Integriteit (persoon)

persoon

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, liegt niet, houdt woord, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal haar/zijn handelen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

Personen bewerken

Een karaktereigenschap is tot op zekere hoogte iets subjectiefs. Er bestaat vaak een min of meer collectief gedragen beeld van wat het begrip integer inhoudt. Min of meer, want het bestempelen van iemand als integer kan ook op controverses stuiten. Wat de een beschouwt als betrouwbaar, kan soms anders worden ervaren door een ander. Belangrijk is steeds dat een integer persoon eerlijk en op basis van feiten verantwoording kan afleggen over eigen handelen, binnen regels van de wet. Daarnaast komt het soms voor dat publieke figuren, in politiek, amusementswereld etc., die in brede kring worden ervaren als integer door bezwarende feiten door de mand vallen en vervolgens veel kritischer beoordeeld worden door de publieke opinie.

Integriteit wordt in de ethiek gezien als een deugd, een positieve karaktertrek van een persoon. Mensen kunnen meer dan één deugd hebben en wat als integer of verantwoordelijk wordt ervaren, kan naar tijd en plaats in accent verschillen. Een integer persoon in relatie tot werk of het openbaar bestuur is iemand die zich houdt aan de waarden en regels die daarvoor gelden. Volgens sommigen kan 'rechtsstatelijkheid' worden gezien als een deugd voor organisaties en de mensen die er werken. Hiermee wordt bedoeld dat regels en beginselen van de rechtsstaat als leidraad kunnen dienen voor integer handelen.

Binnen bedrijven bewerken

In bedrijven en bij overheidsorganisaties ziet soms een compliance officer toe op de integriteit en is een vertrouwenspersoon aanwezig waar medewerkers met vragen en problemen op het gebied van integriteit terechtkunnen. Voorbeeld: is het aannemen van een relatiegeschenk of een kerstpakket van een klant schadelijk voor de reputatie van de organisatie? Zo'n vertrouwenspersoon is een nuttig middel om integriteit te bevorderen, maar zeker niet genoeg. Bij integriteit gaat het om meer dan het aannemen van zakelijke geschenken en etentjes, en veel vormen van machtsmisbruik kunnen door een vertrouwenspersoon niet worden tegengegaan. Daarom moet vooral de leiding van de organisatie waken voor inbreuken op de integriteit en zelf het goede voorbeeld geven.

Relevante begrippen bewerken