Hallo Frans90245, en welkom op de Nederlandstalige Wikipedia!
Vlag van Verenigd Koninkrijk Welcome message in English

Hartelijk dank voor je belangstelling voor Wikipedia! We werken hier aan het ideaal van een vrij beschikbare, vrij bewerkbare, volledige en neutrale gemeenschapsencyclopedie. We waarderen het enorm als ook jij hieraan wilt bijdragen!

De Nederlandstalige Wikipedia is sinds 19 juni 2001 online en telt inmiddels 2.078.926 artikelen. In de loop van de jaren zijn er voor het schrijven of bewerken van artikelen en voor de onderlinge samenwerking een aantal uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. Neem die als nieuwkomer ter harte. Lees ook eerst even de informatie in dit venster voordat je aan de slag gaat. Geen van de richtlijnen heeft kracht van wet, want Wikipedia is en blijft vóór alles vrij bewerkbaar, maar een beetje houvast voordat je in het diepe springt kan nooit kwaad.

Signature button.pngDeze pagina, die nu op je scherm staat, is trouwens je persoonlijke overlegpagina, de plaats waar je berichten van andere Wikipedianen ontvangt en ze kunt beantwoorden. Iedere gebruiker heeft zo'n pagina. Wil je een nieuw overleg met iemand anders beginnen, dan kan dat dus op zijn of haar overlegpagina. Sluit je bijdragen op overlegpagina's altijd af met vier tildes, dus zo: ~~~~. Een druk op de handtekeningknop (zie afbeelding) heeft hetzelfde effect: je bericht wordt automatisch ondertekend met je gebruikersnaam en de datum en tijd waarop je je boodschap voltooide. Versturen doe je met de knop "Wijzigingen publiceren".

Dit bericht is automatisch geplaatst. Je kunt hier je opmerkingen over dit bericht achterlaten. --Gebruiker:FoxBot FoxBot 30 okt 2011 22:04 (CET)


Duitse Generale StafBewerken

Goed bezig. Alleen de inleiding laat te wensen over. Probeer te beginnen met "De Duitse Generale Staf is een instiituut in het Duitse Leger..." (o.i.d.) en dan kort te beschrijven waarom dit exemplaar uniek is (en dat is het). Mooi onderwerp. Groet, Kleuske (overleg) 20 mei 2013 17:56 (CEST)


U reageert wel heel snel Pertinente opmerking Ik heb ondertussen de inleiding anders geformuleerd Frans90245 (overleg) 20 mei 2013 18:23 (CEST)

Ik ben snel...   Kleuske (overleg) 20 mei 2013 18:28 (CEST)
Ik heb je inleiding nog een weinig ontvet en gekortwiekt. Geeft niet, alle begin is moeilijk. Kleuske (overleg) 20 mei 2013 18:34 (CEST)
Overigens mis ik een naam als Carl von Clausewitz wel een beetje in dit verhaal. Kleuske (overleg) 20 mei 2013 18:35 (CEST)

Belgisch veiligheidsbeleidBewerken

Beste Frans90245, ik heb je artikel Belgisch veiligheidsbeleid op de beoordelingslijst geplaatst omdat ik het een vreemd artikel vind. Het is me helemaal niet duidelijk wat met veiligheidsbeleid bedoeld wordt (gaat blijkbaar over buitenlandse dreiging of zo), waarom je precies de feiten aanhaalt die kort toegelicht worden (het lijkt erop dat na WO II niets meer is veranderd) en vooral welke bronnen je hanteert. Op deze manier lijkt het erg op iets wat je zelf een beetje willekeurig hebt samengesteld, maar ik veronderstel dat dit niet het geval is. Hopelijk kan je een en ander verduidelijken. Groeten, Queeste (overleg) 23 nov 2013 18:00 (CET)

Hello Queeste,

De notie veiligheidsbeleid komt tot mijn verrassing niet voor in de van Dale; Nochtans: “veiligheidsbeleid” even googlen en men ziet een groot aantal websites die over veiligheidsbeleid gaan. Ook wikipedia reageert op de zoekterm “veiligheid”.

Veiligheid: het Nederlands hanteert deze term voor twee verschillende begrippen, in het Engels “safety” en “security” “Safety” gaat over fysieke veiligheid bvb. in werkomstandigheden. “Security” wordt gebruikt in verband met bescherming tegen een bedreiging tegenover een gemeenschap, een land, een staat. De bedreiging van binnenuit de staat is een zaak van de politie; tegenover een bedreiging van buiten staat een krijgsmacht.

De keuze van een staat om op een of andere wijze de buitenlandse veiligheid te verzekeren heet beleid maken, aan (buitenlandse) politiek doen, policy keuzes maken, een strategie vastleggen, …..

Ik achtte het artikel nuttig omdat ik in het verhaal van de Achttiendaagse Veldtocht foutief vermeld had dat België in 1940 neutraal was omwille van het Verdragen van Londen 1839. In 1940 was België neutraal omdat het daarvoor gekozen had. België had zijn veiligheidsbeleid veranderd, gekozen voor een beleid, een politiek, een “grand strategy” om zijn veiligheid te verzekeren, kortom en veiligheidsbeleid gekozen....dat neer kwam op “zelf doen”, neutraliteit.

Samenvattend; het veiligheidbeleid van België. Van 1839 tot augustus 1914: neutraliteit. Eigenlijk heeft België daarvoor niet “gekozen”. Het werd opgelegd door de grote mogendheden (Verdrag van Londen) Tijdens WO I tot +/-half 1918: uiteraard geen neutraliteit meer, maar ook geen collectieve veiligheid. Wel als uitgesproken soevereine staat samen werken met Frankrijk en Groot-Brittannië. Laatste maanden WO I : België gaat 100% mee in het collectieve veiligheidsbeleid: het eindoffensief. Eerste jaren na WO I : einde opgelegd beleid. België volgt het beleid van de landen van de Volkenbond: collectieve veiligheid. De jaren twintig: België heeft geen vertrouwen meer in dat veiligheidsbeleid en kiest voor een nieuw beleid: samenwerking met Frankrijk De jaren dertig: België heeft geen vertrouwen meer in Frankrijk en voert weer een ander veiligheidsbeleid: België wil op zichzelf voor zijn veiligheid zorgen: neutraliteit. Mei 1940: het gevoerde veiligheidsbeleid leidt niet tot de gewenste resultaten. België zucht vier jaar onder de bezetting Tijdens WO I: de regering in Londen kiest voor een verregaande samenwerking met de grote mogendheden. Na WO II: Om een derde Europese burgeroorlog en wereldoorlog te voorkomen kiest België voor en zet zich in voor collectieve veiligheid: de EGKS, EG, EU zijn de uitdrukking van wat soms genoemd wordt “Grand Strategy”. De NAVO is de militaire uitdrukking van de keuze voor collectieve veiligheid tegenover een specifieke bedreiging.

De Europese Unie hanteert courant de uitdrukking veiligheidsbeleid. Is niet verbazend. De Europese Unie wordt nu veelal gezien als een economische organisatie maar is van start gegaan als en is nog altijd in de eerste plaats een instrument van een nieuw veiligheidsbeleid in Europa. In plaats van nationalisme, nationale veiligheid, pacten en bondgenootschappen die ons twee keer in een oorlog hadden gestort, een collectief veiligheidssysteem. Dat heeft alvast voor een halve eeuw interne Europese veiligheid gezorgd.

Welke bronnen hanteerde ik? Algemene werken over de geschiedenis van België.

Beste groeten, Frans90245 (overleg) 24 nov 2013 16:32 (CET)

Beste Queeste,

Ik heb vandaag een paragraaf toegevoegd aan het artikel in kwestie.

Ook twee links verwijzend naar de begrippen veiligheidsbeleid.

En een bron.

Ik hoop hiermee tegemoet te komen aan de bezwaren.

groeten, Frans90245 (overleg) 25 nov 2013 20:31 (CET)

Belgische militaire begraafplaatsenBewerken

Geachte Frans90245, ik heb het door U gestart lemma genomineerd voor beoordeling. Het lijkt me minstens werk in uitvoering (wiu), zoniet ernstiger. Het is in elk geval niet conform de bij Wikipedia gebruikelijke regels van indeling, gebruik vette letters, doorverwijzingen naar bestaande lemma's en vooral noodzaak tot bronvermelding. Daarnaast is het op bepaalde moment eerder een essay, en kan men (bij gebrek aan bronvermelding bij bepaalde stellingen) niet anders dan concluderen dat hier voor een stuk origineel onderzoek is uitgevoerd. De discussie over deze nominatie wordt gevoerd op de nominatiepagina Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20140118. Met vriendelijke groet, Kvdh (overleg) 18 jan 2014 18:26 (CET)

Belgische militaire begraafplaatsenBewerken

Zie ook:

Beste Frans90245, hierbij even het volgende:

U hebt pas geleden het artikel Belgische militaire begraafplaatsen aangemaakt waarvan de inhoud geheel of gedeeltelijk blijkt te zijn overgenomen uit een andere bron. Letterlijk overnemen van teksten uit een ander medium is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur of de rechthebbende van de originele tekst. Bij het letterlijk overnemen van teksten loopt u namelijk een groot risico auteursrechten te schenden. Dit schenden van auteursrechten kan Wikipedia in juridische problemen brengen. Ook teksten in een andere taal letterlijk vertalen naar het Nederlands valt hieronder. Zie ook Wikipedia:auteursrechten.

Dit artikel is om deze reden voorgedragen voor directe verwijdering. Indien u zelf de auteur of rechthebbende bent van de originele tekst en u wilt deze tekst vrijgeven voor gebruik op Wikipedia, dan kan dat door de copyright disclaimer onderaan uw eigen webpagina aan te vullen met de tekst "teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL".

Een andere optie is het versturen van e-mail vanaf een adres dat duidelijk verbonden is met de website of organisatie waar de originele tekst vandaan komt naar OTRS, via het mailadres permissions-nl wikimedia.org. Gebruikt u hiervoor bij voorkeur onze standaardtekst voor vrijgaven: meer informatie hierover vindt u op deze helppagina. Vermeld in de mail duidelijk om welk artikel en welke bron het gaat. Herschrijven van de tekst geniet vaak de voorkeur daar teksten uit andere bronnen meestal niet voor een encyclopedie bedoeld zijn en dus niet de juiste opzet hebben. Teksten op Wikipedia horen altijd neutraal geschreven te zijn. Reclameuitingen, recensies of teksten die één bepaalde mening vertolken zijn per definitie ongeschikt voor Wikipedia. Zo'n tekst kan dus alsnog ongeschikt zijn en verwijderd worden, ook na vrijgave via bovengenoemde procedure. Een nieuw geschreven tekst voor Wikipedia past daarnaast bijna altijd beter qua stijl en opbouw dan vrijgegeven teksten.

Als u nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen.

Met vriendelijke groet, Natuur12 (overleg) 18 jan 2014 18:52 (CET)

Beste Natuur12,

Ik ben me niet bewust dat ik letterlijk teksten zou overgenomen hebben uit een of andere bron.

Over "neutraal" geschreven teksten: ik geef feiten weer en, inzake de verhouding Vlaam-Waalse gesneuvelden en de onbegrepen Franse bevelen, de conclusies van algemeen gekende en geachte auteurs. Ik geef de referte en de lezer kan zelf nagaan of hij de argumentatie van die auteurs volgt.

Vriendelijke groeten,

Frans90245 (overleg) 21 jan 2014 09:24 (CET)

  • De tekst was letterlijk overgenomen vanuit deze bron. Natuur12 (overleg) 21 jan 2014 09:27 (CET)

Hello Natuur12,

Ik begrijp het nu. De bron is een tekst die ik zelf geschreven heb. Ik heb een ietwat aangepaste verklaring naar OTRS gestuurd. Ik hoop dat het volstaat. Wanneer het artikel toch op Wikipedia mag, zal ik me verdiepen in de vormfouten.

Vriendelijke groeten,

Frans90245 (overleg) 21 jan 2014 21:44 (CET)

OpmerkingBewerken

Dag Frans90245. Ik heb sterk de indruk dat je goed bezig bent hier op Wikipedia. Wel is het zo dat bepaalde bronnen niet geschikt zijn om hier op te voeren. Meer info daarover vind je op Wikipedia:Betrouwbaarheid van bronnen en verder ook Wikipedia:Geen origineel onderzoek. Mvg Sonty (overleg) 20 feb 2014 19:27 (CET)

Overleg:Duitse Generale Staf en copyrightschendingen (plaatsen van afbeeldingen die niet vrij van copyright zijn, of waarvan jij het copyright bezit)Bewerken

Beste Frans90245. Zou je een blik willen werpen op deze overlegpagina, en indien je tijd hebt hiervoor iets met deze kanttekeningen kunnen doen. Dank, vr.g. 82.174.116.230 23 apr 2015 19:02 (CEST)

En zou je ook willen kijken naar Overleg:Militaire staf? Bij dit artikel ontbreekt in welke landen en in welke tijden hetgeen wat het artikel beschrijft, werd/wordt gebruikt. Zonder deze achtergrond kan een lezer er zo weinig mee. Vr.g. 82.174.116.230 24 apr 2015 00:05 (CEST)
Nog een vraagje: in het lemma inundatie van de IJzervlakte zie ik dat je van allerlei afbeeldingen hebt geplaatst, waarvan het copyright bij een uitgever rust. Klopt het dat dit niet rechtenvrije afbeeldingen zijn? Jij plaatste deze zeven plaatjes ook op die site commons, zie ik. Het boek van Paul Van Pul is van vrij recente datum, het copyright is nog jaren geldend, lijkte me. Het plaatsen van plaatjes of foto's waar copyright op rust is niet toegestaan, voor zover je dit nog niet wist, bij dezen. Vr.g. 82.174.116.230 26 apr 2015 18:15 (CEST)
Wellicht kan een passant die meeleest eens kijken of mijn vermoeden dat er vele copyrightschendingen tussen zitten eens meekijken en indien nodig hiermee iets doen. uploads op commons van Frans90245, vele afbeeldingen komen uit boeken die niet copyrightvrij zijn. Vr.g. 82.174.116.230 26 apr 2015 18:30 (CEST)


Om de afbeeldingen uit het boek van Paul Van Pul te gebruiken heb ik toestemming gevraagd en gekregen:

Van: De Krijger <info@dekrijger.com> Onderwerp: Antw.: Copyright Datum: 31 december 2014 10:15:07 GMT+01:00 Aan: Frans De Smedt <francois.de.smedt5@telenet.be> Geachte heer De Smedt,

Bij deze geef ik u de toelating om de afbeeldingen te gebruiken, uiteraard met bronvermelding.

Met vriendelijke groeten,

Riet Hanssens BVBA Uitgeverij De Krijger Kloosterstraat 83 9420 Erpe-Mere


Original Message -----

From: Frans De Smedt To: info@dekrijger.com Sent: Monday, December 29, 2014 7:56 AM Subject: Copyright

Geachte, ...

Ik wil graag afbeeldingen uit het boek Van Pul, Paul, Oktober 1914, Het koninkrijk gered door de zee; De Krijger, Erpe, 2004 (371 p.) ISBN nummer: 9058681351 plaatsen bij een artikel op Wikipedia over de onderwaterzetting in oktober 1914. Hiermee vraag ik uw toestemming. Vanzelfsprekend zal ik duidelijk vermelden vanwaar de afbeeldingen komen. Desgewenst kan ik u een lijst overmaken van bijdragen van mij op wikipedia.

Beleefde groeten,

Frans De Smedt

Dit antwoord wordt bij elke afbeelding vermeld.


--Frans90245 (overleg) 27 apr 2015 10:43 (CEST)

Dubbele benamingBewerken

Beste. Dank voor je bijdragen aan Wikipedia. Ik heb echter een wijziging ongedaan gemaakt. Dubbele benamingen komen de leesbaarheid niet ten goede. Daarnaast is het wijzigen van plaatsnamen in België van de ene officiële landstaal in de andere officiële landstaal een WP:BTNI#Titels van artikelen- handeling. Deze worden aanzien als ongewenst en worden terug gedraaid. Ik hoop dat je nog veel bijbrengt aan dit samenwerkingsproject en met deze tip rekening kan houden in de toekomst. Vriendelijke groet. Vdkdaan (Gif mo sjette) 22 aug 2016 13:24 (CEST)

Plaatsnamen in het NederlandsBewerken

Beste Vdkdaan,

Op de overlegpagina bij het Wiki-artikel "Duitse opmars door België tijdens de Eerste Wereldoorlog" voer ik een aantal argumenten aan om Nederlandse plaatsnamen, gevolgd door de Franse plaatsnaam tussen haakjes, te gebruiken. U weerlegt mijn argumenten niet. Wellicht zijn ze aan uw aandacht ontsnapt of ze zijn niet klaar en overtuigend. Daarom een hopelijk heldere uitleg.

nl.wikipedia gebruikt de Nederlandse taal. Begrippen waarvoor een Nederlands woord bestaat worden in die taal vermeld. Een absurd voorbeeld: een “koe” op een weide in Frankrijk wordt in nl.wikipedia “koe” genoemd en niet “vache” zoals de plaatselijke bewoners het beest noemen. Dit zou, meen ik, in nl.wikipedia ook voor plaatsnamen moeten gelden. Een concreet voorbeeld: de plaats “Eigenbrakel” zou in nl.wikipedia als “Eigenbrakel” moeten verschijnen en niet als “Braine-l'Alleud” zoals de plaatselijke bewoners de gemeente noemen. De Franse naam tussen haakjes bij de Nederlandse naam bevordert misschien niet de leesbaarheid, wel de verstaanbaarheid. Ik wacht op een eenduidige stellingname in deze zaak om een actie te ondernemen zoals ongedaan maken.


Frans90245 (overleg) 24 aug 2016 11:07 (CEST)

Ik volg de bestaande en door de gemeenschap goedgekeurd richtlijnen hieromtrent. Bent u niet akkoord met deze kan u vragen om deze richtlijnen aan te passen. Indien niet volg ik deze eenduidige en afgesproken richtlijnen. Naar mijn weten is Koe ook geen plaatsnaam. Vdkdaan (Gif mo sjette) 24 aug 2016 22:06 (CEST)

Artikel over UB 29 gemaaktBewerken

Beste Frans, nogmaals dank voor de rondleiding die u samen met de dokter voor onze familie deed enkele weken geleden in en rond het WO I memoriaal. Omdat de materie u sterk boeit, even uw aandacht trekken op een artikel dat ik gestart heb, nl UB 29 over de U-boot die recent voor onze kust ontdekt werd. Zoals steeds zijn aanvullingen terzake steeds welkom! Xaviervd (overleg) 14 nov 2017 13:16 (CET)

Beoordelingsnominatie Leopold CalbergBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Leopold Calberg dat is genomineerd door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20171126 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 27 nov 2017 01:01 (CET)

Luitenant Calberg monumentBewerken

Het artikel “Leopold Calberg” dat ik aangemaakt had voor wikipedia is verwijderd. De redenen: niet geschikt voor Wikipedia, lang, niet duidelijk waarin de E-waarde ligt. Daarenboven de opmerking “Blijkens de inleiding een artikel over een van de honderdduizenden jonge gevallenen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat enkele feit maakt iemand niet relevant”. Die laatste opmerking is een miskenning van de gevoelens die de herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog oproepen. Het monumentje heeft een directe betekenis voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog na 100 jaar: het wordt gezien door de talrijke bezoekers van het sluizencomplex van Nieuwpoort, en de oorlogsmonumenten er rond. Het monumentje heeft een blijvende betekenis als voorbeeld van de wijze waarop de natie, de wapenmakkers en nabestaanden omgingen en nog omgaan met het verlies van een beloftevol jong leven Het artikel “Luitenant Calberg monument” houdt rekening met de opmerkingen. Het behandelt het onderwerp vanuit de invalshoek “monument”, wijst op de betekenis van het monument en het is korter.


Frans90245 (overleg) 29 jan 2019 15:17 (CET)

RegistratienummerBewerken

Hallo Frans90245, Ik zag dat je de link 'militaire sociologie' weer als categorie hebt toegevoegd bij militair registratienummer. Kun je aangeven wat menselijk gedrag te maken heeft met een militair registratienummer? Misschien zie ik iets over het hoofd? En dat zelfde geld ook voor Wedde en veteraan. Butch (overleg) 13 okt 2020 11:49 (CEST)

Hallo Butch

Wat menselijk gedrag te maken heeft met een militair registratienummer, wedde en veteraan?

Zo direct niet veel.

De reden om ze te rangschikken onder de categorie 'militaire sociologie' ligt elders. Het registratienummer en de wedde bevestigen juridisch dat militairen behoren tot een bepaalde sociale groep. “Veteraan” bevestigt dat op zijn minst in het algemeen taalgebruik.

Wikipedia “sociologie” leert ons: Sociologen bestuderen mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving……

Wikipedia “Gedragswetenschappen” leert ons:

De militaire sociologie bestudeert het militaire milieu als een sociale groep en de plaats van de militaire sociale groepen en individuen in de samenleving

Sociologie - de wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert binnen samenlevingsverbanden en gemeenschappen (= bv. school, gezin, jeugdbeweging...)

Antropologie - de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het menselijk gedrag bij culturen van volken overal ter wereld, in al hun aspecten.

Psychologie - de wetenschappelijke studie van het gedrag (= bv. lopen, drinken...) en de psychische processen (= gedachten en gevoelens)

Frans90245 (overleg) 13 okt 2020 15:23 (CEST)