Ik loop hier nu een jaar of vijftien rond, en ben van de informatie; ik probeer de kwaliteit daarvan te verbeteren of te behouden. Tot de vijanden van informatie behoren consistentie en logica, en standaardisatie is vaak de doodklap voor informatie.

Het zal opvallen dat het merendeel van de pagina's op dit project juist niet proberen om informatie te geven. Meer dan negentig procent van de pagina's hier zou zo kunnen dienen als voorbeeld voor Wat Wikipedia niet is: deze pagina's bevatten alleen data of alleen verhaallijnen. Voor data zijn consistentie, logica, en standaardisatie juist vrienden, en (over)grote delen van dit project zijn dan ook te beschouwen als niet-encyclopedisch, maar juist als voorloper van Wikidata, al is het dan met een andere opmaak.

De inhoud die hier überhaupt mogelijk is, blijft heel beperkt; nog beperkter dan ik eerder al geschat had. Een ontstellend voorbeeld zijn de lemma's over Covid-19: gezien het belang van het onderwerp zou te verwachten zijn dat serieus geprobeerd zou zijn in die lemma's een overzicht te geven van de veelheid van informatie in de wetenschappelijke literatuur. Maar helaas.

Ook de houding van diverse gebruikers "ik weet niets van dit onderwerp en ben dus de meest geschikte persoon om beslissingen te nemen over dit onderwerp" blijft opmerkelijk.

Iets dat mij over de jaren heen steeds is opgevallen dat er gebruikers zijn die graag concrete details willen zien en die dan toevoegen, maar zich daarbij niets gelegen laten liggen aan de vraag of wat ze invullen ook maar enigszins klopt.