Hoofdmenu openen

MichelinsterrenBewerken

De Michelinsterren worden jaarlijks toegekend. Het zijn geen eenmalige cadeautjes waar je jarenlang plezier van kan hebben. The Banner Overleg 5 jul 2017 15:21 (CEST)

Wat jammer dat jij alle bronnen en argumenten - van mij en anderen - stijf negeert en opteert voor een lading editwars. Zeer teleurstellend. The Banner Overleg 6 jul 2017 11:35 (CEST)
Zoals gezegd ga jij nauwelijks op de vragen en argumenten in en weet je jouw standpunt niet te onderbouwen. Dan houdt het op. En zelfs als je gelijk had zou de formulering die ik voorsta, en die je dus gewoon terugvindt in gerenommeerde media, de voorkeur genieten. Marrakech (overleg) 6 jul 2017 11:39 (CEST)
Jij gaat ook niet in op mijn argumenten en de tien bronnen die ik gaf. Daarbij is het helemaal geen verbetering wat jij aan het rommelen bent. The Banner Overleg 6 jul 2017 11:59 (CEST)
En ook uit jouw antwoord hier blijkt dat het jou te doen is om jouw gelijk te halen, niet om de encyclopedie inhoudelijk te verbeteren. The Banner Overleg 6 jul 2017 12:09 (CEST)
Die bronnen gaan voorbij aan het probleem, namelijk de bizarre formulering die jij wil gebruiken. Ik ben niet tegen de formulering dat een restaurant een ster krijgt toegekend of dat er een ster aan wordt toegekend; daar gaat het niet om. Om die reden ontgaat het me waarom je bijvoorbeeld deze bron aanhaalt, waarin staat "Restaurant Heeren van Harinxma van Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag heeft maandagochtend een Michelinster toegekend gekregen." Tegen dergelijke zinnen maak ik namelijk geen enkel bezwaar. Overigens eindigt dat bericht pikant genoeg met de volgende zin: "Bijzonderheid: elk restaurant behoudt zijn ster, zo ook Elévé in Leeuwarden en Koriander in Drachten." Een zoveelste bewijs dat er overal gewoon van het behoud van een ster wordt gesproken. Behalve in door jou geschreven restaurantartikelen op Wikipedia...
Als ik Wikipedia kan verbeteren door mijn gelijk te halen, dan zal ik dat niet nalaten. Jij daarentegen probeert keer op keer je ongelijk te halen, waarbij je gebrekkige beheersing van het Nederlands je parten speelt. Moet ik met linkjes verwijzen naar eerdere smadelijk door jou verloren discussies over bijvoorbeeld 'een voormalig restaurant'? Marrakech (overleg) 6 jul 2017 12:19 (CEST)
Wat een gedraai weer Marrakech. Onder andere hier haal je toch gewoon de betreffende formulering weg, waarvan je hierboven zelf nota bene aangeeft er niets tegen te hebben, om het te vervangen door iets tamelijk nietszeggends (...had een ster)? Noem je dat nu echt een verbetering? Je bent de laatste weken vrijwel alleen nog maar bezig met bewerkingen van collega's terugdraaien, vaak zonder duidelijke opgaaf van reden. Misschien moet je zelf maar eens een tijdje vrijaf nemen? De Wikischim (overleg) 6 jul 2017 12:56 (CEST)
Je snapt er niets van. Ik maak bezwaar tegen de formulering "kreeg een ster toegekend in de periode ....". Dus beter lezen als je weer eens voor B pleit als ik A zeg. Marrakech (overleg) 6 jul 2017 13:06 (CEST)
Jawel hoor, ik snap je bezwaar in dit verband op zich best. Alleen, de door jou gekozen formulering lost dit volgens mij ook niet op. Elders had iemand geloof ik al geopperd om voor een formulering met wist te behouden te kiezen. Maak dat er dan consequent overal van zou ik zeggen, dan is iedereen hopelijk van al het gezeur af. De Wikischim (overleg) 6 jul 2017 13:20 (CEST)
Naar aanleiding van een beveiligingsverzoek heb ik me hier net in verdiept. Het probleem is dat van een buitengewoon knullig en daardoor onnauwkeurig en niet eenduidig formulerende gebruiker. Die zou blij moeten zijn dat zijn onbegrijpelijke koeterwaals wordt geredigeerd tot een eenduidige mededeling, maar in plaats daarvan staat hij erop dat zijn versie in de artikelen blijft staan. Als hij enigszins creatief met taal was geweest, dan had hij allang de formulering "Aan het restaurant werd in de perioden 2006–2008 en 2011–2014 jaarlijks een Michelinster toegekend" bedacht, maar die creativiteit heeft hij niet. Dat geeft natuurlijk niet, maar dan moet hij niet zo op zijn strepen gaan staan als iemand met een feilloos taalgevoel zijn stuntelige bijdragen omvormt tot correcte en goed leesbare informatie. Het probleem hier is niet Marrakech.
@Marrakech: wil je eens overwegen om een deel van je OP te archiveren, want met bijna 800.000 bytes duurt het erg lang voor de pagina geladen is. WIKIKLAAS overleg 6 jul 2017 13:54 (CEST)
Wat De Wikischim ook al aangeeft is dat de formulering van Marrakech niets oplost aan het door hem gesignaleerde vermeende probleem. Wat het wel doet is de correctheid van de encyclopedie aantasten met een onnauwkeurigheid. The Banner Overleg 6 jul 2017 14:03 (CEST)
Beweert degene die zelf zo onnauwkeurig formuleert dat de mededeling voor meer dan een uitleg vatbaar is. WIKIKLAAS overleg 6 jul 2017 14:06 (CEST)
Het is in ieder geval niet incorrect. The Banner Overleg 6 jul 2017 14:34 (CEST)
Iedereen met ook maar een greintje verstand van de Nederlandse taal, ziet in dat Marrakech gelijk heeft. Het is met name het aanhoudende getreiter van types ãls TB en DW dat deze werkomgeving zo bijzonder onaangenaam maakt.   RJB overleg 6 jul 2017 15:57 (CEST)
En hiermee val je weer eens compleet door de mand. Wat ongelofelijk kinderachtig. Tip: ga gewoon eens een tijdje wat anders doen, lijkt me vooral ook beter voor jouzelf. De Wikischim (overleg) 6 jul 2017 17:29 (CEST)
Het ongelooflijk kinderachtige en huichelachtige is dat er van jou geen onvertogen woord over The Banner is te horen, die zich grotelijks misdraagt en daarbij en passant het Nederlands verkracht. Een aanscherping van de uitspraak van de arbitragecommissie over jou lijkt me dan ook geen slecht idee. Marrakech (overleg) 6 jul 2017 17:37 (CEST)
LOL, eerst wordt jij historisch in plaats van inhoudelijk en nu kom je, bij gebrek aan inhoudelijke argumenten, maar met dreigementen richting Wikischim. Beetje zielig... The Banner Overleg 6 jul 2017 17:41 (CEST)
@The Banner:, de boodschap komt kennelijk niet over, dus ik zie me genoodzaakt man en paard te noemen: je formuleert bizar slecht! Niet alleen zijn je zinnen vaak grammaticaal niet juist, ook semantisch deugen ze niet. Het gevolg is dat hetgeen je schrijft voor meer dan één uitleg vatbaar is, en hooguit één uitleg is correct, de andere niet. Dan is wat daar staat dus niet alleen afschuwelijk slecht Nederlands, het is ook niet correct.
Er is je nu en bij eerdere gelegenheden al door diverse gebruikers op gewezen dat je beheersing van het Nederlands flink te wensen overlaat. Dat zou voor jou een reden moeten zijn om te accepteren dat je teksten verbeterd worden. Ik zie bij jou echter geen spoor van het besef dat er regelmatig poep uit je toetsenbord komt. Wat me hier verbaast is dat De Wikischim, die z'n taal wél goed beheerst, niet bevestigt dat je vaak gewoon slecht schrijft, en dat er ook in dit geval veel niet klopte.
Het door Marrakech gesignaleerde reële probleem is dat je bijdragen onbegrijpelijk zijn doordat je zo knullig formuleert. En dat probleem wordt door zijn redactionele werk wel degelijk opgelost. Daarbij introduceert hij geen onnauwkeurigheid, want uit de teksten van Marrakech blijkt ondubbelzinnig in welke jaren een restaurant een Michelinster mocht voeren. Het doet er niet toe of die ster jaarlijks opnieuw wordt toegekend, of dat een restaurant z'n ster gewoon behoudt.
In de praktijk wordt lang niet elk restaurant met één ster jaarlijks door inspecteurs van Michelin bezocht, en wordt een ster niet afgenomen zolang er geen klachten binnenkomen, en zolang het restaurant blijft bestaan en dezelfde chef houdt. Ik heb zojuist uit betrouwbare bron vernomen dat exact dit is na te lezen in Pascal Remy, L'inspecteur se met à table uit 2004, Olivier Morteau, Food business. La face cachée de la gastronomie française eveneens uit 2004, en Paul Van Craenenbroeck, De magie achter de Michelinster. Onthullingen van een hoofdinspecteur uit 2011. Dus misschien moet je ook op het punt van het jaarlijks toekennen wat minder hoog van de toren blazen. WIKIKLAAS overleg 6 jul 2017 17:56 (CEST)
En wat zegt dit over het jaarlijks toekennen van sterren? Helemaal niets. The Banner Overleg 6 jul 2017 18:03 (CEST)
Ow, en nog wat. Het tweede boek ken ik niet maar de twee anderen zijn persoonlijke afrekeningen. The Banner Overleg 6 jul 2017 18:29 (CEST)
Het is zeer behulpzaam dat Wikiklaas nog aankomt met bronnen, maar daarover gaat het feitelijk niet. Het gaat om het beheersen van de Nederlandse taal. Daarin schiet TB stelselmatig tekort. DW kent, zoals Wikiklaas terecht schrijft, zijn taal wel, maar laat die kennis varen als hij vanuit zijn ressentiment iemand een hak kan zetten die het wel eens met hem oneens is geweest. Waar DW nu voor de tweede keer in deze discussie Marrakech wil uitzwaaien, zou ik het eerder gepast vinden dat DW en TB dit project eens voor een paar jaar met rust lieten. Uit niets blijkt namelijk dat ze daaraan iets wezenlijks hebben bijgedragen.   RJB overleg 6 jul 2017 19:12 (CEST)
Het jaarlijks toekennen van sterren is volstrekt onbelangrijk. Het is me een groot raadsel waarom je daar telkens maar op blijft hameren, terwijl al diverse keren is aangegeven dat voor de artikelen over restaurants met sterren uitsluitend telt in welke jaren ze die ster(ren) mochten voeren, niet volgens welke systematiek ze werden toegekend want die is voor elk restaurant met één ster dezelfde.
Over die systematiek van het toekennen mag je helemaal losgaan in het artikel Michelinster maar daarbuiten is het volslagen irrelevant. Bovendien: jij wilt de lezer voorhouden dat die ster elk jaar opnieuw wordt toegekend, en wekt daarbij de indruk dat dat gebeurt op basis van een steekproef door de inspecteurs van Michelin, terwijl die in de praktijk slechts een deel van de restaurants bezoeken, en van de overige aannemen dat de vermelding kan blijven zoals die was zolang er geen berichten zijn dat er in het restaurant iets is veranderd. Die Michelinsterren zijn geen jaarlijkse wedstrijd waarin elke keer een nieuwe ranglijst wordt bepaald op basis van een grondig onderzoek onder alle vermelde restaurants; het betreft vermeldingen in een gids die van jaar tot jaar een beetje wordt aangepast. Er is dus ook nog eens gewoon sprake van een "geen bericht is goed bericht" methodiek, waarbij een ster die niet wordt afgenomen inderdaad wordt behouden. Dat jij niet weet hoe je dat in deftig Nederlands moet verwoorden is jouw probleem, maar voor de encyclopedie is het in elk geval fijn dat Marrakech daarbij een vinger aan de pols houdt. WIKIKLAAS overleg 6 jul 2017 21:30 (CEST)
De verbeteringen van Marrakech zijn verbeteringen, maar wat jij, Wikiklaas, hier schrijft maakt het bepaald niet makkelijker. Als ik in een restaurant wil eten met een ster dan wil ik weten of het restaurant in het lopende jaar een ster heeft. Daarbij ga ik er van uit dat Michelin die ster voor het lopende jaar heeft toegekend, wat dat betreft heeft The Banner best een punt. Dat Michelin zich er wellicht met een Jantje van Leiden van afmaakt is iets anders, maar daar ging de discussie niet over. Peter b (overleg) 6 jul 2017 21:40 (CEST)
Daar gaat de discussie juist wél over. Iemand die wil eten in een restaurant met een Michelinster kijkt in de Michelingids, of bij gebrek daaraan in het Wikipedia-artikel over het restaurant. Het enige wat voor die potentiële klant telt is of het restaurant in het lopende jaar een ster mag voeren. Een restaurant mag dat als op basis van een bezoek door inspecteurs van Michelin die ster is toegekend, en daarna niet meer is afgenomen. Dat kan op basis van een bezoek van vorig jaar zijn, maar ook op basis van een bezoek van drie jaar geleden. Michelin maakt dat onderscheid niet (Michelin geeft namelijk überhaupt heel weinig inzicht in de gevolgde procedure), en dus moet de klant het doen met wat er in de gids staat, zonder te weten van welke datum de recentste steekproef was. The Banner doet het voorkomen of elke ster elk jaar kritisch wordt geëvalueerd op basis van een bezoek aan het restaurant, terwijl daar in de praktijk geen sprake van is. In dat licht worden die sterren ook niet jaarlijks toegekend maar in principe gewoon behouden tenzij...
Dat hiervan zo'n punt wordt gemaakt komt doordat The Banner per se in de artikelen over de restaurants vermeld wil hebben dat de ster (jaarlijks) is toegekend, en daarbij een systeem van toekenning schetst dat niet klopt met de realiteit. De versie van Marrakech geeft gewoon droog weer in welke jaren een restaurant een ster mocht voeren, en dat is voldoende. WIKIKLAAS overleg 6 jul 2017 21:52 (CEST)
Het gaat alles enkel over een talige kwestie. En laten we nu het geluk hebben iemand in het midden te hebben - viz. Marrakech - die bij uitstek zeer veel weet van talige kwesties. In plaats van hem te bedanken en met bloemblaadjes te overdekken, komt hier de een na de andere analfabeet hem kwalijk nemen dat hij de Nederlandse taal beheerst. Ziek! 6 jul 2017 21:56 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door RJB (overleg · bijdragen)
Ach, RJB, ik ben latig genoeg om een discussie zonder blokverzoeken en gescheld af te kunnen... The Banner Overleg 7 jul 2017 17:28 (CEST)
Waar heeft Marrakech dan tegen jou "gescholden", en waar ik? Ik stel nu vast dat je "latig genoeg" bent, maar niemand heeft een idee wat je bedoelt. Is het niet een aanrader eerst de taal te leren beheersen alvorens je er - online - in uit te drukken?   RJB overleg 7 jul 2017 17:40 (CEST)
Ik heb het helemaal niet over Marrakech. Ik heb het alleen over jouw gedrag. The Banner Overleg 7 jul 2017 18:34 (CEST)
RJB, het absurde is ook dat The Banner notabene zelf expliciet toegeeft dat hij 'wollig' schrijft (Van Dale: "al­les om­zei­lend, om de kwes­tie heen draai­end ≈ on­dui­de­lijk"), maar niettemin steevast met zijn volle gewicht voor elke verbetering van zijn onduidelijkheden gaat liggen. En dat hij daar tot nu steeds mee is weggekomen. Marrakech (overleg) 7 jul 2017 18:45 (CEST)

ArchiverenBewerken

Marrakech, nu ik je OP regelmatig bezoek heb ik er serieus last van dat die zo lang is. Ik druk je op het hart om alle overleg van vóór 2017 ergens te archiveren omdat het inmiddels tientallen seconden duurt voordat je OP geladen en leesbaar c.q. bewerkbaar is. Dat je zeurders op je OP wilt ontmoedigen wil er bij mij wel in, maar er zijn ook andere gebruikers die hier bijdragen plaatsen. Maak daar alsjeblieft eens snel werk van. WIKIKLAAS overleg 10 jul 2017 00:26 (CEST)

Wikiklaas, ik kijk er vandaag naar. Dat ik dat nog niet heb gedaan komt door een combinatie van luiheid en een aversie tegen dergelijke technische klusjes (bovendien vind ik het eerlijk gezegd wel prettig, zo'n groot overzicht op één pagina). Ik weet beschamend genoeg niet eens hoe archiveren in zijn werk gaat, maar ik zoek dat wel even uit. Marrakech (overleg) 10 jul 2017 09:40 (CEST)
Tegen het gebruik van de deleteknop bestaat m.i. geen enkel bezwaar (de bewerkingsgeschiedenis blijft immers bewaard), maar als je een "nettere" manier wilt, zie Wikipedia:Archiveren. Josq (overleg) 10 jul 2017 10:10 (CEST)

Ik had het dus fout wat betreft archivering waar datums ontbreken. Zal ik het even handmatig opruimen? VanBuren (overleg) 11 jul 2017 21:21 (CEST)

Heel graag! Zal ongetwijfeld mede aan mijzelf liggen, maar erg gemakkelijk gaat dat niet. Wat ik overigens vooral belangrijk vind is dat de links naar deze overlegpagina die ik in mijn aanvraag voor een arbcomzaak heb verwerkt blijven werken of gemakkelijk zijn aan te passen. Marrakech (overleg) 11 jul 2017 22:09 (CEST)
Ik heb de archiefbot uitgezet. Omdat je je tekst uit het archief teruggezet had heeft die bot dubbel gearchiveerd. Ook archiveert die bot per maand, is dat wat je wilt? Zie alle archieven aangemaakt door de bot: [1]. Ik heb per jaar alles gearchiveerd en linkjes bovenaan de pagina gezet. Als dat voor jou bruikbaar is dan kunnen die maandarchieven allemaal (nu)weg. VanBuren (overleg) 12 jul 2017 01:07 (CEST)
VanBuren, het ziet er prachtig uit, waarvoor dank! Per jaar archiveren is prima (want frequent genoeg), dus wat mij betreft kunnen de maandarchieven inderdaad weg. Marrakech (overleg) 12 jul 2017 09:55 (CEST)

nuwegBewerken

Ik had een verzoek geplaatst: [2], echter het werkt blijkbaar niet wanneer je niet in alle gevallen "nuweg" plaats op elke pagina. Ik heb er m.i. al genoeg tijd aan besteed en nodig je uit zelf het opruimen ter hand te nemen. VanBuren (overleg) 13 jul 2017 09:51 (CEST)

Ik moest even nadenken wat je bedoelde (ligt aan mij), maar meen het nu te begrijpen. Ik ga aanstonds aan de slag. Nogmaals bedankt voor je hulp! Marrakech (overleg) 13 jul 2017 13:44 (CEST)

Bericht van de ArbitragecommissieBewerken

Geachte Marrakech,
De Arbitragecommissie heeft de door u ingediende zaak Terugdraaiing van correctie van evidente fouten door The Banner niet aangenomen.
9 aug 2017 01:18 (CEST)

OphoudenBewerken

Ik kan mij voorstellen dat jij teleurgesteld bent over de afwijzing van de ArbCom-zaak maar er is geen enkele noodzaak om verbeteringen in artikelen van mijn hand ongedaan te maken. Stop daarmee! Het is al te duidelijk dat dit WP:PUNT-acties zijn. The Banner Overleg 9 aug 2017 12:18 (CEST)

The Banner ik accepteer niet dat je verbeteringen van mij terugdraait. En ook niet dat je die verbeteringen heel kinderachtig anders – en omslachtiger – formuleert, schijnbaar alleen maar omdat ze van mijn hand zijn. Marrakech (overleg) 9 aug 2017 12:24 (CEST)
Stop met deze flauwe grappen, Marrakech. Je bent jezelf aan het tegenspreken EN je bent aan het editwarren om maar je gelijk te halen. Precies het patroon wat ik graag beoordeeld had willen zien door de ArbCom... En het is wel heel toevallig dat jij juist nu in de aanval gaat! The Banner Overleg 9 aug 2017 12:31 (CEST)
Voor de zoveelste keer The Banner: je slaat taalkundig de plank heel vaak mis. Je bent kennelijk gewoon niet zo goed in taal. Dat geeft niks, maar als je het beste met de encyclopedie voor hebt, accepteer dan dat je fouten verbeterd worden. Er is geen sprake van WP:PUNT-acties of van een complot van de kant van Marrakech, zelfs niet van een poging om zijn gelijk te halen. Hij beheerst alleen het Nederlands oneindig veel beter dan jij, en vindt het, net als ik overigens, belangrijk dat er in de encyclopedie correct, ondubbelzinnig en makkelijk leesbaar geformuleerd wordt. Er is op dat punt nog heel veel werk te verzetten, maar ook veel van jouw bijdragen schreeuwen dus echt om verbetering. WIKIKLAAS overleg 9 aug 2017 12:40 (CEST)
Ja, Wikiklaas, ik snap ook jouw wens om Marrakech te beschermen tegen kritiek. Maar het is wel heel duidelijk dat hij eerst zijn ArbCom-zaak afgewezen ziet worden en daarna begint met achter mijn restaurant artikelen aan te rennen. En daarbij latere verbetering weg haalt om dat ze hem niet bevallen. The Banner Overleg 9 aug 2017 12:46 (CEST)
Dit is een goed voorbeeld. De tekst "Het had één Michelinster in de periode 1985–1995" is correct, helder en bondig, en dus makkelijk leesbaar. Van de tekst "Het kreeg één Michelinster toegekend in 1985 en behield deze tot 1995" kan hooguit worden gezegd dat die grammaticaal correct is. Maar verder is dit nodeloos lang en ingewikkeld, en voor de lezer betekent dit dat die zich langer moet afvragen wat hier nu precies de mededeling is. En dat allemaal omdat jij er maar aan blijft vasthouden dat bij elke Michelinster het begrip "toekennen" vermeld moet worden, wat, het is al door diverse gebruikers benadrukt, nergens voor nodig is. Leer nou eens gewoon je neer te leggen bij de mening van een meerderheid die (althans voor de Nederlandse taal) veel meer taalgevoel heeft dan jij. En hou eens op elk artikel over een sterrenrestaurant als je eigendom te beschouwen, want uiteindelijk is dan de encyclopedie het kind van de rekening.
De AC heeft gevraagd om meer interferentie door de moderatoren, en ik zal er dan ook niet voor terugdeinzen om je bij voortzetting van dit schadelijke gedrag te blokkeren. WIKIKLAAS overleg 9 aug 2017 12:52 (CEST)
En wat was er dan fout aan de oorspronkelijke tekst hier? The Banner Overleg 9 aug 2017 13:03 (CEST)
Het is onhandig geformuleerd. "Het kreeg één Michelinster toegekend in de periode 1985-1995" betekent letterlijk dat er ergens in de periode van 1985-1995 de toekenning plaats heeft gevonden van één Michelinster. De Michelinster zou dus pas in 1995 kunnen zijn toegekend. Terwijl je (naar ik aanneem) bedoelt te zeggen dat gedurende de hele periode het restaurant één Michelinster bezat. Nogmaals, het betreft "slechts" een onhandige formulering, de lezer begrijpt het wel. Maar dat je zo'n onhandige formulering terugzet in plaats van een heel goede formulering is eigenlijk niet acceptabel.Josq (overleg) 9 aug 2017 13:33 (CEST)
Doe moet je eens kijken naar mijn verbetering, die eigenlijk precies stelde wat jij nu aankaart maar die ook door M. is teruggedraaid. The Banner Overleg 9 aug 2017 13:56 (CEST)
Dit was geen verbetering, maar het vervangen van een goede formulering door een andere goede (maar iets omslachtiger) formulering. WP:BTNI verbiedt dergelijke bijdragen. Ik zou proberen te voorkomen dat dit soort casussen op het bordje van een moderator of van de Arbcom komen, want een gunstige afloop zit er voor jou niet in. Josq (overleg) 9 aug 2017 14:10 (CEST)
Beste Josq, dit is echt aan dovemansoren gericht. Vinvlugt (overleg) 9 aug 2017 14:12 (CEST)
En hoewel het aan dovemansoren gericht schijnt te zijn moet het toch maar gezegd worden: The Banner schijnt, hoewel diverse gebruikers hem bezworen hebben dat het anders is, nu al een hele tijd te denken dat er inhoudelijk geen verschil is tussen "Het had één Michelinster in de periode 1985–1995" en "Het kreeg één Michelinster toegekend in de periode 1985–1995," en dat daarom de aanvankelijke bewerking door Marrakech ongewenst was, en hij dus zijn eigen onhandige formulering ervoor in de plaats mag zetten, want alles beter dan Marrakech gelijk geven. Voor de goede verstaanders van het Nederlands was al vanaf dag één van dit hele gedoe duidelijk dat de formulering van The Banner niet eenduidig, onhandig, en eigenlijk vooral slecht Nederlands was. Er was maar één bewerking van Marrakech nodig om dat voorgoed te corrigeren. Uitsluitend als gevolg van The Banners taalkundige onvermogen (hij ziet het verschil zelf echt niet, maar neemt ook niet van kundiger gebruikers aan dat er echt verschil is) en daaraan gekoppelde misplaatste eigenwijsheid, wordt die kwestie steeds opnieuw weer opgerakeld. Nu al meer dan een maand lang. Nicolaas van Cusa deed reeds in 1440 het werkje De docta ignorantia het licht zien. Je zou toch hopen dat medewerkers aan de encyclopedie, naar de letter van die titel, toch op z'n minst hun eigen beperkingen kennen of leren ervaren, en zich ernaar gedragen. WIKIKLAAS overleg 9 aug 2017 19:36 (CEST)
(na bwc)Dat is je al honderd keer uitgelegd door mensen die de Nederlandse taal wel beheersen: De formulering "Het kreeg één Michelinster toegekend in de periode 1985-1995" suggereert dat het betreffende restaurant ergens in de bedoelde periode welgeteld één Michelinster had. Terwijl die ster in werkelijkheid jaarlijks opnieuw werd toegekend. Het is onbegrijpelijk dat de AC de gelegenheid niet heeft gegrepen om aan dit oeverloze gezeur van TB een einde te maken. Was het alleen nog maar gezeur bovendien: het is veel ernstiger dan dat. Het is willens en wetens blijven vasthouden aan het eigen gelijk, terwijl zijn ongelijk tegen de plinten klotst. Het zou mooi zijn als TB een poosje in "moreel Coventry zou worden gezet".   RJB overleg 9 aug 2017 13:39 (CEST)

RoyalBewerken

Dag Marrakech, ik zag het gedoe op Royal. Volgens mij is er sprake van (in ieder geval) drie zaken:

 • The Banner weet niet precies welke formulering het beste is.
 • The Banner accepteert niet dat jij je met "zijn artikelen" bemoeit en gaat dan heel vervelend doen. Alleen al die oproep op WP:OG, maar ook zijn gejammer op de OP van Royal laten dat zien.
 • De Wikischim bemoeit zich ermee omdat hij jou een vervelend mannetje vindt. DW heeft best wel een goed taalgevoel, en ziet ook wel in dat je eigenlijk gelijk hebt, maar wil dat niet erg toegeven ("formulering geplaatst door Marakech is op zich niet verkeerd, maar BTNI tov deze versie"). Ook aan dat "helpen van jouw tegenstanders" zou zo snel mogelijk een einde moeten komen.

Nou lijkt het me dat de AC toch wel mogelijkheden heeft gegeven om tegen die eerste twee zaken van The Banner op te treden. Is het een idee om dit aan de moderatoren voor te leggen zodat deze een flinke waarschuwing aan The Banner kunnen geven om op te houden met dit obstructieve gedrag? Vriendelijke groet, Vinvlugt (overleg) 11 sep 2017 08:01 (CEST)

Dank voor je bericht, Vinvlugt. Met je analyse kan ik volledig instemmen: The Banner geeft blijk van een welhaast pathologische aversie tegen mijn correctie van zijn talrijke fouten (hier heb ik dat gedrag maar eens proberen te duiden). Een waarschuwing is zeker op haar plaats, maar zou nu misschien een beetje als mosterd na de maaltijd komen. Voor de volgende keer, (die helaas ongetwijfeld zal komen) zal ik je goede raad in mijn achterhoofd houden. Marrakech (overleg) 11 sep 2017 09:54 (CEST)

Ter infoBewerken

MailBewerken

Via de wikimailfunctie heb ik u een vraag gesteld. Graag daarop off-wiki een reactie. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 17 sep 2017 09:51 (CEST)

Heel-Russisch Centraal Uitvoerend ComitéBewerken

Ik vond het niet nodig om uw naam op de betreffende verzoekpagina voor moderatoren te vermelden. Daarom hier effe snel. Vr. groet. – Maiella (overleg) 17 sep 2017 13:32 (CEST)

Wapen van OverbetuweBewerken

Hallo Marrakech, ik zag dat het om een typo ging, heb de fout hersteld met een referentie erbij. Toegegeven, ik heb de ontbrekende "r" in "vrijkartier" over het hoofd gezien   Groet, Rode raaf (overleg) 10 okt 2017 13:17 (CEST)

Prima, Rode raaf! Marrakech (overleg) 10 okt 2017 21:39 (CEST)

PicassoBewerken

Kan u mij vertellen waarom u zomaar een alinea uit het subhoofdstuk jeugd geschrapt hebt ?

Ik vind dit, zeker zonder enig overleg, niet getuigen van respect voor andermans werk. FdeGrijs (overleg) 20 okt 2017 15:37 (CEST)

Omdat die overlapte met wat er al stond, iets waarvan je je altijd moet vergewissen voordat je informatie toevoegt. Marrakech (overleg) 20 okt 2017 15:41 (CEST)

U heeft een gehele alinea geschrapt. De informatie die hierin stond zie ik in het stuk niet verder verschijnen:

 • Het plein van het geboortehuis staat nergens vermeld
 • Dat zijn oom, arts, en een vroedvrouw aanwezig waren bij de bevalling is wel degelijk essentieel; de vroedvrouw dacht dat dood geboren was en de arts bracht hem tot leven
 • Ook het jaar waarin zijn zusjes geboren zijn is verder niet vermeld
 • De gedragingen van zijn vader waren duidelijk van invloed op zijn eigen latere gedragingen.

Ik vezoek u hierbij de aangeduide alinea weer terug te zetten.FdeGrijs (overleg) 20 okt 2017 16:26 (CEST)

Maar FdeGrijs, het kan toch niet zo zijn dat er in het artikel twee keer op twee verschillende plaatsen wordt geschreven dat Picasso twee zusters had en hoe die zusters heetten? Wat mij betreft verwerk je de overige elementen op de juiste plaats in de bestaande tekst, maar dubbele informatie is uit den boze.
Toch even wat die overige informatie betreft: waarom is het essentieel dat de oom bij de geboorte aanwezig was? En hoe weet je dat de gedragingen van de vader duidelijk van invloed waren op het gedrag dat Picasso zelf later vertoonde?
Ten slotte: op welke bronnen is die alinea gebaseerd? En dan doel ik niet op tv-programma's, maar op een van de vele standaardwerken over Picasso. Marrakech (overleg) 20 okt 2017 17:19 (CEST)

Wat is er mis met verwijzingen naar documentaires, zoals die van Jeroen Krabbé, die maandenlange studie gevergd hebben ? Zoals ik al hierboven al gezegd heb: zonder die oom was Pablo vlak na zijn geboorte overleden en hadden wij nooit van zijn kunstwerken kunnen genieten !FdeGrijs (overleg) 20 okt 2017 17:40 (CEST)

Kan u mij zeggen wat er mis is met, het vermelden van, de documentaire Krabbé zoekt Picasso ? Volgens de beschrijvingen is het getoonde verhaal gebaserd op minstens 15 boeken over Picasso en zijn werken; zie boekenoverzicht. Dit is meer dan u en ik over Picaaso hebben geraadpleegd. Ik neem aan dat dit voldoende grond is om de documentaire hier te kunnen vermelden. Mag ik u er op wijzen dat ik op mijn vorige vraag over de documentaire geen antwoord heb ontvangen ?FdeGrijs (overleg) 22 okt 2017 14:17 (CEST)

Dat zijn "de Picassoboeken die Jeroen Krabbé tijdens de uitzendingen bij zich heeft". Of Krabbé alles wat hij in dat programma vertelt daarop gebaseerd heeft, is maar helemaal de vraag. En dan nog: waarom een populariserend programma als bron aanvoeren als er bibliotheken vol gezaghebbende werken bestaan? Zie ook het overleg dat op de overlegpagina van het artikel over Picasso wordt gevoerd. Marrakech (overleg) 22 okt 2017 17:16 (CEST)

BadwaterBewerken

Beste Marrakech, je bent echt te voortvarend met wissen. Op bijsluiters van geneesmiddelen staat (ik denk als verplichte vermelding) een paragraaf "Houder van de vergunning voor het in de handel brengen", meestal aangevuld met "... en fabrikant". Ook op verpakkingen van voedingswaren wordt regelmatig de term fabrikant vermeld. Hier wordt fabrikant gebruikt in de betekenis van bedrijf en niet van een (anonieme) directeur. Kijk het maar eens na, dan kun je de gewiste zin met een gerust hart weer opnemen. Ojjm (overleg) 25 okt 2017 18:23 (CEST)

Volgens Van Dale Woordenboek is een fabrikant de "eigenaar van een fabriek", en is een fabrikant de "producent van industrieproducten". Als tweede lid in samenstellingen geeft het woordenboek een serie voorbeelden met als eerste lid het product: aluminiumfabrikant, autofabrikant, azijnfabrikant, met nog 32 meer van dit soort, als laatste zijdefabrikant. Het lijkt me dat "-fabrikant" hier dan betrekking heeft op het ganse bedrijf dat produceert, niet alleen de baas van het spul. VanBuren (overleg) 25 okt 2017 18:52 (CEST)
Dat laatste lijkt me bij nader inzien inderdaad het geval, alleen zou je dan verwachten dat Van Dale daar expliciet op wijst, bijvoorbeeld door iets als "bij uitbreiding: de fabriek zelf" te schrijven, zoals bij mijn weten wel gebeurt in andere lemmata. Maar wellicht ligt deze metonymische betekenisuitbreiding zo voor de hand, dat het woordenboek een dergelijke opmerking overbodig achtte. Dat is ook een beetje mijn bezwaar tegen de gewraakte zin: door iets dat heel erg vanzelf spreekt toch expliciet te benoemen (In bijvoorbeeld "Unilever is een fabrikant van levensmiddelen" is Unilever uiteraard geen persoon) zet je de lezer op het verkeerde been. Of laat ik het persoonlijk houden: zet je mij op het verkeerde been. Mijn eerste indruk is dan vaak dat de eigenlijke boodschap van de zin mij kennelijk is ontgaan. Zo'n effect zou je de lezer eigenlijk moeten besparen.
Maar goed, bij wijze van compromis zouden we in de inleiding een opmerking als "bij uitbreiding de fabriek/het bedrijf zelf" kunnen opnemen. Dat lijkt me eerlijk gezegd te prefereren boven de zin "Behalve op de betekenis van eigenaar kan de term fabrikant tegenwoordig ook betrekking hebben op het bedrijf", die nogal onhandig geformuleerd is (is geformuleerd) en met 'tegenwoordig' de indruk wekt dat de betekenisuitbreiding van recente datum is. Marrakech (overleg) 26 okt 2017 09:35 (CEST)
Ik heb vrede met de tekst "bij uitbreiding de fabriek/het bedrijf zelf". In mijn tekst was ik enigszins bij de oudere redactie gebleven. Overigens zij het volgende opgemerkt. Van Dale heeft ongetwijfeld een indrukwekkend corpus verzameld als hulpmiddel bij de samenstelling van het woordenboek. Daarin zijn uiteraard voor de hand liggende bronnen als boeken en kranten goed vertegenwoordigd, maar taalgebruik op eenvoudig drukwerk als etiketten of verpakkingen en in e-mails of whatsapp-berichten zal niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn, waardoor Van Dale zeker niet maatgevend is voor het actuele, gebruikelijke Nederlands. Ojjm (overleg) 27 okt 2017 14:50 (CEST)

toelichtingBewerken

Betreft je opmerking: JGG ging eerst akkoord, maar past nu alsnog dingen aan waar geen reden voor is (stuk van Otway stond in principe goed zoals het was, is niet correct om dat als puur een versie/uitvoering af te doen) alléén om het kopje naar zijn zin te houden. Ik ben net zo koppig natuurlijk om vol te houden, maar ik doe dat wel mét argumenten. Spiny Norman (overleg) 6 nov 2017 18:05 (CET)

Laat hem toch, joh. JGG is een goede stilist en heeft wat het schrijven van artikelen betreft zijn sporen ruimschoots verdiend. Dus geef hem gewoon de ruimte, zeker als de variant van zijn voorkeur niet fout is. Marrakech (overleg) 6 nov 2017 18:13 (CET)
Tja, maar het zou wel beter zijn als hij het minder persoonlijk opnam, ik beeld me dat toch zeker niet in. Spiny Norman (overleg) 6 nov 2017 18:20 (CET)

Blijk van waarderingBewerken

Soms krommen de tenen, over en weer. Het zij zo. Maar dat neemt niet weg dat je allerlei gezichtspunten en nuances aandraagt die ik echt apprecieer. Josq (overleg) 11 nov 2017 14:26 (CET)

Dank je, Josq, dat is aardig van je. Marrakech (overleg) 11 nov 2017 15:53 (CET)

Genomineerd voor een WikiUil 2017, uitnodiging voor de uitreikingBewerken

Beste Marrakech, Van 4 november t/m 30 november 2017 konden gebruikers van de Neerlandstalige Wikipedia de meest gewaardeerde gebruikers en projecten van 2017 nomineren. Minstens een van de Wikipedia-gebruikers heeft jou voorgedragen voor een WikiUil in de categorie:

 • RedactieUil – Vele vlijtige handen blijven vaak onopgemerkt. Hun werk vindt plaats in de achtergrond en ze zijn er wanneer je ze nodig hebt.

Van harte gefeliciteerd met deze nominatie!

Van 1 januari t/m 14 januari 2018 konden alle actieve gebruikers op Wikipedia hun stem uitbrengen. Welke gebruikers en projecten daadwerkelijk een WikiUil winnen wordt pas bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de WikiUilen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Utrecht op zaterdag 20 januari en daarna ook op Wikipedia. Omdat je genomineerd bent voor deze prijs, willen we je graag uitnodigen voor deze nieuwjaarsbijeenkomst. Meer informatie kun je vinden op: Nieuwjaarsbijeenkomst 2018.

Na de uitreiking kan men gratis het Universiteitsmuseum Utrecht bezoeken en daarna volgt een gratis borrel. Om gratis toegang te hebben is inschrijven noodzakelijk. Blijf je liever anoniem kun je gerust een pseudoniem invullen: via deze link.

Daarnaast willen wij, als organisatoren van de uitreiking van de WikiUilen, ook graag weten of je komt of niet! Kun je dit ons laten weten?   Dat kan door hieronder op dit bericht te reageren, dat kan op de pagina van de Nieuwjaarsbijeekomst, of kan door ons een e-mail te sturen.

Dank voor je bijdragen aan Wikipedia in het afgelopen jaar en we hopen in de toekomst nog meer bijdragen van je te zien!

Namens de organisatie van de prijsuitreiking, Taketa & Romaine 15 jan 2018 11:18 (CET)

Voorgelegd aan moderatorenBewerken

Marrakech, ik heb hier aan de moderatoren gevraagd of jouw uitspraken op de OP van Petra De Sutter acceptabel zijn. Ik ervaar ze als ernstige PA's en vind dergelijke uitspraken onnodig kwetsend. Ecritures (overleg) 20 jan 2018 21:01 (CET)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:33 (CEST)

StemmingBewerken

Beste Marrakech

Momenteel ben ik bezig met het opstellen van Wikipedia:Stemlokaal/Aanpassing richtlijn voor moderatoren betreffende preventief blokkeren. Aangezien jij taalkundig een stuk sterker ben dan ik en in het verleden bezig hebt gehouden met niet al te handig geformuleerde richtlijnen zou ik het bijzonder waarderen wanneer je de voorstellen zou willen nalezen. Bij voorbaat dank! Natuur12 (overleg) 17 apr 2018 17:45 (CEST)

Ik kijk er morgen even naar, oké? Marrakech (overleg) 18 apr 2018 23:46 (CEST)
Fijn, dankje! Natuur12 (overleg) 19 apr 2018 02:07 (CEST)

De finesses van wat je op de stempagina schrijft begrijp ik niet altijd, maar dat komt mede doordat ik niet echt thuis ben in de materie en het jargon. Met die handicap, en dus het risico dat ik je tekst soms verkeerd interpreteer, heb ik hier en daar wat geredigeerd:

"Deze stemming gaat verder dan de peiling over preventief blokkeren [link?], omdat er nu voor de volledigheid ook een voorstel is om blokkades voor IP-adressen die niet als wifi-spot worden aangemerkt te reguleren." [Waar staat dat dan precies in de voorstellen?]

"Tijdens de peiling was er een duidelijke tendens tegen het preventief blokkeren. Dan kost het de minste middelen om het reguleren in z'n geheel te regelen." [Zijn deze zinnen echt relevant? En zo ja, zijn ze dan niet overbodig gemaakt doordat ik in de zin hierboven 'voor de volledigheid' heb ingevoegd?]

"De twee groepen die apart genoemd worden zijn de blokkades waarover op OTRS de meeste klachten komen, namelijk van mensen die niet kunnen bewerken. Een OTRS-agent schat het aantal klachten over preventieve blokkades op 200 per jaar."

"Er mag niet worden overgegaan tot een preventieve blokkade van wifi-spots die providers als Ziggo, KPN, Proximus en Telenet gebruiken om hun klanten buiten hun reguliere router om toegang te geven tot draadloos internet."

"Het is alleen toegestaan om een IP-adres of een range van IP-adressen preventief te blokkeren wanneer daarmee op dusdanige wijze misbruik wordt gepleegd (bijvoorbeeld blokkadeontduiking, inzet van spambots of veelvuldig vandalisme), dat een blokkade conform het reguliere blokkeervoorschrift onvoldoende bescherming biedt. Bij de minste twijfel dient er niet geblokkeerd te worden. De bewijslast voor de noodzaak van een blokkade ligt bij de blokkerend moderator."

Marrakech (overleg) 19 apr 2018 21:16 (CEST)

Heel erg bedankt! Ik heb de verbeteringen doorgevoerd. Natuur12 (overleg) 20 apr 2018 18:37 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:42 (CEST)

Pippi Langkous (Verwijderde scènes)Bewerken

Beste Marrakech,

ik zag dat je mijn bewerking verwijderd had wat betreft de verschillen tussen de film en de televisieafleveringen. Daar wilde ik het met jou over hebben. Ik heb wel het begin tekstje terug gezet de rest heb ik weg gelaten. Je zei dat het zelf onderzoek is en ook relevantie ervan wordt niet met onafhankelijke bronnen aangetoond. Het is inderdaad ook een zelfonderzoek. Ik heb bij de begintekst en ook een link van IMDB erbij neergezet en deels is het ook zelf onderzoek.

Hier is de link dan kan je het zelf ook lezen.

https://www.imdb.com/title/tt0066227/alternateversions?ref_=ttloc_ql_trv_5

Ik zei al eerder het kan veel beter en het kan ook verbeterd worden. Ik heb ontdekt dat er veel scènes ontbreken en dat sommige scènes in de film te zien zijn en sommige scènes alleen in de afleveringen.

Zou jij mij er mee kunnen helpen om dat stukje te verbeteren, vergelijk eerst even de film en de afleveringen dan zie je het vanzelf ook.

Ik dacht dit is wel waard om er over te schrijven.

Bijvoorbeeld bij Bassie & Adriaan gaat het ook over de verwijderde scènes.

Je kan mijn overzicht gebruiken als je wil.

Ik hoor het graag van je.

Groetjes van Xander Stokkers, 6 juni 2018, 17ː46 uur (CEST)

Zelf de film en televisieserie vergelijken is in strijd met onze richtlijn inzake origineel onderzoek. Dit moet je dus sowieso niet doen. Beschrijvingen van verwijderde (of extra) scènes dienen vergezeld te gaan van context en betrouwbare bronnen (níet IMDb) waarin die scènes besproken worden (bijv. de redenen voor verwijdering). Zonder context is het los zand. Jeroen N (overleg) 6 jun 2018 18:31 (CEST)
Xander, het is zoals Jeroen N schrijft: zonder degelijke bronnen hoort zo'n vergelijking niet thuis in de encyclopedie. Jammer natuurlijk van je werk, maar hopelijk behoedt dit je in de toekomst voor soortgelijke tegenvallers. Marrakech (overleg) 6 jun 2018 22:26 (CEST)

Beste Marrakech & Jeroen N, bedankt voor jullie uitleg en toelichting. Ik wist niet dat het in strijd was met de richtlijn, sorry maar dat wist ik niet en dat hoor ik nu voor het eerst, ook al bewerk ik sinds 2011 en zit ik 7 jaar op Wikipedia.

Ik dacht dat IMDB ook een goeie bron was. Nou ja, sommige dingen heb ik ingekort. Bij deze pagina staat ook een uitgebreide uitleg van de verwijderde scènes.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bassie_%26_Adriaan:_Het_Geheim_van_de_Schatkaart#Ingekorte_filmversie_(1992)

Ik dacht dat moet geen probleem wezen. Dan kijk ik de volgende keer beter uit, zo vaak schrijf ik er niet over, het was mij alleen opgevallen.

Alleen moet je wel eens het risico nemen, anders kan je helemaal niks bewerken, als je zo alert moet wezen.

Groetjes van Xander Stokkers, 7 juni 2018, 00:13 uur (CEST)

Ik heb de vergelijking op Bassie & Adriaan: Het Geheim van de Schatkaart ook verwijderd. Jeroen N (overleg) 7 jun 2018 00:17 (CEST)
Dat is sportief van je, Xander! Marrakech (overleg) 7 jun 2018 17:08 (CEST)

Alledaags racismeBewerken

Hallo Marrakech,

Ik denk dat wij hetzelfde willen, een objectieve wikipedia. Maar ik denk niet dat je dit bereikt door censuur zondermeer. Als van een levend persoon gezegd wordt dat zij een warhoofd is, is dat beschadigend. Dan moet je als objectieve bron of dat weghalen (zoals bij Sanne de Bakker is gebeurd) of je moet dat nuanceren met de bronnen die dat NIET vinden. Dat zijn de principes van wiki. Ik vind dat je te snel bent met de nuancering van een beschaigende opmerking van een levend persoon verwijderen. Racisme is een gevoelig onderwerp. Laten wij als Wikipedia daarom ons hoogd koel houden en niet eenzijdig, vanuit 1 cultuur hier naar kijken. Daar is wikipedia niet voor. Ook de mensen die iets anders vinden moeten aan bod komen, anders wordt de pagina censuur van jou persoonlijk, en dat lijkt mij juist niet de bedoeling van wikipedia. Eens?

Uit bronnen van enig gezag die positief zijn over Esseds boek kan eventueel elders in het artikel geciteerd worden, maar niet in het hoofdstukje Kritiek. Wat bedoel je overigens met je opmerking dat er niet vanuit één cultuur moet worden gekeken? Wat is dan die ene cultuur van waaruit volgens jou wordt gekeken? Marrakech (overleg) 13 jul 2018 18:13 (CEST)

Knoeien in andermans commentaarBewerken

Hoi Marrakech, als ik recent commentaar van mezelf aanvul op m'n OP en ook de 'signature' met datum/tijd aanpas is het niet aan jou om dat aan te passen. Graag nu mee stoppen. - Robotje (overleg) 23 jul 2018 22:17 (CEST)

Jij breidde niet alleen jouw commentaar uit, en ook paste je niet alleen jouw 'signature' aan, maar in diezelfde bewerking schrapte jij mijn hele bijdrage (zie hier), en dat weet je uiteraard maar al te goed. Daarmee, maar ook met je eindeloze gedraai en gezuig, weet je werkelijk een nieuwe dimensie aan het begrip schijnheiligheid te geven. Marrakech (overleg) 23 jul 2018 22:25 (CEST)
Het lijkt me niet dat dat jou het recht geeft om binnen 10 minuten mijn commentaar tot drie keer toe te verminken. Mijn vraag aan jouw over Trump staat trouwens nog steeds open terwijl ik in de tussentijd wel op meerdere van jou vragen ben ingegaan. Geef daar eerst maar eens antwoord op voordat je mij gaat vertellen dat ik een openstaande vraag moet beantwoorden. - Robotje (overleg) 23 jul 2018 22:46 (CEST)
Dat bedoel ik nou met schijnheilig. Jij begon ermee om mijn hele bijdrage doodleuk weg te halen, wat je daarna nog twee maal herhaalde, en dan kom je mij hier beschuldigen van het 'verminken' van jouw commentaar. Je zult onder ogen moeten zien dat je van tijd tot tijd beschuldigingen of stevige verwijten uit die je desgevraagd niet hard kunt maken. In plaats daarvan speel je dan de vermoorde onschuld, houd je je van de domme en probeer je met oerflauwe tegenvragen de aandacht van jouw deconfiture af te leiden. Misschien red je zo jouw smetteloze zelfbeeld, maar anderen zien heus wel wat voor vlees ze met jou in de kuip hebben. Marrakech (overleg) 23 jul 2018 23:11 (CEST)

Citaten en bronBewerken

Hoi Marrakech,

Als er, zoals hier een citaat met een bron wordt aangehaald, dan mag jij onvrede hebben met de betreffende vertaling. Het geeft dan echter geen pas om deze te vervangen door een eigen vertaling en tegelijkertijd de indruk te wekken dat die afkomstig is uit de betreffende bron. Je bent van harte welkom om met een betere bron te komen en daaruit de vertaling te geven, maar je kan het niet maken om de bron een letterlijke tekst in de mond te leggen die niet door die bron gesteund wordt. Tot die tijd zullen we het (moeten) doen met deze tekst. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 15 aug 2018 18:06 (CEST)

Blokverzoek wegens uitschelden van mensen/gendergroepen als 'marginaal'Bewerken

Beste Marrakech,
Als gevolg van je aanhoudende denigrerend houding, scheldwoordgebruik tegenover ander wikipediagebruikers en niet ingaan op mijn verzoek hiermee te stoppen, lieten me geen andere keuze dan je te nomineren voor blokkade.
Een volledige LGBTI-gendergroep, waar ik zelf deel van uit maak, uitschelden voor 'marginaal' is echt wel de druppel en lijkt me een vraag voor een periode tot bezinning.
Ik hoop dat je inziet dat dit echt niet kan. En dat je deze nominatie gebruikt om te reflecteren over je houding ten opzichte van LGTBIQ-gevoeligheden en onconstructieve benadering van andere wikipedianen.Niele~enwiki (overleg) 20 aug 2018 21:38 (CEST)

Als we elkaar dan toch wijze raad gaan geven: hang niet de hele tijd het slachtoffer uit. Kritiek op jou of jouw artikel heeft niets te maken met jouw 'genderidentiteit' en komt louter en alleen door de belabberde kwaliteit van wat je schrijft. Ook je berichtje hierboven is weer een aaneenschakeling van taal- en stijlfouten. Maar jij bent zo blind voor die fouten, dat je kritiek erop ten onrechte persoonlijk opvat.
Dat jij jezelf afficheert als postgender maakt jou overigens niet interessanter dan iemand die heel ouderwets het binaire model omarmt. Het is simpelweg een etiketje dat iedereen zichzelf kan opplakken. Probeer ook gewoon eens als Niele te spreken in plaats van als vertegenwoordiger van een groep. In de grand scheme of things is jouw rol waarschijnlijk even onbelangrijk als die van mij, maar ik meet mij geen groepsidentiteit aan om boven mijn individuele marginaliteit uit te stijgen. Gewoon accepteren dat je, net als vrijwel iedereen, ook maar een eenvoudige sterveling bent kan best moeilijk zijn, maar is voor je geestelijk welbevinden uiteindelijk wel het heilzaamst. Marrakech (overleg) 21 aug 2018 08:30 (CEST)
Dat u denkt dat mensen een non-binaire genderidentiteit 'aannemen' en/of postgenderist zijn (en dus niet zo geboren worden of ontwikkelen) om zichzelf 'interessant' te maken of bij een 'groep te horen om boven hun eigen marginaliteit uit te stijgen', zegt meer dan genoeg over je denigrerende kijk naar de LGBTIQ+ gemeenschap, je onwetendheid en gebrek aan inlevingsvermogen. Ze verklaren/kleuren ook je acties op wikipedia. Je slaagt er bij jezelf niet eens in om je afkeer ten opzichte van de LGBTIQ+ gemeenschap toch weer in elke reactie door te laten schijnen.
Ik zou heel voorzichtig zijn als ik u was, om naast gendergroepen als 'marginaal' aan te vallen, ze nu ook als aandachtszoekers bestempelen die 'interessant' willen doen en te denken dat ze geholpen moeten worden in hun 'geestelijk welbevinden'.
U bewijst hier enkel dat u onverbeterbaar bent en een desnoods verplichte reflectie wel eens erg nodig zou zijn.Niele~enwiki (overleg) 22 aug 2018 00:01 (CEST)
Pot verwijt de ketel (pvdk). Iedereen die een andere mening dan jij hebt over iets is een ....foob. Alsof dat niet stigmatiserend is. Dus Pvdk. Ik lees ook nergens dat de hele groep aandachtszoekers zijn. Het is niet omdat we één zo een geval kennen dat ze allemaal zo zijn. Jij wenst blijkbaar wel etiketjes te plakken en uitspraken te veralgemenen. Daarom nog eens de intro zin. Pvdk. Vdkdaan (Gif mo sjette) 22 aug 2018 09:29 (CEST)
Niele, Vdkdaan wijst er terecht op dat ik alleen jou op de korrel neem en niet de totale 'heleboel initialen'-gemeenschap. Over die gemeenschap heb ik me überhaupt niet uitgelaten, laat staan dat ik er een 'denigrerende kijk' op zou hebben. Wat postgender/postgenderist betreft: hoe kun je als zodanig geboren worden als het postgenderisme slechts een beweging is? Je wordt toch ook niet als feminist of anarchist geboren? Het is kortom helemaal geen identiteitskwestie; als postgender hang jij gewoon een bepaald gedachtegoed aan, net als bijvoorbeeld een libertariër of een populist dat doet.
Waarom maak jij er dan wel een identiteitskwestie van? Ik vrees om legitimeit te verlenen aan jouw neiging tot verontwaardigd zeuren en klagen. Waar een jengelend kind meestal genegeerd wordt, kan een verongelijkt en lichtgeraakt iemand die worstelt met zijn identiteit doorgaans wel op aandacht en begrip rekenen. Met andere woorden: over de rug van de LGBTIQ+-gemeenschap laat jij jouw querulantie de vrije teugel en probeer jij jezelf immuun te maken voor ook maar het het minste zuchtje kritiek. En ja, enige gewichtigdoenerij komt er in jouw geval denk ik ook wel bij kijken; postgenderist klinkt nu eenmaal een stuk interessanter dan Pietje Puk. Marrakech (overleg) 22 aug 2018 11:31 (CEST)
Mag ik Niele erop wijzen dat de volledige, meest inclusieve term al heel lang 'LGBTQQIP2SAA' is? Met dat nonchalante, respectloze plusje achter 'LGBTIQ' marginaliseer je dus willens en wetens alle QP2SAA-mensen. Als twijfelende panseksueel (de tweede 'Q' en de 'P') voel ik me daardoor diep gegriefd. Ik zal voor nu geen blokverzoek indienen, maar hoop wel dat je je in de toekomst wat minder denigrerend over mij en mijn gevoelsgenoten wilt uitlaten. Met de hoogst mogelijke ruimdenkendheid, Matroos Vos (overleg) 23 aug 2018 03:05 (CEST)
Hilarisch... Vinvlugt (overleg) 23 aug 2018 08:40 (CEST)

voetballersBewerken

Heb geprobeerd een soort voorstel te bedenken. En verspreid dat eerst in zeer beperkte kring. Lijkt het iets??

Wanneer is een voetballer/ster E-waardig; anders gezegd wanneer ontstijgt deze het niveau van m/v met baan. Het is van belang dat het criterium eenvoudig is te onthouden en hanteren. Daarom probeer ik weinig specificaties te vermelden.

 • Er zijn onafhankelijke bronnen die over de persoon schrijven. Dat kan dus ook iemand zijn die nog niet in de hoogste klasse speelt.

Omdat het aantal bronnen tekort kan schieten, kan het goed zijn daarnaast op andere wijze toegang te bieden tot Wikipedia. Suggestie hiervoor:

 • De speler heeft een helft (eventueel twee helften) meegedaan in de hoogste klasse van de competitie of in een internationale wedstrijd, niet zijnde een oefenduel. Play-offs voor internationale wedstrijden tellen mee. (zelf geef ik de voorkeur aan twee helften, maar er moet ook voldoende draagvlak voor zijn). Of een bekerwedstrijd tegen amateurs mee mag tellen betwijfel ik.

Toelichting:

 1. Bronnen: bij voorkeur sporttijdschriften.
 2. Speeltijd: een speler die 6 minuten invalt omdat een ander een publiekswissel krijgt, is nog niet E-waardig. Ook niet als zijn naam met dat feit in de krant komt. Doet hij het goed, dan gaat hij zeker kort daarna een basisplaats krijgen.Koos van den beukel (overleg) 4 okt 2018 21:01 (CEST)


Aangepast voorstel n.a.v. enkele reacties

 • Er zijn onafhankelijke bronnen die over de persoon schrijven. Dit is het gebruikelijke criterium dat ook voor andere artikelen geldt.

Om te tonen dat de carrière van de persoon "body" begint te krijgen, dat hij/zij doorbreekt, geldt ook: (dus en/en)

 • De speler heeft een volledige helft meegedaan in de hoogste klasse van de competitie of in een internationale wedstrijd, niet zijnde een oefenduel. Play-offs voor internationale wedstrijden tellen mee. Bekerwedstrijden tellen mee als beide teams in de hoogste klasse zitten.

Toelichting:

 1. Bronnen: bij voorkeur sporttijdschriften.
 2. Speeltijd: een speler die 6 minuten invalt omdat een ander een publiekswissel krijgt, is nog niet E-waardig. Ook niet als zijn naam met dat feit in de krant komt. Doet hij het goed, dan gaat hij zeker kort daarna een basisplaats krijgen.

Hoe is nu verder de procedure, waar moeten we dit neerleggen? Ben ik niet zo mee bekend.Koos van den beukel (overleg) 5 okt 2018 17:39 (CEST)

Bedankt?Bewerken

Nu zijn we dus een van de actiefste vandalismebestrijders kwijt (althans voorlopig). Zie: [3]. Daarom ben ik NU tegen zulk soort nominaties, wellicht snap je nu wat ik eigenlijk steeds bedoel? Het kan onvrede brengen bij goedwillende bijdragers, vooral zo'n actieve als .. deze. - Richard kw Overleg 26 okt 2018 12:27 (CEST)

Richardkiwi, aan de goede wil en het enthousiasme van ARVER twijfel ik niet, maar net als veel anderen lijkt hij met al zijn goede wil verdwaald te zijn op het verkeerde project. De artikelen die hij schrijft zouden namelijk heel goed passen op een speciale database of een eigen weblog, maar voldoen niet aan het eerste vereiste voor encylopedische inhoud. Jouw standpunt – actieve goedwillende gebruikers gewoon hun gang laten gaan, ook al druist wat zij doen tegen onze beginselen in, omdat ze anders misschien de pijp aan Maarten geven – lijkt me bovendien onhoudbaar en onwerkbaar. Marrakech (overleg) 26 okt 2018 13:10 (CEST)
"Jouw standpunt"? Dat zijn jouw woorden bedoel je, jouw mening. - Richard kw Overleg 27 okt 2018 00:16 (CEST)
En nog iemand die stopt met het actief bestrijden van vandalisme – zou die ook op het "verkeerde project" verdwaald zijn geweest, Marrakech? Het ruimt lekker op zo, behalve de anoniemencontrole natuurlijk. Altijd fijn als er weer eens iemand die zelf nooit iets nieuws bijdraagt het werk van anderen wil vernietigen, omdat dat strikt volgens de regeltjes gewoon kan. Jürgen Eissink (overleg) 26 okt 2018 14:02 (CEST).
Ik denk niet dat ARVER degene was die hier op het verkeerde project zat, zeker niet als hij geregeld aan vandalismebestrijding deed. Maar goed, pest iedereen die hier nog bereid is om zich daarmee bezig te houden gewoon lekker weg, als Wikipedia daar blijkbaar op de een of andere manier mee gebaat is. Ik krijg bij bepaalde andere gebruikers soms wèl een beetje het gevoel dat ze hier niet helemaal op het goede project zitten, maar ik zal hier verder geen namen gaan noemen. De Wikischim (overleg) 26 okt 2018 14:15 (CEST)
Goed, deze jijbakken ('jij zit op het verkeerde project') en hyperbolen (werk van anderen 'vernietigen') vielen te verwachten, maar het gebrek aan logica (wie geregeld vandalisme bestrijdt, kan dus niet op het verkeerde project zitten) blijft me wel verbazen. En hetzelfde geldt voor het gebrek aan steekhoudende argumenten. Marrakech (overleg) 26 okt 2018 14:38 (CEST)
Inderdaad, dát heb je iig goed beredeneerd: iemand die geregeld vandalisme bestrijdt (en dat deed ARVER), zit hier per definitie niet op het verkeerde project. De Wikischim (overleg) 26 okt 2018 14:43 (CEST)
En waarvoor wil je argumenten? Het artikel was strikt genomen waarschijnlijk verwijderbaar, maar moet je dat dan ook per se willen? Jij wilt dat kennelijk wel, dus welke argumenten heb je dan verder nog nodig? Je hebt bereikt wat je wilde bereiken en anderen hebben daar een oordeel over, meer is er niet van. Jürgen Eissink (overleg) 26 okt 2018 14:57 (CEST).
Je kunt het Marrakech toch niet verwijten dat hij een artikel ter verwijdering voordraagt? En al helemaal niet dat er daardoor iemand (tijdelijk) stopt met bijdragen of stopt met het controleren van anonieme wijzigingen? Ik vind het niet erg kies om te suggereren dat Marrakech dit allemaal met plezier ziet gebeuren, alleen maar omdat hij ons principe dat een artikel op deugdelijke bronnen gebaseerd moet zijn wil handhaven. Vinvlugt (overleg) 26 okt 2018 17:09 (CEST)
Jij bent de eerste die die suggestie in het leven roept. Jürgen Eissink (overleg) 26 okt 2018 17:15 (CEST).
Nou, ik zie dat toch iets genuanceerder. "Het ruimt lekker op zo", "pest iedereen die hier nog bereid is om zich daarmee bezig te houden gewoon lekker weg", "Altijd fijn als er weer eens iemand die zelf nooit iets nieuws bijdraagt het werk van anderen wil vernietigen", daar doen jij en De Wikischim toch echt een beetje alsof Marrakech er genoegen in schept mensen hier van het project te schoppen. Vinvlugt (overleg) 26 okt 2018 17:41 (CEST)
Ik voor mijzelf probeer Marrakech er op te wijzen dat ik zijn werkwijze niet waardeer. Of hij plezier heeft in zijn bijdragen, daar doe ik geen uitspraak over en daar kan ik ook geen uitspraak over doen. Jürgen Eissink (overleg) 26 okt 2018 17:51 (CEST).

Het nut van richtlijnenBewerken

Moi Marrakech, in mijn ogen ben jij een gewaardeerde collega, en niet iemand die anderen weg wil jagen enkel vanwege het wegjagen. Je bent kritisch, maar kritiek is voor jou nooit persoonlijk bedoeld. Toch werkt jouw kritiek voor velen demotiverend. Dat zou misschien reden voor reflectie kunnen/moeten zijn, waarbij ik niet wil pleiten voor minder kritiek, maar eerder voor gerichtere kritiek.

Voor mij is wikipedia een poging om alle zinvolle kennis samen te brengen én te ontsluiten. Richtlijnen moeten wmb daarom steeds worden uitgelegd in het verlengde van die doelstelling, ze zijn voor mij geen volledig op zich zelf staande regels. Een richtlijn die aangeeft dat lemma's gebaseerd moeten zijn op gezaghebbende en/of onafhankelijke bronnen zijn er imo met name om er voor te zorgen dat we kunnen optreden tegen lemma's over niet bestaande fenomenen en (zelf-)promo. Zo'n richtlijn en de uitleg daarvan is er wmb niet om te bepalen of een persoon of een verschijnsel relevant is.

Een lemma over een Luxemburgse weg beoordeel je wmb dan ook niet met zo'n zware richtlijn. Of je dergelijke lemma's wil opnemen kun je wmb prima als gemeenschap besluiten. Als je dat hebt besloten moet wel steeds van ieder individueel lemma beoordeeld kunnen worden of de inhoud klopt. Ieder individueel lemma draagt waarschijnlijk nauwelijks bij aan het realiseren van de doelstelling, maar maakt een verzameling wel compleet. Dan kun je wmb niet een uit de serie verwijderen omdat je van die ene niet ziet wat de relevantie is, die ene moet je enkel verwijderen als de inhoud niet klopt en ook niet kloppend wordt gemaakt. En of de inhoud wel of niet klopt, dat is een kwestie van verifieerbaarheid.

Wat voor wegen geldt geldt imo ook voor sporters. Als de gemeenschap heeft beslist dat iedere voetballer van een bepaald niveau opgenomen kan worden dan is het zinloos om een speler van dat niveau te verwijderen omdat over die speler geen gezaghebbende bronnen zouden bestaan. Als uit bronnen blijkt dat de speler inderdaad op dat niveau zijn of haar sport uitoefent dan is dat voldoende om relevantie te onderbouwen. Worden er in het lemma andere zaken vermeld die een bron nodig hebben dan moet daar een bron voor te vinden zijn en als dat niet zo is dan moet dat feit worden geschrapt. Uiteraard moet daarbij ook worden beoordeeld of een bron deugdelijk is.

Je hoeft het niet met me eens te zijn, en blijf vooral strijden voor controleerbare lemma's en tegen onbegrijpelijke inhoud. Maar bewaar de richtlijnen voor situaties waar je ze echt nodig hebt (en echt dat zijn er duizenden) om rotzooi, niet bestaande zaken en niet relevante personen te kunnen schrappen. (De discussie over de relevantie van personen is imo overigens een andere dan die over de relevantie van zaken als wegen of gebouwen). Peter b (overleg) 27 okt 2018 11:48 (CEST)

Peter b, bedankt voor je toelichting, waarvan ik ook de toon zeer waardeer. Maar, je voelt het misschien al aankomen, ik ben het niet met je eens. Althans, ik zie niet in waarom we alle onderwerpen niet langs dezelfde strenge meetlat zouden hoeven te leggen, en dus evenmin waarom we zouden moeten besluiten om bepaalde categorieën een voorkeursbehandeling te geven. Ons voordeurbeleid – je komt er als onderwerp niet in als onafhankelijke bronnen van enig gewicht geen aandacht aan je besteden – biedt nu juist de garantie dat wij de lezer kennis voorschotelen (en niet louter uit een databse gehaalde feitjes), dat idealiter min of meer deskundige personen zo'n onderwerp al het behandelen waard hebben gevonden. Overigens is ook het arbitraire karakter van een voorkeursbehandeling – waarom dit wel en dat niet? – in mijn ogen een groot nadeel.
Ook iets om over na te denken: nu en dan wordt de wens uitgesproken om meer deskundigen (zoals universitair docenten of hoogleraren) aan te zetten tot het schrijven van artikelen. Het zou me niet verbazen dat velen daarvan afzien als ze doorkrijgen dat Wikipedia uit haar voegen barst van nogal eens erbarmelijk geschreven en slecht onderbouwde artikelen over fictieve soappersonages, pokemonfiguurtjes en wat dies meer zij. Marrakech (overleg) 27 okt 2018 15:18 (CEST)
Of ze komen er achter dat er beterwetertjes rondlopen die vanachter een geanonimiseerd account niet bijdragen aan de encyclopedie, maar wel proberen het overleg te kapen? Edoderoo (overleg) 31 okt 2018 20:09 (CET)
Al die persoonlijke aanvallen, die voortdurende sneren en die peilloze zurigheid – het begint allemaal wel erg vervelend te worden, Edoderoo. Je houding zou nog enigszins draaglijk zijn als je bij wijze van compensatie een beetje logisch redeneerde, plausibele argumenten aandroeg die strookten met onze regels en richtlijnen. Maar niets van dat alles. Ik zou zeggen, ga eens praten met een vaderfiguur, want daar lijk je met je puberale chagrijn nogal behoefte aan te hebben. (Ja, ook een sneer, ik weet het...) Marrakech (overleg) 31 okt 2018 23:10 (CET)
Zo lang jij alleen iedereen belerend toeblaft, zonder zelf het goede voorbeeld te geven, geef ik weinig waarde aan jouw mening. Ik ben hier voor de encyclopedie, en niet voor "de theorie van de encyclopedie". Edoderoo (overleg) 1 nov 2018 15:51 (CET)
Jij bent hier niet voor de encyclopedie, maar voor de toffe dataverzamelsite waar je Wikipedia zonder het zelf te beseffen voor aanziet. En je hoeft niet per se naar mij te luisteren, maar neem dan in ieder geval het advies dat anderen je geven ter harte. Marrakech (overleg) 2 nov 2018 15:01 (CET)
Het is toch wel een zaak die de kern van de encyclopedie raakt, waar consensus niet echt blijkt en twee aanzienlijke groepen gebruikers van mening verschillen. Zou het een idee zijn een peiling op te zetten? Ik zou daar indien gewenst best aan mee willen werken. — Zanaq (?) 1 nov 2018 19:07 (CET)
Ik zou dat niet zo zitten, Zanaq. Een peiling waarvan een mogelijke uitslag haaks zou staan op onze eigen richtlijnen, en op wat een encyclopedie behoort te zijn, is wat mij betreft uit den boze. Marrakech (overleg) 2 nov 2018 15:01 (CET)
Wat betreft een peiling: dat ligt eraan wat het onderwerp is van een peiling. In het onderhavige geval zou het mogelijk gaan om de idee van wat "de encyclopedie Wikipedia" is zoals beschouwd door de gemeenschap. Dat zou een onmogelijk ruime interpretatie opleveren die, denk ik, niet in een eenvoudige peiling neergezet kan worden. In het verlengde daarvan staat de uitlating van Marrakech hierboven –"dat velen daarvan afzien als ze doorkrijgen dat Wikipedia uit haar voegen barst"– die een inzicht geeft in zijn standpunt/denkwijze: dat is mijns inziens een serieuze misvatting die doet denken aan de ruimtebeperkingen van een papieren encyclopedie versus de feitelijk onbeperkte ruimte die onze digitale encyclopedie biedt. Het conflict spitst zich toe op de beperkingen of de ruimte die wij onszelf willen opleggen, of die anderen aan ons willen opleggen. Met enige inspanning kan ik Wikipedia zien als een verzameling van interessegebieden die ieder hun eigen basis hebben in mensen die eraan bijdragen,, inhoudelijk en kwaliteitscontrole, en lezers die de informatie opzoeken en waarderen. En wanneer ik dat doe dan kan ik ook zien dat deze interessegebieden niet elk met dezelfde criteria beoordeeld hoeven/moeten/kunnen worden. Dat ik zo nu en dan artikelen tegenkom over pokemons, voetballers, autowegen of dergelijke zaken is enigszins frustrerend, maar het zij zo. Ik laat anderen het plezier daar op te letten. Dat de door Marrakech genoemde deskundigen niet zouden willen bijdragen ligt er waarschijnlijk meer aan dat ze niet herkennen, of er niet op gewezen worden, dat hun specialistische kennis zeker een plaats verdient en gewaardeerd wordt. VanBuren (overleg) 2 nov 2018 13:59 (CET)
VanBuren, met 'Wikipedia barst uit zijn voegen' van onzinartikelen bedoel ik niet dat we qua ruimte tegen een grens aan zitten, maar dat er gewoonweg heel veel van die artikelen zijn. Verder vind ik je conclusie dat 'dat deze interessegebieden niet elk met dezelfde criteria beoordeeld hoeven/moeten/kunnen worden' een beetje uit de lucht komen vallen. Wat is ertegen om alle artikelen wél aan dezelfde criteria te toetsen? Helemaal omdat die aanpak strookt met de richtlijnen en bovendien naar verhouding het eenvoudigst en eerlijkst is. Uiteraard is het wenselijk dat iedereen met plezier bijdraagt, maar dat zou niet ten koste mogen gaan van de encyclopedie. Stel dat iemand er lol in heeft om alleen maar woordenboekdefinities te plaatsen – moeten we zo iemand dan ook maar gewoon zijn of haar gang laten gaan? Marrakech (overleg) 2 nov 2018 14:52 (CET)
Wat betreft je laatste voorbeeld over woordenboekdefinities: als je strikt aan enkele specifieke beginselen (bijvoorbeeld verificatie) vasthoudt zou het antwoord waarschijnlijk ja zijn. We doen het alleen niet omdat het zo is afgesproken. En je eerdere opmerking over vermeende oneerlijkheid wanneer niet aan dezelfde criteria wordt getoetst: we gebruiken nu ook al verschillende criteria voor verschillende deelonderwerpen: vandaar dat we bijvoorbeeld voetballers met één minuut speeltijd accepteren. Elk kennisgebied of interesseverzameling heeft zo zijn eigen criteria voor acceptatie, sommige wat strikter dan andere. Eventueel kan daarover steeds weer gediscussieerd, gepeild of gestemd worden. Wat is daar op tegen? Er is nooit afgesproken dat het toetsen aan criteria eenvoudig zou moeten zijn, zoals je suggereert. Laat ze maar complex zijn, dan weten we dat over alle aspecten goed is nagedacht en dat er een evenwichtige afweging is gemaakt. Er bestaan veel artikelen waar de een van walgt en de ander over juicht, waar je gefrustreerd over kunt raken. Het is een feit dat Wikipedia al meer dan 15 jaar artikelen vergaardt. Fouten, leugens, samenzweringstheorieën etc worden eruit gefilterd. Met terugwerkende kracht veel artikelen weggooien is niet logisch als niet eerst bepaald wordt dat er schade was. Als een "klant" informatie zoekt komt zij/hij via de zoekfunctie bij het gevraagde, en vertrekt dan weer met wat meer kennis. Als wij, wikipediabewerkers, zouden willen weten of de klant tevreden is zou er een evaluatiebalk bij een artikel kunnen verschijnen om te meten of de klant tevreden is. Zijn er negatieve oordelen dan kunnen we alsnog oordelen over de toelatingscriteria. VanBuren (overleg) 2 nov 2018 16:32 (CET)
Waar komt de opvatting i.c. misvatting vandaan dat WP:NL een marktpartij is die er is voor klanten die bovendien tevreden gesteld dienen te worden, en welke laatsten bij ontevredenheid mogen leiden tot verandering van toelatingscriteria? WP:NL is een encyclopedie die artikelen opneemt op basis van door haar gestelde criteria waarvan de belangrijkste zijn dat artikelen gebaseerd dienen te zijn op gezaghebbende en verifieerbare bronnen. Met 'klanttevredenheid' heeft WP:NL hoegenaamd niets te maken. Paul Brussel (overleg) 2 nov 2018 16:43 (CET)
Of je nu de term klant, client, lezer, bezoeker, onwetende of wat dan ook gebruikt maakt me niet uit. Het zijn mensen die iets willen weten over een onderwerp. Waar de misvatting vandaan komt dat er sprake is van een marktpartij zou ook ik niet weten. Een markt is een plaats waar waardevolle zaken worden uitgewisseld. Dat is wikipedia met alleen aanbieding van kennis niet. Wel gaat het erom dat we de onwetenden de mogelijkheid willen geven hun kennis over een gezocht onderwerp uit te breiden. In hoeverre dat naar tevredenheid gelukt is zouden we ze kunnen vragen. VanBuren (overleg) 2 nov 2018 21:29 (CET)
VanBuren, je schrijft: "Elk kennisgebied of interesseverzameling heeft zo zijn eigen criteria voor acceptatie, sommige wat strikter dan andere." Maar daar ageer ik nu juist tegen! Al was het alleen maar omdat daarvoor nergens in de officiële richtlijnen enige grond is te vinden. Verder wat Paul Brussel schrijft. Marrakech (overleg) 2 nov 2018 16:53 (CET)
Hierboven noemt PB als de belangrijkste: gezaghebbende en verifieerbare bronnen. Als je echt je strijd heel zuiver tot die twee beperkt dan zouden we inderdaad woordenboekdefinities toe moeten laten, want VanDale voldoet daaraan. Maar de afgelopen 15 jaar is gebleken dat die twee niet voldoende zijn om keuzes te maken. Dat betekent wel dat de grens tussen acceptatie en afwijzing steeds vloeiend blijft en niet in graniet kon of kan worden gebeiteld. VanBuren (overleg) 2 nov 2018 21:29 (CET)

Mirjam PresslerBewerken

Bedankt voor uw correcties van mijn vaak kromme taalgebruik. Ik had de automatische vertaalfunctie gebruikt en ging daar later in aanpassen. Dat leidt tot lelijke zinnen en vertaalfouten (Jood/Israëlier). Een aantal van uw wijzigingen heb ik nog iets aangepast. Floortje Désirée (overleg) 13 nov 2018 14:31 (CET)

Graag gedaan! Ik denk trouwens niet dat hoop 'teleurgesteld' kan worden. Dat klinkt mij althans een beetje vreemd in de oren. Marrakech (overleg) 13 nov 2018 14:36 (CET)
Mij lijkt het wel correct. Lijkt verijdeld u dan beter? Floortje Désirée (overleg) 13 nov 2018 14:47 (CET)
Bij nader inzien denk ik dat je gelijk hebt. De Van Dale geeft bijvoorbeeld als voorbeeldzin "hij zag zijn ver­wach­ting te­leur­ge­steld". Dan kan het ook met 'hoop' gecombineerd worden. Marrakech (overleg) 13 nov 2018 14:52 (CET)
Prima en dank voor het nazoeken. Misschien ligt het aan het verschil tussen Randstad-Nederlands en Oost-Nederlands. Floortje Désirée (overleg) 13 nov 2018 14:58 (CET)
Nee hoor, de uitdrukking wordt door schrijvers uit alle windstreken gebezigd. Zo schrijft de Amsterdamse Justus van Maurik: God alléén zag hoezeer zij den man liefhad, die, zonder het zelf te weten, haar hart gebroken, haar stille hoop teleurgesteld, haar vrouwelijk gevoel op 't bitterste gegriefd had, en de Vlaamse Hendrik Conscience gooit daar nog een schepje bovenop: De wanhoop maakt hem uitzinnig; hij rukt zich het haar uit het hoofd; hij zou er zeker eene doodelijke ziekte van doen, moest zijne hoop teleurgesteld worden. Je kunt ook nog in je hoop teleurgesteld worden, en ook dan klotsen de gevoelens bij Conscience uiteraard weer tegen de plinten: Helena, in hare hoop teleurgesteld, zakte voor hem ten gronde, legde haar hoofd op zijne knie en begon in stilte te weenen. Met een manhaftig onderdrukte snik, Matroos Vos (overleg) 29 nov 2018 17:43 (CET)

Nominatie CR351 (Luxemburg)Bewerken

Beste Marrakech, onlangs nomineerde jij het artikel CR351 (Luxemburg) voor verwijdering op WP:TBP. Zowel de nominaties als de terugplaatsverzoeken van dit onderwerp (nationale wegen in een land) leiden steeds tot heftige discussie i.v.m. verschillende meningen, inzichten en argumenten. Ik ben van mening dat een meer centrale discussie over het al dan niet relevant en encyclopediewaardig zijn van dit onderwerp (i.t.t. versnipperde (deel)discussies over dit onderwerp op verschillende plaatsen) het algemene belang van de encyclopedie dient. Ik heb deze nominatie van jou op dit moment op TBP doorgestreept met het verzoek aan iedereen (zowel voor als tegen behoud van dit soort artikelen) mee te praten bij de centrale discussie in de Kroeg. Groet, Ecritures (overleg) 28 nov 2018 22:35 (CET)

Ik vind eerlijk gezegd dat je zoiets beter niet kunt doen. Laat nominaties gewoon staan en laat de verschillende discussies hun beloop hebben. Sowieso wordt er in mijn ogen doorgaans erg overdreven en bijkans hyperventilerend gereageerd ('projectverstoring!') als een discussie af en toe een beetje hoog oploopt. Wat maakt dat nu uit, we zijn toch niet van suiker?
Maar als je bij je besluit blijft, lijkt het me wel zo eerlijk dat je ook dit terugplaatsverzoek doorstreept. Marrakech (overleg) 28 nov 2018 23:07 (CET)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018Bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

Jan ReusensBewerken

@Marrakech: omdat je het artikel van Jan Reussens recentelijk bewerkte, vroeg ik me af of het jou ook de zwevende refs zijn opgevallen, je weet wel, die   evoked ones. Ik zou die weghalen en punten en komma's plaatsen waar ze horen. Wat denk je? Lotje (overleg) 10 dec 2018 08:59 (CET)

Dag Lotje, bedoel je nootcijfers die door een spatie van een punt of een komma zijn gescheiden? Marrakech (overleg) 10 dec 2018 21:09 (CET)
Inderdaad   Lotje (overleg) 11 dec 2018 07:59 (CET)

Petscan queryBewerken

Beste Marrakech, de zoekopdrachten die ik via PetScan had gemaakt (op TBP) worden uitgevoerd aan de hand van een categorie op nlwiki. Je kunt dus heel eenvoudig zelf de categorie aanpassen als je ook nog andere beroepen "die alleen een artikel hebben op nlwiki" zou willen checken De zoekopdrachten die ik (normaal) met sparql maken nemen juist wikidata als uitgangspunt (bv alle artikelen van mensen met beroep filosoof (op wikidata) die alleen een artikel op nlwiki hebben). Het is een klein verschil, maar wel relevant. Ik denk dat je met deze Perscan-zoekopdracht het meest gebaat bent én het geeft je de optie om eenvoudig andere beroepsgroepen (of andere zaken) zelf toe te voegen aan de zoekopdracht. Succes, Ecritures (overleg) 10 dec 2018 21:50 (CET)

Nogmaals: dankjewel! Ik ben er voorlopig wel even zoet mee, maar denk al doende na over andere beroepen die zich zouden kunnen lenen voor verzonnen biografieën. Marrakech (overleg) 10 dec 2018 21:57 (CET)

Beoordelingsnominatie van o.a. Voorwerp (ding)Bewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. De genomineerde artikelen zijn: Voorwerp (ding) door Peter b, Opblaasbaarheid door Marrakech. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20181213 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 14 dec 2018 01:01 (CET)

StopwoordenBewerken

Hoi Marrakech,

U draait een bewerking van mij terug met als argument "geen verbetering". Graag verneem ik een meer inhoudelijke reactie. Waldo79 (overleg) 1 jan 2019 12:59 (CET)

Dag Waldo79, dat is een redelijk verzoek, dus hier volgt mijn uitleg:
Het gebruik van stopwoorden is vaak een onwillekeurige gewoonte
Het gebruik van stopwoorden vormt vaak een onwillekeurige gewoonte
In deze context is 'vormt' niet meer dan een synoniem van 'is'. Daarom begrijp ik de wijziging niet, en evenmin waarom jouw versie eenvoudiger zou zijn.
de zinsafsluiting of zo, die aan de betekenis niets toevoegt maar deze wel vervaagt, omdat de spreker zijn eigen uiting op losse schroeven zet
de zinsafsluiting of zo, die aan de betekenis niets toevoegt maar deze vervaagt, omdat de spreker zijn eigen uiting op losse schroeven zet
Door het woordje 'wel' wordt het ongewenste effect van het stopwoord benadrukt: niet alleen voegt dit niets aan de betekenis toe, maar het maakt de zin ook nog eens vager.
you know in het Engels van vooral niet-moedertaalsprekers, die aldus de gelegenheid krijgen hun aarzeling of hun zoeken naar het juiste woord te maskeren
you know in het Engels van vooral niet-moedertaalsprekers, die de gelegenheid krijgen hun aarzeling of hun zoeken naar het juiste woord te maskeren
Zonder 'aldus', dat hier zoveel betekent als 'door het gebruik van het stopwoord' en de interne samenhang van de zin versterkt, wordt de zin eerder onduidelijker dan eenvoudiger.
De meeste stopwoorden zijn overbodige toevoegingen, zowel in geschreven teksten als bij het gesproken woord.
Stopwoorden vormen meest overbodige toevoegingen, zowel in geschreven teksten als bij het gesproken woord.
Hier viel ik eigenlijk over het woord 'meest', waar volgens mij 'meestal' bedoeld wordt. Bij nader inzien is er daarnaast wel iets voor jouw wijziging te zeggen, omdat die een andere nuance aanbrengt: of een bepaald stopwoord een overbodige toevoeging is ligt eerder aan de context waarin het gebruikt wordt dan aan het woord zelf. Marrakech (overleg) 1 jan 2019 13:35 (CET)

RegBlokBewerken

Waarom overschrijf je mijn bijdrage? Akadunzio (overleg) 24 feb 2019 20:44 (CET)

Sorry, foutje door bewerkingsconflict. Ik ben nog altijd niet gewend aan de nieuwe layout bij zo'n conflict. Maak ik het in orde of doe jij het zelf? Marrakech (overleg) 24 feb 2019 20:46 (CET)

NaamBewerken

Hoi Marrakech, ik vroeg me af of je weet wat 'kech' betekent, aangezien je naam Marrakech. Misschien moet je er toch maar even naar kijken, want eigenlijk beledig je jezelf met zo'n gebruikersnaam. (niet verkeerd bedoeld)   Fijne dag verder, -Sjoerd (overleg) 13 mrt 2019 13:57 (CET)

Betekenis: https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/kech#.XIj9JihKg2w

Vriend, nooit gehoord van Marrakesh? Jeroen N (overleg) 13 mrt 2019 14:06 (CET)
Sjoerd, van de mogelijke betekenis van dat woorddeel ben ik me pas bewust geworden toen een gluiperig boefje een paar aardige meisjes zo noemde. Maar ik denk, en Jeroen N hint daar ook al op, dat Marrokanen 'kech' in Marrakech anders uitspreken dan 'kech' als zelfstandig woord. Marrakech (overleg) 13 mrt 2019 17:23 (CET)
Ik ga er bovendien van uit dat Marrakech bij het kiezen van zijn naam een gezonde Hollandsche kech in gedachten had, en niet de besmeurde Marokkaanse variant. — Matroos Vos (overleg) 13 mrt 2019 18:32 (CET)
Matroos Vos Marrakech Jeroen N -Sjoerd En nu ik net een boterham eet. Bedankt jongens. KajMetz (overleg) 25 mrt 2019 13:05 (CET)

WachttijdBewerken

Hoi Marrakech, de week wachttijd is intussen voorbij maar bij hier staat nog steeds dat je voor verwijdering bent. Mogelijk ben je het vergeten dat door te strepen. Graag nog even aanpassen. - Robotje (overleg) 28 mrt 2019 16:39 (CET)

Het goede nieuws is: er bestaan behandelingen voor. Het iets minder goede nieuws is: er wordt wel enig initiatief en ook een zekere mate van eigen inbreng verwacht. Dat is lang niet altijd gemakkelijk, maar uiteindelijk staat niemand er dus alleen voor en is er altijd wel ergens een helpende hand te vinden. Marrakech (overleg) 28 mrt 2019 20:44 (CET)
Dan zal het vast wel goed komen. - Robotje (overleg) 28 mrt 2019 20:49 (CET)

We hebben je inbreng over communicatie op Wikipedia nodig.Bewerken

Hallo!

Mijn naam is Trizek. Ik werk bij de Wikimedia Foundation, de organisatie die Wikipedia host.

Momenteel vragen we mensen hoe zij op de wiki's communiceren. Ons doel is om de communicatiemiddelen te verbeteren.

Je hebt een overlegpagina op Wikipedia gebruikt om een discussie te beginnen of een bericht achter te laten. We zouden graag willen weten hoe je dit hebt ervaren.

Zou je de overlegpagina willen bezoeken? Daar worden vijf vragen gesteld. Zou je deze vragen zo goed mogelijk willen beantwoorden? We willen weten wat er goed en minder goed is aan de huidige systemen. We willen graag je mening weten over wat we zouden moeten verbeteren of juist zo laten.

We hebben je mening hard nodig en waarderen deze zeer.

Hartelijk dank voor je hulp! Trizek (WMF) 1 apr 2019 14:55 (CEST)

Jubileumster 10 jaarBewerken

Voor mensen die zich al 10 jaar of langer inzetten voor Wikipedia. Aangezien u nog altijd actief bent, dan is deze ster hier wel op zijn plaats. Arch (Overleg) 3 mei 2019 14:20 (CEST)

Dank je, D'Arch, heel aardig van je. Marrakech (overleg) 3 mei 2019 14:29 (CEST)
Van harte "geproficitateerd" met deze Jubileumster Marrakech!   Lotje (overleg) 3 mei 2019 14:59 (CEST)
Dank! Marrakech (overleg) 3 mei 2019 23:01 (CEST)

EvenwijdigBewerken

Graag vraag ik u nog een keer te kijken op Overleg:Evenwijdig. "Overal" is niet het juiste begrip. Stel je hebt twee evenwijdige lijnen, dan is de afstand tussen de lijnen hetzelfde op iedere plek op de lijnen. Met overal kun je ook zeggen: 1.000.000.000.000.000.000.000.000 km vanaf de bovenste lijn, en nog veel verder. Daar is de afstand tussen de lijnen ook hetzelfde, maar daar heeft niets te maken met hier. Ben ik te volgen? Ik draai het terug, en voordat u het terugdraait wil ik graag een duidelijkere argument dan het is duidelijker. Want het is misschien duidelijk, maar wel foutief. Ook zou je dus volgens de overlegpagina gehandeld hebben, maar daar stond uitdrukkelijk dat overal foutief is. Graag een betere argument dus. Ook vraag ik je (dit heeft niets te maken met "overal") om het gedeelte over lijnstuk en loodrecht te laten staan. Groet, Wikidrinker overleg 11 mei 2019 12:34 (CEST)

Wikidrinker, uiteraard wordt met 'overal' bedoeld: overal waar die lijnen lopen. Dat spreekt toch vanzelf? Het probleem met '(...) als zij in hun geheel even ver van elkaar verwijderd zijn' is dat het niet echt idiomatisch klinkt; het 'bekt' niet lekker. Het zou beter zijn om dan iets als 'als zij over hun gehele lengte even ver van elkaar verwijderd zijn' te schrijven, maar zoals gezegd voldoet 'vooral' wat mij betreft prima.
De zin die je toegevoegd hebt ("Ook is een lijn of een lijnstuk evenwijdig als een lijn die loodrecht op de ene lijn staat tegelijkertijd ook loodrecht staat op de andere") loopt ook niet echt lekker. 'Ook is een lijn evenwijdig' aan wat? Met dat soort quasi-exacte, maar in wezen verwarrende formuleringen bewijzen we de lezer geen dienst. Marrakech (overleg) 11 mei 2019 12:57 (CEST)
OK, ik begrijp wat je bedoeld. Ik ga een paar dingen veranderen. Wikidrinker overleg 11 mei 2019 14:03 (CEST)
Ehmmm, kun je je er zo in vinden? Wikidrinker overleg 11 mei 2019 14:36 (CEST)
Nee, ook dit was geen verbetering. Want wat is de "gehele lengte" van een vlak? En wat erachter stond is fout. Twee lijnen of lijnstukken zijn niet altijd evenwijdig als een lijn die loodrecht op de ene lijn staat tegelijkertijd ook loodrecht staat op de andere. Dat is alleen zo als alle lijnen in één vlak liggen, anders niet. Kijk bijvoorbeeld naar de X-, Y- en Z-assen, die allemaal loodrecht op elkaar staan. De Z-as staat loodrecht op X-as en ook op Y-as, maar dat betekent niet dat X-as en Y-as evenwijdig zijn... Ik heb het dus maar weer teruggedraaid en er weer het volkomen duidelijke "overal" van gemaakt. Mvg, Trewal 11 mei 2019 18:07 (CEST)
O, kijk, dat is dus de rede dat ik vóór de bezwaren van Marrakech "in zijn geheel" gebruikte, omdat over zijn gehele lengte niet kan. En ik bedoelde met de zin dat dat in het tweedimensionale meetkunde zo is. Als dat tweede dimensie toegevoegd wordt, lijkt het volgens mij allemaal te kloppen en duidelijk genoeg te zijn, niet @Trewal:? Wikidrinker overleg 11 mei 2019 23:38 (CEST)
Nee, dat specifieke 2D geval hoort daar helemaal niet. Er wordt net ervoor nota bene in het algemeen over twee lijnen, twee vlakken of lijn en vlak gesproken. Zoals het er stond klopt het allemaal en is het al duidelijk genoeg. Mvg, Trewal 12 mei 2019 01:25 (CEST)

Der gute MondBewerken

Hartelijk dank voor de aanpassingen in Der gute Mond! Het waren mijn eerste vertalingen, waarbij ik vaak te snel wilde. Gelukkig kijkt iemand er nog naar. Floortje Désirée (overleg) 22 jun 2019 19:01 (CEST)

Bitte sehr! Verder zag het er in mijn ogen prima uit. Marrakech (overleg) 22 jun 2019 20:17 (CEST)

Sportvrouw van het jaarBewerken

De bron schreef athlete of the year en daar heb jij sportvrouw van het jaar van gemaakt. Ik had dat expres niet gedaan, want athlete is niet altijd sportvrouw (andersom natuurlijk wel). Wellicht zou Sporter van het jaar een titel zijn die de lading wel dekt, afgaande op de bron die ik heb gebruikt. Edoderoo (overleg) 28 jun 2019 07:10 (CEST)

Ik voelde een beetje nattigheid bij het lezen van athlete of the year, gecursiveerd en al, in een tekst over Estland. Want waarom zou die onderscheiding daar een Engelse naam hebben? Vandaar dat ik even aan het googlen sloeg, waarbij ik onder meer op deze bron stuitte. Daaruit valt op te maken dat er in Estland sinds 1967 zowel een sportman als een sportvrouw van het jaar wordt gekozen. Marrakech (overleg) 28 jun 2019 07:41 (CEST)
Waarom die titel Engelstalig was, weet niet ik, maar (hopelijk) wel de bron die ik heb gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk omdat de hele bron Engelstalig was. Maar je hebt in ieder geval geen informatie gegenereerd die er niet was, dus dan kan deze titel er in het Nederlands ook wel mee door. Edoderoo (overleg) 28 jun 2019 09:51 (CEST)

Fuggerhuis (Augsburg)Bewerken

Heb je vraag beantwoord, waarom stelde je die vraag niet op mijn overlegpagina, wist niet eens dat we ook op lemmapagina zelf konden overleggen Reiziger82 (overleg) 15 jul 2019 23:39 (CEST)

Geen bronvermelding bij negatieve kritiek - voorbeeld voor een nieuw handboekBewerken

Beste Marrakech, ik wil je eerst de volgende drie voorbeelden voorleggen:

 • In je bijdrage vandaag hier kom je met de volgende mededeling.
Het grote probleem, en bertux zinspeelt hier ook al op, is volgens mij dat Mdd niet begrijpt dat hij bepaalde dingen niet goed begrijpt en niet beseft dat sommige zaken hem niet zo liggen. Hij gewaagt weliswaar van dyslexie, maar los daarvan heb ik hem nooit ergens zien onderkennen dat zijn tekstbegrip soms ietwat te wensen overlaat, dat hij zich af en toe niet al te begrijpelijk uitdrukt of dat abstracte onderwerpen niet echt zijn fort zijn. In zijn ogen, die indruk krijg ik althans, valt er wat dit alles betreft eigenlijk bar weinig op hem aan te merken, en dat kleurt het beeld dat hij van zijn critici heeft. Als die namelijk willens en wetens voortdurend hun – dus – ongegronde kritiek op hem leveren, kan dat maar één ding betekenen: ze zijn onoprecht en hebben het om onheuse redenen op hem voorzien. En dat verklaart op zijn beurt zijn stekelige en verontwaardigde reacties op de goedbedoelde bijdragen van onder anderen Matroos Vos, bertux en Jürgen Eissink. Marrakech (overleg) 25 jul 2019 14:37 (CEST)
... Als je echter nog steeds wil blijven volhouden, dat ik niet weet waarover ik praat, dan wil ik deze handschoen ook wel oppakken... -- Mdd (overleg) 3 jul 2019 15:55 (CEST)
 • En vandaag in mijn laatste bijdrage hier heb ik jou verantwoordelijk gesteld voor de voortgaande verwarring aldaar door in plaats van eerst eens op de "bron-externe link" controverse op te lossen, je geheel op een meta-kwestie te gaan richten.

Nu geef ik hier drie bronvermeldingen, terwijl er in je ene bijdrage vandaag alle bronvermelding mist. Nu ben ik me nog aan het inlezen over de cursus lastige mensen op leren.nl om eens met een normstelling te komen. De ongeschreven regel die ik echter zelf hanteer is:

"Het is op Wikipedia heel ongepast om te generaliseren over het negatieve gedrag van een persoon, zonder dat je die persoon de mogelijkheid geeft zich te verdedigen. Voor die verdediging is het nodig dat je aangeeft op welke handelingen de vermeende zaken betrekking hebben. Anders is zo'n bewering niets dan een lasterlijke aantijging."

Nu ben ik het zat om, zoals jaren geleden, de moraalridder uit te hangen. Ik meen echter wel dat de weerbaarheid van de Wikipedia-samenwerking vergroot dient te worden. Deze zaken dienen als zodanig onderkent te worden, en benoemd, en overzichtelijk gepresenteerd zoals op leren.nl. Wellicht kan er op termijn ook een handboek verschijnen. Als je nu helemaal geen probleem hebt met deze handelingswijze, heb je er wellicht ook geen probleem mee, dat ik dit specifiek voorbeeld van handelen in een nieuw handboek ga opnemen als voorbeeld (uiteraard anoniem)?

Nu ga ik hier voor mijn vakantie geen werk meer van maken, maar wellicht kan je hier eens rustig over nadenken. -- Mdd (overleg) 25 jul 2019 20:29 (CEST)

Mdd, in de afgelopen jaren heb ik je talloze malen heel concreet gewezen op specifieke taal- en begripsfouten van jouw hand, en evenzovele malen heb jij die kritiek vol onbegrip van de hand gewezen. Zoals ik uitleg in mijn bijdrage die je hierboven integraal citeert, is dat het grote probleem. Want geloof me, ondanks jouw hyperpositieve zelfbeeld en je neiging tot zelfverheerlijking ('ik correspondeer met een emeritus-hoogleraar, was de rechterhand van een andere hoogleraar en ben alleen al in kwantitatieve zin veel belangrijker voor Wikipedia dan al mijn critici') maak je echt enorme fouten en druk je je werkelijk heel onduidelijk uit. Neem de lange en erbarmelijk geformuleerde bijdrage die je vandaag op bertux' overlegpagina plaatste: grotendeels is dat je reinste wartaal.
Voor Wikipedia, maar zeker ook voor jezelf, zou het beter zijn als jij je activiteit hier drastisch inperkt. Uiteindelijk is het bijdragen aan deze encyclopedie bedoeld als een hobby, en niet als het equivalent van een voltijdbaan. Marrakech (overleg) 25 jul 2019 21:12 (CEST)
Eindelijk een kritiek, waar ik eindelijk iets mee kan en wel de bijdrage verwijderen, want dat hoeft echt niet zo nodig. De wijze waarop je dit verder stelt is heel memorabel. -- Mdd (overleg) 25 jul 2019 21:41 (CEST)

Beste Marrakech, er is zoals gezegd een derde punt, waarop ik je wilde aanspreken i.v.m. met die discussie aldaar en hier. In die kroegbijdrage dichtte je me een gebrek aan werkelijkheidszin toe en verwees je naar een door mij verwijderde bijdrage, waarin ik stelde:

...in het afgelopen jaar [heb ik] reeds een maand of iets langer bijna dagelijks met een Amerikaanse emeritus-professor heb zitten chatten over de gang van zaken hier...

Nu verwijt je mij dat ik de dingen niet goede begrijp... maar haal je zelf heden en verleden door elkaar en leg je me de woorden in de mond 'ik correspondeer met een emeritus-hoogleraar.' Buiten het feit dat ik de rest ook al heel kwetsend vond, sloeg deze toespeling alles. Nu kon je het niet weten, maar de beste man is vier maanden terug begraven. -- Mdd (overleg) 27 jul 2019 11:40 (CEST)

Goed, dan correspondeer je niet nu met hem, maar heb je dat vorig jaar gedaan. Voor het punt dat ik wil maken is dat toch niet relevant? En dat punt is, ik zeg het nog maar eens, dat jij een beeld van jezelf koestert dat in bepaalde opzichten niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. Geldt misschien voor de meesten van ons wel in enige mate, maar bij jou is het nogal opvallend. We zijn allemaal feilbare krabbelaars en hebben hebben allemaal onze onzekerheden, die je uiteindelijk maar het best onder ogen kunt zien, in plaats van ze weg te drukken en te compenseren met hooggestemde ideeën over jezelf en je prestaties. Marrakech (overleg) 27 jul 2019 13:40 (CEST)

VilletteBewerken

Je weet toch altijd weer verbeteringen te vinden in mijn vertalingen, grr. Op het gevaar af me onder de gebruikers te scharen die zich niet willen laten corrigeren: Wat is er beter aan je vertaling van de tweede zin? 'Ontworstelen' lijkt me niet helemaal de juiste term, Lucy Snowe doet namelijk niets om haar lot als huisvrouw te ontgaan: ze laat zich meevoeren. Verder is je vertaling veel langer, belangrijk bij een citaat. Ook keer je de zinsvolgorde om en eindigt niet krachtig. Zelf vind ik dat minder mooi. Of rammelt mijn vertaling grammaticaal? Floortje Désirée (overleg) 24 aug 2019 22:03 (CEST)

Ik zie dat ik al twee keer eerder heb aangeschreven over jouw correcties op mijn werk. Het is begrijpelijk als je er een beetje klaar mee bent; kijk zelf maar of je reageert. Floortje Désirée (overleg) 24 aug 2019 22:14 (CEST)
Nee hoor, je mag me natuurlijk altijd vragen om mijn wijzigingen te verantwoorden. Even puntsgewijs:
 • 'ontworstelen' – ik begrijp wat je bedoelt, maar juist in 'to break free' zie ik wel 'agency'; volgens de auteur van het citaat ontloopt ze niet door louter nietsdoen een bestaan als huisvrouw, maar spant ze zich daar actief voor in. Al is 'ontworstelen' misschien wat te sterk. 'Ontsnappen aan'?
 • om de een of andere reden vind ik de combinatie 'verwachte lot' niet zo goed klinken, en een constructie met 'te wachten staan' lijkt mij daarom beter.
Maar dit zijn nuances en geen halszaken. Er is een mogelijkheid dat ik het overleef als je die wijzigingen terugdraait. Marrakech (overleg) 26 aug 2019 16:57 (CEST)

Zonder wantBewerken

Zie ook hier, en bedankt, Hartenhof (overleg) 28 aug 2019 08:29 (CEST)

Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 7 sep 2019 03:00 (CEST)

Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Marrakech".