Wikipedia:Alfabetiseren

Voorstel De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.
Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Als hoofdregel volgen we bij alfabetiseren de Nederlandse Taalunie waarbij

 • Spaties en alle diakrieten weggedacht worden en daarna gealfabetiseerd wordt. (å → a, ø → o, ð → d)
 • Ligaturen worden uitgeschreven gedacht (æ → ae) , voor taalspecifieke tekens (niet diakriet) geldt hetzelfde (ß → ss, þ → th, æ → ae).
 • "niets komt voor iets": Som komt voor soms; Desmed komt voor Desmedt
 • We maken geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters waar het alfabetische lijsten aangaat.
 • ij wordt beschouwd als i + j.
 • Achternamen die beginnen met een voorzetsel de, der, ten, van, vande, vander... (al dan niet met hoofdletter) worden in Nederland en Vlaanderen verschillend gealfabetiseerd. Nederland rangschikt op het hoofdwoord, Vlaanderen op de eerste letter van de naam. Bijvoorbeeld:
  • De Vos komt in Nederland bij de V, in Vlaanderen bij de D. Op wikipedia.nl wordt hij dus bij voorkeur zowel bij de D als bij de V vermeld.
  • Devos (aan elkaar) komt altijd bij de D.
 • voor plaatsnamen geldt dat we namen als Den Haag en Den Helder onderbrengen onder de D en pas bij dubbele vermelding ook onder de H (Vlamingen zoeken alleen onder de D, terwijl Nederlanders eraan gewend zijn dat beide mogelijk zijn).

Voor taalspecifieke lijstjes zoals [landen van A tot Z pagina's] kunnen de voor verwarring zorgende letters zo nodig een tweede vermelding krijgen op de taalspecifieke plek of achteraan.

Zie ook

bewerken