Gebruikerspagina Overlegpagina Gestarte pagina's Geüploade afbeeldingen Wegwijzer Hulp bij starten van een nieuw artikel
Archief
Filing cabinet icon.svg

Welkom op mijn overlegpagina. Wil je a.u.b. even rekening houden met het volgende alvorens hier te schrijven?

  • Reacties op door mij geplaatste nominaties voor verwijdering kun je beter bespreken op de verwijderlijst.
  • Plaats je commentaar onderaan deze pagina, niet bovenaan.
  • Onderteken je commentaar altijd met vier tildes (~~~~).
  • Zet in je commentaar altijd over welk artikel het gaat, bij voorkeur gelinkt tussen 2 vierkante haken ([[artikelnaam]]).
  • Bezint eer ge begint, begin niet te schelden of te verwijten, niet uitgaan van het eigen gelijk. Het kan best zijn dat ik een verkeerde wijziging deed (wie doet die niet eens?), maar laat ons daar op een beschaafde manier over discussiëren (als dat al nodig is), bij voorkeur met argumenten die met het onderwerp te maken hebben.
  • Hier gestelde vragen worden ook hier beantwoord. Je kunt deze pagina bijvoorbeeld (tijdelijk) in je volglijst stoppen om snel te zien of er antwoord is.


UbuntuBewerken

Hi Michiel, de afgelopen paar dagen zijn we elkaar tegengekomen in het artikel over Ubuntu. Zoals je weet, herschrijf ik het artikel in het kader van de schrijfwedstrijd. Bewerkingen die ik doe, lijken mogelijk speldenprikjes maar maken deel uit van een groter plan. Taalfouten, ontbrekende haakjes e.d., daar zal ik het artikel uiteraard op controleren. Elke bewerking die ik doe, waaronder verbeteringen, maakt deel uit van de schrijfwedstrijd en van de beoordeling die het artikel gaat krijgen. Maar taal- en andere fouten zullen mij ongetwijfeld niet altijd direct opvallen waardoor ze pas later aangepakt worden. Ik wil je vragen om niet direct in te grijpen wanneer je een verbeterpunt ziet, maar om even af te wachten of ik het zelf oplos.

Wat iso vs ISO betreft, ik kom verschillende schrijfwijzen tegen. Naar mijn mening is het bestandsformaat voldoende ingeburgerd, naar jouw mening niet. De KNAW is het wat hoofdletters betreft met jou eens. Prima, dan laten we het staan met hoofdletters. hiro the club is open 3 aug 2022 11:36 (CEST)

Beste Hiro, eigenlijk had ik er helemaal over gelezen dat het artikel voor de schrijfwedstrijd werd bewerkt. Ik bekeek de bewerkingen en zodoende nooit het hele artikel en de boodschap van het sjabloon. Beetje stom en volledig mijn fout. Mijn excuses daarvoor. Ik wacht dan wel tot je het sjabloon weer weghaalt voortaan.
Ik heb op voorhand ook wel even gekeken of ik ergens “iso” vond in een goede bron voor spelling, maar Van Dale en de Woordenlijst namen het vooralsnog niet op. Voor mij is dat gegeven op zich een goede graadmeter voor hoe ingeburgerd iets is. Ter vergelijking: URL, een veel couranter woord, staat ook in hoofdletters. USB ook nog steeds, hoewel de Woordenlijst daar nu voorzichtig aangeeft dat een kleine letter stilaan ingang vindt en kan. Het lijkt me sterk dat ze voor ISO dan wel al zover moeten zijn, al is het helaas een kwestie van (persoonlijke) interpretatie van het woord “ingeburgerd” …
Beste groet, MichielDMN 🐘 (overleg) 3 aug 2022 14:55 (CEST)
Excuses zijn niet nodig hoor! Ik dacht dat het schrijfwedstrijd-sjabloon prominent genoeg aanwezig is, maar blijkbaar is dat niet zo. En zo gek is dat niet, wij als ervaren netizens zijn soms heel goed in selectief lezen. Met de reclamebombardementen en information overload glijden de ogen alleen over die delen van het scherm die we exact nodig hebben. Zo'n sjabloon wordt dan toch makkelijk over het hoofd gezien. Als de schrijfwedstrijd is afgelopen, of als ik misschien eerder al klaar ben, haal ik het sjabloon weer weg.
Dank voor de uitleg over het hoofdlettergebruik van ISO. Ik kijk wat makkelijker naar media dan naar bijvoorbeeld Van Dale of de Woordenlijst. Maar dan ga ik af en toe toch de mist in. Ik beroep me dan iets te gemakkelijk op wat ik meen te zien en niet op wat een taalinstituut ziet of voorschrijft. hiro the club is open 3 aug 2022 15:44 (CEST)

Frederik ImboBewerken

Goedemorgen, ik heb jouw drastische inkorting van de TED talk van Frederik Imbo weer ongedaan gemaakt. Ondanks de miljoenen views die deze speech al gekregen heeft, is lang niet iedereen het Engels voldoende meester om deze te begrijpen. Ik vond de inhoud dermate aansprekend, dat ik deze ook voor een groter publiek toegankelijk wil maken. Hamnico (overleg) 10 aug 2022 08:53 (CEST)

Beste Hamnico, ik vind die tekst, zoals je kon zien, extreem lang voor dit artikel. Het artikel gaat niet over die ‘talk’, maar over Imbo. Nu lijkt de balans me toch wat zoek. Het is bovendien nogal essayistisch geschreven, naar mijn gevoel, dus met eigen interpretaties en conclusies (die geschreven zijn alsof ze een onweerlegbare waarheid omvatten). Dat erin staat over wat die talk gaat, dat lijkt mij oké, maar niet de hele analyse die Imbo daarin maakt. Het basisidee vermelden is nuttig, de opbouw en zo lijkt mij persoonlijk te gedetailleerd hier. Het lijkt één lang promopraatje voor de uiteenzetting, terwijl één samenvattende zin de essentie zou moeten kunnen weergeven. Ik denk niet dat het artikel, noch de talk daar echt mee geholpen is.
Dat niet iedereen het Engels machtig is, is natuurlijk waar. Maar dat we om die reden de inhoud ervan uitvoerig toegankelijk moeten maken in een artikel over de bedenker, lijkt mij niet correct. Als die talk zo belangrijk is dat die een hele analyse verdient, dan lijkt een afsplitsing naar een ander artikel me gepaster. M.v.g., MichielDMN 🐘 (overleg) 10 aug 2022 09:20 (CEST)