Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken

Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie
Zie WP:AC/Z

Op deze pagina kunnen verzoeken aan de Arbitragecommissie worden gericht om een zaak in behandeling te nemen. Geblokkeerde gebruikers kunnen via e-mail, Arbcom.svg, contact opnemen met de commissie. Gearchiveerde zaken zijn te vinden via het zakenarchief.

Indienen verzoek

De indiener van het verzoek moet ten minste 1 maand geleden zijn/haar eerste bewerking hebben gedaan op de Nederlandstalige Wikipedia en moet meer dan 100 bewerkingen hebben gedaan.

Het verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien te zijn van links naar relevante pagina's.

De Arbitragecommissie zal het besluit om de aangemelde zaak al dan niet in behandeling te nemen vermelden op deze pagina en de overlegpagina van de indiener(s). De commissie zal in de regel niet direct reageren op een ingediend verzoek maar streeft ernaar om binnen 72 uur een besluit over het al dan niet behandelen van het verzoek kenbaar te maken.

Korte handleiding:

  1. maak met behulp van onderstaand invulformulier een nieuwe pagina aan
  2. voeg deze pagina onder het kopje Nieuwe verzoeken als sjabloon {{/Naam van uw verzoek}} in

Lukt bovenstaande manier u niet, vraag dan hulp of zet uw tekst onder het kopje "Nieuwe verzoeken" neer, iemand anders of de Arbitragecommissie zelf zal dan de benodigde pagina aanmaken.

Nieuwe verzoeken

Aangenomen verzoeken

Aangenomen verzoeken blijven hier staan tot formele afhandeling, waarna zij nog minstens een week bij de sectie "Afgehandelde verzoeken" zullen blijven staan.

Overlegbijdragen Marrakech


Geachte Arbitragecommissie,

Naar aanleiding van de heftige discussies de afgelopen periode verzoek ik u te overwegen om Gebruiker:Marrakech een maatregel op te leggen met als doel zowel diens overlegbijdragen als diens bijdragen op artikelen over onderwerpen die samenhangen met genderidentiteit en genderexpressie [1] te beperken.

Zonder op uw stoel te willen gaan zitten zou mijn suggestie zijn om een maximum te stellen aan het aantal overlegbijdragen per artikel per jaar, en Marrakech tevens te verbieden meer dan éénmaal een artikel te wijzigen mbt tot het gebruik van voornaamwoorden, hij/zij/hem/haar. Uiteraard is het niet de bedoeling om deze collega volledig de mond te snoeren en te verbieden diens mening te uiten. Mijn bedoeling is wel het aantal overlegbijdragen te beperken, en dreigende bewerkingsoorlogen te voorkomen. De betrokkene is namelijk niet geneigd of in staat te erkennen dat diens mening over dit onderwerp niet wordt onderbouwd door bronnen, en dat diens mening daarom niet in de tekst van artikelen dient te worden doorgevoerd. Evenmin lijkt betrokkene bereid zich neer te leggen bij de mening van de meerderheid van de Wikipedianen, zelfs niet als dit uit een stemming is gebleken.

Wat dit laatste betreft, Marrakech houdt zich zelf niet aan de uitslag van de door hemzelf opgezette stemming Gebruik van mannelijke voornaamwoorden in het artikel over Sam Smith, zie deze bewerking van 23 februari 2023

De achtergrond van dit verzoek op dit moment is te vinden op de overlegpagina van Overleg:Eddie Izzard. Deze pagina is tot en met dit moment 79 maal bewerkt door Marrakech, waarbij sprake is van herhaling van telkens dezelfde argumenten. Op het artikel zelf heeft Marrakech, tegen de meerderheid van de deelnemers aan de discussie in, en ook lopende de discussie, verschillende malen een edit gedaan zoals deze, waarbij o.a. "zij" door "hij" werd vervangen.

Ik houd dit verzoek kort. Er zijn meer van dit soort bewerkingen van Marrakech te vinden op dit gebied, en dit is niet de eerste keer dat Marrakech zich op een dergelijke manier vastbijt in het onderwerp, tegen de beschikbare bronnen in, en ook tegen de mening van de meerderheid van de Wikipedianen in. Mogelijk zijn er andere collega's die de tijd willen nemen om meer bewijsmateriaal aan te dragen.

Als laatste wijs ik u - wellicht ten overvloede - op dit verzoek om Marrakech te blokkeren. Het blokkadeverzoek is afgewezen, maar uit de pagina blijkt dat drie moderatoren bij hun oordeel de mogelijkheid van een "topic ban" hebben genoemd. Iemand moet daarvoor dan actie ondernemen. Ik heb besloten dat dan maar te doen.

Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 12 mrt 2023 23:09 (CET)Reageren[reageer]

Graag zou ik de arbitragecommissie dan ook nadrukkelijk willen vragen om zich te buigen over de totstandkoming van het overleg. Marrakech is veelvuldig verweten (onder andere) transfoob te zijn. Hij verweert zich daartegen en het sterkt hem mogelijk in volharding van zijn standpunt. Indien Marrakech beperkt dient te worden, dan dienen verschillende andere bijdragers in de discussie dat ook. Het is absurd hoe die discussies verlopen zijn (op de OP, twee blokverzoeken, in de kroeg en buiten Wikipedia), dat Marrakech onder vuur ligt en de rest niet. Volgens mij waren de discussies waardevoller geweest indien er inhoudelijk zonder pa's het debat gevoerd werd. Dan had de gemeenschap misschien iemand kunnen overtuigen op basis van argumenten in plaats van dat er verdeeldheid ontstaat op basis van emotie. Démarche Modi (overleg) 13 mrt 2023 19:44 (CET)Reageren[reageer]

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij dit in behandeling neemt. De Arbitragecommissie 12 mrt 2023 23:59 (CET)
De Arbitragecommissie heeft besloten om deze zaak in behandeling te nemen.
De Arbitragecommissie, 20 mrt 2023 22:59 (CET)

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de afwijzing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.

Deelblokkade Brya op films algemeen


Graag het verzoek om een deelblokkade topic ban aan gebruiker:Brya te geven in verband met het categoriseren van films algemeen. Het is al een heel tijdje aan de gang dat deze gebruiker de meest voorkomende categorieën verwijderd om te vervangen met een door hemzelf aangemaakte categorie die eigenlijk niet echt een meerwaarde geeft, integendeel. Verschillende gebruikers hebben hem er op gewezen dat dit geen verbetering is en er geen consensus is over deze wijzigingen. Het steeds controleren en terugplaatsen van deze categorieën is intussen heel tijdrovend geworden en gebruiker blijft zijn zin doordrijven en start daarover regelmatig bwo's. Hij haalt categorieën zoals "Britse film" en "Amerikaanse film" in veel artikels weg met onder andere de motivatie dat er in deze categorieën te veel artikels staan. Overleg heeft tot nu toe niks opgebracht daarom de vraag aan de arbitragecommissie om zich hierover te buigen.  DirkVE overleg 25 jan 2023 13:34 (CET)Reageren[reageer]

Blijkbaar is dit verzoek niet gedetailleerd genoeg, maar ik kan nog altijd indien de commissie dit wenst meer details geven. Het gaat hier inderdaad niet over een (door mij fout geformuleerde) deelblokkade maar om een topic ban. De laatste 500 bijdragen van gebruiker:Brya bewijzen m.i. genoeg. Mvg  DirkVE overleg 26 jan 2023 06:26 (CET)Reageren[reageer]

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij dit in behandeling neemt. De Arbitragecommissie 25 jan 2023 19:13 (CET)


De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak aan te houden om zo @DirkVE: tijd te geven om de zaak te voorzien van extra onderbouwing. De Commissie wil DirkVE hiervoor in eerste instantie 14 dagen de tijd geven. Mocht DirkVE meer tijd nodig hebben, dan kan dit in overleg met de Commissie gevraagd worden. De Arbitragecommissie, 26 jan 2023 22:01 (CET)

Dit bericht heb ik blijkbaar gemist, mijn excuses. Ik zal meer details toevoegen, keuze genoeg. Mvg  DirkVE overleg 14 feb 2023 18:41 (CET)Reageren[reageer]
De Arbitragecommissie heeft DirkVE vanwege het gemiste bericht tot 20 februari 23:59 de tijd gegeven voor de extra onderbouwing. De Arbitragecommissie, 14 feb 2023 20:53 (CET)
Afgewezen

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak niet aan te nemen. De Arbitragecommissie heeft voor deze zaak contact gezocht met DirkVE wanneer hij de gevraagde onderbouwing zou geven. Daarbij heeft de Arbitragecommissie Dirk tweemaal een deadline gegeven. De gevraagde onderbouwing is niet gegeven, waardoor niet duidelijk is op welke grond de zaak precies is ingediend, wat er gevraagd wordt en welke pogingen de betrokken partijen al ondernomen hebben om er zelf aan uit te komen.Art 5.2 Hierdoor acht de Arbitragecommissie het niet mogelijk om uitspraak te doen in deze zaak.

De Arbitragecommissie, 14 mrt 2023 21:37 (CET)

Afgehandelde verzoeken

Afgehandelde verzoeken blijven hier nog ten minste één week na het meedelen van de beslissing staan, waarna zij gearchiveerd zullen worden.