Archief:
001, 002, 003, 004, 005,      006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014, 015       016, 017, 018.   - Brya (overleg) 21 feb 2021 12:15 (CET)

Een mooie illustratie van de bedreiging die uitgaat van standaardisatie om de standaardisatie; het spreekwoordelijke effect is dat dit het eigenlijke werk platlegt: Dilbert, 1 juli 2005 (deze is ook goed: 24 augustus 2005).


Zie ook tips voor werkers aan de encyclopedie.


Waar de bron voor nodig is.Bewerken

Het gaat er niet om dat stikstof schadelijk is voor natuurgebieden. Het gaat mij meer om de zin: 'Aangrenzende gebieden zijn vaak ook heel arm, zodat grondgebonden landbouw niet veel oplevert en er vaak voor (niet-grondgebonden) intensieve veehouderij gekozen is: aangrenzend aan de Peel en aan de Veluwe zijn veel varkens-bedrijven te vinden.'

Als het gaat om de motivatie van de landbouwers om veehouderij daar te plaatsen, moet er meer onderbouwing zijn. Er kunnen best andere redenen bedacht worden (bijvoorbeeld overheidsmaatregelen) of toevalligheden waarom de veehouderij daar geplaatst is. Liefst een bron waarbij de landbouwers zelf de reden opgeven waarom zij daar hun veehouderij opgebouwd hebben.

Daarom plaats ik de bronvraag terug op een juistere plaats. De vraag sloeg niet op de laatste zin maar de hele paragraaf.Smiley.toerist (overleg) 14 jun 2021 11:14 (CEST)

Ja, maar die boeren hebben daar hun bedrijf helemaal niet geplaatst. Die boeren waren daar, al generaties lang, en hun bedrijven ook. De vraag is dus onzin. De bedrijven hebben zich om de voor de hand liggende reden gespecialiseerd/zijn omgebouwd. - Brya (overleg) 14 jun 2021 13:05 (CEST)

StikstofsoortenBewerken

Dag Brya, ik zie dat je veel aan dit artikel hebt bijgedragen. Ik heb een vraag die buiten het eigenlijke artikel ligt, ik hoop dat ik die hier mag stellen want heb zelf te weinig kennis van scheikunde. In bijgevoegde link stelt de schrijver dat NH4 wordt omgezet in CO2. Kan dat wel? Ook stelt hij over de auto in een stal dat die stikstof uitstoot. Dat is misschien wel zo, maar gaat het hier niet vooral om de koolmonoxide? Staat er nog meer discutabels in, afgezien van het uitgangspunt dat de etende mens centraal stelt? vriendelijke groet, BonteKraai (overleg) 15 jul 2021 10:51 (CEST) https://www.prikkebord.nl/topic/241789/ BonteKraai (overleg) 15 jul 2021 10:51 (CEST)

Hallo BonteKraai, je hebt helemaal gelijk. Om NH4 om te zetten in CO2 zou geavanceerde alchemie nodig zijn, en waarom dan niet gelijk goud maken ... En een auto in een stal zal vooral CO2 uitstoten: dat kan op zich al dodelijk zijn, nog los van wat er verder uitgestoten wordt. Ik durf niet te zeggen of ook maar iets van wat er staat ook echt klopt; het gehalte aan onzin is heel erg hoog. - Brya (overleg) 15 jul 2021 12:40 (CEST)
Dank je. BonteKraai (overleg) 15 jul 2021 13:24 (CEST)