Wikipedia:Review

Zie WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel kan hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (ten minste een van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een lemma mag uit de review gehaald worden als er een maand niets meer aan gedaan is. Archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op de overlegpagina van het gereviewde artikel te plaatsen.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan het artikel het {{RV}}-sjabloon in.
 • Pas het volglijstkader aan. (Klik hier)

Kandidaten voor de EtalageBewerken

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Nomineer een nieuw artikel

PankisivalleiBewerken

Ik bied hierbij een artikel dat ik graag voor de etalage nomineer ter review aan. Dit artikel over een vallei in Georgië heb ik afgelopen augustus helemaal vanaf de grond herschreven, en zwaar uitgebreid van ruim 2.000 karakters naar ruim 38.000 inclusief zelf verzorgde grafische illustratie, op basis van het raadplegen van vele bronnen en mijn eigen bestaande parate kennis die ik heb aangewend voor de rode lijn van het artikel (waarvoor vervolgens de secundaire bronnen zijn gebruikt). De vallei stond vooral in het eerste decennium van deze eeuw negatief (internationaal) bekend, in het kader van o.a. de Tsjetsjeense oorlogen en de war on terror. Bij de start van het herschrijven niet voorzien dat het dit zou worden maar ben vrij content met het resultaat dat deze ooit controversiële vallei in een naar mijn idee goed historisch en cultureel perspectief zet en de historie, mystiek en intrige die er ooit omheen hing op een encyclopediewaardige, feitelijke en onderbouwde wijze voor het voetlicht brengt. Ben benieuwd naar jullie feedback en of het voor minder ingelezenen goed leesbaar en te volgen is. Had het achteraf graag in de schrijfwedstrijd laten meedoen, maar blijkbaar moet dat van te voren aangegeven. Goed, dit artikel is daarmee wel onbevangen geschreven. ;-) Labrang (overleg) 25 sep 2022 13:22 (CEST)

 1. Het volgende valt mij op:
  • In de aanhef heb je het over een lengte van "ongeveer 34 kilometer". In het lemma verderop over "ruim 30 kilometer" en in de infobox over "~ 30 km", dus "ongeveer 30 km". Dat zijn feitelijk drie verschillende lengtes.
  • Bij "het Kachetigebergte en ten oosten ligt het Nakeralagebergte, beiden noord-zuidsubgebergtes" moet het "beide" zijn, want alleen bij personen komt er een n achter.
  • "Toesjeten vestigden het dorp Birkjani". Bedoel je "stichtten"? Lijkt mij beter dan "vestigden".
  HT (overleg) 25 sep 2022 16:22 (CEST)
  Ja, dat klopt. Ik zal beide aanpassen. Wat de lengte betreft zal ik dat ook even wat consistenter trekken. Labrang (overleg) 25 sep 2022 19:42 (CEST)
  Ik vind ook nog:
  • "De volkstelling in de eerste helft van de 18e eeuw vermeldde zeven dorpen in Pankisi, allen bevolkt door Georgiërs." "Allen" wordt alleen bij personen gebruikt, het moet dan "alle" zijn.
  • Bij: "Het gebrek aan gezag van de centrale autoriteiten in het gebied, de verdenking dat de politie zelf onderdeel was van de criminele netwerken en algemene onvrede over de veiligheid in het land leidde tot nationale protesten ..." moet "leidde" "leidden" zijn, is meervoud.
  • Je geeft alle jaartallen en zelfs dagen van de maand een interne link. Dat wordt niet meer gedaan op WP:NL.
  • Ook geef je alle eeuwen een interne link, lijkt mij overbodig.
  • Tekst dient conform de opzet van Wikipedia tijdloos te zijn. De zin: "Dit wordt nog altijd levendig gememoreerd in de Kist-gemeenschap.", zou ik dan niet plaatsen. Met de vallei zelf heeft het denk ik ook niet veel te maken.
  HT (overleg) 26 sep 2022 07:24 (CEST)
 2. Bedankt Labrang voor je bijdrage aan deze encyclopedie; en de vele geraadpleegde bronnen. Als algemene opmerking vind ik dat het op het moment wel voor een erg groot deel over (militaire) geschiedenis gaat; en soms tot ver in de details over het islamextremisme, bijvoorbeeld een volledige alinea over een terrorist die zich er al dan niet zou schuilhouden. Ik vraag me af of dit niet beter past in een specifiek lemma in de zin van "islamextremisme in de Pankisivallei" of iets gelijkaardig? Aangezien nu het evenwicht m.i. toch wat weg is.
  Enkele aspecten zijn nog niet vermeld die volgens mij toch wel interessant zijn om nog toe te voegen als hoofdstukjes. Ik denk dan aan de fauna en flora in de vallei, het klimaat dat er heerst, de lokale overheid, en het toerisme waar kort naar verwezen is. Op die manier is er ook al iets meer evenwicht en iets minder dominantie van het geschiedkundige gedeelte.
  Als kleine opmerking zou ik willen meegeven dat een aantal zinnen erg lang zijn. Als deze in twee zinnen opgesplitst zouden worden, is dat aangenamer om te lezen/volgen.
  ~Ycleymans~ (overleg) 25 sep 2022 18:25 (CEST)
  Bedankt voor de terugkoppeling. Eens met de punten. En ik snap je punt qua balans. Ik kan daar wel wat aan doen op basis van je suggesties. Het idee van splitsen (en hier indikken) is op zicht goed. De diepte is organisch ontstaan. Labrang (overleg) 25 sep 2022 19:47 (CEST)

Vroege middeleeuwenBewerken

Hallo allemaal, net zoals eerdere voorstellen voor de review is ook dit artikel in het begin van dit jaar bekroond geweest bij de Schrijfwedstrijd. Ik heb het afgelopen jaar de tijd genomen om wat dingen uit het juryrapport in het artikel te verwerken. Zo zijn er nu kopjes toegevoegd over kunst en architectuur en ik de geschiedenis over het Frankische Rijk nu geheel onder elkaar geplaatst om zo een wat logischer verloop te hebben. Ik denk niet dat je het kan voorkomen dat de lezer op en neer blijft scrollen, want dat is bij zo'n breed onderwerp als deze bijna niet uitgesloten. Ik ben benieuw naar jullie verdere feedback over dit artikel. Mathijsloo (overleg) 27 mei 2022 22:15 (CEST)

 1. Hi Mathijsloo, ik had al eerder gezegd dat je knap werk hebt geleverd met dit artikel. Ik heb een opmerking over deze zin: Het lijkt eerder het geval dat de steden hun aantrekkingskracht verloren en dat mensen daarom de steden verlieten voor het platteland. Steden hadden in die tijd gewoonlijk een hoger sterftecijfer dan geboortecijfer. Een inwonertal kon daarom alleen in stand gehouden worden door migratie. Ik vermoed dat het juister is om te zeggen dat steden hun aantrekkingskracht verloren en dat mensen daarom niet meer naar steden trokken. Door het sterfteoverschot in de stad zorgde dit voor krimp. Druifkes (overleg) 28 mei 2022 10:37 (CEST)
  Bedankt voor deze opmerking en ik heb je suggestie overgenomen. Mathijsloo (overleg) 28 mei 2022 17:14 (CEST)
 2. Groot compliment voor de ruime, overkoepelende benadering die je neemt voor het bespreken van zo'n veelomvattend tijdsgewricht. Dat moet niet eenvoudig zijn geweest, heel cool gedaan! In mijn lekenogen ziet het er zeer volledig uit en hanteer je een goede prioritering van informatie. In de inleiding geef je een toegankelijke samenvatting, maar het verloop ervan kan naar mijn mening nog iets scherper. Ik heb wat aanpassingen gedaan. TheBartgry (overleg) 28 mei 2022 15:13 (CEST)
 3. Het kopje Donkere Middeleeuwen geeft een aanvullende context aan de periodisering. Zou het niet logischer staan om dit kopje onderdeel te maken van de voorgaande paragraaf? Zie mijn wijziging. TheBartgry (overleg) 28 mei 2022 15:13 (CEST)
  Dit ziet eruit als een prima wijziging. Mathijsloo (overleg) 28 mei 2022 17:17 (CEST)
 4. Beste Mathijsloo, Ik ben het helemaal eens met het compliment van TheBartgry en zal met plezier tijd vrijmaken voor de Review. In de Inleiding heb ik alvast enkele kleinigheden veranderd. Sylhouet contact 28 mei 2022 16:10 (CEST)
  a. De tweede alinea van het stukje over 'Perioderisering' is geschreven met als uitgangspunt de opvattingen van de verschillende historici. Ik denk dat het mooier is om uit te gaan van het begin- en het eindmoment zelf. Suggestie:
  Over het precieze begin en einde van de vroege middeleeuwen bestaan verschillende opvattingen. De periode begint naar de zienswijze van de Nederlandse historici Wim Blockmans en Peter Hoppenbrouwers in het jaar 300. De Zweedse mediëvist Dick Harrison daarentegen stelt het begin op omstreeks 500.
  Het eindpunt van de vroege middeleeuwen is voor veel historici, onder wie de drie hiervoor genoemden, het jaar 1000. De Amerikaanse historicus Charles Homer Haskins was in 1928 de eerste die dat jaar koos als breekpunt van de middeleeuwen. Hij zag de periode van 1000 tot 1200 als het tijdperk van de renaissance van de 12e eeuw. Daarnaast kiezen sommigen voor het jaar 950 als overgang van de vroege middeleeuwen naar de hoge middeleeuwen vanwege de grote bevolkingsgroei die zich toen aandiende.
  Sylhouet contact 29 mei 2022 22:08 (CEST)
  Ik heb je suggestie overgenomen. Mathijsloo (overleg) 30 mei 2022 12:13 (CEST)
  b. De paragraaf over de donkere middeleeuwen, hoe interessant ook, lijkt me hier niet helemaal op zijn plaats. De term 'donkere middeleeuwen' wordt wel gebruikt als synoniem van 'vroege middeleeuwen', maar heeft voor velen betrekking op de gehele middeleeuwen (zie bv de eerste twee referenties). De term heeft in de loop van de eeuwen veel veranderingen ondergaan, zowel in de betekenis van 'donker' als in de periode waar de term op sloeg. Ik geef je in overweging om van die paragraaf een apart artikel te maken en daar naar te verwijzen. Het zou dan beter tot zijn recht kunnen komen: er valt veel meer over het onderwerp te melden en daar wil ik desgevraagd graag aan bijdragen. Sylhouet contact 3 jun 2022 14:29 (CEST)
  Ik ben het sowieso met je eens dat de Donkere Middeleeuwen een eigen artikel verdienen, maar het is toch zeker iets wat in het artikel behandeld moet worden mijns inziens. Ik zal er naar streven om binnenkort een artikel hierover te schrijven en dan kan er wellicht in het artikel over de Vroege middeleeuwen in een paar zinnen hier iets over gezegd worden. Ik zal er t.z.t. op terugkomen. Mathijsloo (overleg) 3 jun 2022 21:47 (CEST)
  Ik heb zojuist het artikel Donkere Middeleeuwen aangemaakt, wat in eerste instantie een redirect naar de vroege middeleeuwen was. Er is nog meer uit het onderwerp te halen, maar de basis staat er. Ik heb de alinea in het artikel verwijderd en er een enkele zin aan gewijd in de inleiding van dit artikel over de vroege middeleeuwen. Mathijsloo (overleg) 15 jun 2022 12:35 (CEST)
  c. Toelichting op mijn bewerkingen in het hoofdstuk 'Val van het West-Romeinse Rijk': Twee zinnen verwijderd; de eerste voegde niet veel toe en verstoorde de chronologie; de tweede was een doublure met de volgende paragraaf en kan hier gemist worden. Formuleringen gewijzigd, o.a. passieve zinnen vervangen door actieve. Byzantijnse rijk toegevoegd (komt anders later uit de lucht vallen). Splitsing strijdkrachten aan Diocletianus gekoppeld. Verduidelijkt dat het beleid om bondgenootschappen te sluiten niet nieuw was. Causaal verband aangegeven tussen afgenomen toestroom van Romeinse soldaten en het afsluiten van nieuwe bondgenootschappen. Sylhouet contact 4 jun 2022 20:28 (CEST)
  d. Onder 'Volksverhuizingen' is sprake van een Romeinse burgeroorlog rond het jaar 410. In het artikel Romeinse burgeroorlogen kan ik die niet vinden. Sylhouet contact 7 jun 2022 21:30 (CEST)
  Goed dat je erop wijst. Ik zie nu ook dat Harrison verwijst (niet echt specifiek) naar een burgeroorlog omstreeks 383 waarbij de eerste troepen uit Brittannië vertrokken. Ik heb de tekst aangepast naar het vertrek van de laatste soldaten in 407. Mathijsloo (overleg) 7 jun 2022 22:25 (CEST)
  Ik heb je formuleringen iets aangepast, in overeenstemming met de tekst van Harrison. Sylhouet contact 8 jun 2022 23:00 (CEST)
  e. In de term 'Sub-Romeinse koninkrijken' doet Sub-Romeins wat vreemd aan; het lijkt me een term van Anglicaanse herkomst. Suggestie ter verbetering: Post-Romeins. Het hoofdstuk over dit onderwerp begon met drie kopjes zonder tekst ertussen. Niet mooi, zeker niet in een potentieel Etalage-artikel. Ter suggestie heb ik enkele inleidende teksten geplaatst. Sylhouet contact 12 jun 2022 21:55 (CEST)
  In eerste instantie had ik daar als tussenkopje "Barbaarse koninkrijken" waar ik allesbehalve gelukkig mee was en vond dit doen een hele verbetering. Ik kan me voorstellen dat het wat Engels overkomt en ik heb je suggestie overgenomen. Ook je inleidende tekst is een welkome aanvulling! Mathijsloo (overleg) 12 jun 2022 22:38 (CEST)
  Met jouw kaartje erbij is dit gedeelte een stuk duidelijker en levendiger. Sylhouet contact 12 jun 2022 23:24 (CEST)
  f. Wat betekent de zin In de eeuw na 887 streden negen Frankische adellijke families om het koningschap in een van de rijksdelen precies? Streden de negen families allemaal in een en hetzelfde rijksdeel, werd in alle rijksdelen gestreden door negen families, of werd door sommige families in enkele gebieden gevochten en door andere in weer andere rijksdelen? Sylhouet contact 15 jun 2022 16:13 (CEST)
  Ik heb de tekst aangepast. Hopelijk is het zo wat duidelijker. Mathijsloo (overleg) 17 jun 2022 12:26 (CEST)
  g. Prima. Ik heb nog een opmerking over de structuur van hoofdstuk 2. De titel suggereert dat het over koninkrijken gaat, maar van de subtitels die volgen slaat er slechts een op een rijk. Twee andere verwijzen naar volkeren en de derde naar een eiland. Om consequent te zijn zouden de laatste drie beter kunnen luiden 'Longobardische Rijk', 'Visigotische Rijk' en 'Angelsaksische Rijk'. Sylhouet contact 18 jun 2022 15:13 (CEST)
  Terecht punt, ik heb de wijziging doorgevoerd. Mathijsloo (overleg) 18 jun 2022 17:57 (CEST)
  De kopjes onder Staatkundige ontwikkelingen zijn inderdaad niet helemaal consistent. Het bevat subkopjes met koninkrijken, regio's en volkeren. Het Duitse artikel heeft gekozen voor een beschrijving op basis van geografie en dat vind ik een fraaiere oplossing. Vikingen wordt Scandinavië, Visigotische Rijk wordt Iberisch schiereiland, longobarden wordt Italië, Frankische Rijk West-Europa en Angelsaksische koninkrijken wordt Brittannië, opkomst islam wordt islamitische wereld, byzantijnse rijk wordt ook zo genoemd in het Duitse artikel (geografie is moeilijk te omschrijven vanwege de uitgesterktheid en verval) Druifkes (overleg) 18 jun 2022 21:11 (CEST)
  Mijn idee achter de huidige indeling was er eentje van fases. Van het Romeinse rijk naar de staatsvorming tussen 800-1000. Dat was ook de aanvankelijke reden dat het Karolingische Rijk pas verderop in dit overzicht stond. Ik sta open voor suggesties, maar persoonlijk denk ik dat ook de door jouw aangedragen oplossing zijn zwakke punten kent. Sommige rijken, zoals het Frankische zijn wat meer regio-overstijgend en ik zie ook dat de Duitse ook niet geheel vasthoudt aan de regionale indeling, zo zie ik o.a. "Karolingerreich" en "Reich der Ottonen" staan. Mathijsloo (overleg) 18 jun 2022 22:15 (CEST)
  Op zich kan de indeling in fases behouden blijven met mijn voorstel. Subkopjes die algemeen van aard zijn, bv val van het Romeinse rijk en de volksverhuizingen behouden kunnen blijven. Andere kopjes kunnen hernoemd worden en zullen wellicht her en der wat aangepast moeten worden aan de nieuwe scope.
  De keuze voor de benaming van de subkopjes bepaalt het perspectief van de tekst onder het kopje en andersom. Als je schrijft over de politieke ontwikkelingen in Brittannië in de Vroege middeleeuwen heb je een bredere en, naar mijn idee, een completere scope, dan als je spreekt over de 'Angelsaksische koninkrijken'. Idem dito voor de andere gebieden. Daarnaast, als je niet bekend bent met de koninkrijken, is Italië sprekender dan het Longobardische rijk.
  Maar goed, het is een voorstel en als je het zo wil laten is dat ook prima. Druifkes (overleg) 20 jun 2022 10:21 (CEST)
  Ik weet niet hoe @Sylhouet hier tegenaan kijkt. Mathijsloo (overleg) 21 jun 2022 09:43 (CEST)
  Excuses voor mijn late reactie: ik word op dit moment vrijwel geheel in beslag genomen door andere zaken en kan pas over enkele weken weer volop deelnemen aan deze discussie en mijn review-activiteiten voortzetten. Mijn opmerking nr.7 was slechts gericht op het hoofdstuk Post-Romeinse Koninkrijken. Ik denk dat @Druifkes doelt op het gehele artikel en hij heeft daar een punt. De structuur is niet consequent, de kopjes verwijzen naar achtereenvolgens Romeinse rijken, volksverhuizingen. Post-Romeinse rijken, opkomst islam, Vikingen, Oost-Europa en ten slotte Europa rond het jaar 1000. Een keuze tussen uitgaan van regio's en uitgaan van volkeren is lastig omdat ze overlappend zijn, maar er moet wel zo veel mogelijk consistentie en logica in zitten. Misschien is het beter om te beginnen met de regio-insteek met aandacht aan het uiteenvallen van het Romeinse Rijk en de rol van de volksverhuizingen daarin om vervolgens over te gaan naar de volkeren-insteek en die gebruiken bij het in twee separate hoofdstukken beschrijven van wat er in West-Europa gebeurd is meteen na het splitsen van het oorspronkelijke Romeinse rijk en wat er in die periode in Oost-Europa is gebeurd. Daarna zouden dan latere invloeden van buiten de oude Romeinse gebieden aan de orde kunnen komen zoals de veroveringen van de Moslims en de plunderingen van de Vikingen. Met als afronding de situatie in het jaar 1000. Maar ik geef mijn suggestie graag voor een betere. Vriendelijke groet, Sylhouet contact 23 jun 2022 22:45 (CEST)
  Ik heb hier nog eens over nagedacht en ik ben ruwweg tot een nieuwe indeling gekomen waar ik graag jullie feedback op hoor voor ik het doorvoer.
  1. Val van het Romeinse Rijk
   1. Volksverhuizingen
   2. Byzantijnse Rijk
  2. West-Europese post-Romeinse rijken
   1. Gallië en Germania
   2. Italië
   3. Spanje
   4. Brittannië
  3. (Ik heb nog geen idee hoe ik dit kopje zou noemen)
   1. Arabië
   2. Scandinavië
   3. Oost-Europa
  4. Europa rond het jaar 1000
  Ik hoor het graag van jullie Mathijsloo (overleg) 11 jul 2022 22:01 (CEST)
  Hi Mathijsloo, excuus voor de late reactie. Het is niet helemaal met een schaar te knippen soms. Je zal denk ik altijd wel overlap krijgen, bijvoorbeeld bij Iberië en de Islamitische wereld, maar eventueel zou deze indeling passen:
  1. Val van het Romeinse Rijk
  2. Volksverhuizingen
  3. Byzantijnse Rijk
  4. West-Europa
   1. Gallië en Germania
   2. Brittannië
  5. Zuid-Europa
   1. Italië
   2. Iberisch schiereiland
  6. (Ik heb nog geen idee hoe ik dit kopje zou noemen) Dit kopje is dan niet nodig.
  7. islamitische wereld
  8. Scandinavië
  9. Oost-Europa
  10. Europa rond het jaar 1000
  Groet Druifkes (overleg) 5 aug 2022 20:09 (CEST)
  Ik ben er op mijn Kladblok mee aan de slag gegaan. Als er nog of op- of aanmerkingen hierop zijn dan hoor ik het graag. Mathijsloo (overleg) 12 aug 2022 15:24 (CEST)
  Hi Mathijsloo, de indeling vind ik beter zo. Om het hoofdstuk Brittannië te begrijpen is het misschien nog handig om te beginnen met een korte terugblik. Daarmee wordt de overgang vloeiender en nu komen de Kelten bijvoorbeeld uit de lucht vallen. Ook voor Italië kun je aanstippen dat de komst van de Longobarden ten kostte ging van de Goten(?) Druifkes (overleg) 21 aug 2022 12:48 (CEST)
  Beste Matijsloo, de periode dat ik vrijwel geheel in beslag genomen werd door andere zaken heeft veel langer geduurd dan mij lief was, maar gelukkig krijg ik weer wat meer tijd om bij te dragen aan Wikipedia. De indeling die ik nu op je kladblok zie vind ik prima. De suggesties van Druifkes zijn zinvol en hoeven niet meer te kosten dan enkele welgekozen, pregnante zinnen. Groet, Sylhouet contact 21 aug 2022 20:59 (CEST)
  Ik heb de voorgestelde wijzigingen doorgevoerd. Mathijsloo (overleg) 31 aug 2022 19:49 (CEST)
  h. De paragaaf 'Landbouw' is nogal summier en sommige dingen zijn discutabel. Aan een belangrijke innovatie – de invoering van het drieslagstelsel – wordt slechts één regel gewijd. Het idee dat het haam een uitvinding is uit de vroege middeleeuwen, is door meerdere historici ontzenuwd. Bovendien ontbreken de situaties in Oost-Europa en het Iberisch schiereiland. Ik heb geprobeerd een evenwichtigere en correctere beschrijving te maken, (zie hier). Hopelijk heb je wat aan mijn suggestie. Groet, Sylhouet contact 18 sep 2022 18:08 (CEST)
  Beste Sylhouet, bedankt voor je commentaar. Ik heb net met de nodige interesse je stuk zitten lezen en ik denk dat het een welkome aanvulling is op de summiere paragraaf over de landbouw. Ik heb zojuist je tekst overgenomen naar het artikel van de vroege middeleeuwen waarbij ik enkele zinnen van de originele tekst in jouw tekst heb geïncorporeerd. Mathijsloo (overleg) 20 sep 2022 09:16 (CEST)
  Fijn dat je mijn suggestie kunt gebruiken. Ik ben zo brutaal geweest om de zin die je hebt toegevoegd wat te preciseren. Groet, Sylhouet contact 20 sep 2022 13:05 (CEST)
  i. In 'Levensomstandigheden' staat De werkzaamheden van de vrouwen verschilden enorm per regio waarna alleen Ierland genoemd wordt. In welk land was de taakverdeling enorm anders? Sylhouet contact 20 sep 2022 17:33 (CEST)
  Ik heb het net in de bron nagelezen en Harrison geeft alleen maar een voorbeeld van Ierland. Misschien is het dan beter om die twee bewuste zinnen te verwijderen? Mathijsloo (overleg) 21 sep 2022 15:26 (CEST)
  Lijkt mij ook. Sylhouet contact 21 sep 2022 16:25 (CEST)
  j. In 'Slavernij' staat de intrigerende zin De Longobardische monnik en historicus Paulus Diaconus maakte melding over de voortplanting van de Germanen en volgens hem was dat de reden dat "immense hoeveelheden slaven zo dikwijls worden weggevoerd uit het dichtbevolkte Germania en worden verkocht aan de mensen in het zuiden." Wat was er zo bijzonder aan de voortplanting van de Germanen dat die leidde tot immense hoeveelheden slaven die weggevoerd werden? Sylhouet contact 21 sep 2022 21:52 (CEST)
  Ik heb de bron er even bij gepakt en daar staat: "... dat het Noorden een dermate gezond oord is, dat de mensen zich maar blijven voortplanten." Mathijsloo (overleg) 22 sep 2022 22:03 (CEST)
  Als je de melding van Paulus Diaconus vermeldenswaard vindt, zou je de tekst wat dichter bij de bron moeten brengen. Sylhouet contact 23 sep 2022 13:22 (CEST)
    Uitgevoerd Mathijsloo (overleg) 24 sep 2022 11:34 (CEST)
  k. Bij 'Horigheid' heb ik een aantal vragen/opmerkingen.
  • De openingszin komt uit de lucht vallen.
  • Hoe de boeren hun zelfstandigheid kwijtraakten wordt hier uitgelegd.
  • Horigheid en lijfeigenschap zijn niet hetzelfde.
  • De heer en zijn horigen kenden wederzijdse verplichtingen: de heer was verplicht zijn horigen te beschermen, de horige moest een deel van zijn oogst afstaan en werkzaamheden verrichten voor zijn heer.
  • Ook in de Lage Landen kwam horigheid veel voor.
  • Bij het ontginnen van nieuw land werden de verplichtingen van de horigen niet verlicht maar werden de 'karweien' verplaatst naar het te ontginnen gebied.
  • Omzetten van verplichtingen van natura naar geld is nmm van latere datum. De boeren profiteerden daar overigens niet van: betaling in natura is inflatievrij, betaling in geld niet.
  • Dat de tienden in de regel niet bij de kerk terecht kwamen lijkt me een boude bewering die zeker niet opgaat voor de vroege middeleeuwen.
  • De opkomst van markten dateert mi ook van na de vroege middeleeuwen.
  Ik vind niet zo snel meer bronnen voor mijn opmerkingen en geef mijn meningen graag voor betere, mits wel bebrond. Groet, Sylhouet contact 24 sep 2022 22:00 (CEST)
  Ik heb de tekst aan de hand van enkele van je opmerkingen aangepast. Ik weet nog niet helemaal hoe ik de eerste zin zou moeten aanpakken en sta open voor suggesties. Om even in te gaan op een paar opmerkingen van je, Rosenwein schrijft het volgende over die inflatie: "Peasants, too, benefited from these rents because their payments were fixid despite inflation." Ook Hoppenbrouwers en Blockmans zijn vrij stellig over die tienden: "temeer daar de meeste tienden uiteindelijk niet terechtkwamen bij de groepen waarvoor ze waren bedoeld. Gewoonlijk eigenden de adellijke bezitters van kerken en kloosters zich het grootste deel van de bijbehorende tienden toe." Mathijsloo (overleg) 25 sep 2022 10:07 (CEST)
  Over de eerste zin zal ik nadenken. Met mijn opmerking over inflatie zat ik helemaal fout, excuses daarvoor. Wat de tienden betreft, Hoppenbrouwers en Blockmans hebben natuurlijk gelijk. Waar het mij over ging was dat de situatie die zij beschreven pas na eeuwen ontstond, na de vroege middeleeuwen. Sylhouet contact 25 sep 2022 18:08 (CEST)
 5. Ha Mathijsloo, Ik heb wat 'redactioneel geschaafd', wellicht later nog wat. Kijk maar of je dit akkoord vindt! Met vriendelijke groet, PeHa · Overleg 9 jun 2022 09:40 (CEST)
 6. Onder de paragraaf 'Maatschappij' staat een zin die mijn wenkbrauwen enigszins doen fronsen: Het dieet was een gezonde mix van landbouwproducten van brood, vlees en verzameld voedsel zoals bessen en paddenstoelen. In welk opzicht was dit een 'gezonde mix'? Ik kan me goed voorstellen dat een groot deel van de Europese bevolking het juist moest doen met een heel eenzijdig en vooral mager dieet. Ben jij dat in je bronnen tegengekomen? Als aanvullende vraag: je behandelt alleen het thema voedsel onder het kopje 'Levensomstandigheden'. Misschien kun je het wat uitbreiden met woonomstandigheden, armoede, fysieke arbeid, etc. Dat blijft nu wat onderbelicht. TheBartgry (overleg) 13 jun 2022 11:50 (CEST)
  Nu heb ik dat citaat inderdaad zo nagenoeg in mijn bron gevonden. Ik ben het met je eens dat het kopje wel wat breder kon zijn en ik heb wat informatie kunnen toevoegen over de woonomstandigheden en de arbeidsverdeling. Mathijsloo (overleg) 14 jun 2022 22:54 (CEST)
  Dank! Dit is een grote verbetering, mooiere context. TheBartgry (overleg) 17 jun 2022 09:00 (CEST)
 7. Onder Astrologie en wetenschap staat de zin "Op deze manier werd heidense het bijgeloof van de zevende en achtste langzamerhand veranderd in christelijk bijgeloof." Kun je even kijken wat daar zou moeten staan (en de zevende en achtste duiden, gaat dat over eeuwen)? PeHa · Overleg 16 jun 2022 23:57 (CEST)
  Dat ging inderdaad over eeuwen. Ik heb het direct aangepast. Mathijsloo (overleg) 17 jun 2022 12:01 (CEST)
 8. Onderaan Al-Andalus staat dat 'de moslims' weinig interesse hadden in de gebieden ten noorden van de Pyreneeën, waardoor Koninkrijk Asturië kon ontstaan (in 718). Dat ligt echter niet boven de Pyreneeën. Eerder in dezelfde paragraaf wordt bovendien vermeld dat ze in 720 of 721 de Pyreneeën overstaken en Narbonne veroverden. Hoe zit dit precies? En is dit toch nog iets chronologischer te beschrijven? PeHa · Overleg 20 jun 2022 12:51 (CEST)
  Ik heb de tekst aangepast naar "weinig interesse in bergachtige gebieden in Noord-Spanje". Ik heb de tekst ook iets meer in een chronologische volgorde gezet. Mathijsloo (overleg) 21 jun 2022 09:38 (CEST)
 9. Mooi onderwerp @Mathijsloo! Ik mis nog wat over Gregoriaanse muziek, het ontstaan van de verschillende vormen van organum als begin van de polyfonie in de westerse kunstmuziek. Dat zou zowel kunnen onder Vroege middeleeuwen#Kunst (deze misschien splitsen in 'beeldende kunst' en 'muziek'?). PAvdK (overleg) 1 sep 2022 16:42 (CEST)
  Bedankt voor je suggestie en ik zou het graag willen meenemen in het artikel. Mocht je bronnen hebben die me hierbij kunnen helpen dan houd ik me aanbevolen! Mathijsloo (overleg) 3 sep 2022 13:01 (CEST)
  Hoi, ik heb uiteindelijk een goede bron gevonden en aan de hand daarvan een subkopje over de muziek toegevoegd. Hopelijk voldoet het aan de wensen. Mathijsloo (overleg) 21 sep 2022 18:28 (CEST)
 10. Enkele kleine opmerkingen (ik mag het lemma niet bewerken van de Arbcom, dus doe het op deze manier):
  - "op opdracht van" moet zijn "in opdracht van"
  - meerdere keren 8e eeuw, één keer 8ste eeuw en één keer achtste eeuw
  - meerdere keren 7e eeuw, maar één keer zevende eeuw HT (overleg) 22 sep 2022 22:54 (CEST)
  Ik heb de wijzigingen doorgevoerd Mathijsloo (overleg) 24 sep 2022 11:31 (CEST)
 11. Nog enkele:
  - "van de hun" moet zijn "van hun"
  - meerdere keren "Byzantijnse Rijk", maar één keer "Byzantijnse rijk"
  - het woord "vertaling" wordt in de bronnenlijst afgekort tot "vert.", maar ook als "vertl.' "vert." is beter
  - "van van" moet zijn "van"
  - "was bij hij" moet zijn "was bij"
  - Als een slag genoemd wordt als onderdeel van een eigennaam, dan wordt "slag" met een hoofdletter geschreven, maar niet bij die van Nivine; dan staat er "slag bij Ninive'.
  - In de lemmatekst wordt nu standaard geschreven over 7e eeuw, maar in de bronnenlijst wordt gerept over 7de druk en zevende druk, dat zou dan ook aangepast moeten worden.
  - In de bronnenlijst staat dat de boektitel van Dick Harrison "De Volksverhuizingen" is, maar het is "De volksverhuizingen". In de lijst van bronweergaven staat zowel "De Volksverhuizingen" als "De volksverhuizingen".
  - "maakte hertogen en graven de dienst uit" moet zijn "maakten hertogen en graven de dienst uit". HT (overleg) 25 sep 2022 06:07 (CEST)
  Ik heb de wijzigingen doorgevoerd. Hopelijk heb ik nu alles eruit gehaald. Mathijsloo (overleg) 25 sep 2022 10:15 (CEST)
  Dank voor je snelle verbeteringen. Er staat wel nog twee keer als boektitel "De Volksverhuizingen", één keer 7de druk en één keer "tweede druk" waar in navolging van de rest van het lemma "2e druk" zou moeten staan. HT (overleg) 25 sep 2022 22:09 (CEST)
 12. In de aanhef staat: "De eerste helft van de vroege middeleeuwen, van het einde van de 4e tot aan de 8e eeuw, werd volgens historicus Dick Harrison gekarakteriseerd door een groot, moeilijk te definiëren overgangsproces waarin de klassieke samenleving veranderde in de middeleeuwse samenleving." Als bron wordt gegeven p. 11 van zijn uit 1999 stammende boek "De volksverhuizingen" (in het lemma wordt de Nederlandse vertaling uit 2020 gebruikt). Ik kan het paginanummer niet achterhalen via Google.books, maar de pagina zelf is wel in te zien en daar lees ik geen door Harrison gedefinieerde eigen afbakening van de jaarperiodes van de vroege middeleeuwen. Wél schrijft hij dat met 'de vroege middeleeuwen' vooral gedoeld wordt op het tijdperk van ca. 500 tot ca. 1000. En ook: "In feite is het onmogelijk tijdsgrenzen aan te geven". De in het lemma genoemde periode van het "einde van de 4e eeuw tot aan de 8e eeuw" komt op de betreffende pagina niet voor. Wel heeft Harrison het over "het tijdperk van ca. 370-600", maar dan heeft hij het specifiek over "de tijd van de volksverhuizingen" en expliciet niet over dat van de vroege middeleeuwen.
De tekst in het lemma: "De eerste helft van de vroege middeleeuwen, van het einde van de 4e [eeuw]" komt ook niet overeen met die in de vorige alina waar geschreven staat dat de vroege middeleeuwen een aanvang namen bij de val van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw. Feitelijk is dat het jaar 476. In de volgende alinea wordt het begin dus zo'n honderd jaar eerder gesitueerd, iets dat Harrison dus niet beweerd en voor de lezer alleen maar onduidelijkheid geeft. HT (overleg) 25 sep 2022 17:20 (CEST)
Op pagina 11 van De volksverhuizingen wordt inderdaad geen strakke afbakening gegeven van de vroege middeleeuwen door Harrison. Wel schrijft hij over het overgangsproces dat tussen de 4e en 8e eeuw plaatsvind, daar heeft die voetnoot betrekking op en dat staat wel op die pagina (achtste regel van boven). Mathijsloo (overleg) 25 sep 2022 18:21 (CEST)

Wandelende takkenBewerken

Dit artikel werd derde in de schrijfwedstrijd van 2021 en ik wil het uiteindelijk nomineren als etalageartikel. Het juryrapport heb ik ernaast gelegd en ik heb diverse tips en aanwijzingen doorgevoerd. Ik zal later nog wat uitgebreidere data opnemen in de bronvermelding zoals jaartallen en DOI-links. De artikeltekst leg ik alvast voor aan de gemeenschap om eventuele onduidelijkheden en taalfoutjes aan het licht te brengen. Het is een zeer uitgebreid artikel maar ik hoop dat desondanks de wat ervaren collega's onder ons er niet voor terugdeinzen er eens serieus naar te kijken. En onervaren collega's zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd ;o. -B kimmel (overleg) 13 apr 2022 19:14 (CEST)

 • Een luchtig geschreven artikel over een interessante groep ongewervelden, complimenten! Je geeft terecht aan dat het een zeer uitgebreid artikel is geworden; ik hoop niet dat dat tijdens het schrijven een doel op zich was. Er zijn namelijk bepaalde delen van het artikel waar de mate van detaillering me enigszins duizelt – zo op het eerste gezicht dan. Ik ben zelf (en dat is deels persoonlijk) altijd wel voorstander van het volgende: de lezer vooral de relevanste informatie aanbieden, bijzaken beknopt houden. Zou je er voor open staan dat ik bepaalde alinea's wat bijsnoei? Ik heb alvast een paar algemene aanpassingen gedaan; maak ze gerust ongedaan als je het er niet mee eens bent. TheBartgry (overleg) 13 apr 2022 20:45 (CEST)
Graag zelfs, iedere vorm van input is welkom! -B kimmel (overleg) 13 apr 2022 21:03 (CEST)
 • Enkele vragen over het kopje Evolutie:
  • Er staat: De evolutie van de insecten is lastig te bestuderen, omdat fossielen heel zeldzaam zijn, vooral van volwassen dieren en de eieren. Is daaruit op te maken dat er wat meer fossielen zijn van nimfen?
  • De vroegste fossielen dateren uit het Eoceen (~47 Ma). Ik zie twee plaatjes van wandelende takken uit het Krijt, een periode die eerder begon. Hoe zit dat precies?
  • Om de evolutie goed te begrijpen is wat taxonomische kennis nodig (de onderordes worden bijvoorbeeld genoemd). Had je er ook aan gedacht dit kopje als allerlaatste te zetten, dus na 'Indeling'? TheBartgry (overleg) 15 apr 2022 18:35 (CEST)
Dank voor de opmerkingen, ik het eea aangepast. Ze zijn inderdaad al wat ouder dan het Eoceen, dat staat ook al in de genoemde referentie. De sectie evolutie het ik verplaatst, wel wil ik de tabel liever onderaan houden omdat anders het artikel in tweeën gehakt wordt. Groet,   B kimmel overleg 16 apr 2022 16:37 (CEST)
 • Is de referentie 4 aan het eind van de zin: “Uit een onderzoek van Paul Flook en Charles Hugh Fraser Rowell in 2008 bleek door DNA-sequencing dat wandelende takken het nauwst verwant zijn aan de rechtvleugeligen.”  echt relevant? Je zou namelijk een referentie verwachten naar het artikel van Flook en Rowell uit 2008. Nu heb ik het volgende gevonden, maar ben niet zeker of het om dit artikel gaat?
 • Onder het kopje verdediging is er een zin over catalepsie en daar heb ik enige vragen bij. Ik kan me voorstellen dat catalepsie een duidelijk effect heeft in zachte lijfstructuren zoals spieren van zoogdieren die stijf worden, maar bij een insect met esoskelet kunnen het lijf en/of de poten toch niet stijver worden dan ze al zijn?
 • Het artikel is zeer gedetailleerd en al lezende krijg je de indruk alles over wandelende takken te weten. Voor een encyclopedie misschien wat veel informatie maar dat is beter dan te weinig. Phacelias (overleg) 7 aug 2022 18:28 (CEST)
  @B kimmel heb je bovenstaande reactie gelezen? Ik zag dat referentie nummer 4 nog steeds achter betreffende zin staat. Ik neem dan aan dat de referentie die ik vond niet van toepassing is. Ook over mijn opmerking aangaande 'catalepsie' zou ik graag een antwoord hebben. Hartelijk dank Phacelias (overleg) 15 aug 2022 09:23 (CEST)
  Sorry ik had je opmerking over het hoofd gezien inderdaad. Bij het onderzoek van Flook en Rowell stond een verkeerde datum, dat moest hun onderzoek uit 1998 zijn. Dit heb ik inmiddels verbeterd en een url toegevoegd. Wat betreft catalepsie, het betreft de spieren die verstijven zodat het dier als geheel op een takje lijkt. In de bron staat letterlijk;
If crypsis fails to protect the insect, secondary defenses include catalepsy, and/or the regurgitation of fluid from the mouth.

Een mooi, uitgebreid lemma. TheBartgry stelt dat het lemma op het eerste gezicht volgens hem deels te gedetailleerd zou zijn. Ik deel die mening niet. Juist in een encyclopedie en in een Etalage-artikel mag het best allemaal gedetailleerd. Ik weet dat TheBartgry Wikipedia beschouwd als een "algemene encyclopedie" en ook zo zou moeten zijn, maar ook die mening deel ik niet. Ik heb enkele punten opgeschreven die ikzelf anders zou hebben gedaan.

 • In de aanhef staat in de eerste zin dat ze een relatief kleine insectenorde zijn. In de laatste staat: "Er zijn meer dan 3000 vertegenwoordigers, die verdeeld worden in veertien families." Die laatste zou ikzelf meteen achter de eerste plaatsen. Dan heb je dat "relatief klein" voor de lezer meteen geconcretiseerd. HT (overleg) 17 apr 2022 07:54 (CEST)
 • Direct onder het kopje "Verspreiding en habitat" zou ik nog een tussenkopje plaatsen. In de kolom inhoudsopgave is nu namelijk niet duidelijk dat de tekst over de verspreiding en habitat al begint boven het kopje "Europa". Hetzelfde probleem is er bij de kopjes "Uiterlijke kenmerken", "Voortplanting en ontwikkeling" en "Relatie met de mens". Kijk ik weer in de kolom van de inhoudsopgave, dan lijkt het namelijk in die kolom bij "Verspreiding en habitat" dat ze alleen in Europa voorkomen. HT (overleg) 17 apr 2022 07:54 (CEST)
 • Bij de tekst direct onder het kopje "Verspreiding en habitat" zou ik toevoegen dat deze omschrijving geldt voor waar ze "van nature" voorkomen. Ze lijken volgens het lemma ook van nature in zuidelijk Europa voor te komen, maar volgens de tekst erboven zou dat dan weer niet het geval zijn. Kan je dat verduidelijken? HT (overleg) 17 apr 2022 07:54 (CEST)
 • Je schrijft direct onder het kopje "Verspreiding en habitat" dat ze voorkomen tot ongeveer 45° noorderbreedte, maar Nederland ligt al boven 50° noorderbreedte. Dat lijkt mij te hoog voor "ongeveer 45°". Ik zou waar ze voorkomen specificeren naar waar ze van nature voorkomen en waar ze door de mens zijn geïntroduceerd. Komen ze in de vrije natuur ook nog boven Nederland voor? HT (overleg) 17 apr 2022 07:54 (CEST)
 • Sommige zinnen zijn niet gegarandeerd tijdloos, wat het eigenlijk wel zou moeten zijn. Je schrijft bijvoorbeeld: "De locatie wordt geheim gehouden om het wegvangen van de dieren te voorkomen", een gegeven uit 2020. Dat zou je kunnen aanpassen naar: "De locatie werd niet bekendgemaakt om het wegvangen van de dieren te voorkomen." Dan heb je de zin: "Hierdoor worden beide namen in de recente literatuur door elkaar gebruikt." Dat zou aangepast kunnen worden naar vanaf wanneer. HT (overleg) 17 apr 2022 07:54 (CEST)
 • Je schrijft over een lichaamslengte van "50 centimeter". Het advies van het Genootschap Onze Taal is om dan het getal 50 uit te schrijven (hier). Dat zou ik overnemen. HT (overleg) 17 apr 2022 07:54 (CEST)

Het is Pasen, ik laat het hier vandaag bij. Succes! HT (overleg) 17 apr 2022 07:54 (CEST)

Bedankt voor de reacties! Ik heb eea aangepast maar bij bullet 2 heb ik wel een bedenking. Niet in het eerste deel, daar was inderdaad een kopje extra nodig maar met name de zin Hetzelfde probleem is er bij de kopjes "Uiterlijke kenmerken", "Voortplanting en ontwikkeling" en "Relatie met de mens". Ik geef het liefst een korte samenvatting bij een sectie met meerdere subkopjes. Zoals je wellicht weet is dit artikel beoordeeld door de jury van de schrijfwedstrijd. Die waren hier ook erg enthousiast over, getuige een deel van het juryrapport:

De forse uitbreiding heeft geleid tot een zeer compleet artikel over wandelende takken. Duidelijke en relevante hoofdstukken over uiterlijke kenmerken, voortplanting en natuurlijke omgeving. Daarnaast ook aandacht voor de relatie met de mens. Deze paragraaf begint met een samenvatting van twee regels. Dat is erg goed en zou bij elk thema niet misstaan.

Dus ik weet hier even niet wat te doen. Verdere opmerkingen zijn natuurlijk welkom, verder een zalig Pasen gewenst en met vriendelijke groet   B kimmel overleg 17 apr 2022 15:33 (CEST)
Ik onderschrijf de mening van de jury. Ik denk dat een samenvatting bij iedere paragraaf de tekst goed toegankelijk houdt. TheBartgry (overleg) 27 mei 2022 23:23 (CEST)

Ha collega, ik stuitte gisteren toevallig op dit artikel en liep tegen iets aan dat ik niet begrijp: de insecten behoren tot de Endopterygota, waarvan tweemaal in het artikel wordt gezegd dat dit insecten zijn met een onvolledige gedaanteverwisseling. Op het artikel van Endopterygota staat echter dat de insecten juist een volledige gedaanteverwisseling ondergaan. Een van de twee beweringen is uiteraard correct, maar ik als leek zou niet weten welke. Daarnaast nog een kleine opmerking: onder het kopje Verdediging staat een stukje over schrikkleuren, maar dit leest een beetje vreemd; ik zou "Soorten zoals de Indische wandelende tak (Carausius morosus) gebruiken schrikkleuren." als beginzin van de alinea gebruiken. AnarchistiCookie  Overleg 11 mei 2022 14:15 (CEST)

Bedankt voor de opmerkingen ik heb het aangepast. Het moest inderdaad niet Endopterygota maar Exopterygota zijn want ze hebben een onvolledige gedaanteverwisseling.   B kimmel overleg 11 mei 2022 18:08 (CEST)
 • Nog twee vragen over de kop 'Evolutie'.
  • Naar mijn weten duiken fossielen van deze insecten overal ter wereld op in veel uiteenlopende gesteenten. Ik twijfel daarom of het wel nodig is om alle vindplaatsen bij naam te benoemen: het zijn in wezen een puur toevallige locaties die niet per se iets met wandelende takken an sich te maken hebben. Misschien zou je het wat kunnen generaliseren. Hoe kijk jij daarnaar?
  • Je behandelt in de fylogenetische boom vooral externe verwantschappen, en je kiest ervoor verschillende taxonomische niveaus te noemen (ordes, superordes en onderordes). Dat maakt de interpretatie een beetje lastig. Ik heb een alternatieve boom gemaakt met illustraties erbij, zie hier. Misschien heb je daar wat aan. TheBartgry (overleg) 27 mei 2022 23:23 (CEST)
Ik heb inderdaad enkele belangrijke (noem het toevallige) voorbeeldsites genoemd waarin wandelende takken zijn aangetroffen, maar niet alle vindplaatsen. Wat betreft jouw alternatieve boom, ik kan deze niet terugvinden in je kladblok? -  B kimmel overleg14 aug 2022 18:53 (CEST)

In de inleidende tekst struikelde ik over de formulering "Veel soorten hebben een glad lichaamsoppervlak maar andere bezitten stekels en bulten om meer op te gaan in de omgeving waarin ze leven". Ik weet dat dit soort redeneringen niet ongebruikelijk zijn, maar ze kloppen niet. Door dat "om" kan je ten onrechte de indruk krijgen dat de sommige soorten hebben beredeneerd dat die stekels en bulten wel handig zouden kunnen zijn, en dat de soorten met een glad lichaamsoppervlak daar niet aan gedacht hebben. Het doelaangevende voegwoord "om" zou je anders kunnen formuleren, bijvoorbeeld met de voegwoorden "zodat" of "waardoor". Ook de formulering "Wandelende takken hebben de kunst van de camouflage tot grote hoogte ontwikkeld" klinkt natuurlijk leuk, maar die beesten bedrijven geen wetenschap of zoiets.PAvdK (overleg) 14 aug 2022 13:21 (CEST)

Bedankt voor de reactie, deze formuleringen heb ik aangepast. -  B kimmel overleg14 aug 2022 18:53 (CEST)

Herziening EtalageartikelsBewerken

Een review kan ook worden gebruikt voor een artikel dat reeds in de Etalage staat. Zo kan de kwaliteit worden verbeterd en geëvalueerd.

Nomineer een nieuw artikel

Belgische RevolutieBewerken

Staat sinds 2003 in de etalage, toen het er zo uitzag. Het had toen geen bronvermelding. De oude versie uit 2003 zoals deze voor het eerst verscheen in de etalagelijst is niet meer herkenbaar, deze is bijna volledig veranderd. Momenteel is het artikel moeilijk om te volgen sinds sommige gebeurtenissen niet chronologisch zijn opgelijst. Er wordt ook weinig verwezen naar bronnen in de tekst. Ik vind dat het momenteel niet aan de maatstaven van een uitstekend artikel voldoet. Tomaatje12 (overleg) 9 jun 2021 16:24 (CEST)

Er is slechts 1 noot. De lijst gebruikte bronnen bestaat uit 5 boeken, waarvan dat van Blom e.a. een herdruk is van een boek uit 1993, waarmee er mar 2 boeken uit deze eeuw zijn gebruikt. ook is er een afdeling Literatuur waarvan de zin mij ontgaat, want er komen zelfs publicaties uit de jaren dertig in voor. In een Etalageartikel behoren de belangrijkste publicaties zodanig verwerkt te zijn dat het helemaal niet nodig is om een lijst leestips toe te voegen. MackyBeth (overleg) 11 jun 2021 21:05 (CEST)
Na een korte scan door het artikel sluit ik mij bij bovenstaande reactie aan. De bronnenlijst is zeer matig en nauwelijks recent te noemen wat in mijn ogen een grote lacune is. De indeling is inderdaad vrij onlogisch: het begint met een kopje over Willem I (waar is de context?), vervolgens krijg je de aanleiding van de Revolutie, dan een stukje achtergrondgeschiedenis en dan pas de oorzaken. Daarnaast valt mij ook op dat de Tiendaagse Veldtocht enorm summier behandeld wordt. Dit artikel vereist veel sleutelwerk om hier iets goeds uit te krijgen voor huidige etalagemaatstaven. Mathijsloo (overleg) 11 jun 2021 22:24 (CEST)
Ik heb het artikel en de bronnen niet bekeken. Maar het argument dat de bronnen niet recent genoeg zouden zijn, is volgens mij niet zinnig. Niet over ieder relevant onderwerp wordt continu gepubliceerd, met name niet als (in dit geval) historici het erover eens zijn dat het onderwerp al voldoende uitputtend en correct is beschreven. Wil je een 'gebrek aan recente bronnen' aankaarten, dan moet dat op zijn minst gepaard gaan van een opsomming van recentere bronnen die niet voor het samenstellen van het artikel gebruikt zijn, anders is 'gebrek aan recente bronnen' een loze kreet, en veel te makkelijk gesteld. WIKIKLAAS overleg 23 jun 2021 00:19 (CEST)
Ik zie je reactie nu pas, maar er zijn wel degelijk een aantal vrij recente werken die belangrijke (deel)aspecten van de Belgische Revolutie behandelen. Denk bijvoorbeeld aan de biografie van Jeroen van Zanten over Willem I, maar bijvoorbeeld ook het boek Het verloren koninkrijk: het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie 1828-1850 van Els Witte, de bundel Het (on)Verenigd Koninkrijk: een politiek experiment in de Lage Landen. 1815-1830 - 2015 en Een innige vereeniging: naar één Koninkrijk van Nederland en België in 1815 zijn wel belangrijke populairwetenschappelijke werken die hier de afgelopen tien jaar over gepubliceerd zijn. Voor de Europese crisis zoals die kort wordt benoemd in het eerste kopje is De Fantoomterreur van Adam Zamoyski een zeer interessant werk. (Ik kan aan de hand van dit boek binnenkort wel een aanzetje maken voor dat deel van het etalage-artikel) Mathijsloo (overleg) 28 jul 2021 21:03 (CEST)
In principe heb je daar gelijk in, WikiKlaas, al hangt het ook van het onderwerp af of het waarschijnlijk is dat er in bijna 30 jaar niks nieuws over verschenen is. De literatuurlijst bij het artikel over de Belgische geschiedenis bevat nogal wat titels uit deze eeuw: [[1]]. MackyBeth (overleg) 11 feb 2022 22:41 (CET)

Overige artikelsBewerken

De Review is er ook voor artikelen die niet meteen met het oog op de Etalage zijn geschreven of uitgebreid.

Nomineer een nieuw artikel

Ziekte van HodgkinBewerken

Ik heb mijn best gedaan dit artikel mee te krijgen naar het jaar 2022. Ik heb zelf het idee dat het voor een leek goed te begrijpen moet zijn wat de ziekte is en wat een patiënt bij de behandelingen kan verwachten (zie ook ABVD en Ann Arbor-stadiëring). Ik heb echter het idee dat het ook wat rommelig oogt en dat er nog wat aan gesleuteld mag worden. Ik lees graag uw commentaar. Schilbanaan (overleg) 13 mrt 2022 10:12 (CET)

 1. Beste Schilbanaan, Het artikel is een goede aanzet over een onderwerp dat zeker thuishoort op Wikipedia. Enkele opmerkingen waarmee je het misschien verder kunt verbeteren:
  1. De inleiding bevat jargon zoals klinisch, pathologisch, meerkernig, granulocyten en B-lymfocyten. De termen zijn wel gelinkt, maar veel ervan zijn vermijdbaar, zeker in de inleiding die een overzicht van het artikel moet geven dat de belangstelling wekt en niet afschrikt. Om te illustreren wat ik bedoel heb ik de inleiding in het artikel herschreven. Pas het gerust weer aan als je dat nodig vindt.
  De inleiding was grotendeels door anderen geschreven, ik vind het lastig om (vooral zonder overleg) aan teksten van anderen te sleutelen, tenzij het werkelijk foutieve informatie is of kwalitatief onder de maat is. Ik kijk hier nog even goed naar.
  2. Een onderwerp dat later in het artikel niet meer genoemd wordt zoals eosinofilie, hoort in een inleiding niet thuis.
  Mee eens.
  3. Het artikel mist bronnen. Er zijn wel zes verwijzingen naar woordenboeken, maar bronnen over medisch relevante zaken ontbreken. Om je te spiegelen zou je hier (nog eens) kunnen kijken.
  Zal ik doen!
  4. De aandacht is onevenwichtig verdeeld. Bijvoorbeeld: over stadiëring veel details, maar over behandeling voornamelijk afkortingen.
  Bedankt, zal hier zeker wat mee doen.
  Ik zie bij andere taalvarianten dat men de afkortingen van behandelschema's uitschrijft, persoonlijk vind ik dat alleen maar rommelig en onwenselijk dus ik moet daar nog even mee puzzelen. Schilbanaan (overleg) 24 mrt 2022 11:10 (CET)
  5. Het artikel zou leesbaarder worden als (veel van) de bullets zouden worden uitgeschreven.
  Persoonlijk vind ik de symptomen in deze opsomming gemakkelijker te lezen en terug te vinden, maar een encyclopedie is geen symptoomcheck of hulpmiddel voor diagnostiek: ik merk, dat ik dat de lezer wel een beetje probeer te bieden. Ik zal proberen hier een lopend verhaal van te maken (want volgens mij is dat wat je met uitschrijven bedoelt). Schilbanaan (overleg) 24 mrt 2022 11:10 (CET)
  6. Het verschil tussen klassieke en niet-klassieke vormen van het lymfoom komt niet goed uit de verf.
  Met vriendelijke groet, Sylhouet contact 22 mrt 2022 15:15 (CET)
  Moet ik nog even over nadenken... Schilbanaan (overleg) 24 mrt 2022 11:10 (CET)
  Bedankt Sylhouet! Schilbanaan (overleg) 23 mrt 2022 09:55 (CET)

Geschiedenis van AfghanistanBewerken

Door Gebruiker:Hans Plantinga in september geplaatst reviewverzoek, blijkbaar naar aanleiding van opmerkingen van Maarten van Rossem, zie overleg pagina van het artikel. GewoonZomaar (overleg) 1 dec 2021 11:22 (CET)

@GewoonZomaar mag deze review hier gesloten worden er is hier geen reactie op gekomen voor al meer dan een half jaar. Themanwithnowifi (overleg) 3 sep 2022 07:34 (CEST)

ParadiskiBewerken

Dag collega's. Precendenten voor uitgebreid beschreven wintersportgebieden hebben we hier niet, dus het was voor mij zoeken naar de juiste benadering voor Paradiski. In het bijzonder omdat het hier gaat om een geheel van twee (of drie) skigebieden. Ik hoor graag welke vragen jullie nog hebben hierover, hoe ik het nog kan verbeteren of uitbreiden, welke info ontbreekt ... Bedankt! DimiTalen 4 nov 2021 10:54 (CET)

Ik heb het artikel daarnet eens gelezen. In mijn ogen is dit een zeer kwalitatief artikel zowel qua inhoud als illustraties. Ik heb geen ervaring met skigebieden dus of er misschien een specifiek inhoudelijk aspect ontbreekt kan ik echter moeilijk zeggen.
Als kleine opmerking zou ik meegeven dat het naar mijn aanvoelen logischer zou zijn om het subkopje over sportcompetities en -toernooien als een apart kopje te beschouwen i.p.v. als een subkopje van "toerisme en sport". Ook is het kopje "zomertoerisme" misschien wat summier. Toen ik 'vaarsport' las, vroeg ik me bv. onmiddellijk af "waar wordt er dan gevaren?". Is dat dan in een rivier in een van de valleien? Of in een meer?
Ik denk ook dat er in bepaalde delen van het artikel wat veel passiefzinnen staan. Om nu één voorbeeld te geven; "Om de skiërs naar boven te brengen worden meer dan 160 skiliften uitgebaat door de firma Compagnie des Alpes" kan even goed "De firma Compagnie des Alpes baat meer dan 160 skiliften uit om de skiërs naar boven te brengen." Dat leest net iets vlotter.
Voor de rest kan ik alleen maar zeggen: puik werkǃ ~Ycleymans~ (overleg) 28 jul 2022 20:42 (CEST)
Dag Ycleymans, bedankt voor je feedback. Ik was even in verlof, en zie je review nu pas. Ik bekijk eens hoe ik sport en toerisme beter kan aanpakken. Wat de passiefzinnen betreft: helemaal juist, daar maak ik werk van. Groetjes, DimiTalen 4 sep 2022 12:15 (CEST)

Peloponnesische OorlogBewerken

Hallo allemaal. Ik (Maartenjohannes) ben (voor grotere aanpassingen) nieuw op Wikipedia, en ik heb de afgelopen week aardig wat tijd gestoken in het uitbreiden van de Peloponnesische oorlog. Ik denk dat er nog wat meer bronvermeldingen bij mogen van moderne historici, maar verder ben ik over de tekst nu grotendeels wel tevreden. Ik weet niet of iemand tijd heeft om eens te kijken of ik me aan alle wikistandaarden gehouden heb en het een beetje een duidelijk verhaal is geworden? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Maartenjohannes (overleg · bijdragen)

Dag Maarten, ik heb je verzoek hierheen verplaatst omdat je om algemene feedback vraagt. Technisch gezien zit het artikel prima in elkaar, je hanteert een goede indeling en je maakt goed gebruik van bestanden en citeersjablonen. Ik heb een appendix toegevoegd waarin de bronnen komen te staan, dat is wel zo gebruikelijk. Mooi werk! TheBartgry (overleg) 12 sep 2021 22:07 (CEST)
Bedankt! En bedankt voor het toevoegen van die index. Ik was/ben nog een beetje aan het zoeken naar alle templates e.d. Maartenjohannes (overleg) 13 sep 2021 11:42 (CEST)
Inderdaad een duidelijk verhaal. Netjes. Philemonbaucis (overleg) 1 dec 2021 20:51 (CET)
De tekst zou wellicht nog wat beter leesbaar worden, als er niet zo veel bijzinnen zouden worden gebruikt. Het klopt (denk ik) wel wat er allemaal staat, maar door die bijzin-constructies is het soms lastig te volgen. Misschien dat Gebruiker:Marrakech of Gebruiker:ErikvanB hierin van dienst kunnen zijn? Zij hebben ervaring met het redigeren van tekst. Edoderoo (overleg) 9 dec 2021 16:25 (CET)
Mag deze review worden afgesloten omdat er al lange tijd geen reactie gekomen is? @Gebruiker:Maartenjohannes Themanwithnowifi (overleg) 3 sep 2022 07:35 (CEST)