Gebruikerspagina Overlegpagina Gestarte pagina's Geüploade afbeeldingen Wegwijzer Hulp bij starten van een nieuw artikel
Archief
Filing cabinet icon.svg

Welkom op mijn overlegpagina. Wil je a.u.b. even rekening houden met het volgende alvorens hier te schrijven?

  • Reacties op door mij geplaatste nominaties voor verwijdering kun je beter bespreken op de verwijderlijst.
  • Plaats je commentaar onderaan deze pagina, niet bovenaan.
  • Onderteken je commentaar altijd met vier tildes (~~~~).
  • Zet in je commentaar altijd over welk artikel het gaat, bij voorkeur gelinkt tussen 2 vierkante haken ([[artikelnaam]]).
  • Bezint eer ge begint, begin niet te schelden of te verwijten, niet uitgaan van het eigen gelijk. Het kan best zijn dat ik een verkeerde wijziging deed (wie doet die niet eens?), maar laat ons daar op een beschaafde manier over discussiëren (als dat al nodig is), bij voorkeur met argumenten die met het onderwerp te maken hebben.
  • Hier gestelde vragen worden ook hier beantwoord. Je kunt deze pagina bijvoorbeeld (tijdelijk) in je volglijst stoppen om snel te zien of er antwoord is.


Luc CalliauwBewerken

Je hebt de overlijdensplaats toegevoegd en dit bij herhaling, in een vorm dus van edit war. Ik laat dit gegeven steeds weg, wanneer dit dezelfde is als de geboortedatum. Dit in overeenstemming met de algemene werkwijze in alle historische studies. Wie daar mee vertrouwd is, weet dit voldoernde. Wat de toevoeging van de "in memoriam"-bladzijde betreft, op zich heb ik daar geen bezwaar tegen. Nochtans, deze pagina bevat talrijke gegevens over de familie. Had ik die gegevens in het artikel geplaatst, zou dit waarschijnlijk als "privacyschending" verwijderd zijn. Daarbij moet er wel rekening mee gehouden dat deze toevoeging binnen afzienbare tijd onvermijdelijk een dode link zal worden. Andries Van den Abeele (overleg) 16 dec 2021 10:24 (CET)

Mocht dat laatste het geval zijn dan is er in dat geval een gearchiveerde versie in het webarchief beschikbaar. Gouwenaar (overleg) 16 dec 2021 10:51 (CET)
Maar niet gewoon zichtbaar voor een gewone gebruiker of bezoeker neem ik aan. Andries Van den Abeele (overleg) 16 dec 2021 16:35 (CET)
Nu is die archiefversie wel zichtbaar. Linken naar een website met info die binnen Wikipedia zelf niet conform de afspraken is, is geen probleem. Het overnemen kan dat inderdaad wel zijn. Et alors?
Een edit war voer je nooit alleen. Ik zie geen probleem in info vermelden die misschien niet per se nodig is, maar een verwarrende situatie voorkomt. Weglaten kan immers net zo goed betekenen "onbekend" - sommigen zetten dan een vraagteken, maar zeker niet iedereen. Hier is het geweten, laat het ons dan expliciet delen i.p.v. twijfel te laten bestaan, denk ik dan. Sommige (maar volgens mij zeker niet alle) studies laten dat inderdaad weg, maar ik zou niet durven beweren dat iedere auteur of lezer hier daar zo vertrouwd mee is, laat staan moet zijn. De praktijk leert alleszins dat er veel mensen op Wikipedia een gelijke overlijdensplaats wél vermelden of "aldaar" toevoegen. Wat ik deed, was dus zeker niet zo ongewoon. MichielDMN 🐘 (overleg) 16 dec 2021 17:17 (CET)
Sinds het begin worden op Wikipedia drie manieren gebruikt voor de overlijdensplaats:
  • tweemaal de plaats vermelden
  • de tweede maal 'aldaar' plaatsen (een wat archaïsch woord)
  • slechts eenmaal de plaats melden, gevolgd door de twee data, verbonden door een verbindingsteken. Dit is de wijze die ik altijd gebruikt heb, net zoals anderen. Het is de manier die ook in de encyclopedie Winkler Prins wordt gebruikt en we zijn dus in goed gezelschap; Iedereen die een beetje historische schriften heeft gelezen is met deze presentatie vertrouwd. Als de overlijdensplaats onbekend zou zijn , zou inderdaad een vraagteken geplaatst worden. Dat anderen dit, op andere artikels, anders doen, stoort me niet en zal ik niet wijzigen. Maar het minste wat ik verwacht is dat ook de door historici geprefereerde presentatie geëerbiedigd wordt. Andries Van den Abeele (overleg) 5 jan 2022 10:37 (CET)
Het ontgaat mij wat waarom één extra woord zo'n probleem vormt. Als er effectief een vraagteken zou gebruikt worden bij "onbekend" zou het probleem zich niet voordoen, maar dat gebeurt in de praktijk niet. Er ontstaat dus ambiguïteit die makkelijk kan opgelost worden als het wél bekend is. Dat historici en een (intussen sterk verouderde) encyclopedie iets anders hanteren, doet er eigenlijk weinig toe, Wikipedia wordt nu eenmaal voor een groot stuk door liefhebbers geschreven en ... gelezen. Het kan niet de bedoeling zijn dat een lezer een handleiding moet doornemen over hoe historici schrijven. Lezers zijn daarom niet per se dom. De (wel geactualiseerde) Britannica hanteert overigens wel een herneming, leert een kleine steekproef me. MichielDMN 🐘 (overleg) 5 jan 2022 20:43 (CET)
Ik houd het bij mijn zienswijze. Een verwijzing van hoe het in een andere taal gebeurt overtuigt me helemaal niet en dit wordt trouwens op Wikipedia als argument meestal afgewezen. Winkler Prins afdoen als "intussen sterk verouderd" is wel verbazend. Andries Van den Abeele (overleg) 6 jan 2022 09:56 (CET)

De Grote Winkler Prins bestaat niet meer en voldeed niet bepaald aan de 21ste-eeuwse normen over wat een encyclopedie is. Sinds de opkomst van het internet midden jaren 90 zijn die immers serieus veranderd. Er is een reden waarom deze niet meer bestaat: niet meer van deze tijd. MichielDMN 🐘 (overleg) 6 jan 2022 13:51 (CET)

Dat de Winkler Prins, zoals de meeste encyclopedieën op papier, niet meer verschijnt, heeft niets te maken met de inhoud, maar met de concurrentie van de voortschrijdende digitalisering. Onder welk opzicht deze encyclopedie "niet bepaald meer voldoet aan de 21ste-eeuwse normen over wat een encyclopedie is", is me een raadsel. Ik ben wel benieuwd naar de gezaghebbende stem(men) die dit voorhoudt (voorhouden). Andries Van den Abeele (overleg) 13 jan 2022 13:58 (CET)
Zo'n papieren encyclopedie is niet meer van deze tijd, zoals ik al zei. Je eigen vraag bevat het antwoord op je raadsel: Winkler Prins stelt digitaal niets meer voor, dus ze is verouderd, een relict uit een andere tijd. Dat heeft ook z'n waarde, maar niet (langer) als autoriteit. Tenzij daar dan weer gezaghebbende stemmen over bestaan die ik niet ken. MichielDMN 🐘 (overleg) 13 jan 2022 15:15 (CET)

Bob CoolsBewerken

Voor een keer ben ik het eens met de wijzigingen die je aanbracht op dit artikel. De wijzigingen door NorbertZeescouts waren niet nodig en je hebt Odis terecht verwijderd (ik wilde het eigenlijk bijna doen, maar dacht dat sommigen het wellicht direct zouden terugplaatsen). Om dezelfde reden wilde ik het 'in memoriam' verwijderen op het artikel Luc Calliauw, omdat dit binnenkort onvermijdelijk een dode link wordt. Wel is het soms vervelend dat, welk artikel men ook schrijft of bewerkt, recent of oud, dit onmiddellijk de aandacht trekt van gebruikers die er direct hun eigen gedacht willen op botvieren, zonder zelf de inspanning te doen om Wikipedia met artikels te verrijken. Ze beseffen niet dat dit behoorlijk op de zenuwen kan werken. Andries Van den Abeele (overleg) 5 jan 2022 10:37 (CET)

Die links in het artikel over Cools stonden daar als "externe links", waarmee men op Wikipedia duidelijk maakt dat daar extra info staat. Die sectie wordt door bijna niemand gebruikt om er bronmateriaal in onder te brengen. Die in memoriam bracht ik wel in als bron. Mét archieflink, dus die zal niet zomaar vervallen.
Ik sta niet in voor wat andere gebruikers doen, maar aangezien het over gebruikers gaat die geen artikels schrijven, voel ik me alvast niet aangesproken. MichielDMN 🐘 (overleg) 5 jan 2022 20:43 (CET)