Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG
Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden verwijderd.

Pagina nomineren bewerken

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegen naar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegen van|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen bewerken

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

 • {{weg}}: een algemene tekst voor de verwijderingsnominatie. (Categorie Wikipedia:Weg). Onderbouw de nominatie duidelijk op de beoordelingslijst en houd er rekening mee dat nieuwe gebruikers niet altijd bekend zijn met wiki-jargon.
 • {{nuweg|<commentaar>}}: voor pagina's die meteen verwijderd kunnen worden. Dit zijn enkel pagina's met onleesbare onzinteksten, zandbakachtige experimenten, maar ook die met beledigende teksten of anderszins aanstootgevend materiaal. Let daarbij op de geschiedenis van de pagina: het kan om een goede pagina gaan die is gevandaliseerd. In dat geval moet de correcte versie worden teruggezet. (Categorie Wikipedia:Nuweg)

Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Artikelen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor directe verwijdering.

Gebruikte afkortingen bewerken

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn); EW: Encyclopediewaardig
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie

Het toevoegen van een nieuwe dag bewerken

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd? bewerken

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies bewerken

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 09/03; af te handelen vanaf 23/03 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Wiu - Dit is niet om aan te zien: "een van de oudste patricische gentes te Rome, die haar afkomst terugvoerde tot Hercules", "Bovendien is er een legende in dewelke hun naam voorkomt", "zoveel moet worden gezegd" (essaytaal), "een festival vierden, dat de oorsprong vormden van de Lupercalia", "onze twee helden", "het toezicht hadden over de sacra", "de twee collaga's", "waaraan een van de Romeinse stammen haar naam dankt", "De Fabii spelen niet zo belangrijke rol", "Van drie broers die behouden tot de gens wordt gezegd dat", "Het huis behaalden haar grootste luister met de patriottische moed en [ontbrekend lidwoord] tragische lot", "De enige overlevende Fabius was Kaeso Fabius Vibulanus". — En verder is ook het begin een breinkraker: "De naam zou oorspronkelijk Fodii of Fovii zijn geweest, wat zou afgeleid zijn van het feit dat de eerste van die naam de methode om wolven te vangen met behulp van greppels (foveac) zou hebben uitgevonden." ErikvanB (overleg) 9 mrt 2024 01:17 (CET)[reageer]

Dat dit artikel al zolang in deze staat op Wikipedia staat (oude versies zijn al net zo slecht)… Helemaal eens met deze nominatie.   Voor verwijderen Mondo (overleg) 9 mrt 2024 12:20 (CET)[reageer]
Het is me wel eens eerder opgevallen dat artikelen over onderwerpen uit de Klassieke Oudheid nogal onleesbaar zijn. Een kromme vertaling? Een poging tot archaïsch taalgebruik? Thieu1972 (overleg) 9 mrt 2024 12:37 (CET)[reageer]
Ik ga uit van dat laatste. :-) Mondo (overleg) 9 mrt 2024 13:16 (CET)[reageer]
Oorspronkelijk geschreven door @Gebruiker:Evil berry; nog zin iets aan te passen? Groet, PAvdK (overleg) 10 mrt 2024 17:04 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: tekstueel is het uitermate moeizaam door het onnodig ouderwetse taalgebruik. De bronnen zijn voornamelijk uit de Romeinse tijd zelf, waardoor het artikel niet overkomt als een encyclopedisch verhaal maar meer als eigen onderzoek: zit ik hier de mening van de schrijver te lezen, of een samenvatting van deugdelijk bronmateriaal? De enige secundaire bron is uit 1840: het lijkt me sterk dat er geen nieuwe bronnen zijn die iets over de Gens Fabia hebben geschreven, conform hedendaagse wetenschappelijke methodieken. Artikel verwijderd wegens WIU. Thieu1972 (overleg) 24 mrt 2024 18:27 (CET) [reageer]

WIU -- Te weinig onderscheid met Zelfhulp in het algemeen, ook: "zelfstandig bevorderen van geestelijke gezondheid of emotioneel welzijn, onder toezicht van een therapeut" - als het onder toezicht van een therapeut is, is het dan nog zelftherapie? M.i verwatert dat de definitie nogal. -- Joostik (overleg) 9 mrt 2024 10:56 (CET)[reageer]

Dank voor de nominatie, die terecht wijst op een onduidelijk onderscheid tussen zelftherapie en zelfhulp in het artikel. Ik heb het artikel aangepast om dit onderscheid beter te benadrukken, in de hoop dat het nu aan de verwachtingen voldoet.   BeeBringeroverleg 9 mrt 2024 12:22 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: ik heb wel wat twijfels, mede gezien de afwijkende bronnenopmaak die erg lijkt op wat ze op EN-wiki doen: is het een vertaling, zijn deze bronnen wel gelezen, en is het woord 'zelftherapie' dan eigenlijk wel correct in het Nederlands? Even Googlen en je komt vooral uit op de vele doe-het-zelf-therapieën waar internet vol mee staat. Ik zag echter hier en hier toch wel publicaties die ons artikel bevestigen. Daarom artikel toch behouden. Thieu1972 (overleg) 24 mrt 2024 18:27 (CET) [reageer]

WIU -- Nogal wat boude uitspraken waarvoor op zijn minst een bron nodig is. Geeft de indruk met name over de Amerikaanse situatie te gaan. Joostik (overleg) 9 mrt 2024 11:11 (CET)[reageer]

> Damesdisputen bestaan vooral in de Verenigde Staten
Dus ja, het gaat inderdaad met name over de Amerikaanse situatie. Niks mis mee, overigens. Natuurlijk zou het fijn zijn om een breder beeld te schetsen, maar daar is een ander sjabloon voor dan WIU.   Tegen verwijderen Mondo (overleg) 9 mrt 2024 12:22 (CET)[reageer]
Nou, erg geweldig kan ik het nog niet vinden hoor:
 • Damesdisputen zetten zich in voor de eenheid van vrouwen en strijden voor gelijkheid. De bron zegt dat echter niet.
 • Momenteel staat het artikel nog vol bronvragen.
 • Damesdisputen bestaan vooral in de Verenigde Staten onder de naam 'sorority'. Als je de zin leest als 'vooral in de VS heten ze sorority', dan klopt het wel, maar ik vermoed dat de zin wil uitleggen dat damesdisputen vooral in de VS bestaan. Welk bewijs is daar dan voor? Even Googlen en je struikelt over de Nederlandse damesdisputen. In 1916 was er al sprake van zo'n dispuut.
Kortom: een erg eenzijdig en ook misleidend artikel. Thieu1972 (overleg) 9 mrt 2024 12:45 (CET)[reageer]
Daarom zei ik ook dat een breder beeld gewenst is. Maar ik zie onvoldoende aanknopingspunten om een TBP-nominatie te rechtvaardigen.
 • Er zijn andere sjablonen, zoals Wereldwijd op de overlegpagina en wikify op het artikel;
Genoemde sjablonen worden vaak genegeerd en kunnen soms jaren boven een pagina staan. Joostik (overleg) 10 mrt 2024 19:39 (CET)[reageer]
 • Een berichtje naar de aanmaakster had ook gekund, zodat ze zelf het artikel had kunnen verbeteren - ze is zo te zien nog wel redelijk nieuw, maar geen eendagsvlieg;
 • En als het werkelijk zo eenvoudig was om meer informatie te vinden over Nederlandse damesdisputen, dan had Joostik ook zelf wat kunnen toevoegen daarover.
Dat had ik misschien kunnen doen, maar het is niet mijn taak om ieder willekeurig artikel "dan maar zelf op te knappen". Overigens heb ik niet gezegd dat het onderwerp NE is, maar dat deze tekst ondermaats is. Overigens is dit een lijst van Te beoordelen pagina's, niet een van Te verwijderen pagina's. Joostik (overleg) 10 mrt 2024 19:39 (CET)[reageer]
Nee, maar als je een artikel nomineert op TBP, dan is het wel de bedoeling dat de pagina verwijderd gaat worden. Oftewel: de twee namen zijn synoniem. Mondo (overleg) 10 mrt 2024 20:01 (CET)[reageer]
En op EN:WP staan ook wel wat bronnen voor de Amerikaanse disputen. Mondo (overleg) 9 mrt 2024 13:08 (CET)[reageer]
Zijn disputen een "hulpmiddel"? En "plebs" komt behoorlijk pejoratief (minachtend) over, of is dit woord bewust gekozen, dan wel wordt dit woord door de dames zelf gebruikt, omdat er een klassiek tintje aan kleeft? Zoals het er nu staat, lijkt het in ieder geval of de auteur van dit artikel de lagere klasse maar "plebs" vindt. ErikvanB (overleg) 9 mrt 2024 13:42 (CET)[reageer]
Als je opschrijft 'Het is de vrouwelijke tegenhanger van een fraterniteit', dan heb je toch duidelijk niet opgelet... Thieu1972 (overleg) 9 mrt 2024 16:18 (CET)[reageer]
Eigenlijk kan het net zo goed een RD worden naar Dispuut. Daar wordt het al uitgelegd. Je kunt je ook afvragen of 'sorority' eigenlijk wel het Engelstalige equivalent is. Thieu1972 (overleg) 9 mrt 2024 16:22 (CET)[reageer]
In de VS vinden ze van wel en omdat dit artikel vooral over de VS gaat, lijkt het me logisch om dat te handhaven. Mondo (overleg) 9 mrt 2024 16:36 (CET)[reageer]
Vinden ze in de VS dat sorority en dispuut hetzelfde zijn? Thieu1972 (overleg) 9 mrt 2024 16:50 (CET)[reageer]
Ja, want er zijn ook sororities in de VS die soroptimist gebruiken, wat zo te zien hetzelfde betekent als damesdispuut. Mondo (overleg) 9 mrt 2024 17:04 (CET)[reageer]
Voor zover ik het heb begrepen, is een damesdispuut gewoon een (onderdeel van een) studentenvereniging in Nederland, specifiek voor vrouwelijke studenten. Niks campus, niks Griekse levensstijl, ook geen rare Griekse letters als naam: gewoon een studentenclub. Dat is dus niet hetzelfde als de Amerikaanse versie, met zijn vaak erg elitaire, haast sektarische inslag.
 
Met die lach op hun gezicht
en de angst in hun hart
wachtern zij met smart
een kinderkamp wird veteld
een gaskamer waargenomen
hun leven afgenomen.
Ter herinnering aan die 1269 kinderen
getransporteed uit kamp Vught, Nederland
Opdat zie niet worden vergeten.

Soroptimistischclub Vught Luminieus,
Nederland
En soroptimisten zijn juist een idealistische groep die vrouwenrechten nastreven. Past bij geen van beide clubs.
Kortom: dit alles heeft m.i. niks met een doorsnee Nederlands damesdispuut te maken. Thieu1972 (overleg) 9 mrt 2024 18:00 (CET)[reageer]
En wat het gemiddelde damesdispuut te maken heeft met soroptimisten, is mij ook een raadsel. Ik vrees dat de aanmaker een aantal zaken op een hoop heeft gegooid, en wellicht hier wat inspiratie heeft opgedaan. Het resultaat is een warrig verhaal met hele en halve onwaarheden, en veel onduidelijkheid. Daarom   Voor verwijderen. Thieu1972 (overleg) 9 mrt 2024 16:27 (CET)[reageer]
  Tegen verwijderen Lotje (overleg) 10 mrt 2024 07:18 (CET)[reageer]
Heb je het artikel überhaupt wel gelezen? Thieu1972 (overleg) 10 mrt 2024 09:55 (CET)[reageer]
@Thieu1972: jawel   Lotje (overleg) 10 mrt 2024 10:27 (CET)[reageer]
Dus je vindt dat een gezelligheidsclub voor vrouwelijke studenten hetzelfde is als een idealistische vrouwenorganisatie die een herinneringsmonument aan WO2 heeft opgericht? En die sororities zijn volgens jou en Mondo ook volledig synoniem aan soroptimisten (let op: in die artikelen wordt geen enkele link gelegd tussen beide), dus een Nederlands damesdispuut = soroptimisten = een Amerikaanse sorority? En wat dan met de beweringen dat damesdisputen volgens ons artikel eigenlijk 'vooral in de Verenigde Staten' voorkomen (=niet waar, Google maar eens), en zouden 'strijden voor gelijkheid' (nope, niet volgens de verstrekte referentie)? Soms heb ik het idee dat mensen hier een compleet ander artikel en bronnen lezen dan ik...
Maar goed, laten we het eens omdraaien: komen jullie eens met bronnen die aantonen dat het huidige artikel helemaal klopt en de lezer niet op het verkeerde been zet. Thieu1972 (overleg) 10 mrt 2024 10:48 (CET)[reageer]
@Thieu1972: zou het eerste vrouwendispuut van Leeuwarden (15 november 1988) Party 'a Saurus of misschien informatie hier soelaas bieden? Cheers. Lotje (overleg) 10 mrt 2024 15:23 (CET)[reageer]
Dat zij slechts voorbeelden van disputen, en daar kun je helaas geen algemeenheden uit destilleren. Wel tonen ze aan dat het huidige lemma de plank mis slaat met zijn focus op de VS. Overigens voegde je een bron toe over een corpshuis in Tilburg bij de bewering dat men op de campus woont, maar 1) er was in 1960 volgens mij nog nergens in Nederland een campus en 2) het corpshuis stond niet op een campus en 3) het is een los verhaaltje waaraan je niks algemeens kunt ontlenen. Thieu1972 (overleg) 10 mrt 2024 16:41 (CET)[reageer]
@Thieu1972: gelijk heb je. er kan inderdaad nog heel wat aangepast worden, zodat het niet langer de plank misslaat, zoals je het stelt. Daarom geef ik er de voorkeur aan dat de auteur er iets mee aanvangt. We hebben ook een Katholiek Vrouwendispuut, en dat is ook niet zo heel erg lang. Cheers. Lotje (overleg) 10 mrt 2024 16:50 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: In de huidige vorm voldoet het artikel simpelweg niet. De auteur heeft met de laatste bewerking een aantal stellingen wat afgezwakt, maar daardoor is de afbakening en definitie niet duidelijker geworden. Daarmee doet het artikel niet wat het primair zou moeten doen; betrouwbare en heldere informatie verschaffen. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 31 mrt 2024 22:55 (CEST)[reageer]

AUT – Grotendeels overgenomen van [1]. Er zijn wat woorden omgedraaid, maar zin voor zin precies dezelfde informatie. – GewoonZomaar (overleg) 9 mrt 2024 20:07 (CET)[reageer]

Maar liefst 53%. Hier mag je volgende keer een nuweg op zetten. Mondo (overleg) 10 mrt 2024 16:53 (CET)[reageer]
Door parafrasering is dat percentage intussen gezakt, factuele informatie blijft uiteraard altijd hetzelfde, hoe je het ook verwoordt. Verwijderen is niet nodig. JJoosen (overleg) 11 mrt 2024 11:03 (CET)[reageer]
Maar parafraseren mag niet, want de eerste versie van een artikel mag al geen auteursrechtenschending bevatten. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 12:13 (CET)[reageer]
  Tegen verwijderen Ik kan de oorspronkelijke nominatie voor verwijdering door @GewoonZomaarhelemaal volgen, maar de oorzaak voor de verwijdering lijkt me intussen wel voldoende aangepakt. Een beoordelingspagina dient m.i. enerzijds om transparant het debat te voeren over de pro's en contra's om een artikel te behouden dan wel te verwijderen en anderzijds om gebruikers de kans te geven om het artikel te verbeteren. Dat laatste is hier gebeurd, dus ik begrijp niet goed waarom @Mondo een probleem in een eerdere versie van een artikel aangrijpt om de huidige te bekritiseren. Hanteren we overigens een andere definitie van parafraseren? Voor mij betekent dat je de inhoud uit de gebruikte bronnen in eigen bewoordingen in een artikel verwerkt. Dat lijkt me toch niet tegenstrijdig met principes die op Wikipedia gehanteerd worden? Beireke1 (overleg) 11 mrt 2024 14:19 (CET)[reageer]
Ik zie nu dat het probleem hem pas in de tweede versie zat en niet in de eerste: https://copyvios.toolforge.org/?lang=nl&project=wikipedia&title=Denise+Tolkowsky&oldid=67166294&action=search&use_engine=1&use_links=1&turnitin=1 Ik werd op het verkeerde been gezet, omdat GewoonZomaar in diens nominatie deed overkomen alsof het vanaf het begin al zo was.

In dat geval is het een kwestie van de paar versies met de schending verbergen.

Dat gezegd hebbende, @Beireke1: als de eerste versie van een artikel auteursrechtenschending bevat, dan is dat voldoende grond voor een nuweg, ook als het herschreven wordt. Dan kun je wel boos zijn op mij, maar ik heb die richtlijn niet gemaakt. Sterker nog: ik heb me daar vorig jaar juist nog tegen verzet, alleen veranderde dat niks. Het is helaas wat het is. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 14:24 (CET)[reageer]
Geen probleem, @Mondo, en ik ben ook niet boos op jou persoonlijk. Ik hou van een heldere discussie die ook bij alle artikels zo gestroomlijnd mogelijk volgens heldere gedeelde principes verloopt. Anders wordt het heel moeilijk om mensen die voor het eerst schrijven op Wikipedia bij te sturen na een onzorgvuldigheid/beginnersfoutje en hun enthousiasme te behouden. Ik ben me ervan bewust van de impact van de 'nuweg' en begrijp die ergens ook. Je voorstel om de versies met auteursrechtenschending te verbergen lijkt me een prima oplossing. Beireke1 (overleg) 11 mrt 2024 15:31 (CET)[reageer]
Ik vind het nog steeds veel te veel op de oorspronkelijke bron lijken. Een paar woorden zijn door synoniemen vervangen, dat is niet de informatie in je eigen woorden weergeven. @Mondo: ik ben niet gediend van je insinuatie dat ik de boel besodemieterd zou hebben. Ik heb gewoon naar het artikel in de huidige staat gekeken. Ik heb niets gezegd over wanneer de copyvio begon. En ik ben ook niet gediend van het belerende toontje dat ik er volgende keer een nuweg op had mogen zetten. Moderatoren zijn mans genoeg om dit zelf te beslissen; mijn beslissing was dat dit onvoldoende voldeed aan de nuweg criteria omdat er wel degelijk wat herschrijving plaats had gevonden. Maar goed, dat is nu de tweede keer dat ik als nominator kritiek krijg; bekijk het maar met de beoordelingsnominaties; ik doe daar niet meer aan mee. GewoonZomaar (overleg) 11 mrt 2024 17:34 (CET)[reageer]
Wat jammer dat je zo reageert. Mijn tip om er volgende keer een nuweg op te zetten was niets meer dan dat: een tip. Als het minder fraai bedoeld was, had ik het wel anders verwoord, bijvoorbeeld “waarom heb je hier niet gewoon een nuweg op gezet?” of “wat een slechte nominatie; hier had een nuweg op gemoeten” of iets dergelijks. Maar goed, ik zal er volgende keer een smiley achter zetten, dan weet je dat het goedbedoeld is. 🙂

En insinueren dat je de boel besodemietert heb ik al helemaal niet gedaan. Ik zei alleen dat je nominatie op mij overkwam alsof het al vanaf het begin zo was. Je opende meteen met het feit dat het artikel grotendeels overgenomen zou zijn. Je had dan beter kunnen zeggen “de huidige versie is grotendeels overgenomen” of “in de eerste versie was dat nog niet zo”. En eigenlijk is dat niet eens een TBP-reden, want daarvoor bestaat WP:VV, maar goed. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 17:46 (CET)[reageer]
Ik ben blij dat @Beireke1 zich in ieder geval kan vinden in de door mij aangedragen oplossing. 🙂 Ik zal eens kijken wat ik met het artikel kan doen en me op WP:VV melden om de auteursrechtschendende versies te laten verbergen. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 17:54 (CET)[reageer]
Dit is het laatste wat ik erover zeg: "GewoonZomaar deed het voorkomen alsof" is heel wat anders dan dat "de nominatie op jou overkwam". Waarom bemoei je je met zaken waar je helemaal niets mee te maken hebt? Je bent niet de schrijver van het artikel, je bent niet een moderator, en je hebt het probleem niet opgelost, omdat in de huidige versie nog steeds veel copyvio zit. Ik ben voorlopig weg hier. Bah, wat een nare sfeer heeft deze site toch. GewoonZomaar (overleg) 11 mrt 2024 18:18 (CET)[reageer]
Iets in eigen woorden vertellen is prima, maar om de tekst zo letterlijk te volgen, inclusief bijzondere zinswendingen, is vragen om moeilijkheden:
Artikel: Denise werd geboren met muzikale genen.
Bron: Het artistieke zat haar in de genen.
Nergens voor nodig om de (niet erg zakelijke) opmerking over genen over te nemen. En aangezien de zinnen ervoor en erna ook exact dezelfde info geven, komt het geheel over als een verkapte copy-paste. Als je daadwerkelijk alles in eigen bewoordingen had beschreven, dan krijg je niet zo'n zelfde soort tekst. Thieu1972 (overleg) 11 mrt 2024 18:53 (CET)[reageer]
Dit is ook het laatste wat ik erover zeg. Ik begon mijn zin in het oorspronkelijke bericht met “ik”, dus het ging wel degelijk om hoe het op mij overkwam.

En bemoeien vind ik een zwaar aangezette term. TBP is niet beperkt tot moderators en aanmakers van artikelen.

Bovendien vind ik “je hebt het probleem niet opgelost” ook een vervelende aantijging, want ik schreef juist hierboven dat ik ging kijken wat ik met het artikel kon doen en de verkeerde versies ging laten verbergen op WP:VV. Inmiddels ben ik er ook mee bezig. Maar zo'n aantijging motiveert me niet. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 19:12 (CET)[reageer]
Ondanks de aantijging heb ik het herschrijven toch maar afgemaakt. Auteursrechtenschending zit nu op 18%, maar het gaat daarbij vooral nog om zinnen die niet erg uniek zijn en niet heel erg anders verwoord kunnen woorden, en enkele termen, zoals namen van prijzen, die overeenkomen. De grootste schending is er nu wel uit.
@DeboraPly, ik hoop dat jij als aanmaakster je ook kunt vinden in wat er nu staat? 🙂 Mondo (overleg) 11 mrt 2024 20:04 (CET)[reageer]
Prima voor mij! 213.119.19.177 11 mrt 2024 20:17 (CET)[reageer]
Je herkent de oorspronkelijk tekst natuurlijk nog steeds. Thieu1972 (overleg) 11 mrt 2024 20:46 (CET)[reageer]
Dat kan, maar er is ook niet 100% aan te ontkomen. Er zijn zinnen en termen die je moeilijk anders kunt verwoorden. Ik heb ook delen van de tekst geschrapt. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 21:21 (CET)[reageer]
De hele opbouw is volgens mij nog gewoon hetzelfde. Bij de eerste zinnen van de biografie herken ik al meteen de bron. Oftewel: gooi gewoon de hele tekst weg, ga de bron goed lezen, en vertel dan in écht eigen bewoordingen iets over Tolkowsky. Dit gerommel met woordjes weg en woordjes erbij schiet toch niet op? Ja, je houdt Earwig voor de gek..... Thieu1972 (overleg) 11 mrt 2024 21:27 (CET)[reageer]
Ik begrijp nog steeds niet waar je het over hebt. Ik heb letterlijk hele zinnen geschrapt, dus hoe kom je erbij dat het alleen om woordjes zou gaan?

En sommige van de zinnen die er staan zou ik precies of bijna precies hetzelfde schrijven als ik basis van de bron opnieuw zou moeten beginnen. En de opbouw ook (ik doe opbouw sowieso altijd op deze manier). Je ontkomt er gewoon niet aan dat er overlap is bij bepaalde generieke bewoording en zinnen.

De hele tekst weggooien lijkt me hier niet aan de orde en zou ook zonde zijn van het werk, ook dat van de aanmaakster (ze heeft ook eigen toevoegingen gedaan). Dat is niet erg constructief. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 21:50 (CET)[reageer]
Alleen al die eerste zinnen, waar je het over hebt: hoe wil je dat dan anders verwoorden? Ze is geboren in Brighton omdat haar familie moest vluchten voor de oorlog. Dat is een belangrijk feit om te noemen en anders dan misschien nog een paar woordjes herschikken kun je dat niet veranderen. En weglaten ook niet, want dan schrap je belangrijke informatie. En dat haar ouders muzikaal waren is een normaal iets en vind je in veel artikelen over muzikanten/artiesten terug. Dus ook dát kun je niet zomaar weglaten. Vervolgens komt er een stuk over waar ze haar diploma's en dergelijke haalde. Wil je dat dan ook weghalen? Lijkt me toch belangrijk om te weten wat haar achtergrond is; dat is nu júist waar een encyclopedie voor bedoeld is. En het is een opsomming van feiten, dus heel anders kun je dat ook niet verwoorden.

Conclusie, nogmaals: je ontkomt niet aan wat overlap. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 22:20 (CET)[reageer]
Het is m.i. niet slechts 'wat overlap' die door de aard van de info bijna niet anders geformuleerd kan worden. De bron is hier gewoon vrij letterlijk gevolgd, en het patroon van de brontekst is grotendeels makkelijk te volgen. Earwig herkent dat niet meer, maar het blijft m.i. een afgeleid werk.
Het bewijs dat je echt wel deze biografie op een andere wijze kunt schrijven, is deze bron. En waarschijnlijk biedt het boek van Simmons ook inspiratie - ware het niet dat dat boek ongetwijfeld niet is geraadpleegd maar gewoon overgeplakt vanuit het Engelstalige lemma (NB: ook daar kunnen ze het allemaal anders verwoorden....)
Maar goed, het is wel weer mooi geweest, ik bemoei me maar niet meer met dit soort energielekken. Thieu1972 (overleg) 11 mrt 2024 22:50 (CET)[reageer]
Die externe bron die je linkt is anders, maar de tekst is ook verre van encyclopedisch. Het is leuk dat je aanhaalt dat het ook anders kan, maar besef je wel dat het hier om een encyclopedie gaat. Als het artikel op de manier van je bron zou zijn geschreven, dan zou het artikel bij voorbaat al verwijderd worden, want niet neutraal genoeg. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 22:54 (CET)[reageer]
En op EN:WP komt de beknopte tekst die er staat overeen met die op NL:WP. En dat boek waar je aan refereert: dat kan in NL en BE op slechts vier plekken worden geraadpleegd: https://search.worldcat.org/nl/title/whos-who-in-music-and-musicians-international-directory/oclc/733096859 De aanmaakster heeft dit artikel geschreven in het kader van een schrijfmiddag in Antwerpen en laat het boek nu net in Antwerpen liggen. Dus even terughoudend zijn met je insinuatie, Thieu. Mondo (overleg) 11 mrt 2024 23:44 (CET)[reageer]
Tuurlijk joh. Dat boek lag uiteraard in Antwerpen, op tafel. En alle overeenkomsten in de teksten zijn puur toeval en volkomen onvermijdelijk (domme ik!), en mijn voorbeelden dat een tekst wél anders kan worden geformuleerd zijn uiteraard volkomen onzinnig, én ik besef me niet dat het hier allemaal om een encyclopedie gaat. Fijn dat je me er even op wijst. Thieu1972 (overleg) 12 mrt 2024 22:40 (CET)[reageer]
Ja, dat boek ligt in Antwerpen dus het kan mogelijk gebruikt zijn. We hebben het over het raadplegen van. Ook als je copy-paste kun je nog wel de bronnen hebben ingezien. Ik neem ook geregeld bronnen over als ik een artikel vertaal, maar raadpleeg ze ook. En als het boeken betreft, kijk ik of ik ze ergens kan vinden of toevallig zelf al heb.

En je snapt hopelijk ook wel dat die site waar je naar verwees vol met promo staat, dus anders geformuleerd of niet: het is gewoon geen goede tekst voor een encyclopedie. Mondo (overleg) 12 mrt 2024 22:43 (CET)[reageer]
Mijn hemel, lees je eigenlijk ooit wel de reacties waar je op reageert.... Thieu1972 (overleg) 12 mrt 2024 22:50 (CET)[reageer]
Blijkbaar niet, maar blijkbaar lees je ook je eigen reacties niet, want je zou stoppen met reageren op dit “energielek”… Mondo (overleg) 12 mrt 2024 23:02 (CET)[reageer]


Toegevoegd 14/03; af te handelen vanaf 28/03 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WEG Een encyclopedie is niet een verzameling essays zoals dit lemma. Bovendien staat dit essay bol van meningen (POV) in plaats van feitelijkheden. Fred (overleg) 14 mrt 2024 09:59 (CET)[reageer]

  Voor verwijderen. Waarschijnlijk AI generated. De bewerkingsgeschiedenis van dit (school)-IP spreekt ook niet in het voordeel van dit artikel. MLTRock (overleg) 14 mrt 2024 11:29 (CET)[reageer]
Kan nu weg. Scholier blijft ai-tekstdumps plaatsen... Hoyanova (overleg) 14 mrt 2024 11:30 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Direct verwijderd door collega MatthijsWiki. StuivertjeWisselen (overleg) 14 mrt 2024 12:41 (CET)[reageer]

Hoax?ChatGPT? Niks te vinden over deze non. De woorden "mout" en "aards" komen vaak voor op webpagina's waar bieren worden beschreven. Soms zelfs direct na elkaar zoals in "Hoppig, gebrande mout. Aards,..." Ik hou dus rekening met de mogelijkheid dat dit artikel afkomstig is van een AI. MLTRock (overleg) 14 mrt 2024 10:26 (CET)[reageer]

De foto die net werd ingevoegd en zogezegd de geboorteplaats van Mout Aards is, is volgens isitai.com 94% zeker AI generated. MLTRock (overleg) 14 mrt 2024 10:31 (CET)[reageer]
Hoax, mag imo nuweg. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 mrt 2024 10:32 (CET)[reageer]
Moeten wij medewerking verlenen aan aprilgrappen? Sijtze Reurich (overleg) 14 mrt 2024 13:25 (CET)[reageer]
Was verwijderd, weer herplaatst, weer verwijderd. Ik heb een beveiliging voor heraanmaak geplaatst. StuivertjeWisselen (overleg) 14 mrt 2024 13:39 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Direct verwijderd, want het is voldoende aannemelijk dat dit inderdaad een hoax is. Zou het trouwens toeval zijn dat er in Berkel-Enschot een café Mout en een eetbar Aards bestaan, met ook nog dezelfde eigenaar? StuivertjeWisselen (overleg) 14 mrt 2024 10:47 (CET)[reageer]

De tekst is een verzameling algemeenheden, waarschijnlijk opgeschreven vanuit eigen ervaring. De vermelding van prijzen is volkomen willekeurig en ook erg tijdsgebonden (en er zijn hoesjes van een paar euro, dus het klopt ook al niet eens). Wanneer kwamen hoesjes trouwens op de markt? Sowieso hebben we het alleen over mobiele telefoons, want vaste telefoons hadden geen hoesje, maar m.i. zou dat wel even vermeld mogen worden. Kortom: dit is nog lang geen encyclopedisch artikel. – Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2024 10:33 (CET)[reageer]

Er kan wel wat van te maken zijn, maar dan eerst flink poetsen. Verdel (overleg) 14 mrt 2024 13:44 (CET)[reageer]
Gepoetst!   Verdel (overleg) 14 mrt 2024 14:01 (CET)[reageer]
Ik heb het net nog even aangepakt. Alles wat er nu staat is verifieerbaar via bv sites die dergelijke dingen verkopen, maar gezien de commerciële aard van dergelijke sites heb ik er geen als bron vermeld. Ik heb 1 specifiek hoesje bij naam vermeld, nl eentje van Samsung uit 2013, omdat dit, volgens mijn opzoekwerk, het eerste was dat niet op of rond een telefoon wordt bevestigd, maar wel een deel van de oorspronkelijke behuizing vervangt. MLTRock (overleg) 26 mrt 2024 14:23 (CET)[reageer]
Je bent deze vergeten te beschrijven :-) Thieu1972 (overleg) 26 mrt 2024 14:31 (CET)[reageer]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU – Bronloze biografie over een acteur. Schuurt stevig met WP:BLP, inhoudelijk worden er claims gemaakt die wel echt een bron vereisen. Ook niet volledig neutraal (bijv. "Gezien deze missie was zijn rol als jurylid bij KRO-NCRV's Hands Up op zijn lijf geschreven"). Mogelijk wel relevant, maar hier moet werk in. – StuivertjeWisselen (overleg) 14 mrt 2024 10:38 (CET)[reageer]

Ik heb bronnen toegevoegd en wat kleine aanpassingen gedaan. GBB57 (overleg) 15 mrt 2024 22:02 (CET)[reageer]
  Tegen verwijderen - Ook ik heb diverse bronnen toegevoegd die zijn relevantie aan tonen. Groet RuedNL2 (overleg) 1 apr 2024 16:01 (CEST)[reageer]
Ik heb de nominatie doorgestreept. StuivertjeWisselen (overleg) 4 apr 2024 20:25 (CEST)[reageer]

– Onterechte redirect. De pagina waar ze naar leidt, bevat niet eens informatie over ene (of meerdere) Louis Clements. Beter rode link. DimiTalen 14 mrt 2024 11:30 (CET)[reageer]

Louis Clément? Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2024 11:44 (CET)[reageer]
In deze versie wordt Louis nog wel genoemd. En het lijkt me wenselijk dat beide artikelen naar elkaar verwijzen. –bdijkstra (overleg) 14 mrt 2024 13:42 (CET)[reageer]
De Franse Wiki heeft twee artikelen over andere Louis Cléments, een militair en een emailleur. Weliswaar zijn er voor geen van beide andere taalversies, maar van Louis Clément zou men eventueel een doorverwijspagina kunnen maken. Afgezien daarvan zou Louis Clement gewoon een redirect naar Louis Clément kunnen worden. Joostik (overleg) 15 mrt 2024 12:13 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Doorverwijzing naar Louis Clément van gemaakt. StuivertjeWisselen (overleg) 30 mrt 2024 15:27 (CET)[reageer]

NE Een school waaromtrent geen geschiedenis wordt meegedeeld maar die wel eens een nieuwsfeit heeft veroorzaakt door een inlevermachine voor statiegeld te plaatsen. Ook zou het gebouw volledig energieneutraal zijn. Maar of dat alles nu E-waardig is, waag ik te betwijfelen. Fred (overleg) 14 mrt 2024 12:32 (CET)[reageer]

Het artikel heeft wel meer bronnen dan een gemiddeld kapelleke op een gemiddeld kruispunt in Limburg. Kuddekop (overleg) 14 mrt 2024 14:39 (CET)[reageer]
Het gaat niet enkel om het aantal bronnen, maar ook om de E-waarde. Wat een gemiddeld kapelleke hiermee van doen heeft is me niet duidelijk, mede omdat elk artikel op zichzelf wordt beoordeeld. Fred (overleg) 14 mrt 2024 17:16 (CET)[reageer]
Inmiddels is de inlevermachine bijzaak in het artikel, en heeft iemand geschiedenis toegevoegd. Een school met 1700 leerlingen die daarnaast ook topsporters faciliteert lijkt mij wel E-waardig (eerbiedwaardig?). Kuddekop (overleg) 15 mrt 2024 09:27 (CET)[reageer]
Ik heb geschiedenis en andere zaken aangevuld. Kan nominatie aub worden doorgestreept? Cccar (overleg) 16 mrt 2024 11:29 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: de school lijkt me inderdaad niet irrelevant voor wikipedia. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 28 mrt 2024 18:47 (CET) [reageer]

Heeft het het nieuws gehaald vanwege 1 affaire, verder is het artikel sowieso wiu met allerlei externe links in de lopende tekst – Mbch331 (overleg) 14 mrt 2024 15:13 (CET)[reageer]

En allesbehalve neutraal en zakelijk. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2024 15:25 (CET)[reageer]
Ik heb inderdaad ook het idee dat deze persoon NE is, maar dat vermoedelijk de affaire wel E is. Het artikel zou dan (opnieuw) hernoemd moeten worden, bv. naar Corruptie op het hoogste niveau, waarna de affaire rondom dit boek centraal wordt gesteld in het artikel, en niet de ditjes&datjes rond de schrijver van dat boek.  Erik Wannee (overleg) 14 mrt 2024 15:27 (CET)[reageer]
Misschien dat @Ymnes er iets mee kan? Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2024 15:30 (CET)[reageer]
@Thieu1972: Nee, dat gaat mij niet lukken. Er is een neutrale serie van De Ware Tijd van Ivan Cairo in tien delen die naar mijn indruk van hoog journalistiek niveau is. Maar getuige Don't shoot the messenger moet Cairo het ook al ontgelden in Van den Berghs boek. Voor je het weet heeft Wikipedia er een artikel bij met Israël/Palestina-taferelen (oftewel veel geruzie over de inhoud).
De titel van dat boek bekt trouwens wel lekker, maar in de media lees je nergens wat die corruptie met Santokhi te maken heeft, zie ook hier (Cairo) en hier (Quote) en in heel veel andere media. Blijkbaar was Santokhi op de cover nodig om de verkopen van het boek op te stuwen. Lees ook maar eens Quote vanaf "Even bellen".
Mij lijkt trouwens dat het huidige Wikipedia-artikel wel eens uit de nabije kring van Van den Bergh kan komen, misschien is hij de schrijver zelfs zelf. En dan zou ook dit Wikipedia-artikel wel eens bedoeld kunnen zijn om exposure te krijgen.
Een belangrijke peiler onder Wikipedia is NPOV. Ik begin er daarom niet aan. Ymnes (overleg) 14 mrt 2024 16:56 (CET)[reageer]
Sowieso zijn zinnen als 'op dit moment is de politie bezig de kopers van het boek op te sporen' niet erg handig in een encyclopedie: wat is 'op dit moment'?
Verder leest het hele artikel als een spannend verhaal vol intriges en complotten, maar lijkt het vooral een uit de hand gelopen conflict over de coverfoto en het suggereren van corruptie zonder een concreet bewijs te leveren? Hoe dan ook zou een eventueel artikel veel neutraler en met veel meer balans moeten dan de huidige eenzijdige aanklacht. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2024 17:18 (CET)[reageer]
als het boek wordt gelezen dan kun je niet meer spreken over "het suggereren van corruptie zonder concreet bewijs", De Rechtbank Rotterdam spreekt ook over een boek met duidelijke beweringen en dat de feiten als zodanig kloppen, wat betreft de 10delige neutrale serie van de Ware Tijd, het volgende, Is het wel een neutraal stukje Journalistiek, heeft de journalist niet door publicatie de grenzen van journalistieke ethiek overschreden, met als doel om vd Bergh in ernstige diskrediet te brengen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 195.240.20.168 (overleg · bijdragen)
Persoonspromotie en boekpromotie in opdracht voor klant van een marketingbureau. Hoyanova (overleg) 14 mrt 2024 15:42 (CET)[reageer]
Ja ik zie het nu ook, Web Wings. Vorige week trokken ze ook al samen op.[2] Wat ik al vermoedde. Dit artikel is speciaal geschreven als exposure voor het onderwerp. Onacceptabel voor Wikipedia. Ymnes (overleg) 14 mrt 2024 17:31 (CET)[reageer]
Goed gevonden! Die website is een marketingvehikel voor klanten van ze vermomd als "nieuwssite". Zie onderaan rechts. Hoyanova (overleg) 14 mrt 2024 17:37 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: dit artikel is dermate WIU (rommelige tekst, externe linkjes, slordige opmaak) dat alleen daarom al het artikel niet behouden kan blijven. Daarnaast kun je vraagtekens zetten bij het mogelijk promotionele aspect en bij de gebrekkige neutraliteit en balans. Hoe dan ook in de huidige vorm niet geschikt voor behoud. Thieu1972 (overleg) 28 mrt 2024 22:59 (CET) [reageer]

Reclame. Vanwege de gebruikersnaam van de (nieuwe) gebruiker die het aangemaakt heeft, vermoed ik zelfpromotie. Artikel is in (mogelijk andere vorm) gister genuwegd. CaAl (overleg) 14 mrt 2024 16:28 (CET)[reageer]

Gisteren was het expliciete reclame onder een iets andere titel via deze account die gezien de naam al gewezen was op de gebruiksvoorwaarden maar daar vandaag niet aan voldeed en dit korte produktpromolemma plaatste... Hoyanova (overleg) 14 mrt 2024 17:39 (CET)[reageer]
Digital-VDV is zeer waarschijnlijk een account van marketingburo VDV Digital.  Erik Wannee (overleg) 14 mrt 2024 18:57 (CET)[reageer]
Rare ongefundeerde beweringen, zoals: Marie Jo is internationaal representatief in diverse verkoopkanalen. Wat een departement store zou kunnen zijn? Geen idee wat dat -ogenschijnlijk in het Nenglish gestelde- woord zou kunnen betekenen! Zal wel marketingjargon zijn. Een department store schijnt in elk geval (woordenboek!) een warenhuis te zijn. Waarom zégt aanmaker dat dan niet? Verder veel wezelzinnen: diverse, verschillende. Wat mij betreft: nuweg met dit marketingvehikel. Fred (overleg) 14 mrt 2024 19:41 (CET)[reageer]
Dan hebben ze daar bij VDV Digital wéér een nieuwe account aangemaakt. Kan natuurlijk ook zijn dat het een account van Van de Velde (bedrijf), het bedrijf achter het lingeriemerk, is. MLTRock (overleg) 15 mrt 2024 14:18 (CET)[reageer]
Lijkt me voldoende als 'Marie Jo' een redirect is naar Van de Velde (bedrijf). Groetjes, – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door DimiTalen (overleg · bijdragen) 14 mrt 2024 20:28‎
Onderwerp is E-waardig genoeg om hier vermeld te worden, maar het artikel zelf is nog te promo-achtig om in die staat te behouden. Gezien er een pagina bestaat over het bedrijf achter het merk is een redirect naar dat artikel inderdaad nuttiger. MLTRock (overleg) 15 mrt 2024 14:16 (CET)[reageer]
Ik heb het verder opgekuist. Alles wat hier staat is echter dubbelop met wat het lemma over het bedrijf vermeldt; dus w.m.b. kan dit nog steeds verwijderd worden. DimiTalen 17 mrt 2024 18:58 (CET)[reageer]
Het artikel is nu een stuk leesbaarder, dank voor het opkuisen! Uit het artikel zelf blijkt echter nog niet wat de E-waarde/relevantie is. Is Marie Jo een grote speler op de Vlaamse lingeriemarkt of verkopen ze drie bh's per jaar? Ik vermoed het eerste, maar het artikel geeft daar geen duidelijkheid over. Iets (incl. bron) over marktaandeel/verkoopcijfers/waarde van het bedrijf zou dus wenselijk zijn. CaAl (overleg) 18 mrt 2024 10:05 (CET)[reageer]
Ik heb zelf maar even gegoogled en die onderbouwing met externe links toegevoegd. Wat mij betreft kan het lemma nu blijven dus nominatie doorgestreept. Wellicht wel handig als enkele gebruikers het op de volglijst blijven houden: de zelfpromotie-aanmaker blijft - zonder enige vorm van overleg - de reclameversie terugplaatsen. CaAl (overleg) 18 mrt 2024 10:17 (CET)[reageer]
Bedankt daarvoor, CaAl, mooi werk. Marie Jo is zeker een grote naam op de Europese (high-end) lingeriemarkt, maar dat bleek inderdaad onvoldoende. Groetjes, DimiTalen 18 mrt 2024 10:30 (CET)[reageer]
Ik hou het in de gaten. Ik denk inderdaad dat het mooi is dat er een pagina over het merk is, al is het nog zeer summier. Laurier (xij/die) (overleg) 18 mrt 2024 13:46 (CET)[reageer]

NE - Onduidelijk of deze acteur encyclopedisch relevant is. Speelde voornamelijk figurantenrollen. IMDb geeft geen uitsluitsel over eventuele productie of regie . Blijkbaar is dat een andere James "Jim" Young (niet betrouwbaar dus). Op geen enkele Wikipedia is trouwens verder iets te vinden.  DirkVE overleg 14 mrt 2024 18:56 (CET)[reageer]

Hij speelde ook een klein aantal hoofdrollen of toch nevenrollen (geen figurantenrol). Daarnaast bestaat er een fanwiki van een van zijn personages (uit The Thing from Another World). Themanwithnowifi (overleg) 14 mrt 2024 21:48 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: op dit moment is er niks waarmee de gegevens in dit artikel geverifieerd kunnen worden. Dat doet de relevantie ook geen goed. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 28 mrt 2024 22:59 (CET) [reageer]

Tekst is letterlijk overgenomen van de eigen website. Toestemming hiervoor is verleend via VRT, echter niet iedere prijs is automatisch relevant – Mbch331 (overleg) 14 mrt 2024 19:31 (CET)[reageer]

 • Ik heb wat aanvullingen gemaakt en bronnen vermeld. Denk dat hieruit wel blijkt dat de onderscheiding wel relevant is. De prijswinnaars werken natuurlijk achter de schermen, maar des te interessanter (volgens mij) om hen op Wikipedia te vermelden. Het zou leuk zijn als er een foto bijkwam van die muur, dat ga ik even vragen via het ticket. Groet, Elly Sta jij al hier? (Overleg) 26 mrt 2024 09:46 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Voldoende voor behoud. StuivertjeWisselen (overleg) 5 apr 2024 10:27 (CEST)[reageer]

WIU – Vertaling is of niet gecontroleerd of gedaan door iemand die de Nederlandse taal onvoldoende machtig is – Mbch331 (overleg) 14 mrt 2024 21:26 (CET)[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: WIU, daarnaast veel trekken van crosswiki spam. -- Lymantria overleg 28 mrt 2024 18:44 (CET)[reageer]

POV - WIU - Artikel is in deze vorm onvoldoende encyclopedisch geschreven en leest meer als een feministisch pamflet. De auteur verklaart zelf in de eerste noot: het artikel "hanteert in eerste instantie een vrouwelijke blik op de geschiedenis van Mrs. Claus." Dit blijkt ook uit de tekst. Voorbeeld: "Dat het in dit specifieke geval om een legendefiguur ging, doet niets af aan de geldigheid van hun eis." Verder is ook de inleiding niet op orde. Dat is nu een algemene, en denk ik onnodige achtergrond bij de figuur Santa Claus. Hier zouden de hoofdpunten moeten worden weergegeven. Ook heb ik vragen bij de gekozen titel, die niet genoemd wordt op EN WP terwijl het toch om een naar oorsprong angelsaksisch fenomeen gaat. Dat het onderwerp op zich E-waardig is, blijkt uit de talrijke anderstalige voorbeelden. Johanraymond (overleg) 14 mrt 2024 22:12 (CET)[reageer]

Dit is geen encyclopedisch artikel. Dit is leuk voor een tijdschrift of blog waarin de schrijver zijn ideeën uiteenzet over het fenomeen, vergezeld van allerlei achtergronden en voorbeelden en meningen. Maar als zakelijk en neutraal lemma voor een encyclopedie is het mislukt. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2024 22:44 (CET)[reageer]
  Voor verwijderen De titel opzoeken bij Google levert 5 resultaten op waaronder het genomineerde artikel en deze pagina. We zitten dus duidelijk met een zelfverzonnen titel. Het artikel hier ligt, in zake afbakening van het onderwerp, ook niet in lijn met de artikels op bv de enwiki en frwiki. De toon is allesbehalve encyclopedisch. MLTRock (overleg) 15 mrt 2024 12:44 (CET)[reageer]
Als alleen de titel een probleem is, hoeft het artikel niet weg natuurlijk. Google geeft op ‘kerstvrouw’ duizenden hits. Maar met een hernoeming van het lemma los je de problemen rond de stijl van de tekst niet op. CaAl (overleg) 16 mrt 2024 12:55 (CET)[reageer]
De bedoeling van de auteur is ook niet om de schrijven over mevrouw Santa Claus, de echtgenote van de kerstman, maar over de hele kerstmanmythe in feministisch perspectief. Dus ook vrouwelijk vormen of vertolkers van de kerstman. De interwikilinks zijn in deze zin niet helemaal correct. Maar alles loopt wat door elkaar heen, vrees ik. Johanraymond (overleg) 16 mrt 2024 13:09 (CET)[reageer]
De Santa Claus-vervrouwelijking is een marginaal en symbolisch onderdeel van een nog altijd grote, actuele strijd. Juist daarom vond ik het de moeite waard om er een "encyclopedische" pagina voor Wikipedia van te maken, uitsluitend aan de hand van mijn bronnen en in het besef dat ik een ongewone invalshoek heb gebruikt. Ik besef dat alle begin moeilijk is en voor mij is het oké om de Santa Lady Claus pagina te verwijderen. Marainelisabeth (overleg) 17 mrt 2024 15:03 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: dit is geen zakelijk en neutraal encyclopedisch artikel, en past dus niet in wikipedia. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 apr 2024 09:36 (CEST) [reageer]

In de huidige vorm valt er weinig chocola van te maken. Ik heb de inleiding al geprobeerd te herschrijven omdat het erg moeizaam was om te lezen. Het artikel gaat verder grotendeels over een (brede) voorgeschiedenis, en uiteindelijk gaat het over de rederijkers - maar daar hebben we al een uitgebreid artikel over, dus dat is allemaal overbodige info. En in dat artikel staat trouwens geen woord over de 'ghesellen' en de 'puy'. Het genomineerde artikel geeft overigens ook geen enkele verklaring over de herkomst van de titel: waarom werden ze 'Ghesellen vander kercke' genoemd? – Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2024 22:57 (CET)[reageer]

 • Als dit een episode is van de geschiedenis der rederijkers, waarom dan niet in het artikel over rederijkers ingevoegd? Fred (overleg) 15 mrt 2024 13:52 (CET)[reageer]
  Beste Fred,
  Dank voor de kritiek. Inmiddels is het eerder gestelde over carité en puy ingevoegd in het artikel over de rederijkers evenlals de vermelding dat de rederijkerskamers zijn voortgekomen uit de ghesellen vander kercke, met als bronvermelding het boek van prof. dr. Anne-Laure van Bruaene 'Om beters wille'.
  Ghesellen van der kercke is een voorloper van de latere rederijkers, vandaar dat de verwijzing naar de rederijkers van deze pagina verwijderd is. Met vriendelijke groet, Amor Musae (overleg) 18 mrt 2024 19:31 (CET)[reageer]

Toegevoegd 15/03; af te handelen vanaf 29/03 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU – Dit zou bijna als beginnetje kunnen doorgaan, maar het is wel érg beknopt en onduidelijk.

> […] is een tv-serie voor oudere kinderen
Welke leeftijden zijn dat?

> […] over een elfjarig jongetje dat een zombie blijkt te zijn
En verder…?

> De serie was vanaf 2017 te zien op de NRK. Er zijn tot dusver drie seizoenen uitgebracht.
Door dat “was” in de zin ervoor zou je denken dat de serie niet meer bestaat, maar door dat zijn […] tot dusver klinkt het alsof het nog wel zo is. Kortom: onduidelijkheid.


En meer dan die paar dingetjes komen we niet te weten. Verder is de enige bron een primaire bron, te weten die van de NRK zelf. – Mondo (overleg) 15 mrt 2024 12:37 (CET)[reageer]

Kan beter adhv no:ZombieLars. De serie heeft blijkbaar ook internationale prijzen gewonnen in de categorie fictie vor 11-tot 15 jarigen. Milliped (overleg) 15 mrt 2024 12:49 (CET)[reageer]
Ik heb 'm vast wat uitgebreid met de rolverdeling en wat extra informatie. GBB57 (overleg) 15 mrt 2024 21:49 (CET)[reageer]
Bedankt. Het begint er door die rolverdeling al wat meer op te lijken, maar het verhaal moet toch nog wel wat meer, want het is nog steeds niet duidelijk waar de serie nu over gaat en welke leeftijd de oudere kinderen hebben, etc. En de bronnen zijn er ook niet beter op geworden. Mondo (overleg) 15 mrt 2024 22:06 (CET)[reageer]
Synopsis, infobox en de leeftijdscategorie toegevoegd! GBB57 (overleg) 16 mrt 2024 13:51 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: in de huidige vorm kan het er wel mee door. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 29 mrt 2024 10:24 (CET) [reageer]

WEG Een serie die eigenlijk een mevrouw is die al best lang actrice is en dan ook veel geoefend heeft. De bijgevoegde "bron" gaat overigens niet over mevrouw, maar over cyborgs of zo iets. Zij (de serie) is beroemd geworden door...de vele afleveringen (sic!). De E-waarde van dit warrige artikel komt in het geheel niet uit de verf. Fred (overleg) 15 mrt 2024 13:45 (CET)[reageer]

Is het nou een Engelse of Amerikaanse serie? En: "de gelijknamige stripserie ... onder de naam Vertigo"? Joostik (overleg) 15 mrt 2024 14:04 (CET)[reageer]
Ik heb de tekst wat verduidelijkt en een beetje uitgebreid. Het is een vrij bekende serie die volgens mij zeker encyclopediewaardig is. Vertigo is overigens een label van DC Comics voor wat meer volwassen strips, zoals V for Vendetta en iZOMBiE dus. Sindala (overleg) 18 mrt 2024 00:52 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: voldoende opgeknapt om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 1 apr 2024 22:48 (CEST) [reageer]

Ik kan geen bronnen vinden die deze persoon meer dan terloops beschrijven. NE dus. Vinvlugt (overleg) 15 mrt 2024 15:11 (CET)[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: ik kan ook niks vinden. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 mrt 2024 11:49 (CET) [reageer]

NE – Bronloos artikel over een stripverhaal, geschreven door de auteur. Relevantie is onduidelijk, en de aanmaker is wel erg enthousiast over het eigen werk ("Op de strippagina ernaast wordt de gestelde vraag in een dolkomische situatie uitgetekend.") – StuivertjeWisselen (overleg) 15 mrt 2024 16:51 (CET)[reageer]

In huidige vorm:   Tegen verwijderen MLTRock (overleg) 30 mrt 2024 15:24 (CET)[reageer]
Voldoende opgeknapt voor behoud, dus ik streep de nominatie door. StuivertjeWisselen (overleg) 8 apr 2024 22:57 (CEST)[reageer]

WB - niet meer dan woordenboekdefinitie en waarom wordt de Friese naam vermeld? vis →  )°///<  ← overleg 15 mrt 2024 18:03 (CET)[reageer]

Dit lijkt een pas begonnen kerkelijke gemeenschap te zijn, waarbij Brian Rodford, de priester van de Anglicaanse kerk in Twente [3], voor zichzelf begonnen is in Deventer, zich heeft aangesloten bij de en:Free Protestant Episcopal Church en is gepromoveerd tot bisschop, waarbij hij de titel van het voormalige oudkatholieke bisdom Deventer heeft aangenomen (zie ook het tegelijk aangemaakte artikel Bisdom Deventer (anglicaans), moet trouwens zijn 'vrij-anglicaans', aangezien het bisdom geen enkele band heeft met de officiële Anglicaanse kerk). Hoewel kerkhistorisch interessant, is dit toch eerder een kleine zelfstandige die is gaan opereren op de religieuze markt. De gemeente overigens zelf de naam Anglicaans Episcopale Vrije Kerk van Nederland [4]. Het aparte artikel over het bisdom, dat maar uit een gemeente bestaat, komt wat mij betreft nog eerder voor verwijdering in aanmerking. Terzijde: zoals de naam van de aanmaker van het artikel (Waelsch) al aangeeft is Nederlands niet diens moedertaal, maar dat verklaart nog niet het Fries, dat ook niet op de website van de kerk zelf is te vinden. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 15 mrt 2024 20:37 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: aan dit mini-artikel zitten veel te veel haken en ogen, dus artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2024 22:56 (CEST) [reageer]

Davis Cup ???? Wereldgroep bewerken

De volgende artikelen bestaan uit dezelfde tekst, voor de jaargangen van 1981 tot en met 2011. Het hoofdartikel verstrekt meer informatie. Naar mijn idee kunnen de volgende pagina's worden verwijderd. 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011 Micnl (overleg) 15 mrt 2024 21:35 (CET)[reageer]

In deze vorm   Voor, mochten ze worden uitgebreid tot volwaardige artikelen   Tegen. Themanwithnowifi (overleg) 15 mrt 2024 22:31 (CET)[reageer]
Dit zijn toch eigenlijk geen artikelen? Dit is pure gemakzucht. Thieu1972 (overleg) 1 apr 2024 22:49 (CEST)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Dit zijn inderdaad in de huidige vorm geen artikelen, en voegen de pagina's helemaal niets toe. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 8 apr 2024 22:48 (CEST)[reageer]

NE - is dit genoeg? - vis →  )°///<  ← overleg 15 mrt 2024 22:43 (CET)[reageer]

NE – Artikel werd door mij in juni 2023 verwijderd wegens NE, een paar maanden later in vrijwel dezelfde vorm teruggeplaatst met een slechts iets uitgebreider bronapparaat. Wat mij betreft is de encyclopedische relevantie nog steeds discutabel. – StuivertjeWisselen (overleg) 15 mrt 2024 23:50 (CET)[reageer]

  Tegen verwijderen. Zit, imo, wel goed mbt E-waarde. MLTRock (overleg) 30 mrt 2024 18:03 (CET)[reageer]
Ik vraag me af hoe kritisch jullie het bronapparaat hebben doorlopen. Van de negen bronnen zijn er drie niet onafhankelijk, en zijn de overige bronnen vrijwel allemaal zeer lokaal. Als actrice komt ze überhaupt nauwelijks in bronnen voor. StuivertjeWisselen (overleg) 8 apr 2024 23:05 (CEST)[reageer]

Toegevoegd 22/03; af te handelen vanaf 05/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE - lokaal evenement, niet encyclopedisch relevant.  DirkVE overleg 22 mrt 2024 10:19 (CET)[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: de relevantie van dit literair podium is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 5 apr 2024 07:31 (CEST) [reageer]

In de huidige vorm veel te veel inline externe links. Verder geeft het ook een indruk van (zelf)promotie. – Mbch331 (overleg) 22 mrt 2024 11:31 (CET)[reageer]

Aanmaker is duidelijk onbekend met de werkwijze en standaarden van Wikipedia. Het onderwerp is wel encyclopedisch relevant. Van dit lemma is derhalve wel wat te maken. — Chescargot ツ (overleg) 22 mrt 2024 13:29 (CET)[reageer]
Het artikel is geheel verbouwd en cf conventies. Ook geen sprake van zelfpromotie meer. @Mbch331, wat denk je, kan er een streep door deze nominatie? — Chescargot ツ (overleg) 23 mrt 2024 15:35 (CET)[reageer]
Dit is vele malen beter. Bedankt voor al je werk. Mbch331 (overleg) 23 mrt 2024 16:40 (CET)[reageer]

NE - een vandaag (22/3) verschenen album kan haast nog niet E zijn - vis →  )°///<  ← overleg 22 mrt 2024 14:40 (CET)[reageer]

Dus je moet eerst een week of twee wachten na het uitbrengen van een muziekalbum voordat deze enclopedische relevantie verkrijgt? Is er een richtlijn waar dat instaat? BasFCT (overleg) 22 mrt 2024 15:36 (CET)[reageer]
Gewoon een kwestie van logica: een album dat vandaag uitkomt, zal doorgaans nog geen recensies hebben opgeleverd. Nu heeft het artikel wel enkele bronnen, alhoewel het meer over losse singles lijkt te gaan. Thieu1972 (overleg) 22 mrt 2024 16:00 (CET)[reageer]
Ik ben het niet helemaal met deze argumentatie eens, maar als dat hier gebruikelijk is geloof ik het graag. Wat mij vooral stoort is het meten met twee maten wat hier gebeurd. Mijn artikel wordt genomineerd terwijl artikelen zoals Baboe (Erwin van Ligten), Utopia (Travis Scott), The sessions VIII, Samson & Marie 3, Spooky action at a distance, Endless Summer Vacation en ik kan nog wel even doorgaan niet worden genomineerd terwijl die hetzelfde probleem bezitten: geen recensie of zelfs helemaal geen bronnen. BasFCT (overleg) 22 mrt 2024 16:51 (CET)[reageer]
dat zijn inderdaad zwakke artikelen - kennelijk zijn ze er doorgeglipt - maar ... als ergens een fout is begaan, wil dat niet zeggen dat-ie dan ergens anders ook mag worden gemaakt - vis →  )°///<  ← overleg 22 mrt 2024 17:04 (CET)[reageer]
Ik begrijp dat je ergens een lijn moet trekken wat een albumpagina relevant maakt. Als ik een fout heb gemaakt door een albumpagina aan te maken waar nog geen onafhankelijke recensies over zijn geschreven en dat een reden is om het artikel te verwijderen, prima, laat mijn artikel dan maar een voorbeeld zijn van waar je die lijn trekt. Het is eerder gewoon onrechtvaardig dat er in het verleden dergelijke artikelen zijn aangemaakt die zoals jij het noemt, er doorheen zijn geglipt, en om die simpele reden wel bestaan op Wikipedia. BasFCT (overleg) 22 mrt 2024 18:11 (CET)[reageer]
Dat is de grote zwakte van wikipedia: weinig regels, en een totaal gebrek aan consistentie. Valt weinig aan te doen helaas. Thieu1972 (overleg) 22 mrt 2024 18:24 (CET)[reageer]
heb de genoemde artikelen nog eens bekeken - ze zijn toch iets 'geloofwaardiger', althans voor mij - veel van de artiesten zijn voor mij bekender dan The Indien en ik ben geen kenner van het de huidige muziekscene - vis →  )°///<  ← overleg 22 mrt 2024 22:41 (CET)[reageer]
Waar baseer je deze uitspraak dan op als je geen kenner van de huidige muziekscene bent? The Indien is recentelijk nog genomineerd voor een Edison en een 3FM Award geweest. Inmiddels heeft ook 3voor12 een interview met de band over het album geplaatst, deze heb ik bijgevoegd in het artikel. Ik geef toe dat het (nog) geen wereldband is, maar enige encyclopedische relevantie is er toch wel? BasFCT (overleg) 23 mrt 2024 12:52 (CET)[reageer]

WIU -- Zeer selectieve vertaling van de Engelse WP (niet vermeld), waarbij we maar weinig over de persoon zelf te weten komen (valt genoeg over te vertellen). Gaat eigenlijk alleen over zijn dood. -- Joostik (overleg) 22 mrt 2024 15:18 (CET)[reageer]

Pagina is geüpdatet met relevant informatie over de persoon in kwestie. Nominering kan in principe verwijderd worden. Djir (overleg) 28 mrt 2024 04:53 (CET)[reageer]
Hoe kun je een bron 4 jaar geleden hebben geraadpleegd? Thieu1972 (overleg) 5 apr 2024 07:29 (CEST)[reageer]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Was genomineerd voor nuweg wegens NE, maar als ik google kom ik toch best wel wat links tegen, dus eerder TBP – Mbch331 (overleg) 22 mrt 2024 15:49 (CET)[reageer]

Vorig jaar nog verwijderd als NE. Thieu1972 (overleg) 22 mrt 2024 15:56 (CET)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: zwaar WIU gebleven, dus artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 5 apr 2024 07:28 (CEST) [reageer]

(Nog) geen opmaak, naam van auteur in artikel, geen bronnen vermeldt. Kuddekop (overleg) 22 mrt 2024 17:44 (CET)[reageer]

En leest als een liefdesverklaring aan de berg in kwestie. MLTRock (overleg) 23 mrt 2024 04:10 (CET)[reageer]
Heb deel van de EN Wikipedia vertaald om de berg wat encyclopedischer uit de verf te laten komen. Pagina's waarnaar wordt verwezen zijn er nog niet allemaal in het NL, dus dat levert weer leuk werk op. 195.240.169.107 24 mrt 2024 22:36 (CET)[reageer]
Doorgestreept, geen WIU meer, mercikes a toutes! Kuddekop (overleg) 25 mrt 2024 08:58 (CET)[reageer]

WIU: Al tot 3x toe de naam van de "auteur" uit het artikel gehaald. Geen opmaak, geen bronnen. Kuddekop (overleg) 22 mrt 2024 17:45 (CET)[reageer]

Artikel geheel herschreven. Verdel (overleg) 23 mrt 2024 23:06 (CET)[reageer]
Bedankt! Kuddekop (overleg)

WIU: Berg is wel relevant, maar dit artikel staat bol van de folderspeak Kuddekop (overleg) 22 mrt 2024 17:47 (CET)[reageer]

Lijkt me geschreven door AI. In deze vorm niet te behouden. Johanraymond (overleg) 22 mrt 2024 18:28 (CET)[reageer]
Artikel geheel herschreven en ChatGPT-tekst verwijderd. Verdel (overleg) 23 mrt 2024 17:31 (CET)[reageer]
prima! Kuddekop (overleg) 25 mrt 2024 09:00 (CET)[reageer]

In deze vorm nog zwaar ondermaats. Apdency (overleg) 22 mrt 2024 18:25 (CET)[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: niet meer verbeterd. Artikel dus verwijderd. Thieu1972 (overleg) 5 apr 2024 07:27 (CEST) [reageer]

NE - cv van iemand met politieke ambities. Er komen weer verkiezingen aan. Agora (overleg) 22 mrt 2024 23:42 (CET)[reageer]

Nummer 2 op de lijst voor D66 maakt niet zeker dat ze in het Europees Parlement komt, regiovoorzitter maakt je niet E. Dus momenteel   Voor verwijderen. Mbch331 (overleg) 23 mrt 2024 08:14 (CET)[reageer]
Nu een artikel plots bronnen heeft, moet de persoon in kwestie per se eerst in het Europees Parlement zijnv verkozen? SexMad (overleg) 23 mrt 2024 10:10 (CET)[reageer]
Bron 1: de eigen website. Bron 2: krantenartikel. Bron 3: de eigen partij. Bron 4: de eigen werkgever. Bron 5: de stichting waar ze in het bestuur zit. Kortom: vooral bronnen die van haarzelf of van betrokken organisaties afkomstig zijn. Dat is geen sterk uitgangspunt voor E-waarde. En dat ze 'momenteel' op de 2e plek staat, is ook weinig zinvol: als niemand die zin na de verkiezingen aanpast, krijg je een bizarre inleiding. Thieu1972 (overleg) 23 mrt 2024 10:57 (CET)[reageer]
Hoi allemaal, ik zal een aantal extra onafhankelijke bronnen toevoegen. Bovendien denk ik dat de hoogst geplaatste mensen op de kieslijsten van grote landelijke partijen wel degelijk interessant zijn voor een breder publiek. Florisdkw (overleg) 24 mrt 2024 11:45 (CET)[reageer]
Dat bepalen de bronnen, niet een wikipediagebruiker. Thieu1972 (overleg) 24 mrt 2024 17:54 (CET)[reageer]

Toegevoegd 01/04; af te handelen vanaf 15/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Ongelijke redirect, daarnaast worden er in Baltistan meerdere talen gesproken. Vergelijkbaar met een theoretische redirect als Fries (taal) naar Friesland. -- Joostik (overleg) 1 apr 2024 11:51 (CEST)[reageer]

Op zich zou het kunnen als er op Baltistan een stukje over de taal Balti zou staan, maar aangezien dat niet het geval is, is het inderdaad een ongelijke doorverwijzing. Bovendien staat de link naar deze doorverwijzing ook in het doelartikel, waardoor er dus een cirkelverwijzing ontstaat.   Voor verwijderen Mondo (overleg) 1 apr 2024 21:16 (CEST)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 apr 2024 06:00 (CEST) [reageer]

WIU - vier bronloze zinnen, een tekstje van onbekende herkomst, niet af en bevat storende fouten want Tirene en Mycene waren geen gebieden maar fortificaties/burchten en verder handelt het vooral over zijn vader en niet over hem. Hoyanova (overleg) 1 apr 2024 15:28 (CEST)[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: vermoedelijk weet de aanmaker er zelf weinig van, en dan krijg je een wat warrig lemma waar je als lezer weinig aan hebt. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 apr 2024 06:00 (CEST) [reageer]

NE – Onderdeel van een sportcomplex. Titel is anders dan de naam die gebruikt wordt in de inleiding... – Dqfn13 (overleg) 1 apr 2024 16:32 (CEST)[reageer]

Campus en multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) zijn inderdaad twee verschillende dingen. De Campus is niet alleen een nieuwe naam voor het oude sportpark, maar ook een bouwprogramma waarmee park wordt vernieuwd, door sportaccomodaties en o.a. scholen op het terrein toe te voegen en combineren. De eerste kunstgrasvelden werden vijf jaar geleden opgeleverd, maar de discussie over de plannen heeft veel langer geduurd. Een nieuwe middelbare school en zwembad zijn al gebouwd; met het multifunctionele stadion zijn ze nog bezig. Het sportpark bestaat al een eeuw. Dankzij vele berichten in de media zou je een mooi artikel kunnen schrijven over het park, de verenigingen en de nieuwe ontwikkelingen. Een apart artikel over het stadion zou ik voorlopig MFSA De Braak noemen en pas lanceren als het wat meer inhoud en bronnen heeft. Emmarade (overleg) 9 apr 2024 14:09 (CEST)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: in de huidige vorm is het een verwarrend lemma. De titel is anders dan de omschrijving in de inleiding, en van de door Emmerade genoemde zaken zie ik weinig terug. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 apr 2024 06:00 (CEST) [reageer]

NE – Een artikel over een paparazzo waaruit geen enkele encyclopedische relevantie blijkt. Het artikel stelt dan wel vast dat Van Tellingen paparazzo was, maar inhoudelijk weet het artikel hier verder nauwelijks enige verdieping aan te geven. De bronnen gaan niet verder dan de mededeling dat hij glamourfotograaf was, een keer ternauwernood een aanslag overleefde – enige sensatie lijkt me gezien de bron niet vreemd – en dat hij plotseling is overleden. Wat Van Tellingen relevant zou moeten maken, zijn werk, blijft daarmee onduidelijk en daardoor mist deze biografie een fatsoenlijke basis naar mijn mening. – StuivertjeWisselen (overleg) 1 apr 2024 18:17 (CEST)[reageer]

Hij is eigenlijk ook nauwelijks relevant, maar er werd om een artikel gevraagd via de overlijdenspagina. Ik vond het te veel voor een noot in het artikel van zijn vader, vandaar een apart artikeltje,Ceescamel (overleg) 2 apr 2024 10:06 (CEST)[reageer]
Ik snap je overweging, en ik heb ook echt wel geprobeerd op zoek te gaan naar bronnen die iets meer over Van Tellingen konden vertellen. Helaas ik kon eigenlijk niets materieels vinden. StuivertjeWisselen (overleg) 2 apr 2024 11:25 (CEST)[reageer]

WIU – Een verlenging van de nominatie hier. Ik vermoed dat de term relevant is en het artikel is meer dan een woordenboekdefinitie, maar het is in de huidige vorm te verwarrend voor de gemiddelde lezer omdat een scherpe definitie ontbreekt. – StuivertjeWisselen (overleg) 1 apr 2024 20:50 (CEST)[reageer]

Deze nominatie valt me nu pas op. Gezien een aantal diepgaandere bronnen, denk ik wel een verbeterslag te kunnen maken. Heb daar vermoedelijk wel een paar dagen voor nodig. Emmarade (overleg) 15 apr 2024 14:54 (CEST)[reageer]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Persoon bestaat en deed effectief aan mountainbiken, maar wat hem relevant maakt voor de encyclopedie is me niet helemaal duidelijk. mvg, Bjelka (overleg) 2 apr 2024 00:12 (CEST)[reageer]

Ik heb maar even naar z'n uitslagen gekeken, en zie bijvoorbeeld dat hij winnaar is van de Benelux Cup Mountainbike in 2015, waarbij hij in 2015 en 2017 in totaal 6 ritten wint. Hij is Belgisch kampioen Enduro 2019 bij de elite en wint daar nog zeker tweemaal brons. Bij de beloften XCO was hij twee keer Belgisch kampioen en in jongere categorieën scoorde hij nog meer edelmetaal. In een tweedaagse koers in Spanje met 136 deelnemers, eindigde hij tweede, maar wel voor Hans Becking, en da's toch geen koekebakker.
Er zijn genoeg pagina's van wegrenners met een mindere palmares. Dit lijkt een gevalletje onbekend maakt onbemind. De aandacht gaat in ons taalgebied meer naar het wegwielrennen en veldrijden, dan naar mountainbike (en zeker enduro). Ik heb nog niet gezocht naar bronnen, maar ben benieuwd wat er nog meer te vinden valt. De pagina is duidelijk niet goed onderhouden (WIU) en kan wel wat aandacht gebruiken. Her en der staat op andere wikipagina's zijn naam genoemd zonder link. Emmarade (overleg) 9 apr 2024 16:06 (CEST)[reageer]
Op het moment dat ik het artikel doornam bleek de relevantie niet Emmarade. Hierboven zie ik een aantal zaken die voor maken dat mijn nominatie kan worden doorgehaald. Verwerk je ze in de tekst van het artikel (deze stopt nu immers op het moment dat hij bij de elite ging rijden) en voeg je aldaar tevens de bronnen toe (oa degene die je hierboven geeft)? Zodra dat op afdoende manier gebeurd is haal ik mijn nominatie door. mvg, Bjelka (overleg) 11 apr 2024 11:40 (CEST)[reageer]
OK, ik ga vanavond voor de makkelijke verbeteringen. Ik zal van de zomer een aantal MTB-pagina's aanvullen en neem dan deze ook mee. Als iemand tips heeft voor goede Mountainbike-bronnen, dan lees ik die graag. Actuele uitslagen zijn nog vrij makkelijk te vinden bij vooral de bonden, maar buiten mtbdata.com wordt het al een stuk lastiger.
MVGroet Emmarade (overleg) 12 apr 2024 16:24 (CEST)[reageer]
Met de slag die ik nu heb gemaakt, lijkt me de pagina wel weer aardig op orde. Ter volledigheid wil ik even melden dat offroadbiking.eu een mooie Nederlandse bron is. Hier wordt duidelijk met veel enthousiasme aan gewerkt. De schrijftaal is echter matig. Andere bronnen zijn nog steeds welkom. Emmarade (overleg) 12 apr 2024 21:28 (CEST)[reageer]


Toegevoegd 04/04; af te handelen vanaf 18/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

In ieder geval even de titel gewijzigd. Volgens mij is deze nominatie niet nodig. Harmendewind (overleg) 4 apr 2024 14:55 (CEST)[reageer]

NE – Ik kan geen secundaire bronnen vinden die het lokale overstijgen. En "acteur" lijkt niet meer dan figuranten/bijrolletjes te zijn. – Mbch331 (overleg) 4 apr 2024 13:37 (CEST)[reageer]

NE – Nog te bouwen brug, mits dat plan doorgaat, want de plannen zijn daar blijkbaar niet 100% zeker van. Encyclopedische relevantie is onvoldoende aangetoond omdat alle bronnen van (zeer) lokale aard zijn. – Dqfn13 (overleg) 4 apr 2024 14:15 (CEST)[reageer]

Er zijn zo veel bestaande zaken om over te schrijven. Waarom dan al die lemma's over dingen die misschien wel of niet een keertje, ooit, worden gerealiseerd? Het lijkt zo meer op een nieuwsblog voor nieuwe gemeenteplannen. Thieu1972 (overleg) 4 apr 2024 19:18 (CEST)[reageer]
Je hebt gelijk @Thieu1972 en ook @Dqfn13. Als het nou bijvoorbeeld over 2 maanden af zou zijn of iets dan had ik dit nog wel kunnen begrijpen maar voor nu is dit te vroeg.   Voor verwijderenAT (overleg) 4 apr 2024 19:22 (CEST)[reageer]
Er staat nu dat de gemeente 'de intentie (heeft) om in 2024 tot een Europese aanbesteding over te gaan'. Dat is prachtig, maar zegt helemaal niks. Zoiets kan nog maanden duren, en misschien wordt het wel uitgesteld. Of gaat het niet door omdat een budget niet beschikbaar komt/blijft. Of de aanbesteding levert helemaal niks op, waarna alles dus weer stil ligt. Het artikel zegt zelf ook al in de daaropvolgende zin dat de eventuele realisatie ook nog van veel andere factoren afhangt. Kortom: dit artikel is leuk voor het lokale nieuwsmedium, maar in een encyclopedie hoort dit soort plannenmakerij niet thuis. Thieu1972 (overleg) 4 apr 2024 19:40 (CEST)[reageer]
Dat klopt zeker. m.i. hoeft het dan ook geen 2 weken op de tbp te staan maarja. ;) - AT (overleg) 4 apr 2024 19:44 (CEST)[reageer]
Als je zoekt naar 'geplande' komen er tientallen lemma's tevoorschijn. Voorbeelden Næstvedmotorvejen en U11 (Berlijn). Wat zijn precies de criteria dat zulke lemma's mogen blijven of niet? Er zijn zelfs lemma's met 'was een geplande'. Hobbema (overleg) 4 apr 2024 21:25 (CEST)[reageer]
Onafhankelijke bronnen zijn in principe maatgevend. Er zijn ook hele grote geplande zaken die wel relevant zijn, zelfs als ze geen doorgang vinden zoals olympische spelen. In geval van deze brug gaat het nu om alleen lokale bronnen, wat dan weer niet maatgevend is. Dqfn13 (overleg) 4 apr 2024 21:42 (CEST)[reageer]
Ook die Deense snelweg kun je je vraagtekens bij zetten, ja. Thieu1972 (overleg) 4 apr 2024 22:53 (CEST)[reageer]
Met de twee genoemde artikelen heeft @Hobbema gelijk. Ook zoals Thieu al zegt van de Deense snelweg kan je je vraagtekens bij zetten. Als dit al twee weken op deze moet pagina staan dan lijkt me dat ook voor de Deense snelweg. Niettemin heeft @Dqfn13 gelijk betreft bv pagina’s als de Olympische spelen en dergelijke.
Dit artikel had ook prima gekund als er minder tijdsbestek tussen zat en er enig uitzicht was naar de bouw, nu is het een grote vraagteken. —- AT (overleg) 5 apr 2024 12:14 (CEST)[reageer]

Toegevoegd 05/04; af te handelen vanaf 19/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU -- Veel te weinig. Als je er maar een sjabloon {{Beginnetje}} onder plaatst, maakt iemand anders er wel een echt artikel van. Helaas werkt het zo niet. - Joostik (overleg) 5 apr 2024 10:59 (CEST)[reageer]

Op zich werkt het zo wel, maar in dit geval is het wel wat vaag. Wat is bijvoorbeeld “een geloofsgemeenschap”? Christelijk, Islamitisch, Boeddistisch, …? En hoe verschilden ze van de Quakers, die ook in het artikel worden aangehaald? En waarom ze niet meer bestaan (“vormden” suggereert namelijk dat ze niet meer bestaan) zou buiten het beginnetje ook een goede aanvulling zijn. Mondo (overleg) 5 apr 2024 12:25 (CEST)[reageer]
In theorie werkt het misschien wel zo, in de praktjk is het sjabloon {{Beginnetje}} een van de meest nutteloze van de Nederlandse Wikipedia. Joostik (overleg) 5 apr 2024 13:13 (CEST)[reageer]
Daar ben ik het mee eens. Maar zolang we het hebben, hebben we ons aan de criteria ervan te houden. Maar nogmaals: wel als het duidelijk genoeg is en dat was in dit geval toch echt niet zo. Mondo (overleg) 5 apr 2024 13:18 (CEST)[reageer]
en @Joostik, dit is opzich niet echt een beginnetje. De tweede naam is als ik zo kijk volgens mij meer zo geplaatst van ze heten zo maar zo en zo staan zo staan ze ook wel (meer/beter) bekend, maar als ik naar het Engelse artikel kijk zou dat ook niet echt kloppen volgens mij. Als je verder naar het Engelse artikel kijkt die doormiddel van Wikidata met dit artikel is gekoppeld, is er nog heel veel te schrijven. Dit lijkt idd een beetje op; we flikkeren het bij de buren over de schutting, die ruimen het wel op. En het klopt wat @Mondo zegt over bijvoorbeeld het geloof… moeten we dat zelf gaan bedenken of? :) voor nu   Voor verwijderen maar mocht het goed opgeknapt zijn dan kan het m.i. best wat worden en behouden blijven. — 5 apr 2024 12:38 (CEST) AT (overleg) 5 apr 2024 12:38 (CEST)[reageer]
Intussen is het al aardig uitgebreid. Misschien in het vervolg het sjabloon {{Meebezig}} erboven zetten, werkt beter dan {{Beginnetje}}. Joostik (overleg) 5 apr 2024 13:13 (CEST)[reageer]
Ik heb het flink uitgebreid (sorry voor het eventueel weggooien van andermans bijdragen: bij een BWC raak ik altijd in de war.....). Thieu1972 (overleg) 5 apr 2024 13:38 (CEST)[reageer]
Sorry voor de conflicten, maar het is inmiddels wel een aardig artikel geworden. Dank voor je werk.RoBes81 (overleg) 8 apr 2024 16:39 (CEST)[reageer]
Leuk onderwerp ook. Ik had er nog nooit van gehoord. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2024 17:11 (CEST)[reageer]
Ik heb de pagina niet aangemaakt en ik was er niet mee bezig, dus die tip behouden we voor de aanmakende partij of de partij die ermee bezig is/was. :) Maar ik zie nu idd meer tekst staan dan voorheen. :) — AT (overleg) 5 apr 2024 14:26 (CEST)[reageer]

WIU - bronloos, al meer dan een week {{meebezig}} en nog niet af, gelet op de twee lossen kopjes - er is wat discussie over de naam van het artikel - ik denk ook dat Tivoli (Lanklaar) beter zou zijn - vis →  )°///<  ← overleg 5 apr 2024 12:12 (CEST)[reageer]

Er is ongetwijfeld enorm veel werk gestoken in deze lijst, maar dat op zich is geen reden voor behoud. Ik heb twijfels bij de relevantie. De gegevens uit de Top 2000 op deze manier presenteren, lijkt mij een vorm van eigen onderzoek. Daarbij zal ieder jaar een flinke controle moeten worden uitgevoerd om dit up-to-date en correct te houden. Hoe kan ik überhaupt makkelijk controleren of dit klopt? GeeJee (overleg) 5 apr 2024 12:45 (CEST)[reageer]

  Voor verwijderen (ondanks de inzet van ARTol).
Dat onderhoud veel werk kost hoeft geen argument te zijn (ik vermoed ook dat ARTol dit niet handmatig gedaan heeft). Controleerbaarheid is sowieso geen issue: elke regel in de tabel is direct te controleren via Lijst van Radio 2-Top 2000's (dat is een pokkeklus, maar het kan wel).
Mijn reden om toch voor verwijderen te stemmen is tweeledig:
(i) Vooral de kolom "populairste titel" is eigen onderzoek en POV. Hierbij wordt populairst bepaald door wat de hoogste positie is (en bij gelijkspel wordt aanvullende informatie bekeken). Maar je kan ook populariteit op een andere manier meten. Neem bijvoorbeeld de band U2. Het nummer "One" wordt als populairste bestempeld, terwijl het 'slechts' 23 keer in de lijst stond, waarvan 21x in de top 100 en met een gemiddelde positie over die 23x van plek 96. De nummers "Sunday Bloody Sunday" en "With or Without You" stonden nooit in de top 10, maar wel alle 25x in de lijst, zelfs alle 25x in de top 100, en hadden een gemiddelde positie van plek 49 resp. 52. Het is dus maar net hoe je populariteit meet, en als je hier niet een externe bron voor gebruikt, is het POV.
De invulling van de kolom "a/u/s/o" (actief/uit elkaar/gestopt/overleden) is ook wat POV. Neem Queen: daar staat een 'u' maar de band is nooit uit elkaar gegaan. De zanger is overleden en de bassist is met pensioen, maar de gitarist en drummer treden nog steeds op onder de naam "Queen". Nu ik het toch over Queen heb: het vermelde aantal platen per artiest is ook wat subjectief gekozen: er staat 38, maar eigenlijk staat Queen 40 keer in de lijst: 38 keer met een plaat die ze 'in hun eentje' hebben uitgebracht, en tweemaal met een duet (met David Bowie en George Michael).
(ii) Het is te gedetailleerd en onduidelijk wat het toevoegt op de Lijst van alle Top 2000s. Op die pagina is ook terug te vinden dat bv. Metallica met 10 verschillende platen in de lijst staat en dat ze in 1999 en 2000 nog niet vermeld waren. Voor een almanak is zo'n lemma prima, want alle informatie is feitelijk controleerbaar, maar het encyclopedische doel van dit artikel ontgaat me.
Mocht het lemma behouden worden, dan heeft het nog wel wat onderhoud nodig. Vooral de titel: "unieke artiesten" (in deze context) lijkt me een anglisicme.
CaAl (overleg) 5 apr 2024 13:48 (CEST)[reageer]
Je bent voor verwijderen vanwege slechts 1 kolom, de populairste titel, terwijl de lijst toch handzamer is dan deze pagina, die niet op het scherm past. Daarom   Tegen verwijderen. RoBes81 (overleg) 10 apr 2024 12:30 (CEST)[reageer]
Nu verdraai je mijn woorden. Ik geef aan dat een kolom OO is. Daarnaast ben ik voor verwijderen. Dat deze tabel kleiner is dan deze pagina klopt. De tabel op deze pagina is zelfs nóg kleiner. Maar ik zie niet hoe dat een reden voor of tegen verwijderen is. CaAl (overleg) 10 apr 2024 13:02 (CEST)[reageer]
Denk inderdaad dat ze niet per se uniek zijn, tenzij we ook een lijst met doorsnee artiesten hebben. Dus ja, er is weer eens iets niet helemaal lekker vertaald. Thieu1972 (overleg) 10 apr 2024 13:36 (CEST)[reageer]
Mee eens dat de titel van de lijst onduidelijk is. Ik had ook geen flauw idee van wat de bedoeling van de lijst was, totdat ik hem hersorteerde. M.i. zou zowel de naam anders moeten zijn als de standaardsortering. En verder is de lijst net zo zinnig/onzinnig als de Top 2000.RoBes81 (overleg) 15 apr 2024 18:21 (CEST)[reageer]
  Voor verwijderen - Wat mij betreft zou iets als dit zelfs nu meteen weg mogen, aangezien hier in de verte verste niets encyclopedisch aan is en ik zie ook op geen enkele manier hoe er aan dat laatste iets zou kunnen veranderen. Daarnaast is het een klap in het gezicht van anderen hier als dit soort ellenlange en geheel bronloze hobbylijsten blijkbaar in de hoofdnaamruimte kan blijven staan, terwijl allerlei ander werk als daar ook maar een heel klein beetje twijfel over is wel wordt verwijderd, ook als het al ruimschoots van bronnen is voorzien (dat laatste dus geheel in tegenstelling tot deze hobbylijst). De Wikischim (overleg) 5 apr 2024 14:06 (CEST)[reageer]
Lees de recente arbcomuitspraak nog eens terug en denk na of de stijl van reageren hierboven in lijn is met de uitspraak. En, zoals gezegd, verifieerbaarheid is bij dit lemma echt het issue niet. Ik daag je uit om iets in de tabel te vinden wat aantoonbaar onjuist is (op een enkele spelfout na). CaAl (overleg) 5 apr 2024 15:01 (CEST)[reageer]

In de huidige vorm meer een verkiezingspamflet dan een encyclopedisch artikel. GeeJee (overleg) 5 apr 2024 12:50 (CEST)[reageer]

Enigszins opgekuist, maar ik vind de E-waarde nog altijd twijfelachtig. DimiTalen 6 apr 2024 11:49 (CEST)[reageer]
Waarom is dit twijfelachtig? Een gloednieuwe politieke partij dingt mee naar de stem van de kiezer. 3 zittende federaal parlementsleden hebben hun kieslijsten gevalideerd. Dan is het toch relevant om te weten waar die partij voor staat en wat die partij wil? Geert Demesmaeker (overleg) 7 apr 2024 14:27 (CEST)[reageer]
  Voor verwijderen We wachten eerst maar eens af of deze partij zeteltjes haalt, en daarna is er nog een eeuwigheid tijd om een artikel aan te maken. Vooralsnog is deze partij-in-wording volstrekt niet E-waardig. Fred (overleg) 7 apr 2024 19:56 (CEST)[reageer]
Maar mensen informeren zich toch vóór ze gaan stemmen? Wikipedia is geen nieuwssite, maar wel een bron van informatie. Andere politieke partijen worden in geuren en kleuren beschreven, inclusief programmapunten en gedachtengoed. Het lijkt me niet meer dan normaal en fair dat iedere politieke partij op dezelfde manier omschreven wordt, of ze nu verkozenen hebben of niet. Het tegenovergestelde zou de waarheid geweld aandoen zijn. Het zijn de feiten die tellen. Geert Demesmaeker (overleg) 7 apr 2024 21:40 (CEST)[reageer]
Nee, dat is niet het uitgangspunt van een encyclopedie. We zijn geen nieuwssite en geen stemwijzer en geen verlengstuk van een kiesraad of wat dan ook: we beschrijven onderwerpen waarover in gezaghebbende bronnen is gepubliceerd. Wordt de partij besproken in kranten of tijdschriften? Dan stijgt de encyclopedische waarde. Wordt de partij niet of vrijwel niet besproken? Dan wordt het moeilijk. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2024 05:56 (CEST)[reageer]
Een kleine selectie:
DeMorgen: https://www.demorgen.be/snelnieuws/partij-blanco-dient-11-kamerlijsten-in-dankzij-handtekeningen-van-drie-parlementsleden~b9237774/
HLN: https://www.hln.be/binnenland/partij-blanco-komt-federaal-op-in-alle-kieskringen-en-wil-kiezers-voor-lege-zetel-laten-stemmen~aebd359c/
Rtbf: https://auvio.rtbf.be/media/journal-televise-sujet-par-sujet-blanco-presentation-des-listes-du-nouveau-parti-des-contestataires-3168266
De Standaard: https://m.standaard.be/cnt/dmf20240312_95585372
La Libre: https://www.lalibre.be/belgique/elections-belges/2024/03/08/elections-2024-blanco-le-microparti-qui-veut-donner-un-poids-aux-citoyens-desabuses-JARAVHR44BBEBBX72VNNH44HXM/
Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20231226_93893144?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitterfeed
VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/04/03/blanco-partij/
Le Soir: https://www.lesoir.be/557755/article/2023-12-26/blanco-un-nouveau-parti-present-dans-chaque-circonscription-pour-viser-le-siege
Le Vif: https://www.levif.be/belgique/politique/transformer-les-votes-blancs-et-nuls-en-sieges-vides-lobjectif-du-parti-blanco-est-il-realiste/
L’echo: https://www.lecho.be/dossiers/elections-en-belgique/un-nouveau-parti-surfe-sur-les-votes-blancs/10470541.html
Radio 1: https://radio1.be/luister/select/de-wereld-vandaag/plannen-voor-een-nieuwe-partij-blanco-maken-ze-kans
Radio 2: https://radio2.be/luister/select/radio2-spits/stem-in-plaats-van-blanco-op-partij-blanco-doel-is-om-zetels-te-bemachtigen-en-die-leeg-te-laten Geert Demesmaeker (overleg) 8 apr 2024 08:39 (CEST)[reageer]
Bedankt daarvoor. Punt blijft dat elk van deze media-artikelen over hetzelfde gaat (het doel van de partij, en de intentie om deel te nemen in 2024), en dat er weinig anders is dat de relevantie van Blanco staaft. De relevantie gaat gewoon nog moeten blijken. DimiTalen 8 apr 2024 08:52 (CEST)[reageer]
Het feit alleen dat ze bestaat is relevant. Dat is toch belangrijk voor het partijpolitieke landschap in België? Het zorgt voor een ruimer maatschappelijk debat. Het is ook logisch dat het altijd maar over hetzelfde gaat; het noemenswaardige is haar parcours van ontstaan tot effectieve deelname aan de verkiezingen, en haar enige programmapunt.
Het punt is dat een omschrijving van dergelijke partij op wikipedia wel zin heeft en waardevol is. Bovendien werd eerder gepoogd om de partij op de pagina ‘Belgische federale verkiezingen 2024’ aan te kondigen als deelnemer (wat gewoon zo is), en werd die toen verwijderd “omdat er geen informatie over de partij voorhanden was”. Dan wordt een pagina aangemaakt, en wordt die in twijfel getrokken en wordt er zelfs gestemd om deze te verwijderen. Dat lijkt mij een hegemonistische vorm van censuur.   Geert Demesmaeker (overleg) 8 apr 2024 10:11 (CEST)[reageer]
'Het feit alleen dat ze bestaat is relevant'. Nee. Iets is niet relevant omdat het bestaat. Iets is relevant omdat het in gezaghebbende bronnen is besproken, waarbij we moeten uitkijken om nieuwswaarde niet te verwarren met encyclopedische waarde. Wikipedia is geen platform om alle politieke partijen een plek te geven, noch is het een sociaal medium. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2024 11:10 (CEST)[reageer]
U trekt die zin uit haar context. Het feit dat ze bestaat, ‘binnen het huidige partijpolitieke landschap’, en maatschappelijk debat losweekt – dat in z’n geheel, is relevant.
Ik begrijp niet waarom een wikipedia pagina voor deze partij ter discussie staat, terwijl voor een nieuwe partij als ‘Voor U’, niet? Geert Demesmaeker (overleg) 8 apr 2024 14:49 (CEST)[reageer]
Da's een leerrijke vergelijking. Want 'Voor U' zou óók ter discussie kunnen staan, net zoals eerder dit jaar 'Vista' werden verwijderd omdat de relevantie onvoldoende werd geacht. Het verschil is voorlopig dat er meer en langere media-aandacht is geweest voor 'Voor U' en dat er meer E-waardige personen zijn betrokken, wat bijdraagt aan de E-waarde. Maar ook dat is een afweging die werd gemaakt; het heeft bv. tot eind februari geduurd eer dat lemma werd aangemaakt, toen de E-waarde van het onderwerp wellicht al redelijk stevig was. DimiTalen 10 apr 2024 10:54 (CEST)[reageer]

  Tegen verwijderen, er zijn genoeg partijen zonder zetels die wel een eigen artikel hebben (zie Sjabloon:Navigatie politieke partijen België) PJ Geest (overleg) 11 apr 2024 12:04 (CEST)[reageer]

NE – Artikel over een kunstenaar, ogenschijnlijk aangemaakt door de persoon in kwestie. Het artikel vertelt nauwelijks iets over zijn oeuvre, onafhankelijke bronnen over Kortleever kan ik nauwelijks vinden. – StuivertjeWisselen (overleg) 5 apr 2024 15:06 (CEST)[reageer]

Geen serieuze bronnen kunnen vinden en vorm van ZP. Wat mij betreft   Voor verwijderen. Harmendewind (overleg) 11 apr 2024 21:19 (CEST)[reageer]

Deze redirect is een knullig spelfoutje, en niet eentje die door Wikipedia zelf is 'ingeburgerd'. De correcte schrijfwijze is natuurlijk Erico-Betuletum pubescentis callunetosum (callunetosum komt van Calluna) in plaats van "Erico-Betuletum pubescentis callenutosum". Deze spelfout werd terecht opgemerkt door Lendskaip (dat zag ik hier). Wat mij betreft totaal onzinnig om een redirect met zo'n vreemde spelfout te bewaren.
~ Industrees (overleg) 5 apr 2024 16:37 (CEST)[reageer]

Inderdaad is volledig duidelijk dat deze redirect-met-typfout geen enkele zinvolle functie heeft. Ik zette er daarom een nuweg op. Maar moderator Natuur12 besloot dat er toch een reguliere beoordelingsperiode nodig is, met als argument 'Geen nuweg. Bestaat sinds 2012'. Dat vind ik een merkwaardige argumentatie, maar goed, dan zitten we de twee weken wel uit.  Erik Wannee (overleg) 13 apr 2024 07:46 (CEST)[reageer]

Reclame voor een online radiozender, encyclopedisch niet relevant.  DirkVE overleg 5 apr 2024 21:11 (CEST)[reageer]

Op wat voor manier is dit reclame? De pagina heeft een soortgelijke opbouw als dat van andere radiostations. Is dat dan ook reclame? Wellicht dat de programmering tab overzichtelijker kan worden gemaakt, met dagen apart, ipv programma's. Verder zie ik geen problemen.
Daarnaast zou je zeggen dat het eerste radiostation volledig draaiende op kunstmatige intelligentie, wat in mijn ogen best een mijlpaal is, prima encyclopedisch bewaard kan blijven. YaLJ (overleg) 5 apr 2024 22:50 (CEST)[reageer]
Wat mij betreft is het niet zozeer reclame, maar meer niet encyclopedisch. Het gegeven dat Radio HDFM het eerste volledig door AI gegenereerde radiostation is, heeft er voor gezorgd dat ze wat aandacht hebben gekregen in landelijke media. Hiermee is echter niet aangetoond dat Radio HDFM langdurig in de media is verschenen, waardoor het (nog) geen e-waarde heeft. Ik zou het radiostation vermelden op de pagina van Jeffrey Wirtz (Egbert) en verder dit geschreven artikel met door AI gegenereerde radioprogramma's en radio-dj's (wat is hier encyclopedisch relevant aan?) achterwege laten. Dus:   Voor verwijderen BasFCT (overleg) 6 apr 2024 01:00 (CEST)[reageer]

WIU – Deze schaakopening is vast encyclopedisch, maar het huidige artikel lijkt meer op een soort eigen waarneming van de opening dan op een artikel. En de laatste zin en zwart heeft grote problemen op zijn koningsvleugel. klinkt ook niet erg encyclopedisch, maar eerder als een eigen observatie/conclusie. – Mondo (overleg) 5 apr 2024 22:30 (CEST)[reageer]

Of het behouden blijft in deze vorm of niet maakt mij niet zoveel uit. Ik merk alleen op er zijn geen interwiki's en in google heb ik niet bepaald veel hits met de zoekopdracht "Kavalek gambit". Ldhank (overleg) 10 apr 2024 10:15 (CEST)[reageer]


Toegevoegd 06/04; af te handelen vanaf 20/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

NE Bronloze tiktokker.Fred (overleg) 6 apr 2024 00:32 (CEST)[reageer]

Er zijn meerdere bronnen toegevoegd. Nosumanny (overleg) 6 apr 2024 13:22 (CEST)[reageer]

RECLAME - persoonspromotie. Hoyanova (overleg) 6 apr 2024 07:43 (CEST)[reageer]

Ze is E-waardig. Ik denk dat we met het terugdraaien van de bewerkingen van deze week (promotionele tekst en boekcovers - copyright??) al een heel eind komen. Dat doe ik dus gelijk. Johanraymond (overleg) 6 apr 2024 10:23 (CEST)[reageer]
Dat lijkt me iig een goed idee. De afbeeldingen heb ik genomineerd op commons. Lijkt een magneet voor reclamemaken - en of die hele boekenlijst (boekpromo) nu relevant is waag ik te betwijfelen - geen isbn nummers ook. Hoyanova (overleg) 6 apr 2024 10:29 (CEST)[reageer]
De serie 'Nooit meer diëten' werd uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts en is alvast relevant. Johanraymond (overleg) 6 apr 2024 10:38 (CEST)[reageer]
De laatste bewerkingen waren wel degelijk reclame. De one-issue account die ze aanmaakte is onder dezelfde naam terug te vinden op LinkedIn als actief in de reclamewereld met een link naar Sandra Bekkari. Johanraymond (overleg) 6 apr 2024 10:55 (CEST)[reageer]
Vermoeiend altijd weer, die sneue acties van marketeers. Thieu1972 (overleg) 6 apr 2024 12:59 (CEST)[reageer]
En op Instagram bestaat er een profiel "Sana Wellbeing" waar letterlijk "By @sandrabekkari @josefiencraeymeersch" in de bio staat. MLTRock (overleg) 6 apr 2024 13:36 (CEST)[reageer]
Goed dat het teruggedraaid is, maar dit had toch nooit op deze pagina mogen komen? A.D.Ha-Tsekidé (overleg) 6 apr 2024 16:49 (CEST)[reageer]
Aangezien Bekkari absoluut thuishoort in een encyclopedie en het artikel al een tijdje bestaat, was het inderdaad beter geweest om de marketingflauwekul gewoon keihard terug te draaien en de marketeer te blokkeren. Het artikel zelf zal immers niet verwijderd worden zolang er een bruikbare versie bestaat in de bewerkingshistorie. Thieu1972 (overleg) 6 apr 2024 17:13 (CEST)[reageer]

PROMO/EW? bronloze presentatiepagina over een organisatie met aanprijzende frases als " ontwikkelde zich tot een wetenschappelijk centrum van wereldfaam" en "werkt vanuit haar expertiserollen met alle kennis en alle aandacht samen met een diversiteit aan partners" Hoyanova (overleg) 6 apr 2024 08:15 (CEST)[reageer]

En daardoor heeft het artikel “zich ontwikkeld tot een reclameartikel van wereldfaam” waarbij vanuit de “expertiserollen van de reclamepartners met alle kennis van reclamemaken aandacht voor de organisatie wordt gevraagd”.

Al moet worden gezegd dat de reclame er in eerdere versies niet (zo sterk) in zat, dus wellicht is een oudere versie terugzetten een optie? 🙂 Mondo (overleg) 6 apr 2024 12:25 (CEST)[reageer]
Terugzetten naar de oorspronkelijke versie, en de marketingrommel eruit snijden lijkt me de beste optie. Ik heb ooit het artikel aangemaakt. Het ziekenhuis is uiteraard relevant, maar ik heb geen idee wat marketingtermen als expertiserollen betekenen, laat staan in een encyclopedie thuishoren. Aan sommige artikelen wordt door allerlei marketingfiguren helaas gesleuteld en dat hoort niet, dat weten die marketingfiguren trouwens best, maar ze proberen het. Fred (overleg) 6 apr 2024 12:35 (CEST)[reageer]

WIU - lijkt me niet af - een sportliga met één deelnemer? - vis →  )°///<  ← overleg 6 apr 2024 13:45 (CEST)[reageer]

Er wordt niet beweerd dat dit het enige team is dat in deze competitie uitkomt. Maar ik heb wel een probleem met deze ultrakorte artikelen, zonder echte inhoud. Het is totaal nietszeggend. Betreffende gebruiker maakt vooral dit soort artikelen aan over (Amerikaanse) sporters, teams en competities. GeeJee (overleg) 7 apr 2024 00:55 (CEST)[reageer]

WIU - een liga met slechts 2 teams? - dit artikel lijkt me onaf - vis →  )°///<  ← overleg 6 apr 2024 13:50 (CEST)[reageer]

WIU - nog een liga met 2 deelnemers - vis →  )°///<  ← overleg 6 apr 2024 13:54 (CEST)[reageer]

WIU - liga met één deelnemer - vis →  )°///<  ← overleg 6 apr 2024 13:57 (CEST)[reageer]

Als ik naar de enwiki kijk dan valt er over dit onderwerp blijkbaar wel wat te vertellen en is het onderwerp E-waardig, maar ik snap je nominatie(s) aangezien de aanmaker, @Tim Otten, zo te zien aan de lopende band pagina's aan het aanmaken is die net een beetje meer dan beginnetjes zijn, maar de lezer niet echt iets vertellen over het onderwerp. MLTRock (overleg) 7 apr 2024 21:39 (CEST)[reageer]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE. Was aanvankelijk aangemaakt als reclame en vrijwel direct door ondergetekende verwijderd. Enkele uren later keert het terug in een uitgeklede neutrale vorm, die echter nietszeggend is. Een zeer korte opsomming van de basisgegevens van dit bedrijf, met een link naar een bedrijvenregister en eentje naar de eigen website. Hiermee wordt niet aangetoond of dit bedrijf encyclopedisch relevant is. Apdency (overleg) 6 apr 2024 15:25 (CEST)[reageer]

Beste
Ik kan me voorstellen dat weinig mensen dit keyword opzoeken. Het is dan misschien mogelijks relevant om voor derden te dit verduidelijken en op meta-niveau informatie te voorzien.
Wat is uw advies om de relevantie te verhogen? Ik zou graag meewerken om dit te verbeteren. 2A02:1812:2C69:9300:5D21:2850:3B4D:7E2E 6 apr 2024 15:34 (CEST)[reageer]
Er zijn verschillende uitlegpagina's, deze zou je bijvoorbeeld kunnen bekijken: Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel. Ik moet wel zeggen dat sommige onderwerpen niet relevant kunnen worden gemaakt, los van de vraag hoe goed een artikel is geschreven. Maar dat staat ook op die pagina. Wikipedia enkel gebruiken om naamsbekendheid voor een bedrijf te genereren is in ieder geval nooit de bedoeling. Groet, Apdency (overleg) 6 apr 2024 15:41 (CEST)[reageer]
Beste Apendency
Dankjewel voor de extra uitleg. Ik heb mijn best gedaan om te relevantie naar mate dat mogelijk is te verhogen.
Ik denk dat deze pagina van nut kan zijn omdat hij objectief bepaalde informatie snel kan voorzien als aanvulling op het Google zoeken. Het kan op die manier informatie, snel en accuraat communiceren zonder een extra promotie doel te beogen.
Op welke manier kunnen we deze pagina verder verbeteren voor Wikipedia? Laat me gerust iets horen, Thibault Thibaultvandesom (overleg) 6 apr 2024 19:00 (CEST)[reageer]
Dank voor je belangstelling. Ik zie dat je nog wel moet leren denken in termen van 'encyclopedische relevantie', waar telkens op wordt gehamerd binnen deze ... encyclopedie. We zijn een kennisverzameling, geen bedrijvengids en het is in het geheel niet vanzelfsprekend dat we informatie over een bedrijf beter vindbaar maken, alleen maar omdat het bedrijf dat goed uitkomt. Onafhankelijke externe bronnen die de relevantie aantonen, daar gaat het om. Bij een pas opgericht bedrijf is dat zo goed als onmogelijk. Ik geef dit artikel geen goede kansen. Apdency (overleg) 6 apr 2024 19:21 (CEST)[reageer]
Dankjewel, ik voorzie graag de externe bronnen die nodig zijn. Is dat goed voor u? Thibaultvandesom (overleg) 6 apr 2024 19:37 (CEST)[reageer]
Een marketeer over zijn eigen bedrijf? Het moet niet veel gekker worden qua marketingspam... Hoyanova (overleg) 6 apr 2024 18:07 (CEST)[reageer]
Het feit dat wij een commerciële activiteit beoefenen is naar mijn persoonlijke mening geen objectief criteria. Ik probeer vanuit mijn eigen positie de informatie accuraat aan te brengen. Thibaultvandesom (overleg) 6 apr 2024 19:02 (CEST)[reageer]
Een bedrijf dat enkele dagen geleden is opgericht en zichzelf al "De #1 Belgische Marketing Studio...'" noemt.   Voor verwijderen dus. MLTRock (overleg) 6 apr 2024 18:18 (CEST)[reageer]
De promotionele aard van bepaalde slogans zou naar mijn persoonlijke mening geen invloed mogen hebben op de werking van Wikipedia. Daarom zie ik het punt niet echt. Thibaultvandesom (overleg) 6 apr 2024 19:04 (CEST)[reageer]
U vindt meer uitleg op uw overlegpagina inclusief het verzoek om aan de gebruiksvoorwaarden te voldoen voordat u verder bewerkt. Hoyanova (overleg) 6 apr 2024 19:08 (CEST)[reageer]
Dankjewel voor de toevoeging @Hoyanova. Indien u aanwijzingen kan geven over zinnen of constructies die u als promotioneel van aard inschat, zal ik die aanpassen. Ik denk ook dat ik mogelijks de bronnen nog kan verbeteren door betrouwbaardere bronnen toe te voegen. Zou dit helpen?
Grtjs Thibault Thibaultvandesom (overleg) 6 apr 2024 19:31 (CEST)[reageer]
Ik denk het niet. Een bedrijf dat enkele dagen geleden is opgericht is helaas niet encyclopedisch relevant. En u voldoet nog steeds niet aan de gebruiksvoorwaarden. Hoyanova (overleg) 6 apr 2024 19:42 (CEST)[reageer]
Ik begrijp de opmerking. Hoewel kleine bedrijven fundamenteel niet minder relevant zijn dan grote enkel omwille van hun schaal. Net zoals de oprichtingsdatum fundamenteel niet veel informatie geeft. Als we de noden op een dieper niveau kenbaar maken kunnen we deze beter tegemoet komen en zo nodig op een later tijdstip voorzien. Thibaultvandesom (overleg) 6 apr 2024 19:49 (CEST)[reageer]
Ik heb de eerste zin van het artikel aangepast om correct aan te geven dat Mateza een start-up betreft. Hierdoor ontstaat er ook minder verwarring. Ik denk dat een dergelijke aanpassing de verwarring die mogelijks kan ontstaan rond de opstartdatum kan vermijden en de Wikipedia gebruiker beter kan inlichten.
Alleszins al heel hard bedankt @Hoyanova. Thibaultvandesom (overleg) 6 apr 2024 20:06 (CEST)[reageer]

  Voor verwijderen. Encyclopedisch absoluut niet relevant. JanB46 (overleg) 6 apr 2024 22:50 (CEST)[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: Thibault kan leuk kletsen, maar een drie dagen oud bedrijfje heeft natuurlijk niks in een encyclopedie te zoeken. Ik sneeuwbal dit reclame-artikel van het nieuwe bedrijfje dat 'de vindbaarheid op Google' van zijn klanten wil gaan verbeteren. Misschien eerst eens beginnen met daadwerkelijk een bedrijf worden, opvallen, prijzen winnen, en publicaties krijgen. Dan zien we wel weer verder. Tot die tijd zijn LinkedIn, Instagram en de Gouden Gids een geschikt alternatief om bekendheid te genereren. Thieu1972 (overleg) 6 apr 2024 23:36 (CEST) [reageer]

NE - Reclame voor lokale talentenjacht. Twijfel over encyclopedische relevantie.  DirkVE overleg 6 apr 2024 20:08 (CEST)[reageer]

Sinds je nominatie zijn er zo te zien door een anonieme gebruiker een hoop bronnen toegevoegd en is de geschiedenis flink uitgebreid. Lijkt me meer dan in orde zo.   Tegen verwijderen Mondo (overleg) 7 apr 2024 12:34 (CEST)[reageer]
Eens met Mondo:   Tegen verwijderen MLTRock (overleg) 7 apr 2024 21:32 (CEST)[reageer]
Hallo DirkVE
Wil je de discussie afsluiten, aub?
mvg 75.237.33.22 8 apr 2024 01:51 (CEST)[reageer]
Tja, dit is nog altijd niet beantwoord...frustrerend. 103.56.172.9 11 apr 2024 12:27 (CEST)[reageer]
Dat kan ik me heel goed voorstellen. @DirkVE, ben je al in de gelegenheid geweest om er naar te kijken? 🙂 Mondo (overleg) 11 apr 2024 16:51 (CEST)[reageer]
Ik laat dit aan een moderator over om te beoordelen.  DirkVE overleg 11 apr 2024 19:28 (CEST)[reageer]
@DirkVE,
- Niemand steunt jouw aanvraag.
- Integendeel, heel wat partijen hebben gewerkt om een volwaardig artikel te maken, sinds je aanvraag.
- Het artikel heeft een tiental nationale nieuwsbronnen van 2007 tot vandaag.
Als jij het niet was, maar iemand anders, had je zelf aangedrongen conclusies te trekken. 2A02:1811:250D:7B00:ACA0:8A9D:D991:E474 12 apr 2024 03:14 (CEST)[reageer]
 1. Steun of tegensteun is niet vereist. Sterker nog: het komt vaak genoeg voor dat er 20 mensen overduidelijk voor of tegen zijn en dat een moderator alsnog een andere beslissing neemt.
 2. Dat klopt, maar als DirkVE nog twijfels heeft, dan is het beter om de beoordeling aan een (andere) moderator over te laten.
 3. Dat is ook waar, maar dan nog kan een nominator twijfels blijven hebben.
 4. Dat laatste is een onnodig persoonlijk verwijt. Ik verzoek je dat niet meer te doen.
Mondo (overleg) 12 apr 2024 11:25 (CEST)[reageer]
@DirkVE Dat ben jij ook. 🙂 Maar ik snap wat je bedoelt. Bedankt voor je antwoord. 🙂 Mondo (overleg) 11 apr 2024 20:08 (CEST)[reageer]
@Mondo
Jij ben de enige die het snapt, niemand anders. 2A02:1811:250D:7B00:ACA0:8A9D:D991:E474 12 apr 2024 03:15 (CEST)[reageer]
Ik ben de enige die gereageerd heeft dat ik het snap, maar dat wil niet zeggen dat ik de enige ben die het snapt. Mondo (overleg) 12 apr 2024 11:22 (CEST)[reageer]

NE – Ik twijfel sterk aan de relevantie van een lijst met voetbalcoaches van een team dat pas per 1 juli 2024 actief gaat zijn. Dit artikel heeft nul toegevoegde waarde en is totdat het team daadwerkelijk actief is, inclusief coach, feitelijk speculatief. – StuivertjeWisselen (overleg) 6 apr 2024 21:46 (CEST)[reageer]

Echt een beetje toppunt van de voetbalverdwazing die er hier op Wikipedia is. Zolang er sprake is van een verleden met een handjevol trainers, hoef je eigenlijk helemaal geen lijst van trainers af te splitsen. Maar hier is zelfs nog geen sprake van een verleden. GeeJee (overleg) 7 apr 2024 00:32 (CEST)[reageer]
Dit is verder niet mijn niche, maar ik zie persoonlijk niet eens waarom dit soort lijsten überhaupt nodig/gewenst zijn als eigen artikel. Zojuist klikte ik heel even uit nieuwsgierigheid op een paar losse artikelen in Categorie:Lijsten van voetbaltrainers en vaak staan daar dan dezelfde paar namen in de tabellen, verdeeld over allerlei jaren waarin ze blijkbaar trainer zijn geweest. Dat kun je dan allemaal net zo goed in het hoofdartikel over de club zelf integreren, lijkt mij. Verbetert misschien ook nog wel de terugvindbaarheid (dat is toch ook zo belangrijk?). Maar ja: als het maar sport en dan m.n. voetbal is, dan is zowat alles hier per definitie heilig. De Wikischim (overleg) 7 apr 2024 00:44 (CEST)[reageer]
Ik vind anders deze pagina nog veel nuttiger dan al die artikelen over voetbal-ballen. We kunnen toch niet zonder opsomming van merknamen / designs / verkoopsmoesjes die fabrikanten hebben verzonnen om nog meer leer te verkopen?   Tegen verwijderen eh foutje bedankt   Voor verwijderen :D Emmarade (overleg) 9 apr 2024 18:28 (CEST)[reageer]

Toegevoegd 07/04; af te handelen vanaf 21/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

WIU. Het onderwerp kan wel E zijn, maar dit artikel is niet encyclopedisch geschreven. Het bestaat voor een groot deel uit eigen onderzoek. Onder het kopje ""Historie" staan veel eigen interpretaties van de aanmaker van het verhaal. De opsommingen in de kopjes daarna zijn eigen onderzoek dat blijkbaar nog niet "af" is, gezien de toevoegingen "sterk onder voorbehoud" en "Selectie". In het laatste kopje gaat het over rubber- en palmolieplantages. Het woord Suikerrietspoorlijnen zou dus beter vervangen kunnen worden door iets anders (Smalspoor op plantages?). De Geo (overleg) 7 apr 2024 11:20 (CEST)[reageer]

 • Het nomineren van artikelen wanneer de aanmaker van deze artikelen net een tijdelijke OT heeft gekregen, vind ik zeer verwerpelijk. Niet eentje maar gelijk maar even drie. Enig idee hoe dit aankomt? En hoe iemand dit moet verwerken, terwijl de handen zijn gebonden? Nu schrijf ik dit netjes, maar ik heb eigenlijk voor dit gebeuren andere woorden. Is dit de manier hoe Wikipedianen met elkaar omgaan? Wat maakt dat deze nominaties niet kunnen wachten? Met vriendelijk groet, Lidewij (overleg) 7 apr 2024 13:37 (CEST)[reageer]
  Ik snap beide kanten. Aan de ene kant ben ik het eens met Lidewij dat dit niet de netste gang van zaken is. Aan de andere kant snap ik van De Geo's kant ook wel dat de artikelen ondermaats zijn. Of in elk geval dit artikel dan (de andere twee heb ik nog niet bekeken). En natuurlijk vind ik het ook kwalijk dat Straatspoor nu niks met de feedback kan doen, maar aan de andere kant is Wikipedia een vrij bewerkbaar platform, dus andere Wikipedianen kunnen ook helpen met dit artikel. Mondo (overleg) 7 apr 2024 13:49 (CEST)[reageer]
  Maar het was misschien wel beter geweest als dit artikel op een andere plek dan TBP was voorgelegd en mensen met kennis van dit onderwerp waren geraadpleegd. Mondo (overleg) 7 apr 2024 13:50 (CEST)[reageer]
  O ja, even om te voorkomen dat er een antwoord gaat komen als maar dit is een niche onderwerp, niemand heeft hier kennis van: ik zou zeggen, kijk eens naar wie het enige andere artikel over suikerspoorlijnen heeft aangemaakt en in samenwerking met Straatspoor ook nog verder heeft uitgebreid. Hint: de gebruikersnaam begint met een m en eindigt op een o. Mondo (overleg) 7 apr 2024 14:02 (CEST)[reageer]
  Ha, daar is Lidewij weer die zich weer opwerpt als de belangenbehartiger van ondermaatse artikelen. (eerder de 80.000 kelurahan2 in Indonesië en de Poolse stationnetjes). Op wikisage is alles welkom, maar ik dacht dat we op wikipedia nog enige kwaliteitseisen hadden. De Geo (overleg) 7 apr 2024 15:54 (CEST)[reageer]
  Gebruiker:De Geo, schreef ik iets over de lemma's? Ik dacht het niet. Ik had het over waarden en normen, maar dat kwartje schijnt bij jou niet te vallen. Tellen kan je niet. Er staan op Wp:nl misschien net de helft van die 80.000, wat jij ondermaatse artikelen in Indonesië noemt. Aangezien de helft nooit is aangemaakt. Lidewij (overleg) 7 apr 2024 16:05 (CEST)[reageer]
  Lidewij heeft zich inderdaad niet “opgeworpen” voor dit artikel, maar alleen iets over de nominatie an sich gezegd.

  Laten we verder stoppen met persoonlijke insinuaties als “belangenbehartiger” en “tellen kan je niet” en ons op het artikel storten. Mondo (overleg) 7 apr 2024 16:16 (CEST)[reageer]
De opmerking naar Lidewij wilde ik net wat verzachten, maar jullie waren me voor (bwc). De Geo (overleg) 7 apr 2024 16:20 (CEST)[reageer]
Het artikel over het suikerspoorlijnen in Taiwan is ook beter en zou ik niet nomineren. Hoewel er op en-wiki wel een sjabloon op staat dat waarschuwt voor eigen onderzoek. Daarentegen is het artikel over suikerspoorlijnen in Indonesië slecht geschreven en staat bol van Straatspoors eigen onderzoek. Daarnaast zie ik verschillende benamingen voor het smalspoor op suikerrietplantages: suikerrietspoorlijnen, suikerspoorlijnen en suikerriettreinen. Zijn het zelfverzonnen woorden of is een van deze drie een gangbare term?
Over feedback gesproken. Straatspoor heeft daar nog nooit iets mee gedaan. Integendeel, hij verzette zich fel tegen aanpassingen aan de artikelen en gedroeg zich naar medegebruikers op een vervelende wijze die heeft geleid tot een Arbcomzaak en een voorlopige blokkade. De Geo (overleg) 7 apr 2024 16:15 (CEST)[reageer]
@De Geo Mijn artikel over de suikerspoorlijnen in Taiwan (of inmiddels ons artikel, gezien Straatspoor dus heeft geholpen met de uitbreiding ervan) is dan ook losjes gebaseerd op dat van EN:WP, vandaar het vertaalsjabloon. Het maakt dus niet uit dat ze er op EN:WP een waarschuwing boven hebben gezet, want dat is niet van toepassing op het artikel hier. Maar bedankt voor je compliment. 🙂

Hoe dan ook: aangezien ik dus kennis van dit onderwerp heb, wil ik best kijken wat ik kan doen met het genomineerde artikel. Ik moet echter nog wel wat grondiger kijken of er überhaupt aanpassingen mogelijk zijn of dat vanaf nul beginnen beter is. Mondo (overleg) 7 apr 2024 16:26 (CEST)[reageer]
Verbeteren is altijd goed. Daarom heb ik er ook "wiu" op geplakt. Het artikel Spoorwegen in Mexico had ik enkele dagen geleden ook zo genomineerd. En dat had effect. Enkele gebruikers hebben zich er op gestort om het te verbeteren. De nominatie heb ik daarop doorgehaald. De Geo (overleg) 7 apr 2024 16:35 (CEST)[reageer]
O ja, nog even om je vraag te beantwoorden:

> Daarnaast zie ik verschillende benamingen voor het smalspoor op suikerrietplantages: suikerrietspoorlijnen, suikerspoorlijnen en suikerriettreinen. Zijn het zelfverzonnen woorden of is een van deze drie een gangbare term?

De spoorlijnen in Taiwan waren/zijn zowel voor het vervoer van suikerriet als rietsuiker, dus suikerspoorlijnen of suikerrietspoorlijnen zou allebei kunnen. In Indonesië lijkt het vervoer meer geënt op suikerriet, dus ik zou die naam wel behouden. Mondo (overleg) 7 apr 2024 16:31 (CEST)[reageer]
In het artikel worden ook rubber en palmolieplantages genoemd. En wellicht is er ook in de bosbouw gebruik gemaakt van smalspoor? Daarom vraag ik me af of de titel wel juist is. De Geo (overleg) 7 apr 2024 16:37 (CEST)[reageer]
@De Geo Dat is een goed punt. Dan zouden we eerst en vooral moeten beslissen of we het artikel afbakenen op de suikerrietspoorlijnen in Indonesië of uitbreiden naar alle smalspoor in Indonesië. Niet alleen vanwege de titel, maar ook omdat dan duidelijk is hoe de inhoud vormgegeven moet worden. Mondo (overleg) 7 apr 2024 16:48 (CEST)[reageer]
Helaas wordt het moeilijk om aan het artikel te werken als niemand de moeite neemt om het overleg met me aan te gaan omtrent de inhoud (afbakenen of niet)… Mondo (overleg) 8 apr 2024 19:52 (CEST)[reageer]
De inhoud mankeert van alles aan lees ik. Dan blijkt de titel ook niet goed. Is het dan niet beter en makkelijker om gewoon helemaal opnieuw te beginnen?  LeeGer  8 apr 2024 21:03 (CEST)[reageer]
@LeeGer De titel is niet goed, omdat die niet goed overeenkomt met de inhoud. Mijn vraag is dus: moet ik de titel wijzigen om vervolgens het hele artikel op te knappen of moet ik het stuk dat niet overeenkomt gewoon schrappen? Ik wil ook best zelf de knoop doorhakken, maar ik probeer eerst goed en netjes te overleggen over de aanpak, dus ik wil eerst eens horen wat anderen graag zouden willen terugzien in de titel/het artikel. Mondo (overleg) 8 apr 2024 21:06 (CEST)[reageer]
Inhoudelijk gaat er best veel mis:
 • De hoeveel treinen is afgenomen. Een van de redenen: 'soms wordt er rails gestolen'. Dit wordt aangetoond middels één bron die één incident meldt, dus hoe landelijk is het probleem dan? En het betreft ook nog eens een ongebruikt spoor, dus het stelen van rails zorgt in dit geval niet voor een afnemend treinverkeer: er reed namelijk al niks.
 • Er wordt te veel gebruik gemaakt van reisblogs: leuk, maar die beschrijven - naast het ontbijt in het hotel - vooral wat de reiziger toevallig tegenkwam. Geen echt gezaghebbende bron dus die het Indonesisch railvervoer beschrijft en analyseert.
 • Sommige oude locjes staan nu her en der als monument 'Maar of ze daar ook blijven staan is ook onzeker'. Uhm, volgens wie dan? Bron?
 • 'Het suikertrein verkeer ging en gaat er veel slechter aan toe dan in Australië en Taiwan': sowieso een nogal kromme zin, maar wat hebben Australië en Taiwan er eigenlijk mee te maken? In Cuba waren ook suikertreinen.
 • ' Als een lijn een tijd niet gebruikt is, kun je onderweg allerlei verrassingen tegenkomen. Bijvoorbeeld takken, zandhoop, balken, een auto of scooter, asfalt, enzovoorts'. Geen encyclopedische informatie.
 • De losse flodders over 'de rubber en palmolie industrie' (sic) horen niet echt thuis in het artikel.
Samengevat: het huidige artikel is een verzameling van allemaal losse waarnemingen, al dan niet opgetekend uit weinig gezaghebbend bronmateriaal, en aaneen geplakt met eigen waarneming en interpretatie. Volgens mij ontbreekt er een bron die een goed en helder overzicht biedt van het suikertransport in Indonesië, en zonder een dergelijke bron kun je eigenlijk niks opknappen: je komt niet verder dan los zand aan elkaar proberen te lijmen. Dus laten we eerst beginnen met het vinden van geschikt bronmateriaal. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2024 22:22 (CEST)[reageer]
Bedankt voor je heldere uiteenzetting - ik kan me daar ook in vinden (ik heb het artikel immers ook gelezen). 🙂 En ja, geschikter bronmateriaal is nodig, maar feit blijft dat ik dan eerst wil weten naar welk bronmateriaal ik op zoek moet (of moet toevoegen, want ik heb natuurlijk als kenner ook wel wat). Het is daarom belangrijk te weten of we willen dat dit artikel alleen over de suikerspoorlijnen of ook over al het andere smalspoor moet gaan. Als ik dat laatste moet meenemen, krijg je namelijk een heel ander artikel dan als het alleen over de suikerspoorlijnen gaat, welke bronnen je ook gebruikt. Mondo (overleg) 8 apr 2024 22:42 (CEST)[reageer]
Beperken tot wat de titel nu stelt: suikerrietvervoer per trein. Al was het maar omdat het onderwerp anders echt veel te groot wordt. Indonesië is niet bepaald een klein land, dus het wordt al lastig genoeg met één deel van het vervoer. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2024 22:51 (CEST)[reageer]
Helder, bedankt voor je input. 🙂 Mondo (overleg) 8 apr 2024 22:53 (CEST)[reageer]
Bij nader inzien is er in de huidige vorm niet aan te beginnen. Ik zal het artikel later dit jaar wel een keer herschrijven, al dan niet samen met Straatspoor (afhankelijk van wat de ArbCom gaat beslissen). Maar het is mijns inziens toch beter om van vooraf aan te beginnen (en dan ook zonder tijdsdruk).   Voor verwijderen Mondo (overleg) 13 apr 2024 21:48 (CEST)[reageer]

NE Twee artikelen die gebaseerd zijn op eigen onderzoek. In het artikel Streekbuslijnen aan de Vlaamse Kust worden een aantal willekeurige jaartallen genoemd, waarvan de aanmaker blijkbaar dienstregelingboekjes van heeft. Voor de recentere gegevens onder het kopje Vanaf 1 juli 2023 staat duidelijk dat de info grotendeels van Google Maps komt. De Lijst van strandspoor- en strandtramlijnen geeft geen bronnen, maar lijkt gebaseerd op hetzelfde soort eigen onderzoek door aanmaker. De Geo (overleg) 7 apr 2024 11:42 (CEST)[reageer]

Ten eerste: welke bron spreekt van 'strandspoorlijn' en 'strandtramlijn'. Zijn dit gebruikelijke termen? Ik ken ze niet.
Ten tweede: het criterium is dat een lijn 'naar of langs of op een strand' moet liggen, en dat lijkt me wel heel willekeurig. Dat een spoorlijn een bepaald doel had, wil niet zeggen dat het dan meteen een specifiek soort lijn is, met een eigen typebenaming. Voor een havenspoorlijn geldt zoiets wel, maar voor een spoorlijn naar een badplaats? Het zou kunnen, maar dan geldt wederom: bronnen........
Ten derde: o.b.v. de titel verwacht ik dat het eigenlijk alleen gaat om spoor-/tramlijnen die daadwerkelijk langs het strand rijden. In dat geval is m.i. alleen de Vlaamse kusttram een goed voorbeeld.
Kortom, de afbakening is onduidelijk, de titel lijkt niet correct, en bronnen ontbreken geheel. Thieu1972 (overleg) 7 apr 2024 12:22 (CEST)[reageer]

Rommelig artikeltje, zo te zien ter promotie van een expositie –   Zoetermeerder (overleg) 7 apr 2024 16:35 (CEST)[reageer]

Daar kan ik kort over zijn:   Voor verwijderen wegens NE.  Erik Wannee (overleg) 12 apr 2024 23:11 (CEST)[reageer]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Overlegpagina zonder dat er ooit een artikel is geweest. GeeJee (overleg) 7 apr 2024 18:05 (CEST)[reageer]

Zie overigens ook Overleg_gebruiker:Qx12#Overlegpagina's_zonder_artikel. GeeJee (overleg) 7 apr 2024 18:16 (CEST)[reageer]
Bovendien ook nog een fout in de titel, want dat aanhalingsteken hoort er niet te staan.   Voor verwijderen, alle vier de overlegpagina's. Mondo (overleg) 7 apr 2024 20:07 (CEST)[reageer]

Overlegpagina zonder dat er ooit een artikel is geweest. GeeJee (overleg) 7 apr 2024 18:06 (CEST)[reageer]

Overlegpagina zonder dat er ooit een artikel is geweest. GeeJee (overleg) 7 apr 2024 18:09 (CEST)[reageer]

Overlegpagina zonder dat er ooit een artikel is geweest. GeeJee (overleg) 7 apr 2024 18:15 (CEST)[reageer]

Mijns inziens hoort hier een nuweg op, omdat dit geen zinvolle inhoud is. Als iemand een vraag wil stellen dan kan dat op de helpdesk, mits het een zinvolle vraag is. En daar heb ik hierbij ook twijfel aan.  Erik Wannee (overleg) 7 apr 2024 18:35 (CEST)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Overlegpagina's verwijderd door collega Wutsje. StuivertjeWisselen (overleg) 8 apr 2024 22:45 (CEST)[reageer]

NE – Relevantie blijkt niet uit deze biografie, en helemaal neutraal leest de tekst ook niet. De enige bron in het artikel is weinig overtuigend. – StuivertjeWisselen (overleg) 7 apr 2024 18:29 (CEST)[reageer]

Ik was net al een grote hoeveelheid fancruft en doublures aan het verwijderen toen jij de nominatie erop zette, en inderdaad was ook mijn conclusie dat de encyclopedische relevantie er niet van af spat.  Erik Wannee (overleg) 7 apr 2024 18:34 (CEST)[reageer]

Vreemde titel voor een programma dat pas een jaar later van start ging. Op het moment dat ik dit hier onder de aandacht breng is het ook nog geheel bronloos, en bevat nauwelijks kennis, en lijkt vooral te bestaan uit eigen herinnering. WIKIKLAAS overleg 7 apr 2024 20:43 (CEST)[reageer]

Ik heb dit programma zelf op videoband en ik zie dat ik een een typ fout heb gemaakt met het jaartal. Mijn excuses daarvoor Dewitjuhh (overleg) 7 apr 2024 21:04 (CEST)[reageer]
Dit is officiële naam van het programma.[5] en het programma heeft ook een Deel 2 met andere verhaallijn en liedjes en werd pas uitgezonden vanaf 2002 dus ik snap de verwarring. Wikivoorjou9 (overleg) 7 apr 2024 21:12 (CEST)[reageer]
@Wikiklaas Ik vind de titel zo vreemd niet. Ik bedoel: er zijn ook genoeg fabrikanten die in 2023 een model met de naam 2024 op de markt brengen, alsof we al een jaar verder zitten.
Verder wel met je eens dat het artikel nog niet in orde is. Mondo (overleg) 7 apr 2024 21:36 (CEST)[reageer]
Er blijft al erg veel onduidelijk in de weinige tekst die er nu staat. Het lijkt er (met de aanpassing van het beginjaar in de tekst) op dat het van 2001 tot 2005 werd uitgezonden. Betekent dat nu dat het een programma was dat vijf seizoenen kende? Dan moet het een titel zonder jaartal krijgen. Maar zoals het er nu staat kan ik het ook zo lezen dat er één keer zo'n programma is gemaakt, en dat dat ene programma in de vier daaropvolgende jaren elk jaar één keer opnieuw is uitgezonden, laten we zeggen: voor de jonge kijkertjes die het vanwege hun leeftijd nog niet eerder gezien hadden of die op grond van hun nog onderontwikkelde geheugen niet doorhadden dat ze naar een herhaling zaten te kijken. Uit de toelichting hierboven van Wikivoorjou9 begrijp ik dat er twee afleveringen bestaan, en dat dit artikel dus over één aflevering gaat. Verbeter me maar als ik het verkeerd heb begrepen. Dat is mijn commentaar over hetgeen wél is opgeschreven, en wat gewoon is gedaan op basis van het kijken naar de videoband.
Wat veel belangrijker is, is wat er niet is geschreven. Wie bedacht het programma? Het lijkt expliciete reclame voor Plopsaland; was het ook zo bedoeld en heeft Plopsaland ervoor betaald of het misschien zelf bedacht? Bij welke productiemaatschappij kwam het vandaan? Wie was de producer? Wie was de presentator? En wat is er door deskundigen over het programma geschreven? Met andere woorden: wat valt er te weten over het programma wat je niet al te weten komt door er alleen maar naar gekeken te hebben? Want uit wat ik nu lees wordt ik geen snars wijzer. Ik weet dat er meer medewerkers zijn die zo, helemaal op basis van eigen waarneming, over televisieprogramma's schrijven maar dat is nooit het uitgangspunt van Wikipedia geweest. Sterker nog: Wikipedia keurt dat sterk af. Wij dienen hier te schrijven op basis van onafhankelijk bronnen. WIKIKLAAS overleg 7 apr 2024 22:05 (CEST)[reageer]

Toegevoegd 08/04; af te handelen vanaf 22/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Een muziekvereniging met een nieuwe naam/nieuw imago. Vinvlugt (overleg) 8 apr 2024 09:29 (CEST)[reageer]

NE/WIU/ZP Slechte kwaliteit, lijkt interne mededeling van het gezelschap. Ik heb naamswijziging aan Beesel (plaats) toegevoegd. Dat lijkt meer dan voldoende. Emmarade (overleg) 9 apr 2024 18:46 (CEST)[reageer]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

WIU - In huidige vorm is het artikel naar mijn mening niet acceptabel. Moholy wordt gepresenteerd als "echtgenote van", maar dat lijkt me nogal kort door de bocht, ze heeft meer dan genoeg bestaansrecht als kunstenaar; zie en:Lucia Moholy. Jvhertum (overleg) 8 apr 2024 09:53 (CEST)[reageer]

Ik heb het artikel een heel stuk uitgebreid. Het 'echtgenote van' is jammer genoeg wel de kern van haar leven geweest: ze kreeg kennelijk verdomd weinig erkenning voor haar eigen prestaties..... de heren gingen lekker met de eer strijken.... Hoe dan ook denk ik dat het artikel nu wat meer recht doet aan deze interessante vrouw. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2024 18:49 (CEST)[reageer]
Bedankt! Ik streep de nominatie door. Jvhertum (overleg) 9 apr 2024 08:20 (CEST)[reageer]
Mooi artikel. In die periode en in de architectuur zie je wel vaker dat vrouwen niet de erkenning kregen die ze verdienen.
Ik zie dat je de infobox volledig uit Wikidata plukt. Is er een pagina met opsomming van de technische mogelijkheden hiervan? Emmarade (overleg) 9 apr 2024 18:58 (CEST)[reageer]
Hoe deze infobox werkt zie je op Sjabloon:Infobox persoon Wikidata. Mbch331 (overleg) 9 apr 2024 21:50 (CEST)[reageer]
Dankjewel. Emmarade (overleg) 12 apr 2024 22:28 (CEST)[reageer]

WIU – (Op het moment van nomineren) enkel een afbeeldingsgalerij. – Ciell need me? ping me! 8 apr 2024 13:16 (CEST)[reageer]

Doe maar nuweg. Het is gekopieerd van onderaan Keith Haring. Hobbema (overleg) 8 apr 2024 14:21 (CEST)[reageer]
  Uitgevoerd - Mbch331 (overleg) 8 apr 2024 15:32 (CEST)[reageer]

Ik kan geen bovenregionale bronnen vinden, de bronnen in het artikel zijn ofwel primair ofwel regionaal. Relevantie wordt hiermee niet aangetoond. – Mbch331 (overleg) 8 apr 2024 14:50 (CEST)[reageer]

Mee eens. Dit lijkt reclame, die op hun eigen website hoort. Emmarade (overleg) 9 apr 2024 19:01 (CEST)[reageer]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Reclame! Kuddekop (overleg) 8 apr 2024 15:28 (CEST)[reageer]

  Opmerking - behalve vrij expliciete reclame tevens auteursrechtenschending van de eigen bedrijfswebsite dus voor directe verwijdering voorgedragen. Hoyanova (overleg) 8 apr 2024 16:12 (CEST)[reageer]
Dit is in orde gebracht Jarnebai (overleg) 8 apr 2024 16:25 (CEST)[reageer]
Nog even voor @Jarnebai, die hier net nieuw is: de eerste versie van een artikel mag al geen auteursrechtenschending bevatten, vandaar dat het alsnog is verwijderd. Ik zou zeggen: probeer het opnieuw, maar dit keer vanaf de eerste versie zonder auteursrechtenschending, dus volledig in je eigen bewoording. 🙂 Mondo (overleg) 8 apr 2024 19:41 (CEST)[reageer]
De versie die ik verwijderde bevatte nog best veel letterlijke tekst van elders. Mbch331 (overleg) 8 apr 2024 22:22 (CEST)[reageer]
Daarom ook mijn advies om volledig in eigen bewoording opnieuw te beginnen. 🙂 Mondo (overleg) 8 apr 2024 22:44 (CEST)[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Direct verwijderd wegens auteursrechtenschending. Mbch331 (overleg) 8 apr 2024 16:34 (CEST)[reageer]

WIU: Relevantie onduidelijk, niet neutraal beschreven en bronloos. Kuddekop (overleg) 8 apr 2024 15:41 (CEST)[reageer]

Niet neutraal geschreven en zeker niet geschreven voor een niet-Belgisch publiek "die gevochten hebben voor ons vaderland", "Op 4 augustus 1914 trok het Duitse leger ons land binnen" Mogelijk zelfs copyvio, maar bron niet direct kunnen vinden. – Mbch331 (overleg) 8 apr 2024 16:42 (CEST)[reageer]

Hallo! Bedankt voor de feedback. Dit is de eerste keer dat ik een pagina maak, en dit is dan ook in kader van mijn opleiding. ErikaVanH (overleg) 8 apr 2024 22:19 (CEST)[reageer]
Teksten dienen neutraal te zijn, lezers kunnen uit de hele wereld komen daar moet je in je schrijfstijl ook rekening mee houden. Artikelen dienen gebaseerd te zijn op secundaire bronnen die meer dan terloops het onderwerp beschrijven. En geen teksten letterlijk overnemen, dat is auteursrechtenschending en reden voor directe verwijdering. Lees ook even goed de links door die in het welkomstbericht staan die ik net op je overlegpagina geplaatst heb. Mbch331 (overleg) 8 apr 2024 22:27 (CEST)[reageer]
Met de E-waarde van dit monument zit het wel goed. Neutraliseren en eventueel wat inkorten (algemene beschouwingen over WOI kunnen bijvoorbeeld weg) lijkt me hier het juiste medicijn. Fred (overleg) 9 apr 2024 12:41 (CEST)[reageer]

Toegevoegd 09/04; af te handelen vanaf 23/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

NE Folkertsma over Folkerstma. Dat lijkt een WC-eendje te worden. Het lijkt tevens op een CV waarin ook het kleinste detail niet ontbreken mag, ook al heeft het geen enkele encyclopedische waarde. Veel E-waarde valt trouwens allerminst te bespeuren met betrekking tot de vele werkzaamheden van deze geriater en gerontoloog. Ook de zo noodzakelijke onafhankelijke en gezaghebbende bronnen, die enige E-waarde zouden kunnen adstrueren, ontbreken geheel. Fred (overleg) 9 apr 2024 12:37 (CEST)[reageer]

Daarbij komt ook nog eens dat er staat dat hij geriater zou zijn, wat niet het geval is want hij is niet eens arts. In het BIG-register is ook eenvoudig na te gaan dat hij ook geen verpleegkundige is; hij komt in het hele register niet voor. Dat maakt de rest van het artikel ook zeer ongeloofwaardig. Ik pleit   Voor verwijderen.  Erik Wannee (overleg) 9 apr 2024 12:49 (CEST)[reageer]
Ik snap je punt, maar ik zou toch de auteur een paar dagen de gelegenheid willen geven zich uit te laten over de E-waarde van het onderwerp. Hij zal deze discussie ongetwijfeld volgen en zeer binnenkort van zich laten horen. MartinD (overleg) 9 apr 2024 12:59 (CEST)[reageer]
Wees gerust: conform de standaardprocedure heeft iedereen tenminste twee weken de tijd om op de nominatie in te gaan. Dat zou jij toch inmiddels moeten weten...  Erik Wannee (overleg) 9 apr 2024 14:02 (CEST)[reageer]
  Voor verwijderen - het gevolgd hebben van een post-HBO opleiding verpleegkundige gerontologie en geriatrie maakt je nog geen gerontoloog en/of geriater. Encyclopedische relevantie is niet aangetoond aan de hand van gezaghebbende bronnen. Dit is meer een verhaal voor een eigen persoonlijke website. Gouwenaar (overleg) 9 apr 2024 14:42 (CEST)[reageer]
Hij is geen verpleegkundige. Ik vermoed dat hij alleen ziekenverzorgende (MBO) is; die hebben geen big-registratie. Of je met dat MBO-diploma een post-HBO opleiding kunt volgen, weet ik niet.  Erik Wannee (overleg) 17 apr 2024 07:03 (CEST)[reageer]

NE - Deze gitarist geniet slechts bekendheid vanwege een band waar hij in gespeeld heeft. Als individu is hij niet relevant genoeg voor opname in een encyclopedie. Bronnen beschrijven hem alleen in artikelen die over de band gaan, niet over hem als individu. hiro the club is open 9 apr 2024 17:15 (CEST)[reageer]

Wat mij betreft mag dit verzoek best versneld afgehandeld worden per WP:NAR en WP:SNEEUW. Op de IA-bot na ben ik de enige die aan het artikel gewerkt heeft. Het betreft een niche-deelonderwerp van een niche-onderwerp dat, laten we eerlijk zijn, niet meer is dan fancruft. hiro the club is open 10 apr 2024 17:10 (CEST)[reageer]
 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

De titel op zich is al fout, RAT malware is geen virus In jullie eigen artikel over trojans staat geheel terecht: een Trojaans paard is dus geen programma dat zelfstandig beschadigingen aan de geïnfecteerde computer veroorzaakt, zoals een computervirus. Er bestaat spijtig genoeg een jammerlijke gewoonte bij het brede publiek alle malware een virus te noemen, maar een site die een soort encyclopedie wil zijn, zou het toch beter en nauwkeuriger moeten kunnen. 178.51.40.52 9 apr 2024 19:37 (CEST)[reageer]

Nominatie doorgestreept. Is niet conform de richtlijnen gebeurd. En nominatiereden is toch geen reden voor verwijdering. Mbch331 (overleg) 9 apr 2024 19:53 (CEST)[reageer]

NE - Dit is slechts een lokale club voor wielerliefhebbers. Tekstman (overleg) 9 apr 2024 20:39 (CEST)[reageer]

Beste Tekstman,
Ik verneem dat u de wikipediapagina van WTC Nieuwendijk te verwijderen. Ik begrijp de intentie aangezien het om een toeristische wielerclub gaat die niet aan competitie doet.
Het initiatief om deze pagina aan te maken is gekomen tijdens het bekijken van de wikipediapagina van Sint-Katelijne-Waver. Daar wordt melding gemaakt van enkele sportclubs uit het dorp. Dit zijn de 4 voetbalclubs en een basketbalclub. Enkele van deze clubs zijn kleiner dan de wielerclub, en hun pagina bevat slechts enkele zinnen. Het enige wat ons met hen onderscheid is competitie.
Ik heb vooraf de richtlijnen van wikipedia doorgenomen en heb mezelf ook de vraag gesteld of WTC Nieuwendijk relevant is.
Maar aangezien wikipedia een encyclopedie is, moet deze alle onderwerpen kunnen bevatten. Wielertoerisme is een hele grote sport in Vlaanderen die zeer intensief beoefend wordt door duizenden mensen. Jammer genoeg vind je op wikipedia weinig terug over deze sport en eventuele clubs. Naar mijn mening is het struikelblok de competitie. Ik ben ervan overtuigd indien WTC Nieuwendijk aan competitie zou doen, ze wel een pagina verdiende. Ik zie geen reden waarom wikipedia wel mag volstaan met de allerkleinste voetbalclubs, maar een niet-competitieve wielerclub niet.
WTC Nieuwenijk heeft een rijke geschiedenis en is heel gekend in de streek en heeft een encyclopedische waarde om vermeld te worden. Mijn intentie is om op termijn een hele mooie wikipediapagina te maken om deze club op een neutrale manier te duiden. Ik wil benadrukken dat ik de club niet wil verheerlijken of reclame maken. Deze club heeft voldoende referenties en betrouwbaar bronnen die ik kan vermelden.
Het wielertoerisme zou meer waardering mogen genieten op wikipedia dan nu het geval is. Het heeft dan wel geen competitief karakter, maar een zeer groot sociaal karakter. In deze tijd wordt dit alsmaar belangrijker.
Met vriendelijke groet,
Stijnandries76 Stijnandries76 (overleg) 13 apr 2024 09:57 (CEST)[reageer]

Ik heb eerst maar even een poets gedaan van de tekst, want het was vrij rommelig en stond vol externe links. Daarna heb ik gezocht naar bronnen, maar behalve wat lokale berichtjes over een wedstrijd in Gelderland en wat gedoe in Doetinchem, kom ik wel heel weinig over hem tegen. Dat doet me twijfelen aan de relevantie van deze youtuber - die toch ook wel vrij weinig abonnees heeft, en dat voor een groot land als Groot-Brittanië. Verder is het artikel volkomen bronloos (op één bron na die ik net heb toegevoegd), dus waar de persoonsgegevens, de diverse beweringen ('uniek') en overige informatie vandaan komt: geen idee. – Thieu1972 (overleg) 9 apr 2024 22:46 (CEST)[reageer]

Ik heb het artikel aangevuld met wat bronnen die ik heb weten te vinden over deze YouTuber, maar de vraag wat hem relevant maakt voor een encyclopedie wordt door deze bronnen (nog) niet geheel weggenomen. Hij geniet vooral bekendheid door zijn voor mij hilarische vlogs bij allerlei voetbalwedstrijden. Ik vind het moeilijk te bepalen of hij relevant genoeg is en het artikel in de huidige vorm goed genoeg voor een behoud is, maar dat is dan ook aan een moderator om te bepalen. BasFCT (overleg) 12 apr 2024 00:01 (CEST)[reageer]

Toegevoegd 10/04; af te handelen vanaf 24/04 bewerken

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Dit is een moeizaam artikel: de tekst is een opsommerig CV waarbij bijna elke zin begint met 'Ze....', gevolgd door iets dat ze doet of deed. De waslijst onder het kopje 'CV' heeft geen plaats in een encyclopedie. De openingszin is trouwens vreemd: nu lijkt het alsof ze in een encyclopedie moet staan omdat ze getrouwd was met iemand - het lijkt mij dat er wel logischer redenen zijn te bedenken, zoals het schrijverschap. Overigens ontbreken ook bronnen, en die zouden juist helpen om een beter artikel te schrijven. Ook helpen ze de relevantie te bepalen en de feitjes te verifiëren. – Thieu1972 (overleg) 10 apr 2024 18:26 (CEST)[reageer]

Karine Huts is, naast auteur, een van de grootste kunstverzamelaars van België. Daarnaast is ze mede-oprichter van de stichting Phoebus, die een bijzonder grote collectie Cobra kunst bevat. Zij is de echtgenote van de flamboyante natiebaas Fernand Huts, die de Boerentoren in Antwerpen gekocht heeft, maar in al haar interviews laat ze duidelijk merken dat ze "naast" haar echtgenoot staat, dus niet zo maar "de vrouw van". Op het eerste zicht zie ik tientallen,zelfs honderden secundaire bronnen over haar op internet. Geen enkele is gebruikt of vermeld. Een artikel van een dergelijke dame herschrijven doe je niet op een paar uur. Het heeft ook geen enkele zin om van het huidig artikel te vertrekken en daar aanpassingen in te doen, met het risico dat anderen continu wijzigingen doen. Als je het artikel verwijdert ben ik bereid om een nieuw artikel te schrijven. Iemand anders mag het ook doen. Lacuna Leemte (overleg) 11 apr 2024 18:21 (CEST)[reageer]
Dat zou je kunnen oplossen door een {{mee bezig}}-sjabloon boven het artikel te plaatsen, dat weerhoudt normaliter anderen hier tegelijkertijd druk mee te zijn. Het is eventueel ook een optie om op je kladblok het nieuwe artikel te schrijven en op een gegeven moment de volledige inhoud van het bestaande artikel te overschrijven. De relevantie van Huts lijkt me geen enkel punt van discussie, het probleem zit 'm in de huidige staat van het artikel. Dus als je daar tijd in wil stoppen is dat zeer wenselijk. StuivertjeWisselen (overleg) 12 apr 2024 08:51 (CEST)[reageer]
Het sluit volledig aan bij mijn interessesfeer en de onderwerpen waar ik gewoonlijk over schrijf. Ik wacht nu op de definitieve beslissing wat er met het bestaande artikel gebeurt vooraleer er mee te beginnen. Het zal wel niet binnen de 14 dagen klaar zijn. Lacuna Leemte (overleg) 12 apr 2024 10:02 (CEST)[reageer]
Als het artikel niet wordt verbeterd in de aankomende twee weken zal het worden verwijderd verwacht ik. StuivertjeWisselen (overleg) 12 apr 2024 11:33 (CEST)[