We can do it. Maak van Wikipedia opnieuw een warme encyclopedie: begin bij jezelf.

Deze gebruiker draagt Wikipedia een warm hart toe.
laatste bijdragen
  • Bijdragen aan deze pagina worden na enige tijd gearchiveerd, hier -------->>
Archief
Laatste bericht van Sidney.Cortez
Ik hoop op een vruchtbaar en respectvol overleg op deze pagina
Laat een nieuw bericht achter


laatste bijdragen

Vincent van Gogh, Landweg in de Provence bij nacht
Landweg in de Provence bij nacht toont twee wandelaars bij avond, op een landweg, onder de sterrenhemel. Op enige afstand volgt een klein rijtuig. De compositie wordt sterk gedomineerd door een grote cipres in het midden. Van Gogh schilderde vaker cipressen en schreef ooit aan zijn broer Theo dat ze voortdurend zijn gedachten vervulden, "net als de zonnebloemen". Hij was onder de indruk van de natuurlijke verticale belijning, "geproportioneerd als een Egyptische obelisk", en onderkende onmiskenbaar haar symbolische werking.

Opschonen nieuwe artikelen portaal Kunst en Cultuur bewerken

Hallo Saschaporsche, Leuk hoor dat opschonen, maar dan behoor je dat gedeelte ook over te brengen naar het archief van dat bijbehorende jaar. Bvhd.  algontoverleg 2 jan 2023 21:33 (CET)Reageren[reageer]

Goed plan! Inmiddels door mij   Uitgevoerd. vr groet Saschaporsche (overleg) 2 jan 2023 22:17 (CET)Reageren[reageer]

Yvonne Coldeweijer bewerken

Hallo Saschaporsche,

Subjectief taalgebruik, oftewel taalgebruik waarin de persoonlijke mening/zienswijze/ervaring doorschemert in de tekst, is vanzelfsprekend ongewenst in encyclopedieën als Wikipedia: dat zult u begrijpen.

Daarom heb ik uw taalgebruik op de pagina van Coldeweijer al een aantal keer aangepast. U schrijft dat Coldeweijer "kwetsende" uitspraken heeft gedaan over Hazes en schrijft mij dat u niet begrijpt wat hier mis mee is.

"Kwetsend" is een uitermate subjectieve term: synoniemen hiervoor zijn beledigend, krenkend, bezerend enz.

Want: wie bepaalt dat iets per definitie beledigend, krenkend, bezerend of kwetsend is? Wie bepaalt dat het objectief gezien een kwetsende uitspraak is? Een ander zou immers zo'n uitspraak wellicht helemaal niet kwetsend achten.

Hazes zou de opmerking best persoonlijk kwetsend ervaren kunnen hebben, maar dit betekent niet dat de uitlating zélf kwetsend is per definitie.


Het moge duidelijk zijn dat u kant van Hazes kiest in deze zaak (u beschreef Coldeweijers uitlatingen immers eerder al als "onjuist"), maar ik vind dat dit in objectieve encyclopedieën als Wikipedia achterwege gelaten moet worden.

Ik vraag u bij deze om de term "kwetsend" te verwijderen.

Ik hoop dat u mij begrjipt.

JHendrik7 (overleg) 13 jan 2023 09:47 (CET)Reageren[reageer]

Beste JHendrik, ten eerste ik kies niet "de kant van Hazes" zoals u beweert.
Mijn doel is slechts een juiste een weergave van de feiten. Daartoe volg ik de bronnen en die citeer ik.
In één van die bronnen (RTL) staat: Yvonne Coldeweijer (36) 'heeft veel vertrouwen' in de rechtszaak die Rachel Hazes (52) tegen haar heeft aangespannen wegens 'onjuiste en zeer kwetsende uitlatingen'. Dat zei ze bij het binnengaan van de rechtbank in Amsterdam, waar de zaak maandag dient. Dus ik zie niet in waarom ik die bron niet zou mogen quoten aangaande het gebruik van de term "kwetsend".
U erkent zelf hierboven: "Hazes zou de opmerking best persoonlijk kwetsend ervaren kunnen hebben, maar dit betekent niet dat de uitlating zélf kwetsend is per definitie."
Dat de term "gecremeerde kroket" als kwetsend/beledigend wordt ervaren/kan worden ervaren door de aangesproken persoon zijn we dus eens. Uw bewering dat de uitlating zelf per definitie niet kwetsend zou zijn bestrijd ik ten zeerste. Kunt u mij minimaal 1 voorbeeld geven wanneer gebruik van de term niet kwetsend zou zijn?
Vr groet Saschaporsche (overleg) 13 jan 2023 10:21 (CET)Reageren[reageer]
Hallo Saschaporsche,
De bron waaruit je citeert gebruikt "kwetsend" in een geheel andere context: RTL vertelt namelijk dat Hazes de uitspraken 'onjuist en zeer kwetsend' noemt/zelf zo ervaren heeft. Het is een citaat van Hazes, niet een door RTL zelf toegevoegd woord (zie de aanhalingstekens). Het is dus een subjectieve beleving vanuit Hazes.
Op de wikipedia-pagina van Coldeweijer doet u het echter lijken alsof de uitspraken van Coldeweijer op zichzelf "kwetsend" zijn per definitie (er staat geen citaat).
Ik zou u dus adviseren om erbij te vermelden dat deze uitspraken door Hazes zo zijn ervaren, of aanhalingstekens plaatsen, zoals RTL in de door u gebruikte bron heeft gedaan. Dit maakt een wezenlijk verschil. (Bijvoorbeeld: 'De rechtszaak is begonnen door Hazes omdat zij de uitlatingen kwetsend achtte'.)
We begrijpen elkaar inderdaad over de term "gecremeerde kroket": het zou door iemand persoonlijk kwetsend kunnen worden ervaren. Echter dit is subjectief: het verschilt van persoon tot persoon of het diegene kwetst/bezeert/beledigt.
U doet het lijken alsof deze term per definitie door iedereen als kwetsend wordt ervaren, maar dit is uiteraard niet zo: je gekwetst voelen is zeer persoonlijk, subjectief en er bestaat simpelweg géén uitlating die iedereen per definitie zal kwetsen. Het ligt eraan hoe iemand het opvangt, je kunt er niet vanuit gaan dat een uitlating per definitie kwetst: het is gewoon niet objectief. Het is geen feit.
Om mijn standpunt te ondersteunen, hier wat citaten uit een aantal artikelen:
  • "(...) kwetsen’, wat een inherent subjectief begrip is (in theorie kan elke mening kwetsend zijn)" (Teldersstichting.nl, Derksen, J.)
  • "Pijn is een subjectief begrip. Voor de één doet iets heel erg veel pijn en voor de ander totaal niet. Pijn is gerelateerd aan iets dat je al eerder hebt meegemaakt, en waar je het nu mee kan vergelijken. Als we het hebben over emotionele pijn, dan hangt iemand kwetsen geheel af van de verwachtingen en onze realiteit. En zelfs de realiteit is een subjectief begrip." (Beautify.nl, Nijborg, L.)
  • "Je beledigd voelen doet altijd pijn. Of je je terecht of onterecht beledigd voelt, is een subjectief gegeven." (Kn.nl, Aarle, A., van)
Tot slot lijkt u wat zaken te verwarren met elkaar: de door Hazes als kwetsend ervaren uitlatingen die Coldeweijer immers gedaan heeft in de video betreffen niet enkel de "gecremeerde kroket", maar ze spreekt ook vermoedens uit over de rol van Rachel in het uitlekken van de brief. Dit is wederom niet per definitie kwetsend. De uitlatingen over Hazes gaan dus niet alleen over de "gecremeerde kroket", maar ook over het eventueel uitlekken van de persoonlijke brief.
Ik hoop dat u mij begrijpt.
JHendrik7 (overleg) 13 jan 2023 14:49 (CET)Reageren[reageer]
Ik begrijp u heel goed, maar we blijven het oneens.
U gebruikt een heleboel woorden om duidelijk te maken dat "gecremeerde kroket" niet door iedereen als "kwetsend" ervaren wordt. Ik blijf het daarmee oneens zijn. Kunt u mij één (bruingetinte) vrouw aanwijzen die een dergelijke toevoeging niet als kwetsend zal ervaren? Nee, elke weldenkende vrouw zal begrijpen dat een dergelijke betiteling NIET als compliment bedoelt is! Integendeel, Coldeweijer doet de uitspraak duidelijk om te "provoceren" of te "beledigen". "Je beledigd voelen doet altijd pijn" citeert u hierboven. Zo zal Hazes dit ook ervaren hebben, anders neem je niet de moeite om deze eis toe te voegen aan de reeds aangespannen zaak. Vr groet Saschaporsche (overleg) 13 jan 2023 15:13 (CET)Reageren[reageer]
Saschaporsche, ik ben het eerlijk gezegd eens met JHendrik7: hoe je het ook wendt of keert, de kwalificatie kwetsend is subjectief. Immers, misschien zouden anderen hun schouders over de gewraakte uitlating ophalen of erom lachen. Bij wijze van compromis zou de desbetreffende zin als volgt geformuleerd kunnen worden: "Dit gebeurde vanwege een video van Coldeweijer waarin ze een persoonlijke brief van Hazes’ zoon André openbaar maakte en bovendien uitspraken over Rachel Hazes deed die door deze als kwetsend werden ervaren." Marrakech (overleg) 13 jan 2023 15:30 (CET)Reageren[reageer]
Hallo Saschaporsche,
Ik ben het volledig eens met de opmerking van Marrakech!
Ik ben het ook eens met de oplossing, het compromis van Marrakech. Dank dat u helderheid in deze situatie schept!
Zullen we hem op deze wijze toevoegen aan Coldeweijers pagina?
JHendrik7 (overleg) 13 jan 2023 15:36 (CET)Reageren[reageer]
Jullie zijn bezig met hair-splitting in mijn ogen. De opmerking wordt als "kwetsend" / "beledigend" ervaren door Hazes. Ik herhaal mijn vraag: Kunt u mij één (bruingetinte) vrouw aanwijzen die een dergelijke toevoeging niet als kwetsend zal ervaren? Nee, elke weldenkende vrouw zal begrijpen dat een dergelijke betiteling NIET als compliment bedoelt is! Integendeel. Er zal geen enkele vrouw te vinden zijn die dit niet kwetsend noemt.
Als ik iemand hier op Wikipedia beledig op een dergelijke manier door bijvoorbeeld te schrijven "je bent een gecremeerde zak/hansworst/oetlul" dan kom ik daar toch ook niet mee weg? Dan krijg ik een blokkade aan mijn broek vanwege Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen of Discriminatie op grond van ras, huidskleur, geslacht, religie, afkomst, leeftijd, handicap, geaardheid is niet toegestaan Dan kan ik toch ook geen bezwaar aantekenen door te zeggen "ja, dat ligt eraan hoe je "gecremeerde zak/hansworst/oetlul" opvat", "Ik zie dat persoonlijk niet als kwetsend."
vr groet Saschaporsche (overleg) 13 jan 2023 16:02 (CET)Reageren[reageer]
Oké... Op deze manier blijven we bezig.
Er zit een verschil tussen een uitlating kwalificeren als "kwetsend" en iets kwetsend opvatten, of het je laten kwetsen: er zijn immers veel mensen die veel "kwetsende opmerkingen" over zich heen krijgen, maar zich hierdoor niet gekwetst voelen omdat ze bijvoorbeeld een dikke huid hebben.
Afijn, we zitten in een impasse en lijken er samen niet uit te komen. Dus hoe denk jij over het voorstel van Marrakech? Zijn voorgestelde citaat als compromis?
Ik hoop dat dit een uitkomst biedt.
JHendrik7 (overleg) 15 jan 2023 21:11 (CET)Reageren[reageer]
Ik blijf het vreemd vinden dat je de uitlatingen van Coldemeijer niet per definitie "kwetsend" vindt, maar ik heb nu -onder protest- de tekst op het lemma aangepast. vr groet Saschaporsche (overleg) 15 jan 2023 21:44 (CET)Reageren[reageer]
Dat lijkt me inderdaad het beste. Een van de punten die in het betreffende kort geding aan de orde komen, is nu juist de vraag of "gecremeerde kroket" al dan niet kwetsend is. Rachel Hazes vindt van wel, Yvonne Coldeweijer vindt van niet, en uiteindelijk zal de rechter zich hierover moeten uitspreken. Voor die tijd kunnen we hier op Wikipedia dus sowieso niet stellen dat deze vergelijking met een snack die veel te lang in de frituurpan heeft gedobberd, kwetsend is.
Verder ben ik het eens met de gedachte dat niet iedereen een bepaalde uitlating als kwetsend zal ervaren. De onvergetelijke Theo van Gogh gebruikte graag allerlei bepaald niet flatteuze synoniemen voor homoseksueel (chocoladeridder, sluimernicht etc.), en alhoewel ik zelf een enthousiast aanhanger van de Griekse beginselen ben, vond ik zijn creatieve taalgebruik eerlijk gezegd buitengewoon vermakelijk, en heb ik me daardoor nooit ook maar één seconde beledigd gevoeld. — Matroos Vos (overleg) 15 jan 2023 23:46 (CET)Reageren[reageer]
Bedankt voor de aanpassing Saschaporsche, ik denk dat we tot een goed compromis zijn gekomen. Ik hoop dat u daar ook zo over denkt, maar vrees van niet.
Tevens ben ik het wederom helemaal eens met @Matroos Vos.
@Marrakech, ook u nog bedankt voor de bijdrage eerder in de discussie.
JHendrik7 (overleg) 16 jan 2023 12:08 (CET)Reageren[reageer]
Beste Matroos, dank voor je reactie. Bijzonder dat je Theo van Gogh noemt, hij was degene die het woord "geitenneuker" bekend maakte. En op 2 november 2004 werd dat woord ook opeens het meest beruchte scheldwoord uit de Nederlandse taal. Hij vond ook dat hij dat woord gewoon mocht gebruiken. Hij moest zijn "ruimhartig gebruik van de taal" echter triest genoeg bekopen met de dood. Nou is de dood niet iets dat ik Yvonne Coldeweijer toewens, maar ik walg van het idee dat zij geld verdient met haar "juicekanaal" : @LifeOfYvonne (172.000 achterlijke volgers helaas..), door andere mensen voor bijvoorbeeld "gecremeerde kroket" uit te maken. Ik wens deze opgedirkte straathoer dus geen snelle crematie toe. Overigens is deze laatste zin absoluut niet "kwetsend" bedoelt...  En als dit domme sletje zich gekrent voelt door mijn woorden kan ik daar niet mee zitten, want ze zijn complimenteus bedoelt. 
Vreemd eigenlijk dat ik deze laatste zinnen zo maar kan schrijven zonder bang te hoeven zijn een vermaning te krijgen van iemand. Het zijn slechts "kwetsende zinnen" als Yvonne zich gekwetst voelt, en dat zal zeker niet het geval zijn, toch?   vr groet Saschaporsche (overleg) 16 jan 2023 13:35 (CET)Reageren[reageer]
Deze cynische, provocerende houding valt me helaas enorm van je tegen.
En dat notabene van een gebruiker die bovenaan zijn overlegpagina heeft staan: "Maak van Wikipedia opnieuw een warme encyclopedie: begin bij jezelf" en "Ik hoop op een vruchtbaar en respectvol overleg op deze pagina".
Ik had de indruk een fatsoenlijke, formele discussie te hebben met een andere gebruiker, dus dit kinderachtig bericht valt me van je tegen.
Het moge duidelijk zijn dat u Coldeweijer allerminst hoog heeft zitten, dat dacht ik al vanaf het begin (zie mijn eerste bericht, dat u vervolgens ontkende), maar er is helaas geen plek voor deze persoonlijke aversie op Wikipedia.
Ik ga inhoudelijk écht niet meer in op deze welles-nietes discussie, maar moest even kwijt dat ik dit bericht van u wel heel erg laag vind: @Matroos Vos en @Marrakech probeerden ons uit goede wil te helpen.
JHendrik7 (overleg) 16 jan 2023 16:25 (CET)Reageren[reageer]
hoi JHendrik, je mist duidelijk de boodschap in mijn bericht en dat is erg jammer! Wat ik probeerde duidelijk te maken is juist het feit dat "kwetsend taalgebruik" niet iets is dat alleen door de ontvanger/betreffende wordt beoordeeld maar door ons allemaal! Ik vind de woorden "gecremeerde kroket" ook kwetsend ondanks dat ze niet gericht zijn aan mij. Net zoals ik "domme sletje" , "opgedirkte straathoer" en "geitenneuker" verwerpelijke bewoordingen vind!
Soms moet je shockeren om de boodschap over te brengen, kennelijk is dat (in jouw optiek) misplaatst. Mijn excuses daarvoor (maar de boodschap was ook eigenlijk niet gericht aan jou maar aan MatroosVos vandaar het "uitspringen" van het bericht).
Dat ik en passant het juice kanaal van Yvonne Coldeweijer een sneer geef, tja, ik heb nu eenmaal een hekel aan alle roddelbladen en dergelijke kanalen die geld verdienen over de rug van een ander zijn/haar bekendheid.
Ik hoop dat Yvonne Coldeweijer ook een keer in gaat zien dat roddels openbaren en met modder smijten niet een echt eervol beroep is. Vr groet Saschaporsche (overleg) 16 jan 2023 16:39 (CET)Reageren[reageer]
Je schrijft dat kwetsend taalgebruik niet iets is dat alleen door de ontvanger wordt beoordeeld, maar door ons allemaal. Maar tot die allemaal behoren ongetwijfeld ook mensen die Coldeweijers sneer alleen maar flauw vinden, of misschien zelfs wel amusant. Daarom legt dat argument niet zoveel gewicht in de schaal. Marrakech (overleg) 16 jan 2023 16:56 (CET)Reageren[reageer]
Wat ik bedoel (en misschien niet goed verwoord heb) is dat ik me goed kan voorstellen dat voor Rachel Hazes (vanwege haar huidskleur en overleden echtgenoot) de opmerking kwetsend is, volgens mij kunnen veel mensen dat wel met mij eens zijn toch? Hoe iemand een dergelijke opmerking als "amusant" kan beoordelen vat ik echt niet. Dan heb je een raar gevoel voor humor. Of is "geitenneuker" ook amusant? In ieder geval niet voor diegene die tot de aangesproken groep behoort. iedereen heeft dus de verantwoordelijkheid om voorzichtig met zijn/haar woorden om te gaan bij het "typeren" van anderen (mijn POV).
Zijstapje: Guido Weijers maakte in zijn oudejaarsconference een grapje over de grootte van het hoofd en het gewicht van Amalia. Toen ik de grap hoorde dacht ik al: Ah wat een K grap, dat is niet leuk voor Amalia. Ik zoek net naar het bericht en kom er achter dat er zich meer mensen aan hebben gestoord, Zie hier Opvallend genoeg vindt Yvonne Coldewijer kennelijk ook dat dit te ver gaat (zij wordt ook genoemd in het begin van de YT video). Meten met twee maten?
Vr groet Saschaporsche (overleg) 16 jan 2023 17:20 (CET)Reageren[reageer]
Mee eens hoor, wat Amalia betreft. Zeker gezien haar leeftijd moet je dat meisje met rust laten. Maar even voor de duidelijkheid: bedoel je met Rachel Hazes' huidskleur haar 'raciale' huidskleur of gewoon haar zonnebankteint? Marrakech (overleg) 16 jan 2023 17:36 (CET)Reageren[reageer]
Ik denk dat het een zonnebankteint is die ze heeft (erg overdreven veel gegaan?), en dat bedoelde ik. Volgens mij is ze gewoon van Nederlandse afkomst toch? vr groet Saschaporsche (overleg) 16 jan 2023 17:54 (CET)Reageren[reageer]
Hoe het ook zij, ik denk dat JHendrik7 gelijk heeft dat de term "kwetsend" een subjectieve kwalificatie is. Als Hazes het als zodanig ervaren heeft moeten we dat ook zo specifiek in het lemma komen te staan. Voor POV is geen plaats. StuivertjeWisselen (overleg) 1 feb 2023 22:09 (CET)Reageren[reageer]

Bewerking op Formule 1 in 2023 bewerken

Hallo. Over deze bewerking die ik eerder terugdraaide: hoe zit het dan met de zin "[...] wat betekent dat de ontwerpers voor een extra uitdaging staan om het gewicht te verminderen." Omdat de wijziging met deze zin erachter niet logisch is en ik niet uitging van veranderde regels, had ik het namelijk teruggedraaid. Het verlagen van een minimum is immers een verruiming van de regels. Zou je de alinea kunnen verduidelijken? Mvg, Ennomien (overleg) 6 feb 2023 21:35 (CET)Reageren[reageer]

Hoi Ennoniem, ik heb een uitleg toegevoegd. Is het zo naar tevredenheid? Vr groet Saschaporsche (overleg) 6 feb 2023 21:52 (CET)Reageren[reageer]
Aha, ik zie het al. De tekst sloeg een denkstap over wat ik niet doorhad. Natuurlijk snap ik dat je met lichtere voertuigen sneller weg bent. Ik ga even kijken of ik het wat logischer kan laten klinken. Jouw uitleg is wel duidelijk, maar is een beetje lang. Bedankt! Ennomien (overleg) 6 feb 2023 22:05 (CET)Reageren[reageer]

Formule 1 bewerken

Sorry, ik was te uitgebreid. Ik heb dit erin gezet omdat ik dit op sportnieuws.nl heb zien staan. Ik wist niet dat dit overbodige informatie was. Aggie2 (overleg) 11 feb 2023 10:19 (CET)Reageren[reageer]

Nee, dank voor je bijdrage. 👌 Maar ik vond de betreffende zin iets te lang, daarom een stukje er uitgehaald. Vr groet Saschaporsche (overleg) 11 feb 2023 10:21 (CET)Reageren[reageer]

De Vier Jaargetijden bewerken

Weer m`n excuses, ik wist niet dat dit concert in meerdere programma's werd gebruikt, dat het zo bekend was. Sorry!!! Aggie2 (overleg) 26 feb 2023 19:58 (CET)Reageren[reageer]

Dank voor je bericht. vr groet Saschaporsche (overleg) 26 feb 2023 21:48 (CET)Reageren[reageer]

Henri haest bewerken

Beste Saschaporsche, is het zo moeilijk om eerst te overleggen? Is het gebruik van de juiste familienaam soms verboden? Akadunzio (overleg) 18 mrt 2023 10:57 (CET)Reageren[reageer]

Ik had het overleg al gestart op de OP terplaatse. Saschaporsche (overleg) 18 mrt 2023 14:55 (CET)Reageren[reageer]
Neen, je bent eerst met een bewerkingsoorlog gestart en dan pas met overleg. Akadunzio (overleg) 18 mrt 2023 19:15 (CET)Reageren[reageer]
Ehhhh, jij was wel eerst overleg gestart voordat je mij reverte? Nee dus. Saschaporsche (overleg) 18 mrt 2023 19:21 (CET)Reageren[reageer]
Zo werkt het niet. Jij komt hier zonder te overleggen binnenvallen. Jij had mij moeten vragen waarom dit zonder hoofdletter wordt geschreven. Akadunzio (overleg) 23 mrt 2023 00:03 (CET)Reageren[reageer]

Grand Prix Formule 1 van Saoedi-Arabië 2023 bewerken

Referentie vervangen door een referentie die wel voor iedereen toegankelijk is (niet achter een betaalmuur schreef je bij Grand Prix Formule 1 van Saoedi-Arabië 2023. Hoezo betaalmuur? Die site is vrij toegankelijk voor iedereen hoor. Met vriendelijke groet, Balenda (overleg) 18 mrt 2023 20:45 (CET)Reageren[reageer]

Ik krijg een pop-up dat ik lid moet worden (tegen betaling) of dat ik cookies moet accepteren. Ik wil geen van beiden. Bij de NOS heb ik daar geen last van. Vr groet Saschaporsche (overleg) 18 mrt 2023 21:39 (CET)Reageren[reageer]
Nou, ik kan je verzekeren dat je helemaal geen lid hoeft te worden, bij racingnews365.nl kun je ook tegen betaling extra artikelen video's krijgen. maar het meeste is vrij te lezen. Cookies accepteren gebeurt bij alle sites en die kun je zelf instellen, welke wil je wel en welke niet, elke website heeft standaard functionaliteitkoekjes, dat is normaal. Sociale media koekjes kun je uitschakelen. Veel plezier met de inhaalrace van Max vandaag. Met vriendelijke groet, Balenda (overleg) 19 mrt 2023 09:14 (CET)Reageren[reageer]
OK, bedankt voor de info. Ben benieuwd hoever dat het Max lukt om naar voren te komen (mits hij de start overleeft in alle gedrang). Jij ook veel plezier bij het kijken. vr groet Saschaporsche (overleg) 19 mrt 2023 09:18 (CET)Reageren[reageer]

Verwijdering meebezigsjabloon bewerken

Hallo Saschaporsche,

Ik zal je wijziging niet terugdraaien, maar volgende keer is het wel zo netjes als je even overleg pleegt voordat je zoiets doet. Ik ben niet een of ander ip-adres dat even komt aanwaaien; ik ben een oudgediende hier, dus er valt prima met me te communiceren. Met vriendelijke groet, Mondo (overleg) 21 mrt 2023 22:59 (CET)Reageren[reageer]

Hoi Mondo, ik neem aan dat je het hebt over het lemma Verdwijning van Mekayla Bali. Ik controleer regelmatig of het sjabloon niet te lang blijft staan op artikelen waar niet meer aan gewerkt wordt. Het betreffende artikel was 9 dagen eerder door jou voor het laatst bewerkt. Bij zo’n lange stilstand haal ik het sjabloon weg. Meestal is men gewoon vergeten om na beëindiging van het werk het sjabloon te verwijderen. Ik heb zelden contact met diegene die aan het werk was, alleen als ik twijfel heb over de beslissing of als het werk overduidelijk niet af is gemaakt neem ik contact op. Ook in dit geval heb ik zo gehandeld. Vr groet Saschaporsche (overleg) 22 mrt 2023 04:47 (CET)Reageren[reageer]
En dat is dus geen nette werkwijze. Volgende keer graag even contact voordat je zo'n handeling uitvoert. Mondo (overleg) 22 mrt 2023 11:50 (CET)Reageren[reageer]
Negen dagen is gewoon te lang, drie dagen vind ik wel het maximum. Als je meer tijd nodig hebt moet je het slaboon verwijderen en in je eigen kladblok verder werken. Wees blij dat Saschaporsche dit onderhoudswerk wil doen, in 99 van de 100 gevallen, zo niet meer, zijn die sjablonen domweg vergeten  →bertux 22 mrt 2023 14:02 (CET)Reageren[reageer]
Ik ben er niet blij mee als medewikipedianen zomaar het een en ander gaan lopen verwijderen zonder overleg te plegen. Als het om een eenmalig ip-adres gaat dat nooit meer gezien wordt, wil ik het best door de vingers zien, maar bij een oudgediende als ik vind ik dat toch anders. En anders was op zijn minst een berichtje op mijn overlegpagina dát het sjabloon verwijderd was netjes geweest - dat laatste lijkt me toch wel het állerminste. Maar ook dát heeft Saschaporsche verzaakt. Mondo (overleg) 22 mrt 2023 17:39 (CET)Reageren[reageer]
Je kunt beter excuses aanbieden dat je dat sjabloon buitensporig en hinderlijk lang had laten staan  →bertux 22 mrt 2023 18:03 (CET)Reageren[reageer]
Mijn excuses dat ik door persoonlijke omstandigheden minder tijd voor het artikel had dan gepland. Nu dan graag ook een excuus voor het verzaken van het op zijn minst op de hoogte brengen van de verwijdering. Mondo (overleg) 22 mrt 2023 18:05 (CET)Reageren[reageer]
Ook na zaken die buiten je macht liggen, zoals ziekte, sores, aardbevingen en ongevallen, valt je werk onder je verantwoordelijkheid en excuses of uitleg zijn dan het smeermiddel in de samenleving. Ik hoop in elk geval dat het nu weer beter met je gaat  →bertux 22 mrt 2023 18:11 (CET)Reageren[reageer]
Jammer dat je hier niet meer op reageert… Mondo (overleg) 24 mrt 2023 22:09 (CET)Reageren[reageer]

afzx bewerken

Hi Saschaporsche,

Hier ging er iets mis met jouw ondertekening. Normaliter zou ik er verder weinig aandacht aan schenken maar dit keer vind ik het wel een bijzonder geval omdat er wel een datumstempel meegegeven is. Wellicht heb je hier iets aan. Démarche Modi (overleg) 25 mrt 2023 14:38 (CET)Reageren[reageer]

Oeps inderdaad! Bedankt voor het melden, ik heb denk ik per ongeluk 3 tildes getypt i.p.v. 4 tildes. Maar ik zie dat het gecorrigeerd is inmiddels. Vr groet Saschaporsche (overleg) 25 mrt 2023 21:01 (CET)Reageren[reageer]
Vijf tildes: 25 mrt 2023 22:02 (CET) Pardon, weer iets geleerd. Démarche Modi (overleg) 25 mrt 2023 22:02 (CET)Reageren[reageer]
Een onsje teveel dus, volgende keer zal ik beter controleren voor ik opsla. Vr groet Saschaporsche (overleg) 25 mrt 2023 22:24 (CET)Reageren[reageer]

artikel aangemaakt bewerken

Dag Sachaporsche,

ik vond het een beetje sneu dat het artikel waarom je HIER op de Hotlist gewenste artikelen had gevraagd, niet was aangemaakt, en dat het als rode link van de lijst was verwijderd. Door jouzelf, nota bene.
Ik heb er alsnog een strikje omheen gedraaid: Kachovka-stuwmeer. Met vriendelijke groet,  Erik Wannee (overleg) 27 mrt 2023 22:38 (CEST)Reageren[reageer]

AH! Super bedankt voor het aanmaken! vr groet Saschaporsche (overleg) 27 mrt 2023 23:08 (CEST)Reageren[reageer]

Sjabloon 'Meebezig' verwijderen bewerken

Hi Saschaporsche, in de loop der jaren heb ik enkele malen meegemaakt dat je het Sjabloon:Meebezig in een artikel verwijderde. Je liet het artikel staan in de staat waarin je het aantrof. Dat het gaat om enkele malen in jaren tijd geeft al aan dat het geen halszaak is, maar toch even uit nieuwsgierigheid. Waarom informeer je niet eerst even bij de betreffende schrijver naar de staat van afwerken van het artikel? Door simpelweg het sjabloon te verwijderen, loop je het risico dat er een artikel achter blijft dat nog niet 'af' is. Tegelijk komt het voor dat je bewerking wordt teruggedraait, waarna later diezelfde dag het artikel wordt afgemaakt omdat dat nu eenmaal in de planning lag. hiro the club is open 30 mrt 2023 15:01 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Hiro, Ik controleer regelmatig of het sjabloon niet te lang blijft staan op artikelen waar niet meer aan gewerkt wordt. Het betreffende artikel was 6 dagen eerder door jou voor het laatst bewerkt. Bij zo’n lange stilstand haal ik het sjabloon weg. Meestal is men gewoon vergeten om na beëindiging van het werk het sjabloon te verwijderen. Ik heb zelden contact met diegene die aan het werk was, alleen als ik twijfel heb over de beslissing of als het werk overduidelijk niet af is gemaakt neem ik contact op. Ik zie dat je het sjabloon hebt teruggeplaatst, prima, maar misschien kun je volgende keer als je langere tijd niet werkt zelf het sjabloon (even) weghalen. vr groet Saschaporsche (overleg) 30 mrt 2023 15:09 (CEST)Reageren[reageer]
Dank je wel voor je snelle reactie. Net in het specifieke geval van het artikel over Ubuntu kwamen persoonlijke omstandigheden tussendoor waardoor er niet meer aan het artikel gewerkt werd. Maar normaal zet ik het sjabloon er niet voor niets en gaat er heus wel aan het artikel gewerkt worden. Merk op dat volgens het sjabloon "de komende uren of dagen" gewerkt wordt, zonder dat hier een maximaal aantal dagen opgegeven wordt. Ik zou het prettig vinden als je een volgende keer eerst even contact opneemt voordat je het sjabloon verwijdert. hiro the club is open 17 apr 2023 09:42 (CEST)Reageren[reageer]
We moeten eens nadenken over {{Meebezig}}. Het betekent 'onaf, niet gecontroleerd', waarmee het een verkapt {{Twijfel}}-sjabloon is, maar kan ook Het is in orde, maar ik wil even geen bwc's betekenen. In de eerste betekenis is het een uitnodiging aan anderen om het artikel te verbeteren, in de tweede betekenis is het juist een blokkade voor bewerkingen, die mijns inziens niet langer dan drie dagen zou moeten duren  →bertux 17 apr 2023 10:01 (CEST)Reageren[reageer]
Het moet mogelijk zijn om een botje te laten lopen dat na drie dagen een bericht op de OP plaatst en bij ontbrekende reactie na een week het sjabloon verwijdert  →bertux 17 apr 2023 10:02 (CEST)Reageren[reageer]
Ik interpreteer het als Ik ben aan het werk/het lemma is nog onvoltooid, dus liever geen andere bewerkers, ik wil even geen bwc's. Ja, met een bot checken zou een idee kunnen zijn. Maar het lijkt me dat -als we mensen niet willen irriteren- pas een waarschuwing na +/- 5 dagen sturen en sjabloon verwijderen na meer dan een week geen bewerkingen op het lemma. Vr groet Saschaporsche (overleg) 17 apr 2023 10:18 (CEST)Reageren[reageer]
Een parameter met de geldigheidsduur zou ook niet gek zijn. Default (niks invullen) = 3, wil je meer dagen dan moet je dat maar aangeven. Verplicht invullen kan ook. Ik ga maar eens een balletje opgooien in De kroeg  →bertux 17 apr 2023 11:56 (CEST)Reageren[reageer]
Zie Wikipedia:De kroeg#Sjabloon:Meebezig. Pings Mondo, Hiro →bertux 17 apr 2023 15:09 (CEST)Reageren[reageer]
Bedankt voor het starten van de discussie in de Kroeg, ben benieuwd of er wat uitkomt. Vr groet Saschaporsche (overleg) 17 apr 2023 15:34 (CEST)Reageren[reageer]
@bertux: Ik zal een reactie geven in de kroeg. Maar voordat ik dat doe, even voor mijn duidelijkheid. Je schreef in de kroeg: "Recent werden er excuses geëist toen het sjabloon na 9 dagen inactiviteit verwijderd werd: er had eerst overlegd moeten worden." Bedoel je dan mijn opmerkingen onder dit draadje? Of zijn er recentelijk meerdere opmerkingen gemaakt rond Meebezig? hiro the club is open 17 apr 2023 17:11 (CEST)Reageren[reageer]
Nee, dat ging niet over jou. Kijk 3 kopjes hoger "Verwijdering meebezigsjabloon" waar dat geeist werd. vr groet Saschaporsche (overleg) 17 apr 2023 17:16 (CEST)Reageren[reageer]
Aha, dank je. hiro the club is open 17 apr 2023 18:07 (CEST)Reageren[reageer]

Trump: eerste strafrechtelijke vervolging bewerken

Dag @Saschaporsche,

Over uw opmerking op het Donald Trump artikel: De nuance is dat Grant de eerste was die werd gearresteerd volgens de NY Times. Trump is de tweede die werd gearresteerd, maar blijft wel de eerste die strafrechtelijk vervolgd wordt. Sidney.Cortez (overleg) 6 apr 2023 06:07 (CEST)Reageren[reageer]

hoi Sidney, dank voor je bericht. Ik heb mijn bewerking gerevert. vr groet Saschaporsche (overleg) 6 apr 2023 10:38 (CEST)Reageren[reageer]
bedankt Sidney.Cortez (overleg) 6 apr 2023 13:18 (CEST)Reageren[reageer]

"Wij vermelden hier ook de geboortenaam" bewerken

N.a.v. Lijst van personen overleden in april 2023: "Wij vermelden hier ook de geboortenaam":

Dag Sachaporsche, dan zul je honderden wikilinks op alle lijsten van overledenen moeten wijzigen, want de titel van een lemma is heel vaak niet de geboortenaam, maar de naam waaronder de overledene bekend is. Maya Wildevuur bijvoorbeeld, maar ook Tirza Verrips, Leo Hendrikx, Jack Vreeswijk. Jan Dorrestein, Huub Oosterhuis, om maar een willekeurige greep te doen uit de lijst van april. Als je nu meteen begint zien we je in 2025 wel terug nadat je deze titanenarbeid achter de rug hebt. ;-) Veel succes! Hartenhof (overleg) 12 apr 2023 11:18 (CEST)Reageren[reageer]

Ik ben het helemaal eens met collega Hartenhof: het lemma luidt Maya Wildevuur; waarom dan niet gewoon die naam aanhouden in de lijst van overledenen? Deze actie van een ervaren wikipediaan als jij verbaast me dan ook enigszins. - De Jaren (overleg) 12 apr 2023 12:11 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb al zeer regelmatig de geboortenaam toegevoegd op deze lijst, tuurlijk mis ik af en toe wel eens iemand, maar als b.v. Tiësto overlijdt is het ook fijn om te weten dat de man Tijs Verwest heette. vr groet Saschaporsche (overleg) 12 apr 2023 14:54 (CEST)Reageren[reageer]
Zie ook Lijst van personen overleden in maart 2023 bij 9,10 en 24 maart waar de geboortenaam ook vermeld is. vr groet Saschaporsche (overleg) 12 apr 2023 15:28 (CEST)Reageren[reageer]
Het grote verschil is, dat iemand die een fantasienaam gebruikt als Tiësto of Napoleon, moeilijk te identificeren valt als de geboortenaam er niet bij staat. Bij Maya Wildevuur, die haar gewone voornaam gebruikte in plaats van Martje Lammigje (alsjeblieft zeg), of Willem Philippe de Bie (zeg maar Wim) of een Johannes die gewoon Jan heet, is dat niet het geval. Dus: wij vermelden hier nooit de geboortenaam, tenzij de "handelsnaam" al te gek is. Hartenhof (overleg) 12 apr 2023 16:48 (CEST)Reageren[reageer]
Trouwens, die Tiësto leeft nog, zie ik nu. Waarom hem noemen als hij nog lang niet dood wil? Hartenhof (overleg) 12 apr 2023 16:51 (CEST)Reageren[reageer]
Tegen het vermelden van iemands eigennaam naast zijn of haar artiestennaam is op zich geen bezwaar (al hoeft dat niet per se, je kunt immers zo doorklikken naar het artikel), maar m.i. wel tegen het vermelden van de (vaak verschillende) voornamen naast de (roep)naam waaronder iemand bekend is of was. (Maya Wildevuur zie ik niet als artiestennaam.) Ik zou zeggen: houd als regel gewoon de naam van het artikel aan. - De Jaren (overleg) 12 apr 2023 17:19 (CEST)Reageren[reageer]
(na bwc) Ik heb door het gebruik van "geboortenaam" eigenlijk de verkeerde term gebruikt, wat ik bedoelde is dat bij de voorbeelden die ik gaf : Jerry Samuels (Napoleon XIV), Mystic Meg (Margaret Lake), Sonja Bernd't (Sonja Ossedrijver) en Maya Wildevuur (Martje Lammigje) gaat het om namen die aanzienlijk afwijken van de artiestennaam/pseudoniem/lemmatitel. (Natuurlijk gaan we niet bij Leo Hendrikx vermelden dat hij eigenlijk "Leonard" heette).
Wat betreft Tiësto moet je mijn bijdrage even teruglezen, ik schreef: " als b.v. Tiësto overlijdt". vr groet Saschaporsche (overleg) 12 apr 2023 17:25 (CEST)Reageren[reageer]
Ja dat had ik natuurlijk gezien maar het is en blijft onkies. Hartenhof (overleg) 12 apr 2023 19:16 (CEST)Reageren[reageer]
Leg eens uit, waarom zou dat "onkies" zijn? De enige zekerheid in het leven is dat een mens een keer sterft. vr groet Saschaporsche (overleg) 12 apr 2023 19:28 (CEST)Reageren[reageer]
Als je dat niet uit jezelf aanvoelt, kan ik het je niet uitleggen. Hartenhof (overleg) 12 apr 2023 19:59 (CEST)Reageren[reageer]
Ik ben aanhanger van het Kwikïïsme dat zal het zijn, ook fijne avond. Saschaporsche (overleg) 12 apr 2023 20:50 (CEST)Reageren[reageer]

Foto gemist? bewerken

Ha Sachaporsche, er is een groot verschil tussen Dame Edna Everage en Sinterklaas.
Barry Humphries IS Dame Edna. Niemand kent hem op een andere manier en een andere Dame Edna bestaat niet, een andere Barry Humphries ook niet. De enige manier om zijn overlijden te bekend te maken is door hem met Dame Edna te identificeren. Bram van der Vlugt was een acteur met een lange en respectabele carrière. Hij speelde talloze rollen op het toneel en op de televisie. Hij was ook een van de honderden Sinterklazen in Nederland. Een tijdlang was hij de bekendste, maar dat gaat voorbij. Er zullen altijd weer andere Sinterklazen zijn, maar de herinnering aan Barrie Humphries zal altijd alleen maar verbonden zijn met Dame Edna Everage. Ben je het met me eens dat het verschil essentieel is? Graag een serieus antwoord, geen vluchtweggetje naar kwïïkisme o.i.d. Groet, Hartenhof (overleg) 23 apr 2023 21:49 (CEST)Reageren[reageer]

Ik zou nu ook -zoals jij hierboven heel flauw doet- kunnen zeggen "Als je dat niet uit jezelf aanvoelt, kan ik het je niet uitleggen." .... echter dat zal ik niet doen.
We geven iemand op de "overleden pagina" weer in naam en in beeld zoals die persoon werkelijk was inlevende lijve, dus bij een persoon met en pseudoniem/artiestennaam geven we ook zijn werkelijke naam weer, en wat betreft de afbeelding is liefst een afbeelding gewenst waar iemand "onvermomd" wordt weergegeven. vr groet Saschaporsche (overleg) 23 apr 2023 23:01 (CEST)Reageren[reageer]

Redirect delinken bewerken

ben je bekend met Wikipedia:Redirect#Link naar redirect (wel/niet) repareren? Hans Erren (overleg) 26 apr 2023 19:52 (CEST)Reageren[reageer]

Ja, dank, is mij bekend. vr groet Saschaporsche (overleg) 26 apr 2023 19:58 (CEST)Reageren[reageer]

Lilian Day Jackson bewerken

Wel overlijding in tekst . Maar ze staat in overleden staat onder de foto op de Spargo pagina nog wel bij de huidige leden. Allicht met kruisje bij oud leden.

p.s. haar overlijden bereikte zowel de radiojournaals als de tv journaals. Musicworldvision (overleg) 27 apr 2023 02:23 (CEST)Reageren[reageer]

Reeds zelf gedaan. Gaarne nog een juist overlijdingskruisje toevoegen bij haar naam in rubriekje oud leden. En hoe bij huidige leden Leander en zijn achternaam optisch bij elkaar horend (zou nu ook als 2 personen te zien zijn Musicworldvision (overleg) 27 apr 2023 02:44 (CEST)Reageren[reageer]
Overlijdingskruisje heb ik toegevoegd. Vr groet Saschaporsche (overleg) 27 apr 2023 07:35 (CEST)Reageren[reageer]

Spargo wikipediapagina bewerken

Best wel legendarisch. Geen foto is moeilijk volgbaar. Via Spargo zelf te regelen? Via mail naar hun boekingskantoor? Musicworldvision (overleg) 27 apr 2023 02:48 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi, ja zou mooi zijn als je het boekingskantoor aan zou schrijven en vraagt of zij een rechtenvrije foto beschikbaar hebben. Vr groet Saschaporsche (overleg) 27 apr 2023 07:34 (CEST)Reageren[reageer]
Ga dat doen. Musicworldvision (overleg) 27 apr 2023 12:22 (CEST)Reageren[reageer]

Overlijdensdatum De Jonge bewerken

Beste, u hebt de vermelding van overlijden van Klaas de Jonge op de hoofdpagina verwijderd. In het artikel dat vanmiddag op de Trouw-website geplaatst is staat dat hij vrijdagmorgen is overleden. In theorie zou dit een vrijdag in het verleden kunnen zijn, maar dat ligt niet voor de hand. Daarom lijkt de datum van 5 mei me betrouwbaar genoeg. Vriendelijke groet, Ziqo (overleg) 5 mei 2023 17:26 (CEST)Reageren[reageer]

Lijkt me verstandig om niet (overhaast) te vermelden dat hij vandaag is overleden. "vrijdagmorgen" is inderdaad waarschijnlijk vandaag, maar waarom die haast? Saschaporsche (overleg) 5 mei 2023 17:54 (CEST)Reageren[reageer]
Het moet vandaag zijn geweest  →bertux 5 mei 2023 19:37 (CEST)Reageren[reageer]
Ja, ik heb/had mijn eigen bewerking al teruggedraaid. vr groet Saschaporsche (overleg) 5 mei 2023 19:42 (CEST)Reageren[reageer]

Nationale Dodenherdenking bewerken

Beste Saschaporsche

Vandaag raadpleegde ik Wikipedia ivm het opzoeken van enige feiten over de Dodenherdenking. De formulering onder de kop 'Wie werden er herdacht' viel me op omdat hier steeds specifiek Nederlandse soldaten, verzetsstrijders en burgerdoden worden genoemd. Maar daarmee wordt voorbijgegaan aan de Geallieerden en het lijkt me niet dat dit de bedoeling kan zijn. Wat te zeggen van deze omschrijving: In de oorspronkelijke opzet ging het uitsluitend om zowel soldaten en verzetsstrijders die tijdens WO II hun leven gaven voor de wereldvrede als om burgerdoden met de Nederlandse nationaliteit, maar sinds 1961 wordt officieel een ruimere definitie gehanteerd die ook Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen, waar ook ter wereld, sinds het uitbreken van de deze oorlog omvat.

Vriendelijke groet, ~~~~. Luchtvaartfan (overleg) 6 mei 2023 10:06 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Luchtvaartfan, ik denk dat je voorgestelde wijziging correct is. Echter zou ik je willen adviseren om dit tekstvoorstel op Overleg:Nationale Dodenherdenking te melden. vr groet Saschaporsche (overleg) 6 mei 2023 10:15 (CEST) (p.s. je ondertekening met 4 "slangetjes" is voldoende voor het plaatsten van je handtekening, maar dan moet je er geen "nowiki" links en rechts van zetten)Reageren[reageer]
Hoi Saschaporsche, dank voor je advies, ga ik doen. Vriendelijke groet wederom Luchtvaartfan (overleg) 7 mei 2023 23:09 (CEST)Reageren[reageer]

Air Force One bewerken

Hoi Saschaporsche, ik heb nogmaals toegevoegd dat een van de oude Air force Onetoestellen in de Reagan Library staat - ditmaal met bron :-) Flurp (overleg) 9 mei 2023 22:12 (CEST)Reageren[reageer]

Dank je voor het toevoegen van de bron 👍 vr groet Saschaporsche (overleg) 9 mei 2023 22:13 (CEST)Reageren[reageer]

Bevrijding van Delfzijl bewerken

Hoi Saschaporsche, kun je hier nog eens naar de toegevoegde link van daarnet kijken? En je vandalisme conclusie heroverwegen? De opstand en de slag om texel aan het einde van ww2 zijn hetzelfde. 2001:1C06:2304:BB00:1C9D:AE83:E802:9045 12 mei 2023 08:15 (CEST)Reageren[reageer]

Dank voor het opmerkzaam maken! Ik heb mijn bewerking teruggedraaid. vr groet Saschaporsche (overleg) 12 mei 2023 08:58 (CEST)Reageren[reageer]
Dank, 2001:1C06:2304:BB00:1C9D:AE83:E802:9045 12 mei 2023 09:06 (CEST)Reageren[reageer]

100 km hardlopen of snelwandelen? bewerken

Hallo Sachaporsche, voor jouw informatie: een 100 km snelwandelen bestaat niet. De langste afstand op dit onderdeel is de 50 km snelwandelen. Maar evenzogoed bedankt voor de aanvulling. Groet, Piet.Wijker (overleg) 17 mei 2023 17:46 (CEST)Reageren[reageer]

Okido! weer wat geleerd. Saschaporsche (overleg) 17 mei 2023 18:54 (CEST)Reageren[reageer]

Porsche 901 bewerken

Hoi, ik zag je terugdraaiing op Porsche 901 waarin stond dat Alois Ruf het 6de prototype van de 901 in zijn bezit heeft. Zeker zonder bron een zeer terechte terugdraaiing. Maar het is wel een mooi verhaal, zie hier]. Nietanoniem (overleg) 23 mei 2023 10:10 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Nietanoniem, tja het feit had ik zelf inderdaad ook gelezen (bedankt voor de link!), maar het leek me een erg triviaal feit om te vermelden. vr groet Saschaporsche (overleg) 23 mei 2023 10:15 (CEST)Reageren[reageer]

Holwerd/Holwert bewerken

Je maakt het er niet duidelijker op. De Nederlandstalige naam van de plaats is Holwerd en de Friese naam is Holwert. Ik heb er geen moeite mee om de artikelen over Friese plaatsen een Friese naam te geven, maar dan moet het wel correct zijn. Zie ter toelichting de lijst van Friese plaatsen in zowel het Fries als het Nederlands. Gouwenaar (overleg) 2 jun 2023 17:15 (CEST)Reageren[reageer]

Dit NOS-artikel stelt dat 22 dorpen, waaronder Holwert, per 1 januari 2023 een nieuwe officiële naam hebben  →bertux 2 jun 2023 17:42 (CEST)Reageren[reageer]
Het is verwarrend inderdaad, maar "Holwert" is de (nieuwe) officiële naam. vr groet Saschaporsche (overleg) 2 jun 2023 17:45 (CEST)Reageren[reageer]
De officiële naam is inderdaad Holwert, maar dat is dus de Friestalige naam. De Nederlandstalige naam is Holwerd. Ik vind het prima om de officiële Friestalige namen te gaan gebruiken, maar je kan niet stellen (zoals nu in het artikel staat) dat Holwerd de naam in het Fries zou zijn, want dat is echt pertinent onjuist. Holwerd is de Nederlandstalige naam. Precies zoals Fryslân de officiële naam van de provincie is en niet Friesland, de Nederlandstalige naam voor de provincie. Bergum zou dan bijvoorbeeld Burgum moeten worden (de officiële naam) en niet Bergum de Nederlandstalige naam enz enz.Gouwenaar (overleg) 2 jun 2023 21:56 (CEST)Reageren[reageer]
Dank voor het corrigerende commentaar. Ik had het inderdaad verkeerd geïnterpreteerd. Vr groet Saschaporsche (overleg) 2 jun 2023 23:25 (CEST)Reageren[reageer]

Begoniatapijt bewerken

Volgens mij dient na deze bewerking een nuweg te volgen? https://nl.wikipedia.org/w/index.php?diff=64587204&oldid=64587180&title=Begoniatapijt. Ldhank (overleg) 29 jun 2023 13:01 (CEST)Reageren[reageer]

Of zo: #DOORVERWIJZINGHoorn (Noord-Holland)#Evenementen. Geen nuweg.  →bertux 29 jun 2023 13:14 (CEST)Reageren[reageer]
Inderdaad. Het zomaar leeghalen van een pagina is niet de bedoeling, Saschaporsche. De link had gewoon gewijzigd kunnen worden. Mondo (overleg) 29 jun 2023 13:45 (CEST)Reageren[reageer]
Het leek mij dat de link nergens toe leidde (slechts naar een afbeelding), ik zie nu in dat de doorverwijzing toch nuttig kan zijn (hoewel in de tekst nergens het woord "begoniatapijt" wordt gebezigd). vr groet Saschaporsche (overleg) 29 jun 2023 13:53 (CEST)Reageren[reageer]
Maar dan nog: ook al zou de doorverwijzing niet nuttig zijn, dan nog zaten we daarna met een lege pagina. Dat is sowieso niet de bedoeling. Mondo (overleg) 29 jun 2023 13:56 (CEST)Reageren[reageer]
I get the point :up Saschaporsche (overleg) 29 jun 2023 17:11 (CEST)Reageren[reageer]
Fijn! 🙂 Maar eh… wat is :up? Is dat hetzelfde als (y), dus een duimpje omhoog? Mondo (overleg) 29 jun 2023 17:24 (CEST)Reageren[reageer]
  Saschaporsche (overleg) 29 jun 2023 17:45 (CEST)Reageren[reageer]

Killdozer bewerken

Ik vind het prima dat je mijn bewerking wederom terugdraait, maar zou je dan ook even EN:WP willen aanpassen? Want daar staat toch duidelijk:

https://en.wikipedia.org/wiki/Killdozer “An armored bulldozer”

los genoemd. Mondo (overleg) 29 jun 2023 17:53 (CEST)Reageren[reageer]

Aldaar aangepast. vr groet Saschaporsche (overleg) 29 jun 2023 19:13 (CEST)Reageren[reageer]
Oké, dank je wel. 🙂 Mvg, Mondo (overleg) 29 jun 2023 20:16 (CEST)Reageren[reageer]

Terugdraaien van mijn mutatie in het artikel Michail Chodorkovski bewerken

Beste Saschaporsche, Ik zie dat je mijn aanpassing van de rode link naar de Menatep Bank hebt teruggedraaid, omdat het op deze manier doorverwijzen naar een anderstalige wikipedia niet zou zijn toegestaan.
Mijn vraag hierover is allereerst waar dit verbod in de gebruiksregels van wikipedia terug te vinden is.
Verder wil ik opmerken dat een zo te zien (semi-)permanente rode link (RL) in een artikel m.i. niet erg zinvol is, omdat je als je zo'n RL aantreft, en in het onderwerp geïnteresseerd bent, verder niets anders kunt dan... door te klikken naar een andere wikipedia waarin mogelijk wel een artikel over het desbetreffende onderwerp te vinden is. Mijn actie was dus bedoeld om het elders wel bestaande artikel beter bereikbaar te maken (wat door mij na een dergelijke mutatie altijd direct gecontroleerd wordt: als ik het begrip in de (een) andere wikipedia niet kan terugvinden, dan verwijder ik in elk geval de rode link; als, met name in de geboorte- en sterflijsten van andere wikipedia's, bepaalde in de nl.wikipedia roodgelinkte personen, die er soms al jaren op figureren, niet zijn terug te vinden, verwijder ik ze in sommige gevallen zelfs helemaal - met dergelijke "losse eindjes" schieten we immers niet veel op...).
Als het aanbrengen van zo'n kruisverwijzing inderdaad niet is toegestaan, zou ik er liever voor kiezen om de rode link (de haakjes dus om het item) te verwijderen.
Voor ik in deze tot verdere actie overga, wacht ik graag eerst je reactie af, waarvoor alvast mijn dank.
Met vriendelijke groet,
De Jaren (overleg) 5 jul 2023 15:42 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi DJ, ik moest even zoeken, maar hier: Help:Gebruik_van_interwiki-links#Huidig_gebruik staat duidelijk Anno 2020 worden interwiki-links niet meer gebruikt in de hoofdnaamruimte. Ook hier: Help:Gebruik_van_links#"Gewone"_links_naar_andere_Wikipedia's wordt nog een keer uitgelegd dat het niet de bedoeling is.
Wat betreft de rode link, een rode link is een uitnodiging om een artikel te schrijven, (dat is niet iets wat ik heb bedacht, maar dat lees ik vaker als commentaar van collega's). Het is dus niet de bedoeling om rode links te proberen te vermijden of deze te verwijderen! Hier: Help:Gebruik_van_links#Naar_nog_niet_bestaande_artikelen is er meer info te vinden. vr groet Saschaporsche (overleg) 5 jul 2023 20:30 (CEST)Reageren[reageer]
Goedenavond Saschaporsche,
Bedankt voor je reactie en vooral voor het nazoekwerk. Ik ga me verdiepen in deze regel, en vooral in het waarom daarvan, maar ik trek intussen wel mijn eigen plan (een stuk eigenwijsheid zit bij mij in de familie...).
Met vriendelijke groet,
De Jaren (overleg) 5 jul 2023 22:42 (CEST)Reageren[reageer]

Letter ggggggggg weergave bewerken

"g" in het kopje hierboven wordt "afgesneden" weergegeven Saschaporsche (overleg) 29 jul 2023 19:24 (CEST)Reageren[reageer]

Formule 1 in 2024 bewerken

Hoi Saschaporsche, je kunt af en toe wel muggenziften hoor over een afkorting N.n.b in een cel of n.n.b. Dan nog een vraag, waarom schrijf je soms als je iets verandert als reden op "redactie"? Er is toch geen redactie? Morgen ben ik overigens op het circuit van Zandvoort. Dus ik kan de pole voor coureur en constructeur in het sjabloon F1stats morgen niet snel aanpassen. Dat doe ik in de avond pas. Niet te hopen dat er een persoon is die Lijst van Formule 1-polesitters handmatig gaat veranderen en de F1stats link verwijdert hahaha. Met vriendelijke groet, Balenda (overleg) 25 aug 2023 12:04 (CEST)Reageren[reageer]

Dat is (mijn POV) geen muggenziften, maar gewoon iets wat fout is corrigeren.
redactie kan 2 betekenissen hebben: - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-dac-sie 1. persoon of groep personen die de inhoud van een blad samenstelt ; de redactie bepaalt wat er in de krant komt 2. de manier waarop een gegevens onder woorden gebracht zijn.
Veel plezier in Zandvoort! vr groet Saschaporsche (overleg) 25 aug 2023 12:10 (CEST)Reageren[reageer]
Mijn schoenen waren helemaal doorweekt gisteren! Maar het was fantastisch! Balenda (overleg) 27 aug 2023 13:25 (CEST)Reageren[reageer]
Ja, dat heb je af toe, ben ook wel eens zeiknat geworden in Monaco. Maar wel gaaf!! Saschaporsche (overleg) 27 aug 2023 14:43 (CEST)Reageren[reageer]

Sprintrace resultaat bewerken

Hallo Saschaporsche, Ik zag dat je op Haas F1 Team sprintresultaten voor MAG en HUL vermeldde. Zij haalden echter geen punten, alleen de top 8 wordt vermeld, zoals in de legenda boven de tabel duidelijk wordt aangegeven. Met vriendelijke groet, Balenda (overleg) 28 aug 2023 10:06 (CEST)Reageren[reageer]

Dank voor je opmerkzaamheid, ik was er inderdaad zelf zojuist ook al achter gekomen dat dat onjuist was. vr groet Saschaporsche (overleg) 28 aug 2023 10:10 (CEST)Reageren[reageer]

Record overwinning van meeste verschillende startposities. bewerken

BesteSaschaporsche,

Ik heb gezien dat u mijn bijdrage aan Max Verstappen zijn record pagina heeft aangepast, wat betreft Max zijn record voor meeste overwinningen van verschillende startplekken. Ik ben het hier zelf echter niet mee eens, aangezien dit een aparte catagorie is op statistiek sites, zoals degene die ik geciteerd heb, plus F1 Stats. Ik zou het hierom fijn vinden als u mij een uitleg zou kunnen geven waarom dit record ongepast is.

Met vriendelijke groeten, Boer_koekoek. Boer Koekoek (overleg) 29 aug 2023 19:46 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Boer Koekoek, mijn excuses, inderdaad wordt dit record vermeld op 2 databases die ik checkte. Kun je me ook vertellen hoe je ontdekt hebt/waar je gevonden hebt dat hij dat record recent in België geëvenaard heeft? Ik heb mijn bewerking ongedaan gemaakt. Vr groet Saschaporsche (overleg) 29 aug 2023 20:00 (CEST)Reageren[reageer]
Geen Probleem Saschaporsche!
Ik vind records altijd leuk te volgen, en scrol na elke race op sites zoals F1Stats om de nieuwe records mee te krijgen. Daardoor volgde ik dit specifieke record al een langere tijd, maar wist niet dat Wikipedia ook gedeelde records toestond (Zoals het huidige 9 overwinningen op een rij record). België was een overwinning vanaf P6, dit was zijn 9e verschillende startplek. Dit record was toen volgens mij in meerdere podcasts vermeld (ik dacht P1, RaceReporter, en Racingnews365).
Bedankt voor het toestaan van het record!
Met vriendelijke groeten,
Boer Koekoek Boer Koekoek (overleg) 29 aug 2023 21:03 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Boer Koekoek, ok, leuk dat je het zo intensief volgt wat die records betreft.
Even voor de duidelijkheid, ik ben niet diegene die bepaalt of iets wel of niet mag worden toegevoegd op een pagina dat doen we met z'n allen (de wikipediagemeenschap), en daar hebben we regels voor, zie Wikipedia:Mogelijke relevantie per onderwerp.
Fijne avond nog, p.s. je hoeft maar 1 keer je naam/handtekening te zetten onder een bericht.
vr groet Saschaporsche (overleg) 29 aug 2023 21:22 (CEST)Reageren[reageer]
Oh oké, dat heb ik verkeerd begrepen!
Sorry voor de dubbele handtekening, dat voegt Wikipedia er automatisch aan toe.
Fijne avond nog!
Vriendelijke groeten, Boer Koekoek (overleg) 29 aug 2023 21:44 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Sashaporshe Ik zie dat wederom een record is geschrapt. Dat Perez record is inderdaad onzin, maar het meeste doubles in een seizoen is een serieus record die ook op wikipedia gehanteerd word. Dan is de vraag, moet die dan ook van de Wikipedia record lijst af? Deze staat er al ver voordat Max Uberhaupt dat record gebroken had.
Met vriendelijke Groet, Boer Koekoek (overleg) 28 sep 2023 00:02 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi, wordt dat record vermeld in een externe bron? (Niet Engelstalige Wikipedia)? Zo ja, dan kan het inderdaad toegevoegd worden. Vr groet Saschaporsche (overleg) 28 sep 2023 08:23 (CEST)Reageren[reageer]

Larry Semon. bewerken

Hallo Saschaporsche. Zeer bedankt voor de verbeteringen/aanvullingen èn de foto. Zou je me ook willen melden in hoeverre het artikel nu 'klaar' is? Het is meen ik de eerste keer dat ik een artikel over een persoon begonnen ben, en ik weet lang niet alles van hoe je zoiets maakt, al heb ik wel het artikel van Harold Lloyd een beetje als voorbeeld gebruikt. Dat ik een infobox weet te maken is al heel wat, en ik had niet in de gaten dat die verkeerd stond. Mvg, Straatspoor (overleg) 16 sep 2023 18:24 (CEST) .Reageren[reageer]

Hoi Straatspoor, ik heb het artikel in je kladblok bekeken en wat kleine aanpassingen gedaan. Voel je vrij om ze weer terug te zetten als je het er niet mee eens bent. Naar mijn mening is de tekst "klaar" voor publicatie in de encyclopedie, het is een mooi artikel geworden. Schrik er niet van als mensen toch nog (grote) aanpassingen gaan doen of kritiek hebben nadat je het gepubliceerd hebt. Het is soms frustrerend als je uren tijd besteed hebt aan een tekst en iemand anders vindt dat het toch anders moet. Dat is nou eenmaal de manier waarop deze encyclopedie werkt. Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen. Vr groet Saschaporsche (overleg) 16 sep 2023 19:59 (CEST)Reageren[reageer]
Dank je wel, ook voor het compliment. Ik heb geen haast en wacht nog even af. Idd kan er nog kritiek of aanpassing volgen, dus bedankt voor de waarschuwing. Gelukkig schrik ik niet zo gauw, en is er nog nooit een artikel dat ik aanmaakte definitief verwijderd. En dat kan lang niet iedereen zeggen. Mvg, Straatspoor (overleg) 17 sep 2023 06:27 (CEST) .Reageren[reageer]

Formule 1 races buiten WK / Race of Champions (Brands Hatch) bewerken

In tegenstelling tot wat u bij het terugdraaien van mijn bewerking betreffende de F1 Grand Prix schrijft heeft de Race of Champions wel degelijk met F1 te maken. Dit was namelijk een van de vele F1 races die destijds jaarlijks werden gehouden naast het eigenlijke WK. De Race of Champions werd gereden op Brands Hatch van 1965 tot 1977 jaarlijks en ook nog in 1979 en 1982. (zie engelstalige Wikipedia). Ik had bovendien duidelijk vermeld dat het om wedstrijden parallel aan het WK ging maar dus wel degelijk om F1 wedstrijden. F1 was destijds niet noodzakelijk gelijk aan het WK en ook wedstrijden buiten het WK droegen destijds dikwijls de titel Grand Prix (zie Non-Championship races op de engelstalige Wikipedia). Boerkevitz (overleg) 3 okt 2023 14:52 (CEST)Reageren[reageer]

Je tekst: Behalve de kampioenschapswedstrijden werden tot begin jaren 80 parallel aan het WK nog een aantal F1 wedstrijden verreden, vooral in het Verenigd Koninkrijk zoals de Race of Champions die traditioneel aan de start van het seizoen voorafging. nog een keer bekeken en gecheckt, maar in 1983 (10 April 1983) viel die race dus niet aan het begin van het seizoen, maar was het seizoen al twee races bezig. Maar goed, als je een aangepaste tekst nog wil toevoegen, dan ga je gang. Vr groet Saschaporsche (overleg) 3 okt 2023 19:02 (CEST)Reageren[reageer]
Oef gelukkig was het wel een F1 race anders was ik helemaal fout geweest.Boerkevitz (overleg) 4 okt 2023 18:58 (CEST)Reageren[reageer]

Rik Van Cauwelaert bewerken

Hallo Saschaporsche, deze fout ]] ipv [[ maak ik zo nu en dan hier, omdat enkel de mogelijkheid [[Categorie:]] bestaat. {{}} gaat wél. Lotje (overleg) 23 okt 2023 17:24 (CEST)Reageren[reageer]

Geen probleem, bij het checken van Checkwikipedia liep ik er tegen aan. Maar we zijn hier om elkaar te helpen, nietwaar? vr groet Saschaporsche (overleg) 23 okt 2023 17:28 (CEST)Reageren[reageer]

Grand Prix Formule 1 van Mexico-Stad 2023 bewerken

Hoi Saschaporsche, ik zag dat je de ref voor straf Bottas bij P15 neerzette, het is echter een tijdstraf die hij kreeg dus de ref *1 hoort bij de tijd te staan zoals dat ook bij andere GPs gedaan wordt. komt echter wel bij de positie 16 en 17 te staan omdat het de klassering betreft. Ik zag ook dat de tijd van Bottas niet aangepast was door een nieuweling Milan2023 die denk eerst in de zandbak moet gaan spelen. Met vriendelijk groet, Balenda (overleg) 31 okt 2023 18:39 (CET)Reageren[reageer]

Hoi Belanda, okido, ik begrijp je redenatie. Vr groet Saschaporsche (overleg) 31 okt 2023 18:44 (CET)Reageren[reageer]

About MH17 flight bewerken

Bonjour, selon votre profil, vous êtes capable de parler français, je voulais savoir pourquoi avez-vous supprimé la contribution sur l'article du vol MH17. If you have some difficulties to talk in french i can speak english 88.160.18.88 31 okt 2023 19:36 (CET)Reageren[reageer]

Je parle un tres petit peut de Francais. Saschaporsche (overleg) 31 okt 2023 20:37 (CET)Reageren[reageer]
my IP adress is different but its me who added that contribution about MH17 flight article 88.160.18.88 31 okt 2023 19:38 (CET)Reageren[reageer]
I would prefer to speak in English if you don't mind. I assume you are talking about this addition to the article. I'm sorry but i don't think your addition was a usable addition to the article, that's why i removed it. Kind regards Saschaporsche (overleg) 31 okt 2023 20:37 (CET)Reageren[reageer]

Lijst van Formule 1 Grand Prix-winnaars beschermen bewerken

Hoi Saschaporsche, Kan Lijst van Formule 1 Grand Prix-winnaars beschermd worden? Er zijn mensen die de tekst boven de tabel Aantal Grand_Prix-overwinningen per coureur blijven negeren om F1stats links ongemoeid te laten en continu de links van Max Verstappen voor aantal overwinningen, starts en het berekende percentage moedwillig verwijderen.
Met vriendelijke groet, Balenda (overleg) 7 nov 2023 16:49 (CET)Reageren[reageer]

Hoi Balenda, Volgens mij wordt dat moeilijk om die bescherming aan te leggen, ik zou niet weten hoe. Het zijn allemaal ingelogde gebruikers die zich niet hebben gehouden aan de regels ondanks de waarschuwing tekst. Ik heb die tekst nu wel wat duidelijker zichtbaar gemaakt, hopelijk helpt dat! Vr groet Saschaporsche (overleg) 7 nov 2023 19:09 (CET)Reageren[reageer]
Ik zie je aanpassing, hartstikke bedankt. Ik had ook bericht achter gelaten bij één van hen, die antwoordde doodleuk dat er een rommeltje van was gemaakt en dat hij het daarom handmatig had aangepast. Ik heb hem laten weten met links naar de geschiedenis dat hij er zelf een rommel van maakte (Zelfs Prost eindigde ineens als regel naast Verstappen door die gebruiker), sosm moeten mensen eens in de zandbak spelen denk ik hahaha. Fijne avond! Balenda (overleg) 7 nov 2023 19:27 (CET)Reageren[reageer]
Het is af en toe "roeien tegen de stroom in".... Fijne avond, jij ook. Saschaporsche (overleg) 7 nov 2023 19:35 (CET)Reageren[reageer]
Inderdaad, en "vechten tegen de bierkaai" is ook een mooie uitdrukking! Ik heb met jouw voorbeeld een soortgelijke opmerking geplaatst bij de Lijst van Formule 1-polesitters en de Lijst van Formule 1-coureurs met een snelste ronde. Balenda (overleg) 7 nov 2023 19:39 (CET)Reageren[reageer]

Khadeen Carrington bewerken

Het is eerder een referentie en bovenaan de appendix staan die er ook bij. En het oogt ook mooier als alles in de appendix staat in plaats van dat er eentje daarboven staat want het is niet enkel een externe link maar eerder een referentie en die hoort in de appendix. Ik weet dat vroeger die vaak erboven werd gezet maar als er eenmaal plaats voor is in de appendix waarom die er niet in plaatsen. Ik gebruik voor dit artikel nu enkel RealGM maar ik kan er met gemak nog vijf andere plaatsen zoals soms wordt gedaan bij bekendere basketballers die allemaal plaatsen bij externe links is nogal overdreven. Themanwithnowifi (overleg) 15 nov 2023 08:04 (CET)Reageren[reageer]

Tja, op honderden lemma's is "externe link(s)" een apart kopje. Maar goed, dan zetten we hem in het grotere blok. Alleen heb ik hem dan bovenaan gezet, staat wat "netter". Vr groet Saschaporsche (overleg) 15 nov 2023 09:21 (CET)Reageren[reageer]
Kan ik met leven heb er wel een aparte sectie van gemaakt ziet er ook wat netter uit. Themanwithnowifi (overleg) 15 nov 2023 15:23 (CET)Reageren[reageer]

Hengelo bewerken

Inderdaad, bedankt. Ik wilde die alinea terugdraaien, maar die opmerking over 90 jaar was ook niet van veel waarde. Mvg, Ennomien (overleg) 17 nov 2023 18:47 (CET)Reageren[reageer]

Droneonderzeeër bewerken

Hallo @Saschaporsche,

Aub, stop met constant op onbemand vaartuig bewerkingen terug te draaien. Je bewerking was in eerste instantie niet nodig, en is nog steeds niet nodig. Het woord droneonderzeeër is een correct Nederlands woord volgens Van Dale, 16e editie uit 2022.

Het artikel zelf dient om onder meer droneonderzeeër te beschrijven, wat bovenaan in artikel gebeurt. Dan is het correct om bij het voorbeeld van een droneonderzeeër dan ook dat woord te gebruiken en niet weer een beschrijving ervan te herhalen.

Sidney.Cortez (overleg) 27 nov 2023 20:26 (CET)Reageren[reageer]