Overzicht beheerpagina's
Zie WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel kan hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (ten minste een van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een lemma mag uit de review gehaald worden als er een maand niets meer aan gedaan is. Archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op de overlegpagina van het gereviewde artikel te plaatsen.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan de overlegpagina van het artikel het {{RV}}-sjabloon in.
 • Pas het volglijstkader aan. (Klik hier)

Kandidaten voor de EtalageBewerken

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Nomineer een nieuw artikel

Instorting van het World Trade CenterBewerken

Er werd zes maanden lang (sinds juni/zomer 2019) bijna dagelijks aan dit artikel gewerkt door verschillende gebruikers om dan een Etalage waardige inhoud en weergave te verwerven (waarbij nog een laatste algemene opmaak- en taalupgrade werd gegeven aan het artikel) zonder misdrijven of oorlog te veroorzaken, wat mijns inziens gemakkelijk is met de ernst van het onderwerp – 11 september 2001 – op de samenleving in gedachten). Cnuddearthur (overleg) 12 jan 2020 02:41 (CET)

Mooi artikel waar duidelijk lang aan is gewerkt. Het is dan ook al beter dan een hoop etalage-artikels van ca. 13/14 jaar oud. Nog een aantal aanmerkingen:
 • Vanwege de instorting van de South Tower was het plein verwoest, maar er wordt aangenomen dat er zich geen mensen op het plein bevonden.
 • Er wordt daarentegen aangenomen dat niemand boven de impactzone van de North Tower is ontsnapt aangezien alle liftschachten en trappenhuizen in de North Tower verwoest werden.

Bij dit soort aannames moet volgens mij wel een bron worden geplaatst.

 • Er was echter de toegebrachte schade aan de zuidwestelijke hoek van de toren, met name ter hoogte van de verdiepingen 8 tot 20, 24, 25 en 39 tot 46.

Deze zin snap ik niet helemaal.

 • Op het verlaten en door stof, rook, brokstukken en rijkelijk waaiende papieren bezaaid Austin J. Tobin Plaza – het plein aan de Twin Towers – was op het moment van de feiten schijnbaar eeuwig spelende muziek te horen.

Deze zin kan denk ik weg.

 • In de North Tower werden 'floor trusses', perimeterkolommen en buitenmuur meegesleurd onder druk van de falende kern.

de buitenmuur of buitenmuren.

Dit heb ik kunnen ontdekken na het even snel te hebben bekeken. Daarnaast vraag ik me af waarom je de ene keer het Engelse floor trusses gebruikt en daarna weer gebinten of vloergebinten. Groet 163.158.173.249 12 jan 2020 17:36 (CET)

Beste, deze feedback wordt zeker ter harte genomen. Ik vermeld nog even dat ik de aanmaker ben, maar dat er dus ook andere gebruikers aan het artikel gewerkt hebben die ook de eer van het harde werk verdienen. Ik zal de voorgestelde aanpassingen (die zeker wel nuttig zijn) op een efficiënte manier doorvoeren. Ik zal ook eerlijk zijn. Ik ga deels akkoord met het plaatsen van een referentie bij die passage over het plein (met de sculptuur uit brons) dat was verwoest. Vanwege de ligging ervan (tussen de torens) is het automatisch logisch dat het al meteen ruim werd verwoest, is zo mijn persoonlijke opvatting. Ik ga er alvast naar op zoek en voeg dan eventueel een goede referentie toe. Veel dank! Cnuddearthur (overleg) 13 jan 2020 15:58 (CET)
  Uitgevoerd Mvg Cnuddearthur (overleg) 13 jan 2020 16:50 (CET)
Nog maar eens een hele nacht doorgewerkt, omdat dat nou even mogelijk is (in fases geslapen) ;-). Laatste hand is door mij persoonlijk nu wel gelegd, ik wacht nog even aanmerkingen van anderen af en hoor het dan wel. Cnuddearthur (overleg) 14 jan 2020 08:25 (CET)

Er is veel werk in het artikel gestopt en inhoudelijk lijkt het me ruim voldoende. Redactioneel is er nog veel werk te doen. De zinsbouw voelt vaak niet nederlands en omslachtig, misschien omdat de zinnen te dicht bij de bronnen blijven. Een voorbeeld uit de inleiding:
"[...] dat het falen van de Twin Towers tot stand kwam wegens "de impact van de vliegtuigen, resulterend in lokaal verval" en vervolgens door "verzwakking van staal die de constructie globaal uitputte"."
Waarom niet zoiets als: dat de Twin Towers instortten door de klap van de vliegtuigen, de daardoor ontstane plaatselijke schade en vervolgens doordat het staal zijn draagkracht verloor (door hitte en mechanische belasting).
en
"Ingenieurs stellen met name unaniem dat het staal niet kon smelten omdat het smeltpunt van staal ongeveer gelijk is aan 1500 graden Celsius en die temperatuur werd nooit gemeten. Het staal zou hoogstens tot een kritieke toestand vervormd en aangetast zijn, waardoor verzwakking en instorting ingeluid werden."
=> De ingenieurs zijn unaniem van mening dat de smelttemperatuur van staal niet werd bereikt, maar dat het staal vervormde en aangetast (?) werd, waardoor de constructie verzwakte en uiteindelijk instortte.
verderop:
" was het vliegtuig in strak dalende lijn en werd in duikvlucht een snelheid gehaald van 870 km/u, ver boven de maximumsnelheid van 800 km/u die een Boeing 767 kan halen.[9]"
Hier staan dubbelingen die aan amerikaanse omslachtigheid herinneren en de zin is onlogisch, immers de hoge snelheid werd gehaald:
Het tweede toestel maakte de duikvlucht met 870 km/u, sneller dan de 800 km/u die de Boeing 767 normaal kan vliegen.
Verderop in het artikel komen nog veel meer zulke zinnen voor die stroef lezen en soms daardoor meerduidig blijven. Iemand met meer afstand (of de hoofdschrijver na enige tijd) moet het m.i. qua zinsbouw bewerken.
Wat ik in het begin van het artikel mis, is een opmerking over de draagkracht van staal die boven de 500°C sterk afneemt (o.i.d.). Dat geeft de lezer een handvat om alle verdere details van het instorten te begrijpen.
Nog een zin onder het kopje "Progressive instorting" (een lelijke vertaling van progressive collaps?)
"[...] maar ook dat afgescheiden warmte-isolatie en breed verspreide kerosine over meerdere verdiepingen de structuur van de torens nog meer verzwakte.[15] Een grote hoeveelheid kerosine – die temperaturen van 1.000 graden Celsius bereikte – brandde snel uit, maar de verspreide branden resulteerden in afnemende brandwerendheid en weggevallen warmte-isolatie. Het staal was blootgesteld aan temperaturen die de sterkte zwaar aantastten."
"afgescheiden" is vermoedelijke een onjuiste vertaling van "separated" (losgeraakt). Het is uit de eerte zin niet begrijpelijk, waarom losgeraakte isolatie en kerosine de structuur verzwakt. Gaat het om brandende kerosine is dat duidelijker, dat volgt pas in de tweede zin. Dat branden resulteren in afnemende brandwerendheid en losraken van isolatie is vermoedelijk andersom bedoeld: door de brand raakte de brandwerende isolatie beschadigd. "temperaturen die de sterkte zwaar aantasten" kan mooier, b.v. "temperaturen die het staal extreem verzwakten". Zwitser123 (overleg) 14 jan 2020 13:58 (CET)

@Zwitser123, wat bedoel je precies met een lelijke vertaling van progressieve instorting? Voor het overige ben ik meteen aan de slag gegaan en reeds bezig. Nog andere voorbeelden van redactionele tekortkomingen zijn welkom, dan word ik al wat geholpen want zoals je aangeeft is het qua inhoud wel volledig. Cnuddearthur (overleg) 14 jan 2020 16:20 (CET)
[...] wat bedoel je precies met een lelijke vertaling van progressive collapse?   Uitgevoerd Kopje "Progressieve instorting" hernoemd naar "Instorting van de Twin Towers" omdat die passage gaat over het ontstaan van de instortingen (een samenvatting). Aan allen die al hebben geholpen, dank voor de reeds aangebrachte verbeteringen. Cnuddearthur (overleg) 17 jan 2020 00:57 (CET)

Elvis PresleyBewerken

De OP van dit artikel laat zien dat de totstandkoming van dit artikel niet bepaald zonder lichte irritaties tussen de verschillende auteurs gepaard ging. Maar het resultaat is imposant. Alweer een kandidaat voor de Etalage? hein nlein'' 9 jan 2020 09:50 (CET)

Wat mij als eerste opvalt is het referentiesysteem dat al dan niet gebruikt wordt. Bij sommige referenties staat het in de noot opgenomen en bij anderen staat het er naast. Ik hecht er persoonlijk wel de voorkeur aan als alles in het refsjabloon wordt geplaatst. Richting een etalage-nominatie lijkt het mij wel handig als dit wordt recht getrokken. Mathijsloo (overleg) 13 jan 2020 19:26 (CET)
Dat systeem van bladzijdenummers naast de refs zie je vaker op de Engelse Wiki. Zelf vind ik het vrij storend en weinig gebruiksvriendelijk. De meerwaarde is me ook niet helemaal duidelijk. Terecht aandachtspuntje dus... Een ander ding is het gebruik van het woordje "hij". Ok, het artikel gaat over Elvis, dus het is wel duidelijk wie bedoelt word, maar het komt mij nogal knullig over. hein nlein'' 15 jan 2020 17:27 (CET)
Uiteraard ben ik blij met de nominatie! Het heeft me veel tijd gekost dit artikel van de Engelse wiki te vertalen, waarbij ik de bronvermelding zoveel mogelijk heb overgenomen. Veel van de bronnen heb ik zelf, maar niet alles. Bovendien blijven er relevante publicaties bij komen. ErikvanB heeft er een poets overheen gedaan. Het artikel is het langste artikel op de Engelse wiki dat de hoogste status van Featured Article heeft. Mijn irritatie betrof en betreft vooral het toevoegen van informatie over opnametechnologie. Naar mijn mening moet dat beschreven worden in het artikel over de Sun opnamestudio en in het artikel over opnametechniek in het algemeen, maar niet in een artikel over een individuele artiest, tenzij die zelf apparatuur bouwde.MackyBeth (overleg) 17 jan 2020 23:59 (CET)
Ik heb conform de Arbcomuitspraak mijn commentaar op de OP van het lemma geplaatst (hier). mvg. HT (overleg) 7 feb 2020 18:06 (CET)
Onder punt 9 suggereert HT op basis van verschillen tussen de spelling van Aaron op de NL en de Engelse Wikipedia dat ik gelogen heb dat het artikel een vertaling is van de Engelse Wikipedia. De vertaling betreft uiteraard de versie die ik destijds aantrof. Onvoorstelbaar, deze beschuldiging. MackyBeth (overleg) 7 feb 2020 22:43 (CET)
@Mackybeth Het is niet mijn bedoeling geweest om in twijfel te trekken dat het lemma niet vertaald zou zijn. De omschrijving stond er wel wat onhandig, maar was niet bedoeld om in twijfel te trekken dat er vertaald zou zijn. Als ik daadwerkelijk had getwijfeld, had ik dat wel uitgezocht. Ik heb nu het woordje "al" geschrapt. Het lijkt mij nu duidelijker wat ik bedoel te zeggen. mvg. HT (overleg) 8 feb 2020 12:21 (CET)
Dank daarvoor. Ik heb waardering voor je uitgebreide review, maar helaas laat dat onverlet dat ik zelf te weinig tijd heb om verbeteringen door te voeren. Overigens heb ik wel de allerbelangrijkste boeken, maar beslist niet alle bronnen die genoemd worden.MackyBeth (overleg) 9 feb 2020 20:43 (CET)
Jij ook bedankt voor je compliment. Fijn dat de kou uit de lucht is. Geeft niet als je geen tijd hebt. Het lemma staat denk ik nog even in de Review en als het daar niet meer in staat komt e.e.a. ook wel op zijn pootjes terecht. mvg. HT (overleg) 11 feb 2020 21:56 (CET)

GeneticaBewerken

Dit artikel is grotendeels geschreven door Woudloper en in 2010 door hem in de Review gezet. In 2018 werd het opnieuw in de Review gezet door TheBartgry en werd het artikel verder verbeterd. Ik ben geen expert op dit gebied, maar in mijn ogen komt het dicht in de buurt van de Etalage. Wat denken jullie? hein nlein'' 9 jan 2020 09:23‎ (CET)

 1. Mooi onderwerp dat de Etalage zal verrijken. Een uitdaging om het te reviewen. Ik heb al wat kleine dingen in de inleiding veranderd, hopelijk zonder de wetenschappelijke waarde aan te tasten. Sylhouet overleg 9 jan 2020 10:17 (CET)
 2. Een onderwerp dat zich inderdaad uitstekend leent voor de etalage, niettegenstaande het een uiterst complex vakgebied is dat zich niet altijd makkelijk laat beschrijven. Ik zal de komende tijd (weken?) proberen de kop “moleculaire genetica” hier en daar uit te breiden/te specialiseren. Recente inzichten en technologieën verdienen m.i. wat meer aandacht. TheBartgry (overleg) 9 jan 2020 12:16 (CET)
  • Ik ben begonnen met een aantal wijzigingen aan de inleiding. Ik had moeite met de derde alinea, waarin een enigszins arbitrair onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende vakgebieden. Verder heb ik twee zinnen toegevoegd over omgevingsinvloeden. Dat is een vrij essentieel concept in de genetica wat naar mijn mening ook aandacht verdient in de inleiding.
  • Woudloper, de hoofdauteur, sprak in de vorige review zijn twijfels uit over het aparte kopje etymologie, hij wees erop dat het afleidt van het eigenlijke onderwerp. Dat ben ik met hem eens, en daarom heb ik de etymologische info iets verkort in noot a gezet. TheBartgry (overleg) 14 jan 2020 16:28 (CET)

InhoudBewerken

 1. Enkele opmerkingen over het stukje 'Erfelijke eigenschappen'. De zinsnede ... en gaan van ouders op nakomelingen over. is dubbelop en kan mijns inziens vervallen. De overgang naar de zin Anders gezegd: de mate waarin een erfelijke eigenschap van een organisme tot uitdrukking komt is afhankelijk van de omgeving (het milieu). snap ik niet. De voorgaande zin gaat over fenotype en deze over expressie. Suggestie: de zin verplaatsen naar het begin van de volgende alinea en veranderen in De mate waarin een erfelijke eigenschap van een organisme tot uitdrukking komt is afhankelijk van de omgeving (het milieu). Ik weet niet of Heinonlein dan wel Woudloper mijn opmerkingen verwerkt dus ik wacht even en pas eventueel zelf de tekst aan. Als iemand dat ongepast vindt hoor ik het wel. Groet, Sylhouet overleg 22 jan 2020 18:27 (CET)
  • Ik denk dat het geen probleem is als je zelf wijzigingen in het artikel aanbrengt. Je suggesties lijken me heel terecht, wat mij betreft kunnen ze opgenomen worden. Ik ben overigens inmiddels zelf bezig met het aanpassen en aanvullen van de paragrafen Onderzoek en technologie (alles daarvóór heb ik in principe gehad), dus werk vooral rustig van boven naar beneden, zodat we niet door elkaar gaan. TheBartgry (overleg) 22 jan 2020 20:07 (CET)
   • Sylhouet, ik heb als vanouds alle vertrouwen in jouw redactionele ingrepen. Complimenten ook aan TheBartgry, het artikel is met sprongen vooruitgegaan. hein nlein'' 23 jan 2020 10:37 (CET)
 2. Bij het stukje over DNA-sequencing heb ik wat aandacht geschonken aan recente ontwikkelingen; de oorspronkelijke tekst behandelde alleen de inmiddels ouderwetse methodes (wat meer dan begrijpelijk is, gezien deze tekst een jaar of tien geleden geschreven is). Dan een vraag. Het kopje over Genetische manipulatie bespreekt klonen en kunstmatige inseminatie. Dit ligt mijns inziens buiten de focus van het artikel. Is het niet beter deze alinea te verwijderen? TheBartgry (overleg) 24 jan 2020 12:38 (CET)
  Mij lijkt dat die zaken wel kort aan bod moeten komen. Ik vind het kopje zeker niet té uitgebreid. hein nlein'' 24 jan 2020 13:26 (CET)
  Daar heb je gelijk in. Dan laten we het zo, het is natuurlijk een belangrijke toepassing. TheBartgry (overleg) 24 jan 2020 14:32 (CET)
 3. Vraagje: in het artikel worden zowel de bananenvlieg genoemd (= soort) als fruitvliegen (= informele benaming voor het geslacht). Volgens mij gaat het in alle gevallen om specifiek de bananenvlieg en zijn er zelden andere soorten uit het geslacht gebruikt. Is het dus niet beter om et consequent over de bananenvlieg te hebben? Is wel zo duidelijk. hein nlein'' 24 jan 2020 18:16 (CET)
  • Lijkt me inderdaad geen probleem om te veranderen. In literatuur en ook bij de practica die ik met de vliegjes heb gedaan heb ik de naam ‘bananenvlieg’ eigenlijk nooit expliciet zien voorbijkomen; men neemt altijd aan dat het om D. melanogaster gaat bij genetica. Maar als ‘fruitvlieg’ verwarring schept, is het beter dat woord te vermijden. TheBartgry (overleg) 24 jan 2020 19:42 (CET)
 4. Onder het kopje 'Interacties tussen genen' wordt in de eerste alinea gesproken over het onafhankelijk van elkaar doorgeven van genen en wordt verwezen naar de Tweede Wet van Mendel. Het gaat hier toch over de onafhankelijkheidswet, oftewel de Derde Wet van Mendel?
  Verder vind ik de stukjes over 'Genen' en 'Dominantie' niet erg duidelijk. Ik heb geprobeerd de redactie aan te scherpen en te illustreren met voorbeelden. Omdat ik verre van deskundig ben op het gebied van genetica weet ik niet zeker of mijn aanpassingen wetenschappelijk verantwoord zijn. Kan een deskundige als @TheBartgry er hier eens naar kijken? Sylhouet overleg 25 jan 2020 19:42 (CET)
  Ik ga je voorstel even close readen. Ik maak ondertussen wat wijzigingen als ik inhoudelijk iets tegenkom dat ik anders zou formuleren. TheBartgry (overleg) 25 jan 2020 20:14 (CET)
  Ik heb inmiddels de tekst wat bijgestuurd en wat vragen gesteld. Hopelijk is de bevattelijkheid wat verhoogd. TheBartgry (overleg) 25 jan 2020 21:55 (CET)
  Het is al veel beter. Ik heb nog een vraagje gesteld. Sylhouet overleg 26 jan 2020 19:54 (CET)
  Mijn dank voor je reacties. Ik ga de nieuwe teksten plaatsen. Sylhouet overleg 27 jan 2020 10:00 (CET)
 5. Moet er bij 'Moleculaire genetica' niet verwezen worden naar het hoofdartikel over dit onderwerp, of is de tekst daar niet actueel? Sylhouet overleg 27 jan 2020 14:11 (CET)
  Dat klopt. Ik ben wat terughoudend met het verwijzen naar een hoofdartikel omdat de informatie die in dat hoofdartikel staat niet zelden van mindere kwaliteit is dan het artikel waarvan verwezen wordt. Maar hier is dat niet het geval. TheBartgry (overleg) 27 jan 2020 14:34 (CET)
  Mooi! Overigens, is mijn bovenstaande vraag over de Tweede Wet van Mendel aan je aandacht ontsnapt? Sylhouet overleg 27 jan 2020 14:49 (CET)
  Je hebt gelijk, dat is inderdaad de derde wet van Mendel. TheBartgry (overleg) 27 jan 2020 18:33 (CET)
 6. De zin Bij eukaryoten worden sommige genen voortdurend, direct achtereenvolgens door RNA-polymerase afgelezen voor een constante eiwitsynthese komt mij wat cryptisch over. Sylhouet overleg 29 jan 2020 12:42 (CET)
  Hopelijk is het wat duidelijker zo. TheBartgry (overleg) 29 jan 2020 14:25 (CET)
  Zo begrijp ik het inderdaad. Sylhouet overleg 29 jan 2020 15:31 (CET)
 7. Kun je ook het volgende verduidelijken: Bij bacteriën, zoals Escherichia coli, zijn genen gegroepeerd in een serie (operon). Een operon is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de productie van een nutriënt. Wanneer het nutriënt al in de cel aanwezig is, zijn deze genen niet nodig. Het nutriënt gaat een binding aan met een repressor-eiwit, dat daardoor zodanig van ruimtelijke structuur verandert dat het met de genen bindt. Dit maakt de genen inactief zodat de biosyntheseroute wordt stilgelegd. Ik volg de logica niet helemaal.
  Suggestie: Bij bacteriën, zoals Escherichia coli, zijn genen gegroepeerd in een serie (operon). Een operon is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de productie van een nutriënt. Wanneer het nutriënt al in de cel aanwezig is, zijn deze genen niet nodig. Het nutriënt gaat een binding aan met een repressor-eiwit, dat daardoor zodanig van ruimtelijke structuur verandert dat het met de genen bindt. Dit maakt de genen inactief zodat de biosyntheseroute wordt stilgelegd. In situaties waarin het nutriënt al aanwezig is in de betreffende cel, is een operon niet nodig om genen inactief te maken. Of heb ik het verkeerd begrepen? Sylhouet overleg 29 jan 2020 16:05 (CET)
  Ik zal dit stukje even proberen te herschrijven. Je suggestie is niet helemaal in lijn met de theorie. TheBartgry (overleg) 29 jan 2020 17:08 (CET)
  Was ik al bang voor; je formuleert het erg vergevingsgezind. Sylhouet overleg 29 jan 2020 18:28 (CET)
  Dit is nou een van de onderwerpen waar ik zodanig bekend mee ben, dat ik moeite heb om het in simpele bewoordingen te vatten (ik wil bijna na iedere zin een verklarende noot met extra info geven). Hoe is dit? TheBartgry (overleg) 29 jan 2020 20:27 (CET)
  Overleg over dit kopje is te lezen in deze permalink. TheBartgry (overleg) 30 jan 2020 22:47 (CET)
 8. Bij de definitie van Genoommutaties wordt ook gerept over Ploïdiemutaties. Ik neem aan dat het een speciale vorm is van Genoommutaties. Is dat zo en waarom wordt alleen deze genoemd? Sylhouet overleg 31 jan 2020 13:48 (CET)
 9. Nog lang niet rijp voor de etalage. Het stuk over eugenetica rammelt en is ondermaats; de houding van China en het fenomeen designerbaby's zou ik op z'n minst wel genoemd willen zien. Genmutaties a.g.v. van bijvoorbeeld radioactiviteit staat niet beschreven. Stuk over epigenetica is zwaar ondermaats: de invloed van ervaringen en omgeving kunnen overgegeven worden aan kinderen en kleinkinderen. Biotechnologie is ook zo'n onderwerp wat wel wat meer aandacht verdient, bijvoorbeeld het aanpassen van gistcellen zodat deze allerlei fancy producten aan maken (zoals cosmetica, smeerolie, medicijnen enz.) Zie bijvoorbeeld: Amyris. De gistcellen zijn naar verluid "beveiligd" dat zij buiten het laboratorium niet verder kunnen delen. Also sprach Friedrich! (overleg) 5 feb 2020 21:52 (CET)
  Ik zal je suggesties proberen op te nemen. Het stukje over epigenetica kan inderdaad nog uitgebreid worden. Het voorbeeld dat je noemt over het doorgeven van ervaringen is zover ik weet erg omstreden en kent weinig serieus bewijs. Eugenetica is een tak van de geschiedenis waar ik minder thuis in ben, dat laat ik over aan anderen. Ook biotechnologie kan inderdaad wat verder worden uitgewerkt. Niet te veel afdwalen is ook een kunst: dit artikel is in de eerste plaats een overzicht van de mechanismen van erfelijkheid. TheBartgry (overleg) 6 feb 2020 16:28 (CET)
  Complimenten. Eens hoor v.w.b. het afdwalen, dus daarom is een heldere begripsafbakening noodzakelijk (inleiding). Verder kan gewerkt worden met doorverwijzingen "Voor het hoofdonderwerp, zie.. enz". Also sprach Friedrich! (overleg) 8 feb 2020 19:20 (CET)
  De opmerking dat het "nog lang niet rijp" zou zijn vind ik onterecht en misplaatst. De genoemde "gebreken" zijn ofwel erg specialistische details ofwel zaken die in de eerste plaats niet onder het onderwerp genetica vallen of dat slechts zijdelings doen. Woudloper overleg 6 feb 2020 20:34 (CET)
  Nou, zo zie ik dat niet. Wat er nu staat is het traditionele verhaal, maar aansluiting op de (voornoemde) innovatieve onderzoeksgebieden is onvoldoende. Epigenetica is een modern vakgebied binnen de genetica, dat afdoen als "specialistisch detail" vind ik nou onterecht en misplaatst. Daarvoor is het teveel in het nieuws. Idem voor de biotech: we staan daardoor aan de vooravond van een nieuwe industriële revolutie dus dan verwacht ik iets meer dan een paar regels tekst. Zeker als biotech in de inleiding genoemd wordt, dan dient zoiets in het artikel uitgewerkt te worden. (geldt overigens ook voor meer onderwerpen) Also sprach Friedrich! (overleg) 8 feb 2020 18:10 (CET)
  Ik zal proberen het 'rammelende' en 'ondermaatse' deel over eugenetica aan te vullen. Sylhouet overleg 6 feb 2020 21:07 (CET)
  Ik heb het stukje over eugenetica aangevuld en verplaatst zodat het chronologisch beter past (ontstaan ipv ontsporing). Het deel over Lysenkoisme heb ik aangevuld en beter bebrond. Sylhouet overleg 8 feb 2020 22:20 (CET)
  Mooi geschreven! Leest heel prettig! Misschien is het gedeelte over de geschiedenis wat overzichtelijker te maken door meer kopjes te introduceren? TheBartgry (overleg) 8 feb 2020 23:34 (CET)
  Fijn dat je het apprecieert! Ik dacht er al over om Geschiedenis wat op te kuisen, maar ik ben bang dat er meer nodig is. Al lezend bekruipt me het gevoel dat het allemaal wat strakker kan. Dan denk ik niet zozeer aan formuleringen als wel aan de structuur, zoals scheiding tussen actuele situatie en geschiedenis. Dat loopt nu wat door elkaar. Niet verwonderlijk bij een artikel waar door meerdere personen aan gewerkt is gedurende een periode van bijna twintig jaar waarin de materie ook nog eens volop in beweging was. Daar moeten we nog eens goed naar kijken; het kan impliceren dat een majeure operatie vereist is om er een etalagewaardig artikel van te maken. Als dat echt gebeuren moet, zal ik daarbij proberen te helpen, enigszins gehinderd door een beperkte inhoudelijke kennis. Sylhouet overleg 9 feb 2020 21:08 (CET)
  Die hulp is zeer welkom. Ook ik ben weinig vertrouwd met deze materie. Omdat het hier gaat om één van de vele paragrafen binnen het hele artikel, ben ik snel geneigd te zeggen dat wat er staat wel goed genoeg is: we hebben het hier niet over het artikel geschiedenis van de genetica. Maar misschien is dat niet meteen terecht. Is inkorten en prioriteren niet een manier om de zaken strak te trekken? TheBartgry (overleg)
  Ik heb me niet zorgvuldig uitgedrukt, sorry. Ik doelde bij ‘al lezend’ op het hele artikel en niet alleen op Geschiedenis. Sylhouet overleg 9 feb 2020 22:15 (CET)
  Ik ben het met je eens dat er nog zeker wat zaken kritische aandacht verdienen, maar ben enigszins verbaasd om te horen dat het artikel nog een (hele) weg te gaan heeft voordat het etalageklaar zou zijn. Ik ben van mening dat het artikel de etalagecriteria aardig benadert en vind het zonde om nu de handdoek in de ring te gooien, omdat perfectioneren teveel werk zou zijn. Ik sta absoluut open voor herstructureringen. Heeft allemaal ook geen haast, hiervoor kan ruim te tijd worden genomen. TheBartgry (overleg) 9 feb 2020 22:49 (CET)

StructuurBewerken

 1. Dat het stuk nog lang niet rijp is voor de etalage blijkt ook uit het hoofdstuk "geschiedenis". Dat daar een kopje "moderne genetica" onder staat, duidt er op dat de structuur en opbouw nog te wensen overlaat. Misschien helpt het om eerst eens strak die inleiding neer te zetten en op basis daarvan uit te werken. Also sprach Friedrich! (overleg) 8 feb 2020 19:26 (CET)
  Andermaal op basis van wat "in het nieuws" is, mag ik aannemen? Het komt op me over dat u maar iets roept omdat u ergens iets gelezen heeft. Komt u nu eerst eens met goede overzichtsbronnen waarop u uw oordeel baseert. Woudloper overleg 10 feb 2020 17:05 (CET)
  Beste Woudloper, Ik begrijp je irritatie, maar een weinig vriendelijk geformuleerde boodschap die ook nog eens weinig recht doet aan waardevolle bijdragen van collega’s, hoeft niet per se onwaar te zijn. Ik heb het artikel paragraaf voor paragraaf gereviewd en kreeg achteraf het gevoel dat de structuur niet helemaal logisch is. Mede door de suggestie van AsF ben ik bezig een strakke inleiding te formuleren om op basis daarvan een voorstel te doen voor een andere opbouw van het artikel, waarbij de bestaande informatie logischer gerangschikt wordt. Misschien moet er dan hier en daar aangevuld respectievelijk gesnoeid worden, maar de essentie kan gelijk blijven. Ik hoop dat je hierbij met me mee wilt denken. Met vriendelijke groet, Sylhouet overleg 10 feb 2020 22:21 (CET)
Beste Sylhouet, ik ken AsF niet goed. Zover ik herinner is het iemand die inhoud over lokale en sociale geschiedenis toevoegt, met name op het gebied van vrijmetselarij. Ik zie soms ook bijdragen op het gebied van kunst voorbijkomen. Op die gebieden heb ik geen reden te twijfelen met een goede collega van doen te hebben, maar ik zie geen enkele aanwijzing dat hij verstand of kennis heeft van natuurwetenschappen. Daarom vraag ik naar een onderbouwing van zijn idee dat het artikel uit balans is. Zoiets kun je, met alle respect, bij dit onderwerp niet zien zonder expertise op het gebied zelf of het raadplegen van vakliteratuur. Als AsF gegronde reden heeft te twijfelen is het vrij simpel aan te tonen dat een artikel uit balans is: d.m.v. een vergelijking met betrouwbare overzichtsbronnen.
Ik heb een aantal wetenschappelijke vakboeken biologie voor de universitaire onderbouw, alsmede een zo'n boek over genetica. Zover ik daarin kan zien is het artikel niet uit balans. De structuur van dit artikel is deels bovendien gebaseerd op een aantal van die boeken. Persoonlijk ben ik ooit meer dan een maand lang bezig geweest te zorgen dat die balans correct in dit artikel weerspiegelt werd. Dat je aangeeft de structuur te willen veranderen, zonder dat me duidelijk wordt waarom je denkt dat deze onjuist is, vind ik daarom erg verontrustend.
Ik wil best "meedenken", maar ik heb vooralsnog geen idee wat je bedoelt en kom er na herlezing van bovenstaande discussie ook niet echt achter. De inleiding lijkt me een goede samenvatting en bevat een eenvoudig leesbare definitie van het onderwerp. Wat is er dan mis mee? "Herschrijven van de inleiding" lijkt me vooralsnog niet nodig, zeker niet op basis van een "suggestie" van een leek, die op basis van "ik zie het zo" en "in het nieuws" een paar korte, nogal ruw verwoorde opmerkingen plaatst. Wat ik voorstel is dat jij, of AsF, nu eerst eens met een goede reden (d.w.z. bron) komen op grond waarvan kan worden aangetoond dat aan de balans en structuur in dit artikel getwijfeld moet worden, en dan een voorstel doen voor een betere balans en/of structuur. In dat geval ben ik zeker bereid mee te denken. Vr. groet, Woudloper overleg 11 feb 2020 02:11 (CET)
Ik zie eerlijk gezegd ook niet wat Sylhouet bedoelt. Het is niet voor niets dat ik dit mooie artikel met het oog op de Etalage in de Review heb geplaatst en in de tussentijd is het alleen nog maar verbeterd. De onprofessionele en (erger nog) respectloze opmerkingen van AsF heb ik altijd met een korrel zout genomen. Ook hier slaat hij zoals gewoonlijk de plank mis. Dit is in mijn ogen een fijn uitgebalanceerd artikel dat rijp is voor een nominatie. hein nlein'' 11 feb 2020 06:24 (CET)
Ik begrijp de opmerkingen van AsF niet goed (en dat is verder niets persoonlijks). Het is onwenselijk om in een overzichtsartikel veel aansluiting te zoeken bij de recentste ontwikkelingen die doorsijpelen in de media. De reden is dat de ontwikkelingen en discussies aan het front van de wetenschap erg in beweging zijn. Het nieuws van nu kan over een half jaar weerlegd zijn. Het is veel veiliger om aansluiting te zoeken bij de kennis die min of meer consensus is geworden en in de (voldoende recente) handboeken is terug te vinden. In the rear with the gear. Een overzichtsartikel richt zich op het grote geheel en de trends, niet op uitzonderingen. Voor de rest ligt de focus op wat genetica precies is, en niet op wetenschapsgeschiedenis. Groeten, Kiro Vermaas   11 feb 2020 08:12 (CET).
Sylhouet heeft naar mijn idee het hele artikel nauwkeurig nagelezen en meegedacht over toegankelijkheid ed. Als Sylhouet vervolgens aangeeft dat de structuur niet helemaal logisch overkomt kan daar op z’n minst naar geluisterd worden; volgens mij is een uitwerking van wat hij/zij bedoelt met bovenstaande opmerkingen in volle gang. Ook ik merk uit de literatuur dat dit artikel een (redelijk) evenwichtig overzicht biedt, maar daar kan best wat aan worden veranderd. TheBartgry (overleg) 11 feb 2020 08:26 (CET)
Ter verduidelijking: mijn bijdragen zijn zeker niet persoonlijk bedoelt. Ik twijfel bovendien niet over de recente ingrepen van Sylhouet. De aanvulling over epigenetica bv. leek me prima. De wijzigingen over lysenkoisme leken me inhoudelijke verbeteringen, hoewel ik me afvraag of dat onderwerp niet wat veel aandacht krijgt - desondanks: geheel buiten proporties is het waarschijnlijk niet.
Wat betreft de structuur zijn er door de schrijvers zeker keuzes gemaakt. Als men kritiek heeft op de door mij gemaakte keuzes ben ik bereid die te verantwoorden. Op details valt er ook nog best verbetering aan te brengen, zoals de huidige reviewronde laat zien. Mogelijk klopt het dat door alle herschrijvingen en aanvullingen de historische informatie een beetje vreemd door het artikel heen gewoven is.
Maar de stelling dat het artikel nog niet compleet of goed genoeg is, en de classificaties die hierboven vielen kan ik gewoon niet plaatsen. Sylhouet meldde op grond van die opmerkingen het hele artikel te willen herschrijven. Dat verontrust me dan. Welk ander wetenschappelijk vakgebied heeft er eigenlijk al een zo compleet en informatief artikel als dit? Woudloper overleg 11 feb 2020 09:18 (CET)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Als de indruk bestaat dat ik het artikel nog ondermaats vind en het wil herschrijven heb ik me onzorgvudig uitgedrukt. Ik vind dat het artikel reeds van een hoog niveau is, maar nog niet perfect. Ik heb in concept een aangepaste Ineiding geschreven en aan de hand daarvan gekeken naar de structuur van het artikel.
Inleiding
Een kernzin in de inleiding is Het overerven van eigenschappen en de moleculaire mechanismen die daaraan ten grondslag liggen zijn nog steeds de grondbeginselen van de hedendaagse genetica. Beide aspecten zouden in die inleiding evenveel aandacht moeten krijgen. Daarom heb ik het stuk over Mendel wat uitgebreid. Na de introductie van die twee aspecten moet naar mijn mening aangegeven worden hoe het wetenschapsgebied genetica eruit ziet, met een opsomming van de vakgebieden. De afsluiting met toepassingen van de genetica is prima. Voor mijn concept: zie hier.
Structuur
Populatiegenetica valt nu onder Genetische verandering, epigenetica onder Genexpressie en eugenetica zit verscholen onder Geschiedenis. Het artikel zou mijns inziens de structuur van het wetenschapsgebied moet volgen. Dus Klassieke genetica; Moleculaire genetica; Populatiegenetica; Epigenetica; Paleogenetica; Eugenetica en eventueel Lysenkoisme.
Zaken die nu vallen onder Genexpressie en Genetische verandering horen dan onder Moleculaire genetica. Misschien moeten enkele onderwerpen gerangschikt worden onder Toepassingen. Los van bovenstaande verdient het hoofdstuk Geschiedenis nog redactionele aandacht, Daar was ik nog mee bezig toen ik de structuur van het artikel aan de orde stelde.
Ik hoop hiermee de discussie te concretiseren en wacht reacties in spanning af. Sylhouet overleg 11 feb 2020 13:05 (CET)
 • Ik ga je voorstel analyseren en maak aanmerkingen aldaar. TheBartgry (overleg) 11 feb 2020 19:45 (CET)
Het artikel helemaal of grotendeels indelen op verschillende vakgebieden gaat denk ik niet goed werken. Ruwweg zijn er 3 soorten deelonderwerpen, en het leek me zinnig die verschillend te behandelen:
 1. Basiskennis van de genetica - klassieke genetica is daarvan de hoofdmoot. Dit moet het eerste deel van het artikel zijn dat direct op de inleiding volgt. Het is de middelbare schoolkennis en die zou je het best zo makkelijk mogelijk beschrijven.
 2. Gebieden waarop de wetenschap nog volop in beweging is - dit kan wel ingedeeld worden op vakgebied. Ik ben alleen wel bang dat dit erg klinisch over kan komen. Ik raad aan de tekst boeiend te houden door zo weinig mogelijk aan categorisatie te doen.
 3. Historische vormen van genetica - dit staat in het deel over de geschiedenis. Eugenetica is daar onderdeel van, bij mijn weten wordt er al lang geen onderzoek meer op dit vlak gedaan. De relevantie zit in het politiek-maatschappelijke effect, maar dit moet n.m.m. niet teveel aandacht krijgen omdat het vaak voor propagandadoeleinden wordt misbruikt.
Als je alles in paragrafen over vakgebieden indeelt, verander je de verhaalmodus in feite van expositie naar categorisatie. Inhoudelijk is er niets mis met categorisatie. Het wordt dan makkelijker voor de lezer een bepaald onderwerp te vinden. Maar tegelijk verdwijnt de integriteit van de verhaallijn in het artikel, die de lezer gaandeweg steeds meer kennis aanreikt. Daarnaast werken opsommingen en categorieën slaapverwekkend. Het lijkt me om deze reden zelfs beter geen opsomming van vakgebieden in de introductie te zetten. Woudloper overleg 12 feb 2020 06:00 (CET)
Mijn gebrek aan kennis van Genetica heeft me duidelijk parten gespeeld. Uit de reacties van Woudloper (hierboven) en TheBartgry (zie hier) begrijp ik dat dit wetenschapsgebied, in tegenstelling tot de gebieden waarin ik thuis ben, in zijn geheel beschreven moet worden en niet gekarakteriseerd kan worden door een bespreking van de samenstellende deelgebieden. De toelichting van Woudloper op de keuzes die hij heeft gemaakt, is zeer overtuigend, inclusief de plaatsing van Geschiedenis aan het eind. Ik neem mijn voorstel dan ook, enigszins beschaamd, terug. Blijft mijn punt dat ik me ongemakkelijk voel bij de huidige structuur. De indeling in drie groepen die Woudloper nastreeft, Basiskennis, Gebieden waarop de wetenschap nog volop in beweging is en Historische vormen van genetica vind ik erg duidelijk en overtuigend. Alleen zie ik die moeilijk terug in de huidige zes kopjes, Klassieke genetica, Moleculaire genetica, Genexpressie, Genetische verandering, Onderzoek en technologie, Geschiedenis. Om mijn bedenking weg te nemen volstaat het misschien om de driedeling explicieter te maken en nog even na te lopen of de scheiding strak genoeg is doorgevoerd. Sylhouet overleg 12 feb 2020 17:01 (CET)
Even tussendoor: ik vind dat je puik werk hebt geleverd, Sylhouet. En hetzelfde geldt voor TheBartgry. Dat was het, excuses voor de onderbreking...   hein nlein'' 12 feb 2020 17:50 (CET)
Ben ik het mee eens. Overigens verdienen de punten van AsF hieronder de aandacht (op de voorbeelden na, die me prima lijken). Woudloper overleg 13 feb 2020 07:55 (CET)
Woudloper heeft inderdaad duidelijk onder woorden gebracht wat ik ook in grote lijnen bedoelde te zeggen. Ik ben het helemaal met hem eens dat een categorisering van de vakgebieden de tekst niet verlevendigt. Een opmerking over zijn drie deelonderwerpen: ook de grondprincipes van moleculaire genetica (DNA, genen, chromosomen) behoren inmiddels tot 'Basiskennis van de genetica'. Het inzicht dat genen moleculaire structuren zijn in onze cellen is, net als de wetten van Mendel, een basaal gegeven van genetica. Ik zou zeggen dat de drie hoofdgroepen van Woudloper het artikel als volgt indelen: Basiskennis (§1–2), moderne principes (§3–5), historische vormen (§6). Ik vind het moeilijk te zeggen hoe deze driedeling goed te omlijnen is; de huidige opbouw komt mij nog steeds logisch voor. TheBartgry (overleg) 12 feb 2020 19:16 (CET)
Waarom dan niet de indeling expliciteren en drie hoofdstukken maken met sprekende titels, waarin respectievelijk de paragrafen 1-2, 3-5 en 6 met hun onderverdeling worden ondergebracht. De geïnteresseerde leek zal dan, na het lezen van de Inleiding, aan de inhoudsopgave zien wat hem/haar te wachten staat en het beter begrijpen. Ik denk in ieder geval dat het bij mij zo zou zijn gegaan. Sylhouet overleg 12 feb 2020 19:46 (CET)
Zou je een voorstel kunnen maken op mijn kladblok (kopie van hele artikel), dan kan ik zien wat je precies bedoeld. TheBartgry (overleg) 13 feb 2020 21:49 (CET)
Dank Sylhouet. Ik twijfel nog steeds of deze indeling de beste manier om dit artikel te structureren. Niet zozeer omdat de driedeling onbegrijpelijk/onlogisch is, maar omdat we er nu voor kiezen om een erg uitgebreid artikel met tientallen deelonderwerpen op te splitsen in slechts drie paragrafen, met 5e-graads kopjes tot gevolg. Onderverdelingen bínnen paragrafen worden hierdoor juist minder expliciet en het oogt m.i. iets rommeliger. Ik ben echter zeer te spreken over de korte introducties die je per hoofdonderdeel hebt geschreven, en dat bracht mij op het volgende idee: zouden we de korte introducties niet op de oorspronkelijke indeling per paragraaf kunnen vermelden? Daarmee helpen we de lezer om de structuur beter in te schatten en kan de driedeling wellicht alsnog voelbaar gemaakt worden, zij het in tekstvorm. Eventueel kan dit ook in de inleiding kort aan de orde komen. Of heb jij het puur over de hiërarchische structuur van het artikel? TheBartgry (overleg) 15 feb 2020 13:35‎ (CET)
Goed idee TheBartgry, zo wordt de opbouw van het artikel geëxpliciteerd en blijven de kopjes beperkt tot de vierde graad. De korte introducties moeten dan wel in elke paragraaf komen, dus zes in plaats van drie. Ik weet niet of ik voldoende inhoudelijke kennis daarvoor heb, maar wil wel een voorzet geven. Sylhouet overleg 15 feb 2020 15:33 (CET)
Graag! Ik ben altijd benieuwd naar de fijnzinnige formuleringen van jouw hand. Ik heb hiervoor sowieso de overzichtsliteratuur bij de hand. TheBartgry (overleg) 15 feb 2020 16:41 (CET)
TheBartgry, er rust geen zegen op! Gisteravond sneuvelden mijn teksten op jouw kladblok door een bewerkingsconflict waarbij ik (of het systeem?) iets fout deed. Vandaag begon Microsoft, toen ik op mijn eigen kladblok het werk onderbrak om het avondmaal tot me te nemen, een Windows 10 update te installeren die vastliep. Bij het teruggaan naar de vorige situatie gingen mijn teksten wederom verloren. Morgen een nieuwe poging. Houd moed! Sylhouet overleg 16 feb 2020 21:53 (CET)
Waardeloos. Driemaal is scheepsrecht dan maar! TheBartgry (overleg) 16 feb 2020 22:17 (CET)
Het leek me leuk in de schier eindeloze rij serieuze dialogen een anekdotisch intermezzo te plaatsen. Mijn poging van vandaag werd weer gestoord, nu door problemen in Wikipedia, maar ik was nu zo wijs tussentijds op te slaan. Vind je dat mijn toevoegingen verbeteringen zijn? Sylhouet overleg 17 feb 2020 18:43 (CET)
 1. Ik heb mijn - kort - commentaar conform de Arbcomuitspraak op de OP van het lemma gezet (hier). mvg. HT (overleg) 11 feb 2020 21:25 (CET)

ChecklistBewerken

 1. Mag ik het zeer geleerde committee hierboven uitnodigen? Also sprach Friedrich! (overleg) 12 feb 2020 21:24 (CET)
  • Ik ben je punten langsgegaan. Antwoorden van mij staan achter bullets, tenzij anders vermeld. TheBartgry (overleg) 15 feb 2020 13:35 (CET)
Laatst bijgewerkt: Also sprach Friedrich! (overleg) 15 feb 2020 14:18 (CET) Beoordeling en opmerkingen
A: Titel Wikipedia:Review
A1. Is de titel correct?  
A2. Zijn er goede redirects of doorverwijspagina's aanwezig voor logische alternatieve titels? Afstammingskunde, Leer van de erfelijkheid en Erfelijksleer ontbreken. Ook in de inleiding.
 • Afstammingskunde is meer synoniem voor fylogenie, de andere twee voorstellen zijn onhandige omvormingen van erfelijkheidsleer.
B: Inleiding
B1. Geeft de eerste zin een goede omschrijving van het onderwerp?  
B2. Worden de belangrijkste gegevens over het onderwerp vermeld? Sterk verbeterd door iemand die snapt waar het rammelde, maar dit kan strakker: schrijf de index met de hoofdstukken en de koppen om tot lopende zinnen en bouw daarmee de inleiding op. Als er vervolgens geen goedlopend verhaal uitkomt is de indeling niet goed. Also sprach Friedrich! (overleg) 12 feb 2020 21:51 (CET)
 • Zie review.
B3. Worden de relevantie en de context van het onderwerp voldoende duidelijk? De plaats van de genetica binnen de biologie is onvoldoende duidelijk omschreven. Dat de genetica een van de pijlers van de moderne biologie is mag genoemd worden.
 • Wordt opgevolgd.
B4. Bevat de inleiding niet te veel details?  
C: Inhoud
C1. Worden alle relevante gegevens genoemd? Is de etymologie van het woord genetica relevant?
 • Sommigen vinden het absoluut relevant, anderen niet: dit is de gulden middenweg.
C2. Ontbreken relevante of encyclopedische details? Het artikel geeft veelal de fysieke gevolgen van genetische processen, maar gaat voorbij aan gedrag. Gedragsgenetica ontbreekt dus! Misserrrrr. Er wordt ook geen aandacht gegeven aan de polyploide organismen en het onderscheid van alloploiden en autoploiden bij soortkruisingen wordt ook niet gemaakt. De begrippen dominant en recessief worden weliswaar genoemd, maar er is ook een tussenvorm: intermediair. Toch ook relevant in dit verband.
 • Gedragsgenetica kan inderdaad nog vermeld worden. Alloploïdie is een te specifiek aspect, niet dergelijk relevant dat het vermelding verdient. Intermediair (incomplete dominantie) en ploïdie komt al aan de orde.
C3. Zijn alle gegevens verifieerbaar?   Opgemerkt: de Engelstalige wikipedia heeft veel meer referenties. Also sprach Friedrich! (overleg) 13 feb 2020 02:00 (CET)
C4. Worden er geen uitspraken gedaan die feitelijk onjuist zijn? Die tenenkrommende opmerking over eugenetica is er gelukkig uit. Wat opvalt is dat het begrip homologie wordt gebruikt, maar dat is in de context van de genetica niet een heel duidelijke term. Het wordt namelijk ook gebruikt in de zin van het hebben van een gemeenschappelijke voorvader in evolutionaire zin. (Treden er kenmerken van die voorouder weer op, dan wordt dat atavisme genoemd. Wellicht ook de moeite waard om nog toe te voegen)
 • Men moet zich neerleggen bij de meerduidigheid van de term homoloog. Atavisme ligt buiten de focus van genetica.
C5. Is het artikel vanuit neutraal standpunt geschreven? Gedrag gedrag gedrag... waarom niets over gedrag?
 • Heeft weinig met POV te maken.
C6. Is er geen onwenselijke promotie van standpunten, personen, producten, bedrijven, instellingen, etc. opgenomen? De tekst oogt ok, maar de "externe links" naar enkel het commerciële Nature Genetics? Net als met het noemen van merken op de publieke zender: altijd minstens drie om reclame maken te voorkomen.
 • Dat zijn wetenschappelijke tijdschriften, heeft niets met commercie van doen en bovendien is het dé manier om naar een onderzoek te verwijzen.
  Grapjas. Zoek maar eens na hoeveel winst het moederbedrijf van Nature maakt. Daarbij, er zijn open access journals over dit onderwerp die eveneens (en misschien wel beter) gegeven kunnen worden.
C7. Voldoet het artikel aan het principe van geen origineel onderzoek?  
C8. Is het artikel begrijpelijk voor de geïnteresseerde leek? Kan qua begrijpelijkheid nog veel aan verbeterd worden. Voorbeelden waarbij de leek afhaakt graag achterwege laten, jargon toelichten enz. Zinnen als "Vanzelfsprekend is de kennis van nucleotidesequenties van belang voor genetische manipulatie en evolutionaire genetica" zijn voor leken echt niet zo vanzelfsprekend.
 • Een iets moeilijkere zin is onmogelijk overal te vermijden. Globaal is het artikel erg toegankelijk.
  Sommige alinea's zijn zeer helder te volgen, andere weer niet. Hier zou meer consistentie in gebracht kunnen worden.
C9. Worden er geen auteursrechten geschonden?  
D: Indeling en vormgeving
D1. Is de opbouw van het artikel logisch?
 1. De inleiding begint met een stuk geschiedenis, waarom dan het laatste hoofdstuk daar aan wijden? Als de geschiedenis behandeld wordt, waarom dan niet een verkenning van de toekomst: geef een overzicht van de belangrijkste actuele ontwikkelingen.
  • Zie overleg en review.
 2. Sommige voorbeelden zijn wel heel detaillistisch voor een overzichtsartikel. Is een siamese kat nou werkelijk het meest treffende voorbeeld van het nature/nurture-debat? Of kan het artikel ook zonder dit soort detailinformatie?
  • Natuurlijk is een voorbeeld gedetailleerd. De vacht van een siamese kat lijkt mij inderdaad een goed voorbeeld.
   Ok houd het dan maar bij de iconische siamese kat. Ik denk er het mijne van en houd het bij tweelingen als meest gebruikte voorbeeld.
D2. Zijn er voldoende kopjes en subkopjes?  
D3. Zijn de alinea's niet te lang?  
D4. Ziet het artikel er netjes en overzichtelijk uit bij de meest gebruikte browserinstellingen? "Downloaden als PDF" geeft een versie waarbij de plaatjes deels wegvallen.
 • Door PDF te downloaden gaat de resolutie en indeling onvermijdelijk achteruit.
E: Taalgebruik
E1. Bevat het artikel nog typefouten of spelfouten? Op dit punt mag de vlooienkam nog nog wel een keer doorheen. Let bijvoorbeeld op de interpunctie in de onderschriften van de foto's. Status quo is zonder streepje. Etc.
 • Wordt opgevolgd.
E2. Klopt de grammatica? Voorbeeld: "Veel planten en dieren hebben altijd twee allelen (twee versies van elk gen): één van elke ouder." "Bij de erwtenplanten van Mendel waren de meeste bloemen paars; dit allel was dus dominant en dit wordt genoteerd met een hoofdletter (B), het recessieve allel met een kleine letter (b)."
 • Wordt opgevolgd.
E3. Bevat het artikel geen te lange zinnen? Controleer nog even.
E4. Is er zoveel mogelijk gebruikgemaakt van gangbare Nederlandstalige begrippen? Moet beter kunnen. Mentale retardatie door het gangbaarderVerstandelijke beperking vervangen bijvoorbeeld. Her en der nog wat Engelse termen die te vervangen zijn door Nederlandse. enz.
 • Als de bronnen maar goed worden gevolgd.
E5. Worden moeilijke begrippen toegelicht? Wisselend.
F: Afbeeldingen  
F1. Zijn er voldoende afbeeldingen?  
F2. Zijn alle afbeeldingen relevant voor het artikel? Is een familiekiekje van een Zweedse domineesfamilie relevant? Het uiterlijk wordt ook bepaald door keuze van de kapper, kledingkeuze en brilmontuur - geen erfelijke eigenschappen!
 • Kan eventueel vervangen worden inderdaad.
 • (Wdlp.) Destijds was mijn redenatie dat op die plek een voorbeeld van een menselijke familie moest komen, omdat het de eerste illustratie naast de broodtekst van het artikel zou zijn en het derhalve een goed idee was een voorbeeld te geven dat iedere lezer kon herkennen. Ik heb voor deze afbeelding zeker een half uurtje door commons gekamd en ze lijkt me nog steeds functioneel. Het is een bekend gegeven dat sommige hominiden monturen dragen ja, maar de familie in kwestie heeft ook gezichten met een vergelijkbare morfologie. Mogelijk zijn er sinds 2010 betere afbeeldingen van menselijke families geupload, en dan kan de afbeelding natuurlijk vervangen worden. Maar de huidige afbeelding voldoet prima aan haar beoogde functie. Vr. groet, blijkbaar geen tildes
F3. Zijn de afbeeldingen duidelijk? Er is wel heel veel onderschrift nodig om sommige plaatjes te verduidelijken.
 • Verhoogt dan ook de begrijpelijkheid.
F4. Geven de bijschriften een goede toelichting op de afbeeldingen? Wisselende opmaak. Is dat de bedoeling?
 • Opmaak lijkt mij helder. Zie review voor bijval,
F5. Zijn de afbeeldingen juist geplaatst? Controleer het jargon in de onderschriften en de uitleg van het jargon in de tekst. In meerdere gevallen komt eerst het plaatje, pas verderop de uitleg.
F6. Is de auteursrechtelijke status van de afbeeldingen in orde? Plaatjes van wetenschappers waarvan de teksten zijn vertaald door TheBartgry en door hem gepubliceerd, kan dat maar zo?
 • Zeker. Vallen allemaal onder CC BY-SA 4.0-licenties.
G: Overzichten en tabellen
G1. Bevat het artikel niet te veel opsommingen? Eerder te weinig. Een tijdtabel van belangrijke doorbraken toevoegen zou wenselijk zijn.
 • Verhalend lijkt mij net zo wenselijk.
G2. Worden opsommingen in tabelvorm weergegeven?  
G3. Is de betekenis van de tabellen duidelijk? Externe links lijken eclectisch
G4. Is de vormgeving van de tabellen in orde? De indeling van de zijbalk genetica matcht niet lekker met de indeling het overzichtsartikel.
 • Wordt opgevolgd.
G5. Staat er bovenaan een infobox die de belangrijkste gegevens overzichtelijk maakt?   (zijbalk)
H: Bronnen, referenties en voetnoten
H1. Zijn de bronnen, referenties en/of voetnoten overzichtelijk weergegeven?  
H2. Is er bronvermelding bij alle citaten en mogelijk controversiële beweringen? Kijk nog eens kritisch.
 • Wordt opgevolgd.
H3. Is bij de bronvermelding duidelijk welke informatie uit welke bron afkomstig is?  
I: Links  
I1. Bevatten alle belangrijke begrippen interne links? Poets die rode links even weg, jongens.
I2. Verwijzen alle interne links naar de juiste artikelen? sommige links komen uit op een redirect-pagina.
 • Dat kan ik niet vinden.
I3. Verwijzen alle rode links naar mogelijk zinvolle artikelen? Niet als deze spelfouten bevatten.
 • Nee hoor.
  Ik zal hem zelf wel even corrigeren als je het niet ziet.
I4. Is het artikel op de juiste wijze gecategoriseerd?  
I5. Zijn de interwikilinks in orde?  
I6. Wordt het aantal externe links zo veel mogelijk beperkt? Eerder te weinig. Of geef gewoon geen link naar een commercieel blad.
 • Zover ik zie allemaal permalinks naar wetenschappelijke tijdschriften
I7. Werken alle externe links?  
J: Bewerkingsgeschiedenis
J1. Wordt het artikel regelmatig bewerkt?  
J2. Worden mogelijk controversiële wijzigingen voldoende toegelicht? Overleg met name via review, alwaar op de man gespeeld wordt.
J3. Wordt er adequaat gereageerd op discutabele wijzigingen, bewerkingsoorlogen en vandalisme?  

Herziening EtalageartikelsBewerken

Een review kan ook worden gebruikt voor een artikel dat reeds in de Etalage staat. Zo kan de kwaliteit worden verbeterd en geëvalueerd.

Nomineer een nieuw artikel

Jacques BrelBewerken

Iemand zin om tijd en energie in dit artikel te steken? Zie ook de verwijdernominatie die momenteel loopt. Also sprach Friedrich! (overleg) 26 jan 2020 09:00 (CET)

Binnen enkele maanden is het artikel twee keer genomineerd om te verwijderen uit de etalage. Beide keren is het behouden. Blijkbaar is het in de huidige staat goed genoeg voor de etalage. Bij dit artikel zal, net als elk artikel, vast wel iets te verbeteren zijn. Na het tweede behoud in de etalage in relatief korte tijd, lijkt me het nogal apart om specifiek dit artikel nog in de review te houden. - Robotje (overleg) 6 feb 2020 16:10 (CET)
Nee het artikel is niet goed genoeg als er tegengestemd wordt vanwege het nomineren zonder review. Dan kun je hem een derde keer krijgen ook. Also sprach Friedrich! (overleg) 7 feb 2020 20:29 (CET)

Enigma (codeermachine)Bewerken

Dit kan toch ook niet meer. Nauwelijks bronnen, midden in de lopende tekst wordt verwezen naar het superieure Duitse artikel en gewoonweg niet goed genoeg. Wat mij betreft gelijk in de nominatie voor verwijdering. 163.158.173.249 21 jan 2020 02:48 (CET)

Toch goed om het hier onder de aandacht te brengen. Die paar dagen extra zijn het probleem toch ook niet, is het wel? Mocht ik tijd vinden dan zal ik eens naar het artikel kijken. Tip: mits aangegeven in de referenties is een vertaling ook toegestaan, dus wellicht dat daar snel winst mee gemaakt kan worden. Also sprach Friedrich! (overleg) 27 jan 2020 22:44 (CET)

Zweefvliegen (sport)Bewerken

Deze keer wil ik het dan eerst reviewen. Met dit artikel is van alles mis. Als je alleen de inleiding al leest weet je genoeg: Zweefvliegen is een teamsport. Er is een team van mensen nodig om een zweefvliegbedrijf te kunnen draaien (tiploper, kabelrijder, lierist, lichtgever enz.). Er wordt verwacht dat iedereen meehelpt.

De informatie in het artikel, en dan met name de kopjes Brevetten en prestatiebrevetten en Records zijn zwaar verouderd. Het bronnenapparaat is bijna niet bestaand, en als er dan al een bron wordt gebruikt, is dit nota bene een forumpost (referentie 4).

En dan de inhoud. Er wordt heel veel verteld over de start van het zweefvliegtuig en er is een kopje die de landing beschrijft. Maar waar is de informatie over het zweven en de verschillende manieren van zweven zelf?

Dit is wederom een leuk artikel, maar niet van etalagekwaliteit. Groeten. 163.158.173.249 7 jan 2020 21:49 (CET)

Ter aanvulling:
 • Het gebrek aan bronnen is inderdaad problematisch.
 • Ook de inleiding schiet zwaar tekort. We missen een goede, heldere definitie van zweefvliegen. Zin 1 is pleonastisch, zin 2 is vaag en zin 3 is dan al meteen heel erg in detail en technisch voor wie het onderwerp nog niet kent. Hoeveel zweefvliegclubs er in België of Nederland zijn hoeft dan weer helemaal niet in de inleiding.
 • Verder stoot de lezer op veel zinnen die zo uit een essay van een scholier geplukt lijken. Bijvoorbeeld: Het laatste zweefvliegtuig bevatte veel belangrijke veranderingen en ze maakten er meer dan duizend vluchten mee. Op dat moment waren ze waarschijnlijk de beste zweefvliegers van de wereld. Hun doel was om op het zweefvliegtuig een motor te plaatsen. Dat deden ze en het vliegtuig noemden ze de Flyer.
Dit artikel verbeteren gaat een grote inspanning vragen van iemand die er iets van kent, en veel bronmateriaal.   DimiTalen 8 jan 2020 15:56 (CET)
Ik heb het een en ander geschaafd en verbeterd aan het artikel. Helaas geen bronnen kunnen toevoegen. Vr groet Saschaporsche (overleg) 26 jan 2020 10:21 (CET)

Overige artikelsBewerken

De Review is er ook voor artikelen die niet meteen met het oog op de Etalage zijn geschreven of uitgebreid.

Nomineer een nieuw artikel