Wikipedia:Zelfpromotie

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:ZP)
Voorstel De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.
Zie WP:ZP
Zie WP:ZELF

Onder zelfpromotie wordt op Wikipedia verstaan: het schrijven over zichzelf of onderwerpen waar men nauw bij betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld een eigen bedrijf zijn of familieleden. Het is voor directbetrokkenen vrijwel onmogelijk om het neutrale uitgangspunt van Wikipedia te respecteren. Zelfpromotie wordt daarom door veel andere gebruikers beschouwd als onwenselijk.

Zelfpromotie kan expliciete vormen aannemen, bijvoorbeeld wanneer iemand in een artikel eigen prestaties nadrukkelijk onder de aandacht brengt. In veel gevallen vindt zelfpromotie echter op subtielere wijze plaats.

In de ogen van sommige mensen kan er status ontleend worden aan de vermelding van je naam in een Wikipedia-artikel. Het komt daarom voor dat mensen zich op allerlei manieren inspannen om hun naam in een Wikipedia-artikel vermeld te krijgen, soms op schijnbaar neutrale wijze.

Een artikel over jezelf schrijven

Het schrijven van een artikel over jezelf of je eigen bedrijf valt sterk af te raden, al kennen weinigen je beter dan jezelf. Meestal kun je zelf moeilijk beoordelen of de vermelding van jouw persoon of bedrijf voldoende encyclopedisch relevant is. Als die relevantie er inderdaad is, zal vroeg of laat iemand anders wel een artikel over je schrijven. Het is beter om dat rustig af te wachten, dan om de storm van kritiek tegemoet te gaan, die je staat te wachten als je daadwerkelijk een artikel over jezelf of je bedrijf probeert te schrijven en te handhaven.

Zelfpromotie (of het vermoeden daarvan) kan een legitieme reden zijn dat een andere bijdrager een artikel nomineert voor verwijdering. De gemeenschap kan dan beoordelen of een pagina relevant, neutraal en encyclopedisch genoeg is. Aan het eind van de verwijderingsprocedure zal beslist worden of de pagina behouden of verwijderd wordt.

Bijdragen aan een reeds bestaand artikel over jezelf

Er zijn enkele personen die actief zijn als gebruiker op Wikipedia, over wie ook een artikel bestaat. Als je zo'n persoon bent, kan het verleidelijk zijn om het artikel over jezelf te bewerken. Wees daar zeer terughoudend mee. Er is echter in principe geen bezwaar om kleine wijzigingen (zoals de verbetering van een taalfout) aan te brengen. Mochten er grove fouten in staan, verbeter het gerust, maar geef dan wel een toelichting op de overlegpagina van het artikel.

Inhoudelijke wijzigingen aan een artikel over jezelf kunnen grote bezwaren oproepen. Men kan bijvoorbeeld vermoeden dat je informatie probeert te manipuleren met het doel jezelf in een beter licht te stellen. Het valt daarom aan te raden om zo'n inhoudelijke wijziging eerst voor te stellen op de overlegpagina van het artikel. Als er na enige tijd geen bezwaar gekomen is, kun je de wijziging doorvoeren. Komen er wel bezwaren, probeer er dan door middel van overleg uit te komen. Kun je de bezwaren niet wegnemen, dan is het beter af te zien van de wijziging.

Vermelden van eigen prestaties

Misschien heb je als sporter of kunstenaar een belangrijke prestatie geleverd, bijvoorbeeld winst in een toernooi. Dergelijke informatie kan in sommige gevallen relevant zijn voor Wikipedia, maar het is beter dat je dat niet zelf toevoegt. Het vermelden van eigen prestaties wordt vanzelfsprekend heel gemakkelijk opgevat als zelfpromotie.

Ook in deze gevallen is het beter om eerst je wijzigingen voor te stellen op een relevante overlegpagina, zodat je kunt peilen of andere gebruikers je wijzigingen acceptabel vinden.

Verwijzen naar eigen werk

Het kan zijn dat je als deskundige wilt schrijven over je eigen vakgebied en daarbij je eigen werk als bron wil opgeven. Dit kan alleen als dit eigen werk ook echt gepubliceerd is; "Geen origineel onderzoek" en "Verifieerbaarheid" horen tot de pijlers van Wikipedia. Als betrouwbare publicatie gelden uiteraard niet een collegedictaat, een reader of grijze literatuur, maar zelfs als het wel keurig gepubliceerd is blijft het raadzaam om hier zeer voorzichtig en terughoudend mee te zijn. Houd er rekening mee dat er mogelijk andere bronnen zijn, die even gezaghebbend (of gezaghebbender) zijn of die een even grote (of grotere) encyclopedische relevantie hebben – zulke bronnen verdienen dan de voorkeur. Tevens kunnen er andere bronnen zijn met een tegenovergestelde opinie. Indien relevant dient ook die tegenovergestelde opinie opgenomen te worden.

Te nauwe betrokkenheid bij een onderwerp

Veel gebruikers schrijven regelmatig over onderwerpen waar ze nauw bij betrokken zijn. Dat is logisch, want vaak ligt juist daar hun interesse. Maar soms kan de betrokkenheid dermate groot zijn dat je aan de grenzen komt van mogelijke zelfpromotie. Wees bijvoorbeeld terughoudend met het schrijven over een familielid, of je eigen bedrijf of een bedrijf of instelling waarvan je leidinggevende bent. Probeer niet mee te liften met de bekendheid van een persoon of instantie waar je nauw bij betrokken bent. Houd rekening met het feit dat alle genoemde feiten middels onafhankelijke bronnen gestaafd moeten kunnen worden, zie Wikipedia:Verifieerbaarheid en Wikipedia:Geen Origineel Onderzoek.

Betaald bijdragen

  WP:BB
  WP:PAID

Er is ook sprake van nauwe betrokkenheid wanneer bijdragers betaald worden voor specifieke bijdragen die ze op Wikipedia doen. Dat geldt bijvoorbeeld bij medewerkers van tekst- en marketingbureaus, maar ook voor het schrijven over je eigen bedrijf.

In deze gevallen moet conform de gebruiksvoorwaarden worden vermeld dat de bijdrage betaald wordt gedaan. Dit kan op een van de volgende manieren:[1]

Let wel: medewerkers van culturele instellingen (zogeheten GLAM-instellingen) die niet betaald worden om een specifieke bijdrage te leveren, vallen hier niet onder.[2] Als bijvoorbeeld een museummedewerker betaald wordt om historische kennis uit te dragen, hoeft er geen openheid gegeven te worden over het feit dat zo'n Wikipedia-bijdrage onder werktijd gebeurt. Dit moet dus wel als diegene specifiek betaald zou worden om over het museum te schrijven.

Externe links