Hoofdmenu openen
Archief: 2006; 2007 t/m maart; 2007 april - augustus; 2007 v/a september; 2008 t/m februari; 2008 maart - juli; 2008 v/a augustus; 2009 t/m juni; 2009 v/a juli; 2010 januari - april; 2010 mei - juli; 2010 augustus - december; 2011 januari - oktober; vanaf oktober 2011; 2013; 2014; 2015; 2016

Inhoud

Even niet weten hoe te reagerenBewerken

Beste Woudloper,

Op mijn overlegpagina kreeg ik een bericht van gebruiker OSeno en ik weet niet hoe ik moet reageren. Deze gebruiker geeft aan dat het respectvol is om te overleggen mar mijn mening is als ik over alles wat ik doe moet overleggen dat er niks gebeurd. Dat ik op het artikel Wapen van Den Haag een aantal bewerkingen achter elkaar heb gedaan kwam omdat ik een aantal zinnen had geschreven waar ik niet tevreden over was. Dat kwam omdat de tekst niet helemaal recht deed aan de situatie en dat zag ik pas toen ik al op de knop “wijzigingen opslaan” had gedrukt en bij het teruglezen van de tekst de fout pas zag. Een andere wijziging kwam omdat ik een spatie teveel of te weinig en twee letters in de verkeerde volgorde had geplaatst.

Op de pagina Wapen van Delft had ik eerst een infobox geplaatst waardoor alle afbeeldingen aan de rechterkant vna het artikel netjes onder elkaar komen te staan. Nadat ik klaar was met die infobox zag ik dat er op het artikelen twee wapens van Delft in de Franse Tijd instonden. De eerste afbeelding was op Commons geplaatst door een gebruiker die “eigen werk”als reden opgaf. Na het gedoe met die vlaggen van eigen werk vertrouw ik dat niet meer. De tweede afbeelding is afkomstig van gebruiker Arch (medus) waarvan ik weet dat hij kritisch op zijn eigen werk als dat van anderen is. Ook heeft hij kennis van symbolen in de Nederlandse heraldiek. Mijn conclusie was dat ik de eerste afbeelding verwijderd heb.

Dat ik mijn moderatiorknopjes kwijt ben vind ik niet leuk maar daar kan ik nog wel mee omgaan. Erger zou ik het vinden als ik geen bewerkingen meer zou mogen doen zonder dat iemand er naar gekeken heeft. Daar heb ik slechte ervaringen mee omdat een aantal mensen naar teksten teksten op mijn kladblokpagina zouden verbeteren waar vervolgens niets van terecht kwam. Voor een deel snap ik dat ook wel omdat het ging om teksten die ik uit het vertaalde teksten over specifieke historische onderwerpen waren. Dit waren Nederlandse teksten als ik die niet meer zelfstandig zou mogen schrijven dan stop ik er echt mee. Dit wil ik niet en als jij deze gebruiker netjes kan beantwoorden zou ik daar heel dankbaar voor zijn. Dat ik niet wil stoppen komt omdat ik het bewerken van artikelen veel te leuk vind en omdat ik nog niet klaar was met die wapenartikelen. Met vriendelijke groet, Bean 19 (overleg) 26 nov 2016 20:10 (CET)

Hoi Bean19,
Wees gerust: er is nog niets vreemds gebeurd. Mijn bewerkingen worden ook niet automatisch afgevinkt en dat gaat me prima af. Zover ik ervaring met bewerkingencontrole heb, kijkt men vrijwel nooit naar de bewerkingen van "blauwe" gebruikers. Bij mijn weten hoeven die ook van niemand per se gecontroleerd of afgevinkt te worden. Een uitzondering zijn misschien bewerkingen op pagina's over controversiële onderwerpen, maar het gemeentewapen van Den Haag valt daar niet onder, vermoed ik.
De gebruiker lijkt enigszins geagiteerd te zijn. Ik neem aan dat hij wil weten om welke reden je de afbeelding verwijderde. Uit je verhaal hierboven kan ik dat niet met zekerheid opmaken. Verwijderde je hem per ongeluk? Of twijfel je over de auteursrechten zoals eerder bij Delft? Het verwijderen van een afbeelding waarvan de bronvermelding afwezig of dubieus is is een correcte actie. Vriendelijke groet, Woudloper overleg 27 nov 2016 13:27 (CET)
Beste Woudloper, wees gerust ik blijf wel actief. De acties op die wapens waren mijns inziens ook niet controversieel, alleen schrok ik van de heftige reactie. De afbeelding heb ik bewust vanwege de dubieuze bronvermelding op Commons. De bron was namelijk eigen werk en dat staat mijns inziens gelijk aan geen bron. De andere afbeelding heeft een betere bronvermelding en lijkt op andere afbeeldingen uit dezelfde tijd. Dank voor je opbeurende reactie. Met vriendelijke groet, Bean 19 (overleg) 27 nov 2016 19:24 (CET) PS Het ging om een scan van een document uit 1719 die ik per ongeluk verwijderd had en die ik nu teruggeplaatst heb onder de kop ontwikkeling van het wapen. Het ging helemaal niet over het wapen van Delft. Bean 19 (overleg) 28 nov 2016 19:29 (CET)
Hoi, nog even snel:
 • De tweede zin van je bericht klopt niet. Lees het even na.
 • Begin niet over blokkades, dat leest voor hem als een dreigement.
- Woudloper overleg 29 nov 2016 01:08 (CET)

Beste Woudloper:

Een klein beetje bedankt voor uw reactie op wat ik schreef in mijn kladblok. Heel goed begrijp ik, dat nieuwe gedachten kolderiek kunnen overkomen. Maar wel is duidelijk, dat gravitatiekracht de meest onbegrepen kracht is tot nu toe. Maar om u heen kijkend, zult u met me eens zijn dat de hele kosmos is opgebouwd uit bewegende systemen in bewegende systemen . Daarvan uitgaande, zijn er wellicht veel verschijnselen wel te verklaren.

Collegiale groet (ik zat ook in het onderwijs) A.Hooyer.A Hooyer (overleg) 8 feb 2018 17:12 (CET)

Denudatie en erosieBewerken

Hey Woudloper, het artikel denudatie maakt bij de 2e afbeelding onderaan onderscheid tussen denudatie en erosie. Is dat terecht? Josq (overleg) 30 nov 2016 17:19 (CET)

Hoi Josq,
Sorry dat het even duurde, om precies antwoord te kunnen geven heb ik de vakwoordenboeken nageslagen. Denudatie, erosie en degradatie zijn drie termen die vaak als synoniemen gebruikt worden, maar geen volle synoniemen zijn.
 • Erosie is de som van alle natuurlijke processen die tot gevolg hebben dat gesteente aan of vlak onder het oppervlak verweert, oplost en verbrokkelt, en daarna naar elders getransporteerd wordt.
 • Denudatie is de som van alle natuurlijke processen die tot gevolg hebben dat het aardoppervlak lager komt te liggen. Het is nauwer van betekenis dan erosie, omdat het niet het transport van materiaal beslaat. In enge zin kan het ook alleen processen betekenen die de bodem verwijderen, en niet wat gebeurt nadat het moedergesteente bloot komt te liggen (in die zin gebruikt, is degradatie de verdere erosie van het moedergesteente).
 • Degradatie is (in geomorfologische betekenis - in de bodemkunde heeft het een iets andere betekenis) een verandering in reliëf; denudatie en erosie zijn processen. Degradatie is het resultaat van erosie of denudatie.
- Woudloper overleg 9 dec 2016 22:05 (CET)
Veel dank, maar bijgaande afbeelding én bijschrift blijven voor mij in nevelen gehuld.
 
A) Villarica Vulkaan, Chili, een vulkaan zonder effecten van erosie en denudatie
B) Chachahén Vulkaan, Mendoza, Argentinië, een vulkaan met een sterk effect van erosie maar geen denudatie
C) Cardiel-meer, Santa Cruz, Argentinië, een vulkanisch gebied met een sterk effect van denudatie dat subvulkanische rotsgesteente vertoont.
Wat zie ik in afbeelding B? Josq (overleg) 9 dec 2016 22:22 (CET)
Daar kan ik maar een ding op zeggen: het artikel spreekt de bronnen die ik heb bekeken tegen. Ik heb de gebruikte bron, Visser (1980), helaas niet dus ik kan niet controleren in hoeverre de huidige tekst verifieerbaar is, maar ik heb een sterk vermoeden dat het grondig herschreven moet worden. De afbeeldingen werden overigens met deze bewerking toegevoegd. Zover ik weet is Davin (ping?) niet langer actief. Woudloper overleg 9 dec 2016 23:01 (CET)
Dus toch (waarschijnlijk)! In dat geval ben ik blij dat ik het gesignaleerd heb. Het lijkt overigens rechtstreeks overgenomen van en:denudation. Josq (overleg) 9 dec 2016 23:18 (CET)
Waarop was je indruk gebaseerd dat er niets mis zou zijn met het artikel? Ik heb het Engelse artikel ook eens bekeken en daarvan klopt inhoudelijk ook niet veel, terwijl zowel deze plaatjes als de daar bovenaan staande afbeelding vooral verwarrend werken en weinig/incorrect illustreren. Woudloper overleg 10 dec 2016 01:53 (CET)
Tja, denudatie wordt hier zo omschreven dat het geheel synoniem lijkt met erosie, en dan kom je bij dat interessante plaatje en dan staat er "wel erosie, geen denudatie". Het enige wat mij toen helder werd was dat het artikel op z'n minst niet helder was. Of met zichzelf in tegenspraak. Ik geloof dat ik nog steeds het precieze verschil niet helder heb, want hoe kun je nou een stukje aardoppervlak verlagen zonder transportprocessen. Josq (overleg) 10 dec 2016 02:08 (CET)
Consistent is het niet, het artikel lijkt nu eens de ene, dan weer de andere definitie aan te houden. Verlaging van het oppervlak kan naast denudatie ook het gevolg zijn van tektonische verzakking. Woudloper overleg 10 dec 2016 09:53 (CET)
Ik vind het interessant, dus ik blijf nog even proberen, als je dat niet erg vindt...
Dus tektonische verzakking valt niet onder denudatie? Wel onder erosie dan? Ik zou het, gebaseerd op de definities die je hierboven geeft, eerder andersom verwacht hebben. Josq (overleg) 10 dec 2016 10:03 (CET)
Er wordt in de geomorfologie onderscheid gemaakt tussen exogene en endogene processen. Exogeen wil zeggen dat de energie "van buiten de Aarde" komt; dat het wordt aangedreven door energie van de Zon (weer en wind zeg maar). Endogene processen worden aangedreven door de temperatuurgradiënt in de Aarde zelf (vulkanisme, tektoniek - laatste is de beweging van de aardkorst). De beweging van de korst is geen onderdeel van erosie of denudatie.
Hier is wat McGraw-Hill's Dictionary of Earth Sciences (2003, 2nd ed.) beweert:
 • "erosion 1. The loosening and transportation of rock debris at the Earth's surface. 2. The wearing away of the land, chiefly by rain and running water." - erosie is hier een ruim begrip, dat zowel de processen van het losser worden van materiaal als het transport ervan beslaat, en ook over het resultaat ervan (de verandering/verlaging van het reliëf) kan beslaan.
 • "denudation General wearing away of the land; laying bare of subjacent lands. - denudatie is hier alleen het resultaat: de verlaging van het reliëf.
 • "degradation The wearing down of the land surface by processes of erosion and weathering. - degradatie is hier vrijwel volledig synoniem met denudatie.
Dit lijkt duidelijk, maar helaas komt het niet overeen met de (Amerikaanse) Glossary of Geology (Neuendorf, K.K.E.; Mehl, J.P. & Jackson, J.A., 2005, 5th ed.). Die bron geeft het volgende:
 • (p 217) erosion (a) The general process or the group of processes whereby the materials of the Earth's crust are loosened, dissolved, or worn away, and simultaneously moved from one place to another, by natural agencies, which include weathering, solution, corrassion, and transportation, but usually exclude mass wasting; specif. the mechanical destruction of the land and the removal of material (such as soil) by running water (including rainfall), waves and currents, moving ice, or wind. The term is sometimes restricted by excluding tranportation (in which case "denudation" is the more general term) or weathering (thus making erosion a dynamic or active process only). Cf: denudation. (b) An instance or product, or the combined effects, of erosion. - dat kan alle kanten uit, het enige verschil met de eerste bron is dat hier soms transport niet onder erosie valt.
 • (p 171) denudation (a) The sum of the processes that result in the wearing away or the progressive lowering of the Earth's surface by various natural agencies, which include weathering, erosion, mass wasting, and transportation; also the combined destructive effects of such processes. The term is wider in its scope than erosion, although it is commonly used as a syn. of that term. It is also used as a syn. of degradation, although some authorities regard "denudation" as the proper term for the actual processes and "degradation" for the results produced. ... Obsolete. (b) Strictly, the laying bare, uncovering, or exposure of bedrock or a designated rock formation through the removal of overlying material by erosion. This is the original, and etymologically correct, meaning of the term, which was often applied in a catastrophic sense; e.g., the "Great Denudation" resulting from the universal flood. - Het lijkt hier een theologische betekenis te krijgen, maar zondvloedgeologie was 150 jaar geleden nog een onderwerp dat ook door geologen serieus-wetenschappelijk onderzocht werd. Ik ben niet zeker of "obsolete" op de eerste of tweede betekenis slaat (tweede lijkt me logischer). In ieder geval is denudatie hier zowel de processen als het resultaat ervan (de verlaging van het reliëf), en ook transport van materiaal kan eronder vallen. Met zo'n brede definitie lijken de begrippen "erosie" en "denudatie" elkaar volledig te overlappen.
 • (p 168) degradation [soil] A decrease in exchangeable bases in a soil, and destruction of layer-silicate clay, as a result of leaching. Term no longer used by the SSSA. - degradatie krijgt hier een zeer beperkte definitie en wordt (in de VS in ieder geval) een verouderde term gevonden.
Ik heb ook nog de Encyclopedia of Geomorphology (vol.1, A.S. Goudie (ed.), 2004) er op nageslagen en mijn onbegrip steeg. Deze encyclopedie heeft lemmata over denudation en erosion, geschreven door verschillende auteurs. Er is geen lemma over degradation. Letterlijk staat er:
 • (p 240, bijdrage van J. Gaillardet): "Denudation includes all processes that remove the relief at the surface of the Earth. Denudation acts chemically or physically. Chemical denudation, also termed chemical weathering or chemical erosion, is the slow complete or partial dissolution of rock minerals. Physical denudation or mechanical weathering processes correspond to the removal of solids from the land surface." - hier beslaat denudatie de processen zelf maar niet het resultaat van de processen (alledrie de bronnen geven op dit punt een andere definitie!).
 • (p 331, bijdrage van E. Lupia-Palmieri): "Commonly speaking the term erosion is often used to indicate the overall exogenic process or group of processes that are directed at leveling off Earth relief, in contrast with the antagonist endogenic processes (crustal movement and volcanism) that build it up. In this very wide meaning erosion includes: acquiring materials from the higher elevations, moving them from one place to another (transport) and leaving them in lowlands (deposition)." maar ook: "Actually, it is the opinion of all scientists that erosion cannot include deposition." en: "Sometimes the term [erosion] is restricted by excluding transportation; in this case denudation is the more general term. More rarely, erosion indicates exclusively the entrainment of loose materials by a mobile agent." - soms zijn het synoniemen, maar ook vaak niet als erosie ook transport van materiaal beslaat (dat laatste is hoe ik de definities op school leerde).
Uit eigen ervaring heb ik de indruk dat de termen vanuit andere gezichtspunten gebruikt worden. Wanneer men het over het profiel, de landvorm of het reliëf heeft (zeg maar: het resultaat van de processen) gebruikt men meestal de term "denudatie". Wanneer men het over de processen zelf heeft gebruikt men "erosie". Dit wordt alleen tegengesproken of op zijn minst niet duidelijk bevestigd door de bronnen die ik hierboven citeer.
Nadat ik je bericht zag wilde ik eigenlijk direct het artikel herschrijven, maar op het moment weet ik niet goed hoe. Op de bronnen afgaande kun je zelfs argumenteren dat de definities zo vaag en verschillend zijn dat de twee lemmata het beste als volledige synoniemen kunnen worden behandeld. Voorzichtig durf ik de voorlopige conclusie te trekken dat het artikel door verwarring te zaaien uitstekend verifieerbaar is: dat doen de bronnen namelijk ook! Een heel vreemde situatie. Heb jij een goede suggestie hoe hiermee om te gaan? Woudloper overleg 12 dec 2016 12:44 (CET)
Je conclusie heb je hilarisch verwoord! Maar hoe hier mee om te gaan? Pfoeh...
Eerst even de aanleiding: ik sloeg Darwin er nog eens op na, hoe kwam die man in zijn tijd (zonder geijkte dateringsmethoden) aan zijn honderden miljoenen jaren? Zie The Origin of Species, hoofdstuk 9. Hij nam waar dat op sommige plekken dikke aardlagen waren weggesleten. Als voorbeeld van zo'n plek noemde hij de denudation of the Weald. Het zijwaartse profiel in het Engelstalige artikel over de Weald is duidelijk genoeg. Darwin ging er van uit dat de Weald ooit een klif was die door de zee werd weggesleten; "a denudation of one inch per century for the whole length would be ample allowance". Dan zegt hij At this rate, on the above data, the denudation of the Weald must have required 306,662,400 years.
Ik wist niet wat denudatie was en dat het zozeer synoniem kon zijn met erosie, dus raadpleegde Wiki. Wel is duidelijk uit Darwins formuleringen dat hij denudatie als een proces ziet.
Wat zou een goede oplossing zijn? Ik denk dat we op basis van jouw bronnen drie dingen weten: 1) denudatie en erosie worden soms als synoniemen gebruikt 2) denudatie en erosie blijken in ieder geval in elk van de bronnen overlappende begrippen te zijn en 3) de bronnen spreken elkaar tegen als het gaat om de precieze afbakening van de begrippen.
Op grond hiervan zouden we denudatie kunnen samenvoegen met erosie, en bovenstaande drie waarnemingen kort kunnen beschrijven. Wat denk je daarvan? Josq (overleg) 12 dec 2016 14:08 (CET)
Ik heb jullie discussie met belangstelling gevolgd; ik heb geen waardevolle suggestie voor een oplossing, wel een aanvullende vraag: als ik het bovestaande goed begrijp is het gevolg van glaciatie op de ondergrond geen erosie, maar kan het wel denudatie veroorzaken. Klopt dat? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Magere Hein (overleg · bijdragen)
Als ik een miniduit in het zakje mag doen. Algemene geologie van Pannekoek meldt het volgende over denudatie (p. 203): De afvoer van hellingmateriaal door massabeweging wordt door sommigen aangeduid met het woord denudatie, letterlijk ontbloting, nl. van onverweerd gesteente door het wegvoeren van de erop liggende verweringslaag (al komt in de meeste gevallen het gesteente niet geheel bloot doordat slechts een deel van de verweringslaag wordt weggenomen en deze daarna aan de onderzijde geleidelijk weer aangroeit ten koste van het onverweerde gesteente). Daar de term denudatie door anderen veel ruimer wordt opgevat, waarbij deze alle afbraak van het land omvat, dus ook verwering en erosie is hier de term hellingprocessen gekozen, in het meervoud omdat het verschillende mechanisme betreft die alle afvoer van verweringsmateriaal tot gevolg hebben.
Over degradatie zegt dit werk het volgende (p. 263): Overal waar op het vasteland gebergten of heuvels voorkomen, wordt de oppervlak van verwering aangetast en wordt het losgemaakt materiaal door exogene processen weggevoerd. Het oppervlak dat bij deze afbraak, of degradatie, op een bepaald tijdstip is overgebleven, of door opbouw (aggradatie) is ontstaan, is het reliëf, het studiegebied van de geomorfologie.
Pannekoek spreekt over meerdere vormen van erosie en spreekt bijvoorbeeld van eolische erosie maar ook over glaciale erosie. wat dan weer niet overeenkomt met wat McGraw-Hill schrijft. De oplossing waarmee Pannekoek kwam, over hellingprocessen spreken vanwege de definitiewirwar. Zou dat hier misschien een oplossing zijn? Natuur12 (overleg) 12 dec 2016 17:52 (CET)
Hoi allemaal,
Het is een nachtje verder en ik heb alles nog eens kunnen overdenken. Darwin was een student van Charles Lyell, een van de eerste "moderne" geologen. Hoewel Darwin daarmee (naast zijn reputatie als bioloog) een van de meest vooraanstaande geologen van die tijd was, laat de absurd hoge uitkomst van de berekening zien dat de geologie nog in de kinderschoenen stond. Verder heb ik redenen te twijfelen aan het profiel in het Engelse artikel, maar dat is van later zorg.
@Natuur12: ik heb het boek van Pannekoek niet maar heb wel andere publicaties van de man gelezen. Het boek is enigszins gedateerd maar als Nederlandstalig naslagwerk heeft het nog steeds grote waarde. Als bron zal ik het niet uitsluiten. Wat Pannekoek gedaan heeft is zelf een creatieve oplossing kiezen. Ik twijfel er sterk aan of we hem, met het oog op de recentere (n.m.m. zwaarder wegende) bronnen daarin mogen volgen.
@Magere Hein: glaciatie veroorzaakt erosie/denudatie door ijs (glaciale erosie/denudatie). Of dat alleen de processen zijn waarmee het materiaal verwijderd wordt, of ook het transport van het materiaal, of ook het gevolg van de processen, daarover verschillen de bronnen blijkbaar van mening.
Wat ik nog wil doen is de lemmata in de Encyclopedia of Geomorphology aandachtig doorlezen om te zien welke punten de schrijvers van belang vinden (hierboven gaf ik alleen de definities en de lemmata zijn beide zo'n 3-4 pagina's lang - het bestaan ervan ontkracht trouwens het idee van o.a. Elly dat papieren encyclopedieën tegenwoordig niet meer geschreven worden). Op het moment voel ik erg voor Josq's suggestie de lemmata samen te voegen.
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 13 dec 2016 06:12 (CET)
Dag Woudloper (en anderen).
Toevallig zie ik deze discussie van enkele dagen geleden. Ik heb in mijn opleiding tot fysisch-geograaf altijd meegekregen dat het twee verschillende begrippen zijn. Aan de UvA bestond namelijk een lange traditie van onderzoek naar erosie- en denudatieprocessen, begonnen onder Jan Pieter Bakker. Het samenvoegen met erosie spreekt me daarom in eerste instantie dan ook niet aan. In het jaren geleden door medewerkers van de UvA (waar ik colleges bij volgde) geschreven boek "Fysische geografie. Aspecten van het landschapsonderzoek" kom ik direct al tegen dat er "nog al eens verschil van mening bestaat" :
 • In de Angelsaksische literatuur wordt het begrip denudation in een ruime betekenis gebruikt voor iedere vorm van verwijdering van materiaal (dus inclusief erosie). Dat kom ik ook tegen in het handboek van Strahler (Physical Geography).
 • In Europa wordt volgens de UvA stafleden het begrip denudatie beperkter opgevat en worden erosieprocessen uitgesloten. Denudatie is dan het proces waarbij gesteente of los materiaal uitsluitend onder invloed van de zwaartekracht in beweging komt. Denudatie valt in deze opvatting onder de massabewegingen. Bij erosie wordt door water, ijs of wind materiaal opgenomen en getransporteerd. Bij denudatie kan b.v. water in een factor als vochtgehalte wel van invloed zijn op het optreden van een massabeweging, maar is het niet het transportmiddel zoals bij erosie. Het verlagen van het aardoppervlak, wat door de Amerikaan Strahler denudatie wordt genoemd heette degradatie. Deze enge opvatting van denudatie kom ik ook tegen op deze begrippenlijst voor het onderwijs[1]
Als ik eens op anderstalige wikipedia's kijk (Franse, Spaanse en Italiaanse versies ontbreken helaas) dan zie ik veel aandacht voor verschijnselen die onder massabeweging vallen (bv de duitstalige). Op de Portugese versie gaat het ook over de rol tektoniek; op de Indonesische tektoniek en massabewegingen. Poolse, Russische en Noorse versies (dankzij Google Translate) gaan in de richting van de brede (Amerikaanse) definitie. Opvallend is ook dat W.F. Hermans, nota bene aan de UvA opgeleid, in zijn boekje Erosie (1963) [2] schrijft dat "men onder denudatie eigenlijk alles tegelijk verstaat: de afbraak van een hoogte, dus het tot puin worden van het gesteente tezamen met het transport ervan; het woord betekent ‘ontbloting’"
Of we nu opvatting volgen dat denudatie een proces is waarbij alleen zwaartekracht een rol speelt of dat we de richting kiezen dat denudatie min of meer gelijk is aan degradatie, en daarmee een veel ruimer begrip is dan erosie, er is m.i. zeker bestaansrecht voor twee artikelen. Met de informatie die ik vanavond vergaard heb neig ik er nu toe om afscheid te nemen van wat ik vroeger heb geleerd en denudatie als een breed begrip te zien. Voor de enge opvatting hebben we ook het begrip massabeweging. Groeten, De Geo (overleg) 18 dec 2016 01:13 (CET)

Marine geologyBewerken

Ha die Woudloper,

Enig idee wat een goede Nederlandse vertaling voor marine geology is? Natuur12 (overleg) 8 dec 2016 20:43 (CET)

Hoi Natuur12,
Dat is denk ik gewoon "mariene geologie". Het feit dat de zee eroverheen gespoeld is verandert trouwens niet veel aan de opbouw van de ondergrond. Woudloper overleg 9 dec 2016 22:05 (CET)

Eens doorlezen?Bewerken

Ik heb op mijn kladblok Gebruiker:Zwitser123/Kladblok een tekst geschreven en gezien jouw ideeen over wat een encyclopedie is/kan zijn nodig ik je uit erop te reageren als je zin hebt. Zwitser123 (overleg) 5 jan 2017 14:00 (CET)

Het is een goed analytisch stukje tekst over de aard en omgang met journalistieke bronnen. Ik kan er hier en der wel wat aanvullingen op geven, maar ben zelf geen journalist. Bovendien denk ik niet dat het zinvol is voor gebruik op Wikipedia.
Misschien onderschat je mijn afkeer van gebruik van journalistieke bronnen. Die komt voort uit het me gaandeweg bewust worden dat er absoluut niet zoiets kan bestaan als een "neutraal standpunt". Wat men in de praktijk bedoelt met een "neutraal standpunt" is een standpunt dat door een bepaalde groep wordt aangehangen, die men als "neutraal" ervaart. Ook als Wikimedia het over "neutraal" en "NPOV" heeft, bedoelt men eigenlijk "het standpunt van de main-stream" (een volslagen willekeurig criterium, want wat is dan weer de main-stream?). Wanneer mensen in aanraking met bepaalde kennis komen, vormen ze automatisch een standpunt, te beginnen met bv. het standpunt van een toeschouwer (incomplete waarneming, d.w.z. bias, speelt hierin vaak een belangrijke rol). Iedereen heeft een standpunt t.o.v. alles; je kunt dat niet wegnemen. Geen standpunt hebben, of een neutraal standpunt hebben, dat is onmogelijk - tenzij je de Almachtige zelf bent, of je niet van het onderwerp bewust bent.
Nadat ik me dat realiseerde lazen veel Wikipedia-richtlijnen (in meerdere taalversies) als onzinnig en achterhaald. Neem bv. de ideeën over dat je alle standpunten zou moeten noemen om neutraal te zijn. Wat als er 500 standpunten zijn (die natuurlijk ook niet allemaal even belangrijk zijn)? Het artikel zou een onleesbare opsomming van standpunten worden. Blueknight heeft in reactie daarop eens geschreven dat we "neutraal standpunt" beter kunnen vervangen door "objectief standpunt". Dat zou inderdaad al beter zijn, maar nog steeds loop je dan uiteindelijk aan tegen dezelfde problemen. Want wat is objectief? We moeten ons beter bewust worden dat hoe we een onderwerp beschrijven altijd voortkomt uit hoe we opgevoed zijn, welke normen en waarden we aanhangen, welke religie, filosofie of politieke stroming we aanhangen, in welke tijd we leven, enzovoorts. De gedachte dat we compleet objectief kunnen zijn is grandioze zelfoverschatting.
Het lijkt me zinniger ons erbij neer te leggen dat we een standpunt hebben, en altijd onontkoombaar en automatisch vanuit dat standpunt schrijven.
Veel zinniger is het de andere richtlijn uit het Wikimedia-gedachtegoed beter te implementeren, nl. WP:GOO. We beschrijven alleen al vastgestelde kennis, oftewel kennis die al beschreven ("opgeschreven", rigide: "gepubliceerd") is door anderen. Een encyclopedie moet (noodgedwongen, om het overzicht te bewaren) bovendien samenvatten, d.w.z. selecteren en keuzes maken. Dit is het punt waar mijn objectie tegen journalistieke bronnen ontstaat. Journalistieke bronnen zijn meestal de primaire bronnen. Er is nog geen keuze gemaakt wat wel en wat niet relevant is. Het standpunt is dat van de journalist. Een journalistieke bron geeft meestal geen complete samenvatting van kennis, of van de standpunten over die kennis. Die samenvatting (keuze) moet de schrijver dan zelf maken en dat is origineel onderzoek (OO) - waarin onherroepelijk het POV van de schrijver door zal klinken. Daarom kun je bij het schrijven van een encyclopedie eigenlijk geen journalistieke bronnen gebruiken.
Nou is dat erg rigide gesteld, en ik geef toe dat veel journalistieke bronnen secundair zijn, of tenminste een soort hybrides tussen primair en secundair (persberichten van bv. Reuters zijn 100% primair, maar de media die ze overnemen geven er vaak al wat kleuring (POV) aan, waarmee er een eerste secundair luchtje aan komt). Bepaalde delen van journalistieke bronnen zouden daarom wel enige (geringe) waarde voor ons kunnen hebben. Het probleem is dat ik verreweg de meeste schrijvers op Wikipedia niet in staat acht dat subtiele onderscheid te kunnen maken. Ik denk dat toestaan van journalistieke bronnen een recept voor ruzie is, terwijl het nauwelijks meerwaarde kan hebben voor de encyclopedie. Dat recept voor ruzie wordt trouwens vrijwel dagelijks bevestigd op Wikipedia.
Kortom, hoewel ik je tekst degelijk vind, zie ik geen heil in de weg die je hiermee inslaat. Woudloper overleg 6 jan 2017 02:26 (CET)
Zoals ik het stuk lees ben ik het met Woudloper eens, we dienen niet de rol van journalisten en/of wetenschappers over te nemen. Ook zou ik de voorkeur geven aan peer-reviewed publicaties boven nieuwsberichten, omdat bij het laatste het commerciële belang ook een rol speelt. Nieuwsmedia bestaan alleen omdat ze verkopen en ze verkopen alleen als er zaken in staan die de kopers willen lezen (Is het nieuws sensationeel genoeg? Past het voldoende in de opvattingen van de lezer (en:Echo chamber (media))? Het moet daarbij wel een beetje geloofwaardig/betrouwbaar blijven en daarvoor is door de media destijds de Code van Bordeaux opgesteld.
Ik reageer hier omdat ik iets lijk te missen in een van tussenstappen in de geschetste gedachtegang hierboven, ondanks dat ik met de laatste zin eens ben. Ik begin met: "Het artikel zou een onleesbare opsomming van standpunten worden." - Niet iedere standpunt weegt even zwaar, aan die weging hebben de Engelstaligen een pagina gewijd: undue weight. Daarnaar heb ik eerder gelinkt, zie gelijknamige kopje op overlegpagina van WP:NS. Het artikel hoeft dus niet noodzakelijkerwijs onleesbaar te zijn. "Het lijkt me zinniger ons erbij neer te leggen dat we een standpunt hebben, en altijd onontkoombaar en automatisch vanuit dat standpunt schrijven." - WP:ZP raadt het af om te schrijven over onderwerpen waar je sterk bij betrokken bent. Toch zijn sommigen in staat om op een "neutrale" wijze te schrijven over een onderwerp, zonder dat je daarin hun persoonlijke standpunt terugziet. De vaardigheid om die knop om te kunnen zetten bij het schrijven, om bewust te zijn van de subjectiviteit van eigen standpunt is niet iedereen gegeven, maar dat neemt niet weg dat dit wel mogelijk is. Daarnaast kent Wikipedia een sterk, zelfbalancerende mechanisme waardoor bijdragen van mensen met extreme standpunten in hoofdnaamruimte eerder gecorrigeerd worden dan diegenen met een gematigde standpunt. In dergelijke gevallen kan er een soort touwtrekken optreden waarbij door herhaaldelijk te duwen en trekken door de "extremist" de rek uit dit mechanisme gehaald wordt en het artikel steeds meer "uit het lood" komt te staan. Om het probleem met de "exacte" positionering van neutraal standpunt op de as tussen twee uitersten qua standpunten op te lossen heb ik in mei 2013 een voorstel gedaan. Afgezien van het getouwtrek speelt namelijk ook het volgende: als je precies in het midden zit dan neem je ook een bepaalde standpunt in terwijl Wikipedia geen standpunt hoort in te nemen. Dat kan door van die denkbeeldige lijn tussen beide uiterste standpunten af te stappen en het van een afstand te beschouwen, door de standpunten te beschrijven zoals ze zijn beschreven in secundaire bronnen. Wikipedia dient namelijk volgend te zijn, onderwerpen te beschrijven in plaats van origineel onderzoek toe te passen.
Het is daarbij realistisch om niet uit te gaan van "compleet objectief" maar van een "zo objectief mogelijke" standpunt. De redenering dat, aangezien we niet compleet objectief kunnen zijn we maar moeten accepteren dat we altijd vanuit een bepaalde standpunt schrijven, kan ik niet volgen. Ik hoop dat mijn lijn-metafoor en het voorbeeld van de uitzondering die WP:ZP-regel bevestigt helpen met het (alsnog) verduidelijken wat ik voor ogen had.
Ik snap jouw probleem met POV-bronnen (de media kort na een bepaalde gebeurtenis) maar ze zijn alleen POV als je een bepaald standpunt inneemt. Als je geen standpunt inneemt bij het beschrijven van hun publicaties zijn ze niet meer POV. Je kan kale feiten eruit halen en de rest ondervangen met: "... volgens krant ...". Als primaire bronnen ontbreken, als niet gecontroleerd kan worden dat betreffende krant of website zaken verkeerd interpreteert of uit hun verband gerukt hebben, dan is dat voldoende reden voor twijfel en om betreffende publicatie van krant of site als bron te weren. Dat is het wegen van bronnen, waardoor het artikel gaandeweg steeds betrouwbaarder wordt. Ook bij secundaire bronnen zijn primaire bronnen nodig voor verifieerbaarheid. Voorbeeld: een publicatie van Jaap van Donselaar bleek dusdanig omstreden te zijn dat het niet zonder meer als bron opgevoerd kon worden. Belangrijke reden was dat de bronnenlijst niet was vrijgegeven. Zie evt betreffende discussie.
In de dagelijkse praktijk zullen publicaties door kranten en nieuwssites als bron opgevoerd worden, het is daarom goed om na te denken op welke manier we kunnen voorkomen dat onbetrouwbare en/of sterk gekleurde publicaties de neutraliteit en betrouwbaarheid van Wikipedia zo min gaan "bevuilen" (mijn POV). Succes daarmee! BlueKnight 6 jan 2017 22:19 (CET)
Er lopen hier inderdaad ook schrijvers rond die goed in staat zijn een selectie en samenvatting van primaire bronnen te maken die sterk overeen komt met wat uiteindelijk in de (nog niet verschenen) secundaire bronnen komt te staan. Dat komt omdat ze zichzelf op afstand kunnen zetten, en dat lukt inderdaad vaak veel beter als je zelf niet teveel persoonlijk emotioneel betrokken bent. Je kunt het product een "zo objectief mogelijke" selectie/samenvatting van de informatie noemen. Maar dit toestaan geeft twee grote problemen:
 • Veel gebruikers (vaak op een onderwerp gericht) zijn helemaal niet in staat zo te werken. Vaak is hun doel juist om bepaalde standpunten aan de encyclopedie toe te voegen. De ervaring leert dat, als het al wordt opgemerkt, er vrijwel niet tegen wordt opgetreden en dat gebruikers die proberen de informatie weer "recht te trekken" daar vele uren, dagen of zelfs jaren tijd en frustratie aan kwijt zijn. Procesmatig is dat zeer inefficient en bovendien is het geen leuk tijdsverdrijf met personen met een bord voor de kop in discussie te moeten.
 • Een nog belangrijker probleem is dat die schrijvers, of ze nu goed of slecht werk produceren, zich niet langer op de stoel van de encyclopedist bevinden, maar aan origineel onderzoek doen (de these/samenvatting van standpunten van anderen is ook origineel onderzoek, juist als je weging aan die standpunten geeft).
Hierboven schreef ik daarom: "Die samenvatting (keuze) moet de schrijver dan zelf maken en dat is origineel onderzoek (OO) - waarin onherroepelijk het POV van de schrijver door zal klinken."
Misschien lijkt daaruit dat ik het POV zelf het probleem vind. Dat is niet zo, want NPOV (geen standpunt of neutraal standpunt) is volgens mij volstrekt onmogelijk. Wat ik een probleem vind is dat het POV dat zo gegeven wordt het POV van de schrijver is - zeg maar een "origineel POV" in plaats van een al bestaand/beschreven POV. Ik ben het met Blueknight eens dat objectiever beter is, maar ook een zo objectief mogelijke originele samenvatting is nog steeds origineel onderzoek en daarom ongewenst. Woudloper overleg 7 jan 2017 03:43 (CET)
@Woudloper, sorry voor mijn verlate reactie en een poging tot samenvatting: Zonder een persoonlijke POV ben je eigenlijk niet in staat om de bronnen te wegen en met een persoonlijke POV ben je niet in staat om zuiver objectieve beschrijving van de bronnen te geven. Tussen die twee uitersten zou ik dan ernaar streven om zoveel mogelijk richting de eerstgenoemde te bewegen. En even voor de goede orde, ik had het daarbij niet over "een zo objectief mogelijke originele samenvatting" integendeel, ik schreef ".. we dienen niet de rol van journalisten en/of wetenschappers over te nemen." in de zin van het werk wat zij doen. Zwitser123 staat echter voor een dilemma: wat als journalisten en zelfs wetenschappers een overduidelijke POV-standpunt gaan innemen? Moeten we die dan onverkort overnemen of op een andere manier mee omgaan? En daar ben ik best wel benieuwd naar. BlueKnight 17 jan 2017 22:37 (CET)
Bedankt voor jullie reakties.
@woudloper:
Je ziet geen heil in de weg die ik insla, daarom ben je wat mij betreft de goede sparring partner ;-)
T.a.v. NPOV: ik denk dat we het daarover eens zijn. Zelf lees ik NPOV ook eerder als „zo objectief /intersubjectief mogelijk“ en als herinnering om geen meningen als waarheden op te schrijven. Zo gedetailleerd als jij hierboven heb ik mijn standpunt over NPOV niet geformuleerd, maar ik zie niets wat me tegen de haren strijkt.
T.a.v. GOO: Dat lijkt me het meest principiële en sterkste argument tegen mijn betoog en ik kan dat ook niet weerleggen. Anderzijds helpt het me niet om het probleem van vele min-of-meer-actuele-gebeurtenis-artikelen op te lossen. Je hebt gelijk als je zegt: die artikelen zijn niet encyclopedisch en moeten weg totdat er voldoende secundaire bronnen zijn. Tegelijk krijgen we daar de handen niet voor op elkaar en de actuele pat-situatie (of is het remise door herhaling van zetten?) lijkt er niet door te veranderen.
Overwegend, dat vele gebruikers hier geen methodologische achtergrond lijken te hebben maar wel van goede wil zijn, zoek ik naar een mogelijkheid om het bewustzijn van de problematiek te verhogen. Daarbij wil ik inderdaad het compromis overwegen, dat dergelijke artikelen weliswaar niet encyclopedisch zijn (in de zin van baserend op secundaire bronnen), maar in de geest van wikipedia wel een zo goed mogelijk beeld van de actuele kennisstand zouden kunnen geven.
De huidige situatie op wikipedia, daar zullen we het over eens zijn, is volgens onze eigen regels niet acceptabel.
Zo gezien stel ik dus voor GOO tegen het licht te houden en, kort gezegd, een tweedeling in wikipedia artikelen mogelijk te maken. Die, waarover we het eens zijn ;-) en die, die de lezer op een methodische wijze een overzicht over de primaire bronnen verschaffen.
Een duidelijke richtlijn over het laatste soort artikelen zou in elk geval een kwaliteitsverbetering betekenen t.o.v. de huidige situatie. Door dergelijke artikelen (en/of delen van artikelen) duidelijk als zodanig te kenmerken, kunnen de discussies daarover misschien gerichter worden gevoerd en kan in de toekomst een duidelijkere tweedeling gemaakt worden tussen encyclopedie en „anders“.
Ik heb het gevoel dat GOO vooral in de context van academische kennis goed toepasbaar (en uit te leggen) is, hoe zie jij dat? Bij het beschreven fictieve ongeval duurt het vermoedelijk vele jaren of ook tientallen jaren voordat goede secundaire bronnen beschikbaar komen.
@Blueknight: Dank voor je link naar die discussie uit 2013.
Ik denk dat woorden als „npov“ en „objectiviteit“ de lading van wat we willen niet dekken, maar wel een richting aangeven. Ik heb niet de indruk dat we daar iets verschillends willen, maar het is lastig (kentheoretisch) om het zo uit te drukken dat iedereen er hetzelfde onder verstaat, komend uit verschillende academische achtergronden of ook zonder enige (academische) achtergrond. Ik zoek een mogelijkheid om bijdragers „in de goede richting“ te kunnen wijzen en daarbij de kans te verkleineren dat ze „steigeren“ omdat hun stokpaardje, favoriete krant of uit de lucht gegrepen selectie van (invidueel onderbouwde) feiten een onvoldoende krijgt.
De andere m.i. open vraag in dit kader betreft meer het proces van artikelvorming voor wikipedia: Enerzijds is iedereen duidelijk, dat wikipedia niet af is en dat het proces van kennisvorming sowieso nooit afgesloten is. Anderzijds leggen onze richtlijnen de lat voor bijdrages hoog. Ik vraag me af of de enige keuzes zijn:
1. geen artikel
2. artikel compleet volgens onze maatstaven (GOO;NPOV;VER etc.)
of dat een artikel ook geleidelijk tot stand mag komen ' 'als het pad waarlangs het ontstaat aan bepaalde kriteria voldoet' '. M.m. kennen we b.v. ook „beginnetjes“, niet?
Overigens denk ik, dat die journalistieke criteria die je noemt ook een goed begrijpelijk opstapje kunnen zijn voor bijdragers die niet vertrouwd zijn met het academische publicatieproces. Ik zou het dan wel willen uitbreiden met een paar zinnen over hoe het redactionele proces van een krant de berichtgeving beinvloedt.
@woudloper, Je schrijft dat de samenvatter van journalistieke bronnen in feite keuzes maakt en daardoor OO doet en zijn POV daarin zal doorklinken. Dat zal zo zijn, maar door met systeem te werken kan hij de invloed van zijn aanvankelijke zienswijze verkleineren (in elk geval is dat wat de beschrijvende takken van b.v. de moderne ethnologie en sociologie proberen).
Samenvattend: ik zie twee mogelijkheden:
Onderwerpen en in het bijzonder gebeurtenissen waarvoor geen secundaire bronnen bestaan hebben
1. geen plek in wikipedia (=strikt)
2. kunnen als een soort voorloper-artikel worden opgenomen, mits de informatie transparant en systematisch verzameld wordt. (=losjes)
3. nu al zoveel plek op wikipedia dat de zaak hopeloos is ;-)
Woudloper, ik neem aan dat „losjes“ voor jou dus geen optie is. Blueknight, zie jij dat ook zo?
In beide gevallen zou ik willen werken aan een beknopte en eenvoudige tekst die beter dan de bestaande richtlijnen uitlegt waarom bepaalde groepen van artikelen hier niet passen en hoe het wel kan/moet. Mogelijk is dat een uitbreiding van WP:NOT, daar moet ik dan verder over nadenken. Zwitser123 (overleg) 8 jan 2017 10:18 (CET)
Nee, dat neem je verkeerd aan. Ik ben geen deletionist. "Losjes" is precies wat ik zou willen, en ik ben erg verrast dat je met iets vergelijkbaars komt als wat ik zelf in gedachten heb. W.m.b. zou er boven artikelen over nieuwsonderwerpen een soort waarschuwing moeten komen. Iets als: "Deze pagina beschrijft een recent onderwerp, waarover nog onvoldoende bronnen zijn om het in de encyclopedie op te nemen. Om de lezer ten dienst te staan geeft Wikipedia alvast een overzicht van de in de media genoemde punten." Als dat waarheid werd, zou het opstellen van enkele richtlijnen voor zulke pagina's in mijn ogen zinnig worden. Wel moeten ten eerste al bestaande richtlijnen in acht genomen worden, m.n. WP:BLP. Woudloper overleg 8 jan 2017 18:33 (CET)
Aha, dan ben ik op mijn beurt verrast. Ik zal er verder over nadenken en laat van me horen. WP:BLP is me bekend en "heilig", ik zal de andere richtlijnen doornemen om te zoeken naar de minst ingrijpende aanpassingen. Ik vermoed dat ik dan een RFC formuleer en vandaaruit verder zie. Bedankt zover. Zwitser123 (overleg) 8 jan 2017 23:15 (CET)
Een aantal jaren geleden werden de vijf zuilen aangenomen als richtlijn. Dat was m.i. een goede stap, maar de consequentie was dat inhoud die niet aan het formaat van een encyclopedie voldoet werd uitgesloten. Vreemd genoeg zag niet iedereen dit gelijk in. Sommigen zien het probleem trouwens nog steeds niet, terwijl het voor mijn gevoel inmiddels vijf voor twaalf is. Als we geen manier kunnen vinden NE-inhoud van waarde te beschermen, zal er waarschijnlijk een moment komen waarop massaal artikelen op de lijst komen. Het gaat immers om een te grote groep pagina's om de artikelen binnen een jaar of wat allemaal te verbeteren. Het ontkennen van het probleem brengt een oplossing n.m.m. alleen maar verder weg.
Ik heb al diverse malen aangegeven dat ik een probleem heb met potentiële verwijdering van twee groepen pagina's: recente onderwerpen en lokale onderwerpen. Op beide vlakken heeft Wikipedia een waardevol maatschappelijk niche dat ik niet graag verloren zie gaan. Persoonlijk vind ik de lokale onderwerpen nog belangrijker dan de nieuwsonderwerpen. Ik vermoed dat de twee groepen verschillende oplossingen nodig hebben. Beide kunnen bestaan uit een lezerswaarschuwing en een set regels over hoe de onderwerpen in kwestie het beste beschreven kunnen worden. Die regels moeten het bondig en objectief samenvatten van primaire informatie voorschrijven, waarbij controverse informatie zoveel mogelijk vermeden wordt.
Uiteraard is dan de vraag wat te doen als een algemeen onderwerp in het nieuws is en er informatie uit primaire bronnen aan een goed artikel wordt toegevoegd. Ik vermoed dat de toevoeging in verreweg de meeste gevallen als NE kan worden teruggedraaid. Maar om zomaar een alternatief te opperen - bij uitzondering kan eventueel ook een nieuwssectie onderaan het artikel bij kunnen worden gehouden, waarboven de leeswaarschuwing staat. Woudloper overleg 9 jan 2017 15:49 (CET)
@Zwitser123 (8 jan 2017 10:18) 2. "kunnen als een soort voorloper-artikel worden opgenomen, mits de informatie transparant en systematisch verzameld wordt. (=losjes)" zou ik anders omschrijven; meer zoiets: "In afwachting van secundaire bronnen kan de beschikbare informatie, mits in de juiste context geplaatst, vermeld en beschreven worden.". Die context is dan een beschrijving van de reeds aanwezige achtergrond (land, cultuur, historie, partijen, etc.) waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (dus geen originele bevindingen of samenvatting). De context is nodig om te voorkomen dat de lezer op basis van (onbewuste) persoonlijke selectie van feiten zonder goede context een bepaalde kant op gestuurd wordt in de gedachtegang. Als voorgaande nog te abstract is dan licht ik e.e.a. graag verder toe. Het kan ook zijn dat we elkaar ergens nog niet helemaal begrijpen; gelukkig hebben we daarvoor overlegpagina's. Mvg, BlueKnight 17 jan 2017 22:37 (CET)

VerderBewerken

Ik heb de Gebruiker:Zwitser123/Kladblok-tekst van een inleiding voorzien en vraag nu enkele mensen om een oordeel over begrijpelijkheid en logica. Als dat positief uitvalt wil ik ermee verder. Misschien weet jij ook nog een paar mensen die ik zou moeten vragen om gefundeerde reacties? Zwitser123 (overleg) 17 jan 2017 10:12 (CET)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyBewerken

 1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
 2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Reactie n.a.v. een opmerking op WP:RBBewerken

Dag, ik wil nog heel even iets kwijt n.a.v. dit. Je bent toch neem ik aan wel bekend met de hele voorgeschiedenis die hieraan voorafging? Het is absoluut géén speculatie, zoals je daar stelt. De Wikischim (overleg) 17 jan 2017 11:37 (CET)

Hoi De Wikischim, je bent eerder deze maand geblokkeerd voor de periode van een week voor o.a. importeren van problemen van buitenaf (zie [3]). Graag nu stoppen met het voorzetten daarvan. - Robotje (overleg) 17 jan 2017 11:46 (CET)
Goeienavond samen,
Hoewel ik de oproep van Robotje de zaak niet op het spits te drijven waardeer, toch een korte reactie van mij. Misschien voor De Wikischim beter daar niet meer verder op te reageren. Ik wil niet de aanleiding zijn voor blokkade.
Vanzelfsprekend zijn binnen de arbcom vragen gesteld en als die onvoldoende waren beantwoord, was de gemeenschap ingelicht. Als arbiter zie je bovendien meer informatie langskomen die voor anderen verborgen blijft. Je kunt er daarom van op aan dat ik 100% voor de integriteit van de betreffende collega-arbiter insta. Vr. groet, Woudloper overleg 17 jan 2017 13:53 (CET) (op persoonlijke titel)

Friedrich Julius Peter van CalkerBewerken

Hi Woudloper,

Ik ben bezig met een artikel over Friedrich Julius Peter van Calker maar er zijn drie dingen waar ik nog een beetje over twijfel. Namelijk:

 • De formulering van Dit proefschrift gaat over optische verschijnselen die optreden bij tweelingen van calciet. (tweelingen ben ik niet zo goed bekend mee.)
 • De formulering Hij was de eerste die de landijstheorie in Nederland onder de aandacht bracht. Hij deed dit in 1881 tijdens een lezing voor het Natuurkundig Genootschap in Groningen. Dit zorgde ervoor dat er afstand genomen werd van het idee dat de zwerfkeien in Nederland afgeleverd zijn door ijsschotsen Ik baseer me op een artikel in Grondboor en Hamer. Ik twijfel of ik wel zo stellig kan zijn op basis van de bron die ik heb.
 • Kan ik fysische aardrijkskunde wel door laten linken naar fysische geografie?

Als je tijd hebt, zo je dan naar mijn overdenkingen willen kijken? Natuur12 (overleg) 31 jan 2017 17:23 (CET)

Als ik dit doorlees wordt me in ieder geval duidelijk dat puntje twee anders moet want die eer wordt ook aan Hartogh Heys van Zouteveen "toegeschreven". Natuur12 (overleg) 31 jan 2017 22:48 (CET)
Ik was onlangs nog bij een lezing georganiseerd door het Natuurkundig Genootschap in Groningen, en volgens mij waren daar leden bij die de oprichting op 28 februari 1801 nog hadden meegemaakt. Een nogal stoffig genootschap dus, en de vraag is hoe groot de impact is van een lezing gehouden voor de leden ervan. In 1881 ging dat vast nog anders dan nu, maar om enig draagvlak voor een idee te creëren was het volgens mij ook toen al nodig om te publiceren. WIKIKLAAS overleg 31 jan 2017 23:24 (CET)
Hoi Natuur12 en anderen,
Ik hoop dat het Natuurkundig Genootschap niet meeleest.
 • De eerste zin lijkt me inhoudelijk correct, maar omslachtig verwoord. Van Calker bestudeerde calciettweelingen ("twins") door een polarisatiemicroscoop. In zo'n microscoop gaat er gepolariseerd licht door het kristal. Tweelingen maken een verschillende hoek met de loodrecht, wat zich uit in een kleurverschil. Calciet vertoont meestal tweelingen, het is een van de eigenschappen waar het mineraal direct aan te herkennen is onder de microscoop.
 • Je zou beter schrijven dat Van Calker een belangrijke rol speelde bij de acceptatie van de landijstheorie. Deze ideeën kwamen uit m.n. Duitsland, Engeland en Zwitserland overgewaaid en het lijkt me voor het artikel waardevol om de oorsprong ervan te zoeken. Op welke Duitse of Zwitserse onderzoekers baseerde Van Calker zich?
 • Ja, "fysische aardrijkskunde" is een oubollig synoniem van "fysische geografie".
- Vr. groet, Woudloper overleg 1 feb 2017 01:00 (CET)
Dank voor het antwoord. Ik heb het kladlemma wat aangepast. Wat denk je er zo van? Hij baseerde zich op het werk van de Zweed Otto Martin Torell die in Duitsland een lezing gaf over het onderwerp en er ook een manuscript over heeft geschreven voor de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij won er zelfs een prijs voor dat manuscript maar het is pas veel later gepubliceerd. Natuur12 (overleg) 1 feb 2017 15:02 (CET)
Je hebt goed werk verricht. Het artikel kan w.m.b. in de encyclopedie in deze vorm. Ik zou in de voorlaatste alinea een keer "ook" weghalen en "schafte" aanvullen tot "schafte aan" (vermoedelijk at Van Calker geen kristalsnijders!).
Over het algemeen heb ik biografische lemma's liefst minder op de feiten en meer op het belang van de feiten gericht. Wat was het doel van de gereedschappen die hij aanschafte? De titel van bv. het proefschrift is niet zo interessant; ik denk dat het informatiever voor de lezer is te weten wat het onderzoek inhield. Helaas is dat soort informatie vaak veel moeilijker te achterhalen.
Van Calker staat op mijn lijstje van belangrijke Nederlandse geologen zonder artikel. Torell hoort ook een artikel te hebben trouwens. De "landijstheorie" is in historische zin een encyclopedisch onderwerp, maar eigenlijk moet de hele inhoud over ijstijden en vergletsjering eerst goed op de schop.
Tot ziens, Woudloper overleg 3 feb 2017 11:30 (CET)
Dank! Ja, het is mooi om wat meer info dan de kale feiten. Over wetenschappers uit de vorige eeuw en de eeuw ervoor zijn er geregeld wat biografieën geschreven maar die zijn vrij feitelijk. Dan houden we de breedsprakige levensbeschrijvingen over die gepubliceerd werden nadat een persoon overleden is. Die zijn in oud, lastig lezend Nederlands opgesteld waardoor een interpretatiefout erg op de loer ligt en geregeld zijn ze nou niet bepaald neutraal geschreven. Plus die dingen zijn geschreven in een tijd dat er een heel ander tijdsbeeld was natuurlijk. Optie twee is om zelf wat publicaties door te lezen en die samen te vatten in een paar zinnen zoals ze op en-wiki doen maar dat schuurt teveel tegen origineel onderzoek aan naar mijn mening. Als ik tijd heb kan ik wel kijken voor een lemma over Torell. Later! Natuur12 (overleg) 3 feb 2017 16:15 (CET)
Torell gaat hem niet worden. Teveel belangrijk bronmateriaal is in talen die ik onvoldoende beheers. (Zweeds en Duits.) Natuur12 (overleg) 7 feb 2017 15:46 (CET)
Digitale bronnen? Heb je links? Misschien kan ik het proberen. Woudloper overleg 7 feb 2017 15:49 (CET)
Deze, deze en deze in het Engels. (Wel wat gedateerd) Deze bron geeft wat info over zijn reizen naar Spitsbergen. Deze, deze en Deze in het Duits. (Die laatste gebruiken ze op de-wiki maar zonder een paginanummer te noemen dus weet niet hoe waardevol die is.) Deze in het Noors (bevat wel geregeld fouten) Dit Zweedse werk over de expeditie.
De bronnen zijn allemaal niet echt super. Natuur12 (overleg) 7 feb 2017 16:20 (CET)


Overleg:Preah Vihear (tempel)Bewerken

Het is wel degelijk het Internationaal Gerechtshof dat - tot tweemaal toe - uitspraak heeft gedaan over deze tempel. In het algemeen kan het Internationaal Gerechtshof maar één maal uitspraak doen, maar omdat in 2011 een vraag tot verduidelijking van het arrest van 1962 werd gesteld, heeft het IGH zich andermaal uitgesproken hoe het eerste arrest geïnterpreteerd moest worden rond de omgeving van de tempel.

De reportage van NRC is dan ook oppervlakkig, getuigt van weinig dossierkennis en is rondweg FOUTIEF. Zie bv. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/analyse/1.1776927 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&case=45&p3=4 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=284&p1=3&p2=3&case=45&p3=5 http://destinationjustice.org/the-preah-vihear-temple-a-legal-analysis-of-the-2013-icj-interpretation-judgment/

Dit is nu al de DERDE maal dat ik dit wijzig. Wie zich toch opnieuw geroepen voelt om terug te draaien: graag eerst je BRONNEN kritisch raadplegen. De Engelstalige pagina (https://en.wikipedia.org/wiki/Preah_Vihear_Temple) vermeldt deze info trouwens wél correct. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bartvissers (overleg · bijdragen)

Wikipedia is een encyclopedie, geen waarheidsvinding. Als de bron die in de tekst wordt opgegeven niet hetzelfde meldt als de tekst is sprake van informatievervalsing. Wikipedia is geen platform om geschiedkundig onderzoek te doen, of om de correctheid van historische bronnen te bepalen. Wikipedia hoort slechts een samenvatting te geven van wat historici gepubliceerd hebben. Journalistieke bronnen kunnen daarbij beter worden uitgesloten - die geven onbetrouwbare momentinformatie. Dit geval toont andermaal aan dat je daarmee geen encyclopedie kunt schrijven. Dat het hier misging kan niet aan jou worden geweten- dat is de fout/slordigheid van eerdere schrijvers geweest. Wat ik wel jammer vind is dat je zelf ook met onbetrouwbare journalistieke bronnen komt, zoals VRT nieuws.
Ik heb alle journalistieke bronnen eruit gegooid behalve de VN-nieuwssite. Er stond ook dat die bron claimt dat de uitspraak iets over ASEAN-waarnemers meldde, maar dat kan niet in die bronnen worden teruggevonden. Totdat iemand daadwerkelijk de moeite neemt goede bronnen in te zien lijkt me dit de beste tussenoplossing. Woudloper overleg 13 feb 2017 03:13 (CET)

GangueBewerken

Hallo Woudloper, tijdens een anoniemencontrole kwam ik vanmiddag het nieuwe artikel Gangue tegen. Als ik op deze term google, dan krijg ik slechts Engelstalige resultaten. Is er een andere/betere Nederlandse term voor "het materiaal dat overblijft na het winnen van een delfstof uit erts"? Deze vraag had ik al voorgelegd aan Natuur12, maar zowel hij als Woodcutterty verwezen mij door naar jou. maarten|wpbe|mp|ytb 15 feb 2017 20:41 (CET)

Zo te zien zijn er meerderen die twijfelen aan het lemma. maarten|wpbe|mp|ytb 16 feb 2017 12:12 (CET)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyBewerken

Brongas/MoerasgasBewerken

Hoi Woudloper, weet jij iets van brongas-moerasgas~? Daaraan zijn nu - m.i. ten onrechte - twee lemma's gewijd, en ik heb geveraagd om samenvoeging obv door mij aangedragen bronnen. Op verschillende plaatsen tref ik degene de de lemma's ooit juist gesplitst heeft; hij wil de lemma's gescheiden houden omdat hij meent dat het gaat om verschillende typen gas. Mijn indruk is dat deze termen al heel lang soor elkaar gebruikt worden. In Noord-Holland kiest men voor de term brongas voor het daar aangetroffen moerasgas dat wat dieper lijkt te zitten dan ander moerasgas. Het komt soms in grote hoeveelheden bovan, maar wortd ook gewonnen. Dit gas is niet alleen afkomstig van wat diepere lagen, deze lagen liggen onder schelplagen. Maar het heeft dezelfde oorsprong (anaeroob omgezet plantaardig materiaal) als ondieper gevormd moerasgas. Een collega, een hoogleraar geo-energie - zegt ook dat moerasgas en brongas hetzelfde zijn. Toch kunnen er door specifiek gebruik of lokale betekenistoekenning verschillen zijn. Wil je er eens naar kijken? Discussie op de pagina samenvoegen, dank en hg, HenriDuvent 4 mei 2017 15:27 (CEST)

Hallo Henriduvent,
Hier kan ik niet echt mee helpen, omdat ik het gewoon niet beter weet dan je contact. Wat me wel interesseert is wat de bron die Wilrooij aanhaalt (Bartstra) precies schrijft over een verschil tussen brongas en moerasgas. Wat Wilrooij t.n.t. citeert vind ik onvoldoende duidelijk: brongas komt uit schelpenhoudend Pleistoceen tot 100 m diep; moerasgas heeft een ondiepe oorsprong. Als dat waar is, dan vind ik (als geoloog) 100 m ondiep genoeg om brongas als een soort moerasgas te kwalificeren. Dus als er geen duidelijkere afscheiding in die bron gemaakt wordt, dan lijkt me dat je gelijk hebt.
Op de Telegraaf ga ik liever niet af, als bron. Wat precies bedoeld werd met "ten onrechte" wordt neem ik aan niet verduidelijkt?
Bij het lezen van het artikel brongas heb ik ook geen duidelijk verschil ontdekt. Als er verschil bestaat komt het in ieder geval niet goed naar voren. Ik ken het vergelijkbare verschil tussen zgn. nat en droog aardgas. Dat verschil zit hem in de ontstaanswijze, niet in de samenstelling. Woudloper overleg 4 mei 2017 15:56 (CEST)
Dat is snel, dank je!! hg HenriDuvent 4 mei 2017 16:17 (CEST)

Expansie/ExtensietektoniekBewerken

Hi Woudloper. Ik kwam de paginas Expansietektoniek en Extensietektoniek tegen en ze lijken mij (als astronoom) hetzelfde fenomeen te beschrijven, maar misschien zie ik iets over het hoofd. Moeten ze samengevoegd worden? Groet, Hobbema (overleg) 23 mei 2017 21:45 (CEST)

Hallo Hobbema, uit de geologie ken ik alleen de term extensietektoniek. Het eerste artikel beschrijft een planetologisch fenomeen en werd niet door mij geschreven. Ik weet daar te weinig van om te kunnen zeggen of het een volledig synoniem is. Extensietektoniek wordt in de praktijk in de geologie altijd met platentektoniek verklaard. Platentektoniek komt niet op andere planeten of planeetmanen in het Zonnestelsel voor. Misschien is dat het verschil. Woudloper overleg 25 mei 2017 16:57 (CEST)

Beoordelingsnominatie GleufBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Gleuf dat is genomineerd door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170614 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 15 jun 2017 02:03 (CEST)

Controle nieuw artikelBewerken

Beste Woudloper,

Ik heb net mijn eerste Wikipedia artikel in mijn kladblok geschreven. Voordat ik het definitief publiceer vroeg ik me af of er iemand eerst een kijkje naar zou kunnen nemen. Eerlijk gezegd ben ik niet zeker hoe dit juist in zijn werk gaat, aangezien de kladblok privé is. Zou je me daar soms mee kunnen helpen?

Met groet, OliCol11 (overleg) 28 aug 2017 11:01 (CEST)


Coaching gevraagdBewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, 81.204.239.192 31 okt 2017 17:20 (CET)

Beste gebruiker onder nummer 81.204.239.192,
Dit verzoek is lastig te beoordelen, omdat je slechts twee bijdragen hebt gemaakt, beide in de overleg- of hulpruimte. Het zou helpen als je aangeeft op welke manier je wilt bijdragen, en een account aanmaakt (hoewel het laatste niet verplicht is, ben je daardoor wel herkenbaarder). Woudloper overleg 3 nov 2017 17:30 (CET)

Coaching gevraagd (AB65)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag vragen mij te helpen beoordelen of de tekst in mijn kladblok over Loge Ultrajectina goed genoeg is om te publiceren. Ik heb via de helpdesk al wat reacties binnen, maar weet niet hoe ik dat moet inschatten. Om mijn tekst te beoordelen is het volgende imo belangrijk: Op de pagina's Vrijmetselarij in Nederland en Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden staan meerdere links naar vrijmetselaarsloges in Nederland. Loge Ultrajectina heeft een lange geschiedenis in de stad Utrecht en ook veel betekend voor de stad. Geschiedenis van vrijmetselarij in Utrecht en Ultrajectina zijn dan ook onverbrekelijk met elkaar verbonden. De relevantie van een artikel over Ultrajectina is daarom groter dan die van andere loges die al wel op Wikipedia vermeld worden. Hier het kladblok: Gebruiker:AB65/Kladblok. MvrgrAB65 (overleg) 3 nov 2017 20:27 (CET)

Beste AB65,
Je artikel ziet er goed genoeg uit om opgenomen te worden, maar de reden dat het verwijderd werd was niet dat het een slecht artikel was. Zoals men op de helpdesk al aangaf, is het langzaam ombouwen van een rechtelijk beschermde tekst niet aan te raden als werkwijze. Het levert twee problemen op:
 • Ten eerste is lastig te zien wat wel en wat niet overeenkomt met de bron. Inschatten of het artikel te sterk op de bron lijkt kan ik niet voor je doen omdat ik (nog) niet weet wat de bron was.
 • Ten tweede lijken oudere versies (in de geschiedenis) mogelijk te sterk op de bron. Dit kan opgelost worden door de pagina niet vanuit je kladblok over te plaatsen in de encyclopedie, maar een nieuwe pagina aan te maken en daarna een moderator te vragen de geschiedenis van je kladblok te verwijderen.
Omdat een eerder artikel niet zo lang geleden werd weggegooid zou je kunnen beginnen met een verzoek aan een moderator op de pagina onder deze link: WP:VP/T. Geef in je verzoek aan:
 • Dat het een nieuwe tekst betreft, geschreven nadat de oude werd verwijderd.
 • Dat je wilt weten of de tekst voldoende van de oude verschilt om opgenomen te mogen worden.
 • Dat mogelijk de oudere versies van je kladblok moeten worden verwijderd.
Als je in de problemen komt, voel je vrij me opnieuw om hulp te vragen.
- Vriendelijke groet, Woudloper overleg 4 nov 2017 02:56 (CET)
Dank, ga ik mee aan de slag. MvrgrAB65 (overleg) 5 nov 2017 16:23 (CET)
Beste Woudloper, Het verzoek aan de moderatoren heb ik inmiddels enkele dagen geleden gedaan; ik heb het toegevoegd aan mijn eerdere verzoek op die pagina. Daar komen eigenlijk geen reacties op, terwijl er wel op andere verzoeken op dezelfde pagina gereageerd wordt. Ik begrijp best dat mijn artikel voor velen niet zo interessant is, maar ben toch benieuwd of dat betekent dat ik gewoon moet wachten tot er wel gereageerd wordt, of beter iets ander kan doen. Mvrgr AB65 (overleg) 7 nov 2017 22:09 (CET)
Wacht het nog even af. Dat er (even) niet (meer) gereageerd wordt betekent meestal niet dat men het niet interessant vindt. Het zal eerder eraan liggen dat het niet zo'n eenvoudig verzoek is. Men broedt er nog even op denk ik. Als er over een week nog niets gebeurd is, geef me dan even een seintje. Woudloper overleg 8 nov 2017 01:18 (CET)
Prima, dank voor je wederom snelle en duidelijke reactie. AB65 (overleg) 8 nov 2017 11:10 (CET)
Beste Woudloper, we zijn weer een weekje verder. Er is nog wel wat gezegd, maar niet zo heel veel. Het lijkt erop dat het een goed idee zou zijn om de huidige opzet (mede) te gebruiken om 2 artikelen te maken: een over Loge Ultrajectina en een over Vrijmetselarij in de stad Utrecht. Ik zou graag je advies krijgen over of dat 1) een goed idee is, en 2) of ik dan die 2 artikelen kan schrijven en online zetten, of is het verstandiger één of allebei eerst (aan jou?) ter goedkeuring/advies voor te leggen. Mvrgr AB65 (overleg) 15 nov 2017 13:59 (CET)
Ik heb het doorgelezen en ben het eens met Machaerus, dat de tekst op dit moment nog te dicht bij die van de website zit. Ook ik ben overigens geen juridisch expert. Onderaan het artikel wordt een rijtje bronnen genoemd, zijn die gebruikt? Als je meerdere bronnen hebt, zou het niet al te lastig moeten zijn de zaken in je eigen woorden te beschrijven zonder dezelfde zinsbouw, volgorde, enz. als in een van de bronnen te gebruiken.
De informatie over twee artikelen verspreiden lijkt me geen slecht idee, maar dan zal er wel gedeeltelijk overlap moeten zijn, omdat het onderwerp "vrijmetselarij in Utrecht" niet goed beschreven wordt als er niet op zijn minst een samenvatting van de informatie over de loge bij komt.
Het lijkt me het beste beide artikelen - onder elkaar - op je kladblok uit te werken. Als je hiermee klaar bent, kun je me vragen er nog eens naar te kijken. De informatie lijkt me in ieder geval geschikt voor opname in Wikipedia. Vr. groet, Woudloper overleg 17 nov 2017 04:28 (CET)
Beste Woudloper, ik heb een opzet voor beide artikelen op mijn kladblok staan. Ik zal vast nog wat kleine aanpassinkjes maken, maar denk dat het ver genoeg is om te beoordelen. Overigens: dat sommige stukken tekst lijken op de website, komt doordat op onderdelen weliswaar twee bronnen zijn (de boeken over de geschiedenis van de loge na 100 en 150 jaar), maar die lijken erg op elkaar en zijn ook voor de website waarschijnlijk de voornaamste bronnen geweest. Enfin, denk je dat het zo publicabel is? Of heb je nog tips en/of vragen? Ik ben benieuwd naar je reactie waarvoor alvast bij voorbaat dank. Mvrgr AB65 (overleg) 22 nov 2017 16:10 (CET)
Aanvulling: op advies van een andere gebruiker heb ik een extra kladblok aangemaakt voor het 2de artikel: gebruiker:AB65/Kladblok1 AB65 (overleg) 22 nov 2017 22:25 (CET)
Omdat er gaan reacties meer komen ga ik er vanuit dat het oké is om de pagina's te plaatsen. Mvrgr AB65 (overleg) 29 nov 2017 16:42 (CET)
Beste AB65,
De tekst komt geschikt op me over. Er zijn uiteraard ook nog verbeteringen mogelijk.
De inleiding ("header") dient voor twee doelen:
 1. Het onderwerp wordt afgebakend (dit omvat bij moeilijke termen ook een begrijpelijke definitie, maar dat lijkt me hier niet van toepassing).
 2. De inleiding geeft een korte samenvatting van de rest van het artikel. Op dit punt kun je het artikel nog wel verbeteren. Op het moment vind ik de inleiding te karig.
Wat betreft mogelijke auteursrechtenschending ben ik overtuigd dat dit artikel in ieder geval voldoende afwijkt van de genoemde website ([4]). Woudloper overleg 30 nov 2017 18:47 (CET)
Beste Woudloper, dank voor je adviezen. Ik ga nog kijken wat ik met je laatste opmerking kan doen en dan is het mooi zo. AB65 (overleg) 1 dec 2017 23:52 (CET)

imposantBewerken

Zijn deze rotsen gespleten door de kracht van uitzettend ijs? (Er staat de term glacial tectonism.) VanBuren (overleg) 5 dec 2017 14:25 (CET)

De term is goed gekozen.
Niet al te diep onder het oppervlak kan een gletsjer of ijskap voor flinke mechanische spanning zorgen. De vorming van een holte met een dergelijke omvang is wel erg bijzonder. De werking van smeltwater, vorst en uitzettend ijs zal het proces hebben versneld, maar is hier (volgens het artikel) niet de belangrijkste oorzaak. Woudloper overleg 7 dec 2017 18:14 (CET)

Beste,

Ik moet voor school een artikel schrijven en dit moeten we op ons mondeling examen ter plaatste tonen. Helaas staat mijn pagina 'HMS Pickle (schip, 1805)' op de lijst voor verbetering. Ik betreur deze situatie ten hardste ook al heb ik deze pagina met goeie bedoelingen geschreven. Ik zou graag hulp krijgen en/of goeie raad om deze pagina alsof nog voor het mondelinge examen op gepubliceerde pagina's kan krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Coaching gevraagd (FemkeT)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, FemkeT (overleg) 4 jan 2018 10:59 (CET)

Beste,

Ik moet voor school een artikel schrijven en dit moeten we op ons mondeling examen ter plaatste tonen. Helaas staat mijn pagina HMS Pickle (schip, 1805) op de lijst voor verbetering. Ik betreur deze situatie ten hardste ook al heb ik deze pagina met goeie bedoelingen geschreven. Ik zou graag hulp krijgen en/of goeie raad om deze pagina alsof nog voor het mondelinge examen op gepubliceerde pagina's kan krijgen.

Met vriendelijke groeten, FemkeT

Beste FemkeT,
Graag verleen ik je mijn hulp. De vetgedrukte opmerking bovenaan je artikel geeft aan wat de problemen zijn:
 1. Het is onduidelijk wat je bron is.
 2. Het taalgebruik kan beter.
 3. Het kan aangevuld worden.
Voordat we met punt 2 en 3 aan de slag kunnen, moet je eerst duidelijkheid over je bron geven. Dit is echt het kernprobleem. Waar komt je informatie vandaan? Welke boeken of websites heb je gelezen?
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 5 jan 2018 05:38 (CET)

GotthardBewerken

Hoi Woudloper, ik zag toevallig op het geografie-cafe deze discussie over het Gotthardmassief die jou wel interesseert denk ik.   Akoopal overleg 4 jan 2018 16:15 (CET)

Dankje voor de melding. Ik heb daar gereageerd. Woudloper overleg 5 jan 2018 05:38 (CET)

Ismail I (Safawiden)Bewerken

Hallo Woudloper. Ik zag je terugdraaiing op Ismail I (Safawiden). Ik zat zelf ook al te twijfelen, maar toen ik zag dat medegebruiker Gasthuis de tekst aanpaste, dacht ik: laat ik dan in ieder geval de opmaak verbeteren. Jij besloot dat hele gedicht weg te halen. Mag ik vragen waarom? Dan weet ik een volgende keer waar ik op moet letten (of ik geef je gewoon hier een seintje, zodat jij er even naar kunt kijken). Met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 11 jan 2018 12:05 (CET)

Hoi JanCK Fietser,
Je deed wat je kon denk ik: er zit geen leermoment voor je in deze kwestie.
Ik houd dit en een aantal gerelateerde artikelen al een jaar of wat in de gaten om de simpele reden dat een kluwen IP-nummers en nieuwe gebruikers met een Turks-nationalistisch POV het regelmatig bewerkt. De bewerkingen komen allemaal neer op zoveel mogelijk Turkse achtergrond aan de persoon Ismail I en de Safawiden toekennen (ze zijn daarom makkelijk te herkennen). In het begin draaide ik nog terug met opgave van reden "geen bron" of "onbetrouwbare bron", maar na verloop van tijd werd ik het zat. Ik ben de terugdraaiknop gaan gebruiken, omdat er geen verbetering in de situatie optrad. Als "gewone" vandalismecontroleur kun jij die achtergrond niet weten. Gasthuis kennende zal hij ook zijn twijfels hebben gehad over het (bronloze) gedicht. Wellicht kent hij de achtergrond van regelmatig terugkomende POV-toevoegingen niet en daarom gaf ook hij het voordeel van de twijfel. De interpretatie van het gedicht leek mij persoonlijk (wegens het terugkomend POV) origineel onderzoek of gebaseerd op onbetrouwbare bronnen (er zijn veel gekleurde Turkse bronnen op het vlak van geschiedschrijving).
Overigens heb ik de zaken ook zelf opgezocht in wat overzichtsbronnen, en Ismails afkomst wordt daarin onbekend of lastig te achterhalen genoemd. Ook de suggestie dat hij van Koerdische afkomst was is dus minstens te betwijfelen, maar deze wordt wel gesteund door een verwijzing naar een redelijk betrouwbare internetencyclopedie (Iranica), daarom laat ik dat voorlopig staan. Wat eigenlijk moet gebeuren is de tekst herschrijven met betere bronnen, maar daarvoor ontbreekt het me op het moment aan tijd. Zolang de kluwen POV-gebruikers niet vraagt mijn versie eens te onderbouwen, houd ik me dan liever op de vlakte.
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 11 jan 2018 15:15 (CET)
Bedankt voor je uitleg. Duidelijk. Ik liep een maand of twee geleden tegen iets dergelijks aan op Kadjaren waarbij anoniemen met IP-adressen in Rusland en Saoedi-Arabië POV bewerkingen deden. Dat is uiteindelijk opgelost door het artikel een tijdje te beveiligen. Ook ik heb daarvan geleerd dat het geen zin heeft met de gebruikers in discussie te gaan. Als ik weer tegen zoiets aanloop, lijkt het me het beste even ruggespraak met jou te houden, als dat goed is. Jij hebt duidelijk de kennis die ik mis. Ik ben maar een simpele vandalismebestrijder  . Met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 11 jan 2018 15:40 (CET)
Je kunt me om hulp vragen, hoewel ik natuurlijk niet alles weet. Gelukkig is POV meestal ook wel te herkennen zonder grote kennis van zaken. Landen als Rusland, Turkije, India, Polen, enz. waar nationalisme sterk in opkomst is houden er vaak eigen waarheden op na in hun geschiedschrijving, en migranten uit die landen in NL+B nemen die propaganda soms aan voor zoete koek. Ze hebben daarom niet door dat hun pogingen de geschiedenis van hun moederland aan Wikipedia toe te voegen niet overeen komen met de internationale experts (of ze geloven alleen de bronnen uit het moederland).
Bewerkingen door nieuwe gebruikers in artikelen over zulke landen zijn redelijk vaak verdacht. Hetzelfde geldt voor bepaalde etnische of religieuze groepen - we hebben een tijd lang overlast gehad van een groep nieuwe gebruikers die over de geschiedenis van de Assyriërs in Syrië bewerkte.
In gesprek gaan levert meestal weinig op. Vaak zijn ze emotioneel betrokken en daarom niet erg voor rede vatbaar. Ik geef daarom op de bewerkingssamenvatting na geen uitleg, en ik ga pas in discussie als ze me een vraag stellen of een bericht op de overlegpagina zetten. Aanvankelijk horen we ze vriendelijk uit te leggen wat hier wel en niet de bedoeling is. Je moet je voorstellen dat POV-gebruikers (i.t.t. vandalen) in beginsel goed bedoelen. Ze zijn zelf zo van het POV overtuigd dat ze denken Wikipedia een dienst te bewijzen.
Kadjaren is een typisch voorbeeld. Azerbeidzjan hoort zowel tot de Russische als Turkse invloedssfeer dus dan is POV van twee kanten mogelijk. Azeri's (of Azerbeidzjanen) zijn een Turks volk, maar het gaat wat ver om ze dan maar gelijk met Turkije gelijk te schakelen. Ik heb het artikel aan mijn volglijst toegevoegd. Woudloper overleg 11 jan 2018 17:05 (CET)
Nogmaals bedankt voor opnieuw een heldere uitleg. Nu weet ik zeker: als ik weer in zo'n situatie kom, neem ik even contact met je op. JanCK   (overleg) 11 jan 2018 22:50 (CET)
Beste Woudloper en JanCK Fietser, gelukkig zag ik deze discussie langskomen, want de "ping" deed het niet. Allereerst mijn excuses voor de wat nonchalante afhandeling van de anoniemencontrole gisteravond. Dat nationalisme terug willen projecteren op het verleden blijft inderdaad een probleem. Bij de Safawieden is de etnische herkomst namelijk niet alleen niet te achterhalen, maar ook weinig relevant - mijns inziens heeft dat ook met elkaar te maken - zoals ik na uitvoerig onderzoek in de vakliteratuur heb geconcludeerd in de discussie over de afkomst van de Safawieden. Het beste kan dan ook de verwijzing naar de Koerdische afkomst verwijderd worden en worden vervangen door een opmerking over de geografische afkomst (streek rond Ardebil) en over hun claim af te stammen van de profeet Mohammed. Die is namelijk wel essentieel voor de status die Ismail en de andere Safawieden hadden, dit in tegenstelling tot hun etniciteit. Eventueel kan nog vermeld worden dat zij in tegenstelling tot hun fanatiekste aanhang, de Kizilbasj, geen Turkmenen waren. Dat is namelijk ook zeker en speelde een rol bij het handhaven van hun machtspositie. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 11 jan 2018 23:22 (CET).
Bedankt Gasthuis. Van die uitgebreide discussie was ik niet op de hoogte. Blijkbaar kwamen er min of meer dezelfde conclusies uit als wat ik laatst in bronnen op Google Books vond. Het raadsel van Ismails afkomst mag natuurlijk beschreven worden, maar de afkomst als met zekerheid opgeven komt niet overeen met de bronnen. Het staat niet vast, hoewel er een aantal hypotheses zijn.
Enige waar ik over twijfel is het gebruik van de namen "Azeri" en "Azerbeidzjaans". Ik ben niet zeker of dit volledige synoniemen kunnen zijn in een historische context, nog afgezien van het feit dat het laatste ook op de moderne staat kan slaan. Maar dat is een detail. Woudloper overleg 12 jan 2018 04:54 (CET)
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik heb van deze discussie veel geleerd. In voorkomende gevallen weet ik nu wie ik om raad moet vragen. Met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 12 jan 2018 09:44 (CET)

Gebruiker:Woudloper/HMS Pickle (1803)Bewerken

Succes met opknappen! Ciell 24 jan 2018 21:59 (CET)

Veel dank Ciell, maar ik ben bang dat de "pupil" niet meer terug komt. Ik zal het een maand of wat aanzien en als het niet anders gaat t.z.t. terug op de lijst plaatsen - scheepvaart is een onderwerp waar ik zelf niet veel van weet (ping BoH?).
Het is een heel vervelende zaak, ook voor MoiraMoira die de moeite heeft genomen de zaak tot in details uit te zoeken en de school te woord heeft gestaan. Helaas is er t.n.t. geen reactie van school of docent ontvangen. Of dit betekent dat de school geen studenten meer Wikipedia op zal sturen is lastig te zeggen. Ik ben bang dat wij Wikipedianen zonder enige vorm van contact weinig voor hen kunnen betekenen (en andersom). Vr. groet, Woudloper overleg 25 jan 2018 07:40 (CET) P.S. ik mis je aanwezigheid in de AC
Klopt. Ik heb hen wederom gemaild en de resultante van de bevindingen doorgegeven en hoop nog op een vervolgreactie. Zonder begeleiding vanaf daar en hier is dit helaas geen viabele optie voor de toekomst.   MoiraMoira overleg 25 jan 2018 10:17 (CET)
Woudloper: even een hint, pingen werkt niet als je zelf een sjabloonhandtekening hebt, alleen als er in dezelfde reactie een directe link naar je eigen overlegpagina staat. Dus BOH even op zijn OP aanschieten? Een andere kandidaat is misschien Stunteltje.   Akoopal overleg 25 jan 2018 22:13 (CET)
Dank je, dat wist ik inderdaad niet. Wat een vreemde omissie in de software. Er is trouwens wel een link naar deze overlegpagina in mijn handtekening. Woudloper overleg 26 jan 2018 08:00 (CET)

adres naar registratieBewerken

Dag Woudloper,

Aan het eind van een periode wil ik nog wel eens on ingelogd zaken aanvullen. Kan ik later mijn IP nr omzetten naar mijn wiki registratie? Mijn tweede vraag is of het gewenst is om naar YouTube te verwijzen in een externe link. In mijn eventuele doorverwijzing geven zij film materiaal waar geen foto's beschikbaar zijn.

Groet, DirkW47 djaw (overleg) 26 jan 2018 00:38 (CET)DirkW47

Hallo DirkW47,
Eenmaal gedane bewerkingen kun je niet meer naar een ander account omzetten. Je kunt, als het IP voor langere tijd vaststaat (sommige IP's worden slechts tijdelijk toegekend), wel een berichtje op de overlegpagina zetten met verwijzing naar je gebruikersnaam.
We hebben ooit min of meer afgesproken geen links naar youtube te plaatsen, maar in de loop der jaren zijn ook veel mooi filmmateriaal en documentaires op youtube komen te staan. Dergelijke links zouden voor de lezer een aanvulling betekenen en misschien heb je goede redenen een uitzondering te willen maken. Helaas denk ik dat veel van dat materiaal niet aan het auteursrecht voldoet, tenminste niet volgens de strenge interpretatie van Wikimedia. Youtube lijkt er een veel ruimere interpretatie op na te houden. Je kunt daarom het beste heel voorzichtig te werk gaan en eerst duidelijk achterhalen waar de rechten van het beeldmateriaal liggen.
Als je met een specifieke link zit die je wilt toevoegen, kun je deze misschien in het Auteursrechtencafé voorleggen. De experts op het gebied van auteursrechten kunnen je misschien meer duidelijkheid geven. Groet, Woudloper overleg 26 jan 2018 08:00 (CET)

Jubileumster 10 jaarBewerken

Voor mensen die zich al 10 jaar of langer inzetten voor Wikipedia. Aangezien u nog altijd actief bent, dan is deze ster hier wel op zijn plaats. Rode raaf (overleg) 28 jan 2018 17:13 (CET)

Heel hartelijk dank en samen op naar de 20! Ik begon trouwens in 2006, dus ben je niet 2 jaar te laat(?) Het geeft een beetje vreemd gevoel nu alsnog de taart aan te snijden, haha. Woudloper overleg 28 jan 2018 18:14 (CET)
Niet te laat, 10 jaar of langer  , nah flauw... Nee n.a.v. discussie bleek dat er meerderen vergeten zijn. Ik heb een oproepje op WP:STER geplaatst om meer namen. Het is vandaag dus sterrendag, er zijn tot nu toe zeker 20 mensen over het hoofd gezien. Eerlijk = eerlijk, 10 jaar, óf langer is wel waardering waard. Op naar de 20   MVG Rode raaf (overleg) 28 jan 2018 18:28 (CET)

Zie ook....Bewerken

Zie ook WP:K#Wikipedia alleen gebaseerd op geschreven bronnen?. Groetjes. — Zanaq (?) 2 feb 2018 07:29 (CET)

Was dat de link in je bwc? Blijkbaar kruisten we elkaar, sorry. Ik heb een berichtje in de kroeg achtergelaten. Woudloper overleg 2 feb 2018 07:59 (CET)
Ja, dat was de link. Groetjes. — Zanaq (?) 2 feb 2018 18:36 (CET)


Coaching gevraagd (Ad1954)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, Ad1954 (overleg) 3 feb 2018 20:15 (CET)

op de kladblok pagina heb ik een artikel geplaatst, zou jij daar eens naar kunnen kijken en commentaar erop geven?? (dit lijkt mij verstandiger als direct publiceren)

Gebruiker:Ad1954/Kladblok

Alvast bedankt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ad1954 (overleg · bijdragen)

Beste Ad1954,
Leuk dat je mijn overlegpagina hebt gevonden.
 • Tip: voordat je een overlegbijdrage plaats, kun je die ondertekenen met je gebruikersnaam. Dat doe je door vier tildes te plaatsen (dus: ~~~~). Er verschijnt dan een link naar je gebruikersnaam en overlegpagina met de datum. Op die manier kunnen anderen beter zien wie wat geschreven heeft.
Wikipedia is een encyclopedie. Wat we hier doen is boeken en andere bronnen lezen, en wanneer we iets ontdekken schrijven we erover. Bijvoorbeeld door een nieuw artikel aan te maken, of we voegen zaken toe aan bestaande artikelen.
Wat jij wilt is antwoorden vinden op een lijst vragen over sterk uiteenlopende onderwerpen. Daar is het bewerken van Wikipedia eigenlijk niet voor. We doen ons onderzoek eerst zelf en pas als we iets ontdekken of vinden voegen we het hier toe. Misschien ben je op zoek naar een forum?
Zodra je iets ontdekt hebt en niet goed weet hoe je het toe kunt voegen, zal ik je graag helpen.
Vr. groet, Woudloper overleg 4 feb 2018 03:24 (CET)
Wellicht ten overvloede, maar voor de duidelijkheid: het "ontdekken" betreft hier het in de literatuur, of een andere plek waar kennis gebundeld is, vinden van iets wat nog niet op Wikipedia staat. Het betreft niet het zelf ontdekken van nieuwe verschijnselen of wetmatigheden, in de zin zoals ontdekkingsreizigers of onderzoekers dat doen. Wie in die zin iets "ontdekt" doet er goed aan daarover in de vakliteratuur te publiceren. Pas daarna is het eventueel bruikbaar voor de encyclopedie. WIKIKLAAS overleg 4 feb 2018 15:27 (CET)

Zou je (als je de tijd ervoor hebt) nog eens naar de kladblok van mij willen kijken?? Ad1954 (overleg) 7 feb 2018 15:39 (CET)

Ik heb even gekeken. Het ziet er beter uit en je gebruikt nu ook de wikicode, bijv. om plaatjes toe te voegen. In een echt encyclopedisch artikel kun je natuurlijk geen open vragen aan een lezer stellen. Heb je het artikel waterstofauto gezien?
Let erop dat de figuur van de Bohr-atoommodellen de reactie tussen vrije radicalen (H· en O·) laat zien. De complete reactie is tussen moleculen van waterstof (H2) en zuurstof (O2).
Als je een specifieke vraag voor me hebt, lees ik het graag. Woudloper overleg 9 feb 2018 06:59 (CET)

Taq-i KisraBewerken

Hallo Woudloper, Bedankt voor je bijdrage aan het artikel Sassaniden. Controleer indien mogelijk het artikel Taq-i Kisra. Hartelijk dank! Nima7 (overleg) 18 feb 2018 05:11 (CET)

Sporen?Bewerken

Ben jij wel goed wijs door mij zo door het slijk te halen, zie mijn reactie aldaar. Ik geef geen link, zoek het zelf maar op. - Richard kw Overleg 3 mrt 2018 12:33 (CET)

Denk je echt dat anderen denken dat jij gelijk hebt, omdat je harder scheldt? Je bewijst enkel dat Woudloper zeer waarschijnlijk nog maar een tipje van de sluier heeft opgelicht. Veel succes met de ArbCom bashen verders. ed0verleg 3 mrt 2018 13:24 (CET)
Wat zeg jij Edo, waar heb je het over? Jullie weten veel minder dan jullie denken. Sommige dingen kloppen niet of lijken niet op wat het daadwerkelijk is. Dat jij nu bijna alles slikt is jouw keuze, ik verdedig mij enkel. Woudloper gaat hier over de schreef als arbcomlid. PS Toen ik binnenkwam bij die bijeenkomst op 20 januari twijfelde ik om jou een hand te geven, gelukkig maakte ik de juiste keuze. Tja, Edo, waarom dit nu hier moet op het Overleg van Gebruiker:Woudloper? Echt tactisch ben je niet door olie op het vuur te gooien. - Richard kw Overleg 3 mrt 2018 14:45 (CET)
Richard, jij hebt geen alleenrecht om andere bewerkers aan te vallen. Ik wil wel een keer met je over zaken discussieren maar de manier waarop je hier binnenvalt geeft de indruk dat dit niet het juiste moment is. Voel je a.j.b. vrij om er later nog eens op terug te komen. Dat kan trouwens ook per email. Woudloper overleg 3 mrt 2018 15:40 (CET)
Wat jij deed is verwerpelijk, met jou ga ik echt niet in discussie meer. Dat ik ooit een uitspraak "had", wil nog niet zeggen dat ik mijn mening niet mag geven over de Arbcom. Een deel klopt niet eens, een deel had met een ziekte te maken en het is gewoon verleden tijd. Om dan zo met mij om te gaan, mij eigenlijk aan de schandpaal nagelen, dat is het laagste van het laagste. Met jou wil ik nooit meer iets te maken hebben hier. Ook noem je mij 'Richard' en je gebruikt 'Woudloper' als ondertekening. Ik neem aan dat je geen 'Woud' heet. Volgende keer zet ik je voornaam neer, begrepen? Verder heb je bij mij afgedaan, net als een aantal anderen de laatste weken. - Richard kw Overleg 9 mrt 2018 00:24 (CET)
Als je overal forse kritiek uit (vaak erg onterecht) moet je er zelf ook tegen kunnen en geen slachtoffertje gaan spelen en zielig doen. Ik vind jouw gedrag rondom de arbcom (en trouwens ook dat een aantal andere gebruikers met flink boter op het hoofd) al tijden vervelend. Daarnaast is het behoorlijk ondankbaar omdat jij hier uberhaupt niet zou kunnen bewerken zonder arbcom. Je bent gewoon een naar persoon. Dat is mijn persoonlijke mening en die mag best bekend zijn. Woudloper overleg 9 mrt 2018 03:10 (CET)
Jij maakt je nu echt belachelijk. Geen kritiek mogen uiten omdat ik toen 'mocht blijven'. Dat Wiki13 zijn kandidatuur introk vond ik echt jammer en daar mag ik best iets van zeggen. "Opheffen" was een plaagstootje, maar Artikel 7.4 wijzigen door een stemming daar sta ik echt nog achter. / Ik vond die uitspraak over mij helemaal niet zo goed, veel te streng, vooral gezien de dingen die ik naar voren bracht en die niet iedereen kan en kon inzien. Dus het is jouw eigen mening. Ik vind het niet slim om dat als Arbcomlid te uiten. Ook kan ik mij niet vinden in "overal forse kritiek (vaak erg onterecht)", "slachtoffertje spelen" en "al tijden vervelend". Hoe kom je erbij? Volgens mij praat jij grotendeels over meningen en niet over feiten en overdrijf je behoorlijk. Alleen de laatste weken heb ik wat dingen gezegd. Ik hoef iemand of een aantal personen van een commissie niet eeuwig dankbaar te zijn, ik vind zelfs dat de uitspraak overdreven was en dat mag ik vinden. Iemand die macht misbruikt, zoals jij, zou wat mij betreft uit zijn functie moeten worden ontheven, maar dat is mijn mening, net zoals jouw mening is dat ik een 'naar persoon' ben. Tja, dat moet jij weten. Volgens mij ben je best aardig als je slaapt. - Richard kw Overleg 9 mrt 2018 14:59 (CET)
Natuurlijk is dit een mening, geen feit. Ik ben ook een persoon, mag ik alsjeblieft een mening hebben? Misschien schat ik jou verkeerd in, dat kan. Over die zaak kan ik niets zeggen, maar het komt op me over alsof je de ernst volstrekt verkeerd inschat. Een o.t. blokkade betekent in principe: voor altijd uitgesloten.
Dat niets kunnen zeggen is verschrikkelijk frustrerend. Je hebt geen idee hoeveel tijd er in een arbcom-lidmaatschap gaat zitten, vaak wel een halve dag per week. Het is lastig werk en ik doe het persoonlijk al jaren vrijwillig voor deze gemeenschap. Het wegzetten van jezelf, het goed uiten van standpunten, het gezamenlijk opstellen van teksten en naar compromissen zoeken, de rode lijnen die je voor jezelf moet trekken, de lastige afwegingen waarbij je de menselijke factor tegen het belang van het project af moet wegen.
Er komt weinig erkenning voor dit werk. Er is veel gezeur en geklaag. Mijn gevoel is dat jouw naam onevenredig veel opduikt als er geklaag is (maar het gaat niet om jou alleen). Ik ben vrij zeker dat ik je naam vaker ben tegengekomen. Ik wil jou geen mening ontzeggen, maar als het continu terugkeert, voelt het persoonlijk aan, zeker als het niet erg redelijk overkomt. Dat gaat op den duur irriteren. Ik vind dat ondankbaar, zeker als de arbcom de gemeenschap (waaronder jou) tegen machtsmisbruik door allerlei functionarissen probeert te beschermen (waaronder haar eigen leden). Mag dat? Ik ben ook een mens. Ik ben niet onfeilbaar, de arbcom is dat ook niet met zijn 7 samen, maar ik vind dat ik onbehoorlijk en onevenredig vaak geklaag lees, dat vaak ook nog eens nergens op slaat.
Wanneer ik mijn macht (als ik die al zou hebben) misbruikt zou hebben weet ik niet. Ik heb geen macht over jou; dat wil ik ook niet hebben. Na deze conversatie zie ik mezelf als betrokken dus mocht jij in een zaak voorkomen als partij, dan zou ik me niet met de behandeling bemoeien. Woudloper overleg 9 mrt 2018 16:45 (CET)
Hoi Woudloper, ik heb het vaker gehoord, dat het erg intensief werk is. Ik heb echt wel waardering voor jullie werk, ik weet nog van iemand die het er regelmatig over had, maar het is gewoon lastig met 'geschreven taal'. Als je iets te hard roept dan vinden mensen iemand al snel agressief en als je te weinig zegt is het ook weer niet goed. In de tijd dat ik nog 30-40 uur per week vandalismebestrijding deed (en een (redelijk zware) parttime baan erbij had overdag) had ik ook weleens de frustratie dat iemand over een lullig foutje kwam klagen, nadat ik bijna de hele avond en begin van de nacht had lopen controleren en dergelijke. Of nog ergere dingen, mij helemaal verrot schelden en ik had geen idee wie het was, bleek het later iemand die ik gecorrigeerd had ergens (een IP-gebruiker), waar ik later een sokpop (wel ingelogd) van ontdekte. Ik heb toen alles zelf opgespoord en de check klopte meteen. Degene zei echt zeer gemene dingen, terwijl ik me bij wijze van spreken dag en nacht inzette. / Wat jij zegt dat is voor mij ook van toepassing. Ik ben uiteraard ook 'maar' een mens en heb vaak het gevoel alsof men mij niet begrijpt hier, terwijl ik door mensen buiten internet vaak als 'heel aardig' wordt omschreven. Net als i.r.l. zijn er ook hele geslepen mensen hier en blijkbaar ben ik daar ooit gevoelig voor geworden. Het eerste jaar had ik daar nog geen last van, maar hoe langer je meedraait des te meer het je gaat opvallen. De omschrijving 'naar persoon' kan ik me echt niet in vinden en misschien "schreeuw" ik weleens te hard hier, echter wordt het mij ook niet altijd gemakkelijk gemaakt en bedoel ik het vaak niet zo hard als het er wellicht staat.. Vooral het laatste denk ik. Ik ben weleens een paar weken op Commons gaan werken (waar ik al jaren bezig ben trouwens en ook wat bitjes heb (geen mod. ofzo hoor)) en vrijwel niet hier. Dat gaf al snel veel rust, maar toch zijn de peilingen, discussies en dergelijke toch een vorm van communicatie die soms nodig is en soms ook prettig kan zijn om je te uiten. Iedereen heeft hier zijn of haar eenzijdige beeld van iets en dat botst soms. / Ik was ooit moderator op een forum en daar ging het er soms heel hard aan toe, tot adressen verspreiden met foto en al en hele grove woorden, bedreigingen, etc. waarbij Wikipedia een theekransje lijkt. Ik ben daar toen mee gestopt omdat ik het gewoon niet normaal vond. Maar goed, ik ben echt de kwaadste niet en heb in de loop der jaren wat mensen tegen me gekregen hier en dat vind ik lastig. Soms ben ik wekenlang 'lekker' aan het werken hier en dan komt er iemand weer de boel verstoren en is mijn goede gevoel compleet weg, binnen een uur of korter. Om die reden ben ik ook momenteel gestopt met vandalismebestrijding. Duizenden uren werk over de jaren verspreid en dan komt iemand een bijdrage weghalen of een door mij ooit gestart artikel 'ombouwen' en als ik het terugdraai komt men op hoge poten verhaal halen, soms met anderen erbij. Ik ben dat zo zat. Ik vraag me ook af of je misschien niet al een beeld van mij hebt gevormd en dat jij je bij mijn bijdragen sneller gaat irriteren? Zelf heb ik dat ook bij sommige personen, ook al ken ik ze niet, ik weet nog dingen van vroeger waarvan ik nogal geschrokken ben en dat heeft invloed op de manier waarop ik nu over iemand denk. Uiteraard probeer ik dat weleens opzij te zetten, maar dat kan lastig zijn. Soms denk ik "wellicht is degene wel veranderd". / Wat jouw bijdrage(n) betreft ('digging') vond ik het nogal lastig dat anderen er ook op gingen reageren en zelfs links gingen plaatsen duidelijk met de bedoeling nog even verder te trappen, dat zag ik aan de woorden in de samenvatting. Het is mijns inziens niet goed om het verleden erbij te halen, er kan zoveel veranderd zijn in de tussentijd en het kan iemand diep kwetsen. Wellicht had jij andersom dat gevoel, dan spijt me dat. Met mij valt echt wel goed te praten, maar zoals je weet zijn er veel mensen met wie dat niet kan of niet lijkt te kunnen (soms valt het best mee, heb ik gemerkt). Dat idee heb of had jij wellicht bij mij.. Verder zijn er ook dingen die mij wat kwetsbaarder maken zoals een kleiner zichtveld dan anderen, hoewel het voor mij normaal lijkt, maar toch niet zo voelt. Soms leidt dat tot fouten of irritatie, vooral door mijn zeer snelle typstijl en zo kan ik nog wel wat noemen, maar dat doe ik niet hier, hoewel sommigen dat wel weten, stond ook op mijn GP. Ook zie ik veel onrechtvaardigheid en ongelijke behandeling (misschien mijn POV) en ben daar soms (hangt van de dag af) wat gevoeliger voor. Ik zal in ieder geval kijken of ik me wat rustiger uit kan drukken, maar ik laat me niet de kaas van het brood eten, uitzonderingen daargelaten, waar ik denk dat het beter is er niet op in te gaan. Nou succes in ieder geval, ik ben niet de boeman die jij denkt te zien en hoop dat ik het iets duidelijker heb kunnen vertellen, maar het blijft dus 'geschreven taal', dus niet alles zal misschien zo overkomen als ik het bedoel. :-) Misschien herken jij je in veel dingen die ik zeg? Moet je nagaan dat ik me zelfs nog heel veel keren in loop te houden. Niet dat ik wil gaan schelden hoor, maar dat ik mijn mening wil geven, maar al weet dat het dan een pittige discussie gaat worden omdat het mensen zijn die al iets tegen mij hebben om wat voor reden dan ook en ik daar op dat moment echt geen zin in heb. Ik wens je het beste en per mail kan ook, maar ik zie er verder niet de noodzaak van in, tenzij jij nog iets wilt zeggen wat niet voor andermans ogen bestemd is (niet te negatief graag). Dit had wellicht ook per mail gekund, maar het kan nog net, er staan niet echte privézaken in. Een goed weekend nog, Vriendelijke groet, - Richard kw Overleg 9 mrt 2018 23:26 (CET)
Beste Richard of Kiwi of Richardkiwi,
Ik neem dat "naar persoon" terug. Je opmerkingen ervoer ik als naar, maar ik denk niet dat jij dat bent. Ik denk dat het voor jou (en anderen) op dat moment niet duidelijk was hoe het overkwam en ik wilde een signaal afgeven; een soort noodbel luiden. Als ik geslepen zou doen, had ik helemaal niets geplaatst. Je kunt eeuwig strategisch jezelf op de vlakte houden - dan vind iedereen je aardig en kent niemand je werkelijk. Maar ik zie jouw verdiensten ook (dat schreef ik al). Met mensen als jij en ik samen moet Wikipedia worden gemaakt, en dan is het frustrerend als we niet goed communiceren.
Mijn excuus als ik te snel en te scherp dat signaal afgaf. Je reactie hierboven heeft me nieuwe hoop gegeven. Beste groeten terug, Woudloper overleg 10 mrt 2018 11:49 (CET)

BedanktBewerken

Je bent gekozen tot lid arbcom, gelukkig. Ik wil je bedanken voor je inzet tot nu toe. De wegen der stemmers zijn ondoorgrondelijk, mvg HenriDuvent 26 mrt 2018 21:24 (CEST)

Beste Henriduvent,
Bedankt voor dit onverwachtse bericht. Komend jaar zal ik weer proberen me hard in te zetten. Woudloper overleg 30 mrt 2018 02:06 (CEST)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:32 (CEST)

AsteroïdeBewerken

Beste Woudloper, ik zie in je bewerkingssamenvatting hier je bewering dat "asteroïde" Engels is. Ik neem aan dat je spreekt met kennis van zaken, maar dit is ook gewoon Nederlands als ik er de Van Dale en de Woordenlijst op nakijk. Van Dale zegt het al te kennen sinds 1863. Of is er een betekenisverschil dat ik niet ken? Gewoon ter info hoor. :-) M.v.g., MichielDMN 🐘 (overleg) 17 apr 2018 10:53 (CEST)

Beste MichielDMN,
Zover mijn ervaring reikt is planetoïde in het Nederlands gebruikelijker, terwijl asteroid dat in het Engels is. Hoewel asteroïde in het Nederlands toegestaan is, komt veranderen van planetoïde naar asteroïde voort uit beter bekend zijn met het Engels, in die zin noemde ik het een anglicisme. Je hebt gelijk dat "anglicisme" feitelijk niet helemaal klopt.
Een argument voor planetoïde is dat het feitelijk correcter is (het zijn geen "ster-achtige" objecten, maar solide, "planeet-achtige" objecten).
In dit geval gaat het trouwens om BTNI omdat de weggehaalde term ook goed, zelfs beter was. Vr. groet, Woudloper overleg 18 apr 2018 08:48 (CEST)
Beste Woudloper, het woord is inderdaad wetenschappelijk gezien juister in die zin dat het om planeetachtige voorwerpen gaat, maar ik wou dus maar aangeven dat asteroïde niet fout is, zij het vanuit een taalkundiger oogpunt. Je had bij je bewerking uiteraard gelijk: de term weghalen was niet nodig. Bedankt voor je antwoord! M.v.g., MichielDMN 🐘 (overleg) 18 apr 2018 10:05 (CEST)

meteoriet is per definitie geen asteroide (planetoide)Bewerken

Zie hier het verschil:

http://adsabs.harvard.edu/abs/2010M&PS...45..114R

De inslag van Yucatan is dusdanig groot dat het om een asteroide moet gaan.

Beste niet-ondertekenende bewerker,
Dank voor dit bericht en de link.
Ik zie nergens in deze link een onderbouwing voor uw bewering dat op de plekken waar u het anglicisme asteroïde (Nederlands gebruikelijker: planetoïde) introduceerde geen meteoriet kan staan. Sterker, in de literatuur is het gebruikelijk van meteorieten te spreken als het om objecten gaat die zowel de Aardse atmosfeer betraden als op het oppervlak insloegen, ongeacht de grootte. Vr. groet, Woudloper overleg 18 apr 2018 08:29 (CEST)


In het artikel staat dat deze definitie van 'meteoriet' verouderd is: brokstukken die de aarde bereiken.

"Meteorites have traditionally been defined as solid objects that have fallen to Earth from space. This definition, however, is no longer adequate."

In het artikel staat de grootte van een meteoriet:

"A meteoroid is a 10-μm to 1-m-size natural solid object moving in interplanetary space"

"de Chicxulubkrater is het 180 kilometer brede restant van een meteorietinslag.." Maar kan gezien zijn (haar?) grootte geen meteorietinslag (max. 1m doorsnee) zijn geweest.

Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater

Met vriendelijke groet, Gijs

Gijs 18 apr 2018 08:10 (BOT)

Beste Gijs,
De link verwijst naar een Engelse tekst bedoeld voor een wetenschappelijk publiek. De auteur ervan maakt een onderscheid tussen de termen meteorite en meteoroid, en voert een pleidooi om de laatste term te herdefiniëren op de manier die je aangeeft. De tekst maakt overigens niet duidelijk of dat pleidooi breed gedragen wordt. Woudloper overleg 18 apr 2018 17:48 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:42 (CEST)


Coaching gevraagd (PJW9779)Bewerken

Hi Woudloper, ik weet niet of je inmiddels weer beschikbaar bent maar ik zou gezien je interesse in wetenschapshistorie en wiki-toezicht je graag als mijn coach willen hebben. Ik ben nu hoofzakelijk bezig met het opknappen van één specifieke pagina over een Gronings wetenschapper/familielid, maar bij het archiefwerk kom ik veel informatie over allerlei andere Groninge wetenschappers tegen, o.a. Uilkens, Stratingh, e.a. Dat is een heel netwerk. Het zou mij interessant lijken met anderen dit netwerk gecoördineerd neer te zetten.

Met vriendelijke groet, Peter Westerhof PJW9779 (overleg) 11 jul 2018 13:52 (CEST)

Beste Peter Westerhof (PJW9779),
Graag wil ik je coachen. Het artikel dat je geschreven hebt over Rembertus Westerhoff ziet er compleet uit en voldoet aan de richtlijn(en) over verifieerbaarheid. Je lijkt de syntax ook goed onder de knie te hebben. Heb je op dit moment een specifieke vraag?
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 13 jul 2018 17:39 (CEST)

ProtoplaneetBewerken

Goedemiddag Woudloper, ik heb je doorverwijspagina van protoplaneet naar planetesimaal voorgedragen voor verwijdering omdat ik van mening ben dat het hier om twee verschillende soorten objecten gaat. Zie ook Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180711#Toegevoegd 11/07: Deel 1. Met vriendelijke groet 5.175.80.201 11 jul 2018 14:40 (CEST)

Beste IP-bijdrager onder nummer 5.175.80.201,
Dank voor deze melding. Het is overigens makkelijker de pagina gewoon te overschrijven met een nieuwe tekst dan eerst weg te laten gooien. Woudloper overleg 13 jul 2018 17:39 (CEST)

Coaching gevraagd (Veriha)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, Veriha (overleg) 12 jul 2018 09:31 (CEST)

Beste Veriha,
Kun je me vertellen met welke soort of groep artikelen je je wilt bezighouden? Voorlopig heb je maar een artikel bewerkt. Als je daarover een specifieke vraag hebt, stel hem dan gerust.
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 13 jul 2018 17:39 (CEST)

SamenvoegenBewerken

Beste Woudloper,

Ik heb een samenvoegvoorstelsjabloon geplaatst op Doline en Zinkgat. Eerstgenoemde zou een § van de laatste kunnen worden of een andere oplossing om Zinkgat aan het juiste Wikidata-item te kunnen koppelen. Meer info in de bewerkingssamenvattingen en mijn kladblok. Wat vind je als specialist van dit plan? Een van de moeilijkheden is dat ik niet mag bewerken in de Wikipedia-naamruimte. Dit door een ArbComuitspraak van vorig jaar. Alvast dank voor het meedenken en hartelijke groeten, Klaas `Z4␟` V:  2 aug 2018 21:46 (CEST)

Hallo Klaas,
Als lid van de arbcom kan ik zoals je begrijpt lastig persoonlijk uitspraken doen over uitspraken van de arbcom.
W.b. de inhoud: het artikel geeft aan dat een doline een soort zinkgat is. In dat geval zijn het geen synoniemen. Het verschil met andere soorten zinkgaten wordt alleen niet uitgelegd in het artikel. Dit geeft te denken. Mogelijk is een doorverwijzing inderdaad beter, maar ik ben geen echte geomorfoloog. Daarvoor kun je misschien beter terecht bij De Geo.
Eveneens hartelijke groeten terug, Woudloper overleg 5 aug 2018 16:13 (CEST)

Dank voor de tip. Heb ook zijn OP bewerkt. Ook anderen ingelicht. Lastig zo'n restrictie, maar ik zal het er volgens hun wel naar gemaakt hebben. Ik ben wel veranderd, geloof ik. Hopelijk zien meer arbiters dat in. Klaas `Z4␟` V:  6 aug 2018 21:00 (CEST)

Pre-saltBewerken

Dag Woudloper. Hier heb ik in een stukje over het Campos-bekken pre-salt vertaalt met pre-zoutlaag. Is dat een correcte vertaling? BoH (overleg) 23 aug 2018 21:11 (CEST)

Hallo BoH,
In de geologie wordt het suffix "pre-" inderdaad wel op die manier gebruikt. Of dat de meest duidelijke manier is om het in een encyclopedie te beschrijven waarin ook leken meelezen, is een tweede. Woudloper overleg 24 aug 2018 15:22 (CEST)

Sorry, aan de late kant. Ik heb geprobeerd het iets te verduidelijken. BoH (overleg) 28 aug 2018 19:10 (CEST)

Het viel me op dat je (waarschijnlijk) "marginal basin" met "marginaal bekken" hebt vertaald. In dit geval wordt met "margin" niet bedoeld dat het enigszins irrelevant is, zoals het Nederlandse woord "marginaal" voor mijn gevoel suggereert. Het slaat op de continentale marge, de tektonische setting waarin dit bepaalde type bekken voorkomt (een type dat vaak van belang is voor de exploratie van fossiele brandstoffen).
Ik twijfel erover of dit correct is. Omdat ik weinig Nederlandse bronnen heb kan ik niet met zekerheid zeggen of de term "marginaal bekken" gebruikelijk is. Woudloper overleg 29 aug 2018 14:48 (CEST)
Ik ging uit van marginal fields als kleinere olievelden die moeilijk economisch winbaar zijn te krijgen, maar met deze opmerking zal ik een en ander nogmaals lezen, bedankt. BoH (overleg) 29 aug 2018 17:00 (CEST)

Pagina EoarcheïcumBewerken

Beste woudloper,

Ik wou even met jou overleggen over de pagina Eoarheïcum. Eerst al bedankt voor de aanpassing. Maar ik denk dat er een klein foutje is ingeslopen. Bij de geologie Heb je aangepast dat de aarde boste met een planetesimaal. En zo de maan ontstond. Hoewel Ik dit eigenlijk betwijfel ik heb mijn informatie gehaald van de engelse wiki en daar word niet gezegd over de maanvorming. Echter op de pagina Hadeïcum wordt gezegd dat dit geen officieel geologisch tijdvak van aarde is maar wel op de maan en daar nog eens onder verdeeld wordt in 4 tijdvakken. Dus het kan niet dat de maan een tijdvak heeft wanneer deze nog niet bestond. hoort de geologische tekst van Eoarcheïcum niet thuis in de hadeïcum pagina? Mvg Webni

Beste Webni,
Het Archeïcum begint met de oudst bekende gesteenten of delen van gesteenten. Die ontstonden na de botsing, dus je kunt zeggen dat de botsing voor het Archeïcum plaatsvond. Maar als we over de situatie schrijven waarbij het oppervlakte van de Aarde vloeibare lava was, leek me beter een zin over de botsing toe te voegen, omdat dit duidelijk maakt hoe die situatie ontstond. Woudloper overleg 2 sep 2018 19:45 (CEST)

Dank je welBewerken

Ik kan het niet beter verwoorden.. VanBuren (overleg) 29 aug 2018 12:15 (CEST)

PelietBewerken

Vraagje: is peliet onzijdig of m/v-zijdig? Ik zie het niet in het/een woordenboek. VanBuren (overleg) 5 sep 2018 16:32 (CEST)

Op het gevoel zou ik zeggen dat beide mogen en in zwang zijn, maar het lidwoord de gangbaarder is dan het. Ik vermoed dat alle gesteentenamen die op -iet eindigen in principe hetzelfde als graniet vervoegen. Graniet is makkelijk op te zoeken (wikt:nl:graniet). Daar staat vrouwelijk, maar ik ben vrij zeker dat ik ook wel eens "het graniet" heb gelezen. Heb je een Van Dale bij de hand? Woudloper overleg 5 sep 2018 17:11 (CEST)
Volgens Van Dale is het "het graniet". Volgens de Woordenlijst ook. Mvg, Trewal 5 sep 2018 17:16 (CEST)
wikt:nl:graniet heb ik aangepast (f -> n) Carol (overleg) 5 sep 2018 17:26 (CEST)
(na bwc) Dan ga ik liever daarvan uit, want ik zag net dat ik het lemma in Wikiwoordenboek ooit zelf heb geschreven. Ik zal het daar aanpassen. Laat niet weg dat ik het lidwoord "de" ook regelmatig ben tegengekomen. Misschien ligt het aan de betekenis:
 • De graniet = een bepaald granietlichaam, i.e. "de graniet van Maladeta".
 • Het graniet = het gesteente als materiaal.
Met elk ander gesteente dat op -iet eindigt zal het ongetwijfeld op vergelijkbare manier verlopen. Ik wilde het op wkt aanpassen maar iemand was me voor. Vr. groet, Woudloper overleg 5 sep 2018 17:28 (CEST)

Beoordelingsnominatie RupeeBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Rupee dat is genomineerd door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180909 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 10 sep 2018 02:03 (CEST)


Coaching gevraagd (Marlies)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, Marlies van St Annaland (overleg) 14 sep 2018 10:28 (CEST)

Beste Marlies van St. Annaland,
Graag help ik je wegwijs te raken op Wikipedia-NL. Op het moment heb ik twee vragen:
 • Op welk(e) gebied(en) wil je gaan bijdragen?
 • Heb je op het moment een vraag of ben je ergens mee vastgelopen?
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 14 sep 2018 12:00 (CEST)

Beste Woudloper, dank voor je reactie. Het is me inmiddels gelukt om een pagina te maken op de Engelstalige wikipedia. Echter deze staat nog als draft, begrijp ik nou goed dat alles wat gepubliceerd wordt eerst wordt gereviewd? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Marlies van St Annaland (overleg · bijdragen)

Hoi Marlies,
De Engelse Wikipedia werkt, in tegenstelling tot de Nederlandse, met dat soort drafts. Bijdragen van gebruikers (users) met minder dan een bepaald aantal bewerkingen op hun naam worden niet direct gepubliceerd maar moeten eerst door een ervaren user gecontroleerd worden.
Als je overlegbijdragen schrijft, is het trouwens gebruikelijk af te sluiten met vier tildes (~~~~). Je naam en de datum komen dan automatisch onder je bijdrage te staan. Vr. groet, Woudloper overleg 23 sep 2018 13:04 (CEST)

ok, dankjewel Woudloper. Als ik het goed begrijp, helpt het dus om om bewerkingen op bestaande Engelse pagina's toe te voegen, het kan wel maanden duren voordat een artikel wordt gecontroleerd? Marlies van St Annaland (overleg) 30 sep 2018 09:32 (CEST)

Hoi Marlies,
De coaching is bedoeld om je op de Nederlandse Wikipedia wegwijs te maken. Ik moet eerlijk gezegd bekennen dat ik al een flinke tijd niet aan de Engelse Wikipedia heb bijgedragen (op kleine dingen en spelfouten corrigeren na). Ik heb geen idee hoe lang het duurt voor bewerkingen gecontroleerd zijn daar. Het idee is wel dat dit binnen korte tijd gebeurt (niet meer dan een week) maar ja, de praktijk op dat project is vaak anders, omdat er zo ontzettend veel bewerkingen zijn. De Nederlandse Wikipedia is wat dat betreft een stuk overzichtelijker, en ook hier slipt er nog wel iets door de mazen.
Vr. groet, Woudloper overleg 30 sep 2018 09:49 (CEST)
Ik lees dit toevallig mee, de Engelse wikipedia heeft ook een coaching-programma, zie deze pagina voor informatie.   Akoopal overleg 30 sep 2018 12:05 (CEST)

MegalodonBewerken

Beste Woudloper, iemand stelt op de overlegpagina van Megalodon een vraag over een toevoeging/aanpassing die jij volgens mij doorvoerde. Wil je er even naar kijken a.u.b.? Vriendelijke groet, MichielDMN 🐘 (overleg) 18 sep 2018 12:08 (CEST)


Coaching gevraagd (Nunquamsequitur)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Graag krijg ik wat advies bij het schrijven en publiceren. Met vriendelijke groet, Nunquamsequitur (overleg) 20 sep 2018 11:13 (CEST)

Beste Nunquamsequitur,
Je hebt nog geen echte bijdragen gedaan. Wat ben je van plan te gaan doen? Aan welke onderwerpen wil je bijdragen? Vr. groet, Woudloper overleg 21 sep 2018 05:37 (CEST)


Coaching gevraagd (Muscari1170)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, Muscari1170 (overleg) 20 okt 2018 19:33 (CEST)

Beste Muscari1170,
Heb je specifieke vragen? Ben je van plan over meer te schrijven dan wat er nu in je kladblok staat?
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 21 okt 2018 15:39 (CEST)
Beste Woudloper,
Hartelijk dank voor de snelle reactie!
Ik ben al lang een enthousiaste gebruiker van Wikipedia. Ik zoek vooral informatie op over de wereld van de business informatica. Die is groot en complex, en blijft maar groeien.
De informatica-bedrijven slagen er niet in hun producten en diensten uit te leggen; ENKEL OP WIKIPEDIA vinden we leesbare teksten.
Ik ben net begonnen.
Ik heb begrepen:
- ik moet een neutrale toon gebruiken
- als ik wat beweer moet ik dat kunnen staven
Ik ben van plan enkele pagina's te schrijven over de wereld van de business informatica.
Mijn eerste pagina gaat over een informatica bedrijf.
Mijn eerste vraag is : dit bedrijf heeft een pagina 'About us'. Mag ik daarnaar verwijzen? Mag ik die informatie gebruiken (de feiten, niet de marketing boodschap)? Indien ja, dan ben ik al een stuk opgeschoten.
Ik hoop hier in de komende weken aan te werken. Bij voorbaat dank voor je advies.
Met vriendelijke groeten,
Muscari1170 (overleg) 22 okt 2018 23:25 (CEST)
Beste Muscari1170,
Je vergeet het belangrijke en helaas nogal vage punt van encyclopedische relevantie. Op zich is een bedrijf relevant genoeg om een eigen pagina te krijgen op Wikipedia, maar het gaat ook nog wel eens mis wanneer de inhoud van het artikel te lang en gedetailleerd is. Vooral bij niet erg bekende onderwerpen is een korte en bondige samenvatting vaak beter dan een compleet overzicht.
Een eenmalige verwijzing naar de eigen website van het bedrijf is in orde. Deze hoor je dan onderaan het artikel te plaatsen, bv. onder een kopje "Weblinks" of "Externe links".
Nogmaals zou ik je willen wijzen op de snelcursus. De cursus doorlopen kost minder dan een half uur en daarmee krijg je snel de code voor de opmaak en vormgeving onder de knie. Bij willekeurige artikelen kun je ook op "brontekst bewerken" (zonder op te slaan) klikken om te zien hoe de code in dat artikel werkt.
Vr. groet, Woudloper overleg 25 okt 2018 05:50 (CEST)
Dank je wel!Muscari1170 (overleg) 26 okt 2018 11:14 (CEST)


Coaching gevraagd (Buitenisbinnen)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, Buitenisbinnen (overleg) 12 nov 2018 14:48 (CET)

Beste Buitenisbinnen,
Graag zou ik je coachen om beter wegwijs te raken op Wikipedia. Tegen welke problemen loop je op dit moment aan? Heb je dringende vragen? Schrijf het gerust.
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 13 nov 2018 08:15 (CET)

Drietrapsstrategie (waterbeheer)Bewerken

Beste Woudloper,

Wilt u mij alstublieft helpen met deze pagina. Mijn aardrijkskundige kennis is gebrekkig en u weet er vast meer over.

Mvg -Sjoerd (overleg) 29 nov 2018 12:13 (CET)

Beste SjoerdvDonk,
Ik ben geen expert op het gebied van waterbeheer.
 • Kunt u bij deze bron: [5]? Ik vermoed dat daarin veel informatie te vinden is.
 • Bij de derde "trap" gaat het denk ik niet om het verhogen van het debiet (de hoeveelheid water zelf), maar om het verhogen van het potentieel debiet (de hoeveelheid water die de rivierbedding aankan).
 • De eerste "trap" lijkt me - zoals het artikel het definieert, een vorm van waterretentie?
- Vr. groet, Woudloper overleg 29 nov 2018 13:33 (CET)
Beste Woudloper,
Dankuwel voor uw snelle antwoord, ik zal de bron bekijken en het artikel wikipedia-waardig maken.
Derde trap gaat trouwens over de snelheid waarmee het water afgevoerd wordt.
Mvg, -Sjoerd (overleg) 29 nov 2018 14:25 (CET)
Dat klopt. Debiet is het volume water dat per tijdseenheid een bepaald oppervlak passeert, een soort flux. Ik noemde het "hoeveelheid" om het makkelijk te houden. Wat er nu staat is dat men het debiet wil verhogen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Men wil de maximale capaciteit van de infrastructuur verhogen zodat het een hoger debiet aankan. Woudloper overleg 29 nov 2018 15:05 (CET)
Als ik een suggestie mag doen. @SjoerdvDonk: misschien dat HJVerhagen je verder kan helpen. Al vraag ik me wel af of "drietrapsstrategie" echt een onderwerp waard is want het komt puur neer op het vasthouden, bergen en afvoeren van water. Voorts heb ik zo mijn twijfels bij het begrip "vertragingstijd". Ik heb voor mijn studie een aantal vakken over waterbeheer gehad maar ben deze term nog nooit tegengekomen en als ik zo snel google wordt de term buiten kennelijk wat Aarderijkskundeboeken en een dakdekker om niet gebruikt. Natuur12 (overleg) 29 nov 2018 17:51 (CET)

Drietrapsstrategie (waterbeheer)Bewerken

Beste Woudloper,

Wilt u mij alstublieft helpen met deze pagina. Mijn aardrijkskundige kennis is gebrekkig en u weet er vast meer over.

Mvg -Sjoerd (overleg) 29 nov 2018 12:13 (CET)

Beste SjoerdvDonk,
Ik ben geen expert op het gebied van waterbeheer.
 • Kunt u bij deze bron: [6]? Ik vermoed dat daarin veel informatie te vinden is.
 • Bij de derde "trap" gaat het denk ik niet om het verhogen van het debiet (de hoeveelheid water zelf), maar om het verhogen van het potentieel debiet (de hoeveelheid water die de rivierbedding aankan).
 • De eerste "trap" lijkt me - zoals het artikel het definieert, een vorm van waterretentie?
- Vr. groet, Woudloper overleg 29 nov 2018 13:33 (CET)
Beste Woudloper,
Dankuwel voor uw snelle antwoord, ik zal de bron bekijken en het artikel wikipedia-waardig maken.
Derde trap gaat trouwens over de snelheid waarmee het water afgevoerd wordt.
Mvg, -Sjoerd (overleg) 29 nov 2018 14:25 (CET)
Dat klopt. Debiet is het volume water dat per tijdseenheid een bepaald oppervlak passeert, een soort flux. Ik noemde het "hoeveelheid" om het makkelijk te houden. Wat er nu staat is dat men het debiet wil verhogen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Men wil de maximale capaciteit van de infrastructuur verhogen zodat het een hoger debiet aankan. Woudloper overleg 29 nov 2018 15:05 (CET)
Als ik een suggestie mag doen. @SjoerdvDonk: misschien dat HJVerhagen je verder kan helpen. Al vraag ik me wel af of "drietrapsstrategie" echt een onderwerp waard is want het komt puur neer op het vasthouden, bergen en afvoeren van water. Voorts heb ik zo mijn twijfels bij het begrip "vertragingstijd". Ik heb voor mijn studie een aantal vakken over waterbeheer gehad maar ben deze term nog nooit tegengekomen en als ik zo snel google wordt de term buiten kennelijk wat Aarderijkskundeboeken en een dakdekker om niet gebruikt. Natuur12 (overleg) 29 nov 2018 17:51 (CET)

Het begrip drietrapsstrategie is in dit kader gemunt door de commissie waterbeheer in de 21e eeuw [7]. Samengevat is het: "vasthouden, bergen, afvoeren". Ik vraag me wel af of een apart lemma moet zijn, of dat dit we dit niet beter op kunnen nemen bij het lemma "waterbeheer in Nederland" op de plek waar het nog niet ingevulde lemma [[8]] staat. Ik zal dit weekend hiervoor een voorzet maken aan de hand van het huidige stukje. Overigens worden de begrippen Retentie en Berging vaak door elkaar gehaald; zo zorgen bijv. Retentiebekkens voor extra berging. HJVerhagen (overleg)

Ik bemoei me nooit meer met aardrijkskunde, dat veroorzaakt een hoop chaos!   Ben overigens wel van mening dat de drietrapsstrategie een eigen lemma verdient en niet in een paar zinnetjes samengevat moet worden. (onder andere) Dankzij de drietrapsstrategie hebben wij droge voeten. -Sjoerd (overleg) 30 nov 2018 12:11 (CET)

Shahji BhonsleBewerken

Op Shahji Bhonsle staan links naar Mahratta, Nayak en Nayak. Alle twee zijn dit doorverwijspagina's. Edoderoo (overleg) 29 nov 2018 20:17 (CET)

Hoi Edo,
De eerste term komt er niet in voor.
De tweede term is een probleem waar ik even over moet denken. Vooralsnog is de link correct, misschien moet Nayak een gewoon artikel worden i.p.v. een dp. Woudloper overleg 30 nov 2018 05:58 (CET)


Coaching gevraagd (Areniers)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, Areniers (overleg) 30 nov 2018 08:40 (CET)

Beste Areniers,
Ik zie maar een bijdrage van je account; die is blijkbaar verwijderd. Ben je van plan meer aan Wikipedia bij te dragen? Als dat het geval is, zou ik graag van je vernemen over welke onderwerpen je wilt gaan schrijven.
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 3 dec 2018 05:47 (CET)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018Bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

Coaching gevraagd (DrRZ)Bewerken

Hulp voor het artikel over veenoxidatie

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door DrRZ (overleg · bijdragen)

Beste DrRZ,
Je artikel affiene cijfer is met succes aan Wikipedia toegevoegd. Ben je van plan meer bij te dragen op het gebied van encryptie? Dit is een sterk verschillend onderwerp van veenoxidatie.
Ik zal proberen je een beetje wegwijs te maken eerst. Dat doe ik door een ander sjabloon aan je persoonlijke overlegpagina toe te voegen.
Graag ook wil ik je op Wikipedia:Snelcursus wijzen, waar de eenvoudigste opmaakcodes worden uitgelegd. Als je de snelcursus even doorneemt zal dit je sterk helpen bij het bewerken.
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 17 dec 2018 03:37 (CET)

CoachsterBewerken

 
Wegens het voor langere tijd bezig zijn met coachen van nieuwe gebruikers.

Dag Woudloper, ik zag dat deze ster nog nooit gebruikt is. Aangezien je al meerdere jaren actief bent als coach, heb je hem bij dezen verdiend! Mvg, Encycloon (overleg) 16 dec 2018 17:23 (CET)

Hallo Encycloon,
Dankjewel voor de ster. Er gaat eigenlijk niet zo heel veel tijd inzitten, want hoewel ik zogenaamd een groot aantal gebruikers coach blijven de meesten daarvan niet lang actief. Woudloper overleg 17 dec 2018 03:37 (CET)

GeologievraagjeBewerken

Beste Woudloper,

Ik ben bezig met de vertaling van het Vankorveld, een olie- en gasveld in het noorden van Siberië, dat onderdeel vormt van een een groter gebied in West-Siberië met olie- en gasafzettingen (['West-Siberische olie- en gasprovincie'] volgens Google Translate). Nu vroeg ik mij af: Is hiervoor een vastomlijnde benaming binnen de geologie: Bijvoorbeeld in navolging van de geologische provincie een olie- en gasprovincie of olie- en gasregio? Of is dit onbekend terrein voor je? hardscarf (overleg) 30 dec 2018 20:52 (CET)

Hoi hardscarf,
Dacht je dit wegens провинция in de naam? Het is in ieder geval niet hetzelfde als een geologische provincie (dat is overigens een vaag en weinig gebruikt begrip). Hoewel er in bepaalde geologische provincies geen olie of gas in de ondergrond zit, is het niet zo dat een ander soort provincie altijd deze grondstoffen levert. Het ontstaan van olie- of gasreserves hangt af van meer factoren.
Bij mijn weten bestaat er geen standaardbenaming voor een gebied waar olie of gas wordt gewonnen.
Beste wensen, Woudloper overleg 1 jan 2019 02:35 (CET)
Klopt inderdaad. Bedankt. Ik hou het wel op 'West-Siberische olie- en gasregio'. Jij ook nog de beste wensen! hardscarf (overleg) 3 jan 2019 21:06 (CET)
"Regio" vind ik een heel geschikte oplossing. Woudloper overleg 5 jan 2019 03:11 (CET)

SterrendagBewerken

  Het is vandaag sterrendag, de dag waarop we elkaar nog even extra bedanken voor een jaar vol enthousiasme en prachtige bijdragen.

Herintroductie sterrendag: Uit te reiken aan iemand die u afgelopen jaar positief opviel. Dat kan een hele serie bewerkingen of initiatieven zijn, maar ook één bijzondere bewerking. Het idee is laagdrempelig; de ster hoeft niet ergens op een lijst ingeschreven te worden, slechts uitdelen ter waardering. Leuk zou zijn om daar een kleine persoonlijke motivatie aan toe te voegen, maar niets is verplicht. Het gaat om het gebaar. Het uitdelen ervan vindt plaats op 31 december, deelt u er ook eentje uit vandaag?

Encycloon (overleg) 31 dec 2018 19:49 (CET)

PlatentektoniekBewerken

Op de Engelse Wikipedia staat dat platen van nul tot 100 mm relatief uit elkaar bewegen, maar op de Nederlandse Wikipedia staat van 5 tot 85 mm. Wat is correct? Luuk Steusfij (overleg) 10 jan 2019 20:00 (CET)

Een sterke voorkeur voor het een dan wel het ander heb ik niet. Ik zette de oude waarden alleen terug omdat ik vermoedde dat ze uit een van de bronnen in de literatuurlijst kwamen.
 • De Engelse Wikipedia is geen betrouwbare bron. Het beste is haar helemaal niet te gebruiken, tenzij er nog helemaal geen artikel bestaat over een onderwerp (maar zelfs dan is het vrijwel altijd beter zelf aan de slag te gaan dan te vertalen).
 • Het gaat hier om de relatieve beweging van platen. De absolute beweging van een plaat over het oppervlak van een planeet met een dynamisch vloeiend binnenste valt niet goed te meten.
 • Het gaat om een grove schatting van wat een gewoonlijke of gebruikelijke waarde is. Doel is de lezer een orde van grootte te geven, geen precieze waarde. Het laatste zou op grote problemen stuiten:
  • Welke platen neem je mee, d.w.z. welke platen definieer je? Er zijn verschillende systemen in omloop.
  • Gaat het om een gemiddelde over het totale oppervlak, het gemiddelde over de lengte van de plaatgrenzen, of het gemiddelde over alle mogelijke combinaties van platen?
  • Neem je dan het gemiddelde voor elke plaatgrens of het maximum, waar dat dan ook optreedt?
  • Wat doe je met combinaties van platen die geen plaatgrens hebben? Of geen divergente plaatgrens?
  • Enzovoorts.
 • Dat in gedachten, komen nul tot 100 mm/a en 5 tot 85 mm/a eigenlijk op hetzelfde neer. Deze twee ranges overlappen meer dan ze van elkaar verschillen. Het maakt daarom niet uit welke van de twee er staat.
Het kan zijn dat dit antwoord je niet bevredigt omdat er geen bron in voorkomt. Uiteindelijk moet alle informatie in Wikipedia verifieerbaar zijn.
Een bron die ik gebruikt heb toen ik aan het artikel schreef was Fowler. Deze geeft een lijstje met relatieve plaatbewegingen en waagt zich niet aan het geven van een algemeen gemiddelde (waarschijnlijk is dat verstandig gezien het bovenstaande).
Press & Siever schrijven letterlijk: "plates move over Earth's surface at rates of a few centimeters per year" (een aantal centimeter per jaar). Ook dat komt qua orde van grootte op hetzelfde neer als nul tot 100 mm, of 10 tot 80 mm. Omdat ze zich meer op de vlakte houden i.p.v. preciesheid te suggereren is die oplossing misschien wel de beste. Vr. groet, Woudloper overleg 11 jan 2019 11:36 (CET)


Coaching gevraagd (Avos1997)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, Avos1997 (overleg) 22 jan 2019 01:38 (CET)

Welkom terug Avos1997, ja ik zal je coach zijn. Heb je op het moment specifieke vragen, stel ze dan gerust. Vriendelijke groet, Woudloper overleg 22 jan 2019 02:00 (CET)

StromatolietBewerken

Ik las net ons artikel Stromatoliet en heb de indruk, dat het zo kort is dat het daardoor feitelijk onjuist is. Ik ben geen geoloog, maar kan proberen het duitse artikel te vertalen. Graag jou mening en de vraag of ik je evt. bij vakbegrippen mag lastigvallen. Zwitser123 (overleg) 24 jan 2019 08:32 (CET)

Hallo Zwitser123,
Ik moest het Duitse artikel even lezen. Het is inderdaad goed en deskundig geschreven en redelijk compleet. Als je hulp nodig hebt bij vaktermen kun je hier aankloppen vanzelfsprekend.
Vr. groet, Woudloper overleg 25 jan 2019 12:02 (CET)
Dank voor je inschatting, ik meld me als het zover is. Zwitser123 (overleg) 25 jan 2019 12:10 (CET)
Ik heb onder Gebruiker:Zwitser123/Stromatoliet kladblok een eerste versie geplaatst. Vandaag en morgen kan ik er niet verder aan werken, als je zin hebt: voel je vrij commentaar te geven of eens te kijken of jij toegang hebt tot de uitgecommentarieerde schriftelijke bronnen. Dat heb ik niet, in een volgende stap zal ik in het geologie cafe vragen. De meeste vakbegrippen waren (dank wikipedia ;-) toch niet zo'n probleem, maar misschien heb ik ergens een bok geschoten en bij "marine benthonische cyanobacterien" ben ik me niet zeker wat de goede link is. Zwitser123 (overleg) 28 jan 2019 10:37 (CET)
De vertaling is niet overal compleet. In het algemeen lijkt me dat het nog iets makkelijker gebracht moet worden ook. "Ontstaan" is bv. een erg specialistisch verhaal vol vaktermen. Eigenlijk heeft zoiets een paar schematische afbeeldingen nodig.
 • Allen uitvlokken? Niet vooral precipitatie of neerslaan?
 • "kalksteen" geeft een samenstelling weer. Een structuur (fysiek kenmerk) bestaat niet uit kalksteen.
 • fijnste = fijn; oudste = oudst
bloemenkohl = bloemkool
 • Er missen nog veel blauwe links.
 • Precambrium is met een hoofdletter.
- Woudloper overleg 29 jan 2019 04:41 (CET)
Dank, correcties doorgevoerd. Inderdaad gaat het om neerslag i.p.v. uitvlokken. Voor de vertaling heb ik me aan de oorspronkelijke tekst gehouden, die soms ingewikkelder en indirecter beschrijft dan m.i. nodig. Ik zal in een tweede slag wat vrijer formuleren en wat overbodig jargon vervangen. Zwitser123 (overleg) 31 jan 2019 09:50 (CET)
Ik denk dat het klad-artikel nu beter/uitgebreider is dan het bestaande artikel. Om verdere hulp, m.n. bij referenties, te vragen lijkt het me handig de tekst nu te "publiceren". Zie jij daar no-go's? (ik heb geen toegang tot schriftelijke, geologische bronnen) Zwitser123 (overleg) 31 jan 2019 11:33 (CET)
Plaats het maar. Dat maakt het voor mij ook makkelijker aan te vullen of verbeteren. Ik heb vast goede bronnen in huis, maar heb deze week weinig tijd om alles na te speuren. Deze moet je voorlopig even te goed houden. Woudloper overleg 31 jan 2019 12:47 (CET)

Oceanische korstBewerken

Dag Woudloper, ik zag je bewerking op Oceanische lithosfeer. Wat is het verschil tussen een oceanische korst en een oceanische lithosfeer ? U kent er waarschijnlijk meer van dan ik. Ik kwam het begrip "oceanische korst" tegen in een artikel over de geologie van België. De beschrijving die ze daar gaven leek me goed overeen te komen met "oceanische lithosfeer". mvg Tom (overleg) 31 jan 2019 17:10 (CET)

De korst is niet precies hetzelfde als de lithosfeer. De lithosfeer bestaat naast de korst ook uit een stuk van de mantel (dat stuk wordt de "lithosferische mantel" genoemd). Het onderscheid tussen "korst" en "mantel is gebaseerd op een verschil in samenstelling. Het onderscheid tussen "lithosfeer" en "asthenosfeer" is een mechanisch verschil: de asthenosfeer is het hetere deel van de mantel waar de lithosfeer door wordt meegetrokken en aangedreven.
Bij platentektoniek is het niet alleen de korst maar de hele lithosfeer die beweegt. Vandaar mijn voorkeur voor "oceanische lithosfeer" in plaats van "oceanische korst" als het om bv. de paginatitel gaat. In de praktijk zijn ook geologen zelf vaak slordig met de begrippen en men heeft het ook in plaattektonische context vaak over "oceanische korst" of "continentale korst". De verwarring is groot.
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 31 jan 2019 17:24 (CET)


Coaching gevraagd (DerkJanBos1972)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Ik heb een vraag. Graag zou ik bij babyhuisje een verwijzing naar babyhuisje.nl willen maken/toevoegen. Kan dit? Mag dit? Met vriendelijke groet, Derk Jan Bos DerkJanBos1972 (overleg) 4 feb 2019 21:35 (CET)

Beste DerkJanBos1972,
De website geeft zowel objectieve informatie als biedt ze een product aan. Onder de schrijvers van Wikipedia bestaat een grote weerzin tegen het linken naar commerciële websites; in mijn ogen is dat niet altijd geheel terecht maar beslissingen worden per meerderheid genomen. Het is dus beter om deze link niet te plaatsen.
Zijn er andere zaken waar je mijn hulp bij kunt gebruiken op dit moment?
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 5 feb 2019 06:40 (CET)

Over de subkop "Achtergrond"Bewerken

N.a.v. je bewerkingssamenvatting: het is natuurlijk van zichzelf maar een containerbegrip, vooral gebruikt om de begindefinitie te scheiden van het gedeelte erna (de hoofdtekst). Ik ben anderzijds niet zo heel gelukkig met de opmaak zonder duidelijke structuur, die je nu grotendeels op Reliëfenergie hebt teruggezet. Bedoel je trouwens met "eerder nog voorgrond" dat het artikel binnenkort nog verder wordt uitgebreid? Dat heb ik dan natuurlijk ook niet voorzien, anders had ik wel langer gewacht met subkoppen invoegen. (Is het anders een idee een wiu2-sjabloon te plaatsen?) De Wikischim (overleg) 24 feb 2019 18:04 (CET)

AntwoordBewerken

Er was geen sprake van een "opmaak zonder duidelijke structuur". Met "voorgrond" bedoel ik dat de zaken die je afsplitste bij de eerste inleidende zin hoorden. Ze waren onderdeel van de introductie van het onderwerp.

Hier heb ik alle indelingen in mijn antwoord onder kopjes geplaatst, zodat zichtbaar is welke functie ze hebben.

These, deel 1Bewerken

Over het indelen zelf kan ik kort zijn. Ik vind het uitstekend zaken duidelijk in te delen.

Wat ik ten eerste van belang vind is dat de alinea's een geheel blijven. Een alinea verwoordt een en dezelfde, doorgaande, samenhorende gedachte. Een paragraaf bevat meerdere bij elkaar horende alinea's die min of meer op hetzelfde onderwerp gericht blijven of anderszins bij elkaar horen.[1]

These, deel 2Bewerken

"Kopjes" vormen een manier om structuur te verduidelijken, maar worden op een gegeven moment eerder afleiding dan verduidelijking.

Argument 1Bewerken

Natuurlijk durf ik niet te beweren dat een artikel als reliëfenergie een "juweeltje" of een voorbeeld van "goed schrijven" is, of zelfs de beste tekst die ik persoonlijk zou kunnen schrijven over dit onderwerp. Het is best mogelijk een opstel van meerdere duizenden woorden aan het onderwerp te wijden. Er bestaat voldoende literatuur over om veel uitgebreider op in te gaan; het Duitse artikel (waar ik zo onbeschaamd van afgekeken heb) is al iets uitgebreider.

Maar dat is niet de schaal die ik voor ogen had. Het lijkt me, in bredere zin, ook niet de schaal die deze wiki voor ogen hoort te hebben. De prioriteit ligt imho in ieder geval op dit moment anders. Dit is bedoeld als een klein artikel.

Argument 2Bewerken

Indelingen ("kopjes") zijn bedoeld voor paragrafen en hogere structuren ("hoofdstukken", "delen", enz.). Normaliter bevat een "kopje" dus enkele alinea's. Uiteraard is het mogelijk een tekst op veel kleinere schaal in te delen - ter illustratie heb ik dat hier met kopjes gedaan. Een scheiding van alinea's kan echter ook volstaan om indeling aan te geven, zeker wanneer het verwante zaken betreft, zoals (in dit geval) argumenten rondom hetzelfde onderwerp (dat als het goed is in de these van de paragraaf wordt uiteengezet).

Argument 3Bewerken

Daarnaast geloof ik niet dat het erg zinnig is een tekst van ± 200 woorden verder in te delen, zelfs al zijn de alinea's niet op bovengenoemde manier verwant. Dat is een subjectieve inschatting. Schrijft men voor kleine kinderen, of dyslectici, dan kan het zinniger worden allerlei bakens te plaatsen. Ik geloof niet dat dit het geval is: we schrijven Wikipedia voor een algemeen onderlegd publiek. Ter leesbaarheid geplaatste - en door de spelregels volstrekt toegestane - verbindingsstreepjes in allerlei lange of lastige samenvoegingen, die voor een dyslecticus zouden helpen, worden bv. voortdurend weggehaald. Ganges-dolfijn, Shandong-schiereiland: dat maakt lezen nou écht veel makkelijker. Ik gebruik het al niet meer omdat ik weet dat het toch wordt weggehaald.

ConclusieBewerken

Duidelijke structuur is van groot belang, en kopjes zijn een geschikt middel om die structuur aan te geven, maar je kunt daarin ook doorschieten/overdrijven. Alinea-indeling is al bedoeld als afbakening van een these, standpunt, argument of conclusie. Kopjes kunnen wel gebruikt worden om paragrafen af te bakenen. Voor kleinere teksten zou ik ze geheel afraden omdat ze de leesbaarheid eerder verstoren dan verbeteren.

Merk overigens op dat de kopjes hierboven dus geheel overbodig zijn: het zijn allen bij elkaar horende alinea's over hetzelfde onderwerp; in een artikel zouden ze één paragraaf vormen.

Vriendelijke groet, Woudloper overleg 24 feb 2019 23:30 (CET)

ConstantinopelBewerken

Dat het in 1930 nog zo noemde is naast de kwestie en mijn punt niet. Ik weet dat de Constantinopel nog lang zijn naam behouden heeft onder de Turken.

Ik vind het kort door de bocht gaan. In de titelbeschrijving staat dat het 'een stad in het Ottomaanse rijk' was. Helemaal juist natuurlijk, alleen wordt hiermee het toch grootste deel van haar geschiedenis overgeslagen. Het deel dat ik aanpaste zegt dat het 'een oude naam is van de stad Istanboel'. Het lijkt hier wel te gaan over iets puur taalkundigs dat Constantinopel 'maar gewoon was hoe ze Istanbul vroeger noemden'. In de 1593 jaren dat de stad de naam Constantinopel droeg, was het 470 jaren lang de hoofdstad van het Ottomaanse rijk. Nog geen derde van haar geschiedenis. Het Ottomaanse en het Romeinse Constantinopel worden gewoon niet onderscheiden door deze verwoording. En deze twee moeten toch degelijk onderscheiden worden niet?

De Engelstalige wikipediapagina is hier in mijn ogen veel correcter. De titelbeschrijving leest "Capital city of the Eastern Roman or Byzantine Empire, the Latin and the Ottoman Empire". Ook spreekt het niet over 'oude benaming' maar over de stad an sich. Ik stel voor om het begin van de pagina te laten gelijklopen met de Engelse. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1811:4c23:4b00:5df6:513a:7505:5f68 (overleg · bijdragen) 13 mrt 2019 00:39‎ (CET)

Ik vind dat het twee invalshoeken heeft.
Constantinopel als in de oude naam van Instanbul
en Constantinopel als in de Romeinse hoofdstad – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.164.46.113 (overleg · bijdragen) 13 mrt 2019 00:51‎ (CET)
De wijziging bevatte ook de tekst "daar waar de huidige stad Istanboel ligt". Ze schiep daarmee de suggestie dat Istanboel na de vernietiging van Constantinopel gesticht werd, op dezelfde plek. Dat is onjuist. Woudloper overleg 13 mrt 2019 22:52 (CET)

voordracht voor beoordeling teruggedraaidBewerken

Hoi Woudloper, ik heb je voordracht voor beoordeling van Apartheidsstaat Israël‎ even teruggedraaid. Ik hoop dat je hiervoor begrip hebt. Lees eerst ook even de OP van het artikel. vr groet Saschaporsche (overleg) 15 mrt 2019 13:56 (CET)

Hoi Saschaporsche,
Ik lees al een aantal weken met verbijstering mee. Je kunt het sjabloon verwijderen wat mij betreft, hoewel dat tegen de etiquette ingaat. Zolang de nominatie op de lijst blijft staan maakt dat niet zoveel uit voor de gang van zaken. Vr. groet, Woudloper overleg 15 mrt 2019 14:05 (CET)
Hoi, de tekst van je nominatie is niet correct. Er wordt geen minipeiling gehouden over de inhoud, er wordt alleen gepeild over de titel van het lemma. Ik zou je dringend willen vragen je toevoeging op TBP voorlopig even weg te halen, en het artikel nog even de kans te geven. Voordragen kan later altijd nog. vr groet Saschaporsche (overleg) 15 mrt 2019 14:12 (CET)
Hoi Sascheporsche,
Dat de peiling alleen over de titel moest gaan had ik inderdaad niet goed begrepen.
Ik denk dat de titel er niet toe doet. Je kunt een titel beter aanpassen aan het onderwerp. Dan wordt duidelijker zichtbaar dat de tekst NE is.
De manier waarop je het verkoopt doet er in dit geval weinig toe: de inhoud hoort niet in een encyclopedie thuis en is m.i. zelfs een gevaar voor de reputatie van de hele website (omdat het politiek hete aardappels zijn). Ik heb wel sympathie voor je pogingen de plooien glad te strijken, maar zie dit geval liever z.s.m. weg. Vr. groet, Woudloper overleg 15 mrt 2019 14:42 (CET)

We hebben je inbreng over communicatie op Wikipedia nodig.Bewerken

Hallo!

Mijn naam is Trizek. Ik werk bij de Wikimedia Foundation, de organisatie die Wikipedia host.

Momenteel vragen we mensen hoe zij op de wiki's communiceren. Ons doel is om de communicatiemiddelen te verbeteren.

Je hebt een overlegpagina op Wikipedia gebruikt om een discussie te beginnen of een bericht achter te laten. We zouden graag willen weten hoe je dit hebt ervaren.

Zou je de overlegpagina willen bezoeken? Daar worden vijf vragen gesteld. Zou je deze vragen zo goed mogelijk willen beantwoorden? We willen weten wat er goed en minder goed is aan de huidige systemen. We willen graag je mening weten over wat we zouden moeten verbeteren of juist zo laten.

We hebben je mening hard nodig en waarderen deze zeer.

Hartelijk dank voor je hulp! Trizek (WMF) 1 apr 2019 14:55 (CEST)

Correctie van een artikel van anderenBewerken

Ik heb een aantal wijzigingen in een artikel gemaakt, die daarna door anderen weer worden verwijderd. Hoe kan ik bereiken dat dit niet gebeurd, ik weet zeker dat mijn wijzigingen correct zijn.

Dank, – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Boud17 (overleg · bijdragen)

Beste Boud17,
Bedankt voor de interesse in Wikipedia en de inzet om slechtgeschreven inhoud te vervangen/verbeteren. De geschiedenis van de Nederlandse exploratie-industrie is een belangrijk historisch onderwerp en als zaken verkeerd worden voorgesteld is het van belang dat dit verandert.
Met het terugdraaien van uw wijzigingen ben ik het niet eens. Het klopt dat er stilistische problemen zijn, maar de inhoudelijke problemen die u verbeterde vind ik zwaarder wegen. Uw versie is daarom een betere basis voor de tekst dan de huidige versie, tenminste: als u gelijk heeft (ik heb geen reden daaraan te twijfelen). Men had beter uw tekst stilistisch aangepast dan teruggedraaid.
U doet er goed aan de opmerkingen van Velocitas op uw overlegpagina te lezen. De aangehaalde zinnen staan ook naar mijn mening (te) ver van een objectieve woordkeus. Ik zou het gewoon nog eens proberen en daarbij minder rijke taal gebruiken. Als dat opnieuw op problemen of kritiek stuit mag u naar dit advies verwijzen.
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 15 apr 2019 18:42 (CEST)

ChitralBewerken

@Woudloper: ik had een infobox toegevoegd volgens het voorbeeld, maar duidelijk is er iets heel fout mee. Aangezien je het artikel aanmaakte, dacht ik dat je hier misschien een duit in het zakje kan doen. Thanks. :-) Lotje (overleg) 15 mei 2019 07:24 (CEST)

@Woudloper: mijn bewerking werd (hoe kan het ook anders) duidelijk niet gesmaakt door de stalker. Je kijkt maar eens wat je kan doen.   Ik heb dit dan ook gerevert, voor de rest laat ik het aan jou over.   Lotje (overleg) 15 mei 2019 07:33 (CEST)


Coaching gevraagd (Arne333isdik)Bewerken

Beste Woudloper, ik zou je graag als mijn coach willen hebben. Met vriendelijke groet, Arne333isdik (overleg) 20 jun 2019 19:36 (CEST)

Beste Arne333isdik,
Wegens de recente problemen met de verbinding in China ben ik bang dat ik onvoldoende regelmatig actief ben op dit moment om iemand goed te kunnen coachen. Het lijkt me het beste als je een van de andere coaches benadert. Natuurlijk kun je me altijd benaderen als je met een vraag zit, maar ook dan zal een antwoord soms enige tijd uitblijven. Vr. groet, Woudloper overleg 23 jun 2019 09:23 (CEST)

Oorsprong van het levenBewerken

Dag Woudloper,

Ik vroeg mij af of je mij raad kon geven over de volgende situatie. Een tijdje geleden hadden wij het kort over het artikel abiogenese (de wetenschappelijke visie op het ontstaan van leven), naar aanleiding van dit overleg. Inmiddels ben ik druk bezig met het uitbreiden van dit artikel. Er moet nog heel wat aan gebeuren, maar het krijgt gestalte. Maar nu liep ik hier tegen aan: Er bestaat al een artikel op wikipedia genaamd "Oorsprong van het leven", waarin zeer bondig wat ideeën over dit onderwerp worden opgelepeld. Ik denk dat de zoekterm 'Oorsprong van het leven' veel beter naar abiogenese kan doorverwijzen (zoals ook op de engelse WP), omdat dit artikel een overzicht presenteert van de leidende wetenschappelijke hypothesen hierover. Ben jij het hiermee eens? Is het een idee om oorsprong van het leven hiervoor te nomineren voor verwijdering?

Andere visies op het ontstaan van het leven moeten natuurlijk ook genoemd worden als deze doorverwijzing werkelijkheid zal worden, daarom heb ik een verwijzing naar Scheppingsverhaal bovenaan het artikel gezet. TheBartgry (overleg) 12 aug 2019 16:22 (CEST)

Hallo TheBartgry,
Het spijt me dat ik hieraan niets verder gedaan heb sinds onze laatste discussie. In China kan ik helaas nauwelijks Wikipedia lezen of bewerken. De momenten dat de VPN-verbinding werkt zijn erg spaarzaam dus ik ben meestal van normaal internet afgesloten.
De zoekterm/lemma "oorsprong van het leven" is niet helemaal synoniem met "abiogenese", maar ik vind dat je gelijk hebt dat het geen apart artikel waard is. Beide artikelen hadden niet veel om het lijf zover ik me herinner. Het zou dan ook niet zo'n probleem horen te zijn als het tweede nu verdwijnt.
Het beste lijkt me niet te nomineren voor verwijdering, maar een samenvoegverzoek te doen, waarna je zelf het "samenvoegen" op je neemt en een doorverwijslink op de pagina achterlaat. Samenvoegen kan immers ook betekenen dat je het grootste deel van het artikel (of vrijwel alles) niet behoudt: als redacteur is de keuze aan jou. Het nadeel van een verwijdernominatie is dat meer gebruikers ernaar zullen kijken. Mogelijk zal de opmerking vallen dat je de verkeerde procedure hebt gekozen. Voordat je dan rustig aan het artikel door kunt werken ben je een paar kantjes discussie verder.
Veel succes. Ik zal proberen je vorderingen te volgen.
Vriendelijke groet, Woudloper overleg 13 aug 2019 11:03 (CEST)
Bedankt voor je snelle advies. Samenvoeging is inderdaad de juiste werkwijze hier, dat ga ik proberen. Ik vind het trouwens behoorlijk indrukwekkend dat je zo je leven waagt door mee te werken aan dit soort akkefietjes. De gebrekkige internetmogelijkheden moet wel een bijzondere ervaring zijn. Groet vanuit het verre westen, TheBartgry (overleg) 13 aug 2019 12:44 (CEST)

Consolidatie (gesteente) en CompactieBewerken

Dag Woudloper. Ik begrijp dat je maar beperkt over internet beschikt, maar dit heeft ook geen haast: is er verschil tussen Consolidatie (gesteente) en Compactie? BoH (overleg) 29 aug 2019 04:07 (CEST)

Niet om de expertise van Woudloper te ondermijnen, maar ik werkte vandaag toevallig samen met een geologieprofessor, en ik kon het niet laten dit te vragen. Hij vertelde mij het volgende erover: consolidatie slaat op processen waarbij gesteenten hard worden, compactie gaat echt over volume-afname van gesteenten (bijvoorbeeld door uitdrijving van water). Zover mijn inmenging. TheBartgry (overleg) 29 aug 2019 21:02 (CEST)
Top, dank je! BoH (overleg) 29 aug 2019 23:02 (CEST)
Rest nog wel de vraag of de artikelen nu juist gelinkt zijn op Wikidata. BoH (overleg) 29 aug 2019 23:03 (CEST)
Zover ik weet klopt hetgeen TheBartgry schrijft. Het zijn wezenlijk verschillende zaken. Consolidatie heeft met bestandheid tegen verwering e.d. te maken; compactie met de dichtheid. Woudloper overleg 30 aug 2019 23:16 (CEST)
Ik heb nu ook Zetting (proces) gevonden. Volgens mij gaat er iets niet goed met inhoud en Wikidata-links, maar daar kom ik niet uit. Weten jullie iemand die hier verstand van heeft en er ook tijd voor heeft? BoH (overleg) 31 aug 2019 04:02 (CEST)
Hoi BoH en anderen,
Met name het laatste is een vraag waar ik zo snel geen goed antwoord op weet. Dat komt ook omdat de Nederlandse terminologie me niet erg bekend is.
 • Wat het artikel "zetting" beweert, dat consolidatie alleen met water te doen heeft, klopt volgens mij niet.
 • Een mogelijkheid is dat "zetting" een woord uit de constructie is en "consolidatie" uit de geologie komt. Deels is het dan een kwestie van hoe men tegen het proces aankijkt, maar het zal ook betekenen dat consolidatie op een heel andere tijdschaal speelt.
 • We hebben ook nog "inklinking".
Vr. groet, Woudloper overleg 9 sep 2019 07:37 (CEST)

Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 7 sep 2019 02:58 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 20 sep 2019 21:06 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 4 okt 2019 18:57 (CEST)

 1. o.a. Auman (2006): Step up to writing; Hamp-Lyons & Heasley (2006): Study writing
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Woudloper".