Hoofdmenu openen

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

UitlegBewerken

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nominerenBewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

NominatiesjablonenBewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingenBewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dagBewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?Bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 25/04; af te handelen vanaf 09/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

OnsWestfrieslandBewerken

NE – Geen onafhankelijke bronnen die relevantie aantonen. Alles betreft informatie van de eigen website. Op Google is er geen enkele andere hit te vinden dan de eigen site of losse (zijdelingse) vermeldingen. Hierdoor wordt mij niet duidelijk hoe relevant deze nieuwssite is: heeft het veel bezoekers, wat is de rol van de site binnen de regio, hoe kijken anderen tegen de site aan e.d. Thieu1972 (overleg) 25 apr 2019 10:28 (CEST)

 • begrijp niet goed waarom een papieren bokkenblaadje wel E en een digitale dat niet is - vis ←   → overleg 25 apr 2019 11:47 (CEST)
  • Ik vind geen van beide E en verbaas me dan ook over de vele artikeltjes over nikszeggende huis-aan-huisblaadjes. Thieu1972 (overleg) 25 apr 2019 12:38 (CEST)
   • Ook in de regio is de website niet een vreselijk grote speler. Noch op professioneel, noch op privéniveau heb ik veel met de site. Ik probeer privé wel het regionale nieuws enigszins te volgen. Op professioneel niveau ben ik zelfs bij het schrijven van publicaties betrokken, maar niet voor deze site terwijl huis-aan-huisbladen wel altijd aangeschreven worden. Dqfn13 (overleg) 25 apr 2019 22:22 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 21:55 (CEST)

Huis Habsburg (hoofdbetekenis)Bewerken

Onnodige omgekeerde redirect. Er staat bovenaan wel een verwijzing naar een doorverwijspagina, maar die verwijst naar een doorverwijsconstructie voor Habsburg. Habsburg verwijst naar het Huis-artikel en voor die term is de omgekeerde redirect, met "hoofdbetekenis" ('Habsburg (hoofdbetekenis)'), dus wel nuttig. Voor die met Huis niet. Er is geen ander artikel met deze naam, waarbij er iets anders tussen de haken staat dus. Anders verwoord: een disambiguïteit ontstaat alleen bij 'Habsburg', niet bij 'Huis Habsburg'. MichielDMN 🐘 (overleg) 25 apr 2019 11:36 (CEST)

Lijkt inderdaad onnodig. Ik weet niet meer waarom ik die heb aangemaakt. Wikiwerner (overleg) 25 apr 2019 20:20 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per nominator en aanmaker. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 21:55 (CEST)

Geert MaarseBewerken

NE – Twijfel over EW hiervan. Presentator van een programma van een universiteit lijkt me vergelijkbaar met een lokale zender. Net als werkzaamheden voor een universiteitsblad misschien vergelijkbaar is als werken voor een buurtkrant. Wat die vreemde pov over de open gulp in de biografie doet? Enfin, wekt een indruk van persoonspromo. Arch (Overleg) 25 apr 2019 13:25 (CEST)

Zie ook hier. Milliped (overleg) 9 mei 2019 14:10 (CEST)

Deze bijdrage is geschreven door Maarse zelf, in de aanloop naar een interview over Wikipedia met socioloog Emiel Rijshouwer (zie toevoeging). Mijn interesse voor Wikipedia groeide hierdoor en zie hier mijn eerste bijdrage. Interview YouTube (zie linkje) en de bijdrage van Maarse over zichzelf versterken elkaar, en geven veel info over hoe Wikipedia functioneert en controleert.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Marrigje4 (overleg · bijdragen)

  Opmerking Voor de afhandelend moderator, op 3.35 in het filmpje wordt uitgelegd dat Maarse idd het artikel over zichzelf schreef. Op 4.43 zegt hij "dat het eigenlijk niet done is, als iemand een pagina over zichzelf aanmaakt waaruit overduidelijk ZP blijkt. Wikipedia is geen persoonlijke webruimte. Ik vindt het een alleraardigst item, maar eerlijk is eerlijk, hiervoor is Wikipedia niet bedoeld.   Arch (Overleg) 13 mei 2019 11:49 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben. Deze bron beschrijft het programma maar is onvoldoende om aan te tonen dat er op dit moment een volwaardig encyclopedisch artikel over Maarse te schrijven is. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 21:55 (CEST)

Innova EnergieBewerken

NE – Bronloos artikel geschreven door afdeling marketing. Encyclopedische relevantie voor opname in de encyclopedie ontbreekt. Verdel (overleg) 25 apr 2019 13:33 (CEST)

Beste Verdel, ik was nog bezig met het schrijven van deze pagina en het toevoegen van bronnen. Inmiddels heb ik dat gedaan. Omdat ik de content niet kwijt wilde raken had ik de pagina al geüpload. Achteraf had ik hier beter mee kunnen wachten voor de volledigheid. Bijna alle energieleveranciers in Nederland hebben een Wikipediapagina, daarom heb ik besloten om voor de volledigheid van de encyclopedie Innova Energie hieraan toe te voegen. Daarnaast is er afgelopen jaar veel onduidelijkheid geweest over het faillissement van een energieleverancier die door Innova Energie is overgenomen.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door A.vanderwerf (overleg · bijdragen)
Ten eerste: een conceptversie kan altijd worden opgeslagen in je kladblok.
Ten tweede: Wikipedia is niet bedoeld om bekendheid te geven aan zaken die nog niet elders beschreven/uitgelegd zijn. Dit artikel zal zoveel mogelijk gebaseerd moeten worden op betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben. Als die er niet voldoende zijn, is het onderwerp waarschijnlijk niet encyclopedisch relevant. Dat er al meerdere artikelen bestaan over energiebedrijven maakt voor die relevantie niet uit, ieder onderwerp wordt zelfstandig beoordeeld. Encycloon (overleg) 26 apr 2019 12:15 (CEST)
De bedrijfsnaam in bijna elke zin. Verdacht. Thieu1972 (overleg) 25 apr 2019 14:04 (CEST)
Beste Thieu, dit is gewoon een persoonlijke schrijfstijl. Ik heb sommige zinnen al aangepast. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door A.vanderwerf (overleg · bijdragen)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Russian Village BoysBewerken

NE - geen bronnen - geeft wel zoekresultaten via Google, maar ik twijfel aan de relevantie. Die relevantie blijkt nu niet uit het artikel. Floortje Désirée (overleg) 25 apr 2019 14:10 (CEST)

  Opmerking bij eventuele verwijdering kan ook de link op RVB verwijderd worden. Floortje Désirée (overleg) 25 apr 2019 14:25 (CEST)
Ze staan blijkbaar wel in Paradiso (zie hier), dan heb je meestal best al wat op je geweten. Milliped (overleg) 25 apr 2019 15:45 (CEST)
Relevantie lijkt vooralsnog flinterdun. Een video die viral ging, met als gevolg enkele optredens op de grotere/bekende Nederlandse podia. Mogelijk een kwestie van 15 minutes of fame? De tijd zal dat imo moeten uitmaken, misschien nog te vroeg. Wikipedia is niet een platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen. Of dat voldoende is? Er zullen deftige bronnen en wat aanvullingen bij mogen om relevantie te verduidelijken. Arch (Overleg) 25 apr 2019 17:24 (CEST)
Terzijde: Ik weet dat 'viraal' of 'viral gaan' een soort standaarduitdrukking is geworden, maar het is zo'n afschuwelijke term als je er gevoelig voor bent, dat ik er liever een 'mooiere', 'encyclopedische' term of beschrijving voor zie, zoals: zich snel (of als een lopend vuurtje) via internet verspreiden. ErikvanB (overleg) 16 mei 2019 04:04 (CEST)
Nominatie ingetrokken. Geen sprake van reclame o.i.d. De pagina wordt behoorlijk bekeken: https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=nl.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&start=2018-10-28&end=2019-06-05&pages=Russian_Village_Boys. Ik weet het, bezoekcijfers zijn geen criterium voor relevantie, maar toch geeft het wel aan dat het niet zomaar een bandje is. Het gaat blijkbaar niet om één keer 'viraal' gaan. De relevantie blijft twijfelachtig, maar lijkt mij niet onvoldoende. Meer bronnen zijn gewenst. Mocht iemand het niet met de intrekking eens zijn, dan staat het u vrij om het artikel opnieuw te nomineren. Floortje Désirée (overleg) 6 jun 2019 09:56 (CEST)

Jan SpaanderBewerken

NE - geen bronnen - reclame - waarschijnlijk ook niet relevant - opmaak niet in orde - niet encyclopedisch geschreven Floortje Désirée (overleg) 25 apr 2019 14:19 (CEST)

Het is volkomen onleesbaar door een opmaak die werkelijk niets met Wikipedia te maken heeft. De auteur heeft in ieder geval niet zijn/haar best gedaan om er iets van te maken dat goed past in Wikipedia. Thieu1972 (overleg) 25 apr 2019 14:38 (CEST)
Tekst aangepast/ingekort, meer neutraal en objectief met bronvermelding (gebruiker M.G.Spaander) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door M.G.Spaander (overleg · bijdragen)
De auteur is daar nu wel mee bezig, met enige hulp. De man lijkt mij wel relevant te zijn en bronnen zijn er inmiddels ook. Floortje Désirée (overleg) 25 apr 2019 18:53 (CEST)

Kan het chabloon inmiddels verwijderd worden of is dat nog te vroeg? M.G.Spaander (overleg) 28 apr 2019 16:37 (CEST)

M.G.Spaander, vanaf 9 mei vindt de beoordeling plaats door een moderator, of Floortje Désirée kan eerder beslissen het sjabloon te verwijderen. Maar dat is dus niet verplicht. Dqfn13 (overleg) 28 apr 2019 21:05 (CEST)

Bronnen zijn toegevoegd, van reclame is geen sprake, van relevantie is sprake met betrekking tot achtergrond bloedtransfusiedienst en bijdrage uitbouw RIV, opmaak is grondig aangepast, vraag is of het voldoet aan het criterium van 'encyclopedische beschrijving'. M.G.Spaander (overleg) 16 mei 2019 09:37 (CEST) Een besluit om de pagina OF te verwijderen OF goed te keuren zou ik zeer op prijs stellen. M.G.Spaander (overleg) 30 mei 2019 12:48 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Met een uitgebreid in memoriam in een vaktijdschrift voldoende relevantie; opmaak heb ik nog iets gepoetst en is voldoende om het artikel niet te hoeven verwijderen. Encycloon (overleg) 4 jun 2019 15:31 (CEST)

Enos (Bijbel)Bewerken

NE? Bronloos persoon. Wordt alleen in Genesis en Lucas genoemd in een soort geslachtsregister. Verder niets over bekend, behalve dus dat hij (klein)zoon is van iemand en weer (groot)vader is van anderen, wat een mens niet E maakt. Koos van den beukel (overleg) 25 apr 2019 15:18 (CEST)

Tsja, op die manier kun je alle bijbelse personages kapot redeneren. Vergelijk nl.wiki eens met en.wiki of de overige 30 interwiki's. Het noemen van de genealogie in Lucas 3:38 (de zoon van Enosh, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God.) heeft juist de functie om aan te geven, dat Jezus afstamst van Adam, Gods eerstgeborene. Ldhank (overleg) 25 apr 2019 15:34 (CEST)
Alle? Jezus, Maria, Lucas en vele anderen lijken me nogal E. En het is prima dat Lucas de naam noemt, maar ik vroeg me af of wikipedia er daarom een artikel over moet hebben. Koos van den beukel (overleg) 25 apr 2019 16:10 (CEST)
De vraag is: wordt de persoon voldoende beschreven/geanalyseerd in betrouwbare, secundaire[1] bronnen? Hier zie ik in ieder geval al een uitgebreid artikel van een deskundige en vermoedelijk in de Weitere Literatur nog meer informatie; daarom   Tegen verwijderen. Encycloon (overleg) 25 apr 2019 19:50 (CEST)
 1. Is wel een lastige trouwens: als de persoon echt bestaan heeft, is de Bijbel een secundaire bron maar als de persoon niet bestaan heeft en dus een personage is een primaire. Alleen de Bijbel als bron lijkt me in ieder geval onvoldoende; de betrouwbaarheid is ook op zijn zachtst gezegd niet onomstreden.
Prof. Gertz is een deskundige, maar betreffend artikel acht ik persoonlijk onvoldoende als bron. Hij geeft daarin een uitleg van de naam Enos, van de genealogie uit dat tijdperk en uitleg wat het betekent dat men toen begon de naam van God aan te roepen. Bij dit alles geeft hij geen verdere informatie over de persoon/personage Enos en dat kan ook niet want hij heeft slechts die paar meldingen uit Genesis 4 en 5 tot zijn beschikking. Deze bron zou prima passen in een artikel over de Genealogie van Noach of de Tijdlijn van het Oude Testament, maar niet bij Enos. De uitleg van Gertz is mogelijk ook deels een mening of geloofskwestie (niet onafhankelijk/gezaghebbend). De realiteit blijft dat er nog geen boekrollen of kleitabletten zijn gevonden met meer informatie over Enos.Koos van den beukel (overleg) 26 apr 2019 08:54 (CEST)
Analysering/contextualisering kan juist ook onderdeel zijn van een encyclopedisch artikel, het hoeft niet alleen te gaan over de historische werkelijkheid. Er zal waarschijnlijk geen aparte theologiestudie naar gedaan zijn, maar ik denk wel dat er voldoende bronnen zijn die encyclopedische relevantie kunnen aantonen. Encycloon (overleg) 26 apr 2019 10:05 (CEST)
Het duiden van de genealogie deed men o.a. in 1562 in ons taalgebied Biblia dat is, de gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduydtschet, Met verklaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken [etc. (Deux-Aes bijbel)]. Dat is voor mij blijk van Ew. Ldhank (overleg) 26 apr 2019 13:48 (CEST)
 • Een geloofswaarheid is niet gelijk aan een verifieerbare waarheid. Als oerwezens en goden uit bijvoorbeeld de Mesopotamische mythologieën worden beschreven wordt de vraag naar betrouwbaarheid ook niet gesteld. Hier komt de man voor in een geslachtslijst, maar het is tegelijkertijd geen geschiedeniswetenschap. Het probleem wat ik met deze nominatie vooral heb is, als nu een willekeurig personage NE wordt bevonden (let wel:30 interwiki's), welke personages worden daarna genomineerd, en verwijderd. Dan kan het "{{Navigatie Adam tot David}}" ook wel weg. Deze namen doen er toe, omdat ze deel uitmaken van de genealogie, de Joodse (Genesis), Christelijke (Lucas) en Islamitische oorsprong. Ldhank (overleg) 25 apr 2019 21:00 (CEST)
 • Deze personen/personages (sommigen lijken overigens bewijsbaar bestaan te hebben itt de Mesopotamische goden) doen ertoe omdat ze door voldoende betrouwbare bronnen beschreven/geanalyseerd zijn. Encycloon (overleg) 25 apr 2019 22:36 (CEST)
 • Als ik een bronloos beginnetje tegenkom over bijvoorbeeld de Inuit-geest Apanuugak, en verbetering is niet mogelijk, dan wordt deze ook genomineerd. Gelukkig bleken diverse artikelen enigszins aanvulbaar, maar bij Enos lukt me dat niet. Ik beweer niet, dat hij niet heeft bestaan al vermoed ik zelf dat het een personage was. Koos van den beukel (overleg) 26 apr 2019 09:14 (CEST)
 • Als ik voor mezelf spreek: de personen uit genoemd sjabloon. De meesten, zo niet allemaal, zullen echt wel ergens voldoende diepgaand beschreven/geanalyseerd zijn. Encycloon (overleg) 26 apr 2019 10:05 (CEST)
 • OK, is nu duidelijk. Daar staan er genoeg bij waarvan de relevantie me geen probleem lijkt. Koos van den beukel (overleg) 26 apr 2019 14:23 (CEST)

Gelet op het gebrek aan steun moet de nominatie toch maar doorgehaald (het grote aantal taalversies had ik niet gezien). Persoonlijk blijf ik de relevantie en bronnen een probleem vinden (we weten verder niets van de persoon, alleen de geslachtslijn).Koos van den beukel (overleg) 26 apr 2019 14:53 (CEST)

Met alleen de Bijbel als bron, dus het betreft hier origineel onderzoek. Dqfn13 (overleg) 26 apr 2019 16:26 (CEST)
We weten inderdaad niet veel van hem. Gegeven het feit, dat het eerste scheppingsverhaal (adam en eva) mogelijk terug gaat tot het Gilgamesj-epos 1750 v.c. zegt iets over hoelang deze verhalen al bestaan. Wanneer Enos historisch voor het eerst vermeld wordt weet ik niet, maar het gaat hier niet om de persoon, maar om de waarde, die men door de eeuwen heen toedichtte aan de geslachtslijn. Op commons vond ik een verlucht handschrift uit 1493 met de geslachtslijn, waar zijn naam op voorkomt. Ldhank (overleg) 26 apr 2019 16:58 (CEST)
  Opmerking - Nominatie was niet door nominator doorgehaald en van artikel verwijderd, daarom deze teruggeplaatst. Dqfn13 (overleg) 4 jun 2019 20:26 (CEST)
Het blijft in sommige gevallen moeilijk, vooral als het iets betreft uit het verre verleden om dan aan bronnen te kunnen komen. Dit lemma staat er nu dertien jaar en (hier) heb ik een lemma wat nog veel eerder is geplaatst (namelijk 16 jaar geleden), het handelt ook over het verre verleden plus is ook bronloos (kan dat dan wel)? Anderstalige Wikipedia alsook de papieren encyclopedie geven wel ruimte aan onderwerpen die niet altijd te staven valt, was daar op de Nederlandse Wikipedia ook maar meer ruimte voor!   Antoine.01 overleg(Antoine) 4 jun 2019 21:41 (CEST)

  Tegen  Opmerking De nominator schreef hierboven persoonlijk: Gelet op het gebrek aan steun moet de nominatie toch maar doorgehaald. Ik vind het dan ook een vreemd circus dat Dqfn13 deze terugplaatst. Mendelo (overleg) 8 jun 2019 14:49 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: De nominator heeft hier aangegeven de nominatie door te halen. Daarom het sjabloon verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 12 jun 2019 14:36 (CEST)

TwekaBewerken

Noodzakelijk geachte hernominatie (weg). Tweka is op 27 maart door mij genomineerd. Door Agora waren op 26 maart ook de artikelen Ten Cate ondergoed en TC World of Women van dezelfde auteur (MariekeStokkelaar) genomineerd, die op dit moment nog niet zijn afgehandeld. Ik stelde bij mijn nominatie dat de drie artikelen moeten zijn geschreven door marketeer Marieke Stokkelaar en dat de artikelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden op Wikipedia staan indien zij niet aangeeft dat (c.q. of) de pagina's tegen betaling zijn geschreven. Dit ligt niet alleen voor de hand omdat zij marketeer is, maar ook omdat zij logo's van bedrijven had geüpload, wat alleen met toestemming van die bedrijven (haar klanten) kan zijn gedaan. Ik stelde dat 'illegaal' geplaatste artikelen verwijderd moeten worden, ongeacht de inhoud. Ecritures vroeg mij daarop dit nog nader toe te lichten, wat ik deed in De Kroeg, alwaar verder over de heikele kwestie gedebatteerd werd. Terwijl dit overleg nog liep (tot 13 of 14 april), behield Encycloon op 10 april het artikel Tweka alvast, met als toelichting: Zoals in de reactie en link van RonnieV te lezen valt, is het niet wenselijk om dit als verwijderreden te (gaan) hanteren. Met "de reactie van RonnieV" doelde Encycloon op diens opmerking: "Artikelen worden niet beoordeeld op de schrijver, maar op het geschrevene. Daarnaast is het niet Wikipediaans om dergelijke aannames te doen en op grond van dergelijke aannames over een artikel te oordelen." Met "de link van RonnieV" doelde Encycloon op deze link naar de net begonnen lopende discussie in De Kroeg. Noch Ronnies opmerking "Artikelen worden niet beoordeeld op de schrijver, maar op het geschrevene", noch diens opmerking "is het niet Wikipediaans om dergelijke aannames te doen" snijdt echter enig hout. Ik beoordeelde het artikel niet op de schrijver maar op schending van de gebruiksvoorwaarden, en of het Wikipediaans is aannames te doen, doet niet ter zake, zeker niet als de auteur van het artikel die aanname alleen maar hoeft te bevestigen of ontkrachten, iets dat zij heeft nagelaten ondanks mijn verzoek aan haar en ondanks het feit dat ze mijn verzoek op haar OP heeft gelezen of had kunnen lezen (ze ontving een melding over mijn verzoek toen ze weer bewerkte). Ik blijf van mening dat pagina's geplaatst op een manier die in strijd is met de algemene voorwaarden verwijderd behoren te worden, zeker wanneer het marketingreclame betreft, die toch al zoveel mogelijk in de kiem gesmoord moet worden. Het behouden van het artikel komt neer op het gedogen van heimelijk reclamemaken en het bagatelliseren ('aan de laars lappen') van de gebruiksvoorwaarden. Mocht een toekomstige Wikipediaan ooit ontdekken dat de drie bedrijven de moeite waard zijn voor Wikipedia en hij daar interessante bronnen over vindt, dan is hij vrij die lemma's aan te maken. ErikvanB (overleg) 25 apr 2019 18:39 (CEST)

Ik blijf erbij dat in ieder geval zolang hierover geen consensus is (al dan niet na een stemming) 'vermoedelijk onvermeld betaald bijdragen' niet als verwijderreden gebruikt kan worden.
Wel is het halve artikel op de eigen website gebaseerd, die geen betrouwbare/onafhankelijke bron is. Ook worden er twee advertenties aangehaald en deze bron is ook niet onafhankelijk geschreven. Ik twijfel dus aan de neutraliteit en betrouwbaarheid van de inhoud - en gezien de vorige nominatie (reactie Fred) is dat niet ongegrond. Encycloon (overleg) 25 apr 2019 19:40 (CEST)
Betaalde bijdragen zijn niet nieuw. In 2014 is dit een officiële gebruiksvoorwaarde geworden. Op nl.wiki is geen alternative paid contribution disclosure policy ingevoerd, dus gelden de gebruiksvoorwaarden op dit punt, zoals beschreven onder punt 4. Onthouden van bepaalde activiteiten; het betaald bijdragen zonder openheid van zaken te geven. In het verleden werden gebruikers (op en.wiki) geblokkeerd als ze dit deden. Ook op nl.wiki was het (kennelijk tot nu toe) heel normaal om gebruikers die betaalde bijdragen plaatsten te blokkeren. Naar mijn weten zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt? Dan kan wmb dit artikel weg de gebruiker een blokkade krijgen, omdat deze na het verzoek op 26 maart j.l. om openheid van zaken, nog bewerkingen deed op 27 maart. Arch (Overleg) 25 apr 2019 20:04 (CEST)
Anders dan ErikvanB en Arch iedereen willen doen geloven, is de schrijver van een artikel (bijna) nooit de reden om een artikel te verwijderen. Zelfs bij de grote opruimactie van artikelen van de hand van de voormalige bewerker Februari zijn de artikelen stuk voor stuk beoordeeld. Er staat nergens in de richtlijnen dat artikelen verwijderd dienen te worden omdat de schrijver een band met het onderwerp heeft, er staat nergens dat een artikel verwijderd dient te worden omdat de schrijver niet met naam en toenaam bekend maakt wie hij of zij is en er bestaat geen richtlijn om iemand te blokkeren omdat die in strijd met de ToU handelt.
Daarnaast heb ik ErikvanB uitgelegd dat het gericht vragen aan een bewerker die onder een account werkt of deze een specifiek persoon is, in strijd is met diezelfde ToU. De tekst Indien u financiële belangen heeft bij de totstandkoming van de artikelen Tweka, TC World of Women en Ten Cate ondergoed wijs ik u bij dezen op de gebruiksvoorwaarden waaraan u dan dient te voldoen. De specifieke passage staat onder Paid contributions without disclosure. (Een Nederlandse vertaling staat hier onder Betaald bijdragen zonder openheid van zaken te geven.) Houdt u er tevens rekening mee dat betaald bijdragen zonder openheid van zaken te geven expliciet verboden is. op de overlegpagina van een (vrij) nieuwe bewerker confronteert de persoon achter dit account op intimiderende wijze. Dat deze bewerker ervoor gekozen heeft om hier niet op te reageren is ook prima mogelijk, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van financiële belangen. Daarnaast is het een aanname van ErikvanB dat de betreffende persoon deze tekst gelezen heeft.
Waar ErikvanB hierboven stelt Ik beoordeelde het artikel niet op de schrijver maar op schending van de gebruiksvoorwaarden, ziet hij over het hoofd dat de nominatie op 26 maart als reden had Weg. Ik heb de auteur gewezen op de algemene gebruiksvoorwaarden, aangezien zij marketing- en communicatiestrategieën voor klanten ontwikkelt. Indien over het wel of niet betaald bijdragen geen duidelijkheid door haar wordt verschaft op een van de wijzen aangegeven in de voorwaarden of door ontkenning, ga ik uit van een beroepshalve betaalde bijdrage en is dit artikel op expliciet verboden wijze tot stand gekomen.. Ik kan dit niet anders lezen dan als 'Het artikel moet weg omdat het geschreven is door iemand die marketingstrategieën ontwikkelt'. Waarbij hij er vanuit gaat dat het account toebehoort aan iemand die in het echte leven die naam draagt, dat deze de enige persoon is met die naam en dat er sprake is van betaald bijdragen. Er is hier sprake van een reeks aannames van zijn kant. Daarnaast redeneert hij vanuit die gedachtegang naar een voor hem logische conclusie, namelijk dat het artikel niet mag bestaan omdat er sprake is van een bijdrage door iemand die zich niet geheel aan de gebruiksvoorwaarden houdt.
Ik zie nergens staan dat het doen van een bewerking die niet geheel in overeenstemming is met de ToU reden is voor verwijdering van die bijdrage en ook nergens dat het niet naleven van de ToU reden is om een account te blokkeren, zoals Arch voorstelt. In de kroeg is al eerder gesteld (door Natuur12) dat het handhaven van de ToU primair aan WMF is.
Het staat mij niet bij dat er accounts op de Nederlandse Wikipedia zijn geblokkeerd omdat er sprake is van betaalde bijdragen. Dat dit heel normaal is, lijkt mij dan ook een veronderstelling van Arch en niet meer dan dat. Daarnaast zou hierop alleen een beroep gedaan kunnen worden indien er duidelijk aangetoond is dát er sprake is van betaalde bijdragen, niet omdat er iemand een vermoeden in die richting heeft.
Het nogmaals nomineren van een artikel, om dezelfde reden, terwijl uitgebreid besproken is dát en waarom de nominatie is afgewezen, is intimiderend gedrag naar de betreffende moderator. Daarnaast is het behoorlijk onkies om de naam van het betreffende account her en der te verspreiden. Er wordt geklaagd dat de moderatoren niet snel genoeg TBP afhandelen. Als de nominatie van 27 maart volgens planning op 10 april wordt afgehandeld, is het weer niet goed. Dit is geen kwestie van goed gedrag, dit is een kwestie van werkverschaffing. En voor de volledigheid, begin februari 2019 is het artikel ook behouden. Er is hier dus sprake van een derde nominatie in net iets meer dan drie maanden tijd.
Ik roep ErikvanB op om duidelijk te maken op grond van welke specifieke, op de Nederlandse Wikipedia geldende regels dit artikel verwijderd zou moeten worden. Ik vertrouw erop dat ErikvanB deze nominatie intrekt als hij niet met duidelijke verwijzingen kan komen naar de richtlijnen en reglementen alhier. En anders dat hij accepteert dat deze nominatie wederom wordt afgewezen. Indien hij (of iemand anders) van mening is dat er lacunes in de alhier geldende regels zijn, dan staat het hem vrij om daarover een discussie en desgewenst daarna een peiling en stemming te organiseren. Het mag duidelijk zijn dat TBP voor een dergelijke discussie niet de aangewezen plek is. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 apr 2019 00:51 (CEST)
Wat betreft de hernominatie ervaar ik het niet als intimiderend (en ErikvanB heeft in die zin gelijk dat ik bij de afhandeling niet gewacht had op een eventueel weerwoord van zijn kant), maar wel wat onverwacht omdat uit de verdere discussie niet bleek dat het standpunt van ErikvanB brede consensus kreeg. Dan zou ik inderdaad zeggen dat dat eerst maar eens buiten TBP vastgelegd moet worden. Encycloon (overleg) 26 apr 2019 01:08 (CEST)
RonnieV, ik veronderstel helemaal niets. Als ik hierboven schreef dat in het verleden gebruikers geblokkeerd werden voor het doen van betaalde bewerkingen, ondanks waarschuwing en expliciete verwijzing naar gebruiksvoorwaarden (zelfs door Natuur12 die je hierboven noemde) zie bijvoorbeeld dit archief (zie T.raeymaekers en Tine Raeymaekers). De zin: "Het staat mij niet bij dat er accounts op de Nederlandse Wikipedia zijn geblokkeerd omdat er sprake is van betaalde bijdragen. Dat dit heel normaal is, lijkt mij dan ook een veronderstelling van Arch en niet meer dan dat." grenst zelfs aan smaad, is in elk geval een argumentum ad hominem. Ik ben hier niet om veronderstellingen te maken. Arch (Overleg) 26 apr 2019 07:48 (CEST)
Arch, Waar jij schreef Ook op nl.wiki was het (kennelijk tot nu toe) heel normaal om gebruikers die betaalde bijdragen plaatsten te blokkeren., gaf ik aan dat mij dat niet bekend is. Dat je nu een voorbeeld geeft waarin dat wel gebeurd is, bij twee accounts die bij elkaar vijf keer letterlijk dezelfde reclametekst neerzetten, brengt ons in het grijze schemergebied hiertussen. Ja, het is in het verleden in ieder geval een keer gebeurd, maar daarmee is nog niet gezegd dat het normaal (lees: gebruikelijk, vaste routine) is om dat te doen. We hebben hier te maken met een bewerker die wel degelijk bereid lijkt te leren van de geboden informatie en in ieder geval niet vijf keer een ronduit ronkende wervingstekst neerzet.
De gedachtegang 'Ooit iemand geblokkeerd vanwege herhaaldelijk terugplaatsen van dezelfde ronduit ronkende tekst + deze gebruiker is gewezen op de ToU + deze gebruiker heeft nadien nog een bewerking gedaan => dit artikel moet verwijderd worden + deze gebruiker moet geblokkeerd worden' is mij te kort door de bocht. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 apr 2019 11:03 (CEST)
Niet te kort door de bocht. Mijn advies hier is altijd op basis van de consensus. Persoonlijk kan het me namelijk niets schelen waarover geschreven wordt, of door wie. Als ik duidelijk aangeef dat in het verleden (soms zelfs een ware heksenjacht) fanatiek betaalde bewerkers werden opgespoord (ik noem geen namen, oudgedienden weten wel om wie het gaat) waarna soms onmiddellijke executie volgde door verschillende sysops, dan vindt ik dat er niet ineens met twee maten moet worden gemeten. Ik kan met tientallen voorbeelden komen, maar je mag ook wel eens uitgaan van goede wil, ik loop hier niet zomaar wat gebakken lucht te verkopen. Ik zou het prijs stellen als je me geen woorden in de mond zou leggen die ik nooit heb uitgesproken. Ik heb hier nooit "Ooit iemand geblokkeerd vanwege herhaaldelijk terugplaatsen van dezelfde ronduit ronkende tekst" geschreven. Enfin, dit alles staat volkomen los van mijn eigen gedachten hierover, die ik zelfs op sommige punten met je deel. Maar zoals zo vaak (dat gaf je zelf ook aan) is hier niet de plek voor het uitwisselen van meningen en visies over beleidszaken. Wel mag iedereen een argument aandragen. Ik gaf duidelijk aan dat dergelijke bijdragen indruisen tegen de gebruiksvoorwaarden, zolang we hier geen alternative paid contribution disclosure policy hebben aangenomen is het niet toegestaan. Niet toegestaan betekent niet gedogen. Dat is mijn argument. Dat heb ik bij deze gegeven, daar wil ik het ook bij laten. De afhandelend moderator kan het meenemen in de afhandeling, of niet. Arch (Overleg) 26 apr 2019 11:22 (CEST)
Natuur12 wil nog wel eens van standpunt veranderen wanneer er voor een ander standpunt dan zijn originele standpunt betere argumenten zijn. Zo ook met vrijwilligers die de ToU handhaven. (Waarmee ik niet wil zeggen dat we de draaideurmarketeers uit het voorbeeld dan maar moeten loslaten.) Natuur12 (overleg) 26 apr 2019 16:42 (CEST)
  Tegen verwijderen De diverse artikelen over deze textielbedrijven waren aanvankelijk slecht geschreven vol marketingachtige taal. Dat is opgelost. Volgens mij staan er nu heel aardige artikelen. Verbeteringen zijn vast nodig, maar het is zonde om alles weg te gooien vanwege een vermoeden (want let wel: het is niet meer dan een vermoeden) dat de aanmaker boze bedoelingen had. Thieu1972 (overleg) 26 apr 2019 07:58 (CEST)

Frederic HecqBewerken

NE – Het is me onduidelijk waar alle informatie op gebaseerd is. Via Google komt ik vooral veel info tegen over zijn werk voor het behoud van Leuvens erfgoed, en juist dát komt dan nauwelijks aan bod in dit artikel. Over Zimmo is niks te vinden. Het boek is inderdaad wel uitgegeven, maar ook dat gaat weer vooral om Leuven en niet om de overige 90% van het artikel. Hierdoor is het me niet duidelijk of deze persoon EW is. Thieu1972 (overleg) 25 apr 2019 20:33 (CEST)

Verifieerbaarheid is ook benodigd per WP:BLP. Encycloon (overleg) 25 apr 2019 20:42 (CEST)
  Voor verwijderen Relevantie lijkt voornamelijk een lokaal belang. Onder carrière staat niet verifieerbare zaken, die niet relevant lijken ondanks de namedropping. Het opzetten van een Facebookgroep met 18k likes is ook niet heel bijzonder, 500k is geen uitzondering meer. Het boek is een aardig initiatief, maar uiteindelijk een boek over lokale geschiedenis, dat geen algemene bekendheid geniet. Arch (Overleg) 25 apr 2019 22:03 (CEST)
Eens. Het boek is trouwens middels crowdfunding gefinancierd, dus het is een uitgave in eigen beheer. Ik heb gisteren de bron hierover toegevoegd. Er blijft eigenlijk steeds minder van het artikel over. Thieu1972 (overleg) 26 apr 2019 08:02 (CEST)
  Voor verwijderen Zijn pagina http://leuven.weleer.be/ bevat een uitgebreide en nuttige fotoverzameling over de geschiedenis van Leuven. Globaal blijft de balans alsnog onvoldoende voor E. Philemonbaucis (overleg) 27 apr 2019 23:57 (CEST)

Paradox van LaevenBewerken

weg/wiu? - Ik kon er niets over vinden met een zoekopdracht. De bronloze zin "De herkomst van de naam Paradox van Laeven is onduidelijk, ondanks intensief recherchewerk." doet me vermoeden dat het een hoax is.  Erik Wannee (overleg) 25 apr 2019 21:47 (CEST)

Ik heb de auteur om een bron gevraagd. Dacht in eerste instantie nl ook aan een hoax. Nog geen reactie ontvangen. Thieu1972 (overleg) 25 apr 2019 21:50 (CEST)
Waar rook is, is vuur... Dit riekt naar een hoax. Arch (Overleg) 25 apr 2019 22:06 (CEST)
Pagina is leeggehaald. Verwijderd na verzoek aanmaker. Kattenkruid (overleg) 25 apr 2019 22:42 (CEST)

Amstelveens NieuwsbladBewerken

NE – Onvoldoende betrouwbare, onafhankelijke bronnen over dit onderwerp gevonden die relevantie zouden kunnen aantonen. Encycloon (overleg) 25 apr 2019 23:58 (CEST)

Ik vind het vooral een beetje warrig verhaal over overnames. Thieu1972 (overleg) 26 apr 2019 08:06 (CEST)
  Voor verwijderen per nominatie. Arch (Overleg) 26 apr 2019 08:10 (CEST)
  •   Voor verwijderen geen toegevoegde waarde in deze vorm. Neeroppie (overleg) 9 jun 2019 08:19 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Verwijderd per hier gegeven argumenten. MatthijsWiki (overleg) 12 jun 2019 21:57 (CEST)


Toegevoegd 27/04; af te handelen vanaf 11/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Sonny SinayBewerken

Reclame - promotieartikel geplaatst door het management van de artiest. Encyclopedische relevantie onduidelijk: hij heeft wel meegedaan aan Idols en de Voice of Holland maar beide talentenjachten niet gewonnen. Hanhil (overleg) 27 apr 2019 07:33 (CEST)

De relevantie is inderdaad onduidelijk. Meedoen aan diverse talentenjachten op TV en radio, onbekend hoe de uitgebrachte singles het deden (evengoed flopten ze allen) een optreden in Dinnershow Pandora zegt me niet veel. Het klinkt teveel als iemand die graag beroemd wil worden, terwijl die langverwachte (reeds 14 jaren) doorbraak maar niet wil lukken. Lijkt allemaal toch (te lyrisch) geschreven op basis van eigen bevindingen ipv secundaire bronnen. Kortom, de inhoud zal neutraler moeten, ondersteund met onafhankelijke bronnen om iedere indruk van een mogelijke GOO en ZP te vermijden. Arch (Overleg) 27 apr 2019 07:45 (CEST)
Vooral het stuk over de dinnershow is verre van neutraal. Verder twijfel ook ik over de relevantie: weinig prestaties behaald die kunnen leiden tot grotere bekendheid, met als gevolg dat er ook vrijwel geen onafhankelijke bronnen zijn (in ieder geval geeft het artikel geen enkele bron, en via Google kom ik vooral meldingen van lokale blaadjes tegen). Welicht wordt deze talentenjacht wel zijn doorbraak... Thieu1972 (overleg) 27 apr 2019 08:19 (CEST)
Dit voldoet toch aan de criteria voor een nuweg? Schilbanaan (overleg) 27 apr 2019 12:40 (CEST)
Waar in WP:RVM zie jij dan een nuweg? Edoderoo (overleg) 27 apr 2019 13:00 (CEST)
Is "Overduidelijke zelfpromotie/reclame" niet al voldoende? Of moet het echt voldoen aan de punten die daaronder vallen? Zie overigens ook gebruikersnaam. Schilbanaan (overleg) 27 apr 2019 13:03 (CEST)
Dit is helemaal geen reclame, dus ik zie het overduidelijke niet zo. Edoderoo (overleg) 27 apr 2019 13:29 (CEST)
Dat het is geschreven met de intentie de bekendheid van de artiest te vergroten, lijkt mij vallen onder promotiemateriaal en daarmee onder reclame. Maar oké, misschien is een nuweg overtrokken. Schilbanaan (overleg) 27 apr 2019 13:37 (CEST)
Nuweg is bedoeld voor zaken die Wikipedia onmiddellijk schaden. Een auteursrechtenschending is daar een voorbeeld van. Artikelen met enkel de inhoud Jantje eet peop ook. Dit artikel kan over twee weken ook wel weg. En misschien is dat niet eens nodig, en vooral dat geeft al aan dat die twee weken ergens voor dienen. Edoderoo (overleg) 27 apr 2019 14:04 (CEST)
Ik snap het, bedankt. Schilbanaan (overleg) 27 apr 2019 16:32 (CEST)
Dit artikel is absoluut niet bedoeld als promotie of reclame maar puur informatief. Ook is er wel degelijk een grote landelijke talentenjacht gewonnen op Radio538 wat groots in de media is verschenen. Er zijn inmiddels onafhankelijke bronnen toegevoegd die alle informatie uit het artikel zal onderbouwen. Bovendien gaat het ook niet om "een optreden" bij Dinnershow Pandora. Maar een vaste plek in de show voor 3,5 jaar. De dinnershow is al 25 jaar een groot begrip en heeft o.a. artiesten zoals Jeroen van der Boom groot gemaakt.BPLutgens
Ik denk dat de makers van de WC Eend ook zouden hebben vinden dat ze het informatief bedoelden met die reclameslogan van ze: Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend. Arch (Overleg) 30 apr 2019 05:38 (CEST)
   • neutraler en korter mag het nog zeker wel. Dat er 4 stoelen draaiden is fijn maar dat zie ik wel vaker bij de voice. ( en heel vaak kijk ik niet eigenlijk). Het stuk mbt Pandora Dinnershow kan sowieso grotendeels gesnoeid worden want het artikel gaat over Sonny en niet over de makers en deelnemers van de dinnershow. Wel staan er nu wat bronnen, o.a. van bnr en dat lijkt in ieder geval al ondersteunend. Neeroppie (overleg) 30 apr 2019 07:18 (CEST)
De bronnen zijn toch wel magertjes hoor. De meeste komen uit dezelfde hoek, namelijk RTL (uitzender van de Voice) en Talpa (bedenker respectievelijk eigenaar van de Voice en Radio 538). Twee bronnen geven exact hetzelfde ANP-bericht weer (BNR en RTL Boulevard), dus ik heb er maar eentje weggehaald. Het artikel van RTL Boulevard over Live38XXL vermeldt Sonny alleen als optredend artiest. Ik weet niet wat de status is van het MusicalJournaal, maar ook daar blijft het op zich bij een vermelding. Ik geloof graag dat zo'n dinnershow een hele prestatie is en een broedplek van toekomstige bekendheden, maar zolang je die bekendheid nog niet hebt, blijft het twijfelachtig of er voldoende basis is voor een artikel. Het feit dat je journalist bent van de NRC of danser bij het Nationaal Ballet betekent nog niet dat je bij de buitenwacht voldoende bent opgevallen. Zijn er echt geen bronnen die zich specifiek op Sonny richten? Dat is namelijk wel wat we zoeken. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2019 07:53 (CEST)
  • Ha Thieu, de bron van het AD is wel rechtstreeks en gericht op Sonny denk ik. Wellicht vind ik nog wat meer. Zo niet dan houdt het op denk ik. Neeroppie (overleg) 30 apr 2019 09:18 (CEST)
   • Ja, die bron is inderdaad wat specifieker, maar die had ik nog niet gezien toen ik mijn opmerkingen plaatste (ik werd tijdens het intypen nl gestoord door iemand en had jouw toevoeging net even gemist) ;-) Thieu1972 (overleg) 30 apr 2019 09:28 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Ds animationsBewerken

NE en WIU - Eenzinner over een YouTubekanaal. Take Mirrenberg (overleg) 27 apr 2019 10:46 (CEST)

Ook volkomen onduidelijke waar het over gaat. De lezer moet zelf op zoek naar bruikbare informatie. Thieu1972 (overleg) 27 apr 2019 14:23 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels daarvoor geschikte bronnen noch uit de vage inhoud. Encycloon (overleg) 11 mei 2019 23:08 (CEST)

Steffie LimèreBewerken

Weg – Bevat slechts een naam en geboortedata. Relevantie onbekend. Arch (Overleg) 27 apr 2019 11:54 (CEST)

Zou het deze persoon zijn? Lijkt me weinig EW. Thieu1972 (overleg) 27 apr 2019 14:26 (CEST)

Slechts de gegevens van de burgerljke stand, kan weg.Thyaldis (overleg) 8 mei 2019 19:33 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels daarvoor geschikte bronnen noch uit de inhoudsloze ene zin. Encycloon (overleg) 11 mei 2019 23:08 (CEST)

Mathieu NeyensBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de bronloze inhoud, zonder wikificatie en opmaak. Arch (Overleg) 27 apr 2019 14:06 (CEST)

Schuurt erg dicht aan tegen deze bron: [1]. Paul B (overleg) 27 apr 2019 17:49 (CEST)
Weinig overtuigend artikel. Andries Van den Abeele (overleg) 10 mei 2019 09:09 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per bovenstaanden, dit is ook geen gezaghebbende bron. Encycloon (overleg) 11 mei 2019 23:08 (CEST)

Planet InterimBewerken

NE – Oprichter over zijn eigen bedrijf. E-waarde en onafhankelijke bronnen ontbreken die over dit platform schrijven om de relevantie aan te tonen. Was eerder copyvio, maar artikel is herschreven. Verdel (overleg) 27 apr 2019 14:16 (CEST)

  Voor verwijderen Ik kom eigenlijk alleen maar bedrijfsvermeldingen tegen, en her en der een interview dat ook niet erg onafhankelijk oogt. Thieu1972 (overleg) 27 apr 2019 14:31 (CEST)
  Voor verwijderen gratis reclame op deze manier Neeroppie (overleg) 27 apr 2019 19:46 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 11 mei 2019 23:08 (CEST)

Safe Haven (2019)Bewerken

NE - Het is een korte film die geen belangrijke prijzen won en geen invloed heeft gehad op de filmgeschiedenis. Jonastav89 (overleg) 27 apr 2019 15:38 (CEST)

Dat laatste hebben de meeste films niet. Het gaat er meer om of deze korte film is opgemerkt door iemand anders dan alleen de makers. Na een zoektochtje op internet ben ik nog niet heel veel tegengekomen, maar het grote nadeel bij het zoeken is dat de naam 'Safe haven' ook voor een grote film uit 2013 is gebruikt...... Maar goed, de dingen die ik ben tegengekomen, heb ik aan het artikeltje toegevoegd. Thieu1972 (overleg) 27 apr 2019 17:03 (CEST)
Ik zou er minder problemen mee hebben als er een bekende regisseur of acteur aan verbonden was of als het een filmprijs had gewonnen. Dit is hier niet het geval en ik vraag me echt af hoe deze film zich onderscheid van de vele andere korte films. Dit kan ik echter niet uit de beschrijving halen. Jonastav89 (overleg) 27 apr 2019 19:54 (CEST)
Onbekende acteur of regisseur is geen verwijderreden, en dat zou trouwens ook niet passen in een neutrale encyclopedie. Edoderoo (overleg) 27 apr 2019 20:10 (CEST)
Maar niet iedere korte film ooit gemaakt is encyclopedie waardig toch? Ik snap nog steeds niet hoe deze film anders is dan de miljoenen korte films die jaarlijks worden uitgebracht en geen wikipedia-pagina verdienen. Heb daarvoor nog geen goed argument gehoord. Jonastav89 (overleg) 27 apr 2019 20:49 (CEST)
Wikipedia-pagina's verdien je niet, die krijg je als iemand, liefst aan de hand van onafhankelijk bronmateriaal, er een pagina over aanmaakt. Of de film kort of lang is, maakt dan geen biet uit. Wat betreft nog niet gehoord, er is ook nog geen andere verwijderreden gegeven dan ik vind dit niks, en Wikipedia-pagina's gaan niet eerst langs een ballotagecommissie. Edoderoo (overleg) 27 apr 2019 22:12 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Prijzen, historische invloed of kwalitatief uitstijgen boven andere korte films maakt inderdaad niet direct uit voor de encyclopedische relevantie. Wel indirect: het kan reden zijn geweest dat de film in betrouwbare, onafhankelijke bronnen behandeld is. Zoals Thieu1972 ongeveer aanstipt wordt de relevantie bewezen doordat er voldoende betrouwbaar, onafhankelijk bronmateriaal voorhanden is over het onderwerp.
  Er waren naast de eigen site vier bronnen aangedragen in het artikel. Dit lokale nieuwsbericht is niet diepgaand over de film, enkel het decor en een paar uitspraken van/over de makers. Dit is geen onafhankelijke bron en deze bron bestaat uit een paar zinnen en daarna een monoloog van de organisatie zelf. IMDb is vrij bewerkbaar en daarom niet betrouwbaar/gezaghebbend. Daarnaast zie ik alleen 'aankondigende' bronnen. Ik acht de encyclopedische relevantie daarom onvoldoende bewezen. Encycloon (overleg) 11 mei 2019 23:08 (CEST)

Ondersteunende lijnBewerken

(Tussenkopje ingevoegd, zodat iemand die in het {{ne}}-sjabloon klikt op 'Beoordelingslijst dagpagina' ook na de hernoeming tot 'Steunlijn' nog landt bij het juiste kopje) — bertux 28 apr 2019 10:29 (CEST)

Ik begrijp niet goed wat wordt bedoeld. Zoals ik het lees, kan het alleen een raaklijn zijn. Dat zou best eens aan de vertaling kunnen liggen. Een voorbeeld (plaatje) erbij zou zeker helpen. Deze ontbreekt overigens ook in het Engelse artikel. Het Russische artikel heeft wel een plaatje, maar de lijn raakt daar geen kromme, maar een veelhoek. vis ←   → overleg 27 apr 2019 20:30 (CEST)

Ik heb geprobeerd het iets te verduidelijken. In een scherpe punt in de kromme zijn er meerdere raaklijnen. Maar is een kromme met een scherpe punt nog wel een kromme? En zijn er praktische toepassingen? Wikiwerner (overleg) 27 apr 2019 22:17 (CEST)
Ik was niet zeker over de vertaling, want met "ondersteunende lijn" was bar weinig te vinden. We vinden dit begrip in ieder geval in het Nederlands wel als 'steunlijn' in didactische literatuur, zie bijvoorbeeld Pythagoras, jrg. 13 nr. 3 of A.J. Goddijn (Freudenthal Instituut), De diepte van het platte vlak (op pagina 11). In beide vinden we ook wel een degelijke grafische uitleg van het begrip. Ik zou dus in ieder geval het artikel willen hernoemen naar steunlijn. Paul B (overleg) 27 apr 2019 22:44 (CEST)
Ben er inderdaad ook bang voor dat het geen Nederlands begrip is – een te letterlijke vertaling dus. De artikelen zijn er gespecialiseerd en in vraag me dan ook af of hier iets algemeens over valt te zeggen. - vis ←   → overleg 27 apr 2019 23:29 (CEST)
Vis met 1 oog gebruikt de term 'begrip', die hier tweeduidig is en zowel het fenomeen als de beschrijving ervan kan omvatten. Het fenomeen 'steunlijn' is best nuttig om te kennen en het hoeft helemaal niet overmatig abstract te zijn, zoals hopelijk blijkt na mijn uitbreiding. Met de kwalificatie 'een te letterlijke vertaling' wordt iets anders te berde gebracht, namelijk of de gebruikte terminologie correct en wenselijk is. Daar kan men verschillend over denken, maar aangezien er een bron voor is, zie ik geen bezwaar:   Tegen verwijderen — bertux 28 apr 2019 14:40 (CEST)
Voor het goede begrip: ik begrijp uit de omschrijving niet wat voor soort lijn ik het betreft, hoe die ook wordt genoemd - vis ←   → overleg 28 apr 2019 17:33 (CEST)
Je zet (bij voorbeeld) een beeldje van een ballerina op een liniaal, dan is je liniaal de steunlijn, althans op de raakpunten. Je legt je ballerina op haar kant, dan is nog steeds je liniaal de steunlijn. Overal waar je liniaal de ballerina raakt, is de liniaal een steunlijn van de ballerina. Van een koorddanser is het koord de steunlijn, althans bij een (in werkelijkheid onmogelijk) volkomen recht koord. Ik had het gevoel dat het in het artikel duidelijk was, maar is dit misschien toch beter, Vis met 1 oog? — bertux 28 apr 2019 19:24 (CEST)
dat is duidelijk - uiteraard bedoelde ik de eerste omschrijving - ik trek de nominatie in - groeten, vis ←   → overleg 28 apr 2019 20:52 (CEST)

Marja BoomstraBewerken

Niet encyclopedisch: onbekend schrijver die haar eerste boek op de eigen website aanprijst. Verder niets over te vinden. J.G.G. (overleg) 27 apr 2019 20:48 (CEST)

Dan is 'schrijfster van literaire thrillers' ook wel wat overdreven, met één boek (dat kennelijk nog niet uit is). Kortom, ze loopt een beetje op de feiten vooruit met dit artikel.   Voor verwijderenThieu1972 (overleg) 27 apr 2019 21:36 (CEST)

Geen toegevoege waarde.Thyaldis (overleg) 8 mei 2019 19:25 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 11 mei 2019 23:08 (CEST)

Scholastic CorporationBewerken

WIU - Nog een zeer mager artikel. Valt echter veel over te vertellen. Je kan bvb wat vertalen vanuit enwiki. Ik of één van mijn collega's kan je helpen met het vertaalsjabloon. Wikidrinker overleg 27 apr 2019 21:24 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Te weinig inhoud gebleven voor een beginnetje. Encycloon (overleg) 11 mei 2019 23:08 (CEST)

Jack ScanlonBewerken

WIU, geen artikel. Edoderoo (overleg) 27 apr 2019 22:27 (CEST)

Het is minstens een beginnetje en zeker een artikel(tje) dat kan worden uitgebreid. Ik zie geen probleem eerlijk gezegd. J.G.G. (overleg) 28 apr 2019 00:13 (CEST)
Dan heb je zeker niet de versie bekeken die Edoderoo nomineerde? Thieu1972 (overleg) 28 apr 2019 08:21 (CEST)
I stand corrected :) Die eerste versie was inderdaad een mager beestje. J.G.G. (overleg) 28 apr 2019 13:06 (CEST)

Doorgestreept, nu voldoende verbeterd. Edoderoo (overleg) 28 apr 2019 09:48 (CEST)

Toegevoegd 28/04; af te handelen vanaf 12/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

M-City RamblersBewerken

ZP/reclame – ref is eigen website, nauwelijks tot geen onafhankelijke bronnen. RonaldB (overleg) 28 apr 2019 02:01 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Niets aan gewijzigd en de gegeven argumenten gelden nog steeds, daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 12 jun 2019 22:07 (CEST)

Herman BergdorfBewerken

ne/wiu - Bronloze eenzinner met enkel geboortedatum, die overigens niet klopt. Bergdorf Goodman is opgericht 1899. oprichter geboren 1911. Het bedijf is Ew, maar oprichter ook? Hij is nauwelijks te verifieren.Ldhank (overleg) 28 apr 2019 06:33 (CEST)

De aanmaker van het artikel heeft twee mannen van dezelfde naam met elkaar verward. Ik heb nu info toegevoegd, maar het is wel heel mager allemaal. Er is bijna niks over Bergdorf te vinden. Thieu1972 (overleg) 28 apr 2019 09:56 (CEST)

Masur BerkBewerken

WIU – Machinevertaling, zonder bronvermelding Arch (Overleg) 28 apr 2019 09:42 (CEST)

Inderdaad, tenenkrullende vertaling, vandaar Krullend berk. Waarschijnlijk ook geen moeite genomen deze variëteit in een Nederlandstalig standaardwerk op te zoeken. ErikvanB (overleg) 28 apr 2019 18:04 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per hier genoemde argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 13 jun 2019 21:51 (CEST)

Pro DiscoBewerken

NE – Relevantie van deze lokale drie platenzaken blijkt niet uit de inhoud Arch (Overleg) 28 apr 2019 09:45 (CEST)

Maksim StojanacBewerken

WIU – Dit Artikel is nog niet klaar, er werd beweerd dat hij een profvoetballer is, dat heb ik al aangepast aangezien hij bij de beloften speelde. Maar is deze persoon echt al encyclopedisch? Ja de serie wordt goed bekeken in Vlaanderen door de doelgroep maar is het voldoende? Zie verder ook de nominatie Camille Dhont. Dagdeel (overleg) 28 apr 2019 10:49 (CEST)

Bronnen toegevoegd. Hij had meegetraind met het eerste, maar speelde bij de beloften, maar dat maakt hem niet encyclopedisch, dat komt door zijn rol in #LikeMe. En daar zijn voldoende grote bronnen voor, die daar al voor de eerste uitzending blijkbaar over gemeld hebben. Edoderoo (overleg) 28 apr 2019 11:18 (CEST)

Gebruiker:Épine/Kurdistan VegansBewerken

NE – Er blijkt geen relevantie uit deze vorig jaar opgerichte organisatie, bevat een soort betoog waardoor de inhoud niet neutraal overkomt. Arch (Overleg) 28 apr 2019 16:46 (CEST)

Je schreef aan de gebruiker: De inhoud kan je uiteraard zelf op je kladblok plaatsen Gebruiker:Épine/Kladblok. Het is toch niet verboden dit op Gebruiker:Épine/Kurdistan Vegans te zetten in plaats van Gebruiker:Épine/Kladblok? (Kurdistan Vegans is overigens verwijderd.) ErikvanB (overleg) 28 apr 2019 17:55 (CEST)
Dat was nog voordat de inhoud verplaatst werd naar de GP. Een GP is hiervoor niet bedoeld trouwens, WP:G: het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om informatie die helemaal niets met Wikipedia te doen heeft, behalve een kleine introductie van jezelf, op je gebruikerspagina te zetten. dit kan nu dus nuweg zelfs. Nominatie heb ik daarom doorgehaald. Arch (Overleg) 28 apr 2019 18:04 (CEST)

Hoi, ik zag dat dit verplaatst was naar de eigen gebruikersnaamruimte en had daarom de link hierboven aangepast. Het is geen nuweg omdat je een artikel mag schrijven in de eigen gebruikersnaamruimte. Echter ook in de eigen gebruikersnaamruimte is het niet de bedoeling een NE artikel te plaatsen. Ik stel daarom voor deze nominatie aan te houden, en te oordelen of dit E is of NE. Mvg, Taketa (overleg) 28 apr 2019 19:20 (CEST)

Hoi Takata, ivm het verzoek van de plaatser die specifiek "kladblok" noemde, had ik over het hoofd gezien dat het in gebruikersnaamruimte geplaatst is. Met betrekking op dergelijke inhoud in de gebruikersnaamruimte weet ik uit ervaring dat zoiets over het algemeen geen probleem is. Ik zie er echter geen probleem in om de nominatie te heropenen. Bedankt voor de terugkoppeling, MVG Arch (Overleg) 28 apr 2019 19:26 (CEST)
Het is wel gebruikelijk om een gebruiker in zijn eigen naamruimte wat meer ruimte te geven. Zaken die echt niet op Wikipedia thuishoren moeten wel weg (zoals bijv. reclame), maar een artikel waarvan de encyclopediteit discutabel is, kan in een kladblok wel wat langer blijven staan dan in de hoofdnaamruimte. Edoderoo (overleg) 28 apr 2019 22:38 (CEST)
Maarre, ik heb vorig jaar betogen leren schrijven, maar ik lees hier echt geen betoog in. Of je het een interessant artikel vindt moet je helemaal zelf weten, en of "Koerdische zaken" wel op de Nederlandstalige wiki mogen moeten we dan maar beslissen, maar wat hier dan niet neutraal aan is, ontgaat mij nogal. Of je moet op voorhand jeuk krijgen van veganisten, maar wie is dan niet neutraal? Edoderoo (overleg) 29 apr 2019 07:21 (CEST)
Je zou beter geen dingen speculeren over "Koerdische zaken" of "jeuk krijgen van veganisten", dat siert je niet. Ik kan je nog een cursus "diplomatiek leren schrijven" aanbevelen. Arch (Overleg) 29 apr 2019 09:00 (CEST)

Dulwich Hamlet FCBewerken

WIU – Te mager om te kunnen blijven, zal uitgebreid moeten worden, opmaak, bronnen enz. Arch (Overleg) 28 apr 2019 16:50 (CEST)

beginnetje van gemaakt. Werk ik nog wel een keer verder uit. - Agora (overleg) 11 mei 2019 23:08 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Voldoende verbeterd. MatthijsWiki (overleg) 13 jun 2019 21:54 (CEST)

Toegevoegd 30/04; af te handelen vanaf 14/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Hailey BaldwinBewerken

Wiu/(machine)vertaling. Dit is wiu2 ('mee bezig'), maar aangezien dit al gemarkeerd en dus goedgekeurd is, nomineer ik het. Moet toch binnen twee weken te doen zijn, want de auteur is al aardig op weg. Ik geef als voorbeeld van te verbeteren zaken in de tekst: de intro, HTML-cursieftags, "modelleringsbureau" en "modelleringsagentschap", "gefotografeerd voor Love magazine", "schoot een redactioneel", "wandelen voor Elie Saab" (?), "op de leeftijd van 9" (=at the age of 9), "verscheen ze als liefdesbelang" enz. ErikvanB (overleg) 30 apr 2019 02:58 (CEST)

Ik ben een voorstander van bronnen, maar 74 nootvermeldingen is misschien ook wel weer overdreven zeg. Ik gebruik altijd de ouderwetse editor, en zie door de bronvermeldingen gewoon de tekst niet meer terug. Dat nodigt niet echt uit tot het aanbrengen van verbeteringen. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2019 08:06 (CEST)
Oh, nu zijn er bronnen, en is het weer niet goed. Edoderoo (overleg) 30 apr 2019 12:29 (CEST)
Is inderdaad lastig in de bron te bewerken, wat ik ook doe. Maar wat me vooral een beetje tegenstaat is dat vaak (zoals hier) een hele reeks bronnen wordt overgenomen zonder er ook maar eentje zelf geraadpleegd te hebben. De voetnoten zijn ook allemaal in het Engels. ErikvanB (overleg) 30 apr 2019 12:51 (CEST)
Ik heb het iets opgeschoond, want veel voetnoten waren in feite primair gebruikt (m.n. voorpagina's waar ze op afgebeeld staat). Encycloon (overleg) 30 apr 2019 21:17 (CEST)

ReevediepbrugBewerken

Geen bronnen, de helft gaat niet over de brug maar over 'de omgeving', relevantie onduidelijk, taalfouten, onduidelijke links, kortom, een rommeltje Edoderoo (overleg) 30 apr 2019 12:26 (CEST)

Beste Edo: Wat maakt de Reevediepbrug (een rivierbrug) minder relevant dan bijvoorbeeld de Eilandbrug (Kampen), Ramspolbrug, Tacitusbrug, Maasbrug Ravenstein of Rijnbrug bij Heteren. Al deze bruggen liggen aan de Rijksweg 50. De belangrijkste Autosnelweg / Autoweg van Nederland, als het om de Noord-Zuidverbinding gaat van het land? Daarnaast is de Rijnbrug bij Heteren net zo summier beschreven, moeten we die pagina dan ook maar op een beoordelingspagina plaatsen? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Reiziger82 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.   Tegen verwijderen
Edo schrijft niet dat de brug niet relevant is, hij schrijft dat de relevantie onduidelijk is. M.a.w. die zal uit de inhoud moeten blijken. Ieder artikel wordt op de eigen merites beoordeeld, ik ben het eens met de motivatie van Edo. Ik zou daarbij nog willen adviseren bronnen toe te voegen. Zie Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel. Arch (Overleg) 30 apr 2019 13:16 (CEST)

Dit artikel lijkt mij voldoende aangepast om van de beoordelingslijst af te halen.   Tegen verwijderenReiziger82 (overleg) 5 mei 2019 20:42 (CEST)

Normaal gesproken beoordeeld een moderator zoiets, maar de oorspronkelijk nominator mag het ook van de lijst halen. Omdat het artikel inderdaad flinks is verbeterd, en er geen discussie over het artikel is, haal ik het inderdaad zelf van de lijst. Edoderoo (overleg) 7 mei 2019 07:08 (CEST)

Masako YoshidaBewerken

Weg – Relevantie blijkt niet uit betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben. Ook in strijd met WP:BLP, Als het slechts ergens in een tijdschrift of database gevonden kan worden hoort privé-informatie niet op Wikipedia thuis. Verder vanwege één gebeurtenis in 'het nieuws'. Encycloon (overleg) 30 apr 2019 12:39 (CEST)

Hoe lukt het iemand 50 lemma's per dag aan te maken, vraag ik me af. Is het dan niet gewoon een database overnemen zonder acht te slaan op relevantie? Zijn ze allemaal uit de hoogste regionen van het voetbal? ErikvanB (overleg) 30 apr 2019 13:00 (CEST)
Ik denk dat jullie een verkeerd beeld van relevantie hebben. Edoderoo (overleg) 30 apr 2019 13:12 (CEST)
Dat denk ik ook vaak genoeg van anderen...
Maar kun jij dan met verwijzing naar al dan niet officiële richtlijnen aangeven waarom dit onderwerp relevant zou zijn voor Wikipedia en waarom we BLP zouden moeten negeren? Of vind je het onderwerp ook niet relevant maar dan op basis van andere argumenten? Encycloon (overleg) 30 apr 2019 13:37 (CEST)
Spelers van een nationaal elftal is voor mij hoogste niveau en dus relevant. Bovendien vind ik dat jullie te hoog van de toren blazen, en zelf nooit nieuwe artikelen schrijven, maar wel anderen continue de maat nemen. Ervaringsdeskundige zijn jullie daarmee niet, en het goede voorbeeld kun je per definitie niet meer geven. Je laatste nieuwe artikel was een russisch museum, gebaseerd op ... de website van het museum zelf. Edoderoo (overleg) 30 apr 2019 15:25 (CEST)
Ik neem hier artikelen de maat, daar lijkt me niets vreemds aan aangezien het hier een beoordelingslijst van genomineerde pagina's is en er ook geen eisen zijn voor nominatoren. Verder vroeg ik naar al dan niet officiële richtlijnen die ondersteunen dat dit onderwerp relevant is en dat we BLP mogen negeren. Met 'voor mij relevant' of een ad hominem overtuig je me niet. (Daarbij: als ik meer zou schrijven - waar ik geenszins verplicht toe ben - blijft er nog meer moderatorwerk liggen.) O, en relevantie van een onderwerp op basis van beschikbaarheid van bronnen is iets anders dan daadwerkelijk gebruikte bronnen - maar volgens mij is dat al weleens eerder gezegd. Encycloon (overleg) 30 apr 2019 16:02 (CEST)
  Tegen verwijderen Sinds wanneer speelt de voetbalbond onder een hoedje met een voetballer? De bond is hier voor het genoemde feit dat de speler in het nationale elftal speelde een onafhankelijke bron. Het feit dat hij bij de nationale elf speelde, maakt hem relevant. Deze discussie is trouwens ook een herhaling van zetten, zie hier. Ymnes (overleg) 4 mei 2019 08:56 (CEST)
'Bond is voor dit feit een onafhankelijke bron' - een database/gegevensoverzicht van een werkgever is geen betrouwbare, onafhankelijke bron die het onderwerp beschreven heeft. Onafhankelijkheid gaat verder dan 'onder één hoedje spelen'. Algemeen gesteld: dat een werkgever gegevens bijhoudt over eigen werknemers geeft geen encyclopedische relevantie aan.
'Het feit dat [z]ij bij de nationale elf speelde, maakt [haar] relevant' - Daar ben ik het niet mee eens. Ten eerste hangt relevantie niet af van prestaties van het onderwerp, maar van bronnen die prestaties van het onderwerp en het onderwerp zelf beschreven hebben. Ten tweede zijn we een neutrale encyclopedie die niet zelf bepaalt dat een persoon 'belangrijk' genoeg is om een encyclopedisch artikel te krijgen en daarom encyclopedisch relevant is (zie ook de helaas nog steeds niet-officiële richtlijn WP:REL). Daarvoor dient naar de beschikbaarheid van betrouwbare, onafhankelijke bronnen gekeken te worden (allebei de eigenschappen, niet een van beide).
'herhaling van zetten' - Die discussie ging primair over de taal van de bronnen, niet over relevantie van de onderwerpen. Daar heeft de afhandelende moderator ook niet naar gekeken. De taal staat hier uitdrukkelijk niet ter discussie.
Verder heb ik nog steeds geen antwoord op de vraag waarom we hier WP:BLP zouden mogen negeren en welke richtlijnen ondersteunen dat we in feite zelf mogen bepalen dat een voetballer relevant is. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 10:12 (CEST)
Nogmaals: iemand die meer dan een minuut in het nationale elftal heeft gespeeld is E. Dat dit voor deze en onderstaande speler geldt kan gerust met een bewering van de nationale voetbalbond worden bevestigd. Dat de bond de "werkgever" is vind ik er met zijn kop bijgehaald. Ymnes (overleg) 4 mei 2019 10:47 (CEST)
Dan nogmaals: door welke al dan niet officiële richtlijnen wordt ondersteund dat iemand die meer dan een minuut in het nationale elftal heeft gespeeld encyclopedisch relevant is en waarom mag WP:BLP worden genegeerd? Dat de bond betrokken is als 'werkgevende partij' lijkt me vrij duidelijk eerlijk gezegd. Maar ik hoor graag waarom jij dat niet zo ziet. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 11:07 (CEST)
Het is een bekende regel dat een speler na een minuut meespelen met de nationale elf E is, maar het is blijkbaar voor jou onbekend. Verder hoef ik hier niet het laatste woord te hebben. Ik heb mijn dime hier gegeven. Ymnes (overleg) 4 mei 2019 11:18 (CEST)
Dat criterium staat in de RPO genoemd inderdaad. Echter meldt de RPO ook:
Bovenaan de pagina: Als er geen betrouwbare bronnen bestaan, van de hand van derden, dan mag een artikel sowieso niet, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is. "Van de hand van derden" houdt in dat informatie van de persoon zelf, van de betrokken organisatie, en van personen die behoren bij die organisatie niet meetellen bij het bepalen van relevantie, dus bij een film telt het materiaal van de makers van de film of enige bij de film betrokken persoon niet mee bij de vraag of die film relevant is, en bij een voetballer telt het materiaal van de club waarvoor hij speelt niet mee. In het algemeen zijn meerdere onafhankelijke bronnen nodig om een vraag naar relevantie te beantwoorden.
En verder: Een artikel dat wel voldoet aan onderstaande criteria kan evengoed verwijderd worden (of voor verwijdering worden voorgedragen) indien het op grond van andere richtlijnen/regels (of naar de mening van de gemeenschap) niet op Wikipedia past.
Ik concludeer daarom dat die 'regel' - het is geen regel maar een handreiking - geen steun vindt in al dan niet officiële richtlijnen en daarom geen reden is om het artikel te behouden. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 11:32 (CEST)
Waar staat die regel dan? Thieu1972 (overleg) 4 mei 2019 11:35 (CEST)
Je hebt ook nog zoiets af verifieerbaarheid. Ik vraag me werkelijk af waar je hier tegen strijdt... Tegen een kloppend, verifieerbaar artikel nota bene. Waar ben je dan mee bezig. Ymnes (overleg) 4 mei 2019 11:37 (CEST)
Voor zover ik weet ben ik bezig met het volgen van richtlijnen (en niet slechts die ene van verifieerbaarheid). Als je kunt aantonen dat die iets anders onderbouwen dan wat ik hierboven beargumenteerd heb hoor ik het graag. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 12:09 (CEST)
  Voor verwijderen Dat er onderlinge afspraken zijn gemaakt over de EW voetballers staat uiteraard volkomen los van overige richtlijnen met name de gebruiksvoorwaarden, die evengoed van toepassing blijven op het punt van verifieerbaarheid. Er staat beschreven dat bijdragen moeten zijn gebaseerd op controleerbare feiten en/of bronnen. BLP beschrijft specifiek: " Als het slechts ergens in een tijdschrift of database gevonden kan worden, dan niet. " Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen (als er geen betrouwbare bronnen over een onderwerp zijn dan mag het niet in Wikipedia behandeld worden, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is). De onderling toegekende EW staat daar dus geheel los van. Wat maakt deze voetballer nu relevanter dan bijvoorbeeld Demira van der Zeeuw dat genadeloos werd afgeserveerd? Hoe leg je dat uit aan de miljoen fans die tevergeefs hun "YouTube helden" zoeken, maar wel een artikel zoals dit kunnen treffen? Arch (Overleg) 4 mei 2019 11:44 (CEST)
We zijn (terecht) kritisch over youtubers en jeugdige acteurs. Maar het is wel wrang dat er voor iemand die in een nationaal elftal een paar minuten achter een bal heeft aangehold, geen enkel relevantiecriterium meer geldt behalve die paar minuutjes. Ben nog steeds nieuwsgierig waar die (kennelijk bindende) regel m.b.t. voetballers dan staat vermeld. Thieu1972 (overleg) 4 mei 2019 13:04 (CEST)
  Voor verwijderen Per Arch en Thieu. Koos van den beukel (overleg) 9 mei 2019 11:42 (CEST)
  Opmerking Een uitweiding over 'de zwaarste Japanse nederlaag ooit' en deze bron (overzichtje van uitslag en opstellingen) zijn niet voldoende om relevantie van de persoon aan te tonen. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 12:33 (CEST)
Yes, it is my mistake. Gonta-Kun (overleg) 4 mei 2019 12:47 (CEST)
I see you replaced it, but still it is no reliable and (not "or") independent source that describes the person on an in-depth level. Just a trivial mention is not sufficient to show the notability of the subject. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 12:52 (CEST)
Zegt de persoon die zelf een artikel over een museum schrijft, aan de hand van enkel de website van het museum als bron. Geef eens het goede voorbeeld, in plaats van de lat voor anderen continue hoger te leggen dan voor jezelf. Edoderoo (overleg) 4 mei 2019 13:56 (CEST)
Kom op Edo, laat je niet zo kennen. Om even in "vaktermen" te blijven, wel op de bal blijven spelen. Arch (Overleg) 4 mei 2019 14:01 (CEST)
Ik denk dat Edo bedoelt dat hier spijkers op laag water gezocht worden. We moeten toch echt een beetje toleranter worden, want de voetbalster is E en het artikel is juist. Hier gaat niets mis. Daarbij zijn de regels bedacht om te zorgen dat er geen onzin in artikelen terecht komt en het onderwerp E is. Dat is in dit geval allemaal dik in orde. Ik vind het ook niet goed om zulke artikelen de maat te nemen. Gewoon laten staan. Wikipedia is een naslagwerk en daar voldoet het artikel prima aan. Ymnes (overleg) 4 mei 2019 14:17 (CEST)
Ik mis nog steeds een nadere onderbouwing waarom de voetbalster E is en dat WP:BLP genegeerd mag worden. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 14:35 (CEST)
Hoewel die ad hominem voor deze discussie natuurlijk geen enkele waarde heeft, volg ik je advies en heb ik het bewuste artikel ter beoordeling voorgelegd. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 14:35 (CEST)
Beste Encycloon, je beide reacties van 14:35 zijn wederom spijkers op laag water zoeken. Dit signaal geef onder meer ik af omdat ik dat hinderlijk vind. Natuurlijk hoeft jou artikel niet weg, maar ook dit sport artikel niet en hoeven we niet alles de maat te nemen. Dát is de boodschap, en niet om erop door te gaan. Ymnes (overleg) 4 mei 2019 14:46 (CEST)
Beste Ymnes, ik meen hierboven voldoende uitgelegd te hebben waarom dit artikel wel verwijderd dient te worden, zie daarbij ook de reacties van Thieu1972 en D'Arch.
Het door mij elders genomineerde artikel is in zijn geheel niet op betrouwbare, onafhankelijke bronnen gebaseerd dus ik zou er geen enkel probleem mee hebben als wordt beoordeeld dat dit verwijderd dient te worden (hoewel een {{Twijfel}}-sjabloon wellicht ook kan volstaan).
Als je mijn nominatie-argumenten hinderlijk vindt, kun je beter een poging doen om consensus te krijgen over het aanpassen van de richtlijnen dan mij beschuldigen van het zoeken van spijkers op laag water. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 14:55 (CEST)
  Opmerking Kan de informatie niet beter opgenomen worden in een lijst. bv. een lijst met interlands en opstellingen en/of een lijst van internationals zoals er wel meer zijn? Als er wat meer te vertellen valt dan kan er natuurlijk ook nog een biografie geschreven worden. Cattivi (overleg) 4 mei 2019 15:22 (CEST)
Zoiets bedoel je? Ja, daar zou ik op zich minder problemen mee hebben. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 15:56 (CEST)
Het is bizar om de Japanse voetbalbond in dit geval een onbetrouwbare bron te noemen. Dat slaat werkelijke nergens op, ook niet wanneer de regels zeggen dat een database niet als bron gebruikt mag worden. Daarom omschreef ik het terecht als spijkers op laag water zoeken. Ymnes (overleg) 4 mei 2019 16:07 (CEST)
Ik zeg ook niet dat de database een onbetrouwbare bron is, ik zeg dat de database geen betrouwbare én - niet 'of' - onafhankelijke bron is die het onderwerp beschreven heeft. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 16:10 (CEST)
  Opmerking Er zit een dwaling in deze discussie. Het klopt namelijk dat een database niet kan dienen om de E-waarde te bepalen. Maar die wordt bepaalt door onze regels: het gaat om een voetbalster die voor het nationale elftal heeft gespeeld. Vervolgens moet er een betrouwbare bron zijn, en dat is deze database. Je zou er nog een probleem mee kunnen hebben dat de database van de voetbalbond is, maar je zou ook kunnen zeggen dat de regels bedoeld zijn voor twijfelgevallen, waar het hier niet om gaat. Hier kan het gezonde verstand prima beoordelen dat er niets aan de inhoud van het artikel mankeert. De schrijver heeft trouwens nog een extra bron in dit artikel gezet (en ook in het onderstaande). Ymnes (overleg) 4 mei 2019 17:29 (CEST)
Nadere onderbouwing is nog steeds welkom met betrekking tot je punten dat het een regel is dat voetballers (m/v) met minstens één speelminuut in de nationale elf automatisch relevant zijn (daarmee de strekking van WP:RPO en WP:REL negerend); dat WP:BLP kennelijk genegeerd mag worden en dat het een dwaling is om het accent op betrouwbare, onafhankelijke het onderwerp beschrijvende bronnen te leggen. Over die toegevoegde bron heb ik hierboven al wat gezegd. Encycloon (overleg) 4 mei 2019 17:45 (CEST)
@Agora: jij kent de regels omtrent voetballers het beste en veel moderatoren (maar blijkbaar niet alle) kennen deze ook. Een minuut in de eredivisie is bijvoorbeeld ook E en dan is het dat ook in het nationale elftal (een nog hoger niveau). Zou jij daarover duidelijkheid over willen scheppen hier? Alvast bedankt! Ymnes (overleg) 4 mei 2019 18:20 (CEST)
Ik zou nu toch wel eens graag willen weten waar die regel staat. En ik hoop dan dat er voor meer onderwerpen dergelijke glasheldere regels zijn: zou de discussies op TBP een heel stuk eenvoudiger maken. Thieu1972 (overleg) 4 mei 2019 22:06 (CEST)
Ik houd me in principe nooit met voetbal bezig, maar zelfs ik kon dit vinden: Wikipedia:Opinielokaal/Relevantie voetballers II. "Een wedstrijd" hoeft geen hele wedstrijd te zijn, dat is door de jaren heen wel uit discussies op dit soort pagina's gebleken, en ja!, ook heel veel over gezeurd. Ymnes (overleg) 5 mei 2019 09:17 (CEST)
Dat ging over Op Wikipedia:Relevantie per onderwerp dient de tekst dat voetballers [relevant zijn] die minimaal een officiële wedstrijd op het hoogste niveau hebben gespeeld voor een voetbalclub uit het betaald voetbal te worden vervangen door: voetballers die minimaal vijf wedstrijden hebben gespeeld voor een voetbalclub uit de hoogste divisie van hun land
Zoals hierboven uitgewerkt zijn m.i. bij WP:RPO de inleidende alinea's essentieel. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 11:05 (CEST)
Je hoeft niet te herhalen wat je al zei en te citeren waar ik naar linkte. BLP is trouwens onzin als je de sportprestaties van een topvoetballer in een artikel beschrijft. Die regel wordt helemaal niet overtreden. De dwaling die ik hierboven onder "Opmerking" noem zit er mede in omdat je je baseert op WP:RPO die nooit aangenomen is door de gemeenschap: dat is geen geaccepteerde richtlijn. WP:REL ook niet trouwens, maar die legt brongebruik wel heel duidelijk in verband met het aantonen van de E-waarde. De bronnen in dit artikel zijn niet meer voor het aantonen van de E-waarde bedoeld, omdat de gemeenschap zich over de E-waarde van voetballers heeft uitgesproken.
De vragen die gelden voor dit en het onderstaande artikel, zijn 1) is de persoon E en 2) is het artikel gebaseerd op betrouwbare bronnen. 1) De gemeenschap stemde met een grote meerderheid voor de opname van voetballers die een wedstrijd op het hoogste niveau hebben gespeeld. De voetbalsters waar het hier om gaat spelen op een nog hoger niveau, namelijk in het nationale elftal van hun land. Deze voetbalsters zijn daarom E. 2) De bronnen in het artikel ondersteunen de genoemde feiten. Het gaat hier om een database (voetbalbond, maar voor dit doel onomstreden) en een voetbaldagboek (Tokidoki Nikki lijkt me een onafhankelijke bron). Maar ook daar hebben we precedenten voor, want we hebben (mijn inschatting) ongeveer een miljoen bot-artikelen over reptielen, insecten, plaatsen, parochies, enz. die allemaal gebaseerd zijn op een databasevermelding. Ook daar geldt: 1) het artikel is E, 2) de database is een betrouwbare bron. Deze artikelen over deze twee Japanse voetbalsters zijn goed voor Wikipedia en kunnen gewoon behouden blijven voor Wikipedia. Graag zelfs, want dan ontstaan er ook geen gaten in de kennis over Japans voetbal. Want Wikipedia wordt door erg veel mensen gebruikt als naslagwerk, maar dan moeten de gegevens er natuurlijk wel in staan. Ymnes (overleg) 5 mei 2019 18:25 (CEST)
BLP is hier van toepassing op de in het artikel vermelde geboortedatum en het 'wegens één gebeurtenis in het nieuws' gekomen zijn.
Ik citeerde de stelling van die peiling (ook een peiling is overigens niet bindend) omdat die ging over het vervangen van dat zinnetje op WP:RPO. Dan moet je de rest van RPO er ook bij lezen lijkt me. Verder: de gemeenschap stemde niet voor die opname als automatisch relevantiebiedend criterium, maar tegen vervanging van die handreiking (hier zie ik ook een interessante discussie). Dat is niet hetzelfde. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 18:49 (CEST) Latere aanvulling: die geboortedatum wordt hier niet genoemd, ik was in de war met de nominatie hieronder. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 13:29 (CEST)
Ik hou erover op, want mijn argumenten zijn wel degelijk erg sterk. Ymnes (overleg) 5 mei 2019 18:55 (CEST)
De uitslag van Wikipedia:Opinielokaal/Relevantie voetballers II was destijds dat er niets zou worden gewijzigd aan de regel [...] minimaal een officiële wedstrijd op het hoogste niveau hebben gespeeld voor een voetbalclub uit het betaald voetbal . Deze voetbalster voldoet zo te zien net aan het voornoemde criterium. Dus hoe ondermaats dit artikel verder dan misschien ook is, volgens de huidige normen moet het in principe gewoon worden behouden. Er zijn overigens ook al veel interwiki's.
Dat intussen iemand als Demira van der Zeeuw, die onder het huidige lezerspubliek ongetwijfeld veel en veel meer bekendheid heeft dan deze voetbalster van veertig jaar geleden (ze is net nu weer eventjes in het nieuws), nog altijd (of beter: opnieuw) geen eigen artikel heeft, tja, dat is nu eenmaal een rechtstreeks gevolg van de uiteenlopende maatstaven die men hier hanteert (voetbal is voor velen veel belangrijker dan vloggen of bijv. wetenschap). De Wikischim (overleg) 5 mei 2019 19:13 (CEST)
Dat zie ik toch anders. De peilingcoördinator concludeerde: Uit deze peiling blijkt derhalve dat een tamelijk ruime meerderheid niet voelt voor het aanpassen van de tekst die vigeert op Wikipedia:Relevantie per onderwerp. Zoals reeds eerder in deze discussie besproken geeft RPO een aantal handreikingen terwijl m.i. in de inleidende alinea's - met name hier - verduidelijkt wordt waar het in beginsel om gaat. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 19:22 (CEST)
Inderdaad, de inleiding heeft het over betrouwbare bronnen. Is in dit geval de eigen website van de Japan Football Association niet betrouwbaar genoeg? (Die staat er nu gewoon al als bron bij, voor alle duidelijkheid.) Sorry, ik kan je meestal wel heel goed volgen, maar nu eigenlijk even niet. De Wikischim (overleg) 5 mei 2019 19:53 (CEST)
Zie in deze alinea het deel over 'van de hand van derden'. (Het gaat me bij deze bron dus niet om betrouwbaarheid, maar om onafhankelijkheid. Ik vergeleek het eerder in deze discussie met het personeelsbestand van iemands werkgever; dat is ook geen geschikte bron om een volwaardig encyclopedisch artikel op te kunnen baseren.) Encycloon (overleg) 5 mei 2019 20:03 (CEST)
Die onafhankelijkheid is hier te ver gezocht Encycloon. Hier sla je echt een beetje door. Wat voor binding heeft de voetbalbond nou met spelers of nou lid 879.557 of lid 557.879 opgesteld wordt in het nationale elftal. Er zijn echt bronnen die onafhankelijker tot het onderwerp lijken en dat niet zijn. Zoals een wetenschapper marinebiologie die begaan is met milieuverontreiniging. Die Japanse bond is hier onafhankelijk genoeg om (vooral voor dit soort feiten) als bron te gebruiken. Ymnes (overleg) 5 mei 2019 21:01 (CEST)
Per Ymnes, je moet bij het selecteren van bronnen immers ergens beginnen en je kunt dan niet tot in het oneindige kieskeurig zijn en bronnen maar blijven afwijzen. Verder is er nu eenmaal ooit eens afgesproken dat elke voetballer die minimaal één wedstrijd in het betaald voetbal op nationaal niveau heeft gespeeld, E-waardig genoeg is. Op grond van dat criterium hoort de E-waarde van voetballers dus – heel simpel – ook altijd te worden beoordeeld (hoezeer die voetballer zelf misschien ook intussen in de vergetelheid is geraakt). Voilà, c'est tout. De Wikischim (overleg) 5 mei 2019 21:26 (CEST)
Ik zie die peiling nog steeds niet als bewijs dat elke voetballer die minimaal één wedstrijd in het betaald voetbal op nationaal niveau heeft gespeeld, automatisch E-waardig genoeg is als er een betrouwbare, maar niet-onafhankelijke database beschikbaar is - die het onderwerp overigens ook niet bepaald diepgaand beschrijft. Wat mij betreft geldt nog steeds: 'Een onderwerp (...) is niet relevant voor Wikipedia wanneer (behalve belanghebbenden of direct betrokkenen) niemand het de moeite waard heeft gevonden om het te beschrijven.' (En ja, ook dat is nooit in een stemming bekrachtigd.) Encycloon (overleg) 5 mei 2019 21:40 (CEST)
Of het nou een peiling of stemming heet, de gemeenschap gaf door de grote meerderheid een duidelijk antwoord; ook al denk jijzelf daar fundamenteel anders over. Ook als je zelf als moderator een keer voor zulke keuzes komt te staan, zul je je door duidelijke signalen uit de wiki-gemeenschap moeten laten leiden. Ze zijn ook individueel hier voorbij gekomen, maar ik zag niet dat je er iets mee deed (je pikte alleen de dingen uit antwoorden, waar je iets mee wilde doen). Zo extreem als jij de regels volgt, zijn ze nooit bedoeld geweest. 'Vrij' in 'vrije encyclopedie' is nooit alleen als gratis bedoeld (vraag niet om linken, want dan heb je mijn boodschap niet geprobeerd te begrijpen) Ymnes (overleg) 5 mei 2019 22:06 (CEST)
Met welke signalen heb ik niets gedaan dan? Misschien de mening heeft in de nationale elf gespeeld en daarom vind ik het onderwerp relevant, maar gezien ons neutrale standpunt is die en die gebruiker vindt het onderwerp relevant op zichzelf nooit voldoende reden om een artikel te behouden (daarom is TBP ook geen stempagina). Overigens zie ik ook signalen dat deze 'regel' niet als vanzelfsprekend gezien wordt en een voorstel om dit in een lijstartikel te verwerken.
Zoals gezegd: zo duidelijk vind ik het niet (die peiling noemde overigens ook niet het spelen van een oefenwedstrijd in het nationale elftal). Misschien kun je een peiling/stemming opzetten met de stelling Voetballers die minimaal een officiële wedstrijd op het hoogste niveau hebben gespeeld voor een voetbalclub uit het betaald voetbal of minstens een oefenwedstrijd of officiële wedstrijd in het nationaal elftal zijn altijd relevant, ook wanneer (behalve belanghebbenden of direct betrokkenen) niemand het de moeite waard heeft gevonden om het onderwerp te beschrijven.'? Encycloon (overleg) 5 mei 2019 22:36 (CEST)
Even samengevat: er is een criterium in een niet-geldende richtlijn, en er is een keer een niet-bindende peiling geweest over dat criterium in de niet-geldende richtlijn, en in die niet-bindende peiling is de wens uitgesproken om dat criterium in de niet-geldende richtlijn te behouden. En daarom is dat criterium nu een bindende regel. Zoiets? Thieu1972 (overleg) 6 mei 2019 18:19 (CEST)
Die redenering komt ook wat krom over. Is overigens een vriendschappelijke wedstrijd hetzelfde als een oefeninterland? Volgens WP:REL telt dat dan niet mee. Omdat het op een voorstelpagina staat, doe ik daar nog even geen beroep op. Koos van den beukel (overleg) 9 mei 2019 12:03 (CEST)
@Ymnes: volgens mij hadden we Wikipedia:Opinielokaal/Relevantie voetballers, Wikipedia:Opinielokaal/Relevantie voetballers II en in formeel nog Wikipedia:De_kroeg/Archief/20150426#Korte_informatieronde_met_betrekking_tot_de_relevantie_van_voetballers naast WP:REL per onderwerp. Maar eigenlijk is dat altijd gericht geweest op clubvoetbal omdat daar de meeste onduidelijkheid en twijfel over was. Senioren interlands hebben eigenlijk nooit ter discussie gestaan omdat dat altijd onder hoogste niveau viel, mijns inziens ook terecht. Overigens is dit zo te zien een reïncarnatie van Japan Football van een paar jaar geleden, deze serie is wel duidelijk een stuk beter qua oplappen. - Agora (overleg) 13 mei 2019 15:48 (CEST)
Ik vond hier nog een recentere (maar zeker niet minder langdradige) Kroegdiscussie trouwens. Encycloon (overleg) 13 mei 2019 16:18 (CEST)
Er zijn wel erg veel overleggen en peilingen geweest waaruit de algemene mening van de gemeenschap naar voren komt. Dat mensen zich dan in juridische bochten wringen om die naast zich neer te kunnen leggen, vind ik niet passen bij de werking van Wikipedia. Net als in het recht de geest van de wet belangrijk is, is de mening van de gemeenschap belangrijk bij de beoordeling van de E-waarde van dit soort artikelen. Die staat bij deze twee voetbalsters buiten kijf, evenals de gebruikte bronnen. Dat er wat oppositie tegen is, is evenveel waard als de tegenstemmen die toen gemaakt zijn tijdens die peilingen. Ymnes (overleg) 13 mei 2019 18:38 (CEST)
De 'algemene mening' - voor zover die al en nog steeds bestaat: in de recentste Kroegdiscussie zie ik vooral veel oppositie - is geen reden de richtlijnen te kunnen negeren. Niet voor niets is TBP geen stempagina. Het lijkt me nog steeds in strijd met WP:NPOV dat we vanwege 'een algemene mening' zelf zouden mogen bepalen dat iemand blijkbaar goed genoeg gepresteerd heeft om encyclopedisch relevant te zijn, ook al kun je er geen volwaardig artikel over schrijven omdat onafhankelijke, betrouwbare bronnen niet beschikbaar zijn (tot nu toe niet bewezen tenminste) en is de inhoud per saldo een woordenboekdefinitie (Masako Yoshida (吉田 雅子, Yoshida Masako) is een voormalig Japans voetbalster die in 1981 een vriendschappelijke interland gespeeld heeft). Encycloon (overleg) 14 mei 2019 13:29 (CEST)

Tomoko OharaBewerken

Weg – Zie bovenstaande nominatie. Encycloon (overleg) 30 apr 2019 12:41 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

De testBewerken

WIU – Slechts een losse verhaallijn, kan uitbreiding, opmaak en bronnen gebruiken indien relevant. Arch (Overleg) 30 apr 2019 14:44 (CEST)

  Voor verwijderen De context ontbreekt. Het lijkt beter om een artikel over de auteur, Joelle Charbonneau, te beginnen, zoals op de Franstalige wiki. De test is immers onderdeel van een trilogie, dat wel haar bekendste werk is. Ppvanderlee (overleg) 1 mei 2019 18:27 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per nominator. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 22:16 (CEST)

Bosmans nvBewerken

NE – Twijfel aan de relevantie, ondanks het vermeende 100 jaar bestaan. Bronnen ontbreken, evenals encyclopedische kennis. Kan naast opmaak enige uitbreiding en bronnen gebruiken om die relevantie aan te tonen. Arch (Overleg) 30 apr 2019 14:47 (CEST)

  Voor verwijderen De NV bestaat pas sinds 1999. [2] Op de site van het bedrijf wordt wel gesproken over een voorloper uit 1906, maar verder lijken er geen relevante online (nieuws)bronnen te bestaan. Ppvanderlee (overleg) 1 mei 2019 18:44 (CEST)
  •   Voor verwijderen op deze manier geen zin. Er is een website maar die vermeldt alleen de oorsprong. Geen bruikbare bronnen gevonden om enige relevantie te kunnen aantonen. Neeroppie (overleg) 2 mei 2019 18:54 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrwoubare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 22:16 (CEST)

Broodje zalmBewerken

NE - te mager voor een beginnetje, geen bronnen Hanhil (overleg) 30 apr 2019 17:43 (CEST)

Gek genoeg ontbreekt de vermelding van zalm als het beleg. Overigens is dit artikel geen waardevolle aanvulling voor een encyclopedie, lijkt me. Of zouden er interessante wetenswaardigheden over een broodje zalm te vertellen zijn? Dat blijkt dan in ieder geval niet uit het huidige artikel. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2019 19:11 (CEST)
Voor de aanmaker: als het zoiets kan worden als het artikel Tuna fish sandwich zou dat mooi zijn. Hanhil (overleg) 30 apr 2019 19:28 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per nominator, afgezien van een toegevoegde afbeelding is er in de tussentijd niets aan gedaan. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 22:16 (CEST)

LichtzwaardvechtenBewerken

wiu - bronnen ontbreken, de tekst spreekt de lezer direct aan. Hanhil (overleg) 30 apr 2019 18:57 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Wikipedia is geen handleiding, niet encyclopedisch geschreven. Voor een uitspraak als 'door het verschil van wapen zijn meer mensen er in geïnteresseerd' vraag ik me ook af of dit verifieerbaar is. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 22:16 (CEST)

Koos Wessels BoerBewerken

Weg – Verifieerbaarheid in bronnen benodigd per WP:BLP (heb ik zelf niet gevonden, behalve deze en deze die de inhoud zeker niet volledig dekken). Gelinkte bronnen zijn ook de enige die ik gevonden heb - hoeveel gezag ik hier aan moet hechten? Relevantie zou dus ook verder aangetoond mogen worden middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen. Encycloon (overleg) 30 apr 2019 21:04 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Per hier gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 13 jun 2019 22:40 (CEST)

Isabel SchinkelBewerken

WIU-?privacy? - Er is een IMDb pagina over Isabel Schinkel, maar dit artikel is te mager. Ook al één keer leeggehaald door een deze gebruiker: Gebruiker:Isabelschinkel. Zou deze gebruiker echt Isabel Schinkel zijn die geen Wikipedia-pagina wilt? Of is het een sokpop? Moeilijk dit, moeilijk.... Wikidrinker overleg 30 apr 2019 22:12 (CEST)

Het enige dat ik vind, is een deelname aan een docu uit 2009, en een Youtube-kanaal met 2 abonnees (als het al dezelfde dame betreft natuurlijk). Ik zie geen enkele EW. Thieu1972 (overleg) 30 apr 2019 22:15 (CEST)
Een IMDb-pagina over jezelf aanmaken is nog eenvoudiger dan op WP. Geen bronnen nodig en niemand die het controleert. Kattenkruid (overleg) 1 mei 2019 02:28 (CEST)
O, ja, nou ja. Wel bestaat het programma waar ze bekend van zou moeten zijn. Maar waar ik me het meeste zorgen over maak is over het feit dat Gebruiker:Isabelschinkel de pagina leeghaalde. Zou zij écht háár zijn? Kan iemand kijken of ze al actief was hiervoor? Misschien een gesprek starten met haar? Haar laten bewijzen dat ze echt de bewuste Isabel is? Wikidrinker overleg 1 mei 2019 10:45 (CEST)
Op de OP staat niets bijzonders, behalve geklieder op een andere pagina. Maar los van wie achter dat account zit: het artikel is gewoon helemaal niks, en ik betwijfel of het nog iets zal worden. Thieu1972 (overleg) 1 mei 2019 11:54 (CEST)

Toegevoegd 01/05; af te handelen vanaf 15/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Bungo BalingsBewerken

NE – Bronloze fancruft, over een personage uit het boek, bevat geen kennis. De infobox/navigatie in de vorm van een stamboom buiten beschouwing latend. Blijft er niets meer over dan een summiere bechrijving. Twijfel aan de relevantie. Arch (Overleg) 1 mei 2019 09:25 (CEST)

Zijn hier überhaupt geschikte bronnen voor, behalve terloopse vermeldingen in Tolkiens eigen werken, of de aanhangsels daarvan? Paul B (overleg) 1 mei 2019 09:30 (CEST)
Het is nu niet meer dan 'X is de fictieve vader van het fictieve personage Y'. Dat is wel erg mager. Die stamboom leukt het alleen maar op. Thieu1972 (overleg) 1 mei 2019 09:34 (CEST)
Ook het Tolkien lexicon weet er niet meer dan twee zinnen over te melden. Encycloon (overleg) 1 mei 2019 10:23 (CEST)
Het aantal Nederlandstalige bronnen zal uit de aard der zaak wat beperkt zijn. In de Engelse taal vinden we wel wat, maar heel diepgaand lijkt het toch echt niet te zijn: [3]. Paul B (overleg) 1 mei 2019 10:46 (CEST)
Je moet inderdaad in Google Books op de Engelstalige naam zoeken, om wat meer te vinden. De informatie die gegeven is, is daarmee wel verifieerbaar. Of je dan een artikel mag aanmaken, of het juist moet verbieden, vind ik de discussie niet waard. Edoderoo (overleg) 1 mei 2019 12:15 (CEST)
Niet alle artikelen verdienen een beschrijving van 20K, maar we hebben ook iets als beginnetjes. Wat mij betreft voldoet het artikel, waar twee andere pagina's in deze Wikipedia naar linken, aan de eisen van een beginnetje en is verwijdering niet aan de orde. Wat mij vooral stoorde was de nu-wegnominatie met een zeer wazige toelichting aan de beginnende bewerker, dát was voor mij reden om het artikel naar de huidige vorm te brengen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 1 mei 2019 13:00 (CEST)
Dat de redenen 'te kort' en 'bronloos' hier geen verwijderreden meer kunnen zijn, lijkt me evident.
De nominatie draait nog wel om relevantie van het onderwerp. Wat mij betreft is een onderwerp - zonder uitzondering - encyclopedisch relevant als uit de beschikbaarheid van betrouwbare, onafhankelijke (secundaire) bronnen met voldoende diepgang blijkt dat er in potentie een volwaardig encyclopedisch artikel over geschreven kan worden. En ja, dan is een beginnetje geen 'eind' dus m.i. onvoldoende om relevantie aan te tonen. Encycloon (overleg) 1 mei 2019 14:04 (CEST)
Ik heb laatst voor het vergelijk weer is een papieren encyclopedie bekeken in een kringloopwinkel. Verbazend hoe klein sommige stukjes waren. Niet alles hoeft uitvoerig en uitgebreid te worden beschreven. Dat gezegd hebbende, in dit geval zou een overzichtsartikel (beschrijvende lijst) van de diverse fictieve figuren van Tolkien meer op z'n plaats zijn. Let wel ik bedenk dit terplekke, maar wellicht bestaat deze ook al op de NL-wiki.Geerestein (overleg) 1 mei 2019 19:31 (CEST)
Samenvoegen lijkt me eigenlijk ook wel een goede optie ja. Een lijst van hobbits (d:Q2620361) bestaat hier nog niet, maar het zou anders wellicht ook in Hobbit (Tolkien) verwerkt kunnen worden. Encycloon (overleg) 1 mei 2019 22:35 (CEST)
In vergelijking met Ronnies versie staat er nu ook nog bij dat Bungo verantwoordelijk was voor de aanleg van Balingshoek. Uit De hobbit meen ik mij te herinneren dat er vrij uitgebreid op werd ingegaan dat Bungo bij uitstek een representant was van het conservatieve, keurige milieu van de Balingsen.
    Wat de algemene discussie over 'korte' artikelen betreft: het is inderdaad een beetje vreemd om een artikel dat al ongeveer in eindstadium is, een beginnetje te noemen. Wel denk ik dat er meer ruimte zou mogen zijn voor korte artikelen, bijv. voor uitleg van jargon. Als een eindgebruiker deze uitleg moet zien te vinden in een lang overzichtsartikel, wordt deze eigenlijk een beetje het bos ingestuurd. Vooral in het begin bevreemdde de afkeer van korte artikelen in de Wikipediagemeenschap mij, tegenwoordig ben ik er ook wel mee behept. Maar bij samenvoeging zou wel aandacht mogen zijn voor de verwarring die een doorschakeling kan oproepen.
    Als in dit geval voor samenvoeging wordt gekozen, is Familie Balings misschien de beste keus. De paragraaf "Afstamming van Bilbo" zou wat mij betreft ingekort mogen worden, het lijkt wel een geslachtsregister uit de Bijbel en onderaan staat dezelfde informatie overzichtelijk in een stamboom. Bever (overleg) 13 jun 2019 01:47 (CEST)

Egg IslandsBewerken

Van dit artikel lijkt niet veel te kloppen. Deze eilanden (zie ook de anderstalige artikelen) zijn langgerekt en liggen in de monding van Huon river. Het zijn geen 5 eilanden; ze hebben niets te maken met het horseshoe reef en het is zeer de vraag of er kuifsternen broeden. Van een riviertje op het noordelijke eiland heb ik op satellietopnamen niets kunnen bespeuren, evenmin als een rotsachtige kust. Is hier misschien de tekst van een compleet andere eilandengroep terecht gekomen? Wie lost de puzzel op?  Erik Wannee (overleg) 1 mei 2019 10:13 (CEST)

Wellicht wordt gedoeld op de eilanden rond en:Egg Island, Horseshoe Reef. Paul B (overleg) 1 mei 2019 10:20 (CEST)
Dat zou kunnen, zeker gezien de oorspronkelijke naam van het artikel: Egg Islands Conservation Area. Dat is inderdaad bijna de naam die ik HIER aantref: Wright and Egg Islands Conservation Area. Met wat goede wil kun je hier vijf eilanden in zien (als je het zesde eilandje, Wright, buiten beschouwing laat). Hoewel er maar één echt eilandje is; de rest zijn onbegroeide rotshopen die zo te zien bij vloed onder water liggen. Het hoofdeiland is echter helemaal niet rond maar langgerekt, en de overige 'eilanden' liggen ook niet ten noorden van het hoofdeiland maar vooral ten westen ervan. Die eilanden zouden volgens het artikel zijn begroeid met veel tropische planten en bomen, terwijl je met Google Maps alleen kale onbegroeide rotsen ziet. Van een riviertje dat op een moeras uitloopt is al helemaal niets te bespeuren. Dan wordt er met geen woord geschreven over de blauwmaskeraalscholvers die daar broeden, wat wel in het Engelstalige artikel wordt benadrukt. Dat het hoogste punt van het eiland 9 meter hoog zou liggen, lijkt me onwaarschijnlijk bij een plat eilandje. En last but not least kloppen de coördinaten op het kaartje niet, want daarop worden de andere Egg Islands aangewezen. Voeg daarbij de afwezigheid van bronnen, en de conclusie moet zijn dat het artikel niet behouden kan blijven.  Erik Wannee (overleg) 1 mei 2019 22:46 (CEST)
Ik heb er eens zonder succes iets van proberen te maken. Blijkbaar zijn er twee Egg Islands. Een in de Bass Strait (die van het Horseshoe Reef) en een in de Huon River: deze. Hobbema (overleg) 2 mei 2019 01:36 (CEST)
Zo te zien heb je toen een infobox met gegevens over het ene Egg eiland toegevoegd aan een artikel dat - min of meer - over het andere Egg eiland ging. Maar met het verwijderen van de infobox zijn we er niet, want de rest rammelt ook aan alle kanten.  Erik Wannee (overleg) 2 mei 2019 08:36 (CEST)
Ja, ik was misleid door de interwikis. De eerste zinnen behoren tot en:Egg Island, Horseshoe Reef, de zin over de begroeide eilanden en het riviertje behoort tot de Egg Islands in de Huon River. Het stukje moet dus gesplitst worden. Hobbema (overleg) 2 mei 2019 09:48 (CEST)

Ik heb inmiddels dit artikel gesplitst en veel informatie uit allerlei bronnen toegevoegd. Bovendien een doorverwijspagina aangemaakt die naar beiden verwijst, en de interwikilinks gecorrigeerd. Daarmee kan deze nominatie worden afgevoerd van deze lijst. Dank iedereen voor het meedenken!   Uitgevoerd  Erik Wannee (overleg) 7 mei 2019 10:34 (CEST)

Hussayn KakayiBewerken

NE. Ik heb dit lemma weliswaar verbeterd (het zag er zo uit), maar voor deze kunstenaar-kalligraaf zijn slechts 25 vage Google-resultaten te vinden, al is het mogelijk dat hij in zijn land van herkomst wel bekend is, maar dan met zijn naam geschreven in het Arabisch. Wel tentoongesteld werk, zowel in België als Irak. ErikvanB (overleg) 1 mei 2019 13:06 (CEST)

Bij zijn eigen biografie geeft hij meer informatie, niet geheel oninteressant. Er zijn weinig kunstenaars met deze dubbele achtergrond en kalligraaf. Thyaldis (overleg) 8 mei 2019 19:47 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

CTS GROUPBewerken

ZP/reclame – Niet neutrale inhoud zoals "haar dienstverlening", "biedt de organisatie in 2019 een service" en "palletvervoer tegen een scherpe prijs" dat mede door gebrek aan bronnen een indruk van reclame wekt. Tevens blijkt de relevantie niet uit de inhoud. Arch (Overleg) 1 mei 2019 13:45 (CEST)

Reclameteksten zijn inmiddels verwijderd– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jager779 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Dit is geen encyclopedisch artikel, maar een reclamefolder. Zie WP:NIET waarom dat niet gewenst is. Edoderoo (overleg) 1 mei 2019 23:13 (CEST)
er blijkt nog een andere CTS group te zijn. verwarrend. zie hier FD.nl Neeroppie (overleg) 1 mei 2019 14:07 (CEST)
Is er iemand die kan helpen waar het reclame in zit? ik wil gewoon een duidelijk profiel over dit familiebedrijf dat al meer dan 25 jaar bestaat. Een andere CTS GROUP welke ook gespecialiseerd is in European Distributie is mij niet bekend. CTS GROUP European Distribution heeft merkregistratie over het merk CTS GROUP. Ik zal ze aanschrijven om de andere CTS GROUP evt te benaderen hierover. 92.70.204.129 14 mei 2019 16:27 (CEST)
de leesbaarheid is door de tijdslijn niet bepaald optimaal en daardoor komt het anders over dan wellicht bedoeld. Verder moeten er echt nog wel onafhankelijke bronnen komen. Neeroppie (overleg) 14 mei 2019 16:31 (CEST)
  Opmerking Tijdlijn verwijderd want zonder aantoonbare toestemming overgenomen van hier. Overigens was een bewering als simpel, voordelig en online palletvervoer binnen Europa vanzelfsprekend geen neutrale tekst. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 16:41 (CEST)
Prijzen en onderscheidingen toegevoegd. Kan deze pagina nu van de nominatielijst af? Jager779 (overleg) 14 mei 2019 17:06 (CEST)
dat zal de nominator moeten bepalen. Kijk zelf even of de alinea Prijzen en onderscheidingen niet teveel promo is... een toevoeging bij geschiedenis is denk ik wenselijker. Maar of het allemaal genoeg is weet ik niet. Neeroppie (overleg) 14 mei 2019 17:19 (CEST)
Tja, "al meer dan 25 jaar" klinkt relatief in de oren van een toehoorder die bedrijven kent van meer dan 350 jaar oud. Een onderneming kan relevant zijn indien beursgenoteerd, holeverancier, "koninklijk", uniek in product of dienst, of een historisch belang hebben. Opsommingen van producten en diensten, al dan niet voorafgegaan door een summiere inleiding zijn niet relevant. Het artikel is 14 dagen geleden genomineerd, ik zie dat de auteur tevens one-issue-account slechts vandaag 1 bewerking heeft gemaakt de afgelopen 2 weken. Inhoud is nog altijd niet neutraal. Een moderator zal hierover de knoop doorhakken. Arch (Overleg) 14 mei 2019 18:58 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Een paar nieuwsbronnen zoals deze, maar de encyclopedische relevantie is niet aangetoond middels diepgaandere onafhankelijke bronnen. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 17:01 (CEST)

KlootzakBewerken

WB – Dit is een encyclopedie die fenomenen beschrijft, geen woordenboek. De definitie zegt al genoeg: "is een synoniem voor...". De woordenboekdefinities van weliswaar verwante maar andere woorden en uitdrukkingen zijn waarschijnlijk bedoeld om er nog wat tekst bij te zetten, maar die hebben hier niets te zoeken. Het tasje bij het klootschieten zou kunnen bestaan, maar dat is zo obscuur dat het er met de haren bijgesleept zal zijn. Tekstman (overleg) 1 mei 2019 15:22 (CEST)

  Voor verwijderen Het woord staat al wel op Wiktionary. Dat tasje kan beter toegevoegd worden aan het artikel over klootschieten, met bron. Nu wordt het daar evenmin genoemd. Ppvanderlee (overleg) 1 mei 2019 18:04 (CEST)
Goed punt. De link naar wikt stond niet in lemma. Ldhank (overleg) 1 mei 2019 18:13 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Nog te veel een woordenboekdefinitie aangevuld met trivia in plaats van een enigszins diepgaande beschrijving van een fenomeen. Deze bron lijkt me te weinig om dat voldoende te kunnen beschrijven. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 17:01 (CEST)

Christian NieuwenhuizenBewerken

NE – Uit deze eenzinner zonder opmaak en bron(nen) blijkt geen relevantie. Arch (Overleg) 1 mei 2019 16:11 (CEST)

Geen toegevoegde waarde. Thyaldis (overleg) 8 mei 2019 19:49 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per nominator. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 17:01 (CEST)

Andries LamainBewerken

WIU – Dit zal herschreven mogen worden naar een neutrale versie, de inhoud kan per WP:BLP tevens bronnen gebruiken om o.a. relevantie aan te tonen. Arch (Overleg) 1 mei 2019 17:43 (CEST)

Als ik het artikel lees, dan denk ik als eerste aan een grap? Dit kan toch niet serieus bedoeld zijn? Thieu1972 (overleg) 1 mei 2019 18:34 (CEST)
Jawel, zeer waarschijnlijk is dit een poging van een nieuweling op Wikipedia, die een andere stijl gebruikt dan wij gewend zijn. Deze stijl komt wel vaker voor in een necrologie van een lokaal krantje, en past hier inderdaad niet op Wikipedia, dus herschrijven lijkt mij een prima advies. Edoderoo (overleg) 1 mei 2019 22:40 (CEST)
Nou, ik mag niet hopen dat het een necrologie is, maar het past zeer zeker niet in een encyclopedie. Tekst herschrijven zal niet ingewikkeld zijn. Ben meer benieuwd naar de relevantie van deze persoon. Thieu1972 (overleg) 1 mei 2019 22:45 (CEST)
Artikel is gepoetst, neutraal herschreven en voorzien van bronnen. Verdel (overleg) 3 mei 2019 16:00 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Onvoldoende betrouwbare, onafhankelijke bronnen aangedragen die hem voldoende diepgaand beschreven hebben (site van The Passion waar hij aan meedoet is sowieso al niet helemaal onafhankelijk maar ook niet diepgaand). Daardoor is niet aangetoond dat hier een evenwichtig, volwaardig artikel over te schrijven is. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 17:01 (CEST)

Hua YiBewerken

NE – Geen betrouwbare, onafhankelijke bronnen over deze vereniging gevonden die relevantie aan kunnen tonen. Encycloon (overleg) 1 mei 2019 17:47 (CEST)

Het is een zeer gesloten groep, waar nauwelijks bronnen van te vinden zullen zijn.

De Chinezen die in Indonesie, Nederlands Indie woonden werden daar nog minder geaccepteerd door de indonesiers dan nederlanders, spreken daar niet over en zoeken elkaar op. Mijn bron is het verhaal van een van hen. Ze gingen naar Nederland en bleven een gesloten bevolkingsgroep. Denk dat het bestaan van deze club moet blijven worden vermeld op Wikipedia uit maatschappelijke overwegingen. Thyaldis (overleg) 8 mei 2019 20:06 (CEST)

Maatschappelijke overwegingen zijn geen argument voor behoud, helaas. Thieu1972 (overleg) 8 mei 2019 20:43 (CEST)

Soms wel naar mijn mening. De chinezen leefden tussen de autochtone bevolking. Het waren veelal welvarende ondernemers met huis personeel. Bij de lokale bevolking viel dat veelal niet in goede aarde. Met de nederlanders moesten ze vertrekken. We kennen de verhalen dat de terugkerende nederlanders geen of weinig aandacht kregen voor wat ze hadden meegemaakt, laat staan deze chinezen, laat staan dat er een bron is. Ze zochten elkaar op en het resulteerde uiteindelijk in deze vereniging. Met een verwijdering verdwijnt een detail uit deze geschiedenis. Het oordeel is aan de moderator.Thyaldis (overleg) 17 mei 2019 18:06 (CEST)

Uit maatschappelijk punt snap ik je maar Wikipedia is neutraal en geen platform om bekendheid te genereren; daarvoor bestaan er andere kanalen. Encycloon (overleg) 17 mei 2019 22:39 (CEST)

Wilde het alleen maar naar voren gebracht te hebben voor een nuance Thyaldis (overleg) 21 mei 2019 14:34 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

May CateBewerken

NE – Encyclopedische relevantie blijkt nog niet uit de inhoud. Verdel (overleg) 1 mei 2019 21:59 (CEST)

Er blijkt sowieso niet zo veel uit de inhoud. Een erg leeg artikeltje. Wat doet ze precies? Wie beïnvloedt ze? Het blijft allemaal te vaag. Thieu1972 (overleg) 1 mei 2019 22:42 (CEST)
Een modevlogger lijkt mij een inkomstenbron, waarbij de vlogger de geleverde mode- en drogisterijproducten dient aan te prijzen. Lijkt mij niet zo heel relevant. Een aantal van 15.000 volgers op insta is ook niet opzienbarend, en bronloos. Ldhank (overleg) 2 mei 2019 00:00 (CEST)
Haar YouTube-kanaal heeft 358 abonnees en de video's hebben bescheiden aantallen views. Alles draait dus vooral om het blog, lijkt me. Maar daar vind ik niet zo gauw onafhankelijke bronnen over, alleen maar commerciële met directe belangen. Thieu1972 (overleg) 2 mei 2019 07:58 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per bovenstaanden. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 17:01 (CEST)

KleinexSandersBewerken

NE – Encyclopedische relevantie blijkt nog niet uit de inhoud. Neigt naar promotie voor de artiest en zijn binnenkort uitkomende soloalbum. Verdel (overleg) 1 mei 2019 22:15 (CEST)

 •   Voor verwijderen Geheel gebrek aan bronnen. Lijkt alleen lokaal bekend in Oostende. Lanceert in mei 2019 net zijn eerste solo album onder die naam. Artikel gaat vooral over voorganger, het duo Kleine Sanders, waarin de artiest tot eind 2018 opereerde. De genoemde 'furore' lijkt vooralsnog meer op reclame. Ppvanderlee (overleg) 14 mei 2019 22:53 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond, geen betrouwbare onafhankelijke bronnen aangedragen. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 17:01 (CEST)Toegevoegd 05/05; af te handelen vanaf 19/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Shibusawa EiichiBewerken

Wiu - Saschaporsche (overleg) 5 mei 2019 08:56 (CEST)

@Saschaporsche: dit en dit gezien? Volgens mij is hier sprake van vandalisme. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 09:14 (CEST)
Nee, dat had ik even gemist. Maar goed dat jij het gezien hebt. Ik ging er van uit dat iemand een zinvolle (maar incomplete) aanvulling van het artikel had gedaan.... vr groet Saschaporsche (overleg) 5 mei 2019 13:23 (CEST)
*  Tegen verwijderen - heb intussen het artikel in de juiste code gezet en alle schoonheidsfoutjes aangepast (Bmhlv) 10 mei 2019 9:53 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Ik zie geen reden dit artikel te moeten verwijderen. Encycloon (overleg) 26 mei 2019 22:09 (CEST)

Stadseiland Kampen/Kampen (eiland)Bewerken

Weg – Bronloos relaas over de (marketing?) term "Stadseiland Kampen". Wel bekend is de naam "Kampereiland", dat is toch wat anders. Dat Kampen een "ontstaan is vanuit een schiereiland" en nu een eiland is,lijkt vergezocht. Als het uitgraven van de watergang Reevediep "eiland" maakt, dan zou bijvoorbeeld Amsterdam uit tientallen eilanden bestaan, honderden zelfs over heel Nederland? Zo bestaan een woonwijken in Lelystad, Arnhem en Nijmgen die "stadseiland" genoemd worden. Stadseiland (Arnhem) is vergijkbaar met het project in Kampen, enfin, secundaire bronnen kan ik hier niet over vinden, die lijken me een noodzaak om aan te tonen dat het hier niet om WP:GOO gaat. Arch (Overleg) 5 mei 2019 09:44 (CEST)

Gaan de Moderators nu ieder artikel dat ik schrijf op een beoordelingspagina plaatsen? Heb in dit geval het idee dat het een misverstand gaat. Kijk anders even op webpagina's www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl of www.openstreetmap.org (https://www.openstreetmap.org/#map=13/52.5387/5.8634) Kampen werd tot verkort al aan 3 kanten om heven door Randmeren en enkele Rivieren zoals de IJssel en door Ruimte voor de rivier is het een echt eiland geworden. Arch kent waarschijnlijk de plaatselijke topografie rondom Kampen slecht. Heb ook geen link naar: Ruimte voor de rivier IJsseldelta geplaatst omdat het bij dit artikel niet alleen om het Reevediep gaat.

Heb deze pagina expres zo genoemd, om verwarring met Kampereiland te voorkomen. Deze namen lijken anders te veel op elkaar. Kampereiland is een gebied dat door de IJssel, Ganzendiep, Zwarte Meer en het Ramsdiep/ Ramsgeul worden begrenst. Bij arch krijg ik het gevoel dat hij denkt dat het Reevediep een sloot is terwijl het watergang is van 7,5KM en minstens 25 meter breed en vaak door moeras of natte weilanden nog veel breder is en wordt omgeven door hoge dijken en dat door meerdere kunstwerken de verbinding vormt tussen dit stadseiland en Kamperveen (plaats). Het Reevediep is geen sloot of zo. Ga niet bij iedere wijk in Kampen zeggen dat het een eiland is omdat niet relevant is 2001:982:4543:1:F576:1E55:B8FD:C389 5 mei 2019 10:34 (CEST)   Tegen verwijderen dus. en hier nog even een grotere closeup incl. Kampereiland https://www.openstreetmap.org/#map=12/52.5688/5.8856 2001:982:4543:1:F576:1E55:B8FD:C389 5 mei 2019 10:37 (CEST)

Relevantie kan je aantonen dmv bronnen, onafhankelijke bronnen welteverstaan. Open Streetmap is een vrij bewerkbare website, vergelijkbaar met Wikipedia. Projectpagina ruimtevoorderivier kent de term niet evenmin de gemeente zelf. Het wekt bij mij allemaal de indruk van eigen bevindingen. Wikipedia is niet de plaats om je eigen mening, ervaringen of argumenten toe te voegen – alle gebruikers moeten de geen origineel onderzoek-richtlijn aanhouden en streven naar nauwkeurigheid. PS, ik zou het waarderen dat je je commentaar zakelijk zou willen houden, zonder persoonlijke opmerkingen. Arch (Overleg) 5 mei 2019 10:45 (CEST)

Beste Arch, Is dit nu serieus het niet willen inzien van foute bevindingen. Google maps is een website die wel vaker achterloopt op feiten,soms wel tot 5 jaar. Vaak staan daar nieuwbouwwijken maar half op en in dit geval, omdat het Reevediep er nog niet opstaat, omdat hij de afgelopen 5 jaar is gegraven.Op maps staan ook nog verbindingen tussen wegen die door het Reevediep en haar dijken verwijderd zijn. Openstreetmap is veel accurater! Doordat jij Google maps als bron gebruikt voor je argumentatie en die niet accuraat is en mij nu gaat betichten dat ik zelf feiten verzin slaat echt nergens op. Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 10:59 (CEST) Verder wil je graag verwarring. We hernoemen de pagina Eiland Kampen, dan krijgen we geheid misverstanden met Kampereiland Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 11:03 (CEST)

Laten we verder dan ook het Eiland van Dordrecht of de Krimpenerwaard (streek) streek op een beoordelingslijst zetten, want dat zijn vergelijkbare situaties! Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 11:09 (CEST)

Los van het feit dat ieder artikel op de eigen merites beoordeeld wordt en vergelijken niet echt veel toevoegd, wordt Krimpenerwaard (streek) met nadruk "streek" genoemd, niet eeneiland. Datzelfde geldt trouwens voor de Betuwe dat defacto een eiland is. Wbt Dordrecht zijn er legio bronnen beschikbaar zoals: hier, [4] (PDF), hier en hier die het gebied benoemd als dusdanig. Ik beticht je nergens van, ik schreef dat het die indruk op mij wekt. Nogmaals het verzoek om op de bal te spelen, niet op de persoon. Ik vraag om bronnen, die zouden ruim voorhanden moeten zijn indien dit zo relevant is, je zou misschien beter betrouwbare bronnen WP:BRON toevoegen aan het artikel, ipv medegebruikers te beschimpen met een argumentum ad hominem. Arch (Overleg) 5 mei 2019 11:29 (CEST)

Over vele bronnen gesproken dat is wel vaker lastig als het om een project gaat dat recentelijk is opgeleverd en in dit geval om een veranderende situatie gaat, wat echter wel een blijvende situatie is. Verder zou ik het artikel nog aan kunnen vullen met nieuwe natuur of veranderende situaties. Over het Eiland van Dordrecht gesproken die is een situatie die al eeuwen bestaat en is in dit geval dus qua historie niet te vergelijken. Anderzijds is het ook niet een compleet nieuwe situatie. Want eerder bevonden zich in het reevediep gebied, meerdere watergangen. De Buiten Reve was daar een voorbeeld van, ook bij archeologisch onderzoek zijn er eerdere bruggen gevonden in natuurgebied de enk, een Natuurgebied dat nu onderdeel uitmaakt van het Reevediepgebied, ook zijn er mesolithische jachtkampen aangetroffen, dat wijst ook op een nat gebied, tevens bestond er eerder ook een Rivier de Reeve tussen de Burgel/ IJssel en de voormalige Zuiderzee http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/news/item/archeologie-reevediep/ Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 11:47 (CEST)

Uit het artikel blijkt niet of het een eeuwenoude naamgeving betreft of een recentelijke benaming (maar dat laatste moet het dus zijn, met dank aan het Reevediep). Ook wordt niet duidelijk of het überhaupt een bestaande naam is. Of het een echt eiland is, is lastig, want er zitten heel wat varianten tussen Texel en een door sloten omgeven weiland.
Qua bronnen kan ik eigenlijk nergens iets vinden dat het gebied daadwerkelijk Stadseiland Kampen noemt: alleen een paar commerciële sites noemen deze woorden. Op Ruimte voor de rivier staat de naam niet genoemd. Op de site van de gemeente levert een zoekopdracht niets op. Kortom: ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat je op een landkaart hebt gekeken en vervolgens de conclusie hebt getrokken dat Kampen nu op een eiland ligt, waarna je - al dan niet geïnspireerd door een commerciële site - er deze naam aan hebt gegeven. En vervolgens heb je de pagina's Reevediep, Polder Dronthen en Kampen (stad) ook meteen maar even aangepast. Mocht blijken dat er wel degelijk uit bronnen naar voren komt dat het Stadseiland Kampen een bestaande term is die breed wordt gedragen, dan heb ik niets gezegd en is het artikel (en alle aanpassingen) helemaal prima; mocht echter blijken dat de naam eigenlijk helemaal niet bestaat of slechts door een enkel bedrijf wordt gebruikt, dan lijkt het er sterk op dat je de naam probeert te pluggen. Thieu1972 (overleg) 5 mei 2019 12:25 (CEST)
Nu ik nog eens rustig je argumenten doorlees, lijkt het er inderdaad heel sterk op dat je alleen maar naar een landkaart hebt gekeken en daaruit zelf de conclusie hebt getrokken dat het op een eiland lijkt en daar heb je dan een eigen artikel omheen bedacht. Archeologische vondsten hebben er niks mee te maken, evenmin of de landkaart wel of niet is bijgewerkt, en ook niet of het een recent project is (NB: dergelijke naamgeving is vaak al jaren eerder bekend en kan dus gewoon beschreven staan, nog voordat een project is afgerond). Het enige dat telt, is of de naam Stadseiland Kampen een bestaande term is die door de betrokken instanties wordt gebezigd en door onafhankelijke bronnen is beschreven. Of het gebied dan wel of geen eiland is, doet er helemaal niet toe. Al noemen ze het de Kamper Alpen: het gaat om duidelijke, betrouwbare bronnen. Gezien je zinnen ...heb deze pagina expres zo genoemd, om verwarring met Kampereiland te voorkomen... en ...we hernoemen de pagina Eiland Kampen, dan krijgen we geheid misverstanden met Kampereiland... bekruipt me steeds meer het gevoel dat de naam Stadseiland Kampen helemaal niet bestaat en dat je eigenlijk alleen maar een artikel wilt schrijven over je eigen bevinding 'Kampen ligt tegenwoordig op een eiland'. Thieu1972 (overleg) 5 mei 2019 12:41 (CEST)

Over het op de man spelen gesproken, Thieu. Heb recentelijk pagina's aangepast soms al enkele maanden geleden, omdat de situatie rondom de stad Kampen en Kamperveen compleet veranderd zijn en de eerdere gegevens niet meer accuraat waren en blijvend veranderd zijn. Moet ik nu echt iedere scheet verandwoorden als ik iets accuraat maak of aanvul op wikipedia. Moet ik bij iedere verandering door ballotagecommissie van moderatoren of zo.Heb het idee dat de meeste mensen hier denken dat het Reevediep een sloot is, terwijl het een watergang/nieuwe rivierarm is, die het Drontermeer en de IJssel verbind en 7,5 km lang is. Dat Kampen en haar nabije omgeving een eiland geworden is een feit en heeft niets met commerciëliteit te maken, maar met een feit en vergelijkbaar met het door mij eerder genoemde: Eiland van Dordrecht en sommige mensen hebben,liever verwaring met een ander eiland met bijna, dezelfde naam dan duidelijkheid. Erg jammer Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 12:59 (CEST)

Nou, alles draait om verifieerbaarheid. Iedere "scheet die je laat" zal wel teruggevonden moeten kunnen worden in betrouwbare bronnen. Deze bewerking lijkt zelfs zorgwekkend. Een polder (drooggelegd water) onderdeel van een "eiland" noemen? In welke gezaghebbende publicatie kan de lezer deze wijsheid terugvinden? Arch (Overleg) 5 mei 2019 13:05 (CEST)
Het was niet mijn bedoeling op de man te spelen, maar ik zou niet weten hoe ik het anders had moeten uitleggen: je hebt volgens mij gewoon een eigen interpretatie gemaakt op basis van een landkaart en er daarna een eigen verhaal van gemaakt. Thieu1972 (overleg) 6 mei 2019 10:05 (CEST)

Waarom worden letterlijk feiten aan ontkent en accurate bewerkingen door mij teruggedraaid en gaan we expres fouten verkondingen,omdat deze niet accuraat zijn. De stad Kampen is door de graving van het Reevediep een eiland geworden en is alle kanten onheven door serieuze wateren,geen sloten en alleen maar via enerzijds een tunnel,Bruggen en andere kunstwerken te bereiken. Men wil dat op Wikipedia niet zien. Dit is enerzijds curieus te noemen. Heb al vaker naar openstreetmap verwezen, maar men ziet dit zogenaamd niet als serieuze bron. Andere kaartenpagina's zijn domweg niet accuraat maar worden wel als de waarheid gezien,dit slaat echt nergens op. Misschien moeten mensen dan maar een auto of boot pakken, om het zelf te gaan aanschouwen dat klakkeloos op google maps vertrouwen gewoon dwaas mede omdat ze vaak 5 jaar achterlopen qua gegevens,moet ik serieus foto's gaan versturen,om te situatie aan te tonen of is het dan weer een kwestie van foto shoppen. Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 16:58 (CEST)

Men wil op wikipedia dus liever niet Up-to-date gegevens, omdat een paar kaartenpagina's online, hun gegevens niet op orde hebben. Dit klikt zelfs bijna kafkaiaans. Men wil dus graag liever dat als bewijslast voor een vaststaand feit, foto's hebben van de een ANWB Waterkaart of een fietskaart van de omgeving die wel up-to-date zijn. Dit gaat echt nergens over. De vergelijking die eerder gedaan is met Stadseiland Arnhem, slaat echt nergens op. Rondom Arnhem is namelijk de infrastructuur van de stad helemaal niet enorm veranderd. Door de Kunstwerken aan zuidkant van de stad Kampen wel!Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 20:34 (CEST) Verder wat er niet neutraal is ("NPOV"), aan een feit en de juiste verwijzingen op andere pagina's die er mee verbonden zijn is mij echt een raadsel. Een eiland is een eiland, als een gebied aan vier kanten wordt begrenst door serieuze watergangen/Rivieren of Binnenmeren zoals de Randmeren is echt te bizar voor worden. Men spreekt ook van een eiland als het alleen met Kunstwerken zoals een brug te bereiken is. Dan is een eiland, niet ineens meer een eiland. Dit is bij veel eilanden het geval, zoals Het Eiland van Dordrecht. Het deense eiland Seeland is niet ineens geen eiland meer, omdat de Sontbrug (Kopenhagen - Malmö) of de Grote Beltbrug die dit eiland verbinden met het eiland Funen of het schiereiland Skåne. Een paard noemen we ook een paard en geen Ezel Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 20:59 (CEST) Wat maakt Kampereiland een eiland en het Stadseiland Kampen niet? De landschappelijke situatie lijkt wel heel erg op elkaar. Ook voor dat eiland geldt dat het aan vier kanten omgeven wordt door Rivieren,Watergangen en Randmeren. Kampereiland is ook alleen bereikbaar met bruggen/sluizen. In dit geval de Ramspolbrug, Ganzensluis en Eilandbrug. Op Kampen is ook een tunnel, die in dit geval het stadseiland met Oostelijk Flevoland verbind, onder het Drontermeer Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 21:11 (CEST)

Dag Reiziger82, kun je ons de bron(nen) geven waarop je dit artikel gebaseerd hebt? Ik kwam online eigenlijk alleen zulke bronnen tegen waarin het stadseiland (summier) werd aangekondigd, maar daar kun je natuurlijk geen volledig artikel op baseren. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 21:11 (CEST)

Volgens mij gaat het eerder om de definitie van wat een Eiland is, volgens sommige. Het ook al eerder aangegeven. Dat er geheid verwarring gaat komen met Kampereiland maar dat vinden sommige mensen geen probleem. Die ontkennen zelfs feiten, om het Kampen (Eiland) maar niet te mogen noemen. Terwijl het dat wel is. De reden dat dit artikel überhaupt op deze pagina terecht gekomen is ging bij Arch. Omdat hij geen accurate kaart gebruikt in dit geval Google maps die wel vaker, vijf jaar achter de feiten aanloopt. Openstreetmap is wel accuraat, net als een de Waterkaart van de Anwb.(alleen analoog natuurlijk), een fietskaart van Zwolle en omgeving (ook Alleen Analoog), maar Openstreetmap die wel accuraat is, is zogenaamd geen geldige bron.Met een muisklik zie gewoon dat Kampen een eiland is. Als specifiek alleen online serieuze bronnen kunnen worden aangevoerd. Kunnen we de helft van Wikipedia op de beoordelingslijst zetten, want niet bij iedere bron staan online links. Mede ook omdat niet alle bronnen online te vinden zijn, veel bronnen zijn ook alleen analoog, daar weet ik als archiefmedewerker alles van af. Dus Encycloon wil je echt de helft van de artikelen op wikipedia op de beoordelingslijst zetten succes? Verder heb ik eerder aangegven dat ik ook best kan leven met Kampen (Eiland) als paginanaam , ondanks de grote verwarring die mensen gaan krijgen met Kampereiland, maar dat wil men nietReiziger82 (overleg) 5 mei 2019 21:25 (CEST)

Nee, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Met Ik kwam online eigenlijk alleen zulke bronnen tegen bedoelde ik zeker niet dat alleen online bronnen gebruikt mogen worden. Ik bedoelde alleen dat ik niet beschik over analoge bronnen, dus daar ook niet naar gekeken kon hebben.
Het gaat niet om de definitie of om een kaart waarop (zelf) te constateren is dat Kampen een eiland is: het gaat om bronnen die het als Stadseiland Kampen betiteld en beschreven hebben. Voor zo'n hervorming zou ik bijvoorbeeld wel wat media-aandacht verwachten.
Om er een concreet gedeelte bij te pakken: hoe kom je bij de bewering Het eiland van 28,55km2 maakt voor 11,39km2 deel uit van de stad, de 17,16km2 beslaat de overige gebieden van het eiland.? Encycloon (overleg) 5 mei 2019 22:03 (CEST)

Door CBS gegevens die via Wijken_en_buurten_in_Kampen te vinden zijn en die weer gebasseerd zijn op CBS, die link plaats ik zo wel bij. Verder heb ik juist bij een artikel als deze en eerder bij Reevediepbrug via wat WWN. een rechtbank gevoel. Zeker omdat als zaken nieuw zijn, nog niet alle gegevens accuraat zijn en er per definitie minder online bronnen over te vinden zijn, zeker omdat niet iedereen dat gelijk op pakt. Daar gaat vaak meer tijd overheen.Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 22:16 (CEST)

Dat is denk ik hier ook het probleem: Wikipedia is een encyclopedie en volgt de bronnen. Als die schaars zijn, zullen je artikelen al snel door andere gebruikers langs de 'lat' gelegd worden van de al dan niet officiële richtlijnen WP:REL, WP:GOO en WP:VER. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 22:20 (CEST)
Echter is het niet de bedoeling dat de bronnen Wikipedia volgen en Wikipedia die bronnen dan weer aanhaalt om iets te bewijzen. Hier voegde je deze zin in 2016 toe. Onder andere hier en dus hier is dat zo te zien klakkeloos van Wikipedia overgenomen.
Het spijt me zeer, maar ook bij mij roept het de vraag op: heeft deze eilandsvorming reeds officieel plaatsgevonden en is Stadseiland Kampen een gangbare naam? Als dat in medio 2018 gebeurd is, zou daar ondertussen toch wel een betrouwbare bron voor te vinden moeten zijn? Encycloon (overleg) 5 mei 2019 22:48 (CEST)

Dit vind men zeker ook geen serieuze bron? http://www.mooioverijssel.nl/? Reiziger82 (overleg) 5 mei 2019 22:45 (CEST)

Dat ligt eraan waar je het voor wilt gebruiken en welke subpagina/video je precies bedoelt. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 22:48 (CEST)
Op deze site zie ik niks over stadseiland Kampen, ook niet via de zoekbalk. Hoe moet ik daarheen dieplinken? Koos van den beukel (overleg) 6 mei 2019 08:53 (CEST)

\zeker heeft dat plaatsgevonden, op 1 April jongsleden en eind 2018 is dat gebeurd, zoals in het artikel van Genemuiden actueel is geplaatst en ook is op 1 april j.l. het gebied voor publiek toegankelijk, op 22 April j.l. heeft het Reevediepfestival plaats gevonden.

mochten de bronnen onverhoopt niet openen:http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/news/nieuws-2/

Voldoende bronnen? Encyloon

Reiziger82 (overleg) 6 mei 2019 00:34 (CEST)

In geen enkele (!) van bovenstaand lijstje "bronnen" wordt eiland, stadseiland of stadseiland Kampen genoemd, net als de eerder genoemde toeristische site mooioverijssel.nl trouwens. Arch (Overleg) 6 mei 2019 10:01 (CEST)
Het gaat er niet om of dat kanaal breed of smal is, of het nu wel of geen eiland is, of de lokale topografie gigantisch is gewijzigd of niet. De kern van het probleem is dat Stadseiland Kampen (en überhaupt het hele verhaal dat Kampen nu een eiland is) een zelfbedacht onderwerp lijkt te zijn. Wikipedia volgt wat anderen schrijven/zeggen/publiceren. De werkzaamheden aan Ruimte voor de rivieren, het graven van een (brede) nieuwe watergang, de nieuwe infra, dat zijn allemaal vaststaande gegevens die (neem ik aan) duidelijk zijn beschreven in de bronnen en waarover dus artikelen geschreven kunnen worden. Het onderwerp (Stads)eiland Kampen is echter géén bestaande naam/concept/term, maar een door jou zelf bedachte naam om een van de topografische resultaten van alle werkzaamheden - 'ik zie zelf op de kaart dat Kampen nu op een eiland ligt' - te beschrijven. En daar gaat het dus verkeerd: er bestaat kennelijk geen naam Stadseiland Kampen, er bestaat geen wijk van die naam, geen instantie gebruikt die naam (en er zijn dus ook geen officiële inwoneraantallen aan te koppelen want officieel bestaat de wijk immers niet), niemand ziet het als eiland, dus je kunt er ook geen artikel aan wijden. Je hebt de naam Stadseiland Kampen alleen bedacht om het topografische resultaat van alle werkzaamheden mee aan te duiden. Dus dan kun je nog zo veel bronnen aandragen die vertellen dat er veel veranderd is aan de rivieren en infra rondom Kampen, maar daarmee bestaat (Stads)eiland Kampen nog steeds niet. Maar zoals Encycloon ook al aangeeft: andere sites nemen vaak klakkeloos de teksten van Wikipedia over, dus het zal niet lang meer duren of de term Stadseiland Kampen wordt vanzelf een bestaande term 'omdat Wikipedia het zegt'..... Thieu1972 (overleg) 6 mei 2019 10:28 (CEST)

Beste Thieu, in de volksmond heet het eiland Kampen, Stadseiland Kampen. Mede omdat het zorgt dat er geen verwarring voorkomt met Kampereiland. Zoals ik al eerder gezegd heb, verander de paginanaam in Eiland Kampen. Ben erg benieuwd wat een moderator, als (overleg) er van vindt. Heb vooral het idee dat een aantal nominators graag artikelen op deze beoordelingspagina plaatsen. Terwijl artikelen inhoudelijk gewoon kloppen. Reiziger82 (overleg) 6 mei 2019 10:43 (CEST)

en hoezo niemand ziet het als een eiland. In de eerste plaats is het een nieuwe situatie. Iedereen moet eraan wennen, dat zie ik ook in veel reacties terug hier op deze beoordelingspagina. De Helft van de bronnen noemen het nog niet, omdat niet iedereen het door heeft. In deze Nieuwsblog stond het wel:

zij hebben het dan weer overgenomen van de projectsite, Niet van wikipedia! Maar van een serieuze nieuwsbron, ook RTV Oost was aanwezig bij deze happening.

Reiziger82 (overleg) 6 mei 2019 10:57 (CEST)

Het gaat dus om een perspericht, overgenomen door enkele lokale media, dat persbericht meldt: "Kampen is met de laatste handeling min of meer een eiland geworden." (min of meer (bw): circa, grosso modo, ongeveer, plusminus. min of meer (bw): enigermate, enigszins, in zekere mate) Min of meer is dus geen helemaal. Ondanks wat de suggestieve krantenkop beweerd. Het intepreteren van zo'n dergelijk persbericht, en dat naar eigen bevindingen vertalen naar een artikel is gewoon WP:GOO voor een nieuwe terminologie die niet ingeburgerd/officieel is, ofwel een synthese van gepubliceerd materiaal. Arch (Overleg) 6 mei 2019 15:41 (CEST)

Reiziger82 (overleg) 6 mei 2019 18:26 (CEST)

Naast de vorige media, hier nog een aantal voorbeelden van media waar Kampen, letterlijk een eiland wordt genoemd en een terugblik. Reevediep werd eerder alleen bypass genoemd. Nogmaals of we artikel nu Stadseiland of Kampen (Eiland) gaan noemen is me om het even.

Reiziger82 (overleg) 14 mei 2019 09:35 (CEST)

  Tegen verwijderen dus Reiziger82 (overleg) 14 mei 2019 12:08 (CEST)

Erik WanneeOverleg heeft de naam gewijzigd in Kampen (Eiland). Ook heb ik eerder meerdere bronnen ingevoerd, waar ook over het eiland Kampen wordt gegeschreven. Dit eiland is formeel ontstaan door de dam te verwijderen tussen het gegraven Reevediep en het Drontermeer op 5 November 2018. Kan het artikel nu van de Beoordelingslijst af? Reiziger82 (overleg) 14 mei 2019 13:54 (CEST)

Ik heb het artikel hernoemd, omdat nu inmiddels wel duidelijk is dat het eiland (nog) geen officiële naam heeft. Er is echter geen twijfel over dat het eiland nu wel bestaat, en daar zijn ook bronnen van, zodat het wel zinvol is dat daarover een artikel bestaat. Ik heb er daarom voor gekozen om de titel zo neutraal mogelijk te houden en koos daarom voor Kampen (eiland). In de inleiding is nu duidelijk te lezen dàt het eiland geen naam heeft. Zodoende staan er ook geen vetgedrukte woorden in de inleidende paragraaf. Ik heb het artikel zelf ook drastisch op de schop genomen, onder meer door een drastische snoei van de links die niet echt relevant waren. Ik vind dat het in de huidige vorm wel een aanwinst is voor Wikipedia en pleit dus   Tegen verwijderen.  Erik Wannee (overleg) 14 mei 2019 14:22 (CEST)
Er is een groot verschil tussen De facto en [[formeel (De jure). Iets dat imo de facto is, wordt nu als feit gebracht. Dat er met die bypass defacto een soort "eiland" is ontstaan wil niet zeggen dat het een officiëel eiland is. Er is nog steeds geen gezaghebbende bron geleverd die dat dan ook benoemd als dusdanig, laat staan als plaatsaanduiding in een atlas. Journalisten of ondernemers zijn over het algemeen geen wetenschappers met geografische expertise. Ben wel blij met de "bronnensnoei" die doorgevoerd is. Echter die bron met de suggestieve kop "Kampen is nu een eiland geworden" in het artikel zelf: Kampen is met de laatste handeling min of meer een eiland geworden. Ik twijfel of we "genemuidenactueel.nl" als gezaghebbend mogen beschouwen. Hetzelfde bericht vindt ik bij andere lokale pers, mogelijk betreft het een persbericht vanaf aannemerscombinatie Isala DeltaWat, dat achter de website "Ruimte voor de rivier" zit. Via welke gezaghebbende bron is het inwoneraantal en oppervlakte van dit "eiland" vastgesteld? Ik zie nog steeds geen reden waarom dit een lemma zou moeten hebben. Een vermelding van die bypass op het lemma Drontermeer voldoet prima. Arch (Overleg) 14 mei 2019 14:39 (CEST)
Ik vind het toch echt een paar stappen te ver gaan dat er een wettelijk bewijs zou moeten worden geleverd dat dit eiland echt bestaat. Dat is min of meer vergelijkbaar met de discussie die pas in de kroeg liep over de vraag of je een bron moet aanvoeren voor een stelling dat de hemel blauw is. M.i. wordt overtuigend uiteengezet dat dit stuk land volledig door water wordt omgeven, en er is ook netjes uiteengezet welke waters dat dan zijn. Iedereen kan dat eenvoudig verifiëren op elke actuele kaart. Bovendien wordt op zeer officiële documenten van Ruimte voor de rivier aangegeven dat het Reevediep is aangelegd, en daaruit volgt logischerwijze de conclusie dat door het aanleggen van dat water een eiland wordt gevormd. 1+1=2. Het is inderdaad de facto een eiland, en aangezien 'de facto' in het latijn 'feitelijk' betekent, is het niet zo gek dat dit nu dus ook als feit wordt gebracht. Het is inderdaad geen juridische eenheid zoals een gemeente of een provincie, maar dat wordt ook nergens in het artikel gesuggereerd.
Waar dat 'min of meer' op slaat, is mij ook een raadsel. Misschien omdat er zoveel vaste verbindingen zijn zoals bruggen en sluizen, maar dan is het nog steeds een eiland.
Dan over het inwoneraantal van het eiland: Bij mijn weten is dat niet in het artikel vermeld, hoewel het natuurlijk wel mogelijk is om dat vast te stellen als iemand dat echt zou willen.  Erik Wannee (overleg) 14 mei 2019 15:02 (CEST)
Die inwoneraantallen heb je verwijderd vanmiddag, vandaar dat die niet langer in het artikel staan vermeld.   Ik vraag nergens om een wettelijk bewijs, dat maak je er zelf van. Ik vraag om een of meerdere betrouwbare secundaire bronnen omdat ik die niet vinden kan. Dus geen buurtkrant die een term als "min of meer" overschrijft vanaf een persbericht, laat staan het bedrijf achter deze onderneming zelf. Per: WP:GOO Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen (als er geen betrouwbare bronnen over een onderwerp zijn dan mag het niet in Wikipedia behandeld worden, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is). Arch (Overleg) 14 mei 2019 16:15 (CEST)
Sorry, dat had ik even niet gezien. Er was een heel verkeerde infobox gebruikt, en die heb ik vervangen door de juiste. Ik had even niet in de gaten dat ik toen, naast onzinnige gegevens zoals netnummer en postcode, ook dat inwoneraantal weggekiept heb. Maar in deze situatie lijkt me dat ook niet erg relevant, en ik vraag me af of dat getal (36.625) wel klopt, omdat het exact gelijk was aan het aantal inwoners dat wordt vermeld in Kampen (stad). Terwijl een klein deel van Kampen niet op het eiland ligt maar aan de overkant van de IJssel.  Erik Wannee (overleg) 14 mei 2019 18:00 (CEST)

https://www.destentor.nl/kampen/bonje-om-bypass-bij-kampen-ik-geef-de-wethouder-geen-hand-meer~aa597594/ https://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/30/kampen-wordt-een-eiland-misschien-12032710-a586332 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aanleg-geul-bij-kampen-gevaarlijk~b13033c7/ https://www.trouw.nl/home/maakt-bypass-kampen-tot-een-gevaarlijke-badkuip-~a8f302c5/

Arch dit zijn niet zo maar lokale krantjes. Een krant is een regionale krant, namelijk de stentor. Een Krant die verspreid wordt van Nijkerk tot Lochem en van Lochem tot Lelystad. De andere 3 kranten zijn landelijke dagbladen.

Reiziger82 (overleg) 14 mei 2019 16:56 (CEST)

Daarnaast is ruimtevoorderiverijsseldelta.nl een website die ook door de officiële overheden als medium wordt gebruikt. Zoals ook onderaan de pagina wordt genoemd. Verder staan er officiële bekendmakingen op, nieuwsbronnen en feiten op. Niet een of andere aannemerscombinatie. Maar o.a. ook Waterschap:Drents-Overijsselse delta of Rijkswaterstaat. De manier hoe jij hierboven over deze organisatie spreekt is nogal denigrerend en laat vooral de importantie van die samenwerking van deze publiek-private niet zien. Bel anders even met het officiële informatiecentrum. Verder worden er steeds dingen bij gehaald om dit artikel maar te kunnen verwijderen. Reiziger82 (overleg) 14 mei 2019 17:05 (CEST)

In dit artikel zegt zelfs toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat. Tineke Huizinga, dat door graving van het Reevediep, toen nog bypass genoemd dat de stad Kampen op een eiland komt te liggen:

Dat iets nog niet formeel in een atlas is gezet, heeft er waarschijnlijk mee te maken, dat de situatie de stad Kampen op een eiland ligt, nog geen 8 maanden geleden is gebeurd. Reiziger82 (overleg) 14 mei 2019 17:34 (CEST)

Wel jammer dat je nu alweer een hele zooi tamelijk irrelevante links onderaan het artikel hebt toegevoegd. Ik had ze net opgeschoond.  Erik Wannee (overleg) 14 mei 2019 17:49 (CEST)

De vier bronnen zijn inderdaad van respectabele kranten, maar alle artikelen dateren uit de periode 2009-2011 dat er nog discussie was (en de tegenstanders hebben verloren, want dat water ligt er nu) en in 2 van de 4 artikelen gebruikt alleen dezelfde specialist het woord 'eiland'. Sowieso wordt het woord slechts zijdelings gebruikt, want het gaat in de artikelen vooral over andere zaken. Het eiland-concept is dus niet echt blijven hangen, want daarna heeft kennelijk niemand het er meer over gehad (behalve Wikipedia dan). Tsja, ik blijf het toch wat vergezocht vinden allemaal hoor. Binnenkort gaat de Utrechtse singel weer open en wordt de linker helft van de binnenstad in feite weer een eiland in het Rijnwater. Net als 800 jaar geleden toen ze de stadsgracht groeven. Reden voor een artikel Utrecht (eiland)? Denk dat het als GOO wordt afgeserveerd. We komen er onderling in ieder geval niet uit, en ben nieuwsgierig naar het standpunt van de moderator van dienst (en heb ook wel een beetje medelijden met hem/haar ;-) Thieu1972 (overleg) 14 mei 2019 19:39 (CEST)

Erik, heb die bronnen teruggeplaatst, omdat sommige mensen zich nog steeds afvragen of de Stad Kampen, grotendeels op een eiland ligt en ik ze dan graag van bronnen voorzie waarin dat letterlijk staat.

Thieu: Over dat binnenstadseiland in Utrecht moet je dan misschien afvragen of dat een relevant artikel is. Misschien ook wel. Maar zo'n situatie is natuurlijk in op het eiland waar de stad Kampen op ligt niet echt vergelijkbaar.De stad Kampen en nabij gelegen buurtschappen is door het graven van het Reevediep echt alleen toegankelijk met grotere kunstwerken en wordt omgeven door bredere rivieren en meren.Niet echt vergelijkbaar dus. In de Binnenstad van Utrecht zullen dat veel kleinere bruggen zijn. Reiziger82 (overleg) 14 mei 2019 21:55 (CEST)

Hier worden nog eens een deel van de uitvoerende organisaties achter Ruimte voor de rivier IJsseldelta genoemd:

Hier hebben we dan een document dat voor de gemeente Kampen is geschreven: Beeldambitieplan voor de eerste opzet van de toekomstige Wijk Reeve. Waar wel het woord Eiland Kampen in voorkomt.

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0166.00991013-OH02/tb_NL.IMRO.0166.00991013-OH02_64.pdf en nog een Reiziger82 (overleg) 14 mei 2019 22:31 (CEST)

Zoals ik al eerder schreef, ben ik voorstander van behoud van het artikel, maar uiteraard niet met die wildgroei aan lelijke en bovendien onopgemaakte links onderaan het artikel. Maar dat zal geen reden zijn om het artikel te verwijderen. Ik zal er nu maar afblijven om een bewerkingsoorlog te voorkomen; ze kunnen alsnog gesnoeid worden zodra besloten wordt het artikel te behouden.  Erik Wannee (overleg) 14 mei 2019 22:43 (CEST)

Kopje Natuurgebieden ingevoerd wat nog veel verder zou kunnen worden uitgediept, maar dan moet ik wel zekerheid hebben dat de pagina niet verwijderd wordt en enkele foto's van Natura 2000 gebied ingevoerd, deze moerassen en natte weilanden zijn aan de rand van het eiland, buitendijks gelegen. Reiziger82 (overleg) 16 mei 2019 15:30 (CEST)

Mocht men openstreetmap niet als officiele bron willen erkennen https://www.openstreetmap.org/#map=13/52.5230/5.8691 dan kunt U ook Pdok https://pdokviewer.pdok.nl/ met inzoemen gebruiken en de satelietversie van Google maps:https://www.google.nl/maps/@52.5301733,5.9452265,8437m/data=!3m1!1e3 maar ook deze zijn niet accuraat, ook de Kadastrale kaart niet. De dammetjes zijn namelijk verwijderd. Omdat de vaargeul op 18 April j.l. is opengesteld http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/news/item/vaargeur-reevediep-vanaf-donderdag-18-april-geopend/, de wandel en fietspaden:http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/realisatie-fiets-en-wandelverbindingen/ op 1 april en de opening door de koning zoals al eerder gedeeld:http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/news/item/koning-neemt-het-reevediep-in-gebruik/ en de grote dam, de vroegere zeedijk is doorgegraven in de week van 5 November 2018. http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/news/item/open-verbinding-tussen-drontermeer-en-reevediep/ Al deze bronnen zijn van Isala delta de publiek-private samenwerking rondom ruimte voor de rivier IJsseldelta met Isala Delta (o.a. Tauw,Boskalis en Van Hattum) en o.a. RWS, Provincie Overijssel,Provincie Gelderland, Provincie Flevoland en de gemeenten Kampen en Dronten. Maar ook de media zoals RTV OOST en De stentor heeft er over bericht. Ook op de websites van bijvoorbeeld de Provincie Overijssel zijn er dingen te vinden. Reiziger82 (overleg) 16 mei 2019 15:52 (CEST)

Wanneer wordt beslist dat deze pagina mag blijven of niet. Inmiddels zijn we al 5 dgn verder. Dit eiland heeft veel gemeenschappelijk met het Eiland van Dordrecht. Veel documenten, ook documenten voor de gemeente zijn door mij aangedragen. Verder weerhoud dit me om het artikel nog meer te verbeteren of nieuwe artikelen te schrijven over onderwerpen die hier mee zijn verbonden. Misschien tijd voor een wiki break. Verder vindt ik onduidelijkheid nu best lang duren.   Tegen verwijderen Reiziger82 (overleg) 24 mei 2019 15:48 (CEST)

Kampen heeft helemaal niets met Dordrecht in gemeenschap, dat is weer typisch WP:GOO door ziets te beweren. Het Eiland van Dordrecht is natuurlijk ontstaan door de vloed van 1421, er bestaan historische kaarten (mét daarop de naam) en er zijn legio boekenbronnen van. Dat kunnen we van Kampen e.o. niet zeggen, geen 1 gezaghebbende bron waar de lezer kan verifiëren dat Stadseiland Kampen/Kampen (eiland) bestaat. We kunnen geen artikel gaan schrijven over een "eiland" en vervolgens wijzen naar een kaart: "kijk er zit helemaal water omheen!". Nederland is één grote lappendeken van eilanden volgens uw definitie. Indien zoiets relevant is, zijn daar nét als in het geval van Dordrecht legio gezaghebbende bronnen voor. Een onderwerp of feit is des te relevanter (encyclopedischer of encyclopediewaardiger, vaak afgekort tot "E" en "Ew") naarmate er meer en met grotere deskundigheid over is gepubliceerd. Er bestaan geen publicaties (laat staan deskundige) hierover. Het zijdelings noemen in een persbericht/lokale krant dat Kampen "min of meer een eiland wordt", en zeker niet de eigen bevindingen vallen daar niet onder. Zie ook onze eerste zuil. Arch (Overleg) 24 mei 2019 16:33 (CEST)

Volgens mij zouden we niet op man spelen, dit is daar een goed voorbeeld van Arch! Met de geografie van het Eiland van Dordrecht en de geografie van Kampereiland heeft Kampen (eiland) sinds 5 November 2018 heel veel gemeen! Waar je vandaan haalt dat ik Nederland als een grote lappendeken van eilanden zie is mij een raadsel. Als ze aan vier kanten door water omgeven worden zeker, maar dan kun je nog afvragen of dat overal even relevant is. Kampen is alleen bereikbaar via grote bruggen,sluizen en tunnels en omgeven door serieuze meren en rivieren! Dat is dus wel degelijk relevant. Verder heb ik meer bronnen gebruikt dan slechts Uw aangehaalde Genemuiden actueel. Verder heeft U het idee dat Isala Delta, slechts een aannemerscombinatie. Terwijl meerdere overheidsinstanties er mee verbonden zijn en een politiek-publieke samenwerking is. Onderdeel van ruimte voor de rivier, dus niet een lullig projectje. Verder heb ik serieuze artikelen mee gestuurd waar door organisaties die dit in opdracht doen van de overheid, ook meerdere documenten gedeeld, een van deze documenten van ruimtelijke plannen. De webpagina van o.a. het Kadaster en de rijksoverheid! Verder voorbeelden van landelijke kranten. Hierin wordt allemaal gesproken van het eiland Kampen! Reiziger82 (overleg) 24 mei 2019 17:56 (CEST)

Sterker nog, een verschil qua geografie van Kampen (eiland) en Kampereiland zijn qua ligging: Praktisch hetzelfde. Kampereiland is alleen bereikbaar per sluis,brug of een pont. Wordt omgeven door rivieren en randmeren, net als het eiland Kampen. Feiten ontkennen slaat echt nergens op. Kampen (eiland) heeft toevalig geen fietspont, maar wel een spoortunnel Drontermeertunnel, dat heeft Kampeneiland dan weer niet. Zoals Erik Wannee, ook eerder al noemde maken bruggen, sluizen of tunnel, iets ineens geen eiland meer, want het wordt nog steeds aan vier kanten omgeven door water. In het geval van Kampen (eiland), Kampereiland of het Eiland van Dordtrecht omgeven door serieuze wateren, zoals zeearmen, rivieren of randmeren! , Dit de hele tijd WP:GOO noemen vind ik nogal ver gezocht. Hopelijk is de moderator die gaat bepalen of de pagina Kampen (eiland) verwijderd of niet verwijderd gaat worden, objectief en wil hij/zij niet artikelen verwijderen om maar te kunnen verwijderen en serieus met feiten om gaat Reiziger82 (overleg) 24 mei 2019 18:14 (CEST)

Ik zou op de man spelen? Nou wordt 'ie helemaal fraai! Omdat ik met argumenten reageer op uw appel-peer vergelijking? Of omdat zelfs uw verweer GOO is? Nogmaals: "Wikipedia is niet de juiste plaats om nieuwe inzichten of gedachten te publiceren. Al het materiaal op Wikipedia moet direct verifieerbaar zijn in betrouwbare bronnen, zonder verdere analyse of interpretatie daarvan" De vergelijking met enig eiland gaat daarom al niet op, omdat er geen enkele bron bestaat die zo'n vergelijking maakt, omdat er geen enkele bron zónder verdere analyse of interpretatie rept over een eiland. Zelfs in de afgelopen twee weken heeft u daarvoor geen bewijs kunnen overleggen. Zoals ik u liet weten op uw OP: "Bedenk dat de bewijslast bij u zelf ligt, niet bij de persoon die denkt een probleem met het artikel gevonden te hebben." Ergo, het gaat steeds om uw eigen mening, úw gedachte, niet die van onafhankelijke gezaghebbende bron(nen). Een encyclopdie beschrijft geen zaken die u of ik vinden, maar op basis van betrouwbare secundaire bronnen. Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen. U komt steeds met uw nieuwe zienswijze of nieuwe historische interpretatie, niet alleen mbt het artikel, zelfs met uw vergelijkingen. Dát is volgens de richtlijn GOO, iets anders kan ik er niet van maken. Arch (Overleg) 24 mei 2019 18:44 (CEST)
Tsja, als kritiek op een artikel en op een werkwijze wordt beschouwd als 'op de man spelen', dan wordt het wel lastig discussiëren. Feit blijft dat je elke keer toch zelf aangeeft dat je het concept 'Kampen is een eiland' zelf hebt geëxtrapoleerd uit de grootschalige infrastructurele werkzaamheden, de meest recente landkaart, en de aanwezigheid van veel water en grote bruggen. Je hebt volkomen gelijk dat al dat water en bruggen zorgen voor een situatie die lijkt op het Eiland van Dordrecht, of het Ile de la Cité, of Tholen. Alleen zijn die eilanden uit en te na beschreven in overheidsdocumenten, boeken, landkaarten, tijdschriften etc, en dat is wat Wikipedia doet: het weergeven van bestaande kennis die door anderen is beschreven. Wikipedia is er niet voor het weergeven van jouw (verder correcte) waarneming dat Kampen sinds kort zo sterk lijkt op een eiland. Is er een boek geschreven over het (stads)eiland Kampen? Prima. Noemt de gemeente Kampen het in zijn communicatie een eiland? Prima. Zijn er toeristische uitgaven bekend waarin het een eiland wordt genoemd? Prima. Maar die zijn er dus niet. Kijk anders naar je eigen artikel Ketelplaat waar het dus wél dik in orde is: een landelijke krant die er over bericht, en de eerste de beste Google-zoekopdracht levert me direct hits op van RTV Oost, Rijkswaterstaat, FlevoPost die jouw artikel volledig bevestigen. Dát is een goeie werkwijze. Thieu1972 (overleg) 24 mei 2019 19:07 (CEST)

Nogmaals heb meerdere secondaire bronnen bij dit artikel staan en ook in deze beoordelingspagina gedeeld. Misschien nog maar eens alle bronnen raadplegen die hier door mij gedeeld zijn. Waar door meerdere serieuze bronnen wordt gesproken over Eiland Kampen. Direct en indirect. Arch, heb het idee dat U ze niet gelezen heeft, want daar wordt over Eiland Kampen gesproken. U blijft maar op Genemuiden actueel hameren, maar heb veel meer bronnen gestuurd, waar het op te zien is of letterlijk wordt beschreven. Erik Wannee noemde ook al eerder dat bij min of meer op bruggen,sluizen en tunnels wordt gedoeld die naar het eiland Kampen via die verbindingen, verbind met uitvalswegen naar diverse plekken.

Mijn vraag ging in de eerste plaats. Waarom er nog de beoordelingspagina verwijzing boven dit artikel staat. Waar we inmiddels al 5 dagen de 19e hebben gepasseerd. Wanneer valt die beslissing en waarom duurt dat nu al 5 dagen langer? Niet om de discussie die wij eerder hebben gevoerd nog eens dunnetjes over gaan doen. Reiziger82 (overleg) 24 mei 2019 19:09 (CEST)

Omdat alles op Wikipedia mensen/vrijwilligerswerk is, geldt die 14 dagen termijn niet óp twee weken, maar geldt die termijn vanaf twee weken. We hebben maar een handjevol moderatoren, die alle nalezen en uitpluizen moeten, dat kost tijd. Geduld is dus een schone zaak. Arch (Overleg) 24 mei 2019 19:24 (CEST)
  Opmerking - Ik zie bij dit artikel onder "Bronnen, noten en/of referenties" slechts twee zaken genoemd, waarvan de eerste geen bron is, maar slechts een toelichting. De tweede zaak is een link naar de kadasterkaart, waarvan niet duidelijk is wat de betekenis ervan is in relatie tot dit onderwerp, het laat slechts zien dat er kennelijk diverse streek- c.q. veldnamen ten westen van Kampen liggen. Niet als bronnen, maar wel als externe links, worden tien verwijzingen gegeven. Als dat geen bronnen zijn dan heeft dit weinig zin. Het druist in tegen het advies om spaarzaam te zijn met het gebruik van externe links. Voor het grootste deel hebben deze links imo ook geen toegevoegde waarde. Dat er feitelijk sprake is van een eiland bestrijdt niemand, de meeste gelinkte sites/artikelen noemen dat dan ook. Het punt is natuurlijk of dit eiland zonder naam een geografische eenheid/begrip is, dat in de literatuur een plaats heeft gekregen. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2019 20:15 (CEST)

Gouwenaar, dat het eiland Kampen sinds 5 November 2018 bestaat wordt door sommige mensen in deze discussie nog steeds betwist, terwijl dat feitelijk zo is. Dat was zelfs in de eerste plaats ook de reden, waarom Arch, dit verdere prima artikel ook op deze lijst heeft gezet. Het is door de tijd ook goed verbeterd. Hij betwiste namelijk dat de stad Kampen en een aantal buurtschappen door de graving van het Reevediep en de doorsteek van de oude zeewering aan het drontermeer werd doorgestoken/afgegraven. Hij gebruikte namelijk geen actuele kaarten, maar een kaart van google maps, dat eerder door mij besproken wel vaker 5 jaar achter de feiten aanloopt. Dit is namelijk wat hij eerder noemde en ik moest bewijzen dat dat zo is, wat ik volgens diverse externe bronnen ook gedaan heb. Dit waren zijn letterlijke woorden toen .

''Weg – Bronloos relaas over de (marketing?) term "Stadseiland Kampen". Wel bekend is de naam "Kampereiland", dat is toch wat anders. Dat Kampen een "ontstaan is vanuit een schiereiland" en nu een eiland is,lijkt vergezocht. Als het uitgraven van de watergang Reevediep "eiland" maakt, dan zou bijvoorbeeld Amsterdam uit tientallen eilanden bestaan, honderden zelfs over heel Nederland? Zo bestaan een woonwijken in Lelystad, Arnhem en Nijmgen die "stadseiland" genoemd worden. Stadseiland (Arnhem) is vergelijkbaar met het project in Kampen, enfin, secundaire bronnen kan ik hier niet over vinden, die lijken me een noodzaak om aan te tonen dat het hier niet om WP:GOO gaat. Arch (Overleg) 5 mei 2019 09:44 (CEST)

'

Daar beticht hij mij ook van GOO, maar gebruikt zelf stadseiland (Arnhem), een voorbeeld wat in niets op het eiland Kampen lijkt. Wat daar wel op lijkt, qua geografie heb ik al eerder aangegeven. Reiziger82 (overleg) 24 mei 2019 21:00 (CEST)

"Zijn er toeristische uitgaven bekend waarin het een eiland wordt genoemd?" waar doelt U hier precies op, Thieu1972 ? Er zijn meerdere toeristische ondernemingen die lettelijk Stadseiland Kampen noemen, maar zijn commercieel dus die gelden niet als bron. Dus waar doelt U hier precies op een marketingblad van Bijvoorbeeld Marketing oost, Kampen Marketing of een reisgids? Met andere woorden wanneer gelden commerciële artikelen/pagina's wel en wanneer niet, daar ben ik dan erg benieuwd naar. Fietskaarten? Wandelkaarten? Reiziger82 (overleg) 24 mei 2019 21:10 (CEST)

 •   Voor verwijderen, we gaan hier niet zelf eilanden bedenken, een stuk weiland dat omringd wordt door een sloot kun je vast ook wel een eiland noemen, maar laten we daar alsjeblieft geen lemma's over schrijven. Kampen is een prachtige stad, die heeft dit soort gefröbel niet nodig. Peter b (overleg) 24 mei 2019 22:01 (CEST)

Reiziger82 (overleg) 30 mei 2019 14:45 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Inbali IserlesBewerken

Weg – Magere eenzinner zonder opmaak, bron(en) en biografie. Persoon maakt deel uit van schrijverscollectief Erin Hunter. Op en.wiki hebben ze dat verwerkt in een overzichtartikel. Misschien ook een goed idee voor nl.wiki omdat er behalve fandom, onafhankelijke bronnen te vinden zijn als die spreekwoordelijke speld in de hooiberg. In de huidige vorm doen we de lezer hiermee geen plezier. Arch (Overleg) 5 mei 2019 10:00 (CEST)


Robbert OostingBewerken

Wiu Niet of nauwelijks bronnen, onvoldoende verifieerbaar. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 12:55 (CEST)

 •   Voor verwijderen Ook de encyclopedische relevantie van de persoon (presentator bij een regionale omroep) wordt niet duidelijk gemaakt. Fred (overleg) 5 mei 2019 13:11 (CEST)
  • Nu je erover begint, denk ik wel dat het klopt. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 13:12 (CEST)
  • En voor de duidelijkheid: in de loopbaan wordt het niet duidelijk gemaakt hoe laat die ene Tv-programma begint, ook al wordt de dag van de week (woensdag) wel vermeldt. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 13:19 (CEST)
   • Al is dat voor een encyclopedie ook niet zo belangrijk (we zijn geen televisiegids). Encycloon (overleg) 5 mei 2019 17:33 (CEST)

Het is duidelijk iemand aan het begin van zijn loopbaan. Er is nog niet veel duidelijkheid behalve een naamsvermelding. Wanneer er bepaalde prestaties worden verricht kan hij toch zo terug? Thyaldis (overleg) 8 mei 2019 18:20 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Per argumenten hier verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 15 jun 2019 21:44 (CEST)

FlorilegiumBewerken

WIU – Niet neutraal geschreven bronloze inhoud, waarvan de relevantie nog niet uit de verf komt, kan neutraler, wikificatie, opmaak en vooral bronnen gebruiken. Arch (Overleg) 5 mei 2019 13:34 (CEST)

 • Copyvio van beschrijving op youtube. Luisterend naar wat de koorleden melden is, dat het vooral een vriendenclub is. Of dat voldoende e waarde is weet ik niet Ldhank (overleg) 5 mei 2019 13:44 (CEST)
  Opmerking Direct verwijderd wegens auteursrechtenschending vanaf hier (daar meer tekst dan bij de YouTube-beschrijving). Encycloon (overleg) 5 mei 2019 17:11 (CEST)
Toestemming ontvangen, artikel teruggeplaatst en direct opnieuw genomineerd, Elly (overleg) 12 mei 2019 15:57 (CEST)

CasperthepancakeBewerken

Geen relevantie aangetoond. Kattenkruid (overleg) 5 mei 2019 14:02 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Hmm, had eigenlijk wel nuweg gemoeten vanwege de privacy. MatthijsWiki (overleg) 15 jun 2019 21:50 (CEST)

Kim van ZebenBewerken

Wiu Niet of nauwelijks bronnen, onvoldoende verifieerbaar. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 16:03 (CEST)

Dook van DijckBewerken

Wiu Niet of nauwelijks bronnen, onvoldoende verifieerbaar. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 16:12 (CEST)

Ik zie dat de auteur bezig is met het verbeteren van dat artikel. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 16:48 (CEST)
Auteur vraagt op de overlegpagina van dat artikel of de bronvermelding voldoende is nadat die een aantal bronnen toevoegde. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 17:01 (CEST)
Of de verifieerbaarheid voldoende is ligt eraan: het is aan de auteur de vraag of alle beweringen gebaseerd zijn op een betrouwbare bron of dat het gaat om origineel onderzoek waar hij/zij later misschien een paar bronnen bij kan vinden maar niet alles verifieerbaar is. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 17:04 (CEST)
@Nieuwsgierige Gebruiker: Inderdaad, een aanmaker kan nog bezig zijn. Het is daarom erg ongewenst om al binnen een uur een artikel te nomineren met wiu. Overigens is bronvermelding niet verplicht, zolang de bronnen maar wel beschikbaar zijn (zie verder WP:VER en WP:BRON). Encycloon (overleg) 5 mei 2019 17:04 (CEST)
Maar je hebt wel gelijk, want dat soort dingen zijn niet verplicht. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 17:08 (CEST)
Oh... @Encycloon: heeft de aanmaker de artikel voldoende verbeterd? Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 17:16 (CEST)
Ik heb hier nog een vraag gesteld over een specifiek gedeelte maar ik denk dat het artikel in zijn geheel wel voldoende verifieerbaar is. Wel dienen er nog een aantal doorverwijspagina-links opgelost te worden. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 17:32 (CEST)
En die zinnen die uitzien als een glazen bol? Moeten die niet weg? Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 17:34 (CEST)
Welke zinnen bedoel je? Encycloon (overleg) 5 mei 2019 17:44 (CEST)

Zinnen als bijvoorbeeld:

2020: Haal het doek maar op – De Graaf & Cornelissen Producties

onder kopje theater (waarschijnlijk ook de enige). Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 5 mei 2019 17:46 (CEST)

Dat komt inderdaad te vroeg, het kan nog afgeblazen worden en daarom weggehaald. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 18:25 (CEST)
  Opmerking Was gedeeltelijk auteursrechtenschending van (o.a.) hier, daarom dat deel weggehaald en verborgen. Encycloon (overleg) 8 mei 2019 18:42 (CEST)

Bob Ernst van DitmarBewerken

Weg – Ik heb geen betrouwbare bronnen over het onderwerp gevonden die relevantie en verifieerbaarheid kunnen aantonen. Op deze website is het Wikipedia-artikel overgenomen. De link naar de Wullings-school werkt niet meer, maar zal geen biografie bevat hebben over deze persoon. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 16:55 (CEST)

 •   Voor verwijderen - Zijn volledige namen waren overigens Barend Ernest van Ditmar. Hij was niet op 2 februari 1921, maar op 13 februari 1921 geboren. Door het veelvuldig gebruik van zijn roepnaam "Bob" en het ontbreken van verifieerbare onafhankelijk bronnen, wordt de indruk gewekt dat hier sprake is van informatie die slechts bij de aanmaker van het artikel bekend is. Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 15:05 (CEST)

Anna Maria de BussyBewerken

Weg – Niet gebaseerd op betrouwbare, onafhankelijke secundaire bronnen (om deze bron aan te halen Mevrouw de Bussy, ik dank u zeer voor de door u verstrekte inlichtingen) en deze bronnen heb ik ook niet kunnen vinden om het artikel op te kunnen knappen. Daarmee is de encyclopedische relevantie ook onduidelijk. Encycloon (overleg) 5 mei 2019 16:59 (CEST)

 •   Tegen verwijderen - artikel herschreven op basis van betrouwbare, onafhankelijke bronnen. Gouwenaar (overleg) 7 mei 2019 17:13 (CEST)

Nienke HelthuisBewerken

NE / reclame / ZP: 1 keer genoemd in een artikel in een lokale krant; in het lemma over het programma Van passie naar droombaan wordt ze niet genoemd als presentator (mag wat mij betreft ook nuweg). Paul Brussel (overleg) 5 mei 2019 17:40 (CEST)

 •   Tegen verwijderen Meerdere referenties toegevoegd waaronder: NOS & HVN. Eveneens referentie toegevoegd waar Helthuis wel als presentatrice wordt aangeduid.Gebruiker:Glibzany (overleg) 5 mei 2019 18:20 (CEST)
 • Duidelijk voorbeeld waarom we spaarzaam moeten zijn met nuweg, want dit moeten we gewoon behouden. Dat een gebruiker de bronnen niet heeft gevonden, wil niet zeggen dat ze niet bestaan. Of zijn de NOS en het Algemeen Dagblad een lokale krant? Edoderoo (overleg) 5 mei 2019 18:23 (CEST)
 • Meer dan 3 miljoen abonnees. Voldoende goede bronnen. Presentatiewerk voor een nationale zender.   Tegen verwijderen Thieu1972 (overleg) 6 mei 2019 19:00 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

DworfiBewerken

Vorige week sjabloon geplaatst, maar nooit op de beoordelingslijst gezet. Oorspronkelijk gegeven reden door nominator: promotie van een onbekende rapper zonder enige bronnen of relevante informatie. (NE). – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Ik kom het gebruikelijke rijtje tegen op internet: filmpje hier, nummertje daar, en een enkele losse vermelding. Dit is nog het meest concrete. Lijkt er op dat het om een lokale artiest gaat waarover vrij weinig geschreven is. Relevantie voor een artikel lijkt dan er niet te zijn. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2019 11:51 (CEST)
Filmpje hier, nummertje daar, als tweede zin "Je kunt zijn muziek beluisteren op Spotify" (van wie niet?), laatste zin "Hij heeft veel fans van het Leuvense" (bronloos en nietszeggend), verder geen inhoud of bronnen,   kan weg. ErikvanB (overleg) 16 jun 2019 16:07 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per bovenstaanden, relevantie niet aangetoond. Encycloon (overleg) 16 jun 2019 17:09 (CEST)

Sosha DuyskerBewerken

WIU – Te mager om in deze vorm te kunnen blijven, zal uitbreiding en bronnen nodig hebben. Arch (Overleg) 5 mei 2019 21:27 (CEST)

 • Dit is Lemma nummer acht van deze aanmaker in drie dagen tijd, en een vrijwilliger mag het aanvullen. Ldhank (overleg) 5 mei 2019 21:41 (CEST)
  • Verwarrend. Artikel is verwijderd (nuweg), maar op 5 juni opnieuw aangemaakt. Dat artikel heeft geen sjabloon, want betreft een nieuw artikel. Wat nu met deze - nog lopende maar niet meer van toepassing zijnde - nominatie? Thieu1972 (overleg) 16 jun 2019 16:45 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Aangetroffen artikel voldoende uitgebreid dus behouden. Indien gewenst staat het vrij een nieuwe nominatie te starten. Encycloon (overleg) 16 jun 2019 16:49 (CEST)

Analoog signaalBewerken

Drie redenen voor nominatie: ten eerste is het een WP:PUNT-artikel, aangemaakt vanwege het niet bereiken van consensus op Overleg:Analoog. Ten tweede bevat het teveel onnauwkeurigheden, zoals "Ook de waardes worden traploos opgenomen, ze amplitudecontinu. Dat betekent niet oneindig [. . . .] maar overaftelbaar". Dit wekt de indruk dat de auteur de betekenis van overaftelbaar niet doorgrondt, in ieder geval kan deze zin niet zo blijven staan in een encyclopedie. Zo zijn er nog meer voorbeelden van onnauwkeurigheden aan te wijzen (bijvoorbeeld de 'ruis' zoals beschreven onder 'representatie' beschrijft het fenomeen meetfouten, terwijl bij signalen juist de ruis op een kanaal dient te worden besproken en niet de eventuele fout bij een meting). Zo is het artikel doorspekt met opmerkingen die de plank net misslaan, en wie gaat die opmerkingen corrigeren? Ten derde introduceert dit artikel een onbalans ten opzichte van het artikel 'Digitaal', waarin ook digitale signalen worden behandeld. Mijn voorstel is dat dit artikel wordt verwijderd en dat BoH zijn toevoegingen (hopelijk zonder onnauwkeurigheden) voegt bij het huidige artikel Analoog. - Bob.v.R (overleg) 5 mei 2019 21:46 (CEST)

Als er al sprake is van PUNT, dan is het deze nominatie:
 1. You can't have your cake and eat it: Bob.v.R heeft alles uit de kast gehaald om duidelijk te maken dat analoog en analoog signaal twee verschillende zaken zijn. Het logische gevolg daarvan is dat er twee artikelen zijn
 2. De huidige OP is een redirect. Dat is eenvoudig op te lossen door de redirect te verwijderen en overleg te starten. Of de hierboven genoemde bezwaren toe te lichten op de OP van Analoog. Beide opties zijn niet gebruikt, dus ik weet niet wat de bezwaren zijn van Bob tegen mijn met literatuur onderbouwde tekst. Het is ook gewoon een prima artikel, waar uiteraard verbeteringen mogelijk zijn, maar niets wat plaatsing op deze lijst rechtvaardigt
 3. Als analoog niet hetzelfde is als analoog signaal, dan geldt natuurlijk hetzelfde voor digitaal en het nog aan te maken digitaal signaal
BoH (overleg) 5 mei 2019 22:42 (CEST)
 •   Voor - Ik ben het geheel eens met de argumentatie voor verwijdering. Madyno (overleg) 6 mei 2019 14:37 (CEST)

Nog steeds geen toelichting van de bezwaren op de OP. BoH (overleg) 6 mei 2019 15:35 (CEST)

Het artikel is doorspekt met onnauwkeurigheden en opmerkingen die de plank net misslaan, zie de twee hierboven gegeven concrete voorbeelden. Wie gaat een en ander corrigeren? BoH zelf, of mogen de overige gebruikers dat klusje opknappen? Bob.v.R (overleg) 6 mei 2019 17:48 (CEST)
Dit is geen toelichting, het is nog steeds raden wat er mankeert aan de met literatuur onderbouwde uitspraak (an analog signal is of the form   where   is an uncountable set). Ook de opmerking over meetfouten is weinig specifiek en uiteraard geen grond voor verwijdering. BoH (overleg) 7 mei 2019 06:40 (CEST)
Mag ik BoH vragen een voorbeeld te geven van een niet-oneindige overaftelbare verzameling? Bob.v.R (overleg) 7 mei 2019 06:58 (CEST)
Ik heb een kleine eenvoudige aanpassing gemaakt. Die had je ook zelf kunnen doen of kunnen voorstellen. Dat vereist wel een constructieve houding en juist die houding ontbreekt bij jou en Madyno: jullie zijn niet gericht op een oplossing, maar op gelijk halen. Oftewel PUNT. BoH (overleg) 7 mei 2019 12:49 (CEST)
BoH, ben ik verplicht om alle onnauwkeurigheden die jij helaas steeds weer in dit type artikelen aanbrengt te corrigeren? Misschien heb ik daar niet altijd meer zin in. Bob.v.R (overleg) 9 mei 2019 07:47 (CEST)
Uiteraard ben je dat niet verplicht. Alleen maakt het je zaak niet erg sterk als je niets onderbouwt. En daarbij is die laatste zin kenmerkend voor je weinig constructieve houding. BoH (overleg) 9 mei 2019 09:22 (CEST)
Dat onderbouwing belangrijk is klopt. Ik heb dan ook een onderbouwing gegeven, zoals hierboven voor een ieder, dus ook voor BoH, te lezen is. Groet, Bob.v.R (overleg) 9 mei 2019 13:40 (CEST)
De onderbouwing voor overaftelbaar moest ik uit Bob trekken en kreeg ik ook nog eens indirect. De opmerking over ruis is niet onderbouwd en mijn vraag om een toelichting op de OP is nog steeds onbeantwoord. Verder stelt Bob Zo is het artikel doorspekt met opmerkingen die de plank net misslaan, maar welke opmerkingen dat zijn, daar mag ik naar raden. Al met al een moeizaam proces waar Bob niet trots op hoeft te zijn. BoH (overleg) 9 mei 2019 14:06 (CEST)
Ten overvloede: raden lijkt me niet noodzakelijk in een situatie waarin er twee concrete voorbeelden zijn verstrekt. Bob.v.R (overleg) 9 mei 2019 18:06 (CEST)
Doorspekt suggereert dat er naast die twee voorbeelden nog een heleboel zijn. Maar wellicht is twee voor jou gelijk aan doorspekt. BoH (overleg) 9 mei 2019 18:18 (CEST)
Opmerkelijk is het volgende: BoH plaatst in het genomineerde artikel de zin Ruis treedt op bij opname, opslag, transmissie, verwerking en omzetting en bij elk van deze kan ook een systematische fout optreden. Dit is een zin die veel meer thuis hoort in het al bestaande artikel Analoog, omdat deze zin zich overduidelijk niet beperkt tot signalen. Dit onderstreept naar mijn mening deze verwijdernominatie. Bob.v.R (overleg) 10 mei 2019 14:01 (CEST)
Dan krijg je het druk met verwijdernominaties: zeer veel artikelen noemen ook zijdelings verwante onderwerpen. Wat bovenstaande triomfantelijke opmerking wel wederom onderstreept, is de niet-constructieve houding van Bob, het is werkelijk kleinburgerlijk. BoH (overleg) 10 mei 2019 14:18 (CEST)
Kennelijk is BoH het inhoudelijk niet oneens met mijn vaststelling over bovenstaande zin. Ik hoop dat de moderatoren dit niet ontgaat bij het beoordelen van deze nominatie. Dat BoH hier nauwkeurigheid kwalificeert als kleinburgerlijk vind ik overigens misplaatst; we maken hier een encyclopedie, wat we opschrijven moet kloppen en niet 'ongeveer kloppen'. Vriendelijke groet, Bob.v.R (overleg) 10 mei 2019 14:27 (CEST)
Er is geen moderator die een artikel verwijdert vanwege het noemen van zijdelings verwante voorwerpen. Zeker niet als de nominator de tweedeling opnieuw legitimeert, al is dat met een foutieve link. Je kleinburgerlijke gedrag betreft niet wat je signaleert, maar de manier waarop. Als dat op een constructieve wijze zou zijn, dan zou je houding niet kleinburgerlijk zijn geweest en hadden we waarschijnlijk een kwalitatief sterker artikel gehad. Dat blijft uit, zolang je in deze modus blijft hangen. BoH (overleg) 10 mei 2019 15:45 (CEST)
Het starten van een WP:PUNT artikel, een afsplitsing tegen alle consensus in, beschouw ik niet als constructief. Dat lijkt me niet de weg om gebruikers op dezelfde lijn te krijgen. De polarisatie die het veroorzaakt zal alleen maar het onderling chagrijn vergroten, met directe negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de betrokken artikelen. Die gevolgen beginnen zelfs nu al: het is een rommeltje. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Constructief is het naar mijn mening niet. Bob.v.R (overleg) 12 mei 2019 21:56 (CEST)
Consensus? Smile4ever stelde de titelwijziging naar Analoog signaal voor onder Voorstel tot titelwijziging nadat ik daar al eerder over was begonnen. Daarna betogen Madyno en jij dat het twee verschillende onderwerpen betreft. Het logische gevolg van die redenatie is dat er dan twee artikelen moeten komen. Waar baseer jij dan op dat het tegen alle consensus in is? Ik vermoed dat je meent dat er sprake is van consensus zodra Madyno het eens is met je, maar jullie zullen elkaar nooit afvallen, dus dat zegt niets, ook al zet je de woorden vet aan.
Wat constructief betreft: daarna heb ik een poging gedaan om een inhoudelijke discussie op te starten, onder meer met het citeren van literatuur. De vier punten die ik noem, worden door jullie genegeerd. Als jullie zo menen te moeten overleggen, dan kan het niet verbazen dat de mening van Madyno en Bob irrelevant wordt. BoH (overleg) 13 mei 2019 09:36 (CEST)
Constructief overleg lijkt me prima, maar daar hoort dan een andere toonhoogte bij. Okay? Bob.v.R (overleg) 13 mei 2019 13:35 (CEST)
Dat lijkt mij wel ja. Maar dat vergt ook bij jou wat zelfreflectie. BoH (overleg) 13 mei 2019 13:49 (CEST)
Bob, wat is je plan van aanpak? BoH (overleg) 17 mei 2019 13:23 (CEST)
Betreffende deze verwijdernominatie is mijn voorstel dat het artikel Analoog signaal wordt verwijderd en dat de aanvullingen, voor zover niet overlappend, worden toegevoegd aan het artikel Analoog. Eventueel kan in dat artikel een apart kopje worden gemaakt voor analoge signalen en een apart kopje voor analoge meetapparatuur. Bob.v.R (overleg) 17 mei 2019 13:45 (CEST)
Hoe kom je daarmee tegemoet aan mijn 4 bezwaren onder Overleg:Analoog#Terug? BoH (overleg) 17 mei 2019 19:57 (CEST)
Zojuist heb ik (aldaar) een reactie geplaatst op de vier punten. Bob.v.R (overleg) 18 mei 2019 07:10 (CEST)
Ik denk dat je antwoorden onvoldoende basis zijn voor samenvoeging onder de titel Analoog: 95% van het artikel gaat dan over de 'bijzaak' Analoog signaal, terwijl het hoofdonderwerp dan slechts met een regel besproken wordt. BoH (overleg) 18 mei 2019 09:32 (CEST)
Als er naast een kopje 'Analoog signaal' ook een kopje 'Analoge meetapparatuur' staat, is er meer gelegenheid om informatie toe te voegen aan het tweede kopje. Bob.v.R (overleg) 18 mei 2019 11:37 (CEST)
Ik vraag mij af hoeveel er te vertellen valt over analoge meetapparatuur wat niet besproken kan worden onder analoog signaal. Als dat veel is, dan zou er een artikel Analoge meetapparatuur moeten komen, en anders is het prima onder te brengen onder Analoog signaal. BoH (overleg) 18 mei 2019 11:43 (CEST)
Overigens is het het analoge signaal dat deze instrumenten analoog maakt: de gemeten waarde varieert in de tijd en een in de tijd of ruimte variërende waarde, een dynamische waarde, is nu eenmaal een signaal. BoH (overleg) 18 mei 2019 11:45 (CEST)
Niet alles dat beweegt is een signaal. Als een instrument een meetwaarde oplevert is er nog geen dwingende reden om die meetwaarde een signaal te noemen. Bob.v.R (overleg) 22 mei 2019 01:37 (CEST)
De literatuur denkt daar anders over:
A signal, technically yet generally speaking, is a formal description of a phenomenon evolving over time or space [...] Prandoni, P.; Vetterli, M. (2008): Signal Processing for Communications, EPFL Press
BoH (overleg) 22 mei 2019 06:52 (CEST)
Dat is kennelijk een uitzondering. De definities die ik tegenkom zijn meer gericht op wat in de praktijk wordt gezien als een 'signaal'. En betreffende 'Analoge meetapparatuur': volgens mij is er geen consensus voor afsplitsing van het hoofdartikel 'Analoog', evenals ik uitdrukkelijk geen consensus vaststel voor een apart artikel 'Analoog signaal'. Bob.v.R (overleg) 22 mei 2019 07:27 (CEST)
Welke definities? Waar is je literatuur, zoals ik al wekenlang vraag? En die zogenaamde consensus van je, daar hebben we het over gehad. Zo wil je samen met Madyno de zaak gijzelen zonder de zaak inhoudelijk te kunnen onderbouwen. Alle tijd die je nu hebt gestoken in het frustreren van overleg had je ook kunnen besteden aan verbetering van artikelen. BoH (overleg) 22 mei 2019 09:00 (CEST)
Beste BoH, beschouw je dit zelf als een constructieve bijdrage aan het overleg? Vriendelijke groeten, Bob.v.R (overleg) 22 mei 2019 12:42 (CEST)
Mijn vraag was een aansporing om met literatuur te komen, dus ja. In plaats daarvan kies je weer voor een zijpaadje om zo een rookgordijn op te trekken. BoH (overleg) 23 mei 2019 09:10 (CEST)
Okay, vriendelijker dan dit gaat het dus niet worden, begrijp ik hieruit. Dat gaat moeizaam worden. Bob.v.R (overleg) 23 mei 2019 12:48 (CEST)
Oh, het kan zeker vriendelijker. Maar niet als je blijft volharden in dit gedrag. En moeizaam was het al. BoH (overleg) 23 mei 2019 13:02 (CEST)
Beste BoH, mijn vraag is: welk gedrag? Ik geef mijn oprechte mening over de indeling van de artikelen en ik doe opbouwende suggesties voor toevoegingen aan het artikel 'Analoog'. Is dat verkeerd? Je hebt eerder aangegeven dat je graag een constructief overleg wilt. Ik hoop dat je daarin oprecht was. Echter, je geeft nu aan dat je aan constructief overleg nog niet aan toe bent, zoals ik het nu lees. Als je op deze wijze voortgaat, dan snap ik eerlijk gezegd niet dat je beweerde op zoek te zijn naar constructief overleg. Met nochtans vriendelijke groeten, Bob.v.R (overleg) 23 mei 2019 20:23 (CEST)
Dat was geen constructief overleg Bob, dat was een herhaling van zetten. Als je hetzelfde riedeltje herhaalt waar we eerder onenigheid over hadden, dan is dat niet constructief. Al helemaal niet als je dan nu de vermoorde onschuld speelt. Constructief zou zijn als je werkelijk op zoek zou gaan naar een artikel waar we het over eens zouden kunnen worden en je werkelijk kwaliteit zou nastreven. Maar je blijft maar op je zijpaadje. BoH (overleg) 23 mei 2019 21:20 (CEST)
Beste BoH, mocht je werkelijk constructief overleg willen, dan lijkt me dat een goede zaak, maar ik bespeur tot nu toe uitsluitend kritiek en nog eens kritiek. Ik zie momenteel ook echt geen enkele poging aan jouw kant om de overlegsfeer een beetje te verbeteren. Maar misschien komt het nog? Groeten, Bob.v.R (overleg) 23 mei 2019 22:27 (CEST)
Je blijft ook nu weer op je zijpaadje. Wat nu nodig is van jouw zijde, is actie. Actie in de zin van een werkelijk goed voorstel waarin je tegemoet komt aan de genoemde bezwaren. Geen mooipraterij, geen zijpaadjes, geen 'slimme' redeneertrucjes.
Onenigheid kan resulteren in stagnatie, maar het kan ook resulteren in een stimulans om vanuit de tegenstellingen te komen tot een synthese. Dus duik de literatuur in, leg verschillende goede werken naast elkaar en destilleer daaruit iets wat bijdraagt aan de kwaliteit van het artikel. Voeg eens alinea's toe, in plaats van maandenlang bakkeleien over twee zinnetjes. BoH (overleg) 24 mei 2019 09:23 (CEST)
Mijn voorstellen voldoen aan het overbruggen van tegenstellingen. Ik ben tegen een afsplitsing van een artikel 'Analoog signaal', om de hierboven door mij aangegeven redenen, en daarin sta ik niet alleen. Daarnaast doe ik voorstellen voor de indeling en uitbreiding van het artikel 'Analoog' die tegemoetkomen aan jouw bezwaren tegen de huidige artikelversie. Voorts heb ik gereageerd op elk van de 'vier punten' waarop je graag een reactie wilde ontvangen. Vriendelijke groet, Bob.v.R (overleg) 24 mei 2019 10:00 (CEST)
Je voorstellen zouden de staat herstellen voordat ik begon met bewerken. Hoe denk je daarmee tegemoet te zijn gekomen aan mijn bezwaren? BoH (overleg) 24 mei 2019 10:13 (CEST)
Jouw bezwaar was dat een groot percentage van de artikeltekst is gewijd aan analoge signalen. Een apart kopje 'Analoog signaal' geeft mogelijkheden om daarboven de algemene inleiding uit te breiden, als daaraan behoefte bestaat. Het aparte kopje 'Analoge meetapparatuur' geeft gelegenheid om over dat onderwerp meer informatie toe te voegen, ook dat komt weer tegemoet aan het door jou aangegeven bezwaar. Bob.v.R (overleg) 24 mei 2019 10:31 (CEST)
Nee, dat was mijn bezwaar niet. BoH (overleg) 24 mei 2019 10:39 (CEST)
Beste BoH, dat was om precies te zijn jouw tweede bezwaar. Als je wilt dan kom ik met het exacte citaat. Voor alle duidelijkheid: heb je dit bezwaar nu ingetrokken? Opmerking: op je andere drie punten heb ik overigens, op jouw verzoek, ook een reactie gegeven. Met vriendelijke groeten, Bob.v.R (overleg) 24 mei 2019 16:10 (CEST)
Het is weinig hoopgevend dat je geen idee hebt wat mijn bezwaren zijn. Kijk onder meer onder Overleg:Analoog#Recente edits: op Analoog staat nu geen definitie van wat analoog is. Het komt niet verder dan het is de aanduiding voor een bepaald type technologie. Dat is geen definitie. Het gaat pas die richting op bij de beschrijving van analoge meetinstrumenten en analoog signalen. En die definities zijn feitelijk uitwisselbaar. Daarmee is teruggaan naar die stand van zaken een achteruitgang. BoH (overleg) 25 mei 2019 12:50 (CEST)
De eerste zin van het huidige artikel Analoog geeft inderdaad niet het complete beeld, daar zijn ook de volgende zinnen van de inleiding bij nodig. Het lijkt me prima daarover te overleggen, en te kijken of er iets aan te doen is, zonder afbreuk te doen aan de volledigheid en correctheid van de inleiding. Dat is echter naar mijn mening niet een voldoende reden voor het starten van een WP:PUNT-artikel. Verder houd ik staande dat je wel degelijk als bezwaar hebt genoemd dat het huidige artikel 'Analoog' voor een groot deel gaat over analoge signalen. Heb je dat bezwaar nu ingetrokken, ofwel kost het je moeite om te erkennen dat ik daarvoor oplossingen heb aangedragen? Dat is nu niet duidelijk voor mij, vandaar dat ik het bij deze nogmaals vraag. Met vriendelijke groeten, Bob.v.R (overleg) 26 mei 2019 18:05 (CEST)
Ik merk dat je weer op je bekende 'ik-wil-de-discussie-winnen-stoel' zit.
De inleiding van het artikel Analoog kun je prima aanpassen naar een afdoende definitie met de aanwijzingen die al op de OP staan en door in de literatuur te duiken. Succes!
Verder blijf ik staande houden dat Analoog signaal geen PUNT-artikel is. Sterker, er is geen enkele reden om twee onderwerpen te behandelen in een artikel. Hooguit moet er in Analoog gesnoeid worden, aangezien het nu vooral over analoge signalen gaat, maar dat mag je zelf bepalen als je toch met de definitie aan de slag gaat. BoH (overleg) 26 mei 2019 21:05 (CEST)
BoH, ik merk helaas nergens in de discussie dat je streeft naar consensus. Hoe dan ook, een duidelijk voordeel van 1 artikel Analoog is dat de samenhangen en verschillen tussen deelonderwerpen, bijvoorbeeld metingen en signalen, beter tot uiting kunnen worden gebracht. Bob.v.R (overleg) 27 mei 2019 00:58 (CEST)
Ik heb alles uit de kast gehaald op Overleg:Analoog, maar al mijn pogingen werden daar gefrustreerd door simpel terugdraaien door jou en Madyno. Nu is er met Analoog signaal een volwaardig artikel op basis van literatuur met een naamgeving in lijn met andere Wikipedia's. Het artikel Analoog is nog steeds ondermaats, maar dat kun je altijd opknappen. En verder herhaal ik het maar: er is niets mis met twee artikelen over twee onderwerpen. Daar laat ik het even bij, want we draaien in cirkeltjes. Ik lees je aanpassingen op Analoog wel. BoH (overleg) 27 mei 2019 08:18 (CEST)
Ik denk dat de afhandelend moderator kan zien dat mijn argumenten voor verwijdering nog steeds overeind staan. Een artikel met in de inleiding de zinsnede "een golfvorm die op elk moment een continuüm van overaftelbare amplitudes aanneemt" zie ik niet als een volwaardig artikel. In de discussie valt verder te zien dat ik handreikingen doe om tot elkaar te komen en jij in het geheel niet. Verder vind ik het gedraai niet erg fraai: je presenteert iets als bezwaar, en verderop zeg je dat het daar helemaal niet om ging. Ik ben nog steeds bereid om gezamenlijk het artikel 'Analoog' verder te verbeteren, maar ik ben niet erg gemotiveerd om een rommeltje op orde te brengen dat wordt veroorzaakt door het aanmaken van een WP:PUNT artikel. Je opstelling in dit overleg helpt daarbij ook niet echt. Bob.v.R (overleg) 28 mei 2019 02:17 (CEST)
Mocht dit artikel behouden blijven, waarvan ik geen voorstander ben, dan is direct mijn vraag aan de afhandelend moderator wat volgens hem/haar de lezer moet beginnen met "een golfvorm die op elk moment een continuüm van overaftelbare amplitudes aanneemt". Bob.v.R (overleg) 28 mei 2019 23:30 (CEST)
Die moderator zal opmerken dat dat een vraag is die gesteld moet worden op de OP en dat deze pagina daartoe niet het middel is. BoH (overleg) 29 mei 2019 03:00 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

AldersakkoordBewerken

WIU - Ik mis nog wat. Van wanneer is het? Wat is inhoud? Wie was de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat? En als er niet meer over te vertellen valt, waarom niet toevoegen aan CROS, waar overigens een link naar hiernaar ontbreekt? - vis ←   → overleg 5 mei 2019 22:32 (CEST)

 • Van wanneer is het het: 2008, maar ben nog bezig om juiste teksten te achterhalen. Er zijn wel betrokken bronnen, maar ik zoek de originele inbreng in de kamer. Inhoud: hyperlink wordt ook bijgesteld. Toenmalige minister: stel ik bij. Toevoegen aan CROS: het is een term die veel gebezigd wordt in media, terwijl de term CROS als opvolger van een aantal organen waaronder Alderstafel Schiphol niet vaak voorkomt (ik had er zelf nog nooit van gehoord). De link naar CROS zit onder Alderstafel Schiphol; de Alderstafel is opgegaan in CROS. Als dan andere schrijfwijze gewenst (zoiets als CROS, toendertijd 'Alderstafel Schiphol') hoor ik het graag. G. Leenders (overleg) 6 mei 2019 07:41 (CEST)
 • Ik heb tekst bijgesteld en uitgewijd over de inhoud en relatie gelegd naar andere adviezen vanaf de Alderstafel. Mag ik je vragen of jij in laatste versie nog zaken ziet die ik niet juist als een encyclopedische referentie heb vastgelegd? De Omgevingsraad Schiphol waar CROS bovenzit lijkt trouwens inactief geworden met falen laatste overleg, maar gezien recente ontwikkelingen heb ik hier nog geen definitieve analyse van kunnen maken. G. Leenders (overleg) 6 mei 2019 09:01 (CEST)
 • nu akkoor - vis ←   → overleg 16 mei 2019 16:27 (CEST)

PHRASE.Bewerken

Niet relevant voor de encyclopedie. Kattenkruid (overleg) 5 mei 2019 23:04 (CEST)

Coverbandje met plannen maar weinig wapenfeiten. Kattenkruid (overleg) 5 mei 2019 23:16 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: De eventuele reden om beschreven te worden door gezaghebbende bronnen blijkt niet uit de inhoud en relevantiebiedende bronnen heb ik ook niet kunnen vinden. Encycloon (overleg) 26 mei 2019 22:12 (CEST)

Toegevoegd 07/05; af te handelen vanaf 21/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Yannick NobenBewerken

Iemand die een keer iets won. Te weinig info, geen bronnen, relevantie blijft onduidelijk. Kattenkruid (overleg) 7 mei 2019 00:49 (CEST)

Artikel is uitgebreid met extra info. De bron van VRT lijkt me voldoende om aan te tonen waarom dit relevant is.178.117.211.168 15 juni 2019 01:37 (CEST)
Ik zie het nog niet helemaal hoor. Ik begrijp dat het een amateur-comedian is die een talentprijs bij VRT won? Heeft hij verder enige bekendheid? Speellijst? Zijn er recensies geschreven? Thieu1972 (overleg) 15 jun 2019 09:39 (CEST)
De radio 2 humorklas is een productie van van radio 2 (meest beluisterde radiozender van Vlaanderen) en niet rechtstreeks van de VRT zelf. De finale werd daarnaast professioneel gekapteerd voor vrtNU. Veel andere onafhankelijke nieuwsbronnen dan de VRT zelf hebben ook bericht over de overwinning (Knack Focus, Sabam, Het Beland van Limburg, Zwartekat.nl, ...), om maar aan te tonen dat dit echt wel een prestigieuze wedstrijd is en het amateur gegeven niet meer aan de orde is. Een speellijst staat op zijn website die reeds aan het artikel gelinkt is. Dat er momenteel geen optredens in het vooruitzicht zijn is niet ongewoon aangezien veel stand-up comedians een zomerstop doen. 178.117.211.168 15 juni 2019 15:08 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1811:9d19:bc00:ad4f:3cc2:d876:b7c7 (overleg · bijdragen)

Lieke van den AkkerBewerken

Wij zijn de ouders van Lieke (die minderjarig is) en wij willen niet dat zij zo op wikipedia/internet staat. Graag deze pagina verwijderen. Voor overleg zijn wij bereikbaar op a...... 217.100.56.170 7 mei 2019 09:57 (CEST)

Ik snap dit niet. Eerst je dochter op het podium laten staan en in een film laten spelen, die trots is op de persdag en een maand in Carré staan en nu ineens protesteren dat er een biografie op WP staat. Kattenkruid (overleg) 7 mei 2019 15:03 (CEST)
Op zich een vrij aardig artikel dat is ontstaan uit de al bestaande info die in de media is op te zoeken. Is uw volgende stap vragen aan het AD of De Nieuwsbode de info wil verwijderen? Daar komt deze info namelijk vandaan. Wat bedoelt u precies met dat uw dochter "zo" op internet staat? Artikelen worden op Wikipedia namelijk zo neutraal mogelijk beschreven. Verdel (overleg) 7 mei 2019 15:20 (CEST)
Misschien zijn het de ouders niet. Misschien wel. Misschien doet het er helemaal niet toe. Wie beroemd wil zijn, loopt het risico in een encyclopedie te belanden. Welkom in de 21e eeuw. Edoderoo (overleg) 7 mei 2019 17:05 (CEST)
Het is bovendien een neutraal, feitelijk artikel, rijkelijk voorzien van openbare bronnen. Geen onvertogen woord, niets om je eventueel voor te kunnen schamen. Maar goed, aan de nominator is reeds uitgelegd hoe een verwijderverzoek het beste gedaan kan worden. Denk dat TBP geen optie is, gezien de prima staat van het artikel. Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 19:04 (CEST)
Eventueel valt het nog op relevantie te gooien aangezien het niet van alles erg duidelijk wordt om wat voor rollen het gaat en er duidelijk vooral bijrollen en als 1 van zoveel gedeelde kindrollen tussen zitten. Maar enkel op basis van van bovenstaande anonieme oproep is te weinig en WP:BLP gaat ook niet op vanwege de onderbouwing. - Agora (overleg) 8 mei 2019 14:25 (CEST)

Saki UenoBewerken

Weg – Per de hier gegeven redenen (niet beschreven in betrouwbare onafhankelijke bronnen en wegens één gebeurtenis in het nieuws). Encycloon (overleg) 7 mei 2019 11:24 (CEST)

Speelde in de hoogste competitie van haar land, en speelde in het nationale team. Veel hoger kun je het niet schoppen. Edoderoo (overleg) 7 mei 2019 13:05 (CEST)
Ik dacht dat we een neutraal standpunt hadden en dus geen onderwerpen verwijderen of toelaten omdat *wij* het wel of niet belangrijk genoeg vinden wat ze gepresteerd hebben? Encycloon (overleg) 7 mei 2019 13:31 (CEST)
In dat geval mag je nooit artikelen verwijderen. Je getrol begint echt serieus saai te worden. GAAAP. Edoderoo (overleg) 7 mei 2019 17:04 (CEST)
Dus verwijderen omdat 'wij' het onderwerp niet belangrijk vinden is niet neutraal - mee eens, er zou gekeken moeten worden naar de behandeling in onafhankelijke bronnen van voldoende gezag - maar behouden omdat 'wij' het onderwerp belangrijk vinden wel? De logica ontgaat me. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 17:08 (CEST)

Ad en AddieBewerken

NE. Deelnemers aan Te land, ter zee en in de lucht. Kattenkruid (overleg) 7 mei 2019 11:47 (CEST)

is het nu wel in orde wat is er fout. ik ben van mening dat dit een leuk stukje is er is altijd verwarring met wie is wie en dat ze niet de 50 hebben kunnen halen dus snap niet wat er fout is Jolanda1984 (overleg) 7 mei 2019 12:01 (CEST)
Dag Jolanda1984, dit artikel mag best een plaats hebben op Wikipedia, mits er voldoende betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp beschikbaar zijn om een volwaardig encyclopedisch artikel op te baseren. Vraag: welke bronnen heb je voor dit artikel gebruikt? Zie verder de pagina's WP:REL en WP:GOO. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 12:09 (CEST)
ik heb geen bronnen. Johan vlemmix vroeg of wij wat info wouden schrijven en mijn man wou vertellen over dat ze geen 50 keer gehaald hebben dus weet niet wat ik met bronnen moet. Jolanda1984 (overleg) 7 mei 2019 12:29 (CEST)
Beste Jolanda1984, Wikipedia is een encyclopedie. Zoals op deze pagina te vinden betekent dat dat we alleen beschrijven wat al eerder in betrouwbare bronnen gepubliceerd is. Om die reden zal dit artikel toch onderbouwd moeten worden met verifieerbare, onafhankelijke secundaire bronnen. Als die er niet zijn, of niet in voldoende mate, kunt u er wellicht beter een stukje over schrijven op een andere website, een blog bijvoorbeeld. Overigens kom ik wel deze fansite tegen, die me alleen op zichzelf niet gezaghebbend genoeg lijkt om als enige bron te gebruiken voor Wikipedia. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 12:47 (CEST)
Ik heb de tekst in ieder geval gewikificeerd. Maar ik denk ook dat het qua bronnen niet verder komt dan een fansite en wat YouTube-filmpjes. Wellicht is het beter om deze lijst iets meer info mee te geven? Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 13:15 (CEST)
  Voor verwijderen Niet iedere deelnemer van een tv-programma hoeft een artikel te hebben op Wikipedia. Bovendien heeft het artikel geen bronnen, en wat Thieu1972 al schreef; deze lijst zegt ook al genoeg. Gympetic (overleg) 7 mei 2019 22:08 (CEST)
Het bestaan van een lijst sluit geen aparte artikelen uit. Gelukkig is iedereen in die lijst gelinkt, wat betekent dat iedereen in die lijst een zoekingang zou moeten krijgen. De makkelijkste manier om een zoekingang te maken is door een artikel neer te zetten. — Zanaq (?) 8 mei 2019 08:46 (CEST)
Zeer bekend en verifieerbaar. Als er deelnemers zijn die een artikel verdienen dan zijn dat Marco Barink en Ad en Addie. Ze worden in de encyclopedie genoemd en dus kunnen ze beter gelinkt worden of een redirect krijgen: of ze een aparte pagina krijgen is geen kwestie van relevantie maar van redactionele overwegingen. Mijn redactionele overweging is dat het vrijwel altijd beter is om zo specifiek mogelijk uit te splitsen.   Tegen verwijderen dus. De nominatie is ook niet goed onderbouwd en zou dus volgens het nieuwe beleid dat men poogt in te voeren nu doorgestreept kunnen worden of de moderator zou op basis van de nominatie die niet voldoende onderbouwd is kunnen behouden. Er is niet gezegd waarom het NE is, of waarom "deelnemers aan Te land, ter zee en in de lucht" een criterium is om NE te zijn. — Zanaq (?) 8 mei 2019 08:44 (CEST)
enkel bekend van en relevant in verband met 1 programma. Kunnen, mits onderbouwing en verificatie, daar dan kort genoemd worden. Geen relevantie voor zelfstandig lemma. - Agora (overleg) 8 mei 2019 14:29 (CEST)
Er bestaat wmb niet iets als "relevantie voor zelfstandig lemma". Of iets een zelfstandig artikel moet krijgen is een redactionele keuze, geen kwestie van relevantie. Als we het daar iets uitgebreider dan alleen de naam te noemen kort aanstippen, dan is het lijstje meteen uit balans. — Zanaq (?) 8 mei 2019 16:06 (CEST)
Als er onvoldoende geschikte bronnen zijn om zo'n zelfstandig artikel op te baseren, zou het mijn redactionele keuze zijn het onderwerp ook geen zelfstandig artikel te geven (en heeft het dus op dat moment nog te weinig encyclopedische relevantie om er een zelfstandig artikel aan te wijden). Vind je de lijst in de huidige vorm dan wel gebalanceerd trouwens? Encycloon (overleg) 8 mei 2019 17:24 (CEST)
Niet echt, en bij Ad en Addie staat er inderdaad ook te weinig daar. Maar van iets elders invoegen wordt het zelden beter. — Zanaq (?) 8 mei 2019 18:18 (CEST)
Geen onzin verkopen, Zanaq. Er bestaat wel degelijk iets als "relevantie voor zelfstandig lemma", zie WP:BLP#Vanwege één gebeurtenis in het nieuws... Mvg, Trewal 15 jun 2019 09:25 (CEST)

Lilet Never HappenedBewerken

wiu - enkele woordjes, geen enkele volledige zin dus ook opmaak niet ok. Mogelijk Ew (Nederlandse documentaire)  DirkVE overleg 7 mei 2019 13:02 (CEST)

Nieuwe update: De site is nu zeer compleet met linken naar de pers. Hoe kan de banner er weer vanaf? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door J.C. Groen (overleg · bijdragen)
Dat kan de nominator beoordelen. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 19:04 (CEST)
Het is wat beter maar de opmaak is zeker nog niet in orde (nog steeds "werk in uitvoering").  DirkVE overleg 7 mei 2019 19:09 (CEST)
  Opmerking Deels overgenomen vanaf hier; daar is echter nog wel aantoonbare toestemming voor nodig van de rechthebbende. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 19:08 (CEST)
Los van wel/niet kopiëren van teksten: zoals DirkVE meldt, is de opmaak nog zeker niet in orde. Er is geen algemene inleiding; de festivallijst kan een stuk korter (lijkt me niet nodig om elk festival te benoemen); de bronnenlijst is overdreven lang, een selectievere keuze van bronnen voldoet ook; de kopjes 'bioscooprelease' en 'producers' kunnen beter weg, en die info dan verdelen over de inleiding en een infobox; de laatste drie kopjes zijn redelijk promotioneel van aard en kunnen ook beter via een infobox en/of een kopje 'Externe links' worden aangeboden. Overigens is het me nog niet duidelijk of het nu een film is, een documentaire, of iets anders. Kortom: bekijk zeker eens vergelijkbare artikelen en zie wat daar de algemene opmaakconventie is. Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 19:14 (CEST)
Als er iets gekopieerd is kan het beter nuweg: elke moeite in die in het artikel gestoken wordt is verspilde moeite als de auteursrechten niet opgelost zijn. — Zanaq (?) 7 mei 2019 19:16 (CEST)
  OpmerkingIk heb sterk het vermoeden dat de auteur van het artikel sterk betrokken is bij het onderwerp. Dan zie je wel vaker dat 'schrijven is schrappen' niet echt wordt toegepast, zodat elk detail/bron/krantenartikel/festival/prijs/nominatie/linkje/naam in het artikel gepropt wordt. Iemand met meer afstand van het onderwerp zal zo'n artikel over het algemeen veel neutraler en compacter opstellen. Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 19:19 (CEST)
Ik heb ondertussen een 80-tal versies met copyvio verborgen en alles gesnoeid (zoals de +50 externe links). Ik heb de aanmaker ook aangeraden om een coach in de hand te nemen.  DirkVE overleg 7 mei 2019 19:27 (CEST)
Vermits de aanmaker steeds dezelfde copyvio-teksten blijft terugplaatsen, waren er verschillende mogelijkheden. In plaats van artikel volledig te verwijderen, heb ik het voor een dag beveiligd.  DirkVE overleg 7 mei 2019 19:33 (CEST)
80 versies??? Dat is wel erg veel. De geschiedenis van dat artikel is nu al een onoverzichtelijke toestand..... Misschien toch maar beter om opnieuw te beginnen met een vers artikel. Dit lijkt redelijk hopeloos. Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 19:35 (CEST)
Gelijk heb je! Ik heb alles verwijderd en een volledig nieuwe pagina aangemaakt. J.C.Groen is volgens mij de schrijver, regisseur en producent van de film. Hij had in december zijn eigen pagina Jacco Groen ook al volledig "verknoeid" met titels in hoofdletters en een heleboel externe links in de lopende tekst. Ik heb hier de versie van augustus 2017 terug geplaatst.
Dus eigenlijk is het gewoon zelfpromotie voor een eigen beheer film die het qua relevantie moet hebben van wat prijzen op festivals die allen nergens een lemma op een Wikipedia hebben (wat weer wat bedenkingen geeft over de status daarvan). Agora (overleg) 8 mei 2019 14:34 (CEST)
De film speelde o.a. op het Nederlands Film Festival maar kreeg blijkbaar ook in januari 2013 een bioscooprelease in Nederland, dus zou mogelijk wel Ew zijn. De neutraliteit waarop het artikel geschreven wordt is natuurlijk heel belangrijk.  DirkVE overleg 9 mei 2019 12:14 (CEST)

PartagoBewerken

NE/reclame – Encyclopedische relevantie onduidelijk, er lijken onvoldoende betrouwbare, onafhankelijke bronnen over dit onderwerp beschikbaar. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 16:31 (CEST)

Is nieuwsblad.be niet voldoende, niet onafhankelijk, of niet betrouwbaar, of alledrie? Edoderoo (overleg) 7 mei 2019 18:18 (CEST)
Dit Nieuwsblad-artikel vind ik niet voldoende diepgaand over het bedrijf (Ontdek het antwoord op deze en andere vragen tijdens de kerstmarkt op zaterdag 15 december doet trouwens ook meer aan als een persbericht, maar daar heb ik verder geen zicht op - al zijn er wel gezaghebbendere bronnen dan een journalist maar ook dat even terzijde). Ook de andere bronnen beschrijven m.i. het onderwerp niet diepgaand genoeg om er een volwaardig artikel op te kunnen baseren. Ik heb even gesnoeid/bronvragen gesteld om te zien wat er overblijft; te weinig wat mij betreft. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 19:00 (CEST)
Ja, het is duidelijk reclame, maar om relevantie aan te tonen hoeft het niet "diepgaand" beschreven te worden. Slechts onafhankelijke bronnen waarin het genoemd wordt zijn voldoende om relevantie aan te tonen. De gemeenschap heeft nooit consensus bereikt over hoe diepgaand bronnen moeten zijn dus dat kan geen criterium zijn. Het enige waar consensus voor is, is dat we ons op bronnen baseren die "voldoende betrouwbaar" zijn. Bovendien is niet gemotiveerd waarom dit artikel reclame zou zijn. Gelukkig is dat ook niet nodig volgens sommige zienswijzen (die niet altijd de zienswijze van de nominator lijkt te zijn): het is duidelijk genoeg reclame. — Zanaq (?) 7 mei 2019 19:07 (CEST)
Ik vind de bronnen ook niet echt een probleem. Ik heb meer moeite met de weinig neutrale tekst over de deelnamekosten. Ook een zin als Partago wil met autodelen de transitie naar elektrische mobiliteit versnellen en inspelen op de populariteit van autodelen is een typisch reclametekstje. Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 19:24 (CEST)
Met reclame bedoelde ik bekendheid geven aan iets wat (mogelijk) niet encyclopedisch relevant is en in feite ook geen volwaardig en neutraal artikel kunnen schrijven omdat er onvoldoende betrouwbaar, onafhankelijk bronnenmateriaal lijkt te zijn waarop zo'n gebalanceerd artikel gebaseerd zou kunnen worden. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 19:39 (CEST)
"Bekendheid geven aan iets wat (mogelijk) niet encyclopedisch relevant" is niet wat "we" doorgaans onder reclame verstaan: dat is wat "we" doorgaans NE noemen. "Reclame" slaat doorgaans op de inhoud. — Zanaq (?) 7 mei 2019 19:50 (CEST)
Ik vind het artikel ook niet behoudenswaardig, maar met zo'n algemene nominatie die zo'n beetje bij elk artikel staat dat Encycloon hier neerplempt, wordt het op een gegeven moment ook totaal onduidelijk wat er nu aan een artikel moet gebeuren om het wel te kunnen behouden. De nominatie zou over de inhoud van het artikel moeten gaan, niet over de zienswijze van de nominator. Edoderoo (overleg) 7 mei 2019 19:35 (CEST)
Daar heb je hier ook wel gelijk in - maar als die bronnen er onvoldoende zijn maakt de inhoud m.i. ook weinig uit. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 19:43 (CEST)
Nrc-cnc is als belangenorganisatie overigens geen onafhankelijke bron, dus dit ook niet. (Waarmee ik niet wil zeggen dat dit helemaal niet gebruikt mag worden.)
De frase over Geïnteresseerden kunnen gebruik maken van het platform door lid te worden van de coöperatie en na het kopen van een aandeel, statituair vastgelegd op 250 euro, van de coöperatieve vennootschap klinkt eerlijk gezegd nog steeds als een foldertekst, terwijl dat gedeelte over de app ook een beetje los staat van de rest. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 19:59 (CEST)
hmm okeee...maar uitleg hoe e.e.a werkt lijkt me wel relevant. Ik ga kijken Neeroppie (overleg) 7 mei 2019 20:08 (CEST)
Dat ziet er al een stuk beter uit, Neeroppie. Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 21:58 (CEST)
Beter, maar je hoeft niet verder dan de eerste zin te lezen om de promo te zien. — Zanaq (?) 8 mei 2019 16:04 (CEST)
  • want? Daarin wordt toch gewoon beschreven wat het bedrijf doet? Tenzij die 100% steekt, maar dat kan "volledig" wordenNeeroppie (overleg) 8 mei 2019 16:07 (CEST)
   • Volledig kan wmb volledig weggelaten worden. — Zanaq (?) 8 mei 2019 17:12 (CEST)
  • helder. Mogelijk gaat dan wel weer van iemand anders de vraag komen of het ook dan ook hybride wagens betreft maar dat moet men maar checken op de website Neeroppie (overleg) 8 mei 2019 17:18 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

}

Eric van der PalenBewerken

Wiu -- Artikel aangemaakt door hemzelf, heeft nog duidelijk een poets nodig en wat bronnen, nu komt het over als een CV Dagdeel (overleg) 7 mei 2019 17:09 (CEST)

De aanmaker is misschien in verwarring met Instagram, waar je tig foto's over je werk kunt plaatsen? Dit artikel is gewoon een soort portfolio. Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 19:26 (CEST)
  Voor verwijderen Lijkt mij eerder een kopie van zijn LinkedIn en facebookpagina. Zelf ben ik ook al een keer op het hart gedrukt om dit niet te doen. Verder ziet dit lemma er erg slordig uit met al die foto's. Gympetic (overleg) 7 mei 2019 22:21 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: na nominatie niets meer aan gedaan, vooral vanwege de bronloosheid verwijderd (de overdaad aan foto's is immers makkelijk te verhelpen). Encycloon (overleg) 15 jun 2019 17:09 (CEST)

CycleswapBewerken

Reclame is meer dan voldoende onderbouwing, en NE / Reclame ook. Als men de reclame of de NE niet ziet kan men om nadere motivatie vragen, maar vraag niet naar motivatie alleen om naar motivatie te vragen. Bovendien gebaseerd op zp op :en. Zie ook Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190401. 

— Zanaq (?) 7 mei 2019 18:21 (CEST)

 • Het artikel staat overigens vol NE materiaal en is zeer waarschijnlijk zp. Deze laatste motivatie is echter niet nodig aangezien "reclame" en "NE / Reclame" prima motivaties zijn: de vorige afhandelende moderator had dat echter moeten zien bekijken en meewegen, en de volgende moet het ook zien bekijken en meewegen. Zij die het niet zien zijn niet geschikt om verwijdersessies af te handelen. — Zanaq (?) 7 mei 2019 18:27 (CEST)
  • Het is ook niet nodig om een moderator alvast ongeschikt te verklaren. Of ben je ook fan van FC Groningen? Edoderoo (overleg) 7 mei 2019 19:33 (CEST)
   • Ik drukte me wellicht wat ongelukkig uit: ik denk dat de bewuste moderator het wel ziet maar niet meeweegt. — Zanaq (?) 7 mei 2019 19:42 (CEST)
Ik weet niet of de nominator dit ook bedoelt, maar het komt wel erg over als een succesverhaal, waarbij het overigens vreemd is om een journaliste bij naam aan te halen tenzij ze een heel gezaghebbende persoon is of om een andere reden expliciet genoemd zou moeten worden. Wat de encyclopedielezer aanmoet met Gezien het idee van eerdere deelplatformen zoals Airbnb en Snappcar, stelde Iedema zijn plan voor aan (...) ontgaat me; waarom is dit meldenswaardig? Encycloon (overleg) 7 mei 2019 20:34 (CEST)
 • Dat soort materiaal bedoel ik inderdaad. Maar het hier benoemen daarvan zorgt dat men mogelijk die zinnen weghaalt maar er zeer grote kans is dat er nog steeds meer of minder duidelijke promo aanwezig is. Vooral de minder duidelijke promo is daarbij een gevaar: een moderator zou het zo kunnen behouden omdat "de genoemde problemen zijn opgelost". Mede daarom is het bij reclame van belang om de problemen zo vaag en breed mogelijk te omschrijven. Pas als reguliere gebruikers aangeven de reclame niet te zien of het er niet mee eens te zijn is het mogelijk tijd om in details te treden, benadrukkend dat het slechts voorbeelden zijn en dat er nog meer mis is. — Zanaq (?) 8 mei 2019 08:38 (CEST)
  • gesnoeid mag zeker , naast neutralisatie, maar de aangehaalde bronnen , RTL en Trouw, kunnen toch als best serieus, onafhankelijk, secundair, betrouwbaar etc worden bestempeld. Geef het even tijd Neeroppie (overleg) 7 mei 2019 20:43 (CEST)
   • Misschien wel. Maar op basis van die bronnen is geen neutrale tekst neergezet. Zp kan beter niet aangemoedigd worden en er moet zeker niet geholpen worden met de tekst. Zeker bij een onderwerp dat misschien niet NE is, maar zeker ook niet heel erg E is. — Zanaq (?) 8 mei 2019 08:38 (CEST)
O ja, ik had het toen maar even laten gaan. Maar de actie van de moderator van dienst riep bij mij toen wel de nodige ergernis op, juist omdat als je het lemma er naast legde het toch wel erg duidelijk moest zijn. Ik had niet de indruk dat hier toen op een serieuze manier naar gekeken werd, terwijl juist van nominaties zelf dat wel verwacht wordt van degene die nomineert. - Agora (overleg) 8 mei 2019 14:40 (CEST)

Kan tóch iemand aangeven op basis van de huidige tekst, na de snoei van Neeroppie, of er nog zo vaag en breed mogelijk te omschrijven problemen zijn? --Frank Geerlings (overleg) 8 mei 2019 19:33 (CEST)

NE gedeelte: Dat er iets gepresenteerd wordt als bestaand wat blijkbaar niet eens meer actief is in deze vorm (link is dood), en slechts net een jaar actief geweest is voor het overgenomen werd. Enige relevantie is dat het idee wat aandacht gekregen heeft in die korte periode, maar nu (reclame gedeelte) vooral dienst doet om de namen van de oprichters relevant te houden (zie ook de zelfpromotie en het persoonslemma van een van deze mensen). Agora (overleg) 9 mei 2019 16:12 (CEST)
  • ik heb wat links hersteld. Ben het ook wel met Agora eens mbt de relevantie. Of het initieel bedoeld is als zelfpromotie weet ik niet, kan dat niet helemaal inschatten. Moderator moet maar bepalen in deze. Neeroppie (overleg) 9 mei 2019 16:26 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Frans PetersBewerken

Man met alias en geboortedatum. Relevantie wordt dus geheel niet duidelijk, noch wat het artiest zijn in zijn geval inhield. Kattenkruid (overleg) 7 mei 2019 20:11 (CEST)

Ik snap ook niet zo goed wat hij nou precies doet? Geluidstechnicus? Opnameleider? Producent? En hij bespeelt een orgel? Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 22:01 (CEST)
Ik heb een paar linkjes geplaatst, om hem te kunnen verifieren. Op zijn website staat te lezen, dat hij eigenaar was van een opnamestudio in Hilversum, waar veel bekende artiesten naar toe gingen, en hij heeft zelf ook wat gezongen. Of dat Ew is weet ik niet, maar zonder onafhankelijke bronnen ga ik niet uitbreiden, en deze heb ik niet gevonden. Ldhank (overleg) 7 mei 2019 22:14 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Woordenboekdefinitie en daarnaast de relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben ([muziekencyclopedie.nl/action/entry/Frans+Peters dit] is uiteraard onvoldoende). Encycloon (overleg) 15 jun 2019 17:13 (CEST)

Joseph ZwalfBewerken

Weg – Waarschijnlijk grotendeels auteursrechtenschending van WW2 Awards / tracesofwar en daarnaast origineel onderzoek in de vorm van nog niet elders gepubliceerde informatie van een familielid. Daarbij is de betrouwbaarheid van de vermelde bron ook twijfelachtig. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 20:45 (CEST)

WW2 Awards vermeldt de bronnen onderaan de tekst. Wikipedia staat daar niet tussen. Dan is het Wikipedia-artikel dus een kopie van WW2 Awards? Thieu1972 (overleg) 7 mei 2019 22:07 (CEST)
Bij die bronnen staat wel die zoon vermeld. Het zou dus kunnen dat hij de Wikipediatekst heeft ingestuurd naar WW2 Awards om het daar te laten plaatsen. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 22:09 (CEST)
(na bwc) Aangezien WW2 Awards er in 2016 zo uitzag en het artikel in 2015 al deze inhoud bevatte, zal hier sprake geweest zijn van overname van Wikipedia en niet andersom. Encycloon (overleg) 7 mei 2019 22:08 (CEST)
 • Hierboven linkte Encycloon reeds naar mijn bijdrage op de overlegpagina van Gouwenaar, waarin ik de nodige vraagtekens zette bij de betrouwbaarheid van de informatie in dit lemma. Maar nog los van die betrouwbaarheid is in het huidige lemma eigenlijk alleen maar te lezen dat Joseph Zwalf een van de Engelandvaarders op de Katwijk II (ook: KW-134) was, zonder verder op zijn rol bij de 'kaping' van dat schip of zijn latere rol bij de marine in te gaan, en dat hij na de oorlog diverse functies in de diplomatieke dienst heeft vervuld. Dat laatste is allemaal niet zo bijzonder, en de kaping van de Katwijk II wordt al uitgebreid in dit lemma beschreven.
Ik heb nog naarstig gezocht of er nou echt niet meer over Zwalf te vinden valt, maar dat heeft weinig opgeleverd. In Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog wordt hij niet genoemd, en De Jong besteedt sowieso slechts enkele woorden aan de ontsnapping met de Katwijk II. Agnes Dessing gaat in Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de Engelandvaarders wat uitgebreider in op de 'overval' van de Engelandvaarders op de Katwijk 134 (p. 102-103), maar ook zij noemt Zwalf niet. In Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee, 1940-1945 van Jan Bruin en Jan van der Werff komt hij wel voor, maar alhoewel ik dit boek niet in kan zien, krijg ik uit artikelen op internet die zich op deze studie baseren de indruk dat Zwalf ook hier alleen maar even genoemd wordt als een van de opvarenden van de Katwijk II. In de archieven van het NIOD ten slotte komt hij slechts voor in verband met laatstgenoemde studie.
Kortom, ik zie weinig hoop voor dit lemma. Voor de passage over de vlucht naar Engeland met de Katwijk II zijn op zich wel betrouwbare bronnen te vinden, maar die gaan niet of nauwelijks in op zijn rol daarbij, en voor de sowieso al niet zo relevante passage over zijn naoorlogse werkzaamheden als diplomaat is alleen zijn zoon de bron. Maar ik laat me graag verrassen door iemand die toch nog een of zelfs meerdere betrouwbare bronnen weet te vinden waarin vooral Zwalfs rol in de oorlog wat uitgebreider aan bod komt, en aan de hand waarvan het lemma dus wellicht toch nog flink kan worden opgeknapt. — Matroos Vos (overleg) 8 mei 2019 07:53 (CEST)
Volgens een familiebericht zou hij een oorlogsherinneringskruis ontvangen hebben, niet een verzetsherdenkingskruis. In het artikel wordt hij "Engelandvaarder" genoemd, was het zijn bedoeling om zich in Engeland bij de geallieerde strijdkrachten aan te sluiten om actief deel te nemen aan de strijd tegen de vijand? Volgens de inhoud werd hij na aankomst naar Australie gestuurd. Volgens defensie ontving hij het bronzen kruis wegens "ontsnapping uit bezet gebied", hij staat als dienstplichtig soldaat vermeld, niet als student. Tijdens zijn huwelijk is hij cadet (officier in opleiding). Al zouden er nog betere bronnen aan het licht komen, sterke twijfel over de EW van deze persoon. Arch (Overleg) 8 mei 2019 09:09 (CEST)
Op dat Oorlogsherinneringskruis had ik inderdaad ook al gewezen. Dit is overigens de precieze link naar dat familiebericht. Voor de rest lijkt hij voorlopig inderdaad nog een 'gewone' Engelandvaarder, militair en diplomaat, over wie niets bijzonders is gepubliceerd. Maar het zou aardig zijn als er toch nog een bron opduikt die hem e-waardig maakt. — Matroos Vos (overleg) 8 mei 2019 10:12 (CEST)
Eens! :) Arch (Overleg) 8 mei 2019 10:27 (CEST)
In het boek Verzetsherdenkingskruis, Heuvel, C.C. van den e.a 1985 schijnt hij te zijn opgenomen in de lijst van register dragers verzetsherdenkingskruis. Lidewij (overleg) 8 mei 2019 10:35 (CEST)
Wellicht is er in Frank Visser, De schakel, De geschiedenis van de Engelandvaarders (1976) rond p.132 meer over hem te lezen. Dat is de literatuurverwijzing die defensie geeft. Mvg, Trewal 8 mei 2019 10:49 (CEST)
Hij wordt daar wel enkele malen genoemd o.a. op de pagina's 143 t/m 145. Op pagina 132 staat zijn naam genoemd. De vijfde vermelding krijg ik zo gauw niet in beeld, maar het zou mij verbazen als dat een nieuw licht zou werpen op deze zaak. Gouwenaar (overleg) 8 mei 2019 12:49 (CEST)
Dank aan Trewal en Gouwenaar voor het vinden en navorsen van die bron. Onnozel genoeg had ik dat boek van Visser zelf ook al zien staan in een noot bij het vluchtverhaal in Tulpen voor Wilhelmina, maar was ik uiteindelijk toch weer vergeten om even te checken of Visser hem met naam en toenaam vermeldt. Ja dus, en volgens de altijd handige zoekmachine van HathiTrust wordt Zwalf in totaal tien keer genoemd in De schakel, waarvan negen keer op de pagina's 142 tot 145. Het zou mooi zijn als iemand kans zou zien om dat boek ergens op de kop te tikken, maar uiteindelijk ben ik toch ook bang dat hij daar alleen wordt genoemd in verband met de overtocht naar Engeland, en dat er niets te vinden zal zijn over zijn werkzaamheden ná die overtocht.
Interessanter lijkt het dat "vaandrig J. Zwalf" twee keer genoemd wordt in Acties in de Archipel. De intelligence-operaties van NEFIS-III in de Pacific-oorlog, van J.J. Nortier (1985), waaronder een keer op pagina 112. Dat doet vermoeden dat hij tijdens zijn oorlogstijd in Australië werkte voor Sectie III van de Netherlands Forces Intelligence Service, die zich bezighield met het vergaren van inlichtingen in vijandelijk gebied (lees: het door de Japanners bezette Nederlandsch-Indië), en na nog wat zoeken in de archieven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zag ik dat "sergeant J. Zwalf " hier inderdaad vermeld wordt op een lijst van "KNIL-militairen die een Bronzen Kruis ontvingen voor het voeren van guerrilla tegen de Japanse bezetter vanaf Portugees Timor". James Bond in Tropisch Nederland! Maar eens kijken of dat draadje nog wat op gaat leveren. Geheime groet, Matroos Vos (overleg) 8 mei 2019 18:22 (CEST)
 • Van de aangekomen Engelandvaarders heeft minder dan 50% een onderscheiding (BK of KV) gekregen. Zwalf kreeg het Bronzen Kruis wegens zijn Engelandvaart [5], niet wegens Timor. Pvt pauline (overleg) 10 mei 2019 08:54 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

YasamalBewerken

wiu: zo te zien een computervertaling; in vele talen aangemaakt door dezelfde persoon die het Nederlands vermoedelijk niet machtig is, maar zo te zien wel zijn best heeft gedaan.  Erik Wannee (overleg) 7 mei 2019 21:50 (CEST)

  Voor verwijderen, dit is meer iets voor Wikipedia:Vertalen naar het Nederlands. Onbegrijpelijke inhoud. "heerst er in de rest van Bakoe een ingewikkelde constructie in plaats van puntachtig." Arch (Overleg) 10 mei 2019 09:08 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Niets meer aan gebeurd, inderdaad te ondermaats om te behouden. Encycloon (overleg) 15 jun 2019 17:16 (CEST)

Extinction RebellionBewerken

Door het eisenpakket letterlijk over te nemen en de uitgangspunten op deze manier te formuleren ontstaat een promotioneel geheel. Kattenkruid (overleg) 7 mei 2019 23:24 (CEST)
Hoi Kattenkruid, ik heb het eisenpakket iets ingekort. Bent u daar tevreden over? Echter ik zie niet hoe ik de uitgangspunten moet inkorten/herformuleren, aangezien de informatie dan wellicht niet meer klopt (door het in te korten/te herformuleren verdraai ik wellicht de boodschap van XR). Zie ook de Engelstalige wiki van XR (https://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_Rebellion), daarbij worden de eisen en uitgangspunten wel voluit vermeld (en dit lijkt niet problematisch te zijn voor moderatoren). Met vriendelijke groet, Daan. Daandelft (overleg) 8 mei 2019 07:58 (CEST)

Marrakech vroeg mij van de week nog om een voorbeeld van artikelen die verwijderd zouden worden omdat ze niet zouden mogen. Nou, hierbij een voorbeeld. Edoderoo (overleg) 8 mei 2019 08:16 (CEST)
Hoi Edoderoo, zou u kunnen uitleggen waarom dit artikel niet zou mogen? Met vriendelijke groet, Daan Daandelft (overleg) 8 mei 2019 09:44 (CEST)
Volgens mij was het handiger geweest als dit metacommentaar uit een niet-gerelateerd overleg niet op de beoordelingslijst geplaatst was.
Verder   Tegen verwijderen: dit lijkt me een redactionele vraag of die uitgangspunten niet beter gelinkt kunnen worden (bij de 95 stellingen van Luther worden - gelukkig - ook niet alle stellingen integraal weergegeven). Verwijderen vanwege dit gedeelte van de inhoud vind ik niet nodig. Het had trouwens ook zonder TBP prima op de bijbehorende overlegpagina besproken kunnen worden. Encycloon (overleg) 8 mei 2019 15:59 (CEST)
Zijn er nog anderen die hier een mening over hebben? En zou u nog hier iets over willen zeggen, Kattenkruid? Zo nee, kan de pagina dan van de beoordelingslijst afgehaald worden? M.vr.gr Daandelft (overleg) 10 mei 2019 19:31 (CEST)
Ik weet dat er wel meerdere pagina's bestaan waar de standpunten op vermeld staan, zoals Greenpeace of de 15 mei-beweging, dus ik zie er geen probleem in, behalve misschien een overkill aan bronnen   Relevantie blijkt, mag wmb blijven, dus   Tegen verwijderen. Arch (Overleg) 10 mei 2019 19:55 (CEST)
Ja, het was zeker promotioneel. Ik heb het wat neutraler gemaakt. Het onderwerp lijkt wel relevant genoeg. — Zanaq (?) 10 mei 2019 21:16 (CEST)
Nu is het een net artikel.   Tegen verwijderen Thieu1972 (overleg) 10 mei 2019 22:22 (CEST)

Er werd elders gewezen op bron nr. 2 die deze organisatie niet lijkt te noemen. Misschien moeten de bronnen ook nog even kritisch bekeken worden. — Zanaq (?) 10 mei 2019 23:19 (CEST)

Ik heb de nominatie ingetrokken. Over het algemeen is de inhoud van de huidige pagina aanvaardbaar. Kattenkruid (overleg) 11 mei 2019 01:01 (CEST)

Eric BlomBewerken

Het artikel dat ik zelf ooit heb geschreven is echter niet voorzien van bronnen zoals het mij een keer gevraagd werd. Ook zijn geboortegegevns zijn nergens te vinden. Bovendien zit ik me nu wel afte vragen of hij wel e relevant zal zijn. Gympetic (overleg) 7 mei 2019 23:58 (CEST)

@Gympetic: bronvermelding is niet verplicht, zolang er maar wel betrouwbare, onafhankelijke bronnen beschikbaar zijn waarop het artikel gebaseerd is of gebaseerd kan worden. Is dat hier het geval; weet je nog waar je dit artikel op gebaseerd hebt? Encycloon (overleg) 9 mei 2019 19:46 (CEST)
onder andere op zijn imdb profiel. Gympetic (overleg) 9 mei 2019 20:12 (CEST)
Oké, dat is door iedere IMDb-gebruiker bewerkbaar dus geen betrouwbare bron. Ook zie ik daar geen persoonlijke informatie staan. Encycloon (overleg) 9 mei 2019 20:17 (CEST)

Toegevoegd 08/05; af te handelen vanaf 22/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Ripley LooyéBewerken

wiu met zinnen als Zijn pure manier van musiceren komt rechtstreeks uit zijn hart en heeft al menig traantje doen wegpinken Tevens twijfel aan encyclopedische relevantie. Hanhil (overleg) 8 mei 2019 05:56 (CEST)

Dat zijn typisch zinnen die wijzen op copyvio. Kattenkruid (overleg) 8 mei 2019 14:37 (CEST)

Lijst van staatshoofden en premiers van de Democratische Republiek ArmeniëBewerken

De inhoud van deze pagina is gesplitst over de artikels Lijst van presidenten van Armenië en Lijst van premiers van Armenië. Takk (overleg) 8 mei 2019 09:57 (CEST)

Ik begrijp deze nominatie in het geheel niet. Waarom moeten beide pagina's verwijderd worden? Een president is toch niet hetzelfde als een premier? En als het dubbele pagina's zouden zijn met dezelfde informatie dan zouden ze toch samengevoegd moeten worden en niet verwijderd? Graag nominatiereden - die nu niet eens vermeld staat - duidelijk onderbouwen. (En anders deze nominatie graag verwijderen) Ecritures (overleg) 8 mei 2019 14:55 (CEST)
Ik ben een beetje in de war. Ik nomineer niet de twee aparte deelpagina's. Ik heb de pagina over staatshoofden én premiers genomineerd omdat (1) een premier en een president (zoals je zelf zegt) effectief niet hetzelfde is, en daarom beiden dus een aparte pagina verdienen, en (2) omdat beide aparte pagina's dus effectief al bestaan en dat deze info dus geïncorporeerd is in die artikelen. Zo gaat de info dus niet verloren. Takk (overleg) 8 mei 2019 15:09 (CEST)
Alle informatie uit lijsten is (als het goed is) ook wel elders in Wikipedia te vinden, en zeker ook daarbuiten. Wikipedia is geen genormaliseerde database, dus dat informatie op meerdere plaatsen staat is eerder toe te juichen, dan dat we dat moeten gaan verwijderen. Edoderoo (overleg) 8 mei 2019 19:02 (CEST)
Het is gewoon totaal ongebruikelijk om gemeenschappelijke lijsten te hebben voor staatshoofden EN regeringsleiders. Je zal zien dat op deze twee pagina's na er geen andere zijn op de Nederlandstalige Wikipedia. Dit zijn twee totaal verschillende ambten en verdienen dus apart behandeld te worden. Bovendien gaat het om twee voormalige staten die internationaal amper erkend werden. Je zal ook zien dat geen van beide artikels een link heeft naar een gelijkaardig artikel in een andere taal. Ik herhaal: de info wordt met deze nominatie niet verwijderd. Hij staat simpelweg op een veel logischer plek. Takk (overleg) 9 mei 2019 09:46 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: 2 aparte lijsten voor presidenten en voor premiers is voldoende. Een gecombineerde voegt niets toe; daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 15 jun 2019 22:25 (CEST)

Lijst van staatshoofden en premiers van Vichy-FrankrijkBewerken

De inhoud van deze pagina is geplitst over de artikels Lijst van presidenten van Frankrijk (waar het al in stond) en Lijst van premiers van Frankrijk. Takk (overleg) 8 mei 2019 10:23 (CEST)

Ik begrijp ook deze nominatie in het geheel niet (zie hierboven). Waarom moeten beide pagina's verwijderd worden? Een president is toch niet hetzelfde als een premier? En als het dubbele pagina's zouden zijn met dezelfde informatie dan zouden ze toch samengevoegd moeten worden en niet verwijderd? Graag nominatiereden - die nu niet eens vermeld staat - duidelijk onderbouwen. (En anders deze nominatie graag verwijderen) Ecritures (overleg) 8 mei 2019 14:56 (CEST)
Zie voorgaande nominatie. Takk (overleg) 8 mei 2019 15:09 (CEST)
Hij moet weg, omdat er ook andere lijsten zijn, dat is natuurlijk geen verwijderreden. Er wordt naar deze lijst verwezen in andere artikelen, alleen dat is al een goede reden om het juist niet te verwijderen. Edoderoo (overleg) 8 mei 2019 19:00 (CEST)
Zie mijn commentaar hierboven. Takk (overleg) 9 mei 2019 09:47 (CEST)

TemperBewerken

NE/reclame: er zijn geen onafhankelijke bronnen die het encyclopedisch belang, zo dat er is, wat ik betwijfel, aantonen weshalve dit lijkt op reclame voor dit (NE) bedrijf. Paul Brussel (overleg) 8 mei 2019 10:34 (CEST)

Mee eens. ErikvanB (overleg) 8 mei 2019 11:42 (CEST)

Naast de bron van het FD kom ik bij ff googlen ook RTL nieuws tegen , NOS, Volkskrant en Sprout.nl (site voor startups etc), etc. Voor deze diverse media is de organisatie dus blijkbaar wel interessant en relevant. Het is 1 van de grootste platforms voor zz-pers inmiddels. Geeft het tijd (en mij ook) Neeroppie (overleg) 8 mei 2019 14:33 (CEST)

Inmiddels heb ik de pagina aangepast omdat ik van mening ben dat er nog onvoldoende informatie op stond. Voor mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar de platformeconomie in Nederland. Temper is naast Deliveroo en Uber een van de bedrijven waar ik onderzoek naar doe omdat ze allemaal aanwezig zijn in verschillende branches (taxi, food-delivery, horeca). Deliveroo is op dit moment een van de grootste food-delivery services, uber van taxi en Temper binnen de horeca. Daarom leek het mij relevant om hier ook over te schrijven. Daarnaast zijn ook Rathenau, overheid en ING/KMPG bezig met onderzoeken naar dit soort bedrijven. Het leek mij daarom voldoende relevant, eens? Daarnaast bestaat er ook over de platformeconomie nog geen pagina op wikipedia terwijl dit een belangrijke ontwikkeling is. Deze wil ik ook graag aanmaken.Gebruiker:Jesper koper/Kladblok

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Ruud LammersBewerken

NE/ZP: lokaal politicus en artikel mist elke onafhankelijke bron die de encyclopedische waarde van deze persoon aantoont. Paul Brussel (overleg) 8 mei 2019 11:22 (CEST)

  Opmerking afhandelend moderator: encyclopedische relevantie niet aangetoond. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 17:58 (CEST)

Schrijf-ze-VRIJdagBewerken

WIU – Artikel zonder enige opmaak, zonder goede tekst en uitleg, zonder verwijzing naar Amnesty (toch de club die dit initieert), zonder bronnen (niet verplicht, maar wel fijn als ze er zijn). Ik kwam met een simpele zoekopdracht al genoeg bronnen tegen die als inspiratie kunnen dienen voor een artikel, maar helaas heeft de aanmaker er geen tijd ingestoken (en gezien het vele vandalisme vanuit het IP-adres verwacht ik ook niet erg veel). Thieu1972 (overleg) 8 mei 2019 12:04 (CEST)

Inmiddels zelf een nieuwe inleiding geschreven, twee bronnen toegevoegd, en de titel aangepast. Thieu1972 (overleg) 8 mei 2019 12:42 (CEST)
@Thieu1972:, moet het artikel nog beoordeeld worden? Als dat zo is, dan mis ik nog essentiële zaken als: hoeveel scholen/deelnemers, welke overheden, welke thema's, zijn er brieven gericht aan bekende mensen die vast zaten, etc. Het artikel roept bij mij, terwijl ik hier bekend mee ben, meer vragen op dan dat het beantwoord. Jij als nominator kan een wiu-nominatie ook altijd intrekken he... Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 17:58 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Zombie SoldierBewerken

WIU – Te weinig voor een echt artikel, zonder enige opmaak of bronnen. Equinoxe part5 (Overleg) 8 mei 2019 12:36 (CEST)

Geen vermelding op Discogs, Soundcloud, Spotify of de Encyclopaedia Metallum. Op YouTube zie ik slechts 20 abonnees. Ogenschijnlijk een niet-relevante band. Verdel (overleg) 8 mei 2019 13:22 (CEST)
  Voor verwijderen Opgericht in 2019, in mei misschien? Wikipedia is geen platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen, per WP:NIET Arch (Overleg) 8 mei 2019 16:27 (CEST)
  Opmerking afhandelend moderator: een dit jaar opgerichte band, bestaande uit niet bekende personen is per definitie niet relevant voor een internationale encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 17:58 (CEST)

Equus (paardentaal)Bewerken

NE – Lijkt me niet een officieel geaccepteerde term, "Equus" is latijn voor "paard". Het is daarnaast een uitspraak van de omstreden paardenfluisteraar Monty Roberts die onderlinge communicatie tussen paarden Equus is gaan noemen in zijn boek. Dit zou evengoed een korte vermelding kunnen hebben op zijn eigen lemma, als hij die zou hebben. Een apart artikel voor deze term zal moeten voldoen aan WP:NPOV. Arch (Overleg) 8 mei 2019 13:08 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: na nominatie niks aan gedaan om juistheid en encyclopedische relevantie aan te kunnen tonen. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 16:00 (CEST)

TheDoomedChickenBewerken

Zelfpromo zonder bronnen. Relevantie onduidelijk. Kattenkruid (overleg) 8 mei 2019 14:35 (CEST)

Auteur ervan had het aanvankelijk leeggemaakt, waardoor ik aan nuweg dacht, echter anderen hebben inmiddels aan de inhoud gewerkt, dan wordt zoiets meestal niet gehonoreerd. Desalniettemin,   Voor verwijderen als ZP. Arch (Overleg) 8 mei 2019 16:25 (CEST)
  Voor verwijderen Na een zoekactie heb ik geen interviews kunnen vinden, evenals het ontbreken van een internationale prijs. Dit is een lokale gamer die een pagina over zichzelf schrijft. Verdel (overleg) 9 mei 2019 12:50 (CEST)
  Conclusie afhandelend moderator: per nominatie en opmerking van Verdel hierboven. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 16:19 (CEST)

Animal RoadBewerken

Pagina over bandje zonder bronnen, weinig info en onduidelijk belang. Kattenkruid (overleg) 8 mei 2019 16:09 (CEST)

Een "album" uitbrengen is tegenwoordig niet zo bijzonder meer, als er geen geluidsdrager zoals LP of CD is. Eveneens of dat album/"single" er een platenmaatschappij/distro bij betrokken is. Dat blijkt niet uit de inhoud. Evenmin of er optredens zijn geweest op grotere/bekende festivals, of dat onahankelijke bronnen over deze band hebben geschreven. De website wekt een indruk van een lokale band, zonder interregionaal belang. Arch (Overleg) 8 mei 2019 16:23 (CEST)
  Conclusie afhandelend moderator: per nominatie en opmerking van Arch. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 16:19 (CEST)

Yorick Van De KerkhoveBewerken

Bronnen nodig voor deze minderjarige beginnende atleet. Kattenkruid (overleg) 8 mei 2019 16:42 (CEST)

  Opmerking - is al eerder verwijderd. Paul Brussel (overleg) 9 mei 2019 00:18 (CEST)
De eerdere pagina bevatte alleen naam, woonplaats en geboortedatum. Kattenkruid (overleg) 9 mei 2019 02:25 (CEST)
  Voor verwijderen Atleten zijn E, zodra zij ten minste eenmaal bij de eerste drie op een nationaal kampioenschap zijn geeindigd, of een opvallende klassering hebben gescoord bij een belangrijke wegwedstrijd. Gezien zijn PR's is deze atleet daar in de verste verte nog niet aan toe. Piet.Wijker (overleg) 30 mei 2019 08:49 (CEST)
  Opmerking afhandelend moderator: dit had beter direct verwijderd kunnen worden als zijnde privacyschending van een minderjarige, niet relevante sporter. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 12:14 (CEST)

TogaviridaeBewerken

wiu: Dit artikel was vorige maand goedgekeurd maar m.i. was dat ten onrechte. Niet opgemaakt, type-/taalfouten, bronloos. Maar ook over de inhoud heb ik serieuze twijfel, omdat diverse beweringen strijdig zijn met wat in het Engelstalige artikel staat.  Erik Wannee (overleg) 8 mei 2019 17:38 (CEST)

  Opmerking Degene die het goedkeurde is het met me eens; zie hier.  Erik Wannee (overleg) 9 mei 2019 11:31 (CEST)
  Conclusie afhandelend moderator: een korte vergelijking met het Engelstalige artikel leverde inderdaad te grote verschillen op. Per nominator verwijderd. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 15:37 (CEST)

Manon BernsBewerken

Wiu Niet of nauwelijks bronnen, onvoldoende verifieerbaar. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 8 mei 2019 17:57 (CEST)

  conclusie afhandelend moderator: er staan twee bronnen en er staan ook meer nationale bronnen op internet die het geheel lijken te bevestigen. Artikel behouden omdat het voldoende verifieerbaar is. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 15:48 (CEST)

Aanpassingsbedrijf BiermanBewerken

ZP/reclame/Wiu/NE? – Zinnen als Voor iedere klant staat service en klanttevredenheid voorop. Alle bijkomende zaken als wet- en regelgevingen neemt Bierman graag voor haar klanten uit handen zijn nou niet bepaald erg neutraal. Tekst lijkt van een reclamefolder afkomstig. Daarnaast is niet duidelijk of het onderwerp voldoende E heeft voor een artikel. Tot slot ontbreekt een nette opmaak. Thieu1972 (overleg) 8 mei 2019 19:21 (CEST)

  Voor verwijderen Leest als een advertentie, past dus prima in de gouden gids, niet op Wikipedia. Arch (Overleg) 8 mei 2019 19:34 (CEST)
  Tegen verwijderen - ik denk dat het bedrijf goed in Wikipedia past, Bierman is een zeer bekende naam bij aangepaste auto's. Ik heb het wel herschreven omdat het inderdaad te veel als een reclamefolder was opgesteld. Jene Verkentel (overleg) 9 mei 2019 10:52 (CEST)
  Conclusie afhandelend moderarot: nominatie ging voornamelijk over reclame en niet of nauwelijks over twijfel aan relevantie. Omdat de reclame is verholpen en ik wel twijfel aan de relevantie, heb ik de nominatie omgezet naar een voor relevantie. De beoordeling vindt nu plaats op deze dagpagina. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 15:48 (CEST)

620 artikelenBewerken

 • In de Categorie:Wikipedia:Nog te categoriseren sinds januari 2019 bevinden zich 620 artikelen over stukjes van wegen. De aanmaker is geblokkeerd, maar de mogelijk bronloze artikelen zijn gebleven. Ik ga hier geen 620 artikelen stuk voor stuk neerzetten en vraag jullie begrip daarvoor. Misschien willen de betrokken moderators en/of enkele deskundigen zich hier even over buigen. Zie ook de discussie in het Categoriecafé. Met vriendelijke groet, - Aiko 8 mei 2019 19:32 (CEST)
Ik heb een paar artikelen bekeken en die zagen er betrouwbaar uit. Dus los van de aanmaker zie ik geen echte reden om ze te verwijderen. Als iemand er met Google naar zoekt vindt hij zo de wegnummers en dat kan best gemakkelijk zijn. Niet iedereen gebruikt altijd elektronische navigatie, die kan wel eens onbuikbaar zijn en dan is een ouderwetse wegenkaart/stratenboek nog steeds handig.Stunteltje (overleg) 9 mei 2019 12:38 (CEST)
Dankjewel voor je reactie. Blijft even de vraag: wat is de bron van deze artikelen? - Aiko 9 mei 2019 15:47 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Dag van de HeftruckchauffeurBewerken

NE – Een bedrijf organiseerde vandaag een "dag van de..." dat wordt het op Wikipedia meteen "nationale dag" genoemd? Verderop in de tekst: "Tijdens de Dag van de Heftruckchauffeurs worden alle bedrijven opgeroepen om hun heftruckchauffeurs zelf ook in de bloemetjes te zetten" dat er m.i. op duidt dat het een gloednieuw initiatief handelt dat nog geen landelijke navolging heeft, waardoor sterke twijfel aan EW hiervoor. Arch (Overleg) 8 mei 2019 21:00 (CEST)

Ik ben zelf heftruckchauffeur en ben eigenlijk blij dat we eindelijk eens de aandacht krijgen die we verdienen. Elke dag ervaren we veel druk en stress om ons werk met de nodige risico's gedaan te krijgen. (Deze week is nog een Collega dodelijk gewond geraakt). De dag van de heftruckchauffeur zou wat mij betreft dus zeker moeten blijven. (Desnoods laat je "nationale" gewoon weg) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.192.174.125 (overleg · bijdragen)
Aandacht genereer je via persberichten aan de media. Wikipedia is niet een platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen. Wikipedia is een encyclopedie waarin beschrijvingen thuishoren. Maar dat moet wel over zaken gaan die een vrij grote mate van bekendheid genietenArch (Overleg) 10 mei 2019 09:13 (CEST)
hier vinden we info terug over dag van de secretaresse, ambtenaar, leerkracht, warme pul, ..., dag van de heftruckchauffeur hoort hier dan ook thuis. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2A02:1810:BC95:EC00:4CD8:C90F:932C:682 (overleg · bijdragen)

Goedemiddag, het lijkt me wel relevant om deze dag hier te vermelden want wanneer ik Wikipedia raadpleeg en een overzichtje wil bekomen van alle 'dedicated' dagen, krijg ik graag een volledige lijst/overzicht. Daarvoor richt ik me tenslotte tot deze encyclopedie. Het is niet de bedoeling te polariseren maar er zijn veel heftruckchauffeurs in België en voor hen is dit toch wel relevant. mvg Kurt Boudt

Dag Kurt, voor iemand anders kan dat UFO-dag, zonbiedag, CAPSLOCKDAG, Wereld Nutelladag, Dag van je Ex of de internationale dag van het naakt tuinieren zijn. (Nee geen onzin) Relevantie draait allemaal om draagvlak, een onderwerp of feit is des te relevanter (encyclopedischer of encyclopediewaardiger, vaak afgekort tot "E" en "Ew") naarmate er meer en met grotere deskundigheid over is gepubliceerd. Een onderwerp of feit is niet relevant voor Wikipedia wanneer (behalve belanghebbenden of direct betrokkenen) niemand het de moeite waard heeft gevonden om het te beschrijven. MVG, Arch (Overleg) 21 mei 2019 12:05 (CEST)

Goedemiddag, ik begrijp uiteraard dat niet zomaar elke dag kan 'geclaimed' worden, en dat het draagvlak breed genoeg moet zijn. Dit is nu eigenlijk net het punt. Veiligheid op de werkvloer is een maatschappelijk thema dat almaar aan belang wint. Fabrikanten van allerhande sectoren/producten zorgen er voor dat de producten die op de markt gebracht worden van tal van toeters en bellen voorzien worden om die veiligheid te bewerkstellingen terwijl men moet beginnen bij het menselijk aspect (alles moet altijd maar vlugger en beter en..., om die productiviteit te verhogen). De bestuurders van hefvoertuigen (= magazijntoestellen/heftrucks/...) dragen een grote verantwoordelijkheid want de minste inschattingsfout kan tot dodelijke ongevallen leiden. Voeg hierbij de druk om alles vlugger te doen en samen met een gebrek aan degelijke opleidingen vormen deze een gevaarlijke combinatie. Het is niet voor niets dat de job van heftruckchauffeur tot een knelpuntberoep behoort en daarom vind ik dat 8 mei als dag van de heftruckchauffeur zou mogen verschijnen in wikipedia om een hart onder de riem te steken van alle chauffeurs. tot slot wil ik nog een paar cijfers meegeven: Uit de cijfers van Fedris (het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s) blijkt dat het aantal ongevallen met heftrucks is gestegen van 3230 in 2014 tot 3438 in 2016. Uit het recentste jaarrapport van Fedris komt daarnaast dat het aantal arbeidsongevallen met ‘systemen voor gesloten of open transport en opslag’, waartoe magazijnvoertuigen zoals heftrucks en transpalletten behoren, is gestegen van 10.962 in 2015 naar 12.067 in 2017 – een stijging van 10%. Uit onderzoek van HR-dienstverlener ASAP.be is gebleken dat 80% van de ongevallen te wijten is aan rijgedrag. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een gebrekkige of onvoldoende opleiding van de bestuurder en de risicovolle aard van de job. De keuze is uiteraard aan jullie om deze al dan niet op te nemen, mvg Kurt Boudt– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:bc95:ec00:9c23:ecf5:77af:3835 (overleg · bijdragen) 23 mei 2019 21:38‎

Uiteraard mag iedereen zijn eigen dag invoeren, zo'n dag zal echter wel een vrij grote mate van bekendheid moeten genieten. Wikipedia is geen geen platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen. Arch (Overleg) 24 mei 2019 05:33 (CEST)

Op het einde van de rit is het aan jullie om te bepalen of deze topic wel of niet opgenomen wordt. Ik kan alleen maar vaststellen welke dagen wel opgenomen zijn zoals bijvoorbeeld de 'dag van de bouw' in nederland gehouden met als bron 2009 en 2011, 'Dag van de skateboard', waar 1 bron verwijst naar een website, en ik kan nog meer voorbeelden geven. In het belang van de geloofwaardigheid van Wikipedia zou er wel met 1 maat en 1 gewicht gewerkt moeten worden. mvg Kurt

Ieder artikel wordt op de eigen merites beoordeeld. Het staat u geheel vrij om daarmee te doen wat u wilt. Arch (Overleg) 24 mei 2019 14:24 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: nog geen nationale of internationale dag, de bronnen schrijven er meer over als curiosum of omdat zij al in de sector zitten en de dag willen promoten (met de beste bedoelingen), voor dat laatste doel is Wikipedia echter niet bedoeld. Deze encyclopedie schrijft pas over een onderwerp als het breedgedragen of bekend is. De dag van de secretaresse is breedgedragen en zelfs internationaal van karakter. De dag van de heftruckchauffeur is zeer recent in het leven geroepen en daarom bij één of misschien een handvol bedrijven ingevoerd. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 15:28 (CEST)

RoadtriptvBewerken

WIU – Genoeg fans op sociale media, net de 1 miljoen abonnees gepasseerd op YouTube, maar onduidelijk is waar de informatie uit dit artikel vandaan komt. Graag bronnen ter verificatie aub. Mogelijk een te gedetailleerde beschrijving van elk lid waardoor het neigt naar fancruft. Verdel (overleg) 8 mei 2019 21:22 (CEST)

Nominatie doorgehaald vanwege verbetering per opgegeven argumenten. Er is een bron en de overbodige details zijn geschrapt. Verdel (overleg) 9 mei 2019 12:10 (CEST)
  Opmerking 'Bronnen' zijn dus de eigen bronnen van de band, en dus noch onafhankelijk noch gezaghebbend. Paul Brussel (overleg) 9 mei 2019 12:36 (CEST)

Alkmaarse groenteveilingBewerken

Artikel steunt hoofdzakelijk op archiefstukken. Archiefstukken zijn niet goed te verifiëren omdat achter een inventarisnummer een enkel stuk, maar ook een hele map kan zitten. Daarnaast betreft het primaire bronnen en dus lokken die origineel onderzoek uit (de auteur heeft de stukken zelf geïnterpreteerd). Alles bij elkaar bevat dit artikel maar één goed te verifiëren bron (100 jaar veiling en tuinder 1887-1987, door M. Bison, Bibliotheek Regionaal Archief Alkmaar), want ook de kranten verwijzen naar alleen een hele editie en niet naar een specifiek artikel. Voor de duidelijkheid: de relevantie staat niet ter beoordeling. Dqfn13 (overleg) 8 mei 2019 22:16 (CEST)

Volledigheidshalve: het artikel is recent ook (door mij) genomineerd geweest als 'wiu', en ik heb die nominatie ingetrokken omdat ik het artikel inmiddels voldoende opgeknapt vind. Ik vind het geen bezwaar dat het artikel gebaseerd is op archiefstukken; nergens staat dat bronnen op het internet beschikbaar moeten zijn (hoewel dat natuurlijk wel lekker makkelijk is). Zie ook de discussie die daar al heeft plaatsgevonden.  Erik Wannee (overleg) 8 mei 2019 22:23 (CEST)
Sorry, dat ben ik vergeten door te geven inderdaad. Excuses Erik Wannee. Het gaat er mij ook niet om dat het niet op internet beschikbaar is, staat ook nergens in mijn nominatie, want ik gebruik zelf ook tijdschriften en boeken. Ik heb hierboven de exacte en enige redenen genoemd, andere redenen heb ik niet. Dqfn13 (overleg) 8 mei 2019 22:33 (CEST)
Ook ik blijf bij wat ik daar schreef. Een artikel grotendeels baseren op primaire bronnen past niet bij een encyclopedie, al helemaal niet bij een online encyclopedie met auteurs die zelf geen gezag hebben; we hebben geen zekerheid dat de auteur deskundig genoeg is geweest om de juiste archiefstukken in de juiste verhoudingen op de juiste manier te interpreteren. (Dat heb je bij secundaire bronnen ook natuurlijk, maar daar zijn de primaire bronnen reeds geselecteerd en geïnterpreteerd door een deskundige als het goed is.) Encycloon (overleg) 8 mei 2019 22:42 (CEST)
Eens met Encycloon en Dqfn13: een lemma op WP:NL hoort gebaseerd te zijn op gezaghebbende, gepubliceerde bronnen (wat de archiefstukken in dit geval niet lijken te zijn). Het 176 pagina's tellende boek 100 jaar veiling & tuinder 1887-1987 van Meta Bison (uit 1986!) zou misschien wel op die archiefstukken gebaseerd kunnen zijn, maar dat is niet duidelijk uit dit lemma en zo kan het dus in ieder geval niet. Dan is de vraag hoe gezaghebbend en onafhankelijk de uitgave van Bison is, daar die is uitgegeven door de Provinciale Veilingorganisatie voor Noord-Holland... Paul Brussel (overleg) 9 mei 2019 00:14 (CEST)

De aanmaker van het artikel schreef een reactie op de nominatie op de overlegpagina van het artikel. Om te voorkomen dat de discussie op meerdere plaatsen plaatsvindt, heb ik hieronder die reactie integraal gekopieerd.  Erik Wannee (overleg) 9 mei 2019 09:30 (CEST)

Voor dit stuk heb ik de verifieerbaarheid juist mogelijk willen maken en voor hen die meer willen weten ingangen te bieden. Het archiefstuk "wel en wee van de Alkmaarse veiling vanaf rond 1900" had de verwijzingen nog niet.

Als een artikel slechts met secundaire bronnen gemaakt kan worden zou het verhaal van het groenten veilen in Alkmaar niet in Wikipedia kunnen komen want die zijn er niet. Hoewel het Archief van Alkmaar voor een deel wel via het internet toegankelijk is. Zijn secundaire bronnen een vereiste voor een stuk in Wikipedia? Blijven die altijd toegankelijk?

Wat betreft deskundigheid, lijkt mij de vraag wanneer is iemand deskundig. Of ik deskundig ben kan ik zelf niet beoordelen. Ik heb 30 jaar ervaring met het verhaal, maar vond het nodig verificatie in de archieven te plegen en dat vast te leggen.

Ik begrijp dat de relevantie niet ter discussie staat. Het zou jammer zijn als voor alle mensen die iets met de Alkmaarse groenteveiling hadden of daar interesse in hebben dit artikel niet kan worden gevonden. Hanlangereis (overleg) 9 mei 2019 09:07 (CEST)

De zoektocht naar specifiekere informatie over de krantenberichten is mogelijk via: kranten.archiefalkmaar.nl.   Tegen verwijderen aangezien er dus meerdere verifieerbare bronnen zijn. Geerestein (overleg) 9 mei 2019 12:45 (CEST)
Verifieerbaar is niet het enige vereiste, ze dienen ook onafhankelijk te zijn en dat is niet aangetoond. Ook weten we niet om welke en wat voor bronnen het gaat bij de archiefstukken, dat zijn feitelijk ook geen verifieerbare bronnen omdat we niet weten om wat voor stukken het gaat. Zijn de archiefstukken interne notities, verslagen, ordners met rekeningen, of wat? Dqfn13 (overleg) 10 mei 2019 18:44 (CEST)

Even een aanvulling over de onafhankelijkheid van de bronnen, voor alle duidelijkheid: Daar waar staat ...,Archief van de gemeente Alkmaar,... betreft het een archiefstuk van de gemeente zelf, en daarmee toch wel onafhankelijk?Hanlangereis (overleg) 12 jun 2019 17:27 (CEST)

Archief van de gemeente Alkmaar is een instelling dat archiefstukken bewaard. Het verschaft geen informatie, tenzij het een artikel schrijft op de site, zoals het Westfries Archief wel met een paar stukken heeft gedaan. Dqfn13 (overleg) 12 jun 2019 18:07 (CEST)

Dit was mijn antwoord op de onafhankelijkheid. Wellicht ben ik ook niet duidelijk genoeg geweest: in het archief Regionaal archief Alkmaar, gaat het om een stuk van de gemeente Alkmaar, dat stuk is genoemd in de referentie. Kortom: het artikel is verifieerbaar, een zekere deskundigheid bij de schrijver was er, er zijn verifieerbare bronnen, de archiefstukken van de gemeeente zijn onafhankelijk, het stuk is relevant. Bovendien betreft het een onderwerp waar heel veel mensen in en om Alkmaar iets mee zullen hebben. Wat nu?Hanlangereis (overleg) 14 jun 2019 13:11 (CEST)

Het gebruik van archiefstukken zorgt er voor dat er origineel onderzoek plaats vindt, men gaat namelijk op zoek naar informatie. De verifieerbaarheid is ook lastig, want we weten niet om welke stukken er gebruikt zijn. Er staat alleen aangegeven welk inventarisnummer er is gebruikt en dat kan een pagina, map, boek of zelfs meer zijn. We weten dus alleen dat er bepaalde stukken gebruikt zijn, maar niet wat voor stukken het zijn en hoe relevant die stukken zijn. Daarnaast betreft het origineel materiaal aangaande de groenteveiling, het zijn geen stukken die over de groenteveiling geschreven hebben. Archiefstukken zijn in dit geval allemaal primair materiaal. De enige bron die goed verifieerbaar en bruikbaar is, is de eerste bron. Een enkele bron is echter naar mijn idee te weinig om encyclopedische relevantie aan te tonen, zeker omdat het ook weer een zeer regionaal boek betreft, welke overigens is uitgegeven door een opvolger van de veiling. Dqfn13 (overleg) 14 jun 2019 13:29 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

DeliverectBewerken

NE/reclame voor NE, sinds kort bestaand bedrijf waarvan de relevantie niet wordt aangetoond door onafhankelijke bronnen. Paul Brussel (overleg) 8 mei 2019 22:35 (CEST)

  Opmerking afhandelend moderator: tekst is sturend en door de overwegend positieve toon duidelijk niet neutraal. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2019 12:43 (CEST)

Toegevoegd 09/05; af te handelen vanaf 23/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Point of saleBewerken

Wiu/weg. Bronloos lemma waarvan de inhoud niet overeenkomt met interwiki's. Intro: "Point Of Sale (POS) is een computergestuurd kasregister." Engelstalige wiki (die trouwens ook vraagt om bronnen): "The point of sale (POS) or point of purchase (POP) is the time and place where a retail transaction is completed." Duitstalige wiki: "Der Begriff Verkaufsort (englisch Point of Sale, Abkürzung: PoS) bezeichnet den Ort, an dem der Verkauf vollzogen wird." Inderdaad, een point of sale of Verkaufsort is een verkooppunt en daar zou geen lemma aan hoeven te worden gewijd. Ons lemma gaat dus over een kassa met software. De auteur heeft dit bronloze artikel in 2011 geplaatst en is daarna nooit meer teruggekomen. ErikvanB (overleg) 9 mei 2019 03:45 (CEST)

 • Eens. Beschreven is hier een 'POS-systeem' een soort kassa, maar het begrip 'POS' is iets breder. Het is de plek in een winkel, rondom de kassa, waar deze transactie plaatsvindt.(wat is een Pos). Om die reden is de tweede -later toegevoegde- alinea geheel terecht, maar wel in tegenspraak met de aanmaak. Ldhank (overleg) 9 mei 2019 07:15 (CEST)
 •   Opmerking - prima om dit te hernoemen en/of van de interwiki's los te weken, maar waarom zou het weg moeten? Edoderoo (overleg) 9 mei 2019 09:13 (CEST)

  Opmerking afhandelend moderator: Dat interwiki's niet correct zijn is geen reden om te verwijderen. Het is daarnaast nu niet meer bronloos en de tekst is aangepast. Daarom behouden. MatthijsWiki (overleg) 16 jun 2019 20:53 (CEST)

Reijer Alexander ElzingaBewerken

WIU – Warrig pleidooi waaruit het perspectief van een voorstander van het legaliseren van cannabis (wiet) blijkt. Men zou verwachten hier (gezien de titel van het lemma) een biografie te vinden. Over genoemde persoon is slechts 1 regel beschreven. De rest bevat een lap niet neutrale tekst waarin objectiviteit ver te zoeken is, zonder opmaak, wikificatie en bronnen. Indien de persoon relevant is dan hoort hier een biografie te staan, met bronnen erbij, per WP:BLP. Wikipedia is geen propagandaplatform. Arch (Overleg) 9 mei 2019 07:53 (CEST)

  Voor verwijderen in deze vorm. Artikel gaat helemaal niet over Elzinga. Het is gewoon een pleidooi dat op een website van de betreffende bond prima zou passen. Thieu1972 (overleg) 9 mei 2019 08:50 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per bovenstaanden. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 23:34 (CEST)

HaagsBewerken

Weg – Het lemma heeft slechts één werk als bron, maar de tekst is strijdig met die bron. De bron wordt verkeerd geïnterpreteerd. De teneur van de tekst is niet neutraal. Zie ook de overlegpagina. oSeveno (overleg) 9 mei 2019 09:54 (CEST)

Als we alle artikelen weggooien, zijn ook alle problemen weg. Toch denk ik niet dat de huidige tekst zoooo slecht is, dat weggooien de beste oplossing is. Volgens mij is er reden tot overleg, en deze pagina is niet bedoeld voor het oproepen tot overleg, daarvoor is immers WP:OG bedoeld. Edoderoo (overleg) 9 mei 2019 14:15 (CEST)
Oproepen tot overleg doe ik al sinds juli 2018. Lees eerst hetgeen ik heb geschreven op de overlegpagina bij Haags. Overigens heb ik nog nooit eerder een lemma voorgedragen ter beoordeling, dus ik denk dat je mij zeer gematigd mag noemen. Dus je wijzen naar anderen kan je beter doen bij voordrachten door mensen die dat om de haverklap doen. Want daarin heb je op zich wel een goed punt. oSeveno (overleg) 10 mei 2019 12:24 (CEST)

Weg Niemand heeft ooit van het Haags gehoord. Niet zo'n belangrijk lemma als Murks. Trouwens Haagse Harry mag ook wel weg want wie heeft daar ooit van gehoord? En wiu daar heeft al helemaal niemand van gehoord. Nee het moet gewoon weg weg weg. Waarom eigenlijk niet nuweg? Someone Not Awful (overleg) 14 jun 2019 01:08 (CEST)

Geaffecteerde spraakBewerken

Weg – Het lemma heeft slechts als bron een kort artikel over het gebruik van het woord taartje of gebakje. De bron wordt verkeerd geinterpreteert. De teneur van de tekst is niet neutraal. Zie ook de overlegpagina Haags. oSeveno (overleg) 9 mei 2019 10:03 (CEST)

Tuurlijk, omdat jij je er niet in herkent wordt de bron verkeerd geïnterpreteerd. En omdat jij het er niet mee eens bent, moet het artikel weg. Erg constructieve houding. Steinbach (overleg) 10 mei 2019 01:05 (CEST)
Ik hoef mij negens in te herkennen. Wat er staat moet terug te vinden zijn in betrouwbare bronnen, waarnaar wordt verwezen. Als hetgeen wat geschreven is niet overeenkomt met wat er in de enige bron staat, is er minimaal sprake van onkundigheid van de bewerker. En het lemma geeft aanwijzingen dat dezelfde bron als bij het lemma "Haags" is gebruikt (“'s -Gravenhage - Het Haags en zijn standaarden” van Ton Goeman, dialectoloog verbonden aan het Meertens Instituut), terwijl het verwijst naar een kort artikeltje over een enkel woord 'gebakje', welk is gebaseerd op een publicatie door iemand die geen deskundige is op dit terrein. Dat je nu snel een (andere) bron toevoegt maakt nog niet dat het lemma klopt. Je zal moeten onderbouwen dat de bron de informatie geeft die in de tekst staat. En het bij de bewerking jegens mij schrijven dat "een kinderhand snel gevuld is", vind ik niet erg waardig in de discussie. oSeveno (overleg) 10 mei 2019 13:17 (CEST)
Bovendien is er absoluut niets neerbuigends aan de tekst. Het is niet mijn fout dat jij dat zo opvat. Steinbach (overleg) 10 mei 2019 01:15 (CEST)
POV: In het geval van het "Haegs" spreken de bewerkers van deze twee lemma's van "geaffecteerde spraak" en een apart dialect, terwijl in het geval van het "Hèègs" de bewerker schrijft dat dat het "Haags" betreft, terwijl de auteur van de onderliggende bron schrijft dat Hèègs en Haegs gezamenlijk het Haagse dialect vormen. Dat impliceert een mogelijke poging om één van de twee als niet echt Haags te omschrijven. Doe je zoiets in een lemma een volk met het facet etniciteit en huidskleur, dan is er soms sprake van social engineering of misschien zelfs racisme. Dat ik daar waakzaam over ben, dat is wat mijn insteek is. Neerbuigend kan een tekst zijn voor iemand die aan het andere eind van een eenzijdig standpunt staat. Je hoeft niet aan een bepaalde kant te staan om zoiets vast te stellen. Mijn kijk erop is gebaseerd op objectief de feiten in de teksten naast elkaar te leggen met de bron. oSeveno (overleg) 10 mei 2019 13:17 (CEST)
Zeer vreemd, zo niet dubieus artikel, met veel te veel nadruk op zogenaamd 'adellijk' taalgebruik waarin ik gek genoeg Agnies Pauw van Wieldrecht niet eens terug zie, noch wat J.L. Heldring over het gebruik van het woord 'taartje' heeft gezegd. Paul Brussel (overleg) 10 mei 2019 01:26 (CEST)
Wellicht zijn dat goede redenen voor een stevig potje overleg? Wikipedia werkt immers zo: samen schaaf je net zo lang zodat het beter wordt. Maar op deze pagina wordt er net zo lang genomineerd tot er niets meer om te overleggen is. Ik sluit me bij Steinbach aan. Paul, heb jij een voorstel om het artikel beter te maken dan het nu is? Edoderoo (overleg) 10 mei 2019 07:24 (CEST)
Ik ben vanaf juli 2018 in overleg getreden, maar niemand vond het een reactie waardig. Pas reageren als de lemma's worden genomineerd is niet hetzelfde als in overleg treden als dat op de overlegpagina wordt verzocht. Nogmaals, de twee voorliggende lemma's zijn niet los van elkaar te zien, want het gaat in beide gevallen om "Haags", volgens dialectoloog Ton Goeman. De lemma's zijn wat mij betreft POV. Er alsnog een bronverwijzing onder plaatsen zonder aan te geven waarom mijn standpunten op de overlegpagina niet klopt, is niet voldoende meer. „Let op: De lijst van te beoordelen pagina's is géén stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten en getoetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Dit is een onderhoudstaak, dus artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden dan ook verwijderd.” oSeveno (overleg) 10 mei 2019 13:17 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Oppenheimers blaaskapelBewerken

Wiu/NE/ZP: dient in ieder geval aangepast te worden (wikify en zonder POV) en de encyclopedische relevantie zou moeten worden aangetoond aan de hand van onafhankelijke, gezaghebbende bronnen. Paul Brussel (overleg) 9 mei 2019 14:47 (CEST)

Een zin als De naam werd in een gezellige sfeer gekozen schiet niet echt op, nee. Het artikel is op deze wijze volledig ongeschikt. Thieu1972 (overleg) 9 mei 2019 22:01 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per nominator, hier is sinds de nominatie niets aan gedaan. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 23:37 (CEST)

Devika PartimanBewerken

NE - in maart al na sessie NE bevonden (en vandaar in eerste instantie als nuweg aangemerkt, maar omgezet in reguliere nominatie). Maar de toen gegeven reden gaat eigenlijk nog steeds op:' gaat grotendeels niet over de persoon maar over stichting waarvan het lemma in september nog verwijderd werd mede vanwege relevantie. Verder een vorige week (recent) gewonnen regionale prijs die pas voor het eerst werd uitgereikt en waarvan de relevantie nog onduidelijk is'. Agora (overleg) 9 mei 2019 16:26 (CEST)

Dag Agora, dank voor je kritische blik. De reden voor verwijdering was vorige keer dat de bronnen 'onvoldoende zijn voor relevantie'. Daarop heb ik daarom specifiek gelet. De door mij gebruikte bronnen zijn onafhankelijk, relevant en betrouwbaar. Hesteramsterdam (overleg) 9 mei 2019 16:37 (CEST)
De bronnen zijn inderdaad beter, alleen is er verder inhoudelijk niet echt iets veranderd. Bovenstaande gaat dus wat mij betreft nog steeds op. - Agora (overleg) 9 mei 2019 16:46 (CEST)
Een oprichter en voorzitter van een stichting met zoveel invloed is zeker relevant voor Wikipedia. Het feit dat zij een (nieuwe) prijs heeft gewonnen onderstreept dit. Elly (overleg) 9 mei 2019 17:48 (CEST)
Per Elly Ymnes (overleg) 16 jun 2019 11:07 (CEST)
Een nogal groot deel van het artikel gaat eigenlijk over de stichting en de achterliggende beweging. Het artikel kan daarom beter worden omgekeerd. Maak er een artikel van over Stichting Stem op een Vrouw en de beweging daarachter, waarbij je tevens aandacht aan de oprichters kan besteden. Tenslotte staat het onderwerp van het artikel niet alleen in dit verhaal. Je moet het dan wel goed verweven met de reeds bestaande artikelen met een verband tot dat onderwerp. 'Stem op een vrouw' is immers niks nieuws onder de zon. Er zijn zat vrouwen die dat al decennia lang openlijk propageren. Het artikel riekt nu te veel naar mannetjesmakerij of in dit geval beter: 'vrouwtjesmakerij'. Of misschien fanware. Is de stichting/beweging niet belangwekkender dan de poppetjes erachter? Vóór 2016 heeft het onderwerp volgens het artikel zelf geen in dit kader noemenswaardige activiteiten ontplooid. M.i. had er beter overleg kunnen plaatsvinden vóór een nominatie. Overigens vind ik het artikel in de huidige vorm dus niet aanvaardbaar voor Wikipedia. Daarom herhaal ik mijn suggestie om het artikel om te draaien. Maar ook dan geldt volgens mij dat die stichting pas een paar jaar bestaat en het (nog) niet erg belangwekkend is. oSeveno (overleg) 16 jun 2019 11:47 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Velp-Zuid ProDUTCHiezBewerken

Door Gebruiker:Equinoxepart5 genomineerd als nuweg, door mij omgezet in reguliere weg. Onder andere de encyclopedische relevantie ontbreekt. CaAl (overleg) 9 mei 2019 16:27 (CEST)

 • Het schijnt zich om Copyvio te handelen dus graag weer NUWEG. Equinoxe part5 (Overleg) 9 mei 2019 16:29 (CEST)
  • Het artikel is grotendeels gebaseerd op een bestaande webpagina, maar die pagina is inmiddels vrijgegeven onder CC-BY-SA-3.0/GFDL. Er moet nog wel het nodige (lees: heel veel) aan de stijl en vorm van de tekst gebeuren. Hopelijk wil de aanmaker daar, met wat hulp, mee aan de slag gaan. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 9 mei 2019 16:29 (CEST)
   • Inderdaad, zoals ik bij de nuweg-nominatie geschreven heb: de pagina is vrijgegeven dus het is geen copyvio. Er moet inderdaad veel aan de stijl gebeuren maar m.i. zou zelfs een perfect geschreven lemma niet kunnen blijven: de relevantie van Velp-Zuid ProDUTCHiez wordt niet echt duidelijke gemaakt (ik vermoed omdat die onvoldoende aanwezig is). Het is wat frustrerend om veel energie in de tekst te steken als deze uiteindelijk toch verwijderd wordt. CaAl (overleg) 9 mei 2019 16:39 (CEST)
  Opmerking de CC-BY-SA-3.0/GFDL werd daar dus inderdaad geplaatst ná de nuweg nominatie. De oorspronkelijke nuweg-nominatie was dus legitiem. Dat gezegd hebbende, fijn dat dat zo snel geregeld kon worden. Blijft overeind staan dat de inhoud desalniettemin ongeschikt is, omdat deze niet neutraal geschreven is. De tekst zal m.i. flink herschreven mogen worden op basis van onafhankelijke bronnen om relevantie aan te tonen. Die blijkt momenteel niet uit de inhoud. Arch (Overleg) 9 mei 2019 16:43 (CEST)
  Ter informatie: ik heb een controle aangevraagd op verdenking van sokpopmisbruik. Nieuwsgierige Gebruiker (overleg) 9 mei 2019 16:44 (CEST)
De eerste nuweg-verwijdering was terecht, de tweede niet meer (maar wel begrijpelijk, ik ga ook niet bij een heraanmaak opnieuw de site bezoeken om te kijken of de (c)-tekst aangepast is). CaAl (overleg) 9 mei 2019 16:53 (CEST)
  Opmerking Het artikel is nu oningelogd geplaatst; daarvoor werd het geplaatst door Gebruiker:Lexiechack die aldus de tekst op zijn GP duidelijk sterk betrokken is bij dit onderwerp, en zoals te zien aan zijn bijdragen, nogal gepusht heeft om het artikel te laten staan en de tekst ook op allerlei ongeschikte plekken heeft neergezet.  Erik Wannee (overleg) 9 mei 2019 22:04 (CEST)
Een inhoudelijk nogal leeg artikel met een brij aan woorden over allerlei activiteiten waarvan geen enkele bron is gegeven, laat staan dat duidelijk wordt hoe relevant het allemaal is. En zoals zo vaak in dergelijke artikelen, is er samenwerking met allerlei artiesten met aparte namen als Dr. Ara, Dubbel B en Jerris de Sheriff, maar wat hun status is, wordt evenmin duidelijk. Thieu1972 (overleg) 9 mei 2019 22:12 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per bovenstaanden, relevantie en verifieerbaarheid niet duidelijk geworden. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 23:37 (CEST)

EzelinnenmelkBewerken

Dit lijkt wel de tekst van een folder die het gebruik van Ezelinnenmelk moet promoten. Geen bronnen die vermelden waar al deze wijsheden vandaan komen, wel worden er heilzame krachten aan toegekend. Dit is geen encyclopedisch artikel op deze manier. Edoderoo (overleg) 9 mei 2019 17:50 (CEST)

Genuwegd vanwege copyvio van hier. Paul Brussel (overleg) 9 mei 2019 17:58 (CEST)
Ik had de foldertekst dus goed herkend, maar ik moet me een beetje schamen dat ik niet zelf naar de (c)opyvio gezocht heb. Terechte nuweg. Edoderoo (overleg) 9 mei 2019 18:23 (CEST)
  Opmerking Auteursrechtenschending is inmiddels herschreven/aangevuld, maar het ziet er nog steeds niet echt uit als een encyclopedisch artikel (de betrouwbaar aandoende voetnoten kunnen dat op zichzelf niet verhelpen en lijken meer ter ondersteuning dan als basis te dienen). De frase Gepubliceerde gegevens over de samenstelling van de brutale samenstelling van ezelsmelk lijkt te duiden op een vertaling, met ook een zin Echter, de zuigelingen tolerantie voor ezelsap moeten eerst subjectief worden geëvalueerd die niet lekker loopt. De weergegeven tabel zou nog vertaald moeten worden maar valt denk ik onder het citaatrecht. En wat heeft die voetnoot bij de bovenste afbeelding als doel? Encycloon (overleg) 9 mei 2019 19:41 (CEST)
  Opmerking Het lijkt er sterk op dat delen van de tekst een letterlijke vertaling is van en.wiki zonder dat dit vermeld wordt. Tevens werden van daar bronnen overgenomen, waarvan ik niet kan voorstellen dat de "auteur" deze zelf heeft gelezen. Zie overgenomen data van 1998, 2009, 2011 en 2013. Er zal minstens een bronvermelding anderstalige Wikipedia bij moeten. Arch (Overleg) 9 mei 2019 19:49 (CEST)
... en een beroepsvertaler aan te pas moeten komen. Want met brutale samenstellingen en ezelsap maak je geen betrouwbare encyclopedie. ErikvanB (overleg) 9 mei 2019 19:53 (CEST)
Er zijn wat dingen aangepast. Koos van den beukel (overleg) 10 mei 2019 20:22 (CEST)
Heel fijn Koos, in deze vorm begint het er goed op te lijken. Ik laat de afhandeling over aan een moderator, maar ik zou het nu niet meer verwijderen. Edoderoo (overleg) 11 mei 2019 10:02 (CEST)
Nog een enkele aanpassing gedaan en vertaalsjabloon geplaatst. Als hier een voedingstechnoloog beschikbaar is: voetnootbron nr. 4 (en 12) zijn m.i. van belang maar dat is echt niet mijn vak. Koos van den beukel (overleg) 11 mei 2019 11:17 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Voldoende verbeterd en daarom behouden. MatthijsWiki (overleg) 16 jun 2019 21:04 (CEST)

Mick SpekBewerken

Beginnende dj die nog in de voetsporen van grotere dj's moet treden. Het artikel bevat bovendien geen bronnen en deze jongen is - zoals er staat - niet verbonden aan een platenlabel en doet alles in eigen beheer. Gympetic (overleg) 9 mei 2019 19:26 (CEST)

Zoals het artikel nu is, gaat het over een beginneling die wat muziek in elkaar heeft geknutseld en nu probeert naamsbekendheid te krijgen. Zonder bronnen die iets kunnen duiden over zijn bekendheid, verkoopcijfers, aantal luisteraars, optredens, blijft het bij een goedbedoelende beginner. Thieu1972 (overleg) 9 mei 2019 21:14 (CEST)
Hij heeft wel een hele hoop "singles" uitgebracht ;) Arch (Overleg) 9 mei 2019 21:44 (CEST)
O ja? En waar zijn die bronnen dan? Gympetic (overleg) 9 mei 2019 21:56 (CEST)
@Gympetic, als u even de moeite zou hebben genomen om deze nieuwe gebruiker in te lichten over uw verwijderingsnominatie, zou je daar hebben gelezen, dat ik juist zéér kritisch ben over die vermeende "singles" én het ontbreken van bronnen. Arch (Overleg) 9 mei 2019 22:02 (CEST)

Goedenavond, bedankt voor de feedback. Ik heb het bewerkt, en ik denk dat het nu goed is. Ik ben van mening dat dit geen beginnende DJ is die maar wat aan prutst en het is ook zeker niet om naamsbekendheid te krijgen. Ik was van mening dat Mick Spek een Wikipedia pagina verdiende. Bronnen zijn nu wel vermeld. Kijk er eens naar en haal de nominatie voor verwijdering weg aub ;) Gebruiker: Henkkonijn 10 mei 2019 00:35 (CEST)

Artikel heb ik inmiddels uitgebreid en opgepoetst. Nu ben ik veranderd van mening en eerlijk gezegd wel voor behoud en   Tegen verwijderen van het artikel. Gympetic (overleg) 29 mei 2019 23:21 (CEST)

Extremly Wicked, Shockingly Evil and VileBewerken

Dit artikel bestond al onder de titel Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (met het woord "extremely" correct gespeld). Overigens: de beide artikelen zijn van verschillende aanmakers, maar lijken zo veel op elkaar dat ik me afvraag of ze wel onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen zijn. Sijtze Reurich (overleg) 9 mei 2019 20:00 (CEST)

RarriBewerken

WIUBestaat wel, maar van de huidige inhoud worden we niet veel wijzer. Verder zou ook de relevantie mogen worden aangetoond met betrouwbare, onafhankelijke bronnen. De bronnen die ik bij een korte zoektocht tegenkwam vielen nog niet in de categorie betrouwbaar/gezaghebbend, maar wie weet wat er nog te vinden is. Encycloon (overleg) 9 mei 2019 20:06 (CEST)

  Opmerking Eerder verwijderd als Robin Arayan, dat was in deze versie. De naam zou dus ook verduidelijkt mogen worden in dit artikel. Encycloon (overleg) 9 mei 2019 20:07 (CEST)
En ook als Armoo (mits over twee weken behoudenswaardig zou daar de beveiliging af kunnen). Encycloon (overleg) 9 mei 2019 20:10 (CEST)
  Voor verwijderen - Met de geschiedenis van de laatste aanmaker in gedachte, denk ik aan nuweg volkomen persoonspromo/NE. Arch (Overleg) 9 mei 2019 21:19 (CEST)
Volgens de moderator in 2016 was Robin Arayan Op het randje van relevantie, dus dat mag wmb best nog eens getoetst worden. Als de persoon definitief irrelevant blijkt, zou ook Rarri beveiligd kunnen worden. Encycloon (overleg) 9 mei 2019 22:13 (CEST)
Een diplomatieke wijze om iemand af te wijzen. ;) Arch (Overleg) 9 mei 2019 22:19 (CEST)
  Voor verwijderen - Naast boven genoemde argumenten staat in het artikel tevens onjuiste informatie. Het is een Nederlandse rapper. RuedNL (overleg) 3 jun 2019 13:59 (CEST)

Conner RousseauBewerken

NE - Bronloos artikel, waarschijnlijk aangemaakt in aanloop van de Belgische verkiezingen. Ew blijkt niet uit dit artikel  DirkVE overleg 9 mei 2019 20:16 (CEST)

 • Voor nuweg - het hele circus begint weer, een paar weken voor de verkiezingen: naamsbekendheid = overduidelijke reclame/ZP creëren voor Vlaamse politieke kandidaten voor alle verkiezingen zonder dat ze nu nog ergens zetelen dus E-waardig zijn. Paul Brussel (overleg) 9 mei 2019 20:34 (CEST)
 •   Voor verwijderen Eerst die verkiezingen maar afwachten lijkt me, voordat zo'n artikel geplaatst wordt, mag wmb nuweg als zp. Arch (Overleg) 9 mei 2019 21:21 (CEST)
  Opmerking Dan is de promotie al gedaan en niet meer nodig want die zijn over twee weken... Paul Brussel (overleg) 9 mei 2019 21:35 (CEST)
Gelukkig zal dit nikszeggende, vrij lege artikel geen goede reclame zijn. En dat het nikszeggend en leeg is, is weer reden voor verwijdering (tenzij opeens blijkt dat deze persoon E is, maar vooralsnog lijkt dat er niet op).Thieu1972 (overleg) 9 mei 2019 21:39 (CEST)
Je hebt gelijk hoor Paul, ik heb m'n motivatie iets verduidelijkt. ;) Arch (Overleg) 9 mei 2019 21:42 (CEST)
 • Tegen verwijderen - Deze pagina is nog niet uitgebreid genoeg. Het gaat over een politicus die vaak op televisie te zien is. Vandaar dat de informatie voor sommigen nuttig kan zijn. Er zijn veel politici die een soortgelijke pagina hebben. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1811:bc0d:f000:e090:ae94:857d:72cf (overleg · bijdragen) 12 mei 2019 03:10‎ (CEST)
 •   Tegen verwijderen Intussen is het artikel aangevuld met de nodige info. Rousseau is verkozen als Vlaams Parlementslid en dus Ew.   DimiTalen 4 jun 2019 13:37 (CEST)
 •   Tegen verwijderen - Intussen zelfs als fractieleider gekozen. [6] MichielDMN 🐘 (overleg) 14 jun 2019 11:39 (CEST)

Judah LewisBewerken

Ik mis nog wat gegevens (zoals geboorteplaats en -datum) over deze acteur die in films heeft gespeeld die allemaal een rode link hebben. De enige met een blauwe komt uit op een dp. - vis ←   → overleg 9 mei 2019 20:40 (CEST)

De eerste (en tevens enige zin) lijkt een vertaling van het Engelstalige artikel. Thieu1972 (overleg) 9 mei 2019 21:42 (CEST)

Djaga DjagaBewerken

Wiu, geknoei, externe links in de tekst, zelfbedachte parameters, gaat vooral over moord, nakijken. ErikvanB (overleg) 9 mei 2019 20:53 (CEST)

Saand Ki AankhBewerken

NE – Toekomstige film, zonder geplande releasedatum, en geen bronnen die iets melden over mogelijke relevantie voor een artikel op dit tijdstip. NB: er is kennelijk een categorie 'Toekomstige film', ondanks dat Wikipedia geen glazen bol is? Wie onderhoudt die categorie eigenlijk? Thieu1972 (overleg) 9 mei 2019 21:33 (CEST)

Cross-wiki aangemaakt, volgens en.wiki pas in het najaar uit. Riekt naar promo, mag wmb nuweg en terug als die film werkelijk uit is. Arch (Overleg) 9 mei 2019 21:38 (CEST)

Stichting humanitasBewerken

Dit is een kopie van http://www.stichtinghumanitas.nl/home/homepage/over-humanitas/organisatie/ - bestaat er een connectie met Humanitas, die vergelijkbaar werk doet? - vis ←   → overleg 9 mei 2019 22:36 (CEST)

Ja, de Stichting is een Rotterdamse afdeling van het landelijke netwerk. Thieu1972 (overleg) 10 mei 2019 05:32 (CEST)
  Opmerking Letterlijke kopie zonder aantoonbare toestemming, dus direct verwijderd vanwege auteursrechtenschending. Encycloon (overleg) 10 mei 2019 08:22 (CEST)

Toegevoegd 10/05; af te handelen vanaf 24/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Silvion van la ParraBewerken

Wat maakt deze persoon relevant? Waaruit blijkt dat hij influencer is? En op basis van welke bronnen is dit artikel geschreven? MatthijsWiki (overleg) 10 mei 2019 07:55 (CEST)

ExpertisebureauBewerken

WIU – Er wordt helemaal niet uitgelegd wat een expertisebureau nu eigenlijk is; oftewel: de inleidende paragraaf ontbreekt. Verder gaat dit artikel alleen over schade-expertise, terwijl er natuurlijk ook talloze andere types expertisebureaus bestaan. En het artikel breekt vooral twee paragrafen lang een lans voor contra-expertise, terwijl er maar één tamelijk nietszeggend zinnetje gewijd wordt aan de expertise zelf. Daarmee is het artikel zwaar uit balans. Voorts is het artikel onnodig beperkt tot, en gericht op de Nederlandse situatie. M.i. kan dit het best een redirect naar Expert worden. (NB We hebben ook al Expertisecentrum dat redirect naar Onderzoeksinstituut.)  Erik Wannee (overleg) 10 mei 2019 08:05 (CEST)

 • Rikster1984 – Beste, ik heb het deel over schade-expertise uitgelegd. Ik hoop dat andere wiki gebruikers deze pagina zullen blijven aanvullen met andere informatie betreffende het expertisebureau waardoor zo'n pagina als deze kan blijven evolueren. Je ziet dit vaker gebeuren op wikipedia (continu wordt er aangevuld) Het zou jammer zijn als we de groei van zo'n pagina zouden stoppen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Rikster1984 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
  • in deze vorm niet houdbaar. Expertisebureau's zijn ook op andere gebieden actief (bijvoorbeeld milieu, bodemsanering, bouw). Dan zou het artikel beter tot schade-expertisebureau (her)noemd kunnen worden. Neeroppie (overleg) 22 mei 2019 11:51 (CEST)
   • Maar zelfs dan voldoet het artikel niet, omdat het vrijwel geheel over contra-expertise gaat.  Erik Wannee (overleg) 25 mei 2019 14:42 (CEST)

Brucella canisBewerken

Kopieer en plak van https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/brucella-canis. Die tekst is weliswaar CC0, maar in deze vorm ongeschikt voor Wikipedia. Mist ook bronnen en opmaak. Magere Hein (overleg) 10 mei 2019 09:50 (CEST)

@Magere Hein: artikel is opgeknapt. Kan nominatie worden doorgehaald? Elly (overleg) 17 mei 2019 20:11 (CEST)
Het artikel is al sterk verbeterd – wat mij betreft voldoende voor behoud – maar ik denk dat we nog even moeten nadenken over de titel. Brucella canis is de naam van de bacterie, maar het artikel gaat over Brucellose, ziektes mede veroorzaakt door dat organisme. Als ik en:Brucellosis moet geloven kan die kwaal ook door andere Brucellasoorten worden veroorzaakt. Ik ben ook niet zeker van een titel als Brucellose canis. Die kan juist zijn, maar een bron daarvoor is welkom. Magere Hein (overleg) 17 mei 2019 23:13 (CEST)
Brucella canis was laatst in het nieuws, de hondenvariant. Maar we hebben ook een artikel brucella over het geslacht bacterieën, en brucellose over de ziekte in het algemeen, met links naar 4 bacteriesoorten (met bijbehorende ziekte). Bij mijn aanvulling aan b. canis heb ik toegevoegd wat ik specifiek daarover vond. Elly (overleg) 17 mei 2019 23:19 (CEST)

Firmin NgrebadaBewerken

WIU – Artikel heeft geen inleiding, geen tekst, geen linkjes, geen bronnen. Persoon heeft wel enkele anderstalige artikelen, dus er moet meer over dit onderwerp geschreven kunnen worden dan deze ene tabel. Thieu1972 (overleg) 10 mei 2019 11:18 (CEST)

Vertaling van Frans artikel toegevoegd. Kattiel (overleg) 10 mei 2019 13:16 (CEST)
Prima, dank voor de inzet, ik streep de nominatie door! Thieu1972 (overleg) 10 mei 2019 14:41 (CEST)

Kristof DevosBewerken

WIU – Onafhankelijke bronnen ontbreken ter verficatie van inhoud. Doordat teksten afkomstig zijn van de eigen website of uitgeverij neigt dit naar persoonspromo. Verdel (overleg) 10 mei 2019 14:49 (CEST)

Aangevuld met bronnen, nominatie doorgehaald. Verdel (overleg) 11 mei 2019 11:34 (CEST)

Misak TerzibasiyanBewerken

WIU – Onhankelijke bronnen ontbreken per WP:BLP. "Verschillende nationale en internationale prijzen/nominaties behaald", maar dat kan in deze vorm niet worden geverifieerd. Verdel (overleg) 10 mei 2019 14:55 (CEST)

Uitleg gegeven op Overleg gebruiker:Astrid Jongboom. Verdel (overleg) 11 mei 2019 11:49 (CEST)

Beste Verdel, kan de sjabloon (verwijdering) van de Wikipedia pagina Misak Terzibasiyan eraf worden gehaald? Artikel is verbeterd en aangepast. Met vriendelijke groet, Astrid Jongboom (overleg) 16 mei 2019 07:45 (CEST)

@Astrid Jongboom: Misschien kun je eens kijken op Wikipedia:Snelcursus/Vormgeving#Bronvermelding en voetnoten en daaronder op Wikipedia:Snelcursus/Vormgeving#Externe links hoe je referenties vormgeeft, want die zien er in dit artikel nu nog niet uit. Je kunt ook op andere Wikipedia-artikelen kijken hoe ze het daar hebben gedaan.  Erik Wannee (overleg) 17 mei 2019 10:30 (CEST)

Het artikel is na overleg voorzien van bronnen. Op verzoek de nominatie ingetrokken. Verdel (overleg) 17 mei 2019 11:04 (CEST)

Mike PetersonBewerken

Te weinig bronnen gevonden. Tevens typische promoproblemen: hij zou hits gescoord hebben maar dat valt wel tegen. Overdaad aan externe links. Kattenkruid (overleg) 10 mei 2019 15:24 (CEST)

Alleen al het aanpassen van de opmaak kost een hoop werk. Verder kom ik geen noemenswaardige bronnen tegen, dus EW lijkt gering. Thieu1972 (overleg) 10 mei 2019 16:53 (CEST)

Marco SwiggersBewerken

WIU – Relevantie onduidelijk: Marco Swiggers over Marco Swiggers, de bronloze inhoud roept meer vragen op, dan dat het kennis zou moeten bieden. Enfin, bronnen lijken een must om te voldoen aan WP:NPOV en WP:REL. Arch (Overleg) 10 mei 2019 16:59 (CEST)

De bronnen die ik tegenkom, wijzen vooral uit dat Swiggers beroemd is in Deurne en omstreken. Thieu1972 (overleg) 10 mei 2019 17:05 (CEST)
Op Deurne Wiki kennen ze 'm nog niet. Edoderoo (overleg) 10 mei 2019 17:24 (CEST)

UEFA Super Cup 2019Bewerken

Weg: bronloos prematuur artikel over (verre) toekomst: gewoon wachten dus tot dat er gezaghebbende, onafhankelijke bronnen over beschikbaar zijn. WP:NL is geen nieuwsplatform noch glazen bol. (Mag wat mij betreft ook nuweg.) Paul Brussel (overleg) 10 mei 2019 17:40 (CEST)

Twee bronnen toegevoegd. Miho (overleg) 10 mei 2019 19:59 (CEST)

Johan BolsensBewerken

Weg – Nogal lyrische en bronloze inhoud over een ‘levende legende’ die "toevallig" vandaag verklaarde dat "dat hij géén Wikipedia-pagina" wou. Enfin, er zal behoorlijk (met bronnen) herschreven mogen worden óf we kunnen Bolsens' wens honoreren. Arch (Overleg) 10 mei 2019 21:28 (CEST)

In de inleiding worden diverse beroepen genoemd, maar geen van alle komt in de tekst terug. Vaag verhaal. Thieu1972 (overleg) 10 mei 2019 22:25 (CEST)
Artikel gepoetst. Loftrompet en komieke zinsdelen geschrapt. Verdel (overleg) 11 mei 2019 12:01 (CEST)

Toegevoegd 11/05; af te handelen vanaf 25/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

BalliemantvBewerken

Bronloze Instaspam. Kattenkruid (overleg) 11 mei 2019 00:11 (CEST)

  Voor verwijderen Met 3k abo's op Youtube lijkt er geen relevantie te zijn, wel ZP. Arch (Overleg) 11 mei 2019 11:33 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Bronloos gebleven, ook geen bronnen aangedragen op de beoordelingslijst. Encycloon (overleg) 26 mei 2019 12:27 (CEST)

Nicolaas Cornelis van HeurnBewerken

wiu - Een zin, met alleen informatie over zijn begraafplaats, en bronloos. (Heraanmaak van Menke) Ldhank (overleg) 11 mei 2019 06:19 (CEST)

 • Ik heb wat aangevuld. Zijn ontslag maakt hem waarschijnlijk wel E. Johanraymond (overleg) 11 mei 2019 09:55 (CEST)
  • Hij lijkt mij ook wel E (zij het nipt, ivm met zijn rol in Bronbeek) wordt genoemd in veel publicaties, ook recente. Indien dit behouden blijft, op RKD staat een fraaie foto van hem, vanwege de leeftijd buiten auteursrecht valt en daarom op Commons kan. Arch (Overleg) 11 mei 2019 11:23 (CEST)
   •   Opmerking de nu geplaatste foto lijkt mij ongeschikt, hij is zeer waarschijnlijk niet in 1895 gemaakt, maar in 1912 bij het 50-jarig bestaan van Bronbeek. Informatie over mogelijk nog bestaande rechten is te verkrijgen bij het Centraal Bureau voor Genealogie (het is niet ondenkbaar dat de maker ervan nog na 1949 in leven was). Van de vier portretten bij de RKD zijn in ieder geval de portretten gemaakt door Jan Veth, Pierre Weijnen en Carel Frederik Cordes vrij te gebruiken. Van het portret gemaakt door Adolf Slier ben ik niet zeker, omdat zijn overlijdensdatum niet bekend is. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2019 15:33 (CEST) P.s. vermoedelijk gaat het om de fotograaf Abraham Barend Slier (1879-1932) en die is in 1932 in Arnhem overleden. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2019 15:53 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Nominatiereden is verholpen. Encycloon (overleg) 26 mei 2019 12:27 (CEST)

Martin CompstonBewerken

WIU – Opknapper, betreft een (machine) vertaling vanaf en.wiki Arch (Overleg) 11 mei 2019 07:42 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Beetje gepoetst en {{viu}} geplaatst. Encycloon (overleg) 26 mei 2019 12:27 (CEST)

Dorian LiveynsBewerken

Totaal vaag. Partner van iemand (WP:BLP). Speelt of speelde in het of een ensemble. Totaal nutteloos op deze manier. Kattenkruid (overleg) 11 mei 2019 14:00 (CEST)

Betreft kennelijk twee musicalacteurs die samenwonen. Dat wordt nou niet bepaald duidelijk uit dit 'artikeltje', nee. Thieu1972 (overleg) 11 mei 2019 17:50 (CEST)
Inmiddels is het artikel wat aangevuld. Afgaande op de huidige tekst en op een zoekopdracht in Google, lijkt het dat Liveyns vooral achtergrondrollen heeft gespeeld en voornamelijk als 'de relatie van....' in het nieuws komt. Redelijk wat bronnen dus, maar vrijwel allemaal over die relatie. Thieu1972 (overleg) 11 mei 2019 22:14 (CEST)
De laatste bijdrage corrigeert dat toch, met een van de twee hoofdrollen in Maya en de Poppenbollen en een hoofdrol in Pippi Zet De Boel Op Stelten. Laatste versie is ook de aandacht voor de rollen en musicals, en minder voor de relatie. 2A02:1811:43C:4EF0:BC4B:2D99:D043:AC0C 12 mei 2019 10:26 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Peter van RossumBewerken

NE amateurvoetballer schrijft biografie over zichzelf; geen aanwijzingen voor encyclopedische relevantie. Bovendien verhalend geschreven en niet opgemaakt. NB Het aanmaken van dit artikel was de enige bewerking die hij ooit deed op Wikipedia.  Erik Wannee (overleg) 11 mei 2019 18:56 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Geen bronnen aangedragen voor verifieerbaarheid en relevantie-aantoning. Schrijfstijl ook niet zakelijk inderdaad. Encycloon (overleg) 26 mei 2019 12:27 (CEST)

Arjen VanhuyseBewerken

Bronloos, daardoor is Ew niet te bepalen Ldhank (overleg) 11 mei 2019 21:22 (CEST)

  Opmerking In de bewerkingssamenvatting vertelt de aanmaker: Arjen Vanhuyse wint dit jaar veel aan publiciteit: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190511_04391508. Encycloon (overleg) 11 mei 2019 21:27 (CEST)
ik zie nu dit, heraanmaak van tbp 20190204 Ldhank (overleg) 11 mei 2019 21:32 (CEST)
48 abo's op YouTube, enkele maanden geleden nog verwijderd vanwege Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) dit betreft heraanmaak door dezelfde auteur, die de weg van WP:TERUG had kunnen bewandelen. Hier staat op een andere wiki een verwijzing naar het verwijderde artikel. Lijkt me iemand die heel graag beroemd wil zijn en dat ook is in in Rumbeke/Kachtem. Arch (Overleg) 11 mei 2019 21:35 (CEST)
Ik vond ook nog dit en dit krantenbericht, maar die lijken me weinig gewicht in de schaal te leggen. Nieuwswaarde is iets anders dan encyclopedische waarde en dit bericht lijkt eigenlijk meer op een advertorial voor Make A Wish. Encycloon (overleg) 11 mei 2019 21:37 (CEST)

Antwoord: Arjen is in België en dan voornamelijk in West-Vlaanderen heel bekend geworden dit jaar, er is ook een fanclub in Dadizele waar ik voorlopig nog niet veel info over heb gevonden. Hij is de jongste presentator ooit in België deed enkele musicals en wordt binnenkort ambassadeur van een goed doel. Toch nog even wachten met verwijderen?

Aanpassingen gebeurd, kreeg enkele rollen in musicals ook.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door CarineSioen (overleg · bijdragen)

"voornamelijk in West-Vlaanderen is geen landelijke bekendheid zie ok WP:RPO, waar blijven de bronnen? WP:BLP Aankondigingen zou ik achterwege laten, Wikipedia is niet een platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen Arch (Overleg) 13 mei 2019 08:58 (CEST)

Ik haalde alle aanpassingen uit zijn officiele website: www.arjoentje.be Ik contacteerde Bellewaerde en ze bevestigen de "bekendheid" van Arjen, ook in Frankrijk zou hij enkele malen op tv zijn geweest maar daar heb ik nog niets van gevonden.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door CarineSioen (overleg · bijdragen)

Kunnen we de pagina toch online houden nu? Arjen kwam deze avond nog in het nieuws (vrt) met zijn rol in Aladin volgend jaar.

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Anima careBewerken

wiu - De tekst is goed voor eigen website of bij personeelsadvertenties, maar niet voor een encyclopedie. edit> Het wordt ook gebruikt om personeel te werven, maar net geen copy vio vdab.be/vindeenjob/vacatures Ldhank (overleg) 11 mei 2019 21:50 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 26 mei 2019 12:27 (CEST)

Politiek in LuxemburgBewerken

WIU/WEG: Als dit alles is wat er over de politiek in Luxemburg te vertellen valt dan is er geen artikel nodig.  Erik Wannee (overleg) 11 mei 2019 22:11 (CEST)

Nee, dit is inderdaad een volledig zinloze toevoeging aan Wikipedia. Je verwacht een lang artikel (er is immers vast een hoop te zeggen over zo'n breed onderwerp), en je krijgt 1 regeltje nietszeggende tekst. Thieu1972 (overleg) 11 mei 2019 22:17 (CEST)
Er is inspiratie genoeg te vinden in de Categorie:Politiek in Luxemburg (land).  Erik Wannee (overleg) 12 mei 2019 08:40 (CEST)

Toegevoegd 12/05; af te handelen vanaf 26/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Nationaal Publiciteits BureauBewerken

Encyclopediewaardigheid niet duidelijk. Lijkt dus op reclame, niet buiten maar op WP. RonaldB (overleg) 12 mei 2019 00:36 (CEST)

Reclame over reclame. Tekstje leest als een samenvatting op een bedrijfswebsite. Thieu1972 (overleg) 12 mei 2019 08:56 (CEST)
Zonder een hoofdstukje geschiedenis biedt dit maar weinig "kennis". Je zou toch denken dat er genoeg te vertellen is over een bedrijf dat 82 jaar bestaat. Nu is het voornamelijk loftrompet. Er zal tevens een kritische noot bij kunnen, want niet iedereen stelt deze bedrijfstak op prijs. Arch (Overleg) 12 mei 2019 10:39 (CEST)
  • Ha Arch , wat bedoel je hier precies mee? Neeroppie (overleg) 12 mei 2019 22:24 (CEST)
   • Welnu, niet iedereen is liefhebber van licht/buitenreclame. Er worden rechtszaken om gevoerd, er zijn mensen die het verloedering van het straatbeeld/openbare omgeving enz. vinden. Anderzijds zijn er ook liefhebbers. Je leest er wel eens over. Dat bepaalde reclameaffiches massaal gestolen worden door liefhebbers. Daarnaast zal deze branche ook veel schade lijden aan vandalisme, kortom allemaal interessante facetten van zo'n bedrijfstak. Zeker als het naar eigen zeggen (!) de "grootste exploitant in Nederland" is, daarvoor zou ik trouwens graag een onafhankelijke bron zien. Door het ontbreken daarvan lijkt het artikel me niet in balans, zeker niet neutraal. WP:Balans/WP:NPOV. Arch (Overleg) 26 mei 2019 10:01 (CEST)
  • Ha Arch, ik snap je punt. Lastig is wellicht om relevant te maken in het artikel , want dat gaat over een bedrijf en niet over het product zelf, ook al levert het product dat men levert de nodige maatschappelijke weerstand of problemen op. Tenzij het bedrijf betrokken is bij rechtszaken hieromtrent. Of het bedrijf de grootste is moet idd op een andere manier bewezen worden. Neeroppie (overleg) 26 mei 2019 12:51 (CEST)
 • Voldoende verbeterd. JanB46 (overleg) 25 mei 2019 23:18 (CEST)
 • Voldoende verbeterd voor verwijdering "Past dit onderwerp in Wikipedia" sjabloon? Paulvanveenendaal (overleg) 3 jun 2019 23:38 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Anouar El JerariBewerken

NE – Lapje tekst zonder bronnen en opmaak over een amateurvoetballer, mag wmb ook nuweg Arch (Overleg) 12 mei 2019 11:00 (CEST)

  Voor verwijderen Promo die zich daarnaast ook nog baseert op 'geruchten'.Ppvanderlee (overleg) 12 mei 2019 23:38 (CEST)

Mohammed el jeridiBewerken

NE – Bronloze inhoud waaruit de relevantie niet blijkt, wel staat er geboortedata die per WP:BLP bronondersteuning gebruiken kan. Arch (Overleg) 12 mei 2019 11:04 (CEST)

Als hij echt bij ADO Den Haag in de selectie had gezeten, hadden we meer van hem teruggevonden. Zelfs Soccerway kent deze speler niet. Edoderoo (overleg) 12 mei 2019 13:43 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Bronloos gebleven. Encycloon (overleg) 30 mei 2019 22:30 (CEST)

PratibhasthaliBewerken

Vraag me af wat deze weespagina over een school in India toevoegt. Heb de onleesbare noten, want in Devanagari (?) weggehaald. - vis ←   → overleg 12 mei 2019 11:39 (CEST)

Nu doet iedereen zo moeilijk over bronnen die er maar bij moeten staan, en jij haalt ze weg. Edoderoo (overleg) 12 mei 2019 13:44 (CEST)
zet ze er maak weer bij en je zult zien dat ze waardeloos zijn - vis ←   → overleg 12 mei 2019 14:07 (CEST)
Gelieve geen vandalisme te plegen Vis met 1 oog. Natuur12 (overleg) 12 mei 2019 14:09 (CEST)
vandalisme? - vis ←   → overleg 12 mei 2019 14:10 (CEST)
Vandalisme op Wikipedia is het doelbewust verlagen van de kwaliteit van de encyclopedie, dat doelbewuste lijkt me hier niet het geval. Het lijkt mij dat we gewoon kunnen uitgaan van goede wil en niet van vandalisme in de strikte zin van het woord. Toch haalde je wel geldige bronnen weg; er is namelijk nergens afgesproken dat alleen bronnen in gangbare/'leesbare' talen gebruikt mogen worden.
Met Google Translate haal ik uit de twee krantenberichten een legging van de eerste steen en het openen van 'talentplekken'. Encycloon (overleg) 12 mei 2019 14:36 (CEST)
Als ze al niet waren teruggezet, had ik het gedaan. Ging ervan uit dat ze niets toevoegen. En ja, aan Translate had ik niet gedacht. vis ←   → overleg 12 mei 2019 17:08 (CEST)
  Voor verwijderen Eens met Vis wat "bronnen" betreft. Op een Nederlandstalige pagina mag je óf Nederlands (of minstens leesbare lettertype) voor de bronvermelding verwachten. De krantenkoppen hadden bijvoorbeeld vertaald kunnen worden naar een leesbaar schrift. Ik heb de moeite genomen om die bronnen door een vertaalmachine halen, de eerste kop luidt: "Bundelkhand's eerste talentplek begon in Papora ji Aacharyashree spreekt - mogelijk door het offer van ouders " waarin verder met geen woord wordt gerept over de genoemde school hier. De tweede "Form 10 acres talent een huis, Acharyashri de fundering / hij zal 10 acres stichting heeft talent een huis, Acharyashri" idem dito. Wel iets over "De eerste steen van Sahastra Koot Jainalaya en Pratibha Sthal werd op zondag tijdens de aanhoudende gebeurtenis in de Paurora-tempel gelegd". De bronnen voldoen niet aan WP:VER/WP:BRON en lijken er zelfs lukraak bijgezocht. De nieuwsberichten stammen uit 2018, als toen kennelijk de eerste steenlegging plaatsvond, lijkt me een schooltje met 80 leerlingen (als het überhaupt om dezelfde school gaat?) niet relevant, ondanks dat het werd opgezet door Acharya Vidyasagar (en) Het is een te summiere (cross-wiki aangemaakte) inhoud. Arch (Overleg) 12 mei 2019 14:43 (CEST)
  Voor verwijderen - En passant werden door de schrijver ook nog twee sjablonen en een module aangemaakt die hij blijkbaar nodig had (er was nog geen Sjabloon:Citation voor zijn artikel). Geknoei allemaal. ErikvanB (overleg) 12 mei 2019 15:37 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

FlorilegiumBewerken

WIU – Niet neutraal geschreven bronloze inhoud, waarvan de relevantie nog niet uit de verf komt, kan neutraler, wikificatie, opmaak en vooral bronnen gebruiken. Arch (Overleg) 5 mei 2019 13:34 (CEST)

 • Copyvio van beschrijving op youtube. Luisterend naar wat de koorleden melden is, dat het vooral een vriendenclub is. Of dat voldoende e waarde is weet ik niet Ldhank (overleg) 5 mei 2019 13:44 (CEST)
  Opmerking Direct verwijderd wegens auteursrechtenschending vanaf hier (daar meer tekst dan bij de YouTube-beschrijving). Encycloon (overleg) 5 mei 2019 17:11 (CEST)
  Opmerking Toestemming voor publicatie is ontvangen via OTRS, zie Wikipedia:OTRS/Toestemmingen. Daarom artikel teruggeplaatst, maar weer hier geplaatst voor beoordeling. Elly (overleg) 12 mei 2019 15:59 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per nominator. Encycloon (overleg) 30 mei 2019 22:30 (CEST)

Bibi CarmenBewerken

Weg. Al gemarkeerd artikel. De andere 15 artikelen van de aanmaker zijn al verwijderd. ErikvanB (overleg) 12 mei 2019 16:18 (CEST)

Ja, die andere waren volledig auteursrechtenschendend. Bij dit artikel en De bucketlist van Xavier zou het misschien nog nipt aan als beginnetje gerekend kunnen worden, al is het met de na mijn snoei overgebleven twee zinnen het wel mager.
Is 'te kort voor een beginnetje' trouwens ook je nominatiereden? Dat is nu niet duidelijk. Encycloon (overleg) 12 mei 2019 16:22 (CEST)
Deze en die hieronder zijn ten eerste onopgemaakte niemendalletjes van iemand die niet kan spellen, en ik vraag me trouwens ook af of die stripalbums een unieke inhoud hebben of slechts de tv-serie in boekvorm zijn. Er is een lijst van albums, zie ik, maar moeten die tientallen rode ook echt allemaal aangemaakt worden? ErikvanB (overleg) 12 mei 2019 16:49 (CEST)
De encyclopedische relevantie zou bewezen moeten worden doordat betrouwbare, onafhankelijke bronnen het album in voldoende mate beschreven/gerecenseerd hebben. Vooralsnog kom ik alleen verkoopsites tegen met ook overal hetzelfde tekstje. Encycloon (overleg) 12 mei 2019 17:00 (CEST)
Dit is inderdaad nauwelijks een artikel te noemen, een zin met drie feiten maakt niet per se een artikel. Als de aanmaker eens bij andere stripverhalen kijkt, en er vervolgens (veel?) meer tijd in steekt, vind ik het prima als er voor de hele lijst artikelen worden aangemaakt, maar met deze veel te korte niemandalletjes schiet de lezer ook niets op. Edoderoo (overleg) 12 mei 2019 17:02 (CEST)
Voor de volledigheid: eerst was het artikel langer maar dat gedeelte was auteursrechtenschending van dat hetzelfde tekstje. Encycloon (overleg) 12 mei 2019 17:25 (CEST)

De bucketlist van XavierBewerken

Idem. ErikvanB (overleg) 12 mei 2019 16:19 (CEST)

Latino kingBewerken

Weg – Indien relevant zullen deze twee pov regels herschreven mogen worden naar een neutrale en bebronde versie, waarin bronnen uiteraard niet mogen ontbraken. Arch (Overleg) 12 mei 2019 17:06 (CEST)

En in foutloos Nederlands zou ook prettig zijn. Thieu1972 (overleg) 12 mei 2019 22:28 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Zorro TotoriyamaBewerken

NE – Bronloos, geen wikificatie en bronnen, relevantie onduidelijk. Behalve treffers op 5 abo's op Youtube, 50 volgers op Soundcloud, vindt ik geen onafhankelijke bronnen die EW kunnen bevestigen. Een pov verhaal door een betrokkene geschreven doet aan ZP denken. Arch (Overleg) 12 mei 2019 17:15 (CEST)

En tig externe linkjes in de tekst. Thieu1972 (overleg) 12 mei 2019 22:29 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per bovenstaanden. Encycloon (overleg) 30 mei 2019 22:30 (CEST)

CoagulantiaBewerken

WB – Te kort om als artikel te kunnen handhaven, kan uitbreiding, wikificatie enz. gebruiken. Arch (Overleg) 12 mei 2019 19:45 (CEST)

Toegevoegd 13/05; af te handelen vanaf 27/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Pascal van VeenBewerken

Geen bronnen, ongeloofwaardige tabel. Kattenkruid (overleg) 13 mei 2019 00:34 (CEST)

Is ie nou een model of een voetballer? Je hebt 'm op 11 mei al verwijderd als privacyschending. Weg met dit fantasielemma. ErikvanB (overleg) 13 mei 2019 03:50 (CEST)
Warrig artikeltje, in slecht Nederlands. Thieu1972 (overleg) 13 mei 2019 07:15 (CEST)
Geen bronnen, Soccerway kent de speler niet, en de hoofdklasse is doorgaans sowieso niet voldoende. In deze vorm onhoudbaar. Edoderoo (overleg) 13 mei 2019 12:30 (CEST)
Hebben anderen ook gezien dat hij voor de stad New York speelt in plaats van voor een club? Sijtze Reurich (overleg) 14 mei 2019 08:11 (CEST)
Ik merkte het net. Er zijn trouwens twee clubs in New York.   Voor verwijderen volledig onbetrouwbaar The Banner Overleg 24 mei 2019 21:42 (CEST)

M219Bewerken

WIU – Bronloos opstel, zonder wikificatie en opmaak is voor verbetering vatbaar, zal bijvoorbeeld wat neutraler kunnen, bronnen gebruiken enz. Arch (Overleg) 13 mei 2019 10:09 (CEST)

Wikificatie toegepast, is nog bronloos. Koos van den beukel (overleg) 13 mei 2019 11:57 (CEST)
Ondertussen werden ook bronnen toegevoegd. Fred (overleg) 13 mei 2019 13:03 (CEST)
Die heb ik toegevoegd Fred. Ik had graag voor de specificaties nog bronnen willen zien, maar ik heb geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de data, alles lijkt voldoende verifieerbaar, er zijn inmiddels afdoende verbeteringen aangebracht waardoor het artikel zeker niet langer als wiu bestempeld kan/mag worden, nominatie doorgehaald dus. Bedankt voor de inzet! Arch (Overleg) 13 mei 2019 13:09 (CEST)

SKIKKBewerken

NE – Bronloze eenzinner waaruit geen relevantie blijkt. Kan uitbreiding en onafhankelijke bronnen gebruiken om EW aan te tonen. Arch (Overleg) 13 mei 2019 10:12 (CEST)

Ruth VandewalleBewerken

Ik ben Ruth Vandewalle en vind mezelf niet encyclopedisch relevant genoeg om een wikipedia pagina op mijn naam te hebben. Graag zie ik deze pagina verwijderd. 2A02:1812:1639:1500:4031:F275:DD72:3ACC 13 mei 2019 15:10 (CEST)

Opmerkelijk: vier jaar geleden aangemaakt door een one-issue-account met "Vandewalle" in de naam, via TBP als NE verklaard, maar werd uiteindelijk via een verzoek tot terugplaatsing herplaatst. Arch (Overleg) 13 mei 2019 15:26 (CEST)
Ik snap het niet? Kattenkruid heeft er NE van gemaakt, maar nominatie is door een IP-adres gedaan? Thieu1972 (overleg) 13 mei 2019 17:58 (CEST)
De gebruiker vanaf het IP adres had verzuimd de nominatie op de pagina zelf te plaatsen en deed hier (op TBP) slechts een melding. Kattenkruid heeft aldus de procedure voltooid. Arch (Overleg) 13 mei 2019 18:08 (CEST)
Inderdaad. Kattenkruid (overleg) 28 mei 2019 18:46 (CEST)
Vreemd, Ze is meer dan goed te verifieren, en getuige haar twitteraccount opereert ze niet bepaald in de anonimiteit. Dat ze veel zendt in media, en ook op haar eigen twitter (met veel volgers) geeft blijk dat ze mogelijk juist wel Ew is. Misschien maar accepteren, dat ook anderen over haar schrijven.Ldhank (overleg) 13 mei 2019 23:58 (CEST)
Qua betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp heb ik maar weinig kunnen vinden en wmb prima om te herbeoordelen. Ik heb nog wel deze reportage kunnen vinden, maar verder niets eigenlijk. Niet iedereen over wiens werk een reportage gemaakt is, is ook encyclopedisch relevant. Dit interview is in feite primair oftewel 'Ruth Vandewalle over Ruth Vandewalle'. Helaas werken de andere twee links in het artikel niet meer. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 08:44 (CEST)
Links gefixt met archive.org. Het filmpje werkt dan helaas niet. Kattenkruid (overleg) 28 mei 2019 18:46 (CEST)
Met goed te verifieren bedoel ik deze worldcat, gevonden via d:Q16069104 Ldhank (overleg) 14 mei 2019 10:18 (CEST).

Duistere vorstBewerken

WIU/NE – Opmaak is onvoldoende, tekst is niet in orde (onduidelijke informatie, spelfouten, POV), en het is onduidelijk of dit onderwerp relevant genoeg is voor een eigen artikel. De game zelf zou best een artikel kunnen hebben (zie de Engelstalige wiki, maar het is de vraag of er voldoende valt te vertellen over een karakter uit die game. Thieu1972 (overleg) 13 mei 2019 18:14 (CEST)

Nogal pov. In de huidige vorm doen we een geïnteresseerde lezer hiermee geen plezier. Arch (Overleg) 13 mei 2019 18:19 (CEST)
Tekst is overgenomen naar het artikel over Miitopia, waar het personage wordt beschreven. Verdel (overleg) 14 mei 2019 11:13 (CEST)

StrafpitcherBewerken

Weg – Voor een leek is dit onbegrijpelijk zonder bronnen en wikificatie. VV Ariston '80 is een amateurvoetbal club, met "pitcher" wordt kennelijk Pitcher (bierkan) bedoeld? Vervolgens een reglement. Volgens mij kan dit nuweg. Arch (Overleg) 13 mei 2019 18:26 (CEST)

Waar gaat dit over??? Thieu1972 (overleg) 13 mei 2019 19:00 (CEST)
huishoudelijk bierreglement van het vijfde team van een voetbalclub. Mag weg hoor Neeroppie (overleg) 13 mei 2019 20:15 (CEST)
Nuweg wegens complete onzin.  DirkVE overleg 13 mei 2019 20:21 (CEST)

Koninklijke Maatschappij De Vrienden der KatBewerken

en Geschiedenis van K.M. De Vrienden der Kat vzw

Weg – Onvoldoende onafhankelijke bronnen, gezien oprichtingsjaar zou de vereniging wel relevant moeten zijn. Een goed geschreven deel over de ruim 100-jarige geschiedenis ontbreekt en dat wat hier wel staat is onvoldoende als onderbouwing voor een artikel. Een deel van het artikel spreekt de lezer direct aan (reclame). Dqfn13 (overleg) 13 mei 2019 21:14 (CEST)

Ik had de naam al veranderd en de inleiding aangepast. Er is wel het e.e.a. over deze vereniging gezegd en geschreven volgens mij, dus misschien zou iemand er iets van kunnen maken. Thieu1972 (overleg) 13 mei 2019 21:21 (CEST)
Dat had ik gezien ja, daarom ook dat ik heb aangegeven dat het wel relevant zal zijn. Dqfn13 (overleg) 13 mei 2019 21:44 (CEST)
Als dit niet relevant is eet ik mijn hoed kruid op. 😀 Kattenkruid (overleg) 14 mei 2019 01:07 (CEST)
Maar nu serieus: iedere pagina waarin staat Iedereen kan lid worden dient verwijderd te worden. Kattenkruid (overleg) 14 mei 2019 01:11 (CEST)

Baby WaluigiBewerken

WIU/NE – Weinigzeggend artikeltje zonder opmaak. Geen bronnen die iets kunnen vertellen over EW. Het karaktertje is geen officieel Nintendo-product maar door fans bedacht. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar enkele bronnen - anders dan de fans zelf - zouden welkom zijn. Thieu1972 (overleg) 13 mei 2019 21:34 (CEST)

Als ik deze 'game appearances' mag geloven is het wel een officieel gamekarakter. Maar ik heb inderdaad geen gezaghebbende bronnen gevonden. Encycloon (overleg) 13 mei 2019 22:40 (CEST)

Rob WolfsBewerken

NE wegens ontbreken van onafhankelijke bronnen. Zie ook de beoordeling van de vergelijkbare pagina Ad Snelderwaard Ppvanderlee (overleg) 13 mei 2019 23:31 (CEST)

Toegevoegd 14/05; af te handelen vanaf 28/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

MariOSBewerken

Wiu of ne. Belang van deze zelfpromotie wordt niet duidelijk. Kattenkruid (overleg) 14 mei 2019 01:01 (CEST)

Niets over kunnen vinden, mogelijk gerelateerd aan Minecraft. Verdel (overleg) 14 mei 2019 10:04 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 12:35 (CEST)

Math with MennoBewerken

NE, reclame. Geen serieuze onafhankelijke bronnen die deze held beschrijven. Kattenkruid (overleg) 14 mei 2019 01:35 (CEST)

Maar in deze periode kan hij wel zijn nut bewijzen. Met enkele duizenden abonnees wordt het echter een onhaalbare zaak, zo'n artikel. Thieu1972 (overleg) 14 mei 2019 05:49 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per nominator. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 12:35 (CEST)

Bom engineeringBewerken

Reclame en relevantie is onduidelijk. Kattenkruid (overleg) 14 mei 2019 11:16 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Reclame is niet onderbouwd (overigens werd er na de nominatie al een wervend geschreven gedeelte weggehaald door de aanmaker) maar de relevantie is inderdaad niet gebleken uit de inhoud en (vooral) niet uit betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 12:35 (CEST)

Maxime ProostBewerken

Niets over te vinden en gebrekkige tekst. Kattenkruid (overleg) 14 mei 2019 11:31 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Al eerder nuweg gegaan vanwege onverifieerbaarheid. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 12:35 (CEST)

Joanne CatherallBewerken

WIU – Wekt sterkt de indruk een (machine)vertaling te zijn. Er bevindt zich Engelse ziekte in de tekst, niet vertaalde zaken, zoals data 12 August 1978 kromme vertaling van "citation needed" naar nodig citaat sterke twijfel of de bronnen wel zelf geraadpleegd zijn, enz. Mag wmb nuweg Arch (Overleg) 14 mei 2019 13:21 (CEST)

 • Dit is een machinevertaling van het Engelstalige Wikipedia-artikel, zonder te vermelden welke versie vertaald is en zonder de bronnen te raadplegen. Zo wordt een niet meer werkende link gewoon als bron overgenomen. Ook wordt bij het Nederlandstalige artikel beweerd dat een andere bron op 18 oktober 2012 geraadpleeegd zou zijn. Om die reden zou dit artikel als een vertaalde tekstdump direct verwijderd mogen worden. Gouwenaar (overleg) 14 mei 2019 14:28 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Na nominatie niets meer aan gedaan; per bovenstaanden verwijderd. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 12:35 (CEST)

VolksLigaBewerken

NE/ZP/reclame: partij die nog nooit een zetel heeft gehaald en niet opkomt bij de verkiezingen in 2019. Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 13:40 (CEST)


 •   Tegen verwijderen: Een zetel/bovenlokale verkiezing lijkt mij niet noodzakelijk indien de partij word vernoemd op andere wikipedia pagina's, als tegenindicatie voor Niet Encyclopedisch waarde .
zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Duffel of navigatie/categorie :Belgische politieke partij als voorbeeld voor de vernoeming.
Naar mijn bescheide mening is elke merk/partij/... vermeld op wikipedia een zeker vorm van reclame. Ik heb alle indicaties verwijderd om er Zelf Promotie te kunnen inzien. Indien u het oneens bent kan u vermelden waar u dit wel inziet, zodat ik dit kan aanpassen?


Beste, Paul Brussel, kan u het nodige doen om het sjabloon te verwijderen tenzij u nog opmerking heeft? Weerwulf (overleg) 14 mei 2019 13:54 (CEST)

Op WP:NL geldt in de regel dat partijen die geen zetels hebben NE zijn, en pas E worden vanaf dat ze een zetel hebben; bij deze partij is dat sinds de recente oprichting in 2017 nooit gelukt en in 2019 doet de parij niet eens mee aan de verkiezingen. Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 15:45 (CEST)
Niettemin kan het onderwerp wel degelijk relevant zijn als aangetoond kan worden dat het in voldoende mate in gezaghebbende, onafhankelijke bronnen beschreven is. Bij een zetelloze partij zal dat doorgaans niet het geval zijn, maar is relevantie niet op voorhand uitgesloten. Verder wijs ik nog even op deze eerdere nominatie van dit artikel. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 15:56 (CEST)
Klopt. Volgens RPO zal er een nationaal of internationaal karakter moeten zijn, indien lokaal, zal de partij genoeg bekendheid moeten genieten en niet alleen binnen hun activiteitsgebied. Lokale politieke bewegingen die weinig bekendheid genieten niet. Dan zal het dus van de bronnen gaan afhangen. De gebruikte bronnen (HLN) kunnen beter niet gebruikt worden. Arch (Overleg) 14 mei 2019 16:27 (CEST)
Die link gaat vooral over wetenschapsonderwerpen, bijvoorbeeld dit onderwerp. Inderdaad wordt dat meestal niet volledig of genuanceerd genoeg weergegeven door de media (tenzij de auteur een specialist is) en dienen daar wetenschappelijke bronnen voor gebruikt te worden.
Echter is er wel een andere reden waarom HLN geen gezaghebbende bron genoemd kan worden. Een serieuze krant met een professionele politieke redactie zou daarentegen wel geschikt zijn voor dit onderwerp. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 16:58 (CEST)
Deze partij is ook verschenen in gva, de standaard en de regionale zender rtv. Weerwulf (overleg) 14 mei 2019 22:53 (CEST)
Als het daar op voldoende diepgaande en onafhankelijke manier beschreven is, kun je op WP:TERUG met dergelijke bronnen aantonen dat de partij encyclopedisch relevant is. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 22:57 (CEST)
Is gebeurd. Weerwulf (overleg) 14 mei 2019 23:10 (CEST)

Ik wil er graag op wijzen dat bijv. (maar er zijn er meer) een partij als Denk al een artikel had, nog voordat ze een zetel hadden, en zo zijn er nog wel meer partijen. Sommige partijen halen nooit een zetel, maar bepalen (lees niet: halen) wel het nieuws, en zijn daarmee dus wel degelijk relevant. Relevantie van partijen zit juist niet in hoeveel zetels ze hebben. Al helemaal niet als je een neutrale encyclopedie wilt schrijven. Kom zeg, we zijn de Top40 niet. Edoderoo (overleg) 14 mei 2019 18:40 (CEST)

Eens met Edo. Partijen zonder zetels kunnen bij voorbaat al zoveel media-aandacht genereren door hun leiders, campagnes, standpunten etc dat ze meer relevantie kunnen hebben dan een dorpspartij met 2 zetels en nul media-aandacht. Of dat voor deze partij geldt, weet ik overigens niet; het huidige artikel geeft weinig relevantie aan, maar dat kan natuurlijk nog veranderen. Thieu1972 (overleg) 14 mei 2019 19:13 (CEST)
Niets lijkt te wijzen op enige bovenlokale relevantie en dus, zoals D'Arch aangeeft, dan NE. Bovendien vraag ik me af waarom dit niet gewoon nuweg kan, aangezien, zoals Encycloon aangeeft, het nog maar kortgeleden na een gewone TBP-procedure is verwijderd. Dit lijkt gewoon ZP door een betrokkene. Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 19:21 (CEST)
Als verslaggever van een lokaal blad ben je altijd betrokkene. En er zijn geen punten in het artikel geschreven die hierop wijzen. Weerwulf (overleg) 14 mei 2019 22:53 (CEST)
  Opmerking Op verzoek D'Arch direct verwijderd, want inderdaad verschilde het weinig van de eerder beoordeelde versie (hier nog te vinden) - die eerdere versie was zelfs uitgebreider - en dan kan via WP:TERUG worden verzocht om herbeoordeling, waarbij het oordeel van de beoordelende moderator wordt aangevochten.
Verder: in het verwijderde artikel stonden deze en deze bron. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 22:52 (CEST)
  Tegen Er is geen aantoonbaar reden voor directe verwijdering aangebracht.
De aantoonbare reden is dat er geen significante verschillen waren met de vorige versie; dan is het niet nodig dat het artikel wederom ter beoordeling gelegd wordt terwijl het in feite een herbeoordeling betreft. Zoals gezegd staat het vrij om op WP:TERUG herbeoordeling aan te vragen. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 23:03 (CEST)
Volgens welke regel op [7] ? Weerwulf (overleg) 14 mei 2019 23:09 (CEST)
Weer teruggezet; inderdaad zit er een verschil in de redenen die je als moderator kunt aangeven in een menu van nuweg-redenen en de criteria op RVM. Ik denk dat deze reden er alleen is voor vrijwel precies dezelfde basistekst die simpelweg opnieuw geplaatst wordt in plaats van een zelfgeschreven nieuwe tekst. Mijn excuus voor het achteraf gezien overhaaste oordeel. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 23:15 (CEST)
Begrijp ik nu ineens dat sinds 3 april 2018 dit niet meer opgaat: "Conclusie afhandelend moderator: Vooral per Thieu1972: de relevantie is niet aangetoond door onafhankelijke, betrouwbare bronnen die het onderwerp op niet-triviale manier hebben beschreven. Een globale zoektocht doet ook niet vermoeden dat die er in voldoende mate zijn - wat bij nieuwe partijen uiteraard wel vaker het geval is. Hiermee samenhangend constateerde ik dat het artikel niet op onafhankelijke bronnen gebaseerd is. Dat hoeft van mij niet per se voor iedere bewering, maar de basis zou toch moeten liggen bij die betrouwbare bronnen die het fenomeen op neutrale manier beschreven hebben. Encycloon (overleg) 3 apr 2019 10:55 (CEST)"? - Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 23:17 (CEST) PS: het is trouwens wel gebruik om een artikel dat nog maar net via TBP is verwijderd niet zomaar teruggeplaatst kan worden zonder aanzienlijke verschillen en nieuwe argumenten en dus direct verwijderd kan worden - zijn die er nu? Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 23:19 (CEST)
Bij die sessie waren inderdaad geen geschikte bronnen over het onderwerp aangedragen en vond ik die bij een globale zoektocht ook niet, maar het is geen eindoordeel dat het onderwerp nooit relevant kan zijn. Verder neem ik zoals je weet de inhoud van de RVM vrij letterlijk omdat willekeur niet uit te leggen is. Dus zolang dat 'wat wel gebruik is' daar niet in staat, verdient een nieuwe poging - ook door voor zover ik zie een andere gebruiker - ook een nieuwe beoordeling; tot op het redelijke natuurlijk. Encycloon (overleg) 14 mei 2019 23:30 (CEST)
Op uw verzoek, Encycloon, Bij deze enkele bronvermeldingen:

[8]
[9]
[10]
[11]
[12] Weerwulf (overleg) 14 mei 2019 23:17 (CEST)

Ik heb even de vorige versie geschreven door de heer Henning bekeken, deze verschilt enorm met mijn versie. Ik begrijp het argument van Arch over de lage bekendheid wel. Mogelijk wachten met een artikel schrijven over deze partij totdat ze ergens meer bekendheid geniet buiten de standaard kranten? Weerwulf (overleg) 14 mei 2019 23:34 (CEST)
Dit is geen onafhankelijke bron (zie de auteur onderaan de pagina), maar de andere bronnen - die ik als niet-abonnee helaas onvoldoende toegang toe heb - kunnen aanvullend op het RVM-aspect een nieuwe beoordeling rechtvaardigen; want reden om de conclusie van de vorige sessie (onvoldoende onafhankelijke bronnen over het onderwerp) te heroverwegen.
Wat betreft bekendheid is dat wel wat relatief: een specifieke insectensoort waar geen enkele burger ooit van gehoord heeft kan relevant zijn omdat het in voldoende mate beschreven is door onafhankelijke deskundigen. Het is dus niet zo dat een partij geen artikel zou mogen omdat het weinig bekendheid heeft onder de bevolking. Zolang het maar voldoende aandacht heeft in 'het vakgebied', oftewel die onafhankelijke deskundigen die de partij beschreven hebben. In het geval van politiek zal dat overigens meestal redelijk gelijk opgaan. Encycloon (overleg) 15 mei 2019 00:04 (CEST)
Deze pagina komt over als een overzichtspagina voor de eigen website en niet al te neutraal. Maar dan ontbreekt alleen nog het enige feitje, dat het door een voormalige lid van een andere partij is opgericht... Maar goed deze partij doet duidelijk nog niet ter zake. Kiezen bewust voor om lokaal te zijn maar hebben nog geen enkele zode aan de dijk gezet.. Dus nog niet encyclopedisch... Dagdeel (overleg) 15 mei 2019 13:24 (CEST)
 • Opmerking: Het trok mijn aandacht dat een slapende gebruiker plots weer actief werd en een eerder verwijderd lemma tracht terug te plaatsen. Een klein beetje research leert dat het (met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) opnieuw een partijlid blijkt te zijn die deze pagina opnieuw tracht te plaatsen. -Privacygevoelig gedeelte later verwijderd door Encycloon.-Graag onderliggende links verwijderen - na gezien te zijn door een moderator - omwille van privacy van betrokken gebruiker. m.v.g. Bjelka (overleg) 15 mei 2019 18:46 (CEST)
  • Privacygevoelige bewijslast is gezien; laten we het verder bij de inhoud houden. Encycloon (overleg) 15 mei 2019 19:06 (CEST)

Beste allen. Hier de initiator van de vorige versie van dit lemma. Ik kwam per toeval het heropgerichte lemma tegen toen ik notie nam van mijn ondertussen verwijderde logo op Commons. Hoewel ik uit sereniteit voor deze procedure geen bewerkingen aan de pagina zal aanbrengen, wil ik toch van de gelegenheid gebruik maken om een en ander te duiden.

 1. Feit. VolksLiga neemt in 2019 niet deel aan de verkiezingen, maar zal dat in 2024 wel op alle niveaus doen. Ik weet niet in hoeverre WP:NL rekening houdt met enkel een intentieverklaring in een persbericht, maar als er moet worden gewacht tot de officiële voordrachtsakte, dan spreken we over een relevantie ten vroegste vanaf 1 april 2024.
 2. Feit. Er is geen enkele regel op WP:NL die stelt dat een partij een zetel moet halen. VITAL heeft dat tot nader order ook niet.
 3. Feit. VolksLiga is verzusterd met Parti Libertarien die in Franstalig België onder de noemer Liste Turquoise aan de verkiezingen deelneemt. De zusterpartij in Nederland is de LP, u allen wel bekend. De partij is verder ook lid van de internationale IALP. Deze banden werden in zowel de vorige als in de huidige discussie - naar mijn mening onterecht - over het hoofd gezien. VolksLiga heeft op dit moment drie lokale afdelingen, maar ook een nationale structuur, website, statuten, standpunten. De bewering dat VolksLiga bewust lokaal zou blijven, klopt niet.
 4. Feit. De partij heeft een videoreportage gekregen op RTV Mechelen - Kempen, werd vermeld in De Standaard en is tal van keren omschreven in de regionale bijlagen van Het Laatste Nieuws (hoezo onbetrouwbaar?), Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, ...

Ik vind het bijgevolg nogal gratuit om de relevantie als nihil te bestempelen. Gewoon mijn twee stenen in deze | CartoonistHenning (overleg) 17 mei 2019 13:32 (CEST)

 • De inleiding staat vol vaagheden die niet geheel relevant zijn, en de relevante details ontbreken. De rest van het artikel heeft de verkeerde stijl. — Zanaq (?) 21 mei 2019 22:23 (CEST)
  Opmerking - Een partij die bij de enige verkiezingen waaraan ze meedeed slechts 123 stemmen kreeg in Duffel en 233 in Mechelen (1% en 0.4%) is uiteraard volstrekt NE. Paul Brussel (overleg) 22 mei 2019 14:54 (CEST)
Kunt u van Referendumpartij, VITAL en Be.One evengoed zeggen, als dat uw enige overblijvende argument is. Er vallen me wel twee dingen op: 1. de tonaliteit van uw commentaren (e.g. «uiteraard volstrekt NE») en 2. de vakkundigheid waarmee u de andere argumenten gewoon niet in overweging neemt. Ik roep de Wikipedianen op om een evenwichtig besluit te nemen en het inmiddels door mij aangepaste artikel te overwegen. Ik ben er me van bewust dat ik hiermee een eigen belofte verbreek door geen aanpassingen te doen. Mij lijkt echter de vorm en inhoud prioriteit te krijgen | CartoonistHenning (overleg) 22 mei 2019 19:57 (CEST)
Vooralsnog geldt wat mij betreft nog steeds de oorspronkelijke nominatiereden, zo niet nog meer, NE/ZP/reclame voor deze marginale, en nergens vertegenwoordigde partij. (Hier wordt alleen dit artikel beoordeeld, geen andere.) Paul Brussel (overleg) 23 mei 2019 15:47 (CEST)
 •   Opmerking - Er zijn gedeelten van de eigen website overgenomen wat op zich auteursrechtelijk gezien is toegestaan. Echter is het m.i. de neutraliteit niet ten goede gekomen, en is het uiteraard geen onafhankelijke bron. Encycloon (overleg) 23 mei 2019 15:07 (CEST)
 •   Opmerking - Met als doelstelling het behoud van de pagina, wens ik graag te weten wat / welke passages in dit artikel WP als POV beschouwt. Hoe kan de neutraliteit van dit artikel worden verbeterd? Ik wil pogingen ondernemen, maar het blijft een heikele zaak. Suggesties welkom | CartoonistHenning (overleg) 1 jun 2019 02:56 (CEST)
  • Gedetailleerde uitleg zou mogelijk de promotie bevorderen. Vergelijk de inhoud eens met willekeurige andere artikelen, bijvoorbeeld Christen-Democratisch en Vlaams. Merk op dat er niets gedaan kan worden aan een artikel om een onderwerp relevant te maken. (Waarmee niet gezegd is dat dit onderwerp niet relevant is.) — Zanaq (?) 1 jun 2019 10:57 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

UytlandBewerken

Wiu - Deels leeggehaald wegens onduidelijkheid over de wat nu het Uytland is en of men het regio kan noemen of dat slecht merknaam is waaronder enkele recreatiebedrijven werken en wat cultuurverbondenverenigingen. In de tekst die overblijft is te weinig informatie te behalen en voegt niets toe. Dagdeel (overleg) 14 mei 2019 13:59 (CEST)

  Voor verwijderen Mag wat mij betreft worden verwijderd. Zie ook de overlegpagina van het lemma. Uytland is een lokale ondernemersvereniging, meer niet. De omschreven grenzen zijn die van de Kleistreek en dat is wel een streeknaam met bestaansrecht.Sidebart (overleg) 14 mei 2019 16:27 (CEST)

Vanaf overlegpagina:

Onbegrijpelijk dat dit artikel sinds januari 2016 kan bestaan zonder kritisch commentaar. De geografische regio Uytland in Fryslân bestaat namelijk niet. Check alle kaarten van Fryslân uit heden en verleden. Drewes (overleg) 7 aug 2018 21:44 (CEST)

 • Ik heb ook nog nooit van Uytland gehoord. Ben op het Bildt opgegroeid, en op school leerden we veel over de lokale geschiedenis. Nooit van Uytland gehoord. Sidebart (overleg) 7 aug 2018 23:01 (CEST)
  • Het komt op mij over als een commercieel verhaaltje Sidebart (overleg) 7 aug 2018 23:06 (CEST)
@Sidebart, Brimz, Gouwenaar: Tuurlijk is het een bedeksel om het toerisme te bevorderen. En dan die sabeare-historische spelling Uytland in Fryslân... Daar het uit het oogpunt van Randstedelingen gaat om een onderwerp betreffende de periferie van het land moeten we, ben ik bang, nog maanden (tot jaren) wachten op aanpassing of verwijdering van het artikel. Of u moet zich geroepen voelen? Drewes (overleg) 8 aug 2018 22:36 (CEST)

Jaren dus, maanden zijn al voorbij. Drewes (overleg) 17 feb 2019 20:30 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Per bovenstaanden, er was ook slechts een woordenboekdefinitie overgebleven. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 12:35 (CEST)

TijdverdrijfBewerken

WIU – De tekst is een poging een woordenboekdefinitie uit te spinnen met POV-inzichten. Echter, VanDale zegt: "Tijdverdrijf = 1. het met een aangename, ontspannende bezigheid doorbrengen van de tijd, zonder dat aan enig praktisch nut wordt gedacht. 2. middel waarmee men de tijd verdrijft." VanDale noemt dus niet dat het is om verveling tegen te gaan, en het gaat niet om 'overtollige tijd'. Verder staat in de tekst: "...bezigheden die men hetzij als tijdverdrijf, hetzij uit echte interesse kan doen..." hetgeen in een POV-opsomming resulteert, en de vraag opwerpt wat "echte" interesse is. VanBuren (overleg) 14 mei 2019 14:04 (CEST)

Als de tekst van Van Dale in beton gegoten is, moeten we die maar 1-op-1 overnemen. Lijkt me tevens een licentie issue. Edoderoo (overleg) 14 mei 2019 14:12 (CEST)
Deze [13] maakt er ook niet meer van. VanBuren (overleg) 14 mei 2019 14:29 (CEST)
  Voor verwijderen - ik zie niet in wat de lezer met dit artikel opschiet. Vinvlugt (overleg) 14 mei 2019 15:58 (CEST)
  Voor verwijderen - in deze vorm, hoewel met studies als Vrijetijdswetenschappen toch wel iets hiervan te maken zou moeten zijn op basis van gezaghebbende literatuur; ik meen ook dat bijvoorbeeld het CPB, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CBS wel onderzoek gedaan hebben naar vrijetijdsbesteding, maar dat vraagt wel studie. Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 18:45 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Woordenboekdefinitie (waarvan de verifieerbaarheid dus twijfelachtig is) aangevuld met trivia (waarvan het de vraag is of die op gezaghebbende bronnen gebaseerd zijn of meer een opsomming naar eigen smaak). Encycloon (overleg) 28 mei 2019 12:35 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Engelbartha LasonderBewerken

NE: zij was niet de grondlegger en uit het bronloze lemma blijkt ook niet dat zij iets gedaan heeft. Uit het lemma Van Heek, gestoeld op solide bronnen, blijkt dat de grondlegger van Van Heek met behulp van geld van zijn schoonvader (niet van of met haar), de industrie opzette. Van Heek kan wel als een van de grondleggers van de Twentse textielindustrie aangemerkt worden, maar zij toch echt niet. Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 16:49 (CEST)

 • Engelbartha was de erfgename van het geld van haar vader. Daarna is zij in het huwelijk getreden met Van Heek en hij kon dus gebruik maken van haar fortuin. Van Heek was niet de erfgenaam van het geld. Ciell 25 mei 2019 23:53 (CEST)
 • Engelbartha werd voor zover ik kan nagaan overleefd door haar vader [14][15], zij was dus niet zijn erfgenaam, haar kinderen waren dat waarschijnlijk wel. - Aiko 27 mei 2019 11:35 (CEST)
  • Reden te meer om haar als NE aan te merken want het enige wat overblijft is dat zij getrouwd was met Van Heek die met geld van zijn schoonvader, niet van haar, het textielbedrijf opzette. Paul Brussel (overleg) 27 mei 2019 12:14 (CEST)
   • Daar komt nog bij, dat de achteraf toegevoegde bronnen allerminst betrouwbare bronnen voor een encyclopedisch artikel zijn. Eén ervan is al verwijderd, maar ook websites van een familievereniging (met aantoonbare onjuistheden) en een genealogische website zijn ongeschikt als bron. Van deze laatste bron zegt de maker zelf: "Ten bate van mijn onderzoek neem ik echter ook gegevens van derden over. Hangende het onderzoek naar de originele bronnen staan die dus ook in dit overzicht opgenomen. Het is aan de lezer om zelf in te schatten - aan de hand van de vermelde bronnen - hoe betrouwbaar bepaalde gesuggereerde verbanden zijn". Een dergelijke bron kan toch niet serieus gebruikt worden als een betrouwbare bron voor Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 27 mei 2019 13:41 (CEST)
  • Misschien wel, misschien niet, maar de opgegeven nominatiereden is niet geldig: men wordt niet E of NE van iets doen, behalve bekend worden. — Zanaq (?) 27 mei 2019 18:25 (CEST)
   • Ik ben de nominator niet, maar als reden wordt voor het NE gegeven dat zij niet één van de grondleggers is van de Twenste textielindustrie, zoals werd beweerd werd in de inleidende zin van de genomineerde versie. Daar wordt door de nominator aan toegevoegd dat ook overigens niet blijkt dat zij iets gedaan heeft waardoor vermelding in de encyclopedie relevant zou zijn en dat bronnen ontbreken. Met die nominatie is imo niets mis. Daar voeg ik nog de onbetrouwbaarheid van de later toegevoegde bronnen aan toe. Bij de in dit artikel vermelde feiten kunnen de nodige vraagtekens geplaatst worden. Gouwenaar (overleg) 27 mei 2019 21:11 (CEST)
 • Allemaal prima, maar wat Engelbartha dan wel heeft gedaan is trouwen met Van Heek en kinderen krijgen. Zonder dat had Van Heek geen schoonvader gehad en hadden zijn kinderen niet het Lasonder kapitaal geërfd. Natuurlijk heeft zij derhalve 'helemaal niets gedaan', behalve dat de loop van de geschiedenis is gewijzigd door dat nietsdoen. - Aiko 29 mei 2019 17:41 (CEST)
Dit alles maakt haar niet E-waardig voor een zelfstandig artikel; dit kan allemaal vermeld worden bij haar man, of -zoals al gebeurd is- in dat van de familie Van Heek. Als alle echtgenotes en moeders van kinderen van hen die E zijn alleen daarom ook E zijn en een eigen artikel verdienen, is het einde natuurlijk zoek. Dit artikel toont trouwens helder aan waarom dit nooit een goed artikel kan worden: het gaat zo goed als niet over haar, want er is niets anders over haar bekend dan haar ouders, haar huwelijk en het krijgen van haar kinderen: allemaal NE dus. Paul Brussel (overleg) 29 mei 2019 18:05 (CEST)
Dat is inderdaad de door en door seksistische visie op geschiedenis. Het zij zo. - Aiko 29 mei 2019 19:01 (CEST)
Nu geloof ik niet dat WP:NL bedoeld is voor activistische doeleinden noch om de geschiedenis te corrigeren. (Er zijn overigens voldoende vrouwen uit vorige eeuwen die wel degelijk E-waardig zijn om wat zij gedaan hebben, en over hen heb ik dan ook verscheidene lemmata aangemaakt.) Paul Brussel (overleg) 29 mei 2019 22:36 (CEST)
Het is mij niet duidelijk wat voor soort activisme PB aanhangt, maar er zijn merries die voor minder encyclopedisch worden gevonden. Het structureel onzichtbaar maken van vrouwen is wel degelijk een probleem in deze encyclopedie. De merrie Do Good "was never raced or shown". Het ging uitsluitend over haar nageslacht. Vrouwen komen blijkbaar na paarden. - Aiko 31 mei 2019 11:12 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Onderwerpen worden zonder uitzondering beoordeeld op basis van de beschikbaarheid van betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp in voldoende mate beschreven hebben. Dit artikel voldoet hier met de aangedragen bronnen niet aan, die ook niet voldoende diepgaand zijn om wat meer over het onderwerp zelf te vertellen.
Inderdaad, vrouwen zijn lange tijd onderbelicht gebleven in de geschiedenisboeken. Het is echter niet aan Wikipedia om dat te corrigeren, wij hebben een neutraal standpunt. De conclusie 'vrouwen komen blijkbaar na paarden' is hopelijk niet serieus bedoeld: we zijn een encyclopedie waarin talloze onderwerpen, appels en peren, beschreven worden mits er voldoende geschikt bronmateriaal over het onderwerp voorhanden is. Encycloon (overleg) 31 mei 2019 11:56 (CEST)

Egbert BroerkenBewerken

NE/ZP: er ontbreekt elke onafhankelijke, gezaghebbende bron die zijn belang aantoont, alleen verwijzingen naar eigen (promo)site. Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 18:38 (CEST)

 •   Tegen verwijderen Zonder deze nominatie had ik niet geweten, wie de maker is van het kunstwerk, een maquette van de binnenstad, in mijn woonplaats. alleen daarom al Ew. Ldhank (overleg) 14 mei 2019 18:52 (CEST)
  •   Opmerking - dat is natuurlijk geen reden voor behoud: lees de nominatiereden. Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 19:43 (CEST)
   • Eerlijk gezegd denk ik, dat het misschien toch wel een reden is tot behoud. Deze maquettes staan vaak in de openbare ruimte in (toeristische) binnensteden. Na even Googlen heb ik bij vier maquettes een bron gevonden, die de maquette beschrijft. Ldhank (overleg) 14 mei 2019 20:54 (CEST)
    • Dit soort maquettes ben ik wel eens tegengekomen. Leuke objecten. Ik heb het artikel wat herschreven en er een bron bij geplaatst die meer achtergrondinformatie over Broerken zelf geeft. Verder zijn er genoeg berichten eb vermeldingen te vinden over de maquettes zelf natuurlijk. Het zijn opvallende objecten in vele binnensteden, ze trekken voldoende aandacht, en de maker wordt veelvuldig genoemd. Daarom   Tegen verwijderen Thieu1972 (overleg) 15 mei 2019 09:12 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Aldo VandervorstBewerken

NE. Speelde de rol van baby in een serie. Kattenkruid (overleg) 14 mei 2019 18:48 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond door middel van betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp (IMDb is dat niet); de genoemde rol geeft ook geen aanleiding te denken dat die er wel in voldoende mate zijn. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 12:35 (CEST)

Frederik van Nassau-Zuylestein (1624-1672)Bewerken

Wiu/weg: staat al jaren vol met bronvragen omdat na verificatie hier zo goed als niets van bleek te kloppen en dit na al die jaren nog steeds niet verbeterd is - dan liever weg in plaats van foute informatie te verspreiden. Paul Brussel (overleg) 14 mei 2019 19:28 (CEST)

  Tegen verwijderen - da's wel erg gemakkelijk. Niet alles is met historische zekerheid bekend over deze persoon, dus liever wat [bron?]-vragen dat een hiaat in de stamboom. De twee artikelen op de Italiaanse en Engelse zusterwiki geven zo'n beetje dezelfde info met enkele bronnen. Ik heb drie bronnen toegevoegd: een artikel over de beste man en twee genealogische sites die mij betrouwbaar voorkomen. Samen dekken die de bron-vragen wel af. Als bonus krijg je er een infobox bij met een portret en familiewapen. Groet, Take Mirrenberg (overleg) 15 mei 2019 00:47 (CEST)

Zie betreffende OP: mijn oorspronkelijke bronvragen, gezien de onbruikbare bronnen (en interwiki's als bron kan al helemaal niet), blijven dan ook geldig en daarom verdient verwijdering m.i. nog steeds de voorkeur. Paul Brussel (overleg) 15 mei 2019 00:49 (CEST)
  Voor verwijderen - per nominatie - Ik had trouwens dat foutieve wapen verwijderd, staat er gewoon weer. Typerend, er wordt maar gewoon wat gedaan. Arch (Overleg) 15 mei 2019 10:42 (CEST)
  Tegen verwijderen het is wel erg makkelijk om te vragen om verwijdering op grond van lang staande bronvragen wanneer er nimmer ook maar een poging tot overleg is geweest op de overlegpagina. The Banner Overleg 26 mei 2019 00:35 (CEST)
En dus we laten een volstrekt onbetrouwbaar artikel maar gewoon staan. (Bronvragen zijn trouwens ook een poging tot overleg.) Paul Brussel (overleg) 27 mei 2019 21:57 (CEST)
  Voor verwijderen - zeker twee van de bij dit artikel gebruikte bronnen zijn allerminst gezaghebbend en betrouwbaar. De eerste website - De huizen van Oranje en Nassau - is het werk van ene Henri (zonder verdere naamsvermelding), die zelf o.a. Wikipedia als bron heeft gebruikt. Dat leidt tot ongewenste cirkelverwijzingen. De tweede website is een genealogische website van ene Miroslav Marek, vanwege het ontbreken van een deugdelijk notenapparaat is volstrekt onduidelijk waar deze informatie (laatst bijgewerkt april 2004) op gebaseerd is. Gouwenaar (overleg) 27 mei 2019 22:55 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Op de overlegpagina zie ik nog een opening om het artikel te verbeteren. Daarom een {{Twijfel}}-sjabloon geplakt en tijd gegeven om de betrouwbaarheid aan te pakken. Encycloon (overleg) 28 mei 2019 12:35 (CEST)

Gebakken sponsBewerken

NE en GOO. Twijfel aan de EW van dit onderwerp. Het leest bovendien als een eigen interpretatie of onderzoek, en lijkt niet gebaseerd op een betrouwbare secundaire bron die het "fenomeen" duidt. Verder nogal wat NE details. Dat het artikel geïllustreerd moet worden met een speciaal in scène gezette foto van een gebakken spons vind ik helemaal lachwekkend. Take Mirrenberg (overleg) 14 mei 2019 23:31 (CEST)

Geheel eens met nominator, zoals duidelijk zal zijn. 'Bronnen' zijn van riooljournalistiek niveau. En hoe serieus moeten we een aanmaker nemen die tezelfdertijd dit soort vandalistische acties pleegt? Paul Brussel (overleg) 15 mei 2019 01:04 (CEST)
Fijn dat er nu aan het artikel gesleuteld kan worden, ik had ook niet de illusie dat het meteen perfect zou zijn. Het zou wel prettig zijn als u onderscheid zou maken tussen de waarde van het onderwerp enerzijds en de manier waarop ik het geschreven heb anderzijds. Dat de foto lachwekkend wordt geacht duidt er voor mij op dat u het onderwerp niet begrijpt. Om te beginnen moet het natuurlijk een eigen foto zijn (deze heb ik een paar jaar geleden gemaakt), maar verder zijn er geen goede foto's van gebakken spons beschikbaar; als je gaat Googlen dan kom je juist foto's tegen van purschuim, isolatiemateriaal, zwammen en gallen. Dus ik zou niet weten wat voor foto er anders geplaatst zou kunnen worden. Er is geen andere foto. 15 mei 2019 01:34 (CEST)
Ik zie dat er jaren geleden een artikel met dezelfde titel was, waarin het broodjeaapverhaal als waar gepresenteerd werd. Dat artikel is vrij snel verwijderd. Ik denk dat dat het nut van dit artikel wel onderstreept. Wat is, in de uiterste kern, de functie van Wikipedia? Dat weet u beter dan ik. Op dit moment is er, naast de Facebookpagina, geen betrouwbare bron die in algemene zin mensen vertelt wat 'gebakken spons' is. Voor u misschien een reden om het artikel af te wijzen, volgens mij een reden om het juist wel te behouden en zo goed mogelijk aan te passen. Elzo Matala 15 mei 2019 09:26 (CEST)
De schrijfstijl laat wel wat te wensen over (het is onvoldoende neutraal met zinnen als Er wordt terecht gewaarschuwd voor ...) en de uitleg over zaken die voor een spons worden aangezien, komt wat vreemd over. Facebook als onafhankelijke, gezaghebbende bron is ook niet altijd een groot succes. Het artikel komt inderdaad te veel over als 'eigen onderzoek' en/of het gebruik van Wikipedia als een platform om iets onder de aandacht te brengen. Daarentegen besteden diverse media wel degelijk aandacht aan het fenomeen, gezien de lijst met mediaberichten. Dat zou een artikel kunnen rechtvaardigen. Eventueel kan het onderwerp ook onder Broodjeaapverhaal verder worden uitgewerkt? Thieu1972 (overleg) 15 mei 2019 09:39 (CEST)
Die zogenaamde 'bronnen' zijn veelal lokale, onbeduidende krantjes (of lokale kopbladen) waarin 'gemeld' wordt dat er een 'gebakken spons' zou zijn gevonden om vervolgens onmiddellijk te melden dat dat onwaar blijkt... Geen gezaghebbende en onafhankelijke bronnen dus om dat fenomeen te beschrijven. Ook opname onder het artikel Broodjeaapverhaal kan alleen als daar gezagehbbende en onafhankelijke bronnen voor zijn (dus geen flut-'nieuwsberichten' of facebook). Paul Brussel (overleg) 15 mei 2019 09:50 (CEST)
PS Dit verhaal staat al genoemd op Broodjeaapverhaal. Dat artikel oogt overigens ook grotendeels als een samenraapsels van anekdotes met deels geen bronnen. Thieu1972 (overleg) 15 mei 2019 09:53 (CEST)
Bedankt voor het commentaar. Ik probeer de tekst neutraler te krijgen en hoop dat anderen dat ook doen. Ik wil me wel sterk maken voor een aparte pagina en de lijst met voorwerpen die voor 'gebakken spons' worden aangezien. Dit is juist de essentie; alles wat wordt aangezien voor 'gebakken spons' en het niet is. Ik denk dat dit beter tot zijn recht komt op een aparte pagina dan als een regeltje op de 'broodjeaapverhaal'pagina. Elzo Matala 15 mei 2019 10:07 (CEST)
Geen bezwaar tegen een artikel over dit onderwerp, wel tegen een Facebookpagina als bron. Beweringen die alleen door zo'n bron worden ondersteund, moeten eruit. De rest kan blijven. Fransvannes (overleg) 15 mei 2019 11:05 (CEST)
Beste Frans, ik ben het compleet met je eens dat Facebook geen betrouwbare bron is, maar de betreffende pagina laat juist zien dat er op Facebook dit jaar al 98 nepmeldingen zijn geweest inclusief foto's. wijzelf vinden dit specifieke deel wel een waardevolle bron, maar we begrijpen de kritiek. Elzo Matala 16 mei 2019 22:51 (CEST)
De kritiek op de foto is uiteraard terecht. De hele strekking van dit onderwerp is dat er op de gewraakte plekken nooit gebakken spons is aangetroffen. Daarom hoort er ook geen foto van een gebakken spons geplaatst te worden, maar juist eentje van daadwerkelijk uit een hond gepompt/gesneden stuk purschuim, isolatiemateriaal of whatever – indien zo'n foto bestaat natuurlijk; anders gewoon geen foto. (Ik doe geen uitspraak over de E-waardigheid van dit 'fenomeen' dat mij totaal onbekend is.) Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 15 mei 2019 18:19 (CEST)
Als het verwijderen van de foto de pagina beter maakt, dan hebben wij daar geen bezwaar tegen. Autopsies op honden zijn zeer zeldzaam. Iets verkeerds hebben gegeten is geen reden voor autopsie, dus dat soort foto's zit er niet in. :) Elzo Matala 16 mei 2019 22:53 (CEST)
Ik heb de foto verwijderd. Jammer, het is, voor zover ik weet, de enige foto op internet van een echte gebakken spons. En in die zin had het een ijkpunt kunnen zijn voor mensen. Maar het zij zo. Ik begrijp het argument. Elzo Matala 19 mei 2019 18:03 (CEST)
Ik heb de bronnen wat uitgebreid, met waarschuwingen van drie politiekorpsen voor spons en een onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Dat verschillende politiekorpsen hiervoor waarschuwen is wel heel dubieus. Maar het geeft wel aan dat het onderwerp serieus wordt gezien. Hannolans (overleg) 16 mei 2019 18:50 (CEST)
Hannolans, nogmaals bedankt. In een van de toegevoegde bronnen is sprake van een NFI-onderzoek in 2015 naar 50 a 60 meldingen van gebakken spons. Ik ga daar nog achteraan. Lijkt me een mooie bron. Elzo Matala 16 mei 2019 22:54 (CEST)
  Tegen verwijderen voor de volledigheid even een tegenweg. Bronnen en tekst verbeterd. Hannolans (overleg) 27 mei 2019 21:32 (CEST)
Zag er als een aardige (maar inderdaad niet volmaakte) start uit van een beschrijving van E fenomeen. Na de verbeteringen van Hannolans ziet het er prima uit, en zeker niet verwijderbaar. — Zanaq (?) 28 mei 2019 09:08 (CEST)
Bij deze verzoek ik het sjabloon te verwijderen. Ik denk dat de E relevantie duidelijk is geworden, dat vrijwel alles nu met bronnen onderbouwd is. Zelfs het onderscheid tussen synthetische spons en natuurspons en het feit dat die eerste niet te bakken is, is er nu uit. Mocht het toch nog voor verbetering vatbaar zijn, dan verneem ik graag de details. Elzo Matala 30 mei 2019 18:44 (CEST)


Toegevoegd 16/05; af te handelen vanaf 30/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Kevin de LaplanteBewerken

Lemma door mij 12 jaar terug aangemaakt, toen deze Amerikaanse wetenschapsfilosoof in de belangstelling stond. Bij nader inzien heeft zijn optreden en werk toch weinig impact op de wetenschapsfilosofie. -- Mdd (overleg) 16 mei 2019 00:17 (CEST)

@Mdd: Relevantie gaat niet zozeer om impact, maar om beschikbaarheid van bronnen. Zijn er ook onvoldoende betrouwbare, onafhankelijke bronnen om een evenwichtig, volwaardig artikel over deze persoon op te baseren? Encycloon (overleg) 17 mei 2019 10:20 (CEST)
Met een honderdtal citaties van zijn wetenschappelijk werk valt dit lastig te beoordelingen (maar voor een Engelstalig academicus is dit niet bijzonder). Duidelijk is wel, dat de persoon aan praktisch geen van de en:Wikipedia:Notability (academics) criterea voldoet. Er geen binding met Nederland (zoals bijv. Benedikt Löwe wel heeft), en hij treed ook niet in de voetsporen van een andere bekende filosoof (zoals bijv. James Franklin wel doet). -- Mdd (overleg) 19 mei 2019 10:09 (CEST)

Diverse straten op Rotterdam-ZuidBewerken

  Tegen verwijderen - Volgens mij zijn het keurige beginnetjes. Het kost wat moeite om er meer van te maken, maar iemand uit de buurt zou dat best moeten kunnen. Alleen al het slopen van de kerk en de geschiedenis in oorlog.Stunteltje (overleg) 19 mei 2019 13:19 (CEST)

SandelingpleinBewerken

NE - eenregelig artikel over een dertien-in-een-dozijn plein op Rotterdam-Zuid.Hanhil (overleg) 16 mei 2019 06:44 (CEST) Hanhil (overleg) 16 mei 2019 06:44 (CEST)

Als het artikel niet verder komt dan de mededeling waar het plein ligt, dan   Voor verwijderen. Thieu1972 (overleg) 16 mei 2019 07:14 (CEST)
Zie reactie onder Putsebocht Arch (Overleg) 16 mei 2019 10:51 (CEST)
Ik heb een politiebureau en een schietpartij toegevoegd. Artikel is nog steeds niet veel, maar meer dan wat het was. Thieu1972 (overleg) 16 mei 2019 22:13 (CEST)

PutselaanBewerken

NE - het artikel vermeldt niet meer dan de locatie van deze straat op Rotterdam-Zuid. Hanhil (overleg) 16 mei 2019 06:47 (CEST)

Als het artikel niet verder komt dan de mededeling waar de straat ligt, dan   Voor verwijderen. Thieu1972 (overleg) 16 mei 2019 07:14 (CEST)
Zie reactie onder Putsebocht Arch (Overleg) 16 mei 2019 10:51 (CEST)

Dordtselaan (Rotterdam)Bewerken

NE - het artikel meldt ook niet meer dan de locatie van deze laan op Rotterdam-Zuid. Hanhil (overleg) 16 mei 2019 06:48 (CEST)

Als het artikel niet verder komt dan de mededeling waar de straat ligt, dan   Voor verwijderen. Thieu1972 (overleg) 16 mei 2019 07:14 (CEST)
Zie reactie onder Putsebocht Arch (Overleg) 16 mei 2019 10:51 (CEST)


Randweg (Rotterdam)Bewerken

NE - dertien-in-een-dozijnstraat op Rotterdam-Zuid. Hanhil (overleg) 16 mei 2019 06:49 (CEST)

Als het artikel niet verder komt dan de mededeling waar de straat ligt, dan   Voor verwijderen. Thieu1972 (overleg) 16 mei 2019 07:14 (CEST)
Zie reactie onder Putsebocht Arch (Overleg) 16 mei 2019 10:51 (CEST)

PutsebochtBewerken

NE - encyclopedische relevantie ontbreekt van deze doorsnee straat op Rotterdam-Zuid. Hanhil (overleg) 16 mei 2019 06:51 (CEST)

Als het artikel niet verder komt dan de mededeling waar de straat ligt, dan   Voor verwijderen. Thieu1972 (overleg) 16 mei 2019 07:14 (CEST)
Iedereen kan op een landkaart een straat opzoeken en zien in welke wijk het ligt, met welke straten de straat kruist. Voor zulke gegevens (zonder enige kennis) zal men niet Wikipedia willen raadplegen. Wanneer is de straat aangelegd, zijn er bezienswaardigheden, bestaat er een historische achtergrond? Met slechts het opsommen van enkele kartografische gegevens zonder aantoonbare relevantie lijkt me zo'n "inhoud" niet het bewaren waard. Alleen in Nederland al liggen 246.000 straten, dat moeten er miljoenen zijn in Europa, om dan enige kennis te mogen opdoen lijkt me niet teveel gevraagd. Arch (Overleg) 16 mei 2019 10:51 (CEST)

Ik fietste er vroeger dagelijks door, op weg naar de Nicolaas Witsenschool in de Oranjeboomstraat (Rotterdam). Wat nog niet vermeld is, is dat Jaap Kooiman er geboren is. Stunteltje (overleg) 19 mei 2019 12:50 (CEST)

Águilas NegrasBewerken

WIU – Twee magere regels zonder bron(nen). Kan uitbreiding tot artikel gebruiken. Arch (Overleg) 16 mei 2019 09:33 (CEST)

Geen artikel geworden, dus verwijderd - Magere Hein (overleg) 7 jun 2019 11:48 (CEST)

Dale BumpersBewerken

WIU – Vergeleken met het artikel op en.wiki kan deze magere tweezinner (zonder opmaak en bronnen) wel wat uitbreiding gebruiken. Arch (Overleg) 16 mei 2019 12:27 (CEST)

FK VidarBewerken

WIU – Twee (niet neutrale regels) over een voetbalclub zonder bronnen en opmaak, kan uitbreiding en bron(nen) gebruiken. Arch (Overleg) 16 mei 2019 12:30 (CEST)

 • Dit neigt naar nuweg wegens flagrante onzin. Betrokken voetbalclub is vooral een Noorse voetbalclub. Zeker geen onderdeel van betaald voetbal in Nederland. Rembert vragen? 17 mei 2019 09:38 (CEST)

Romer-TaylormodelBewerken

Dit artikel is slechts half af (werk in uitvoering, dus – of wel: wiu) - Daarmee heeft het geen encyclopedische waarde, want als je wilt weten wat het is, dan weet je na raadpleging nog steeds onvoldoende. - vis ←   → overleg 16 mei 2019 12:47 (CEST)

Het begin lezend, heb ik het gevoel een machinevertaling te zitten lezen. ErikvanB (overleg) 17 mei 2019 00:15 (CEST)

MezusBewerken

Ik heb niet het idee dat het onderwerp relevant genoeg is voor een artikel op Wikipedia - Brimz (overleg) 16 mei 2019 21:45 (CEST)

Ik kan alleen een Amerikaanse rapper van die naam vinden. Zonder bronvermelding wordt het niks, dit artikel. Persoon lijkt nu volledig NE. Thieu1972 (overleg) 16 mei 2019 22:03 (CEST)


Toegevoegd 18/05; af te handelen vanaf 01/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

David TermoteBewerken

NE – Onduidelijk wat de relevantie van deze sporter is. Hij heeft geen noemenswaardige wedstrijden gespeeld, geen resultaten behaald, en is nu leraar. Verder is de tekst verre van neutraal met zinnen als schitterde hij zowel als setter, receptie-hoek als opposite en David werd warm onthaald in Zulte. Het leest allemaal te veel als een positief artikeltje in een clubblad. En alles zonder enige bron om eventuele relevantie van Termote te kunnen duiden. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2019 08:32 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Bronnen niet aangedragen om verifieerbaarheid en relevantie aan te tonen (hier ook wegens WP:BLP van belang). Encycloon (overleg) 4 jun 2019 23:33 (CEST)

NanobiologieBewerken

NE - Dit is nonsens, nanobiologie is een wetenschap, niet een opleiding die aan een enkele Nederlandse instelling wordt ingericht. 2A02:1811:43C:4EF0:BC4B:2D99:D043:AC0C 18 mei 2019 10:20 (CEST)

  Voor verwijderen De inhoud van het artikel zou dat ook als uitgangspunt moeten aanhouden. Nu heeft het meer weg van reclame voor die aangeboden opleiding in Delft.. Arch (Overleg) 18 mei 2019 10:35 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Dit artikel beschrijft een enkele opleiding in plaats van het algemenere begrip; waarom deze opleiding relevant zou zijn is niet gebleken. Encycloon (overleg) 4 jun 2019 23:33 (CEST)

Bru (volk)Bewerken

WIU – Deze tekst is zo summier dat je er als lezer niets aan hebt. Het is een volk uit Azië, en daar moeten we het kennelijk mee doen. Er staat nu 'Beginnetje' bij, maar is dat zo met slechts 1 extra feit (namelijk waar ze wonen)? Het Engelstalige artikel biedt voldoende inspiratie om op zijn minst een goede inleiding te maken en een infobox te plaatsen. Jammer dat de aanmaker zo weinig energie wil steken in dit artikel en volstaat met één zinnetje. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2019 16:58 (CEST)

Artikel is aangevuld; wat meer bronnen zou nog gewenst zijn. Koos van den beukel (overleg) 20 mei 2019 11:11 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Voldoende opgeknapt en uitgebreid. Encycloon (overleg) 4 jun 2019 23:33 (CEST)

TemidBewerken

-Reclame- Het artikel bevat een tekst die afkomstig is van de eigen website en die nóch neutraal nóch encyclopedisch is. Toch was dit artikel al goedgekeurd. Wellicht is de gewraakte tekst naderhand toegevoegd. Het bedrijf is in mijn ogen wel E-waardig. Fred (overleg) 18 mei 2019 17:39 (CEST)

  Opmerking - het bedrijf bestaat niet meer, reclame lijkt mij vergezocht. Het lijkt mij eerder een goedbedoelde poging het voormalige bedrijf voor de vergetelheid te behoeden; of dat terecht is moet nog wel met onafhankelijke bronnen worden aangetoond. De tweede alinea is inderdaad van de inmiddels offline gehaalde website afkomstig, en moet dus weg vanwege copyright. Take Mirrenberg (overleg) 18 mei 2019 17:47 (CEST)
Is het artikel niet automatisch als gecontroleerd afgevinkt toen de 1e versie werd verborgen? Want het lijkt me sterk dat het huidige artikel serieus als 'OK' is beschouwd en afgevinkt. Niet alleen is het een reclametekstje (ook bestaat het bedrijf dan niet meer), het heeft ook geen enkele opmaak conform de conventies, de opbouw is niet goed, er zit een externe link in de tekst, kortom: er klopt niet veel van. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2019 17:49 (CEST)
Aanvankelijk stond er een forse lijst aan telefoonnummers en adressen bij dat ik ook dacht aan reclame, of minstens letterlijke overname ergens van. Van dat laatste heb ik geen bewijs kunnen vinden. In tweede instantie zag ik dat het om een voormalig bedrijf ging. Wat het afvinken betreft, zal idd automatisch gebeurd zijn. Een optie die wmb wel mag verdwijnen trouwens. Inhoudelijk blijkt er geen relevantie uit de inhoud, ook niet tekstueel. Wat dat betreft in de huidige vorm   Voor verwijderen. Arch (Overleg) 18 mei 2019 21:01 (CEST)
Nee, de moderator (ondergetekende) heeft hieraan geen schuld. Het markeren is hier zo te zien gedaan in het kader van vandalismebestrijding, zonder verder op de inhoud van het artikel te letten. Encycloon (overleg) 19 mei 2019 12:29 (CEST)
  • er valt naast alleen wat vacatures in de telegraaf uit de jaren 70 en 90 niet bijster veel te vinden. Te weinig in ieder geval om er iets van te maken. In deze vorm heeft het geen zin. Neeroppie (overleg) 19 mei 2019 15:02 (CEST)

- graag verzoek pagina te laten bestaan - betreft geen reclame - inderdaad publicatie van bedrijfsnaam waar vele honderden mensen hebben gewerkt met ook verwachting dat deze medewerkers hier nog aan zullen bijdragen. Zie bijvoorbeeld het aantal mensen die er hebben gewerkt als je op Temid zoekt in linkedin.


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond middels een encyclopedische tekst en onafhankelijke bronnen. De tekst verhaalt vooral over de naamswijzigingen, fusies, een aantal projecten en de locaties waar het bedrijf gevestigd is geweest. Zaken die relevantie hadden aangetoond: bekende projecten, onafhankelijke bronnen die over het bedrijf hebben geschreven en bijvoorbeeld bekende medewerkers. Dqfn13 (overleg) 12 jun 2019 18:42 (CEST)

Ecologische intelligentieBewerken

ZP/reclame – Een door de aanmaker recentelijk beschreven begrip. Lijkt me nog wat aan de vroege kant om nu al encyclopedisch te zijn, alhoewel het hier toevallig ook wordt genoemd (vreemd eigenlijk, want de aanmaker meldt dat hij het zelf in 2019 heeft gelanceerd?). Artikel is al enkele malen verwijderd wegens 1) copyvio en 2) promotioneel. In de huidige vorm lijkt het artikel vooral een vehikel voor eigen ideeën. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2019 18:06 (CEST)

  Voor verwijderen - Ik had het al verwijderd als expliciete zelfpromotie, zie laatste zin. Het is niet veranderd. Reclame voor een eigen verzonnen niet encyclopedisch relevante term. - Taketa (overleg) 18 mei 2019 20:09 (CEST)
  Voor verwijderen - Dit is al de derde poging, mag wmb nuweg inderdaad expliciete ZP Arch (Overleg) 18 mei 2019 20:58 (CEST)

Nadere voorschriften controle- en overige standaardenBewerken

WIU – Een onbegrijpelijk artikel. De inleiding zou in simpele taal moeten uitleggen waar het artikel over gaat, maar doet dat met een dergelijke zin:

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (KNBA) heeft namelijk besloten de IAASB-Standaarden die gepubliceerd zijn als International Standards on Auditing (ISA's), International Standards on Review Engagements (ISREs), International Standards on Assurance Engagements (ISAEs) en International Standards on Related Services (ISRSs) en die gezamenlijke worden aangeduid als IAASB’s Engagement Standards in Nederland te implementeren door deze als basis te gebruiken bij de totstandkoming van de Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden

Ik kan daar weinig mee. De rest van het artikel is een ingewikkeld verhaal dat waarschijnlijk alleen voor accountants begrijpelijk is. En de tweede helft van het artikel is een waslijst met nummers van de standaarden (?). Kortom: het artikel is in deze vorm niet geschikt voor een encyclopedie en zou een heldere inleiding moeten hebben gevolgd door een goede samenvatting, en zonder de ellenlange nummervermelding. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2019 19:04 (CEST)

 • De (schijnbaar anonieme) auteur (b)lijkt ook geregistreerd te staan als MisterFinance, gezien de vermelding aldaar dat de bewuste pagina door die gebruiker is aangemaakt. Ik heb de nominatie-melding (+toevoegd welkomst-sjabloon) dan ook naar die overlegpagina gekopieerd. -- martix (overleg) 19 mei 2019 15:30 (CEST)
 • De aanmaker vindt in ieder geval dat ie voor het leesbaarder maken van het artikel terug moet naar een ander niveau. Zo kan het ook.... Afwachten of dat dan lukt ! Neeroppie (overleg) 19 mei 2019 15:52 (CEST)
 • Tsja, het lijkt erop alsof hij geen encyclopedisch artikel wil schrijven maar een handleiding voor ingewijden. De zin ik veronderstel dan ook wel enige voorwetenschap van mijn lezers lijkt me niet helemaal de juiste instelling. Natuurlijk geldt voor de meeste onderwerpen dat enige voorkennis wel helpt - je kunt niet alles in Jip-en-Janneke-taal schrijven - maar ik hoop toch dat dit accountantsverhaal een beetje toegankelijker wordt gemaakt. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2019 18:06 (CEST)
 • Is er eigenlijk een dringende / belangrijke reden waarom dit niet (in nog compactere vorm) in (bijvoorbeeld) het artikel Verordening gedrags- en beroepsregels accountants ingevoegd kan worden? (Volgens mij kunnen in dat geval dan namelijk verrscheidene passages die er nu in staan – om context te geven en fungeren als 'kaptstok- en anker-punten (of referentiekader, zo je wilt) – ook geschrapt worden zodat een (hoofd)kopje voor ergens onderin resteert, waarin wordt uitgelegd dat er enige tijd na het in werking treden deze nadere voorschriften etc. zijn opgesteld. Bovendien vervalt dan ook een (groot) deel van de 'vereiste voor- of basiskennis' die nodig is om het artikel of de inhoud ervan te begrijpen?) De huidige pagina-inhoud kan dan daarna vervangen worden door een redirect naar het betreffende kopje in dat artikel. Mvg, -- martix (overleg) 19 mei 2019 23:59 (CEST) (Geüpdated 20 mei 2019 12:17 (CEST))
  • het kan ingevoegd worden maar zo mag het van mij ook blijven. Het is in ieder geval een leesbaarder geheel geworden.Neeroppie (overleg) 20 mei 2019 08:02 (CEST)

Puka (Otepää))Bewerken

Redirect naar Puka (Otepää). Ik had per ongeluk een sluithaak te veel getikt. Sijtze Reurich (overleg) 18 mei 2019 22:26 (CEST)

Kan bij nader inzien gewoon nuweg. Sijtze Reurich (overleg) 18 mei 2019 22:45 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

AmmodoBewerken

Weg/wiu/promo. Dit is geen lemma in een encyclopedie, dit is een bedrijfspresentatie. ErikvanB (overleg) 18 mei 2019 23:27 (CEST)

 • dit was toch de organisatie die betrokken was bij het gedoe rondom de pensioenpot van de havenarbeiders ? Neeroppie (overleg) 20 mei 2019 13:46 (CEST)
  • Jelmer Vlieland heeft de opzet verbeterd en ik denk dat het zo wel kan, tenzij imand hier nog promo in ziet, anders kan het lemma wat mij betreft worden behouden. ErikvanB (overleg) 22 mei 2019 21:55 (CEST)
Mij rest nog een hamvraag: op welke betrouwbare onafhankelijke bronnen is dit artikel gebaseerd (alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen)? Encycloon (overleg) 22 mei 2019 23:05 (CEST)
Ja, dat is wel een goede vraag. ErikvanB (overleg) 23 mei 2019 12:22 (CEST)
En ontstijgt het kopje 'Partners' de categorie namedropping? Encycloon (overleg) 23 mei 2019 12:26 (CEST)
Daar heb ik wel enige moeite mee. Met name omdat het een bronloze opsomming is én dat uit de inhoud geen relevantie blijkt t.o.v. die partnerschappen en hoe groot die rol/belang daarin precies is. Arch (Overleg) 23 mei 2019 12:43 (CEST)
Hier staat een stuk geschiedenis over de totstandkoming van dit gebeuren dat volkomen ontbreekt in het artikel. Tevens ontbreekt in het artikel waar dat geld vandaan komt die ze uitdelen en waarom precies? Arch (Overleg) 11 jun 2019 16:28 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel leest als een bedrijfspresentatiepagina, doordat een fatsoenlijke historie ontbreekt. De encyclopedische relevantie van deze organisatie wordt ook niet ondersteund door onafhankelijke bronnen. Mogelijk is het binnen de wetenschappen zeer relevant, maar voor een (internationale) encyclopedie ontbreekt enige onderbouwing daarvan. Door zo'n beetje alle partners op te noemen lijkt dat stuk ook veel relevanter dan bijvoorbeeld winnaars van de prijzen, oprichters/bedenkers, etc. welke niet eens genoemd werden. Dqfn13 (overleg) 12 jun 2019 18:19 (CEST)

Toegevoegd 19/05; af te handelen vanaf 02/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

MeerkunstBewerken

NE/reclame/ZP: lokale organisatie waarvan het belang niet door onafhankelijke, gezaghebbende bronnen wordt aangetoond. Alleen eigen website wordt genoemd als bron. Paul Brussel (overleg) 19 mei 2019 09:48 (CEST)

Mokum HawksBewerken

geen encyclopedisch artikel, en onderwerp niet relevant, daarbij: geen bronnen die enige relevantie aantonen Edoderoo (overleg) 19 mei 2019 10:54 (CEST)

Joey KwanBewerken

bronloos, en het artikel stopt halverwege, Edoderoo (overleg) 19 mei 2019 11:05 (CEST)

intussen een correct met een betrouwbare bron onderbouwd beginnetje. Gegeven de hoofdrol ER. 2A02:1811:43C:4EF0:BC4B:2D99:D043:AC0C 19 mei 2019 12:08 (CEST)
Geen onafhankelijke bron, dus de relevantie acht ik nog niet bewezen. Encycloon (overleg) 19 mei 2019 13:54 (CEST)


Ronald BeltzerBewerken

NPOV, duistere kant van deze persoon mag niet in artikel opgenomen worden (conform rechterlijke uitspraak na kort geding tegen NRC). Daarmee is de balans van artikel weg. We kunnen niet anders dan het artikeltje, dat verder niet veel om het lijf heeft, als in strijd met het neutrale standpunt verwijderen. Lymantria overleg 19 mei 2019 11:49 (CEST)

POV, wat de rechtelijke uitspraak werkelijk betekent is mij niet geheel duidelijk. Men kan toch op zijn minst in het artikel opnemen dat de heer B. ontslag heeft genomen als hooglereaar nadat uit onderzoek door de UvA is gebleken dat de heer B. zich grensoverschrijdend gedrag heeft aangemeten, met verwijzing naar het nieuwsbericht van de UvA zelf: persbericht. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.174.169.14 (overleg · bijdragen)
Zo beknopt kan het wellicht nog wel worden opgenomen (maar ik ben geen jurist). Echter is daarmee de encyclopedische relevantie niet aangetoond: die zou moeten blijken uit gezaghebbende, onafhankelijke bronnen die hem en zijn werk (met naam en toenaam) in voldoende mate beschreven hebben. Zolang die niet beschikbaar zijn, hoeft deze wetenschapper geen eigen artikel te hebben. Encycloon (overleg) 19 mei 2019 14:14 (CEST)

  Tegen verwijderen Gerhardius ( Overleg) 19 mei 2019 15:16 (CEST)

strikt feitelijk is er geen zichtbare openbare relatie tussen de uitspraak en deze persoon. Daarover kun je dus niets opnemen, anders dan speculatief. Verder hoeft Wikipedia niets verborgen te houden, maar mag Wikipedia wel rekening houden met privacy overwegingen. De rechter heeft daar uitvoerig over geconcludeerd, zo het lijkt. Ik denk dat de hype geen goede raadgever is maar dat op termijn best iets opgenomen kan worden over relevante, op goede bronnen gebaseerde feiten over eventuele misdragingen. De man lijkt me verder zonder twijfel E Gerhardius ( Overleg) 19 mei 2019 14:39 (CEST)
Vanwege WP:BLP en de AVG (verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens) moet Wikipedia daar rekening mee houden, mag is eigenlijk nog te vrijblijvend.
Waarom denk je dat hij E is? Ophef is niet hetzelfde als encyclopedische relevantie en buiten de controverse lijkt er weinig over hem te zijn wat in betrouwbare onafhankelijke bronnen beschreven is. Misschien als over tachtig jaar bijvoorbeeld een biografie over hem wordt geschreven inderdaad, maar mijns inziens momenteel nog niet. Encycloon (overleg) 19 mei 2019 14:49 (CEST)
heb je een goede, betrouwbare en onafhankelijkebron dat hij strafbare feiten heeft gepleegd, Encycloon? De man is op zijn vakgebied buitengewoon relevant, heeft vele boeken en publicaties geschreven en is daarmee wat mij betreft E. Gerhardius ( Overleg) 19 mei 2019 14:59 (CEST)
Dat laatste zou hem inderdaad relevantie kunnen geven, mits er geschikte bronnen beschikbaar zijn die de man en zijn werk voldoende beschreven hebben om er een encyclopedisch artikel over te schrijven. Encycloon (overleg) 19 mei 2019 15:47 (CEST)
Omdat kennelijk niemand anders hier ingrijpt, wil ik wel even zeggen dat de argumentatie van de nominatie ondeugdelijk is en tegengesproken móet worden. De uitspraak heeft voor Wikipedia niets anders te betekenen dan dat er simpelweg op dit moment geen bron is om Beltzer te linken aan de kwestie rond ene hoogleraar B., omdat NRC niet mag openbaren wie er achter "B." werkelijk schuilgaat. De uitspraak betekent niet dat Wikipedia over die kwestie niet zou mogen schrijven, en het betekent ook niet dat Wikipedia het initiaal niet zou mogen verbinden aan een persoon als (andere) betrouwbare bronnen de kwestie wel zouden verbinden aan een naam, bijvoorbeeld wanneer alsnog aangifte wordt gedaan etc. De opmerking van Encycloon dat de AVG hier van toepassing is, is ook onjuist: als een betrouwbare bron openlijk over de betrokkene had gepubliceerd, dan stond er Wikipedia niets in de weg om die informatie te gebruiken.
Dit is mijn boerenverstand-interpretatie van het relevante recht, misschien kunnen meer gedegen juristen als Jeroen N en Perudotes er iets beters over zeggen. Ik zou overigens niet willen beweren dat Beltzer NE is. Jürgen Eissink (overleg) 19 mei 2019 15:09 (CEST).
Ik zou het wel op prijs gesteld hebben dat, als je mijn nominatie ondeugdelijk noemt, je dan ook in zou gaan op de inhoud van de nominatie. Ik bestrijd immers niet dat waar van de rechter de NRC verbiedt naam en daad te linken, wij dat ook niet doen. Maar waar ik over val, is dat daardoor het beschreven beeld van de betreffende hoogleraar te eenzijdig is om te kunnen spreken van een neutraal artikel. Een artikel op wikipedia waarin slechts de mooie zaken worden gepresenteerd, is niet neutraal. Ik heb verder ook wel wat twijfel over de EW van deze teruggetreden hoogleraar, maar dat heb ik niet als argument aangevoerd. Lymantria overleg 19 mei 2019 15:43 (CEST)
Ook openbare gegevens vallen gewoon onder de AVG trouwens. Dus ook dan moet er een belangenafweging gemaakt worden. Encycloon (overleg) 19 mei 2019 15:47 (CEST)
@Lymantria: ik kreeg stellig de indruk dat je een directe relatie legt tussen de uitspraak en Wikipedia, terwijl die relatie er niet is, behalve indirect wat NRC betreft. Maar je zegt in je nominatie eigenlijk: "omdat WP:GOO niet mag, is dit artikel NPOV" – want de 'duistere kant' die je noemt, kun je alleen door OO hebben waargenomen, er is immers geen bron voor. Als die redenatie wordt gevolgd, dan kunnen alle artikelen wel worden verwijderd.
@Encycloon: de APV is in dit geval niet meer of minder van toepassing dan in alle andere artikelen, en door het hier expliciet te noemen wek je de indruk dat de uitspraak dit geval anders maakt, wat niet zo is. Jürgen Eissink (overleg) 19 mei 2019 16:09 (CEST).
@Jürgen Eissink: Een rechterlijke uitspraak is natuurlijk niet OO. Lymantria overleg 19 mei 2019 16:22 (CEST)
Je hebt mijn woorden niet begrepen zoals ze waren bedoeld. Wat Wikipedia betreft, weten wij helemaal niet of die uitspraak over Beltzer of over iemand anders gaat. Dat is nu juist het gevolg van die uitspraak. Elke link met Beltzer is, in elk geval voorlopig, OO. Zeggen dat een artikel NPOV is omdat een rechter een uitspraak heeft gedaan, dat raakt kant noch wal. Jürgen Eissink (overleg) 19 mei 2019 16:39 (CEST).
We weten dat wel, maar mogen/kunnen er niet naar verwijzen. De uitspraak in kort geding is immers weliswaar alleen geanonimiseerd gepubliceerd, maar niet anoniem behandeld. Het is overigens op grond van de publicaties in NRC eenvoudig te herleiden dat de beschreven persoon dezelfde is als onderhavige R.B. En dat maakt dat op grond van bronnen, met een mogelijk bijzonder kleine component die als OO is aan te merken, te stellen is dat er een duistere kant is aan deze voormalig hoogleraar in de rechten. Ik vind daarmee dat het verder grensgevalletje EW-artikel sterk uit balans is. Ik erger me er daarbij enigszins aan je poging om argumenten te ridiculiseren met drogredenen als "dan kunnen alle artikelen wel worden verwijderd" (gevalletje 'bewijs per intimidatie'). Terwijl je eerder mijn nominatie al verkeerd had gelezen of uit zijn verband gerukt.
moet ik jouw conclusie nou beschouwen als zelfstandig onderzoek? Gerhardius ( Overleg) 19 mei 2019 17:55 (CEST)
Beschouw het zo je wilt, en probeer te begrijpen waar mijn nominatie over gaat. Lymantria overleg 19 mei 2019 19:46 (CEST)
Laat ik man en paard noemen waarom ik deze nominatie serieus vind: Ik vind het opmerkelijk dat we een neutraal artikel over de verdiensten van een hoogleraar precies publiceren op het moment dat hij geen hoogleraar meer is en via de NRC duidelijk wordt waarom. We belonen hem zo voor zijn wanstaltige gedrag, zonder die reden te noemen. Lymantria overleg 19 mei 2019 17:42 (CEST)
Ik gebruik geen drogredenen en het verwijt van 'bewijs per intimidatie' mist elk doel. Anders dan je argumenten te ridiculiseren, heb ik je nominatie juist serieus geadresseerd. Misschien had je beter meteen je kennelijke "man en paard" kunnen noemen, in plaats van met een wankele verwijzing naar een rechtszaak hopeloos en falend trachtend je motief de schijn van gefundeerde redelijkheid te verschaffen, dan had je je mijn antwoord kunnen besparen. Jürgen Eissink (overleg) 19 mei 2019 18:01 (CEST).
Je hebt knap achterhaald dat mijn nominatie (bewust) omzichtig was. Soit. Maar toch, het "dan kunnen alle artikelen wel worden verwijderd" heb ik, immers op dit moment de knopjes voorhanden hebbend om zulke verwijderingen uit te voeren, als intimidatie opgevat. Dichtbij het verwijt van knoppenmisbruik, deletionisme, etc. Lymantria overleg 19 mei 2019 19:46 (CEST)
Dat is niet alleen veel te vergezocht (ik wist niet eens dat je sysop bent), maar ook nog eens precies het omgekeerde van hetgeen ik bepleitte, namelijk – ongeacht of ik daarmee een juiste karakterisering van je nominatie gaf, wat ik wel denk – dat de redenatie "omdat WP:GOO niet mag, is dit artikel NPOV" niet als geldig moeten worden erkend, omdat dat de weg zou vrijmaken voor soortgelijke NPOV-nominaties van alle artikelen. Mijn commentaar en kritiek was niet persoonlijk gericht, en ik voel mee met wat je in beginsel betoogt, maar een reden voor verwijdering van het artikel moet niet in sentimenten worden gezocht. Jürgen Eissink (overleg) 19 mei 2019 20:18 (CEST).
Deze toon bevalt me een stuk beter. En onze overeenkomsten en verschillen in weging van e.e.a. zijn inmiddels helder. Lymantria overleg 19 mei 2019 20:38 (CEST)
Ik reageerde op Verder hoeft Wikipedia niets verborgen te houden, maar mag Wikipedia wel rekening houden met privacy overwegingen. maar wilde inderdaad niet suggereren dat dat door de uitspraak anders was. Encycloon (overleg) 19 mei 2019 16:24 (CEST)
Een ieder mag voor zichzelf bepalen hoe hij waarover in Wikipedia wil schrijven. De een wil niet over bepaalde politici schrijven, de ander niet over homosuelen, een derde niet over moslims. Maar dan hoeven we anderen toch niet te verplichten daar precies hetzelfde over te denken? Een artikel hier gaan verbieden omdat je vindt dat de uitspraak van de rechter ook wel voor ons zal gelden, en we de meneer daarom geheel moeten wissen, vind ik op zijn zachts gezegd dom en bekrompen. Edoderoo (overleg) 19 mei 2019 22:19 (CEST)
Graag zakelijk en inhoudelijk blijven Edoderoo. Als iedereen elkaar hier zou vertellen hoe 'dom en bekrompen' ze andermans argumenten vinden, wordt het er niet constructiever op. Encycloon (overleg) 19 mei 2019 23:16 (CEST)
Ik ben zakelijk en inhoudelijk (op argumenten hierboven gegeven), maar ik weet ook dat jij enorm moeite hebt om mijn bijdragen zakelijk en feitelijk te lezen. Ik weet dan ook zeker dat ik in je vorige wikileven ook al problemen met je had, en die komen nu steeds weer naar boven. Ik heb me er al bij neergelegd. Edoderoo (overleg) 21 mei 2019 18:31 (CEST)
Iemands argumenten dom en bekrompen noemen kan ik toch echt niet zien als zakelijk en inhoudelijk (of zakelijk en feitelijk). Als ik een reïncarnatie zou zijn, weet jij overigens meer dan ik. Encycloon (overleg) 21 mei 2019 18:40 (CEST)
Overigens heeft de richtlijn WP:NPOV wel degelijk invloed op hoe een gebruiker iets mag beschrijven; namelijk door de informatie uit de beschikbare gezaghebbende bronnen in de juiste verhoudingen weer te geven. Ik ben het met Jürgen Eissink eens dat dit betekent dat voor ons als encyclopedie de informatie uit de werkelijkheid feitelijk gezien van ondergeschikt belang is. Voor behoud van dit artikel is de voldoende beschikbaarheid van die betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp wmb nog wel iets wat aangetoond moet worden. Encycloon (overleg) 19 mei 2019 23:16 (CEST)
 •   Voor verwijderen - per Lymantria: of we vertellen het hele verhaal, of we verwijderen het lemma. In de huidige status is het niet neutraal en te mager voor behoud. Hanhil (overleg) 19 mei 2019 22:40 (CEST)
  • er komt een nieuweling langs om een lemma te schrijven over een persoon die net middels een kort geding de NRC heeft gedwongen zijn naam uit de krant te houden en wij gaan die dan publiceren?? Ik zou zeggen nuweg en oversight. Peter b (overleg) 19 mei 2019 23:22 (CEST)

Bij zuivere wetenschap dien je het wetenschappelijke gescheiden te houden van het persoonlijke gedrag. Op dit ogenblik is dat niet mogelijk. Het geeft de indruk dat hij op academisch niveau enige prestaties heeft geleverd. De universiteit heeft hem van het toneel laten verdwijnen. Het is nu niet mogelijk op Wikipedia een artikel te schrijven zonder dit te vermelden. Ben het eens met Peter b. Thyaldis (overleg) 21 mei 2019 15:50 (CEST)

 •   Voor verwijderen Eens met Lymantria en Peter b. Wat mij betreft verwijderen wij het artikel per direct. Trijnstel (overleg) 24 mei 2019 22:01 (CEST)
 •   Tegen verwijderen Ik heb het artikeltje wat opgeknapt. Jürgen Eissink (overleg) 25 mei 2019 15:24 (CEST).
Overigens is de pagina in de tien dagen sinds de aanmaak meer dan zevenentwintigduizend (27.000) keer bezocht. Jürgen Eissink (overleg) 25 mei 2019 16:52 (CEST).

  Tegen verwijderen Dat maakt dan wel een farce van die anonimiteit, maar het was te verwachten. Zoals het er nu uitziet geeft het artikel een correct en beknopt overzicht van de wetenschappelijke carrière. Niet meer en niet minder. Hartenhof (overleg) 26 mei 2019 07:37 (CEST)

  Tegen verwijderen Uit de tekst van de uitspraak onder het kopje Procedure, kan worden afgeleid wat de feiten zijn. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:3451 Die feiten zijn o.a.

" 2.1. Eiser was van 2011 tot eind 2018 hoogleraar […] aan de rechtenfaculteit (sectie Arbeidsrecht) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van 2011 tot 2018 was eiser tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam." en

" 2.2. Naar aanleiding van een rapport van het bureau […], hierna bureau BK&S heeft eiser in 2018 te kennen gegeven ontslag te nemen bij de UvA. Eind 2018 hebben eiser en de UvA een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

2.3. Op 7 november 2018 heeft de UvA een persbericht naar buiten gebracht waarin melding wordt gemaakt dat bureau BK&S heeft geconstateerd dat sprake is geweest van ‘grensoverschrijdend gedrag’ en dat om die reden een niet nader te noemen hoogleraar niet bij de UvA zal terugkeren. Na dit persbericht is in diverse media melding gemaakt van het ontslag van de hoogleraar, zonder hierbij de naam van eiser te openbaren."


Er is maar één hoogleraar van de UvA die aan het criterium onder 2.1. voldoet. Daarbij is het niet eens van belang om te weten of de hoogleraar "B." heet.

Al deze informatie is openbaar.

Dus is er geen bezwaar om deze informatie in een Wiki pagina op te nemen, omdat de complete naam door logisch redeneren (een criterium van Wiki) eenduidig kan worden afgeleid van een onbetwistbare openbare bron, namelijk www.rechtpsraak.nl.

Zanden30 (overleg) 27 mei 2019 13:19 (CEST)

Neen, het geven van een conclusie op basis van een synthese van gegevens is geen onderdeel van Wikipedia en getuigt niet van de benodigde discretie. Zou je zulke dingen sowieso niet willen toevoegen zolang er nog overleg over loopt? Hier geldt: eerst consensus/zekerheid van gewenstheid zoeken, dan (eventueel) pas handelen. Mvg, Encycloon (overleg) 27 mei 2019 14:09 (CEST)
Toch wringt dit, al heb je volgens de regels mogelijk gelijk. De regels verhinderen dat naar de geest van Wiki wordt gepubliceerd (zoals ik dat wel vaker heb ervaren bij Wiki); dat is te betreuren. Geen hond of kip twijfelt immers aan de gepubliceerde feiten. Maar ze moeten geheim blijven. Weird. Zanden30 (overleg) 27 mei 2019 17:36 (CEST)
 •   Voor verwijderen - Of we plaatsen de gehele waarheid, of we plaatsen niks. Overigens ben ik van mening dat wij de gehele waarheid dienen te plaatsen. Hij mag de Wikimedia Foundation aanklagen. Het is volgens de beslissing in het vonnis enkel "de gedaagden" verboden de naam te verbinden aan het artikel. Derden is dit niet verboden. Mvg, Taketa (overleg) 26 mei 2019 11:56 (CEST)
@Taketa:waarom plaats jij jezelf boven de wet? (persoonlijke aanval verwijderd). Misschien zou het inderdaad goed zijn als er een keer een slachtoffer zijn recht gaat halen, misschien, heel misschien leert men er wat van als de Foundation een paar ton heeft mogen aftikken. In een gemeenschap waar serieus gewerkt wordt aan een encyclopedie zou dat niet nodig moeten zijn, maar dat idee hebben we al lang geleden achter ons gelaten. Peter b (overleg) 26 mei 2019 12:33 (CEST)
Waar slaat dit op, Peter b? Hoe kom je erbij dat ik lak aan een rechterlijke uitspraak heb? HOE? Heb ik de kwestie in het artikel willen zetten? Ik eis nu je excuses, want hoe jij je me hier beschrijft is precies hoe ik niet ben. Dit is gewoon laster, Peter b. Jürgen Eissink (overleg) 26 mei 2019 12:36 (CEST). PS For the record: moderator CaAl vindt de persoonlijk aanval van Peter b niet blokwaardig. Jürgen Eissink (overleg) 26 mei 2019 15:29 (CEST).
@Peter b, de uitspraak is duidelijk. "De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden". Gedaagden zijn de NRC. Er staat nergens dat anderen de naam niet mogen noemen. Als de rechter specifiek de Wikimedia Foundation een verbod oplegt dan kan de Wikimedia Foundation handelen. Echter tot dat moment is het niet aan jou of mij om dat besluit voor de Wikimedia Foundation te nemen. De naam is genoemd in bronnen. Een rechterlijke uitspraak die het ons niet verbiedt om deze naam te plaatsen, verbiedt het ons niet om deze naam te plaatsen. Privacy mag meegewogen. Dat is zeker een argument. Echter de uitspraak is geen argument. Mvg, Taketa (overleg) 26 mei 2019 12:54 (CEST)
@Taketa, welke bron zou je willen gebruiken? Ik ken er geen. Jürgen Eissink (overleg) 26 mei 2019 12:57 (CEST).
Goed punt. Er zijn geen betrouwbare bronnen dat R.B. deze persoon is. Zonder bronnen mag je niet zeggen dat het zo is. Aan de andere kant zijn er legio minder betrouwbare bronnen die de suggestie wekken dat hij het is of kan zijn. Je kunt zonder problemen aangeven dat bronen zoals lekwaalmedia suggeren dat deze persoon mogelijk bedoeld wordt. Mvg, Taketa (overleg) 26 mei 2019 14:12 (CEST)
Is er dan geen onverbiddelijke strengheid geboden ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen? En iets als 'deze en deze minder betrouwbare bronnen wekken de suggestie dat hij dit en dit heeft gedaan' komt volgens mij aardig in de buurt van een roddelblad. Encycloon (overleg) 26 mei 2019 14:26 (CEST)
Ik vind dit een moeilijk geval. Het is duidelijk wie R.B. is. Er mist inderdaad 1 stap in de bronnen. Namelijk het noemen van de volledige naam. Ik ben geneigd om beestje bij de naam te noemen, namelijk NRC noemt R.B., de rechter heeft verboden de gehele naam te noemen. Mensen kunnen hun eigen conclusie trekken. Ik denk dat rechtlijnigheid in BLP in dit geval een verkeerde keus is. Wij bevinden ons niet in een vacuüm. Het is geen fout om dit in het artikel te hebben. Net zoals het geen fout is om bronnen die spreken over Volkert van der G in het artikel over Volkert van der Graaf op te nemen. Mvg, Taketa (overleg) 26 mei 2019 14:53 (CEST)
Als hoogleraar is hij natuurlijk E, tenminste: alle Nederlandse hoogleraren krijgen op WP:NL een eigen lemma. Verwijzingen naar dat hij degene is die .... dienen echter vooralsnog verwijderd te worden, gezien in elk geval de rechterlijke uitspraak. Evenmin lijken er onafhankelijke, gezaghebbende bronnen te zijn die zijn naam bevestigen. @Taketa. Je schrijft: "Hij mag de Wikimedia Foundation aanklagen." Het is echter niet de Wikimedia Foundation die eventueel aangeklaagd gaat worden, maar degene die de informatie plaatst. mvg. HT (overleg) 26 mei 2019 15:00 (CEST)
"alle Nederlandse hoogleraren krijgen op WP:NL een eigen lemma" is niet in lijn met het beleid hier: de overgrote meerderheid van de Nederlandse hoogleraren heeft géén eigen lemma, en het gebeurt met enige regelmaat dat een hoogleraarslemma verwijderd wordt vanwege "man (m/v) met baan"-argumenten. Ik heb geen bezwaar tegen de lat verleggen en alle hoogleraren een eigen lemma te geven, maar academisch gezien lijkt deze Beltzer me te licht om volgens onze huidige lat een lemma te krijgen.
M.i. is het lemma trouwens wel duidelijk genoeg om aan hem gekoppeld te worden. De naam staat er niet in, maar wel de geboortedatum, voormalige functie en werkplek, enkele complete titels van publicaties, enz. Met volledige zekerheid kan uit het lemma worden afgeleid om wie het gaat. Maar ik twijfel ook of dat voldoende is om dan ook in het lemma de koppeling te maken en bij twijfel moet je, volgens WP:BLP, het niet doen. En zonder die koppeling is het dus een   Voor verwijderen van mij. CaAl (overleg) 26 mei 2019 15:23 (CEST)
@CaAl Van mij hoeft zeer zeker niet elke hoogleraar een eigen lemma te krijgen, maar ik had de indruk dat elke hoogleraar er op WP een kon krijgen. @Allen Beltzer lijkt mij echter iemand die gezien zijn wetenschappelijke publicaties voldoende E-waarde heeft. Dat het lemma om andere redenen geschrapt zou moeten worden, is een andere vraag. Ik neig voor dat laatste naar een nee. Het zou anders betekenen dat we bij elke van dergelijke gerechtelijke uitspraken complete lemma's gaan verwijderen. Dat lijkt mij nu ook weer niet de bedoeling van de opzet van WP. Dit is verder een Nederlandstalige site, geen Nederlandse. HT (overleg) 28 mei 2019 00:00 (CEST)