Van dit ludiek bedoelde sjabloon wordt gebruik gemaakt om bestrijders van vandalisme te ronselen. Elke keer als je dit sjabloon leest moet je gelijk op de link klikken en de laatste 10 anonieme wijzigingen controleren, wat je ook aan het doen bent. Dit kost hooguit een paar minuten.

Je hoeft je niet persoonlijk aangevallen te voelen door dit sjabloon: dat je dit sjabloon te zien krijgt wil absoluut niet zeggen dat je te weinig zou doen voor Wikipedia, integendeel zelfs. Voel je vrij dit sjabloon verder te verspreiden door {{Gebruiker:Yorian/wieditleest}} op een overlegpagina te plakken.


RelevantieBewerken

Dag Vinvlugt,

Onder het motto 'beter ongelooflijk laat dan nooit' plaats ik hieronder een vertaling van de notability guidelines van onze Engelstalige collega's. Het is een beetje haastwerk geworden (ik herinnerde mij plots weer mijn belofte toen Ecritures er een opmerking over maakte en wilde die nu maar eens, zo vlak voor de feestdagen, zonder dralen inlossen), en je zult zien dat ik het iets strakker en minder breedsprakig heb proberen te houden dan het Engelse origineel, dat verder overigens uitstekend is geschreven. Ook heb ik niet alle alinea's overgenomen (maar dat kan eventueel alsnog). Schroom vooral niet om er kritiek op te leveren of er veranderingen in aan te brengen. Marrakech (overleg) 21 dec 2019 10:22 (CET)

Ha die Marrakech, ook ik liep met het idee om de kerstvakantie aan te grijpen om jou, en Encycloon, eens te porren om te kijken of we dat dossier eens wat vlot konden trekken. Fijn dat jij actie onderneemt! Ik heb dit weekend geen tijd, maandag of dinsdag hopelijk wel. Groet, Vinvlugt (overleg) 21 dec 2019 17:33 (CET)
Mooie vertaling, Marrakech. Mijn oog viel wel nog op het gedeelte Het moet om secundaire bronnen gaan, omdat die het best de relevantie van een onderwerp kunnen aantonen. Er is geen vast aantal bronnen vereist, maar meer dan één is wel het minimum. Die eerste zin leest een beetje als een cirkelredenering, terwijl die tweede misschien toch iets te stellig is (vgl. het originele generally expected). Is het ondenkbaar dat ergens een dusdanig gezaghebbende en uitputtende bron over bestaat dat meervoud van bronnen niet nodig is?
Van het woord eruptie heb ik verder enige twijfel of dat in deze context voor (vrijwel) alle gebruikers duidelijk genoeg is.
Dat even voor nu. Wat mij betreft kunnen we dit dossier binnenkort zeker verder oppakken. Overigens las ik hier dat we er sowieso dit decennium niet gaan uitkomen, dus er is geen haast bij. Fijne feestdagen (beiden), Encycloon (overleg) 24 dec 2019 23:30 (CET)
Dag Encycloon, waarom is er volgens jou sprake van een cirkelredenering? Marrakech (overleg) 5 jan 2020 19:10 (CET)
Nou, als je in een richtlijn aangeeft dat het voor aantonen van relevantie om secundaire bronnen moet gaan, tonen die secundaire bronnen ook per definitie het best de relevantie aan lijkt mij. Encycloon (overleg) 5 jan 2020 20:10 (CET)

Dag Marrakech, nogmaals dank voor de vertaling. Ik ga deze week de Engelse tekst nog eens doornemen. Eerste vraag die bij me opkomt: geeft deze tekst een schrijver voldoende handvaten bij het kiezen van een onderwerp, en een moderator voldoende houvast bij het afwerken van TBP? En vraag twee: hoe veel weerstand gaat dit oproepen? Binnenkort hopelijk meer wijsheid. Groet, Vinvlugt (overleg) 7 jan 2020 14:48 (CET)

Voldoende handvatten: ik denk het wel, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor interpretatie. Maar zoals jijzelf al vaak hebt aangegeven, zou het met een beetje gezond verstand mogelijk moeten zijn om te bepalen of bijvoorbeeld een bron voor gezaghebbend kan doorgaan.
Weerstand: ja, vooral van degenen die sowieso al moeite hebben met de bronneneis. Toch denk ik, of hoop ik misschien tegen beter weten in, dat een meerderheid wel zal begrijpen hoe belangrijk degelijke secundaire bronnen zijn voor de geloofwaardigheid van Wikipedia. Marrakech (overleg) 7 jan 2020 15:01 (CET)

Verplaatste opmerking van Smiley.toerist

Er wordt hier geen rekening gehouden hoe het onderwerp in Wikipedia wordt behandeld:
  • Volledig zelfstandig artikel, die niet ondersteund door aanverwante artikel. (omgeving en structuur eromheen)
  • Een hoofdstuk in een artikel, waar het onderwerp niet relevant genoeg voor een artikel.
  • Een zijopmerking of summiere benoeming in een artikel. (of opname in een lijst van voorbeelden) (hier is het een feitje en geen onderwerp)

Hierbij blijkt dat de relevantie toch ook afhankelijk van de context en of er al hoofdartikelen zijn die het hoofdonderwerp hebben behandeld. Om een voorbeeld te geven: Het geeft geen zin een artikel de Tramtype N van de buurtspoorwegen te gaan schrijven als de bovenliggende onderwerp van trammaterieel van de buurtspoorwegen is beschreven in [1]. Je gaat ook geen specifieke molen beschrijven zonder dat er algemeen artikel over dat type windmolens bestaat. Of een keversoort zonder algemeen kever artikel. Als je meer gaat inzoomen veranderen de type bronnen en worden die meer technisch/specialitisch en minder algemeen. De relevantie van een specifiek spooronderwerp zal beter beoordeelt door bronnen die thuis zijn in het hoofdonderwep.

Ik begrijp dat je de regels simpel wil houden met weinig nuance, maar alle artikel als volledig losstaand te beoordelen is een stap te ver. De structuur/omgeving (ecosysteem) eromheen is ook belangrijk. Eigenlijk moet men kunnen zeggen: Het onderwerp is op zich wel relevant, maar eerst moeten ondersteunende artikelen eerst geschreven zijn. Voorbeeld: Eerst Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen en dan pas Buurtspoorwegen van de provincie West-Vlaanderen en niet andersom.Smiley.toerist (overleg) 7 jan 2020 15:56 (CET)

Dag Smiley.toerist, ik ben zo vrij geweest je opmerking even te verplaatsen, want hij stond nu midden in Marrakechs vertaling. Ik zie niet in waarom er eerst "algemene" artikelen moeten zijn alvorens er een (veel) specifieker artikel kan worden geschreven. Dat het prettig is dat er een algemeen artikel is ben ik met je eens, maar we gaan toch geen artikelen over specifieke kevers weggooien in de (hypothetische) situatie dat er geen algemeen artikel over kevers bestaat? Groet, Vinvlugt (overleg) 7 jan 2020 16:16 (CET)
Het mij vooral om de benadering als een geheel en niet alleen losstaande artikelen. Een artikel kan een strategische rol spelen in artikelen structuur. Het zou heel vervelend zijn als die dan verwijderd wordt omdat die niet aan de regels voldoet. Ik denk dat het wel een theoretische beschouwing blijft, daar een 'strategisch' artikel bijna per definitie 'relevant' is. Ik ben sowieso probleemgericht oplossen: als de bronnen onvoldoende zijn, de zaken aanpassen: verder bronnen zoeken, de feiten afzwakken, verplaatsen naar een andere plek (zie boven: behandeling onderwerp). Als iets lees dat interesant gaat ik eerst goed bedenken waar ik onderwerp het bet gaat plaatsen. Alleen in een uiterste geval als er helemaal niets bestaat, schrijf ik een nieuw artikel, maar het heeft niet mijn voorkeur. Ik zie veel artikelen evolueren met stelselmatige toevoeging. Af en toe moet het hele artikel herordend en/of herschreven worden. Ik wil maar zeggen een 'artikel' is niet altijd iets statisch is maar een bewegend voorwerp. Ook 'onderwerp' is niet iets dat precies gedefinieerd wordt. Er zijn overlappende onderwerpen, verbanden, hoofd en detail onderwerpen. In kader van een hoofdonderwerp kan iets vluchtig behandeld maar volgens de voorgestelde regel heeft het subonderwerp geen recht op een eigen artikel. Het wordt mistig: Ik stel voor de hele relevantie discussie niet te voeren en alleen regels te stellen voor verplichte goede brononderbouwing. Een artikel zonder bronnen heeft op termijn geen recht op bestaan. Wel moet al het mogelijke gedaan worden om wel de bronnen te vinden. Als die gevonden kunnen dan is het onderwerp (nog) niet relevant. Einde discussie. Daar zit wel een probleem: Sommige willen alle verantwoordelijkheid terugschuiven naar de 'schrijver' van de artikel om al het werk te doen en de bronnen te leveren op straffe van verwijdering. Daar zit wat in, het kan niet zo zijn dat iemand naar hartenlust gaat schrijven en de anderen de bijhorende moeten gaan toevoegen. Maar als ik een artikel ziet waar de feiten onbetwist zijn (algemeen bekend etc), dan doe ik wel de moeite om bronnen toe te voegen i.p.v. een verwijderprocedure op te starten. Tenslotte wordt er altijd op gewezen dat artikelen nooit de persoonlijke eigendom zijn van de oorspronkelijk schrijver, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen. Daar moeten wij ook naar handelen. Dit collectief werk waar samenwerking geboden is, niet allemaal eilandjes die los van elkaar werken aan hun eigen stukjes.Smiley.toerist (overleg) 13 jan 2020 15:05 (CET)

Richtsnoeren voor relevantieBewerken

Als een onderwerp in significante mate wordt behandeld in betrouwbare en onafhankelijke bronnen, komt het in aanmerking voor een zelfstandig artikel.

‘Significant’ betekent dat het onderwerp meer dan triviale aandacht krijgt in de bronnen, al hoeft het niet per se het hoofdthema daarvan te zijn. Een door een buitenstaander geschreven geschiedenis van Shell is een goed voorbeeld van niet-triviale aandacht. Maar als in een krantenartikel staat geschreven dat Bill Clinton op de middelbare school saxofoon speelde in een jazzband genaamd Three Blind Mice, is dat een onbeduidende vermelding van die band.

Het moet om secundaire bronnen gaan, omdat die het best de relevantie van een onderwerp kunnen aantonen. Er is geen vast aantal bronnen vereist, maar meer dan één is wel het minimum. Zij hoeven niet online beschikbaar of in het Nederlands geschreven te zijn. Voor het vaststellen van relevantie gelden meerdere publicaties van dezelfde auteur of organisatie in de regel als één enkele bron.

Met de eis van onafhankelijke bronnen worden publicaties uitgesloten die door het onderwerp van een artikel zelf, of door iemand die nauw bij de persoon of de organisatie betrokken is, zijn geschreven. Reclame, persberichten, autobiografieën en iemands eigen website worden bijvoorbeeld niet als onafhankelijk beschouwd.

Relevantie wordt niet bepaald door de inhoud van een artikelBewerken

Relevantie is een eigenschap van een onderwerp, niet van een artikel. Als een onderwerp buiten Wikipedia om geen aandacht heeft gekregen, is het per definitie niet relevant, hoeveel werk er ook in een artikel erover wordt gestoken. Omgekeerd boet het onderwerp van een bar slecht geschreven artikel niets aan relevantie in als het goed door bronnen wordt onderbouwd.

Relevantie gaat hand in hand met verifieerbaarheidBewerken

Om aan te tonen dat een onderwerp relevant is voor de encyclopedie is er verifieerbaar bewijs nodig dat het aanzienlijke aandacht heeft gekregen van onafhankelijke bronnen.

Geen enkel onderwerp komt automatisch, dus alleen omdat het bestaat, in aanmerking voor een eigen artikel. Aangetoond moet worden dat het significante onafhankelijke aandacht heeft gekregen, bijvoorbeeld in erkende peer-reviewed publicaties, andere geloofwaardige en gezaghebbende werken en gerenommeerde media.

Relevante onderwerpen hebben niet slechts kortstondig de aandacht getrokkenBewerken

Een korte eruptie van nieuwsberichten is niet per definitie voldoende om relevantie aan te tonen; voor dat laatste is aanhoudende berichtgeving een betere indicatie.

Als betrouwbare bronnen slechts naar aanleiding van één enkele gebeurtenis over een persoon schrijven, is een biografisch artikel over die persoon vooralsnog ongewenst.

W.A. ScholtenBewerken

Dag Vinvlugt, dit beantwoordt je vraag denk ik wel. Groet, Wutsje 3 jan 2020 04:47 (CET)

Dag Wutsje, ik viel vooral over de wat merkwaardige formulering: "Zij bracht niet alleen geld (van haar vader) maar ook inzicht mee in hun huwelijk". Inzicht in hun huwelijk? Ik zie dat jij het keurig herschreven hebt, dank! Vinvlugt (overleg) 7 jan 2020 14:36 (CET)

CouperusBewerken

Beste Vinvlugt, ik zag je wijziging op het boek Extaze, terecht. Dit IP brengt op allerlei Couperus boeken links aan naar hetzelfde boek, zie

Mogelijk meer. Dit riekt naar reclame, wat mij betreft kan het allemaal weg, muv. misschien op het artikel over Couperus zelf. Wat vind jij? Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 11 jan 2020 19:28 (CET)

Dag Elly, dank voor je opmerkzaamheid. Het was mij alleen opgevallen dat er nu drie keer een wiki-link naar die Maarten Klein stond, en dat leek me wat te veel van het goede. Ik lees op dat lemma wel "hoogleraar bij de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Lublin (Polen) en is kenner van het werk van Louis Couperus". Heb nul verstand van de materie, misschien collega Paul Brussel om advies vragen? Groet, Vinvlugt (overleg) 11 jan 2020 19:39 (CET)
Die is afwezig. Ik ga het morgen wellicht terugdraaien. Elly (overleg) 11 jan 2020 23:04 (CET)
Jeetje, is die al weer zo lang niet actief, jammer! Wellicht dat collega J.G.G. hier nog wat wijsheid met ons te delen heeft? Hoe dan ook vertrouw ik op jouw oordeel, Elly. Groet, Vinvlugt (overleg) 11 jan 2020 23:22 (CET)
'Noodlot en wederkeer. De betekenis van de filosofie in het werk van Louis Couperus' is de grote studie van Couperus-autoriteit Klein. Het was - anders dan Bastets werk gefocused op de schrijver Couperus waar Bastet vooral schreef over de persoon Couperus. (Nou ja, gechargeerd). Wat zou de reden zijn om de aanvullingen van dit IP-adres terug te draaien? Naast de verwijzingen naar 'Noodlot en wederkeer' worden ook veel linken naar artikelen van Klein gegeven én naar boeken/proefschriften van anderen. Ik zou eerder zeggen 'goed bezig' tegen het IP-adres dat hij aan dergelijke goede literatuurverwijzingen doet. Ecritures (overleg) 12 jan 2020 01:32 (CET)
Vind jij, Ecritures, het zinvol om 3x een boek of publicatie van Klein te vermelden bij het boekje Extaze. Een boek van geluk alleen al? Terwijl die niet als bron gebruikt lijken te zijn? Elly (overleg) 12 jan 2020 09:27 (CET)
Ja, Ellywa, dat vind ik zeker. Ecritures (overleg) 12 jan 2020 10:50 (CET)
Dan laat ik het staan, hoewel ik vermoed dat het promotie is, om dit op zoveel artikelen te vermelden. Elly (overleg) 12 jan 2020 12:02 (CET)

PrijsuitreikingBewerken

Hoi Vinvlugt,

Je was nieuwsgierig naar de prijsuitreiking, maar ik wil daar niet op doorgaan in De Kroeg. Ook hier wil ik niet in detail treden, want ik moet er nog een brief over schrijven aan Wikimedia Nederland. Samenvattend: de organisatie heeft zich niet bezonnen op manieren om het tempo in de bijeenkomst te houden en ook niet op de talenten van de betrokkenen. Als je uit ervaring weet dat veel winnaars niet komen opdagen, zorg dan dat je voor de uitreiking weet wie er wél zijn, zodat je niet steeds hoeft te wachten. Zorg voor een fotomoment waarbij de aanwezige prijswinnaars allemaal tegelijk op het podium staan. Zorg dat de prijzen klaar staan in de volgorde waarin ze bekend gemaakt worden, zodat je niet op je knieën niet hoeft om te zoeken op het lage tafeltje.

Waarom was er voor elk van de WikiUilen een andere uitreiker? De meerderheid van de mensen heeft geen talent voor zoiets. Breng de uitreikers een minimum aan presentatievaardigheden bij: hou de teksten kort en puntig, kies iemand die aan de hand van keynotes een persoonlijk woord kan improviseren. Een van de uitreikers heeft tijdens de hele presentatie met zijn rug naar het publiek gestaan om van de PowerPoint voor te lezen wat we allang gezien hadden. De aanwezige clipmicrofoons werden niet gebruikt, zodat je voorbij de vierde rij de helft niet kon verstaan.

En nee, dit is nog niet alles wat er in drie kwartier misging — bertux 14 jan 2020 18:04 (CET)

Dag Bertux, dank voor de toelichting. Aangezien ook ik in Tilburg woon heb ik even zitten twijfelen om te komen. Had die zondag twee verjaardagen, dus had mijn zaterdag nodig voor andere dingen. Misschien eerst maar eens lid worden van Wikimedia. Hartelijke groet, Vinvlugt (overleg) 14 jan 2020 20:01 (CET)