Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder


Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

UitlegBewerken

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nominerenBewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegen naar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegen van|[[lemma]]}}.

NominatiesjablonenBewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
{{reclame}} en {{auteur}} kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor directe verwijdering.

Gebruikte afkortingenBewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dagBewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?Bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 10/06; af te handelen vanaf 24/06Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

DrukzoBewerken

ZP/reclame – bedrijfspresentatie met linkspam voor een zo te lezen niet encyclopedisch relevant onderwerp Hoyanova (overleg) 10 jun 2022 09:33 (CEST)

Artikel versneld verwijderd, omdat het op 19 mei j.l. nog is verwijderd als Helloprint. Alleen maar doordat die link in de infobox stond herkende ik het als een artikel dat eerder al eens was verwijderd. De tekst (niet de inleiding) was ook gelijk aan de tekst van Helloprint. Dqfn13 (overleg) 10 jun 2022 09:37 (CEST)

DegraBewerken

NE – Er zijn geen onafhankelijke en gezaghebbende bronnen te vinden die over dit personage uit Star Trek: Enterprise geschreven hebben. Hij wordt hier en daar genoemd, onder andere in het boek From starship captains to galactic rebels, maar hij is nergens de focus van een beschrijving. Dit is onvoldoende om Degra relevant genoeg te noemen voor een eigen artikel. Een samenvatting van de rol van het personage in de serie is al te vinden in de lijst van terugkerende personages uit Star Trek: Enterprise. – hiro the club is open 10 jun 2022 12:54 (CEST)

Ik vraag me toch echt af wat de zin is van het achternalopen van dit soort onderwerpen. Dit soort onderwerpen behoren tot het meest verifieerbare materiaal op wikipedia, en er is vrijwel geen kans op promotie. Zelfs als het onderwerp volkomen irrelevant is, wordt wikipedia niet slechter of minder betrouwbaar van dit soort artikelen. Nominatiereden geeft in dit geval zelfs aan waarom het onderwerp wel relevant is: Hij wordt genoemd. En al die extra eisen zoals focus zijn zijn niet aangenomen door de gemeenschap. Dit kost mi nodeloos energie, en dergelijke nominaties zijn mi nutteloze werkverschaffing voor hen die dit soort materiaal willen behouden met een redelijke kans dat het voor niets zal zijn aangezien voldoende moderatoren de mening van Hiro lijken te delen. — Zanaq (?) 10 jun 2022 13:25 (CEST)
Het vaste riedeltje over samenvoegen: als het wel relevant genoeg is voor de lijst, en relevant genoeg is voor een zoekingang, dan is het samenvoegproces de aangewezen weg. Het is mi ongewenst om zaken te verwijderen als men ook een redirect kan aanleggen. Waarom zou de zoekingang niet geboden mogen worden? — Zanaq (?) 10 jun 2022 13:27 (CEST)
Uit het idee dat voldoende moderatoren mijn mening lijken te delen, volgt dat onvoldoende moderatoren jouw mening lijken te delen. Je zou je kunnen afvragen waar dat aan ligt. Heel misschien is het de taak van een encyclopedie om méér te bieden dan leuke feitjes die bij elkaar gesprokkeld zijn op een blauwe maandag. "Hij wordt genoemd" is leuk voor een blog. Ik zou zeggen, start er een. Of ga lekker schrijven aan de Fandom-wiki. Ik krijg zo langzaamaan het idee dat dat jou meer vreugde gaat brengen dan steeds opnieuw je standpunten herhalen. Of zet een formele stemming op om te meten of "hij wordt genoemd" voldoende relevantie geeft voor een apart artikel. hiro the club is open 10 jun 2022 13:33 (CEST)
Je mag van mij trouwens gerust een samenvoegprocedure starten. hiro the club is open 10 jun 2022 13:35 (CEST)
Uiteraard ga ik geen samenvoegprocedure starten: ik wil het artikel gewoon behouden. — Zanaq (?) 10 jun 2022 13:42 (CEST)
Spoiler alert: ik zal me in ieder geval niet met deze nominatie bezig gaan houden. Hiro en ik zijn al enkele weken bezig de ondermaatse artikelenreeks over deze Star Trek-serie op te knappen zodat ze voldoen aan wat je mag verwachten van een encyclopedie: uitleg, achtergronden, verdieping. We hebben diverse personages flink opgeknapt, maar sommige zijn gewoon niet meer dan scherm-/bladvulling en zijn kennelijk zelfs voor de liefhebbers te oninteressant geweest om er een woord aan te wijden. Thieu1972 (overleg) 10 jun 2022 14:06 (CEST)
  Voor verwijderen - inhoudelijk een flutartikeltje. De tekst die de biografie placht te zijn is niet meer dan een beschrijving van de scenes waar het personage in voorkomt. Duiding of relevantie wordt in het artikel ook niet duidelijk gemaakt. Brimz (overleg) 10 jun 2022 14:50 (CEST)
Uiteraard is het geen etalage-artikel. Het is een NE-nominatie dus de inhoud van het artikel is niet relevant voor deze nominatie. Als relevantie wordt bepaald door onafhankelijke bronnen dan hoeft relevantie ook niet uit het artikel te blijken. — Zanaq (?) 12 jun 2022 16:24 (CEST)
Inhoud en relevantie houden verband met elkaar. Inhoud baseer je op bronnen en relevantie ontleen je aan de beschikbaarheid van bronnen. Als de bronnen er niet zijn, dan kan de relevantie niet aangetoond worden maar heb je ook niks om inhoud op te baseren. hiro the club is open 12 jun 2022 17:24 (CEST)
Relevantie bepaalt of er een zoekingang moet zijn. De hoeveelheid beschikbare informatie bepaalt mede waar deze informatie het beste kan staan. Het is de bedoeling dat je aan het onderwerp kan zien of het onderwerp relevant is, zodat we kunnen bepalen of er rode links moeten zijn en of het de moeite waard is een artikel te schrijven. Daaruit volgt dat artikelen met flutinhoud best over relevante onderwerpen kunnen gaan. Dat soort artikelen dienen niet als NE verwijderd te worden, maar als wiu. NE is een aparte categorie, waar drempels bestaan voor terugplaatsing, en dient dus alleen te worden toegepast als het onderwerp duidelijk irrelevant is. In andere gevallen dient mi {{wiu|relevantie blijkt niet}} gebruikt te worden. Men strooit mi te makkelijk met NE-nominaties. — Zanaq (?) 14 jun 2022 18:01 (CEST)

 • Conclusie afhandelend moderator: een stukje over een nevenpersonage, met één bronnetje voor een trivialiteit, dat is te weinig voor een eigen artikel. De liefhebbers komen ondertussen hier veel beter tot hun recht. Verwijderd. Wutsje 9 jul 2022 05:26 (CEST)

Karel AnthonissenBewerken

WIU - Zelfpromotie als aanzet, bronnen jaren '80 en '90 ontbreken, data en activiteiten zijn vaag. Kijk er nog eens even kritisch naar. - Aiko 10 jun 2022 14:49 (CEST)

  Voor verwijderen inderdaad bijzondere vorm van zelfpromotie; aangemaakt door Speelvogel die een sokpop bleek van Karel Anthonissen. Relevantie blijkt ook niet helemaal uit het artikel. Is de directeur van een afdeling van de belastingdienst relevant? Brimz (overleg) 10 jun 2022 14:59 (CEST)
Als zelfpromotie vind ik het nog meevallen. Natuurlijk niet aangewezen om een artikel over jezelf te schrijven, maar ik acht deze figuur op zich wel E-waardig: als auteur en over een lange periode in het nieuws. Nieuwsbronnen uit jaren 80 en 90 (pre-internet) zijn sowieso minder gemakkelijk op te snorren. Johanraymond (overleg) 10 jun 2022 15:34 (CEST)
 • Bronloze beweringen hoeven hier niet geaccepteerd te worden. Al helemaal niet bij zelfpromotie. - Aiko 11 jun 2022 07:59 (CEST)
Voor zelfpromotie is het een beetje laat als hij zijn laatste werkdag als ambtenaar er al op heeft zitten en we verder niet lezen waar we hem kunnen boeken als spreker of dagvoorzitter.
Ook niet zo fijn voor Speelvogel dat hij zich nu niet kan mengen in deze discussie, dat er tevens geen bericht op zijn OP over deze nominatie is geplaatst en hij zelfs niet is gepingd. Bij deze dan. Apdency (overleg) 10 jun 2022 21:39 (CEST)
 • Ook niet zo fijn voor Wikipedia dat iemand hier langdurig de boel heeft opgelicht middels misbruik van sokpoppen. Speelvogel kreeg niet voor niets een blok OT. - Aiko 11 jun 2022 07:59 (CEST)
  Ik heb OP bewerken voor Speelvogel open gezet en de pagina op mijn volglijst. Mocht Speelvogel bezwaar willen maken, kan dat via die weg. Misbruik van die optie zal leiden tot dichtgooien... Dajasj (overleg) 11 jun 2022 13:24 (CEST)
E-waarde lijkt me redelijk duidelijk: als auteur en opiniemaker, als 'gespreksleider' van de voorzitterloze partij Agalev, als ambtenaar in spraakmakende fiscale zaken. Zelfpromotie zie ik niet meteen, tenzij we alles wat iemand over zichzelf schrijft zo zouden noemen (en dan moeten we dat maar rechtstreeks verbieden, i.p.v. langs de omweg van ZP). Blijft natuurlijk het feit dat het artikel niet op basis van onafhankelijke bronnen is geschreven (al zullen die ongetwijfeld bestaan). Karmakolle (overleg) 11 jun 2022 17:21 (CEST)
Als iemand over zichzelf een aantal 'feiten' opsomt zonder daar bronnen voor te geven dan mag dat aan de borreltafel. Vanuit encyclopedisch oogpunt is het echter problematisch. Of er bruikbare bronnen bestaan voor de activiteiten van deze over-zichzelf-schrijver waag ik te betwijfelen. Veel van wat een mens doet in zijn leven als onderdeel van een team wordt bijvoorbeeld niet expliciet vastgelegd. Als iemand bijvoorbeeld slechts half slapend aanwezig was bij een teamvergadering, of als al zijn bijdragen zijn geschrapt, kan hij zelf toch vinden (of claimen) dat hij heeft meegewerkt aan het eindproduct. Bij iemand met een dubieuze reputatie moeten al helemáál alle alarmbellen gaan rinkelen. - Aiko 12 jun 2022 12:09 (CEST)
In GoPress vind ik 624 persartikelen over de man. En dat is alleen sinds 1995, dus na zijn tijd aan het hoofd van de Vlaamse groenen. Als gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastinginspectie voerde hij procedures rond Boelwerf, Karel De Gucht, Optima Bank... Hij is ook geschorst geweest, werd bij zijn vertrek uitgebreid geïnterviewd. Enfin, genoeg materiaal voor E. Ik moet zeggen, na wat vluchtig lezen herken ik wel de koppigheid en de overlegweigering, maar het blijft toch onwerkelijk dat zo iemand zich hier bezig hield met niet-aflatend categoriseren. Karmakolle (overleg) 14 jun 2022 19:08 (CEST)
Het gaat dan ook vooral over alle ongestaafde beweringen in dit artikel. Het verwrongen optimistische zelfbeeld van deze persoon in de vorm van onaangepaste wiki-collega zal toch wel ergens overeenkomen met het zelfbeeld dat in dit lemma wordt geschetst. Dat kun je niet zomaar onbebrond laten staan in een encyclopedie. - Aiko 15 jun 2022 12:35 (CEST)

Ik zie dat er veel aandacht wordt besteed aan de persoon die dit artikel is begonnen en diens (vermeende) karakter. Ik ga er echter vanuit dat er straks een oordeel zal worden geveld op basis van de inhoud van het genomineerde artikel. Daar zijn nominaties voor. Apdency (overleg) 16 jun 2022 19:05 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: per Apdency. Alle speculaties over wie er achter een gebruiker zit en hoe karakters wel/niet overeenkomen, is niet zo heel belangrijk voor dit lemma. Uiteindelijk lees ik toch gewoon een redelijk zakelijke tekst, en bij een korte zoekopdracht struikel ik over de bronnen, dus zijn E-waarde is evident. Dat het lemma wellicht begonnen is als zelfpromotie, kan best zo zijn, en dat er geschaafd moet worden aan de inhoud, is ook goed mogelijk. Maar ik zie vooralsnog niets dat dermate problematisch is dat het verwijdering van het artikel tot de enige oplossing maakt. Artikel dan ook behouden. Thieu1972 (overleg) 24 jun 2022 08:43 (CEST)

House of HRBewerken

WIU was eerst genuwegd door Hoyanova met volgende redenen:

herplaatste bedrijfspresentatiepagina (vierde maal!) met wederom het auteursrechtelijk beschermde logo en linkspam en wat erger is - wederom een redelijk een op een copyvio vertaling van de eigen bedrijfswebsite

House of HR is een HR-holding dat twee weken in het nieuws werd uitgelicht toen Bain Capital de meerderheid van de aandelen kocht. Naar schatting werd het bedrijf uitgekocht voor een enorm bedrag van 2,5 tot 3 miljard dollar. Ik denk dat er zeker waarde is om deze pagina te behouden. Ik heb de officiële website nagekeken en vond geen auteursrechtelijke schending.Tomaatje12 (overleg) 10 jun 2022 16:33 (CEST)

Dank!
Ik ga proberen om het artikel nog te voorzien van extra onafhankelijke bronnen. Mocht jij suggesties ter verbetering hebben hoor ik ze graag.
Groeten
Lieven

Lieven VN (overleg) 10 jun 2022 17:40 (CEST)

Zie hier. Dit betreft herhaald geplaatste bedrijfspromo en tevens wederom auteursrechtenschending van de eigen website (het profiel en de "Overname en oprichtingshistoriek" was weer afkomstig daarvan) en was daarom wederom voor directe verwijdering al voorgedragen. Het tevens herplaatste bedrijfslogo is al weer verwijderd van commons. De one-issue accounts zijn herhaald gewezen op de copyvio problemen én het voldoen aan de gebruiksvoorwaarden ook. zie ook hier maar reageerden tot gisteren niet. Inmiddels heeft bovenstaande account wel een reactie gegeven op de eigen overlegpagina. Hoyanova (overleg) 11 jun 2022 07:43 (CEST)
Toestemming voor overname vanaf website is ontvangen en vermeld op Overleg:House of HR. Elly (overleg) 12 jun 2022 18:39 (CEST)
Er is niets meer aan het artikel gebeurd. Hoyanova (overleg) 24 jun 2022 08:56 (CEST)
Ik ben nu de laatste bronvermeldingen aan het toevoegen. Er werden enkele stijlaanpassingen gedaan. Hierna zal de pagina kaar zijn voor publicatie. Lieven VN (overleg) 24 jun 2022 10:13 (CEST)
Inhoudelijk is er niets meer aan veranderd. Een deel van de "bronnen" is organisatielinkspam... Dit toont ook nog maar eens aan dat het plaatsen van een tekst afkomstig van de eigen bedrijfswebsite ten enenmale ongeschikt is voor plaatsing in een encyclopedie. Hoyanova (overleg) 24 jun 2022 10:45 (CEST)
Promo met spelfouten. — Zanaq (?) 27 jun 2022 10:45 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: dit is een bedrijfspresentatie die meer waarde hecht aan wie de aandeelhouders zijn en welke acquisities er gedaan zijn, dan aan het bieden van een encyclopedisch verhaal. Wat ze nu eigenlijk precies doen, is me ook nog steeds niet duidelijk. Kortom: laat zo'n artikel schrijven door iemand zonder enige banden met House of HR, want zodra een bedrijf zelf een poging waagt, gaat het vrijwel altijd mis. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 28 jun 2022 07:05 (CEST)

Olga SkabejevaBewerken

Weg – onaf bronloos stukje met taalfouten en onjuiste gegevens (mbt opleiding) - over deze persoon is meer te vertellen maar dit is heel incompleet Hoyanova (overleg) 10 jun 2022 19:32 (CEST)

Niets meer aan gebeurd. Hoyanova (overleg) 24 jun 2022 08:58 (CEST)
Ik heb het wat gewikificeerd, maar het blijkt idd dat de informatie vermoedelijk niet correct is, dus weg als niemand dat uitzoekt. — Zanaq (?) 27 jun 2022 11:45 (CEST)

 • Conclusie afhandelend concierge: dat laatste is niet gebeurd en het artikel voldoet dan ook nog altijd niet aan de eisen van WP:BLP. Verwijderd. Wutsje 9 jul 2022 05:16 (CEST)

Serra da MantiqueiraBewerken

WIU – vier zinnen uit de inleiding van het engelstalige wiki-artikel zonder herkomstsvermelding, onaf en bronloos Hoyanova (overleg) 10 jun 2022 19:36 (CEST)

Niets meer aan gebeurd "het bergketen"... Hoyanova (overleg) 24 jun 2022 09:01 (CEST)
Heet het niet Mantiqueira-gebergte? Thieu1972 (overleg) 24 jun 2022 22:53 (CEST)
Dat kan, maar het heet zeker ook de officiële Portugese naam. Genoemde problemen lijken opgelost. Ziet er verder uit als een keurig artikeltje, dat niet verwijderd hoeft te worden. Als de nederlandstalige naam bevestigd is kan deze toegevoegd worden, en kan er eventueel hernoemd worden. De huidige titel lijkt op dit moment de gewenste titel. De voorgestelde nederlandstalige titel is op dit moment niet ingepast in de navigatiestructuur. — Zanaq (?) 27 jun 2022 10:44 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel voldoet aan de minimumvoorwaarden, en de naam kan inderdaad later nog wel eens opgelost worden. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 27 jun 2022 11:11 (CEST)

RAF Spadeadam en RAF FylingdalesBewerken

WIU – Dit artikel betreft een machinevertaling van de engelse Wikipedia zonder bronvermelding –   Drummingman Overleg 10 jun 2022 21:23 (CEST)

Een anon had onopgemaakte machinevertalingen van vele RAF-bases in de encyclopedie gedumpt. Op deze twee na, zijn ze door mij voor directe verwijdering voorgedragen. Alle artikelen, ook deze twee, zijn vervolgens door RonaldB verwijderd, waarvoor dank. hiro the club is open 11 jun 2022 00:20 (CEST)

Schijf van 10Bewerken

Komt nogal promotioneel over, zij het in enigszins bedekte termen. Geen onafhankelijke externe bronnen die relevantie, in encyclopedische zin, bevestigen. Apdency (overleg) 10 jun 2022 21:45 (CEST)

Het is de bedoeling om een eenduidige toelichting op het begrip Schijf van 10 te geven, welke in Nederland vaak wordt aangehaald. Kan je aangeven welke delen promotioneel overkomen? Dan kan ik deze voorzien van externe bronnen of nuances. Jorick Hendriksen (overleg) 10 jun 2022 22:31 (CEST)
Dag Jorick, van een (licht) promotioneel karakter van het artikel kan worden gesproken omdat het lijkt op een soort presentatie van iemand die erbij betrokken is dan wel er erg enthousiast over is: hier is de methode, dit wordt aanbevolen en degenen die het hebben ontwikkeld (aanvankelijk 'founders' genoemd) zijn niet de minsten, kijk maar eens welke ervaring zij hebben. De links die aanvankelijk in het artikel waren aangebracht (en die ik heb moeten verwijderen zoals ze er stonden, omdat we geen externe links in een lopende artikeltekst mogen aanbrengen) waren alle afkomstig van athleticskillsmodel.nl, ofwel er was sprake van uitsluitend betrokken bronnen. Acceptabel op Wikipedia zijn echter artikelen met onafhankelijke externe bronnen - waarbij nadrukkelijk het risico wordt aanvaard dat daar ook bronnen met kritiek tussen zitten. Zie voor het gebruik van bronnen Wikipedia:Bronvermelding. Groet, Apdency (overleg) 11 jun 2022 11:03 (CEST)
Bedankt voor je feedback en hulp! Ik begrijp het goed en zal de pagina uitbreiden, danwel aanpassen met de gevraagde notes en verwijzingen. 217.62.222.140 15 jun 2022 12:35 (CEST)
Hi. Ik heb diverse aanpassingen nu doorgevoerd. Zou je nog eens een kritische blik willen werpen op het artikel om te bepalen of het nu voldoet? Alvast bedankt!! 217.62.222.140 15 jun 2022 13:23 (CEST)
Hoi, dank voor je uitzoekwerk. Ik zal de toegevoegde bronnen even nalopen. De eerste betreft gewoon een link naar een boek van de auteurs. Vanzelfsprekend niet onafhankelijk; ook wordt de Schijf van 10 niet genoemd. De tweede is wel een onafhankelijke bron, maar ik zie daar de Schijf van 10 niet genoemd worden, wel het Athletic Skills Model. De derde ziet er wel onafhankelijk uit en heeft als hoofdonderwerp het Athletic Skills Model en de Schijf van 10!: lijkt geschikt dus. De vierde is onafhankelijk, noemt het ASM wel, maar de Schijf van 10 niet; net als de tweede dus. De vijfde is weer de eigen website; commentaar daarop al gegeven. De zesde zal gewoon de Engelstalige versie van de eerste zijn naar een boek. De zevende is een profiel bij de VU van een grondleggers van het ASM. Qua bronnen ziet het er voor het ASM al met al wel redelijk uit, maar voor de Schijf van 10 niet. Groet, Apdency (overleg) 16 jun 2022 19:05 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het is nog steeds een te promotioneel artikel, en de bronnen zijn van onvoldoende kwaliteit (niet-onafhankelijk, gaan niet over de 'schijf'). Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 27 jun 2022 06:58 (CEST)

Vlaamse identiteitBewerken

WEG Dit artikel staat vol van meningen die moeilijk als feit kunnen worden opgevat. Voorbeeld: Gedurende de geschiedenis kon België niet doorgroeien als cultuur entiteit, dit omwille van de grote taalverschillen. Nu omvatten de lotgevallen van de Lage Landen ook die van de Franstaligen. Natuurlijk is België wel degelijk een culturele identiteit, wat daaronder dan ook moge worden verstaan, zie bijvoorbeeld het lemma: Belgitude. Ook Zwitserland kent nog veel enormere taalverschillen en niettemin bestaat er wel degelijk een Zwitserse culturele identiteit. Algemeen genomen worden de Westerse verlichtingswaarden als basis gezien van de Vlaamse identiteit waaronder: gelijkheid tussen man en vrouw, vrije meningsuiting en scheiding tussen kerk en staat. Aldus het artikel. Geldt dit dan niet voor de Franstalige Belgen of voor Fransen, Duitsers, Italianen enzovoort? Kortom, dit artikel bevat elementen die in een opiniestuk of pamflet het aardig doen, maar in een encyclopedie niet thuishoren. Grappig is wel het verhaal over de Bourgondische keuken, met verwijzing naar de gelijknamige streek in Frankrijk, waar het Bourgondische Huis inderdaad vandaan kwam. Echter, de keuken kwam niet uit die streek. Bourgondië werd in 1477 ingelijfd door Frankrijk. In de landen van herrewaarts over heersten de Bourgondiërs nog enige tijd, en aan de hoven aldaar, zoals in Brussel en in het Waalse Binche, werd nog goed feest gevierd, waar de term Bourgondisch dan ook vandaan komt. Dus niet van de landstreek, maar van het Huis van de Bourgondiërs. In Vlaanderen heerst er doorgaans ook een christelijk-joodse traditie. Nu we het toch over Joodse traditie hebben, de mate van collaboratie met de bezetter -ook door de Vlaamse beweging- valt niet weg te poetsen, maar wordt in het artikel niet gememoreerd, dus weggepoetst. Tenslotte een uitspraak van een Vlaming: Vlamingen en Walen mogen elkaar best, maar de politici steken hun hakken in het zand. Fred (overleg) 10 jun 2022 23:41 (CEST)

  Voor verwijderen Een neutrale tekst is te vinden onder Canon van Vlaanderen; het project is nog in uitvoering. Philemonbaucis (overleg) 11 jun 2022 12:35 (CEST)
Tsja, en wellicht is ook dit het lezen waard. Fred (overleg) 11 jun 2022 14:36 (CEST)
Een artikel over de Vlaamse identiteit zou hoogst welkom zijn, maar dan een dat gefundeerd is in de literatuur. In deze vorm is het een subjectieve selectie bijeengesprokkeld uit persartikelen en tekstjes van overheidswebsites. Dat dierenrechten de top 4 van identiteitsbepalende kenmerken halen, deed me als Vlaming toch de wenkbrauwen fronsen. Onder 'Geschiedenis' wordt minstens een beetje gesuggereerd dat de Vlaamse identiteit ouder is dan de Belgische ("Doordat het koninkrijk België pas in 1830 ontstond omvat ze verschillende culturele entiteiten die een vele oudere geschiedenis en herkomst hebben"), terwijl ze integendeel een jongere afgeleide is die net mogelijk werd gemaakt door 1830. Jammer voor het gedane werk, maar het lijkt me beter om gedegen bronnen te zoeken en opnieuw te beginnen. Karmakolle (overleg) 11 jun 2022 16:30 (CEST)
  Voor verwijderen - Een identiteit is een vraagstuk? De inleiding zou al moeten weerspiegelen wat die identiteit is, maar dat krijg je hier niet te weten. Komt mij veelal over als een persoonlijke visie. Die Verlichtingswaarden als onderdeel van de identiteit lijken mij moeilijk hard te maken. Het is niet omdat die in de wet verankerd zijn, dat de mensen zich ermee identificeren. Die lgbt-rechten bijvoorbeeld: in welke mate bepaalt dat nu echt de identiteit? Die feestdagen? Belangrijk, voor de vrije dag misschien, maar het is genoegzaam bekend dat mensen de betekenis ervan vaak niet kennen. Dan kun je moeilijk zeggen dat mensen dit vieren als "katholieke" feestdagen en nog minder dat ze zich daar dan mee identificeren. Simpel gezegd: de bronnen staven niet dat dit identiteitsbepalend is. MichielDMN 🐘 (overleg) 11 jun 2022 22:29 (CEST)
  Voor verwijderen Ik heb een poging gedaan het artikel wat op te kuisen maar het is nog heel problematisch in deze versie. Het idee vind ik op zich zeker niet slecht maar de manier waarop is allesbehalve. Ook in de bronnen staat praktisch niets dat de tekst ondersteunt. EBFS (overleg) 12 jun 2022 20:15 (CEST)
Bedankt voor de feedback, ik ga hiermee meteen aan de slag. WalkingBoots11 (overleg) 27 jun 2022 20:58 (CEST)
Ik zou inderdaad minstens een link naar Identiteit (eigenheid) o.i.d. in de inleiding verwachten. Ook vraag ik me af of dit soort toevoegingen gewenst zijn. — Zanaq (?) 27 jun 2022 11:48 (CEST)
Beste Fred, bedankt voor je bevindingen. Ik zal de pagina nog eens grondig nakijken. Echter ben ik niet akkoord met uw stelling dat een pagina over een culturele identiteit niet zou thuishoren op Wikipedia. Dan zouden de pagina's over de Belgitude en Hollandse identiteit ook niet thuishoren op dit platform. Wikipedia zal er niet 'correcter' op worden wanneer u alle inhoud naar uw eigen mening omzet, uw volste recht om een Belgische identiteit aan te hangen. Maar ontkennen dat een Vlaamse identiteit niet bestaat is zeer foutief. Over de collaboratie werd er helemaal niets weggepoetst. De collaboratie van de o.a de Vlaamse beweging word uitvoerig besproken op andere pagina's die hiervoor dienen. Het is echter niet de bedoeling om alles was Vlaams is voortdurend te linken met de collaboratie, dit zorgt voor onheldere linken en gaat ten koste van het informatief karakter. Het zou ook geen zin hebben om het verleden in Congo voortdurend aan te halen bij pagina's over de monarchie of het koninkrijk België. Een (sub)identiteit, waar de Vlaamse regering zélf mee naar buitenkomt en wat uitvoerig in de media besproken wordt heeft evenveel recht op een pagina dan een identiteit die een nationale of federale structuur omvat. WalkingBoots11 (overleg) 27 jun 2022 20:57 (CEST)
Het "recht" op een artikel staat niet los van de kwaliteit ervan. De gebruikte bronnen zijn licht en bieden in veel gevallen – zoals EBFS aangeeft – eigenlijk geen steun aan de tekst, of slechts zijdelings.
Bijvoorbeeld: "De traditionele partijen waaronder CD&V, Open VLD en Vooruit identificeren zich als Vlaming maar zijn eerder neutraal tegenover deze evolutie." Wat staat er daarentegen in de opgevoerde bron? "bij de parlementsleden van sp.a, Open VLD en Groen is de identificatie met België gemiddeld sterker dan die met Vlaanderen [...] We zien dus een groeiende polarisatie qua identiteiten aan Vlaamse kant". Dit is dus helemaal iets anders dan wat je schrijft.
In je eerste versie definieerde je de Vlaamse identiteit nog als een "vraagstuk", ondertussen is het een "identiteit van DE inwoners" (mijn capitalisering). Dit impliceert dat alle inwoners zich minstens ten dele als Vlaming identificeren, zonder dat voor deze claim enige bron wordt opgevoerd. De hele tekst heeft meer weg van een essay/opstel, in strijd met WP:NPOV en WP:GOO. Karmakolle (overleg) 27 jun 2022 22:04 (CEST)
Beste, het artikel werd grondig aangepast. Het is neutraler en correcter, hopelijk kan deze pagina nu van de beoordelingslijst. WalkingBoots11 (overleg) 28 jun 2022 00:29 (CEST)
Het probleem hierboven geschetst blijft nog altijd overeind. Er staat bijvoorbeeld: "De Nederlandse taal is een belangrijk onderdeel van het Vlaamse bewustzijn omdat het Nederlands de officiële bestuurstaal is in Vlaanderen." De bron erna toont aan dat de Vlaamse overheid het Nederlands als bestuurstaal hanteert, maar er staat niet in dat dat een belangrijk onderdeel is van het Vlaamse bewustzijn. Het volgende lijkt me dan weer sterk veralgemenend: "De tegenstanders van deze evolutie zijn vooral personen die voorstander zijn van de Belgische identiteit of belgitude. Zij beschouwen het Vlaams bewustzijn als 'rechts' of 'extremistisch', dit vanuit het collaboratie verleden van de Vlaamse beweging." Wie zegt dat de tegenstanders de Vlaamse Beweging in extreme hoek duwt? Dat kan net zo goed gaan over het veelgehoorde "België is toch al zo klein". En hoezo, tegenstanders "van deze evolutie"? Het is niet omdat iemand zich Belg noemt dat dit uitsluit dat die ook Vlaamse gevoelens koestert; sterker: onderzoek heeft al vaker aangetoond dat het merendeel van de Vlamingen zich ook prima Belg voelen. Waar komt die "vooral" vandaan? Dat incident op Pukkelpop, is dat niet wel heel anekdotisch? De zin "Verder zijn er nog streekgebonden gewoontes zoals tradities, feesten en dialecten die Vlaanderen typeren." wordt eveneens niet ondersteund door de bron die erbij staat. Ik zou zelfs durven stellen dat die streekgebonden gewoontes net in tegenspraak zijn met een Vlaamse identiteit, maar net een streekgebonden identiteit weerspiegelen. Als je pakweg de betekenis van de ommegang van het Ros Beiaard niet verstaat als niet-Dendermondenaar, wat zegt dat dan? Er staat ook "graafschap Vlaanderen, de huidige provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen", wat niet bepaald klopt. De grenzen van die provincies zijn niet de grenzen van het vroegere graafschap. Het is ook genoegzaam bekend dat de Guldensporenslag geen Vlaamse strijd was. Die Guldensporenslag is gecultiveerd toen "men" een Vlaamse identiteit zocht, maar dat is dus pas achteraf gebeurd, o.a. via Conscience. Dat bij "ontstaan" zetten, is dus niet correct. Het is er eerder bij gesleurd in de loop van het proces. MichielDMN 🐘 (overleg) 28 jun 2022 08:10 (CEST)
Beste Michiel,
Omtrent de Nederlandse Taal heb ik ondertussen enkele bijkomstige bronnen bijgevoegd, dat het Nederlands een zeer belangrijk onderdeel is van de Vlaamse identiteit is gewoon een feit. Via de bron over de Stemming door Ivan De Vadder beaamt dit.
Uw standpunt over de veralgemening over de tegenstanders werd ook aangepast, dank hiervoor.
Het incident op Pukkelpop geeft de actuele situatie weer waarbij mensen Vlaming zijn of Vlaamse symbolen niet ondersteunen, dit is niet anekdotisch.
Helaas is het bijna onmogelijk om de Vlaamse cultuur of Belgische cultuur samen te vatten, dit ondersteund door bronnen. De tekst die er staat geeft weer hoe verscheiden tradities en gewoonten er zijn zonder dieper in te gaan op de verschillenden. Het Ros Beiaard is voor mensen wel een symbool van Vlaamse of Belgische identiteit, mits men niet van Dendermonde is. Een Belgitude mag en is vrij om een Belgisch gevoel te beleven op basis van elementen uit de cultuur die eronder ligt, dit geldt ook voor een Vlaamse cultuur.
Over de grenzen van het Graafschap Vlaanderen, daar heeft u gelijk in. Echter is het wel zo dat je onmogelijk grenzen kan specificeren, dit zijn zaken die verder besproken worden op de pagina over het Graafschap Vlaanderen. De zin dient om een duidelijk onderscheid te maken tussen de Vlaamse steden en Brabantse steden. Maar goed, een aanpassing zal hierop gebeuren.
De Guldensporenslag was wel degelijk een Vlaamse strijd, waarom deden hier dan gewone ambachtslieden aan mee? Gewone Bruggelingen? Men wou de vele eisen en plunderingen van de Fransen tegenhouden. Deze strijd en verzet werden door de patriciërs samen met de Vlaamse edelen (en andere steden) bewerkstelligd. In het deel 'ontstaan' werd duidelijk beschreven dat Hendrik Conscience de Guldensporenslag gebruikte om Vlaanderen te emanciperen, dit is vooral de essentie.
Tot slot wil ik u zeker ook eens vragen om naar de pagina over de Belgitude te kijken, daar worden enorm veel zaken neergeschreven zonder bronvermelding. Aangezien dit gaat over een emotioneel- en cultuur geheel is dit niet evident om bronnen hierover te vinden. Er zijn meer Vlamingen dan Denen, dat er een Vlaamse identiteit is, is een feit. Graag wel dezelfde criteria gebruiken om een pagina te beoordelen.
Bedankt voor uw bemerkingen, dankzij u feedback kan deze pagina toch groeien, dat geef ik graag toe. WalkingBoots11 (overleg) 28 jun 2022 17:10 (CEST)
Aan de Guldensporenslag deed onder meer ook Namen mee met de (toenmalige) Vlamingen, wat niet tot Vlaanderen behoorde en niet Nederlandstalig was en is. Het is een geromantiseerd verhaal. Geschiedkundigen hebben die Vlaamse kant van de zaak al vaak tegengesproken. De Guldensporenslag ligt niet aan de grondslag van een Vlaamse identiteit, dat is er in de 19de eeuw van gemaakt. Zie bijvoorbeeld: https://nieuws.kuleuven.be/nl/2012_en_vroeger/0102/11/hoe-vlaams-is-de-guldensporenslag. Het staat dus chronologisch en historisch foutief geduid in dit artikel.
Ik zie inderdaad volgende aanpassing: "Algemeen hecht men in Vlaanderen veel belang aan de Nederlandse taal omdat men historisch door de taalstrijd lang gestreden heeft voor het gebruik van het Nederlands." Maar de bron, Ivan De Vadder zoals je zegt, zegt helemaal niet dat dat komt door een historische taalstrijd. Er staat alleen dat de gemiddelde Vlaming volgens die peiling belang hecht aan het kennen van het Nederlands om te integreren. Het zegt inderdaad wel iets, maar niet wat je ervan maakt, vrees ik.
Pukkelpop lijkt me toch wel anekdotisch om te bewijzen wat je wil duidelijk maken. Dat is één feitje op één moment in de tijd. Mocht er een constante in zitten over langere periode en meerdere evenementen of gebeurtenissen, dan heb je mogelijk een patroon, nu is er één feit.
Ik heb er hier nu ook maar een aantal gevallen uit geplukt, het is geen volledige lijst. De bronnen staven de gegevens deels, maar niet de gemaakte conclusies, dat is hier een beetje de constante.
Graafschap Vlaanderen omschrijven als "ongeveer West- en Oost-Vlaanderen" is nog altijd niet correct. De details horen inderdaad niet in dit artikel thuis, maar het moet wel kloppen. Grote stukken van het graafschap lagen buiten de huidige grenzen. Stukken die nu in Frankrijk en Nederland liggen. Ik zou dat alleszins zelf niet "ongeveer" noemen.
Wat artikel "belgitude" betreft: kan best, maar daar gaat de discussie niet over hier. 't Is niet omdat dat artikel rammelt, dat een ander artikel ook maar moet rammelen. MichielDMN 🐘 (overleg) 28 jun 2022 17:47 (CEST)
Bedankt voor u reactie. Met alle respect maar het lijkt alsof de bronnen en de pagina nooit voldoende zullen zijn, daarom nodig ik u graag uit om zelf enkele suggesties te doen om de pagina te verbeteren, ik lees enkel dat u veelal alles in twijfel trekt. De Nederlandse Taal is essentieel voor de Vlaamse identiteit. Maar echter gaat het hier over een ingesteldheid waarbij een pagina over Vlaamse identiteit precies niet mag bestaan volgens u. Een pagina over Belgitude mag rammelen, maar iets over Vlaanderen moet zodanig strikt zijn dat er tientallen bronnen vereist zijn en dat er wordt stilgestaan bij minieme details. Alles op de pagina is volstrekt correct. WalkingBoots11 (overleg) 28 jun 2022 17:53 (CEST)
Onderwerp 1: De Guldensporenslag als basis van de Vlaamse identiteit
- De inwoners van het Graafschap Vlaanderen identificeerde zich als Vlaming, correct?
- De Guldensporenslag en Brugse metten kwamen verder van een Vlaanderen dat geen Franse (lees nationaliteit) invloed wou, correct?
- Dat Conscience later de Guldensporenslag heeft gebruikt om de emancipatie van Vlaanderen te bewerkstelligen, staat in het artikel?
- Vraag een doorsnee Vlaming wat zijn identiteit inhoudt, de Guldensporenslag is hier een onderdeel van. Of betwijfeld u dat de Vlaamse Beweging de Guldensporenslag niet hoog in het vaandel houdt? Dat 11 juli een officiële feestdag is? Correct?
= De Guldensporenslag lag mee aan de basis van de Vlaamse identiteit. WalkingBoots11 (overleg) 28 jun 2022 18:00 (CEST)
Je projecteert 19e-eeuwse (geromantiseerde) ideeën over grenzen, nationaliteit, paspoorten, identiteit, nationale staten op middeleeuwse gebeurtenissen. Dit is inmiddels wetenschappelijk al lang niet gangbaar meer. Conscience hergebruikte slechts een historische gebeurtenis voor een 19e-eeuwse politieke agenda. Dát is uitermate interessant om te vermelden als essentieel onderdeel van de Vlaamse identiteit, maar niet de veldslag zelf. Thieu1972 (overleg) 29 jun 2022 07:50 (CEST)
Dankjewel, Thieu1972, dat had ik niet bondiger kunnen samenvatten. :-) Sluit ik me helemaal bij aan.
WalkingBoots11, ik heb niet gezegd dat het belgitude-artikel mag rammelen, wel dat de wellicht terechte kritiek op dat artikel hier niet ter zake doet. Niets staat je in de weg om dat ander artikel te nomineren, maar het spuit alleen maar mist in deze discussie. Ik wil nu dít artikel vooruithelpen als dat kan. Ik trek niet alles in twijfel en heb op zich geen probleem met het bestaan van een artikel onder deze naam (heb je verkeerd op - merk op dat ik ook wel advocaat van de duivel speelde), maar ik zie toch wat fouten (zie boven) en hiaten in je verhaal (bv. geen woord over de gelaagde identiteit van het grootste deel van de Vlamingen, het lijkt erg anti-Belgisch, hoewel er niet per se een tegenspraak is - zie ook "Ivan De Vadder"). Ik denk dat je best een synthese-bron zoekt die staaft wat de Vlaamse identiteit zou zijn. Je haalt losse stukjes bijeen en zegt 'dit is de Vlaamse identiteit'. Die losse stukjes zijn voor een stuk voorzien van degelijke bronnen (en helaas dus ook soms onbewezen conclusies), maar het samenleggen ervan om zo een Vlaamse identiteit in drie onderdelen te definiëren, lijk je zelf te hebben gedaan, toch? Het lijkt me vooral dat je nood hebt aan ándere bronnen dan méér bronnen, namelijk bronnen over die identiteit zelf. Intussen zijn dat wel voldoende suggesties waarmee je aan de slag kunt om het juister te maken. Ik snap best dat het gemakzuchtig en negatief overkomt wat ik zeg, maar ik wil je vooral aanmoedigen om het anders aan te pakken, net omdat ik er wel in geloof dat hierover iets zinnigs te vertellen valt. Als je 't er niet mee eens bent, mij ook goed, het is slechts mijn mening en ik ben niet diegene die het al dan niet zal verwijderen. MichielDMN 🐘 (overleg) 29 jun 2022 13:26 (CEST)
Mijn excuses alvast, dit kwam allemaal inderdaad negatief over. Maar bedankt dus, om de pagina te versterken. De bronnen lijken me nu beter en is veel neutraler. WalkingBoots11 (overleg) 16 jul 2022 16:14 (CEST)
Wanneer u kijkt naar mensen die zich voluit of deels Vlaming voelen (zoals de identiteitslasagne), wat ligt daar aan de basis? Vanwaar komt het identiteitsbesef? In de huidige context komt dit van de evolutie van België, maar het 'Vlaming' zijn en benoemen is terug te brengen naar het ontstaan van Vlaanderengouw. De Guldensporenslag en de Vlaamse opstand errond is een belangrijke historische gebeurtenis van het Graafschap, wat later inderdaad door Conscience herwerkt en geromaniseerd werd, maar ook dat lag mee aan de basis van het Vlaamse gevoel. Het feit dat men 11 juli viert zijn allemaal elementen die het vermelden waard zijn. Er staat niets op de pagina beschreven wat in strijd is met de wetenschap of werkelijkheid. Bedankt alvast voor uw medewerking, WalkingBoots11 (overleg) 16 jul 2022 16:11 (CEST)
De pagina kreeg wederom een nieuwe vorm en inhoud, graag opnieuw beoordelen, suggesties zijn welkom: dankjewel! WalkingBoots11 (overleg) 16 jul 2022 13:19 (CEST)
Beste Walkingboots, Laat ik me beperken tot de eerste twee zinnen:
 • De Vlaamse identiteit of Vlaamse bewustzijn omvat de sociologische, politieke en culturele identiteit van de inwoners van de huidige Belgische deelstaat Vlaanderen en Frans-Vlaanderen.
  1. Je bron, een artikeltje over het West-Vlaams in Noord-Frankrijk, slaat duidelijk alleen op de laatste drie woorden. Waarop steunt de rest?
  2. Zelfs de laatste drie woorden worden bij nader toezien niet ondersteund door de bron, die immers helemaal niet zegt dat DE inwoners van Frans-Vlaanderen een Vlaamse identiteit hebben. Het gaat integendeel over West-Vlaamse en Nederlandse naambordjes als zwanenzang van een verdwijnende identiteit.
  3. Ook voor de inwoners van de deelstaat Vlaanderen gaat je stelling niet op. Er zijn er genoeg die zich als Belg en alleen als Belg identificeren, of als Italo-Belg, of als Limburger-wereldburger. Toch worden zij door dezelfde niet-passende mal gehaald.
  4. Wat is die Vlaamse deelstaat: het gewest of de gemeenschap? Ik neem aan dat de Brusselaars die zich als Vlaming identificeren er ook bij horen, en dat het dus de gemeenschap is, maar dan heb je direct de 95% andere Brusselaars een Vlaamse identiteit toegemeten, inclusief de laatste Vlamingenvreters.
 • Een identiteit betreft het identificeren tot een bepaalde groep of cultuur.
Hoe moeten we dit "identificeren tot" lezen? Is het "zich identificeren tot", dus een zelfbeeld? In dat geval zal je het met me eens zijn dat de eerste zin in al haar veralgemening niet juist kan zijn. Of bedoel je dat identificatie een soort objectieve toeschrijving is van buitenaf, en waar baseer je dat dan op?
Mijn conclusie blijft dat het artikel lijdt aan ernstige onjuistheden die het gevolg zijn van gebrekkig brongebruik. Het concept identiteit is ongrijpbaar genoeg om geen perfecte coherentie te verwachten, maar het mag toch wat minder approximatief. Karmakolle (overleg) 16 jul 2022 15:11 (CEST)
 1. Een identiteit is een sociologisch gegeven, mensen gaan zich koppelen naar een groep en gaan elkaar hierin erkennen. Het is ook een politieke identiteit, omdat een identiteit of groep zich politiek organiseert. Daarnaast is het ook een culturele identiteit, omdat men cultuur maakt en linkt aan die gemeenschap (bv. Vlaamse dub onder Amerikaanse films, terwijl dit ook in het Nederlands gedubd wordt, media van Vlaanderen zoals de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM).
 2. De pagina stelt niet dat ALLE inwoners van Vlaanderen of Frans-Vlaanderen zich identificeren met het Vlaamse gevoel, er wordt beschreven WAAR en door WIE, maar ook vooral: VANWAAR, de Vlaamse identiteit komt. Maar goed, ik ga bekijken waar ik het kan verfijnen.
 3. Op deze pagina staat nergens beschreven dat de inwoners van Vlaanderen zich moeten confirmeren aan één identiteit of een identiteit tout cours. Deze pagina bespreekt het bestaan en etc.
 4. Zoals u misschien nog niet wist omvat de Vlaamse deelstaat zowel het gewest als de gemeenschap.
 • Een identiteit betreft het identificeren tot een bepaalde groep of cultuur = een Vlaamse identiteit, een Europese identiteit of een Duitse identiteit, iedereen kan deze aannemen en is géén zelfbeeld, het is de verbondenheid koppelen aan dat van een gemeenschap, entiteit, cultuur.
Over welke ernstige onjuistheden gaat het nog verder? Want wat u aanhaalt zijn interpretaties die inderdaad nog beter verfijnd kunnen worden. Bedankt voor uw input! WalkingBoots11 (overleg) 16 jul 2022 15:56 (CEST)
Na het verwijderen van bovengenoemde zaken zie ik nog het volgende:
 • "De inwoners van het graafschap identificeerden zich als 'Vlaming'. Ook de Vlaamse edellieden en elite identificeerden zich als Vlaming, hoewel zij doorgaans Franstalig waren." (lokale identiteiten waren toen overheersend, een regionale identiteit was nog in ontwikkeling)[1][2]
 • "In 1898 de Gelijkheidswet werd goedgekeurd. Deze wet zou het Nederlands (Vlaams) erkennen als gevoerde taal binnen België." (het vrije taalgebruik werd altijd al gegarandeerd door de grondwet, het ging er alleen om van het Nederlands een officiële taal te maken).
Karmakolle (overleg) 17 jul 2022 21:35 (CEST)
Als je schrijft "Er staat niets op de pagina beschreven wat in strijd is met de wetenschap of werkelijkheid.", gaat dat toch echt niet op voor de plaats die je de Guldensporenslag hier maar blijft geven, zoals al meermaals aangehaald. Die slag had op zich niets met een Vlaamse identiteit te maken. Zie ook een recent artikel in De Standaard hierover van Marc Reynebeau, een historicus met kennis in die materie, die de huidige stand van de wetenschap helder verwoordt. Ik citeer: "De realiteit erachter toont een kluwen van sociaal-economische en politieke conflicten. Tussen de Franse koning en de graaf van Vlaanderen, zijn vazal. Tussen de Vlaamse steden. Tussen de steden en de graaf. Tussen de steden en hun ommeland. Tussen de oude elite van patriciërs, zeker in Brugge, en de ambachten waarmee ze geen macht wilden delen. Dat kluwen maakte tal van opportunistische allianties mogelijk. En, vooral, met taal, laat staan ‘zelfbestuur’, had dit niets te maken." Het verhaal past binnen die Vlaamse identiteit, maar niet de historische gebeurtenis aan zich. Die had er, ik val in herhaling, niets mee te maken. Laat het me anders formuleren: die Vlaamse identiteit is niet in 1302 ontstaan of losgebroken. Dat is pas later gekomen, vooral in een Belgische context, waarin het verhaal over 1302 (ik bedoel dus de geromantiseerde versie van de werkelijke feiten) gebruikt werd in de natievorming. Maar nu staat in het artikel wél dat die slag toen al de Vlaamse identiteit is gaan bepalen. Dat is niet conform de wetenschap. De volgorde is dus verkeerd. Het moet zijn: het identiteitsgevoel ontstond in de 19e eeuw (denk ik toch) en er werd toen beroep gedaan op historische gebeurtenissen om die identiteit vorm te geven. De Guldensporenslag lag, ik herhaal, op zich niet aan de grondslag van de Vlaamse bewustwording, dat was een compleet ander kader. Wat zouden Limburgers, Brabanders en zelfs Gentenaars - allen niet aanwezig in die middeleeuwse Vlaamse strijd - hun identiteit moeten halen uit de middeleeuwen zelf? Nee, zij kregen dat Vlaams gevoel binnen de Belgische context, waar dan die middeleeuwse saus over gegoten werd.
Waar ook nog altijd niets aan gedaan is, is het foutief interpreteren van de site van de Vlaamse Overheid, die het Nederlands als bestuurstaal oplegt (dat klopt), waaruit afgeleid wordt dat die taal belangrijk is voor het Vlaams bewustzijn. De overheid - die op zich al niet de identiteit kan bepalen - zegt over dat laatste niet veel. Ik ontken daarmee niet wat je schrijft, wel dat die bron dat bevestigt. Dus nog steeds: dat is geen juist bronnengebruik. Ik heb hierbij twee items hernomen die ik eerder aanhaalde, maar het zijn slechts voorbeelden, maar helaas enkele waar nog altijd niets aan gedaan is.
Ik wil alsnog niet weer volledig negatief overkomen: je inspanningen lijken op vele punten wel verbeteringen te zijn, maar een loopje nemen met bronnen en de geschiedenis kan niet. MichielDMN 🐘 (overleg) 16 jul 2022 22:59 (CEST)
Beste MichielDMN, de pagina is sterk verbeterd! Dank voor u bijdragen (en kennismaking). Uw aandachtspunt over de Guldensporenslag ben ik niet helemaal mee akkoord. Prof. Paul Trio (KU Leuven) zegt letterlijk op het einde van zijn presentatie over de Guldensporenslag (en de moderne interpretatie) dat de Guldensporenslag een 'belangrijk onderdeel is van onze Vlaamse identiteit'. Maar goed, ik heb het weggelaten om de discussie af te ronden. Ik begrijp wat je bedoeld maar het is zeker voer voor discussie. De bron over de Nederlandse taal, daar heb ik de stelling 'taal belangrijk is voor het Vlaams bewustzijn', weggelaten. WalkingBoots11 (overleg) 17 jul 2022 17:15 (CEST)
Wel, ik heb het nu teruggeplaatst, maar dan binnen de juiste context. Ik denk dat je me verkeerd interpreteerde (wat aan mij kan liggen), want het doodzwijgen heb ik nooit bepleit. Professor Trio zegt volgens mij echt niets anders dan ik. Ik probeer het nog eens: in 1302 is er niets gebeurd dat met Vlaamse identiteit te maken had. Na 1830 zijn de gebeurtenissen van 1302 retroactief gebruikt (of "misbruikt", zo je wil) om een bepaald verhaal over Vlaanderen te creëren (sommigen zeggen aldus dat Vlaanderen net zo goed een gecreëerde natie is als België), slechts losjes gebaseerd op wat er in 1302 echt gebeurde. Dus chronologisch slaat het nergens op om 1302 als (een) startpunt te beschouwen. Later is de herinterpretatie van de Guldensporenslag inderdaad wel van grote invloed geweest. De Guldensporenslag verdient dus een plekje in dit artikel, maar niet al in 1302. Die slag werd na 1830 pas belangrijk voor die identiteit. Dus dan zet je die slag uit de 14de eeuw als symbool van Vlaamse identiteit bij de 19de eeuw, niet al in de 14de zelf, want toen speelde dat niet. Hopelijk kun je met deze andere plaatsing binnen de tijd wel weer akkoord gaan. Vul gerust verder aan, ik heb het maar in een erg korte vorm teruggezet. MichielDMN 🐘 (overleg) 17 jul 2022 22:32 (CEST)
Oké, ik begrijp wat je bedoeld. Dan ging dit inderdaad over een interpretatieprobleem. Tekst lijkt me goed! WalkingBoots11 (overleg) 18 jul 2022 09:22 (CEST)
Lijkt het nu niet of de beoordelingsprocedure goed werd doorlopen? De pagina lijkt me vele correcter en sterker dan voorheen. :) WalkingBoots11 (overleg) 20 jul 2022 08:19 (CEST)


Toegevoegd 20/06; af te handelen vanaf 04/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Entertainer BobBewerken

WIU/NE – uit deze summiere bronloze tekst blijkt geen encyclopedische relevantie Hoyanova (overleg) 20 jun 2022 11:53 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond, bovendien is het artikel erg WIU. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 jul 2022 07:51 (CEST)

Mauves ArmyBewerken

NE Een NE-supportersclub dat opgericht is, die wel eens een open brief schrijft en ook anderszins wel eens van zich laat horen.Fred (overleg) 20 jun 2022 13:16 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: mogelijk is er wel enige E-waarde, maar dit rommelige lemma bestaat alleen uit wat 'statements' en oogt wat opgeklopt en zelfs wat promotioneel. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 jul 2022 07:51 (CEST)

Sociaal-artistiek projectBewerken

WIU - Artikel is inhoudelijk niet in evenwicht. Wat een algemeen artikel over sociaal-artistieke projecten lijkt te zijn, gaat in hoge mate over een project in Kortrijk. De reikwijdte wordt niet verder verbreed dan naar enkele andere projecten in Vlaanderen. Referenties naar bronnen ontbreken. Ziqo (overleg) 20 jun 2022 14:54 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: het is onduidelijk wat nu precies de afbakening van het artikel is: het fenomeen 'sociaal-artistiek project', of een specifiek project in Kortrijk? De inleiding hint op het eerste, de rest van het artikel op het tweede. Erg tijdloos is het ook niet geschreven ('Tegenwoordig', 'nog steeds op de dag van vandaag'), en het lijkt ook niet echt een tekst die is bedoeld voor een encyclopedie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 jul 2022 07:51 (CEST)

Tijdschrift LandauerBewerken

Weg – Er staan enkele auteurs genoemd die relevant zijn, maar dat maakt niet per se dit online-tijdschrift óók relevant. Een zoekopdracht levert geen enkele onafhankelijke, secundaire bron op die serieus iets over deze website te melden heeft. Overigens wordt het dan wel een 'tijdschrift' genoemd, maar het is gewoon een wordpress-blog en iedereen kan een tekst insturen, dus het is niet bepaald het klassieke beeld van een hoofdredactie, oplages en abonnees. Op zich niet erg, maar wat doet deze website nou uitsteken boven de rest? Dat zou uit onafhankelijke bronnen moeten blijken, en niet uit de eigen website. Thieu1972 (overleg) 20 jun 2022 15:08 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Na nominatie niets meer inhoudelijk aan gedaan. Als het tijdschrift wel relevant is, dan blijkt het niet uit dit artikel. Dqfn13 (overleg) 6 jul 2022 22:01 (CEST)

SanitairwinkelBewerken

ZP/reclame – bronloze presentatiepagina over een onderdeel van een bedrijf en diens webshop. Reeds eerder verwijderd als expliciete reclame. Hoyanova (overleg) 20 jun 2022 15:33 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: promo, WIU, en twijfel aan de E-waarde. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 jul 2022 07:53 (CEST)

Robert Knox (anatoom)Bewerken

WIU – onaf stukje tekst (twee zinnen) over iemand met stijlfout. Bronloos ook Hoyanova (overleg) 20 jun 2022 15:59 (CEST)

Zo kan het inderdaad niet. Wel een interessante man: ruw, bot, onethisch en verdienstelijk. Enwiki heeft een uitgebreid artikel over hem  →bertux 20 jun 2022 17:09 (CEST)
"iemand met een stijlfout"... Is dat iets als "een persoon met werkzaamheden"? Ecritures (overleg) 20 jun 2022 22:28 (CEST)
Waar ziet u "iemand met een stijlfout" staan? Rwzi (overleg) 20 jun 2022 22:34 (CEST)
Er stond "Hij beweerde daarin dat het het Europese ras dominant was op alle andere rassen in de wereld." Mijn nominatiereden was in stenobewoording slechts. Het lijkt me dat Ecritures dat toch wel begrepen zou hebben... Hoyanova (overleg) 21 jun 2022 17:29 (CEST)

Niets meer aan gebeurd. Bleef enkele bronloze zinnen. inclusief de "dominantie op"... Hoyanova (overleg) 4 jul 2022 08:03 (CEST)

Ik heb het artikel flink uitgebreid. Daar heb ik slechts één bron voor gebruikt, en dat lijkt me wat weinig voor deze bizarre man. Maar het is beter dan wat er aanvankelijk stond. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2022 21:21 (CEST)
Ik heb nog enkele bronnen toegevoegd. VereeckenCH (overleg) 3 aug 2022 09:01 (CEST)
Maar dat heeft niet erg veel zin, want het heeft niet tot nieuwe of aangepaste tekst geleid. Alles wat ik had geschreven, staat namelijk ook al in die ene bron die ik heb gebruikt. Thieu1972 (overleg) 3 aug 2022 18:05 (CEST)
Meerdere bronnen die het verhaal bevestigen is een goede zaak en normale gang van zaken op wikipedia. VereeckenCH (overleg) 5 aug 2022 13:49 (CEST)
Ja, als het iets toevoegt of de relevantie moet aantonen, maar bronnen die exact hetzelfde vertellen, hebben in principe weinig zin. Ik hoopte meer dat iemand de tekst zou aanvullen o.b.v. andere bronnen, zodat het wat minder een samenvatting van slechts één bron zou zijn. Thieu1972 (overleg) 5 aug 2022 17:54 (CEST)
Inderdaad.. Als het iets toevoegt OF de relevantie moet aantonen. Met extra bronnen heb ik de relevantie extra in de verf gezet. Tekstaanvulling vond ik niet nodig zoals Hoyanova hieronder alleraardigst bevestigd. Job well done Thieu! VereeckenCH (overleg) 8 aug 2022 01:48 (CEST)
En er staan zelfs plaatjes bij, dus al met al ben ik best tevreden :-) Thieu1972 (overleg) 8 aug 2022 08:48 (CEST)
@Hoyanova: is het beter zo? Thieu1972 (overleg) 6 aug 2022 17:11 (CEST)
Jazker - Super gedaan!. Hoyanova (overleg) 7 aug 2022 14:05 (CEST)
Mag ik hier uit opmaken dat de nominatie doorgestreept kan worden? (dat zou namelijk wel helpen, gezien de achterstand in afhandeling) Thieu1972 (overleg) 9 aug 2022 09:11 (CEST)
  Uitgevoerd Hoyanova (overleg) 9 aug 2022 09:37 (CEST)

Vzw KarickBewerken

Weg – een plaatselijke jongerenvereniging. geen encyclopedische relevantie. Hoyanova (overleg) 20 jun 2022 16:13 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 jul 2022 20:29 (CEST)

Transductie (fysiologie)Bewerken

WB – een eenzinner, in deze vorm geen artikel maar slechts een woordenboekdefinitie Hoyanova (overleg) 20 jun 2022 16:19 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: nog steeds een WB. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 jul 2022 20:28 (CEST)

Stan BraemBewerken

NE – amateurvoetballer die recent een profcontract tekende maar nog niet als zodanig heeft gedebuteerd Hoyanova (overleg) 20 jun 2022 17:14 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: geen debuut, maar wel een hoop bronnen die serieus over hem hebben gepubliceerd. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 6 jul 2022 20:26 (CEST)

Oude ZijlpoortBewerken

WIU – Mysterieuze tekst. Poort bestond wel, zie hier maar de beweringen hier zijn nergens te vinden Hoyanova (overleg) 20 jun 2022 17:46 (CEST)

Hoyanova, volgens mij was het 100% onzin. Ik heb alles geschrapt en er wat feiten voor in de plaats gezet. Voel je vrij om mijn artikeltje te hernomineren en de doorstreping te verwijderen →bertux 20 jun 2022 19:36 (CEST)
Klopt Bertux maar omdat een ((nuweg)) in dit soort gevallen herhaald werd omgezet naar een "wiu" herhaald nomineer ik ze nu maar. Dank voor het opknappen maar voel je niet verplicht hoor...  . Hoyanova (overleg) 21 jun 2022 09:24 (CEST)

Marcel HeistercampBewerken

Betreft een verlengde nominatie. Na het kritisch bekijken van het artikel bleef de vraag opkomen of het nu gewoon een man-met-baan is, of toch een relevante persoon? Thieu1972 (overleg) 20 jun 2022 18:28 (CEST)

Publicaties zijn niet allemaal (makkelijk) verifieerbaar. Hetzelfde geldt voor zijn prijzen. De inhoud doet opgeklopt aan. Verder lijkt hij inderdaad niet zeer bekend (op het internet). Ziet er best wel verwijderbaar uit. — Zanaq (?) 29 jun 2022 11:18 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik ben evenmin overtuigd, en sinds de verlenging is er ook helemaal niks meer aan het lemma gedaan. De E-waarde blijft dus twijfelachtig, en er hangt een sfeertje van ZP rond dit artikel. Ik ga het artikel alsnog verwijderen. Thieu1972 (overleg) 6 jul 2022 18:53 (CEST)

Olivier GrensonBewerken

ZP/reclame/WIU – Onvoldoende neutraal geschreven en ook qua taal kan er wel een en ander verbeterd worden. Dqfn13 (overleg) 20 jun 2022 19:02 (CEST)

Zeker E-waardig en na mijn poetsbeurt hopelijk te behouden. Johanraymond (overleg) 20 jun 2022 20:34 (CEST)
Ik heb de nominatie ingetrokken. De referenties, met name de url's daarin, kunnen nog wel netter gemaakt worden, maar dat is geen zaak waarvoor ik de nominatie kan laten staan. Dqfn13 (overleg) 27 jun 2022 12:04 (CEST)

A.C.J basket BruggeBewerken

WIU – Opmaak voldoet niet, eigenlijk op geen enkele manier, aan de conventies. Dqfn13 (overleg) 20 jun 2022 19:32 (CEST)

Ook de inhoud kan heel wat beter. Afgezien van het woordje 'basket' kun je er nauwelijks uit opmaken dat het om een sportploeg gaat en welke sport dat zou kunnen zijn. Wout.D'hossche, de auteur, zou er goed aan doen om in Categorie:Basketbal in België te kijken hoe artikelen opgezet kunnen worden, welke onderwerpen aan de orde kunnen komen en hoe men opmaak en wikilinks aanbrengt. De Wikipedia:Snelcursus is aanbevolen, en klik in artikelen over basketbalclubs eens op 'bewerken' of 'brontekst bewerken'!
Ook zie ik A.C.J. op zeker drie manieren gespeld worden, met en zonder punten, en soms in kleine letters, waarom? Veel zinnen zijn half afgemaakt en een groot aantal begint niet met een hoofdletter of eindigt niet met een punt. Verder zijn termen als 'momenteel' ongewenst; de lezer kan niet weten of dat vandaag opgeschreven is of tien jaar geleden. Er is een geraamte, maar dat oogt wankel en moet daarenboven nog vlees op de botten krijgen  →bertux 20 jun 2022 20:57 (CEST)
 • Genuwegd vanwege mogelijke auteursrechtenschending. Wutsje 21 jun 2022 02:27 (CEST)

Vrije Basisschool Capucienen IeperBewerken

NE Een basisschool waarvan blijkbaar slechts het adres er toe doet. Fred (overleg) 20 jun 2022 20:17 (CEST)

Vertel me wat ik er meer over kan zeggen. Flemisheditor (overleg) 20 jun 2022 20:23 (CEST)
@Flemisheditor: Als er niet meer over te zeggen is, hoort het op Wikipedia niet thuis, zie Wat Wikipedia niet is: Een schoolgids. Wikipedia is een encyclopedie, dus het voornaamste voor Wikipedia is, wat onafhankelijke, gezaghebbende bronnen over de school geschreven hebben. Denk aan landelijke kranten, wetenschappelijke artikelen en historische verhandelingen, zie Wikipedia:Bronvermelding. Als er niets van dat al is, biedt Wikipedia geen ruimte voor een artikel over de school  →bertux 20 jun 2022 20:41 (CEST)
De geschiedenis, aantal leerlingen, soort onderwijs (Dalton, Montessori o.id.), aantal werknemers, wie is de directeur en ga zo maar door. Groempdebeer (overleg) 20 jun 2022 20:42 (CEST)
Mijn excuses. Ik verwijder het. Grts Flemisheditor (overleg) 20 jun 2022 21:00 (CEST)
Ik heb het een beetje uitgebreid. Blijkt dat de school in een monument is gevestigd. Dat is dus al interessante informatie. Thieu1972 (overleg) 1 jul 2022 22:53 (CEST)
En @Bertux is ook nog even bezig geweest, zie ik. Zo krijgt het artikel steeds meer encycloepdische inhoud. Thieu1972 (overleg) 2 jul 2022 10:20 (CEST)
Het huidige artikel gaat vooral over de instelling en niet zozeer over dat wat werkelijk van encyclopedische relevantie is: het schoolgebouw op de foto. Dat het hoofdgebouw 200 meter hemelsbreed (sic) bij deze school vandaan ligt, dat is helemaal niet relevant. Meer informatie over deze voormalige Mariaschool is wel relevant: waarom en door wie is het aangewezen, wie was de architect, wat voor bijzondere bouwkundige of architectonische elementen zijn er, etc. Dqfn13 (overleg) 3 jul 2022 00:37 (CEST)
Dat had ik bij het schrijven ook al bedacht. Als de moderator van dienst de school niet E vindt, kan het artikel herwerkt worden tot een over het gebouw  →bertux 3 jul 2022 00:40 (CEST)

DerussificatieBewerken

Weg – Ik kom diverse zaken in dit lemma tegen die niet bepaald getuigen van neutraliteit of goed brongebruik. Zo stond in deze versie een melding dat Oekaïne een passage uit de Bijbel zou verbieden, maar de bijbehorende bronnen stellen juist dat het in de door Rusland bezette gebieden tot een verbod kwam: dan heb je die bronnen dus niet goed gelezen. Bij de veronderstelde boekverbrandingen wordt gebruik gemaakt van complotsites als deze en deze: ten eerste praat de een gewoon de ander na, en ten tweede is dit allesbehalve serieuze journalistiek. Om een Zweedse minister nou meteen van van alles te beschuldigen, zonder gedegen bronnen, gaat best ver en past niet in een neutrale encyclopedie. En deze bron - die me overigens ook niet heel neutraal overkomt - haalt dat boekverbrandingsverhaal weer onderuit. Kortom: je moet echt beter je huiswerk doen voordat je dit soort wilde verhalen in een encyclopedie opschrijft. Verder worden zaken die het resultaat zijn van de oorlog, niet onder het kopje '2022' behandeld maar onder 'Oorsprong': zo haal je dus de context van bepaalde maatregelen compleet onderuit. Niet dat een maatregel goedgepraat hoeft te worden, maar door de context weg te laten probeer je ook iets te zeggen.
Sowieso is het artikel vrij rommelig geschreven en is het taalgebruik niet erg encyclopedisch.
Ik wil niet zeggen dat er in Oekraïne niks verkeerd gaat en dat ze geen foute dingen doen. Maar het huidige artikel is deels gebaseerd op uitermate twijfelachtige bronnen, en daarbij zijn de bronnen ook slordig gelezen. Dat doet geen recht aan dit moeilijke onderwerp. Thieu1972 (overleg) 20 jun 2022 20:51 (CEST)

Eerder is dergelijke desinformatie met schandalig brongebruik door dezelfde auteur toegevoegd aan het artikel Oekraïne en daar door diverse collega's teruggedraaid. Als @Benjamin de Wit daar nu mee doorgaat, vormt hij een gevaar voor de encyclopedie  →bertux 20 jun 2022 21:02 (CEST)
Inderdaad: ook hier kom ik dat verhaal over het verbod van een Bijbeltekst weer tegen. En dan geeft hij er nog wel een bron bij die overduidelijk vertelt: 'A court in the self-declared Luhansk People's Republic of eastern Ukraine has declared four more Christian books "extremist" after confiscating these resources from local church members.' (bron: deze site). En dat is niet de enige bron die duidelijk uitlegt dat de separatisten verantwoordelijk zijn voor het verbod, en niet Oekraïne. Thieu1972 (overleg) 20 jun 2022 21:30 (CEST)
Ik schreef op de overlegpagina dat het lemma in de huidge vorm meer een pamflet is, mvg HenriDuvent 20 jun 2022 21:23 (CEST)
Om te beginnen is derussificatie niet enkel beperkt tot de Oekraïne. Het speelt ook in bijvoorbeeld de Baltische landen. Suggestieve zinnen als: Deze politiek kreeg vooral vorm in Oekraine nadat Rusland in 1914 was binnengevallen. Welnee, Oekraïne was grotendeels onderdeel van Oostenrijk en in het geheel geen zelfstandig land. Dus Rusland was niet de Oekraïne binnengevallen, maar Rusland was Oostenrijk binnengevallen (Eerste Wereldoorlog). Fred (overleg) 20 jun 2022 22:14 (CEST)
Sowieso: hoe kun je overgaan tot derussificatie als je bezet bent door Rusland? Er is dan ook pas sprake van derussificatie (of: Decommunisatie) sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En inderdaad, het zou me verbazen als het beperkt is gebleven tot Oekraïne. Thieu1972 (overleg) 20 jun 2022 22:20 (CEST)
Mea culpa, bij mijn poging tot verheldering had ik per ongeluk 19.. gebruikt ipv 20.., sorry, en verder is het niet geheel onzin, zie o.a.https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/ukraine-restricts-russian-books-and-music-in-latest-step-of-derussification mvgHenriDuvent 20 jun 2022 22:59 (CEST)

Er is al veel onzin weggehaald, maar het artikel blijft problematisch, ook door belangrijke lacunes. Wat zijn de rechten van de Russischtaligen en hoe evolueren die? Hoe zit het met het Russisch op school? Is 'derussificatie' een officiële beleidsterm, of worden eerder 'anti-Oekraïense' zaken geviseerd? Er worden details gegeven over specifieke boeken, maar basisfeiten blijven vaag of onbelicht. Karmakolle (overleg) 21 jun 2022 08:18 (CEST)

Ik hecht niet aan het artikel in de huidige vorm, maar het thema is relevant, mvg 21 jun 2022 08:51 (CEST)
Akkoord. Het onderwerp verdient beter dan een warrige en partijdige insteek. Karmakolle (overleg) 21 jun 2022 09:28 (CEST)
 •   Voor verwijderen Een artikel als dit moet goed worden begonnen. Niet met de deur in huis vallen met 'dit dat zus zo Oekraïne 2022'. Neem een voorbeeld aan het artikel russificatie of andere artikelen in de Categorie:Culturele assimilatie. Bouw het voorzichtig op, geef een heldere definitie en scope, kijk breed, historisch en thematisch en gebruik daarbij bij voorkeur boeken of wetenschappelijke tijdschriften ipv een nieuwssite hier en een blogje daar. Dit artikel is al zo slecht, POV en OO gestart dat we beter met een schone lei kunnen beginnen. Misschien is het zelfs beter om eerst alles wat er over derussificatie te vertellen valt onder te brengen in het reeds bestaande artikel russificatie (waar o.a. ik ook al heel wat over derussificatie heb geschreven in verschillende tijden en op verschillende plaatsen in het verleden) voordat we hier halsoverkop een pro-Russische dan wel anti-Oekraïense POV-fork van afsplitsen. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 21 jun 2022 20:40 (CEST)

Het artikel is sterk gewijzigd sinds de laatste commentaren, maar de problemen zijn slechts gedeeltelijk verholpen. Ik neem bijvoorbeeld de bebronde stelling: "Bij de 'derussificatie' gaat het Oekraïne overigens niet alleen om de Russische cultuur van na de Sovjet-Unie maar ook om de Russische taal. Volgens Zelenksy is het doel heel de Oekraïense natie te derussificeren." Hoe staat het in de bron? "Rusland doet er volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski alles aan Oekraïne te 'de-Russificeren'" (mijn onderlijning). Ik weet niet of we hier nog kunnen uitgaan van goede wil, er is toch wel een patroon dat op manipulatie wijst. Karmakolle (overleg) 6 jul 2022 21:32 (CEST) Update: Na mijn opmerking is de bewuste zin verwijderd, het ging over deze toevoeging van 4 juli. Karmakolle (overleg) 6 jul 2022 22:26 (CEST)

Indien geen manipulatie, dan toch op zijn minst een patroon van slecht lezen. Overigens: zoals Nederlandse Leeuw terecht stelt, is het beter je op goede bronnen te baseren dan zoiets als de IJmuider Courant die iets van het ANP overneemt. Dit soort onderwerpen is te complex voor losse krantenflodders. Thieu1972 (overleg) 6 jul 2022 22:30 (CEST)
Laat ons zeggen: minstens een patroon van slecht lezen ten gunste van de Russische positie. Karmakolle (overleg) 6 jul 2022 22:43 (CEST)
Kunnen we op zijn minst overeenstemming bereiken dat marxist.com geen betrouwbare neutrale bron is, maar een ideologisch gekleurde, duidelijk pro-Russische website/organisatie? Wat mij betreft worden referenties naar die website en beweringen die er op grond van die website worden gedaan verwijderd. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 8 jul 2022 13:55 (CEST)
Ik heb ze zelf maar weggehaald per WP:BOLD. Verder nog wat irrelevante teksten verwijderd die zouden impliceren dat het Cyrillisch schrift per definitie 'Russisch' is (moet je de Bulgaren, Oekraïners etc. eens proberen wijs te maken), hetgeen op deze wijze OR/SYNTH is, en bronopvragen voor nogal tendentieuze bronloze beweringen dat er de Oblast Kars etnische zuivering zou hebben plaatsgevonden en in Moldavië bewust zou worden gestreefd naar discriminatie van etnische Russen. Dit kun je niet zomaar beweren zonder betrouwbare bronnen te citeren. Benjamin de Wit beweerde hiermee de pagina te hebben 'verbeterd, en geneutraliseerd', maar er zijn alleen maar meer dubieuze beweringen aan toegevoegd. Ze laten weliswaar laten zien dat derussificatie op meerdere plaatsen behalve Oekraïne zou hebben plaatsgevonden of zelfs beleid zou zijn (geweest) - hetgeen algemeen bekend is - maar door Benjamin op bar slechte manieren wordt beschreven en onderbouwd. Ik blijf voorstander voor verwijdering van dit hele artikel en om alles wat er voor betrouwbare en relevante informatie is of wordt geschreven over derussificatie voorlopig onder te brengen in het artikel russificatie. Dit artikel blijft een overbodige POV-fork. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 8 jul 2022 17:26 (CEST)
Ja, we kunnen de ergste dingen wel weghalen, maar daarmee krijgt het artikel nog geen solide basis. Het helpt ook niet dat de aanmaker zich buiten het overleg houdt en vooral reageert via wijzigingen in de hoofdnaamruimte. Karmakolle (overleg) 8 jul 2022 17:50 (CEST)
Klopt. Ik heb intussen wat moeite gestopt in het verder verbeteren en uitbreiden van het artikel russificatie, met een sectie Russificatie#Derussificatie_en_russificatie_in_ex-Sovjetstaten over de recente ontwikkelingen sinds 1991. Hopelijk zijn die een stuk gebalanceerder dan dit artikel, dat echt overbodig is. Ik heb getracht te laten zien dat russificatie en derussificatie nauw met elkaar verbonden zijn en dat je ze eigenlijk het beste samen kunt bespreken ipv los. Daarbij moet ik zeggen dat er echt wel aandacht mag en wellicht moet zijn voor beweringen dat het derussificatiebeleid van ex-Sovjetstaten in sommige gevallen neerkomt op mensenrechtenschendingen, zoals Benjamin wellicht terecht beweert, zolang dit maar onderbouwd wordt met betrouwbare bronnen, neutraal wordt geschreven en er geen irrelevante zaken bij worden gehaald. Overigens geldt hetzelfde voor het nieuwe russificatiebeleid in Rusland en Wit-Rusland; we dienen niet met twee maten te meten. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 8 jul 2022 22:36 (CEST)
PS: In alle gevallen dient de vraag te worden gesteld in hoeverre burgers redelijkerwijs (voor)rechten voor een bepaalde taal kunnen opeisen (bijv. in hoeverre ouders mogen eisen dat hun kinderen in de moedertaal van hun ouders les krijgen en de staat daaraan moet voldoen) en in hoeverre de staat redelijkerwijs het recht heeft om te eisen dat de bevolking kennis van de officiële taal heeft en daarvan gebruik dient te maken in bepaalde gelegenheden om politieke en maatschappelijke instabiliteit (door segregatie en separatisme) te voorkomen. Vanuit het persectief van mensenrechten en democratische rechtsstaten zijn geen van beide uitersten waarschijnlijk goede oplossingen en dus dient er een balans tussen belangen te worden gevonden. Noch russificatie, noch derussificatie is per definitie 'goed' of 'fout'; het hangt allemaal af van de omstandigheden. Wikipedia zal dat waar nodig moeten aangeven met betrouwbare bronnen. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 8 jul 2022 22:50 (CEST)
Er is het democratische aspect (de meerderheid stelt de landsta(a)l(en) vast), maar ook de rechten van de Russischsprekende bevolking. Oekraïne is lid van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, dus ik veronderstel dat de Russischtaligen een zekere mensenrechtelijke bescherming zullen genieten. Het vaststellen van de exacte reikwijdte daarvan zal echter nooit zonder controverse zijn. Als encyclopedie kunnen we best de voornaamste standpunten weergeven en vooral niet vergeten het feitelijke beleid te beschrijven. Jouw toevoegingen op Russificatie zijn alvast een solide aanzet, waarin de structurele factoren en de context mooi worden uiteengezet. Karmakolle (overleg) 8 jul 2022 23:32 (CEST)
Dank je wel voor het compliment en het noemen van dat mensenrechtelijke kader waaraan ook Oekraïne zich gecommitteerd heeft, dat gaat relevant zijn voor het verder uitwerken van de huidige controverses in Oekraïne en andere ex-Sovjetstaten (zoals Letland, waar veel etnische Russen decennialang 'niet-burgers' zijn geweest). Er zijn hele legitieme punten te maken over de taalrechten van minderheden, maar de manier waarop ze in dit artikel zijn aangevlogen is wel erg POV. Juist door russificatie en derussificatie in hetzelfde artikel naast elkaar te behandelen kunnen we ze makkelijker met elkaar balanceren. Zo klinkt bijvoorbeeld het huidige verbod op het importeren van in Rusland gepubliceerde/gedrukte boeken naar Oekraïne heel ernstig, maar als je leest over het Litouwse drukverbod (1865–1904) of de vernietiging van Estische boeken (1940~1950), dan plaatst dat e.e.a. wat meer in perspectief. Zonder context zou je ook denken dat het wel erg streng is dat zelfs de Oekraïense president Koetsjma in de jaren 90 bijlessen Oekraïens moest nemen om aan de wet te voldoen, maar dat valt behoorlijk mee vergeleken bij de burgemeester van Tallinn die werd ontslagen omdat hij niet genoeg Russisch kon. Daarmee is nog niet gezegd dat het derussificatiebeleid van Oekraïne (of Letland of Estland etc.) altijd even rechtvaardig en rechtmatig is alleen maar omdat het onrecht uit het verleden 'ongedaan' dient te maken of 'minder streng' zou zijn dan vormen van russificatie uit een ver verleden (dat zou slechts een tu quoque of een two wrongs make a right drogreden zijn), maar het opzetten van een apart artikel dat alleen over derussificatie gaat en beweert dat het in verschillende gevallen uitdraait op mensenrechtenschendingen stimuleert behoorlijk het risico op een eenzijdig verhaal waarin het Russisch en de Russischtaligen altijd in de slachtofferrol worden geduwd en de tegenpartij als boosdoeners. Ik denk dat we daar als Wikipedia niet aan mee moeten doen. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 9 jul 2022 00:32 (CEST)
Het is potentieel zo'n groot onderwerp, dat ik me kan inbeelden dat een apart lemma Derussificatie, of zelfs Derussificatie in Oekraïne, bestaansrecht kan hebben. De context kan ook worden geboden door goed te linken. Maar in de huidige vorm is het lemma dermate lacunair dat het POV wordt. PS: In België moeten de burgemeesters ook de taal van hun gemeente spreken, wat echter geen zware studie vergt, omdat het onweerlegbaar wordt vermoed. Karmakolle (overleg) 9 jul 2022 00:56 (CEST)

  Opmerking Een punt dat geldt voor alle artikelen in de categorie:Culturele assimilatie: de openingszin van dit artikel zegt nu '[derussificatie is] de politiek om russificatie ongedaan te maken: de Russische taal en cultuur moeten worden vervangen door de oorspronkelijke taal van de regio/het land.' Daarmee wordt min of meer de suggestie gewekt dat bijvoorbeeld iedere vorm van derussificatie die er de afgelopen jaren in Oekraïne is gebeurd komt omdat de regering-Zelensky dat wil, wat nogal simplistisch (en enigszins complotdenkerig) is. We zouden in het algemeen kunnen zeggen dat niet iedere vorm van culturele assimilatie per se actief of officieel overheidsbeleid/politiek is, maar ook min of meer een proces dat vanzelf kan gaan door sociaal-economische of maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Het artikel Verfransing van Brussel maakt duidelijk dat er pas vanaf de Franse tijd in 1794 een actief overheidsbeleid was om de bevolking te verfransen en dat alle vormen van verfransing voordien eigenlijk slechts een gevolg waren van sociaal-economische of maatschappelijke ontwikkelingen: 'Anders dan in de Oostenrijkse tijd werd de verfransing onder Franse heerschappij bij wet afgedwongen'.
 • Soms gaat dat proces zelfs in tegen het door de autoriteiten gevoerde taalbeleid. Zo is er in verschillende ex-koloniën over de wereld een proces van verdere verengelsing, verfransing, verspaansing, verportugesing, vernederlandsing etc. opgetreden terwijl de postkoloniale autoriteiten juist probeerden om de dominantie van Europese talen terug te dringen ten gunste van inheemse talen. Soms komt dat omdat de ex-kolonie zelf taalkundig zeer verdeeld was en er geen voordehandliggende lingua franca was om de Europese kolonisatortaal te vervangen of omdat de hoogopgeleiden, overheid/bestuur en het bedrijfsleven al helemaal waren ingesteld op de kolonisatortaal en geen ingewikkeld overschakelingsproces wilden inzetten wat hen bovendien zou isoleren van hun internationale handelspartners, met name de Europese ex-kolonisator en andere ex-koloniën van dezelfde Europese ex-kolonisator. De zaïrisatie van Congo-Kinshasa (ca. 1967 tot eind jaren 1970) is een voorbeeld van een mislukte poging om het Frans te vervangen door inheemse talen ('Het vormgeven van een Zaïrees nationaal bewustzijn stuitte op het grote probleem dat Congo/Zaïre bestaat uit veel verschillende volkeren die in een aantal gevallen eigen talen spreken en er eigen culturele gebruiken op na houden. Dit alleen al maakte het noodzakelijk voor de regering-Mobutu om de Franse taal te handhaven als nationale taal.') en de verfransing uiteindelijk alleen maar is voortgegaan ondanks inspanningen van de postkoloniale autoriteiten. Zelfs de Republiek Ierland voert al decennia een actief beleid om het Iers-Gaëlisch te promoten als officiële taal en voertaal, maar toch gaat de verengelsing van sommige delen van het land, zelfs in de Gaeltacht, voort.
 • In andere gevallen (en daartoe reken ik bijvoorbeeld Angola of Suriname) lijken de postkoloniale autoriteiten geen actief taalbeleid te voeren en is de taal van de Europese ex-kolonisator (Portugal respectievelijk Nederland) de de facto norm gebleven zonder dat deze actief wordt bevorderd, maar toch aan invloed groeit omdat deze in officiële aangelegenheden of 'inter-etnische' communicatie nodig is. Suriname is daardoor geleidelijk aan het vernederlandsen en Angola aan het verportugesen zonder maatregelen van de overheid. Dit komt door pragmatisme onder de bevolking, in het bedrijfsleven en bij de overheid, niet door ideologisch gedreven taalbeleid.
 • Nog een voorbeeld is hoe op Sint Maarten en de BES-eilanden Saba en Sint Eustatius het Engels de voertaal is geworden zonder dat de Nederlandse autoriteiten daartoe maatregelen hebben genomen; het was een historisch 'toevallig' sociaal-economisch proces (zie Willem de Bruin (2019), p. 54). Als je dus wilt schrijven over de verengelsing van bijvoorbeeld Sint Eustatius tussen 1632 en 1780, dan kun je dat niet omschrijven als 'de politiek om de bestaande talen op Sint Eustatius te vervangen door het Engels', want er wás geen 'politiek'. De Nederlandse autoriteiten hadden een taalbeleid kunnen voeren want ze beheersten het eiland van 1636-1780 en sinds 1816 tot heden, maar hebben dat blijkbaar niet gedaan of het beleid heeft gefaald. Overigens lijken de 21e-eeuwse Nederlandse autoriteiten wel te proberen om de positie van het Nederlands enigszins te handhaven en versterken. Hoofdstuk 2b van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (2011) laat bijvoorbeeld zien dat de Nederlandse autoriteiten nog steeds de voorkeur geven aan het Nederlands (je zou het een enigszins passief 'vernederlandsingsbeleid' kunnen noemen), maar concessies hebben gedaan aan het feit dat Engels en Papiaments op de betreffende eilanden nu eenmaal de voertalen van de meerderheid zijn geworden.

Ik wil hier maar mee zeggen dat verschillende vormen van zowel russificatie als derussificatie, dan wel veroekraïensing, niet per se (het gevolg van) officieel overheidsbeleid zijn maar ook toevallige of vrijwillige maatschappelijke processen kunnen zijn, die zich soms niks aantrekken van taalbeleid (of het gebrek daaraan) of er zelfs lijnrecht tegenin gaan. Dat zouden we waarschijnlijk in alle artikelen in de categorie:Culturele assimilatie moeten aangeven. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 8 jul 2022 15:17 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

DJ InshaneBewerken

Weg Dit is wel een uiterst summier artikel, waar eigenlijk niets in staat behalve dan dat hij een van de bekendste is, althans anno 2022. Waarom hij dat is dient met onafhankelijke bronnen te worden geadstrueerd, maar deze bronnen ontbreken ten enen male. Fred (overleg) 20 jun 2022 23:17 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: per Fred. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 4 jul 2022 07:54 (CEST)


Toegevoegd 25/06; af te handelen vanaf 09/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

John TanaBewerken

NE – Google search levert alleen sporadische hits op uit Limburgse media. Lijkt dus hooguit een regionale impact te hebben. Artikel bevat geen onafhankelijke bronnen. – GewoonZomaar (overleg) 25 jun 2022 19:31 (CEST)

Zeer karig artikel, Tana heeft maar vier singles uitgebracht (volgens het artikel), en een link naar een van z'n nummers komt uit op een Franse kaas... MVG, Groempdebeer (overleg) 25 jun 2022 20:22 (CEST)
bijgevoegde "bron" is de videoclip van z'n lied Boursin... MVG, Groempdebeer (overleg) 25 jun 2022 20:24 (CEST)
Wel grappig gedaan. Thieu1972 (overleg) 26 jun 2022 08:50 (CEST)
@Thieu1972, wat vindt je er grappig aan? MVG, Groempdebeer (overleg) 26 jun 2022 09:11 (CEST)
Het is leuk gedaan. Dat liedje over 'Sjans in Visé' zit nu dus in mijn hoofd...... Het heeft verder niets te maken met wel/niet behouden van het lemma, natuurlijk. Thieu1972 (overleg) 26 jun 2022 10:10 (CEST)
Heb ik even geluk dat ik dat lied niet ken! MVG, Groempdebeer (overleg) 26 jun 2022 10:27 (CEST)
Je kent dit echt niet? Thieu1972 (overleg) 26 jun 2022 11:20 (CEST)
Nu wel... MVG, Groempdebeer (overleg) 26 jun 2022 11:51 (CEST)
Heb de Franse-kaas-link maar omgezet naar z'n lied (rode link). MVG, Groempdebeer (overleg) 26 jun 2022 09:54 (CEST)
Ik heb inmiddels info toegevoegd en ik heb er bronnen aan toegevoegd. Het was inderdaad karig, nu heeft het iets meer body. En in Limburg is dit inmiddels wel iets geworden. Bassberg (overleg) 27 jun 2022 21:22 (CEST)
Zeer karig, maar wat er staat klopt ook niet.
John Tana is een alter ego (combinatie van Johnny Blenco en Tony Montana) van Seth Verhaegen en die was volgens mij in 1980 niet eens geboren… Zwartsmid (overleg) 3 jul 2022 09:16 (CEST)
En dat 'afkomstig uit Marseille', dat is toch ook gewoon een onderdeel van de act? Thieu1972 (overleg) 9 jul 2022 08:30 (CEST)
Wikipedia WERKT... want af en toe ontdek je zo juweeltjes als John Tana. Fantassstische act! Hahaha... Ik heb die boel wat geshaked en hoor de moderator wel of't ok is nu. VereeckenCH (overleg) 8 aug 2022 00:14 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Jon BellionBewerken

WIU – vertaling van enwiki waar weer blindelings alle referenties en onbestaande categorieën overgenomen zijn. Heeft dus een poetsbeurt nodig  DirkVE overleg 25 jun 2022 21:41 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de refs zijn nog steeds een rommeltje (sjabloonfouten, onvertaalde datums), en ze zijn ongetwijfeld ook niet zelf gelezen. Verder wat gedoe met onnodige spaties, een vreemde vertaling van 'Judah & the Lion' (Juda en de Leeuw), en een tekst die wel erg sterk aan de Engelse versie hangt (en dus stroef leest in het Nederlands). Ondanks dat we bijna 2 maanden verder zijn, is er niks aan verbeterd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 aug 2022 21:44 (CEST)

Joke GeldhofBewerken

NE Uit dit uiterst summiere en bronloze artikel blijkt geen enkele E-waarde. Fred (overleg) 25 jun 2022 22:04 (CEST)

  Voor verwijderen Vrouw met baan. Per Fred. HT (overleg) 25 jun 2022 23:30 (CEST)
Artikel is aangepast. Iedereen kan het artikel uiteraard verbeteren/uitbreiden/aanvullen. JasperWiki86 (overleg) 26 jun 2022 02:31 (CEST)
Zie Wikipedia:Relevantie/Personen#Politici. Was eerst actief in haar eigen (sub)regio als gedeputeerde. Is nu actief buiten haar (sub)regio als waterschapsbestuurder. JasperWiki86 (overleg) 29 jun 2022 12:15 (CEST)
Wat is inmiddels de status van dit artikel? Kan het sjabloon verwijderd worden? JasperWiki86 (overleg) 13 jul 2022 22:49 (CEST)
Neig naar   Voor verwijderen. De relevantie wordt niet ondersteund door de gegeven bronnen; de bronnen zijn vooral primair en niet onafhankelijk, want ze zijn alle afkomstig van organisaties waar Geldhof bij betrokken was. Secundaire bronnen als tijdschriftartikelen en nieuwsberichten die de relevantie van de persoon ontbreken. Bovendien was het brongebruik wel wat enthousiast, waarbij niet altijd bronnen werden gegeven die de beschreven feiten niet ondersteunden. Brimz (overleg) 3 aug 2022 22:13 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het brongebruik is inderdaad iets te enthousiast, met meerdere refs achter een zin, zonder dat die refs nou allemaal even zinvol zijn. Ook het grote aantal primaire en vooral niet-onfhankelijke bronnen neemt het zicht op de relevantie weg. Uiteindelijk zijn er wel secundaire bronnen (helaas sommige achter een betaalmuur), tot aan de jaren 80 aan toe, dus ik bespeur toch wel enige relevantie. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 13 aug 2022 21:37 (CEST)

Soetkin JehaesBewerken

ZP (zelfpromotie) Ondanks het feit dat deze politiek medewerkster amper een politiek mandaat heeft, heeft ze toch al een Wikipedia-pagina. Policy op Wikipedia is normaliter dat je als politicus een nationaal mandaat hebt of op een andere manier maatschappelijk relevant/gekend bent buiten het puur eigen lokale/regionale (zie #Politici). Pagina is dan ook aangemaakt in april 2019 net voor de verkiezingen, wat dus sterk lijkt op zelfpromotie van de desbetreffende persoon. Belzie (overleg) 25 jun 2022 22:21 (CEST)

Vrijwel geen enkele secundaire bron over haar te vinden. Kom slechts wat losse flodders tegen.   Voor verwijderen Thieu1972 (overleg) 25 jun 2022 23:29 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: in de tussentijd is er niets verbeterd aan het lemma. Met één magere bron is haar relevantie niet aangetoond, en het meeste in dit artikel is op deze manier ook niet verifieerbaar. POV als 'goede reputatie' en een tijdsaanduiding als 'Op dit moment' schieten ook niet echt op. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 22:51 (CEST)

La EsfingeBewerken

WIU - Artikel uit 2008, lijkt een niet geheel gelukte vertaling te zijn. Hobbema (overleg) 25 jun 2022 23:15 (CEST)

Heb wat verbeterd behalve een zin, omdat daar geen touw aan vast te knopen was. MVG, Groempdebeer (overleg) 26 jun 2022 09:49 (CEST)
Infobox toegevoegd. Het lijkt gewoon een berg te zijn met een steile wand. Dat stuk over de beklimming is nog vreemd. Hobbema (overleg) 26 jun 2022 12:23 (CEST)
@Hobbema, bedoel je deze zin: "De in de eerste route, door Antonio Gomez Garcia Bohorquez en Onofre in juli 1985, werd de grote lange wand met artificiële technieken bedwongen."? Die had ik namelijk om bovengenoemde reden niet verbeterd. MVG, Groempdebeer (overleg) 26 jun 2022 14:12 (CEST)
Ja. Het komt waarschijnlijk van deze website. Hobbema (overleg) 26 jun 2022 16:12 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een minimaal artikeltje, maar het is in ieder geval leesbaar. Behouden. Thieu1972 (overleg) 9 jul 2022 22:30 (CEST)


Toegevoegd 30/06; af te handelen vanaf 14/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WaterwerkBewerken

WIU – Twee zinnen over een huizencomplex. Bronloos, opmaakloos en onduidelijk waarom dit in een encyclopedie thuishoort. – StuivertjeWisselen (overleg) 30 jun 2022 09:18 (CEST)

  • voor degene die zich het lemma aantrekt qua verbetering vond ik nog dit als mogelijke bron zie hier. Neeroppie (overleg) 12 jul 2022 07:50 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: er heeft inmiddels uitbreiding plaatsgevonden, maar op orde is het lemma nog niet. Zo ontbreekt een inleiding. De tekst valt nu nogal met de deur in huis, zonder eerst een heldere definitie te geven. Gaat het lemma nu over de straat, of over de speciale huizen? De historie van de straat is ook wat onduidelijk, omdat het artikel vooral focust op de huizen. Er zijn mooie foto's bij het lemma geplaatst, maar de kern ontbreekt eigenlijk: een recent kaartje, en foto's van de beschreven woningen. Tot slot is de opmaak nog niet conform de conventies (kopjes, wikilinkjes). Ik zal de nominatie verlengen, gezien de potentie van het lemma. Thieu1972 (overleg) 14 jul 2022 07:49 (CEST)

  • wat toevoegingen , structuur en 2 bronnen Neeroppie (overleg) 15 jul 2022 09:30 (CEST)

ManuurBewerken

WIU – Bronloos artikel over een meeteenheid, waar mijn belangrijkste bezwaar is dat het inhoudelijk niet lijkt te kloppen (Kan een karwei door een persoon in tien uur voltooid worden, dan spreekt men van één manuur) of op z'n minst niet volledig is. – StuivertjeWisselen (overleg) 30 jun 2022 09:23 (CEST)

 •   Tegen verwijderen nu het artikel is herschreven - vis ←  )°///<  → overleg 30 jun 2022 10:51 (CEST)
Maar de bron is een woordenboek en biedt bovendien geen onderbouwing voor de rest van de inhoud. Zijn er geen bronnen van enig kaliber die aandacht aan het onderwerp besteden? Marrakech (overleg) 30 jun 2022 11:17 (CEST)
Ik heb een poging gedaan. Thieu1972 (overleg) 14 jul 2022 07:50 (CEST)
Zo lijkt het me zeker te behouden! Het onderwerp is wmb E en kan op termijn misschien nog uitgebreid worden. DimiTalen 14 jul 2022 08:27 (CEST)
Wat mij betreft voldoende opgeknapt. StuivertjeWisselen (overleg) 14 jul 2022 08:55 (CEST)

Angelique KrügerBewerken

NE – bronloze korte tekst over een persoon met werkzaamheden die in te huren is als dagvoorzitter Hoyanova (overleg) 30 jun 2022 10:28 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de enige bron is een van haar eigen werkgever. Relevantie is dus voorlopig nog nergens uit gebleken, en aan WP:BLP is ook niet echt voldaan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 07:48 (CEST)

50-40-90 clubBewerken

WIU – De "club" bestaat, maar deze ene hele lange zin doet daar geen eer aan. Uit deze zin blijkt niets wat relevant is om te weten: wie zitten er in, waar wordt deze "club" bijgehouden/georganiseerd, etc. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2022 12:12 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: WIU gebleven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 07:50 (CEST)

Daniël de BruijnBewerken

NE – Uit de tekst blijkt niet wat De Bruijn encyclopedisch relevant maakt. De enige opgegeven bron is een artikel in een plaatselijk blaadje. De uitgever roept actief op om de redactie te 'tippen' waardoor de neutraliteit nog discutabeler is. Aanmaker, De Bruijn zelf, heeft eerder een artikel over een productiebedrijf gestart dat per sessie 20190429 verwijderd is. – hiro the club is open 30 jun 2022 14:41 (CEST)

Ik zie niet in waarom het tippen het artikel discutabel zou maken. Dan zou het artikel over bijvoorbeeld Tweakers ook weg moeten, want ook daar neemt de redactie dagelijks tips aan en staat er ook een zichtbare link om de redactie te tippen op de startpagina van de site. Het weinige aantal bronnen voor deze man en wat hij al dan niet heeft bereikt vind ik doorslaggevender om hem als NE te bestempelen. Ik ben dus wel   Voor verwijderen. Mondo (overleg) 3 jul 2022 14:38 (CEST)
Relevantie laat zich niet zwart-wit meten. Het is een combinatie van factoren die op zich de ene keer zwaarder kunnen wegen dan de andere keer. Het gebrek aan beschikbare bronnen is vanzelfsprekend het grootste probleem. Maar niet het enige. Een plaatselijke bron toont al weinig relevantie maar als die 'journalisten' zelfs op hun handen gaan zitten dan heb je helemaal niets aan zo'n bron. Bij Tweakers is dat net even anders. Ja, daar kunnen ook tips ingezonden worden maar dan gaat alsnog een heuse redactie zich erover buigen. hiro the club is open 3 jul 2022 20:47 (CEST)

Antwoord.

Tekst hiro:Uit de tekst blijkt niet wat De Bruijn encyclopedisch relevant maakt. Aanmerking: niet waar. Bijdragen aan de maatschappij door schrijven en dichten is encyclopedisch relevant. Tekst hiro:De enige opgegeven bron is een artikel in een plaatselijk blaadje. Aanmerking: stemmingmakerij en bagatelliserend. De betreffende krant is een onafhankelijke bron. Tekst hiro:De uitgever roept actief op om de redactie te 'tippen' waardoor de neutraliteit nog discutabeler is. Aanmerking: dit blijkt niet uit de door hiro geplaatste link. Sowieso irrelevant, de krant blijft een onafhankelijke bron. Onrechtmatige verdachtmaking door hiro. Tekst hiro:Aanmaker, De Bruijn zelf, heeft eerder een artikel over een productiebedrijf gestart dat per sessie 20190429 verwijderd is. Aanmerking: irrelevante verdachtmaking en stemmingmakerij. De noodzaak voor een onafhankelijke bron was toen niet bekend bij mij. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door DTdeBruijn (overleg · bijdragen)

Even afgezien van alle details: ik vind het in de huidige vorm wel erg weinig. Kennelijk is deze persoon een dichter, schrijver en kunstenaar; en was hij in zijn jeugd ook rapper. Maar wat heeft hij dan precies gedaan? Met wat voor gedichten, geschreven teksten en kunstwerken houdt hij zich bezig (en liefst ook recensies daarvan)?
Verder wijs ik even op Wikipedia:Relevantie en Wikipedia:Belangenverstrengeling voor zover niet bekend. Encycloon (overleg) 30 jun 2022 16:21 (CEST)
(na bwc) Niet ieder beroep of iedere bezigheid is uit zichzelf encyclopedisch relevant. Als ik een tekst schrijf, ben ik niet meteen relevant genoeg voor opname in de encyclopedie. De relevantie zal moeten blijken uit een beschrijving van jou in een onafhankelijk en gezaghebbend medium. Een plaatselijk blaadje, zeker een die oproept tot het inzenden van nieuws, is maar beperkt onafhankelijk en zeker niet gezaghebbend. Dat mag je stemmingmakerij of verdachtmaking vinden, maar het is nu eenmaal zo. (Op de homepage van de bron staat rechtsboven een link naar een pagina waar men nieuws kan inzenden.) Het eerder door jou aangemaakte en later verwijderde artikel is relevant in deze discussie omdat het een patroon laat zien van bewerkingen van jouw hand waaruit vooral zelfpromotie blijkt. hiro the club is open 30 jun 2022 16:23 (CEST)
Inmiddels is het artikel per direct verwijderd op verzoek van de aanmaker. Mbch331 (overleg) 8 jul 2022 10:40 (CEST)

Sarah MelisBewerken

NE Twijfel over de encyclopedische relevantie. Activist zijn tegen coronamaatregelen en enkele betogingen organiseren leiden niet meteen tot e-waarde. Ziqo (overleg) 30 jun 2022 15:07 (CEST)

Ze is hoofdorganisator van verschillende grote betogingen, werd uitgenodigd in een nationale tv-studio en wordt veelvuldig genoemd in de pers. Over haar politieke banden is uitgebreid verslagen. De bronnen tonen haar E-waarde aan. DimiTalen 30 jun 2022 15:17 (CEST)
Inderdaad, meer dan genoeg gezaghebbende bronnen, controversieel persoon in België  →bertux 1 jul 2022 22:36 (CEST)
Ze is dus lid van verschillende groeperingen, maar wat maakt haar dan van encyclopedisch belang? Organiseerde zij persoonlijk de demonstraties? Of organiseerde de groepering die demonstraties? Controversieel zijn maakt iemand nog niet meteen van encyclopedisch belang, dat belang dient ook over langere tijd te zijn, niet voor slechts enkele weken. Hebben de mensen het over 5 jaar nog steeds over haar? En is zij over 20 jaar nog steeds een bekend persoon? Ze is nu in het nieuws, staat nieuwswaarde dan gelijk aan encyclopedische waarde? Dqfn13 (overleg) 18 jul 2022 18:40 (CEST)
Hallo @Dqfn13:, ik denk dat ik de nodige aanpassingen heb uitgevoerd voor behoud. Bekijk het nog eens, aub. VereeckenCH (overleg) 25 jul 2022 01:20 (CEST)
@VereeckenCH:, dat gaat nog altijd over wat de actiegroepen hebben gedaan, niet wat Melis heeft gedaan. Ik krijg de indruk dat Melis niets meer is dan een gezicht van de organisaties, terwijl er heel erg veel personeel werkzaam is. Vergelijkbaar met dat een minister-president de schuld krijgt van crises die zijn regering heeft veroorzaakt, terwijl eigenlijk de ambtenaren of de minister de schuld zou moeten krijgen. Dqfn13 (overleg) 25 jul 2022 19:39 (CEST)
Er waren heel wat Coronabetogingen maar zij was mede-hoofdorganisator en boegbeeld van één van de grootste in België met 35.000 deelnemers + daar nog eens relevante controverse daarbij. Of we over haar nog zullen praten over 5 of 20 jaar kunnen we gewoonweg niet weten. Who knows what the future will bring.
En trouwens... een minister-president is wel degelijk hoofdverantwoordelijke bij een crisis, that's part of the job. Net zoals een bankdirecteur of andere bedrijfsleiders bij een faillisement. VereeckenCH (overleg) 27 jul 2022 01:36 (CEST)
Nog een punt: Het was niet de zoveelste betoging voor beter loon of voor het milieu. Melis maakt nu deel uit van de geschiedenis van de Coronapandemie (in België), wat een extreem hoog e-waarde heeft. Dat wiki categorieëen zoals Antivaccinatieactivist en Antivaccinatiebeweging aangemaakt zijn tijdens pandemie, zijn daar het bewijs van. VereeckenCH (overleg) 27 jul 2022 02:02 (CEST)
En omdat zij actief was naar aanleiding van die pandemie, is zij van encyclopedische waarde geworden? Ik maak ook onderdeel uit van de geschiedenis van de coronapandemie, omdat ik er ook zaken voor heb gedaan... maar ik heb daarbij niet de media opgezocht, is dat dan de enige reden dat ik niet van encyclopedische waarde ben? Dqfn13 (overleg) 27 jul 2022 13:06 (CEST)
Ik was zelf vrijwilliger in een vaccinatiecentrum en verwacht daarvoor geen wikipagina neen, want ik was maar een klein radertje in een systeem. Dat van haar was indrukwekkend genoeg dat alle Belgische nationale media uitgebreid over haar schreven als prominent antivaxer.
Ik heb nu wel genoeg mijn argumenten op tafel gesmeten en wacht de beslissing van de moderator af. VereeckenCH (overleg) 27 jul 2022 20:03 (CEST)
Het zijn niet prestaties die encyclopedisch maken. Vermeld worden in voldoende onafhankelijke bronnen is wat encyclopedisch maakt. — Zanaq (?) 27 jul 2022 09:32 (CEST)
Mooi voorbeelden hiervan: onze kroonprinsesjes Elisabeth van België en Catharina-Amalia der Nederlanden ... VereeckenCH (overleg) 8 aug 2022 23:07 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Goede tijden, slechte tijden (seizoen 33)Bewerken

Weg – Veel te veel onzekerheden: van de acteurs is nog niet bekend of ze terugkeren, RTL kan in ene de hele soap wel annuleren, er zijn geen betrouwbare onafhankelijke bronnen die ook maar iets van dit nieuwe seizoen kunnen bevestigen. Het seizoen start in augustus, tot die tijd is niets zeker. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2022 15:27 (CEST)

Weg: er zijn ook wat fouten in gemaakt. Linda heeft een gastrol en Stefano heeft een hoofdrol. Of het moet aangepast worden. 80.114.141.141 30 jun 2022 22:04 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: te vroeg aangemaakt. Laat het seizoen eerst maar eens beginnen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 07:42 (CEST)

Slide Engaged Exhaust SystemBewerken

NE - Onderdeel van één merk motors? Geen bronnen. OrviIIe (overleg) 30 jun 2022 16:25 (CEST)

Superrelevant is het niet, maar het lijkt wel prima te verifiëren, en niet volkomen irrelevant. Bronvermelding is niet verplicht. Wikipedia wordt mi niet beter van het verwijderen van dit soort materiaal. Daarnaast zadelt het anderen met werk op. Dat werk zal wikipedia mogelijk wel verbeteren, maar mi hoeft niet afgedwongen te worden dat dat binnen twee weken plaatsvindt. Mi moeten NE-nominaties alleen plaatsvinden als het onderwerp waarschijnlijk volkomen irrelevant is. — Zanaq (?) 30 jun 2022 17:03 (CEST)
Waarom is een onderdeel – naar ik begrijp een variant van de powervalve (wat op zichzelf al vrij summier beschreven is) – wat gebruikt wordt door een enkele motorfabrikant op zichzelf encyclopedisch relevant? Wikipedia is geen onderdelencatalogus. StuivertjeWisselen (overleg) 30 jun 2022 21:22 (CEST)
Waarom zou het niet gevonden moeten kunnen worden? "Op zichzelf relevant" is mi een onbruikbaar concept. Een onderwerp is relevant (of niet), en waar we de informatie vervolgens neerzetten is een kwestie van redactie en navigatie, niet van relevantie. Informatie over irrelevante (ook wel Niet Encyclopedische) onderwerpen hoort helemaal nergens in de encyclopedie. Als het niet "op zichzelf relevant" is maar wel "relevant maar niet op zichzelf" dan is een samenvoeging een betere weg dan verwijderen. Is er enige reden om te twijfelen aan de inhoud? Is de auteur al gevraagd waar hij de informatie op gebaseerd heeft? — Zanaq (?) 30 jun 2022 22:52 (CEST)
Dat een onderwerp relevant is (in dit geval de powervalve) maakt niet zonder meer dat elke variatie daarop (in dit geval de Slide Engaged Exhaust System) dus ook relevant genoeg is dat het een eigen artikel behoeft. Het onderscheid wat je aanbrengt tussen "op zichzelf relevant" en "relevant maar niet op zichzelf" is geheel afhankelijk van de beschikbaarheid van bronnen. Een onderwerp of feit is des te relevanter naarmate er meer en met grotere deskundigheid over is gepubliceerd. De eerste paar zoekresultaten die jouw link presenteert zijn overigens allemaal wiki-afgeleiden die zich op dit artikel baseren. Prima te verifiëren lijkt me een overdrijving. StuivertjeWisselen (overleg) 30 jun 2022 23:23 (CEST)
Wat betreft dat laatste heb je gelijk. (Ik wil dat onderscheid overigens niet aanbrengen: het is een weergave van het onderscheid dat men vaak lijkt aan te brengen, maar mi incoherent is.)— Zanaq (?) 1 jul 2022 01:04 (CEST)
Heb het systeem inmiddels toegevoegd aan Powervalve. Wat mij betreft kan het daar naartoe doorverwezen worden. Piero (overleg) 1 jul 2022 12:34 (CEST)
Ik heb een redirect aangelegd en de nominatie doorgestreept. — Zanaq (?) 1 jul 2022 12:48 (CEST)

Prof Frontfork SystemBewerken

Idem, zie hierboven. OrviIIe (overleg) 30 jun 2022 16:25 (CEST)

Deze is minder verifieerbaar, maar toch, is er enige aanleiding te denken dat de aanmaker het gewoon uit zijn duim heeft gezogen? Wikipedia wordt vermoedelijk niet beter van het verwijderen, en de sfeer wordt mi ook niet beter van dit soort nominaties. — Zanaq (?) 30 jun 2022 17:05 (CEST)
We streven naar nauwkeurigheid, waarbij de inhoud verifieerbaar is.. We gaan toch niet vanwege een vermeende impact op de sfeer marchanderen met de vijf zuilen van deze encyclopedie? StuivertjeWisselen (overleg) 30 jun 2022 21:32 (CEST)
Inderdaad niet, maar het is niet aangemaakt door een gelegenheidsgebruiker maar door een actieve gebruiker met vele artikelen op zijn naam. Wat is er mis met eerst de vraag stellen alvorens naar TVP te rennen als er geen directe reden is om te twijfelen aan de juistheid van de inhoud? En dan nog wel in de vorm van een massanominatie, wat in een keer een berg werk voor anderen neerlegt. Massanominaties zijn mi ongewenst zonder overleg vooraf. — Zanaq (?) 30 jun 2022 22:54 (CEST)
Ik ben het met je eens dat overleg vooraf gewenst is. Dat betekent niet dat de vraag of de aanmaker het uit zijn duim heeft gezogen, noch het vermoeden dat Wikipedia niet beter wordt van het verwijderen van dit artikel relevant is. StuivertjeWisselen (overleg) 30 jun 2022 23:06 (CEST)
  Voor verwijderen geen bronnen te vinden via Google, bij zoekactie komen er alleen mirrorsites van Wikipedia in de zoekresultaten naar voren. Een Engelstalig artikel komt naar voren, maar dat is een vertaalde versie van het hier genomineerde artikel. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2022 23:00 (CEST)
Het is bekend dat deze auteur zijn artikelen vooral baseert op schriftelijke publicaties, maar dat vermelding destijds niet heel hard aangemoedigd werd. Daarom vind ik het beter om eerst de auteur te vragen, zonder dreiging van 2 weken, zeker als het een massanominatie betreft en er geen concrete reden is om te twijfelen aan de inhoud. — Zanaq (?) 1 jul 2022 10:16 (CEST)
Dat er destijds niet werd aangemoedigd om bronnen te vermelden begrijp ik, maar dat is ondertussen wel het geval. Zeker bij artikels als dit waar in toegankelijke online bronnen vrijwel niets over te vinden is, er valt dus niet te verifiëren of de informatie klopt. De auteur is nog actief op Wikipedia, dus er is al meer dan voldoende tijd gepasseerd om bronnen toe te voegen. Deze gaf zelf ook aan op zijn overlegpagina "Bij de meeste heb ik trouwens niet veel problemen met eventuele verwijdering. De artikelen zijn mager, maar meer is er ook niet over bekend." Er zijn bovendien ook vrijwel geen links van andere pagina's naar de genomineerde pagina's, zelfs niet van de motoren waarin de onderdelen worden gebruikt. OrviIIe (overleg) 1 jul 2022 11:52 (CEST)
Deze auteur is gelukkig vrij gemakkelijk en laat de sfeer niet zo snel verpesten. We linken structureel te weinig, dus links toevoegen is ook een mogelijkheid. Op die overlegpagina wordt ook gesteld dat de informatie beter bij het hoofdartikel gevoegd kan worden. Dat is samenvoegen, en samenvoegen en verwijderen sluiten elkaar (zo'n beetje) uit. — Zanaq (?) 1 jul 2022 11:59 (CEST)
Deze pagina wordt op 5 plekken in Wikipedia gelinkt, waarvan 2 in de hoofdnaamruimte. Dit heeft geen reet te maken met structureel te weinig linken, maar met het feit dat het onderwerp blijkbaar op slechts 2 plekken genoemd wordt. Jij hebt het over te weinig linken omdat er op te weinig plekken de woordjes blauw gemaakt worden, meer linken zal hier niet gaan werken als het onderwerp gewoon te onbekend of te niet relevant is. Dqfn13 (overleg) 1 jul 2022 12:06 (CEST)
Ik reageerde vooral op de opmerking zelfs niet van de motoren waarin de onderdelen worden gebruikt, waar je toch zeker wel die links zou verwachten. — Zanaq (?) 1 jul 2022 12:07 (CEST)
Ik vind het artikel zelf ook tamelijk mager en heb geen probleem met verwijdering. Kan er ook niets meer over vinden.Piero (overleg) 1 jul 2022 12:36 (CEST)
Prima, ok. — Zanaq (?) 1 jul 2022 12:49 (CEST)
Bedankt dat je de moeite hebt genomen om te kijken of je meer informatie kon vinden Piero. Dqfn13 (overleg) 1 jul 2022 12:51 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: per bovenstaande argumenten het artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 aug 2022 21:59 (CEST)

CALBOXBewerken

Idem, zie hierboven. OrviIIe (overleg) 30 jun 2022 16:25 (CEST)

Deze is minder verifieerbaar, maar toch, is er enige aanleiding te denken dat de aanmaker het gewoon uit zijn duim heeft gezogen? Wikipedia wordt vermoedelijk niet beter van het verwijderen, en de sfeer wordt mi ook niet beter van dit soort nominaties. — Zanaq (?) 30 jun 2022 17:05 (CEST)
Heb er in elk geval een afbeelding bij gevonden.Piero (overleg) 30 jun 2022 20:03 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ongetwijfeld is het niet uit de duim gezogen, maar de relevantie van één specifiek onderdeel van één motortype is evenmin aangetoond. Als een foto de enige beschikbare bron lijkt te zijn, dan lijkt relevantie afwezig. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2022 09:23 (CEST)

Power chamberBewerken

Idem, zie hierboven. OrviIIe (overleg) 30 jun 2022 16:26 (CEST)

Superrelevant is het niet, maar het lijkt wel prima te verifiëren, en niet volkomen irrelevant. Bronvermelding is niet verplicht. Wikipedia wordt mi niet beter van het verwijderen van dit soort materiaal. Daarnaast zadelt het anderen met werk op. Dat werk zal wikipedia mogelijk wel verbeteren, maar mi hoeft niet afgedwongen te worden dat dat binnen twee weken plaatsvindt. Mi moeten NE-nominaties alleen plaatsvinden als het onderwerp waarschijnlijk volkomen irrelevant is. — Zanaq (?) 30 jun 2022 17:03 (CEST)
mag wat mij betreft weg.Piero (overleg) 1 jul 2022 12:36 (CEST)
Hier zijn toch wel andere bronnen voor te vinden? — Zanaq (?) 1 jul 2022 12:50 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: kennelijk is er geen andere bron te vinden dan een handleiding waarin het onderdeel genoemd wordt. Een beschrijving van het onderdeel lijkt te ontbreken. De relevantie is onvoldoende aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2022 09:27 (CEST)

Travel Control ValveBewerken

Idem, zie hierboven. OrviIIe (overleg) 30 jun 2022 16:26 (CEST)

Deze lijkt relevanter dan bovenstaande, en prima te verifiëren. Bronvermelding is niet verplicht. Wikipedia wordt mi niet beter van het verwijderen van dit soort materiaal. Daarnaast zadelt het anderen met werk op. Dat werk zal wikipedia mogelijk wel verbeteren, maar mi hoeft niet afgedwongen te worden dat dat binnen twee weken plaatsvindt. Mi moeten NE-nominaties alleen plaatsvinden als het onderwerp waarschijnlijk volkomen irrelevant is. — Zanaq (?) 30 jun 2022 17:03 (CEST)
Kan van dit artikel de bron niet meer vinden. Mag wat mij betreft weg.Piero (overleg) 1 jul 2022 12:38 (CEST)
Hier zijn toch wel andere bronnen voor te vinden? — Zanaq (?) 1 jul 2022 12:51 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: kennelijk zijn er geen bronnen voorhanden die iets over dit onderdeel te melden hebben. Artikel verwijderd wegens gebrek aan relevantie. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2022 09:42 (CEST)

KumotoBewerken

NE - Artikel over een merk van motors, zonder bronnen. "Kumoto Motors Corporation" opzoeken op Google leidt uitsluitend naar deze pagina. OrviIIe (overleg) 30 jun 2022 16:28 (CEST)

Deze is niet echt goed verifieerbaar, maar toch, is er enige aanleiding te denken dat de aanmaker het gewoon uit zijn duim heeft gezogen? Wikipedia wordt vermoedelijk niet beter van het verwijderen, en de sfeer wordt mi ook niet beter van dit soort nominaties. Maar het is (volgens het artikel) een bedrijf, en voor bedrijven zijn de eisen wmb wat hoger. Het is een bedrijf buiten het nederlandse taalgebied, dus wmb niet veel hoger. Dit is de minst onwenselijke van de nominaties. Voorkeur heeft mi nog steeds om eerst met de aanmaker te overleggen. — Zanaq (?) 30 jun 2022 17:05 (CEST)
Zanaq, het bedrijf heeft maar twee modellen. Dat is best weinig. Misschien hoeft het zoals jij zegt niet verwijderd te worden, maar het is wel een opknappertje. Den Hoornblaezer (overleg) 30 jun 2022 19:47 (CEST)
Ik hoop dat ik niet onduidelijk was: dit lijkt de meest verwijderbare van de genomineerde artikelen. — Zanaq (?) 30 jun 2022 22:55 (CEST)
Geen bron van gevonden. Mag wat mij betreft weg.Piero (overleg) 1 jul 2022 12:41 (CEST)
@Zanaq, voor mij was je wel onduidelijk :). Ik dacht onwenselijk in de zin van dat het kon blijven... bedankt voor de opheldering! Den Hoornblaezer (overleg) 2 jul 2022 17:28 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de enige zoekresultaten zijn wikipedia en zijn klonen. Relevantie is onvoldoende aangetoond en verifieerbaarheid is problematisch. Inhoudelijk is het lemma ook erg mager, en basisinfo (waar, wie, wanneer) ontbreekt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 07:35 (CEST)

Tilburg SteelersBewerken

WIU Een onopgemaakte lap tekst vol van niet-encyclopedische details en dito taalgebruik. Veel gekwebbel en bladvulling zoals: Voor het eerst in haar 15-jarige bestaan kon het team geen 11 spelers in het pak hijsen, wat jarenlang de enige benodigdheid was voor ‘een dagje hakkebar enzovoort. Bronnen die E-waarde aantonen ontbreken dan juist weer. Wellicht iets voor het plaatselijke huis-aan-huisblad? Fred (overleg) 30 jun 2022 16:36 (CEST)

De zinnen heb ik laten staan, maar ik heb wat gedaan aan de opmaak. Linkjes en zo. Den Hoornblaezer (overleg) 30 jun 2022 19:43 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel vol POV en ander niet-encyclopedisch taalgebruik. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 07:31 (CEST)

Asclepias tuberosaBewerken

WIU – Dit is meer het droppen van wat feitjes dan een poging tot een artikel. Misschien dat iemand er iets van kan maken op basis van en:Asclepias tuberosa. – Mbch331 (overleg) 30 jun 2022 19:47 (CEST)

Ik heb wat informatie toegevoegd en wat verbeteringen doorgevoerd. Rudolphous (overleg) 10 jul 2022 13:36 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: dat is al heel wat beter! Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2022 21:56 (CEST)

Tessel ten ZweegeBewerken

WIU – Artikel is niet in balans doordat er twee boeken besproken worden, in plaats van de schrijfster zelf. Het tweede boek is ook nog eens een aankondiging, voor een boek dat pas in 2023 verwacht wordt. De bronnen gaan ook vooral over haar mediaoptredens, niet over de persoon. De bronnen die wel over Ten Zweege gaan, zijn interviews of haar eigen Linkedin-pagina of website. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2022 19:47 (CEST)

Die aankondiging heb ik alvast weggehaald. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2022 23:00 (CEST)
Het artikel blijft grotendeels een bespreking van de door Ten Zweege geschreven boeken, wat het dus maakt tot een boekbespreking en niet tot een biografisch artikel. Dqfn13 (overleg) 18 jul 2022 22:12 (CEST)
Nou, t'is toch fifty/fifty eerder. Ik heb het boek en de biografie opgesplitst in aparte pagina's. VereeckenCH (overleg) 9 aug 2022 00:12 (CEST)
Mocht dit artikel verwijderd worden, dan graag het artikel over het boek ter beoordeling voorleggen. Dqfn13 (overleg) 9 aug 2022 10:27 (CEST)
Kan iemand deze pagina (onnodige doorverwijzing na hernoeming boek-pagina) verwijderen, aub. VereeckenCH (overleg) 9 aug 2022 11:02 (CEST)
vermoedelijk niet. — Zanaq (?) 9 aug 2022 11:07 (CEST)
Bedankt voor de info Zanaq, met een 'nuweg' aanvraag, is de pagina verwijderd. VereeckenCH (overleg) 9 aug 2022 19:39 (CEST)
Hallo @Dqfn13 Het artikel is al heel wat bijgewerkt om relevantie in orde te brengen. Gelieve het na te kijken en eventueel nominatie door te halen, aub. VereeckenCH (overleg) 11 aug 2022 07:57 (CEST)

Nu (volk)Bewerken

WIU – over deze etnische groep valt veel meer te vertellen dan deze drie bronloze zinnen die ook deels onjuist zijn. Het is geen "chinees volk" en het vermelde verspreidingsgebied is incompleet Hoyanova (overleg) 30 jun 2022 22:37 (CEST)

Niets meer aan gebeurd op het weghalen van het woordje "chinees" na. Hoyanova (overleg) 15 jul 2022 08:16 (CEST)
@Thieu1972: het sjabloon is door jou weggehaald, maar mogelijk was je de afhandeling op de lijst vergeten? Encycloon (overleg) 13 aug 2022 22:45 (CEST)
Oeps, ik kan me niet herinneren dat ik deze daadwerkelijk af heb gehandeld. Ik heb het sjabloon weer teruggeplaatst. Thieu1972 (overleg) 13 aug 2022 22:54 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Fritsen (dobbelspel)Bewerken

Weg De "spel"regels van een zuipspel dat overigens gewoonlijk fritzen wordt genoemd. Het wordt blijkbaar vooral door brouwers en zo gepropageerd. Het bestaat wél maar of de spelregels ervan encyclopedisch zijn is maar zeer de vraag. Fred (overleg) 1 jul 2022 00:02 (CEST)

Ik had de eerste poging direct verwijderd omdat ik nul zoekresultaten kreeg. Het leek een zelfverzonnen kroegspel. Thieu1972 (overleg) 1 jul 2022 07:19 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: wikipedia is geen plek voor handleidingen, en dit bronloze artikel bestaat voor 100% uit een handleiding. Overigens lijkt de aanmaker de beweren dat het spel in Utrecht in opkomst is en dat er nog nergens spelregels online staan. Dat laatste betwijfel ik - of is fritsen toch iets anders dan fritzen? Hoe dan ook: ook onbekende zaken hebben hier geen plek, en wikipedia is niet het medium om ergens bekendheid aan te geven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2022 13:18 (CEST)

Toegevoegd 01/07; af te handelen vanaf 15/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Reggatta de Blanc (album)Bewerken

WIU – onaf, enkele flarden van zinnen met veel taalfouten Hoyanova (overleg) 1 jul 2022 08:37 (CEST)

Ik vind het wel een aardig artikeltje hoor. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Gebruiker:2001:1C02:1E03:9B00:9532:877:A62D:2EE2 (overleg · bijdragen)
Het is na de nominatie door Hoyanova al een stuk opgeknapt, is eigenlijk een compleet ander artikel; ik denk dat er wel een streep door de nominatie kan – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bertux (overleg · bijdragen) 1 jul 2022 12:59 (CEST)
Eens. Wutsje 1 jul 2022 22:05 (CEST)
Zeker. Het is nu een aardig lemma. Thieu1972 (overleg) 6 jul 2022 21:52 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik ben zo vrij om dit lemma te behouden, gezien het mooie opknapwerk. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2022 09:45 (CEST)

Loebas disneyBewerken

WIU – drie zinnen met fouten over iets Hoyanova (overleg) 1 jul 2022 09:23 (CEST)

Bestaat al als Loebas (stripfiguur) dus kan gewoon weg. Joostik (overleg) 1 jul 2022 09:31 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: direct verwijderd, want bestaat immers al (en in een veel betere vorm ook nog). Thieu1972 (overleg) 1 jul 2022 10:08 (CEST)

VochtschadeBewerken

Weg – Een soort woordenboekdefinitie met wat losse voorbeeldjes als koffie over je laptop of water in je laminaatvloer. Ik weet niet wat de lezer met deze info aan moet eigenlijk. Er zijn nog wel tig andere voorbeelden te bedenken (lekkend dak, optrekkend vocht in de muren, vocht in een papieren archief etc). Thieu1972 (overleg) 1 jul 2022 10:31 (CEST)

Dit is inderdaad geen encyclopedisch relevant onderwerp, en zal daarom vermoedelijk ook nooit EW kunnen worden.   Voor verwijderen.  Erik Wannee (overleg) 5 aug 2022 21:33 (CEST)
En verbeteringen zijn dan ook niet aangebracht. Thieu1972 (overleg) 9 aug 2022 09:46 (CEST)
Het zijn tientallen onderwerpen die E zijn: schade aan antieke boeken, schade door overstromingen, optrekkend vocht, roestvorming, lekkage, het werken van hout (en andere organische materialen), verzilting, uitbijtend zout, verwering, inklinking, kwelwater, ga maar door. Maar dat maakt deze verzamelbak niet E  →bertux 9 aug 2022 10:52 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Tilburg wolvesBewerken

NE – Meer iets voor een bedrijvengids of sportgids. Geschikte bronnen over de wolves, opgericht in 2017, ontbreken. Ook de voorganger, de Tilburg Steelers is genomineerd, niet door mij  →bertux 1 jul 2022 12:47 (CEST)

Nu is het wachten op de bekende Tilburg The Sting (genoemd op American Football Bond Nederland). Hobbema (overleg) 1 jul 2022 13:04 (CEST)
@Hobbema, Volgens mij zijn de aanmakers niet dezelfde persoon, tenzij de aanmaker van dit artikel niet ingelogd was bij het schrijven van de Tilburg Steelers. Den Hoornblaezer (overleg) 2 jul 2022 14:35 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond, en artikel is tevens flink Wiu. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 07:08 (CEST)

Plutonium-240Bewerken

WIU – Slecht opgemaakt, veel te weinig informatie – GewoonZomaar (overleg) 1 jul 2022 16:53 (CEST)

Het is karig, biedt wel voldoende informatie voor een beginnetje, maar is zo slordig geformuleerd dat het amper te begrijpen is. Beter opnieuw beginnen, bijvoorbeeld met en:Plutonium-240  →bertux 1 jul 2022 17:10 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: wiu gebleven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 07:08 (CEST)

Thunderdome dance or dieBewerken

WEG Een rommelige tweezinner die gedeeltelijk onbegrijpelijk is en over een NE-onderwerp gaat, tenzij onafhankelijke gezaghebbende bronnen het tegendeel aantonen. Fred (overleg) 1 jul 2022 20:26 (CEST)

Het is met onderbrekingen een jaarlijks gebeuren en wordt behandeld in het artikel Thunderdome. Daar voegt dit artikel alleen '1000 bezoekers' aan toe, zonder bron. Deze editie, van 1996, schijnt een van de meest memorabele geweest te zijn, dus misschien een artikel waard. Anders misschien de cd die ervan uitgebracht is. Liefhebbers?
De twee d's moeten hoofdletters worden en misschien de o ook  →bertux 1 jul 2022 20:44 (CEST)
Zo te lezen heette de editie officieel Thunderdome '96 'Dance Or Die!', dus met allerlei enkele aanhalingstekens en een uitroepteken. Mondo (overleg) 3 jul 2022 14:37 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: wiu gebleven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 07:08 (CEST)

D.S.V. Nieuwe DelftBewerken

Weg – DSV over DSV. Een 'vrijblijvende' vereniging die het ontgroenen afschafte en die omslag is 'tot op heden' kennelijk merkbaar. Er is ook wat onnodige informatie over het clubhuis De Bolk. De enige bron is de eigen website, en dat merk je toch wel aan de tekst: die lijkt door insiders geschreven. Onafhankelijke, secundaire bronnen zouden de relevantie van DSV kunnen aantonen én voor een betere balans kunnen zorgen, zodat het minder een studiegidstekst wordt. Thieu1972 (overleg) 1 jul 2022 21:22 (CEST)

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Lennon FokkensBewerken

Op 1 jul 2022 om 20:44 heeft @Sisiorange94: het sjabloon 'nominatie verwijdering' toegevoegd op de pagina Lennon Fokkens, met als toelichting: "persoon niet encyclopedisch relevant". Het is mij niet bekend waarom geen link naar de pagina op deze beoordelingspagina is geplaatst. Laurier (overleg) 6 jul 2022 16:20 (CEST)

Behouden: Fokkens is kandidaat geweest voor de gemeenteraad Amsterdam en voor de Tweede Kamerverkiezingen en partijvoorzitter van een landelijke partij. Lijkt me goed als men hier neutrale informatie met bronnen kan vinden. Laurier (overleg) 6 jul 2022 16:24 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Fokkens is ook niet meer geweest dan dat: kandidaat bij twee verkiezingen. Hij is nooit volksvertegenwoordiger geweest, een vereiste dat meestal toch wel als minimum geldt voor E-waarde. Hoe dan ook zullen de bronnen iets van E-waarde moeten aantonen, maar een lokaal bericht waarin hij deelneemt aan een demonstratie en een semi-lokaal berichtje dat hij van partij wisselde, bieden die relevantie m.i. niet. De rest van de bronnen zijn primair dus ook weinig bruikbaar voor E-waarde. De tekst van het artikel leest dan ook als een bijeengeraapt aantal feitjes om het karige CV wat op te vullen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 jul 2022 07:24 (CEST)

Kan een moderator de inhoud van de pagina ergens in mijn gebruikersruimte plaatsen, for future reference? Zou ik fijn vinden. Alvast bedankt. Laurier (overleg) 18 jul 2022 17:42 (CEST)
Heel graag een reactie. @Thieu1972: kan jij dat bijvoorbeeld? Laurier (overleg) 7 aug 2022 11:32 (CEST)
Excuus, niet meer aan gedacht. Alsnog gedaan, zie hier. Gezien de verwijderreden, zou eventuele terugplaatsing in de hoofdnaamruimte via WP:TERUG moeten gebeuren. Thieu1972 (overleg) 7 aug 2022 11:52 (CEST)
Bedankt! Laurier (overleg) 7 aug 2022 12:29 (CEST)


Toegevoegd 04/07; af te handelen vanaf 18/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Psychonaut (band)Bewerken

WIU – Artikel maakt onvoldoende duidelijk wat de relevantie van deze band is, onafhankelijke bronnen ontbreken (er is wel wat over deze band te vinden). – StuivertjeWisselen (overleg) 4 jul 2022 08:01 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: de relevantie lijkt er toch wel te zijn, maar de tekst is nog wel wat WIU. Verlengde nominatie om de relevantie definitief aan te tonen en tevens de puntjes op de i te zetten. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2022 07:17 (CEST)

Morris O'BrianBewerken

WIU – Of deze personage uit een serie relevant is moet blijken uit onafhankelijke bronnen, en die missen nu. Inhoudelijk mist het artikel opbouw, opmaak en een fatsoenlijk geschreven context. – StuivertjeWisselen (overleg) 4 jul 2022 08:36 (CEST)

 • NE Dit verhaal is slechts voor de insiders zinvol c.q. begrijpelijk. Zelfs naar de serie waar dit over zou gaan wordt niet verwezen. Fancruft. Fred (overleg) 4 jul 2022 12:39 (CEST)
  De serie heet 24. Er staat niet veel in het artikel, maar dat wel ;-) StuivertjeWisselen (overleg) 4 jul 2022 15:11 (CEST)
  Het bijzondere is dat het hoofdpersonage géén eigen wiki heeft, en de andere genoemde personages wel... Den Hoornblaezer (overleg) 4 jul 2022 15:33 (CEST)
Is dat laatste een verwijderargument? (En als nee: waarom moet dat hier worden gemeld?). Putmetkeren (overleg) 4 jul 2022 16:49 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2022 07:17 (CEST)

Wiegersma Fine ArtBewerken

Weg – bedrijfsreclamevermelding met linkspam en namesdropping. Geen secundaire onafhankelijke bronnen die encyclopedische relevantie adstrueren. Hoyanova (overleg) 4 jul 2022 09:38 (CEST)

Niets meer aan gebeurd. Hoyanova (overleg) 17 jul 2022 15:20 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: promotekst met namedropping. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2022 07:17 (CEST)

1AchterhoekBewerken

NE Reclame aangaande de bevordering van naamsbekendheid voor een drie dagen geleden zie hier (!) "gelanceerde" streekomroep, inclusief een lijst NE-medewerkers en omroepgids-informatie. Fred (overleg) 4 jul 2022 12:14 (CEST)

  Tegen verwijderen. Dit is een fusie van 3 streekomroepen, waarvan Gelre FM en RTV Slingeland nu al een artikel hebben. De samenwerking is dan ook E. De Geo (overleg) 15 jul 2022 14:32 (CEST)
De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren, zodat zij op het gebied van onder andere journalistieke kwaliteit kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). De missie van de NLPO is gericht op een onafhankelijke lokale publieke omroep, die de lokale democratie versterkt en mensen stimuleert actief bij te dragen aan de gemeenschap.
Namens de ca. 240 lokale omroepen exploiteert de NLPO onder meer een gemeenschappelijke infrastructuur, onderhandelt zij over collectieve contracten (distributie, rechten) en maakt strategische afspraken met belanghebbende partijen. Deze belanghebbende partijen zijn onder meer het ministerie van OCW, de VNG, het Commissariaat voor de Media, de NVJ, de STER en de regionale en landelijke publieke omroepen. Ook bevordert de NLPO de transitie van lokale omroepen naar zogenoemde streekomroepen (80), organiseert zij opleidingen en trainingen voor omroepmedewerkers en zo’n 20.000 vrijwilligers en heeft zij een kwaliteitskeurmerk voor omroeporganisaties ontwikkeld.
Niet langer vormen de lijnen op de bestuurlijke kaart de grens van een lokale omroep, maar de ‘natuurlijke habitat’ van de burger: de sociaal-culturele en economische omgeving waarin iemand woont, leeft, werkt en recreëert. Het verzorgingsgebied van de streekomroep sluit daar naadloos op aan, zonder af te dingen op de lokale kwaliteit en bereik.
In overleg met de VNG, het ministerie van OCW en de lokale stakeholders hebben de lokale omroepen in de periode 2016- 2017 een landkaart opgesteld die leidend is bij de geleidelijke omvorming van de huidige circa 230 (per 1-1-2022) individuele omroepen naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale ‘streekomroepen’ met een verzorgingsgebied van gemiddeld iets meer dan 200.000 inwoners.
Realisatie Lokaal Toereikend Media-Aanbod is het doel
De streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren met als doel de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). De NLPO ondersteunt en coördineert de vorming van streekomroepen, om zo de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek verder te ontwikkelen.
Voordelen van streekomroepvorming
De schaalvergroting heeft belangrijke voordelen: door samen te werken kunnen lokale omroepen voor meerdere gemeenten het media-aanbod verzorgen. Daarmee wordt het afzetgebied vergroot, de journalistieke kwaliteit versterkt en de financiële armslag verbeterd. Door zich te richten op de streek in plaats van een enkele gemeente kunnen omroepen meer continuïteit en professionaliteit bieden dan de huidige 230 versnipperde (kleinschalige) initiatieven. Zo kan meer geld vrijgemaakt worden voor het maken van lokale content.
Samenwerking of fusie maakt het bovendien makkelijker om betaalde professionele coördinatie en ondersteuning te regelen. Het verweven van de algemene organisatie en het bundelen van voorzieningen, technische faciliteiten en nieuwsredacties van de omroepen levert financiële armslag. Er kan met professionelere apparatuur worden gewerkt die meer mogelijkheden biedt en efficiënter kan worden benut. Programma’s kunnen worden uitgewisseld of samen gemaakt. De scholing van medewerkers kan worden gecombineerd en er kan voor elkaar worden ingesprongen als er mensen uitvallen.
Het is om boven staande dat deze 3 lokale omroepen samen een streekomroep hebben gevormd.
Ik verzoek u dan ook de bezwaren tegen de vermelding van de omroep 1Achterhoek in te trekken. 83.167.222.58 17 jul 2022 23:47 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: relevantie komt niet voort uit bovenstaand persbericht dat uitlegt wat het beleid is en wat de voordelen voor 1Achterhoek zelf zijn. De relevantie komt uit wat andere media publiceren over 1Achterhoek. Ik kom wat dat betreft wel het e.e.a. tegen. Helaas zit vrijwel alles achter betaalmuren, waardoor ik niet alle informatie kan vinden die nodig is voor dit artikel, maar dat is doorgaans geen reden om een onderwerp dan maar niet-relevant te verklaren. Ik hoop dat er iemand is die wél bij Tubantia/DeStentor kan en zo het lemma kan aanvullen. Ik heb de tekst nog wel wat ingekort, want een lijst met presentatoren die zelf geen artikel hebben, lijkt niet heel zinvol. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2022 07:17 (CEST)

Milan van DongenBewerken

NE – Relevantie twijfelachtig. Niet veel onafhankelijke bronnen, veel betrekking op vader en broer. – Dajasj (overleg) 4 jul 2022 12:56 (CEST)

Hij was in 2017 al presentator bij FOX en NOS, en naar WikiSage overgehengeld. Als hij toen niet relevant was, is hij het nu natuurlijk ook niet. Putmetkeren (overleg) 4 jul 2022 16:56 (CEST)
Dat is natuurlijk onzin. Het kan prima zijn dat Van Dongen in de afgelopen vijf jaar dingen gedaan heeft die maken dat onafhankelijke bronnen van enig gezag over hem geschreven hebben. StuivertjeWisselen (overleg) 4 jul 2022 20:46 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de relevantie wordt niet duidelijk, en het lemma is ook nog WIU. Ook aan WP:BLP is niet echt voldaan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2022 07:17 (CEST)

Quartes (veevoer)Bewerken

Weg – bronloze niet neutrale bedrijfspresentatiepagina - "een van de grootste spelers", "nutritioneel evenwichtig voeder", "zorg voor de producten", "aandacht voor mens, dier en milieuw", "alert zijn is een must" en dan is er nog opeens een of andere werknemer die zomaar plotsklaps met volledige naam wordt genoemd.... Hoyanova (overleg) 4 jul 2022 14:58 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 18 jul 2022 07:17 (CEST)

HerresbalBewerken

Weg – geen encyclopedische relevantie bespeurbaar. Acht woorden over iets onduidelijks Hoyanova (overleg) 4 jul 2022 15:11 (CEST)

Google geeft maar liefst 2 zoekresultaten... De wikipagina en de beoordelingslijst. Den Hoornblaezer (overleg) 4 jul 2022 15:34 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: zelfs de AV zelf vermeldt er niks over, en Google komt niet verder dan de twee Wikipedia-pagina's. Dit is zo ontzettend kansloos, dat ik het maar direct weggooi. Thieu1972 (overleg) 4 jul 2022 17:11 (CEST)

Judith KotigaroBewerken

Leest als een CV, twijfel aan encyclopedische waarde – GewoonZomaar (overleg) 4 jul 2022 23:21 (CEST)

Als het meer leest als een CV, kan ik het uiteraard aanpassen naar meer een encyclopedische waarde. Startscherm (overleg) 4 jul 2022 23:30 (CEST)
Daar heb je dan twee weken de tijd voor.  Erik Wannee (overleg) 5 jul 2022 08:50 (CEST)
Of langer, als Startscherm verzoekt om het naar zijn kladblok te verplaatsen. Den Hoornblaezer (overleg) 5 jul 2022 16:32 (CEST)
Oneerbiedig gezegd: op dit moment is het vooral een promotioneel eerbetoon aan iemand die in reclames is te zien, een rolletje ergens heeft gespeeld, een keer op een festival meedeed, in een online spel speelde, en aan een kortfilm meedeed. Wat de waarde van dit alles is: geen idee, want er is geen enkele onafhankelijke, secundaire bron gegeven die haar acteerwerk duidt, en hoe groot die rollen waren, weten we ook niet. De tabellen onder 'Carrière' zeggen niet bijster veel: onbekende filmtitels, wat radioreclames, enkele producties waaraan ze kennelijk mee deed (maar als wat?), onduidelijke TV-series... Het is een leuke opsomming voor op een CV, maar als argeloze lezer kun je er niet veel mee. En een zin als 'Je kunt haar waarschijnlijk kennen van...' hoort sowieso niet thuis in een encyclopedie. Thieu1972 (overleg) 5 jul 2022 18:41 (CEST)
eens met Thieu1972. Geen rollen gegeven, geen secundaire onafhankelijke bronnen. een cv van iemand met werkzaamheden gebleven. Hoyanova (overleg) 17 jul 2022 15:23 (CEST)

Toegevoegd 05/07; af te handelen vanaf 19/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Rapper josBewerken

NE – beginnende rapper, korte bronloze tekst, geen encyclopedische relevantie bespeurbaar Hoyanova (overleg) 5 jul 2022 16:29 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: ondermaats, bronloos lemma over een beginnende rapper wiens relevantie op geen enkele wijze is aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 jul 2022 07:31 (CEST)

Younes Ed-DaifBewerken

Engels, bronloos Den Hoornblaezer (overleg) 5 jul 2022 16:51 (CEST)

Engelstalige expliciete zelfpromotie. Wmb nuweg dus. Aanmaker is niet verwelkomd noch heeft uitleg gekregen. Die omissie zal ik herstellen. Hoyanova (overleg) 5 jul 2022 16:53 (CEST)
Je was me net voor op de OP van de aanmaker... Den Hoornblaezer (overleg) 5 jul 2022 16:56 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: direct verwijderd, want anderstalig is een nuwegreden. Thieu1972 (overleg) 5 jul 2022 18:48 (CEST)

Vrije Liberale PartijBewerken

bronloos artikel over een lokale politieke partij - onduidelijk is bijv. hoeveel hoeveel leden in de raad zitten - vis ←  )°///<  → overleg 5 jul 2022 17:03 (CEST)

Er staat weinig in, maar in het sjabloon staat dat het er 11 van de 35 in totaal zijn. Den Hoornblaezer (overleg) 5 jul 2022 17:16 (CEST)
 • is nu info toegevoegd - ~wat mij betreft akkoord - toch graag beoordeling omdat ik niet zo thuis ben in dit soort artikelen - vis ←  )°///<  → overleg 6 jul 2022 14:55 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: info is uitgebreid, net als de bronnen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 13 aug 2022 22:00 (CEST)

DataFryslânBewerken

ZP/reclame – DataFryslân over DataFryslân. Een groot deel van de bronnen is ook betrokken als lid van de organisatie. Dqfn13 (overleg) 5 jul 2022 21:44 (CEST)

Externe links naar onafhankelijke bronnen (pers) zijn toegevoegd als legitimering. DataFryslân is een Nederlandse (semi)overheidsorganisatie bestaande uit voornamelijk Friese gemeenten, de Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen en Fries planbureau als leden. De samenwerking van overheden in een coöperatie is relatief nieuw in Nederland en moet niet mis worden verstaan met een private onderneming. Door de maatschappelijke doelstelling en publieke inbreng in haar activiteiten is DataFryslân idealiter ook controleerbaar via een publieke bron als wikipedia waar ook nadere community duiding plaats kan vinden. Rudolf Simons (overleg) 8 jul 2022 15:28 (CEST)
Rudolf Simons, zou je die externe links gewoon als referenties willen plaatsen. Nu moet de lezer zoeken in de links en maar hopen dat er relevante informatie in staat. Externe links zijn geen koekjes die je uit kan delen. Zie deze pagina voor hoe referenties geplaatst kunnen worden. Dqfn13 (overleg) 10 jul 2022 19:56 (CEST)
Dat is inderdaad een betere manier, thx @Dqfn13. Rudolf Simons (overleg) 11 jul 2022 11:08 (CEST)
Als dit behouden wordt (wat mij betreft geen uitgemaakte zaak: iemand schrijft wat en zoekt er vervolgens bronnen bij, en dat is de omgekeerde wereld; er is altijd wel 'een' bron bij een bewering te vinden), dan zal er op z'n minst een flinke stofkam door de referenties gehaald moeten worden, want ik zie nu veel [1], [2], [3] etc. (op dit moment tot [17]) opduiken in de lijst van referenties en dat is niet comme il faut. Maar inderdaad is het opvoeren van referenties hier een punt van aandacht: eerst was er de wens om een artikel over de eigen organisatie aan te maken, en vervolgens werd dat bekritiseerd wegens het feit dat het niet was gebaseerd op onafhankelijke bronnen. Het werkt bij het schrijven van een artikel niet zo dat als er voor elk genoemd feit naderhand een bron kan worden opgevoerd, dat de inhoud dan acceptabel is voor deze encyclopedie. Zoals al opgemerkt: bij elk 'feit' kan altijd wel een 'bron' gevonden worden. Belangrijker is dat een artikel over een onderwerp wordt geschreven door iemand met voldoende kennis over maar geen eigen betrokkenheid bij het onderwerp. De juiste volgorde is om eerst al het beschikbare bronnenmateriaal te raadplegen, en op basis daarvan dan een synthese te maken. Het is zonneklaar dat zulks hier niet is gebeurd. WIKIKLAAS overleg 16 jul 2022 01:06 (CEST)
Het leest als een tekst van de organisatie over de organisatie, en is weinig verhelderend voor de gemiddelde lezer. De stortvloed aan bronnen bij een van de activiteiten heeft ook geen enkel doel: leg liever in de tekst een paar concrete voorbeelden van de activiteiten uit dan te verwijzen naar tig krantenartikelen waar dan ergens Data Fryslan in genoemd zal worden. In feite moet ik nu de krantenartikelen gaan lezen om te begrijpen wat Data Fryslan doet, omdat het artikel zelf niet verder komt dan holle kreten als 'innovatie' en 'digitale grondrechten' en voor menigeen onbegrijpelijke zinnen als 'Multi-stakeholder data-experimenten waarin gericht wordt gezocht naar succesfactoren voor de operationele toepassing van data, modelmatige analyse en a.i. in een organisatie'. En dan dat lijstje bestuursleden, dat alleen leuk is voor de bestuursleden zelf: waarom?
Als ik dit krantenartikel lees, dan raak ik geïnteresseerd in Data Fryslan, maar als ik ons artikel lees, dan zie ik een door de raad van bestuur goedgekeurd bedrijfsprofiel met veel managementpraat. Jammer. Thieu1972 (overleg) 19 jul 2022 07:29 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Haarlem (1721)Bewerken

WIU Een schip dat in 1687 werd ontworpen en in 1721 werd gelanceerd. Uit de tekst zou kunnen volgen dat het om een ruimteschip ging. Waarom er zo'n tijd tussen ontwerp en -laten we zeggen- ingebruikname heeft verlopen wordt niet duidelijk gemaakt. Ook de E-waarde van dit schip komt niet uit de verf. Fred (overleg) 5 jul 2022 22:01 (CEST)

@Stunteltje, weet jij hier nog iets van te maken misschien? Thieu1972 (overleg) 5 jul 2022 22:30 (CEST)
Ik denk dat allereerst de aanmaker van dit stukje aan zet is. Is er ergens een bron te vinden van deze informatie? Ik vond wel iets over een Haarlem uit 1720 en een Haarlem uit 1745, maar dat waren civiele schepen. Ik vond verder in deze wiki een mogelijke aanwijzing, die overigens ook niet geheel matcht: "Merk op dat, hoewel het langetermijnplan van 1685 had opgeroepen tot de bouw van twintig schepen van het 1e Charter, de twintigste en laatste Nederlandse driedekker - de Haarlemse Admiraliteit met 96 kanonnen (van 177 ft) - pas in 1721 werd gebouwd.", maar een wiki waarin geen bron wordt vermeld is zo goed als onbruikbaar.  Erik Wannee (overleg) 11 jul 2022 08:15 (CEST)
Ik hoop ook dat de aanmaker nog wat gaat doen aan dit lemma, maar ik zie al 6 dagen geen enkele activiteit. Het artikel werd bovendien zo opgeleverd, met de enigszins optimistische bewerkingssamenvatting 'Eigenlijk alles, sinds de pagina niet bestond'. Thieu1972 (overleg) 11 jul 2022 12:11 (CEST)
Als dit eigenlijk alles was wat de aanmaker erover weet te vertellen, dan is dat eigenlijk niks. Overigens wist Joostik eraan toe te voegen dat het een schip was van de admiraliteit van Amsterdam, dus kennelijk beschikt hij over een bron. SvenDK voegde er vervolgens de categorie: admiraliteit van Rotterdam aan toe (overigens zonder wat te doen aan het 'Amsterdam' in de tekst), dus kennelijk beschikt hij ook over bronmateriaal. Maar als niet verwezen wordt naar dat bronmateriaal dan is het artikel gedoemd te worden verwijderd.  Erik Wannee (overleg) 12 jul 2022 08:34 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is niet opgeknapt, en de twee zinnetjes roepen vooral vragen op. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 jul 2022 18:05 (CEST)

Toegevoegd 07/07; af te handelen vanaf 21/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uniform PensioenkostenoverzichtBewerken

Weg – Naar aanleiding van deze nominatie kwam ik er achter dat het bewuste benchmarkbedrijf alleen in het lemma Uniform Pensioenkostenoverzicht wordt genoemd. En zowel dat lemma als die vermelding zijn dan weer geschreven door dezelfde aanmaker. Na lezing van het lemma krijg je het idee dat het UPKO een algemeen geaccepteerd, ja zelfs door de overheid gesteund concept is (AFM dit, AFM dat...). Maar de bronnen van de AFM en de rijksoverheid zeggen helemaal niks over het UPKO. De enige bron die er iets over meldt, is de bedenker van het UPKO. Dit artikel lijkt dus vooral bedoeld om een product van de Maastrichtse universiteit (en het benchmarkbedrijf) te promoten en een soort officieel tintje te geven. Mocht UPKO een daadwerkelijk relevant product zijn, dan zullen er toch wel onafhankelijke, secundaire bronnen bestaan die het uitgebreid beschrijven? En als dat zo is, dan nog moet ons artikel duidelijk maken dat het hier om een product gaat van één ontwikkelaar. Thieu1972 (overleg) 7 jul 2022 07:45 (CEST)

  • ja de aanmaker is volgens mij ook de aanmaker van het recent verwijderde lemma van dat benchmark bedrijf (eenmanszaak). UPKO is wel slim verzonnen tov het staande UPO. Neeroppie (overleg) 8 jul 2022 10:32 (CEST)
   Klopt, door die overeenkomst in afkorting voelt het allemaal erg officieel aan. Thieu1972 (overleg) 8 jul 2022 13:07 (CEST)
   Ik begrijp niet waarom jullie deze belangrijke pagina zo graag willen verwijderen. Nederland staat aan de vooravond van een van de meest ingrijpende veranderingen in ons pensioenstelsel. UPKO is op verzoek van DNB aan de sector geïnitieerd door het Institutional Benchmarking Institute en tot stand gekomen in samenwerking met Elisabeth (Lisa) Brüggen, hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht en het Brightlands Institute for Smart Society.
   UPKO wordt inmiddels door de sector en door de politiek omarmd en zal in verschillende vormen worden toegevoegd in de jaarverslaglegging van verschillende pensioenfondsen in Nederland.
   Het verwijderen van dit artikel draagt niet bij aan de onafhankelijke informatievoorziening rondom de ingrijpende veranderingen in ons pensioenstelsel.
   Zie ook: https://www.biss-institute.com/biss-ibi-launch-uniform-pension-costs-overview-for-participants/ Fyn Guide (overleg) 19 jul 2022 09:56 (CEST)
   @Fyn Guide: wordt dat belang ook ondersteund door onafhankelijke secundaire bronnen? Zie Wikipedia:Relevantie en Wikipedia:Neutraal standpunt, en trouwens ook WP:COI indien u nauwer betrokken bent bij dit onderwerp. Encycloon (overleg) 19 jul 2022 10:03 (CEST)
   Wij zijn geen nieuwsdienst he. En ook geen activistisch platform om zaken onder de aandacht te brengen die we zelf belangrijk en ingrijpend vinden. We volgens wat de bronnen zeggen, en in principe beschrijven we de pensioenwijzigingen dan ook niet voorafgaand aan de ingangsdatum (tenzij uit bronnen overduidelijk blijkt dat het al relevant is vóór het ingaan van de wijzigingen). Een product als het UPKO is natuurlijk heel mooi, maar het is natuurlijk gewoon een van de ontelbare producten die jaarlijks op de markt komen. Kan best zijn dat allerlei bedrijven met dit format (gaan) werken, maar als niemand een publicatie aan het UPKO besteedt, dan komt dit lemma niet verder dan een promotioneel verhaaltje door een belanghebbende. Thieu1972 (overleg) 19 jul 2022 11:25 (CEST)
   OOK: Institutional Benchmarking Institute is geen eenmanszaak maar een gerenommeerde vennootschap (net zoals vele andere instituten) die binnen de Nederlandse pensioen sector een specialistische doch prominente rol vervult. Eric Veldpaus is een autoriteit op gebied van kostentransparantie en wordt met zijn instituut door toezichthouders en ministeries geraadpleegd voor advies. Natuurlijk is IBI niet een instituut met de omvang van een TNO (ook een vennootschap), maar dat diskwalificeert het instituut niet van een normale onafhankelijke vermelding op Wikipedia. Ik ben wel de auteur van de UPKO pagina en van de IBI pagina (inmiddels verwijderd) maar ik ben niet Eric Veldpaus, zoals hierboven wordt gespeculeerd.   Fyn Guide (overleg) 19 jul 2022 10:10 (CEST)
Dat wordt nergens beweerd, er wordt enkel gesteld dat u mogelijk nauw betrokken bent. Het behouden van dit artikel draagt niet bij aan de informatievoorziening, wel aan het produkt, het "Uniform Pensioenkostenoverzicht" dat het bedrijf aanbiedt te maken. De gegeven referenties/bronnen gaan ook niet over het onderwerp zelf maar over generieke pensioenonderwerpen die al behandeld worden elders. Hoyanova (overleg) 19 jul 2022 10:15 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Eric EngelsBewerken

Weg – auteursrechtenschending van deze website waarvan de vrijgave incompatibel is met wikipedia. Zie ook hier onderaan. Hoyanova (overleg) 7 jul 2022 10:02 (CEST)

 • Het is geen auteursrechtenschending, omdat Gebruiker:IPA op wikisage en Gebruiker:Driehonderd hier op Wikipedia nl de zelfde persoon is. Zie de gebruikers pagina van Gebruiker:Driehonderd tweede kopje. (Mijn bijdragen op wikisage zijn hier terug te vinden.)
Een gebruiker van welke site/wiki ook, mag zijn eigen werk op meerder plaatsen zetten. Dat geeft geen problemen met licenties. Echter iemand anders mag zijn werk niet overzetten, en dat gebeurde soms, dan is het wel auteursrechtenschending.
Zie bewerkingssamenvatting https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Engels&oldid=49310009 met de link http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Eric_Engels&oldid=201322 Lidewij (overleg) 7 jul 2022 10:47 (CEST)
  Tegen verwijderen. (Vermeende) auteursrechtenschending opgelost. Herschreven en verder uitgebreid. Elly (overleg) 7 jul 2022 11:18 (CEST)
Hoe kan je nu een auteursrechtenprobleem oplossen door te tekst te herschrijven? Ecritures (overleg) 7 jul 2022 12:29 (CEST)
Wanneer er geen spraken is van werkelijke auteursrechtenschending, kan een lemma niet met die rede verwijderd worden of teksten met die rede uit de geschiedenis worden gehaald. Lidewij (overleg) 7 jul 2022 12:06 (CEST)
Als persoon X een tekst schrijft op een website en die tekst is auteursrechtelijk beschermd op die website, dan kan je niet dezelfde tekst van die auteursrechtelijk beschermde website overnemen en die vervolgens op een andere website wel vrij geven. Ik vraag me af of het wel mogelijk is, als de auteur achter account 'IPA op wikisage' via het contactpunt (het oude OTRS) aangeeft en bewijst dezelfde persoon te zijn als de persoon achter account 'Driehonderd op wikipedia'; maar dit kan het contactpunt misschien beter zelf aangeven. Totdat dit niet duidelijk is (nee, een zelf geschreven 'hier vind je mijn bijdragen op wikisage' is daarvoor zeker niet voldoende) is dit wel degelijk auteursrechtenschending. Voor degene(n) die denken dat dit 'wikisage pesten is': neem in mijn uitleg hierboven gewoon de tekst op een willekeurige auteursrechtelijk beschermde website (zeg de NOS-site of NRC-site): zodra je als persoon de oorspronkelijke tekst op een auteursrechtelijke website plaatst, is de tekst auteursrechtelijk beschermd. Je kan deze zelfde tekst niet opeens ook elders op een auteursrechtvrije website plaatsen. Dit is wat mij betreft een nuweg-verwijdering ivm auteursrechtenschending. Ecritures (overleg) 7 jul 2022 12:38 (CEST)
Ecritures, als persoon X een tekst schrijft in de NRC, mag hij die eigen tekst dan nooit meer ergens anders gebruiken? Heeft de NRC dan het alleenrecht gekocht?
Wikisage heeft de zelfde licentie die Wikipedia tot half 2009/2010 heeft gebruikt. De GNU-licentie voor vrije documentatie. Wikipedia heeft nu alleen enkele andere voorwaarden. Lidewij (overleg) 7 jul 2022 13:53 (CEST)
De oude versies van voor mijn wijzigingen (aanvullingen en herschrijving in eigen woorden) moeten verwijderd worden (als de behandeld mod van mening is dat driehonderd niet dezelfde zou zijn als ipa; want die auteursrechtenschending is dan in dat gebeurd door de persoon achter driehonderd). Als die oude versies verwijderd zijn, is er toch absoluut geen sprake meer van een schending van auteursrechten? Ben je dat met mij eens Ecritures? Elly (overleg) 7 jul 2022 14:02 (CEST)
Ik ben het met je eens dat alles wat als auteursrechtenschending is ingebracht verwijderd moet worden (zsm!). Zoals ik het zie is, de tekst auteursrechtelijk beschermd onder een licentie die het niet mogelijk maakt om het zonder meer een-op-een op wikipedia te plaatsen; ik ben er niet van overtuigd dat het uitmaakt of dat doorplaatsen van een dergelijke auteursrechtelijk beschermde tekst door persoon X of door persoon Y (de beweerde auteur) geplaatst is. Als het (bv volgens het contactpunt) wél mogelijk is dat een auteur een tekst eerst auteursrechtelijk beschermd plaatst en daarna vervolgens dezelfde tekst als niet auteursrechtelijk beschermd plaatst dan is het noodzakelijk dat de auteur die de tekst heeft geschreven dient te verklaren ('bewijzen') via het contactpunt - zoals dat altijd gebeurt bij vragen over 'betwiste' auteursrechten - dat hij inderdaad de auteur is (dezelfde persoon achter beide accounts) en dat hij diezelfde beschermde tekst nu opeens vrij mag geven. Tot die tijd stel ik voor het artikel te verwijderen. Een gestolen fiets is met een nieuwe fietsbel en ander verfje nog steeds een gestolen fiets: dat is bij teksten net zo. Groet, Ecritures (overleg) 7 jul 2022 17:18 (CEST)
Hoi Lidewij, als persoon X een tekst schrijft in de NRC, mag hij die eigen tekst dan nooit meer ergens anders gebruiken?: dat hangt er allereerst vanaf wie de auteursrechthebbende is van die tekst (het NRC of de persoon zelf) Wat betreft je tweede vraag: dit specifieke geval is uit 2016 en niet 2009/2010: ik zie het verband niet helemaal. Ecritures (overleg) 7 jul 2022 17:06 (CEST)
Er staat; Wikisage heeft de zelfde licentie die Wikipedia tot half 2009/2010 heeft gebruikt. Lidewij (overleg) 7 jul 2022 18:32 (CEST)
En ik zei: de relevantie met betrekking tot dit verzoek ontgaat me. Maar dat kan jij vast uitleggen. Ecritures (overleg) 7 jul 2022 22:38 (CEST)
Het is geen verzoek. Lidewij (overleg) 7 jul 2022 22:49 (CEST)

(Na BWC met Lidewij C J.): Conclusie afhandelend moderator: volgens de RVM hoort overduidelijke auteursrechtenschending direct weggehaald te worden: bij deze heb ik dat uitgevoerd. Voor de duidelijkheid: het artikel was als nuweg aangemeld en dat was terecht. Het niet-onderbouwde commentaar van collega Lidewij C J. heeft mij niet overtuigd. En mede door vervelende (op de persoon gerichte) opmerkingen als komediante, sniekie (sic) nuweg of Ik krijg het gevoel dat dit een set-up is die niets bijdragen aan een constructief inhoudelijk overleg heb ik besloten dit artikel volgens de nu weg af te handelen. Een terugplaatsingsverzoek zal alleen in behandeling genomen (kunnen) worden als onderbouwd kan worden geduid (met duidelijke verwijzingen naar bv artikelen over auteursrechten) waarom dit géén auteursrechtenschending is. Een goede plek om overleggen rondom auteursrechten te bespreken is het auteursrechtencafé, Ecritures (overleg) 7 jul 2022 22:58 (CEST)

En Ecritures, heb je nu iets gewonnen? Kijk dat Hoyanova, hier regelmatig in een komedie zit, ach oke. Jij kan er, in mijn ogen, ook wat van. Deze feiten hebben totaal niets met het bewuste lemma te maken, maar hoe jullie er mee omgaan. Gebruiker IPA/Driehonderd zal, dacht ik, over de verwijdering geen traan om laten. Ik ook niet. Het gaat mij er om, hoe zit het met de regeltjes. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Lidewij (overleg) 7 jul 2022 23:38 (CEST) PS dat dit een set-up zou kunnen zijn, dat gevoel heb ik nog steeds. Misschien wel door gebruiker IPA/Driehonderd, maar ik kan ook nog enkele andere bedenken

Gewonnen? In een komedie? Waar héb je het over? Ik zal me nog laten verleiden tot één reactie. Jij zegt: Deze feiten hebben totaal niets met het bewuste lemma te maken: ik heb zo goed mogelijk proberen uit te leggen hoe het in elkaar zit met auteursrechten. Als jij onderbouwd kan uitleggen waarom die feiten over auteursrecht niets te maken hebben met het bewuste lemma, dan luister ik graag naar je en bespreek ik dat onderwerp met alle plezier. Als je meent alleen je verhaal te kunnen doen met vage opmerkingen, non-antwoorden en denigrerende en insinuerende uit je duim gezogen opmerkingen en ook slechts op de persoon en niet op de bal speelt, dan kan geen enkele collega een inhoudelijke reactie geven. Ook ik niet. Als je de zaak inhoudelijk gaat bespreken om te weten 'hoe het zit met de regeltjes' rondom auteursrechten, dan sta ik vanzelfsprekend volledig open voor dat inhoudelijk overleg. Voor nu heb ik content verwijderd van wikipedia in de volle overtuiging dat het hier om auteursrechtenschending gaat. Groet, Ecritures (overleg) 7 jul 2022 23:53 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Maria AngelaBewerken

Bronloos en wervend geschreven. In deze vorm niet geschikt voor Wikipedia. – Encycloon (overleg) 7 jul 2022 12:28 (CEST)

Ik kom niets tegen over een schilder, maar wel over een schrijver... -> Den Hoornblaezer (?/!) 7 jul 2022 16:04 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: bronloze hagiografie over een persoon waarvan de relevantie niet is aangetoond. Thieu1972 (overleg) 21 jul 2022 07:14 (CEST)


Toegevoegd 10/07; af te handelen vanaf 24/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WaltertjeBewerken

NE – Bronloze tekst over een reeds tweemaal na twee weken beoordelingstijd als niet encyclopedisch relevant verwijderde pagina over een plaatselijke studentenvereniging Hoyanova (overleg) 10 jul 2022 07:22 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is onduidelijk gebleven. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 1 aug 2022 08:59 (CEST)

Abdelhaq JermoumiBewerken

WIU – geen biografie over deze persoon aanwezig met secundaire onafhankelijke bronnen waaruit encyclopedische relevantie blijkt. Enkel vermelding dat hij raadslid was en wethouder is geworden. Hoyanova (overleg) 10 jul 2022 07:44 (CEST)

  Opmerking nu wel bronnen die aangeven dat hij inderdaad wethouder is maar aan het korte c.v. is niets meer gedaan. Hoyanova (overleg) 7 aug 2022 17:15 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik heb nog even verder gezocht en kwam toch nog een paar dingen tegen, zodat de biografie net iets meer vulling krijgt. Ook geeft het net wat meer mee aan zijn relevantie. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 7 aug 2022 17:44 (CEST)

Ashley NorthBewerken

WIU – geen biografie over deze persoon aanwezig met secundaire onafhankelijke bronnen waaruit encyclopedische relevantie blijkt. Enkel vermelding dat hij raadslid was en wethouder is geworden. Hoyanova (overleg) 10 jul 2022 07:49 (CEST)

Niets meer aan gedaan. Hoyanova (overleg) 7 aug 2022 17:16 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: summiere biografie, met slechts één bron waarin hij kort aan het woord is. Over North komen we echter niet veel te weten. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 aug 2022 17:22 (CEST)

Daan SloosBewerken

NE – Raadslid zonder palmares, de enige prestatie volgens dit artikel is dat hij jarenlang in een gemeenteraad heeft gezeten. GeeJee (overleg) 10 jul 2022 10:12 (CEST)

Ook niet helemaal duidelijk. "Hij was tussen 1994 en 2018 raadslid" en verderop in het artikel gaat het over een 16-jarig raadslidmaatschap. Dus dan is daar ergens een onderbreking geweest die niet wordt benoemd. GeeJee (overleg) 10 jul 2022 10:15 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: er is heel wat over Sloos te vinden, maar het is een puzzel om alle ontwikkelingen goed in elkaar te passen. Ik heb het artikel wat aangevuld o.b.v. een aantal nieuwe bronnen, en denk dat de E-waarde wel is aangetoond. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 3 aug 2022 22:56 (CEST)

Stichting Amsterdam Diner FoundationBewerken

Gaat niet zozeer over de stichting als over het evenement. Als dit evenement E-waardig is, dan tenminste hernoemen. Joostik (overleg) 10 jul 2022 11:18 (CEST)

  • Eens, hernoemen naar Amsterdam Diner zou ik zeggen. Het evenement is E denk ik , niet de stichting die het organiseert. Dan kan de inleiding etc ook veranderd worden Neeroppie (overleg) 23 jul 2022 08:41 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Bezwaar van nominator is opgelost. Encycloon (overleg) 7 aug 2022 22:13 (CEST)

Eusebio Joaquín GonzálezBewerken

Weinig zakelijk geschreven, vol trivialiteiten en gebaseerd op één niet-neutrale bron. Joostik (overleg) 10 jul 2022 11:29 (CEST)

Veel van deze informatie komt van de Engelse wikipedia pagina: https://en.wikipedia.org/wiki/La_Luz_del_Mundo?oldid=1094959607
Gezien dit een wereldwijde kerkgemeenschap betreft met tussen de 5 en 7 miljoen leden vind ik dit relevant genoeg voor een Nederlandse wikipedia pagina Dealbatros (overleg) 10 jul 2022 13:32 (CEST)
Ik heb inmiddels bronnen toegevoegd en teksten ook herschreven en delen verwijderd. Dealbatros (overleg) 10 jul 2022 20:32 (CEST)
Inmiddels heb ik ook een pagina over zijn zoon en opvolger gemaakt dat is Samuel Joaquín Flores deze pagina is vertaald uit het Spaans en Engels Dealbatros (overleg) 4 aug 2022 16:31 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: het Engelstalige lemma komt neutraler over. Ons lemma leest niet erg zakelijk, vermeldt allerlei anekdotes, en vertelt het verhaal vanuit het onderwerp zelf. Het schisma van 1942 wordt behandeld alsof er weinig aan de hand was, terwijl het Engelstalige lemma toch wel serieuze problemen meldt. En tekstueel leest het allemaal erg stroef, en er zitten ook nog taalfouten in. Om eerlijk te zijn is het artikel gewoonweg nog te WIU om te kunnen behouden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 aug 2022 22:14 (CEST)

Lars MyttingBewerken

Geen onafhankelijke bronnen - Schrijver zou best E-waardig kunnen zijn, maar het huidige artikel is enkel gebaseerd op de eigen website en die van de uitgever. In deze vorm reclame. Joostik (overleg) 10 jul 2022 12:17 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: een moeizaam geschreven artikel dat eigenlijk alleen de boeken beschrijft (en een nog uit te komen boek), maar niets over Mytting zelf vertelt. Qua bronnen is het ook allemaal moeizaam: vooral eigen bronnen, en geen onafhankelijke, secundaire bronnen. Alles bij elkaar lijkt het artikel meer een weinig neutraal boekenoverzicht dan een serieuze biografie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 aug 2022 18:18 (CEST)

DeLange (Nederlands componist)Bewerken

wiu / Ew? - niet erg neutraal en de relevantie wordt onvoldoende duidelijk. Brongebruik ook onvoldoende / erg matig. Agora (overleg) 10 jul 2022 15:48 (CEST)
  Opmerking - de pagina heette eerst "DeLange". Door deze hernoeming van Melvinvk is er volgens mij een ongewenste mengvorm ontstaan van voornaam en artiestennaam. Encycloon (overleg) 23 jul 2022 09:20 (CEST)
Ben ik met je eens. Is het dan de bedoeling dat ik dit zelf terug verander?
Heb gevonden op LinkedIn dat hij eerder onder een andere naam (Funky Fingers oa) veel muziek voor bekende tv programma's heeft gemaakt (Ranking the Stars, Je zal het maar hebben, Tros Sport Eredivisie). Maar zelf vind ik dat eigenlijk niet passen omdat dit een andere tak in de muziek is. Maar toont wel aan dat er hiervoor al een hele carrière is en hij niet uit de lucht komt vallen. Anders zou je ook niet in het Concertgebouw mogen spelen. Wat is wijs? Marianne Govers (overleg) 23 jul 2022 12:31 (CEST)
Op DeLange staat nu een overzicht van personen met 'DeLange' in hun naam. Het is waarschijnlijk het meest praktisch om dit artikel naar DeLange (Nederlands componist) te hernoemen, of een andere variant met een aanduiding tussen haakjes. Encycloon (overleg) 23 jul 2022 13:44 (CEST)
Excuus ik dacht te lezen dat zijn achternaam ook DeLange was, en wilde de pagina DeLange vrijmaken voor een fatsoenlijke doorverwijspagina. Melvinvk (overleg) 23 jul 2022 23:07 (CEST)
Klopt, de Lange. Maar wist niet dat DeLange bezet was of op die manier wordt gebruikt. Dan idd met een aanduiding erbij om verwarring te voorkomen. Marianne Govers (overleg) 25 jul 2022 08:26 (CEST)
Artikel toegevoegd dat zojuist is verschenen in het tijdschrift "Luister", een fysiek en online magazine over klassieke muziek. Marianne Govers (overleg) 3 aug 2022 23:33 (CEST)
  Tegen verwijderen. Na wat verder uitzoekwerk heb ik het artikel verder uitgebreid. Dit artikel focuste zich eerst op huidig werk als componist, maar deze musicus is zeker relevant ook door zijn ander/eerder werk. Zie mijn aanvullingen. Maakte o.a. tunes voor tv programma's en was lang lid van de Tiny Little Bigband, dat een artikel heeft hier. Groet, Elly (overleg) 5 aug 2022 14:33 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: E-waarde lijkt voldoende aangetoond, dus artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 6 aug 2022 18:11 (CEST)

Laura BasBewerken

twijfel aan relevantie; jongerenambassadeur met wat daaruit volgende activiteiten en voor de rest wat lokale Amsterdamse activiteiten en prijzen. Lijkt mij vooralsnog te weinig voor een lemma. Agora (overleg) 10 jul 2022 15:57 (CEST)

  Tegen verwijderen volgens mij zijn mensen die werken voor ministeries en met Europarlementariërs best het overdenken waard. Als ze daarnaast ook prijswinnend is en daarom bekender is dan een medewerker die deze eigenschappen niet heeft, lijkt mij het logisch dat hierover een artikel komt. Als er naast relevantie geen onvolkomenheden zijn, is verwijdering ongegrond Damontje (overleg) 23 jul 2022 16:48 (CEST)
Beste Agora,
Dank voor je reactie. Laura haar positie als Jongerenambassadeur is een bijzondere positie waarbij Laura veel spreekt/samenwerkt met ministers (overigens niet alleen Nederlandse Ministers, ministers wereldwijd), topdiplomaten en ambassadeurs, iets wat het merendeel van de medewerkers van het ministerie niet doet. dit blijkt ook uit het feit dat ze namens Nederland een statement mocht afleveren bij de Verenigde Naties. Dit wordt normaliter gedaan door dezelfde ministers of topdiplomaten. Haar project voor meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt vond niet alleen plaats binnen Amsterdam, maar binnen heel Nederland. Zo gaf ze o.a. samen met de Europarlementariërs meerdere workshops in heel Nederland. Daarnaast is Miss World Nederland een landelijke verkiezing. Voorts is De Nouri Talent Award een bekende prijs die voor Laura werd gewonnen door Boer Ayoub. In mijn optiek is Laura dus voldoende relevant voor een wikipedia artikel. Artikelschrijfster12 (overleg) 25 jul 2022 09:56 (CEST)
  Voor verwijderen - zo te lezen een curriculum vitae van een persoon met werkzaamheden als ambtenaar die eenmaal meedeed aan een schoonheidswedstrijd maar niet won, afgestudeerd is en zich beroepsmatig inzet en daarvoor wordt gewaardeerd. Hoyanova (overleg) 25 jul 2022 10:00 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Tijdperken in de Nederlandse OpstandBewerken

OR - Ik heb dit artikel in 2008 zelf geschreven zonder goede onderbouwing toen ik nog maar een paar maanden actief was en de regels van Wikipedia nog niet goed kende. Om soortgelijke redenen heb ik in 2018 het lemma 'elf jaren strijd' laten verwijderen omdat het volledig berustte op origineel onderzoek. Hoewel er mogelijk E-waarde zit in een artikel over de periodisering van de Tachtigjarige Oorlog, is dit artikel in de huidige vorm niet houdbaar en vrijwel geheel waardeloos. Als we al zo'n artikel opzetten, dan stel ik voor dat we met een schone lei beginnen. Op de Engelstalige Wikipedia op en:Talk:Eighty_Years'_War#Merger_proposal heb ik daarvoor onlangs de naam "Historigraphical issues of the Eighty Years' War" gesuggereerd, dat zowel periodisering als de terminologie van 'Tachtigjarige Oorlog' versus 'Nederlandse Opstand' kan bespreken. (Soortgelijke artikelen over naamgeving, periodisering en geschiedschrijving bestaan ook al op nlwiki, bijvoorbeeld Benamingen van de Lage Landen, Periodisering van de Chinese geschiedenis, Westerse historiografie over China en Traditionele Chinese opvatting over de oudste Chinese geschiedenis). Wellicht is dat niet nodig en kunnen we zulke discussies ook wel beperken tot het artikel Nederlandse Opstand, omdat dat artikel eigenlijk ook alleen maar bestaat bij de gratie van onenigheid over hoe de oorlog moet worden genoemd en gedateerd. Welke oplossing we ook kiezen, dit artikel "Tijdperken in de Nederlandse Opstand" kan in ieder geval weg. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 10 jul 2022 17:03 (CEST)

Laat anders maar, ik weet wel wat beters: het wordt gewoon een redirect naar Nederlandse Opstand. Vroeg of laat ga ik waarschijnlijk m'n nieuwe artikel en:Historiography of the Eighty Years' War naar het Nederlands vertalen waarin ik zowel naamgeving als periodisering uitgebreid behandel. Daar kan Nederlandse Opstand dan wel in opgaan en dit artikel ook. De huidige tekst kan weg en vervangen worden door een redirect. De titel is namelijk niet per se onzinnig, maar de tekst eigenlijk wel en kan beter vervangen worden door wat ik net in het Engels heb geschreven. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 1 aug 2022 00:37 (CEST)

Parma's negen jarenBewerken

SYNTH. Behalve Hayt et al. 1971 gebruikt vrijwel niemand deze term/periodisering. - Nu ik toch bezig ben, lijkt het me ook goed om nog eens kritisch te kijken naar een ander artikel over periodisering van de Tachtigjarige Oorlog dat ik in 2008 zonder bronnen schreef. De basis van de naam van dit artikel berust volledig op één kaart die ik destijds op de amateurhistorische website van Marcel Tettero tegenkwam. De titel van deze kaart luidt "De veroveringen van Parma tijdens de Negen Jaren, 1579-1588" en vormt de tegenhanger van de latere kaart "De veroveringen van Maurits en Willem Lodewijk De Tien Jaren, 1588-1598". Pas vandaag heb ik (dankzij de masterproef van Vanhoutven 2014, p. 128) achterhaald dat deze twee kaartjes afkomstig zijn uit "F. HAYT e.a. red., Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis, cd-rom, Wommelgem, 2001." Dit blijken Franz Hayt, ‎Jos Grommen en ‎Roger Janssen te zijn, die dit werk als eerst in 1971 in boekvorm publiceerden. Nou was er op Wikipedia:Etalage/Archief/Tien_Jaren_(Tachtigjarige_Oorlog)#Titel (januari 2009) wat twijfel over hoe historisch de termen "Tien jaren" en vooral "Negen jaren" waren toen Maurits' Tien Jaren door Pompidom werd voorgedragen als etalageartikel. Uit de discussie die volgde bleek een consensus dat de term "Tien jaren" gemunt is door de vermaarde historicus Robert Fruin en in de geschiedschrijving al anderhalve eeuwe gemeengoed was en daarom werd die term goedgekeurd (zij het dat het artikel werd hernoemd tot Tien Jaren (Tachtigjarige Oorlog)). We hebben destijds echter niet verder kritisch gekeken naar de oorsprong van de term "Negen Jaren" zoals die opdook in het kaartje. Dat heb ik nu wel gedaan. De term 'Negen jaren' lijkt niet terug te gaan op Fruin zelf, in tegenstelling tot wat ik jarenlang heb verondersteld. De kaart van Hayt et al. 1971 lijkt de enige getuige ervan te zijn voordat ik in 2008 het Wikipedia-artikel "Parma's negen jaren" heb geschreven. Alle andere online bronnen die anno 2022 naar deze term of periode verwijzen, zijn makkelijk terug te voeren op ofwel mijn artikel, ofwel op het kaartje van Hayt et al. 1971. Vooralsnog lijkt de term echter niet echt intrede te hebben gedaan in de geschiedwetenschap. Dat ene kaartje van Hayt et al. is dan wel een hele smalle basis voor het rechtvaardigen van een artikel met deze naam die beslaglegt op deze periode van de Tachtigjarige Oorlog. Er zijn natuurlijk voordelen om een lang artikel zoals Tachtigjarige Oorlog op te splitsen in aparte artikelen die bepaalde perioden in meer detail kunnen behandelen zodat het hoofdartikel overzichtelijk blijft. Dat is ook een belangrijke pragmatische reden voor het bestaan van een artikel zoals Tien Jaren (Tachtigjarige Oorlog); je kunt er allerlei details in kwijt waar je de lezer niet mee wil opzadelen in het hoofdartikel. Maar ik vind nu eigenlijk dat dat ene kaartje eigenlijk te zwak is om aan de periode 1579–1588 onder de titel "Parma's negen jaren" of iets soortgelijks een artikel te wijden. Het komt namelijk neer op WP:SYNTH. Daarvoor hebben we eigenlijk wel een breder draagvlak nodig onder geschiedkundigen, lijkt mij. Wat vinden jullie? Voor mij hoeft het artikel niet weg, maar ik zit in m'n maag met de titel en met het rechtvaardigen van de periodisering, zelfs al ben ik een groot voorstander voor periode-specifieke artikelen voor de Tachtigjarige Oorlog om voornoemde pragmatische redenen met betrekking tot het verdelen van inhoud voor het gemak van de lezer. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 10 jul 2022 18:21 (CEST)

  Neutraal Je kan de discussie ontmijnen door de pagina hernoemen naar bvb Parma's veldtocht of Parma's veldtocht (1579-1588). De lezer moet dan maar zelf afleiden dan het om een periode van 9 jaren gaat. De 100 dagen van Napoleon bedroegen geen 100 dagen maar de 9 jaren van Parma's veldtocht juist wel; je kan niet omheen deze 9 jaren. Philemonbaucis (overleg) 11 jul 2022 20:46 (CEST)
Mwah, er was geen sprake van één veldtocht, maar meerdere. Normaal gesproken duurt een veldtocht slechts één campagneseizoen, zoals Maurits' veldtocht van 1597 en Maurits' veldtocht van 1591, omdat de soldaten in de winterkwartieren overwinteren want in de winter is oorlogvoeren sterk in het nadeel van een leger in het veld. Er zijn enkele uitzonderingen zoals Spinola's veldtocht van 1605-1606, hoewel dit wellicht in feite ook twee campagnes waren omdat er in december, januari en februari blijkbaar geen gevechten waren. Maar dat probleem kun je ondervangen met een woord zoals 'offensief'. Belangrijker is dat ik de naam 'Parma' niet echt kan rechtvaardigen in combinatie met de jaartallen 1579–1588, want hij was al landvoogd en legeraanvoerder vanaf 1578 en bleef dat tot zijn dood in 1592. Je kunt wel betogen dat hij in september 1589 naar Frankrijk werd gestuurd en dus zijn offensief tegen de Republiek toen stopte, maar dat blijft een beetje gekunsteld, en waartoe moet je januari-september 1589 dan rekenen? Eerder vandaag heb ik op de Engelstalige Wikipedia ook al eens wat meer gedetailleerd gekeken naar wat de literatuur over de periodisering van de Tachtigjarige Oorlog zegt (en:Talk:Eighty_Years'_War#Proposed_article_scheme), en daaruit bleek dat men ofwel simpelweg impliciet 1 januari 1588 als uitgangspunt neemt en de verwoesting van de Spaanse Armada in mei-augustus 1588 als eerste militair keerpunt beschrijft (Fruin 1857, Mulder et al. 2008, Groenveld p. 22), of impliciet (Winkler Prins) dan wel expliciet (Groenveld 2009 p. 21: 'het definitive moment' in de 'staatsvorming' van de Republiek) de uitroeping van de Republiek met de Deductie van Vrancken op 12 april 1588 als politiek-institutioneel keerpunt beschrijft. Opmerkelijk is overigens dat volgens Groenveld de opmars van Parma al in 1585 na de Val van Antwerpen 'tot stilstand' was gekomen, vervolgens de Armada werd verwoest en hijzelf naar Frankrijk werd gestuurd, en dat 'deze ontwikkelingen de Republiek een onverwachte adempauze gaven.' Zo bezien beschouwt Groenveld augustus 1585 tot september 1589 militair gezien dus als een overgangsfase en wijst hij geen specifiek keerpunt aan. Dat is ook wel te begrijpen omdat Groenvelds focus is op rechtsgeschiedenis en daarin zal een document als de Deductie een grotere rol spelen dan een veld- of zeeslag.
Hoe dat ook zij, er zijn inmiddels wat ontwikkelingen op de Engelstalige Wikipedia, waar men goeddeels akkoord is gegaan met mijn opdeling van enkele bestaande artikelen over de Tachtigjarige Oorlog / Nederlandse Opstand in periode-specifieke artikelen. Tot dusver heb ik de volgende geschreven:
Het gebruik van een komma met daarachter twee jaartallen met een streepje ertussen heb ik overgenomen van de aldaar ingevoerde periodisering van en:Hundred Years' War‎. Zo zijn er:
Het voordeel van het gebruik van een komma en dan pas jaartallen ipv de jaartallen tussen haakjes is dat je daarmee niet suggereert dat de oorlog bijvoorbeeld van 1345 to 1347 duurde, maar dat dit slechts een fase in een groter geheel was. Naar analogie daarvan zou ik dan ook Tachtigjarige Oorlog, 1579–1588 als titel willen voorstellen. Op die manier hebben we duidelijkheid zonder origineel onderzoek of SYNTH te plegen. Wat denk jij? Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 12 jul 2022 00:08 (CEST)
Elegante oplossing. Je voorbeelden uit de Engelse wiki geven inderdaad aan dat het telkens een fase is in een groter geheel van oorlogsvoering. Philemonbaucis (overleg) 12 jul 2022 20:42 (CEST)
Dank je wel voor je feedback! Dan ga ik bij dezen de titelwijziging doorvoeren en de nominatie intrekken. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 13 jul 2022 18:49 (CEST)
  Uitgevoerd Nederlandse Leeuw (overleg) 13 jul 2022 18:53 (CEST)

Swen BlikmanBewerken

NE – geen biografie van een bekende musicus met secundaire toonaangevende bronnen die dat adstrueren maar een korte tekst over iemand die in een band speelt Hoyanova (overleg) 10 jul 2022 17:57 (CEST)

Bronnen en biografie toegevoegd. 2A02:A45E:4DAE:1:5DB7:95DA:810C:9B4E 10 jul 2022 19:22 (CEST)
Blijft een drummer die onderneemt cq een ondernemende drummer. JanB46 (overleg) 10 jul 2022 21:07 (CEST)
Als je alles dat over de band gaat weghaalt dan blijft er alleen maar over dat hij als kind begon met drummen. En dat doet bijna elke drummer. Urinoise (overleg) 13 jul 2022 18:27 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: een ondernemer die wel eens in de krant heeft gestaan. Of een drummer die een keer bij de lokale 3voor12 is genoemd. Alles bij elkaar zeer magere relevantie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jul 2022 19:35 (CEST)

Tricolon crescensBewerken

Weg – Niet meer dan een vertaald en overgeschreven Engelse woordenboekdefinitie. Kan samengevoegd worden naar het artikel tricolon, maar dan wel met een betere uitleg. VanBuren (overleg) 10 jul 2022 21:02 (CEST)

 • heb een paragraafje toegevoegd aan Tricolon - vis ←  )°///<  → overleg 21 jul 2022 17:52 (CEST)
  • heb er een doorverwijzing van gemaakt - vis ←  )°///<  → overleg 26 jul 2022 19:39 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: reeds opgelost. Thieu1972 (overleg) 3 aug 2022 08:56 (CEST)

Gerhardus BakkerBewerken

WIU Er staat nu alleen een afbeeling. Een korte biografie van Gerhardus Bakker moet mogelijk zijn, en Bakker is relevant als generaal-majoor. KittenKlub (overleg) 10 jul 2022 21:27 (CEST)

Pim PiëtBewerken

NE – dit eenregelig artikel maakt niet duidelijk of de kunstenaar relevant is of niet. – Brimz (overleg) 10 jul 2022 22:38 (CEST)

Kan bijzonder weinig over hem vinden. Thieu1972 (overleg) 20 jul 2022 21:14 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: uit een zoektocht naar informatie over Piët is niets bruikbaars naar voren gekomen, waardoor zijn relevantie onvoldoende is aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 3 aug 2022 08:54 (CEST)


Toegevoegd 12/07; af te handelen vanaf 26/07Bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Handbal op de Olympische Zomerspelen 2024Bewerken

Is kennelijk als placeholder alvast aangemaakt voor een activiteit die over twee jaar zal plaatsvinden. Tegen die tijd kan er nog van alles veranderen, waardoor de huidige informatie niets anders is dan een glazen bol. Bronnen ontbreken bovendien. – Brimz (overleg) 12 jul 2022 09:58 (CEST)

IP heeft de pagina zojuist leeggehaald. Ik ken de regels van TBP niet helemaal, maar is het dan niet gerechtvaardigd er een nuweg van te maken? Ennomien (overleg) 12 jul 2022 10:42 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: bronloos lemma met taal- en tikfouten over iets dat pas over 2 jaar zal plaatsvinden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jul 2022 08:51 (CEST)

Esther DrentheBewerken

WIU – Artikel lijkt nog niet af; mist in ieder geval wiki-opmaak. Ook bronnen ontbreken om de relevantie van deze actrice te duiden. – Brimz (overleg) 12 jul 2022 10:20 (CEST)

Hartelijk dank voor uw feedback. Inmiddels is, ook dankzij de hulp van menig andere, deze wikipediapagina bijna helemaal afgemaakt. De opmaak is geheel in het format van Wikipedia aangepast. En met het aanbrengen van de voetnoten/bronnen is de relevantie duidelijk aangegeven. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 13 jul 2022 02:02 (CEST)
Beste @Kees Broere, de bronvermelding laat helaas nog te wensen over. Er zijn weliswaar bronnen toegevoegd die de dingen die Esther Drenthe gedaan zou hebben verifieerbaar maken, maar bronnen die haar encyclopedisch relevant (ER) maken ontbreken geheel: onafhankelijke publicaties die over haar en haar wapenfeiten schrijven en niet slechts een zijdelingse vermelding van haar naam geven. Let wel, deze hoeven niet persé online te vinden te zijn, de vermelding van papieren publicaties is ook prima.
Tot slot, omdat het een levend persoon betreft, moet zeker privégevoelige informatie bebrond worden. De achtergrond van Drenthe's moeder in de tekst is aangepast naar 'Antilliaans', want dat is wat op haar eigen website vermeld staat. Er is naar mijn weten geen andere bron die iets specifiekers vermeld.
Hopelijk kun je de benodigde bronnen opsporen en toevoegen. Succes! — Chescargot ツ (overleg) 13 jul 2022 08:39 (CEST)
Hartelijk dank opnieuw voor de feedback. Ik steek er erg veel van op. Als Nederlands journalist die momenteel op Curaçao woont en werkt, ben ik met veel mensen persoonlijk bekend. Zo ook met Esther Drenthe en haar broer. Via persoonlijk mondeling ontvangen informatie weet ik dan ook dat de moeder van Esther Drenthe Curaçaose was (de Nederlandse Antillen bestaan overigens niet meer sinds 10 oktober 2010), dat haar ouders in 1948 vanuit Curaçao naar Nederland zijn gekomen, en dat Michel Drenthe haar broer is. Wat de bronnen betreft: in de krant Extra Boneiru is op dinsdag 25 juni 2019 een artikel verschenen over Esther Drenthe en haar rol in Smeris. Het artikel heet ‘Esther Drenthe komo polis’, oftewel ‘Esther Drenthe als politieagent’. Het artikel staat aangekondigd op de voorpagina en is te lezen op pagina 44. Hopelijk kunt u mij helpen bij het invoegen van deze referentie. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 13 jul 2022 15:39 (CEST)
Helaas kan 'persoonlijk mondeling ontvangen informatie' niet gebruikt worden in Wikipedia, ongeacht de expertise van de betrokkene. Het is een stelregel dat alle informatie op Wikipedia uitsluitend met publicaties te onderbouwen cq verifiëren is. Wat dat betreft, is die krantenartikel prima en bij deze verwerkt in het artikel. Hopelijk kunt u meer publicaties aandragen die wat over de persoon vertellen. — Chescargot ツ (overleg) 13 jul 2022 16:10 (CEST)
Opnieuw veel dank. De stelregel is mij nu helemaal duidelijk. Ik ben ook blij met de toegevoegde referentie en zal mijn best doen de komende tijd nog andere bronnen aan te reiken. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 13 jul 2022 16:29 (CEST)
Ter aanvulling: Ik ben op zoek naar een interview met Esther Drenthe uit de Varagids van circa oktober/november 1998, naar aanleiding van haar rol in Unit 13. Online kan ik dit helaas niet vinden. Kees Broere (overleg) 13 jul 2022 16:33 (CEST)
Nog een vraag. Ik wil een nieuwe, door mij gemaakte foto van Esther Drenthe uploaden, maar de bestandsnaam wordt steeds niet geaccepteerd. Hoe los ik dit op? Graag uw advies. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 14 jul 2022 18:23 (CEST)
Gebruikt u de UploadWizard? Dat zou heel vanzelfsprekend moeten gaan, gewoon de stappen volgen. Mocht dat onverhoopt toch niet lukken, kunt u de zelfgemaakte foto ook naar permissions-nl@wikimedia.org sturen, waarbij u de relevante tekst in deze model-toestemmingsbrief ingevuld met uw email stuurt. — Chescargot ツ (overleg) 14 jul 2022 19:37 (CEST)
Ik zie overigens dat u gedurende uw laatste drie bewerkingen de bronvragen heeft verwijderd en specifieke details heeft teruggevoegd (afkomst Esthers moeder), zonder er publicaties over te melden. Ik neem aan dat dit per abuis gegaan is, want dat is geheel tegenstrijdig aan wat ik hierboven heb proberen uit te leggen. Ik wacht even op uw reactie alvorens die bewerkingen terug te draaien. — Chescargot ツ (overleg) 14 jul 2022 19:46 (CEST)
De UploadWizard is mij onbekend! Die ga ik uitproberen. Mijn wijzigingen zijn gebaseerd op de gewijzigde tekst op de persoonlijke website van Esther Drenthe. Ik maak hiervoor met plezier een voetnoot, maar weet technisch nog even niet hoe dat moet. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 15 jul 2022 17:52 (CEST)
Fantastisch! Goed dat ik uw reactie heb afgewacht. Ik maak die referentie bij deze.
Voor toekomstige referenties (en bronnen), dat doet u zo: Open het bewerkingsscherm, klik in de tekst waar u een referentie wilt plaatsen, klik dan op Referentie bovenin het scherm. Er verschijnt dan een dialoogbox met drie tabbladen. Als u Automatisch kiest, kunt u de link v.d. webpagina inplakken die dan automatisch geformatteerd word. Klikt u op Handmatig, dan kunt u de gegevens in verschillende vormen opmaken (hierin zit ook de optie Eenvoudig, waarin u naar behoeven teksten kunt toevoegen, al dan zonder links). Wilt u een referentie gebruiken die al in de tekst zit, dan kiest u voor Hergebruiken. — Chescargot ツ (overleg) 15 jul 2022 18:17 (CEST)
Esther schijnt overigens trainingsacteur te zijn, een vrij uniek en jong beroepsveld. Het zou daarom heel mooi zijn als haar werk daarin met een onafhankelijke publicatie gedekt kan worden. — Chescargot ツ (overleg) 15 jul 2022 18:24 (CEST)
Hartelijk dank opnieuw! Ik moet eerst nog met de UploadWizard in de slag, maar goed ook om meer te weten over het plaatsen van voetnoten. Wat een onafhankelijke publicatie over trainingsacteurs betreft: ik vond de website van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (www.nvvt.nl) en een Wikipedia-pagina over trainingsacteurs (nl.m.wikipedia.org). Kan dat iets zijn? Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 15 jul 2022 18:40 (CEST)
Helaas, Wikipedia geldt niet als betrouwbaar en kan dan ook niet als bron gebruikt worden. De NVVT had ik al bekeken maar daar wordt zij niet genoemd? (overleg) 15 jul 2022 19:03 (CEST)
En over Esther Drenthe als trainingsacteur: www.burowittenburg.nl/esther-drenthe Kees Broere (overleg) 15 jul 2022 18:46 (CEST)
Registratie als trainingsacteur bij Buro Wittenburg of bij het NVVT is weliswaar een indicatie dat ze mogelijk een trainingsacteur is, maar het vertelt helaas niets ER over de persoon. Het zou zomaar kunnen dat ze idd ingeschreven staat maar niet actief is en zo zijn er velen. Een krantenartikel over haar als trainingsacteur zou daarentegen mooi zijn. (overleg) 15 jul 2022 19:03 (CEST)
Dank! Op haar website staan voorbeelden van trainingen die zij als acteur heeft gedaan tussen oktober 2018 en heden: http://estherdrenthe.com/uncategorized/esther-drente.
Op de site van Ellen Joormann (Training en teamcoaching) wordt Esther Drenthe genoemd als een van de “deskundige, ervaren trainingsacteurs” met wie zij werkt: https://ellenjoormann.nl/over-mij/. (Uit mijn persoonlijke informatie is mij bekend dat Esther Drenthe regelmatig met Ellen Joormann werkt. De laatste keer was op 13 juni 2022 in Wijk bij Duurstede, voor de organisatie ‘Verbonden buurt’.)
Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 15 jul 2022 20:20 (CEST)
Mij hoef u niet te overtuigen :) Ik neem aan dat u inmiddels wel begrepen heeft dat deze geen objectieve bronnen zijn, maar referenties van derden die belang hebben bij haar gunstige vermelding. Desalniettemin helpen ze als indicatie voor haar werk als trainingsactrice. — Chescargot ツ (overleg) 15 jul 2022 22:49 (CEST)
Veel dank weer! Iets is gelukt, iets is fout gegaan. Ik heb de foto “Esther Drenthe in 2022” kunnen uploaden, maar die staat er nu twee keer. Ook is de omschrijving onder de foto van haar volledige naam, geboortedatum en - land etc. verdwenen. Hoe dit op te lossen? Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 16 jul 2022 03:26 (CEST)
Gefixed. Wutsje 16 jul 2022 03:49 (CEST)
Dank! Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 16 jul 2022 03:56 (CEST)
Inmiddels is een kopie van het artikel over Esther Drenthe en Unit 13 gevonden. Het is verschenen in het VARA TV Magazine van 28 november 1998 (pagina onbekend).
Heb ík inmiddels aan alle WIU-criteria voldaan? Ik verneem het graag. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 18 jul 2022 15:24 (CEST)
Kunt u, voor zover informatief, iets over dat artikel schrijven in het lemma en het artikel als referentie (<auteur>, <titel artikel>, VARAgids (28 novmber 1998), o.i.d. ) op de juiste plek in het artikel plaatsen? — Chescargot ツ (overleg) 18 jul 2022 17:01 (CEST)
Dat ga ik met plezier proberen. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 18 jul 2022 21:46 (CEST)
Ik heb gepoogd de referenties keurig aan te brengen. Ik hoop dat dat is gelukt. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 18 jul 2022 22:15 (CEST)
Prima hoor. Ik heb de vrijheid genomen het ietsje bij te schaven. — Chescargot ツ (overleg) 18 jul 2022 22:42 (CEST)
Wat mij betreft, is het artikel voldoende verbeterd op de punten waarop het aanvankelijk genomineerd was. Aangezien sinds de bewerkingen geen verdere commentaren geweest zijn, aan de nominator de vraag of naar zijn mening nog punten van onoverkomelijke zorg zijn, zoniet of dat de nominatie ingetrokken kan worden. — Chescargot ツ (overleg) 18 jul 2022 22:52 (CEST)
Ik meen ook dat het voldoende is verbeterd. Dus ik ben benieuwd. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 26 jul 2022 16:52 (CEST)
  Tegen verwijderen Ik verbaas me eerlijk gezegd dat het sjabloon er niet al door de nominator afgehaald is, na al die verbeteringen door nogal wat gebruikers. Ymnes (overleg) 28 jul 2022 17:43 (CEST)
Toch valt het me op dat er vrijwel geen enkele bron is die óver Drenthe gaat. Het zijn vooral primaire bronnen (eigen website), niet-onafhankelijke bronnen (VARA), en bronnen die slechts vermelden dat ze op de loonlijst stond ( Inscience catalogus, Cinemagazine, Provinciale Zeeuwse Courant). Het artikel komt me daardoor vooral over als een CV met bewijsstukken, maar niet als een encyclopedisch artikel. Thieu1972 (overleg) 30 jul 2022 08:49 (CEST)
Als bronvermelding in principe geen verplichting is op Wikipedia, dan kan de aanwezigheid van een bron waarin zij het hoofdonderwerp is dat ook niet zijn. De reden dat ik niet over de E-waarde twijfel, is om wat ze gepresteerd heeft in haar carrière. Weliswaar geen Oscar-kandidate, maar wel voldoende voor een artikel. En dat blijkt uit het artikel. Ymnes (overleg) 30 jul 2022 09:24 (CEST)
Het is inderdaad geen verplichting, maar als er twijfel over iemands e-waarde is, moeten er wel bronnen overlegd kunnen worden. Momenteel zijn de bronnen niet veel meer dan vermeldingen dat ze ergens aan heeft meegewerkt. De waardering van haar werkzaamheden lijkt dan ook meer een eigen inschatting te zijn dan op basis van wat gezaghebbende derden over haar werk te melden hebben. Thieu1972 (overleg) 30 jul 2022 13:25 (CEST)
Gezaghebbend klinkt meteen zo zwaar, alsof we het hebben over peer-riewed onderzoeken of Oscar-juryrapporten. Zo hoog ligt de lat voor acteurs niet op Wikipedia. Waar ik het liever over heb is betrouwbaarheid. Het artikel zoals het er nu staat beschouw ik als betrouwbaar, wanneer het gaat om de feiten en de bronnen die ervoor zijn gebruikt. Een stukje dat ik er goed in vind passen, maar dat ik niet meeneem om de E-waarde te beoordelen is waar je naar verwijst: "beschreef de VARAgids haar lovend als een “nieuwe ster”. Zelf noemde Drenthe haar eerste grotere rol in een televisiedrama leerzaam." Wat gerust genoemd mag worden en ik ook niet meetel voor de E-waarde, is haar aandeel in bedrijfsfilms en commercials. Maar waar de feiten voor mij wel tellen, zijn haar rollen voor theater (3), televisie (4) en film (4). Omdat dat al een aardige verzameling begint te worden, beschouw ik haar als E. Ymnes (overleg) 30 jul 2022 15:14 (CEST)
  Tegen verwijderen Een prima artikel, en goed verbeterd. Persoonlijk vind ik het schandalig dat dit artikel wekenlang met een verwijderingssjabloon blijven staan omdat een persoon het blokkeert.KittenKlub (overleg) 4 aug 2022 21:35 (CEST)
Ik ben nog steeds in afwachting. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 6 aug 2022 15:50 (CEST)
Mag ik ook de opmerking maken dat degene die het artikel heeft aangemaakt weg is, is waarschijnlijk ook nooit meer terug komt en hij heeft volstrekt gelijk. KittenKlub (overleg) 4 aug 2022 21:54 (CEST)
Er is nog wat aan gewerkt vandaag. VereeckenCH (overleg) 11 aug 2022 22:24 (CEST)
Hartelijk dank! Kan iemand mij vertellen hoe lang dit sjabloon nog zal blijven staan? Ik verneem het graag. Mvg, Kees Broere Kees Broere (overleg) 12 aug 2022 16:50 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

De OosterwolderBewerken

NE – Artikeltje over een online krant – ogenschijnlijk een particulier hobbyproject – waarvan de relevantie zeer twijfelachtig is. Geen bronnen die daarop antwoord kunnen geven, artikel is aangemaakt door de eigenaar van de site. – StuivertjeWisselen (overleg) 12 jul 2022 12:56 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond, en de tekst is WIU. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jul 2022 08:33 (CEST)

Marijn KuipersBewerken

Onvoldoende bronnen die relevantie ondersteunen. In huidige vorm ook WIU – Dajasj (overleg) 12 jul 2022 13:03 (CEST)

Ze lijkt me wel degelijk E als je Op internet zoekt zijn er meerdere bronnen die over haar schrijven 84.28.24.176 13 jul 2022 07:49 (CEST)
Ik heb ook even gezocht, maar die bronnen zijn nog verdraaid lastig te vinden. StuivertjeWisselen (overleg) 14 jul 2022 08:47 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: we komen qua bronnen nu niet verder dan een verkiezing in de FHM, en een krantenartikel die daar melding van maakt. Relevantie lijkt vooralsnog dus afwezig. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 18:34 (CEST)

KCAP (Kees Christiaanse Architects & Planners)Bewerken

Weg – bronloze expliciete reclame - "toonaangevend ontwerpbureau" en "werkt met meer dan 125 getalenteerde internationale professionals" Hoyanova (overleg) 12 jul 2022 15:12 (CEST)

Toon is aangepast qua neutraliteit. Indien onvoldoende, graag doorgeven voor verdere aanpassingen. Kcap wiki (overleg) 12 jul 2022 15:30 (CEST)
Nu is het slechts een bronloze bedrijfsgidsreclamevermelding. Hoyanova (overleg) 12 jul 2022 15:35 (CEST)
Het is een feitelijke omschrijving van het bedrijf, met basisinformatie zoals ook andere bedrijven die op hun Wikipedia pagina aangeven. Kcap wiki (overleg) 12 jul 2022 16:53 (CEST)
Maar die andere pagina's zullen meer informatie bevatten die inzicht geven in de relevantie van het bedrijf in kwestie en de context waarin het functioneert. Een breed scala aan projecten in Europa en Azië is vaag taalgebruik en zegt me als lezer niets concreets (Hoeveel projecten van welk formaat/welke landen actief/voorbeelden/etc.), ik heb geen idee wat de daadwerkelijke omvang van het bedrijf is (omzet/winst/marktpositie/etc.) en wat maakt dat dit bedrijf encyclopedisch relevant is. Voor dat laatste zijn ook onafhankelijke bronnen van enig gezag nodig die meer dan zijdelings over het bedrijf KCAP schrijven. Al het voorgaande mist nu in het artikel. StuivertjeWisselen (overleg) 12 jul 2022 19:27 (CEST)
@Hoyanova: Ik heb het artikel hersteld naar een versie voordat het hele artikel werd omgegooid. Heb wel geprobeerd de objectieve informatie te handhaven. Qua relevantie zit dit bureau wel goed volgens mij, aangezien het land’s hoogste woontoren heeft ontworpen. Melvinvk (overleg) 12 jul 2022 20:13 (CEST)

Helaas was ook die borstklopperij onjuist (mogelijk hebben ze er wat aan meegeklust zoals zoveel bureaus) zie hier voor de werkelijke ontwerpers... Hoyanova (overleg) 18 jul 2022 15:28 (CEST)

@Hoyanova: Vergeten te vragen, maar wat vind je van de huidige staat van het artikel? Ik heb de claim weggehaald aangezien ik geen bron kon vinden dat ze hebben meegewerkt aan de Zalmhaventoren, zelf niet op hun eigen projectenpagina waar je die dan wel zou verwachten. Melvinvk (overleg) 26 jul 2022 19:17 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de promo is nu verdwenen. Met de relevantie lijkt het wel in orde te zijn. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 18:30 (CEST)

Janis Van DorsselaerBewerken

Weg – Kort bronloos curriculum vitae in stenotaal over een persoon die werkzaam is als musicalacteur en enkele bijrollen speelde. Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen om encyclopedische relevantie te geven. (NE) Hoyanova (overleg) 12 jul 2022 15:25 (CEST)

 •   Tegen verwijderen Aanpassingen gemaakt aan de pagina Janis Van Dorsselaer. Meer correcte informatie is nu toegevoegd over de actrice in kwestie.
  Kan het sjabloon verwijdert worden? Reeuwstro (overleg) 20 jul 2022 15:21 (CEST)
Heb verdere aanpassingen gemaakt en referenties ingevoegd. Dd010 (overleg) 22 jul 2022 23:58 (CEST)
Stuk verbeterd maar onafhankelijke bronnen missen nog steeds. De geplaatste afbeelding is auteursrechtelijk beschermd. Zo te lezen nog steeds een beginnende acteur met enkele bijrollen. Hoyanova (overleg) 23 jul 2022 07:59 (CEST)
Hoeveel (hoofd)rollen moet een persoon gespeeld hebben om een Wikipedia-pagina te mogen hebben? Dd010 (overleg) 24 jul 2022 18:46 (CEST)
Het gaat om de zogenaamde encyclopedische relevantie (en dan met name van acteurs). Het gaat er daarom niet om hoeveel rollen iemand gespeeld heeft, maar dat er door onafhankelijke bronnen over de persoon en haar wapenfeiten geschreven is. — Chescargot ツ (overleg) 24 jul 2022 19:06 (CEST)
Niet enkel bekende mensen zijn acteurs met ervaring. Janis Van Dorsselaer is een musicalactrice met toch al wat mooie rollen of covers op haar palmares. Moest u zich verdiepen in wat een 'cover' is, dan zou u dit begrijpen of als u zou kijken naar iemand die 3 jaar lang in een professionele productie staat. Hierbij wil ik er ook even aan toevoegen dat er heel wat andere pagina's bestaan hier in de encyclopedie die helemaal geen tot een stuk minder bronnen hebben dan deze pagina.2A01:CB19:89A9:C000:CC7C:2CE1:BFB7:EC29 25 jul 2022 03:15 (CEST)
Helemaal eens op alle punten. U moet deze nominatie echter niet zien als kritiek op de beschreven persoon, maar als opbouwende kritiek ter verbetering van het artikel zelf, welke aan bepaalde richtlijnen van WP dient te voldoen. Het feit dat er andere pagina's zijn "die helemaal geen tot een stuk minder bronnen hebben dan deze pagina" komt omdat WP een vrijwilligersproject is: er zijn veel meer artikelen dan we hier met zijn allen kunnen behandelen, dus worden die artikelen die onder de aandacht vallen onder handen genomen.
Overigens is het artikel, zoals Hoyanova al aangaf, een stuk verbeterd. Ook zit er inmiddels iig een onafhankelijke bron in. Ik heb online geen andere kunnen vinden, maar als die er op papier zijn, kunnen ze ook togevoegd worden. — Chescargot ツ (overleg) 25 jul 2022 10:00 (CEST)
Eens met de noodzaak van bronnen, maar de opmerking "Zo te lezen nog steeds een beginnende acteur met enkele bijrollen" doet vermoeden dat er nog een ander criterium meespeelt. Dd010 (overleg) 25 jul 2022 09:45 (CEST)
nee probleem is en blijft de relevantie. Een bijkomend probleem is dat de geplaatste afbeelding auteursrechtelijk beschermd is. De toegevoegde zin "Naar aanleiding van haar coverrol in de Nederlandstalige versie van de musical Come from away werd ze in een adem met onder andere Wim Van Den Driessche en Dieter Spileers beschreven als Vlaams toptalent." terwijl ze daar enkel achtergrond en understudy deed is promo en pronken met andermans veren. Hoyanova (overleg) 25 jul 2022 09:48 (CEST)
@Hoyanova, die zin had ik toegevoegd op basis van de bron die erbij staat. Als het een incorrecte interpretatie is moet het eruit natuurlijk, maar waaruit maakt u op dat ze "daar enkel achtergrond en understudy deed"? — Chescargot ツ (overleg) 25 jul 2022 10:03 (CEST)

(overleg) 26 jul 2022 16:45 (CEST) Zie hier Ze is daar Swing dus de understudy van de understudy.... Hoyanova (overleg) 25 jul 2022 10:08 (CEST)

Hmm, in de bron die u aanhaalt, is ze swing in de productie Diana & Zonen. Dat is een andere productie dan musical Come from away, waarover deze bron het volgende schrijft: "Met Wim Van Den Driessche en Steven Roox, en covers Janis Van Dorsselaer en Dieter Spileers, zit er al Vlaams toptalent in de Nederlandse cast." Dus ik denk dat dit wel klopt? — Chescargot ツ (overleg) 25 jul 2022 10:25 (CEST)

Wat mij wat stoort bij deze beoordeling blijft, ondanks de bronnen, de verwijzing naar "Te weinig relevante rollen en/of hoofdrollen". Als u dergelijke uitspraken doet, dan kent u - naar mijn mening - te weinig van het musicalveld. De rollen "Cover Rebecca, Magda" uit Tanz der Vampire zijn beiden hoofdrollen, waarbij Van Dorsselaer meermaals is opgegaan in die rol. Recentelijk in Come from Away ging ze ook op scène in de hoofdrol Beverley Bass. Op dit moment vertolkt ze de hoofdrollen van Frau Wolf én Esterhazy in de musical Elisabeth. Tot zo ver het pleidooi over welke rollen ze speelde.

In de musicalwereld is élke rol belangrijk, of je nu de hoofdrol speelt, een bijrol hebt of een plek in het ensemble. Wat Swing zijn betreft, dit is 1 van de moeilijkste tracks die je maar kan hebben, aangezien je élke rol (m of v) moet kennen uit het Ensemble, dus het is meer dan zomaar 'understudy van de understudy'. Gelieve dus uitspraken zoals "musicalacteur die enkel bijrollen speelde" achterwege te laten. Reeuwstro


  Conclusie afhandelend moderator: het gaat er hier niet om hoe knap, moeilijk, interessant etc wij haar werkzaamheden vinden. Het gaat er om of het onderwerp voldoende aan bod komt in onafhankelijke, secundaire bronnen, zodat we hier niet met een soort LinkedIn-profiel komen te zitten en iemand een platform geven om alsnog bekend te worden. Dit is een encyclopedie, geen facebook.
Een actrice in het begin van haar carrière en met alleen bij- of ensemblerollen, zal niet heel snel dermate zijn opgevallen dat er over haar gepubliceerd is. Vandaar de opmerkingen die hierover worden gemaakt. En dat blijkt dus ook uit de verstrekte bronnen: slechts één bron die onafhankelijk is, en de rest bestaat uit profielen van betrokken organisaties (school, werk e.d.). De conclusie kan dus worden getrokken dat Van Dorsselaer een drukke baan heeft en als talent wordt gezien, maar dat er vrijwel niet over haar is gepubliceerd in onafhankelijke, gezaghebbende, secundaire bronnen. Daarmee heeft ze onvoldoende relevantie voor een encyclopedie. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 17:08 (CEST)

Wilkin van de KampBewerken

ZP/reclame – persoonspromotionele pagina over iemand en zijn organisatie met linkspam in lopende tekst en ontbeert voldoende onafhankelijke secundaire bronnen om encyclopedische relevantie te adstrueren. - "Wilkin weet zich geroepen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken, en om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren." en "Wilkin is een echte bruggenbouwer". Bevat allemaal vage beweringen en aannames tevens. Hoyanova (overleg) 12 jul 2022 15:52 (CEST)

Zo te zien is de pagina in 2015 aangemaakt door iemand die ogenschijnlijk niet de persoon zelf is. ZP is het dus niet, maar reclame wel.   Voor verwijderen Mondo (overleg) 13 jul 2022 18:04 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: dit is geen encyclopedisch artikel maar een kritiekloos eerbetoon. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 18:14 (CEST)

CV De WèggooiersBewerken

NE – plaatselijke vereniging ("is een Oosterhoutse carnavalsvereniging, bestaande uit 12 vrienden met een passie voor het grootste volksfeest van Nederland; Carnaval.") geen encyclopedische relevantie Hoyanova (overleg) 12 jul 2022 16:17 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: als deze vereniging al relevant is, dan nog is dit artikel te WIU. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 18:14 (CEST)

Berend Hoekstra (kunstenaar)Bewerken

WIU – Kunstenaar is mogelijk encyclopedisch relevant, maar dit is geen neutraal en zakelijk geschreven artikel. Ik heb de copyvio verwijderd, wat overblijft is een warrig verhaal, waarvan delen een vertaling zijn. – StuivertjeWisselen (overleg) 12 jul 2022 17:30 (CEST)

Ik heb er – mede op verzoek van de aanmaker – een nuweg op gezet. Het artikel is ook leeggehaald, op een enkele verdwaalde link na. StuivertjeWisselen (overleg) 12 jul 2022 18:52 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel is reeds verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 18:14 (CEST)

Joep SchmitzBewerken

NE – bronloos kort artikel Flurp (overleg) 12 jul 2022 18:11 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: zwaar WIU, en relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 18:14 (CEST)

Leidse Rembrandtdagen Bewerken

wiu / Ew? - meer een aankondiging dan een lemma (neutraliteit) en de relevantie van dit evenement met net een tweede editie wordt ook niet echt duidelijk. Enige bron is ook een aankondiging. Agora (overleg) 12 jul 2022 18:54 (CEST)

Goedenavond, gezien de vraag om meer bronnen, heb ik deze uitgebreid. Mijn inziens is een terugkerend evenement van deze grootte waar landelijk aandacht aan wordt besteed wel E. Met vriendelijke groet, Otter (overleg) 12 jul 2022 19:30 (CEST)
Landelijke aandacht en 25.000 bezoekers vind ik niet bepaald schamel. M.i. is het gewoon relevant. Wel WIU, maar zeker E. Mondo (overleg) 13 jul 2022 18:07 (CEST)
Kan tekstueel nog wel iets minder aankondiging/ beschrijving maar met bronnen verder wel ok; doorgehaald. - Agora (overleg) 17 jul 2022 13:58 (CEST)

Hyenas FCBewerken

Ew? - wel erg recente club, onduidelijk of ze al volwaardig lid zijn van de KNVB en met alleen twee jongste jeugdteams in de reguliere competitie ook nog niet relevant. Agora (overleg) 12 jul 2022 19:03 (CEST)

Geen idee waar het idee dat er maar twee teams competitie spelen vandaan komt. En dat die dan niet relevant zijn omdat het jeugdteams zijn. De club lijkt mij wel relevant, maar de tekst past beter in een jongensboek dan in een encyclopedie. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2001:1C02:1E03:9B00:A813:6B8E:BB6B:B686 (overleg · bijdragen) 12 jul 2022 19:26 (CEST)
Er staat toch duidelijk dat er twee jeugdteams zijn ingeschreven bij de KNVB. Maar goed, over de status van de club wordt niet veel meer duidelijk en over het algemeen wordt met een standaardteam in de officiële bondscompetitie spelen ook als leidend gezien want dat heeft als bijkomende zaak dat er dan meestal wel bronnen over de sportprestaties volgen. - Agora (overleg) 17 jul 2022 14:01 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: of de club nu wel of niet relevant is, maakt weinig uit als de tekst dermate WIU is dat-ie niet in een encyclopedie thuishoort. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 18:04 (CEST)

Leon RömerBewerken

wiu / Ew? - niet erg neutraal lemma dat vooral koketteert op de familiebanden. Qua activiteiten houdt het niet heel erg over, korte serie filmpjes voor Zapp en een paar instructieboeken waarvan de status/ uitgave niet allemaal erg duidelijk is. Brongebruik is ook erg mager en gaan grotendeels niet echt over onderwerp zelf. Ook ext. links in tekst en dan zijn directe verkooplinks al verwijderd. Agora (overleg) 12 jul 2022 19:15 (CEST)

Goede dag,
-Koketteert is wat sterk, er wordt kort en beknopt aangegeven wat de familie banden zijn.
-De korte serie filmpjes is een programma op nationale TV (NED3) die nog steeds wordt herhaald. Het wegzetten als filmpjes is wat kort door de bocht naar mijn mening.
-Het zijn geen instructieboeken maar kinderboeken/verhalen waarvan Römer auteurs (schrijver) is en mede illustrator is.
-De ISBN-nummers toegevoegd om de status van de boeken duidelijker te maken. Alle boeken zijn uitgeven door gerenommeerde Nederlandse Uitgevers.
Persoonlijk ben ik van mening dat na het presenteren van een nationaal TV programma ( meenemend dat Römer uit bekende familie komt) en het schrijven en illustreren van meerdere boeken dit wel degelijk een artikel is met bestaansrecht.
Daarom ook de vraag om nomineren in te trekken. PeraWlIs (overleg) 13 jul 2022 09:55 (CEST)
Kan beter eerst op eigen kracht bekend genoeg worden voor opname in een encyclopedie. Nu is het vooral een persoonspromotioneel getint curriculum vitae. Hoyanova (overleg) 13 jul 2022 10:19 (CEST)

Dag PeraWlIs, welkom op Wikipedia. Ik heb een beetje aan de opmaak van je artikel gesleuteld, een beetje 'gewikificeerd' zoals we dat hier noemen. Een paar suggesties:

 • Wat je als bronnen opgevoerd had (in bullets in het sjabloon onderin), daarvan zijn meerderen geen algemene bronnen, maar specifiek voor een onderwerp, zoals de twee over de 2010 GVB prijs. Die bronnen zijn nu als referentie naar betreffende plek verhuisd. Mijn suggestie is om uit deze bronnen iets relevants uit te onttrekken en toe te voegen in het artikel, zodat dit wapenfeitje van Römer informatief wordt.
 • Ook de bron uit De Zaak is heel specifiek. Ik zou hiervoor dezelfde strategie als hierboven beschreven volgen. Een informatief paragraafje op de juiste plek, met deze bron als referentie.
 • Het vragen en antwoord artikeltje van Annemarie van Ulden is ook niet bepaald een hoofdbron. Ik stel daarom voor deze als referentie naar een relevante passage in de hoofdtekst te verplaatsen
 • Er zit nu een infobox voor acteurs in het artikel, misschien dat een infobox voor kunstenaars of schrijvers beter op zijn plek is?

Succes! — Chescargot ツ (overleg) 13 jul 2022 11:21 (CEST)

Hoi Chescargot,
Wat fijn deze suggesties. Ik ga er valavond meteen even voor zitten en kijken hoe ik het meer 'verwikificeer'. Leuk om op deze manier feedback te ontvangen. Kijk je weer mee als ik het heb verwerkt? PeraWlIs (overleg) 13 jul 2022 12:11 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: als je drie maal vrij uitgebreid meldt dat Leon uit de Römer-familie komt, inclusief een stamboom, dan lijkt het wel degelijk op koketteren met de naamsbekendheid van die familie. Je mag toch hopen dat zijn relevantie niet alleen afhangt van de familie Römer. In ieder geval zijn er enkele bronnen die hem in meer of mindere mate bespreken (nb: ik heb al die linkjes die moeten bewijzen dat een boek bestaat, maar weggehaald: onnodige bladvulling). Het is niet altijd erg diepgravend, en soms komt het niet veel verder dan een vermelding. Alles bij elkaar blijft het wat magertjes. Voordeel van de twijfel, en artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 18:00 (CEST)

Wendy StrubbeBewerken

NE – bronloos artikel over een actrice die in 1 serie een kleine rol speelt – GewoonZomaar (overleg) 12 jul 2022 19:28 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: relevantie is niet aangetoond, dus artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jul 2022 17:31 (CEST)