Overleg gebruiker:Borvo/blockmsg


Chronologisch dossierBewerken

I.v.m. herhaald misbruik van sokpoppen maken; ondanks eerder vertoonde leeway en een herstart; voor impersonatie; valselijk beschuldigen van derden, schelden, ernstig belagen van andere gebruikers en meer uiterst ongewenste zaken die de encyclopedie als samenwerkingsproject schade bleven toebrengen zijn de volgende accounts zoals vastgesteld via uitgevoerd nader checkuseronderzoek geblokkeerd op 17 maart 2013:

Gebruiker bleef tot het allerlaatste moment zaken ontkennen en bagatelliseren. Vertrouwen werd hierdoor ernstig geschaad. Blokkaderedenen zijn divers - misbruik van sokpoppen, ingelogde vandaal, impersonatie, valse beschuldigingen. Gebruiker kon daar deze reeds eerder blijkt nu in retrospect misbruik van een sokpop heeft gemaakt zich daarom enkel nog wenden tot de arbitragecommissie.

Op 26 mrt 2013 11:03 werd de blokkade voor het hoofdaccount omgezet in een blokkade voor 2 jaar na uitspraak op verzoek van de betrokkene van de arbitragecommisse.

Op 30 mrt 2013 werd het grove schelden/trollen-vandalisme echter hervat via

Zoals bevestigd door uitgevoerd checkuseronderzoek. De blokkade voor onbepaalde tijd voor de hoofdaccount is hersteld aangezien betrokkene ondanks arbcombesluit gewoon doorgaat met gepland grof vandalisme en belagen anderen en er geen enkele intentie tot zinvol bijdragen bespeurbaar is. Het statische IP-adres is voor een periode van 2 jaar geblokkeerd. De arbitragecommissie herzag haar uitspraak.

Op 8 april 2013 wordt het gedrag op en-wiki voortgezet. Met het account Borvo worden arbcomleden en andere medewerkers van nl-wiki belaagd en lastiggevallen, waarna Borvo op 10 april ook op en-wiki voor onbepaalde tijd wordt geblokkeerd (zie overlegpagina van Borvo en voorafgaand overleg met en-wiki moderator).

Op 23 april 2013 hervatten grof vandalisme/cyberpesten/privacyschending derden en impersonatie op een overlegpagina via

Op 24 april 2013 doorgaan via

Op 24 april 2013 doorgaan met het maken van impersonatieaccounts waarvan tevens 1 met privacyschending op nl-wiki en grof vandalisme met nog andere sokpoppen elders crosswiki. Impersonatieaccounts globaal gelockt en verborgen; alle accounts nu ook globaal buiten gebruikgesteld.

Na checkuseronderzoek werd ook het volgende account geblokkeerd en globaal gelockt (zie CU-verzoekpagina en toelichting):

Op en-wiki voor onbepaalde tijd geblokkeerd na belagen van nl-wiki collega, na checkuseronderzoek gelockt:

Tevens werden in verband met het structureel doorgaan met het genoemde diverse vandalisme op meerdere versies van de wikimediaprojecten nu alle accounts door stewards globaal buiten gebruik gesteld voor onbepaalde tijd.

Op 25 april 2013 doorgaan bevestigd via cu op twee wikiversies via:

Op 29 april 2013 doorgaan op fr-wiki via:

Op 30 april 2013 doorgaan bevestigd door checkuser via:

Op 2 mei 2013 blokontduiking op en-wiki via:

Op 7 mei doorgaan op nl-wiki via

En op 8 mei via

en op 10 mei via

Op 12 mei doorgegaan via

14 mei 2013

22 mei 2013

5 juni 2013

6 juni 2013

7 juni 2013

8 juni t/m 20 juni 2013

4 aug t/m 12 aug 2014

16 aug 2014

2015-2016

14 sep 2016

Algemene zakenBewerken

  • Op 20 en 21 juni 2013 ging Borvo opnieuw vandaliseren op de wikichat, waarna hij daarvan geband werd.
  • Ook op zusterprojecten als commons, meta en andere taalversies en ook op de kinderversie Wikikids blijft gebruiker wikipedianen die hier al lastiggevallen zijn belagen. Een deel ervan staat hierboven al vermeld.
  • Algemene maatregelen: kickt op aandacht en stuurt ook onzinmails waarin hij telkenmale ofwel aangeeft door te gaan en mensen ook privé te belagen, ofwel zegt dat hij nu echt ophoudt. Negeren en blokkeren en indien nodig de ranges waarvandaan hij werkt korte tijd dichtdoen. Geen reactie onwiki, wikichat (daar bannen) of per mail geven om verdere stalking te voorkomen.
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Borvo/blockmsg".