Pagina's die met Overleg gebruiker:Paul Brussel/Archief beginnen


verwijdering van paragraafje in artikel over Huis te VoornBewerken

Ik heb voor deze verwijdering wel begrip. Het artikel krijgt zo een te grote omvang. Graag uw punten van kritiek waar u vindt dat het elders ook korter kan. M.v.g. Van den Ossenkamp (overleg) 23 jun 2020 22:03 (CEST)

Geachte medegebruiker, Ik vind het jammer dat u zich hebt voorgenomen het artikel Huis te Voorn van uw volglijst te verwijderen. Uw kritiek houdt mij scherp, al ben ik het niet altijd met u eens. Het lijkt erop dat wij fundamenteel van mening verschillen over het begrip 'gezaghebbende bron'. Het gezag van een bron kan mijns inziens pas blijken door het gebruik door anderen dan de auteur. Er zijn weinig bronnen zonder feitelijke onjuistheden. Ook in betrouwbare bronnen kunnen fouten zitten. De betrouwbaarheid van de bron is gekoppeld aan de betrouwbaarheid van de auteurs. Betrouwbare auteurs zijn (zelf)kritisch, beschikken over veel informatie en gaan nauwkeurig te werk. Ik heb een bron verwijderd uit het artikel Huis te Voorn met heel veel juiste informatie, maar deels ook zeer slordig omgaand met feiten en zaken door elkaar halend. Dit is precies wat ik probeer te vermijden, liefst ook met hulp van anderen zoals u. Met vriendelijke groet, Kees Mijderwijk Van den Ossenkamp (overleg) 10 jul 2020 19:24 (CEST)

Geachte Kees Mijderwijk, van mening verschillen is niet erg. U geeft aan zich "amateur-historicus" te noemen op basis van wikipedia en internet - helaas vrees ik dat dat laatste eerder leidt tot een amateur dan tot een historicus. Ik heb eerlijk gezegd niet de indruk dat u eerst systematisch bronnenonderzoek doet alvorens tot een betrouwbaar artikel op WP:NL te komen. Dat mag. Ik heb daar alleen geen enkel vertrouwen in, en u mag niet van mij verwachten -zoals u kennelijk verwacht- dat ik uren ga besteden aan het verifiëren van door u toegevoegde informatie op basis van niet gezaghebbende en onbetrouwbare bronnen. Ik heb u inzake huis Voorn de, volgens mij, meest recente, gezaghebbende, betrouwbare bron uit 1995 gegeven, maar daar lijkt u zich weinig gelegen aan te liggen. Ook dat is uw goed recht. Uw toevoegingen zijn volstrekt in tegenspraak met die bron. Ik wens u veel plezier met uw bijdragen aan WP - ik zal ze echter niet volgen. Groet van Paul Brussel (overleg) 10 jul 2020 20:23 (CEST)
Geachte Paul Brussel, Met de kwalificatie 'amateur' (van mijzelf) heb ik geen moeite. Een historicus ben ik niet. Ik zat in de werkzame tijd van mijn leven in de toegepaste wiskunde en informatica. Met de wetenschappelijke blik van toen kijk ik nu naar zaken die mij boeien, maar waarnaar nog nader onderzoek kan worden gedaan. Ik verwacht geen verificatie door anderen; ik ben zelf verantwoordelijk. Maar omdat vergissen menselijk is, waardeer ik het ten zeerste als men mij wijst op onjuistheden, hoe klein die ook zijn. Bij historisch onderzoek, zo is mij gebleken, ligt het gevaar van mythevorming op de loer. Waar onzekerheid bestaat, moet dat doorklinken in de formulering. Ik ben daarom ook van de details, omdat die voor verrassingen kunnen zorgen. In Wikipedia is origineel onderzoek niet toegestaan. Dat ben ik ook helemaal niet van plan. Ik heb ook andere interesses dan geschiedenis.
U kwam pas laat met uw bron van 1995 over Huis Voorn. Naar mijn mening is mijn bijdrage aan het artikel Huis te Voorn voorlopig klaar. Ik zal t.z.t. de door u genoemde bron bekijken. Ik ben er voldoende zeker van dat mijn teksten geen grove onjuistheden bevatten. Medegebruiker Pieter Meertens heeft mij op een fout gewezen; die heb ik hersteld. Ik heb u uitgenodigd dit ook te doen, maar u geeft wat dit betreft niet thuis. Blijkbaar ziet u er geen heil in mij te corrigeren, omdat ik het kennelijk naar uw oordeel totaal verkeerd aanpak.
Van den Ossenkamp (overleg) 11 jul 2020 15:28 (CEST)

Van NulandBewerken

Dag Paul Brussel, kun je hier misschien eens naar kijken? De referentie myheritage.nl en het feit dat een vermeende telg na bronvraag verwijderd werd, overtuigen mij nog niet echt van de verdere juistheid. Mvg, Encycloon (overleg) 3 jul 2020 12:43 (CEST)

Dag Encycloon, dit artikel is volstrekte fantasie en kan maar beter verwijderd worden. Er bestaat geen adellijk geslacht Van Nuland, en er is dan ook geen gezaghebbende, betrouwbare bron voor dit artikel. Groet van Paul Brussel (overleg) 3 jul 2020 12:52 (CEST)
Bedankt, helder. Zelf kwam ik inderdaad ook geen relevante (online) verwijzingen tegen en ik heb de pagina derhalve direct verwijderd. Encycloon (overleg) 3 jul 2020 13:00 (CEST)

Van WinssenBewerken

Dag Paul, gisteren werd deze pennenvrucht afgeleverd over een geslacht, waarvan een persoon die als ministeriaal een stukje land als leen kreeg te Winssen. Hij wordt bronloos in dit artikel 'oeradel' genoemd en dat een dat een belangrijke rol gespeeld zou hebben binnen het kwartier van Nijmegen. Als je tijd en zin hebt, zou je eens een blik willen werpen? Ben zeer benieuwd naar je mening. Zie ook Overleg:Van Winssen. MVG, Arch (Overleg) 5 jul 2020 16:38 (CEST)

Zoals je gezien hebt, Arch, heb ik op de OP gereeageerd. Ik heb er ook nog even de standaardwerken over de (deels) Gelderse geslachten Van Voorst tot Voorst en De Vos van Steenwijk (naast Van Boetzelaer) op nageslagen, maar ook daar zo goed als niets gevonden. Ook zou ik nog even kunnen kijken in die over het geslacht Van Ittersum en de drie banden van Van Schilfgaarde over de Gelderse Van Limburg Stirums, maar ik vrees het ergste en heb me tot nu toe dus die moeite bespaard. Ook het naslaan van de Geslachtkundige Aanteekeningen leverde niets op. En voor het raadplegen van alle delen van het Genealogisch repertorium was ik ook al te lui. Groet van Paul Brussel (overleg) 6 jul 2020 23:15 (CEST) PS: nu was ik aan het lezen in: Anthony Lisman en Leo Wevers, Het Stichtse Landsiraad Kasteel Heemstede bij Houten. Amterdam, 2019, waar op p. 12 vermeld wordt dat dit kasteel/deze ridderhofstad van 1439 tot 1680 in bezit was van telgen uit het geslacht Van Winssen, maar daar gaat het om een Utrechts regentengeslacht. Paul Brussel (overleg) 7 jul 2020 00:04 (CEST)
Wat geweldig is het toch dat Wikipedia een beroep kan doen op mensen als Paul Brussel, want dit zijn onderwerpen die mij volledig boven de pet gaan. Dat moest ik even kwijt. Overigens zou het alleraardigst zijn geweest als de familie 'vanB' (waartoe schrijver dezes behoort) ook een adellijk geslacht was, maar gezien de smeden ('vuurwerkers') e.d. aan mijn vaderskant is daar weinig kans op, alhoewel ik mij kan verheugen in het feit dat mijn overgrootvader op een (op Wikipedia beschreven) kasteel begraven ligt als dank voor zijn jarenlange diensten voor dat kasteel. ErikvanB (overleg) 6 jul 2020 17:59 (CEST)
Dank voor je vriendelijke bericht, ErikvanB ! Maar WP kan nog veel blijer zijn met jou : jij doet ongelooflijk veel zeer noodzakelijk werk dat zonder jou niet gedaan wordt. Overigens moet ik je toch teleurstellen : er bestaat toch echt een adellijk geslacht vB dat in 1977 uitstierf, en sinds 2015 is een geslacht vB ook nog eens in het Nederland's Patriciaat opgenomen : je hebt dus zeer prestigieuze verwanten. Groet van Paul Brussel (overleg) 6 jul 2020 20:32 (CEST)
Ha! Dankjewel. :) Groet, ErikvanB (overleg) 6 jul 2020 20:54 (CEST)

Dag Paul, ontzettend veel dank voor het meekijken! Echt klasse! Deze conclusies bevestigden inderdaad mijn vermoedens, de auteur zelf deelt deze mening nu ook. Het lijkt me zinvoller voor deze om iets te schrijven over dat kasteeltje, dan de familie van een illustere bewoner te willen beschrijven waarvan amper iets bekend is. (Zelf was ik ook al in Utrecht beland, mogelijk houdt de stichting van het kasteeltje verband met de Utrechtse bisschop die ook in delen van Gelderland invloed had. Graaf Otto verwierf immers pas in 1247 Nijmegen, daarvoor viel het onder Willem II van Holland, zijn broertje was bisschop van Utrecht. Het gebied zal in 1130 beslist geen Gelderse bemoeienis hebben gehad.) Er zitten kortom teveel hiaten in de verhalen. Nogmaals, dank voor de moeite--> Met vriendelijke groet (ook aan Erik) Arch (Overleg) 7 jul 2020 10:48 (CEST)

Beste Arch, in verband met een vraag inzake Jan van Schaffelaar van de gewaardeerde collega Gasthuis, kwam ik erachter dat in het boek van Berents (2017) enkele bladzijden zijn gewijd aan het regentengeslacht Van Winssen, namelijk p. 177-182, zelfs met een hele stamboom, mede in verband met de ridderhofstad Heemstede. Een interessant geslacht, blijkt ook daar maar weer. Groet van Paul Brussel (overleg) 10 jul 2020 20:35 (CEST)
Is het dan misschien een gedachte voor je om die bovenstaande pagina een zinvolle invulling te geven over het regentengeslacht dan? Zelf ben ik niet echt thuis met genealogie en geslachten. Ik las elders dat je al een tijdje niet meer artikelen schrijft; ik hoop toch (sprekende als advocaat van de duivel) dat je weer een beetje enthousiasme ervoor kan opbrengen? Ik ben het namelijk geheel met je eens dat het Utrechtse geslacht interessant is.   MVG, Arch (Overleg) 10 jul 2020 20:45 (CEST)

CheopsBewerken

Beste Paul Brussel, ik heb inmiddels (zoals eerder aangekondigd in de Kroeg) een set scans van hoge resolutie van Cheops (gedicht) geüpload naar Wikimedia Commons. Deze beelden zijn inderdaad afkomstig van de Zilverdistel-uitgave die ook als bladerboek op de KB site staat. Ik ben je opmerking in de Kroeg echter niet vergeten: ik heb nog niet in de KB-catalogus gekeken naar de Cheops-privé-druk (Rotterdam, gedrukt door de firma Benedictus, 1914) maar ik ga kijken hoe of wat. Ook de losse afbeeldingen uit het bladerboek van Naenia (door Toorop) komen trouwens binnenkort in hoge resolutie op Wikimedia Commons. Groet,

Beste Danielle, hartelijk dank daarvoor ! Groet van Paul Brussel (overleg) 7 jul 2020 12:06 (CEST)

Nico RolleBewerken

Beste Paul Brussel, dank voor die deze verwijdernominatie, dat kon zo inderdaad niet. Wel heb ik een verzoek: zou je een volgende keer bij de voordracht ook een link naar het overgeschreven artikel willen geven (bv. zo)? Dat bespoedigt de afhandeling aanzienlijk. Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Wutsje 10 jul 2020 14:29 (CEST)

Beste Wutsje, dat stond volgens mij gewoon klip en klaar in het artikel zelf, vandaar dat ik dat niet deed. Maar ik zal proberen dat een volgende keer te doen. Groet van Paul Brussel (overleg) 11 jul 2020 12:54 (CEST)

EnschedéBewerken

Hoi Paul Brussel, ik heb via de link die je gaf op mijn OP even de verwijdernominatie(s) van diverse artikelen bekeken. Deze nominaties zijn van 'voor mijn wiki-tijd'. Wat betreft de naamgeving van de verschillende Johannessen met I, II etc: dat is ook de wijze waarop het voormalige Museum Enschedé onderscheid maakt tussen de verschillende familieleden. Ik ben momenteel geïnteresseerd in de negentiende-eeuwse geschiedenis van deze Haarlemse familie (en de Parijse aangetrouwde familie van Johannes IV); je zult dus waarschijnlijk nog vaker aanvullingen (hoop ik) en aanpassingen tegenkomen rondom deze familie, hun fotocollectie en hun (negentiende-eeuwse) drukwerkzaamheden. Ik zou het waarderen als je deze aanvullingen en wijzigingen bekijkt en becommentarieerd. Groet, Ecritures (overleg) 15 jul 2020 18:28 (CEST)

Beste Ecritures, dat zal ik met veel plezier doen! De familie Enschedé interesseert mij als boekliefhebber én geboren Haarlemmer uiteraard zeer. Groet van Paul Brussel (overleg) 15 jul 2020 18:35 (CEST)
Ik ben geen geboren Haarlemmer maar we delen de interesse voor deze familie (en boeken blijkbaar), Ecritures (overleg) 15 jul 2020 19:17 (CEST)

Dubbele literatuur ´Soldaat van Oranje´Bewerken

Beste,

Ik zie dat mijn laatste toevoeging van zijn geschreven werken verwijderd is op de Wiki pagina van Eric Hazelhof Roelfzema. Voor mij en waarschijnlijk voor andere lezers van dit Lemma is niet duidelijk wat door hem geschreven is. Goed het staat opgesomd in de lijst van Literatuur, echter daar zijn de boeken een onderdeel van. Veel mensen zullen hier overheen zien. Het lijkt mij toch handiger om hier een apart kopje aan te wijden, ten slotte zag Eric Hazelhof Roelfzema zich meer als schrijver. Gaarne je commentaar op wat ik hierboven voorstel.Mvg,Mschapink (overleg) 16 jul 2020 14:16 (CEST).

Gebruikelijk is aan het eind van een artikel een paragraaf "Bibliografie" toe te voegen (literatuur geschreven door de betreffende persoon), gevolgd door een paragraaf "Literatuur" (literatuur geschreven over de betreffende persoon); bij hem wordt dit verwarrend door elkaar gehaald. Paul Brussel (overleg) 16 jul 2020 14:20 (CEST)

DoventolkBewerken

hoewel ze geen conseus hebben. Horende gemeenscahp heeft te weinig begrip over ons. Dovengemeenschap en een beroepvereniging heeft echter geen prijs gesteld dat doventolk als informeel en belediging voor ons. We hebben al verzocht aan alle pers om dit woord te corrigeren. het is sterk vergelijkbaar met doofstom. Edwtie (overleg) 22 jul 2020 23:10 (CEST)

Dat is natuurlijk een goede zaak. Maar dat betekent uiteraard niet dat op een encyclopedie, waarop activisme niet thuishoort en die ook (historische) gewoonten beschrijft, dat woord kan verdwijnen. Het zal waarschijnlijk kunnen betekenen dat over een aantal jaren in deze encyclopedie vermeld kan worden dat in het verleden het woord doventolk wijd verspreid gebruikt werd. Vooralsnog bechrijft deze encyclopedie nog wat grotendeels ook nog een gangbaar woord is. Paul Brussel (overleg) 22 jul 2020 23:23 (CEST)

Ha Paul, ik zag je bewerking en Edwtie deze weer teniet doen in het artikel Tolk gebarentaal. Uit je bewerking denk ik op te maken dat je mogelijk niet bewust bent van [gaande discussie op Encycloons OP]. Ik dacht laat het je even weten. Groet, Chescargot ツ (overleg) 29 jul 2020 13:27 (CEST)

Hallo, die discussie heb ik helemaal gevolgd, en over het weghalen van die term in dat artikel bestaat geen consensus, integendeel. Groet van Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 13:30 (CEST)
Omdat je niet dovenwereld kent dan kan is er geen consenusus. De horenden moeten dit dringende advies van bereopsgreopen en doven volgen. Kijk eens nieuwe pagina doventolk met duidelijkere uitleg. Alle termen doventolken uit tolk gebarentolk moeten verwijderd. Bij andere sites heb ik ook term doventolk aangetroffen en correctie doorgeven aan redacties van sites. Inmiddels hebben ze gecorrigeerd op advies van beroeepsgroep. Edwtie (overleg) 30 jul 2020 00:27 (CEST)

ElisalexBewerken

Hallo Paul Brussel, je toevoeging m.b.t. Elisalex gravin von Clary und Aldringen (1885-1955): ik vroeg me af of dit misschien de troetelnaam was voor Elisabeth Alexandrine. :-) Lotje (overleg) 29 jul 2020 13:02 (CEST)

Dag Lotje, volgens de gegeven bronnen was dat gewoon haar roepnaam, niet een troetelnaam. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 13:09 (CEST)
Bedankt Paul Brussel :-). Zou dit hier Elisabeth von Clary und Aldringen (München, 1885 - Brussel, 1955) dan ook zo moeten aangepast worden denk je? Lotje (overleg) 29 jul 2020 14:33 (CEST)
  Uitgevoerd - Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 14:42 (CEST)
Bedankt  , maar ik had daar nog een (prangend) vraagje. Hier staat, (aldus: Florence Carpentier, Global Sport Leaders. DOI:10.1007/978-3-319-76753-6_5 (11 April 2018), “Henri de Baillet-Latour: Globalising the Olympic Movement”, 107–123. ISBN 978-3-319-76752-9. dat er ook een dochter was: and their daughter Sophie Thérèse Ghislain Marie was born in February 1908 Thnks. Lotje (overleg) 29 jul 2020 15:46 (CEST)
Inderdaad: er was een zoon Guy (1905-1941) en een dochter, gravin Sophie genaamd Resy (1908-1994), die tussen 1933 en 1944 getrouwd was met de Brit Harald Peake (1899-1978), en zij overleed te Londen. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 15:51 (CEST)
Hartstikke bedankt, ik kan nu op zoek gaan naar eventueel een afbeelding. :-) Lotje (overleg) 29 jul 2020 15:52 (CEST)

stopzetting met revant.Bewerken

Ik verzoek dat je moet stoppen met terugzetten . je hebt ook niet begrepen wat betekent. Lees nu neiuwe pagina doventolk. daar is er uitleg. daarom is er een bron: http://www.dovenzorg.nl/voorlichting-onderwerpen-doven/doventolk-regeling.html. er zijn SOORTEN tolken: schrijftolk, tolk ngt en tolk nmg. Edwtie (overleg) 29 jul 2020 19:59 (CEST)

Het duurt niet lang meer of ik zal een blokkade tegen u aanvragen wegens het negeren van overleg, het ontbreken van conensus en het pushen van uw eigen opvattingen. Paul Brussel (overleg) 29 jul 2020 20:03 (CEST)
ik ga ook voor jou aanvragen omdat: blueknight is boos op jullie en ik ook. We hebben geen eigen opvatting maar er zijn bronnen voor term doventolk. blueknight heeft mening gedeeld. Lees goed http://www.dovenzorg.nl/voorlichting-onderwerpen-doven/doventolk-regeling.html. het geeft duidelijk uitleg over soorten tolk binnen doventolkregeling. In samenvoeging verzoekt er specificeke uitleg tussen doventolk en tolk gebarentaal. Omdat schrijftolk ook onder doventolk valt. Zie overleg: overleg:doventolk en overleg:tolk gebarentaal. Bij term van gebarentolk is er geen disucssie over dit. Maar doventolk heeft verzamelgroep. Edwtie (overleg) 29 jul 2020 20:06 (CEST)
toeveoging: https://www.tolkcontact.nl/ik-zoek-een-tolk/wat-doet-een-gebarentolk-of-schrijftolk/ .. je hebt fout ..Edwtie (overleg) 29 jul 2020 20:12 (CEST)
Beste Edwtie, Blueknight had het in 2009 over een titelwijziging, aangezien Tolk gebarentaal toen nog onder de titel Doventolk stond. Of Blueknight ook boos is over wat er nu in de tekst staat, valt niet te zeggen.
In de bron van Tolkcontact lees ik: "Veel horende mensen gebruiken de term ‘doventolk’. Deze term is onjuist." Dat is toch bijna precies wat er nu in de eerste zin van Tolk gebarentaal te lezen is? Het artikel beweert nergens dat het wel een juiste term is. Encycloon (overleg) 29 jul 2020 21:57 (CEST)~
Blueknight is ook doof en is niet actieve wikipediaan. maar hij heeft wel aangeven dat doventolk niet tot gebarentolk behoort. Nee als je door leest dan is er schrijftolk ook onder doventolk valt.
" We spreken altijd van een gebarentolk of schrijftolk."
Het zal iets maken met tolkvoorziening. je ziet: regeling doventolk. De schrijftolk valt ook onder doventolk. UWV noemt schrijftolk en gebarentolk tot groep doventolk. De gewone horenden vergissen vaak dat doventolk altijd aan gebarentaaltolk linkt. terwijl de schrijftolk wel tot groep doventolk behoort. Edwtie (overleg) 29 jul 2020 21:59 (CEST)
Ja, en daarom heb ik in het artikel ook aangegeven informeel (="veel horende mensen") en feitelijk ten onrechte (="term is onjuist"; "spreken van een gebarentolk of schrijft ook"). Encycloon (overleg) 29 jul 2020 22:12 (CEST)
het past beter bij aparte pagina doventolk.. Via google kunnen ze terecht met doventolk. dan kunnne ze lezen waarom was er feitelijk ten onrechte ...daar kunnen ze doortikken naar gebarentolk of schrijftolk.... en het is ook nog vraag : verwarring tussen dove tolk en doventolk. daar moest ik ook antwoord op dit vraag. doven betekent: laatdoven die geen gebarentaal kan maken en kan goed praten. De vroegdoven werden afgewezen omdat ze niet kunnen praten. dus niet alle doven kan gebarentaal beheersen of goed praten. Ik ervaar ook ervaring. Zie oordeel van mensenrechten van college betreft laatdoven en vroegdoven. De mensenrechten van college moest duidelijker maken over onderscheid tussen laatdoven en vroegdoven. Zie oordeel https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2020-26 over onderscheiding tussen laatdoven en vroegdoven. Betreft dove tolk zal ik uitleggen: de gebarentolk is echt vroegdoof en beheerst gebarentaal als moedertaal. Hij tolkt van Nederlandse gebarentaal naar andere gebarentaal voor gebarentaalgebruiker. Edwtie (overleg) 29 jul 2020 23:02 (CEST)