Wikipedia:Review

Overzicht beheerpagina's
Zie WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel kan hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (ten minste een van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een lemma mag uit de review gehaald worden als er een maand niets meer aan gedaan is. Archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op de overlegpagina van het gereviewde artikel te plaatsen.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan het artikel het {{RV}}-sjabloon in.
 • Pas het volglijstkader aan. (Klik hier)

Kandidaten voor de EtalageBewerken

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Nomineer een nieuw artikel

Oglala Lakota CountyBewerken

De afgelopen 3 jaar heb ik af en toe aan dit artikel gewerkt, vertrekkende van een verouderd beginnetje. Het is intussen weer even geleden dat ik er intensief mee bezig ben geweest. Voor ik me er opnieuw helemaal op smijt, zou ik graag eens een blik van een kritische buitenstaander lenen. Wat zit goed, wat kan beter? Waar zitten inhoudelijke hiaten? Zo kan ik me gerichter bezighouden met het verbeteren van dit artikel. Bedankt!   DimiTalen 11 apr 2021 10:08 (CEST)

 1. Hoi DimiTalen! Heel tof dat je je bezighoudt met dit onderwerp! Een paar dingen die me opvielen tijdens het lezen. Het werd me niet duidelijk dat Shannon County betrekking had op Oglala Lakota County. Ik zou wellicht dat even daar terloops vermelden. Af en toe vind ik de woordkeuze een beetje onnodig ingewikkeld zoals in voege trad,de duimen moest leggen, baat en woonst, maar dat kan aan mij liggen. Bij religie ben ik wel benieuwd hoe het bekeren tot christelijke geloof ging. Naar mijn gevoel behandel je alles rond Wilson ook heel algemeen. Ik zou daar best wel meer over willen weten. Ik had ook nog een paar kleine taaldingetjes:
  • Het Agency -> De Agency
  • Zo'n 13.000 jaar geleden -> Rond 11.000 vChr
  • Op 29 december 1890 greep [...] plaats
  • 2 maand -> twee maanden
  • in te dijken -> in te dammen
  • Eén op 4 -> Eén op vier
  Ik ga het morgen oid nog een keer lezen, zodat ik nog wat uitgebreidere feedback kan geven! Met vriendelijke groeten, Dajasj (overleg) 11 apr 2021 11:06 (CEST)
  Dank je wel. Met je inhoudelijke vragen ga ik nog aan de slag. Wat concreet zou je graag verbeterd zien aan de zin met het ww 'plaatsgrijpen'? :-) Groetjes,   DimiTalen 11 apr 2021 15:07 (CEST)
  Om je (boeiende) vraag te beantwoorden hoe het zat met de bekering tot het christendom, vinden we hier al enkele aanwijzingen: "‘As long as you love Jesus’: The battle for Pine Ridge’s children". Ik pluis het nog wat verder uit :-).
  Ik had zelf nog nooit van "plaatsgrijpen" gehoord, dus vond "plaatsvinden" wat logischer. Dank ook voor het toevoegen van dat stukje over religie. Dat maakt het al veel minder een opsomming van feitjes. Mocht je in de toekomst nog meer vinden over religie, zou ik dat lekker verder uitbreiden! Dajasj (overleg) 14 apr 2021 11:46 (CEST)
 2. Weer een schakel aan je lange Amerikaanse ketting. Na eerste lezing lijkt het artikel me aardig compleet, met goede lay-out, goed bebrond, en verluchtigd met informatieve plaatjes. Als je alles wat rood is wilt verblauwen heb je nog een hoop te doen! Al lezend heb ik in de tekst wat wijzigingen aangebracht, die je terug kunt draaien als dat je beter past. Ik heb nog enkele opmerkingen:
  • Je schrijft het paard bereikte South Dakota. Leuk geformuleerd, maar waren het verwilderde paarden die uit eigen initiatief kwamen of werden ze meegebracht door kolonisten?
  • De zinsnede Het werd opnieuw een politieke entiteit kan ik niet goed plaatsen. Maar misschien lees ik niet goed genoeg.
  • Waren Fort William en later Fort John en uiteindelijk Fort Laramie een en dezelfde post of hadden ze niets met elkaar van doen?
  • De formulering Elders werd Sitting Bull gearresteerd en gedood bij een schermutseling roept vragen op. Gearresteerd en gedood, wat is daar gebeurd?
  • Wat bedoel je met Wilsons tegenstanders hielden meer vast aan Lakota-tradities?
  • De omschrijving van voedselwoestijn is niet helemaal duidelijk. Je schrijft het is een plek met lage inkomens en hoge armoedecijfers waar – in landelijke gebieden – .... Landelijk gebied lijkt me het enige criterium.
  • De zin Vooral de financiering is een obstakel, omdat er geen eigendomsbelastingen geheven mogen worden. wordt gevolgd door een link, maar behoeft ook in de tekst enige toelichting.
  • Het hoofdstuk Media is erg opsommerig en verdient verder uitgeschreven te worden.
  Veel succes met het vervolmaken van het artikel. Met vriendelijke groet, Sylhouet contact 11 apr 2021 20:12 (CEST)
  Dank je wel, dat waren inderdaad stuk voor stuk onduidelijke passages. Aan 'Media' moet ik nog eens werken. Wat je vraag over de eigendomsbelastingen betreft: zou het volgens jou een goed idee zijn als ik het puntje financiering wat meer toelicht onder 'Bestuur en politiek'? Daar laat ik het momenteel al eens vallen, maar ook erg summier.   DimiTalen 14 apr 2021 11:42 (CEST)
  Lijkt me een goed idee. De informatie zal helpen de sterk van onze regelingen afwijkende Amerikaanse situatie te begrijpen. Sylhouet contact 14 apr 2021 17:32 (CEST)
  Ik heb het stukje 'Bestuur en politiek' uitgebreid om de fiscale en bestuurlijke situatie wat beter uit de doeken te doen. Voor de duidelijkheid heb ik dit kopje ook verplaatst boven 'Openbare voorzieningen' en 'Economie'.   DimiTalen 16 apr 2021 13:07 (CEST)
  Zo is het idd veel beter. Nog even over de voedselwoestijn. De nieuwe tekst is nmm nog niet correct. Op internet vond ik op de site van WordSense Dictionary de volgende omschrijving: "More precisely, the U.S. Department of Agriculture (USDA) defines a food desert as any census district where at least 20 percent of the inhabitants are below the poverty line and 33 percent live over a mile from the nearest supermarket (or in rural areas, more than 10 miles)." Sylhouet contact 18 apr 2021 15:36 (CEST)
  Zo staat het er toch? Of strookt die verwoording niet met de interpretatie ervan?   DimiTalen 18 apr 2021 20:54 (CEST)
  Ik vind een plek met lage inkomens en hoge armoedecijfers waar een significant aandeel van de bevolking op meer dan tien mijl van een supermarkt of groentewinkel woont minder concreet en subjectiever dan where at least 20 percent of the inhabitants are below the poverty line and 33 percent live over a mile from the nearest supermarket (or in rural areas, more than 10 miles). Sylhouet contact 18 apr 2021 21:43 (CEST)

Ik verplaats deze review naar hier, in de hoop nog meer feedback te krijgen, zodat we het artikel etalagewaardig kunnen maken. Merci!   DimiTalen 25 apr 2021 09:17 (CEST)

Zie Wikipedia:Etalage/Archief/Oglala Lakota County. Ik zie jullie uitgebreide feedback graag tegemoet. Groetjes,   DimiTalen 29 apr 2021 07:52 (CEST)
@Sylhouet: ik pik graag even in op je puntjes.
 • "Wat Oglala Lakota County bijzonder maakt ten opzichte van veel andere county's die je had kunnen beschrijven is 'Wounded Knee'. Die traumatische gebeurtenis zit nu min of meer verscholen in het hoofdstukje over de geschiedenis van de 19e eeuw, die meer gaat over North en South Dakota in hun geheel dan specifiek over OLC. Het lijkt me dat je beter het spotlight had kunnen richten op Wounded Knee en de geschiedenis had kunnen toespitsen op het toelichten van de achtergrond van de slachtpartij."
Dit begrijp ik niet zo goed. Wat ik geprobeerd heb is de geschiedenis van de plek doorheen al die eeuwen en jaren te beschrijven. Om te kunnen schetsen wie er leefde en wat er gebeurde in de jaren 1700 en 1800, zijn we genoodzaakt wat uit te zoomen en het grotere plaatje te tonen. De kettingreactie van opgejaagde indianen, de westwaartse kolonisatie, hoe de latere bewoners hier zijn terechtgekomen en in reservaten zijn geplaatst. Misschien wordt dat hier wat te breedvoerig beschreven? M.i. was die context nodig om de geschiedenis van OLC specifiek te kunnen vatten.
Wounded Knee is inderdaad, zowel in 1890 als in 1973, van groot (inter)nationaal belang. Omdat het bloedbad hier uitvoerig wordt besproken, heb ik dat niet in detail overgenomen. Hoe zie jij dat?
Laat ik het anders formuleren. Naar mijn mening moet aan een nieuw etalageartikel de eis gesteld worden dat het een onderwerp beschrijft dat het verdient om de exposure te krijgen die opname in de Etalage met zich brengt. En van dat laatste ben ik nog niet overtuigd. Is OCL een van de vele county’s in South Dakota, of onderscheidt het zich? In het eerste geval zou het artikel duidelijker als exemplarisch kunnen worden gepresenteerd. In het tweede geval moet het eigene in het artikel wel meer tot uiting komen dan nu het geval is. Je toont het grotere plaatje, maar dat had compacter beschreven mogen worden. Met verwijzingen naar andere Wikipedia-artikelen, zoals nu voor Wounded Knee gebeurd is. Al inzoomend had er meer verteld kunnen worden, over de indianenstammen die er eerst gewoond hebben en over de Oglala, bijvoorbeeld over wat hun handel met de kolonisten inhield. Over de oorspronkelijke naamgever Shannon, waarom werd juist deze county naar hem genoemd, waarom kreeg het geen eigen bestuur, is Shannon er geweest of had hij er helemaal geen relatie mee? En hoe kwam het dat de Ghost Dancers juist in Wounded Knee verzameld waren op de dag van het bloedbad? Sylhouet contact 30 apr 2021 21:39 (CEST)
 • "Verder geef je erg veel details over OLC, misschien wel te veel."
Kan je hier enkele voorbeelden geven?
De informatie over de coronapandemie (ook nog sterk aan verandering onderhevig), over de bevoegdheden van de county, over de bovenlokale verkiezingen en politiek, en over onderwijs. Andere onderwerpen verdienen mi wat meer aandacht, bijvoorbeeld de hernoeming tot OLC en het legaliseren van cannabis. Sylhouet contact 30 apr 2021 21:39 (CEST)
 • "Een opsomming van vijftien bekende inwoners waarvan er elf een rode link hebben, past mi niet in een etalageartikel."
Ik zie rode links niet als een probleem; de genoemde personen zijn E, ze hebben een band met OLC, dus ze horen hier w.m.b. thuis. Maar ik begrijp dat het natuurlijk niet erg netjes of voltooid oogt. Ik zal ze stelselmatig blauw proberen te maken :-).   DimiTalen 29 apr 2021 08:07 (CEST)
Ik vind dat het bij het voorbereiden van een etalagenominatie hoort om zo veel mogelijk de gewenste links die rood zijn te verblauwen. Sylhouet contact 30 apr 2021 21:39 (CEST)
Dank je wel collega! Ik ga ermee aan de slag.   DimiTalen 1 mei 2021 08:52 (CEST)
Hey Sylhouet. Aan de geschiedenis heb ik nog niet gesleuteld en veel bekende inwoners zijn nog rood (beide nog to-do's), maar ik heb wel al een aantal zaken aangepast. Een aantal zaken die inderdaad wat te gedetailleerd waren beschreven (coronamaatregelen, lokaal bestuur, bovenlokale kiesresultaten, scholen) zijn gecondenseerd. De naamswijziging en de cannabislegalisering heb ik iets dieper uitgewerkt. Verder heb ik getracht tegemoet te komen aan je vraag om de relevantie van dit artikel beter te duiden, door de inleiding te herschrijven. Alle zaken die OLC bijzonder maken staan nu in de inleiding. To be continued!

Virus (biologie)Bewerken

Dit artikel is voorgedragen in de etalage

Afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het overzichtsartikel Virus. Wij zijn inmiddels allen (noodgedwongen) bekend met het concept 'virus', maar de theoretische kennis erachter kan soms ongrijpbaar zijn. Met dit artikel wilde ik graag die ongrijpbaarheid wat wegnemen. Ondanks dat het artikel een redelijke omvang heeft gekregen, heb ik mijn best gedaan de materie kernachtig te houden. Prioritering heb ik gebaseerd op het Engelse lemma Virus, dat grotendeels is opgesteld door viroloog Graham Beards. Doordat ik toegang had tot verschillende standaardwerken kon ik zowel inhoudelijke feiten als het evenwicht tussen hoofdzaken en bijzaken verifiëren. Ik ben benieuwd naar commentaar. TheBartgry (overleg) 16 apr 2021 21:07 (CEST)

 • Ik ben nog niet verder gekomen dan de eerste twee zinnen. In de eerste zin wekt "is een submicroscopisch infectieus deeltje" het woord "deeltje" de associaties met andere submicroscopische deeltjes zoals, zegg, het Higgs boson. Dit woord lijkt me niet goed gekozen. De tweede zin "Alle bekende levensvormen kunnen door een virus geïnfecteerd worden ..." zegt iets heel anders dan het equivalent in enwiki "Viruses infect all types of life forms," ... - Brya (overleg) 18 apr 2021 06:51 (CEST)
Over de openingszin is redelijk wat overleg geweest, dat blijft een erg lastig punt. Oorspronkelijk had ik bedacht Een virus is een submicroscopische ziekteverwekker die zich uitsluitend kan vermenigvuldigen in levende cellen. Denk je dat dat beter is? De bronnen omschrijven 'virus' als een pathogeen of infectieus deeltje/infectieus agens. Wat betreft de tweede zin, wat dacht je van "Bij alle vormen van leven zijn virussen bekend, van dieren en planten tot micro-organismen zoals bacteriën en archaea." TheBartgry (overleg) 18 apr 2021 10:55 (CEST)
De woorden deeltje, partikel etc. hebben een veel bredere betekenis dan de kernfysische. Maar een bijzin "...deeltje, bestaande uit complexe organische molekulen, ..." kan die associatie wegnemen. Virus als ziekteverwekker te definieren is te eenzijdig gedacht vanuit het menselijk/zoogdier/hoger-organisme perspectief. Het gaat ook voorbij aan al het virusmateriaal dat in de loop van de evolutie in DNA geincorpereerd is. Zwitser123 (overleg) 18 apr 2021 11:34 (CEST)
Dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn. Ik ga er nog eens goed naar kijken. Ik zou het mooi vinden als de eerste zinnen van het artikel een beetje soepel lezen en idiomatisch zijn, maar dat is nog knap lastig. TheBartgry (overleg) 18 apr 2021 14:19 (CEST)
Het artikel maakt een heel volledige, afgewogen indruk en is goed leesbaar. Voor het beoordelen van de volledigheid en alle details ontbreekt me de specialistische kennis, maar voor de etalage lijkt het me zeker goed genoeg. Zwitser123 (overleg) 18 apr 2021 11:46 (CEST)
Fijn, dank voor je positieve oordeel! Mocht je nog ergens onduidelijkheden vinden, dan hoor ik dat graag. TheBartgry (overleg) 18 apr 2021 14:19 (CEST)
Het lijkt me dat de zin Een virus is een submicroscopische ziekteverwekker die zich uitsluitend kan vermenigvuldigen in levende cellen. een aanmerkelijke verbetering is. Ik zat zelf te denken over ziektekiem maar ziekteverwekker is minstens zo goed. Het probleem met de tweede zin is dat "Bij alle vormen van leven" normaal gelezen wordt als alle organismes of alle soorten levende wezens. Het is een claim die ordes van grootte sterker is dan wat enwiki zegt. - Brya (overleg) 18 apr 2021 15:30 (CEST)
 • Beste TheBartgry Mijn (eerste) reacties staan op de OP van het lemma. mvg. HT (overleg) 18 apr 2021 22:44 (CEST)
 • Beste TheBartgry, een mooi artikel over een zeer relevant onderwerp. Plaatsing in de Etalage zal goed zijn voor de uitstraling van Wikipedia en veel mensen een goede mogelijkheid bieden meer inzicht te krijgen in een fenomeen dat de maatschappij bezighoudt. Ik ben bezig al lezend direct in de tekst wat kleinigheden aan te passen en wil punten die van crucialer belang zijn hier aan je voorleggen. Zie hier de oogst van dit moment (en vergeef me fouten die ik maak uit gebrek aan specifieke kennis):
1. De laatste zin van Geschiedenis is nogal cryptisch : Ondanks de technische vooruitgangen van de 20e eeuw blijven opkomende virussen de aandacht vragen van wetenschap en samenleving. Kun je die verduidelijken?
Ik heb de zin aangepast. TheBartgry (overleg) 20 apr 2021 15:27 (CEST)
2. Bij Helixvormig staat De lengte van de capside verhoudt zich met de lengte van het nucleïnezuur. 'verhoudt zich met' is mi een anglicisme; beter lijkt me 'is evenredig met'
Dat is inderdaad geen mooi Nederlands. Mijn bronnen spreken van 'proportional to', dus ik heb er 'evenredig aan' van gemaakt. TheBartgry (overleg) 20 apr 2021 15:27 (CEST)
3. Bij Icosaëdrisch gebruik je de term optimaal in Een icosaëder is de optimale manier om een stabiele, gesloten mantel te vormen uit identieke capsomeren. Waarom is dat zo?
Dit is een lastig stukje theorie waaraan geodetische meetkunde ten grondslag ligt – lastig voor mij althans. Wat ik duidelijk probeer te maken is het volgende: het maken van een (stabiele) eiwitmantel uit identieke bouwstenen kost in het geval van de icosaëder weinig energie, veel minder energie dan andere vormen. Icosahedrale symmetrie is energetisch gunstig, en daardoor evolutionair gefavoriseerd. Zou 'optimaal' vervangen door 'gunstig' de zin verduidelijken? TheBartgry (overleg) 20 apr 2021 15:27 (CEST)
Dat is idd beter. Sylhouet contact 20 apr 2021 15:58 (CEST)
4. Aan het eind van Structuur staat de zin Ten slotte zijn er nog virussen die archaea infecteren. Ook veel van deze virussen vertonen een ongewone structuur. Voor het eerst in de opsomming wordt onderscheid gemaakt naar gastheer. Suggestie: Naast het pokkenvirus en het mimivirus vertonen ook veel virussen die archaea infecteren een ongewone structuur.
Eigenlijk is het aanstippen van archaeale virussen hier, los van jouw reden, niet logisch in deze alinea. Ik heb besloten deze zin weg te laten. TheBartgry (overleg) 20 apr 2021 15:27 (CEST)
5. Onder Genoom lees ik Virussen onttrekken zich aan deze wetmatigheid: hun genomen bestaan ofwel uit DNA of uit RNA, en zijn vervolgens ofwel dubbelstrengs ofwel enkelstrengs. Het woord vervolgens suggereert tijdsverschil. Beter lijkt me ..., en komen voor in een dubbelstrengs dan wel enkelstrengs configuratie.
Dank, heb ik overgenomen. TheBartgry (overleg) 20 apr 2021 15:27 (CEST)
6. De volgende zin luidt De meeste RNA-virussen zijn enkelstrengs en de meeste DNA-virussen dubbelstrengs, maar hierop zijn uitzonderingen. Het tweede deel van de zin kan weg: 'de meeste' geeft al aan dat er uitzonderingen zijn.
Met dit zinsdeel wil ik het bestaan van dubbelstrengse RNA-virussen en enkelstrengse DNA-virussen benadrukken, zonder deze bij naam te noemen omwille van herhaling/houterig verloop. TheBartgry (overleg) 20 apr 2021 15:27 (CEST)
7. Bij Genetische mutatie schrijf je Het genetisch materiaal van een virus is in vergelijking met dat van levende organismen relatief instabiel en ondergaat voortdurend veranderingen: mutaties. 'in vergelijking' in combinatie met 'relatief' is niet mooi en zoals het hier staat kun je het lezen alsof mutaties alleen bij virussen voorkomen. Suggestie: Het genetisch materiaal van een virus ondergaat net als dat van levende organismen voortdurend veranderingen: mutaties. Alleen is het materiaal bij virussen instabieler en muteert het veel sneller.
Ik heb dit gedeelte iets aangepast. Wat vind je van de huidige constructie? TheBartgry (overleg) 20 apr 2021 15:27 (CEST)
Prima, kort en duidelijk! Sylhouet contact 20 apr 2021 15:58 (CEST)
8. Iets verderop staat De snelle mutatiefrequentie van virussen is het gevolg van hun ongecontroleerde replicatiewijze. Foutjes die optreden tijdens replicatie worden niet gecorrigeerd, zodat er heel gemakkelijk blijvende mutaties optreden in het virale DNA of RNA. Het resultaat is dat virussen van nature zeer heterogene populaties vormen waarin duizenden varianten voorkomen, een fenomeen dat quasi-species wordt genoemd. Het niet repareren van foutjes staat er te absoluut. Suggestie: De hoge mutatiefrequentie van virussen is het gevolg van hun ongecontroleerde replicatiewijze. Foutjes die optreden tijdens replicatie worden bij veel virussen niet gecorrigeerd. In dat geval leiden ze tot blijvende mutaties in het virale DNA of RNA met als gevolg dat virussen van nature zeer heterogene populaties vormen waarin duizenden varianten voorkomen, een fenomeen dat quasi-species wordt genoemd.
Met vriendelijke groet, Sylhouet contact 19 apr 2021 21:23 (CEST)
Veel dank voor je scherpe blik en secure werkwijze. Veel van je suggesties heb ik verwerkt in het artikel. Het opsplitsen van de zin in je laatste suggestie is een aanmerkelijke verbetering. Ik heb hem, in iets verkorte vorm, in het artikel geplakt. Schroom niet om zaken aan te passen. TheBartgry (overleg) 20 apr 2021 15:27 (CEST)
Fijn dat je iets aan mijn opmerkingen hebt. De suggestie om niet te schromen leg ik uit als een uitnodiging vaker direct in de tekst te werken. Kost mij minder tijd en discussiëren kan altijd nog. Sylhouet contact 20 apr 2021 15:58 (CEST)
 • @TheBartgry: Ik heb een tijdje geleden de artikelen Positief enkelstrengig RNA-virus, Negatief enkelstrengig RNA-virus, Dubbelstrengig RNA-virus aangemaakt. Echter wordt in het lemma virus 0 keer naar deze virusgroepen door middel van wikilinks doorverwezen. Misschien een idee om deze wel aan te brengen? Hiernaast ik heb deze artikelen destijds aangemaakt en toen was er de vraag of het enkelstrengs of enkelstrengig is. Het lijkt me handig om voor de uniformiteit Enkelstrengig en dubbelstrengig te gebruiken. Met vriendelijke groet. Melvinvk (overleg) 20 apr 2021 17:16 (CEST)
Dank voor het laten weten. Het lijkt me een goed idee om die links aan te leggen in het kopje Classificatie van Baltimore. Als je het een leuk klusje vindt om ook de pagina's dsDNA- en ssDNA-virussen aan te maken, zou dat uiteraard heel fijn zijn, kunnen we die ook opnemen! (Voel je niet opgejaagd, ik kan ze ook aanmaken). Ik heb mij de afgelopen tijd verdiept in de literatuur over virussen en toen viel mij op dat in de (gezaghebbende) Nederlandstalige bronnen vooral wordt gesproken over dubbelstrengs en enkelstrengs. Ik wilde graag die terminologische keuze hier volgen. Zou je het tegenstaan als we op de lemma's die jij hebt aangemaakt ook 'strengs' primair gebruiken? TheBartgry (overleg) 20 apr 2021 18:00 (CEST)
Ik heb het verwerkt in een tabel. En heb ...strengs veranderd naar ...strengig. Beide vormen zijn juist en komen allebei voor in wetenschappelijke publicaties. Zie ook dit eerder overleg Overleg:Dubbelstrengig RNA-virus, waar ik niet meer echt op gereageerd heb, had waarschijnlijk andere dingen te doen. Mij maakt het niet heel veel uit welke vorm er wordt gebruikt zolang het maar in de meeste artikelen uniform is. Mijn voorkeur gaat wel uit naar de vorm met strengig omdat bijvoorbeeld bij mij enkelstrengs een meervoud doet vermoeden, terwijl dat niet zo is. Melvinvk (overleg) 20 apr 2021 23:48 (CEST)
@Melvinvk: Beste Melvinvk, wat je hierboven schrijft doet me de wenkbrauwen fronsen. Je geeft aan dat beide vormen (enkelstrengs en enkelstrengig) naar jouw mening juist zijn en toch vervang je enkelstrengs door enkelstrengig. Een gewaardeerd principe op Wikipedia is BTNI: niet wijzigen als het geen verbetering is. Waarom wijk je van die richtlijn af? Sylhouet contact 21 apr 2021 16:01 (CEST)
Er was geen concencus over welke vorm gebruikt diende te worden. Echter vind ik het wel fijn dat het overal uniform is. En daarom had ik voor zolang de term uniform doorgevoerd. Maar als toch de voorkeur uitgaat naar de andere variant dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Melvinvk (overleg) 21 apr 2021 18:54 (CEST)
Zolang er geen consensus is, bestaat er nog twijfel. Het zou je daarom gesierd hebben als je niet had 'ingehaald'. Sylhouet contact 21 apr 2021 21:10 (CEST)
 • Hierbij nog enkele additionele vragen.
9. Over 'Replicatie van dierlijke virussen' twee opmerkingen. Allereerst vind ik de naam dierlijk virus zeer lelijk. Beter lijkt me te spreken van dierenvirussen, naar analogie van plantenvirussen. In de woordenlijst van de Taalunie komen ze echter beide niet voor; wat zegt de vakliteratuur?
Mijn Nederlandstalige bron spreekt over animale virussen en humane virussen. Ik vind dat te geneeskundig van toon en heb er daarom dierlijk virus van gemaakt (niet overal blijkbaar!). Je hebt gelijk dat dat eigenlijk geen logische combinatie is. Dierenvirussen, naar analogie van plantenvirussen, is een mooie oplossing. TheBartgry (overleg) 21 apr 2021 22:22 (CEST)
10. Het tweede punt is dat het begrip 'dierlijk virus/dierenvirus' hier wat uit de lucht komt vallen. Bij het lezen wordt wel duidelijk wat bedoeld wordt, maar een voorafgaande indeling naar gastheer zou verhelderend werken. Zie nu pas (tien minuten te laat) dat de verschillende gastheertypen al in de Inleiding genoemd worden. Overigens, daar staat dierenvirussen!
11. Onder 'Immuunsysteem' staat de zin Wanneer een T-cel een verdacht antigeen tegenkomt, zal de cel door speciale cytotoxische T-cellen worden gedood en opgeruimd. Waarschuwt de T-cel die het antigeen opmerkt de andere T-cellen? Maakt hij deel uit van de opruimers of is het een gespecialiseerde verkenner?
Goed opgemerkt. Proef ik een achtergrond in de immunologie? Het is namelijk waar dat de twee T-cellen die ik in de zin beschrijf functioneel verschillen, en in feite niet rechtstreeks met elkaar te maken hebben. De T-cel die het verdachte antigeen herkent (dit gebeurt in de lymfeknopen), zal zich gaan delen en differentiëren tot onder meer cytotoxische T-cellen. Die laatste verspreiden zich over het lichaam en zijn in staat geïnfecteerde lichaamscellen te doden. Ik wil de lezer deze details besparen vanwege informatiedichtheid en tempo. Zou een verklarende noot hier op z'n plek zijn? TheBartgry (overleg) 21 apr 2021 22:22 (CEST)
Je omzichtige en precieze formulering viel me op, vandaar. Een noot lijkt me zeker op zijn plaats. Sylhouet contact 25 apr 2021 17:58 (CEST)
12. Onder 'Vaccins' noem je de klassieke vaccinpreparaten. Waarom besteed je geen aandacht aan moderne vaccins? Iedereen die googelt naar informatie over COVID-19 komt termen tegen als RNA-vaccin en vectorvaccin.
Sylhouet contact 21 apr 2021 16:12 (CEST)
Ik kan zeker een zin of twee toevoegen over mRNA-gebaseerde vaccins en (adenovirus)-vectorvaccins. Klassieke vaccins zijn echter tot op heden van groot belang, misschien wel primair belang, voor voorkoming van virusziekten. Dat de recente technologieën nu veel aandacht krijgen in de media is voor overzichtsartikelen niet meteen relevant. Aan de andere kant zullen lezers het waarschijnlijk interessant vinden om wat materie te herkennen. TheBartgry (overleg) 21 apr 2021 22:22 (CEST)
Excuses voor mijn late reactie. Ik vind dat moderne vaccins enige aandacht verdienen in het artikel. Ze mogen dan misschien in het grote geheel niet van primair belang zijn, je kunt de actualiteit met een pandemie die op veel gebieden erg verstorend werkt, nmm niet negeren. Sylhouet contact 25 apr 2021 17:58 (CEST)
Overtuigend! Ik ga binnenkort dit stukje aanvullen. TheBartgry (overleg) 25 apr 2021 18:53 (CEST)
Mooi. Hopelijk is mijn tegelijk geplaatste en ook erg late reactie op het stukje over T-cellen niet aan je aandacht ontsnapt. Sylhouet contact 25 apr 2021 19:59 (CEST)
Beste Sylhouet, ik wil je hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die je hebt genomen dit artikel begrijpelijk, logisch en taalkundig helder te maken! Ik steek er altijd veel van op. Paragraaf oorsprong en evolutie liep inderdaad wat door elkaar. Ik ga komende tijd eens kijken of ik bepaalde zinnen kan verplaatsen/herformuleren om het verhaal daar wat strakker te trekken. Nu wilde ik je nog een vraag stellen. Ik worstel al een tijdje met het hete hangijzer dat de inleiding van dit artikel heet. Er zijn uiteenlopende suggesties voorgelegd omtrent de openingszin, maar ik slaag er niet in een begrijpelijke en idiomatische middenweg te vinden. Zou jij je over deze kwestie kunnen buigen? TheBartgry (overleg) 27 apr 2021 18:49 (CEST)
Geen dank, ik vind het leuk om te doen, zeker als het onderwerp me boeit en het met de reviewaanvrager goed samenwerken is. Ik heb het commentaar op de inleiding voorbij zien komen en wist zo snel ook niet wat ermee aan te vangen. Maar ik zal proberen een bevredigende formulering te vinden. Sylhouet contact 27 apr 2021 19:36 (CEST)
Hopelijk ben ik erin geslaagd formuleringen te vinden die lezers met een ontluikende interesse niet afschrikken, zonder de materie inhoudelijk geweld aan te doen. Ik heb niet alleen de openingszin bekeken, maar de hele inleiding. De openingszin heb ik zo eenvoudig mogelijk gehouden en beperkt tot de meest sprekende eigenschap van een virus. Begrippen als infectueus en submicroscopisch komen verderop aan de orde; ik heb daarbij jargon vermeden. Ik heb wat zaken toegevoegd en het kan zijn dat sommige daarvan niet in het artikel terugkomen (vaccineren van dieren bv). Het resultaat van mijn poging staat hier. Graag jouw reactie, evenals die van andere reviewers. Kan wmb direct in mijn Remise. Sylhouet contact 4 mei 2021 16:56 (CEST)
Veel dank voor deze mooie poging! Ik ga je voorstel eens goed bekijken en maak opmerkingen aldaar. Graag wilde ik de inleiding niet te lang maken, hoewel ik nu inzie dat dat wellicht noodzakelijk is vanwege de uitgebreidheid van het onderwerp. Ondertussen heb ik ook de paragraaf Oorsprong en evolutie gedeeltelijk herzien. Wat vind je van deze opbouw? TheBartgry (overleg) 4 mei 2021 17:41 (CEST)
De paragraaf is nog beter geworden, zowel qua opbouw als qua volledigheid. Overigens, de inleiding is in mijn voorstel korter geworden. Sylhouet contact 4 mei 2021 17:55 (CEST)
 • Dat virussen parasieten zijn, wordt wel duidelijk, maar mogelijk zou het al in de alleerste zin vermeld kunnen worden: Een virus is een submicroscopisch infectieus deeltje dat zich uitsluitend kan vermenigvuldigen in levende cellen, waardoor virussen beschouwd kunnen worden als de ultieme parasieten. Ik heb het ergens ooit zo ongeveer (als je snapt wat ik bedoel) geformuleerd gezien, en vond deze wijze van formuleren wel overtuigend. VIRUS The ultimate parasite PAvdK (overleg) 4 mei 2021 17:05 (CEST)
Dank voor het meedenken! Er zijn inderdaad zeker auteurs die virussen definiëren als intracellular parasites. Echter heb ik ook meermaals (soms expliciet) voorbij zien komen dat een dergelijke karakterisering geen recht doet aan het feit dat de meeste virussen niet ten koste van, maar juist ongemerkt samenleven met de gastheer. Dat vond ik an sich wel overtuigend. Wellicht is het uitleggen van de interactie (tweede deel openingszin) wat aangewezener. TheBartgry (overleg) 5 mei 2021 15:31 (CEST)

Huda Sha'arawiBewerken

Dit artikel is voorgedragen in de etalage

Het artikel Huda Sha'arawi heeft eerder in de Review gestaan (zie hier), van april tot augustus 2020. Er kwam veel commentaar op, met als belangrijkste opmerkingen dat de informatie over Sha'arawi te summier was, dat de opbouw van het lemma verbetering behoefde en dat er onvoldoende bronnen werden opgevoerd. In overleg met Weerbarstig2012, die het artikel had geschreven voor de Wikipedia Schrijfwedstrijd van 2019, heb ik het artikel teruggetrokken. Onze bedoeling was het met behulp van extra bronnen zodanig te verbeteren dat een nieuwe Review gerechtvaardigd was. Omdat Weerbarstig2012 niet in de gelegenheid was voldoende tijd vrij te maken, heb ik op me genomen nader bronnenonderzoek te doen en het artikel te herschrijven. Ik bied het hierbij opnieuw aan ter beoordeling en ben benieuwd of het artikel nu wel als potentieel Etalagewaardig wordt beoordeeld. Sylhouet contact 12 mrt 2021 14:29 (CET)

 1. Boeiend onderwerp! Ik doe m'n best om er gauw eens beter naar te kijken. Ik heb alvast een paar kleine edits gedaan aan de intro. Hier valt me op dat er een poging wordt gedaan om haar hele leven kort samen te vatten, terwijl het vaak een beter idee is om in de inleiding enkel de encyclopedisch relevante stukken hier aan te bieden, en vooral het belang van deze persoon te duiden. Denk ik.
  Bijvoorbeeld, dit stukje kan gerust ingekort worden? Zeven jaar later verzoende Sha'arawi zich met haar man en kreeg ze een dochter en een zoon. Hun slechte gezondheid nam haar een aantal jaren geheel in beslag. Toen de kinderen minder aandacht vroegen, zocht ze opnieuw de openbaarheid.
  Groetjes,   DimiTalen 12 mrt 2021 14:52 (CET)
  Dank voor je edits. De passage over haar kinderen en hun gezondheidsproblemen heb ik verwijderd. Groet, Sylhouet contact 13 mrt 2021 17:51 (CET)
  Je hebt gelijk met je opmerkingen over de inleiding. Ik heb geprobeerd die te verbeteren. Wat vind je ervan? Sylhouet contact 15 mrt 2021 15:13 (CET)
  Veel beter! Mooi zo.   DimiTalen 15 mrt 2021 19:25 (CET)
 2. Een intrigerend en onderbelicht onderwerp dat de etalage zal sieren. Ik heb het voor een deel gelezen en kom niets tegen dat mij vreemd of onduidelijk aandoet. DimiTalen haalt mij de woorden uit de mond: de inleiding lijkt mij ook voornamelijk de plek om de betekenis van Sha'arawi voor het Egyptisch nationalisme en vrouwenrechten centraal te stellen. Haar vroege levensloop die samengevat wordt in de tweede alinea komt in mijn ogen niet geheel uit de verf. Wat wordt er bedoeld met Ze gebruikte de scheiding om haar onderbroken opleiding aan te vullen? Zou je een manier zien om de tweede alinea in te korten, wellicht onder te brengen in alinea 3? TheBartgry (overleg) 13 mrt 2021 23:14 (CET)
  Dank voor je edits en je commentaar. Ik heb de inleiding aangepast. Sylhouet contact 15 mrt 2021 15:13 (CET)
  Mooi gedaan. Hoewel de inleiding m.i. nu wat aan de lange kant is, leest ze als een trein en wordt snel duidelijk wat Sha'arawi's rol is in het feministische landschap (en daarbuiten). Als je nog manieren ziet om de tekst wat in te korten, zou je het artikel daarmee misschien iets behapbaarder kunnen maken. Afijn, zonder meer een goed overzicht. TheBartgry (overleg) 9 apr 2021 13:51 (CEST)
 3. Ik heb wat kleine wijzigingen doorgevoerd, vooral tekstueel. Schroom niet om ergens iets terug te draaien als je het niet als een verbetering ziet. Gedeelten van het kopje 'Persoonlijkheid' lijken meer een samenvatting en weergave van haar invloed en betekenis, zoals bijvoorbeeld de laatste twee zinnen. Deze passen mijns inziens niet helemaal onder dat kopje. Wellicht is het een idee, ook gelet op de opmerkingen hierboven, een gedeelte naar de inleiding te verplaatsen? PeHa · Overleg 14 mrt 2021 16:29 (CET)
  Mijn dank voor je edits. Een ervan heb ik teruggedraaid: mijn versie is expres wat navranter. Je suggesties over het stukje 'Persoonlijkheid' heb ik me ter harte genomen. Sylhouet contact 15 mrt 2021 15:13 (CET)
 4. Ik heb het artikel (vrijwel) geheel doorgelezen. Een belangwekkend verhaal over een invloedrijke vrouw. Stilistisch ziet het heel goed in elkaar, hoewel het detailniveau soms hoog ligt voor een algemene encyclopedie. Het artikel is met sprongen vooruitgegaan sinds de laatste review. Ik zeg: rijp voor de etalage. TheBartgry (overleg) 9 apr 2021 13:51 (CEST)
  Dank voor je lovende woorden. Over het detailniveau kunnen we discussiëren; ik vind de details nuttig om de achtergronden – in tijd en omstandigheden ver van ons – enigszins te verduidelijken. Ik heb je suggestie nog even laten rusten, maar heb het artikel nu genomineerd. Sylhouet contact 13 apr 2021 18:02 (CEST)

Beleg van Leiden (1573-1574)Bewerken

Afgelopen half jaar heb ik dit artikel over een van de bekendste belegeringen tijdens de Tachtigjarige Oorlog sterk uitgebreid en ik ben benieuwd naar jullie opmerkingen. Pas gerust ook kleine wijzingen zelf aan. Later zou ik het willen voordragen voor de etalage. Druifkes (overleg) 27 jan 2021 12:24 (CET)

 1. Beste Druifkes, een indrukwekkend en interessant artikel. Ik heb alleen nog echt gekeken naar de Mookerheide ('wat heeft dat met Leiden te maken' dacht ik) en enkele kleinigheden gecorrigeerd. De komende weken ga ik er verder naar kijken. Groet, Sylhouet contact 27 jan 2021 20:50 (CET)
  Misschien vind je me te brutaal, maar ik ben zo vrij geweest de inleiding te herschrijven. Dat werkt sneller dan over elk punt te discussiëren; je kunt het altijd nog terugdraaien respectievelijk aanpassen. De belangrijkste van mijn aanpassingen zijn: doublure corrigeren (afbreken van de belegering), de stijl (oa van passief naar actief), de achtergrond van de Opstand (het begin en tegen wie die gericht was), de urgentie (verhongering ipv verslechterende voedselsituatie) en de link naar Zuid-Holland (bestond toen nog niet). Sylhouet contact 28 jan 2021 16:15 (CET)
  Bedankt, duidelijk een verbetering! Druifkes (overleg) 30 jan 2021 10:49 (CET)
  Hopelijk vind je dat ook van mijn aanpassingen in het hoofdstuk over de situering van Leiden. Een ding is me niet duidelijk: je schrijft over 'vrijwilligers of vrijbuiters'. Zijn dat een of twee groepen? Waarom heetten de vrijbuiters zo, en niet geus? Sylhouet contact 2 feb 2021 15:48 (CET)
  De vrijbuiters en vrijwilligers zijn een en dezelfde groep die door Marsilje wordt omschreven als: enkele honderden vrijwilligers onder de burgers geworven. En: Namens de Staten van Holland werden die geleid door Andries Allertsz. Huizinga heeft het over vrijbuiters: Niettemin heeft het Leiden aan krijgsvolk niet ontbroken; daar waren de schuttersvendels en bovendien de scharen van vrijbuiters, behoorlijk aangevoerd. Andries Allertsz. wordt hier omschreven als de hopman van de Leidsche vrijbuiters. Groet Druifkes (overleg) 13 feb 2021 16:39 (CET)
 2. Beste Druifkes Mijn eerste reacties staan op de OP van het lemma. mvg. HT (overleg) 27 jan 2021 22:16 (CET)
 3. Beste Druifkes, een uitvoerig en goed gedocumenteerd artikel over een spannend onderwerp. Ik heb het gedeeltelijk doorgenomen en kom tot enkele algemene opmerkingen:
  - een klassiek verbeterpunt dat hier zeer ter zake is: het artikel kan op eenvoudige wijze aan levendigheid winnen door zinnen om te zetten van de lijdende vorm naar de bedrijvende vorm, dan wordt het ook compacter.
  - de afgrenzing: wat hoort echt in dit artikel te staan en wat hoort in Geschiedenis van Leiden, of in een meer algemeen lemma over de Tachtigjarige oorlog? Om een voorbeeld te geven: de informatie over de lakenweverij en het gebrekkig inspelen op de veranderende vraag lijkt mij iets voor het lemma over de geschiedenis van de stad. Naar mijn smaak wordt het beleg van Leiden wel erg vaak vergeleken met de belegeringen van Alkmaar en Haarlem, een dergelijke 'helicopter-view' is misschien meer iets voor de Tachtigjarige Oorlog in het algemeen.
  - Hiermee samenhangend: de ene belegering is de andere niet, maar toch: het Beleg van 's-Hertogenbosch duurde ook een jaar en dat etalage-artikel telt 73k bytes, 21k minder dan dat over Leiden. Om van Leiden een Etalage-artikel te maken zal eerder bekorting dan uitbreiding nodig zijn. Groet MackyBeth (overleg) 27 jan 2021 22:43 (CET)
  Beste MackyBeth, dank voor je reactie. Ik zal proberen de tekst wat levendiger te maken en het her en der inkorten. Over de grootte van het artikel: ik denk dat het vooral met het aantal referenties te maken heeft. Een referentie is al gauw 160 bytes en dit artikel heeft er ruim 100 meer dan 's-Hertogenbosch dus dat is al 16k. Wat tekst betreft zijn de lemma's ongeveer gelijk. groet Druifkes (overleg) 28 jan 2021 11:34 (CET)
  O, dat de extra lengte in de referenties zit had ik niet gezien. Voor je gaat snoeien zou ik wel andere reacties ook afwachten. Want snoeien kan altijd nog. MackyBeth (overleg) 28 jan 2021 20:57 (CET)
  Wat betreft de lengte van die referenties. Je kan er ook voor kiezen om sommige referentie verkort weer te geven, d.w.z. alleen auteur + hoofdtitel. Eerste maal de hele titel voluit en daarna verkort. Dus eerst: Lof zij den Helden! Vier eeuwen Leidse stedentrots op het toneel en bij de volgende referenties naar het boek Lof zij den Helden!. Daarnaast valt mij bij de referenties ook op dat je de ene keer wel en de andere keer niet de voornaam van de schrijver afkort tot diens initialen. Misschien een idee om hier consistent in te zijn? Ik zal binnenkort het artikel ook nog eens inhoudelijk nalezen. Mathijsloo (overleg) 28 jan 2021 21:46 (CET)
 4. Ik zie dat je bezig bent passieve formuleringen te veranderen in actieve. Dat komt de leesbaarheid idd ten goede. Je hebt dat ook gedaan in het hoofdstuk 'Voorgeschiedenis'. Dat is een van de hoofdstukken waarvan in de review wordt gesuggereerd dat het heel wat korter zou kunnen. Naar aanleiding van de betreffende opmerking van HT hierover heb ik – als vingeroefening – geprobeerd hoe dat zou kunnen. Ik heb het hier bewaard. Misschien heb je er wat aan. Sylhouet contact 15 mrt 2021 16:04 (CET)
  Goede eerste poging. Ik heb jou voorstel een beetje aangevuld omdat ik die informatie toch te belangrijk vind om onvermeld te laten. Druifkes (overleg) 21 mrt 2021 17:35 (CET)
  Ik heb nog wat kleinigheden veranderd. Wat mij betreft kun je een en ander overnemen in het artikel. Sylhouet contact 21 mrt 2021 21:26 (CET)
 5. Hallo, prima inhoud. Onder kopje 'Nasleep' goede link met de Zuidelijke Nederlanden en onder kopje 'In de cultuur' ook goed gedocumenteerd. Philemonbaucis (overleg) 28 mrt 2021 17:03 (CEST)
 6. Ik ben zo vrij geweest de tekst van de paragraaf 'Omsingeling en verloop' te bewerken. Als je me te rigoureus vindt, corrigeer me maar. Een zin begrijp ik niet, wat bedoel je met Willem van Oranje, die in Delft zat, gaf op 17 november aan, dat hij niet wist wat de Spaanse bedoelingen waren omdat hij geheel omsingeld en omringd was door vijanden. Sylhouet contact 12 mei 2021 13:09 (CEST)
  Hi Sylhouet, bedankt, ziet er goed uit. Met deze zin bedoel ik dat het voor WvO niet duidelijk was wat het doel was van de Spanjaarden. Op welke stad hadden zij het voorzien? Druifkes (overleg) 13 mei 2021 11:30 (CEST)
  Zo begrijp ik het; ik heb de tekst verduidelijkt. Sylhouet contact 13 mei 2021 16:32 (CEST)

Herziening EtalageartikelsBewerken

Een review kan ook worden gebruikt voor een artikel dat reeds in de Etalage staat. Zo kan de kwaliteit worden verbeterd en geëvalueerd.

Nomineer een nieuw artikel

Geschiedenis van de Nederlandse spellingBewerken

Zie voor de beweegredenen de OP van het lemma: hier. HT (overleg) 13 apr 2021 22:11 (CEST)

Akkoord dat er veel werk is aan dit artikel. De vroege geschiedenis is summier en volgens mij nogal amateuristisch ("Het Middelnederlands ... kende nog geen vaste grammatica. Teksten zijn in de regel geschreven in het dialect van de auteur. " lijkt mij een bijzonder ahistorisch (en foute?) bewering). In de latere geschiedenis mis ik ook een stukje sociale geschiedenis, receptie en beïnvloeding van andere talen, want spelling is heus meer dan van bovenaf opgelegde spellinghervormingen.
Wat de bronnen betreft: het kan best zijn dat het volledige artikel geruggesteund wordt door de 5 werken in de bronvermelding, maar het controleert natuurlijk erg lastig zo. Jammer dat er geen gebruik is gemaakt van voetnoten met paginanummers. Dat zou intussen toch een norm moeten zijn voor onze etalage-artikels.   DimiTalen 14 apr 2021 08:59 (CEST)
Het artikel wordt naar mijn mening terecht voorgelegd, want als je al bij vluchtig doornemen verbeterpunten ziet, hoort het niet in de Etalage. Het artikel is onevenwichtig, ook als je er rekening mee houdt dat er in de 19e en 20e eeuw het meest aan de spelling gesleuteld is. De informatie over de 16e en 17e eeuw, de tijd dat het Nederlands zich sterk ontwikkelde, is echt veel te summier. En de 18e eeuw ontbreekt zelfs helemaal. Daarnaast staat nogal wat informatie niet uitgeschreven in alinea's maar geordend in 'bulletpoints'.MackyBeth (overleg) 9 mei 2021 11:44 (CEST)

Overige artikelsBewerken

De Review is er ook voor artikelen die niet meteen met het oog op de Etalage zijn geschreven of uitgebreid.

Nomineer een nieuw artikel