Gebruikerspagina Overlegpagina Gestarte pagina's Geüploade afbeeldingen Wegwijzer Hulp bij starten van een nieuw artikel


Archief
Filing cabinet icon.svg

Welkom op mijn overlegpagina. Wil je a.u.b. even rekening houden met het volgende alvorens hier te schrijven?

  • Reacties op door mij geplaatste nominaties voor verwijdering kun je beter bespreken op de verwijderlijst.
  • Plaats je commentaar onderaan deze pagina, niet bovenaan.
  • Onderteken je commentaar altijd met vier tildes (~~~~).
  • Zet in je commentaar altijd over welk artikel het gaat, bij voorkeur gelinkt tussen 2 vierkante haken ([[artikelnaam]]).
  • Bezint eer ge begint, begin niet te schelden of te verwijten, niet uitgaan van het eigen gelijk. Het kan best zijn dat ik een verkeerde wijziging deed (wie doet die niet eens?), maar laat ons daar op een beschaafde manier over discussiëren (als dat al nodig is), bij voorkeur met argumenten die met het onderwerp te maken hebben.
  • Hier gestelde vragen worden ook hier beantwoord. Je kunt deze pagina bijvoorbeeld (tijdelijk) in je volglijst stoppen om snel te zien of er antwoord is.Sjablonen EurovisiesongfestivalBewerken

Dat Michiel. Ik merk dat je al mijn bewerkingen in de sjablonen voor deelname aan het Eurovisiesongfestival hebt teruggedraaid - en zoals vaak en dat tot mijn grote frustratie - zonder hierover melding te maken bij mij of het overleg op te zoeken. De reden waarom ik 2020 in cursief had gezet is omdat het hier duidelijk om een zeer speciaal geval gaat. In tegenstelling tot andere doorstreepte jaren was het land immers wel van plan om deel te nemen. Gewoon doorstrepen geeft de schijn dat het land zich had teruggetrokken. Mij lijkt cursief doorstreept dan een heel mooie oplossing. Takk (overleg) 26 mrt 2020 08:49 (CET)

Dag Takk. Je kan het natuurlijk ook omdraaien: zonder enig overleg bepaal jij blijkbaar de opmaak van gelijk wat als het over het Eurovisiesongfestival gaat, wat bij anderen ook niet altijd de gewenste resultaten opleverde (tabelgroottes bv.). Ik denk niet dat ik op dat vlak lessen van je te krijgen heb, als ik zie hoe je ook andere dingen zomaar schrapt zonder overleg, bv. de naam waaronder sommige mensen optreden. Maar goed, dat doet allemaal weinig ter zake. Zoals ik al schreef: zonder enige context kun je als lezer niet afleiden waarom in dat sjabloon iets cursief staat (wat ook niet "mooi" is eigenlijk, een cursus communicatie zou een teveel aan opmaak snel neersabelen). De lezer moet het blijkbaar maar rieken. Een doorhaling is duidelijk en ik snap natuurlijk ook wel de drang om een onderscheid te maken tussen "niet meedoen" en "niet doorgegaan", maar met opmaak alleen kun je dat niet. Je vergeet zo te zien ook dat er voorheen eigenlijk ook al geen eenduidigheid was: in het geval van bijvoorbeeld Turkije is er een doorstreping voor 1994, omdat het toen niet mocht meedoen wegens slechte resultaten in '93. De laatste jaren kiest het land er net voor om niet mee te doen. Dat is ook wezenlijk anders. Dat zijn dus al drie verschillende gevallen. M.i. zou je dat netter kunnen oplossen door 2020 niet-doorstreept tussen haken te zetten bijvoorbeeld, dat is m.i. helderder in deze context. Al blijft een gewone doorhaling mij net zo goed. MichielDMN 🐘 (overleg) 26 mrt 2020 09:08 (CET)
De discussie over tabelgroottes ligt al lang achter ons en daar maak ik ook al lang geen punt meer van, en je puritisme m.b.t. schrijfwijzes, daar ben ik het inderdaad absoluut mee oneens en daar blijf ik me danig aan ergeren. Maar goed, ik wil de boel hier niet op de spits drijven en zal je terugdraaiing maar accepteren. Ik heb geen zin in een eindeloze discussie. Ik zal ook de paar artikels die je vergeten bent unilateraal terug te draaien ook zelf nog aanpassen (Tsjechië en Oekraïne voor zover ik kan zien). Ik kan alleen maar hopen dat je mijn bijdrages niet altijd met een negatieve kijk blijft benaderen. Ik heb de voorbije dagen verschillende uren gewerkt om de verschillende pagina's en sjablonen aan te passen aan de nieuwe realiteit, en dan is het best frustrerend te zien dat je werk zonder overleg wordt teruggedraaid. We doen allemaal ons best om pagina's over dit lemma te optimaliseren - wij beiden incluis. Takk (overleg) 26 mrt 2020 09:22 (CET)
Ik bekijk je bijdragen over het algemeen als positief tot zelfs zeer positief, laat daar geen énkel misverstand over bestaan. Ik denk niet dat ik zo frequent morrel aan je wijzigingen; mocht die indruk bestaan, dan is dat zeker niets persoonlijks. Ik stop je heus niet in het vakje van gebruikers die beter elders hun tijd zouden opvullen. Je doet zeer zeker je best en met succes. Laat mijn (onbedoeld) storende reacties daarop zeker geen rem vormen, dat beoog ik helemaal niet.
Wat die eeuwige ergernis over schrijfwijzes betreft: ik snap ook daarin best je frustratie, maar we hebben nu eenmaal afgesproken de Nederlandse spelregels te volgen, net om daarover geen oeverloze discussies te moeten voeren. Als die taalregels morgen ineens veranderen, ben ik net zo goed de eerste verdediger van die aanpassing. Wat ik net niet wil, is hierin enige persoonlijke voorkeur laten spelen. Dat is eerder pragmatisme c.q. poging tot conflictvermijding dan purisme wat mij betreft. De facto zit ik zo op een andere lijn dan jij, maar zo moet je het niet willen zien.
Laat dat mij dus die frustraties wat proberen te temperen, ze zijn niet zo bedoeld. Mijn voortvarendheid was niet zo bedoeld. Zie je 'n mogelijkheid om iets anders te bedenken dan die cursivering (wat ik vooral een teveel aan opmaak vind dus, cursief én doorstreept)? Ik ben het er immers niet mee oneens dat enig onderscheid wel mag. MichielDMN 🐘 (overleg) 26 mrt 2020 09:57 (CET)
Ik weet ook wel dat we hetzelfde doel voor ogen hebben en kan je bijdragen over het algemeen ook zeer appreciëren. Een meningsverschil hoort er af en toe wel bij. Fijn dat we dit uitgepraat hebben. Ik stel voor dat we de sjablonen voorlopig laten voor wat ze zijn. Ik had ook gedacht aan haakjes maar vind dit persoonlijk visueel ondermaats. Doorstreping met een link naar een artikel zal hopelijk voldoende klaarheid scheppen. Laat ons hopen dat het bij één afgelasting blijft... Vriendelijke groet, Takk (overleg) 26 mrt 2020 10:10 (CET)
Nog 'n poging dan: gewoon cursief? Dat maakt meteen een duidelijk onderscheid met de landen die gewoon niet zouden deelnemen. Ik hoop het met je mee dat het voor één keer is. Ze zullen er anders wel nog iets op bedenken, vermoed ik. De vindingrijkheid op dat vlak is momenteel best groot. MichielDMN 🐘 (overleg) 26 mrt 2020 10:25 (CET)
Doorstrepen lijkt me wel opportuun, want er is nu eenmaal (helaas) geen festival en dus geen deelname dit jaar. Bij nader inzien zou ik het zo laten. Er is toch een verschil met andere jaartallen doordat er een link onder zit. Misschien wel leuk om nog artikelen aan te maken voor de "deelnemende" landen die er nu nog geen hebben om die lelijke rode link kwijt te raken. Nog een projectje voor de komende weken. Takk (overleg) 26 mrt 2020 11:41 (CET)