u verwachten dat, als moderator, u zich redelijk gedraagt, reageert op vragen van andere gebruikers en zich in het algemeen diplomatiek uitdrukt bij het geven van commentaar, antwoorden en waarschuwingen. Eigenlijk een kwestie van soms de woorden wat te verbloemen. Dit zijn eigenlijk zaken die best elke gebruiker kan doen, maar als moderator is het belangrijk er extra op te letten.
Het laat zich aanzien dat Peter b in dit opzicht een geldig bezwaar maakt. Josq (overleg) 25 jan 2018 23:45 (CET)
De aanleiding voor deze afzettingsprocedure is een onderwerp waarbij Peter b zelf regelmatig onder vuur ligt: zijn bizarre opvatting over brongebruik. Hier schoot hij wel heel ver door. Niet alleen gaf hij zelf geen enkel zindelijk argument voor zijn mening dat daar niet om een bron gevraagd mocht worden, maar hij schoffeerde gebruikers die het niet met hem eens zijn door ze te betichten van "geneuzel". En dat laatste is een steeds terugkerend patroon: Peter b geeft slechts zijn mening, nooit argumenten, en om zijn mening kracht bij te zetten, zet hij andere gebruikers, opnieuw zonder een enkel argument, weg als "neuzelaars".
Er zijn hier twee zaken die om aandacht vroegen: het door Peter b schofferen van andere gebruikers, en de niet vol te houden opvatting over brongebruik. Anders dan Peter b heb ik niemand geschoffeerd: ik heb zonder een enkel lelijk woord te gebruiken laten zien wat in dit geval volgens mij de uiterste consequentie is van het standpunt van Peter b. Ik ben ervan overtuigd dat ik in dit hele geval niets heb gedaan wat een moderator onwaardig is, tenzij het moderatorschap zou inhouden dat je niet meer op een valide manier, en met het geven van voorbeelden, met iemand in discussie mag gaan. Als dat de consequentie zou zijn, dan lever ik graag mijn moderatorrechten in om in elk geval de bevoegdheid te behouden om te zeggen dat ik het met een redenering, een opvatting, of een manier van handelen niet eens ben. WIKIKLAAS overleg 26 jan 2018 00:13 (CET)
Die hele aanleiding ziet er uit als een minpunt voor de casus van Peter b. Maar de afzettingsprocedure gaat om meer dan alleen de meest recente voorgeschiedenis. Peter b stelt dat er structureel iets mis zou zijn met je toon. In je toelichting lijkt het er nu op dat je dat erkent en daar meent een rechtvaardiging voor te hebben. Maar weegt die rechtvaardiging op tegen wat RVM zegt?
Of, om ook even buiten de sfeer van de richtlijnen te kijken: werken je communicatietactieken eigenlijk wel? Wat voor resultaten boek je met je botsingen en sneren? Zijn die netto positief of negatief?
Je verantwoording roept bij mij dit soort vragen op zonder dat er een bevredigend antwoord in zicht is. Daarmee zeg ik nog niet dat ik vind dat je je knopjes hoort kwijt te raken. Wel meen ik te signaleren dat veel collega's de hele situatie minder laconiek opvatten dan je zelf doet. Josq (overleg) 26 jan 2018 00:57 (CET)
Dat klinkt allemaal wel heel ernstig. Daarom ook maar een duit in het zakje. Ik heb hartelijk gelachen om de Groningen-pagina. Niet alleen grappig, maar inderdaad een kernachtige samenvatting van de problematiek. Dat juist Peter b dit nu opstart, is op zijn minst bijzonder. Als moderator was hij niet mals en daarna is hij niet malser geworden. Soms terecht, soms schuimbekkend uit de bocht vliegend, hard op de persoon spelend. Zeer hard bij tijd en wijle. Wikiklaas heb ik nooit op dat gedrag kunnen betrappen. Soms wel op botheid, dat zou wellicht beter kunnen, maar aan de andere kant, het is allemaal mensenwerk. Iedereen heeft het recht om zich gekwetst te voelen, maar dat houdt geen recht op genoegdoening in, al lijkt de huidige tendens dat soms te suggereren. Zullen we dan Monty Python ook maar verbieden. BoH (overleg) 26 jan 2018 01:49 (CET)
Sorry, goed punt, ik heb het allemaal wel heel ernstig geformuleerd ;) En in die Groningse pagina zie ik geen enkel bezwaar. Laat ik het er op houden dat we (bijna) allemaal wel een verbeterpuntje zien als het gaat om botheid. Josq (overleg) 26 jan 2018 08:45 (CET)

Na de eerdere forse uitglijder van Wikiklaas op Eerste Kerstdag 2017, hadden we toch mogen verwachten dat dit soort zaken verder achterwege zouden blijven. Met een moderator die gaat trollen is het project niet gebaat. Bob.v.R (overleg) 26 jan 2018 10:23 (CET)

De opmerkingen van Wikiklaas hier over mijn opvattingen over brongebruik mag hij maken. Mij er om belachelijk maken? Geen idee waarom, ik heb hem vijf jaar geleden al vrij precies uitgelegd waar mijn opvattingen op gebaseerd zijn, zie hier. Dan mag hij hier wel beweren dat ik geen enkel 'zindelijk argument' geef voor mijn mening maar dat is onzin, ik ga ze alleen niet iedere keer herhalen. Dat mijn mening 'bizar' zou zijn is een mening die serieus overleg blokkeert. Tenslotte, ik heb in mijn toelichting de aanleiding opgenomen die mij zelf had geraakt, maar de procedure gaat niet over mijn feilen. Ik ga daar nu ook niet op in. Als iemand mij iets wil verwijten, kritiek heeft of gewoon een boodschap dan is hij/zij vrijwel steeds welkom op mijn overleg. Peter b (overleg) 26 jan 2018 10:35 (CET)
Dat je belachelijk wordt gemaakt, is je eigen interpretatie. Ik zie dat er niet in. BoH (overleg) 26 jan 2018 11:07 (CET)
En ik zie niet in welke knopjes met dat voorbeeld zodanig misbruikt zijn dat Wikiklaas ze daarom niet meer zou mogen gebruiken. Dat een moderator een voorbeeldfunctie zou hebben vind ik een slecht argument; een moderator is een gewone gebruiker met een bezem, bedoeld om rotzooi op te ruimen. Wikiklaas heeft Peter geen rotzooi gevonden en zijn bezem niet gebruikt om Peter op te ruimen. Lange tenen moeten niet beloond worden imho. Groet aan degene die gegroet wil worden. Brimz (overleg) 26 jan 2018 18:19 (CET)
Wikiklaas denkt dat hij grappig is en hij slaat af en toe de bal behoorlijk mis, maar daarom moeten zijn knopjes nog niet afgenomen worden. We moeten hem nemen met zijn overduidelijke beperkingen. Deze hele zaak zal, Peter B kennende, wel koelen zonder blazen. Akadunzio (overleg) 26 jan 2018 21:37 (CET)
Ook ik vind Wikiklaas in de communicatie soms nodeloos escalerend, maar dat is geen reden om hem af te zetten (wel een verbeterpunt, m.i., voor een moderator). Maar het plaatsen van een fake checkuserverzoek en het een maand later (kennelijk van de eerdere uitglijder geen leereffect te hebben ervaren) plaatsen van een fake artikel in de hoofdnaamruimte past niet bij een moderator, en is ook niet goed te praten. Als moderatoren hiermee wegkomen, is het dan ook acceptabel als niet-moderatoren hiertoe overgaan? Dat hoop ik toch niet. Ik hoop kortom dat Wikiklaas wil verklaren het aanmaken van fake verzoeken en fake artikelen meer te zullen doen. Bob.v.R (overleg) 26 jan 2018 23:44 (CET)
Voor de goede orde: het is m.i. fake news om Wikipedia:Humor en onzin/Groningen te omschrijven als "een fake artikel in de hoofdnaamruimte", tenzij je de Wikipedia-naamruimte ziet als een fake hoofdnaamruimte... Mvg, Trewal 27 jan 2018 00:08 (CET)
(na bwc met Trewal, waarvoor dank) Beste Bob.v.R, dit was geen fake-artikel: ik plaatste het niet in de hoofdnaamruimte maar in de Wikipedia-naamruimte, nota bene in de hoek "humor en onzin". Wat ik deed was een andere manier van discussiëren dan met woorden zeggen wat ik ergens van vind: ik liet zien wat volgens mij de uiterste consequentie is als men het standpund van Peter b in deze zaak volgt. Meningen wisselen kan op veel manieren. Het kan zijn dat het geven van extreme voorbeelden geen deel uitmaakt van het normale arsenaal van iemand die op Wikipedia aan een discussie deelneemt, maar is het daarmee afkeurenswaardig? Wat ik op Tweede Kerstdag deed was inderdaad een plaagstoot naar Peter b (de gebruiker die hier het hardst van allemaal medegebruikers persoonlijk aanvalt die ineens over zichzelf beweert dat hij meer van het uitdelen van complimenten is; hoe scheef kan iemands zelfbeeld zijn?) maar mijn pagina over Groningen was bedoeld als een discussie-bijdrage: waar eindigen we als we de opvatting die Peter b in dit geval gaf over brongebruik accepteren? Let wel: Peter b beweerde dat een lezer die twijfel had over een datum van beëindiging van de raamprostitutie, het gegeven dat er jarenlang juridische strijd was geleverd, en het gegeven dat er op last van de burgemeester een eind was gekomen aan de raamprostitutie in de Muurstraat en omstreken, daar zelf maar moest gaan kijken (deze zaken kan men geen van alle zien) of moest googlen (vandaar mijn onzin-pagina). Dat is absurd. Tekenend is ook dat het niet Peter b maar Woudloper was die als eerste werkelijk de discussie aanging over het NIET noodzakelijk zijn van een bron ter verificatie. Woudloper kwam als eerste met zinvolle argumenten. Peter b vindt, zo blijkt uit de hele gang van zaken daar, dat zijn mening ertoe doet omdat hij dat vindt. En daar wordt niemand, ook jij niet, beter van. Wacht maar op het moment dat je het zelf een keer aan de stok krijgt met die gebruiker: dan wil je eruit komen op basis van ratio, op basis van argumenten, en niet op basis van het feit dat Peter b vindt dat het zo is, en niet bereid is dat (nog eens) toe te lichten. WIKIKLAAS overleg 27 jan 2018 00:24 (CET)
Ik begrijp dat jij je verweer hebt gegeven. Het heeft daarom weinig zin om nog tot maandag te wachten met de peiling. Dat scheelt denk ik ook weer 20 jijbakken. Ik zal daarom de peiling volgens de regels laten beginnen straks om 02.00 uur. Peter b (overleg) 27 jan 2018 01:40 (CET)
Wikiklaas en Trewal, dat de pagina was aangemaakt in 'Humor en onzin' maakt de tweede kwestie inderdaad minder ernstig dan ik abusievelijk dacht. De eerste kwestie (fake checkuserverzoek op Eerste Kerstdag) is m.i. nog steeds iets dat voor een gewone gebruiker zeer ongewenst gedrag is, dus helemaal voor een moderator; het is dus bepaald niet voor herhaling vatbaar. Voor de pagina in 'Humor en onzin' geldt dat deze interne rubriek m.i. niet bedoeld is om 'een punt te maken', daarmee wordt de rubriek getrokken in een sfeer van het uitvechten van meningsverschillen, en daar is deze rubriek natuurlijk niet voor opgezet. Groeten, Bob.v.R (overleg) 27 jan 2018 02:27 (CET)
@Peter b: dit is nu de tweede keer binnen korte tijd dat jij 's nachts onder dit kopje een bijdrage plaatst. Het kan haast geen toeval zijn dat je dat 's nachts doet! ;-) Mvg, Trewal 27 jan 2018 13:05 (CET)

SoortenlijstenBewerken

Ik zie dat je regelmatig de soortenlijsten aanpast, zoals hier bijvoorbeeld. Als je dan tóch bezig bent, kun je niet meteen de auteurs en landen binnen het verspreidingsgebied erin zetten? De auteurs {Cntrl-C +Cntrl-V} ik altijd van de Franse Wikipedia en de verspreidingsgebieden van de Reptile Database / AMNH (ASOTW). Het bespaart mij straks een enorme hoeveelheid werk.

Wat betreft de opmaak van de auteursnamen in de tabel; dat ga ik ook weer terugdraaien. Als het gaat om bronnen en referenties snap ik het wel, zo worden ze in academische publicaties ook weergegeven. Maar midden in een tabel behoren de namen van biologen niet in hoofdletters te worden geschreven. Behalve dat het nergens op slaat ziet het er ook niet uit trouwens. -B kimmel (overleg) 22 jan 2018 18:51 (CET)

Ik raad je aan om die auteursnamen te laten zoals ze zijn: met de code "aut". Dat is gedaan om ze als een auteursnaam te markeren. Hat zijn geen hoofdletters maar kleinkapitalen. Ik kan er niks aan doen dat kleinkapitalen in Wikipedia zo slecht worden weergegeven. Maar in heel veel publicaties waarin soortenlijsten worden gepresenteerd wordt voor de auteurs een lettervariant gekozen die duidelijk afwijkt van de wetenschappelijke naam van de soort, en van het lettertype van de hoofdtekst. Dus ik volg hier gewoon wat in de literatuur gangbaar is, zodat voor een lezer ook in een oogopslag duidelijk is waar de wetenschappelijke naam ophoudt en de auteursnaam begint.
En nee, ik kan niet "meteen de auteurs en landen binnen het verspreidingsgebied erin zetten". Waar slaat dit op? Dat is op dit moment helemaal niet het doel van mijn werk, en dat kost ook onnoemelijk veel tijd. Maar als ik een lijst tegenkom waarboven een kopje "Soorten" of "Soortenlijst" staat, en voor iedere naam staat "Soort", dan vind ik dat dermate dom en storend dat ik dat weghaal.
Ik ben al een tijd bezig om referenties toe te voegen naar de oorspronkelijke publicatie van een naam. Mijn doel, zo liet ik onlangs al weten, is dat als eerste elke naam die in 1758 door Linnaeus gepubliceerd is, van een link naar de protoloog is voorzien. Toevallig had ik nog een lijstje namen van Lütken, en dat werk ik nu af. Mijn bedoeling was om dat "even" te doen, maar net als in al die artikelen over de soorten van Linnaeus, kom ik ook hier schrikbarend veel slordigheden tegen. En ik kan het niet laten die te verbeteren. Maar dat is iets heel anders dan bij een hele soortenlijst waarvan alleen de wetenschappelijke namen zijn vermeld, de auteurs op te zoeken en toe te voegen, laat staan het verspreidingsgebied. Ik heb die auteurs inderdaad in een aantal gevallen wel gedaan, maar als ik me daartoe laat verleiden, dan schiet ik mijn oorspronkelijke doel ver voorbij. Dus nee, ik laat je suggestie voor wat die is. WIKIKLAAS overleg 22 jan 2018 19:06 (CET)

Beoordelingsnominatie Wikipedia:Humor en onzin/GroningenBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Wikipedia:Humor en onzin/Groningen dat is genomineerd door Ellywa. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180122 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 23 jan 2018 01:04 (CET)

PKK-afpersing niet relevantBewerken

Luister eens Wikiklaas. Om een juist beeld te geven van de activiteiten van PKK is het niets minder dan 'relevant' dat wordt gemeld dat er sprake is van afpersing. Probeer jij nou te censureren? Jij bepaalt niet wat relevant of niet is. Daarnaast is de afpersing van PKK een zeer relevant feit. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Okanmnkc (overleg · bijdragen) 24 jan 2018 02:05‎ (CET) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Beste @Okanmnkc:, zou je, om te beginnen, eens duidelijk kunnen maken waarover je het hebt, bijvoorbeeld met een link naar de bewerking van mij die je kennelijk niet bijzonder waardeert? Want ik heb werkelijk waar geen flauw idee waarover dit gaat. WIKIKLAAS overleg 24 jan 2018 02:09 (CET)
Wikiklaas, Je verwijdert belangrijke informatie onderbouwd met bronnen en voegt subjectieve teksten toe op de wiki-pagina van PKK. Je beweert dat het een politieke partij is terwijl het een militante organisatie is, die door het westen wordt gezien als een terreurorganisatie.
Maar goed. Blijf jij bij je standpunt dat PKK een heilige vredelievende politieke partij is? Prima. Two can play that game. Zolang jij mijn met bronnen onderbouwde objectieve teksten weghaald en daarvoor in de plaats subjectieve teksten zonder bron neerzet, blijf ik hetzelfde doen. Ik laat een waardevol medium als Wikipedia niet over aan terreursympathisanten als jij.
Beste Okanmnkc, je bent hier met een doel: je eigen mening in de encyclopedie verwoorden. Daarvoor is Wikipedia niet bedoeld. WIKIKLAAS overleg 25 jan 2018 02:52 (CET)

Eigen tekeningenBewerken

Hoi Wikiklaas, In een recente discussie zag ik een verwijzing langskomen naar een artikel over een soort maashagedis. Je had commentaar op het feit dat een gebruiker zelf een tekening had gemaakt, waarbij fantasie een grote rol zou hebben gespeeld. Ik vind ook dat we kritisch moeten zijn als het over dit soort speculaties gaat. Opeens schoot me te binnen dat een andere gebruiker grossierde in dit soort tekeningen: [zie hier]. Zijn we daar wel kritisch genoeg geweest? mvg HenriDuvent 28 jan 2018 16:05 (CET)

Op veel van die plaatjes was ik een paar jaar geleden al eens gestuit toen ik bezig was met het opruimen van een grote auteursrechtenschendingskwestie. Ik had toen het boek waaruit vrijwel alles letterlijk was overgenomen bij de hand (ik bezit het nog steeds). Ik weet het niet zeker meer, maar ik vermoed dat Joerim zijn tekeningen maakte op basis van gepubliceerde reconstructies, en dat ik vond dat die in veel gevallen wel aardig overeenkwamen met de tekeningen in die "Geïllustreerde encyclopedie van dinosauriërs en prehistorische dieren". Wat me in het geval dat B kimmel me nadraagt helemaal in het verkeerde keelgat schoot was dat iemand een op eigen fantasie gebaseerde tekening plaatste in het artikel over Betasuchus, waarin nota bene staat dat van het hele beest niks anders bekend is dan één botfragment. Natuurlijk kan een goede paleontoloog dan bepalen met welke groep hij/zij te maken heeft, maar dit botfragment is nota bene al diverse keren in niet al te nauw aan elkaar verwante groepen geplaatst, en in het artikel wordt erover opgemerkt: "Er is, gezien het gebrek aan gegevens, weinig te zeggen over uiterlijk en levenswijze van de soort, behalve dat het een roofdier was van zo'n vier meter lengte." Daarom verwijderde ik die afbeelding weer, met in de samenvatting: "Eigen reconstructie verwijderd wegens strijdigheid met WP:GOO", waarop die kwibus hem doodleuk terugplaatste, niet met een onderbouwing van zijn reconstructie, maar met een verwijzing naar de regel dat WP:GOO niet zou gelden voor afbeeldingen. Alsof het daarmee is toegestaan om fantasietekeningen als "reconstructie" te plaatsen. Pas daarna meldde ik me verontwaardigd op zijn OP. Dat lijkt me een iets ander geval dan dat van Joerim, maar misschien moet een paleontoloog daar eens naar kijken. Ik denk dat MWAK er meer zinnigs over zou kunnen zeggen. WIKIKLAAS overleg 28 jan 2018 16:43 (CET)

"Ik begrijp het, dank je. mvg HenriDuvent 28 jan 2018 17:21 (CET)

N.a.v. deze discussie: die fantasietekening wordt in vier artikelen op de Engelse (hier en hier) en Spaanse (hier en hier) Wikipedia gebruikt. Moet daar dan ook niet wat aan gedaan worden? Ik weet niet wat beter is: de tekening voor verwijdering nomineren op WikiMedia Commons of de betreffende artikelen aanpassen (met het risico dat anderen die tekening toch weer een keer gaan gebruiken). Met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 29 jan 2018 23:51 (CET)
  Opmerking Wikiklaas pingt hierboven MWAK, maar die klaagt erover dat pingen bij hem niet werkt vanaf de Nederlandse Wikipedia, wel vanaf de anderstalige. Wie hem wil uitnodigen, kan zich beter op zijn OP vervoegen. Ik herinner me, dat Joerim informeel door MWAK begeleid werd, dus deze had kennelijk geen doorslaggevende bezwaren — bertux 30 jan 2018 00:05 (CET)
Wat betreft het gebruik van die fantasietekening: ik kijk doorgaans ook wat verder dan mijn neus lang is, en ik had gezien dat het eigen product ook elders werd ingevoegd. Ik wilde nou ook weer niet de indruk van een heksenjacht wekken, dus ik heb die andere artikelen (voorlopig) gelaten voor wat ze waren, maar zorgwekkend is het wat mij betreft wel. M.b.t. MWAK: ik hoopte dat Henriduvent het onderwerp daar verder zelf zou aansnijden. De ping was meer voor de vorm. Ik zou me hier ook best zelf verder mee hebben willen bemoeien, maar volgens mij is dit iets wat meer medewerkers kunnen, en ik concentreer me dan liever op iets wat op dit moment mijn volle aandacht heeft, en waarmee weinig colega's zich bezighouden: stokoude maar uiterst relevante taxonomische literatuur. WIKIKLAAS overleg 30 jan 2018 00:21 (CET)
Had het al in zusterlemma verwijderd, mvg `HenriDuvent
Dank je. Ik heb de Spaanse artikelen voor mijn rekening genomen. JanCK   (overleg) 30 jan 2018 00:40 (CET)

Ik heb een collega op Commons (FunkMonk) gevraagd om naar de tekening te kijken. Als ik het me goed herinner heeft hij aardig wat ervaring in het omgaan met gebruikers die niet kloppende tekeningen van o.a. dinosauriërs uploaden en weet ook hoe je in het Engels een nominatie voor verwijdering voor een dergelijke tekening moet motiveren. Natuur12 (overleg) 30 jan 2018 16:40 (CET)

O, fantastisch, bedankt. Fijn dat hier diverse mensen meelezen. WIKIKLAAS overleg 30 jan 2018 16:43 (CET)

Ik zie dat de verwijderingen op de Engelse Wikipedia door Henriduvent zijn teruggedraaid. In een geval met als argument no more speculative than Nuthetes or Dromaeosauroides or Gojirasaurus. Tja, wat daar dan van te zeggen? Ik heb hier nog een oude kies van een koe liggen (ooit gevonden in de polder), ga ik ook maar eens een reconstructie tekenen. JanCK   (overleg) 1 feb 2018 13:37 (CET)

Zie wat ik er eerder vandaag over opmerkte nadat ook een Engelstalige gebruiker een wel heel particuliere uitleg gaf over het niet van toepassing zijn van WP:GOO op afbeeldingen. Alsof je op basis van het terugvinden van een halve voordeur in staat kunt worden geacht een reconstructiue van het huis te maken, en die dan aan anderen te presenteren als "het huis". De crux in dit verhaal is niet het zelf maken van tekeningen, maar het zelf fantaseren van dieren op basis van ruim onvoldoende gegevens. Het niet van toepassing zijn van WP:GOO slaat hier volkomen door naar het geoorloofd verklaren van elke amateuristische interpretatie, niet gebaseerd op wat een deskundige over het onderwerp heeft gezegd. WIKIKLAAS overleg 1 feb 2018 13:48 (CET)
Bedankt voor die link. Laat ik volstaan met te zeggen dat ik het met je eens ben, Wikiklaas, en 't daarbij houden, anders ga ik lelijke dingen zeggen over meneer Reid, met wie ik het, net als jij, volkomen oneens ben. Wat ze op de Engelse Wikipedia doen is duidelijk anders dan zoals het hier gaat, laten we het daar maar op houden. Met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 1 feb 2018 17:08 (CET)
Reids redenering, and there was nothing clearly wrong with it besides its speculative nature, is wel een retorisch pareltje. Dat is net zoiets als beweren dat de Fyra een fantastische hogesnelheidstrein was, met misschien als enig nadeel dat hij bij iets te hoge snelheden al zo ongeveer uit elkaar viel. Matroos Vos (overleg) 2 feb 2018 03:42 (CET)
 
Reconstructie (naar eigen waarneming) van de hogesnelheidstrein Fyra.
Tijd om een mooie tekening te maken van Fyra.
Commons heeft bij mijn weten geen echte richtlijn tegen OO, desondanks wordt soms wel eens iets verwijderd om die reden. Dat zou niet zo'n probleem hoeven zijn zolang we gewoon alle afbeeldingen die OO inhouden van Wikipedia weren. Dat laatste is het werkelijke probleem, plus dat sommige gebruikers er klaarblijkelijk hun eigen hersenspinsels op nahouden in plaats van de richtlijn aan te houden. Richtlijnen gelden voor alle content, dus ook afbeeldingen.
De formulering die we ooit aanhielden is dat het hoofdonderwerp van de afbeelding te verifiëren moet zijn. D.w.z. onder vergelijkbare omstandigheden/context moet een vergelijkbare afbeelding te vinden zijn in de juiste bronnen sensu wikipediae. Wegens dit geval met dino's zou ik willen toevoegen: de door de bronnen opgegeven aspecten van het (hoofd)onderwerp moeten waarheidsgetrouw worden weergegeven en in de bronnen afwezige aspecten kunnen niet worden weergegeven als die op eigen onderzoek, interpretatie of interpolatie zijn gebaseerd.
Lijkt me een mooie toevoeging aan de richtlijn. Woudloper overleg 2 feb 2018 05:11 (CET)
 
Claude Monet, Gare Saint-Lazare avec Fyra, 1877
Wat een schitterende, bijna fotografische reconstructie! En en passant laat je ook nog even zien welk een onbeholpen Fyra-schilder Claude Monet eigenlijk was. Matroos Vos (overleg) 2 feb 2018 07:13 (CET)
Dankjewel. Ik vond een wiel in m'n achtertuin, weet je, en aan de hand daarvan... En ja, de periode waarin de Fyra voorkwam moet duidelijk een eeuw naar beneden bijgesteld worden. Woudloper overleg 2 feb 2018 08:04 (CET)
Prachtig! Maarre.... Die mr of mrs Reid gaat zijn eigen gang en heeft het plaatje doodleuk weer overal teruggeplaatst. Nu zullen niet veel mensen hun wereldbeeld aanpassen nadat ze deze afbeelding hebben gezien, maar storend is het wel. mvg HenriDuvent 2 feb 2018 09:28 (CET)
@Henriduvent: iemand die een tekst als there was nothing clearly wrong with it besides its speculative nature (zeg maar de definitie van OO) uit het toetsenbord kan toveren diskwalificeert zichzelf bij voorbaat om aan de discussie deel te nemen. De combinatie van onwetendheid met eigenwijsheid veroorzaakt een sfeer waarin dit soort misinformatie gedijt. Dat de Engelse Wikipedia zelfs officieel een dergelijke uitzondering op origineel onderzoek heeft verbaast mij al lang niet meer. Ik heb niet veel vertrouwen in WP-En. Wat je kunt doen is:
 1. Deze plaatjes op zoveel mogelijk wiki's verwijderen. Op WP-En kan het blijkbaar gebruikt worden dus daar kun je het niet zomaar weghalen. Op andere wiki's kun je de regels checken om te zien of het mag. Indien niet, gewoon weghalen.
 2. Proberen gebruikers met hart voor paleontologie op WP-En te vinden en proberen samen de richtlijn te verbeteren. Er zijn daar ook heel veel gebruikers die wel nauwkeurig willen werken - zelfs meer dan hier. Helaas heeft WP-En ook een soort ingebakken kafkaëske structuur gecreëerd tegen aanbrengen van verbetering in richtlijnen/regels, dus je moet wel bovenmenselijk geduld en energie ervoor hebben. Makkelijk zal het niet gaan maar er is een klein kans(je) op succes.
- Woudloper overleg 2 feb 2018 09:48 (CET)
Toen ik die mooie Fyra tekening zag moest ik denken aan een eigen tekening die ik in 2006 voor een discussie op Overleg:Spiegelbeeld (reflectie) geüpload had naar nl-wiki (dat kon toen nog). Ik zie net dat die waarschijnlijk niet overgezet is naar Commons maar wel lokaal verwijderd. Jammer. - Robotje (overleg) 3 feb 2018 03:04 (CET)
Update: mijn tekening is alsnog overgezet naar Commons! Is het toch nog goed gekomen. - Robotje (overleg) 5 feb 2018 17:41 (CET)
Whatever changes you decide to make, do not try and make them to the English wiki as well, you will be reverted because we have strong, universal guidelines that have long been made the consensus.
Wat jullie hier ook doen, beperk je aanpassingen tot je eigentalige Wiki. IJReid (overleg) 5 feb 2018 16:23 (CET)
You can't maintain that a drawing of a dinosaur of which only part of a right femur has been found, is in any way accurate. JanCK   (overleg) 5 feb 2018 16:33 (CET)
Het lijkt me een allerminst redelijk verzoek ware het niet dat deze gebruiker de boterberg op z'n hoofd heeft. Een groot deel van de verwijderde afbeeldingen had immers een duidelijke functie. Natuur12 (overleg) 5 feb 2018 16:36 (CET)
And now you're reverting my changes to the Spanish Wikipedia, while you admit not speaking the language. Do you really want to start an edit war, Mr. Reid? JanCK   (overleg) 5 feb 2018 17:14 (CET)
@IJReid:, you obviously felt free to contribute to the Dutch language Wikipedia, probably based on the principle that every Wikipedia is open for edits by anyone. You even felt free to use this privilege although you don't speak our language and although you are not capable of discussing your ideas or your edits in Dutch. If you feel at liberty to make changes to any Wikipedia you'd like to, you cannot deny the same freedom to other users, especially not to those users who perfectly read and write the other language. We are all just as free as you are to edit the English language Wikipedia, or any other one, if we feel some improvement can be made there.
I think I already pointed out quite clearly that your interpretation of the Original Research guideline not literally being applicable to images, is a breach with the fundamental idea of Wikipedia. You have no other choice than to accept the edits made by my colleagues, or to defend your own position with more than just "the Original Research guideline does noet apply to images". WIKIKLAAS overleg 5 feb 2018 17:46 (CET)
Don't worry I'm done with the extreme level of protectionism present on this wikipedia. Hopefully you all can make yourselves as useful to expanding articles as MWAK, who also makes impressive edits on the english wiki, because people can learn secondary languages. I will continue to revert any edits make onto the english wikipedia or others languages that I've watchlisted, which also include some spanish and french.
With my final remark here I will inform you that any image with an Inaccurate tag on its WikiMedia Commons page has been found to be inaccurate and thus shouldn't be used on any wikipedia. Once they aren't used anywhere they could finally be deleted to prevent anyone from ever using these inaccurate images. If I remove one from the dutch wiki and you object to its inaccuracy please visit en:WP:DINOART instead of simply removing, because we have an organized structure to remove such images, unlike you here. IJReid (overleg) 6 feb 2018 03:21 (CET)
MWAK is a great contributor indeed. Sounds more reasonable than your statement cited above.
Do you know what 'protectionism' means? I believe you meant something else.
Make sure you understand the guidelines on any wiki you edit well before you add content containing original research. Most wikis are not as liberal with it as the English Wikipedia apparently is. Woudloper overleg 6 feb 2018 04:02 (CET)
Sorry, ik heb geprobeerd te helpen, maar Reid's favoriete hobby is terugdraaien en terugdraaien. Die "overwhelming consensus on en:WP:DINOART" bestaat overigens uit twee stemmen, waarvan eentje van Reid zelluf. JanCK   (overleg) 7 feb 2018 00:54 (CET)
Geachte JanCK Fietser, ik voel sterk met je mee. Iain James Reid was hier om een punt te maken. Als zelfverklaarde vertegenwoordiger van de grote gemeenschap die de Engelstalige Wikipedia is, kwam hij ons lokaal actieven even meedelen hoe het werkelijk zit met het gebruik van afbeeldingen die volkomen aan iemands fantasie zijn ontsproten: die zijn prima in orde want geen enkele richtlijn houdt ze tegen. Als medewerkers aan de Nederlandstalige Wikipedia hebben we dat maar gewoon te accepteren. Alsof wij niet allemaal ook gewoon medewerkers aan die Engelstalige Wikipedia zijn, en met net zo veel recht over de zaak spreken als hij. In zijn ijver om zijn punt duidelijk te maken, verklaarde hij diverse op gepubliceerde bronnen gebaseerde afbeeldingen ineens "inaccurate" (zie hier) maar vreemd genoeg bleef de op helemaal niets gebaseerde afbeelding van Betasuchus buiten schot. Het is werkelijk ongelooflijk hoe ver iemand kan gaan om een niet bestaand punt te maken. De afbeeldingen van Tyrannosaurus, Mosasaurus enzovoort zijn echt allemaal gebaseerd op door deskundigen gepubliceerde ideeën of tekeningen; die van Betasuchus op helemaal niets, maar uitgerekend die laatste moet volgens hem de dans van "inaccurate image" ontspringen.
Kijk eens. Welbeschouwd is het natuurlijk zo dat van allerlei oudere reconstructies die gemaakt zijn van soorten waarvan veel restanten gevonden zijn, inmiddels gezegd kan worden dat ze niet accuraat zijn: er is voldoende materiaal en kennis voorhanden om het met de huidige inzichten beter te doen. Zo'n oude reconstructie van Mosasaurus is dan alleen nog interessant om historische redenen: een beetje gniffelen om de grappige reconstructie die ze er vroeger van maakten. Daarom mogen die afbeeldingen nog best vertoond worden, liefst met een opmerking over de context erbij. De geschiedenis van die reconstructies behoort namelijk ook tot het kennisdomein. De denkfout zit daar waar werkelijk niets over een dier bekend is en vooral, waar nooit een idee over een reconstructie is gepubliceerd: Alsof dan ineens alles "accuraat" verklaard mag worden omdat er geen bewijs is van het tegendeel. De omgekeerde wereld. Wikipedia heeft geen enkele taak om dat soort gaten in onze kennis te laten invullen door amateurs die er een slag naar slaan. Maar bij Reid zit op dat punt een blinde vlek, en alles wat hij recent heeft laten zien met betrekking tot afbeeldingen van uitgestorven dieren, had een functie in het kader van het niet willen aannemen dat zijn standpunt met betrekking tot het accepteren van een fantasieafbeelding van een beest waarvan we niets weten, niet vol te houden is. Het zou goed zijn om hem die overwhelming consensus nog eens onder de neus te wrijven. Iemand met een beetje gevoel voor realitiet zou zich kapot schamen om zich op zo'n "majority" te beroepen. Ik krijg ineens een déjà vu, maar weet niet meer waar iets vergelijkbaars recent speelde. WIKIKLAAS overleg 7 feb 2018 01:58 (CET)
Dank je Wikiklaas. Ik heb aan Reids (ditmaal in Nederlandse spelling) verzoek voldaan en een reactie geplaatst op en:WP:DINOART. Ik ben een simpele chemicus, maar heb voldoende met andere disciplines samengewerkt om zin van onzin in die disciplines te kunnen onderscheiden en wat Reid zegt is onzin. Maar jij weet duidelijk meer van het onderwerp dan ik (en het is absoluut geen schande dat toe te geven), dus als jij nog iets aan mijn reactie daar wilt toevoegen: graag. Hoewel ik me kan voorstellen dat ook jij moedeloos wordt van deze discussie met iemand die, zoals mijn vader placht te zeggen, niet van zijn hemd af wil gaan. JanCK   (overleg) 7 feb 2018 10:36 (CET)
Voor Commons kan een dergelijke afbeelding best in scope zijn. Want daar is de drempel educatie waarde. En laten we wel wezen, deze afbeelding is natuurlijk prima bruikbaar voor een moodbord voor het vervolg op Platvoet en zijn vriendjes, getiteld Platvoet en de mysterieuze dino of iets in die trant. Waarom het nuttig is om een postzegel met een tekening van een dino te markeren als inaccurate ontgaat me overigens. Er is hopelijk niemand die denkt dat een leuk plaatje een postzegel een betrouwbaar en kloppend beeld van een dino geeft. Natuur12 (overleg) 7 feb 2018 15:32 (CET)
Deze discussie gaat er niet over of die afbeelding op Commons mag staan. Het gaat om het labelen van afbeeldingen als accuraat c.q. inaccuraat op Commons, en om het gebruik van de afbeeldingen in Wikipedia. De aanleiding: een afbeelding die beweert een Betasuchus voor te stellen, een dier waarvan we in de verste verten niet weten hoe het er uitzag omdat deskundigen er onderling al niet uitkomen in welke groep het thuishoort, en waarvan door diezelfde deskundigen ook geen reconstructies zijn gepubliceerd.
Het doel van Wikipedia is kennis vrij beschikbaar maken. Het zelf fantaseren van een dier, daar een plaatje van op Commons plaatsen, en dat plaatje dan vervolgens in Wikipedia als kennis verkopen gaat lijnrecht in tegen alles waarvoor Wikipedia staat. De afspraak dat de Richtlijn Origineel Onderzoek niet geldt voor afbeeldingen die op Commons worden geplaatst wordt hier op flagrante wijze misbruikt door net te doen of die afbeeldingen dan ook acceptabel zijn in een Wikipedia-artikel.
Voor zover ik weet (ik heb niet alles tot in detail gevolgd want ik ben niet van plan er een dagtaak aan over te houden) heeft niemand voorgesteld om de afbeelding van Commons te verwijderen. Waar het wringt is dat diverse afbeeldingen die goed gebaseerd zijn op de bestaande kennis van een zeker moment, worden gelabeld als "inaccuraat", met de kanttekening dat ze dan niet in enig Wikipedia-artikel gebruikt zouden moeten worden, en zelfs met de intentie ze op zeker moment helmaal te laten verwijderen, zie wat Reid daarover hierboven zegt. Aan de andere kant mag bij een fantasie-afbeelding die beweert een Betasuchus voor te stellen niet de kanttekening geplaatst worden dat het hele beest aan iemands fantasie is ontsproten, en dus echt nooit gebruikt zou mogen worden met de intentie dat dier te illustreren. Commons heeft hier dus maar een gering probleem: de politiek van het labelen van afbeeldingen. Het echte probleem zit bij de Wikipedia's waar de afbeeldingen koste wat het kost steeds worden teruggeplaatst. Deze afbeelding is dermate ongeschikt dat het niet volstaat er duidelijk bij te vermelden dat het de fantasie van een amateur betreft. Het plaatsen van deze afbeelding alsof het een illustratie van Betasuchus betreft heeft onvermijdelijk tot gevolg dat lezers deze ene voorstelling van het dier gaan koppelen aan die naam. En dat mag Wikipedia niet op z'n geweten hebben. WIKIKLAAS overleg 7 feb 2018 19:39 (CET)

Stichting ItonBewerken

Hey! Dank voor je mail! Heb je toevallig nog een link naar een overlegpagina hierover? Ernie (overleg) 31 jan 2018 18:18 (CET)

De eerste keer dat het artikel verwijderd werd was, zie ik nu tot mijn verrassing, op 5 november 2017 19:58 (CET) door mij. Het was vanwege het letterlijk overnemen van de tekst van deze website, zoals geconstateerd door Rode raaf. Mogelijk is die tekst daarna vrijgegeven via OTRS, ik kan dat niet nagaan.
Op 10 november maakte Luvacr (overleg | bijdragen | blocks) de pagina opnieuw aan. Die pagina werd nog diezelfde dag door Vis met 1 oog hier ter beoordeling aangemeld. Op 4 december werd de nominatie door Dqfn13 verlengd (zie hier). Op 18 december behield Natuur12 het artikel omdat volgens hem de nominatie onvoldoende gemotiveerd was (dat staat in de bewerkingssamenvatting die nu alleen nog voor moderatoren is te zien). Op 26 december 2017 werd het artikel hier door Wikiwerner opnieuw ter beoordeling gezet, waarna het op 9 januari alsnog werd verwijderd door MoiraMoira. Op 18 januari 2018 deed Martinsc1956 (overleg | bijdragen | blocks) een derde poging het artikel aan te maken. Die werd door Agora meteen voor nuweg voorgedragen, en, zoals je in het logboek van de pagina kunt zien, door Joris verwijderd.
Op de OP's van beide genoemde aanmakers is wat overleg terug te vinden. Andere gebruikers, naast de al genoemde, die bijdragen aan het artikel hebben geleverd zijn Kattenkruid, PieterJanR en SvenDK. Aangezien Luvacr en Martinsc1956 geen andere bijdragen hebben geleverd dan aan het verwijderde artikel, het eveneens verwijderde Ben van Cranenburgh (in het geval van de eerste), TBP, hun eigen OP's en jouw OP (in het geval van de laatste), en dus niet aan ander overleg hebben deelgenomen, denk ik dat je hiermee het volledige overzicht hebt van alles wat er over ITON is gecommuniceerd. Je zou aan iemand met toegang tot OTRS kunnen vragen of er daar nog wat ligt. Ik hoop dat je hiermee vooruit kunt. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 31 jan 2018 19:05 (CET)
Hartelijk dank voor de tijd en energie om dit zo uitgebreid toe te lichten. Ik bekijk het en kom er op terug. Ernie (overleg) 31 jan 2018 19:42 (CET)
Beste Ernie, ik denk dat mijn bemoeienis hier ophoudt, tenzij je nog iets zou willen weten wat alleen een moderator voor ja kan nagaan omdat die verwijderde versies en bijbehorende bewerkingssamenvattingen kan zien. In dat laatste geval ben je hier opnieuw welkom (vooropgesteld dat ik na het weekend nog moderator ben, dat is geen zekerheid). Hoe het met dit artikel verder gaat, is niet mijn pakkie-an. Ik verwijderde een keer een auteursrechtenschending. 'That's it' . WIKIKLAAS overleg 31 jan 2018 20:02 (CET)

PeilingBewerken

Moi Wikiklaas, wellicht ten overvloede, de peiling is afgerond en de gemeenschap heeft duidelijk gesproken en jou bevestigd. Ik hoop dat ik mij, mocht er ooit een volgende keer komen, weer bij die meerderheid kan aansluiten. In ieder geval gefeliciteerd met deze bevestiging. Peter b (overleg) 3 feb 2018 02:17 (CET)

Keizerstads JeugdorkestBewerken

Beste Wikiklaas, je hebt de pagina Keizerstads Jeugdorkest verwijderd omdat er reclame zou worden gemaakt. Zou je aan willen geven wat ik wellicht weg kan halen zodat het volgens jou niet meer als reclame wordt gezien? Zelf dacht ik dat het stuk over de KJO Samenspeeldag weg moet. Zou dat genoeg zijn? Ik begrijp dat dat gedeelte iets te veel was, maar de eerste paar zinnen verschilden niet veel van wat andere jeugdorkesten op hun pagina hebben staan. Groetjes Igor (overleg) 3 feb 2018 21:30 (CET)

Beste ig0rius, u maakte een pagina aan over een orkest in oprichting, met daarin uitsluitend vermeld wat de plannen zijn, en wat de beoogde oefenlocatie is. Wikipedia is een encyclopedie waarin kennis vrij beschikbaar wordt gemaakt, geen podium om zaken aan te kondigen. Voor een artikel over dit orkest is plaats in de encyclopedie zodra er door onafhankelijke deskundigen over geschreven wordt, dat wil zeggen als het de fase van de oprichting gepasseerd is en van zich doet spreken door bijzondere prestaties. Ik verwijderde met als reden "expliciete reclame" omdat zonneklaar was dat u met dit artikel poogde via Wikipedia bekendheid te krijgen of zelfs leden te werven. Dat is reden om een artikel onmiddellijk te verwijderen. Maar ook het alternatief, twee weken ter beoordeling staan om te bepalen of het onderwerp enige relevantie voor de encyclopedie heeft, zou het artikel niet overleefd hebben, daarvan ben ik, gezien de staat van dienst van het orkest, zeker. Met vriendelijke groet, WIKIKLAAS overleg 3 feb 2018 22:45 (CET)

De liefde voor zuster AbigaïlBewerken

Hier is nog een taaljuweeltje voor je, omdat ik weet hoe je ervan geniet:

The Wyatt Family is een professioneel worstelstable dat actief is in de WWE in de brands Smackdown LIVE en RAW. De leden van deze groep zijn Bray Wyatt, de leider van de groep en Erick Rowan en ze zijn heels "(schurken)" en verspreiden hun 'liefde' voor (Sister) Abigaïl.

Bron (versie van gisteren). Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 4 feb 2018 12:09 (CET)

Dank; dat houdt de moed erin. Kwam gisteren nog weer een prachtig voorbeeld van een GSVK-band tegen (kan ik niet meer terugvinden) en een gebruikersnaam die aan de Wet van ErikvanB voldeed Harmenyolo (overleg | bijdragen | blocks), en toch maar een blok van drie dagen kreeg. Ga ik nu weer de liefde voor Wikipedia verspreiden. WIKIKLAAS overleg 4 feb 2018 13:01 (CET)
Hm. Voor Wikiklaas kan ik niet spreken, maar voor mij is dit een genieting die ik van horen zeggen ken, welke ervaren schijnt te worden als men met grote moeite het eten binnen kan houden of een hecht gepleisterd hechtpleister gevoelig traag verwijdert van onder het oksel — bertux 4 feb 2018 15:41 (CET)
Die zoeken we op. ErikvanB (overleg) 4 feb 2018 15:47 (CET) - vrij naar Twee voor twaalf
Soms, maar steeds vaker, neig ik ertoe te pleiten voor een verbod op vertalingen of voor een toelatingsexamen voor gebruikers die zich bezig willen houden met vertalingen. Een onbehoorlijk idee, ik weet het. Na een oproepje in het taalcafe heb ik wat gepoetst in een lemma over een Villa en eerder stuitte ik op een poetsbehoeftig, voor de gendergap100 geschreven lemma over een onderzoekster. Het viel niet mee. Het is echt veel gevraagd twee talen te beheersen en ook nog het thema van het lemma. De opkomst van machinevertalingen heeft het niet beter gemaakt. mvg HenriDuvent 4 feb 2018 16:03 (CET)
Hear, hear! Hoor, hoor! ErikvanB (overleg) 4 feb 2018 17:26 (CET)
Hierin ben ik het geheel eens met Henriduvent: ik ben tegen vertalingen uit andere WP's, vooral omdat het risico veel te groot is dat ongeverifieerde informatie zich als een olievlek verspreidt, en de 'bronnen' niet worden gecheckt. Paul Brussel (overleg) 4 feb 2018 17:35 (CET)
Ik ben bang dat het niet alleen vaak misgaat bij het vertalen, maar dat ook de vaardigheid in de eigen taal veel bijdragers al parten speelt. Het bovenstaande pareltje bewijst dat zelfs een komma te weinig of te veel al een groot verschil kan maken. In de tweede zin staat dat The Wyatt Family uit drie personen bestaat: ten eerste Bray Wyatt, ten tweede de leider van de groep (die niet bij name genoemd wordt) en ten derde Erick Rowan. Gezien de naam van de eerste, Bray Wyatt, denk ik echter (eigen onderzoek!) dat bedoeld wordt dat dit clubje van onsmakelijke nepvechters uit twee personen bestaat, te weten Bray Wyatt (die de leider is) en Erick Rowan. Edoch, in dat geval moet er toch echt een komma achter "groep" staan. Ik ben net dus maar zo vrij geweest die derde bokito met één goed gerichte klap op mijn toetsenbord te elimineren. Matroos Vos (overleg) 4 feb 2018 17:46 (CET)
Ik kon het niet langer aanzien en heb de gewraakte zinnen hertaald. mvg HenriDuvent 4 feb 2018 18:05 (CET)
Oef, ben ik even blij. ErikvanB (overleg) 5 feb 2018 17:21 (CET)
Dat dacht ik al. Wel, als je puf hebt mag je de rest van et artikel doen. Vooral het laatste deel is een bijzonder stukje proza. Het leest als een verslag van een flinke stoeipartij tussen opgeschoten knapen, beschreven door een zeer betrokken leeftijdgenoot. Echt apart. mvg HenriDuvent 5 feb 2018 17:31 (CET)
Oh, ja, hoe zit het nu met die De liefde voor zuster Abigaïl?

WijzigingBewerken

https://www.rug.nl/research/gelifes/organisation/scientific-staff

Ik kwam bovenstaande tegen. Beetje onduidelijk wat betreft de functie maar vlg mij is Sancia van der Meij nu werkzaam op de RUG in Groningen. Tourfietser (overleg) 4 feb 2018 16:48 (CET)

Beste Tourfietser,
De vaste vrijwilligers van Wikipedia schort het meestal niet aan kennis, eerder aan tijd. Als u aan de hand van de informatie van het Oxford University Museum of Natural History of van haar profiel op Researchgate.net het artikel over Sancia van der Meij kunt verrijken: graag! — bertux 4 feb 2018 17:31 (CET)
Het is echt volkomen toevallig dat ik me enige tijd geleden sterk heb gemaakt voor behoud van dit lemma. Ik weet sinds vrij kort dat mevrouw Van der Meij inmiddels inderdaad een tenure-trackfunctie aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft (als ik goed ben ingelicht vanaf deze maand). Ik hou me met dat deel van het lemma echter niet langer bezig vanwege een mogelijk conflict of interest. Ik voel me wél vrij om eventuele publicaties over voor het eerst door haar beschreven of benoemde soorten toe te voegen c.q. in de encyclopedie te verwerken. WIKIKLAAS overleg 4 feb 2018 18:41 (CET)

Monumentale bomenBewerken

Beste Wikiklaas, mag ik iets vragen? Nee? Nou, ik doe het toch maar.

Ik heb onlangs, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, enkele bomen in de Oude Hortus in Utrecht gefotografeerd. Die ga ik binnenkort opladen naar Commons. (Hoe meer bomen, hoe meer vreugd.) Nu heb ik gezien dat op de website Monumental Trees alle bomen een nummer hebben. Zo draagt de gele paardenkastanje in het Zocherpark nummer 3235. Het nummer staat daarbij tussen aanhalingstekens. Dat elke boom een eigen nummer heeft, is buitengewoon handig, want zo weet iedereen over welke boom je het hebt (niet die gele paardenkastanje in het Zocherpark naast de lantaarnpaal, maar die scheve, dertig meter verderop). Nu vraag ik me af of deze nummering mondiaal erkend is, of dat het alleen gaat om een nummering van de desbetreffende website. Op de website kon ik hierover geen informatie vinden. Mogelijk wordt er trouwens genummerd per land en zijn er dus bijvoorbeeld meerdere bomen 3235. Wordt de nummering mondiaal gebruikt, dan heeft het zin de nummers van mijn bomen ook op Commons te vermelden, anders niet. Weet jij hier iets van? Hebben vissen trouwens ook allemaal een eigen nummer? Groet, ErikvanB (overleg) 4 feb 2018 21:33 (CET)

Beste ErikvanB, ik wist het antwoord op het eerste deel van je vraag niet, maar de hoofdpagina van de website leert me dat dit een internationaal project betreft. Onderwijl staat er nergens iets over erkenning of financiering van het project. Het lijkt net als Wikipedia te draaien op vrijwilligers, alleen moet je op die website verplicht inloggen om bij te kunnen dragen. Ze hebben een redelijk groot bestand, maar wat erin wordt opgenomen lijkt vooral bepaald te worden door de vrijwilligers. Bomen op plekken waar rijke lieden met dure camera's komen zijn dus oververtegenwoordigd. Het noemen van het nummer van de boom heeft slechts zin als je er ook de website bij vermeldt.
Ik heb ditzelfde idee toevallig al eens uitgeprobeerd voor vissen. Het nummer zelf had niets systematisch maar fungeerde eigenlijk uitsluitend als label. Een enorme snoek in een klein meer gaf ik nummer 1; drie forse zeelten iets verderop in hetzelfde meertje de nummers 2 t/m 4. Daarna ben ik naar huis gegaan om alles te verwerken tot een database. Wat schetst mijn verbazing bij mijn volgende bezoek aan het meer? De genummerde vissen waren niet meer daar waar ik ze genummerd had! Zo veel botte tegenwerking deed voor mij de deur dicht. Ik denk dat het idee heel goed zou kunnen werken, maar als de vissen zelf niet willen meewerken, dan houdt het natuurlijk op. WIKIKLAAS overleg 4 feb 2018 22:04 (CET)
Dat is snel. Dankjewel. Dan denk ik eerlijk gezegd dat ik de nummers waarschijnlijk maar laat zitten. Vissen zijn inderdaad halsstarrige wezens, maar laat me je verzekeren dat jij op Wikipedia geen nummer bent, maar een bekend en gewaardeerd medewerker. Nogmaals dank. ErikvanB (overleg) 4 feb 2018 22:14 (CET)
De kans dat je een boom aantreft waar je hem achterliet is aanzienlijk beter dan bij vissen - bomen zijn niet algemeen bekend om hun gewoonte weg te zwemmen. Om een vergelijkbare reden ben ik ook beter in botanie dan in ornithologie, de vraag 'wat groeit daar?' is meestal gemakkelijker te beantwoorden dan 'wat vloog daar?' Ik ben het wel met Wikiklaas eens dat die webstek, hoe aardig ook, niet erg gezaghebbend is. Ofschoon hij een paar bomen noemt die ik ken (9451, 17119) kan ik niet zeggen of die inderdaad de dikste respectievelijk hoogste boom van Rotterdam zijn. Ik heb ze niet allemaal nagemeten. Magere Hein (overleg) 6 feb 2018 10:43 (CET)

Toekomst SchrijfwedstrijdBewerken

Een analyse van het aantal inzendingen bij de Wikipedia Schrijfwedstrijd suggereert dat het evenement een aflopende zaak is. Zie overlegpagina van de Schrijfwedstrijd, waar iedereen die de schrijfwedstrijd een warm hart toedraagt opgeroepen wordt mee te doen aan een gedachtewisseling over de opzet ervan. Input van Wikipedianen die tijdens de wedstrijd afhaakten is daarbij onontbeerlijk; zie dit als een uitnodiging. Met vriendelijke groet, Sylhouet contact 7 feb 2018 18:09 (CET)

Nederlandse image reviewBewerken

Beste Wikkiklaas,

In het onlangse debacle met de Betasuchus afbeelding, waarvoor ik mij nogmaals wil verontschuldigen, is duidelijk geworden dat de criteria voor afbeeldingen van veel Nederlandse bewerkers. Is het misschien geen goed idee om ook zo'n soort pagina te maken voor de Nederlandse Wikipedia? Dan is er ook een duidelijke plek om afbeeldingen te bespreken, zowel als een archief voor geaccepteerde en afgewezen stukken. Verder zou je hier duidelijk richtlijnen kunnen zetten voor wat jullie wel en niet acceptabel vinden. Daarmee kan in de toekomst aan andere gebruikers met meer gemak uit worden gelegd waarom hun afbeeldingen zijn afgewezen.

Met vriendelijke groet, Jonagold2000 (overleg) 14 feb 2018 20:05 (CET)

Lijst van handbalclubs in BelgiëBewerken

Beste, Is het mogelijk deze pagina in mijn naamruimte te plaatsen. Een verzoek toch terugplaatsing is een beetje misplaatst. Groet Vdkdaan (Gif mo sjette) 15 feb 2018 10:17 (CET)

Ik had "volle medewerking" beloofd. Het staat nu hier. WIKIKLAAS overleg 15 feb 2018 11:02 (CET)
Beste, Jij oordeelde dat dit op het eerste zicht een goed lemma was, maar door dichterbij te kijken enkele wiu zag die wel aangepast dienden te worden om terug geplaatst te worden. Vandaar nu mijn vraag welke zaken zie jij die nog dienen te gebeuren. Op dit moment zijn alle stamnummers ingevuld in plaats van volgnummers die niet klopten. Daarnaast heb ik de nieuwe clubs aangevuld die anno 2017 actief waren. De clubs die een lemma hebben werden voorzien van een link. De clubs die op nationaal niveau spelen en geen lemma hebben zijn voorzien van ene rode link. Graag feedback wat je nog denkt dat er mis is. Vdkdaan (Gif mo sjette) 27 feb 2018 22:21 (CET)
Toen ik het lemma moest beoordelen, zag ik een lijst die er op het eerste gezicht zinvol uitzag. Bij nadere inspectie bleek echter dat er naar vrijwel geen een item in die lijst een zinvolle link bestond. In een lijst van handbalclubs verwacht de lezer links naar artikelen over die clubs, niet naar artikelen over de gemeente waarin ze geregistreerd zijn. Daarmee schoot de lijst naast het doel dat er minimaal van verwacht mocht worden. Als daaraan nu tegemoet is gekomen, dan is er volgens mij nu op z'n minst een goed en zinvol begin van zo'n lijst. Ik laat het dan verder graag aan anderen om er uitgebreidere invulling aan te geven, maar wil indien gevraagd best positief adviseren over terugplaatsing in de hoofdnaamruimte. WIKIKLAAS overleg 28 feb 2018 01:45 (CET)
Ok, Ik zal het dan nu via terug plaatsen doen. BTW De link naar de plaats was om te weten over bvb welk "Putte" het gaat. Er bestaan te veel plaatsen met die naam in België. Omdat de provincie er toen ook bij stond en eigenlijk geen nut/meerwaarde heeft heb ik heel die kolom al verwijderd. Vdkdaan (Gif mo sjette) 28 feb 2018 21:46 (CET)

AutoniemBewerken

Kijk eens bij Autoniem (botanische nomenclatuur) Rasbak (overleg) 23 feb 2018 09:23 (CET)

Beste Rasbak, ik vermoed dat je de essentie van de vraag die ik aan Bart stelde hebt gemist. WIKIKLAAS overleg 23 feb 2018 10:56 (CET)

MosasaurusBewerken

Dag Wikiklaas, ik zag dat je in het artikel over de Mosasaurus mijn link naar Delpher weer had teruggedraaid naar Early Dutch Books Online (EDBO)

Ik leg graag uit waarom ik tegen die terugdraai ben: EDBO gaat op termijn verdwijnen, omdat alle EDBO-boeken ook in Delpher zitten is er geen nood meer voor een eigenstandige EDBO website. Delpher is m.a.w. een duurzamere site dan EDBO. Ten tweede had ik een link die met http://resolver.kb.nl begint opgenomen, dat zijn links waarvan de KB (beheerder van Delpher) de duurzaamheid langdurig garandeert, dus zelfs mocht Delpher ooit uit de lucht gaan, dan kan via die link nog steeds dat artikel van Van Marum geraadpleegd worden. MVG, OlafJanssen (overleg) 23 feb 2018 16:30 (CET)

Dank voor de toelichting. Ik heb jouw versie hersteld. Om dezelfde reden vervang ik wel eens links naar oude literatuur op een particuliere website door een link naar hetzelfde werk maar dan in de Biodiversity Heritage Library, een not-for-profit organisatie met een vergelijkbaar doel als Wikipedia, maar vooral met stabiele links. Ik zie nu dat iets dergelijks ook voor Delpher geldt. Met vriendelijke groet, WIKIKLAAS overleg 24 feb 2018 11:19 (CET)

BotBewerken

Beste Wikiklaas, het is in verband met de vraag over het coderen op de overlegpagina van Grashoofdbot. Ik zal mijn vraag misschien even verduidelijken: Ik wil in de categorie Acoelomorpha een fout herstellen, er staat namelijk op elke pagina dat het wormen zijn. En ik zou gewoon het woord 'worm' willen vervangen door de titel van dat artikel (wat dus bij elke soort anders is). Ik begrijp dat je mij niet echt ten volle vertrouwd en dus niet wil ingaan op dit voorstel, maar het zou echt handig zijn als ik deze codeercode zou krijgen. Ook die schrijffout in mijn vorig bericht was natuurlijk niet de bedoeling. Bovendien heb ik geen botbit en moet dus elke wijziging apart controleren en kan maar 1 wijziging per minuut doen. LukaBE (overleg) 23 feb 2018 17:06 (CET)

Beste LukaBE, ik begrijp waar je ongeveer heen wilt, maar raad het sterk af. Als voorbeeld even het "artikel" Achoerus caspius, waar je al wat aan sleutelde. Oorspronkelijk stond daar:

Achoerus caspius is een worm uit de familie Anaperidae, die behoort tot de stam Acoelomorpha. Een kenmerkende eigenschap van de worm is dat hij tweeslachtig is, maar geen gonaden heeft. In plaats daarvan plant hij zich voort door middel van gameten, die hij produceert uit mesenchym. Verder heeft de worm geen darmen.

De worm leeft in zee, tussen sedimentair gesteente. Achoerus caspius werd in 1914 voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Beklemischev.

Dat hele verhaal is rijp voor de prullenbak. Grashoofd had de 'kenmerkende eigenschap' om artikelen aan te maken over organismen waarover hij helemaal niets wist. Dat weerhield hem er niet van om er een volkomen onzinnige "beschrijving" van te geven. Die passage "Een kenmerkende eigenschap van de worm [...] geen darmen" staat in elk "artikel" dat Grashoofd over een acoelomorf aanmaakte. Hij schreef het zonder te weten of er ook uitzonderingen op de regel bestonden, en zwetste dus ordinair uit zijn nek toen hij dit in elk artikel opnam. De lezer denkt bovendien logischerwijs dat hier een kenmerkende eigenschap van de soort wordt genoemd (het "artikel" gaat immers over een soort) maar wordt daarbij dus glashard voorgelogen. Beter zou het zijn als die hele passage werd gewist. Het betreft geen kennis maar desinformatie, en dan hoort het in de encyclopedie niet thuis.
Hetzelfde geldt voor de opmerking dat de "worm" in zee leeft tussen sedimentair gesteente. Grashoofd heeft dat nooit gecheckt (hij liet het zijn bot tot twintig keer per minuut bij elke soort opnemen) en wist dus niet of die bewering correct was. Ook die passage moet dus eigenlijk gewoon in z'n geheel verwijderd worden.
Tot slot de ongelukkige opmerking dat de soort in 1914 "voor het eerst wetenschappelijk beschreven" werd. Er bestaat niet zoiets als "wetenschappelijk beschrijven", ook al staat het in tienduizenden artikelen in deze encyclopedie. Het jaartal dat bij de auteur wordt genoemd is bovendien altijd het jaar waarin de naam werd gepubliceerd. Of daar ook een beschrijving bij was, weet je pas als je dat per geval checkt. Als er door een bot twintig artikelen per minuut worden uitgespuwd, is dat niet gebeurd.
Ik zag dat je in de eerste zin de link naar "wormen (dieren)" had vervangen door een link naar "soort (biologie)". Om te beginnen zijn die haakjes overbodig. En verder wordt de lezer niks wijzer van de mededeling dat het een soort is.
Heb je zelf de nodige kennis over de Acoelomorpha? Of ben je vooral bezig om artikelen uit de Engelstalige Wikipedia naar de Nederlandstalige versie te vertalen? Die laatste indruk krijg ik vooral als ik je artikelen over Acoelomorpha en Ambulacraria bekijk. WIKIKLAAS overleg 24 feb 2018 12:24 (CET)
Wikiklaas, er staan inderdaad bij al deze soorten een paar fouten. Ik heb eigenlijk niet zoveel kennis over de Acoelomorpha, maar probeer zoals je zelf al gemerkt hebt vooral informatie uit de Engelse Wikipediapagina's te halen. Is het dus beter dat deze artikelen gewist worden? Of mag ik verder gaan met fouten aanpassen ook al staat er niet veel nuttigs in de artikelen? Al bedankt voor de moeite! LukaBE (overleg) 24 feb 2018 12:41 (CET)

Functie van toevoeging tussen haakjesBewerken

Hallo Wikiklaas. Ik zag dat Ucipital deze titelwijziging had doorgevoerd, waarbij de nadruk lag op het fenomeen dat met het lemma wordt aangeduid. Dit draaide je terug met het argument "een haakjestoevoeging is geen verklaring maar een methode voor desambigueren". Daar kan ik op zich inkomen, maar het zou wel geïnterpreteerd kunnen worden als: het maakt niet veel uit wát je tussen haakjes zet achter een term die disambiguatie behoeft, áls je maar disambiguatie toepast. Een dergelijke interpretatie zou ik wel begrijpen, omdat je argument niet inhoudelijk ingaat op het punt dat Ucipital maakt. Maar misschien wou je er iets anders mee zeggen? Groet, Apdency (overleg) 27 feb 2018 18:57 (CET)

Jimmy is een bekend nummer van Boudewijn de Groot, wat mij betreft een nummer met een van de beste intro's aller tijden. We weten, met andere woorden, waarover we het hebben. In deze encyclopedie was de titel van het artikel Jimmy (single). Die haakjestoevoeging is om onderscheid te maken met andere Jimmy's. Een haakjestoevoeging is niet bedoeld om meer uitleg bij de titel van het artikel te geven: als dat nodig is, dan is de titel niet goeg gekozen. Het is dus overbodig en daarmee gelijk ook ongewenst om "Jimmy (single)" te wijzigen in "Jimmy (lied)", zoals was gedaan door Ucipital: de titel was al voldoende gedesambigueerd. Een goede reden om tussen haakjes iets anders te vermelden zou kunnen zijn dat de desambiguering onnodig lang is, of afwijkend van wat gebruikelijk is. Ik verander om die reden wel eens een desambigurering bij een geslachtsnaam als daar tussen haakjes de wetensachappelijke familienaam wordt genoemd, terwijl we konden volstaan met "dier" of bijvoorbeeld "vlinders": die oude desambiguering zegt vrijwel niemand iets, de nieuwe begrijpt iedereen. In het geval van Jimmy begreep iedere lezer wat er bedoeld werd. Het was bovendien een zeer gebruikelijke manier om een op plaat uitgebracht nummer te desambigueren van artikelen met eenzelfde titel. Is dit de verantwoording die je zocht? Met hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 28 feb 2018 01:37 (CET)
In zekere zin wel, omdat ik wou weten of ik je motief goed had begrepen. Dat blijkt het geval. Maar uit de samenvatting van de titelwijziging ("Jimmy is in de eerste plaats een liedje van Boudewijn de Groot, dat óok op single is uitgebracht.") leid ik niet af dat het ging om meer uitleg. Dan zou er sprake zijn geweest van een toevoeging aan de term "single"; nu was er echter sprake van een vervanging, en wel om een m.i. heel helder motief: nummer gaat boven single. En als je in de tekst van het artikel kijkt, blijkt dat ook. "Lied" komt veel meer overeen met dat wat "Jimmy" feitelijk is.
Ik zie trouwens in Categorie:Nummer van Boudewijn de Groot dat op dit moment beide termen voorkomen tussen haakjes. Kennelijk heeft Ucipital willen voortbouwen op haakjestoevoegingen als in Noordzee (lied), waarop exact hetzelfde motief van toepassing is (in de eerste plaats is er een nummer, in de tweede plaats een single). Dat daar enige uniformiteit in komt, lijkt me geen verkeerde zaak. Apdency (overleg) 28 feb 2018 09:30 (CET)
Met dat laatste begeef je je op glad ijs: kijk je dan alleen naar de nummers van Boudewijn de Groot? Of kijk je naar alle liedjes die ooit op single zijn uitgebracht? Er zijn nogal wat zaken in de encyclopedie niet uniform. Dat is niet omdat individuele gebruikers geen uniformiteit nastreven, maar meesal omdat de ene gebruiker een andere voorkeur heeft dan de andere. Pogingen om niet-uniforme zaken te uniformeren, uitsluitend met "uniformiteit" als argument, kunnen dan ook steevast op veel tegenwind rekenen.
In het artikel Jimmy (single) wordt overigens vooral gesproken van een "nummer" en niet van een "lied". Volgens jouw redenering zou de titel dan Jimmy (nummer) moeten zijn. Het behoeft geen betoog dat dat een wel heel onhandige keuze voor een haakjestoevoeging zou zijn. WIKIKLAAS overleg 28 feb 2018 10:58 (CET)
Een toevoeging tussen haakjes moet in de toevoegig ook duidelijk maken over welke versie van het begrip het lemma gaat. Het maakt daarom wel degelijk uit hoe die toevoeging luidt, bij een toevoeging single verwacht je dat er ook een lemma over Jimmy elpee is, bij de toevoeging lied verwacht je dat het lemma over het lied gaat, hetgeen ook het geval is. Die wijziging van Ucipital was derhalve een verbetering, geen idee waarom je dat niet gewoon erkent en je wijziging herstelt. Peter b (overleg) 28 feb 2018 11:04 (CET)
Grotendeels mee eens (uitgezonderd de zinsnede "bij een toevoeging single verwacht je dat er ook een lemma over Jimmy elpee is"; Jimmy kan immers ook een film zijn o.i.d.). Ik ping hier trouwens ook Cees nog even, die in de genoemde categorie zowel keuzes heeft gemaakt voor "(lied)" als voor "(single)". Wellicht heeft hij een toelichting op die keuzes. Apdency (overleg) 28 feb 2018 11:28 (CET)
Vanwege een gevraagde reactie. Ik heb een bloedhekel aan de term "nummer". Het is echter zo ingeburgerd, dat ik mijn verzet heb opgegeven. Vroeger hadden "we" ook de -Categorie:Single van XXXX-, maar die zijn (volgens mij) in één actie verdwenen en allemaal vervangen door -Nummer van XXXX-. Voor wat betreft Jimmy zou ik (nu) kiezen voor -Jimmy (Boudewijn de Groot)-, want dan kan het zowel over het lied als de single gaan. Single is nu nog een beetje valse aanduiding, want er staat b.v. helemaal niets over de B-kant. Laat me de beslissing even weten, dan zal ik aanvullen. Soms week ik wel uit naar nummer als het bv gaat over een instrumentaal stuk.Ceescamel (overleg) 28 feb 2018 11:49 (CET)
Ik heb Ucipital (die ik regelmatig zie in het echte leven) vandaag gevraagd wat hij vond van de optie "Jimmy (Boudewijn de Groot)" en hij gaf aan dat hij daarmee kan leven. Apdency (overleg) 1 mrt 2018 18:54 (CET)
Cees (en anderen): ik heb die titel aangebracht. Groet, Apdency (overleg) 1 mrt 2018 21:45 (CET)
Volgens mij ging het er hier niet zozeer om of Ucipital ermee kon leven, maar of het nodig was de titel te wijzigen. "Jimmy (single)" was niet verkeerd, en er was dus geen enkele noodzaak om überhaupt iets te wijzigen. Ik wil er geen halszaak van maken, maar het beleid is, ook bij haakjestoevoegingen, dat er niet gewijzigd hoeft te worden als er geen dwingende reden voor is. Want waar je aan de ene kant gebruikers hebt die een voorkeur hebben voor een bepaalde haakjestoevoeging, heb je aan de andere kant gebruikers die ernaar streven om in artikelen uitsluitend links naar pagina's met inhoud, en dus niet naar redirects te hebben, en zo blijven we bezig zonder dat er iets wezenlijk verandert. Veel verspilde moeite en tijd dus. WIKIKLAAS overleg 2 mrt 2018 00:01 (CET)

DiffBewerken

Je tip is alweer weggebezemd, maar ik heb 'm gezien en ik ga de volgende keer zeker gebruik maken van die diff code die jij voorstelde. Lijkt inderdaad veel praktischer. Mijn dank. Met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 7 mrt 2018 12:56 (CET)

Toegepast en het werkt inderdaad uitstekend. Bedankt voor de tip. Mvg, JanCK   (overleg) 11 mrt 2018 09:06 (CET)

ZuurstofplantenBewerken

Dag Wikiklaas. Het lemma Zuurstofplanten, hertiteld tot (omgetiteld tot, omgedoopt in, hernoemd tot, hernoemd 'naar') Zuurstofplant, is aangemaakt. Wil je misschien bekijken, dacht ik. Prettig weekend. ErikvanB (overleg) 10 mrt 2018 19:32 (CET)

Doperwtenvariëteit Wonder van Scheemda is ook nieuw. ErikvanB (overleg) 13 mrt 2018 14:16 (CET)

Oeke KruythofBewerken

Beste "Wikiklaas",

Waarom is bovengenoemde pagina verwijderd? Ik beheer haar gedichten, ik beheer de site.Alles wat er op de site staat is mijn eigendom, de gedichten worden door Oeke Kruythof zelf aan mij gestuurd ter publicatie. De foto komt ook van de site en mag vrij worden gebruikt.

Groet! Mahr1960 – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Mahr1960 (overleg · bijdragen) 12 mrt 2018 14:59‎ (CET)

Beste Mahr1960, dit ligt toch wel heel anders dan u het zich voorstelt. U nam tekst over van deze website, met name uit dit stuk en dit stuk. Die pagina's zijn niet vrijgegeven onder een vrije licentie, en de tekst mag dan ook niet zonder meer worden overgenomen in Wikipedia. U kunt dat lezen in de gebruiksvoorwaarden waarmee u bij het publiceren van elke bewerking expliciet akkoord gaat (een link naar die voorwaarden staat onder het bewerkingsscherm). Als u daadwerkelijk de rechthebbende van die teksten bent (met andere woorden: als u de auteur bent, of degene op wie de rechten zijn overgegaan), dan kunt u vrijgave van de teksten regelen via Wikipedia:OTRS. Wikipedia kan en mag er niet van uitgaan dat iemand die slechts bekend is onder het pseudoniem "Mahr1960" de rechthebbende is. Dat zou overigens niet anders zijn geweest als u een account onder uw echte naam had aangemaakt. We kunnen iemands identiteit niet checken aan de hand van een account.
Tot zo ver de technische redenen waarom uw tekst werd verwijderd op basis van "schending van auteursrechten". Dan is er nog een andere reden waarom het niet raadzaam is de teksten letterlijk over te nemen. Die teksten zijn geschreven voor een website over de dichteres. Zo'n website heeft een andere doelgroep dan de encyclopedie. De teksten zijn in deze vorm niet geschikt voor de encyclopedie. Een website over de dichteres zelf is überhaupt geen erg geschikte bron voor een encyclopedisch stuk als de dichteres zelf zo nauw betrokken is bij die website. Voor een acceptabel artikel over Oeke Kruythof zijn onafhankelijke bronnen nodig. Ik hoop dat ik u hiermee wat richting heb kunnen geven. WIKIKLAAS overleg 12 mrt 2018 15:28 (CET)

PippleBewerken

Beste Wikiklaas, waarom is de site verwijderd? Eerst waren er slechts een aantal aandachtspunten die veranderd dienden te worden. - Daan

Die uitleg staat nu hier.   MoiraMoira overleg 12 mrt 2018 15:55 (CET)

k > cBewerken

Beste Wikiklaas,[1] soms moet men eigengeestig durven besluiten een pagina te hernoemen wanneer een verzoek op WP:AV niet noodzakelijk blijkt, alwaar zich anders eerst zes verschillende gebruikers met eindeloze verhalen met het verzoek zouden gaan bemoeien. (Hoop dat niemand dit leest.) Zo ben ik zo vrij geweest deze hernoeming van je ongedaan te maken, wat ik hier heb toegelicht. Je hernoeming was weliswaar op verzoek, maar het lijkt me wel zo netjes je even in te lichten. Kan me niet voorstellen dat je hierdoor de rest van het weekend van slag bent. Met vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 17 mrt 2018 00:53 (CET)

Gecheckt. Het woord staat gewoon in de Woordenlijst. WIKIKLAAS overleg[2] 17 mrt 2018 06:36 (CET)
Dankjewel. Ik heb ook je aanvulling op de OP gelezen, Wiki-klaas. Fijn weekend. ErikvanB (overleg) 17 mrt 2018 12:41 (CET)
 1. Waar ligt nu eigenlijk de klemtoon? Ik zeg altijd Wikikláás, maar misschien ligt de nadruk op Wiki-, ter onderscheiding van de Sinter-klaas en de houten variant.
 2. In mijn beleving ligt de klemtoon op de eerste lettergreep, Wíkiklaas dus.

Witte neushoornBewerken

Dag Wikiklaas. Wil jij eens kijken naar wat er vandaag allemaal is gebeurd op Witte neushoorn. Ik heb stapsgewijs proberen te verbeteren, maar in mijn laatste bewerking ging de logica van het laatste deel van het artikel mijn pet te boven. Hartelijke groet, ErikvanB (overleg) 20 mrt 2018 21:33 (CET)

Oh, ik had dit wel gezien, maar ik wilde eerst nog iets anders afronden. De neushoorns waren gisteren in het nieuws, dus de aandacht is verklaarbaar. Vrijdag wellicht. WIKIKLAAS overleg 21 mrt 2018 22:27 (CET)
Dank, dank. ErikvanB (overleg) 21 mrt 2018 22:55 (CET)

VoedselBewerken

Jij hebt vast verstand van voedselketens ;-) ErikvanB (overleg) 25 mrt 2018 06:18 (CEST)

Dag ErikvanB, bij lezing van de verandering in de link die je gaf, dacht ik: de anonieme medewerker heeft een verbetering aangebracht, alleen zou er nog iets moeten staan dat niet elke stof die door een organisme wordt geabsorbeerd een voedingsstof is. Dat vond de anonieme medewerker kennelijk ook, want twee bewerkingen later gaf hij dat als motivering om het nogmaals aan te passen. Het probleem hier is de werkwijze. Wij hebben als doel om kennis vrij beschikbaar te maken. Wat "voedsel" is zou dus moeten worden gedefinieerd aan de hand van wat gangbaar is in het vakgebied. Wat hier gebeurde was dat iemand op basis van enige kennis over en inzicht in het onderwerp, een eigen definitie van voedsel aan het opstellen was. En zo moet het niet. Helaas laat de hele geschiedenis van het artikel zien dat er zo gewerkt is. Ook de reeks bewerkingen van Piotrpavel was een poging om zelf zaken te definiëren. Veelzeggend is dat er onder het artikel niet één titel van een werk is te vinden dat is gebruikt bij het schrijven over dit toch vrij specialistische onderwerp.
Ik heb niet veel literatuur om in die omissie te voorzien. Ik sloeg "Life, The Science of Biology" (6th edition) er even op na. Daarin wordt de term "food" behandeld alsof die alleen van toepassing is op heterotrofe organismen. Autotrofe organismen, die met behulp van licht en CO2 koolhydraten maken, zouden dan dus geen voedsel maar slechts moleculen tot zich nemen. In dat geval was de eerste, definiërende zin in ons artikel correct: heterotrofe organismen moeten het hebben van de koolhydraten die door autotrofen worden gemaakt. Dat klopt wel zo lang de heterotrofen een flink formaat hebben. Zodra ze te klein zijn om met het blote oog te worden gezien, trekken ze zich van onze definitie niks meer aan. Veel bacteriën nemen organisch en anorganisch materiaal op, en hebben beide nodig om te kunnen groeien en delen: is het een dan voedsel en het ander niet? Daar ga ik niet over, en ik blijf er dan ook liever van af. Ik kan hooguit het advies geven om het artikel nog eens na te lopen aan de hand van een gezaghebbend werk. Onze Engelstalige zusters, door diverse Nederlandstalige collega's verguisd omdat ze daar vaak veel bronnen en referenties noemen, en dat wordt dan zonder enig argument als "slecht" bestempeld, die zusters van ons halen hun definitie uit de "Encyclopedia Britannica". Ik zou zeggen dat er ook wel ergens een standaardwerk "Nutrition" moet bestaan, waarin in hoofdstuk één een bruikbare definitie te vinden is. WIKIKLAAS overleg 25 mrt 2018 12:56 (CEST)
Misschien een idee om The Penquin Companion to Food (2002) van Alan Davidson er op na te slaan? (Die heeft in ieder geval een lemma "nutrition".) Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2018 13:09 (CEST)
Ik had al onder het Engelstalige artikel gekeken, en zag dat er een tweedeling te maken is: er worden werken aangehaald die gaan over "food" en de bereiding ervan; dan betreft het dus slechts voedsel voor mensen; er zijn ook werken die gaan over "food" in de biologische betekenis. De Penguin Companion is zonder twijfel een werk uit de eerste reeks, en ik denk dat we hier een werk uit de tweede zoeken. WIKIKLAAS overleg 25 mrt 2018 13:22 (CEST)
Beste Wikiklaas, bij mij borrelde de gedachte dat het om eigen kennis en niet om kennisverspreiding ging na één of twee minuutjes ook op. Dat is inderdaad het probleem, men probeert wat, doet zijn best maar vergeet (of weet niet) wat eigenlijk de bedoeling is van deze encyclopedie. Ik heb je antwoord zorgvuldig gelezen en ben het ermee eens dat er eigenlijk iets aan het artikel gedaan zou moeten worden, met bronvermelding, maar dat kost veel tijd en ikzelf ben al met te veel andere spannende dingen bezig. De eerste anonieme wijziging is nog ongemarkeerd, en ik vermoed dat die straks gemarkeerd wordt en alles blijft zoals het is.
Wat zit de natuur trouwens merkwaardig in elkaar: het kleine visje eet plankton, de haai eet het kleine visje, de mens eet de haai (alleen in de betere restaurants) en de mens eet de mens. Het is net Tien kleine negertjes (o nee, dat mag je niet meer zeggen) – en toen was er nog maar één. Het zou veel beter geweest zijn als God de wereld zo geschapen had dat Zijn schepselen niet omkwamen doordat ze opgegeten worden, maar gewoon van ouderdom. Dat zou het leven voor dieren een stuk prettiger gemaakt hebben, want het is geen pretje om als zebra continu op je hoede te zijn voor hongerige leeuwen. ErikvanB (overleg) 25 mrt 2018 14:30 (CEST)
Beste ErikvanB, ik kom uit een nogal omvangrijke familie, en in mijn familie neigt men ertoe vrij oud te worden. Ik heb inmiddels heel wat familieleden zien omkomen van de ouderdom. En eigenlijk was dat alleen in het geval van mijn opa, naar wie de naam Wikiklaas verwijst, geen erg treurige of pijnlijke aangelegenheid. Toen mij oma op hoge leeftijd was overleden, is mijn opa er gewoon langzaam acheraan gedreven. In al die andere gevallen kwam de ouderdom toch wel met erg veel gebreken.
Ik kijk er natuurlijk liever vanuit een evolutionair standpunt naar. Oud worden heeft alleen zin als je daarmee je kinderen een extra zetje naar succes kunt geven, zodat ze een grotere kans hebben om zich voort te planten. Op een familiefeest had ik het met een gelovige tante eens over biologie. Zij dacht dat in die wetenschap vooral het nut van een en ander werd bestudeerd, en kon zich niets nuttigs voorstellen bij het bestaan van wespen. Vreemd genoeg is zo'n vraag vaak aanleiding om dan de hele biologie (ongeacht het misverstane doel ervan) maar in twijfel te trekken; geen zweem van twijfel of de schepping nou wel zo'n geslaagde singulariteit was: want wie heeft dan die wesp bedacht? Precies! Wanneer men organismen ziet als de vervoermiddelen van erfelijk materiaal, is zo'n wesp of een virus ineens een volkomen begrijpelijk fenomeen: de natuur selecteert niet op basis van de last die een organisme een ander organisme bezorgt. WIKIKLAAS overleg 25 mrt 2018 21:37 (CEST)
Inderdaad is overlijden aan ouderdom vaak een treurige of pijnlijke aangelegenheid. Ik heb dit zelf ook om mij heen van nabij gezien. Wat betreft de dood, ik vrees hem, en in mijn egoïsme haat ik hem vanuit de grond van mijn hart, maar vanuit biologisch oogpunt is sterven natuurlijk niets bijzonders en niet meer dan logisch. Ik troost mij meestal met drie gedachten: 1) dat ik er ooit miljarden jaren niet was maar het leven toen absoluut niet gemist heb, 2) dat ik dagelijks al zo'n acht uur half dood ben wanneer ik slaap, me niet bewust van de wereld om me heen, wat ik in het geheel niet als een probleem ervaar, 3) dat in een doodskist liggen, als je dat verkiest boven een oven, eng lijkt, maar wanneer je een deel van je lichaam (afgeknipte haren of nagels) in de vuilnisbak gooit, je toch ook niet het angstige gevoel hebt in een vuilnisbak te liggen. Om nog maar te zwijgen van de miljarden lichaamscellen die je dagelijks verliest, zodat je eigenlijk voortdurend bezig bent te veranderen in dode materie en daarmee dus al behoorlijk wat ervaring hebt.
Over de wespen: zelf zie ik wespen vooral als irritante beesten die om mijn hoofd zoemen en de limonade willen stelen, maar dat is slechts mijn vooringenomenheid en verschrikkelijke arrogantie. ErikvanB (overleg) 26 mrt 2018 05:26 (CEST)
PS: Het ergste aan doodgaan vind ik misschien nog wel, dat de bus gewoon om 13.10 uur blijft vertrekken en de wereld doodleuk blijft doordraaien, alsof het er geen fuck toe doet dat ik er niet meer ben. ErikvanB (overleg) 26 mrt 2018 05:50 (CEST)

Hallo Wikiklaas, ik ben de anonieme persoon die de pagina in maart had bewerkt. Ik ben een farmaceut en heb dus enige kennis over hetgeen wat mensen en andere biologische systemen tot zich nemen, maar ben het zeker met je eens dat ik zelfstandig te werk ben gegaan, omdat de definitie die er eerst stond in ieder geval niet klopte, of ik nu literatuuronderzoek naar de term zou doen of niet. Ik viel over het feit dat voeding als eerste vanuit chemisch perspectief werd gedefinieerd (organisch materiaal), waarbij de chemische definitie ook nog eens niet klopte. Nu staat het er al iets beter, maar naar mijn mening nog steeds niet goed. Ik vind het namelijk nog steeds een probleem dat de eerste definitie van de term chemisch is: bijvoorbeeld compost is ook voornamelijk organisch materiaal, maar dat is niet in de regel de reden waarom men spreekt over compost. Een ander voorbeeld is wanneer men een zwaard definieert als een lang en scherp stuk staal, terwijl de essentie van een zwaard is dat het een wapen is. Daarbij hoeft een zwaard niet van staal te zijn gemaakt, net zoals voeding in ook niet voornamelijk uit organisch materiaal hoeft te bestaan. Buitenaardse wezens bijvoorbeeld zouden zich kunnen voeden met andere zaken, maar we hoeven niet eens uit te wijken naar de fantasie: lithotrofen bijvoorbeeld voeden zich met anorganisch materiaal. Ik was dus op zoek naar een functionele definitie in plaats van een chemische.Voedingsstof is wel naar mijn mening goed gedefinieerd, en voedsel bestaat dus voor een gedeelte uit voedingsstoffen, maar ook dat hoeft niet: men kan zaken eten (bijvoorbeeld om af te vallen) met geen nutritionele waarde. Het is dus best lastig om voedsel te definiëren en ik ben het zeker met je eens dat ik niet zelf dingen moet gaan verzinnen. Mocht ik tijd hebben zal ik kijken of ik uit de literatuur iets kan opvijzelen. Hartelijke groet 87.214.232.202 1 jun 2018 22:14 (CEST)

FAT en FatBewerken

Ik zie dat FAT en Fat nu doorverwijspagina's zijn, met grotendeels overlappende links. Is dat op deze manier nu wel zo handig/gewenst? Edoderoo (overleg) 25 mrt 2018 16:46 (CEST)

En ook dat. - ErikvanB (overleg) 25 mrt 2018 19:20 (CEST)
Vroeger was dat standaardpraktijk, maar als grootbewerker van doorverwijspagina's heb ik dat met lobbyen kunnen veranderen en ook vaak in stilte aangepast. Pagina's die alleen qua kapitalisatie verschillen zijn onhandig voor de lezers en voor veel van hen ronduit onbegrijpelijk. En soms zijn er meerdere schrijfwijzen, zie bijvoorbeeld be: Be, BE, be en .be. En ook nog Bé (eiland) en °Bé (meeteenheid) en simpelweg de letter B. Met wat zoeken vind je ongetwijfeld ook nog B.E. en B/E.
Er is bij mijn weten nooit een formele afspraak gemaakt, maar het verenigen van de verschillende kapitalisaties, diakrieten en interpuncties is staande praktijk en in mijn ogen best practice — bertux 25 mrt 2018 19:35 (CEST)
Aanvullend wil ik opmerken, dat van sommige afkortingen en codes de kapitalisatie formeel vastgelegd is en van andere niet. Dat leidt tot doublures, ook al omdat sommige regels in tegenspraak zijn met de taalpraktijk. Je kunt de lezer daar niet in laten dwalen. En de minder mierenneukerige bewerker ook niet; niet iedereen is zoals ik. Je moet maar net weten, dat men HBO-raad schrijft, maar dat HBO incorrect is als je naar een school verwijst. Volgens mij werden schooltypen vroeger standaard in hoofdletters afgekort, maar wordt dat tegenwoordig afgekeurd. Idem met Nederlandse wetten. Hopeloos — bertux 25 mrt 2018 19:47 (CEST)
Het eerste, door Ed0 aangekaarte geval, is niet handig. Wat ook zeker niet handig was, was dat iemand die de hoofdletters FAT intikte, op geen enkele manier werd geattendeerd op het bestaan van het artikel over de file allocation table, terwijl het in beide gevallen een acroniem betreft, en bovendien zal die file allocation table (als FAT) ongetwijfeld veel vaker opgezocht worden dan de torpedo omdat het nou eenmaal een veel wijder verbreide term is, dus ik zie niet in waarom iemand zo nodig die torpedo op die plek wilde hebben. Ter verdediging van de door mij gemaakte constructie wil ik zeggen dat ik bij het aanmaken ervan ook op geen enkele manier werd geattendeerd op het bestaan van de dp Fat. Iemand die alleen de term FAT kent, en niet de juiste betekenis ervan, had in de encyclopedie dus altijd vergeefs naar het artikel gezocht, terwijl we het wel gewoon hebben. Ik weet niet wat hier de slimme oplossing is, maar zoals het nu is, met een dp Fat en een dp FAT, is het in elk geval al beter dan het was. WIKIKLAAS overleg 25 mrt 2018 21:05 (CEST)
Met de huidige situatie (na ingreep door derden) is niets mis: een van de twee is een doorverwijspagina, de andere een automatische doorverwijzing ernaartoe. Hooguit is die automaat overbodig, aangezien het zoekvakje kapitalisatie negeert als er maar een variant bestaat. Als er naar die variant geen verwijzingen zijn, ook niet vanuit overleg of zo, dan mag die nuweg. Maar dat kan weer kabaal geven met bedillerige gebruikers, dus ik begin er niet aan — bertux 26 mrt 2018 08:39 (CEST)

Zwakke vertalingBewerken

Dag Wikiklaas. Ik zie dat je in 2014 {{Zwakke vertaling}} hebt aangemaakt. Bravo! Maar ben je op de hoogte van het bestaan van {{Viu}} sinds 2006? Het lijkt wat dubbel op het eerste gezicht. Groet, ErikvanB (overleg) 28 mrt 2018 03:43 (CEST)

Het ging in eerste aanleg om een probleem dat plots werd geconstateerd met een hele serie artikelen die door een van onze moderatoren waren vertaald uit het Engels. Er werd extra ophef over gemaakt omdat het om een moderator ging. Dat was wat mij betrof belachelijk omdat het moderatorschap niets te maken heeft met het afleveren van goede vertalingen, en omdat er heel wat meer medewerkers zijn die ontiegelijk slechte vertalingen afleveren, en daar gewoon mee wegkomen. Ik maakte daarom een sjabloon dat het probleem beschreef, en niet de veroorzaker ervan. Desalniettemin was het althans mijn bedoeling het sjabloon te gebruiken voor alleen die serie artikelen. Maar toen de ergste ophef over was, bleef het probleem verder liggen. Ik heb zelf aan de hand van het origineel nog een artikel over een Engels stadje aan de zuidkust (of alleen over het lokale museum van dat stadje, ik weet het niet meer) gecorrigeerd. Dat bleek veel tijdrovender dan ik aanvankelijk dacht, en ik meende dat ik me nuttiger kon maken bij het opruimen van de troep die hier door sommige bots is achtergelaten. Ik was vooral verbaasd nu ineens mijn sjabloon tegen te komen boven een ander zwak artikel, waarbij overigens gezegd moet worden dat het origineel ook niet vrijuit gaat. WIKIKLAAS overleg 28 mrt 2018 11:18 (CEST)
Ik snap het. De artikelen van één persoon werden op deze manier in een aparte categorie gezet, namelijk in de categorie Refurbish translation. Dankjewel voor het uitleggen. ErikvanB (overleg) 28 mrt 2018 15:49 (CEST)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Verwijdering pagina Kaj GorgelsBewerken

Hai Wikiklaas, Ik ben het niet helemaal eens met de reden dat je de pagina van Kaj Gorgels hebt verwijderd (Pagina eerder al verwijderd na een evaluatieperiode en beoordelingssessie en in dezelfde vorm teruggeplaatst). Het is namelijk niet in dezelfde vorm teruggeplaatst: er is een nieuw artikel geschreven + de informatie is onderbouwd met bronnen. Daarom vraag ik me af wat de reden is dat je de pagina hebt verwijderd? Wikibyn (overleg) 31 mrt 2018 01:06 (CEST)

Het is heel simpel. Het onderwerp was zeer onlangs (13 januari 2018) al als "niet relevant voor de encyclopedie" beoordeeld. Naar iedere nieuwe poging om het opnieuw aan te maken wordt dus vanzelfsprekend met argusogen gekeken. En ik lees dan in de eerste zin die ertoe doet: "Kaj begint op YouTube met 'Kaj's Typetjes', waar hij komische imitaties nadoet". Iemand die komische imitaties "nadoet"? Dat is onmiskenbaar geschreven door iemand die niet snapt waarover hij/zij het eigenlijk heeft (men imiteert iemand of men doet iemand na, maar men doet geen imitaties na), en bovendien wordt het onderwerp bij de voornaam genoemd. Aan dit soort ondeskundig gewauwel heeft de encyclopedie geen enkele behoefte, vandaar dat ik het onmiddellijk weer verwijderde, onder verwijzing naar de recente eerdere mislukte poging. Wellicht dat Gorgels' carrière uiteindelijk aanleiding zal zijn voor een artikel in Wikipedia, maar dan bij voorkeur gebaseerd op onafhankelijke bronnen, en geschreven door iemand die de taal beheerst. WIKIKLAAS overleg 31 mrt 2018 01:27 (CEST)
Als de eerste zin het probleem is dan kan ook gewoon die eerste zin verwijderd worden, in plaats van het hele artikel. Ik zie hier bij 13 januari 2018 staan dat de reden tot verwijdering is dat de persoon onbekend is en het artikel zelf bronloos was. In die zin heb ik het artikel inhoudelijk aangevuld met informatie over zijn carrière (aldus de reden waarom hij niet onbekend is) en heb het vervolgens op een paar punten van bronnen voorzien. Zijn carrière is op dit moment daarom ook de aanleiding voor een artikel in Wikipedia. Hij is namelijk één van de weinige bekende deelnemers aan Expeditie Robinson zonder artikel, presenteert programma's op nationale televisie en heeft een lopend contract bij RTL. Is het een idee dat ik bovenstaande feedback meeneem in een hernieuwde versie van het artikel en dat we verdere discussies over ongemakkelijk geformuleerde zinnen (van mijn kant) in de bewerkingen/het overleg van het artikel over Gorgels voeren? Dat lijkt me wellicht nuttiger. Wikibyn (overleg) 31 mrt 2018 01:59 (CEST)
Gebruikelijk is in zo'n geval om een hernieuwde poging in je eigen kladblok te beginnen, en terugplaatsing aan te vragen op de verzoekpagina WP:TERUG als je denkt dat het artikel klaar is voor de hoofdnaamruimte. Je leest overigens wel erg selectief als je uit mijn tekst de conclusie trekt dat alleen de eerste zin een probleem was. WIKIKLAAS overleg 31 mrt 2018 12:15 (CEST)

DitBewerken

...heb je er flink bij me ingehamerd, dat zie je zeker wel. Fijne Pasen. ErikvanB (overleg) 1 apr 2018 21:00 (CEST)

pagina Gebruiker:HendrikvanderhamBewerken

Ik snap niet waarom pagina Hendrik van der Ham is verwijderd, graag enige begeleiding. Met dank.

gr – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hendrikvanderham (overleg · bijdragen) 2 apr 2018 15:07‎ (CEST)

Beste Hendrikvanderham, zoals in de samenvatting bij de beide verwijderingen stond, betrof dit het onjuist gebruik van een gebruikerspagina. Beide keren werd dit opgemerkt door LIVE NIEUWS, die de pagina ook tweemaal voor onmiddellijke verwijdering voordroeg. Het onjuist gebruik bestond eruit dat je op de Nederlandstalige Wikipedia een pagina in het Engels aanmaakte over jezelf, en daarin niet veel anders deed dan jezelf op een schreeuwerige manier voor het voetlicht brengen, afsluitend met links naar websites van jezelf. Het idee van een gebruikerspagina is dat je daarin wat informatie over jezelf kunt delen die helpt begrijpen waarom je op Wikipedia bepaalde bewerkingen doet, en met welke achtergrond of kennis je dat doet. Je hebt, althans onder deze gebruikersnaam, nog geen enkele bewerking gedaan aan de inhoud van de encyclopedie, en gaf in je "gebruikerspagina" ook niet aan waaraan je dacht bij te gaan dragen. Dan lijkt het er sterk op dat je de encyclopedie misbruikte om reclame voor jezelf en je eigen zakelijke activiteiten te maken. Daarvoor is Wikipedia niet bedoeld. WIKIKLAAS overleg 2 apr 2018 19:00 (CEST)

Soortement van spinBewerken

Een gevaarlijke soort. Dus je bent gewaarschuwd. Groet, ErikvanB (overleg) 2 apr 2018 23:52 (CEST)

Deze gevaarlijke soort is nu op m'n volglijst geplaatst. Je weet maar nooit.... WIKIKLAAS overleg 3 apr 2018 00:26 (CEST)

hendrik van der hamBewerken

hi ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gezien zou je me kunnen helpen dat het wel goed is?

gr – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hendrikvanderham (overleg · bijdragen) 3 apr 2018 00:06‎ (CEST)

Ik geef je ter overweging om twee kopjes hierboven te kijken, en te lezen wat mijn reactie was op je oorspronkelijke vraag. WIKIKLAAS overleg 3 apr 2018 00:10 (CEST)
ja gezien, in ned, eerst elders toevoegen - zijn beide geen probleem, zal ook nazien wat het toevoegt - wel nog een vraag URL's mogen erop staan, meer dan 1 en kan dat wel een engelse naam zijn? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Hendrikvanderham (overleg · bijdragen) 3 apr 2018 00:14‎ (CEST)
Beste Hendrikvanderham, als je verzoek behelst dat je graag hulp wilt hebben bij het op Wikipedia promoten van jezelf en je eigen zakelijke activiteiten, dan kan ik niet duidelijk genoeg zijn: die hulp ga je van mij niet krijgen en ook van niemand anders in deze taalversie. Als je opnieuw een gebruikerspagina aanmaakt met url's van je eigen zakelijke websites of überhaupt van websites die met je activiteiten op Wikipedia niets van doen hebben, dan zal zo'n pagina opnieuw onherroepelijk worden verwijderd. Lees alsjeblieft nogmaals aandachtig WP:NIET van begin tot eind. WIKIKLAAS overleg 3 apr 2018 00:20 (CEST)

AppendixBewerken

Hij doet het zelfs als je alleen {{Appendix}} gebruikt ;) Richard 3 apr 2018 16:15 (CEST)

Dat laatste is mij uiteraard wel bekend, Richardw. Wat er in de praktijk echter vaak gebeurt is dat een kaal "Appendix"-sjabloon wordt omgebouwd tot een sjabloon met inhoud, bijvoorbeeld een paar voor het artikel gebruikte werken. En dan worden de referenties niet meer automatisch in het sjabloon geplaatst, maar komen ze eronder te hangen. Het mooie van het sjabloon "References" is dat het helemaal niks toont als er geen referenties zijn. Het staat dus niet in de weg als het er alvast wordt neergezet. vandaar dat ik dat hier zo deed. WIKIKLAAS overleg 4 apr 2018 18:12 (CEST)

Niet verder denken dan je neus lang isBewerken

Wat houden mensen toch altijd vast aan het Engels:

flowers arrived at Burnett's house with a note reading, "Happy Birthday, Kid. Love, Lucy." wordt dan: kwamen de bloemen met de notitie "Gelukkige verjaardag, meid. Liefs, Lucy."

En dan dat eeuwige "fan" altijd. Fan van dit, fan van dat.

Zo, dat ben ik weer kwijt. Moet af en toe. Groet, ErikvanB (overleg) 6 apr 2018 03:47 (CEST)

En dan hebben we het nog niet over de "koude stiefmoeder". Ook dat stond in het origineel ooit als: "Burnett most recently appeared on the popular television program Desperate Housewives playing Eleanor, the cold stepmother of lead character Bree Hodge" (stiefmoeder heeft vaak een wat ongure smaak, en er schijnen heel wat mensen te zijn die hun stiefmoeder graag koud zouden zien, dus wellicht was hier de wens de vader van de gedachte). WIKIKLAAS overleg 6 apr 2018 12:03 (CEST)
Haha. De koude stiefmoeder had ik over het hoofd gezien. Dankjewel. Inmiddels zie ik dat ik op mijn overlegpagina de les word gelezen over mijn BTNI-stijlverbeteringen en een gemaakte Grote Fout in dit artikel, dus daar zal ik vandaag nog op moeten antwoorden. ErikvanB (overleg) 6 apr 2018 13:21 (CEST)
Of wordt jou de les gelezen? Taalnazi 6 apr 2018 13:34 (CEST)
Slik. Wordt me de les gelezen. ;-) ErikvanB (overleg) 6 apr 2018 13:36 (CEST)

Een telefoonscherm is veel te klein...Bewerken

Om bewerkingen te doen. Ik had de intentie om op een wijziging in mijn volglijst te klikken. Door het gehobbel in de trein klikte ik per ongeluk op terugdraaien van een bewerking op jouw OP. Excuses. Ecritures (overleg) 6 apr 2018 13:32 (CEST)

Geen punt, Ecritures. Ik had zonder de uitleg ook wel begrepen dat je gewoon op een onbedoelde knop had geklikt. Het gebeurt ook regelmatig dat iemand me wenst te bedanken, en dan per ongeluk op "terugdraaien" klikt. Ook dat behoeft nooit uitleg. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 6 apr 2018 13:40 (CEST)

E-mail gestuurd (schaatsen)Bewerken

Beste Wikiklaas,

Zojuist heb ik je een e-mailbericht gestuurd betreffende een specifieke schaatspagina. Ik verneem graag binnenkort hierop je reactie. Alvast bedankt.

Baspee76 Baspee76 (overleg) 7 apr 2018 15:53 (CEST)

Beste Baspee76, ik had al een notificatie gekregen over de verstuurde e-mail, en had die inmiddels ook al gelezen. Er stond niets in wat niet gewoon op een overlegpagina (die van mij of jou, maakt weinig uit) besproken had kunnen worden. Met name vroeg je me om de pagina over nationale schaatsrecords "open te houden". Die pagina is voor jou open zodra je inlogt, zoals ik je op je eigen overlegpagina al uitlegde. Dat je die uitleg gelezen had wist ik doordat je me er een bedankje voor stuurde. Met hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 7 apr 2018 16:02 (CEST)

Schumanns DichterliebeBewerken

Het door mij geplaatste artikel Dichterliebe is direct verwijderd. Hoe moet ik dat begrijpen. Aan welke regel heb ik mij misschien niet gehouden en op welke wijze kan ik ervoor zorgen dat plaatsing wel mag. Het is een oorspronkelijk recent speciaal voor Wikipedia door mij geschreven artikel dat nergens anders gepubliceerd zal worden en waar dus ook geen copyright op berust. Met vriendelijke groet,

Wikiludiki– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Wikiludiki (overleg · bijdragen) 11 apr 2018 13:46‎

Het probleem zit hem in de vertalingen door Agust Agasi. Die mogen uitsluitend op Wikipedia staan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, vermoedelijk Agust Agasi. Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 11 apr 2018 15:31 (CEST)
U meldt zich hier met de vraag. Dat moet zijn omdat u hebt gezien dat het artikel door mij verwijderd werd. Dan hebt u ook gezien dat er in de toelichting stond: "copyvio van vertaling uit 2018 naar het Nederlands door Agust Agasi (hoewel als artikel uiteraard volstrekt E, deze befaamde cyclus)". Misschien behoeven twee punten uit het Wikipedia-jargon toelichting. "Copyvio" is een afkorting van het Engelstalige "copyright violation", in het Nederlands "schending van auteursrecht". De oorspronkelijke tekst van Schuman, uit 1840, valt niet meer onder de door het auteursrecht opgelegde beperkingen, maar de vertaling uit 2018 wél. Desondanks plaatste u die Nederlandse tekst integraal in het artikel. Dat was reden voor onmiddellijke verwijdering. "E" wordt vaak gebruikt om aan te geven dat een onderwerp "encyclopedische relevantie" heeft, dus een artikel over de gedichtencyclus is zeer welkom. De toelichting werd overigens niet door mij geschreven maar door Paul Brussel, die de schending van het autreursrecht opmerkte en het artikel voordroeg voor onmiddellijke verwijdering. WIKIKLAAS overleg 11 apr 2018 16:47 (CEST)
Deze vraag verbaast mij, want hij staat niet op zichzelf: eind maart is er op de overlegpagina (OP) van Bob.v.R overleg geweest over een soortgelijke kwestie, toen rond de Wesendonck-Lieder. Het gesprek daar oogt afgerond, dus ik geef de permalink: Overleg bij Bob.v.R over Wesendonck-Lieder (permalink).
Een van de bijdragen daar is ondertekend door Wikiludiki met de tekst Wikiludiki August Agasi.
Als deze persoon de rechten op de vertaling bezit, kan hij deze vrijgeven via OTRS, het Wikipedia-systeem dat onder andere dient om auteursrechtenclaims rechtsgeldig in te dienen.
P.S.: Te overwegen valt, om het zeer versnipperde overleg op een pagina bij elkaar te zetten of er minstens een overzicht van te maken, want kennelijk zijn ook Hartenhof, Paul Brussel en E.C.Poser in enige mate betrokken en mogelijk nog anderen; al in 2016 was er een gesprekje met Dick Bos. Mijn voorstel: alles kopiëren of verplaatsen naar: Overleg gebruiker:Wikiludiki — bertux 11 apr 2018 18:11 (CEST)
Het is echter ook voor mij een belangrijke vraag of via WP:NL de vertaler en dichter August Agasi moet worden gepromoot daar hij ook een commercieel dicht'bedrijf' heeft en daarmee dus reclame wordt gemaakt. In PiCarta is geen enkele, zelfstandige publicatie van hem te vinden, hetgeen veelzeggend is. Paul Brussel (overleg) 11 apr 2018 20:15 (CEST)
De vraag of wij iemands belang dienen moet ons koud laten, zolang het belang van anderen niet geschaad wordt. Wel is PiCarta van belang om de encyclopedische waarde van een onderwerp te bepalen, maar in geen van de aangehaalde gevallen is August Agasi of zijn vertaling het onderwerp van een artikel. Dat laat nog over: de waarde van zijn werk in het toegankelijk maken van de Duitse teksten. Als deskundigen daar gunstige woorden aan wijden, is hij meer dan welkom. Zijn er geen onafhankelijke bronnen over zijn werk, dan kan hij wat mij betreft fragmenten vertalen, met de uitdrukkelijke vermelding dat de vertaling niet uit gezaghebbende bron komt.
Los van het voorgaande: ik kan alleen maar aanmoedigen dat hij vertalingen beschikbaar stelt onder vrije licentie. Mogelijk kan hij ze dan plaatsen op Wikisource; ik heb geen zicht op de mores daar — bertux 11 apr 2018 20:48 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:33 (CEST)

SavinBewerken

We weten zo ook wel dat je een probleem hebt met/maakt van A.Savin. Kun je niet gewoon ophouden met dit moderator onwaardig gedrag? The Banner Overleg 13 apr 2018 21:38 (CEST)

A. SavinBewerken

Beste Wikiklaas, Ik vraag me inmiddels toch wel af wat we kunnen of moeten doen tegen het schadelijke patroon van bewerkingen van genoemde gebruiker. Hij voert inmiddels een kruistocht als "revanche" tegen het commentaar dat hij op "onze" wikipedia krijgt.

Hij heeft Gebruiker:Robotje onder vuur genomen (nadat die kritiek had geuit) door alle afbeeldingen die Robotje heeft geupload in deze categorie: Category:Photographs by Christiaan Krouwels voor te dragen voor verwijdering.

Nu ik ook 1 opmerking heb gemaakt heeft hij ook mijn uploads als "target" gezien. zie mijn OP. Op zich kan ik hier persoonlijk niet mee zitten, maar ik vermoed dat we nog niet af zijn van de gebruiker/moderator... die ZELF meent te kunnen bepalen of een afbeelding vervangen moet worden of niet.

Graag verneem ik je standpunt in dezen.

vr groet Saschaporsche (overleg) 13 apr 2018 22:17 (CEST)

Misschien ophouden met reageren zodat de escalatie stopt? The Banner Overleg 13 apr 2018 22:35 (CEST)
Ik reageer even op dit en bovenstaand bericht tegelijk. Het is A.Savin die de problemen over zichzelf afroept. Hij vervangt afbeeldingen waarvan hij de context niet begrijpt. Hij heeft volkomen duidelijk gemaakt dat hij niet eens van plan is om een poging te doen de tekst te lezen waarbinnen de afbeeldingen figureren. Om dan te beweren dat je afbeeldingen vervangt door betere, dan moet je wel een flinke plaat voor je kop hebben. Als hij vervolgens zijn zin niet krijgt vraagt hij zich niet af wat het probleem is, maar begint er meteen een bewerkingsoorlog over. Opnieuw: dan moet je wel een enorme plaat voor je kop hebben.
Op mijn OP op Commons eiste hij op hoge toon overleg over de zaak. Ik heb hem daar uitgelegd dat ik op Commons geen overleg voer over een zaak die alleen op de Nederlandstalige Wikipedia speelt, maar dat zijn OP tijdens zijn 24 uur durende blokkering gewoon open was voor overleg en discussie. Vervolgens krijgt hij die diuscussie, maar hij gaat niet in op de argumenten, laat staan dat hij ze weerlegt. Zelf heeft hij er twee: zijn recht om overal op Wikipedia bewerkingen te mogen doen, en de op Commons vastgestelde kwaliteit van een afbeelding. Op die twee argumenten ben ik ingegaan. Daarop besloot hij eenzijdig dat het overleg over was, maar hij kondigde aan dat hij desnoods met behulp van sokpoppen zal doorgaan met het vervangen van afbeeldingen. Uitsluitend The Banner schijnt niet in te zien dat dit voor de Nederlandstalige Wikipedia hoogst ongewenst is.
Zijn acties op Commons lijken rancuneus, maar inmiddels heeft een moderator daar een verzoek er iets aan te doen geëvalueerd, en vastgesteld dat er voor tenminste enkele afbeeldingen reden was om de licentie waaronder ze geplaatst waren tegen het licht te houden. Diezelfde moderator sprak ook uit (9 april 22:09) dat A.Savin volgens hem laakbaar gedrag vertoonde op de Nederlandstalige Wikipedia, maar het lag niet binnen zijn bevoegdheid daaraan iets te doen. Die bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben we hier met z'n allen wél. Ik zie uitsluitend The Banner enige steun geven aan het bewerkingsgedrag van A.Savin. Ik zie verder veel afkeuring.
Zodra er op de Nederlandstalige Wikipedia afbeeldingen vervangen worden waarbij dat vervangen een probleem is (er komt protest), dan zal elk individueel geval apart moeten worden bekeken. Als blijkt dat er een sokpop van A.Savin aan het werk is, dan kan dat leiden tot een blokkering voor onbepaalde tijd.
Aan de acties op Commons kunnen we weinig doen. Er zijn daar echter voldoende moderatoren die gewoon naar de zaak zelf kijken, en als er met de licenties van de afbeeldingen niets aan de hand blijkt, of er kan eenvoudig wat aan worden gedaan, dan worden ze echt niet verwijderd. In het geval van de Nederlandse politici waarvan de afbeeldingen van een overheidswebsite zijn gehaald, is duidelijk dat ofwel de op die website vermelde licentie moet worden verruimd, ofwel dat de afbeeldingen verwijderd moeten worden. Het doet er natuurlijk niets toe dat het A.Savin is die de zaak heeft aangekaart. Dat hij zich zo als een kinderachtig ventje laat kennen, is vooral in z'n eigen nadeel. WIKIKLAAS overleg 14 apr 2018 00:10 (CEST)
@The Banner: Nee, ik ben van mening dat een gebruiker die zelf aangeeft sjoege te hebben van de Nederlandse taal, en dus ook niet het selectieproces voor de keuze van een plaatje/foto in de juiste context kan begrijpen, niets te zoeken heeft op NLWP, behalve als het plaatje dezelfde compositie heeft, maar in een betere resolutie. Als de foto een betere resolutie is, maar een geheel andere compositie, dan dient hij daar vanaf te blijven. Een bebruiker die dan een bewerkingsoorlg gaat voeren, zonder in te gaan op verzoeken om daarmee te stoppen, zou normaliter al geblokkeerd worden. Dat geld ook voor administratoren van Commons. Hij mag dan een goede fotograaf zijn, dat staat ook helemaal niet ter discussie, maar het negeren van de BTNI-norm omdat hij van mening is dat die tegen het Commonsprincipe in gaat, is not done.
Saschaporsche: Hij heeft ook 3 van mijn foto's voorgedragen voor verwijdering. Het kan best zijn dat die een overtreding zijn, maar het is overduidelijk dat iedereen die kritiek uit, gelijk door de mangel gehaald wordt. Helaas kunnen we daar weinig aan doen.
@Wikiklaas: Overigens heeft hij wel direct alles in een archief gestopt ook commentaren die vanmiddag pas geplaatst zijn. •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  14 apr 2018 00:15 (CEST)
Omdat ik daar zelf poogde overleg te voeren, stond die OP op mijn volglijst. Ik wist dus van het archiveren. Het heeft geen zin om te proberen zaken terug te blijven zetten. A.Savin geeft op deze manier wel handenvol argumenten aan degenen die ooit nog eens een blokverzoek tegen hem zouden willen indienen: geen land mee te bezeilen. WIKIKLAAS overleg 14 apr 2018 00:20 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:43 (CEST)

Christian Ernst GrafBewerken

Beste Wikiklaas; jij hebt terecht op 15/16 april de tekst verwijderd van Christian Ernst Graf (verzoek Gouwenaar). Het was gekopieerd. Ik heb nu een nieuw artikel geschreven onder Christiaan Ernst Graaf, dat niet gekopieerd is. Is het mogelijk de geschiedenis van het artikel Graf te verplaatsen naar Graaf? Alvast bedankt,Ceescamel (overleg) 21 apr 2018 10:43 (CEST)

Beste Ceescamel, het antwoord op je laatste vraag is dat het technisch mogelijk is, maar met het oog op het auteursrechtenprobleem is het ongewenst. De versies met de gekopieerde tekst zouden dan via de geschiedenis van het artikel weer openbaar gemaakt worden. Het lijkt me dat er van de oude naam een redirect gemaakt moet worden naar het nieuwe artikel, en dat het dan klaar is. Als je wilt weten hoe de laatste versie van het artikel er uitzag omdat je eventueel aan de hand daarvan nog aanvullingen zou willen doen, dan wil ik je die versie met alle plezier per e-mail sturen. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 21 apr 2018 11:40 (CEST)
Dank voor je bericht; ik zal een doorverwijspagina aanmaken. Die tekst heb ik niet nodig, want die was/is elders ook te vinden:-). Een tikfout in het origineel was ook in ons artikel terecht gekomen.Ceescamel (overleg) 21 apr 2018 12:03 (CEST)

There is betasuchus againBewerken

Hallo Wikiklaas. Heb je gezien dat een gebruiker op Wikimedia Commons bezig is een aantal paleontologische reconstructies, waaronder betasuchus, van een nieuw Pas op! Speculatief! sjabloon te voorzien? Zo te zien heeft Mr. Reid meegeholpen aan het aanmaken van dit sjabloon, dus hopelijk blijft het dit keer wel staan. Met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 24 apr 2018 16:54 (CEST)

Als ze nou ook nog gaan begrijpen dat het er niet toe doet dat een afbeelding speculatief is, maar dat het er uitsluitend om gaat of de guess educated was (met andere woorden of het speculatie door deskundigen betreft of geknutsel door een Wikipedia-amateur) dan komt het misschien toch nog eens goed. Speculaties van het eerste type spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van een beeld van een soort, en in het testen van hypothesen, speculaties van het tweede type zijn te kwalificeren als "desinformatie". WIKIKLAAS overleg 24 apr 2018 21:19 (CEST)

Amerikaanse gorzenBewerken

Hallo Wikiklaas, De familie van de gorzen (Emberiza) is gesplitst in Amerikaanse en Euroaziatische gorzen. Is het mogelijk om botmatig in de taxoboxen van alleen de Amerikaanse gorzen (137 soorten) de tekst "| familie = Emberizidae (Gorzen)" te laten vervangen door: "| familie =Passerellidae (Amerikaanse gorzen)"? De genera heb ik al handmatig gedaan (of ben er nog mee bezig). Ik snap dat dit een botverzoek is. Als je hier niets zinnig mee kunt doen, kun je me dan even doorverwijzen naar waar ik dit verzoek kan deponeren? Alvast dank voor de moeite. Groeten, HWN (overleg) 24 apr 2018 18:57 (CEST)

Jazeker kan dat. Ik had de laatste tijd thuis geen mogelijkheid meer om met AWB te werken vanwege een verouderd besturingssysteem (eigenlijk vanwege een verouderde Internet Explorer omdat een nieuwere op mijn systeem niet draaide), maar ik ben bijna klaar met het bouwen van een volgende computer waarop ook een veel nieuwere versie van Windows draait. Ik verwacht in de loop van deze week de nieuwe computer in gebruik te nemen, en zet dit verzoek dan even bovenaan mijn lijst. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 24 apr 2018 21:13 (CEST)
Dank voor je snelle reactie. Het hoeft niet binnen een dag. Ik ben nog bezig de genera met de hand aan te passen. Groeten, HWN (overleg) 25 apr 2018 08:31 (CEST)
NB Het gaat niet alleen om de taxobox, ook de eerste zin van de soortartikelen moet worden aangepast.

GeutelingBewerken

Tja, de oorspronkelijke foto's zijn nog geen 100 kB groot... onscherp, zonder detail en met vlekken overal. Fototoestellen en digitale fotografie zijn toch wel geëvolueerd sinds 2007. Ik lees graag je argumenten. Gebruiker Lidewij C J. heeft me trouwens bedankt voor het plaatsen van mijn foto's. Zijn er geen andere dingen op wikipedia waar je je energie zou kunnen insteken? Van waar plots jouw interesse voor deze pagina? Het werkt demotiverend mijn beste Wikiklaas. En het is maar jouw mening he. Paul Hermans (overleg) 30 apr 2018 13:13 (CEST)

Paul, Wikiklaas wil zich graag bemoeien met mijn edits. zie ook hier Lidewij (overleg) 30 apr 2018 13:59 (CEST)
Nee Lidewij, voor jou geldt volgens mij hetzelfde als wat ik hieronder over De Wikischim opmerk: het draait allemaal helemaal niet om jou. Wat jij allemaal doet zal me volkomen worst wezen, zolang Wikipedia er maar wel bij vaart. Niet Lidewij staat op mijn lijst van te volgen gebruikers, maar het artikel over de geuteling staat toevallig op mijn volglijst vanwege heibel over de inhoud ervan in het recente verleden. @Paul Hermans: mijn argumenten om de oude afbeeldingen terug te plaatsen heb ik uitvoerig gegeven in de bewerkingssamenvatting. En ik heb niet "ineens" belangstelling voor die pagina maar die staat zoals zojuist al opgemerkt, om een goede reden op mijn volglijst. WIKIKLAAS overleg 30 apr 2018 18:25 (CEST)

Prenter2Bewerken

Dag Wikiklaas, De wijze waarop u reageerde op e.e.a. bij de reuring rond De Geschiedenis van de Nederlandse zeevisserij vond ik richting mij zowel sympathiek als terecht. Daarmee krijgt mijn besluit om Wikipedia voorgoed achter mij te laten een gouden randje en dus een tóch voldaan gevoel. Met vriendelijke groet, voorheen prenter2, 83.84.216.141 30 apr 2018 16:07 (CEST)

Dag Prenter2, ik wist bijna zeker dat u achter dit IP zat, vandaar mijn reactie op de helpdesk. Je laat een gewaardeerde gebruiker niet vertrekken door die te blokkeren. De reactie op uw vertrek door De Wikischim was tekenend voor deze gebruiker: alsof de hele wereld slechts om hem draait. Ik vond het nodig daarop te wijzen. De reactie die daar nog op volgde geeft helaas weinig hoop dat de boodschap is overgekomen. Laat ik u dan vanaf deze plek nog eens oprecht bedanken voor alle tijd die u in deze encyclopedie hebt gestoken. Het ga u goed. WIKIKLAAS overleg 30 apr 2018 18:25 (CEST)

IUCN-statusBewerken

Hallo. Zou je de wijzigingen vanaf hier willen controleren (ook de mijne). Het zou handig zijn als op pagina {{Taxobox}} vermeld stond welk jaar je moet nemen als je een datum opgeeft (Year Published, Date Assessed of eventueel nog een andere datum). Dan had ik dat kunnen opzoeken in de uitleg. Misschien een idee. Mvg, ErikvanB (overleg) 5 mei 2018 00:23 (CEST)

@ErikvanB: gedaan. Op de website van de IUCN staat onder "Assessment Information" dat de soort in 1996 nog als "endangered" op de Red List stond. Ik heb gecheckt of de huidige vermelding als "Least Concern" correct is. Dat is zo. Het statusjaar is in onze artikelen een soort referentie die aangeeft wanneer de status voor het laatst gecheckt is. Ik ben zelf niet zo'n fan van het opnemen van dit soort efemere informatie in een artikel, als de actuele informatie ook gewoon online te vinden is. Dat er een jaartal voor het gegeven bij staat, maakt het nog net draaglijk. WIKIKLAAS overleg 6 mei 2018 21:58 (CEST)
Ik realiseerde me net dat ik hier nogal onhandig had geformuleerd. Het statusjaar is natuurlijk het jaar dat op de website vermeld staat voor de laatste update van de status door de IUCN. Het is dus niet het jaar dat de status bij ons voor het laatst is gecheckt. Het wordt pas duidelijk dat in ons artikel de status "achterloopt" als het vermelde jaartal op de website van de IUCN een ander is dan dat bij ons. In het geval van Pagrus pagrus trof ik bovenaan de pagina "2017-3" aan. Ik weet zo snel niet of de "3" staat voor de derde maand of voor de derde update van de lijst van dat jaar, maar de betekenis van "2017" is helder. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2018 00:22 (CEST)
Dankjewel. 2017 is dus het jaartal dat helemaal bovenaan de pagina staat ('2017-3'). Duidelijk vind ik het dan niet voor de lezer, want ik neem aan dat men in 2009 (='Date Assessed') de status op Least Concern heeft getaxeerd (de laatste taxatiedatum daarvoor was 1996). Tussen 2009 en 2017 kan theoretisch de situatie in de praktijk veranderd zijn, maar dat heeft men niet gemeten, en dus geeft '2017' de valse indruk dat het gaat om de huidige werkelijke situatie van het dier. Wanneer de volgende keer 2019 boven de pagina staat, kan de meetdatum nog steeds 2009 zijn. Dat is mijn interpretatie. Maar goed, zo werkt het blijkbaar nu eenmaal. ErikvanB (overleg) 7 mei 2018 12:18 (CEST)
De parameter heet statusbron. Dat lijkt me de laatst bijgewerkte versie van de website. Ik ben het met je eens dat het jaar waarin de laatste keer de status werd geëvalueerd relevanter is. Maar dat zou dan 1) in de toelichting moeten staan, en 2) had die parameter dan beter een andere naam kunnen hebben. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2018 12:27 (CEST)
Oké. Mee eens. ErikvanB (overleg) 7 mei 2018 12:32 (CEST)

MenippusBewerken

Beste Wikiklaas, ik zie dat je de doorverwijspagina Menippus verwijderd hebt omdat de genoemde Menippussen toevoegingen achter hun naam hebben en in Griekse vorm Menippos heten. Eerst leent iemand die kevers je naam, en voor je het weet vreten ze je plaatsje in de encyclopedie op... Neen ernstig, het lijkt me overzichtelijker om één doorverwijspagina te hebben voor het geslacht en de personen, dan een doorverwijspagina met slechts Menippus (geslacht) en Menippus (voornaam), waarbij die laatste pagina dan fungeert als een soort doorverwijspagina in tweede orde (cf. Hiëronymus). Of is hier sprake van vaststaand beleid waar niet aan getornd kan worden? Vriendelijke groet, Karmakolle (overleg) 5 mei 2018 15:30 (CEST)

Geen vaststaand beleid. Maar een doorverwijspagina heeft als functie om door te verwijzen naar artikelen waarvan de naam dezelfde is. Als er naast Menippus nog een ander artikel met de naam "Menippus" was geweest, dan was een dp terecht geweest. Ik kwam hier echter slechts een alternatieve spelling tegen voor "Menippos", en geen enkele andere pagina die begon met "Menippus". En dan is wat mij betreft de dp eerder hinderlijk dan functioneel. Vandaar mijn (re)actie om de oorspronkelijke paginanaam te herstellen. Het is namelijk ook geen vaststaand beleid om voor alle namen waarover verwarring zou kunnen ontstaan, een dp te creëren. WIKIKLAAS overleg 6 mei 2018 02:46 (CEST)
Dus als ook de andere Menippussen worden aangemaakt als Menippos, wat een redactionele keuze is, heeft een doorverwijzingspagina volgens jou geen bestaansreden? Karmakolle (overleg) 6 mei 2018 10:22 (CEST)
Beide discussianten maken duidelijk wat ze niet willen of waar ze het niet mee eens zijn, maar niet wat ze wel willen. Uit het bovenstaande komen enkele mogelijke motieven naar boven, zoals "Ik hecht aan de vindbaarheid van artikel(en) X" en "Ik hecht aan een heldere structuur voor de encyclopedie". Met de goede wil die beiden uitstralen moet dat haalbaar zijn. Ikzelf hecht aan vindbaarheid voor de lezer, ook zolang de bewerkers nog zoekende zijn. Daarom heb ik bovenaan Menippus een verwijzing gemaakt naar Menippos van Gadara. Dit kan een blijvende oplossing zijn, zo niet dan kan het zinnetje te zijner tijd verwijderd of aangepast worden.
Een doorverwijspagina Menippos met bovenaan {{dpintro|2=Menippus}} is denkbaar. Dat biedt zowel voor de filosoof als voor de orator en de kevers ruimte.
Als de discussianten tot deze oplossing besluiten, wil ik die pagina wel even maken — bertux 6 mei 2018 11:46 (CEST)
P.S.: Merk op, dat de verwijzing op Wikidata ook aandacht behoeft. Menippus wordt daar nu als doorverwijspagina beschouwd — bertux 6 mei 2018 11:50 (CEST)
Dank voor deze inbreng. Een doorverwijspagina Menippos is zeker denkbaar en zou dan allicht de plaats kunnen innemen van de verwijzing naar Menippos van Gadara boven het artikel Menippus. Daarmee is de vindbaarheid in orde, maar vanuit structureel oogpunt blijf ik één enkele doorverwijspagina Menippus, waarin ook de kevers zijn opgelijst, een nog betere oplossing vinden. De kevers en de personen delen echt dezelfde naam. Dan is samenbrengen op één pagina de logische keuze en vermijd je dat toevallige redactionele keuzes de structuur van de encyclopedie gaan bepalen, want de voorgestelde oplossing zou niet in dezelfde vorm kunnen bestaan als het artikel zou zijn aangemaakt onder de titel Menippus van Gadara, wat even legitiem was geweest. Uniformiteit is niet bereikbaar in de artikelnaamruimte (dan zou je alle antieke Griekse personen moeten latiniseren of vergrieksen), daarom lijkt het me des te wenselijker een uniforme, veralgemeenbare oplossing te hebben op het vlak van doorverwijzingen, een oplossing die niet afhangt van de voor de artikelnaamruimte gekozen naamvariant. Karmakolle (overleg) 6 mei 2018 13:04 (CEST)
Ik heb even bitter weinig tijd. Ik wilde voorlopig een oplossing voorstellen zoals die in Protesilaus is gebruikt. Die oplossing heeft bertux inmiddels al verwezenlijkt. Dat de kevers de naam van de filosoof dragen lijkt voor de hand te liggen, maar wordt niet bevestigd in de protoloog. Van de andere namen die de reverend Clark in dezelfde publicatie aan nieuwe geslachten gaf (Damelia, Marsaeus, Rupilia en Eratosthenes) is bij mijn weten alleen de laatste een filosoof. De een na laatste betreft dan mogelijk de naam van de romeinse Rupilia Faustina; over Damelia en Marsaeus kan ik niets vinden, en het kunnen heel goed klassiek aandoende willekeurige lettercombinaties zijn. In dat geval kan "Menippus" dus evengoed een verbastering van "Menippe" betreffen (niet het krabbengeslacht, maar de naam uit de Griekse mythologie).
De bedoeling van desambigueren is de lezer naar het juiste artikel te leiden, niet om in de titel of op een dp de etymologie tot uiting te laten komen. Ik kan me niet voorstellen dat er verwarring ontstaat over "Menippus" en "Menippos van Gadara". Dat is een verschil van niet één maar van tien letters! WIKIKLAAS overleg 6 mei 2018 21:42 (CEST)
Verwarring zal er niet ontstaan, maar een lezer die in een papieren publicatie leest of in een gesprek hoort over een filosoof Menippus (zonder toevoeging) zal wel degelijk behoefte hebben aan een doorverwijzing. Vooralsnog is het mij om het even of dat gaat met een dp of een regel bovenaan de kevertekst, maar dat kan anders worden als er meer Menippussen en Menippossen beschreven worden. Persoonlijk probeer ik zo veel mogelijk potentiële misverstanden en kennistekort af te vangen, dus in een hypothetische dp lIo zal ik ook verwijzen naar 1Io en Ilo, omdat die in gedrukte tekst nauwelijks te onderscheiden zijn. De stelling van Wikiklaas berust op de premisse dat mensen zich al binnen Wikipedia bevinden en zoeken met volledige informatie over de naam van het gezochte, maar doorverwijzingen dienen nu juist degenen die van buiten komen met onvolledige informatie.
Een voorbeeld: ik heb weinig interesse in voetbal, maar wil toch wel weten wie er in een radio-interview bedoeld wordt met Gregory. Noch Gregory, noch Gregory (voornaam) helpen me verder en Speciaal:Voorvoegselindex/Gregory is een ellende. Zodra ik de naam Gregory van der Wiel tegenkom weet ik weliswaar dat dit hem is, maar zelf was ik daar nooit opgekomen.
Met de filosoof zal het niet anders zijn: over een maand weet ik de naam Menippus heus nog wel, maar zijn Van ben ik dan allang kwijt — bertux 6 mei 2018 22:43 (CEST)
Volledig mee eens. De filosoof Menippus kom je vaak zonder kwalificatie tegen, zelfs op een aantal wiki's. Eén kleine nuance: als de andere Menippussen nog niet zijn aangemaakt, heb je met een dp toch al de basisinfo (er bestaat nog een een orator, een geograaf). Met een regel bovenaan heb je dat niet.
Over de etymologie van de kevers heb ik geen harde informatie, maar dat de typesoort Menippus cynicus heet, is op zich wel sprekend. Karmakolle (overleg) 7 mei 2018 10:00 (CEST)
Haha, de grap over de cynicus was me nog ontgaan. Ik vond net overigens nog een vijfde nieuwe geslachtsnaam in dezelfde publicatie: Febra: ook niets over te vinden, en mogelijk een willekeurige lettercombinatie. Terug naar de zaak: volgens mij is het bij ons gewoonte om een dp aan te maken als daar de noodzaak toe bestaat, dus geen pagina's met hoofdzakelijk rode links. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2018 12:39 (CEST)
Oké, ik maak die pagina's bij gelegenheid wel eens aan. In afwachting laten we het zo. Karmakolle (overleg) 7 mei 2018 20:23 (CEST)

Corvus/soortenlijstjes bij genusBewerken

Beste wikiklaas, kennelijk wil je een soort standaard zetten voor soortenlijsten in een genusartikel: wetenschappelijke naam doorklikbaar, auteur kleine letter, lange liggende streep, Ned. naam dik met hoofdletter (niet doorklikbaar). Ik geef toe dat deze vormgeving prettig stoer oogt. Toch houd ik liever vast aan mijn eigen stramien d.w.z. auteur weglaten (komt nog in het soortartikel en dan ook doorklikbaar naar biografie indien aanwezig), wetensch. naam wel doorklikbaar, Ned. naam tussen haakjes en om iedereen goed in te peperen dat volgens de Taalunie soortnamen alleen met een hoofdletter mogen als de naam van een persoon of een aardrijkskundige naam los van de soortnaam staat, soortnaam overwegend met kleine letter. De auteursnamen bij Caprimulgus kunnen wat mij betreft dus beter weg. Toegegeven, het blijft een kwestie van smaak waar je eindeloos over kunt twisten. HWN (overleg) 8 mei 2018 14:56 (CEST)

PS: Kom je nog toe aan mijn botverzoek?
Beste Henrik, eerst even een misverstand wegnemen dat kennelijk bij jou leeft: de Taalunie heeft het bij het gebruik van hoofdletters over namen die in lopende tekst worden genoemd. Begint een volzin met een vogelnaam, dan moet die uiteraard wél met een hoofdletter: "Witnekraaf en Kaapse roek zijn kraaien die in Afrika voorkomen." Ook namen in lijstjes onttrekken zich aan die Taalunieregel: een lijst is geen lopende tekst. Er valt dus niets in te peperen.
Ik ben vrijwel nergens degene die in lijstjes met soortnamen de auteurs toevoegt, al ben ik er wel een groot voorstander van. Waar ik zo driftig aan het bewerken sla, is als ik een lijst tegenkom waarin de Nederlandstalige naam tussen de wetenschappelijke naam en de auteur is geplaatst. Dat is ronduit fout. Waar ik wél degene ben die de auteursnamen toevoegt, is in lijstjes van ondersoorten. Omdat we over die ondersoorten vrijwel nooit een artikel hebben, is het dan dus de enige plek waar de auteur en het jaar genoemd kunnen worden. Auteur en jaar zijn onmisbare gegevens bij het benoemen van taxa. Realiseer je wél dat er pas over een taxon gesproken kan worden nadat het een naam heeft gekregen, en het is dus uiterst belangrijk om te weten wie die naam wanneer heeft gegeven. In 1800 was er nog geen sprake van een Caprimulgus ruficollis, wat duidelijk is als je auteur en jaar citeert. Door die gegevens weg te laten, doe je net of die naam altijd en eeuwig heeft bestaan.
In het artikel over Caprimulgus zie je op dit moment volgens mij een goed voorbeeld van hoe het niet moet. In die lijst is de door de IOC gegeven volgorde van de wetenschappelijke namen aangehouden, en die namen staan dan ook vooraan. Het ligt voor de hand dat de als eerste vermelde namen de link krijgen (dat speelt nog eens extra als, zoals in veel andere gevallen, de lijst op alfabetisch volgorde van wetenschappelijke namen wordt gegeven). Elke link naar de wetenschappelijke naam van een vogel is echter een doorverwijzing. "Caprimulgus ruficollis (Moorse nachtzwaluw) Temminck, 1820" slaat wat mij betreft nergens op omdat er onmiddellijk na elkaar twee keer naar hetzelfde artikel wordt gelinkt, één keer via de redirect, en één keer via de directe link. Mijn oplossing is dan om van de eerste link een "piped link" te maken, dus "Caprimulgus ruficollis". Het is dan nergens meer voor nodig om ook van de Nederlandstalige naam nog eens een link te maken. Dan moet die auteursnaam nog naar een andere plek, en het is niet nodig en zelfs onhandig om de Nederlandstalige naam tussen haakjes te zetten. Met een half kastlijntje wordt ook goed duidelijk waar de wetenschappelijke naam ophoudt, en waar de Nederlandstalige begint. Die haakjes zijn onhandig omdat ook de auteursnaam al van haakjes voorzien kan zijn, en dan wordt het onoverzichtelijk. Het vet maken van de Nederlandstalige naam helpt het oog bij het zoeken naar die naam, als de volgorde in de lijst op wetenschappelijk naam is, en de Nederlandstalige namen dus niet op dezelfde afstand van de kantlijn beginnen. Hoe behulpzaam die vette namen zijn valt nog eens extra op in een artikel over een geslacht waarvan slechts een deel van de soorten een Nederlandstalige naam heeft (bij veel insecten het geval). Ik markeer voorts de auteursnaam met het sjabloon {{aut|...}} zodat voor interpreters duidelijk is dat het om een woord met een gedefinieerde functie gaat, en op dit moment ontstaat daardoor ook een typografisch onderscheid door het gebruik van kleinkapitalen, maar dat is hoe het sjabloon is ingesteld. Dat ik het jaartal dan nog klein maak is omdat de cijfers zo dezelfde hoogte krijgen als de letters van de auteursnaam, en er daarmee een typografische eenheid ontstaat.
Wat ik dus in al die gevallen doe is logisch linken, en typografie gebruiken om helder onderscheid te maken. Of dat "stoer" staat is nauwelijks aan de orde; er is niets stoers mee bedoeld. Wél om bondig en correct een makkelijk leesbaar overzicht van namen met de volledige gegevens te presenteren.
Het heeft even geduurd voordat ik mijn nieuwe computer aan de praat had omdat ik ook nog andere dingen aan mijn hoofd had. Maar inmiddels werk ik vanaf het nieuwe apparaat, en zodra ik AutoWikiBrowser daarop geïnstalleerd heb, zal ik de gorzen bewerken. Met hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 8 mei 2018 21:22 (CEST)
Beste Wikiklaas, de kwalificatie stoer mag je opvatten als een compliment. Hoe dan ook, ik vind deze discussie zinnig en we moeten er naar streven een zekere eenheid te brengen in de typografie van soortenlijsten in een genusartikel, daarom heb ik je er op aangesproken. Eerlijk gezegd was ik ook niet helemaal gelukkig met het door iemand anders (Joopwiki?) opgezette systeem van ws. naam en Ned. naam tussen haakjes, beide linkend naar hetzelfde. Ik heb dat domweg overgenomen. Ik vind jouw typografie veel fraaier (stoer!) om te zien.
Auteurs in klein kapitaal vind ik ook wel elegant, maar het maken van zulke lijsten vergt wel veel werk. Ik weet niet of iedere actieve gebruiker daar zo maar mee verder kan. Verder ben ik het niet met je eens dat je een hoofdletter moet gebruiken in een opsomming zoals je nu voorstelt (Ned. naam na latijnse). Ik ben nu ook actief op wikispecies en daar werd ik door de Zweed Tommy Kronkvist erop aangesproken dat ik in de lijst "Vernacular names" beslist de Zweedse soortnamen met een kleine letter moest plaatsen, hoewel het daar ook opsommingen betreft die volgens jouw redenering altijd met een hoofdletter moeten.
Wat ik me voorstel kun je nu zien bij Caprimulgus. Samengevat: soorten op alfabetische volgorde afgeleid uit IOC-lijst, ws. naam doorklikbaar via door jou voorgestelde "piped link", Ned. naam dik met overwegend kleine letter.
Verder vind ik het (ook) leuk om inderdaad meer aandacht te geven aan de protoloog (volgens Brya bestaat dit begrip niet in de diersystematiek) om iets te zeggen over hoe de soortnaam tot stand kwam. Via Biodiversity Heritage Library zijn praktisch alle eerste beschrijvingen online in te zien en dat levert vaak verrassend leuke weetjes op. Ik kom gevallen tegen van soorten die als ondersoort werden beschreven en nu als soort worden beschouwd, en omgekeerd ook soorten die toch weer ondersoort worden (ruwenzorinachtzwaluw). Verder vind ik het leuk te vermelden wie en waarom een soortnaam de naam van een persoon heeft.
Ik ben benieuwd naar je reactie. Met hartelijke groet, HWN (overleg) 9 mei 2018 09:03 (CEST)
Over de hoeveelheid werk: zoals ik al zei ben ik vrijwel nooit degene die de auteursnamen opzoekt; dat is meestal door Joopwiki of door Der Belsj gedaan, en het opzoeken zelf is vaak het meeste werk (bij vogels helpen de familielijsten, zoals deze natuurlijk enorm). Ik ga dus uit van wat er staat, en maak het mezelf gemakkelijk met een regular expression. Dat kan in AutoWikiBrowser, maar meestal verplaats ik de lijst even naar Notepad++, klik dan op "replace", en zie de hele lijst vervolgens in minder dan een seconde aangepast worden. Het werk heeft natuurlijk al eens gezeten in het schrijven van de regular expression, maar dat heeft zich inmiddels al dik uitbetaald.
Omdat het opzoeken van auteurs zoveel werk is, en ik de informatie bijzonder zinvol vind, vind ik het jammer alles weer weg te gooien, zoals je nu bij Caprimulgus hebt gedaan. Bij vogels zou een alternatief kunnen zijn om in lijsten die niet op alfabatische volgorde zijn maar de volgorde van de IOC aanhouden, de Nederlandstalige naam als eerste te noemen, en dan de wetenschappelijke naam met auteur en jaar daarachter. Nogmaals: ik ga ze er niet voor opzoeken, maar ik gooi ze ook niet graag weg als ze er al staan.
Dat een protoloog niet zou bestaan in de diersystematiek is een opvatting van Brya, die er wel meer particuliere opvattingen op nahoudt. De term protoloog wordt niet genoemd in de International Code of Zoological Nomenclature, maar dat is iets heel anders: dat is namelijk geen gids voor terminologie. "Protoloog" is een generieke term voor de plek waar een naam voor het eerst werd gepubliceerd, zowel bij planten als bij dieren. Voor de originele combinatie kom je in de ICZN ook geen term tegen, maar daarvoor is "protoniem" een heel gangbaar woord (behalve uiteraard volgens Brya), maar je komt er zelfs de term "basioniem" voor tegen, een term die in de plantensystematiek al lang gebruikelijk is, en ook in de International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants wordt genoemd, maar nu dus ook zijn weg naar de diersystematiek lijkt te vinden. De uitleg die Brya aan de nomenclatuurcodes geeft, en haar opvattingen over de terminologie, staan nogal eens haaks op de praktijk. Hartelijke groet, WIKIKLAAS overleg 9 mei 2018 12:03 (CEST)
Je bent het dus met me eens dat je gebruikers die een soortenlijst bij een genus maken, veel werk moeten doen. Maar je vindt ook dat ik die auteursnamen niet had mogen weglaten uit de nachtzwaluwlijst. De geïnteresseerden (hoe groot zou die groep zijn?) in soortauteurs worden in de taxoboxen die een muisklik verwijderd staan op hun wenken (klikken) bediend, vaak slechts een muisklik verwijderd van een biografie over een soortauteur (ik heb er diversen bij gemaakt en/of verbeterd). Kortom ik blijf de verhouding opzoekwerk tbv soortenlijst in genusartikel versus beschikbaarheid informatie over soortauteur en eventueel protoloog (ja laten we dat woord maar eens lekker vaak gebruiken) nogal scheef vinden. Ik krijg na iedere update van de IOC lijst een excelbestand van Peter Vercruijssen met alle 10.000+ vogelnamen Latijn, Engels en Nederlands en daaruit maak ik met Excelfunctie (TekstSamenvoegen) de lijst voor een wiki-genusartikel. Eerst deed ik "model JoopWiki" en nu heb ik "gemodificeerd Wikiklaas" gemaakt en toegepast in Caprimulgus (auteursnamen staan niet in het excelbestand). En nu kom je weer met een ander voorstel. Ik voel me te oud om me in allerlei andere technieken te verdiepen die de lay-out vergemakkelijken. Dan lees ik liever iets dat me boeit.
Nog iets waarover ik het met je wilde hebben. De gewoonte om bij monotypische genera (en soms ook families) toch aparte artikelen voor genus en soort te maken. De Engelsen doen dat niet. Ik meen me te herinneren dat jij ooit stelde dat dit terecht is omdat het taxon feitelijk steeds hetzelfde is. Vraag, wordt het tijd om aan de nl-wiki-gewoonte een einde te maken (zie Vlekkeellijsters)?
Groeten Henrik, HWN (overleg) 9 mei 2018 14:27 (CEST)
Beste Henrik, ik heb je ietwat knorrige reactie gelezen, maar op dit moment geen tijd voor een zorgvuldig antwoord. Ik ben tot en met zondagavond "onder water". Ik heb zojuist voor elkaar gekregen dat ik AWB weer kan gebruiken. Daardoor werd ik ook op de valreep nog via dat programma op je bericht geattendeerd. Na zondag dus meer. WIKIKLAAS overleg 9 mei 2018 23:54 (CEST)
Beste Wikiklaas, de auteurs zijn terug in Caprimulgus, want inderdaad wegpoetsen daarvan was vorm van vandalisme. HWN (overleg) 12 mei 2018 10:33 (CEST)

Bij de reptielen en amfibieën heb ik vele honderden lijsten van soorten, geslachten en andere groepen gemaakt. Momenteel ben ik deze lijsten allemaal aan het ombouwen naar tabellen, zie bijvoorbeeld de stekelskinken. Het verspreidingsgebied neem ik ook gelijk mee in een aparte kolom en als er voor veel soorten afbeeldingen beschikbaar zijn of er een IUCN-status krijgt de tabel nog meer kolommen. Het is wel meer werk maar dat is aan de andere kant ook weer geen argument als je de lezer zoveel mogelijk informatie wilt geven.

Wat mij betreft gaan Nederlandstalige namen vóór de wetenschappelijke namen. Een artikel van een soort met een NL-naam krijgt ook die Nederlandse naam en niet de wetenschappelijke naam. Dat wordt ook altijd toegepast in de lopende tekst en in de afbeeldingsbeschrijvingen dus waarom zou het in een tabel andersom moeten? Dus:

in plaats van

Verder ben ik tegen van het gebruik van kleinkapitalen voor de auteursnamen, uitgezonderd de referenties en bronvermelding. Van mij hoeft dat laatste ook niet, maar daar is iig enige consensus over. Als het gaat om de tekst, lijsten en tabellen is er de wat betreft de biologie-artikelen nog geen enkele consensus of compromis hierover (ook niet als het gaat om bijvoorbeeld autoniemen trouwens). Ten eerste zien kleinkapitalen er heel storend uit terwijl dat niet nodig is en ten tweede wordt het op andere wikipedia's ook niet standaard zo gedaan. Eerlijk gezegd zie ik het gebruik van kleinkapitalen meer als een poging om interessant te doen ipv een poging om een tekst beter te maken. -B kimmel (overleg) 15 mei 2018 20:34 (CEST)

Beste Bart, allereerst: je verwart hier opnieuw het markeren van auteursnamen als zodanig met het gebruik van een bepaalde typografie. Iemand die een auteursnaam markeert met het sjabloon {{aut|...}} past een bijzonder zindelijke methode toe om aan te geven waarvoor het gemarkeerde woord staat: namelijk de naam van een auteur. Jij doet net of iemand die een naam netjes van een betekenis voorziet, dat doet door er de code <span style="font-variant:small-caps">...</span> omheen te zetten, maar dat is slechts hoe in de Nederlandstalige versie van Wikipedia is besloten dat zo'n naam wordt afgebeeld. Het staat echt volkomen los van het markeren als een auteursnaam. Als je tegen het gebruik van kleinkapitalen bent, dan moet je je niet richten tegen het gebruik van dat hoogst zinvolle sjabloon {{aut|...}}, maar zul je je ervoor moeten beijveren dat de inhoud ervan niet in kleinkapitalen wordt afgebeeld. Dat doe je niet door het sjabloon uit individuele artikelen te weren, maar door er in de kroeg of in het typografiecafé aandacht voor te vragen.
Dan je andere punt: het gebruik van Nederlandstalige namen. Natuurlijk moeten die genoemd worden als ze bestaan, maar of ze ook vóór de wetenschappelijke naam gaan hangt af van de context. In elk geval is het onzin om een soortenlijst te ordenen op alfabetische volgorde van de wetenschappelijke naam, maar toch de Nederlandstalige als eerste te noemen, en dat is, hoe stupide het ook is, wat er veelal onnadenkend gedaan is. Wat er nodig is, is redacteurs die niet te beroerd zijn om hun grijze massa even te laten werken. Hebben alle soorten in een geslacht een Nederlandstalige naam? Dan is het een optie om op Nederlandstalige naam te ordenen, en die dan ook als eerste te noemen. Hebben niet alle soorten een Nederlandstalige naam, en wil je toch alfabetisch ordenen? Dan zit er echt niks anders op dan te ordenen op de wetenschappelijke naam, en zul je die ook als eerste moeten noemen (dat is immers de sleutel waarop geordend is). En tot slot hoort een auteursnaam onmiddellijk na de wetenschappelijke naam genoemd te worden, dus niet:
Caprimulgus ruficollis (Moorse nachtzwaluw) Temminck, 1820, maar
Caprimulgus ruficollis Temminck, 1820 – Moorse nachtzwaluw, of
Moorse nachtzwaluw – Caprimulgus ruficollis Temminck, 1820
Als ik aan een soortenlijst iets verander, dan is dat bijna altijd omdat er verzuimd is na te denken over de manier van ordenen en de logische consequenties daarvan. WIKIKLAAS overleg 18 mei 2018 01:25 (CEST)
Beste Wikiklaas en B. Kimmel, de discussie over aan welke voorwaarden een lijst (inclusief de gekozen typografie) van soorten binnen een genus moet voldoen lijkt me heel zinnig. Met Kimmel ben ik het eens dat het vermelden van soortauteurs in zo'n lijst een beetje overbodige interessantdoenerij is. Zoals ik al eerder schreef, lezers die in soortauteurs geïnteresseerd zijn, kunnen doorklikken naar het soortartikel. Echter, wat wikiklaas over het sjabloon auteur schrijft, onderschrijf ik ook en dat gebruik ik ook regelmatig. Verder vind ik het ook zinnig om te alfabetiseren op wetenschappelijke naam. Alleen bij hele lange lijsten heb ik daar soms weer moeite mee, zo heb ik bij het genus Corvus een onderverdeling naar grote geografische regio's gemaakt (door wikiklaas overgenomen en verbeterd). Met het maken van tabellen heb ik weer wat meer moeite. Omdat er nogal eens iets verandert, is het wijzigen van een tabel een ingewikkelde opgave. Wij hebben niet het eeuwige (wiki-)leven, er moeten gebruikers na en met ons bezig blijven het systeem actueel te houden. Dat is voor mij een argument om niet te hoge eisen te stellen aan zowel de typografische vormgeving van de lijst als wel het "verplicht" opnemen van auteursnamen. Ik opteer daarom voor deze vormgeving:
Verder ben ik benieuwd naar jullie visie op de presentatie van monotypische genera. Ja/nee genusartikel hiervoor maken? Misschien moet deze discussie (of alleen het laatste stuk) naar het biologencafé? HWN (overleg) 18 mei 2018 08:52 (CEST)

Zagen (zeuren)Bewerken

Mag ik weten wat er mis is aan mijn bijdrage bij het onderwerp "zagen"? De laatste maanden is er nog weinig plezier meer aan Wikipedia, zodra ik iets toevoeg wordt het verwijderd. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jormeidt (overleg · bijdragen) 15 mei 2018 21:51‎ (CEST)

Als veel van wat u toevoegt verwijderd wordt, dan moet u waarschijnlijk zichzelf eens achter de oren gaan krabben. Dan ligt het vermoedelijk toch niet aan die "anderen" die uw bijdragen verwijderen.
Ik heb uw bijdrage niet verwijderd omdat die van u was, maar omdat u zonder enige vorm van bronvermelding schreef dat "zagen" ook Vlaams zou zijn voor "zeuren". Ik weet heel zeker dat dit niet uitsluitend in het Vlaams het geval is, maar dat ook in het Nederlands de term "zagen" wel wordt gebruikt voor "zeuren". Maar los daarvan betrof het artikel niet de lexicografische behandeling van het werkwoord "zagen", maar een bespreking van de letterlijke betekenis ervan. Tegen de tijd dat Wikipedia ook een artikel heeft over de betekenis "zeuren", kunt u die opnemen in het lijstje links onder "zie ook". WIKIKLAAS overleg 18 mei 2018 00:48 (CEST)

AcanthocotyleBewerken

Beste Wikiklaas,

Ik ben vandaag zo euvel geweest om de pagina Acanthocotyle te maken, als verzamelpunt voor de zeven als wees in Wikipedia verblijvende soorten uit dit geslacht. Heb jij tips hoe deze pagina (en vergelijkbare pagina's) nog beter kunnen worden?

Daarnaast zou ik je willen vragen of jij wellicht eens tijd zou willen maken om een aantal soorten collectief uit deze verzameling te halen. Weespagina's houdt op na 5000 weesjes, en dan zitten we pas bij 'Ae....'. Ik vermoed dat er heel veel soorten (etc.) bijzitten die erg onder jouw specialismen vallen. Andere, mogelijk tot meer verdriet aan het zicht onttrokken pagina's komen zo niet aan bod.

Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 18 mei 2018 18:05 (CEST)

Beste RonnieV, ik zie dat je je bij het aanmaken van het artikel hebt gebaseerd op het slechtst denkbare voorbeeld. De door jou gekopieerde bot schreef overal dat een taxon een taxon was "in de taxonomische indeling van de" weet-ik-veel. Die formulering was om te voorkomen dat een beslissing moest worden genomen om die "taxonomische indeling" een familie, orde, of klasse (of een andere logische eenheid) te noemen. Het denken werd daarbij, met andere woorden, uitgeschakeld, ten gunste van het op zo groot mogelijke schaal kunnen aanmaken van eenvormige maar nietszeggende artikelen, en dat is naar mijn stellige overtuiging een doodzonde bij het samenstellen van een encyclopedie. Ik zeg het maar eens hardop: Grashoofd had zo weinig kennis van de zaken waarover hij botmatig artikelen aanmaakte dat er werkelijk niets in zijn bijdragen is dat tot enige navolging uitnodigt. Sterker nog: de door die bot aangemaakte artikelen zouden het beste botmatig weer verwijderd kunnen worden als er nadien geen andere dan botmatige bewerkingen aan hebben plaatsgehad. In vrijwel honderd procent van de gevallen staat er quatsch: onzinnige en veelal onbegrijpelijke of zelfs onjuiste tekst die hoegenaamd niets zegt over het onderwerp uit de titel. Het is ronduit beschamend dat dit in de encyclopedie is terechtgekomen, en dan ook nog op zo'n immense schaal.
Wil je een artikel over platwormen aanmaken, dan is in veel gevallen een zinnige eerste gang die naar WoRMS. In het geval van Acanthocotyle vind je dan dat het een geslacht betreft dat nu in de familie Acanthocotylidae wordt geplaatst (het is dus het typegeslacht van die familie). De eerste zin van het artikel zou dan moeten luiden: "Acanthocotyle is een geslacht van platwormen, en het typegeslacht van de familie Acanthocotylidae." Als je het niet de moeite waard vindt om je verder in het onderwerp te verdiepen, dan is het enige wat je nog kunt laten volgen een soortenlijstje zonder verder commentaar. Dus:
Soorten
Ik waardeer je inspanning om een overkoepelend artikel te maken voor een aantal weesartikelen, maar wees je er dan van bewust dat de weesartikelen mogelijk niets meer zijn dan desinformatie. In het geval van de "artikelen" over de soorten in het geslacht Acanthocotyle betreft het inderdaad niets meer dan dat. Je had dat kunnen constateren door de tekst van de artikelen over de soorten in dit geslacht even met elkaar te vergelijken, waarbij het je zonder meer zou zijn opgevallen dat de op het eerste oog zinvolle uitleg geen enkele waarde had doordat die in elk "artikel" was gekopieerd. WIKIKLAAS overleg 25 mei 2018 00:24 (CEST)
Beste Wikiklaas, bedankt voor je uitvoerige reactie. Ik had deze al eerder gelezen, maar nog geen tijd gevonden om erop te reageren.
Jammer dat ik met zo'n slecht voorbeeld begonnen ben. Ik ken jouw inhoudelijke kennis op dit terrein en jouw opvattingen over deze botmatig aangemaakte artikelen en ben dan ook juist bij jou om een advies komen vragen. Ik heb jouw suggestie opgenomen in het artikel Acanthocotyle, zodat daar de fout uit is. Het soortenlijstje staat er al. Voor dit artikel laat ik het hierbij. De biologische wereld is interessant, maar ver van mijn bed. Voordat ik mijn weg weet tussen alle geslachten, soorten en families, is er nog heel wat water door de Rijn gevloeid. Ik ga even denken over een andere manier om die weesartikelen over planten en dieren op andere wijze uit de automatisch opgestelde lijst Weespagina's te krijgen, in ieder geval voorlopig. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 mei 2018 01:27 (CEST)

Have funBewerken

Beste Wikiklaas, veel vakantieplezier (gok ik zo). Zolang je maar niet verdrinkt als je naar de vissen toe snorkelt. Ik was nog van plan je te vragen of Stekel en Doorn (plant) wel aparte pagina's verdienen, voor zover er werkelijk een verschil is – zeker niet in de volksmond en egels hebben ook stekels maar zijn beslist geen planten – doch dat heeft geen haast. Hartelijke groet uit de bovenwaterwereld, ErikvanB (overleg) 16 jun 2018 04:31 (CEST)

Weet je zeker dat ik de Reddingsbrigade niet moet bellen? ErikvanB (overleg) 24 jul 2018 18:16 (CEST)
Nou, ze zijn onderweg, hoor. Hou vol. ErikvanB (overleg) 3 aug 2018 13:45 (CEST)
Het is wat gecompliceerd. Eerst was er het geld voor een "nieuwe" computer. Toen was er de uitdaging om het ding aan de praat te krijgen, maar tegelijk ook de notie dat er meer zaken dan alleen een sterk verouderde computer "opgeruimd" dienden te worden. Het bouwen van een kast nam vervolgens de nodige tijd maar verschafte, eenmaal afgerond, ook de nodige ruimte. Maar toen stond ook de vakantie alweer voor de deur. Ik ben net terug van twee weken onderwater in de Middellandse Zee (iets gechargeerd: met één uur onderwater per dag is de vakantie al zeer goed besteed), en sta nu op het punt mijn bezigheden in de encyclopedie weer op te pakken. Het blijft natuurlijk onbezoldigd werk. Als de motivatie om er dagelijks mee bezig te zijn, tijdelijk ontbreekt, of wanneer andere zaken om aandacht vragen, dan moet het geen al te groot probleem zijn om dat vrijwilligerswerk tijdelijk op een laag pitje te zetten. Veel gebruikers laten dat weten door middel van een "wikibreak", maar het plaatsen van zo'n mededeling is evengoed een handeling in het kader van het genoemde vrijwilligerswerk, en kan zomaar een station te ver blijken te zijn. Laat ik het erbij laten dat er geen reddingsbrigade nodig was of is. Mijn eigen leven was domweg even belangrijker dan Wikipedia. WIKIKLAAS overleg 20 aug 2018 01:57 (CEST)
Dankjewel! Heel blij dat je veilig bent. Nog mooier dat je je werk hier weer denkt te gaan oppakken. Inderdaad heb je geen enkele verplichting, niet meer dan wie ook, maar het kan geen kwaad mensen te laten beseffen dat ze gemist worden. Ik kijk uit naar je pennenvruchten. Hartelijke groet, ErikvanB (overleg) 22 aug 2018 03:40 (CEST)

NamaBewerken

Hallo Wikiklaas. Jij hebt hier meer verstand van dan ik. Nama stond in APG IV-systeem gelinkt naar de dp Nama. Op grond van het Engelse artikel (en:Nama (plant)) heb ik dit toegevoegd aan die dp en het artikel APG IV-systeem met DisamAssist gewijzigd op deze manier. Is dat allemaal correct? Hartelijk dank voor je hulp en met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 18 jun 2018 12:21 (CEST)

Juventus beveiligingBewerken

Hallo Wikiklaas, omdat ik niet zo uit het hoofd weet wie wel en wie niet de mogelijkheid heeft om pagina's te beveiligen vraag ik jou. Ik zal het even uitleggen, mocht je dit niet gevolgd hebben: een halfuur geleden is bekend geworden dat Christiano Ronaldo een transfer heeft gemaakt van Real Madrid naar Juventus. Nu is iemand waarvan alleen het IP-adres zichtbaar is al fanatiek aan het bewerken van de Juventus-pagina. De info klopt echter niet, zo geeft hij Ronaldo zomaar rugnummer 7, terwijl dit nummer bij Juventus al bezet is. Is het mogelijk dat de pagina van Juventus beveiligd wordt? Wietse110 (overleg) 10 jul 2018 18:23 (CEST)

 • Hoi Wietse110, je kuntb de beveiliging van een pagina hier aanvragen, groet Ecritures (overleg) 10 jul 2018 18:27 (CEST)

Neolithische revolutieBewerken

Dag Klaas, Op Neolithische revolutie#Ontstaan in meerdere kernen en verspreiding van daaruit heb ik een poging gedaan om in kaart te brengen waar bepaalde planten voor het eerst gedomesticeerd werden, hierbij uitgaand van Convergent evolution and parallelism in plant domestication revealed by an expanding archaeological record. Mijn sterke voorkeur gaat daarbij uit naar de Nederlandse namen, maar mogelijk heb ik daarbij de plank hier en daar misgeslagen. Zou jij daar een blik op willen werpen. Groet, BoH (overleg) 20 jul 2018 21:16 (CEST)

Gekopieerd van Wikiklaas' GP: "Ik heb dus bewust een pseudoniem als gebruikersnaam en ik stel het bijzonder op prijs om op dit project aangesproken te worden als Wikiklaas." Verwijder deze opmerking maar weer nadat je er kennis van hebt genomen. Overigens heeft Wikiklaas al bijna 2 maanden geen activiteit vertoond. Apdency (overleg) 20 jul 2018 21:25 (CEST)

hulp gevraagd bij taxonomieBewerken

Dag Wikiklaas,

bij deze een nederig verzoek om assistentie bij het ontwarren van een taxonomische knoop. Mede-gebruiker T.vanschaik is heel goed werk aan het doen door een grote hoeveelheid taxonomische links te ontwezen, maar helaas heeft hij geen biologische achtergrond. Doordat ik de door hem aangemaakte artikeltjes aan het beoordelen ben, liep ik tegen een aantal onregelmatigheden aan waarop noch hij noch ik een passende oplossing hebben. Omdat jij behoorlijk goed ingewijd bent in deze materie, is mijn verzoek of je zou willen kijken naar wat ik hier en hier heb geschreven. Bij voorbaat mijn hartelijke dank, en ik ga ervan uit dat die dank ook namens T.vanschaik zal zijn.  Erik Wannee (overleg) 4 aug 2018 14:30 (CEST)

Give your feedback about changes to Special:BlockBewerken

Hello,

You are receiving this message because you are a top user of Special:Block on this wiki. Thank you for the important work that you do. There is a discussion happening about plans to improve Special:Block with the ability to set new types of blocks. To get the best design and new functions added, it is essential that people who use the tool join the discussion and share their opinions about these changes.

Instead of a full site wide block, you would be able to set a Partial Block. A user could be blocked from a single page, multiple pages, one or more namespaces, from uploading files, etc. There are several different ways to add this feature to Special:Block. Right now Important decisions are being made about the design and function.

Please review the page on Meta and share your feedback on the discussion page. Or you can reach me by email Also, share this message with anyone else who might be interested in participating in the discussion.

I appreciate any time that you can give to assist with making improvements to this feature. Cheers, SPoore (WMF) (talk) , Trust and Safety Specialist, Community health initiative (talk) 10 aug 2018 04:13 (CEST)

 • Apologizes for posting in English.

Format genusartikelenBewerken

Hallo Wikiklaas, je had een lay-out bedacht voor de soortenlijsten van genusartikelen, met de Nederlandse soortnaam dik gezet. Dat vond ik wel mooi (stoer). Vandaag kreeg ik van Erik Wannee een correctie met de mededeling dat het niet de bedoeling is om dik te gebruiken in de lopende tekst [1]. Ik heb niet gecontroleerd of dat zo is, ik neem aan dat hij gelijk heeft. Ik gebruik daarom niet meer dik in soortenlijsten. Groeten, HWN (overleg) 20 aug 2018 15:14 (CEST)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018Bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

SterrendagBewerken

  Het is vandaag sterrendag, de dag waarop we elkaar nog even extra bedanken voor een jaar vol enthousiasme en prachtige bijdragen.

Herintroductie sterrendag: Uit te reiken aan iemand die u afgelopen jaar positief opviel. Dat kan een hele serie bewerkingen of initiatieven zijn, maar ook één bijzondere bewerking. Het idee is laagdrempelig; de ster hoeft niet ergens op een lijst ingeschreven te worden, slechts uitdelen ter waardering. Leuk zou zijn om daar een kleine persoonlijke motivatie aan toe te voegen, maar niets is verplicht. Het gaat om het gebaar. Het uitdelen ervan vindt plaats op 31 december, deelt u er ook eentje uit vandaag?

Rode raaf (overleg) 31 dec 2018 00:13 (CET)

Ik mis je...Bewerken

Kom je nog eens terug? Trijnstel (overleg) 30 mrt 2019 23:12 (CET)

Ik mis je ook. Zoals je neem ik aan al aan zag komen, zijn nu je moderatorrechten ontnomen. Als je weer terugdraaier wil worden kan je je daarvoor aanmelden. –bdijkstra (overleg) 26 apr 2019 13:52 (CEST)

Het terugdraaibitje heb je inmiddels terug. Ik kijk ook uit naar je terugkeer. Wikiwerner (overleg) 27 apr 2019 15:26 (CEST)

Verplaatste bewerkingenBewerken

Beste Wikiklaas,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:10 (CEST)

Message At WikispeciesBewerken

Hi Wikiklaas, I have left you an important message at your Wikispecies page here thank you Cheers Faendalimas (overleg) 12 okt 2019 04:53 (CEST)

Hi Faendalimas, Wikiklaas hasn't been active here for a year — bertux 13 okt 2019 18:47 (CEST)
Thankyou for the information, appreciate it, not been active at Wikispecies either and is an admin, so I have to do an admin review. Cheers Faendalimas (overleg) 13 okt 2019 18:50 (CEST)

bewerkenBewerken

Hallo, Ik kan de Ajax pagina ineens niet meer bewerken, het systeem ziet me ineens aan voor iemand die korter dan 4 dagen is aangemeld. Hoe kan dit verholpen worden? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Scottbrl90 (overleg · bijdragen) 24 feb 2020 12:48‎

Hallo Scottbrl90, volgens mij kun je deze vraag beter stellen op Help:Helpdesk. Wikiklaas is hier al sinds medio oktober 2018 niet actief meer. Apdency (overleg) 24 feb 2020 12:52 (CET)

Jochen JanssenBewerken

Ha Wikiklaas, ik snap ingreep uit 2014 volledig hoor. Ik zou het ook al snel voor vandalisme gezien hebben. Alleen bleek het hier dus wel te kloppen en is dit lemma nu pas 6 jaar later geactualiseerd. mvg - Agora (overleg) 5 mei 2020 16:15 (CEST)

 • Het wordt inderdaad tijd dat Wikiklaas na anderhalf jaar weer eens inlogt. ErikvanB (overleg) 13 mei 2020 00:26 (CEST)

Franz Liszt wikiBewerken

Beste Wikiklaas,

Bedankt voor je bijdrage aan de wiki pagina van Franz Liszt. Zelf ben ik een Liszt freak en zou graag enkele aanpassingen met je willen bespreken. Hoe kan ik je bereiken? email gsm?

Dank! David

www.davidpagan.art

ZoekknopBewerken

Hallo Wikiklaas,

Geen idee of je nog terugkomt, maar ter informatie: ik zag je Gebruiker:Wikiklaas/monobook.css genoemd op phab:T255953. In je .css zal searchGoButton veranderd moeten worden in searchButton, maar ik kan niet beoordelen of dat volstaat. Ik hoop dat het goed met je gaat.

Met vriendelijke groet — bertux 30 jun 2020 11:21 (CEST)

Ik besta weer…Bewerken

Geen idee of je je mij nog kunt herinneren maar ik wilde je even laten weten dat ik, Equinoxepart5, voorheen (door omstandigheden) Oxygene7-13, weer terug ben op Wiki. Ik heb te kampen met de nodige beperkingen (computertechnisch, niet lichamelijk of mentaal) waardoor ik niet weet hoe lang dit goed gaat… Dit berichtje kopieer en plak ik op diverse profielen waar ik eerder veel contact mee heb gehad of op een andere manier een warm hart toedraag. Ik hoop op een goede verdere samenwerking en ik ben blij dat ik weer terug ben! Groeten: Equinoxe part5 (Overleg) 3 sep 2020 18:55 (CEST)

Uitnodiging prijsuitreiking Schrijfwedstrijd 2020Bewerken

Hallo!

In het verleden heb je al eens een prijs gewonnen in de Wikipedia:Schrijfwedstrijd. In 2020 is een nieuwe editie georganiseerd en als oud-winnaar willen we jou ook graag uitnodigen voor de prijsuitreiking van dit jaar.

De prijsuitreiking zal zijn op 16 januari op de Nieuwjaarsborrel van Wikimedia Nederland: Wikimedia Nederland is wederom de sponsor van de drie prijzen, t.w. drie waardebonnen van resp. 100, 65 en 35 euro.

De Nieuwjaarsborrel vindt plaats via Zoom, van 15-17 CET. Er zal een virtuele toast worden gehouden en WMNL biedt aan om je hiervoor een kleinigheidje toe te zenden. Wil je graag meedoen met de toast, schrijf je dan in voor 6 januari. Na die datum zijn de inschrijvingen nog steeds open, maar zal de mogelijkheid om je in te schrijven voor een attentie voorbij zijn. Zie hier voor meer informatie en een link naar het inschrijfformulier.

Vriendelijk groet, Namens de jury,
Ciell
MediaWiki message delivery (overleg) 29 dec 2020 13:27 (CET)

Verwijderen van artikel 'Lijst Student Erkend'Bewerken

Beste Wikiklaas

Vandaag heeft u ook mijn artikel met de naam 'Lijst Student Erkend (STERK' verwijderd. Hier schreef u: Als je hem zelf niet wil zal ik hem dan maar verwijderen'.

Ik ben nieuw met het maken van Wikipedia artikelen. Deze pagina had ik namelijk gemaakt voor mijn vereniging, dus ik zou deze pagina wel graag willen. Zou u mij kunnen uitleggen hoe dit werkt? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door EtJelMa (overleg · bijdragen)

Beste EtJelMa,
De bedoelde verwijdering door Wikiklaas vond niet vandaag plaats, maar in 2015. Wikiklaas is ook al geruime tijd niet meer actief als moderator. Mvg, Encycloon (overleg) 24 jan 2021 16:24 (CET)