Wikipedia:Te beoordelen pagina's


Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

UitlegBewerken

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nominerenBewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

NominatiesjablonenBewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
{{reclame}} en {{auteur}} kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor directe verwijdering.

Gebruikte afkortingenBewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dagBewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?Bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 27/04; af te handelen vanaf 11/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Nederlandse VacuümverenigingBewerken

WIU – Betreft een verlengde nominatie van hier. Thieu1972 (overleg) 27 apr 2021 08:36 (CEST)

Ik heb het artikel nog wat opgepoetst. Het is zeker nog niet perfect, maar ik denk dat het er zo wel mee door kan.  Erik Wannee (overleg) 27 apr 2021 09:21 (CEST)
Zo ziet het er heel wat beter uit, met dank. En encyclopedisch is deze vereniging zeker. Dus van mij (oorspronkelijk nominator) mag het zo blijven.Fred (overleg) 27 apr 2021 15:01 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: mooi, ik zal het niet nog twee weken genomineerd laten staan, maar meteen afhandelen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 27 apr 2021 18:39 (CEST)

Thomas Van CaeneghemBewerken

WIU: Dit artikel zegt nagenoeg niets over deze persoon zelf; uitsluitend over twee rollen die hij speelde. Verder is de opmaak nog niet in orde, en ontbreekt bronvermelding.  Erik Wannee (overleg) 27 apr 2021 08:53 (CEST)

Inmiddels werd het artikel flink op de schop genomen en het nominatiesjabloon werd verwijderd. Er is echter slechts één bron toegevoegd, die niet geschikt is omdat dat zelf ook een wiki is. Er is dus andere bronvermelding gewenst.  Erik Wannee (overleg) 3 mei 2021 07:22 (CEST)
  Opmerking Ik heb het sjabloon teruggeplaatst. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2021 07:52 (CEST)
Het artikel is inmiddels zo verbeterd dat ik de nominatie kon intrekken.  Erik Wannee (overleg) 5 mei 2021 17:54 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: De nominatie was reeds doorgehaald. Daniuu 11 mei 2021 00:52 (CEST)

La mariposaBewerken

wiu Een balletschool zonder encyclopedische inhoud. Japiot (overleg) 27 apr 2021 09:24 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Artikel mist bronnen en toont de relevantie van het onderwerp niet aan, derhalve verwijderd. Daniuu 11 mei 2021 00:52 (CEST)

VIB RadioBewerken

Ne Een landelijk commercieel radiostation met een focus op Gelderland, dus wellicht tóch regionaal. Er worden allerlei NE-cijfers genoemd, maar voor welk jaar die gelden ontbreekt. Het is overigens vermoedelijk een NE-internetstation, wat uit het artikel niet blijkt. Ook de geschiedenis ontbreekt trouwens, want het is in hier en nu-stijl geschreven. Geen enkele bron, geen enkele cat, en toch -ten onrechte- afgevinkt. Fred (overleg) 27 apr 2021 14:59 (CEST)

Landelijk? Een webradio is volgens mij al heel snel internationaal.  Erik Wannee (overleg) 27 apr 2021 16:35 (CEST)
  Voor verwijderen Geen bronnen te vinden die dit radiostation niet-triviaal beschrijven. StuivertjeWisselen (overleg) 28 apr 2021 20:22 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Per hierboven aangehaalde argumenten verwijderd: het artikel toont geenszins de relevantie van het onderwerp aan. Daniuu 11 mei 2021 00:52 (CEST)

Sandra CoppoolseBewerken

NE - Artikel slechts gebaseerd op profielen. Het krantenartikel gaat niet over Coppoolse. Bronnen lijken lastig te vinden. hiro the club is open 27 apr 2021 21:23 (CEST)

Ik heb het hele artikel op bronnen gebaseerd, daarbij werd veel informatie allang in Wikipedia-artikelen gegeven. Edoderoo (overleg) 27 apr 2021 21:31 (CEST)
  Voor verwijderen Er bestaan honderden zoniet duizenden van dit soort artikels over sporters die sec. op databases gebaseerd zijn. Ik kan zelf geen bronnen vinden die daadwerkelijk over Coppoolse gaan. Waaruit blijkt trouwens dat ze wielrenster is? StuivertjeWisselen (overleg) 27 apr 2021 23:10 (CEST)
  Tegen verwijderen twee niet-profiel bronnen toegevoegd. The Banner Overleg 28 apr 2021 01:19 (CEST)
Je bedoelt een uitslagenlijstje, en een melding dat ze tijdens een wedstrijd door iemand werd ingehaald? Dat is nog magerder dan een gemiddeld sportersprofiel. Thieu1972 (overleg) 28 apr 2021 08:15 (CEST)
Huh, welke argument is minder dan gemiddeld? Als je daarmee gaat verwijderen, schuift het gemiddelde op, dan kun je wel bezig blijven. Coppoolse werd tweede op het NK mountainbike, en hoorde daarbij tot de Nederlandse top. Haar dan als NE afserveren omdat de bronnen niet meerdere krantenartikelen zijn, is best flauw te noemen. Ze heeft volgens Delpher nog vier maar in het AD gestaan, maar die krant kun je alleen in de leeszaal van het KB lezen. En dat vind ik dan weer te ver fietsen. Edoderoo (overleg) 28 apr 2021 18:20 (CEST)
Kan de openstaande bronvraag in ieder geval opgelost worden? StuivertjeWisselen (overleg) 18 jun 2021 11:41 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

PAUZE MagazineBewerken

Is ten eerste niet volledig up-to-date (geen verleden tijd), ten tweede licht promotioneel over de niet meer bestaande website ("Hier zijn naast het lezen van artikelen veel prijzen te winnen"), en ten derde lijkt de relevantie van dit gestopte gratis schoolblad me vooralsnog twijfelachtig. – Encycloon (overleg) 27 apr 2021 21:37 (CEST)

Nostalgie! De tekst is herschreven en uitgebreid. Ik kon helaas geen sterke bronnen vinden. Een promotioneel, een primair en twee korte beschrijvingen. hiro the club is open 27 apr 2021 23:53 (CEST)
Deze bron geeft aan dat het magazine bij 1.700 scholen werd verspreid. StuivertjeWisselen (overleg) 28 apr 2021 20:29 (CEST)
Bij Bureau Bax (uitgever? vormgever?) zie ik de jaartallen 2006-2008. De bron die jij vond, Adformatie, is gepubliceerd op 12 februari 2006. Dat ligt te dicht bij elkaar om te spreken over "eerder zoveel scholen" en "later zoveel scholen". Wie zou er gelijk hebben? hiro the club is open 28 apr 2021 20:53 (CEST)
Adformatie is een onafhankelijk medium, maar die zullen zich bij deze getallen ook gewoon hebben gebaseerd op de cijfers die de uitgever heeft genoemd. Dus ik heb geen idee welke bron zou moeten prevaleren. StuivertjeWisselen (overleg) 29 apr 2021 13:30 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel was nog wat warrig. Ik heb enkele bronnen opgezocht en de tekst aangepakt, zodat nu bijvoorbeeld duidelijker is wanneer het tijdschrift werd uitgegeven, en wat de rol van het tv-programma was. De gegevens van Bax vind ik niet zo interessant: zij verzorgden slechts 2 jaar de redactie (en waren dus niet de uitgever), en hun info is dus slechts een momentopname. In Delpher valt nog wel het e.e.a. te vinden als je op Pauze TV zoekt (hint: ik denk dat dat programma wel een eigen lemma waard is). Alles bij elkaar is het artikel nu wel voldoende voor behoud. Thieu1972 (overleg) 11 mei 2021 07:53 (CEST)

Zoom.nlBewerken

NE – Relevantie blijkt noch uit de inhoud, noch uit beschikbaarheid van onafhankelijke bronnen. Dat een tijdschrift bestaat, maakt het nog niet direct encyclopedisch. – Encycloon (overleg) 27 apr 2021 21:43 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Per nominator verwijderd. Daniuu 11 mei 2021 00:56 (CEST)

Jeroen StobBewerken

Lijkt niet encyclopedisch relevant: ik heb over deze producer geen betrouwbare onafhankelijke bronnen kunnen vinden (buiten dit lokale bericht over zijn tostizaak die vorig jaar weer moest sluiten als gevolg van de coronacrisis). Sowieso is de inhoud erg karig. – Encycloon (overleg) 27 apr 2021 23:23 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: De relevantie van het sujet is niet aangetoond, en daarnaast is deze eenzinner geen volwaardig artikel. Daniuu 11 mei 2021 00:56 (CEST)

Pointe (schaken)Bewerken

Heb dit zelf aangemaakt, als afsplitsing van Pointe (stijlfiguur). Ik twijfel echter of de definitie wel sluitend is. Het begrip kom ik ook tegen als term bij het kaarten. Het betekent zoiets als slimme zet - een punt maken. Leg het daarom graag voor. Is het lemma niet te veel WB? - vis ←     → overleg 27 apr 2021 23:51 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Ik denk dat dit artikel op dit moment iets te veel weg heeft van een woordenboekdefinitie, en denk dat het daarom beter is om dit te verwerken in het eerdere artikel. Ik heb de afsplitsing verwijderd. Daniuu 11 mei 2021 00:56 (CEST)


Toegevoegd 03/05; af te handelen vanaf 17/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

TheravadaBewerken

Deze doorverwijspagina verwijderen en doorlinken naar Theravada (godsdienst) Tomaatje12 (overleg) 3 mei 2021 09:52 (CEST)

ik voelde mij vrij om de pagina te bewerken, en van Theravada een hoofdbetekenis constructie (?) gemaakt. Vreemd blijft wel dat ik het Theravada nieuwjaar kan googlen, maar het wordt nergens vernoemd op wikidata of op interwiki's. Ldhank (overleg) 3 mei 2021 13:53 (CEST)
Heel erg bedankt voor je bijdrage. Wel, blijft het voor mij duidelijk dat Theravada nieuwjaar een andere titel nodig heeft. Tomaatje12 (overleg) 3 mei 2021 14:11 (CEST)
  Opmerking - hier kan gewoon de werkwijze gevolgd worden die bovenaan deze pagina beschreven wordt. Oftewel: consensus zoeken dat deze constructie beter is, en vervolgens een moderator vragen de pagina's te verplaatsen. (Dit verwijderverzoek bevat overigens ook geen inhoudelijke argumenten.) Encycloon (overleg) 4 mei 2021 18:32 (CEST)
gewoon bureaucratisch Tomaatje12 (overleg) 4 mei 2021 20:08 (CEST)
Dat ben ik niet met je eens, twee weken wachten om één pagina wegens een technische reden te laten verwijderen lijkt me eigenlijk bureaucratischer. En wat consensus betreft: dat ligt soms ingewikkeld. Encycloon (overleg) 4 mei 2021 20:37 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik weet eigenlijk niet wat nu precies de vraag is, maar zoals de pagina er nu staat, lijkt het me in orde. Pagina dus behouden. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2021 07:48 (CEST)

Hongaarse minderheid in OostenrijkBewerken

Deelvertaling van en:Hungarians in Austria zonder bronnen en zonder de verplichte licentievermelding. – The Banner Overleg 3 mei 2021 12:32 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: ik zie eigenlijk niet zo wat er dan precies vertaald is. Het lijkt meer dat een of meer anderstalige artikelen als inspiratie zijn gebruikt, maar niet klakkeloos zijn vertaald. Een vertaalsjabloon lijkt me daarom niet verplicht. Wat betreft brongebruik: helaas kent het artikel geen enkele bron, en hoewel ik dat zelf een absoluut gemis vind, is bronvermelding niet verplicht en kan ik er dus weinig mee. Zolang er geen serieuze twijfels aan de inhoud van het artikel bestaan, valt er weinig af te dwingen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2021 07:48 (CEST)

THBT-KBewerken

Weg – Een soort tekstdump waarvan ik vermoed dat het ergens een kopie van is, want waarom schrijf je anders dat de test 'enige jaren geleden ontwikkeld en in 2012 uitgebreid en gemoderniseerd' is? Het artikel kent geen inleiding die helder uitlegt waar het onderwerp over gaat. De rest van de tekst is niet encyclopedisch geschreven, en de gemiddelde lezer heeft er dus helemaal niks aan. Opvallend: onderaan staat een link naar een commercieel bureau dat deze test aanbiedt. Onafhankelijke, secundaire bronnen zijn in dit artikel niet verstrekt. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2021 19:45 (CEST)

denk je dat we de tekst kunnen redden? Het lijkt door een persoon met vakkennis geschreven te zijn. Tomaatje12 (overleg) 3 mei 2021 21:29 (CEST)
Ik heb de tekst versimpeld en de literatuurlijst gevonden en toegevoegd. Meer in lijn met het Engelstalige EPPS artikel. Link naar uitgever is verwijderd. Bart (overleg) 3 mei 2021 22:25 (CEST)
Kun je aangeven in hoeverre de tekst van elders is overgenomen? "Al met al is het goed om zeker wat betreft de THBT-K het genoemde hybride karakter voor ogen te houden ..." is in ieder geval nog niet erg encyclopedisch/zakelijk van aard: wij bieden de lezer geen aanbevelingen of eigen conclusies. Encycloon (overleg) 3 mei 2021 22:45 (CEST) Het is een samenvatting van de test karakteristieken van deze beroepskeuzetest. Dit zou inderdaad als een mening opgevat kunnen worden. Het zou naar mijn idee interessant zijn om bij de pagina beroepskeuzetest een lijst van bekende testen op te nemen. Ik heb nog wel karakteristieken van een aantal meer testen als ik even zoek. Bart (overleg) 4 mei 2021 09:42 (CEST)

Levenstaken testBewerken

Weg – Idem als hierboven: een inleidingloos verhaal dat duidelijk niet voor een encyclopedie is bedoeld, zonder enige secundaire bron over deze test. En wederom een linkje naar het bureau dat de test aanbiedt. NB: de titel bevat al een taalfout... Thieu1972 (overleg) 3 mei 2021 19:47 (CEST)

tip aan nieuwkomers: verraad nooit je organisatie in het artikel Tomaatje12 (overleg) 3 mei 2021 21:30 (CEST)
Maar meld het wel op een van de manieren die hier genoemd worden in het geval je betaald bijdraagt. Encycloon (overleg) 3 mei 2021 22:43 (CEST)
Ik kan de titel helaas niet meer aanpassen, het woord Test zou er af moeten. De link naar de uitgever is verwijderd. De literatuurlijst lijkt mij toch uitgebreid genoeg? Overigens geef ik deze testen zelf uit, vandaar ook de motivatie om voor onderzoekers, studenten, gebruikers en dergelijke goede en recente informatie op wikipedia te willen hebben. Betaald wordt ik er niet voor helaas. Bart (overleg) 4 mei 2021 10:45 (CEST)

Edwards Personal Preference ScheduleBewerken

Weg – Idem als de bovenstaande twee nominaties. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2021 19:48 (CEST)

het artikel bestaat in het Engels. De opmaak kan wel beter Tomaatje12 (overleg) 3 mei 2021 21:27 (CEST)
Ja, maar het Engelstalige artikel komt wel wat serieuzer en begrijpelijker over dan 'ons' nogal onduidelijke artikel. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2021 21:36 (CEST)
Artikel versimpeld zodat het meer lijkt op de Engelstalige variant, literatuurlijst toegevoegd. Bart (overleg) 3 mei 2021 22:25 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Love in a BottleBewerken

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die zelfstandig over de film hebben geschreven en niet de producent napraten. Dqfn13 (overleg) 3 mei 2021 19:51 (CEST)

Afgezien van Variety, lijken er ook niet echt andere bronnen te zijn. Tenminste, geen bronnen die iets anders doen dan het standaard verhaaltje van de producent napraten. Het is inderdaad wel erg magertjes zo. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2021 20:49 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Relevantie (nog?) onvoldoende aangetoond. Encycloon (overleg) 20 mei 2021 12:02 (CEST)

Kobe De PeuterBewerken

Weg – Zie de OP van het artikel: iemand die zegt dat-ie De Peuter zelf is, meldt dat de tekst niet klopt. Nou kent het artikel nul bronnen, dus er is ook helemaal niets verifieerbaar, en dat is dus niet toegestaan per WP:BLP. Zelf kan ik ook geen bronnen vinden, dus waar alle info vandaan komt: geen idee. Het gebrek aan bronnen doet me trouwens ook twijfelen aan de E-waarde van De Peuter. Thieu1972 (overleg) 3 mei 2021 22:15 (CEST)

  Voor verwijderen Geen bronnen te vinden die encyclopedische relevantie kunnen aantonen. StuivertjeWisselen (overleg) 26 mei 2021 22:40 (CEST)
Thieu, Kobe De Peuter heeft gewoon zijn naam niet mee. Is een Belgische kunstenaar met een eigen website kobedepeuter.nl en hij wordt ook genoemd op de site kunst.nl met een uitgebreid CV. Maar er is dus een ANNONIEME gebruiker die de vermelding weg wil hebben.... flauw!! T Matheij (overleg) 4 mei 2021 10:39 (CEST)
Je bedoelt deze site? Die heeft exact dezelfde tekst als ons artikel - dus grote kans dat kunst.nl het gewoon gekopieerd heeft van Wikipedia. En het is ook nog eens een verkoopsite. Als bron lijkt het me dus niet geschikt. Thieu1972 (overleg) 4 mei 2021 19:41 (CEST)
De tekst is meer een soort persbericht. Elke gallerie die iets tentoonstelt van Kobe De Peuter gebruikt die zelfde tekst. Ik heb nog twee referenties toegevoegd die niet van dit persbericht zijn afgeleid. Kobe de Peuter is echt een redelijk bekende kunstenaar. T Matheij (overleg) 5 mei 2021 12:31 (CEST)
Deze pagina bestaat al 15 jaar op wikipedia, en voldoet m.i. wel aan de criteria T Matheij (overleg) 17 mei 2021 20:43 (CEST)
Ik zie nog steeds dat dezelfde anonieme gebruiker delen van de beschrijving verwijderd. Maar er wordt niet gereageerd op deze deze nominatie voor verwijdering om aan te geven wat er nu aan de beschrijving schort. T Matheij (overleg) 24 mei 2021 10:34 (CEST)
Nog steeds twijfel ik aan de E-waarde van deze kunstenaar. Hoe ik ook zoek, ik kom gewoonweg niks over hem tegen behalve wat agendavermeldingen en dat ene interview. Er is kennelijk geen enkel ander medium dat aandacht aan hem heeft besteed. Waarom doen wij dat dan wel? Thieu1972 (overleg) 25 mei 2021 21:52 (CEST)
Kobe De Peuter wordt voornamelijk genoemd in de kunstwereld. Zoals Kunst.nl , theartcouch.be en H art. Maar het is inderdaad geen toonaangevende kunstenaar. Maar er zijn genoeg profielen op wikipedia van niet toonaangevende voetballers, muzikanten en schrijvers. T Matheij (overleg) 28 mei 2021 21:54 (CEST)
Is dat dan een reden om een artikel te wijden aan een vrijwel onbekende kunstenaar? Thieu1972 (overleg) 28 mei 2021 23:11 (CEST)
Thieu, je moet het ook in verhouding zien. Een bekende zanger wordt zo 100.000 keer gestreamd. (dus 100.000 mensen die hem goed kennen) Een goede schrijver verkoopt 10.000 exemplaren. Een dichter is al blij met de verkoop van 1000 bundels, en een schilder is blij als hij 100 werken kan verkopen. Die verhouding zie je ook terug in de media aandacht die er voor de verschillende kunstvormen is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, zonder te googelen, geen 5 Nederlandse schilders van de generatie van Kobe De Peuter kan noemen die meer bekendheid genieten als hij. Dus ik zou zeggen toch EW. T Matheij (overleg) 29 mei 2021 13:37 (CEST)
  Voor verwijderen Relevantie wordt gekoppeld aan onafhankelijke bronnen. Zijn die er niet, dan kan het artikel de prullenbak in. Ik kom enkel verkoopsites tegen (Kunst.nl, Bernice) en de eigen website. Zijn relevantie wordt daarmee niet gestaafd; dertien in een dozijn. Mikalagrand (overleg) 8 jun 2021 17:33 (CEST)
  Voor verwijderen Nog eens gezocht op internet. Veel van wat er staat is niet (meer) relevant. Zo zijn b.v. de films die genoemd worden nooit uitgebracht. Dan kan het artikel vervallen. T Matheij (overleg) 11 jun 2021 13:27 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Relevantie is onvoldoende aangetoond middels betrouwbare onafhankelijke bronnen. Encycloon (overleg) 12 jun 2021 17:25 (CEST)


Toegevoegd 08/05; af te handelen vanaf 22/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Paul BakkerBewerken

Weg – NE & Wikipedia:BLP, zie ook hier - RonaldB (overleg) 8 mei 2021 00:23 (CEST)

Een hoogleraar NE noemen vanwege BLP haalt zo'n beetje alles onderuit waar Wikipedia als encyclopedie voor staat, dus ga ik ook niet meer verklaren waarom ik tegen de nominatie ben. Edoderoo (overleg) 8 mei 2021 11:01 (CEST)
Volgens mij staat er "NE & Wikipedia:BLP", niet "NE want BLP".
Dit artikel komt toch wel over alsof de balans zoek is, heeft die controverse echt zoveel details nodig terwijl we zijn inhoudelijke loopbaan nauwelijks beschrijven? Encycloon (overleg) 8 mei 2021 14:35 (CEST)
  Tegen verwijderen Het artikel omschrijft simpelweg hoe Paul Bakker wordt omschreven door 19 onafhankelijke bronnen, zoals artikelen van De Trouw, De Telegraaf, De Gelderlander, Omroep Gelderland, Het Algemeen Nijmeegs Studentenblad en de Radboud Universiteit zelf. En ja, het artikel gaat nu meer over de controverse dan zijn wetenschappelijke publicaties, maar dat komt omdat hij als persoon met name bekend staat om de controverse die er is geweest. Het is niet voor niets dat bijna alle bronnen die worden aangehaald over de controverse gaan en niet over zijn wetenschappelijke werk.
Het is absurd dit hele artikel te verwijderen, aangezien de controverse rondom hem als persoon encyclopedisch relevant en goed gedocumenteerd is. Schenkstroop (overleg) 8 mei 2021 16:03 (CEST)
En een dergelijke eenzijdigheid is dus precies niet de bedoeling. Zie de pagina Wikipedia:BLP waar Ronald-B naar verwijst. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Penhofs (overleg · bijdragen)
Het staat een ieder vrij om het artikel middels bronnen met andere zaken uit te breiden. Als de persoon enkel controversieel was, zal dat ook zijn reflectie op het artikel hebben, daar heeft BLP niets mee te maken. Alleen als het artikel overduidelijk is neergezet om die controverse nog wat uit te munten, zou dat een verwijderargument kunnen zijn, maar dan zou dat toch hier wel ook duidelijk beargumenteerd mogen worden, en niet met een laf linkje naar WP:BLP. Edoderoo (overleg) 8 mei 2021 18:14 (CEST)
Wikipedia zou er goed aan doen dit artikel te verwijderen, zeer zeker BLP. Het artikel is volledig uit balans en eenzijdig. Wat is het doel? De verhouding tussen tekst en bronnen is totaal scheef; Wikipedia is geen digitaal archief voor verschenen artikelen. Het is met name opvallend dat de lengte van de alinea betreffende de "nasleep" niet in verhouding is tot de rest van het artikel; er wordt te veel nadruk gelegd op het verhaal van de studenten en hun brief, wat er naar mijn idee op duidt dat het artikel duidelijk uit die hoek komt. Daarmee is het artikel niet neutraal en zeker biased, wat indruist tegen de richtlijnen en fatsoensnormen van Wikipedia. BLP, dus verwijderen.
(Edit) Ik heb even gekeken naar wie de pagina heeft aangemaakt, gebruiker Norynec. Te zien aan zijn/haar bijdragen klopt mijn idee dat dit geschreven is door een van de studenten, wellicht zelf van studentenblad ANS. Alle bijdragen gedaan door deze persoon op wikipedia gaan over de desbetreffende hoogleraar, met de opvallendste toevoeging aan de wikipedia pagina over dit Algemeen Nijmeegs Studentenblad, waarin een alineaatje is toegevoegd over de rol van de ANS in de controverse en wederom de brief van de studenten. Ook is de naam van de hoogleraar meteen even toegevoegd aan de "Lijst van Hagenaars". Het lijkt sterk op een grote persoonlijke betrokkenheid, biased en niet neutraal. BLP dus. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Penhofs (overleg · bijdragen)
Prima, ik denk dat de afhandelend moderator met dit betoog meer kan dan met een kortaf man met baan. Want dat zou impliciet betekenen dat alle hoogleraren bij het grofvuil kunnen, en dat is zeker niet waar. Man met baan is helemaal niet de reden van verwijderen, uiteindelijk. Edoderoo (overleg) 9 mei 2021 08:30 (CEST)

Ik deel de mening van de gebruiker schenkstroop dat het artikel over Paul Bakker adequaat bebrond is en dat het niet verwonderlijk is dat deze bronnen juist berichten over de controverse rondom deze hoogleraar. Het lijkt inmiddels wel een trend op wikipedia dat als een artikel niet bestaat uit louter superlatieven en voor de persoon in kwestie welgevallige informatie, het artikel 'eenzijdig' is en klaar gemaakt moet worden voor de sloop. Laten wij niet vergeten dat de informatie waar door meerdere onafhankelijke bronnen over wordt bericht van een zeer grote ernst is. Wellicht dat er inderdaad wat meer balans kan komen door bepaalde stukken wat korter en zakelijker te maken. Verwijdering van het gehele artikel daarentegen zou mijns inziens een disproportionele en bovendien een encyclopedie onwaardige beslissing zijn. braldo123

Wikipedia is een encyclopedie, geen nieuwssite of schandpaal. De aard van dit lemma is niet encyclopedie-waardig, omdat de desbetreffende persoon niet encyclopedie-waardig is. Zoek maar even op wat de functie van een encyclopedie is en lees vooral nog eens WP:WWNI, en dan vooral WP:NIET/PF, WP:NIET/NS. Zoals RonaldB ook schrijft op de overleg pagina van Schenkstroop betreft dit helemaal geen 'meerdere onafhankelijke bronnen', maar zijn het steeds de berichten van VOX die ge-echood worden door overige media (zoals dat zo vaak gebeurt, eigen onderzoek en hoor en wederhoor vindt dan niet plaats). En dat de informatie betreffende deze hoogleraar 'van zeer grote ernst' is is een opmerkelijke opmerking, aangezien dit in zijn geheel niet genoemd wordt in de artikelen en geen uitspraken worden gedaan over de aard van hetgeen is voorgevallen (dat is juist het hele punt; en uit de getroffen maatregelen (even geen onderwijs om de gemoederen te laten bedaren, maar de hoogleraar behoudt zijn functie) blijkt dat de ernst wel meevalt). Uit dergelijke uitspraken op deze overleg-pagina blijkt maar weer dat dit lemma is opgesteld met het oog deze persoon in kwaad daglicht te stellen, wat RonaldB terecht aanhaalt op de overlegpagina van Schenkstroop. Hij noemt het zelfs smaad en laster, en daar is absoluut geen ruimte voor in een encyclopedie. Penhofs (overleg) 14 mei 2021 11:15 (CEST)

Wat is het bewijs voor uw bewering dat De Trouw, De Telegraaf, De Gelderlander, Omroep Gelderland, Het Reformatisch Dagblad en Het Algemeen Nijmeegs Studentenblad allemaal in hun persberichten Voxweb zouden echo'en? Het lijkt me eigenlijk een simpelere verklaring dat ze de persberichten van de Radboud Universiteit zelf [1][2] als bron gebruiken. Verder bevatten de verschillende onafhankelijke bronnen ook bijvoorbeeld interviews met medewerkers van de Radboud Universiteit, zoals de decaan (in dit geval de woordvoerder) van de faculteit der filosofie, theologie en religiewetenschappen. [3]
Verder vind ik het opmerkelijk dat u stelt dat 'de ernst van hetgeen is voorgevallen wel meevalt'. Paul Bakker is niet gepromoveerd naar decaan, terwijl dit eerst wel het plan was, hij heeft voor een jaar lang een campusverbod opgelegd gekregen, die later nota bene nog voor anderhalfjaar is verlengd. Het lijkt me niet dat de universiteit zomaar zulke straffen opglegd en de naam van de desbetreffende medewerker daarbij openbaar maakt. Schenkstroop (overleg) 16 mei 2021 14:18 (CEST)
Schenkstroop, heb je de artikelen wel gelezen eigenlijk? In het allereerste bericht dat verscheen, nog vóórdat het onderzoek überhaupt in gang is gezet, heeft de desbetreffende hoogleraar de decaansbenoeming al naast zich neergelegd. Dat is dus geen strafmaatregel. Ook is er helemaal geen sprake van een campusverbod, en kan het dus ook niet verlengd worden. Daar zul je nog wel achter komen als je binnen afzienbare tijd op de RU rondloopt. De getroffen maatregel (geen onderwijs verzorgen) is ook geen straf, zoals te lezen valt in de gesprekken met de huidige decaan, maar een manier om rust te creëren binnen de faculteit (om nog maar te zwijgen van het feit dat geen onderwijs geven voor de meeste wetenschappers eerder een traktatie is). Dit artikel op wikipedia is onzorgvuldig opgesteld en slingert onwaarheden de wereld in. Penhofs (overleg) 22 mei 2021 07:25 (CEST)
Ohja, verder stelt u dat er geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden bij de 22 (!) verschillende onafhankelijke bronnen die in het artikel worden gebruikt. Dit is niet het geval. Bij de meeste artikelen is er om commentaar van Paul Bakker zelf gevraagd, die telkens niet wilde reageren.[4][5] Schenkstroop (overleg) 16 mei 2021 14:26 (CEST)
Nogmaals, heb je de artikelen gelezen? De enige berichten die nieuwe informatie bevatten zijn die van de RU en de VOX, verder zijn alle berichten op deze gebaseerd. Dus nee, die kranten hebben niet allemaal aan de telefoon gehangen om navraag te doen. Dit is tevens de reden dat die bronnenlijst grotendeels niet relevant is. Het is een vervorming van de werkelijkheid. Penhofs (overleg) 22 mei 2021 07:25 (CEST)

  Voor verwijderen Uit de geschiedenis blijkt dat dit artikel is geschreven vanuit een intern conflict over beschuldigingen, dat echter niet geleid heeft tot een rechtszaak met een veroordeling. In dat geval dienen we er zeer terughoudend mee om te gaan. De loopbaan van de persoon staat verder nauwelijks beschreven, dus dit lijkt een kapstok.Hannolans (overleg) 16 mei 2021 00:59 (CEST)

Ten eerste gaat het artikel niet over een intern conflict, als een controverse zo breed wordt uitgemeten in verschillende nationale en regionale media is het geen 'intern conflict' meer maar een publieke controverse. Ten tweede kan een controverse encyclopedisch relevant zijn zonder dat die controverse tot een veroordeling heeft geleid. Overigens heeft de controverse wel tot een officiële sanctie geleid, namelijk de annulering van zijn promotie tot decaan in combinatie met een campusverbod voor een jaar (een maatregel die later met anderhalf jaar werd verlengd). Schenkstroop (overleg) 16 mei 2021 14:18 (CEST)
Dat is dus een intern conflict, er is geen rechtszaak geweest. Als iemand niet door een onafhankelijke rechter veroordeeld is past grote terughoudendheid. Wikipedia is geen vorm van schandpaal of tribunaal. NB deze wijziging op Wikidata lijkt er ook op te duiden dat de persoon geen neutrale behandeling krijgt. Hannolans (overleg) 21 mei 2021 08:58 (CEST)
  Voor verwijderen zeker niet NE, maar wel volkomen uit balans. In deze vorm ongeschikt. - Agora (overleg) 21 mei 2021 18:54 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de eerste paar bronnen (Gelderlander, Telegraaf) herhalen het bericht van Vox waarin alleen staat dat hij vanwege een lopend onderzoek van zijn decaanbenoeming afziet. Op 20 september publiceert de universiteit een vrij algemeen bericht over het onderzoek (hij heeft dingen fout gedaan, maar wat, wie, hoe, wanneer blijft geheim), en dat wordt door Trouw, Omroep Gelderland, de Telegraaf, het Reformatorisch dagblad en Vox herhaald. In feite kun je nu 7 bronnen als dubbelop beschouwen, want die praten slechts twee persberichten na. Dan volgen nog enkele berichten van het ANS, waaronder een ingezonden brief en een vraaggesprek met anonieme studenten, maar inhoudelijk komen we daarmee niet veel verder: zij uiten gewoon hun ongenoegen. Een vanuit ANS opgestarte petitie wordt door enkele media herhaald. Dan volgt nog een bericht dat betrokkene niet een half jaar thuisblijft, maar daar nog een jaar aan vastplakt, en ook dat wordt door diverse bronnen 1-op-1 overgenomen. Kortom, er zijn een viertal voorvallen (afzien van decanaat; uitkomst onderzoek; petitie; verlenging thuisblijfperiode) die vooral door persberichten naar buiten zijn gebracht, en die door andere media zijn overgenomen. In geen van alle krantenberichten kom ik iets afwijkends tegen, en onderzoeksjournalistiek is het al helemaal niet.
Het stukje over zijn carrière is uitermate kort, de controverse neemt 80% van het artikel in beslag. De foto van de campus en het onderschrift dat hij 'hier een campusverbod opgelegd' kreeg, neigt naar het niveau van een roddelrubriek. De 'nasleep' bestaat vrijwel geheel uit de acties door het ANS.
Samengevat: er is een intern conflict op de universiteit, enkele betrokkenen hebben qua gedrag iets misdaan, deze hoogleraar moet voorlopig even thuis blijven, we weten niet wát er is gebeurd, er is geen reden tot ontslag, er is geen reden voor strafrechtelijk onderzoek, en de zaak zorgt voor reuring op de faculteit. De (inhoudelijk vrij karige) hoofdbronnen zijn de universiteit zelf, en alle media vatten die netjes samen. Alleen het ANS is wat steviger in de kritiek - hetgeen logisch is, want hun positie is heel anders. Maar is er dan reden om 80% van een artikel te besteden aan dit - voorlopig interne - conflict? Is betrokkene trouwens überhaupt E-waardig, of gewoon een van de vele hoogleraren waar verder geen noemenswaardige publicaties over bestaan? Het artikel lijkt dan ook uitsluitend bedoeld als een aanklacht, en fungeert dus puur als schandpaal. En dat voor een zaak die vooralsnog intern van aard is en waarvan de details helemaal niet bekend zijn. Per WP:BLP (hier en hier) en WP:NIET (hier en hier) acht ik de balans in dit artikel volkomen zoek. Artikel dan ook verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 mei 2021 09:50 (CEST)

Guy van der ReijdenBewerken

NE – Lijkt vooral aangemaakt om bekendheid te genereren voor zijn activiteiten als ondernemer. Het werk als presentator zou hem encyclopedisch relevant kunnen maken, maar daarover geen woord. Wikiwerner (overleg) 8 mei 2021 15:37 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond. Bovendien ontbreken bronnen die per WP:BLP echt wel nodig zijn. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 21 mei 2021 07:43 (CEST)

Studentenscouting NederlandBewerken

NE, vermoed ik. Iets over scouting met nul bronnen. ErikvanB (overleg) 8 mei 2021 16:16 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: vrijwel opmaakloos artikeltje dat voornamelijk uit een opsomming van 'studentenstammen' bestaat. Relevantie is ook niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 21 mei 2021 07:45 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/AnotrolBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:20 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: structureel vandalisme dat in 2009 plaatsvond en daarna kennelijk niet meer, dat kun je m.i. niet meer als structureel beschouwen. Dossier verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 mei 2021 08:42 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/Braekmans-Hoogijslands vandaalBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:20 (CEST)

  Uitgevoerd Vandalismedossier zonder activiteit voor langer dan 5 jaar. Onwaarschijnlijk dat dit nog relevant is. -- Effeietsanders (overleg) 15 jun 2021 08:20 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/Complottheorie MarkBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:20 (CEST)

  Uitgevoerd Vandalismedossier zonder activiteit voor langer dan 5 jaar. Onwaarschijnlijk dat dit nog relevant is. -- Effeietsanders (overleg) 15 jun 2021 08:21 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/Corné-OV vandaalBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:21 (CEST)

  Uitgevoerd Vandalismedossier zonder activiteit voor langer dan 5 jaar. Onwaarschijnlijk dat dit nog relevant is. -- Effeietsanders (overleg) 15 jun 2021 08:21 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/Danny en Steven de radiovandalenBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:23 (CEST)

  Uitgevoerd Vandalismedossier zonder activiteit voor langer dan 5 jaar. Onwaarschijnlijk dat dit nog relevant is. -- Effeietsanders (overleg) 15 jun 2021 08:22 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/Ekdom&VeenstraBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:23 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Een compleet verouderd dossier, met bovendien CU-data. Gelet op dit laatste heb ik, na de beoordeling, een steward gevraagd om het artikel meteen ook door Oversight te halen. Daniuu 22 mei 2021 16:53 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/Estlandse vandaalBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:23 (CEST)

  Uitgevoerd Vandalismedossier zonder activiteit voor langer dan 5 jaar. Onwaarschijnlijk dat dit nog relevant is. -- Effeietsanders (overleg) 15 jun 2021 08:24 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/FroggyBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:23 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Verwijderd, wegens privacyschending. Daar de pagina ook gegevens verkregen uit een CU bevatte, ook even onder de aandacht van de stewards en hun OS-knopjes gebracht. Daniuu 30 mei 2021 23:26 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/Joeri cyberpesterBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. Privacyschending – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:28 (CEST)

Genuwegd als privacyschending. Daniuu 8 mei 2021 17:40 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/Julius trolBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:29 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: al 12 jaar taal noch teken van vernomen. Dossier verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 mei 2021 08:46 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/Kermansjahi & CoBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:29 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Verwijderd, wegens privacyschending. Daar de pagina ook gegevens verkregen uit een CU bevatte, ook even onder de aandacht van de stewards en hun OS-knopjes gebracht. Daniuu 30 mei 2021 23:26 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/MaassluiscyberpestvandaalBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:30 (CEST)

  Uitgevoerd Schooldossier ouder dan 5 jaar. Die zijn allang van school af. -- Effeietsanders (overleg) 15 jun 2021 08:17 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief/MaxwvbBewerken

Totaal verouderd dossier. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandpaal. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:30 (CEST)

Nuweg, deze staat op wel zeer gespannen voet met de ToU. Natuur12 (overleg) 8 mei 2021 17:35 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/ArchiefBewerken

Collectie hopeloos verouderde dossiers. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandaal. Bij nader inzien beter om de hele zwik in 1 keer te nomineren in plaat van elk dossier apart. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:39 (CEST)

Is archiefpagina en lijkt me goed om te laten staan als referentie zodat mensen kunnen zien als iemand weer begint (en dat kan bij lsv's jaren later zijn) er een profiel is. Hoyanova (overleg) 22 mei 2021 08:51 (CEST)
Hoe kan jij dat weten, je bent hier net een jaar actief?? The Banner Overleg 22 mei 2021 10:49 (CEST)

  Voor verwijderen - Zeer onwaarschijnlijk dat na zoveel jaar nog weer gaat spelen, dus dit soort "naming and shaming" kan rustig weg. Als Hoyanova het zo graag wil behouden, dan kan ze misschien thuis een kopie opslaan. Ik vind het onwenselijk dat dit soort info op wikipedia blijft staan. De Geo (overleg) 22 mei 2021 22:35 (CEST)

Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief 2Bewerken

Collectie verouderde dossiers. Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Archief zou een hulpmiddel moeten zijn, geen schandaal. Bij nader inzien beter om de hele zwik in 1 keer te nomineren in plaat van elk dossier apart. – The Banner Overleg 8 mei 2021 17:40 (CEST)

Is archiefpagina en lijkt me goed om te laten staan als referentie zodat mensen kunnen zien als iemand weer begint (en dat kan bij lsv's jaren later zijn) er een profiel is. Hoyanova (overleg) 22 mei 2021 08:51 (CEST)
Hoe kan jij dat weten, je bent hier net een jaar actief?? The Banner Overleg 22 mei 2021 10:49 (CEST)

  Voor verwijderen - Zeer onwaarschijnlijk dat het na zoveel jaar nog weer gaat spelen, dus dit soort "naming and shaming" kan rustig weg. Als Hoyanova het zo graag wil behouden, dan kan ze misschien thuis een kopie opslaan. Ik vind het onwenselijk dat dit soort info op wikipedia blijft staan. De Geo (overleg) 22 mei 2021 22:36 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Jennefer MellinkBewerken

Een biografie van levende personen heeft bronnen nodig om de feiten te kunnen schragen. Die bronnen ontbreken echter. Artikel lijkt echter ook veel op https://www.jennefermellink.nl/jennefer-mellink/The Banner Overleg 8 mei 2021 20:03 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de tekst is inderdaad een parafrasering van de tekst op de site van Mellink. Daarnaast is haar relevantie niet aangetoond middels secundaire bronnen, het artikel is niet geheel conform de conventies opgemaakt, en een biografie ontbreekt. In deze vorm is er te veel mis mee. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 21 mei 2021 08:00 (CEST)

De Nieuwe Wereld (YouTube-kanaal)Bewerken

Twijfel over de E-waarde van dit YouTube kanaal. 41.1K abonnees voldoende?? Weinig onafhankelijke bronnen die over dit kanaal schrijven. – The Banner Overleg 8 mei 2021 20:08 (CEST)

 • Dan begrijp je niet wie de oprichters zijn en wat dit kanaal momenteel uitzendt, met welke impact in anti-regeringsbeleidkamp en welke gasten er op komen draven. De makers zijn relevant, de gasten zijn veelal hoogleraar of zijn bekende Nederlander en hebben stuk voor stuk een wikipedia. Hoeveel relevantie moet een medium nog meer hebben? jaja, de kranten hebben er nog weinig over geschreven. (goh, hoe zou dat nu komen? Ze zenden voortdurend uitzendingen uit over het gebrek aan kwaliteit van de media, zie de recente met Ewald Engelen bijv.) [6] [7] [8] [9]
 • Dit is geen conspiracy-kanaal. 2A02:A443:5030:1:85E9:3895:35CF:830E 8 mei 2021 22:28 (CEST)
  • Maar het is een bronloos geheel waardoor de encyclopedisch waarde niet geverifieerd kan worden. Iets moet eerst bekend zijn en verdient dan pas een plaats in de encyclopedie. Of de makers en gasten allen encyclopedisch relevant betwijfel ik, gezien de vele rode links (= niet bestaand artikel). The Banner Overleg 9 mei 2021 12:08 (CEST)
   • Wederom onzin. De vele rode linken is geen gebrek aan relevantie, maar gebrek aan kennis binnen Wikipedia over hoogleraren en hun relevantie in de maatschappij. Het zijn stuk voor stuk bekende personen met vele literaire publicaties en een dikke cv. 2A02:A443:5030:1:2D88:2EEB:891F:B553 9 mei 2021 15:07 (CEST)
    • Nou nee, zo werkt het niet. Eerst bekend zijn, dan pas op Wikipedia. Als jij denkt dat Wikipedia kennis mist over die hoogleraren, is het jouw uitdaging om die artikelen te schrijven. Immers, een ontbrekend artikel is geen gebrek van Wikipedia maar een gebrek aan vrijwilligers die de behoefte hebben over zo'n hoogleraar te schrijven omdat ze hem/haar encyclopedisch relevant en interessant vinden. The Banner Overleg 10 mei 2021 19:23 (CEST)
  • ik kijk regelmatig naar dit kanaal omdat er vaak interessante interviews te bekijken zijn (op divers vlak overigens) en dat maakt het kanaal voor mij zelf in ieder geval wel relevant. Of het e waardig is zal moeten blijken na verder uitbreiden /opknappen. Neeroppie (overleg) 10 mei 2021 10:02 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Nathalie DesplanckeBewerken

Weg – heeft meegedaan aan missverkiezingen, maar voor zover ik kan beoordelen zonder relevant resultaat (enkel lokaal?!). Modellenwerk lijkt haar ook niet relevant te maken. GeeJee (overleg) 8 mei 2021 23:14 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Eens met nominator, en derhalve artikel verwijderd. Daniuu 22 mei 2021 03:03 (CEST)


Toegevoegd 12/05; af te handelen vanaf 26/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Terrorisme_in_NederlandBewerken

WIU – Dit is artikel heeft bestaansrecht, maar voldoet nu niet door het gebrek aan bronnen en doordat het niet duidelijk is waarom sommige incidenten wel of niet opgenomen zijn.

Zo probeerde ik de de terroristische aanslag terug te vinden op de Nertsenfokkerij op 6 augustus 2000, maar heb echt geen idee waar ik moet beginnen zonder de bronvermelding. Na een eenvoudige google zoekopdracht kom ik uit op het vrijlaten van nertsen maar dat is op een hele andere datum en mogelijk dus een heel ander incident.

Hierdoor is het mij is het totaal niet duidelijk hoe betrouwbaar deze entry en de rest van de vele genoemde incidenten zijn en of deze wel officieel aangemerkt zijn als terroristische daad.

Wat zeker gezien de lading van het woord terrorisme en de politieke gevoeligheid van sommige van deze onderwerpen ondermaats is.

Otter20 (overleg) 12 mei 2021 20:15 (CEST)

Het kostte me vijf seconden om de bron hiervoor te vinden. Bronnen zijn niet verplicht. De laatste jaren is het wel redelijk erin geramd om ze te gebruiken, maar het is ondoenlijk om van het ene op het andere moment bronnen te gaan eisen voor artikelen die al enige tijd bestaan. In plaats van een verwijdernominatie op het hele artikel te zetten, kun je beweringen of feiten waar twijfel over bestaat ook aankaarten op de overlegpagina van het artikel. GeeJee (overleg) 12 mei 2021 20:30 (CEST)

  Tegen verwijderingsnominatie. Dit is het verkeerde middel. Er kunnen gewoon {{Bron?|Motivatie}}-sjablonen geplaatst worden bij acties en de duiding daarvan als terrorisme als daar twijfel over is. Gollem (overleg) 12 mei 2021 20:58 (CEST)


Een aanvulling, Terrorisme is een erg zware vergrijp met internationaal serieuze consequenties en officieel vastgestelde lijsten. Dit artikel zeker heeft zeker bestaansrecht maar je kan organisaties en daardoor de daarbij horende personen niet beschuldigen van het zijn van terroristen op eigen autoriteit als encyclopedie. Dit is naar mijn mening echt een andere catogorie dan een willekeurig feitje over een bekende locatie of persoon zonder nette bronvermelding, als wij hier een gebeurtenis op zetten dan beschuldigen wij ze van het zijn van een terroristische organisatie. Dat moet je echt goed kunnen onderbouwen met officiële bronnen waarin staat dat de persoon of organisatie veroordeeld is of officieel aangemerkt is als een terroristische organisatie. Hoewel ik persoonlijk van mening ben dat veel van de acties en aanslagen in deze lijst als terroristisch aangemerkt zouden kunnen worden staan vrijwel geen van de organisaties waarover het stuk gaat op de Europese terreur lijst: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:043:FULL&from=nl

En maakt ook de AIVD een onderscheid tussen Activisme, Extremisme en Terrorisme https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme dit onderscheid komt totaal niet terug in deze pagina en ik heb sterk mijn twijfel of het merendeel van deze aanslagen officieel door de Nederlandse overheid bestempeld zijn als terroristische aanslagen.

Otter20 (overleg) 13 mei 2021 03:20 (CEST)

De huidige criteria voor de opname van acties in de lijst staan duidelijk bovenaan de lijst vermeld. Als je deze criteria te vaag of te ruim vindt, dan kun je een verbetering voorstellen op de overlegpagina. Ook hiervoor is verwijderingsnominatie niet de juiste procedure. Gollem (overleg) 13 mei 2021 10:03 (CEST)

Nee dat maakt het het bovenste stuk van het artikel helemaal niet duidelijk. Het artikel begint met de volgende openingsalinea's zonder enige bron vermeldingen voor de getallen die genoemd worden: "Terrorisme in Nederland heeft tussen 1950 en 2009 tot ongeveer 70 aanslagen met 30 doden geleid, zowel onder gegijzelde burgers (treinkapingen) als onder politie- en douanemensen (4) en hooggeplaatste functionarissen (de Britse ambassadeur, 1979). Bovendien kwamen er in Nederland ongeveer 8 daders om het leven. Er werden ongeveer 400 mensen gegijzeld (in twee treinen, een basisschool, een provinciehuis en ettelijke ambassades), de kapingen van Nederlandse vliegtuigen niet meegerekend. De meeste dodelijke acties vonden plaats in de jaren 1970." Ja het woord Terrorisme linkt naar de pagina van Terrorisme, maar dat is te niet zeggend. Daar staat niet in wanneer en waarom dingen op de pagina Terrorisme in Nederland opgenomen zijn. Daar staat alleen dat er meerdere definities zijn. Later staat er een stuk met geschiedenis (zonder bronvermeldingen bij de claims) en een stuk met wat fragmenten van wetteksten, ook op basis van deze twee stukken is het voor de lezer niet duidelijk genoeg waarom stukken opgenomen zijn. Dit is ook terug te zien in de overleg pagina. Het is niet aan ons als encyclopedie om te bepalen of iets wel of niet terroristisch was en het als dusdanig op te nemen. Terrorisme is een extreem zwaarwegend juridisch begrip waar we echt anders mee om moeten gaan dan leuke wetenswaardigheden van een dorpje. De tekst die we hier hebben staan kan grote impact hebben op het leven van mensen, zo'n gevoelig onderwerp moet echt zorgvuldiger onderbouwd zijn dan een standaard artikel en dit is nu niet het geval. Wat wij schrijven wordt overgenomen door anderen en gaat vaak een eigen leven leiden buiten de encyclopedie, het lijkt me dan ook zaak om deze pagina zo snel als mogelijk strak op orde te hebben. Mijn voorstel is om alleen nog aanslagen en organisaties te nomen die door de staat bevestigd zijn als terroristisch deze te voorzien van bronnen en de rest te verwijderen en mocht dit niet op tijd lukken het hele artikel te verwijderen. Otter20 (overleg) 15 mei 2021 14:57 (CEST)

De criteria staan inderdaad niet bovenaan het artikel, maar bovenaan de lijst van het kopje "Overzicht van terroristische acties in Nederland":
"Hieronder volgt een opsomming van acties in Nederland die voldoen aan een van de definities van terrorisme of door gezaghebbende bronnen als terroristisch aangeduid worden."
Ik begrijp dat je dat een wat ruim criterium vindt of dat het te veel ruimte voor interpretatie geeft? In dat geval kan je op de discussiepagina van het artikel consensus zoeken voor betere criteria. Deze pagina voor verwijderingsnominaties is daar niet de plaats voor. Hier bespreken we slechts of tekortkomingen zo enstig zijn dat verwijdering de beste oplossing is. Ik vind van niet. Aangezien je zelf ook aangeeft dat het artikel bestaansrecht heeft, nodig ik je nogmaals uit je argumenten en concreet voorstel voor een strikter criterium naar de discussiepagina van het artikel te kopiëren. Gollem (overleg) 15 mei 2021 15:37 (CEST) Al in 2017 is op de overlegpagina van dit artikel een opmerking geplaatst dat het te kort door de bocht is. Daar is vervolgens jaren lang vrijwel niets meer gedaan. In de huidige vorm is het een slecht onderbouwd schadelijk en niet neutraal artikel, maar ik voel me niet geroepen om in mijn eentje zo'n groot en beladen artikel recht te trekken. Mijn concrete voorstel staat. Verwijder alles uit dit artikel wat niet onderbouwd is wat dus vrijwel het hele artikel is. Mocht je het artikel echt willen behouden gebruik dan de tijd om de dingen die je wilt behouden te onderbouwen met bronnen. Otter20 (overleg) 18 mei 2021 10:03 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Zoals hierboven staat is bronvermelding niet verplicht. (zie ook recente stemming. Het is evenmin zo dat dit artikel totaal onbebrond is; de klacht betreft denk ik dat niet iedere entry in de lijst van aanslagen een linkje naar een Delpher artikel heeft, dat los je niet met verwijderen van het hele artikel op. Ik ben het ook eens met Gollem dat de inhoud van de lijst helder gedefinieerd is in het artikel, en de definitie voor de lijst staat ook op de plaats waar deze te verwachten is (bovenaan de lijst). Kan het lemma beter? Ja. Is het zo slecht dat het weg moet? Nee, en ik denk ook dat geen snoei nodig is. Bebronning blijft overigens wel welkom. Behouden. Milliped (overleg) 15 jun 2021 18:08 (CEST)

Code (coderingstheorie)Bewerken

WIU – Betreft een verlengde nominatie van hier. Het artikel lijkt wel degelijk bestaansrecht te hebben, maar de discussie over de inhoud loopt nog. Daarom deze verlenging. Thieu1972 (overleg) 12 mei 2021 08:07 (CEST)

Het Engelse artikel dat gekoppeld zit aan Coderingstheorie verwijst naar en:Code, dat gekoppeld is aan ons artikel Code (representatie van gegevens). Met deze laatste vertoont het genomineerde artikel op zijn minst enige overlap. Eventueel kan de titel een doorverwijzing worden naar laatstgenoemde. Wikiwerner (overleg) 15 mei 2021 17:31 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Overleg gebruiker:Operadagen RotterdamBewerken

Dit is een gebruikers-overlegpagina waar al sinds 2013 eigenlijk reclame op staat i.p.v. discussie. Als de Operadagen Rotterdam relevant zijn, zou dat een artikel kunnen worden, hoewel dat neutraler in bewoordingen zal moeten zijn. Voor de gebruiker waren dit overigens de enige bijdragen. - FakirNLoverleg 12 mei 2021 12:26 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: dit is geen juist gebruik van een overlegpagina. Dit promo-artikel hoort hier niet. Pagina verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 08:37 (CEST)

TV CaravelasBewerken

behalve een slechte opmaak is het ook een slechte vertaling (Op 10 augustus 2009 de vergunning dat de omroeporganisatie haar programmering normaal mocht uitzenden, na het proces dat de continuïteit van de omroep zou beslissen.) - de paragraaf over de Braziliaanse wetgeving lijkt mij totaal overbodig - vis ←     → overleg 12 mei 2021 13:11 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: veel te rommelige vertaling. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 08:48 (CEST)

BruursBewerken

NE - Dat je jezelf in de picture hebt weten te spelen, maakt nog niet dat de band waar jij lid van bent na het uitbrengen van één single meteen van encyclopedische waarde is. Op 6 april j.l. is bijna dezelfde tekst nog als reclame verwijderd. Nu is de plaat er wel en probeert men het opnieuw. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2021 13:41 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: ze kregen wat media-aandacht, maar elke bron is een soortgelijk vraaggesprekje waarin de heren zichzelf mogen presenteren. Een recensie zie ik bijvoorbeeld niet tussen de bronnen staan. Met het huidige soort bronnen toon je niet bepaald de relevantie aan. Het lijkt me meer dan voldoende als dit projectje wordt vermeld in de artikelen van beide heren; voor een eigen artikel over deze jonge formatie is het nog veel te vroeg. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 09:04 (CEST)

OnderdeurBewerken

WIU – Mogelijk dat er over het onderwerp meer te vertellen is, maar de tekst en inhoud voldoen op dit moment nog niet aan de richtlijnen en standaarden. – Bas dehaan (overleg) 12 mei 2021 14:50 (CEST)

"Op dit moment" sloeg mogelijk op de uitgangsversie van dit artikel, waarin ik flink heb moeten schrappen om het aan de Wikipedia-conventies te laten voldoen. De enige overgebleven zin is wel encyclopedisch te noemen, maar het is zo wel een mager artikel. Apdency (overleg) 12 mei 2021 14:55 (CEST)
Ik denkt niet dat het van toegevoegde waarde is ten opzichte van het artikel boerendeur. Ik vind het wel erg overdreven om twee onderdelen van een boerendeur apart te gaan behandelen namelijk. Op deze manier ga je nuttige informatie opsplitsen in een overzichtsartikel en twee aparte artikelen over de onderdelen. We hebben het hier niet over een enorm onderwerp waarbij opsplitsing noodzakelijk is om het artikel overzichtelijk te houden. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2021 15:27 (CEST)
Ik zou hier inderdaad een redirect van maken naar Boerendeur. De eerder aanwezige zin nu denk ik dat deze naam afgeleid is van het feit dat zo'n kleine peuter niet of nauwelijks boven de onderste helft van een tweedelige deur uitkomt is in ieder geval in strijd met WP:GOO. Encycloon (overleg) 12 mei 2021 15:48 (CEST)
Ik heb o.b.v. bronnen een vrijwel geheel nieuwe tekst geschreven. Het blijkt best lastig om goede bronnen te vinden, maar goed, het resultaat lijkt me nu toch al beter dan wat er eerst stond. Thieu1972 (overleg) 14 mei 2021 12:30 (CEST)
Dank voor de moeite, echter de enige specifieke informatie met betrekking tot "onderdeur" an sich is de vrijwel letterlijk overgenomen tekst uit de bron "Groot woordenboek der Nederlandse taal". Echter, die onderdeur als verkleinwoord weer te geven is niet correct. De deur die toegang geeft tot een 'onderhuis' (zie bron, maar okay, jij noemt het souterrain) is een deur van volwaardige grootte. Het onderhuis is niet een kleine ruimte. Volwassenen kunnen er rondlopen zonder hun hoofd te stoten. Ook hoef je je niet te bukken om door de 'onderdeur' naar binnen of buiten te lopen. De toegang naar de verdieping erboven is immers verhoogd vanaf de stoep. I.a.w. het is een overbodig artikel, doorverwijzing naar boerendeur is met zonodig wat uitleg aldaar is zinniger. Zelfs het plaatje dat er nu staat hoort bij het artikel boerendeur. Zie ook [10]. VanBuren (overleg) 18 mei 2021 14:10 (CEST)
Iets anders dan dat woordenboek vond ik helaas ook niet. Ik weet overigens niet of de onderdeur van het souterrain (ja, de bron noemt het onderhuis, maar een synoniem daarvoor is souterrain, en dat was mij bekender als woord) echt een normale afmeting heeft. Ik kan me vaak van die lage deurtjes herinneren (zie bv hier). Uiteindelijk gaan de bewoners zelf via de binnenzijde naar binnen, middels een binnendeur. Waar 'onderdeurtje' precies vandaan komt, heb ik ook niet kunnen achterhalen: heeft het iets te maken met de onderdeur (zijnde de onderste helft van de boerendeur of de al dan niet krappe toegang tot het onderhuis) of met de grenadier? Indien het laatste, dan hoort de info niet in dit artikel thuis. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2021 15:09 (CEST)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ik vraag toch je aandacht voor dit: [11]. Er staat:
Benedendeur; eene deur aan de straat, die in vele ouderwetsche Hollandsche heerenhuizen toegang geeft tot het onderhuis, waarin het kantoor, de keuken enz. zich bevinden; terwijl de bovendeur, uitkomende op een bordes of hooge stoep, den toegang geeft tot de bovengang op de eerste verdieping, en de daaraan zich bevindende vertrekken, als zijkamers, zaal enz.
Het 'onderhuis is dus toch echt niet te verwaarlozen en van belang. Zie een voorbeeld [12] maar zo zijn er veel meer. VanBuren (overleg) 18 mei 2021 18:40 (CEST)
Hoe dan ook: er is erg weinig over het fenomeen te vertellen. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2021 20:18 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Jane PorterBewerken

WIU – Taal is zowel op niveau van het Nederlands als voor een encyclopedie onvoldoende. Over Porter valt veel meer te vertellen dan dit. Dit artikel laat nu meer vragen open dan dat het beantwoord. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2021 15:59 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: een ondermaats artikeltje dat inderdaad meer vragen oproept dan het beantwoordt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 10:54 (CEST)

Venom 3Bewerken

WIU – Artikel behandeld een Marvel-karakter, terwijl het over een film hoort te gaan. De film is nog in ontwikkeling, waardoor daar geen onafhankelijke bronnen voor zijn en waardoor er hier geen enkele zekerheid is over waar de film over zal gaan en wanneer deze uitgebracht zal kunnen worden. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2021 16:06 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: uitermate slecht geschreven artikeltje over een film die er nog niet is. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 10:52 (CEST)

Lies PillerBewerken

NE - Het artikel beschrijft haar als de echtgenote van Joop Piller, en beschrijft dat zij van onschatbare waarde was (met bronvraag). Haar relevantie blijkt hier niet uit, en ik kan ook geen onafhankelijke bronnen over haar vinden. Mikalagrand (overleg) 12 mei 2021 17:22 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: zonder bronnen valt er niets in dit artikel te verifiëren. Waar alle informatie en beweringen vandaan komen, blijft dus volkomen onduidelijk, net als de relevantie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 10:49 (CEST)

RTW FMBewerken

NE - De relevantie van deze lokale omroep blijkt niet uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie te staven, maar de te vinden bronnen zijn vrij nietszeggend (Telstar Online, Delftse Post). Gezien de niet-neutrale tekst en de toekomstmuziek vermoed ik dat het gaat om zelfpromotie. Mikalagrand (overleg) 12 mei 2021 17:33 (CEST)

Ik heb de tekst wat neutraler gemaakt, om zo de mate van zelfpromotie te verminderen. Verder is er het een en ander aangepast (zoals wat afbeeldingen toegevoegd en een aantal spellingsfouten verbeterd) om het artikel wat beter en professioneler te laten ogen. Joshua van Meuwen (overleg) 16 mei 2021 16:04 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: dit artikel leest als een bedrijfspresentatie of een samenvatting van de eigen website. Het is zeker geen encyclopedisch artikel. Relevantie toon je bovendien niet aan met je eigen website, maar met bij voorkeur secundaire bronnen die óver de zender hebben gepubliceerd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 10:46 (CEST)

Lisaboa HoubrechtsBewerken

NE Zinnen als: Lisaboa Houbrechts verbindt theater met beeldende kunst, literatuur, historisch onderzoek en muziek. Muziek is al sinds het prille begin belangrijk in haar theaterwerk missen node onafhankelijke bronnen. Door dit gebrek aan bronnen komt de E-waarde niet uit de verf. Er wordt nogal aan namesdropping gedaan (werkte samen met...). Dat de scenografie bij haar steeds meer centraal staat is nauwelijks encyclopedisch relevant te noemen. Zaken die eventueel encyclopedisch relevant zouden zijn worden niet door onafhankelijke bronnen onderbouwd. Fred (overleg) 12 mei 2021 20:53 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos artikel. Verificatie, relevantie, WP:BLP, zonder bronnen wordt het niks. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 10:41 (CEST)


Toegevoegd 13/05; af te handelen vanaf 27/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Gijs KramersBewerken

NE, Relevantie onduidelijk, geen onafhankelijk bronnen, opmaak niet op orde Joris (overleg) 13 mei 2021 00:43 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: problemen zijn niet opgelost. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 07:03 (CEST)

Aeshna flavifronsBewerken

Was door Wikiklaas genomineerd voor directe verwijdering. Verwijderreden in sjabloon. Omgezet naar normale verwijdernominatie. Mvg, Taketa (overleg) 13 mei 2021 11:06 (CEST)

Zoals in het sjabloon uitgelegd: de naam is een nomen dubium, wat betekent dat deze naam niet aan een echte soort te koppelen is. Dan is een artikel erover dus zinloos want wij schrijven niet over namen maar over soorten en andere taxa. Het artikel was aangemaakt omdat de naam tien jaar geleden in deze bron stond. In de recentste versie ervan is de naam helemaal verdwenen. De naam was in 1796 gepubliceerd in een veilingcatalogus, en het exemplaar aan de hand waarvan de uiterst summiere beschrijving werd gegeven (volstrekt onvoldoende om aan te kunnen wijzen om welke soort het gaat: gestreept boststuk, geelwit voorhoofd en bovenlip, lijkt op Aeshna minuta Fabricius, synoniem van Palpopleura sexmaculata, niet eens in dezelfde familie) is verkocht, en kan dus nooit meer gebruikt worden om vast te stellen welke kenmerken de bedoelde soort heeft. Het artikel had al heel weinig om het lijf, en het enige wat erin staat, blijkt nu onzin te zijn.
Het is opvallend hoe makkelijk er door elke willekeurige leek nieuwe artikelen kunnen worden aangemaakt, en hoe moeilijk het is om ze weer verwijderd te krijgen als iemand met enige deskundigheid aankaart dat er echt geen zinnige informatie in staat, en dat het beter meteen verwijderd kan worden. Lymantria, de aanmaker, is overigens geen leek, maar hij maakte het artikel aan op basis van een lijst, en niet op basis van kennis over de specifieke naam. Dat is een handeling die elke leek kan verrichten. En dit is bij lange na niet het laatste dierenartikel dat over helemaal niets blijkt te gaan, en beter meteen kan worden weggekiept. Als dat iedere keer zo uitgebreid moet worden toegelicht en verdedigd, maakt dat het onderhouden van de dierenartikelen wel een heel tijdrovende klus. WIKIKLAAS overleg 13 mei 2021 11:52 (CEST)
Het lijkt me aannemelijk dat Wikiklaas hier gelijk heeft. Het illustreert wel hoe klein het verschil is tussen een lemma waar "echt geen zinnige informatie in staat" en het doorsnee dierenlemma alhier (dat in het algemeen maar een half feit bevat).
        Waar ik het overigens niet mee eens ben is "want wij schrijven niet over namen maar over soorten en andere taxa"; de bedoeling lijkt mij dat we hier over onderwerpen schrijven waarover in betrouwbare bronnen afdoende informatie te vinden is, die dan ook in het lemma terecht komt. In voorkomende gevallen kan dat best een naam zijn. En of "soorten en andere taxa" waar geen informatie over is hier wel thuishoren ... - Brya (overleg) 13 mei 2021 12:39 (CEST)
Voor de duidelijkheid: de naam is uit een lijst gelezen, en alles wat erover in dit artikel wordt gezegd is erop gebaseerd dat dit een soort in het geslacht Aeshna is. Lichtenstein stelt dat de soort lijkt op Aeshna minuta van Fabricius. Die naam wordt inmiddels beschouwd als een synoniem van Palpopleura sexmaculata, uit de familie Libellulidae. We hebben dus geen idee of de soort die Lichtenstein een Aeshna noemde, wel echt een Aeshna was, en daarmee komt alles wat er aan die geslachtsnaam gekoppeld is, te vervallen. We kunnen er hooguit van uitgaan dat Lichtenstein een echte libel voorhanden had. WIKIKLAAS overleg 13 mei 2021 13:44 (CEST)
Lijkt me prima om over veertien dagen te verwijderen, maar lijkt me ook prima om daar twee weken over te discussieren. Buiten de gebruikersgemeenschap snel wegschieten om discussie uit de weg te gaan lijkt me zeker geen goede methode. In die veertien dagen tijd loopt Wikipedia als project geen gevaar met dit lemma. Edoderoo (overleg) 13 mei 2021 14:37 (CEST)
En wat wilde jij hier zoal over bediscussieerd hebben? Doe eens een duit in het zakje, en beargumenteer waarom dit artikel beter niet gewist kan worden. WIKIKLAAS overleg 13 mei 2021 15:08 (CEST)
Ik ben (waarschijnlijk) voor verwijderen, maar niet voor het passeren van de gebruikersgemeenschap. Dit soort naamgevingskwesties geven regelmatig aanleiding voor discussie, en die discussie is op zijn minst nodig om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Waarom dit artikel beter niet gewist kan worden vind ik een beetje vreemde vraag. Heb je wel gelezen wat ik eerder heb geschreven? Edoderoo (overleg) 13 mei 2021 21:33 (CEST)
De gebruikersgemeenschap wordt voortdurend gepasseerd. Ik heb onlangs oningelogd diverse artikelen aangemaakt, ook enkele beginnetjes over taxa. Die zijn echt niet allemaal geaccepteerd omdat ze beoordeeld werden door mensen die wat van taxonomie weten. Als het aardig lijkt, en de wikisyntax klopt, is het al goed. Geen haan die ernaar kraait of het inhoudelijk ook correct is. Ik constateer nu als een van de niet heel velen met taxonomische kennis, van zo'n ooit aangemaakt beginnetje dat het helemaal niet goed is. Het is supereenvoudig om onzin, in dit geval zelfs ook nog op basis van een gezaghebbende bron, de encyclopedie in te krijgen, en vermoeiend lastig om pertinente nonsens er weer uit te krijgen. Dat zou precies andersom moeten zijn. Dat een beginnetje wordt aangemaakt op basis van één bron, waarna die bron zelf dat item verwijdert, zou aanleiding moeten zijn om zonder enige verdere discussie het item ook hier onmiddellijk te verwijderen. Jij wilt discussie, maar je hebt geen idee waarover je wilt discussiëren. 'Aeshna flavifrons' is iets ongedefinieerds. Dat is alles wat erover te zeggen valt. WIKIKLAAS overleg 13 mei 2021 21:58 (CEST)
Lekker dan, eerst vandalisme plegen, en dat aandragen om alle regeltjes die we hebben overboord te gooien. Op mijn medewerking hoeft WIKIKLAAS niet meer te rekenen. De hoofdletters zijn niet om te schreeuwen, maar als quote bedoeld. Edoderoo (overleg) 14 mei 2021 16:32 (CEST)
Je leest dingen die er niet staan. Ik zeg niet dat ik zelf onzin heb toegevoegd (in elk geval niet bewust). Ik zeg dat ik uit eigen ervaring weet dat het supereenvoudig is om artikeltjes aan te maken zonder dat er gedegen kwaliteitscontrole plaatsheeft. En als die kwaliteitscontrole uiteindelijk wél plaatsheeft, en er wordt ontdekt dat er onzin staat, dan gaat Edoderoo er eerst wijdbeens voorstaan om te voorkomen dat het verwijderd wordt. Voor een encyclopedie die betrouwbare en verifieerbare kennis beschikbaar wil maken, en die liever geen tekst biedt dan tekst die niet te controleren is, is dat de wereld op z'n kop. En stel nou dat op een goed moment iemand publiceert dat-ie heeft ontdekt welke soort Lichtenstein met zekerheid heeft bedoeld, met z'n 'Aeshna flavifrons', dan is dat vanaf dat moment verifieerbare kennis, en is een artikeltje ook zo weer teruggehaald of opnieuw aangemaakt. Paulson & Schorr, de specialisten die de World Odonata List bijhouden, kennen in elk geval niet zo'n publicatie, want zij hebben de naam afgevoerd. Ik begrijp er niets van waar die enorme weerstand van jou tegen het verwijderen van slechte lemma's vandaankomt. Volgens mij is het voor iedereen behalve jou duidelijk dat dit niet iets is wat opgeknapt kan worden, en dus liefst zo snel mogelijk moet verdwijnen. In plaats van je erover te verheugen dat er überhaupt kwaliteitscontrole wordt gedaan, kondig je aan daar niet meer aan mee te willen werken. Ik vind dat behoorlijk zot. WIKIKLAAS overleg 14 mei 2021 18:58 (CEST)
Nieuwe artikelen worden inderdaad weleens oppervlakkig gecontroleerd. Onlangs plaatste ik dit artikel, dat na 1 minuut werd gemarkeerd. Alleen het lezen kost al tegen de tien minuten. BonteKraai (overleg) 15 mei 2021 20:17 (CEST)
Bij een rondgang langs andere Wikipedia's kom ik het overigens nog zotter tegen. De Zweedse Wikipedia vermeldt 'Aeshna flavifrons' als een geaccepteerde naam, maar vermeldt achter de publicatie van Lichtenstein doodleuk dat het om een 'Suppressed Work' gaat, terug te lezen in Opion 1820 (1995) van de ICZN, Bulletin of Zoological Nomenclature 52: 283–285. De 'naam' 'Aeshna flavifrons' is dus al in 1995 voorgoed afgevoerd. WIKIKLAAS overleg 14 mei 2021 19:33 (CEST)
  Voor verwijderen. Soort zonder type, zonder beschrijving en zonder aangegeven verwantschap. WeiaR (overleg) 13 mei 2021 15:20 (CEST)
  Voor verwijderen, per Wikiklaas, geen encyclopedische waarde. Lymantria overleg 13 mei 2021 16:17 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: per gegeven argumenten verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 07:30 (CEST)

Snellius (Leiden)Bewerken

NE - De relevantie van dit universiteitsgebouw blijkt niet uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie aan te tonen, maar deze zijn niet te vinden. Mikalagrand (overleg) 13 mei 2021 12:24 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 07:30 (CEST)

Nicolas ChauvinBewerken

WIU - onaf, bronloos, vertaling zonder bronvermelding van de eerste twee zinnen van de inleiding van het engelstalige wikipedia-artikel. Hoyanova (overleg) 13 mei 2021 12:45 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: leuk onderwerp, maar in deze vorm ongeschikt om te behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 07:30 (CEST)

Brussels Beer ProjectBewerken

RECLAME - geen neutraal beschrijvend artikel, in deze vorm aanprijzende reclame. Zijn er bierkenners die de relevantie kunnen beoordelen? Hoyanova (overleg) 13 mei 2021 17:17 (CEST)

  Tegen verwijderen Het artikel werd gewikificeerd en storende elementen werden weggenomen. Neutrale taal, referenties gecorrigeerd en bijgewerkt, taal vereenvoudigd, tabel en infobox toegevoegd. Geertivp (overleg) 20 mei 2021 08:44 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: met de relevantie zit het wel goed. Tekstueel neigt het soms nog wel te veel naar promo, met woorden als 'community', en het diverse keren noemen van alle te openen bars komt ook niet heel erg neutraal over - bovendien is het glazen bol. En 'persoonlijke communicatie' lijkt me geen geschikte bron, want deze is primair en niet controleerbaar. Ik heb dus nog het e.e.a. gesnoeid in dit artikel. Denk dat het voor nu voldoende op orde is om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 07:30 (CEST)

VerwerhoekBewerken

WEG - Dit artikel is vrij onduidelijk en lijkt gebaseerd te zijn op eigen kennis. Ik kon wel iets vinden over een massagraaf in Maastricht, maar dit lijkt ongerelateerd. Mikalagrand (overleg) 13 mei 2021 20:58 (CEST)

De Tijd van 17-8-1934 heeft wel een stukje dat de Duitsche Kolonie te Maastricht vond dat de Ververstraat naar Hitler was vernoemd, en Gubbel naar Goebbels. Ondertekend met Heil Hitler. De krant concludeert dat het wel een olijkerd zal zijn geweest die dit aan de gemeente Maastricht stuurde. Meerdere kranten berichtten erover. Maar verder geeft Delpher niets met zowel 'Ververhoek' als 'Verwerhoek'. WeiaR (overleg) 13 mei 2021 21:58 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel maakt niet eens duidelijk waar het eigenlijk over gaat. En waar de kennis vandaan komt, is evenmin duidelijk (maar het zal wel GOO zijn). Het nut van die hele fotogalerij ontgaat me ook. Kortom: artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 07:30 (CEST)

Zonnepark TT AssenBewerken

NE - De relevantie van dit zonnepark blijkt niet uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie te staven, maar deze vermelden het park slechts zijdelings. Verder is de bron in het artikel primair. Mikalagrand (overleg) 13 mei 2021 21:05 (CEST)

We hebben al heel lang artikelen over windparken, daar passen deze zonneparken prima bij. Mogelijk zijn de bronnen primair, maar dat lijkt me voor de verifieerbaarheid sowieso geen probleem. Edoderoo (overleg) 14 mei 2021 16:29 (CEST)
Er zijn ook best wel secundaire bronnen: even een zoekopdrachtje en ik duikelde er zo een paar op. Thieu1972 (overleg) 14 mei 2021 18:52 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Artikel behouden, er is voldoende over geschreven door onafhankelijke bronnen (waarvan er ook een paar zijn toegevoegd, ik heb er zelf ook nog meer gezien), het artikel is ook op andere punten nog verbeterd. Dqfn13 (overleg) 27 mei 2021 09:48 (CEST)

Zonnepark DonkerbroekBewerken

NE - De relevantie van dit zonnepark blijkt niet uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie te staven, maar deze zijn niet te vinden. Verder is de bron in het artikel primair. Mikalagrand (overleg) 13 mei 2021 21:27 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 07:33 (CEST)

Free European Song ContestBewerken

NE – Eenmalig gehouden wedstrijd waar onvoldoende onafhankelijk bronnen over hebben geschreven. Een jaarlijkse wedstrijd is het niet te noemen als het eenmalig is gehouden en een tweede nog maar de vraag is. Dqfn13 (overleg) 13 mei 2021 22:00 (CEST)

Deze wedstrijd is in 2021 opnieuw gehouden, volgens bericht op Nu.nl. Danny Vera behaalde de tweede plaats.

https://www.nu.nl/entertainment/6133593/nederland-opnieuw-tweede-op-alternatief-songfestival.html

Ik kom toch wel enkele bronnen tegen. Die relevantie zou er dus zomaar wél kunnen zijn. Thieu1972 (overleg) 16 mei 2021 09:33 (CEST)
Het is zo relevant, dat ik er hier voor het eerst over lees... Ik kijk erg veel tv en zit ook erg veel op internet, nog nooit heb ik over dit festival gehoord, behalve op Wikipedia. Dqfn13 (overleg) 16 mei 2021 16:36 (CEST)

Op het eerste punt van de indiener: deze wedstrijd is dit jaar al voor de tweede achtereenvolgende keer gehouden.

Op het tweede punt van de indiener: verschillende onafhankelijke nieuwsorganisaties hebben over dit bericht geschreven, in Nederland kan ik bijvoorbeeld het AD toevoegen aan de lijst. https://www.ad.nl/zeeland/danny-vera-tweede-bij-alternatief-songfestival-in-duitsland~a80ac8571 WikipediaNummer1 (overleg) 18 mei 2021 22:21 (CEST)


Toegevoegd 17/05; af te handelen vanaf 31/05Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

LesionBewerken

WIU – Momenteel slechts anderhalve zin, waaruit de relevantie van dit game-personage ook niet duidelijk wordt. – Encycloon (overleg) 17 mei 2021 14:21 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: inmiddels is het artikel aardig uitgebreid, maar de relevantie is nog steeds niet aangetoond. Bronnen zijn niet gegeven, en de tekst lijkt dan ook vooral op het navertellen van wat je zelf in de game hebt gezien. Voor een fanwiki is dat wellicht prima, maar een encyclopedie verwacht toch wel wat meer, zoals context, recensies, karakterontwikkeling e.d. en dan bij voorkeur gebaseerd op (secundaire) bronnen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 06:57 (CEST)

Capitão (Siege Operator)Bewerken

WIU - Idem. hiro the club is open 17 mei 2021 14:39 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: naast de niet-aangetoonde relevantie, speelt hier ook mee dat de tekst uitermate summier is en dat de lezer daar echt niets aan heeft. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 07:00 (CEST)

Richtpunt Campus ZottegemBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze campus schrijven. Onderdeel van een groter geheel. – The Banner Overleg 17 mei 2021 16:12 (CEST)

Bronnen toegevoegd FrDr (overleg) 17 mei 2021 18:15 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is voldoende aangetoond. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 07:14 (CEST)

Onze-Lieve-Vrouwcollege (Zottegem)Bewerken

NE - Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze school schrijven. Onderdeel van een groter geheel. – The Banner Overleg 17 mei 2021 16:14 (CEST)

Bronnen toegevoegd FrDr (overleg) 17 mei 2021 18:14 (CEST) Mijns inziens niet erg verschillend van bestaande artikels als https://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_van_Horne_SG

  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is voldoende aangetoond. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 07:27 (CEST)

Koninklijk Atheneum ZottegemBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze campus schrijven. Onderdeel van een groter geheel. – The Banner Overleg 17 mei 2021 16:16 (CEST)

Bronnen toegevoegd FrDr (overleg) 17 mei 2021 18:12 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is voldoende aangetoond. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 07:33 (CEST)

AZ Sint-Elisabeth ZottegemBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over dit kleine ziekenhuis schrijven. Reclame en glazen bol-werk. – The Banner Overleg 17 mei 2021 16:23 (CEST)

een ziekenhuis glazen bolwerk, daar moet ik om lachen haha Tomaatje12 (overleg) 17 mei 2021 17:22 (CEST)
De versie die ik nomineerde had een sectie over wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. The Banner Overleg 17 mei 2021 19:51 (CEST)
Bronnen toegevoegd FrDr (overleg) 17 mei 2021 18:20 (CEST)
Lijkt me bovendien gelijkaardig aan bestaande artikels zoals https://nl.wikipedia.org/wiki/HMC_Antoniushove FrDr (overleg) 17 mei 2021 18:31 (CEST)
Elk artikel wordt op de eigen merites beoordeeld waardoor vergelijken geen zin heeft. Noch ben ik, als vrijwilliger, verplicht soortgelijke artikelen te beoordelen. The Banner Overleg 17 mei 2021 19:45 (CEST)
Tegen verwijderen. Bebrond en lijkt me E-waardig wegens regionaal en niet enkel lokaal belang. Johanraymond (overleg) 17 mei 2021 22:57 (CEST)
Absoluut E-waardig. Ernie (overleg) 17 mei 2021 23:08 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: er zijn voldoende bronnen aanwezig die de relevantie van dit ziekenhuis aantonen. Reclame en glazen-bol zie ik niet. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 07:38 (CEST)

LinflowersBewerken

COI Conflict of interest, artikel is geschreven door de zaakvoerder. De manier waarop het artikel geschreven is komt over als zelfpromotie. ..LesRoutine..(overleg) 17 mei 2021 16:38 (CEST) P.S. Ik zie ook net op de overlegpagina van de gebruiker dat er in 2019 al een opmerking werd gemaakt over de tekst die op de pagina staat omdat deze van elders zou zijn overgenomen.

Ik lees termen en zinsnedes als "een rijk verleden", "dit wijd vertakte adellijke geslacht", "onstuimige groei", "rijke familiehistorie", "ongekende groei", "allerlei vernieuwingen". Wat is een rijk verleden, en waarom is dat belangrijk voor het bedrijf? Wat betekent "onstuimige groei", ten opzichte van wat? Wat zijn die "allerlei vernieuwingen" en waarom maken die het bedrijf interessant voor een encyclopedie? Mag wat mij betreft zelfs direct weg op grond van louter overduidelijke reclame. hiro the club is open 17 mei 2021 19:49 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het leest te veel als een infopagina op de bedrijfswebsite. Als de vermelde inhoud correct is, dan is het op zich wel een interessant bedrijf voor een artikel, maar dan niet in deze vorm. Het is nu veel te promotioneel van toon en het is ook nog eens volkomen bronloos (d.w.z. er zijn geen secundaire bronnen). Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 07:43 (CEST)

SchijtluisBewerken

NE: een boek, het vertelt eigenlijk alleen de naam van de schrijfster, en heel summier wat de doelgroep is. Dit lijkt mij op deze wijze te weinig voor een serieus encyclopedisch artikel, dat beter op WikiData past. Edoderoo (overleg) 17 mei 2021 18:48 (CEST)

Beste Edo, veel van jouw artikelen bevatten niet veel meer informatie dan een naam, het land van herkomst en nog een of ander feitje. Ook die artikelen kan ik nauwelijks serieus encyclopedisch noemen, zeker wanneer de "artikelen" scriptmatig (niet botmatig) aangemaakt lijken wat tot fouten leidt. ("Teddi Siddall (...) is een acteur" terwijl ze al drie jaar dood is, "Alison Powers (...) is een wielrenner uit Verenigde Staten van Amerika" waar het lidwoord voor het land ontbreekt omdat het script daar geen rekening mee hield.) Waarom zou het artikel "schijtluis" niet genoeg body hebben maar jouw artikelen wel? Ik ben het eens met de NE-reden maar meer vanwege het feit dat ik geen onafhankelijke bronnen kan vinden die het boek beschrijven. hiro the club is open 17 mei 2021 19:18 (CEST)
Is dit een PA of een ad Edominem? Edoderoo (overleg) 17 mei 2021 19:19 (CEST)
Je kunt het alleen als een PA lezen als jouw nominatiereden als PA bedoeld was. Ik lever kritiek op je werk, niet op jou. Ik zet vraagtekens bij de nominatiereden omdat ik weinig verschil zie tussen het genomineerde artikel en veel van jouw eigen artikelen, ik zet geen vraagtekens bij jou persoonlijk. hiro the club is open 17 mei 2021 19:22 (CEST)
Ad Edominem is wel goed gevonden. Mikalagrand (overleg) 17 mei 2021 20:23 (CEST)
Dit is feedback waar je wat mee zou kunnen doen. StuivertjeWisselen (overleg) 18 mei 2021 10:53 (CEST)
Dankzij Thieu1972 lijkt mij de E-waarde inmiddels voldoende aangetoond. hiro the club is open 17 mei 2021 22:11 (CEST)
Het is wel even zoeken naar bronnen over het boek. Het blijft bij korte beschrijvingen en hier en daar een vermelding. Dat maakt het best wel lastig om een goedgevuld artikel te schrijven. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2021 22:21 (CEST)

Thibault SeynaeveBewerken

NE - De relevantie van deze journalist blijkt niet uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om zijn relevantie te staven, maar deze zijn niet te vinden. Mikalagrand (overleg) 17 mei 2021 19:44 (CEST)

Hi Mikalagrand, bedankt voor het checken. De pagina werd aangevuld met referenties. Thomasds2000 (overleg) 17 mei 2021 21:28 (CEST)
Dag Thomas, de eerste vier bronnen zijn auteurspagina's van zijn werkgevers (dus niet onafhankelijk). Verder zeggen de drie linkjes naar YouTube-filmpjes eigenlijk niks over Seynaeve; ze tonen enkel aan dat hij te gast was bij VTM Nieuws. Mikalagrand (overleg) 17 mei 2021 21:34 (CEST)
De VTM-fragmenten tonen toch dat hij een relevante (gaming) journalist is? En VTM is niet zijn werkgever dus een onafhankelijke bron? Het is mij niet geheel duidelijk hoe een journalist dan een referentie moet hebben die niet van een werkgever is. Een journalist werkt toch altijd in functie van? Tenzij dat hij ook voor zichzelf werkt, maar dit wordt dan gezien als zelfpromotie. Ik ben zelf een journalist en zou persoonlijk niet weten hoe ik mijn relevantie beter kan aantonen dan door te linken naar hooggeplaatste bronnen die mij als autoriteit gebruiken. Ik vermoed dat dit bij Seynaeve hetzelfde geval is? Thomasds2000 (overleg) 17 mei 2021 23:26 (CEST)
Een gebeurtenis, of deelname aan iets, wordt pas relevant als onafhankelijke bronnen erover schrijven. Zie Emil van Oers voor een voorbeeldartikel. Vandaar ook de NE-nominatie. Mikalagrand (overleg) 18 mei 2021 16:46 (CEST)
Dat snap ik niet volledig. Waarom wordt een interview met VTM niet gezien als een onafhankelijke bron? Omdat het video is en niet geschreven? Dat lijkt me nogal een verouderde maatstaf. Thomasds2000 (overleg) 18 mei 2021 17:20 (CEST)
Het zijn geen interviews over hem. Hij wordt betaald om commentaar te geven over gameconsoles. Net zoals het commentaar van Frits Wester op RTL Nieuws. Mikalagrand (overleg) 18 mei 2021 17:31 (CEST)
Wat je zegt klopt niet. Een expert die te gast is bij het VTM Nieuws, wordt niet betaald. Ze worden benaderd door VTM en gevraagd om als autoriteit een journalistieke meerwaarde te bieden. Voor zover ik weet is Seynaeve op geen enkele manier verbonden met VTM, hij is er alleen sporadisch te gast omdat hij nu eenmaal van de weinige gaming journalisten van België is. Mogelijk werkt dat anders in Nederland, maar ik kan u garanderen dat je in België niet gecompenseerd wordt door te gast te zijn in het nieuws. Thomasds2000 (overleg) 18 mei 2021 18:46 (CEST)
Wat Mika probeert duidelijk te maken, is dat zo'n uitzending helemaal niet óver Seynaeve gaat. In feite doet hij gewoon zijn werk: hij heeft ergens kennis over, en iemand vraagt hem vanwege die kennis. Dat gebeurt overal, en in dit geval op TV. De vraag of iemand encyclopedische relevantie heeft, wordt niet zozeer beantwoord door je eigen interpretatie ('hij is op TV, dus is hij relevant'), maar door wat ánderen over Seynaeve te melden hebben. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2021 20:24 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik zie veel primaire, niet-onafhankelijke bronnen zoals zijn eigen werkgever of zijn eigen website. Die bieden dus geen relevantie. En de VTM-interviews gaan niet over Seynaeve maar over een IT-gerelateerd onderwerp waarover hij iets vertelt. In feite leest het artikel nu als een soort LinkedIn-pagina. De gewenste secundaire bronnen óver Seynaeve ontbreken in ieder geval, en juist dat soort bronnen zijn van grote waarde om iemands relevantie te bepalen: zij kunnen namelijk duiding geven over de kennis en expertise van hem, i.p.v. dat we het zelf maar gaan interpreteren. Plat gezegd is het nu een man-met-baan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 22:24 (CEST)

Heilig Hartkerk (Zottegem)Bewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die schrijven over deze redelijk jonge kerk. – The Banner Overleg 17 mei 2021 20:44 (CEST)

Er zijn toch gewoon bronnen te vinden over deze kerk? HLN, Nieuwsblad, Nieuwsblad Mikalagrand (overleg) 17 mei 2021 21:16 (CEST)
Is het de bedoeling dat ik die bronnen ook nog allemaal toevoeg aan het artikel ? Het artikel presenteert bovendien enkel droge 'feiten' over de kerk FrDr (overleg) 17 mei 2021 22:07 (CEST)
Tegen verwijderen. Het artikel is bebrond en de kerk lijkt me E-waardig. Johanraymond (overleg) 17 mei 2021 22:54 (CEST)
De enige bronnen gaan over het orgel en een slechtvalk. Niet over de kerk. The Banner Overleg 18 mei 2021 01:11 (CEST)
  Tegen verwijderen Absoluut E-waardig. Gebrek aan bronnen is overigens geen verwijderingsreden, aangezien bronnen niet verplicht zijn. Dat deze kerk bestaat is boven elke twijfel verheven. Dat de bronnen enkel over slechtvalk en orgel zouden gaan klopt ook al niet. [13] bijvoorbeeld gaat over de geschiedenis van de parochie. Fred (overleg) 18 mei 2021 10:55 (CEST)
Ik zie anders vaak genoeg artikelen verdwijnen op basis van een gebrek aan bronnen. The Banner Overleg 18 mei 2021 22:42 (CEST)
Dan blijkt de relevantie niet uit de gegeven bronnen. In theorie zou dat in dit geval ook kunnen gebeuren. Edoderoo (overleg) 19 mei 2021 08:56 (CEST)
  Tegen verwijderen Er zijn bronnen te vinden en een kerk is in aanleg altijd E. Zie ook Wikipedia:Relevantie per onderwerp. StuivertjeWisselen (overleg) 18 mei 2021 13:54 (CEST)
Dat is slechts een voorstel. Maar ook als het wel een regel zou zijn, is niet elke kerk encyclopedisch. Een deeltijd-kerk (kerkruimte gedeeld met andere, niet-kerkelijke functies) lijkt mij echt niet E. En zo zijn er nog veel meer kerkgebouwen waar niets bijzonders aan is. The Banner Overleg 18 mei 2021 22:41 (CEST)
  Tegen verwijderen Zelfs indien de kerk niet E-waardig zou zijn uit het oogpunt van religie (gedeeld gebruik, enzovoort), dan is ze het toch uit oogpunt van architectuur. Absoluut tegen verwijderen. IDD5000 (overleg) 28 mei 2021 07:50 (CEST)
Aanpassingen gedaan teneinde het artikel te behouden en dus te laten schrappen van de beoordelingslijst. IDD5000 (overleg) 13 jun 2021 17
52 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Ziet er prima uit, behouden. Milliped (overleg) 15 jun 2021 19:23 (CEST)

LF Groene GordelrouteBewerken

WIU – Bronloos artikel over een fietsroute die niet weet waar het gaat. – The Banner Overleg 17 mei 2021 21:09 (CEST)

Zodra de LF Groene Gordelroute definitief ingehuldigd wordt volgende maand, wordt alle info verder aangevuld (traject,...) FrDr (overleg) 17 mei 2021 22:06 (CEST)
Bronnen toegevoegd 62.235.149.93 29 mei 2021 10:47 (CEST)

LF HeuvelrouteBewerken

WIU – Bronloos artikel over een fietsroute die niet weet waar het gaat. – The Banner Overleg 17 mei 2021 21:13 (CEST)

Zodra de LF Heuvelroute definitief ingehuldigd wordt volgende maand, wordt alle info verder aangevuld (traject,...)FrDr (overleg) 17 mei 2021 22:06 (CEST)
  Opmerking Ik denk dat het niet zo handig is om LF-routes te beschrijven die nog helemaal niet bestaan. Veel meer dan wat persberichten over de aankomende routes kom ik ook nog niet tegen. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2021 22:13 (CEST)
Ik heb dit artikel waarschijnlijk 14 dagen te vroeg aangemaakt. Begin juni wordt de route definitief geopend en zullen andere bronnen (kranten,...) erover berichten die toegevoegd kunnen worden. https://www.vlaanderenmetdefiets.be/routes/heuvel.html FrDr (overleg) 18 mei 2021 08:21 (CEST)
In ieder geval heeft het onafhankelijke bronnen nodig. Maar hoe weet jij dat die bronnen er gaan komen? Ben je betrokken bij het project? The Banner Overleg 18 mei 2021 09:30 (CEST)
Neen, ik ben er niet bij betrokken. Bij alle vorige lanceringen van GR-paden en LF-routes werden daar in de Vlaamse kranten artikels aan gewijd, dus dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook nu weer het geval zijn. FrDr (overleg) 18 mei 2021 16:37 (CEST)
Speculatie dus. The Banner Overleg 28 mei 2021 11:42 (CEST)
Defintief traject en bronnen toegevoegd FrDr (overleg) 29 mei 2021 10:49 (CEST)
Hoort dat 'LF' er eigenlijk nog wel voor? Ik lees dat juist de LF-routes zijn vervangen door de Icoonroutes. De bordjes vermelden ook geen 'LF' meer. Dan klopt de titel van het artikel dus niet. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 18:46 (CEST)
Omdat Nederland en Vlaanderen ervoor gekozen hebben om exact hetzelde icoonroutesysteem toe te passen, en in Nederland er van LF - Icoonroutes wordt gesproken (https://www.nederlandfietsland.nl/lf-icoonroutes), heb ik voor de eenduidigheid ervoor gekozen de artikelen over elke route (zowel in NL als in Vlaanderen) in het nieuwe systeem te beginnen met LF ...route FrDr (overleg) 4 jun 2021 09:55 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Canick HermansBewerken

NE - De relevantie van deze actrice blijkt niet uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om haar relevantie te staven, maar deze zijn niet te vinden. Haar imdb-pagina legt ook geen gewicht in de schaal. Mikalagrand (overleg) 17 mei 2021 21:25 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: sowieso is dit artikeltje al zwaar WIU, en uit dit ene zinnetje valt ook al niks te halen qua relevantie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 22:29 (CEST)


Toegevoegd 19/05; af te handelen vanaf 02/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Wouter Survani zangerBewerken

NE/ZP. Sonty (overleg) 19 mei 2021 07:59 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos biografietje van 2 zinnetjes over iemand waarvan de relevantie niet is aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 jun 2021 07:54 (CEST)

Rocket.MonkeysBewerken

Was als nuweg genomineerd, volgens mij vanwege de naam van de aanmaker. Maar we verwijderen geen artikel puur omdat het door iemand is aangemaakt, en met de inhoud lijkt me niet veel mis, en werd ook niet in de argumentatie opgegeven. Edoderoo (overleg) 19 mei 2021 08:09 (CEST)

Het artikel is wel erg summier, maar dat kan redelijk eenvoudig worden opgelost door eens te kijken naar de Engelstalige versie. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2021 10:34 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel bevat helaas wel wat inhoudelijke foutjes. Die heb ik maar even opgelost. Het is voldoende als beginnetje, dus artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 2 jun 2021 08:09 (CEST)

TopicalisatieBewerken

WB – Het artikel is niet meer dan een WB. Ik heb nog gezocht naar bronnen, in de hoop de tekst te kunnen aanvullen. Maar het blijkt lastig om iets concreets over dit onderwerp te vinden, en soms begrijp ik de uitleg ook niet. Kortom: we hebben meer nodig dan dit ene zinnetje. – Thieu1972 (overleg) 19 mei 2021 10:31 (CEST)

We hebben al Topic (taalkunde) (ook niet het helderste artikel), daar kan dat zinnetje wel in, Topicalisatie kan dan een redirect worden  →bertux 24 mei 2021 14:01 (CEST)
Hier wordt trouwens gesteld dat topicalisatie ook kan door herhaling achteraan, wat de suggestie wekt dat het eenvoudigweg een term is voor het extra benadrukken van het topic, eigenlijk een grammaticale beklemtoning. Dat wordt bevestigd in deze wat meer wetenschappelijke tekst. Een andere tekst gebruikt voor achteraanplaatsing dan weer de term extrapositie.
Dat klinkt ook veel aannemelijker dan de rigide eis van vooropplaatsing. De Wikischim noemde in het topic-artikel een Japanse suffix; is dat ook een voorbeeld van topicalisatie?
Het artikel VERPLICHTE TOPICALISATIE VAN KALE ENKELVOUDEN: DE FEIT IS DAT-CONSTRUCTIE laat zien dat de vooropstelling ook bereikt kan worden door weglating: Een feit/Feit is dat…
Dat artikel is dan weer strijdig met de definitie topicalisatie=de operatie waarmee we een andere constituent dan het onderwerp naar vooraan in de zin verplaatsen (Voorbeeld: Dat verhaal heb ik gisteren al gehoord.).
Kortom, een zootje waar een eenregelig artikel geen recht aan kan doen  →bertux 24 mei 2021 14:58 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Verwijderd per gegeven argumenten; of het een redirect dan wel een eigen artikel kan worden (in het Engels is dat wel gebeurd) laat ik verder in het midden. Encycloon (overleg) 4 jun 2021 10:58 (CEST)

GenderempathiekloofBewerken

Dit lijkt een geval van origineel onderzoek. Er wordt, weliswaar aan de hand van een grote hoeveelheid bronnen, een onderzoek gedaan naar wat het fenomeen zou inhouden, maar nergens in de tekst wordt duidelijk gemaakt of de definitie van deze kloof van de auteur of van elders afkomstig is. Zodoende lijkt het op een eigen synthese van bronnenmateriaal. Apdency (overleg) 19 mei 2021 10:48 (CEST)

Ik had er ook al naar zitten kijken. Het lijkt meer een essay waarin de eigen bevindingen zijn opgeschreven. Zinnetjes als 'Allereerst moeten we ons afvragen wat empathie eigenlijk is' en 'Neem het voorbeeld in 1914, in Engeland,...' geven aan dat dit artikel een andere doelgroep heeft dan de lezer van een encyclopedie. En woorden als 'sommige auteurs' en 'sommige mensen', dat is gewoon te vaag. Het is trouwens ook te veel op de Nederlandse situatie gericht, als je bv kijkt naar de opmerking over het geboorteverlof: het mag wel zo zijn dat het in NL pas in 2019 is ingevoerd, maar in andere landen is het heel anders (niet, wel, veel eerder) geregeld. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2021 10:55 (CEST)
Dit artikel is geschreven in het kader van het educatieprogramma aan de Universiteit Maastricht en de studenten hadden nadrukkelijk de opdracht gekregen om het artikel in een kladblok aan te maken, hetgeen niet gebeurd is.
De definitie van dit onderwerp moeten ze gebaseerd hebben op bronnen, maar zoals het er nu staat is de definitie sowieso slecht beschreven.
Dat dit artikel genomineerd is vanwege origineel onderzoek is in ieder geval niet terecht, aangezien alle feiten in het artikel op basis van bronnen beschreven dienen te zijn.
Morgen krijgen de studenten van mij tussentijdse feedback en moeten ze alle mankementen gaan repareren. Romaine (overleg) 19 mei 2021 12:49 (CEST)
Dank Romaine, voor het verschaffen van informatie over de totstandkoming van dit artikel. Er wordt intussen al door anderen aan het artikel gewerkt. Wat ik origineel onderzoek noem, is het op basis van bronnenonderzoek tot de conclusie komen dat er zoiets bestaat als een genderempathiekloof. Zo'n definitie moeten de bronnen zelf geven. Apdency (overleg) 19 mei 2021 13:17 (CEST)
Hi Apdency, Oké, ik zal dit meenemen in de bespreking die ik met de studenten morgen heb en hun specifiek vragen waar dit begrip expliciet beschreven staat in de bronnen als zodanig. Als ze dat niet kunnen geven denk ik dat ik hen de opdracht ga geven een nieuw onderwerp te zoeken. Ik wacht het morgen even af waarmee ze komen. Groetjes - Romaine (overleg) 19 mei 2021 13:27 (CEST)
Even zonder er doekjes om te winden: gezien de erbarmelijke stijl van het artikel, dat onder meer wemelt van de anglicismen, kan ik me nauwelijks voorstellen dat het door studenten is geschreven en vermoed ik dat het grotendeels is gekopieerd van een Engels origineel. Marrakech (overleg) 19 mei 2021 18:47 (CEST)
Hoi Romaine, heeft de bespreking nog wat opgeleverd? Apdency (overleg) 23 mei 2021 21:50 (CEST)
Hi Apdency, Tijdens de sessie afgelopen donderdag hebben de studenten bronnen aangehaald waarin het onderwerp beschreven werd waardoor ik zeker weet dat dit onderwerp geschikt is als Wikipedia-artikel, maar de studenten hebben mij niet de overtuiging gegeven dat zij ertoe in staat zijn dit onderwerp goed te beschrijven. Ik heb donderdag tijdens de sessie uitgelegd wat de situatie is en welke problemen ik in het artikel geconstateerd heb. Het begint allereerst met de keuze van het onderwerp dat o.a. door de abstractheid behoort tot een van de moeilijkste onderwerpen om goed te beschrijven, zelfs ook voor ervaren schrijvers en al helemaal voor nieuwe schrijvers. Het onderwerp zelf is zeker wel relevant, maar voor deze opdracht volstaat het om een eenvoudiger onderwerp te kiezen. Verder hebben ze zich op meerdere manieren niet aan de instructies gehouden van wat ze moesten doen waardoor er best veel fout gegaan is. Inhoudelijk is het artikel in essaystijl geschreven en niet in de zakelijke neutrale stijl die vereist is voor artikelen. En zo zijn er nog allerlei meer problemen. Ik heb een analyse gemaakt van hoeveel werk het de studenten zou gaan kosten om alle problemen op te lossen en ben toen tot de slotsom gekomen dat het hen (en mij) minder tijd zou kosten als ze een ander onderwerp kiezen en een nieuw artikel schrijven. Dat heb ik ze dan ook als opdracht gegeven en daar zijn ze reeds mee bezig.
Het artikel zelf, als iemand dit onderwerp wil beschrijven lijkt me dat prima, maar dan zou ik zeggen: gebruik de bronnen en begin helemaal blanco opnieuw, want dat is een stuk minder werk. Romaine (overleg) 24 mei 2021 13:31 (CEST)
Ah, hartelijk dank voor je uitleg. Ik begrijp de situatie. Het is nu een artikel dat gewoon volgens de Wikipedia-normen verder kan worden bewerkt (mochten mensen dat willen) en beoordeeld. Succes met de educatieve kant van dit verhaal en wie weet zien we eerdaags iets nieuws verschijnen vanuit Maastricht. Dank, groet, Apdency (overleg) 24 mei 2021 14:01 (CEST)

ProcedureelBewerken

Hoewel jullie feedback wordt gewaardeerd, was ik nog bezig met het bewerken toen de pagina van naam werd veranderd waardoor eventuele wijzigingen niet worden opgeslagen. Gelieve eerst even te overleggen voordat dit wordt gedaan zeker als er wordt gekeken naar de tijd van bewerking. QuinTe101 (overleg) 19 mei 2021 11:21 (CEST)

Als je een artikel publiceert, dan geef je het vrij voor iedereen, en mag iedereen er dus aan werken (zoals het corrigeren van de taalfout in de titel). Je kunt dit eventueel middels een sjabloon 'mee bezig' voorkomen. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2021 12:06 (CEST)
OK QuinTe101, dat heb je direct na dit advies gedaan, maar ik zie geen verdere bewerkingen van jou na gisteren begin middag. Dan kan dat sjabloon dus weer weg, neem ik aan? Apdency (overleg) 20 mei 2021 18:28 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Artikel is nog te veel een essay en eigen synthese gebleven; derhalve verwijderd. Encycloon (overleg) 4 jun 2021 10:58 (CEST)

Laura ParijsBewerken

WIU – Teveel bronverzoeken, terwijl deze biografie ook al bronloos is, teveel zaken die niet belangrijk zijn voor de encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 19 mei 2021 13:07 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel leest als een soort eerbetoon aan deze 'danseres en movement director, actrice en stuntperformer', waarvan overigens slechts de functie danseres daadwerkelijk aan bod komt in de tekst. Het artikel is volkomen bronloos, en dat wringt met WP:BLP. In deze vorm is het artikel ongeschikt om te behouden. Thieu1972 (overleg) 2 jun 2021 08:44 (CEST)

OosterweelverbindingBewerken

WIU – Dit artikel barst uit elkaar van de mogelijke tracé's, varianten, brug of tunnel. Maar WAT gaat er WAAR en WANNEER gebouwd worden? Dat is ondanks Overleg:Oosterweelverbinding in 2018 en 2019 mij niet duidelijk. JoostB (overleg) 19 mei 2021 14:47 (CEST)

Ik heb weinig zin dit artikel te doorploeteren. Ik kan alleen zeggen dat de werken al een tijd gestart zijn. Johanraymond (overleg) 19 mei 2021 20:18 (CEST)
Dat bedoel ik ook, ik moet in het artikel ploeteren langs plannen die niet doorgaan. Wat gaat WEL door? JoostB (overleg) 20 mei 2021 18:32 (CEST)
Ze zijn aan de tunnel onder de Schelde bezig, dus dat gaat door, en ze zijn aan de werken op de Antwerpse Linkeroever bezig, dus dat gaat ook door. Zelf ben ik betrokken bij de Ringparken Vesten en Schijn, maar wat daar van doorgaat blijft een vraag. Norbert zeescouts (overleg) 23 mei 2021 00:34 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Ik zie onvoldoende reden hier over te gaan tot verwijdering. Daarnaast lijken er meerdere gebruikers beschikbaar met wie in overleg verduidelijkingen aangebracht zouden kunnen worden. Encycloon (overleg) 4 jun 2021 10:58 (CEST)

Eduardo Frei StichtingBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze stichting schrijven. – The Banner Overleg 19 mei 2021 15:50 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel biedt geen enkele bron. Hoe relevant deze club-met-één-medewerker is, wordt in ieder geval niet duidelijk. Welke acties de club heeft ondernomen in zijn 30-jarig bestaan, wordt niet verteld. Het komt nu over als een kaal infotekstje van de eigen website. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 2 jun 2021 08:44 (CEST)

René Sleeswijk sr.Bewerken

Voor een fors deel overgenomen van hier maar de benodigde licentievermelding ontbreekt. – The Banner Overleg 19 mei 2021 16:10 (CEST)

(Ongeveer 39%.) Is die tekst onder de juiste licentie beschikbaar dan? Encycloon (overleg) 19 mei 2021 16:38 (CEST)
Ik had een stukje gemist, is CC-BY-NC-SA toegestaan? (Ik ben er oorspronkelijk vanuit gegaan dat de licentie wel okay was, nu twijfel ik) The Banner Overleg 19 mei 2021 16:51 (CEST)
Nee, CC-BY-NC-SA staat commercieel (her)gebruik niet toe - de licentie van Wikipedia wel. Maar dit lijkt me inmiddels voldoende verholpen. Encycloon (overleg) 19 mei 2021 21:27 (CEST)
Nu nog 14,5%, maar dat is m.i. binnen de normen, zeker als er bronvermelding is. - Richardkiwi - Overleg 21 mei 2021 00:14 (CEST)
Het verbaasde me dat er nog geen lemma over René Sleeswijk was omdat hij echt een begrip is geweest. Maar goed, ik heb zojuist de pagina bewerkt en aangepast met info van elders. Hopelijk nu oké. Huisdoorn
  Tegen verwijderen - Ja dat dacht ik ook al, het is (was) een bekend persoon/begrip. Het is nu voldoende opgeknapt door meerdere personen, misschien nog wat kleine dingetjes, maar die kunnen altijd nog. - Richardkiwi - Overleg 20 mei 2021 12:37 (CEST)
De vraag is ook of het dhr. Sleeswijk of de Sleeswijk Revue was die de bekendheid had. The Banner Overleg 22 mei 2021 16:27 (CEST)
Als de beste man evident relevant is zou ik meer en gezaghebbender bronnen verwachten dan nu in het artikel staat. StuivertjeWisselen (overleg) 24 mei 2021 20:39 (CEST)
In 1978 overleden, zijn er op internet wellicht wat minder bronnen dan een recenter persoon. Ik vind het meer dan voldoende, wat er nu staat. Dat zo'n bekend iemand geen lemma heeft is al apart, maar dat mensen het dan nog weg willen hebben, is nog aparter. - Richardkiwi - Overleg 1 jun 2021 12:51 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de copyvio is opgelost. En over zijn E-waarde en de aanwezigheid van bronnen hoeven we ons niet druk te maken: even zoeken in Delpher en je struikelt over de berichten. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 2 jun 2021 08:44 (CEST)

Mario Tennis AcesBewerken

WIU – Ondermaatse vertaling van ENWP. De verplichte licentievermelding ontbreekt. – The Banner Overleg 19 mei 2021 16:31 (CEST)

Natascha HoitingBewerken

bron een is regionaal. bron twee is ook regionaal. bron drie is lokaal. bron vier is regionaal. bron vijf is lokaal. bron zes is Amsterdams Dagblad en dat lijkt ook regionaal . bron zeven is de uitgeverij dus niet onafhankelijk. bron acht is regionaal. bron negen is ook regionaal. bron tien is ook regionaal. dus de relevantie is niet aangetoond. – Rwzi (overleg) 19 mei 2021 16:40 (CEST)

Hmm een burgemeester of gemeentelijk monument is ook alleen maar een plaatselijk dingetje, dus dat zegt me ook weer niet alles. Toch wil ik bij deze dame wel bovenregionale bronnen zien. Sonty (overleg) 19 mei 2021 18:45 (CEST)
Om de relevantie van Natascha Hoiting aan te tonen zijn de lokale referentiebronnen verwijderd (voorheen referentie 3 en referentie 5, beiden waren artikelen uit krant De Noordoostpolder) en is er een landelijke referentiebron toegevoegd (Nieuwe referentie 3: Bazarow Magazine). Ik hoop hiermee de relevantie van deze auteur aan te hebben getoond. Alvast bedankt. BakkerGF (overleg) 25 mei 2021 12:17 (CEST)
Geen idee waar de overwegingen vandaan komen dat publicaties in een regionale bron onvoldoende zijn om de relevante aan te tonen. Dit staat voor zover ik weet in geen enkele richtlijn op NL Wikipedia. Ik heb artikel iets neutraler gemaakt. Volgens mij een relevante schrijfster met 3 boeken. Elly (overleg) 30 mei 2021 17:32 (CEST)
Nog steeds niet erg neutraal, lemma is ook door partner geschreven dus die weinig afstand is wel begrijpelijk. Daarmee eigenlijk ook zelfpromotie. Relevantie is lastig: erg kleine uitgeverij, enkel regionale media. Allemaal niet perse onvoldoende maar het helpt ook niet echt mee om het over de streep te trekken. - Agora (overleg) 1 jun 2021 15:53 (CEST)
Ik lees dat ze in de zaterdagbijlage van De Telegraaf heeft gestaan. Dat is wel heel regionaal (enkel Nederland), en drie boeken is natuurlijk ook veel te weinig? Of ben ik nu te streng? Edoderoo (overleg) 4 jun 2021 07:15 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Ana CarvalhoBewerken

WIU - Haar biografie is grotendeels niet te verifiëren, mede omdat deze gebaseerd is op persoonlijke communicatie met Carvalho zelf (zie overleg). Echter dient privé informatie in brede kring bekend te zijn (zie WP:BLP). Een paar feitjes worden ondersteund door Haarlems Weekblad en de eigen website, maar meer kan ik niet vinden. Zonder de desbetreffende informatie blijft er alleen een lijst met haar werk over, wat onvoldoende is voor een biografie. Mikalagrand (overleg) 19 mei 2021 16:49 (CEST)

Er zijn 5 referenties toegevoegd. Dit betekent dat de meeste biografische informatie nu door openbare en te verifiëren bronnen ondersteund wordt en nu wel passend is voor wikipedia. S.v.p. 'verbetering-gevraagd sjabloon' verwijderen.
JeanDoorn-NL (overleg) 21 mei 2021 10:54 (CEST)
Ja, het artikel is voldoende verbeterd. Nominatie doorgehaald. Mikalagrand (overleg) 22 mei 2021 11:56 (CEST)

Dmitry MazepinBewerken

WIU - Bijna letterlijke vertaling van het Engelstalige artikel. Dit is echter gedaan zonder bronvermelding. Ook de bronnen die wel op en-wiki staan, zijn hier niet vermeld. Daarnaast is de opmaak niet overeenkomstig de standaarden zoals ook in andere bio's (dat is geen verwijderreden, maar ik wilde het toch even melden). Taaltechnisch is bij sommige zinnen/constructies ook wel te zien dat het letterlijk vertaald. Nietanoniem (overleg) 19 mei 2021 17:30 (CEST)

Jürgen ConingsBewerken

WEG - Wanneer een verder niet encyclopedisch relevant persoon in het nieuws is geweest, verdient het de voorkeur eventuele informatie over de persoon op te nemen in het artikel over de gebeurtenis. (WP:BLP). De Klopjacht op Jürgen Conings (nadien aangemaakt) is wellicht wel relevant, maar houd in gedachte dat Wikipedia geen nieuwssite is. Mikalagrand (overleg) 19 mei 2021 18:04 (CEST)

Dit is gewoon Teletekst overschrijven...... Dit heeft niets met een encyclopedie te maken. Eerst maar eens afwachten wat er gebeurt, en hoe relevant een apart lemma dan nog is. Dit kan t.z.t. ook prima vermeld worden op het lemma van de viroloog. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2021 18:17 (CEST)
Relevantie afwachten maar zou het niet bij zetten bij de viroloog, mss enkel kort vermelden (1 zin) maar ik denk dat een apart artikel als de relevantie blijkt wel kan. Waaron dat ik het niet bij de viroloog zou vermelden is omdat dat niet de hoofdzaak hier is dat is er een onderdeel van. Themanwithnowifi (overleg) 19 mei 2021 19:35 (CEST)
Conings staat op de terroristenlijst. Deze pagina verwijderen is censuur, barbaars en tegen de vrije inhoud die Wikipedia moet bieden Tomaatje12 (overleg) 19 mei 2021 21:18 (CEST)
Nou nou, censuur en barbaars, toe maar. Dit artikel is gewoon een verkapt nieuwsbericht, en Wikipedia is geen nieuwssite. Waarom toch altijd maar weer zo graag de nieuwsmedia willen nadoen? Laat dit alles eerst eens tot een afloop komen, en kijk daarna wat er eventueel interessant is om in een encyclopedie te melden. Laat het hijgerige nieuwsjagen maar over aan journalisten. Thieu1972 (overleg) 19 mei 2021 21:38 (CEST)
Als een indrukwekkende troepenmacht zich ontplooit, het Belgische leger spreekt van een gevaarlijke dreiging, waarom discussiëren om dit een encyclopedie te melden. Dit is per definitie E.
(later toegevoegd) Bij nader inzien. Of we het nu leuk vinden of niet, zijn beeld zal voortleven. Zijn lot zal mensen interesseren. Hij is ook het onderwerp van een militaire klopjacht, dus goede informatie over hem is voor het algemeen belang. Tomaatje12 (overleg) 20 mei 2021 11:06 (CEST)
HOUDEN: Dit gaat geen klein nieuwsfeitje zijn dat volgende week vergeten is. Als dit toch het geval zou worden kan het dan wel verwijderd worden. I.p.v. "nieuws" bezie het als een "Current event" Garo (overleg) 20 mei 2021 15:31 (CEST)
Als dit met een sisser afloopt moet ik nog zien dat Conings meer dan tijdelijke nieuwswaarde heeft. Maar belangrijker, deze hele discussie moet je voeren als de huidige situatie achter de rug is. Dit lemma is op z'n minst te vroeg gestart. StuivertjeWisselen (overleg) 20 mei 2021 23:16 (CEST)
  Tegen verwijderen Mee eens maar ben tegen het verwijderen voordat de er meer duidelijkheid is. De encyclopedische relevantie moet nog blijken uit de verdere afwikkeling van de klopjacht. Hopelijk loopt het met een sisser af en vervalt het lemma Jurgen Conings tot irrelevantie. Braldo123 (overleg) 21 mei 2021 12:49 (CEST)
  Tegen verwijderenHet Belgisch leger beleeft een crisissituatie Tomaatje12 (overleg) 21 mei 2021 18:34 (CEST)
  Voor verwijderen Per nominator. Dit is geen nieuwssite en voorlopig is Conings niet meer dan een voortvluchtige. De reactie van Tomaatje12 zou hilarisch zijn ware het niet dat ie het nog lijkt te menen ook. StuivertjeWisselen (overleg) 19 mei 2021 22:08 (CEST)
  Voor verwijderenOp dit moment is de persoon en de klopjacht erop nog zeer actueel. De relevantie van de persoon op Wikipedia kan nog niet ingeschat worden en de bronnen over de persoon . De klopjacht naar Jurgen Conings kan interessant zijn om te beschrijven na deze afgerond is. Wikipedia is géén nieuwswebsite. PiereVS (overleg) 20 mei 2021 14:20 (CEST)
  Tegen verwijderen Deze persoon brengt op dit moment een crisis in het belgische leger en politiek. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Joeykentin (overleg · bijdragen) 21 mei 2021 22:53‎ (CEST)
O? - ErikvanB (overleg) 22 mei 2021 05:16 (CEST)
  Voor verwijderen Wikipedia is niet bedoeld om achter de actualiteit aan te rennen. Wikipedia is een encyclopedie, waar dit artikel een verzameling is van nieuwsberichten/-feitjes en daarmee dus geen encyclopedisch artikel is. Een enkel nieuwsfeit in een artikel aanbrengen kan prima, maar dan bestaat het artikel al en gaat het om één feitje (misschien in de loop van de jaren meer) zodat er wel gewoon een goed samenhangend geheel ontstaat en feiten niet om de haverklap een update of correctie moeten krijgen. Dqfn13 (overleg) 22 mei 2021 12:32 (CEST)
  Tegen verwijderen - In de internationale media wordt hier al dagenlang aandacht aan besteed. Dat afdoen als nieuwsfeitje lijkt me geen recht dóen aan wat er speelt. Wellicht kan overwogen worden om het artikel om te schrijven van een biografisch artikel in een artikel over deze zaak. - Robotje (overleg) 22 mei 2021 12:48 (CEST)
  Tegen verwijderen - Uiteraard is Wikipedia geen nieuwssite. Maar omgekeerd, laten we ook niet een artikel verwijderen omdat het gaat over een nog lopend feit in het nieuws. Een feit in het nieuws vandaag, kan straks wel encyclopedische relevantie behouden. Laat de geschiedenis zijn werk maar doen. Het is nog tijd genoeg om het artikel te verwijderen. In tussentijd kan het artikel verbeterd worden. Momenteel geniet het artikel veel belangstelling en krijgt het waardevolle updates. Als we het artikel nu verwijderen, en mochten we het binnen drie maanden toch relevant vinden, dan zal een deel van de belangstelling voor vrijwillige updates verdwenen zijn. De man is nu nationaal en internationaal gekend omwille van één feit. Buiten dit feit heeft deze man geen encyclopedische relevantie. Er zijn wel meer Wikipedia artikels over een persoon die bekend staat omwille van één feit. Het feit heeft aanleiding gegeven tot één van de grootste gecombineerde militaire en politionele matchtsontplooiingen op Belgisch grondgebied buiten een oorlogssituatie. Het feit leidde tot een grote belangstelling en zelfs een zekere sfeer van crisis in de Belgische politiek. Het Belgische leger belandde in een crisis wegens discutabele beslissingen over het personeelsbeleid. Er werd buitenlandse militaire hulp ingeroepen, op zich historisch ongewoon. En het feit kreeg aandacht in internationale media. Het feit beroerde de massa en genoot sterke aandacht op de sociale media in België. De dreiging werd door de Belgische autoriteiten gekwalificeerd als gevaarlijk. Het feit is ook illustrerend voor onze veranderende omgang met haatspraak, extremistische uitspraken en bedreigingen met een terroristisch karakter. Het feit heeft dus een zekere relevantie en zal mogelijk ook een zekere relevantie behouden. Het artikel over deze man hoeft geen typisch biografisch artikel te zijn. Geeft het de tijd om het artikel te laten evolueren naar een artikel dat meer de nadruk legt op de beweegredenen en aanleiding tot dit feit in het persoonlijke leven van deze man, op de redenen waarom deze man op de OCAD-lijst belandde, op relevante antecedenten in het leven van de man, etc. De militaire klopjacht betrof de man, betrouwbare neutrale informatie over de man kan dan ook encyclopedisch relevant zijn. Deze informatie over de persoon kan als aanvulling dienen op het Wikipedia artikel over het feit zelf. Meteen een zeer goed tot perfect artikel verwachten over de persoon is niet nodig. Geef artikelen in Wikipedia de kans om te groeien en te evolueren. Om deze redenen ben ik tegen verwijderen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a03f:609f:3d00:b978:6603:5610:efa0 (overleg · bijdragen) 22 mei 2021 14:12‎ (CEST). PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
  Tegen verwijderen - Het feit dat heel België, en uiteraard het de krantenkoppen haalt in de rest van de wereld, wilt zeggen dat deze persoon wel degelijk encyclopedisch genoeg is voor Wikipedia. Daarbij staat er duidelijk boven aan het artikel "In dit artikel wordt een actuele gebeurtenis beschreven. De informatie op deze pagina kan daardoor snel veranderen of inmiddels verouderd zijn.". Er zijn meerdere artikelen aangemaakt in de afgelopen 20 jaar van het bestaan van Wikipedia dat over zowel gebeurtenissen als personen ging, actueel dan nog wel. Feit is wel dat de tekst in het artikel inderdaad wat op een nieuwsartikel lijkt maar met wat aanpassingen kan dit artikel met 100% zekerheid blijven bestaan! Cnaeusy (overleg) 22 mei 2021 16:04 (CEST)
  Tegen verwijderen - De pagina kan worden verbeterd, maar is zeker voldoende encyclopedisch en relevant om momenteel niet te worden verwijderd. De pagina is momenteel een semibeveiligde pagina, waardoor aanpassing en verbetering van de pagina worden bemoeilijkt. Lijkt het niet beter om aan deze pagina wijzigingen toe te laten, dan om deze pagina te verwijderen? Kan de semibeveiliging worden opgeheven? Dank. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a03f:609f:3d00:b978:6603:5610:efa0 (overleg · bijdragen) 22 mei 2021 17:33‎ (CEST). PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Beste anoniem, één keer aangeven dat u tegen verwijdering bent is voldoende, nieuwe argumenten kunt u altijd plaatsen, ook zonder het sjabloon. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2021 11:29 (CEST)
Voor verwijderen: ik ben voor om de tekst te verwijderen; ik las in de tekst over Jürgen Conings dat hij zijn medailles "weg wierp", duidelijk werd door de media bevestigd dat hij deze op het graf van zijn ouders "neerlegde", er is een groot verschil tussen wegwerpen en ter ere van zijn ouders op hun graf neerleggen. Hij is nog altijd onschuldig tot schuld bewezen is. Vooroplopen op feiten noem ik dat, evenwel de huid van de beer verkopen voor deze geveld wordt. Gretig wil iedereen schrijven over een man waarover weinig of niets geweten is. Zou het niet beter zijn; zijn familie te vragen of het geoorloofd is over hem te schrijven. Wordt Wikipedia nu een roddelblad???????? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Stroom61 (overleg · bijdragen) 24 mei 2021 11:21‎ (CEST). PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Er werd ondertussen door de maker van deze pagina ook nog een pagina gemaakt Klopjacht op Jürgen Conings. Deze nieuwe pagina lijkt mij goed geschreven en gaat over de gebeurtenissen. Waarvoor dank @Tomaatje12. Misschien best focussen op de nieuwe pagina? Mvg PiereVS (overleg) 24 mei 2021 14:58 (CEST)
Stroom61, het spijt me voor mijn woordkeuze. Tomaatje12 (overleg) 24 mei 2021 18:16 (CEST)
  Tegen verwijderen - omwille van bovenvermelde redenen. Appelsienkistje (overleg) 25 mei 2021 01:46 (CEST)
  Voor verwijderen - Bekend om één feit, dat nu een apart artikel heeft, zoals vermeld hierboven: Klopjacht op Jürgen Conings. Al wat we moeten weten over deze man, staat in functie van die klopjacht (al dekt die titel de lading misschien onvoldoende); andere info is niet relevant. Twee artikels voor deze man is overdreven, laat ons dan die behouden waarvan de titel de lading het meeste dekt. MichielDMN 🐘 (overleg) 26 mei 2021 08:02 (CEST)
  Tegen verwijderen Over de moord op Pim Fortuyn bestaat reeds een artikel, wat niet wegneemt dat er ook een bestaat over Volkert van der Graaf. Om diezelfde reden dient de pagina behouden te worden. Purplefishy (overleg) 27 mei 2021 15:24 (CEST)
  Voor verwijderen - Is voorlopig alleen een verdachte. Of hij al dan niet relevant is moet later blijken. Akadunzio (overleg) 29 mei 2021 01:11 (CEST)
  Tegen verwijderen - Als er nog iets gebeurt door hem dan vindt ik dat de pagina best mag blijven maar als er geen gevolg aan komt zou ik toch voor verwijderen zijn.
  Tegen verwijderen - per bovenstaande PJ Geest (overleg) 1 jun 2021 15:18 (CEST)
Wat een onzin dat er voor deze man een wikipedia pagina is aangemaakt! Hij wordt verdacht van! Heeft niks verkeerd gedaan! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door ? (overleg · bijdragen)
  Tegen verwijderen - Ook al heb ik nul, nul steun voor deze man en zijn ideologie, hij is relevant. KingBaudoin (overleg) 9 jun 2021 16:54 (CEST)
  Voor verwijderen NE + BLP, verdachte in het nieuws maar wikipedia is geen nieuwssite. Daarnaast mag de naam in Zoektocht naar Jürgen Conings ook beperkt worden tot de initialen. De zoektocht zelf is wel relevant. - Agora (overleg) 1 jun 2021 15:56 (CEST)
Mijns inziens zou het (onnodig) lastiger worden om het artikel te vinden, indien zijn naam wordt beperkt tot de initialen. Zijn volledige naam staat in de titel van vrijwel alle gerelateerde nieuwsartikelen, dus voor z'n privacy hoeven we het niet te doen. Mikalagrand (overleg) 10 jun 2021 17:40 (CEST)
  Voor verwijderen - We maken een encyclopedie, geen nieuwssite. Tot nu toe is Jurgen niets meer dan een verdachte. GoSpaceX (overleg) 11 jun 2021 15:23 (CEST)
Eens. Aan de situatie is nog altijd niets veranderd. Met het lemma Zoektocht naar Jürgen Conings is het genomineerde artikel overigens ook overbodig. StuivertjeWisselen (overleg) 18 jun 2021 11:45 (CEST)
  Voor verwijderen - [14] Warpozio (overleg) 19 jun 2021 18:19 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Micha kliatchkineBewerken

Weg Bekend is deze zogenaamde russische communist zeker niet, want er zijn nul hits. De oorspronkelijke tekst van De Internationale was Frans, niet Russisch. Vertaling naar het Nederlands geschiedde door Henriëtte Roland Holst en wel in 1900, dus ruim voor de Russische revolutie. Vermoedelijk een hoax, mogelijk zelfs cyberpesten gezien een aantal scholieren van die naam. Fred (overleg) 19 mei 2021 19:06 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: naast de twijfels over de correctheid van de informatie, is het artikel in de huidige vorm sowieso zwaar ondermaats. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 18:30 (CEST)

Mikail UnalBewerken

NE Een onopgemaakte opsomming van een aantal NE-functies, waarbij onafhankelijke bronnen geheel ontbreken. Van een sportschool tot een investeringsmaatschappij, en nog zo het een en ander. Fred (overleg) 19 mei 2021 22:13 (CEST)

Een nuweg vanwege zelfpromotie was wat mij betreft ook te billijken geweest. StuivertjeWisselen (overleg) 19 mei 2021 22:21 (CEST)
Lijkt me een goed idee, want dit "artikel" wordt toch niks. Fred (overleg) 19 mei 2021 23:04 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Tussentijds direct verwijderd. Encycloon (overleg) 5 jun 2021 14:15 (CEST)

Yehudi Menuhin International Competition for Young ViolinistsBewerken

WIU – Uit deze te summiere tekst blijkt niet wat deze competitie relevant maakt. Welke onafhankelijke bronnen hebben er over geschreven, welke bekende violisten hebben er aan deelgenomen, waarom is Menuhin deze competitie begonnen, etc. Dqfn13 (overleg) 19 mei 2021 22:50 (CEST)

Ik heb het artikel uitgebreid. Thieu1972 (overleg) 2 jun 2021 09:31 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Daarmee is het artikel voldoende opgeknapt. Encycloon (overleg) 5 jun 2021 14:15 (CEST)

DraaimeesterBewerken

 
Meester op de draaibank.

Weg? Als het een synoniem is van 'diskjockey' dan moet het gewoon een redirect daarheen worden. Er lijkt enige suggestie te zijn dat een DJ alleen 'draaimeester' is al hij vinyl draait. Maar is dat ook zo? En uit welke relevante bronnen blijkt dat? Ik dacht bij het lezen van deze term trouwens aan het plaatje hiernaast, maar dat zal te maken hebben met mijn eigen hobby.  Erik Wannee (overleg) 19 mei 2021 23:30 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos verhaal, dus geen van alle beweringen kunnen geverifieerd worden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 18:32 (CEST)

Overleg gebruiker:193.173.83.5Bewerken

Tevens:

 • Gebruiker:193.173.83.6 Whois-dossier dat niet meer kan kloppen. Bij deze moet de OP niet verwijderd worden, dat is een normale overlegpagina; wel kunnen ook daar wat waarschuwingssjablonen af.

Gebruiker is meer dan twaalf jaar geleden voor onbepaalde tijd geblokkeerd, maar dat dient geen enkel doel meer. Tevens is het een dossierpagina voor een bedrijfs-IP van Delta Lloyd, maar dat bedrijf bestaat al jaren niet meer  →bertux 19 mei 2021 23:44 (CEST)

Net als al gedaan bij een overlegpagina ook de andere verwelkomd. Hoyanova (overleg) 22 mei 2021 14:17 (CEST)
Dan die ouwe bot-meuk ook maar weggemieterd  →bertux 22 mei 2021 14:30 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator:

Er staat nu een welkom-sjabloon, dat lijkt me prima. De gebruikerspagina's hadden wat mij betreft overigens niet via TBP gehoeven, dat is oncontroversieel onderhoud. Encycloon (overleg) 5 jun 2021 14:15 (CEST)


Toegevoegd 20/05; af te handelen vanaf 03/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

JitterbugBewerken

WIU - Wel een erg kort beginnetje (vertaling van de intro van het EN-artikel?), geen links, geen bronnen, geen achtergrond/duiding Nietanoniem (overleg) 20 mei 2021 08:54 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: dit is te weinig, zowel inhoudelijk als qua opmaak. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 06:55 (CEST)

3,3,5-TrimethylcyclohexanonBewerken

WIU - Pagina bestaat alleen uit een infobox. Jvhertum (overleg) 20 mei 2021 09:16 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: artikel zonder tekst. Verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 07:22 (CEST)

Moord op Skylar NeeseBewerken

WIU - machinevertalingen worden steeds beter, maar toch verraden zinsneden als: Neese, die onlangs met de twee was uitgevallen, aarzelde aanvankelijk. of een woorden als: hartlaboratorium of wetshandhavingsinstanties toch wat er aan de hand is - bovendien zijn de noten niet mee vertaald - vis ←     → overleg 20 mei 2021 10:49 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Animatie-onelinersBewerken

Weg- Nadat vannacht het eerste artikel was verschenen, dacht ik – door de jaren heen een instinct hiervoor ontwikkeld hebbende – zou dit zo'n berg Disneyfan-achtige artikeltjes worden vanuit de States? Inmiddels zijn het er vier. Vanuit de States. ErikvanB (overleg) 20 mei 2021 13:16 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het valt me op dat veel van deze artikelen een bedenker ('Asaph Fipke') en productiebedrijf ('Nerd Corps Entertainment') vermelden die helemaal niks met de series te maken hebben (en wellicht niet eens bestaan?). Bovendien is Baskup helemaal niet Canadees, maar Frans, en is ook niet op Disney XD uitgezonden. Inspector Gadget is dan wel weer Canadees, maar heeft evenmin iets met die bedenker en producent te maken, en is niet op Disney uitgezonden. The Looney Tunes Show lijkt redelijk te kloppen, maar komt niet verder dan 1 kort zinnetje aan tekst. Camp Lakebottom vermeldt ook weer die vage bedenker en producent, en richt zich slechts op de Amerikaanse uitzenddatum en niet de Canadese. Kortom, met elk van de 4 artikelen is iets mis. Je zou ze compleet moeten herschrijven en corrigeren, want in deze staat kunnen ze niet blijven. Ik heb ze dan ook verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 07:22 (CEST)

Academic and Scientific PublishersBewerken

NE – Er zijn zeker publicaties van deze uitgever te vinden, maar over deze uitgever lijkt nauwelijks wat geschreven. Is het daarmee voldoende relevant voor een plaats in deze encyclopedie? Ook mist het artikel relevante informatie over aantal medewerkers, omzet, belangrijke publicaties, etc. – StuivertjeWisselen (overleg) 20 mei 2021 16:21 (CEST)

Lees ook deze discussie op mijn OP en dit.  Erik Wannee (overleg) 20 mei 2021 21:22 (CEST)
Ik zou deze nominatie niet willen interpreteren als NE maar als WIU, want als er relevante informatie over aantal medewerkers, omzet, belangrijke publicaties, etc. bij wordt gevonden - wat mij overigens niet gelukt is - dan zou het artikel alsnog EW kunnen worden.  Erik Wannee (overleg) 21 mei 2021 12:30 (CEST)
Tsja, waar ligt de scheidslijn voor een bedrijf om voldoende relevant te zijn? Uit de discussie met de aanmaker (die overigens zeer waarschijnlijk in dienst is van dit bedrijf) gaat het om een bedrijfje met een handvol medewerkers. Het bedrijf heeft geen bijzondere aanzien of impact, opvallend is namelijk dat ik geen bronnen kan vinden die over ASP schrijven. Het is nu een artikel dat niet meer informatie brengt dan de internetsite van dat bedrijf zelf ook al verschaft. Hoe is dit dan relevant? StuivertjeWisselen (overleg) 21 mei 2021 15:12 (CEST)
  Voor verwijderen Aanmaker erkent op overlegpagina dat het in 2007 opgerichte bedrijfje maar 5 vaste medewerkers heeft. Dan verbaast me niets dat er over zo'n bedrijfje weinig onafhankelijke bronnen bestaan. Op een beetje bedrijventerrein heb je vermoedelijk zo tientallen bedrijfjes met rond de 5 of meer medewerkers. - Robotje (overleg) 3 jun 2021 17:58 (CEST)

  Tegen verwijderen Niet weghalen maar aanvullen. Akkoord met Wannee. Op de webstek staan minstens een paar honderd al gepubliceerde werken. Is verbonden aan VUB. Andries Van den Abeele (overleg) 3 jun 2021 17:24 (CEST)

De wens tot aanvullen heeft tot nu toe in ieder geval niet tot een daadwerkelijk beter artikel geleid. Dat komt ook omdat al die missende informatie onvindbaar is in onafhankelijke bronnen. StuivertjeWisselen (overleg) 18 jun 2021 11:47 (CEST)
Ik vind dit ook een lastige. Inderdaad is er erg weinig over te vinden, maar op zich zijn bronnen ook niet verplicht, hoewel ze wel vindbaar moeten zijn als erom gevraagd wordt. Daartegenover staat dat er wel best veel hierheen gelinkt wordt, en het is dan ook weer zonde als al die links rood worden. Ook is er geen enkele aanwijzing dat de informatie onjuist is. Als ik een aantal willekeurige items opzoek uit Categorie:Nederlandse uitgeverij dan zie ik heel vaak alleen de eigen website als bron opgegeven. Ik weet: zwaan-kleef-aan is geen goede reden, maar kennelijk worden dergelijke artikelen dus toch wel gedoogd. Ik ben genegen om het artikeltje dan toch maar te laten bestaan.  Erik Wannee (overleg) 18 jun 2021 22:51 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Jack van EsBewerken

NE – Voormalig raadslid en wethouder van Hoorn (N-H), maar beide functies maken hem niet van encyclopedische relevantie buiten de gemeente. Uit de tekst blijkt dat Van Es alleen lokaal bezig is geweest en meer niet. Dqfn13 (overleg) 20 mei 2021 19:02 (CEST)

Pardon, maar als iemand die van Hoorn komt, is Jack van ES wel prominent is binnen Hoorn. En absoluut het archiveren waard, hij is betrokken geweest bij ontelbare initiatieven en bij nog meer boeken. Ik vind dat Dhr. van Es absoluut thuis hoort op wikipedia – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door DoktoraatInTaalkunde (overleg · bijdragen) 25 mei 2021 12:43‎ (CEST). PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Ik denk dat hij beter op de site van Vereniging Oud Hoorn past dan in deze encyclopedie. Hij staat ook niet apart beschreven in het boek Twee eeuwen Stadsbestuurders van Hoorn van L. Hoogeveen. Daar staan overigens ook een andere geboorteplaats en (doop)namen dan hier in het artikel. Als Van Es echt van encyclopedisch belang is en dus een bovenregionale bekendheid geniet, dan moeten daar dus landelijke bronnen voor zijn. Met zijn vrij normale werkzaamheden, kan ik mij dat niet voorstellen. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2021 14:18 (CEST)
Beste DoktoraatInTaalkunde, het in het artikel genoemde cv geeft wel wat aanknopingspunten, maar is geen onafhankelijke bron. Zulke bronnen zijn wel nodig om te beslissen of opname in de encyclopedie gerechtvaardigd is (jargon: of hij E is). Daarmee moet ook de stelling dat hij een prominente rol speelde onderbouwd worden, want het cv is uiteraard gekleurd en bovendien net niet specifiek genoeg. Is er een krant, tijdschriftartikel of boekhoofdstuk dat dit letterlijk of in synonieme bewoordingen zegt? Het is duidelijk dat hij een druk baasje was, maar daar zijn er meer van.
Ook de artikeltekst kan nog een wel een poetsbeurt gebruiken. De aanduiding een breed scala aan portefeuilles is overbodig, want dat blijkt uit de opsomming. Dergelijke aanprijzingen worden door ons als reclame beschouwd. De formulering in vier colleges wethouder geweest zou dan wel weer preciezer mogen: was hij dat gedurende de hele periode 1994 – 2010, en welke portefeuilles had hij wanneer en in welke colleges of coalities? Ik ping hiervoor ook Frank-Slemmur, die het artikel aangemaakt heeft →bertux 25 mei 2021 14:28 (CEST)
Ik ben van mening dat dit artikel JUIST interessant is voor de wikipedia-lezer die interesse heeft voor gemeentepolitiek. Voornamelijk omdat het aanbod van dergelijke artikelen schamel is, en dat het nuttig is om de artikelen over dit onderwerp compleet te maken. Over de opmerking van Bertux: dat "een breed scala aan portefeuilles" relame is ben ik het niet mee eens. Welke taken Van Es had in welke colleges zal ik binnenkort nog specificeren. Maar dergelijke mierenneukerij over taalgebruik is onnodig en voegt niets toe. Frank-Slemmur (overleg) 26 mei 2021 20:31 (CEST)
Dan begrijpt u niet waar een encyclopedie voor is: het is niet bedoeld om zogenaamd compleet te zijn, maar het is bedoeld om informatie over een onderwerp te geven. Dit betekent dat het besproken onderwerp (in dit geval Jack van Es) van encyclopedische waarde moet zijn. Als Van Es van encyclopedische waarde zou zijn, dan zouden er ruim voldoende bronnen over hem moeten bestaan en die ben ik ook niet tegen gekomen. Ik noemde niet voor niks het zeer uitgebreide boek van Hoogeveen. Taalgebruik in een artikel hoort neutraal en objectief te zijn. De woorden "breed scala" zijn niet objectief, want niet meetbaar en ook niet specifiek. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2021 21:55 (CEST)
  Voor verwijderen Het heeft een reden dat het aandeel van artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia m.b.t. gemeentepolitiek beperkt is. Iemand als Van Es die enige tijd gemeenteraadslid en/of wethouder is geweest van een niet zo grote gemeente zal buiten de regio vaak onbekend zijn. Het zal dan vermoedelijk ook niet meevallen om bijv. bronnen over hem te vinden in de landelijke kranten. Het opvoeren van diens eigen CV waarin hij zichzelf typeert als inspirerend, gedreven en begiftigd met een groot probleemoplossend vermogen komt niet overtuigend over. Het is natuurlijk geen neutrale bron. - Robotje (overleg) 30 mei 2021 18:05 (CEST)

  Tegen verwijderen gegeven het aantal ronduit nutteloze artikelen en gegevens op Wikipedia, zoals deze over gemeentewapens, (persoonlijke aanval verwijderd). Dan is Dhr. van Es toch aanzienlijk relevanter ! Tevens is Dhr. van Es ook nog de facto waarnemend burgemeester geweest in 2003 Frank-Slemmur DoktoraatInTaalkunde (overleg) 30 mei 2021 22:19 (CEST)

Erg jammer dat men overgaat op beledigen, zodra er geen argumenten meer gegeven kunnen worden waarom Van Es wel van (inter)nationaal encyclopedisch belang zou moeten zijn. Dqfn13 (overleg) 31 mei 2021 11:09 (CEST)

  Tegen verwijderen Ik ben het eens met het laaste argument van DoktoraatInTaalkunde, ik schaar mij echter niet achter zijn taalgebruik. Jack van Es is wel degelijk encyclopediewaardig omdat:

-hij dus 5 maanden de facto waarnemend burgemeester was

-hij 16 jaar wethouder is geweest, wat geen geringe periode is

-hij betrokken is geweest bij projecten die een grote impact op Hoorn hebben gehad, zoals o.a. de Bangert-Oosterpolder, de Blauwe Berg (Schaatsbaan, Hotel, Cinema, Casino en woonwijk) en de grootschalige renovatie van het Oostereilandcomplex

-tevens nog zeer actief is (geweest) bij verenigingen en stichtingen zoals o.a. Oud Hoorn – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Frank-Slemmur (overleg · bijdragen)

A propos, ik ben nog met dit artikel bezig. Het moet nog compleet worden en een goede knip en scheerbeurt krijgen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Frank-Slemmur (overleg · bijdragen)

Mijn collega's en ik zijn als ambtenaren bij de gemeente Hoorn ook betrokken bij verschillende grote projecten. Krijgen wij dan ook een artikel? Dqfn13 (overleg) 31 mei 2021 11:09 (CEST)

  Opmerking Degenen die met het artikel en de nominatie bezig waren, zijn om uiteenlopende redenen geblokkeerd. De afhandelend moderator hoeft dus geen rekening te houden met de door Frank-Slemmur aangekondigde knip- en scheerbeurt  →bertux 31 mei 2021 12:42 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: erg neutraal leest deze CV-achtige tekst in ieder geval niet. Hij heeft een opleiding 'met succes afgerond', was fractievoorzitter van de 'werkliedenpartij' (met wikilinkje naar de PvdA), en er werd van alles gerealiseerd 'onder het bewind' van Van Es. Allemaal niet erg encyclopedisch taalgebruik. De enige secundaire bron is een lokale internetkrant, die overigens vermeldt dat Van Es uit zichzelf is vertrokken als voorzitter van Hollandia, en dus niet - zoals ons artikel suggereert - onder dwang van de rest van het bestuur. Verder mogen zaken als 'prominente rol' en 'Het is merkwaardig...' wel bebrond worden. Alles bij elkaar is de E-waarde van Van Es niet aangetoond, en is de schrijfstijl van het artikel ongeschikt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 07:51 (CEST)

De politie achtervolgingBewerken

Wordt niet duidelijk waaruit de relevantie blijkt, weet niet of dit in aanmerking zou komen voor nu weg? Melvinvk (overleg) 20 mei 2021 19:11 (CEST)

Volgens het artikel StukTV heet het spel ‘De politieachtervolging’ zonder Engelse ziekte. Sijtze Reurich (overleg) 20 mei 2021 19:37 (CEST)
De Engelse ziekte is in der daad een veel voor komend ver schijnsel. ErikvanB (overleg) 20 mei 2021 19:52 (CEST)
  Voor verwijderenin de politie achtervolging overvallen Team stuk (Giel, Thomas & Stefan) een kluis of gebouw is de "inleiding" van dit lemma, waar de gemiddelde lezer dus helemaal niets van begrijpt. De rest van het lemma is niet beter. Fred (overleg) 20 mei 2021 21:26 (CEST)
Een vermelding in het artikel over StukTV zou toch voldoende moeten zijn mijns inziens. Als je voor elk hersenspinsel van StukTV een apart lemma moet aanmaken ben je nog lang niet klaar, die komen om de zoveel maanden met een ander format, maar het valt altijd onder StukTV, nooit als apart programma (met uitzondering van Roadtrippers) ..LesRoutine..(overleg) 20 mei 2021 21:43 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: in de inleiding wordt niet eens duidelijk waar het onderwerp over gaat. De korte CV's van de 'agenten' lijken wel overgeschreven van elders. E-waarde is evenmin aangetoond, en het artikel is sowieso te ondermaats om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 07:51 (CEST)

Enkelvoudig gebruik van they in het EngelsBewerken

WIU – Rammelende machinevertaling inclusief templatefouten – StuivertjeWisselen (overleg) 20 mei 2021 19:53 (CEST)

  Voor verwijderen: verwijderen, of een degelijke vertaling, of een zeer sterke inkorting, of een heel korte samenvatting hiervan met bronnen opnemen op de pagina Genderneutrale voornaamwoorden. Laurier (overleg) 27 mei 2021 08:58 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de voetnotenlijst is niet overal vertaald, en bevat meerdere sjabloonfouten. Onder 'Zie ook' staat een rijtje artikelen vermeld, maar zonder linkjes. Verder leest het artikel niet erg prettig - waarschijnlijk is het een wel erg letterlijke vertaling vanuit het Engels. In de huidige vorm in ieder geval ongeschikt om te behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 07:51 (CEST)

Sterren CollegeBewerken

NE – Onvoldoende bronnen die over deze school schrijven – The Banner Overleg 20 mei 2021 20:11 (CEST)

Aantal bronnen toegevoegd. Maar aangezien bronnen niet verplicht is waarom zou dit artikel verwijderd moeten worden? Melvinvk (overleg) 20 mei 2021 21:48 (CEST)
Bronnen zijn niet verplicht, maar bij twijfel over relevantie is de belangrijkste toets of door gezaghebbende, onafhankelijke bronnen over het onderwerp geschreven is. StuivertjeWisselen (overleg) 20 mei 2021 21:51 (CEST)
Is dat hier dan niet het geval? Melvinvk (overleg) 20 mei 2021 21:54 (CEST)
Niet echt. Immers, 3 van de bronnen gaan over het gebouw, 1 bron gaat over de opvolger en 0 (nul) gaan over de school. The Banner Overleg 20 mei 2021 23:00 (CEST)
Onjuist het artikel in het Haarlems Dagblad meld wanneer de school begon. En de bron Gerrit Korenberg beschrijft de verdere geschiedenis van de voorgangers van de school. Melvinvk (overleg) 20 mei 2021 23:10 (CEST)
Het Haarlems Dagblad melde wanneer het Spaarne College startte en heeft slechts een losse vermelding van het Sterren College. En Korenberg geeft ook alleen een losse vermelding van het Sterren College. The Banner Overleg 21 mei 2021 13:55 (CEST)
Volgens mij ben je met het eerste in de war met [haarlem.nieuws.nl] en Korenberg beschrijft juist de geschiedenis van de school waar later van wordt vermeld dat deze is gefuseerd tot het Sterren College. Melvinvk (overleg) 21 mei 2021 14:00 (CEST)
Sorry, inderdaad haarlem.nieuws.nl. The Banner Overleg 22 mei 2021 20:29 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: alles bij elkaar lijken de bronnen me wel voldoende om de E-waarde van deze school mee aan te tonen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 5 jun 2021 09:04 (CEST)

Douwe Gerbrandt SteynBewerken

Door mij op verzoek vertaald artikel, maar de bronnen van het oorspronkelijke, Zuid-Afrikaanse artikel zijn twijfelachtig, zie deze versie van de overlegpagina van Gouwenaar en deze versie van De kroeg. Bovendien lijkt de encyclopedische waarde kantje boord, er zijn onvoldoende bronnen gevonden voor een helder beeld van de man  →bertux 20 mei 2021 20:14 (CEST)

Het materiaal is wel geschikt voor een artikel Steyn (Zuid-Afrikaanse familie) →bertux 20 mei 2021 20:34 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Eens met nominator. Encycloon (overleg) 5 jun 2021 14:10 (CEST)

HoascaBewerken

WIU – Wat is dit? Een mislukte doorverwijspagina? – The Banner Overleg 20 mei 2021 21:26 (CEST)

Gaat dit niet over hetzelfde als Ayahuasca?  →bertux 20 mei 2021 21:33 (CEST)
Slechts gedeeltelijk. The Banner Overleg 20 mei 2021 22:49 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: geen idee wat hiervan de bedoeling is. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 18:37 (CEST)

Zweef-tvBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over dit fenomeen schrijven. – The Banner Overleg 20 mei 2021 21:32 (CEST)

  Voor verwijderen Het artikel klopt inhoudelijk niet. Zie hier, zweef-tv is een aanduiding van een televisiegenre waarin aandacht wordt besteed aan het paranormale. StuivertjeWisselen (overleg) 20 mei 2021 21:50 (CEST)
Ik zat ook meer te denken aan een "wall-mounted TV" maar zoiets is ook geen zwevende TV. The Banner Overleg 20 mei 2021 22:51 (CEST)
Goed van StuivertjeWisselen.   Voor verwijderen Dit is natuurlijk helemaal niets. ErikvanB (overleg) 21 mei 2021 01:40 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik heb niets aan bovenstaande toe te voegen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 08:00 (CEST)

Limoges Hand 87Bewerken

WIU – Tweeregelige machinevertaling van de Franse wiki (zonder benodigd sjabloon). Dan krijg je zinnen als "Hij speelt sinds 2020 in de Starligue". Waarom relevant wordt mij ook niet duidelijk. Hier moet wat werk in gestopt worden. – StuivertjeWisselen (overleg) 20 mei 2021 21:35 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: te ondermaats om te kunnen behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 07:57 (CEST)

Baksteen-duurzaamheidBewerken

Weg Dit in onleesbare kromtaal geschreven lemma valt in huis met de bewering: Bakstenen zijn niet bevorderende elementen in het straatbeeld als het gaat om duurzaamheid. Deze bewering wordt niet onderbouwd met feiten, zoals de uitkomst van een levenscyclusanalyse. Mag wmb ook nuweg. Fred (overleg) 20 mei 2021 23:33 (CEST)

Ja, weg. Bronloos woord en schrijver dezes zet er, zo te zien, ook zijn mening bij. ErikvanB (overleg) 21 mei 2021 01:43 (CEST)
Die mening is bovendien nergens op gebaseerd. Alleen de waterdoorlatendheid wordt genoemd, laten we het dan eens hebben over de waterdoorlatendheid van asfalt en de smerige chemicaliën die daaruit in de grond sijpelen  →bertux 21 mei 2021 11:23 (CEST)
  Voor verwijderen Per nominator. Per WP:SNOW zou dit twee weken hoeven blijven staan, dit heeft zeer evident geen plaats in deze encyclopedie. StuivertjeWisselen (overleg) 21 mei 2021 15:06 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ongeschikt als encyclopedisch artikel. Verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 jun 2021 07:56 (CEST)


Toegevoegd 21/05; af te handelen vanaf 04/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

LoliRockBewerken

Wiu en geen bronnen. Dit lijkt een voortzetting van de animatie-oneliners van gisteren. Eveneens gefabriceerd in de VS (zelfde omgeving). ErikvanB (overleg) 21 mei 2021 04:20 (CEST)

Het artikel op de Engelstalige wikipedia bestaat uit 59,963 bytes, dus er is wel potentieel... ..LesRoutine..(overleg) 25 mei 2021 20:25 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de aanmaker denkt dat alle series van Canadese herkomst zijn en door Disney XD zijn uitgezonden, maar na het corrigeren van die onzin blijft er een beginnetje over dat behouden kan worden. Thieu1972 (overleg) 4 jun 2021 07:08 (CEST)

Loïc RitièreBewerken

WIU - geen artikelinhoud, een zin, bronloos. Hoyanova (overleg) 21 mei 2021 10:26 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Nominatiereden afdoende verholpen. Encycloon (overleg) 4 jun 2021 13:51 (CEST)

Jammer, dit is weer zo'n gevalletje: een wedstrijd en daarna horen we nooit meer van deze sporter. Dqfn13 (overleg) 4 jun 2021 13:53 (CEST)

Nabil TkhidoussetBewerken

Reclame Een artikel dat zich biografie noemt maar een uiterst gedetailleerd -doch bronloos- verhaal vol gebabbel oplevert: Door de problemen thuis en door zijn mentale problemen kwam hij terecht op het vmbo. Hij had het gevoel dat hij gefaald had. En moest daarna al op zijn zestiende een keuze maken wat hij daarna ging doen; Doordat hij te laat was voor het aanmelden aan een Hoge School koos hij ervoor om de thuisopleiding Toegepaste Psychologie te doen; In zijn ene laatste jaar merkte hij dat de opleiding die hij volgde niet meer de uitdaging bood die hij zocht. Zijn docenten wisten hem niet meer te prikkelen en zo kabbelt dat maar door, vele alineas lang. Leuk voor een dagboek, maar totaal oninteressant voor een encyclopedie. Wie de raadselachtige bron is voor jubelende beweringen zoals: Hij staat bekend om zijn impact in de filmindustrie, waar hij wordt omschreven als een meester in het nabootsen van de complexe realiteit met personages die in je hart gaan zitten laat zich raden. Fred (overleg) 21 mei 2021 11:08 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de lijst met films, series en boeken die hij heeft gemaakt, ging tot 2040, en de zin 'In 2025 zijn ze een samenwerking aangegaan' zegt ook wel genoeg: dit hele artikel is niet serieus bedoeld. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 jun 2021 07:08 (CEST)

Mike DostBewerken

NE – Bronloos artikel (vanuit WP:BLP onwenselijk) over een radio-dj die zou worden gezien als 'een van Nederlands grootste talenten'. Daar kan ik gek genoeg niets over vinden. Aanmaker lijkt direct betrokken overigens. – StuivertjeWisselen (overleg) 21 mei 2021 12:00 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos artikel over een niet-encyclopedische DJ. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 jun 2021 07:08 (CEST)

John PostBewerken

NE – Zie ook het zojuist genomineerde lemma over Mike Dost. Bronloos artikel (vanuit WP:BLP onwenselijk) aangemaakt door een betrokkene over een radio-dj waarover ik niets over vinden. – StuivertjeWisselen (overleg) 21 mei 2021 12:18 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos artikel over een niet-encyclopedische DJ. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 jun 2021 07:08 (CEST)

Yip AndjarBewerken

NE – Leeg artikel (enkel een ingevulde infobox) over een jonge acteur die als enig vindbaar wapenfeit een rol gehad heeft in de serie Brugklas (televisieserie). Daarover is vervolgens nauwelijks iets geschreven. – StuivertjeWisselen (overleg) 21 mei 2021 12:22 (CEST)

Zelfpromotie. ErikvanB (overleg) 21 mei 2021 19:57 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 4 jun 2021 07:08 (CEST)

Ikea HögaBewerken

WIU – Onvoldoende ONAFHANKELIJKE bronnen die hierover hebben bericht. Dat Ikea een idee heeft, maakt nog niet dat het ook uitgevoerd gaat worden, of dat het relevant is. Ideeën en nieuws, zijn niet hetzelfde als een encyclopedisch relevant onderwerp. Dqfn13 (overleg) 21 mei 2021 21:16 (CEST)

Ik kwam qua bronnen niet veel meer tegen dan wat verse nieuwsberichtjes, want het is allemaal nog in een uitermate vroeg stadium. Er is zelfs geen prototype gemaakt. Het lijkt alleen nog maar een ideetje op een tekentafel te zijn. Ik heb het artikeltje wel wat opgekalefaterd, omdat ik wel nieuwsgierig was naar dit concept. Maar ik denk niet dat 't 'm gaat worden, nee. Thieu1972 (overleg) 21 mei 2021 22:54 (CEST)
Ik heb wat redactie gedaan en extra onafhankelijke bronnen toegevoegd. StuivertjeWisselen (overleg) 1 jun 2021 09:42 (CEST)
Het is dus alleen een idee van een student, waarom het dan zoveel aandacht krijgt is mij een raadsel aangezien beide fabrikanten (Renault voor de onderdelen en Ikea voor de verkoop) niet betrokken zijn. Wat mij betreft is het dus ook absoluut niet relevant. Dqfn13 (overleg) 1 jun 2021 09:59 (CEST)
Als voldoende onafhankelijke bronnen over dit concept schrijven en hier aandacht aan geven dan is er blijkbaar enige relevantie en de encyclopedie is daarin volgend. Soit, je kan zeker wat vinden over de autoriteit van de bronnen in kwestie, maar dat is een andere discussie. Is dit overigens echt een WIU-nominatie of een NE-nominatie? StuivertjeWisselen (overleg) 1 jun 2021 10:10 (CEST)
Het zijn allemaal nieuwsbronnen, er is een verschil tussen nieuwswaarde en encyclopedische waarde. Daarbij blijft: de onafhankelijkheid van de bronnen is betwistbaar omdat het om een idee (het is alleen maar een gedachtenspinsel) gaat. Autovolution schrijft het zelfs in de titel van hun artikel: fictional car. Dqfn13 (overleg) 1 jun 2021 10:18 (CEST)
Een bron wordt niet afhankelijk of onafhankelijk omdat het onderwerp een concept car betreft die nog niet daadwerkelijk gebouwd is, dat is onzin. Over nieuws- versus encyclopedische waarde kan je zeker twisten. Ik ben ook niet per se voorstander van behoud van dit lemma, maar die keuze moet wel op objectiveerbare gronden worden gemaakt. StuivertjeWisselen (overleg) 1 jun 2021 11:02 (CEST)
Hoe kan een bron op onafhankelijke wijze over iets berichten als het alleen maar een idee is bij iemand? Hoe kan die bron verifiëren dat de informatie correct is, of dat het meer is dan een idee dat nooit uitgevoerd gaat worden? Het enige dat er nu verifieerbaar is, is dat het een idee is van een student in de VS en dat noch Ikea, noch Renault er daadwerkelijk bij betrokken zijn. De bronnen geven deze student in ieder geval wel zijn 5 minutes of fame en Wikipedia hobbelt er in verschillende taalversies gezellig achteraan. Dqfn13 (overleg) 1 jun 2021 12:16 (CEST)
Het is meer dan zomaar een idee, want het is daadwerkelijk uitgewerkt concept in zijn thesis en het bestaan van die thesis is verifieerbaar. StuivertjeWisselen (overleg) 1 jun 2021 12:44 (CEST)
Het was mij volledig ontgaan dat het puur een idee van deze student was, zonder enige betrokkenheid van Ikea en Renault. Nou hoeft dat geen reden te zijn om het onderwerp dan maar geen E-waarde toe te dichten. Ook het feit dat het slechts een idee betreft, is niet per se reden om iets irrelevant te noemen. Maar het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre dit boven het niveau 'grappige nieuwswaarde' uit komt. Thieu1972 (overleg) 1 jun 2021 13:35 (CEST)
StuivertjeWisselen en hoeveel onafhankelijke bronnen hebben het kunnen controleren? Hoeveel bronnen zijn er niet afhankelijk van die thesis? De Markerwaard, waar Thieu1972 mee komt is ook een niet-uitgewerkt idee, maar daar zijn tientallen boeken over geschreven en het was ook onderdeel van een veel groter plan dan dat van één student. Dqfn13 (overleg) 1 jun 2021 15:04 (CEST)
Geen idee, ik ben niet met alle genoemde bronnen in gesprek gegaan om vast te stellen of ze de student, universiteit of andere entiteiten die hierbij betrokken zijn geweest hebben bevraagd en documenten overhandigd hebben gekregen ter validatie. StuivertjeWisselen (overleg) 1 jun 2021 15:56 (CEST)


Toegevoegd 24/05; af te handelen vanaf 07/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

UithuivenBewerken

Waarschijnlijk onzin (maar kan zinnig niet uitsluiten op basis van zoekresultaten) -- Effeietsanders (overleg) 24 mei 2021 06:06 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: zonder bronnen ter verificatie blijft dit nogal korte artikeltje erg twijfelachtig qua inhoud. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 jun 2021 08:00 (CEST)

OttlaBewerken

Vermoeden van auteursrechtenschending van bestov.be maar omdat het een vertaling is durf ik een nuweg niet aan. – The Banner Overleg 24 mei 2021 12:14 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het is sowieso een ondermaats artikeltje. Er wordt nauwelijks iets verteld, bronnen ontbreken, en de relevantie blijft dus ook onduidelijk. Genoeg redenen om dit artikel niet te handhaven. Thieu1972 (overleg) 7 jun 2021 12:38 (CEST)

Gustavo Ruben ValenzuelaBewerken

WIU – nuweg omgezet in wiu. Originele nominatiereden was: "herplaatste computervertalingstekstdump, reeds tweemaal eerder verwijderd". De tekst is van elders afkomtig, maar Google kan het niet vinden, dus het kan ook gewoon mislukte opmaak zijn van de auteur. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2021 12:14 (CEST)

  Opmerking De eerder verwijderde artikelen had ik als nuweg gelabeld omdat het een Engelse tekst betrof. StuivertjeWisselen (overleg) 24 mei 2021 17:31 (CEST)
Klopt, de eerder verwijderde versies kwamen ook niet overeen met de huidige tekst. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2021 09:58 (CEST)
Ik heb de Nederlandse schrijftaal tot in de kleinste details gecorrigeerd en ik vind dat het moet worden heroverwogen en uit de nominatie moet worden gehaald om deze pagina te verwijderen. Ik begrijp dat deze pagina in het verleden een paar keer is geïnitieerd in verschillende talen, maar ik bevestig dat de verstrekte informatie en het bestaan ​​van de entertainer echt zijn.
Andrea Domeniconi
Gelieve dan nog even te kijken naar de conventies, want het artikel voldoet daar bij lange na nog niet aan. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2021 21:38 (CEST)
Het is wenselijk om bronvermelding toe te voegen. De inhoud op Wikipedia dient ontleend te zijn aan bronnen die betrouwbaar zijn en waaraan een zekere autoriteit toegekend wordt.   Davv69 overleg
  Opmerking Ik ben van mening dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, ik wil graag vragen dan op de lijst of de sjabloon verwijderd mag worden.08 juni 2021 08:41 (CEST) Andrea Domeniconi
Zijn er onafhankelijke bronnen waarin de familieleden bekend worden gemaakt? Dat is namelijk zeer privacygevoelige informatie, waar Wikipedia heel erg voorzichtig mee omgaat. Dqfn13 (overleg) 8 jun 2021 10:15 (CEST) Ik heb het gecorrigeerd omdat ik het ermee eens ben dat het inderdaad informatie kan zijn om in een artikel of interview te publiceren, maar niet om op Wikipedia te worden gepubliceerd. Andrea Domeniconi 08 juni 2021 21:03 (CEST)
Ik wil graag vragen op de lijst of de sjabloon verwijderd mag worden.13 juni 2021 10:00 (CEST) Andrea Domeniconi
Ik zou wel willen weten waar de onafhankelijke bronnen blijven... er staan nu 4 bronnen in het artikel die betrokken zijn. Er zijn dus geen bronnen die óver Valenzuela schrijven zonder dat er een tegenprestatie is zoals een interview of zo. Dqfn13 (overleg) 14 jun 2021 15:59 (CEST)
Ik heb zojuist een gefrustreerde opmerking verwijderd die ik eerder heb geplaatst. Andrea Domeniconi.
Men mag gefrustreerd raken en dat begrijp ik ook helemaal: er is niets vervelender dan uren aan een artikel werken en het dan mogelijk verwijderd zien worden. Ik ken dat gevoel en ben er ook niet ongevoelig voor bij andere mensen. Onafhankelijke bronnen zijn echter nodig om relevantie aan te tonen. Als men alleen maar beperkt is tot wat het onderwerp over zichzelf bekend maakt, dan is dat geen relevantie, maar reclame. Dqfn13 (overleg) 16 jun 2021 11:37 (CEST)

Ledeboer en Von LedeburBewerken

NE - vraag me af wat de E-waarde van dit onderzoek is - wellicht GOO - vis ←     → overleg 24 mei 2021 12:40 (CEST)

En 'Ledebur' zou terug zijn te voeren op Schotse en Deense koningen uit 600? Toe maar. Als er al namen zijn overgeleverd, zijn dat over het algemeen slechts mythische koningen. Thieu1972 (overleg) 24 mei 2021 13:44 (CEST)
Aanvulling: er bestaat al een artikel over dit geslacht. Relevante informatie kan daar worden toegevoegd, mits niet gebaseerd op origineel onderzoek. En dat laatste, daar neigt het wel wat naar. Thieu1972 (overleg) 24 mei 2021 13:50 (CEST)
 •   Voor verwijderen - in deze vorm een betoog waarom er geen verwantschap bestaat tussen twee geslachten (voor dergelijke artikelen is Wikipedia niet bedoeld, daarvoor zijn meer dan voldoende genealogische platforms/tijdschriften enz.). Het flinterdunne reeds bestaande artikel Ledeboer zou prima aangevuld kunnen worden mits, zoals Thieu1972 terecht opmerkt, niet gebaseerd op origineel onderzoek, maar op betrouwbaar secundair bronmateriaal. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2021 14:52 (CEST)
  Mee eens. Zie ook het eerdere overleg op OP aanmaker. Encycloon (overleg) 24 mei 2021 22:24 (CEST)
 •   Voor verwijderen. Zoals ook op de overlegpagina van de aanmaker aangegeven kunnen er wel 2 aparte artikelen over beide geslachten bestaan, maar niet dit vreemde artikel over beide families met de vreemde intro dat ze niet verwant zijn. De Geo (overleg) 25 mei 2021 14:44 (CEST)
Bedankt voor uw reacties. Deze zijn in de ogen van een beginneling op wiki vooral persoonlijke meningen en geenszins wetenschappelijk. Er bestaat inderdaad een kort artikel over Ledeboer. De tekst is echter onjuist. Ledeboer is wellicht opgenomen in dat wapenboek, maar dat is dan wel onterecht. De zin over Schotse en Deense koningen klopt, maar mag wat mij betreft weg. Er gaat juist veel onjuiste informatie rond over de vroege afstamming van Von Ledeboer. Mijn artikel was bedoeld om daar duidelijkheid over te scheppen door puur objectief bestaande bronnen aan elkaar te koppelen. De genoemde literatuur betreft originele bronnen in boekvorm. Daar is niets flinterdun aan. Een E is toch juist bedoeld op dingen op te kunnen zoeken of te weten te komen. Wat echt vreemd is is dat er zulke hardnekkige en wijdverbreide onjuistheden zijn m.b.t de herkomst van Ledeboer. Bij deze nodig ik u allen graag uit om bestaande artikelen drastisch aan te vullen. Daar mag u mijn artikel daar al dan niet in onderbrengen. Dat zie ik niet als mijn taak noch mijn doel. Het was leerzaam. maar lastiger dan ingeschat en op deze manier niet erg uitnodigende om mee verder te gaan. Ik wacht wel af. P.S. Op deze wijze begint in mijn ogen een overlegpagina toch aardig op stemmen uitbrengen te lijken. Ook de toon had ik zo niet zo verwacht.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Marcel van der Meer (overleg · bijdragen) 27 mei 2021 22:10
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

George LooijesteijnBewerken

NE - Geen bronnen en uit het verhaal blijkt geen E-waarde, want palmares wordt niet gegeven. Fred (overleg) 24 mei 2021 13:19 (CEST)

Opgekalefaterd m.b.v. de Spaanse wikipedia. Voldoende prestaties. Tekstman (overleg) 2 jun 2021 16:20 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Ik had liever gezien dat er ook bronnen in dit artikel zouden zijn geplaatst, want het artikel hier is nu bronloos. De relevantie echter blijkt wel en die Spaanstaligen zullen hebben wel bronnen en die gaan niet eerst over een Nederlander schrijven als die echt niet relevant is. Die relevantie blijkt nu wel ook uit het verhaal hier: Looijesteijn heeft deelgenomen op het hoogste niveau als motorcoureur. Ik heb wel een bronverzoek geplaatst voor het waterskiën, want dat kan ik niet vinden. Dqfn13 (overleg) 7 jun 2021 21:23 (CEST)

Rebecca van EmdenBewerken

Weg/NE/WIU – Gebrek aan onafhankelijke en gezaghebbende bronnen die het onderwerp hebben beschreven en daarmee in strijd met onze richtlijn omtrent biografieën van levende personen. Daardoor kan de relevantie van het onderwerp ook niet worden vastgesteld. Mogelijk is de relevantie aanwezig, maar uit bronnen zal de zwaarte van die toernooien moeten blijken; het jeugdwereldkampioenschap in 1986 zal niet voldoende zijn. Tot slot waarschijnlijk zelfpromotie, zie de naam van de aanmaker, al is dat geen inhoudelijk beoordelingscriterium. Velocitas(↑) 24 mei 2021 13:32 (CEST)

Ik haat sport, maar in onze Wikipedia staan onwaarschijnlijk veel nog levende vijfderangs voetballers vermeld, daarom lijken de verrichtingen van mevrouw toch een artikel waardig. Die kampioenschappen moeten ergens terug te vinden zijn. Het artikel moet wel kritisch bekeken worden, alsmede de bijgeleverde foto's.Hansaviertel (overleg) 25 mei 2021 15:41 (CEST)
  Tegen verwijderen Onzinnige werkverschaffing. BRONNEN ZIJN NIET VERPLICHT. Maar goed, ik heb twee bronnen toegevoegd. Deze kanjer staat 7x op de lijst Nederlandse kampioenschappen schermen. Verder is ze kennelijk nogal bescheiden. Elly (overleg) 30 mei 2021 17:46 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

InhuldigingsplaatBewerken

is dit niet al beschreven bij Epigrafie? - vis ←     → overleg 24 mei 2021 13:45 (CEST)

Bedoel je dat er spraken is van een Wetje van Ellywa? Dqfn13 (overleg) 24 mei 2021 14:17 (CEST)
 • zou zo maar eens kunnen - vis ←     → overleg 24 mei 2021 15:21 (CEST)
 •   Voor verwijderen Zijn wel twee verschillende onderwerpen. In deze vorm is het artikel inhuldigingsplaat vooral een samenraapsel van bijelkaar geschraapte zaken. Onduidelijk is op welke bronnen dit artikel is gebaseerd. Zinnen zijn niet af. De lezer toespreken met als je even rondkijkt versterkt nog eens het beeld van een eigen gedachtenspinsel van de schrijver. Gouwenaar (overleg) 24 mei 2021 15:57 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: dit is dermate slecht geschreven dat behoud überhaupt niet aan de orde is. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 jun 2021 17:37 (CEST)

Wouter van Beek (scheikundige)Bewerken

NE – Bronloos artikel over een scheikundige waarvan niet duidelijk wordt waarop hij gepromoveerd is en wat hem encyclopedisch relevant maakt. Nu lijkt het niet meer dan een man met baan. – StuivertjeWisselen (overleg) 24 mei 2021 13:48 (CEST)

 •   Voor verwijderenBovendien lijkt de info ook niet helemaal juist. Scheikunde studeren in Den Haag is volgens mij niet mogelijk.Hansaviertel (overleg) 25 mei 2021 18:19 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de relevantie van Van Beek wordt in het geheel niet duidelijk. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 jun 2021 12:41 (CEST)

Metabotrope receptorBewerken

WIU – Bronloos artikel over een eiwit in het celmembraan. Voor een leek nu nauwelijks te volgen, qua informatievoorziening nog te summier. Je kan het als een beginnetje zien, de gemiddelde lezer kan hier alleen niet mee uit de voeten. – StuivertjeWisselen (overleg) 24 mei 2021 13:54 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: summier en onbegrijpelijk artikeltje, zonder enige opmaak. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 jun 2021 17:39 (CEST)

Daryl Jay KyleBewerken

NE – Bronloos artikel (vanuit WP:BLP onwenselijk) over een muzikant. Over Kyle zijn ook nauwelijks bronnen te vinden, ook is de tekst zeker niet geheel neutraal. – StuivertjeWisselen (overleg) 24 mei 2021 17:21 (CEST)

Zojuist bronnen toegevoegd en vermeld, en tekst geneutraliseerd. ~ Schrijver Daryl Jay Kyle pagina. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Daryltanalepy (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Dank voor de moeite. Echter zijn vrijwel alle bronnen primair en niet onafhankelijk (je refereert naar zijn (jouw?) eigen Facebookpagina, playlist, YouTube-video's van SBS6) en er lijken geen nieuwsoutlets, (muziek)tijdschriften of kranten te zijn die over Kyle geschreven hebben. Ik wijs je graag op WP:BRON om te begrijpen wat wenselijk is qua bronnen. StuivertjeWisselen (overleg) 24 mei 2021 21:31 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: met vrijwel alleen maar primaire, niet-onafhankelijke bronnen wordt het knap lastig om relevantie aan te tonen. Er is slechts één secundaire bron vermeld: een weinig hoogstaand artikeltje in een lokaal blaadje. Alles bij elkaar is de relevantie toch echt onvoldoende aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 jun 2021 17:56 (CEST)

Fabrizio RomanoBewerken

WIU – Machinevertaling van de Engelse wiki zonder sjabloon. Tekst leest daardoor niet natuurlijk, er zitten fouten in de referenties (ik betwijfel ook of de bronnen geraadpleegd zijn door de aanmaker) en eerlijk gezegd vind ik het originele artikel nogal mager, met weinig gezaghebbende bronnen. – StuivertjeWisselen (overleg) 24 mei 2021 17:28 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Andy (merk)Bewerken

Het artikel was wegens 'reclame' aangemeld als nuweg. Maar er stond niets wervends in de tekst. Eigenlijk stond er nauwelijks tekst: slechts één zin. Dat is echt wel te kort voor een serieus artikel. Daarom heb ik er een TBP-nominatie van gemaakt. Bovendien ontbreken bronnen om relevantie te kunnen geven aan dit merk. Ik kon zo snel niets vinden, alhoewel Delpher nog wel een mislukte reclamecampagne meldt (gratis proefflacons door de brievenbus, waarna peuters het goedje opdronken......). Thieu1972 (overleg) 24 mei 2021 17:30 (CEST)

Ik heb nog wel wat bronnen gevonden, waarmee enkele historische feitjes over dit merk gedeeld kunnen worden. Edoderoo (overleg) 24 mei 2021 18:40 (CEST)
Mooi! Ik heb zelf zojuist nog even die reclamecampagne toegevoegd. Alles bij elkaar lijkt het me voldoende in orde zo. Ik streep de nominatie door. Thieu1972 (overleg) 24 mei 2021 18:53 (CEST)

🍌Bewerken

Eenzinner en dus een woordenboekdefinitie. En zijn zulke pagina’s EW? Melvinvk (overleg) 24 mei 2021 18:17 (CEST)

Er zijn wel meer van dit soort artikelen. Er is zelfs een hele categorie aan gewijd. Thieu1972 (overleg) 24 mei 2021 18:36 (CEST)
Het staat mij niet in de weg, maar dit komt wel heel dicht bij een open deur, en met twee feiten voldoet het ook niet aan de drie-feiten-regel. Volgens mij worden al die emoticons door een commissie uitgevonden, dus als die informatie er bij zou kunnen komen, heeft het in ieder geval minimale encyclopedische informatie om te delen. Edoderoo (overleg) 24 mei 2021 18:39 (CEST)
Inmiddels genoeg uitgebreid nominatie doorgehaald. Melvinvk (overleg) 24 mei 2021 20:53 (CEST)
Waarvoor dank. Ik heb 'm even bijgewerkt. Edoderoo, dat klopt dat de emoji door het Unicode consortium ingevoerd worden; ik heb ook een link naar het voorstel ingevoerd. (In dit geval het voorstel voor de Unicode 6.0 standaard waar deze mee kwam, ook wel bekend als ISO/IEC International Standard ISO/IEC 10646-2010 (*). De bananen-emoji is net zo gestandardiseerd als de kilogram of het stopcontact. Let wel dat het een karakter is, de afbeelding verschilt behoorlijk per platform, net zoals de letter A verschillende verschijningsvormen heeft gebaseerd op het gekozen lettertype, op je telefoon kan het er anders uitzien dan op je pc. Milliped (overleg) 24 mei 2021 21:00 (CEST)
Als dit lemma over bananen gaat, mag je hem wel permanent beveiligen. Ik zie de scholen al weer elke dag langskomen. ;-) ErikvanB (overleg) 24 mei 2021 21:18 (CEST)

DSAV dodekaBewerken

NE. Beschrijving van een redelijk jonge studentenatletiekvereniging. Uit de (bronloze) tekst valt moeilijk af te leiden wat de encyclopedische waarde van de vereniging is. Apdency (overleg) 24 mei 2021 19:38 (CEST)

Titel niet conform standaard. PAvdK (overleg) 24 mei 2021 22:27 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een slordig geschreven artikel, met een rare zin in de inleiding, en een wazig verhaal over de oprichting en de naamgeving. Veel interne informatie over de barco, Redacie, Riceco en andere zaken die vast heel leuk zijn als je lid bent, maar waar een encyclopedie over het algemeen niet veel mee kan. En met geen enkele secundaire bron, wordt het qua relevantie ook al niet veel. Alles bij elkaar genoeg redenen om dit artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 7 jun 2021 18:05 (CEST)

Sint-Jozefsinstituut geraardsbergenBewerken

Als nuweg aangemeld, maar de reden 'geen zinvolle inhoud' is niet geldig: de inhoud is namelijk geen flauwekul. Wel is het artikel uitermate karig: slechts 1 zin en een infobox. We komen niks te weten over historie, type opleiding, aantallen scholieren etc. Bronnen zijn er evenmin. Relevantie van deze school blijft ook onduidelijk. – Thieu1972 (overleg) 24 mei 2021 21:30 (CEST)

Titel niet conform standaard. PAvdK (overleg) 24 mei 2021 22:26 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Na nominatie is er letterlijk niets aan het artikel gedaan om het te verbeteren, artikel dus verwijderd. Dqfn13 (overleg) 16 jun 2021 15:08 (CEST)

Abstracte fotografieBewerken

De definitie lijkt gloednieuw te zijn, en te zijn bedacht door studenten van een fotografie-opleiding. Dat lijkt me niet de bedoeling: Wikipedia is geen plek om nieuwe zaken onder de aandacht te brengen. Er zal een definitie moeten komen die reeds in de bronnen is genoemd. Als iets sinds 100 jaar bestaat, zal zoiets toch wel bestaan? Bronnen ontbreken in dit artikel, waardoor de relevantie onduidelijk blijft en er tevens geen verificatie mogelijk is. Om eerlijk te zijn komt de tekst me ook te veel over als eigen waarneming, als een schoolwerkstuk dat uit het hoofd is geschreven. Dat verklaart waarschijnlijk ook de complete afwezigheid van een historisch overzicht, want het gebruik van drones en Photoshop was begin 20e eeuw uiteraard nog niet mogelijk; hoe men dan wél de foto's maakte, blijft een raadsel. – Thieu1972 (overleg) 24 mei 2021 21:43 (CEST)

De mensen die het artikel hebben geschreven, moeten veel kennis hebben over het onderwerp. Jammer, dat hun moeite verloren zal gaan. Tomaatje12 (overleg) 26 mei 2021 14:45 (CEST)
Als ik het Engelstalige artikel moet geloven, dan bestaat het al zeker sinds de jaren 1970. Van het Nederlandstalige artikel blijft dan meteen al weinig over. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2021 15:16 (CEST)
Het is niet gloednieuw, noch is de naam pas uitgevonden in het Nederlands. De Oosthoek Encyclopedie vermeldde het al in 1973 volgens deze bron. Het artikel kan zeker nog worden uitgebreid met een hoofdstuk over de geschiedenis zoals de Engelse doet, maar m.i. is er niets mis met dit artikel. J.G.G. (overleg) 16 jun 2021 14:06 (CEST)
Even goed lezen allemaal: ik zeg nergens dat het concept iets nieuws is, maar ik zeg dat de definitie recentelijk als schoolproject opnieuw is vastgesteld. En het artikel vermeldt dat zelfs:

Tot 2021 was er geen algemeen geldende definitie geformuleerd. In mei 2021 heeft de Academie voor Abstracte Fotografie een project uitgevoerd onder de naam: Grenzen verkennen. Daarbij hebben 38 studenten en oud-studenten meegewerkt aan het bepalen van de grenzen van abstracte fotografie aan de hand van voorbeeldfoto's.

Het lijkt me niet de bedoeling dat je als schoolopdracht een definitie gaat bedenken, en die dan een maand later op Wikipedia als de geldige definitie poneert. Dit soort egotripperij van een groepje studenten lijkt me in strijd met WP:NIET, tenzij hun definitie door onafhankelijke, secundaire bronnen wordt omarmd als dé definitie van abstracte fotografie. Zolang dit niet is aangetoond, dient de definitie gewoon te komen uit de van toepassing zijnde bronnen. En aangezien abstracte fotografie al lange tijd bestaat, zal die definitie vast wel ergens te vinden zijn. Thieu1972 (overleg) 16 jun 2021 14:34 (CEST)
Dat is inderdaad wat teveel borstklopperij. Dat tweede hoofdstukje kan dus gewoon weg en voor de rest wat aanpassen en kees is klaargekomen. Weggooien hoeft niet. Als er geen kandidaten zijn, wil ik het wel even doen, veel werk is het niet. J.G.G. (overleg) 16 jun 2021 14:40 (CEST)

Angel VergaraBewerken

Weg – Dit artikel leest als een soort eerbetoon aan deze kunstenaar. De inleiding is een hoop vaagtaal die probeert zijn werk uit te leggen, en het kopje 'Carrière' vertelt niks over zijn carrière, maar is ook weer een hoop vaagtaal als 'voortdurend onderzoek naar de krachten van een beeld' en 'poging om het beeld te doorbreken en zijn impact op esthetiek, sociale cultuur en politiek te bevestigen'. De rest van het artikel is vooral een opsomming van tentoonstellingen. Het sluit af met een film die hij kennelijk heeft gemaakt. Omdat goede secundaire bronnen ontbreken, wordt de status van al die tentoonstellingen en de film niet duidelijk. Hoe relevant is hij nu eigenlijk? Zijn er recensies? Heet iemand iets over hem gepubliceerd?
Daarnaast kent de tekst diverse taalfouten, en staat het vol met onhandige tijdsaanduidingen als 'Hij woont al meer dan dertig jaar in Brussel' en 'zijn laatste groepstentoonstelling'. Thieu1972 (overleg) 24 mei 2021 21:59 (CEST)

Angel Vergara is kennelijk in België een niet onbelangrijk kunstenaar. De 'dertig jaar'- zin is overgeschreven uit een tekst van de MUHKA in Antwerpen. Er zijn ongetwijfeld ook andere teksten over hem te vinden. Het artikel moet opgeschoond worden en voor een deel worden herschreven. Hansaviertel (overleg) 25 mei 2021 15:50 (CEST)
het artikel mag blijven van mij Tomaatje12 (overleg) 26 mei 2021 14:46 (CEST)
  Tegen verwijderen Taal gecorrigeerd, dubbele zin weggenomen, overbodige woorden weggenomen, referenties en video toegevoegd. Geertivp (overleg) 26 mei 2021 17:54 (CEST)

JD KimBewerken

Betreft een verlengde nominatie van hier. Thieu1972 (overleg) 24 mei 2021 22:20 (CEST)

Toegevoegd 25/05; af te handelen vanaf 08/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

SBDenBoschBewerken

WIU de informatie is sterk verouderd, weinig bronnen te vinden over SBDenBosch. Het geheel is inmiddels opgegaan in Huis73 (een cultuurcentrum en fusie van diverse openbare bibliotheken in de regio). In deze vorm twijfel ik aan zelfs de E-waarde. Meest belangrijke info is Bosch' Protocol dat opzich wel een eigen lemma verdient. Geerestein (overleg) 25 mei 2021 11:57 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: ík twijfel ook over de E-waarde. Een samenwerkingsverband tussen losse biebs komt als een administratief gebeuren over, zonder direct encyclopedisch interessant te zijn. Het feit dat die paar regeltjes tekst vooral gaan over de historische Bossche protocollen, maakt het artikel ook nog eens weinig informatief - tenminste, als je iets over het samenwerkingsverband te weten wilt komen. Zelfs basale info als oprichtingsdatum, werknemers, vestigingen ontbreekt. Wegens gebrek aan E-waarde en een gebrek aan inhoud, verwijder ik dit artikel. Thieu1972 (overleg) 8 jun 2021 07:05 (CEST)

Jack GibsonBewerken

EW - Niet genoeg informatie over deze persoon om een apart lemma te hebben, dit kan mijns inziens perfect beschreven worden in het lemma van de band Exodus (band). Zo wordt dit ook op andere talen Wikipedia gedaan. ..LesRoutine..(overleg) 25 mei 2021 12:00 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: ik heb enkele bronnen gevonden en kon zo het artikel verder aanvullen. Denk dat de zelfstandige relevantie van Gibson nu duidelijker naar voren komt. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 8 jun 2021 07:38 (CEST)

Leo HeuvelmanBewerken

mij onbekende dichter - ontbrekende bronnen - is het bijv. in eigen beheer of bij een (gerenommeerde) uitgever? - ZP - vis ←     → overleg 25 mei 2021 12:28 (CEST)

Dichter bij God (2018) verscheen bij Scholten Uitgeverij. Dat is niet in eigen beheer maar een gerenommeerde uitgever. Maar in de huidige vorm is dit artikel beslist onvoldoende. WIKIKLAAS overleg 25 mei 2021 13:43 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een wel heel erg summier artikel, zonder noemenswaardig biografisch gedeelte. En ook zonder bronnen, hetgeen in strijd is met WP:BLP. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 jun 2021 07:38 (CEST)

Biologische onsterfelijkheidBewerken

Weg – Volledig bronloze, oeverloze abracadabra. Ik begrijp er niets van, en de schrijver zelf had kennelijk ook geen idee waar-ie, zo'n tien jaar geleden, over schreef. Taalkundig rammelt het ook nogal: "Een cel of een organisme dat niet veroudert..." In andere taalversies heeft het meer om het lijf, zie bijvoorbeeld Biological immortality, waar ook meteen de in ons artikel gedane bewering wordt gelogenstraft dat er maar één hedendaags organisme bestaat dat biologisch onsterfelijk is. Als er niet iemand met kennis van zake hieraan gaat werken, dan kan wat er nu staat beter helemaal weg, want hier schiet geen enkele lezer iets mee op. WIKIKLAAS overleg 25 mei 2021 12:52 (CEST)

Weg – Geen idee waar het over gaat. WeiaR (overleg) 25 mei 2021 14:52 (CEST)
  Tegen verwijderen Dat Wikiklaas of een andere Gebruiker een tekst niet direct begrijpt betekent nog niet direct dat het artikel weg moet. Ik vind de redenering van Wikiklaas dan op z'n zachts gezegd ook erg vreemd en moet mij, in het kader van de collegialiteit, inhouden hem niet met enige spot te bejegenen. Hier zou een oproep tot verbetering beter op zijn plek zijn. Het artikel heeft zeker potentieel, dit zien we ook als we even kijken bij de andere taalversies. Dat het Nederlandse artikel mag worden herschreven daarin kan ik mij vinden. Ik hoop dat er mensen zijn die over dit onderwerp een wat toegankelijkere tekst kunnen schrijven. Wobuzowatsj (overleg) 27 mei 2021 18:35 (CEST)
Het artikel werd mij door een collega onder de aandacht gebracht, met de vraag of ik het kon verbeteren. Ik denk dat ik dat zou kunnen, aan de hand van anderstalige versies, maar ik ga het niet doen. Ik heb andere dingen op mijn to-do-lijst staan, en ik laat wat ik bijdraag niet bepalen door het zwaar ondermaatste werk wat anderen hier achterlaten. Het is in de eerste plaats de taak en verantwoordelijkheid van degeen die dit artikel schreef om ervoor te zorgen dat er correct en begrijpelijk Nederlands staat. Dat stond er niet toen ik het onder ogen kreeg. Dit zomaar laten staan vond ik daarom ook geen optie. Dus ik heb het aangedragen voor verwijdering. Als het over twee weken nog steeds de vorm heeft waarin ik het aantrof, dan moet het wat mij betreft weg. Maar als iemand anders er brood in ziet om het op te knappen en uit te breiden, be my guest.
Als ik zeg dat ik 'er niets van begrijp', dan bedoel ik dat het ontiegelijk slecht geschreven is. Je mag dat oncollegiaal vinden, maar daar wordt de tekst niet beter van, en wat slecht is, moet ook gewoon als slecht benoemd kunnen worden. Ik ben benieuwd wat jij er over twee weken van hebt weten te maken. Tot nu toe zie ik nog steeds het armetierige stuk tekst zoals dat hier 11 jaar geleden gedumpt is. Er is dus al heel lang niemand geweest die het belangrijk genoeg vond om er een informatief artikeltje van te maken. Met het elf jaar laten staan heeft het toch een redelijke kans gekregen, lijkt mij zo. WIKIKLAAS overleg 27 mei 2021 18:59 (CEST)
Wat een hoop tekst om te zeggen dat je het een slecht geschreven artikel vindt Wikiklaas. Daarover zijn we het eens hoor. Het artikel is ook slecht geschreven, maar dan is een aansporing tot verbetering of tot herschrijven beter op zijn plek. "Als ik zeg dat ik 'er niets van begrijp, dan bedoel ik dat het ontiegelijk slecht geschreven is." Hoe moeten andere mensen weten wat jij bedoelt? Communicatie werkt doorgaans heel wat gemakkelijker wanneer je direct schrijft wat je ook écht bedoelt. Ik heb niet gezegd dat ik dit artikel ga herschrijven. Dit is helemaal niet mijn expertise. Doch, vind ik eigenlijk dat jouw nominatie moet worden veranderd naar een verzoek tot verbetering van het artikel. Wobuzowatsj (overleg) 28 mei 2021 20:37 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een summier en vrij onbegrijpelijk artikeltje over een complex onderwerp, zonder enige bron ter ondersteuning en verificatie, en dan ook nog met inhoudelijke tekortkomingen: doen we daar de geïnteresseerde lezer een plezier mee? In de afgelopen 11 jaar is er niets aan het lemma verbeterd en zitten we nog steeds met een ondermaats artikel. Wmb is dit té ondermaats om maar gewoon te laten staan in de hoop dat ooit iemand er een begrijpelijk en correct verhaal van maakt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 jun 2021 20:32 (CEST)

Internal Bleed SystemBewerken

NE - Ik stootte op deze pagina die al sinds 2006 niet meer bewerkt is. Is zeer verwarrend en zonder context om goed te begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Ook na wat googelen nog niks wijzer want er is niets over terug te vinden. ..LesRoutine..(overleg) 25 mei 2021 14:38 (CEST)

Dit is een van de vele artikelen over motoronderwerpen die door Piero zijn toegevoegd. In beginsel zeer waardevol, juist omdat er online nauwelijks iets over te vinden is. Wel jammer dat er geen bronvermelding bij staat. Zo te zien is hij nog volop actief, ik zal 'm even pingen. — gpvos 26 mei 2021 19:23 (CEST)
Nu ik het na al die jaren weer eens lees ben ik het wel met LesRoutine eens: verwarrend. Ik kan het in mijn archief ook niet meer terugvinden, zodat ik geen bron kan toevoegen. Een van de vele technische ontwikkelingen die het niet gered hebben denk ik. Indertijd misschien spectaculair, nu niet meer. Kan goed leven met verwijdering, niet mijn beste werk, maar ik was nog een beginneling...Piero (overleg) 26 mei 2021 21:04 (CEST)
Interessant genoeg levert Duckduckgo (dwz. Bing) hier beter resultaat dan Google: zie hier . Het is dus wel degelijk nog steeds een ding. Verder weet ik er niks van, maar misschien kan iemand die er meer van weet er nog iets van maken. — gpvos 27 mei 2021 20:42 (CEST)
Tsja, daar kan ik wel wat mee. Nu hebben we ook een bron. Heb het artikel aangepast.Piero (overleg) 27 mei 2021 22:38 (CEST)
Goed verbeterd voor behoud. VanBuren (overleg) 28 mei 2021 10:56 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: na de verbeteringen is het goed genoeg om te behouden. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 12:22 (CEST)

Zanclea indicaBewerken

Was genomineerd als nuweg, maar voldoet niet aan de criteria. Je kan dus blijkbaar onzin uit Worms trekken. Ongeveer 10% van de nl-wikipedia inhoud komt uit WorMs schat ik. Hoe betrouwbaar is dit dan allemaal? Milliped (overleg) 25 mei 2021 15:48 (CEST)

Deze veronderstelde Neteldier-soort wordt HIER genoemd, en wel onderaan op pagina 838. En HIER onderaan de tweede pagina. Dus ik bestrijd dat het helemaal onzin is. Maar of het een daadwerkelijk momenteel nog erkende soort is, dat is een andere vraag.  Erik Wannee (overleg) 25 mei 2021 17:39 (CEST)
In de eerste publicatie (2001) staat: "Zanclea indica is at present not recognisable" Dat lijkt me behoorlijk veelzeggend: we weten niet wat het is. In de tweede publicatie (1960) wordt de naam genoemd nog vóór die in 1963 door T.A. Mammen werd gepubliceerd. Ik kan ook Googlen, maar ik zou het niet in mijn hoofd halen om een publicatie waarin de naam van een soort wordt genoemd, drie jaar voordat die gepubliceerd werd, aan te halen als bewijs dat die naam misschien toch geen taxon inquirendum is. Los daarvan: een zestig jaar oude publicatie is leuk voor de geschiedenis van een naam, maar zegt helemaal niks over de huidige status ervan. WIKIKLAAS overleg 25 mei 2021 18:03 (CEST)
Ter aanvulling: in dat werk uit 1960 wordt een Zanclea indica genoemd, maar aan de hand van die publicatie is niet te achterhalen wat ze daarmee bedoelen, want er wordt uitsluitend een naam genoemd. Drie jaar later publiceerde T.A. Mammen de naam dus, en mogelijk gebruikte hij een naam die lokaal al in gebruik was. Ik heb de beschrijving van Mammen gelezen (zie hier, p. 46 e.v.), er zijn zelfs afbeeldingen bij en een typelocatie, maar aan de hand hiervan is kennelijk niet meer te achterhalen welke soort Mammen ermee bedoelde, want specialisten geven de naam de status 'we weten het niet'. En bij de opinie van die specialisten hebben wij ons maar neer te leggen. WIKIKLAAS overleg 25 mei 2021 18:21 (CEST)
WoRMS is behoorlijk betrouwbaar. Dat betekent onder meer dat er veel onderhoud wordt gepleegd, en dat de inhoud dus voortdurend verandert. Probleem is dat onze records niet aan de bron gekoppeld zijn, en dat er dus geen foutmelding ontstaat of een alarm afgaat als er in WoRMS iets verandert.
In het geval van deze naam: het WoRMS-record werd aangemaakt op 16 januari 2008. Grashoofdbot las het uit op 11 december 2011. En de laatste verandering aan het record vond plaats op 13 januari 2012. In elk geval sinds die laatste datum is de status van de naam daar dus: 'taxon inquirendum', wat zoveel wil zeggen als 'we weten niet wat dit is.' Mogelijk overigens was dat ook al bij de aanmaak het geval, zie Zanclea cladophora, waarvan het record als 'taxon inquirendum' op 16 maart 2015 is aangemaakt, en sindsdien niet gewijzigd. Grashoofd had weinig kaas gegeten van taxonomie, en was wel erg snel bereid om op basis van een naam in een lijst een artikel aan te maken.
Lsjbot, om het probleem te schetsen
Overigens is er Wikipediabreeed een nog veel grotere fantast bezig geweest: de van oorsprong Zweedse Lsjbot. Ik heb drie jaar geleden de bij ons door Joopwikibot aangemaakte artikelen over soorten in het geslacht Lycaena gereviseerd. Die namen kwamen uit LepIndex. Die database heeft een lijst van ongeveer 600 namen in dat geslacht. Joopwikibot nam daaruit alle namen die niet als 'unavailable' waren gemarkeerd, en kwam zo tot 319 artikeltjes. Na mijn revisie waren er nog 71 over. 76 andere waren wél geaccepteerde namen, maar nu in een ander geslacht geplaatst. Naast nog wat ondersoorten en synoniemen waren er ook 63 namen die helemaal niets waren. Het overzicht staat hier. Toen ik aan het opruimen was, kwam ik via de koppelingen in Wikidata ook op de Zweedse Wikipedia terecht. Daar bleek dat Lsjbot klakkeloos alle 600 namen uit LepIndex in een artikel over een soort had omgezet. Die verschrikkelijke vandaal had dat overigens niet via LepIndex zelf gedaan, maar via de kopie van die data in de nog veel verschrikkelijkere Catalogue of Life.
Ik had er dus bij ons een serie artikelen als 'spooknaam' uitgevist, en ik heb naar aanleiding van dat uitzoekwerk in elk geval de Zweedse versies daarvan, op de Zweedse Wikipedia ter verwijdering voorgedragen. En net als bij ons accepteerden de Zweden het wel dat er door een ondeskundige flapdrol op volstrekt onverantwoorde wijze 10.000 kutartikelen per dag de encyclopedie in werden gejast, maar niet dat er door een deskundige werd voorgesteld de artikelen die aantoonbare onzin waren te verwijderen. Zie mijn OP op de Zweedse Wikipedia. Ik heb het probleem daar vervolgens concreet gemaakt op de OP van het vlindergeslacht Strymon, dat ik ook op onze taalversie had opgeschoond (zie hier), en voor het geslacht Lycaena op de OP van hun dierenproject. Ik las net in het Engelstalige artikel over Lsjbot tot mijn grote opluchting dat ze de boel daar nu hebben omgekeerd: er worden nu in redelijk hoog tempo artikelen van die jandoedel gewist.
Conclusie
Op basis van een naam die de status 'taxon inquirendum' heeft, kun je in geen geval een artikel aanmaken, althans niet een artikel waarin de indruk wordt gewekt dat het over een geaccepteerd taxon gaat, en als je een artikel tegenkomt waarin dat toch gedaan blijkt, dan is er maar één weg: opzouten ermee! De inhoud voldoet wel degelijk aan de nuweg-criteria: volstrekte nonsens. WIKIKLAAS overleg 25 mei 2021 17:50 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: per de gegeven argumenten artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 jun 2021 07:48 (CEST)

Jado BleyenbergBewerken

Bronvermelding en opmaak ontbreken; maar sowieso twijfel over relevantie van deze jeugdwielrenner. – Encycloon (overleg) 25 mei 2021 17:40 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie blijft onduidelijk. Aan de opmaak is evenmin iets gedaan, en bronnen ontbreken ook nog steeds. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 12:06 (CEST)

HerdersspelBewerken

Weg – Het is in dit bronloze artikeltje niet duidelijk waar de informatie vandaan komt. Bij Bucolische poëzie en schilderkunst wordt de klassieke Oudheid als beginpunt genoemd van het literaire genre dat het plattelandsleven idealiseert, maar in Herdersspel wordt in feite precies hetzelfde gezegd. Is het dan niet gewoon een synoniem? De DP geeft aan dat een Herdersspel een 'tragikomedievariant uit de 16e tot 18e eeuw' is, oftewel: geen woord over de Oudheid. Wat is nu juist? Door het gebrek aan bronnen valt er ook niks te controleren. Thieu1972 (overleg) 25 mei 2021 22:15 (CEST)

Bij herdersspel gaat het in essentie om een theaterstuk. In het lemmet Bucolische poëzie over gedichten. Over herdersroman bestaat geen lemmet. Het geheel wordt al eens bucolische literatuur genoemd (zie rode term in Bucolische poëzie en schilderkunst). Inhoudelijk komt dit alles in het lemmet Herdersspel niet goed uit de verf. Philemonbaucis (overleg) 3 jun 2021 23:09 (CEST)

UrobacteriënBewerken

Dit valt voor de gemiddelde lezer niet te begrijpen. Het is gewoonweg te kort, het zit vol jargon, en is daardoor te onduidelijk. Dit artikel moet uitgebreid worden met een begrijpelijker omschrijving en toelichting. – Thieu1972 (overleg) 25 mei 2021 22:27 (CEST)

Wel een hele mooie bron. ;-) GeeJee (overleg) 26 mei 2021 08:21 (CEST)


Toegevoegd 26/05; af te handelen vanaf 09/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Marco FrijlinkBewerken

NE – Dit leest als een CV i.p.v. een encyclopedisch artikel. Geen enkele bron gaat óver Frijlink. Wat maakt hem nu relevant voor een artikel in een encyclopedie? – Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 07:37 (CEST)

Dank voor de feedback. Inmiddels geheel aangepast en verschillende externe bronnen toegevoegd. Aanleiding was de vermelding bij Vereniging Openbaar Onderwijs. Mooi om dat completer te krijgen. En naar wat zoekwerk denk ik dat inmiddels het stuk ook voorzien is van vele externe bronnen. Dus wat mij betreft mag het sjabloon worden verwijderd. Mochten er nog meer wijzigingen/toevoegingen gewenst zijn, dan verneem ik dat graag. MarFin27 (overleg) 27 mei 2021 20:29 (CEST)

Zoals ik op mijn OP heb toegelicht, zijn de geplaatste bronnen vrijwel alle primair en niet-onafhankelijk. Dat hij door zijn werkgevers wordt genoemd, zal geen verrassing zijn, maar het biedt verder geen enkele relevantie. Publicaties van onafhankelijke media óver Frijlink is wat ik zoek: door hun aandacht voor hem, tonen ze aan dat hij relevant is. Als dus blijkbaar niemand het de moeite waard vindt om iets over hem te schrijven, dan hou je een CV over en dat is in een encyclopedie niet de bedoeling. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 21:48 (CEST)

Dank voor de verdere toelichting, ik heb je adviezen opgevolgd en diverse secundaire bronnen toegevoegd. Misschien nu wel een beetje veel bronnen naar bewijs van zijn huidige functie (dat zijn immers meestal links naar de betreffende organisatie). Ik vind het zelf wel sterk(er) als bewijs/bron, maar wellicht voegt dat te weinig toe. Is het beter om die weg te halen? Verder hoor ik graag of er zo voldoende secundaire bronnen zijn (Trouw, SBS6, NPO Radio 1) om het sjabloon weg te halen. Ik vind zelf - ook bij het nog een keer kritisch lezen - dat het interessant is om meer over de persoon te kunnen vinden die je regelmatig in verschillende actuele discussies ziet terugkomen. Ook rondom de vorming van een nieuw kabinet is het bijzonder onderwijs ongetwijfeld een terugkerende discussie waarin Frijlink zowel gevraagd als ongevraagd onderdeel is van de (publieke) discussie. Daarbij is het wat mij betreft - ook na het kritisch opnieuw lezen - van toegevoegde waarde om bij wikipedia entry te lezen en juist niet de betreffende persoon zijn CV. Mocht daarbij meer of minder content zijn dan hoor ik het graag. Ik ga mijn eerste poging om een keer een eigen entry te maken natuurlijk niet zomaar opgeven ;-). en dan doorrrrr naar de volgende aanpassingen en (af en toe) toevoegingen. MarFin27 (overleg) 30 mei 2021 12:30 (CEST)

Bas ReijgwartBewerken

NE – Opmaak- en bronloos artikel over iemand die niet relevant lijkt voor opname in een encyclopedie. Bronnen zijn nodig om relevantie aan te tonen, en tevens zijn ze nodig per WP:BLP. – Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 07:42 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Fandi TaloukaBewerken

Weg – Deze jonge acteur heeft een aantal afleveringen in een internetserie gespeeld en hij speelt een rol in een reclamefilmpje. Als bronnen worden IMDb en het reclamefilmpje gebruikt. Maar secundaire bronnen ontbreken volledig, dus ik kan de relevantie van Talouka niet inschatten. Wat stelde die internetserie precies voor? Hoe groot was zijn rol? Is er over hem en zijn rol gepubliceerd? Het gebrek aan bronnen is ook vanwege WP:BLP onwenselijk. Thieu1972 (overleg) 26 mei 2021 07:47 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik heb even gekeken en alle bronnen die ik kon vinden, gaan wel over iemand met die naam, maar die hebben niks met acteerwerk te maken of andere zaken waardoor Talouka van encyclopedische relevantie zou blijken te zijn. Helaas kon ik dit artikel dus alleen verwijderen. Dqfn13 (overleg) 9 jun 2021 10:46 (CEST)

Alonso (rapper)Bewerken

WIU – Bronnen die de relevantie ondersteunen ontbreken (nog) - FifiNix (overleg) 26 mei 2021 11:48 (CEST)

Daarbij is de tekst ook niet neutraal, en is de afbeelding een screen shot van de albumhoes (gemeld op Commons). Edoderoo (overleg) 26 mei 2021 17:26 (CEST)
Iemand die vorig jaar (op Spotify?) begon met muziek uploaden en in 2021 zijn debuut-ep wil uitbrengen. "Een sterk begin voor de jonge rapper" staat er ter verdediging nog bij. Uit dit artikel blijkt geen relevantie. ErikvanB (overleg) 27 mei 2021 02:41 (CEST)

  Voor verwijderen (nog) Niet relevant voor een wiki-pagina Mattiasvle (overleg) 7 jun 2021 14:43 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: een niet neutraal geschreven artikel, zonder enige bron ter verificatie, en de relevantie is evenmin aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 jun 2021 07:03 (CEST)

Atsjomi (mensen)Bewerken

WIU - slecht vertaalde tekst. Onaf en ononderbouwde beweringen. Hoyanova (overleg) 26 mei 2021 13:28 (CEST)

Hallo, deze etnische groep is een etnische groep die vanwege zijn beroemde naam in de Nederlandse Wikipedia is vertaald.

De bronnen van het artikel zijn toegevoegd en zijn in overeenstemming met Engelse en Perzische Wikipedia.Achomia (overleg) 27 mei 2021 13:54 (CEST)

Je bedoelt dat je de bronnen hebt gekopieerd en niet eens de moeite hebt genomen ze van een correcte vertaling te voorzien?   Voor verwijderen The Banner Overleg 8 jun 2021 00:33 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst bevat nog erg kromme zinnen, en is dus onvoldoende op orde om te kunnen behouden. Daarbij twijfel ik over de naam van dit volk, want 'Atsjomi' geeft geen enkele hit in de zoekmachines. Het lijkt dus geen correcte vertaling in het Nederlands te zijn. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 jun 2021 07:08 (CEST)

Friso BrookBewerken

NE – Bronnen zijn direct betrokken en het NOS-artikel is niet te lezen omdat het naar een ander artikel verwijst. Artikel over eigen cryptomunt uitbrengen is volgens Google alleen hier te vinden. Relevantie is dus niet aangetoond middels onafhankelijke bronnen. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2021 18:29 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: ik lees in dit artikel niet zo snel iets dat wijst op relevantie, en het feit dat er alleen maar primaire, afhankelijke bronnen staan vermeld, maakt het er niet beter op. Relevantie van Brook is dus niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 jun 2021 07:12 (CEST)

Justice MedleyBewerken

NE - Lemma over een medley die de band Metallica begin jaren 90 een paar keer live gespeeld heeft. Geen single, staat zelfs niet op een album. Lemma vermeld gewoon de vier nummers die ze door elkaar spelen. Totaal geen encyclopedische waarde. ..LesRoutine..(overleg) 26 mei 2021 18:33 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: slordig artikel waarbij de relevantie van de medley niet is aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 jun 2021 07:14 (CEST)

Villa BotaBewerken

NE Een radio zender en daarop draaien jongeren. Geen bronnen die enige E-waarde aantonen. Ook de duiding reeds enige jaren bestaat is nogal tijdloos. Vermoedelijk slechts reclame voor deze zender, want meer valt van de tekst niet te maken. Fred (overleg) 26 mei 2021 18:46 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: zowel qua opmaak, inhoud als relevantie zwaar onder de maat. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 jun 2021 07:16 (CEST)

Kabelbaan cooBewerken

WIU – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze kabelbaan hebben geschreven. Ook uit de hier geplaatste zeer summiere tekst blijkt niet wat deze kabelbaan relevant zou moeten maken. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2021 20:30 (CEST)

  Tegen verwijderen lijkt me ruim voldoende bijgewerkt.SvenDK (overleg) 28 mei 2021 05:20 (CEST)

Wel één bron over een ongeluk, die gaat dus niet over de stoeltjeslift. Dqfn13 (overleg) 28 mei 2021 12:34 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik heb nog enkele bronnetjes gevonden. Hiermee is het m.i. net voldoende om het artikel te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 9 jun 2021 07:42 (CEST)

Stoned apeBewerken

In zijn huidige vorm geen e-waarde mijns inziens ..LesRoutine..(overleg) 26 mei 2021 20:54 (CEST)

 • Dat de groei van de hersenen door de evolutietheorie van Charles Darwin onverklaarbaar zou zijn is een nogal boude bewering evenals de in dit artikel genoemde theorie, die beter summier onder het lemma van de bedenker ervan kan worden behandeld. De theorie verklaart overigens niet waarom andere dieren, die toch ook van de voorhanden zijnde psychisch actieve lekkernijen kunnen snoepen, geen grotere hersenen hebben ontwikkeld. Fred (overleg) 26 mei 2021 22:04 (CEST)
  • Laat Wikiklaas dit artikel maar niet zien. Die krijgt nachtmerries. ErikvanB (overleg) 26 mei 2021 23:21 (CEST)
   • De wat wrange grap is dat McKenna, toen hij eenmaal een agressieve vorm van hersenkanker had, zelf dacht dat die het gevolg was van zijn jarenlange gebruik van cannabis en psilocybine. De vraag is hoe hij toen dacht over de gunstige effecten daarvan op zijn Afrikaanse voorouders, als die stoffen kennelijk een negatief effect hebben op de levensduur. En ja, bij mensen is de levensduur van belang omdat langer levende ouders een gunstig effect hebben op het voortplantingssucces van hun nakomelingen.
   • Darwins evolutietheorie wordt hier weer eens misbruikt of niet begrepen: de evolutietheorie verklaart namelijk nooit de waarom- (of waardoor-) vraag: als grotere hersenen (op welke manier dan ook) leiden tot een groter voortplantingssucces, dan heeft de volgende generatie gemiddeld genomen grotere hersenen, ervan uitgaand dat dat kenmerk een genetische component heeft. De theorie verklaart niet hoe de hersenen groter worden, alleen dat er een selectiedruk is op grotere hersenen. Het is niet zo dat de hersenen automatisch groter worden als de omgeving daarom vraagt: er moet al sprake zijn van een zekere natuurlijke variatie in het hersenvolume van de individuen in een populatie. Zonder die variatie valt er niks te selecteren. En het eten van psilocybine verandert de genen niet. Dus als onze Afrikaanse voorouders grotere hersenen kregen door het nuttigen van die stof, dan zouden ze weer gekrompen zijn als ze ophielden de stof te nuttigen. Het klinkt allemaal net iets te veel als Lamarckianisme: verworven eigenschappen doorgeven aan je kinderen.
   • Wat dit warrige en onleesbare stuk nog zeer mist is de paragraaf waarin wordt besproken dat McKenna's theorie vooral volgelingen had onder hippies en andere aanhangers van de Maya-cultuur, en dat hij in de gevestigde wetenschap nooit een poot aan de grond heeft gekregen omdat zijn werk als pseudowetenschap werd beschouwd, en te weinig ondersteund door bewijs uit de paleo-anthropologie. WIKIKLAAS overleg 27 mei 2021 00:06 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: warrig en slecht geschreven artikel. De tekst is ook nog eens volkomen bronloos, terwijl je met dit onderwerp toch wel graag een gedegen onderbouwing ziet van al die beweringen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 jun 2021 07:49 (CEST)

Crisis Negotiation TeamBewerken

Artikel lijkt op een uitgebreide woordenboekdefinitie, maar mist bronvermelding want zo worden er feiten gegevens zoals dat het team meestal uit vijf personen bestaat, waardoor het erg vaag blijft Melvinvk (overleg) 26 mei 2021 23:43 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: geen idee waar alle beweringen in dit artikel op gebaseerd zijn, want bronnen ontbreken. En over welk land hebben we het eigenlijk? Amerika? Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 jun 2021 07:51 (CEST)

SleutelwedstrijdBewerken

Is dit iets wat in een encyclopedie opgenomen dient te worden? Zo ja graag betrouwbare bronnen die dit ondersteunen Melvinvk (overleg) 26 mei 2021 23:47 (CEST)

 • Tsja, de beste bron is iemand die het nog heeft meegemaakt, zoals ikzelf. Desalniettemin ben ik het met Melvink eens: de waarde voor wikipedia is twijfelachtig, al zeg ik het zelf. Piero (overleg) 27 mei 2021 22:16 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: dit bronloze artikel lijkt vooral te zijn geschreven o.b.v. eigen waarneming. Dat maakt verificatie dus onmogelijk. Woorden als 'vroeger' en 'Tegenwoordig' schieten ook niet echt op. In deze vorm is het dus niet geschikt om te behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 jun 2021 07:56 (CEST)


Toegevoegd 27/05; af te handelen vanaf 10/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

VoorrijderBewerken

Is dit encyclopedisch relevant of zou dit opgenomen kunnen worden in motorrijder? Melvinvk (overleg) 27 mei 2021 00:16 (CEST)

Het kan beter omgezet worden in een doorverwijspagina, want bij zware transporten zijn er ook voorrijders (Pilot Car, in het Engels) voorgeschreven). The Banner Overleg 27 mei 2021 22:19 (CEST)
Er is geen "of". Dat wat niet encyclopedisch relevant is moet nergens worden opgenomen. Dit is weer een overbodige verwijdernominatie: nomineer alleen zaken ter verwijdering als het doel is een rode link te maken. Als het elders opgenomen moet worden is daar WP:SV voor. Samenvoegen (=elders opnemen) en verwijderen sluiten elkaar uit. Ja, dit onderwerp is relevant genoeg voor opname, en een dp is mogelijk geen slecht idee. — Zanaq (?) 28 mei 2021 09:14 (CEST)
Op basis van welke bronnen is dit relevant? Vinvlugt (overleg) 3 jun 2021 12:15 (CEST)
Ik heb geen zin in werkverschaffing. Er wordt ook niet getwijfeld aan de juistheid. De nominatie is een gebrekkig voorstel om samen te voegen. Ik ga de relevantie niet onderbouwen en ik ga niet naar bronnen zoeken. Zorg eerst maar voor een inhoudelijk correcte nominatie, dan zien we verder. — Zanaq (?) 3 jun 2021 13:21 (CEST)
Ik vrees dat je met je opvattingen over correcte nominaties echt moederziel alleen staat. Vinvlugt (overleg) 3 jun 2021 17:12 (CEST)
Mijn uitleg is gewoon volgens de richtlijnen. — Zanaq (?) 3 jun 2021 17:32 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ongeacht of de nominatie wel of niet helemaal correct is, zitten we gewoon met een ondermaats artikel dat van alles en nog wat beweert maar nergens een bewijs toont voor die beweringen. Hoezo wordt deze wijze van toertochten 'afgeraden'? Wie zegt dat? Een korte zoektocht levert trouwens nog meer betekenissen op, dus ons artikel is gewoonweg onvoldoende afgebakend. In combinatie met de gebrekkige, op eigen waarneming gestoelde inhoud, is het m.i. geen behoudenswaardig artikel. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 06:49 (CEST)

Dat is een prima motivatie voor verwijdering. Jammer dat het op geen enkele wijze uit de nominatie volgt. — Zanaq (?) 10 jun 2021 10:11 (CEST)

Marja MiddelkoopBewerken

Geen e-waarde, weinig over deze persoon te vinden ook. En al zeker niet over een kunstenaar zoals in het lemma wordt beschreven. ..LesRoutine..(overleg) 27 mei 2021 00:51 (CEST)

Of er geen e-waarde is, is me niet helemaal helder. Dit lemma gaat over een amateur kunstenaar. Dat er weinig te vinden op internet is -denk ik- niet bepalend, en begrijpelijk omdat de beschreven persoon mede actief was in de jaren dat internet in opkomst was. Lemma is aangemaakt om de (bescheiden groep) mensen die haar werk kennen of bezitten de kunstenaar te kunnen laten terugvinden.


  Conclusie afhandelend moderator: het wel of niet op internet vindbaar zijn is geen criterium voor E-waarde. Mocht er een offline overzichtswerk van haar bestaan, dan zou dat ook opgevoerd kunnen worden. Er zijn trouwens in Delpher voldoende media uit het pre-internettijdperk beschikbaar, dus als Middelkoop daadwerkelijk relevantie heeft, dan zou ze daar waarschijnijk wel traceerbaar moeten zijn (ter info: er is in Delpher slechts 1 ultrakorte vermelding van een expositie). In ieder geval bevat het huidige artikel nul bronnen (zelfs de website stelt niets voor: een online foto-album waar een tentoonstelling op wordt aangekondigd), waarmee we dus een probleem hebben met zowel WP:VER als WP:REL. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 06:49 (CEST)

Power Flash SafetyBewerken

Heeft weinig encyclopedische waarde en als het toch een vermelding moet hebben kan dit perfect in Fietsverlichting of Motorfiets ..LesRoutine..(overleg) 27 mei 2021 01:42 (CEST)

Onzinnominatie. Als het perfect elders gaat staan is het niet toegestaan dit te verwijderen (zonder anderszins aan de licentie te voldoen). Weinig is niet hetzelfde als geen. — Zanaq (?) 28 mei 2021 09:17 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ondermaats artikel over een type verlichting. Bronnen ontbreken, verificatie van de beweringen is onmogelijk, en relevantie blijft onduidelijk. Ook te Neerlandocentrisch. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 06:49 (CEST)

Ilse KroftBewerken

WIU – Originele nominatie was wegens een enorme lap theses waar 91% van is overgenomen van, uiteraard, haar CV op de website van haar kliniek. Nieuwe nominatie: opmaak voldoet niet, onvoldoende onafhankelijke bronnen die over Kroft hebben geschreven. Artikel gaat ook deels over haar praktijk, in plaats van over haarzelf. Dqfn13 (overleg) 27 mei 2021 10:37 (CEST)

Hoezo is 91,5% copyvio van de huidige versie geen reden om direct te verwijderen? Ook publicatielijsten zijn onderhevig aan auteursrechten. Maar goed, ik heb de lijst voor nu weggehaald. StuivertjeWisselen (overleg) 27 mei 2021 10:40 (CEST)
Overigens is het artikel nu een CV en zijn teksten als Kroft heeft altijd een duidelijke visie gehad. Patiënt vriendelijkheid, kwaliteit, gastvrijheid, zoveel mogelijk afwerken tijdens het eerste consult (one stop poli’s), kostenreductie zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, dicht bij de patiënten staan met daarnaast een focus op de preventieve geneeskunde. KliniekTwente is een opleidingskliniek voor wondverpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. zodanig (zelf)promotioneel van aard dat ook wat dat betreft een nuweg niet had misstaan. StuivertjeWisselen (overleg) 27 mei 2021 11:06 (CEST)
Gewoon het kaal opnoemen van de titels en auteurs lijkt mij geen auteursrecht te zijn. Er stond geen tekst tussen, het waren alleen titels en eventuele medeauteurs. Dqfn13 (overleg) 27 mei 2021 11:37 (CEST)
Deze onderneemster in de zorg maakt in dit artikel gewoon reclame voor haar toko. Fred (overleg) 27 mei 2021 12:40 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een correcte opmaak ontbreekt, bronnen per WP:BLP ontbreken, en de tekst leest te veel als een promotioneel CV. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 06:49 (CEST)

Zwemschool LeidenBewerken

WIU – Onvoldoende neutraal, artikel leest als een foldertekst. Relevantie blijkt niet uit de tekst: wat maakt deze school anders dan andere zwemscholen? Dqfn13 (overleg) 27 mei 2021 11:54 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de gestelde vragen zijn niet beantwoord, dus ik verwijder deze foldertekst. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 06:49 (CEST)

Woud (speelgoed)Bewerken

POV – Als nuweg aangemeld met 'promotie' als reden. Kan me daar iets bij indenken, maar de promo is niet dermate expliciet dat een nuweg van toepassing is. Ik geef het daarom maar het voordeel van de twijfel, en plaats het op TBP. De relevantie van dit speelgoed lijkt voorlopig afwezig: het artikel heeft nul onafhankelijke, secundaire bronnen, en een korte zoektocht op internet levert alleen een verkooppunt op. Daarmee krijgt het artikel dus wel degelijk een promo-tintje, want het lijkt er sterk op dat een onbekend product meer bekendheid wil krijgen door een artikel op Wikipedia. – Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 11:56 (CEST)

Mijn nuweg-nominaties gaan lekker vandaag :-). Dat de bedenker een uitdagend alternatief zocht, dat het mogelijk is om een alternatieve hoeveelheid Woudjes te bestellen en inspiratie kan worden opgedaan op de officiële website, waar veel voorbeelden staan zijn wat mij betreft voorbeelden van (zeer) wervende teksten. Ook worden er ongegronde claims gemaakt over wie en waar er met Woud gespeeld. Niets is ook onderbouwd met onafhankelijke bronnen die over het speelgoed hebben geschreven. Alles bij elkaar leest het wat mij betreft als een promotioneel stuk. StuivertjeWisselen (overleg) 27 mei 2021 12:09 (CEST)
De richtlijn is vrij strak hierin: nuweg mag in geval van 'De tekst is wervend en bevat geen beschrijvende delen.'. Er waren echter beschrijvende onderdelen, en je wordt niet expliciet aangespoord om het vooral maar te gaan kopen. Dat er een promotionele geur aan het artikel zit, ben ik helemaal met je eens. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 12:15 (CEST)
Wat ik me afvraag: is er een verband tussen Woud en Wouter en heet Wouter dus geen Jos? ErikvanB (overleg) 28 mei 2021 17:36 (CEST)
Ja, er is een verband tussen Woud en Wouter: Over Wouter. Dat maakt de kans op reclame (er was ook een link naar de webshop) nog groter. Maar verder lijkt het me een aardige man. ErikvanB (overleg) 28 mei 2021 17:39 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Over reclame als doel valt niet te twijfelen. Er zijn geen onafhankelijke, secundaire bronnen en het artikel leest wel promotioneel. De 14 dagen gratis reclame zijn vandaag afgelopen. Overigens ben ik het met Thieu1972 eens: het is promotioneel geschreven, maar niet expliciet en dat is wel de voorwaarde voor een nuweg. Dqfn13 (overleg) 10 jun 2021 10:09 (CEST)

Fietser zoekt woningBewerken

Hoe relevant is een hoorspel dat in 1982 is uitgezonden nu nog voor een encyclopedie? Als we het relevant vinden, moet er in elk geval iets gebeuren met de samenvatting, want daar is geen touw aan vast te knopen. Sijtze Reurich (overleg) 27 mei 2021 12:16 (CEST)

Opvallend: hier meldt de website-eigenaar dat-ie verantwoordelijk is voor deze artikelen. Als bronnen heeft hij kennelijk de omroepgidsen gebruikt. - primaire bronnen, dus. En dezelfde persoon duikt ook hier weer op. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 12:24 (CEST)
De verhaallijn lijkt wel erg sterk op deze Duitse tekst..... Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 12:29 (CEST)
Ik heb dit artikel (en nog drie andere) in De Kroeg ter sprake gebracht en daar ook al het vermoeden uitgesproken dat de tekst is ontleend aan de informatie in een radiobode. Sijtze Reurich (overleg) 27 mei 2021 12:37 (CEST)
Ik heb geprobeerd om er toch nog wat van te brouwen. De twee Duitse bronnen waren daar wel behulpzaam bij. Thieu1972 (overleg) 27 mei 2021 17:56 (CEST)
Dit is een NE-nominatie, dus is het niet eens nodig het artikel te bekijken: het gaat om het onderwerp. Ja, het is relevant, en hoe langer geleden iets gebeurd is hoe relevanter het is. Samenvatting is begrijpelijk genoeg. — Zanaq (?) 28 mei 2021 11:36 (CEST)
Ja, nadat ik de samenvatting compleet heb herschreven is-ie wél duidelijk..... Maar iets wordt natuurlijk niet relevanter naarmate het langer geleden gebeurd is. En je moet een genomineerd artikel altijd bekijken: hoe kun je je anders een oordeel vormen over onderwerp en inhoud? De titel zelf zegt me niks; pas door je in de materie te verdiepen, ontdek je de eventuele relevantie. Wat mij betreft is die relevantie er trouwens wel: er is voldoende aandacht besteed aan dit hoorspel - en dat is nog best knap eigenlijk, voor iets dat 40 jaar geleden slechts 22 minuten te horen was. We hebben nu een artikel dat daadwerkelijk iets over het hoorspel vertelt. Het is geen radiogids-met-copyvio meer.Thieu1972 (overleg) 28 mei 2021 11:53 (CEST)
Ach, die hoorspellemma's zijn oude bekenden die je met enige regelmaat tegenkomt – daar zijn er honderden en honderden van, net zoals van Piero's historische bromfietsmerken. Zanaqs reactie werd getriggerd door de nominatiereden "Hoe relevant is een hoorspel dat in 1982 is uitgezonden nu nog?" Relevantie neemt niet af door ouderdom, bedoelde hij waarschijnlijk, dingen raken alleen in de vergetelheid. Over een paar honderd jaar (maar waarschijnlijk veel eerder) weet ook niemand meer wat de 'coronacrisis' was. Het is juist uitstekend dat er bij ons nog informatie te vinden is die elders nog moeilijk te verkrijgen is. Realiseer je: vroeger was er geen internet. Dus zal informatie over oude zaken uit oude boeken, tijdschriften en – ja, inderdaad – vergeelde omroepgidsen gehaald moeten worden. ErikvanB (overleg) 28 mei 2021 23:33 (CEST)

Ik heb op Delpher gezocht naar recensies van dit hoorspel nadat het was uitgezonden. Niets kunnen vinden. Het lijkt me dat het in Nederland dus geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Sijtze Reurich (overleg) 29 mei 2021 20:10 (CEST)

Nee, maar in Duitsland was er wél een recensie. Dat het artikel aanvankelijk Neerlandocentrisch was bedoeld, wil niet zeggen dat dat zo moet blijven. Het was uiteindelijk een Duits hoorspel. Thieu1972 (overleg) 29 mei 2021 22:08 (CEST)
Wellicht ten overvloede, maar:   Tegen verwijderen. De bronnen tonen de relevantie aan, en zorgen tevens voor verifieerbaarheid. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 06:49 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Wie heeft mijn onsterfelijke ziel gedood of Klassenstrijd in de wijk WoolwichBewerken

Zelfde reden als het vorige hoorspel. Hoe relevant is een hoorspel dat in 1990 is uitgezonden nu nog voor een encyclopedie? Als we het relevant vinden, moet er in elk geval iets gebeuren met de samenvatting, want daar is geen touw aan vast te knopen. Sijtze Reurich (overleg) 27 mei 2021 12:34 (CEST)

Is een onbegrijpelijke beschrijving van een tv-programma uit 2021 op een zender die vrijwel niemand in zijn pakket heeft zitten wel relevant? Ik heb eerlijk gezegd minder moeite met de hoorspelen nu dat een afgesloten hoofdstuk uit de radiogeschiedenis is. Peter b (overleg) 28 mei 2021 10:14 (CEST)
Het stukje tekst over de inhoud is een letterlijke vertaling van een Duitse weergave van het hoorspel. Jammer dat ik het niet gehoord heb destijds De tekst vond ik niet geheel onbegrijpelijk, maar lijkt dat wel door de surrealistische plot; ik hebt het iets herschreven, mvg HenriDuvent 28 mei 2021 11:11 (CEST)
Ook hier zit je dus met copyvio. Thieu1972 (overleg) 28 mei 2021 11:20 (CEST)
Dit is een NE-nominatie, dus is het niet eens nodig het artikel te bekijken: het gaat om het onderwerp. Ja, het is relevant, en hoe langer geleden iets gebeurd is hoe relevanter het is. (Copyvio moet natuurlijk weg, maar dat is geen onderdeel van de motivatie voor deze nominatie.)— Zanaq (?) 28 mei 2021 11:34 (CEST)
copyright is wel een kwestie missschien. Normaal gesproken moet het lemma verwijderd worden, maar hoe zit het bij bronnen die oud zijn, in een andere taal gesteld zijn en tot het domein van de overheid behoren? mvg HenriDuvent
Ik zag geen melding dat de teksten zijn vrijgegeven. Nou heb ik bij de nominatie hierboven gewoon het verhaal opnieuw verteld, op basis van de twee Duitse bronnen, en zo vermijd je alle schijn van copyvio. De 'besmette' versies verbergen we later wel. Thieu1972 (overleg) 28 mei 2021 12:52 (CEST)
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met " ik heb het verhaal gewoon opnieuw verteld", maar de booodschap is duidelijk. Prafraseren en later verbergen (hoewel dat niet de koninklijke weg is natuurlijk, maar je moet wat), mvg HenriDuvent 28 mei 2021 13:30 (CEST)
Ik heb het in eigen woorden opgeschreven, dus zonder parafraseren. Thieu1972 (overleg) 28 mei 2021 13:44 (CEST)
Twee misverstandjes: ik heb het licht aangepast in het lemma zelf, waar heb jij het dan herschreven? "In eigen woorden opschrijven" is toch hetzelfde als parafraseren? mvg HenriDuvent 28 mei 2021 13:57 (CEST)
Uh, ja, daar heb je wel een punt :-) Laat ik het dan zo zeggen: ik heb de originele brontekst niet zo strak gevolgd. Thieu1972 (overleg) 28 mei 2021 14:06 (CEST)
Ik denk dat je het over het hoorspel hierboven hebt, daarvan heb je iets gebrouwen, bij deze ben ik aan het brouwen geweest, mvg HenriDuvent 29 mei 2021 23:17 (CEST)
Ik heb de verhaallijn toch maar even opnieuw gedaan, want de tekst volgde het Duitse verhaaltje wel heel erg nauwgezet. Bovendien vond ik nog een andere bron die de verhaallijn net even anders uitlegt. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 06:49 (CEST)

@HenriDuvent:: wat bedoel je precies met de opmerking bronnen (...) tot het domein van de overheid behoren?

Ik bedoel te vragen of uitingen die door de overheid zijn gedaan, in het staatsblad, via reclame-uitingen of brochures e.d. als vrij beschikbaar mogen worden gezien. mvg HenriDuvent 17 jun 2021 01:14 (CEST)
----

  Conclusie afhandelend moderator:

Ik volg ook de mening van Gebruiker:Hannolans (zie een van de hieropvolgende nominaties die aangeeft Een kunstdiscipline moet binnen dat vakgebied beoordeeld worden. Het feit dat de hoorspelen op de nationale radio zijn uitgezonden toont aan dat ze blijkbaar als toneelspel goed gevonden zijn om aan een paar miljoen radioluisteraars te distribueren. De opmerking is vergelijkbaar met de opmerking die collega Gebruiker:Peter b bij deze nominatie maakt Is een onbegrijpelijke beschrijving van een tv-programma uit 2021 op een zender die vrijwel niemand in zijn pakket heeft zitten wel relevant? Ik heb eerlijk gezegd minder moeite met de hoorspelen nu dat een afgesloten hoofdstuk uit de radiogeschiedenis is. Artikel is herschreven door collega's; wat mij betreft voldoende encyclopedisch. Ecritures (overleg) 16 jun 2021 23:16 (CEST)

En toch leven ze verderBewerken

Zelfde reden als het vorige hoorspel. Hoe relevant is een hoorspel dat in 1977 is uitgezonden nu nog voor een encyclopedie? Als we het relevant vinden, moet er in elk geval iets gebeuren met de samenvatting, want daar is geen touw aan vast te knopen. Sijtze Reurich (overleg) 27 mei 2021 12:41 (CEST)

Hoe relevant is een boek uit 1952 nog voor een encyclopedie? Of een LP uit 1965. Of Joegoslavië, dat inmiddels niet meer bestaat? Voor wat betreft die samenvatting, die kan er vast beter uit, dat dan weer wel. Edoderoo (overleg) 27 mei 2021 13:04 (CEST)
Een twee keer uitgezonden hoorspel van een paar minuten is toch iets heel anders dan een land dat bijna 100 jaar heeft bestaan of een boek of lp dat duizenden keren is gedrukt. Relevantie dient te blijken uit bronnen, als die er voor dit hoorspel niet zijn, dan behoort het geen plek in deze encyclopedie te krijgen. Dqfn13 (overleg) 27 mei 2021 13:23 (CEST)
Misschien, maar nu wordt plots maar twee keer uitgezonden toegevoegd aan de argumenten, waar dat initieel was is ruim 40 jaar oud. En geen bronnen is ook geen verwijderargument, behalve als het aannemelijk is dat het onderwerp intrinsiek niet encyclopediewaardig is. Dat zal bij een hoorspel uiteindelijk wel meevallen, want gezien de andere argumentne is het op de nationale radio uitgezonden. Niche-streams bestonden immers nog niet in 1977. Edoderoo (overleg) 27 mei 2021 17:20 (CEST)
Dit is een NE-nominatie, dus is het niet eens nodig het artikel te bekijken: het gaat om het onderwerp. Ja, het is relevant, en hoe langer geleden iets gebeurd is hoe relevanter het is. Samenvatting is begrijpelijk genoeg. — Zanaq (?) 28 mei 2021 11:35 (CEST)
Als er helemaal geen bronnen zijn, dan is iets ook NE, want niet verifieerbaar. Als alle bronnen van na dit artikel zijn, dan mag men zelfs aannemen dat die bronnen Wikipedia hebben gebruikt als bron. Dqfn13 (overleg) 28 mei 2021 12:47 (CEST)
De paar Nederlandse bronnen over deze hoorspelen lijken alle samengesteld door dezelfde persoon die hier deze artikeltjes geplaatst heeft. Thieu1972 (overleg) 28 mei 2021 12:50 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ook hier weer een één-op-één vertaling van het Duitse verhaallijntje. Niet alleen levert dat een onbegrijpelijke tekst op, maar het is ook copyvio... Ik heb de tekst herschreven en tevens twee bronnen toegevoegd. De relevantie lijkt me nu wel in orde, en verifieerbaarheid is eveneens OK. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 06:49 (CEST)

Een merkwaardig geval van zielsverhuizingBewerken

Zelfde reden als het vorige hoorspel. Hoe relevant is een hoorspel dat in 1969 is uitgezonden nu nog voor een encyclopedie? Als we het relevant vinden, moet er in elk geval iets gebeuren met de samenvatting, want daar is geen touw aan vast te knopen. Sijtze Reurich (overleg) 27 mei 2021 12:45 (CEST)

Zaman Shah DurraniBewerken

Waarschijnlijk machinevertaling, waaardoor stukken niet goed te begrijpen zijn, mvg HenriDuvent 27 mei 2021 13:42 (CEST)

Asjeblieft nee deze kostbare informatie mag niet verloren gaan. Tomaatje12 (overleg) 9 jun 2021 23:26 (CEST)
Ik pleit voor verbetering. Een voorbeeld van een onbegrijpelijke zin: "Shah Zaman deed zijn best om zijn familieleden en familieleden te combineren om aan de macht te komen, maar velen van hen hadden een onbekend leven. Sommigen van hen waren hun identiteit vergeten." mvg HenriDuvent 9 jun 2021 23:41 (CEST)
Als het om een matige vertaling gaat, ben ik voorstander om de tekst van het artikel te beperken tot de inleiding. Zo blijft een deel inhoud gespaard Tomaatje12 (overleg) 15 jun 2021 00:10 (CEST)

Timur Shah DurraniBewerken

Waarschijnlijk machinevertaling, waaardoor stukken niet goed te begrijpen zijn, mvg HenriDuvent 27 mei 2021 13:42 (CEST)

Mahmud Shah DurraniBewerken

Waarschijnlijk machinevertaling, waardoor niet alles niet te begrijpen is, mvg HenriDuvent 27 mei 2021 13:42 (CEST)

Shah Shuja DurraniBewerken

Waarschijnlijk machinevertaling, waarbij citaten niet verantwoord worden en niet alles te begrijpen is, mvg HenriDuvent 27 mei 2021 13:42 (CEST)

GhiljiBewerken

Waarschijnlijk machinevertaling, waarbij citaten niet verantwoord worden en niet alles te begrijpen is, mvg HenriDuvent 27 mei 2021 13:42 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Itxaso Elosua RamirezBewerken

In de huidige vorm gewoon niet voldoende. ..LesRoutine..(overleg) 27 mei 2021 13:52 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos en ondermaats artikeltje. Verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 07:11 (CEST)

Jaap van DeldenBewerken

WIU - Lijkt op deze manier meer op een cv dan een encyclopedisch artikel. ..LesRoutine..(overleg) 27 mei 2021 14:01 (CEST)

Ik maak een nuweg van. Letterlijk gekopieerde tekst van de gegeven bron De Geo (overleg) 27 mei 2021 14:22 (CEST)
Van Delden is E-waardig ga ik vanuit, maar dit lemma kan inderdaad beter volledig opnieuw geschreven worden. StuivertjeWisselen (overleg) 27 mei 2021 14:26 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 07:11 (CEST)

GoedGeefsBewerken

Relevantie blijkt niet uit beschikbaarheid van betrouwbare onafhankelijke bronnen. Ook is onduidelijk of deze organisatie anno 2021 nog bestaat; de website werkt niet meer in ieder geval. – Encycloon (overleg) 27 mei 2021 14:59 (CEST)

Ook een zin als: In december 2007 houdt GoedGeefs samen met Speurders een kerstpakkettenactie voor Afrika heeft geen eeuwigheidswaarde -en ook geen encyclopedische waarde, trouwens. Fred (overleg) 27 mei 2021 15:20 (CEST)
Het lijkt er niet op dat deze organisatie nog actief is. Mag van mij weg. MartinD (overleg) 27 mei 2021 20:55 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de relevantie is niet aangetoond. Bovendien is dit toch ook wel een vrij ondermaats artikeltje. Verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 07:08 (CEST)

Methode van Oskam verschillen en overeenkomsten met Van AkenBewerken

WIU – Uitgebreide tekst waaruit niet duidelijk wordt waar het artikel over gaat. Tevens zonder juiste opmaak en wikilinks. Lijkt een samenvatting/uittreksel van de enige bron die gegeven wordt: een syllabus van de Haagse Hogeschool. – FifiNix (overleg) 27 mei 2021 15:58 (CEST)

  Voor verwijderen Dit artikel lijkt deels direct overgenomen te zijn en voor de rest eigen observaties. Verder wordt deze methode al beschreven in Delft Design. Mikalagrand (overleg) 29 mei 2021 08:50 (CEST)
Dit is geen onderwerp. — Zanaq (?) 29 mei 2021 09:14 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: per bovenstaande argumenten het artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2021 07:05 (CEST)

Said bin SultanBewerken

Vertaling en bebronning onvoldoende, mvg HenriDuvent 27 mei 2021 21:55 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: welke bronnen? Oh, die moet je op de Engelstalige Wikipedia opzoeken, want daar blijkt pas wat Cotheal 2008. betekent. Cotheal is namelijk: Cotheal, Alexander I. (2008-01-17). "Treaty between the United States of America and the Sultân of Masḳaṭ: The Arabic Text". Journal of the American Oriental Society. JSTOR. 4 (1854): 341–343. JSTOR 592284. Aangezien het Nederlandstalige artikel onduidelijke zinnen bevatte en geen fatsoenlijke bronvermelding, heb ik het helaas moeten verwijderen. Een vertaling kan prima, maar dan moet het wel door iemand vertaald worden die zowel de brontaal als ook de taal beheerst waarnaar vertaald wordt. Dqfn13 (overleg) 10 jun 2021 12:14 (CEST)


Toegevoegd 28/05; af te handelen vanaf 11/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Mc chriszBewerken

NE – Bronloos artikel over een lokale rapper, geen blijk van encyclopedische relevantie. Populair geschreven dus ook qua vorm zeker niet-encyclopedisch. – StuivertjeWisselen (overleg) 28 mei 2021 08:57 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: tekstueel ondermaats, en relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:20 (CEST)

Sjakie van de hoekBewerken

Geknipt en geplakt uit het artikel over Conny Vandenbos. Sijtze Reurich (overleg) 28 mei 2021 11:01 (CEST)

Voldoende opgeknapt. Hartelijk dank! Ik heb nog een infobox toegevoegd. Sijtze Reurich (overleg) 28 mei 2021 16:04 (CEST)

Orde van de Olifant (Soedan)Bewerken

De enige informatie houdt in dat hier eigenlijk niets over bekend is (of tenminste niet voor zover de aanmaker gevonden heeft), en dat zelfs het bestaan van de orde onduidelijk is. In deze vorm lijkt dit me eerlijk gezegd geen zinvol artikel. – Encycloon (overleg) 28 mei 2021 11:04 (CEST)

De orde werd indertijd genoemd maar in het sinsdien verschenen boek van Debrett's is er niets over te vinden... Op het internet is het verder ook stil. Er zal waarschijnlijk geen Soedanese orde met deze naam bestaan of hebben bestaan. Robert Prummel (overleg) 1 jun 2021 13:22 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de twijfels zijn niet weggenomen. Per de nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:20 (CEST)

HitmaBewerken

WIU – Enkele bronloze zinnen. Volgens de website is Hitma Instrumentatie inderdaad onderdeel van Indutrade Benelux, maar ik vind nergens dat Intutrade onderdeel uitmaakt van Industrivärden.  DirkVE overleg 28 mei 2021 12:17 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: inhoudelijk sowieso al ondermaats - het artikel vertelt niet eens wat het bedrijf doet - en dan zijn er ook nog twijfels over de inhoud. Arikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:20 (CEST)

Politiezone GrensBewerken

Wiu en bronloos. Zie bewerkingen vanaf 27 mei. ErikvanB (overleg) 28 mei 2021 13:09 (CEST)

Is al een heel oud artikel, dat terug gaat tot 2008. Wellicht beter terug te gaan naar de versie uit januari 2019, en van daaruit verder te verbeteren? Edoderoo (overleg) 28 mei 2021 15:27 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: in de huidige vorm is het een hoop gekwebbel die afkomstig lijkt van de communicatie-afdeling van de politie. Er staat zelfs in hoe en waar je kunt solliciteren. Ik heb de versie van 16 januari 2020 teruggeplaatst, en hoop dat volgende aanpassingen gebeuren o.b.v. goede bronnen, en dan door iemand die geen promopraatje voor de politie wil houden. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:20 (CEST)

MeergemeentepolitiezoneBewerken

Wiu - Er loopt tevens een samenvoegvoorstel. ErikvanB (overleg) 28 mei 2021 13:13 (CEST)

Dat samenvoegen (met een lijst, nota bene) is natuurlijk geheel kansloos. Maar dit artikel is inderdaad ook vleesch noch visch, en lijkt meer op een uitgewerkt voorbeeld, dan op iets dat uit bronnen is opgebouwd. Edoderoo (overleg) 28 mei 2021 15:31 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ondermaats artikel dat hier in deze vorm niet thuishoort. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:20 (CEST)

Orde van de Heilige BrigitteBewerken

Weg - Bronloos en kan er niets over terugvinden de Heilige waar het waarschijnlijk over gaat Brigida omdat ze toen leefde en dat er geen andere die qua naam en plaats in de buurt komt. Er staat ook niets op de Engelse wiki die toch een redelijk mooi artikel over haar hebben over een of andere orde die ze zou gesticht hebben. De enige die er zou naar verwijzen is een Duits rechtsgeleerde in de 18e eeuw maar ook daar is het moeilijk om die bron juist te bepalen. Daarnaast deed de aanmaker destijds het artikel al af als mogelijk onzin. Themanwithnowifi (overleg) 28 mei 2021 13:16 (CEST)

Ik kan eigenlijk maar twee ordes vinden die enigszins aan het profiel voldoen: w:de:Ritterorden vom Allerheiligsten Erlöser und der Heiligen Brigitta von Schweden en de Birgittinessen. Maar dan zijn we toch alweer zo'n 900 jaar verder. Sijtze Reurich (overleg) 28 mei 2021 16:40 (CEST)
Ja die kon ik ook vinden maar zijn van een andere heilige en een andere tijdperk dus denk ik dat dit weg kan. Themanwithnowifi (overleg) 28 mei 2021 17:03 (CEST)
  Voor verwijderen Een kloosterorde, genoemd naar een Ierse heilige Sint Brigitta van Kildare, kennelijk ooit in de 19e eeuw foutief door Gustav Adolph Ackermann als een ridderorde bestempeld. Gouwenaar (overleg) 29 mei 2021 15:09 (CEST)
  Voor verwijderen De aanmaker in 2007 stelde dat het onzin is? Philemonbaucis (overleg) 29 mei 2021 23:20 (CEST)
Ik kwam de orde tegen in het boek van Ackerman. Maar er is verder niets over te vinden. Weg ermee! Robert Prummel (overleg) 1 jun 2021 13:17 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: per de gegeven argumenten, artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:42 (CEST)

Methode van OskamBewerken

Artikel is een studieproject van een klas. Staat letterlijk te lezen op de pagina. Daarvoor is een kladblok beter geschikt, of nog handiger - doe het buiten Wikipedia om. Lijkt ook wel gedeeltelijk een tekstdump/copyvio. Mag van mij ook nuweg. Nietanoniem (overleg) 28 mei 2021 13:29 (CEST)

Gisteren ook al, Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20210527#Methode_van_Oskam_verschillen_en_overeenkomsten_met_Van_Aken Dajasj (overleg) 28 mei 2021 13:31 (CEST)
Dit is uiteraard niet de bedoeling. De school die deze opdracht heeft gegeven, zou moeten worden ingelicht. Helaas komt dit vaker voor. Sneeuwvlakte  (overleg) 28 mei 2021 15:37 (CEST)
  Voor verwijderen Dit artikel lijkt grotendeels direct overgenomen te zijn. Verder wordt deze methode al beschreven in Delft Design. Mikalagrand (overleg) 29 mei 2021 09:17 (CEST)
  Voor verwijderen Dit is niet Wikipedia-waardig. - FakirNLoverleg 4 jun 2021 09:00 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: per de gegeven argumenten, artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:42 (CEST)

Lijst van afleveringen van Checkpoint (seizoen 22)Bewerken

WIU – En op dit moment ook NE. Het artikel is precies 100 dagen voor het begin van het seizoen aangemaakt en er is nog vrijwel niks bekend, er staat alleen wat onbebronde informatie over de leden van het testteam en de begindatum. Overigens waren er bij het vorige seizoen ook twee nominaties bij dezelfde aanmaker. Sneeuwvlakte  (overleg) 28 mei 2021 15:29 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het is helaas een nogal vervelende traditie geworden, deze premature artikeltjes over een programma dat nog maanden op zich laat wachten..... Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:42 (CEST)

Najib loopt warmBewerken

NE Rommelig artikeltje met veel fouten over iets waarvan de E-waarde totaal onduidelijk blijkt. Fred (overleg) 28 mei 2021 16:42 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: te summier, te slordig, en geen bronnen die voor relevantie kunnen zorgen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:42 (CEST)

SpaceCadetPatBewerken

WEG Rommelig stukje over een NE-youtuber. Fred (overleg) 28 mei 2021 16:53 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: er is zowaar een bron die daadwerkelijk over hem gaat. Maar ons artikel is nogal rommelig van inhoud en opmaak. Als biografisch artikel absoluut niet geslaagd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:42 (CEST)

Café W. van GunsterenBewerken

NE - De relevantie van dit café blijkt niet uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie te staven, maar deze zijn niet te vinden. Verder lijkt het artikel gebaseerd op eigen kennis. Mikalagrand (overleg) 28 mei 2021 17:26 (CEST)

Vermoed dat het artikel gebaseerd is op een recent boek dat wordt uitgebracht zie hier. Melvinvk (overleg) 10 jun 2021 03:48 (CEST)
  Voor verwijderen onvoldoende bronnen die over dit café schrijven. The Banner Overleg 10 jun 2021 19:03 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: op dit moment is de relevantie onduidelijk, de bronnen zijn flinterdun, en verificatie lijkt vrijwel onmogelijk. Tekstueel is het artikel ook niet helemaal op orde. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:42 (CEST)

Het OostenBewerken

Mag de redirect "Het Oosten" weg? Het lijkt me niet fijn zoekende lezers naar Azië te sturen als ze een bekende woningbouwvereniging bedoelen. ErikvanB (overleg) 28 mei 2021 18:35 (CEST)

Of een dp van maken...? ErikvanB (overleg) 28 mei 2021 18:38 (CEST)
Het Oosten is in 2008 samen met de Algemene Woningbouw Vereniging opgegaan in Stadgenoot maar heeft bestaan van 1911-2008.Bijwyks (overleg) 30 mei 2021 09:17 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: vreemde RD. Verwijderd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:42 (CEST)

Ant McPartlinBewerken

Zeer slechte machinevertaling. Om er wat uit te halen die erop wijst: zijn programma Saturday Night Takeaway is in dit artikel een afhaalmaaltijd... Een goed doel waar hij zich voor inzet is hij een beschermheer... Hij lijkt ook in allemaal Nederlandstalige series gespeeld te hebben, maar het zijn machinevertalingen van de Engelstalige namen...Ook de grammatica klopt niet. ..LesRoutine..(overleg) 28 mei 2021 18:54 (CEST)

Een machinevertaling mag gewoon als nuweg genomineerd worden. The Banner Overleg 29 mei 2021 01:23 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: reeds genuwegd. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:42 (CEST)

Sergio FontanaBewerken

NE Een uiterst mager -en uiteraard bronloos- artikel aangaande een 18-jarig acteurtje dat te zien is (in welke hoedanigheid??) in een niet eens met naam genoemde film. Fred (overleg) 28 mei 2021 22:26 (CEST)

Er wordt flink gerommeld aan dit artikel door verschillende gebruikers. Externe links in de lopende tekst worden doorlopend teruggeplaatst zodra iemand die weghaalt. Te zien aan deze opmerking hebben we te maken met een nog onbekende acteur. Thieu1972 (overleg) 29 mei 2021 06:52 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond. Encycloon (overleg) 17 jun 2021 15:11 (CEST)

Duinpoort (ecoduct)Bewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze brug schrijven – The Banner Overleg 28 mei 2021 23:27 (CEST)

  Tegen verwijderen Haarlems Dagblad bijv schrijft met grote regelmaat over de ecoducten. https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20181019_33575854 Nogal logisch want het zijn relatief grote en kostbare ingrepen in dit Natura2000 gebied en ik kan de nominatie dan ook niet volgen. Hannolans (overleg) 2 jun 2021 20:55 (CEST)
Ik vind op die website 170 hits, waarvan de meeste over de brug bij Hilversum/Crailoo. The Banner Overleg 10 jun 2021 19:13 (CEST)
  Tegen verwijderen Voldoende bebrond. JanB46 (overleg) 10 jun 2021 21:58 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: voldoende bronnen die de E-waarde aantonen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:58 (CEST)

1984 (hoorspel)Bewerken

NE - De relevantie van dit hoorspel blijkt onvoldoende uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie te staven. Het artikel linkt naar deze website, maar die gaat over het boek 1984. Zelf vond ik welgeteld één zijdelingse benoeming. Mikalagrand (overleg) 28 mei 2021 23:28 (CEST)

Het zou mogelijk kunnen helpen om ook Delpher nog door te spitten. Ik zag in ieder geval hier een beknopte beschrijving, misschien is er meer. Encycloon (overleg) 29 mei 2021 00:22 (CEST)
Mikalagrand, ga je ze nou alle duizend doen? ErikvanB (overleg) 29 mei 2021 04:32 (CEST)
We kunnen wel eindeloos discussiëren in de kroeg, maar uiteindelijk moet alles toch door het oog van de naald dat TBP is getrokken worden. De intentie is om alle 1.071 hoorspellen na te lopen, maar ik weet niet hoever ik zal komen. Er zijn volgens mij maar een handjevol hoorspellen die wel enigszins relevant zijn, zoals Sprong in het heelal. Mikalagrand (overleg) 29 mei 2021 07:06 (CEST)
De vorige keer dat je zo iets deed, liepen we gelijk weer twee maand achter met de afhandeling van TBP, en waren de moderatoren niet zo fier op je actie. Houd je daar ook rekening mee? Edoderoo (overleg) 29 mei 2021 13:10 (CEST)
Wat ook kan helpen is dat elke hoorspelacteur gekend is op onze wiki, dit betekent dat ze allemaal EW zijn bevonden en dat een hoorspel waar ze allemaal een rol in spelen dat waarschijnlijk ook wel is. En al die massanominaties zijn voor niets goed tenzij zoals nu in de kroeg er duidelijke afspraken worden rond gemaakt. Themanwithnowifi (overleg) 29 mei 2021 18:30 (CEST)
Relevantie is niet overdraagbaar; het wordt op eigen merites bepaald. Verder zijn er al afspraken over de vereiste relevantie van een onderwerp, dus daar hoeven we niet nu ineens weer nieuwe afspraken over te maken. Mikalagrand (overleg) 30 mei 2021 15:32 (CEST)
We gaan niet alle hoorspelen nu door TBP-halen. @Mikalagrand:: probeer ajb eerst samen met andere collega's een meetlat van voorwaarden aan te leggen welk soort artikelen over hoorspelen hier wél een plek hebben en welke vorm ze dan kunnen/moeten hebben. Neem daarin opmerkingen zoals Themanwithnowifi geeft in mee. Zorg dat er consensus over die meetlat/aanpak is. Dan kunnen de artikelen over hoorspelen die daar niet aan voldoen op TBP geplaatst worden. Anders krijgen we weer net zo'n onwerkbaar proces en onoplosbare discussie rondom de artikelen van oudste inwoners. Alle nominaties over hoorspelen die vanaf vandaag nog willekeurig (zonder achterliggende aanpak) worden genomineerd zal ik direct verwijderen van TBP met een verwijzing naar dit verzoek om een gecoördineerde aanpak. Ecritures (overleg) 30 mei 2021 11:28 (CEST)
Die discussie is al gevoerd, een ieder die vindt dat een artikel onder de maat is, kan dat op TBP zetten, en dan voeren we de discussie per artikel. De gemeenschap kan en wil geen algemene meetlat formuleren; elk artikel moet op eigen merites beoordeeld worden. Mikalagrand (overleg) 30 mei 2021 13:58 (CEST) PS: Ik was niet van plan om alle hoorspelen door TBP te halen, alleen degenen die mijns inziens NE zijn.
Waar is die discussie gevoerd? We gaan hier geen discussie per artikel houden zonder dat er een poging is gedaan om in ieder geval een maatstaf/richtlijn te formuleren waaraan dergelijke artikelen moeten voldoen. Anders wordt bij iedere nominatie van een hoorspel eenzelfde riedeltje afgespeeld door voor- en tegenstanders. Als de gemeenschap geen maatstaf wil of kan formuleren dan worden de artikelen NIET verwijderd. Dus nominaties zijn zinloos, de discussies zijn zinloos. Het is de bedoeling dat de gemeenschap hier een beslissing neemt: niet dat de besluiteloosheid van de gemeenschap de moderatoren in de maag wordt gesplitst. Ecritures (overleg) 30 mei 2021 20:49 (CEST)
Voor elk aangebracht hoorspel konden we al bronnen voorleggen en echt zonder veel moeite. Dus als hij bezig blijft komt het telkens op neer om rap een paar bronnen toe te voegen en dan dat als afgehandeld te zien maar als dit er inderdaad 1000 of zo zijn dan raad ik eerder aan om projectmatig er gewoon bronnen bij te zoeken. Themanwithnowifi (overleg) 30 mei 2021 21:15 (CEST)
Dat bepaalde gebruikers het niet op kunnen brengen om inhoudelijke argumenten aan te leveren, kun je mij niet mee verwijten. Zie de kroeg voor die discussie. Bij De aarde bestaat konden jullie helemaal geen bronnen voorleggen om de relevantie te staven. Verder hoeft er helemaal geen maatstaaf te zijn, dat heb je zelf voorzonnen. Net zoals dat deze artikel uitgesloten zouden worden van TBP als er geen maatstaaf geformuleerd kan worden. Toon eerst maar aan dat de gemeenschap zo graag een maatstaf wil. Toon daarna maar aan dat bepaalde hoorspelen op eigen merites relevant zijn. Mikalagrand (overleg) 1 jun 2021 17:30 (CEST)
  Tegen verwijderen en alle andere hoorspelen. Een kunstdiscipline moet binnen dat vakgebied beoordeeld worden. Het feit dat de hoorspelen op de nationale radio zijn uitgezonden toont aan dat ze blijkbaar als toneelspel goed gevonden zijn om aan een paar miljoen radioluisteraars te distribueren. Als een hoorspel niet uitgezonden is, maar alleen geschreven is, of ten gehore is gebracht in een plaatselijk cafe zou het een ander verhaal zijn. Hannolans (overleg) 2 jun 2021 21:09 (CEST)

BeleidsbemiddelingBewerken

WIU – Onduidelijk en bronloos artikel waardoor de eventuele encyclopedische waarde onduidelijk is. – The Banner Overleg 28 mei 2021 23:30 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Volkssterrenwacht CopernicusBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze organisatie schrijven – The Banner Overleg 28 mei 2021 23:32 (CEST)

  Tegen verwijderenDit lijkt ook een puntnominatie. Er wordt regelmatig over dit educatief centrum geschreven, bijvoorbeeld bij bijzondere maanverduisteringen waarbij zij activiteiten organiseren. Misschien Haarlems Dagblad een keer lezen? Hannolans (overleg) 2 jun 2021 21:01 (CEST)
  Tegen Artikel uit het NRC als bron toegevoegd. Thieu1972 (overleg) 5 jun 2021 13:05 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: voldoende bronnen die de E-waarde aantonen. Artikel behouden. Ecritures (overleg) 11 jun 2021 13:10 (CEST)

ZeepoortBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze brug schrijven – The Banner Overleg 28 mei 2021 23:34 (CEST)

  Tegen verwijderen puntnominatie, zie andere artikelen die om onnavolgbare redenen genomineerd worden over dit Natura2000-gebied. misschien af en toe de krant lezen? Hannolans (overleg) 2 jun 2021 21:03 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: voldoende bronnen die de E-waarde aantonen. Artikel behouden. Ecritures (overleg) 11 jun 2021 13:15 (CEST)

Zandpoort (ecoduct)Bewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze brug schrijven – The Banner Overleg 28 mei 2021 23:36 (CEST)

  Tegen verwijderen Uitgebreid artikel in Trouw. Redelijk gezaghebbend tijdschriftartikel. Combineer dit met de bronnen die al in het artikel staan en dan zijn er m.i. voldoende bronnen om een artikel te rechtvaardigen. Natuur12 (overleg) 2 jun 2021 16:36 (CEST)
  Tegen verwijderen snap de nominatiereden niet, het lijkt een puntnominatie. Bronnen te over, zie bijv Haarlems Dagblad, maar ook VARA Vroege Vogels. https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/dieren-en-planten-profiteren-van-nieuwe-natuurbrug-zandpoort Hannolans (overleg) 2 jun 2021 20:59 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: voldoende bronnen die de E-waarde aantonen. Artikel behouden. Ecritures (overleg) 11 jun 2021 13:15 (CEST)

6.810.000 liter water per secondeBewerken

NE - De relevantie van dit hoorspel blijkt onvoldoende uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie te staven. Zelf vond ik enkel Hoorspelen.eu, een persoonlijke website van ene John van Houten. Mikalagrand (overleg) 28 mei 2021 23:39 (CEST)

Daar gaan we weer...   Tegen verwijderen, ook de komende vier weken voor alles wat nog komen gaat. Edoderoo (overleg) 29 mei 2021 13:09 (CEST)
Wat helpt is om je zoekopdracht niet te beperken tot de Nederlandse uitzending. Het zijn vaak vertaalde hoorspelen, en in de originele taal en uitzending is er soms nog wel wat bronmateriaal te vinden. Daarmee wordt de E-waarde al direct een stuk hoger. Thieu1972 (overleg) 29 mei 2021 18:23 (CEST)
Aanvulling: ik heb enkele bronnen gevonden en de tekst uitgebreid, en acht het artikel nu voldoende op orde om te kunnen behouden.   Tegen verwijderen dus. Thieu1972 (overleg) 11 jun 2021 07:47 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Inmiddels blijkt de relevantie uit het artikel: voldoende bronnen die de E-waarde aantonen. De tip van Thieu1972 lijkt me nuttig bij het inbrengen van vergelijkbare nominaties op TBP. Artikel behouden. Ecritures (overleg) 11 jun 2021 13:15 (CEST)

Aagje (hoorspel)Bewerken

NE - De relevantie van dit hoorspel blijkt onvoldoende uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie te staven, maar deze zijn niet te vinden. Mikalagrand (overleg) 28 mei 2021 23:39 (CEST)

Als je weeral zoekt op de oorspronkelijke Duitse tekst vindt je tal van bronnen en zelfs een recensie in een vooraanstaand Oostenrijks Literatuur kritisch tijdschrift. Themanwithnowifi (overleg) 30 mei 2021 08:57 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Inmiddels blijkt de relevantie uit het artikel: voldoende bronnen die de E-waarde aantonen.Ecritures (overleg) 11 jun 2021 13:15 (CEST)

Aan de andere kant van de grensBewerken

NE - De relevantie van dit hoorspel blijkt onvoldoende uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie te staven. Zelf vond ik enkel Hoorspelen.eu, een persoonlijke website van ene John van Houten. Mikalagrand (overleg) 28 mei 2021 23:39 (CEST)

Er zijn tal van bronnen over te vinden als je de Engelse titel ingeeft. De schrijfster is zeker ook EW en kan indien iemand daar zin in heeft ook zeker worden aangemaakt. Persoonlijk vindt ik deze hoorspelen wel EW omdat het een stukje geschiedenis is dat anders misschien verloren gaat mits de juiste bronnen maar ik kan zelfs de programmering terug vinden met een meer dan betrouwbare bron. Is het niet de bedoeling dat we proberen zoveel mogelijk geschiedenis te bewaren zodat de generaties na ons dit kunnen raadplegen? Als je nog maar even zoekt kan je over de meeste van die hoorspelen wel bronnen terugvinden. Themanwithnowifi (overleg) 30 mei 2021 08:46 (CEST)
Ik vraag me ook hier af hoe het met eventuele copyvio zit. De verhaallijn is exact hetzelfde als op deze site. Sowieso vind ik de verhaallijn niet echt geschikt voor een encyclopedie, want het is veel te smeuïg geschreven. Thieu1972 (overleg) 30 mei 2021 09:44 (CEST)

Toegevoegd 29/05; af te handelen vanaf 12/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Beenham (vlees)Bewerken

Kreeg WIU-nominatiesjabloon, maar was niet hier gemeld.  Erik Wannee (overleg) 29 mei 2021 00:55 (CEST)

 • Deze merkwaardige tekst werd eerder elders geplaatst. Beenham is ham van het been. Hoe kan dat worden 'bedacht'? ErikvanB (overleg) 29 mei 2021 12:06 (CEST)
 • Ik zou vanaf ham (vlees) een link maken naar dit nieuwe artikel, maar het niet samenvoegen. De dp heb ik alvast aangepast, mocht het toch verwijderd gaan worden dan kan mijn edit aldaar worden teruggedraaid. Edoderoo (overleg) 29 mei 2021 13:07 (CEST)
  • Hier was het gedoe met die beenham trouwens al begonnen. Bijbehorend school-IP-adres is voor 6 maanden geblokkeerd wegens herhaald vandalisme. ErikvanB (overleg) 29 mei 2021 13:53 (CEST)
 • Oeh ja ik dacht dat pagina's automatisch toegevoegd werden als je een nominatiesjabloon toevoegt. Zal hier rekening meehouden volgende keer. Verder vind ik het artikel nu veel beter. Braldo123 (overleg) 29 mei 2021 14:28 (CEST)
  •   Tegen verwijderen het artikel is in de huidige vorm veel beter, en iemand heeft het sjabloon al verwijderd. Elly (overleg) 30 mei 2021 18:15 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het sjabloon was al weggehaald, maar dat is alleen aan de nominator of moderator. Ik heb het 'voor de vorm' dus even teruggeplaatst. Want het artikel is verder prima nu, dus ga ik dit gewoon behouden. Thieu1972 (overleg) 12 jun 2021 08:38 (CEST)

Sergio FontanaBewerken

NOMINATIEREDEN 143.177.45.22 29 mei 2021 02:04 (CEST) Bronvermelding was niet duidelijk genoeg, nu aangepast. Laten zien waarom de persoon in de bron niet dezelfde naam heeft. Dit is een persoon die bekend zal worden dit jaar.

De nominatie staat hier, dus graag de discussie ook op die plek voeren. Ik streep de nominatie op deze dagpagina dan ook door. Thieu1972 (overleg) 29 mei 2021 06:51 (CEST)

Raaklijn (vereniging)Bewerken

Weg – Het artikel is vooral een verzameling namen, waar wat de vereniging nu precies deed, wordt niet echt duidelijk. Hoe relevant de vereniging was, wordt al helemaal niet duidelijk. Er waren tentoonstellingen en literaire avonden, maar stelde het ook dermate veel voor dat er door anderen over gepubliceerd is? Bronnen blijken er nauwelijks te zijn, behalve primaire bronnen als memoires en In Memoriams. Het schijnt dat zelfs de start- en einddatum onduidelijk zijn. Thieu1972 (overleg) 29 mei 2021 07:04 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Augusta LampeBewerken

Weg – Het artikel blijkt voornamelijk te bestaan uit mondelinge overlevering vanuit de familie Lampe. Zie hier. Dat betekent dat 90% van dit artikel problematisch is per WP:VER en WP:GOO. Eigenlijk zijn alleen de twee boeken middels secundaire bronnen te verifiëren, maar we hebben het dan niet over echte recensies: het zijn slechts vermeldingen dat het boek is uitgegeven, of het gaat over de verfilming ervan. Of Lampe relevant genoeg is voor een encyclopedie, weet ik niet: de verfilming van een van haar boeken zou daar wel op kunnen wijzen, maar het bronmateriaal is gewoonweg erg mager. Hoe dan ook moet alle persoonsinfo ergens te verifiëren zijn in betrouwbare bronnen, niet zijnde de eigen familie. Thieu1972 (overleg) 29 mei 2021 07:17 (CEST)

Ik kwam hier nog een recensie tegen, het blijft wat mager maar toch lijkt me er nog wel enige encyclopedische relevantie in te zitten al blijft er dan wel een klein artikel over. Geerestein (overleg) 29 mei 2021 23:47 (CEST)

Ik heb 'm toegevoegd aan de tekst. Het is inderdaad mager om een biografie aan op te hangen, maar geeft in ieder geval wel aan dat het boek ergens is opgevallen. Thieu1972 (overleg) 30 mei 2021 08:45 (CEST)
  Tegen verwijderen vanuit historisch oogpunt omdat zij destijds boeken heeft gepubliceerd over haar kampervaringen. Hannolans (overleg) 31 mei 2021 10:43 (CEST)

@@Thieu1972, Thieu1972: ik heb zojuist het artikel herschreven op basis van de informatie die ik tot nu toe online kan vinden en getracht zo integer mogelijk om te gaan met het bron gebruik. Kan jij je licht er nog eens over schijnen? Vriendelijke groet Geerestein (overleg) 31 mei 2021 18:36 (CEST)

Netjes gevonden hoor, al die informatie! Nu is alles eigenlijk wel verifieerbaar. De E-waarde spat er niet enorm van af - de vermeldingen van haar boeken zijn wat aan de summiere kant - maar het slaat wmb toch naar de positieve kant door. Ik haal de nominatie door. Thieu1972 (overleg) 31 mei 2021 21:12 (CEST)

Sonia AnubisBewerken

NE – Sonia Anubis over Sonia Anubis. Ik kan over deze gitariste geen onafhankelijke gezagehebbende bronnen vinden, de bands waarin ze gespeeld heeft hebben hier ook geen artikelen, ik twijfel aan de encyclopedische relevantie. – StuivertjeWisselen (overleg) 29 mei 2021 12:32 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de relevantie is niet aangetoond in dit volkomen bronloze artikel. WP:BLP is overigens ook niet nageleefd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 12 jun 2021 08:38 (CEST)

Nederlandse spelling van dieren- en plantennamenBewerken

In de eerste plaats lijkt me dit auteursrechtelijk problematisch, omdat de tekst is ontstaan vanuit een taaladvies van de Taalunie. Dit advies is in ieder geval sinds 2008 ook online beschikbaar (misschien ten tijde van de aanmaak nog niet) inclusief geclaimd copyright.
Daarnaast zie ik de relevantie als artikel niet. Een onderwerp waar een taaladvies over bestaat is daarmee niet direct een encyclopedisch fenomeen. Bovendien zouden er dan - lijkt mij - ook bronnen vanuit 'het veld' gebruikt moeten worden in plaats van alleen de Taalunie.
De frasen We schrijven ook geen hoofdletters en Daarbij is het goed om te weten zijn verder niet droog en zakelijk (wat dus met de oorsprong te maken zal hebben). – Encycloon (overleg) 29 mei 2021 15:14 (CEST)

Wat wel opvalt, is dat de TaalUnie de auteursrechten vanaf 2005 claimt, terwijl onze tekst zeker een jaar ouder is. Maar de tekst is wel 1-op-1 hetzelfde, zeker als je naar de tekst uit 2003 kijkt. En het lijkt me toch onwaarschijnlijk dat de TaalUnie onze tekst heeft overgenomen. Ik vind het niet zozeer NE, maar de rechtenschending is wel problematisch. Edoderoo (overleg) 29 mei 2021 17:23 (CEST)
Als ik het goed begrijp en construeer, werd in 2003 dit advies aan Andre Engels(?) gemaild, die dat advies vervolgens op Wikipedia:Nederlandse spelling van dieren- en plantennamen publiceerde. Het lijkt me dat sowieso op die mail al auteursrecht rust. Encycloon (overleg) 29 mei 2021 17:44 (CEST)
Het advies is destijds ook op Wikibooks geplaatst. De auteursrechtelijke kant van de zaak laat ik over aan de experts, maar ik vraag me daarnaast inderdaad ook af hoe encyclopedisch dit artikel is. Een taaladvies is in feite een handleiding, en hoort dus, net als bijvoorbeeld een taartrecept, eigenlijk niet thuis in een encyclopedie. Wat wel e-waardig (en interessant) zou zijn, is een artikel over de strijd tussen biologen en de Taalunie omtrent de spelling van dieren- en plantennamen, die losbarstte rond de spellingwijziging van 1995, en die zo'n tien jaar later, bij de spellingwijziging van 2005, min of meer is bijgelegd. — Matroos Vos (overleg) 29 mei 2021 18:13 (CEST)
Over Wikibooks: het betreft een latere import (inclusief bewerkingsgeschiedenis) waar ik vanmiddag al even een plaatselijke moderator over ingeseind heb. Encycloon (overleg) 29 mei 2021 18:36 (CEST)
Nee, ik heb de pagina enkel gewikificeerd, hij komt oorspronkelijk van 152.1.193.141, een van de meest actieve gebruikers die we ooit hebben gehad zonder gebruikersnaam. Van de toenmalige inhoud lijkt het mij dat het oorspronkelijk voor de Wikipedia-naamruimte bedoeld was. Hoe het in de hoofdnaamruimte terecht is gekomen, is me dan weer niet duidelijk. - André Engels (overleg) 29 mei 2021 20:01 (CEST)

Museum van Indonesische recordsBewerken

WIU Artikel lijkt verkeerd te zijn vertaald. Gaat niet om documenten maar om recordpogingen. Verder kan ik niet veel vinden over dit museum en hoe en wat ze nu echt precies doen. Volledig afhankelijk van de engelse tekst op hun eigen site zou daarmee teveel leunen op primaire bron. Mijn kennis van de Indonesische taal is te klein om in te schatten of er voldoende andere en betere bronnen beschikbaar zijn Geerestein (overleg) 29 mei 2021 16:08 (CEST)

Bij WMNL loopt een samenwerkingsproject met Wikimedia Indonesië (@SRientjes:): de Indonesische collega's willen er vast naar kijken en het artikel beoordelen en, indien nodig en mogelijk, aanvullen en aanpassen. Ecritures (overleg) 30 mei 2021 11:19 (CEST)
  Opmerking zou hier geen tijd aan besteden, lijkt een toeristenvermaakdingetje. Hannolans (overleg) 31 mei 2021 10:44 (CEST)
Je verwacht dat het museum over oude documenten gaat, maar het is een verzameling van medailles e.d. Opvallend is dat de 1e versie van het artikel het wél correct benoemt, maar dat het na een aanpassing uiteindelijk 10 jaar lang verkeerd heeft gestaan. Thieu1972 (overleg) 12 jun 2021 08:38 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Cor Luiten (ex- Velox 1.)Bewerken

Net als in 2019 twijfel ik aan de relevantie: welke betrouwbare onafhankelijke bronnen zijn er over deze persoon beschikbaar? Verder is de opmaak nog niet in lijn met de conventies. – Encycloon (overleg) 29 mei 2021 16:11 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de relevantie is niet aangetoond, de opmaak is niet op orde, en door het totale gebrek aan bronnen is het artikel ook in strijd met WP:BLP. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 12 jun 2021 09:31 (CEST)

Clemens RikkenBewerken

Clemens Rikken wil niet op Wikipedia staan. Hij heeft het verzoek gedaan de pagina over hemzelf te verwijderen. Cortez (overleg) 29 mei 2021 17:49 (CEST)

Bewijs? The Banner Overleg 30 mei 2021 07:39 (CEST)
  Tegen verwijderen Hij is gewoon te vinden op internet https://clemensrikken.nl/ Hannolans (overleg) 31 mei 2021 10:46 (CEST)
NB ik zie uploads van beeldmateriaal van deze fotograaf op Commons door Cortez. Ze staan als eigen werk van Cortez. Dat lijkt auteursrechtelijk niet correct. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rob_Decay_door_clemens_rikken.jpg Hannolans (overleg) 31 mei 2021 10:52 (CEST)
Maar op zijn eigen website staat geen biografische informatie. Dan lijkt het me afhankelijk van de hoeveelheid onafhankelijk bronmateriaal of de relevantie opweegt tegen de wens van privacy (zoals ik dit verzoek althans begrijp). Encycloon (overleg) 31 mei 2021 10:58 (CEST)
Hij staat ook op RKD en laat zich vertegenwoordigen door fotoagentschap Hollandse Hoogte. Privegevoelige informatie opnemen uiteraard alleen als het algemeen bekend is, maar een artikel verwijderen over een beroepsfotograaf doen we niet. Dat afbeeldingen van hem geupload zijn, daarvan vraag ik me zeer af of dat de bedoeling is en mogelijk heeft hij daar bezwaar tegen gemaakt. Ik wil voorstellen de foto's z.s.m. te verwijderen, maar mogelijk is Cortez bezig met een OTRS-afhandeling daarvan met de fotograaf? Hannolans (overleg) 31 mei 2021 11:04 (CEST)
Als @Cortez: bezig is met OTRS-procedure dan zou dat bij die beelden moeten staan. Ivm rechten is het beter ze te (laten) verwijderen op Commons. Na behandeling door OTRS zouden ze dan - met vermelding van het juiste ticket - weer teruggeplaatst kunnen worden. Ecritures (overleg) 31 mei 2021 15:06 (CEST)
Ik heb die bestanden op commons nu aangemerkt als twijfel aan de opgegeven licentie. Als dat niet opgelost wordt dan verdwijnen ze binnenkort. Voor het lemma zie ik verder geen reden om dat te verwijderen. Er is wel een band Cortez waar de fotograaf vaak bij de media staat, daar lijkt dus wel een korte link te zijn. - Agora (overleg) 11 jun 2021 17:12 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: in geen van de verstrekte bronnen staat iets over leven en werk van Rikken, dus hoe kun je dan een biografie over hem schrijven? Op basis van het (voor niet-leden onleesbare) LinkedIn-profiel? RKD vermeldt vrijwel niks: naam, een van zijn werkgevers, en 1988 als 'werkzame periode'. Zijn geboortedatum is nergens terug te vinden. De linkjes naar de NOS en Rolling Stone laten slechts zien dat Rikken een foto heeft gemaakt. Een zoektocht op internet leert dat hij veel foto's heeft gemaakt - het is zijn werk - maar nergens kom ik een tekstje tegen óver Rikken. Dat iemands werk te vinden is op internet, geeft geen relevantie; een bepaald beroep evenmin. Secundaire bronnen zouden die relevantie kunnen duiden, maar die zijn er kennelijk niet, en dan gaan we dus zelf er maar iets van vinden, op basis van foto's waar zijn naam onder staat? Ik weet niet in hoeverre het verzoek tot verwijdering inderdaad van Rikken afkomstig is, maar met bronmateriaal dat dermate flinterdun is, lijkt me dat de privacy belangrijker is, en verwijder ik het artikel. Thieu1972 (overleg) 15 jun 2021 19:08 (CEST)

Valeria CretiBewerken

Nog wat wiu in de uitvoering - vooral naar beneden toe. Ook de tekst kan nog wat beter. ErikvanB (overleg) 29 mei 2021 17:52 (CEST)

Moet dit artikel verwijderd worden als het niet gewijzigd wordt? Het is geen perfect artikel, maar toch ook niet zo slecht dat het over twee weken verwijderd moet worden. Zo zitten er genoeg feiten in (en is duidelijk geen beginnetje). Volgens mij past dit artikel beter op WP:DKB, maar niet op TBP. Zou je kunnen toelichten @ErikvanB waarom dit verwijderd moet worden? Ecritures (overleg) 30 mei 2021 11:17 (CEST)
Niet weg dus. Elly (overleg) 30 mei 2021 18:35 (CEST)
@ErikvanB goed genoeg inmiddels? Encycloon (overleg) 2 jun 2021 19:23 (CEST)
Lijkt me wel. Doorgestreept. ErikvanB (overleg) 2 jun 2021 19:41 (CEST)

C.S.F.R. GroningenBewerken

NE – Er zijn onvoldoende onafhankelijke en gezaghebbende bronnen die de encyclopedische relevantie van dit dispuut vast kunnen stellen. – StuivertjeWisselen (overleg) 29 mei 2021 19:49 (CEST)

Plaatselijke CSFR-afdelingen worden beschreven onder het artikel van de landelijke vereniging. Het stukje "Geschiedenis" kan naar het kopje "Groningen" van de landelijke pagina. Dat is nu wel erg kort. Daarna kan het artikel worden omgezet in een redirect. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 1 jun 2021 23:09 (CEST)
Geschiedenis is door mij verplaatst naar hoofdartikel. Wat mij betreft kan dit nu een redirect worden, dit ook in verband met het behouden van de bewerkingsgeschiedenis van de verplaatste passage. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 12 jun 2021 19:31 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: van de 4 bronnen zijn er 2 secundair. De ene vertelt inderdaad iets over dit dispuut, de ander noemt het dispuut helemaal niet. De relevantie is dus uitermate magertjes. Tekstueel wordt er weinig verteld: ze hebben doelstellingen, er zijn ook nog andere christelijke verenigingen, en ze doen aan bierkratcurling (alhoewel die bron dat dus niet bevestigt). Kortom, ik zie onvoldoende relevantie om dit artikel te kunnen behouden. Omdat een RD wel een goed idee is en je de bewerkingsgeschiedenis nodig hebt vanwege de tekstovername, zet ik het artikel om in een RD naar Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. Thieu1972 (overleg) 13 jun 2021 08:54 (CEST)

Ras Daan JahBewerken

Geheel onbebronde biografie die ook wat promotioneel overkomt. Bij een eigen zoektocht kwam ik hierover geen betrouwbare onafhankelijke bronnen tegen, dus ook twijfel aan relevantie. – Encycloon (overleg) 29 mei 2021 21:33 (CEST)

 •   Voor verwijderen Dit lijkt meer op een ego-document dan op een encyclopedisch artikel. Die uitvoerige paragraaf over priveleven neigt naar privacyschending en bevat bovendien -evenals de rest van het artikel- een overmaat aan encyclopedisch totaal irrelevante details. Fred (overleg) 30 mei 2021 11:56 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een nogal onbeholpen geschreven tekst vol persoonlijke details en meningen, en dat alles volkomen bronloos. Relevantie is op geen enkele wijze aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 12 jun 2021 09:46 (CEST)


Toegevoegd 30/05; af te handelen vanaf 13/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

SKLOBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze nieuwe organisatie schrijven. Lijkt reclame, aangeboden door een bestuurslid – The Banner Overleg 30 mei 2021 07:50 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: heel nieuw is deze club niet meer: opgericht in 2007. Maar het artikel leest wel als een promotekst. De club ontwikkelt 'intellectueel en levensbeschouwelijk gedachtegoed' en biedt 'een luisterend oor', maar wat dat dan concreet inhoudt, blijft onduidelijk. Omdat secundaire bronnen ontbreken, komen we er ook niet achter wat ánderen van SKLO vinden, en blijft het artikeltje dus een soort studiegidsvermelding. Relevantie is evenmin aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 jun 2021 07:41 (CEST)

Jos SchelBewerken

NE - Door hemzelf aangemaakte pagina over een schrijver die zijn boeken in eigen beheer uitgeeft. Daar zijn op zijn minst wat onafhankelijke bronnen voor nodig. Joostik (overleg) 30 mei 2021 12:13 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de enige bron in dit artikel is de website van de door hemzelf gerunde 'uitgeverij'. Zo toon je natuurlijk geen encyclopedische relevantie aan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 jun 2021 07:41 (CEST)

ModokaBewerken

NE – 7 werknemers en geen enkel spel heeft hier een artikel. De bronnen zijn slechts vermeldingen in een gids en geven geen blijk van encyclopedische relevantie. Wikiwerner (overleg) 30 mei 2021 12:19 (CEST)

Een groot aantal pagina's onder de categorie Nederlandse spelbedrijf vallen dan onder dezelfde regeling. Het is van belang dat er met consistentie wordt beoordeeld. 2001:1C01:3902:7600:B10D:96BB:A55C:7128 30 mei 2021 12:31 (CEST)
Wikipedia heeft meer dan 2 miljoen artikelen en is een vrijwilligersproject. De controle zit vooral op de nieuwe artikelen, anders zouden we een heel makkelijk reclamemedium worden. Zo nu en dan worden er echter ook oudere artikelen ter beoordeling voorgelegd, bijv. om redenen die u noemt. Het staat u vrij om hiermee mee te helpen. Wikiwerner (overleg) 30 mei 2021 13:04 (CEST)
Modoka is één van de meerdere toekomstige pagina's in een doel om de Categorie:Nederlands computerspelbedrijf uit te breiden op de manier zoals de richtlijnen deze stateren. Mocht deze pagina niet aan de richtlijnen voldoen dan zou ik dat graag willen horen of vervolgens deze mee te nemen in toekomstige pagina's. Sykess (overleg) 2 jun 2021 17:07 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: er zijn 4 bronnen. Twee zijn slechts databasevermeldingen, één is de eigen website, en de laatste bron is niet meer dan een vrij inhoudsloze aankondiging dat er een spel zal uitkomen 'ergens in 2017'. Uit dergelijke primaire bronnen haal je sowieso geen relevantie, en de secundaire bron is dermate magertjes dat ook daar geen relevantie aan ontleend kan worden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 jun 2021 07:41 (CEST)

Met Tijd en VlijtBewerken

WIU Over dit onderwerp zou best een mooi artikel te schrijven zijn, maar het huidige -uiterst summiere- artikel is ver beneden de maat. Fred (overleg) 30 mei 2021 14:04 (CEST)

 • Opm: Aan de hand van [15] moet er wat van te maken zijn. Fred (overleg) 30 mei 2021 21:31 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: er is helaas niets aan verbeterd, en we zitten dus nog steeds met een opmaakloze eenzinner. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 jun 2021 07:41 (CEST)

Institut d'Études PolitiquesBewerken

WIU – Dit is met name een verkapte lijst van instituten maar echte inhoudelijke informatie over dit type instituut ontbreekt. – The Banner Overleg 30 mei 2021 14:11 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel leest niet echt vlot, en het brongebruik laat te wensen over (allemaal primair). Ik heb overigens nog wel een aardige secundaire bron gevonden (Le Monde) die het e.e.a. over de historie vertelt. Ik heb die bron toegevoegd en het artikel uitgebreid. Hiermee is m.i. grotendeels aan de kritiek van The Banner tegemoet gekomen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 13 jun 2021 07:41 (CEST)

De aarde bestaatBewerken

NE - De relevantie van dit hoorspel blijkt niet uit het artikel. Onafhankelijke bronnen zijn nodig om de relevantie te staven. Zelf vond ik Hoorspelen.eu (persoonlijke website), Delpher geeft enkel uitzendgegevens, 'The Earth Exists radio play' geeft geen resultaten (BBC kent hem ook niet), idem voor 'Die Erde existiert Hörspiel' (idem voor hoerspiele.dra.de en hoerspieltipps.ent). Mikalagrand (overleg) 30 mei 2021 14:31 (CEST)

(terug)vertalen van de titel is veel te tricky om daar conclusies aan te verbinden. Geen reden dit te verwijderen, want de bronnen tonen aan dat het bestaat. Edoderoo (overleg) 30 mei 2021 15:10 (CEST)
Het artikel vermeldt ook niet dat het een vertaling zou zijn, dus dan is het niet vreemd dat er in andere talen niets is aangetroffen. Thieu1972 (overleg) 30 mei 2021 17:03 (CEST)
Dat iets bestaat, is geen reden voor behoud. Anders kunnen we de bekende lantaarnpalen weer van stal halen. Of mijn persoontje; er zijn voldoende bronnen die aantonen dat ik besta. Dat geeft nog geen aanleiding tot het schrijven van een artikel over mij. hiro the club is open 30 mei 2021 18:09 (CEST)
Er bestaat wel een artikel over de Aarde dus kennelijk bestaat deze planeet wel. Someone Not Awful (overleg) 3 jun 2021 18:28 (CEST)

Nominatie doorgestreept zoals hierboven aangekondigd. Er is geen maatstaf voor het beoordelen van artikelen over hoorspelen. Net als bij de nominaties van 'de oudste inwoners' zijn er vasthoudende voor- en tegenstanders van artikelen over hoorspelen. Nominator is verzocht eerst - samen met andere collega's - te kijken of er gezamenlijk richtlijnen aangelegd kunnen worden door de gemeenschap zodat de nominaties rondom hoorspelen beoordeeld en afgehandeld kunnen worden. Het een voor een afhandelen van deze nominaties gaat de modcapaciteit te boven zolang de gemeenschap niet duidelijk heeft gemaakt met welke aanpak/richtlijnen deze nominaties behandeld moet worden. TBP is niet bedoeld om de besluiteloosheid van de gemeenschap op de moderatoren af te wentelen zodat degenen die het niet met de afhandeling eens zijn vervolgens daar weer eindeloos discussies over kunnen houden op mod OPs. Ecritures (overleg) 30 mei 2021 20:55 (CEST)

Er hoeft ook helemaal geen maatstaaf te zijn, dat heb je zelf voorzonnen. Net zoals dat deze artikel uitgesloten zouden worden van TBP als er geen maatstaaf geformuleerd kan worden. Toon eerst maar aan dat de gemeenschap zo graag een maatstaf wil. Toon daarna maar aan dat dit hoorspel relevant is. Mikalagrand (overleg) 1 jun 2021 17:24 (CEST)
Inderdaad, wat een vreemde redenering. Dit artikel moet net als alle andere artikelen aan onze algemene uitgangspunten voldoen. En zo te zien is dat niet het geval. Marrakech (overleg) 1 jun 2021 21:04 (CEST)
Jullie hebben gelijk ook. Ik heb werkelijk geen idee waarom ik hier tijd en energie in zou steken als moderator. Ik had de hoop (en intentie) om te voorkomen dat het zo'n treurige bedoening zou worden als de eeuwige discussies rondom de artikelen van oudste bewoners in allerlei vormen en maten. Dat heeft indertijd al geen resultaat gehad; en ook nu is er niets positiefs te verwachten. Ik heb de verwijdering van de nominatie was al doorgestreept, dus de beoordeling op eigen merites kan weer verder. Succes en groet, Ecritures (overleg) 2 jun 2021 14:31 (CEST)
Prima. Bij deze nominatie had ik ook de feedback van de eerste paar nominaties meegenomen, en het is niet mijn bedoeling om TBP te overspoelen met nominaties. Mijns inziens wordt een 'onwerkbare' situatie zo voorkomen. Groeten, Mikalagrand (overleg) 2 jun 2021 18:55 (CEST)
VJVEGJG Ecritures (overleg) 2 jun 2021 21:33 (CEST)
  Opmerking - misschien de moeite waard deze recente bundel te achterhalen (eventueel met financiële steun van WMNL). Afgaand op de beschrijving, het inkijkexemplaar en deze recensie zou dat boek ook weleens substantiëlere informatie kunnen bevatten over individuele hoorspelen. Encycloon (overleg) 2 jun 2021 21:46 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik heb enkele 'hoorspelartikeltjes' opgeknapt, mede dankzij de buitenlandse bronnen. Maar in dit geval is er echt helemaal niks te vinden: Delpher vermeldt slechts een uitzenddatum, en aangezien het een puur Nederlands hoorspel is, zwijgen de Duitse bronnen. De enige bron die ik vind, is deze website, die ná ons artikel is opgezet - door dezelfde persoon die alles op Wikipedia heeft geplaatst. Waar alle informatie over dit hoorspel vandaan komt, blijft echter volkomen onduidelijk: de kranten vermeldden slechts de uitzendtijd. De verhaallijn is ook nog eens niet erg neutraal beschreven, en bevat POV. Door het gebrek aan bronnen kan dus bijna niets geverifieerd worden, en relevantie valt al helemaal nergens aan te ontlenen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 jun 2021 08:10 (CEST)

Maria VlasiouBewerken

NE - Er zijn geen onafhankelijke bronnen te vinden over deze wiskundige, waardoor haar relevantie niet wordt gestaafd. Mikalagrand (overleg) 30 mei 2021 14:54 (CEST)

Een hoogleraar aan de U T is zeker relevant om op Wikipedia te beschrijven. Ik heb wat meer info en bronnen toegevoegd. Elly (overleg) 30 mei 2021 16:18 (CEST)
Daarnaast verscheen ze in een Australische krant maar is spijtig genoeg achter een betaalmuur. Themanwithnowifi (overleg) 30 mei 2021 16:34 (CEST)
Themanwithnowifi, zou je kunnen linken naar dat artikel? Misschien is het wel gearchiveerd. Mikalagrand (overleg) 8 jun 2021 17:46 (CEST)

Thomas Raggi, Ethan Torchio en Victoria De AngelisBewerken

NE - Deze eenzinners over bandleden van Måneskin zijn niet eens beginnetjes. Ik vraag me ernstig af of er voldoende over hun te vertellen valt. Per WP:SNEEUW valt directe verwijdering ook nog wel te overwegen. hiro the club is open 30 mei 2021 17:51 (CEST)

Ik heb Victoria De Angelis van tekst voorzien. Er zijn op zich best wel wat bronnen over haar, maar ze laat vrij weinig los over haar privéleven dus de biografie blijft wat mager. Thieu1972 (overleg) 30 mei 2021 18:52 (CEST)
Maar het blijft allemaal wel gaan over die ene band. En bandleden enkel bekend van 1 band kregen doorgaans geen zelfstandig lemma maar werden kort in het bandlemma behandeld met een redirect. - Agora (overleg) 30 mei 2021 18:54 (CEST)
En wat zijn dat voor triviale details: Rond haar 14e had ze last van paniekaanvallen, waardoor ze op school een jaar achterstand opliep. Moeten we dáár een encyclopedie mee vullen? Fred (overleg) 30 mei 2021 21:33 (CEST)

Thomas RaggiBewerken


  Conclusie afhandelend moderator: dit is niet eens een artikel, maar een bronloze en slordige verzameling losse flodders in een opmaak die niet correct is. Het artikeltje is té WIU om te kunnen handhaven; of Raggi E-waarde heeft, kan ik op dit moment niet bepalen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 jun 2021 08:24 (CEST)

Ethan TorchioBewerken


  Conclusie afhandelend moderator: een summier artikeltje met slordige opmaak. Er is wel een bron, maar ik twijfel aan de kwaliteit ervan. In ieder geval is de E-waarde onvoldoende aangetoond, en is het artikeltje te WIU om te kunnen handhaven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 jun 2021 08:24 (CEST)

Damiano DavidBewerken

WIU - Deze eenzinner over een bandlid van Måneskin is niet eens een beginnetje. Getuige bijvoorbeeld het Engelstalige artikel valt er wel een fatsoenlijk artikel over hem te schrijven. Maar wat er nu staat, kan echt niet door de beugel. hiro the club is open 30 mei 2021 17:53 (CEST)

 • Opgepoetst Flurp (overleg) 3 jun 2021 09:42 (CEST)
  • Geen eenzinner meer, dank je wel. Het artikel kan nog wel meer op de persoon gericht worden dan op de band, maar dat maakt geen deel uit van de nominiatiereden. hiro the club is open 9 jun 2021 23:39 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

MPC van DrielBewerken

WIU In deze vorm een CV-achtige opsomming. De persoon is weliswaar 10 jaar geleden overleden, maar bronnen zijn niettemin zeer gewenst om de E-waarde te kunnen bepalen (openbare kunst, opname in kunstenaarsregisters, bijvoorbeeld). De titel moet eveneens aangepast worden. Fred (overleg) 30 mei 2021 18:34 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: rommelige tekst met veel tik-/taalfoutjes en een slordige opmaak. Vanaf 1945 gaat het tekstuele gedeelte over in een soort CV. Bronnen ontbreken, dus niets kan geverifieerd worden. Alles bij elkaar is dit te ondermaats om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 13 jun 2021 15:29 (CEST)

Hanwe ChangBewerken

NE Uit niets blijkt enige E-waarde. Onafhankelijke bronnen ontbreken, slechts de eigen youtube-kanalen worden als "bron" genoemd. Fred (overleg) 30 mei 2021 18:38 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Bronloze eenzinner. E-waarde is niet aangetoond, en WP:BLP is niet nageleefd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 jun 2021 15:32 (CEST)

Bob OttBewerken

Bronloos artikel over een acteur-in-opleiding die tot nu toe slechts één (bij)rol lijkt te hebben gehad. Relevantie voor een encyclopedie blijft onduidelijk. Secundaire bronnen zijn nodig om die relevantie te bepalen. Ook zijn bronnen nodig per WP:BLP. – Thieu1972 (overleg) 30 mei 2021 21:09 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Vitamine UBewerken

Over dit regionale tv-programma (dat inmiddels niet meer bestaat) heb ik geen betrouwbare onafhankelijke bronnen kunnen vinden; encyclopedische relevantie lijkt afwezig. – Encycloon (overleg) 30 mei 2021 21:36 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel vermeldt niet eens wanneer dit programma werd uitgezonden. De relevantie is evenmin aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 jun 2021 20:20 (CEST)

Analytisch bewijs van de kleine stelling van FermatBewerken

WIU: Een grote hoeveelheid wiskundige formules zonder enige toelichting maakt nog geen encyclopedisch artikel. Verder zijn de formules geplaatst in de vorm van .gif-plaatjes. Dat is niet de bedoeling. Voor de uitleg hoe het wel werkt; zie Help:TeX in Wikipedia. Tot slot is er al het artikel Kleine stelling van Fermat. Daar zou een dergelijke bewijsvoering m.i. veel beter geplaatst kunnen worden dan in een apart artikel.  Erik Wannee (overleg) 31 mei 2021 00:03 (CEST)

Op de overlegpagina van de aanmaker heeft Encycloon het over een pdf. Zijn de afbeeldingen schermafdrukken van de pdf? Is er wellicht sprake van auteursrechtenschending? hiro the club is open 31 mei 2021 00:56 (CEST)
Zou kunnen. Die opmerking is van 25 mei, en ik weet niet of er toen misschien een artikel verwijderd is, en wat dat voor artikel was. Ik zie wel dat hij op zijn kladpagina ook flink aan het zandbakken is (geweest), en daarbij is van alles in de bewerkingsgeschiedenis te zien, o.a. dit pdf-bestand van vier pagina's, dat zo te zien een scan is van een Engelstalig artikel met een Franstalige titel, dat hij dan in Commons voorziet van de Duitstalige toelichting ' Der kleine Satz von Fermat.', en daarbij claimt dat het eigen werk is. Daarna uploadt hij nog allerlei bestandjes vol met formules. Ik vermoed dat die ook allemaal uit een of ander boek komen. Al met al heeft het een hoog zandbakgehalte en ik vermoed dat ook al de Commons-bestanden van zijn hand voor verwijdering in aanmerking komen.  Erik Wannee (overleg) 31 mei 2021 04:55 (CEST)
De aanmaker had eerder een pagina aangemaakt waarin enkel werd verwezen naar c:File:Wizard.pdf (het bestand dat Erik Wannee hierboven ook noemt). Encycloon (overleg) 31 mei 2021 10:28 (CEST)
We hebben ook het artikel Kleine stelling van Fermat met het kopje Bewijs van de kleine stelling van Fermat. Is samenvoegen een idee? Met de omzetting van gifjes naar de juiste code natuurlijk. hiro the club is open 31 mei 2021 11:16 (CEST)
Vooropgesteld dat dat bewijs ook aantoonbaar klopt. Want gezien alle ge-zandbak door de aanmaker (ook met alle talen door elkaar heen) ben ik daar niet zo zeker van. En mijn gymnasium-wiskunde is na 40 jaar zo sleets dat ik het niet meer goed kan volgen wat er allemaal staat; zeker niet zonder enige toelichtende tekst. Helaas is iemand die dat heel goed zou hebben gekund, ons net sinds een week ontvallen.  Erik Wannee (overleg) 31 mei 2021 23:43 (CEST)