VB / ML / thanks / totaaloverzicht / bijdragen andere projecten/ aantal volgers (85)


Archief t/m 17 feb 2010
Archief t/m 26 jan 2011
Overlegpagina 2011 - 2013

Welkom op mijn overlegpagina; mijn reactie op uw vragen en/of opmerkingen kunnen vanwege uiteenlopende redenen op zich laten wachten.
Ik vraag hiervoor uw begrip.
Met vriendelijke groet, BlueKnight

VerifieerbaarheidBewerken

Ik heb je terugplaatsing van Brya's toevoeging opnieuw teruggedraaid. Dankzij jouw eerdere, voor mij merkwaardige, acties was het POV-sjabloon verdwenen, zodat de stemming onterecht beïnvloed is: men zag niet dat er overleg gaande was en de huidige versie betwijfeld wordt. Het lijkt me daarom beter dat nu slechts over het niet-controversiële deel gestemd wordt. Daarna kan altijd nog een extra stemming over Brya's toevoeging gehouden worden.

Het komt op me over alsof je de problemen met de tekst probeert te verzwijgen of in de doofpot te stoppen. Ook dat vind ik uiterst merkwaardig. Als ik onder normale situatie de zaak herstel plaats je het terug omdat je het "beter vindt" (zonder argumenten); als ik een sjabloon plaats om te laten zien dat de pagina controversieel is haal je dat weg; als er een stemming gaande is verschuil je je daarachter. Wat is nou eigenlijk je werkelijke bedoeling? Woudloper overleg 25 apr 2013 21:57 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Woudloper,
Mijn eerste indruk is dat je jouw eigen ideeën wil doordrukken en ik zie het als mijn taak om dat te voorkomen. Ik heb eerder op 14 januari op overlegpagina uitgelegd dat je met jouw actie eerder overleg lijkt te omzeilen.
Probeer meningsverschillen of verschil van inzicht niet via een editwar te beslechten maar via overleg op overlegpagina. Probeer daarbij de argumenten van ander te weerleggen of te accepteren. Als dat niet lukt, zoek dan hulp, bijvoorbeeld via WP:OG.
Ik probeer vanavond op overleg van WP:VER te reageren op meer recent overleg.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 26 apr 2013 07:42 (CEST)Reageren[reageer]
NB Mocht je het op prijs stellen dan wil ik een uitgebreide toelichting schrijven waarom ik de indruk heb dat je jouw eigen ideeën wil doordrukken.
Sorry, maar dit is wel het toppunt van hypocrisie. Het meningsverschil is klein vergeleken met het belang van verifieerbaarheid, maar er is inderdaad een gebruiker die zijn eigen ideeën probeert door te drukken:
 • Door een serie toevoegingen te doen op de pagina, waarbij hij de discussies op de overlegpagina negeerde. Daarbij gesteund door moderator Blueknight, die deze toevoegingen met hand en tand bleef terugplaatsen, ondanks het feit dat deze werden betwist.
 • Door, nadat er geen consensus bleek te zijn, een stemming te beginnen. Let wel, geen peiling, waarbij anderen verbeteringen, alternatieven of compromissen kunnen aandragen. De voorliggende vraag is bovendien niet het punt waarover controverse bestaat, maar het algehele principe van verifieerbaarheid. Wie kan daar tegen zijn? Op die manier wordt dus de eigen zin doorgedreven, gesteund door wederom moderator Blueknight. Iets vergelijkbaars gebeurde eerder bij het arbcomreglement, waar ook de eigen zin doorgedreven werd door deze toe te voegen aan meerdere wijzigingen waar vrijwel niemand iets op tegen kon hebben, en over dat geheel te laten stemmen. Ken je eigenlijk de achterliggende gedachte van stemmingen? Die zijn voor situaties waarover overleg plaatsgevonden heeft. Als controverse bleek had eerst getracht moeten worden in discussie een oplossing te vinden (dat gebeurde niet: op mijn argumenten en compromissen werd niet ingegaan). Als dat niet helpt, hoort eerst gepeild te worden, zeker in situaties waarin er geen consensus is. Derden kunnen immers oplossingen aandragen waaraan nog niet gedacht is.
 • Je hebt me eerder opgeroepen te overleggen. Dat heb ik gedaan. De gebruiker die zijn wil probeert door te drijven heeft daar slechts ad hominem op gereageerd, zie de overlegpagina. Jou heb ik ook proberen te benaderen en de drie laatste malen verliepen als volgt. De eerste van de drie keer haalde je mijn bericht gewoon weg en deed daarna of het nooit geplaatst was. De andere twee keer liet je het dan wel staan, maar heb je nooit gereageerd. Je hebt die nog openstaande vragen zelfs gearchiveerd. Hierboven roep je opnieuw op tot overleg, hoewel je weet dat ik dat al gezocht heb, je uit ervaring kunt weten dat daarop niet gereageerd gaat worden, en je jezelf blijkbaar van die plicht hebt vrijgesteld.
Ik begrijp niet wat ik nog meer kan doen. Nu gebruik je een (volgens mij onreglementaire) stemming om je terugdraaiingen te vergoelijken, en dat zou normaal een argument zijn, ware het niet dat je je voordat de stemming plaatsvond precies eender opstelde. Heb je daadwerkelijk niet door wat er rond WP:VER aan de hand is, of ben je misschien een sokpop van die gebruiker? Inmiddels houd ik rekening met dat soort opties, want je gedrag in dezen is voor mij totaal onverklaarbaar. Je "uitgebreide toelichting" zie ik dan ook graag tegemoet. Woudloper overleg 26 apr 2013 15:44 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Woudloper,
Jouw weergave van de gebeurtenissen zijn voor een deel wel juist, maar er lijken helaas ook een paar verkeerde aannames in te zitten.
Uit de manier waarop je naar mij verwijst hierboven leid ik af dat je gefrustreerd bent over de gang van de zaken en mijn rol daarin? Kun je proberen om eerst rustig te worden, zo verklein je het risico dat er onverstandige dingen gepubliceerd worden? Vraag 1
"Daarbij gesteund door moderator Blueknight, die deze toevoegingen met hand en tand bleef terugplaatsen, ondanks het feit dat deze werden betwist." - Wat ik deed, heb ik niet per se als een moderator gedaan. Ik had het ook als een gebruiker zonder knopjes gedaan. Maar als het verwijzen naar mijn moderatorschap jou beter uitkomt; het zij zo.
"Iets vergelijkbaars gebeurde eerder bij het arbcomreglement, waar ook de eigen zin doorgedreven werd door deze toe te voegen aan meerdere wijzigingen waar vrijwel niemand iets op tegen kon hebben, en over dat geheel te laten stemmen." - Voorafgaand aan de stemming over het arbcomreglement is er een lange discussie geweest, die ik met interesse gevolgd heb. Tijdens deze discussie heb ik veel ruimte en overleg gezien voor aanpassingen aan het voorstel, maar ik kan natuurlijk daar iets gemist hebben. Kun je een link aandragen of concreet benoemen wat er precies doorgedreven werd bij die stemming? Vraag 2 Wat de conclusie bij die stemming betreft heb ik aangegeven dat ik het niet helemaal eens ben met de gebruikte formulering.
In reactie op jouw vraag "Ken je eigenlijk de achterliggende gedachte van stemmingen?": Ik hoop dat ik die achterliggende gedachte wel ken maar verbeter me gerust hoor. Er heeft overleg plaatsgevonden. Hoewel een peiling niet verplicht is had je dit ook kunnen starten, dit kun je ook op dit moment doen. De stemming is vijf dagen van tevoren aangekondigd op Wikipedia:Mededelingen, waarbij in de tussenliggende vijf dagen er overleg is geweest over betreffende voorstel. Ik had zelf van tevoren of parallel aan de stemming een peiling over het al dan niet verplichten van bronvermelding georganiseerd, om de discussie daarover meer te scheiden van de discussie over verifieerbaarheid. Maar ja, iedereen maakt zijn eigen afweging.
"Je hebt me eerder opgeroepen te overleggen. Dat heb ik gedaan. De gebruiker die zijn wil probeert door te drijven heeft daar slechts ad hominem op gereageerd, zie de overlegpagina." - Als er ad hominem gereageerd wordt op normale overlegbijdragen van jou, dan is dat verkeerd. Spreek dan betreffende gebruiker daarop aan. Als dat niet helpt, zoek dan hulp om overleg weer op rails te krijgen.
"Jou heb ik ook proberen te benaderen en de drie laatste malen verliepen als volgt. De eerste van de drie keer haalde je mijn bericht gewoon weg en deed daarna of het nooit geplaatst was. De andere twee keer liet je het dan wel staan, maar heb je nooit gereageerd. Je hebt die nog openstaande vragen zelfs gearchiveerd." - De vragen zijn niet gearchiveerd maar verplaatst naar overlegpagina 2 vanwege de omvang. Twee van de vragen zijn inderdaad nog niet beantwoord en één van de (door mij verwijderde) vragen betrof een verzoek om onreglementair te handelen m.b.t. een uitspraak van de arbitragecommissie.Art. 5.12 Wat jouw suggestie betreft dat ik mezelf blijkbaar heb vrijgesteld van de plicht om vragen te beantwoorden: die plicht is er niet en ik heb me voorgenomen om iedere redelijke vraag te gaan beantwoorden. Ik neem daar soms veel tijd voor, met onder andere als doel de vraag op een rustige wijze te kunnen beantwoorden of hem op de goede manier te beantwoorden.
Je schrijft dat de stemming onreglementair is, waarom? Vraag 3 Wat is er volgens jou precies aan de hand rond WP:VER? Vraag 4
Mijn onverklaarbare gedrag zal ik alvast in het kort proberen te verklaren: het komt doordat mijn vertrouwen in jouw integriteit door de jaren heen helaas gestaag is afgenomen als gevolg van jouw handelswijze in de volgende kwesties: de kwestie rond arbcomzaak MMaerkk (waarbij Tjako een bemiddelende rol heeft gespeeld) en het aftreden van een aantal arbiters als gevolg daarvan, de vreemde gang van zaken bij arbcomverkiezingen van (november 2010 en) maart 2011, de gang van zaken rond arbcomzaak tegen Peter b en andere, ook recente, acties gericht tegen gebruikers die in het verleden niet zo aardig zijn geweest tegen jou. Lees ook even jouw mail van 7 september 2011 (12:59) terug. Ik krijg steeds meer het gevoel dat er iets niet klopt bij jou. Dat kan altijd nog ten goede veranderen. Misschien dat de uitgebreide versie van mijn toelichting - die mij iets meer tijd kost dan ik vanavond heb - die verandering ten goede kan bewerkstelligen?
Ik hoop hiermee jouw vragen hierboven beantwoord te hebben? Zie je de kans om mijn vragen te beantwoorden? Met vriendelijke groet, BlueKnight 26 apr 2013 23:39 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Blueknight,
Vraag 1: ik ben nog tamelijk rustig, maar voel me geschoffeerd door je opmerkingen. Je stijl van wat je zelf waarschijnlijk als "bemiddelen" of "sussen" beschouwt werkt niet. Dat beperkt zich overigens niet tot mij, je hebt afgelopen jaren gezien dat je in meerdere kwesties conflicten juist aanwakkerde in plaats van iets op te lossen. Het ligt eraan dat je enerzijds lijkt te proberen je gesprekspartner te sussen, maar anderzijds elders de zaak persoonlijk maakt door ad hominem opmerkingen. Gebruikers die meer ervaren zijn dan jezelf hoor je niet aan te spreken alsof ze kinderen zijn, of alsof ze niet weten hoe het project werkt. Concreet: als ik me opwond was het omdat je een ad hominem in je bewerkingssamenvatting zette ("drammen") en de opmerking maakte dat ik "mijn eigen ideeën probeer door te drukken". Dat is onterecht. Ik heb juist zeer veel geduld betracht in dit geval en niets proberen "door te drukken", maar via overleg proberen de meningen van anderen te peilen. Door de pagina hangende overleg ter stemming voor te leggen heeft Brya de zaak op scherp gesteld. Het is nu ineens alles of niets, en dat was de reden dat ik drastisch probeerde in te grijpen. In mijn woordenboek is terugdraaien altijd drastisch. Hetzelfde geldt voor tegenstemmen, laat staan blokkeren. Zoiets doe je alleen als er geen andere uitweg is - in dit geval draaide ik terug omdat het overleg genegeerd werd en geprobeerd werd iets te forceren.
Ik zie het schrijven van een eventuele richtlijn als een zaak voor de lange termijn. Ik heb op 20 okt 2010 10:29, alweer drie jaar geleden, een tiental problemen met deze pagina op de overlegpagina aangekaart. Sommige van die problemen hebben betrekking op de opzet van de pagina, andere op de inhoud. Ik heb niet in alle gevallen een oplossing voor die problemen, en zo ik die al heb, twijfel ik sterk aan mijn ideeën. Jij was destijds de enige gebruiker die reageerde. Je gaf aan 2 van de aangetroffen problemen te erkennen. Verder reageerde niemand, waaruit ik de indruk kreeg dat er op dat moment te weinig interesse was voor een richtlijn over verifieerbaarheid om verder te komen. Dat betekent niet dat de 10 problemen ineens verdwenen zijn (alleen de eerste -"titel"- kan met enige fantasie wel als opgelost beschouwd worden in de zin dat er consensus lijkt te zijn). Had ik nu, zoals je denkt, "eigen ideeën proberen door te drukken", dan had ik heel anders gehandeld - dan had ik dat gebrek aan betrokkenheid van anderen aangegrepen om mijn ideeën aan de pagina toe te voegen. Stelt dit je gerust?
Je geeft een aantal punten aan waarom je aan mijn integriteit bent gaan twijfelen. Ik zie echter een sterke rode draad in die punten en dat ligt niet aan mijn integriteit, maar aan mijn idee over hoe we elkaar op dit project moeten behandelen - inclusief moderatoren. Ik heb vanaf 2006 (toen ik tegen mijn zin bij het modereren werd betrokken n.a.v. de zaak Torero) mijn standpunt hierin niet veranderd: een blokkade kan pas opgelegd worden als andere manieren tot een oplossing te komen volkomen uitgeput zijn, en dan nog alleen met mate. Zo zou het n.m.m. ook in de richtlijn horen te staan. Daar tegenover staat het standpunt dat blokkades welhaast automatische strafmaatregels zijn die zonder waarschuwing kunnen worden uitgedeeld. In mijn beleving werkt dat niet. Begrijp je dit - ik bedoel het feit dat hier twee principiële zienswijzen tegenover elkaar staan? Merk trouwens op dat de huidige richtlijn, die verre van perfect is, op dat punt dichter bij mijn standpunt staat dan bij dat van de blokkadeliefhebbers: er staat immers dat blokkade niet bedoeld is als straf.
Daarnaast meen ik dat arbcomuitspraken naar richtlijnen verwijzen, niet andersom. Voorbeeld (RJB): in mijn beleving heb ik jou niet opgeroepen tegen een arbcomuitspraak te handelen - ik vroeg je slechts de richtlijn over verhogingen (en daarmee het blokkademiddel) soepeler te hanteren (maar zelfs als de oproep als onreglementair beschouwd wordt, is me niet duidelijk waarom je geen reactie plaatste). Op precies dezelfde manier kwam ik ooit met een aantal moderatoren in botsing over MMaerkk. Ik meen toen niet begrepen te zijn. Of dat is omdat men mijn standpunt over blokkades zelf niet begrijpt, of niet begrijpt dat ik daarin principieel en consequent ben, weet ik niet. Ik heb moeite de gedachten te volgen van iemand als Lymantria, die denkt dat een blokkade opleggen, zonder waarschuwing, op grond van ongebruikelijke interpretaties van richtlijnen, problemen oplost. Het is voor mij glashelder dat de eerste reactie van gebruikers op blokkades altijd escalatie is - dat is een observatie die je door de jaren heen opnieuw en opnieuw kunt maken.
Dan je opmerking dat sprake is van ressentiment van mijn kant. Wat het geval kan zijn, is dat als ik merk dat iemand mijn integriteit ter sprake stelt omdat men mijn standpunt niet deelt of begrijpt, ik zelf aan die persoon begin te twijfelen. Daarom heb ik in het verleden allicht wel tegen functies gestemd voor gebruikers die eerder tegen mij ageerden/stemden, of liever: tegen mijn principes. Voorbeeld: ik zou niet snel tegen een functie voor Peter b stemmen, omdat hij niet tegen mijn principes is of handelt, ze zelfs tot bepaalde hoogte deelt. Anderzijds zou ik tegen CaAl kunnen stemmen, omdat hij andere principes aanhangt, ondanks dat ik de samenwerking met CaAl juist altijd bijzonder prettig heb ervaren. Voorbeeld 2: het feit dat ik ooit tegen Annabel gestemd heb lag er niet aan dat deze me aanviel over MMaerkk, maar eraan dat uit die aanvallen bleek dat ze totaal niet in staat bleek mijn standpunt zelfs maar te (h)erkennen. Iets vergelijkbaars gebeurde laatst met Lymantria. Ik stemde niet tegen omdat ikzelf het slachtoffer van de blokkade was, maar mede omdat uit de blokkade (en de uitleg daarbij) bleek dat hij niet inziet dat zijn standpunt uitzonderlijk is, dat er andere principiële standpunten mogelijk zijn, en dat zijn methodes voor escalatie zorgen. Ik twijfelde dus niet aan de integriteit van Lymantria of Annabel, wel aan hun principes en inzicht in mijn principes.
Ik vind het trouwens merkwaardig dat je ook Peter b noemt, omdat je (in mijn beleving) in dat geval zelf voor meer escalatie zorgde. De reden dat Peter op mijn opmerking extremer reageerde was volgens mij slechts dat hij mij hoger had zitten dan jou. Dat was wederzijds: tot hij die rare beschuldiging tegen de arbcom plaatste, was hij een van mijn favoriete collega's. Daarom zie ik ook in dat geval niet waarin het ressentiment zou schuilen.
Tenslotte wil ik graag kenbaar maken dat ik ook aan jouw integriteit nooit heb getwijfeld, maar dat je flirt met het blokkadestandpunt me over je principes doet twijfelen. Dat vind ik wel een beetje vreemd, omdat ik uit de gesprekken die we in de arbcom hadden een heel andere indruk van je kreeg. Is dit behulpzaam? Kun je hier iets mee? Over verifieerbaarheid zullen we het nog moeten hebben, dus de antwoorden op vragen 2 t/m 4 houd je van me tegoed. Eén ding kan ik wel voorspellen. Het feit dat Brya uit de stemming gaat concluderen dat de pagina straks als richtlijn beschouwd moet worden zal een extra obstakel zijn om tot overleg en verbetering te komen. Woudloper overleg 27 apr 2013 06:40 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Woudloper,

Gezien een positieve verandering in de aard van jouw (overleg)bijdragen in de afgelopen periode wil ik voorstellen om het hierbij te laten, om van een fijne kerst te genieten en vooruit te kijken naar een goed 2014.

Zie je misschien de gelegenheid om een inhoudelijke reactie te leveren op mijn verzoek om een review van Wikipedia:Verifieerbaarheid en de eerste opzet van een nieuwe stemming?

Bij voorbaat dank en een fijne kerstavond toegewenst,

BlueKnight 24 dec 2013 15:06 (CET)Reageren[reageer]

Philips Ram (1753-1817)Bewerken

Beste Blueknight, even een vraag om verduidelijking. Betekent deze stelling dat copyvio toegestaan wordt op Wikipedia, mits het artikel maar dusdanig bewerkt wordt waardoor de oorspronkelijke copyvio niet meer of niet meer geheel te zien is? Bijvoorbeeld, ik kopieer het artikel Philips Ram van de hand van Willem Edmond van Dam van Isselt (1870-1951) uit het NNBW en plaats dat op Wikipedia. Vervolgens bewerk ik het artikel direct tot de huidige versie. Ben jij echt van oordeel dat er dan geen sprake is van een auteursrechtenschending? Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 28 apr 2013 21:23 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Gouwenaar,
Ik ben niet van mening (geweest) dat hier geen sprake is van auteursrechtenschending.
Op de Nederlandstalige Wikipedia wordt - met succes - door een aantal mensen op een actieve wijze bepleit dat copyvio in bewerkingsgeschiedenis gehandhaafd wordt, hoewel dit in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van WMF. Ik heb een voorzichtig begin gemaakt om deze situatie te rechtzetten Wikipedia:Stemlokaal/Verbergen versies bij auteursrechtenschending. Het appelleren aan de (gezonde) tegenzin om moderatoren meer bevoegdheden te toekennen, het tegenstemmen vanwege wikipolitieke overwegingen, aversie tegen de stemcoordinator en/of het stemmen op basis van onjuiste veronderstellingen kunnen helaas ertoe leiden dat dit voorstel voor de derde keer niet aangenomen wordt.
Totdat een dergelijk voorstel aangenomen wordt is de enige mogelijkheid die voor de dienstdoende moderator in de huidige situatie openstaat: niets doen. Al met al een onwenselijke situatie.
Zou je me daarom willen helpen met het voorbereiden van dit voorstel?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 30 apr 2013 08:17 (CEST)Reageren[reageer]
Er is imo sprake van twee verschillende situaties, t.w.
 1. een artikel waar later zaken aan zijn toegevoegd gebaseerd op een auteursrechtenschending. In dat geval worden die auteursrechtenschendingen teruggedraaid, maar blijven ze zichtbaar in de bewerkingsgeschiedenis cf deze uitspraak van de gemeenschap.
 2. een artikel dat gestart is op basis van een auteursrechtenschending. Indien direct wordt geconstateerd dat een artikel een overduidelijke auteursrechtenschending is dan kan die zelfs als nuweg worden verwijderd. Het wordt iets gecompliceerder indien de auteursrechtenschending in een latere fase wordt vastgesteld en er al bewerkingen hebben plaatsgevonden. Maar ook dan is verwijdering van het artikel imo gewoon mogelijk. Er behoeven dan geen versies te worden verborgen en er kan een 'schone' start met een nieuw artikel gemaakt worden. Kennelijk is hier ruimte voor interpretatieverschillen. Jij handhaaft het artikel Philips Ram, maar een dag later wordt het artikel over zijn vader Jan Jacob Ram vanwege exact dezelfde reden door mij genomineerd wel - en imo terecht - verwijderd. Gouwenaar (overleg) 30 apr 2013 12:26 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Gouwenaar,
Ik ben het met je eens dat er enige ruimte is om de uitslag van beide stemmingen (zie ook Wikipedia:Stemlokaal/Wijziging_van_het_auteursrechtenbeleid) op verschillende manieren te uitleggen. Mij lijkt het daarom beter om dit eerst op een goede en onomstreden wijze te regelen in onze richtlijnen, ook om dergelijke discussies in de toekomst te voorkomen.
Het staat je (en anderen) geheel vrij om dit artikel opnieuw voor verwijdering te voordragen. Ik had besloten om het artikel niet te verwijderen vanwege de door jou genoemde complicatie (parafrasering achteraf) maar kan me goed voorstellen dat een aantal andere moderatoren daarmee veel minder moeite hebben. Mocht dit eerder regel dan uitzondering zijn / worden dan zal ik in de toekomstige TBP-sessies daarop anticiperen.
Met vriendelijke groet, 1 mei 2013 21:09 (CEST) BlueKnight
Beste Gouwenaar,
Inmiddels is de richtlijn zodanig aangepast dat versies verborgen mogen worden.[Bron] Kunt u aangeven welke versies verborgen moet worden in verband met (on)voldoende parafrasering?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 26 jan 2016 21:18 (CET)Reageren[reageer]

OverdrevenBewerken

Vind je het niet wat overdreven om hier te reverten? Even een typfoutje van iemand verbeteren en een verwijzing naar een niet-bestaand sjabloon weghalen, daar struikelt over het algemeen niemand over. Als er nou echt inhoudelijk diongen veranderen dan is reverten prima, maar hier vind ik het wat overdreven. Groeten, Olivier Bommel 4 mei 2013 14:34 (CEST)Reageren[reageer]

Ha Olivier,
Ben het met je eens dat het overdreven is om zoiets te reverten, maar soms kan het geen kwaad om wat te overdrijven, met oog op de ongeschreven wikimores m.b.t. het (ongevraagd) bewerken van andermans GP's en/of overlegbijdragen.
Dat het betreffende notoc-sjabloon niet meer bestaat wist ik nog niet ten tijde van revert.
Groeten, BlueKnight 5 mei 2013 22:13 (CEST)Reageren[reageer]
Off-topic: Is er ooit een NOTOC-sjabloon geweest? Ik gebruikte altijd het magic word, dus __NOTOC__ in plaats van {{notoc}}. Kan er misschien verwarring tussen die twee zijn geweest? On-topic: woedende reacties na schijnbare kleinigheden (die achteraf soms niet zo klein bleken) hebben mij voorzichtig gemaakt. — bertux 5 mei 2013 22:40 (CEST)Reageren[reageer]
Offtopic: Ik nam aan dat NOTOC net als __NOINDEX__ ook een bijbehorend sjabloon had ({{noindex}}), vandaar. BlueKnight 8 mei 2013 22:52 (CEST)Reageren[reageer]

Aartsbisdom DiamantinaBewerken

Goed, ik heb een fout gemaakt, maar het je redenatie beloont de groffe gedragwijze van Peter b. Je zegt zonder meer: als je maar grof genoeg bent, verwijdering ik een Februari-artikel wel om van het gezeur af te zijn. Alleen is dat nu net iets dat Peter heel graag wil. Je hebt hem dus mooi in de kaart gespeeld. Tis jammer, maar het zei zo. The Banner Overleg 8 mei 2013 22:11 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi The Banner,
Ter geruststelling, doorslaggevend bij mijn beslissing waren de argumenten in de laatste vijf bijdragen in de discussie op beoordelingspagina van 26 april 2013, 19:40 tot en met 27 april 2013, 17:38 en ondanks Peters vermeende grofheid. Ik vind dat je nu vrij sportief reageert; mag ik je aanraden om eens te proberen je niet teveel te aantrekken van zijn "groffe gedragswijze", door er simpelweg overheen te kijken. Je laat jezelf dan minder beïnvloeden door dat gedrag.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 8 mei 2013 22:52 (CEST)Reageren[reageer]
Juist, ook zo'n lekkere argumentatie. Is het je opgevallen dat elk artikel van Februari dat ter beoordeling komt van een moderator ook verwijderd word? Sorry, ik geloof er niet meer in dat jullie op feiten beoordelen maar op auteurs en nominators. The Banner Overleg 9 mei 2013 02:56 (CEST)Reageren[reageer]
Ow, en je acties rond Zef Simoni bevestigen dat nog eens een keer. The Banner Overleg 9 mei 2013 02:58 (CEST)Reageren[reageer]
Volgens mij heb ik een aantal artikelen van Februari behouden, die door jou genomineerd waren en door Tekstman van tertiaire bronnen voorzien werden? Zef Simoni heb ik te laat op de avond in behandeling genomen en - afgeleid door de manier waarop de discussie gevoerd werd - niet doorgekregen dat het binnen 24 uur verwijderd werd wegens copyvio. Vriendelijk verzoek om bij de feiten te blijven en niet (weer) dingen erbij te verzinnen. Mvg, BlueKnight 9 mei 2013 08:14 (CEST)Reageren[reageer]

VraagBewerken

Ik merk dat je, na op WP:VER, ook elders Brya's bewerkingsoorlogen voor hem voert ([1], [2]). Hoewel ik het plaatsen van de links naar WP:VER ondersteun, valt me wel op hoe snel je Aiko's acties terugdraaide, ook zonder overleg te zoeken (Aiko is iemand die hier al jaren nuttig bijdraagt, waarom zou je die tegen het hoofd stoten - een berichtje is toch zo geplaatst?). Het komt nogal afdwingend en autoritair over. Diezelfde indruk heb ik ook van de acties van Brya rond hetzelfde onderwerp, inclusief de afgelopen stemming.

Vanwege die overeenkomst kwam een vervelend vermoeden in me op. Ik vraag het maar liever op de man af: ben jij een sokpop van Brya? Woudloper overleg 9 mei 2013 14:30 (CEST)Reageren[reageer]

Verzoekpagina voor commentarenBewerken

Beste Blueknight, ik heb de pagina Wikipedia:Verzoekpagina voor commentaren vanochtend onder handen genomen en daarbij jouw verzoek verplaatst naar een subpagina, zodat de inhoud van de verzoekpagina overzichtelijker is en zodat gebruikers een afzonderlijk verzoek op hun volglijst kunnen zetten. Met vriendelijke groet, Mathonius 10 mei 2013 05:03 (CEST)Reageren[reageer]

Bedankt! BlueKnight 10 mei 2013 13:50 (CEST)Reageren[reageer]

Hou je erbuitenBewerken

Hou je erbuiten. - Aiko 10 mei 2013 13:26 (CEST)Reageren[reageer]

Nee. BlueKnight 10 mei 2013 13:50 (CEST)Reageren[reageer]
Je grijpt boven je macht. - Aiko 10 mei 2013 14:39 (CEST)Reageren[reageer]
Klopt helemaal. En naïef en een drammer. BlueKnight 10 mei 2013 14:56 (CEST)Reageren[reageer]
Dat is zeker geen nieuws. The Banner Overleg 10 mei 2013 15:31 (CEST)Reageren[reageer]

DankBewerken

Ik heb geen flauw idee waarom Aiko zich opstelt zoals hij zich opstelt; ik ken hem niet anders. De enige aanleiding die ik ooit gezien heb is zijn diepe haat jegens Verifieerbaarheid (in de trant van met wat er in de literatuur staat heb ik niets te maken, inhoud verzin ik zelf wel). Zijn verwijzing naar een religieuze titel is wel suggestief voor wat betreft zijn opvattingen. - Brya (overleg) 12 mei 2013 10:38 (CEST)Reageren[reageer]

Offtopic; deze aflevering ooit gezien? Mvg, BlueKnight 21 mei 2013 20:54 (CEST)Reageren[reageer]

BeoordelingsfoutenBewerken

Beste Blueknight, het blijft me toch irriteren. Middenin een discussie met een ietwat onwillige Aiko verrijs je uit je overlegstoel om hem van het ene op het andere moment te blokkeren. Dat had je uiteraard aan een niet-betrokken moderator moeten overlaten. Je ziet ook dat er niets goeds van komt, een vervelende discussie tussen Robotje en Peter b.

In het voorbijgaan breng je ook geheel zonder directe aanleiding een smeer aan op Woudlopers integriteit. En op zijn opmerking daarover houd je je stil. Ik heb bijna alweer spijt van mijn voorstem bij je herverkiezing. Glatisant (overleg) 15 mei 2013 15:40 (CEST)Reageren[reageer]

Zie aub. ook mijn reactie hier. Paul K. (overleg) 15 mei 2013 16:39 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Glatisant,

Voor de goede orde en voor de tweede keer: ik had geen overleg of een discussie met Aiko; ik heb Aiko op 10 mei 2013 om 12:54 op diens overlegpagina gevraagd om de gedane uitspraken alsnog te toelichten cq. te onderbouwen. Gevraagd welke schade Brya zou aanrichten. Gevraagd waarom hij/zij volgens Aiko een "geslepen trol" zou zijn. In plaats van die vragen te beantwoorden verwijst Aiko naar een boek, worden de gewraakte, ongefundeerde uitlatingen teruggeplaatst, begint steeds meer druk te uitoefenen op mij om niet meer te doorvragen, om de andere kant te opkijken en mijn verantwoordelijkheid niet te nemen. De vragen werden inhoudelijk door Aiko ontweken. Het herhaaldelijk en doorgaand plaatsen van ongefundeerde, zware uitspraken over andere gebruikers is schadelijk en blokwaardig.
"Dat had je uiteraard aan een niet-betrokken moderator moeten overlaten." - Dat had ik aan een niet-betrokken moderator kunnen overlaten maar ik heb de bewuste afweging gemaakt om in dit geval de beslissing om wel/niet te blokkeren niet aan een andere moderator te overlaten.
"Je ziet ook dat er niets goeds van komt, een vervelende discussie tussen Robotje en Peter b." - De discussie tussen Robotje en Peter b ging (aanvankelijk) over de reden voor de tweede blokkade van drie dagen die niet door mij is opgelegd. Zoals je het verwoordt wordt de discussie hierover voor een groot deel op mijn conto geschreven? Zou er in het andere geval helemaal geen vervelende discussie op WP:RB ontstaan zijn? Jouw stelling komt wat non sequiturachtig over op me.
"In het voorbijgaan breng je ook geheel zonder directe aanleiding een smeer aan op Woudlopers integriteit. En op zijn opmerking daarover houd je je stil." - Dit is niet correct, de directe aanleiding was de voorgaande bijdrage van Aiko waarbij verwezen wordt naar een bijdrage van Woudloper om e.e.a. te onderbouwen. Ik heb daarop in mijn bijdrage geprobeerd te uitleggen waarom ik niet veel waarde hecht aan dergelijke bijdragen van Woudloper. Ik schreef: "Een deel van zijn bijdragen zijn inhoudelijk sterk, maar dat neemt niet weg dat ik door mijn ervaring met hem inmiddels twijfel aan zijn integriteit.". Zou je het op prijs stellen als ik een reactie geef op "zijn opmerking daarover" en/of met een uitgebreide onderbouwing kom waardoor deze twijfel bij mij is ontstaan? Het kan zijn dat ik bepaalde dingen op een andere manier moet zien. Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben?

Mvg, BlueKnight 19 mrt 2011 18:41 (CET)Reageren[reageer]

Non sequitur. Woudloper overleg 16 mei 2013 16:54 (CEST)Reageren[reageer]
Indien een bijdrage met diverse links en verifieerbare zaken onderbouwd is, dan gaat zoiets sterk richting non sequitur, dat ben ik het met je eens. Anders wordt het als een bijdrage weinig links en onderbouwing bevat maar des te meer door diverse aannames en uitlatingen zwaar leunt op het woord van de bijdrager, dan gaan diens motieven en geloofwaardigheid een grotere rol spelen. BlueKnight 21 mei 2013 20:54 (CEST)Reageren[reageer]
Je vindt dus dat mijn geloofwaardigheid wegvalt omdat ik mijn motieven opschreef? Dat is opnieuw non sequitur. Persoonlijke uitgangspunten en motieven kun je niet met links onderbouwen. Ofwel je vertrouwt dat waar is wat ik over mijn uitgangspunten schreef, ofwel niet. Als je dat niet doet betekent dat, dat je me sowieso al niet geloofde.
Begrijp je het verschil in betekenis tussen de woorden "integriteit" en "vertrouwen"? Als dat niet het geval is kan het je lasterlijke opmerkingen jegens mij verklaren. Woudloper overleg 22 mei 2013 01:28 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Paul K.
Dank voor jouw bijdrage aan deze discussie.
Mvg, BlueKnight 15 mei 2013 21:23 (CEST)Reageren[reageer]
Bedankt voor je antwoord, ik laat het hierbij. Er staat overigens een vreemde datering onder! Glatisant (overleg) 19 mei 2013 03:22 (CEST)Reageren[reageer]
Graag gedaan, betreffende datum verwijst naar een eerdere bijdrage van jou. Mocht je je in de toekomst weer (aan mij) irriteren, laat het ajb me direct weten. Mvg, BlueKnight 21 mei 2013 20:54 (CEST)Reageren[reageer]
Pas nu zie ik waar je het over hebt, het gaat om deze opmerking van mij uit 2011. Ik schreef toen: Inderdaad brengt het huidige systeem je in de verleiding door tactische tegenstemmen de kandidaat van je voorkeur een treetje hoger te zetten, ook al heb je in feite niets tegen iemand. Mag ik vragen waarom je dáárop terug bent gekomen, voelde je je erdoor gekwetst? Heb je het al die tijd bewaard, of heb je mijn naam gewikigoogeld? Of komt het door mijn opmerking hierboven dat ik mijn stem heroverwoog? Je bent wel scherp, als je er echt in gaat! Glatisant (overleg) 22 mei 2013 03:04 (CEST)Reageren[reageer]

Opmerking verwijderd van OP; toelichtingBewerken

Dag Blueknight, ik heb je meest recente bijdrage op mijn OP weer verwijderd. Ter illustratie wil ik je er nogmaals aan herinneren:

 • dat er hier en hier nog steeds een hele reeks vragen van mij aan jou open staat (je kunt het allemaal natuurlijk wel leuk archiveren zodat je geen antwoord meer hoeft te geven, maar dat vind ik persoonlijk toch iets te gemakkelijk);
 • dat ik je door mij als hinderlijk ervaren gedrag ook hier al heb aangekaart, inclusief een uitgebreide toelichting;
 • ten slotte dat ik reeds eerder heb verklaard (in bewerkingscommentaren e.d.) dat ik geen enkele bemoeienis van jouw kant naar mij toe meer wens, totdat je alsnog op al deze vragen bent ingegaan.

Met name wacht ik nog altijd op een zeer goede verklaring en/of een duidelijk excuus voor deze [3] volkomen valse, ongegronde en belachelijke aantijging en voor de belachelijke manier waarop je op de OP van Pieter2 intervenieerde [4], terwijl ik daar niets anders deed dan de integriteit van zijn werkwijze te controleren (wat, naar achteraf is gebleken, heel erg nodig was!).

Het is nu eenmaal niet meer dan normaal dat je ingaat op de redelijke wedervragen van iemand anders, zeker als je jezelf tegelijkertijd om wat voor reden dan ook in de positie waant om die persoon bij herhaling op zijn plaats te zetten, zoals hier overduidelijk het geval is. Groeten, De Wikischim (overleg) 26 mei 2013 21:35 (CEST)Reageren[reageer]

Dag De Wikischim,
Ik begrijp jouw wens dat ik me op geen enkele manier meer bemoei met jou, vanwege de aard en karakter van een deel van jouw bijdragen kan ik helaas niet aan die wens voldoen.
Ik begrijp dat je deze wens koppelt aan het uitblijven van een reactie op jouw vragen, dat je die koppeling maakt wil niet zeggen dat ik dat ook doe.
Jouw stelling dat ik e.e.a. heb gearchiveerd klopt niet, ik heb de overlegpagina verplaatst vanwege de omvang ervan.
Pieter2 heeft op zijn overlegpagina het volgende aangegeven: "Nou Bleuknight, het is aardig dat je het voor me opneemt, maar ik ben wel in staat om mijn eigen woordje te doen. En daarbij komt nog dat Wikischim een aantal bijdragen van mij heeft gewikificeerd, dus in die zin wel goed bezig was. Dus storm in een glas water enzo... Groetjes. Pieter2 (overleg) 10 feb 2013 00:12 (CET)". Ik voorzag veel onrust en wilde deze voorkomen, met oog op de verstoring van de werksfeer. Dat is mij helaas niet gelukt. De kwestie met copyvio had bijvoorbeeld op een andere manier opgelost kunnen worden, met minder onrust.
Ik merk dat ik veel moeite heb om te reageren op de vragen die je eerder hebt gesteld, doordat ik deze vragen, in combinatie met de gemaakte opmerkingen, beschouw als een poging om mij uit balans te brengen (al dan niet ten onrechte). Ik wil je daarom vragen om de vragen die je eerder gesteld hebt hier nogmaals te stellen maar dan kort, bondig en zakelijk. Zodat het voor mij minder moeilijk is om deze alsnog te beantwoorden.
Tot slot nog de kanttekening dat we in andere situaties min of meer (in)direct overleg hebben gevoerd, waarbij ik geen opmerkingen heb gekregen van jou. Ik begrijp hieruit dat je vooral veel moeite hebt met terugkoppeling m.b.t. jouw gedrag maar zie dat je de gegeven terugkoppeling in beperkte mate toch wel oppakt gedurende een beperkte periode en dat vind ik ergens wel positief.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 26 mei 2013 22:40 (CEST)Reageren[reageer]
Wat het recente geval waar je mij over aansprak betreft, is het zo dat brimz zelf als eerste op een verzoek van mij reageerde op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen, met de impliciete suggestie dat dat verzoek nergens op sloeg (Je moet geen ongebruikelijke woorden gaan gebruiken om een heel gebruikelijk onderwerp te benoemen omdat dat de analogie zou bevorderen, terwijl bejaardheid wel degelijk een bestaand woord is en het natuurlijk al helemaal kolder is om vijandschap een "ongebruikelijk woord" te noemen) en maakte hij de nog suggestievere opmerking: Ik hoop dat je een grapje maakt. Met name dat laatste kwam voor mijn gevoel neer op een verdachtmaking van mijn edits, dat ergerde me en daar heb ik brimz dan ook over aangesproken. Ik wil wel toegeven dat dat niet op een erg vriendelijke manier is gebeurd, maar bedenk in dit verband dat ik me door brimz inmiddels al heel lang in buitengewone mate op de kast gejaagd voel en hij vooralsnog geen enkel teken tot bereidheid heeft getoond om dit gedragspatroon naar mij toe aan te passen. Mijn huidige toon is het resultaat van deze jarenlange frustratie.
Verder wil ik er nog op wijzen dat ik mijn eerdere vragen aan jou weliswaar soms wat omslachtig heb geformuleerd, maar niettemin naar mijn eigen idee zeer duidelijk, en dat ik nog altijd heel graag een paar antwoorden zou willen hebben. Aangezien je daarbij zelf ook enkele dingen hebt geschreven die voor mij zeer grievend zijn, blijf ik erbij dat je dat eerst nader moet toelichten vooraleer op een hernieuwde vertrouwensbasis kan worden doorgewerkt. Anders beschouw ik elke bemoeienis van jouw kant hoe dan ook als zinloos. Dat je deze wedervragen aan jouw adres ziet als een "poging om je uit balans te brengen", geeft al aan dat we althans wat dit betreft in feite helemaal niet op dezelfde golflengte zitten. Moet daar misschien eerst eens aan gewerkt worden, als je je dan toch per se geregeld met mij wilt inlaten (ondanks mijn herhaalde verzoeken daarmee te stoppen)?
Als ik jou tenslotte ook eens wat terugkoppeling over je eigen gedrag mag geven: misschien moet je je eens alleen bemoeien met conflicten tussen andere gebruikers als je echt goed bent ingewerkt in de materie en bovendien op korte termijn ook echt iets kunt uitrichten, zodat anderen bijv. geen maanden hoeven te wachten totdat je een nieuwe reactie geeft. Soms weten ze zelf dan niet eens meer waar het ook alweer over ging. Verder je vooral ook niet met teveel tegelijk gaan bezighouden.
Groeten, De Wikischim (overleg) 27 mei 2013 10:08 (CEST)Reageren[reageer]
De hierboven genoemde impliciete suggestie is volledig voor rekening van De Wikischim, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Als iemand z'n frustratie niet anders kunt kanaliseren dan opmerkingen als "als je het voor alles maar in je hoofd prent", dan moet je niet vreemd opkijken als je eens wat tegengas krijgt. Beetje vreemd ook dat De Wikischim nog zo'n frustratie tegen mij heeft; op afgelopen week na is het een hele tijd terug dat ik de Wikischim voor het laatst actief heb opgezocht. En is het zo dat De Wikischim alles mag roepen, maar dat dezelfde Wikischim in de gordijnen vliegt als er iemand wat terugfluistert. Ik weet zeker dat ik een regblokverzoek aan mijn broek had hangen als ik tegen de Wikischim had gezegd "als je het voor alles maar in je hoofd prent". Laat ik het hier maar bij houden. M.vr.gr. Brimz (overleg) 27 mei 2013 12:27 (CEST)Reageren[reageer]
De reden dat ik die frustratie tegen brimz nog steeds koester, heb ik hierboven reeds helder uiteengezet, meen ik. Brimz' houding tegen (onder andere) mij komt (iig op mij) aanmatigend over en daarbij schuwt Brimz vaak geen ad hominems, zoals ook nu weer (blijkens zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten ... dezelfde Wikischim in de gordijnen vliegt als er iemand wat terugfluistert). Ook beweert hij zoals altijd dat hemzelf geen greintje schuld treft, nee, het zijn altijd maar weer de anderen. Het gaat nu alles bij elkaar al een jaar of vier zo, maar zolang brimz deze houding niet aanpast, vrees ik dat er niet uit deze langdurige impasse te geraken valt. Afijn, desnoods moet ik me dan maar over pakweg tien jaar nog op dezelfde manier over brimz' houding beklagen, als het niet anders kan. De Wikischim (overleg) 27 mei 2013 12:45 (CEST)Reageren[reageer]
P.S. Wat brimz misschien gewoon eens zou moeten doen, is zich afvragen hoe het op collega's overkomt als hun edits over een bepaald onderwerp (bijv. de biochemie, de geschiedenis van Egypte of kernenergie), zonder enige poging tot het bereiken van consensus doodleuk worden weggemoffeld met veelal niet of nauwelijks concreet onderbouwde non sequitur-argumenten als "ondeskundige vertaling van andere WP", "in slecht Nederlands geschreven", "niet encyclopedisch, want wikipedia is geen krant of plek om te betogen tegen kernenergie", etc etc. Vaak had de tekst in kwestie ook zo even verbeterd kunnen worden, maar wordt daar geen enkele poging toe gedaan. Dat is ook de voornaamste reden dat ik al sinds 2010 geen artikelen over biochemie meer schrijf voor wikipedia, ik voelde me bij dit onderwerp voortdurend in de wielen gereden door brimz, terwijl er naar mijn idee geen enkele poging werd gedaan (noch van hem, noch van anderen) daadwerkelijk iets aan mijn teksten te verbeteren. Reacties betreffen vooral opmerkingen over jouw eigen overlegstijl. Ja, daar zal best wel eens wat op aan te merken zijn, maar doordat er vervolgens helemaal niet naar de oorzaak wordt gekeken valt een belangrijk deel van de context weg. De Wikischim (overleg) 27 mei 2013 13:03 (CEST)Reageren[reageer]
Tot besluit wil ik hier nog even aan toevoegen dat ik bovenstaande reactie (...) doordat ik deze vragen, in combinatie met de gemaakte opmerkingen, beschouw als een poging om mij uit balans te brengen buitengewoon ergerlijk vind. Op mij komt dit over als een goedkope manier om maar niet op mijn vragen in te hoeven gaan, daarnaast bevat het ook nog eens alweer een ongefundeerde aantijging aan mijn adres (ik zou de boel willen manipuleren door je uit balans te brengen). Ik zou anders echt niet weten hoe ik e.e.a. nog duidelijker zou kunnen formuleren. Jij bent vorig jaar verder als eerste begonnen door op allerlei pagina's vervelende en insinuerende opmerkingen naar mij toe en over mij te maken. Steeds als ik daarover logischerwijs verhaal kom halen, reageer je of helemaal niet of je zoekt zoals nu een tamelijk doorzichtige uitvlucht. Het moge inmiddels allang zeer duidelijk zijn dat ik al deze interventies aan mijn adres - in combinatie met het structureel uitblijven van reacties op wedervragen - geenszins op prijs stel, zeker niet na de diverse grofheden die ik van jou daarbij inmiddels te verduren heb gehad en waarvoor je tot op heden weigert ook maar een woord van verontschuldiging aan te bieden. Ik verzoek je dan ook bij deze nogmaals (en wat mij betreft nu echt voor de laatste keer) hiermee te stoppen, temeer daar je anderen zo ook weer de gelegenheid biedt om zich op een door mij ongewenste manier met mij in te laten. De Wikischim (overleg) 31 mei 2013 11:39 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi De Wikischim,

"Aangezien je daarbij zelf ook enkele dingen hebt geschreven die voor mij zeer grievend zijn, blijf ik erbij dat je dat eerst nader moet toelichten vooraleer op een hernieuwde vertrouwensbasis kan worden doorgewerkt." - Het is niet mijn streven om op een "hernieuwde vertrouwensbasis" te "doorwerken", maar om ongewenst gedrag richting derden zodanig te ontmoedigen dat dit gedrag niet meer vertoond wordt. Ik ben van mening dat ik dat doe door man en paard te noemen.
"Anders beschouw ik elke bemoeienis van jouw kant hoe dan ook als zinloos." - Zoals ik eerder schreef zie ik een lichte verbetering. Ik weet niet of dit door mijn bemoeienis komt, maar ik heb al benoemd dat ik dit een positieve ontwikkeling vind, waarvan ik hoop dat dit doorzet.
"Dat je deze wedervragen aan jouw adres ziet als een "poging om je uit balans te brengen", geeft al aan dat we althans wat dit betreft in feite helemaal niet op dezelfde golflengte zitten." - Een voorbeeld van een bijdrage waarmee je een ander uit balans haalt is die van 29 oktober 2012 16:55. De slachtoffer was op dat moment minder evenwichtig en kreeg door de wijze waarop je de zaken voorstelde een mentale duw, waardoor hij zware woorden ging gebruiken. Deze heeft hij nadien zelf verwijderd. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf, er zijn diverse incidenten, verspreid door de tijd en verspreid over verschillende gebruikers, geschreven op een manier waardoor de niet-ingelezenen niet direct zien wat voor een effect dergelijke bijdragen hebben op diegenen tegen wie jouw bijdragen zijn gericht. In mijn beleving ben je actief op zoek naar zwakke plekken bij mij, en ik wil niet de fout maken om op dezelfde, sterk emotionele manier te reageren als de slachtoffer heeft gedaan in dit voorbeeld.
"Moet daar misschien eerst eens aan gewerkt worden, als je je dan toch per se geregeld met mij wilt inlaten (ondanks mijn herhaalde verzoeken daarmee te stoppen)?" - Daar wil ik inderdaad graag werk van maken. Ik denk dat het misschien een goed idee is om rustig samen alle feiten op een rijtje te zetten, eventueel met een derde erbij?
"Als ik jou tenslotte ook eens wat terugkoppeling over je eigen gedrag mag geven: misschien moet je je eens alleen bemoeien met conflicten tussen andere gebruikers als je echt goed bent ingewerkt in de materie en bovendien op korte termijn ook echt iets kunt uitrichten, zodat anderen bijv. geen maanden hoeven te wachten totdat je een nieuwe reactie geeft. Soms weten ze zelf dan niet eens meer waar het ook alweer over ging. Verder je vooral ook niet met teveel tegelijk gaan bezighouden." - Bedankt voor de terugkoppeling. De meeste problemen lossen zichzelf op; als men na maanden niet meer weet waarover het gaat dan moet je je gaan afvragen of het wel zo belangrijk was. Ik probeer me verder alleen te bemoeien met conflicten waarin ik goed ingelezen ben en waarin ik denk iets te kunnen betekenen; kun je misschien een concreet voorbeeld noemen waarin dat niet het geval is geweest?
"Ik verzoek je dan ook bij deze nogmaals (en wat mij betreft nu echt voor de laatste keer) hiermee te stoppen, .." - Indien er geen enkele aanleiding is dan kun je erop rekenen dat ik me niet meer met jou zal bemoei. Ik zie dat je niet bent ingegaan op mijn verzoek om de vragen die je eerder gesteld hebt hier nogmaals te stellen maar dan kort, bondig en zakelijk. Ik heb aangegeven dat dat voor mij makkelijker maakt om de gestelde vragen te beantwoorden, nu moet ik de vragen uit diverse kopjes, diverse pagina's en tussen diverse bijdragen (waaronder ook dreigementen zitten) vissen. Zou je kunnen aangeven waarom je dit niet wilt doen als je aangeeft dat je zo graag de antwoorden wil hebben?

Mvg, BlueKnight 12 jul 2013 22:51 (CEST) NB Ik ga proberen om de door jou gestelde vragen te plaatsen op een subpagina in mijn gebruikersnaamruimte: Gebruiker:Blueknight/SOG/Blueknight. Voel je vrij om de vragen te aanpassen.Reageren[reageer]

En alweer haal je bijdragen van mij aan, om er vervolgens een heel eigen, zelfverzonnen interpretatie aan te geven ((...) geschreven op een manier waardoor de niet-ingelezenen niet direct zien wat voor een effect dergelijke bijdragen hebben op diegenen tegen wie jouw bijdragen zijn gericht. In mijn beleving ben je actief op zoek naar zwakke plekken(...)). Je bent er naar mijn idee erg goed in om bijdragen van anderen uit hun oorspronkelijke context te halen, ze op je eigen manier te interpreteren en daarbij de intenties van de ander zo kwaadaardig mogelijk voor te stellen. Ik weet niet wat voor lol je hieraan beleeft, ik werk er in ieder geval niet aan mee. Wat je vraag aan mij betreft: ik kan je zo een reeks concrete voorbeelden geven van gevallen waarin anderen je inmenging als incompetent en oningewerkt bestempelden. Twee voorbeelden: de kwestie tussen Davin en Renevs en de overlegpagina van Zesdaagse Oorlog. Maar goed, dat soort zaken is verder off-topic hier. De Wikischim (overleg) 13 jul 2013 18:24 (CEST)Reageren[reageer]
Aanv.: mag ik je parallel aan o.a. het bovenstaande en je opmerking over mij in februari op WP:RB ook iets als Overleg gebruiker:Blueknight/Overlegpagina2#nazivergelijking in herinnering roepen? Ik kan me de frustratie van Basvb hierover eerlijk gezegd zeer goed voorstellen. Het lijkt me op basis van al dit soort perikelen volkomen duidelijk nu, dat je je bij tijd en wijle totaal niet realiseert hoe kwetsend je bijdragen overkomen. Wellicht nog erger is dat je vervolgens stelselmatig weigert op dergelijke uitlatingen terug te komen, hoe vaak je daar door anderen ook om gevraagd wordt. Denk daar maar eens een keer serieus over na. Verder kun je het natuurlijk gaan hebben over "dreigementen" e.d. als je zoals nu erover wordt aangesproken, maar dat lost al met al ook weinig op, vrees ik. De Wikischim (overleg) 13 jul 2013 20:55 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi De Wikischim,
" Ik weet niet wat voor lol je hieraan beleeft, ik werk er in ieder geval niet aan mee." - Ik beleef er geen lol aan, integendeel. Ik probeer de kern van de zaak te benoemen. Dit moet inderdaad (steeds) in de juiste context geplaatst worden, een valide punt van je. Doordat niet-ingelezen derden deze context niet kennen en (uitsluitend?) afgaan op de gegeven woorden / uitspraken / citaten / meningen kan er een onjuist beeld gecreeerd worden. Dit beeld staat op een gespannen voet met de inzichten van de ingelezenen, een spanning die emotionele uitbarstingen als gevolg hebben. Je hoeft er niet aan te meewerken, maar mocht de door mij gegeven context verkeerd weergegeven worden, voel je dan vrij om deze te corrigeren. Als het kan graag met onderbouwing.
"Wat je vraag aan mij betreft: ik kan je zo een reeks concrete voorbeelden geven van gevallen waarin anderen je inmenging als incompetent en oningewerkt bestempelden." - Dank voor de gegeven voorbeelden, hier is er vermoedelijk sprake van een misverstand: in betreffende overleg heb ik me gericht op het verloop van overleg en niet op de inhoud. Mijn inmenging stuit doorgaans op (zware) weerstand, maar dat wil niet zeggen dat mijn inmening daardoor verkeerd is. Ik neem kennis van de mening van betrokkenen over mijn inmenging, maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee die mening ook deel.
"Het lijkt me op basis van al dit soort perikelen volkomen duidelijk nu, dat je je bij tijd en wijle totaal niet realiseert hoe kwetsend je bijdragen overkomen. ... Denk daar maar eens een keer serieus over na." - Ik realiseer me dat mijn bijdragen hard, heel hard kunnen aankomen. Dat mensen hierdoor geraakt worden.
"Wellicht nog erger is dat je vervolgens stelselmatig weigert op dergelijke uitlatingen terug te komen, hoe vaak je daar door anderen ook om gevraagd wordt." - Als je bedoelt dat ik mijn uitlatingen niet terugneem, kun je dan aangeven waarom dat "erger" is? Als je bedoelt dat ik geweigerd heb om op dergelijke uitlatingen te reageren, kun je aangeven waar ik heb geschreven dat ik dit weiger te doen?
Je merkt terecht op dat bijdragen effect kunnen hebben op anderen. Bijdragen van mij en van jou, onder andere. Een deel van jouw bijdragen hebben als gevolg gehad dat er mensen boos zijn op jou en zelfs (daardoor, indirect) besloten hebben om niet meer te bijdragen aan de Nederlandstalige Wikipedia, waaronder Bessel Dekker. Je geeft in jouw bovenstaande bijdrage aan dat dergelijke, kwetsende bijdragen niet goed zijn; zou je daarom daarmee willen stoppen? In de zin dat een dergelijke verandering bij jou als gevolg heeft dat Bessel Dekker bijvoorbeeld besluit om te terugkomen?
Ik kan me goed voorstellen dat je moeite hebt om met kritiek op jouw bijdragen om te gaan en dat dit van grote invloed is op jouw gedrag en de toon van jouw bijdragen richting "jouw criticasters", kan dit kloppen?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 14 jul 2013 10:15 (CEST)Reageren[reageer]
Wat dat laatste betreft: ja, dat wist ik natuurlijk ook allang. Ik heb in pakweg het eerste jaar dat ik op Wikipedia actief was sommige zaken misschien minder handig aangepakt (is uiteindelijk toch ook niet zo heel erg vreemd als je nog de nodige ervaring moet krijgen) en ben met de kritiek van anderen die daarop vervolgens kwam niet in alle gevallen meteen goed omgegaan en in het overleg soms denk ik wat zuur geworden. Voor sommigen zijn dat soort incidenten blijkbaar een reden geweest om me meteen en tot op heden weg te zetten als een hopeloze gebruiker met wie totaal niet te onderhandelen valt, ook al zijn we intusen jaren verder en ben ik nu veel beter ingewerkt dan toen. Komt bij dat mijn bedoelingen met de encyclopedie van meet af aan 100% goed geweest zijn. Ik weet ook niet goed wat ik daar verder nog mee aan moet, medegebruikers met wie ik niet door een deur kan maar zoveel mogelijk mijden lijkt me nog de beste optie. Dat Bessel Dekker besloten heeft Wikipedia te verlaten valt verder in veel opzichten te betreuren, maar is geheel zijn eigen keus geweest. Hij heeft verder idd. ook mijn naam genoemd in dit verband, maar nooit concreet aangegeven wat hem nou zo enorm stoorde, ook niet nadat ikzelf hem op zijn OP meermaals uitdrukkelijk had verzocht duidelijker te zijn (zie eventueel het archief van Bessels Dekkers OP van april-juni 2011). Dus daar kan ik ook verder helemaal niets mee.
Op de rest van wat je allemaal schrijft reageer ik misschien later nog, nu ben ik daar even niet aan toe (omdat de manier waarop je alles steeds pareert voor mijn gevoel nogal uitputtend werkt). De Wikischim (overleg) 14 jul 2013 14:56 (CEST)Reageren[reageer]
Wat me overigens heel erg treurig stemt, is dat je het hieronder zelfs nu nog bestaat om aan iemand anders te schrijven: Kun je concreet aangeven om welke diverse ongegronde beschuldigingen (het) gaat? [5], als antwoord op de opmerking dat je vaak ongegronde beschuldigingen over anderen uitstort. Dit terwijl ik je inmiddels ik weet niet meer hoe vaak heb gewezen op onder meer dit,( waarmee je bovendien S.Kroeze een uitnemende kans gaf om nog eens lekker goed na te trappen, tot niet minder dan vijf keer toe: [6] [7] [8], [9] [10], maar ik ben nog bereid aan te nemen dat je dat laatste niet voorzien had). Helaas voor jou ben ik niet iemand die zich dit soort kunstjes laat flikken en ze vervolgens mettertijd maar gewoon naast zich neerlegt. Ook de manier waarop je Whaledad nu weer verdacht probeert te maken acht ik volkomen uit den boze.
Zolang jij je van jouw kant op zo'n manier met mij en anderen meent te moeten bemoeien, blijf ik van mijn kant ook over dit soort dingen doorgaan, desnoods nog jarenlang, totdat je eerlijk toegeeft dat je een zeer valse en ongegronde aantijging aan o.a. mijn adres hebt geschreven. De Wikischim (overleg) 23 jul 2013 11:39 (CEST)Reageren[reageer]

Twee vragenBewerken

Reactie van Datu verplaatst naar Overleg:Tijdlijn van de Lage Landen#Neutraliteit betwist. BlueKnight 29 mei 2013 19:12 (CEST)Reageren[reageer]

Verbergen beschuldiging van strafbaar feitBewerken

Beste BlueKnight,

Ik zie nu dat inderdaad bovenaan de verberg-pagina staat dat alleen privacyschending en cyberpesten reden kan zijn voor het verbergen van bijdragen.

Echter, wat dient er dan te gebeuren met bijdragen waarin iemand beschuldigd wordt van een strafbaar feit dat hij niet heeft gepleegd (c.q. waar hij niet voor veroordeeld is)?

Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 31 mei 2013 20:15 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Knowalles,
Dergelijke bijdragen kunt u het beste (laten) verwijderen door de tekst weg te halen en aan te geven dat het gegeven onjuist is, tenzij er duidelijk aangetoond wordt dat er sprake is van een feit.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 1 jun 2013 08:47 (CEST)Reageren[reageer]

5.12???Bewerken

Beste Blueknight, van deze "opmerking" begrijp ik niets. Waarschijnlijk doel je op de reglementen van de ArbitrageCommissie. Maar art. 5.12 daar zegt iets totaal anders, namelijk dat als de AC een blokkering of deblokkering voorschrijft alle moderatoren verplicht zijn deze uit te voeren. Er staat beslist niet dat als een moderator een bepaalde blokkering opgelegd heeft, er geen andere beslissing meer genomen kan worden over de duur daarvan. Het is je trouwens ongetwijfeld bekend dat dit vaak genoeg gebeurt. In dit geval heeft Mathonius geoordeeld dat snel een beslissing nodig was wegens "pestgedrag" en hij beriep zich daarbij (terecht) op een AC-uitspraak, in het midden latend of er ook nog sprake is van openbaarmaking van privégegevens. Daarover is dus nog geen oordeel geveld, en dat moet dus alsnog. Wat art. 5.12 hiermee te maken heeft is een mysterie. Vriendelijk verzoek om opheldering. Paul K. (overleg) 1 jun 2013 16:51 (CEST)Reageren[reageer]

Aanvulling: dat je nu art. 5:12 gewijzigd hebt in art. 5:11 maakt het zo mogelijk nog vreemder. Art. 5:11 zegt: "De beslissing is definitief en bindend." (Zie [11]). Dit gaat over beslissingen van de ArbitrageCommissie. Een beslissing van de AC is uiteraard iets geheel anders dan een beslissing van een moderator. (Niemand heeft hier verzocht een beslissing van de AC te wijzigen.) Beste Blueknight, ik vrees dat je je dag niet helemaal hebt. In elk geval zit je wel op een erg verkeerd spoor... Paul K. (overleg) 2 jun 2013 00:02 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Paul K.,
M.i. kan die oordeel het beste door de AC geveld worden, zij hebben dossierkennis en kunnen meer onafhankelijk handelen doordat zij minder goed individueel te beïnvloeden zijn. Een beslissing door de AC lijkt me veel meer zuiverder dan de huidige gang van de zaken, waarbij de tweede moderator die zijn mening heeft gegeven recent met de personen waartegen een verzoek is ingediend ook discussie heeft gevoerd over de inhoud van een aantal artikelen; discussie die niet altijd naar zijn zin verliepen. Er is uitgebreid discussie gevoerd over het schrappen / wijzigen van de duur van blokkade die op basis van AC-uitspraak is gedaan en uit diverse gehouden peilingen / stemmingen kan steeds afgeleid worden dat het wenselijk is om het aanpassen hiervan aan de AC overgelaten wordt. Ik begrijp goed dat je het zelf niet wenselijk vindt door jouw eigen, vervelende ervaringen met de AC, dat neemt echter niet weg dat dit de beste en meest zuivere manier is. De gedachtengang hierachter heb ik in een andere, oude kwestie al uitgelegd en daarbij jou een aantal vragen gesteld. Op deze vragen heb je nog geen antwoord gegeven, misschien wil je dat alsnog doen?
Ik weet niet of Mathonius - door te aangeven niet te weten of het om privacyschending gaat - daarmee wilde zeggen dat hij dit oordeel aan andere moderatoren wil overlaten, zoals nu het geval is. Ik weet wel dat hij in het verleden een gebruiker drie maanden heeft geblokkeerd voor privacyschending, een blokkade die daarna door de AC verlengd werd tot negen maanden.
Als een moderator op basis van een AC-uitspraak een blokkade oplegt dan voert hij de uitspraak uit conform 5.12. De moderator voert in dat geval een definitieve en bindende beslissing van de arbitragecommissie uit (5.11). Dat je dit als een beslissing van een moderator opvat is een opvatting die ik niet deel.
Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben en zie jouw reactie graag tegemoet. Geef gerust aan als je nog vragen hebt.
Mvg, BlueKnight 2 jun 2013 21:55 (CEST)Reageren[reageer]

Blokkade B-52 StratofortressBewerken

Hallo Blueknight,

Ik zie tot mijn stomme verbazing dat je B-52 Stratofortress OT hebt geblokkeerd, met name vanwege bijdragen op mijn OP. Voor mij hoeft dat niet, ik vind het nogal onschuldig al is het niet erg constructief. In het hypothetische geval dat het tot een stemming zou komen, zou ik beslist tegen blokkade zijn. Je bent mij natuurlijk geen verantwoording schuldig,, maar ik wilde dit even kwijt. Met vriendelijke groet, — bertux 4 jun 2013 20:31 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi B222,
Ik ben het met je eens dat de bijdragen op zich nogal onschuldig zijn, het ging mij dan ook niet om betreffende bijdragen op zich maar om de aard van alle bijdragen samen, die ik na een paar maal doorgelezen te hebben zo verdacht vond dat ik deze vergaande stap heb genomen. Ik heb daarbij direct een verzoek om second opinion gedaan. Daarbij bleek dat het inderdaad om een bekende te gaan.
Ik hoop dat je alsnog begrip hebt voor mijn actie?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 8 jun 2013 08:22 (CEST)Reageren[reageer]
Ik blijf een beetje hangen bij dat onbepaalde tijd. Dat is nogal wat om toe te kennen op grond van vermoedens en drie bewerkingen, maar ik wil dat verder bij jou laten.
Een ander punt, dat ik, weliswaar indirect en tamelijk verborgen, aanroerde: maakt de reputatie van het 'slachtoffer' verschil? Bij iemand als ik, die zelden of nooit in langdurige conflicten verzeild raakt, zou je de zaak allicht langer op zijn beloop kunnen laten dan bij prikkelbare of gelijkhebberige gebruikers.
Wat mij betreft mag je, bij acties die tegen mij gericht lijken, gerust meewegen dat zoiets mij volkomen koud laat en dat ik haast altijd wel een effectief de-escalerende actie paraat heb. Oftewel: laat mij maar, ik los het zelf wel op.
Met vriendelijke groet, — bertux 22 jun 2013 10:23 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi B222,
Het is en was mijn intentie om mensen zoals jij - die zelden of nooit in langdurige conflicten verzeild raken - te beschermen hiertegen.
Op de blokkade van onbepaalde tijd heb ik direct een verzoek om second opinion laten volgen. Dit kan als gevolg hebben dat de uiteindelijke lengte van de blokkade van onbepaalde duur slechts een paar uur duren. Mijn vermoedens bleken echter juist.
Ik realiseer me dat WP:AGF een groot goed is, het is echter voor mij niet heilig (meer), een inzicht die ik door mijn ervaring met ABF: ik wilde iemand helpen met een sokpop en dit werd tegen mij gebruikt bij mijn aanmelding.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 22 jun 2013 10:30 (CEST)Reageren[reageer]

Busmaterieel van Centraal NederlandBewerken

Blueknight, op 21 mei 2013 heb je in een verwijdersessie Busmaterieel van Centraal Nederland (deel 2) verwijderd. Nu bestaan er ook nog steeds de artikelen Busmaterieel van Centraal Nederland (deel 1) en Busmaterieel van Centraal Nederland (deel 3), beide met een weg-sjabloon sinds 8 mei. Behoorden deze tegelijk met de reeds verwijderde verwijderd te worden? Indien ja, dan ook graag de dp Busmaterieel van Centraal Nederland verwijderen. Goudsbloem (overleg) 19 jun 2013 11:00 (CEST)Reageren[reageer]

Het is reed door .marc. afgehandeld. Vriendelijke groet, Goudsbloem (overleg) 21 jun 2013 08:14 (CEST)Reageren[reageer]
Goudsbloem,
Dank voor de melding, ik kon door de drukte offwiki niet eerder reageren.
Betreffende artikelen heb ik destijds vermoedelijk niet verwijderd doordat er niet vanuit de lijst erheen gelinkt werd.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 21 jun 2013 20:34 (CEST)Reageren[reageer]
Te vroeg gejuicht; er komen nieuwe pagina's Jtm (overleg) 25 jun 2013 22:14 (CEST)Reageren[reageer]
Voor uw beeldvorming: als er iets het laatste is waar ik aan dacht bij het verwijderen (van dit artikel) dan is dat erom juichen. Ik vind het jammer om tekst waarin zoveel werk is gestoken te moeten verwijderen. Nogmaals het advies om een eigen wiki over bussen en busmaterieel te beginnen, dat voorkomt teleurstellingen in de toekomst. Zie eventueel ook Wikipedia:Fancruft. Mvg, BlueKnight 26 jun 2013 23:30 (CEST)Reageren[reageer]

Categorie:Xbox-spel speelbaar op de Xbox 360Bewerken

Mijn bot heeft de rest van de categorie leeggehaald. Wil jij de verdere afhandeling doen?

Alvast bedankt, Kippenvlees (overleg‽) 24 jun 2013 20:50 (CEST)Reageren[reageer]

  Uitgevoerd, bedankt voor de snelle afhandeling. Mvg, BlueKnight 24 jun 2013 20:59 (CEST)Reageren[reageer]

TerugdraaienBewerken

Iemands wijzigingen rücksichtslos terugdraaien is je ervan afmaken met een jantje-van-leiden. Heel goed mogelijk het oneens zijn met een formulering, maar men kan deze ook gewoon verbeteren. Van elke formulering gedaan door collega T. is wel iets af te dingen, op de mijne ook. Dat heeft collega Br (geloof ik) goed gezien. Ik heb die van Bl. verbeterd, omdat deze ook 'niet helemaal klopte'. Ga wat vaker uit van een van de belangrijkste richtlijnen hier: Ga uit van goede wil. Dat zie ik helaas bij Bl. te weinig. Overigens loopt de discussie rond 'neutraal standpunt' aardig goed met zinnige opmerkingen. Jammer dat het tussen Bl. en T. niet zo lekker loopt als met de overige deelnemers. Is er misschien sprake van een stukje 'oud zeer' of een 'vete'? Spijtig, want dit komt de samenwerking, collegialiteit en beleefdheid niet ten goede. Vriendelijke groeten,  Klaas|Z4␟V:  25 jun 2013 17:30 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi ZeaForUs / Klaas,
Er is een verschil tussen terugdraaien en ongedaan maken. Bij terugdraaien krijg je niet de gelegenheid om een bewerkingssamenvatting te plaatsen, het mag ook alleen gebruikt worden om vandalisme terug te draaien.
Je gebruikt de term "jantje-van-leiden". Dat begrijp ik niet zo goed, ik heb relatief gezien aardig wat tijd moeten steken in het toelichten waarom de bewerkingen ongedaan zijn gemaakt. Tijd die ik graag had gebruikt om bijvoorbeeld andere vragen te beantwoorden.
In de zin "Heel goed mogelijk het oneens zijn met een formulering," in jouw bijdrage van 25 juni 2013 om 17:30 lijk ik een paar woorden te missen, kan dat kloppen?
Iedere formulering kan verbeterd worden, dat is echter geen reden om de onverbeterde versie dan maar te laten staan.
Je geeft in jouw bijdrage verder jouw eigen kijk op de zaken, een beeld die ik helaas niet kan onderschrijven.
In reactie op jouw vraag "Wat wordt bedoeld? 'die bezwaren' of 'dat bezwaar' ? die bezwaar kan grammaticaal echt niet, beste collega Blueknight..." die je vandaag op de overlegpagina van WP:NS stelde, waarschijnlijk bedoelde ik "dat bezwaar" i.p.v. "die bezwaar". Ik merk dat ik helaas moeite blijf houden met het juist toepassen van de woorden die, dat, deze, het & de en heb er een beetje mee leren leven. Je mag gerust mijn bijdragen op dat punt verbeteren als het jou zo stoort.
"Is er misschien sprake van een stukje 'oud zeer' of een 'vete'?" - dat is niet het geval, ik wil enkel voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt door - wanneer dat nodig is -anderen op die "verborgen" geschiedenis te wijzen.
Over oud zeer gesproken, zou ik het kopje van jouw bijdrage mogen aanpassen? In de huidige vorm wordt namelijk (onbedoeld?) de suggestie gewekt dat Erwinbot deze bijdrage automatisch op mijn overlegpagina heeft geplaatst, terwijl in de bewerkingsgeschiedenis te lezen is dat je deze bijdrage hebt geplaatst. De daaropvolgende bijdrage van Akoopal, waarin hij aangeeft dat je aantoonbaar een verkeerde voorstelling van de zaken geeft, kan je zonodig controleren via [[Speciaal:Verwijderdebijdragen/Gebruikersnaam]]. Zou je kunnen bevestigen dat dit het geval is en jouw bijdrage willen rectificeren?
Je schrijft "Ga wat vaker uit van een van de belangrijkste richtlijnen hier: Ga uit van goede wil.". Dat doe ik graag, maar ook ik heb mijn grenzen, grenzen die ook beschreven staan op betreffende pagina, onderaan. Neem bijvoorbeeld deze bijdrage van jouw hand - die later met een stevige tekst in bewerkingssamenvatting is verwijderd: De manier waarop je anderen bejegent vind ik al heel lang niet okee. Mag ik de hoop uitspreken dat daarin verandering komt?
Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben? Ik zie jouw reactie op mijn vraag graag tegemoet.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 25 jun 2013 21:29 (CEST)Reageren[reageer]

Dat was een jaar geleden en op mijn leeftijd (ik ben 57) verander je niet zo gemakkelijk meer, net zoals jij het geslacht van woorden niet ziet. Dank voor je toegeeflijkheid het te mogen veranderen, wat strikt genomen volgens de regels niet mag en ik je er daarom op heb gewezen. Als je dat vervelend vindt om op je tik- en taalfouten gewezen te worden, kun je beter ook nalaten anderen op haar of zijn karakter- of andere onvolkomenheden te wijzen, vooral wanneer het oude runderen die je uit de sloot wil vissen, betreft. Splinter en balk en zo... Niemand is volmaakt, gelukkig maar, zou een vreselijk saaie boel worden :-). Zand erover en veel succes met verder verbeteren van ons naslagwerk. Collegiale groeten,  Klaas|Z4␟V:  26 jun 2013 02:08 (CEST)Reageren[reageer]

Vergeet ik nog om jou te bedanken voor het aanmaken van Edward Snowden, als mijn vermoeden dat dat naar aanleiding van verzoek op Wikipedia:Hotlist is aangemaakt terecht is. Over WP:AGF heb ik verder ook het idee dat je (indirect, ) zijdelings reageert op het vorige kopje, ik kan je daarover vertellen dat dat niet over jou ging. Blijf gerust op mijn fouten wijzen, dat biedt mij de kans om ervan te leren. Met "karakterfoutjes" of andere onvolkomenheden kan ik prima leven, in tegenstelling tot het opzettelijk (laten) beschadigen van anderen voor eigen plezier, om een eigen kijk in artikelen te kunnen forceren en/of om artikelen te kunnen gijzelen.
Oude koeien laat ik het liefst in de sloot zitten, maar als ik mensen exact dezelfde fouten zie maken als ze eerder hebben gemaakt, dan is het handiger om naar de eerder gegeven (en mogelijk vergeten) uitleg/gebeurtenis te verwijzen. Dat werkt soms heel goed.
Jij ook veel succes met het verbeteren van ons naslagwerk.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 26 jun 2013 23:44 (CEST)Reageren[reageer]
Ik ben bang voor een teleurstelling. Dat Snowden op een hot;ist stond wist ik niet. Ik las over hem een tweet van niemand minder Jimmy `Jimbo` Wales. We hebben blijkbaar een iets verschillende kijk op bepaalde zaken, omdat jij extra knoppen hebt en ze over het algemeen goed gebruikt, maar soms denk je mensen terecht te kunnen wijzen die in hun eigen fouten niets verkeerd hebben gedaan, een beetje uit de hoogte als een politieagent (vandaar dat 'blauw' in je pseudoniem?) of andere gezagsdrager. Vergeet niet een van de moderatorrichtlijnen: Het is geen statussymbool. Verder ben ik voor zoveel mogelijk openheid en transparantie vandaar dat we hier overleggen en niet via WikiMail. Nog een gratis tip: Als je meer taalkennis wil opdoen kan ik je het Taalcafé aanraden. Hartelijke groeten,  Klaas|Z4␟V:  27 jun 2013 09:54 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi ZeaForUs / Klaas V,
Wat bedoel je met "die in hun eigen fouten niets verkeerd hebben gedaan,"? Door de bijzondere volgorde van de woorden kan ik de precieze bedoeling ervan helaas niet helemaal volgen. Dit soort vreemd Nederlands zie ik wel vaker bij andere expats, dus dit valt jou niet kwalijk te nemen maar kun je dit verder toelichten? Eventueel met concrete voorbeelden?
Dat blauw in mijn gebruikersnaam heeft voor mij geen enkele relatie met de politie. Mijn werkwijze is om zacht te zijn zolang het kan en hard te zijn als het moet. In die laatste geval helpt een stukje autoriteit bij het uitvoeren van bepaalde, moeilijke beslissingen, WP:RVM schrijft ook iets daarover: "Ondermijn niet de autoriteit van een andere moderator nodeloos.".
Jouw tips komen op mij een beetje vreemd over, alsof je uitgaat van een bepaalde stereotype moderator. Je hoeft je geen zorgen te maken over de aspecten die je noemt: ik ben me ervan bewust dat moderatorschap geen statussymbool is, zo ben ik bijvoorbeeld tegen de privilege voor moderatoren om eigen gebruikerspagina zonder een bijzondere reden te beveiligen, ik heb daarover eerder een uitgebreid stukje geschreven op deze overlegpagina. Wie mij een beetje volgt weet dat ik zeer weinig zaken afhandel via mail, juist vanwege de gewenste openheid en transparantie. Ook daarover heb ik elders bijdragen geplaatst. Taal heeft verder altijd al mijn grote belangstelling gehad, reden waarom ik de Taalcafe al heel lang volg. Dat kun je ook zien via de link op Wikipedia:Consensus naar het Taalcafe.
Even terugkomend op jouw eerdere bijdrage, je schreef: "Dat was een jaar geleden en op mijn leeftijd (ik ben 57) verander je niet zo gemakkelijk meer,..". Die weergave van de zaken deel ik niet helemaal, als je naar alle bijdragen van jou kijkt is te zien dat er meer aan de hand is. Privacyschending in de Kroeg, sterk neerbuigende uitlatingen, tegenstemmen ronselen, verdergaan met een andere account na een blokkade van eerste account, terugkerende verzoeken van onder andere Vinvlugt n.a.v. jouw berichten in de Kroeg, overlegbijdragen op overleg van Basvb die steeds verwijderd worden, gedoe met een bepaalde lijst in jouw gebruikersnaamruimte. Afzonderlijk zijn het incidenten die net niet de moeite waard zijn om te ingrijpen maar als je al deze incidenten op een rijtje zet dan denk ik dat de meesten er toch wel van schrikken, van het totale patroon, en dat is niet goed. Dit soort dingen kun je niet steeds blijven doen, daar is Wikipedia niet voor bedoeld. Ik hoop dat je dat begrijpt?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 27 jun 2013 22:32 (CEST)Reageren[reageer]

Ik begrijp wel dat je niet wil dat er tegen (te) autoritair en bureaucratisch gedrag van o.a. Basvb (die de moderatorrichtlijnen weigert te onderschrijven en ik heb een vermoeden waarom) geageerd wordt en dat je hem in bescherming neemt, terwijl hij ook niet perfect is. Je gooit allemaal kleinighedjes op een hoop en maakt op die manier van een legertje muggen een zwarte olifant. Ik heb nu eenmaal een grondige hekel aan autoritaire bureaucratie door levenservaringen o.a. door het feit dat we ons in mei 2004 geplande huwelijk daardoor ruim een half jaar moesten verschuiven, mijn vrouw op een dag voor niets met een stembiljet naar het consulaat in Amsterdam reisde. Ondemocratisch en zo gedragen sommige knoppenbezitters zich ook. Bas vond bij voorbeeld een keer dat ik iets moest doen waar ik het uitgesproken mee oneens was. Ten eerste "moet" niemand hier iets, uitgezonderd de anderhalve man en een paardekop die hier door de club betaald wordt. Met Vinvlugt ben ik het ook zelden of nooit eens. Met jou had ik dat ook. Nu ik je een beetje beter leer kennen, wordt dat steeds minder. Terug naar je eerste vraag: 'fouten' moet zijn 'ogen'. Domme tikfout, oorzaak drank waarschijnlijk :-) Jij maakt toch ook weleens taalfouten waar ik je op wijs. Hierboven staan er een paar "om te ingrijpen" =>r "om in te grijpen". Het verschil tussen 'de' en 'het' is soms lastig en dan is het op te zoeken. Ben je misschien deels allochtoon volgens de definitie van 't CBS? Dat zou dit soort vergissingen verklaren. De verandering van schuilnaam heeft niets met korte blokkade (nota bene door MoiraMoira die ik feitelijk heel graag mag en ook zeer respecteer), maar alles met het feit dat ik een SUL-account wilde en Patio in verschillende talen voorkomt en ik niet ben. Blij dat ik ruim voor de geplande botwijziging ben geweest. Overigens bestaat Patio met diverse varianten nog, maar gebruik ik, anders dan voor raadpleging en bepaalde vormen van archivering zelden of nooit meer. Als moderator zou je beter tegen kritiek moeten kunnen, zo niet volwassener reageren en geen knoppenmisbruik toepassen door terugdraaiingen die bij mijn weten niet in de geschiedenis zichtbaar zijn. Ik kan dat alleen op OmegaWiki (nog?) geen WMF-project. Je hoeft het zeker niet met me eens te zijn, maar klagen over 'naar boven trappen' heeft geen enkele zin, sterker nog, bederft de toch al niet zo joviale sfeer volgens mij. Kijk eens wat vaker in de spiegel en niet alleen bij het scheren of optutten. Goedendag, beste Blueknight.  Klaas|Z4␟V:  28 jun 2013 01:05 (CEST) P.S. We raken hierover vrees ik, nooit uitgepraat, dus een van ons moet dit gel*l (pardon 'gespar' afkappen, want we zitten hier niet in een dispuut of in debat verwikkeld :-|Reageren[reageer]

Hoi ZeaForUs / Klaas V,
Wat Basvb betreft: Op dit moment zijn we niet bepaald vrienden te noemen door een vervelend incident. Ik heb daarbij moeite om over mijn trots heen te stappen en hem mijn excuses te aanbieden, daar is een stukje moed voor nodig en dat heb ik op dit moment nog niet.
"Je gooit allemaal kleinighedjes op een hoop en maakt op die manier van een legertje muggen een zwarte olifant." - Zo kun je het zien. Je kunt het ook zo zien dat een reeks incidenten samen een bepaald, zorgwekkend patroon vormen.
"Bas vond bij voorbeeld een keer dat ik iets moest doen waar ik het uitgesproken mee oneens was." - Probeer eens dit met hem te uitpraten, eventueel met een bemiddelaar. Ik ken drie goede bemiddelaars op de Nederlandstalige Wikipedia.
" Met Vinvlugt ben ik het ook zelden of nooit eens." - Dat we het niet altijd eens zijn met elkaar kan geen kwaad, het is eerder interessant om te kijken waarom we het niet met elkaar eens zijn.
"om te ingrijpen / om in te grijpen" - ik zou het liefst dat laatste schrijven, voelt beter, maar werd er een aantal keer op gewezen dat dit zoveel mogelijk aaneengeschreven moest zijn dus doe ik dat maar.
" De verandering van schuilnaam heeft niets met korte blokkade (nota bene door MoiraMoira die ik feitelijk heel graag mag en ook zeer respecteer), maar alles met het feit dat ik een SUL-account wilde en Patio in verschillende talen voorkomt en ik niet ben. " - hier geloof ik je meteen, sorry voor mijn suggestie.
"Als moderator zou je beter tegen kritiek moeten kunnen, zo niet volwassener reageren en geen knoppenmisbruik toepassen door terugdraaiingen die bij mijn weten niet in de geschiedenis zichtbaar zijn. " - Zou ook voor niet-moderatoren moeten gelden. We zijn gelukkig nooit te oud om te leren. Over welke terugdraaiingen heb je het?
"Kijk eens wat vaker in de spiegel en niet alleen bij het scheren of optutten." - Een stukje zelfreflectie is nooit weg.
".. maar klagen over 'naar boven trappen' heeft geen enkele zin .." - Wat bedoel je met "'naar boven trappen'"?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 1 jul 2013 20:48 (CEST)Reageren[reageer]

Naschrift, op één van jouw vragen heb ik nog geen reactie gegeven, hierbij alsnog (3 jul 2013 21:15 (CEST)): "Jij maakt toch ook weleens taalfouten waar ik je op wijs. ... Ben je misschien deels allochtoon volgens de definitie van 't CBS? Dat zou dit soort vergissingen verklaren." - Vissen naar andermans privé is niet alleen lichtelijk intimiderend ( een tactiek waar ik steeds minder gevoelig voor wordt ) maar ook verkeerd als je de gebruiksvoorwaarden erop naleest. Het stereotype dat "des allochtoon" een minder goede taalbeheersing zou hebben is ergens discriminerend, zou je daarom met dergelijke uitlatingen wat terughoudender mee willen zijn in het vervolg?

Notificatie van de arbitragecommissieBewerken

Beste Blueknight, de arbitragecommissie heeft besloten de door Enkidu1947 ingediende zaak, waarin ook uw naam wordt genoemd, niet in behandeling te nemen. Meer informatie vindt u op de zaakpagina. Namens de arbitragecommissie, Vinvlugt (overleg) 27 jun 2013 23:35 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Vinvlugt,
Dank voor de melding.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 29 jun 2013 14:11 (CEST)Reageren[reageer]

JaartallenBewerken

Hoi Blueknight, kan je mij uitleggen waarom jij er voor kiest om de genomineerde jaartallen te behouden terwijl enige tijd geleden een hele lijst aan andere jaartallen verwijderd zijn? Die jaartallen bevatten allemaal evenveel informatie en zijn soms zelfs minder ver weg dan het vandaag behouden 2186. Het commentaar "artikel staat niemand in de weg" is niet serieus te nemen aangezien het artikel is genomineerd wegens twijfel aan relevantie. Bij voorbaat dank, Dqfn13 (overleg) 29 jun 2013 13:36 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Dqfn13,
Dat kan ik uitleggen. Gezien de hier gebruikte argumenten kost dit uitleg iets meer tijd, ik probeer daarom vanavond een meer uitgebreide reactie te geven.
Mvg, BlueKnight 29 jun 2013 14:06 (CEST)Reageren[reageer]
Geen probleem, ik zal geduldig afwachten, bedankt voor de reactie in ieder geval. Overigens had ik mijn laatste zin anders moeten verwoorden... mijn excuses voor die zin. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2013 14:14 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Dqfn13,
Dat vergelijkbare artikelen eerder verwijderd zijn door een moderator wil niet zeggen dat iedere moderator daardoor automatisch de standpunt van betreffende moderator(en) overneemt of deelt; we zijn de Borg niet 😉
Jaartallen zijn encyclopedisch relevant, ongeacht de in dat jaar beschreven gebeurtenis, hoe klein ook. Ik extrapoleer daarbij vanuit de jaartallen waarin wij leven, de jaartallen in het verleden en in nabije toekomst. Ik bekijk dit dan niet door de ogen van iemand die anno 2013 leeft, maar door de ogen van iemand die op een afstand staat, ook in de dimensie tijd.
Dat er in de komende tijd waarschijnlijk weinig toegevoegd wordt aan deze artikel is een glazen-bol uitspraak; wie weet worden de jaartal-pagina's binnen een korte tijd wel fors uitgebreid?
Dat de artikelen opnieuw aangemaakt kunnen worden als er wat meer over valt te vertellen, dat kan ik me voorstellen, maar dat is het opwerpen van een onnodige extra barrière. Aanmaken, verwijderen, aanmaken, verwijderen, etc. totdat er voldoende erover te vertellen valt, terwijl we van te voren al weten dat dit artikel uiteindelijk er gaat komen. Waarom dan die energie in het willen verwijderen stoppen? Zie ook de discussie bij het verwijderen van Tweede Kamerverkiezingen 2012 in het begin.
Betreffende artikelen bevatten weinig informatie, maar ze bevatten wel informatie. En daar gaat het uiteindelijk toch om, dat we zoveel mogelijk kennis willen ontsluiten. Verwijderen houdt in dat er uiteindelijk nog minder kennis beschikbaar gesteld wordt, dit kan bijvoorbeeld ook op een andere manier opgelost worden, bijvoorbeeld door de artikelen te aanvullen. Dat kan morgen gebeuren, of over vijftig jaar.
Mocht je het niet met mijn beslissing eens zijn dan staat het jou (en anderen) geheel vrij om de artikelen nog een keer voor verwijdering te voordragen.
Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 29 jun 2013 22:26 (CEST)Reageren[reageer]
Bedankt voor je antwoord. Ik denk dat we hier gewoon een groot verschil van mening over hebben. De jaartallen van de komende eeuw zullen waarschijnlijk wel meer dan 50 jaar niet meer dan één onderwerp bevatten. Ik laat het hier wel bij wat betreft deze jaartallen, nogmaals nomineren is niet netjes. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2013 22:34 (CEST)Reageren[reageer]

Beste BlueKnight, de serie jaartalartikelen die je nu hebt behouden waren door mij genomineerd. Ik vind het, ondanks jouw uitvoerige uitleg, vreemd dat een hele serie jaartalartikelen op 12 en 13 juni jl. wel zijn verwijderd en dit groepje niet. Het bevreemd me dat je zo stellig aangeeft dat een andere moderator niet dezelfde beslissing hoeft te nemen. Op deze wijze lijkt het erop dat de persoonlijke invalshoek van de afhandelend moderator een niet te verwaarlozen invloed heeft bij het al dan niet verwijderen van artikelen. Over het al dan niet E zijn van deze serie artikelen verschil ik toch met je van mening. Er staat nauwelijks informatie in, en met het verwijderen van deze artikeltjes gaat de informatie zelfs niet eens verloren daar ze reeds op andere plaatsen beschreven staat. Je geeft aan dat we de artikelen opnieuw kunnen voordragen. Wordt dat dan een herhaling van zetten tot er een moderator langskomt die ze wel verwijderd? Dat vind ik zonde van de tijd. mvg Harm (overleg) 30 jun 2013 19:48 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Harm,
De toon en de wijze waarop jouw bijdrage geschreven is vind ik niet prettig, ik zie daarom voorlopig af van een uitgebreide reactie/toelichting en wil jou verwijzen naar de bijdrage van Edo - 19 juni 2013 om 10:48. Probeer je je even voor te stellen dat Edo hier het echt meent en vanuit zijn hart schrijft, dat het hier om een echte emotie gaat. Vraag je even af waarom Edo op een emotionele wijze reageert, waar die emotie vandaan komt. Kun je je voorstellen dat jouw actie anderen oprecht kwaad maakt? Als je dat niet begrijpt en / of kan voorstellen, dan wil ik alsnog een poging wagen om jou dit te uitleggen.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 1 jul 2013 21:01 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Blueknight, ik ben eigenlijk verbaasd dat je mijn bijdragen beoordeeld op basis van een door jou niet prettig ervaren toon. Ik dacht hier op een serieuze en correcte wijze bezig te zijn. Volgens mij was Edo de enige die bezwaar maakte tegen de verwijdernominatie. Daarbij begint hij met een opmerking als Een encyclopedie schrijf je voornamelijk voor de informatie die maar door weinigen wordt gelezen, waardoor je je kunt afvragen waarom je nog wilt meewerken aan dit project als je je werkzaamheden hier zo onbetekenend wegzet. Maar het was ook Edo die vervolgens deze woorden schreef: "Schandalig! Echt, puur schandalig. Ik roep bovenstaande personen dan ook op zich diep te gaan schamen. Serieus, jullie horen niet op een encyclopedie thuis, maar op een populaire website". Gebruiker Dqfn13 (die ik niet ken), ziet hier zelfs een PA in. Nu wil ik me daar absoluut niet druk om maken, want ik kan wel tegen dit soort opmerkingen. Daarom legde ik ook maar een link naar de toen hoge buitentemperaturen.
In ieder geval lijkt het me beter dat we hier op een constructieve wijze met elkaar communiceren. Als iemand af en toe eens zijn emoties toont, dan heb ik daar geen problemen mee. (zolang het maar incidenteel gebeurt) Ik hoop dan ook dat we voortaan prettig kunnen samenwerken. met vriendelijke groet Harm (overleg) 2 jul 2013 14:41 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Harm,
Dat hoop ik ook, dat we voortaan prettig kunnen samenwerken. Uit jouw bijdrage leid ik af dat we nog niet echt op dezelfde golflengte zitten, ik vermoed dat dat door tal van onjuiste aannames die je gemaakt hebt:
"Op deze wijze lijkt het erop dat de persoonlijke invalshoek van de afhandelend moderator een niet te verwaarlozen invloed heeft bij het al dan niet verwijderen van artikelen." - Dat ik deze indruk heb gewekt vind ik jammer. In jouw bijdrage schrijf je niets over de reactie van Edo, waarmee je hier met jouw bijdrage de (verkeerde) indruk wekt dat ik geheel op eigen houtje handel. Dat is echter tegen mijn principes: ik handel op basis van de (op beoordelingslijst) aangevoerde argumenten en niet op basis van mijn eigen persoonlijke voorkeur. Soms moeten er knopen doorgehakt worden, in gevallen waar zowel voor- als tegenargumenten overtuigend zijn.
"Er staat nauwelijks informatie in, en met het verwijderen van deze artikeltjes gaat de informatie zelfs niet eens verloren daar ze reeds op andere plaatsen beschreven staat." - Met deze redenering kun je alle beginnetjes voor verwijdering gaan voordragen, iets wat not-done is op de Nederlandstalige Wikipedia.
"Je geeft aan dat we de artikelen opnieuw kunnen voordragen. Wordt dat dan een herhaling van zetten tot er een moderator langskomt die ze wel verwijderd? Dat vind ik zonde van de tijd." - Het nomineren is inderdaad zonde van de tijd, niet alleen voor de nominator, de moderator maar ook voor de aanmaker. Aan einde van de rit zijn alledrie gedemotiveerd en daar heeft Wikipedia geen enkele baat bij. Merk op dat de jaartallen niet recent zijn aangemaakt, in de tussentijd heeft niemand dus de moeite genomen om ze te nomineren. Niemand had er echt last van, totdat jij het nodig vond om negen artikelen in één moeite door voor verwijdering te voordragen.
"...ik ben eigenlijk verbaasd dat je mijn bijdragen beoordeeld op basis van een door jou niet prettig ervaren toon. Ik dacht hier op een serieuze en correcte wijze bezig te zijn." - Dat dacht ik ook, de suggestie/aanname dat ik de artikelen heb behouden vanwege mijn eigen persoonlijke voorkeur is mij echter in het verkeerde keelgat geschoten. In jouw eerste bijdrage op mijn overlegpagina verwijt je mij direct dat ik op een dergelijke manier de beoordelingslijst heb afgehandeld, je neemt niet eens aan dat ik op basis van argumenten heb gehandeld. Dat vind ik niet correct.
Edo schreef: "Een encyclopedie schrijf je voornamelijk voor de informatie die maar door weinigen wordt gelezen", je reageert hierboven daarop met: "...waardoor je je kunt afvragen waarom je nog wilt meewerken aan dit project als je je werkzaamheden hier zo onbetekenend wegzet." - Bescheidenheid siert de mens. Mensen werken mee aan Wikipedia om diverse uiteenlopende redenen en niet alleen om bijdragen te leveren die zoveel mogelijk gelezen te worden. Die illusie hebben de meesten allang niet. De drijfveren daarvoor zijn veel breder.
Edo schreef ook: "Schandalig! Echt, puur schandalig. Ik roep bovenstaande personen dan ook op zich diep te gaan schamen. Serieus, jullie horen niet op een encyclopedie thuis, maar op een populaire website". - Uit jouw reactie maak ik op dat je totaal niet ingaat op mijn twee vragen: "Vraag je even af waarom Edo op een emotionele wijze reageert, waar die emotie vandaan komt. Kun je je voorstellen dat jouw actie anderen oprecht kwaad maakt?". Je gaat alleen in op de getoonde emotie, misschien kun je je echt niet voorstellen waarom Edo kwaad is geworden? Het gaat me niet om de uitlating, maar om de achterliggende reden. Zou je toch een poging kunnen wagen om die reden proberen te benoemen?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 3 jul 2013 21:08 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Blueknight, volgens mij heb je de argumenten duidelijk anders beoordeeld dan degenene(n) die de verwijderingslijsten van 29 en 30 mei hebben/heeft afgehandeld. Op Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20130529#Toegevoegd_29.2F05:_Deel_4:jaartallen zie je dat er maar één gebruiker tegen het verwijderen van de jaartallen is (Edo), 2 gebruikers (LimoWreck en Jcb) zijn tegen het verwijderen van 2 jaartallen, die verwijzen naar een film en een album (-dit is keurig opgelost met een doorverwijzing-), en alle overige reacties zijn neutraal of voor verwijderen. Er leek me dus voldoende steun aanwezig om nog een aantal jaartallen te nomineren die over het hoofd waren gezien. Bij de door mij genomineerde jaren waren er minder reacties, maar ook maar één negatieve, en dat was de nogal emotionele reactie van Edo. Dat jij die reactie belangrijker vind dan de nominatie, de steun van Dqfn13, en de argumenten die 2 weken eerder bij 2 eerdere sessies zijn geuit en doorslaggevend zijn bevonden, dat is jouw goed recht als afhandelend moderator. Wat mij echter nogal bevreemd is dat jij van mij opnieuw vraagt om de diepere redenen achter Edo's emotionele reactie uit te pluizen. Sorry, dat gaat mij te ver. Emotie past gewoon niet in deze discussie en zeker niet in de nominatie van een aantal vrij onbelangrijke artikeltjes.
Aangezien je aangeeft dat we niet echt op dezelfde golflengte zitten, en ik uit het bovenstaande ook niet de illusie heb dat we elkaar wel op dezelfde frequentie gaan treffen, lijkt het me het beste om deze discussie maar te beëindigen. Met vriendelijke groet, Harm (overleg) 4 jul 2013 18:34 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Harm,
Uit jouw antwoorden, in het bijzonder jouw laatste reactie, kan ik afleiden op welke golflengte je ongeveer zit. Ik wil daarom mettertijd graag alsnog een poging wagen om een meer gerichte uitleg te verschaffen.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 10 jul 2013 19:41 (CEST)Reageren[reageer]

BeoordelingspaginaBewerken

Dag Blueknight, Kan het zijn dat je op deze pagina bent vergeten het tweede deel als 'afgewerkt' te merken? Ik zie namelijk aan Mirjam Rotenstreich dat je die hebt behouden. Met vriendelijke groet, Emelha (overleg) 29 jun 2013 15:18 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Emelha,
Van het tweede deel heb ik slechts een aantal artikelen gedaan, maar dit deel (nog) niet volledig afgemaakt, vandaar.
Mvg, BlueKnight 29 jun 2013 16:14 (CEST)Reageren[reageer]

een marge van 3% aan foutenBewerken

(ter kennisgeving; reageren mag uiteraard, maar is zeker niet verplicht)

Geachte Blueknight,

Íkzelf heb geen moeite met artikelen die voor 97% juist zijn en voor 3% onjuist.
Ik denk dat heel veel artikelen op wikipedia voor minder dan 90% juist zijn.

Waar ik vooral grote moeite mee heb, zijn artikelen die op hoofdlijnen (let op! het woord hoofdlijnen is met opzet onderstreept) een volstrekt onjuiste voorsteling van zaken geven. Maw: kolder in het kwadraat.

Het artikel Frankische tijd bevat echt wel delen die gewoon kloppen en leuk zijn om te lezen. (Al heb ik vaak bedenkingen over de selectie van de informatie, en het gekozen standpunt. Nogal pro-Frankisch. Ook wordt zorgvuldig verzwegen dat we eigenlijk bijzonder weinig over deze periode weten en dat er vooral grote onzekerheid is. Wij weten vooral heel veel niet.)

Wat mij onmiddellijk duidelijk maakt dat er iets verschrikkelijk mis is, is de volgende zin. En (let op!): dit is de tweede zin van het artikel:

De Frankische tijd wordt gekenmerkt door de opkomst van het feodale stelsel dat gepaard gaat met de groei van steeds grotere territoriale gebieden die ten slotte onder een keizer tot een groot Frankisch Rijk worden samengevoegd, en wordt beschouwd als een tijdperk van staatsvorming waarin onze streken een belangrijke rol speelden.

Wie zoiets opschrijft, is duidelijk in het geheel niet ingelezen in het onderwerp.

vriendelijke groeten, S.Kroeze (overleg) 30 jun 2013 15:52 (CEST)Reageren[reageer]
Lol, tamelijk voorspelbaar dat dit een verzuchting over Datu is. The Banner Overleg 30 jun 2013 22:06 (CEST)Reageren[reageer]

Graag ophelderingBewerken

@Blueknight, je hebt zojuist hier een vraag weggehaald die een ander op mijn Op. aan mij stelde. Graag enige opheldering, want ik begrijp hier niets van. Paul K. (overleg) 1 jul 2013 18:53 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Paul K., "== Dat nieuwe account... == ... van Knowalles, NPK14051969. Zijn die letters en nummers daadwerkelijk willekeurig gekozen? Ik lees het een beetje als "Nieuwe <jouw naam> <jouw geboortedatum>". The Banner Overleg 1 jul 2013 15:38 (CEST)". Het is niet ondenkbaar dat de cijfers in dat nieuwe account daadwerkelijk een verwijzing is naar jouw geboortedatum, wat ook in de gewraakte bijdrage de suggestie was. Of dat daadwerkelijk het geval is, of niet: het leek me beter om handelend te optreden om jouw privacy te beschermen: better safe than sorry. Dit bleek achteraf niet nodig te zijn, het ging niet om jouw geboortedatum. Dat neemt niet weg dat The Banner door het leggen van dit verband (weer) actief de grenzen opzoekt, waar ik me toch wel zorgen om maak. Ik hoop dat hij zich weer richt op bijdragen in de hoofdnaamruimte. Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben? Mvg, BlueKnight 1 jul 2013 20:24 (CEST)Reageren[reageer]

BedanktBewerken

voor de snelle en correcte afwikkeling. Peter b (overleg) 3 jul 2013 20:57 (CEST)Reageren[reageer]

Graag gedaan. BlueKnight 3 jul 2013 21:15 (CEST)Reageren[reageer]

AkadunzioBewerken

Best Blueknight, er is in je in het verleden vaak verweten dat je niet reageert/je niet verantwoord. Nu wil ik je vragen om je met betrekking tot Akadunzio vanaf nu niet meer uit te laten over de door jou opgelegde blokkade. Je hebt je verantwoord, je hebt uitgelegd. dat volstaat. Alles wat je vanaf nu nog aan de discussie toevoegt is koren op de molen voor Akadunzio. Voor je het weet ben je volgens hem te betrokken en wordt je gewraakt in een eventueel volgend verzoek. EvilFreD (overleg) 4 jul 2013 22:46 (CEST)Reageren[reageer]

Zoals ik zei: koren op de molen. EvilFreD (overleg) 4 jul 2013 23:52 (CEST)Reageren[reageer]
Beste EvilFred,
Ik probeer steeds te leren van de terugkoppeling van anderen. Je hebt eerder bij herbevestiging geschreven: "Weigert structureel uitleg te verschaffen over moderatorhandelingen.". Ik hoop dat ik deze verbeterpunt voldoende heb opgepakt? Zijn er anders nog specifieke handelingen van mij als moderator waarover je graag alsnog uitleg wil zien?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 10 jul 2013 19:38 (CEST)Reageren[reageer]
Ik ben uitermate tevreden vooralsnog. Ik hoop overigens wel dat je jezelf niet op dat vlak probeert te verbeteren omdat ík het als een verbeterpunt zie maar dat je, net als ik, gerealiseerd c.q. het vermoeden hebt dat meerdere personen dit een verbeterpunt vinden en je je ook kunt vinden in die kritiek. Als je het namelijk alleen doet om mij te plezieren, moet je het vooral niet doen   EvilFreD (overleg) 13 jul 2013 08:54 (CEST)Reageren[reageer]
Sorry dat ik inbreek, maar ik moet me even iets van het hart: je laat een paar kopjes hierboven als zien dat je inmiddels heel goed uit kan leggen waarom je bepaalde moderatorhandelingen hebt gedaan. Neemt niet weg dat je dat wel structureel zou kunnen gaan doen, zoals in de bewerkingssamenvatting. Dqfn13 (overleg) 13 jul 2013 11:44 (CEST)Reageren[reageer]
Beste EvilFred en Dqfn13,
Dank voor jullie reacties / adviezen. Ik doe dit niet om EvilFred te plezieren (dat is alleen maar mooi meegenomen) maar omdat ik de kern van de gegeven kritiek (voor mezelf) niet volledig kon weerleggen. Ik zal eraan blijven werken.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 14 jul 2013 09:29 (CEST)Reageren[reageer]
Beste BlueKnight, ik zie dat je af en toe feedback nodig hebt. Je uitleg over mijn LeeGer-blokkade heb ik destijds niet verstaan. Ik weet nog altijd niet wat ik zou fout gedaan hebben. Maar als jij het wel denkt te weten, mag jij nog altijd eens proberen om het mij uit te leggen. Ik hoop dat je mij niet geblokkeerd hebt om een goede indruk na te laten bij EvilFreD. Akadunzio (overleg) 24 aug 2013 01:01 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Akadunzio,
Dat ik af en toe feedback nodig hebt klopt helemaal, goede feedback beschouw ik als een gelegenheid om mijn handelswijze te verbeteren. Dat je dit schrijft roept bij mij de verwachting op dat je mij daarna feedback gaat geven, maar die lees ik helaas niet in jouw daaropvolgende zinnen. Of mis ik iets?
Net als jij hoop ik ook dat ik jou niet heb geblokkeerd om (onbewust?) een goede indruk te maken op EvilFreD. Die gedachte was - eerlijk gezegd - geen seconde bij mij opgekomen; op dat punt zit ik heel anders in elkaar.
Ik denk te weten waar de crux bij jou ongeveer zit: jouw hoge verwachting van de mate van institutionalisering van de Nederlandstalige Wikipedia op basis van ervaringen irl - de sterk geïnstitutionaliseerde Westerse samenleving. Met die inschatting wil ik best gaan proberen om alsnog een wat meer uitgebreide terugkoppeling te schrijven, zou je dat op prijs stellen?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 24 aug 2013 08:01 (CEST)Reageren[reageer]
Mij gaat het vooral om mijn blokkade. Ik had toen drie bijdrages gedaan, die LeeGer blijkbaar stoorden. Ik heb daarna nog eens gereageerd op de bijdrages van LeeGer. Ik had graag van jouw concreet geweten met welke van die bijdrages ik welke regel van Wikipedia zou overtreden hebben, die het noodzakelijk gemaakt hebben dat je mij stante pede, zonder enige mogelijkheid tot verweer, moest blokkeren. Ik zie het niet en ik vermoed alleen, omdat je zo snel tot blokkeren overging, dat je de zaak onvoldoende onderzocht hebt. Dat is mijn feedback. En ik zou het op prijs stellen dat je uit je irl-ivoren-toren komt en nederdaalt tot wat je de geïnstitutionaliseerde Wersterse samenleving noemt en dus in de toekomst eerst nadenkt vooraleer je je knopjes gebruikt. Akadunzio (overleg) 27 aug 2013 19:46 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Akadunzio,
Kun je toelichten wat je bedoelt met "irl-ivoren-toren" bedoelt?
Ben je bekend met stropopredeneringen? Een variant hierop is het op een (iets) andere manier weergeven van de situatie dan hoe de meesten deze zien, op een manier waarop jezelf kunt neerzetten als een slachtoffer die onrechtvaardig behandeld wordt. Ik ga niet steeds weer schrijven dat jouw weergave van de situatie niet de juiste is en met jou in discussie over welke weergave van de situatie de juiste is. Dat lijkt mij namelijk zonde van mijn tijd, om jou ervan te overtuigen dat je niet alleen maar een slachtoffer van de situatie bent maar zelf er ook aandeel in hebt. Zullen we afspreken dat we alleen maar de feiten weergeven zoals ze zijn, in plaats van de feiten op een andere manier te presenteren? Dat zou ik namelijk erg op prijs stellen.
Bedankt voor jouw feedback, ik kan er helaas niets mee: Mijn blokkade kon in deze geval snel zijn doordat ik mij voorafgaand aan de ingediende verzoek al heb verdiept in de kwestie. Ik heb mij zodanig verdiept in de kwestie dat ik hierboven heb aangeboden om rechtstreeks naar de kern van het probleem wat ik hier vermoed wil gaan, in plaats van over details te gaan praten.
Je neemt verder aan dat ik niet zou nadenken vooraleer ik mijn knopjes gebruik, ik herken mij niet in het beeld dat je schetst. Gedachtenloos knopjes gebruiken vind ik persoonlijk een heel slechte zaak. Voorafgaand aan iedere keer dat ik mijn knopjes gebruik stel ik mezelf steeds de vraag: kan ik dit verkopen/onderbouwen/uitleggen? Als het antwoord daarop (en nog een aantal andere vragen) nee is, dan gebruik ik de knopjes niet.
Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 28 aug 2013 16:58 (CEST)Reageren[reageer]
NB Merk op voor de volledigheid dat we hier eerder al discussie over hebben gevoerd, op de overlegpagina van WP:RB.
Ik weet dat hierover vroeger reeds discussie is gevoerd. Door omstandigheden heb ik die discussie niet kunnen verder zetten. Voor alle duidelijkheid, je hebt mijn vragen niet beantwoord. En als feedback kan ik je meegeven dat je een heel slechte moderator bent als je er nog niet eens in slaagt aan te duiden bij welke bijdrage ik welke regel zou hebben overtreden. Je hebt bij mij je knopjes gebruikt en je slaagt er op geen enkel moment in om ook maar één zinnige reden te bedenken voor een driedaagse blokkade. Wat denk je nu eigenlijk opgelost te hebben? Denk je echt dat ik geloof dat je je voorafgaand aan de kwestie zou hebben verdiept in de zaak. Ik hoop voor jezelf dat je dat ook niet gelooft, want het is in tegenspraak met wat je vroeger beweerde. Toen vertrouwde je blind op de argumentatie van LeeGer. Ik hoop dat je uit de zaak lessen kunt trekken. Met vriendelijke groeten, Akadunzio (overleg) 28 aug 2013 23:56 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Akadunzio,
"Ik weet dat hierover vroeger reeds discussie is gevoerd. Door omstandigheden heb ik die discussie niet kunnen verder zetten." - Dit is niet correct. Betreffende discussie is nog niet gearchiveerd, met andere woorden: je kunt daar alsnog een reactie plaatsen als je wilt. In die discussie werd verwezen naar jouw overlegpagina, waar er diverse antwoorden/toelichtingen gegeven zijn op jouw vragen.
Kun je aangeven welke vraag nog niet beantwoord is? Merk op dat ik niet kan meegaan in het het zodanig isoleren van afzonderlijke bijdragen - het uit de context halen t.b.v. downplayen - dat daardoor het beeld naar voren komt dat je een slachtoffer bent, door de achterliggende context volledig weg te willen drukken.
"En als feedback kan ik je meegeven dat je een heel slechte moderator bent als je er nog niet eens in slaagt aan te duiden bij welke bijdrage ik welke regel zou hebben overtreden." Ik kan me voorstellen dat je mij een heel slechte moderator vindt, ik heb daar vrede mee. Ik kan exact aanwijzen waar het probleem zit en heb dit ook eerder hierboven aangegeven om dit te doen. Je wilt daar niet op ingaan. Daar heb ik begrip voor.
Ik kan me steeds moeilijker onttrekken aan de indruk dat je een bepaalde strategie volgt: het actief ontmoedigen van toekomstige blokkades door herhaaldelijk met de blokkerende moderatoren (uitgebreid) in discussie te gaan over ieder afzonderlijke bijdrage en/of actie. Een mogelijk antwoord op deze strategie is het gezamenlijk aanleggen van een dossier waarbij iedere actie puntsgewijs verantwoord wordt en waarbij buitenstaanders direct inzicht krijgen in het verschil tussen de feiten en het beeld dat je met jouw woorden schetst. Zou je met deze aanpak kunnen leven? Zo ja, dan wil ik samen met jou ermee aan de slag gaan. Zo nee, op welke manier zou je dit willen oplossen met mij? Wil je daartoe een coach of desnoods een bemiddelaar erbij halen? Of het advies opvolgen wat jou door diverse partijen gegeven is en in specifieke gevallen zelfs opgelegd is: laat het rusten.
"Je hebt bij mij je knopjes gebruikt en je slaagt er op geen enkel moment in om ook maar één zinnige reden te bedenken voor een driedaagse blokkade." Die reden heb ik gegeven op jouw overlegpagina, in mijn bijdrage van 27 juni 2013 om 22:42.
"Wat denk je nu eigenlijk opgelost te hebben?" - Ik had gehoopt een signaal te afgeven en daarmee een verandering in het gedrag dat je op Nederlandstalige Wikipedia laat zie te bewerkstelligen.
"Denk je echt dat ik geloof dat je je voorafgaand aan de kwestie zou hebben verdiept in de zaak." - Dat hoef je niet te geloven, ik kan en wil niet bepalen wat jij gelooft.
"Ik hoop voor jezelf dat je dat ook niet gelooft, want het is in tegenspraak met wat je vroeger beweerde. Toen vertrouwde je blind op de argumentatie van LeeGer." - Kun je aangeven waar ik dit beweerd heb?
"Ik hoop dat je uit de zaak lessen kunt trekken." - Het spijt me maar tot nu toe heb ik nog geen lessen hieruit kunnen trekken.
Ik heb eerder gevraagd wat je bedoelde met "irl-ivoren-toren". Ik heb daar nog geen antwoord op gezien of mis ik iets?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 29 aug 2013 21:48 (CEST)Reageren[reageer]
Je kunt rond de pot blijven draaien. Je hebt iets geobserveerd en je kan het niet verwoorden. Op mijn OP vind ik geen enkele zinnige reden voor een blokkade. Je hebt daar gezegd dat ik vragen mocht stellen. Ik heb dat gedaan en tot op heden wacht ik nog altijd op je antwoord aldaar. En als je denkt er met wat taalkundige spelletjes vanaf te komen, ben je bij mij aan het verkeerde adres. Bij mij moet je met feiten afkomen en daar slaag je blijkbaar niet in. En blokkades gaan uitdelen om iemands gedrag te veranderen? Geloof jij echt in sprookjes of zo? Er is aan mijn gedrag niets fout. Er scheelt alleen iets aan de jullie perceptie over mijn bijdrages. Waarom zou ik moeten geblokkeerd worden voor iets wat iemand anders straffeloos mag doen? Als ik wist waarvoor ik geblokkeerd zou zijn, zou ik dit waarschijnlijk kunnen weerleggen. Maar dat willen jullie blijkbaar bewust vermijden, want dat past niet in jullie plan. Akadunzio (overleg) 29 aug 2013 23:04 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Akadunzio,
Ik heb juist het gevoel dat je een spelletje probeert te spelen met mij; je schreef bijvoorbeeld eerder: "U hoeft gewoon maar mijn twee bijdrages, die dag te lezen. Een beetje dunnetjes als reden voor een blokkade van drie dagen me dunkt. ...". Dit nadat ik in mijn toelichting schreef :"...en in licht van eerdere gebeurtenissen...". Je beperkt de reden voor een blokkade tot alleen een aantal van jouw bijdragen. Ik ben het met jou eens dat - indien het uitsluitend om betreffende bijdragen gaan - de basis voor een blokkade daarmee nogal dun wordt. Ik heb jou daarom niet alleen om die bijdragen geblokkeerd. Je maakt er echter herhaaldelijk iets anders van, door steeds maar weer de mogelijke redenen voor een blokkade te beperken tot uitsluitend die aantal bijdragen. Voor dit verschil tussen wat ik schrijf en wat jij erin leest bestaat er een term: creatief lezen.
Ik denk dat het nodig is om een overzicht te maken van zaken die jij anders verwoordt dan wat er staat. Ik wil je vragen om daarmee te stoppen, met "creatief lezen". Het is een heel vervelend iets op de Nederlandstalige Wikipedia; hier gaan we namelijk uit van elkaars goede wil en daar maak je misbruik van op deze manier. Mensen die jou niet kennen gaan er in eerste instantie er vanuit dat je de feiten weergeeft zoals ze zijn, niet dat je ze op een andere manier weergeeft dan ze zijn. Ze worden door hun AGF op het verkeerde been gezet. Dat ondermijnt ook het vertrouwen die men in elkaar heeft.
Het is niet uitgesloten dat je hier zelf niet eens van bewust bent, in dat geval is het ook goed om een overzicht te maken van de verschillen tussen de feiten en jouw weergave ervan. Als dat als gevolg heeft dat je met deze handelswijze gaat stoppen dan beschouw ik dat als winst.
"... Je hebt daar gezegd dat ik vragen mocht stellen. Ik heb dat gedaan en tot op heden wacht ik nog altijd op je antwoord aldaar." - Op die vragen is er al gereageerd. Daarover heb ik eerder geschreven; op 3 juli 2013 06:59: "Uw vraag om verduidelijking / verdere toelichting is reeds beantwoord, dit hoeft niet noodzakelijkerwijs door mij te gebeuren". Zowel Capaccio in zijn bijdrage van 28 juni 2013 om 22:31 op jouw overlegpagina als EvilFred die dit overlegkopje is begonnen verzoeken vrij dringend om niet meer te reageren op jouw vragen met betrekking tot de blokkade. Ik wil je vragen om hun bijdragen te lezen. Een dergelijk advies komt niet zomaar uit de lucht vallen, en is eigenlijk erg opvallend doordat er steeds benadrukt wordt dat overleg juist centraal staat op de Nederlandstalige Wikipedia. Dat zelfs de arbitragecommissie besloten heeft om jou te verbieden om over een andere blokkade in het verleden te praten onderstreept in deze kwestie dat je daarin - in vergelijking met anderen - ver bent gegaan, heel ver. In het op een oneigenlijke manier gebruiken van overleg. Je realiseert dat je met jouw herhaalde verzoeken en "creatief lezen" weer de grenzen opzoekt en dat dit uiteindelijk een nieuwe blokkade als gevolg kan hebben?
"En blokkades gaan uitdelen om iemands gedrag te veranderen? Geloof jij echt in sprookjes of zo? Er is aan mijn gedrag niets fout." - Met blokkades kun je - in de praktijk - iemands gedrag veranderen, in het bijzonder in combinatie met de verhogingsregel. Als dat niet lukt dan worden de bewerkingsrechten voor een langere tijd ontnomen om de encyclopedie en/of haar gemeenschap te beschermen. Bij jou zie ik dat de dreiging van een langere blokkade als gevolg heeft dat je een bepaalde kwestie alsnog stilzwijgend accepteert en daarmee een (gewenste) gedragsverandering.
"Er scheelt alleen iets aan de jullie perceptie over mijn bijdrages." - Dit doet me denken aan een uitspraak: "Één spookrijder? Ik zie er wel honderd". Wie bedoel je verder met jullie?
"Waarom zou ik moeten geblokkeerd worden voor iets wat iemand anders straffeloos mag doen?" - Dat zou niet moeten. Je suggereert hiermee dat er met twee maten gemeten wordt en dat is exact datgene wat ik wilde uitleggen met de mate van institutionalisering hierboven. Zou je het op prijs stellen als ik dit alsnog ga uitleggen?
"Als ik wist waarvoor ik geblokkeerd zou zijn, zou ik dit waarschijnlijk kunnen weerleggen. Maar dat willen jullie blijkbaar bewust vermijden, want dat past niet in jullie plan." - Dat is hoe je dit ervaart? Wat is onze plan? Wie zijn wij?
"Bij mij moet je met feiten afkomen en daar slaag je blijkbaar niet in." - In de links die ik gegeven heb staan er tal van feiten maar op één of andere manier zie je die feiten daar niet staan, door de manier waarop je de tekst leest. Vermoedelijk heeft dit te maken met een afwijkende manier van lezen? Ik kan je daarin een handje helpen door de feiten op een rijtje te zetten: Waar wil je deze overzicht zien? In mijn gebruikersnaamruimte, of op een andere plaats?
Ik heb tweemaal eerder gevraagd wat je bedoelde met "irl-ivoren-toren". Ik heb daar nog geen antwoord op gezien of mis ik iets?
Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 30 aug 2013 22:26 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Akadunzio, Waarom je destijds geblokkeerd bent is op je overlegpagina uitgelegd. Hier heb ik je uitgelegd waarom ik de aanvraag destijds indiende, en hier legt Blueknight uit waarom hij dat verzoek honoreerde. Ik geloof best dat je het daar niet mee eens bent, maar de uitleg is dus wel gegeven.  LeeGer  30 aug 2013 23:30 (CEST)Reageren[reageer]
Naar aanleiding van uw recente bijdragen en in licht van eerdere gebeurtenissen dat wil zo ongeveer niets zeggen. Daarmee heeft BlueKnight geen enkele reden voor de blokkade gegeven. En uw betoog is gewoon eenzijdig. Maar dat had ik u vroeger ook al eens verteld. Van een moderator kan verwacht worden dat hij naar beide partijen luistert. Blijkbaar is BlueKnight daartoe niet in staat. Net als in het geven van een concrete reden voor een blokkade. Voor mij is dit dus duidelijk geen bekwame moderator. Akadunzio (overleg) 30 aug 2013 23:41 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Akadunzio,
Jouw citaat is onvolledig. De volledige zin luidt (onderstreping door mij): "Naar aanleiding van uw recente bijdragen en in licht van eerdere gebeurtenissen heb ik besloten om conform het verzoek van LeeGer u een beperking in bewerkingsrechten te opleggen voor de duur van drie dagen.". De onderstreping is de reden om de blokkade te opleggen. Het onvolledig citeren duidt op selectief lezen.
Wat de rest betreft: agree to disagree. De gebruiker die geblokkeerd wordt zal in de regel het nooit eens zijn met de opgelegde blokkade. Ik heb daarom niet de illusie om jou ervan te overtuigen dat de blokkade terecht was. Ik hoop dat je niet de illusie hebt dat je mij ervan kunt overtuigen dat ik de blokkade in dit geval niet had moeten opleggen?
Mocht je desondanks graag nog verder ingaan op de (concrete) redenen voor deze blokkade dan zal ik de subpagina Gebruiker:Blueknight/SOG/Akadunzio aanmaken. Ik wil je echter aanraden om het verleden te laten rusten en je te richten op datgene waar je zo goed in lijkt te zijn, en er ook waardering voor krijgt: het schrijven van artikelen op gebied van atletiek. Dat is zoveel leuker dan je gelijk proberen te halen in een negatieve discussie die een sterk neerwaartse spiraal kent en uiteindelijk tot een nieuwe blokkade kan leiden met alleen maar verliezers, waaronder ook de encyclopedie. Lees bijvoorbeeld anders het recente advies van De Wikischim op jouw overlegpagina nog eens en laat mij gewoon maar denken dat ik het goed heb gedaan: Jij weet wel beter. Toch?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 2 sep 2013 23:20 (CEST)Reageren[reageer]
NB Ik heb driemaal eerder gevraagd wat je bedoelde met "irl-ivoren-toren". Ik heb daar nog geen antwoord op gezien of mis ik iets?
Dat je mij geblokkeerd hebt omwille van het verzoek van LeeGer, is mij bekend. Maar volgens mij staan daar geen geldige redenen in om mij te blokkeren. Ik heb ook nooit te mogelijkheid gekregen de beschuldigingen van LeeGer te weerleggen. Ik heb al verschillende keren tevergeefs een geldige reden gevraagd. Die gaat er niet komen, want je zal er geen vinden. Je oproep vind ik gewoon een kaakslag naar mij toe. Ik was op het moment van mijn OT-blokkade ook gewoon maar anoniem artikelen aan het verbeteren. Ik voel mij dan ook niet verantwoordelijk voor wat je negatieve discussie noemt. Ik voel mij op geen enkel moment verantwoordelijk voor mijn onterechte OT-blokkade van 29 april 2012. Daar gaat geen enkel advies iets aan doen. En als jullie niet beter kunnen dat jullie onkunde op die manier proberen te maskeren, dan moeten jullie mij maar zinloos blijven blokkeren. Dat is toch het enige dat jullie echt kunnen. Met vriendelijke groeten, Akadunzio (overleg) 3 sep 2013 20:16 (CEST)Reageren[reageer]
PS: ik heb in tegenstelling tot wat je denkt, geen waardering nodig om aan Wikipedia te kunnen deelnemen.
Beste Akadunzio,
"Maar volgens mij staan daar geen geldige redenen in om mij te blokkeren." - Dat is jouw goed recht om dat te denken / te vinden.
"Ik heb ook nooit te mogelijkheid gekregen de beschuldigingen van LeeGer te weerleggen." - Je hebt de mogelijkheid om de beschuldigingen te weerleggen, bijvoorbeeld hier. Kun je aangeven om welke beschuldiging het precies gaat en deze vervolgens weerleggen. Ik begrijp daarom niet goed waarom je schrijft dat je die mogelijkheid niet hebt, tenzij dit schrijven als doel heeft jezelf te bevestigen in jouw slachtofferrol?
"Ik heb al verschillende keren tevergeefs een geldige reden gevraagd. Die gaat er niet komen, want je zal er geen vinden." - Hieruit maak ik op dat dossiervorming of iedere poging om een geldige reden te aanvoeren, met als doel jou te overtuigen, bij voorbaat zinloos is. Daarin zal ik meegaan.
"PS: ik heb in tegenstelling tot wat je denkt, geen waardering nodig om aan Wikipedia te kunnen deelnemen." - Dat is mooi; ik leid hieruit af dat je je niet door anderen laat weerhouden om mooie artikelen te blijven schrijven. Succes verder daarmee.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 26 sep 2013 20:23 (CEST)Reageren[reageer]

IrriBewerken

Beste Blueknight, omdat je me op het hart gedrukt hebt je direct te laten weten wanneer er bij mij irritaties optreden om acties van jou, bij deze. Je ergernis over de actie van Whaledad ontwikkelt zich te traag ('een paar nachtjes over geslapen' nadat je op 3 juli de zeer vergaande kwalificatie 'smerig' had gebruikt). Je vraagt om een CU, terwijl al dagen duidelijk is dat híj het was die de PKN-naam heeft aangemaakt. Waarom dat was, en wat er misging was van meet af aan duidelijk. Zijn verklaring is kraakhelder: hij heeft geen blok ontdoken en niet gedaan alsof hij iemand anders was, en hij was op tijd met het melden van zijn actie - dat er vertraging in de modmail zit is iets wat normale gebruikers uiteraard niet kunnen weten.

Whaledad wilde ingrijpen in het onontkoombare drama waarin van het slechte een het nog slechtere ander komt, het noodlot afweren in de tragedie die Wikipedia bij tijd en wijle is: Knowalles kondigde aan een stekelige naam te willen aannemen, waarmee hij bij elke bijdrage impliciet zou kwetsen. Dat heeft Whaledad voorkomen. Omdat hij iedereen op het verkeerde been heeft gezet, had hij het wellicht beter niet kunnen doen, maar gebeurd is gebeurd. Laat het nou maar zitten. Je actie kan tot niets goeds leiden. Glatisant (overleg) 6 jul 2013 01:07 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Glatisant,
Fijn dat je het even meldt. Dat zie ik dus anders, ik heb argumenten aangevoerd, alternatieven aangedragen, aangegeven dat ik er een paar nachtjes over heb geslapen. Ik heb ermee gewacht om te kijken of mijn aanvankelijke en stevige irritatie zou wegebben. Dat is niet gebeurd, reden om de situatie alsnog recht te trekken, of tenminste een poging ertoe te doen.
Bij een ongewenste gebruikersnaam kan er een blokkade opgelegd worden.
Ik kan me goed voorstellen dat ik hier - als de advocaat van de duivel - hard aangepakt zal worden, die afweging /offer heb ik gemaakt. Voor de goede orde, ik kies geen partij voor of tegen maar ik kan dus niet meewerken aan het gedogen van sokpopmisbruik.
Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben?
Mvg, BlueKnight 6 jul 2013 08:12 (CEST)Reageren[reageer]
Waar is dan het sokpopmisbruik? Het account is bewust niet voor bewerkingen gebruikt. Glatisant (overleg) 6 jul 2013 11:07 (CEST)Reageren[reageer]
Blokontduiking, door met bijdragen vanuit hoofdaccount te doorgaan terwijl het sokpopaccount (OT) geblokkeerd is. Mvg, BlueKnight 6 jul 2013 12:27 (CEST)Reageren[reageer]
Maar Whaledad was toch niet geblokkeerd, of heb ik iets niet opgemerkt? Glatisant (overleg) 6 jul 2013 20:06 (CEST)Reageren[reageer]
@Blueknight, zowel hierboven als hier beschuldig je Whaledad van "sokpopmisbruik" of zelfs "dit soort misbruik van sokpoppen". Lees aub. eens op Wikipedia:Sokpopmisbruik wat de vier punten zijn die onder sokpopmisbruik vallen!
In antwoord op de vraag waar dat sokpopmisbruik dan is spring je haastig naar een andere beschuldiging: "Blokontduiking". Het lijkt ten eerste al niet erg fatsoenlijk dat je niet ruiterlijk toegeeft dat je beschuldiging van sokpopmisbruik vals was, en excuus hiervoor maakt. Maar bovendien lijkt ook je tweede beschuldiging volkomen loos. Waar staat dat een gebruiker geen bewerkingen vanuit zijn hoofdaccount meer mag doen als zijn sokpop geblokkeerd wordt? (Nog afgezien van het feit dat het blokkeren van die onschuldige sokpop een zeer twijfelachtige geste was.)
Dat je hier Whaledad op hoge toon vraagt excuus te maken is werkelijk een gotspe. De enige die hier excuus zou moeten maken ben jij, namelijk voor het uiten van beschuldigingen die je totaal niet waarmaakt, waarmee je iemãnds goede naam ernstig aantast. Paul K. (overleg) 6 jul 2013 16:13 (CEST)Reageren[reageer]
@Paul K - kan ik je vragen grootmoedig te zijn en de zaak te laten rusten nu? De reden is simpel. Collega Blueknight denkt over iets anders dan jij. Ook ik heb op de overlegpagina aangegeven dat een blok in dit geval geen doel meer dient. Maar de opinie en mening van Blueknight is niet ingegeven door foute motieven maar is een integere mening. Dat jij en ik die mening niet delen is ook ons goed recht. Maar ik respecteer hem wel en verzoek je dan ook in het belang van een goede opbouw van de encyclopedie het hierbij te willen laten. Dank alvast. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 6 jul 2013 16:22 (CEST)Reageren[reageer]
Er zijn mensen geblokkeerd voor minder onrustzaaiende acties dan Whaledad nu heeft gedaan... The Banner Overleg 11 jul 2013 01:05 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Glatisant,

Whaledad was inderdaad niet geblokkeerd, maar kon 24 uur lang de Nederlandstalige Wikipedia niet bewerken omdat de onderliggende IP automatisch 24 uur lang meegeblokkeerd was. Het gaat niet om een blokkade van hoofdaccount Whaledad maar om blokkade voor onbepaalde tijd van sokpopaccount NPK14051969. Ik kan me voorstellen dat bij een strikte interpretatie van de richtlijn voor sokpopmisbruik ("Onder sokpopmisbruik vallen de volgende punten: 3. Het met sokpoppen ontduiken van een blokkade.") hoofdaccounts de dans ontspringen als een sokpopaccount voor onbepaalde tijd geblokkeerd wordt en bij een minder strikte interpretatie dit niet het geval is.
Ik heb e.e.a. uitgewerkt, zie Wikipedia:Stemlokaal/Blokkade Knowalles. Zou je - en andere meelezers - zo vriendelijk willen zijn om hierop commentaar te leveren en eventueel het een en ander te verbeteren / aan te vullen / te wijzigen. Voor de goede orde, het is heel goed mogelijk dat ik dit totaal verkeerd zie en daarvan zodanig overtuigd word dat ik uiteindelijk er vanaf zie om de stemming daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

Met vriendelijke groet, BlueKnight 22 jul 2013 00:57 (CEST)Reageren[reageer]

Goeiehemel, jij wilt een aantal mensen alsnog opknopen? Whaledad had voor deze actie gelijk geblokkeerd moeten worden, niet vanwege sokpopmisbruik maar voor het zaaien van onrust. En nu, zoveel tijd later, wil jij opnieuw de onrust aanwakkeren. Hebben we niet al genoeg gezeik gehad hiermee? Wat win je er mee? Laat dit toch rusten. The Banner Overleg 23 jul 2013 02:55 (CEST)Reageren[reageer]

(Na bwc) @Blueknight, toen ik je verhaal voor het stemlokaal las had ik moeite mijn ogen te geloven. Het is je vele malen uitgelegd dat Whaledad geen enkele regel overtreden heeft laat staan dat hij schuldig zou zijn aan sokpopmisbruik. En nu probeer je tegen alle feiten in daarvan zelfs een stelling te maken??? Misschien moet je eens lezen wat er staat bij Laster: "Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar te beschuldigen van zaken waarvan degene die de beschuldiging uit weet of had moeten weten dat deze onwaar zijn." En in je functie van moderator beschuldig jij dan mij van WP:Punt? Misschien moeten we bij zo`n opvatting van moderatorschap er maar het zwijgen toe doen... Paul K. (overleg) 23 jul 2013 03:08 (CEST)Reageren[reageer]

Gelieve hiervan goede nota te nemen: "... wil de Arbitragecommissie de gemeenschap erop wijzen, dat het gelijktijdig hebben van sokpoppen enerzijds en het overtreden van regels en richtlijnen anderzijds niet automatisch hetzelfde is als sokpopmisbruik." Ik denk dat het niet toevallig is, dat dit in deze uitspraak zo algemeen wordt geformuleerd. Nog even los van de vraag, of ik enige regels en/of richtlijnen heb overtreden. Op het moment dat ik het gewraakte account aanmaakte en er een zandbakbijdrage mee plaatste, was er op nl.wiki op geen enkele manier bekend dat ditzelfde account op een ander project aan iemand anders toebehoorde. Van impersonificatie was dus geen sprake, hooguit van een ongewenste gebruikersnaam. Dat deze gebruikersnaam nu geblokt is, is wat mij betreft prima. Als er een poging wordt ondernomen om de gebruikersnaam te ontblokken, om deze ter beschikking van een ander te stellen, voor het alsnog voortzetten van zuig- en pestgedrag, zal ik me daar met hand en tand tegen verzetten. W\|/haledad (zegt u het maar) 27 jul 2013 17:57 (CEST)Reageren[reageer]

Tjonge, Blueknight, hou toch op met die vermoeiende ouwe koeien. Paul K. wordt gevraagd grootmoedig te zijn en de zaak te laten rusten, maar jij gaat maar door op je twijfelachtige oude fiets. Waar is het nut voor de encyclopedie? Wat hoop je te bereiken - zo veel mogelijk onrust in komkommertijd? Glatisant (overleg) 1 aug 2013 08:54 (CEST) (P.S. Heb je overigens al iemand ontdekt die achter je staat, die bereid is je te steunen bij deze actie?)Reageren[reageer]

Bericht van de arbitragecommissieBewerken

Geachte Blueknight, de arbitragecommissie heeft besloten de door u ingediende zaak in behandeling te nemen. Meer informatie vindt u op de zaakpagina. Namens de arbitragecommissie, Vinvlugt (overleg) 17 jul 2013 00:01 (CEST)Reageren[reageer]

Geachte Vinvlugt,
Bedankt voor de melding.
Mvg, BlueKnight 18 jul 2013 06:55 (CEST)Reageren[reageer]

Groucho's GPBewerken

Hallo Blueknight,

Wat is hiervan het idee? Groucho heeft iets aangepast aan zijn GP en jij draait dat terug. Betreft het een foutje?

Mvg, Bas (o) 17 jul 2013 23:59 (CEST)Reageren[reageer]

Hallo Basvb,
Dat was een foutje met terugdraaien, daar heb ik soms last van als ik met mobiel werk (opera).
Er is wel een manier/code om de terugdraaiknop te uitzetten, dat helpt om zoiets in de toekomst te voorkomen, dit heb ik nog niet ingesteld.
Bedankt voor dit berichtje.
Mvg, BlueKnight 18 jul 2013 06:38 (CEST)Reageren[reageer]

VraagBewerken

Geachte Blueknight, ik betreur het dat je op de RegBlokpagina bijdragen geplaatst hebt die nauwelijks iets met het geplaatste verzoek te maken hebben, en de aandacht daarvan afleiden. Ik dacht dat het ging om de vraag of de AC-uitspraak wel of niet overtreden is. Daarom deze vraag: alle harde termen die de laatste dagen over mij uitgestort zijn (en die ik heel zorgvuldig op een rijtje gezet heb) zijn die volgens jou wel of niet denigrerend? Met spanning wacht ik op je antwoord. Groeten, Paul K. (overleg) 19 jul 2013 23:53 (CEST)Reageren[reageer]

Geachte Paul K.,
Ik kan me voorstellen dat je van mening bent dat mijn bijdragen op de RegBlokpagina nauwwelijks iets met het geplaatste verzoek te maken hebben. Die mening deel ik niet, ik probeer iets duidelijk te maken:
De termen die over jou uitgestort zijn zijn denigrerend en de AC-uitspraak is daarmee overtreden. Mijn inschatting is dat de kans redelijk groot is dat Kalsermar hiervoor geblokkeerd wordt.
Wat betreft het blokkeren wil ik je vragen om de bijdrage van Rikipedia van 10:48 te lezen en daarbij terug te denken aan de blokkade die Basvb jou (onder andere) indertijd heeft opgelegd: is het in de verhouding? Als je niet wilt dat zoiets jou overkomt, laat het ander dan ook niet overkomen wat jou is overkomen.
Ik denk dat het tijd wordt om een tijdlijn te maken van iedere keer dat een discussie tussen jou en Kalsermar escaleert, zodat het verloop ervan inzichtelijk wordt. Ik heb het vermoeden dat in die discussies één van de partijen zodanig geprovoceerd wordt dat ie zich niet meer kan beheersen en vervolgens harde termen gaat gebruiken, waarna het gebruik van deze termen met de AC-uitspraak afgestraft wordt. Het provoceren, uitlokken valt namelijk niet onder de uitspraak maar de gebruikte harde termen wel. Door het herhaaldelijk benoemen van alleen de harde termen en het bagatelliseren van de provocatie(s) worden de gebruikte termen uit hun context getild en daarmee een verkeerd beeld geschapen. Ik heb nog geen goed beeld of dit werkelijk zo is verlopen in het verleden of zich in de toekomst gaat herhalen maar het slechte gevoel dat ik krijg door de huidige gang van de zaken zorgt voor een stukje motivatie om zo'n tijdlijn te opstellen.
Voor een deel speelt het mee dat ik nog steeds vragen heb over de gang van zaken die indertijd is gevolgd bij de "blokpeiling" die Marrakech heeft georganiseerd en die hij op een bepaalde manier heeft gecommuniceerd op de regblok-pagina: er werden duidelijk zaken uit hun context gehaald, bijvoorbeeld het niet (duidelijk) aangeven dat anderen de conclusie betwisten. Die actie had gevolgen voor de dienstdoende moderator en ik ben bang dat dit soort dingen weer gaan gebeuren, dat er een heleboel mensen tegen elkaar opgezet worden en een "wij tegen zij" situatie gecreëerd wordt met als doel een blokkade of een uitspraak te breken.
We hebben de arbitragecommissie opgericht om voor een stukje rust te zorgen, door problemen naar hen te doorschuiven. Door actief de problemen weer te importeren in de gemeenschap - al dan niet in eigenbelang - wordt daarmee een van de effecten van deze commissie teniet gedaan.
Ik vind het heel vervelend wat jou is overgekomen en wat andere betrokkenen overkomt en kan me voorstellen dat andere niet-betrokkenen dit ook erg vervelend vinden. De manier waar jij hier nu mee omgaat vind ik niet goed, ik wil jou daarom vragen om hierover te nadenken en ben bereid om jou te ondersteunen in het anders aanpakken van deze kwestie.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 20 jul 2013 16:49 (CEST)Reageren[reageer]
@Blueknight, hiervan is werkelijk niets te begrijpen. Je schrijft hier zelf dat Kalsermar inderdaad de AC-uitspraak schendt (en "dat de kans redelijk groot is dat Kalsermar hiervoor geblokkeerd wordt"), maar toch zeg je (zonder enig argument) dat de manier waarop ik "hiermee omga" "niet goed" is. En op de RegBlok-pagina beschuldig je mij zomaar van WP-Punt. Dit is echt ongelooflijk. Het moet je bekend zijn dat Kalsermar ontzettend veel vaker dan ik blokkeringsverzoeken ingediend heeft (en meestal slechts om futiliteiten i.p.v. echte beledigingen), plus talloze meldingen tegen mij op pagina`s als WP:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige.
En bij mijn weten heb je het tegen hem nooit gehad over WP:Punt, hoewel daar minstens honderd keer meer aanleiding voor zou zijn. Het gemak waarmee jij zomaar mensen beschuldigt zonder enige grond acht ik verbijsterend. (Net zoals je recent gebruiker Whaledad zomaar beschuldigde van "blokontduiking" en "misbruik van sokpoppen", welke beschuldigingen je bij mijn weten nog steeds noch onderbouwd, noch teruggenomen hebt.) Wordt het geen tijd dat jij eens ruiterlijk excuus maakt voor de diverse ongegronde beschuldigingen die je over andere mensen uitstort? In plaats van de indruk te wekken dat je erop uit zou kunnen zijn een indirecte verdediging te voeren voor twee controversiële gebruikers, nl. Knowalles en Kalsermar, en daarom maar met twee maten gaat meten? Opnieuw zeer benieuwd naar je antwoord! Groeten, Paul K. (overleg) 21 jul 2013 17:00 (CEST)Reageren[reageer]
@Blueknight, ik ben het (niet voor de eerste maal) helemaal eens met Paul K. Ondanks je lange epistels valt er geen peil te trekken op je gedrag als moderator. Op het ene moment blokkeer je RJB slaafs voor drie maanden (!) omdat hij een - onzinnige en onrechtmatige - AC-uitspraak zou hebben geschonden, op het andere moment spreek je je uit tegen een blokkade van Kalsermar, die overduidelijk een wel terecht opgelegde uitspraak schond.
En hopelijk besef je hoe onverteerbaar hautain en neerbuigend de laatste zin van je bijdrage hierboven klinkt. Je bent geen mentor die een dolende tiener de weg moet wijzen, maar een moderator die goede gebruikers als RJB en Paul K. zou moeten beschermen en steunen. Marrakech (overleg) 21 jul 2013 20:59 (CEST)Reageren[reageer]
@Paul K.,
Je schreef in jouw verzoek (laatste twee zinnen): "De casus is overweldigend duidelijk, maar mocht een moderator toch besluiten dit verzoek af te wijzen, dan zou daarmee dus vastgesteld zijn dat Kalsermar en ik elkaar mogen beschuldigen van geniepigheid, van stoken, van jankverhalen, van haatcampagnes enzovoort. Deze AC-uitspraak zou daarmee in feite dus van de baan zijn, hetgeen me niet eens onwelkom zou zijn. Paul K. (overleg) 19 jul 2013 20:53 (CEST) "
WP:PUNT verwijst naar de pagina Wikipedia:Verstoor Wikipedia niet om je standpunt kracht bij te zetten. In jouw verzoek neem je een bepaald standpunt in m.b.t. de AC-uitspraak: als de uitspraak niet uitgevoerd wordt dan geldt de uitspraak niet meer. Je zet daarmee een bepaalde druk om de uitspraak daadwerkelijk te laten uitvoeren en daar doe je - gezien het aantal bijdragen van jouw kant rondom deze verzoek - duidelijk veel moeite voor, om dit daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. De manier waarop je dit formuleert en jouw inspanningen om met een blokkade van Kalsermar een punt te maken ervaar ik als verstorend. Verder vind ik het vreemd dat je een vraag die Fontes jou gesteld heeft nog steeds niet beantwoord hebt [12]. Zie je de kans om dit alsnog te doen? Deze vraag lijkt me belangrijk, ik zou het op prijs stellen als je binnenkort de gelegenheid ziet om deze vraag alsnog te beantwoorden.
De manier waarop Kalsermar met jou omgaat keur ik niet goed. Daar is hij ook regelmatig voor geblokkeerd. Kalsermar wordt ook regelmatig door derden op zijn gedrag en handelswijze richting jou aangesproken door verschillende mensen. Ik ben niet van mening dat ik jou niet mag aanspreken als ik Kalsermar niet heb aangesproken. Merk op dat ik als moderator tot tweemaal toe een verzoek van Kalsermar heb afgewezen. Dat Kalsermar jou dit aandoet is verkeerd, maar vormt voor mij daarmee niet automatisch een rechtvaardiging om hem op "dezelfde" manier te aanpakken. Het is onverstandig om op deze manier een eenzijdig conflict te laten escaleren tot een tweezijdig conflict. Daardoor kan de AC moeilijker bij een herziening alleen aan één van de betrokkenen een maatregel opleggen, in plaats van aan beide betrokkenen. Dat geldt ook voor moderatoren.
"Het gemak waarmee jij zomaar mensen beschuldigt zonder enige grond acht ik verbijsterend." - Kun je concrete voorbeelden hiervan noemen?
"(Net zoals je recent gebruiker Whaledad zomaar beschuldigde van "blokontduiking" en "misbruik van sokpoppen", welke beschuldigingen je bij mijn weten nog steeds noch onderbouwd, noch teruggenomen hebt.)" - Whaledad heeft een tweede account aangemaakt en daarmee een bijdrage geleverd, dit account is vervolgens voor onbepaalde tijd geblokkeerd wegens impersonatie van een op nl.wp geblokkeerde gebruiker die kort ervoor op een anderstalige Wikipedia een hernoeming heeft gedaan. Toen er gevraagd werd wie de impersonator was zou Whaledad naar de moderatoren gemaild hebben. Als een van de accounts geblokkeerd is, is het niet toegestaan om met een andere account te bewerken. Dit in het kort, ik ben een meer uitgebreide versie aan het voorbereiden i.v.m. inlezen, ik dus nog niet alle informatie. Zou je misschien een link kunnen geven, zodat ik kan zien naar welke bijdrage van mijn hand je precies verwijst.
" Wordt het geen tijd dat jij eens ruiterlijk excuus maakt voor de diverse ongegronde beschuldigingen die je over andere mensen uitstort? In plaats van de indruk te wekken dat je erop uit zou kunnen zijn een indirecte verdediging te voeren voor twee controversiële gebruikers, nl. Knowalles en Kalsermar, en daarom maar met twee maten gaat meten? Opnieuw zeer benieuwd naar je antwoord!" - Kun je concreet aangeven om welke diverse ongegronde beschuldigingen gaat? Dat ik de indruk zou wekken partij te kiezen stoort me steeds minder, ik volg een bepaalde werkwijze om partijdig handelen zoveel mogelijk te voorkomen.
"Je schrijft hier zelf dat Kalsermar inderdaad de AC-uitspraak schendt (en "dat de kans redelijk groot is dat Kalsermar hiervoor geblokkeerd wordt"), maar toch zeg je (zonder enig argument) dat de manier waarop ik "hiermee omga" "niet goed" is." - Ik schreef dat Kalsermar de AC-uitspraak heeft overtreden en de kans dat hij hiervoor geblokkeerd wordt is nog steeds groot. Ik heb echter nog meer geschreven in dezelfde bijdrage (context) en dacht daarmee uitgelegd te hebben waarom ik de manier waarop je hiermee omgaat niet goed vind, maar ik kan me voorstellen dat de uitleg niet of niet goed is overgekomen. Dit zal ik daarom op een andere manier moeten formuleren, misschien dat dat helpt?
In de hoop jouw nieuwsgierigheid bevredigd te hebben met mijn antwoorden, BlueKnight 21 jul 2013 23:31 (CEST)Reageren[reageer]
@Marrakech,
Zou het misschien kunnen dat ik een logische verklaring heb waarom ik de ene blokkade wel heb uitgevoerd en van mening ben dat de andere niet uitgevoerd dient te worden?
Hoe onverteerbaar hautain en neerbuigend de laatste zin van mijn bijdrage hierboven klinkt kan ik me niet voorstellen, het is geschreven met goede bedoeling. Hoe vreemd het ook klinkt voor je, ik probeer RJB en Paul K. te beschermen en heb dat ook een aantal keer gedaan.
Mvg, BlueKnight 21 jul 2013 23:31 (CEST)Reageren[reageer]
Onder meer door RJB voor drie maanden te blokkeren (voor iets dat niets van doen had met het conflict waarop de desbetreffende AC-uitspraak betrekking had)? Dat doet me iets te veel denken aan de huisvader die zijn kind 'voor diens eigen bestwil' en met pijn in het hart billenkoek geeft. Marrakech (overleg) 23 jul 2013 11:42 (CEST)Reageren[reageer]

Onverstandig adviesBewerken

Beste Blueknight,

Je schrijft hier:

Als ik een advies mag geven: voer zonodig de discussie over gebeurtenissen in het verleden op een zusterproject van nl.wp, zonder daar (expliciet) naar te verwijzen. Laat me weten welke zusterproject, dan kunnen diegenen die jouw klacht(en) hierover willen behandelen daar dit verder oppakken. De uitspraak is nl. beperkt tot nl.wp alleen.

Ik vind dit een buitengewoon onverstandig advies. Hiermee lok je uit dat de zusterprojecten zullen worden misbruikt als forum voor probleemgebruikers van de Nederlandstalige Wikipedia. Daardoor doe je de zusterprojecten ernstig tekort. Het zal bovendien Akadunzio niets opleveren: als het hem al lukt om een zusterproject als forum te misbruiken, al wordt daar hopelijk tegen opgetreden (hetgeen mogelijk resulteert in nog een blokkade van Akadunzio), dan zal dat heus niet leiden tot zijn gelijk of tevredenheid. Ik wil je daarom vragen om dit 'advies' in te trekken.

Met vriendelijke groet, Mathonius 21 jul 2013 11:05 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Mathonius,

Ik zal het intrekken ervan in overweging nemen.
De achterliggende gedachte is het voorkomen dat Akadunzio uiteindelijk een OT opgelegd krijgt en/of dat Akadunzio zichzelf en door anderen als een slachtoffer beschouwd wordt ("monddood gemaakt") door hem een alternatief, een uitweg te bieden. Zodat hij de ruimte en de gelegenheid krijgt om de geconstateerde feiten alsnog te accepteren of volledig te weerleggen.
Ik kan me goed voorstellen dat de handelswijze van Akadunzio door de tijd heen geleidelijk aan tot diepgewortelde frustratie bij tal van gebruikers, moderatoren, checkusers en vermoedelijk zelfs van arbiters heeft geleid. Dat hij door zijn benadering alle goodwill meer dan ruimschoots verspeeld heeft en daarmee een breed draagvlak heeft gecreerd voor de meest recente uitspraak.
Dat neemt niet weg dat het hier om een toch wel belangrijk principe gaat: discussie over artikelen of over blokkade dienen niet met zware, intimiderende woorden of met knopjes of met ac-uitspraken beslecht worden maar met goedgekozen, overtuigende woorden.
Ik kan me goed voorstellen dat de AC deze uitspraak weloverwogen heeft gedaan, en daarbij de afweging heeft gemaakt dat Akadunzio teveel ge/ of misbruik heeft gemaakt van dit principe.
Ik wilde met mijn advies ervoor zorgen dat de door Peter b's bijdrage sterk vergrote spanningsveld weer kleiner werd.

Mvg, BlueKnight 21 jul 2013 13:36 (CEST)Reageren[reageer]

Ik wil me hier bij Mathonius aansluiten, de zusterprojecten zijn hier niet geschikt voor. Eventueel kan je je OP op meta misschien gebruiken als je toch hem de discussie wil bieden, maar zelfs die is twijfelachtig. En ik denk dat je er ook geen begrip bij hem mee bereikt, hij moet leren het verleden achter zich te laten en door te gaan.   Akoopal overleg 21 jul 2013 14:16 (CEST)Reageren[reageer]
Ok, ik zal mijn advies aanpassen, meta kwam ook later bij mij op. Ik verwacht er ook weinig van maar op deze manier wordt de persoon in zijn beleving minder in de hoek gedreven. Dat kan verschil maken en heeft met het principe te maken. Mvg, BlueKnight 21 jul 2013 15:31 (CEST)Reageren[reageer]

RE: MeldingBewerken

Ha BlueKnight,

Jouw peiling (stelling 1) steun ik niet. Mijn verzoek om een OT-blokkade was gericht aan de wiki-moderators, niet aan de wiki-gemeenschap. De stelling "Het verzoek om een blokkade voor onbepaalde tijd van account Knowalles door Knowalles wordt door de gemeenschap toegekend (...)" is dan ook onjuist: mijn verzoek was immers niet aan de wiki-gemeenschap gericht en kan dus ook niet door de wiki-gemeenschap ingewilligd worden.

Voorts, mijn verzoek om een OT-blokkade is afgewezen omdat de richtlijnen geen mogelijkheid zouden bieden om een dergelijke blokkade op te leggen, maar dat geldt uiteraard ook voor deze peiling: de richtlijnen bieden nergens expliciet een mogelijkheid om via een peiling alsnog een blokkade op verzoek (een verzoek dat dus sowieso al niet aan de wiki-gemeenschap gericht was) op te leggen.

Dat ik WP:PUNT-acties zou gaan uitvoeren om de OT-blokkade alsnog af te dwingen is verder iets dat volledig uit je eigen brein ontsproten is; iets dergelijks heb ik nooit beweerd (bovendien, zou ik een OT-blokkade willen afdwingen dan had ik dat reeds kunnen doen door bv. opzichtig misbruik te maken van sokpoppen).

Ook andere dingen die je geschreven hebt over 'frustraties' die ik gecreëerd zou hebben bij gebruikers die de indruk wekken sowieso al gefrustreerd te zijn en over de oorzaak van aan mij opgelegde blokkades zijn m.i. onjuist maar die discussie zal ik verder maar laten voor wat ze is.

Een vriendelijk verzoek dus om de peiling (stelling 1) te schrappen. Subsidair, om het zodanig te herschrijven dat het in ieder geval klopt met de werkelijkheid en niet langer (impliciet) gesuggereerd wordt dat ik peiling (stelling 1) zou steunen (zie de toegevoegde feit-sjablonen).

Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 29 jul 2013 20:20 (CEST)Reageren[reageer]

StemlokaalBewerken

Verzoeke op Wikipedia:Stemlokaal/Blokkade Knowalles alle tekst m.b.t. Stelling 2 en Whaledad te verwijderen. Voor de argumenten verwijs ik kortheidshalve naar Verzoekpagina voor moderatoren/Overige#Blueknight]. W\|/haledad (zegt u het maar) 29 jul 2013 23:58 (CEST)Reageren[reageer]

BlueKnight, één ding: die titel "Doorgaand werksfeerverstorend gedrag door Blueknight" is niet van Whaledad, die de vraag daar als eerste stelde. Hij gaf het kopje gewoon de neutrale naam "BlueKnight". Het was de Wikischim die de titel veranderde, naar mijn smaak overbodig maar ik ken uiteraard de overwegingen van die laatste niet. Ik hoop dat je over de schaduw van de schim heen kunt springen en gewoon het eerste verzoek, zoals Whaledad het deed, wilt bekijken. Vriendelijke groet,  Wikiklaas  overleg  30 jul 2013 00:32 (CEST)Reageren[reageer]
Wikiklaas, ik stel uw lont-uit-het-kruitvat bijdrage bijzonder op prijs, maar het is onjuist om dit De Wikischim in de schoenen te schuiven. Die (langere) titel is inderdaad door mijzelf zo geplaatst. (Misschien moet ik mijn eigen vredesvoorstellen nog eens goed doorlezen.) W\|/haledad (zegt u het maar) 30 jul 2013 00:42 (CEST)Reageren[reageer]
Stelling 4 BlueKnight wordt afgezet als moderator
Als Blueknight daadwerkelijk deze stemming start, start ik een afzettingsprocedure. Een moderator die willens en wetens een hoop ellende en onrust gaat veroorzaken, behoort geen moderator te zijn. The Banner Overleg 30 jul 2013 00:54 (CEST)Reageren[reageer]
Oeps. Excuses aan de Wikischim. In de bewerkingssamenvatting van Whaledad's eerste bijdrage staat "Blueknight". Ik was de eerste die daar antwoordde en had de lange titel over het hoofd gezien en ging er vanuit dat De Wikischim, als volgende, de titel veranderde. Dat had ik beter moeten nakijken alvorens het hem in de schoenen te schuiven. Zeker als de zaken toch al niet op rolletjes lopen. Neem me niet kwalijk.  Wikiklaas  overleg  30 jul 2013 01:01 (CEST)Reageren[reageer]
Merkwaardige actie van Blueknight om de OT-blokkade toch uit te voeren in de veronderstelling dat de blokkade sterk gereduceerd zal worden door de AC. Dat is als een OM dat als signaal naar de verdachte (en de gemeenschap) de doodstraf eist in de veronderstelling dat de verdachte in hoger beroep vrijgesproken zal worden om hem maar zo lang mogelijk in voorarrest te houden. En wat als de strafmaat nu eens gehandhaafd wordt in hoger beroep (of slechts wordt omgezet in een veel langer dan verwachte straf)? Wel eens van unintended consequences gehoord? EvilFreD (overleg) 30 jul 2013 09:13 (CEST)Reageren[reageer]
Welke blokkade EvilFred? Op deze pagina zie ik dat Blueknight zijn laatste blok op 10 juli uitgevoerd is. Mvg, Bas (o) 31 jul 2013 13:21 (CEST)Reageren[reageer]
Stelling 2 in de stemming luidt: "Er is sprake van sokpopmisbruik door Whaledad, conform punt 3 van richtlijn voor Wikipedia:Sokpopmisbruik, met een blokkade voor onbepaalde tijd als sanctie plus de mogelijkheid om beroep te doen op de zogenoemde "ontsnappingsclausule".". Bij de toelichting bij stelling 2 stelt Blueknight dat: "Door deze clausule zal de uiteindelijke duur van de blokkade vermoedelijk van een korte duur zijn." Daarmee geeft hij dus aan in de stellige overtuiging te verkeren dat wanneer de gemeenschap Whaledad een OT-blokkade oplegt, de AC deze automatisch zal reduceren tot een lagere straf. Dat is ten eerste al misbruik maken van het systeem en ten tweede kan dat wel eens heel vervelende gevolgen hebben. Ik had het hierboven over de mogelijkheid dat een hoger rechtshof de strafmaat handhaaft, maar er is ook bijvoorbeeld nog de mogelijkheid dat een verdachte zelfmoord pleegt bij het horen van een vonnis (wat zich naar Wikipedia vertaald als het definitief vetrekken). EvilFreD (overleg) 31 jul 2013 17:58 (CEST)Reageren[reageer]
Dat laatste is goed ingeschat, EvilFred. Aangezien ik (naar mijn idee) geen sokpopmisbruik heb gepleegd, weiger ik (om principiële redenden) om gebruik te maken van de ontsnappingsclausule, en een OT-blokkade zou dus inderdaad neerkomen op permanente verwijdering van nl.wp (het geen sommigen hier wellicht op prijs zouden stellen). W\|/haledad (zegt u het maar) 31 jul 2013 20:58 (CEST)Reageren[reageer]
Hmm EvilFreD, die melding vind ik eigenlijk niet zo heel gek (behalve dat Blueknight niet zelf die blokkade op zou moeten leggen). Als er sprake zou zijn van sokpopmisbruik (wat niet zo is) dan verplichten de richtlijnen tot een OT (onbepaald niet onbeperkt) blokkade waarna na gebruik van de ontsnappingsclausule een passende blokkadeduur gekozen kan worden door een moderator (niet de arbcom! vandaar begreep ik je ook niet). Mvg, Bas (o) 31 jul 2013 21:22 (CEST)Reageren[reageer]
Dat laatste is inderdaad waar. De arbcom handelt geen ontsnappingsclausules af, dat gebeurt via de "pagina voor blokkadeverzoeken voor geregistreerde gebruikers". Daar had ik even niet bij stilgestaan. Dat maakt echter geen verschil voor wat betreft mogelijke "unintended consequences". Zoals Whaledad zelf al aangeeft zat ik juist met mijn vermoeden, maar mijn punt is dat je niet van te voren zeker weet of de blokkadeduur in de buurt komt van wat jij passend acht en het is hoe dan ook oneigenlijk gebruik van het systeem. Je blokkeert niet OT in de veronderstelling dat een lagere straf wordt uitgesproken. Je blokkeert OT om de encyclopedie per direct te beschermen. Later, na de belofte van de gebruiker om niet langer sokpoppen te misbruiken, wordt er dan een bepaalde duur vastgelegd. Al naar gelang de ernst van de situatie en de kans op herhaling zal dat langer of korter zijn. Een maand later hoeft de encyclopedie niet meer beschermd te worden en wordt een OT-blokkade meer een soort WP:PUNT-actie, een principiële kwestie (de straf is OT, dus zal het OT worden). OT-blokkeren om een gebruiker te dwingen tot een belofte is feitelijk nonsens, je kunt het hem ook gewoon vragen. Zolang na de feiten ga je niet die omweg bewandelen omdat dat nu eenmaal zo in de regeltjes staat. EvilFreD (overleg) 31 jul 2013 22:42 (CEST)Reageren[reageer]
De afweging omtrent Whaledad en het genoemde account is reeds bijna een maand geleden door Josq gemaakt. Er is helemaal geen sprake van een blokkade OT voor Whaledad om genoemde redenen, daarover uitgebreid discussiëren lijkt me dus ook vrij nutteloos. Mvg, Bas (o) 1 aug 2013 00:59 (CEST)Reageren[reageer]
Daarover zijn jij en ik het dan eens, maar Blueknight duidelijk niet. De stemming is er op gericht om Whaledad alsnog OT te blokkeren en zijn gelijk te halen in zijn standpunt dat er OT geblokkeerd had moeten worden. EvilFreD (overleg) 1 aug 2013 01:10 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb het verzoek op de VVM/Overige afgehandeld. Zie hier. Zie mijn persoonlijke verzoeken aan jou daar Blueknight. Volgens mij is deze stemming geen goed idee. Mvg, Bas (o) 31 jul 2013 13:16 (CEST)Reageren[reageer]

Waarvoor mijn dank. W\|/haledad (zegt u het maar) 31 jul 2013 20:58 (CEST)Reageren[reageer]
@Bas, het is vrij bizar dat tav Sokpopmisbruik de Richtlijnen voor moderatoren én de pagina Wikipedia:Sokpopmisbruik niet overeenstemmen. In de richtlijn wordt gesproken over kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd, Kan impliceert een afweging. Op de sokpoppagina staat echter resulteert in een blokkade voor onbepaalde tijd, hetgeen geen enkele afweging lijkt te suggereren. Het zou goed zijn als dit nog eens geharmoniseerd wordt, waarbij de richtlijn mij persoonlijk meer aanspreekt, automatische blokkades, zeker voor onbepaalde tijd, vind ik een crime, en hebben meestal weinig met het belang van de encyclopedie te maken. De huidige ontsnappingsclausule is wmb overigens ook een toonbeeld van willekeur. De oude clausule met Ronald B zou wmb terug mogen keren (of beter nog helemaal stoppen daarmee). Peter b (overleg) 31 jul 2013 23:46 (CEST)Reageren[reageer]
Dit lijkt me niet de plek om over de OC te discussiëren. Hier ging het om een stemming opgezet door Blueknight. (Ik wil geen discussie de kop in drukken slechts verplaatsen). Mvg, Bas (o) 1 aug 2013 00:54 (CEST)Reageren[reageer]

Gooooooooooooooohhhhh!?!?!?!?Bewerken

Wie zoekt, die vindt: [13]. W\|/haledad (zegt u het maar) 31 jul 2013 22:20 (CEST)Reageren[reageer]

dringend verzoekBewerken

Blueknight, Je stemvoorstel valt niet in goede aarde zoals je kunt lezen op Overleg Wikipedia:Stemlokaal/Blokkade Knowalles en leidt tot behoorlijk wat commotie (en zelfs een nuwegnominatie). Zou je alsjeblieft een reactie willen geven aldaar? Verder geef ik je in overweging om de gehele pagina weg te halen OF om de stemming toch door te zetten. vr groet Saschaporsche (overleg) 5 aug 2013 18:47 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Saschaporsche,
Men kan stennis schoppen en vervolgens als een reden aanvoeren dat er stennis is geschopt. Die trucje werkt soms goed.
Volgens mij is de pagina nog lang niet klaar voor de stemming, er kunnen stellingen geschrapt, toegevoegd of meer algemeen (aanpassing richtlijnen) gemaakt worden. Maar ik kan me goed voorstellen dat een aantal betrokkenen daar geen discussie over willen voeren en liever censuur willen opleggen, zogenaamd om de lieve vrede te bewaren. Het gaat me niet om de pagina, maar om te voorkomen dat de "impersonatie"-praktijk of trucjes van vergelijkbare niveau in de toekomst weer gebeurt door deze sterk te ontmoedigen en/of te verbieden in plaats van "zachte heelmeesterschap" te toepassen.
Nomineren voor nuweg op basis van nuwegcriteria of reguliere nominatieprocedure volgen kan altijd.
Dank voor de melding, reactie op anderen volgt. Ben vandaag teruggekomen van vakantie namelijk.
Mvg, BlueKnight 5 aug 2013 19:24 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Blueknight,
Dank voor je snelle reactie. Ik hoop dat je een leuke vakantie hebt gehad.
Ik denk niet dat "men" niet wenst te discussieren over de onderwerpen die je aansnijdt. Als jij dat noodzakelijk vindt moet je die discussie zeker starten.
Verder schat ik in dat als de peiling in deze vorm wordt doorgezet Knowalles geen OT blokkade krijgt van de gemeenschap, en Whaledad geen straf krijgt voor "sokpopmisbruik" (zijn bedoeling met de aanmaak van het account was immers bescherming van de encyclopedie) En wat je derde stelling betreft, ik denk dat een hoop mensen geen clou hebben wat je hier probeert duidelijk te maken en wat je er mee wil bereiken.
De waarschijnlijkheid dat ik gelijk krijg betreffende stelling 1 en 2 schat ik op 99,9%, met andere woorden, ik wil daar wel een paar kratten bier onder verwedden.
(In afwachting van je bericht op welke plaats we samen dat bier gaan opdrinken), vriendelijke groet Saschaporsche (overleg) 5 aug 2013 20:04 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Saschaporsche,
Ik geloof je meteen, met uitzondering van de zin: "zijn bedoeling met de aanmaak van het account was immers bescherming van de encyclopedie". Die zin kan ik namelijk nog niet goed plaatsen, Whaledad schreef namelijk: "Ik heb niet - en zal niet - aan Knowalles m'n excuus aangeboden, omdat ik de keuze van deze accountnaam nog steeds een uiterst kwaljjke zuigactie vind.". Hij had waarschijnlijk direct en met succes een (langdurige) blokkade wegens OG (ongewenste gebruikersnaam) en cyberpesten kunnen aanvragen maar besloot om op eigen houtje te handelen door betreffende account te aanmaken, zonder zich daarbij direct kenbaar te maken of direct te aangeven dat het niet om dezelfde persoon gaat als diegene achter Knowalles-account. De encyclopedie lijkt mij meer baat te hebben gehad in het eerste geval dan door op deze manier te handelen een onterechte blokkade voor Knowalles te riskeren, onder andere. Hoezo wordt de encyclopedie hiermee beschermd? En zo zijn er meer vragen.
Het gaat me niet om de uitkomst van de stemming maar om de gevolgde gang van zaken sterk te ontmoedigen/herhaling te voorkomen door deze zaken te benoemen en bespreekbaar te maken.
Wat de derde stelling betreft: de CU had aangegeven dat de account niet door Knowalles aangemaakt werd maar gaf daarbij niet aan door wie de account dan wel aangemaakt werd. In mijn beleving werd diegene die de impersonatie-account aangemaakt had in bescherming genomen doordat de naam van hoofdaccount niet (direct) werd doorgegeven. Misschien mocht dat niet volgens de regels. Daar heb ik merkbaar veel moeite mee; op welke manier kan ik het beste voorkomen dat dit weer gebeurt? Door iets hierover in de reglementen te vermelden/te wijzigen.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 8 aug 2013 00:17 (CEST)Reageren[reageer]
"Hij had waarschijnlijk direct en met succes een (langdurige) blokkade wegens OG (ongewenste gebruikersnaam) en cyberpesten kunnen aanvragen", NEE, want het gewraakte account bestond op dat moment alleen in de.wiki en aangezien Knowalles geen globale account is, werd de naamswijziging hier niet automatisch doorgevoerd. Naderhand een OG-aanvraag doen heb ik overwogen, maar door het (ongetwijfeld bedoelde) Streisand-effect afgewezen. Let ook op dat, toen ik het NPK-account aanmaakte, er in nl.wiki volstrekt niet bekend was wat zich op de.wiki had afgespeeld en er dus alleen al daarom nooit sprake kan zijn geweest van impersonatie. De brede oplettendheid van Mathonius was in redelijkheid niet te voorzien. Als ik zelfs maar der indruk van blokontduiking had willen geven, had ik beslist meer moeten doen dan een zandbakbewerking. Ik denk niet dat er ooit iemand voor sokpopmisbruik is geblokt, als de betreffende bewerking in de zandbak was. W\|/haledad (zegt u het maar) 8 aug 2013 00:30 (CEST)Reageren[reageer]
Tot mijn verbazing moet ik constateren, dat u nog steeds verder niets met deze zaak heeft gedaan. In het Engels kennen ze hier een hele goede uitdrukking voor. W\|/haledad (zegt u het maar) 16 aug 2013 22:31 (CEST)Reageren[reageer]

Belfius FoundationBewerken

Hallo Blueknight, ik zie dat je Belfius Foundation verwijderd hebt. Op welke manier is daar nog iets aan te doen? Ik heb de indruk dat geen enkel tegenargument ernstig genomen werd, maar in tegendeel weggelachen werd ("Ping! nr. 10 van de lijst.").

Twee dingen op voorhand: ja, het artikel is aangemaakt door een werknemer van Belfius (die ik, zoals zowat iedereen op het Vlaamse ons-kent-ons-internet-wereldje, overigens al jaren ken). En ja, het lijkt me ook duidelijk dat een stichting de naam Belfius Foundation geven een poging is om goodwill te genereren.

Maar, en dat is wel belangrijk: dat is noch hier noch daar als het Wikipedia-artikel beoordeeld wordt. Je mag gerust vele malen achterdochtiger zijn over een artikel als er een zweem van COI (en dus misschien NPOV) zou zijn, maar dat was hier, objectief gezien, niet het geval: het was géén hoera-verhaal, en elke bewering was gestaafd door een relevante bron. Je kan natuurlijk moeilijk rond het zuivere bestaan van de organisatie en de naam ervan, maar dat sommige mensen het een onsmakelijke organisatie of een cynisch gegeven vinden, is geen reden om het artikel te verwijderen.

Als het, zoals Dqfn13 zei, "van buiten bont, van binnen stront" is, dan vindt Dqfn13 daar best een onafhankelijke bron voor, en kan hij dat zó aan het artikel toevoegen.

Als Gouwenaar niet begrijpt "waarom de naam van de bank zo nodig aan dit fonds gekoppeld moet zijn", dan getuigt dat van een bijna schattige naïviteit (Jupiler League, iemand?), en als hij vindt dat er teveel goede doelen vermeld worden, dan staat het hem of wie dan ook vrij om erin te snoeien -- maar dat maakt van deze stichting geen NE gegeven, en van dit artikel geen artikel dat moet verwijderd worden omdat het reclame is.

Ik wou het er een paar dagen geleden al persoonlijk over hebben met de nominator, maar ik zie dat die ervandoor is ("De nederlandstalige wikipedia is voor mij niet meer de moeite waard"). -- Mvuijlst (overleg) 6 aug 2013 22:42 (CEST)Reageren[reageer]

Een alternatief voor het terugplaatsen van het artikel zou zijn om (een deel van) de inhoud in Bedrijfsmecenaat te steken, dat ook al genomineerd werd wegens "reclame", en waar Bvlg elke vermelding van Belfius uit had verwijderd. (En waar de "discussie" nog grimmiger is, inclusief persoonlijke verdachtmakingen). -- Mvuijlst (overleg) 6 aug 2013 22:51 (CEST)Reageren[reageer]

Hallo Mvuijlst,
Betreffende sessie heb ik met Wikiklaas afgehandeld, waarbij dit artikel door hem verwijderd werd. U kunt daarom het beste bovenstaande vraag kopiëren en/of verplaatsen naar zijn overlegpagina.
Indien u een verwijderde pagina wil laten terugplaatsen dan kunt u daartoe een (liefst goed onderbouwde) verzoek op WP:TERUG doen.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 6 aug 2013 23:04 (CEST)Reageren[reageer]
Bedankt voor de verwijzing; bij deze. -- Mvuijlst (overleg) 7 aug 2013 01:05 (CEST)Reageren[reageer]
@Mvuijlst, Als je kritiek hebt op mijn argumentatie dan zou ik het op prijs stellen als je dat rechtstreeks tegen mij uit en dat je niet achter mijn rug om probeert mijn argumenten te ridiculiseren. Ik begrijp donders goed waarom de bank zijn naam aan het fonds gekoppeld heeft. Net zo goed als waarom ik begrijp dat werknemers van bedrijven er belang bij kunnen hebben om hun bedrijf op welke manier dan ook voor het voetlicht te brengen. Nu je het toch hebt over "persoonlijke verdachtmakingen" lijkt mij dit dus een gevalletje van pot en ketel. Met vriendelijke groet, Gouwenaar (overleg) 6 aug 2013 23:21 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb op je overlegpagina gereageerd. Het blijft me een raadsel hoe je "schattig naïef" als een "persoonlijke verdachtmaking" kan interpreteren, maar hey. -- Mvuijlst (overleg) 7 aug 2013 01:05 (CEST)Reageren[reageer]
Wat dat laatste betreft, op het allereerst verdraaien van een bewering van een ander en die vervolgens afserveren als naïef en dan ook nog eens achter de rug van die ander om lijkt mij het etiket "persoonlijke verdachtmaking" heel goed te passen. Gouwenaar (overleg) 7 aug 2013 10:21 (CEST)Reageren[reageer]
Als je maar goed slaapt, Gouwenaar. -- Mvuijlst (overleg) 7 aug 2013 14:11 (CEST)Reageren[reageer]

Vragen over toegang tot overlegpagina WhaledadBewerken

Beste Whaledad,

Op 6 juli 2013 's middags schreef ik op jouw overlegpagina het volgende: "Uit de woorden van Josq begrijp ik dat je excuses hebt aangeboden via (mod)mail. Is er een specifieke reden waarom je dit alleen offwiki en alleen richting de moderatoren gedaan hebt? Een van de redenen waarom ik een cu heb aangevraagd heb was het ontbreken van dit excuus in jouw toelichting onwiki. Heb je dit excuus bewust weggelaten uit betreffende toelichting?"
Jouw reactie daarop diezelfde avond: "Ik heb niet - en zal niet - aan Knowalles m'n excuus aangeboden, omdat ik de keuze van deze accountnaam nog steeds een uiterst kwaljjke zuigactie vind. En aan jou ben ik zeker geen excuses verplicht, omdat jij mij in deze vanaf het begin uiterst onbeschoft hebt benaderd. Ik verwacht dan ook van jou excuses. Totdat die excuses er komen verzoek ik je vriendelijk om mijn OP en mijn bijdragen te vermijden."
Je verwacht van mij excuses voor mijn uiterst onbeschofte benadering; ik kan die excuses niet geven omdat ik mijn benadering niet "uiterst onbeschoft" vind. Ik vond en vind jouw handelswijze in dezen onoprecht, op basis van wat ik tot nu toe gelezen heb. Dat laat mij drie mogelijkheden open voor toekomstige gebeurtenissen:
A) Geen enkele actie ondernemen naar aanleiding van jouw bijdragen;
B) Het tweede deel van jouw verzoek negeren en toch bijdragen op jouw overlegpagina plaatsen, zoals meldingen van toekomstige verzoeken vanwege sokpopmisbruik, blokkadeverzoek, arbcomverzoek en reageren op vragen op jouw overlegpagina die aan mij gesteld worden;
C) Dergelijke bijdragen op een andere pagina dan jouw overlegpagina plaatsen.
Ik vind alledrie de genoemde opties niet de juiste, ik wil jou daarom vragen om jouw verzoek (gedeeltelijk) te intrekken zodat ik alsnog kan reageren op vragen op jouw overlegpagina, verzoeken aan moderatoren kan melden en met jou rechtstreeks kan overleggen over mogelijke oplossingen.
Mocht dit verzoek te ver gaan, dan wil ik je vragen om een eenmalige uitzondering zodat ik alsnog een reactie op de door Robotje geplaatste bijdrage kan geven op jouw overlegpagina, om te aangeven dat Robotje op een totaal andere golflengte zit met zijn bijdrage.
Ik wil namelijk voorkomen dat ik een melding van een verzoek aan moderatoren doe of een "constructieve" bijdrage op jouw overlegpagina lever, bijvoorbeeld om eerst te proberen samen eruit te komen (zoals het gebruikelijk is), en daarmee jouw verzoek negeer om jouw overlegpagina en jouw bijdragen te negeren. Daarmee wordt er een drempel opgeworpen om terugkoppeling te leveren op een aantal van jouw bijdragen. Met jouw verzoek vraag je mij eigenlijk om de andere kant op te kijken als ik mijn excuses niet wil aanbieden, iets wat ik niet wil en kan doen.
Ik begrijp dat je mijn kritiek op jouw handelswijze niet prettig vindt; ik vond en vind jouw handelswijze in dezen verkeerd. Ik vind het niet goed dat je het moeilijker maakt om op een normale manier terugkoppeling te leveren op jouw handelswijze, en mij daarmee min of meer dwingt om via een omweg deze terugkoppeling alsnog te leveren, in plaats van toe te staan om een rechtstreekse terugkoppeling zonder meer mogelijk te maken, zonder specifieke aanvullende eisen daartoe.
Ik reageer hier omdat ik zie dat je op mijn overlegpagina een aantal bijdragen hebt geleverd en ik jou graag een aantal vragen wil stellen over een aantal vreemde uitspraken van jou die ik niet goed kan plaatsen.

In afwachting van jouw reactie, BlueKnight 7 aug 2013 22:59 (CEST)Reageren[reageer]

Die discussies/opmerkingen kunnen dan hier worden geplaatst (dus C). Korte, strikt zakelijke mededelingen (in de trant van kennisgevingen van verdere mod- of cu-verzoeken, peilingen, e.d.) kunnen ter kennisname op mijn OP worden geplaatst. Als u wilt reageren op opmerkingen van anderen op mijn OP, kunt u dat hier of elders doen, en daarvan een korte, zakelijke, verwijzende mededeling op mijn OP plaatsen. :Ter toelichting: als ik nu de enige was die uw standpunten en acties in deze onbegrijpelijk en grof vind, zou ik gewoon een keer geslikt hebben, en er zand overheen hebben gegooid. Maar aangezien in dit geval vrijwel iedereen uw acties en standpunten ten sterkste afwijst, denk ik dat u degene bent die een keer moet slikken en moet toegeven dat u het blijkbaar verkeerd (of in ieder geval anders dan iedereen) ziet. Uit uw taal hierboven lijkt het erop dat u overweegt om alsnog (weken na dato) deze kwestie op te rakelen en op iets van een blokkade aan te sturen. W\|/haledad (zegt u het maar) 8 aug 2013 00:07 (CEST)Reageren[reageer]

TorvalBewerken

Hallo Blueknight, Zag zojuist je berichtje aan Torval met daarin de tekst: "Het is ook mogelijk dat een derde een blokpeiling organiseert om de gemeenschap te vragen de beperking per direct te opheffen" maar volgens mij zeg je dan op te heffen en niet te opheffen. Groet,  LeeGer  14 aug 2013 00:32 (CEST)Reageren[reageer]

Hallo LeeGer,
Gevoelsmatig geef ik je graag direct gelijk, maar mij is meermalen verteld dat in geschreven taal woorden zoveel mogelijk aaneengeschreven dienen te zijn.
Mvg, BlueKnight 15 aug 2013 15:51 (CEST)Reageren[reageer]
Meeleest u even? EvilFreD (overleg) 15 aug 2013 16:17 (CEST)Reageren[reageer]
Ah, dat is nieuw voor me. Vreemd dat ik dit niet op school heb meegekregen. Thx! BlueKnight 16 aug 2013 22:06 (CEST)Reageren[reageer]

Blokkade TjakoBewerken

Beste Blueknight, ik ga er vanuit dat je na de blokkade van Tjako, niet meer leest wat nog wordt toegevoegd.

The Banner wordt enige tijd geleden langdurig geblokkeerd omdat die de identiteit van RJB bekend had gemaakt. Terwijl RJB zelf hier op wikipedia een link plaatste naar een radio-uitzending waar de volledige naam van RJB werd genoemd mbt tot het bewuste onderwerp. Ook later kwam de kwestie RJB en zijn identiteit meer malen naar voren. Uiteraard zijn zeer vele bekend wie RJB is, maar dat hoeft niet gemeld wanneer hij/zij dat niet wilt. VT hield zijn identiteit zorgvuldig geheim. Vreemd is het dan, dat juist RJB ons de mogelijkheid geeft om deze identiteit binnen één seconde te achterhalen. Het is in dit geval logisch dat Tjako, die ook om deze rede geblokkeerd werd, RJB probeerde te waarschuwen. De reactie van RJB vind ik dan ook storend. Met "Tjako, ik begrijp je bezorgdheid, maar de familie wil deze wijze.” Was er geen probleem geweest. Mvg, Lidewij (overleg) 17 aug 2013 14:45 (CEST)Reageren[reageer]

'1 dag beveiligd "in de verkeerde versie"'Bewerken

Waarom draai je mijn versie alsnog terug na de beveiliging? Dan kies je toch bewust voor één versie? Wat is daar de motivatie bij? Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 18 aug 2013 22:12 (CEST)Reageren[reageer]

Ha Knowalles,
Ik was bezig met het beveiligen van de versie ervoor toen je jouw bewerking deed en beveiligde daardoor per ongeluk het artikel in jouw versie. Eerlijk gezegd maakt het mij niets uit in welke versie het beveiligd wordt, het gaat mij zuiver erom de BWO te stoppen/remmen. Stel dat ik het in jouw versie liet staan, dan kan ik verwachten dat ik de kritiek krijg dat ik partij voor jou zou kiezen. Daar kan ik wel tegen maar om de discussie zoveel mogelijk inhoudelijk te houden probeer ik discussie over vermeende partijdigheid te voorkomen door jouw versie alsnog ongedaan te maken. Ik hoop hiermee jouw vraag beantwoord te hebben?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 18 aug 2013 22:34 (CEST)Reageren[reageer]
En als je 'm in de versie van Paul K/Whaledad's beveiligt dan kan je kritiek krijgen dat je hun kant kiest... Tomato tomato, lijkt me. Maar goed, 't zal wel.
Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 18 aug 2013 22:41 (CEST)Reageren[reageer]
De kans dat ik dan kritiek krijg is in dat geval kleiner. Ik zie dat het overleg loopt; als jullie eruit zijn dan kan de beveiliging w.m.b. er ook direct eraf. Mvg, BlueKnight 18 aug 2013 23:06 (CEST)Reageren[reageer]
Welnu, Whaledad wekte de indruk dat de bwo alleen ging over de column, maar hij draaide ook steeds andere zaken terug. M.b.t. de column stem ik inderdaad in met 't verwijderen. Daarnaast speelt nog de kwestie of het echt nodig is dat bij elke 'Journalist voor de Vrede' tot wel vijf bronverwijzingen staan naar artikelen die qua inhoud vrijwel volledig gelijk zijn (twee van de artikelen zijn voor wat betreft 181 van de in totaal 184 in de artikelen gebruikte woorden geheel identiek...) en waarbij een groot deel van de sites waarnaar verwezen wordt niet wiki-waardig is (cine-utopiazoetermeer.nl, etc.). Geen enorme halszaak verder, maar ik zie niet in welk voor Wikipedia relevant doel al die overbodige bronverwijzingen dienen.
Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 18 aug 2013 23:16 (CEST)Reageren[reageer]
Wat mij betreft kan er zonder meer gewerkt worden aan het consolideren van refs. Bij voorkeur door eerst op de OP tot overeenstemming te komen welke ref(s) het meest waardevol zijn, en dan het lemma dienovereenkomstig te wijzigen. W\|/haledad (zegt u het maar) 18 aug 2013 23:22 (CEST)Reageren[reageer]
Vier verschillende mensen hebben zich op de OP. van het artikel uitgesproken tegen de door Knowalles aangebrachte wijzigingen, dus dat het artikel niet in die versie beveiligd werd is alleen maar logisch. (Of beveiliging eigenlijk wel nodig was is een andere vraag.) Op de gebruikte bronnen is helemaal niets aan te merken, er is geen enkele regel op WP die zegt dat er niet aan verschillende bronnen tegelijk gerefereerd zou mogen worden. Ik ben ervan overtuigd dat Knowalles die zaak niet zo op zou blazen als die bronnen niet door mij toegevoegd waren. (Maar als "pestgedrag", zoals moderator Mathonius (en niet alleen hij) het noemde mogen we het natuurlijk niet aanduiden.) Paul K. (overleg) 18 aug 2013 23:50 (CEST)Reageren[reageer]
Nee hoor, ze hebben zich uitgesproken tegen het vermelden van de column. Dat was echter slechts één van de wijziging. Gelieve de bijdragen van andere gebruikers juist weer te geven, dat is wel zo beleefd.
Ik heb je op je OP al verzocht om te stoppen met mij van pestgedrag te betichten, maar 't gaat maar door en door -- het aantal keren dat je het vandaag gedaan hebt is al niet meer op één hand te tellen. Dit terwijl de ArbCom het je verboden heeft om je negatief of denigrerend over anderen uit te laten.
Wat betreft de bronnen heb ik hierboven m'n argumenten al gegeven: ze voegen inhoudelijk niets toe (één bron voldoet) en veel val de websites zijn daarnaast überhaupt niet geschikt als bron voor Wikipedia.
Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 18 aug 2013 23:58 (CEST)Reageren[reageer]

FratsenBewerken

Blueknight, ik zie je helaas steeds meer rare fratsen uithalen. Nu weer deze bewerking die op mij overkomt als misbruik van je moderatorrechten. Ik zie de discussie hierboven al maar het kan mij niet schelen of die bewerking van Knowalles nu net kwam op het moment dat je er mee bezig was. Na een beveiliging blijf je van een lemma af als moderator. Het spijt me echt om te zeggen maar ik kijk steeds meer uit naar je vogende herbevestiging. Met vr. gr. --Kalsermar (overleg) 19 aug 2013 16:56 (CEST)Reageren[reageer]

Humanistisch VredesberaadBewerken

Hoi Blueknight. Ik heb jouw wijziging op de pagina Humanistisch Vredesberaad ongedaan gemaakt na dit verzoek. Ik ga niet over de inhoud en of iets wel/niet gewenst is, maar je beveiligt altijd een verkeerde versie. Ga daar als mod na de beveiliging dan ook niet in rommelen; anderen kunnen de pagina immers ook niet bewerken en laat ze dat zelf maar uitvechten op de OP. :) Als de beveiliging is afgelopen, mogen ze de wijziging weer ongedaan maken als men daar over eens is. Met vriendelijke groet, Trijnsteloverleg 19 aug 2013 18:24 (CEST)Reageren[reageer]

Aangezien (al voor de revert en het verzoek daartoe) partijen op de OP tot overeenstemming zijn gekomen, kan BlueKnight OF Trijnstel OF een willekeurige andere mod svp de zinsnede (met ref) over Kluveld verwijderen. Dank. W\|/haledad (zegt u het maar) 19 aug 2013 18:26 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Trijnstel,
Bedankt voor de mededeling, ik heb geen enkel moeite met jouw beslissing. Zoals ik eerder schreef wilde ik voorkomen dat ik van partijdig handelen beschuldigd word en dat de discussie daarover zou gaan i.p.v. over de inhoud. Hoe kan ik een dergelijke situatie het beste voorkomen in het vervolg, of moet ik dergelijke verwijten maar voor lief nemen?
Mvg, BlueKnight 19 aug 2013 18:37 (CEST)Reageren[reageer]
@Blueknight: verwijs gewoon naar m:The Wrong Version en zeg dat je te goeder trouw heb gehandeld. Dat moeten ze dan maar geloven.
@Whaledad: zou jij expliciet kunnen aangeven wáár de overeenstemming precies staat? Ik heb geen tijd om de hele OP te lezen... Trijnsteloverleg 19 aug 2013 18:49 (CEST)Reageren[reageer]
Zie hier. W\|/haledad (zegt u het maar) 19 aug 2013 19:06 (CEST)Reageren[reageer]
Ok, die - voor de hand liggende - advies ga ik in het vervolg opvolgen. Thx, BlueKnight 19 aug 2013 19:33 (CEST)Reageren[reageer]
@Whaledad: ik was even weg, maar over een uur verloopt de beveiliging. Het lijkt me beter als jullie het doorvoeren. Trijnsteloverleg 19 aug 2013 21:10 (CEST)Reageren[reageer]

VerantwoordelijkheidBewerken

Beste Blueknight,

Ik weet niet zeker of je behoefte hebt aan meer uitleg, maar gezien je laatste reactie zou het kunnen dat je meer uitleg wilde. Derhalve nog een reactie.

 • Waarom je naar Lymantria verwijst begrijp ik niet, want als er iemand de ander terecht wees in die discussie, was ik het. Het klopt dat wat ik met Lymantria deed (blijven veinzen dat ik zijn idee prachtig vond) een retorische truc was. Dat is iets anders dan een spelletje - het was een truc om tot hem door te dringen. De intentie erachter was oprecht: hem uitleggen dat zijn ideeën consequent toegepast in strijd zijn met staand beleid waar hij zelf een groot voorstander van is. Uit ervaring wist ik dat Lymantria, hoewel in een discussie meestal oprecht, zich principieel niet laat overtuigen, op het onredelijke af. Op het moment dat je Lymantria valide argumenten geeft tegen zijn standpunt heeft hij nl. de neiging te blokkeren (figuurlijk) en de discussie af te kappen. Dat wetende probeerde ik een andere manier om door te dringen. Ik speel niet met gebruikers: ik leg een moderator uit dat hij een verkeerd idee in zijn kop heeft, zodat hij zich kan verbeteren. Dat komt het project ten goede.
 • Ik werk niet actief mee aan het aanmoedigen van ongewenst gedrag. Ik heb het gedrag van Woody en zijn IP in nogal rake bewoordingen afgekeurd. Sterker, ik was laatst zelf mikpunt van dit gedrag (op WP:AE). Ik heb bovendien geschreven dat ik de blokkade van het IP steun.
 • Je schreef: "Ik heb de keuze gemaakt om beide accounts los van elkaar te zien. De term "hoofdaccount" heb ik daarom nergens gebruikt." Volgens mij was echter duidelijk dat dezelfde persoon achter de twee accounts zit, en had die persoon dat zelf aangegeven. Als ik me daarin vergis, heb ik je ten onrechte beschuldigd van verantwoordelijkheid ontlopen. Is dat zo? In ieder geval lijkt iedereen in de discussies rond deze gebruiker ervan uit te gaan dat gebruikersnaam en IP dezelfde persoon zijn.
 • Je schreef "Met het wijzigen van de instellingen is geen duidelijkheid verschaft over de oorspronkelijke vraag, dit is een non sequitur". Dat klopt, maar de conclusie die ik trok kwam voort uit andere premissen. Ik heb niet beweerd dat duidelijkheid verschaft werd door het wijzigen van de instellingen. Het voorzetsel met gebruikte ik slechts als tijdsaanduiding.
 • Over de jij-bak. Ja, dat klopt. Maar dit is geen simpel 'pot verwijt de ketel'. Als ik groen zie van ellende, kan ik best vaststellen of jij dat ook ziet. Maar, als ik niet nauwkeurig kan lezen, ben ik ook niet in staat vast te stellen of jij dat wel kan.
  Waar het om ging was een discussie in de trend van:
  W: je nam je verantwoordelijkheid niet.
  B: ik was zeker van mijn zaak
  W: klopt, maar je nam je verantwoordelijkheid niet.
  B: maar ik was zeker van mijn zaak.
  W: daaraan twijfel ik niet, maar... enz.
  Ik concludeerde dat je niet goed las wat ik je verweet. Dat mag misschien niet de enige mogelijke conclusie zijn, maar helemaal vreemd was het niet.
 • "Bijvoorbeeld door te zeggen dat het best mogelijk is dat ik die kunst niet machtig ben en op een rustige toon te (door)vragen wat ik gemist zou hebben." Dat zou ik normaal gesproken gedaan hebben, maar een dergelijke service is exclusief voor personen die zich jegens mij fatsoenlijk gedragen. Eerlijk gezegd zit die vreemde ongefundeerde beschuldiging van je me dwars. Ik twijfel niet aan je oprecht goede bedoelingen en ik ga niet expres ruzie zoeken, maar dat wil niet zeggen dat ik je vriendelijk hoef te bejegenen. Woudloper overleg 20 aug 2013 11:28 (CEST)Reageren[reageer]

WP:OCBewerken

Deze bewerking, die tot stand kwam nadat er slechts drie gebruikers aan een overleg deelnamen, heb ik zojuist teruggedraaid. Naar mijn mening is voor een dergelijke wijziging in de reglementen een duidelijke steun van de gemeenschap noodzakelijk. Deze steun is niet terdege aangetoond en in afwachting daarvan acht ik het wenselijk dat de oude situatie gehandhaafd blijft.

Overigens lijkt het mij in combinatie met dit verzoek een oneigenlijke manier van handelen. U verandert hiermee eigenhandig de bestaande regels om vervolgens volgens uw eigen regels iemand te sanctioneren. Dat is misbruik van het vertrouwen dat de gemeenschap in u stelde en ik raad u ten strengste aan daar in het vervolg van af te zien. EvilFreD (overleg) 23 aug 2013 23:42 (CEST)Reageren[reageer]

Beste EvilFred,
Er waren geen bezwaren geuit, waaruit ik de conclusie had getrokken dat hiermee aangetoond werd dat er voldoende steun was. Ik begrijp dat in jouw beleving die steun niet aanwezig is?
De voorstellen waren niet van mijn hand maar geschreven naar aanleiding van de kroegdiscussie die Basvb was begonnen naar aanleiding van een uitspraak van de Arbitragecommissie. Ik heb deze voorstellen alleen doorgevoerd. Dat de richtlijn vervolgens later overtreden wordt, daar kon ik niets aan doen. Kijk naar de data waarop betreffende wijzigingen zijn gedaan: die zijn niet recent (misschien dat je dat over het hoofd hebt gezien door de emotie?).
Je stelt dat ik hiermee het vertrouwen dat de gemeenschap in mij stelde heb misbruikt, dat vind ik een zware en onprettige aantijging. Ik begrijp het wel; uit diverse discussies leid ik af dat Woodcutterty jouw vriend is en dat je voor hem opkomt in diverse vervelende situaties; ik ben bang dat je door die vermeende vriendschap een blinde vlek hebt ontwikkeld voor zijn handelswijze in dezen.
Ik heb jouw raad gelezen en wil aangeven dat ik juist een oplossing heb proberen te zoeken voor vervelende situaties zoals Woodcutterty die creëert, in belang van de gemeenschap en de encyclopedie. Ik weet dat ik helaas niet in het belang van jouw vriend handel; al met al kan ik daarom niet in jouw raad meegaan.
Zou je zo vriendelijk willen zijn om te aangeven of je nog andere bezwaren hebt tegen de voorstellen, buiten de gevolgde procedure om? Dat zou ik erg op prijs stellen.
Alvast bedankt, BlueKnight 24 aug 2013 00:00 (CEST)Reageren[reageer]
NB Je schreef in de bewerkingssamenvatting: "Ga eerst maar eens degelijk overleggen. Met meer dan drie gebruikers liefst.". Dat is ook gebeurd, ik wil je daarom vragen om de bijbehorende kroegdiscussie (in archief of bewerkingsgeschiedenis) door te lezen.
Het is geen geheim dat ik met Woodcutterty vaker contact heb dan met anderen, maar mijn handelen in zaken waar hij betrokken is daar verre van een gevolg van. Het is ook zeker niet zo dat ik uitsluitend bij zaken rond Woodcutterty mijn mening deel inzake moderatorhandelingen.
Hoe dan ook, het overleg in de Kroeg en op de OP van WP:OC heeft geen tekenen van duidelijke breedgedragen steun opgeleverd. Ik zou zelfs denken dat voor een dergelijke ingrijpende wijziging in de reglementen een peiling noodzakelijk is. Door het doorvoeren van de wijziging door u en vervolgens nu het verzoek bij uw collega-moderatoren op basis van deze wijziging wekte u in ieder geval schijn tegen u. EvilFreD (overleg) 24 aug 2013 00:21 (CEST)Reageren[reageer]
Beste EvilFreD,
Dank voor jouw openhartigheid m.b.t. jouw relatie tot Woodcutterty.
Ik ben me ervan bewust dat ik de schijn tegen heb en - paradoxaal genoeg - ben ik juist daardoor ervan bewust dat ik niet verkeerd heb gehandeld.
De wijziging kan als ingrijpend gezien worden, of als een noodzakelijke verbetering: dat is afhankelijk van vanuit welke standpunt je het bekijkt. Ook als de wijziging vrij ingrijpend is, is een peiling geen eis. Tenminste, kun je aangeven waar ik deze eis kan teruglezen?
Het valt me op dat je geen reactie geeft op mijn vraag of je nog andere bezwaren hebt tegen de voorstellen, buiten de gevolgde procedure om. Als er geen bezwaren zijn en de gewenste procedure om die reden slechts een formaliteit is, ben je het dan met mij eens dat deze stap overgeslagen kan worden?
Tot slot wil ik nog opmerken dat ik het mogelijk heb gemaakt dat je de wijziging direct ongedaan kon maken, door op een andere verzoekpagina voor moderatoren te vragen of de beveiliging opgeheven kon worden.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 24 aug 2013 00:34 (CEST)Reageren[reageer]
Ik zal later nog eens kijken of ikzelf nog inhoudelijke bezwaren heb tegen de wijziging. Voorlopig kan ik enkel stellen dat het nog lang niet duidelijk is of de gemeenschap het eens is over het standpunt dat afwisselend in- en uitgelogd bewerken onder sokpopmisbruik valt. Ik heb overigens niet gezegd dat er reglementair een peiling nodig is. Wel dat het me wenselijk lijkt. Met een discussietje in de Kroeg ben je er in ieder geval nog niet. Daar hebben sowieso te weinig gebruikers hun zegje gedaan om uit te gaan van een breed gedragen opvatting. EvilFreD (overleg) 24 aug 2013 00:52 (CEST)Reageren[reageer]
Ik ben het met je eens dat een wijziging moet kunnen steunen op een breed gedragen opvatting. Dat kan vooraf, of achteraf zoals dat is gebeurd bij de peiling over de mogelijkheid om een verzoek voor blokkade aan minstens vijf moderatoren te voorleggen. Je kunt ook de inschatting maken dat een bepaalde wijziging draagvlak heeft, zonder deze draagvlak daadwerkelijk te peilen of vooraf een zeer uitgebreide discussie te starten/voeren. Zie ook het principe WP:BOLD. Ik zie jouw reactie graag tegemoet; kun je voor mijn beeldvorming een indicatie geven hoeveel tijd je nodig denkt te hebben daarvoor?
Je noemde het een "discussietje" in de Kroeg, daar waar ik toch wel een aantal vrij serieuze bijdragen lees. Bvd & mvg, BlueKnight 24 aug 2013 08:10 (CEST)Reageren[reageer]
Eigenlijk kan ik dat vrij snel en ook nog beknopt. Inhoudelijk ben ik het met IJzeren Jan eens met als enige kanttekening de reden waarom ik je bewerking terugdraaide. Ik zie geen breedgedragen steun voor de opvatting, noch zie ik aanleiding deze te vermoeden. De discussie in de Kroeg duurde slechts drie dagen. Met de vijf dagen die het duurt voordat een onderwerp wordt gearchiveerd, zijn dat acht dagen dat deze discussie in de Kroeg heeft gestaan. Er zijn tientallen gebruikers die maar af en toe, zeer zelden of vrijwel nooit deelnemen in discussies in de Kroeg. De reacties van de personen die wel reageerden laten niet veel aan duidelijkheid te wensen over hún standpunt, maar ze zijn zeer zeker geen afspiegeling van het algemene standpunt van de gemeenschap. Omdat dit een zeer verstrekkende wijziging in de regels is, denk ik dat je in dit geval niet volgens het principe van "wie zwijgt, stemt toe" kan handelen. EvilFreD (overleg) 24 aug 2013 08:55 (CEST)Reageren[reageer]
Ik herinner me de discussie op een heel andere manier dan hoe jij het hier weergeeft. Ik het het even opgezocht en citeer even de laatste zinnen uit die discussie:
"...In ieder geval ben ik van mening dat er duidelijkheid moet komen, hetzij door duidelijk te stellen dat al het in WP:Sokpopmisbruik gestelde óók van toepassing is op IP-adressen, hetzij door een speciale pagina samen te stellen met gedragsregels voor niet-ingelogde gebruikers. IJzeren Jan 23 jun 2013 22:51 (CEST)
Ik zie het probleem. De makkelijkste manier om dit aan te pakken is om in Wikipedia:Sokpopmisbruik de definitie ("Onder sokpopmisbruik vallen de volgende punten:") enkel en alleen te stellen in termen van accounts en niet te verwijzen naar Wikipedia:Sokpop (die laatste pagina is niet zo helder geschreven en zou aanmerkelijk herschreven dienen te worden om soepeltjes te lezen). - Brya (overleg) 25 jun 2013 07:25 (CEST)".
Voor jouw beeldvorming en de context, de discussie ontstond naar aanleiding van een uitspraak van de arbitragecommissie in de zaak Ilja Nieuwland (staat niet in het zakenarchiefvermeld), waarin IJzeren Jan de uitspraak had geplaatst. Op de overlegpagina van die zaak heb ik een vraag gesteld, met een verwijzing naar de Kroegdiscussie waarna IJzeren Jan aldaar een reactie heeft geplaatst.
Zoals ik jouw reactie van 08:55 lees ben je het eigenlijk eens met het voorstel dat er stond. Merk op dat een peiling / stemming ook onrust met zich meebrengt en in dit geval de kans groot is dat escalatie (inclusief persoonlijke aanvallen) onvermijdelijk is zoals bij de laatste stemming (WP:VER) is gebeurd. WP:NIET ontraadt peilingen/stemmingen (en met reden!). Alles bij elkaar genomen lijkt het mij daarom het beste om de voorgestelde versie alsnog terug te plaatsen, ik wacht graag eerst jouw reactie af. Mocht je verdere input van derden in dezen op prijs stellen: VJVEGJG. Met vriendelijke groet, BlueKnight 24 aug 2013 13:27 (CEST)Reageren[reageer]
Zoals ik al een paar keer vermeld heb ben ik van mening dat dit nog bijlange na niet voldoende is besproken om tot een wijziging van de richtlijn over te gaan. Ik ben het met IJzeren Jan eens maar die heeft volgens mij niet aangegeven het eens te zijn met het voorstel. Daarnaast (opnieuw) betreft het daarmee nog altijd geen breed gedragen steun.
Ook ben ik er niet zo blij mee dat je die taak naar mij doorschuift. Jij wilt wijzigen. Aan jou dan ook de taak om te achterhalen of de gemeenschap instemt met de voorgestelde wijziging. Een bezwaarmaker die taak opleggen is de omgekeerde wereld. EvilFreD (overleg) 24 aug 2013 13:40 (CEST) Dat WP:NIET peilingen en stemmingen ontraadt zie ik in zijn geheel niet terug op de projectpagina. Reageren[reageer]
IJzeren Jan heeft niet aangegeven het eens te zij met het voorstel, hij heeft echter ook niet aangegeven het oneens te zijn met het voorstel. Ik heb voor jou een zin uit zijn bijdrage hierboven alsnog onderstreept. Uit die zin blijkt een wens om de pagina te wijzigen. Hij heeft verder geen reactie gegeven op de reactie van Brya op zijn bijdrage, waaruit heel voorzichtig afgeleid kan worden dat hij niet echt tegen die voorstel is. Op die manier lees ik jouw woorden zodanig dat je het zelf eigenlijk wel eens ben met het voorstel. Zou je misschien alsnog in jouw eigen woorden willen omschrijven wat jouw niet-procedurele bezwaar is, zonder naar de mening van derden te verwijzen. Ik zou graag willen weten wat precies jouw bezwaar is, los van de te volgen procedure. Over die te volgen procedure het volgende:
Op WP:NIET staat: "Democratie - Wikipedia werkt op basis van consensus, niet op basis van stemmen. Argumenten horen het uitgangspunt te zijn bij een discussie. Soms kan er wel een opiniepeiling gehouden worden, maar die heeft verder geen consequenties. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een bindende stemming worden gehouden. Wikipedia is geen experiment in wat voor soort staatsvorm dan ook.". Op Wikipedia:Stemprocedure staat: "Het zoeken naar consensus verdient steeds de grote voorkeur!".
Ik hoop samen met jou consensus te bereiken hierover, zodat een peiling of een stemming vermeden kan worden. Wil jij een procedure voorstellen waarbij een peiling en/of een stemming vermeden kan worden, waarbij we consensus kunnen bereiken?
Je stelt weer dat het niet om een breed gedragen steun gaat; ik schreef hierboven: "Je kunt ook de inschatting maken dat een bepaalde wijziging draagvlak heeft, zonder deze draagvlak daadwerkelijk te peilen of vooraf een zeer uitgebreide discussie te starten/voeren.". Ik heb ook een link naar WP:BOLD gegeven maar begrijp uit jouw reactie dat je van mening bent dat draagvlak per se aangetoond moet worden. Op welke manier kan ik jou ervan overtuigen dat volgens mijn inschatting die draagvlak er wel is? Door te schrijven dat er geen bezwaren naar voren zijn gekomen die nog niet weergelegd zijn? (Dit is het geval als jouw bezwaar weergelegd is.)
Je hebt bezwaar gemaakt. Ik leg jouw bezwaar weer. Als door het weerleggen ervan verder geen bezwaar meer is tegen het voorstel dan kan deze alsnog teruggeplaatst worden. Kun je daarin meegaan? Ik kan me voorstellen dat je niet zo grappig vindt dat jouw bezwaar weerlegd wordt - it's all in the game - en zie jouw reactie daarom graag tegemoet. Mvg, BlueKnight 24 aug 2013 15:55 (CEST)Reageren[reageer]
Het spijt me zeer, maar ik zie hierboven uitsluitend vreemde hersenkronkels. "Uit het niet aangeven dat iemand bezwaar heeft kan voorzichtig geconcludeerd worden dat iemand geen bezwaar heeft". Heb je overwogen om IJzeren Jan nog te vragen om een reactie? Jij vindt de wijziging een verbetering en omdat er in de korte periode dat je overlegd hebt in de beperktheid van De Kroeg en de overlegpagina van de richtlijn geen noemenswaardige tegenwind kwam, meen je dat de rest van de gemeenschap het wel met je eens zal zijn?
Inhoudelijk moet je het voorlopig doen met de opmerking dat ik het eens ben met de inhoudelijke bezwaren van IJzeren Jan. Mijn grootste bezwaar is en blijft dat brede steun niet aannemelijk gemaakt is en ik het ook niet aannemelijk acht dat die er is. EvilFreD (overleg) 24 aug 2013 17:35 (CEST)Reageren[reageer]
Die "hersenkronkels" even anders geformuleerd: Wie zwijgt stemt toe. IJzeren Jan om een reactie vragen kan altijd nog. Ik heb niet overlegd in de Kroeg en ik heb geen reactie op mijn bijdrage op de overlegpagina van de richtlijn gezien, waarom schrijf je dan dat ik in de Kroeg heb overlegd? Alles bij elkaar genomen krijg ik sterk het idee dat je niet leest wat er staat, zodanig dat ik meer dan een keer zinnen hier moet citeren: dat maakt geen goede indruk op mij.
Even kijken wat de inhoudelijke bezwaren zijn van IJzeren Jan, ik probeer deze te citeren omdat je bij herhaling niet aangeeft om welke inhoudelijke bezwaren het gaat. Ik vermoed dat het om deze bijdrage gaat (onderstreping van mijn hand):
"Dat blokontduiking met behulp van een IP-adres ongewenst is, moge duidelijk zijn. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor deelname aan stemmingen en dergelijke. De vraag is alleen of dit onder de vlag "sokpop" thuishoort. Wanneer je bijdragen onder IP-adres per definitie als sokpopbijdragen beschouwt, kan dit verregaande consequenties hebben. Elke geregistreerde gebruiker die in het verleden ook wel eens oningelogd heeft bijdragen, kan dan plotseling van sokpopperij worden beschuldigd en voor ieder wissewasje een langdurige blokkade opgelegd krijgen. Het gevolg: willekeur. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. De situatie op dit moment is dat er gewoon geen duidelijke regels zijn omtrent het gebruik van IP-adressen, terwijl enige duidelijkheid op dat gebied wel degelijk gewenst is. Ik zou het dan ook zeker toejuichen als die er zouden komen. IJzeren Jan 22 jun 2013 15:53 (CEST)"
In die bezwaar is voorzien met de voorgestelde formulering. Mij lijkt dat daarmee jouw inhoudelijke bezwaar is weerlegd. Mocht je iets anders bedoelen, geef dat dan ajb alsnog expliciet aan.
Op basis van de uitgewisselde argumenten en het verloop van de discussie heb ik de inschatting gemaakt dat een groot deel van de gemeenschap achter deze wijziging zal staan. Ik kan me goed voorstellen dat je dit anders ziet omdat de wijziging gevolgen heeft voor de handelswijze van jouw vriend en je daardoor (onbewust) een minderheidsstandpunt inneemt. Zoals ik het nu zie zijn al jouw argumenten weerlegd. Ik begrijp dat je van mening bent dat de gemeenschap waarschijnlijk niet achter de wijziging zal staan: kun je daarvoor nieuwe argumenten aandragen waarom dat zo zou zijn, welke bezwaren zijn er verder nog tegen wijziging? Ik zie jouw reactie graag tegemoet. Mvg, BlueKnight 24 aug 2013 21:58 (CEST)Reageren[reageer]
Bij deze zal ik ongevraagd ook mijn mening geven want ik denk dat hier een aantal misvattingen staan. Allereerst denk ik dat de beschuldigingen/insinuaties over elkaars motieven voor zover dit Woodcutterty betreft misplaatst. Dit staat volledig los van Woodcutterty, en ik denk dat deze wijziging als het goed is geen effect voor hem zou moeten hebben omdat hij gebruik en geen misbruik van sokpoppen maakt vooralsnog (alhoewel hij wel de grenzen opzoekt). Verder denk ik eigenlijk dat IJzeren Jan juist heeft geprobeerd om geen duidelijke mening te geven omdat hij momenteel ook in de AC zit. Dit kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik lees zijn bijdrage voornamelijk als neutrale belichting. Inhoudelijk zijn er dus weinig bezwaren gekomen, en het valt te verwachten dat de gemeenschap in meerderheid vindt dat ook IP-adressen sokpoppen kunnen zijn (aangezien dit aansluit op jarenlange praktijk). Dat overal een peiling of stemming voor nodig is is onjuist, er is consensus nodig. En als dat niet in overleg bereikt kan worden kan naar een peiling of stemming gegrepen worden. Nadeel van een stemming en peiling is dat er de vraag A of niet A voorlicht, terwijl in overleg allemaal subtiele tekstuele wijzigingen besproken kunnen worden. Wel is het als het om richtlijnen gaat in ieder geval mijn gebruik om dat dan op WP:OG te melden, om zo in ieder geval iedereen de gelegenheid te geven om te reageren. Als dat overleg stilvalt kan de consensus opgemaakt worden en de wijziging doorgevoerd. Zo heb ik dat ook meermaals op WP:RVM aangepakt. Helaas heerst er op deze wiki een cultuur waarin men weinig geïnteresseerd is om constructief mee te overleggen over kleine wijzigingen (ook geen simpel: is goed of is niet goed). Misschien omdat het overleg lezen soms teveel werk is. Terwijl in een peiling of stemming vaak wel vele mensen gevonden worden die op basis van snelle indrukken even een stem plaatsen. Ik denk dat het in dit geval dus handig is om even af te wachten of er nog input komt n.a.v. WP:OG. Mvg, Bas (o) 25 aug 2013 16:39 (CEST)Reageren[reageer]
Eens met analyse Basvb - staande praktijk, common sense en geen enkel bezwaar tegen de tekst die conform wat er al jaren netjes gebeurt binnen grenzen zaken verwoordt geplaatst was na sondering.   MoiraMoira overleg 25 aug 2013 16:50 (CEST)Reageren[reageer]
"Dit staat volledig los van Woodcutterty, en ik denk dat deze wijziging als het goed is geen effect voor hem zou moeten hebben omdat hij gebruik en geen misbruik van sokpoppen maakt vooralsnog (alhoewel hij wel de grenzen opzoekt)." - De gebeurtenissen hangen wel samen: ik heb punt 2 en 4 van Wikipedia:Sokpopmisbruik geciteerd bij mijn verzoek aan moderatoren (overige verzoeken), waarna EvilFred de wijziging ongedaan heeft gemaakt en mij op mijn overlegpagina aanspreekt over mijn handelswijze in dezen. Mijn verzoek aan de moderatoren heb je (Basvb) afgehandeld. Het gaat mij erom dat Woodcutterty in het verleden de grenzen meermalen heeft opgezocht, met onnodige discussie en onrust als gevolg, en dat hij dat nu niet meer doet, mogelijk doordat ik met mijn actie hem duidelijk heb gemaakt dat hij een blokkade vanwege sokpopmisbruik riskeert met zijn handelswijze. Er zit momenteel weer een "maas" in de betreffende richtlijn (teruggezet door EvilFred) waardoor de richtlijn op een verkeerde manier geïnterpreteerd kan worden, zodanig dat men erin kan lezen dat oningelogd bewerken een soort vrijbrief is. Om te voorkomen dat van deze maas gebruik gemaakt wordt moet de tekst gewijzigd worden. EvilFred doet over deze wijziging duidelijk moeilijk (o.a. om stemprocedure vragen i.p.v. consensus te bereiken en het verwijzen naar uitspraken van IJzeren Jan op een verkeerde manier): Waarom doet EvilFred moeilijk?
Ik wil best intensief en structureel overleggen over (kleine) verbeteringen in richtlijnen maar heb het idee dat een aantal deelnemers steeds een onbedwingbare neiging vertonen om de discussie richting "de kleur van het fietsenschuurtje" te opsturen, waardoor andere deelnemers zich veel meer moeten inspannen om bij het eigenlijke onderwerp te blijven. En in die inspanning heb ik geen zin. Hoe kan ik het beste voorkomen dat dergelijke discussies gefrustreerd worden door diegenen die over trivialiteiten beginnen (of erger)?
Voor de rest ben ik het eens met Basvb en MoiraMoira. Ondertussen is de discussie verder gegaan op de overlegpagina van WP:SPM. Mvg, BlueKnight 26 aug 2013 22:11 (CEST)Reageren[reageer]
Zou je aub op willen houden met Woody mijn vriend te noemen? Je insinuaties raken kant noch wal. Er zijn hier op Wikipedia gebruikers waar ik het goed mee kan vinden en gebruikers waar ik het slecht mee kan vinden. Allemaal respecteer ik ze. Woodcutterty zit duidelijk aan de goede kant van de schaal, maar is niet meer vriend dan veel anderen aan die kant waar ik veel minder mee in aanraking gekomen ben. Mijn vrienden waren gisteren allemaal aanwezig op mijn verjaardag. Woodcutterty was er niet. EvilFreD (overleg) 26 aug 2013 22:33 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb ook geen uitnodiging ontvangen! Woodcutterty (overleg) 26 aug 2013 22:40 (CEST)Reageren[reageer]
Beste EvilFred,
Ik zal ermee ophouden. Van harte gefeliciteerd nog. Ik hoop dat je begrijpt dat jouw acties en die van Woodcutterty (afzonderlijk, in dezelfde discussie of gezamenlijk) invloed hebben op mijn opvattingen en dat ik dergelijke opvattingen niet altijd voor me hou.
Zou je jouw wijziging alsnog ongedaan willen maken? Zo nee, kun je dan aangeven wat daarvoor eerst moet gebeuren? Voor zover ik zie zijn al jouw argumenten weerlegd en mag er gerust ervanuit gegaan worden dat moderatoren hun gezonde verstand zullen gebruiken i.p.v. dat zij blindelings de regels gaan volgen.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 28 aug 2013 17:12 (CEST)Reageren[reageer]
PS Woodcutterty, er zijn wel meer mensen die geen uitnodiging hebben gekregen.

blueknightBewerken

Geachte Heer,

Off-topic waren een aantal zaken al een tijdje. Iets met een definitie/omschrijving van "encyclopedisch"...

Er is echter een probleem, sinds mijn eerste "kennismaking" met U, heb ik bij bijna alle "interacties" met U achteraf een ontevreden en zeer onaangenaam gevoel overgehouden.

Ik kan me niet herinneren, dat Uw ingrepen ooit water op het vuur wierpen, eerder was het tegendeel het geval.

Ondanks Uw ongetwijfeld superieure intelligente, ondanks Uw boven twijfel bovenmatige ervaring en toewijding, heb ik geen enkel vertrouwen in U. En de -- naar mijn mening -- autoritaire manier waarmee U mij meent te kunnen de les te lezen, stuit me zeer tegen de borst.

Het werkt niet tussen ons, of U nu moderator bent of niet, die "klik" is er niet, en ik ben bang dat die klik er ook niet zal komen.

Met nadruk wil ik U erop wijzen, dat het uitdrukkelijk niet mijn bedoeling is U op enigerlei wijze te beledigen.

hoogachtend Enkidu1947 (overleg) 24 aug 2013 11:06 (CEST)Reageren[reageer]

Geachte Enkidu1947,
Ik begrijp dat u geen "klik" ervaart tussen ons. Dat is jammer, maar geen vereiste om de dialoog te blijven aangaan. Het is helaas niet mijn doel om u een zeer prettige ervaring op de Nederlandstalige Wikipedia te bezorgen; de gemeenschap ervan is namelijk geen vriendenclub.
Mocht u nog vragen hebben of verdere uitleg willen, stelt u deze dan gerust. Mocht u van gedachten willen wisselen over de gewenste gang van de zaken dan kunt u bijvoorbeeld hier een bericht plaatsen.
Weest gerust, u heeft mij met uw bijdrage van 24 augustus 2013 - 11:06 op geen enkele manier beledigd. Mocht u nog adviezen hebben met betrekking tot mijn werkwijze, laat het mij gerust even weten.
Mag ik u het advies geven om niet meer te schrijven over onderwerpen waar u zich zeer betrokken bij voelt? Dat zou u en anderen waarschijnlijk een stukje rust geven. Dit advies wordt ook gegeven aan personen die over zichzelf schrijven op de Nederlandstalige Wikipedia (WP:ZP), waarbij in de praktijk ook regelmatig vergelijkbare onrust onstaat.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 24 aug 2013 13:36 (CEST)Reageren[reageer]
Nog even voor de goede orde, U schijnt te menen met uw acties, het beste met wikipedia voor te hebben, wat ik van U ervaar is enkel de enorme vooringenomenheid die U en uw vrienden ten toon spreiden. Tja, er is weinig positiefs te melden over de Monju kweekreactor en wat er in Fukushima aan de gang is, maar alles proberen weg te houden, omdat ik ooit heb laten merken geen voorstander van kernenergie te zijn.... Bent U daarmee onbevooroordeeld ?
Het feit dat U moderator hier bent, wil nog niet zeggen, dat er aan Uw oordeel kan getwijfeld worden. Macht corrumpeert, daar was Diderot al zich zo zeer van bewust, als moderator zou U zich ook wat dienstbaarder kunnen opstellen, maar dat heb ik van U nog niet mogen ervaren.
Mvrgr Enkidu1947 (overleg) 25 aug 2013 12:48 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Enkidu1947,
Ik begrijp dat u een enorme vooringenomenheid ervaart richting uw handelswijze en bijdragen, ik vermoed dat dit te maken heeft met de licht giftige manier waarop u over uw bijdragen en handelswijze communiceert. U bent daar eerder al op gewezen (volgens mij gebruikte DéRahier hier de term gif als een metafoor voor het "gif" in de communicatie met u). Ik kan me goed voorstellen dat u deze manier van communiceren als strategie gebruikt: net zo lang gif in uw gesprekspartner blijven pompen totdat deze bezwijkt en steeds in kleine doses die afzonderlijk niet blokwaardig zijn. Uw vermoedelijke strategie beschouw ik persoonlijk als een bruikbare uitdaging: om te leren er meer resistent voor te worden.
Uw bijdrage aan De Monju kweekreactor is niet door mij verwijderd en ik heb nergens geschreven dat ik het met de verwijdering eens ben. Heeft u de bijdragen van Paul B aan die artikel trouwens al gelezen?
Uw stelling dat ik vrienden heb op de Nederlandstalige Wikipedia kan ik niet onderschrijven; ik heb bewust geen vrienden op deze website om drie redenen: bevorderen van onpartijdig handelen, voorkomen dat mijn "vermeende" vrienden te grazen genomen worden als ik in een stevige discussie kom en voorkomen dat ik een mes in de rug krijg.
Dat u geen voorstander van kernenergie bent is geen probleem en daarom ook niet het probleem. Het probleem zit in uw bijdragen op dit gebied: u vermeldt structureel daarin zaken die niet in bronnen terug te zijn vinden en beantwoordt vragen daarover min of meer ontwijkend of niet. Dat heeft volgens mij te maken met het gegeven dat u overduidelijk geen voorstander van kernenergie bent. Ik heb niets tegen uw standpunt t.o.v. kernenergie of tegen goede bijdragen van uw hand, maar zal waarschijnlijk weer hard optreden als er weer pogingen ondernomen worden om vermelding van bronloze en/of overduidelijk triviale zaken in artikelen te forceren via oneigenlijke manieren.
U mag gerust aan mijn oordeel twijfelen, graag zelfs en graag met een eerlijke onderbouwing ervan. Dat macht corrumpeert ben ik het volledig met u eens en dit heb ik ook eerder aangegeven op de overlegpagina van De Wikischim. Ik let om die reden daarom goed op bepaalde criticasters zoals EvilFred en Peterb; zij zorgen voor een bepaalde evenwicht op dit gebied.
Als moderator dien ik de gemeenschap en bescherm ik de encyclopedie, dat is iets anders dan zich dienstbaar opstellen. Ik heb - in verhouding tot andere zaken - zeer veel tijd gestoken in u. Door zaken herhaaldelijk te uitleggen, artikelen te ontveiligen en beveiligen, mij te verantwoorden tegenover niet-ingelezen derden, door met diegenen die uw ongewenste gedrag actief aanmoedigen in gesprek te gaan, door blokkades te voorkomen, door te overleggen en uw bijdragen te lezen en beantwoorden. Op dit moment steken er drie hoogopgeleide (van post-academisch niveau) Wikipedianen in verhouding ook veel tijd om tegenwicht te bieden uw pogingen om bronloze en triviale zaken in het artikel vermeld te krijgen (al dan niet tijdelijk). U verwacht van mij dat ik mij wat meer dienstbaarder opstel tegenover u, ik lees daarin de wens om te stoppen om dit soort tegenwicht te bieden. Daarin moet ik u helaas teleurstellen.
Tot slot nog het volgende: "Given enough eyeballs, all bugs are shallow". Er kijken nu veel mensen mee, waardoor er weinig fouten zitten in het artikel en dit daardoor betrouwbaarder wordt. Ik kan me voorstellen dat u daar het niet mee eens bent maar dat is hoe het hier werkt, op de Nederlandstalige Wikipedia.
Ik hoop hiermee uw vragen beantwoord te hebben?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 25 aug 2013 13:40 (CEST)Reageren[reageer]
Het bovenstaande lezend... ik kan er niet vrolijk van worden.. Nu zal dat wel de bedoeling ook wel zijn.
U doet een aantal zeer grote uitspraken, zoals "u vermeldt structureel daarin zaken die niet in bronnen terug te zijn vinden en beantwoordt vragen daarover min of meer ontwijkend of niet."
De suggestie hierin vervat, dat ik "structureel" dingen erbij zou verzinnen... U zou dat toch eens met enig bewijs mogen staven. Vooral dat "structurele"...
Nu hebben de vaak lange tegenwerpingen van een aantal heren slechts een blokkade ten doel, en is men geheel niet bereid, om snel en zakelijk tot een vergelijk te komen, alles verspilde energie toch ?
Daarbij vermeldt U ook nog dat een aantal hoogopgeleide wikipedianen (post-academici nog wel !) zich ermee zijn gaan bemoeien... Ik vermoed, dat U zichzelf daaronder rekent, ik kan het mishebben, maar wat dacht U van het door mij behaalde hoogste opleidingsniveau ? Heb U enig idee daarvan ?
In Fukushima zijn er doden gevallen bij de evacuatie, zeer wat zelfs, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, maar dat mag niet vermeld... De hoogstverantwoordelijke tijdens de ramp, de man wilde niet weggaan, en heeft met veel gevaar voor eigen leven waarschijnlijk de wereld behoed voor ? We zullen wel nooit te weten komen, hoeveel straling die 50 van fukushima hebben opgelopen, de bewuste voorman, die is pas onlangs gestorven aan keelkanker, zou dat niet veroorzaakt kunnen zijn door de straling daar ? De japanse regering zal het niet snel toegeven, dat er mogelijk ook daarin een oorzakelijk verband kan liggen... Op deze site is daarover bar weinig te vinden. geen doden, dat wil men zo graag houden.
Onlangs is er uit een of meerdere tanks 300 ton water gelekt... waar kan ik dat op de site vinden ? Niemand hier is echt geinteresseerd in het bijhouden van de actualiteit... U net zo min. Is dat "encyclopedisch" ?
Ondertussen heeft de arbitrage-cie toch ook gezien, dat uw bemoeienissen tot op heden weinig positiefs hebben gebracht. zij vragen om uw bemiddeling maar te beperken... Zullen we het daarbij maar laten ?

ik ga mijn tijd wat nuttiger besteden.

mvrgr Enkidu1947 (overleg) 15 sep 2013 21:31 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Enkidu1947,
"::Het bovenstaande lezend... ik kan er niet vrolijk van worden.. Nu zal dat wel de bedoeling ook wel zijn." - Met mijn bijdrage had ik gehoopt dat u daardoor doorkrijgt dat de manier waarop u tot nu toe bezig bent geweest niet goed is en dat dit echt anders moet. Of u door mijn boodschap vrolijk wordt of niet, is voor mij verder irrelevant. Ik hoop dat u niet verwacht dat mijn of andermans bijdragen u iedere keer vrolijk dienen te stemmen?
"De suggestie hierin vervat, dat ik "structureel" dingen erbij zou verzinnen... U zou dat toch eens met enig bewijs mogen staven. Vooral dat "structurele"..." - U wilt de stelling gestaafd zien met bewijs? Ik zal dit bewijs graag leveren. Dat kost enige tijd en inspanning, de link zal ik later hieronder plaatsen.
"Nu hebben de vaak lange tegenwerpingen van een aantal heren slechts een blokkade ten doel, en is men geheel niet bereid, om snel en zakelijk tot een vergelijk te komen, alles verspilde energie toch ?" - Uitgaand van goede wil beschermen "de heren" de encyclopedie tegen diegenen die (onbewust?) een eigen kijk op specifieke zaken willen doordrukken, koste wat het kost. Dat leidt tot conflicten, met soms een blokkade als gevolg. Inspanningen om deze personen mentaal te breken is verspilde energie, daar dergelijke inspanningen juist personen zoals Brimz en ondergetekende lijken aan te trekken.
"Daarbij vermeldt U ook nog dat een aantal hoogopgeleide wikipedianen (post-academici nog wel !) zich ermee zijn gaan bemoeien... Ik vermoed, dat U zichzelf daaronder rekent, ik kan het mishebben, maar wat dacht U van het door mij behaalde hoogste opleidingsniveau ? Heb U enig idee daarvan ?" - Mijn niveau is ongeveer post-hbo, maar kan iets hoger liggen als ik andere factoren meereken. Neem me niet kwalijk als ik per ongeluk de indruk heb gegeven dat ik iets pretendeer, mijn adagium is dat de bescheidenheid de mens siert. Ik kan me voorstellen dat anderen daarin minder bescheiden zijn. Ik had alleen willen aangeven hoeveel en wat voor soort "tegengas" u hier krijgt als gevolg van uw inspanningen en de aard van uw bijdragen.
"Onlangs is er uit een of meerdere tanks 300 ton water gelekt... waar kan ik dat op de site vinden ? Niemand hier is echt geinteresseerd in het bijhouden van de actualiteit... U net zo min. Is dat "encyclopedisch" ?" - Mij is eveneens opgevallen dat diverse, recente berichten in de kranten over de ramp niet (direct) verwerkt zijn in de gewraakte artikel. Mocht dit u dwarszitten, vraag dan gerust om hulp bij het (voorbereiden en het) plaatsen van dergelijke bijdragen. Volgens mij kunt u het beste hiervoor bij Paul B aankloppen. Ik heb u meermalen verteld dat u om dergelijke hulp kunt vragen, maar om een of andere reden heeft u met dit advies nog niets gedaan. Ik heb ook u het advies gegeven om een oproep te plaatsen buiten deze site om mee te helpen met het actueel houden van de artikelen; heeft u ondertussen iets met dit advies gedaan? De website heeft verder zichzelf niet de verplichting opgelegd om zo actueel mogelijk te zijn, integendeel zelfs. Als men kijkt naar het logo en het achterliggende verhaal kent van de puzzelbol dat nog niet af is, dan weet men dat Wikipedia nooit af zal zijn. Niemand beweert dat er haast bij moet zijn. Goede toevoegingen zijn meer dan welkom, als deze kort na de relevante gebeurtenis geplaatst worden dan is dat mooi meegenomen.
De arbitragecommissie heeft mij gevraagd om mijn bemiddeling te beperken. Ik houd me echter bewust niet bezig met bemiddeling maar met conflictafhandeling. Daarbij mijd ik bewust conflicten rond een aantal personen en kwesties omdat ik daar nog niet de juiste competenties, tijd en/of energie voor heb en op dit moment nog "alleen" werk. Het langlopende conflict dat rond uw bijdragen en die van Brimz en Annabel plaatsvindt heeft mijn aandacht. Dat is een bewuste keuze van mij geweest, deels doordat ik doorkreeg dat het op een gegeven moment niet goed ging met Annabel, toen hij het artikel in een eigen versie beveiligde tijdens een discussie waaraan hijzelf deelnam. Dergelijke acties ondermijnen het gezag van andere moderatoren en herhaling daarvan dienen voorkomen te worden. Dergelijke acties gebeuren niet zomaar, dat gebeurt pas als een moderator gedurende een langere tijd de bloed onder nagels gehaald wordt (zonder dat anderen dit goed doorhebben). Voor mij een reden om hiermee te bemoeien, ook omdat ik me graag verdiep in dit soort conflicten.
Het verhaal achter de bemiddeling heeft ook een geschiedenis: het laten bemiddelen door de moderatoren is een stokpaardje van één andere gebruiker waar ik het hartgrondig mee oneens ben en dit ook uitgebreid kan uitleggen. Ik merk echter dat ik daarbij nog steeds een heel sterke emotie voel, door een aantal verkeerde acties van betreffende gebruiker, voor mij een reden om te wachten met het geven van een uitgebreide uitleg waarom dit concept - bemiddelende moderatoren - inherent totaal verkeerd is. Mijn opvatting in dezen neemt niet weg dat een aantal arbiters en moderatoren volledig achter het concept van "bemiddelende moderatoren" staan en/of achter betreffende gebruiker, vermoedelijk heeft dit het misverstand veroorzaakt. In het kort een voorbeeld: stel dat ik in dit conflict zou moeten bemiddelen dan kan daarvan eenvoudig misbruik gemaakt worden. De focus verschuift dan van de discussie rond de verifieerbaarheid en relevantie van jouw uw bijdragen (onder andere) naar het conflict dat het gevolg is van die discussie.
Ik ben bereid om een of twee andere bemiddelaars (die toevallig geen moderatoren zijn) te benaderen of te aandragen als u open staat voor een serieuze bemiddelingspoging en de bemiddelingspoging niet gaat misbruiken om alsnog uw zienswijze te doordrukken in het gewraakte artikel.
Mochten de gemeenschap (specifieke) moderatoren verplichten om te gaan bemiddelen in specifieke gevallen, dan zal ik me daaraan conformeren of mijn bitjes inleveren. Op dit moment bestaat die verplichting volgens mij niet, enkel de taak om conflicten te beheersen: te modereren.
"Zullen we het daarbij maar laten ?" - Mocht je u hopen dat ik mij niet meer bezig zal houden met dit conflict of betreffende artikelen dan moet ik je u helaas teleurstellen.
Ik hoop hiermee jouw uw vragen beantwoord te hebben.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 16 sep 2013 15:34 (CEST)Reageren[reageer]
Al mijn vragen ? Zelden heb ik een dermate vooringenomenheid mee gemaakt, als met U. Sinds de 11/3 ramp, heb me bijna dagelijks op de hoogte gehouden van de actuele onwikkelingen aldaar. Niet dat die wordt gewaardeerd op nl.wikipedia... Hele bergen bezwaren, en over wat er bij de wiki over de Monju-reactor gebeurde... Nu ja. laat maar, U deed ook niets om me te ondersteunen.
Met U als persoon, zie ik het al een hele tijd niet zitten.
Tja zou ik echt "licht giftig" zijn ? Zou ik echt "structureel ...." de bronnen aanvullen ? (Er zijn er die wachten tot de bron niet meer te raadplegen is...)
Zou het alles echt zo zijn ? U zou ook eens die edits kunnen raadplegen, waarin ik voor het eerst met Brimz in kontakt kwam, misschien... krijgt U een ander idee, hoe het zo alles gekomen is.
Voor het overige: Ik stoor me mateloos aan Uw getutoyeer. Al dat "Je" en "jouw". Ik wil dat niet meer.
mvrgr Enkidu1947 (overleg) 16 sep 2013 23:20 (CEST)Reageren[reageer]
P.S. de titel drs mag ik voeren, verder heb ik bijna 20 jaar op een medische faculteit rond gebracht, als student als technicus als programmeur en als onderzoeker en wel nog meer. Zou dat misschien "post-academisch" zijn ?
Beste Enkidu1947,
"U deed ook niets om me te ondersteunen." - Ik probeer u te ondersteunen door uw vragen te beantwoorden, onder andere. Ik heb een groot aantal van uw vragen beantwoord, een aantal van de door u gestelde vragen heb ik volgens mij meermalen beantwoord. In een aantal gevallen heb ik (desgevraagd) een meer uitgebreide toelichting gegeven. Indien u met "ondersteuning" bedoelt dat ik u ga ondersteunen met het doordrukken van een bepaalde versie in het artikel, of het voorkomen dat er kritiek komt op uw bijdragen, dan moet ik u daarin teleurstellen. Kunt u aangeven wat voor ondersteuning u precies van mij verlangt?
"Met U als persoon, zie ik het al een hele tijd niet zitten." - U hoeft mij niet te zien zitten, dat is verder niet van belang in dezen.
"Voor het overige: Ik stoor me mateloos aan Uw getutoyeer. Al dat "Je" en "jouw". Ik wil dat niet meer." - Excuus, het "je" (2x) en "jouw" (2x) zijn er tussenin geslopen aan het eind van mijn vorige bijdrage, ik heb dit alsnog gecorrigeerd. De vermoedelijke oorzaak waarom dit erin is geslopen ligt in mijn sociale omgeving waarin de machtafstand (beschreven door Geert Hofstede) relatief gezien steeds vrij klein is. Het kan daarom gebeuren dat dit weer ertussenin sluipt, zou u mij dan hieraan willen herinneren?
"Tja zou ik echt "licht giftig" zijn ?" - Dat heb ik niet op die manier geschreven. U kunt hierboven de oorspronkelijke bewoording teruglezen.
"Zou ik echt "structureel ...." de bronnen aanvullen ? " - Daarvan ben ik inmiddels overtuigd, dat u dit (onbewust) doet en in een aantal gevallen buiten artikelruimte bewust doet.
"U zou ook eens die edits kunnen raadplegen, waarin ik voor het eerst met Brimz in kontakt kwam, misschien... krijgt U een ander idee, hoe het zo alles gekomen is." - Ik heb het eerste contact tussen u en Brimz gelezen op de gewraakte artikel en ben geschrokken van de toon waarop u met Brimz in het begin overlegde. Het eerste contact tussen u en Brimz in andere artikelen / ".. die edits .." heb ik nog allemaal niet gelezen, het kan zijn dat ik daardoor ergens een blinde vlek heb. Ik kan me goed voorstellen dat u een probleem heeft met Brimz, u bent niet de enige. Er zijn meer gebruikers die zeer veel moeite hebben met de werkwijze van Brimz. Wilt u hierover verder van gedachten wisselen, om samen alsnog tot een werkbare afspraak te komen? Het zou goed kunnen dat ik een ander beeld krijg ".. hoe het zo alles gekomen is.. ." Wilt u daartoe een selectie van de bijdragen voorleggen die mijn beeld van de situatie ingrijpend wijzigt?
"P.S. de titel drs mag ik voeren, verder heb ik bijna 20 jaar op een medische faculteit rond gebracht, als student als technicus als programmeur en als onderzoeker en wel nog meer. Zou dat misschien "post-academisch" zijn ?" - Ik ben ervan overtuigd dat dit een deel van het probleem is: de status die u heeft opgebouwd buiten de Nederlandstalige Wikipedia is hier in de praktijk - plat gezegd - niets waard. Het gaat om de juistheid van uw bijdragen, die volledig is losgekoppeld van uw verworven / opgebouwde status. Op de Nederlandstalige Wikipedia kan het zomaar gebeuren dat een professor in een onwiki discussie met een scholier "verliest". Het gaat hier namelijk niet om het niveau van de persoon maar om het niveau van de bijdragen, de in discussie aangevoerde argumenten en juiste gebruik/interpretatie van de beschikbare bronnen. Ik merk door de jaren heen en in diverse situaties dat hoogopgeleide personen die een respectabele leeftijd hebben bereikt er veel moeite mee hebben met de manier waarop overleg op de Nederlandstalige Wikipedia verloopt: geheel ontkleed van de gebruikelijke respectvolle bejegening die zij gewend zijn te ontvangen. Een aantal van hen slaagt er niet om op een positieve manier hierop te anticiperen en gaat op een oneigenlijke manier onwillekeurig of moedwillig de gebruikelijke gang van zaken frustreren, een terugkerende verschijnsel waarvoor ik nog geen concrete oplossing heb kunnen bedenken.
Ik hoop hiermee uw vragen beantwoord te hebben?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 17 sep 2013 22:04 (CEST)Reageren[reageer]
Integendeel zou ik haast zeggen...
Ik zal U eens vertellen hoe ik werk, eerst kijk in mijn bronnen door, dan copiëer de tekst naar mijn computer, die teksten bewaar ik verder, dan als ik het nodig vind, maak ik een uitstrekseltje, om die later aan een wiki te te voegen, niets maar dan ook niet is verzonnen, en daarbuiten staat de edit ook in mijn eigen file... Ik ben dit gaan doen doordat ik al eerder beschuldigd ben van soortgelijke "fratsen" als U hierboven deed, iets met "structureel ect..."
Voor het ogenblik, nodig ik U uit eensna te lezen, wat er tussen mij en Brimz afspeelde, in eerste instantie dacht ik dat hij een moderator zou zijn, dat bleek niet het geval, maar alles ging van een hoog boompje, dat zeker.
Ik weet me nog iets voor de geest te halen, over wat er in Namie gebeurde, een birgemeester die uit zijn bol ging, en een berg (in een laagvlakte dat wel)...
Voor het moment heb ik geen tijd, ik ga er een weekje tussenuit, en internet is dan heel sporadisch beschikbaar. Jammer, maar dat betekent ook rust, en minder ergernis.
Die tijd heeft U wel nodig voor het doorvlooien. Dat van Namie... dat speelde zich af in de eerste weken na de ramp, die burgemeester ging uit zijn dak, toen hij hoorde dat het wel bekend was, dat zijn bevolking in de straling zat, maar dat hij niet gewaarschuwd was, waarom ? (tja die berg hè ?)
mvrgr Enkidu1947 (overleg) 18 sep 2013 14:49 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Enkidu1947,
Dit heeft geen haast voor mij. Kunt u aangeven waarop u precies doelt met "Integendeel zou ik haast zeggen...".
De door u beschreven werkwijze lost het eigenlijke probleem niet op. Er wordt geadviseerd om niet te schrijven over onderwerpen waarbij men zeer betrokken is. Dat geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van bijdragen in een artikel dat over uzelf gaat, niet dat een dergelijke artikel zou bestaan. In veel gevallen worden dergelijke bijdragen direct herkend als zijnde "zelfpromotie". Bij zelfpromotie draait het om het verschil tussen het beeld dat een persoon van zichzelf heeft en het beeld dat anderen hebben van betreffende persoon: men heeft doorgaans een ander beeld van zichzelf dan de omgeving heeft. Dit verschil ziet men ook terug bij het beschrijven van onderwerpen tussen persoon A - die zeer sterk betrokken is en zeer dicht op alle actuele ontwikkelingen zit - en persoon B - die op een objectieve afstand staat. Wikipedia:Neutraal standpunt handelt daarover.
Door uw sterke betrokkenheid bij het onderwerp heeft u - al dan niet onbewust - een gekleurde kijk op de zaken ontwikkeld. U kent een groot gewicht toe aan bepaalde aspecten binnen dit onderwerp, daar waar een ogenschijnlijke meerderheid een kleiner gewicht toekent (lees: niet relevant vindt). U ziet diverse dwarsverbanden tussen tal van gebeurtenissen, daar waar anderen deze verbanden niet zien en ook niet durven te maken. Dat alles - op zich - is niet erg. Het wordt erg als u uw kijk op de zaken als de enige juiste beschouwt en daardoor niet meer open staat voor het gegeven dat een andere kijk op de zaken niet per definitie verkeerd is.
Als we de afspraak kunnen maken dat u iedere (nieuwe) vraag van bijvoorbeeld gebruiker Robotje over inhoudelijke verschillen tussen uw bijdragen op Nederlandstalige Wikipedia en de bron waarop u zegt zich te baseren als een gelegenheid probeert te zien om ervan te leren en dergelijke vragen in het vervolg te voorkomen in plaats van het als een aanval op uw integriteit te beschouwen. Voorkomen door geen zaken te toevoegen aan artikelen die niet in bronnen staan. Als dit niet gaat lukken, dan ben ik bang dat u dit onderwerp dan beter kan mijden.
Mvg, BlueKnight 26 sep 2013 20:54 (CEST)Reageren[reageer]

Uitspraak arbitragecommissieBewerken

Geachte Blueknight, de arbitragecommissie heeft zojuist uitspraak gedaan in de door u ingediende arbitragezaak. Deze vindt u op de zaakpagina. Namens de arbitragecommissie, Vinvlugt (overleg) 1 sep 2013 00:18 (CEST)Reageren[reageer]

Geachte Vinvlugt,
Dank voor de inspanning in dezen.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 2 sep 2013 23:00 (CEST)Reageren[reageer]

BarendBewerken

Bedankt! Azylber (overleg) 3 sep 2013 23:59 (CEST)Reageren[reageer]

OP DatuBewerken

Hoi Blueknight,

Op de OP van Datu heb je een vraag gesteld ("Hoe kan ik (en/of anderen) ervoor zorgen dat diegenen waarmee je regelmatig overlegt zich niet meer irriteren over jouw (afwijkende) manier van werken en wijze van overleggen?") waar dat het volgende over heeft gezegd: "Momenteel wordt ik wegens een arbcomuitspraak op deze pagina gepind door een vraag hieronder van Blueknight waar geen zinnig mens een antwoord op heeft. Ik reageer dus ook hier op je voorstel op het overleg van de TNG." Datu heeft het idee dat zij door de vraag onbeantwoord te laten niet meer buiten haar naamruimte mag reageren. Dat ze dat niet doet/kan doen vind ik niet handig aangezien ik haar graag bij het overleg wil betrekken. Volgens mij slaat jouw vraag ook niet op de hoofdnaamruimte en mag ze dus wel degelijk reageren op de OP van de TGN. Ben jij het daarmee eens?

Overigens ben ik het met Datu eens dat het een vrij onbeantwoordbare vraag is. Hoe zou iemand moeten weten wat een buitenstaander moet doen om irritatie weg te nemen bij mensen die ze (hoogstwaarschijnlijk) alleen via het internet kent? Ook vraag ik me af wat je wilt bereiken met deze vraag. Sir Iain overleg 9 sep 2013 22:16 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Sir Iain,
In de tussentijd heeft Datu een aantal bijdragen in de hoofdnaamruimte gedaan, zonder verdere gevolgen. We kunnen daaruit concluderen dat de door jou aangehaalde idee niet juist is, zoals jij al vermoedde. Tijdens het schrijven van betreffende vraag had ik de bedoelde uitspraak niet in mijn gedachten;
Ik ben het met jou eens dat het handiger is om Datu bij overleg te betrekken; ik heb met die gedachte (overleg opzoeken) een bijdrage op de overlegpagina geplaatst om overleg over Datu's gedrag te starten. Het was in ieder geval niet mijn intentie om Datu te "pinnen" hoewel ik het wel begrijp dat dit beeld gecreëerd wordt en blijkbaar met succes. Een reeks kleine successen op gebied van (onjuiste) beeldvorming kan uiteindelijk tot een totaal verkeerde indruk leiden van een betrokken discussiepartner bij omstanders: framing.
De bedoeling van mijn vraag is het vaststellen dat er sprake is van irritatie bij een aantal betrokkenen, om zo een opening te creëren voor een discussie over de oorzaak van die irritatie. Door openlijk over mogelijke oorzaken te praten kan er volgens mij heel snel winst geboekt worden. Na een jarenlange observatie: De manier van overleggen en de werkwijze van Datu in het algemeen is in mijn beleving erop gericht om een aantal individuen zoveel, zo vaak en zo lang mogelijk te irriteren.
Mijn vraag is helaas niet (inhoudelijk) beantwoord door Datu, ik zal hem daarom zelf beantwoorden: In eerste instantie door Datu te blijven aanspreken op diens ongewenste gedrag. Mocht dit niet het gewenste uitkomst hebben (gedragsverandering) dan kan door dit gedrag volledig in kaart te brengen dvoor niet-ingelezen derden uidelijk gemaakt worden dat het om een structureel probleem gaat, die om een structurele oplossing vraagt.
De formulering van mijn vraag kon anders/beter, maar was op deze manier geschreven om impliciet aan te geven dat de bal op dit moment nog bij Datu ligt wat betreft de gewenste gedragsverandering maar dat dit desnoods ook door derden bewerkstelligd zou kunnen worden. Op welke manier dat dan zou moeten volgens Datu, het ervoor zorgen dat betrokkenen zich minder vaak irriteren over Datu's bijdragen, acties en werkwijze, dat was de vraag.
Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 11 sep 2013 22:27 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Blueknight,
Ja, je hebt hiermee mijn vraag beantwoord. Overigens heeft Datu pas bewerkingen in de hoofdnaamruimte gedaan nadat ik had gezegd dat jouw vraag niet over de hoofdnaamruimte ging.
Misschien dat Datu bewust een beeld gecreëerd (dat jij haar vast zou pinnen) heeft, maar daar ben ik niet in meegegaan: het leek mij nogal vergezocht en ook niet juist. Maar altijd beter om dat even te checken, daarom ook mijn vraag. Verder is je verhaal hierboven duidelijker dan de vraag op Datu's OP. Groeten, Sir Iain overleg 11 sep 2013 22:35 (CEST)Reageren[reageer]

Nu maak je het toch wel heel bar!Bewerken

Jij bent absoluut de enige die het kiezen van een afkappunt in een lijst gelijk stelt aan WP:OO. En je durft het nog aan te voeren als verwijderreden ook. Wat een absolute waanzin! Ga je nu ook Lijst van topscorers Eredivisie aller tijden (afkappunt 150 spelers) en Lijst van topscorers van Ajax (afkappunt 50 doelpunten) verwijderen? The Banner Overleg 12 sep 2013 14:30 (CEST)Reageren[reageer]

Ha The Banner,
Voor precedent (en argumenten) zie de discussie over lijst van personen die voor hun veertigste zijn overleden.
De genoemde lijsten zijn nog niet voorgedragen / beoordeeld en kan ik daarom niet van deze "afstand" beoordelen.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 12 sep 2013 14:37 (CEST)Reageren[reageer]
Veel succes met de beoordeling... The Banner Overleg 21 sep 2013 05:04 (CEST)Reageren[reageer]
Welke beoordeling? Op deze manier mag ik de genomineerde artikelen niet zelf gaan beoordelen. Misschien is het een goed idee om WP:PUNT (nog) eens rustig door te lezen? Wil je mijn handtekening ook uit de artikelruimte halen (2x), ik heb ze namelijk niet zelf neergezet daar. Bvd, BlueKnight 21 sep 2013 22:46 (CEST)Reageren[reageer]

Regels sokpopmisbruikBewerken

Best Blueknight, zie Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Beveiligen#Wikipedia:Sokpopmisbruik. groet Japiot (overleg) 15 sep 2013 14:49 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Jaipot,
Dank voor de melding.
Mvg, BlueKnight 15 sep 2013 15:57 (CEST)Reageren[reageer]

Functioneren als moderatorBewerken

Beste BlueKnight, zie je jezelf eigenlijk nog functioneren als moderator na het zoveelste debacle? Met vriendelijke groeten, Akadunzio (overleg) 19 sep 2013 00:44 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Akadunzio,
Welk debacle? Doel je op de (enorme) fout die Japiot heeft gemaakt en waar ik nog niet op gereageerd heb?
Kun je verder aangeven waar je precies op doelt m.b.t. "het zoveelste debacle"? Om welke eerdere debacles gaat het volgens jou hier?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, BlueKnight 21 sep 2013 23:03 (CEST)Reageren[reageer]
Het debacle dat je een besluit neemt over de regels in verband met sokpopmisbruik zonder dat er consensus over was. Vorige debacle was jouw commentaar om mijn blokkade te verantwoorden. En ik zie dat je in een arbitragezaak ook ongelijk heb gekregen, dus ook al geen succes. Verder zie ik nog vergeefse pogingen om Knowalles OT te blokkeren, dus ook een debacle. En wat je hieronder met Whaledad aan het doen bent, lijkt ook nergens op. Met vriendelijke groeten, Akadunzio (overleg) 22 sep 2013 18:41 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Akadunzio,
Dank voor jouw reactie, ik merk dat onze inzichten in dezen duidelijk verschillen en dat ik jouw weergave van de gebeurtenissen niet of niet volledig kan onderschrijven. Ik merk dat je mij tussen de regels door zaken toeschrijft, die ik zelf niet voor mijn ogen had en heb.
Ik heb overwogen om puntsgewijs (ongevraagd) een toelichting te schrijven, maar ik merk dat je zo vaak mijn woorden blijft verdraaien en op onjuiste manier interpreteren, dat ik niet meer zeker ben dat dit onopzettelijk gebeurt. Mij bekruipt steeds meer het gevoel dat uitleg geven bij voorbaat zinloos is, ik merk dat ik hierdoor steeds meer geneigd ben om EvilFred alsnog gelijk te geven met zijn suggestie om niet meer te reageren op jouw bijdragen, met uitzondering van de laatste zin in zijn bijdrage. Zie daarvoor het kopje met jouw gebruikersnaam hierboven.
Ter geruststelling en in reactie op jouw oorspronkelijke vraag: Ja, ik zie mezelf nog moeiteloos functioneren als moderator na steeds datgene bereikt te hebben wat ik wilde bereiken, al dan niet in kleine stapjes; gebeurtenissen die derden gerust als "debacles" mogen beschouwen.
Ik hoop hiermee jouw vraag beantwoord te hebben.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 26 sep 2013 20:07 (CEST)Reageren[reageer]
Onze correspondentie ging niet over regels sokpopmisbruik en heb ik daarom afgesplitst door een kopje van een niveau lager te invoegen. 7 nov 2013 11:07 (CET)

Overleg:Repelsteeltje-effectBewerken

Beste Blueknight, Ik vind het vreemd om te lezen dat u een probleem heeft met een bewerking en daarbij opgeeft dat het om persoonlijke redenen gaat. Ik hoop toch echt dat het hier om de inhoud gaat en niet de persoon of speculaties over een persoon. In de vorm van een argument, kan ik dat niet onderscheiden van zwartmakerij. U spreekt dat ik betrokken ben bij 'bewerkingsoorlogen'. Die ken ik niet, wel terugdraaiingen. Daarbij zijn meerdere partijen betrokken, zoals u ook betrokken bent, en ook Lidewij heeft uw terugdraaiing, teruggedraaid. Dus de geuite 'kritiek' kan ook voor u gelden. U kunt ook redeneren dat de terugdraaiingen te maken hebben met de controversiteit van de lemma's waarin dit gebeurd. Daarnaast bent u ook niet geheel onbesproken, aangezien er een arbitragecommissie een zaak heeft moeten behandelen waarin u betrokken bent geweest. Ik vind dit geen argument om uw bewerkingen tegen te houden. Net zo acht ik dat u dat ook niet als een argument gaat beschouwen om datzelfde te doen. Ik ga uit van uw goede wil. Goedenavond, Timelezz (overleg) 20 sep 2013 23:21 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Timelezz,
Het gaat niet om persoonlijke redenen, het gaat om jouw bijdragen: ik heb daar geen goed gevoel over en kan (desgevraagd) uitgebreid onderbouwen waar dit gevoel vandaan komt. Hoofdzakelijk komt dit vooral door de manier waarop u argumenteert. Ik merk dat mijn vertrouwen in uw bijdragen gestaag daalt en handel dan ook daarnaar.
Dat ik niet geheel onbesproken ben doordat mijn handelswijze besproken is in een aantal van de bij arbitragecommissie ingediende zaken kan ik bevestigen; het staat u vrij om mij daarvoor (ter zake doende) terugkoppeling te geven mocht u daaraan behoefte voelen. Ik zie het verband met uw bijdragen niet, tenzij het om een tu quoque gaat?
'Bewerkingsoorlogen' is een Wikipedia-jargon, zie voor uitleg de pagina over bewerkingsoorlogen.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 21 sep 2013 22:59 (CEST)Reageren[reageer]
Dank voor uw uiteenzetting. Bij deze "Sorry" voor waar 'de manier van argumenteren' van mij u irriteert. Het is niet mijn bedoeling om u een naar gevoel te bezorgen. Als u goed kan aangeven waardoor het komt, zal ik daar zeker rekening mee houden. Kunnen we het zo afspreken dat als u mijn wijze van beargumenteren niet bevalt, u dit bespreekbaar maakt op mijn Overlegpagina? En dat u op de overlegpagina van het lemma daar doorheen prikt en specifiek op de gepostuleerde argumenten reageert? Dat zou ik prettig vinden en aansluiten bij het doel van de lemmaoverlegpagina's. Dank u wel. Timelezz (overleg) 30 sep 2013 00:02 (CEST)Reageren[reageer]

Stemlokaal (2)Bewerken

  Zie ook: RE:_Melding
  Zie ook: Stemlokaal
  Zie ook: dringend verzoek

Nogmaals (kortheidshalve): Werk dit af of werk het weg. Die ellende heeft er nu lang genoeg gestaan. W\|/haledad (zegt u het maar) 21 sep 2013 21:18 (CEST)Reageren[reageer]

Zeg je toe alleen reguliere en geen "vreemde" acties meer te zullen ondernemen tegen Knowalles? Dan pas ik die "ellende" direct aan. BlueKnight 21 sep 2013 22:50 (CEST)Reageren[reageer]
Mag ik je aanraden om gewoon het bovenstaande verzoek te honoreren, zonder er voorwaarden aan te verbinden? EvilFreD (overleg) 21 sep 2013 23:49 (CEST)Reageren[reageer]
EvilFred, je hebt er helemaal niets van begrepen. In het kort: door die "vreemde" acties worden conflicten tweezijdig en duren ze langer doordat ingrijpen (door mods bijvoorbeeld) moeilijker wordt: er wordt door dergelijke acties eerder geredeneerd dat waar er twee vechten, er ook twee de schuld hebben. Door de "vreemde" acties alsnog te ontmoedigen, door op deze manier te aangeven dat Whaledad hiermee echt moet stoppen, worden dergelijke conflicten veel eerder opgelost en dat is in het belang van Wikipedia. Het op een intimiderende wijze kritiek op eigen handelen ontmoedigen in plaats van (zonder voorwaarden) met de criticus in gesprek te gaan zou m.i. niet aangemoedigd moeten worden. BlueKnight 12 okt 2013 22:45 (CEST)Reageren[reageer]
Als u mij aan speciale voorwaarden wilt onderwerpen, dient u zich hier te vervoegen. W\|/haledad (zegt u het maar) 22 sep 2013 00:33 (CEST)Reageren[reageer]
Kom op, til er ook niet te zwaar aan, wees eens de verstandigste. Ik ben het ook niet eens met de ophef die BlueKnight ervan maakte, maar aan de andere kant, ik denk dat jij zelf ook niet blij was met de ophef die er uiteindelijk ontstond, en als je dat geweten had je het anders had aangepakt. Is het zo moeilijk dat te zeggen, daarmee gewoon de verstandigste zijn, en dit geval achter ons te laten?   Akoopal overleg 22 sep 2013 10:12 (CEST)Reageren[reageer]
Eens met Akoopal; ik hoop dat mijn boodschap in dezen is overgekomen. Mocht je (Whaledad) verder willen praten dan wil ik daartoe een "niet-betrokken" derde benaderen om dat gesprek (alsnog) in goede banen te leiden. Voor de volledigheid, ik wil je geen speciale voorwaarden (laten) opleggen maar je vragen om in het vervolg af te zien van niet-reguliere, vergelijkbare acties. Mvg, BlueKnight 12 okt 2013 22:45 (CEST)Reageren[reageer]
Natuurlijk mag u dat vragen. Maar hier: "Zeg je toe alleen reguliere en geen "vreemde" acties meer te zullen ondernemen tegen Knowalles? Dan pas ik die "ellende" direct aan." maakt u er een voorwaarde van om uw al maanden hangende stemlokaalvoorstel al dan niet te verwijderen. Dat is niet in de haak, en moderator-onwaardig (sterker: wiki-onwaardig) gedrag. Ik heb er overigens (voor alle duidelijkheid) geen enkele behoefte aan om met u nog verder over dit onderwerp te praten. Er is al veel te veel over gezegd. Uw probleem is dat u geen zaken kunt afsluiten. Uw GP en diverse pagina's in uw gebruikersruimte tonen dit overduidelijk aan. Ook ontbreekt het u ten ene male aan de capaciteiten om goed bedoelde adviezen van talloze derden serieus te nemen en uw gedrag hierop aan te passen. W\|/haledad (zegt u het maar) 13 okt 2013 03:04 (CEST)Reageren[reageer]
Dankzij Dqfn13 en The Banner is dit probleem nu eindelijk opgelost. W\|/haledad (zegt u het maar) 13 okt 2013 03:57 (CEST)Reageren[reageer]
Door alleen de tekst te verwijderen, wordt het onderliggende probleem niet verwijderd. Ik begrijp dat u graag deze kwestie wil afsluiten, een wens die ik ook deel. Laten we de kwestie opdelen in twee delen: mijn gedrag en uw gedrag. Ik sta open voor een normale terugkoppeling op mijn gedrag en hoop dat u dit ook doet: Wilt u de toezegging doen geen vreemde acties meer te ondernemen tegen Knowalles?
Nu mijn gedrag: Aanpassen is niet hetzelfde als verwijderen. Als overleg op een normale manier actief in een vroeg stadium gefrustreerd wordt door voorwaarden te stellen aan overleg onder andere, heeft dit als gevolg dat ik niet het idee heb dat u open voor terugkoppeling op een normale manier staat. Dat werkt voor mij ontmoedigend qua het willen geven van terugkoppeling op een normale manier. Dan kan ik twee dingen doen: Stoppen met geven van terugkoppeling of op een onconventionele manier terugkoppeling geven. Ik kan me voorstellen dat u dit niet zo grappig vindt, dat ik uw gedrag onderwerp van discussie maak. Doordat ik de noodzaak ervan zie, het stoppen van een ongewenste situatie waarin het (blokwaardig) gedrag van Knowalles weggestreept wordt tegen jouw vreemde acties (door moderatoren onder andere) met als gevolg dat dit conflict zo blijft voortduren.
"Uw probleem is dat u geen zaken kunt afsluiten." - Dit ligt iets genuanceerder: mijn probleem is dat ik niet vergeet. Ik ben best bereid te vergeven en heb dit dan ook eerder gedaan, maar met vergeten of wegkijken heb ik moeite. Ik begrijp dat u een sterke wens heeft om deze kwestie te afsluiten, zonder verdere consequenties, en daarom een bepaalde psychosociale druk uitoefent. Die druk is voor mij echter juist een reden om voet bij stuk te houden.
"Uw GP en diverse pagina's in uw gebruikersruimte tonen dit overduidelijk aan. Ook ontbreekt het u ten ene male aan de capaciteiten om goed bedoelde adviezen van talloze derden serieus te nemen en uw gedrag hierop aan te passen." - Ik kan me goed voorstellen dat dit het geval is in uw beleving. Mijn beleving als iemand die aanhoudt is echter een andere. Kunt u eventueel een concreet voorbeeld aandragen? Meerdere voorbeelden mogen ook. Dan kan ik concreet en per kwestie afzonderlijk uitleggen hoe ik dit benader/aanpak/beschouw en hoe dit eventueel anders/beter zou kunnen volgens u. BlueKnight 5 nov 2013 09:22 (CET)Reageren[reageer]

Werkelijk ongelofelijk Blueknight. Heb je nou nòg niet in de gaten dat je met volkomen onzinnige acties als bovengenoemde alleen maar voor meer ellende zorgt? Inmiddels is dit iets van alweer pakweg een half jaar geleden waar iedereen destijds vrijwel meteen over was uitgepraat, maar jij vond - en vindt - het nodig om dit maanden te traineren en Whaledad op grond van feitelijk niets verdacht te maken. Ik heb je al eens eerder het advies gegeven om je zo min mogelijk in te laten met conflicten en discussies tussen anderen waar je niet goed in bent ingewerkt en om vooral geen ongegronde, valse beschuldigingen naar anderen te uiten. Kennelijk was het toch allemaal weer aan dovemansoren gericht. Ik neem aan dat je het op jouw manier allemaal goed bedoelt maar het grootste probleem is - volgens mij - dat je zelf totaal geen beeld hebt wat je met dergelijke bijdragen vaak aanricht en dat je daardoor inmiddels al talloze medewerkers hier hebt geschoffeerd. Als iemand (zoals ik nu bijv.) je daarop wijst, sluit je je totaal af voor de redelijke argumenten van de ander; of je vertikt het stelselmatig om überhaupt een reactie te geven, of je probeert alles zodanig te weerleggen dat je je eigen ongelijk maar vooral niet hoeft toe te geven. Je "bemiddelingspogingen" zijn daardoor funest voor de sfeer en onderlinge verstandhoudingen hier en daarmee in feite ook voor de opbouw van de encyclopedie.

Ik hoop - zowel voor jouzelf als voor wikipedia - dat je zo snel mogelijk moderator-af bent, dit kan zo echt niet doorgaan. De Wikischim (overleg) 15 nov 2013 11:39 (CET)Reageren[reageer]

Séralini-affaireBewerken

U wilde wat meer tijd om over dit punt na te denken. De afgelopen tien dagen bent u er niet meer op teruggekomen. Het kan goed zijn dat u geen tijd had, of het u ontschoten is. Voor de zekerheid vraag ik u toch maar of ik er van uit kan gaan dat u geen tegenwerpingen hebt. Mvg, Timelezz (overleg) 29 sep 2013 23:51 (CEST)Reageren[reageer]

U heeft inmiddels de affaire afgesplitst van hoofdartikel; ik zal hierop later terugkomen. Mvg, BlueKnight 11 okt 2013 23:11 (CEST)Reageren[reageer]

Voor de zekerheidBewerken

Bij deze de melding dat Wikipedia:Stemlokaal/Blokkade Knowalles voorgedragen is voor verwijdering. The Banner Overleg 1 okt 2013 21:44 (CEST)Reageren[reageer]

Bedankt voor de verlate melding; ik begrijp dat jouw actie bedoeld is "ter vermaak"? Mvg, BlueKnight 1 okt 2013 22:07 (CEST)Reageren[reageer]
Niet in uw geval, als aanmaker van dit stemvoorstel. Voor de beoogde slachtoffers kan het echter terdege wel vermakelijk/ontspannend werken. The Banner Overleg 1 okt 2013 22:39 (CEST)Reageren[reageer]
Fijn dat je zo eerlijk bent over jouw intentie in dezen; het bevestigt ook het beeld dat ik van jou heb. Mvg, BlueKnight 1 okt 2013 22:49 (CEST)Reageren[reageer]
Maak je geen zorgen, na al jouw rare grappen kun je voor 500% rekenen op mijn tegenstem bij de herbevestiging. The Banner Overleg 1 okt 2013 22:57 (CEST)Reageren[reageer]
Wie zegt dat ik me zorgen maak? Ik vind het juist een geruststellende vooruitzicht dat ik geen voorstem van jou krijg. Tegenstemmen is eigenlijk best wel een goede uitlaatklep: je kunt (dreigen met) tegenstemmen als er iets niet naar jouw zin is in een discussie die niet over (mijn) moderatorschap gaat maar over een ander onderwerp. Of je die discussie op die manier alsnog kan beslechten is weer een ander verhaal. Mvg, BlueKnight 1 okt 2013 23:09 (CEST)Reageren[reageer]
Het is geen dreigement, BlueKnight, het is een belofte. The Banner Overleg 2 okt 2013 10:35 (CEST)Reageren[reageer]
Mag ik in dat geval je dan aanraden om te stoppen met andere gebruikers te pesten (voor eigen vermaak?) en daarmee hun goodwill te verspelen; je maakt daarmee namelijk de kans dat je bij mijn herbevestiging niet kunt tegenstemmen vanwege weer een langdurige blokkade alleen maar groter.
Terzijde, je stelde mij gisteren op jouw overlegpagina een vraag "Waar staat jouw naam?", drie minuten voordat je de gehele discussie verwijderde: Kun je voor de volledigheid even aangeven over welke moderator je het dan wel hebt in de Kroeg? Bvd, BlueKnight 2 okt 2013 12:50 (CEST)Reageren[reageer]

GebruikerspaginaBewerken

Hallo Blueknight, Het gaat me langzamerhand opvallen dat je linkjes aan het verzamelen bent op je gebruikerspagina waarin mijn naam in voorkomt. Kun je daarop een toelichting geven wat je van plan bent?

Een ander vraagstuk dat bij me boven komt drijven is naar aanleiding van je relaas op de overlegpagina van de herbevestigingen wat volledig bestaat uit ouwe koeien, dat in combinatie bezien met je reactie op de overlegpagina Sjoerddebruin. Tevens heeft de Arbcom je eerder sterk aanbevolen je bemiddelingspogingen te beperkingen in verband met het niet-succesvolle karakter ervan. Ik meen mij te herinneren dat je in een eerdere reactie aangegeven hebt dat je in mijn richting onvrede hebt. Is dat nog steeds zo? Graag verneem ik een reactie en ik hoop dat we de lucht kunnen klaren. Groetjes - Romaine (overleg) 6 okt 2013 14:55 (CEST)Reageren[reageer]

Hallo Romaine,
"Het gaat me langzamerhand opvallen dat je linkjes aan het verzamelen bent op je gebruikerspagina waarin mijn naam in voorkomt. Kun je daarop een toelichting geven wat je van plan bent?" - De linkjes hebben te maken met het niet beantwoorden van gestelde vragen, of niet reageren op andermans bijdragen. Ik verzamel ze voor het moment waarop ik of jij ze alsnog gaan beantwoorden of alsnog erop reageren. Het helpt ook om herhaling te voorkomen, door van de geschiedenis te leren.
"Een ander vraagstuk dat bij me boven komt drijven is naar aanleiding van je relaas op de overlegpagina van de herbevestigingen wat volledig bestaat uit ouwe koeien, dat in combinatie bezien met je reactie op de overlegpagina Sjoerddebruin". - Mijn relaas bestaat voor jou volledig uit ouwe koeien, voor mij zijn ze dat niet: De gebeurtenissen hebben bij me jarenlang heel erg hoog gezeten en ik had de moed om er echt iets over te zeggen niet gehad, tot nu. Wat is jouw vraag(stuk) in dezen eigenlijk? Welk verband moet ik zien met mijn reactie op de overlegpagina van Sjoerddebruin?
"Tevens heeft de Arbcom je eerder sterk aanbevolen je bemiddelingspogingen te beperkingen in verband met het niet-succesvolle karakter ervan.". De Arbcom heeft mij aanbevolen om mijn bemiddelingspogingen te inperken; ik onderneem echter geen bemiddelingspogingen bij mij weten. Ik denk te weten waardoor dit misverstand komt. In ieder geval let ik sindsdien er beter op de dosering van mijn acties. In welk context moet ik deze opmerking eigenlijk zien? Of was het bedoeld als een vraag? Een losse opmerking om te testen of ik hierdoor (verder) uit balans gebracht word? Zoals Edo dit eerder met succes bij Wutsje deed?
"... Ik meen mij te herinneren dat je in een eerdere reactie aangegeven hebt dat je in mijn richting onvrede hebt. Is dat nog steeds zo? ...". - Buiten dat ik het jammer vind dat je op een aantal van mijn vragen totaal geen reactie hebt gegeven en voor mijn gevoel de baas bent van de gehele sjablonennaamruimte en een deel van de wikipedia-naamruimte (een onnatuurlijke situatie op de vrije encyclopedie) heb ik persoonlijk niet echt een probleem met jou. Ik zie dat je veel goeds doet en kan op dit moment ermee leven. De problemen die je hebt met een groeiende groep gebruikers blijven me wel zorgen baren, maar daar bemoei ik me op dit moment niet actief mee. Het kan gebeuren dat ik me alsnog ermee ga bemoeien als het echt een probleem gaat worden en ik niet met andere zaken bezig ben.
"... Graag verneem ik een reactie en ik hoop dat we de lucht kunnen klaren. ...". - Samen de lucht klaren = altijd goed. Laat maar weten op welke manier je dat wil doen. Mag ik even kwijt dat ik het fantastisch zou vinden als je Brya alsnog de ruimte gaf om artikelen te schrijven op Brya's manier; kun je aangeven wat daarvoor precies nodig is en op welke manier derden dit kunnen bewerkstelligen, op een positieve manier.
Ik hoop hiermee jouw vragen(?) beantwoord te hebben,
Met vriendelijke groet, BlueKnight 11 okt 2013 23:05 (CEST)Reageren[reageer]
Hallo Blueknight, Het heeft even geduurd en ik wilde een uitgebreide reactie schrijven, maar ik hou het toch liever beperkt.
Ik ben me er niet bewust van geweest dat er nog vragen open stonden, anders had ik ze wel geprobeerd te antwoorden. Als je er behoefte aan hebt dat ik ze nog beantwoordt wil ik dat best doen. Zou je ze dan hier alsnog willen stellen?
Zelf tracht ik afstand te houden tot medegebruikers als we elkaar niet echt lekker liggen. Dat lijkt me ook voor moderatoren het beste, om conflict of interest te vermijden en liever een neutraler iemand te laten reageren. Ik ben niet altijd even handig in de communicatie en ik persoonlijk had het gevoel dat we in het verleden niet echt handig met elkaar gecommuniceerd hebben, zodoende tracht ik enige afstand toe te passen. Misschien ervaar je dat zelf anders, dat mag, maar vanuit die perceptie vond ik je reactie op die overlegpagina niet zo handig. Niet iets om verder moeilijk over te doen, maar hopelijk begrijp je mijn gedachte.
Ik test niet, het kwam mij wat bemiddelend over, zodoende, zie verder vorige alinea.
Het woordje vrije in vrije encyclopedie heeft overigens betrekking op de licentie van kennis, vrije kennis, niet op andere vrijheden. De baas ben ik zeker niet, hooguit een manager die zijn best doet om naar de breed gedeelde wensen de sjabloonnaamruimte op orde te houden. Er waren in 2008 en omliggende jaren veel klachten over de erbarmelijke kwaliteit van veel sjablonen en daar probeer ik wat aan te doen. Daarbij heb ik oog voor een overeenkomstige lijn en opmaak in sjablonen zodat het geen ratjetoe wordt. Omdat ik veel kennis van sjablonen en de gevoerde discussies eromheen heb, komt het regelmatig op mijn bordje neer om een knoop door te hakken. Zowel wat betreft sjablonen als Wikipedia-naamruimte tracht ik de uitersten, wat minimaal zou moeten en wat maximaal kan, maar uiteindelijk is het aan alle gebruikers samen om besluiten te nemen en daar tracht ik overeenkomstig naar te handelen. Ik probeer ook willekeur te voorkomen.
Ten aanzien van Brya, ik heb nooit enige beperking in de weg gelegd om artikelen te schrijven. Wel hebben we met elkaar conventies met elkaar afgesproken over hoe we dingen doen, en ook over de naamgeving van sjablonen is divers overleg en een peiling geweest, terwijl Brya daar niet aan wil voldoen. Meerdere gebruikers, waaronder ikzelf en diverse anderen hebben daarop gewezen en hebben diverse keren ingegrepen, maar ik word er op aangekeken. Het zijn hele simpele dingen en Brya beschouwd die artikelen dan als persoonlijk eigendom die niet hoeven te voldoen aan conventies en gebruiken van Wikipedia, die anderen ook niet mogen verbeteren. Juist ook verbeteringen die massaal door andere biologen ook op dergelijke artikelen doorgevoerd zijn. Daar kan ik heel weinig aan doen. Dus je wijst nu wel naar mij, en ik heb wellicht wat onhandig gecommuniceerd destijds, maar daar ligt het probleem niet. Het zou prettig zijn als je je daar eerst in verdiept voordat je in mijn richting wijst, want nu lijk je in de propaganda te trappen. Als je als gebruiker op Wikipedia actief wordt zul je altijd concessies moeten doen, omdat we met elkaar een encyclopedie maken. Niemand kan altijd zijn zin krijgen, de wijsheid ligt bij de massa die graag iets wil. Als je denkt duidelijk te kunnen maken dat de conventies en gebruiken voor iedereen gelden, en als ze niet bevallen dat daar overleg over gevoerd kan worden om eventueel anders te besluiten zou dat prima zijn.
Mocht je vragen hebben hoor ik het graag, ik wil ze gerust beantwoorden zo goed als ik kan. Groetjes - Romaine (overleg) 15 nov 2013 23:58 (CET)Reageren[reageer]

EveBewerken

Dag BlueKnight, als me een ding duidelijk is geworden uit het stuk dat je op de overlegpagina van de herbevestiging schreef, dan is het wel dat je hier niet impulsief iets hebt geschreven maar dat er iets is waar je serieus mee zit. Al een tijd. Hoewel alles wat ik las nieuw voor me was, en ik nog lang niet zo ver ben dat ik er een mening over heb, neem ik je bericht serieus.

Het lijkt me handig als ik dan ook vertel dat er wat zaken zijn die ik na het lezen van het stuk niet begrijp. Je begint met de oprichting van WMFNL in mei 2005. Ik heb de chatlog deels gelezen, deels bekeken wie er aan de discussie meededen. Ik zie daar nergens de naam van Eve of een naam die ik met haar in verband weet te brengen. Ook wordt nergens in jouw bijdrage duidelijk of ze in een van de besturen heeft gezeten, en of dat eventueel een rol speelt in de later ontstane problemen.

Eve doet pas haar entree in het verhaal als in mei 2009 haar aanmelding voor het bureaucraatschap wordt afgewezen, gesuggereerd wordt dat dit is uit rancune over een tegenstem in april 2009 tegen ene Oscar. In september stemt Eve, met nog een aantal anderen, MoiraMoira uit het bureaucraatschap. Tot zover verschilt het in niks met de huidige dagelijkse gang van zaken, waarin gebruikers voorspelbaar stemmen bij een aanmelding of herbevestiging.

Wat erop volgt, de suggestie dat Eve samen met iemand anders de sfeer in het team bureaucraten heeft verziekt, hoewel ze daar zelf geen deel van uitmaakte, is inderdaad een suggestie. Als het waar is, was het enige effect het sneuvelen van MoiraMoira, wat rot genoeg is overigens, maar er verliezen vaker gebruikers bitjes omdat collega's tegenstemmen, terecht of niet. Ook in de overige aangehaalde gevallen zie ik Eve geen andere rol spelen dan die van een moderator met een mening. Degene die er in je bijdrage echt van langs krijgt, is Patio. De meeste stukken die je als achtergrondinformatie aanhaalt, gaan echter over MoiraMoira.

Voor mij ben je er niet in geslaagd om duidelijk te maken wat het probleem is dat door Eve veroorzaakt wordt. En passant heb ik, waarschijnljk onbedoeld, wel veel achtergronden over MoiraMoira gelezen. Misschien ten overvloede: dat verandert niets aan mijn mening over MM als een uitstekende coach op IRC voor nieuwe moderatoren, en een buitengewoon kundig, ervaren en ijverig, bijna onmisbaar moderator waar het gaat om de bescherming van Wikipedia tegen vandalen en spam.  Wikiklaas  overleg  7 okt 2013 19:40 (CEST)Reageren[reageer]

Dag Wikiklaas,
Dank voor de prettige en serieuze toon van jouw overlegbijdrage, dat betekent veel voor me.
Ik heb naar de chatlog verwezen om aan te geven dat de externe vereniging "hier", door Wikipedianen is opgericht, om te laten zien hoe de relatie tussen de externe vereniging en de gemeenschap van de Nederlandstalige Wikipedia zich heeft ontwikkeld in de loop van de tijd. Die relatie leek en lijkt me relevant voor mijn toelichting. Of Eve indertijd al betrokken was, of in één van de besturen heeft gezeten weet ik niet, ik vermoed van niet en het lijkt me verder ook niet zo ter zake doend.
"... Tot zover verschilt het in niks met de huidige dagelijkse gang van zaken, waarin gebruikers voorspelbaar stemmen bij een aanmelding of herbevestiging... .". Als je alleen naar de oppervlakte kijkt, dan kan ik hierin helemaal met jou meegaan. Echter; bepaalde, onverklaarbare keuzes van betrokkenen bleven bij mij hangen in de zin dat ik de gevolgde gedachtegang niet kon volgen. Die kon ik pas veel later verklaren, toen een aantal puzzelstukjes op hun abf-plaats vielen.
"... was het enige effect het sneuvelen van MoiraMoira ...". Als ik het zo lees was dit niet het enige effect van de actie. Zo hebben meerdere bureaucraten en moderatoren hun knopjes ingeleverd, direct en indirect vanwege de abc-kwestie. Ik denk dat het misschien een goed idee is om met een overzicht te komen van de gebeurtenissen en de gevolgen ervan, jouw weergave van de gebeurtenissen komt - totaal onbedoeld - bagatelliserend op me over. Ik vraag me alleen af of die overzicht noodzakelijk is, of het nodig is om jou te overtuigen: die behoefte heb ik op dit moment niet.
"... Voor mij ben je er niet in geslaagd om duidelijk te maken wat het probleem is dat door Eve veroorzaakt wordt. ...". - Dat geeft niet. Het ging me erom te aangeven waarom ik Eve de knopjes niet meer toevertrouw, om mijn persoonlijke standpunt kenbaar te maken, niet om anderen te overtuigen net als ik te gaan tegenstemmen. Daarbij speelt ook een rol dat ik onwiki noodgedwongen terughoudend moet zijn, doordat dit ook om zaken gaat die bij de externe vereniging hebben gespeeld. Deels komt dit ook voort uit de vrees dat de (actieve bestuurs-)leden van de externe vereniging door een kwaadwillende derde op het idee gebracht worden dat ik iets tegen hen of iets tegen de vereniging heb. Dat is niet het geval en ook nooit geweest. Het is mij erom te doen dat de scheidslijn tussen de externe vereniging en de Nederlandse gemeenschap, ook achter de schermen of juist daar, duidelijk blijven: geen inmenging in (interne) verkiezingen en geen inmenging in beleidsvorming zoals het opstellen van richtlijnen. Ondersteuning op dergelijke gebieden is wmb welkom maar door verder dan dat te gaan riskeert de externe vereniging een slechte afloop van een tweede Sijthoff-affaire door te verweven te opereren.
Mocht je desondanks graag meer willen weten over de gebeurtenissen dan ben ik bereid om e.e.a. alsnog meer uitgebreid te beschrijven.
Ik hoop hiermee jouw vragen beantwoord te hebben?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 11 okt 2013 22:36 (CEST)Reageren[reageer]

VerzoekjeBewerken

Hallo Blueknight, zou het mogelijk zijn de aanduiding/term 'cyberpesten' uit dit logboek (17 aug 2013 11:14 Blueknight (Overleg | bijdragen) Tjako (Overleg | bijdragen) is geblokkeerd voor een periode van 1 dag (registreren gebruikers geblokkeerd). Reden (Cyberpesten: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok&oldid=38726708#Tjako) te schrappen? In afwachting van je hopelijk positieve antwoord, Met vriendelijke groet, Tjako   (overleg) 18 okt 2013 23:03 (CEST)Reageren[reageer]

Hallo Tjako,
Natuurlijk, dat is geen probleem. Ik heb het (voorlopig) opgelost door de "bewerkingssamenvatting" te verbergen.
Met vriendelijke groet, BlueKnight 5 nov 2013 08:58 (CET)Reageren[reageer]

CurieusBewerken

Ik heb vaker opgemerkt dat je dat doet en wil je hierbij toch eens vragen waarom je een zin zo schrijft (uit: [14]): "Ik wil je daarom vragen om hiermee te ophouden...". Dat moet toch zijn: "Ik wil je daarom vragen om hiermee op te houden". Of zit ik er volkomen naast? VanBuren (overleg) 4 nov 2013 23:27 (CET)Reageren[reageer]

Scheidbare werkwoorden (de term leidde op de lagere school altijd tot veel hilariteit). W\|/haledad (zegt u het maar) 5 nov 2013 02:28 (CET)Reageren[reageer]
Hoi VanBuren,
EvilFred attendeerde me hierboven er al eerder op. Het fijne ervan weet ik niet maar dit onderwerp heb ik niet meegekregen bij lessen Nederlands (MAVO en vervolgens VWO via LOI), ik herinner me het in ieder geval niet. Wat ik me wel herinner is dat mijn docent Nederlands erop had gehamerd om de woorden steeds/zoveel mogelijk aaneen te schrijven i.v.m. verschillen tussen schrijf- en spreektaal. Misschien helpt het om van deze oude gewoonte (steeds aaneenschrijven) te stappen als ik me verdiep in het scheidbare aspect (wanneer wel en niet scheiden). I.i.g. dank voor de terugkoppeling.
Mvg, BlueKnight 5 nov 2013 08:52 (CET)Reageren[reageer]

Verene ShepherdBewerken

Hallo Blueknight, kan jij jouw beslissing om het artikel over Verene Shepherd weg te gooien wat uitgebreider motiveren dan met het waarschijnlijk grappig bedoelde "Wie?". Naar mijn mening berokken jij de Nederlandstalige wikipedia met deze beslissing onnodige schade. Zie ook mijn opmerking dienaangaande in de Kroeg. Mvg JRB (overleg) 10 nov 2013 12:28 (CET)Reageren[reageer]

Hallo JRB,
"Wie?" was niet grappig bedoeld. Over één jaar zegt iedereen dit ook, zoals we dat nu al zeggen over Jasper Schuringa. Gezien de discussie hierover zijn de meningen over behoud ervan sterk verdeeld; Gelukkig is de nujij.nl-isering ietwat gedownplayed doordat de focus binnen het (teruggeplaatste) artikel meer richting haar echte werkzaamheden is gegaan. Een belangrijk neveneffect is dat de lat voor de vermeldenswaardigheid van hoogleraren een heel stuk lager komt te liggen, men hoeft enkel te verwijzen naar Verene Shepherd (als de meesten ook "Wie?" gaan roepen). En dat beschouw ik als de echte winst in deze discussie. Ik hoop hiermee jouw vraag beantwoord te hebben?
Mvg, BlueKnight 16 nov 2013 10:30 (CET)Reageren[reageer]

Frits Hukom: onterecht verwijderd svp terugzettenBewerken

Frits Hukom: Ongeldige motivering en overhaaste uitvoering in strijd met regels -- Svp artikel zsm terugzetten en procedure die hierboven* staat volgen. Is overigens geen schending van auteursrecht, omdat op feiten geen auteursrecht rust en het artikel daar vrijwel uitsluitend uit bestaat; verder is het een geredigeerde ontlening aan genoemde bron, die bovendien een overheidsinstelling is en op publicaties van de overheid rust - zoals de mederedacteuren dienen te weten - sdowieso nooit auteursrecht. Ook is de nieuwsexceptie hier van toepassing. Verwijdering van dit artikel gaat veel te ver - redigeer het dan liever - en het is een lichtvaardige daad en een verarming van Wikipedia. Besef svp ook, dat deze daad anderen onnodig werk bezorgt. M vr gr webnetprof (overleg) 11 nov 2013 16:43 (CET)Reageren[reageer]

*: Boven de vermelding op de verwijderlijst.

Webnetprof, zie voor uitleg hierover uw overlegpagina. Mvg, BlueKnight 16 nov 2013 10:34 (CET)Reageren[reageer]

Beveiliging Cella BebornaBewerken

Dag BlueKnight, je beveiligde het artikel Cella Beborna na een RegBlokverzoek tegen Tekstman omdat die het sjabloon {{ne}} steeds van het artikel verwijderde. Het artikel staat op de beoordelingslijst en wordt op 26 november geëvalueerd. Je beveiligde het tot 28 november. Dat betekent dat alleen moderatoren het nog zouden kunnen verbeteren, en da's wel een heel klein groepje vergeleken bij het potentieel aan gebruikers dat verbeteringen zou kunnen aanbrengen.

Onze collega CaAl gaf op de RegBlok al aan dat hij de keuze om het artikel te beveiligen geen erg gelukkige vond. Ik ben het met hem eens. Ik vind dat het hooguit gepast zou zijn om een maatregel tegen Tekstman te treffen, als die niet ophoudt met het versjteren van de beoordelingsprocedure. Ik denk dat het goed zou zijn om de beveiliging weer op te heffen. Zou je dat zelf willen doen, of anders willen aangeven waarom je denkt dat het toch de beste keuze was? Met vriendelijke groet,  Wikiklaas  overleg  14 nov 2013 16:13 (CET)Reageren[reageer]

Dag Wikiklaas,
Ik ben blij dat de kwestie inmiddels is opgelost: partijen tot overleg bewegen via beveiliging. Was ik in jouw en CaAl's gewenste aanpak - gebruik van blokkeerknopjes - meegegaan, dan zou dat enkel nodeloos escalerend werken. Gelukkig heb ik dit niet gedaan; ik zou in een vergelijkbare situatie opnieuw tot beveiligen overgaan. Kun je in mijn redenering meegaan? Kun je aangeven dat je het niet meer eens bent met jouw collega CaAl?
Je schrijft: "Dat betekent dat alleen moderatoren het nog zouden kunnen verbeteren, en da's wel een heel klein groepje vergeleken bij het potentieel aan gebruikers dat verbeteringen zou kunnen aanbrengen.". Misschien was je er nog niet op hoogte maar het is absoluut not-done dat moderatoren beveiligde inhoudelijk artikelen gaan verbeteren.
Ik heb de beveiliging opgeheven voordat ik jouw bijdrage las, vanwege wegvallen van de noodzaak ertoe doordat de door verschillende partijen bekritiseerde nominatie door de nominator ingetrokken was. Zou je overleg over één specifiek onderwerp zoveel mogelijk centraal willen houden, dat maakt het wat meer overzichtelijk. Niet (alleen) voor mij maar ook voor derden die - in haast - alleen jouw bovenstaande bijdrage lezen en daardoor een verkeerd beeld zouden kunnen krijgen van de situatie.
Mvg, BlueKnight 15 nov 2013 13:18 (CET)Reageren[reageer]
Dag BlueKnight. Ik vond het óók nergens voor nodig om Tekstman te blokkeren. Dat kun je nergens in mijn bijdrage lezen. Bij een "maatregel" tegen Tekstman dacht ik aan een waarschuwing, en zeker niet aan een blokkering. Beveiligen van een artikel dat op de beoordelingslijst staat vind ik nog steeds een slechte keuze. Mijn opmerking dat alleen moderatoren het dan kunnen bewerken was wat ongelukkig gekozen. Het is feitelijk juist maar inderdaad not done, tenzij er een procedure zou worden afgesproken dat het via een overlegpagina gaat. Maar dat is dan weer omslachtig, en ook al geen aanrader. Je moet het eerder zo lezen dat ik het erg onhandig en bijzonder ongewenst vond dat het artikel niet vrij te bewerken was voor alle gebruikers, enkel omdat slechts één gebruiker zich niet wenste te houden aan de normale procedure voor overleg bij een nominatie. Het enige punt dat ik wilde benadrukken was dat een artikel dat op de beoordelingslijst staat, vrij te bewerken zou moeten zijn, en dat het dat door jouw keuze niet was. Ik ben blij dat er inmiddels een andere uitweg is gevonden. Met vriendelijke groet,  Wikiklaas  overleg  16 nov 2013 01:05 (CET)Reageren[reageer]

Otto Weriand zu Windisch-GraetzBewerken

Beste Blueknight, het is me eerlijk gezegd onduidelijk waarom de nominatie voor bovenstaand lemma is verwijderd. Ik neem aan dat je als nominator hebt gehandeld en dus binnen een paar uur hebt besloten dat WP wel een genealogische site is? Of moet ik begrijpen dat een fotootje een lemma meteen E maakt? Groet van Paul Brussel (overleg) 15 nov 2013 08:49 (CET)Reageren[reageer]

Beste Paul Brussel,
Je schreef in de nominatie: ".. gekopieerd van en geheel overlap met Elisabeth Marie van Oostenrijk zonder extra informatie over deze persoon ...". Deze stelling bleek niet waar te zijn, getuige de reactie die daarop volgde. Doordat de stelling niet juist is, vervalt daarmee de opgegeven reden voor de nominatie. Wat ook een rol speelt is de aanwezigheid van een wat meer uitgebreide interwiki-artikel over deze persoon.
Ik heb niet als nominator gehandeld maar in belang van de encyclopedie en in de geest van Wikipedia:Bijt de nieuwelingen niet. Je hebt alle vier de nieuwe artikelen van één nieuwe gebruiker genomineerd, zonder een enkel bericht daarover op haar overlegpagina te plaatsen. Ik begrijp helemaal waarom je de artikelen hebt genomineerd.
De Nederlandstalige Wikipedia kent een gestaag afnemende groep gebruikers die structureel bijdragen, een deel daarvan komt doordat er weinig nieuwe mensen bij komen. Geen wonder gezien de manier waarop. Zou je daarom de hand over je hart willen strijken en proberen ook iets moois te maken van dit artikel. Het staat je verder volkomen vrij om het artikel opnieuw te nomineren als je je in jouw eer aangetast voelt door mijn handelswijze en een hernominatie dit weer enigszins gladstrijkt?
Ik hoop hiermee jouw vraag beantwoord te hebben?
Met vriendelijke groet, BlueKnight 15 nov 2013 12:56 (CET)Reageren[reageer]
Dank voor je uitvoerige antwoord. De drie artikelen waren door mij genomineerd omdat ze me alle niet encyclopedisch leken (en lijken). Er bestaan nu eenmaal mensen, van wie deze nieuwe gebruiker er een lijkt, die fan zijn van alles wat prins(es) dan wel van adel is, zelfs al hebben die personen niets anders meer gedaan dan in een adellijke familie geboren te worden. Ik vrees dat deze nieuwe gebruiker het bovengenoemde lemma, waarschijnlijk het enige dat nu juist wél tot een encyclopedisch artikel kan worden, niet verder zal aanvullen anders dan met genealogische gegevens. En dat lijkt me onvoldoende, dus indien binnen afzienbare tijd inderdaad geen aanvullingen komen, dan denk ik dat hernominatie aangewezen is. [Ik ben overigens een aanhanger van de idee dat geen artikel beter is dan een NE-artikel.] (In mijn eer voel ik mij overigens zelden aangetast.) Groet van Paul Brussel (overleg) 15 nov 2013 13:06 (CET)Reageren[reageer]
Bedankt voor je sportieve reactie. Ik zal jou werk besparen en dit hernomineren. Mvg, BlueKnight 15 nov 2013 13:19 (CET)Reageren[reageer]
En dank voor je hernominatie! (Ik heb maar eens betrouwbare bronnen erbij gepakt en een en ander gecorrigeerd; zijn kinderen zullen inderdaad NE zijn want ze hebben niets bijzonders gedaan; misschien dat Ernst (1905-1952) nog wat heeft betekend in encyclopedische zin.) Groet van Paul Brussel (overleg) 16 nov 2013 10:41 (CET)Reageren[reageer]

Nieuw-Zeelandse zendelingenBewerken

Hallo Blueknight,

Je hebt - conform mijn verzoek - wel de Categorie:Nieuw-Zeelandse zendeling verwijderd, maar er is geen nieuwe Categorie:Nieuw-Zeelands zendeling aangemaakt. Zit daar een diepere gedachte achter of is het gewoon een vergissing?

Groeten, - Skuipers (overleg) 18 nov 2013 09:10 (CET)Reageren[reageer]

Hallo Skuipers,
Uit m'n hoofd: Die nieuwe categorie had ik bewust niet aangemaakt, in afwijking van het verzoek. De enige artikel in de verwijderde categorie heb ik in moedercategorie NZ-geestelijke geplaatst in verband met overcategorisatie.
Het staat je natuurlijk helemaal vrij om deze categorie alsnog te aanmaken.
Groeten, BlueKnight 18 nov 2013 10:27 (CET)Reageren[reageer]
OK natuurlijk als je goede redenen hebt om van een nominatievoorstel af te wijken. Een suggestie: zet het er een volgende keer even bij op Wikipedia:TBC.
Groeten, - Skuipers (overleg) 18 nov 2013 11:59 (CET)Reageren[reageer]
Zal ik doen; thx. BlueKnight 18 nov 2013 12:21 (CET)Reageren[reageer]